Nr 06 6 november 2013

Page 1

Nr 6

6 november 2013 Ronald Bon wil met EOS de wereld verbeteren

Eerstejaars moet je niet in het diepe gooien

Sociale wetenschappen: altijd wat te beleven

Opheffen geoarcheologie ‘heel verdrietig’

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit — www.advalvas.vu.nl

Palestina & Israël De ambassadeurs zoeken steun bij studenten pag 10


WIN ÉÉN JAAR COLLEGEGELD!

Productwedstrijd: Bedenk jij het beste product voor de zorg? Dan win je ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.771)! Je vindt alle informatie op: WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL Sportcentrum VU

HOE VER KIJK JIJ? We leven in een snel veranderende samenleving, met grote maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Verder dan het voor de hand liggende, verder dan het bekende. Mensen die verder kijken zijn op hun plek bij de VU. De VU stimuleert haar medewerkers buiten hun eigen afdeling en eigen vakgebied te kijken. Om nieuwe wegen in te slaan. Om samen te werken aan toonaangevend onderzoek en onderwijs. De VU is een universiteit die midden in de maatschappij staat. Met de blik gericht naar buiten. VU is verder kijken.

Ben jij een medewerker van de VU? Kijk dan voor een overzicht van alle interne vacatures op: WWW.VU.NL/VUNET/VACATURES Ben jij geen medewerker van de VU maar wel geïnteresseerd om bij de VU te werken? Kijk dan op: WWW.WERKENBIJDEVU.NL


INHOUD

jaargang 61 — nr 6

VU NU Woensdag 29 oktober 2013, 13.48 » Warme belangstelling voor de Braziliaanse vertegenwoordiger op de International Study Fair in de TenT.

Ronald Bon wil met EOS de 6 wereld verbeteren Kunnen universiteiten bemiddelen tussen Israël en Palestina?

10

Die studenten zijn je kinderen niet

18

Machtsstrijd bij sociale wetenschappers

23

Foto studiovu/yvonne compier

En verder Online

4

Opinie: Burgernet

8

Column: Peter Nijkamp

9

Onderzoeksnieuws

16

Post

22

Opinie: geoarcheologie verdwijnt

24

Column: José

25

Campus: studeren met beperking

26

OR

28

Cultuur: toneel en restaurant

30

Sleutelgat

31

Griff

32

Coverfoto StudioVU/Yvonne Compier

Het volgende nummer verschijnt op 20 november 2013

onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit Redactieadres De Boelelaan 1105 kamer 1-D-40 1081 HV Amsterdam redactie.advalvas@vu.nl Hoofdredacteur Marieke Schilp Redactie Floor Bal, Peter Breedveld, Dirk de Hoog, Welmoed Visser Eindredactie Win Castermans, Welmoed Visser Secretariaat Barbara Vazquez, (020) 5985630 secretariaat.advalvas@vu.nl Basis Ontwerp Luis Mendo - GOOD Inc. Vormgeving Rob Bömer, rbbmr.nl

ADVALVAS

Medewerkers Dick Roodenburg (Griffioen), Merlijn Draisma, Peter Gerritsen, Karel van Hasselt, Bas van der Schot, Nienke Stumpel, José Verwaal, StudioVU (Riechelle van der Valk, Yvonne Compier), Peter Valckx Copyright HOP-kopij Hoger Onderwijs Persbureau, Amsterdam VU-advertenties zie secretariaat Commerciële advertenties Bureau Van Vliet, (023) 5714745 Druk Senefelder Misset, Doetinchem

nr 6 — 6 november 2013

3


Abonneer je op het laatste nieuws online Hoogleraar Piet Rietveld overleden Hoogleraar vervoerseconomie Piet Rietveld is vrijdag 1 november na een kort ziekbed op 61-jarige leeftijd overleden. “Wetenschappelijk gezien is zijn dood een groot verlies, maar Rietveld was ook een buitengewoon aardig en beminnelijk mens”, memoreert Harmen Verbruggen, decaan van de economische faculteit.

Studenten mogen niet meer bijverdienen Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Bussemaker de bijverdiengrens voor studenten verhoogt of zelfs afschaft als de basisbeurs verdwijnt. Maar zij is dat niet van plan.

Hip feest voor MS Een sportieve inzamelingsactie past niet bij MS-patiënten. Dus organiseert arts-onderzoeker Jessica Burggraaff van VUmc op vrijdag 8 november het hippe feest Stroomversnelling om geld in te zamelen voor MS-onderzoek.

Driehonderd studenten de dupe van studieschuld ouders Nog geen uitstel leenstel De weg kwijt met alcohol Tentamen gemist? Storm is overmacht

Voor al het laatste nieuws: advalvas.vu.nl 4

Benoeming bètadecaan wekt boosheid

D

e ondernemings- en studentenraden van de VU en de UvA zijn boos over de benoeming van Karen Maex tot decaan van de nog te vormen Amsterdam Faculty of Science (AFS). Er is tenslotte nog geen besluit genomen of die gezamenlijke bètafaculteit er überhaupt wel komt. De inspraakorganen voelen zich niet serieus genomen. “De stap om nu al een decaan te benoemen werkt bevreemdend”, zegt Jelly Reinders, vicevoorzitter van de OR van de VU. “Er is net met beide besturen afgesproken om het besluit over de vorming van de AFS naar achter te schuiven. Als de AFS uiteindelijk niet zou doorgaan krijg je een onwenselijke bestuurlijke situatie.” De Leuvense hoogleraar ingenieurswetenschap Karen Maex (1959) wordt de eerste vrouwelijke bètadecaan in Nederland. Maex is sinds 2005 vicerector voor de Groep Wetenschap & Technologie aan de universiteit van Leuven. (WV)

Lees de uitgebreide nieuwsberichten en het interview met Maex op advalvas. vu.nl>23&24 oktober.

Dirk Gillissen

RSS feed

Karen Maex

Kourtit moet proefschrift aanpassen Economiepromovendus Karima Kourtit moet op een aantal punten het manuscript van haar proefschrift verbeteren. Ook moet zij op zoek naar nieuwe promotoren.

D

at heeft een onderzoekscommissie aangeraden. Het advies is overgenomen door het college van bestuur en het faculteitsbestuur. Vlak voor de openbare verdediging die op 29 mei van dit jaar zou zijn geweest, uitten anonieme bronnen kritiek op het proefschrift. Zo zouden er fouten staan in een verslag van een internationaal congres. Een andere beschuldi-

ging was dat Kourtit bij sommige artikelen als eerste auteur staat vermeld, maar nauwelijks een inhoudelijke bijdrage aan het betreffende onderzoek zou hebben geleverd. Opmerkelijk is dat Kourtit een zeer gerenommeerde en ervaren promotor heeft, namelijk Peter Nijkamp. En twee eveneens zeer ervaren copromotoren: de vorige week overleden Piet Rietveld en Enno Masurel. De promotoren hebben besloten de zaak uit

handen te geven om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Het onderzoeksrapport is niet openbaar. Volgens economiedecaan Harmen Verbruggen gaat het bij Kourtit niet om plagiaat of het vervalsen van gegevens. Dan had ze niet de kans gekregen het proefschrift met aanpassingen alsnog te verdedigen. (DdH)

Lees het uitgebreide bericht op advalvas. vu.nl>nieuws>1 november. nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


advalvas_online

De sloomste computers van de VU

V

oordat je aan de slag kunt met een van de computers op de tiende verdieping in het hoofdgebouw, moet je 195 seconden wachten. Voor de ongeduldige student duurt het allemaal veel te lang. “Daarom pak ik altijd een computer die al aanstaat, hoef je alleen nog maar in te loggen”, zegt Michael, die bezig is met zijn masterscriptie. “Het is gewoon irritant”, moppert geschiedenisstudent John.

“Ze doen het”, zeggen journalistiekstudenten Anna en Martin lacherig. Anna toont wel wat begrip, ze verwacht geen state-of-the-art computers van de universiteit. “Dat kost heel veel geld. Dat heeft de VU waarschijnlijk niet.” De meeste studenten werken daarom op hun eigen laptop. De computerzalen gaan steeds meer lijken op spooksteden. Het is er ongeacht de tijd van de dag steevast leeg. Af en toe kom je hier en daar een verdwaalde ziel met

een koptelefoon op tegen, maar van de drukte die in het verleden heerste is geen sprake meer. Volgens Joost Haanraadts, productmanager van de afdeling UC-IT, komt het onder meer door de persoonlijke settings die met studenten meereizen. “Dat is functioneel prettig voor studenten, maar het inladen van die settings gaat ten koste van de performance.” (KvH)

Lees het hele verhaal op advalvas. vu.nl>30 oktober.

Pre Winter

@MiguelJohnson 29-10_@VUamsterdam I am very sad that I missed the Dies Natalis program last week, because all posters and publicity were in Dutch!

Met een spetterend feest sloot de VU International Day af: Pre Winter Festival. De sfeer kun je proeven op advalvas. vu.nl>razende reporter

@brabantscentrum 29-10_De gemeente #Boxtel gaat zich tijdens een bijeenkomst in de Vrije Universiteit in Amsterdam ‘fossiel vrij’ verklaren. http://www.brabantscentrum. nl/Boxtel-stopt-met-fossiele-brandstoffen/ artikel/ … Boxtel is de eerste Europese gemeente die ‘fossiel vrij’ wordt. Dat houdt in: geen investeringen in bedrijven of fondsen in de fossiele industrie meer. De start was op de avond Climate for Change op de VU.

Burgernet

Op pag. 8 van dit magazine staat het opiniestuk ‘Schaf Burgernet af’ van hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. De integrale versie is te lezen op advalvas. vu.nl>opinie

37 miljoen euro heeft DUO dit jaar al verdiend aan lakse studenten

Stadscampus

60

Hoe ziet de VU eruit in 2017? Lees alles over de opknapbeurt van het hoofdgebouw en de nieuwe gebouwen. advalvas. vu.nl>dossiers

Lees het uitgebreide bericht op: advalvas.vu.nl>31 oktober.

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

@UBVU 4-11_#JoostZwagerman #lezing #12nov, 20.00 u, toegang #gratis Boekhandel @ librisvenstra A’veen http://bit.ly/boslezing pic.twitter.com/115HVhjiwR Kan kunst de stilte vastleggen? Daarover gaat de erfgoedlezing die Joost Zwagerman op 12 november zal houden voor de universiteitsbibliotheek.

@denkbreinreus 3-11_Sprak gisteravond hoogleraar van de #vu. Ze spreken daar over onderzoekstijd en onderwijslast. Zegt genoeg over hoe men over onderwijs denkt

twitter/facebook/issuu

.000 studenten hebben dit jaar hun ov-kaart te laat ingeleverd. Per halve maand betalen ze 97 euro boete. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs, opgevraagd door treinkrant Spits. De ov-kaart stopt niet automatisch als studenten hun studiefinanciering opzeggen. Ze moeten naar een oplaadpunt om het ‘reisproduct’ van hun chipkaart te halen. (HOP)

@VUamsterdam 28-10_Weeralarm ingetrokken. VU-student en tentamen gemist door storm? Neem contact op met de examencommissie van je opleiding of faculteit. @SeanWeggelaar 25-10_@VUamsterdam In de regels staat dat ik tijdens een tentamen niet naar de wc mag. Veel tentamens duren 3 uur. Dat kan heel lang duren.

rbbmr.nl

Je hebt nog maar één nacht om een paper te schrijven. Advalvas legt uit hoe je dat voor elkaar krijgt. advalvas. vu.nl>tips & trucs

Een selectie uit de opvallendste tweets van de afgelopen weken

@Tiestofan9 24m 4-11_Neem je een leuke VU-pen mee bij de open dag, doet ie t niet. Nou ik had m’n keuze al snel gemaakt hoor. Blijkbaar was de pen niet doorslaggevend, Jesper de Gooijer studeert toch aan de VU.

