Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

16. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 504-C84β. * 22. lipca ‘18 r. * Rok X.

… byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 71 343 – 35 – 21 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA Zgodnie ze zwyczajem w lipcu, generalne Audiencje środowe Ojca świętego Franciszka są odwołane.

Papieski twitter Watykan, 15. lipca 2018 r.

Spróbuj czytać Ewangelię co najmniej 5 minut dziennie. Zobaczysz, że zmieni to twoje życie!

****************************************************** SŁOWO METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO Umiłowani w Panu Bracia i Siostry, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r. na Jasnej Górze wypowiedział słowa: „Tu, gdzie mieszkała Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni”. Przywołuję te słowa w kontekście zbliżającej się XXXVIII Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, która w tym roku wpisuje się w wielki nurt modlitwy dziękczynnej za odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Te niezwykłe rekolekcje w drodze są wspaniałą okazją, by wcielić w życie wezwanie naszego rodaka, który przypominał, że wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności, ale, że jest mu ona równocześnie zadana. Wolności bowiem – jak uczył święty papież – może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. A histo-


ria wizerunku Czarnej Madonny wzywa nas do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a nie do niszczenia. Jasnogórskie sanktuarium natomiast mogłoby wiele powiedzieć na temat pielgrzymów, którzy w jego murach się nawrócili, przeszli od złego do dobrego korzystania ze swojej wolności, odzyskali prawdziwą godność przybranych synów Bożych. Dlatego zapraszam i zachęcam wszystkich, którym czas i zdrowie na to pozwalają, by tradycyjnie 02. sierpnia o 6.00 wyruszyć z wrocławskiej katedry na pielgrzymi szlak i po ośmiu dniach wspólnej wędrówki, połączonej z modlitwą i rozważaniem słowa Bożego dotrzeć na Jasną Górę. Tym zaś, którzy z różnych względów nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce organizatorzy proponują przyłączenie się do grupy duchowych uczestników. Więcej informacji przekażą Wam duszpasterze, których proszę o to, by byli dobrymi ambasadorami pielgrzymki w swoich wspólnotach. Potrzebne wiadomości znajdziecie także na stronie www.pielgrzymka.pl oraz w diecezjalnych środkach społecznego przekazu. Niech nasza Matka i Królowa Polski wyprosi obfite błogosławieństwo wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej pielgrzymki oraz tym, którzy w sierpniu wyruszą na pielgrzymi szlak. + Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski

******************************************************

22. lipca –>16. NIEDZIELA ZWYKŁA

Czy bezpieczniejszy jest ten naród i ten dom, który ma doskonałe uzbrojenie, czy taki, który żyje w otoczeniu przyjaciół? Pan Bóg przypomina nam dziś, jaki rodzaj przywództwa jest zgodny z Jego wolą. Do Chrystusa lgnęli prości ludzie, bo Jego obecność porządkowała ich życie i spojrzenie na świat. Unikali Go zaś wodzowie, od Heroda począwszy, bo nie uczył walki i fizycznego niszczenia wroga. Jednak Chrystusowe prowadzenie naucza zwyciężania, i to najważniejszego, a jednocześnie najskuteczniejszego i najpiękniejszego. On daje broń w postaci duchowej siły i pokazuje, jak pokonać wroga zbawienia. Nie ma większego zwycięstwa aniżeli zapanowanie nad nienawiścią i niechęcią wobec osób nieprzychylnych, względem tych, którym lepiej się powiodło. Nie ma pełniejszego sukcesu niż dostrzeganie dobra w każdej sytuacji, choćby było to dobro, które jeszcze nie zaistniało, ale jest możliwe, dobro zadane, do którego należy dążyć. Jest jeszcze jedna ważna nauka w dzisiejszym słowie Bożym. Taką skuteczność pasterską mogą osiągnąć jedynie ci wodzowie, którzy wiedzą, że trzeba mieć czas na odejście na pustynię – by tam spojrzeć w oczy Zbawiciela, żeby w świetle Jego nauki popatrzeć na siebie i swoje działanie, aby w spotkaniu ze Zbawicielem uczyć się mnożenia przyjaciół i dawania dobra wrogom. Natomiast trzeba się bać takich przywódców, którzy są przekonani, że bez kontaktu z Jezusem Chrystusem mogą poprowadzić w dobrą stronę. ks. Zbigniew KAPŁAŃSKI  Podczas każdej dzisiejszej Mszy św. modlić się będziemy o błogosławieństwo dla kierowców i wszystkich podróżujących a po zakończeniu każdej Mszy św. poświęcać będziemy pojazdy. ZAPRASZAMY!;  Jak co roku też, indywidualne błogosławieństwo kierowcom w ich pojazdach udzielać będziemy przy bramce wejściowej do domu katechetycznego => ul. Biegła;


