Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

6. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 237. * 16. lutego 2014 r. * Rok VI.

Jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa… !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2014”; Autor: s. Anna Maria PUDEŁKO AP => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

***************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; MW; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM.

http://brochow. archidiecezja.wroc.pl/


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 55. WYZNANIE WIARY

?

Odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia. 1. Vittorio MESSORI w książce „Przekroczyć próg nadziei” zadał papieżowi Janowi Pawłowi pytanie: „Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Czy Bóg-Ojciec rzeczywiście potrzebował krwawej ofiary swego Syna, by nam przebaczyć, by nas zbawić?” Odpowiadając Papież zauważył: „W gruncie rzeczy historia ta jest bardzo prosta”. Jej prostotę – zdaniem Ojca Świętego – najlepiej oddają słowa Chrystusa, skierowane do Nikodema: „Tak [...] Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3,16). 2. Kościół, pochylając się nad tymi słowami, od początku naucza, że śmierć Chrystusa na krzyżu nie była owocem przypadku, lecz – jak dowodził już św. Piotr w swojej pierwszej katechezie w dzień Pięćdziesiątnicy – cały dramat Golgoty i jego zbawienne skutki nastąpiły z „woli, postanowienia i przewidzenia Bożego” (Dz, 2,32). „Ten biblijny język nie oznacza – podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego – że ci, którzy «wydali Jezusa» byli jedynie biernymi wykonawcami scenariusza przewidzianego wcześniej przez Boga” (KKK 599). „Bóg dopuścił ich czyny wypływające z zaślepienia, by wypełnić swój zbawczy zamysł” (KKK 600). 3. Ten Boży zamysł zbawienia został wcześniej zapowiedziany w Piśmie Świętym jako tajemnica odkupienia, to znaczy wykupu, przez który dany przez Boga „Sprawiedliwy”, „Sługa” wyzwoli ludzi z niewoli grzechu. Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełnia w szczególności proroctwo o cierpiącym Słudze (por. Iz 53,7-8), czytane podczas liturgii Wielkiego Piątku. Sam Jezus przedstawia sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego Sługi po swoim Zmartwychwstaniu, gdy mówi uczniom z Emaus: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?” (Łk 24,25-26). Jak o tym świadczy Credo, pochodzące z lat 40. pierwszego wieku, a przekazane nam przez św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian, już pierwsi chrześcijanie wyznawali tę prawdę, głosząc, że „Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy” (1 Kor 15,3; KKK 601). 4. Syn Boży nie mając grzechu, przyjął ludzkie ciało, podległe śmierci, stał się człowiekiem i jak każdy człowiek umarł. Jego śmierć jako Boga-Człowieka miała wartość nieporównywalnie większą niż śmierć kogokolwiek innego, gdyż tylko Jego krew mogła zmyć nasze grzechy. Co by się więc stało, gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu? Ojciec Święty Benedykt XVI naucza, że człowiekowi brakowałoby pełnego dostępu do Ojca i nie wiedzielibyśmy, kim naprawdę jest Bóg. Tymczasem Bóg w zbawczej męce swojego Syna odnowił przymierze, które zawarł z człowiekiem, w cierpieniu Chrystusa nadał nowy wymiar ludzkiemu cierpieniu, a w Jego śmierci przywrócił każdemu człowiekowi nadzieję życia wiecznego. „Kościół w ślad


za Apostołami naucza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku: «Nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus»” (KKK 605). Jaką zatem wartość dla mnie ma śmierć Chrystusa? Czy wyrażam wdzięczność Bogu Ojcu za to, że z miłości posłał na świat swojego Syna, by na krzyżu zbawił każdego człowieka? W czym wyraża się moja wdzięczność? Zapamiętajmy: Po grzechu pierworodnym Bóg poszukuje człowieka na drogach jego życia, by odnowić z nim swoje przymierze. Zapowiada przez proroków, że gdy nadejdzie pełnia czasu, pośle na świat Mesjasza, który zostanie wydany na śmierć, aby wykupić wszystkich ludzi spod władzy grzechu. Wszystkie te zapowiedzi zostały wypełnione w Chrystusie, który stał się człowiekiem i jak każdy człowiek umarł. Jego śmierć ma jednak wartość nieporównywalnie większą, przynosi nam bowiem odkupienie grzechów i otwiera bramy życia wiecznego. ks. Michał ZADWORNY x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Chrzcie św.