Slapend arm

In 1 nacht

(Re)tweets

5


Student Ronald Bon ‘ Ik wil onze conclusies graag aanbieden aan Máxima’

6

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


in actie

Masterstudent business administration Ronald Bon (22) organiseert als EOS-bestuurslid de debatreeks Maatschappij in de maak. ‘Studenten moeten helpen hun buurt te verbeteren.’

Maatschappij in de maak

DOOR WELMOED VISSER FOTO PETER VALCKX

W

at vind jij een belangrijk maatschappelijk probleem? “Dat de meeste studenten weinig bijdragen aan hun buurt. Daarom is het Vooruit-project zo goed. Daar wonen studenten gratis in ruil voor vrijwilligerswerk. Zij zetten hun capaciteiten in om de buurt te verbeteren, denk aan activiteiten voor kinderen en jongeren zoals huiswerkbegeleiding, leesclubs, koken, filmmiddag en sport. Ons volgende debat gaat over de buurt en dit soort initiatieven.” Wat doe jij zelf voor de buurt waar je woont? “Niet zo veel als ik zou willen. Ik woon in Amstelveen. Daar ben ik vooral actief geweest bij de atletiekvereniging, in allerlei functies. Daarnaast heb ik de KWF Samenloop voor Hoop georganiseerd, een sponsorloop voor kankeronderzoek. Vorig jaar heb ik de minor entrepreneurship gevolgd, waar we hebben onderzocht hoe je ondernemerschap kunt inzetten om buurten te verbeteren.” Hoe doe je dat dan? “Bijvoorbeeld door een café te beginnen waar je ook activiteiten voor jongeren organiseert, zodat die

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

niet op straat hangen. Maar ik ben een actieve student: vorig jaar was ik voorzitter van de facultaire studentenraad, dit jaar organiseer ik dus deze debatreeks. Ik zou wel meer willen doen in mijn buurt, maar heb geen tijd.” Gaat die debatreeks nou echt iets oplossen? “Wij hopen van wel. Aan het eind van elk debat willen we een aantal aanbevelingen voor de maatschappij formuleren, conclusies waarmee je echt iets kunt. Die wil ik aan het eind van het jaar heel graag aanbieden aan een bekend persoon die zich inzet voor maatschappelijke verbeteringen, het liefst natuurlijk aan koningin Máxima.” Waarom moeten alle studenten naar de debatten komen? “Omdat ze het gat dichten tussen theorie en praktijk. Vaak klagen studenten dat de dingen die ze leren zo ver af staan van de maatschappij. Met onze debatten proberen we die kloof te dichten.” Hoe hebben jullie de thema’s bedacht? “We wilden dichtbij huis beginnen, op de universiteit. Het eerste debat ging onder meer over selectie aan de poort. Daarna gaan we dus naar de wijk, de metropool met burgemeester Eberhard van der Laan en Europa met Herman Van Rompuy, president van de Europese Raad. Het niveau van Nederland slaan we bewust over omdat we niet op zoek zijn naar het

> Maatschappij in de maak is het jaarthema van de VU. De faculteit Sociale Wetenschappen mocht dit thema aandragen omdat ze vijftig jaar bestaat. ‘Vandaar dat onze faculteitsvereniging EOS betrokken is bij de gelijknamige debatreeks’, zegt EOS-bestuurslid Ronald Bon. > Het debat over de wijk is op donderdag 5 december van 15 tot 17 uur. Wethouder Pieter Hilhorst is een van de sprekers. Zie voor meer info en data: eosvu. nl>maatschappij in de maak en vuconnected.nl. > Meer info over Vooruit-project op vooruitproject.nl.

Ronald Bon 2009-2012 Bachelor bestuursen organisatiewetenschap 2012-2013 Voorzitter facultaire studentenraad Sociale Wetenschappen 2013-heden Master business administration, richting management consulting 2013-heden EOS-bestuurslid, Facultaire Zaken

politieke debat, maar naar het maatschappelijke debat.” Hoe bereiden jullie een debat voor? “Vooraf hebben we een soort schaduwdebat met deskundigen, waarin we onze stellingen aanscherpen en vooral ook kijken welke kanten we niet op willen. Vaak verzandt dit soort debatten in de breedte, wij proberen dat te voorkomen. Organisatorisch is het een hele klus, er zijn veel partijen bij betrokken: Felix Rottenberg leidt de debatten en de faculteitsvereniging EOS van Sociale Wetenschappen, de sociale faculteit zelf, en VUconnected zitten in de organisatie. De sprekers hebben allemaal overvolle agenda’s. Wij willen dat studenten kunnen komen, dus willen we niet dat de debatten middenin een tentamenweek worden gepland. Dat allemaal bij elkaar is een heel gepuzzel met data en agenda’s.” Kom je nog aan studeren toe? “Te weinig. Ik moet volgend jaar nog flink aan de bak, verwacht ik. En eigenlijk studeer ik helemaal niet meer aan de sociale faculteit. Ik doe een master business administration met als specialisatie management consulting bij de economische faculteit. Daarvoor studeerde ik bestuurs- en organisatiewetenschap bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Zo ben ik dus bij de facultaire studentenraad en EOS terechtgekomen.”

7


Schaf Burgernet af

De politie probeert de burger nog meer bij haar werk te betrekken. Maar een systeem als Burgernet werkt helemaal niet. DOOR PETER VAN KOPPEN BEELD BAS VAN DER SCHOT

W

ie bij Burgernet is aangesloten, krijgt van de politie per sms of spraakbericht oproepjes om in de eigen buurt uit te kijken naar verdachte of vermiste personen. Men claimt dat in zo’n negen procent van de zaken Burgernet helpt. Dat is gebaseerd op nogal gebrekkig onderzoek waarin de subjectieve beleving van projectleiders bij de politie maatgevend was voor de vraag of een bericht succesvol was of niet. Men vroeg zich verder niet af of men de melding van de burger ook zonder het opsporingsbericht van Burgernet zou hebben gekregen. En welk effect hebben al die meldingen eigenlijk op de veiligheidsgevoelens van de deelnemers? Hoeveel mensen zullen na Burgernet-meldingen onterecht worden aangehouden? We weten het allemaal niet. Is negen procent nu veel of weinig? En zorgt Burgernet dat politiemensen niet meer zelf op zoek gaan naar dat vermiste meisje en liever van achter hun bureau de burgers inschakelen? Ik heb een hard hoofd in de effectiviteit van Burgernet. Omdat de politie zelf geen serieus onderzoek hiernaar heeft gedaan, bleef voor mij alleen ouderwets antropologisch onderzoek over: participerende observatie. Ik schreef mij in bij Burgernet in mijn woonplaats. Sindsdien krijg ik af en toe telefoontjes die altijd in paren komen: een melding en een afmelding. Soms is het een tijdje stil, dan weer twee in één week. De laatste drie meldingen zijn exemplarisch voor wat ik meemaakte. De eerste was een melding van de vermissing van een man die met een niet al te helder signalement werd omschreven. Het was aan de andere kant van het

8

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


opinie

wisselcolumn

Een theorievrije universiteit

E

Peter van Koppen is hoogleraar rechtspsychologie De integrale versie van deze opinie staat op advalvas.vu.nl>opinie. Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl. ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

foto StudioVU/Riechelle van der Valk

centrum en dus eigenlijk niet voor mij bedoeld. De afmelding kwam een half uur later: de man was op het moment dat de melding uitging al thuis. De tweede melding ging over een donker gekleurd persoon die een fiets had gestolen. Ja, echt, ik verzin het niet. Ik heb ook toen maar niet naar buiten gekeken. Stel dat er een neger op een fiets voorbij was gekomen. Had ik dan de politie moeten bellen? En was men die arme man dan met drie auto’s komen klemrijden? De afmelding: fietsendief niet aangetroffen. De derde melding ging wél over een misdrijf vlak bij mij in de buurt. Heel spannend: bij de kapper in de straat achter mij was een mobiele telefoon gestolen. Ik spoedde mij naar het raam om uit te kijken naar mensen die een evident gestolen telefoon in de binnenzak hadden. Ook nu heb ik de politie niet kunnen helpen en niemand lukte dat: de afmelding hield in dat de telefoon nog steeds zoek was. Het tv-programma Opsporing Verzocht is af en toe erg zinvol. Het goed bereikbaar houden van 112 is dat ook. Maar bij systemen als Burgernet zou de politie zich eerst eens stevig achter de oren moeten krabben voordat ze worden ingevoerd. Nu dat niet is gebeurd, moet de politie de moed hebben om het weer af te schaffen.

Peter Nijkamp universiteitshoogleraar en hoogleraar ruimtelijke economie

de structuur te geven, koersen we nu aan lke docent wordt ermee op een nieuwe wetenschappelijke habitus geconfronteerd: klachten van waarbij de datazondvloed ons precies kan studenten dat het college té vertellen welke exclusieve verantwoorde theoretisch of té abstract is. gevolgtrekkingen uit harde feiten getrokBezwerende uitspraken dat ken mogen worden. Nieuwe technieken theorie – letterlijk: ‘goddelijk als datamining en genetische algoritmes schouwen’ – de grondslag van zullen bindende conclusies hebben over alle wetenschap vormt, kunnen op scepde empirie. En dus kan de theorie oversis rekenen. boord. De desinteresse in theorie uitte zich Dat zal theorievrije studenten als muziek vroeger vaak in het stiekem – of opzichtig in de oren klinken. De empirische werke– lezen van de krant, maar tegenwoordig lijkheid wordt toch steeds meer gevat in stallen alle studenten hun iPad voor zich digitale informatie in een uit en suggereren daarmee ‘big-data’ universiteit? ijverig de diepste theoretiAnalyse van alle gsm-, sche uiteenzettingen van ‘Theoretische gps-, camera- en sensorde docent te noteren. Maar training is alleen data, bankkaartgegevens, soms loop ik de collegemaar ballast!’ klantenkaarten, ov-data, zaal in en wat ik dan op de en Twitter-, Facebook- en schermen zie, heeft met Linkedin-data et cetera wetenschappelijke verslagopenbaart meer over het legging weinig van doen. menselijk gedrag dan de De docent moet opboksen beste theorie. De Vrije Universiteit zal als tegen Twitter, Facebook en andere digitheorievrije universiteit haar naam eer tale netwerken. aandoen. Voor alle studenten die een hekel hebben Ik verwacht veel van bovenstaande. Toch aan theoretische scholing heb ik een houd ik enige reserves bij dit grootse goede boodschap. We hebben de theorie helemaal niet meer nodig en theoretische toekomstbeeld: Wie vertelt ons welke vragen we moeten stellen? Wie garantraining is alleen maar ballast! We komen deert ons dat we de goede data onderzoeimmers terecht in een digitale samenken? En wie helpt ons bij de interpretatie leving – de ‘e-society’ – waarin we een van onderzoeksresultaten, vooral als ze gigantische overvloed van data zullen tot gekke conclusies leiden? Zou er dan hebben, die in zulke hoeveelheden gigatoch nog een bestaansrecht voor goede bytes beschikbaar zijn dat wetenschap theorie bestaan? alleen nog maar bestaat uit data-analyse. Waar voorheen de theorie diende om beperkte data een logisch samenhangenReageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

