Memòria de sostenibilitat ActelGrup i Transalfals 2021-2022

Page 1

2021 2022 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

D’ACTELGRUP I TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL

actelgrup.com Actel grup @actelgrup ActelGrup @ActelGrup ActelGrup actel@actel.es
1. Presentació de la Memòria 7 2. El grup cooperatiu 9 2.1. Presentació d’ActelGrup i de Transalfals & La Vispesa 10 2.2. Xifres i fets destacats 2021-22 12 3. El nostre model de gestió 15 3.1. Missió, visió i valors 17 3.1.1. Missió 17 3.1.2. Visió 17 3.1.3. Valors 17 3.2. Organigrama ActelGrup 18 3.3. Organigrama Transalfals & La Vispesa 20 3.4. Sistema de govern 21 3.5. Direcció i gestió corporativa 22 4. La nostra activitat 23 4.1. Àrees de negoci i serveis 24 4.1.1. Fruita 24 4.1.2. Oli 25 4.1.3. Extensius 26 4.1.4. Alfals i farratges 27 4.1.5. Subministraments 28 4.1.6. Assessorament tècnic integral 4.1.7. Servei al soci i gestió d’ajuts 32 4.1.8. Central d’assegurances 33 4.2. Els nostres socis 34 4.3. Els nostres proveïdors 34 4.4. Els nostres clients 35 4.5. Innovació i sostenibilitat 36 4.6. Transformació digital 36 2021/2022 SUMARI 30
5. La sostenibilitat al grup 37 5.1. Compromís de sostenibilitat 38 5.2. Anàlisi de materialitat 40 5.3. Sistema de gestió 39 5.4. Les nostres certificacions 41 5.4.1. Negoci fruita 42 5.4.2. Negoci oli 43 5.4.3. Negoci extensiu 44 5.5. Codi ètic 45 5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals 46 6. El nostre equip humà 47 6.1. Distribució de la plantilla 49 6.2. Seguretat i salut en el treball 53 6.3. Formació 54 6.4. Igualtat d’oportunitats 55 6.5. Persones amb discapacitat 56 6.6. Convenis col·lectius 56 6.7. Benestar i clima laboral 58
Medi ambient 59 7.1. Consum d’aigua i altres recursos 62 7.2. Consum energètic 63 7.3. Emissions atmosfèriques i canvi climàtic 65 7.4. Generació de residus 67 8. Acció social 69 8.1. Cooperatives i socis/es agricultors 70 8.2. Col·laboració amb l’entorn 72 8.3. Col·laboració amb entitats i institucions 9. Gestió econòmica 75 74
7.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

01. Presentació de la Memòria

Per primera vegada presentem la Memòria de sostenibilitat d’ActelGrup i Transalfals & la Vispesa, SCCL 2021-22, un document que recull la informació necessària per comprendre la situació i evolució de l’empresa respecte a les principals qüestions mediambientals i socials, als drets humans, al nostre personal i al principi de no discriminació i d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

La informació cobreix les activitats realitzades per les diferents empreses que conformen ActelGrup així com Transalfals & La Vispesa, SCCL (en endavant Transalfals). Per part d’ActelGrup inclou les empreses ActelGrup, SCCL, Central d’assegurances, Nova Agricultura, ADA i Quality Fruits, que desenvolupen les seves activitats a les oficines de Lleida, als Centres logístics de Térmens i de les Borges Blanques, al magatzem de subministraments de Térmens i al Centre de Bell-lloc.

Per la seva banda, Transalfals inclou les plantes de Bellcaire d’Urgell i de Binèfar i les empreses Iberalfa i Alfurgell. A l’apartat 4 de l’informe es detallen les activitats i centres inclosos en aquest abast.

En aquesta Memòria aportem dades de l’exercici 2021-22, que en el cas d’ ActelGrup està comprès entre l’1 de juny del 2021 i el 31 de maig del 2022 i en el cas de Transalfals, entre l’1 d’abril del 2021 al 31 de març del 2022.

Per tal de proporcionar dades rellevants i comparables, hem pres com a referència els estàndards internacionals de Global Reporting Initiative (GRI) i la Llei 11/2018, que tracta sobre la informació no financera i de diversitat. Seguint el principi de materialitat, hem inclòs les dades més rellevants per a la sostenibilitat i per als nostres grups d’interès, així com els nostres objectius en els diferents àmbits.

L’elaboració d’aquesta Memòria de sostenibilitat segueix la tendència internacional i del nostre sector en l’aplicació de les millors pràctiques de sostenibilitat en la gestió empresarial. En aquest sentit, els efectes de la pandèmia de la COVID19 així com del canvi climàtic estan posant de manifest la necessitat d’una actuació proactiva i compromesa per part de les empreses.

El compromís de les nostres cooperatives amb la sostenibilitat i amb el territori té una llarga trajectòria i com a grup estem treballant per reforçar encara més la nostra responsabilitat social en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’ONU amb l’horitzó 2030.

07

CREACIÓ

DE

ASSEMBLEA CONSTITUENT DE LA NOVA AGRUPACIÓ DE COOPERATIVES DE TERRES DE LLEIDA

CENTRAL D’ASSEGURANCES
DE TRANSALFALS 1980 1988 1987 1989
SEU SOCIAL I CONSOLIDACIÓ DE LA MARCA ACTEL 1993 INAUGURACIÓ DEL CENTRE LOGÍSTIC DE FRUITA CREACIÓ DE L’ÀREA DE NEGOCI D’OLI 2000
D’ACTELGRUP 2002 2008
DEL CONVENI AMB ASPROS 1R PLA ESTRATÈGIC D’ACTELGRUP 2009 2010
COL·LABORACIÓ AMB CREU ROJA
PRIMER EXPORTADOR DE FRUITA I DENOMINACIÓ ACTEL LA FORMACIÓ DE JOVES 2018 2019
CREACIÓ
NOVA
CREACIÓ
SIGNATURA
SIGNATURA DE
SIGNATURA DEL CONVENI ACTELGRUP - UdL PER

02

El grup cooperatiu

2. El grup cooperatiu

2.1. Presentació d’ActelGrup i de Transalfals & La Vispesa

Cooperativa de cooperatives

ActelGrup i Transalfals & La Vispesa som dues cooperatives de segon grau fundades per cooperatives agràries de diferents territoris. Si bé es tracta de dues organitzacions diferenciades, compartim una mateixa administració i serveis, així com una mateixa visió i política empresarial. De la mateixa manera, cadascuna de les dues participa en l’altra com a sòcia, reforçant així el vincle entre les dues organitzacions.

Junts sumem

ActelGrup som una empresa cooperativa nascuda de la il·lusió i el treball d’un grup d’agricultors que van unir les seves forces fa més de 40 anys amb un objectiu comú: la creació de la cooperativa de segon grau, avui dia líder en el sector agroalimentari català i un referent a nivell nacional. ActelGrup som fruit del desig participatiu de les nostres cooperatives, els nostres productors i productores i els nostres treballadors i treballadores. Actualment ActelGrup som una empresa cooperativa de segon grau que

tenim associades 108 cooperatives a les comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, Extremadura i València. La cooperativa Transalfals & la Vispesa SCCL té l’origen en la cooperativa Transalfals, SCCL, fundada el 1988, que es va fusionar el 1996 amb Cooperativa Deshidratadora La Vispesa SCL. El nostre objectiu com a grup és donar un servei integral a les cooperatives, des del camp fins a la comercialització, per aconseguir la millor valoració de la producció dels nostres socis i sòcies a les seccions de fruita, extensius i subministraments, així com als farratges en el cas de Transalfals.

Treballem per aconseguir una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, vetllant pel futur dels nostres joves agricultors i agricultores i la continuïtat de la terra. ActelGrup i Transalfals som una filosofia de vida i de treball, som agricultors i cooperativistes. El compromís amb les persones, amb els resultats socials, mediambientals i econòmics, la responsabilitat, l’eficiència i la cooperació es troben al nostre ADN.

10 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL GRUP
COOPERATIU
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL GRUP COOPERATIU 11 #JuntsSumem

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

EL GRUP COOPERATIU

2.2. Xifres i fets destacats 2021-22

El context sorgit de la pandèmia de la COVID-19 ha tingut uns efectes enormes a tots els nivells de la societat i lògicament també de les empreses. Durant tota la pandèmia, hem fet un esforç per estar al costat de la gent i contribuir a fer front a la situació

amb allò que hem pogut.

A nivell econòmic i productiu, aquests temps han representat un creixement i un impuls de tot el grup. Amb una visió proactiva i positiva, vam introduir una nova imatge corporativa d’ActelGrup més d’acord amb els temps actuals. Una imatge que respon a la voluntat del grup de transmetre els valors de proximitat i connexió amb els socis i clients, la solidesa i sostenibilitat del grup, i el lideratge basat en les persones que dia a dia treballen per posar el grup al capdavant en les seves àrees de negoci.

L’exercici 2021-22 ha seguit la tendència de creixement dels anys anteriors i de consolidació de tot el grup cooperatiu.

XIFRES DESTACADES

108 cooperatives de primer grau

7.000 unitats familiars

415 persones de mitjana de la plantilla

288 persones fixes de mitjana

168 persones eventuals de mitjana

*Dades agregades ActelGrup i Transalfals & La Vispesa SCCL

12

233.549 milers d’euros facturació d’Actelgrup

11.094 milers d’euros facturació Transalfals & La Vispesa SCCL

72.230 tones de fruita comercialitzada

293.293 tones de cereal comercialitzat

70.841 milers d’euros, facturació de subministraments

985.371 litres d’oli envasat

82.056 kg d’oli a granel

59.345 tones de farratges produides

7.718 milers d’euros primes assegurances generals

12.884 milers d’euros primes d’assegurances agràries

2021 2022
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL GRUP COOPERATIU
13

Fets destacats 2021-22

4t Pla Estratègic Aspira24

Inici del Pla estratègic Aspira24, amb l’objectiu d’assolir la xifra de 275 milions d’euros el 2024. Hem previst accions per enfortir la relació amb les cooperatives de base i els productors, reforçar la marca i valors clau d’ActelGrup com la innovació i l’orientació a resultats.

atec:, nou model de servei tècnic

atec: és la nomenclatura amb la que identifiquem l’àrea agrotècnica, una àrea transversal dins d’ActelGrup que té l’objectiu de donar un servei agronòmic al soci-productor.

Programa de formació AgroActiva’t

Llançament del Pla AgroActiva’t, programa de formació anual de perfeccionament dirigida als nostres socis i sòcies.

APP exclusiva per socis

Llançament de l’aplicació que permet als socis disposar a temps real de tota la informació referent a les seves explotacions i assegurances, així com a la resta dels productes d’ActelGrup.

Certificació GMP+ en alfals

La Certificació GMP+ demostra que complim amb tots els requeriments i condicions per garantir la seguretat dels pinsos. GMP+ és un programa internacionalment reconegut per la gestió de la seguretat dels pinsos.

Certificació Kosher en oli

Obtenció de la certificació Kosher en oli, que garanteix als consumidors que l’elaboració dels productes i ingredients que conté compleixen amb la política d’aliments Kosher. És també un indicador que el producte compleix amb estrictes normes de neteja, puresa i qualitat.