 Dwa lata temu, przedostatnią niedzielę lipca przeżywaliśmy wraz z setką młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży z Ekwadoru oraz naszym drogim Misjonarzem z Chile, ks. Adamem. Wracając pamięcią do tamtych wydarzeń prosimy o modlitwę w int. naszych Gości. Dołączmy do modlitewnych przygotowań wyprawy do Panamy, szczególnie grupy naszych Parafian;  Jest nam szczególnie miło, że rocznicę tę i wpisaną weń modlitwę, będziemy przeżywać wraz z O. Adamem, Misjonarzem klaretynem z Chile;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Wraz z młodzieżą zapraszamy do spotkań w kawiarence parafialnej;  Wyjeżdżającym Parafianom i Gościom, którzy przybywają do nas, na Brochów, życzymy udanych urlopów;  MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał do wieczności z naszego środowiska:  Panią Leokadię HORODYSKĄ z ul. Koreańskiej;  Pana Stefana HOFFMANN z ul. Wietnamskiej; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Czesławy LISIAK, w 7. rocznicę śmierci;

9.00

}

w int. śp. Tadeusza KARPIŃSKIEGO, w 6. rocznicę śmierci;

10.30

}

w int. śp. Krzysztofa KRYGIER, Imieninowa; /Intencja Rodziny WILCZYŃSKICH /;

12.00

}

w int. śp. Czesława BIŃKOWSKIEGO oraz w int. zmarłych Rodziców z obu stron;

}

w int. PP. Doroty i Zygmunta SICIŃSKICH, w 40. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się w int. bliskich nam kierowców i maszynistów 18.00

}

w int. śp. Anny SULKA, w 2. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Julianny SULKA, w 5. rocznicę śmierci;

W dniach 22. – 29. lipca 2018 będzie obchodzony 19. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

Weź udział w Akcji św. Krzysztof !


