Page 1

N I LSGARD EN S K O D J E


Nye bustader nær NATUREN, FJORDEN OG BYEN

Eit bustadprosjekt frå Møre Hus.


Foto: Dagfinn Lilleø

4


INNHALD 18 Leilegheiter i 4-mannsbustader 28 Vertikaldelte 2-mannsbustader 38 Frittliggande einebustader 50 Einebustader i kjede 60 Leilegheiter i lavblokk

5


6


Velkommen heim TIL NILSGARDEN

Nilsgarden er Møre Hus sitt nye prosjekt midt i Skodje sentrum. Her, mellom blå fjord, grøne marker, etablert buområde og sentrumstilbod, skal eit trygt og tiltalande bustadområde utviklast for vitale menneske i alle aldrar.

7


Roald

659

Gamlem

Vigra

1 Søvik

658

Gjøsund Hamsund

Giske

Uggedal

Taftasundet

Valderøya Skjong

Årset

Ellingsøya Hovland

658

Alnes

Myklebost

658

Ålesund

Godøya

E136

2

Hessa

tnet

alsva

Lerstad

E136

Spjelkavik

Brud

Blindheim Langevåg

657

Vedde

Fiskarstranda

E39

60

Eidsnes Mauseidvågen Sula Brandal

Solavågen

61

Tusvik

E39 61

6 7 8 10

Ytste Murvika

NILSGARDEN

13

14

9 11

12

15

Fv106

16

Skodje 661

Murvika Notaholmen

Holmsundet Båtvika

Brennholmen 8


Tomra 661

3

E39

Vatne Eidsvik Tennfjord

E136

Måslia 661

4 Skodje

5 Ørnakken

E39

Sjøholt

Valle

E39

E136

650

656

e rd

fjo

or

St n

60

Dyrkorn

Aure Ikornes

Bu sentralt PÅ SKODJE OG SUNNMØRE 1 2 3 4 5 6

Vigra flyplass Ålesund Vatne/Møre Hus-kontor Skodje Digerneset Omsorgssenter

7 8 9 10 11 12

Coop Extra Skodje Skodje ungdomsskule Gomerhuset Skodje barneskule Barnehage Idrettsanlegg

9

13 14 15 16

Kommunehus/Legesenter Bank/Treningssenter Skodje kyrkje Kiwi Skodje


Foto: Arnold Hoddevik

10


Perfekt for små og store AKTIVE MENNESKE

Med fjorden så nær, blir maritime fritidssyslar fort ein del av din nye kvardag i Nilsgarden. Du skal ikkje gå lenge langs kysten før fisken bit på kroken. Er du så heldig å ha båt, er det berre di eiga tid og vergudane sine innfall som kan sette stopp for fisketuren. Saltvasstraumen ved dei flotte Skodjebruene i Straumen er ein god fiskeplass, og i Solnørelva er det laksefiske. Området ved bruene over Straumen er dessutan mykje brukt til dykking. Det er gode moglegheiter for å kjøpe båtplass, noko som kan vere svært kjekt å ha.

Foto: John Colbensen

11


UT PÃ… TUR, ALD R I SU R ! 12


Eit landskap du blir glad i Skodje har eit flott fjordlandskap med gode vilkår for friluftsliv. Kommunen er omkransa av vide skogar med idylliske sætrar og gamle skogsvegar, snaufjell og toppar med vidt utsyn. Det er utarbeidd ei flott turkart-mappe over Skodje og nabokommunane, der dei fleste aktuelle turruter er innteikna. Mappa er til sals i bokhandlar og i butikkar der turkart blir selt – verdt kvar krone! Om vinteren blir det fleire plassar køyrt opp skiløyper, og i det lengste samanhengande rutenettet kan du gå milevis på kryss og tvers i preparerte løyper mellom Skodje sentrum, Fylling, Ørskog, Ørskogfjellet, Tomrefjord og så vidare. Ruta ligg i familievennleg terreng, og går innom ulike stølar i området. Løypenettet er eit samarbeid mellom idrettslag i Skodje, Ørskog og Vestnes, og er blitt populært som utfartsstad også for folk utanfor desse kommunane.