Nova delegació d’ActelGrup a l’Aragó

Inauguració de la nova delegació amb seu a Saragossa, amb l’objectiu de reforçar l’atenció a les cooperatives sòcies aragoneses, així com l’expansió del grup cooperatiu a les 3 províncies aragoneses.

Energies renovables

Incorporació de plaques solars al Centre Logístic de Térmens i a les plantes de Transalfals a Bellcaire i a Binèfar, per tal de produir electricitat d’origen renovable.

MEMÒRIA
14
DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL GRUP COOPERATIU

03 El nostre model de gestió

3. El nostre model de gestió

El model de gestió del grup situa les persones al centre de tota l’activitat, amb una vocació de servei a les cooperatives i als socis productors. Es basa en la participació dels socis en el govern de la cooperativa i en les decisions que afecten les seves activitats, amb la implicació dels nostres treballadors i treballadores.

A través de la nostra actuació, contribuïm a dinamitzar el teixit econòmic i social de les comarques on som presents, des del compromís i la responsabilitat social. La vinculació i l’arrelament al territori són la nostra raó de ser i defineixen la nostra manera de fer. Com a cooperatives de segon grau, compartim i fem créixer els principis i valors del cooperativisme i l’economia social.

Principis cooperatius

1. Adhesió voluntària i oberta

2. Gestió democràtica per part dels socis

3. Participació econòmica dels socis

4. Autonomia i independència

5. Educació, formació i informació

6. Cooperació entre cooperatives

7. Interès per la comunitat

3.1. Missió, visió i valors

3.1.1. Missió

Som un equip de persones que constituïm un projecte socioempresarial en l’àmbit de l’agroalimentació. Treballem per optimitzar la rendibilitat dels nostres socis, promoure el desenvolupament professional dels nostres treballadors, oferir als clients el millor servei i assegurar la sostenibilitat i la millora del territori.

3.1.2.

Visió

Tenim l’ambició de ser referents en el sector agroalimentari com un grup empresarial cooperatiu, sòlid, innovador, socialment responsable i compromesos amb la seguretat alimentària i amb el medi ambient. El projecte que representi la millor opció per al productor.

16
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3.1.3. Valors

Transparència

Volem ser reconeguts pel nostre comportament transparent i honest, mereixedors de la confiança dels nostres socis/es, col·laboradors/es, clients/es i treballadors/es.

Rigor

Treballem amb exemplaritat i vocació de servei als nostres socis/es, treballadors/es, proveïdors/es, grups d’interès i clients/es, desenvolupant la capacitat dels nostres equips per buscar solucions eficients i innovadores.

Austeritat

Som conscients que els recursos són un bé preuat i en molts casos, limitats. És necessari mostrar-se prudent en aquelles conductes i/o actituds que no són commensurades en la gestió dels recursos naturals, personals, materials i/o econòmics.

Comunicació bidireccional

Els socis productors formen part activa del nostre projecte empresarial, mitjançant la comunicació bidireccional ens informem constantment reforçant el nostre vincle i generant uns resultats més beneficiosos tant pels socis com per l’organització.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ 17

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3.2. Organigrama ActelGrup

Òrgans de gestió del Grup cooperatiu

Assemblea general

18
Consell rector Junta rectora de fruita Junta rectora de subministraments Junta rectora d’extensius Central

Organització de l’empresa

Assemblea general

Consell rector

President

Directora general

Àrees transversals

Directora de qualitat, IT i RRHH

Directora de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts

Director financer, compres i desenvolupament corporatiu

Responsable de manteniment i enginyeria

Responsable d’àrea agrotècnica

Unitats de negoci

Director d’oli

Director d’extensius i farratges

Director de fruita

Director de subministraments

Director de Central

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ
Josep Maria Codina Teresa Teixiné
19

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3.3. Organigrama Transalfals & La Vispesa

Organització de l’empresa

Assemblea general

Consell rector

President

Directora general

Director de negoci

Operacions Comercial Administració

20
Marcel·lí Piró Reñé

3.4. Sistema de govern

ActelGrup i Transalfals & La Vispesa som dues cooperatives de segon grau formades al seu torn per cooperatives sòcies, que estan representades de manera igual en la seva Assemblea general.

En el cas d’ActelGrup, la cooperativa de segon grau consta de 3 seccions (fruita, subministraments i extensius) representades per les cooperatives de primer grau escollides per l’assemblea general. Alhora, les cooperatives que representen les seccions són les que democràticament mitjançant votació escullen els representants de cadascuna de les seccions (fruita, subministraments i extensius) al Consell rector de la cooperativa de segon grau. En el cas de Transalfals, les cooperatives sòcies escullen directament els membres del seu Consell rector.

Un cop escollides les cooperatives membres de cada Consell rector, aquestes voten democràticament l’elecció de les cooperatives que ostentaran la presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.

El propòsit de la cooperativa, així com l’organització i règim de funcionament es regula en els Estatuts. La gestió de les empreses del grup que no són específicament cooperatives (Central, Nova Agricultura, Iberalfa, Alfurgell, etc.) es porta a terme des de les diferents àrees de gestió, de manera integrada a l’organigrama del grup.

Assemblea general

Es reuneix com a mínim un cop a l’any. Aprova els comptes anuals i l’informe de gestió, així com els documents generals de la cooperativa com els Estatuts o el Pla estratègic de la cooperativa, l’assignació o revocació dels auditors, entre altres.

Consell rector

El Consell rector es reuneix quinzenalment. Són reunions on la Direcció de l’empresa trasllada, informa i comparteix els aspectes relacionats amb cada negoci (fruita, extensius, subministraments, farratges, oli, assegurances) així com de les àrees transversals (Qualitat, RRHH, IT, atec:, Finances, Compres i Desenvolupament Corporatiu, Comunicació, Servei al Soci i Gestió d’Ajuts).

Juntes rectores

En el cas d’ActelGrup, les Juntes rectores es reuneixen un mínim de 4 cops l’any. S’hi informa i aprova l’estat de comptes de les seccions, així com s’informa i es prenen decisions respecte a aspectes del seu àmbit (fruita, subministraments i extensius).

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ
21

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3.5. Direcció i gestió corporativa

La direcció i gestió corporativa d’ActelGrup i de Transalfals es porta a terme des de les oficines centrals de Lleida. S’hi troba la Presidència, la Direcció general, l’àrea de finances, compres i desenvolupament corporatiu, servei atec:, subministraments, l’àrea de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts i l’àrea de recursos humans, IT i qualitat.

La Presidència ostenta la seva màxima representació de les cooperatives a tots els nivells: de cara a les cooperatives sòcies i als agricultors associats, de cara al personal d’ActelGrup i Transalfals, les institucions, i en general tots els grups d’interès.

La Direcció general és la màxima responsable de cada cooperativa a nivell executiu i coordina l’acció de tots els departaments d’acord amb el Pla estratègic i les pautes establertes per l’Assemblea general i el Consell rector.

L’exercici 2021-22 s’ha començat a implantar el Pla estratègic Aspira24, d’una durada de 3 anys. S’han previst fins a 96 projectes organitzats en 5 focus estratègics relacionats amb innovació, clients/es, sòcies/es, processos i persones.

Oficines centrals ActelGrup

Ctra. Vall d’Aran, km 3 25196 - Lleida

22

La nostra activitat 04

4. La nostra activitat

L’estratègia empresarial d’ActelGrup i Transalfals engloba un ventall molt ampli d’activitats, d’acord amb la nostra funció de servei a les cooperatives associades i als seus socis. El nostre negoci es desenvolupa en cinc grans àmbits: fruita, oli, cereals o extensius, farratges i subministraments. A banda, oferim un assessorament tècnic especialitzat, prestem diversos serveis de gestió per als socis i també oferim serveis d’assegurances generals i agràries.

4.1. Àrees de negoci i serveis

4.1.1. Fruita

Confeccionem i comercialitzem diferents tipus de fruita dolça i cítrics i la distribuïm als nostres clients nacionals i internacionals. Estem presents en 40 països, des d’una posició de lideratge en fruita de pinyol i pera. Amb una capacitat productiva de més de 600 tones diàries, oferim als nostres clients la fruita produïda pels nostres associats durant tot l’any. Garantim d’aquesta manera una aproximació a l’origen del producte amb la major garantia en qualitat i seguretat alimentària.

Els processos de treball inclouen la recepció, emmagatzematge, neteja, selecció i confecció de la fruita segons les preferències dels nostres clients, realitzant els controls de qualitat necessaris en cada moment.

PRODUCTES

- Pera

- Poma

- Préssec

- Nectarina

- Paraguaià

- Platerina

Centre logístic de Térmens

Superfície: 66.632 m²

Ctra. C-13, km 19

25670 - Térmens (Lleida)

- Pruna

- Albercoc

- Cireres

- Figues

- Cítrics

24 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022
LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.2. Oli

Des del nostre centre de Les Borges Blanques, envasem i comercialitzem olis, olives, fruits secs, vinagres i altres derivats. Els nostres olis estan elaborats amb oliva arbequina, una varietat originària d’Arbeca, a la mateixa comarca de Les Garrigues.

Sota les marques Germanor i Romanico, venem els nostres productes a nivell nacional i internacional.

GERMANOR

- Oli d’oliva verge extra

- Vinagre de garnatxa

- Olives

- Fruits secs

ROMANICO

- Olis d’oliva verge extra

- Vinagres de mòdena i de garnatxa

- Cremes de vinagre balsàmic

- Olives

- Fruits secs

Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i envasat dels diferents productes. Des del mateix centre es porten a terme les tasques de comercialització i la venda al detall dels diferents productes.

Centre logístic i oficines de Les Borges Blanques

Superfície: 3.000 m²

C/ Verge de Montserrat, 29

25400 - Les Borges Blanques (Lleida)

25
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 LA NOSTRA ACTIVITAT

MEMÒRIA DE RSC 2021-2022

LA NOSTRA ACTIVITAT 4.1.3. Extensius

Des del nostre centre de Bell-lloc d’Urgell, emmagatzemem i comercialitzem cereals, blat de moro, colza i altres oleaginoses per al consum animal (fabricació de pinsos), per alimentació humana i per ús industrial.

Comptem amb més de 30 centres de recepció de producte i treballem amb diverses cooperatives associades per donar resposta a tots els agricultors que necessitin aquest servei. Els mercats principals són Catalunya, Aragó i tot el territori espanyol, a més de França i altres països del mediterrani.

Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i conservació dels cereals i altres productes, amb una capacitat per a 8.000 tones de gra. La innovació i la logística juguen un paper molt important per poder garantir la producció i el subministrament.

PRODUCTES

- Ordi

- Blat

- Blat de moro

- Blat dur

- Triticale

- Sègol

- Civada

- Blat de moro (consum humà)

- Sorgo

- Pèsols

- Oleaginoses

- Sèmola

- Proteïna vegetal

- Subproductes

- Aliments fibrosos

- Proteïnes

- Greixos

- Olis

Sitges de cereals de Bell-lloc Via Fèrria, 47

25220 - Bell-lloc d’Urgell (Lleida)

26

4.1.4. Alfals i farratges

Des de les cooperatives Transalfals & la Vispesa produïm farratges per al bestiar, que inclouen entre altres alfals, festuca, raigràs i palla, i els comercialitzem mitjançant l’empresa Iberalfa, també del grup.

