Page 1

ISSUE 97 28 MAY - 3 JUNE 2010


ISSUE 97, 28 MAY - 3 JUNE 2010

Big Cleaning Day สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาชนคนกรุงเทพฯ รวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กันอย่างคึกคัก แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า คนกรุงเทพฯ จะให้ความสนใจกับเรื่องการทำความสะอาดมากขนาดนี้ (อย่างน้อยก็ตั้งแต่อยู่กรุงเทพฯ มา) และภาพการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของชาวกรุงเทพฯ ก็เต็มไปด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างที่ดูไกลๆ แทบดูไม่ออกว่านี่คือกิจกรรมทำความสะอาด การลุกออกมาทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้ ไม่มากก็น้อย-อาจจะเกิดมาจากความรู้สึกอึดอัด เคร่งเครียด กดดัน ที่ระอุอึมครึมในหัวใจของคนกรุงเทพฯ มาเป็น ระยะเวลาพอสมควร พอทาง กทม. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ‘บ้านหลังใหญ่ของคนกรุงเทพฯ’ ทุกคนเลยระเบิดพลังแรงกายแรงใจ ขัดและถูกันเป็นการใหญ่ ไม่รู้ใครเคยบอกไว้ว่า การทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เป็นการทำความสะอาดความรู้สึกอย่างหนึ่ง แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้เขียนเชื่อ เอามากๆ ทีเดียว อาจเป็นเพราะเมื่อเราออกแรงขัด ถู พลังและสมาธิของเราก็ทุ่มเทไปที่จุดนั้น เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว มุ่งแต่จะลบร่องรอยความสกปรกออกไป เช่นเดียวกัน กับความรู้สึกของคนกรุงเทพฯ ในวันนั้น ที่ไม่ว่าจะเหงื่อไหลไคลย้อยอย่างไร แต่เมื่อทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันว่า อยากเห็นบ้านเมืองสะอาดอีกครั้ง ก็ไม่มีอะไรจะมา หยุดยั้งพลังไม้กวาดและแปรงขัดพื้นนับพันๆ นั้นได้ (แม้บางครั้งเราจะเดินเหยียบไม้กวาดกันก็เถอะ) สำหรับผู้เขียนแล้ว... สิ่งที่ทำให้อากาศร้อนและความเหนื่อยล้าในวันนั้นถูกปลดเปลื้องไปเป็นปลิดทิ้ง คือภาพที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเหนื่อยพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างสิ่งที่สวยงามร่วมกัน แต่สิ่งที่ชื่นใจเป็นพิเศษสำหรับผู้เขียนคือ คำว่า ‘ดื่มน้ำเย็นไหมคะ’ จากอาสาสมัครคนหนึ่งที่ยื่นขวดน้ำเย็นมาให้ แน่นอนว่า... เราไม่เคยรู้จักกัน กรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าในวันนั้น... น่าจะทำให้คนกรุงเทพฯ หลายคนรู้สึกคล้ายๆ กันว่าแปลกหน้าไม่ได้แปลว่าจะต้องแปลกแยก แตกต่างก็ไม่ได้ หมายความว่าขัดแย้ง และที่รู้สึกมากไปกว่านั้นระหว่างที่กำลังขัดข้อความที่ขีดเขียนไว้บนพื้นผนังก็คือ เลอะได้ มันก็ลบได้ และขัดก็ไม่ได้มีความหมายเดียวว่าสิ่งกีดขวาง แต่มันหมายความว่าการทำความสะอาดได้ด้วย เก็บกวาด ขัดถู กันให้หมดเถอะ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง ความโกรธเคือง หรือความเคียดแค้นใดๆ ถ้าจะให้ดีก็มาช่วยกันออกแรงลบคราบสกปรกเหล่านี้ให้ มากกว่าหรือเท่ากับแรงที่หลายๆ คนขัดพื้นตลอดบ่ายวันนั้น... มันไม่แปลกหรอกที่มลภาวะต่างๆ รอบตัวจะก่อให้เกิดความสกปรกกับบ้านเรือนเราไปบ้าง แต่ถ้าพวกเรา มัวแต่นั่งโกรธที่พื้นสกปรก หรือกำแพงเลอะเทอะ ตู้โทรศัพท์เหม็น มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรสะอาดขึ้นเลย สู้หยิบอุปกรณ์ทำความสะอาดออกมากันคนละไม้ละมือ แล้วลุกมาทำความสะอาดกันเลยดีกว่า ที่สำคัญ... อย่าให้การทำความสะอาดครั้งใหญ่มีเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่มันควรจะมีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และไม่ใช่กินพื้นที่แค่บนถนน แต่ควรจะ กินพื้นที่เข้าไปในหัวใจด้วย ท่ามกลางอากาศร้อนระอุ และผู้คนที่พากันออกมาทำความสะอาดกันเต็มท้องถนนตลอดวัน Big Cleaning Day วันนั้น ผู้เขียนเชื่อว่า ไม่เพียงแต่ท้องถนนพื้น กำแพง ฯลฯ จะได้รับการปัดกวาด ขัดถู จนเกลี้ยง ภายในหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหนักอึ้งของคนกรุงเทพฯ ก็น่าจะถูกเก็บกวาดไปไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะได้ยินหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คืนนั้นหลับสบายกว่าทุกคืน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 97 วันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2553

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter: @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 GOODNEWS

23 HEALTH AND HEART

27 28 30 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- เตรี ย มแว่ นดำไว้ ให้ ด ี

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

10 06

30 16

20 ผมเป็นคนทีเ่ ก็บ adB ไว้ทุกวันศุกร์เสมอ แต่ไม่มีเวลาได้อ่าน ก็จะ เก็บเอาไว้รอเวลามานั่ง อ่าน (ส่วนใหญ่จะไม่อา่ น บทสัมภาษณ์เพราะยาว มาอ่านทีหลัง) จนกระทัง่ ได้ ห ยุ ด ยาวเนื ่ อ งจาก สถานการณ์ ท างการ

04 THE DATABASE

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

เปิดทางสู่ความสำเร็จ ด้วยข้อคิดดีๆ ในการ ทำงานกั บ สรรชาย นุ่มบุญนำ แห่งยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)

เมือง ทำให้ได้ไปหยิบมาอ่านสมใจอยาก อ่านไป หลายช่วง มาสะดุด adB เล่มที่ 80, 81 และ 82 เอ่อ... มันดี เล่มที่ 80 เอาฝ่ายหนึ่งมาพูด คั่นเวลาด้วยเล่มที่ 81 เอาธรรมะเข้ามาช่วย จากนั้น จบด้วยเล่มที่ 82 อีกฝ่ายออกมาพูด เชื่อไหมผมต้อง กลับบ้านอ่านเล่มที่ 80 และอ่านเล่มที่ 81 ปิดท้าย อีกรอบ เป็นความตั้งใจของ บ.ก. หรือเปล่าครับที่ กำหนดให้เป็นแบบนี้ ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ แบบนี้ต้องตั้งสติและเปิดใจยอมรับทุกความคิดเห็น

10 FEATURE

คืนชีวิตให้กับกรุงเทพฯ ที่เรารักอีกครั้งกับเรื่อง ดี ๆ ที ่ ค ั ด สรรมาเป็ น พ ิ เศ ษ ส ำ ห ร ั บ ช า ว กรุงเทพฯ โดยเฉพาะ

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

16 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

18 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

20 HOME MADE

เปิดกล่องความทรงจำ กั บ บ้ า นหลั ง เก่ า แสน อบอุ ่ น และเคล็ ด ลั บ เติ ม ความสุ ข ให้ ก ั บ บ้ า นของ ศุ ภ ชั ย ตันพันธุ์

ก่ อ นที ่ จ ะไปพู ด คุ ย หนุ่มหล่อที่กำลังส่อง ประกายความเป็นดาว อย่าง ‘อ๋อม’ - อรรคพันธ์ นะมาตร์

ให้ได้ ผมนับถือในความเป็นมืออาชีพของ adB ที่ สร้างสรรค์เพื่อคนอ่านอยู่ตลอดเวลา แต่ใครจะรับได้ แค่ไหนนั้นคงแล้วแต่ ขอให้กำลังใจในการทำงาน ต่อไปนะครับ ป.ล. วันนี้หยุด จะหา adB ที่ไหนดี วันจันทร์อย่าลืมเอาไปส่งทีท่ ำงานผมนะครับ -สุทธิพงษ์ สุภเจริญผล

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน ปัณณพร พื้นนาค โตมร นวลประเสริฐ ฤธวัฐร์ อิทธิยากร


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : www.maxim.com

5 อันดับสาวเซ็กซี่แห่งปี 2010 (โดยนิตยสาร Maxim)

1 เคธี เพอร์รยี ์

2 บรูกลิน เดกเกอร์

คุณคิดว่าประชาชนทั่วไปจะมีส่วน ช่วยฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรบ้าง

3 โซอี ซัลดานา

THE POLL

4 เบลก ไลฟ์ลยี ์

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดง (นปช.) อยากให้แกนนำ เสื้อแดงประกาศ ยุ ติ ก ารชุ ม นุ ม แ ล ะ ใ ห้ ก ลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม แยกย้ า ย กันกลับบ้าน

31.57%

เ ป็ น ห่ ว ง เ รื่ อ ง ความไม่ปลอดภัย และการแฝงตั ว ของกลุ่ ม ผู้ ก่ อ การร้าย

26.23%

อยากให้แกนนำ มีสติ รอบคอบ ท ำ อ ะ ไ ร ก็ ใ ห้ นึ ก ถึ ง พี่ น้ อ ง ประชาชนเป็ น สำคัญ

18.92%

เป็ น ห่ ว งเรื่ อ ง ก า ร เ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่วยของผูช้ มุ นุม และเรื่องอาหาร ก า ร กิ น ที่ เ ริ่ ม ขาดแคลน

รู้สึกชื่นชมกลุ่ม ผู้ ชุ ม นุ ม ที่ ต้ อ ง มาทนลำบาก เพื่ อ เรี ย กร้ อ ง ในสิ่งที่ต้องการ

12.51%

การทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย (กทพ.) ระบุว่า จาก การชุมนุมของ นปช. และมี การประกาศให้ มี วั น หยุ ด ราชการตั้ ง แต่ วั น ที่ 12 มีนาคม ถึงปัจจุบัน ก่อให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย รายได้ ไปไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ทีม่ า : การทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย (กทพ.)

มิเชล โอบามา สตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ เดินหน้าต่อสูก้ บั โรคอ้วนในเด็ก ด้วยการตัง้ เป้าลด ปริมาณแคลอรีในผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมขบเคีย้ ว และเครื่องดื่มของสหรัฐฯ ให้ได้ 1.5 แสนล้าน แคลอรี ภายในปี 2015 ที่มา : www.thairath.co.th

SURVEY

10.77%

5 เมแกน ฟ็อกซ์

ผลสำรวจการใช้ จ่ า ยใน ช่วงเปิดเทอมปี 2553 มีเงิน สะพัดประมาณ 44,573 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจาก ปีกอ่ น 3-5% โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เฉลี่ ย ต่ อ นั ก เรี ย นคนละ 6,116.18 บาท เนื่องจาก ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ทแี่ พงขึน้ ได้แก่ ค่าบำรุงโรงเรียน ค่า เสือ้ ผ้า และอุปกรณ์การเรียน ทีม่ า : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

CHINA

15

จีนถือเป็นชาติที่มีประชากร สู บ บุ ห รี ่ ม ากที ่ ส ุ ด ในโลก เฉลีย่ คนละ 15 มวนต่อวัน ที่มา : www.manager.co.th

6,000,000

คนไทยบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6 ล้านซองต่อวัน หรือเทียบเท่าประมาณ 2 พันล้านซองต่อปี ที่มา : www.dailynews.co.th

“แค่ทุกคนทำหน้าที่ ของตั ว เองให้ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ประเทศชาติกจ็ ะเดินหน้า ต่อไปได้” วันทนา ช่างเหล็กปั้น 37 ปี, บัญชี “เป็นพลเมืองดีของ ประเทศ รักในหลวงมากๆ ก็พอแล้ว” ประสิทธิ์ ติรธนภัทร 41 ปี, พนักงานขาย “มีนำ้ ใจ เอือ้ อารีต่อ กัน จะทำให้ประเทศไทย น่าอยูเ่ หมือนเดิม” กาญจนา ไสยศาสตร์ 37 ปี, แม่บ้าน “ลืมความรู้สึกโกรธ แค้น แล้วหันหน้ามายิ้ม ให้กัน เราก็จะอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข” ปรีชา นิรงค์บุตร 36 ปี , หั ว หน้ า คุ ม คลั ง สินค้า “บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงานสาธารณะ เพื่อ ทำให้ประเทศไทยกลับมา เหมือนเดิมได้เร็วที่สุด” สิริวัชร ดีขำ 24 ปี, IT Support “ทำหน้าทีข่ องตัวเอง ให้ เ ต็ ม ความสามารถ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง” จรรยา พื้นนาค 54 ปี, ผู้จัดการฝ่ายขาย


6

• ระหว่างช่วงฤดูร้อนของทุกปี ชาวปารีสจะใช้พื้นที่บนสะพาน Ponts des Arts นั่งพักผ่อน ปิกนิก กันเป็นกิจกรรมหลัก โดยมีประชาชนมารวมตัวกันอย่างคึกคักเป็นประจำทุกปี สะพาน Ponts des Arts เป็นสะพานไม้ที่ทอดตัวไปสู่สถานที่ สำคัญในกรุงปารีสอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งถ้าดูจากในรูปจะเห็นว่าอยู่อีกฟากหนึ่งของสะพานนั่นเอง - AFP

• เป็นภาพข่าวที่น่ายินดีไปทั่วโลกสำหรับโครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ของชาวกรุงเทพฯ (Big Cleaning Day) ที่ทาง กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเปิดให้ประชาชนและอาสาสมัครจากกลุ่มต่างๆ ช่วยกันลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ อยู่นานหลายวันในพื้นที่กรุงเทพฯ และเป็นการทำความสะอาดก่อนที่ทาง กทม. จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างเป็น ทางการอีกครั้ง - AFP

PEOPLE

SOCIETY

เด็กมะกันวัย 13

เมล็ดข้าวโบราณ 3,000 ปี งอกขึน้ มาได้อกี ครัง้

ทำสถิติพิชิต ยอดเอเวอเรสต์

เป็นที่ฮือฮากันไปทั่วโลก เมือ่ จอร์แดน โรมิโร หนุม่ น้อย ชาวอเมริกนั วัย 13 ปี ทุบสถิติ เป็นผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ ที ่ อ ายุ น ้ อ ยที ่ ส ุ ด ของโลก เอาชนะสถิติเดิมของ เทมบา เชอรี หนุ่มเนปาลวัย 16 ปี ซึ่ง โรมิโอสามารถปีนได้ที่ความ สูงเหนือระดับน้ำทะเล 8,850 เมตร โดยเริ่มปีนขึ้นสู่ยอด เอเวอเรสต์จากฝั่งประเทศจีน จนไต่ไปถึงยอดเขาได้สำเร็จ ร่วมกับคณะเดินทางพร้อมกับ พ่ อ ของเขาและไกด์ น ำทาง อีก 3 คน นอกจากจะพิชิต ยอดเขาที ่ สู ง ที ่ ส ุ ด ในโลกได้ แล้ว ก่อนหน้านีห้ นุม่ น้อยคนนี้ ได้ ไปพิ ช ิ ต ยอดเขาที ่ สู ง ที ่ ส ุ ด ของแต่ ล ะทวี ป มาแล้ ว ทั ้ ง 7 ทวีปทั่วโลก

INNOVATION

นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์การเกษตรในเวียดนามพากัน ตื่นตะลึง เมื่อเมล็ดข้าวอายุประมาณ 3,000 ปี ที่ขุดพบจากแหล่ง โบราณสถานในกรุงฮานอย สามารถงอกขึน้ มาเป็นต้นกล้าได้ หลังจาก ถูกแช่ไว้ในสารรักษาสภาพชนิดหนึ่งเป็นเวลา 2 วัน โดย เลดวีเหิ่ม (Le Duy Ham) นักวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันยีน วิทยาการเกษตร กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า เป็นเรื่องยากมากที่เมล็ด พันธุ์อายุ 3,000 ปี สามารถงอกขึ้นมาได้อีก ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่หาได้ยากมาก เพราะวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันก็ยัง สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ได้เพียง 50-100 ปี เท่านั้น เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการค้นพบข้าวพันธุ์ โบราณที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอาจจะนำมาประยุกต์ใช้กับโลกในปัจจุบันได้ ถือเป็นการค้นพบที่มีความหมายทั้งทาง ประวัติศาสตร์และทางพันธุกรรมศาสตร์ในขณะเดียวกันอีกด้วย

CULTURE

ค้นพบสะพานส่งน้ำโบราณ พาไปหากำเนิดพระเยซู

จากภาพถ่ายปลายศตวรรษที่ 19 นักโบราณคดีได้ค้นพบสะพาน ส่งน้ำโบราณของอาณาจักรออตโตมันที่มีอายุเกือบ 600 ปี โดยสร้าง ขึ้นมาตั้งแต่ปี 1320 ซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวยังสามารถแสดงถึงช่วงแรก ของท่อส่งน้ำโบราณนี้ได้อีกด้วย โดยที่ นาย เยฮีล เซลิงเกอร์ นักโบราณคดีผู้รับผิดชอบในการขุดสำรวจโบราณสถานในเยรูซาเลม ได้กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ วัฒนธรรมในเมืองเยรูซาเลม ซึง่ เขาให้ความเห็นว่า การค้นพบในครัง้ นี้ ถือว่าเป็นจุดหนึง่ ทีเ่ ผยให้เห็นประวัตศิ าสตร์ในยุคต่างๆ และอาจส่งผล ไปถึงเรือ่ งราวของเมืองเยรูซาเลมในยุคพระคัมภีรท์ จ่ี ารึกไว้วา่ ผูน้ ำของ เมืองได้เริ่มออกหาแหล่งน้ำนอกเมือง โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับ เมืองเบธเลเฮม เพราะเส้นทางส่งน้ำอันวกวนกว่า 22 กิโลเมตร ไปยังแหล่งน้ำดังกล่าว ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง เดียวกับสะพานส่งน้ำที่ถูกค้นพบล่าสุด หลังจากการค้นพบครั้งนี้ ทางเยรูซาเลมก็มีความหวังที่จะสร้างความ ร่วมมือในการค้นหาโครงสร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญต่างๆ ที่เหลือต่อไปในอนาคต

ทีผลิตมเครืวิ่อจงดึงัยหลัไทย งสำเร็จ

ลดการนำเข้ากว่า 60%

นาย ยุทธนา ตันติววิ ฒ ั น์ ผูอ้ ำนวยการฝ่ า ยวิ ศ วกรรม สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะ สามารถวิจัย พัฒนาเครื่องดึงหลังและคออัตโนมัติ (Automatic Traction Machine) เครื่องแรกในประเทศไทยได้ เป็นผลสำเร็จ โดยเครือ่ งดังกล่าวใช้หลักการดึงคอ และหลังโดยอัตโนมัติ เพื่อบำบัดผู้ป่วยที่มีความ เสือ่ มหรือความผิดปกติของกระดูกสันหลังและคอ เพือ่ ลดการกดทับเส้นประสาท หรือเพิม่ การเคลือ่ นไหวของกระดูกสันหลัง โดยออกแบบโครงสร้างและ พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพือ่ ควบคุมการทำงาน ของเครื่อง ควบคุมแรงดึงให้มีความคงที่ในขณะ บำบัดรักษาผู้ป่วย ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด จากผู้ป่วยในสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ โดยทางทีมวิจัยหวังว่าเครื่องดังกล่าว จะส่ ง ผลให้ ล ดการนำเข้ า เครื ่ อ งมื อ แพทย์ จ าก ต่างประเทศ เพราะมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจาก ต่างประเทศถึง 60% และช่วยลดการใช้บคุ ลากร ทางการแพทย์ของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อีก ทางหนึ่ง

ENTERTAINMENT

‘ลุงบุญมีกลับชาติมาเกิด’ ซิวรางวัลภาพยนตร์เมืองคานส์

เอ้า! ช่วยกันเฮดังๆ ให้คนไทยหน่อย เมื่อ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับหนังมากฝีมือ โกอินเตอร์คว้ารางวัลระดับโลก มาได้อีกรางวัลหนึ่งแล้ว เมื่อผลการประกวดภาพยนตร์คานส์ ครั้งที่ 63 ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ออกมาว่า อภิชาติพงศ์ สามารถคว้ารางวัลสูงสุด ‘ปาล์ม ดี ออร์’ (Palm d’or) หรือปาล์มทองคำ จากภาพยนตร์เรื่อง Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives หรือชื่อภาษาไทยว่า ลุงบุญมีกลับชาติมาเกิด ซึ่งเป็นเรื่องราวเชิงเหนือจริง นำเสนอการนั่งสมาธิ สะกดจิต และการระลึกชาติ หลังเคยคว้ารางวัลจากเวทีประกวดนี้มาแล้วกับรางวัลจูรี ไพร์ซ จากเรื่อง สัตว์ประหลาด


• ที่สวนสาธารณะไฮด์ปาร์ก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีการเปิดตัวพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกสำหรับ ประชาชนผูเ้ กษียณอายุ (Pensioner’s playground) โดยพืน้ ทีก่ ลางแจ้งแห่งนีจ้ ะมีอปุ กรณ์ออกกำลังกายไว้เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมาใช้ฟรี เพื่อเสริมสุขภาพร่างกายให้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพื้นที่สันทนาการประเภทนี้ได้รับความนิยมเป็น อย่างมากในประเทศจีน และอีกหลายๆ พื้นที่ในยุโรปด้วย - AFP

• หน่วยลาดตระเวนอนุรักษ์ป่าเมืองอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย อาศัยช้างเดินลาดตระเวนเพื่อความสะดวกในการทำงาน โดย การทำงานของหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่รัฐบาลท้องถิ่นตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าอย่าง ผิดกฎหมาย โดยทางการได้รวบรวมหน่วยลาดตระเวนกว่า 1,000 คน เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการพิทกั ษ์รกั ษาป่า ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงาน Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) (ลดการเกิดมลภาวะและการตัดไม้ทำลายป่า) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจะห์ผลักดันให้เป็นโครงการต้นแบบที่ยั่งยืนต่อไป - AFP

SPORT ‘อินเตอร์’ เฮลั่น! คว้าแฮตทริกสามสมัยซ้อน

อินเตอร์ มิลาน คว้าแชมป์อีกครั้งด้วยการยิงประตูของ ดิเอโก มิลิโต ดาวยิงอาร์เจนไตน์ ที่เหมารวมทำสองประตู รวด ทำให้เอาชนะบาเยิร์น มิวนิก ไปด้วยคะแนน 2-0 คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ประจำฤดูกาล 2009-2010 ในนัดชิงชนะเลิศที่สนามซานติอาโก เบอร์นาบิว กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นป้องกัน ไม่ให้เสียประตูได้จนจบ 90 นาที ด้วยชัยชนะ 2-0 คว้าแชมป์สามสมัยไปครองแบบนิ่มๆ

