Page 1

Nr. 48 | 2016 | Årgang 21

Veiåpning i Sirdal


INNHOLD

03 Vi spiller gode kamper 08 Nye tider for Jærbetong 12 Samferdselsministeren hos Risa 28 All time high i Sirdal 32 Haugalandet 36 Dæ va bare så tædene skvatt! 41 Multiblokk og Bjørns hage og anlegg med mangeårig godt samarbeid 44 Einars hage tips

Postboks 14, Bjorlandsringen 99, 4367 Nærbø, T 51 79 13 00 www.risa.no Postboks 14, Bjorlandsringen 99, 4367 Nærbø, T 51 79 95 55 www.bha.no

Ansvarlig utgiver: Risa-gruppen Redaksjonen: Hilde Gunn Ødegård Aksnes, Stein Arild Boi Pedersen, Cathrine Nord-Varhaug, Bjørn Risa, Jan Arne Wold og Olaf Nagelhus Trykk og repro: Kai Hansen Trykkeri


AD. MOMENT. FOTOGRAF: ANNE LISE NORHEIM

VI SPILLER GODE KAMPER

SKIKKELIG ARBEID GIR RESULTATER Ved starten på året så det mørkt ut, og det var vanskelig å se lyset i enden av tunnelen. I dag er dette i ferd med å snu, klokkene ringer og viser at gode jobber går inn. Det er fortsatt en kamp hver dag, men vi spiller godt. Kampen dreier seg om å få kontroll, og her har alle gjort en enorm innsats i det siste. Konkurransen gjør at vi må ha en topptrent organisasjon. Vi skal ikke bare vinne jobbene, vi skal tjene penger på dem også. Jeg er stolt av det alle i Risa-gruppen får til nå om dagen. Selskapene styrer dette bra i alle ledd, fra kalkyle og anbud og helt ut til gjennomføring av prosjektene. Fra neste år kommer det mange store jobber ut på markedet, og vi er godt stilt til å delta i konkurransen. Vi satser nå på å gjøre mer selv. Det betyr mindre innleie og større kontroll over hele verdikjeden. Det er også kjekt å se at Risa Service har kommet veldig godt i gang og går bedre enn forventet. Onsdagen er den gildeste dagen i uken for meg. Da reiser jeg ut på anleggene og treffer alle dyktige ansatte som gir alt for at vi skal lykkes. Det er stort å se hvor stolte folk er av maskinen sin og prosjektet de jobber i. Med en slik gjeng kan det ikke annet enn å gå godt! Nå er det velfortjent ferie for alle. Lad opp batteriene og gled deg til å komme tilbake til en solid arbeidsplass, det kan ikke bli en bedre sommer enn det. Snakkes en onsdag!

02 03


Ingen store bølger i 2015 Ordene kommer fra Jarl Scheie, finansdirektør i Risa-gruppen.

Jarl Scheie

I 2014 skjedde det mye hos oss med salg av både AS Betong og Holt Risa, men 2015 var langt roligere. Risa-gruppen omsatte for 1,433 milliarder som var en liten nedgang fra 2014. Driftsresultatet var på 73.8 millioner. I starten på 2016 har det vært litt lite trykk, men det ser ut til å ta seg litt opp i tiden framover. Jeg betrakter 2016 som et hvileskjær og er veldig spent på hvordan 2017 blir. Det som ligger an til å komme av jobber her i regionen er mer enn noen gang før. Vi har fokus på kostnad og effektivitet, det må vi ha når markedet er som det er.

I starten på 2016 ble Jærbetong slått sammen med Sandnes Betong. I dette sammenslåtte selskapet eier Ølen Betong 51% mens Risa Gruppen og Stangeland Gruppen eier 24,5% hver. Det skjer en konsolidering i betongmarkedet i Norge i dag og da var dette den rette strategien for oss. Ølen Betong er en av de største aktørene i betongbransjen og er etablert i store deler av Hordaland, Rogaland og

Agder fylkene. I tillegg har de aktiviteter i Finnmark og i Murmansk. Ølen Betong er store og proffe på sitt område og med de i førersete kan dette bli riktig bra. Vi har store forventninger til dette, sier Jarl. Vi har også etablert Risa Service som et selskap i Risa-gruppen. Det ble etablert ved å skille ut hele anleggsparken fra Risa og legge denne i Risa Service. Risa kan nå konsentrere seg om

kontrakter og prosjektgjennomføring mens Risa Service skal stå for anskaffelse, reparasjoner og vedlikehold av utstyret. Dette mener vi vil gi oss en bedre utnyttelse av ressursene. De forskjellige prosjektene i Risa blir nå fakturert for bruken av utstyr og maskiner og dette gir en økt fokus på kostnader, noe vi mener er sundt. Vi kan allerede se virkninger av dette i dag. Bevisstheten øker hos prosjektlederne og det gir bedre inntjening.


Livstidskontrakt som sponsor Risa gjør avtale med Nærbø idrettslag som generalsponsor på livstid.

Bjørn Risa og Jonas Edland

I en lang periode hang det et skilt med en dato på i hallen på Nærbø. Mange lurte på hva dette var. 9. Desember ble det avslørt at Risa har gjort avtale om å sponse bredde, barn og ungdom på livstid. Dette er fantastisk for oss sier Jonas Edland. Det betyr at vi har fått en forutsigbarhet som er veldig god og ha. Dermed kan vi frigjøre reklameplass på a-lagene og få mer inntekter til klubben. Nærbø idrettslag og Risa har alltid hatt et samarbeid og det har betydd mye for de 1400 medlemmene i idrettslaget. 850 av medlemmene er barn og ungdom. Vi har lag i fotball, håndball, ishockey og curling i tillegg har vi kunstløp i klubben, sier Jonas.

04 05

T

DE N A B AGS D S N O

Gjelder ansatte m/følge i Risa Gruppen


Steike Kjekt Risa-gruppen arrangerte Helvetesuke for 12 ledere i selskapet. Jeg hadde tenkt på et opplegg som kunne stressteste og binde ledergruppa bedre sammen. Jeg lufta dette med Helene Lerbrekk på Livskraft og vi kom fram til at ei helvetesuke kunne være en ide. Vi bygget litt på ideene til Erik Bertrand Larssen som har skrevet bok om dette, sier Bjørn Risa. Ideen kom etter en tur vi hadde til Kilimanjaro. Effekten var så positiv at jeg hadde lyst å teste dette mer ut i hjemlige forhold. Jeg valgte ut 12 personer og alle takket ja. De skulle jobbe som vanlig mellom 07.00 og 15.00. Helene Lerbrekk driver Livskraft på Bryne og hun er godt fornøyd med folkene fra Risa. Vi kjørte en evaluering etter uka og konklusjonen er utelukkende positiv. Opplegget var laget slik at de som var med fikk testet seg selv og kanskje tøyd noen grenser. Det var forskjellige oppfattinger om det fysiske opplegget. Noen er selvsagt bedre trent enn andre og takler denne delen bedre enn andre. Livskraft har hatt 2 personer på dette prosjektet og i tillegg har vi leid inn folk der vi trengte det. Vi ønsker å kjøre dette konseptet fire-fem ganger i året, sier Helene. Steike kjekt er kommentaren fra Trond V. Tvedt når jeg spør om inntrykket etter helvetesuka. Jeg liker jo slike ting sier Trond som har vært med på bla Styrkeprøven Oslo-Trondheim, Birken, Wasaloppet og Hardhausen. I tillegg til det fysiske så fikk vi også testet oss på stress, press og konkurranser. Med lite søvn og vanlig arbeidsdag i tillegg så får en jo brynt seg litt. Vi var delt inn i lag og en blir bedre kjent med kollegaer på den måten. Vi hadde matlagingskonkurranse som vi vant, men siden vi vant må jo maten til de andre lagene ha vært nokså dårlig, ler Trond. Jarle Vatne var også med og har bare positivt å si om opplegget. Det gav meg en kunnskap om kosthold og livsstil som jeg har tatt med meg videre. Det var krevende med lange dager fra klokka 05.00 til 16.00 og opplegg på kvelden i tillegg. Det som var mest utfordrende var nok turen til Bjerkreim senderen på nattestid. Ikke nok med at vi måtte gå på natta, vi måtte dra med oss to store vanndunker og en tung bjelke fordelt på fire mann. Men vi lærte hverandre å kjenne på en ny måte. Torbjørn Sporaland har vært gjennom dette før i hæren. Dette var kjekt og en fin måte å bli bedre kjent, sier han. Jeg må si at det var en utrolig positiv driv hele tiden. Bjørn Risa oppsummerer det hele med at dette var så bra at det må vi gjøre mer.


06 07


Nye tider for Jærbetong

Bjørn Risa, Svein Atle Berge og Olav Stangeland

I januar i år kom nyheten om at Jærbetong slår seg sammen med Sandes betong. Dette kom veldig raskt på oss, sier Tor Magne Kvia administrerende direktør i Jærbetong, men han legger raskt til at dette kommer til å bli veldig bra. Vi får utnyttet materiellet vårt bedre

Tor Magne Kvia

og logistikken blir bedre med samarbeidet. Vi kommer også inn i en større sammenheng der vi kan utveksle både kompetanse og teknologi. På prefab tror jeg det er store synergier. De ansatte var nok overraska i starten, men etter ei tid ser de at dette er med på å sikre jobbene deres i en ellers nokså usikker tid. Vi er ennå tidlig i prosessen, men etter hvert blir bilene grønne og det blir et navneskifte til Sandnes & Jærbetong. Svein Atle Berge, daglig leder i Ølen Betong, er godt fornøyd med prosessen som har ledet fram til resultatet vi ser i dag. Ølen Betong har helt siden midten på 2000 tallet hatt gode relasjoner til Jærbetong.

Vi ser at dette er en god løsning med tanke på kapasitet og logistikk i tillegg er det mye å hente på teknologisamarbeid. Her har vi Ølen Betong som står for kvalitet og når vi samler Jærbetong og Sandnes betong som også står for kvalitet så må jo bare dette bli topp, sier en entusiastisk Olav Stangeland. To blandeverk gir større sikkerhet og det er bare positivt for markedet. Dette er bare gildt. Bjørn Risa sier at dette har blitt veldig positivt mottatt av kunder og ansatte. Jeg vet at dette var et smart trekk og at dette vil bli et robust selskap med tre så sterke eierselskap bak. Vi gleder oss til å være med å utvikle dette selskapet videre.


