Page 1


UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. 22 552 40 41 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia ARCHEOLOGIA, ARTES LIBERALES, ASTRONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: bałtystyka, filologia angielska, filologia białoruska, filologia germańska, filologia nowogrecka, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia włoska, lingwistyka stosowana, tłumaczenie specjalistyczne, ugrofinistyka, FILOLOGIA KLASYCZNA, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR, KULTUROZNAWSTWO, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, MATEMATYKA, MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE, MUZYKOLOGIA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORIENTALISTYKA (spec.: arabistyka, asyriologia, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, mongolistyka i tybetologia, sinologia, turkologia), PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, PSYCHOLOGIA, SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA FILOLOGICZNO– KULTUROZNAWCZE, STUDIA WSCHODNIE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHEOLOGIA, ARTES LIBERALES, ASTRONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOLOGIA, BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: bałtystyka, filologia angielska, filologia białoruska, filologia germańska, filologia iberystyka, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia włoska, lingwistyka stosowana, tłumaczenie specjalistyczne, urgofinistyka, FILOLOGIA KLASYCZNA, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZYKA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR, KRYMINOLOGIA*, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MUZYKOLOGIA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORIENTALISTYKA (afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, mongolistyka i tybetologia, sinologia, turkologia), PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA FILOLOGICZNO – KULTUROZNAWCZE, STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE, STUDIA WSCHODNIE, ZARZĄDZANIE, ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOTECHNOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia białoruska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia ugrofinistyka, filologia ukraińska, filologia włoska, lingwistyka stosowana, tłumaczenie specjalistyczne, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KULTUROZNAWSTWO, MUZYKOLOGIA, NAUKI O RODZINIE, ORIENTALISTYKA (arabistyka, japonistyka, sino-

20

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


logia), PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, PSYCHOLOGIA, SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA FILOLOGICZNO – KULTUROZNAWCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia iberystyka, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia włoska, lingwistyka stosowana, tłumaczenie specjalistyczne, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KRYMINOLOGIA*, KULTUROZNAWSTWO, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ORIENTALISTYKA (arabistyka, japonistyka, sinologia), PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA FILOLOGICZNO – KULTUROZNAWCZE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa, tel. 22 569 96 94 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BIOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MUZEOLOGIA, NAUKI O RODZINIE, NAUKI ŚCISŁE, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PRAWO KANONICZNE, PSYCHOLOGIA, RELIGIOZNAWSTWO, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BIOLOGIA, CHEMIA, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FIZYKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, MUZEOLOGIA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PRAWO KANONICZNE, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, MATEMATYKA, NAUKI O RODZINIE, OCHRONA DÓBR KULTURY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

21


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. 22 593 10 20 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, DIETETYKA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA EKOLOGICZNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, LOGISTYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, PEDAGOGIKA, ROLNICTWO, SOCJOLOGIA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA DREWNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, WETERYNARIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, DIETETYKA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, LOGISTYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, PEDAGOGIKA, ROLNICTWO, SOCJOLOGIA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA DREWNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ, TOWAROZNAWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH, INFORMATYKA, INFORMATYKA i EKONOMETRIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, LOGISTYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, PEDAGOGIKA, ROLNICTWO, SOCJOLOGIA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA DREWNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ, TURYSTYKA I REKREACJA, WETERYNARIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, LOGISTYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, PEDAGOGIKA, ROLNICTWO, SOCJOLOGIA, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, TECHNOLOGIA DREWNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZOOTECHNIKA

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel. 22 564 98 58 STUDIA I STOPNIA - kierunki studiów w języku polskim EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

22

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


STUDIA I STOPNIA - kierunki studiów w języku angielskim INTERNATIONAL ECONOMICS, QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS AND INFORMATION SYSTEMS, MANAGEMENT (2 SPECJALIZACJE: ENTREPRENEURSHIP, PROJECT MANAGEMENT) STUDIA II STOPNIA - kierunki studiów w języku polskim ADMINISTRACJA, EKONOMIA, EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE STUDIA II STOPNIA - kierunki studiów w języku angielskim MAKROKIERUNEK INTERNATIONAL BUSINESS (2 SPECJALIZACJE: INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT, BUSINESS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel. 22 234 72 11 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA, EKONOMIA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, FOTONIKA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH*, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TELEKOMUNIKACJA*, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI * kierunek w przygotowaniu STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH*, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TELEKOMUNIKACJA*, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI * kierunek w przygotowaniu STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, GEODEZJAI KARTOGRAFIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

23


STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ w WARSZAWIE ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, tel. 22 589 36 00 STUDIA STACJONARNE – jednolite studia magisterskie i studia I stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PRACA SOCJALNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, SOCJOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE – jednolite studia magisterskie i studia I stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA , PRACA SOCJALNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, SOCJOLOGIA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w WARSZAWIE ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, tel. 22 834 76 67 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, SPORT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia PIELĘGNIARSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

24

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel.: 22 572 09 98 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, DIETETYKA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ANALITYKA MEDYCZNA, FARMACJA, FIZJOTERAPIA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA w WARSZAWIE ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa, tel. 22 831 95 97 STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA, TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia TEOLOGIA, PEDAGOGIKA

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY w WARSZAWIE SEKCJA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI „BOBOLANUM” ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, tel. 22 542 87 17 STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia POLITOLOGIA, TEOLOGIA

UNIWERSYTET MUZYCZNY im. FRYDERYKA CHOPINA ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, tel. 22 827 72 41 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, MUZYKA KOŚCIELNA, REŻYSERIA DŹWIĘKU, TANIEC, WOKALISTYKA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

25


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia DYRYGENTURA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, MUZYKA KOŚCIELNA, REŻYSERIA DŹWIĘKU, TANIEC, WOKALISTYKA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa, tel. 22 320 02 82 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, MALARSTWO, RZEŹBA, SCENOGRAFIA, SZTUKA MEDIÓW, WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, RZEŹBA, SCENOGRAFIA, SZTUKA MEDIÓW, WZORNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, SZTUKA MEDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, SZTUKA MEDIÓW

AKADEMIA TEATRALNA im. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA w WARSZAWIE ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, tel. 22 635 74 14 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia AKTORSTWO, REŻYSERIA, WIEDZA O TEATRZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia WIEDZA O TEATRZE

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w WARSZAWIE ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49, tel. 22 683 90 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA*, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA*, LOGISTYKA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, ZARZĄDZANIE

26

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA*, LOGISTYKA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, ZARZĄDZANIE * tylko w trybie stacjonarnym

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa 72, tel. 22 681 36 44 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, EUROPEISTYKA, HISTORIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, EUROPEISTYKA, HISTORIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ w WARSZAWIE ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, tel. 22 561 75 51 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIE (dla osób cywilnych)

POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, tel./fax: 48 361 80 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FILOLOGIA – SPEC.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FIZJOTERAPIA, GRAFIKA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, MALARSTWO, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TOWAROZNAWSTWO, TRANSPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, WZORNICTWO, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