13


Der barna trivst, TRIVST DEI VAKSNE

I Nilsgarden er vi opptekne av å skape eit triveleg og sosialt bustadområde. Vi har derfor vore opptekne av å lage gode, grøne og spanande uteareal. Det er lagt opp til fleire leikeplassar og gode sosiale møtestader der barna kan boltre seg og dei vaksne bli kjende med sine nye naboar. Du skal og få det godt i hagen, på balkongen eller terrassen til den nye heimen din. Alle bustadene ligg fint til i lett skrånande terreng som vender mot sørvest og fjorden. Dermed får du gode moglegheiter for å nyte sola store deler av dagen, til og med etter ein lang dag på jobben. Kva med ei urtekasse på balkongen?

14


Situasjonsplan NILSGARDEN BK1 Bygg 1, 2, 3 og 4: leilegheiter i 4-mannsbustader Bygg 7, 8 og 9: vertikaldelte 2-mannsbustader Bygg 5 og 6: frittliggande einebustader Bygg 10: einebustader i kjede Bygg 11: leilegheiter i lavblokk

11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8 5

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

N 15


Same kvar du er i livet, I NILSGARDEN KJEM EIN BUSTAD FOR DEG

2 3 4

16

8


Ei god blanding av bustadtypar er viktig for å utvikle eit godt bustadområde. I Nilsgarden kjem einebustader, både frittliggande og i kjede, 2-mannsbustader og leilegheiter i 4-mannsbustader og lavblokk. Det betyr at Nilsgarden kan bli den neste heimplassen for små og store familiar, single og par, unge, vaksne og eldre. I dette etterlengta nye bustadområdet kjem til saman 39 bustader, som vil få gode solforhold og utsikt i retning mot fjord og fjell. Undrast du på om Nilsgarden er noko for deg? Kontakt oss i Møre Hus for meir informasjon.

Bygg 1, 2, 3 og 4: leilegheiter i 4-mannsbustader Bygg 7, 8 og 9: vertikaldelte 2-mannsbustader Bygg 5 og 6: frittliggande einebustader Bygg 10: einebustader i kjede Bygg 11: leilegheiter i lavblokk

5 6

1 7 10 D

10 B

9

10 A

10 C

10 E

17

11


Attraktive og lettstelte leilegheiter I 4-MANNSBUSTADER

18


NILSGARDEN

/ LEILEGHEITER I 4-MANNBUSTADER

Leilegheiter i 4-mannsbustader er tradisjonelt ein svært attraktiv bustadtype. Den eignar seg for fleire aldersgrupper – like bra for dei godt vaksne som flyttar frå einebustad som for single og unge par som er på jakt etter ein god stad å etablere seg.

19


Bygg 1, 2, 3 og 4: 4-mannsbustader

U-etasje:

Leilegheiter i u-etasje

To soverom

Open stue/kjøkkenløysing

85,9 M² BRA – 81,5 M² P-ROM

Bad/vask

EIGE HAGEAREAL

Terrasse og eige hageareal

Bod Utebod Sportsbod i carportanlegg

G

Bad 7,5 m2

Bad 7,5 m2

Utv. bod 8,5 m2

G Utv. bod 8,5 m2

Soverom 12,6 m2

Soverom 12,6 m2 Gang 4,2 m2

Bod 3,6 m2

Bod 3,6 m2 F.Va.

Gang 4,2 m2

F.Va.

G

VENT.

G Entre 7,7 m2

Entre 7,7 m2

G Soverom 13,1 m2

G

VENT.

G Kjøkken/stue 33,2 m2

Kjøkken/stue 33,2 m2

G

Soverom 13,1 m2

U-etasje

Fasade sør

Fasade aust

20

Fasade nord


NILSGARDEN

/ LEILEGHEITER I 4-MANNBUSTADER

Bygg 1, 2, 3 og 4: 4-mannsbustader

1. etasje:

Leilegheiter i 1. etasje

To soverom

Open stue/kjøkkenløysing

88,2 M² BRA – 82,3 M² P-ROM

Bad/vask

BALKONG

Balkong

Bod Sportsbod i carportanlegg

G

G

Soverom 7,6 m2 Soverom 11,7 m2

Entre 11,4 m2

Soverom 11,7 m2

Entre 11,4 m2

Bod 5,0 m2

Bad 6,7 m2

F.Va

Bod 5,0 m2

VENT.