Traktat „O chrzcie” Tertuliana Tertulian (155-220) należał do grona pisarzy i apologetów łacińskich. Reprezentował tradycję afrykańską wczesnego chrześcijaństwa. Z wykształcenia był prawnikiem. Po przyjęciu chrześcijaństwa swoją wiedzę wykorzystał do obrony chrześcijaństwa. Pod koniec życia przeszedł do surowej sekty montanistów, a potem założył własną sektę tertulianistów. Traktat „O chrzcie” powstał około roku 205-206, kiedy Tertulian zachowywał jeszcze ortodoksyjną naukę. Dzieło zawiera 19 rozdziałów, w których zawarta jest całościowa nauka Kościoła o chrzcie, jego konieczności, skutkach i obrzędach. Jako pierwszy używa terminu katechumen na określenie kandydata do chrztu. Dzieło Tertulian „O chrzcie” jest najstarszym usystematyzowanym i pełnym traktatem mówiącym o chrzcie w tamtym czasie. Według Tertuliana inicjacja chrzcielna rozpoczynała się od przygotowania dalszego, które obejmowało dość długi okres czasu. Był to swego rodzaju nowicjat życia chrześcijańskiego. Tertulian nie wykluczał odłożenia chrztu, jeżeli kandydat nie spełniał określonych warunków. Kandydaci do chrztu powinni świadomie dokonać wyboru drogi chrześcijańskiego życia. Niechętnie widział chrzest dzieci, choć wyraźnie świadczy o takiej praktyce. Celem katechumenatu, czyli okresu przygotowawczego było doprowadzenie człowieka do dojrzałej wiary i życia chrześcijańskiego. Chrzest miał być pieczęcią wiary kończącą długi proces przygotowania. Bezpośredni etap przygotowań do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej nazywano „przygotowaniem bliższym”. Odbywało się ono bezpośrednio przed świętami Wielkanocnymi. Już wtedy istniała ustalona i powszechnie przyjęta praktyka udzielania chrztu w Wigilię Paschalną oraz w okresie Zielonych Świąt, czyli w okresie Wielkanocnym. Tertulian tak pisze: „Najbardziej uroczystym dniem chrztu jest Wielkanoc. Wtedy to dokonała się męką Pana, w którą jesteśmy ochrzczeni. (...) Następnie okres Zielonych Świąt jest również stosowny do udzielania chrztu. Jest to okres najradośniejszy tak z powodu częstego ukazywania się Zmartwychwstałego wśród uczniów, jak również przekazania nam daru Ducha Świętego i wreszcie objawienia nadziei na ponowne przyjście Pana”. Jednakże dopuszczano chrzest także poza tym okresem: „Poza tym każdy Dzień Pański, każda godzina, każda chwila jest stosowna dla udzielania chrztu”. Przygotowanie bliższe do przyjęcia chrztu oznaczało podjęcie pewnych ćwiczeń liturgiczno-ascetycznych. Pierwszym elementem było tzw. „pierwsze wyrzeczenie się


bałwochwalstwa”. Dla kandydatów do chrztu oraz dla całej wspólnoty był to czas modlitwy, postów i nocnych czuwań. Bezpośrednio przed chrztem miało miejsce niepubliczne wyznanie grzechów. Następnie był obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej oraz drugie, chrzcielne wyrzeczenie się bałwochwalstwa. Kandydaci do chrztu zanurzając się trzykrotnie w źródle chrzcielnym w formie dialogowanej wyznawali wiarę, którą poznawali i której uczyli się w okresie katechumenatu. Po obmyciu chrzcielnym miało miejsce namaszczenie „nowonarodzonych” poświęconym olejem i naznaczenie czoła krzyżem. Następnie biskup nakładał ręce na ochrzczonych, udzielając im w ten sposób sakramentu bierzmowania. Przed Eucharystią nowo ochrzczeni spożywali mleko i miód jako znak wejścia do krainy obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Był to symbol włączenia ich do wspólnoty Kościoła, która jest znakiem Nowego Przymierza. Potem wszyscy uczestniczyli w Eucharystii. Warto także zauważyć, że ze względu na wielki szacunek dla przyjętych sakramentów oraz dla wody i świętego oleju, neofici przez cały tydzień po chrzcie powstrzymywali się od zwyczajnej kąpieli higienicznej. Według Tertuliana chrzcić mógł przede wszystkim biskup potem prezbiterzy, diakoni i w razie pilnej potrzeby osoby świeckie. Chrztu nie mogły udzielać kobiety. Tertulian domagał się także ponownego chrztu dla heretyków, którzy chcieli wrócić na łono Kościoła. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

PIELGRZYMKA czwarta

JAN PAWEŁ II, ŚWIĘTY W dniach 28. - 30. listopada 1979 roku Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Turcji. Turcja jest dziś krajem muzułmańskim, który na początku dwudziestego wieku przekształcił się w republikę o wyraźnie laickim charakterze. Turcja to również kraj, na terenie którego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa formowała się katolicka teologia, na tym terenie odbyły się wszystkie sobory ekumeniczne pierwszego tysiąclecia, tu w Nicei i Konstantynopolu powstało Credo, jakie odmawiamy w niedzielnych Mszach świętych. Tu kwitło życie chrześcijańskie, w niezliczonych miastach były siedziby biskupie, które obecnie nadawane są jako tytularne biskupom pomocniczym. Na tej ziemi nastąpił tragiczny rozłam chrześcijaństwa w roku 1054, gdy legaci papiescy pozostawili w świątyni Bożej Mądrości (Hagia Sophia) bullę potępiającą patriarchę konstantynopolitańskiego i jego zwolenników. Konstantynopol, dziś zwany Stambułem, jest siedzibą prawosławnego patriarchatu, który egzystuje w państwie tak bardzo dalekim nie tylko od chrześcijaństwa, ale także od każdej religii, nie wyłączając islamu. Opisana tu sytuacja przekonuje nas, że kolejna podróż apostolska Jana Pawła II nie była łatwa. Takt i miłość, obejmująca wszystkich, pozwoliły Papieżowi i tu doko-