27


STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, EKONOMIA, ELEKTROTECHNIKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, FILOLOGIA POLSKA, FIZJOTERAPIA, GRAFIKA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TOWAROZNAWSTWO, TRANSPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, EKONOMIA, ELEKTROTECHNIKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w PŁOCKU Dział Spraw Studenckich: Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, tel. 24 366 54 01 pwsz@pwszplock.pl, www.pwszplock.pl Instytut Matematyki i Informatyki Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, tel. 24 366 54 11 MATEMATYKA – (I-lic., Z I-lic.) – specjalność: matematyka z informatyką – matematyka lub informatyka lub fizyka (P/R) MATEMATYKA – (I-lic., Z I-lic.) – specjalności: matematyka w ekonomii, matematyka bankowa i ubezpieczeniowa - matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub geografia lub biologia (P/R) INFORMATYKA – (I-lic., Z I-lic.) – specjalność: programowanie i bazy danych, grafika komputerowa i projektowanie gier, sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne - matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia (P/R) Instytut Neofilologii ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, tel. 24 366 54 19

28

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


FILOLOGIA ANGIELSKA – (I-lic., Z I-lic.) – język angielski, język polski (P/R) FILOLOGIA ANGIELSKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ – (I-lic., Z I-lic.) – język angielski, język polski (P/R) FILOLOGIA ANGIELSKA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ – (I-lic., Z I-lic.) – język angielski oraz język polski (P/R) FILOLOGIA GERMAŃSKA – (I-lic., Z I-lic.) – język niemiecki lub j. angielski lub j. rosyjski oraz język polski (P/R) FILOLOGIA GERMAŃSKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ – (I-lic., Z I-lic.) – język niemiecki lub j. angielski lub j. rosyjski oraz język polski (P/R) FILOLOGIA GERMAŃSKA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ – (I-lic., Z I-lic.) – język niemiecki lub j. angielski lub j. rosyjski oraz j. polski (P/R) FILOLOGIA ROSYJSKA – (I-lic., Z I-lic.) – język rosyjski lub j. angielski lub j. niemiecki oraz język polski (P/R) FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM / NIEMIECKIM – (I-lic., Z I-lic.) – język rosyjski lub j. angielski lub j. niemiecki oraz język polski (P/R) FILOLOGIA ROSYJSKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ – (I-lic., Z I-lic.) – język rosyjski lub j. angielski lub j. niemiecki oraz język polski (P/R) FILOLOGIA ROSYJSKA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ – (I-lic., Z I-lic.) – język rosyjski lub j. angielski lub j. niemiecki oraz j. polski (P/R) FILOLOGIA ROMAŃSKA – (I-lic., Z I-lic.) – język rosyjski lub j. angielski lub j. niemiecki lub j. francuski oraz język polski (P/R) Instytut Pedagogiki ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, tel. 24 366 54 10 PEDAGOGIKA – specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z muzyką/plastyką – (I-lic., Z I-lic.) – język polski, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) (P/R) PEDAGOGIKA – specjalność: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/niemieckim – (I-lic., Z I-lic.) – język obcy, język polski, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) (P/R) PEDAGOGIKA – specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – (I-lic., Z I-lic.) – język obcy, język polski, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) (P/R) PEDAGOGIKA – specjalność: edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – (I-lic., Z I-lic.) – język obcy, język polski, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) (P/R) PEDAGOGIKA – specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią – (I-lic., Z I-lic.) – język obcy, język polski, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) (P/R)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

29


PEDAGOGIKA – specjalność: pedagogika osób starszych – (I-lic., Z I-lic.) – język obcy, język polski, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) (P/R) PEDAGOGIKA – specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – (I-lic., Z I-lic.) – język obcy, język polski, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) (P/R) Instytut Nauk Ekonomicznych Płock - Trzepowo Trzepowo, 09-400 Płock, tel. 24 366 54 25, 366 54 26 EKONOMIA – (I-lic., Z I-lic.) – specjalności: ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing w agrobiznesie, handel zagraniczny, ekonomika i organizacja turystyki, finanse publiczne i administracja, ekonomika rolnictwa - geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie oraz język obcy (P/R) Instytut Nauk o Zdrowiu Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 8, 09-407 Płock, tel. 24 366 54 14 PIELĘGNIARSTWO – (I-lic., Z I-lic.*) – biologia lub fizyka lub chemia lub geografia lub matematyka lub historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy (P/R) * studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo (studia niestacjonarne): a. 2-semestralne studia zawodowe – dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 5-letnich liceów medycznych b. 3-semestralne studia zawodowe – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami 2-letnich medycznych szkół zawodowych c. 2-semestralne studia zawodowe – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych. Kwalifikacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi do podjęcia nauki na studiach pomostowych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest uczelnią gwarantującą dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku uzyskują tytuł licencjata i uprawnia do podjęcia studiów na poziomie magisterskim. Kształcenie w PWSZ w Płocku odbywa się na kierunkach: ekonomia, filologia, informatyka, matematyka, pedagogika i pielęgniarstwo. Prowadzone jest również kształcenie na studiach podyplomowych. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe realizowane w instytucjach administracji państwowej, placówkach oświatowych, instytucjach finansowych na terenie miasta i okolicy. Uczelnia podpisała umowy o współpracy z kilkoma uczelniami zagranicznymi, które mają na celu promocję i rozszerzenie działań międzynarodowych w obszarze edukacji, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji wśród nauczycieli akademickich, organizowanie szkoleń i konferencji, a także zapewnia wysoki poziom kształcenia. Uczelnia otrzymała także na lata 2011-2013 międzynarodową kartę ERASMUS. Uczelnia pozyskała środki z UE i w najbliższym czasie rozpocznie rozbudowę infrastruktury i bazy dydaktycznej Uczelni. W Uczelni działają koła zainteresowań, chór, związek sportowy a także rada Uczelniana Samorządu Studentów. Studenci są inicjatorami i organizatorami imprez studenckich, chociażby Juwenaliów i Katorgi, akcji charytatywnych i zbiórek świątecznych. Walory wokalne studenci mogą rozwijać w chórze uczelnianym, który doskonale prezentuje swoje umiejętności w konkursach krajowych i międzynarodowych. Dla zapewnienia warunków socjalnych studentów, oprócz przyznawanej pomocy materialnej- stypendiów, uczelnia dysponuje własnym dobrze wyposażonym Domem Studenta. W roku bieżącym roku Uczelnia otrzymała Certyfikat- Uczelnia Liderów nadany pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego za kształcenie absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych, a także za wyróżnienie na tle innych uczelni, jako inwestującej w kształcenie dla rynku pracy, dbającej o praktyczną edukację 30

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


przygotowującą studentów do skutecznego i efektownego osiągania w przyszłości sukcesów zawodowych.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06 – 400 Ciechanów, tel. 23 672 20 50 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, FILOLOGIA POLSKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, KULTUROZNAWSTWO, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, PIELĘGNIARSTWO, ROLNICTWO * tylko w trybie stacjonarnym

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 19 21 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, BIOLOGIA, CHEMIA, DIETETYKA, FILOLOGIA – spec.: anglistyka, germanistyka, rusycystyka, FILOLOGIA POLSKA, FIZYKA, HISTORIA, INFORMATYKA, LOGISTYKA, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, ROLNICTWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE, ZOOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOLOGIA, CHEMIA, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, ROLNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, BIOLOGIA, DIETETYKA, FILOLOGIA – spec.: anglistyka i język rosyjski, rusycystyka i język angielski, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, INFORMATYKA, LOGISTYKA, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, ROLNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOLOGIA, FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, ROLNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZOOTECHNIKA

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

31


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w WARSZAWIE ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa, tel./fax 22 841 42 06 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia NAUCZANIE POCZĄTKOWE Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w CIECHANOWIE ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 46 29 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EDUKACJA ZINTEGROWANA I PRZEDSZKOLNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w RADOMIU ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom, tel. 48 360 81 30 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK POLSKI Z HISTORIĄ, PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKĄ, PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z PRZEDSZKOLNĄ STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKĄ, PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z PRZEDSZKOLNĄ