Bad 6,7 m2

F.Va VENT.

Soverom 7,6 m2

Kjøkken/stue 43,1 m2

Kjøkken/stue 43,1 m2

1. etasje 11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8

Fasade vest

5

N

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

21


22


NILSGARDEN

23

/ LEILEGHEITER I 4-MANNBUSTADER


24


NILSGARDEN

/ LEILEGHEITER I 4-MANNBUSTADER

På Skodje er naturen ein del av interiøret 25


M

A

26

G


I

S

K

27


2-mannsbustader MED EIGEN GARASJE OG STOR TERRASSE

28


NILSGARDEN

Desse vertikaldelte tomannsbustadene går over to plan. Med soverom og bad i begge etasjar er det skapt ei funksjonell inndeling for dei som har ungdommar i hus. Det eine soverommet kan sjølvsagt òg nyttast som TV-stue, om ein ynskjer det.

29

/ 2-MANNSBUSTADER


Bygg 7, 8 og 9:

U-etasje:

Vertikaldelte 2-mannbustader

Bad

2 soverom 3 boder

130 M BRA – 123,5 M² P-ROM 2

Gang Carport med sportsbod

VENT. AGGR.

Bod 3,2 m2

Bad 5,8 m2

Bad 5,8 m2

F.Va

Bod 8,9 m2

VENT. AGGR.

F.Va

Sport/redskap 8,1 m2

EL.

Bod 3,2 m2

Sport/redskap 8,1 m2

Bod 8,9 m2

EL.

Garasje 23,7 m2 G

Gang/trapp 17,6 m2

Bod

Bod G

G

Gang/trapp 17,6 m2

G

G

Soverom 8,4 m2

Soverom 8,4 m2

Soverom 16,1 m2

Soverom 16,1 m2

U-etasje

Fasade sør

G

Garasje 23,7 m2

U-etasje

Fasade aust

30

Fasade nord


NILSGARDEN

/ 2-MANNSBUSTADER

1. etasje: Open stue/kjøkkenløysing Soverom Bad/vask Gang/trapp Stor terrasse

G

Soverom 12,7 m2

Bad 7,8 m2

Bad 7,8 m2

G

Soverom 12,7 m2

Gang/trapp 9,2 m2

Gang/trapp 9,2 m2

Kjøkken/stue 34,8 m2

Kjøkken/stue 34,8 m2

1. etasje

1. etasje

11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8 5

Fasade vest

N

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

31


32


NILSGARDEN

33

/ 2-MANNSBUSTADER


34


NILSGARDEN

35

/ 2-MANNSBUSTADER


36


37


Frittliggande einebustader MED 4 SOVEROM OG HERLEG UTSIKT

38


NILSGARDEN

/ EINEBUSTADER

Om din bustaddraum er ein romsleg, moderne og frittliggande einebustad med garasje og eigen hage, så byr Nilsgarden på to gode moglegheiter. Begge er planlagde med fire soverom, men er fleksible slik at du kan få ei ekstra stue eller kanskje eit kinorom. Denne illustrasjonen viser bygg 5. Bygg 6 har ein liknande fasade.

39


Bu med orkesterplass til fjorden

40


NILSGARDEN

41

/ EINEBUSTADER


Bygg 5:

1. etasje: 3 soverom

Frittliggande einebustad

Kjellerstue Bad

182,2 M BRA – 177,1 M² P-ROM 2

Vindfang Hall/trapp Vaskerom med inngang frå garasje Bod Garasje med sportsbod

Sluse/ vaskerom 9,1 m2

Vindfang 5,3 m2

G Soverom 10,7 m2

VENT.

F.Va

Garasje 22,8 m2

EL.