nać powierzonego mu przez Chrystusa dzieła zmierzającego do tego, aby wszyscy byli jedno. Trasa pielgrzymki wiodła od Ankary - stolicy Turcji, przez Stambuł, Izmir, dawniej zwany Smyrną i pod taką nazwą występujący w Apokalipsie św. Jana, aż do Efezu. W Ankarze Ojciec Święty przemówił do wspólnoty katolickiej, która w Turcji jest nieliczna i sprowadzona na margines życia społecznego. Do tych ludzi Papież zaapelował o odwagę i dumę z wyznawanej wiary. Wyrażając szacunek Kościoła katolickiego dla wartości religijnych świata muzułmańskiego, Jan Paweł II tak mówił do katolików: Dzisiaj wasze wspólnoty, chociaż skromne, są bogate obecnością różnych tradycji i tworzą je ludzie pochodzący z różnych stron świata. To daje wam okazje do wzajemnego wyrażania swojej wiary i swojej nadziei, oraz dawania ważnego świadectwa jedności i braterstwa. Miejcie zawsze odwagę i bądźcie dumni ze swojej wiary. Pogłębiajcie ją. Przybliżajcie się nieustannie do Chrystusa, kamienia węgielnego, jako żywe kamienie, pewni osiągnięcia celu waszej wiary, zbawienia dusz waszych. Słowa, skierowane do wiernych, żyjących wśród licznych przeciwności, nie tracą swojej aktualności w stosunku do nas wszystkich. I w naszej sytuacji potrzeba odwagi we wprowadzaniu wiary w całość naszego życia, bez ograniczania się jedynie do sfery prywatnej. Wiara jest prawdziwie wielką wartością i dlatego potrzeba przyjąć postawę zdrowej dumy z jej posiadania. Jak często jednak w różnych okolicznościach wstydzimy się wiary i ją ukrywamy, choć nie narażeni jesteśmy na taki sprzeciw, jaki odczuwają ci, do których Jan Paweł II wypowiedział cytowane słowa. Pielgrzymka do Turcji miała wyraźny akcent ekumeniczny. Było to spotkanie rozdzielonych braci, Patriarchy Zachodu z przedstawicielami prawosławnych Kościołów Wschodu. Jan Paweł II spotkał się z patriarchą Dimitriosem, który był głową greckiego Kościoła prawosławnego oraz z patriarchą ormiańskim w Stambule. O jedności chrześcijan mówił Ojciec Święty także w czasie spotkań ze wspólnotami katolickimi w Stambule: do wspólnoty ormiańsko-katolickiej i rzymskokatolickiej. Wstawiennictwa Maryi w sprawie jedności chrześcijan wzywał Papież w homilii wygłoszonej w Efezie, miejscu, gdzie żyła i najprawdopodobniej zakończyła swoje życie ziemskie Najświętsza Dziewica. W Stambule spotkał się ze wspólnotą polską, do której mówił o niepogodzeniu się Turcji z rozbiorami Polski i o dziejach polskiej emigracji w Turcji. Do przedstawicieli władz państwowych przemówił Jan Paweł II na lotnisku, przed odlotem. Pielgrzymka do Turcji z pewnością była umocnieniem wspólnot katolickich, żyjących w centrum prawosławia i pod laickimi rządami państwa tureckiego. Pasterz przybył do swoich owiec, umocnił ich odwagę i zachęcił, aby w tym trudnym środowisku z godnością trwali przy wielkiej wartości, jaką jest wyznawanie swojej wiary. Chociaż żyjemy w innych warunkach, do nas także odnosi się to orędzie. Mamy manifestować nasze przywiązanie do wiary i odważnie wprowadzać jej prawdy w życie społeczne i polityczne naszej Ojczyzny. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

17. lutego – PONIEDZIAŁEK * Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP – wspomnienie dowolne


Siedmiu mężczyzn, urodzonych we Florencji, początkowo wiodło życie pustelnicze na górze SENARIO, oddając szczególną cześć Dziewicy Maryi. Głosili potem słowo Boże w całej Toskanii i założyli Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny, zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1304. Ich wspomnienie obchodzi się w dniu, w którym miał umrzeć w roku 1310 jeden z nich, św. Aleksy FALCONIERI.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII:

1600 - zm. GIORDANO BRUNO, dominikanin i filozof, głosiciel heliocentryzmu (ur. 1548); 1673 - zm. MOLIERE, francuski komediopisarz (ur. 1622); 1772 - w Petersburgu został podpisany układ rosyjsko-pruski, ustalający zasady podziału Polski. Do układu włączona została też Austria; 1834 - we Lwowie odbyła się premiera komedii Zemsta Aleksandra FREDRY; 1898 - ur. ks. Ignacy POSADZY, współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego (zm. 1984); 1927 - Polskie Radio przeprowadziło pierwszą transmisję imprezy sportowej; 1933 - w USA zniesiono prohibicję obowiązującą od roku 1920; 1941 - Maksymilian Maria KOLBE został aresztowany przez Gestapo; 1980 - Polacy: L. CICHY i K. WIELICKI, jako pierwsi zdobyli zimą MONT EVEREST; 1981 - zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów; 1993 - zm. ks. Władysław SEDLAK, twórca polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia i tzw. metafizyki kryształów (ur. 1911); 2007 - zm. Robert ADLER, współtwórca pierwszego pilota telewizyjnego (ur. 1913);

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PANI

MARIANNY PIESYK ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 1, 1-11; – To co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość Okaż mi litość, niech ożyję, Panie => Ps 119(118), 67-68.71-72.75-76.;

Mk 8, 11-13; – Jezus nie chce dać znaku Podstępne serce. Postawa faryzeuszy jest nieszczera. Chcą wystawić Jezusa na próbę. Żądają, są pretensjonalni, zimni, wyrachowani. Jezus głęboko wzdycha! Przeżywa tę ich nieszczerość, gdyż pragnie prawdziwej komunii z każdym człowiekiem. Jezus sam jest znakiem danym przez Ojca. Kto nie przychodzi do Niego w prawdzie, nie odczyta tego znaku! Jezu, proszę Cię o serce proste, przejrzyste i pokorne w spotkaniu z Tobą. Przepraszam za te chwile, kiedy przychodzę do Ciebie w nieszczerości, zamknięty we własnych wizjach, kiedy próbuję Tobą manipulować i postawić na swoim, niezdolny do zauważenia tego, co już mi ofiarowałeś.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY


7.00

}

w int. śp. Marianny ANDRYSZKIEWICZ /intencja Rodziny CIECIURÓW/;

}

w int. Andżeliki, o uzdrowienie;

*************************************************

16.30 => Spotkanie - próba scholi uczniowskiej ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