El farratge prové dels productors associats a la cooperativa, situats geogràficament a la vall de l’Ebre, entre les comunitats autònomes de Catalunya i Aragó. El nostre farratge deshidratat arriba, en els seus diferents formats, al mercat nacional i a països com França, Portugal, Marroc, Emirats Àrabs Units, Jordània, Aràbia Saudita, Cuba, Xina i Japó.

Els processos de treball consisteixen en la recepció, emmagatzematge, deshidratació i empacat o granulat dels farratges, amb una capacitat per a 5.000 m² a Bellcaire i 3.000 m² a Binèfar. Portem a terme un control exhaustiu de tot el procés de producció, des del camp fins a la transformació industrial, per garantir la màxima traçabilitat, qualitat i seguretat alimentària de tots els nostres productes.

Els processos i mitjans productius permeten classificar acuradament el producte d’acord amb les seves qualitats, abans i després de la transformació. Els principals formats per a tot tipus de farratges són: paques amb filferro, fleix o corda i pèl·lets en sacs o a granel.

Deshidratadora d’alfals a Bellcaire d’Urgell

Ctra. C-53, km 137.1

25337 - Bellcaire d’Urgell (Lleida)

Deshidratadora d’alfals de Binèfar

Ctra. Ctra. N-240, km 127

22550 - Binèfar (Osca)

27 MEMÒRIA DE RSC 2021-2022 LA NOSTRA ACTIVITAT

MEMÒRIA DE RSC 2021-2022

LA NOSTRA

ACTIVITAT

4.1.5. Subministraments

Des de la línia de negoci de subministraments comercialitzem i distribuïm fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Per tal de donar servei i reduir costos als agricultors associats i altres clients, actuem com a central de compres i distribuïdors de les principals marques.

Com a infraestructura comptem amb el magatzem de fitosanitaris de Térmens i en el cas de combustibles o altres productes ens encarreguem de gestionar la logística i el transport fins al client final.

Magatzem de productes fitosanitaris de Térmens

Superfície: 900 m²

Ctra.C-13, km 19

25670 - Térmens (Lleida)

FERTILITZANTS

- Cereal d’hivern, secà i regadiu

- Blat de moro

- Alfals

- Fruiters

- Vinya

- Olivera

- Matèries primeres

FITOSANITARIS

- Insecticides de sòl i foliars

- Herbicides

- Fungicides

- Fitoreguladors i correctors

- Feromones de control i seguiment de plagues

- Productes residu zero i aptes per l’agricultura ecològica

LLAVORS

Multiplicadors autoritzats de:

- Civada

- Colza

- Alfals

- Blat

- Veça

- Pèsols

- Triticale

- Raigràs

- Farratges varis

COMBUSTIBLES

- Gasoil A,B,C

- Benzina S/P 95

28

LUBRICANTS

- Agrícoles

- Hidràulics

- Per motor de camió

- Per engranatges

- Greixos industrials

- Anticongelants

- Refrigerants

- Neteja-parabrises

PELLETS

Pellets procedents de serradores, amb fusta provinent de gestions forestals sostenibles, amb certificació PEFC.

29
MEMÒRIA DE RSC 2021-2022 LA NOSTRA ACTIVITAT

MEMÒRIA DE RSC 2021-2022

LA

NOSTRA ACTIVITAT

4.1.6. Assessorament tècnic integral

El servei atec: és una àrea transversal dins d’ActelGrup, la seva funció és donar un servei d’assessorament agronòmic al soci-productor de les nostres cooperatives cerealistes, extensives i fruiteres.

El personal d’atec: treballa des de les oficines d’ActelGrup a Lleida i sobre el terreny a les finques i a les cooperatives. Serveis oferts:

Atenció a cooperatives i productors: presència periòdica a la zona.

Assessorament tècnic i econòmic als productors: seguiment de plagues, malalties i males herbes, suport en l’elecció de varietats, orientacions de sembra, treballs, plantació, aclarida i poda.

Prospecció i visites de camp: vigilància periòdica de malalties, plagues i males herbes. Plans de control. Prescripció de tractaments fitosanitaris.

Elaboració del programa de fertilització i reg: plans individualitzats d’abonat i gestió de l’aigua.

Presentació de butlletins: entrega i explicació mensual de les estratègies fitosanitàries i productives.

Quaderns de camp: redacció i revisió per un tècnic acreditat del quadern de camp.

30

Preparació d’inspeccions i certificacions: suport acreditat en la preparació de documentació i requisits per auditories.

Selecció, producció i comercialització de llavors: assessorament en funció de la rotació del cultiu, característiques de la parcel·la i la millor opció entre cereal d’hivern, blat de moro, alfals, etc. ActelGrup a més sóm productors de llavors certificades de cereal.

Xerrades formatives i informatives: formació en tots els aspectes agraris i de gestió.

Seguiment de collita: mostreig de residus, seguiment de calibres, control de paràmetres de maduració per determinar el moment òptim de collita.

Punt de contacte amb les diferents àrees d’ActelGrup: enllaç entre l’agricultor i qualsevol altre servei d’ActelGrup que requereixi.

Servei Postcollita: suport a la conservació i shelf-life de la fruita.

31
MEMÒRIA DE RSC 2021-2022 LA NOSTRA ACTIVITAT

MEMÒRIA DE RSC 2021-2022

LA NOSTRA

ACTIVITAT

4.1.7. Servei al soci i gestió d’ajuts

Des d’aquesta àrea d’ActelGrup oferim serveis especialitzats dissenyats per a les nostres cooperatives sòcies i productors. Aquests inclouen l’assessorament, la tramitació, presentació i seguiment de l’expedient, així com la resposta a requeriments i/o al·legacions. Disposem d’una llarga experiència i d’un equip de professionals titulats i especialitzats en cada un dels temes, que treballen des de les nostres oficines a Lleida. Serveis oferts:

DUN (Declaració Única Agrària) i PAC (Política Agrària Comú): presentació de la declaració i sol·licitud d’ajudes vinculades a l’explotació agrària.

DAN (Declaració Anual de Nitrogen): declaració de l’origen i destí de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats i de les dejeccions ramaderes dins de l’explotació.

CGE (Contracte Global d’Explotació): sol·licitud de les ajudes dirigides a l’explotació agrària: Jove, Competitivitat i Mitigació.

Cessions de dret de pagament bàsic: presentar cessions per part d’un productor a un altre, ja sigui per herència, arrendament, compravenda, cessions definitives, etc.

Pla agroambiental: comunicació del Pla per a titulars d’explotacions que han sol·licitat ajudes agroambientals.

Gestió de programes operatius (OPFH): gestió i presentació de sol·licituds d’ajudes dels productors mitjançant el programa operatiu de l’Organització de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).

Quaderns de camp i llibres de fertilització: document on es registren tots els tractaments fitosanitaris realitzats a l’explotació.

Pla de gestió de dejeccions ramaderes: document on consten totes les destinacions i tot el relacionat amb la gestió de les dejeccions ramaderes.

Assessorament i tramitació d’altres ajudes: presentació de sol·licituds de les diferents ajudes a les que puguin accedir els productors.

Xerrades formatives i informatives en els diferents àmbits de l’agricultura.

32

4.1.8. Central d’assegurances

Central sóm una corredoria d’assegurances per l’assessorament, contractació i caució d’assegurances per al món cooperatiu. Es vam fundar el 1987 com a empresa d’ActelGrup, amb l’objectiu de donar un servei integral als associats, especialitzant-nos en tot tipus d’assegurances a particulars, empreses, autònoms i al sector agroramader.

El personal de Central desenvolupem la nostra activitat des de les oficines d’ActelGrup a Lleida. Al final de l’exercici 2021-22 ja tenim més de 10.700 clients, prop de 130 auxiliars i col·laboradors, més de 16.200 pòlisses d’assegurances generals i més de 3.500 pòlisses agràries. Productes destacats:

Assegurança de salut col·lectiva: les asseguradores proporcionen la prestació de serveis sanitaris i coreixen les despeses en assistència mèdica de l’assegurat i de la seva família.

Cultius herbacis: assegura les produccions d’arròs, cereals d’hivern, cereals de primavera, lleguminoses gra i oleaginoses.

PPA:

assegurança per a la protecció contra la Pesta Porcina Africana.

Ciberriscos:

protegeix a les empreses davant de possibles perjudicis provocats per un incident informàtic.

Responsabilitat mediambiental: per a empreses que poden causar un dany mediambiental i/o contaminació durant el desenvolupament de la seva activitat.

RC prescriptor / aplicador de fitosanitaris: inclou els riscos als quals s’està exposat com a propietari, arrendatari, etc.

33 MEMÒRIA
DE RSC 2021-2022 LA NOSTRA ACTIVITAT

MEMÒRIA DE RSC 2021-2022

LA

NOSTRA ACTIVITAT

4.2. Els nostres socis

A nivell econòmic, la nostra activitat gira entorn de les persones sòcies de les cooperatives d’ActelGrup i de Transalfals. A les seccions de fruita i extensius, així com a Transalfals, els socis són els principals proveïdors. En canvi, a la secció de subministraments, aquests representen els principals clients.

En definitiva, des del grup portem a terme les actuacions necessàries per donar el màxim valor afegit als productes dels socis de les cooperatives, començant per la comercialització i seguint amb la innovació, la qualitat, la seguretat, etc. Els socis de les cooperatives actuen, doncs, com a propietaris, proveïdors i clients del grup.

4.4. Els nostres proveïdors

Els nostres proveïdors són els productors de fruita, oli, extensius, farratges i els altres productes que venem, que com s’ha dit són principalment els socis de les nostres cooperatives. També disposem de proveïdors no socis, amb els quals col·laborem per poder donar resposta a la demanda del mercat i també a la necessitat de sortida del producte.

En l’àrea de subministraments els nostres proveïdors són els fabricants o distribuïdors de productes fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Col·laborem de manera estable amb les principals marques de cada àmbit per tal que els nostres socis i clients disposin de subministrament dels millors productes amb les màximes garanties.

Per dur a terme les nostres activitats, també necessitem de proveïdors d’equips, materials, accessoris, productes diversos i serveis per als centres de producció i les oficines. Procurem aplicar criteris de proximitat i de compra social i ecològica sempre que és possible, com en el cas dels envasos de fruita, les caixes de cartró o el material d’oficina.

34

4.3. Els nostres clients

Els nostres clients tenen una tipologia diversa que varia en funció de l’àrea de negoci. A les de fruita, oli, extensius i farratges tenim distribuïdors, grans superfícies, majoristes, fabricants de productes alimentaris per a persones o per animals, fabricants de productes no alimentaris i comerços.

L’àrea de subministraments s’adreça a altres clients productors, a banda dels propis socis. L’àrea agrotècnica i la de serveis al soci i gestió d’ajuts s’adrecen primordialment als socis de les nostres cooperatives.

Per últim, tot i no tractar-se de clients directes, tenim molt present que tots els nostres productes s’adrecen en última instància a uns consumidors i consumidores finals. Per això disposem dels canals necessaris per rebre qualsevol tipus de queixa o reclamació, ja sigui per qüestions de seguretat alimentària o de qualitat dels nostres productes.

Des de l’àrea de Qualitat del grup registrem les reclamacions que hi pugui haver i en fem un seguiment, analitzant-ne les causes i establint les mesures correctores necessàries.