9


Palestina-Israël

Nabil Abuznaid, ambassadeur van de Palestijnen (l) en Haim Divon, de ambassadeur van Israël

10

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


internationaal

De vrede moet van de studenten komen Is er een oplossing denkbaar voor Het Conflict? De ambassadeurs van Israël en Palestina denken dat studenten het voortouw moeten nemen. En universiteiten – ook de VU. door peter breedveld foto’s studiovu/yvonne compier

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

11


Palestina-Israël

Israëliërs en Palestijnen worden verondersteld vijanden te zijn”, verzucht Haim Divon, de Israëlische ambassadeur, in een vergaderkamer van de ambassade op het Haagse Buitenhof. “Er zijn wel initiatieven om tot elkaar te komen, maar er is in het algemeen geen nieuwsgierigheid naar de ander. Jongeren kunnen echter het verschil gaan uitmaken”, meent Divon, verwijzend naar de zogeheten Arabische Lente. “Die wordt door jongeren geleid. Het zijn jongeren die in opstand komen en veranderingen eisen. In die zin zijn universiteiten een ideaal platform voor discussie. Als dat niet op de campus kan, waar dan wel?” Een paar kilometer verderop, in een statig herenhuis in Scheveningen, zegt Divons Palestijnse collega Nabil Abuznaid min of meer hetzelfde: “Het is de verantwoordelijkheid van studenten om het voortouw te nemen in de samenwerking met Israëliërs en te bouwen aan onderling vertrouwen. Een Palestijn met een bul moet zijn kennis gebruiken om zijn volk op een positieve manier te vertegenwoordigen. Kijk naar wereldberoemde Palestijnse intellectuelen als Edward Saïd en Mahmoud Darwish die veel hebben bijgedragen aan het positieve imago van de Palestijnen.” ‘Die Palestijnen zijn net als wij’ “We hebben uitwisselingsprogramma’s nodig”, aldus Abuznaid. “Israëlische en Palestijnse studenten moeten met elkaar in gesprek, Israëliërs moeten Palestijnen ontmoeten en thuis zeggen: ‘Die Palestijnen zijn net als wij, die willen in vrede leven, een carrière, een familie.’ Maar

dat moet ons wel mogelijk worden gemaakt. De Abuznaid: Israëlische overheid staat ‘Ik had nog nooit ons niet toe met elkaar te van de Holocaust praten omdat de militaigehoord totdat ik ren ons een vergunning in Amerika ging weigeren. Toen ik zelf aan een universiteit doceerde, studeren’ heb ik nooit op een Israëlische universiteit mogen spreken, dus hoe moeten we nader tot elkaar komen?” Abuznaid is het met Divon eens dat Palestijnen niet zijn geïnteresseerd in de Israëliërs en vice versa. “Ik had nog nooit van de Holocaust gehoord totdat ik in Amerika ging studeren! Er is aan Palestijnse onderwijsinstellingen simpelweg geen aandacht voor. Aan de andere kant hebben de Israëliërs geen aandacht voor de Palestijnse geschiedenis, voor de Nakba, het verdrijven van de Palestijnen van hun grondgebied. De Israëlische leider Golda Meir, dus niet de eerste de beste, heeft in 1969 zelfs gezegd dat het Palestijnse volk niet bestaat.” Uitwisseling tussen studenten is cruciaal “Maar de Palestijnen accepteren op hun beurt de stichting van de Joodse staat Israël niet”, zegt Divon. En ja, ook hij betreurt het dat Israëlische en Palestijnse studenten elkaar niet of nauwelijks ontmoeten. “Uitwisseling tussen studenten is cruciaal, want zij zijn de toekomstige leiders, alleen van hen uit kan er verandering komen.” Maar ligt het aan de Israëlische overheid dat die uitwisseling niet plaatsvindt?

advertentie

OR FORUM: AFS, KANS OF CATASTROFE? De VU en UvA staan aan de vooravond van een ingrijpende beslisssing: Het oprichten van een gezamenlijke bètafaculteit in 2014, de Amsterdam Faculty of Science. Op de VU lijken de voorstanders de overhand te hebben maar aan de UvA zijde uitten tegenstanders zijn zich juist steeds luider. Wat zijn de argumenten voor het oprichten van de AFS? En welke tegen? Waarom mag het geen fusie heten? Wat blijft er over van de VU? Is het het begin van het samengaan van beide universiteiten? Sprekers o.a. Hubertus Irth, Sam Quax en Radboud Winkels. 19 november, 16.00-17.00 uur; borrel na afloop Atrium (medische faculteit, 1e verdieping) Aanmelden: or@vu.nl www.ondernemingsraadvu.nl

12

“Wij zouden graag meer activiteiten ontplooien op het gebied van uitwisseling en samenwerking”, aldus Divon. “Dat proberen we al jaren van de grond te krijgen. We hebben Palestijnse, Egyptische en Jordaanse studenten uitgenodigd om in Israël te komen rondkijken, op de universiteiten, op straat tussen de gewone mensen, om te laten zien dat Israëliërs niet zijn zoals ze worden afgeschilderd in de Arabische media. Ze vonden het prachtig, iets té prachtig naar de zin van de Palestijnse, Egyptische en Jordaanse autoriteiten, die bang waren dat ze zo zouden verwestersen.” “Ik had voordat ik ambassadeur werd de leiding over het Israëlische bureau voor internationale ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking met de Palestijnen stond daarbij bovenaan de prioriteitenlijst. Of het nou was op het gebied van gezondheidszorg, landbouw of wat dan ook. We zaten aan tafel met Palestijnen, Egyptenaren, Jordaniërs en we waren vrienden. We kenden en begrepen elkaar, spraken elkaars taal.” Terroristen en bezetters “Maar voor de Palestijnse leiders - en ik heb het hier net zo goed over de Palestijnse Autoriteit als over Hamas - is elke vorm van samenwerking een stap naar normalisering van de verhoudingen, en God verhoede dat de verhoudingen tussen Israëliërs en Palestijnen zouden normaliseren! Daarom denk ik dat verandering niet moet komen van de politieke leiding, maar van onderaf.” “Het probleem is dat Palestijnen en Israëliërs elkaar niet als gelijken zien”, aldus Abuznaid. “Israëlische kinderen leren dat Palestijnen zelfmoordterroristen zijn en Palestijnen leren van kinds af aan dat de Israëliërs militaire bezetters zijn. We kunnen elkaar niet ontmoeten, ik kan in Israël niet eens bij mijn Israëlische collega op de thee, omdat de militairen mij het daarvoor benodigde visum weigeren. Mijn kinderen zijn in Jeruzalem geboren, maar ze mogen Jeruzalem niet in.” “Als Israël wil dat een Palestijnse intellectueel zijn talenten gebruikt om bij te dragen aan een vreedzame samenleving, moet het laten zien dat mensenrechten ook voor hem gelden. Maar nu kan een student niet eens naar college zonder langs minstens één checkpoint te moeten, waar hij dan ook nog wordt getreiterd door Israëlische soldaten.”

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


Haim Divon (midden): ‘Vervelend dat Palestijnse studenten niet kunnen gaan en staan waar ze willen. Maar wat moeten we anders?’

Een land als Nederland zou kunnen helpen de verschillen te overbruggen, gelooft Abuznaid. “Maar als Nederlandse studenten in Israël de Palestijnse gebieden willen bezoeken, worden ze uitgebreid ondervraagd door de Israëlische autoriteiten. ‘Weet je zeker dat je daarheen wilt, ben je niet bang voor aanslagen?’ Ze zetten ons voor schut! Terwijl studenten die de Palestijnse gebieden bezoeken, allemaal zeggen hoe warm de ontvangst was!” “Het is heel vervelend dat Palestijnse studenten niet kunnen gaan en staan waar ze willen”, reageert Divon. “Maar wat moeten we anders? We nemen geen risico meer. Zodra we die checkpoints opheffen en de muur tussen Israël en de Palestijnse

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

gebieden weghalen, krijgen we weer terroristische Een land als aanslagen. Sinds die muur Nederland zou is het aantal aanslagen kunnen helpen, gedaald tot nul!” gelooft Abuznaid Divon gelooft wel dat de extremisten steeds minder invloed hebben. “Het gematigde geluid begint te domineren onder de Palestijnen, dus er verandert veel ten positieve. In het gebied dat onder controle is van de Palestijnse Autoriteit, welteverstaan, want Gaza, waar Hamas de baas is, is een heel ander verhaal. De Palestijnse premier hoopt op een Arabische Lente in Gaza, maar dat zien we voorlopig niet gebeuren.”

Blind en doof Een bijkomend probleem is de verregaande politisering van de universiteiten. Abuznaid zegt dat Palestijnse studenten dagelijks de bezetting ondervinden, bijvoorbeeld wanneer zij op weg naar hun universiteit bij checkpoints gestopt worden. Daardoor zijn studenten erg politiek actief, en zijn zij vrijwel allemaal gelieerd aan een politieke partij, of dat nou Fatah of Hamas of een andere beweging is. De fundamentalistisch-islamitische beweging Hamas bemoeit zich zelfs met het curriculum van de universiteiten in Gaza, en met de manier waarop vooral vrouwelijke studenten zich kleden. Abuznaid reageert daar ondubbelzinnig op: “Religie maakt soms blind en doof. Aan beide kanten van de Israëlisch-Pales-

13


D N U O R A G N I K C A BACKP

D L R O W TCHAHNGEED MY LIFE – CARLIJN

S T E K C I T WERELD ENTEN D U T S R O O V AL VANAF , 5 39 . 1 €


Palestina-Israël

tijnse grens zijn bewegingen die religie gebruiken als politiek wapen. Het is een effectief middel om groepen mensen van elkaar te isoleren en ze wijs te maken dat God dit land aan de moslims of de joden heeft toegewezen. Wéér een reden voor meer openheid tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Want zolang de bezetting van Palestina door Israël voortduurt, kan Hamas volhouden dat zij gelijk hebben en dat je je niet met Israëliërs moet inlaten, omdat ze niet te vertrouwen zijn. Maak een eind aan de bezetting, creëer kansen, creëer openheid, bewijs dat de fundamentalisten ongelijk hebben. Want het probleem is niet dat we moslims of joden of christenen zijn, het probleem is de bezetting.” “Dergelijke bemoeienis van de politiek met Israëlische universiteiten is uit den boze”, bezweert Divon. “Wij beschouwen de persvrijheid en de academische vrijheid als twee pijlers van de democratie. Ja, er wordt uit rechts-populistische hoek weleens wat geroepen, bijvoorbeeld toen medewerkers van de vakgroep politicologie van de Ben Gurion-universiteit zich kritisch uitlieten over de overheid, maar zo gaat dat met debat: dat raakt wel eens verhit. Dat kán in Israël en daar zijn wij trots op.” Beide partijen hebben gelijk “We hebben een derde partij nodig, een bemiddelaar die beide partijen de kant van de tegenstander kan laten zien”, oppert Abuznaid. “Nederland is bij uitstek geschikt voor die rol, omdat het altijd een vooraanstaande rol heeft gespeeld op het gebied van mensenrechten, omdat het de Palestijnen begrijpt en vanwege de vriendschappelijke relaties die het altijd met Israël heeft gehad. Nederland geniet het vertrouwen van beide partijen.” “Als er nou een Nederlandse universiteit zou zijn, bijvoorbeeld de VU, die ontmoetingen zou willen accommoderen tussen Palestijnen en Israëliërs, daar zou veel uit kunnen komen. Misschien niet meteen, maar over een paar jaar. Stuur vijftien Nederlandse studenten naar Israël en de Palestijnse gebieden om daar de universiteiten te bezoeken. Ze zullen tot de conclusie komen dat beide partijen gelijk hebben, dat ze allebei vrede willen, allebei lijden en bang zijn. Dan kunnen ze een voorstel doen dat voor beide partijen acceptabel is. U vindt het misschien