W dniu dzisiejszym dobiega końca trzeci etap porodzinnej peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego. Uczestników wieczornej Mszy św. prosimy o zgromadzenie się o 17.45 przy figurze Matki Bożej. Tam rozpoczniemy naszą modlitwę od przywitania i wprowadzenia w uroczystej procesji do świątyni feretronu ze świętą Relikwią. 18.00

}

w int. śp. Stefana MIKITY oraz Jego Rodziców;

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 17.;

*************************************************

19.00

=> Miting

Brochowskiej Wspólnoty AA x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

18. lutego – WTOREK KARTKA Z HISTORII: 1248 1386 1455 1502 1546 1564 1786 1885

-

miała miejsce bitwa pod VICTORIĄ; odbył się ślub św. Jadwigi ANDEGAWEŃSKIEJ z Władysławem II JAGIEŁŁĄ; zm. FRA ANGELICO, włoski malarz (ur. 1387); zm. Jadwiga JAGIELLONKA, królewna polska, księżniczka litewska i bawarska; zm. Marcin LUTER, niemiecki reformator religijny (ur. 1483); zm. Michał ANIOŁ, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta (ur. 1475); ur. Jan SKRZYNECKI, naczelny wódz powstania listopadowego (zm. 1860); opublikowano Przygody HUCKA FINNA autorstwa Marka TWAINA;


1930 1941 1979 1996

-

CLYDE TOMBAUGH odkrył planetę karłowatą PLUTON; zm. Karol WOJTYŁA, żołnierz, ojciec późniejszego papieża Jana Pawła II (ur. 1879); jedyny raz w historii na Saharze zanotowano opady śniegu; odbyło się referendum uwłaszczeniowe;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

JOANNY I RYSZARDA RYDLAKÓW ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 1, 12-18; – Bóg nikogo nie kusi do złego Błogosławiony, kogo Ty pouczasz => Ps 94(93), 12-13a.14-15.18-19.;

Mk 8, 14-21; – Strzeżcie się kwasu faryzeuszów Prawdziwy chleb. Apostołowie martwią się, że nie mają chleba, zamartwiają się o rzeczy materialne, a nie zauważają, że przecież w łodzi mają ze sobą Chleb - nie wzięli chlebów, a mają Chleb?! Tak, ewangelista Marek bardzo jasno mówi nam, że tym chlebem, który apostołowie mają ze sobą w łodzi, jest sam Jezus! Uczniowie nie angażują Jezusa w ich zmartwienie, ale Jezus sam wchodzi w ich dyskusję i ustawia ją na właściwe tory, przypominając im wielkie rzeczy uczynione Bożą mocą i codzienną troskę Boga o życie człowieka. Jezu, jeśli przydarzy mi się, że moje codzienne problemy tak mnie zaabsorbują, że stracę Cię z oczu przypomnij mi: „Jeszcze nie rozumiesz, że zawsze jestem z tobą, że troszczę się o ciebie?”.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Wandy KARCZ, w 30. dniu po pogrzebie /intencja uczestników pogrzebu/;

18.00

}

w int. śp. Barbary SADECKIEJ

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 18.;

/intencja Sąsiadów/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

19. lutego – ŚRODA KARTKA Z HISTORII: 1473 - ur. ks. Mikołaj KOPERNIK - astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, lekarz, poeta, tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, scholastyk wrocławski (zm. 1543); 1812 - ur. Zygmunt KRASIŃSKI, jeden z Czterech Wieszczów literatury polskiej (zm. 1859);


1878 - THOMAS ALVA EDISON opatentował fonograf; 1897 - ur. bł. Michał CZARTORYSKI, dominikański kapelan, rozstrzelany 06.09.1944 r.; 1945 - 69. rocznica wyzwolenia Brochowa; 1986 - stacja orbitalna MIR została wyniesiona na orbitę; 1999 - pierwszy przeszczep nerki i płata wątroby od żywego dawcy;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

TERESY I MIECZYSŁAWA SUSEŁ ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 1, 19-27; – Wprowadzajcie usłyszane słowo w czyn Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie => Ps 15(14), 1-5.;

Mk 8, 22-26; – Uzdrowienie niewidomego Duchowe spojrzenie. Cud uzdrowienia niewidomego z Betsaidy przebiega inaczej niż poprzednie. Jest on rozłożony w czasie, bo człowiek ma różne poziomy widzenia, patrzenia na otaczający go świat. Niewidomy żył w ciemnościach. Świat i innych ludzi odbierał przez inne zmysły: słuch, zapach, dotyk. Potem zaczął widzieć zarysy. A na końcu zobaczył już wszystko jasno i wyraźnie. Ten cud uzdrowienia niewidomego pokazuje, jak Jezus przywraca nam wzrok duchowy. Na początku nie widzimy ani piękna, ani dobroci otaczającego nas świata i ludzi. Potem zauważamy niektóre tylko rzeczywistości, zarysy. Patrzymy ludzkim spojrzeniem. A na końcu widzimy już jasno, w Bożym świetle, samych siebie, innych, świat, wydarzenia. Jezu, przynoszę Ci dziś modlitwy, które uważam za niewysłuchane. Przepraszam, że często odbieram Twoje milczenie jako obojętność na moje sprawy, a nie jako zaproszenie z Twojej strony do jeszcze większego zaufania i powierzenia się Tobie.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 19.;

18.00

}

w int. śp. Krzysztofa PIETRZAKA;

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte    

w w w w

int. int. int. int.