Durant l’exercici 2021-22, hem rebut algunes incidències de qualitat per part dels clients equivalents a aquests volums de producte comercialitzats:

Negoci subministraments: 1,10% dels kg/l comercialitzats

Negoci oli (inclou oli, vinagre, olives i fruits secs): 1,39% dels kg/l comercialitzats

Negoci fruita: 2,01% dels kg comercialitzats

Negoci cereals: 1,14% dels kg comercialitzats

Negoci farratges: 0% dels kg venuts

Per dur a terme les nostres activitats, també necessitem de proveïdors d’equips, materials, accessoris, productes diversos i serveis per als centres de producció i les oficines. Procurem aplicar criteris de proximitat i de compra social i ecològica sempre que és possible, com en el cas dels envasos de fruita, les caixes de cartró o el material d’oficina.

35 MEMÒRIA DE RSC 2021-2022 LA NOSTRA ACTIVITAT

MEMÒRIA DE RSC 2021-2022

LA

NOSTRA ACTIVITAT

4.5. Innovació i sostenibilitat

La innovació és un aspecte molt important avui dia, ja que els diferents reptes globals als quals ens enfrontem diàriament, ens exigeixen anar evolucionant a la recerca de l’excel·lència i la millora contínua.

Innovar vol dir crear alguna cosa que creï i generi valor, ja sigui millorant formes de treballar, nous productes, millores tecnològiques, necessitats dels clients, millora d’eficiències, etc. És a dir, la transformació de les idees en solucions i millores per a la societat.

Considerem la innovació com una palanca per al desenvolupament sostenible. La gestió d’aquest aspecte és transversal per a tots els negocis i àrees del grup, per tal de potenciar grups de treballs multidisciplinaris.

A més a més, també volem apostar per la cultura de la innovació i poder fer partícip a tot el personal del grup. Per aquest mateix motiu durant l’exercici 2021-22 hem obert un nou canal de comunicació que permet que qualsevol treballador/a pugui aportar la seva idea perquè sigui valorada pel Comitè d’Innovació.

Durant aquest exercici 2021-22 s’han posat en marxa diferents iniciatives per incrementar l’ús de les energies renovables, potenciar l’ús de productes menys nocius i reduir l’ús del paper. D’altra banda, també s’està treballant conjuntament amb altres entitats, com IRTA o Fruit Futur, per a la investigació i desenvolupament de noves varietats de fruita.

4.6. Transformació digital

L’empresa està apostant per una millor gestió de dades, una millor intercomunicació entre àrees i socis/s i també vers les administracions, posant a disposició totes les eines tecnològiques que van sorgint al mercat.

PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ

- App de soci/a

- Digitalització expedients de tramitació de serveis i ajuts al soci/a

- Implantació signatura digital.

- Orientació a paper 0

36

05 La sostenibilitat al grup

5. La sostenibilitat al grup

La sostenibilitat té molt a veure amb la naturalesa del nostre grup empresarial, tant des del punt de vista ambiental com social. Depenem del medi ambient per poder obtenir uns bons productes i tenim la responsabilitat de preservar-lo per compromís i per garantir el futur de les properes generacions.

Socialment, estem vinculats al territori i treballem per posar en valor el sector primari de les nostres comarques, amb la participació i la col·laboració dels agricultors. Mitjançant el treball ben fet, tots junts som responsables de proporcionar aliments sans i de qualitat a la societat.

5.1. Compromís de sostenibilitat

La responsabilitat social corporativa forma part del nostre model de gestió, d’acord amb els nostres principis socials. Per aquest motiu, incorporem en el desenvolupament diari de la nostra activitat empresarial les pràctiques responsables i sostenibles fomentant una cultura ètica i de compliment de la llei alineats amb els cinc eixos de desenvolupament sostenible: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Aliances.

Durant l’exercici 2021-22, hem iniciat un projecte per alinear la gestió de la cooperativa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, l’anomenada Agenda 2030. Fruit d’aquest treball conjunt de les diferents àrees d’ActelGrup i Transalfals, hem identificat els següents ODS que tenen més a veure amb la nostra activitat, hem analitzat què estem fent, què volem fer i de quina manera podem mesurar els progressos.

38
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

ODS 1

Garantir la protecció social de les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social.

ODS 2

Accés de totes les persones a aliments saludables, nutritius i suficients, per combatre la fam i millorar la salut.

ODS 5

Aconseguir la igualtat real de dones i homes, un principi jurídic universal dels drets humans.

ODS 6

Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones i per al manteniment dels ecosistemes.

ODS 7

Garantir l’accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna, aplicant totes les mesures d’estalvi possibles.

ODS 8

Reduir la taxa d’atur, millorar les condicions laborals i augmentar la productivitat laboral, especialment per a joves i grans sense formació.

ODS 9

Desenvolupament d’infraestructures i indústries sostenibles i de qualitat per al creixement econòmic, la creació d’ocupació, l’equilibri territorial i la cohesió social.

ODS 12

Promoure la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals, reduir la generació de residus, minimitzar l’ús de productes químics i promoure estils de vida més harmònics amb la natura.

ODS 13

Implantar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes, mitjançant la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’adaptació al canvi climàtic.

ODS

Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, la gestió sostenible de les zones forestals, aturar i revertir la degradació de la terra i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

ODS

17

Desenvolupament d’infraestructures i indústries sostenibles i de qualitat per al creixement econòmic, la creació d’ocupació, l’equilibri territorial i la cohesió social.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP
15
39

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

5.2. Anàlisi de materialitat

Per tal de poder preparar aquesta primera Memòria de sostenibilitat, hem realitzat una anàlisi de materialitat amb la finalitat de conèixer i prioritzar els aspectes ambientals, socials i econòmics que tenen més importància per als nostres grups d’interès i per a la sostenibilitat en general. En els diferents apartats de l’Informe proporcionem informació sobre cadascun d’aquests aspectes.

ELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS

• Clients

• Consumidors

• Socis d’ActelGrup i Transalfals

• Socis de les cooperatives

• Proveïdors i subcontractistes

• Personal del grup (fix i eventual)

• Sindicats

• Personal de les cooperatives

Els nostres grups d’interès inclouen totes aquelles organitzacions i col·lectius que d’alguna manera es veuen afectats o poden afectar les nostres activitats. La selecció dels aspectes més rellevants s’ha realitzat mitjançant un procés de consulta interna de l’equip directiu i l’equip de RSC de l’empresa, paral·lelament al treball sobre els ODS.

• Entitats locals (Creu Roja, Aspros, Universitat de Lleida, Ilersis Fundació...)

• Administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació General d’Aragó, Ajuntaments, Consells comarcals...)

IMPORTÀNCIA PER LA SOSTENIBILITAT

ALTA

• Innovació

• Comportament ambiental i social dels socis i proveïdors

• Eficiència energètica, energies renovables i canvi climàtic

• Ús sostenible de l’aigua i els altres recursos

• Minimització i reciclatge dels residus

• Ètica empresarial, transparència i participació interna

MITJA

• Lluita contra la corrupció i el suborn

• Col·laboració amb entitats del cooperativisme i de l’economia social

• Desenvolupament econòmic i social local

• Inclusió de persones en situació de vulnerabilitat

• Resultats econòmics i solvència financera

• Seguretat i salut al treball

• Qualitat i seguretat alimentària

• Satisfacció del client

• Estabilitat i condicions laborals

• Respecte als drets humans

• Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

• Protecció del medi ambient

• Formació

• Conciliació entre la vida laboral i familiar

• Foment de la vida saludable

IMPORTÀNCIA PER ALS GRUPS D’INTERÈS

40
• Organismes, entitats i organitzacions sectorials o empresarials (IRTA, Afrucat, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya...) BAIXA BAIXA MITJA ALTA

5.3. Sistema de gestió

El nostre sistema de gestió parteix dels Estatuts i documents que defineixen la forma d’organització i les responsabilitats dels diferents òrgans i càrrecs. D’aquests emanen les diverses normes i procediments interns que s’orienten principalment a la qualitat i la seguretat alimentàries dins de cada negoci, a la salut i seguretat de tot el personal, a la satisfacció dels clients, la sostenibilitat i l’eficiència en tots els processos.

Aplicant el nostre sistema de gestió, treballem de forma transversal a tot el grup per la qualitat dels nostres productes orientats al client, amb la millora contínua dels nostres processos mitjançant la formació i participació de les persones en la detecció i la satisfacció de les seves necessitats.

El desenvolupament de la cultura de la qualitat és un enfocament integral per aconseguir els objectius de l’organització relacionats amb la qualitat dels nostres productes i serveis i la satisfacció de les necessitats dels clients mitjançant l’autoavaluació, la identificació de punts de millora i els plans d’acció a través de la planificació, control, assessorament i millora de totes les activitats amb la participació de tots els implicats.

Assegurem els estàndards de qualitat i seguretat alimentària de tots els productes i processos i la satisfacció dels nostres clients. Complim els protocols d’Asda, Daifressh, Eroski, IPL i COSTCO. També disposem de diverses certificacions de producte, com ara BRC Food, Globalgap, IFS FOOD, Producció Integrada, GMP+ i GlobalGap mòdul Grasp, tal com s’exposa més endavant.

La gestió dels riscos i oportunitats més importants per a l’empresa i/o el medi ambient, els treballadors/es, els drets humans o altres aspectes socials, es porta a terme des de cada departament segons la seva importància.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP
41

LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

5.4. Les nostres certificacions

Des de fa més de 25 anys, hem apostat per les certificacions de producte dels diferents àmbits, per tal de garantir entre d’altres la qualitat i seguretat alimentària dels nostres productes, la sostenibilitat i la salut i seguretat de les persones que treballen al camp.

Dins de cada línia de negoci, apliquem els procediments i seguim les pautes necessàries per garantir el compliment dels requisits de cadascuna de les certificacions.

5.4.1. Negoci fruita

GLOBAL GAP

GLOBALG.A.P. és la norma amb reconeixement internacional per la producció agropecuària. El seu objectiu és la producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar als productors, els minoristes i els consumidors d’arreu del món, millorar el desenvolupament del negoci i reduir el malbaratament de recursos necessaris. Dispsoem d’aquest certificat per fruita dolça i cítrics des de l’any 2007.

La Norma GLOBALG.A.P. per a la Cadena de custòdia (CoC) identifica l’estat del producte al llarg de tot el procés, des de l’explotació fins al minorista. Estableix requisits estrictes per a la manipulació i segregació dels productes certificats. Disposem d’aquest certificat des de l’any 2021.

GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices)

Mòdul voluntari addicional desenvolupat per GLOBALG.A.P. per avaluar les pràctiques socials a les explotacions, que engloba temes específics relatius a la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors. És una eina que ajuda als productors a demostrar el seu compliment de la legislació laboral. Disposem d’aquest certificat des de l’any 2013.

PRODUCCIÓ INTEGRADA DE CATALUNYA

Sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus. Disposem d’aquest certificat des de l’any 2003.

DOP PERA DE LLEIDA

La DOP Pera de Lleida certifica que les varietats de pera llimonera, blanquilla i conference que pertanyen a les categories de qualitat extra i primera compleixen amb les característiques específiques i diferencials d’aquesta Denominació d’Origen Protegida. Disposem d’aquest certificat des de l’any 2009.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022
42

BRC (British Retail Consortium)

Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de la qualitat per satisfer els requisits dels clients. Disposem del certifi cat per fruita dolça i cítrics des de l’any 2006.

IFS Food (International Featured Standards)

Norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. Disposem d’aquest certificat des de l’any 2007.

