Page 1


UNIWERSYTET WROCŁAWSKI pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, tel. 71 375 22 37 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, ASTRONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DYPLOMACJA EUROPEJSKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia indyjska i kultura Indii, filologia klasyczna, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia niderlandzka, filologia rosyjska, filologia serbska i filologia chorwacka, filologia ukraińska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, ASTRONOMIA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia niderlandzka, filologia rosyjska, filologia serbska i filologia chorwacka, filologia ukraińska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DYPLOMACJA EUROPEJSKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia germańska, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia niderlandzka, filologia rosyjska, filologia ukraińska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU Cypriana Kamila Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, tel. 71 320 51 34 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, BIOINFORMATYKA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI, OGRODNICTWO, ROLNICTWO,

22

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TOWAROZNAWSTWO, WETERYNARIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, WETERYNARIA, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZOOTECHNIKA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, tel. 71 368 01 00 rekrutacja@ue.wroc.pl, www.ue.wroc.pl Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelni ekonomicznej w Polsce. Bogata oferta edukacyjna. Dziewięć kierunków studiów i blisko pięćdziesiąt specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim - program studiów I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business. Dla pasjonatów informatyki uczelnia uruchomiła w 2010 roku unikatowy kierunek „informatyka w biznesie”, dostępny również w wersji anglojęzycznej – Business Informatics. O jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią ekonomiczną i jedną z ośmiu uczelni w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą kategorię naukową w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywne życie studenckie Kameralny kampus w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom, z których wiele weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta. Blisko 30 kół naukowych daje możliwość realizacji pasji naukowych, a 12 organizacji studenckich działających na uczelni pozwala na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów i w pracy zespołowej. Praca po studiach We Wrocławiu jest praca, a absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego są poszukiwanymi specjalistami. W rankingu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

23


„Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w 2010 r. w oparciu o opinie pracodawców z całej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny jest drugą publiczna uczelnią ekonomiczną w kraju pod względem procentu absolwentów pracujących na stanowiskach menedżerskich. Kształcimy menedżerów. Z sukcesem. Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Na kierunki prowadzone na poszczególnych wydziałach podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw przedmiotów: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA W BIZNESIE ZARZĄDZANIE - język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Wydział Nauk Ekonomicznych EKONOMIA EUROPEISTYKA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE - język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA ZARZĄDZANIE - język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. W procesie rekrutacji do programów języku angielskim: BACHELOR STUDIES IN FINANCE na wydziale ZIF BUSINESS INFORMATICS na wydziale ZIF BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS na Wydziale NE - języka angielskiego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społe24

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


czeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Kandydatów na studia prowadzone w języku obcym dodatkowo obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna lub test pisemny w języku, w którym prowadzone są studia. Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1.5. Zasady rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia 1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych powyżej. Dla kandydatów, którzy: a) zdawali przedmioty kwalifikacyjne w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego (nowa matura), podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że: • dla kandydatów na studia w języku polskim, którzy zdali „nową maturę” każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym równy jest 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na poziomie rozszerzonym równy jest 1 punktowi kwalifikacyjnemu; w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu. • dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu). b) zdawali przedmioty kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym (stara matura) podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą: Stara matura Ocena

Punkty kwalifikacyjne

celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca

100 80 55 30 12

c) nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3, d) zdawali „maturę międzynarodową”, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą; (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na „maturze międzynarodowej”).

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

25


Matura międzynarodowa Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL

Punkty kwalifikacyjne HL

7 excellent 6 very good 5 good 4 satisfactory 3 mediocre 2 poor (minimum)

40 35 30 24 18 12

100 85 70 55 40 30

STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (I-lic.) – specjalności: biznes międzynarodowy, konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, studia europejskie, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS (studia w języku angielskim w ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze) ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: komunikacja marketingowa, procesy i projekty logistyczne, zarządzanie produktem, zarządzanie przedsiębiorstwem EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: inżynieria produktów żywnościowych, inżynieria w produktów chemicznych, inżynieria ochrony środowiska, inżynieria bioproduktów Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: rachunkowość i auditing, rachunkowość i podatki, rynek finansowy, zarządzanie finansami. INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-lic.) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, technologie informacyjne i komunikacyjne, usługi informatyczne INFORMATYKA W BIZNESIE - BUSINESS INFORMATICS (studia I stopnia w j. angielskim na kierunku informatyka w biznesie) ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: kierowanie zespołami, komunikacja w biznesie, logistyka, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie w biznesie. W ramach kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są studia I stopnia w języku angielskim wg programu „Bachelor Studies in Finance” Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: ekonomia menedżerska, gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe 26

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, logistyka w przedsiębiorstwie STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (II-mgr) – specjalności: biznes międzynarodowy, międzynarodowa gospodarka przestrzenna, rynki europejskie, rynki pracy w Europie. W ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzone są studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim wg programu MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, public relations, współczesne koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym, zarządzanie strategiczne EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (rekrutacja odbywa się wyłącznie w lutym) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – przedsiębiorczość i innowatyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie rozwojem, zarządzanie technologią Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: audyt finansowy i podatkowy, doradca finansowy, menedżer finansowy, rynek nieruchomości, rachunkowość eurospółek, rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, rachunkowość zarządcza i controlling, zarządzanie ryzykiem MASTER STUDIES IN FINANCE – (II-mgr, finanse i rachunkowość w języku angielskim) INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (II-mgr) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, usługi informatyczne, zarządzanie informacją i wiedzą INFORMATYKA W BIZNESIE – (II-mgr) ZARZĄDZANIE– (II-mgr) – specjalności: kompetencje interpersonalne menedżera, logistyka menedżerska, przedsiębiorczość w sektorze MSP, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami i innowacjami, zarządzanie strategiczne w biznesie Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe, analiza ekonomiczna ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie przedsiębiorstwem STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

27


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (I-lic.) – specjalności: biznes międzynarodowy, konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, studia europejskie, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: komunikacja marketingowa, procesy i projekty logistyczne, zarządzanie produktem, zarządzanie przedsiębiorstwem EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska EUROPEISTYKA – (I-lic.) – specjalności: finansowanie projektów w UE, rynki pracy w Europie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: inżynieria produktów żywnościowych, inżynieria w produktów chemicznych, inżynieria ochrony środowiska, inżynieria bioproduktów Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: rachunkowość i auditing, rachunkowość i podatki, rynek finansowy, zarządzanie finansami INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-lic.) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, technologie informacyjne i komunikacyjne, usługi informatyczne INFORMATYKA W BIZNESIE ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: kierowanie zespołami, komunikacja w biznesie, logistyka, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie w biznesie Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, logistyka w przedsiębiorstwie STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego, skarbowość (studia dofinansowane w ramach programu Kuźnia Kadr MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (II-mgr) – specjalności: biznes międzynarodowy, międzynarodowa gospodarka przestrzenna, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, public relations, współczesne koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym, zarządzanie strategiczne W ramach kierunku Zarządzanie prowadzone są polsko-francuskie studia niestacjonarne II stopnia pn. Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej

28

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: przedsiębiorczość i innowatyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie rozwojem, zarządzanie technologią Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: audyt finansowy i podatkowy, doradca finansowy, menedżer finansowy, nieruchomości, rachunkowość eurospółek, rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, rachunkowość zarządcza i controlling, zarządzanie ryzykiem MASTER STUDIES IN FINANCE – (II-mgr, finanse i rachunkowość po angielsku) INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (II-mgr) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, usługi informatyczne, zarządzanie informacją i wiedzą, analityk biznesu*, menedżer projektu* * Dwie nowe specjalności uruchomione w ramach projektu Kuźnia Kadr IV Studia na tych specjalnościach kosztują 1990 zł za semestr. Logowanie do systemu rekrutacji Kuźnia Kadr – tutaj INFORMATYKA W BIZNESIE – (II-mgr) ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: kompetencje interpersonalne menedżera, logistyka menedżerska, przedsiębiorczość w sektorze MSP, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami i innowacjami, zarządzanie strategiczne w biznesie, kompleksowe sterowanie jakością, Business Administration (program w j. angielskim) Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie przedsiębiorstwem

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU Al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. 71 347 31 98 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia FIZJOTERAPIA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

29


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. 71 320 27 78 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA SYSTEMÓW, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TELEINFORMATYKA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TELEINFORMATYKA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

AKADEMIA MEDYCZNA im. PIASTÓW ŚLĄSKICH we WROCŁAWIU Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel. 71 784 00 01 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, DIETETYKA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE, DIETETYKA* * studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka pod warunkiem spełnienia minimum kadrowego STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, DIETETYKA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKAR30

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


SKO–DENTYSTYCZNY, PIELĘGNIARSTWO*, POŁOŻNICTWO*, ZDROWIE PUBLICZNE * studia pomostowe STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

AKADEMIA MUZYCZNA im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU Plac Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, tel. 71 355 55 43 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALITYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI* * tylko spec. teoria muzyki STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH we WROCŁAWIU Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, tel. 71 343 80 31 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA, GRAFIKA, MALARSTWO, RZEŹBA, SZTUKA MEDIÓW, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA, SZTUKA MEDIÓW, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

31


PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław, tel. 71 322 99 70 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie TEOLOGIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. LUDWIKA SOLSKIEGO w KRAKOWIE FILIA we WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 22, 53-333 Wrocław, tel. 71 367 40 15-16 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie AKTORSTWO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, tel. 76 723 21 50 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia angielska z językiem francuskim, filologia germańska, filologia germańska z językiem francuskim, filologia rosyjska, INFORMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZDROWIE PUBLICZNE* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA*, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO*, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI * rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na ich uruchomienie

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 641 92 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, 32

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


GOSPODARKA PRZESTRZENNA*, KOSMETOLOGIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE*, TURYSTYKAI REKREACJA * rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na ich uruchomienie STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, GOSPODARKA PRZESTRZENNA*, KOSMETOLOGIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE*, TURYSTYKA I REKREACJA * rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na ich uruchomienie STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w GŁOGOWIE ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76 835 35 66 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, EKONOMIA, GRAFIKA, KULTUROZNAWSTWO, METALURGIA, PEDAGOGIKA

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 75 645 33 00, fax 75 645 33 10 rektorat@kpswjg.pl, www.kpswjg.pl Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze powstała 1 lipca 1998 roku wśród pierwszych ośmiu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych powołanych przez Prezesa Rady Ministrów. Uczelnia oferuje bogate programy nauczania, wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczno – naukową, dobrze wyposażone laboratoria oraz kształcenie w pięknym i przyjaznym otoczeniu. Szkoła posiada własny Akademik (100 dwuosobowych pokoi z łazienką o podwyższonym standardzie), umożliwiając studentom miejsce zamieszkania w pobliżu Uczelni. Zapewnia różnorodną pomoc materialną, w tym oferuje następującą gamę stypendiów: stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i w sporcie oraz stypendia WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

33


w ramach Programu Erasmus na wyjazdy za granicę. Uczelnia umożliwia kształcenie także osobom niepełnosprawnym, oferując im wyjątkową pomoc w edukacji i rehabilitacji zdrowotnej. Uczelnia posiada Bibliotekę, Czytelnię i Centrum Informacji Naukowej z pełnym wyposażeniem w sprzęt multimedialny i dostępem do Internetu dla każdego studenta. W Bibliotece znajduje się czytelnia, posiadająca monitor Braille´a dla osób niewidomych oraz powiększalnik elektroniczny dla osób słabo widzących. Jednostką świadczącą pomoc wszystkim studentom KPSW jest Międzywydziałowe Centrum Praktyk Zawodowych, organizujące obowiązkowe praktyki podczas studiów, częściowo wkomponowane w tygodniowy plan zajęć, częściowo odbywane w okresie wakacyjnym. Studenci mogą odbywać praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy, w kraju lub za granicą. Uczelnia wspiera Samorząd Studencki i działalność kulturalną (Juwenalia), rekreacyjną, turystyczną i sportową, w tym Akademicki Związek Sportowy, dający szansę uprawiania wielu dyscyplin sportowych (sport wyczynowy i masowy). Wśród kilkunastu sekcji Klubu Sportowego AZS PWSZ sekcja wyczynowa koszykówki kobiet zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ zawodniczki uczestniczą poza zawodami międzyuczelnianymi, również w profesjonalnych rozgrywkach, organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki Kobiet. Zespół bierze udział w profesjonalnej lidze Ford Germaz Ekstraklasa. Przy każdym wydziale KPSW działają Studenckie Koła Naukowe, mające na celu kształtowanie i rozwijanie życia naukowego, integrowanie środowiska studenckiego, pogłębianie i rozwijanie wiedzy, rozwój umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych, jak również promowanie uczelni. Uczelnia intensyfikuje wymianę międzynarodową wykładowców i studentów, korzystając z uprawnień nadanych przez Kartę Programu Erasmus. W ramach tego Programu studenci mogą zaliczyć semestr lub dwa semestry studiów na następujących uczelniach: Uniwersytecie Technicznym w Libercu, Republika Czeska; Wyższej Szkole Zittau-Görlitz, Niemcy; Uniwersytecie im. Ottona-Friedricha w Bamberg, Niemcy; Uniwersytecie Attaturk, Erzurum, Turcja. W ramach Programu Erasmus wykładowcy KPSW dodatkowo poszerzają swoje kwalifikacje poprzez współpracę z Uniwersytetem Abertay w Dundee, Wielka Brytania. Po uzyskaniu tytułu licencjata KPSW, studenci mogą otrzymać drugi tytuł licencjacki Uniwersytetu Abertay w Dundee, studiując tam dodatkowy rok bez konieczności płacenia czesnego. W trakcie roku akademickiego oraz w czasie wakacji studenci mogą wyjeżdżać na krótsze pobyty zagraniczne: międzynarodowe konferencje, seminaria, spotkania młodzieży i obozy. W ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACK) w Euroregionie NYSA (ERN) studenci KK co roku biorą udział w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół Wyższych ERN. W maju 2008 Student Wydziału Technicznego wywalczył, ex aequo, pierwszą nagrodę za najlepszy referat w kategorii prac studentów. Jego referat został opublikowany w czasopiśmie „Software Developer`s Journal” (nr 3 (159) marzec 2008r.). Ogólne warunki rekrutacji: Podstawą przyjęcia na studia (nowa matura) jest wskaźnik rekrutacyjny, który jest sumą liczby punktów procentowych uzyskanych na świadectwie dojrzałości na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz ocen przeliczonych na procenty ze świadectwa ukończenia szkoły z wybranych przedmiotów, w zależności od kierunku studiów. Matura międzynarodowa - wynik przeliczenia punktów uzyskanych z wybranych przedmiotów na procenty. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Wydział Humanistyczny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia FILOLOGIA – studia I stopnia – specjalność: filologia angielska, specjalizacje: translatoryka, nauczycielska FILOLOGIA – studia I stopnia – specjalność: filologia germańska (od podstaw) PEDAGOGIKA – studia I stopnia – specjalność: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, specjalizacje: animacja kultury i terapia kompensacyjna; specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

34

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


Wydział Przyrodniczo - Techniczny FIZJOTERAPIA – studia I stopnia – wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest sumą wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) PIELĘGNIARSTWO – studia I stopnia – wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest sumą wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) PIELĘGNIARSTWO – studia pomostowe – kandydaci na studia pomostowe dla pielęgniarek będą przyjmowani na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego stanowiącego wynik przeliczenia ocen na procenty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) oraz oceny z egzaminu dyplomowego WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia I stopnia – konkurs świadectw: język polski, język obcy oraz dowolny przedmiot zdawany jako przedmiot obowiązkowy (w przypadku, gdy zdawanym przedmiotem dodatkowym jest biologia, chemia, fizyka lub historia wynik osiągnięty z tego przedmiotu powiększony zostanie o 50%) EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA – studia I stopnia – konkurs świadectw: matematyka lub fizyka z astronomią lub informatyką oraz język polski i język obcy; dodatkowy wskaźnik rekrutacyjny powiększa się o liczbę 15% w przypadku, gdy kandydat ukończył szkołę lub odpowiednio klasę o profilu matematycznym, fizycznym i elektronicznym, oraz dodatkowo informatycznym, mechanicznym lub elektromechanicznym dla kierunku „Edukacja techniczno – informatyczna” oraz „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, menedżerskim dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, informatycznym, mechanicznym lub elektromechanicznym, elektronicznym lub elektrotechnicznym oraz menedżerskim dla kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa”; dodatkowy wskaźnik rekrutacyjny powiększa się o liczbę 15%, jeśli kandydat otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJ I – studia I stopnia – zasady rekrutacji jak wyżej INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia I stopnia – konkurs świadectw: matematyka lub fizyka z astronomią lub informatyką oraz język polski i język obcy Koszty nauki: Opłaty za studia niestacjonarne wnoszone są jednorazowo (opłata za cały rok akademicki) oraz ratalnie (jednorazowo za semestr oraz w wysokości 2 lub 4 rat za semestr). Więcej informacji na temat opłat za studia znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.kk.jgora.pl.

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. P. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, tel. 71 765 85 76 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

35


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE im. GRZEGORZA PIRAMOWICZA ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław, tel./fax 71 329 26 59 w. 46 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I BIBLIOTEKARZ, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I ETYKI, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO i HISTORII, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w LEGNICY Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 21 39 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH we WROCŁAWIU ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław, tel. 71 339 84 22 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

37


AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Głogowie ul. Obozowa 3, 67-200 Głogów, tel. 76 835 66 55 ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA, TRANSPORT Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 8b, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 810 08 33 PEDAGOGIKA

COLLEGIUM HUMANITATIS (dawniej Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii) ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica, tel. 74 640 62 40 SOCJOLOGIA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław rekrutacja.wnp@dswe.pl, www.dsw.edu.pl Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 NAUKI O RODZINIE – studia I stopnia PEDAGOGIKA – studia I, II i III stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I i II stopnia PRACA SOCJALNA – studia I stopnia

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

39


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław rekrutacja.wns@dswe.pl, www.dsw.edu.pl Studia I i II stopnia, program doktorancki, studia podyplomowe Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I i II stopnia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I i II stopnia ETNOLOGIA – studia I stopnia FILOZOFIA – studia I stopnia HISTORIA – studia I stopnia KULTUROZNAWSTWO – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia I i II stopnia

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Technicznych ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław rekrutacja.wnt@dswe.pl, www.dsw.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 GEODEZJA I KARTOGRAFIA – studia inżynierskie (I stopnia) NAWIGACJA – studia inżynierskie (I stopnia)

40

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW w Kłodzku ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko klodzko@dswe.pl, www.klodzko.dsw.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA – studia I stopnia

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW w Kłodzku ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko klodzko@dswe.pl, www.klodzko.dsw.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia ETNOLOGIA – studia I stopnia FILOZOFIA – studia I stopnia HISTORIA – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia I stopnia REKRUTACJA Wymagania rekrutacyjne na studia I i II stopnia • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona • rekrutacja trwa od 15 maja do 15 września • wypełnienie formularza rejestracyjnego na rekrutacja.dsw.edu.pl (podstrona jest aktywna tylko w okresie rekrutacji) • złożenie wymaganych dokumentów

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

41


Wymagane dokumenty na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie): • świadectwo dojrzałości w oryginale • kserokopia świadectw ukończenia szkoły średniej – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą” • 4 fotografie podpisane na odwrocie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych • kserokopia dowodu osobistego Dokumenty na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie): • świadectwo dojrzałości w oryginale • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia część A i B (suplement) oraz odpis dyplomu do wglądu • 4 fotografie podpisane na odwrocie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych • kserokopia dowodu osobistego Dolnośląska Szkoła Wyższa to pierwsza, jedyna akademicka i największa niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku, czwarta w Polsce z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Studenci i absolwenci wrocławskiej uczelni podkreślają jej europejską jakość kształcenia, indywidualne podejście do studentów i możliwość realizowania się zawodowo już od I roku studiów. Atutem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest kompleksowa oferta edukacyjna, od studiów I stopnia (11 kierunków studiów licencjackich i 2 kierunki studiów inżynierskich), poprzez II stopnia (5 kierunków studiów uzupełniających magisterskich), po studia III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe (ponad 50 specjalności), MBA i kursy. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych uprawnienia habilitacyjne i doktorskie. Na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia doktorskie. Uczelnia jest w czołówce szkół wyższych w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Każdy student ma możliwość wyjazdu na studia lub praktyki - w ramach programu Erasmus - do jednej z 50 uczelni partnerskich w 20 krajach europejskich. DSW współpracuje także z uczelniami w USA. DSW oferuje rozbudowany program praktyk studenckich, dzięki któremu znaczny procent studentów podejmuje pierwszą pracę jeszcze w trakcie trwania nauki. Obowiązkowe praktyki zawodowe gwarantują studentom zdobywanie doświadczenia zawodowego już od I roku studiów. Na rzecz studentów i absolwentów działają: Biuro Karier, które wspiera ich w planowaniu rozwoju osobisto-zawodowego oraz Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach uczelni działa również Stowarzyszenie Absolwentów DSW. W DSW studiuje ponad 8,5 tysiąca studentów. Mury szkoły opuściło ponad 16,5 tysiąca absolwentów. Założycielem uczelni, która istnieje od czerwca 1997 r., jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu. DSW funkcjonuje w oparciu o System zarządzania jakością ISO 9001:2008, potwierdzający wysoką jakość procesu kształcenia w DSW.

DOLNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI w POLKOWICACH ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice, tel. 76 746 53 53 ADMINISTRACJA, INFORMATYKA, MECHATRONIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

42

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


DOLNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA SŁUŻB PUBLICZNYCH ASESOR we WROCŁAWIU ul. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław, tel. 71 342 35 07 ADMINISTRACJA, PRACA SOCJALNA

EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław, tel. 71 346 99 00 TEOLOGIA

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU we WROCŁAWIU ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław, tel. 71 324 68 42, fax 71 325 15 61 uczelnia@mwsl.eu, www.mwsl.eu Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 LOGISTYKA – studia I stopnia (licencjackie) – specjalność: systemy logistyczne, zarządzanie transportem LOGISTYKA – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: systemy informacyjne w łańcuchu dostaw, automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego LOGISTYKA – studia II stopnia (magisterskie) GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalność: planowanie infrastruktury transportowej ZARZĄDZANIE – studia I stopnia (licencjackie) – specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie BUDOWNICTWO* – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: drogi szynowe, budownictwo komunikacyjne * w przygotowaniu Zasady rekrutacji: Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

43


Uczelnia w pierwszej kolejności przyjmuje wszystkich kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową lub uzyskali na maturze, według programu rozszerzonego, wynik minimum 50% z co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów: matematyka, informatyka, język polski, język obcy. Pozostali kandydaci są przyjmowani, w miarę wolnych miejsc, na podstawie kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu określonego przez Senat MWSLiT. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna: • • • • • • • • • • • •

Posiada jedno z najważniejszych i prestiżowych wyróżnień w dziedzinie nauki - akredytację CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport). Absolwenci uczelni uzyskują certyfikat CILT; Jest jedną z 7 uczelni niepublicznych (na 340 zgłoszonych w kraju), która w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała najwyższą - pierwszą kategorię parametryzacji badań naukowych (grupa A)!; Posiada najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID; Każdy absolwent MWSLiT otrzymuje dwa dyplomy - dyplom polski i francuski ESIDEC; Oferuje studia również w języku angielskim; Wydaje cyklicznie własne czasopismo naukowe: „Logistics and Transport”, które premiowane jest najwyższą liczbą punktów (9) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Współpracuje z wieloma firmami o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z branży TSL oferując studentom i absolwentom uczelni możliwość odbycia płatnych staży, praktyk oraz ciekawe oferty pracy; Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka; Jest pierwszą niepubliczna uczelnią na Dolnym Śląsku wyróżnioną certyfikatem jakości ISO 9001:2008; Otrzymała nagrodę Premiera Rządu Francji Jean-Pierre Raffarina w roku 2003 za najlepszy, w wymiarze europejskim, projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata; Współpracuje z uczelniami z całego świata, m.in. należy do sieci Kartageńskiej - 65 uczelni z całego świata kształcących inżynierów; Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej z kraju i z zagranicy.

NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA (dawniej Niepubliczna Wyższa Szkoła Kosmetyczna) ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław, tel. 71 322 15 48 DIETETYKA, KOSMETOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE

POLSKO-CZESKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I SPORTU „COLLEGIUM GLACENSE” ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda, tel./fax 74 872 62 70 PIELĘGNIARSTWO, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

44

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica, tel. 74 662 62 03 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu ul. Słowackiego 2, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 22 70 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, tel. 71 750 72 81, faks 71 750 72 08 www.swps.pl, www.strefamlodziezy.pl, www.facebook.com/studiujwswps PSYCHOLOGIA – jednolite studia magisterskie (również dla magistrów) – specjalności: psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia rehabilitacji, psychologia zarządzania i marketingu DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia – specjalności: corporate identity i public relations, dziennikarstwo, dziennikarstwo sportowe GRAFIKA – studia I stopnia – specjalności: design i reklama, komunikacja wizualna Zasady rekrutacji Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się stronie www.swps.pl w zakładce „Rekrutacja”. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jest najlepszą niepubliczną uczelnią humanistyczną w Polsce wg rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 (Perspektywy i Rzeczpospolita). To nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 15 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo. Wrocławski wydział SWPS najlepszy w Polsce. Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymał

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

45


pierwszą kategorię, ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wyniku oceny parametrycznej i jednocześnie uplasował się na 1 miejscu wykazu jednostek naukowych w grupie nauk społecznych w Polsce. Studenci wrocławskiej SWPS uczą się w nowoczesnym kampusie. Mieści się tu kilkadziesiąt sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych, multimedialnych, laboratoriów, aula na 300 osób, nowoczesna biblioteka, czytelnia oraz stołówka. Każdego roku SWPS realizuje projekt dla licealistów Strefa Młodzieży, w ramach którego młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Strefa Młodzieży to warsztaty, spotkania psychologiczne, rozrywka i konkursy.

SZKOŁA WYŻSZA RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH I ZARZĄDZANIA we WROCŁAWIU ul. Drobnera 5, 50-257 Wrocław tel. 71 791 77 22, fax. 71 322 33 03 sekretariat@swraiz.pl, www.swraiz.pl OCHRONA DÓBR KULTURY – (I-lic.) – specjalności: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych, turystyka kulturowa i geoturystyka Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń Opłaty za naukę: Czesne dla specjalności: • restauracja dzieł rzemiosła artystycznego • jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych opłata rekrutacyjna 400 zł studia stacjonarne płatne 650,00 zł przez 12 miesięcy studia niestacjonarne płatne 650,00 zł przez 10 miesięcy • turystyka kulturowa i geoturystyka opłata rekrutacyjna 200 zł studia stacjonarne płatne 350,00 zł przez 12 miesięcy studia niestacjonarne płatne 350,00 zł przez 10 miesięcy Przy wpłacie za cały semestr z góry 10% zniżki Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest niepubliczną szkołą zawodową, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 114. Celem Uczelni jest wykształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem zawodowym dla rzemiosła artystycznego. Studia trwają 3 lata i kończą się dyplomem licencjata. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Programy realizowane są przez doświadczoną kadrę oraz wykładowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych Absolwenci tej specjalności zdobędą praktyczne umiejętności wytwarzania artystycznych przedmiotów użytkowych z metali. Wiedza z zakresu technologii metali i kamieni szlachetnych oraz historii sztuki umożliwi również absolwen-

46

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


tom SWRAiZ przeprowadzać ocenę biżuterii i kamieni szlachetnych. Będą mogli dzięki temu także zdobyć uprawnienia znawców biżuterii i kamieni szlachetnych, co umożliwi im dokonywanie wyceny wyrobów złotniczych Restauracja dzieł rzemiosła artystycznego Studenci tej specjalności rozwiną swoją wiedzę i udoskonalą posiadane zdolności osiągając wysoki stopień umiejętności artystycznych podbudowany wiedzą z zakresu historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, chemii, fizyki, materiałoznawstwa. Rozwiną umiejętności w zakresie rysunku, rzeźby, malarstwa, technologii i obróbki technicznej podstawowych materiałów jak drewno, kamień, metal, wyprawy murarskie i tynki, sztukateria. Opanują też stronę warsztatową zawodu konserwatora – rzemieślnika. Turystyka kulturowa i geoturystyka Absolwenci tej specjalności posiądą specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony dóbr kultury, przyrody nieożywionej i zabytków techniki, która zostanie uzupełniona zagadnieniami organizacji i promocji przedsięwzięć turystycznych. Ukończenie tej specjalności pozwoli znaleźć zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym (szczególnie turystyka kwalifikowana i specjalistyczna) oraz współpracować z jednostkami samorządowymi w zakresie ochrony zabytków, zasobów przyrody nieożywionej oraz turystycznej promocji regionu.

