Page 1

Specijalni poklopci

14


14


14

ACO SOLID TOP

ACO SOLID TOP Poklopci za primjenu u manje zahtjevnim inDuStrijSkim proStorima GDje Se traäi jednostavno i lagano rješenje. Pokrovna ploèa poklopca izvedena od protukliznog rebrastog lima. Optimizirani potporni nosaèi navareni ispod pokrovne ploèe garantiraju deklarirani razred optereæenja. Prednosti proizvoda s .ema potrebe za dodatnim strukturalnim ojaèanjima s 4estiran i certiFiciran prema (2. %.  s "rtva za vodo i plinotijesnost s :akljuèavanje vijkom sigurno za djecu s Otpornost na koroziju s 3igurna i brza ugradnja s "ez rizika razred optereæenja garantiran s 4rajan

14

206

HRN EN 124


14

ACO SOLID TOP

TopTek SOLID AL poklopac iz aluminijske legure sa punom pokrovnom protukliznom ploèom sa brtvom za vodo plino tijesnost. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

Visina okvira [mm]

2azred optereæenja %. 

4eäina [kg]

Art. br.

 

+

  

+

  

+

  

+

  

+

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

  

A

 

 

A

 

 

A

 AX"C 

 

D

Specijalni protuklizni industrijski premazi .a sve ACO 3olid 4op poklopce moguæe je nanijeti specijalne iznimno izdräljive i dugotrajno protuklizne industrijske premaze. Ovi premazi na bazi plastike imaju odliène protuklizne karakteristike te su dostupni u nekoliko boja äuta crna zelena beä crvena siva i plava .

14

207


14

ACO SOLID TOP

TopTek SOLID GS/SS poklopac iz pocinèanognehrÏajuÌeg èelika sa punom pokrovnom protukliznom ploèom sa brtvom za vodo plino tijesnost. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

Art. br.

Visina okvira [mm]

2azred optereĂŚenja (2. %. 

4eäina [kg] 

A

 

696

9 

A

 66

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

Pocinèani èelik

.ehrÏajuÌi èelik

6

6

9 

A

 

69

6

96

96

9 

A

 6

6

6

696

696

9 

A

6 9

9

99

6696

96

9 

A

6 6

6696

96

9 

A

 66

6

6

9 

A

 6

96

96

9 

A

 

9

9

96

96

9 

A

 6

96

96

9 

A

6 

9

9

96

96

9 

"

 9

9

6

96

696

9 

"

 

9

9

6

6

9 

"

 

9996

96

9 

"

 

9

9

6

6

696

696

9 

"

 

9

9

6696

96

9 

"

 

9

9

6696

96

9 

"

 9

96

9

6

6

9 

"

 6

9

9

96

96

9 

"

6 

9

9

96

96

9 

"

 

9

96

96

96

9 

"

 6

9

9

AX"

C14 D

2089 

Dostupni i u kvaliteti nehrÏajuÌeg èelika A)3) 6.


14

ACO SOLID TOP

TopTek SOLID ASSIST GS/SS poklopac iz pocinèanognehrÏajuÌeg èelika sa punom pokrovnom protukliznom ploèom sa brtvom za vodo plino tijesnost. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

Visina okvira [mm]

2azred optereĂŚenja (2. %. 

4eäina [kg]

6

96

9 

A

6

6696

9 96

9 

Art. br. Pocinèani èelik

.ehrÏajuÌi èelik

 

A

 

6A

 9

9

96

9 

A

9 

9

9996

9 

A

6 

9

96

9 

A

69 

6

96

9 

"

 

6

6696

9 

"

9 696

9 

"

 

9

96

9 

"

6 6

9996

9 

"

6 6

96

9 

"

9 6

6AX"C9 

9 

D

TopTek SOLID MULTI GS/SS.

14

209


ACO SECANTÂŽ poklopci

ACO SECANTŽ poklopci Poklopci iz lijevanog äeljeza razreda optereÌenja do D dostupni su kao jednodijelni, viťedijelni do X6 mm ili viťedijelni sa iizvadivim traverzama (do 9X mm . .ajveÌa prednost je ťto prekrivena povrťina ostaje u potpunosti slobodna. &leksibilan sustav, konstrukcija i koriťteni materijali pruäaju iznimno ťiroku moguÌnost primjene ovih poklopaca. Ovaj sustav kombinira okvire sa poklopcima, te prema potrebi nosive traverze koje se mogu u potpunosti ukloniti, ťto je i najveÌa prednost ovog sustava, jer ostaje slobodan cijeli svijetli otvor. Podruèja primjene s %nergetska postrojenja za opskrbu i raspodjelu energije s Okna za opremu u radnim prostorima s Pumpne i transFormatorske stanice s Kontrolna okna s 2etencijski bazeni i vodospreme

210

Poklopci se ispunjavaju oblogom kao okolni pod u skladu sa traäenim prometnim optereæenjem, npr lijevani asFalt, beton ili industrijska keramika. U sluèaju ugradnje u javne prometnice, minimalna korištena kvaliteta betona treba biti C prema (2. %. 6 6. 2azred optereæenja prema (2. %.  postignut je bez betonske ispune. Po potrebi, jednodijelni poklopci dostupni su i u izvedbi sa otvorima za ventilaciju. Da bi se sprijeèilo neovlašteno otvaranje, ACO 3%CA.4® jednodijelni i višedijelni poklopci dostupni su u izvedbi sa zakljuèavanjem.