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; zaangażowanych w przygotowania do stulecia fundacji naszej Parafii; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego;


 w int. Parafian Brochowskich ochrzczonych

i pobłogosławionych w sakramentalnych związkach małżeńskich w lutym;

 w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii,

szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;

 w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. uczestników wydarzeń związanych z wyzwoleniem Brochowa;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół,

Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;

 w int. dzieci i młodzieży naszej Parafii przeżywających ferie zimowe;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej,      

w w w w w w

 w  w  w  w

Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., Chóru parafialnego i Scholi; chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; społeczności Brochowskich Romów; o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; Parafialnego Dnia Świętości Życia (w 25. lub 26. dniu każdego miesiąca) oraz Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego z 3. Piątku miesiąca; int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; int. Parafian zmarłych w miesiącu lutym w przestrzeni mijającego stulecia; int. int. int. int. int. int.

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

20. lutego – CZWARTEK KARTKA Z HISTORII: 1530 - koronacja ZYGMUNTA II AUGUSTA na króla Polski; 1578 - przed kościołem św. Anny w Warszawie margrabia Jerzy Fryderyk HOHENZOLLERN złożył hołd lenny królowi Stefanowi Batoremu; 1876 - Leon XIII został wybrany 256. papieżem; 1894 - ur. Jarosław IWASZKIEWICZ, polski poeta, prozaik, eseista i tłumacz (zm. 1980); 1919 - Sejm uchwalił Małą Konstytucję; 1922 - Sejm Wileński uchwalił przyłączenie Wileńszczyzny do Polski; 1962 - JOHN GLENN pierwszy amerykański kosmonauta, wykonał lot wokół Ziemi; 1993 - zm. Marian BUBLEWICZ, polski kierowca rajdowy (ur. 1950); 2003 - zm. Jan Józef SZCZEPAŃSKI, polski pisarz (ur. 1919);

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:


Jk 2, 1-9; – Godność ubogich w Kościele Biedak zawołał i Pan go wysłuchał => Ps 34 (33), 2-7.;

Mk 8, 27-33; – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki Sekrety Boga. Tajemnice i sekrety serca powierzamy stopniowo i tylko niektórym, najbliższym nam osobom. Podobnie czyni Jezus. Już od jakiegoś czasu uczniowie są z Nim, dzielą razem czas, codzienne wydarzenia, radości i trudy. Poznają swojego Mistrza coraz bardziej. A Jezus powoli zaczyna wprowadzać ich w tajemnicę swojej misji. Najpierw pyta, co inni sądzą o Nim, potem, co myślą o Nim sami uczniowie, a na końcu wyjawia im sens swojego cierpienia. Kim jest Jezus dla moich przyjaciół i rodziny? Kim jest dla mnie? Czy mam odwagę z Nim umierać dla dobra innych? Czy może jeszcze troszczę się przesadnie o własne dobro i bezpieczeństwo? Jezu, pragnę, aby Twoja zdolność dawania życia innym stała się także moją cechą charakteru, moim stylem życia.

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

MARII I PIOTRA KULIK ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. Rocha - Marii KALEMBA i Jego Rodziny, w 12. rocznicę urodzin => dziękczynno - błagalna;

18.00

}

w int. śp. Barbary i Piotra oraz Marii i Alfreda KRAJEWSKICH;

}

w int. śp. Leszka oraz Izabeli i Tadeusza CHADAJ;

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 20.;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

KATECHEZA (PRZED)CHRZCIELNA

19.00 (po Mszy św.) =>

Do udziału w niej zobowiązani są Rodzice proszący o chrzest św. dla swego dziecka oraz wszyscy nasi Parafianie, którzy chcą pełnić posługę Rodziców chrzestnych. Nadto, zapraszamy wszystkich zainteresowanych odczytaniem na nowo wartości i znaczenia daru sakramentu Chrztu św. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

21. lutego – 3. PIĄTEK MIESIĄCA


* Św. Piotra DAMIANIEGO, biskupa i doktora Kościoła -> wspomnienie dowolne Piotr (grec. petra => skala, opoka), urodził się w Rawennie w roku 1007. Po skończeniu studiów podjął obowiązki profesora, wnet jednak wstąpił do pustelni F ONS AVELLANA. Wybrany przeorem, zaostrzył dyscyplinę życia zakonnego, co uczynił także w innych klasztorach Italii. W trudnych dla Kościoła czasach pomagał papieżom wspierając reformę Kościoła działaniem i piórem; podejmował liczne próby pojednania zwaśnionych możnowładców świeckich i duchownych. Papież Stefan IX mianował go kardynałem i biskupem Ostii. Zaraz po śmierci, która nastąpiła w roku 1072, odbierał cześć świętego.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1431 1574 1801 1864 1936 1944 1958 2005

-

rozpoczął się proces Joanny D'ARC. Henryk III WALEZY został koronowany na króla Polski; ur. bł. John Henry NEWMAN, angielski kardynał, filozof, teolog i pisarz (zm. 1890); powstanie styczniowe: stoczono bój o Opatów; uruchomiono kolejkę linową na KASPROWY WIERCH; zm. Florian MARCINIAK, naczelnik Szarych Szeregów (ur. 1915); zm. Henryk ARCTOWSKI, polski geograf, geofizyk, podróżnik (ur. 1871); zm. Zdzisław BEKSIŃSKI, malarz, rzeźbiarz, fotografik (ur. 1929);

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PANI

ANNY HAZUKA ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 2, 14-24.26; – Wiara bez uczynków jest martwa Radość znajduję w Bożych przykazaniach lub ALLELUJA => Ps 112(111), 1-6.;

