Page 1

Inzicht Adcorporate nieuwsbrief 3e uitgave november 2013 U leest de nieuwe editie van de nieuwsbrief van Adcorporate. Deze versturen wij 3 keer per jaar. Iedere editie bevat actuele verhalen en interessante artikelen. Met Inzicht houden we u op de hoogte.

“Adcorporate heeft de expertise om een juiste waardebepaling te maken.” Tineke Rensen verkocht dit jaar de onderneming die zij 22 jaar leidde: Umyak buitensport. Ze hield zich bezig met het organiseren van outdoor evenementen en vakanties. Wat in 1990 begon als eenmanszaak leidde tot een BV met een leuke groep medewerkers. Met ondersteuning van Adcorporate is het ondanks het wat lange overnametraject gelukt om de onderneming te verkopen.

Ondanks het succes met Umyak Buitensport was

waardebepaling stelden we een scherpe

ontvangen, ontstond een verschil van mening

Tineke op zoek naar een nieuwe persoonlijke

maar gerichte verkoopprijs vast voor mijn

over wat wel en niet tot het bedrag behoorde.

uitdaging. Tineke: “Ik wist dat ik dit niet tot mijn

onderneming.”

Adcorporate heeft bemiddeld tussen beide

65ste zou gaan doen. Meerdere keren heb ik het

partijen en daarmee een gang naar de rechter

verkopen van Umyak overwogen. En dit werd

Tineke en Adcorporate zijn geduldig op zoek

bespaard. Beide partijen hebben Adcorporate

steeds serieuzer, omdat het verlangen naar

gegaan naar een geschikte koper. Tineke:

verzocht om een bindend advies uit te brengen,

een nieuwe persoonlijke uitdaging groeide.

“Omdat ik de branche van haver tot gort ken

hetgeen mij een positieve uitkomst gaf.”

Met behulp van een business coach maakte ik

ben ik zelf mee gaan zoeken naar een koper.

plannen voor de toekomst.”

Ik vond een geschikte partij die zich specialiseert

Tineke: “Uiteindelijk is het goed afgelopen.

in het organiseren van evenementen en outdoor

Het heeft allemaal langer geduurd dan ik in

In september 2011 nam Tineke contact op met

activiteiten. Ik had het idee dat het overnemen

eerste instantie had voorzien, maar ik ben

Adcorporate. Tineke: “De verkoop van mijn

van Umyak buitensport voor hen een goede

blij dat ik het bedrijf heb verkocht. Zonder

bedrijf ging ik serieuzer in gang zetten.

uitbreiding zou kunnen zijn. We hebben hen

Adcorporate was dit een stuk lastiger geweest

Verschillende mensen om me heen adviseerde

zelf benaderd en kwamen ook in gesprek.

en daarom ben ik ook tevreden met hun

mij hierbij, zoals mijn business coach en

De interesse was er en we zijn vervolgens gaan

begeleiding. Ondertussen heb ik al een nieuw

boekhouder. Toch zocht ik ter ondersteuning

onderhandelen. Deze fase heeft lang geduurd.

bedrijf, genaamd Powerevents, opgestart.

ook een externe partij met veel kennis en

Uiteindelijk hebben beide partijen een

Ik houdt me nu bezig met het coachen van kleine

ervaring omtrent bedrijfsovernames. Al snel

handtekening gezet onder een overeenkomst

(vrouwelijke) ondernemers. Ik help hen om hun

merkte ik het grote voordeel van het inschakelen

voor de overname.”

financiële mindset om te buigen; zodat zij door

van Adcorporate: met name hun expertise om

anders over zichzelf te gaan denken, andere

een juiste waardebepaling te maken, de

Ondanks de overeenkomst ontstond er na enige

acties gaan ondernemen waardoor ze meer

onderhandelingen te voeren en de begeleiding

tijd toch een geschil. Tineke: “Voor het betalen

omzet kunnen maken. Een nieuwe en mooie

bij het opstellen van de koop-en verkoop­

van een deel van de koopsom zijn we een

persoonlijke uitdaging.”

overeenkomst. Ikzelf, en ook mijn boekhouder,

earn-out constructie overeengekomen. Toen het

waren daartoe niet in staat. Op basis van de

moment was aangebroken om de earn-out te

adcorporate.com


In zicht Het perspectief van fusie; 0 + 0 = 3 Deze formule is niet correct, zult u denken. Ongetwijfeld bent u bekend met het begrip ‘1 + 1 = 3’. Samen bereik je meer dan alleen. Al langer leven we in economisch mindere tijden. Naar mijn persoonlijke mening zijn het geen economisch mindere tijden meer, maar zijn wij geland op een ander, lager economisch niveau.

moeten maken. Vaak kijken deze naar het persoonlijk belang. Laat dit los en kijk naar het grotere geheel en het perspectief.