เรื่องของ Facebook ที่อาจไม่รู้มาก่อน

เชื่อว่านาทีนี้คงมี น้ อ ยคนที ่ จ ะไม่ รู ้ จ ั ก Facebook หลายคนใช้ เวลาอัพเดตสถานะของตัวเองทุกชั่วโมง หลายคนเข้า ร่วมกลุ่มต่างๆ ที่ชื่นชอบ และหลายคนใช้เวลาส่วน ใหญ่หมดไปกับการเล่นเกมใน Facebook แต่เรื่องราว ที่เรารวบรวมมานี้ คงมีน้อยคนที่จะรู้ • Facebook ถือกำเนิดได้ด้วยเงินจากผู้ลงทุนรายแรก คือ Peter Thiel หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal ที่ช่วยออก เงินสนับสนุนด้วยจำนวนเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตอนแรก Facebook เกือบจะต้องปิดตัวลงเนื่องจาก เพื่อนร่วมชั้นเรียนของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook ฟ้องร้องเขาว่าขโมยไอเดีย และเทคโนโลยี ในการสร้างเว็บไซต์ไป แต่ในทีส่ ดุ คำร้องนีก้ เ็ ป็นอันตกไป • ทุกวันนี้มีผู้ใช้งาน 400 ล้านคน ล็อกอินเข้าไปใน โปรไฟล์สว่ นตัวบน Facebook อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อเดือน และ 50% ของผู้ใช้งานเข้าไปเช็ก Facebook ทุกๆ วัน

• ถึงแม้ Facebook จะมีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐฯ แต่ผู้ใช้งาน 70% กลับอยู่นอกพื้นที่สหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบัน Facebook กำลังพัฒนาให้มีมากกว่า 70 ภาษา ในการ ใช้งาน ว่ากันว่า ครึ่งหนึ่งของประชากรเดนมาร์กล้วน แล้วแต่มีโปรไฟล์บน Facebook เป็นของตัวเอง • ปัจจุบัน Facebook ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 จากการจัดอันดับเว็บไซต์ยอดนิยม รองจาก Google ที่ ยังคงเป็นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 3 คือ Youtube โดย Twitter อยู่ในอันดับที่ 11 และ Myspace อยู่ อันดับที่ 19 • เดือนที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน Facebook เข้ามาใช้เวลาใน โปรไฟล์รวมทั้งหมด 8.3 พันล้านชั่วโมง แต่ละโปรไฟล์ มีเพื่อนเฉลี่ย 130 คน และมีการใช้งานแอพพลิเกชัน กว่า 550,000 แอพพลิเกชัน ส่วนเพจที่ได้รับความนิยม ที่สุดคือ ไมเคิล แจ็กสัน, โฮเมอร์ ซิมสัน, เพจของ Facebook, บารัก โอบามา และสตาร์บัคส์

ANIMAL

สุนขั นำร่องเจ๋งกว่าระบบ GPS

โชเฟอร์ แ ท็ ก ซี ่ โปแลนด์ตัดสินใจเลิก ใช้ ร ะบบดาวเที ย ม บอกพิ ก ั ด บนโลก (GPS) หลังพบว่า สุนัขพันธุ์ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์ หมาน้อย ตัวโปรด ทำหน้าทีไ่ ด้แจ๋วกว่า โดยคุณลุง แอนเดรจ ซิมคาโควี วัย 65 ปี ชาวเมืองล็อดซ์ เล่าว่า ได้เลีย้ งสุนขั เพศผูช้ อ่ื ‘โบโบ้’ ตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆ โดยมันติดสอยห้อยตามคุณลุงออกไป ตะลอนๆ รับส่งผู้โดยสารด้วยทุกวัน โดยตูบโบโบ้นั้นแสนรู้ เฉลียวฉลาด จดจำถนนหนทางตรอกซอย ตลอดจนเส้นทางลัด ได้แม่นยำเหลือเชื่อ พอได้ยินลูกค้าโทร.เรียกผ่านวิทยุสื่อสาร ซึง่ ต้องบอกชือ่ ชุมชน บ้านเลขที่ ถนน เขต ทีจ่ ะให้ไปรับ โบโบ้ ก็จะส่งสัญญาณบอกเส้นทางลัดได้ทันทีด้วยการเห่าบ๊อกๆ เตือน พร้อมกับยกเท้าขวาถ้าจะให้เลี้ยวขวา ชูเท้าซ้ายให้ เลีย้ วซ้าย เห่าและกระดิกหางให้แล่นตรงไป แล้วอย่างนีค้ ณ ุ ลุง จะเปลืองเงินติดตั้งระบบ GPS ไปทำไม จริงไหม?

“ไม่ ว่ า คนไทยจะใส่ เสื้ อ สี อ ะไรก็ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง สำคัญแล้ว เรามาตระหนัก ร่วมกันที่จะเดินหน้าต่อ ไปอย่างไร ทุกคนควรจะ มองไปข้ า งหน้ า และลื ม อดี ต ที่ ผ่ า นมา และให้ อ ภั ย กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทัง้ หมด” หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2553

GREEN PLEASE ไทยเร่งอนุรกั ษ์ 20 พันธุส์ ตั ว์ และ 10 พันธุพ ์ ชื

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2010 เป็น ‘ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ’ (International Year of Biodiversity) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ ของความหลากหลายทางชี ว ภาพและใส่ ใจที ่ จ ะร่ ว มกั น อนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะเสือโคร่งที่ปัจจุบันมีสถานภาพใกล้ สูญพันธ์ุเข้าไปทุกที เพราะมีหลงเหลืออยู่ในป่าธรรมชาติเพียงไม่กี่ร้อยตัวในจำนวน ไม่กี่พันตัวที่เหลืออยู่ทั่วโลก เช่นเดียวกับช้างเอเชียและสมเสร็จที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ เช่นกัน นอกจากนี้ พันธุพ์ ชื หายากต่างๆ ของไทยกว่า 10 ชนิดทีเ่ หลือ ได้แก่ ชายผ้าสีดา ฟ้ามุ่ยน้อย กุหลาบพันปี ค้อเชียงดาว กันภัยมหิดล เพชรหึง เหลืองจันทบูร รองเท้านารี และจันทน์ผา ก็อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ด้วยเช่นกัน เพราะเหตุนี้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตระหนักและช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ก่อนจะสูญพันธุ์ขึ้นมาจริงๆ

28 พฤษภาคม 2510 - ฟรานซิส ไชเชสเตอร์ นักเล่นเรือชาวอังกฤษวัย 65 ปี ประสบ ความสำเร็จในการแล่นเรือใบสองเสารอบ โลกคนเดี ย วจากท่ า เรื อ ที ่ เมื อ งพลี ม ั ธ ประเทศอังกฤษ ใช้เวลาอยูใ่ นทะเลทัง้ หมด 228 วัน โดยแวะพักทีซ่ ดิ นียเ์ พียงครัง้ เดียว 29 พฤษภาคม 2528 - เกิดโศกนาฏกรรม เฮย์เซล เมื่อแฟนฟุตบอลจำนวน 39 คน เสียชีวติ ระหว่างการจลาจลในนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ระหว่างทีม ลิเวอร์พูลกับทีมยูเวนตุส ที่สนามเฮย์เซล กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เหตุจาก แฟนฟุตบอลทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันจนส่ง ผลให้อัฒจันทร์พังลงมา 30 พฤษภาคม 2484 - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตด้วย โรคพระหทัยวาย ณ แคว้นอังกฤษ สหราชอาณาจักร 31 พฤษภาคม 2548 - นาตาลี เกลโบวา สาวงามจากแคนาดา คว้ามงกุฎนางงาม จักรวาลประจำปี 2005 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 1 มิถุนายน 2551 - องค์การอาหารแห่ง สหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ และ องค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ บริโภคนม 2 มิถุนายน 2496 - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระราชินนี าถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นพระราชพิธี ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกใน สหราชอาณาจักร 3 มิถนุ ายน 2379 - หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน ให้กำเนิดสิ่งพิมพ์ฉบับ แรกในประเทศไทยคือ หนังสือ บัญญัติ สิบประการ ซึง่ เป็นหนังสือสอนคริสตศาสนา มีทั้งหมด 8 หน้า

สามีอายุน้อยอันตราย ภรรยาอายุน้อยช่วยให้อายุยืน

Did You Know?

ผลวิจยั ล่าสุดจากสถาบันแม็กซ์ แพลงค์ ของเยอรมนี เผยว่า ผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงานกับเจ้าบ่าวอายุออ่ นกว่าตัวเอง 7-10 ปี มีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนผู้หญิงที่มีสามีอายุเท่ากันถึง 20% และถ้าสามีอ่อนกว่า 15 ปี โอกาสเสี่ยงจะพุ่ง สูงถึง 30% ในขณะที่ผู้ชายที่มีภรรยาอายุน้อยกว่าตัวเองเท่าไหร่ จะยิ่งอายุยืนขึ้นเท่านั้น เพราะภรรยาอายุน้อย จะช่วยปรนนิบัติสามีเป็นอย่างดี แต่สามีอายุน้อยอาจจะไม่เต็มใจดูแลภรรยาเมื่อแก่ตัวลง


‘เม อ ก

(T an ค

ใน เป จะ เม 1. 6.

ให ไม

ค ท

จา อ

ล ก

ได ส ก เร กน ท ค แล ‘B I Y


ปี 2006-2007 Lonely Planet จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นแชมป์ ‘สุดยอดเมืองท่องเทีย่ ว ในทวีปเอเชีย’ ด้วยคะแนนนำโด่ง 87 คะแนน ทิ้งห่างโตเกียว ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และฮานอย ของประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่เห็นฝุ่น ปี 2008 นิตยสาร Travel and Leisure เปิดรับการลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวในหัวข้อ ‘เมืองทีน่ า่ อยูท่ สี่ ดุ ในโลก’ ผลคือกรุงเทพฯ ของเราคว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่ 1 ส่วนเมืองท่องเทีย่ ว อย่างซิดนีย์ในประเทศออสเตรเลีย กรุงโรมในอิตาลี และมหานครนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกา กระเด็นไปอยู่ในอันดับที่ 4, 7 และ 8 ตามลำดับ ปี 2009 กรุงเทพมหานครครองอันดับ 1 เป็น ‘เมืองหลวงในกลุม่ เครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 ประเทศ (The Asian Network of Major Cities 21) ที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด’ และในปีเดียวกันนั้น นิตยสาร Travel and Leisure ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวโหวตกันอีกครั้งภายใต้หัวข้อ ‘เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด’ คราวนี้กรุงเทพฯ คว้าอันดับที่ 3 รองจากเมืองอุทยั ปุระในประเทศอินเดียที่ได้อนั ดับ 1 และเคปทาวน์ของประเทศแอฟริกาใต้ทมี่ าได้อนั ดับ 2 ต้นปี 2010 Lonely Planet เจ้าเก่า จัดอันดับให้กรุงเทพฯ ได้คะแนนที่ 2 ในหัวข้อ ‘เมืองที่คุ้มค่าแก่การท่องเที่ยว ในปี 2010 มากที่สุด’ โดยได้คะแนนเป็นรองประเทศไอซ์แลนด์เพียงประเทศเดียว ด้วยเหตุผลจากนักท่องเที่ยวที่พูด เป็นเสียงเดียวกันว่า ‘หากจะเที่ยวแบบ backpack โดยมี pocket money ไม่มากนัก กรุงเทพฯ คือแดนสวรรค์ที่คุณ จะสามารถอยู่ที่นั่นได้เป็นเดือนๆ โดยที่ยังยิ้มได้’ และในปี 2010 เช่นกัน เชื่อหรือไม่ว่าจากผลการสำรวจและตามหา เมืองทีม่ ี ‘ทิวทัศน์ทงี่ ดงามทีส่ ดุ ในโลก’ ของ Times Online จากอังกฤษนัน้ ประกาศอันดับอย่างเป็นทางการออกมาดังนี้ 1. นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา 2. ฮ่องกง, จีน 3. ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา 4. โตเกียว, ญี่ปุ่น 5. กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 6. ซิดนีย์, ออสเตรเลีย 7. แฟรงเฟิร์ต, เยอรมนี 8. สิงคโปร์ 9. กรุงเทพฯ, ไทย 10. โทรอนโต, แคนาดา อ่านอันดับด้านบนที่เรารวบรวมมาให้แล้ว เห็นด้วยไหมว่ากรุงเทพฯ ของเราก็เป็นเมืองที่ดังพอตัว หลายคนบอกว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่แปลก คือมักจะมีอะไรทำให้หงุดหงิดได้บ่อยๆ แต่ขณะเดียวกันก็มคี วามน่ารัก

ให้เห็นอยูเ่ รือ่ ยๆ ทีส่ ำคัญ เรายังได้ยนิ บ่อยๆ ว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองทีอ่ ยูน่ านก็ออกจะน่าเบื่อ แต่พอ ไม่อยู่ก็คิดถึงและอยากกลับมาหา กรุงเทพฯ ในช่วงสองเดือนกว่าๆ ทีผ่ า่ นมา มีเหตุการณ์ทสี่ ร้างความไม่สบายใจ ไม่เฉพาะแต่ คนกรุงเทพฯ เท่านัน้ หากแต่ยงั รวมถึงคนทัว่ ประเทศด้วย เพราะสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ส่งแรงกระเพือ่ ม ทางความรู้สึกต่อประชาชนคนไทยอีกไม่ใช่น้อย ถ้าเปรียบเป็นคน ช่วงสองเดือนกว่านั้นน่าจะเป็นช่วงที่คนคนนั้นหน้าดำคร่ำเครียด จากเหตุการณ์ชวนให้อกสั่นขวัญแขวน เป็นช่วงเวลาที่สภาพจิตใจย่ำแย่ และ อ่อนล้าอย่างถึงที่สุด แต่ด้วยพลังใจอันเปี่ยมล้นที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศทาง คนคนนั้นก็กลับ DID YOU KNOW ? ลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้ง และพร้อมจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า โดยไม่หัน กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลได้ซื้อกิจการต่อ กลับไปมองเรื่องร้ายๆ ที่เคยเกิดขึ้นอีกแล้ว จาก บริษทั วังเพชรบูรณ์ จำกัด เพือ่ ปรับปรุงครัง้ ใหญ่ แน่นอน ตลอดช่วงเวลาอันเหน็ดเหนื่อยดังกล่าว กรุงเทพฯ และเปลีย่ นชือ่ จาก ‘เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์’ เป็น ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองอันตรายในระดับสูงสุดใน โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดห้างในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 รวมระยะ สายตาของต่างประเทศ แต่วันนี้เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่าง เวลาที่เซ็นทรัลเวิลด์เปิดให้บริการเพียง 2 ปีกว่า กำลังคลี่คลาย ชีวิตของคนกรุงเทพฯ หลายชีวิต เซ็นทรัลเวิลด์ถอื เป็นช้อปปิง้ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ มีพน้ื ทีร่ วม เริม่ ก้าวเดิน คนกรุงเทพฯ หลายคนจึงพร้อมใจ 550,000 ตรม. มีห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาเดียวในประเทศไทย 2 ห้าง กันลงคะแนนโดยไม่ตอ้ งรอการจัดอันดับใดๆ คือเซน และอิเซตัน มีรา้ นค้ามากกว่า 500 ร้าน ร้านอาหารกว่า 50 ร้าน โรงภาพยนตร์ 21 โรง ศูนย์โบว์ลงิ โซนกิจกรรม และศูนย์การเรียนรู้ ทัง้ สิน้ ว่า กรุงเทพมหานครนีแ่ หละ... สำหรับเด็ก ซึง่ ถือได้วา่ เซ็นทรัลเวิลด์เป็นศูนย์การค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ คื อ เมื อ งที่ เ ราทุ ก คนรั ก ที่ สุ ด ในประเทศไทย ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย รองจาก และอยากบอกดั ง ๆ ว่ า SM City North EDSA ของประเทศฟิลิปปินส์ ‘ B ang ko k, และมีพื้นที่ขายมากเป็นอันดับ 3 ของโลก I Love You’


TIMELINE

เรื่อง : เอกพล บรรลือ

ประมวลเหตุการณ์สำคัญในการประท้วงของกลุม่ นปช. ตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 14 มีนาคม กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ที่มีมวลชน อีกครั้งในวันที่ 29 มีนาคม แต่ก็ไร้ข้อยุติเช่นกัน ผ่านฟ้าฯ เพื่อมารวมตัวกันที่เดียวคือที่แยก 4 พฤษภาคม แกนนำ นปช. ตอบรับวันเลือกตัง้ มากกว่า 150,000 คน ทยอยเดินทางมาจากจังหวัด ต่างๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ มาร่วมชุมนุมทีบ่ ริเวณสะพาน ผ่านฟ้าลีลาศ 17 มีนาคม กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเพื่อไป เทเลือดใส่บา้ นนายกรัฐมนตรี และทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งก่อน หน้านีแ้ กนนำ นปช. ประกาศระดมผูช้ มุ นุมให้มา บริจาคเลือดเพื่อรวบรวมให้ได้ครบ 1 ล้านซีซี 28 มีนาคม แกนนำ นปช. ที่ประกอบด้วย นาย วีระ มุสิกพงศ์ นาย จตุพร พรหมพันธุ์ และ นายแพทย์ เหวง โตจิราการ เข้าเจรจากับ รัฐบาลเป็นครัง้ แรก หลังจากทีม่ คี วามพยายามมา แล้วหลายครั้ง ซึ่งฝ่ายรัฐบาลประกอบด้วย นาย อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นาย กอร์ปศักดิ์ สภาวศุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ นาย ชำนิ ศักดิเศรษฐ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ โดยการเจรจาครั้งนี้จัดขึ้นที่สถาบันพระปกเกล้า ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ และ มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรทัศน์ชอ่ ง 11 รวมระยะเวลาในการเจรจาประมาณ 3 ชั่วโมง แต่ไม่สามารถหาข้อยุตไิ ด้ และต่อมามีการนัดเจรจา

ซึง่ หลังจากการเจรจาครัง้ ทีส่ อง แกนนำประกาศว่า การเจรจาครัง้ ต่อไปจะไม่เกิดขึน้ อีก และย้ำข้อเสนอ เดิมคือ รัฐบาลต้องยุบสภาภายใน 15 วัน 3 เมษายน กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนพลผ่านมาทาง บางนา ผ่านถนนสุขุมวิท โดยมีรถกระจายเสียง นำขบวนเพื่อมาปักหลักชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศชุมนุมครั้งใหญ่ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม โดยหวังจะปักหลักชุมนุมยืดเยือ้ เพื่อยื่นคำขาดให้รัฐบาลยุบสภาภายใน 15 วัน 8 เมษายน รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 เมษายน กลุม่ นปช. เข้าล้อมสถานีดาวเทียม ไทยคม ปทุมธานี เพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลเปิด PTV ซึ่งถูกสั่งปิดไปก่อนหน้านี้ 10 เมษายน รัฐบาลประกาศขอพื้นที่คืนที่แยก ผ่านฟ้าฯ โดยนำกองกำลังทหารและตำรวจเคลือ่ น กดดันผูช้ มุ นุม และเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนือ่ ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 25 คน และบาดเจ็บ 840 คน นับเป็นเหตุการณ์การปะทะครั้งร้ายแรงที่สุดใน รอบ 18 ปี 14 เมษายน กลุ่ม นปช. ประกาศสละพื้นที่

ราชประสงค์

แต่ให้นายกฯ กำหนดวันยุบสภาให้ชัดเจน

นปช. ทีโ่ รงแรมเอสซีพาร์ก แต่แกนนำทัง้ หมดสามารถ รอดพ้นจากการจับกุมของตำรวจได้ โดยมีกลุ่ม ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนมากดดันเจ้าหน้าที่ที่หน้า โรงแรม และรอรับตัวแกนนำ 22 เมษายน กลุ่มประชาชนเสื้อหลากสี นำโดย นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงษ์ ผู้ประสานงาน กลุม่ ประชาชนพิทกั ษ์ชาติ (ไม่แบ่งสี) และ พลเอก ปฐมพงษ์ เกสรสุข แกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสี พร้อมแนวร่วมกลุม่ Facebook ต้านการยุบสภากว่า 10,000 คน เดินทางร่วมชุมนุมครัง้ ใหญ่ทอ่ี นุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ และสีลม โดยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้เวลาในการชุมนุมประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อน ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นจึงแยกย้ายการชุมนุม ในขณะที่สีลม มีการยิง M79 เข้าใส่ผู้ชุมนุมเสื้อหลากสี ทำให้มี ผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บกว่า 70 ราย 3 พฤษภาคม นายกฯ อภิสิทธิ์ ประกาศแผน ปรองดองแห่งชาติ โดยกำหนดให้เลือกตั้ง 14 พฤศจิกายน ปีนี้

ยุตกิ ารชุมนุม แต่ตอ้ งให้ นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเข้ามอบตัว ข้อหาสั่งฆ่าประชาชนก่อน 12 พฤษภาคม นายกฯ อภิสิทธิ์ ยื่นคำขาด วันนี้ผู้ชุมนุมต้องยุติ ไม่เช่นนั้นจะใช้มาตรการ กดดัน 13 พฤษภาคม เริ่มมาตรการกดดัน โดยใช้ รถหุม้ เกราะปิดล้อมผูช้ มุ นุม ตัดน้ำ ไฟ สัญญาณ โทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. และมีเหตุการณ์ สำคัญ ‘เสธ.แดง’ - พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกซุ่มยิง 15 พฤษภาคม เกิดการปะทะอย่างต่อเนื่อง ตลอดทัง้ วันในพืน้ ทีบ่ อ่ นไก่ และสามเหลีย่ มดินแดง 16 พฤษภาคม ศอฉ. ขีดเส้นม็อบออกจาก ราชประสงค์กอ่ นบ่ายสาม พร้อมประกาศ 106 รายชือ่ เครือข่ายทักษิณ ห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน 17 พฤษภาคม เกิดความปั่นป่วนทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ทว่ั ประเทศ ทหารยังคงโอบล้อม ผู้ชุมนุม แกนนำ นปช. เรียกร้องให้ UN เข้ามา

3 เมษายน

10 เมษายน

16 เมษายน

22 เมษายน

16 เมษายน ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมสีแ่ กนนำ 11 พฤษภาคม แกนนำเสือ้ แดงประกาศจะยอม


EXCLUSIVE INTERVIEW

เรื่อง : เอกพล บรรลือ

เป็นตัวกลางในการเจรจา แต่ไม่เป็นผล 18 พฤษภาคม ยังคงเกิดการซุ่มยิงในหลาย พื้นที่ กลุ่ม นปช. กระจายตัวปิดถนนทั่วพื้นที่ กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม ศอฉ. ประกาศขอพื้นที่การ ชุมนุมคืน มีการปะทะกันหนักในช่วงเช้า เกิด เหตุการณ์เผา ปปส. หลังจากนั้นแกนนำแถลง ยุติการชุมนุมในเวลา 13.30 น. และทยอยเข้า มอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่ามกลาง ความไม่พอใจของผูช้ มุ นุมจำนวนมาก หลังจากนัน้ จึงเกิดเหตุจลาจลในกรุงเทพฯ จนทำให้รัฐบาล ต้องประกาศเคอร์ฟิวครั้งแรกในรอบ 18 ปี ห้ามออกจากเคหสถานตัง้ แต่เวลา 20.00-06.00 น. 20 พฤษภาคม เกิดความเสียหายมากมาย จากการเผาสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารมาลีนนท์ ธนาคารสาขาต่างๆ ในขณะที่กลุ่ม นปช. ที่ตกค้างอยู่ภายในวัด ปทุมวนารามวรมหาวิหาร ทยอยเดินทางกลับบ้าน จนหมด