Konstrukcijske karakteristike s ACO 3%CA.4Ž poklopci i okviri izraÏeni iz lijevanog äeljeza s )zvadive traverze izraÏene iz vruÌe pocinèanog èelika s 3vi dosjedi i dodirne povrťine okvira i poklopaca strojno obraÏeni, savrťeno nasjedaju u okvir s 3ve dodirne povrťine okvira i poklopaca imaju metalni kontakt

koriĹĄtenje set od pet dijelova Art. br. .. .

OVDJ% O4VO2)

ja

Uz pomoÌ ruèki za otvaranje, konusni oblik boènih povrťina osigurava jednostavno otvaranje. Kod pravilne ugradnje i temeljitim podmazivanjem svih metalnih dodirnih povrťina, ACO 3%CA.4Ž jednodijelni i viťedijelni poklopci do tri elementa mogu biti povrťinski vodotijesni na procijedne vode zahvaljujuÌi strojnoj obradi visokog stupnja svih elemenata okvira i poklopca. 4o takoÏer osigurava i trajan stabilan poloäaj poklopca; habanje je svedeno na minimum.

Otvaranje i zatvaranje poklopaca pomoÌu ruèki za

r otv aran

14

Opseg programa Poklopci su dostupni kao jednodijelni, viĹĄedijelni ili viĹĄedijelni sa izvadivim traverzama. Jednodijelni i viĹĄedijelni poklopci dostupni su u maksimalnoj ĹĄirini od  mm.

3mje

14

3vaki poklopac otvara se zasebno, ali samo sa jedne strane i samo u tom smjeru. zato je u okvir utisnut natpis h()%2 Ž&&.%.v O4VO2)4) OVDJ% izmeÏu ruèki za otvaranje.

Konstrukcija zakljuèavanja vijkom


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® jednodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni, te je nepropustan za procjedne vode. 2azred optereæenja " prema (2. %. . 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

4eäina [kg]6

699,

Art. br. "ez zakljuèavanja

3a zakljuèavanjem

.6.

.6.

6

6

9,

6.6.

6.6.6

9,

.6.

.6.

6

9

,

6..

6..

99

9

,

..

..9

69,

.9.

.9.

6

9

,

6.9.

6.9.9

999,

.9.

.9.

9

9

6,

9.9.

9.9.

9

9

6,

..

..

3mjer otvaranja

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. .. .

SECANT® dvodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni, te je nepropustan za procjedne vode. 2azred optereæenja " prema (2. %. . 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

Art. br.

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

4eäina [kg]

696,

..

..

66,

6..

6..

99,

..

..

9,

9..

9..

9,

..

..

6

6

9,

6..

6..

99

6

96,

..

..

9

69

9,

9..

9..6

699,

.6.

.6.

6

6

9,

6.6.

6.6.6

99,

.6.

.6.

9

6

,

9.6.

9.6.

6

9

,

6..

6..

99

9

,

..

..

9

99

6,

9..

9..

9

99

6,

..

..9

699,

.9.

.9.

6

9

6,

6.9.

6.9.9

996,

.9.

.9.

9

9

,

9.9.

9.9.

"ez zakljuèavanja

3a zakljuèavanjem

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. .. .

3mjer otvaranja

14

SECANT® ruèke za otvaranje, set od  komada. Opis:

2uèke za otvaranje ( ruèke za podizanje,  ruèke za nošenje,  kljuè

4eäina [kg]

Art. br.

,

..

211


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® trodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni, te je nepropustan za procjedne vode. 2azred optereæenja " prema (2. %. . 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

4eäina [kg]

Art. br.

69,

..

6,

6..

996,

..

9,

9..

9,

..

6,

6..

99,

..

9

9

,

9..

69,

..

66,

6..

999,

..

9,

9..

6

6

,

6..

99

6

,

..

9

69

6,

9..

9

69

9,

..

3mjer otvaranja

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. .. .

SECANT® èetverodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja " prema (2. %. . 3vjetli otvor

14

Vanjske dimenzije

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

4eäina [kg]

Art. br.

69,

..

6,

6..

99,

..

9

9

,

9..

9

9

6,

..

6,

6..

996,

..

9

9

9,

9..

696,

..

6,

6..

99,

..

9,

9..

6,

6..

996,

..

9

9

,

9..

9

9

6,

..

69,

..

66,

6..

999,

..

96,

9..

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. .. .

212


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® višedijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja " prema (2. %. . 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

" [mm]

C [mm]

D [mm]

69699

96  9

3vjetli otvor Art. br.

Vanjske dimenzije

A [mm]

" [mm]

..6..

9..6

9

699

Art. br.