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w CIECHANOWIE ul. Płocka 100, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 36 49 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

33


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w RADOMIU Pl. Stare Miasto 10, 26-600 Radom, tel. 48 340 09 80 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w SIEDLCACH ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 84 34 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI

ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH w OSTROŁĘCE ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 764 66 37 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ROSYJSKI, PEDAGOGIKA

NIEPUBLICZNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH TWP ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom, tel. 48 362 26 28 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NIEPUBLICZNE KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE im. DR JERZEGO SEREJSKIEGO TPD ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa, tel. 22 615 33 49 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNA 34

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE PEDAGOGIKI TERAPEUTYCZNEJ I INTEGRACYJNEJ ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, tel. 22 822 81 21 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA I INTEGRACYJNA

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa, tel. 22 617 80 01 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia PRACA SOCJALNA

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www.informatormaturzysty.pl

35


AKADEMIA FINANSÓW w WARSZAWIE ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa, tel. 22 811 60 01 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

AKADEMIA HUMANISTYCZNA im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk, tel. 23 692 98 13 do 16, fax 23 692 53 98 rektorat@ah.edu.pl, www.ah.edu.pl, GG 7514140 ADMINISTRACJA – studia I stopnia – specjalności: administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (tylko niestacjonarne), administracja i zarządzanie w turystyce, administracja organów ochrony prawnej (tylko niestacjonarne), administracja publiczna, gospodarka i finanse sektora publicznego, integracja europejska BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I stopnia – specjalności: ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych, zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej FILOLOGIA POLSKA – studia I stopnia – specjalności: dziennikarstwo kulturowe, komunikacja medialna, nauczycielska, public relations FILOLOGIA POLSKA – studia II stopnia – specjalności: dziennikarstwo kulturowe (dla licencjatów po studiach dziennikarskich), komunikacja medialna (kontynuacja), nauczycielska (dla licencjatów z uprawnieniami nauczycielskimi) HISTORIA – studia I stopnia – specjalności: archeologiczna, archiwalno-muzealna, historia wojskowości i marynistyka, nauczycielska HISTORIA – studia II stopnia – specjalności: archeologiczna, archiwalno-muzealna, historia wojskowości i marynistyka, nauczycielska PEDAGOGIKA – studia I stopnia – specjalności: edukacja elementarna (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rodzinna, pedagogika pracy i organizacji, profilaktyka społeczna i resocjalizacja PEDAGOGIKA – studia II stopnia – specjalności: dydaktyka języków obcych (studia niestacjonarne dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego), edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego (studia

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

37


niestacjonarne dla nauczycieli języków obcych), pedagogika w zakresie ogólnym, pedagogika w zakresie ogólnym (dla absolwentów studiów niepedagogicznych), pedagogika zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia) dla absolwentów studiów pielęgniarskich I stopnia, kontynuacja specjalności I stopnia w ramach oferty Wydziału Pedagogicznego POLITOLOGIA – studia I stopnia – specjalności: marketing i reklama, studia dziennikarskie, współpraca międzynarodowa, zarządzanie bezpieczeństwem POLITOLOGIA – studia II stopnia – specjalności: administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, marketing terytorialny, polityka transportowa UE, rosjoznawstwo, studia dziennikarskie, współpraca międzynarodowa, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie zrównoważonym rozwojem SOCJOLOGIA – studia I stopnia – specjalności: demokracja lokalna i animacja społeczna, komunikowanie społeczne, zarządzanie kapitałem ludzkim SOCJOLOGIA – studia II stopnia – specjalności: komunikowanie społeczne, praca socjalna i profilaktyka, zarządzanie personelem TURYSTYKA I REKREACJA – studia I stopnia – specjalności: hotelarstwo, krajoznawstwo i promocja środowiska, organizacja i zarządzanie turystyką, rekreacja ruchowa Zasady rekrutacji Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagane dokumenty rekrutacyjne: • kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl; • świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis/duplikat; studia pierwszego i drugiego stopnia) • cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego; • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (tylko specjalność nauczycielska lub edukacja elementarna-przedszkolna i wczesnoszkolna); • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia pierwszego i drugiego stopnia: 250 zł); • dowód osobisty oraz czytelna kserokopia; • odpis ukończenia studiów wyższych (studia drugiego stopnia i podyplomowe); • audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne). Rekrutację na studia I i II stopnia prowadzi: BIURO REKTORA ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk tel. 23 692 98 13 do 16, fax 23 692 53 98 rektorat@ah.edu.pl GG 7514140 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (do roku akademickiego 2005/2006 Wyższa Szkoła) została założona w 1994 r.; jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 43. Akademia prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także podyplomowe, na siedmiu wydziałach: - Administracji - Filologii Polskiej - Historycznym - Nauk Politycznych - Pedagogicznym 38

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


- Socjologii - Zamiejscowym Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska. Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych na dwóch wydziałach: Historycznym i Nauk Politycznych. W latach 1999-2009 prace doktorskie obroniło 35 osób. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, należy do European University Association oraz Compostela Grupo De Universidades. Od lat AH zajmuje miejsca w pierwszej trójce najlepszych uczelni niepaństwowych w krajowych rankingach organizowanych przez „Perspektywy”, „Rzeczpospolitą”, „Wprost” oraz „Politykę”.

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Warszawie ul. Jagiellońska 71, 02-315 Warszawa, tel. 22 621 16 50 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, FILOLOGIA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Błoniu ul. Łąki 2, 05-870 Błonie, tel. 22 725 24 35 TRANSPORT Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice, tel. 48 614 42 38 PEDAGOGIKA

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00 ADMINISTRACJA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, PRAWO, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, tel. 22 321 85 58 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FIZJOTERAPIA, POLITOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

39


COLLEGIUM CIVITAS Pałac Kultury i Nauki, XII piętro, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. 22 656 71 89, fax 22 656 71 75 rekrutacja@collegium.edu.pl www.civitas.edu.pl, http://www.facebook.com/collegiumcivitas Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 Studia w języku polskim SOCJOLOGIA – (I stopnia-licencjackie) – specjalności: socjologia ogólna; marketing, reklama i nowe media; animacja kultury i społeczności lokalnych - (II stopnia-magisterskie) – specjalizacje: kultura, media i komunikacja społeczna, stosowana psychologia społeczna STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE* – (I stopnia-licencjackie) – specjalności: stosunki międzynarodowe ogólne; studia azjatyckie; negocjacje w dyplomacji; - (II stopnia-magisterskie) – specjalizacje: dyplomacja; studia strategiczne; międzynarodowa współpraca rozwojowa (studia z dotacją Unii Europejskiej); dyplomacja publiczna (studia z dotacją Unii Europejskiej); w zakresie dyplomacji, studiów strategicznych i Unii Europejskie POLITOLOGIA* – (I stopnia-licencjackie) – specjalności: dziennikarstwo; dziennikarstwo internetowe (studia z dotacją Unii Europejskiej); politologia ogólna – systemy polityczne świata; marketing internetowy i komunikacja polityczna; zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem - (II stopnia-magisterskie) - specjalizacje: dziennikarstwo; politologia ogólna; liderzy i przywództwo w polityce; marketing polityczny; liderzy i marketing polityczny; dziennikarstwo ekonomiczne (studia z dotacją Unii Europejskiej); zarządzanie integracją międzykulturową (studia z dotacją Unii Europejskiej); analiza bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (studia z dotacją Unii Europejskiej); dyplomacja europejska (studia z dotacją Unii Europejskiej) INTERDYSCYPLINARNE – (II stopnia-magisterskie) – specjalizacje: nowe media (studia z dotacją Unii Europejskiej); nowoczesne badania polityczne, społeczne i marketingowe (studia z dotacją Unii Europejskiej); zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych (studia z dotacją Unii Europejskiej) Studia polsko-angielskie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE/INTERNATIONAL RELATIONS – studia I i II stopnia POLITOLOGIA/POLITICAL SCIENCE – studia I i II stopnia PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION – studia II stopnia (studia z dotacją Unii Europejskiej) Studia w języku angielskim INTERNATIONAL RELATIONS – studia I i II stopnia POLITICAL SCIENCE – studia I i II stopnia ASIAN STUDIES – studia II stopnia (studia z dotacją Unii Europejskiej) MASTER OF ARTS IN HUMAN RIGHTS AND GENOCIDE STUDIES – studia II stopnia