23 พฤษภาคม

‘ขอความสุขของเรา จงคืนกลับมา ขอความสุข รอยยิ้ม ที่เคย ยึดถือ คืนน้ำใจที่แน่นหนัก คืนความรักที่จุนเจือ กลับมาเป็นเมืองไทย สงบดังเดิม’ เนือ้ เพลงทีเ่ ห็นอยูน่ เ้ี ป็นส่วนหนึง่ ของเพลง ‘ขอความสุขคืนกลับมา’ ที่แต่งขึ้นโดย นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงแถวหน้าของเมืองไทย แม้เพลงนี้จะแต่งขึ้นโดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมง และถ้อยคำ ในเพลงก็สื่อสารด้วยคำพูดง่ายๆ ที่ตรงไปตรงมา แต่คงไม่ง่ายเลยที่จะ ทำให้คนไทยทุกคนได้ฟงั ด้วยความตัง้ ใจ ไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะทำให้สงั คมทีเ่ ต็ม ไปด้วยความคิดที่แตกต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้ง และไม่ง่าย เลยที่จะวาดภาพของประเทศไทยในอนาคตให้สวยงามอีกครั้ง แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ อย่างน้อยภาพทีเ่ ราเห็นในวันทีเ่ ราได้พดู คุยกับ นิตพ ิ งษ์ ห่อนาค ซึง่ เต็ม ไปด้วยศิลปินและนักแสดงนับร้อยชีวติ จากทุกสังกัด มาร่วมกันเปล่งเสียง ร้องเพลงนีพ้ ร้อมกับรอยยิม้ ก็นา่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ที จ่ี ะทำให้เรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ย นี้เป็นจริงได้ และอย่างน้อยถ้อยคำต่อไปนี้น่าจะทำให้คนไทยได้มองเห็น อะไรชัดขึ้น หลังจากที่ฝุ่นควันแห่งความขัดแย้งจางลง ตอนที่แต่งเพลงนี้ แต่งขึ้นมาด้วยความรู้สึกแบบไหน ไม่ใช่ความรู้สึกเศร้าใจแน่ๆ เพราะมันผ่านพ้นไปแล้ว แต่ทำด้วย ความรูส้ กึ ทีอ่ ยากจะบอกทุกคนว่า ‘เอ้า ลุกๆๆๆ ลุกขึน้ มา มาเร็วๆ มาช่วย กันกวาดเร็ว มาช่วยกันกวาดถนน มาช่วยกันกวาดอารมณ์ที่ตกๆ หล่นๆ ให้สะอาด’ พอสะอาดแล้วจิตใจก็จะดีขน้ึ ให้ทกุ คนได้ทำความสะอาดจิตใจ ของตัวเอง ก่อนที่จะกลายเป็นเพลงนี้ รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ไหนที่กระทบใจที่สุด ประมาณอยูแ่ ล้วเหมือนกันว่าอาจจะมีเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ยชอบมาพากล อยู่แล้ว คิดอยู่แล้วว่ามันคงจะต้องเกิดเรื่องอะไรบ้างนั่นแหละ เตรียมใจ ไว้อยูแ่ ล้วว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่าง เหมือนพนักงาน กทม. ทีเ่ ตรียมใจ ไว้ว่า เดี๋ยวเหตุการณ์จบฉันก็ต้องเข้ามากวาด ไม่ว่าใครจะผิดใครจะถูก ไม่รู้ ปล่อยให้ครรลองมันตัดสินกันไป แต่เรามีหน้าทีเ่ ก็บกวาด ไม่ได้มหี น้าที่ ตัดสินอะไร เราก็เก็บกวาดอารมณ์ ความรูส้ กึ ทีห่ ลงเหลือจากเหตุการณ์ คิดว่ามันสำคัญอย่างไร ที่คนคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อประเทศ ทุกคนทำได้นะ จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง อย่างเช่นมีคนออกไป เก็บกวาดกรุงเทพฯ ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่างของผมก็เก็บกวาด เหมือนกัน เก็บกวาดอารมณ์ เราเป็นคนทำงานบันเทิง มีหน้าทีป่ ลอบประโลม ให้ความสุขกับสังคม เมื่อถึงเวลาที่สังคมขวัญเสียแบบนี้ มันก็ต้องเป็น หน้าที่ของเรา เราทำอะไรได้เราก็ทำ ผมก็แต่งเพลง นักร้องก็ร้องเพลง มาทำยังไงก็ได้ที่จะให้สังคมมีความสุขเพิ่มขึ้น ให้เขามีกำลังใจมากขึ้น คาดหวังอย่างไรกับเพลงที่แต่งขึ้นมา อยากให้คนฟังรู้สึกอย่างไร ในฐานะของคนทำงานไม่ได้คาดหวังอะไรเลย แค่อยากให้คนไทย โดยส่วนรวมได้เห็นว่า มันก็มคี นทีค่ ณ ุ รัก คือคนในวงการบันเทิงเขากำลัง ให้กำลังใจ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะให้กำลังใจกัน ได้ทำให้เกิดภาพของการร่วมแรงร่วมใจกันที่น่าจะทำให้เขาผ่อนคลาย ขึ้นเรื่อยๆ

ในฐานะที่คุณเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง พอมองย้อนกลับไปในวันนั้น รู้สึก เสียดายไหมที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในวันนี้ ได้คะแนนเกือบ 3 แสน นี่คือไม่เสียดายเลย รู้สึกดีมาก และพอ เห็นสถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้ กลับรู้สึกโล่งอกด้วยซ้ำไปที่ไม่ต้อง เข้าไปแบก ไม่อย่างนั้นคงหนักมาก เพราะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง ทีไ่ ม่เป็นสากล ไม่พดู ไม่จากันอย่างสากล เป็นวิธที เ่ี ล่นไม่เป็น ถ้าได้เข้าไป ทำงาน ผมก็คงไปไม่เป็นเหมือนกัน ถ้าตอนนัน้ ได้เป็นนักการเมือง กับตอนนีท้ เี่ ป็นนักแต่งเพลง โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าบทบาทไหนน่าจะช่วยเหลือสังคมได้ดีกว่ากัน มันก็ทำได้เท่าที่จะทำได้ทุกอย่าง มันอาจจะเปลี่ยนชุดนิดหนึ่ง แต่ยงั ไงก็เป็นตัวเรา ถึงเราแต่งเพลง แต่เราก็สามารถสือ่ สารความคิดทาง การเมืองออกไปได้ อยากจะให้บ้านเมืองเป็นยังไงก็ออกมาจากความคิด เดียวกัน หรือถึงแม้จะเป็นนักการเมือง ก็ยังคงต้องใช้ความคิดแบบนี้อยู่ แล้วก็คงแอบแต่งเพลงได้ ไม่มีใครห้าม คือคงไม่ได้รบกวนอะไรกัน แต่ พอมาถึงวันนีแ้ ล้ว ถ้าใครมาถามว่าจะลงเล่นการเมืองอีกไหม ตอนนีบ้ อก ได้เลยว่านึกไม่ออก ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนีก้ ไ็ ม่รเู้ หมือนกันว่าจะเข้าไป ทำประโยชน์อะไรได้ สู้เป็นนักแต่งเพลงอย่างนี้ดีกว่า ถ้าให้มองไปข้างหน้า อยากจะเห็นการเมืองไทยเป็นอย่างไร อยากเห็นการเมืองของเราพัฒนาไปจนถึงการยอมรับในสิ่งที่ แตกต่าง คือถ้าจะแตกต่างก็ต้องเป็นเหมือนประเทศอเมริกา ที่เวลาเขา เจอหน้ากันแล้วอยากจะคุยกันยาวๆ เขาจะถามกันก่อนเลยว่าคุณเป็น เดโมแครต หรือรีพบั ลิกนั ถ้าคุณเป็นพรรคเดียวกันก็คยุ กันได้ยาว ถ้าเป็น คนละพรรคกันก็คยุ กันเรือ่ งดินฟ้าอากาศไป คือรูๆ้ อยูแ่ ล้วว่าความคิดเห็น ทางการเมืองต่างกัน ก็ไม่คยุ กันเรือ่ งการเมืองดีกว่า เพราะยังไงก็ไม่มปี ระโยชน์ ที่จะคุยกัน ก็ดำเนินชีวิตต่อไป เพราะเขามีความเชื่อไม่เหมือนกัน มีกัน คนละระบบความคิด เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ถึงเวลาก็ไปเลือกตั้ง ถ้าพรรคฝั่งไหนได้เป็นรัฐบาลก็ถือว่า 4 ปีนั้น สหรัฐฯ เป็นพรรคที่ชนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บ ใครชนะ อีกฝ่ายก็ต้องยอม คืออยากให้บ้านเราเป็น แบบนัน้ ได้แล้ว ตอนนีเ้ ราถึงจุดทีต่ อ้ งบอกว่า อย่าพยายามเอาน้ำกับน้ำมัน มาปนกันเลย เราต้องแยกกัน และให้มีประโยชน์ ใครเป็นน้ำก็เป็นน้ำ ใครเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำมันไป ถึงเวลาก็ใช้ประโยชน์ให้ถูก เวลานี้ต้องการ พลังงานก็เอาน้ำมันไปใช้ เวลานี้ต้องการความเย็นเราก็เอาน้ำไปใช้ ก็มี ประโยชน์ทั้งคู่น่ะ คิดว่าความสุขที่แท้จริงของคนไทยจะกลับคืนมาได้อย่างไร ต้องช่วยกันก่อนไง จะทำคนเดียว หรือทำแค่คนกลุ่มเดียวไม่ได้ ทัง้ หมดทัง้ มวลคือต้องเมตตากัน ให้อภัยกัน ถ้าไม่มเี มตตา และยังขบเขีย้ ว เคี้ยวฟันกันอยู่ ก็คงยากหน่อย คิดว่าคนไทยจะเรียนรู้อะไรร่วมกันได้บ้างจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ได้เรียนรูว้ า่ ถ้าทำแบบนี้ แล้วผลมันก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าไม่เมตตากัน มันก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะมีแต่ความโกรธแค้น แต่ความโกรธแค้น ไม่เคยเป็น เรื่องดีแน่นอน คนไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรในตอนนี้ ตอนนี้ฝากว่าอย่ามีบทบาทอะไรจะดีที่สุด คือหมายความว่าทำ ตามหน้าทีข่ องตัวเองก็พอแล้ว คุณมีหน้าทีท่ ำอะไรก็ทำอย่างนัน้ มีหน้าที่ แต่งเพลงก็แต่งเพลงไป เป็นนักมวยก็ชกมวยไป ทำหน้าที่ตามปกติ โดย ไม่ตอ้ งมีบทบาทอะไรทีแ่ หลมขึน้ มา ตอนนีเ้ ราไม่ได้ตอ้ งการบทบาททีแ่ หลม ขึน้ มา หรือรุนแรง หรือเคลือ่ นไหว ตอนนีต้ อ้ งการความสงบ ไม่ได้ตอ้ งการ ความเคลื่อนไหว

BIG CLEANING DAY

ภายหลั ง จากที ่ เหตุ ก ารณ์ ส งบลง รอยยิ้มของคนกรุงเทพฯ เริ่มมีให้เห็นอีกครั้ง รวมถึง น้ำใจของคนกรุงเทพฯ ด้วย เพราะวันที่ 23 พฤษภาคม กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการ ‘บิ๊กคลีนนิงเดย์’ ด้วยความเชื่อ ที่ว่า ‘รวมกันเราทำได้’ (Together We Can) เพื่อทำความสะอาด กรุงเทพฯ บริเวณถนนสีลม แยกบ่อนไก่ ถนนราชดำริ แยกราชประสงค์ ถนนพระราม 4 โดยมีประชาชนทุกภาคส่วนทั้งจากกลุ่มอาสาสมัคร ต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กทม. ร่วมกันทำความสะอาดกรุงเทพฯ ครัง้ ใหญ่นก้ี ว่า 2,000 คน ซึง่ จากเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพฯ ครัง้ นี้ ทำให้เกิดกลุม่ อาสาสมัครต่างๆ มากมายในสังคมออนไลน์ Facebook ทีอ่ าสาฟืน้ ฟูกรุงเทพฯ และพากันเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day อย่างคับคัง่ ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการแสดง พลังจิตอาสาของคนกรุงเทพฯ


VOICES FROM BKK

นีค่ อื ตัวแทนของคนกรุงเทพฯ จากหลายภาคส่วน ทัง้ นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ และนักข่าว ทีจ่ ะมาบอกเล่าถึงความรูส้ กึ ทีพ่ วกเขามีตอ่ ‘กรุงเทพฯ’ เมืองหลวงของเรา รวมไปถึงทัศนคติดๆี ทีพ่ วกเขาได้ ถ่ายทอดออกมา เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยกอบกู้กำลังใจของชาวกรุงเทพฯ ที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา

คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อจลาจลใน พื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ผู ้ จ ั ด การฝ่ า ยการตลาด ผมรู้สึกสะเทือนใจมากครับ ผลกระทบอะไรก็ไม่สำคัญเท่า ต่างประเทศ บริษัท ความสูญเสียทางจิตใจของผู้คน และการสูญเสียความน่ารักของ แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ สังคมไทยทีเ่ คยอยูร่ ว่ มกับคนทีช่ อบต่าง เห็นต่าง คิดต่าง อย่างเรือ่ ง จำกัด และผู้เขียนหนังสือ เชื้อชาติศาสนาได้อย่างกลมเกลียวมาช้านาน เรามีคนจีนปลูกบ้าน ‘ธนาคารความสุข’ ติดกับคนแขก คนแขกแต่งงานกับคนจีน มีบา้ นหลายบ้านทีห่ ง้ิ พระ มีทั้งพระพุทธรูป ไม้กางเขน พระพรหม และพระพิฆเนศวร จากเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะท้อนให้คุณเห็นถึงปัญหาอะไรบ้างที่ นอกเหนือจากประเด็นทางการเมือง มันสะท้อนว่า คนไทยยังขาดความอดกลัน้ ในการอยูร่ ว่ มกัน ในระบอบประชาธิปไตย เรายังขาดสติ ปัญญา และเมตตาธรรม เรายังเลือกทีจ่ ะใช้กำลังความรุนแรงมากกว่าสันติวธิ ี เรามองการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าจะวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ เราอ้างเรื่องสิทธิ หน้าที่ แต่ลมื ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง เวลามีปญ ั หาเรามักจะโยน ความผิดให้คนคนเดียว เช่น คุณทักษิณ หรือนายกฯ แต่ลืมไปว่า แทบทุกคนก็มสี ว่ นร่วมในการสร้างความเหลือ่ มล้ำในสังคม สร้างความ แบ่งแยก และเพาะเมล็ดพันธุ์ของความเกลียดชัง บทเรียนที่คุณได้รับจากเหตุการณ์นี้คืออะไร รวมถึงจะนำบทเรียนที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาชีวิตของ ตนเองได้อย่างไร คำกล่าวที่ว่า ‘สิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิต ก็คือความไม่แน่นอน’ ยังเป็นคำที่เชื่อได้เสมอ ฉะนั้น เราจึงควรมีชวี ติ ด้วยความไม่ประมาทอยูท่ กุ ลมหายใจ เพราะจากนีไ้ ม่มใี ครรูว้ า่ อะไรจะเกิดขึน้ อีกเมือ่ ไหร่ อย่างไรก็ดี ความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วถือเป็นอดีตที่ไม่ควรปล่อยให้เป็นอุปสรรคต่อการก้าวต่อไป อยากให้เราแยกแยะ มีเมตตากรุณาต่อผูช้ มุ นุมทีต่ ง้ั ใจเดินทางมาเพือ่ เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ไม่ได้ทำลายทรัพย์สิน วางเพลิงหรือใช้อาวุธ แยกเขาออกมาจากกลุ่มที่ทำตัวเป็นโจร อย่ามองว่า ผู้ชุมนุมทุกคนเลวหมด เพราะมันก็เป็นการแบ่งเขาแบ่งเรา แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปัญหาก็จะไม่จบสิ้น ในอนาคต คุณอยากเห็นกรุงเทพฯ ของเราเป็นอย่างไร ผมอยากเห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองทีโ่ อบอ้อมอารี เป็นต้นแบบของความเจริญทางจิตใจ ศาสนา วัฒนธรรม มากกว่าวัตถุ และอยากเห็นกรุงเทพฯ ลดบทบาทความสำคัญทางเศรษฐกิจลง แต่ส่งต่อ บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจสังคมไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสและความเท่าเทียมกัน ไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น ลดช่องว่างระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัดลง ในฐานะของคนทำงานในภาคธุรกิจ ถ้าให้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูกรุงเทพฯ คุณอยากจัดให้มี กิจกรรมหรือมีการแสดงออกแบบใด ถ้าจะฟืน้ ฟูเมืองให้นา่ อยู่ เราน่าจะมีการจัดประกวดการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของกรุงเทพฯ ให้แต่ละ เขตออกแบบสร้างแลนมาร์กในพืน้ ทีข่ องตัวเอง ซึง่ อาจจะเป็นสวนสาธารณะ โรงละครกลางแจ้ง มิวเซียม ห้องสมุด ลานอเนกประสงค์ ฯลฯ ให้กลมกลืนกับจุดเด่นของเขตตัวเอง ผมว่าเมืองไทยมีนกั ภูมสิ ถาปัตย์เก่งๆ เยอะทีน่ า่ จะอยากแสดงฝีมอื ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ ในอีกด้านก็ควรมีกจิ กรรมอะไรสักอย่างทีใ่ ห้คนจาก ต่างวัย ต่างฐานะ ในแต่ละชุมชน มามีส่วนร่วมทำประโยชน์ร่วมกัน ผมว่าเราต้องสร้างบรรยากาศ ของการอยู่ร่วมกันของทั้งคนรวย คนชั้นกลาง และคนจนที่เอื้อเฟื้อต่อกัน และเอาความสุขเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอานักการเมืองหรือเงินเป็นตัวตั้ง

พิทยากร ลีลาภัทร์

โดยส่วนตัวของคุณ คิดว่าหลักธรรมะข้อใด หรือหลักคิดใดที่จะสามารถเยียวยาจิตใจของประชาชน หลังจากต้องพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ผมอยากให้เรามองว่าคนไทยทุกคนมีกรรมเก่าร่วมกันมา เราถึงต้องมาอยูร่ ว่ มกันในโอกาสอัน แสนจะไม่น่าจดจำนี้ และรับทุกขเวทนากันไปตามส่วน ฉะนั้น อย่าเอาแต่กล่าวโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะความเกลียดชังไม่ชว่ ยให้สงั คมดีขน้ึ แต่ให้สร้างกรรมใหม่รว่ มกันทีด่ กี ว่าเดิม ทีส่ ำคัญ พระพุทธเจ้า สอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่อดีตที่ล่วงไปแล้ว เคยมีคำขวัญสมัยเด็กๆ ที่บอกว่า ‘เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก’ ผมยังเชื่อว่า สติ และเมตตา เป็นธรรมที่เหมาะกับสังคมไทยชั่วโมงนี้จริงๆ ครับ

พชร ปัญญายงค์

คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อจลาจลใน พื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ รู้สึกเจ็บที่หัวใจ เพราะไม่คิดว่าในชีวิตจะได้เห็นอีกเหมือน ปี 35 ซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของการเกิดความสูญเสียของ ชีวติ คนไทยด้วยกัน ถึงแม้วา่ ต้นตอของปัญหาจะแตกต่างกัน ซึง่ มัน ก็สง่ ผลกระทบถึงภาพรวมของธุรกิจโดยรวมด้วยเช่นกัน ลูกน้องผม กว่าร้อยชีวิตก็ขวัญฝ่อกันไป จากเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะท้อนให้คุณเห็นถึงอะไรบ้าง หลักทุนนิยมแบบสุดโต่งที่ยังไม่ล่มสลายหมดจริง การแก้ ปัญหาที่ต้องสื่อถึงรากหญ้ายังทำได้ไม่ดีพอ อย่างในฐานะสื่อของ มันนี ชาแนล ผมได้พูดคุยกับผู้ร่วมชุมนุม หลายๆ ท่านได้ให้ เหตุผลทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับเหตุผลทีแ่ กนนำได้มาประกาศไว้ อย่างเช่น ถ้ายุบสภาแล้วจะทำให้ราคาข้าวดี ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มเี หตุผลสนับสนุนเลย ซึ่งรากหญ้าเหล่านี้ควรได้รับการแก้ปัญหาที่ดีกว่าในการให้ความรู้ ว่าปัญหาทีก่ ระทบของแต่ละท่านคืออะไร และมันสามารถช่วยได้ ด้วยวิธอี น่ื ทีไ่ ม่ใช่การมาชุมนุมแบบนี้แล้วทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างคนไทยด้วยกัน คิดว่าบทเรียนที่คุณได้รับจากเหตุการณ์นี้คืออะไร ได้บทเรียนเยอะมาก อย่างเช่นความยืดเยือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ปัญหาระหว่างสี การแก้ปญ ั หาทีไ่ ม่เร็วพอ การตัดสินใจของรัฐบาลตลอด 4 ปี 4 ชุดที่ผ่านมา ไม่มีชุดไหนที่กล้าตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดจริง เนื่องจากการไม่แน่ใจเสถียรภาพของตัวเอง อย่างน้อยการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและความถูกต้องย่อม ดีที่สุดถ้าเกิดทำได้ ถ้าให้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูกรุงเทพฯ คุณอยากจัดให้มีกิจกรรมหรือมีการแสดงออกแบบใด ก็คงเป็นในส่วนของเป็นด้านท่องเที่ยว ที่ต้องสนับสนุนว่าเรายังเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่นะ การชุมนุมที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับอังกฤษสมัยก่อนที่ไฮด์ปาร์ก แต่เพียงแค่กลยุทธ์และพื้นที่การชุมนุมที่ ผิดแปลกไป จริงๆ แล้วเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมและพร้อมให้บริการ ต้องสื่อให้ถึงภายนอกให้มาก ที่สุด ในด้านรากหญ้า ควรมีนโยบายต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นของนโยบายของรัฐบาลชุดไหน ถ้ามันดี ก็ต้องต่อเนื่องไป เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค แม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อไป ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามันไมได้หายไป ไหน นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร หรือการรับจำนำ ก็สามารถทำควบคู่กันได้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด อย่ามาปรับเปลี่ยนให้มันยืดเยื้อ ซึ่งมันไมได้เกิดผลดีกับเกษตรกร Vice President of Toyota Bangkok Group และ ผูป้ ระกาศข่าวทาง Money Channel

BANGKOK FROM PAST TO PRESENT

เรื่อง : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม, ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

ประมวลพืน้ ทีส่ ำคัญในกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองครัง้ ประวัตศิ าสตร์ ให้คณ ุ ได้ยอ้ นอดีตไปหาความเป็นมา รวมทัง้ ย้อนความทรงจำกลับไป ณ สถานทีแ่ ห่งนัน้ ร่วมกันอีกครัง้ เพราะกับบางสถานที่ที่หยิบยกมาต้องยอมรับว่า... ในวันนี้เราไม่อาจหาดูได้อีกแล้ว