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

Nabil Abuznaid: ‘De Israëlische overheid staat ons niet toe met elkaar te praten’

onbeduidend, maar ik denk dat het een belangDivon: rijke stap zou zijn, dat ‘Universiteiten het beide partijen uit hun zijn een ideaal isolement zou kunnen platform voor halen.” discussie. Als dat Divon reageert sceptisch op Abuznaids plan. “Ik niet op de campus heb niet zo heel veel hoop kan, waar dan dat het conflict opgelost wel?’ wordt door een nieuw initiatief, al is het zeker belangrijk dat studenten uit het buitenland naar Israël komen, om te zien dat het niet het door oorlog verscheurde land is dat ze misschien uit de media kennen, maar een geïndustrialiseerde democratie, een vakantiebestemming, een geweldig land om zaken mee te doen.” Joden en moslims Daarom ook gaat de ambassadeur graag in op uitnodigingen voor debatten zoals die van de VU, omdat het een kans is een andere kant van Israël te laten zien dan de media doen. “Dergelijke debatten hebben de Palestijnse ambassadeur en ik een keer of vier eerder gedaan. Het zijn

altijd beschaafde debatten, al verwachten mensen misschien een bokswedstrijd. Soms lopen de gemoederen wat op, want veel mensen houden zich vooral bezig met het conflict in Israël, terwijl er zoveel gaande is in zoveel andere landen, neem bijvoorbeeld Saoedi-Arabië.” Waarom zouden moslims en joden vijanden moeten zijn, vraagt Divon zich af. “We hebben meer gemeen dan dat we verschillen. Neem Nederland, waar de controverse rond het ritueel onverdoofd slachten zich tegen moslims én joden richt, en waar nu geluiden zijn om de jongensbesnijdenis te verbieden.” Hier ligt een schone taak voor de Nederlandse universiteiten, waar joodse én islamitische studenten studeren, meent hij. “Breng ze bij elkaar, laat ze met elkaar kennismaken, organiseer debatten. Breng joden en moslims nader tot elkaar.”

Reportage online Op VU International Day (29 oktober 2013) debatteerden de ambassadeurs met elkaar en met studenten. Een verslag van het debat en gesprekken met Palestijnse en Israëlische studenten staan op advalvas.vu.nl>nieuws.

15


Open Days

Postdoc Martijn Smit wint de Europese (poster)competitie voor jonge onderzoekers van Regional Studies Association. Smit is ook universitair docent economische geografie aan Universiteit Utrecht. Zijn advies aan de Nederlandse overheid is onder meer te investeren in een goede voedingsbodem.

Universitair docent Engelse taalkunde Laura Rupp publiceert de Uitspraakgids Engels voor Professionals. Deze gids van VU University Press reikt eenvoudige technieken aan om de uitspraak te verbeteren. ‘Your Dutsj eksent is bat for your celery’, staat op het omslag. Chemicus Linde Smeenk wint de Dick Stufkens Prijs 2013 voor haar promotie over eiwit-imitaties. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan het beste proefschrift van de Holland Research School of Molecular Chemistry. Een certificaat en 1000 euro worden 21 november uitgereikt.

16

A

ls er beveiligingscamera’s in de buurt hangen, grijpen mensen eerder in bij incidenten, zoals diefstal, vooral als er andere mensen bij zijn. Dit blijkt uit een onderzoek dat Marco van Bommel samen met collega’s publiceerde op de site van Social Psychology and Personality Science. De onderzoekers deden een slim experimentje. Proefpersonen moesten in een zaaltje vragenlijsten invullen. Op de tafel van de onderzoeksleider stond een doosje met contant geld. Hij ging zogenaamd even naar de wc. Waarop een in de zaal aanwezige acteur het geld in zijn zak stak. Hing er een camera in de zaal, dan waren mensen eerder bereid de dief aan te spreken, vooral als er meerdere mensen in het zaaltje zaten. Wanneer alleen de dief en een ander proefpersoon aanwezig waren, nam het effect van de camera duidelijk af. De camera stimuleert mensen dus tot sociaal wenselijk gedrag. (DdH)

Eenzaamheid aanpakken

O

udere mensen die eenzaam zijn, hebben vaak wel ideeën hoe hun probleem oplosbaar is, maar slagen slechts gedeeltelijk erin zelf hun situatie te veranderen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Eric Schoenmakers 30 oktober promoveerde. De beste manier om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan, is het uitbreiden van je relatienetwerk en het bijstellen van je verwachtingen over

je sociale leven. Juist ouderen die het meest eenzaam zijn, slagen er het minst in hun netwerk uit te breiden. Voor hen kan interventie door hulpverleners nuttig zijn, zoals het organiseren van huisbezoeken, boodschappendiensten en het aanbieden van vakantie-uitjes. Eenzaamheid onder ouderen komt vrij veel voor. Zeker een op de drie voelt zich min of meer eenzaam. (DdH)

Zie proefschrift via tinyurl.com/ eenzaamheidaanpakken.

StudioVU/Riechelle van der Valk

Sandra Haverman

Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar bij het Remonstrants Seminarium aan de faculteit Godgeleerdheid. Zij hield onlangs haar inaugurele rede: ‘Overgeleverd aan de heidenen, hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven. Anbeek publiceert over overlevingskunst, levenseinde en levenskunst.

Camera’s maken helden van mensen

Bovennatuurlijk kwaad

H

et kwaad en het menselijke lijden worden in de Ghanese pinksterkerk vaak gezien als bovennatuurlijk. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Joseph Quayesi-Amakye 29 oktober promoveerde. Quayesi-Amakye onderzocht onder meer liedteksten en sprak met kerkleiders en gelovigen. De omgang met het kwaad is in de Ghanese pinksterkerk veelal ritueel van aard, gericht op het verdrijven van kwade machten. Kerkleiders zouden graag zien dat gelovigen ook het menselijke aspect van het kwaad onder ogen zien en een grotere rol toekennen. (WV)

Zie proefschrift via tinyurl.com/ GhanesePinksterkerk. nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS

Andrea Novoa_thenounproject

VIPs


onderzoeksnieuws

Sporten helpt

D

e kans dat ouderen ouderdomsverschijnselen als artrose, geestelijke aftakeling en incontinentie krijgen, verkleint met vijftig procent als ze aan lichaamsbeweging doen. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidspsycholoog Erwin Tak, waarop hij 31 oktober bij VUmc promoveerde. Opvallend is dat dit ook werkt bij ouderen die al lichte beperkingen hebben, zelfs op hoge leeftijd. “De grootste uitdaging zal zijn om ouderen aan het bewegen te krijgen en vooral te houden. Slechts een kwart van de ouderen die meedoen met een oefenprogramma blijft na afloop bewegen.”(FB)

De weg kwijt met alcohol

Slim zijn moet je leren

P

D

at vinden drie methodologen, onder wie biologisch psycholoog Kees-Jan Kan van de VU. Die opvatting houdt er geen rekening mee dat zaken als opvoeding en omgeving onmisbaar zijn om genetische verschillen tot uitdrukking brengen. De verdeling is dus niet zo zwart wit en de rol voor omgevingsfactoren is groter dan tot nu toe werd gedacht, concluderen de drie methodologen in Psychological Science.(WV)

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

rbbmr.nl en thenounproject.com

De gangbare opvatting dat zo’n 80 % van intelligentieverschillen genetisch verklaarbaar zou zijn, en 20% door omgevingsfactoren wordt veroorzaakt, moet op de helling

ubers die veel alcohol drinken, vinden als volwassene hun auto moeilijker terug op een grote parkeerplaats. Dit blijkt uit het onderzoek waar Jelte Wouda 7 november op promoveert. Hij is de eerste onderzoeker die bewijst dat alcoholgebruik in de puberteit permanente schade kan toebrengen aan hersenprocessen, met name aan het ruimtelijk geheugen. Hiervoor bestudeerde Wouda veranderingen in het gedrag van volwassen ratten die tijdens de puberteit waren blootgesteld aan alcohol. Deze volwassen ratten dronken meer alcohol; daarnaast viel vooral op dat hun ruimtelijk geheugen sterk achterbleef bij dat van de controlegroep. Opmerkelijk is ook dat deze veranderingen niet optraden in dieren die na de puberteit werden blootgesteld aan alcohol. De puberteit blijkt een unieke ontwikkelingsfase waarin alcohol specifieke schade kan toebrengen. (FB)

Waarom wij Rusland niet vertrouwen Het conflict tussen Nederland en Rusland maakt grote kans te escaleren als beide partijen vasthouden aan hun strategie, stelt hoogleraar evolutionaire psychologie Mark van Vugt in zijn blog Hoofdzaak op de Volkskrantsite. “Gedragswetenschappers lusten wel pap van het conflict tussen Nederland en Rusland. Het is een klassiek voorbeeld van Tit for Tat, een strategie die kan leiden tot wederzijdse samenwerking maar ook tot een langslepend conflict (…) Tit for Tat begint altijd met een poging tot samenwerking en vervolgens kopieert hij precies wat de andere partij doet (...) Als de andere partij wil vechten dan vecht TFT terug. Dit is een veelgebruikte tactiek in de wereld van het zakenleven en, zoals we nu zien, de internationale politiek. “Er kleven echter ook nadelen aan Tit for Tat. Deze strategie houdt geen rekening met onvoorziene omstandigheden (…) De inbraak in het Russische pand in Den Haag is puur toeval. Maar zo wordt het niet door de andere partij gezien, en die is dan meteen onverbiddelijk: “Nu gaan we die mensen van Greenpeace veroordelen.” Een ander probleem is dat een individu dankzij TFT nog wel tot samenwerking kan besluiten. Maar als twee groepen tegenover elkaar staan, leidt dat vaak tot escalatie. De menselijke natuur is tribalistisch en het wij/zij-denken zit ingebakken in onze genen (…) Kortom: wij gaan ervan uit dat de Rus als individu nog wel te vertrouwen is maar we vertrouwen Rusland niet!”(WV)

Lees Van Vugts hele blog op: http://tinyurl.com/ tit-for-tat-rusland

17


Bemoeien of loslaten

Ik ben je moeder niet Een student die zijn deadline en tentamen niet haalt. Daar hoeft een docent toch niet van wakker te liggen? Of juist wel? DOOR Floor Bal FOTO LAURA VAN HAREN