Hall/trapp 8,0 m2

Bod 4,2 m2 G

Soverom 13,7 m2

Kjellerstue 19,0 m2

Bod 6,2 m2

Bad 5,9 m2

Soverom 10,4 m2

G

1. etasje

Fasade sør

Fasade aust

42

Fasade nord


NILSGARDEN

/ EINEBUSTADER

2. etasje: Stue Kjøkken Soverom Bad Gang/trapp Terrasse

Bad 5,5 m2

Soverom 13,5 m2

G

Gang/trapp 7,6 m2

Stue 47,8 m2

Kjøkken 13,7 m2

2. etasje

11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8

Fasade vest

5

N

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

43


44


NILSGARDEN

Klassisk arkitektur med moderne løysingar

45

/ EINEBUSTADER


Bygg 6:

1. etasje: 3 soverom

Frittliggande einebustad

Bad Vindfang

182,2 M BRA – 173,8 M² P-ROM 2

Hall/trapp Vaskerom med inngang frå garasje Bod Garasje med sportsbod

VENT.

Sluse/vaskerom 9,1 m2

Bad 5,3 m2

F.Va

Bod 6,2 m2

G

Soverom 14,0 m2

Bod 4,6 m2

G

Garasje 23,0 m2

Gang/trapp 18,0 m2 Soverom 9,8 m2 G

G

Soverom 13,4 m2

Vindfang 8,9 m2

1. etasje

Fasade sør

Fasade aust

46

Fasade nord


NILSGARDEN

/ EINEBUSTADER

2. etasje: Stue Kjøkken Soverom Bad Gang/trapp Terrasse

Bad 5,5 m2

G

Soverom 13,5 m2

Gang/trapp 7,6 m2

Stue 47,8 m2

Kjøkken 13,7 m2

2. etasje

11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8

Fasade vest

5

N

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

47


48


49


Einebustader i kjede MED SMART PLANLØYSING OG SVÆRT ROMSLEG BOD

50


NILSGARDEN

/ EINEBUSTADER I KJEDE

Desse bustadene er kjeda saman med garasje og ei svær bod på cirka 27 m2, som ikkje er rekna i bruksarealet. Her får du altså meir plass enn vanleg ved denne typen bustad. Kva med å innreie boda som eit hobbyrom, treningsrom eller kanskje eit biljardrom? Grip sjansen – kontakt oss i dag!

51


Bygg 10:

U-etasje: 2 soverom

Einebustader i kjede

Bad 2 boder

113,3 M BRA – 101,0 M² P-ROM 2

Vaskerom Gang/trapp

Bod 3,1 m2

VENT. AGGR.

VENT. AGGR.

Bod 3,1 m2

EL

EL

Bod 7,8 m2

Bod 7,8 m2

Gang/ trapp 10,4 m2 Vaskerom 3,6 m2

Gang/ trapp 10,4 m2 Vaskerom 3,6 m2

Bod 26,6 m2

Bad 5,3 m2

F.Va

G

Bod 26,6 m2

Bad 5,3 m2

F.Va

G

Soverom 9,5 m2

G

Soverom 11,0 m2

Soverom 9,5 m2

G

Soverom 11,0 m2

U-etasje

WC 1,5 m2

Fasade nord

WC 1,5 m2 Hall/ trapp 8,9 m2

10 A

Hall/ trapp 8,9 m2

Soverom 10,3 m2

10 B

10 C G

10 D Garasje 20,3 m2

Soverom 10,3 m2

10 E G

Garasje 20,3 m2

Fasade sør Kjøkken/stue 36,7 m2

Bod 5,9 m2

Kjøkken/stue 36,7 m2

Bod 5,9 m2

52

Trebalkong

Trebalkong


EL

Bod 7,8 m2

7,8 m / Gang/ EINEBUSTADER I KJEDE 2

trapp 10,4 m2

Vaskerom 3,6 m2

Vaskerom 3,6 m2

Bod 26,6 m2

Bad 5,3 m2

F.Va

Open stue/kjøkkenløysing

EL

Bod

NILSGARDEN

Gang/ trapp 10,4 m2

1. etasje:

Bod 3,1 m2

VENT. AGGR.

VENT. AGGR.