C [mm]

D [mm]99

99..

9..

9..

6

9

6.9.

..9

99.9.6..

9

99

9.9...

69..9

9..

66..69..

99..

66..

99..

99..

66..

9

9

9..

99..

66..

9

9

9..

99..

9

9

..

9

9

9..

69..

9

9

..

66..

69..

99..

66..

9

6

9..

99..

69

6

..

99..

6

6

6..

69..

99

6

..

66..

99..

99..

9..

..

99..

6

6

6.6.

9..6

99.6.

66..

9

69

9.6.

99..

6

9

6..

9

9

9..

99

9

..

69..

9

6

9..

66..

6

96

6.9.

99..9

99

6

.9.

9

6

9..

9

969

9.9.

66..9

9

69

.9.

99..

6

66

6.6.

9

9

9..6

99

6

.6.

9

9

..

9

66

9.6.

69..6

69

6

.6.

66..

6

66

6.6.

99..6

99

6

.6.

9

9

9..

9

66

9.6.

69

9

..6

9

6

.6.

6

9

6..

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. .. .

14

3mjer otvaranja

213


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® višedijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod, sa izvadivom traverzom. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja " prema (2. %. .

3vjetli otvor

3mjer otvaranja

Otvori za podizanje

14

214

3vjetli otvor


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® višedijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod, sa izvadivom traverzom. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja " prema (2. %. .

b

b

b

A

B

C

A

B

C

D

A/2

B/2

A/2

B/2

C/2

A/2

B/2

C/2

D/2

A/1

B/1

A/1

B/1

C/1

A/1

B/1

C/1

D/1

T1

T2

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T4

3vjetli otvor A [mm]

" [mm]

4eäina [kg]

66,

,6

 

a

a

B

a

A

3vjetli otvor A [mm]

" [mm]

4eäina [kg]

6..

6,

6..9

,

9,

6..6

9,9,

6..9

9

6,

6..Art. br.

3vjetli otvor

4eäina [kg]

Art. br.,

6..

6

,

6..

,

6..

6..666

,

6..

,

6..

,

6..

,

6.. 6..9

Art. br.

A [mm]

" [mm]

6..6..6..

,

9

9,

9,

6..9

,

6..

,

6..9

,

6..9

,

6..6

6,

6..6

6,

6..

6,

6..

,

6..

,

6..9

,

6..66

,

6..9

9,

6..

6,

6..

6,

6..9

9,

6.. 6..6

9,

6,

6..

6,

6..

6,

6..

6,

6..

6

9

66,

6..

6

6

9,

6..9

6

6

,

6..6

6,

6..9

66,

6..9

66,

6..

6

9

9,

6..

6

66

,

6..9

6

9

6,

6..

69,

6..

6,

6..9

6

9

96,

6..

699,

6..

,

6..9

96,

6..

6,

6..9

99,

6..9

96,

6..6

6,

6..96

6,

6..

9,

6..6

96,

6..99

6,

6..9

,

6..66

,

6..9

669,

6..

,

6..

,

6..9

,

6..9

,

6..6

96,

6..

96,

6..6

96,

6..6

966,

6..

9

9

6,

6..6

9

6

9,

6..

9

6

,

6..6

9,

6..6

9,

6..

9,

6..

9

9

,

6..6

9

66

,

6..9

9

9

,

6..

9,

6..6

96,

6..

9

9

,

6..66

9,

6..6

14

215


ACO SECANT® poklopci

216

b

B

C

A

B

C

D

A/3

B/3

A/3

B/3

C/3

A/3

B/3

C/3

D/3

A/2

B/2

A/2

B/2

C/2

A/2

B/2

C/2

D/2

A/1

B/1

A/1

B/1

C/1

A/1

B/1

C/1

D/1

T1

T2

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T4

a

A

3vjetli otvor

14

b B

3vjetli otvor

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

2

13

61,

2

12

62,

2

16

2 2

3vjetli otvor

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

116.3.49

2

214

14,

116.3.

2

229

1,

694,

116.3.1

2

244

12

4,

116.3.2

2

19

6,

116.3.3

a

b A

a

14

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

116.3.4

2

321

1499,

116.32.1

116.3.

2

336

124,

116.32.16

196,

116.3.6

2

31

14,

116.32.1

29

112,

116.3.

2

366

196,

116.32.1

2

24

1166,

116.3.

2

31

163,

116.32.19

2

29

1212,

116.3.9

2

34

12,

116.3.9

21

13

6,

116.3.4

21

214

19,

116.3.91

21

321

161,

116.32.24

21

12

,

116.3.

21

229

1121,

116.3.92

21

336

1,

116.32.2

21

16

23,

116.3.6

21

244

1142,

116.3.93

21

31

169,

116.32.26

21

12

6,

116.3.

21

29

1166,

116.3.94

21

366

169,

116.32.2

21

19

14,

116.3.

21

24

1212,

116.3.9

21

31

11,

116.32.2

21

29

12,

116.3.96

21

34

133,

116.3.9

23

13

1,

116.3.9

23

214

116,

116.3.9

23

321

1663,

116.32.33

23

12

42,

116.3.6

23

229

1193,

116.3.99

23

336

169,

116.32.34

23

16

6,

116.3.61

23

244

1214,

116.31.