18

H

et basisidee is mooi. Studenten zijn oud en wijs genoeg om zelf te zorgen dat hun opdrachten op tijd klaar zijn. Maar wat doe je als docent wanneer studenten niet zo keurig werken? Wie moet er bij werkcolleges zorgen dat de student de eindstreep haalt? Kortom, in hoeverre is de docent verantwoordelijk voor het slagen van studenten? “Ik geloof in de eigen verantwoordelijkheid van de student in combinatie met de goede bereikbaarheid en benaderbare houding van de docent”, zegt Mijke de Waardt, docent bij sociale en culturele antropologie. Bij het vak dat zij geeft, moeten studenten drie keer per week een opdracht maken. Heeft De Waardt die op tijd binnen, dan krijgen de studenten uitgebreide feedback van haar. Met die ondersteuning hebben ze een voorsprong bij het maken van hun eindopdracht. Ze schrijven er beter door en halen zo uiteindelijk een hoger cijfer. Wie vragen heeft, mag de docente altijd mailen. Ook in het weekend stuurt ze, als ze het antwoord paraat heeft, een bericht terug. Daar staat wel iets tegenover. Op alles wat te laat is, komt minder feedback. “Bij de eerste les heb ik al duidelijk gezegd dat ik met alle liefde commentaar geef, maar dat ik het dan op tijd binnen moet hebben. Anders lukt het me gewoon niet om alles na te kijken.” De Waardt baseert haar strategie op het Montessori-onderwijs dat ze zelf heeft genoten. “Daar is het doel voor iedereen hetzelfde, maar de weg ernaar toe verschilt per persoon. Als kind heb je al de eigen verantwoordelijkheid voor

je werk. Ook mag je alles aan de docent vragen, maar je moet wel zelf zorgen dat je het werk op tijd inlevert.” Wankelende principes Wouter Roos geeft vanuit de vakgroep natuurkunde college bij verschillende opleidingen. Toen hij twee jaar geleden met lesgeven begon, was hij streng in de leer. “Mijn idee was dat studenten wel zelfstandig moeten zijn, dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik dacht: ik geef college en dat is het.” Inmiddels is hij flexibeler geworden. “Mijn principes zijn gaan wankelen.” Studenten kunnen met een klein beetje inzet van de docent al een stuk verder komen. “Eerst was het jammer maar helaas als een student iets niet op tijd inleverde. Nu vraag ik diegene altijd of daar een goede reden voor is.” Roos is milder geworden omdat hij besefte dat hij als docent ook niet perfect is. “Misschien heb ik zelf iets niet goed uitgelegd of ben ik niet helder genoeg geweest over de inleverdatum.” Koud van de middelbare school Voor docent informatica Victor de Boer hangt het er vooral vanaf welke groep er voor zijn neus zit. “Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de student. Maar het is een groot verschil wie die studenten zijn. Komen ze van het hbo, van de middelbare school of zijn het masterstudenten? Eerstejaars zijn jongens van achttien jaar die alleen maar op hun mobieltjes willen kijken. Die moet ik even ervan overtuigen dat het vak leuk is. Daar moet je harder voor werken. Stel dat je ze direct al in het diepe gooit, dan

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


onderwijs

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

19


Bemoeien of loslaten

20

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


loop je het risico dat je goede studenten verliest.” Sjoerd Sinke, programmaleider en docent bij de opleiding Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van het Onderwijscentrum VU, is het daarmee eens. De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Sinke: “Eerstejaars die koud van de middelbare school komen, moet je meer aan het handje nemen. Anders is de overgang te groot voor ze. Maar het doel is dat alle studenten die afstuderen zelfstandig het werk dat daarvoor nodig is kunnen doen.” Mailen, mailen en nog eens mailen Wat betekent dat in de praktijk? Vooral veel mailen, blijkt. Zo mailde de Waardt een studente die tijdens het werkcollege nog geen idee voor haar opdracht had, dat ze haar alles mocht vragen. “Uiteindelijk stuurde ze haar opzet, ik heb haar geholpen om een focus aan te brengen. Zo houd je iemand aan het werk zonder dat je het overneemt.” Wouter Roos mailt vooral met studenten die hun presentatie niet op tijd klaar hebben. “Dan informeer ik naar het waarom en vraag ik wanneer ze het alsnog doen.” Daar zitten wel grenzen aan, vindt De Boer. “Als iemand iets niet inlevert, dan probeer ik ze aan boord te krijgen. Maar als iemand drie keer niet komt en ook niets inlevert, valt hij van de radar.” Het aansporen van studenten heeft dus een grens. Het werkt per definitie alleen bij werkcolleges, waar de groepen klein zijn en de docent direct contact met studenten heeft. Bij hoorcolleges heeft de docent minder inzicht in wie er is en wie goed meedoet. Álle studenten aansporen zou daar onbegonnen werk zijn. Zonde van de energie Alledrie de docenten hebben hun standpunt zelf moeten bepalen. Vanuit de VU kregen ze als beginnend docent geen begeleiding. Ze waren al een tijd aan het werk voordat ze aan de opleiding BKO begonnen. Daar komt het onderwerp wel aan bod. Voor die tijd moesten ze het vooral met advies van collega’s doen. Het ondersteunen van studenten, zoals de meeste docenten uit zichzelf al doen, is volgens Sjoerd Sinke inderdaad de juis-

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

Ook De Boer is bijna overte methode om studendreven duidelijk. “Aan het ten bij de les te houden. ‘Het houdt begin en einde van het “Uit allerlei onderzoenatuurlijk op als je eerste college zeg ik wat de ken blijkt dat binding telkens nul op het bedoeling is. Het tweede met een docent het rekest krijgt’ college herhaal ik dat nog studiesucces vergroot. eens. Dat voelt weleens Als een student iets vreemd, maar anders niet inlevert en niets zeggen ze dat ze het niet van de docent hoort, gehoord hebben.” denkt hij dat het toch Een docent die continu zijn studenten niets uitmaakt.” bijstuurt, doet die niet de helft van hun Het hoort ook een beetje bij de onderwijswerk? De Waardt vindt van niet. “Studentaak, vindt hij. “Door de verhoogde eisen ten moeten de opdrachten en het essay moeten studenten tegenwoordig veel uiteindelijk zelf schrijven. Ik help vooral sneller afstuderen. Daar moet je ze wel bij bij de voorbereidingen.” helpen.” “Ik kijk vooral naar mijn leerdoelen”, zegt Sinke adviseert docenten om van tevoren Victor de Boer. “Het gaat mij erom dat duidelijk hun leerdoelen vast te steliedereen die mijn vak gedaan heeft, daarlen. Wat moeten studenten die het vak aan voldoet. Dan maakt het me niet uit of gevolgd hebben eigenlijk kunnen? iemand hard werkt, aardig is of juist veel “Stel dat ze voor het eerst een wetensteun vraagt. Sommige mensen hebben schappelijk artikel moeten lezen. Na het nodig om de stof in hapklare brokjes twee regels haken ze al af omdat ze het te krijgen. Ook die studenten betalen heftig vinden. Dan moet je zorgen dat ze hun collegegeld. Als ze het lesdoel halen, de studievaardigheden hebben om dat moet ik verder niet zeuren.” alsnog te doen. Als je die stap niet zet, Aan alle bereidwilligheid zit ook een kan de stof ook niet bij ze landen. Dat is grens, zeggen de docenten. “Het houdt echt zonde van jouw én hun energie.” natuurlijk op als je telkens nul op het rekest krijgt”, zegt Sinke. “Als je als Bijna overdreven duidelijk docent duidelijk bent geweest en ook een Alledrie de docenten benadrukken dat paar keer gevraagd hebt hoe het ging, helderheid over hun verwachtingen en ligt de eindverantwoordelijkheid bij de eisen heel belangrijk is. “Ik zeg altijd student. Als je alles gedaan hebt wat je meerdere keren wat er bij het vak moet moet doen als docent, dan is de conclugebeuren”, zegt Roos. “Dat staat ook in de sie misschien dat de universiteit niet de studiehandleiding maar ik ga ervan uit juiste plek voor iemand is.” dat ze die niet lezen.”

De studenten op de foto komen niet in het verhaal voor.

21


mail Zoek jij een bijbaan en heb jij interesse in het bedrijfsleven? Nyenrode Business Universiteit zoekt Stagiaires en Student-Assistenten voor haar Strategy Center.

Reacties (max. 300 woorden) op Advalvas-artikelen zijn welkom op redactie.advalvas@vu.nl. De redactie behoudt zich het recht voor uw bijdrage eventueel in te korten.

Het Strategy Center richt zich met haar programma’s op strategisch management. Vanuit dit perspectief worden publicaties geschreven, maar vooral programma’s ontwikkeld welke worden gedoceerd aan studenten van Nyenrode en aan deelnemers uit het bedrijfsleven. Om deze diensten te verzorgen is ondersteuning nodig. Als stagiaire of student assistent werk je mee in de ontwikkeling van nieuwe programma’s en ben je in brede zin mede verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van verschillende programma’s. Het maken van het rooster aan het begin, tot de evaluatie aan het einde van het programma valt onder jouw verantwoordelijkheid in samenwerking met de verschillende docenten en professoren. Wanneer ben je geschikt: Als je een studie volgt in Bedrijfskunde, Economie of Bestuur en Organisatiewetenschappen, als je goede kennis hebt van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift en als je zelfstandig en assertief kunt werken. Wat wordt jou geboden: Goede bijverdiensten, verantwoordelijkheid, mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling, waarbij niet in de laatste plaats van je managementkennis. Voor meer informatie/contact: Dr. Jeroen van der Velden, e-mail: j.vdvelden@nyenrode.nl

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van

Ralph van Os

9 september 1968 - 11 oktober 2013 Hij was lid van onze faculteitsvereniging en student bestuurskunde. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Faculteitsvereniging EOS (Sociale Wetenschappen)

Sollicitaties kun je richten aan: Universiteit Nyenrode, t.a.v. Marja Groothuis, e-mail: m.groothuis@nyenrode.nl

av-nijenrode 131024.indd 1

In memoriam

31-10-13 09:41

UNIVERSITAIRE DEBATREEKS

ONDER LEIDING VAN VU-MODERATOR FELIX ROTTENBERG MET O.A. EBERHARD VAN DER LAAN, HERMAN VAN ROMPUY EN PIETER HILHORST VOOR INFORMATIE EN AANMELDEN: WWW.VUCONNECTED.NL

22

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


Geschiedenis

recensie

Vijftig jaar strijd om de macht

Peter Bak noemde zijn boek over de geschiedenis van de sociale faculteit van de VU ‘Gedonder in de sociale’. Dat blijkt een heel toepasselijke titel. DOOR DIRK DE HOOG FOTO STUDIOVU/YVONNE COMPIER

W

van hoogleraren. Zo dreigt de aanstelling tot hoogleraar politicologie in 1969 van Andries Hoogerwerf niet door te gaan omdat hij lid is van de PvdA. Dat gaat het toenmalige VU-bestuur echt te ver. “Een socialistische professor aan de VU? Niet over mijn lijk”, sprak toenmalig bestuursvoorzitter Jo Meynen.