USDA (United States Department of AgricultureNational Organic Program standard)

La certificació orgànica USDA es basa en les Normes de Producció Orgànica per als EUA (NOP-USDA), creades pel Ministeri d’Agricultura d’aquest país. Aquest certificat és necessari i exclusiu per a la comercialització als Estats Units. El Ministeri d’Agricultura del govern d’Estats Units, a través de certificadors com Control Union Certifications, concedeix el certificat, que garanteix que es compleixen aquestes normes.

5.4.2. Negoci oli

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)

La seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura en el llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea. La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecolò gica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. Agroles (ac tualment el nostre Centre de Borges Blanques) va obtenir aquest certificat el 1993.

És una organització sense ànim de lucre constituïda per les entitats que representen els diferents agents del sector de l’oli d’oliva (oliverers, cooperatives, industrials, envasadors i exportadors) amb l’objectiu de servir d’eina de millora sectorial. Agroles és membre fundador de la Interprofessional de l’Oli d’Oliva Espanyol.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP
Interprofesional del Aceite de Oliva Español
43

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

CSQA (Certified Software Quality Analyst)

És una empresa de certificació i inspecció del sector agroalimentari italià acreditada per l’organisme nacional d’acreditació (Accredia) i autoritzada pel Ministeri d’Agricultura per al seguiment de productes amb denominació d’origen (DOP, IGP, TSG). Tots els nostres vinagres balsàmics de Mòdena estan degudament certificats pel CSQA per oferir una garantia total de qualitat i de Denominació d’Origen Mòdena. Agroles (actualment el nostre centre de Borges Blanques) va obtenir el certificat l’any 2010.

5.4.3. Negoci extensiu

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)

Com en el cas de l’oli, una part dels cereals distrubuïts per ActelGrup disposen de la certificació agrària ecològica. Aquesta certificació garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

BRC (British Retail Consortium)

Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques, que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de qualitat per satisfer els requisits dels clients. Vam obtenir el certificat en l’any 2009 aplicable a oli i vinagre (aleshores l’empresa Agroles).

GMP+

IFS Food

IFS Food és una norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. L’any 2018 ens vam certificar amb aquesta norma, aplicable a oli i vinagre, per a obrir nous mercats.

GMP+ és un sistema de gestió de la seguretat alimentària en pinsos i matèries primes per a alimentació animal. La certificació permet assegurar que es proporciona pinsos - matèries primeres i/o serveis segurs en totes les etapes: producció, emmagatzematge, transport i comerç. L’empresa certificada ha d’establir, mantenir, actualitzar i millorar contínuament el Sistema de gestió de la seguretat dels pinsos, controlant els seus processos incloent la interacció entre ells. Transalfals & La Vispesa, SCCL (Planta de Bellcaire i Planta de Vispesa) i Iberalfa, SCCL tenim aquesta certificació.

44
44

LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

5.5. Codi ètic

En l’àmbit del funcionament intern, aquest exercici 2021-22 hem aprovat el Codi ètic d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa, un document que té per objectiu establir els compromisos ètics, valors, principis i normes en la relació d’ActelGrup amb la societat.

El Codi obliga a totes les persones que formen part d’ActelGrup a actuar de forma legal i honesta i prioritzar els interessos de l’empresa als individuals. Així mateix, també obliga a proveïdors/es, subcontractes, clients/es i qualsevol persona o empresa que mantingui relacions jurídiques amb el grup d’empreses d’ActelGrup.

El Codi ètic estableix en primer lloc els compromisos amb els treballadors i treballadores, entre els quals el respecte a la legalitat i els drets humans, garantir la igualtat de gènere i la no discriminació i la salut i seguretat en el treball. En segon lloc formalitza el

compromís amb la protecció del medi ambient, que inclou reduir el consum de recursos i la generació de residus, així com prioritzar les energies renovables. En tercer lloc estableix els compromisos amb l’organització, que inclouen el rigor, la qualitat i seguretat alimentària, la lluita contra la corrupció, el suborn i el tràfic d’influències, contra el blanqueig de capitals i la protecció de la privacitat i confidencialitat de la informació.

A banda d’aquests compromisos, el Codi ètic estableix les pautes bàsiques de comportament en la relació amb els clients/es, proveïdors/es, òrgans de govern i socis/es, comunitat local i institucions. Per últim, recull els mecanismes de compliment, actuació en cas de conflictes d’interès i el canal de denúncies d’incompliment.

El darrer exercici no hem detectat ni rebut cap denúncia d’incompliment relacionat amb les qüestions tractades al Codi ètic.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022
45

5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals

La corrupció suposa una falta greu en qualsevol àmbit i circumstància. Per això, el grup rebutja tota forma directa o indirecta de suborn, trànsit d’influències, suborn o corrupció, amb l’ànim d’actuar de manera correcta i mantenir ferma la confiança en les relacions a llarg termini entre els socis, clients, proveïdors i institucions.

Tenim adoptades diverses mesures per prevenir i lluitar contra la corrupció i el suborn. Aquestes mesures estan exposades en el nostre codi ètic. En concret, es prohibeix influir en la voluntat de tercers amb l’objectiu d’aconseguir algun tipus d’avantatge, tracte de favor o garantia de prestacions per a l’empresa, un mateix o altres, mitjançant qualsevol benefici impropi. Es detallen la tipologia i el valor màxim dels regals que poden ser acceptats o oferts sempre que no pretenguin influir en la presa de decisions empresarials. També s’estableixen les pautes d’actuació en cas de dubte o d’incompliment.

Així mateix, disposem de mesures internes contra el frau i els delictes. El nostre grup realitza un esforç continu per ser capaç de detectar operacions, conductes, comportaments, transaccions i operacions susceptibles d’estar vinculades al frau o qualsevol altra operació de tipus delictiva.

Gràcies als següents procediments interns que tenim implantats, la companyia té molt clar quan i com ha d’actuar davant de qualsevol indici de la comissió d’aquest delicte.

• Control de firmes

• Procés gestionat per vàries persones

• Auditories internes

• Control de dietes amb tiquets

• Factures i albarans

• Canal de denúncies

A més, per garantir el compliment de la legalitat i evitar el blanqueig de capitals o encobriment d'altres delictes s'estableix una política d'admissió de clients/proveïdors.

A nivell identificatiu, tenim establerts els requisits mínims que cal complir per poder donar d'alta a nous clients/proveïdors. En cas de no complir-se, els empleats responsables són plenament coneixedors de la impossibilitat de donar-los d'alta, i en conseqüència de realitzar cap operació amb ells.

46
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

06

El nostre equip humà

6. El nostre equip humà

Les persones són l’actiu més important del nostre grup i per això vetllem per un entorn de treball adequat i segur, facilitem la formació necessària i treballem per la igualtat d’oportunitats i l’empoderament.

A través del Pla estratègic Aspira 24 potenciem també el treball en equip, el creixement personal a través de la formació, el talent humà, la innovació en tots els àmbits i, sobretot, una cultura ètica basada en el respecte als drets humans i a la dignitat de totes les persones.

A ActelGrup i Transalfals disposem d’un equip humà divers i especialitzat. Alhora, l’estacionalitat en les produccions agrícoles i, principalment, les collites, afecta molts dels àmbits de treball de les diferents empreses, en la mesura que fan augmentar o disminuir la necessitat de personal. Aquest fet caracteritza la nostra gestió diària, pel que representa a nivell de contractacions, formació, seguretat i salut laboral, altes, baixes, etc.

Durant l’exercici 2021-22, la plantilla eventual del conjunt del grup ha seguit una fluctuació normal segons les campanyes, mentre que la plantilla fixa s’ha mantingut de manera força estable, amb un augment notable a partir del gener del 2022.

48 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT
2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

6.1. Distribució de la plantilla

A continuació mostrem les dades de la distribució de la plantilla de tot el grup durant l’exercici 2021-22 tenint en compte diferents variables, així com dades de contractes, acomiadaments i remuneració mitjana. Per tal de poder comparar les dades de les diferents variables, algunes de les dades les hem calculat per persones equivalents, és a dir, tenint en compte el nombre de jornades realitzat per persona. En altres casos hem agafat el nombre de contractes. A partir dels següents anys es podrà veure la tendència d’aquestes dades.

Número total i distribució del personal per gènere, edat i classificació professional¹

En general hi ha una major presència de dones a la plantilla, que es concentren en les categories de Producció/operaris, personal Tècnic i Administratiu. A Direcció i comandaments i a Tècnics hi ha una presència força equilibrada i a Comercial hi ha significativament més homes que dones.

Les categories amb més personal són Producció/ operaris i personal Tècnic, mentre que la que ocupa menys persones és Comercial.

A nivell d’edats, el grup principal el formen les persones de 30 a 50 anys, seguits de les de més de 50 anys i per últim les persones de menys de 30. Es destaca una presència molt superior de dones d’entre 30 i 50 anys i també de les de més de 50 anys, tot i que a menys distància dels homes.

¹ Dades calculades en plantilla mitjana equivalent.

Es destaca especialment l’equivalència total entre homes i dones de menys de 30 anys, fruit de les incorporacions dels darrers anys a la cooperativa.

MEMÒRIA DE
EL NOSTRE
SOSTENIBILITAT 2021-2022
EQUIP HUMÀ
49
PL ANTILLA PER EDAT I GÈNERE Homes Dones Total > 50 anys 72 84 156 30 anys - 50 anys 60 125 186 < 30 anys 37 37 74 TOTAL 169 246 415 PL ANTILLA PER CATEGORIA PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Total Direcció i comandaments 24 19 43 Tècnics 60 49 110 Comercial 17 5 22 Administratius 12 46 58 Producció/operaris 56 127 183 TOTAL 169 246 415

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

Número total i distribució de modalitats de contracte de treball²

La major part de persones (57%) disposen de contractes indefinits a temps complet, seguides de temporals a temps complet (36%). A molta distància queden els indefinits a temps parcial i de manera testimonial els temporals a temps parcial. Aquestes dades de temporalitat responen a la naturalesa estacional de part de les feines realitzades al grup. També s’observa una major contractació temporal i a temps parcial en el cas de les dones.

Cal remarcar que des de l’organització s’ofereixen les mateixes possibilitats a tot el personal independentment del tipus de contractació i, quan és possible, persones contractades de manera temporal passen a indefinides.

Contractes indefinits, temporals, a temps complet i a temps parcial, per gènere³

² Dades calculades en plantilla mitjana equivalent.

³ Dades en nombre total de contractes realitzats.

50
PL ANTILLA PER MODALITAT DE CONTRACTE I GÈNERE Homes Dones Total Temporal temps complet 53 110 163 Temporal temps parcial 2 3 5 TOTAL 184 272 456 Homes 151 9 145 6 311 Dones 182 29 306 9 526 TOTAL 333 38 451 15 837 TIPUS DE CONTRACTE PER GÈNERE Temps Complet Temps Parcial Temporal Temps Parcial Total Temporal Temps Complet

Contractes indefinits, temporals, a temps complet i a temps parcial, per categoria professional

Tot i que la plantilla mitjana mostra unes dades inferiors, en nombre de contractes la xifra és molt més elevada perquè una mateixa persona pot tenir diferents tipus de contractes (temporal, indefinit, etc.) i tots aquests es comptabilitzen.