Als u beseft dat u kunt delen, dan kunt u ook vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen van kansen, verhoogt het perspectief. Nogmaals meerdere ondernemers staan op hetzelfde nulpunt. Als meerdere partijen inzien dat zij vanaf dit vertrekpunt naar een ander niveau kunnen komen, dan kan ‘0 + 0 = 3’ werkelijkheid worden.

Recentelijk heeft Adcorporate een fusie begeleid tussen twee ondernemingen in de vleesverwerkende industrie. Beide ondernemingen stonden onder water. Inmiddels is Bij vele bedrijven is inmiddels het vet van de

Tegelijkertijd wordt u een grotere speler in

de fusie afgerond en staat er een nieuwe

botten en is er geen buffer meer om op terug

de markt, waardoor er meer kansen ontstaan.

winstgevende onderneming. Natuurlijk is

te vallen. Ook het bancaire landschap is

Ook zijn er zeer waarschijnlijk aanvullende

men er nog niet, want de valkuilen liggen in de

behoorlijk veranderd. De bekende paraplu voor

competenties tussen de ondernemers,

persoonlijkheden. Als de mensen hun nieuwe

als het regent, is in vele gevallen ingetrokken.

waardoor meer binnen de eigen kracht

plaats leren kennen en zaken los kunnen laten,

Een ondernemer zal het op eigen kracht moeten

gewerkt kan worden. Ook dit verhoogt het

ligt een mooie toekomst voor hen in het

doen. Vaak is het niet meer mogelijk om nog

perspectief van de (nieuwe) onderneming.

verschiet.

investeren in opbrengsten kan het perspectief

Belangrijk is wel dat u kunt delen, maar was

Als u na het lezen van dit artikel bent

verbeterd worden. Vele ondernemers staan op

ik niet begonnen met nul. Dan lijkt delen toch

geprikkeld, dan komen we graag met u in

een nulpunt en de vraag is hoe je daar uit komt.

geen probleem, dan is het slechts delen van

contact. Neem contact met ons op om te

kansen en perspectief. Winst is eenvoudiger

bezien of wij u als onafhankelijke partij in

te verdelen, dan verlies.

een dergelijk proces kunnen begeleiden.

als u. Hebt u wel eens gedacht aan delen in de

Natuurlijk zijn er valkuilen bij fusies. Deze

Ronald Schouten

vorm van een fusie. U zult en kunt zien dat het

valkuilen liggen vaak op het persoonlijke vlak,

Partner Adcorporate Amsterdam

perspectief dan aanzienlijk sneller gerealiseerd

bij de ego’s van mensen en de eigenwijsheid

kan worden. Bij fusie is het toch weer mogelijk

van ondernemers. Eigenwijs zijn is een goede

om de kosten te beperken op het gebied van

karaktereigenschap van ondernemers, maar

personeel (overhead), huisvesting, autokosten,

laat dit het proces niet in de weg staan.

inkoopkosten e.d.

Ook eigen adviseurs zullen een stap opzij

meer in de kosten te snijden. Alleen door

Besef echter dat er in de eigen branche lotgenoten zijn, welke er precies zo voorstaan


“Tevreden gezichten bij overname Van Dulst IS” Van Dulst Industrial Services, oftewel Van Dulst IS, kreeg haar naam toen de onderneming uiteindelijk in februari 2011 in handen kwam van de gebroeders Van Dulst. Het bedrijf richt zich op frees-, draai- en constructiebankwerk voor de productie en het onderhoud van machines en onderdelen. Onder leiding van Arjen en Wim van Dulst is er 2,5 jaar winst gedraaid. Desondanks hadden de broers hun redenen om verkoop van de onderneming te overwegen. Met behulp van Adcorporate Rotterdam zijn zij zich gaan oriënteren waarna al snel bleek dat er voldoende vraag was.