ie het boek ‘Gedonder in de sociale’ leest, krijgt de indruk dat de geschieOpleidingsfabriek denis van de VU-faculteit Sociale Na 1980 speelt het studentenprotest nauwelijks nog Wetenschappen van conflicten aan een rol, maar daarmee is het gedonder niet afgelopen. elkaar hangt. En dan heeft de auteur De studentenaantallen dalen dramatisch, vooral bij Peter Bak het nog leuk proberen te sociologie. Die opleiding wordt in 1988 zelfs opgeheven. houden! Minstens tien bezettingen van gebouwen van de faculteit door studenten staan niet De overlevingsstrategie is het oprichten van verkorte opleidingen voor afgestudeerde hbo-studenten, zoals vermeld in het boek. En dat is misschien maar goed ook, cultuur, organisatie & management. want de geschiedenis is natuurlijk wel Het blijkt een gouden greep. Het aantal doorgegaan na de woelige jaren zeventig. groeit de spuigaten uit tot Die jaren zeventig staan bol van de ‘Een socialistische studenten ruim 2300 in het jaar 2000. Daarmee is acties van de linkse studentenvereniging professor aan de de faculteit wat studenten betreft zelfs de Mundus die het leven van alle faculteitsVU? Niet over mijn grootste van VU. Maar driekwart van die bestuurders en vele hoogleraren zuur lijk!’ studenten volgt wel een verkorte opleimaken. De eerste bezetting vindt plaats ding. Dat verandert de faculteit in een op 16 juni 1970 en wel op de Koningslaan opleidingsfabriek. En dat gaat ten koste 22. De studenten vinden dat er te veel van de traditionele vakgebieden zoals eerstejaars voor hun propedeuse zijn politicologie, antropologie en methodologezakt. Toen werd door praten nog een gie. Daar komen medewerkers in opstand tegen de hoge oplossing gevonden. Dat zou snel veranderen, want het onderwijslast bij de verkorte opleidingen. Het faculteitsging jarenlang hard tegen hard. ‘Laten merken dat je bestuur onder leiding van Dick Kuyper ziet zich in 2000 je niet onderwerpt aan wie of wat dan ook, maar dat je zelfs gedwongen af te treden. actief zelf bepaalt wat je wilt met je studie’, declameert Mundus in 1969. De studenten zijn erg ontevreden over Speelkwartier voorbij? het onderwijs. Dat is ‘provinciaals, schools, beperkt, ‘De faculteit was een eilandenrijk van tien vakgroepen saai’, volgens de latere UvA-hoogleraar sociologie Jelle en vijf bijvakeenheden’, concludeert Bak. Een extern Visser. bureau constateert naar aanleiding van de bestuurscrisis dat er sprake is van ‘één groot machtsspel zonder Passen bij de mannenbroeders winnaars. Iedereen is vastgebeten in zijn eigen gelijk, De studenten willen geen positivistische methodologie rechtvaardiging zoekend in het verleden, toekomstige bestuderen, maar spannende verhalen horen over kritiontwikkelingen negerend.’ sche wetenschappers, zoals Marcuse en Marx. Daarom “Het speelkwartier is voorbij”, verordonneert bestuursdragen ze de net aan de faculteit afgestudeerde Pim voorzitter Wim Noomen, die zelf jarenlang hoogleraar Fortuyn in 1972 voor als nieuwe professor sociologie. bij de faculteit is. Of het speelkwartier echt voorbij is, Want die heeft daar verstand van. Maar het wordt Dick zullen we zien. Binnenkort treedt decaan Anton HemeKuiper. Die is gepromoveerd op de emancipatie van de rijck af. Wordt zijn opvolger juichend binnengehaald of gereformeerden en past zodoende beter bij de andere bij voorbaat overladen met pek en veren? De faculteit mannenbroeders. staat op het punt voor de zoveelste keer haar toekomst Dit conflict is een tweede lijn in de geschiedenis van de uit te vinden. faculteit. Voortdurend zijn er ruzies over de benoeming

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

Peter Bak

Peter Bak, Gedonder in de sociale Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963 -2013. Uitgeverij Meinema, 400 blz. € 27,50 Lees ook interview met auteur Peter Bak op advalvas. vu.nl>nieuws>5 november

23


Henk Kars hoogleraar geo- en bioarcheologie

opinie

‘Opheffen geoarcheologie is heel verdrietig’ Hoogleraar geo- en bioarcheologie Henk Kars gaat over anderhalf jaar met emeritaat. Dan gaat de faculteit Aarden Levenswetenschappen zijn afdeling opheffen.

ent u van slag? “Ik vind dit heel verdrietig. Ik begrijp dat mijn faculteit iets moet doen aan de gigantische verliezen die ze heeft gemaakt. Maar het gaat nu alléén nog maar om geld in plaats van de

inhoud.”

Maar het loopt dan ook niet storm op uw afdeling. Drie, vier nieuwe studenten per jaar. “Maar dat is overal ter wereld, ook aan universiteiten als Oxford. En ik heb hier wel tien promovendi onder mijn hoede, hoor. Ik heb vanuit de hele wereld steunbetuigingen van collega’s, van Oxford tot Berlijn. Iedereen vindt dit heel erg.” Wat doet een geoarcheloog eigenlijk? “Wij combineren allerlei wetenschappelijke disciplines om meer te weten te komen over archeologische vondsten in de bodem: geomorfologie, aardkunde, steeds meer biologie, zoals isotopenonderzoek en dna-onderzoek. Hoe zag een landschap er in een bepaalde tijd uit? We hebben veel know-how in huis. Van ouds-

24

Henk Kars

Jammer maar helaas “Het is vreselijk jammer dat geoarcheologie wordt opgeheven, maar het is gewoon niet gelukt een succesvolle afdeling ervan te maken”, zegt Bauke Oudega, decaan Aard- en Levenswetenschappen. “We hebben het twaalf jaar lang geprobeerd. Een bacheloropleiding is er nooit gekomen. Tragisch, maar dit gebeurt nou eenmaal weleens.” Natuurlijk betekent dat niet dat archeologen met vragen over gevonden botresten en de bodemgesteldheid van een archeologisch belangrijke plek geen beroep meer kunnen doen op natuurwetenschappers. “De techniek houden we in huis, en er is een samenwerkingsverband van archeologische afdelingen in Nederland, zodat je altijd ergens terecht kunt.”

En dat gaat straks allemaal verloren? “De faciliteiten, de apparatuur waarmee we meten en analyseren, blijven aan de faculteit, maar er is geen natuurlijke opvolger als ik vertrek, dus de know-how verdwijnt.” Moet u dan niet gaan lobbyen voor een opvolger? “Op dit moment zou ik al blij zijn als mijn met ontslag bedreigde universitair docenten ergens kunnen worden ondergebracht. Het gaat om drie docenten, van wie er één al voor 0,6 fte bij Letteren terechtkan. De anderen dacht de decaan nu al te kunnen ontslaan, zodat ze bij mijn vertrek daadwerkelijk weg zijn. Maar de ondernemingsraad bemoeit zich er nu mee. Het blijkt dat als de universitair docenten ontslagen worden, zij dezelfde regeling moeten krijgen als de met ontslag bedreigde medewerkers van de ondersteunende diensten. In dat geval is ontslag helemaal geen bezuiniging, integendeel.”

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl. nr 6 — 6 november 2013

ICOON Jose Luis Garcia_thenounproject

B

DOOR PETER BREEDVELD

her is archeologie een alfawetenschap, maar er komt steeds meer bèta bij kijken. De vragen worden gesteld bij de Letterenfaculteit, onder meer bij het interfacultaire erfgoedonderzoeksinstituut Clue, en wij vinden daar dan de antwoorden op.”

ADVALVAS


COLUMN

Flow van flauwheid

FOTO StudioVU/Yvonne Compier

M

ijn leven is een teringbende. De tentamenperiode heb ik met hangen en wurgen doorstaan. Natuurlijk heb ik last-minute gestudeerd, een energydrink-verslaving opgedaan en mijn afwas weken laten staan. Niet dat ik ècht bezig was met studeren, ben je gek. Ik voerde telefoongesprekken over het liefdesleven van Mark Rutte, sorteerde mijn kleding op kleur en bestormde mijn boekenkast. Terwijl ik het debuut van Herman Koch las, leek de wereld om me heen te vergaan. Gestreste gezichten waar de herfstdip vanaf droop. De studiezaal zat bomvol met studenten. En met mij. Ik telde de dames in streepjestruien. Het waren er veel. Ik zou trendspotter moeten worden. Zo ontdekte ik ook iets nieuws bij de Spar. Cannabis energydrink. Bevat 0,2% niet-werkzaam hennepextract. Alsof je maltbier drinkt. Alsof je doet alsof je studeert, maar je boek ondersteboven

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

José Verwaal derdejaars antropologie houdt. Zonde van de inspanning. Ik ging naar huis De debuutroman van Koch en viel tussen de las ik in één dag uit. Deze kwam uit toen ik net zindelijk stapels afwas in slaap was, moet je nagaan hoe ver ik achterloop. Koch schrijft over een school à la Oud-Zuid en een jongen die het allemaal maar kouwe kak vindt. In de geest van deze jongen rebelleerde ik tegen het onderwijssysteem. ’s Middags dronk ik voor de verandering geen energydrink, maar Chianti met een man. We filosofeerden over werk en kwamen al snel tot de conclusie dat arbeid onnodig kwaad is. Geïnspireerd door dit inzicht waggelde ik rond zeven uur ’s avonds de universiteit binnen. De ijver die ik rook, stonk opeens. Of was het de alcohollucht die om mij heen hing? Ik ging naar huis en viel tussen de stapels afwas in slaap. Toen de tentamens aanbraken, was ik mentaal voor-

bereid. Die onvoldoende had ik in the pocket. Toch voelde ik me voldaan toen ik antwoorden formuleerde op imbeciele vragen. Mijn pen maakte overuren. ‘Chimpansees hebben een waar machtsysteem. Op basis van zijn vergelijkingen tussen deze beauty’s en de afzichtelijke evolutie genaamd mens, trok Frans de Waal de volgende conclusie: ik houd meer van apen dan van mensen.’ Ik bleef maar doorgaan, zat in een flow van flauwheid en schreef soms een volzin die ik graag bewaard had voor mijn kleinkinderen. Tot ik het zat was. “Ik heb geen idee wat het antwoord is en ga jullie niet vermoeien met geblaat.” De tentamenperiode is voorbij. Gelukkig maar. Uitstelgedrag kost zoveel energie. In januari heb ik twee herkansingen. Ik verheug me nu al op de vakantie eind december. Het kerstmenu? Kalkoen met een vulling van Ritalin en met energydrink geflambeerde ijstaart.