23. lipca –> PONIEDZIAŁEK * Św. Brygidy, zakonnicy –> Patronki Europy – święto Brygida (celt.: brig => siła, męstwo, cnota), urodziła się w roku 1303 w FINSTAD koło UPPSALI. Jej rodzina była spokrewniona z królem szwedzkim. Od dzieciństwa miała nadprzyrodzone wizje. W wieku 15 lat wydano ją za mąż za 18-letniego księcia ULFA GUDMARSSONA, księcia NÄRKE. Małżeństwo było szczęśliwe. Brygida wychowała ośmioro dzieci, w tym Katarzynę, późniejszą świętą. Z mężem pielgrzymowała do Santiago de Compostela. Po powrocie ULF wstąpił do cystersów w ALYASTRA, gdzie zmarł w lutym 1344 r. W dwa lata później Brygida położyła kamień węgielny pod klasztor nowego zakonu – Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Jej życie wypełniała modlitwa, umartwienia i pokuta. Była hojna dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Doznawała licznych przeżyć mistycznych i objawień. W ich wyniku wzywała kolejnych papieży, aby powrócili z Awinionu do Wiecznego Miasta. Była prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa. W 1372/1373 w towarzystwie córki Katarzyny odbyła pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ostatnie 24 lata spędziła w Rzymie. Tam zmarła 23. lipca 1373 r., w dniu, który przepowiedziała. Jej ciało poprzez Korsykę, Styrię, Morawy i Polskę sprowadzono do Szwecji, gdzie złożono w klasztorze w VADSENA, który założyła. Pozostawiła po sobie księgę OBJAWIEŃ, która ze względu na przepowiednie dotyczące Kościoła i losów państw cieszyła się wielkim zainteresowaniem w Europie. Została kanonizowana w 1391 r. 01. października 1999 r. Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę współpatronką Europy (razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą Benedyktą od Krzyża). Św. Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci. W ikonografii św. Brygida przedstawiana jest w ciemnowiśniowym habicie z czerwonym welonem, na nim korona z białego płótna z pięcioma czerwonymi znakami – symbolizującymi pięć ran Jezusa. Czasami siedzi przy pulpicie i spisuje swoje wizje. Jej atrybutami są: heraldyczny lew, korona, księga, którą pisze; ptasie pióro, pielgrzymi kapelusz, serce i krzyż. W Polsce kult św. Brygidy był bardzo żywy. Pamiętano, że wielokrotnie napominała Krzyżaków i zapowiedziała zniszczenie tego zakonu za sprzeniewierzenie się ideałom. Król Władysław Jagiełło wystawił w Lublinie klasztor i kościół jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Grunwaldem, osadzając w nim siostry „BRYGIDKI”.  Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych;  PARAFIALNY DZIEŃ CHOREGO => o godz. 16.45 przy świątyni parafialnej inauguracja procesji z Relikwiami św. O. Pio do Bieńkowic, w intencjach chorych oraz wszystkich tych, którzy im służą pomocną bliskością, także w szpitalu Brochowskim;  17.30 w Bieńkowickiej kaplicy – sanktuarium św. O. Pio, Msza św. w int. chorych oraz mających o nich staranie. Zachęcamy do składania indywidualnych intencji;  Podczas Mszy św. w Bieńkowicach, udzielamy sakramentu chorych namaszczenia. Warunkiem przyjęcia sakramentu jest stan łaski uświęcającej i obiektywna obawa o zdrowie i życie;  O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN;

7.00

}

w int. śp. Piotra ŻAGLEWSKIEGO, w 11. rocznicę śmierci; BIEŃKOWICE

17.30

}

w int. chorych, cierpiących i samotnych, polecanych do dzisiejszej modlitwy /intencje na kartkach/ – także z naszego Szpitala – oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie;

18.00

}

w int. PP. Alicji i Marka, w 30. rocznicę ślubów małżeńskich o błogosławieństwo dla Nich i całej Rodziny => dziękczynno – błagalna;