Mk 8, 34 – 9, 1; – Prawdziwi uczniowie Jezusa Tracić siebie z miłością. Często motorem naszego życia stają się cele, które sobie stawiamy. Pragnienie ich osiągnięcia mobilizuje nas do podjęcia trudów związanych z wysiłkiem dążenia do ich realizacji. Także Jezus ukazuje nam dzisiaj cel swojego życia: wypełnienie woli Ojca. Być z Jezusem, żyć z Jezusem oznacza przyjąć za własny Jego styl życia, czyli styl miłości, styl bycia darem dla innych, styl tracenia siebie! To nie oznacza zanegowania siebie, lecz tę przepiękną zdolność decentralizacji, gdzie własne „ja” potrafi zrezygnować z bycia w centrum, by uczynić miejsce innym, by podjąć trud codzienności - wziąć swój krzyż i przyjąć obecność Jezusa naśladować Go. Jezu, proszę, naucz mnie tracić siebie w miłości, z miłości i dla miłości.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY


7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 21.;

18.00

}

w int. młodzieży, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania w dniu 14. września 2012 roku => dziękczynno - błagalna;

}

w int. śp. Anny i Franciszka oraz wszystkich zmarłych z Rodziny WLEKLIŃSKICH;

}

DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w int. zbiorowej => dziękczynno - błagalna

Polecamy Miłosierdziu Bożemu: 1. Rodziców obdarzonych darem Rodzicielstwa; 2. Rodziców zabiegających o sakrament Chrztu św. dla swoich dzieci; 3. Rodziny dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży sposobiącej się

do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej Parafii; 4. Chorych i starszych oraz tych, którzy mają o nich staranie; 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego; Naszych Parafian, uczestników parafialnej i szkolnej katechezy; Niedoceniających systematycznego czytania Pisma Świętego; Mieszkańców naszej Parafii, żyjących w tzw. „małżeństwach na próbę” i w związkach partnerskich; Zaniedbujących swoją więź Komunii z Chrystusem przez zarzucanie codziennej modlitwy, udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz regularnej Spowiedzi i Komunii świętej; Intrygantów i sprawców rozdarć rodzinnych, sąsiedzkich i środowiskowych; Trwających w nałogach, zwłaszcza okultyzmu, wróżbiarstwa i ezoteryki; Nieprzyjaciół Kościoła św., szyderców Eucharystii, Ewangelii i Krzyża Św. oraz otwartych wrogów Ojca Świętego i Pasterzy Kościoła; Naszą Ojczyznę w Jej doświadczeniach; Ludzi tworzących świat polityki państwa, regionu i miasta; Naszych bliskich przebywających na emigracji; Zagubionych i tracących nadzieję; Zmarłych w czyśćcu cierpiących;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

22. lutego – SOBOTA * Katedry Świętego Piotra, Apostoła -> święto Zaszczytne krzesło, jakie zwykle zajmował PATERFAMILIAS = głowa rodziny w szerokim jej znaczeniu, przypominało po jego odejściu nie tylko utraconą osobę, ale także piastowaną przezeń godność oraz jedność społeczności, której przewodził. Wydaje się, że ten właśnie starożytny zwyczaj tkwi u podłoża dzisiejszego święta. Już w wieku IV chrześcijanie rzymscy obchodzili 22. lutego pamiątkę pasterzowania św. Piotra w ich mieście. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa. Ponieważ jednak święto wypadało dawniej często podczas postu, dlatego w wielu stronach, np. w Galii, zaczęto je obchodzić 18. stycznia. Z biegiem lat ustaliły się zwyczajowo dwa święta: 18. stycznia Katedry św. Piotra w Rzymie a 22. lutego Katedry św. Piotra w Antiochii. Według bowiem bardzo dawnej tradycji św. Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42. roku do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską. Wobec powstałego zamieszania papież Paweł IV w roku 1558 ustalił ostatecznie 18. stycznia jako pamiątkę


wstąpienia na tron rzymski św. Piotra a 22. lutego na obchód święta objęcia stolicy w Antiochii. Oba święta obchodzone początkowo w Rzymie wspomniany papież, rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół Łaciński. W nowej reformie liturgii (1969) oba te święta zostały połączone w jedno pod brzmieniem ogólnym: Katedry św. Piotra.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1255 1300 1512 1732 1810 1814 1901 1931 1992 2008

-

książę wrocławski Henryk III Biały nadał prawa miejskie Oleśnicy; papież Bonifacy VIII ogłosił pierwszy Rok Święty (Jubileuszowy); zm. AMERIGO VESPUCCI, włoski kupiec, nawigator i podróżnik morski (ur. 1454); ur. George WASHINGTON, amerykański polityk, prezydent USA (zm. 1799) (lub 01. 03.) ur. Fryderyk CHOPIN, kompozytor (zm. 1849); ur. Oskar KOLBERG, polski kompozytor i etnograf (zm. 1890); ur. Mira ZIMIŃSKA-SYGIETYŃSKA, aktorka i pedagog (zm. 1997); pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego św. Faustynie (w Płocku); zm. Tadeusz ŁOMNICKI, aktor, reżyser teatralny (ur. 1927). w szwedzkim LUND naukowcy po raz pierwszy sfilmowali poruszający się elektron;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PANI

TERESY OSUCH ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

1 P 5, 1-4; – Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego => Ps 23(22), 1-6.;

Mt 16, 13-19; – Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Wzajemne poznanie. Piotr mówi Jezusowi, za kogo Go uważa, a Jezus wyjawia Piotrowi, kogo w nim widzi! Spojrzenie Jezusa jest tak inne od naszych ludzkich spojrzeń! Patrząc na Piotra i jego charakter, bardziej możemy porównać go do ruchomych piasków niż do stabilnej skały. Jest entuzjastyczny, lecz zmienny; mocny w słowach i obietnicach, lecz tchórzliwy w postępowaniu. A jednak Jezus już teraz widzi w nim skałę - fundament, którym może się stać przy pomocy Jego łaski. Paradoksalnie Piotr staje się skałą wtedy, gdy odkrywa własną kruchość! Kiedy zapiera się Jezusa - doświadcza Jego wiernej miłości. I na tej wierności Mistrza wobec siebie opiera całe swoje dotychczasowe życie, stając się skałą dla braci. Jezu, trwając na modlitwie, doświadczam, że im bardziej Cię poznaję, odkrywam tajemnicę Twojej tożsamości i piękno Twojej osoby, tym bardziej rozumiem i odkrywam sam siebie i to, kim jestem w Twoich oczach. Wielbię Cię za to!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 22.;