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ

สะพาน ผ่ า นฟ้ า ลี ล าศนั บ เป็นหนึง่ ในสถานที่ สำคัญในประวัติศาสตร์การเปลี่ยน ผ่านทางการเมือง ของไทย เนื่องจากเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในการชุมนุมก่อนจะยุบและย้ายไปที่สี่แยกราชประสงค์ โดยทีม่ าของ ‘ผ่านฟ้าลีลาศ’ ชือ่ สะพาน ที่ไพเราะที่สุด มีดังต่อไปนี้... หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้เสด็จฯ กลับจากเสด็จประพาสยุโรป ก็ได้มี พระราชดำริ ท ี ่ จ ะปรั บ ปรุ ง ระบบคมนาคมของ กรุงเทพมหานครให้เจริญรุดหน้าและสวยงาม เหมือนดั่งที่ยุโรป จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนน ราชดำเนินขึน้ ใน พ.ศ. 2442 เป็นถนนแบบตะวันตก ทีท่ ง้ั กว้างใหญ่และงดงาม ประกอบด้วยถนน 3 สาย

ได้แก่ ถนนราชดำเนินใน - ตัง้ แต่ถนนหน้าพระลาน เลียบสนามหลวงด้านทิศตะวันออก ขึน้ ไปทางทิศ เหนือจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง - มีระยะทางตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ไปทางทิศตะวันออก ผ่านสีแ่ ยกคอกวัว อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย และป้อมมหากาฬ สิน้ สุดทีส่ ะพาน ผ่านฟ้าลีลาศ และถนนราชดำเนินนอก มีระยะทาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนวิสทุ ธิกษัตริย์ (สีแ่ ยก จ.ป.ร.) เข้าสู่สี่แยกมัฆวานรังสรรค์ตัดกับถนนพิษณุโลก (สี่แยกสวนมิสกวัน) และมุ่งไปทางทิศเดิมจนถึง ถนนศรีอยุธยา (สีแ่ ยกหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า) ซึ่งตรงจุดที่ถนนราชดำเนินกลางเชื่อมกับถนน ราชดำเนินนอกนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงสะพานโครงเหล็ก ที่มีอยู่เดิมให้เป็นสะพานพื้นคอนกรีตกว้างใหญ่ มี ร าวสะพานเป็ น เหล็ ก ดั ด ลวดลายสวยงาม คล้ายกับสะพานมัฆวานรังสรรค์ และสะพาน ผ่านพิภพลีลา ทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างไปก่อนหน้า

โดยเมื่อสะพานแห่งนี้สร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จฯ ไปทรงประกอบ พิ ธ ี เ ปิ ด สะพานและพระราชทานนามให้ ว ่ า ‘สะพานผ่านฟ้าลีลาศ’ ที่ปลายสะพานทั้งสองฝั่ง มีเสาหินอ่อนประดับด้วยเครือ่ งสำริดเป็นรูปเรือสีดำ และมีลวดลายสลักทีเ่ สาหินอ่อนกับเชิงลาดสะพาน อย่างงดงามมาก

แยกราชประสงค์

ความ สำคั ญ ของแยก ราชประสงค์ นอกจากจะเป็ น แหล่ ง รวมศู น ย์ การค้าที่ถือว่าเป็น หน้าเป็นตาให้กับกรุงเทพฯ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มากมายที่เรารู้จักกันดี เช่นคำขวัญที่กล่าวไว้ว่า ‘บูชามหาพรหม ชืน่ ชมวังสมเด็จย่า ศูนย์การค้า มากมี ลุมพินีสวนสาธารณะ ศิลปะมวยไทย รถไฟหัวลำโพง เชือ่ มโยงรถไฟฟ้า สถานศึกษา

เลือ่ งชือ่ นามระบือจุฬาลงกรณ์’ แยกราชประสงค์ ยังเป็นจุดตัดของถนนเพลินจิตกับถนนราชดำริ ซึง่ มีสถานทีส่ ำคัญทางราชการตัง้ อยูส่ ามแห่ง คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง บริษทั ทีโอที นอกจากนีย้ งั มีโรงพยาบาลใหญ่ๆ รายรอบแยกนี้ คือ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และเมือ่ ถึงวันสิน้ ปี ชาวกรุงเทพฯ ก็จะออกมานับ ถอยหลังเข้าสูป่ ใี หม่กนั ทีล่ านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ กันอย่างคับคัง่ จนในช่วงหลังจึงต้องมีการปิดถนน ในคืนพิเศษเพือ่ รองรับผูค้ นจำนวนมาก แต่ปจั จุบนั แยกราชประสงค์ได้ถูกจารึกให้เป็นสี่แยกของการ ชุมนุมทางการเมืองไปแล้ว หลังจากทีถ่ กู ผูกขาดโดย ถนนราชดำเนินมาหลายสิบปี ทัง้ นี้ แยกราชประสงค์ นั้นเป็นที่ดินทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ มีทม่ี า จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนราชดำริขน้ึ ใน พ.ศ. 2445 ซึง่ แต่เดิมนัน้ เป็นคลองสายยาวทีป่ ระชาชน สามารถสัญจรไปมาได้ พร้อมกันนี้จึงได้ทรง


ในอนาคต คุณอยากเห็นกรุงเทพฯ ของเราเป็นอย่างไร กลับมาเป็นเหมือนเดิมและดียิ่งขึ้นให้เร็วที่สุดครับ ซึ่งจริงๆ มันก็เป็นการสังคายนาในหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นการเริ่มใหม่ ที่เรามาช่วยกันครับ เราทำได้ครับ ให้ดีกว่า รัดกุมกว่า และมีความปลอดภัยสูงกว่าเดิม คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อจลาจลใน พื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ พิธีกรและนักเขียน ถ้าความรูส้ กึ โดยตรง ก็คงเป็นเรือ่ งของการใช้ชวี ติ ในกรุงเทพฯ เส้นทางการจรจรที่ถูกปิด งานบางงานที่ต้องทำให้ ก็มีการยกเลิก ไปก่อน แน่นอนว่าทุกคนย่อมเสียใจ และมันเป็นการสูญเสียทีไ่ ม่เคย เห็นเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ของเรามาก่อน ภาพที่ทุกคนเห็นมันเป็น ภาพซึ่งเราไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้น พอเราเห็นเราก็รู้สึกหดหู่ใจมาก ที่กรุงเทพฯ ของเรามันโดนทำลายไป ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นกับบ้านเมือง ของเรา จากเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะท้อนให้คุณเห็นถึงอะไรบ้าง เราว่าเราคงต้องใจเย็นๆ และใช้สติกับการแก้ไขปัญหา และการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น ซึ่งธรรมะควรจะเข้ามาฟื้นฟูในจิตใจ คนเรามาขึน้ ถ้าเรามีธรรมะในใจ ปัญหาต่างๆ ก็คงไม่ลกุ ลามใหญ่โต ซึ่งพอคนมีธรรมะในใจจะทำให้มีความใจเย็นมากขึ้น คิดด้วยสติ มากขึ้น เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น ปล่อยวาง เลิกยึดติดกันมากขึ้น มันก็ช่วยได้ในทุกๆ เรื่องของสังคม ไม่เพียงแต่เรื่องความขัดแย้งที่จะพาไปเกิดปัญหาบ้านเมืองใหญ่โตขึ้นได้ค่ะ คิดว่าบทเรียนที่คุณได้รับจากเหตุการณ์นี้คืออะไร เรารู้สึกว่าเราจะต้องมองไปข้างหน้า ต่อจากนี้เราจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นมากกว่า อะไรที่เราพอ จะช่วยประเทศหรือกรุงเทพฯ ได้ตามกำลังและศักยภาพของเรา เพราะคนเราจะไม่รู้สึกอะไรตราบใด ทีเ่ รายังไม่สญ ู เสีย ตราบใดทีเ่ ราไม่ได้เกิดความสูญเสียหรือไม่มอี ะไรหายไป เราอาจจะไม่ฉกุ คิดขึน้ เลยว่า ถึงเวลาแล้วที่เราควรคิดแล้วว่าเราสามารถทำอะไรกลับคืนให้กรุงเทพฯ หรือประเทศได้บ้าง คือทุกคน มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป มีภาระตามหน้าที่รับผิดชอบ ตามหน้าที่การงานหรือความถนัดของตน ก็อยากให้ทำกันให้เต็มที่ค่ะ ถ้าให้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูกรุงเทพฯ คุณอยากจัดให้มีกิจกรรมหรือมีการแสดงออกแบบใด ตอนนี้คนกรุงเทพฯ ขวัญและกำลังใจหายไป เพราะมันอยู่กันอย่างหวาดผวาตลอดช่วง เวลานั้น ซึ่งมันต้องทำหลายๆ ส่วนควบคู่กันไป ความปลอดภัยแน่นอนที่ทุกคนต้องการมี เจ้าหน้าที่ที่ ดูแลความปลอดภัยก็มีความเข้มแข็งกันมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ในส่วน คนที่ได้รับความเสียหายสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยเยียวยาก็คงต้องทำ อะไร ที่ช่วยในเรื่องการเงินการทองให้เขาก็ควรช่วย เช่น การยืดระยะการชำระหนี้ หรืออะไรก็ว่ากันไป ซึ่ง มันคือต้องออกมาทุกคน อย่างเราถ้าออกมาให้กำลังใจกันได้ก็คงต้องทำในทุกภาคส่วน หรือเปิดทีวี แล้วคนมีความสุข มีขวัญมีกำลังใจมากขึ้น ไม่ทิ้งกัน คือในแง่ของกำลังใจ สำคัญมากๆ ที่ต้องฟื้นฟู อย่างเร่งด่วน ส่วนในเรือ่ งตึกรามบ้านช่องเนีย่ ในส่วนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็จะจัดการอยูต่ ามความ ถนัดทีจ่ ะทำ หรืออย่างมีงานช้อปช่วยชาติหรือมีงานอะไรทีจ่ ดั งานฟืน้ ฟูประเทศ กระตุน้ เศรษฐกิจ ต้องการ ให้เราช่วยประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆ อย่างเต็มกำลัง เต็มที่ ในอนาคต คุณอยากเห็นกรุงเทพฯ ของเราเป็นอย่างไร อยากให้กรุงเทพกลับมาเป็นเมืองฟ้าอมรอีกครัง้ หนึง่ ให้กรุงเทพฯ กลับมาเป็นเมืองทีม่ ชี วี ติ ชีวา กรุงเทพฯ มีชีวิตไม่มีวันหลับไม่ว่าจะกี่โมงยามก็ตาม มีสีสันตลอดเวลา เราหาทุกอย่างได้ในกรุงเทพมหานครแห่งนี้ แล้วก็อยากให้รอยยิม้ ของคนกรุงเทพฯ กลับมา ใช้ชวี ติ อย่างปลอดภัยไม่ตอ้ งหวาด ระแวง กลับมาอีกครัง้ อยากเห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานร่าเริงสดใสอีกครัง้ หนึง่ ใช้ชวี ติ อย่างมี ความสุขตลอดเวลา

พัชรศรี เบญจมาศ

พระราชทานนามสี่แยกที่ตัดกับถนนราชดำริว่า ‘ราชประสงค์’ ก่อนจะมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง พื้นที่ดังกล่าวให้กลายมาเป็นย่านธุรกิจใจกลาง กรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้ ว ยศู น ย์ ก ารค้ า และ โรงแรมในปัจจุบัน

ถนนอังรีดูนังต์

ถ้าหาก จะกล่ า วถึ ง ถนน อังรีดนู งั ต์ทเ่ี ป็นทีต่ ง้ั ของสภากาชาด ไทย เราคงต้อง กล่ า วย้ อ นไปถึ ง ประวัติของ นาย ช็อง อองรี ดูนองต์ (Jean Henri Dunant) นักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง เป็นผูใ้ ห้กำเนิดสภากาชาดสากล และได้รบั รางวัล โนเบล สาขาสันติภาพ ในปี ค.ศ. 1901 ร่วมกับ เฟรเดอริก ปาสซี (Freédeéric Passy) ซึง่ เป็นนักต่อสู้ เพือ่ สันติภาพทีม่ ชี อ่ื เสียงของฝรัง่ เศส และถึงแม้วา่ อองรี ดูนองต์ จะมีชีวิตที่ยากจนในขณะนั้น แต่ เขาก็บริจาคเงินรางวัลทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดเพือ่ การกุศล นัน่ จึงเป็นทีม่ าของถนนทีแ่ ต่เดิมเรียกว่า ถนนสนามม้า (เนื่องจากถนนเส้นนี้ตัดผ่านสนามม้าปทุมวัน ที่ปัจจุบันคือราชกรีฑาสโมสร) โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งตรงกับวันกาชาดสากล

กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนชื่อจากถนนสนามม้ามาเป็น ถนนอังรีดูนังต์ หลังจากที่สภากาชาดสากลได้ เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดทำอนุสรณ์เนื่องใน โอกาสครบรอบ 100 ปี กาชาดสากล และระลึก ถึง นาย อังรี ดูนังต์ (อองรี ดูนองต์) ผู้ริเริ่ม กิจการกาชาดสากล

โรงหนังสยาม

คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อจลาจลใน พื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ผู้ประกาศข่าวทางเนชั่น ในแง่สอ่ื มวลชนจริงๆ ก็ได้รบั ผลกระทบมาก่อนเกิดเหตุการณ์ แชนแนล และโมเดิรน์ ไนน์ นี้แล้ว เพราะการที่ได้มีการชุมนุมในรอบนี้ของ นปช. สื่อมวลชนก็ ทีวี ทำงานหนักไม่แตกต่างกับสถานการณ์การเมืองอื่นๆ แต่ในคราวนี้ เป็นรูปแบบใหม่ แล้วก็มคี วามกว้างกว่าและก็ลกึ กว่าในหลายๆ ครัง้ อย่างน้อยก็ในรอบเกือบๆ 20 ปี รวมไปถึงการแสดงออกของปัญหา ที่เกินกว่าที่สื่อมวลชนจะคาดว่าจะมาถึงจุดนี้ เพราะมันมีต้นสาย ปลายเหตุที่มานาน มีประเด็นที่ต้องให้การรับฟังในหลายๆ เรื่อง เท่าที่เกิด ณ วันนี้ในแง่ของทั้งประชาชน และสื่อมวลชน ล้วนได้ รับผลกระทบในทุกมิติ จากเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะท้อนให้คุณเห็นถึงอะไรบ้าง จริงๆ มันเริม่ มานานแล้วตัง้ แต่ทม่ี กี ารตรวจสอบทีไ่ ม่สามารถ จะพึ่งพาได้ในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกฯ แล้วมันซ้อนเข้าไปหลาย เรื่อง จนมามีการตรวจสอบระดับประชาชนของพันธมิตรฯ มีการ รัฐประหาร มีการเลือกตัง้ จนมาคราวทีส่ องของพันธมิตรฯ จนมีรอบแรกของ นปช. ปีทแ่ี ล้ว ความน่าสนใจ ของมันคือ ประเด็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีหมด ทั้งประเด็นที่รับฟังได้ในทุกๆ เรื่องของเหตุการณ์ และเกินกว่าทีจ่ ะรับฟังได้ มันเป็นเหตุการณ์เดียวทีเ่ ราต้องจดจำในรอบสิบปีทเ่ี ราต้องจดจำ เราไม่สามารถ โทษคนใดคนหนึ่งได้ มันร่วมผสมโรงไปหมด เรามองได้วา่ ไม่มใี ครสามารถบอกได้วา่ ใครถูกทัง้ หมด และก็ไม่มใี ครผิดทัง้ หมด มันคือการลงทุนร่วมกัน เวลารับต้องรับร่วมกัน เพื่อความเข้าใจ เพื่อความ เห็นใจกัน คิดว่าบทเรียนที่คุณได้รับจากเหตุการณ์นี้คืออะไร บทเรียนคราวนี้เป็นตัวบอก ว่าหากเราให้ความสำคัญทางการเมืองน้อย ปัญหาที่ถูกแก้ด้วย ทางอื่นจะเกิดขึ้น การสู้กันทางการเมืองในช่วงรอบ 10 ปีนี้ มันบอกเราว่า การสู้กันทางการเมืองมัน จะกลับมาอีกครั้ง แล้วเราก็เข้าใจกันเองว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปจาก 14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภาทมิฬ ซึง่ มันเปลีย่ น เราไม่สามารถบอกได้วา่ มันแย่กว่าเดิมหรือเปล่า อันนีค้ งต้องมานัง่ ทบทวนรายละเอียดกัน มันเร็วเกินไปที่จะสรุปกันอย่างไรอย่างหนึ่ง ณ วันนี้ ไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องราวใด เหตุการณ์ใด หรือกลุม่ คนใดกลุม่ คนหนึง่ โดนตัดทอนออกไปได้ เพราะมันคือการผสมรวมกัน แล้วการ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมือง เราจำเป็นต้องอดทนมากกว่าเดิม ถ้าให้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูกรุงเทพฯ คุณอยากจัดให้มีกิจกรรมหรือมีการแสดงออกแบบใด สิ่งที่พยายามทำมาตลอด คือสื่อมวลชนคือคนกลาง ต้องสื่อคนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกคน ให้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ว่าด้านนี้เขาคิดอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ อีกด้านต้องการอย่างนี้แบบนี้เช่นกัน โดยทีไ่ ม่ควรจะแบ่งว่าเป็นสือ่ ของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพราะก่อนหน้านีจ่ ะเห็นว่ามันไม่งา่ ยทีส่ อ่ื จะเป็นตาม หลักการที่นิยามตกลงไว้ หลังจากนี้สื่อเองควรทบทวนตัวเอง เพื่อจะเป็นสื่อของมวลชนทั้งหมด ต้อง กระตุ้นรับฟัง ตรวจสอบ คัดกรอง ว่าที่เรารับฟังมาทั้งหมด ที่มันตกผลึกออกมาเป็นรูปธรรมคืออะไร เพราะสื่อมีบทบาทมากในสังคมตอนนี้ ในอนาคต คุณอยากเห็นกรุงเทพฯ ของเราเป็นอย่างไร อยากเห็นคนรับฟังกันมากขึน้ จริงๆ เราอาจจะไม่ตอ้ งยอมรับกันทัง้ หมดหรอกค่ะ เพราะทุกคน ย่อมมีความเชื่อมั่น ยึดมั่น ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองคิด บนเหตุผลซึ่งยอมรับกันได้ในความเป็นสากล แต่ เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ต้องยอมรับก็ได้ แต่เราต้องเข้าใจกันได้ ว่าที่เขาคิดต่างเพราะเหตุใด ที่มองต่าง เพราะเหตุใด เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเขาทั้งหมดก็ได้ แต่ว่าแม้จะไม่เข้าใจกัน แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับ ทีจ่ ะอยูด่ ว้ ยกันได้บนความแตกต่าง แล้วค่อยช่วยกันออกแบบอีกทีวา่ จะให้กรุงเทพฯ ของเราเป็นอย่างไร

จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

ก่อสร้างโรงหนังแห่งนี้ เพราะเห็นความสามารถ ของเขาในการจัดการปรับปรุงโรงละครเฉลิมไทย ให้ ก ลายมาเป็ น โรงภาพยนตร์ ท ี ่ ท ำรายได้ มากมาย นอกจากนี้ พิสิฐยังเป็นผู้ริเริ่มในการนำ เข้าระบบภาพยนตร์ใหม่ๆ มาฉายให้คนกรุงเทพฯ ได้ดกู นั อย่างระบบสามมิติ (ทีต่ อ้ งใส่แว่นตาข้างหนึง่ สีน้ำเงิน ข้างหนึ่งสีแดง) หรือระบบซีเนรามา ที่ ฉายภาพยนตร์พร้อมกัน 3 เลนส์ เป็นต้น โรงหนัง สยามได้ทำการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องแรกขึ้นใน วันที่ 15 ธันวาคม 2509 ด้วยจำนวนทีน่ ง่ั 800 ที่นั่ง กับภาพยนตร์เรื่อง Battle of the Bulge หรือชื่อไทยตามสมัยนิยมว่า รถถังประจัญบาน นำแสดงโดย เฮนรี ฟอนดา และ โรเบิร์ต ชอว์ นอกจากนีย้ งั ถือว่าเป็นโรงหนังแห่งแรกทีม่ บี นั ไดเลือ่ น ไว้ให้บริการแก่ผู้ที่มาชมภาพยนตร์อีกด้วย

โรงหนั ง ใหญ่กลางใจเมือง ที ่ ค งไว้ ซ ึ ่ ง ความ คลาสสิกของ บรรยากาศโรงหนัง ในยุค 60 มีพนักงานรุ่นใหญ่ใส่สูท สีเหลืองคอยต้อนรับผู้ที่มาชมภาพยนตร์ อย่าง นอบน้อม จุดเด่นอยูท่ ค่ี ปู องสะสมแต้มดูครบ 10 ชุมชนบ่อนไก่ เรื่อง ฟรี 1 เรื่อง ของโรงหนังแห่งนี้ที่็นับว่าเป็น ใน เห ต ุ กลยุทธ์การตลาดฉบับออริจินัลที่ทำให้โรงหนัง การณ์ ป ะทะกั น น้องใหม่ต่างพากันนำไปใช้เพื่อเรียกลูกค้าบ้าง ระหว่าง นปช. กับ จุดเริ่มต้นของโรงหนังสยามเกิดขึ้นโดย กอบชัย เจ้ า หน้ า ที ่ ท หาร ซอโสตถิกุล เจ้าของ บริษัท เซาท์ อีสเอเซีย ทัว่ กรุงเทพฯ ชุมชน ก่อสร้าง จำกัด ได้ทำการเช่าทีด่ นิ บริเวณสยามสแควร์ บ่อนไก่เป็นอีกหนึง่ (ในปัจจุบนั ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ ชุมชนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผล ติดต่อ พิสฐิ ตันสัจจา มาช่วยในการออกแบบและ ให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องอพยพออกจากพื้นที่

ทันที เพราะกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ส่วนประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ต่างก็ได้ รับความเดือดร้อน เนื่องจากถูกตัดน้ำตัดไฟ และ ไม่สามารถออกจากทีพ่ กั เพือ่ หาซือ้ อาหาร ข้าวของ เครือ่ งใช้ ไปจนถึงเวชภัณฑ์ได้ ชุมชนบ่อนไก่ตง้ั อยู่ บนถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ประกอบด้วย 3 ชุมชนใหญ่ๆ คือ ชุมชนพัฒนา บ่อนไก่ ตัง้ อยูป่ ากซอยติดถนนพระรามที่ 4 ถัดมา จึงเป็นชุมชนเคหะบ่อนไก่ และสุดท้ายด้านท้ายซอย จะเป็นชุมชนโปโล โดยชุมชนบ่อนไก่เป็นที่ดิน ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี พื้นที่ประมาณ 110 ไร่ เดิมเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,500 ครัวเรือน หรือ 12,000 คน ต่อมาสำนักงาน ปรับปรุงแหล่งชุมชนเทศบาลกรุงเทพฯ ได้มีมติ ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวในปี พ.ศ.2509 โดยสร้าง แฟลตขึ้นทดแทน ซึ่งพื้นที่ที่เป็นแฟลตทั้งหมด เรียกว่า ชุมชนเคหะบ่อนไก่ จากนั้นรัฐบาลก็ได้ โอนงานดั ง กล่ า วให้ ก ั บ การเคหะแห่ ง ชาติ ในปี พ.ศ. 2516 นอกจากนี้ ชุมชนบ่อนไก่ยังเป็นหนึ่ง ในพืน้ ทีโ่ ครงการบ้านมัน่ คง ซึง่ เป็นโครงการนำร่อง ในสมัยรัฐบาล พันตำรวจโท ดอกเตอร์ ทักษิณ ชินวัตร อีกด้วย โดยเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า ชุมชน พัฒนาบ่อนไก่