Van Dulst IS werd in 2011 één van de

bedrijfsactiviteit. We draaiden winst, maar dat

Dankzij een goed trouw debiteurenbestand

bedrijfsactiviteiten van Van Dulst Techniek,

kostte ons veel tijd en inspanning. Vervolgens

heeft het bedrijf ook een mooie toekomst

een groothandel voor gereedschappen en

bedachten we dat het juist ook interessant is

als servicebedrijf in de omgeving.”

machines voor de installatiebranche, de bouw

om een winstgevend onderdeel in de verkoop

en de industrie. Voor de bouw van de machines

te zetten, en dat dit de samenwerking niet hoeft

Optimale kruisbestuiving

en productielijnen is Van Dulst IS toeleveran-

te schaden”.

Arjen: “Uiteindelijk is het voor ons prettig dat

cier. Arjen van Dulst legt uit hoe de overname

we minder om handen hebben. We kunnen

tot stand kwam: “Met Van Dulst waren we

Het kaf van het koren scheiden

ons nu meer richten op onze kernactiviteiten:

jarenlang een belangrijke afnemer van Visno,

De link met Adcorporate werd vervolgens snel

machinehandel en machines construeren

om specifiek te zijn van de vestiging in

gemaakt. Arjen: “Ik heb Cees Brandwijk van

volgens het wensenpakket van de klant.

Ridderkerk. Eind 2010 viel Visno om, maar de

Adcorporate Rotterdam eens ontmoet op een

Van Dulst IS was toch een activiteit die er

vestiging in Ridderkerk was eigenlijk goed in

seminar van de KVK. Het verhaal van

een beetje bij hing. Het maakte bijvoorbeeld,

staat om zelfstandig te draaien. Wij waren toen

Adcorporate sprak me aan en naar aanleiding

mede door de aard van de werkzaamheden,

de belangrijkste debiteur. Zij waren afhankelijk

van onze situatie besloot ik om contact op te

geen onderdeel uit van ons integrale computer­

van ons maar wij ook van hen en door het

nemen. We kwamen snel tot zaken en hebben

systeem. Adcorporate heeft ons gedurende het

omvallen van Visno zaten wij dus een beetje

het bedrijf te koop aangeboden. Direct waren er

traject goed geadviseerd. Het is allemaal erg

met de handen in het haar. Uiteindelijk deed

voldoende potentiële kopers, al moesten we wel

degelijk overgekomen. Wij zijn tevreden met

zich de kans voor om de Visno-vestiging in

het kaf van het koren scheiden. Daar zijn we

de overname en dat geldt ook voor de koper.

Ridderkerk over te nemen. Die kans hebben we

vrij resoluut in geweest. Dit konden we ook

met beide handen aangegrepen en zo ontstond

doen vanwege de luxepositie waar we in

We hebben vertrouwen in de verdere

Van Dulst IS.”

verkeren, want we zagen de verkoop niet echt

samenwerking, wat belangrijk is omdat

als absolute noodzaak. Ons geduld werd

we elkaar kunnen versterken. Het doel is

Ondanks dat Van Dulst IS 2,5 jaar winst

beloond want de klik die we zochten werd

een optimale kruisbestuiving te blijven

heeft gedraaid werd toch besloten om de

uiteindelijk ook gevonden.”

verwezenlijken, zodat we samen tot

onderneming te verkopen. Arjen: “2,5 jaar

slimme en innovatieve oplossingen kunnen

geleden hadden we voor ogen dat we met de

Het eerste contact met de koper dateert van

komen. Zo kunnen we goed omgaan met de

overname bepaalde synergievoordelen

december 2012 en uiteindelijk is de overname

veranderende vraag binnen de diverse

zouden behalen. Dit is er echter niet helemaal

in augustus 2013 afgerond. Arjen: “Met de

branches.”

uitgekomen. De productiewerkzaamheden

koper is de relatie goed. Dat is erg belangrijk,

enerzijds en het samenstellen van machines en

vanwege de earn-out constructie, maar

het handelen erin anderzijds verschillen te veel

ook omdat wij als Van Dulst Techniek een

van elkaar. Op een gegeven moment zijn we

belangrijke klant zijn. Voor zowel de koper

meer gaan nadenken over het belang van de

als verkoper is het een goede deal geweest.

adcorporate.com


Neem contact met ons op! Adcorporate heeft verschillende kantoren in Nederland. Daardoor is er bijna altijd een vestiging bij u in de buurt. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Adcorporate is gevestigd in: Amsterdam Assen Boekel Enschede Hoogeveen Leiden Rotterdam Schagen

E info@adcorporate.com T 088 232 67 76 adcorporate.com

Adcorporate nieuwsbrief 3 2013  

Adcorporate nieuwsbrief 3 2013

Advertisement