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

25


Studenten

Een student met MS is toch zeker geen zeur? Tien studenten met een beperking gingen met rector Frank van der Duyn Schouten om tafel. Zij vinden de VU soms ook een handicap.

oploopt en nooit een garantie krijgt dat hij echt van de beloofde voorzieningen gebruik kan maken. Examencommissie inschakelen Het is een veel voorkomende klacht tijdens het rondetafelgesprek. De VU bepaalt per student waarop zij/hij recht heeft. Dat is maatwerk. Want iemand die door een bloedziekte een week per maand niet aanwezig kan zijn, heeft andere rechten dan een student met dyslexie. Voor elk tentamen moet je extra tijd of een aparte werkruimte aanvragen. En met elke docent moet je opnieuw onderhandelen. Lukt dat niet, dan kun je de Examencommissie inschakelen. Dat die maar één keer per maand bij elkaar komt, is een extra handicap. Zoals bij de student met narcolepsie, een slaapstoornis, die onenigheid heeft met een docent. Die eist dat hij bij alle werkcolleges aan het eind van de dag aanwezig is. De powerpoint-presentatie die de studenten daar te zien krijgen, wil de docent niet delen. Om dat af te dwin-

DOOR floor bal illustratie rob Bömer

R

ector Frank van der Duyn Schouten, voorheen voorzitter van het expertisecentrum Handicap + Studie, zei begin juli op de site van Advalvas dat studenten met een beperking niet alleen een duwtje in de rug verdienen, maar ook iets kunnen terugdoen voor de universiteit: zij kunnen namelijk een inspiratiebron voor andere studenten zijn. Maar dan moeten wel eerst de voorzieningen om te studeren op orde zijn, reageerden enkele studenten. Vandaar dat organisatie Schib (Studenten Contact, Hulp & Informatie bij Beperkingen) van de studentendecanen dit gesprek organiseerde om te horen wat er fout én goed gaat aan de VU. Neem de student die bij een grote faculteit studeert. Soms vraagt hij zich oprecht af of het aan hem ligt. Is hij geen zeur die onterecht vraagt om een extra hertentamen of andere voorzieningen? Hij heeft multiple sclerose, waardoor hij soms tentamens moet missen. Dan is het extra frustrerend dat hij tegen bureaucratie

26

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


campus

gen, moet de student de Examencommissie inschakelen. “Tegen de tijd dat die bij elkaar gekomen is, is de collegereeks alweer voorbij. Dan is het te laat om het vak te halen.” ‘Maar’ een spierziekte Sowieso kost dat regelwerk veel tijd en energie, en daar hebben deze studenten vaak niet veel van. Bovendien vinden de aanwezigen het moeilijk om telkens om hulp te vragen. Ze studeren juist omdat ze iets van hun leven willen maken en zijn vaak bijzonder gemotiveerd. Elke tentamenperiode confronteert hen weer met hun beperking, dat is erg vervelend. Hun problemen worden niet altijd serieus genomen. Neem de studente met een spierziekte. In de winter kan ze eigenlijk niet naar buiten. De kou is niet goed voor haar spieren. Toch werd haar verzoek om tentamens in de lente te mogen herkansen, afgewezen. Die extra herkansingen waren alleen voor uitzonderlijke gevallen, vond de Examencommissie. Alleen ‘maar’ een spierziekte bleek niet voldoende.

slechtziende en blinde studenten in een Lastige docent mijnenveld verandert. De onmogelijkheid De rector kijkt hiervan op. “Een universiteit is een organisatie die lol moet hebben om met het statistiekprogramma SPSS te werken als je praktisch niets kunt zien… in het oplossen van problemen. Ook voor anderen. Ik verwacht meer oplossingsgeCum laude richtheid van faculteiten.” Valt er dan helemaal niets positiefs te Bij de kleinere opleidingen lijken de melden? Zeker wel. Er zijn ook twee problemen minder te spelen. Een student studenten aanwezig die zeer tevreden met een ernstige spierziekte vertelt dat over hun docenten en hun medewerking hij nog nooit een beroep op de faculteit zijn. Een visueel beperkte student vertelt hoefde te doen. “Het is mijn ervaring dat dat hij aan het begin van ik altijd een deal met de zijn studie samen met zijn docent kan maken.” ouders alle voorzieningen Doordat hij in een elekElke aangevraagd heeft en trische rolstoel zit, is zijn tentamenperiode daarna nooit meer problebeperking overduidelijk. confronteert hen men heeft gehad. Hij Andere studenten met weer met hun haalde zijn bachelor cum minder zichtbare aandoebeperking, dat is laude binnen drie jaar. En ningen moeten zich vaker doet nu als enige Nederverantwoorden. Het zou erg vervelend lander een topmaster op mooi zijn, stelt een zeer zijn gebied. slechtziende student Een concreet resultaat van voor, dat er één contactde bijeenkomst is dat de persoon komt bij wie rector gaat praten met de docenten kunnen checken decanen van Rechten en of iemand echt recht op Economie, waar de meeste speciale voorzieningen problemen spelen. Ook stelt hij voor dat heeft. er geregeld contact is tussen deze studenOok een andere studente in een rolstoel ten en faculteitsbesturen of het college beschrijft haar problemen. Ze heeft van bestuur. “genoeg” aandoeningen waardoor ze Eigenlijk vindt Van der Duyn Schouten onder meer een laptop bij tentamens ook dat omgaan met studenten met een mag gebruiken. Simpelweg omdat ze beperking thuishoort in het lesprogramniet kan schrijven. Jammer alleen dat de ma van universitair docenten. Die hoeven docent bij wie ze twee belangrijke vakken van hem niet alle regels op dit gebied uit volgt, haar dat niet toestaat. Hij weigert hun hoofd te kennen. Maar flexibiliteit om haar werk na te kijken. Klachten bij mag je van hen verwachten. de Examencommissie en de faculteit hebben zijn medewerking niet kunnen afdwingen. “De faculteit zegt gewoon dat haar docenten niet discrimineren.” Ze zakte voor het vak. Een studentendecaan bevestigt dat er inderdaad veel klachten over de docent zijn. Privacy geschonden Een student met autisme maakt zich ook zorgen over zijn privacy. Zo ontdekte hij dat zijn naam op blackboard op een voor iedereen toegankelijke lijst met autistische studenten stond. Hij ergert zich eraan dat de coördinator aan docenten al een paar keer zijn volledige ziektegeschiedenis heeft gemaild. “Een simpel bericht waarin staat waarop ik recht heb, lijkt mij voldoende.” Dan zijn er nog de onverwachte problemen waarop deze studenten stuiten. Liften die niet werken terwijl je met je rolstoel geen trap kunt nemen. De verbouwing die het hoofdgebouw voor

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

27


E: or@vu.nl | www.intranEt.vu.nl/or | www.vu.nl/or | www.ondErnEmingsraadvu.nl | 6 november 2013

huren terwijl eigen mensen die op straat komen te staan dat werk mogelijk kunnen doen. de kosten voor inhuur bij FCo bedroegen in 2012 al 4,5 miljoen euro”, zegt or-lid Henk olijhoek. FCo voldeed echter niet aan de voorwaarde; er kunnen maar 7 medewerkers binnen FCo terugkomen en enkele elders bij de vu. de rest van de boventallige medewerkers is in de transitieorganisatie geplaatst of verliest voor 1 januari 2015 zijn baan. de or heeft wel vertrouwen in het nakomen van de andere afspraken. olijhoek: “de iCtvoorzieningen op tijd afkrijgen, ook een voorwaarde van ons, was een groot karwei. maar ze zijn opgeleverd en het lijkt erop dat ze functioneren.” not amused Het FCo-management is bepaald not amused over het nee van de or. “we zullen best lastig zijn ja”, zegt Heldring. “de FCo-leiding dacht dat ze de bladzij kon omslaan. in plaats daarvan zal ze verder moeten zoeken naar werkgelegenheid en medewerkers terug moeten halen uit de transitieorganisatie. dat is natuurlijk ongemakkelijk en duurt langer. dus ik begrijp de aversie wel. maar wij vinden dat de directie niet hard genoeg haar best heeft gedaan.”

Wrevel over uitblijven adviesaanvraag FCo de sfeer tussen de ondernemingsraad (or) en het College van bestuur (Cvb) is geïrriteerd. de ondernemingsraad zet de hakken in het zand bij de hervorming van de Facilitaire Campus organisatie (FCo). “de onderzoeken naar het uitbesteden van taken van FCo zijn uitgevoerd zonder dat wij ervan wisten. Kortzichtig. Het Cvb schiet zichzelf in de voet door om de or heen te roeien”, zegt or-voorzitter ottho Heldring. deze zomer stemde de or nog in met de bouw van het nu.vu-gebouw, een investering van 125 miljoen euro. Het CvB was opgetogen dat die kogel door de kerk was. over de voorbereiding

van de reorganisatie bij FCo, die per 1 oktober zijn beslag moest krijgen, had de medezeggenschap concrete afspraken gemaakt met het management van FCo. de sfeer was goed. maar begin oktober klonk een “njet” van de or. te Weinig Herplaatsing de or stelde voor een positief advies drie voorwaarden. de belangrijkste: twee derde van de medewerkers die per 1 oktober zouden worden wegbezuinigd, 22 dus, zou in een andere functie binnen FCo weer aan de slag kunnen. “nu de bouw van het nu.vu-gebouw wordt voorbereid, komt er immers meer werk binnen FCo. Het zou zuur zijn om externen in te

aCHter de rug om afspraken niet helemaal nakomen is tot daaraan toe. maar de wettelijke rechten van de or schenden kan echt niet door de beugel. Er bestaat een lange lijst van facilitaire diensten die de vu wil uitbesteden, zoals de repro en het onderhoud van het terrein. in totaal gaat het om ruim 60 fte, naast de 34 banen die vervallen. de or kwam er bij toeval achter dat onderzoeken naar wat uitbesteding van die taken van FCo oplevert grotendeels al zijn afgerond. de or is gepikeerd dat het CvB heeft verzuimd om een adviesaanvraag in te dienen voor die onderzoeken. olijhoek: “Een procedurefout. de or heeft onder meer inspraak in de keuze van het adviesbureau, zodat je geen ‘u vraagt, wij draaien’-rapportje krijgt.” Heldring: “over outsourcen valt te praten, mits de medewerkers naar een andere organisatie overgaan met behoud van arbeidsvoorwaarden én het per saldo goedkoper is voor de vu. daar hebben we nu geen zicht op. Het kan uit kostenoogpunt een vooruitgang zijn als een gespecialiseerd verhuisbedrijf het meubilair de lift in en uit zeult in plaats van een


facilitair medewerker. maar als er werk wordt afgewenteld op medewerkers in de faculteiten, is de vu in totaal slechter af.”