40

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


Zasady przyjęć: Przyjęcia na studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) jedynie na podstawie złożonych dokumentów (nie dotyczy Dziennikarstwa). Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) przyjmowani są na podstawie oceny wyników maturalnych z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów. Warunkiem przyjęcia na dziennikarstwo jest obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku studiów z dotacją Unii Europejskiej zasady rekrutacji mogą być ustalane na oddzielnych zasadach. Wszyscy kandydaci zainteresowani studiami w Collegium Civitas proszeni są o wypełnienie formularza-wniosku zgłoszeniowego, który dostępny jest online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. WYMAGANE DOKUMENTY studia I stopnia podpisany wydruk formularza - wniosku o przyjęcie na studia, świadectwo dojrzałości oryginał bądź odpis, 4 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej. Kandydaci na studia II stopnia oprócz dokumentów wymaganych na studia I stopnia dodatkowo składają: odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, suplement do dyplomu lub kserokopia indeksu ukończonej uczelni. Kandydaci na studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim - STUDY IN ENGLISH oraz studia dwujęzyczne - polsko-angielskie składają: podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia, świadectwo dojrzałości, certyfikat znajomości języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu inne poświadczenie znajomości języka obcego), CV i list motywacyjny uzasadniający wybór studiów, list polecający, 4 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej. Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim - STUDY IN ENGLISH oraz studia dwujęzyczne - polsko-angielskie dodatkowo składają: odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, suplement do dyplomu lub kserokopia indeksu ukończonej uczelni.

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA ul. Sokołowska 161, 08–110 Siedlce, tel. 25 633 30 32 ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BUDOWNICTWO, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, PIELĘGNIARSTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

COLLEGIUM VARSOVIENSE ul. Gizów 3, 01-249 Warszawa, tel. 22 290 39 90 wew. 3 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

41


EUROPEJSKA AKADEMIA SZTUK ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, tel. 22 839 93 90 GRAFIKA, MALARSTWO

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA ul. Białostocka 22 lok. 11, 03-741 Warszawa, tel. 22 371 03 30 INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa, tel. 22 619 02 83 ADMINISTRACJA, PRAWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA w WARSZAWIE ul. Ogrodowa 46/48, 00-876 Warszawa, tel. 22 886 50 12 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska

PEDAGOGIUM - WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, tel. 22 338 98 98 PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA

PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA im. Z. i J. ŁYKO ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna, tel.: 22 243 88 25 FIZJOTERAPIA

42

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, tel. 22 58 44 500 ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA, INFORMATYKA, KULTUROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, tel. 22 559 21 77 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, INFORMATYKA, PRAWO, SOCJOLOGIA

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA w RADOMIU ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom, tel. 48 383 11 50 EUROPEISTYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA I REKREACJA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny ul. Kościuszki 9, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 644 03 63 OCHRONA ŚRODOWISKA

RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom, tel. 48 344 13 97 EKONOMIA, FIZJOTERAPIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, PIELĘGNIARSTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Warszawie ul. Łucka 11, 00-843 Warszawa, tel. 22 656 36 15 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

43


Wydział Zamiejscowy w Garwolinie ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin, tel. 25 682 35 56 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Węgrowie ul. K. Szamoty 33, 07-100 Węgrów, tel. 25 792 20 82 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO ul. Chełmska 21a, 00-724 Warszawa, tel. 22 851 28 88 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, FILOZOFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock, tel. 24 366 41 00 Filia w Iławie ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława, tel. 89 648 70 65 Filia w Wyszkowie ul. Geodetów 45 a, 07-200 Wyszków, tel. 29 742 80 22 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, POLITOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN im. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa, tel. 22 644 07 97 FILOLOGIA POLSKA, GEOGRAFIA, HISTORIA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

44

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 11, 22 517 96 35 rekrutacja@swps.edu.pl www.swps.pl, www.strefamlodziezy.pl, www.facebook.com/studiujwswps PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie (również w jęz. angielskim i dla magistrów) PRAWO – studia jednolite magisterskie (również prawo dla magistrów) KULTUROZNAWSTWO, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA – studia I i II stopnia FILOLOGIA – studia I i II stopnia – specjalności: angielska, skandynawska FILOLOGIA – studia I stopnia – specjalności: iberystyka, italianistyka, filologia polska BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia I stopnia ADMINISTRACJA – studia I stopnia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia I, II stopnia INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS – studia I stopnia Zasady rekrutacji: Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie www.swps.pl w zakładce „Rekrutacja”. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 15 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, tel. 22 543 55 55 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, PRAWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

45


UCZELNIA VISTULA ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 457 23 00 EKONOMIA, FILOLOGIA – spec. filologia angielska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk MazowieckI, tel. 25 758 34 15 EKONOMIA

UCZELNIA WARSZAWSKA im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, tel. 22 675 88 65 BUDOWNICTWO, EKONOMIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO, PRAWO, SOCJOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZDROWIE PUBLICZNE

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa, tel. 22 862 32 24 sekretariat@wsz-sw.edu.pl, www.wsz-sw.edu.pl ZARZĄDZANIE – studia I i II stopnia – specjalności: zarządzanie jakością (2 certyfikaty), zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem, zarządzanie biurem, zarządzanie w administracji, zarządzanie sołectwem, zarządzanie projektami, marketing Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń, złożenie dokumentów Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa istnieje od 1992 roku. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 12. W maju 2005 uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia prowadzi 3 letnie studia licencjackie i 2 letnie uzupełniające studia magisterskie i studia podyplomowe. Studia są prowadzone w systemach: dziennym, zaocznym i wieczorowym. Siedzibą Uczelni jest wyremontowany zabytkowy pałacyk zbudowany w 1914 roku. Wszystkie zajęcia prowadzone są w siedzibie Uczelni. WSZ-SW udziela studentom szeroko zakrojonej pomocy materialnej w postaci różnego typu stypendiów i zapomóg. Posiada własną oficynę wydawniczą, dysponuje własnym bufetem i bezpłatnym parkingiem.

46

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


Studenci mogą korzystać z biblioteki oraz czytelni oraz otrzymują bezpłatny dostęp do Internetu (DSL). WSZ-SW zapewnia niskie czesne i świetne warunki dla spokojnego studiowania.

WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA im. EDWARDA WISZNIEWSKIEGO ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 22 229 39 90 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ZARZĄDZANIE

WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. BOLESŁAWA PRUSA ul. Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 888 07 87 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, FILOLOGIA POLSKA, KULTUROZNAWSTWO

WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa, tel. 22 489 64 00 wwsi@wwsi.edu.pl, www.wwsi.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK: INFORMATYKA – studia I i II stopnia Zasady rekrutacji: Rekrutacja na studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest prowadzona na podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów, aż do wyczerpania limitu miejsc. Kandydat na studia powinien: 1. Osobiście złożyć w biurze rekrutacji następujące dokumenty: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

47


• • • • • • • •

kwestionariusz kandydata (wypełniony elektronicznie, następnie wydrukowany w Biurze Rekrutacji i poświadczony podpisem kandydata); świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis); zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki; ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu); fotografie – 4 szt. (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem); książeczka wojskowa (do wglądu); potwierdzenie opłaty wpisowego; potwierdzenie opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia.

2. Wypełnić test z języka angielskiego znajdujący się na stronach www. 3. Dokonać wymaganych regulaminem studiów opłat dla kandydatów.

WSZECHNICA POLSKA - SZKOŁA WYŻSZA TWP Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22 656 62 56 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FILOLOGIA – specjalności: angielska, rosyjska, hiszpańska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, ZDROWIE PUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU im. BP. JANA CHRAPKA ul. Kolejowa 22, 26-600 Radom, tel. 48 363 70 07 ADMINISTRACJA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom, tel. 48 385 13 14 BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Focha 12, 26-600 Radom, tel. 48 384 56 59 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 48

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa, tel. 22 392 96 31 WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, tel. 29 760 68 86 ADMINISTRACJA

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACYJNO-SPOŁECZNA ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa, tel. 22 619 14 80 ADMINISTRACJA, EUROPEISTYKA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w WARSZAWIE ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. 22 484 28 22 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I ZARZĄDZANIA ul. K. Szwanke 1, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 49 49 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA CŁA I LOGISTYKI ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa, tel. 22 262 88 88 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

49


WYŻSZA SZKOŁA DZIENNIKARSKA im. MELCHIORA WAŃKOWICZA w WARSZAWIE ul. Nowy Świat 58, 00-363 Warszawa, tel. 22 826 10 96 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA w WARSZAWIE ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa, tel. 22 825 47 89 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, BUDOWNICTWO, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WZORNICTWO, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA w OSTROŁĘCE ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka, tel. 29 769 10 34 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA w BIAŁYMSTOKU Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej ul. Różańska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 746 88 30 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA w WARSZAWIE ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, tel. 22 536 54 80 ADMINISTRACJA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, POLITOLOGIA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE

50

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ im. ALCIDE DE GASPERI w JÓZEFOWIE ul. Sienkiewicza 2, 05-410 Józefów, tel. 22 789 19 03, fax 22 789 19 03 w.13 sekretariat@wsge.edu.pl, www.wsge.edu.pl ADMINISTRACJA – studia I stopnia – specjalności: administracja publiczna, administracja systemami bezpieczeństwa, administracja europejska BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia I stopnia – specjalność: bezpieczeństwo publiczne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia II stopnia – specjalności: administrowanie systemami bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne OCHRONA ŚRODOWISKA – studia I stopnia – specjalności: inżynieria środowiska, zdrowie publiczne, planowanie terenów zieleni PEDAGOGIKA – studia I stopnia – specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, edukacja obronna i bezpieczeństwa publicznego, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna PEDAGOGIKA – studia II stopnia – specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika ogólna ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie turystyką i hotelarstwem, zarządzanie ochroną środowiska Zasady rekrutacji: Przyjęcia na studia, na podstawie złożonych dokumentów. Wymagane dokumenty: • 4 zdjęcia • świadectwo dojrzałości • świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury) • ksero dowodu osobistego (na miejscu) • kwestionariusz osobowy

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa, tel. 22 828 97 34 ADMINISTRACJA, EKONOMIA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

51


WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ul. Traugutta 61, 26-600 Radom, tel. 48 360 10 75 wew. 48 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH im. FRYDERYKA SKARBKA Al. Jerozolimskie 65/79 (Centrum LIM), tel. 22 490 42 22 EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA, GASTRONOMII I TURYSTYKI ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, tel. 22 256 88 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, tel. 22 348 65 54 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, GRAFIKA, INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa, tel. 22 616 15 66 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, 52

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


INFORMATYKA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYŻSZA SZKOŁA INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 646 20 60 ADMINISTRACJA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA I MEDIÓW SPOŁECZNYCH im. JERZEGO GIEDROYCIA ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, tel. 22 833 81 18 AKTORSTWO, POLITOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH w WARSZAWIE ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel. 22 665 81 38 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, japonistyka, PEDAGOGIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, tel. 22 759 93 20 ADMINISTRACJA, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYŻSZA SZKOŁA MAZOWIECKA Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa; tel. 22 262 09 02 FIZJOTERAPIA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

53


WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA w WARSZAWIE ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, tel. 22 59 00 730 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, EUROPEISTYKA, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, PRAWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 50 61 ADMINISTRACJA, INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WSM w Bełchatowie ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów, tel. 44 77 70 001 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH im. KS. JÓZEFA MAJKI ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 758 86 45 PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom, tel. 48 344 00 55 ADMINISTRACJA, BUDOWNICTWO, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, KOSMETOLOGIA, PEDAGOGIKA, ZDROWIE PUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA ORGANIZACJI TURYSTYKI I HOTELARSTWA ul.17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa, tel. 22 576 47 36 EUROPEISTYKA, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

54

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP ul. Urbanistów 3, 02–397 Warszawa, tel. 22 822 96 23 FILOLOGIA – spec. filologia angielska, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZNP ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, tel. 22 330 57 29 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI w WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 433 76 15 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUK SPOŁECZNYCH ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock, tel. 22 719 52 15 ADMINISTRACJA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU REGIONALNEGO Falenty-Pałac, 05-090 Raszyn, tel.22 720 05 35 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA ŚRODOWISKA

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI w WARSZAWIE ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa, tel./fax 22 631 05 75 FIZJOTERAPIA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

55


WYŻSZA SZKOŁA ROZWOJU LOKALNEGO w ŻYRARDOWIE ul. Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów, tel. 46 855 61 62 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, tel. 22 262 09 05 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa, tel. 22 517 34 56 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012

INFORMATYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ul. Pawia 55, 01-130 Warszawa, tel. 22 536 54 83 INFORMATYKA

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I REKREACJI im. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA w WARSZAWIE ul. Marymoncka 34, 01-813 skr. 21, Warszawa, tel. 22 834 57 14 TURYSTYKA I REKREACJA

56

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Gostyninie ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 23 70 TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH w WARSZAWIE al. Prymasa Tysiąclecia 38, 01-242 Warszawa, tel. 22 624 95 60 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, SOCJOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I REGIONALNEJ im. ZYGMUNTA GLOGERA ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 40 44 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, arabistyka, italianistyka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa, tel. 22 843 76 92 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. 22 855 49 16 w. 103 SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862 50 80 ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

www. informatormaturzysty.pl

57


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. HELENY CHODKOWSKIEJ Al. Jerozolimskie 200; 02-486 Warszawa, tel. 22 539 19 00 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, PRAWO, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Płońsku ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 89 77 ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, tel.: 22 635 50 09 KOSMETOLOGIA, PRACA SOCJALNA, TOWAROZNAWSTWO, ZDROWIE PUBLICZNE