Nombre d’acomiadaments per gènere, edat i classificació professional

Durant l’exercici 2021-22 hi ha hagut un total de 19 acomiadaments, 15 homes i 4 dones. La major part corresponents a personal de producció i de les edats de 30 a 50 anys i menors de 30.

Dades en nombre total de contractes realitzats.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
51 T TOTA CA Tota T TA Direcció i comandaments 41 0 3 0 44 ècnics 99 16 23 10 148 Comercial 21 1 8 0 30 Administratius 43 12 17 4 76 Producció/operaris 129 9 400 1 539 L 284 29 441 13 767 TIPUS DE CONTRACTE PER TEGORIA PR OFESSIONAL Temps Complet Temps Parcial Temporal Temps Parcial Temporal Temps Complet 333 38 451 15 TOTAL ACOMIADAMENTS PER CATEGORIA I GÈNERE Homes Dones Direcció i comandaments 4 1 Comercial 1 0 Tècnics 1 0 Producció/operaris 9 3 TOTAL 15 4 l 4
4

Remuneracions mitjanes i bretxa salarial

Les dades de remuneració són resultat de l’evolució d’anys de les cooperatives i de la naturalesa de les activitats i les tasques realitzades a cada lloc de treball. A tota l’organització s’apliquen els mateixos criteris de remuneració a totes les persones segons els convenis aplicables en cada cas, sense discriminació de cap tipus.

La remuneració per edats mostra un augment des dels menors de 30 anys als majors de 50, tot i que aquesta evolució és més gran en el cas dels homes que les dones.

Per categories professionals, s’observa un nivell d’igualtat més gran a Comercial i Administratius i en menys mesura Producció/Operaris. A la categoria de Tècnics i Direcció/comandaments, s’observa una major bretxa salarial, si bé es tracta de llocs de treball amb una variació més gran de responsabilitats i tasques.

Pel que fa als Consell rectors d’ActelGrup i Transalfals i les Juntes rectores, els seus membres perceben una retribució com a compensació de la dedicació.

Aquesta dada és aproximada, ja que s’han tingut en compte el nombre real de persones i el salari real percebut i en alguns casos de baixa el salari no s’ha ponderat en funció del temps treballat.

52
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
5
ACOMIADAMENTS PER EDAT I GÈNERE Homes Dones > 50 anys 5 0 30 anys - 50 anys 3 4 < 30 anys 7 0 TOTAL 15 4 REMUNERACIÓ MITJANA PER EDAT I GÈNERE Homes Dones > 50 anys 36.055,71 23.641,61 30 anys - 50 anys 26.184,87 21.134,48 < 30 anys 18.626,50 18.225,91 REMUNERACIÓ PER CATEGORIA PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Bretxa salarial Direcció i comandaments 67.072,88 52.184,80 22,19% Tècnics 28.088,72 23.819,63 15,19% Comercial 49.616,5 8 49.162,28 0,91% Administratius 23.929,27 22.507,38 5,94% Producció/operaris 19.222,59 17.234,55 10,34% 5

6.2. Seguretat i salut en el treball

La seguretat i salut en el treball és prioritària en la gestió del grup, amb l’objectiu de garantir unes condicions de treball saludables i reduir al màxim el nombre i gravetat dels accidents.

Per això disposem de Servei de Prevenció Aliè que cobreix les especialitats tècniques i de vigilància de la salut. Aquest servei actualitza periòdicament l’avaluació de riscos dels diferents llocs de treball i a partir d’aquí planifiquem i apliquem les mesures preventives necessàries per reduir els riscos identificats. Portem un control a través d’un document de planificació on indiquem els Responsables de l’execució de les mesures, les dates previstes, etc.

El Servei de Prevenció corresponent visita mensualment els nostres centres per tal de fer l’assessorament i seguiment de l’activitat preventiva. Anotem els temes que s’han tractat i fem actes mensuals de les reunions amb els diferents responsables.

Per la seva banda, el Comitè de Seguretat i Salut d’ActelGrup està composat per 3 delegats de prevenció de la part social i 3 membres de la part de l’empresa. Amb una periodicitat mínima trimestral, realitzem reunions per tractar tots aquells temes de seguretat i salut que preocupen tant a la part social com a l’empresa.

Deixem acta de totes aquestes reunions a efectes de consulta i seguiment. En el cas de Transalfals disposem de delegats de prevenció.

Finalment, per tal de saber com respondre a qualsevol situació d’emergència en els nostres centres, el Pla d’emergència de cada centre estableix les mesures a seguir. Cada any realitzem un simulacre d’emergències i avaluem la seva execució. Durant l’exercici 2021-22 va consistir en un exercici teòric-pràctic d’actuació davant d’un incendi, amb l’ús d’extintors i altres mitjans. El resultat es va considerar correcte.

Les dades d’accidentabilitat s’han mantingut en la línia dels darrers anys. Tots els accidents registrats han estat de caràcter lleu. En tots els casos hem realitzat les investigacions corresponents i hem portat a terme accions correctives per evitar que es puguin repetir.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE
EQUIP HUMÀ
53 Nº AT amb baixa 14 8 0 4 0 0 14 12 26 Nº AT sense baixa 4 3 0 0 0 0 4 3 7 SINISTRALITAT 2021 Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Total Acc.Jornada Acc.In-Itinere Malalties professionals Total

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

6.3. Formació

Des de fa anys, a ActelGrup i Transalfals considerem la formació com un element indispensable per garantir el correcte funcionament de totes les nostres activitats i també com a mecanisme per desenvolupar el conjunt de l’organització. Al moment de començar a treballar a les nostres empreses, cada persona rep una formació d’acollida específica de la seva unitat de negoci/àrea. En aquesta formació fem una petita presentació del grup i expliquem el funcionament i la idiosincràsia de la nostra organització. També expliquem les tasques associades al lloc de treball i les mesures de prevenció de riscos laborals aplicables.

A l’exercici 2021-22 la nostra plantilla ha portat a terme en conjunt un total de 6.613 hores de formació (16h per persona). Entre els temes de formació hi figuren aspectes tècnics, agrícoles, de qualitat, prevenció de riscos laborals, comercial i d’administració, entre molts altres.

Tot i que depèn de les necessitats específiques de cada lloc de treball, procurem que el màxim de persones realitzin algun tipus de formació, sense cap mena de distinció entre categories professionals, gènere o edat.

FORMACIÓ PER CATEGORIA

54
HORES DE FORMACIÓ PER CATEGORIA PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Directius/comandaments 1.046 943 Tècnics 1.094,58 1.218 Comercials 123,1 115,5 Administratius 131,5 258,6 Operaris/producció 682,43 1.000 TOTAL 3.077,61 3.535,1
PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Directius/comandaments 43,58 49,63 Tècnics 18,24 24,86 Comercials 7,24 23,10 Administratius 10,96 5,62 Operaris/producció 12,19 7,87 TOTAL 18,21 14,37

6.4. Igualtat d’oportunitats

Tal com estableix la nostra Política d’igualtat i el nostre Codi ètic, som un grup compromès amb la igualtat d’oportunitats entre totes les persones i amb la no discriminació.

Actualment disposem d’un Pla d’igualtat per al període 2020-2024, tal com estableix la normativa aplicable. El Pla cobreix els següents àmbits:

- Característiques de la plantilla

- Accés, promoció, formació i desenvolupament personal

- Política retributiva

- Condicions de treball

- Ordenació del temps de treball

- Prevenció i abordatge de l’assetjament

- Comunicació i ús del llenguatge

Partint de la diagnosi d’igualtat, durant l’exercici hem treballat en el desenvolupament del Pla d’igualtat, que té els següents objectius:

- Portar a terme una Política d’igualtat transversal a tota l’organització

- Fomentar les polítiques d’igualtat dins de l’empresa i entre els nostres grups d’interès

- Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés, la promoció i la formació a l’empresa

- Vetllar perquè el nostre equip pugui gaudir d’un equilibri de la vida personal i laboral

- Garantir entorns de treball saludables, lliures de situacions conflictives o d’assetjament

- Fer ús d’un llenguatge inclusiu tant en la comunicació interna com externa

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
55

Disposem d’una Comissió d’igualtat que té les funcions d’aprovar el Pla d’igualtat, fer un seguiment de les diferents mesures i actuar com a referent de la igualtat dins del grup. La Comissió es reuneix de manera quadrimestral i està formada per personal tècnic, de la direcció i de la representació sindical.

Entre les accions més destacades que hem dut a terme hi ha l’elaboració d’un Protocol d’actuació en cas d’assetjament, l’elaboració d’un Procediment de selecció estandarditzat que estableixi criteris objectius i neutres, la realització de formacions específiques per a dones en àmbits on estan subrepresentades (personal carretoner, tècnic agrònom, comercial, etc.) i incentivar la conversió de contractes fixes discontinus en contractes indefinits.

Els propers anys seguirem treballant en el desenvolupament de les diferents accions, especialment en la sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de l’organització.

6.5. Persones amb discapacitat

Per tal de contribuir a la inclusió laboral de persones amb discapacitat, durant l’exercici hem tingut en plantilla entre 5 i 6 persones amb algun tipus de discapacitat. També hem comprat productes i serveis de restauració de la Llotja i lots de Nadal de la Botiga Bo de Shalom i d’Ilersis Fundació Privada.

Disposem d’una prestació de serveis de la Fundació privada Aspros a les instal·lacions de Térmens, on diverses persones amb discapacitat treballen en els àmbits de producció i neteja.

6.6. Convenis col·lectius

Tenint en compte la varietat d’activitats i centres de treball, a ActelGrup tenim 3 convenis:

- Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç a Lleida

- Conveni col·lectiu de treball del sector de l’emmagatzematge i manipulació de fruites i verdures de Lleida

- Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de l’oli de Lleida

Cadascun dels convenis s’aplica en el seu àmbit de manera satisfactòria i en fem un seguiment en els òrgans de treball i representació corresponents. En aquells aspectes que és possible, s’intenta millorar les condicions establertes als convenis.

56 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT
2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

Accions destacades

Elaboració d’un protocol d’actuació en cas d’assetjament

Elaboració d’un procediment de selecció estandaritzat

Formacions específiques per a dones en àmbits on estan subrepresentades Conversió de contractes fixes discontinus a contractes indefinits

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ 57

DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

6.7. Benestar i clima laboral

El benestar de la nostra plantilla és un factor determinant pel grup, per aquest motiu es fomenta l’alimentació saludable oferint a la plantilla la possibilitat d’adquirir fruita de proximitat a millor preu i es programen sortides saludables (caminades d’empresa) mitjançant el projecte ActelActiva’t.

Cada any realitzem una enquesta de clima laboral amb una empresa externa per tal de conèixer el nivell de satisfacció del personal amb l’organització, detectar àmbits de millora i dur a terme la seva implantació. A l’enquesta es mesuren 5 factors.

A l’enquesta del 2021, realitzada el desembre, els resultats van ser satisfactoris, amb un 82% de resposta. El nivell de satisfacció general va ser de 77 (sobre 100) i en tots els factors els resultats van estar per sobre de la mitjana en empreses de mida similar. Un 38% de persones van puntuar amb un 9 o un 10 sobre si recomanarien ActelGrup com un lloc per treballar, i un 40% amb un 7 o un 8.

Aquest exercici també hem d’esmentar la creació d’un grup multidisciplinari intern “laboratori de Clima” que treballa activament per vetllar i desenvolupar accions dirigides a millorar els 5 factors abans esmentats.