På våre trakter kan været skifte fort, fra strålende sol i det ene øyeblikket til truende mørke skyer i det neste. Akkurat slik opplever vi markedet for tiden. Jeg ser likevel mer stabilt godvær på litt lengre sikt. Vi jobber hardt på flere områder, og ser at vi nå får uttelling for satsinger som vi har holdt på med lenge. En av satsingene er Ekta vare. Med over 400 ansatte ligger det en enorm slagkraft i at alle trener hver dag på å bli litt bedre. Jeg er stolt over hvordan alle i Risa AS har tatt imot Ekta vare og jobber aktivt med satsingen. Statnett er en av kundene våre som virkelig er opptatt av bedriftskultur. For Statnett dreier dette seg om å kunne stole på entreprenørenes evne til å levere kvalitet til rett tid og uten uønskede hendelser. Statnett har sin egen satsing som blant annet dreier seg om sikkerhetskultur, og denne går som hånd i hanske sammen med vår egen Ekta vare.

Vi legger listen høyt og jobber nå hardt for å posisjonere oss som en av Norges beste prosjektgjennomførere. Dette er lagt inn som en delsatsing under Ekta vare. For oss som står midt oppi de daglige utfordringene dreier det seg til syvende og sist om forskjellen mellom svarte eller røde tall, om ulykker eller en sikker arbeidsplass – og til slutt om en kunde er fornøyd eller ikke. Dårlig styring fører også til større fare for konflikter med oppdragsgiver, noe som

alt for ofte legger beslag på tid og ressurser som begge parter kunne brukt på mer konstruktivt arbeid. Skal vi lykkes må vi også utstyre de som skal sørge for god prosjektgjennomføring med riktige og gode verktøy. Dette arbeidet er vi i full gang med. Det er også viktig med en god balanse i livet, det er først da vi greier å bli den aller beste versjonen av oss selv. Jeg ønsker derfor alle ansatte og andre som følger oss i Risa en flott sommer fylt med både opplevelser og rolige dager. Nyt sommeren sammen med familie og venner.

Trond Viding Tvedt, Adm. dir.

lederen

Vestlandsvær og stødig kurs

08 09


«Eg lika å ta drittjobben fysst!» Kjell Norvald Skjølingstad er ny som anleggssjef i Risa. Men har lang erfaring blant annet fra Veidekke. Kjell kommer fra Karmøy og liker å ta i et tak. Han har flytta til Jæren etter 12,5 år med pendling i jobben han hadde for Veidekke. Han starta sin utdanning på Time vgs der han utdanna seg til maskinfører. Etter det har det blitt mye jobbing og mer utdanning. Det er viktig å ha folk som vett å ta i et tak, skikkelige arbeidsfolk er viktig, sier Kjell. Men det er også viktig med utdanning så derfor brenner jeg for å bygge folk og kompetanse. Jeg kommer fra et selskap der ingeniør andelen var mye høyere enn her i Risa og det er ikke det at vi skal dit, men jeg synes det er viktig med god basiskunnskap. Jeg har tanker og planer om hvordan vi skal ta Risa videre og det skal vi greie med å bl.a. effektivisere organisasjonen og sette klare mål.

Kato Risa

Jeg har ikke kommet hit for å ligge på latsida, smiler Kjell og han begynner å bli engasjert og snakker ivrig om hvordan han mener det bør være. Jeg må ha alle med meg når jeg går i forhandlinger om store kontrakter. Jeg må kunne stole på at han som står i grøfta kan jobben sin. Vi er et lag som MÅ jobbe sammen. Jeg er overhode ikke konfliktsky og jeg liker å ta drittjobben først. Det må skje ting og jeg liker at det er fart i sakene, og markedet er der. Det kommer til å skje store ting på vei og Statnett bygger ut for store summer. De mindre kraftselskapene gjør det samme og her skal vi ha en bit av kaka. Det er hard konkurranse og vi må hele tiden ligge et hode foran de andre. Vi kan alltid forbedre oss, og det er viktig å gjøre jobben riktig første gang slik at vi slipper å gjøre det to ganger. Vi må ta vare på prosjektene og

Kjell Norvald Skjølingstad

utvikle de videre. ”Ekta vare” er et kjempegodt slagord og det er det vi skal være. Det skal gjennomsyre alt slik at det er ekta vare fra planlegging til ferdig overlevert anlegg. Når vi har lagt en plan må vi gjennomføre den hele veien inn.

Anbuds avdelingen har stått på dag og natt Etter ferien kommer det mange jobber, sier en optimistisk Kato Risa regionleder for Jæren. Gjengen på anbud har virkelig jobbet hardt og det blir det resultater av. Vi skal bla. i gang med Stokkelandsmarka, Jæren hotel, Brueland senter og Valahaug med det første. Vi får gode tilbakemeldinger på de jobbene vi gjør og det er en optimistisk tone i laget.

Generelt er det mye god lyd og høre rundt omkring, folk er glad i jobben sin og når det er trange tider kommer det kanskje enda mer til syne. Og når vi på tross av stramme priser klarer å tjene penger er det bra Nå jobber vi med flere anbud og anleggslederne er nå med i prosessen. Det tror jeg er en god ting, da får de større eierskap til prosjektene. Vi er for tiden størst på vei med bolig som en god nummer to. Lærlinger er viktig for oss og det nye treningssenteret har jeg stor tro på.


Risa Service

Kjetil Friestad, Roy Borlaug, Daniel Nevland , Zorin Hoban, Ommund Torland, Marius Sveinsvoll, Kjell Arne Lokna, Jørn Salte, Idar Knudsen og Rolf Netland

4. januar 2016 så Risa Service dagens lys. Risa Service er en spissing av maskinparken i Risa-gruppen. Selskapet er oppretta for å få ned kostnaden og en bedre utnyttelse av maskinparken. Bjørn Risa sier at dette har vært en lengre prosess. Jeg vil ha et selskap med fullt fokus på maskiner og utstyr. På denne måten skal vi tilbake til kjernevirksomheten, sier Bjørn. Kjetil Friestad er utleiesjef i det nye selskapet som ble startet den 4.1.2016. Vi skal drive med verkstedtjenester og utleie av småutstyr, anleggsutstyr, anleggsmaskiner og kjøretøy. Vi er 28 personer og vi har ca. 3000 enheter hvorav 1000 med GPS. Kjetil viser på skjermen et oversiktsbilde som

viser hvor alle disse enhetene befinner seg. Dette hjelper oss enormt i logistikken, sier Kjetil. Vi vet til enhver tid hvor dette utstyret befinner seg. Planene er å utvide med 750 m2 i tillegg til eksisterende verksteder. På verkstedet jobber det 24 personer med anleggsmaskiner , person/lastebil, sveising og lakkering. I tillegg er det 8 servicebiler som ruller rundt.

Roy Borlaug er verksmester og har stor tro på at dette var et godt trekk. På denne måten får vi bedre fokus på driften og vi merker allerede at antall skader har gått ned nå etter at prosjektene får rekningen og ser kosten, sier Roy. Vi har et verksted som kan gjøre det meste: - Reparasjon av lastebiler og varebiler - Sveisehall med nyproduksjon og reparasjon - Lakkering - Verksted på Tonstad - Verksted på Haugalandet Dette vil gjøre oss bedre rusta i et hardt konkurranseutsatt marked, sier Kjetil. I tillegg til å drive service og verksted tjenester på egne maskiner og kjøretøy, så kan vi også tilby dette ut i markedet.

10 11


Ketil Solvik-Olsen og Bjørn Risa


SAMFERDSELSMINISTEREN hos RISA KETIL SOLVIK-OLSEN BESØKTE ROGALANDSENTREPRENØRENE.

Oppdragstørke og usikkerhet Risa var vertskap og inviterte først til omvisning i Risaland. Etter en solid burgerlunsj var det klart for møte med entreprenørene. Også Stangeland Maskin og Nordbø Maskin deltok. - Jeg ser utfordringene og det paradoksale i at bransjen risikerer å bygge ned kompetanse og leveringskraft mens vi jobber med å få ut de virkelig store jobbene, sa statsråden. Han lovet fortgang der det er mulig å få til raskere oppstart. I tillegg til Rogfast trakk Solvik-Olsen særlig fram satsingen på å få ut vedlikeholdsoppgaver i markedet så snart som mulig. - Her er det et stort etterslep, og vi øker kontraktsverdien på dette området fra 5 milliarder til 9,3 milliarder i 2016. Solvik-Olsen kjente ikke til fordelingen, men var likevel klar overfor en lydhør forsamling. - Jeg mener at midlene til vedlikehold også bør brukes som virkemiddel til å motvirke voksende arbeidsledighet. I et slikt perspektiv bør Rogaland komme godt ut.

Konkurranse fra utlandet Et sentralt spørsmål i møtet var om samfunnet er tjent med at store oppdrag går til utenlandske storselskap med langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de norske. Disse selskapene trekker i tillegg deler av overskuddet ut av landet. - Vi kommer ikke utenom at norske entreprenører må inngå allianser med utenlandske selskaper. For meg er det likevel et avgjørende argument at vi først og fremst skal ta vare på våre egne nasjonale interesser i en situasjon med økende ledighet og krise i oljeindustrien, presiserte samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen.

12 13


Bauma 2016 Hvert tredje år er det messe i Tyskland. Her snakker vi om en STOR messe. Dette er verdens største messe for bygg og anlegg med et messeområde på 575 000 kvadratmeter Her er det stilt ut maskiner på et område som strekker seg over ca. 575.000 kvadratmeter, med 3.500 utstillere fra over 50 land, og det forventes nærmere 540.000 besøkende fra rundt 200 land. En rekke nordmenn er også ventet å besøke messen, hvor alle verdens leverandører som ønsker å være en del av bygg- og anleggsnæringen er til stede. Her var også en delegasjon fra Risa tilstede. Vi dro nedover torsdag den 14. april og hadde to hele dager på messa, sier Gudmund Kvia. Han var en av ni fra Risa. – Det var utrolig imponerende og se størrelsen på dette, sier han. Og standen til Liebherr var toppen. De starta byggingen av standen i oktober i fjor og de har brukt 400 millioner kroner på dette. Det var jo helt umulig å nå over alt, men vi fikk en smakebit og fikk se mye nytt og flott utstyr. Kjetil Friestad fra Risa Service var med for andre gang og syntes det var spennende å se utviklingen som har skjedd disse årene. – Ellers er det jo imponerende den infrastrukturen som er bygd opp her, sier Kjetil. Nytt av året var en app som var veldig nyttig når en skulle orientere seg på det enorme messeområdet. Wirtgen Group hadde 400 servitører. Totalt var det 600 personer som jobbet på denne standen. Det er jo ekstra spennende å se de enorme maskinene som for eksempel dumpere som tar 270 tonn i et lass. De kunne med letthet tatt de største dumperne våre oppi. Vi hadde en flott tur med meget bra utbytte, avslutter Kjetil.