Bod 3,1 m2

G

Bod 26,6 m2

Bad 5,3 m2

F.Va

G

Soverom Hall/trapp WC Balkong

Soverom 9,5 m2

Soverom 11,0 m2

G

Soverom 9,5 m2

WC 1,5 m2

Soverom 11,0 m2

G

WC 1,5 m2 Hall/ trapp 8,9 m2

Hall/ trapp 8,9 m2

Soverom 10,3 m2

G

G

Garasje 20,3 m2

Kjøkken/stue 36,7 m2

Soverom 10,3 m2

Garasje 20,3 m2

Kjøkken/stue 36,7 m2

Bod 5,9 m2

Trebalkong

Bod 5,9 m2

Trebalkong

1. etasje

11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8 5

N

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

53


54


NILSGARDEN

/ EINEBUSTADER I KJEDE

Ein god stad å vekse opp

55


56


NILSGARDEN

57

/ EINEBUSTADER I KJEDE


U

T

58

S


Bilete er tatt frĂĽ tomteomrĂĽdet august 2015

I

K

59

T


Sjølveigarleilegheiter MED KVELDSSOL PÅ TERRASSEN

60


NILSGARDEN

/

SJØLVEIGARLEILEGHEITER

Alle leilegheitene er sørvende med store terrassar og flott utsikt mot fjord og fjell. I tillegg har kvar leilegheit to biloppstillingsplassar og sportsbod i lukka parkeringskjellar. Det er heis frå parkeringskjellar til begge bustadplan.

61


Bygg 11 – Nilsgarden Terrasse:

Open stue-kjøkkenløysing

Leilegheiter i blokk

Bad

3 soverom

LEILEGHEIT 1 OG 6

WC

112 M2 BRA – 106 M2 P-ROM

Gang

Bod Balkong

Sov 7,0 m2

Sov 15,5 m2

Gang 15,2 m2 Bod 4,8 m2 TEKN.

Sov 11,1 m2

WC 2,1 m2

Bad 6,0 m2

Stue/kjøkken 44,4 m2

Balkong 13,5 m2

6

7

9

1

2

4

62


NILSGARDEN

/

SJØLVEIGARLEILEGHEITER

Bygg 11 – Nilsgarden Terrasse:

Open stue-kjøkkenløysing

Leilegheiter i blokk

Bad

2 soverom

LEILEGHEIT 2,4,7 OG 9

WC

88 M2 BRA – 83 M2 P-ROM

Gang

Bod Balkong

Bod 4,0 m2 WC 1,7 m2

Bad 6,2 m2

2

TEKN.

Sov m/gard 16,2 m2

Gang 10,1 m2

Sov 8,3 m2

Stue/kjøkken 36,9 m2

Balkong 19,3 m2

11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8 5

N

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

63


Bygg 11 – Nilsgarden Terrasse:

Open stue-kjøkkenløysing

Leilegheiter i blokk

Bad

2 soverom

LEILEGHEIT 3 OG 8

WC

88 M2 BRA – 83 M2 P-ROM

Gang

Bod Balkong

Sov m/gard 16,2 m2

Gang 10,1 m2

Sov 8,3 m2 Bod 4,0 m2

WC 1,7 m2

TEKN.

2

Bad 6,2 m2

Stue/kjøkken 36,9 m2

Balkong 19,0 m2

64

8

10

3

5


NILSGARDEN

/

SJØLVEIGARLEILEGHEITER

Bygg 11 – Nilsgarden Terrasse:

Open stue-kjøkkenløysing

Leilegheiter i blokk

Disponibelt rom

2 soverom

LEILEGHEIT 5 OG 10

Bad

98,3 M2 BRA – 92,2 M2 P-ROM

Bod

WC Gang Balkong

Sov 8,9 m2

Sov 14,5 m2

Bod 4,9 m2 Gang 11,2 m2

TEKN.

