Page 1

Inzicht Adcorporate nieuwsbrief 3e uitgave december 2016 U leest de nieuwe editie van de nieuwsbrief van Adcorporate. Deze versturen wij 3 keer per jaar. Iedere editie bevat actuele verhalen en interessante artikelen. Met Inzicht houden we u op de hoogte.

“Adcorporate heeft het verkoopproces in goede banen geleid” De gevorderde leeftijd van de eigenaar is vaak reden voor verkoop van het bedrijf. Zo ook voor

Met ruim tien jaar ervaring in de watersport heeft Jan van der Veen in 2004 de haven in Terherne aangekocht. De uitstekende ligging aan het Sneekermeer was de aanleiding, de complete vernieuwing van het pand ten behoeve van reparatie en onderhoud van boten én de uitbreiding van het aantal ligplaatsen tot gevolg. Ten tijde van de economische crisis breidde Van der Veen Jachtbemiddeling haar diensten succesvol uit met de verkoop van boten. Een mooi bedrijf met flinke groei, maar voor Jan was de tijd daar om te mogen genieten van zijn pensioen.

Jan: “Zowel mijn kinderen als werknemers wilden het bedrijf niet overnemen of hadden onvoldoende financiële middelen. Via Bedrijventekoop.nl, waar ik het bedrijf anoniem te koop aanbood, kwam ik in contact met Marcel Gritter van Adcorporate Noord Nederland. Hij legde uit hoe een verkooptraject verloopt en wat de aandachtspunten hierbij zijn. Dit bleek ingewikkelder dan ik vooraf dacht en koos voor de samenwerking.”

adcorporate.com


Inzicht Onroerend goed als lastige

gevonden en begeleidden de bezichtigingen en

Uiteindelijk hebben we de overeenkomst voor

verkoopfactor

onderhandelingen. In juli 2015 zijn we met de

overname gesloten op basis van huur met optie

uiteindelijke koper in contact gekomen, dit

tot koop.” De ondersteuning van Adcorporate

De verkoopprocedure werd gestart. Een

betrof de eigenaar van een jachtwerf in

ervaarde Jan als zeer prettig: “Als ondernemer

veelzijdig traject, want het onroerend goed van

Groningen. Hij was het meest vasthoudend,

heb je het te druk om het verkoopproces zelf in

Van der Veen Jachtbemiddeling maakte het

maar het duurde even voordat hij het volledige

goede banen te leiden. Marcel heeft zijn steentje

moeilijk om geschikte kandidaten te vinden.

vertrouwen kreeg. Ook hier speelde de financier-

goed bijgedragen.”

Marcel vertelt: “We hebben potentiële kopers

ing van het onroerend goed een grote rol.

Zoektocht naar een speld in een hooiberg waren de 2 belangrijkste criteria. Financieel draaide de onderneming prima en prognoses werden gerealiseerd.

Vanaf de start van de zoektocht naar potentiële kopers zijn er tal van geïnteresseerden geweest, deze beten zich echter allen vast op de 3 aandachtspunten. Voor Wout Kocken een situatie van jammer maar helaas. De juiste koper zou zich wel melden, het was alleen een kwestie van tijd.

Na bijna 3 jaar op relatief kleinschalige manier In 2013 is Wout Kocken van “W. Kocken

vergroten, afhankelijkheid klanten verlagen en

RVS-STAAL B.V.” in contact gekomen met

afhankelijkheid van de ondernemer verlagen.

Adcorporate, doorverwezen door zijn

Wout Kocken maakte voor de uitvoering van de

accountant. De accountant realiseerde zich

werkzaamheden gebruik van een poule aan

dat begeleiding bij verkoop een andere

ZZP’ers waardoor hij uitermate flexibel was. De

discipline betreft waarbij andere spelregels

kennis was hierdoor echter niet verankerd in de

gelden en andere vaardigheden nodig zijn.

onderneming wat bij het hebben van enkele

Wout Kocken exploiteerde sinds begin jaren

“eigen” personeelsleden sneller het geval is. Het

90 een metaalproductiebedrijf wat zich had

bijzondere was dat Wout deze adviezen wel

gespecialiseerd in enerzijds productie van

begreep maar duidelijk aangaf dat de koper zich

RVS-machineonderdelen en anderzijds

maar aan moest passen naar zijn situatie en niet

leidingwerk bij grote industriële bedrijven.

andersom. Wout Kocken realiseerde zich terdege

Doordat de onderneming al lang bestaat, is

dat zijn gestelde voorwaarden gevolgen zouden

deze meegegroeid met haar opdrachtgevers

hebben voor de doorlooptijd.

en heeft het bedrijf zich alle kennis en knowhow van de diverse installaties eigen

Een aparte situatie. Met begrip en respect voor

gemaakt. Goed voor de continuïteit van de

het standpunt van Wout Kocken hebben we

onderneming.

destijds de duidelijke afspraak gemaakt dat we op zoek zouden gaan naar hetzij een MBI-kan-

Het bedrijf was dusdanig georganiseerd dat op

didaat hetzij een kleinschalig metaalbedrijf om

voorhand Adcorporate een aantal wijzigingen

zodoende de kans op een “match” te maximalis-

had voorgesteld: vindbaarheid op internet

eren. Cultuur en persoonlijkheid van de koper

gezocht te hebben naar dé koper melde zich een metaalbedrijf dat al eerder een overname had meegemaakt van een bedrijf dat afhankelijk was van de eigenaar. Voorafgaand aan de onderhandelingen hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, met en zonder adviseurs. Met als doel voldoende comfort te krijgen bij de match tussen partijen. Nadat koper en verkoper gezamenlijk de conclusie hadden getrokken dat de samenwerking succesvol zou kunnen worden, konden de onderhandelingen worden ingezet. Doordat beide partijen in hun gedachten al vooruit liepen op de samenwerking na overname stelden zij zich beide realistisch op waardoor de transactie uiteindelijk kon worden afgewerkt. Van de start tot en met het eind heeft het verkoopproces exact 3 jaar geduurd. Letterlijk een zoektocht naar een speld in een hooiberg. Maar we hebben ‘m gevonden!