14 15

Harald Nordnes, Erlend Aksnes, Bjørn Risa, Gudmund Kvia, Wiggo Boltland, Kjetil Friestad, Mads Hompland, Roy Borhaug og Terje Salte


Regionvegsjef SVV Kjell Inge Davik og vegdriftssjef Erlend Aksnes

Dæ he bessna noge! Erlend Aksnes leder for veivedlikehold hos Risa ser positivt på framtiden! Dersom vi ser tilbake er ikke det like kjekt, vi har hatt noen tunge år der anleggsavdelingen har dradd lasset, sier Erlend Aksnes. Men nå er det mye bedre og vi bidrar til et godt resultat og i den nærmeste framtid skal vi regne på kontrakter til ca. 1 milliard. Det er kontraktene Mandal, Dalane og Stavanger som skal ut på anbud. Jeg har god tro og veldig lyst på de kontraktene og vi har folkene som kan gjøre jobben. Vi har en super gjeng som nå har stått på i motvind og som nå endelig kan få litt medvind. Vi har lang erfaring på dette og vi vet og utnytte samkjøring med anleggsavdelingen. Vi kan ikke ha 15 lastebiler stående å vente på oppdragene. Når vi trenger biler henter vi de inn fra Risa Service og slik kan vi være veldig effektive. Det er 10 år siden vi hadde Dalane og 5 år siden vi hadde Mandal, Stavanger har vi fortsatt. Vi fikk nettopp en fornyelse på Sirdal med 5 pluss 2 år. Og med den flotte gjengen på laget kan dette ”gå grævligt godt”! Erlend er optimistisk og kan ikke få rost folkene sine nok, og det miljøet som nå er i avdelingen. Det er nå 10 års jubileum siden vi startet avdelingen og det skal vi feire på Ådnøy i juni. Det blir gildt med gode folk.

Fra venstre: Stein Arild Boi Pedersen, Fred-Jonny Wikøren, Kjell Inge Davik, Tor Alf Høye, Erlend Aksnes og Christina Michelsen Dyrdal.

Det er et jubileums år i år på et vis, sier Erlend. I 2003 startet vi opp med funksjonskontrakter, og med den nye kontrakten i Sirdal har vi jobb til 2023. Da vil det kunne markeres 20 år med veivedlikehold i Risa.


Kenneth Rege og Arne Jåsund

Tunnel oppgraderinger På et møterom i Risa sitt hovedkvarter sitter Kenneth Rege og Arne Jåsund og her har de sittet en stund. Vi er mer sammen enn vi er med konene nå for tiden, ler Kenneth som er anleggsleder i Risa. De er i full gang med å planlegge oppgraderingen av Kirkeheitunnelen i Mandal. Her er først og fremst utfordringen den stramme tidsfristen, sier Arne Jåsund som er formann på prosjektet. Han har tidligere jobbet med oppgraderingen av 3 tunneler på E39 ved Flekkefjord og RV13 NesvikVindsvik. Her må vi planlegge godt fordi logistikken er komplisert og den må sitte. Det er gjort en del tunnel oppgraderinger rundt omkring i Norge, men det kommer mange flere. Årsaken til dette er et direktiv fra EU etter at det har vært en del branner i tunneler. Vi har opparbeidet oss kompetanse på dette området, sier Kenneth og det er jobber som vi gjerne vil ha. Den største utfordringen utenom stram tidsfrist er nok at det er mange fag som skal inn og

gjøre en jobb og alle er avhengig av at de andre faggruppene har gjort ferdig sin del av jobben. I Mandal blir det døgndrift med 5 – 10 mann i fase 1 da vi skal bygge to tekniske bygg. Innen 2019 skal 200 tuneller være rehabilitert og de vil vi ha en del av, sier Kenneth. I tillegg til dette har Kenneth en del mindre prosjekter rundt på Jæren. Selv om dette er en krevende tid så er Kenneth positivt overraska over markedet. Det er selvsagt krevende og de prisene vi nå leverer til ville vi ledd godt av for noen år tilbake, sier Kenneth. Jeg tror at dette har lært oss og bli mer effektive, komme opp med gode løsninger og gjøre jobben riktig første gang. Når marginene blir mindre må vi jobbe smart. Denne jobben i Mandal setter vi ekstra tid av til planlegging fordi vi mener at med en god plan vil vi kunne gjennomføre dette prosjektet på en god måte.

Kirkehei tunnelen: n To tekniske bygg inkl. havarilommer (dagsoner) n Rensebasseng (Skarvøy) inkl. rørføringer bru n Ny tunnelbelysning, inkl. kabelbroer n Evakureringslys på tunnelvegger n Nødskap (brannslokkere, nødtelefon) n Nødfortau og betongføringskanter, 2-sidig n Supplering av bergsikring n Supplerende vann- og frostsikring som brannsikres n Utskifting av kabelanlegg n Nytt overvannsanlegg (=> reetabl. vegbane) n Nytt slitelag n Nødstrømsanlegg n Skilting rømningsveger og øvrig sikkerhetsutrustning n Nytt styringssystem (lokalt + mot VTS)

16 17


Truls Kolnes, Torbjørn Sporaland, Solveig Walskaar og Jan Emil Reinertsen

Stor rassikringsjobb ved Ragsvatnet Utilgjengelig og med mye bruk av håndkraft har Risa montert flere rassikringsnett på FV 45 i Gjesdal. Høyt oppi skråningen kan en så vidt skimte 4 skikkelser som beveger seg. Det er Truls Kolnes og Solveig Walskaar fra Statens Vegvesen og Torbjørn Sporaland og Jan Emil Reinertsen fra Risa. Det er overtakelse av rassikringsprosjektet ved Ragsvatnet på FV 45. ”Dette er et veldig rasutsatt område der det går gjennomsnittlig to ras i året, sier Solveig Walskaar fra Statens Vegvesen og derfor er det satt av ekstra midler til dette. Prosjektet er på ca. 8,4 mill. og her har Risa gjort en kjempebra jobb i et vanskelig prosjekt. Det har vært store utfordringer pga snø, is og regn og det går småras hele tiden. Og det er svært bratt her og vanskelig tilgjengelig. Grunnen til at denne strekningen blir sikret nå er fordi det har gått så mange ras her at noe måtte gjøres, sier Truls Kolnes. Jobben starta 5. oktober i fjor og det har vært noen utsettelser pga HMS og værforholdene. Vi hadde og en ulykke der en mann falt ned i forbindelse med montering av en stolpe, sier Jan Emil Reinertsen prosjektleder fra Risa. Det så skikkelig stygt ut, men heldigvis viste deg seg at det ikke var livstruende skader. Det satte en støkk i noen og enhver. Dette har vært svært komplisert pga. flere ting. Vi har jobbet på vinteren og det som fører med seg av dårlig vær og lite lys. Det er store konstruksjoner av stolper og nett som skal på plass og mye av dette gjøres med håndmakt. Nettet er det største vi har satt opp noen sinne, legger Jan Emil til.

Multiconsult har stått for prosjekteringen i lag med oss, sier Torbjørn Sporaland. Det er veldig utilgjengelig her og det er et stort område så det har vært litt nybrottsarbeid for å få dette til, sier Torbjørn. Vi har fått noen ekstrajobber her med å tette åpninger mellom nettene så helt ferdig er vi ikke enda.


Geir Prestegård og Martin Mæland

Ole Andre Rekeland

Kristine Sporsheim

Dette har vært jysla gildt! På Sola er det stor aktivitet på forsvaret sitt område. AF Gruppen bygger det nye anlegget for 330 Skvadronen. AF gruppen har entreprisen på det nye hovedkvarteret til redningshelikoptrene på Sola eller NAWSHAR (Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter) som det heter. Her bygger vi blant annet hangar, administrasjonsbygg, teknisk bygg, landingsplass og taxebane, sier Geir Prestegård som er prosjektleder. Utfordringen vår er at dette skal gjøres på 1 år. Men vi ligger godt an og det har vært jysla gildt å jobbe med Martin Mæland og folka hans fra Risa. Det er en vilje til å stå på slik at vi holder fremdriften og det er noe jeg setter stor pris på, sier Geir. Forsvaret skal bygge fire slike anlegg og til nå har AF gruppen fått to av dem og vi satser på å vinne de to siste og. Risa skal også være med på Ørlandet.

Martin Mæland (24) er formann for Risa og han er godt fornøyd med prosjektet så langt. Dette er mitt første anlegg som formann så litt ekstra spennende er det jo. Det har vært en utfordring med grunnvannet her slik at vi har måttet brukt pumper over en lengre periode. På grunn av ustabile masser har vi pelt og i tillegg brukt Lecafyllinger. Det gjør vi for at ikke fyllingene skal bli for tunge på de ustabile massene som er her i dette området. Akkurat nå lages det en ny vei på området som blir tilkomsten til det nye anlegget. Varmekabler i taxebane og fuelanlegg er oppgaver som må løses i den nærmeste fremtid. Risa har et mannskap på 5 på denne jobben til ca. 13 millioner.

18 19


Bootcamp Heskestad På Heskestad i Lund kommune bygger Risa opp et treningssenter. Dette er bootcamp for våre lærlinger, sier Synnøve Arvesen som har ansvaret for lærlingene i Risa. Første uka etter fellesferien kommer de første lærlingene til treningsleir på Heskestad. Her skal de konsentrere seg om undervisning uten at de er i et reelt prosjekt. Dette er trening under trygge forhold og med rettledning fra våre erfarne fagfolk, sier Synnøve. Vi går gjennom HMS, kultur, arbeidsreglement,

stikking og nivellering vi har en runde med noen fra service avdelingen som tar for seg vedlikehold/ verksted og boring og sprenging. En av de som skal bidra her er Roy Borlaug som er verksmester i Risa Service. Vi har en traktor, en gravemaskin og en del småutstyr der som vi bruker i undervisning. Jeg tror det blir fint å ha et sted der det ikke pågår daglig drift slik at vi kan konsentrere oss om opplæring.