24. lipca –> WTOREK

* Św. Kingi, dziewicy –> wspomnienie obowiązkowe

Kinga (węg.: Kunegunt => bojowniczka rodu). Pochodziła z panującej dynastii węgierskiej ARPADÓW. Data urodzenia Kingi przyjmowana jest na 05. marca 1234 roku. Wiadomo, że we wczesnym dzieciństwie przeznaczona została na żonę księciu Bolesławowi. Małżeństwo to zostało zawarte w 1247 roku w Krakowie. Były to czasy niespokojne ze względu na częste napady Tatarów, a także walki wewnętrzne o tron krakowski. Kinga współuczestniczyła w sprawowaniu władzy, przekazała swój posag na odbudowę kraju ze zniszczeń po najazdach, wspierała klasztory i kościoły. Z jej inicjatywy sprowadzeni z Węgier górnicy zbudowali kopalnię soli w Wieliczce i Bochni. Wspólnie z mężem złożyła na ręce biskupa krakowskiego ślub czystości. Po śmierci męża w 1279 roku postanowiła resztę życia spędzić w klasztorze klarysek, który ufundowała w Starym Sączu (1280). Tradycja przypisuje jej wprowadzenie kazań w języku polskim, pacierzy i licznych pieśni. Otaczała opieką chorych i biednych, często osobiście im usługując. Zmarła dnia 24. lipca 1292 roku. Pamięć dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, jak również instytucji pobożnych, których była fundatorką, były bodźcem do oddawania jej kultu. Była powszechnie czczona przez okoliczny lud jako jego szczególna patronka. Do jej grobu napływali nieustannie pielgrzymi. Liczne łaski, otrzymane za jej wstawiennictwem, rozsławiały jej imię. Wyrazem kultu św. Kingi jest też kaplica wykuta w kopalni soli w Wieliczce (XVII w). Z pamiątek po św. Kindze zachowały się w Sączu: pieczęć, którą sygnowała swoje dokumenty, oraz łyżeczka i kubek, używane przez nią do posiłków. Obok klasztoru znajduje się źródło, z którego wodę ludzie uważają za uzdrawiającą. W skarbcu katedry wawelskiej można oglądać krzyż zrobiony ze złotych koron Kingi i Bolesława. Kult bł. Kingi znacznie wzrósł po jej beatyfikacji. Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy (31. sierpnia 1715 r.). Jest także patronką diecezji tarnowskiej. W ikonografii przedstawiana jest w stroju klaryski lub księżnej, w ręku trzyma makietę klasztoru ze Starego Sącza, czasami bryłę soli, bywa w niej pierścień. Ojciec Święty Jan Paweł II, kanonizował Ją w Starym Sączu w dniu 16. czerwca 1999 r.  Św. Kinga jest patronką samorządowców Polskich. Polećmy ich w naszej

modlitwie Panu Bogu;  Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy;

7.00

}

w int. s. Kingi, klaryski => dziękczynno – błagalna;

18.00

}

w int. śp. Lidii KRZESIŃSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Wiesława, w trzeci miesiąc po śmierci;

/Intencja męża/;

******************************************************

25. lipca –> ŚRODA

* Św. Jakuba Apostoła -> święto Jakub (hebr.: Jaaqob => niech Bóg strzeże), syn Zebedeusza i brat Jana Apostoła, urodził się w Betsaidzie. Matką była Salome. Był świadkiem głównych cudów Jezusa. Po Jego zmartwychwstaniu, był pierwszym biskupem Jerozolimy. Był też pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła. W 44. roku Herod AGRYPPA I, wnuk Heroda I Wielkiego, chcąc się przypodobać Żydom, kazał ściąć św. Jakuba. Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały zostać sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii. Nazwa Compostella ma się wywodzić od łacińskich słów Campus stellae (Pole gwiazdy), bowiem relikwie Świętego, przywiezione najpierw do miasta Iria, zaginęły - dopiero w IX w. miał je odnaleźć biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago znaczy po polsku „święty Jakub”. W wiekach średnich było to 3. sanktuarium chrześcijaństwa.


* Św. Krzysztofa, męczennika -> wspomnienie dozwolone Krzysztof (grec.: christophoros => niosący, wyznający Chrystusa), prawdopodobnie pochodził z Azji Mniejszej (Turcja) i tam poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza DECJUSZA (249 – 251). Akta męczenników sporządzane przez gminy chrześcijańskie, które mogłyby wiele wyjaśnić, zostały zniszczone przez Turków i Arabów, zacierających starannie wszelkie ślady chrześcijaństwa. Średniowieczna legenda podaje, że miał nosić imię REPROBUS, tzn. Odrażający, ze względu na niekształtną głowę, podobną do psiego łba. Odznaczał się ogromną siłą i chciał służyć najmocniejszemu panu. Zaciągnął się do służby pewnego króla, ale wkrótce przekonał się że jego pan lękał się szatana. Wstąpił więc na służbę diabła jako silniejszego. Skoro spostrzegł, że diabeł lęka się Imienia Jezus, porzucił u niego służbę i przyjął chrzest. Od tego momentu został mu przywrócony normalny ludzki wygląd. Pokutując za służenie szatanowi, Krzysztof miał się osiedlić na Jordanem, aby przenosić przez rzekę pielgrzymów idących do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał wołanie dziecka, które prosiło o przeniesienie na drugą stronę. Znajdując się na środku rzeki, Krzysztof poczuł ogromny ciężar, niemal nie do uniesienia. Gdy zdziwiony zapytał: Kim jesteś?, usłyszał w odpowiedzi: Jestem Chrystus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie, niesiesz cały świat. Pan Jezus miał mu wtedy zapowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Legenda ta stała się natchnieniem dla malarzy i rzeźbiarzy, którzy przedstawiają św. Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezus na ramionach. Jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrześcijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa. Jego atrybuty to m. in.: dziecko królujące na globie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła. W dzień jego dorocznej pamiątki lub w najbliższą temu dniowi niedzielę w wielu parafiach poświęca się samochody, pojazdy oraz plakietki z wizerunkiem św. Krzysztofa.  Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;