18.00

Msza św. Rodzin dzieci komunijnych =>

tj. uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej

ZAPRASZAMY ! 18.00

19.00

}

w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Bolesława MICHALIKA, w 1. rocznicę śmierci;

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

23. lutego – 7. NIEDZIELA ZWYKŁA KARTKA Z HISTORII: 1455 1685 1859 1883 1944 1945 1947 1951 1998 1999

-

umowna data publikacji pierwszej drukowanej książki – BIBLII GUTENBERGA; ur. GEORG FRIEDRICH HAENDEL, niemiecki kompozytor (zm. 1759); zm. Zygmunt KRASIŃSKI, polski poeta i dramaturg (ur. 1812); ur. KARL JASPERS, filozof, słynny przedstawiciel egzystencjalizmu (zm. 1969); banda UPA dokonała masakry 131 Polaków w BEREZOWICY MAŁEJ; zm. Aleksiej TOŁSTOJ, rosyjski pisarz (ur. 1883); powstała Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO); ur. Ewa BEM, polska wokalistka jazzowa; ratyfikowanie konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską; Premier Jerzy BUZEK podpisał akt ratyfikacyjny o wejściu Polski do NATO.

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

BARBARY I ADAMA BINEK ******************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Wszystko wydaje się niemożliwe tym, którzy niczego nie próbują.

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

BĄDŹ ŚWIĘTY, CZYLI PRZEMIENIONY. Rozumienie świętości człowieka (ale także rzeczy i miejsc) zależało w Kościele od rozumienia świętości samego Boga statycznego i dynamicznego. Statyczne odwołuje się do starotestamentalnego qodeš („rzecz święta”, świętość”), wywodzącego się najprawdopodobniej z rdzenia, który znaczy „ciąć”, „oddzielać”, należy zatem do całkiem innego porządku,


jest doskonały, „oddzielony” od wszystkiego, co niedoskonałe. Tak pojmowano świętość ludzi, stworzeń, rzeczy, miejsc: odrywano je od „przeznaczenia świeckiego” i przeznaczano na wyłączną służbę Bogu. Takie statyczne podejście do świętości było widoczne szczególnie przez Soborem Watykańskim II, gdy Kościół wynosił na ołtarze tylko osoby „wyjęte” (przynajmniej w ostatniej fazie swego ziemskiego życia) i oddane na wyłączną służbę Bogu (i bliźnim). Dynamiczne rozumienie świętości wiąże się z nowotestamentalnym Objawieniem Boga jako Wspólnoty Osób - Trójcy Świętej. Pan Bóg jawi się tutaj nie jako „oderwany” od świata, lecz jako „Życie”, które „objawiło się” (1J 1,2). Najpierw w swoim Słowie, potem w Duchu. Bóg swoim życiem chce się dzielić z człowiekiem. Owocem tego samoudzielania się Bożego życia człowiekowi jest m.in. zamieszkiwanie w nim Trójcy Świętej. Świętość pojęta dynamicznie rozwija się zgodnie z jej naturą, a więc przez poznanie i miłość. To nie my czynimy samych siebie świętymi, to święty. Bo przemienia nas w siebie. Pan Bóg dzisiaj nas usilnie wzywa, byśmy pozwolili mu się tak właśnie przemieniać.

****************************************************** Kpł 19, 17-18.; – Przykazania miłości bliźniego Bóg lubił mówić do Mojżesza. Dzielił się z nim swoimi oczekiwaniami wobec człowieka. Dziś mówi do nas o świętości. To jedyna szata dla ludzkiego serca, w której może ono stanąć przed obliczem świętego Boga.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia => Ps 103(102), 1-4. 8. 10. 12-13.; Łaskawość Pana wobec nas jest pełna miłosierdzia a Jego cierpliwość dla naszych słabości niewyczerpana. Litość, którą ma dla nas, jest litością ojca dla dzieci. To najpiękniejsza twarz miłości.

1 Kor 3, 16-23.; – Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie Czy Koryntianie wiedzieli, że są świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w nich? Święty Paweł z troską pytał młody Kościół w Koryncie o podstawowe prawdy wiary. I tłumaczył, że chełpliwość z własnej mądrości jest czystą głupotą. Prawda ta niczego nie straciła ze swojej aktualności.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (5, 38 - 48.) => Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.


Dzisiejsza Ewangelia to esencja radykalizmu Jezusa w postawach ludzkiego serca. Zachęta do wszystkiego w wersji „magis”, czyli po łacinie: więcej, bardziej. Jeśli chcą od Ciebie szatę - odstąp płaszcz. Jeśli chcą byś szedł daleko - idź jeszcze dalej, niż prosili. A wszystko to nie po to, by nas udręczyć wymaganiami, ale po to, aby usposabiać serce do wstępowania do Bożego królestwa. Nie wiemy, kogo spodoba się Bogu tam zaprosić. Ważne, by już tu, na ziemi, przekraczać granice własnego serca i powiększać je miłością. Nawet dla nieprzyjaciół.

****************************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

(14. października 1987).

Jezus mówi: „Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu”, po czym przemawiając językiem metaforycznym, uczy nadstawiać drugi policzek, odstępować nie tylko szatę, ale i płaszcz, nie odpowiadać złością na natręctwo, a nade wszystko: „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”. A więc radykalne wykluczenie z osobistego życia ucznia Jezusa prawa odwetu, niezależnie od spoczywającego na społeczeństwie obowiązku obrony swoich członków przed przestępcami i karania tych, którzy naruszają prawa obywateli i państwa.

