Nr 16 18 april 2018

Page 10

Ondernemen

In het Demonstrator Lab zetten wetenschappers en studenten hun eerste onwennige stappen naar de markt.

Bij de foto: Het project Climecs (nu nog geen bedrijf) onderwerpt een compleet ecosysteem van planten, bacteriën, schimmels en insecten aan verschillende weersomstandigheden (neerslag, temperatuur, grondwaterstand) om zo de gevolgen van klimaatverandering te onderzoeken. 10

‘Jezelf verkopen is raar voor wetenschappers’ 70-jarige optometrist Alles leuk en aardig. Maar wat is eigenlijk DOOR Floor Bal het verschil met de Amsterdam Venture FOTO Peter Gerritsen Studio’s, waar ook beginnende bedrijfjes van studenten en wetenschappers terechtkunnen? et zijn dezelfde werkban“Wij zitten daar nog een stap voor”, ken, het is dezelfde appavertelt Ianuzzi. “Soms komen mensen ratuur en de omgeving met een halfbakken plan naar me toe. Ze heeft hetzelfde oninspihebben dan geen idee hoe ze het moeten rerende kleurenschema uitvoeren. Ik geef ze huiswerk om het in beige en grijs. En toch verder uit te werken en denk mee. Soms heeft het Demonstrator wordt het niets. En soms mogen ze hier Lab iets wat alle andere laboratoria in beginnen.” het W&N-gebouw niet hebben: een flinke De projecten die bij het Demonstrator dosis ondernemerschap. Lab aansluiten, maken gebruik van de “Wetenschappers zijn geen ondernemers. ruimte en faciliteiten van het lab en de Ze zijn vaak risicomijdend. Ze zien alleen daarnaast gelegen computerruimte. In de nadelen en de kosten van hun plansommige gevallen wordt er speciale appanen. We wilden de drempel voor studenratuur aangeschaft waarmee het bedrijf ten en wetenschappers verlagen om een onderzoek kan doen. bedrijf te beginnen”, zegt “Soms investeren we een Davide Iannuzzi. Dat paar honderd euro, soms was niet zomaar. Hoewel ‘Wetenschappers loopt het op tot tienduiIannuzzi hoogleraar expezijn geen zend euro.” Alle appararimentele fysica is, deed ondernemers. tuur blijft in bezit van het hij een paar jaar geleden Ze zijn vaak lab. Ook worden de ondereen MBA en richtte hij risicomijdend’ nemers geholpen bij het het bedrijf Optics 11 op. aanvragen van beurzen. Iannuzzi was als eerste De bedrijven in het lab wetenschapper met een zijn heel verschillend. Zo eigen bedrijf op zijn afdeis er iemand die 3D-brilling een aanspreekpunt len ontwerpt waarmee voor andere wetenschapscholieren moleculen kunnen zien. Een pers die dezelfde stap wilden maken. docent doet onderzoek naar een manier Zo ontstond zijn plan voor het Demonom de glucosespiegel bij diabetespatiënstrator Lab, dat in het najaar opende. ten gemakkelijker te meten. En via een Het is een plek geworden waar wetenondernemende student kwam er ook een schappers hun ideeën kunnen uitvoeren zonder dat ze de daarbij behorende lasten 70-jarige optometrist binnen die nu een bril ontwikkelt waarmee de droogte van dragen. Zodat zij niet tegen dezelfde ogen gemakkelijk gemeten kan worden. hindernissen oplopen waar Iannuzzi tegenaanliep toen hij zijn eigen bedrijf Masterplan voor tien jaar begon. En het werkt. Op dit moment zijn Zodra een bedrijf groot genoeg is om er twintig projecten en er melden zich officieel een bv te worden, moeten de geregeld nieuwe bedrijfjes.

H

nr 16 — 18 april 2018

ADVALVAS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.