23

31

113,

116.32.3

23

12

11,

116.3.62

23

29

1239,

116.31.1

23

366

163,

116.32.36

23

19

6,

116.3.63

23

24

12,

116.31.2

23

31

1,

116.32.3

23

29

1331,

116.31.3 116.31.4

23

34

136,

24

13

4,

116.3.64

24

214

121,

116.31.

24

321

124,

116.32.42

24

12

69,

116.3.6

24

229

123,

116.31.6

24

336

12,

116.32.43

24

16

94,

116.3.66

24

244

129,

116.31.

24

31

1,

116.32.44

24

12

39,

116.3.6

24

29

12,

116.31.

24

366

126,

116.32.4

24

19

,

116.3.6

24

24

1331,

116.31.9

24

31

16,

116.32.46

24

29

136,

116.31.1

24

34

1422,

116.31.11

26

13

96,

116.3.69

26

214

129,

116.31.12

26

321

12,

116.32.1

26

12

31,

116.3.

26

229

1326,

116.31.13

26

336

191,

116.32.2

26

16

66,

116.3.1

26

244

139,

116.31.14

26

31

1926,

116.32.3

26

12

91,

116.3.2

26

29

1396,

116.31.1

26

366

196,

116.32.4

26

19

936,

116.3.3

26

24

1431,

116.31.16

26

31

1996,

116.32.

26

29

1466,

116.31.1

26

34

11,

116.31.1

2

13

4,

116.3.4

2

214

1369,

116.31.19

2

321

19,

116.32.6

2

12

93,

116.3.

2

229

1416,

116.31.2

2

336

23,

116.32.61

2

16

93,

116.3.6

2

244

149,

116.31.21

2

31

2,

116.32.62

2

12

963,

116.3.

2

29

1,

116.31.22

2

366

213,

116.32.63

2

19

9,

116.3.

2

24

131,

116.31.23

2

31

2124,

116.32.64

2

29

16,

116.31.24

2

34

1,

116.31.2

29

13

99,

116.3.9

29

214

144,

116.31.26

29

321

219,

116.32.69

29

12

9,

116.3.

29

229

16,

116.31.2

29

336

216,

116.32.

29

16

111,

116.3.1

29

244

16,

116.31.2

29

31

2224,

116.32.1

29

12

12,

116.3.2

29

29

161,

116.31.29

29

366

2242,

116.32.2

29

19

139,

116.3.3

29

24

1631,

116.31.3

29

31

222,

116.32.3

29

29

164,

116.31.31

29

34

169,

116.31.32


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® jednodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni, te je nepropustan za procjedne vode. 2azred optereæenja D4 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

Teäina [kg]

6

6

4

2

1

6

129

64

6 

Art. br. Bez zakljuèavanja

3a zakljuèavanjem

1,

16.6.

16.6.3

3

23,

11.6.

11.6.3

9

16,

16..

16..3

99

9

22,

1..

1..3

9

4

112

14,

16.9.

16.9.3

9

99

112

21,

1.9.

1.9.3

9

9

114

113

32,

19.9.

19.9.3

1

1

129

12

33,

11.1.

11.1.3

3mjer otvaranja

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. 1.41.4 .

SECANT® dvodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni, te je nepropustan za procjedne vode. 2azred optereæenja D4 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

Art. br.

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

Teäina [kg]

6

13

4

12

24,

16.13.

16.13.313

99

12

324,

1.13.

1.13.3

Bez zakljuèavanja

3a zakljuèavanjem

9

13

114

13

43,

19.13.

19.13.3

1

13

129

13

4,

11.13.

11.13.3

6

14

4

16

296,

16.14.

16.14.314

99

16

361,

1.14.

1.14.3

9

14

114

16

42,

19.14.

19.14.3

6

16

4

12

31,

16.16.

16.16.316

99

12

39,

1.16.

1.16.3

9

16

114

13

446,

19.16.

19.16.3

6

1

4

19

32,

16.1.

16.1.31

99

19

39,

1.1.

1.1.3

9

1

114

19

499,

19.1.

19.1.3

1

1

129

19

64,

11.1.

11.1.3

6

19

4

212

333,

16.19.

16.19.319

99

212

393,

1.19.

1.19.3

9

19

114

213

2,

19.19.

19.19.3

3mjer otvaranja

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. 1.41.4 .

14 SECANT® ruèke za otvaranje, set od  komada. Opis:

2uèke za otvaranje (2 ruèke za podizanje, 2 ruèke za nošenje, 1 kljuè

Teäina [kg]

Art. br.

,

1.41.1

217


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® trodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni, te je nepropustan za procjedne vode. 2azred optereæenja D4 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

6

2

4

21

393,

16.2.2

99

222

464,

1.2.

9

2

114

223

,

19.2.

1

2

129

223

2,

11.2.

6

21

4

23

42,

16.21.21

99

23

1,

1.21.