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

58

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


UNIWERSYTET ŁÓDZKI ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, tel. 42 635 40 02 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA GOSPODARCZA, ARCHEOLOGIA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia południowosłowiańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZYKA, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KULTUROZNAWSTWO, LEŚNICTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE, MIKROBIOLOGIA, OCHRONAŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKASPOŁECZNA, PRACASOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ANALITYKA GOSPODARCZA, ARCHEOLOGIA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, EUROPEISTYKA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia klasyczna, filologia południowosłowiańska, filologia romańska, filologia rosyjska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZYKA, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KULTUROZNAWSTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE, MIKROBIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia rosyjska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZYKA, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KULTUROZNAWSTWO, LEŚNICTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, MIKROBIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA SOCJALNA, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ADMINISTRACJA, ARCHEOLOGIA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, ETNOLOGIA, FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KULTUROZNAWSTWO, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, MIKROBIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE

60

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź, tel. 42 631 20 92 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, CHEMIA BUDOWLANA, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, EUROPEISTYKA, FIZYKA TECHNICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA ARCHITEKTONICZNA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, LOGISTYKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, NANOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TOWAROZNAWSTWO, TRANSPORT, WŁÓKIENNICTWO, WZORNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BIOTECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, CHEMIA, EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, FIZYKA TECHNICZNA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MATEMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, NANOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, TRANSPORT, TRANSPORT, WŁÓKIENNICTWO, WZORNICTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

UNIWERSYTET MEDYCZNY w ŁODZI al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź Dział Rekrutacji: pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź tel.: 42 272 51 77, 42 272 51 78, 42 272 51 79, 42 272 51 80 rekrutacja@umed.lodz.pl www.rekrutacja.umed.lodz.pl, www.drzwiotwarte.umed.lodz.pl STUDIA STACJONARNE Wydział Farmaceutyczny FARMACJA – (jednolite mgr, 5,5-letnie) – biologia (R) i chemia (R) ANALITYKA MEDYCZNA / MEDYCYNA LABORATORYJNA – (jednolite mgr, 5-letnie) – biologia (R) i chemia (R) KOSMETOLOGIA – (I–lic.) – biologia (P/R), chemia (P/R) KOSMETOLOGIA – (II-mgr) – egzamin testowy z biologii i chemii. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym KIERUNEK LEKARSKI – (jednolite mgr, 6-letnie) – biologia (R), chemia (R), do wyboru: fizyka albo matematyka WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

61


(P/R) KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – (jednolite mgr, 5-letnie) – zasady rekrutacji jak wyżej TECHNIKI DENTYSTYCZNE – (I-lic.) – biologia (P/R), sprawdzian zdolności manualnych - kandydaci wykonują dwa zadania praktyczne: modelowanie obiektu w plastelinie, polegające na precyzyjnym odwzorowaniu kształtu przedstawionego przedmiotu (maksimum 100 pkt), wykonanie rysunku odwzorowującego kształt przedstawionej bryły (maksimum 100 pkt). Kandydaci mogą posługiwać się własnymi narzędziami do modelowania, z wyjątkiem narzędzi pomiarowych, takich jak: linijki, suwmiarki, cyrkle itp. Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego BIOTECHNOLOGIA – (I–lic.) – dwie specjalności do wyboru: biotechnologia medyczna - biologia (P/R) oraz chemia (P/R) oraz elektroradiologia – 1 przedmiot spośród 3 do wyboru (P/R): biologia, fizyka lub matematyka. Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną na świadectwie maturalnym bądź certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji BIOTECHNOLOGIA – (II-mgr) – konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: analityki medycznej, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, elektroniki, farmacji, fizyki, fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej i innych pokrewnych. Warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji będzie analiza programu ukończonych studiów Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa ZDROWIE PUBLICZNE – (I–lic.) – 2 przedmioty spośród 4 do wyboru (P/R): chemia, biologia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie ZDROWIE PUBLICZNE – (II-mgr) – specjalność: medycyna ratunkowa - egzamin testowy z ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne ZDROWIE PUBLICZNE – (II-mgr) – pozostałe specjalności (promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna) - egzamin testowy ze zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne RATOWNICTWO MEDYCZNE – (I–lic.) – 2 przedmioty spośród 3 do wyboru (P/R): chemia, biologia lub matematyka DIETETYKA – (I–lic.) – chemia (R) i biologia (P/R) DIETETYKA – (II–mgr) – egzamin testowy z dietetyki. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka SOCJOLOGIA – (I–lic.) – specjalności: socjologia medycyny; komunikacja społeczna, media, reklama - język polski (P/R) i język obcy (P/R) oraz do wyboru historia (P/R) albo wiedza o społeczeństwie (P/R) SOCJOLOGIA – (II–mgr) – specjalności: socjologia zdrowia publicznego; badania społeczne i analiza rynku; socjologia zasobów ludzkich i karier zawodowych - konkurs ocen dyplomów oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu 62

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


podstaw socjologii, historii socjologii, metod i technik badań społecznych, procesów społecznych, współczesnych teorii socjologicznych PIELĘGNIARSTWO – (I–lic.) – biologia (P/R) PIELĘGNIARSTWO – (II-mgr) – konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo POŁOŻNICTWO – (I–lic.) – biologia (P/R) POŁOŻNICTWO – (II-mgr) – konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz egzamin testowy z położnictwa klinicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii KIERUNEK LEKARSKI – (jednolite mgr, 6-letnie) – biologia (R), chemia (R), do wyboru fizyka albo matematyka (P/R). Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na kierunek w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej, podlegają podwójnej rekrutacji (I etap rejestracji elektronicznej – wiosna 2012!) i będą dodatkowo zobowiązani przystąpić do testów sprawnościowych i obowiązkowych badań lekarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu FIZJOTERAPIA – (I–lic.) – biologia (P/R), do wyboru (P/R): fizyka albo matematyka. Wymagana jest praktyczna umiejętność pływania FIZJOTERAPIA – (II-mgr) – egzamin testowy z fizjoterapii. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Farmaceutyczny FARMACJA – (W, jednolite mgr, 5,5-letnie) – biologia (R) i chemia (R) ANALITYKA MEDYCZNA / MEDYCYNA LABORATORYJNA – (W, jednolite mgr, 5-letnie) – biologia (R) i chemia (R) KOSMETOLOGIA – (W, I-lic.) – biologia (P/R), chemia (P/R) KOSMETOLOGIA – (Z, I–lic.) – konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna KOSMETOLOGIA – (Z, II-mgr) – egzamin testowy z biologii i chemii. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym HIGIENA DENTYSTYCZNA – (W, I-lic.) – 2 przedmioty spośród 4 do wyboru (P/R): biologia, chemia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie KIERUNEK LEKARSKI – (W, jednolite mgr, 6-letnie) – biologia (R), chemia (R), do wyboru (P/R): fizyka albo matematyka KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – (W, jednolite mgr, 5 -letnie) – zasady rekrutacji jak wyżej TECHNIKI DENTYSTYCZNE – (W, I-lic.) – biologia (P/R), sprawdzian zdolności manualnych: kandydaci wykonują dwa zadania praktyczne: modelowanie w plastelinie obiektu polegające na precyzyjnym odwzorowaniu kształtu WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