Vi har noen lærlinger som nå i disse tider bygger opp anlegget vårt og gjør alt klart til innrykket kommer senere i sommer. Dette gleder vi oss veldig til å kunne gi lærlingene våre et unikt tilbud. En skikkelig opplæring før de kommer ut på anleggene. Vi får inn 12 nye lærlinger slik at vi kommer opp i 24 totalt. Så å si alle får jobb etterpå, sier Synnøve. Ideen til det hele kom fra Bjørn Risa som så mulighetene i å lage et treningssenter. Terje Salte kom tidlig inn i dette og så at det å gi lærlingene en myk start i trygge omgivelser måtte være en god ting. Ofte ser vi at lærlingene ligger på veldig forskjellige nivå, men når vi får samlet dem her kan vi få gitt dem alle den samme info, sier Terje. Det gjør at når de kommer ut på anlegg så har de en felles basis. Tilbakemeldingene vi har hatt på de første ”prøvekaninene” har vært kjempebra. Det er lærlinger som nå er med å drar lasset på en god måte. Jeg håper at alle avdelingene i Risa ser verdien i dette og benytter anledningen til å gi disse lærlingene en god start. Vi må starte med de yngste og bygge dem opp på en god måte, da bygger vi et Risa for fremtiden.


Molo reparasjon på Sirevåg Tidlig på morgenen en dag i juni går et merkelig fartøy fra land på Sirevåg. En slepebåt med en lekter full av stein og med to gravemaskiner og en hjullaster på dekk er på vei ut mot molohodet på Sirevåg. Ragnar Lende er tilbake på moloen som han var med å bygde i 2001/2002 Nå skal det repareres. I en kraftig storm for en del år siden fikk molohodet en del skader. Det er Kystverket som er oppdragsgiver på denne noe spesielle jobben. 2600 tonn med stein er fraktet fra Rekefjord, dette er stein med stor egenvekt som egner seg godt til dette, sier Årne Skrettingland. Totalt skal det inn 4000 tonn med ny stein der noe er stein som ligger igjen fra byggingen. For å gjøre jobben har vi en 75 tonn gravemaskin på lekteren som legger ut steinen. Vi starter med

20 21 de steinene som ligger framme på lekteren slik at det hever seg mer og mer framme. På den måten får vi rekkevidde nok til å plassere de steinene som skal lengst opp på moloen. Steinene som

ligger over vannlinjen er på 15 til 25 tonn hver. Dette er en spesiell jobb som vi ikke hadde levert anbud på om det ikke var for at Ragnar Lende har denne kompetansen.

Ragnar Lende


“Du tenke ikkje du ska mista foten når du går på arbeid” Eirik Løvbrekke

Eirik Løvbrekke mistet foten i en arbeidsulykke. Eirik har nådd målet sitt på rekordtid. Åtte måneder etter en alvorlig ulykke der han mistet foten, er han nå klar for å kjøre maskin for Risa.

Men Eirik lot seg ikke stoppe. Han har stått på og etter bare noen måneder er han klar for ny maskin. Ledelsen i Risa er med på det store øyeblikket for Eirik. Torill Sigurdsen har som personalsjef fulgt opp Eirik under heile opptreninga og hun kan ikke få skrytt nok av den måten unggutten har taklet dette på. Målet har hele tiden vært at Eirik skal i en maskin og nå er vi der, sier en rørt personalsjef.

Torill berømmer også foreldrene til Eirik som har vært helt fantastiske. Dette gav oss en skikkelig støkk, fortsetter Torill og det skal ikke være slik at våre folk skal skade seg på jobb. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss slik at vi kan være den trygge arbeidsplassen vi ønsker å være.

Jeg husker godt dagen da dette skjedde, sier Eirik. Jeg hadde forsovet meg litt og en kompis hentet meg. Jeg skulle jobbe i Josdal i Sirdal og der skulle vi flytte på noen betongblokker da ulykken skjedde. Jeg fikk den ene blokka over foten med det resultatet at lårbeinet knakk, kneet ble knust og begge beina i leggen brakk. Først trodde jeg at jeg var blitt lam fordi jeg ikke kunne røre meg. Eirik ble sendt med ambulanse og helikopter til sykehuset i Stavanger og senere ble han overført til Ullevål der legene gjorde det de kunne for å redde beinet. Dette visste Eirik lite om for da han våknet visste han ikke hva som hadde skjedd med han. Da jeg våkna av narkosen var mamma der, men hun så litt bekymra ut, og da jeg spurte om hva som hadde skjedd, sa hun bare at jeg fikk vente til legen kom. Jeg kjente at det var noe merkelig med foten og da jeg trakk dyna til side så jeg at foten var borte. Det va jo et sjokk, en tenker jo ikke at en skal miste foten når en går på arbeid.

Torill Sigurdsen, Eirik Løvbrekke, Trond Viding Tvedt, Kjetil Friestad og Bjørn Risa


Det går på skinner Kato Skrettingland og Stig Olav Håra

Hove Gård er et boligprosjekt eid av Teambygg og Jadarhus. Det ligger like ved Hove plantesalg i Sandnes. 15.09.13 ble føste spade stikk tatt på Hove Gård. Vi hadde en travel start, sier Kato Skrettingland. I fase 1 skulle vi gjøre klart for støping av parkeringsanlegget og det hadde vi knappe 3 måneder på oss. Men det gikk det og. Vi har jobbet med all infrastruktur, lekeplasser, grunnarbeid og helt ned til postkasser. Fordi det er føringer på hvor mye som kan bygges ut i året er dette et langsiktig prosjekt. SV Betong

er betongentreprenør og Stig Olav Håra er godt fornøyd med samarbeidet. Det har gått på skinner sier han. Vi er mange fag som skal jobbe sammen her, derfor er det viktig at vi snakker sammen og det har vi fått til på dette prosjektet. Kato er også fornøyd med framdriften og med samarbeidet. Han har jobbet i Risa siden han var 19 år. Det betyr at om et år er det gullklokke på formannen fra Varhaug. Kato har også ansvaret

for den nye brannstasjonen på Sandnes. Det er ei tomt på ca13 mål der Risa har stått for utgraving, planering ferdigstilling av grøfter osv. Vi har også hatt ansvaret for å bore energibrønner. En jobb Seabrokers har gjort for oss. I tillegg leverer vi utendørsanlegg som vi har med oss Bjørns` Hage og Anlegg på. Utfordringer her er logistikk. Per dags dato er de ca. 110 mann på byggeplass.

22 23


Bilderettigheter, Ragnar Lende

Uglen løfter for Risa Det skal skipes stein fra Hundvåg til Fiskå mølle og da trengs det en kai. Midt i steinlageret til Risa på Hundvåg må det bygges kai. Det kommer båter inn som stikker ca. 5 meter dypt i sjøen. De skal laste stein nærmere bestemt 200 000 m3 med stein som skal til Fiskå Mølle. Det hadde seg slik at Uglen kranfartøy lå i Åmøy fjorden og gjorde et løft for oljeselskapet Total og da er ikke veien lang til steinlageret vårt, sier Ragnar Lende. Vi hadde en lekter på 8x14 meter og 3,15 meter høy som vi kunne bruke. I løpet av ca. 1,5 time fikk vi gjort klart løftefester og laget klar en hylle der lekteren kunne ligge. Jeg har vært med på det samme da vi laget moloen i Sirevåg. Uglen løftet lekteren på 215 tonn på plass og vipps så hadde vi en kai, som nok blir liggende under anleggsperioden.

Ragnar Lende


Åsulv Salte

Avinor På Stavanger Lufthavn Sola er det stor aktivitet. Vi møter Åsulv Salte som er plan- og utbyggingssjef. Vi er på utsiden av ankomsthallen for innenlandstrafikk og her er Risa i gang med å rive deler av det gamle bygget. For å kunne gjøre det må det settes opp en støttekonstruksjon siden det gamle bygget var bærende. Dette gjør vi for å få større ankomsthall både for inn og utland. Den gamle innlands hallen blir nå ny ankomst utland og gir bedre plass for tollerne. Men dette er bare en liten del av det som skjer på Sola. Totalt skal det investeres for 450 millioner. Flyplassen skal utvides med 5500 m2 nybygg og 4600 m2 skal rehabiliteres og ombygges. Oppi alt

dette er det viktig for oss å gi de reisende en god opplevelse, sier Åsulv. Vi har hatt et godt samarbeid med Risa både på denne og andre jobber de har gjort for oss. Det som er viktig for oss er å ha fokus på HMS i denne jobben, sier Martin. Vi jobber tett innpå passasjerer med stort og tung utstyr så dette tar vi på alvor. Med 12 – 20 000 passasjerer gjennom her hver dag så er det uhyre viktig for oss å ha fokus på HMS, sier Åsulv. De reisende er vår prioritet og de skal ha en så god opplevelse som mulig selv om vi bygger om.

24 25


50 år i lastebil for Risa!

Arvid Vigre blir snart 72 år og han har kjørt lastebil siden han var 18 år gammel. Det er overlevering av nye biler hos Risa, 9 splitter nye Volvo lastebiler skal ha ny sjåfør. En av dem som har stått slik mange ganger er Arvid Vigre. Han har fått ny bil et titalls ganger før. Det er alltid kjekt med ny bil, sier den spreke 71 åringen. Den første lastebilen jeg kjørte var en Mercedes 1113 med kran. Den var uten servo og et ”helsesled” å kjøre, med tunge girskift. Før i tiden måtte vi reparere bilen selv. Jeg har vært med på skiftning av både girkasse og cluch. Det har vært en utrolig utvikling på de 50 årene og til det bedre. Det var mye tyngre arbeid før, spesielt når jeg kjørte betongrør fra Motland. Da var det tunge løft. Arbeidskameratene gir han gode karakterer. Han klarte alltid på en eller annen merkelig måte og få inn flere turer enn oss andre. Det har vært gode år i Risa og jeg har trivdes hver dag. Jeg har ingen direkte planer om å gi meg, men det er helt opp til meg selv når det skal skje. Med 3 barn og 7 barnebarn trenger en ikke noen hobby utenom litt trening da.

Arvid Vigre

Interiør fra Mercedes 1113


Risa Satser på HMS Ledelsen og eier setter fokus på HMS arbeidet, sier Eirik Haugenes Rake HMS/Kvalitetssjef i Risa. HMS/K sjefen er ute på HMS runde sammen med eier Bjørn Risa. De drar rundt på diverse anlegg for å treffe folk og slå av en prat. Det er tydelig at vi har en eier som er engasjert i HMS arbeidet, sier Eirik. I dag er de på Grødem like utenfor Stavanger for å delta på en vernerunde. På disse rundene er det veldig kjekt å se så mye godt arbeid. HMS arbeidet har bedret seg veldig og jeg ser at holdninger gradvis endres, sier Eirik. Ekta Vare har vært med på å dra dette rette veien. Det har alltid vært fokus på sikkerhet, men særlig siden 2007 har vi jobbet bevist med HMS arbeidet vårt og det har gitt resultater. Det ser vi både på statistikken og på tilbakemeldingene fra ansatte. Også oppdragsgiverne våre ser dette og vi får mange positive tilbakemeldinger.