WC 2,1 m2 Disp 7,6 m2

Bad 6,0 m2

2

Stue/kjøkken 37,4 m2

Balkong 13,5 m2

11

9 10 A 10 B

6

10 C 10 D 10 E

7 8 5

N

Leikeplass

1 2 3

4 Leikeplass

65


Skodje – EIN ATTRAKTIV BUKOMMUNE

Skodje kommune er ein middels stor kommune i Møre og Romsdal, med eit areal på ca.124 kvadratkilometer. Kommunen ligg svært sentralt i Ålesundsregionen, og grensar til Ålesund i vest, Haram i nord, Vestnes i nord-aust, Ørskog i aust og Sykkylven over fjorden i sør. Frå 2020 blir Skodje ein del av storkommunen Ålesund. Skodje kommune har 4 620 innbyggjarar (pr. 01.01.2016), og har hatt ein fin vekst dei siste åra. Skodje har ei ung befolkning, der omlag 60 % av innbyggjarane er under 40 år. Skodje er mellom anna staden med kortast veg til flest andre kommunesentra i fylket, ligg kort veg frå Ålesund og Ålesund Lufthavn Vigra, og i tillegg går E39 tvers gjennom kommunen. Den sentrale plasseringa gjer at Skodje er ein attraktiv bukommune. Her bur ein nær både natur og by, og har kort veg til ein stor arbeidsmarknad i og omkring kommunen.

Foto: Arnold Hoddevik

66


I Nilsgarden vil du bu i gangavstand til butikkar, barnehage, barne- og ungdomsskule, kulturhus, legekontor, sjukeheim, treningssenter, bank og busstopp med meir. I tillegg ligg Skodje svært sentralt med om lag 15 minutt køyretid til Moa og 25 minutt til Ålesund sentrum. Skodje kommune er kjent for eit rikt kulturliv, med mange idrettslag, kor og musikkorps. Skodje IL er det største idrettslaget med ulike idrettar/aktivitetar og svært mange fotballag i aldersbestemte klassar. Musikkfestivalen og akademiet Fjord Cadenza har etablert seg med internasjonalt renommé, og har vore arrangert i Skodje fleire somrar. Hausten 2010 stod Gomerhuset ferdig, og har gitt kommunen både fleirbrukshall og kulturhus. Dette representerer eit stort løft for kulturlivet i Skodje!

67


68


Hus er vår fortid, vår framtid og vår sjel. HUS ER VÅR HISTORIE.

Historia om Møre Hus AS starta i 1997, då vi etablerte oss i produksjonslokala til gamle Vatne Lenestol i Vatne sentrum. Vår målsetting var å tilby eit lokalt kvalitetsprodukt som var tilpassa det tøffe og barske klimaet vi har på NordVestlandet. Vi vart raskt den leiande leverandøren av særprega einebustader og prosjektbustader i vårt distrikt, og har sidan starten hatt ei eventyrleg utvikling. To gonger har bedrifta blitt kåra til Gaselle-bedrift, og vi har i dag høgste rating for kredittvurdering. Ettersom selskapet vaks og fleire vart tilsette, flytta Møre Hus AS i 2007 inn i eige og moderne forretningsbygg på Vatneeidet i Haram kommune. Vi er i dag ti fast tilsette, og sysselset om lag 30 lokale snikkarar i distriktet. Kvart år kan ca. 40 nye kundar på Sunnmøre flytte inn i eit nytt Møre Hus – alt frå enkle og praktiske småhus, til storslåtte og detaljrike villaer.

Interessert? Ta kontakt.

Jofrid Hatlehol

Svein Arne Skotheim

Mob: 970 12 140

Mob: 917 87 052

E-post: jofrid@morehus.no

E-post: svein@morehus.no

69


I hjartet av TURISTATTRAKSJONANE

Geiranger

70


Ă…lesund

71


AD. MOMENT

morehus.no

Markedsmateriell er ikkje ein del av kontraktsgrunnlaget. Alle illustrasjonar, perspektiv, teikningar og foto er berre meint å gi inntrykk av ei ferdig utbygging, og er derfor ikkje bindande for den endelege utforminga. Denne kan innehalde element som ikkje inngår i utbyggingsleveransen både når det gjeld innreiing og forhold knytt til utvendige leveransar. All informasjon er derfor gitt med atterhald om at utbyggar har rett til å gjere endringar. Ved avvik mellom leveransebeskrivelse og teikning i prosjektet, er det den endelege leveransebeskrivelsen som gjeld.

Møre Hus – Nilsgarden  
Møre Hus – Nilsgarden