******************************************************

Być jak Ojciec. Ostrego kamienia nie wygładzi się drugim ostrym kamieniem. Co najwyżej porani się palce. Lecz nurt strumienia może to z czasem uczynić. Braku miłości nie uleczy się kolejnym brakiem miłości, lecz właśnie jej obecnością. Zła nie zatrzyma się złem! Zło powoduje kolejne zło! Zło to brak miłości, jej nieobecność. Zło można zatrzymać jedynie poprzez bezinteresowny dar miłości. Tylko miłość ma moc skruszyć twarde serce. Dlatego Jezus dziś uczy nas miłości nieprzyjaciół. Uczy nas kochać tak, jak kocha Bóg - bezinteresownie! Jezu, przyjmując Twoją miłość, pragnę dawać kolejne szanse tym, którzy mnie obrażają czy krzywdzą. Ofiarować coś od serca tym, którzy siłą chcą mi coś odebrać. Dawać bezinteresownie tym, którzy nie proszą, tylko zmuszają mnie do czegoś.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 23.;

9.00

}

w int. Rodzin 3. etapu peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego => dziękczynno - błagalna;

}

w int. śp. Stanisławy i Adama MONETÓW;

Jedną z głównych form posługiwania Parafii jest szafowanie sakramentami. W nurcie przygotowań do stulecia naszej Parafii obok trwającej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego - jakby równoległą ścieżką przygotowań - chcemy wraz z wszystkimi tworzącymi tutejszą Parafię zorganizować i przeżyć wspólne dziękczynienie za dar otrzymanego Chrztu świętego (2. niedziela miesiąca) oraz za łaskę pobłogosławionych sakramentalnych związków małżeńskich (ostatnia niedziela miesiąca).


Dziś właśnie w ostatnią niedzielę bieżącego miesiąca, chcemy podjąć to dziękczynienie z czterdziestoma parami małżeńskimi, które zawarły swój sakramentalny związek małżeński w LUTYM. Naszą pamięcią w modlitwie, będziemy ogarniać również wszystkich pobłogosławionych w sakramentalnych związkach małżeńskich w naszej Parafii w lutym w przestrzeni mijających stu lat.

ZAPRASZAMY! 10.30

}

Msza św. rocznicowego dziękczynienia za łaskę sakramentalnego związku małżeńskiego.

dziękczynno - błagalna w int. Parafian, którzy w lutym zawarli sakramentalne małżeństwo; 12.00

}

w int. Rodziny nowoochrzczonego dziecka => dziękczynno - błagalna;

18.00

}

w int. śp. Władysława MATYSIAKA, w 5. rocznicę śmierci;

}

w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie => dziękczynno - błagalna;

*************************************************

UWAGA - PAMIĘTAJ - WAŻNE! ok. 19.00 => Sala katechetyczna nr 1.

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA Mateusz KORCZYŃSKI Marcelina MEDYK - KORCZYŃSKA Wrocław, Koreańska Wrocław, Gajowa Piotr BERNAŚ Kamila SMÓŁKOWSKA Wrocław, Leonarda da Vinci Wrocław, Leonarda da Vinci

Zapow. 1. 2.

Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze Duszpasterstwo. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxx x xxx xx

Pielgrzymka na uroczystość kanonizacji błog. Jana Pawła II i Jana XXIII 25. 04. – 28. 04. 2014


1. dzień - 25.04. -> Piątek): W godzinach wieczornych (o godz. 20.00 z Warszawy), następnie przez Łódź (ok. godz. 22.00), Częstochowę (ok. 23.30) i Katowice (ok. godz. 0.30). Przejazd POCIĄGIEM INTERCITY do Włoch przez Czechy i Austrię (jazda non stop - przedziały 6. osobowe z rozkładanymi siedzeniami - prowiant własny pielgrzymów - możliwość skorzystania z wagonu WARS przez cały okres przejazdu).

2. dzień - 26.04. -> Sobota): Kontynuacja jazdy pociągiem do Włoch, przyjazd do RZYMU w późnych godzinach wieczornych. Udział w nocnym czuwaniu modlitewnym poprzedzającym uroczystości kanonizacyjne.

3. dzień - 27.04. -> Niedziela: Udział w Kanonizacji błogosławionych: Jana Pawła II i Jana XXIII .

Po zakończeniu uroczystości udamy się na zwiedzanie starego Rzymu. Na trasie zwiedzania: Zamek Św. Anioła; Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego. Panteon – perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e.; Plac Wenecki; Kapitol – miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu. Z tarasu widokowego na Kapitolu spojrzymy na antyczne Forum Romanum. Następnie najsłynniejszy amfiteatr świata – Koloseum. Późnym wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

4. dzień - 28.04. -> Poniedziałek: W godzinach wieczornych przyjazd do miast wyjazdu.

WERSJA 1. => CENA:

890,00 zł.

A1. - Świadczenia: Transport: POCIĄG INTERCITY , przedziały 6. osobowe;

WERSJA 2. => CENA:

1.190,00 zł.

A2. - Świadczenia: Transport: POCIĄG INTERCITY,

przedziały 6. osobowe typu: „kuszetka”; B. - Ubezpieczenie: * SIGNAL IDUNA obejmujące KL => 20.000 Euro; NNW => 15.000 zł.; bagaż => 1.000,00 zł (obejmujące choroby przewlekłe) C. - Opieka pilota. D. - Cena nie zawiera: kosztu biletów na metro; wstępów do zwiedzanych obiektów; słuchawek; obowiązkowych przewodników => równowartość około 15. Euro.

UWAGA : Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.


Adsum nr 237 16 ii  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you