26 27

Vi legger stor vekt på risikovurdering og vi har fokus på å lære av hendelser og nesten hendelser. For å få til dette er rapportering viktig og her kan vi alltid bli bedre. HMS arbeid er en kontinuerlig prosess, vi blir aldri ferdig, men vi blir bedre.

Fra Risa: eier Bjørn Risa, HMSK sjef Eirik Rake, formann Roy Ove Ommundsen Fra Randaberg kommune: byggeleder Idar Goa.


All time high i Sirdal Aktiviteten i Sirdal er stor, så vi har det travelt for tiden, sier Mads Hompland regionsleder Sørlandet. I juni overleverte vi hovedjobben på Ertsmyra til Statnett, men vi er ikke ferdige der enda. Vi har kontrakt på graving for Siemens/Veidekke og fundamentering for ABB. I tillegg har vi rammeavtale med Statnett på mindre anleggsarbeid. Statnett er en veldig viktig kunde for oss og vi får gode tilbakemeldinger fra dem på den jobben vi gjør. Organisasjonen leverer kjempebra og det jobbes godt med HMS. Alle ledd tar ansvar og hele gjengen har de rette holdningene. Her tenker vi sikkerhet hele tiden. Vi har hatt en kampanje sammen med byggherre, ”Vi er proffe”. ”Vi er proffe” og vår egen ”Ekta vare” satsing har vært gode bidragsytere for å få dette til, sier en stolt regionleder. I tillegg har vi lokalmarkedet og da går det mye i hyttefelt og tilhørende arbeider. Vi jobber for tiden på flere felt i øvre Sirdal, som Brendeheia, Tjørhomfjellet og Smølåsen hyttefelt Vi merker at det er stramme marginer og hardere konkurranse, men vi er optimistiske og regner på jobber til omtrent 30 millioner for tiden. Dette gjør at vi stadig er på jakt etter gode folk, det er en utfordring å få tak i de rette, sier Mads Hompland.

Ertsmyra

Mads Hompland.

På Ertsmyra ved Tonstad er Risa så og si ferdig med området der Statnett bygger neste generasjon sentralnettet. Berørt areal er ca. 300 000 m2. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kilovolt til 420 kilovolt. Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål. For å kunne gjøre dette må det bygges. Og det må bygges stort. Wiggo Boltland er anleggsleder for Risa og her har de jobbet fra januar 2015. Det har vært en stor masseforflyttingsjobb som nå er ferdig. Vi har hatt et samarbeid med god samhandling og lagfølelse. Utfordringer har vi løst i lag, sier Erik Borgenvik som er byggeleder for Statnett. Statnett setter store krav til HMS arbeidet og det løfter oss, sier Wiggo Boltland. Men jeg føler at vi også tilfører Statnett noe i denne prosessen, slik at vi får et veldig godt resultat i lag. I Statnett sier de ”Look to Ertsmyra” og det gjør oss stolte, sier Wiggo.


Eirik Borgenvik, Wiggo Boltland og Morten Hage.

28 29


Vinteråpning av Lysebotnveien

Karl Skeie Mygland, Einar Solli og Tor Gunnar Liland.

På Jæren er vibå, erlå og tjelden på plass og lukten av vår sørger bonden for å spre utover jordene. Men vi skal oppover til øvre Sirdal der det ennå er vinter selv om sola varmer godt når den titter fram mellom skyene.

Det er 23. april og to snøfresere spiser seg innover snødekte vidder. Det er Risa som er i gang med å åpne veien til Lysebotn. Karl Skeie Mygland har gjort dette nærmere tretti ganger før, så denne drillen kan han godt. ”Første gangen jeg kom hit var det tåke og drittvær dag inn og dag ut, så jeg tenkte at dette gidder jeg ikke. Men det har blitt 30 sesonger etter hvert, smiler Karl. Det er en utrolig kjekk jobb, men å finne veien er ikke alltid like lett. Ett år gikk det litt fort i svingene og for å si det sånn så kom vi litt utenfor veien og dermed oppstod Dyxebakken. Du kan si at vi traff ikke helt, sier Karl.”


30 31

I dag har vi også med oss Fred-Jonny Wikøren, byggeleder fra Statens Vegvesen. Det er heller ikke første gangen han er på befaring her i lag med Risa. ”Denne veien til Lysebotn er viktig både for næring og ikke minst for turismen, sier Fred-Jonny. Veien ble bygget i 1985 og målet er å ha den klar til 17. Mai. Det greier vi som regel, men det har vært stengt noen ganger helt fram til St. Hans. I år er det litt under normale snømengder, mens vi i fjor hadde en av de mest snørike vintrene på mange år. Rekorden fra 1962 ble slått i fjor. Men i år blir det enklere og da får vi brukt litt penger på

vedlikehold av veien også, ikke bare på snørydding, sier Fred-Jonny. På det meste flytter vi nærmere 500 000 m3 med snø og for å få det til må vi bruke både dynamitt og gravemaskiner i tillegg til snøfresere. Her bruker vi ikke GPS sier Karl. Vi starter oppe og freser nedover til vi finner den hvite stripa og så følger vi den. Det er jo litt av utfordringen med jobben at vi klarer å finne fram uten GPS. Det viktigste er å ta vare på utstyret. En fres er svært kostbar og dersom noe ryker er det dyrt og reparere, og i tillegg tar det tid. Men nå går det fint og vi regner med å være ferdig i god tid før 17. Mai.

Når denne veien er ferdig skal vi videre til vegen Brokke-Suleskard. Her kan vi ikke starte før 20. Mai i henhold til verneplanen. Risa har hatt kontrakten her siden 2006 og har nå signert ny kontrakt for 5+2 nye år. Noe FredJonny Wikøren er godt fornøyd med. Vi har et godt samarbeid legger han til. De to hjullasterne er på vei innover fjellheimen og bak seg legger de igjen en svart hale av asfalt.


Haugalandet

Øyvind Stange, Harald Nordnes, Vidar Tøtlandsmo og Bjørn Risa.

I avdeling Haugalandet er det full fart. Og det gleder vi oss over, sier en fornøyd Harald Nordnes som er regionsleder på Karmøykontoret til Risa. I dag er det anleggsrunde med Bjørn og Kirsten Risa som står på planen. Alltid kjekt når eieren kommer på besøk, sier Harald. Risa har jobben med Kvala på FV 47 i Haugesund der det skal bygges 2 nye rundkjøringer, 2 bruer og en ny kulvert for å skjerma bebyggelsen som ligger nært opp mot veien. Skjæringen er ferdig og kulverten er i ferd med å støpes og søylene til en av broene er på plass. Dette er et prosjekt på 180 mill. Første spadestikk ble tatt 12 oktober i fjor og det hele skal stå ferdig i November 2017. Byggherre er Statens vegvesen og prosjektleder er Einar Færaas. Vi ligger godt an på tiden og samarbeidet er det ingenting å si på, sier Einar. Vi har noen utfordringer med en støp av brudekke med 8% tverrfall. Drøsen går godt inne på brakka men vi skal videre på neste prosjekt som er oppstarten av et VA saneringsanlegg ved Smedasundet like under Karmsundbrua. Et annet prosjekt som nettopp er ferdigstillt er Sagvåg bru på Fv 545. Her er det etablert ny brokonstruksjon på siden av den eksisterende

brua. Risa har bygd fortau og utbedret veien, nytt VA anlegg og laget busslommer. Roberto Balzer er byggeleder for Statens vegvesen og han er kjempefornøyd med resultatet. ”det var jo en litt trang start på dette prosjektet, sier Roberto, det kom en del endringer like før vi skulle starte opp. I tillegg til vei og bru kom det inn vann og avløp som kompliserte det hele. Vi måtte lyse ut på nytt og vi så raskt at det var altfor stramme tidsrammer. Men med veldig godt samarbeid fikk vi dette til på en veldig god måte. Jeg bor selv i dette området og la nok en del av sjela mi inn i at det skulle bli bra og det ble det. Risa hadde veldig erfarne folk og finishen på anlegget ble særdeles bra, sier en fornøyd byggeleder. Det er for tiden travelt på Haugalandet, men det liker vi sier Harald. Målet vårt er å øke omsetningen, men det er også viktig for oss å utvikle organisasjonen og styrke støttefunksjonene. Vi har nå 49 mann i arbeid og det er stabilt. Vi ønsker å øke med 3-4 maskiner, fra 20 til 30 tonn. Vi har et ambisiøst mål i år, men jeg håper vi kan nå det, sier Harald. På HMS siden er det også bra fokus, bra rapportering, lite skader og det gleder meg.

Kirsten Risa, Harald Nordnes, Bjørn Risa og Vidar Tøtlandsmo.


32 33

Arne Lien, Harald Nordnes, Bjørn Risa og Ă˜yvind Solvig


Risa Energi Risa har ryddet veien til Lysebotn for snø og det gir oss en mulighet for å se på et av Risa Energi sine prosjekter. Oppdragsgiver er Statnett og dette er en del av en større satsing. Sentralnettet fra Tonstad til Lysebotn skal oppgraderes fra 300 kV til 420 kV, og arbeidene med nye ledninger vil foregå på tre ulike strekninger;

• Fra Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune til Lyse transformatorstasjon i Lysebotn i Forsand kommune. • Mellom Ertsmyra i Sirdal og Solhom transformatorstasjon i Kvinesdal kommune. • Mellom Lyse og Duge transformatorstasjon i Forsand kommune.

Ca. 90 kilometer av det gamle nettet mellom Tonstad og Lyse blir revet etter at nytt nett er bygget. I tillegg er det vedtatt å bygge nye stasjonsanlegg i Lysebotn og ved Solhom kraftstasjon i Kvinesdal, henholdsvis Lyse transformatorstasjon og Fjotland transformatorstasjon. Her treffer vi på Ivar Brommeland som er HMS koordinator på prosjektet. Vi starta opp den 27. April i år og begynte med oppfyllingsarbeidet. Vi ligger i rute, men det er utfordringer med mangel på masse. Det betyr at vi må skipe inn masse med båt, resten tar vi fra tunneldriften. Vi skal planere ut til transformatorstasjonen og i tillegg skal vi lage en erosjonssikring mot elva. Her bor vi kjempebra, sier Ivar, på senteret til Norsk Folkehjelp. Vi får jobbe uforstyrra og står på litt ekstra fra mandag til torsdag slik at vi tar fredagen fri. Vi har et utrolig godt samhold og i kveld blir det grilling avslutter Ivar.