Even voorstellen In de vorige nieuwsbrief hebben wij de eerste 3 partners voorgesteld. Nu is het de beurt aan Edward Gaakeer, Michel Horn en Michel Matthijsse.

Edward Gaakeer

Michel Horn

Michel Matthijsse

Finc Corporate Finance

Kasku Corporate Finance B.V.

TeamMan

Per 1 september 2016 is Edward Gaakeer RA

Michel Horn (1959) is sinds april 2016 partner

Per 1 oktober 2016 is Michel Matthijsse (1963)

(1963) partner van Adcorporate voor de regio

van Adcorporate en neemt de provincie Limburg

partner van Adcorporate. Hij is bedrijfskundig

Midden-Brabant. Hij is sinds 1986 werkzaam als

onder zijn hoede. Michel is van oorsprong

opgeleid en staat als Registeradviseur

accountant en inmiddels enkele jaren directeur/

juridisch geschoold (Mr.), tevens heeft hij zich

Bedrijfsopvolging geregistreerd. Bij ABN AMRO

eigenaar van Finc Accountants in Waalwijk. Zijn

gekwalificeerd in Bedrijfskunde (MBA) en

heeft Michel in 15 jaar ervaring opgedaan als

bovengemiddelde interesse voor corporate

Bedrijfswaardering. Als eigenaar van Kasku

onder andere directeur van diverse vestigingen,

finance heeft ertoe geleid dat Edward bij Finc

Corporate Finance B.V. heeft hij 10 jaar ervaring

P&O en private banking. In 2002 begon hij voor

Corporate Finance bedrijfsaankopen en –

in bedrijfsovernames. Daarnaast heeft Michel 30

zichzelf en richtte hij TeamMan in Nijmegen op,

overdrachten begeleidt.

jaar ervaring in retailing en bekleedt hij de

een bureau voor bedrijfsadvies en –overnames,

functie financieel directeur van zijn eigen

met focus op de flexbranche en familiebedrijven.

winkelketen.

Tevens is Michel mede-oprichter en voorzitter

Edward is enthousiast over de samenwerking met Adcorporate. “Vooral de deskundigheid van

van het Gelders Familiebedrijven Gilde.

Adcorporate sprak ons erg aan. Door het

Als partner van Adcorporate ervaart Michel de

partnerschap kunnen we onze advieskracht

voordelen van een groter opererend geheel:

Michel: “Bij een bedrijfsaankoop leg ik in

vergroten. Het netwerk van Adcorporate in het

“Voor een eenmanskantoor is het lastig

verhouding veel nadruk op de zachte kant. Wat

land van fusies en overnames biedt meerdere

concurreren. Adcorporate werkt landelijk en

zijn de kwaliteiten van het management en wat

ingangen om kopende en verkopende partijen

heeft partners met ieder een eigen specialisme.

is de cultuur van de organisatie? Middels

bij elkaar te brengen. Daarnaast kunnen we

Dat is prettig klankborden. Tevens kan ik

persoonlijkheidsvragenlijsten en het uitvoeren

gebruik maken van gecertificeerde processen en

eerdere, vergelijkbare bedrijfsoverdrachten

van assessments breng ik het psychologische

modellen voor onder andere bedrijfswaardering

bespreken. Voor welke prijs werd het verkocht?

aspect naar boven. De aansluiting met

en uiteindelijk de overeenkomsten. Dat we

Welke bedrijfsrisico’s spelen een rol? Wie zijn

Adcorporate zorgt ervoor dat de inhoudelijke en

daarbij ook frequent overleg hebben met andere

potentiële kopers? Deze ervaringskennis geeft

harde kant van het traject op orde is, zoals de

partners is voor ons een belangrijke pré.”

inzage in diverse bedrijfstakken.”

waardeberekeningen, stappenplannen en andere documentatie. Adcorporate onderhoudt

Tip van Edward

Tip van Michel

deze processen, waardoor ik me volledig kan

“Voor de verkoop van uw bedrijf hoeft u niet te

Bedrijfsovername als bedrijfsgroei heeft de

richten op de persoonlijke begeleiding bij

wachten tot uw pensioen. Op jongere leeftijd zijn

voorkeur van Michel. “Veel ondernemers

bedrijfsoverdrachten.”

er voor u vaak voldoende mogelijkheden om een

vergeten dat strategische acquisitie een geweldig

vervolgstap te stappen in uw carrière en om uw

groei-instrument is naast organische groei. Ook

Tip van Michel

dromen waar te maken.”

zonder (veel) eigen vermogen, kan een

“Een adviseur moet geld opleveren in plaats van

onderneming overgenomen worden.”

kosten. Als u daar niet van overtuigd bent zoek dan verder.”

adcorporate.com


Neem contact met ons op! Adcorporate heeft verschillende kantoren in Nederland. Daardoor is er bijna altijd een vestiging bij u in de buurt. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

E info@adcorporate.com T 088 232 67 76 adcorporate.com

Adcorporate nieuwsbrief 3 - 2016  

Adcorporate nieuwsbrief 3 - 2016