16

GADGET

CONCERT

Loewe Mediacenter

หวนกลับไปสักสมัยปี 80 ในคืนวันที่พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ยังนั่งล้อมวงกันฟังเพลง ดูรายการทีวีด้วยกัน ตามประสาครอบครัว ที่อบอุ่น จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมวิศวกรและนักออกแบบของ Loewe AG สร้างอุปกรณ์ที่ครบสิ่งอย่าง Loewe Mediacenter ขึ้นมา ดูภายนอกอาจจะเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์ตง้ั โชว์เท่ๆ ไร้พษิ สง แต่เจ้าเครือ่ งเล่นมัลติมเี ดียทีท่ ำจากอะลูมเิ นียมขัดเงา และกระจกแก้วคุณภาพสูง กลับมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมจนไม่น่าเชื่อว่าจะใส่มาได้หมด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงจากแผ่นซีดีด้วยระบบเสียง 2.1 ดูดีวีดีแบบ Full HD ฟังวิทยุแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต (หรือจะฟังจากภาครับสัญญาณ FM ก็ได้) นอกจากนีย้ งั รองรับการเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่นเพลงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไอโฟน ไอพอด เครื่องเล่นเอ็มพีสาม ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา หรือจะไปดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ไม่ยาก คุณสมบัติ มากมายบรรยายไม่หมดขนาดนี้ จะไม่ให้อดใจไหวได้อย่างไร Loewe Mediacenter ศูนย์กลางแห่งความบันเทิงในบ้าน ราคา 180,000 บาท เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.loewe-uk.com

MOVIE

Prince of Persia: The Sands of Time

เราเคยเห็นพ่อหนุ่ม เจก จิ ล เลนฮาล มาในหลาย บทบาท ทั้งบทชายรักชายที่ ลอบพบกันในหุบเขา ทหาร ในสงครามอิรักผู้เต็มไปด้วย ความกดดั น หรื อ ล่ า สุ ด กั บ บทบาทน้องชายที่แอบกิ๊กกับ แฟนสาวของพี ่ เพราะคิ ด ว่ า พีช่ ายเสียชีวติ ไปแล้วในสงคราม แต่ยงั ไม่เคยเห็น เจก จิลเลนฮาล รับบทแอ็กชัน−ผจญภั ย แบบ เต็มรูปแบบมาก่อน และเรา กำลังจะได้เห็นใน Prince of Persia ที่สร้างจากวิดีโอเกม ชื่อดัง ซึ่งในเรื่องเจกต้อง ห้อยโหนเชือกไปมา คาบกริช ไปฟั น เหล่ า ผู ้ ร ้ า ยแฟนตาซี แล้วยังมีฉากต่อล้อต่อเถียง กั น แบบกุ ๊ ก กิ ๊ ก กั บ นางเอก เจมมา อาร์เทอตัน ทีร่ บั บทเป็น เจ้าหญิงลึ ก ลั บ อี ก ต่ า งหาก นอกจากนี ้ ย ั ง มี ส เปเชี ย ล เอฟเฟ็กต์ ส ุ ด ตระการตา ใน ขณะทีฉ่ ากหลังเป็นแดนอาหรับ โบราณที ่ เปี ่ ย มไปด้ ว ยมนต์ ขลังน่าค้นหาอีกด้วย ใครที่ กำลังมองหาหนังฟอร์มยักษ์ ช่ ว งอากาศร้ อ นๆ แบบนี ้ ไม่ ค วรพลาดเรื ่ อ งนี ้ เด็ดขาด เข้าฉาย 27 พฤษภาคมนี้

Piano&I : Piano&You

MAGAZINE

Filmax 35

ใครบอกว่าหนังจีนแท้กำลังจะตายไปจากโลกบันเทิงแล้ว Filmax คงจะเถียงขาดใจ เพราะฉบับนีเ้ ขาจะพาเราไปรูจ้ กั กับหนังจีน ฟอร์มยักษ์ที่น่าจับตามองในนาทีนี้ ซึ่งหนังจีนที่ว่าก็ไม่ใช่หนังจีนกลายพันธ์ุฮอลลีวูดจ๋า แต่มันคือหนังจีนแท้ๆ พูดภาษาจีน ที่ได้ นักแสดงชั้นนำกลับมาสร้างสีสันให้กับวงการหนังจีนอีกครั้ง อย่างเช่น หลิวเต๋อหัว เฉินหลง หรือซูเปอร์สตาร์กังฟูคนล่าสุดอย่าง ดอนนี เยน ซึ่งกระตุ้นต่อมบู๊กำลังภายในของเราได้เป็นอย่างดี นอกจากจะว่ากันด้วยเรื่องหนังจีนแล้ว Filmax ยังจะพาตัวละคร สุดเปรี้ยวซ่าจาก Sex and the City 2 มาตีแผ่เรื่องราวเบื้องลึกของพวกเธอเป็นรายบุคคลให้เราได้แสบซ่าไปกับเรื่องราวของ พวกเธอ เป็นการชิมลางก่อนที่จะได้ไปดูหนังเรื่องนี้กันแบบเต็มๆ เร็วๆ นี้ ซึ่งอย่าว่าแต่อ่านเรื่องราวของพวกเธอเลย แค่ได้เห็น แฟชั่นของบรรดาสาวๆ กลุ่มนี้ก็แทบจะรอดูหนังไม่ไหวแล้ว แถมยังมีสกู๊ปหนังฟอร์มยักษ์รับซัมเมอร์อย่าง Robin Hood และ Prince of Persia : The Sands of Time มาให้ได้อ่านกันแบบจุใจด้วย

MUSIC

Up to Now: Snow Patrol

“หากใครที่ชอบ Snow Patrol วงดนตรีขั้นเทพจากสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ ที่ทั้งร้องเอง เล่น เอง แต่งเพลงเอง และโปรดิวซ์เอง ก็ไม่ควรพลาดอัลบั้ม Up to now ของ Snow Patrol เพราะอัลบั้มนี้ เป็นอัลบั้มที่รวบรวมเพลงหลากหลายเวอร์ชันของพวกเขาเอง ทั้งจากการทำงาน 5 อัลบั้ม และเพลง พิเศษที่ทำให้กับภาพยนตร์หรืองานแสดงสดมาใส่ไว้พร้อมกับ 3 เพลงใหม่ แต่เพลงที่โดนใจผมที่สุด ตอนนี้คงต้องยกให้เพลง Just say yes ที่พูดถึงเรื่องราวความรักได้แบบลึกซึ้งถึงขั้นใช้ขอหญิงแต่งงาน ได้เลยทีเดียว” เลือกให้โดย : ชัชวลิต ศิริทรัพย์ DJ Get 102.5 FM และพิธีกร

กลับจากการศึกษาต่อ ที่ประเทศไต้หวันไม่ทันไร หนุ ่ ม ‘โต๋ ’ - ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ เวชสุภาพร ก็คันไม้คันมือ อยากจัดคอนเสิร์ตให้กับ บรรดาแฟนเพลงที ่ ค ิ ด ถึ ง บทเพลงบรรเลงจากเปียโน พลิ้วๆ ของเขา รวมไปถึง เพลงฮิ ต ที ่ ข นมาเอาใจ แฟนๆ อย่ า งเต็ ม ที ่ เช่ น Everyday, รู้ไว้มีฉันรักเธอ และแขกรั บ เชิ ญ อี ก มากมาย (แย้ ม ให้ ห น่ อ ยว่ า มี บอยด์ โกสิ ย พงษ์ และ นภ พรชำนิ ด้ ว ยนะ) สั ม ผั ส ความอบอุ ่ น และ ความสุขความประทับใจ กั บ คอนเสิ ร ์ ต ในครั ้ ง นี ้ ท่ า มกลางบรรยากาศ สบายๆ สไตล์กันเอง กับ บทเพลงรักสไตล์โต๋ได้ใน วั น เสาร์ ท ี ่ 12 มิ ถ ุ น ายน 2553 ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ก เมืองทองธานี จองบัตรได้ ที ่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา บัตรราคา 600, 900, 1,500 และ 2,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.thaiticketmajor. com โทร. 0−2262−3456

SWEET

au bon pain

โอบองแปง เอาใจคนรักเบเกอรีด้วยการชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยสไตล์เจแปน กับขนมและเครื่องดื่ม ใหม่ล่าสุด ชูครีม (39 บาท) เมนูเบเกอรีสูตรซีโรแกรมส์ทรานส์แฟต (หรือในแบบที่เข้าใจง่ายๆ เลยก็คือไม่ทำให้ อ้วนแต่อย่างใด) ของโอบองแปง ทีบ่ รรจงทำชิน้ ต่อชิน้ ด้วยแป้งพัฟเนือ้ นุม่ หอมกลิน่ เนยสด อบใหม่จากเตา สอดไส้ ครีมคัสตาร์ดกลิ่นวานิลลา ให้คุณได้อร่อยแบบเต็มๆ คำ และจะอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อรับประทานกับ โฟรเชน เรดบีน ครีม (95 บาท) เครื่องดื่มเย็นชื่นใจที่ให้รสชาติความหอมหวานแบบลงตัวด้วยส่วนผสมของนมและวานิลลา เสริมรสชาติด้วยถั่วแดงบดที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ให้ทั้งความอร่อยและเปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการ ปั่นเย็นๆ วาง วิปปิ้งครีมหวานมันไว้ข้างบน เสิร์ฟพร้อมชูครีมเนื้อนุ่ม แค่นึกก็น้ำลายไหลแล้วใช่ไหมล่ะ


17

RESORT

เหมืองสมศักดิ์

“เป็นสถานที่ไม่ได้สวยงามเลิศหรูอะไรเลย แต่ไปพักแล้วประทับใจไม่รู้ลืม เพราะบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยความรักของเจ้าของ คือป้าเกล็น หญิงสัญชาติออสเตรเลีย ทีส่ ญ ั ญากับคุณสมศักดิ์ สามีผลู้ ว่ งลับไปแล้ว ว่าจะดูแลทีแ่ ห่งนีใ้ ห้ดที ส่ี ดุ เหมืองสมศักดิแ์ ห่งนีเ้ คยเป็นเหมืองแร่ ที่เฟื่องฟูในตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี แต่พอเหมืองล่ม ก็ต้องแปรสภาพบ้านพักเล็กๆ ให้กลายเป็นโฮมสเตย์เพื่อความอยู่รอด ใครที่ ชอบความสะดวกสบายอาจจะไม่เหมาะกับที่นี่ เพราะบ้านหลังนี้ปั่นไฟใช้กันเอง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่ทดแทนด้วยน้ำใจจากเจ้าของบ้านที่มัก จะทำเค้กเลีย้ งแขกทีม่ าพักวันละ 5 ก้อน ซึง่ ถ้าอยากจะไปพักก็จา่ ยแค่ 1,600 บาท รวมค่าทีพ่ กั และอาหาร 3 มือ้ เรียกว่าฝากชีวติ ไว้กบั เจ้าของบ้าน ไปเลย ส่วนกิจกรรมที่บ้านแห่งนี้จัดให้ก็ไม่ได้หวือหวา แต่ก็ทำให้เราสนุกได้ เพราะป้าเกล็นเขาจะมีคนขับรถซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ของเหมือง ทำหน้าที่ สารถีขบั รถพาเราไปเทีย่ วในป่า หรือจะแวะไปน้ำตกผาแดงทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ก็ได้ และทีเ่ ด็ดทีส่ ดุ คือคนขับรถคนนีม้ เี พียงขาเดียวทีใ่ ช้เหยียบเบรก!!! ส่วนอีกขา เป็นขาเทียมที่ใช้เหยียบคันเร่ง และต้องขับรถฝ่าทางที่ยากลำบาก ประสบการณ์ที่ได้จะไม่เหมือนกับการไปพักรีสอร์ตทั่วๆ ไป แต่เหมือนเราได้ไป นอนบ้านเพื่อนสนิทที่เป็นนักแสดงในเรื่อง มหา’ลัยเหมืองแร่ ใครสนใจจะลิ้มลองประสบการณ์แปลกใหม่ โทร.ไปที่ 08−1325−9471” เลือกให้โดย : วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HAMBURGER

CLOTHES

Dockers

ถ้าชายหนุ่มคนไหนกำลังขาดแคลนสีสันในช่วง ซัมเมอร์ที่แสนจะร้อนแรงนี้ ขอบอกว่าไม่ควรพลาด คอลเล็กชันสปริง−ซัมเมอร์ 2010 ของ Dockers เป็น อันขาด เพราะคอลเล็กชันนีจ้ ะนำเสนอสไตล์ ‘วาไรตี้ มิกซ์’ มาให้หนุม่ ๆ สนุกกับการแต่งตัวกัน ซึง่ จะเน้น การใช้โทนสีใดสีหนึ่งให้เป็นสีเด่น เช่น สีน้ำเงินสด สี ฟ ้ า บลู ส กาย สี น ้ ำ ตาลเปลื อ กไม้ หรื อ สี เหลื อ ง มัสตาร์ด แล้วจับคู่กับเสื้อหรือกางเกงที่สีอ่อนกว่า หรืออยู่ในโทนสีเดียวกัน กลายร่างเป็นชายหนุ่มลุค อบอุ่น และอินเทรนด์ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ให้เลือก เป็นได้ทั้งหนุ่มนักคิดแสนกระฉับกระเฉง เรียบหรู สไตล์หนุ่มนักธุรกิจ หรือจะเป็นหนุ่มเรียบง่ายในวัน สบายๆ ก็ยอ่ มได้ ถ้าเลือกไม่ถกู ก็แค่จบั มามิกซ์กนั ซะ ให้หล่อกันไปข้างหนึ่ง แวะไปหยิบจับ และลองมิกซ์ แอนด์แมตช์ได้ที่ Dockers สาขาสยามดิสคัฟเวอรี เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลลาดพร้ว และสยามพารากอน

COSMETIC

Cle’ de peau BEAUTE’

‘เรียบเนียน ปกปิดริ้วรอย ผิวหน้ากระจ่างใส และอ่อนเยาว์’ - นี่คือ คุณสมบัตทิ ไ่ี ม่เกินจริงเลย เมือ่ ได้ใช้ Translucent Corrector (ขนาด 19 มิลลิลติ ร ราคา 2,500 บาท) เบสเมกอัพเนื้อครีมเข้มข้นแต่สัมผัสบางเบา ใช้ก่อนลง รองพื้นเพื่อรับมือกับบรรดาริ้วรอยเส้นบาง รูขุมขนกว้าง ด้วยเนื้อครีมที่ให้ โทนสีธรรมชาติ ผิวจึงดูเรียบเนียนสม่ำเสมอทั่วใบหน้า อีกทั้งช่วยปกป้อง การรุกรานของรังสียูวีด้วยค่า SPF15 พร้อมเพิ่มคุณค่าให้เบสเมกอัพยิ่ง กว่าเดิมกับ Natural Smoothing Veil ช่วยลดเลือนความมันเงาของผิวหน้าที่ เกิดจากรูขมุ ขนลึกหรือสภาพผิวหยาบกร้าน ใครอยากใช้ ขอแนะนำอีกนิดว่า ให้ซื้อเป็นแพ็กคู่กับ Elastic Spherical Powder เม็ดแป้งอณูทรงกลมที่มี ความยืดหยุ่น ช่วยลดเลือนเฉดเงาอันเกิดจากรูขุมขนกว้างอีกชั้นหนึ่ง ใช้ ทั้งเซตนี้แล้วรับรองว่าเนียน เรียบ สวย เด้ง ไปตลอดทั้งวัน เริ่ดไหมสาวๆ?

COLLECTION

Live Love GUESS

สำหรับบางคนอาจคิดว่าเครือ่ งประดับ หรู ห ราอลั ง การไปด้ ว ยเพชรพลอยนั ้ น ไม่ค่อยเหมาะกับตัวเอง โดยเฉพาะสาวๆ เพราะกลัวว่าสวมใส่ไปไหนมาไหนแล้วคน ที่พบเห็นอาจขนานนามว่า ‘ป้า’ ได้ แต่ ทฤษฎีนั้นคงใช้ไม่ได้กับคอลเล็กชัน Live Love GUESS ของ GUESS ที ่ ส ่ งเครื ่ อ ง ประดับดีไซน์เก๋ ที่ได้แรงบันดาลใจจาก รอยสักน่ารักๆ ที่ผู้หญิงเราชื่นชอบ ไม่ว่า จะเป็ น รู ป หั ว ใจหรื อ ดอกกุ ห ลาบ โดย คอลเล็กชันจี้สร้อยคอรูปหัวใจสุดชิก คือ คี ย ์ พ ี ซ หลั ก ที ่ แฟชั ่ นนิ ส ต้ าตัวจริงไม่ควร พลาด โดดเด่นที่การออกแบบด้วยการนำ คริสตัลมาร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจสุดน่ารัก สะท้ อ นความโรแมนติ ก แสนหวานของ ผู้หญิงได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเครื่อง แต่ ง กายของคุ ณ ผู ้ ห ญิ ง ในทุ ก สไตล์ นอกจากสร้อยคอแล้วยังมีเครื่องประดับ อีกมากมาย อาทิ สร้อยข้อมือ แหวน และ ต่างหู ที่รับรองว่าสาวๆ จะต้องตกหลุมรัก ในดี ไซน์ แ ละความสวยงามเมื ่ อ แรกเห็ น อย่างแน่นอน

GIVE

ชวนออกแบบลายเสื้อยืด Shirts for Heart เสื้อถึงใจ สมทบทุนช่วยเจ้าหน้าที่สามจังหวัดชายแดนใต้

ร่วมแชร์ไอเดียสร้างสรรค์โดยออกแบบลายเสื้อยืดที่คิดว่าสวยงามที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เสื้อ ถึง ใจ’ โดยเข้าไปโหลดไฟล์รูปเสื้อได้จากเว็บ http://shirtforheart.exteen.com/ เพื่อนำลายที่ออกแบบแปะลงไป แล้วส่งกลับมาเป็นไฟล์ .jpg ไปที่ nungninginsomeday@gmail.com ภายในวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งเสื้อที่ทุกคนออกแบบจะนำมาโพสต์เพื่อให้ทุกคนสั่งซื้อได้ทางหน้าเว็บ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานและปกป้องชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


CALENDAR

18

28 MAY - 3 JUNE 2010

MON

TUE

Bangkok Sabai Walk

Retro Music on the Beach

เชิ ญ ร่ ว มประกวด แบบเพื่อปรับปรุง ทางเท้ า และภู ม ิ ท ั ศ น์ ย่ า นสยามสแควร์ เพื ่ อ คนกรุงเทพฯ กับโครงการ ‘กรุ ง เทพเดิ น สบาย’ โดยผลงานที ่ ช นะการ ประกวดจะถู ก นำมาใช้ ใ นก า ร ปรั บ ปรุ ง จริ ง ปิ ด รั บ สมั ค รผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม การประกวด 14 มิถนุ ายน 2553 รายละเอียด เพิ่มเติมที่ http://season bangkok.ning.com

WED

The World in Our Hands: Paperเทศกาลเพลงวันวาน cut Photo ริมหาดที่ยิ่งใหญ่ เอาใจ Collage by คอเพลงในยุค 60-80 Cornelis Hoek โดยได้ เ ชิ ญ ศิ ล ปิ น ที ่ ม ี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ทั ้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บ ั น เข้าร่วมถ่ายทอดบทเพลง และดนตรีริมหาด เพื่อ ให้ เ ข้ า กั บ บรรยากาศ แห่ ง ความสนุ ก สนาน ริ ม ทะเลตั ้ ง แต่ ช ่ ว งบ่ า ย ไปจนถึงเที่ยงคืน วันนี้ บริเวณชายหาดหัวหิน

นิทรรศการภาพ คอลลาจโดย Cornelis Hoek ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ กับงานที่มีชื่อว่า The World in Our Hands วันนี้ถึง 29 มิถุนายน 2533 ณ Rotunda Gallery, Neilson Hays Library บางรัก

29 30

FRI

SAT

THU

Symbiosis

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ไ ท ย ร ่ ว ม ส ม ั ย โ ด ย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา นำเสนอผลงาน จิ ต รกรรมที ่ ถ ่ า ยทอด เรื่องราวของทุกสรรพสิ่ง ในโลกต้องพึ่งพาอาศัย กั นดั ง น้ ำ พึ ่ ง เรื อ เสื อ พึ ่ ง ป่า มนุษย์ทุกคนย่อม เกื้อกูลกัน วันนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2553 (พิธี เปิ ด นิ ท รรศการเวลา 19.00 น.) ณ Galerie N ถนนวิทยุ (เว้นวันจันทร์)

SUN

กางจอสิบเจ็ด ลูกเป็ดขี้เหร่

Kamikaze Wave Concert

คืนแสงหิ่งห้อย ชวนฝันที่จันทบุรี เทศกาลหนั ง สั ้ น ‘Kamikaze Wave ครั้งที่ 4 มิวสิกวิดีโอ และภาพนิ่ง โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะ นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการ ภาพยนตร์ แ ละภาพนิ ่ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และ 29-30 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 5 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร

Concert’ รับประกันความ ยิ่งใหญ่ กับการรวมตัว ของ 41 ศิลปินจากค่าย Kamikaze ไม่ว่าจะเป็น โฟร์-มด, เค โอติก, เฟย์ ฟาง แก้ว, เนโกะ จัมพ์ ฯลฯ และเปิดตัว 5 กลุม่ ศิลปินใหม่อีก 21 ชีวิต อั ด แน่ นด้ ว ยเซอร์ ไพรส์ ต ล อ ด ท ั ้ ง ค อ น เ ส ิ ร ์ ต วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก จำหน่ายบัตร ผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา

FEEL OUT- OF-TOWN WHILE IN TOWN

ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน กับ ‘คืนแสงหิง่ ห้อยชวน ฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4’ กั บ กิ จ กรรมมากมาย อาทิ ปั่นจักรยานชม ธรรมชาติ ถนนคนเดิน ชมหิ่งห้อยระยะทาง 3 กิโลเมตร ฯลฯ วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์เรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ ว เชิ ง นิ เ วศป่ า ชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

CI YOU TY R ES NE CA W PE !