Ivar Brommeland og Ivar Tangerås


Bak fra venstre: Administrerende direktør Trond Viding Tvedt, Jonny Lien, Kato Skrettingland, Arnold Rosland, Andreas Hunsbeth, Odd Magne Haugland, Kjetil Berge, personalsjef Torill Sigurdsen. Fremme fra venstre: Arve Eiesland Holen, Arnt Ole Åmlid, Espen Terland, Mads Ove Håland, Martin Mæland.

Andre kull ferdig med formannskolen I mars var en fin gjeng fra Risa ferdig med formannskolen og alle bestod. Martin Mæland var en av de som tok formannskolen i Risa, nå er han ansvarlig for to prosjekt på Sola. Avinor sin nye ankomsthall og det nye hovedkvarteret til redningshelikoptrene. Jeg var på skolen i 17 uker på kveldstid. Det var stritt men veldig nyttig. Det var relevante ting som ble tatt opp. Jeg var rimelig lei av skolen etter ungdomsskolen og begynte å arbeide for Risa og etter det har jeg vært her. Jeg har alltid lurt litt på hva formennene driver med og nå som jeg er formann selv så ser jeg at det er mye arbeid. Mye mer papirarbeid enn det jeg trodde. Da er det godt å ha formannskolen i ryggen, sier Martin. Det var litt spennende og begynne som formann for folk som er eldre enn meg, jeg er jo bare 24 år, men det har gått veldig greit. Det er en god gjeng og jeg hører på de som har mer erfaring enn meg. Så dette har gått veldig bra og jeg stortrives.

34 35


Dæ va bare så tædene skvatt! Johannes Skårland (73) har sett det meste etter et langt liv med boring og dynamitt. Jeg startet i far sitt firma da jeg var 16 år gammel og etter det har jobben vært utrolig viktig for meg, sier en sprek 73 åring. Johannes Skårland er en institusjon i Risa, han påstår og ha lært opp de fleste, noe flere bekrefter som sant. Første dagen på jobb i Risa for Torbjørn Sporaland ble et møte med den fargerike skytebasen fra Brusand. ”Eg bare ga an en kasse mæ dynamitt og så at du får sprenga der, og det gjorde an. Det gjekk fint!” I dag er Torbjørn sjefen til Johannes og han skryter av ”pensjonisten”. Mens vi sitter og prater sammen stikker Årne Skrettingland hodet inn og kommentarene sitter løst. ”Huske du den gången eg vippte deg med skydemattå?” Svaret kommer kjapt fra Johannes: Det er så mange som har gjort det. Det er tydelig at Johannes er en mann som blir satt pris på. Johannes har opplevd store endringer i bransjen ikke minst på HMS siden. Han husker godt når det ikke var noen form for støvsamling på boreriggene og du stod der og ”tågg” støv så det knaste.

Johhannes Skårland

Dette stoppet selvsagt ikke Johannes og i en alder av 73 så jobber han fremdeles med sprenging. Han har trappet litt ned slik at han nå jobber ca. 50%. Men det går litt i rykk og napp, når det er mye å gjøre står vi på og så kan jeg slappe av når det er roligere, sier Johannes. Men oppskriften hans på å holde seg frisk og i form er ingen røyk og ingen drikking. Men en gang i 1988 gikk det galt for meg, sier Johannes. Jeg holdt på å bore et 51 mm hull da jeg fikk boret i foten. Det gikk gjennom foten på innsiden av stål tåa i verneskoen ”så tædne skvatt”. Jeg var redd for å besvime, men fikk kontakt med andre som var i nærheten og fikk vist dem hvordan de skulle få meg løs. I dag hadde aldri dette skjedd. Vi har nå fjernkontroll til riggen slik at vi ikke trenger å stå inntil. Så veldig mye har blitt bedre.

Bjarne Risa var kjapp til å ta kontakt da vi la ned Skårland maskin i 1990 og han bad meg om å bygge opp en sprengnings avdeling. Vi begynte med en rigg nå har vi 11. Det har vokst og det er på en måte livsverket mitt og det er vanskelig å gi slipp på. Men selv om jeg er utgått på dato har jeg lyst og fortsette, Bjørn (Risa) har sagt at jeg må fortsette til jeg er 80 for da blir jeg den eldste skytebasen i Norge. Og det står ikke på lysten, sier Johannes som fikk gullklokka i fjor. Han setter seg inn i bilen og drar avgårde på neste jobb. Han har slitt ut fem biler i sin tid i Risa og håper å slite ut flere.


Kåre Qvalbein, Jannike Edland og Bjørn Risa

Heidi Pettersen, Thomas Baklund, Aud Marit Voll og Nina Hanssen.

Eirik Rake, Karin Aaserud og Rune Lode

Sosial sammenkomst på Lode Det er tradisjon å ha sosial sammenkomst i Lodes vinkjeller. dette har vi gjort to ganger pr. år. Det blir servert mat og drikke, og det er god tid til å drøsa med kollegaene. Kathrine Lilleland og Lise U. Lode

Bjørn Risa

Frank Tunheim, Roy Ove Ommundsen, Terje Salte og Geir Braut

36 37


Bispevisitas

Morten Sandland, Kjell Børge Tjemsland, Svein Olav Nesse, Kari Torland, Erling J. Pettersen, Bjørn Risa og Lars Sigurd Tjelle.

Onsdag 9. Mars var det kirkelig besøk hos Risa. Biskopen var på visitas i kommunen og ville gjerne kikke innom Risa.

Det var en liten delegasjon fra bispedømmet og vi spurte biskop Erling J. Pettersen hvilket inntrykk han satt igjen med etter besøket. ”Først vil jeg si at jeg selvsagt vet hva Risa er. Det er ikke til å unngå at en ser bilene deres rundt omkring. Det var kjekt å bli møtt av ”Mor Risa” i resepsjonen og jeg forstod raskt at de var veldig stolte av familiebedriften. Mor og sønn viste et sterkt engasjement og var stolte over verdiene til

bedriften. De viste en sans for enkeltmennesket som jeg lett kan relatere meg til. Den enkelte er en del av en større sammenheng i dette firmaet og det viser en god bedriftskultur. Det gjorde inntrykk på meg også det at en travel bedriftsleder tar et år og prioriterer familien viser noe om hvilke verdier som settes høyt. Jeg vet at ikke alle kan gjøre det, men veldig flott når en har mulighet og faktisk gjør det. Etter at vi hadde dradd fra Risa så snakket vi en del om dette, det var en fin opplevelse.”

Barkas hjørne

Bent Ove Barka Hei alle venner. Ja da er vi kommet til sommeren og vi er inne i et veldig spennende år for oss alle med tanke på å holde hjulene i gang. I tillitsapparatet har det vært store utskiftninger i vår. Det var mange som ønsket å få avløsning etter flere år med dette vervet, jeg ønsker å takke alle disse for innsatsen. Samtidig vil jeg ønske de nye som kom inn i gjengen velkommen og lykke til med arbeidet til det beste for oss alle i Risa. Når det gjelder utsiktene fremover så var det godt å få nyheten om at vi var lav byder på E06 på Tasta.

Kjempeflott at Guttorm og gjengen hans på anbud har mye å henge fingrene i. Videre håper jeg at dere alle tar godt vare på dere selv og deres nærmeste arbeids kollega. I en noe stresset hverdag er dette viktig for at vi skal kunne nå vårt mål om at alle skal komme hele hjem hver dag! Da gjenstår det å ønske alle en riktig fin sommer ferie med mye kos. Husk å lade batteriene skikkelig slik at vi alle er klare for de utfordringene vi skal i gang med senere i år. Lykke til. Mvh. Hovedtillitsvalgt, Bent Ove Barka.


Hvem er vi? Jonny Lien (29) Jeg startet opp som håndmann da jeg begynte i Risa. Etterhvert ble jeg bas og nå har jeg blitt formann. Jeg har jobbet i Risa i elleve år og stortrives. Jeg er opptatt av at vi leverer kvalitet på de anleggene vi jobber i. Det er viktig. Nå er vi i Tananger for å avslutte en jobb. Jeg jobber i hovedsak på store anlegg og har tidligere jobbet med Solasplitten, Madla, breddeutvidelse på E39 for å nevne noen. Jeg likte best å jobbe med rørlegging tidligere da jeg var håndmann. Nå har jeg mer ansvar som formann med å holde folkene i arbeid og ha kontroll på det vi gjør.

38 39

Jeg er veldig interessert i bil, så jeg har et par biler som jeg skrur på i fritiden. Det er en flott hobby som jeg bruker mesteparten av tiden min på.

Bent Even Tengs (27)

Silje Erga Bore (36)

Bent Even Tengs (27) jobber som håndmann i Risa. Jeg har jobbet her i ni år og trives godt i jobben. De siste 18 månedene har jeg jobbet på Ryfast på Hundvåg der det går mye i rørlegging. Vi er nettopp ferdige med å planere en gate der vi har skiftet ut gamle rør. I tillegg har jeg arbeidet med masseutskifting inne i tunnelen. De siste seks årene har jeg bare jobbet på store anlegg slik som på Hundvåg. Jeg bor på Nærbø med samboer og to unger på fire og seks år som jeg bruker mye tid på. Når jeg skal slappe av og kose meg liker jeg godt å se på tv-serier. Men jeg kan også ta en tur på treningssenteret. Når det er godt vær er det flott og komme seg ut på turer og ta med seg hunden. Jeg sier heller ikke nei til å gå ut på litt festligheter når sjansen byr seg

Silje jobber som teknisk sekretær for Risa på Haugalandet. Dette er en altmulig-jobb med mange forskjellige oppgaver. Jeg jobber med prosjekter, HMS arbeid, dokumentasjon osv. I 2002 jobbet jeg i BHA med å legge brostein i Stavanger. Etterhvert ble jeg bas og deretter formann før jeg ble kalkulatør og prosjektoppfølger på kontoret. I 2009 flyttet jeg og mannen (som også jobber i Risa..) til Karmøy for å overta heimegården. Etter en prat med Trond V. Tvedt som da var sjef i Risa på Haugalandet fikk jeg jobb hos Risa. Her trives jeg veldig godt. Jeg vil rose arbeidsplassen Risa. Jeg hadde en alvorlig sykdomsperiode for en stund siden og da fikk jeg veldig god oppfølging slik at jeg kunne komme meg tilbake på jobben igjen. Dette har jeg satt utrolig pris på og det er ekta vare! Vi har to unger på to og tre år som jeg bruker mye tid på. Jeg liker å være ute med familien på tur eller bare være hjemme og kose meg med ungene.