7.00

}

w int. …………………………………………………………………………… /brak intencji/;

18.00

}

w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich kolejarzy => dziękczynno – błagalna;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w lipcowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;


          

w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

 W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

26. lipca –> CZWARTEK

* Świętych Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny

-> wspomnienie obowiązkowe Ewangelie nie przekazały o Rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z VIII w. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję. Anna (hebr.: hanna => łaska), pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy. Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy. Joachim (hebr.: Jehojaqim => Bóg da umocnienie) miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny. Miał pochodzić z Galilei. Kiedy Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię. Razem ze św. Anną patronują małżonkom. Od dawna biblistów interesował problem, dlaczego Ewangeliści podają dwie odrębne genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. Mateusz (Mt 1, 1-18), a inną – św. Łukasz (Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość powszechnie, że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa Pana wymieniając przodków św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przytacza rodowód Pana Jezusa wymieniając przodków Maryi. Według takiej interpretacji ojcem Maryi nie byłby wtedy św. Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim jest apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię Joachim. Sprawa jest nadal otwarta. Apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię. Joachim będąc już w podeszłym wieku udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł i modlił się, aby uprosić sobie u Pana Boga miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że modły jego zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka Anna da mu dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach ukochanej córki, której według zwyczaju 15. dnia nadano imię Maria, co wśród wielu znaczeń tłumaczy się także jako PANI, była najbliższa rodzina.


Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma św. i haftowaniem szat kapłańskich. Według jednej z legend Annie przypisuje się trinubium - po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż. Kult świętych Joachima i Anny był w całym Kościele – a więc także na Wschodzie – bardzo dawny i żywy. W miarę jak rozrastał się kult Matki Chrystusa, wzrastała także publiczna cześć jej Rodziców. W ikonografii św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów i obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie. Od XIV wieku pojawia się nowy motyw ikonograficzny, tzw. Anna Samotrzecia – ukazujący Annę z Maryją i Dzieciątkiem Jezus. Ulubionym tematem jest św. Anna ucząca czytać. Uznawana jest ona za patronkę rodzin i matek. Niektóre Jej atrybuty: palec na ustach, księga, lilia. Św. Joachim zaś ukazywany jest jako starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub w płaszczu. Występuje w licznych cyklach mariologicznych oraz z życia św. Anny. Jego atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, zwój. Wspomnienie świętych Joachima i Anny obchodzono na Wschodzie już w IV wieku.  Lipiec jest miesiącem tradycyjnie poświęconym czci Najdroższej Krwi Chrystusa. W dni powszednie, a zwłaszcza w czwartki, można użyć formularza Mszy o Najdroższej Krwi Chrystusa;  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Po wieczornej Mszy św., ok. godz. 19.00, w Sali nr 2. Domu Katechetycznego KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA => Dla Rodziców proszących o sakrament Chrztu św. dla swoich dzieci oraz dla chrzestnych należących do naszej Parafii, katecheza ta ma charakter warunkowy i obowiązkowy. Zapraszamy!;