COMPR OMÍS

- Estratègia i cultura

- Implicació

- Fidelitat

- Gestió de persones

- Empoderament

- Reconeixement

- Feedback

- Desenvolupament

- For mació

- Acollida

- Organització

- Instal·lacions i recursos

- Col·laboració

- Innovació

- Orientació al client

- Comunicació intern a

FACTORS HIGIÈNICS

- Retribució

- Conciliació

- Igualtat

58
MEMÒRIA
LIDERATGE GESTIÓ DEL TALENT EFICIÈNCIA OR GANITZATIVA

07 Medi ambient

7. Medi ambient

El respecte pel medi ambient i la conservació dels recursos naturals forma part de la nostra filosofia, orientem la nostra activitat i els objectius empresarials de forma compatible amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Gestionem els diferents aspectes ambientals de manera integrada a la nostra gestió empresarial, per tal de garantir el compliment dels requisits legals i minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats. En aquest sentit, realitzem formació a nivell tècnic i portem a terme projectes d’innovació en diferents àmbits.

ASPECTES AMBIENTALS

Els principals aspectes ambientals que comporten les activitats realitzades

Consum d’aigua

63.542 m3

Consum d’energia elèctrica i combustibles

20.439,14 MWh

Emissions atmosfèriques i canvi climàtic

2.126,59 tones de CO2

Generació de residus

307,58 tones

60
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 MEDI AMBIENT

ACTIVITATS REALITZADES 2021 2022

Des dels centres inclosos en aquesta Memòria de responsabilitat social realitzem les següents activitats:

Oficines centrals d’ActelGrup

Serveis corporatius d’ActelGrup, àrea agrotècnica, subministraments i servei al soci i gestió d’ajuts.

Centre logístic de Térmens

Producció i comercialització de fruita, magatzem de fitosanitaris.

Centre logístic de les Borges Blanques

Envasat, emmagatzematge i comercialització d’oli d’oliva, olives i fruits secs.

Centre logístic de Bell-lloc d’Urgell

Producció i comercialització de cereals, blat de moro i colza.

Planta de Bellcaire d’Urgell de Transalfals

Emmagatzematge, deshidratació a partir de gas i biomassa i empacat o granulat dels farratges.

Planta de Binèfar de Transalfals

Emmagatzematge, deshidratació a partir de gas i biomassa i empacat o granulat dels farratges.

61 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 MEDI AMBIENT

7.1. Consum d’aigua i altres recursos

Com en tota activitat vinculada a l’agricultura, el consum i l’ús de l’aigua representa un element cabdal tant pel que representa a nivell ambiental com per la sensibilitat social entorn d’aquest tema. Des d’ActelGrup i Transalfals som molt conscients de la importància de tenir un consum responsable de l’aigua i de la seva minimització en tots els processos que realitzem.

Utilitzem l’aigua principalment per la neteja de la fruita, les instal·lacions i usos sanitaris del Centre de Térmens (96,3%), mentre que als centres de Transalfals únicament consumim un 2,7%, a les oficines de Lleida un 1% del total i al Centre Borges un 0,02% testimonial. En total consumim 63.542 m3 d’aigua. L’aigua utilitzada al Centre de Térmens prové de la xarxa i disposem d’una bassa que capta l’aigua del canal de rec i on també van les aigües pluvials. A la planta de Bellcaire utilitzem aigua de rec i de xarxa i a la resta de centres l’aigua prové de la xarxa. Per tal de reduir al màxim el consum, realitzem un seguiment constant i reutilitzem l’aigua dels diferents processos.

Les aigües residuals van totes al clavegueram municipal corresponent i presenten un nivell de contaminació baix segons els paràmetres legalment establerts.

A banda de l’aigua, es consumeixen molts altres recursos necessaris per a les nostres activitats, dels quals una part important corresponen als diferents tipus d’envasos i materials per a la fruita, l’oli i altres productes, com ara bosses, safates, caixes, palets, cistelles RPET, embalatges per al farratge, etc. Per tal de reduir l’impacte ambiental d’aquests materials, utilitzem alvèols de cel·lulosa per a la fruita, cistelles de plàstic reciclat (RPET), caixes de cartró certificat FSC o bé cartró reciclat. Quan és possible prioritzem la reutilització dels envasos.

El consum de productes fitosanitaris és un altre aspecte important en la gestió ambiental i té lloc majoritàriament al camp. Per això disposem del magatzem de fitosanitaris de Térmens i el servei atec: d’ActelGrup ofereix un servei integral al soci-productor de les cooperatives cerealistes i fruiteres, alhora que vetlla per un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

A les oficines també consumim una quantitat important de productes i materials diversos, com paper, llibretes, bolígrafs, vasos, etc. En aquest cas, comprem productes de paper reciclat o FSC, cartró, plàstic reciclat, tòners de tinta (no làser) i material d’oficina ecològic, entre d’altres.

62 MEMÒRIA
DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 MEDI AMBIENT
61.206 626 10 1.700 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Centre Térmens Oficines LleidaC entre Borges Transalfals Consum d'aigua ( m3) aC

7.2. Consum energètic

D’una manera més o menys intensa, el consum d’energia té lloc en totes les nostres activitats i centres, en forma d’electricitat i de combustible. Hem realitzat auditories energètiques, estem realitzant la conversió total a il·luminació LED i portem un control de tots els consums per tal de reduir-los al màxim.

L’electricitat s’utilitza per al funcionament de les instal·lacions i maquinària dels diferents centres. És 100% d’origen renovable (certificada) i, a més, disposem d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Centre de Térmens, que ens permet abastir-nos fins a un 33% amb l’energia generada.

L’exercici 2021-22 hem consumit en total 8.639.937 kWh d’electricitat, dels quals 1.430.076 kWh han estat produïts a la instal·lació pròpia fotovoltaica. Així mateix, durant el 2022 entraran en funcionament les instal·lacions fotovoltaiques de les plantes de Bellcaire i Binèfar.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 MEDI AMBIENT 63
Centre Tér mens 3.906.340 kWh 1.430.076 kWh Sitges Bell-lloc 98.674 kWh Centre Borges 77.557 kWh Centres Transalfals 4.371.019 kWh Total ActelGr up i Transalfals & La Vispesa 8.639.937 kWh 1.430.076 kWh Electricitat consumida Electricitat generada (solar)

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

MEDI AMBIENT

Per altra banda, hem consumit 279.727 litres de combustible per als vehicles de transport, tècnics, comercials, pels carretons i la caldera del centre de Térmens i pels carretons i maquinària industrial de les plantes de Transalfals. També hem consumit 7.692.028 kWh de gas natural i 2.428 tones de biomassa (closca d’ametlla) per als forns d’assecatge de farratge de Bellcaire i Binèfar.

L’exercici 2021-22 hem consumit un total de 20.439,14 MWh d’energia, distribuïts de la següent manera:

En relació al consum indirecte, s’ha calculat de manera aproximada el consum de gasoil dels serveis de transport contractats per ActelGrup i Transalfals durant l’exercici, tot i no tractar-se d’un consum d’energia realitzat directament per l’empresa. Es tracta principalment del transport d’oli, fruita, subministres, cereals i farratges i es pot considerar, a títol orientatiu, que aquests transports han consumit un total de 1.533.422⁶ litres de gasoil. Finalment, de cara als propers anys preveiem seguir implantant energia d’autoconsum mitjançant plaques solars, així com substituir una part del consum de combustibles fòssils per biomassa.

64
Gasoil vehicles 104.579 l 1.072,98 Benzina vehicles 6.575 l 60,69 Gasoil car retons 10.678 l 109,56 Gasoil caldera 35.517 l 364,40 Gasoil maquinària Transalfals 115.874 l 1.188,87 Biomassa 2.428 t 9.883,88 Gas natural Total grup 20.372 Quantitat (MWh) Quantitat (litres o tones) 111.083 1.139,71 7.692,03 20.439,14 ⁶ Estimació realitzada a partir dels costos del transport contractat 1.249,27 364,40 60,69 1.188,87 7.692,03 9.883,88 0 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 Gasoil vehicles i carretons Gasoil caldera Benzina vehicles Gasoil maquinària Transalfals Gas natural Transalfals Biomassa Transalfals Consum de combustible
(MWh)

7.3. Emissions i canvi climàtic

Les nostres activitats generen emissions atmosfèriques directes (Abast 1) derivades del consum dels combustibles de transport, dels desplaçaments d’empresa i de calefacció. Tots aquests van emetre 2.126,59 tones de CO² equivalent l’exercici 202122. El consum de biomassa va suposar unes emissions de 2.816,48 tones de CO², tot i que no es tenen en compte per al còmput global d’emissions de gasos d’efecte hivernacle pel fet de tenir un origen renovable⁷ .

D’altra banda, no generem emissions per consum d’electricitat (Abast 2) ja que consumim electricitat verda provinent d’energies renovables, tant pel que fa a la de xarxa com de la pròpia instal·lació fotovoltaica de Térmens. Aquest fet implica deixar de generar 2.237,74 tones de CO² aproximadament⁸.

A les nostres instal·lacions frigorífiques utilitzem amoníac com a gas refrigerant, que no comporta emissions de gasos d’efecte hivernacle.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 MEDI AMBIENT 65
⁷ Segons la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, Oficina Catalana de Canvi Climàtic, 2022 ⁸ Calculat amb un factor de conversió genèric de 0,259 kg CO2/kWh, segons l’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per al 2021 299,41 101,93 14,76 310,54 1.399,95 0 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 Gasoil vehicles i carretons Gasoil caldera Benzina vehicles Gasoil maquinària Transalfals Gas natural Transalfals Emissions de CO2 (t)

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

MEDI AMBIENT

Des de la perspectiva del cicle de vida dels nostres productes, les emissions inclourien de manera indirecta la producció agrícola i transport del producte des dels productors, i el transport cap als clients. Únicament disposem de dades d’una part del transport (contractat), com s’ha esmentat anteriorment. Aquest consum de gasoil comporta la generació d’unes 3.770,68 tones de CO² de manera molt aproximada.

66
EMISSIONS DE CO² DIRECTES I INDIRECTES 2021-22 t CO² Consum de combustible propi (Abast 1) 2.126,59 Consum d’electricitat (Abast 2) 0 Consum de gasoil transport contractat (Abast 3) 3.770,68 TOTAL EMISSIONS 5.897,27

7.4. Generació de residus

Durant l’exercici 2021-22 vam generar 307,58 tones de residus als diferents centres. La major part van correspondre al Centre de Térmens i magatzem de fitosanitaris (50,8%), seguit del Centre Borges (32,3%), les plantes de Transalfals (16,5%) i de manera testimonial les oficines de Lleida (0,4%).

67 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 MEDI AMBIENT
50,8% 32,3% 16,5% 0,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Centre Térmens Centre BorgesP lantes de TransalfalsO ficines de Lleida Residus per centre sP sO

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022

MEDI AMBIENT

El paper i cartró va ser el residu més generat (25,9%), corresponent a envasos de fruita i altres productes. El següent residu més generat va ser el vidre (21,1%) i amb poca diferència els materials inadequats (orgànics) provinents de restes vegetals o de producte del Centre de Térmens (20,3%). Un 18,1% correspon a la fracció rebuig, que no es pot separar per la tipologia de residus que es tracta. Els residus perillosos tan sols van representar un 3,6% del total i inclouen principalment oli de motor usat, filtres d’oli, envasos contaminats, bateries i altres.