9

21

114

23

99,

19.21.

6

23

4

22

44,

16.23.23

99

22

1,

1.23.

9

23

114

23

63,

19.23.

6

24

4

26

4,

16.24.24

99

26

,

1.24.

9

24

114

26

69,

19.24.

1

24

129

26

2,

11.24.

6

26

4

22

4,

16.26.26

99

22

6,

1.26.

9

26

114

23

12,

19.26.

3mjer otvaranja

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. 1.41.4 .

SECANT® èetverodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja D4 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

14

Vanjske dimenzije

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

6

2

4

292

2,

16.2.2

99

292

619,

1.2.

9

2

114

293

69,

19.2.

1

2

129

293

964,

11.2.

6

2

4

3

46,

16.2.2

99

3

66,

1.2.

9

2

114

3

91,

19.2.

6

3

4

322

6,

16.3.3

99

322

692,

1.3.

9

3

114

323

13,

19.3.

6

31

4

33

9,

16.31.31

99

33

2,

1.31.

9

31

114

33

34,

19.31.

1

31

129

33

166,

11.31.

6

33

4

32

611,

16.33.33

99

32

6,

1.33.

9

33

114

33

6,

19.33.

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. 1.41.4 .

218


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® èetverodijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja D4 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

6

34

4

36234

99

362

9

34

114

1

34

6 

3vjetli otvor Art. br.

Vanjske dimenzije Art. br.

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

16.34.

9

4

114

3

19.4.

1.34.

1

4

129

3

11.4.

363

19.34.

6

49

4

1

16.49.

129

363

11.34.49

99

1

1.49.

3

4

3

16.3.

9

49

114

1

19.49.

3

99

3

1.3.

6

1

4

32

16.1.

9

3

114

3

19.3.1

99

32

1.1.

6

3

4

392

16.3.

9

1

114

33

19.1.3

99

392

1.3.

6

2

4

4

16.2.

9

3

114

393

19.3.2

99

4

1.2.

6

3

4

4

16.3.

9

2

114

4

19.2.3

99

4

1.3.

1

2

129

4

11.2.

9

3

114

4

19.3.

6

4

4

62

16.4.

1

3

129

4

11.3.4

99

62

1.4.

6

4

4

422

16.4.

9

4

114

63

19.4.4

99

422

1.4.

64

2

16..

9

4

114

423

19.4.

99

2

1..

6

41

4

432

16.41.

9114

3

19..41

99

432

1.41.

1129

3

11..

9

41

114

433

19.41.

6

6

416.6.

1

41

129

433

11.41.6

991.6.

6

42

4

44

16.42.

9

6

11419.6.42

99

44

1.42.

64

62

16..

9

42

114

44

19.42.

99

62

1..

6

44

4

462

16.44.

9114

63

19..44

99

462

1.44.

6

9

4

61

16.9.

9

44

114

463

19.44.9

99

61

1.9.

6

4

4

4

16.4.

9

9

114

61

19.9.4

99

4

1.4.

1

9

129

61

11.9.

9

4

114

4

19.4.

6

61

4

632

16.61.

1

4

129

4

11.4.61

99

632

1.61.

16.4.

9

61

114

633

19.61.

6

4

4

4924

99

492

1.4.

6

62

4

642

16.62.

9

4

114

493

19.4.62

99

642

1.62.

6

4

4

2

16.4.

9

62

114

643

19.62.4

99

2

1.4.

1

62

129

643

11.62.

2uèke za otvaranje naruèuju se posebno (Art. br. 1.41.4 .

14 3mjer otvaranja

219


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® višedijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod, sa izvadivom traverzom. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja D4 prema (2. %. 124.

3vjetli otvor

3vjetli otvor

3vjetli otvor okna b

3mjer otvaranja

Otvori za podizanje

14

220


14

ACO SECANT® poklopci

SECANT® višedijelni kanalizacijski poklopac iz lijevanog äeljeza za biranu završnu obradu kao okolni pod, sa izvadivom traverzom. Opcija zakljuèavanja vijkom. .alijegajuæe površine i dosjedi okvira i poklopca strojno obraìeni. 2azred optereæenja D4 prema (2. %. 124.

b

b

b

A

B

C

A

B

C

D

A/2

B/2

A/2

B/2

C/2

A/2

B/2

C/2

D/2

A/1

B/1

A/1

B/1

C/1

A/1

B/1

C/1

D/1

T1

T2

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T4

3vjetli otvor A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

13

13

61,

13

12

21,

13

16

13 13

a

a

B

a

A

3vjetli otvor A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

116.12.64

13

214

16,

116.12.6

13

229

119,

3,

116.12.66

13

244

12

1,

116.12.6

13

19

929,

116.12.6

Art. br.

3vjetli otvor A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

116.13.3

13

321

164,

116.1.34

116.13.4

13

336

19,

116.1.3

116,

116.13.

13

31

1649,

116.1.36

29

1211,

116.13.6

13

366

12,

116.1.3

13

24

129,

116.13.

13

31

16,

116.1.3

13

29

139,

116.13.