7.00

}

w int. Karoliny, o szczęśliwe rozwiązanie;

18.00

}

w int. PP. Anny i Piotra SUTOWICZÓW, w 25. rocznicę ślubów małżeńskich oraz z okazji Imienin p. Anny => dziękczynno – błagalna;

Intencje Parafialnego Dnia Świętości Życia

}

w w w w w w w w w w

int. dziękczynnej za dar życia i powołania do świętości każdego z nas; int. błagalnej, o świętość życia małżonków, Rodziców i Wychowawców; int. polskiej a szczególnie Brochowskiej służby zdrowia; int. o mądrą i przyjazną – niezbrodniczą – politykę prorodzinną; int. podejmujących starania o rodzicielstwo drogą naprotechnologii; int. o szczęśliwe rozwiązanie dla oczekujących go matek; int. o uratowanie małżeństw od rozdarcia a poczęte dzieci od śmierci; int. o nawrócenie dla skłaniających się i ulegających pokusie in vitro; int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji poczętego dziecka; intencjach zgłoszonych do dzisiejszej modlitwy;

******************************************************

27. lipca –> PIĄTEK

 W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – jesteśmy w solidarności z naszym Panem i Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Pamiętajmy o obowiązującej dziś wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego;  Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;


7.00

}

w int. śp. Włodzimiery JASIŃSKI, w 1. rocznicę śmierci;

18.00

}

w int. śp. Magdaleny ŁAGOWSKIEJ, w 30. dniu po śmierci; /Intencja uczestników pogrzebu /; COMIESIĘCZNA MSZA ŚW. WYPOMINKOWA

w int. zmarłych Księży i Sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii oraz naszych Rodziców, Krewnych, Parafian, Przyjaciół, Dobrodziejów oraz zgłoszonych na bieżących kartkach wypominkowych:

}

w int. śp. Jerzego CHMIELEWSKIEGO;

w int. Parafian, odwołanych do wieczności w bieżącym miesiącu:    

śp. śp. śp. śp.

Jadwiga NIZIOŁEK; Małgorzata KOWALSKA; Henryk BĄK; Zbigniew MARKIEWICZ;

   

śp. śp. śp. śp.

Zdzisław DADACZ; Marianna NIEDŹWIEDŹ; Józef ZWIERZYŃSKI; Stefan HOFFMANN;

******************************************************

28. lipca –> SOBOTA

* Św. Sarbeliusza (Charbela), kapłana –> wspomnienie dowolne Urodził się w miejscowości Biga Kafra w Libanie w roku 1828. Po wstąpieniu do zakonu libańskich maronitów przyjął imię Szarbel. Wyświęcony na prezbitera, pragnąc żyć w ścisłej samotności i osiągnąć wyższą doskonałość, z klasztoru w Annaja odszedł na pustynię, gdzie służył Bogu przez niezwykle surowe życie, nieustanne posty i modlitwy. Zmarł 24. grudnia 1898 roku.  Dziś, w ostatnią sobotę miesiąca, z nadzieją włączmy się w zwyczaj modlitwy o powołania do małżeństwa. Jest naszą wielką nadzieją, że stanie się on tradycją tych, którym na sercu leży dobro naszych małżeństw i rodzin;

POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI JAKO MAŁŻONKOWIE I RODZICE Modlimy się: w intencji o liczne i święte powołania małżeńskie i rodzicielskie z naszej Parafii. 7.00

}

16.00

}

18.00

}

w int. śp. Jadwigi NIZIOŁEK, w 30. dniu po śmierci; /Intencja uczestników pogrzebu /; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno – błagalna;

Dwadzieścia pięć lat temu, 28. lipca 1993 r., został podpisany Konkordat między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Wydarzenie to można zaliczyć do najważniejszych w wolnej Polsce. W oparciu o Konkordat stworzony został model obecności religii w przestrzeni publicznej, który z jednej strony gwarantuje pełną wolność religijną, a z drugiej nie grozi klerykalizacją państwa. Stanowić też może dobry instrument obrony przed pokusą instrumentalizacji religii przez środowiska polityczne. Polski Konkordat akceptuje rozdział państwa i Kościoła będący dziedzictwem myśli postoświeceniowej. Ale czyni to w sposób przyjazny, umożliwiający współpracę dla dobra wspólnego wszystkich obywateli. Nasz Konkordat jest jednym z najbardziej nowoczesnych, kieruje się nauczaniem Soboru Watykańskiego II odnośnie do miejsca Kościoła w rzeczywistości publicznej, jak również powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz eliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych.


