Revista Actualitat 43

Page 1

1
9

4


5


6


7


ActelGrup

8


ActelGrup

9


• • • •

10


11


1214


15


16


17


18


19


20


10% descompte en tots els articles

· amb la targeta ActelGrup ·

Passeig de Ronda, 28 - Lleida Tel: 973 237 508 - almpifarresa@gmail.com

21


• • • • •

22


Àrea Agrotècnica atec:

Màxima potència des de l’arrel per als teus fruiters

Amb Bacillus subtilis SEIBS23. Cep exclusiu de Seipasa

Descobreix el bioestimulant radicular més potent pels teus cultius N.º Registre: F0004121/2029

Bioinsecticides • Biofungicides • Bioestimulants

www.radisei.com • Troba el teu distribuïdor SEIPASA més proper a seipasa.com/distribuidores

23


*


Central

COMUNITAT AUTÒNOMA

PREVISIÓ D’INDEMNITAZACIÓ (milions €)

Aragó

69.80

Castella la Manxa

10.80

Catalunya

103.20

Comunitat Valenciana

5.60

Navarra

1.20

Regió de Murcia

23.90

TOTAL

220.23

2527


2830


31


32


33


34


35


Visítenos del 4 al 6 de octubre

Pabellón 10 Stand 10H05 de Fruit Attraction

36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.