Vi merker en tendens der folk gjerne vil ha en total opparbeidelse av uteområdene sine. Det er fokus på trivsel, vi vil alle ha det trivelig rundt oss. Det blir jo en god dag når en kommer ut av huset og alt er på stell. Vi ser at kundene blir mer og mer kvalitetsbevisste og de vet hva de vil ha og mange vil ha det lettstelt. Det er nok mange anleggsgartnere som lager ”sin” hage, men vi fokuserer på kunden og forsøker å lage en hage etter kundens behov. Vi har flere bedrifter og borettslag der vi utfører beskjæring, gjødsling, kalking, istandsetting osv. Mange, også privatpersoner, ønsker hjelp til å komme i gang og da tar vi en «oppshining» av uteområdet slik at det blir enklere å følge opp og holde selv etterpå. På veivedlikehold har det og vært mye å gjøre etter at vi skrev forlengelse av avtale med Risa. Både klipping av gress, beskjæring av busker og trær samt ugressbekjempelse er oppgaver vi utfører her. Vi har lang erfaring med opparbeiding og montering av lekeapparater og har en egen formann som drifter dette og ellers det meste av trearbeider. Viss kunden ønsker det kan vi også prosjektere og lage spesialbestilte produkter av tre. Generelt er det mindre av store byggeprosjekter, men mer på privatmarkedet.

Markedet er preget av dagens situasjon, men det er mye spennende som skjer. Vi har ansatte som er reisevillige og vi har hatt oppdrag på hytter både i Sirdal og på Sørlandet. Dette vil være et nytt satsingsområde for oss i tiden framover. I tider som dette må vi tenke framover og bygge en organisasjon som er robust og som er tilpasset det markedet vi har. Det er vi godt i gang med og regner med at 2016 blir omtrent slik som 2015. Vi har i skrivende stund et veldig lavt sykefravær på ca 2,4%. I fjor havnet vi på fantastiske 1,4%. Med sommeren for døra vil jeg ønske alle ansatte, kunder og leverandører en riktig fin og grønn sommer!

Christian Kinden

lederen

Da var vi kommet godt i gang med 2016 med godt trøkk.


Multiblokk og Bjørns hage og anlegg med mangeårig godt samarbeid Gullblokken i åpen klasse gikk til BHA. For at vi i Bjørns hage og anlegg skal kunne gjøre jobben vår trenger vi gode produkter og vi trenger en leverandør som yter litt ekstra service når vi trenger det. Av forskjellige årsaker er det noen ganger veldig kort tid mellom bestilling og levering, sier Ronny Balogh som er ansvarlig for privatmarkedet i BHA. Det er travelt på denne tiden av året så derfor er det ikke lett å få tak i Ronny. Han drar omkring på store deler av Jæren og Stavanger området på utallige små og store prosjekter. Jeg treffer han utenfor en villa på Hinna som ganske nylig har fått en ”makeover”. Når tun og uteområdet blir seende ut som dette blir kunden fornøyd og da blir vi i Bjørns Hage og Anlegg fornøyde. Vi er på vei til Multiblokk på Ganddal der Bjørns hage og anlegg kjøper mye av det de trenger på sine prosjekter. Jan Herbert Sandsmark er markedssjef hos Multiblokk og han kan fortelle at de har de fleste varene på lager slik at de kan levere på svært kort varsel. Jeg mener vi er flinke på logistikk og vi strekker oss for kundene våre. Og BHA er en av de største kundene våre som i år fikk Gullblokken 2016 i åpen klasse. Det vil si en pris til den som vi i Multiblokk mener fortjener en ekstra oppmerksomhet. De har vært en god kunde hos oss i en årrekke og vi setter pris på samarbeidet. Vi har levert varer til et flott prosjekt på Austrått som nå er en del av katalogen vår, så det er flinke folk i BHA. På spørsmål om fremtiden, sier Jan Herbert at det ser bra ut. Vi merker litt nedgang i markedet, men ikke så mye som forventet. Vi har i år kommet med nye produkter som Forskalingsblokk kurve og KUBBE mur kurve, som vi forventer en del av og har spennende nye ting på gang. Nye krav til overvannshåndtering i utbyggingsprosjekter fører til nye muligheter for Multiblokk.

40 41

Jan Herbert Sandsmark og Ronny Balogh

Multiblokk n 35 ansatte n 105 millioner i omsetning n 35 år i bransjen n Hovedprodukter: belegningsstein, kantstein, kubbemur og forskalingsblokker.


Hilde og Ragnar Egenberg Kveseth er strålende fornøyde med resultatet i hagen deres på Jåsund.

Martynas Trepekunas

Hage i 3D Foran PC-en sitter en konsentrert Martynas Trepekunas og jobber med en 3D modell.

Vi kan på denne måten vise kunden på en god måte hvordan anlegget blir når det er ferdig. Og det hjelper oss i planlegging og utførelse. Dersom det er en flat tomt kan jeg bruke kommunekartene som grunnlag, men dersom det er mer kuperte anlegg må jeg laste ned høydekart. Martynas har tatt fram to prosjekter som er gjort på denne måten og da er det enkelt å hente ut snitt

BJØRNS HAGE OG ANLEGG STYRKER SEG Vi ønsker å utføre en større del av verdikjeden vår og i den anledning kjøper vi oss inn i Høyland Renovasjon med 60 %. Høyland Renovasjon er et firma som driver med tjenester innen feiing og klipping av grøntareal. De har eksistert siden 2009 Det gjør oss sterkere i markedet og sørger for konkurranse på dette feltet. Vi videreutvikler på denne måten vedlikeholds målet vårt. Dette gjelder fra 20. juni 2016. Vi ser frem til å samarbeide og vi har som felles målsetning å bli en betydelig aktør på markedet innenfor soping og feiing fremover.

og plantegning. Det hjelper oss også med mengdeberegninger og da kan vi gi en riktigere pris. Jeg starter ofte med en ide fra kunden og så jobber jeg med innspill fra våre anleggsgartnere. Det er ikke bare hager og uteanlegg Martynas har konstruert. I lag med Arne Friestad har han stått for en flott benk på JDPS på Bryne (bilde).


Lasse Ellingsen ny formann i BHA Etter 15 år i faget tar Lasse fagbrev som anleggsgartner. Lasse Ellingsen er opprinnelig fra Sigersfjord i Vesterålen. Men selv om han har bodd nesten alle sine 36 år på Jæren er det ennå en tydelig dialekt fra nordlige breddegrader. Lasse er ferdig med teorien og venter bare på å få tatt den praktiske prøven. Han jobber mest med stein og kunne ikke tenke seg å jobbe på kontor. I dag er det en liten jobb på den nye brannstasjonen på Sandnes som skal gjøres. De har lagt ca. 1 km med granitt kantstein og 500 m2 belegningsstein. Jeg kan egentlig ikke tenke meg en annen jobb, sier Lasse. Jeg liker det fysiske og det å være ute. Lasse jobbet for BHA fra 2001 til 2003 og i mellomtiden har han jobbet for flere andre firmaer, men med det samme arbeidet.

For tiden er det godt med arbeid. Det så litt skummelt ut i høst, men det har tatt seg opp slik at nå er det god gang og mye jobb. Selv med stort arbeidspress har vi hatt utrolig gode fraværstall. Jeg tror det kommer av at folk trives på jobb og i litt tøffe tider setter folk ekstra stor pris på jobben sin og terskelen for å være hjemme blir kanskje enda større. Vi har i den senere tid fått mye jobb langs vei og da er det viktig at vi er oppmerksomme og tenker på egen sikkerhet. Vi er utsatt når vi jobber midt i trafikken. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle kollegaer en riktig god sommer.

42 43

tillitsvalgt

Sveinung Nilsen

Lasse Ellingsen


Einars hage tips Mange lurer nok på hva skal vi gjøre med plenen i sommer, hva med rosene og hekken kan vi klippe den?

Einar K. Jensen

I BHA er det en som kan dette: Einar K. Jensen er formann for grønt avdelingen og utdannet anleggsgartner med mesterbrev. På denne tiden skal en egentlig nyte hagen og det arbeidet en har lagt ned tidligere, men det er selvsagt noe som skal gjøres. Vi har et tilbakevendende problem med roser og lus. Her kan dere sprøyte med sprøytemidler som kan kjøpes over disk, men likeså gjerne bruke grønnsåpe. Vi går mot en utfasing av sprøytemidler og det kan være en utfordring. I Stavanger er det områder der du ikke kan bruke sprøytemidler i det hele tatt. Vi hadde et larveangrep på en spireahekk hjemme og i løpet av noen dager ble alle bladene spist opp. Vi lot larvene spise seg mette og fikk en blomstrende spirea hekk uten blader. Hekken er nå i gang med å sette ut nye blader. Det er også en utfordring i hagene våre med sneglene. De må fjernes enten med gift, feller eller at en rett og slett plukker dem og tar livet av dem. De fleste har jo plen og den må klippes og passes på slik at den får nok næring. Det må gjødsles, ikke for mye og ikke for lite. Det er en fordel å tilegne seg kunnskap om stell av hagen. Dersom plantene ikke får næring i form av gjødsel så tåler de mindre og overvintrer dårligere. Det er som med oss, vi må også ha næring for å overleve. De fleste har hekker og her er det litt forskjellig etter hvilken type. Blomstrer de på to års gamle greiner må hekken klippes like etter blomstring. Dersom du venter for lenge klipper du av de skuddene som skal bli blomster neste sesong. Vintergrønne hekker og løvtrehekker kan egentlig klippes hele sesongen.

Under følger litt tips om forskjellige kulturer:

Plen

Nåletrær

Vanning: I tørre perioder Det er bedre å vanne mye når en vanner slik at røttene går nedover i stedet for litt vanning hele tiden. Klipping: Plenen bør klippes minst en gang pr uke, klippehøyde ca. 3 cm. La plenen være 5-6 cm gjennom vinteren Gjødsling: Plenen bør gjødsles minimum fire ganger pr år. Med fullgjødsel eller helgjødsel 3-5 kg pr 100 m2 ved første gjødsling. Deretter 2-3 kg pr 100 m2 de resterende gangene Gjødsles med 4-6 ukers intervall avhengig av hvor mye nedbør det kommer

Vanning: Tilstrekkelig vanning i tørre perioder er viktig i plante året og det påfølgende året. Gjødsling: På normal jord anbefales 50-60 gram fullgjødsel pr. m2 fordelt på 3 påføringer. Tidlig vår, forsommer og ettersommer. Ugress: Jorden bør holdes fri for ugress. Man kan evt. bruke dekkbark eller annet egnet materiale. Beskjæring: Tre og buskformer kan beskjæres etter behov og ønske om form og størrelse.