Model obecności religii w polskiej przestrzeni publicznej - zbudowany w oparciu o Konkordat - równoważy znaną z historii antynomię pomiędzy państwem „wyznaniowym” a państwem „radykalnie świeckim” na rzecz relacji opartej na „przyjaznym rozdziale” państwa i Kościoła - z poszanowaniem prawa do wolności religijnej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Warto zaznaczyć, że podobny model realizowany jest obecnie w większości krajów europejskich. Dzięki temu Polska dobrze wpisuje się w rozwiązania przyjęte w demokratycznych, wysoko rozwiniętych krajach świata. Natomiast „radykalna świeckość”, jak i tendencje do budowania państwa, gdzie dana religia ma dominujący, uprzywilejowany charakter, stanowią wąski margines. Polski Konkordat bazuje na 3 podstawowych zasadach: 1. Wzajemnej autonomii i niezależności wspólnoty politycznej i religijnej (państwa i Kościoła); 2. Wolności religijnej zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w przestrzeni publicznej; 3. Bezstronności państwa w kwestiach światopoglądowych i religijnych. Ciąg dalszy opracowania KAI, z czwartku, 19. lipca 2018 r . (13:25) na stronie internetowej Parafii

******************************************************

29. lipca –>17. NIEDZIELA ZWYKŁA

Cudowne rozmnożenie chleba dokonało się w przeddzień Paschy. Ewangelia sugeruje skojarzenie tego wydarzenia z cudownym obdarowaniem pokarmem na pustyni Synaj. Bóg zesłał mannę i przepiórki, by Izraelici nie ustali w drodze. Rzesza słuchających Jezusa też wyruszyła w drogę. Przybyli na miejsce pustynne, gdyż Mu zaufali. Widzieli znaki, jakie czynił i mieli serca otwarte na Jego naukę. Nikt oprócz jednego chłopca – nie pomyślał, żeby zabrać prowiant. Nawet uczniowie. Jezus jednak nie zapomina o tych, którzy poszli za Nim. Każe im usiąść i pogrążyć się w modlitwie dziękczynnej do Ojca. A gdy wszyscy najedli się, zebrano nawet okruchy manny Nowego Przymierza. Słuchając Jezusa, dotarliśmy do XXI wieku. Patrzymy na to, co Kościół ma do zaoferowania ludziom, którzy spragnieni są bogactwa, satysfakcji z udanego życia. Słuchając Ewangelii, szukają recepty na stres i samotność. I jak Filip rozkładają ręce: nawet 200 denarów nie wystarczy, by zaradzić duchowej nędzy dzisiejszego człowieka. A Jezus bierze w swoje ręce naszą bezradność, nasz chleb przesiąknięty łzami i ryby schwytane przypadkiem w codziennej krzątaninie - i dokonuje cudu. Już nie jesteśmy głodni i zagubieni. On obdarował nas Chlebem Życia. ks. Krzysztof BARDSKI