Des dels diferents centres es separen els residus per tal de poder ser gestionats de manera correcta i amb el màxim nivell de reciclatge. Fins a un 76,7% del total (235,9 t) es va destinar a reciclatge mentre que un 23,3% dels residus generats es van destinar a eliminació (71,68 t).

68
79,6 65 62,3 55,58 8,4 17,76 2,84 5 11,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Paper i cartró VidreO
inadequats
Residus generats (t) cF 76,7% 23,3% Residus per destí Reciclats Eliminats eO cF aP
rgànics
Rebuig PlàsticF errallaF usta Llots fossaP erillosos

08 Acció social

8.

Acció social

La implicació amb les nostres comarques i l’entorn proper forma part de la nostra essència. Vam néixer per donar servei a les cooperatives i socis productors i des d’aquesta posició volem incidir positivament en la millora de les condicions de vida al territori i afavorir la igualtat d’oportunitats per a tothom. La nostra acció social es dirigeix principalment als socis agricultors, amb l’objectiu de donar-los suport en la millora de la rendibilitat de les seves explotacions, la millora del producte, l’accés a subministraments de qualitat i facilitar la seva gestió a tots els nivells.

Per altra banda, impulsem i participem en diversos projectes socials de les nostres comarques i col·laborem estretament amb entitats socials i institucions del territori.

Per últim, participem i col·laborem amb diverses organitzacions sectorials o de l’àmbit cooperatiu, per tal de defensar els interessos dels nostres associats i del sector en general.

8.1. Cooperatives i socis/es agricultors

Més enllà de l’activitat productiva i de serveis, des de la nostra organització mantenim una estreta relació amb les cooperatives i socis agricultors i desenvolupem conjuntament un gran nombre d’activitats adreçades a tot l’entorn ActelGrup i Transalfals.

Disposem de diversos canals de comunicació: la web, la revista Actualitat, App Soci, mailing i les xarxes socials, entre altres. Mitjançant aquests canals compartim puntualment la informació que genera la nostra activitat i que pot ser d’interès per tota la comunitat ActelGrup, tant a nivell productiu, econòmic, laboral, formatiu, social, etc.

La formació de socis productors representa un recurs important per ajudar a la millora de les explotacions. El 2021 es va posar en marxa el pla AgroActiva’t, un pla de formació de millora professional per als productors a 3 anys vista, amb els següents objectius:

OBJECTIUS PLA AGROACTIVA’T

• Millorar a través de la formació les habilitats professionals dels productors.

• Proporcionar als productors un catàleg formatiu que els sigui útil i atractiu.

• Comunicar als productors l’oferta formativa.

Gràcies al Pla hem format 53 socis i hem portat a terme 14 accions formatives amb una valoració global de 8,4 amb la formació rebuda.

FORMACIONS REALITZADES

• Ús de drons a l’agricultura

• Diabròtica al panís

• Prevenció de riscos laborals

• Malalties del cereal a l’hivern

• Residu en pera

• Experiències en fruiters

• Política agrària comunitària

• Energia fotovoltaica

• Poda formació 2D

• Poda cirerer

• Poda pera

• Poda 2D

• Formació pomera

• Poda albercoc

70 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 ACCIÓ SOCIAL

Des dels diferents serveis d’ActelGrup també portem a terme iniciatives com ara proves de productes, divulgació sobre noves tècniques, projectes innovadors o gestió d’ajuts, adreçades als socis productors. Per tal de conèixer el grau de satisfacció de les cooperatives i socis productors amb la gestió d’ActelGrup, hem realitzat una enquesta de satisfacció, amb una participació global del 43%.

Resultats

53 socis formats

14 accions formatives realitzades

8,4 de valoració global obtinguda

Els resultats han estat d’un 7,7 sobre 10 en el cas de les cooperatives i d’un 7,2 en el cas dels socis productors. Les àrees més ben valorades són comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts, atec:, informàtica i subministraments. Les menys valorades són fruita i extensius. Aquesta enquesta ens ha servit entre d’altres per detectar les àrees de l’organització on cal dur a terme accions de millora.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 ACCIÓ SOCIAL
71

8.2. Col·laboració amb l’entorn

En el marc de la responsabilitat social corporativa portem a terme una sèrie d’accions d’acord amb el nostre compromís ètic i social; projectes i accions socials que redundin en unes millors condicions de vida per persones amb risc d’exclusió social. Collaborem habitualment amb Creu Roja, Banc d’Aliments, Aspros, Aspid, Reintegra i Down Lleida, entre d’altres.

Conveni Aspros

Disposem d’un conveni de col·laboració amb Aspros, una entitat que treballa per impulsar la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, principalment amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Comptem amb treballadors/es al nostre Centre Logístic de Térmens i també tenim externalitzat el servei de jardineria dels diferents centres de treball de la nostra empresa amb Aspros.

Part d’aquesta col·laboració ens permet cobrir els requisits de la normativa d’integració de persones amb discapacitat. Durant l’exercici 2021-22, a més, hem contractat serveis d’arxiu per valor de 115.739€.

Conveni Creu Roja

Disposem d’un Conveni de col·laboració amb Creu Roja, mitjançant el qual participem en accions adreçades a nens i nenes en risc d’exclusió social. Durant l’exercici 2021-22 hem realitzat donacions de producte (fruita i oli) per valor de 1.688€, hem participat en la campanya de nadal de recollida de joguines solidàries i hem lliurat lots de productes als nens i nenes en dates nadalenques.

Banc dels Aliments

Col·laborem de manera regular amb el Banc d’Aliments, amb la donació de fruita per ser distribuïda entre les persones que ho necessiten.

Participació a la Marató de TV3

Com cada any, el 2021 hem fet donació de fruita a tot el personal voluntari del centre d’atenció de trucades i dues persones d’ActelGrup, entre les quals el nostre president, han participat en l’atenció de trucades telefòniques.

Associació Ucraïnesa de Lleida

Degut a la situació derivada de la guerra a Ucraïna, hem dut a terme una aportació econòmica per part de cooperatives sòcies i treballadors del grup a l’Associació Ucraïnesa de Lleida, per al suport a les persones refugiades provinents d’aquest país.

Altres donacions

De manera habitual participem amb la donació de fruita en activitats lúdiques que duen a terme escoles, associacions i cooperatives sòcies i que ens sol·liciten.

72
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 ACCIÓ SOCIAL

Contractacions i formació

Un dels àmbits de col·laboració de més incidència el 2021-22 han estat les contractacions per a la campanya de la fruita i la realització de pràctiques laborals als nostres centres:

• Creu Roja: formació de carretoners cedint installacions i maquinària per què obtinguessin el carnet de carretoner.

• Entitats socials Incorpora, Aspid i Reintegra: aportació de persones dels seus programes d’ocupació per treballar durant la campanya de la fruita a Térmens.

• Aspid: hem acollit una persona en pràctiques que al finalitzar es va incorporar a la plantilla d’ActelGrup.

• Pràctiques Reintegra: dins el projecte Singulars, dirigit a joves de 16 a 29 anys, hem portat a terme dues formacions: Auxiliar polivalent de comerç i Fontaneria, electricitat i caldereria (15 joves per cada formació).

Dins d’aquestes formacions, vam cedir instal·lacions, toro i plataforma apiladora per fer les pràctiques per poder treure’s el carnet de carretoner.

• Reintegra: un projecte per a la inserció al món laboral de persones de 18 a 63 anys, amb la visita per conèixer l’entorn productiu a Térmens. Inclou mesures actives d’inserció on es fa una orientació, es treballen diferents aspectes a nivell individual i grupal, i es realitzen unes pràctiques.

• Down Lleida: incorporació durant la campanya de fruita d’una persona de Down Lleida.

• Institut Municipal d’Ocupació de Lleida: hem tingut una persona amb pràctiques a Administració.

• Ilerna Online: una persona de pràctiques del CFGS d’informàtica.

• Escola del Treball de Lleida: una persona de cicle formatiu d’administració per a Central d’assegurances.

• Universitat de Lleida: una persona de pràctiques de l’Escola d’Agrònoms.

• Universitat de Lleida Facultat de Psicologia: tres estudiants de pràctiques.

• Universitat de Lleida Facultat de Relacions Laborals: una persona de pràctiques.

• INS Vallverdú de les Borges Blanques del CFGM d’Oli: vam acollir una persona de formació dual pel nostre centre de les Borges.

• Escola Agrària d’Alfarràs: vam fer una col·laboració sobre una visita al centre de Térmens per conèixer per dins la planta de producció i funcions que fan a la part comercial. Va formar part del pla formatiu dels estudiants.

• De manera més indirecta, els socis productors donen feina també a persones en situacions socials vulnerables, com ara persones amb poca formació, immigrants o amb altres dificultats.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 ACCIÓ SOCIAL
73

8.3. Col·laboració amb entitats i institucions

Com a cooperatives agràries arrelades al territori, participem en diverses organitzacions, entitats i iniciatives relacionades amb el sector agrari i el cooperativisme, per tal de representar els interessos i traslladar la veu de les cooperatives i socis productors.

Entre d’altres, som membres de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) i Federació Aragonesa de Cooperatives Agràries.

Per últim, col·laborem amb Ajuntaments, Consells comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya i altres institucions en iniciatives econòmiques, socials o educatives que puguin contribuir al desenvolupament local.

74 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 ACCIÓ SOCIAL

09 Gestió econòmica

DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 GESTIÓ ECONÒMICA

9. Gestió econòmica

Per tal de garantir una bona gestió econòmica i financera del grup, portem a terme un control econòmic rigorós a nivell analític i de costos, mitjançant la figura de controller. Mensualment presentem els comptes respectius al Comitè de direcció i al Consell rector d’ActelGrup i de Transalfals & La Vispesa, i anualment a l’Assemblea general corresponent. En el cas d’ActelGrup, també els presentem trimestralment a les Juntes rectores de secció i anualment a les Assembles de secció.

A tancament d’exercici, formulem comptes per part de les juntes rectores de cada secció (ActelGrup) i per part del Consell Rector d’ActelGrup i de Transalfals & La Vispesa.

Una vegada formulats rebem l’informe de l’auditoria i seguidament, si no hi ha cap canvi significatiu, proposem la seva aprovació per part de les corresponents assemblees de seccions (ActelGrup) i per l’assembla general ordinària d’ActelGrup i de Transalfals.

En cas de que hi hagués algun canvi significatiu entre la formulació de comptes i l’auditoria procedirem, abans de les assemblees pertinents, a reformular els comptes. A continuació publiquem les principals dades econòmiques de l’exercici 2021-22.

76
MEMÒRIA

DADES EXERC ICI 2021-22 ACTELGRUP

DADES EXERC ICI 2021-22 TRANSALFALS & L AVISPESA, SCCL

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2021-2022 GESTIÓ ECONÒMICA 77
Import Resultat brut de l’exercici 2021-22 1.017 milers d’euros Subvencions públiques rebudes 1.739 milers d’euros
Import Resultat brut de l’exercici 2021-22 79 milers d’euros Subvencions públiques rebudes 4 milers d’euros
ActelGrup - Ctra. Vall d’Aran, km.3 - 25196 Lleida (+34) 973 700 800 www.actelgrup.com

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.