Page 1

Mosni slivnici

11


11


11

ACO Mosni slivnici

Multitop® mosni slivnici HSD-2/HSD-5

Visoki zahtjevi kod sustava odvodnje mostova postavljeni su zbog velike sigurnosti prometa, te da se zaštiti skupa infrastruktura. Sustavi odvodnje mostova takoðer moraju udovoljavati specijalnim zahtjevima mosnih konstrukcija: prilagoðenost mostovima od armiranog betona ili zahtjevima posebnih konstrukcijskih mjera (uz poštivanje pomicanja konstrukcije velikih èeliènih mostova uslijed diletacija). Podruèja primjene s èelièni i betonski mostovi s 4uneli s *avne garaäe s Sajmovi s $voetaäne plohe

-osni slivnik (S$  iz lijevanog äeljeza za mostove od armiranog betona u dimenziji 300x500 mm. Bezvijèani zasun iz nehrðajuæeg èelika Košara za neèistoæe

P%7%P2%N uloäak protiv lupanja Multitop rešetka otvaranje do 110°

11

Gornji dio podesiv po visini, moguæa i regulacija boènog nagiba Otvori za odvodnju tijekom izgradnje (moguænost izbijanja)

Prirubnica za uklještenje izolacije sa drenaänim otvorima

Izljevno tijelo sa prirubnicom Stezni prsten za uklještenje hidroizolacije i podešavanje visine pokrovne rešetke

Prièvrsni vijci na brtvenoj prirubnici za uklještenje Nosaèi za ugradnju

174

hidroizolacije


11

ACO Mosni slivnici

Osnovni zahtjevi za HSD-2 mosne slivnike Kod ACO Multitop® mosnih slivnika HSD-2/HSD5 navedeni uvjeti moraju biti struèno izvedeni: s Procjedni otvori moraju osigurati odvodnju sa izolacijsko-sigurnosne površine s 2ešetka mora biti osigurana protiv neovlaštenog otvaranja u okviru sa šarnirom s Kako bi se prilagodio završnom sloju gornji dio mosnog slivnika mora biti podesiv po visini. Osim toga kako bi se prilagodio kolnom traku mora optimalno biti okretljiv i boèno podesiv. Sustavi mosnih slivnika Multitop® HSD-2 i HSD-5 ispunjavaju navedene zahtjeve

H = podesiv po visini

ACO Multitop® mosni slivnik HSD-2

ACO Multitop® mosni slivnik HSD-5

S = boèno podesiv od ili prema rubnjaku

D = zaokretan

11

Navojnom rupom za vijak u prirubnici za uklještenje hidroizolacije nije probijena prirubnica tako da je trajno osigurano brtvljenje.

Detalj mosnog slivnika Multitop® HSD2: prirubnica za lijepljenje i stezni prsten s procjednim otvorima za uklještenje hidroizolacije.

U sluèaju loma osovine zgloba za otvaranje, mesingani uloäak se kod ugraðenih Multitop® mosnih slivnika moäe bez veæih dodatnih radova jednostavno promijeniti.

Izbijanje otvora

Izbijeni otvor se moäe po potrebi zatvoriti posebnom ploèicom (Art. br. 67308).

Zavisno o fazi gradnje boènim izbijanjem se otvara rupa kroz koju se vrši odvodnja sa nosivog sloja asfalta u fazi gradnje. Kod mosnih slivnika su prilikom isporuke boèni otvori zatvoreni, tako da se ništa ne moäe uliti kod zalijevanja fuga.

175


11

ACO Mosni slivnici

Multitop® mosni slivnici HSD-2 sa vertikalnim izljevom DN100/DN150. Podešavanje visine rešetke H [cm]

4ip:

Hidroizolacija

4eäina [kg]

Komada/ paleti

Art. br.

Uklještenje hidroizolacije

71,0

1

89321

Varenje hidroizolacije

71,0

1

89320

Uklještenje hidroizolacije

79,0

1

89306

Varenje hidroizolacije

79,0

1

89301

Uklještenje hidroizolacije

93,0

1

89307

Varenje hidroizolacije

93,0

1

89302

Uklještenje hidroizolacije

71,0

1

89328

Varenje hidroizolacije

71,0

1

89322

Uklještenje hidroizolacije

79,0

1

89329

Varenje hidroizolacije

79,0

1

89323

Uklještenje hidroizolacije

93,0

1

89330

Varenje hidroizolacije

93,0

1

89324

4eäina [kg]

Komada/ paketu

Art. br.

0,5

2

H

DN100

DN100

95

200

ca. 220

8,5-16,0

∅355 Nosaèi za ugradnju

16,0-23,5

300

∅540

EN 124

MPA KL

480

23

Fahrtrichtung

23,5-50,0 D400

H

DN150

DN150

95

200

ca. 220

8,5-16,0

∅355

11

Nosaèi za ugradnju

16,0-23,5

300

∅540

EN 124

MPA KL

480

23

Fahrtrichtung

23,5-50,0 D400

Dodatni pribor. 4ip:

Ploèica za zatvaranje izbijenih otvora Nosaèi za ugradnju (set 3 kom)

176

67308 4975.11.90


11

ACO Mosni slivnici

Multitop® mosni slivnici HSD-2 sa horizontalnim izljevom DN100/DN150. Achsmaßstutzen f [cm]

4ip:

Podešavanje visine [cm]

Hidroizolacija

4eäina [kg]

Komada/ paleti

Art. br.

Uklještenje hidroizolacije

74,0

1

89352

Varenje hidroizolacije

74,0

1

89346

Uklještenje hidroizolacije

83,0

1

89353

Varenje hidroizolacije

83,0

1

89347

Uklještenje hidroizolacije

97,0

1

89354

Varenje hidroizolacije

97,0

1

89348

Uklještenje hidroizolacije

73,0

1

89364

Varenje hidroizolacije

73,0

1

89358

Uklještenje hidroizolacije

83,0

1

89365

Varenje hidroizolacije

83,0

1

89359

Uklještenje hidroizolacije

96,0

1

89366

Varenje hidroizolacije

96,0

1

89363

4eäina [kg]

Komada/ paketu

Art. br.

0,5

2

H

DN100

f

ca. 220

8,5-16,0

DN100

350 Nosaèi za ugradnju 300

13,5

16,0-23,5

∅540

EN 124

MPA KL

480

23

Fahrtrichtung

23,5-50,0 D400

8,5-16,0

f

ca. 220

H

DN150

DN150

350 Nosaèi za ugradnju 300

11,0

11

16,0-23,5

∅540

EN 124

MPA KL

480

23

Fahrtrichtung

23,5-50,0 D400

Dodatni pribor. 4ip:

Ploèica za zatvaranje izbijenih otvora Nosaèi za ugradnju (set 3 kom)

67308 4975.11.90

177

HSD mosni slivnici  

Sustav za odvodnju sa mostova

HSD mosni slivnici  

Sustav za odvodnju sa mostova

Advertisement