Column por

bizar “Het College van Bestuur heeft expliciet beloofd dat dit via de or zou lopen”, zegt Heldring. “Het is gissen waarom het management zo slordig omgaat met de medezeggenschap. de ondernemingsraad krijgt het verwijt dat hij de boel vertraagt.

adEmloos toEkijkEn

'Het is gissen Waarom Het management zo slordig omgaat met de medezeggensCHap' maar als je dit soort zware onderzoeken achter de or om uitvoert, kun je erop rekenen dat wij geen ja en amen gaan roepen.” “Blijft het college ons hierbuiten houden, dan overwegen we opnieuw stappen richting de rechter. maar het zou bizar zijn als het CvB het zover zou laten komen. ik hoop dat het college verstandig wordt en weer open met ons in overleg gaat.”

or- en odC-verKiezingen in 2014

ez

C v e rk i od

2

01

or@vu.nl

i n g en

o r en

in de periode van 10 - 16 maart 2014 worden er verkiezingen gehouden voor een nieuwe ondernemingsraad en nieuwe onderdeelcommissies. de voorbereidingen daarvoor komen inmiddels op gang. de vakbondslijsten kunnen tot uiterlijk 3 februari 2014 worden ingediend. de (vrije lijsten voor de onderdeelcommissies en de ondernemingsraad dienen uiterlijk op 10 februari de ambtelijk secretaris te hebben bereikt. meer informatie tref je aan op vunet. ook dit jaar organiseert de verkiezingscommissie van de or een informatiebijeenkomst over de verkiezingen. die vindt plaats op woensdag 4 december 2013 van 10.00 - 11.30 uur in het atrium in gebouw mF. voor meer informatie:

4

Als kind was ik gefascineerd door circusartiesten die bordjes lieten draaien op van die rechtop staande buigzame stangen. telkens werd er weer een nieuw bordje geplaatst, kreeg de stang een zwiepje en draaien maar. naarmate er meer bordjes bij kwamen werd het moeilijk ze allemaal draaiende te houden en het geluid dat de toeschouwers maakten nam toe als er een bordje zo wankelde dat die bijna viel. een heel enkele keer viel er werkelijk een en bleek dat ze echt kapot konden vallen. toegegeven, als ik het nu terugkijk op youtube ziet het er wat oubollig uit. tegenwoordig worden dit soort kunsten uitgevoerd door chinese meisjes die niet alleen de bordjes in de lucht houden maar daarbij tegelijkertijd allerlei acrobatische trucs uithalen. nog niet spectaculair genoeg? dan moet u op de Vu komen kijken want daar houden we geen bordjes in de lucht maar dossiers. niet gedurende een act van 5 à 10 minuten, maar jarenlang en een heleboel tegelijk. en er komen er steeds meer bij. Hoe beter u rondkijkt hoe spannender het wordt. Zo zijn daar een heleboel reorganisatiedossiers, fusies van faculteiten, leningen bij de europese investeringsbank, renteswaps, nieuwe huisvesting, opgelegde bezuinigingen door de regering, de oprichting én inrichting van de Amsterdam Faculty of sciences, samenwerking tussen Vu-mc en Amc, mogelijke samenwerking tussen andere faculteiten van Vu en uvA. spannender kunnen we het niet maken. ieder van die afzonderlijke dossiers is al een hele klus, maar je moet over bovenmenselijke kwaliteiten beschikken om ze allemaal draaiende te houden. Het Vu-publiek kijkt ademloos toe naar dit uitzonderlijke staaltje van acrobatiek en hoopt zonder uitzondering dat er geen dossier valt, omdat helaas ook vallende dossiers in scherven eindigen. Kiezelsteen

bursalen nEEm promovEndi Hun arBEidsrECHtEn niEt aF

de arbeidsrechten van promovendi worden bedreigd. Als plannen van de minister van Onderwijs doorgang vinden, hoeven promovendi geen volwaardige werknemer meer te zijn, maar kunnen als bursalen aangesteld worden. Onze rector magnificus heeft aangegeven dat ook de Vu zich heeft aangemeld voor het ‘experiment promotiestudent’. dit ‘experiment’ zal volledig in het teken staan van kostenbesparingen. Hieraan zitten vele nadelen verbonden. ten eerste zal het voor excellente masterstudenten aantrekkelijker worden een baan te zoeken buiten de academie, doordat je als student geen pensioen opbouwt of sociale zekerheden geniet. ten tweede zullen promotiestudenten geen onderwijs mogen geven of scripties mogen begeleiden. bovendien zullen per promotor meer promovendi aangesteld worden als ze goedkoper worden. Hier zullen de kwaliteit van begeleiding en de output van onderzoek onder lijden. nederlandse promovendi worden gerekend tot de meest productieve onderzoekers en nederlandse universiteiten trekken talent aan van over de hele wereld. Het welzijn van de universiteit en haar jonge onderzoekers is een zaak van ons allemaal. Als de overheid de vooraanstaande en volwaardige positie van haar toekomstige wetenschappers wil behouden, dan is het niet verstandig het huidige systeem te ondergraven.

ColoFon

Ambtelijk secretAris OndernemingsrAAd Kitty jong, de boelelaan 1105, K 1d-30, 1081 Hv amsterdam, tel. 020 59 85312, dAgelijks bestuur ottHo Heldring, (voorzitter), jelly reinders, (viCevoorzitter), HenK olijHoeK cOmmissie cOmmunicAtie janneKe eppinga, diCK van gilder, HenK olijHoeK, mattHijs pontier, riCK vermunt, peter versteeg tekst Corianne roza cArtOOn merlijn draisma VOrmgeVing studiovu

sCan dEzE Qr-CodE mEt jE smartpHonE

WWW.FaCebooK.Com/ondernemingsraad.vu @or_vu


Toneel

Restaurant

n va nt. ten ura os ta p k res t o et en lt h tud ee n s ord ee eo at b ga en ek ten we it e d e as u Om valv ad

cultuur

‘Selamat malam, goedenavond’ Kantjil & de Tijger

De Hollanders Absinthe Donderdag 14 november Aanvang 20.30 uur Studenten € 15,VU-medewerkers € 17,50 griffioen.vu.nl

De Tachtigers waren kunstenaars die aan het eind van de negentiende eeuw wilden afrekenen met de Hollandse domineesmentaliteit en l’art pour l’art nastreefden. Zij waren idealisten die vooral in cafés vertoefden. Toen Arthur Japin door theatergroep De Hollanders gevraagd werd een stuk over hen te schrijven, zag hij overeenkomsten tussen de enthousiaste acteurs en de bevlogen bohémiens van 130 jaar terug. In Absinthe vertelt Japin het verhaal van Anna Witsen. Haar vader was een koopman die de Tachtigers financieel ondersteunde. Anna wil zangeres worden, maar vader vindt kunst iets voor mannen en dreigt de geldkraan dicht te draaien. Binnen de groep Tachtigers fungeert Anne aanvankelijk als muze, maar steeds meer wordt ze de speelbal van hun idealen. Gerardjan Rijnders regisseert dit stuk met zoveel lef en plezier dat je de soms wat mindere momenten graag voor lief neemt. Mensen die niet houden van Nederlands op de planken kunnen beter thuis blijven. Dick Roodenburg, publiciteitsmedewerker Griffioen

30

KANTJIL & DE TIJGER Spuistraat 291-293 kantjil.nl Lonneke Lammers, tweedejaars bedrijfskunde FOTO Maartje Strijbis

Cultuurcentrum Griffioen Uilenstede

CONCEPT Een Indonesisch restaurant. SFEER De ingang is sfeervol verlicht en nodigt uit. Het interieur is prima verzorgd: er branden kaarsjes en de ruimte is leuk en zelfs een beetje speels ingericht. Op deze zondagavond loopt het rond 19.30 uur vol en een uur later staat een rij mensen in de entree te wachten op een tafel. De klanten zijn van alle leeftijden. Door het vele gepraat hoor je de muziek niet eens. ETEN Je kunt een van de rijsttafels nemen (vanaf 2 personen) of verschillende gerechtjes combineren. Wij kiezen voor het laatste en combineren best veel kleine gerechten: bami goreng, sambal goreng terong (aubergine in een saus van kokos en sambal), babi pangang (geroosterd varkensvlees met een zoetzure gembertomatensaus), ajam goreng pazri nanas (krokant gebakken kippenbout met ananaschutney) en saté ajam (drie stokjes gegrild kippenvlees met satésaus). De bami goreng verrast ons omdat die zo totaal anders smaakt dan bij de Chinees. Indonesische bami lijkt meer op roerbaknoodles, erg lekker als bijgerecht. De aubergine is superpittig, eigenlijk te pittig want door de sambal proef je de smaak van de aubergine niet meer. Het geroosterde varkensvlees met de ananas-chutney is erg knapperig. De saté en babi pangang zijn ook erg lekker, fijn dat de saus bij de babi pangang apart wordt geserveerd. Het toetje, stukjes spekkoek met mascarpone en chocolade, is heerlijk! BEDIENING Vlot en vriendelijk. TIP Bestel niet te veel. Het is verleidelijk om veel kleine gerechten te bestellen, maar ze vullen erg goed. AANRADER Zeker, vooral het geroosterde varkensvlees met de ananas-chutney. PRIJS 50 euro met twee personen. WAARDERING

Ook GRATIS UIT ETEN voor Advalvas? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl. nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


studenten

Sleutelgat 06

Wat zegt de inrichting van je kamer over jezelf? En klopt die indruk ook? VU-studenten gluren in de kamer van yannick fritschy.

“H

Hazes, de poster en dat shirt van Ajax. Zijn ouders komen trouwens niet uit Nederland, daarom heeft hij een shirt van de voetbalclub van het thuisland van zijn ouders. Is dat shirt Grieks? Hij woont wel klein, maar hij zal wel in een studentenhuis wonen met een gemeenschappelijke woonkamer. Waar is anders de tv om voetbal te kijken?”

“Een ras-Amsterdammer is de jongen die hier woont”, zegt student politicologie Fanny Hovers (22). “Die plaat van André

“Wat een sportieve jongen!” zegt Marije Tahitu (19) student gezondheid & leven. “Overal voetbalshirts, en zou dat ene shirt een wielrenshirt zijn? Er staat Rabobank op, en dat staat altijd op fietsshirts. Hij woont wel erg klein, voelt hij zich niet een beetje opgesloten in dit kleine hok? Misschien heeft hij wel weinig ruimte nodig. Hij houdt niet zo van wassen en is al dagen moed aan het verzamelen om die berg kleren die op zijn bank ligt, te gaan wassen. Is het een bank of een bed?”

ier woont zeker een nerd, of gewoon een heel slimme jongen”, zegt theologiestudent Reinoud Beimers (28) “Hij heeft een boek van Einstein en een poster van New Scientist en heeft iets met sterren. Hangt daar nou een poster met kikkers aan de muur? Verder is hij fanatiek voetballer. Ik zie ook nog een voetbalbeker staan, die heeft hij gewonnen met een toernooitje toen hij een jaar of 16 was. Ik denk dat hij een echte Amsterdammer is, maar er nu niet meer woont, misschien in Zaandam. Als hij in Amsterdam zou wonen, zou hij nog wel bij zijn ouders zitten.”

ADVALVAS

nr 6 — 6 november 2013

Yannick Fritschy 25 Studeert natuurkunde met als specialisatie wetenschapscommunicatie Betaalt 160 per maand voor een appartement dat hij deelt met twee vrienden

“Ras-Amsterdammer, ja dat ben ik zeker!” lacht masterstudent physics Yannick Fritschy (25). “Ik ben geboren in het centrum van Amsterdam en Ajax-fan ben ik in hart en nieren; dat valt ook niet te ontkennen met al die voetbalshirts in mijn kamer. Ik voetbal al ongeveer mijn hele leven. Nu zit ik in een vriendenteam en voetbal ik meer voor de gezelligheid en het bier. Verder ben ik echt fan van Einstein. Door alleen logisch na te denken heeft die man het wereldbeeld veranderd, zo knap! Ik heb wel twee bachelors gedaan: natuur- en sterrenkunde en Grieks en Latijn. Vandaar dat Griekse voetbalshirt, met studiegenoten hebben we een Grieks voetbalteam opgericht. Ik ben de aanvoerder, dus op mijn shirt staat Agamemnon, legeraanvoerder uit een Griekse mythe.” Door student-reporter Nienke Stumpel Foto’s Peter Valckx

Wil je ook in Sleutelgat? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

31


Griff

32

door Merlijn Draisma

nr 6 — 6 november 2013

ADVALVAS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.