63


przedstawionego przedmiotu (maksimum 100 pkt), wykonanie rysunku odwzorowującego kształt przedstawionej bryły (maksimum 100 pkt). Kandydaci mogą posługiwać się własnymi narzędziami do modelowania z wyjątkiem narzędzi pomiarowych, takich jak: linijki, suwmiarki, cyrkle itp. TECHNIKI DENTYSTYCZNE – (Z, I-lic.) – konkurs świadectw dojrzałości oraz konkurs ocen dyplomów technika dentystycznego Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego BIOTECHNOLOGIA – (W, I–lic.) – specjalność biotechnologia medyczna - biologia (P/R) oraz chemia (P/R), wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną na świadectwie maturalnym bądź certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji BIOTECHNOLOGIA – (Z, II-mgr) – konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: analityki medycznej, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, elektroniki, farmacji, fizyki, fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej i innych pokrewnych. Warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji będzie analiza programu ukończonych studiów Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa ZDROWIE PUBLICZNE – (Z, I-lic.) – 2 przedmioty spośród 4 do wyboru (P/R): chemia, biologia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie ZDROWIE PUBLICZNE – (Z, II-mgr) – specjalność: medycyna ratunkowa – egzamin testowy z ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne ZDROWIE PUBLICZNE – (Z, II-mgr) – pozostałe specjalności (promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna - egzamin testowy ze zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne RATOWNICTWO MEDYCZNE – (W, I–lic.) – 2 przedmioty spośród 3 do wyboru (P/R): chemia, biologia lub matematyka RATOWNICTWO MEDYCZNE – (Z, I–lic.) – konkurs ocen dyplomów ukończenia średniej szkoły medycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wymagany jest dyplom ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim SOCJOLOGIA – (Z, I–lic.) – specjalności: socjologia medycyny; komunikacja społeczna, media, reklama - język polski (P/R) i język obcy (P/R) oraz do wyboru historia (P/R) albo wiedza o społeczeństwie (P/R) SOCJOLOGIA – (Z, II-mgr) – specjalności: socjologia zdrowia publicznego; badania społeczne i analiza rynku; socjologia zasobów ludzkich i karier zawodowych - konkurs ocen dyplomów oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu podstaw socjologii, historii socjologii, metod i technik badań społecznych, procesów społecznych, współczesnych teorii socjologicznych PIELĘGNIARSTWO – (W, I–lic) – biologia (P/R)

64

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


PIELĘGNIARSTWO – (Z, II-mgr) – konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo POŁOŻNICTWO – (W, I–lic) – biologia (P/R) POŁOŻNICTWO – (Z, II-mgr) – konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz egzamin testowy z położnictwa klinicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii KIERUNEK LEKARSKI – (W, jednolite mgr, 6-letnie) – biologia (R), chemia (R), do wyboru (P/R): fizyka lub matematyka FIZJOTERAPIA – (Z, II-mgr) – konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia UWAGA! Punkty z matury z poziomu rozszerzonego liczymy podwójnie. * na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) część zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych

AKADEMIA MUZYCZNA im. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź, tel. 42 662 16 65 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTYKA, KOMPOZYCJA, TEORIA MUZYKI, RYTMIKA, MUZYKOTERAPIA, WOKALISTYKA STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, INSTRUMENTALISTKA, KOMPOZYCJA, TEORIA MUZYKI, RYTMIKA, MUZYKOTERAPIA, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA, INSTRUMENTALISTYKA, MUZYKOTERAPIA, WOKALISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia INSTRUMENTALISTYKA, WOKALISTYKA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. W. STRZEMIŃSKIEGO ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel. 42 254 75 98 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia ARCHITEKTURA WNĘTRZ, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO, TKANINA I UBIÓR

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

65


STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia WZORNICTWO, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, GRAFIKA, TKANINA I UBIÓR STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, GRAFIKA, WZORNICTWO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA im. LEONA SCHILLERA ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, tel. 42 634 58 00 STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia AKTORSTWO, FILM ANIMOWANY I EFEKTY SPECJALNE, FOTOGRAFIA, MONTAŻ FILMOWY, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA, SZTUKA OPERATORSKA, SCENARIOPISARSTWO STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia FOTOGRAFIA, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, REALIZACJA TELEWIZYJNA, SCENOPISARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ, REALIZACJA TELEWIZYJNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w SKIERNIEWICACH ul. Batorego 64 c, 96-100 Skierniewice, tel. 46 834 40 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE– studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, DIETETYKA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, KOSMETOLOGIA, OGRODNICTWO, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 66

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w ZGIERZU ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz, tel. 42 716 24 72 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO I INFORMATYKA, PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO I MUZYKA, PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO I PLASTYKA, PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO I PRZYRODA, PEDAGOGIKA Z WYCHOWANIEM FIZYCZNYM I ZDROWOTNYM STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO I PRZYRODA

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w ŁOWICZU ul. Stanisławskiego 31, 99-400 Łowicz, tel. 46 837 54 12 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w ŁOWICZU ul. Stanisławskiego 31, 99-400 Łowicz, tel. 46 837 54 12 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK POLSKI Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ, MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ, PEDAGOGIKA Z WYCHOWANIEM FIZYCZNYM I ZDROWOTNYM, WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE w WIELUNIU ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 34 40 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z MUZYKĄ, JĘZYK POLSKI Z HISTORIĄ, JĘZYK POLSKI Z MUZYKĄ

68

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK POLSKI Z HISTORIĄ, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w SIERADZU ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz, tel./fax 43 822 31 85 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Okrzei 11, 98-220 Karsznice, tel./fax 43 824 76 73 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

69


AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w ŁODZI ul. Rewolucji 1905r. nr 52 i 64, 90-222 Łódź, tel. 42 631 58 00, 631 58 01, bezpłatna infolinia 800 080 888 uczelnia@ahe.lodz.pl, rekrutacja@ahe.lodz.pl, www.ahe.lodz.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 PEDAGOGIKA – studia I stopnia – psychopedagogika z profilaktyką społeczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, pedagogika sportu i rekreacja ruchowa, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika rodziny - asystent rodziny, animacja turystyczno-kulturalna, terapia pedagogiczna z doradztwem i coachingiem PEDAGOGIKA – studia II stopnia – specjalności: pedagogika społeczeństwa informatycznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika sportu i rekreacja ruchowa, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja i promocja zdrowia, animacja turystyczno-kulturalna, terapia pedagogiczna z coachingiem, psychopedagogika z profilaktyką społeczną FILOLOGIA POLSKA – studia I stopnia – filolog w sieci - praca z tekstem w środowisku wirtualnym, twórcze pisanie, reklama, PR i marketing w środowisku internetowym, specjalność nauczycielska: innowacyjne nauczanie języka polskiego i języka angielskiego, innowacyjne nauczanie języka polskiego i wiedzy o kulturze FILOLOGIA POLSKA – studia II stopnia – filolog w sieci - praca z tekstem w środowisku wirtualnym, komunikacja w biznesie, socjolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, specjalność nauczycielska - innowacyjne nauczanie języka polskiego, creative culture manager (kreatywny Twórca Kultury) FILOLOGIA - specjalności: angielska, germańska GRAFIKA – studia I stopnia – specjalności: projektowanie graficzne, multimedia, kierownictwo artystyczne - Art Directing GRAFIKA – studia II stopnia – specjalności: narzędzia informatyczne w realizacji projektów multimedialnych, projektowanie graficzne, kierownictwo artystyczne - Art Directing POLITOLOGIA – studia I stopnia – specjalności: administracja publiczna, bezpieczeństwo państwa, marketing polityczny, dyplomacja i stosunki międzynarodowe, studia europejskie, cywilizacje pozaeuropejskie POLITOLOGIA – studia II stopnia – specjalności: administracja publiczna, bezpieczeństwo państwa, marketing polityczny z elementami dziennikarstwa, dyplomacja i stosunki międzynarodowe, studia europejskie