¡ȇÁ„È‹¡·Á«¬ ­¶®¦´¨¼„‡oµš´…ª´¦¸­°¦rš ¨³­žµÃ—¥ÁŒ¡µ³

599++ µš

­¶®¦´ÁŽÈ˜°µ®µ¦Åš¥ ¤ºÊ°Áš¸É¥ŠÂ¨³œª—Åš¥

­´¤Ÿ´­Â®nŠ›¦¦¤µ˜·Â¨³Á­œn®r…°ŠoµœÅš¥Ã¦µ–­¤´¥°¥»›¥µš¸É¤µ¡¦o°¤­žµ´ÊœÁ¨·«Ä®o‡»–Å—oŸnµœ‡¨µ¥„´„µ¦œª— ¦µ­¶œ´„¨³Á¨¥«´„—·Í¨³Á˜È¤°·É¤‡ªµ¤°¦n°¥„´°µ®µ¦Åš¥Âšo˜oœ˜¶¦´µªª´Šš¸Éš´…ª´¦¸­°¦ršÂ¨³­žµ

R E S E R VAT I O N C A L L

02-969-1200

w w w.DHABKWAN.com E-MAIL : reser vation@dhabkwan.com LUNCH GROUPS

PRIVATE PARTIES

CORPORATE DINNERS

MEETING & SEMINARS

WEDDINGS

PRODUCT LAUNCHES

2/21-24 m2 Suanyai Muang Distric Nonthaburi 11000 Thailand Tel:+662-969-1200 Fax:+662-969-1230

799++ µš ¡ȇÁ„È‹œ¸Êčoŗo˜´ÊŠÂ˜nª´œœ¸Ê ™¹Šª´œš¸ÉśŘ¤·™»œµ¥œŚŝŝśÁšnµœ´Êœ ­¶®¦´„µ¦‹°Š¨nªŠ®œoµÁšnµœ´Êœ ¢¦¸¦™¦´­nŠ­¶®¦´Ś‡œ…¹ÊœÅž

SPECIAL EVENTS


20

THE LEGEND OF LOVE เรื่อง : ทรรศน หาญเรื อ งเกี ย รติ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ระหว่างวันของการทำงานอันหนักเหนื่อย คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้กลับมาที่บ้านและได้ อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัว สำหรับเรา บ้านทีด่ ไี ม่จำเป็นทีจ่ ะต้องใหญ่โตโมเดิรน์ มากมาย ขอเพียงบ้านหลังนั้นสามารถให้ความ สุขกายสุขใจแก่ผทู้ อ่ี ยูอ่ าศัย เพียงเท่านีค้ วามผูกพัน ระหว่างคนกับบ้านคงเกิดขึ้นด้วยกันได้ไม่ยาก และ ศุภชัย ตันพันธุ์ General Manager แห่ง บริษัท ชัยทัวร์ ก็ให้คำนิยามบ้านหลังนี้เอาไว้ว่า บ้านหลังนี้คือมรดกของความรักที่เกิดจากคนใน ครอบครัว และส่งผ่านมาถึงมือของเขาในปัจจุบนั พร้อมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่ใช่ที่สุดสำหรับเขา “บ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 1860 เป็นมรดกที่ คุณพ่อคุณแม่ให้ไว้ เป็นเรือนหอของคุณพ่อคุณแม่ ของผม ถ้านับกันแล้วบ้านหลังนี้ก็อายุเป็นร้อย กว่าปี เป็นไม้สักทองทั้งหลัง มันก็เลยยังอยู่ได้ ผมก็ดแู ลและพัฒนาบ้านมาเรือ่ ยๆ ซึง่ เดิมทางเข้า บ้านด้านหน้าก็ติดกับโบสถ์ ซึ่งผมมองว่ามันไม่ สะดวก เพราะหลังบ้านเป็นสวน ผมจึงพัฒนาสวน ใหม่ ทำทางเข้าใหม่ สร้างบ่อเลีย้ งปลา เลยเปลีย่ น หลังบ้านเป็นหน้าบ้านแทน ตัวบ้านเองก็มรี ะเบียง เลยออกมา เพราะว่าเวลามีงาน แขกเยอะ ระเบียง ไม่พอ บ้านเลยเป็นลูกผสมทีต่ อ่ เติมออกมาเป็นแบบ ไทยๆ มีระเบียง มีบันได ชานบ้าน มีบ่อปลา สวนก็ทำเอง ตอนนี้ก็ยังนั่งทำเองบ้าง มีคนสวน ช่วยบ้าง หลังๆ ก็ไม่คอ่ ยไหว ในสวนมีนำ้ ตกเล็กๆ อยู ่ เพราะเราจ้างเพื่อนที่เป็นนักจัดสวนทำน้ำตก เพราะอยากมีนำ้ ตกในบ้าน เลยทำเป็นภูเขาขึน้ มา ใช้หนิ เทียมทำจากไฟเบอร์ ไม่อย่างนัน้ จะไม่สามารถ ยกเข้ามาได้ แต่แรกบ้านหลังนีก้ ไ็ ม่ได้ทาสีน ้ี แต่เป็น การทาเป็นสีนำ้ มัน ผมรูส้ กึ ว่ามันทึบ มันทำให้ยงุ ชุม ผมจึงเปลีย่ นเป็นสีเขียว แล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นสี เหลืองในอนาคต ผมไปดูบ้านที่อติ าลี เขาทาสี เหลืองคาดขาวก็สวยดี ผมคิดว่าบ้านไทยๆ ใช้สี เหลืองตัดกับสีขาวก็สวยได้ อย่างเช่นบ้านของ

เพื่อนผมที่บางปะอินก็ทาสีเหลือง” ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเดิมที่ปลูกสร้างมา อย่างยาวนาน แต่ความสุขความทรงจำทั้งหลาย ทีบ่ า้ นหลังนีม้ อบให้แก่เขา ก็เป็นเหมือนกล่องความ ทรงจำที่เปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงามอยู่เสมอ “ผมคิดว่าอยากจะอนุรักษ์บ้านหลังนี้ให้ดี ที่สุด ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านที่เก่าแก่มาก แต่เรา ก็ดแู ลให้มนั ยังมีสภาพทีด่ อี ยู ่ เพราะบ้านหลังนีผ้ ม อยู่แล้วรู้สึกโอเค มันเป็นบ้านของเรา รู้สึกอบอุ่น เพราะพ่อแม่พน่ี อ้ งก็เคยอยูท่ น่ี ่ี นอกจากนี ้ บ้านหลัง นีก้ ็ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดในชุมชนนี้ด้วย” นอกจากความรักทีเ่ ขามอบให้กบั บ้านและคนใน ครอบครัวแล้ว เขายังเผือ่ แผ่ความห่วงใยไปถึงสมาชิก เล็กๆ ในบ้านทีห่ ลายๆ คนอาจจะมองข้ามอีกด้วย “ตอนเช้าพอผมทานกาแฟเสร็จก็จะลงมา รดน้ำต้นไม้สกั ประมาณ 2 ชัว่ โมง ทีร่ ดน้ำต้นไม้เอง เพราะเราจะรูว้ า่ ต้นไม้ตน้ ไหนเป็นอย่างไร ต้นไหน แห้งมาก ต้นไหนไม่โดนแดด ต้นไหนควรจะแก้ไข จริงๆ ผมก็มีคนสวนนะ ผมให้เขารดน้ำให้ก็ได้ แต่ผมคิดว่าถ้าผมรดเอง เราก็จะเห็นต้นไม้ทุกต้น ได้พูดคุยทักทายกับมันบ้างว่าต้นไหนเป็นอย่างไร คือเราจะได้รู้ว่าทำไมต้นนั้นถึงไม่ออกดอกสักที หรือว่าลืมใส่ปุ๋ยให้กับมัน แล้วก็อาบน้ำไปทำงาน ถ้าวันหยุดอยูบ่ า้ นก็ลงสวน ก็อยูส่ กั ครึง่ วัน ทำหลาย อย่างจิปาถะ เราก็เรียกคนสวนมาช่วยด้วย เพราะเดี๋ยวนี้ก็ก้มไม่ค่อยไหวแล้ว (หัวเราะ)” เพราะความสุขนั้นไม่สามารถเกิดได้จากใคร เพียงคนเดียว แต่ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆ หลายอย่างมารวมกัน จนเป็นมวลแห่งความอบอุน่ โดยปัจจัยหลักสำคัญที่สุดก็คือบ้านหลังนี้นั่นเอง “บ้านคือทีอ่ ยูข่ องคนในครอบครัว มีญาติพน่ี อ้ ง ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน มีความรัก สมัครสมานกัน นัง่ กินข้าว ด้วยกัน ช่วยกัน เหมือนสมัยก่อนที่พ่อแม่เป็นครู ลูกก็เรียนหนังสือ ตอนเช้าเราไปพร้อมพ่อแม่ กลับ มาก็มาทำกับข้าวด้วยกัน ทานข้าวเย็นด้วยกัน เมื่อ ก่อนเราต้องกลับมากินข้าวที่บ้านกันทั้งนั้น ไม่ว่า


21

ยังไงก็ตอ้ งกลับมากินข้าวบ้าน แม้วา่ จะไปกินทีอ่ น่ื มาแล้วก็ตอ้ งกลับมา เพราะพ่อแม่จะรอ เมือ่ ก่อน บ้านผมอบอุน่ มากครับ แต่ตอนนีอ้ าจจะไม่อบอุน่ เท่าเดิม เพราะพ่อแม่กไ็ ปสวรรค์หมดแล้ว เราก็เริม่ เป็นคนแก่ของบ้าน (หัวเราะ) แต่ก็ยังอบอุ่นอยู่ เพราะลูกๆ หลานๆ ยังคงอยูด่ ว้ ยกันทีบ่ า้ นหลังนี”้ ระหว่างสนทนากับเจ้าของบ้านหลังนี้ เรา สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนที่มีอยู่ในแววตาและ น้ำเสียงของเขาอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งเป็นความรู้สึก เดียวกันกับตอนที่เรานั่งชมความสวยงามของ บ้านหลังนี้อยู่ตรงระเบียงที่มีสายลมพัดมาเบาๆ ราวกับเป็นเสียงกระซิบที่บ้านหลังนี้บอกกับเรา ว่า “นั่งอยู่ที่นี่ต่ออีกนิดสิ”

ต้นไม้ที่ชอบที่สุด - ต้นเฟิร์น กิจกรรมของบ้านที่จัดแล้วประทับใจ ที่สุด - ใช้บ้านเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานให้ ลูกน้องที่บริษัท สัตว์เลี้ยงสุดโปรด - นกเขา ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในบ้าน - ต้นชมพู่เขียว สีประจำใจที่มีความหมายต่อตัวเอง ที่สุด - สีม่วง เพราะเป็นสีของพระราชา อาหารที่ทำได้ถนัดที่สุด - แกงต่างๆ


HEALTH AND HEART

23

HEALTH

FOOD FIT FOR FINE

หากคุ ณ เป็ นคนหนึ ่ ง ที ่ ไม่ พ ิ ส มั ย การออกกำลั ง กายให้ เ สี ย เหงื ่ อ เอาเสี ย เลย อีกไม่นานคุณอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ชมรมคนอ้วนหรือคนที่เป็นโรคร้ายแรงอย่าง โรคหัวใจหรือเบาหวานก็เป็นได้ ดังนั้น เมื่อ ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็ควรเลือกกินของที่ดี และมีประโยชน์ โดยสารอาหารที่เรานำมา เสนอนัน้ นอกจากจะมีคณ ุ ค่าทางโภชนาการ แล้ว ที่สำคัญ ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลและ เสริมสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรง ได้ไม่ต่างอะไรไปจากการได้ออกกำลังกาย เลยทีเดียว เริ่มจาก

473 Millilitres

1. โอเมกา-3 พบมากในน้ำมันปลาและน้ำมัน เมล็ดแฟล็กซ์ (Flax seed) ซึ่งจะให้สัดส่วน ของกรดไขมั นชนิ ด ดี ท ี ่ ม ี ป ระโยชน์ ต ่ อ การ ทำงานของหัวใจและหลอดเลือดสูง โดยจะ ตรงเข้ า ปรั บ ปรุ ง ระบบการทำงานของ หลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท ระบบ การสืบพันธุ์ และเสริมภูมิต้านทานร่างกาย นอกจากนี ้ ย ั ง ช่ ว ยลดระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด เป็นสารต้านอาการอักเสบ บำรุงสุขภาพผม ผิว และเล็บ และจุดเด่นสำคัญคือการช่วย นำส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย ทำให้ร่างกายตื่นตัวและกระปรี้กระเปร่า

นักวิจยั มหาวิทยาลัยคาร์ดฟ ิ ฟ์ในเวลส์ ระบุวา่ การดืม่ นมจะช่วยป้องกันโรคเบาหวาน และโรคหัวใจได้ โดยคนทีด่ มื่ นมวันละไม่ตำ่ กว่า 473 มิลลิลติ ร จะไม่เป็นโรคเหล่านี้ มากถึงร้อยละ 62 และหากเป็นผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์นมเนยอย่างอื่น เช่น ชีส ก็ยงั สามารถห่างโรคได้มากอยูถ่ งึ ร้อยละ 56 ทัง้ นี้ เป็นเพราะแคลเซียมในนมทีจ่ ะ ไปปรั บ สมดุ ล ของเกลื อ และน้ ำ ตาลในเลื อ ดไม่ ให้ มี ป ริ ม าณมากเกิ นจนเกิ ด เบาหวาน และไขมันดีที่อยู่ในนมก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจจึงน้อยลงนัน่ เอง

BRAIN ALERT! อาหาร 5 ชนิดนี้ ได้รับการยืนยันจาก วงการแพทย์ในหลายๆ ประเทศแล้วว่า มีคุณประโยชน์ในการช่วยจุดประกายความคิดให้ กับสมองของเรา รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเซลล์ สมองให้แข็งแรงไม่ฝ่อได้ง่ายๆ อีกด้วย 1. ผลบลูเบอรี สารฟลาโวนอยด์และวิตามินซี ในผลไม้ชนิดนี้ มีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูล

2. ไบโอฟลาโวนอยด์ มีความสำคัญต่อร่างกาย ในเรื ่ อ งเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงของผนั ง หลอดเลือดฝอย ซึง่ จะช่วยป้องกันการแข็งตัว ของเลือดจากการนั่งนานๆ ช่วยต่อต้านการ เกิดเส้นเลือดขอดในผู้หญิง และที่สำคัญคือ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเส้นเลือด ในสมองแตกได้ด้วย ซึ่งอาหารที่อุดมไปด้วย ไบโอฟลาโวนอยด์ ได้แก่ อาหารทีม่ สี แี ดงอย่าง องุ่นแดง ผลไม้ตระกูลเบอรี และมะเขือเทศ เป็นต้น 3. อัลลิซนิ (Allicin) เป็นสารเฉพาะที่มีอยู่ใน กระเทียม ซึ่งจะให้ประโยชน์ในแง่ของการลด การเกาะตัวของเลือด ลดความดันเลือด ลด ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด และต่อต้านการ ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสของร่างกาย 4. กรดโฟลิก ข้อดีของกรดโฟลิก คือช่วยลด ความเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยปรับความผิดปกติทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง นัก เช่น ความรูส้ กึ ซึมเศร้า เบือ่ หน่าย ซึง่ อาจมี สาเหตุ ม าจากการขาดการออกกำลั ง กาย โดยอาหารที่อุดมไปด้วยกรดโฟลิกที่หาง่าย ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วเหลือง เนื้อสัตว์ และ เครื่องในสัตว์ 5. โครเมียม มีประสิทธิภาพในการควบคุม ระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดและปรั บ ปรุ ง ระบบ เมตาบอลิซมึ ทำให้สามารถลดความอยากอาหาร ในผู้ที่ชอบทานขนมจุบจิบได้ นอกจากนี้ยัง สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบอินซูลิน ในร่างกายได้ อาหารที่มีโครเมียม ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ผักใบเขียว และผักจำพวกฝัก ต่างๆ เช่น ถั่วพู ถั่วลันเตา ฯลฯ

อิ ส ระ ช่ ว ยป้ อ งกั นการเกิ ด โรคสมองเสื ่ อ ม และยังชะลอเซลล์สมองรวมทั้งร่างกายไม่ให้ แก่ชราเร็วอีกด้วย 2. ไข่ อาหารเช้าชนิดนี้อุดมด้วยซีลีเนียม ซึ่ง เป็ น แร่ ธ าตุ ช ่ ว ยบำรุ ง เซลล์ ส มองให้ ส ดชื ่ น กระปรี้กระเปร่า และคงความหนุ่มสาวได้นาน แรมปี

WHAT YOU NEED TO KNOW

ABOUT ‘COLLAGEN’ ‘คอลลาเจน’ เปนโปรตีนทีม่ คี วามสำคัญ ตอการสรางความเรียบเนียนและตึงกระชับ ใหผวิ แตนอ ยคนทีจ่ ะรูว า คอลลาเจนนัน้ ทำงาน อยางไร และเราสามารถหาคอลลาเจนมาเพิ่ม เติมใหแกผิวพรรณไดอยางไรบาง และนี่คือทุก เรื่องที่คุณอยากรูเ กีย่ วกับ ‘คอลลาเจน’ • คำวา ‘คอลลาเจน’ มีรากศัพทมาจากคำวา Kolla ในภาษาละติน แปลวา กาว ทีไ่ ดมาจาก วิธีการที่คนในสมัยกอนตมหนังและเอ็นของมา หรือสัตวชนิดอืน่ ๆ เพือ่ นำมาผลิตกาวใช • เดิมทีทางการแพทยใชคอลลาเจนในการรักษา ผู  ป  ว ยที ่ สู ญ เสี ย ผิ ว หนั ง ในเหตุ ก ารณ ไฟไหม โดยใชคอลลาเจนจากหนังลูกวัว • เมื่อไหรที่อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อนั้นจะมีการ สลายตัวของคอลลาเจนในชัน้ ผิวหนัง จนกอให เกิดความหยอนคลอย ไมเรียบเนียนกระชับ ของผิวหนังบริเวณนัน้ ๆ • ปจจัยที่ทำใหอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น คือมลพิษ ทัง้ หลาย เชน แสงแดด สารปนเปอ นในอาหาร เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล บุหรี่ และจากการเผาผลาญ อาหารประเภทแป ง และน้ ำ ตาลในร า งกาย จนไปถึงการเปลีย่ นแปลงของฮอรโมน สวนปจจัย ธรรมชาติกค็ อื อายุทม่ี ากขึน้ โดยเมือ่ อายุ 20 ปขนึ้ ไป รางกายก็จะผลิตคอลลาเจนลดลง เรือ่ ยๆ • วิธเี พิม่ คอลลาเจนใหรา งกายมีอยู 2 วิธี ทีท่ ำ อยางกวางขวางคือ การฉีดคอลลาเจนเขาสูผ วิ หนัง โดยตรงจากแพทยผูเชี่ยวชาญ และอีกวิธีที่ งายกวา คือการบริโภคอาหารทีม่ คี อลลาเจน โดยเฉพาะที่มาจากปลาทะเลน้ำลึก เชน ปลาค็อด ปลาแซลมอน หรือเครื่องดื่มที่มี สวนผสมของคอลลาเจน • เคล็ดลับสุดทาย! วิตามินซีจะชวยใหรา งกาย ของเราดูดซึมคอลลาเจนไดดยี ง่ิ ขึน้ ดังนัน้ อยาลืม รับประทานผักและผลไมทม่ี วี ติ ามินซีสงู ควบคูไ ป ดวยนะคะ

3. มัสตาร์ด สิ่งที่ทำให้มัสตาร์ดมีคุณสมบัติ อันน่าทึ่งอยู่ที่หัวขมิ้นชันที่เป็นส่วนผสมหลัก เพราะการได้บริโภคขมิ้นชันวันละไม่ต่ำกว่า 17 มิลลิกรัม หรือเท่ากับการกินมัสตาร์ดวันละ 1 ช้อนชา จะไปช่วยให้การทำงานของเซลล์สมอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกระตุ้นให้ประสาท การรับรู้ต่างๆ ของร่างกายดีขึ้น 4. ปลาแซลมอน ปลาเนื้อสีชมพูนี้อุดมด้วย กรดไขมันโอเมกา-3 ที่มีสรรพคุณต่อต้านความ แก่ชราของเซลล์สมองมากที่สุด 5. ผักเคล ซึ่งเป็นกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง ถ้าหาก ได้ ก ิ น ผั ก ใบดกนี ้ อ ย่ า งน้ อ ยวั น ละมื ้ อ สาร คาโรที น อยด์ แ ละฟลาโวนอยด์ ท ี ่ ม ี อ ยู ่ ในผั ก จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองได้ เซปเป บิวติ ดริง้ ค ขวดสีชมพู มีคอลลาเจนถึง 1,000 มก. ในขวดเดียว สกัดมาจาก ปลาทะเลน้ำลึกเกรด A ลวนๆ จากประเทศญีป่ นุ


24

HEALTH AND HEART

67 LITE DAY WITH

ช็อกโกแลตกับซุปฟงดูเปนอาหารทีไ่ มนา จะเขากันได แตนน่ั ก็เปนแคความรูส กึ เพราะในความจริงแลว ศิลปะการทำอาหารเปดกวางใหคุณทำไดทุกอยาง ถาไมเชื่อก็ลองมาทำ Chocolate Soup ไปพรอมๆ กับเราเลยดีไหม

วิธีทำ

สวนผสม

1. ผสมนม ½1/2 ถวย และแปงอเนกประสงค คนจนเนื้อเนียน 2. นำนมทีเ่ หลือไปตมในกระทะ เคีย่ วไฟปานกลาง 3. นำนมรอน 1 ถวย ที่ไดจาการเคี่ยว เทลงใน Semisweet ช็อกโกแลต ที่เตรียมไว แลวคน เพื่อใหช็อกโกแลตละลาย 4. นำช็อกโกแลตที่ผสมแลว เทลงไปในกระทะนม ที่ตั้งไฟไว แลวคอยๆ คน ในขณะเดียวกันก็คอยๆ เติมแปงอเนกประสงคที่ผสมนมแลวลงไป 5. เติมน้ำตาลไลท ชูการ เนย และผงชินนามอน แลวคอยๆ คนนานประมาณ 5 นาที จนกวาเนือ้ ช็อกโกแลตจะขนและเนียน 6. นำออกจากเตา ตั้งพักไว 1 นาที จากนั้นตักใส ถวยพรอมเสิรฟกับคุกกี้ธัญพืช

นมสด 5 ถวย แปงอเนกประสงค 3 ชอนโตะ Semisweet ช็อกโกแลต 4 ออนซ น้ำตาล 1 ชอนโตะ เนยจืด 1 ชอนโตะ ผงชินนามอน 1 หยิบมือ (เอื้อเฟอสูตรอาหารโดย : อัจฉรา บุรารักษ เจาของรานอาหารกับขาวกับปลา by iberry)

“หวานเต็มรอย แตแคลอรีนอยเพียงครึ่ง” Did You Know?

• ชินนามอนหรืออบเชยเทศเปนเครือ่ งเทศ ที่มีฤทธิ์รอน มีสรรพคุณในดานการบำรุงหัวใจ บรรเทาอาการอ อ นเพลี ย ช ว ยให ร  า งกายสดชื ่ น กระปรี้กระเปรา ขับลม และฆาเชื้อโรคบางชนิดที่เปน อันตรายตอรางกาย • ช็อกโกแลตดีตอสุขภาพของหัวใจ เนื่องจากโกโกซึ่งเปนสวน ผสมหลักของช็อกโกแลตมีฤทธิ์ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด เสนเลือดอุดตัน อันเปนสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคหัวใจ • ธัญพืช ไมวาจะเปนขาวโอต ลูกเดือย งาดำ ฯลฯ ลวนแลว แตมีวิตามินบี และเสนใยที่เปนประโยชนตอรางกาย เพราะชวยเพิ่มพลังงาน บำรุงสมองใหประสาท การรับรูดีขึ้น ที่สำคัญ ชวยใหระบบขับถาย ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

Lite Sugar Fact การใช ไลท ชูการ น้ำตาลแคลอรีต่ำ แทนน้ำตาลทราย จะชวยลดการ บริโภคน้ำตาลลงถึงครึง่ หนึง่ และทำใหรา งกายไดรบั แคลอรีนอ ยลงไปดวย เนือ่ ง จากน้ำตาลไลท ชูการ 1 ชอนชา ใหความหวานเทากับน้ำตาลทราย 2 ชอนชา แตใหพลังงานแค 15 แคลอรี เทานัน้ เมือ่ เทียบกับน้ำตาลทรายทีใ่ หพลังงานสูงถึง 32 แคลอรี

Grams ถ้าหากกินถัว่ เฉลีย่ วันละ 67 กรัม ต่อเนือ่ งนาน 3-8 อาทิตย์ จะสามารถ ลดไขมันในร่างกายลงได้รอ้ ยละ 7.4 เนือ่ งจากถั่วช่วยขัดขวางการดูด ซึมไขมันให้น้อยลง โดยเฉพาะ ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันในเลือดซึง่ มี ส่วนเกีย่ วพันกับโรคหัวใจ อย่างไรก็ตาม ถ้าอยากสุขภาพดีดว้ ยถัว่ ก็ ควรบริโภคถัว่ อบ ไม่ใช่ถวั่ ทอดหรือถัว่ เคลือบน้ำตาลหรือเกลือ

THE HOTTEST HEALTHY TRENDS เชื่อเถอะว่า เรื่องสุขภาพก็คล้ายๆ กับ แฟชั่น ตรงที่มีกระแสมากมายหลายหลาก มาให้เราลองทำดู บ้างก็ได้ผล บ้างก็ไม่เวิร์ก เอาเสียเลย แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะเทรนด์ ฮอตเรื่องสุขภาพทั้ง 10 เทรนด์ ที่กูรูเรื่อง สุขภาพอย่างเรานำมาฝากนั้น ย่อมผ่านการ ฟันธงมาจากผลวิจัยต่างๆ แล้วว่ากำลังอิน จริง และไม่มั่วแต่ชัวร์ในการรับประกันผล เมือ่ ลองนำไปปฏิบตั ิ ส่วนจะมีกระแสสุขภาพ อะไรทีเ่ หมาะกับคนไทยบ้างนัน้ ไปดูกนั เลยดีกว่า 1. สำรองผักผลไม้ในตู้เย็น โดยผักผลไม้ที่ ควรสำรองในตู้เย็นอย่าให้ขาด ได้แก่ แครอต กะหล่ำปลี ส้ม แอปเปิ้ล ซึ่งนอกจากจะมี ประโยชน์มากสำหรับสาวๆ ทีก่ ำลังไดเอตแล้ว การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำยังช่วย ลดความเสี ่ ย งจากโรคมะเร็ ง ลำไส้ ใ หญ่ และช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วยนะ 2. เหงือกดีด้วยน้ำชายามเช้า องค์การ อาหารและยาของสหรัฐฯ และสวีเดนยืนยัน แล้วว่า การบ้วนปากในช่วงเช้าด้วยน้ำชาจะ ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากได้ เนื่องจาก สารโพลี ฟ ี น อลในน้ ำ ชาจะช่ ว ยยั บ ยั ้ ง การ เจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของ ฟันผุและการมีกลิ่นปากลงได้ ส่วนการดื่มชา หลังมื้ออาหารประมาณ 30 นาที ก็จะช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหงือกได้ 3. ดื่มน้ำมากขึ้น การดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย วันละ 5 แก้ว จะช่วยลดความเสี่ยงในการ เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระเพาะ ปัสสาวะได้เกือบ 50% เชียวล่ะ และเป็นที่รู้ กันว่า 85% ของเซลล์สมองประกอบไปด้วยน้ำ ดังนั้น การดื่มน้ำมากๆ ก็จะช่วยให้สมอง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสาท การรับรู้ดีขึ้น และมีความจำแม่นยำมากขึ้น 4. เปลือยเท้าคลายเครียด การย่ำเท้าเปล่า ไปบนทรายนุ่มๆ หรือบนสนามหญ้าที่ฉ่ำเย็น จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากเท้าเป็น ศูนย์รวมของเส้นประสาทมากมายที่สามารถ สะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ การ เดินเท้าเปล่าจึงเป็นการช่วยกระตุ้นระบบ ประสาทต่างๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น 5. รับแสงแดดอ่อนๆ มีข้อมูลจากการวิจัย ระบุว่าผู้หญิงที่ไม่ค่อยโดนแดดเอาเสียเลย มี โ อกาสที ่ จ ะเป็ น มะเร็ ง เต้ า นมมากกว่ า ผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นเมืองทีม่ แี ดด เนือ่ งจากแสงแดด อ่อนๆ ในยามเช้าจะช่วยสังเคราะห์วิตามินดี ในร่างกายให้ออกมาช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง ในร่างกาย

6.หั น มารั บ ประทานขนมปั ง โฮลวี ต สำหรับมื้อว่างยามบ่าย แทนที่จะไปคว้าคุ้กกี้ หรือเค้กช็อกโกแลตซึ่งเพียบด้วยแคลอรี ลอง เปลี่ยนมาทานขนมปังโฮลวีตสัก 2 แผ่น รับรองว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะช่วยให้คุณ รู้สึกมีกำลังวังชา ไร้อาการง่วงงุนในยามบ่าย แถมใยอาหารในขนมปั ง โฮลวี ต ยั ง ช่ ว ยให้ รู้สึกอิ่มนาน ไม่อยากกินอาหารจุบจิบ จึงไม่ ทำให้อ้วนแต่อย่างใด 7. สลัดปลาทูนาเพิ่มความจำ ใครที่รู้ตัว ว่าเริ่มจะหลงๆ ลืมๆ ลองหันมาทานสลัด ปลาทูนาหรืออาหารเมนูปลา รวมทั้งเพิ่ม อาหารที่มีวิตามินบี 2 เช่น ไข่ นมถั่วเหลือง เพราะนอกจากจะช่วยให้อารมณ์ดีแล้ว ยัง ช่ ว ยเพิ ่ ม พลั ง ความจำให้ ก ั บ สมองได้ แบบ ไม่ตอ้ งง้อวิตามินหรืออาหารเสริมใดๆ เลยล่ะ 8. เดินไวๆ การเดินเร็วช่วยทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจแข็งแรง สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออก กำลังกายแต่ยังห่วงใยสุขภาพของตัวเองอยู่ ก็อาจจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ เพราะทำได้ง่าย มาก โดยอาจใช้เวลาเดินในช่วงเช้าขณะไป ทำงาน หรือช่วงเย็นหลังเลิกงานเดินไป ที่ป้ายรถเมล์สัก 3-4 ป้าย หรือเดินขึ้นลง บันไดให้ได้วันละ 20 นาที ก็จะช่วยบริหาร หลอดเลือดหัวใจให้แข็งแรง และยังได้หนุ่ สลิม สมส่วนเป็นของแถม 9. เติมไขมันดีๆ ให้รา่ งกาย ไขมันนัน้ ไม่ได้ เป็นผู้ร้ายซะทีเดียว เพราะหากร่างกาย ขาดแคลนไขมันดีก็อาจมีผลต่อการดูดซึม วิตามินเอ ดี อี เค และทำให้ร่างกาย อ่ อ นเพลี ย ได้ ในแต่ ล ะวั น เราควรเลื อ ก รับประทานอาหารที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัว จากน้ ำ มั น มะกอก น้ ำ มั นถั ่ ว เหลื อ ง และ โอเมกา-3 จากปลาแซลมอน หรือทูนา ซึ่ง สามารถช่ ว ยป้ อ งกั น โรคมะเร็ ง และหั ว ใจ ให้คุณได้อีกด้วย 10. พักผ่อนบ้าง ลองหยุดภารกิจวุ่นๆ สัก สัปดาห์ละ 1 วัน หรือวันละ 1 ชั่วโมง ให้ สมองปลอดโปร่งจากเรื่องงาน และคนรอบ ข้าง การใช้เวลาอยูค่ นเดียวตามลำพังจะช่วย ทำให้คุณรู้สึกสงบ เป็นเวลาที่จะได้เรียนรู้วิธี หยุดพักใจ โดยอาจจะฟังเพลงเงียบๆ คนเดียว หรืออาบน้ำอุ่นๆ แล้วล้มตัวลงงีบหลับสัก 15-20 นาที ก็จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่น และมี ความสุขอย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งการพักผ่อน ยั ง ทำให้ ค ุ ณ ห่ า งไกลจากความรี บ ร้ อ น อันเป็นสาเหตุของโรคเครียด และอาจตาม มาด้วยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง


25

HEART

FRESHEN UP YOUR WORKING LIFE งานแบบที่เรียกกันว่า 9 to 5 (เข้า 9 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น) มักจะมีแต่กิจวัตรเดิมๆ ให้คุณ ต้องปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเคยชิน พัฒนาไป เป็นความเบือ่ หน่าย และคุณก็จะกลายเป็นมนุษย์ เงินเดือนทีไ่ ร้ชวี ติ ชีวาไปในทีส่ ดุ เอาล่ะ ถ้าใครไม่อยาก ให้ชีวิตการทำงานเดินไปถึงจุดที่เราว่า ก็ควรหัน มาสร้างบรรยากาศการทำงานรอบๆ ตัวในทุกๆ วันให้สดชื่น สดใส ด้วยวิธีเชิงรุกต่อไปนี้โดยด่วน 1. เริ่มต้นแต่ละวันด้วยงานง่ายๆ ที่สามารถ ทำเสร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้อง คิดมาก เช่น การตอบอีเมลลูกค้า เพื่อเป็นการ กระตุ้นสมองและจิตใจให้มีพลังในการใช้เวลากับ งานที่เหลือต่อไป 2. หาเวลาให้ตวั เองอย่างน้อย 20 นาที ใน 1 วัน เพื่อทำในสิ่งที่คุณชอบและผ่อนคลาย เช่น ฟัง เพลงโปรด เล่นอินเทอร์เน็ต ที่สำคัญคือ หาเวลา ออกกำลังกาย เพราะวิธีดังกล่าวจะช่วยให้คุณ รู้สึกปลอดโปร่งจากเรื่องเครียดๆ ในการทำงาน 3. ทำเรื่องง่ายๆ ด้วยตัวเอง เช่น เดินออกไป ส่งเอกสาร ชงกาแฟ อย่ามัวแต่นง่ั ร้องเรียกแม่บา้ น หรือเลขาฯ วิธีนี้จะทำให้คุณได้พบปะพูดคุยแลก เปลี ่ ยนทั ศ นคติ ก ั บ คนอื ่ น มากขึ ้ น และอาจได้ ไอเดียใหม่ๆ ไปใช้ในการทำงานก็ได้ 4. เริ่มต้นทักทายคนที่คุณไม่เคยคุยด้วยใน ที่ทำงาน ไม่วา่ จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บา้ น คนส่งเอกสาร หรือเพือ่ นร่วมงานแผนกอืน่ โดยเริ่มจากบทสนทนาง่ายๆ เพื่อเป็นการสร้าง ไมตรี และทำให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวในที่ทำงาน 5. เสียงหัวเราะ นอกจากจะสร้างความสุขให้ ตัวเองแล้ว ยังสร้างความสุขให้คนอื่นได้ด้วย ถ้า คุณไม่ถนัดครีเอตมุกสักเท่าไหร่ แนะนำว่าเวลา เพื่อนเล่นมุกมาให้รับมุกเขาหน่อย แค่นี้ก็สร้าง บรรยากาศสนุกสนานได้แล้ว 6. เติมสีสนั ให้โลกส่วนตัว อย่ามองข้ามอิทธิพล ของสีที่มีผลทางจิตวิทยา ถ้ารอบตัวๆ คุณมีสี เขียว สีฟ้า จากต้นไม้เล็กๆ หรือโปสการ์ดสวยๆ มาเติมแต่งบริเวณโต๊ะทำงาน จะช่วยสร้างความ รู้สึกสงบเยือกเย็น หรือถ้าอยากมีไฟกระตือรือร้น แนะนำสีส้ม หรือสีเหลือง เวิร์กจริง คอนเฟิร์ม! 7. สปาเท้ า หลั ง จากประชุ ม หรื อ เมื ่ อ รู ้ ส ึ ก ‘ไม่ไหวแล้ว’ กับสิ่งรุมเร้า ให้ถอดรองเท้าออก แล้วใช้มือกดรอบๆ เท้า หรือเข้าห้องน้ำไปใช้

RELATIONSHIP TIPS FOR THE COUPLE

นอกจากการสื ่ อ สารกั น ให้ รู ้ เรื ่ อ งและ เข้าใจกันแล้ว ชีวิตแต่งงานจะแข็งแรงก็ด้วย ความใกล้ชิดกุ๊กกิ๊กกัน ด้วยการหากิจกรรมที่ ทำด้วยกันได้ ดังนี้ • ทำงานอดิเรกหรือมีความสนใจร่วมกัน เช่น อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน ไปเดินดูงาน ศิลปะด้วยกัน หรือจัดบ้านด้วยกัน • จัดระเบียบและลำดับความสำคัญ การที่ เอาแต่พูดว่า “เอาไว้ค่อยคุยกัน” อาจทำให้

น้ำเย็นราดเท้าของคุณ จากนั้นเช็ดจนแห้ง แล้ว ค่อยนวดสัก 5-10 นาที รับรองว่าคุณจะรู้สึก ผ่อนคลายหายเครียดเป็นปลิดทิ้ง 8. อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว บางครั้งเมื่อเกิด ปัญหาจากการทำงาน ถ้าปรึกษากับคนระดับ เดียวกันอาจเข้าข่ายนินทา แนะนำว่าปรึกษา เจ้านายอย่างตรงประเด็นเป็นทางออกที่ดีที่สุด 9. ยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อคุณเห็น คนอื่นประสบปัญหา อย่ารีรอหรืออายที่จะทำ ความดี แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น เปิดประตูให้ คนแปลกหน้า ช่วยเพื่อนร่วมงานถือของ เป็นต้น หรือเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานมีปัญหา ลองดูจังหวะ ดีๆ แล้วเข้าไปถามไถ่ให้กำลังใจเขาบ้างก็จะดี 10. เติมเชื้อไฟให้ชีวิตการทำงาน อย่าคิดว่า เรื่องกินกับเรื่องงานไม่เกี่ยวกัน อาหารที่ดี มี ประโยชน์ จะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรง มี พลังงาน ที่สำคัญ ทำให้ร่างกายต้านทานความ เครียดได้ดีขึ้นด้วย แนะนำให้หาโยเกิร์ต ขนมปัง โฮลวีต และผลไม้เย็นๆ ติดออฟฟิศไว้ 11. รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าออฟฟิศมีหน้าต่าง ลองเปิดรับอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามา บ้าง หลังจากใช้สมองทำงานมาอย่างหนัก หรือ อาจใช้กลิน่ ทีช่ ว่ ยบำบัดหอมๆ เพือ่ เรียกจิตวิญญาณ ของคุณให้กลับคืนมาอย่างสดชื่น 12. ลดมลพิษเสียงในที่ทำงาน โดยต่อว่ากัน ให้นอ้ ยลงและฟังกันมากขึน้ จะช่วยให้การทำงาน เป็นทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการกล่าว โทษกัน 13. เปิดหูเปิดตา เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคุณจะคุย กับเพื่อนร่วมงานในเรื่องที่นอกเหนือจากหน้าที่ การงานบ้ า ง เช่ น เล่ า เรื ่ อ งครอบครั ว แฟน งานอดิเรก หรือแม้แต่น้องหมาที่บ้านก็โอเค 14. เรียนรู้คำว่า WASP คือ Wait (รอคอย) Appraise (ประเมิน) Slowly (ใจเย็น) และ Proceed (คิดแล้วดำเนินการ) เพื่อยึดถือไว้ใช้เมื่อ ประสบกับปัญหาในการทำงาน รับรองว่าจะช่วย ให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน 15. จัดระเบียบการทำงาน ใครว่าการเป็นคนมี ระเบียบจะทำให้ชีวิตน่าเบื่อ จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะการจัดระเบียบจะทำให้ชีวิตการทำงานของ คุณง่ายขึ้นมาก รวมทั้งเป็นการลดความเครียด ได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยทีเดียว

ชีวิตคู่พังได้ ดังนั้น ลองทำลิสต์สิ่งที่ต้องทำ เช่น แต่งตัวให้ลูก ไปซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ แล้วอย่าลืมใส่ ‘คุยกับหวานใจ’ เอาไว้ใน ลิสต์ด้วยล่ะ • พยายามติดต่อเอาไว้เมื่ออยู่ไกลกัน โดยให้ ลองเขียนจดหมายหรือส่งอีเมลมาพร้อมกับ บรรยายความรู้สึกไปด้วยว่า เวลาที่คุณต้อง ทำอะไรโดยไม่มีเขาแล้วมันรู้สึกเงียบเหงา อย่างไร งานนี้อย่าได้อาย!


¡Í§·Ø¹¡ÙÂŒ Á× à¾×Íè ˹ѧÊ×Í·íÒÁ×Í â´ÂÊíҹѡ¾ÔÁ¾Íкء ʹѺʹعâ´Â¡Ãзԧᴧ

à¢Õ¹!

¢ÒÂ!

àÃÔèÁµŒ¹à¢Õ¹˹ѧÊ×Í·íÒÁ×Í ¨Ð໚¹á¹Çã´ ËÃ×ÍÃٻẺ㴡çä´Œ ¨Ð໚¹¹Ç¹ÔÂÒ àÃ×èͧÊÑé¹ ÊÒä´Õ ¡Å͹ â»Ê¡ÒÏ´ ÏÅÏ ä´ŒËÁ´ ÁÒ¡¹ŒÍµÒÁ¡íÒÅѧáÅФÇÒÁÊÒÁÒö ãÊ‹¡Ñ¹ä´ŒäÁ‹ÂÑé§ ·Ø‹Á¡Ñ¹ãËŒàµçÁ·Õè à¾ÃÒÐÇ‹Ò¢Ñ鹵͹¹Õé¹Ñé¹ Íк؍¡äÁ‹¢ÍÂØ‹§à¡ÕèÂÇã´æ ·Ñé§ÊÔé¹

¢Ñ¹é Êٵ͹§‹ Ò Âæ â‹ »Ãਡµã¹½˜¹

àÃÔèÁµŒ¹¡ÒâÒ¤ÃÑé§áá㹧ҹ a book Fair »ÅÒÂà´×͹¡Ã¡®Ò¤Á¹Õé ¶ŒÒÂѧàËÅ×ÍàÃÒ¨ÐàÍÒ仢Òµ‹Í㹧ҹ a book Fair On Tour µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ËÃ×ͨÐàÍÒ仢ÒÂàͧ¡ç‹ÍÁä´Œ áÅÐÊÒÁÒö¹íÒµŒ¹©ºÑº·Õè㪌¢Í·Ø¹¡ÙŒÂ×Á ä»àʹÍÊíҹѡ¾ÔÁ¾Í×è¹¾Ô¨ÒóÒä´Œ àÁ×èͤ׹à§Ô¹¡ÙŒ ¤ÃºµÒÁ·Õ赡ŧ¡Ñ¹áÅŒÇ

·íÒ!

Ê‹§!

¡ÙŒ!

˹ѧÊ×Í·íÒÁ×Í ¡çá»ÅÇ‹ÒµŒÍ§·íÒ´ŒÇÂÁ×Í àÂçºÁѹ´ŒÇÂÁ×Í äÊ¡ÒÇ´ŒÇÂÁ×Í ¢Ñ鹵͹¹Õé͹ØÞÒµãËŒ·íÒÁÒã¹áºº·Õè¢Ò¡ѹ ·ÑèÇ仵ÒÁ§Ò¹à·È¡ÒÅ˹ѧÊ×Í·íÒÁ×Í áµ‹¶ŒÒ¼‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹¡Í§·Ø¹¡ÙŒÂ×ÁÏ ·Ò§àÃҨЪ‹ÇÂàÃ×èͧ¡ÒþÔÁ¾ã¹¤Ø³ÀÒ¾´Õ ¶ŒÒÁÕ»˜ÞËÒàÃ×èͧ¨Ñ´Ë¹ŒÒ? Í‹Òä´Œ¡ÅÑÇä» ÊÒÁÒö¢Í¤íÒá¹Ð¹íÒ¨Ò¡·Ò§àÃÒä´Œ ᵋàÃÒäÁ‹·íÒãËŒ¹Ð ·íÒÁ×͵ŒÍ§·íÒàͧ :D

ÊÁѤÃä´ŒµÑé§áµ‹Çѹ¹Õé ¶Ö§ 31 ÁԶعÒ¹ 2553

ADB May 28 10 Fullpage.indd 1

¡ÑºË¹Ñ§Ê×Í·íÒÁ×ͤسÀÒ¾´Õ ã¹ÂÒÁ·Õäè Á‹ÁàÕ §Ô¹·Ø¹ áÅÐäÁ‹Á·Õ ¢èÕ ÒÂ!

Ê‹§µÑÇÍ‹ҧ˹ѧÊ×Í·íÒÁ×Í ËÃ×͵Œ¹©ºÑº·Õ輋ҹ¡ÒèѴ˹ŒÒ ÁÒáÅŒÇÍ‹ҧ¹ŒÍ 50% ÁÒ·ÕèÊíҹѡ¾ÔÁ¾ Í‹ÒÅ×ÁṺª‹Í§·Ò§¡ÒõԴµ‹Í ·ÕèÊдǡ·ÕèÊØ´ÁÒ´ŒÇ ʋ§àÊÃç¨áÅŒÇ ¡ç¹Ñ觡Թ¹éíÒࡍ¡ÎÇÂÃÍ¿˜§¼Å ÍÂÙ‹·Õ躌ҹ䴌àÅÂ!

Ëҡ˹ѧÊ×Í·íÒÁ×ÍàµÐµÒµŒÍ§ã¨àÃÒ àÃÒ¨ÐãËŒà§Ô¹·Ø¹¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍàÍÒä» ·íÒ˹ѧÊ×Í·íÒÁ×Íã¹ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾´Õ ª‹Ç»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñºâç¾ÔÁ¾ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÒûÃÐÁÒ³¨íҹǹ¾ÔÁ¾ ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅФԴNjҹ‹Ò¨Ð¢ÒÂËÁ´ äÁ‹àËÅ×ÍÁÒ¡¨¹à¡Ô¹§ÒÁ

Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè ¡Í§·Ø¹¹Õé Íк؍¡äÁ‹áÊǧËҼšíÒäà ᵋÃÒÂ䴌ʋǹ˹Ö觷Õè¼ÙŒ¡ÙŒ¢ÒÂ˹ѧÊ×Íä´Œ abook9@gmail.com ËÃ×ͤÅÔ¡Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡Í§·Ø¹ ¨Ð¶Ù¡ËÑ¡¡ÅѺÊÙ‹¡Í§·Ø¹ ä´Œ·Õè www.abookonline.com à¾×èÍÊ‹§µ‹ÍãˌË¹Ø µ‹Íä»ä´Œ¡ÙŒ·íÒÁ×͡ѹÍÕ¡

24/05/2010 11:55


ALL ABOUT BIZ

27

BIZ LIFE

JUST STOP AND THINK สรรชาย นุ่มบุญนำ

Project Director แห่ง บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความสำเร็จของงานอินเตอร์แมค และซับคอน ไทยแลนด์ งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สามารถดึง เม็ดเงินเข้าประเทศหลายพันล้านบาท

• สิ่งที่สำคัญที่สุดของนักการตลาดสมัยใหม่ก็คือ ไม่หยุดอยู่กับที่ ต้อง คิ ด นอกกรอบตลอดเวลา เพื ่ อ หาหนทางใหม่ ๆ ในการที ่ จ ะทำให้ exhibition ที่เราจัดขึ้นมีความน่าสนใจ และดึงดูดให้มีคนมาร่วมงานตาม เป้าหมายที่เราวางไว้ • ขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดในการจัดงาน exhibition ก็คือ ขั้นตอนเริ่มต้นใน การคิดคอนเซ็ปต์ ว่าเราจะมีวิธีนำเสนองานอย่างไรให้คนอยากมา เข้าร่วม เพราะคอนเซ็ปต์นี้จะคุมขั้นตอนการทำงานทุกอย่าง และทำให้ การทำงานง่ายขึ้น • งานของเราคือการขายความคาดหวัง เพราะการบริการเป็นสิ่งที่จับ ต้องไม่ได้เหมือนสินค้าทั่วไป สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องสื่อสารให้ชัดเจน ที่สุดว่าผู้ที่มาเข้าร่วมงานจะได้อะไร แต่ต้องระวังที่จะไม่สร้างความ คาดหวังที่เกินจริง เพราะที่สุดแล้วถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่เราสื่อสาร ออกไป ผู้ที่จะเสียหายที่สุดก็คือเราเอง • การสื่อสารกันระหว่างทีมงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เราต้องมีภาพ ที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไร แล้วพยายามทำให้คนในทีมมองเห็นภาพ เดียวกันกับเราให้ได้มากที่สุด ถ้าภาพที่วาดไว้ไม่ชัดเจน หรือการสื่อสาร ผิดเพี้ยนไป งานที่ออกมาก็อาจจะผิดไปจากเป้าหมายที่วางไว้ได้ • ทีมที่ดีที่สุดในความคิดของผมคือ แต่ละคนในทีมต้องรู้จักหน้าที่ของ ตัวเอง และรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ถ้าทำได้แบบนี้ ทุกคน ในทีมก็จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข • เมื่อทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือทุกคนจะมี ความเข้าอกเข้าใจกัน เมื่อเข้าใจกันแล้วก็จะมีเรื่องของความเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติ • ไม่มคี นทำงานคนไหนอยากจะถูกบังคับ ไม่มใี ครอยากจะถูกดุดา่ ผมก็

ไม่ ช อบเหมื อ นกั น เวลาที ่ เจ้ า นายผมทำอะไรแบบนั ้ น เพราะฉะนั ้ น เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าเราไม่ชอบแบบไหน ก็ไม่ควรจะไปทำ อย่างนั้นกับเขา • ทุกอย่างที่เราคิดต้องออกมาจากความคิดเห็นร่วมกันของทีม เมื่อเริ่ม จากจุดนี้ ในขั้นตอนต่อๆ ไปทุกคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วม จากนั้นเขาก็จะทำงานอย่างเต็มใจ และภูมิใจในผลงานที่ออกมา ดีกว่า การไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกดีกับมัน • ผมไม่เคยตั้งเป้าหมายโดยที่ไม่ถามคนในทีมก่อน เพราะนั่นเท่ากับว่า เป็นการบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการ เวลาที่วางเป้าหมายผมมักจะ ใช้การประเมินร่วมกันระหว่างข้อมูลที่เรามี กับความคิดเห็นของทีมงาน เสมอ เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างสบายใจที่สุด • ในอดีต เวลาที่เจอปัญหาใหญ่ๆ ผมมักจะตัดสินใจพุ่งชนปัญหานั้น ทันที แต่ปัจจุบันผมเลือกที่จะหยุดคิดสักพักก่อน ข้อดีของการหยุดคิด คือทำให้คนที่เดินตามไม่ตกใจ ถ้าเราชนไปเลย คนเดินตามอาจจะตื่น ตระหนกและตั้งตัวไม่ทัน และการตัดสินใจทันทีอาจจะทำให้เราตัดสินใจ พลาดได้ง่ายกว่าการหยุดคิด • เวลาทีจ่ ะตัดสินใจแต่ละครัง้ เราต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า สิง่ ทีเ่ ราตัดสินใจ ไม่ได้กระทบกับตัวเราเองเท่านั้น แต่ยังกระทบทั้งภายใน และภายนอก องค์กรอีกด้วย ดังนั้น ทุกเรื่องต้องผ่านการคิดอย่างรอบด้าน แล้วเราจะ ได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง • ผมอยูใ่ นอุตสาหกรรมนีม้ านาน ผมรักอาชีพนี้ เพราะเป็นสิง่ ทีผ่ มทำได้ดี ที่สุด เมื่อวันนี้เราโตขึ้น มีโอกาสที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับรุ่นน้องๆ ผมก็ อยากจะผลักดันให้เขาเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย เพื่อที่วงการนี้จะได้ พัฒนาต่อไปในอนาคต

Sweat Shop

ในยุคที่กระแส D.I.Y. กำลังมาแรง ทุกอย่างสามารถทำเองได้งา่ ยจัง แถมยัง เก๋ล้ำไม่เหมือนใคร ไม่เว้นแม้แต่เสื้อผ้าที่ หลายคนเลือกจะทำเองแบบไม่ต้องใส่ซ้ำ กับใคร แต่ในยุคนี้การจะซื้อจักรเย็บผ้า สั ก หลั ง คงเป็ น เรื ่ อ งที ่ ห ลายคนไม่ เคย จินตนาการมาก่อน จะดีกว่าไหมถ้าเราจะ สามารถเย็บปักเสื้อผ้าเองได้ แถมยังไม่ ต้องลงทุนซือ้ จักรราคาแพงเพียงเพือ่ จะใช้ ไม่กค่ี รัง้ ด้วยเหตุนเ้ี อง Sweat Shop จึงถือ กำเนิดขึ้น เพราะเขาให้บริการเช่าจักรกับ อุปกรณ์ตัดเย็บนานาชนิด รวมทั้งด้าย และไหมพรม ที่สาวๆ หรือหนุ่มๆ แอบ หวานสามารถเลือกเช่าเป็นรายชั่วโมง หรือจะเช่าทั้งวันก็จะมีเรตราคาแตกต่าง กันไป ไม่ใช่แค่จักรและอุปกรณ์เท่านั้นที่ ร้ า นนี ้ เ ขาให้ บ ริ ก าร เพราะยั ง รวมถึ ง บรรยากาศภายในร้ า นที ่ ต กแต่ ง อย่ า ง อบอุน่ สบายๆ เปิดเพลงคลอเบาๆ ให้ผใู้ ช้ บริ ก ารได้ เพลิ ด เพลิ นกั บ งานฝี ม ื อ ของ ตัวเองได้อ ย่างเต็มที่ แถมยังมีบริการ เครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มออแกนิกส์ เสิรฟ์ ให้ระหว่างชัว่ โมงเย็บปักถักร้อยด้วย นอกจากนี ้ สำหรั บ มื อ ใหม่ ห ั ด เย็ บ ปั ก ทางร้านก็ยังมีเวิร์กช็อปเก๋ๆ ที่สามารถ เลือกลงเรียนได้ทนั ทีอกี ด้วย ทีนเ้ี วลาทีน่ กึ จะมีอารมณ์เย็บปักถักร้อยขึน้ มา ก็ไม่ตอ้ ง ไปหาซื้ออุปกรณ์ให้วุ่นวายอีกต่อไป แค่ เดินตัวเปล่าเข้าไปในร้าน แล้วออกมา พร้อมเสือ้ ผ้า D.I.Y. ทีแ่ สนจะภูมใิ จได้เลย แต่ถา้ ใครอยากใช้บริการคงต้องบินไปไกล ถึงฝรั่งเศส หรือน่าจะดีกว่านี้ ถ้าเกิดมี คนไทยหัวใสเปิดกิจการเก๋ๆ แบบนี้ขึ้น มาบ้าง

BIZ QUOTE BIZ BOOK ถ้าคุณเจอใครสักคนทีท่ ำธุรกิจได้ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ คุณจะไม่อยากลองถามเขาสักหน่อยหรือ ว่าทำไมเขาถึงทำธุรกิจได้ยั่งยืนยาวนานได้ถึง เพียงนัน้ ยิง่ เมือ่ ธุรกิจทีว่ า่ นีป้ ระสบความสำเร็จไป ทัว่ โลกด้วย ความสำเร็จทีย่ าวนานขนาดนี้ คงจะมี เรื่องเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จที่น่าจะสอนคุณได้ ยวล่ะ นีเ่ ป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยาก แมคโดนัลด์ แฮมเบอร์เกอร์ไม่ธรรมดา มากมายเชี ให้ ค ณ ุ อ่ า นหนั งสือเล่มนี้ เพราะผูเ้ ขียนจะพาเราไป Everything I Know about Business I Learned เจาะลึกถึงเคล็ดลับความสำเร็จของแมคโดนัลด์ at McDonald’s ตีแผ่ทุกเรื่องอย่างเป็นส่วนตัว และใกล้ชิด จาก ผูเ้ ขียน : Paul Facella ห้องอาหารส่วนตัว ไปจนถึงมุมกาแฟ ซึ่งจะเปิด ผูแ้ ปล : พรศักดิ์ อุรจั ฉัทชัยรัตน์ โลกวัฒนธรรม และค่านิยมของแมคโดนัลด์ออก สำนักพิมพ์ : Mc Graw Hill Education มาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องของการทำงาน ราคา : 229 บาท

เป็นทีม ภาวะผู้นำ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสือ่ สาร และการสร้างสัมพันธภาพ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ จะแสดงถึงวัฒนธรรม ความเป็นหนึ่งเดียว และ ความสัมพันธ์ที่ผนวกรวมอยู่ในแมคโดนัลด์อย่าง ชัดเจน ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นบทเรียน ฝึกปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถนำไปใช้ได้จริงกับทุกๆ สภาพ แวดล้อมทางธุรกิจ แล้วทีนเ้ี วลากัดแฮมเบอร์เกอร์ จากแมคโดนั ล ด์ ค รั ้ ง ต่ อ ไป คุ ณก็ จ ะรู ้ แ ล้ ว ว่ า แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ

BOLDNESS IN BUSINESS IS THE FIRST, SECOND, AND THIRD THING. -Thomas Fuller Physician and Writer


28

THE WORDS

“When ambition ends, happiness begins.” เมือ่ ความทะเยอทะยานสิน้ สุดลง ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น -สุภาษิตฮังการี

“ ‘Work and wait’, ‘work and wait’’ is what God says to us in creation.

จงทำงานและรอคอย จงทำงาน และรอคอย นัน่ คือสิง่ ทีพ ่ ระเจ้า บอกกับเราเกีย่ วกับการสร้างโลก -Josiah Gilbert Holland

“It is easy to hate and it is difficult to love. This is how the whole scheme of things works. All good things are difficult to achieve; and bad things are very easy to get.”

เป็นเรื่องง่ายดายที่จะเกลียด และเป็นเรื่องยากที่จะรัก นี่คือหลักของความเป็นไปทั้งปวง สิ่งดีๆ เป็นเรื่องยากที่จะ ทำให้บรรลุผล สิ่งที่เลวร้ายก็ล้วนแต่ง่ายที่จะประสบพบเจอ -Morarji Desai

“Dedicate yourself to the good you deserve and desire for yourself. Give yourself peace of mind. You deserve to be happy. You deserve delight.” จงอุทิศตัวเองให้กับสิ่งดีๆ ที่ท่านคู่ควรจะได้รับและปรารถนาสำหรับตัวเอง จงมอบสันติให้กับจิตใจท่านเอง เพราะท่านควรคู่พอสำหรับการมีความสุข ท่านคู่ควรกับความเบิกบาน -Mark Victor Hansen

“Don’t let someone be a priority in your life when you are still an option in their life” อย่าให้ความสำคัญกับใครบางคนเป็น ลำดับแรกๆ หากท่านยังคงเป็นเพียง ตัวเลือกหนึ่งในชีวิตเขา

“Accomplishment is easiest when we work the hardest, and it is hardest when we work the easiest.” ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเมื่อเราทำงานอย่างหนักที่สุด และมันก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเมื่อเราทำงานด้วยความง่ายที่สุด -นิรนาม

-นิรนาม

“I never saw a man who looked with such a wistful eye upon that little tent of blue which prisoners call the sky.” ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครที่จะทอดตามอง สีครามอ่อนๆ ที่ครอบคลุมอยู่ อย่างโหยหาเลย และสิ่งนั้นนักโทษเรียกมันว่าท้องฟ้า -Oscar Wilde

“You can’t run from trouble, there ain’t no place that far.”

ท่านไม่อาจวิ่งหนีพ้นจาก ปัญหาไปได้หรอก เพราะไม่มี สถานที่ใดไกลได้ขนาดนั้น -Splash Mountain

“Life is a classroom in which each of us is being tested, tried, and passed.”

ชีวิตก็เหมือนกับห้องเรียนที่ พวกเราแต่ละคนจะต้องได้รับ การทดสอบ ต้องเหนือ่ ย และสุดท้าย ก็จะต้องสอบผ่าน -Robert Thibodeau

“Life is like the ocean currents; if you know not how to navigate, you’re as good as lost.” ชีวิตก็เปรียบเหมือนกระแสน้ำใน มหาสมุทร ที่หากท่านไม่รู้วิธีเดินเรือ ท่านก็จะลงเอยด้วยการหลงทาง -Greg Evans

“Patience is power; with time and patience the mulberry leaf becomes a silk gown.” ความอดทนคือพลัง เพราะด้วยเวลาและความอดทนนั่นเอง ที่เปลี่ยนใบหม่อนให้กลายเป็นเส้นไหมได้

-สุภาษิตจีน

“I had no ambition to make a fortune. Mere moneymaking has never been my goal, I had an ambition to build.” ผมไม่มีความทะเยอทะยานที่จะ

สร้างทรัพย์สมบัติ แค่การทำเงิน ให้ได้มากมายไม่ใช่จุดหมาย ของผมหรอก ผมมีความ ทะเยอทะยานในการสร้างต่างหาก -John D. Rockefeller

“A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort.” ทัศนคติในแง่บวกอาจไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หมด แต่มันจะสร้างความคันไม้คันมือมากพอจนคนรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะพยายาม -Herm Albright


30

THE GUEST

JUST ENJOY THE SHOW เรื่ อ ง : ทรรศน หาญเรื อ งเกี ย รติ ภาพ : ฤธวั ฐ ร์ อิ ท ธิ ย ากร

นักแสดงที่ดีนอกจากจะสามารถสวมบทบาทที่ตัวเองได้รับอย่างแนบเนียน หรือสมบทบาทจน ทำให้คนดูเชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาคือตัวละครตัวนั้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ก็คือ ‘ประกายของ ความเป็นดาว’ ของนักแสดงแต่ละคนที่จะมีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน และเมื่อรวมกันกับความตั้งใจ ของตัวเองที่มี ถึงแม้ว่าทางเดินจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่สักวันหนึ่งรัศมีของความเป็นดาวก็ต้อง ส่องออกมาให้ได้เห็น เหมือนกับเขาคนนี้ ‘อ๋อม’ - อรรคพันธ์ นะมาตร์ ชายหนุ่มที่สะสมประสบการณ์ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในตอนนี้ ซึ่งเขาเล่าให้เราฟังว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด “ครั้งหนึ่งผมว่าวงการนี้เป็นสิ่งที่สวยหรูนะ อะไรก็สวยงามไปหมด นักแสดงก็สวยหล่อทุกคน ภาพทุกอย่างที่ออกมาจากหน้าจอก็มีความลงตัว บ้านที่เราเห็นในจอก็เป็นระเบียบเรียบร้อย เวลาดูแล้ว ทำให้เราน่าติดตาม แต่พอได้เข้ามาทำงานตรงนีแ้ ล้วก็รเู้ ลยว่ามันแตกต่างกันอย่างมาก คือเบือ้ งหลังความ สวยงามในจอโทรทัศน์มันซ่อนไว้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยของใครหลายคน ผมพบว่า ฉากแต่ละฉาก ซีนแต่ละซีน ไม่ได้ทำกันง่ายๆ ซึ่งมันต่างจากที่ผมคิดไว้เยอะมาก มันเหมือนกับเรามองไว้แบบหนึ่งแต่มัน มาอีกแบบหนึ่ง ผมได้รู้ว่าภาพก่อนที่จะออกมาสู่สายตาประชาชนมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนการผลิต อีกเยอะมาก มันไม่ได้ออกมาง่ายๆ มันทำให้ผมรูว้ า่ กว่าทีจ่ ะได้ละครออกมาเรือ่ งหนึง่ มันยากลำบากมาก” เริ่มต้นจากการเป็นนายแบบ จนก้าวเข้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณา ผ่านการแสดง เล็กๆ ในหนังใหญ่ จนกระทั่งมาถึงการเป็นขวัญใจคอละคร จนถึงวันนี้ อ๋อม อรรคพันธ์ ได้ยืนยันกับเรา ว่าเขาหลงใหลกับมนต์ขลังของจอแก้วที่สุด “ผมคิดว่าเสน่ห์ของละครคือการเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง เราต้องโยนตัวเองทิ้งไป จับคนอื่นใส่ เข้ามา นั่นก็คือบทบาทที่เราได้รับ นี่คือเสน่ห์ของมัน มันคือความแตกต่าง ความหลากหลายในตัวบท แต่ละบท เรื่องหนึ่งก็เป็นคนหนึ่ง อีกเรื่องก็เป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ตัวเรา ผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมาก กับการจับคนอืน่ มาใส่ในเรา ซึง่ มันไม่งา่ ย เพราะปกติผมเป็นคนนิง่ ๆ อยูแ่ ล้ว แต่ผมต้องรับบททีต่ อ้ งพูดมาก กระโชกโฮกฮาก ก็ตอ้ งปรับตัวครับ ถึงแม้ตอนนีจ้ ะยังทำได้ไม่ดี ก็ตอ้ งพยายาม สังเกตเยอะๆ ผมว่าตรงนี้ คือเสน่ห์ของละคร” แม้ว่าผลงานแต่ละชิ้นของเขาจะได้รับความสนใจจากคนดูเป็นจำนวนมาก แต่การเลือกบทใน แต่ละครั้งของเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือถ้าจะให้เห็นภาพมากกว่านี้ เราคงต้องให้เขาอธิบายถึงผลงาน แต่ละชิ้นของเขาเสียหน่อย “เรื่องแรกคือเรื่อง เจ้าหญิงลำซิ่ง เรารับบทเป็นตัวร้าย ตัวโกง เรื่องต่อมาผมแสดงเป็นชาวสวน ชื่อเรื่อง มนต์รักข้าวต้มมัด เรื่องที่สาม สะใภ้ไกลปืนเที่ยง ผมแสดงเป็นตำรวจ และ พระจันทร์ลายพยัคฆ์ เป็นมาเฟีย คาแร็กเตอร์ทั้งสี่เรื่องของผมไม่เหมือนกันเลย ผมว่าพัฒนาการต้องเกิดจากการเรียนรู้ การ สะสมประสบการณ์ ตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้าง ต้องท่องบทยังไง ต้องทำ ยังไง พอจบเรื่องเราก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมานิดหนึ่งแล้ว ผมว่ามันต้องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ เราต้องเก็บเกี่ยวเอาไว้ ผมเคยเจอปัญหาเหมือนกัน อย่างเล่นไม่ได้ เกร็ง เพราะนักแสดงที่แสดงร่วมเป็น

นักแสดงมืออาชีพทัง้ นัน้ อารมณ์ไม่ออกจริงๆ พอเจอแบบนี ้ ก่อนอืน่ ผมจะอยูก่ บั ตัวเองก่อน ถามตัวเองว่า ปัญหามันเกิดจากอะไร ทำไมถึงเกิดขึ้น วิธีแก้ไขคือยังไง ลองถามคนอื่น ถามคนที่มีประสบการณ์อย่าง พี่ๆ ผู้กำกับ พี่ๆ นักแสดง อย่างวิธีแก้ปัญหาอาจจะเป็นต้องพยายามทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้น” ด้วยคติประจำใจของเขาที่ท่องไว้เสมอว่า ตัวละครแบบไหนก็ตามที่เขาสวมบทบาท เขาต้องเป็น ตัวละครตัวนั้นให้ได้ตลอดรอดฝั่ง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างสุดพลัง จนออก มาเป็นผลงานที่หลายๆ ชื่นชอบ “ตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องล่าสุด ผมจะนั่งที่หน้าจอมอนิเตอร์ แม้แต่ไม่มีซีนที่ผมเล่นผมก็ไปนั่งดู ดูว่าวิธีการที่นักแสดงท่านอื่นๆ เล่น เขามีเทคนิคยังไง เวลาถามบท ท่องบท ถามคอนทินิวว่าก่อนหน้านี้ เขาทำอะไร และหลังจากนี้เขาจะทำอะไร ดูแล้วคอยเก็บเกี่ยวแล้วปรับมาใช้กับเรา คอยจำว่าพี่อั้มเล่น อย่างนี้ พี่แอนเล่นอย่างนี้ คนโน้นเขาทำอย่างนี้ๆ เขาจำยังไง ตอนซ้อมเล่นยังไง ตอนจริงเล่นยังไง จะคอยเก็บๆ มาเรื่อยๆ” ถ้าดูผลตอบรับจากแฟนๆ ละครของเขา ก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่าแฟนๆ ให้ความสนใจ และเห็น ‘ความตั้งใจ’ ของเขาขนาดไหน แต่นอกเหนือจากละครสนุกๆ ที่เขาได้ทำงานคล้ายกับการส่ง มอบความสุขให้กับคนดูแล้ว สิ่งหนึ่งที่ส่งผลกับตัวเขาอย่างเต็มๆ ก็คือ “ส่งผลให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น และอย่างที่บอกคือ ต้อง รับผิดชอบการทำงานและจริงจังกับการทำงาน ซึ่งเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้ ผมจะเป็นคนสบายๆ ไม่ได้ จริงจังกับการทำงานมากนัก แต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ นอกจากตัวเราเอง อย่าว่าแต่คนดูเลย ทีมงาน ทุกคนก็คาดหวังกับตัวเรา เราจะมาเล่นๆ เรื่อยๆ แบบเมื่อก่อนไม่ได้อีกแล้ว นอกจากนี้ งานละครมันเป็น อารมณ์ที่ละเอียดอ่อนมาก เราจะทำยังไงให้คนดูรู้สึกเชื่อ มันมีผลด้านความรู้สึก และมันก็ส่งผลไปต่อ ความรู้สึกของคนดูให้อินไปกับเรื่องราวในละคร” และเพราะตัวเขานั้นอยู่ในสถานะของคำว่า ‘คนของประชาชน’ อย่างเต็มภาคภูมิ กับเหตุบ้าน การเมืองในทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้แม้จะเป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆ เสียงหนึ่ง แต่เขาก็มุ่งมั่นว่า เสียงของเขาน่าจะไปถึงใครหลายๆ คนได้ไม่มากก็น้อย “จริงๆ แล้วผมว่าพื้นฐานคนไทยมันเป็นแผ่นเดียวกัน ไม่แตกแยกกันอย่างนี้ เราเกิดมาเป็น คนไทยด้วยกัน และเกิดมาบนแผ่นดินเดียวกัน จะมาทะเลาะกันเองทำไม เอาความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นไปรบ กับศัตรูไม่ดีกว่าเหรอ อยากให้เราคิดว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกัน เราเกิดมาในชาติเดียวกัน ควรเป็นหนึ่ง เดียวกัน แม้ความเห็นจะไม่ตรงกันก็ตาม” การสนทนาได้ดำเนินมาถึงตอนท้ายสุด ซึ่งพ่อหนุ่มคิวทองของเราต้องขอตัวไปจัดการกับตาราง อันแน่นเอี้ยดของเขาต่อ แต่เขาก็ยังหันมายิ้มกรุ้มกริ่มแบบที่เราคุ้นตากันดี พร้อมกับบอกถึงทิศทางต่อไป ของเขาบนเส้นทางนี้แบบเรียบง่ายกับเราว่า “ผมจะอยู่ไปให้นานที่สุดตราบเท่าที่ยังมีคนติดตามผลงานของผม อยากจะทำ เพราะว่าถ้าเรา ชอบ เรามีความสุขที่ทำ เราก็อยากอยู่ไปนานๆ”


a day BULLETIN issue 97  

The Urban Current Magazine Free Copy