116.1.43

Art. br.

13

34

1446,

116.13.9

14

13

21,

116.12.69

14

214

114,

116.13.

14

321

11,

14

12

6,

116.12.

14

229

123,

116.13.1

14

336

149,

116.1.44

14

16

3,

116.12.1

14

244

12,

116.13.2

14

31

116,

116.1.4

14

12

916,

116.12.2

14

29

1334,

116.13.3

14

366

1,

116.1.46

14

19

9,

116.12.3

14

24

139,

116.13.4

14

31

1943,

116.1.4

14

29

1462,

116.13. 116.13.6

14

34

12,

16

13

2,

116.12.4

16

214

11,

116.13.

16

321

19,

116.1.2

16

12

31,

116.12.

16

229

12,

116.13.

16

336

143,

116.1.3

16

16

913,

116.12.6

16

244

1346,

116.13.9

16

31

1924,

116.1.4

16

12

962,

116.12.

16

29

141,

116.13.9

16

366

193,

116.1.

16

19

111,

116.12.

16

24

146,

116.13.91

16

31

222,

116.1.6

16

29

116,

116.13.92

16

34

16,

116.13.93

1

13

3,

116.12.9

1

214

1219,

116.13.94

1

321

1,

116.1.61

1

12

43,

116.12.

1

229

122,

116.13.9

1

336

1,

116.1.62

1

16

91,

116.12.1

1

244

1361,

116.13.96

1

31

1933,

116.1.63

1

12

11,

116.12.2

1

29

1424,

116.13.9

1

366

23,

116.1.64

1

19

1122,

116.12.3

1

24

12,

116.13.9

1

31

214,

116.1.6

1

29

1631,

116.13.99

1

34

13,

116.14.

19

13

94,

116.12.4

19

214

123,

116.14.1

19

321

136,

116.1.

19

12

4,

116.12.

19

229

13,

116.14.2

19

336

1,

116.1.1

19

16

916,

116.12.6

19

244

136,

116.14.3

19

31

1942,

116.1.2

19

12

1,

116.12.

19

29

142,

116.14.4

19

366

21,

116.1.3

19

19

1233,

116.12.

19

24

1,

116.14.

19

31

229,

116.1.4

19

29

146,

116.14.6

19

34

194,

116.14.

14

221


ACO SECANT® poklopci

222

b

B

C

A

B

C

D

A/3

B/3

A/3

B/3

C/3

A/3

B/3

C/3

D/3

A/2

B/2

A/2

B/2

C/2

A/2

B/2

C/2

D/2

A/1

B/1

A/1

B/1

C/1

A/1

B/1

C/1

D/1

T1

T2

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T4

a

A

3vjetli otvor

14

b B

3vjetli otvor

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

2

13

914,

2

12

9,

2

16

2 2

3vjetli otvor

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

116.12.9

2

214

1432,

116.12.9

2

229

1496,

1,

116.12.91

2

244

12

111,

116.12.92

2

19

124,

116.12.93

a

b A

a

14

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

116.13.24

2

321

29,

116.1.9

116.13.2

2

336

2149,

116.1.

16,

116.13.26

2

31

2222,

116.1.1

29

164,

116.13.2

2

366

233,

116.1.2

2

24

13,

116.13.2

2

31

244,

116.1.3

2

29

166,

116.13.29

116.1.

2

34

199,

116.13.3

21

13

961,

116.12.94

21

214

14,

116.13.31

21

321

2222,

21

12

14,

116.12.9

21

229

13,

116.13.32

21

336

2292,

116.1.9

21

16

113,

116.12.96

21

244

16,

116.13.33

21

31

239,

116.1.9

21

12

1233,

116.12.9

21

29

1,

116.13.34

21

366

24,

116.1.91

21

19

1331,

116.12.9

21

24

144,

116.13.3

21

31

26,

116.1.92

21

29

193,

116.13.36

21

34

22,

116.13.3

23

13

14,

116.12.99

23

214

162,

116.13.3

23

321

2463,

116.1.9

23

12

14,

116.13.

23

229

146,

116.13.39

23

336

24,

116.1.9

23

16

1249,

116.13.1

23

244

16,

116.13.4

23

31

26,

116.1.99

23

12

1333,

116.13.2

23

29

19,

116.13.41

23

366

234,

116.16.

23

19

1416,

116.13.3

23

24

233,

116.13.42

23

31

21,

116.16.1

23

29

211,

116.13.43

23

34

2193,

116.13.44

24

13

194,

116.13.4

24

214

129,

116.13.4

24

321

29,

116.16.6

24

12

121,

116.13.

24

229

13,

116.13.46

24

336

2696,

116.16.

24

16

132,

116.13.6

24

244

1962,

116.13.4

24

31

214,

116.16.

24

12

139,

116.13.

24

29

21,

116.13.4

24

366

23,

116.16.9

24

19

1466,

116.13.

24

24

214,

116.13.49

24

31

292,

116.16.1

24

29

229,

116.13.