 W naszej dzisiejszej modlitwie nie pomińmy wspomnienia Brochowskiego ks. proboszcza w latach: 1948 – 1956, Ks. Leopolda SZWANKOWSKIEGO, którego 38. rocznica śmierci dziś przypada; MEMENTO! Ksiądz proboszcz dr Leopold SZWANKOWSKI urodził się w 1903 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1925 r. Do 1934 r. był wikarym i nauczycielem religii w różnych parafiach diecezji poznańskiej. Uzyskał doktorat z historii Kościoła. Wyróżnił się książką historyczną o kościele parafialnym w STRZEBOWEJ, którym administrował w latach 1934-1936. Ze sprzedaży książki, w Polsce i w Ameryce oraz ofiarności wiernych wybudował w latach 1936-37 nowy kościół parafialny. W okresie wojny przebywał m.in. na terenach dawnego województwa wileńskiego oraz przez krótki czas administrował parafią w GRAUŻYSZKACH. Po wojnie, w latach 1945-48 był proboszczem parafii w ORNECIE. Proboszczem w Brochowie mianowany został przez ówczesnego administratora diecezji wrocławskiej ks. Kazimierza LAGOSZA, dnia 22. października 1948 r. Administrował Parafią do czerwca 1956, tj. w najgorszym okresie dla Kościoła po II wojnie światowej, w tzw. okresie stalinowskim. W owym czasie wycofano naukę religii w szkole, zakazano lub ograniczono funkcjonowanie katolików świeckich, doprowadzając do tego, że jedyną formą organizacyjną katolików brochowskich było Koło różańcowe i ministranci. W tym trudnym okresie udało się mu dokonać drobnych, uzupełniających remontów kościoła ze zniszczeń wojennych. Wykorzystał przy tym sprzęty i wyposażenie ruchome po zamkniętym po wojnie i ostatecznie rozebranym w latach 1950/52 brochowskim kościele ewangelickim pw. Ducha Świętego. Po odwołaniu z brochowskiej parafii został proboszczem parafii garnizonowej św. Elżbiety we Wrocławiu. Zmarł we Wrocławiu 29. lipca 1980 r.


DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Parafia nasza w dniu dzisiejszym ma swój „dyżur” w ogólno-diecezjalnej, tzw. wieczystej, Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy przez cały dzień do kaplicy adoracji.  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Wyjeżdżającym Parafianom i Gościom, którzy przybywają do nas na Brochów, życzymy udanych urlopów; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. Marii LICHOŃCZAK, w rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna; w int. śp. Rodziców: Anny i Michała oraz zmarłych z Rodziny MAZURÓW i LICHOŃCZAKÓW;

9.00

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA, w 5. rocznicę śmierci; śp. Zdzisława i Klemensa oraz w int. zmarłych z Rodzin: BRZÓZKA, PORĘBSKICH, ŻÓŁKOWSKICH, ALTYŃSKICH, SOCHAŃ i LISIAK;

10.30

}

w int. śp. Ziemowita KRUSZONA;

12.00

}

w intencji Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno – błagalna;

/Intencja żony i dzieci z Rodzinami /;

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się w int. Brochowskich uczestników 38. wrocławskiej pielgrzymki na Jasną Górę 18.00

}

w int. śp. Mikołaja i Anastazji GOTTMAN;

******************************************************

150 tysięcy szkolnych wyprawek przekazała w ciągu 9 lat Caritas w Polsce dzieciom z ubogich rodzin. Ambasadorami tej ogólnopolskiej akcji są m.in. Para Prezydencka, Karol Okrasa i Olga Bończyk. Już po raz 10. rusza zbiórka na „Tornister Pełen Uśmiechów”. Finał tegorocznej akcji odbędzie się 19. sierpnia w Przemyślu. Celem akcji jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych lub przekazanie ich w całości dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce. Poza tym do specjalnie wystawionych koszy będzie można wkładać podstawowe artykuły szkolne, które znajdą się później w wyprawkach przygotowanych przez wolontariuszy Caritas. Włączyć się w akcję można także przez wysłanie SMS o treści TORNISTER na numer 72052 (koszt SMS 2,46 z VAT) lub wpłacając pieniądze przez specjalny formularz znajdujący się na stronie http://akcje.caritas.pl/tornister/ . Zbiórka jest organizowana, aby docenić szkolny wysiłek dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia i motywacji do osiągania dobrych wyników w nauce.

eadsum  
eadsum  
Advertisement