UCZELNIA ZAWODOWA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO w LUBINIE ul. Odrodzenia 21, 23, 59 - 300 Lubin tel. 76 749 89 29, fax 76 749 89 28 uzzm@uzzm.pl, www.uzzm.pl PEDAGOGIKA – studia I stopnia (licencjackie) ZARZĄDZANIE – studia I stopnia (licencjackie) GÓRNICTWO I GEOLOGIA - studia I stopnia (inżynierskie) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia (inżynierskie) Zasady rekrutacji: Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego rozpoczynie się w maju 2012 r. i potrwa do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach. Nabór na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała na mocy zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW 3-0145-1225/EKO/2001 z dnia 22.12.2001 roku i jest wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 232. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego kształci na nowoczesnych kierunkach, odpowiadając potrzebom rynku pracy, zgodnie z wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawców, jak również trendami występującymi w gospodarce polskiej i światowej. Zajęcia odbywają się w dwóch, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych budynkach. Siedziba Uczelni znajduje

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

47


się w centrum miasta, w zabytkowym gmachu przy ul. Odrodzenia 21. Oba obiekty wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i zaplecze socjalne. Znajdują się w nich laboratoria: geologiczne, chemiczne, fizyczne, metrologiczne czy aerologiczne oraz pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem. Łączna powierzchnia budynków Uczelni wynosi blisko 3 500 m2. Ważnym elementem uzupełniającym proces kształcenia na studiach zawodowych są praktyki zawodowe. W zależności od specjalności czas trwania praktyk wynosi od 3 do 8 tygodni. Uczelnia umożliwia studentom odbycie atrakcyjnych praktyk współpracując z największymi pracodawcami regionu. Okres studiów to nie tylko czas nauki. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie proponuje swoim studentom wiele form aktywności pozadydaktycznej. Samorząd Studencki aktywnie działa na rzecz studentów i Uczelni. Organizuje wiele imprez studenckich, m.in. Otrzęsiny i Juwenalia, w których wspólnie ze studentami licznie uczestniczą mieszkańcy Lubina. W Uczelni działają także koła naukowe: „AMICUS”, którego podstawowym zadaniem jest współpraca z ośrodkami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i osobom starszym oraz “Koło Naukowe Górników i Geologów”, ktorego celem jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej. Od początku istnienia Uczelni wydawane jest czasopismo INDEX. Dla wielu studentów Index jest pierwszym miejscem publikacji - startem do dalszej dziennikarskiej kariery. Łamy czasopisma dostępne są dla wszystkich, stanowią forum prezentacji poglądów społecznych i kulturalnych, a także własnej twórczości literackiej.Z myślą o absolwentach działa „Klub Absolwenta”, w ramach którego możliwe jest dzielenie się informacjami i doświadczeniami na temat aktualnego rynku pracy, doskonalenie i rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w wykładach i konferencjach, a także wymiana poglądów z kandydatami na studia.

WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. 1-go Maja 131, 58-305 Wałbrzych, tel./fax 74 847 70 00, rekrutacja@wwszip.pl, www.wwszip.pl Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki Wałbrzych 58-305, ul. 1-go Maja 131 Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia Wałbrzych 58-309, ul. Wrocławska 10 FIZJOTERAPIA – studia I stopnia PEDAGOGIKA – studia I stopnia – specjalności: wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, opiekuńczo – wychowawcza FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia I stopnia – specjalności: rachunkowość i podatki, rynek finansowy, finanse i rachunkowość sektora publicznego 48

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą, wywiad gospodarczy, zarządzanie produkcją i logistyką, informatyka w biznesie, finanse i administracja samorządowa, rachunkowość gospodarcza, społeczno-gospodarcze systemy Unii Europejskiej, strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne, przedsiębiorczość i innowacje, zarządzanie turystyką i hotelarstwem, technologie informatyczne w zarządzaniu, informatyka ekonomiczna; ADMINISTRACJA – studia I stopnia - specjalności: administracja europejska i gospodarka regionalna, euroadministracja, administracja skarbowo-celna, administracja gospodarcza i finansowa, administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, gospodarka i administracja publiczna. Założona w 1996 roku Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest Uczelnią wyższą z siedzibą w Wałbrzychu. Studiuje na niej 3500 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Dotychczas Uczelnia wypromowała 10.000 absolwentów. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 102. Wpis do rejestru nadaje Uczelni uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że dyplom uzyskany na zakończenie studiów jest uznawany na równi z dyplomem uczelni publicznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. STUDIA II-go STOPNIA: ZARZĄDZANIE – specjalności: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie operacyjne, Rachunkowość gospodarcza, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Organizacja i zarządzanie w administracji samorządowej, Zarządzanie w sektorze bezpieczeństwa publicznego, Zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Systemy informatyczne wspomagające decyzje menadżerskie, Socjologia organizacji, Zarządzanie organizacjami pomocy społecznej, Rekreacja i turystyka zdrowotna, Europejskie systemy gospodarcze, Przedsiębiorczość w usługach edukacyjnych, Zarządzanie projektami społecznymi, Zarządzanie jakością i środowiskiem, Zarządzanie w sferze usług zdrowotnych, Menadżer produktu, Zdrowie środowiskowe i oświata zdrowotna, Japońskie metody zarządzania (kaizen); PEDAGOGIKA – specjalności: Wczesnoszkolna i przedszkolna, Opiekuńczo – wychowawcza. Zasady rekrutacji: Przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH, a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Istnieje możliwość zarezerwowania sobie miejsca na wybranym kierunku studiów poprzez wysłanie zgłoszenia on-line, które dostępne jest na stronie internetowej Uczelni. STUDIA I-GO STOPNIA Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty: 1. Kwestionariusz osobowy (druk własny Uczelni) 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub duplikat) 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (na podstawie skierowania z Uczelni, zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy) dotyczy kierunku Fizjoterapia 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu) 5. Cztery jednakowe fotografie (37x52 mm) 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni: PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532 Wpłaty można dokonywać również w KASIE Uczelni. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

49


STUDIA II-GO STOPNIA Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty: 1. Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni) 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (oryginał lub odpis) 3. Suplement (część B do dyplomu) lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia 4. Świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub duplikat) 5. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I-go stopnia - dla osób ubiegających się o stypendium naukowe (przerwa pomiędzy zakończeniem, a rozpoczęciem studiów nie może być dłuższa niż 1 rok) 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu) 5. Cztery jednakowe fotografie (37x52 mm) 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni: PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532 Wpłaty można dokonywać również w KASIE Uczelni. Na podstawie powyższych dokumentów zawierana jest umowa o naukę!!! Podania kandydatów na I rok studiów wraz z kompletem niezbędnych dokumentów można składać w Biurze Rekrutacji, ul. Wrocławska 10 w Wałbrzychu, pokój nr 3, tel. 74 847 70 00. Godziny pracy Biura Rekrutacji: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 16.00. LINKI: Dane kontaktowe: http://www.wwszip.pl/kontakt.html O uczelni: http://www.wwszip.pl/o-uczelni.html Rekrutacja: http://www.wwszip.pl/letnia-studia-i-go-stopnia.html http://www.wwszip.pl/l-studia-ii-go-stopnia.html Wirtualny spacer po uczelni: http://www.wwszip.pl/panoramy.html Link do Facebooka: http://www.facebook.com/pages/Wa%C5%82brzyska-Wy%C5%BCsza-Szko%C5%82a-Zarz%C4%85dzania-i-Prze dsi%C4%99biorczo%C5%9Bci/188397554520229

WROCŁAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ HORYZONT ul. Wejherowska 28, 54-293 Wrocław, tel. 71 799 19 37 FILOLOGIA – spec. filologia angielska, filologia germańska, INFORMATYKA, TURYSTYKA I REKREACJA

50

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we WROCŁAWIU ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, tel. 71 356 16 46 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, TURYSTYKA i REKREACJA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA we WROCŁAWIU ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław, tel. 71 328 14 14 wsf@wsf.edu.pl, www.wsf.edu.pl, www.wyjatkowi-jezykowi.pl FILOLOGIA – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: angielska, germańska, germańska od podstaw, hiszpańska od podstaw, włoska od podstaw i amerykanistyka FILOLOGIA – studia II stopnia (magisterskie) – specjalności: angielska, germańska, hiszpańska Zasady rekrutacji: Zasady przyjęć na studia l stopnia w zakresie filologii angielskiej, germańskiej (kontynuacja) i amerykanistyki różnią się w zależności od rodzaju i wyniku zdanej przez kandydata matury (nowa lub stara) – szczegóły na wsf.edu.pl Przyjęcie na filologię hiszpańską, włoską i germańską (od podstaw) nie wymaga uprzedniej znajomości języka kierunkowego (wystarczy, iż kandydat posiada świadectwo dojrzałości). Koszty nauki Zawsze aktualne informacje dotyczące kosztów nauki znajdziesz na stronie www.wsf.edu.pl Misją Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu jest kształcenie nowoczesnych filologów. Kadra WSF to wybitni specjaliści związani z uczelnią niemal od początku jej istnienia. Uczelnia kładzie ogromny nacisk na dogłębne opanowanie języka oraz wyposaża swoich studentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne. Zobacz również reklamę Uczelni.

WYŻSZA SZKOŁA FIZJOTERAPII ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław, tel. 71 342 50 02 FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

51


WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA we WROCŁAWIU ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław, tel. 71 333 11 02 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA we WROCŁAWIU ul. Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław, tel. 71 349 06 40 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, FIZJOTERAPIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA „COPERNICUS” we WROCŁAWIU ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław, tel. 71 79 50 399 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica, tel. 76 724 51 58 PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA ul. Cieplicka 180, 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 755 35 43 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, MATEMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA w LEGNICY ul. Korfantego 4, 59-220 Legnica, tel. 76 855 16 01 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec. filologia angielska, filologia germańska, 52

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, PRAWO, SOCJOLOGIA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH w ŚWIDNICY ul. Kliczkowska 34, 58-100 Świdnica, tel. 74 640 03 40 INFORMATYKA, EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w POZNANIU, FILIA we WROCŁAWIU Siedziba Uczelni: ul. Św. Antoniego 24a, 50-073 Wrocław Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław tel. 71 344 49 24, 71 344 89 82, fax 71 342 25 15 rekrutacja@wszib.wroc.pl, www.wszib.wroc.pl ADMINISTRACJA – studia I stopnia – specjalności: administracja gospodarcza, administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracja międzynarodowa, finanse publiczne, polityka administracyjna, prawo i ochrona pracy, zarządzanie w administracji ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: bankowa obsługa przedsiębiorstw, zarządzanie logistyką, rachunkowość jednostek gospodarczych, reklama i marketing, zarządzanie finansami, zarządzanie kadrami, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie sferą usług społecznych, informatyka w zarządzaniu, przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej, psychologia zarządzania POLITOLOGIA – studia I i II stopnia – specjalności: administracja publiczna, dziennikarstwo i media masowe, marketing i przywództwo polityczne, międzynarodowe procesy integracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne – aspekty społeczne i geopolityczne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I stopnia – specjalności: przywództwo i negocjacje w stanach zagrożenia, bezpieczeństwo lokalne, media i komunikacja w stanach zagrożenia Zasady rekrutacji: Kandydaci na I rok studiów, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce i jedną z najstarszych w Polsce. W 2001 r. otrzymała Dyplom uznania od Marszałka Sejmu RP „za odwagę tworzenia wyższej edukacji niepaństwowej”. WSZiB w Poznaniu powstała na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. W krótkim czasie Uczelnia stała się wizytówką Wielkopolski. Już w 1997 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja, a także na poziomie licencjackim na kierunku Politologia. Twórca WSZiB w Poznaniu postanowił rozszerzyć działalność na Dolny WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

53


Śląsk i w 1995 r. utworzył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu. W 2001 r. WSZiM we Wrocławiu została przekształcona w Filię WSZiB w Poznaniu. W 2005 r. Filia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia. Potwierdzeniem stabilności oferty edukacyjnej były pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczące, jakości kształcenia na kierunkach: Zarządzanie i Marketing (grudzień 2004), Politologia (luty 2006), Administracja (wrzesień, listopad 2008), Zarządzanie (marzec 2010) oraz Administracja (czerwiec 2010). WSZiB w Poznaniu od 2000 r. ma własny budynek dydaktyczny z dziekanatami, biblioteką i stanowiskami komputerowymi. Przez 19 lat uczelnia wykształciła ponad 33 tys. absolwentów, których wiedzę oraz umiejętności potwierdzają pracodawcy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości to Uczelnia ze znakiem stabilności.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW we WROCŁAWIU ul. Pabianicka 2, 53-339 Wrocław, tel. 71 364 60 01 FILOLOGIA – spec. angielska, angielsko – hiszpańska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, POLITOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. HELENY CHODKOWSKIEJ w WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu ul. Kuźnicza 59/60, 50-138 Wrocław, tel. 71 718 81 30 ADMINISTRACJA, PRAWO

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY, ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław, tel. 71 710 47 30 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” we WROCŁAWIU ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, tel. 71 377 21 16 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, FILOLOGIA – spec. filologia angielska, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

54

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


Wydział Turystyki w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 60 67 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE Wydział Ekonomii w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno, tel. 62 782 99 60 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lubinie ul. Kopernika 7, 59-300 Lublin ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE, ZAMIEJSCOWY INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU ul. Różyckiego 1 c, 51 -608 Wrocław, tel/fax. 71 348 26 89 TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

55


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. 12 422 10 33 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, ARCHEOLOGIA, ASTRONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO, BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA, BIOLOGIA I GEOLOGIA, BIOLOGIA I GEOGRAFIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, ELEKTRORADIOLOGIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FARMACJA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia germańska, filologia germańska z językiem angielskim, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia orientalna (arabistyka, indianistyka, turkologia, japonistyka), filologia portugalska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia szwedzka, filologia ukraińska, filologia węgierska, filologia włoska, kultura Rosji narodów sąsiednich, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZJOTERAPIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, JUDAISTYKA*, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, KOGNIWISTYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, NEUROBIOLOGIA, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECIALNA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, PRAWO, PSYCHOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, RELIGIOZNAWSTWO, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE, WIEDZA O TEATRZE, WETERYNARIA, ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO, BIOTECHNOLOGIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, EUROPEISTYKA, FARMACJA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia w zakresie języka hiszpańskiego, filologia w zakresie języka włoskiego, język i kultura Rosji, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, KULTUROZNAWSTWO, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, PRAWO, PSYCHOLOGIA, RELIGIOZNAWSTWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE * pod warunkiem uzyskania zgody z MNiSW STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, ASTROFIZYKA I KOSMOSOLOGIA, ASTRONOMIA, BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA, BIOLOGIA I GEOLOGIA, BIOLOGIA I GEOGRAFIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, ELEKTRORADIOLOGIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia orientalna (arabistyka, indianistyka, iranistyka, japonistyka, turkologia), filologia romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia szwedzka, filologia ukraińska, filologia węgierska, filologia włoska, kultura Rosji narodów sąsiednich, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZJOTERAPIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, JUDAISTYKA*, KOSMETOLOGIA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, NEUROBIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, RELIGIOZNAWSTWO, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE, WIEDZA O TEATRZE, ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, ZDROWIE PUBLICZNE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

57


STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, FIZJOTERAPIA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE * pod warunkiem uzyskania zgody z MNiSW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w KRAKOWIE ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel. 12 293 57 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA STOSOWANA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA STOSOWANA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. 12 662 42 74 STUDIA STACJONARNE – jednolite studia magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNIC-

58

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


TWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i GOSPODARKA ODPADAMI, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, RYBACTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TOWAROZNAWSTWO, WETERYNARIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, RYBACTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: 12 628 20 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

59


ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków www.agh.edu.pl Dział Nauczania tel. 12 617 32 61, fax 12 617 50 69 www.dzn.agh.edu.pl, dzn@agh.edu.pl Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tel. 12 617 36 84, www.rekrutacja.agh.edu.pl, rekrutacja@agh.edu.pl WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE W AGH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH (z wyłączeniem kierunków socjologia i kulturoznawstwo) jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: W=4•G+J gdzie: Dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „nowej matury”: G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów oznaczony jako przedmiot G, wymienionych poniżej, przy poszczególnych kierunkach. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. a) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot oznaczony jako przedmiot G, to wybierany jest wynik najlepszy. b) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów, to składnik G obliczany jest jako suma wyników uzyskanych z obydwu poziomów. c) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: G=N d) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

e) Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym matematykę na poziomie podstawowym i rozszerzonym to, jako ostateczna wartość składnika G będzie przyjęty wynik lepszy z wartości wyliczonych wg punktu b) i wg wzoru w punkcie d). J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość 60

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


składnika J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość składnika G. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Dla kandydatów z tzw. „starą maturą”, maturą dwujęzyczną oraz maturą międzynarodową przewidziano osobne zasady rekrutacji – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh. edu.pl. 2. Podstawą rankingu dla kierunków socjologia i kulturoznawstwo jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według wzoru: W=2•G+2•H+J gdzie: Dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej” matury: G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wartość składnika G wyznaczana jest w taki sam sposób, jak w przypadku „nowej” matury dla pozostałych kierunków. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. H – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w składniku J. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy. Wartość składnika H wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 200. J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość składnika J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Dla kandydatów z tzw. „starą maturą”, maturą dwujęzyczną oraz maturą międzynarodową przewidziano osobne zasady rekrutacji – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh. edu.pl. Studia stacjonarne drugiego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: W = wE • E + wS • S gdzie: E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu kwalifikacyjnego; sprawdzian oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 51 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); wE – waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu; wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 0 do 10 oraz: wE + wS = 10 Wagi składników podanego powyżej wzoru dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne drugiego stopnia dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh.edu.pl. 2. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik, zdawanego w tym samym roku akademickim, egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego na tym samym kierunku i Wydziale potwierdzony protokołem egzaminacyjnym. 3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego prowadzonego na danym kierunku studiów i Wydziale. 4. Rada Wydziału ma możliwość uznania wyników egzaminu kierunkowego absolwentów z tego samego kierunku prowadzonego na innym Wydziale AGH lub kierunków pokrewnych prowadzonych na AGH. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

61


5. W przypadku niezgodności kierunku studiów lub dodatkowych kryteriów rekrutacji konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. STUDIA STACJONARNE Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - www.gorn.agh.edu.pl BUDOWNICTWO – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA * – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany BUDOWNICTWO – (II – mgr) – specjalności: geotechnika i budownictwo specjalne, geotechnika w rewaloryzacji zabytków – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: zagospodarowanie surowców i odpadów; wentylacja i klimatyzacja przemysłowa; rewitalizacja terenów przemysłowych; informatyka w monitoringu środowiska - kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II – mgr) – specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym; zarządzanie w inżynierii środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (II – mgr) – (studia prowadzone również w języku angielskim*) – specjalności: górnictwo podziemne; górnictwo odkrywkowe; geoinżynieria i budownictwo podziemne; przeróbka kopalin, obróbka kamienia i ochrona środowiska; inżynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie; mining engineering – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. * kierunek Górnictwo i Geologia w języku angielskim jest planowany do uruchomienia 62

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - www.metal.agh.edu.pl METALURGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA OBLICZENIOWA (makrokierunek) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (II – mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna; plastyczna przeróbka metali; metaloznawstwo i obróbka cieplna; ochrona środowiska i utylizacja odpadów; informatyka w technologii materiałów; technika cieplna – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II – mgr) – specjalności: inżynieria stali i stopów specjalnych; przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych; inżynieria spieków metalicznych i kompozytów; inżynieria powierzchni; inżynieria spajania; inżynieria jakości – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalności: systemy informatyki przemysłowej; modelowanie i technologie informacyjne; informatyka w technice cieplnej; informatyka w hutnictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA – (II – mgr) – specjalności: edukacja techniczna; edukacja informatyczna; metaloplastyka i kształtowanie objętościowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - www.eaie.agh.edu.pl AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTROTECHNIKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

63


nowożytny INFORMATYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny TELEINFORMATYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (II – mgr) – specjalności: informatyka w sterowaniu i zarządzaniu; komputerowe systemy sterowania – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ELEKTROTECHNIKA – (II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; elektroenergetyka; inżynieria komputerowa w przemyśle; computer engineering in electrical systems (CEES); energoelektronika i napęd elektryczny; automatyka przemysłowa i automatyka budynków; efektywne użytkowanie energii elektrycznej; elektromagnetyczna kompatybilność; nowoczesne technologie w elektrotechnice; pomiary technologiczne i biomedyczne; platforma technologiczna smart grids; smart grids technology platform – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Akustyczna lub Inżynieria Biomedyczna lub Energetyka lub Mechanika i Budowa Maszyn lub Mechatronika. ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (II – mgr) – specjalności: sieci i usługi; urządzenia i systemy teleinformatyczne; sensory i mikrosystemy – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub Elektrotechnika lub Inżynieria Akustyczna lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. INFORMATYKA – (II – mgr) – specjalności: systemy rozproszone i sieci komputerowe; wytwarzanie i integracja systemów informatycznych; systemy interaktywne i metody wizualizacji – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka. INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalności: informatyka w medycynie i systemach multimedialnych; inżynieria systemów i oprogramowania; systemy informatyczne w produkcji i administracji; informatyka w procesach przemysłowych; nowoczesna grafika komputerowa – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - www.imir.agh.edu.pl MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny MECHATRONIKA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do 64

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA (studia międzykierunkowe) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia oraz język obcy nowożytny MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (II – mgr) – specjalności: eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; informatyka w inżynierii mechanicznej; inżynieria systemów wytwarzania; inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki; maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego; maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych; komputerowe wspomaganie projektowania; transport linowy; wibroakustyka i inżynieria dźwięku – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; automatyzacja w górniczych systemach maszynowych; robotyka; automatyzacja w systemach transportowych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. MECHATRONIKA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (II – mgr) – specjalności: projektowanie mechatroniczne; wytwarzanie mechatroniczne; systemy inteligentne; mechatronic design – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - www.geol.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny OCHRONA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GEOFIZYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

65


TURYSTYKA I REKREACJA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (II – mgr) – specjalności: geofizyka poszukiwawcza; mineralogia stosowana z gemmologią; hydrogeologia i geologia inżynierska; hydrogeologia górnicza i inżynierska; geologia inżynierska; gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem; geologia naftowa; geologia górnicza; geologia i prospekcja złóż; kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie; kartografia geologiczna; MSC study in economic geology – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. OCHRONA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: ochrona środowiska wodno-gruntowego; geoturystyka; ochrona terenów antropogenicznych; ocena stanu środowiska; georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem; ochrona przyrody nieożywionej – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: gospodarka odpadami; geofizyka środowiska; ochrona wód i geotechnika środowiska; inżynieria mineralna; inżynieria zrównoważonego rozwoju; odnawialne źródła energii – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalności: modelowania i systemy informatyczne w geofizyce; oprogramowanie i bazy danych w geologii; geoinformatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. GEOFIZYKA – (II – mgr) – specjalność: geofizyka stosowana; applied geophysics - kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. TURYSTYKA I REKREACJA* – (II – mgr ) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. * kierunek planowany Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - www.geod.agh.edu.pl GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informa66

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


tyka lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (II – mgr) – specjalności: geodezja inżynieryjno-przemysłowa; gospodarka nieruchomościami i kataster; geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja; geoinformacja i geodezja górnicza; geomatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: monitoring środowiska; systemowe zarządzanie środowiskiem; systemy i techniki ochrony środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - www.ceramika.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny CERAMIKA (makrokierunek) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny CHEMIA BUDOWLANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (II – mgr) – specjalności: technologia materiałów budowlanych; analityka i kontrola jakości; technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych; technologia szkła i powłok amorficznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II – mgr) – specjalności: biomateriały i kompozyty; materiały funkcjonalne; functional materials; mikro i nanotechnologie materiałowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. CERAMIKA (makrokierunek) – (II – mgr) – specjalności: ceramika techniczna i konstrukcyjna; wzornictwo ceramiki i szkła; materiały dla konserwacji i rewitalizacji – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Odlewnictwa - www.odlew.agh.edu.pl METALURGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

67


WIRTOTECHNOLOGIA (makrokierunek) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH* – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany METALURGIA – (II – mgr) – specjalności: odlewnictwo; odlewnictwo artystyczne i precyzyjne; ochrona środowiska w odlewnictwie; wirtualizacja technologii odlewniczych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. WIRTOTECHNOLOGIA (makrokierunek) – (II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Metali Nieżelaznych - www.wmn.agh.edu.pl METALURGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (II – mgr) – specjalności: metalurgia metali nieżelaznych; przeróbka plastyczna; komputerowa inżynieria procesowa; ochrona metali przed korozją; recykling metali i ochrona środowiska; metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II – mgr) – specjalność: inżynieria materiałów metalicznych- kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II – mgr) – specjalność: inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - www.wnig.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny

68

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (II – mgr) – specjalności: wiertnictwo i geoinżynieria; eksploatacja złóż surowców płynnych; gazownictwo ziemne; ochrona środowiska w gospodarce; ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazowniczym; zagospodarowanie i ochrona wód – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunków Górnictwo i Geologia lub Inżynieria Naftowa i Gazownicza. INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (II – mgr) – specjalności: wiertnictwo naftowe; inżynieria naftowa; inżynieria gazownicza – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunków Górnictwo i Geologia lub Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Wydział Zarządzania - www.zarz.agh.edu.pl ZARZĄDZANIE – (I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II – mgr) – specjalności: informatyka w zarządzaniu; inżynieria zarządzania; zarządzanie innowacjami; zarządzanie logistyczne; zarządzanie produkcją; zarządzanie jakością; logistics management – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. ZARZĄDZANIE – (II – mgr) – specjalności: inżynieria zarządzania; marketing; zarządzanie finansami; zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa; zarządzanie systemami produkcyjnymi; informatyka w zarządzaniu; zarządzanie międzynarodowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Energetyki i Paliw - www.weip.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka oraz język obcy nowożytny ENERGETYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka oraz język obcy nowożytny TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (II – mgr) – specjalności: gospodarka paliwami i energią; ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym; technologia paliw; technologia paliw; zgazowanie i odgazowanie paliw stałych; sustainable fuels economy; clean coal technologies – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunkach technicznych lub matematyczno-przyrodniczych.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

69


ENERGETYKA – (II – mgr ) – specjalności: ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja; energetyka jądrowa; systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; zrównoważony rozwój energetyki; energetyka wodorowa; modelowanie komputerowe w energetyce; sustainable energy development – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunkach technicznych lub matematyczno-przyrodniczych. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - www.fis.agh.edu.pl FIZYKA TECHNICZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny FIZYKA MEDYCZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny FIZYKA TECHNICZNA – (II – mgr) – specjalności: fizyka jądrowa; fizyka ciała stałego; fizyka komputerowa; fizyka środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Fizyka lub Fizyka Techniczna, a także innych kierunkach ścisłych i technicznych (np. Elektronika). FIZYKA MEDYCZNA – (II – mgr) – specjalności: dozymetria i elektronika w medycynie; techniki obrazowania i biometria – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Fizyka Medyczna, Fizyka Techniczna, a także innych kierunkach pokrewnych (np. Biofizyka). INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalność: informatyka w nauce i technice – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka, a także innych kierunkach ścisłych (np. Matematyka) i technicznych (np. Automatyka). COMPUTER METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY* – (II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka, a także innych kierunkach ścisłych (np. Matematyka) i technicznych (np. Automatyka). * kierunek planowany Wydział Matematyki Stosowanej - www.wms.agh.edu.pl MATEMATYKA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: matematyka oraz język obcy nowożytny MATEMATYKA – (II – mgr) – specjalności: matematyka obliczeniowa i komputerowa; matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych; matematyka finansowa; matematyka ubezpieczeniowa; matematyka w informatyce; matematyka w zarządzaniu; financial mathematics; mathematics in management; mathematics in computer science – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra lub licencjata uzyskanego na kierunku Matematyka. Wydział Humanistyczny - www.wh.agh.edu.pl SOCJOLOGIA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot – inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny 70

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


KULTUROZNAWSTWO – (I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot – inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny SOCJOLOGIA – (II – mgr) – specjalności: multimedia i komunikacja społeczna; socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. KULTUROZNAWSTWO – (II – mgr) – specjalności: nowe media i komunikacja międzykulturowa; kultura nowych mediów – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej - www.biomed.agh.edu.pl INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (II – mgr) – specjalności: informatyka i elektronika medyczna; inżynieria biomateriałów; biomechanika i robotyka; bionanotechnologie; emerging health care technologies – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w rekrutacji zimowej – posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera uzyskanego na tym kierunku lub kierunku pokrewnym; w rekrutacji letniej – posiadanie tytułu licencjata lub magistra uzyskanego na dowolnym kierunku pokrewnym. Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE W AGH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Warunki rekrutacji na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury”, matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej oraz „starej matury” są identyczne jak dla kandydatów na studia stacjonarne. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: W = wE • E + wS • S gdzie: E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian lub rozmowa kwalifikacyjna oceniane będą w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); wE – waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 0 do 10 oraz: wE + wS = 10 Wagi składników podanego powyżej wzoru dla kierunków objętych rekrutacją na studia niestacjonarne drugiego stopnia dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh.edu.pl. 2. Na wydziałach, na których przewidziano sprawdzian, dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik, zdawanego w tym samym roku akademickim, egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licenWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

71


cjackiego na tym samym kierunku i Wydziale potwierdzony protokołem egzaminacyjnym. 3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego prowadzonego na danym kierunku studiów i Wydziale. 4. Rada Wydziału ma możliwość uznania wyników egzaminu kierunkowego absolwentów z tego samego kierunku prowadzonego na innym Wydziale AGH lub kierunków pokrewnych prowadzonych na AGH. 5. W przypadku niezgodności kierunku studiów lub dodatkowych kryteriów rekrutacji konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - www.gorn.agh.edu.pl BUDOWNICTWO – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA* – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: górnictwo podziemne; górnictwo odkrywkowe; geoinżynieria i budownictwo podziemne; przeróbka kopalin, obróbka kamienia i ochrona środowiska; inżynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, II – mgr) – specjalności: zagospodarowanie surowców i odpadów; wentylacja i klimatyzacja przemysłowa; rewitalizacja terenów przemysłowych; informatyka w monitoringu środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. BUDOWNICTWO – (Z, II – mgr) – specjalność: geotechnika i budownictwo specjalne – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, II – mgr) – specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym; zarządzanie w inżynierii środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.

72

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - www.metal.agh.edu.pl METALURGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna; plastyczna przeróbka metali; metaloznawstwo i obróbka cieplna; ochrona środowiska i utylizacja odpadów; informatyka w technologii materiałów; technika cieplna – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, II – mgr) – specjalności: inżynieria stali i stopów specjalnych; przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych; inżynieria spieków metalicznych i kompozytów; inżynieria powierzchni; inżynieria spajania; inżynieria jakości – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, II – mgr) – specjalności: systemy informatyki przemysłowej; modelowanie i technologie informacyjne; informatyka w technice cieplnej; informatyka w hutnictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - www.eaie.agh.edu.pl AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTROTECHNIKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, II – mgr) – specjalności: informatyka w sterowaniu i zarządzaniu; komputerowe systemy sterowania – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (Z, II – mgr) – specjalności: urządzenia i systemy teleinformatyczne; sensory i mikrosystemy – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektronika WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

73


i Telekomunikacja lub Elektrotechnika lub Inżynieria Akustyczna lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ELEKTROTECHNIKA – (Z, II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; elektroenergetyka; inżynieria komputerowa w przemyśle – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Akustyczna lub Inżynieria Biomedyczna lub Energetyka lub Mechanika i Budowa Maszyn lub Mechatronika. INFORMATYKA – (Z, II – mgr) – specjalność: systemy komputerowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - www.imir.agh.edu.pl MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny MECHATRONIKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA (studia międzykierunkowe) – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia oraz język obcy nowożytny MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (Z, II – mgr) – specjalności: eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; informatyka w inżynierii mechanicznej; inżynieria systemów wytwarzania; inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki; maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego; maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych; komputerowe wspomaganie projektowania; transport linowy; wibroakustyka i inżynieria dźwięku – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; automatyzacja w górniczych systemach maszynowych; robotyka; automatyzacja w systemach transportowych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. MECHATRONIKA – (Z, II – mgr) – specjalności: projektowanie mechatroniczne; wytwarzanie mechatroniczne; systemy inteligentne – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (Z, II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych 74

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - www.geol.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny TURYSTYKA I REKREACJA* – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: geologia inżynierska; geologia naftowa; geologia górnicza; geologia i prospekcja złóż; kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, II – mgr) – specjalności: geofizyka środowiska; odnawialne źródła energii – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, II – mgr) – specjalności: oprogramowanie i bazy danych w geologii; geoinformatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. TURYSTYKA I REKREACJA* – (Z, II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich * kierunek planowany Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - www.geod.agh.edu.pl GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (Z, II – mgr) – specjalności: geodezja inżynieryjno-przemysłowa; gospodarka nieruWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

75


chomościami i kataster; geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja; geoinformacja i geodezja górnicza; geomatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, II – mgr) – specjalności: monitoring środowiska; systemowe zarządzanie środowiskiem; systemy i techniki ochrony środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - www.ceramika.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny CERAMIKA (makrokierunek) – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (Z, II – mgr) – specjalności: technologia materiałów budowlanych; analityka i kontrola jakości; technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych; technologia szkła i powłok amorficznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, II – mgr) – specjalności: biomateriały i kompozyty; materiały funkcjonalne; functional materials; mikro i nanotechnologie materiałowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. CERAMIKA (makrokierunek) – (Z, II – mgr) – specjalności: ceramika techniczna i konstrukcyjna; wzornictwo ceramiki i szkła; materiały dla konserwacji i rewitalizacji – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wydział Odlewnictwa - www.odlew.agh.edu.pl METALURGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH* – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany METALURGIA – (Z, II – mgr) – specjalność: odlewnictwo – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 76

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Wydział Metali Nieżelaznych - www.wmn.agh.edu.pl METALURGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: metalurgia metali nieżelaznych; przeróbka plastyczna – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, II – mgr) – specjalność: inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - www.wnig.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: wiertnictwo i geoinżynieria; eksploatacja złóż surowców płynnych; gazownictwo ziemne; ochrona środowiska w gospodarce; ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazowniczym; zagospodarowanie i ochrona wód – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (Z, II – mgr) – specjalności: wiertnictwo naftowe; inżynieria naftowa; inżynieria gazownicza – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Zarządzania - www.zarz.agh.edu.pl ZARZĄDZANIE – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE – (Z, II – mgr) – specjalności: inżynieria zarządzania; marketing; zarządzanie finansami; zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa; zarządzanie systemami produkcyjnymi; informatyka w zarządzaniu; zarządzanie międzynarodowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

77


pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, II – mgr) – specjalności: informatyka w zarządzaniu; inżynieria zarządzania; zarządzanie innowacjami; zarządzanie logistyczne; zarządzanie produkcją; zarządzanie jakością – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wydział Energetyki i Paliw - www.weip.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (Z, II – mgr) – specjalności: gospodarka paliwami i energią; ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym; technologia paliw - kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; ukończenie studiów na kierunkach technicznych lub matematyczno-przyrodniczych. Wydział Matematyki Stosowanej - www.wms.agh.edu.pl MATEMATYKA – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: matematyka oraz język obcy nowożytny MATEMATYKA – (Z, II – mgr) – specjalności: matematyka obliczeniowa i komputerowa; matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych; matematyka finansowa; matematyka ubezpieczeniowa; matematyka w informatyce; matematyka w zarządzaniu – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wydział Humanistyczny - www.wh.agh.edu.pl SOCJOLOGIA – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny KULTUROZNAWSTWO – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot – inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny SOCJOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: multimedia i komunikacja społeczna; socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. KULTUROZNAWSTWO – (Z, II – mgr) – specjalności: nowe media i komunikacja międzykulturowa; kultura nowych mediów – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA w KRAKOWIE Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12 683 10 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia BIOLOGIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE, FIZJOTERAPIA, SPORT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

78

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia TERAPIA ZAJĘCIOWA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, tel. 12 299 20 00 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, GRAFIKA, INTERMEDIA, KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, MALARSTWO, RZEŹBA, SCENOGRAFIA, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, INTERMEDIA, SCENOGRAFIA, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. LUDWIKA SOLSKIEGO w KRAKOWIE ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, tel. 12 422 18 55 w.21 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie AKTORSTWO, REŻYSERIA

AKADEMIA MUZYCZNA w KRAKOWIE ul. Św. Tomasza 43, 31- 027 Kraków, tel. 12 422 04 55 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, KOMPOZYCJA, MUZYKA KOŚCIELNA, TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, KOMPOZYCJA, MUZYKA KOŚCIELNA, TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

79


UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II w KRAKOWIE ul. Kanoniczna 25, 31-002 Kraków, tel. 12 421 84 16 rektorat@upjp2.edu.pl, www.upjp2.edu.pl Obecnie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie studiuje 3500 osób. Uczelnia kształci na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: dziennikarstwo, edukacja medialna i dziennikarska, public relations), filozofia (specjalność: etyka stosowana, filozofia umysłu i kognitywistyka, religia w filozofii postsekularnej), historia (specjalność: archiwistyka, doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, historia Kościoła), historia sztuki, muzyka kościelna, nauki o rodzinie (specjalność: poradnictwo i mediacje, niepełnosprawność w rodzinie), ochrona dóbr kultury, praca socjalna, teologia (specjalność: Biblia w kulturze, kapłańska, katechetyczno-pastoralna, kultura chrześcijańska, socjalno-charytatywna, turystyka religijna). STUDIA PODYPLOMOWE Na UPJPII prowadzone są studia podyplomowe z zakresu: archiwistyki i bibliotekoznawstwa; bioetyki; duchowości; duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej; dziennikarstwa; filozofii i etyki; historii i wiedzy o społeczeństwie; konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych; turystyki religijnej, wychowania prorodzinnego. WARSZTATY Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego organizuje nieodpłatne warsztaty historyczne dla Młodzieży. Warsztaty mają zróżnicowaną, atrakcyjną formę: wykładów, warsztatów i wycieczek. Uczestnictwo w spotkaniach pozwala w drodze konkursowej na zdobycie indeksu Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Zgłoszenia uczestnictwa w tegorocznej edycji warsztatów: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl Studia w Krakowie to dla słuchaczy UPJPII niepowtarzalna okazja kontaktu z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy stanowią szansę na duchowy i intelektualny rozwój. UPJPII jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. Oferta dydaktyczna Uczelni jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ramach 5 wydziałów wciąż powstają nowe kierunki i specjalności, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Uczelnia nawiązuje wciąż nowe kontakty z zagranicą, a swoim studentom daje szansę rozwijania pasji: wiele kół naukowych, świetnie wyposażona biblioteka, radio Bonus, mające do dyspozycji profesjonalne studio nagraniowe, odnoszący sukcesy chór Psalmodia… i wiele innych możliwości. UPJPII dba o wysoką jakość kształcenia oraz podejmuje nowe wyzwania badawcze zgodnie z myślą Patrona Uczelni, Bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w dziedzinie kultury i oświaty oraz wielką wagę przywiązywał do dialogu ze światem nauki. Władze Uczelni mają nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zachowania tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie stosunków między sferą nauki i wiary oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach europejskiej kultury. STUDIA STACJONARNE DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I i II stopnia – specjalności: dziennikarstwo, edukacja i kultura medialna, public relations

80

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


FILOZOFIA – studia I stopnia FILOZOFIA – studia II stopnia – specjalności: etyka stosowana, filozofia umysłu I kognitywistyka, religia w filozofii postsekularnej HISTORIA – studia I i II stopnia – specjalności: archiwistyka, doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, historia Kościoła HISTORIA SZTUKI – studia I i II stopnia MUZYKA KOŚCIELNA – studia I i II stopnia NAUKI O RODZINIE – studia I i II stopnia – specjalności: niepełnosprawność w rodzinie, poradnictwo i mediacje OCHRONA DÓBR KULTURY – studia I i II stopnia PRACA SOCJALNA – studia I i II stopnia TEOLOGIA – jednolite studia magisterskie – specjalności: kapłańska, katechetyczno-pastoralna, turystyka religijna STUDIA NIESTACJONARNE DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I i II stopnia – specjalności: dziennikarstwo, edukacja i kultura medialna, public relations NAUKI O RODZINIE – studia I i II stopnia – specjalności: niepełnosprawność w rodzinie, poradnictwo i mediacje TEOLOGIA – studia I i II stopnia – specjalności: katechetyczno-pastoralna, turystyka religijna Zasady rekrutacji: Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.upjp2.edu.pl/rekrutacja

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, tel. centrala: 12 662 60 14 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia romańska, filologia rosyjska, język hiszpański, język włoski, język niemiecki FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, MALARSTWO, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia BIOLOGIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO–INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia romańska, filologia rosyjska, język niemiecki,

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

81


FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NOWYM SĄCZU ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 45 45 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: język angielski z językiem rosyjskim, język niemiecki z językiem angielskim, język rosyjski z językiem angielskim, FIZJOTERAPIA*, INFORMATYKA, MATEMATYKA, MECHATRONIKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 631 66 20 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, CHEMIA, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska , filologia germańska, filologia romańska, FILOLOGIA POLSKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PIELĘGNIARSTWO, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE – studia II stopnia FILOLOGIA POLSKA

PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NOWYM TARGU ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 07 02 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, FILOLOGIA POLSKA, FIZJOTERAPIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA

82

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w OŚWIĘCIMIU ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, tel. 33 843 06 91 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, rosjoznawstwo, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

83


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE JĘZYKA POLSKIEGO im. ŚWIĘTEJ RODZINY w KRAKOWIE ul. Pędzichów 13/3, 31-152 Kraków, tel.12 633 45 78 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia FILOLOGIA POLSKA

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w CHRZANOWIE ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów, tel. 32 624 06 10 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NIEPUBLICZNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH TWP w KRAKOWIE ul. Daszyńskiego 3, 31-537 Kraków, tel. 12 422 67 39 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

85


AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zakopanem ul. Nowotarska 42, 34-500 Zakopane, tel. 18 201 24 10 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA

KRAKOWSKA AKADEMIA im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO ul. G. Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, tel. 12 252 44 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FINANSE I RACHUNKOWOŚC, FIZJOTERAPIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KOSMETOLOGIA, KULTUROZNAWSTWO, MALARSTWO, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel./fax. 12 423 38 40 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZDROWIE PUBLICZNE

MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA w BRZESKU ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko, tel. 14 663 31 35 PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

87


Wydział Nauk Społecznych w Tarnowie ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 627 30 94 KOSMETOLOGIA, PEADAGOGIKA SPECJALNA

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w TARNOWIE Rynek 9, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 00 19 EKONOMIA, PEDAGOGIKA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w KRAKOWIE im. JÓZEFA DIETLA ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków, tel. 12 428 24 50 DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, KOSMETOLOGIA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA w RADOMIU Wydział Zamiejscowy w Zakopanem ul. Zamoyskiego 40a, 34-500 Zakopane, tel. 18 201 43 45 TURYSTYKA I REKREACJA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz, tel. 32 645 60 27 ZARZĄDZANIE

88

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO Wydział Zamiejscowy w Krakowie ul. Witosa 9, 30-612 Kraków, tel. 12 654 48 62 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA , POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA im. GEN. JERZEGO ZIĘTKA Wydział Zamiejscowy w Olkuszu ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 16 55 PEDAGOGIKA

”WSCHÓD-ZACHÓD” SZKOŁA WYŻSZA im. HENRYKA JÓŹWIAKA w ŁODZI Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 32, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 46 93 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, SOCJOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO „APEIRON” w KRAKOWIE ul. Krupnicza 3/1, 31-123 Kraków, tel. 12 422 30 68 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 99 121 INFORMATYKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

89


Wydział Zamiejscowy w Tarnowie ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 629 60 47 INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, tel. 32 262 28 05 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w BOCHNI ul. Trudna 1, 32–700 Bochnia, tel. 14 611 95 30 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, KULTUROZNAWSTWO

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI w KRAKOWIE ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, tel. 12 431 18 90 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Myślenicach ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 00 70 EKONOMIA, PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA im. KS. JÓZEFA TISCHNERA ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków, tel. 12 683 24 00 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska i rosyjska, filologia angielska, STOSUN90

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


KI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA „IGNATIANUM” w KRAKOWIE ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. 12 629 34 16 PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA w MIELCU ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec, tel. 17 773 03 64 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA w KRAKOWIE ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków, tel. 12 422 92 02 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGU w CHRZANOWIE ul. Janiny Wojnarowskiej 1, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 51 80 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w NOWYM SĄCZU ul. Lwowska 59, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 16 67 GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

91


WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII w SUCHEJ BESKIDZKIEJ ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 47 40 INFORMATYKA, POLITOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY, ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI ul. Głowackiego 12, 30-085 Kraków, tel. 12 637 07 10 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w KRAKOWIE Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, tel. 12 635 68 05 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

92

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


UNIWERSYTET OPOLSKI pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, tel. 77 541 59 88 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, , filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MUZYKOLOGIA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA MEDYCZNA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRZEKŁADOZNAWSTWO STOSOWANE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOTECHNOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOTECHNOLOGIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA

POLITECHNIKA OPOLSKA ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. 77 400 60 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONO-

94

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


MIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NYSIE ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89 rekrutacja@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Władze Uczelni: Rektor - dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie Prorektor do spraw ogólnych - dr inż. Tomasz Malczyk Prorektor do spraw dydaktyki - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształci studentów od 2001 roku. Do dziś mury nyskiej Alma Mater opuściło ponad 5100 inżynierów i licencjatów. Uczelnia posiada 9 budynków dydaktycznych, akademik i dwie hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2. Strukturę Uczelni tworzy 12 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego.Strukturę uzupełniają m.in. nowoczesna Biblioteka, Klub Uczelniany AZS PWSZ Nysa, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Karier oraz Oficyna Wydawnicza. Uczelnia oferuje bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) oraz płatne studia niestacjonarne (zaoczne). Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera w zależności od kierunku studiów. Władze Uczelni, starając się sprostać wyzwaniom rynku, co rok poszerzają ofertę kierunków o nowości potrzebne na rynkach pracy.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

95


Ogólne zasady rekrutacji Studia stacjonarne I stopnia 1. Dla kandydatów na kierunki i specjalności wymienione pkt.1 a, b), c), d), e), i), j), k), l), ł), m), o), p), r), s), t) przewiduje się konkurs świadectw. 2. Dla kandydatów na specjalności wymienione pkt.1 f), g), h) zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się konkurs świadectw. 3. Dla kandydatów na specjalności wymienione w pkt.1 f), g) zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 4. Dla kandydatów na specjalność wymienioną w pkt.1 h) w ramach specjalizacji nauczycielskiej, zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. 5. Dla kandydatów na specjalność wymienioną w pkt.1 h) w ramach specjalizacji turystyczno-kulturoznawczej, zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka polskiego (w części pisemnej na poziomie podstawowym) oraz języka obcego na poziomie podstawowym. 6. Dla kandydatów na specjalności wymienione pkt.1 f), g), h) zdających maturę wg starych zasad jak również dla kandydatów na specjalności wymienione w pkt.1 f), g) oraz specjalność wymienioną w pkt. h) w ramach specjalizacji nauczycielskiej, zdających maturę wg nowych zasad przed 2007 r., jednak z przedmiotów innych niż wymienione odpowiednio w pkt. 1.1.3, 1.1.4, stanowiących podstawę kwalifikacji na te specjalności, przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. 7. Dla kierunku wymienionego w pkt. 1 n) przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw, zarówno dla kandydatów zdających maturę wg nowych zasad, jak i dla kandydatów zdających maturę wg starych zasad. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. Studia niestacjonarne I stopnia 1. Dla kandydatów na kierunki i specjalności wymienione pkt.1 a, b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), ł), m), o), p), r), s), t) przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów, o którym mowa w pkt. 7. 3. Dla kierunku wymienionego w pkt.1 n) przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw, zarówno dla kandydatów zdających maturę wg nowych zasad, jak i dla kandydatów zdających maturę wg starych zasad. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. Studia stacjonarne II stopnia Przewiduje się kwalifikację na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia. Średnia ocen zaokrąglona zostaje do dwóch miejsc po przecinku. Studia niestacjonarne II stopnia 1. Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów. 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia a) ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 96

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


b) ARCHITEKTURA I URBANISTYKA – specjalność: konserwacja i ochrona zabytków c) FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ d) INFORMATYKA e) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI f) FILOLOGIA – specjalność: filologia angielska g) FILOLOGIA – specjalność: język biznesu angielski h) FILOLOGIA – specjalność: filologia germańska i) DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA j) DIETETYKA k) KOSMETOLOGIA l) PIELĘGNIARSTWO ł) RATOWNICTWO MEDYCZNE m) ZDROWIE PUBLICZNE n) JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA o) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE p) RENOWACJA ZABYTKÓW* r) TECHNOLOGIA CHEMICZNA* s) POŁOŻNICTWO* t) OPIEKA GERIATRYCZNA*. * w przygotowaniu STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia a) PIELĘGNIARSTWO* * w przygotowaniu Terminy składania dokumentów dostępne są na stronie internetowej uczelni - www.pwsz.nysa.pl Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Rekrutacji, Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa, tel. 77 409 08 67.

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w OPOLU ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, tel. 77 441 08 82 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

97


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w OPOLU ul. gen. J. Hallera 9, 45-867 Opole, tel./fax 77 474 67 24, 77 451 44 01 www.nkjo.opole.pl, sekretariat@nkjo.opole.pl JĘZYK ANGIELSKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny JĘZYK FRANCUSKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny JĘZYK NIEMIECKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny JĘZYK HISZPAŃSKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny Słuchacze NKJO mają możliwość wyboru nauki drugiego języka jako lektoratu: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański. Zasady rekrutacji: O przyjęciu do Kolegium na rok szkolny 2012/2013 decydować będzie suma wyników z: egzaminu maturalnego z języka obcego: pisemny egzamin maturalny (nowa matura), egzaminu maturalnego z języka polskiego: pisemny egzamin maturalny(nowa matura). Kandydaci, którzy nie mają oceny z języka obcego na świadectwie maturalnym przystępują obowiązkowo do rozmowy kwalifikacyjnej. W momencie składania dokumentów rekrutacyjnych do NKJO w Opolu kandydat może zrezygnować z przeliczenia punktów maturalnych z języka obcego na punkty rekrutacyjne. Przystępuje wtedy do rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty: podanie, świadectwo dojrzałości, oświadczenie (nowa matura lub stara matura lub matura dwujęzyczna), zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego, 4 zdjęcia (37x52 mm), ksero dowodu osobistego, dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej. Budynek NKJO w Opolu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ ul. Powstańców Śląskich 26, 45-092 Opole, tel. 77 454 29 05 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

99


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WOLNEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO REGIONU OPOLSKIEGO ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole, tel. 77 455 73 75 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

100

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO Wydział Zamiejscowy w Opolu ul. Sempołowskiej 2, 45-044 Opole, tel. 77 444 10 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we WROCŁAWIU Wydział Ekonomiczny w Opolu ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole, tel. 77 401 94 44 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w BRZEGU ul. Młynarska 12, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 00 70 FILOLOGIA – spec.: filologia rosyjska, HISTORIA, PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w OPOLU ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, tel. 77 402 19 00 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry, tel./fax: 32 380 53 70 EKONOMIA, PEDAGOGIKA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kędzierzynie-Koźlu ul. Boh. Westerplatte 1, Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 406 16 50 EKONOMIA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kluczborku ul. Adama Mickiewicza 10, Kluczbork, tel. 77 418 12 17 ZARZĄDZANIE 102

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32 359 18 10 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZNO– INFORMATYCZNA, EKONOFIZYKA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, język rosyjski, filologia słowiańska, język włoski, język francuski i język angielski, język francuski, język hiszpański, rosjoznawstwo, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, FIZYKA TECHNICZNA, GEOFIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GRAFIKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MECHATRONIKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, REŻYSERIA, SOCJOLOGIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE. * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZNO– INFORMATYCZNA, EKONOFIZYKA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia romańska, filologia rosyjska, rosjoznawstwo, filologia słowiańska, filologia włoska, język francuski i język angielski, język francuski, język hiszpański, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, GEOFIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (*pod warunkiem uruchomienia), KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, REŻYSERIA, SOCJOLOGIA * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, język francuski i język angielski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA MEDYCZNA, GEOGRAFIA, GRAFIKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ,

104

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia włoska, język hiszpański, język rosyjski, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, GEOGRAFIA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY im. KAROLA ADAMIECKIEGO w KATOWICACH ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257 71 52 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ANALITYKA GOSPODARCZA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE. STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE

POLITECHNIKA ŚLĄSKA ul. Akademicka 2 A, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 10 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTARACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, makrokierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FILOLOGIA – SPEC.: język angielski, język francuski, język włoski, FIZYKA TECHNICZNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGETYKA, LOGISTYKA, INFORMATYKA, INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHA-

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

105


TRONIKA, METALURGIA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA I METALURGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH UPRZEMYSŁOWIONYCH, SOCJOLOGIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, makrokierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, METALURGIA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, SOCJOLOGIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTARCJA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FILOLOGIA – SPEC.: język angielski, język francuski, język włoski, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA I METALURGIA, SOCJOLOGIA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, SOCJOLOGIA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w KATOWICACH ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 48 32 208 36 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, BIOTECHNOLOGIA, DIETETYKA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia BIOTECHNOLOGIA, DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, NEUROBIOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, DIETETYKA, FARMACJA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTY-

106

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


STYCZNY, KOSMETOLOGIA, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

AKADEMIA MUZYCZNA im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO w KATOWICACH ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32 779 21 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w KATOWICACH im. J. KUKUCZKI ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, tel. 32 207 51 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

107


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w KATOWICACH ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, tel. 32 251 89 67 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia GRAFIKA, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia GRAFIKA, MALARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia GRAFIKA, MALARSTWO

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa tel. 34 325 52 11, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85 www.pcz.pl Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 09 31 rekrutacja@bud.pcz.czest.pl, www.bud.pcz.czest.pl Wydział Elektryczny al. Armii Krajowej 17, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 08 22 rekrutacja@el.pcz.czest.pl, www.el.pcz.pl Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 04 66 rekrutacja@is.pcz.czest.pl, www.is.pcz.czest.pl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 05 60 rekrutacja@wimii.pcz.pl, www.wimii.pcz.pl Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej al. Armii Krajowej 19, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 07 13 dziekanat@wip.pcz.pl, www.wip.pcz.pl

108

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 04 22 rekrut@zim.pcz.czes.pl, www.zim.pcz.czest.pl Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ul. Promyka 26, 42-500 Będzin, tel. 32 267 45 66 www.zim.pcz.czest.pl Politechnika Częstochowska jest Uczelnią z ponad 60-letnią tradycją, nowoczesną i dobrze wyposażoną, posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Oferuje studia na 6 wydziałach, 26 kierunkach i ponad 100 specjalnościach. Oferta edukacyjna jest, co roku rozszerzana o nowe, atrakcyjne kierunki studiów. W roku akademickim 2011/2012 uruchomione zostały dwa nowe kierunki: biotechnologia (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska) oraz energetyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki). W następnym roku w ofercie studiów pojawią się: bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna. Politechnika Częstochowska od kilku lat otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na kształcenie zamawiane na kierunkach technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, poddziałanie 4.1.1 Oferta Uczelni na kształcenie zamawiane w roku akademickim 2011/2012 dotyczyła kierunków studiów stacjonarnych I stopnia: – informatyka na Wydziale Elektrycznym – energetyka, informatyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Na Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP-ERASMUS, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych. Politechnika oferuje również studia w języku angielskim, zarówno dla młodzieży zagranicznej, jak i Polaków znających języki obce. W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w czterech specjalnościach: Computer Modelling and Simulation, Business and Technology, Intelligent Energy, Biotechnology for Environmental Protection. Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie. Ogólne zasady rekrutacji Podstawą przyjęcia na studia (za wyjątkiem studiów drugiego stopnia), jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: • matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku: a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2; b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik; c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%; • język polski (JP) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik; • język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

109


kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik; • dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku: a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2, b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%. Na studia II stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć: • dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – kierunek ukończonych studiów, • dla Wydziału Zarządzania - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, • dla Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Elektrycznego- kierunek ukończony studiów, średnią ocen z wybranych przedmiotów z tych studiów lub wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, • dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej Fizyki Stosowanej - średnia ocen ze studiów I stopnia lub oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu, • dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na studia drugiego stopnia kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę kierunek ukończonych studiów (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału). Jako kryterium dodatkowe Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć: konkurs dyplomów lub wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. STUDIA STACJONARNE Wydział Budownictwa BUDOWNICTWO – (I-inż.) – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) BUDOWNICTWO – (II-mgr) – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTROTECHNIKA – (I-inż.) – specjalności: komputeryzacja i robotyzacja procesów, elektroenergetyka, elektronika i inżynieria komputerowa, informatyka w elektroenergetyce, inteligentne systemy elektrotechnologiczne i komfortu bytowego, techniki teleinformatyczne, informatyka z elementami ekonomii, instalacje elektryczne w budownictwie – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), historia (P/R), geografia (P/R) ELEKTROTECHNIKA – (II-mgr) – specjalności: komputeryzacja i robotyzacja procesów, elektroenergetyka, elektronika i inżynieria komputerowa, informatyka w elektroenergetyce, inteligentne systemy elektrotechnologiczne i komfortu bytowego, techniki teleinformatyczne, informatyka z elementami ekonomii, instalacje elektryczne w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (I-inż.) – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, elektronika układowa – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), historia (P/R), geografia (P/R) INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: informatyka techniczna, technologie internetowe i techniki multimedialne, bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), historia (P/R), geografia (P/R) 110

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalność: informatyka z elementami ekonomii – zasady rekrutacji jak wyżej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: inżynieria oprogramowania, projektowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) INFORMATYKA – (II-mgr) – specjalności: aplikacje biznesowe i bazy danych, informatyka stosowana, inteligentne systemy informatyczne, inżynieria oprogramowania, programowanie systemów sztucznej inteligencji i robotów, sieciowe technologie informatyczne, zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych – patrz ogólne zasady rekrutacji INFORMATYKA – (II-mgr) – specjalność: informatyka finansowa – patrz ogólne zasady rekrutacji MATEMATYKA – (I-lic.) – specjalności: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka przemysłowa - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I-inż.) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, inżynieria cieplna i samochodowa, komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń, przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo, komputer modelling and simulation - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (II-mgr) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, ekologiczne technologie spalania, inżynieria energii, inżynieria biomedyczna i sprzęt rehabilitacyjny, komputerowe projektowanie maszyn, przetwórstwo tworzyw polimerowych, samochody, spawalnictwo – patrz ogólne zasady rekrutacji MECHATRONIKA – (I-inż.) – specjalności: projektowanie systemów mechanicznych, systemy sterowania - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) MECHATRONIKA – (II-mgr) – specjalności: projektowanie systemów mechanicznych, systemy sterowania – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: informatyka medyczna, inżynieria rehabilitacyjna - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), biologia (P/R) ENERGETYKA – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalności: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery; inżynieria energii, innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R) INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II-mgr) – specjalności: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery; inżynieria energii, innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów – patrz ogólne zasady rekrutacji

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

111


OCHRONA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalności: systemy ochrony środowiska, toksykologia i biomonitoring środowiska - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R) OCHRONA ŚRODOWISKA – (II-mgr) – specjalności: systemy ochrony środowiska, toksykologia i biomonitoring środowiska – patrz ogólne zasady rekrutacji ENERGETYKA – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) ENERGETYKA – (II-mgr) – patrz ogólne zasady rekrutacji BIOTECHNOLOGIA – (I-inż.) – specjalność: biotechnologia środowiska - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R) Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej METALURGIA – (I-inż.) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna, przeróbka plastyczna materiałów, odlewnictwo, recykling metali i ochrona środowiska, informatyka stosowana, technika cieplna - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) METALURGIA – (II-mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna, przeróbka plastyczna materiałów, odlewnictwo, recykling metali i ochrona środowiska, informatyka stosowana, technika cieplna, zarządzanie inżynierskie, metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali niezależnych, rzadkich i szlachetnych – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I-inż.) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty, materiały i handel - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II-mgr) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty, materiały i handel – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie systemami produkcyjnymi, informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, inżynieria produkcji odlewniczej, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie systemami produkcyjnymi, informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, inżynieria produkcji odlewniczej, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych – patrz ogólne zasady rekrutacji FIZYKA TECHNICZNA – (I-inż.) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optyka okularowa - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) FIZYKA TECHNICZNA – (II-mgr) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optometria – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: biomateriały, informatyka medyczna - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia 112

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


(P/R), informatyka (P/R) BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – (I-inż.) – specjalności: ekstrakcja i recykling metali, chemia żywności, chemia kosmetyków - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami, informatyka w biznesie - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami, informatyka w biznesie, marketing międzynarodowy, komunikacja w biznesie (język angielski), komunikacja w biznesie (język niemiecki) – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie produkcja i jakością, zarządzanie rozwojem i konsulting, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie logistyczne i innowacyjne w przemyśle - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie rozwojem i konsulting, zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle – patrz ogólne zasady rekrutacji INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-inż.) – specjalności: e-biznes, ekonometria i analiza rynku, ubezpieczenia - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) LOGISTYKA – (I-lic.) – specjalności: systemy logistyczne, zarządzanie transportem - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) LOGISTYKA – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji – patrz ogólne zasady rekrutacji ZDROWIE PUBLICZNE – (I-lic.) – specjalności: promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna, zarządzanie w ochronie zdrowia - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), biologia (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), wos (P/R) FILOLOGIA – (I-lic.) – specjalności: angielski język biznesu, niemiecki język biznesu - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: finanse i bankowość, analityk finansowy, rachunkowość, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

113


inwestycje i nieruchomości - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacja w zakresie BHP - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (I-lic.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), geografia (P/R) STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Budownictwa BUDOWNICTWO – (I-inż.) – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne BUDOWNICTWO – (II-mgr) - specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTROTECHNIKA – (I-inż.) – specjalności: elektroenergetyka, instalacje elektryczne w budownictwie – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ELEKTROTECHNIKA – (II-mgr) – specjalności: elektroenergetyka, instalacje elektryczne w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTROTECHNIKA – (I-inż.) – specjalności: mikroprocesorowe systemy pomiarowo – informacyjne, elektrotechnika przemysłowa i informatyka – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ELEKTROTECHNIKA – (II-mgr) – specjalność: elektrotechnika przemysłowa – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (I-inż.) – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, elektronika układowa – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: informatyka techniczna, technologie internetowe i techniki multimedialne, bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalność: informatyka z elementami ekonomii - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: inżynieria oprogramowania, programowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INFORMATYKA – (II-mgr) – specjalności: inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe – patrz ogólne zasady rekrutacji MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I-inż.) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, inżynieria cieplna i samochodowa, komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń, przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (II-mgr) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, cieplne systemy energetyczne, ekologiczne technologie spalania, inżynieria jakości i systemy wytwarzania, komputerowe 114

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


projektowanie maszyn i urządzeń, przetwórstwo tworzyw polimerowych, samochody, spawalnictwo – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: informatyka medyczna, inżynieria rehabilitacyjna - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ENERGETYKA – (I-inż.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalności: urządzenia sanitarne - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II-mgr) – patrz ogólne zasady rekrutacji OCHRONA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalność: systemy ochrony środowiska - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej METALURGIA – (I-inż.) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo, przeróbka plastyczna i ochrona środowiska - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne METALURGIA – (II-mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna, metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I-inż.) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II-mgr) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty, materiały i handel – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie systemami produkcyjnymi, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, inżynieria produkcji odlewniczej - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, logistyka w zarządzaniu, informatyka w zarządzaniu – patrz ogólne zasady rekrutacji FIZYKA TECHNICZNA – (I-inż.) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optyka okularowa - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne FIZYKA TECHNICZNA – (II-mgr) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optometria – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: biomateriały, informatyka medyczna - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – (I-inż.) – specjalności: ekstrakcja i recykling metali, chemia żywności, chemia kosmetyków - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

115


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – (I-inż.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami, informatyka w biznesie, marketing międzynarodowy, komunikacja w biznesie (język angielski), komunikacja w biznesie (język niemiecki) – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie produkcja i jakością, zarządzanie rozwojem i konsulting, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie logistyczne i innowacyjne w przemyśle - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie rozwojem i konsulting, zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle – patrz ogólne zasady rekrutacji LOGISTYKA – (I-lic.) – specjalności: systemy logistyczne, zarządzanie transportem - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne LOGISTYKA – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji – patrz ogólne zasady rekrutacji ZDROWIE PUBLICZNE – (I-lic.) – specjalności: promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna, zarządzanie w ochronie zdrowia – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne FILOLOGIA – (I-lic.) – specjalności: angielski język biznesu, niemiecki język biznesu - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: finanse i bankowość, analityk finansowy, rachunkowość, inwestycje i nieruchomości - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacja w zakresie BHP - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (I-lic.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, tel. 34 378 41 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZ-

116

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


NO–INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, MALARSTWO, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, FILOLOGIA POLSKA, FIZYKA, GRAFIKA, HISTORIA, MALARSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE. STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, tel. 33 827 93 49 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TRANSPORT, WŁÓKIENNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FILOLOGIA – spec.: filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, WŁÓKIENNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TRANSPORT, WŁÓKIENNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FILOLOGIA – spec.: filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, WŁÓKIENNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

117


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w RACIBORZU ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 5020 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia słowiańska, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

118

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Krakowska 30, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 496 50 60 do 62, 816 11 03, fax 33 486 50 63 kn@kn.edu.pl, www.kn.edu.pl Studenci wraz z uzyskaniem dyplomu ukończenia Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej otrzymują tytuł licencjata uczelni patronackiej (Uniwersytet Śląski oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Studenci wszystkich kierunków mogą kontynuować studia magisterskie na uczelniach patronackich (zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym). Bielskie Kolegium jest obecnie największą tego typu placówką w kraju. Kształci się tutaj ponad 1000 studentów. Kadrę naukową Kolegium tworzą w przeważającej większości pracownicy akademiccy uczelni patronackich oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Kolegium Nauczycielskie posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Obejmuje ona dwa dobrze wyposażone budynki, salę sportową oddaną do użytku w 2006 roku ze środków Unii Europejskiej. Dla osób spoza Bielska-Białej oferujemy nowoczesny Dom Studenta z 58 miejscami w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. Do dyspozycji słuchaczy pozostaje biblioteka z kilkoma czytelniami oferująca 70 tysięcy książek oraz ponad sto tytułów czasopism z zakresu specjalności, w których prowadzone jest kształcenie. Kolegium oferuje również możliwość zdobycia różnorodnej wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza podstawy programowe. Dzięki temu słuchacze mogą nabyć kwalifikacje, które podniosą ich wartość na rynku pracy. Proponowane kursy.: - kurs języka migowego, - zajęcia z foniatrii, - przeszkolenie pozwalające na pracę w placówkach wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, - kursy efektywnego uczenia się, - zajęcia fakultatywne, - udział w pracach badawczych, - kontakty międzynarodowe, - udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Kolegium. Ogólne zasady rekrutacji Kandydatem do Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej może być osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Warunki przyjęcia dla osób z nową maturą: • dla specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony lub podstawowy) oraz języka obcego (poziom rozszerzony lub podstawowy) • dla specjalności matematyka z informatyką: wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom rozszerzony lub podstawowy).

120

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


Warunki przyjęcia dla osób ze starą maturą: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do zawodu. STUDIA STACJONARNE MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ – studia (I-lic.) JĘZYK POLSKI Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ I BIBLIOTEKOZNAWSTWEM – studia (I-lic.) PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNA – studia (I-lic.) ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – studia (I-lic.) STUDIA NIESTACJONARNE (zajęcia w piątek i sobotę) PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNA – studia (I-lic.) ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – studia (I-lic.) Koszty nauki: Studia dzienne: bezpłatne Studia niestacjonarne: 1100-1200 zł/semestr Zobacz również reklamę Uczelni

PRYWATNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH „THE TOP” ul. Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 51 53 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

PRYWATNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH „PERFEKTOR” ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, tel. 32 20 79 211 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w BYTOMIU ul. Chorzowska 22, 41-902 Bytom, tel. 32 282 07 94 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

121


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w GLIWICACH ul. Hutnicza 9, 44-100 Gliwice, tel. 32 231 35 15 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNA Z INFORMATYKĄ

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w GLIWICACH ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, tel./fax. 32 461 27 90 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK WŁOSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w CIESZYNIE ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 53 72 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI*, JĘZYK NIEMIECKI* * tylko w trybie stacjonarnym

CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w CZĘSTOCHOWIE Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa, tel. 34 361 12 23 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w TYCHACH ul. Wojska Polskiego 8, 43-100 Tychy, tel. 32 217 57 33 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

122

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w ZABRZU Pl. Warszawski 6, 41-800 Zabrze, tel. 32 278 58 36 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH NOTUS w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 453 14 90 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 453 14 90 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FILOLOGIA POLSKA, INFORMATYKA I EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, PEDAGOGIKA

ZESPÓŁ NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH w SOSNOWCU ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 266 55 83 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK FRANCUSKI I ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH w CHORZOWIE ul. Metalowców 7, 41-500 Chorzów, tel. 32 241 17 31 PRACA SOCJALNA

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

123


AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim ul. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski, tel. 32 729 38 21 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, FILOLOGIA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, TRANSPORT Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bytomiu ul. Alojzjanów 6/8, 41-902 Bytom, tel. 32 387 91 17 PEDAGOGIKA

AKADEMIA POLONIJNA w CZĘSTOCHOWIE ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, tel. 34 368 42 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, BIOTECHNOLOGIA, EKONOMIA, FILOLOGIA, FILOZOFIA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, ZARZĄDZANIE

BESKIDZKA WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI w ŻYWCU ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec, tel./fax 33 861 00 52 ADMINISTRACJA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA

BIELSKA WYŻSZA SZKOŁA im. J. TYSZKIEWICZA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 829 72 90 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

125


GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, tel. 32 461 21 50 EKONOMIA, FILOLOGIA, PEDAGOGIKA, WZORNICTWO

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. K. GODULI w CHORZOWIE ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, tel. 32 349 48 04 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice, tel. 32 202 61 71 ADMINISTRACJA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZJOTERAPIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, KOSMETOLOGIA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żorach ul. Boryńska 2, Żory ADMNISTRACJA, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie Pl. Wolności 7b, 43-400 Cieszyn ADMNISTRACJA, ZARZĄDZANIE

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA im. KARD. A. HLONDA w MYSŁOWICACH ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice, tel. 32 225 39 05 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA SOCJALNA, ZDROWIE PUBLICZNE 126

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu ul. Al. Legionów 2, 41-902 Bytom, tel. 32 387 16 60 GRAFIKA, INFORMATYKA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zawierciu ul. Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie, tel. 32 645 60 27 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO w WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Zabrzu ul. Marii Curie- Skłodowskiej 40, 41-800 Zabrze, tel. 32 273 31 94 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach ul. Kossutha 9, 40-844 Katowice, tel. 32 750 60 80, 32 750 60 81 rekrutacja.katowice@swps.edu.pl www.swps.pl, www.strefamlodziezy.pl, www.facebook.com/studiujwswps PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie – specjalności: psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia przedsiębiorczości i zarządzania, psychologia dla magistrów

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

127


Zasady rekrutacji Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się stronie www.swps.pl w zakładce „Rekrutacja”. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jest najlepszą niepubliczną uczelnią humanistyczną w Polsce wg rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 (Perspektywy i Rzeczpospolita). To nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 15 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo. Każdego roku SWPS realizuje projekt dla licealistów Strefa Młodzieży, w ramach którego młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Strefa Młodzieży to warsztaty, spotkania psychologiczne, rozrywka i konkursy.

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA ul. Sportowa 21, 41-506 Chorzów, tel. 32 246 60 00 w.10 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, FIZJOTERAPIA, GRAFIKA, INFORMATYKA, ZDROWIE PUBLICZNE

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w KATOWICACH ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 27 00 DIETETYKA, KOSMETOLOGIA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA im. GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA w KATOWICACH ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, tel. 32 256 52 74 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 EKONOMIA, EUROPEISTYKA, INFORMATYKA, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, ZARZĄDZANIE

128

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA w ZAWIERCIU ul. Marszałkowska 28 d, 42-400 Zawiercie, tel. 32 670 62 44 INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI w BIELSKU-BIAŁEJ ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 810 01 89 ADMINISTRACJA, FIZJOTERAPIA, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Wandy 66, 41-500 Chorzów, tel. 32 349 84 98 EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, POLITOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w KATOWICACH ul. ks. bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice, tel. 32 251 96 50 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 262 28 05 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FILOLOGIA, INFORMATYKA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

129


Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn, tel. 32 262 28 05 INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, tel. 725 777 999 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec, tel. 725 558 880 INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4c, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 816 51 69 FILOLOGIA, POLITOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI w BYTOMIU ul. A. Frycza-Modrzewskiego 12, 41-907 Bytom, tel. 32 387 53 61 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 33 829 72 12 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, POLITOLOGIA, PRAWO

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI w CZĘSTOCHOWIE ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 15 17 PEDAGOGIKA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TURYSTYKA I REKREACJA

130

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 363 12 00 ADMINISTRACJA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA, HISTORIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822 90 70 INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII DENTYSTYCZNEJ I NAUK HUMANISTYCZNYCH im. PROF. MEISSNERA w USTRONIU ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 40 90 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA w CZĘSTOCHOWIE ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa, tel. 34 365 58 02 FILOLOGIA, FILOLOGIA POLSKA, PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA MECHATRONIKI ul. 11-go listopada 13, 40-387 Katowice, tel. 32 352 03 57 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, KULTUROZNAWSTWO, MECHATRONIKA

WYŻSZA SZKOŁA NAUK STOSOWANYCH w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska, tel. 32 248 12 92 PELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

131


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w WARSZAWIE Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice, tel. 32 351 37 31 PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ul. Kościelna 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 264 74 75 wew. 25 FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, LOGISTYKA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA w KATOWICACH ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 32 202 50 34, 32 204 66 12, 32 252 28 74, fax 32 252 28 75 wst@wst.pl, www.wst.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA – studia I stopnia (inżynierskie), studia II stopnia* (uzupełniające magisterskie) * w przygotowaniu ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) BUDOWNICTWO (kierunek zamawiany) – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: budownictwo mieszkaniowe, nowoczesne technologie, nieruchomości, drogi i autostrady, renowacja i modernizacja, zarządzanie inwestycjami, drogi kolejowe DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia (licencjackie)

132

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: projektowanie krajobrazu, transport i komunikacja, inwestycje i nieruchomości GRAFIKA – studia jednolite magisterskie – specjalności: animacja 3D, cyfrowa edycja wideo i montaż, grafika komputerowa i multimedia, grafika reklamowa REŻYSERIA – studia I stopnia (licencjackie) WZORNICTWO (kierunek zamawiany) – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: projektowanie mody, projektowanie biżuterii KIERUNKI W PRZYGOTOWANIU: AKTORSTWO REALIZACJA OBRAZU TELEWIZYJNEGO FILMOWEGO I FOTOGRAFIA PRAWO ADMINISTRACJA MECHATRONIKA STUDIA PODYPLOMOWE URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE ARCHITEKTURA WNĘTRZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO Zasady rekrutacji: • Rekrutacja prowadzona jest bez egzaminów wstępnych, na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc. • Nie obowiązuje punktacja za przedmioty maturalne, jak również nie wymagamy matematyki na świadectwie maturalnym. • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne. • Nie ma limitu wieku przy przyjęciu na studia.

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH w KATOWICACH ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 30 70 GRAFIKA, INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Katowicach ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-084 Katowice, tel. 32 258 89 49 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

133


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH im. KS. EMILA SZRAMKA w TYCHACH al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy, tel. 32 326 51 04 ADMINISTRACJA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH w KATOWICACH ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, tel. 32 207 92 13 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, EKONOMIA, FILOLOGIA, FILOLOGIA POLSKA INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY w KATOWICACH ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice, tel. 32 355 97 71/73/81, fax 32 258 92 64 rekrutacja@wszop.edu.pl, www: www.wszop.edu.pl ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie jakością, czyste technologie węglowe, logistyka w przemyśle i handlu, spawalnictwo ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia II stopnia – specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach produkcyjnych, zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo pożarowe BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe ZARZĄDZANIE – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: psychologia w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie organizacjami służby zdrowia 134

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


KULTUROZNAWSTWO – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: komunikacja audiowizualna, dziennikarstwo, reklama i public relations FILOLOGIA ANGIELSKA – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: język angielski w biznesie, tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim Zasady rekrutacji: Rekrutacja krok po kroku: 1. Na maturze zdawaj swoje ulubione przedmioty! O przyjęciu na wybrany kierunek (za wyjątkiem filologii angielskiej) nie decydują przedmioty zdawane na maturze. 2. Wybierz naukę na jednym z 5 kierunków studiów oraz jedną z 22 interesujących specjalności. 3. Zarejestruj się. Po wejściu na stronę uczelni, wejdź w zakładkę REKRUTACJA i dokonaj rejestracji w systemie on-line, a po otrzymaniu danych dostępowych wypełnij internetowy kwestionariusz rekrutacyjny. 4. Odwiedź uczelnię z dokumentami. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie www.wszop.edu.pl 5. Jesteś studentem WSZOP. Na pytania dotyczące rekrutacji i studiów odpowie Biuro Rekrutacji: rekrutacja@wszop.edu.pl tel: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach utworzona w 2002 roku została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSZOP jest liderem kształcenia w obszarze bezpieczeństwa pracy. Jako pierwsza uczelnia w kraju utworzyła studia inżynierskie odpowiadające rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakość kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy potwierdzona została trzykrotnie przez Państwowa Komisję Akredytacyjną i czterokrotnie certyfikatem Wiarygodna Szkoła. Uczelnia kształci studentów na 5 kierunkach studiów i 22 ciekawych specjalnościach, dostosowanych do wymogów rynku pracy. Obok studiów inżynierskich szkoła ma w ofercie Zarządzanie, Kulturoznawstwo, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Filologię angielską. Nauczanie we WSZOP wspomagane jest profesjonalnymi programami komputerowymi oraz zajęciami on-line prowadzonymi metodą e-learningu. Infrastruktura Siedziba główna i budynki dydaktyczne mieszczą się w centrum Katowic. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria techniczne (9 pracowni) i komputerowe (10 pracowni; łącznie ponad 200 komputerów), bezpłatne stanowiska internetowe oraz wi-fi na terenie całej uczelni. Finansowanie nauki, stypendia i nagrody WSZOP zapewnia stabilność finansową swoim studentom: • Niezmienne czesne przez cały okres studiów gwarantowane umową • Niepłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne oraz egzamin dyplomowy) • Niepłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień) • Możliwość płatności czesnego miesięcznie • Preferencyjne zniżki dla studentów: - 70% za studia równolegle na drugiej specjalności - 10 % za studia na drugim kierunku dla absolwentów WSZOP - 10 % za studia II stopnia (magisterskie) dla absolwentów WSZOP - 10 % za studia podyplomowe dla absolwentów WSZOP - 5 % zniżki rodzinnej; dla studentów, których członkowie rodziny (brat, siostra, maż, żona, ojciec, matka) studiują równocześnie we WSZOP; dotyczą całego okresu wspólnych studiów.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

135


Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy dba o: • prymusów i aktywistów – Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Stypendia i Nagrody Rektora • sportowców - stypendia za osiągnięcia sportowe • osoby niepełnosprawne – stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności • osoby w trudnej sytuacji materialnej i losowej – stypendia socjalne, zapomogi losowe Wirtualny dziekanat WSZOP dba o szybki przepływ informacji na linii uczelnia-studenci. Ważne dla studenta informacje błyskawicznie docierają przez wirtualny dziekanat, elektroniczny niezbędnik studenta i platformę e-moodle. Studia i projekty międzynarodowe WSZOP prowadzi studia międzynarodowe z L’Universite Paris-Nord 13 na specjalności Zarządzanie organizacjami służby zdrowia. Absolwenci tych studiów uzyskują dyplom obu uczelni. Studia są dofinansowane ze środków UE. Zajęcia w języku polskim • Bezpłatny kurs języka francuskiego • Legitymacja Uniwersytetu w Paryżu uprawniająca do zniżek m.in. w komunikacji miejskiej, muzeach i instytucjach kultury • Karta stałego pobytu • Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w Paryżu Akademickie Biuro Karier WSZOP pomaga studentom w bezpiecznym wejściu na rynek pracy. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami na Śląsku i całej Polsce. Proponuje bezpłatne: • warsztaty i szkolenia, • doradztwo zawodowe i personalne, • porady prawne z zakresu prawa pracy • wolontariat • przydatne certyfikaty ABK organizuje praktyki zawodowe, które często dla studentów są pierwszą i jedyną możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego. Oferta praktyk jest zróżnicowana, dostosowana do studiowanej specjalności. Biblioteka Stale wzbogacana biblioteka naukowa, 14. nowoczesnych baz danych, kabiny do odsłuchu multimediów i system internetowego dostępu do katalogów z dowolnego miejsca na świecie. WSZOP posiada własne Wydawnictwo (wydaje m.in. podręczniki akademickie, Zeszyty Naukowe o profilu technicznym oraz Studia Kulturowe - czasopismo naukowe pracowników i studentów z zakresu kulturoznawstwa). Życie studenckie Studenci WSZOP to ludzie aktywni, ciekawi świata, a Uczelnia jest dla nich miejscem nie tylko nauki, ale i rozrywki. W ostatnich latach studenci zorganizowali i uczestniczyli w spotkaniach ze znanymi ludźmi ze świata literatury, filmu, teatru, dziennikarstwa i polityki (Magda Piekorz, Kazimierz Kutz, Jan Peszek, Ernest Bryll, Artur Domosławski, Jacek Skorus, Dagmara Drzazga), organizowane były wystawy, dni kultury różnych krajów (Dzień chiński, Dzień hiszpański), wykłady otwarte, konkursy, pokazy, studenckie spektakle teatralne i muzyczne. Studenci WSZOP to też ludzie chętni do zabawy. Organizują coroczne pikniki majowe gdzie cała uczelniana społeczność integruje się w wiosennej atmosferze. Żacy każdą okazję wykorzystują do zorganizowania wspólnej zabawy: podczas wieczorów Andrzejkowych, balów karnawałowych czy balów kończących studia. Studenci mogą rozwijać swoje pasje w wielu organizacjach i kołach naukowych: • Samorząd studencki – dla zaangażowanych, z cechami przywódczymi • Koło Naukowe Kulturoznawców – dla ludzi otwartych na wyzwania współczesności, tropicieli zmian kulturowych i wpływu nowych mediów • Koło Miłośników Kultury i Języka Chińskiego – dla zafascynowanych kulturą Wschodu i pasjonatów trudnego języka mandaryńskiego 136

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


• • • •

Koło Psychologów – dla zainteresowanych ludzką psychiką, kompetencjami społecznymi, mechanizmami władzy, śmierci, miłości oraz możliwościami ludzkiego umysłu Dziennikarskie Koło Naukowe – dla chcących szlifować dziennikarski warsztat Koło Języka Angielskiego „Albion” – dla miłośników języka i kultury Brytyjskiej Sekcja AZS – dla aktywnych. Można tu uprawiać pływanie, piłkę halową, jogę, siatkówkę, karate i samoobronę. WSZOP zapewnia sprzęt, stroje, dobrych trenerów, obozy kondycyjne, udział w Akademickich Mistrzostwach Śląska oraz ogólnopolskich zawodach sportowych. Dysponuje własną salą gimnastyczną, pełnowymiarowymi torami na basenie oraz halą sportową do rozgrywek futsalu.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 40, 42-200 Częstochowa, tel. 34 368 30 53 FILOLOGIA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

137


NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 138

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


UNIWERSYTET WROCŁAWSKI pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, tel. 71 375 22 37 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, ASTRONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DYPLOMACJA EUROPEJSKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia indyjska i kultura Indii, filologia klasyczna, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia niderlandzka, filologia rosyjska, filologia serbska i filologia chorwacka, filologia ukraińska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, ASTRONOMIA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia niderlandzka, filologia rosyjska, filologia serbska i filologia chorwacka, filologia ukraińska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DYPLOMACJA EUROPEJSKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia germańska, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia niderlandzka, filologia rosyjska, filologia ukraińska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU Cypriana Kamila Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, tel. 71 320 51 34 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, BIOINFORMATYKA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI, OGRODNICTWO, ROLNICTWO,

22

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TOWAROZNAWSTWO, WETERYNARIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, WETERYNARIA, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZOOTECHNIKA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, tel. 71 368 01 00 rekrutacja@ue.wroc.pl, www.ue.wroc.pl Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelni ekonomicznej w Polsce. Bogata oferta edukacyjna. Dziewięć kierunków studiów i blisko pięćdziesiąt specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim - program studiów I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business. Dla pasjonatów informatyki uczelnia uruchomiła w 2010 roku unikatowy kierunek „informatyka w biznesie”, dostępny również w wersji anglojęzycznej – Business Informatics. O jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią ekonomiczną i jedną z ośmiu uczelni w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą kategorię naukową w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywne życie studenckie Kameralny kampus w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom, z których wiele weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta. Blisko 30 kół naukowych daje możliwość realizacji pasji naukowych, a 12 organizacji studenckich działających na uczelni pozwala na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów i w pracy zespołowej. Praca po studiach We Wrocławiu jest praca, a absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego są poszukiwanymi specjalistami. W rankingu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

23


„Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w 2010 r. w oparciu o opinie pracodawców z całej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny jest drugą publiczna uczelnią ekonomiczną w kraju pod względem procentu absolwentów pracujących na stanowiskach menedżerskich. Kształcimy menedżerów. Z sukcesem. Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Na kierunki prowadzone na poszczególnych wydziałach podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw przedmiotów: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA W BIZNESIE ZARZĄDZANIE - język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Wydział Nauk Ekonomicznych EKONOMIA EUROPEISTYKA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE - język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA ZARZĄDZANIE - język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. W procesie rekrutacji do programów języku angielskim: BACHELOR STUDIES IN FINANCE na wydziale ZIF BUSINESS INFORMATICS na wydziale ZIF BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS na Wydziale NE - języka angielskiego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społe-

24

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


czeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Kandydatów na studia prowadzone w języku obcym dodatkowo obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna lub test pisemny w języku, w którym prowadzone są studia. Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1.5. Zasady rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia 1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych powyżej. Dla kandydatów, którzy: a) zdawali przedmioty kwalifikacyjne w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego (nowa matura), podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że: • dla kandydatów na studia w języku polskim, którzy zdali „nową maturę” każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym równy jest 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na poziomie rozszerzonym równy jest 1 punktowi kwalifikacyjnemu; w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu. • dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu). b) zdawali przedmioty kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym (stara matura) podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą: Stara matura Ocena

Punkty kwalifikacyjne

celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca

100 80 55 30 12

c) nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3, d) zdawali „maturę międzynarodową”, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą; (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na „maturze międzynarodowej”).

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

25


Matura międzynarodowa Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL

Punkty kwalifikacyjne HL

7 excellent 6 very good 5 good 4 satisfactory 3 mediocre 2 poor (minimum)

40 35 30 24 18 12

100 85 70 55 40 30

STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (I-lic.) – specjalności: biznes międzynarodowy, konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, studia europejskie, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS (studia w języku angielskim w ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze) ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: komunikacja marketingowa, procesy i projekty logistyczne, zarządzanie produktem, zarządzanie przedsiębiorstwem EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: inżynieria produktów żywnościowych, inżynieria w produktów chemicznych, inżynieria ochrony środowiska, inżynieria bioproduktów Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: rachunkowość i auditing, rachunkowość i podatki, rynek finansowy, zarządzanie finansami. INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-lic.) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, technologie informacyjne i komunikacyjne, usługi informatyczne INFORMATYKA W BIZNESIE - BUSINESS INFORMATICS (studia I stopnia w j. angielskim na kierunku informatyka w biznesie) ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: kierowanie zespołami, komunikacja w biznesie, logistyka, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie w biznesie. W ramach kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są studia I stopnia w języku angielskim wg programu „Bachelor Studies in Finance” Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: ekonomia menedżerska, gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe

26

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, logistyka w przedsiębiorstwie STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (II-mgr) – specjalności: biznes międzynarodowy, międzynarodowa gospodarka przestrzenna, rynki europejskie, rynki pracy w Europie. W ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzone są studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim wg programu MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, public relations, współczesne koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym, zarządzanie strategiczne EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (rekrutacja odbywa się wyłącznie w lutym) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – przedsiębiorczość i innowatyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie rozwojem, zarządzanie technologią Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: audyt finansowy i podatkowy, doradca finansowy, menedżer finansowy, rynek nieruchomości, rachunkowość eurospółek, rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, rachunkowość zarządcza i controlling, zarządzanie ryzykiem MASTER STUDIES IN FINANCE – (II-mgr, finanse i rachunkowość w języku angielskim) INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (II-mgr) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, usługi informatyczne, zarządzanie informacją i wiedzą INFORMATYKA W BIZNESIE – (II-mgr) ZARZĄDZANIE– (II-mgr) – specjalności: kompetencje interpersonalne menedżera, logistyka menedżerska, przedsiębiorczość w sektorze MSP, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami i innowacjami, zarządzanie strategiczne w biznesie Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe, analiza ekonomiczna ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie przedsiębiorstwem STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

27


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (I-lic.) – specjalności: biznes międzynarodowy, konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, studia europejskie, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: komunikacja marketingowa, procesy i projekty logistyczne, zarządzanie produktem, zarządzanie przedsiębiorstwem EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska EUROPEISTYKA – (I-lic.) – specjalności: finansowanie projektów w UE, rynki pracy w Europie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: inżynieria produktów żywnościowych, inżynieria w produktów chemicznych, inżynieria ochrony środowiska, inżynieria bioproduktów Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: rachunkowość i auditing, rachunkowość i podatki, rynek finansowy, zarządzanie finansami INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-lic.) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, technologie informacyjne i komunikacyjne, usługi informatyczne INFORMATYKA W BIZNESIE ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: kierowanie zespołami, komunikacja w biznesie, logistyka, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie w biznesie Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, logistyka w przedsiębiorstwie STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego, skarbowość (studia dofinansowane w ramach programu Kuźnia Kadr MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (II-mgr) – specjalności: biznes międzynarodowy, międzynarodowa gospodarka przestrzenna, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, public relations, współczesne koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym, zarządzanie strategiczne W ramach kierunku Zarządzanie prowadzone są polsko-francuskie studia niestacjonarne II stopnia pn. Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej

28

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: przedsiębiorczość i innowatyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie rozwojem, zarządzanie technologią Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: audyt finansowy i podatkowy, doradca finansowy, menedżer finansowy, nieruchomości, rachunkowość eurospółek, rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, rachunkowość zarządcza i controlling, zarządzanie ryzykiem MASTER STUDIES IN FINANCE – (II-mgr, finanse i rachunkowość po angielsku) INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (II-mgr) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, usługi informatyczne, zarządzanie informacją i wiedzą, analityk biznesu*, menedżer projektu* * Dwie nowe specjalności uruchomione w ramach projektu Kuźnia Kadr IV Studia na tych specjalnościach kosztują 1990 zł za semestr. Logowanie do systemu rekrutacji Kuźnia Kadr – tutaj INFORMATYKA W BIZNESIE – (II-mgr) ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: kompetencje interpersonalne menedżera, logistyka menedżerska, przedsiębiorczość w sektorze MSP, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami i innowacjami, zarządzanie strategiczne w biznesie, kompleksowe sterowanie jakością, Business Administration (program w j. angielskim) Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie przedsiębiorstwem

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU Al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. 71 347 31 98 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia FIZJOTERAPIA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

29


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. 71 320 27 78 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA SYSTEMÓW, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TELEINFORMATYKA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TELEINFORMATYKA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

AKADEMIA MEDYCZNA im. PIASTÓW ŚLĄSKICH we WROCŁAWIU Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel. 71 784 00 01 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, DIETETYKA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE, DIETETYKA* * studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka pod warunkiem spełnienia minimum kadrowego STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, DIETETYKA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKAR-

30

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


SKO–DENTYSTYCZNY, PIELĘGNIARSTWO*, POŁOŻNICTWO*, ZDROWIE PUBLICZNE * studia pomostowe STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

AKADEMIA MUZYCZNA im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU Plac Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, tel. 71 355 55 43 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALITYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI* * tylko spec. teoria muzyki STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH we WROCŁAWIU Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, tel. 71 343 80 31 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA, GRAFIKA, MALARSTWO, RZEŹBA, SZTUKA MEDIÓW, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA, SZTUKA MEDIÓW, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

31


PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław, tel. 71 322 99 70 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie TEOLOGIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. LUDWIKA SOLSKIEGO w KRAKOWIE FILIA we WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 22, 53-333 Wrocław, tel. 71 367 40 15-16 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie AKTORSTWO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, tel. 76 723 21 50 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia angielska z językiem francuskim, filologia germańska, filologia germańska z językiem francuskim, filologia rosyjska, INFORMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZDROWIE PUBLICZNE* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA*, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO*, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI * rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na ich uruchomienie

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 641 92 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska,

32

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


GOSPODARKA PRZESTRZENNA*, KOSMETOLOGIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE*, TURYSTYKAI REKREACJA * rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na ich uruchomienie STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, GOSPODARKA PRZESTRZENNA*, KOSMETOLOGIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE*, TURYSTYKA I REKREACJA * rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na ich uruchomienie STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w GŁOGOWIE ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76 835 35 66 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, EKONOMIA, GRAFIKA, KULTUROZNAWSTWO, METALURGIA, PEDAGOGIKA

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 75 645 33 00, fax 75 645 33 10 rektorat@kpswjg.pl, www.kpswjg.pl Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze powstała 1 lipca 1998 roku wśród pierwszych ośmiu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych powołanych przez Prezesa Rady Ministrów. Uczelnia oferuje bogate programy nauczania, wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczno – naukową, dobrze wyposażone laboratoria oraz kształcenie w pięknym i przyjaznym otoczeniu. Szkoła posiada własny Akademik (100 dwuosobowych pokoi z łazienką o podwyższonym standardzie), umożliwiając studentom miejsce zamieszkania w pobliżu Uczelni. Zapewnia różnorodną pomoc materialną, w tym oferuje następującą gamę stypendiów: stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i w sporcie oraz stypendia WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

33


w ramach Programu Erasmus na wyjazdy za granicę. Uczelnia umożliwia kształcenie także osobom niepełnosprawnym, oferując im wyjątkową pomoc w edukacji i rehabilitacji zdrowotnej. Uczelnia posiada Bibliotekę, Czytelnię i Centrum Informacji Naukowej z pełnym wyposażeniem w sprzęt multimedialny i dostępem do Internetu dla każdego studenta. W Bibliotece znajduje się czytelnia, posiadająca monitor Braille´a dla osób niewidomych oraz powiększalnik elektroniczny dla osób słabo widzących. Jednostką świadczącą pomoc wszystkim studentom KPSW jest Międzywydziałowe Centrum Praktyk Zawodowych, organizujące obowiązkowe praktyki podczas studiów, częściowo wkomponowane w tygodniowy plan zajęć, częściowo odbywane w okresie wakacyjnym. Studenci mogą odbywać praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy, w kraju lub za granicą. Uczelnia wspiera Samorząd Studencki i działalność kulturalną (Juwenalia), rekreacyjną, turystyczną i sportową, w tym Akademicki Związek Sportowy, dający szansę uprawiania wielu dyscyplin sportowych (sport wyczynowy i masowy). Wśród kilkunastu sekcji Klubu Sportowego AZS PWSZ sekcja wyczynowa koszykówki kobiet zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ zawodniczki uczestniczą poza zawodami międzyuczelnianymi, również w profesjonalnych rozgrywkach, organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki Kobiet. Zespół bierze udział w profesjonalnej lidze Ford Germaz Ekstraklasa. Przy każdym wydziale KPSW działają Studenckie Koła Naukowe, mające na celu kształtowanie i rozwijanie życia naukowego, integrowanie środowiska studenckiego, pogłębianie i rozwijanie wiedzy, rozwój umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych, jak również promowanie uczelni. Uczelnia intensyfikuje wymianę międzynarodową wykładowców i studentów, korzystając z uprawnień nadanych przez Kartę Programu Erasmus. W ramach tego Programu studenci mogą zaliczyć semestr lub dwa semestry studiów na następujących uczelniach: Uniwersytecie Technicznym w Libercu, Republika Czeska; Wyższej Szkole Zittau-Görlitz, Niemcy; Uniwersytecie im. Ottona-Friedricha w Bamberg, Niemcy; Uniwersytecie Attaturk, Erzurum, Turcja. W ramach Programu Erasmus wykładowcy KPSW dodatkowo poszerzają swoje kwalifikacje poprzez współpracę z Uniwersytetem Abertay w Dundee, Wielka Brytania. Po uzyskaniu tytułu licencjata KPSW, studenci mogą otrzymać drugi tytuł licencjacki Uniwersytetu Abertay w Dundee, studiując tam dodatkowy rok bez konieczności płacenia czesnego. W trakcie roku akademickiego oraz w czasie wakacji studenci mogą wyjeżdżać na krótsze pobyty zagraniczne: międzynarodowe konferencje, seminaria, spotkania młodzieży i obozy. W ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACK) w Euroregionie NYSA (ERN) studenci KK co roku biorą udział w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół Wyższych ERN. W maju 2008 Student Wydziału Technicznego wywalczył, ex aequo, pierwszą nagrodę za najlepszy referat w kategorii prac studentów. Jego referat został opublikowany w czasopiśmie „Software Developer`s Journal” (nr 3 (159) marzec 2008r.). Ogólne warunki rekrutacji: Podstawą przyjęcia na studia (nowa matura) jest wskaźnik rekrutacyjny, który jest sumą liczby punktów procentowych uzyskanych na świadectwie dojrzałości na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz ocen przeliczonych na procenty ze świadectwa ukończenia szkoły z wybranych przedmiotów, w zależności od kierunku studiów. Matura międzynarodowa - wynik przeliczenia punktów uzyskanych z wybranych przedmiotów na procenty. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Wydział Humanistyczny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia FILOLOGIA – studia I stopnia – specjalność: filologia angielska, specjalizacje: translatoryka, nauczycielska FILOLOGIA – studia I stopnia – specjalność: filologia germańska (od podstaw) PEDAGOGIKA – studia I stopnia – specjalność: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, specjalizacje: animacja kultury i terapia kompensacyjna; specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

34

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


Wydział Przyrodniczo - Techniczny FIZJOTERAPIA – studia I stopnia – wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest sumą wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) PIELĘGNIARSTWO – studia I stopnia – wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest sumą wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) PIELĘGNIARSTWO – studia pomostowe – kandydaci na studia pomostowe dla pielęgniarek będą przyjmowani na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego stanowiącego wynik przeliczenia ocen na procenty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) oraz oceny z egzaminu dyplomowego WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia I stopnia – konkurs świadectw: język polski, język obcy oraz dowolny przedmiot zdawany jako przedmiot obowiązkowy (w przypadku, gdy zdawanym przedmiotem dodatkowym jest biologia, chemia, fizyka lub historia wynik osiągnięty z tego przedmiotu powiększony zostanie o 50%) EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA – studia I stopnia – konkurs świadectw: matematyka lub fizyka z astronomią lub informatyką oraz język polski i język obcy; dodatkowy wskaźnik rekrutacyjny powiększa się o liczbę 15% w przypadku, gdy kandydat ukończył szkołę lub odpowiednio klasę o profilu matematycznym, fizycznym i elektronicznym, oraz dodatkowo informatycznym, mechanicznym lub elektromechanicznym dla kierunku „Edukacja techniczno – informatyczna” oraz „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, menedżerskim dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, informatycznym, mechanicznym lub elektromechanicznym, elektronicznym lub elektrotechnicznym oraz menedżerskim dla kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa”; dodatkowy wskaźnik rekrutacyjny powiększa się o liczbę 15%, jeśli kandydat otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJ I – studia I stopnia – zasady rekrutacji jak wyżej INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia I stopnia – konkurs świadectw: matematyka lub fizyka z astronomią lub informatyką oraz język polski i język obcy Koszty nauki: Opłaty za studia niestacjonarne wnoszone są jednorazowo (opłata za cały rok akademicki) oraz ratalnie (jednorazowo za semestr oraz w wysokości 2 lub 4 rat za semestr). Więcej informacji na temat opłat za studia znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.kk.jgora.pl.

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. P. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, tel. 71 765 85 76 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

35


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE im. GRZEGORZA PIRAMOWICZA ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław, tel./fax 71 329 26 59 w. 46 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I BIBLIOTEKARZ, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I ETYKI, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO i HISTORII, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w LEGNICY Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 21 39 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH we WROCŁAWIU ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław, tel. 71 339 84 22 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

37


AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Głogowie ul. Obozowa 3, 67-200 Głogów, tel. 76 835 66 55 ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA, TRANSPORT Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 8b, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 810 08 33 PEDAGOGIKA

COLLEGIUM HUMANITATIS (dawniej Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii) ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica, tel. 74 640 62 40 SOCJOLOGIA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław rekrutacja.wnp@dswe.pl, www.dsw.edu.pl Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 NAUKI O RODZINIE – studia I stopnia PEDAGOGIKA – studia I, II i III stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I i II stopnia PRACA SOCJALNA – studia I stopnia

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

39


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław rekrutacja.wns@dswe.pl, www.dsw.edu.pl Studia I i II stopnia, program doktorancki, studia podyplomowe Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I i II stopnia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I i II stopnia ETNOLOGIA – studia I stopnia FILOZOFIA – studia I stopnia HISTORIA – studia I stopnia KULTUROZNAWSTWO – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia I i II stopnia

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Technicznych ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław rekrutacja.wnt@dswe.pl, www.dsw.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 GEODEZJA I KARTOGRAFIA – studia inżynierskie (I stopnia) NAWIGACJA – studia inżynierskie (I stopnia)

40

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW w Kłodzku ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko klodzko@dswe.pl, www.klodzko.dsw.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA – studia I stopnia

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW w Kłodzku ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko klodzko@dswe.pl, www.klodzko.dsw.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia ETNOLOGIA – studia I stopnia FILOZOFIA – studia I stopnia HISTORIA – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia I stopnia REKRUTACJA Wymagania rekrutacyjne na studia I i II stopnia • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona • rekrutacja trwa od 15 maja do 15 września • wypełnienie formularza rejestracyjnego na rekrutacja.dsw.edu.pl (podstrona jest aktywna tylko w okresie rekrutacji) • złożenie wymaganych dokumentów

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

41


Wymagane dokumenty na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie): • świadectwo dojrzałości w oryginale • kserokopia świadectw ukończenia szkoły średniej – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą” • 4 fotografie podpisane na odwrocie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych • kserokopia dowodu osobistego Dokumenty na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie): • świadectwo dojrzałości w oryginale • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia część A i B (suplement) oraz odpis dyplomu do wglądu • 4 fotografie podpisane na odwrocie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych • kserokopia dowodu osobistego Dolnośląska Szkoła Wyższa to pierwsza, jedyna akademicka i największa niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku, czwarta w Polsce z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Studenci i absolwenci wrocławskiej uczelni podkreślają jej europejską jakość kształcenia, indywidualne podejście do studentów i możliwość realizowania się zawodowo już od I roku studiów. Atutem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest kompleksowa oferta edukacyjna, od studiów I stopnia (11 kierunków studiów licencjackich i 2 kierunki studiów inżynierskich), poprzez II stopnia (5 kierunków studiów uzupełniających magisterskich), po studia III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe (ponad 50 specjalności), MBA i kursy. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych uprawnienia habilitacyjne i doktorskie. Na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia doktorskie. Uczelnia jest w czołówce szkół wyższych w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Każdy student ma możliwość wyjazdu na studia lub praktyki - w ramach programu Erasmus - do jednej z 50 uczelni partnerskich w 20 krajach europejskich. DSW współpracuje także z uczelniami w USA. DSW oferuje rozbudowany program praktyk studenckich, dzięki któremu znaczny procent studentów podejmuje pierwszą pracę jeszcze w trakcie trwania nauki. Obowiązkowe praktyki zawodowe gwarantują studentom zdobywanie doświadczenia zawodowego już od I roku studiów. Na rzecz studentów i absolwentów działają: Biuro Karier, które wspiera ich w planowaniu rozwoju osobisto-zawodowego oraz Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach uczelni działa również Stowarzyszenie Absolwentów DSW. W DSW studiuje ponad 8,5 tysiąca studentów. Mury szkoły opuściło ponad 16,5 tysiąca absolwentów. Założycielem uczelni, która istnieje od czerwca 1997 r., jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu. DSW funkcjonuje w oparciu o System zarządzania jakością ISO 9001:2008, potwierdzający wysoką jakość procesu kształcenia w DSW.

DOLNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI w POLKOWICACH ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice, tel. 76 746 53 53 ADMINISTRACJA, INFORMATYKA, MECHATRONIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

42

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


DOLNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA SŁUŻB PUBLICZNYCH ASESOR we WROCŁAWIU ul. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław, tel. 71 342 35 07 ADMINISTRACJA, PRACA SOCJALNA

EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław, tel. 71 346 99 00 TEOLOGIA

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU we WROCŁAWIU ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław, tel. 71 324 68 42, fax 71 325 15 61 uczelnia@mwsl.eu, www.mwsl.eu Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 LOGISTYKA – studia I stopnia (licencjackie) – specjalność: systemy logistyczne, zarządzanie transportem LOGISTYKA – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: systemy informacyjne w łańcuchu dostaw, automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego LOGISTYKA – studia II stopnia (magisterskie) GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalność: planowanie infrastruktury transportowej ZARZĄDZANIE – studia I stopnia (licencjackie) – specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie BUDOWNICTWO* – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: drogi szynowe, budownictwo komunikacyjne * w przygotowaniu Zasady rekrutacji: Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

43


Uczelnia w pierwszej kolejności przyjmuje wszystkich kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową lub uzyskali na maturze, według programu rozszerzonego, wynik minimum 50% z co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów: matematyka, informatyka, język polski, język obcy. Pozostali kandydaci są przyjmowani, w miarę wolnych miejsc, na podstawie kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu określonego przez Senat MWSLiT. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna: • • • • • • • • • • • •

Posiada jedno z najważniejszych i prestiżowych wyróżnień w dziedzinie nauki - akredytację CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport). Absolwenci uczelni uzyskują certyfikat CILT; Jest jedną z 7 uczelni niepublicznych (na 340 zgłoszonych w kraju), która w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała najwyższą - pierwszą kategorię parametryzacji badań naukowych (grupa A)!; Posiada najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID; Każdy absolwent MWSLiT otrzymuje dwa dyplomy - dyplom polski i francuski ESIDEC; Oferuje studia również w języku angielskim; Wydaje cyklicznie własne czasopismo naukowe: „Logistics and Transport”, które premiowane jest najwyższą liczbą punktów (9) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Współpracuje z wieloma firmami o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z branży TSL oferując studentom i absolwentom uczelni możliwość odbycia płatnych staży, praktyk oraz ciekawe oferty pracy; Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka; Jest pierwszą niepubliczna uczelnią na Dolnym Śląsku wyróżnioną certyfikatem jakości ISO 9001:2008; Otrzymała nagrodę Premiera Rządu Francji Jean-Pierre Raffarina w roku 2003 za najlepszy, w wymiarze europejskim, projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata; Współpracuje z uczelniami z całego świata, m.in. należy do sieci Kartageńskiej - 65 uczelni z całego świata kształcących inżynierów; Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej z kraju i z zagranicy.

NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA (dawniej Niepubliczna Wyższa Szkoła Kosmetyczna) ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław, tel. 71 322 15 48 DIETETYKA, KOSMETOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE

POLSKO-CZESKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I SPORTU „COLLEGIUM GLACENSE” ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda, tel./fax 74 872 62 70 PIELĘGNIARSTWO, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

44

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica, tel. 74 662 62 03 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu ul. Słowackiego 2, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 22 70 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, tel. 71 750 72 81, faks 71 750 72 08 www.swps.pl, www.strefamlodziezy.pl, www.facebook.com/studiujwswps PSYCHOLOGIA – jednolite studia magisterskie (również dla magistrów) – specjalności: psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia rehabilitacji, psychologia zarządzania i marketingu DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia – specjalności: corporate identity i public relations, dziennikarstwo, dziennikarstwo sportowe GRAFIKA – studia I stopnia – specjalności: design i reklama, komunikacja wizualna Zasady rekrutacji Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się stronie www.swps.pl w zakładce „Rekrutacja”. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jest najlepszą niepubliczną uczelnią humanistyczną w Polsce wg rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 (Perspektywy i Rzeczpospolita). To nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 15 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo. Wrocławski wydział SWPS najlepszy w Polsce. Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymał

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

45


pierwszą kategorię, ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wyniku oceny parametrycznej i jednocześnie uplasował się na 1 miejscu wykazu jednostek naukowych w grupie nauk społecznych w Polsce. Studenci wrocławskiej SWPS uczą się w nowoczesnym kampusie. Mieści się tu kilkadziesiąt sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych, multimedialnych, laboratoriów, aula na 300 osób, nowoczesna biblioteka, czytelnia oraz stołówka. Każdego roku SWPS realizuje projekt dla licealistów Strefa Młodzieży, w ramach którego młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Strefa Młodzieży to warsztaty, spotkania psychologiczne, rozrywka i konkursy.

SZKOŁA WYŻSZA RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH I ZARZĄDZANIA we WROCŁAWIU ul. Drobnera 5, 50-257 Wrocław tel. 71 791 77 22, fax. 71 322 33 03 sekretariat@swraiz.pl, www.swraiz.pl OCHRONA DÓBR KULTURY – (I-lic.) – specjalności: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych, turystyka kulturowa i geoturystyka Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń Opłaty za naukę: Czesne dla specjalności: • restauracja dzieł rzemiosła artystycznego • jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych opłata rekrutacyjna 400 zł studia stacjonarne płatne 650,00 zł przez 12 miesięcy studia niestacjonarne płatne 650,00 zł przez 10 miesięcy • turystyka kulturowa i geoturystyka opłata rekrutacyjna 200 zł studia stacjonarne płatne 350,00 zł przez 12 miesięcy studia niestacjonarne płatne 350,00 zł przez 10 miesięcy Przy wpłacie za cały semestr z góry 10% zniżki Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest niepubliczną szkołą zawodową, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 114. Celem Uczelni jest wykształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem zawodowym dla rzemiosła artystycznego. Studia trwają 3 lata i kończą się dyplomem licencjata. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Programy realizowane są przez doświadczoną kadrę oraz wykładowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych Absolwenci tej specjalności zdobędą praktyczne umiejętności wytwarzania artystycznych przedmiotów użytkowych z metali. Wiedza z zakresu technologii metali i kamieni szlachetnych oraz historii sztuki umożliwi również absolwen-

46

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


tom SWRAiZ przeprowadzać ocenę biżuterii i kamieni szlachetnych. Będą mogli dzięki temu także zdobyć uprawnienia znawców biżuterii i kamieni szlachetnych, co umożliwi im dokonywanie wyceny wyrobów złotniczych Restauracja dzieł rzemiosła artystycznego Studenci tej specjalności rozwiną swoją wiedzę i udoskonalą posiadane zdolności osiągając wysoki stopień umiejętności artystycznych podbudowany wiedzą z zakresu historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, chemii, fizyki, materiałoznawstwa. Rozwiną umiejętności w zakresie rysunku, rzeźby, malarstwa, technologii i obróbki technicznej podstawowych materiałów jak drewno, kamień, metal, wyprawy murarskie i tynki, sztukateria. Opanują też stronę warsztatową zawodu konserwatora – rzemieślnika. Turystyka kulturowa i geoturystyka Absolwenci tej specjalności posiądą specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony dóbr kultury, przyrody nieożywionej i zabytków techniki, która zostanie uzupełniona zagadnieniami organizacji i promocji przedsięwzięć turystycznych. Ukończenie tej specjalności pozwoli znaleźć zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym (szczególnie turystyka kwalifikowana i specjalistyczna) oraz współpracować z jednostkami samorządowymi w zakresie ochrony zabytków, zasobów przyrody nieożywionej oraz turystycznej promocji regionu.

UCZELNIA ZAWODOWA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO w LUBINIE ul. Odrodzenia 21, 23, 59 - 300 Lubin tel. 76 749 89 29, fax 76 749 89 28 uzzm@uzzm.pl, www.uzzm.pl PEDAGOGIKA – studia I stopnia (licencjackie) ZARZĄDZANIE – studia I stopnia (licencjackie) GÓRNICTWO I GEOLOGIA - studia I stopnia (inżynierskie) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia (inżynierskie) Zasady rekrutacji: Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego rozpoczynie się w maju 2012 r. i potrwa do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach. Nabór na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała na mocy zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW 3-0145-1225/EKO/2001 z dnia 22.12.2001 roku i jest wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 232. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego kształci na nowoczesnych kierunkach, odpowiadając potrzebom rynku pracy, zgodnie z wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawców, jak również trendami występującymi w gospodarce polskiej i światowej. Zajęcia odbywają się w dwóch, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych budynkach. Siedziba Uczelni znajduje

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

47


się w centrum miasta, w zabytkowym gmachu przy ul. Odrodzenia 21. Oba obiekty wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i zaplecze socjalne. Znajdują się w nich laboratoria: geologiczne, chemiczne, fizyczne, metrologiczne czy aerologiczne oraz pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem. Łączna powierzchnia budynków Uczelni wynosi blisko 3 500 m2. Ważnym elementem uzupełniającym proces kształcenia na studiach zawodowych są praktyki zawodowe. W zależności od specjalności czas trwania praktyk wynosi od 3 do 8 tygodni. Uczelnia umożliwia studentom odbycie atrakcyjnych praktyk współpracując z największymi pracodawcami regionu. Okres studiów to nie tylko czas nauki. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie proponuje swoim studentom wiele form aktywności pozadydaktycznej. Samorząd Studencki aktywnie działa na rzecz studentów i Uczelni. Organizuje wiele imprez studenckich, m.in. Otrzęsiny i Juwenalia, w których wspólnie ze studentami licznie uczestniczą mieszkańcy Lubina. W Uczelni działają także koła naukowe: „AMICUS”, którego podstawowym zadaniem jest współpraca z ośrodkami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i osobom starszym oraz “Koło Naukowe Górników i Geologów”, ktorego celem jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej. Od początku istnienia Uczelni wydawane jest czasopismo INDEX. Dla wielu studentów Index jest pierwszym miejscem publikacji - startem do dalszej dziennikarskiej kariery. Łamy czasopisma dostępne są dla wszystkich, stanowią forum prezentacji poglądów społecznych i kulturalnych, a także własnej twórczości literackiej.Z myślą o absolwentach działa „Klub Absolwenta”, w ramach którego możliwe jest dzielenie się informacjami i doświadczeniami na temat aktualnego rynku pracy, doskonalenie i rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w wykładach i konferencjach, a także wymiana poglądów z kandydatami na studia.

WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. 1-go Maja 131, 58-305 Wałbrzych, tel./fax 74 847 70 00, rekrutacja@wwszip.pl, www.wwszip.pl Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki Wałbrzych 58-305, ul. 1-go Maja 131 Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia Wałbrzych 58-309, ul. Wrocławska 10 FIZJOTERAPIA – studia I stopnia PEDAGOGIKA – studia I stopnia – specjalności: wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, opiekuńczo – wychowawcza FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia I stopnia – specjalności: rachunkowość i podatki, rynek finansowy, finanse i rachunkowość sektora publicznego 48

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą, wywiad gospodarczy, zarządzanie produkcją i logistyką, informatyka w biznesie, finanse i administracja samorządowa, rachunkowość gospodarcza, społeczno-gospodarcze systemy Unii Europejskiej, strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne, przedsiębiorczość i innowacje, zarządzanie turystyką i hotelarstwem, technologie informatyczne w zarządzaniu, informatyka ekonomiczna; ADMINISTRACJA – studia I stopnia - specjalności: administracja europejska i gospodarka regionalna, euroadministracja, administracja skarbowo-celna, administracja gospodarcza i finansowa, administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, gospodarka i administracja publiczna. Założona w 1996 roku Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest Uczelnią wyższą z siedzibą w Wałbrzychu. Studiuje na niej 3500 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Dotychczas Uczelnia wypromowała 10.000 absolwentów. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 102. Wpis do rejestru nadaje Uczelni uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że dyplom uzyskany na zakończenie studiów jest uznawany na równi z dyplomem uczelni publicznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. STUDIA II-go STOPNIA: ZARZĄDZANIE – specjalności: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie operacyjne, Rachunkowość gospodarcza, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Organizacja i zarządzanie w administracji samorządowej, Zarządzanie w sektorze bezpieczeństwa publicznego, Zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Systemy informatyczne wspomagające decyzje menadżerskie, Socjologia organizacji, Zarządzanie organizacjami pomocy społecznej, Rekreacja i turystyka zdrowotna, Europejskie systemy gospodarcze, Przedsiębiorczość w usługach edukacyjnych, Zarządzanie projektami społecznymi, Zarządzanie jakością i środowiskiem, Zarządzanie w sferze usług zdrowotnych, Menadżer produktu, Zdrowie środowiskowe i oświata zdrowotna, Japońskie metody zarządzania (kaizen); PEDAGOGIKA – specjalności: Wczesnoszkolna i przedszkolna, Opiekuńczo – wychowawcza. Zasady rekrutacji: Przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH, a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Istnieje możliwość zarezerwowania sobie miejsca na wybranym kierunku studiów poprzez wysłanie zgłoszenia on-line, które dostępne jest na stronie internetowej Uczelni. STUDIA I-GO STOPNIA Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty: 1. Kwestionariusz osobowy (druk własny Uczelni) 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub duplikat) 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (na podstawie skierowania z Uczelni, zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy) dotyczy kierunku Fizjoterapia 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu) 5. Cztery jednakowe fotografie (37x52 mm) 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni: PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532 Wpłaty można dokonywać również w KASIE Uczelni. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

49


STUDIA II-GO STOPNIA Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty: 1. Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni) 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (oryginał lub odpis) 3. Suplement (część B do dyplomu) lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia 4. Świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub duplikat) 5. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I-go stopnia - dla osób ubiegających się o stypendium naukowe (przerwa pomiędzy zakończeniem, a rozpoczęciem studiów nie może być dłuższa niż 1 rok) 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu) 5. Cztery jednakowe fotografie (37x52 mm) 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni: PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532 Wpłaty można dokonywać również w KASIE Uczelni. Na podstawie powyższych dokumentów zawierana jest umowa o naukę!!! Podania kandydatów na I rok studiów wraz z kompletem niezbędnych dokumentów można składać w Biurze Rekrutacji, ul. Wrocławska 10 w Wałbrzychu, pokój nr 3, tel. 74 847 70 00. Godziny pracy Biura Rekrutacji: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 16.00. LINKI: Dane kontaktowe: http://www.wwszip.pl/kontakt.html O uczelni: http://www.wwszip.pl/o-uczelni.html Rekrutacja: http://www.wwszip.pl/letnia-studia-i-go-stopnia.html http://www.wwszip.pl/l-studia-ii-go-stopnia.html Wirtualny spacer po uczelni: http://www.wwszip.pl/panoramy.html Link do Facebooka: http://www.facebook.com/pages/Wa%C5%82brzyska-Wy%C5%BCsza-Szko%C5%82a-Zarz%C4%85dzania-i-Prze dsi%C4%99biorczo%C5%9Bci/188397554520229

WROCŁAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ HORYZONT ul. Wejherowska 28, 54-293 Wrocław, tel. 71 799 19 37 FILOLOGIA – spec. filologia angielska, filologia germańska, INFORMATYKA, TURYSTYKA I REKREACJA

50

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we WROCŁAWIU ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, tel. 71 356 16 46 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, TURYSTYKA i REKREACJA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA we WROCŁAWIU ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław, tel. 71 328 14 14 wsf@wsf.edu.pl, www.wsf.edu.pl, www.wyjatkowi-jezykowi.pl FILOLOGIA – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: angielska, germańska, germańska od podstaw, hiszpańska od podstaw, włoska od podstaw i amerykanistyka FILOLOGIA – studia II stopnia (magisterskie) – specjalności: angielska, germańska, hiszpańska Zasady rekrutacji: Zasady przyjęć na studia l stopnia w zakresie filologii angielskiej, germańskiej (kontynuacja) i amerykanistyki różnią się w zależności od rodzaju i wyniku zdanej przez kandydata matury (nowa lub stara) – szczegóły na wsf.edu.pl Przyjęcie na filologię hiszpańską, włoską i germańską (od podstaw) nie wymaga uprzedniej znajomości języka kierunkowego (wystarczy, iż kandydat posiada świadectwo dojrzałości). Koszty nauki Zawsze aktualne informacje dotyczące kosztów nauki znajdziesz na stronie www.wsf.edu.pl Misją Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu jest kształcenie nowoczesnych filologów. Kadra WSF to wybitni specjaliści związani z uczelnią niemal od początku jej istnienia. Uczelnia kładzie ogromny nacisk na dogłębne opanowanie języka oraz wyposaża swoich studentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne. Zobacz również reklamę Uczelni.

WYŻSZA SZKOŁA FIZJOTERAPII ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław, tel. 71 342 50 02 FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

51


WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA we WROCŁAWIU ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław, tel. 71 333 11 02 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA we WROCŁAWIU ul. Stabłowicka 95, 54-062 Wrocław, tel. 71 349 06 40 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, FIZJOTERAPIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA „COPERNICUS” we WROCŁAWIU ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław, tel. 71 79 50 399 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica, tel. 76 724 51 58 PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA ul. Cieplicka 180, 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 755 35 43 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, MATEMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA w LEGNICY ul. Korfantego 4, 59-220 Legnica, tel. 76 855 16 01 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec. filologia angielska, filologia germańska,

52

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, PRAWO, SOCJOLOGIA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH w ŚWIDNICY ul. Kliczkowska 34, 58-100 Świdnica, tel. 74 640 03 40 INFORMATYKA, EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w POZNANIU, FILIA we WROCŁAWIU Siedziba Uczelni: ul. Św. Antoniego 24a, 50-073 Wrocław Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław tel. 71 344 49 24, 71 344 89 82, fax 71 342 25 15 rekrutacja@wszib.wroc.pl, www.wszib.wroc.pl ADMINISTRACJA – studia I stopnia – specjalności: administracja gospodarcza, administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracja międzynarodowa, finanse publiczne, polityka administracyjna, prawo i ochrona pracy, zarządzanie w administracji ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: bankowa obsługa przedsiębiorstw, zarządzanie logistyką, rachunkowość jednostek gospodarczych, reklama i marketing, zarządzanie finansami, zarządzanie kadrami, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie sferą usług społecznych, informatyka w zarządzaniu, przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej, psychologia zarządzania POLITOLOGIA – studia I i II stopnia – specjalności: administracja publiczna, dziennikarstwo i media masowe, marketing i przywództwo polityczne, międzynarodowe procesy integracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne – aspekty społeczne i geopolityczne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I stopnia – specjalności: przywództwo i negocjacje w stanach zagrożenia, bezpieczeństwo lokalne, media i komunikacja w stanach zagrożenia Zasady rekrutacji: Kandydaci na I rok studiów, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce i jedną z najstarszych w Polsce. W 2001 r. otrzymała Dyplom uznania od Marszałka Sejmu RP „za odwagę tworzenia wyższej edukacji niepaństwowej”. WSZiB w Poznaniu powstała na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. W krótkim czasie Uczelnia stała się wizytówką Wielkopolski. Już w 1997 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja, a także na poziomie licencjackim na kierunku Politologia. Twórca WSZiB w Poznaniu postanowił rozszerzyć działalność na Dolny WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

53


Śląsk i w 1995 r. utworzył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu. W 2001 r. WSZiM we Wrocławiu została przekształcona w Filię WSZiB w Poznaniu. W 2005 r. Filia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia. Potwierdzeniem stabilności oferty edukacyjnej były pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczące, jakości kształcenia na kierunkach: Zarządzanie i Marketing (grudzień 2004), Politologia (luty 2006), Administracja (wrzesień, listopad 2008), Zarządzanie (marzec 2010) oraz Administracja (czerwiec 2010). WSZiB w Poznaniu od 2000 r. ma własny budynek dydaktyczny z dziekanatami, biblioteką i stanowiskami komputerowymi. Przez 19 lat uczelnia wykształciła ponad 33 tys. absolwentów, których wiedzę oraz umiejętności potwierdzają pracodawcy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości to Uczelnia ze znakiem stabilności.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW we WROCŁAWIU ul. Pabianicka 2, 53-339 Wrocław, tel. 71 364 60 01 FILOLOGIA – spec. angielska, angielsko – hiszpańska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, POLITOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. HELENY CHODKOWSKIEJ w WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu ul. Kuźnicza 59/60, 50-138 Wrocław, tel. 71 718 81 30 ADMINISTRACJA, PRAWO

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY, ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław, tel. 71 710 47 30 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” we WROCŁAWIU ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, tel. 71 377 21 16 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, FILOLOGIA – spec. filologia angielska, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

54

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


Wydział Turystyki w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 60 67 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE Wydział Ekonomii w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno, tel. 62 782 99 60 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lubinie ul. Kopernika 7, 59-300 Lublin ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE, ZAMIEJSCOWY INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU ul. Różyckiego 1 c, 51 -608 Wrocław, tel/fax. 71 348 26 89 TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

55


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. 12 422 10 33 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, ARCHEOLOGIA, ASTRONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO, BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA, BIOLOGIA I GEOLOGIA, BIOLOGIA I GEOGRAFIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, ELEKTRORADIOLOGIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FARMACJA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia germańska, filologia germańska z językiem angielskim, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia orientalna (arabistyka, indianistyka, turkologia, japonistyka), filologia portugalska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia szwedzka, filologia ukraińska, filologia węgierska, filologia włoska, kultura Rosji narodów sąsiednich, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZJOTERAPIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, JUDAISTYKA*, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, KOGNIWISTYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, NEUROBIOLOGIA, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECIALNA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, PRAWO, PSYCHOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, RELIGIOZNAWSTWO, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE, WIEDZA O TEATRZE, WETERYNARIA, ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO, BIOTECHNOLOGIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, EUROPEISTYKA, FARMACJA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia w zakresie języka hiszpańskiego, filologia w zakresie języka włoskiego, język i kultura Rosji, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, KULTUROZNAWSTWO, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, PRAWO, PSYCHOLOGIA, RELIGIOZNAWSTWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE * pod warunkiem uzyskania zgody z MNiSW STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, ASTROFIZYKA I KOSMOSOLOGIA, ASTRONOMIA, BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA, BIOLOGIA I GEOLOGIA, BIOLOGIA I GEOGRAFIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, ELEKTRORADIOLOGIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia orientalna (arabistyka, indianistyka, iranistyka, japonistyka, turkologia), filologia romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia szwedzka, filologia ukraińska, filologia węgierska, filologia włoska, kultura Rosji narodów sąsiednich, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZJOTERAPIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, JUDAISTYKA*, KOSMETOLOGIA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MUZYKOLOGIA, NEUROBIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, RELIGIOZNAWSTWO, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE, WIEDZA O TEATRZE, ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, ZDROWIE PUBLICZNE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

57


STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI*, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, FIZJOTERAPIA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, POŁOŻNICTWO, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE * pod warunkiem uzyskania zgody z MNiSW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w KRAKOWIE ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel. 12 293 57 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA STOSOWANA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA STOSOWANA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. 12 662 42 74 STUDIA STACJONARNE – jednolite studia magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNIC-

58

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


TWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i GOSPODARKA ODPADAMI, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, RYBACTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TOWAROZNAWSTWO, WETERYNARIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, RYBACTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: 12 628 20 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

59


ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków www.agh.edu.pl Dział Nauczania tel. 12 617 32 61, fax 12 617 50 69 www.dzn.agh.edu.pl, dzn@agh.edu.pl Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tel. 12 617 36 84, www.rekrutacja.agh.edu.pl, rekrutacja@agh.edu.pl WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE W AGH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH (z wyłączeniem kierunków socjologia i kulturoznawstwo) jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: W=4•G+J gdzie: Dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „nowej matury”: G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów oznaczony jako przedmiot G, wymienionych poniżej, przy poszczególnych kierunkach. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. a) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot oznaczony jako przedmiot G, to wybierany jest wynik najlepszy. b) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów, to składnik G obliczany jest jako suma wyników uzyskanych z obydwu poziomów. c) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: G=N d) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

e) Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym matematykę na poziomie podstawowym i rozszerzonym to, jako ostateczna wartość składnika G będzie przyjęty wynik lepszy z wartości wyliczonych wg punktu b) i wg wzoru w punkcie d). J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość 60

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


składnika J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość składnika G. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Dla kandydatów z tzw. „starą maturą”, maturą dwujęzyczną oraz maturą międzynarodową przewidziano osobne zasady rekrutacji – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh. edu.pl. 2. Podstawą rankingu dla kierunków socjologia i kulturoznawstwo jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według wzoru: W=2•G+2•H+J gdzie: Dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej” matury: G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wartość składnika G wyznaczana jest w taki sam sposób, jak w przypadku „nowej” matury dla pozostałych kierunków. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. H – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w składniku J. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy. Wartość składnika H wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 200. J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość składnika J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Dla kandydatów z tzw. „starą maturą”, maturą dwujęzyczną oraz maturą międzynarodową przewidziano osobne zasady rekrutacji – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh. edu.pl. Studia stacjonarne drugiego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: W = wE • E + wS • S gdzie: E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu kwalifikacyjnego; sprawdzian oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 51 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); wE – waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu; wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 0 do 10 oraz: wE + wS = 10 Wagi składników podanego powyżej wzoru dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne drugiego stopnia dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh.edu.pl. 2. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik, zdawanego w tym samym roku akademickim, egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego na tym samym kierunku i Wydziale potwierdzony protokołem egzaminacyjnym. 3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego prowadzonego na danym kierunku studiów i Wydziale. 4. Rada Wydziału ma możliwość uznania wyników egzaminu kierunkowego absolwentów z tego samego kierunku prowadzonego na innym Wydziale AGH lub kierunków pokrewnych prowadzonych na AGH. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

61


5. W przypadku niezgodności kierunku studiów lub dodatkowych kryteriów rekrutacji konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. STUDIA STACJONARNE Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - www.gorn.agh.edu.pl BUDOWNICTWO – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA * – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany BUDOWNICTWO – (II – mgr) – specjalności: geotechnika i budownictwo specjalne, geotechnika w rewaloryzacji zabytków – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: zagospodarowanie surowców i odpadów; wentylacja i klimatyzacja przemysłowa; rewitalizacja terenów przemysłowych; informatyka w monitoringu środowiska - kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II – mgr) – specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym; zarządzanie w inżynierii środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (II – mgr) – (studia prowadzone również w języku angielskim*) – specjalności: górnictwo podziemne; górnictwo odkrywkowe; geoinżynieria i budownictwo podziemne; przeróbka kopalin, obróbka kamienia i ochrona środowiska; inżynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie; mining engineering – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. * kierunek Górnictwo i Geologia w języku angielskim jest planowany do uruchomienia

62

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - www.metal.agh.edu.pl METALURGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA OBLICZENIOWA (makrokierunek) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (II – mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna; plastyczna przeróbka metali; metaloznawstwo i obróbka cieplna; ochrona środowiska i utylizacja odpadów; informatyka w technologii materiałów; technika cieplna – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II – mgr) – specjalności: inżynieria stali i stopów specjalnych; przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych; inżynieria spieków metalicznych i kompozytów; inżynieria powierzchni; inżynieria spajania; inżynieria jakości – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalności: systemy informatyki przemysłowej; modelowanie i technologie informacyjne; informatyka w technice cieplnej; informatyka w hutnictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA – (II – mgr) – specjalności: edukacja techniczna; edukacja informatyczna; metaloplastyka i kształtowanie objętościowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - www.eaie.agh.edu.pl AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTROTECHNIKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

63


nowożytny INFORMATYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny TELEINFORMATYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (II – mgr) – specjalności: informatyka w sterowaniu i zarządzaniu; komputerowe systemy sterowania – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ELEKTROTECHNIKA – (II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; elektroenergetyka; inżynieria komputerowa w przemyśle; computer engineering in electrical systems (CEES); energoelektronika i napęd elektryczny; automatyka przemysłowa i automatyka budynków; efektywne użytkowanie energii elektrycznej; elektromagnetyczna kompatybilność; nowoczesne technologie w elektrotechnice; pomiary technologiczne i biomedyczne; platforma technologiczna smart grids; smart grids technology platform – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Akustyczna lub Inżynieria Biomedyczna lub Energetyka lub Mechanika i Budowa Maszyn lub Mechatronika. ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (II – mgr) – specjalności: sieci i usługi; urządzenia i systemy teleinformatyczne; sensory i mikrosystemy – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub Elektrotechnika lub Inżynieria Akustyczna lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. INFORMATYKA – (II – mgr) – specjalności: systemy rozproszone i sieci komputerowe; wytwarzanie i integracja systemów informatycznych; systemy interaktywne i metody wizualizacji – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka. INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalności: informatyka w medycynie i systemach multimedialnych; inżynieria systemów i oprogramowania; systemy informatyczne w produkcji i administracji; informatyka w procesach przemysłowych; nowoczesna grafika komputerowa – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - www.imir.agh.edu.pl MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny MECHATRONIKA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do

64

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA (studia międzykierunkowe) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia oraz język obcy nowożytny MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (II – mgr) – specjalności: eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; informatyka w inżynierii mechanicznej; inżynieria systemów wytwarzania; inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki; maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego; maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych; komputerowe wspomaganie projektowania; transport linowy; wibroakustyka i inżynieria dźwięku – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; automatyzacja w górniczych systemach maszynowych; robotyka; automatyzacja w systemach transportowych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. MECHATRONIKA (studia prowadzone również w języku angielskim) – (II – mgr) – specjalności: projektowanie mechatroniczne; wytwarzanie mechatroniczne; systemy inteligentne; mechatronic design – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - www.geol.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny OCHRONA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GEOFIZYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

65


TURYSTYKA I REKREACJA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (II – mgr) – specjalności: geofizyka poszukiwawcza; mineralogia stosowana z gemmologią; hydrogeologia i geologia inżynierska; hydrogeologia górnicza i inżynierska; geologia inżynierska; gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem; geologia naftowa; geologia górnicza; geologia i prospekcja złóż; kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie; kartografia geologiczna; MSC study in economic geology – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. OCHRONA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: ochrona środowiska wodno-gruntowego; geoturystyka; ochrona terenów antropogenicznych; ocena stanu środowiska; georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem; ochrona przyrody nieożywionej – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: gospodarka odpadami; geofizyka środowiska; ochrona wód i geotechnika środowiska; inżynieria mineralna; inżynieria zrównoważonego rozwoju; odnawialne źródła energii – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalności: modelowania i systemy informatyczne w geofizyce; oprogramowanie i bazy danych w geologii; geoinformatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. GEOFIZYKA – (II – mgr) – specjalność: geofizyka stosowana; applied geophysics - kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. TURYSTYKA I REKREACJA* – (II – mgr ) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. * kierunek planowany Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - www.geod.agh.edu.pl GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informa-

66

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


tyka lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (II – mgr) – specjalności: geodezja inżynieryjno-przemysłowa; gospodarka nieruchomościami i kataster; geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja; geoinformacja i geodezja górnicza; geomatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II – mgr) – specjalności: monitoring środowiska; systemowe zarządzanie środowiskiem; systemy i techniki ochrony środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - www.ceramika.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny CERAMIKA (makrokierunek) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny CHEMIA BUDOWLANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (II – mgr) – specjalności: technologia materiałów budowlanych; analityka i kontrola jakości; technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych; technologia szkła i powłok amorficznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II – mgr) – specjalności: biomateriały i kompozyty; materiały funkcjonalne; functional materials; mikro i nanotechnologie materiałowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. CERAMIKA (makrokierunek) – (II – mgr) – specjalności: ceramika techniczna i konstrukcyjna; wzornictwo ceramiki i szkła; materiały dla konserwacji i rewitalizacji – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Odlewnictwa - www.odlew.agh.edu.pl METALURGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

67


WIRTOTECHNOLOGIA (makrokierunek) – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH* – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany METALURGIA – (II – mgr) – specjalności: odlewnictwo; odlewnictwo artystyczne i precyzyjne; ochrona środowiska w odlewnictwie; wirtualizacja technologii odlewniczych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. WIRTOTECHNOLOGIA (makrokierunek) – (II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Metali Nieżelaznych - www.wmn.agh.edu.pl METALURGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (II – mgr) – specjalności: metalurgia metali nieżelaznych; przeróbka plastyczna; komputerowa inżynieria procesowa; ochrona metali przed korozją; recykling metali i ochrona środowiska; metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II – mgr) – specjalność: inżynieria materiałów metalicznych- kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II – mgr) – specjalność: inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - www.wnig.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny

68

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (II – mgr) – specjalności: wiertnictwo i geoinżynieria; eksploatacja złóż surowców płynnych; gazownictwo ziemne; ochrona środowiska w gospodarce; ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazowniczym; zagospodarowanie i ochrona wód – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunków Górnictwo i Geologia lub Inżynieria Naftowa i Gazownicza. INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (II – mgr) – specjalności: wiertnictwo naftowe; inżynieria naftowa; inżynieria gazownicza – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunków Górnictwo i Geologia lub Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Wydział Zarządzania - www.zarz.agh.edu.pl ZARZĄDZANIE – (I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II – mgr) – specjalności: informatyka w zarządzaniu; inżynieria zarządzania; zarządzanie innowacjami; zarządzanie logistyczne; zarządzanie produkcją; zarządzanie jakością; logistics management – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. ZARZĄDZANIE – (II – mgr) – specjalności: inżynieria zarządzania; marketing; zarządzanie finansami; zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa; zarządzanie systemami produkcyjnymi; informatyka w zarządzaniu; zarządzanie międzynarodowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Energetyki i Paliw - www.weip.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka oraz język obcy nowożytny ENERGETYKA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka oraz język obcy nowożytny TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (II – mgr) – specjalności: gospodarka paliwami i energią; ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym; technologia paliw; technologia paliw; zgazowanie i odgazowanie paliw stałych; sustainable fuels economy; clean coal technologies – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunkach technicznych lub matematyczno-przyrodniczych.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

69


ENERGETYKA – (II – mgr ) – specjalności: ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja; energetyka jądrowa; systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; zrównoważony rozwój energetyki; energetyka wodorowa; modelowanie komputerowe w energetyce; sustainable energy development – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunkach technicznych lub matematyczno-przyrodniczych. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - www.fis.agh.edu.pl FIZYKA TECHNICZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny FIZYKA MEDYCZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny FIZYKA TECHNICZNA – (II – mgr) – specjalności: fizyka jądrowa; fizyka ciała stałego; fizyka komputerowa; fizyka środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Fizyka lub Fizyka Techniczna, a także innych kierunkach ścisłych i technicznych (np. Elektronika). FIZYKA MEDYCZNA – (II – mgr) – specjalności: dozymetria i elektronika w medycynie; techniki obrazowania i biometria – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Fizyka Medyczna, Fizyka Techniczna, a także innych kierunkach pokrewnych (np. Biofizyka). INFORMATYKA STOSOWANA – (II – mgr) – specjalność: informatyka w nauce i technice – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka, a także innych kierunkach ścisłych (np. Matematyka) i technicznych (np. Automatyka). COMPUTER METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY* – (II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończenie studiów na kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka, a także innych kierunkach ścisłych (np. Matematyka) i technicznych (np. Automatyka). * kierunek planowany Wydział Matematyki Stosowanej - www.wms.agh.edu.pl MATEMATYKA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: matematyka oraz język obcy nowożytny MATEMATYKA – (II – mgr) – specjalności: matematyka obliczeniowa i komputerowa; matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych; matematyka finansowa; matematyka ubezpieczeniowa; matematyka w informatyce; matematyka w zarządzaniu; financial mathematics; mathematics in management; mathematics in computer science – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra lub licencjata uzyskanego na kierunku Matematyka. Wydział Humanistyczny - www.wh.agh.edu.pl SOCJOLOGIA – (I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot – inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny

70

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


KULTUROZNAWSTWO – (I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot – inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny SOCJOLOGIA – (II – mgr) – specjalności: multimedia i komunikacja społeczna; socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. KULTUROZNAWSTWO – (II – mgr) – specjalności: nowe media i komunikacja międzykulturowa; kultura nowych mediów – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej - www.biomed.agh.edu.pl INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (II – mgr) – specjalności: informatyka i elektronika medyczna; inżynieria biomateriałów; biomechanika i robotyka; bionanotechnologie; emerging health care technologies – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w rekrutacji zimowej – posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera uzyskanego na tym kierunku lub kierunku pokrewnym; w rekrutacji letniej – posiadanie tytułu licencjata lub magistra uzyskanego na dowolnym kierunku pokrewnym. Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE W AGH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Warunki rekrutacji na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury”, matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej oraz „starej matury” są identyczne jak dla kandydatów na studia stacjonarne. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: W = wE • E + wS • S gdzie: E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian lub rozmowa kwalifikacyjna oceniane będą w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); wE – waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 0 do 10 oraz: wE + wS = 10 Wagi składników podanego powyżej wzoru dla kierunków objętych rekrutacją na studia niestacjonarne drugiego stopnia dostępne są na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.agh.edu.pl. 2. Na wydziałach, na których przewidziano sprawdzian, dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik, zdawanego w tym samym roku akademickim, egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licenWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

71


cjackiego na tym samym kierunku i Wydziale potwierdzony protokołem egzaminacyjnym. 3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego prowadzonego na danym kierunku studiów i Wydziale. 4. Rada Wydziału ma możliwość uznania wyników egzaminu kierunkowego absolwentów z tego samego kierunku prowadzonego na innym Wydziale AGH lub kierunków pokrewnych prowadzonych na AGH. 5. W przypadku niezgodności kierunku studiów lub dodatkowych kryteriów rekrutacji konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - www.gorn.agh.edu.pl BUDOWNICTWO – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA* – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: górnictwo podziemne; górnictwo odkrywkowe; geoinżynieria i budownictwo podziemne; przeróbka kopalin, obróbka kamienia i ochrona środowiska; inżynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, II – mgr) – specjalności: zagospodarowanie surowców i odpadów; wentylacja i klimatyzacja przemysłowa; rewitalizacja terenów przemysłowych; informatyka w monitoringu środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. BUDOWNICTWO – (Z, II – mgr) – specjalność: geotechnika i budownictwo specjalne – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, II – mgr) – specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym; zarządzanie w inżynierii środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.

72

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - www.metal.agh.edu.pl METALURGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna; plastyczna przeróbka metali; metaloznawstwo i obróbka cieplna; ochrona środowiska i utylizacja odpadów; informatyka w technologii materiałów; technika cieplna – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, II – mgr) – specjalności: inżynieria stali i stopów specjalnych; przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych; inżynieria spieków metalicznych i kompozytów; inżynieria powierzchni; inżynieria spajania; inżynieria jakości – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa. INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, II – mgr) – specjalności: systemy informatyki przemysłowej; modelowanie i technologie informacyjne; informatyka w technice cieplnej; informatyka w hutnictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - www.eaie.agh.edu.pl AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny ELEKTROTECHNIKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, II – mgr) – specjalności: informatyka w sterowaniu i zarządzaniu; komputerowe systemy sterowania – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (Z, II – mgr) – specjalności: urządzenia i systemy teleinformatyczne; sensory i mikrosystemy – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektronika WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

73


i Telekomunikacja lub Elektrotechnika lub Inżynieria Akustyczna lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ELEKTROTECHNIKA – (Z, II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; elektroenergetyka; inżynieria komputerowa w przemyśle – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Akustyczna lub Inżynieria Biomedyczna lub Energetyka lub Mechanika i Budowa Maszyn lub Mechatronika. INFORMATYKA – (Z, II – mgr) – specjalność: systemy komputerowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; ukończone studia inżynierskie na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - www.imir.agh.edu.pl MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny MECHATRONIKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA (studia międzykierunkowe) – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia oraz język obcy nowożytny MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (Z, II – mgr) – specjalności: eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; informatyka w inżynierii mechanicznej; inżynieria systemów wytwarzania; inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki; maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego; maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych; komputerowe wspomaganie projektowania; transport linowy; wibroakustyka i inżynieria dźwięku – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. AUTOMATYKA I ROBOTYKA – (Z, II – mgr) – specjalności: automatyka i metrologia; automatyzacja w górniczych systemach maszynowych; robotyka; automatyzacja w systemach transportowych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. MECHATRONIKA – (Z, II – mgr) – specjalności: projektowanie mechatroniczne; wytwarzanie mechatroniczne; systemy inteligentne – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA AKUSTYCZNA (studia międzykierunkowe) – (Z, II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych

74

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - www.geol.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny TURYSTYKA I REKREACJA* – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: geologia inżynierska; geologia naftowa; geologia górnicza; geologia i prospekcja złóż; kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, II – mgr) – specjalności: geofizyka środowiska; odnawialne źródła energii – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INFORMATYKA STOSOWANA – (Z, II – mgr) – specjalności: oprogramowanie i bazy danych w geologii; geoinformatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. TURYSTYKA I REKREACJA* – (Z, II – mgr) – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich * kierunek planowany Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - www.geod.agh.edu.pl GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GEODEZJA I KARTOGRAFIA – (Z, II – mgr) – specjalności: geodezja inżynieryjno-przemysłowa; gospodarka nieruWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

75


chomościami i kataster; geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja; geoinformacja i geodezja górnicza; geomatyka – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (Z, II – mgr) – specjalności: monitoring środowiska; systemowe zarządzanie środowiskiem; systemy i techniki ochrony środowiska – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - www.ceramika.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny CERAMIKA (makrokierunek) – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia oraz język obcy nowożytny TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (Z, II – mgr) – specjalności: technologia materiałów budowlanych; analityka i kontrola jakości; technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych; technologia szkła i powłok amorficznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (Z, II – mgr) – specjalności: biomateriały i kompozyty; materiały funkcjonalne; functional materials; mikro i nanotechnologie materiałowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 50% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. CERAMIKA (makrokierunek) – (Z, II – mgr) – specjalności: ceramika techniczna i konstrukcyjna; wzornictwo ceramiki i szkła; materiały dla konserwacji i rewitalizacji – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wydział Odlewnictwa - www.odlew.agh.edu.pl METALURGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH* – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny * kierunek planowany METALURGIA – (Z, II – mgr) – specjalność: odlewnictwo – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.

76

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Wydział Metali Nieżelaznych - www.wmn.agh.edu.pl METALURGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny METALURGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: metalurgia metali nieżelaznych; przeróbka plastyczna – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, II – mgr) – specjalność: inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - www.wnig.agh.edu.pl GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia oraz język obcy nowożytny GÓRNICTWO I GEOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: wiertnictwo i geoinżynieria; eksploatacja złóż surowców płynnych; gazownictwo ziemne; ochrona środowiska w gospodarce; ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazowniczym; zagospodarowanie i ochrona wód – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA – (Z, II – mgr) – specjalności: wiertnictwo naftowe; inżynieria naftowa; inżynieria gazownicza – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; zaliczenie na odbytych studiach, co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. Wydział Zarządzania - www.zarz.agh.edu.pl ZARZĄDZANIE – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, I – inż.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: przedmiot do wyboru: matematyka lub informatyka oraz język obcy nowożytny ZARZĄDZANIE – (Z, II – mgr) – specjalności: inżynieria zarządzania; marketing; zarządzanie finansami; zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa; zarządzanie systemami produkcyjnymi; informatyka w zarządzaniu; zarządzanie międzynarodowe – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

77


pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (Z, II – mgr) – specjalności: informatyka w zarządzaniu; inżynieria zarządzania; zarządzanie innowacjami; zarządzanie logistyczne; zarządzanie produkcją; zarządzanie jakością – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wydział Energetyki i Paliw - www.weip.agh.edu.pl TECHNOLOGIA CHEMICZNA – (Z, II – mgr) – specjalności: gospodarka paliwami i energią; ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym; technologia paliw - kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej; ukończenie studiów na kierunkach technicznych lub matematyczno-przyrodniczych. Wydział Matematyki Stosowanej - www.wms.agh.edu.pl MATEMATYKA – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: matematyka oraz język obcy nowożytny MATEMATYKA – (Z, II – mgr) – specjalności: matematyka obliczeniowa i komputerowa; matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych; matematyka finansowa; matematyka ubezpieczeniowa; matematyka w informatyce; matematyka w zarządzaniu – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wydział Humanistyczny - www.wh.agh.edu.pl SOCJOLOGIA – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny KULTUROZNAWSTWO – (Z, I – lic.) – kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot – inny niż język polski lub ww. język obcy nowożytny SOCJOLOGIA – (Z, II – mgr) – specjalności: multimedia i komunikacja społeczna; socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. KULTUROZNAWSTWO – (Z, II – mgr) – specjalności: nowe media i komunikacja międzykulturowa; kultura nowych mediów – kryteria przyjęć: ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA w KRAKOWIE Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12 683 10 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia BIOLOGIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE, FIZJOTERAPIA, SPORT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

78

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia TERAPIA ZAJĘCIOWA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, tel. 12 299 20 00 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, GRAFIKA, INTERMEDIA, KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, MALARSTWO, RZEŹBA, SCENOGRAFIA, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, INTERMEDIA, SCENOGRAFIA, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. LUDWIKA SOLSKIEGO w KRAKOWIE ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, tel. 12 422 18 55 w.21 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie AKTORSTWO, REŻYSERIA

AKADEMIA MUZYCZNA w KRAKOWIE ul. Św. Tomasza 43, 31- 027 Kraków, tel. 12 422 04 55 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, KOMPOZYCJA, MUZYKA KOŚCIELNA, TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, KOMPOZYCJA, MUZYKA KOŚCIELNA, TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

79


UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II w KRAKOWIE ul. Kanoniczna 25, 31-002 Kraków, tel. 12 421 84 16 rektorat@upjp2.edu.pl, www.upjp2.edu.pl Obecnie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie studiuje 3500 osób. Uczelnia kształci na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: dziennikarstwo, edukacja medialna i dziennikarska, public relations), filozofia (specjalność: etyka stosowana, filozofia umysłu i kognitywistyka, religia w filozofii postsekularnej), historia (specjalność: archiwistyka, doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, historia Kościoła), historia sztuki, muzyka kościelna, nauki o rodzinie (specjalność: poradnictwo i mediacje, niepełnosprawność w rodzinie), ochrona dóbr kultury, praca socjalna, teologia (specjalność: Biblia w kulturze, kapłańska, katechetyczno-pastoralna, kultura chrześcijańska, socjalno-charytatywna, turystyka religijna). STUDIA PODYPLOMOWE Na UPJPII prowadzone są studia podyplomowe z zakresu: archiwistyki i bibliotekoznawstwa; bioetyki; duchowości; duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej; dziennikarstwa; filozofii i etyki; historii i wiedzy o społeczeństwie; konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych; turystyki religijnej, wychowania prorodzinnego. WARSZTATY Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego organizuje nieodpłatne warsztaty historyczne dla Młodzieży. Warsztaty mają zróżnicowaną, atrakcyjną formę: wykładów, warsztatów i wycieczek. Uczestnictwo w spotkaniach pozwala w drodze konkursowej na zdobycie indeksu Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Zgłoszenia uczestnictwa w tegorocznej edycji warsztatów: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl Studia w Krakowie to dla słuchaczy UPJPII niepowtarzalna okazja kontaktu z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy stanowią szansę na duchowy i intelektualny rozwój. UPJPII jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. Oferta dydaktyczna Uczelni jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ramach 5 wydziałów wciąż powstają nowe kierunki i specjalności, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Uczelnia nawiązuje wciąż nowe kontakty z zagranicą, a swoim studentom daje szansę rozwijania pasji: wiele kół naukowych, świetnie wyposażona biblioteka, radio Bonus, mające do dyspozycji profesjonalne studio nagraniowe, odnoszący sukcesy chór Psalmodia… i wiele innych możliwości. UPJPII dba o wysoką jakość kształcenia oraz podejmuje nowe wyzwania badawcze zgodnie z myślą Patrona Uczelni, Bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w dziedzinie kultury i oświaty oraz wielką wagę przywiązywał do dialogu ze światem nauki. Władze Uczelni mają nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zachowania tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie stosunków między sferą nauki i wiary oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach europejskiej kultury. STUDIA STACJONARNE DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I i II stopnia – specjalności: dziennikarstwo, edukacja i kultura medialna, public relations

80

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


FILOZOFIA – studia I stopnia FILOZOFIA – studia II stopnia – specjalności: etyka stosowana, filozofia umysłu I kognitywistyka, religia w filozofii postsekularnej HISTORIA – studia I i II stopnia – specjalności: archiwistyka, doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, historia Kościoła HISTORIA SZTUKI – studia I i II stopnia MUZYKA KOŚCIELNA – studia I i II stopnia NAUKI O RODZINIE – studia I i II stopnia – specjalności: niepełnosprawność w rodzinie, poradnictwo i mediacje OCHRONA DÓBR KULTURY – studia I i II stopnia PRACA SOCJALNA – studia I i II stopnia TEOLOGIA – jednolite studia magisterskie – specjalności: kapłańska, katechetyczno-pastoralna, turystyka religijna STUDIA NIESTACJONARNE DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I i II stopnia – specjalności: dziennikarstwo, edukacja i kultura medialna, public relations NAUKI O RODZINIE – studia I i II stopnia – specjalności: niepełnosprawność w rodzinie, poradnictwo i mediacje TEOLOGIA – studia I i II stopnia – specjalności: katechetyczno-pastoralna, turystyka religijna Zasady rekrutacji: Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.upjp2.edu.pl/rekrutacja

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, tel. centrala: 12 662 60 14 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia romańska, filologia rosyjska, język hiszpański, język włoski, język niemiecki FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, MALARSTWO, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia BIOLOGIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO–INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia romańska, filologia rosyjska, język niemiecki,

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

81


FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NOWYM SĄCZU ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 45 45 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: język angielski z językiem rosyjskim, język niemiecki z językiem angielskim, język rosyjski z językiem angielskim, FIZJOTERAPIA*, INFORMATYKA, MATEMATYKA, MECHATRONIKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 631 66 20 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, CHEMIA, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska , filologia germańska, filologia romańska, FILOLOGIA POLSKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PIELĘGNIARSTWO, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE – studia II stopnia FILOLOGIA POLSKA

PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NOWYM TARGU ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 07 02 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, FILOLOGIA POLSKA, FIZJOTERAPIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA

82

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w OŚWIĘCIMIU ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, tel. 33 843 06 91 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, rosjoznawstwo, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

83


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE JĘZYKA POLSKIEGO im. ŚWIĘTEJ RODZINY w KRAKOWIE ul. Pędzichów 13/3, 31-152 Kraków, tel.12 633 45 78 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia FILOLOGIA POLSKA

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w CHRZANOWIE ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów, tel. 32 624 06 10 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NIEPUBLICZNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH TWP w KRAKOWIE ul. Daszyńskiego 3, 31-537 Kraków, tel. 12 422 67 39 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

85


AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zakopanem ul. Nowotarska 42, 34-500 Zakopane, tel. 18 201 24 10 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA

KRAKOWSKA AKADEMIA im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO ul. G. Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, tel. 12 252 44 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FINANSE I RACHUNKOWOŚC, FIZJOTERAPIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KOSMETOLOGIA, KULTUROZNAWSTWO, MALARSTWO, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel./fax. 12 423 38 40 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZDROWIE PUBLICZNE

MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA w BRZESKU ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko, tel. 14 663 31 35 PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

87


Wydział Nauk Społecznych w Tarnowie ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 627 30 94 KOSMETOLOGIA, PEADAGOGIKA SPECJALNA

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w TARNOWIE Rynek 9, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 00 19 EKONOMIA, PEDAGOGIKA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w KRAKOWIE im. JÓZEFA DIETLA ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków, tel. 12 428 24 50 DIETETYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, KOSMETOLOGIA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA w RADOMIU Wydział Zamiejscowy w Zakopanem ul. Zamoyskiego 40a, 34-500 Zakopane, tel. 18 201 43 45 TURYSTYKA I REKREACJA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz, tel. 32 645 60 27 ZARZĄDZANIE

88

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO Wydział Zamiejscowy w Krakowie ul. Witosa 9, 30-612 Kraków, tel. 12 654 48 62 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA , POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA im. GEN. JERZEGO ZIĘTKA Wydział Zamiejscowy w Olkuszu ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 16 55 PEDAGOGIKA

”WSCHÓD-ZACHÓD” SZKOŁA WYŻSZA im. HENRYKA JÓŹWIAKA w ŁODZI Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 32, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 46 93 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, SOCJOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO „APEIRON” w KRAKOWIE ul. Krupnicza 3/1, 31-123 Kraków, tel. 12 422 30 68 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 99 121 INFORMATYKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

89


Wydział Zamiejscowy w Tarnowie ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 629 60 47 INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, tel. 32 262 28 05 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w BOCHNI ul. Trudna 1, 32–700 Bochnia, tel. 14 611 95 30 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, KULTUROZNAWSTWO

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI w KRAKOWIE ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, tel. 12 431 18 90 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Myślenicach ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 00 70 EKONOMIA, PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA im. KS. JÓZEFA TISCHNERA ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków, tel. 12 683 24 00 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska i rosyjska, filologia angielska, STOSUN-

90

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


KI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA „IGNATIANUM” w KRAKOWIE ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. 12 629 34 16 PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA w MIELCU ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec, tel. 17 773 03 64 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA w KRAKOWIE ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków, tel. 12 422 92 02 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGU w CHRZANOWIE ul. Janiny Wojnarowskiej 1, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 51 80 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w NOWYM SĄCZU ul. Lwowska 59, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 16 67 GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

91


WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII w SUCHEJ BESKIDZKIEJ ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 47 40 INFORMATYKA, POLITOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY, ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI ul. Głowackiego 12, 30-085 Kraków, tel. 12 637 07 10 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w KRAKOWIE Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, tel. 12 635 68 05 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

92

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


UNIWERSYTET OPOLSKI pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, tel. 77 541 59 88 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, , filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MUZYKOLOGIA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA MEDYCZNA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRZEKŁADOZNAWSTWO STOSOWANE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOTECHNOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOTECHNOLOGIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, JĘZYK BIZNESU, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA

POLITECHNIKA OPOLSKA ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. 77 400 60 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONO-

94

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


MIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NYSIE ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89 rekrutacja@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Władze Uczelni: Rektor - dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie Prorektor do spraw ogólnych - dr inż. Tomasz Malczyk Prorektor do spraw dydaktyki - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształci studentów od 2001 roku. Do dziś mury nyskiej Alma Mater opuściło ponad 5100 inżynierów i licencjatów. Uczelnia posiada 9 budynków dydaktycznych, akademik i dwie hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2. Strukturę Uczelni tworzy 12 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego.Strukturę uzupełniają m.in. nowoczesna Biblioteka, Klub Uczelniany AZS PWSZ Nysa, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Karier oraz Oficyna Wydawnicza. Uczelnia oferuje bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) oraz płatne studia niestacjonarne (zaoczne). Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera w zależności od kierunku studiów. Władze Uczelni, starając się sprostać wyzwaniom rynku, co rok poszerzają ofertę kierunków o nowości potrzebne na rynkach pracy.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

95


Ogólne zasady rekrutacji Studia stacjonarne I stopnia 1. Dla kandydatów na kierunki i specjalności wymienione pkt.1 a, b), c), d), e), i), j), k), l), ł), m), o), p), r), s), t) przewiduje się konkurs świadectw. 2. Dla kandydatów na specjalności wymienione pkt.1 f), g), h) zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się konkurs świadectw. 3. Dla kandydatów na specjalności wymienione w pkt.1 f), g) zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 4. Dla kandydatów na specjalność wymienioną w pkt.1 h) w ramach specjalizacji nauczycielskiej, zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. 5. Dla kandydatów na specjalność wymienioną w pkt.1 h) w ramach specjalizacji turystyczno-kulturoznawczej, zdających maturę wg nowych zasad, przewiduje się kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka polskiego (w części pisemnej na poziomie podstawowym) oraz języka obcego na poziomie podstawowym. 6. Dla kandydatów na specjalności wymienione pkt.1 f), g), h) zdających maturę wg starych zasad jak również dla kandydatów na specjalności wymienione w pkt.1 f), g) oraz specjalność wymienioną w pkt. h) w ramach specjalizacji nauczycielskiej, zdających maturę wg nowych zasad przed 2007 r., jednak z przedmiotów innych niż wymienione odpowiednio w pkt. 1.1.3, 1.1.4, stanowiących podstawę kwalifikacji na te specjalności, przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. 7. Dla kierunku wymienionego w pkt. 1 n) przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw, zarówno dla kandydatów zdających maturę wg nowych zasad, jak i dla kandydatów zdających maturę wg starych zasad. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. Studia niestacjonarne I stopnia 1. Dla kandydatów na kierunki i specjalności wymienione pkt.1 a, b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), ł), m), o), p), r), s), t) przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów, o którym mowa w pkt. 7. 3. Dla kierunku wymienionego w pkt.1 n) przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw, zarówno dla kandydatów zdających maturę wg nowych zasad, jak i dla kandydatów zdających maturę wg starych zasad. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. Studia stacjonarne II stopnia Przewiduje się kwalifikację na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia. Średnia ocen zaokrąglona zostaje do dwóch miejsc po przecinku. Studia niestacjonarne II stopnia 1. Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów. 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia a) ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

96

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


b) ARCHITEKTURA I URBANISTYKA – specjalność: konserwacja i ochrona zabytków c) FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ d) INFORMATYKA e) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI f) FILOLOGIA – specjalność: filologia angielska g) FILOLOGIA – specjalność: język biznesu angielski h) FILOLOGIA – specjalność: filologia germańska i) DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA j) DIETETYKA k) KOSMETOLOGIA l) PIELĘGNIARSTWO ł) RATOWNICTWO MEDYCZNE m) ZDROWIE PUBLICZNE n) JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA o) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE p) RENOWACJA ZABYTKÓW* r) TECHNOLOGIA CHEMICZNA* s) POŁOŻNICTWO* t) OPIEKA GERIATRYCZNA*. * w przygotowaniu STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia a) PIELĘGNIARSTWO* * w przygotowaniu Terminy składania dokumentów dostępne są na stronie internetowej uczelni - www.pwsz.nysa.pl Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Rekrutacji, Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa, tel. 77 409 08 67.

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w OPOLU ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, tel. 77 441 08 82 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

97


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w OPOLU ul. gen. J. Hallera 9, 45-867 Opole, tel./fax 77 474 67 24, 77 451 44 01 www.nkjo.opole.pl, sekretariat@nkjo.opole.pl JĘZYK ANGIELSKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny JĘZYK FRANCUSKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny JĘZYK NIEMIECKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny JĘZYK HISZPAŃSKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny Słuchacze NKJO mają możliwość wyboru nauki drugiego języka jako lektoratu: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański. Zasady rekrutacji: O przyjęciu do Kolegium na rok szkolny 2012/2013 decydować będzie suma wyników z: egzaminu maturalnego z języka obcego: pisemny egzamin maturalny (nowa matura), egzaminu maturalnego z języka polskiego: pisemny egzamin maturalny(nowa matura). Kandydaci, którzy nie mają oceny z języka obcego na świadectwie maturalnym przystępują obowiązkowo do rozmowy kwalifikacyjnej. W momencie składania dokumentów rekrutacyjnych do NKJO w Opolu kandydat może zrezygnować z przeliczenia punktów maturalnych z języka obcego na punkty rekrutacyjne. Przystępuje wtedy do rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty: podanie, świadectwo dojrzałości, oświadczenie (nowa matura lub stara matura lub matura dwujęzyczna), zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego, 4 zdjęcia (37x52 mm), ksero dowodu osobistego, dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej. Budynek NKJO w Opolu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ ul. Powstańców Śląskich 26, 45-092 Opole, tel. 77 454 29 05 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

www.informatormaturzysty.pl

99


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WOLNEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO REGIONU OPOLSKIEGO ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole, tel. 77 455 73 75 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

100

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO Wydział Zamiejscowy w Opolu ul. Sempołowskiej 2, 45-044 Opole, tel. 77 444 10 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we WROCŁAWIU Wydział Ekonomiczny w Opolu ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole, tel. 77 401 94 44 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w BRZEGU ul. Młynarska 12, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 00 70 FILOLOGIA – spec.: filologia rosyjska, HISTORIA, PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w OPOLU ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, tel. 77 402 19 00 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry, tel./fax: 32 380 53 70 EKONOMIA, PEDAGOGIKA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kędzierzynie-Koźlu ul. Boh. Westerplatte 1, Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 406 16 50 EKONOMIA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kluczborku ul. Adama Mickiewicza 10, Kluczbork, tel. 77 418 12 17 ZARZĄDZANIE

102

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32 359 18 10 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZNO– INFORMATYCZNA, EKONOFIZYKA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, język rosyjski, filologia słowiańska, język włoski, język francuski i język angielski, język francuski, język hiszpański, rosjoznawstwo, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, FIZYKA TECHNICZNA, GEOFIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GRAFIKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MECHATRONIKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, REŻYSERIA, SOCJOLOGIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE. * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZNO– INFORMATYCZNA, EKONOFIZYKA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia romańska, filologia rosyjska, rosjoznawstwo, filologia słowiańska, filologia włoska, język francuski i język angielski, język francuski, język hiszpański, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, GEOFIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (*pod warunkiem uruchomienia), KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, REŻYSERIA, SOCJOLOGIA * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, język francuski i język angielski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA MEDYCZNA, GEOGRAFIA, GRAFIKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, TEOLOGIA, ZARZĄDZANIE * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ,

104

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia włoska, język hiszpański, język rosyjski, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, GEOGRAFIA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY im. KAROLA ADAMIECKIEGO w KATOWICACH ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257 71 52 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ANALITYKA GOSPODARCZA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE. STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE

POLITECHNIKA ŚLĄSKA ul. Akademicka 2 A, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 10 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTARACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, makrokierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FILOLOGIA – SPEC.: język angielski, język francuski, język włoski, FIZYKA TECHNICZNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGETYKA, LOGISTYKA, INFORMATYKA, INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHA-

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

105


TRONIKA, METALURGIA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA I METALURGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH UPRZEMYSŁOWIONYCH, SOCJOLOGIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, makrokierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, METALURGIA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, SOCJOLOGIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTARCJA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FILOLOGIA – SPEC.: język angielski, język francuski, język włoski, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA I METALURGIA, SOCJOLOGIA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA, INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA, INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, SOCJOLOGIA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w KATOWICACH ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 48 32 208 36 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, BIOTECHNOLOGIA, DIETETYKA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia BIOTECHNOLOGIA, DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, NEUROBIOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, DIETETYKA, FARMACJA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTY-

106

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


STYCZNY, KOSMETOLOGIA, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

AKADEMIA MUZYCZNA im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO w KATOWICACH ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32 779 21 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w KATOWICACH im. J. KUKUCZKI ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, tel. 32 207 51 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

107


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w KATOWICACH ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, tel. 32 251 89 67 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia GRAFIKA, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia GRAFIKA, MALARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia GRAFIKA, MALARSTWO

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa tel. 34 325 52 11, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85 www.pcz.pl Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 09 31 rekrutacja@bud.pcz.czest.pl, www.bud.pcz.czest.pl Wydział Elektryczny al. Armii Krajowej 17, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 08 22 rekrutacja@el.pcz.czest.pl, www.el.pcz.pl Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 04 66 rekrutacja@is.pcz.czest.pl, www.is.pcz.czest.pl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 05 60 rekrutacja@wimii.pcz.pl, www.wimii.pcz.pl Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej al. Armii Krajowej 19, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 07 13 dziekanat@wip.pcz.pl, www.wip.pcz.pl

108

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b, 42-201 Częstochowa, tel. 34 325 04 22 rekrut@zim.pcz.czes.pl, www.zim.pcz.czest.pl Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ul. Promyka 26, 42-500 Będzin, tel. 32 267 45 66 www.zim.pcz.czest.pl Politechnika Częstochowska jest Uczelnią z ponad 60-letnią tradycją, nowoczesną i dobrze wyposażoną, posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Oferuje studia na 6 wydziałach, 26 kierunkach i ponad 100 specjalnościach. Oferta edukacyjna jest, co roku rozszerzana o nowe, atrakcyjne kierunki studiów. W roku akademickim 2011/2012 uruchomione zostały dwa nowe kierunki: biotechnologia (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska) oraz energetyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki). W następnym roku w ofercie studiów pojawią się: bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna. Politechnika Częstochowska od kilku lat otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na kształcenie zamawiane na kierunkach technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, poddziałanie 4.1.1 Oferta Uczelni na kształcenie zamawiane w roku akademickim 2011/2012 dotyczyła kierunków studiów stacjonarnych I stopnia: – informatyka na Wydziale Elektrycznym – energetyka, informatyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Na Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP-ERASMUS, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych. Politechnika oferuje również studia w języku angielskim, zarówno dla młodzieży zagranicznej, jak i Polaków znających języki obce. W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w czterech specjalnościach: Computer Modelling and Simulation, Business and Technology, Intelligent Energy, Biotechnology for Environmental Protection. Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie. Ogólne zasady rekrutacji Podstawą przyjęcia na studia (za wyjątkiem studiów drugiego stopnia), jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: • matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku: a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2; b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik; c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%; • język polski (JP) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik; • język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

109


kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik; • dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku: a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2, b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%. Na studia II stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć: • dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – kierunek ukończonych studiów, • dla Wydziału Zarządzania - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, • dla Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Elektrycznego- kierunek ukończony studiów, średnią ocen z wybranych przedmiotów z tych studiów lub wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, • dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej Fizyki Stosowanej - średnia ocen ze studiów I stopnia lub oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu, • dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na studia drugiego stopnia kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę kierunek ukończonych studiów (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału). Jako kryterium dodatkowe Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć: konkurs dyplomów lub wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. STUDIA STACJONARNE Wydział Budownictwa BUDOWNICTWO – (I-inż.) – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) BUDOWNICTWO – (II-mgr) – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTROTECHNIKA – (I-inż.) – specjalności: komputeryzacja i robotyzacja procesów, elektroenergetyka, elektronika i inżynieria komputerowa, informatyka w elektroenergetyce, inteligentne systemy elektrotechnologiczne i komfortu bytowego, techniki teleinformatyczne, informatyka z elementami ekonomii, instalacje elektryczne w budownictwie – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), historia (P/R), geografia (P/R) ELEKTROTECHNIKA – (II-mgr) – specjalności: komputeryzacja i robotyzacja procesów, elektroenergetyka, elektronika i inżynieria komputerowa, informatyka w elektroenergetyce, inteligentne systemy elektrotechnologiczne i komfortu bytowego, techniki teleinformatyczne, informatyka z elementami ekonomii, instalacje elektryczne w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (I-inż.) – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, elektronika układowa – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), historia (P/R), geografia (P/R) INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: informatyka techniczna, technologie internetowe i techniki multimedialne, bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), historia (P/R), geografia (P/R)

110

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalność: informatyka z elementami ekonomii – zasady rekrutacji jak wyżej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: inżynieria oprogramowania, projektowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) INFORMATYKA – (II-mgr) – specjalności: aplikacje biznesowe i bazy danych, informatyka stosowana, inteligentne systemy informatyczne, inżynieria oprogramowania, programowanie systemów sztucznej inteligencji i robotów, sieciowe technologie informatyczne, zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych – patrz ogólne zasady rekrutacji INFORMATYKA – (II-mgr) – specjalność: informatyka finansowa – patrz ogólne zasady rekrutacji MATEMATYKA – (I-lic.) – specjalności: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka przemysłowa - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I-inż.) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, inżynieria cieplna i samochodowa, komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń, przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo, komputer modelling and simulation - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (II-mgr) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, ekologiczne technologie spalania, inżynieria energii, inżynieria biomedyczna i sprzęt rehabilitacyjny, komputerowe projektowanie maszyn, przetwórstwo tworzyw polimerowych, samochody, spawalnictwo – patrz ogólne zasady rekrutacji MECHATRONIKA – (I-inż.) – specjalności: projektowanie systemów mechanicznych, systemy sterowania - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) MECHATRONIKA – (II-mgr) – specjalności: projektowanie systemów mechanicznych, systemy sterowania – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: informatyka medyczna, inżynieria rehabilitacyjna - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), biologia (P/R) ENERGETYKA – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalności: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery; inżynieria energii, innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R) INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II-mgr) – specjalności: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery; inżynieria energii, innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów – patrz ogólne zasady rekrutacji

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

111


OCHRONA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalności: systemy ochrony środowiska, toksykologia i biomonitoring środowiska - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R) OCHRONA ŚRODOWISKA – (II-mgr) – specjalności: systemy ochrony środowiska, toksykologia i biomonitoring środowiska – patrz ogólne zasady rekrutacji ENERGETYKA – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) ENERGETYKA – (II-mgr) – patrz ogólne zasady rekrutacji BIOTECHNOLOGIA – (I-inż.) – specjalność: biotechnologia środowiska - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R) Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej METALURGIA – (I-inż.) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna, przeróbka plastyczna materiałów, odlewnictwo, recykling metali i ochrona środowiska, informatyka stosowana, technika cieplna - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) METALURGIA – (II-mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna, przeróbka plastyczna materiałów, odlewnictwo, recykling metali i ochrona środowiska, informatyka stosowana, technika cieplna, zarządzanie inżynierskie, metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali niezależnych, rzadkich i szlachetnych – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I-inż.) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty, materiały i handel - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II-mgr) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty, materiały i handel – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie systemami produkcyjnymi, informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, inżynieria produkcji odlewniczej, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie systemami produkcyjnymi, informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, inżynieria produkcji odlewniczej, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych – patrz ogólne zasady rekrutacji FIZYKA TECHNICZNA – (I-inż.) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optyka okularowa - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) FIZYKA TECHNICZNA – (II-mgr) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optometria – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: biomateriały, informatyka medyczna - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia

112

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


(P/R), informatyka (P/R) BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – (I-inż.) – specjalności: ekstrakcja i recykling metali, chemia żywności, chemia kosmetyków - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – (I-inż.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R) Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami, informatyka w biznesie - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami, informatyka w biznesie, marketing międzynarodowy, komunikacja w biznesie (język angielski), komunikacja w biznesie (język niemiecki) – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie produkcja i jakością, zarządzanie rozwojem i konsulting, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie logistyczne i innowacyjne w przemyśle - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie rozwojem i konsulting, zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle – patrz ogólne zasady rekrutacji INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-inż.) – specjalności: e-biznes, ekonometria i analiza rynku, ubezpieczenia - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) LOGISTYKA – (I-lic.) – specjalności: systemy logistyczne, zarządzanie transportem - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) LOGISTYKA – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji – patrz ogólne zasady rekrutacji ZDROWIE PUBLICZNE – (I-lic.) – specjalności: promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna, zarządzanie w ochronie zdrowia - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), biologia (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), wos (P/R) FILOLOGIA – (I-lic.) – specjalności: angielski język biznesu, niemiecki język biznesu - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: finanse i bankowość, analityk finansowy, rachunkowość, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

113


inwestycje i nieruchomości - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wos (P/R) BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacja w zakresie BHP - język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R) GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (I-lic.) – język polski (P/R), język obcy (P/R), matematyka (P/R), 1 przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), geografia (P/R) STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Budownictwa BUDOWNICTWO – (I-inż.) – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne BUDOWNICTWO – (II-mgr) - specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, architektura w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTROTECHNIKA – (I-inż.) – specjalności: elektroenergetyka, instalacje elektryczne w budownictwie – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ELEKTROTECHNIKA – (II-mgr) – specjalności: elektroenergetyka, instalacje elektryczne w budownictwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTROTECHNIKA – (I-inż.) – specjalności: mikroprocesorowe systemy pomiarowo – informacyjne, elektrotechnika przemysłowa i informatyka – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ELEKTROTECHNIKA – (II-mgr) – specjalność: elektrotechnika przemysłowa – patrz ogólne zasady rekrutacji ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – (I-inż.) – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, elektronika układowa – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: informatyka techniczna, technologie internetowe i techniki multimedialne, bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalność: informatyka z elementami ekonomii - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: inżynieria oprogramowania, programowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INFORMATYKA – (II-mgr) – specjalności: inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe – patrz ogólne zasady rekrutacji MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I-inż.) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, inżynieria cieplna i samochodowa, komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń, przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (II-mgr) – specjalności: automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka, cieplne systemy energetyczne, ekologiczne technologie spalania, inżynieria jakości i systemy wytwarzania, komputerowe

114

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


projektowanie maszyn i urządzeń, przetwórstwo tworzyw polimerowych, samochody, spawalnictwo – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: informatyka medyczna, inżynieria rehabilitacyjna - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ENERGETYKA – (I-inż.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalności: urządzenia sanitarne - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – (II-mgr) – patrz ogólne zasady rekrutacji OCHRONA ŚRODOWISKA – (I-inż.) – specjalność: systemy ochrony środowiska - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej METALURGIA – (I-inż.) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo, przeróbka plastyczna i ochrona środowiska - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne METALURGIA – (II-mgr) – specjalności: metalurgia ekstrakcyjna, metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (I-inż.) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – (II-mgr) – specjalności: materiały metaliczne i ceramiczne, materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty, materiały i handel – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie systemami produkcyjnymi, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, inżynieria produkcji odlewniczej - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, inżynieria produkcji w ekorozwoju, inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie, logistyka w zarządzaniu, informatyka w zarządzaniu – patrz ogólne zasady rekrutacji FIZYKA TECHNICZNA – (I-inż.) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optyka okularowa - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne FIZYKA TECHNICZNA – (II-mgr) – specjalności: fizyka komputerowa, inżynieria medyczna, nanomateriały i nanotechnologie, optometria – patrz ogólne zasady rekrutacji INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – (I-inż.) – specjalności: biomateriały, informatyka medyczna - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – (I-inż.) – specjalności: ekstrakcja i recykling metali, chemia żywności, chemia kosmetyków - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

115


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – (I-inż.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie projektem międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami, informatyka w biznesie, marketing międzynarodowy, komunikacja w biznesie (język angielski), komunikacja w biznesie (język niemiecki) – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie produkcja i jakością, zarządzanie rozwojem i konsulting, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie logistyczne i innowacyjne w przemyśle - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie rozwojem i konsulting, zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle – patrz ogólne zasady rekrutacji LOGISTYKA – (I-lic.) – specjalności: systemy logistyczne, zarządzanie transportem - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne LOGISTYKA – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji – patrz ogólne zasady rekrutacji ZDROWIE PUBLICZNE – (I-lic.) – specjalności: promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna, zarządzanie w ochronie zdrowia – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne FILOLOGIA – (I-lic.) – specjalności: angielski język biznesu, niemiecki język biznesu - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: finanse i bankowość, analityk finansowy, rachunkowość, inwestycje i nieruchomości - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – (I-inż.) – specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacja w zakresie BHP - zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (I-lic.) – zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, tel. 34 378 41 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, EDUKACJA TECHNICZ-

116

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


NO–INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, GRAFIKA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, MALARSTWO, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, FILOLOGIA POLSKA, FIZYKA, GRAFIKA, HISTORIA, MALARSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE. STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, HISTORIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, tel. 33 827 93 49 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TRANSPORT, WŁÓKIENNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FILOLOGIA – spec.: filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, WŁÓKIENNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TRANSPORT, WŁÓKIENNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FILOLOGIA – spec.: filologia słowiańska, FILOLOGIA POLSKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, WŁÓKIENNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

117


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w RACIBORZU ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 5020 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia słowiańska, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

118

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Krakowska 30, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 496 50 60 do 62, 816 11 03, fax 33 486 50 63 kn@kn.edu.pl, www.kn.edu.pl Studenci wraz z uzyskaniem dyplomu ukończenia Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej otrzymują tytuł licencjata uczelni patronackiej (Uniwersytet Śląski oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Studenci wszystkich kierunków mogą kontynuować studia magisterskie na uczelniach patronackich (zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym). Bielskie Kolegium jest obecnie największą tego typu placówką w kraju. Kształci się tutaj ponad 1000 studentów. Kadrę naukową Kolegium tworzą w przeważającej większości pracownicy akademiccy uczelni patronackich oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Kolegium Nauczycielskie posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Obejmuje ona dwa dobrze wyposażone budynki, salę sportową oddaną do użytku w 2006 roku ze środków Unii Europejskiej. Dla osób spoza Bielska-Białej oferujemy nowoczesny Dom Studenta z 58 miejscami w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. Do dyspozycji słuchaczy pozostaje biblioteka z kilkoma czytelniami oferująca 70 tysięcy książek oraz ponad sto tytułów czasopism z zakresu specjalności, w których prowadzone jest kształcenie. Kolegium oferuje również możliwość zdobycia różnorodnej wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza podstawy programowe. Dzięki temu słuchacze mogą nabyć kwalifikacje, które podniosą ich wartość na rynku pracy. Proponowane kursy.: - kurs języka migowego, - zajęcia z foniatrii, - przeszkolenie pozwalające na pracę w placówkach wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, - kursy efektywnego uczenia się, - zajęcia fakultatywne, - udział w pracach badawczych, - kontakty międzynarodowe, - udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Kolegium. Ogólne zasady rekrutacji Kandydatem do Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej może być osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Warunki przyjęcia dla osób z nową maturą: • dla specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony lub podstawowy) oraz języka obcego (poziom rozszerzony lub podstawowy) • dla specjalności matematyka z informatyką: wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom rozszerzony lub podstawowy).

120

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


Warunki przyjęcia dla osób ze starą maturą: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do zawodu. STUDIA STACJONARNE MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ – studia (I-lic.) JĘZYK POLSKI Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ I BIBLIOTEKOZNAWSTWEM – studia (I-lic.) PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNA – studia (I-lic.) ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – studia (I-lic.) STUDIA NIESTACJONARNE (zajęcia w piątek i sobotę) PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNA – studia (I-lic.) ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – studia (I-lic.) Koszty nauki: Studia dzienne: bezpłatne Studia niestacjonarne: 1100-1200 zł/semestr Zobacz również reklamę Uczelni

PRYWATNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH „THE TOP” ul. Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 51 53 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

PRYWATNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH „PERFEKTOR” ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, tel. 32 20 79 211 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w BYTOMIU ul. Chorzowska 22, 41-902 Bytom, tel. 32 282 07 94 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

121


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w GLIWICACH ul. Hutnicza 9, 44-100 Gliwice, tel. 32 231 35 15 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNA Z INFORMATYKĄ

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w GLIWICACH ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, tel./fax. 32 461 27 90 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK WŁOSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w CIESZYNIE ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 53 72 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI*, JĘZYK NIEMIECKI* * tylko w trybie stacjonarnym

CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w CZĘSTOCHOWIE Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa, tel. 34 361 12 23 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w TYCHACH ul. Wojska Polskiego 8, 43-100 Tychy, tel. 32 217 57 33 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

122

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w ZABRZU Pl. Warszawski 6, 41-800 Zabrze, tel. 32 278 58 36 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH NOTUS w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 453 14 90 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 453 14 90 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FILOLOGIA POLSKA, INFORMATYKA I EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, PEDAGOGIKA

ZESPÓŁ NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH w SOSNOWCU ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 266 55 83 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK FRANCUSKI I ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH w CHORZOWIE ul. Metalowców 7, 41-500 Chorzów, tel. 32 241 17 31 PRACA SOCJALNA

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

123


AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim ul. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski, tel. 32 729 38 21 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, FILOLOGIA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, TRANSPORT Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bytomiu ul. Alojzjanów 6/8, 41-902 Bytom, tel. 32 387 91 17 PEDAGOGIKA

AKADEMIA POLONIJNA w CZĘSTOCHOWIE ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, tel. 34 368 42 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, BIOTECHNOLOGIA, EKONOMIA, FILOLOGIA, FILOZOFIA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, ZARZĄDZANIE

BESKIDZKA WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI w ŻYWCU ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec, tel./fax 33 861 00 52 ADMINISTRACJA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA

BIELSKA WYŻSZA SZKOŁA im. J. TYSZKIEWICZA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 829 72 90 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

125


GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, tel. 32 461 21 50 EKONOMIA, FILOLOGIA, PEDAGOGIKA, WZORNICTWO

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. K. GODULI w CHORZOWIE ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, tel. 32 349 48 04 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice, tel. 32 202 61 71 ADMINISTRACJA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZJOTERAPIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, KOSMETOLOGIA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żorach ul. Boryńska 2, Żory ADMNISTRACJA, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie Pl. Wolności 7b, 43-400 Cieszyn ADMNISTRACJA, ZARZĄDZANIE

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA im. KARD. A. HLONDA w MYSŁOWICACH ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice, tel. 32 225 39 05 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA SOCJALNA, ZDROWIE PUBLICZNE

126

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu ul. Al. Legionów 2, 41-902 Bytom, tel. 32 387 16 60 GRAFIKA, INFORMATYKA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zawierciu ul. Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie, tel. 32 645 60 27 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO w WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Zabrzu ul. Marii Curie- Skłodowskiej 40, 41-800 Zabrze, tel. 32 273 31 94 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach ul. Kossutha 9, 40-844 Katowice, tel. 32 750 60 80, 32 750 60 81 rekrutacja.katowice@swps.edu.pl www.swps.pl, www.strefamlodziezy.pl, www.facebook.com/studiujwswps PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie – specjalności: psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia przedsiębiorczości i zarządzania, psychologia dla magistrów

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

127


Zasady rekrutacji Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się stronie www.swps.pl w zakładce „Rekrutacja”. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jest najlepszą niepubliczną uczelnią humanistyczną w Polsce wg rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 (Perspektywy i Rzeczpospolita). To nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 15 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo. Każdego roku SWPS realizuje projekt dla licealistów Strefa Młodzieży, w ramach którego młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Strefa Młodzieży to warsztaty, spotkania psychologiczne, rozrywka i konkursy.

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA ul. Sportowa 21, 41-506 Chorzów, tel. 32 246 60 00 w.10 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, FIZJOTERAPIA, GRAFIKA, INFORMATYKA, ZDROWIE PUBLICZNE

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w KATOWICACH ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 27 00 DIETETYKA, KOSMETOLOGIA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA im. GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA w KATOWICACH ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, tel. 32 256 52 74 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 EKONOMIA, EUROPEISTYKA, INFORMATYKA, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, ZARZĄDZANIE

128

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA w ZAWIERCIU ul. Marszałkowska 28 d, 42-400 Zawiercie, tel. 32 670 62 44 INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI w BIELSKU-BIAŁEJ ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 810 01 89 ADMINISTRACJA, FIZJOTERAPIA, KULTUROZNAWSTWO, PEDAGOGIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Wandy 66, 41-500 Chorzów, tel. 32 349 84 98 EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, POLITOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w KATOWICACH ul. ks. bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice, tel. 32 251 96 50 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 262 28 05 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FILOLOGIA, INFORMATYKA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

129


Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn, tel. 32 262 28 05 INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, tel. 725 777 999 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec, tel. 725 558 880 INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4c, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 816 51 69 FILOLOGIA, POLITOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI w BYTOMIU ul. A. Frycza-Modrzewskiego 12, 41-907 Bytom, tel. 32 387 53 61 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 33 829 72 12 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, POLITOLOGIA, PRAWO

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI w CZĘSTOCHOWIE ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 15 17 PEDAGOGIKA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TURYSTYKA I REKREACJA

130

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 363 12 00 ADMINISTRACJA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA, HISTORIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822 90 70 INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII DENTYSTYCZNEJ I NAUK HUMANISTYCZNYCH im. PROF. MEISSNERA w USTRONIU ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 40 90 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA w CZĘSTOCHOWIE ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa, tel. 34 365 58 02 FILOLOGIA, FILOLOGIA POLSKA, PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA MECHATRONIKI ul. 11-go listopada 13, 40-387 Katowice, tel. 32 352 03 57 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, KULTUROZNAWSTWO, MECHATRONIKA

WYŻSZA SZKOŁA NAUK STOSOWANYCH w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska, tel. 32 248 12 92 PELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

131


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w WARSZAWIE Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice, tel. 32 351 37 31 PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ul. Kościelna 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 264 74 75 wew. 25 FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, LOGISTYKA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA w KATOWICACH ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 32 202 50 34, 32 204 66 12, 32 252 28 74, fax 32 252 28 75 wst@wst.pl, www.wst.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA – studia I stopnia (inżynierskie), studia II stopnia* (uzupełniające magisterskie) * w przygotowaniu ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) BUDOWNICTWO (kierunek zamawiany) – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: budownictwo mieszkaniowe, nowoczesne technologie, nieruchomości, drogi i autostrady, renowacja i modernizacja, zarządzanie inwestycjami, drogi kolejowe DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia (licencjackie)

132

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: projektowanie krajobrazu, transport i komunikacja, inwestycje i nieruchomości GRAFIKA – studia jednolite magisterskie – specjalności: animacja 3D, cyfrowa edycja wideo i montaż, grafika komputerowa i multimedia, grafika reklamowa REŻYSERIA – studia I stopnia (licencjackie) WZORNICTWO (kierunek zamawiany) – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: projektowanie mody, projektowanie biżuterii KIERUNKI W PRZYGOTOWANIU: AKTORSTWO REALIZACJA OBRAZU TELEWIZYJNEGO FILMOWEGO I FOTOGRAFIA PRAWO ADMINISTRACJA MECHATRONIKA STUDIA PODYPLOMOWE URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE ARCHITEKTURA WNĘTRZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO Zasady rekrutacji: • Rekrutacja prowadzona jest bez egzaminów wstępnych, na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc. • Nie obowiązuje punktacja za przedmioty maturalne, jak również nie wymagamy matematyki na świadectwie maturalnym. • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne. • Nie ma limitu wieku przy przyjęciu na studia.

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH w KATOWICACH ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 30 70 GRAFIKA, INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Katowicach ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-084 Katowice, tel. 32 258 89 49 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

133


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH im. KS. EMILA SZRAMKA w TYCHACH al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy, tel. 32 326 51 04 ADMINISTRACJA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH w KATOWICACH ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, tel. 32 207 92 13 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, EKONOMIA, FILOLOGIA, FILOLOGIA POLSKA INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY w KATOWICACH ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice, tel. 32 355 97 71/73/81, fax 32 258 92 64 rekrutacja@wszop.edu.pl, www: www.wszop.edu.pl ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia I stopnia (inżynierskie) – specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie jakością, czyste technologie węglowe, logistyka w przemyśle i handlu, spawalnictwo ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia II stopnia – specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach produkcyjnych, zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo pożarowe BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe ZARZĄDZANIE – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: psychologia w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie organizacjami służby zdrowia

134

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


KULTUROZNAWSTWO – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: komunikacja audiowizualna, dziennikarstwo, reklama i public relations FILOLOGIA ANGIELSKA – studia I stopnia (licencjackie) – specjalności: język angielski w biznesie, tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim Zasady rekrutacji: Rekrutacja krok po kroku: 1. Na maturze zdawaj swoje ulubione przedmioty! O przyjęciu na wybrany kierunek (za wyjątkiem filologii angielskiej) nie decydują przedmioty zdawane na maturze. 2. Wybierz naukę na jednym z 5 kierunków studiów oraz jedną z 22 interesujących specjalności. 3. Zarejestruj się. Po wejściu na stronę uczelni, wejdź w zakładkę REKRUTACJA i dokonaj rejestracji w systemie on-line, a po otrzymaniu danych dostępowych wypełnij internetowy kwestionariusz rekrutacyjny. 4. Odwiedź uczelnię z dokumentami. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie www.wszop.edu.pl 5. Jesteś studentem WSZOP. Na pytania dotyczące rekrutacji i studiów odpowie Biuro Rekrutacji: rekrutacja@wszop.edu.pl tel: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach utworzona w 2002 roku została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSZOP jest liderem kształcenia w obszarze bezpieczeństwa pracy. Jako pierwsza uczelnia w kraju utworzyła studia inżynierskie odpowiadające rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakość kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy potwierdzona została trzykrotnie przez Państwowa Komisję Akredytacyjną i czterokrotnie certyfikatem Wiarygodna Szkoła. Uczelnia kształci studentów na 5 kierunkach studiów i 22 ciekawych specjalnościach, dostosowanych do wymogów rynku pracy. Obok studiów inżynierskich szkoła ma w ofercie Zarządzanie, Kulturoznawstwo, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Filologię angielską. Nauczanie we WSZOP wspomagane jest profesjonalnymi programami komputerowymi oraz zajęciami on-line prowadzonymi metodą e-learningu. Infrastruktura Siedziba główna i budynki dydaktyczne mieszczą się w centrum Katowic. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria techniczne (9 pracowni) i komputerowe (10 pracowni; łącznie ponad 200 komputerów), bezpłatne stanowiska internetowe oraz wi-fi na terenie całej uczelni. Finansowanie nauki, stypendia i nagrody WSZOP zapewnia stabilność finansową swoim studentom: • Niezmienne czesne przez cały okres studiów gwarantowane umową • Niepłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne oraz egzamin dyplomowy) • Niepłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień) • Możliwość płatności czesnego miesięcznie • Preferencyjne zniżki dla studentów: - 70% za studia równolegle na drugiej specjalności - 10 % za studia na drugim kierunku dla absolwentów WSZOP - 10 % za studia II stopnia (magisterskie) dla absolwentów WSZOP - 10 % za studia podyplomowe dla absolwentów WSZOP - 5 % zniżki rodzinnej; dla studentów, których członkowie rodziny (brat, siostra, maż, żona, ojciec, matka) studiują równocześnie we WSZOP; dotyczą całego okresu wspólnych studiów.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

135


Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy dba o: • prymusów i aktywistów – Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Stypendia i Nagrody Rektora • sportowców - stypendia za osiągnięcia sportowe • osoby niepełnosprawne – stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności • osoby w trudnej sytuacji materialnej i losowej – stypendia socjalne, zapomogi losowe Wirtualny dziekanat WSZOP dba o szybki przepływ informacji na linii uczelnia-studenci. Ważne dla studenta informacje błyskawicznie docierają przez wirtualny dziekanat, elektroniczny niezbędnik studenta i platformę e-moodle. Studia i projekty międzynarodowe WSZOP prowadzi studia międzynarodowe z L’Universite Paris-Nord 13 na specjalności Zarządzanie organizacjami służby zdrowia. Absolwenci tych studiów uzyskują dyplom obu uczelni. Studia są dofinansowane ze środków UE. Zajęcia w języku polskim • Bezpłatny kurs języka francuskiego • Legitymacja Uniwersytetu w Paryżu uprawniająca do zniżek m.in. w komunikacji miejskiej, muzeach i instytucjach kultury • Karta stałego pobytu • Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w Paryżu Akademickie Biuro Karier WSZOP pomaga studentom w bezpiecznym wejściu na rynek pracy. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami na Śląsku i całej Polsce. Proponuje bezpłatne: • warsztaty i szkolenia, • doradztwo zawodowe i personalne, • porady prawne z zakresu prawa pracy • wolontariat • przydatne certyfikaty ABK organizuje praktyki zawodowe, które często dla studentów są pierwszą i jedyną możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego. Oferta praktyk jest zróżnicowana, dostosowana do studiowanej specjalności. Biblioteka Stale wzbogacana biblioteka naukowa, 14. nowoczesnych baz danych, kabiny do odsłuchu multimediów i system internetowego dostępu do katalogów z dowolnego miejsca na świecie. WSZOP posiada własne Wydawnictwo (wydaje m.in. podręczniki akademickie, Zeszyty Naukowe o profilu technicznym oraz Studia Kulturowe - czasopismo naukowe pracowników i studentów z zakresu kulturoznawstwa). Życie studenckie Studenci WSZOP to ludzie aktywni, ciekawi świata, a Uczelnia jest dla nich miejscem nie tylko nauki, ale i rozrywki. W ostatnich latach studenci zorganizowali i uczestniczyli w spotkaniach ze znanymi ludźmi ze świata literatury, filmu, teatru, dziennikarstwa i polityki (Magda Piekorz, Kazimierz Kutz, Jan Peszek, Ernest Bryll, Artur Domosławski, Jacek Skorus, Dagmara Drzazga), organizowane były wystawy, dni kultury różnych krajów (Dzień chiński, Dzień hiszpański), wykłady otwarte, konkursy, pokazy, studenckie spektakle teatralne i muzyczne. Studenci WSZOP to też ludzie chętni do zabawy. Organizują coroczne pikniki majowe gdzie cała uczelniana społeczność integruje się w wiosennej atmosferze. Żacy każdą okazję wykorzystują do zorganizowania wspólnej zabawy: podczas wieczorów Andrzejkowych, balów karnawałowych czy balów kończących studia. Studenci mogą rozwijać swoje pasje w wielu organizacjach i kołach naukowych: • Samorząd studencki – dla zaangażowanych, z cechami przywódczymi • Koło Naukowe Kulturoznawców – dla ludzi otwartych na wyzwania współczesności, tropicieli zmian kulturowych i wpływu nowych mediów • Koło Miłośników Kultury i Języka Chińskiego – dla zafascynowanych kulturą Wschodu i pasjonatów trudnego języka mandaryńskiego

136

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


• • • •

Koło Psychologów – dla zainteresowanych ludzką psychiką, kompetencjami społecznymi, mechanizmami władzy, śmierci, miłości oraz możliwościami ludzkiego umysłu Dziennikarskie Koło Naukowe – dla chcących szlifować dziennikarski warsztat Koło Języka Angielskiego „Albion” – dla miłośników języka i kultury Brytyjskiej Sekcja AZS – dla aktywnych. Można tu uprawiać pływanie, piłkę halową, jogę, siatkówkę, karate i samoobronę. WSZOP zapewnia sprzęt, stroje, dobrych trenerów, obozy kondycyjne, udział w Akademickich Mistrzostwach Śląska oraz ogólnopolskich zawodach sportowych. Dysponuje własną salą gimnastyczną, pełnowymiarowymi torami na basenie oraz halą sportową do rozgrywek futsalu.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 40, 42-200 Częstochowa, tel. 34 368 30 53 FILOLOGIA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

www.informatormaturzysty.pl

137


NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

138

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


Informator Maturzysty. Wrocław, Kraków, Opole, Katowice 2012-2013  
Informator Maturzysty. Wrocław, Kraków, Opole, Katowice 2012-2013  

informator maturzysty

Advertisement