116.16.1

24

34

22,

116.13.1

26

13

111,

116.13.9

26

214

16,

116.13.2

26

321

2632,

26

12

1224,

116.13.1

26

229

16,

116.13.3

26

336

222,

116.16.16

26

16

1332,

116.13.11

26

244

192,

116.13.4

26

31

23,

116.16.1

26

12

14,

116.13.12

26

29

21,

116.13.

26

366

293,

116.16.1

26

19

19,

116.13.13

26

24

224,

116.13.6

26

31

3,

116.16.19

26

29

232,

116.13.

26

34

241,

116.13.

2

13

1141,

116.13.14

2

214

16,

116.13.9

2

321

266,

116.16.24

2

12

123,

116.13.1

2

229

196,

116.13.6

2

336

24,

116.16.2

2

16

1336,

116.13.16

2

244

21,

116.13.61

2

31

246,

116.16.26

2

12

114,

116.13.1

2

29

291,

116.13.62

2

366

324,

116.16.2

2

19

1692,

116.13.1

2

24

2269,

116.13.63

2

31

319,

116.16.2

2

29

244,

116.13.64

2

34

262,

116.13.6

29

13

1164,

116.13.19

29

214

149,

116.13.66

29

321

22,

116.16.33

29

12

121,

116.13.2

29

229

192,

116.13.6

29

336

23,

116.16.34

29

16

134,

116.13.21

29

244

221,

116.13.6

29

31

261,

116.16.3

29

12

13,

116.13.22

29

29

211,

116.13.69

29

366

394,

116.16.36

29

19

16,

116.13.23

29

24

2333,

116.13.

29

31

332,

116.16.3

29

29

266,

116.13.1

29

34

299,

116.13.2


14

ACO SERVOKAT-GD® poklopci

ACO SERVOKAT-GD® Poklopci s karakteristikama jednostavnog otvaranja idealno su rješenje za okna koja se èesto otvaraju radi odräavanja i pregleda. Poklopac bez problema moäe otvoriti jedna osoba bez dodatne pomoæi. Kod poklopaca za izlaze u nuädi, zakljuèavanje i poluge za otvaranje nalaze se sa obiju strana poklopca. 3%2VOKAT® poklopci zadovoljavaju sve sigurnosne zahtjeve, te su dostupni iz nehrìajuæeg ili pocinèanog èelika u razredu optereæenja do &9. Prednosti proizvoda s )z pocinèanog ili nehrìajuæeg èelika s Poklopac prièvršæen za okvir pomoæu vijka s Pokrovna ploèa iz protukliznog lima ili na zahtjev za ispunu kao okolni pod s Vodotijesna i plinotijesna konstrukcija

Podruèja primjene s :raène i morske luke s áeljeznièke postaje s Tuneli i mostovi s )zlazi u sluèaju nuäde s Tretman otpadnih voda i kanalizacija s Kontrolna okna s Opskrba vodom i plinom

14

223


14

ACO SERVOKAT-GD® poklopci

SERVOKAT-GD® kanalizacijski poklopci iz nehrìajuæeg èelika A)3) 34, sa plinskim oprugama za olakšano otvaranje i vijèanim zakljuèavanjem. Opremljeni su brtvom za vodo i plinotijesnost. 2azred optereæenja B12 i D4 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

Visina ( [kg]

2azred optereæenja %. 124

Teäina [kg]

6

6

9

4

2

B12

11,

224

Vanjsko/unutarnje otvaranje

929

931

69

94

2

B12

146,

992

639

99

4

2

B12

14,

9299

93214

99

14

2

B12

22,

6393

6396

19

94

2

B12

16,

41

9331

19

114

2

B12

193,

6394

639

1

1

129

114

34

B12

22,

42

934

1

1

129

164

34

B12

292,

6169

6

1

2

129

214

34

B12

3,

9

639

12

12

149

134

34

B12

29,

93

6399

1

1

19

164

34

B12

3,

91

64

6

6

9

4

2

D4

12,

993

64

69

94

2

D4

1,

646

64

99

4

2

D4

12,

9

64614

99

14

2

D4

246,

649

6461

19

94

2

D4

14,

611

131

19

114

2

D4

29,

612

6462

1

1

129

114

33

D4

246,

46

9939

1

1

129

164

33

D4

32,

6463

6464

1

2

129

214

33

D4

433,

91

646

12

12

149

134

33

D4

312,

994

6466

1

1

19

164

33

D4

424,

919

92

Dostupni i u kvaliteti nehrìajuæeg èelika A)3) 316.

14

Art. br. Vanjsko otvaranje


14

ACO SERVOKAT-GD® poklopci

SERVOKAT-GD® kanalizacijski poklopci iz pocinèanog èelika, sa plinskim oprugama za olakšano otvaranje i vijèanim zakljuèavanjem. Opremljeni su brtvom za vodo i plinotijesnost. 2azred optereæenja A1, B12 i D4 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

Vanjske dimenzije

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

Visina ( [kg]

2azred optereæenja %. 124

Teäina [kg]

6

6

9

4

1

A1

11,

Art. br. Vanjsko otvaranje

Vanjsko/unutarnje otvaranje

43

996

69

94

21

A1

134,

949

99

99

4

23

A1

13,

436

9914

99

14

23

A1

124,

99

616

19

94

23

A1

16,

43

9991

19

114

23

A1

14,

6

9

1

1

129

114

2

A1

214,

43

96

1

1

129

164

2

A1

29,

929

91

1

2

129

214

3

A1

369,

9694

92

12

12

149

134

24

A1

2,

439

93

1

1

19

164

32

A1

39,94

6

6

9

4

2

B12

122,

44

66

69

94

2

B12

16,

9923

6162

99

4

2

B12

146,

9231

923214

99

14

2

B12

243,

94

6163

19

94

2

B12

1,

44

61

19

114

2

B12

2,

9

6164

1

1

129

114

34

B12

239,

449

9924

1

1

129

164

24

B12

31,

6161

616

1

2

129

214

34

B12

411,

1

6166

12

12

149

134

34

B12

31,

4

616

1

1

19

164

34

B12

41,

624

616

6

6

9

4

2

D4

131,

9934

6936

69

94

2

D4

164,

993

693

99

4

2

D4

16,

9936

69314

99

14

2

D4

23,

646

6939

19

94

2

D4

1,

43

941

19

114

2

D4

214,

993

94

1

1

129

114

33

D4

249,

44

11

1

1

129

164

33

D4

331,

4

93

1

2

129

214

33

D4

43,

9

694

12

12

149

134

33

D4

31,

9493

6941

1

1

19

164

33

D4

43,

12

6942

14

225


14

ACO Poklopci kabelskih okana

ACO Poklopci kabelskih okana Poklopci za kabelska okna u dimenzijama X ili 14X mm, u svim razredima optereæenja. .ovi poklopci objedinjuju sukladne vaäeæe standarde, sigurnost i ekonomiènost.

Prednosti proizvoda s Prema (2. %. 124 i D). 1229 s Prometno siguran, velika teäina i minimalni troškovi odräavanja s 'latka donja strana okvira spreèava grešeke ugradnje s Visokootporni amortizacijski ulošci trajno štite od zvukova lupanja s Optimalna podjela teäine kroz velike kutne površine poklopca zajamèen je miran poloäaj poklopca i spreèava neravnomjerno trošenje (3l. 1 s ,agano èišæenje otvora, nema zastoja vode, poklopac iskoristiv u zimskim uvjetima (3l. 2 s Kod izvedbe sa 2 poklopca, isti se mogu podignuti i poloäiti bez dodatnog redoslijeda (3l. 3

14

226

Vodonepropusna izvedba s Vodonepropustan bez unutarnjeg poklopca s .ije potreban dodatan prikljuèak za odvodnju s Poklopci se mogu podignuti i poloäiti bez dodatnog redoslijeda s -inimalno odräavanje, lagano èišæenje okvira i poklopca s 3redišnja traverza lagana za vaìenje (3l. 4 s .a donjoj strani poklopca ugraìena brtva. Dodatno zaštiæena od habanja i gubitka (3l.  s Po poklopcu 4 vijka iz nehrìajuæeg èelika za uklještenje brtve (3l. 6 a/b

3lika 1.

3lika 2.

3lika 3.

3lika .

3lika 6a.

3lika 6b.


14

ACO Poklopci kabelskih okana

Poklopac kabelskih okana iz lijevanog äeljeza, svjetlog otvora 700x700 mm. :a ispunu kao okolni pod (visine 85 mm . 2azred optereæenja B125 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

Poklopac kabelskih okana iz lijevanog äeljeza, svjetlog otvora 700x700 mm. Poklopac tvornièki ispunjen betonom. 2azred optereæenja B125 prema (2. %. 124. 3vjetli otvor

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

700

700

181,0

223-8046001

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

700

700

191,0

223-802601

838x772

873x802

71

100

82

85

140

110

840x769

700x700 700x700

910

870

802

856

736

EN 124

MPA KL

B 125

940

Poklopac kabelskih okana iz lijevanog äeljeza, svjetlog otvora 700x700 mm. Poklopac bez/sa brtvom za vodonepropusnost na procjedne vode, tvornièki ispunjen betonom. 2azred optereæenja D400 prema (2. %. 124.

B [mm]

700

700

213,0/216,0

Art. br.

3vjetli otvor

Bez brtve

3a brtvom

A [mm]

B [mm]

Teäina [kg]

Art. br.

1000244

1015046

700

700

299,0

225-8026001

A-A

838x772

…779

802

125

110

A [mm]

Teäina [kg]

140

3vjetli otvor

Poklopac kabelskih okana iz lijevanog äeljeza, svjetlog otvora 700x700 mm. Poklopac tvornièki ispunjen betonom. 2azred optereæenja &900 prema (2. %. 124.

…700 700x700

14 736

A 854

A

…840

910

227

ACO Secant  

ACO paleta poklopaca zaokružena je poklopcima za specijalne namjene - SECANT® višedijelni poklopci su sa izvadivim traverzama u velikim dime...

Advertisement