Trær og busker Vanning: Tilstrekkelig vanning i tørre perioder er viktig i plante året og det påfølgende året. Gjødsling: På normal jord anbefales 50-60 gram fullgjødsel pr. m2 fordelt på 3 påføringer. Tidlig vår, forsommer og ettersommer. Ugress: Jorden bør holdes fri for ugress. Man kan evt. bruke dekkbark eller annet egnet materiale. Beskjæring: Tre og buskformer kan beskjæres etter behov og ønske om form og størrelse.

Rhododendron Spirea plantene klarer seg da angrepet kom tidlig og er nå på gang med nye blader

Vanning: Tilstrekkelig vanning i tørre perioder er viktig. Spesielt i etableringsperioden.


Gjødsling: På normal jord anbefales 50-60 gram fullgjødsel pr. m2 fordelt på 3 påføringer. Tidlig vår, forsommer og ettersommer. Bruk surjordsgjødsel til rhododendron. Ugress: Jorden bør holdes fri for ugress. Beskjæring: Rhododendron kan beskjæres etter behov og ønske om form og størrelse. De er best å beskjære rett etter blomstring.

Stauder Vanning: Tilstrekkelig vanning i tørre perioder er viktig. Spesielt i etableringsperioden. Gjødsling: På normal jord anbefales 50-60 gram fullgjødsel pr. m2 fordelt på 3 påføringer. Tidlig vår, forsommer og ettersommer. Ugress: Jorden bør holdes fri for ugress. Beskjæring: Tidligblomstrende arter kan stusses etter blomstring. Sent blomstrende arter skjæres ned på ettervinteren. Prydgress må ikke skjæres helt ned før om våren. Stussing og beskjæring bør tilpasses etter art. Det er lurt å skaffe seg kunnskap før en går i gang med vedlikehold, eventuelt benytte personell med gartner/anleggsgartner med faglig kompetanse til stell, skjøtsel og vedlikehold av levende planter

Beskjæring På nattestid i Madlaveien holder en gjeng fra BHA, med Velibor i spissen, på med beskjæring av noen gamle bøketrær. På grunn av trafikken måtte denne jobben gjøres på nattestid. For å lage minst mulig støy brukte vi batteridrevet motorsag, sier Velibor Tomasevic som er formann i Bjørns hage og anlegg. Det ene treet var så pass dårlig at det måtte vi fjerne. Mange av disse jobbene må gjøres på kveld og natt, men det er sjelden noen problemer med det. Naboene er ofte de som gjerne vil ha gjort noe med trærne. Vi må ofte bruke lift og i noen tilfeller kranbil med sag for å få jobben gjort. I Madlaveien var det asketrær som skulle beskjæres og de må vi være forsiktige med. Tar vi for mye kan de rett og slett dø. Vi forsøker å tynne slik at det blir mer luft og lys, noe naboene setter stor pris på.

44 45


Haualand Nord På Ganddal skal Østerhus bygge ut Haualand Nord, et stort bolig område med park og grøntanlegg. Oppgragsgiver for oss er Risa på denne jobben, sier Geir Varhaug, men det er Østerhus som bygger ut. Dette prosjektet er litt spesielt siden vi gjør jobben før selve byggingen har startet. Da får vi jobbet uforstyrret av alt det andre som skal skje. Det gir mye bedre framdrift. Vi har hatt inne all kompetanse i BHA på dette prosjektet. Vi har lagt kantstein, anlagt plener, bygd lekeplasser og laget bed og plantet ut. Vi har fått brukt hele spekteret vårt. Når det hele er ferdig har vi en tre års vedlikeholds avtale med utbygger. Dette er en type oppdrag vi gjerne skulle hatt mer av, men vi skal ikke klage på oppdragsmengden. Vi har hatt veldig mye å gjøre denne våren og sommeren ser bra ut.

Ginteras Vaicekaliskas, Mantas Usavicius, Gintaras Kubilius og Bojan Petkovic


La våre

䰀愀 瘀爀攀 搀礀欀琀椀最攀 昀愀最昀漀氀欀 琀愀 樀漀戀戀攀渀 ℀ dyktige fagfolk

Hvem er vi?

嘀椀 昀樀攀爀渀攀爀 最愀洀氀攀 漀氀樀攀琀愀渀欀攀爀Ⰰ ta jobben! 䰀愀 瘀爀攀 搀礀欀琀椀最攀 昀愀最昀漀氀欀 琀愀 樀漀戀戀攀渀 ℀ Ta kontakt med: 琀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 刀漀渀渀礀 䈀愀氀漀最栀 嘀椀 昀樀攀爀渀攀爀 最愀洀氀攀 漀氀樀攀琀愀渀欀攀爀Ⰰ 䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㌀  琀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 刀漀渀渀礀 䈀愀氀漀最栀 䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㌀ 

Tom Rudloff (39)

Sonja Laugaland (20) Sonja Laugaland (20) har vært i BHA som lærling i anleggsgartnerfaget i ett år. Jeg trives kjempegodt her i BHA hvor jeg blant annet legger stein, ferdigplen, murer, legger kantstein og alt annet som hører med til arbeidsoppgavene. Det er mange kjekke kollegaer her og jeg håper å kunne fortsette når lærlingetiden er over. De har vært flinke til å vise og veilede meg i faget og jeg har vært heldig som har fått plass som lærling her i BHA. Det var jo det jeg helst ville. Selv om det regner, er kaldt og været er surt kunne jeg aldri ha tenkt meg en kontorjobb. Jeg vil heller være ute å jobbe og bli kald enn å sitte inne på et varmt kontor. I helgene liker jeg å holde på med hesten hjemme på gården i Hjelmeland. Jeg har en flott nordlandshest som jeg bruker tiden min på. Ellers så er jeg med venner eller hjelper til med arbeid på gården hvis det trengs.

Etter en ferietur for åtte år siden fant Tom som er fra Tyskland ut at han måtte flytte til Norge. Det var naturen og landskapet som lokket. Jeg er stein䈀攀猀欀樀爀椀渀最 Beskjæring legger og maskinfører av utdannelse og i Tyskland 一 攀爀 搀攀琀 琀椀搀 昀漀爀 戀攀猀欀樀爀椀渀最 愀瘀 戀甀猀欀攀爀 漀最 琀爀爀⸀ Nå er det tid for beskjæring av jobbet jeg i Europas største entreprenørselskap.吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 嘀攀氀椀戀漀爀Ⰰ 瘀爀 攀欀猀瀀攀爀琀 瀀 漀洀爀搀攀琀Ⰰ  busker og trær. Ta kontakt med vår 䈀攀猀欀樀爀椀渀最 Det var lærerikt og jeg fikk med meg gode kunn昀漀爀 攀渀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最 攀琀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀 ekspert på området for en befaring skaper. Overgangen var stor fra Tyskland til Norge一 攀爀 搀攀琀 琀椀搀 昀漀爀 戀攀猀欀樀爀椀渀最 愀瘀 戀甀猀欀攀爀 漀最 琀爀爀⸀ 䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 㤀 㜀 og et pristilbud. 吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 嘀攀氀椀戀漀爀Ⰰ 瘀爀 攀欀猀瀀攀爀琀 瀀 漀洀爀搀攀琀Ⰰ  rent jobbmessig, men jeg liker å jobbe for forskjelVelibor ( 928 07 907 昀漀爀 攀渀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最 攀琀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀 lige folk så det passer meg godt. I tillegg blir jeg 䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 㤀 㜀 nødt til å snakke Norsk og det er bra for meg. Jeg trives veldig godt i BHA, det er kjekke folk og det er spennende og få jobbe direkte med kundene. Flere ganger har vi hatt jobber hos privatkunder og når det skal gjøres noe på hytta får vi den jobben også. Fornøyde kunder er inspirerende. Jeg bor på Lye. På fritiden liker jeg aktiviteter som kitesurfing, snøbrett, og fjellturer med familien         䜀씀刀䐀匀刀伀䴀 伀䜀 䠀䄀䜀䔀 og hunden i den fantastiske naturen i Norge. Jeg     ␀渀猀欀攀爀 搀甀  昀椀欀猀攀 漀瀀瀀 椀 最爀搀猀爀漀洀 漀最⼀攀氀氀攀爀 栀愀最攀㼀  吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 吀栀漀爀猀琀攀渀Ⰰ 昀漀爀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最  har en norsk samboer og vi har en datter hver. 攀琀 甀昀漀爀瀀氀椀欀琀攀渀搀攀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀⸀ Gårdsrom og hage         䜀씀刀䐀匀刀伀䴀 伀䜀 䠀䄀䜀䔀

    ␀渀猀欀攀爀 搀甀  昀椀欀猀攀 漀瀀瀀 椀 最爀搀猀爀漀洀 漀最⼀攀氀氀攀爀 栀愀最攀㼀  Ønsker du å fikse opp gårdsrom   䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㐀 吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 吀栀漀爀猀琀攀渀Ⰰ 昀漀爀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最  og/ eller hage? 攀琀 甀昀漀爀瀀氀椀欀琀攀渀搀攀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀⸀ Ta kontakt for befaring

og uforpliktende pristilbud.   䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㐀 Ta kontakt med: Ronny ( 928 07 213

眀眀眀⸀戀栀愀⸀渀漀

眀眀眀⸀戀栀愀⸀渀漀 Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø post@bha.no Telefon +47 51 79 95 55

www.bha.no

46 47


Returadresse: Risa-konsernet PB 14, Bjorlandsringen 99 4367 Nærbø

KORT VEI TIL BESLUTNINGENE DET LIGGER MYE STYRKE OG KRAFT I AT R-GRUPPEN HAR

AD. MOMENT

EN LOKAL EIER SOM ALLTID ER TETT PÅ UTFORDRINGENE.

R-Gruppen har en årlig omsetning på 1,4 milliarder kroner og 520 ansatte som gjør hverandre gode. Med høy kompetanse, fokus på HMS og kremmerånd har konsernet de siste årene inntatt posisjonen som markedslederen i Sørvest-Norge, og befestet sin stilling som en av landets ledende privateide entreprenører.

RISA.NO BHA.NO

Profile for AD. Moment

Rongaren nr. 48  

03 Vi spiller gode kamper 08 Nye tider for Jærbetong 12 Samferdselsministeren hos Risa 28 All time high i Sirdal 32 Haugalandet 36 Dæ va bar...

Rongaren nr. 48  

03 Vi spiller gode kamper 08 Nye tider for Jærbetong 12 Samferdselsministeren hos Risa 28 All time high i Sirdal 32 Haugalandet 36 Dæ va bar...

Profile for admoment