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

71


KULTUROZNAWSTWO – studia I stopnia – specjalności: produkcja i realizacja muzyki, menedżer kultury mediów, medialno – aktorska, produkcja i realizacja w filmie i mediach, organizacja i promocja kultury w Internecie TANIEC – studia I stopnia – specjalności: tancerz, choreograf, pedagogika tańca PIELĘGNIARSTWO – studia I stopnia TRANSPORT – studia I stopnia – specjalności: transport drogowy, logistyka i spedycja, technologie informatyczne w transporcie, transport międzynarodowy (ZOD) DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia – specjalności: dziennikarz prasy, radia i telewizji, socjologia mediów i public relations ADMINISTRACJA – studia I stopnia – specjalności: administracja samorządowa, administracja finansowa, procedury sądowo-administracyjne, doradztwo podatkowe Zasady rekrutacji: Studia I-go stopnia (licencjackie lub inżynierskie). Wymagane dokumenty: • • • • • • •

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią dokumentu (w przypadku tzw. ‘nowej matury’) 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2)** aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy tylko kierunku grafika i pielęgniarstwo)* kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej i opłaty za elektroniczną legitymację studencką (17 zł) wypełniony arkusz odpowiedzi do testu językowego

Studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie): • • • • • • • •

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości; świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią dokumentu (w przypadku tzw. ‘nowej matury’) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych suplement w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. lub kserokopia suplementu w przypadku dyplomów wydanych po 01.07.2009 r. – oryginał do wglądu 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2)** aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy tylko kierunku grafika)* kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej i opłaty za elektroniczną legitymację studencką (17 zł)

Dodatkowe dokumenty wymagane od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek PIELĘGNIARSTWO: dla kandydatów na studia stacjonarne: • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku* • kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - oryginał do wglądu dla kandydatów posiadających prawo wykonywania zawodu: • dyplom pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/ratownika medycznego • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej - oryginał do wglądu • zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej (do zaliczenia praktyk przedmiotowych) • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo 72

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


• •

kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - oryginał do wglądu kserokopie certyfikatów (zaświadczeń) ukończenia kursów: kwalifikacyjnych, doskonalących, specjalistycznych lub ukończenia specjalizacji - oryginały do wglądu

* skierowanie do pobrania w Biurze Rekrutacji ** jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego, możesz w procesie rekrutacji przesłać aktualną kserokopię paszportu oraz potwierdzenie adresu zameldowania zawartego w umowach i w kwestionariuszu osobowym. Jeśli mieszkasz w Polsce, potwierdzenie to musi zostać wydane przez odpowiedni urząd, np.: urząd miasta czy urząd gminy. Pozostałe wymagane dokumenty do pobrania w Wirtualnym Pokoju Studenta, do którego dostęp otrzymuje się po dokonaniu rejestracji w systemie Rekrutacji on line oraz po potwierdzeniu zgłoszenia przez konsultanta Biura Rekrutacji. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów, tel. 44 733 01 11 PEDAGOGIKA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 646 46 12 TRANSPORT Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radomsku ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 682 86 95 ADMINISTRACJA, FILOLOGIA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz, tel. 43 822 06 85 TRANSPORT Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 45 14 ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA

MAZOWIECKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNA ul. Akademicka 1/3, 99-400 Łowicz, tel. 46 837 43 78 FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA, PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

73


SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA ul. Wodna 34, 90-046 Łódź, tel. 42 67 18 513 ADMINISTRACJA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, tel. 42 664 66 66 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FILOLOGIA – spec. filologia angielska, iberystyka, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FIZJOTERAPIA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GRAFIKA, INFORMATYKA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE

”WSCHÓD-ZACHÓD” SZKOŁA WYŻSZA im. HENRYKA JÓŹWIAKA ul. Rewolucji 1905 r. 44, 90-213 Łódź, tel. 42 632 29 29 FILOLOGIA – spec.: filologia angielska, filologia germańska, filologia japońska, filologia hiszpańska, filologia romańska, filologia neogrecka, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI KRAJOWEJ ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, tel. 24 355 83 46 ADMINISTRACJA, EUROPEISTYKA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PIELĘGNIARSTWO, SOCJOLOGIA, INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź, tel. 42 683 44 18 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, DIETETYKA, KOSMETOLOGIA

74

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


WYŻSZA SZKOŁA COSINUS ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź, tel. 42 636 33 66 ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH ul. Kamińskiego 21, 90 - 229 Łódź, tel. 42 678 78 25 PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA im. PROF. SZCZEPANA A. PIENIĄŻKA ul. Mazowiecka 1 B, 96-100 Skierniewice, tel. 46 832 11 61 ADMINISTRACJA, OGRODNICTWO, PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI im. PROF. J. CHECHLIŃSKIEGO ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź, tel. 42 664 93 10 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. KRÓLA STEFANA BATOREGO ul. Sienkiewicza 9, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 21 00, wew. 20 Uczelnia uzyskała certyfikat “WIARYGODNA SZKOŁA” na rok akademicki 2011/2012 ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, MECHATRONIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

75


WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA ul. Św. Jana 33, 95-200 Pabianice, tel. 42 212 16 88 EKONOMIA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz, tel. 43 828 63 02 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PEDAGOGIKA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź, tel. 42 275 01 00 ADMINISTRACJA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, FIZJOTERAPIA, GRAFIKA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, PEDAGOGIKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI I NAUK O ZDROWIU ul. Kilińskiego 141, 90-315 Łódź, tel. 42 674 69 88 KOSMETOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA ul. Pojezierska 97 b, 91-341 Łódź, tel. 42 253 98 19 ADMINISTRACJA, GRAFIKA, PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA Wydział Zamiejscowy w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 123, 98-200 Sieradz, tel. 43 822 80 03 ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim Romana Dmowskiego 38, Piotrków Trybunalski, tel. 44 649 11 59 ZARZĄDZANIE

76

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I BIZNESU ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź, tel. 42 652 62 66 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, tel. 42 630 30 72 PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, SOCJOLOGIA

WYŻSZA SZKOŁA im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO w ŁODZI ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź, tel. 42 254 05 91 WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ul. Brzozowa 3, 93-101 Łódź, tel. 42 684 14 74 FILOLOGIA – spec.: japonistyka, anglistyka, iberystyka, germanistyka, italianistyka, EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA SZTUKI I PROJEKTOWANIA ul. Targowa 65, 90-324 Łódź, tel. 42 678 05 50 ARCHITEKTURA WNĘTRZ, REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA, WZORNICTWO

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA ul. Senatorska 1/9, 93-192 Łódź, tel. 42 674 52 74 TURYSTYKA I REKREACJA

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ŁÓDZKIEJ KORPORACJI OŚWIATOWEJ ul. Wólczańska 93, 90-515 Łódź, tel. 42 636 51 62 CHEMIA

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

www.informatormaturzysty.pl

77


NOTATKI ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 78

www.informatormaturzysty.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


Profile for Emilos Estevez

Informator Maturzysty. Warszawa, Łódź 2012/2013  

studia, szkoły wyższe

Informator Maturzysty. Warszawa, Łódź 2012/2013  

studia, szkoły wyższe

Profile for acipdf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded