Page 1


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE UCZELNIE PUBLICZNE

e) w procesie rekrutacji do programów w języku angielskim: Bachelor Studies in Finance, Business Informatics na wydziale ZIF oraz Bachelor in International Business na wydziale NE pod uwagę brany jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki (P/R), języka polskiego (P/R) i języka angielskiego (P/R)

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, tel. 71 375 22 37 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU Cypriana Kamila Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, tel. 71 320 51 34 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, tel. 71 368 01 00 rekrutacja@ue.wroc.pl, www.ue.wroc.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic. i II-mgr) – specjalności: globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego – patrz ogólne zasady rekrutacji MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (I-lic.) – specjalności: biznes międzynarodowy, konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, studia europejskie, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE; w ramach kierunku prowadzone są studia w języku angielskim wg programu „Bachelor studies in finance” – patrz ogólne zasady rekrutacji

BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS – (I-lic) – patrz ogólne zasady rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji 1. Rekrutacja będzie odbywać się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne. Punkty rekrutacyjne oblicza się w następujący sposób: - jeden punkt procentowy na poziomie P równy jest 0,5 punktu kwalifikacyjnego - jeden punkt procentowy na poziomie R równy jest 1 punktowi kwalifikacyjnemu 2. Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji: a) na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów – język obcy nowożytny (P/R), matematyka (P/R) oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wiedza o społeczeństwie (P/R), fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia, informatyka (P/R), filozofia (P/R), język łaciński i kultura antyczna (P/R), język polski (P/R), historia muzyki (P/R), historia sztuki (P/R), wiedza o tańcu (P/R) b) na Wydziale Nauk Ekonomicznych – język obcy nowożytny (P/R), matematyka (P/R) oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wiedza o społeczeństwie (P/R), fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R), filozofia (P/R), język łaciński i kultura antyczna (P/R), język polski (P/R), historia muzyki (P/R), historia sztuki (P/R), wiedza o tańcu (P/R) c) na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym – język obcy nowożytny (P/R), matematyka (P/R) oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia (P/R), historia (P/R), wiedza o społeczeństwie (P/R), fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia, informatyka (P/R), filozofia (P/R), język łaciński i kultura antyczna (P/R), język polski (P/R), historia muzyki (P/R), historia sztuki (P/R), wiedza o tańcu (P/R) d) na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze – język obcy nowożytny (P/R), język polski (P/R) oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (P/R), geografia (P/R), historia (P/R), wiedza o społeczeństwie (P/R), fizyka z astronomią (P/R), chemia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R), filozofia (P/R), język łaciński i kultura antyczna (P/R), historia muzyki (P/R), historia sztuki (P/R), wiedza o tańcu (P/R)

www.ekonomicznie.pl

STUDIA STACJONARNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (II-mgr) – specjalności: biznes międzynarodowy, międzynarodowa gospodarka przestrzenna, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE – patrz ogólne zasady rekrutacji

UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU

30

3. O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są: średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia tego samego wydziału i kierunku oraz test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na tym samym kierunku. Kandydatów na studia obcojęzyczne obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna lub test pisemny w języku, w którym prowadzone są studia.

MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS – (II-mgr) – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: komunikacja marketingowa, procesy i projekty logistyczne, zarządzanie produktem, zarządzanie przedsiębiorstwem – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, public relations, współczesne koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym – patrz ogólne zasady rekrutacji EKONOMIA – (I-lic. i II-mgr) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarka zasobami środowiska – patrz ogólne zasady rekrutacji Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: inżynieria produktów żywnościowych, inżynieria produktów chemicznych, inżynieria ochrony środowiska, inżynieria bioproduktów – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: przedsiębiorczość i innowatyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie rozwojem, zarządzanie technologią – patrz ogólne zasady rekrutacji Wydział Zarzadzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: rachunkowość i auditing, rachunkowość i podatki, rynek finansowy, zarządzanie finansami; w ramach kierunku prowadzone są studia w języku angielskim wg programu „Bachelor studies in finance” – patrz ogólne zasady rekrutacji FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: audyt finansowy i podatkowy, doradca finansowy, menedżer finansowy, nie-

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE ruchomości, rachunkowość eurospółek, rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, rachunkowość zarządcza i controlling, zarządzanie ryzykiem, financial management, corporate finance, w ramach kierunku prowadzone są studia w języku angielskim wg programu „Master studies in finance” – patrz ogólne zasady rekrutacji INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-lic.) – specjalności: analiza danych I, e-biznes I, ekonometria menedżerska I, informatyka w zarządzaniu I, kompleksowe sterowanie jakością I, metody i systemy wspomagania decyzji I, technologie informacyjne i komunikacyjne, usługi informatyczne I – patrz ogólne zasady rekrutacji INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (II-mgr) – specjalności: analiza danych II, e-biznes II, ekonometria menedżerska II, informatyka w zarządzaniu II, kompleksowe sterowanie jakością II, metody i systemy wspomagania decyzji II, usługi informatyczne II, zarządzanie informacją i wiedzą – patrz ogólne zasady rekrutacji INFORMATYKA W BIZNESIE – (I-lic. i II-mgr) – patrz ogólne zasady rekrutacji BUSINESS INFORMATICS – (I-lic. i II-mgr) – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: kierowanie zespołami, komunikacja w biznesie, logistyka, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie w biznesie – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: kompetencje interpersonalne menedżera, logistyka menedżerska, przedsiębiorczość w sektorze MSP, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami i innowacjami, zarządzanie strategiczne w biznesie, kompleksowe sterowanie jakością – patrz ogólne zasady rekrutacji Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: analiza ekonomiczna, gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe – patrz ogólne zasady rekrutacji EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, logistyka w przedsiębiorstwie – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie przedsiębiorstwem – patrz ogólne zasady rekrutacji STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Nauk Ekonomicznych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic. i II-mgr) – specjalności: inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (I-lic.) – specjalności: biznes międzynarodowy, konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, studia europejskie, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – (II-mgr) – specjalności: biznes międzynarodowy, międzynarodowa gospodarka przestrzenna, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE – patrz ogólne zasady rekrutacji ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: komunikacja marketingowa, procesy i projekty logistyczne, zarządzanie produktem, zarządzanie przedsiębiorstwem ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, public relations, współczesne koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym

– patrz ogólne zasady rekrutacji; w ramach kierunku prowadzone są polsko-francuskie studia pn. Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej EKONOMIA – (I-lic. i II-mgr) – specjalności: analityk rynku, gospodarka publiczna, gospodarka zasobami środowiska EUROPEISTYKA – (I-lic.) – specjalności: finansowanie projektów w UE, rynki pracy w Europie Wydzial Inżynieryjno-Ekonomiczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (I-inż.) – specjalności: inżynieria produktów żywnościowych, inżynieria produktów chemicznych, inżynieria ochrony środowiska, inżynieria bioproduktów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – (II-mgr) – specjalności: przedsiębiorczość i innowatyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie rozwojem, zarządzanie technologią Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: rachunkowość i auditing, rachunkowość i podatki, rynek finansowy, zarządzanie finansami FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (II-mgr) – specjalności: audyt finansowy i podatkowy, doradca finansowy, menedżer finansowy, nieruchomości, rachunkowość eurospółek, rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, rachunkowość zarządcza i controlling, zarządzanie ryzykiem, financial management, corporate finance, w ramach kierunku prowadzone są studia w języku angielskim wg programu „Master studies in finance” INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I-lic.) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, technologie informacyjne i komunikacyjne, usługi informatyczne INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (II-mgr) – specjalności: analiza danych, e-biznes, ekonometria menedżerska, informatyka w zarządzaniu, kompleksowe sterowanie jakością, metody i systemy wspomagania decyzji, usługi informatyczne, zarządzanie informacją i wiedzą INFORMATYKA W BIZNESIE – (I-lic. i II-mgr) BUSINESS INFORMATICS – (I-lic. i II-mgr) ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: kierowanie zespołami, komunikacja w biznesie, logistyka, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie w biznesie ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: kompetencje interpersonalne menedżera, logistyka menedżerska, przedsiębiorczość w sektorze MSP, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami i innowacjami, zarządzanie strategiczne w biznesie, kompleksowe sterowanie jakością; w ramach kierunku prowadzone są studia w języku polskim i angielskim Business Administration Wydział Gospodarki Regionalnej I Turystyki w Jeleniej Górze EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: analiza ekonomiczna, gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i doradztwo finansowe ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, logistyka w przedsiębiorstwie ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie przedsiębiorstwem Więcej informacji o Uczelni na zakładce

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

31


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. 71 320 27 78 STUDIA STACJONARNE – studia I i II stopnia ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU we WROCŁAWIU ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław, tel. 71 324 68 42

STUDIA NIESTACJONARNE – studia I i II stopnia ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY

LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, tel. 76 723 21 50

POLSKO-CZESKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I SPORTU „COLLEGIUM GLACENSE”

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda, tel./fax 74 872 62 70

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w GŁOGOWIE

ZARZĄDZANIE

ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76 835 35 66

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica, tel. 74 662 62 03

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu ul. Słowackiego 2, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 22 70

ul. P. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, tel. 71 765 85 76

ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

UCZELNIA ZAWODOWA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO w LUBINIE ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin, tel.76 749 89 29

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

ZARZĄDZANIE

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław, tel. 71 358 27 12 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

ul. 1-go Maja 131, 58-305 Wałbrzych, tel./fax 74 847 70 00 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy ul. Kościelna 32, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 01 22 ZARZĄDZANIE

DOLNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI w POLKOWICACH

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we WROCŁAWIU

ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice, tel. 76 746 53 53

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, tel. 71 356 16 46

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

32

www.ekonomicznie.pl

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA we WROCŁAWIU ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław, tel. 71 333 11 02 ZARZĄDZANIE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wydział Ekonomii w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno, tel. 62 782 99 60 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lubinie ul. Kopernika 7, 59-300 Lubin ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA w LEGNICY ul. Korfantego 4, 59-220 Legnica, tel. 76 855 16 01 EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH w ŚWIDNICY ul. Kliczkowska 34, 58-100 Świdnica, tel. 74 640 03 40 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w POZNANIU, FILIA we WROCŁAWIU ul. Św. Antoniego 24a, 50-073 Wrocław, tel./fax. 71 344 49 24 ZARZĄDZANIE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW we WROCŁAWIU ul. Pabianicka 2, 53-339 Wrocław, tel. 71 364 60 01 ZARZĄDZANIE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław, tel. 71 710 47 30 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” we WROCŁAWIU ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, tel. 71 377 21 16 ZARZĄDZANIE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Wydział Turystyki w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 60 67 ZARZĄDZANIE

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

33


WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE UCZELNIE PUBLICZNE

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. 56 611 40 10 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

Wydział Zamiejscowy w Brodnicy ul. Matejki 5 , 87-300 Brodnica, tel. 56 493 12 00 ZARZĄDZANIE

TORUŃSKA SZKOŁA WYŻSZA ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń, tel./fax 56 661 07 10 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – I i II stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 61 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

TORUŃSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, tel. 56 652 20 83 LOGISTYKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. J. i J. ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, tel. 52 373 27 06

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w TORUNIU ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń, tel. 56 66 09 210

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz, tel. 52 58 29 108 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA we WŁOCŁAWKU

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI w BYDGOSZCZY ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. 52 567 00 47

ul. 3 Maja 17, 87- 800 Włocławek, tel. 54 231 60 80

EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

Wydział Zamiejscowy w Inowrocławiu ul. Poznańska 43/45, 88-100 Inowrocław, tel. 52 567 00 90

STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA we WŁOCŁAWKU

UCZELNIE NIEPUBLICZNE KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA w BYDGOSZCZY

ul. Piwna 3, 87-800 Włocławek, tel. 54 425 20 07 EKONOMIA

ul. M. Piotrowskiego 12-14, 85-098 Bydgoszcz, tel. 52 322 03 22 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNIKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek, tel. 54 425 11 31 LOGISTYKA

34

www.ekonomicznie.pl

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO Wydział Zamiejscowy w Chełmie ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, tel. 82 563 18 00

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. 81 537 51 22 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIEDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445 41 37

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I ADMINISTRACJI ul. Siedlecka 56, 21-400 Łuków, tel. 25 798 54 01 LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

POLITECHNIKA LUBELSKA ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, tel. 81 538 46 41 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI w LUBLINIE ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin, tel.: 81 749 17 77, fax: 81 749 32 13 sekretariat@wsei.lublin.pl, www.wsei.lublin.pl

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 81 445 66 22 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, TOWAROZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia TOWAROZNAWSTWO

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344 99 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 KIERUNKI: EKONOMIA – studia I stopnia – specjalności: ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość, towaroznawstwo, obsługa rynku nieruchomości, bezpieczeństwo i higiena pracy EKONOMIA – studia II stopnia – specjalności: ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość i finanse, zarządzanie nieruchomościami, ekonomika transportu i logistyki, przygotowanie projektów i zarządzanie projektami europejskimi ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi Zasady rekrutacji: rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA im. JANA ZAMOYSKIEGO z/s w ZAMOŚCIU ul. Koszary 8, 22-400 Zamość, tel. 84 638 82 22

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

EKONOMIA

PUŁAWSKA SZKOŁA WYŻSZA ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy, tel. 81 887 49 49 EKONOMIA

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

35


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI w LUBLINIE ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 740 84 73 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w ZAMOŚCIU ul. Akademicka 4, Zamość 22-400, tel. 84 677 67 19 EKONOMIA

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

36

www.ekonomicznie.pl

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. 68 328 32 70 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w GORZOWIE WLKP. ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 721 60 22 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 66 60 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE

ZACHODNIA WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH im. JANA PAWŁA II Pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra, tel. 68 455 84 52 EKONOMIA

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

37


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET ŁÓDZKI

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, tel. 42 635 40 02

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, tel. 42 664 66 66

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź (Sekcja Rekrutacji), tel. 42 631 20 92 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EUROPEISTYKA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

”WSCHÓD-ZACHÓD” SZKOŁA WYŻSZA im. HENRYKA JÓŹWIAKA ul. Rewolucji 1905 r. 44, 90-213 Łódź, tel. 42 632 29 29 MIEDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA im. PROF. SZCZEPANA A. PIENIĄŻKA ul. Mazowiecka 1 B, 96-100 Skierniewice, tel. 46 832 11 61 ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI im. PROF. J. CHECHLIŃSKIEGO

STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź, tel. 42 664 93 10 EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w SKIERNIEWICACH

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI KRAJOWEJ

ul. Batorego 64 c, 96-100 Skierniewice, tel. 46 834 40 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA

UCZELNIE NIEPUBLICZNE MAZOWIECKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, tel. 24 355 83 46 EUROPEISTYKA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. KRÓLA STEFANA BATOREGO ul. Sienkiewicza 9, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 21 00, wew. 20 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

ul. Akademicka 1/3, 99-400 Łowicz, tel. 46 837 43 78 ZARZĄDZANIE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

ul. Wodna 34, 90-046 Łódź, tel. 42 67 18 513

ul. Św. Jana 33, 95-200 Pabianice, tel. 42 212 16 88

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

EKONOMIA

38

www.ekonomicznie.pl

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź, tel. 42 275 01 00 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA ul. Pojezierska 97 b, 91-341 Łódź, tel. 42 253 98 19 Wydział Zamiejscowy w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 123, 98-200 Sieradz, tel. 43 822 80 03 ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim Romana Dmowskiego 38, Piotrków Trybunalski, tel. 44 649 11 59 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I BIZNESU ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź, tel. 42 652 62 66 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ul. Brzozowa 3, 93-101 Łódź, tel. 42 684 14 74 EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

39


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE UCZELNIE PUBLICZNE

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 32 61

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. 12 422 10 33 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ STUDIA NIESTACJONARNE – I stopnia EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel. 12 293 57 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, tel. centrala: 12 662 60 14 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NOWYM SĄCZU ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 45 45 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 631 66 20 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w OŚWIĘCIMIU ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, tel. 33 843 06 91 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE KRAKOWSKA AKADEMIA im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE

ul. G. Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, tel. 12 252 44 00

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. 12 662 42 74

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA

www.ekonomicznie.pl

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w KRAKOWIE

40

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE

EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚC, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w TARNOWIE Rynek 9, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 00 19 EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI w KRAKOWIE ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, tel. 12 431 18 90, fax 12 431 18 82 www.wsei.edu.pl e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz, tel. 32 645 60 27 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO Wydział Zamiejscowy w Krakowie ul. Witosa 9, 30-612 Kraków, tel. 12 654 48 62 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL LOUIS UNIVERSITY ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 99 121 ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Tarnowie ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 629 60 47 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, tel. 32 262 28 05

KIERUNKI: ZARZĄDZANIE – (I stopnia) – specjalności: controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycje i zarządzanie nieruchomościami, psychologia w biznesie, zarządzanie personelem i psychologia pracy, zarządzanie i marketing w firmie, reklama i negocjacje w zarządzaniu sprzedażą. INFORMATYKA I EKONOMETRIA – (I stopnia) – specjalności: administrowanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwo systemów, informatyka w firmie i e-biznes, projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I stopnia) jego uruchomienie nastąpi po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – specjalności: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość. Zasady rekrutacji: Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości przyjmowani są w drodze zapisów do wyczerpania limitów miejsc. Zamknięcie postępowania kwalifikacyjnego na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc. Rekrutacja na studia trwa w okresie od 02.04.2012 r. do 30.09.2012 r. W przypadkach indywidualnie uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego po tym terminie. Studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zobacz również reklamę Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA im. KS. JÓZEFA TISCHNERA ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków, tel. 12 683 24 00

ZARZĄDZANIE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w BOCHNI

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA w MIELCU

ul. Trudna 1, 32–700 Bochnia, tel. 14 611 95 30

ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec, tel. 17 773 03 64

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA w KRAKOWIE

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Myślenicach ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 00 70

ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków, tel. 12 422 92 02 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

EKONOMIA

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

41


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGU w CHRZANOWIE ul. Janiny Wojnarowskiej 1, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 51 80 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w KRAKOWIE Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, tel. 12 635 68 05 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY Oddział Małopolski ul. Głowackiego 12, 30-085 Kraków, tel. 12 637 07 10 ZARZĄDZANIE

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

42

www.ekonomicznie.pl

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. 22 552 40 41 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa, tel. 22 569 96 94 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. 22 593 10 20 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel. 22 564 60 00

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) Kierunki studiów w języku polskim: ADMINISTRACJA, EKONOMIA, EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA*, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE*, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TURYSTYKA I REKREACJA, ZARZĄDZANIE * kierunek unikatowy, prowadzony tylko w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Kierunki studiów w języku angielskim: MAKROKIERUNEK INTERNATIONAL BUSINESS (2 SPECJALIZACJE: INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT, BUSINESS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel. 22 234 72 11 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w WARSZAWIE ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49, tel. 22 683 90 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa 72, tel. 22 681 36 44 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA (licencjackie) Kierunki studiów w języku polskim: EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE*, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

* kierunek unikatowy, prowadzony tylko w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, tel./fax: 48 361 80 00

Kierunki studiów w języku angielskim INTERNATIONAL ECONOMICS, QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS AND INFORMATION SYSTEMS*, MANAGEMENT (2 SPECJALIZACJE: ENTREPRENEURSHIP, PROJECT MANAGEMENT)

POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, TOWAROZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, TOWAROZNAWSTWO

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

43


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w PŁOCKU

COLLEGIUM VARSOVIENSE ul. Gizów 3, 01-249 Warszawa, tel. 22 290 39 90 wew.3

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, tel. 24 366 54 01 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06 – 400 Ciechanów, tel. 23 672 20 50 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA ul. Białostocka 22 lok. 11, 03-741 Warszawa, tel. 22 371 03 30 ZARZĄDZANIE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 19 21 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, tel. 22 58 44 500 ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH

UCZELNIE NIEPUBLICZNE AKADEMIA FINANSÓW w WARSZAWIE

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, tel. 22 559 21 77

ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa, tel. 22 811 60 01

EKONOMIA

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

EKONOMIA

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00 EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, tel. 22 321 85 58 EKONOMIA

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA

ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom, tel. 48 344 13 97

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Warszawie ul. Łucka 11, 00-843 Warszawa, tel. 22 656 36 15 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Garwolinie ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin, tel. 25 682 35 56 ZARZĄDZANIE

ul. Sokołowska 161, 08–110 Siedlce, tel. 25 633 30 32

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Węgrowie ul. K. Szamoty 33, 07-100 Węgrów, tel. 25 792 20 82

EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE

44

www.ekonomicznie.pl

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO ul. Chełmska 21a, 00-724 Warszawa, tel. 22 851 28 88 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock, tel. 24 366 41 00 ZARZĄDZANIE

• rejestracja on-line • złożenie wymaganych dokumentów Dokumenty potrzebne do zapisu • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany z systemu rejestracji online i podpisany) • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury) • kopia dowodu tożsamości • 2 fotografie (format jak do dowodu - 35mm x 45mm) • dowód opłaty 400zł wpisowego - płatne przelewem lub na miejscu w kasie Uczelni dodatkowo na studia w języku angielskim • certyfikat językowy potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie B2 lub zdanie testu z języka angielskiego na poziomie B2 U nas masz możliwość przepisania ocen z przedmiotów zaliczonych na innych uczelniach, oczywiście tylko w przypadku jeżeli przedmioty te występują w programie studiów na których przyjęcie się ubiegasz. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji - kliknij zakładkę poniżej - dla studentów przenoszących się z innej uczelni.

Filia w Wyszkowie ul. Geodetów 45 a, 07-200 Wyszków, tel. 29 742 80 22

E-LEARNING – studia na platformie Łazarski Distance Learning:

ZARZĄDZANIE

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Kierunki realizowane są we współpracy z Univeristy of Wales, akredytowane przez Delaware Department of Education. Studia licencjackie: BA in Business Economics BA in International Relations and European Studies

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, tel. 22 54 35 555 / 501 www.lazarski.pl; www.rekrutacja.lazarski.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 STUDIA W JĘZYKU POLSKIM: EKONOMIA – studia I stopnia – E- biznes i innowacje, ekonomia menedżerska, analiza ekonomiczna i biznesowa EKONOMIA – studia II stopnia – ekonomia finansowa, ekonomia menedżerska, zarządzanie projektami, praktyka menedżerska w zarządzaniu ludźmi, biznes na rynkach wschodnich FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia I stopnia – finanse przedsiębiorstw, bankowość i doradztwo finansowe, rachunkowość zarządcza (przygotowanie do egzaminu CIMA) STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia I stopnia – handel zagraniczny w dobie globalizacji, partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej, dyplomacja regionalna, studia europejskie

Studia magisterskie: Master of Science in International Business Economics Master of Arts in International Relations (z możliwością wyboru specjalności MA I EU Administration) Programy anglojęzyczne – dyplom Uczelni Łazarskiego: Studia licencjackie: Ekonomia - E-business and innovations - Tourism and Travel Management Studia magisterskie: Ekonomia - Information Economics Stosunki międzynarodowe - EU Administration Studia przez Internet Licencjackie: Zarządzanie - Organizacja I zarządzanie - Marketing I logistyka - Zarządzanie zasobami ludzkimi Magisterskie: Ekonomia - Ekonomia menedżerska w MSP - Ekonomia finansowa - Praktyka menedżerska w zarządzaniu ludźmi

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia II stopnia – handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym, dyplomacja samorządowa, bezpieczeństwo międzynarodowe ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Tourism and Travel Management (w języku polskim i angielskim), marketing interaktywny Zasady rekrutacji: Zasady przyjęć Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie jest: • uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych na podstawie wyników egzaminu maturalnego

UCZELNIA VISTULA ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 457 23 00 EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk MazowieckI, tel. 25 758 34 15 EKONOMIA

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

45


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UCZELNIA WARSZAWSKA im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, tel. 22 675 88 65

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA w OSTROŁĘCE

EKONOMIA

ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka, tel. 29 769 10 34 ZARZĄDZANIE

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA w BIAŁYMSTOKU

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa, tel. 22 862 32 24

Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej ul. Różańska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 746 88 30

ZARZĄDZANIE

EKONOMIA

WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA im. EDWARDA WISZNIEWSKIEGO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA w WARSZAWIE

ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 22 229 39 90

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, tel. 22 536 54 80

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ im. ALCIDE DE GASPERI

ZARZĄDZANIE

WSZECHNICA POLSKA - SZKOŁA WYŻSZA TWP

ul. Sienkiewicza 2, 05-410 Józefów, tel. 22 789 19 03 ZARZĄDZANIE

Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22 656 62 56 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa, tel. 22 828 97 34 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH im. FRYDERYKA SKARBKA

ul. K. Szwanke 1, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 49 49 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Al. Jerozolimskie 65/79 (Centrum LIM), tel.: 22 490 42 22

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU im. BP. JANA CHRAPKA

EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

ul. Kolejowa 22, 26-600 Radom, tel. 48 363 70 07 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA w WARSZAWIE ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa, tel. 22 825 47 89 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

46

www.ekonomicznie.pl

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, tel. 22 348 65 54, fax 22 348 65 55 rekrutacja@wit.edu.pl, www.wit.edu.pl http://www.facebook.com/wsisiz Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: informatyka w zarządzaniu, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie relacjami z klientem ZARZĄDZANIE – studia II stopnia – specjalności: komputerowe wspomaganie zarządzania, zarządzanie w teleinformatyce, inżynieria procesów biznesowych, zarządzanie strategiczne Zasady rekrutacji: ZARZĄDZANIE – studia I stopnia Podstawą przyjęcia kandydatów na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. ZARZĄDZANIE – studia II stopnia Kandydaci na studia II stopnia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 50 61 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WSM w Bełchatowie ul .Edwardów 5, 97-400 Bełchatów, tel. 44 77 70 001 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ORGANIZACJI TURYSTYKI I HOTELARSTWA ul.17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa, tel. 22 576 47 36 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI w WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 433 76 15 ZARZĄDZANIE

Absolwenci kierunku zarządzanie oraz kierunków pokrewnych: ekonomia, informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość, posiadający dyplom inżyniera lub licencjata są przyjmowani na podstawie dyplomu.

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUK SPOŁECZNYCH

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów, co najmniej I stopnia z innych kierunków mogą być przyjęci na uzupełniające studia magisterskie pod warunkiem zaliczenia podczas pierwszego roku dodatkowych przedmiotów kierunkowych, wyznaczonych przez dziekana przed zakwalifikowaniem.

ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock, tel.22 719 52 15

Szczegółowe zasady rekrutacji są podane na www.wit.edu.pl Rekrutacja na rok akademicki 2012/2013 rozpocznie się 15 czerwca.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa, tel. 22 616 15 66 LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYŻSZA SZKOŁA INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 646 20 60 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ROZWOJU LOKALNEGO w ŻYRARDOWIE ul. Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów, tel. 46 855 61 62 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, tel. 22 262 09 05 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa, tel. 22 517 34 56

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA w WARSZAWIE ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, tel. 22 59 00 730

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

47


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH w WARSZAWIE

ZARZĄDZANIE – studia master of science – roczne studia na poziomie magisterskim - specjalności :business and marketing management; business and human resource management; business and financial management; international business management

al. Prymasa Tysiąclecia 38, 01-242 Warszawa, tel. 22 624 95 60

Zasady rekrutacji Na studia I stopnia obowiązuje rekrutacja na podstawie konkursu świadectw. Na studia II stopnia oraz MSc obowiązują egzaminy oraz rozmowy kwalifikacyjne.

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Wszystkie specjalności kończące się uzyskaniem dwóch dyplomów można realizować również w języku angielskim oraz w tzw. „trybie mieszanym” gdzie 1/3 zajęć odbywa się w języku angielskim a 2/3 w języku polskim.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862 50 80 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. HELENY CHODKOWSKIEJ Al. Jerozolimskie 200; 02-486 Warszawa, tel. 22 539 19 00 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Płońsku ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 89 77 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. 22 855 49 16 w. 103 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY ODDZIAŁ MAZOWIECKI Oddział Mazowiecki: ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa tel. 22 853 70 06, fax 0 22 853 38 45 info@pou.pl; www.pou.pl Oddział Małopolski: ul. Głowackiego 12, 30-085 Kraków tel. 12 638 57 33 informacja.krakow@pou.pl ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: reklama i marketing (dwa dyplomy – polski i brytyjski); zarządzanie biznesem (dwa dyplomy – polski i brytyjski); zarządzanie finansami (dwa dyplomy – polski i brytyjski); systemy informacyjne w biznesie (dwa dyplomy – polski i brytyjski); zarządzanie personelem (tylko dyplom polski); przedsiębiorczość i zarządzanie (tylko dyplom polski) ZARZĄDZANIE – studia II stopnia – specjalności: e-biznes (dwa dyplomy – polski i brytyjski); zarządzanie biznesem (tylko dyplom polski); zarządzanie zasobami ludzkimi (tylko dyplom polski); komunikacja strategiczna w marketingu (tylko dyplom polski); zarządzanie finansami (tylko dyplom polski)

48

www.ekonomicznie.pl

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET OPOLSKI pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, tel. 77 541 59 88 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA

POLITECHNIKA OPOLSKA ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. 77 400 60 00 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NYSIE ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, tel. 77 448 47 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

UCZELNIE NIEPUBLICZNE SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO Wydział Zamiejscowy w Opolu ul. Sempołowskiej 2, 45-044 Opole, tel. 77 444 10 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we WROCŁAWIU Wydział Ekonomiczny w Opolu ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole, tel. 77 401 94 44 EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w OPOLU ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, tel. 77 402 19 00 EKONOMIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry, tel./fax: 32 380 53 70 EKONOMIA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kędzierzynie-Koźlu ul. Boh. Westerplatte 1, Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 406 16 50 EKONOMIA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kluczborku ul. Adama Mickiewicza 10, Kluczbork, tel. 77 418 12 17 ZARZĄDZANIE

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

49


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UCZELNIE PUBLICZNE

- międzynarodowe stosunki gospodarcze, - bezpieczeństwo międzynarodowe, - integracja europejska.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Zasady rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia.

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. 17 872 10 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA

ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: - zarządzanie działalnością gospodarczą, - nowoczesny marketing, - zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji, - zarządzanie finansami. Zasady rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia lub historia.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 11 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: - profesjonalny menedżer, - rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, - zarządzanie organizacjami publicznymi, - zarządzanie własną firmą, - zarządzanie rozwojem regionalnym i projektami Unii Europejskiej, - komunikacja w biznesie, - zarządzanie produktem, - informatyczne techniki w marketingu, - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, - zarządzanie zasobami ludzkimi. Zasady rekrutacji: przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania kwalifikacyjnego; pod uwagę brana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich przeliczana na punkty (szczegóły na stronie internetowej). STUDIA NIESTACJONARNE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: - rachunkowość i podatki, - finanse przedsiębiorstw.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Zasady rekrutacji: patrz studia stacjonarne.

al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów, www.wz.prz.edu.pl, www.rekrutacja.prz.edu.pl tel. 17 865 13 83, fax 17 862 81 93

LOGISTYKA – (I-lic.) – specjalności: - transport w logistyce, - zarządzanie procesami logistycznymi.

STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji: patrz studia stacjonarne. LOGISTYKA – (II-mgr) – specjalności: - logistyka dystrybucji i handlu, - logistyka miejska.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – (I-lic.) – specjalności: - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, - komunikacja i transport. Zasady rekrutacji: język polski; język obcy nowożytny; historia; wiedza o społeczeństwie lub geografia. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: - rachunkowość i podatki, - finanse przedsiębiorstw. Zasady rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia lub historia. LOGISTYKA – (I-lic.) – specjalności: - transport w logistyce, - zarządzanie procesami logistycznymi. Zasady rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia lub fizyka i astronomia. LOGISTYKA – (II-mgr) – specjalności: - logistyka dystrybucji i handlu, - logistyka miejska. Zasady rekrutacji: przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania kwalifikacyjnego; pod uwagę brana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich przeliczana na punkty (szczegóły na stronie internetowej). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – (I-lic.) – specjalności:

50

www.ekonomicznie.pl

Zasady rekrutacji: patrz studia stacjonarne. ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: - zarządzanie działalnością gospodarczą, - nowoczesny marketing, - zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji, - zarządzanie finansami. Zasady rekrutacji: patrz studia stacjonarne. ZARZĄDZANIE – (II-mgr) – specjalności: - profesjonalny menedżer, - rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, - zarządzanie organizacjami publicznymi, - zarządzanie własną firmą, - zarządzanie rozwojem regionalnym i projektami Unii Europejskiej, - komunikacja w biznesie, - zarządzanie produktem, - informatyczne techniki w marketingu, - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, - zarządzanie zasobami ludzkimi. Zasady rekrutacji: patrz studia stacjonarne. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i terminach znajdują się na stronie internetowej Politechniki Rzeszowskiej www.rekrutacja.prz.edu.pl

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA im. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA w JAROSŁAWIU ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 46 43 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w KROŚNIE ul. Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. 13 437 55 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA w PRZEMYŚLU ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 37 90 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. JANA GRODKA w SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, tel. 13 465 59 54 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO w TARNOBRZEGU ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 90 15 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA im. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA ul. Na Kotlinę 8, 38-200 Jasło, tel. 13 445 95 13 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w STALOWEJ WOLI ul.1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 65 43 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARCZA ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl, tel.16 672 02 31 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. BOLESŁAWA MARKOWSKIEGO w KIELCACH Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 6, 39-400 Tarnobrzeg, tel.15 822 80 00 EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w RZESZOWIE ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. 17 866 11 88 EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNA Wydział Przedsiębiorczości w Rzeszowie - Miłocinie ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów, tel. 17 866 04 30 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA ul. Mickiewicza 1, 35-064 Rzeszów, tel. 17 852 61 53 w.101 ZARZĄDZANIE

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

51


WOJEWÓDZTWO PODLASKIE UCZELNIE PUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA w BIAŁYMSTOKU

UNIWERSYTET w BIAŁYMSTOKU

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85 678 58 67

ul. Marii Skłodowskiej–Curie 14, 15–097 Białystok, tel. 85 745 70 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

ZARZĄDZANIE, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA Filia w Ełku ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk, tel. 87 621 80 98 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w WARSZAWIE

ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, tel. 85 746 90 00

Wydział Zamiejscowy w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 40a, 15-004 Białystok, tel. 85 652 55 64

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE– studia I stopnia ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EKONOMIA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE– studia II stopnia ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA ul. Sobieskiego 3A, 15-013 Białystok, tel. 85 732 02 60

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ŁOMŻY

EKONOMIA

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, tel. 86 215 59 53 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w SUWAŁKACH

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. BOGDANA JAŃSKIEGO w ŁOMŻY ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża, tel. 86 216 70 50 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 84 29

ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

UCZELNIE NIEPUBLICZNE NADBUŻAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-310 Siemiatycze, tel. 85 655 59 19 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ im. STANISŁAWA STASZICA ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok, tel. 85 732 12 93 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 652 09 25 EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

52

www.ekonomicznie.pl

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET GDAŃSKI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk, tel. 58 306 54 78

ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, tel. 58/ 523 23 26 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 EUROPEISTYKA, ZARZĄDZANIE

KASZUBSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA w WEJHEROWIE ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 25 50

POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. 58 348 67 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EUROPEISTYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EUROPEISTYKA, ZARZĄDZANIE

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ w STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 563 00 90 INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA

ul. Morska 81 - 87, 81-225 Gdynia, tel. 58 621 70 41 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. BOHATERÓW WESTERPLATTE w GDYNI ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, tel. 58 626 25 20 STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE ATENEUM - SZKOŁA WYŻSZA w GDAŃSKU ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, tel. 58 307 45 45 EUROPEISTYKA

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, tel./fax: (55) 261 31 39 rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl, www.psw.kwidzyn.edu.pl Wydział Zarządzania: EKONOMIA – studia I stopnia – specjalności: ekonomika menedżerska i rachunkowość; ekonomika pracy i gospodarowanie kadrami; ekonomika przedsiębiorstw TSL; ekonomika i organizacja usług turystycznych; podatki i doradztwo finansowe; ekonomika ochrony zdrowia; strategie rozwoju regionów; biznes elektroniczny Zasady rekrutacji: Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej www.psw.kwidzyn.edu.pl

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA ul. Kościuszki 47, 81-702 Sopot, tel. 58 550 78 80 EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zamiejscowy w Chojnicach ul. Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice, tel. 52 334 14 50 EKONOMIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk, tel. 58 305 08 12 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

SZKOŁA WYŻSZA PRAWA I DYPLOMACJI w GDYNI ul. Kościuszki 47, 81-702 Sopot, tel. 58 550 78 80 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

53


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WYŻSZA HANZEATYCKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w GDAŃSKU

ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk, tel. 59 848 28 67

ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk, tel. 58 769 08 01

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO w GDYNI ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, tel. 58 660 74 00 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, tel. 59 863 32 17 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w GDAŃSKU ul. Żabi Kruk 12, 80–821 Gdańsk, tel. 58 346 38 89 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, tel. 58 305 47 43 EKONOMIA, LOGISTYKA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ADMINISTRACJI ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, tel. 58 524 13 00 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA w GDAŃSKU ul. Łagiewniki 3, 80-847 Gdańsk, tel. 58 301 31 79 zarzadzanie@wsse.edu.pl, www.wsse.edu.pl, pedagogika@wsse.edu.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie informatyczne, zarządzanie logistyką, zarządzanie transportem i spedycją, zarządzanie placówkami służby zdrowia, zarządzanie jednostkami administracji, zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie w administracji samorządowej i rozwoju terytorialnego Zasady rekrutacji: rejestracja w systemie rekrutacji online i złożenie wymaganych dokumentów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia prowadzi również studia I i II stopnia na kierunku pedagogika.

54

www.ekonomicznie.pl

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE UCZELNIE PUBLICZNE

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, tel. 34 32 55 211

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32 359 18 10

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

UNIWERSYTET EKONOMICZNY im. KAROLA ADAMIECKIEGO w KATOWICACH

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257 71 52 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia ANALITYKA GOSPODARCZA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, ZARZĄDZANIE

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, tel. 34 378 41 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, tel. 33 827 93 49 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w RACIBORZU ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 5020 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EUROPEISTYKA

UCZELNIE NIEPUBLICZNE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ul. Akademicka 2 A, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 10 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

AKADEMIA POLONIJNA w CZĘSTOCHOWIE ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, tel. 34 368 42 00 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w KATOWICACH im. J. KUKUCZKI ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, tel. 32 207 51 00 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia ZARZĄDZANIE

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

BIELSKA WYŻSZA SZKOŁA im. J. TYSZKIEWICZA w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 829 72 90 ZARZĄDZANIE

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

55


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, tel. 32 461 21 50 EKONOMIA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA im. GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA w KATOWICACH

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH

Rektorat: ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, tel. 32 256 52 74 Dział Rekrutacji: ul. Francuska 12, 40-015 Katowice, tel. 32 255 34 17 www.swsz.pl, nabor@swsz.katowice.pl

ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice, tel. 32 202 61 71 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żorach ul. Boryńska 2, Żory

EKONOMIA – studia I stopnia EUROPEISTYKA – studia I stopnia – specjalności: handel i usługi na rynku UE, dyplomacja i negocjacje międzynarodowe, administracja europejska, menedżer projektów europejskich

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: menedżer sprzedaży, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość zarządcza, negocjator w biznesie, dziennikarstwo biznesowe, ubezpieczenia gospodarcze, zarządzanie w sporcie i turystyce, zarządzanie środowiskiem

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie Pl. Wolności 7b, 43-400 Cieszyn ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE – studia II stopnia – specjalności: psychologia w zarządzaniu organizacją, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość zarządcza, negocjator w biznesie, menedżer biznesu międzynarodowego, zarządzanie w sporcie i turystyce, zarządzanie kryzysowe, coaching, systemy informatyczne w zarządzaniu, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zarządzanie procesami i usługami logistycznymi, zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej i opieki społecznej, zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym.

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. K. GODULI w CHORZOWIE ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, tel. 32 349 48 04 ZARZĄDZANIE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Zasady rekrutacji: by zapisać się na studia w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach należy dostarczyć do Działu Rekrutacji następujące dokumenty: • wypełniony kwestionariusz - dostępny w Systemie Rekrutacji Elektronicznej, • świadectwo dojrzałości • świadectwo ukończenia szkoły średniej • ksero dowodu osobistego • cztery zdjęcia • odpis dyplomu (w przypadku osób zapisujących się na studia II stopnia)

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zawierciu ul. Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie, tel. 32 645 60 27 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO w WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Zabrzu ul. Marii Curie- Skłodowskiej 40, 41-800 Zabrze, tel. 32 273 31 94

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI w BIELSKU-BIAŁEJ ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 810 01 89 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Wandy 66, 41-500 Chorzów, tel. 32 349 84 98 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, LOGISTYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA

56

www.ekonomicznie.pl

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w KATOWICACH

WYŻSZA SZKOŁA NAUK STOSOWANYCH w RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ul. ks. bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice, tel. 32 251 96 50

ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska, tel. 32 248 12 92

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA w KATOWICACH ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 32 202 50 34 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 262 28 05 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 ZARZĄDZANIE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, EKONOMIA Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn, tel. 32 262 28 05 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, tel. 725 777 999 ZARZĄDZANIE Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec, tel. 725 558 880 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH im. KS. EMILA SZRAMKA w TYCHACH al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy, tel. 32 326 51 04 INFORMATYKA I EKONOMETRIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH w KATOWICACH ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, tel. 32 207 92 13 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4c, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 816 51 69 ZARZĄDZANIE

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI w BYTOMIU ul. A. Frycza-Modrzewskiego 12, 41-907 Bytom, tel. 32 387 53 61 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA w BIELSKU-BIAŁEJ

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY w KATOWICACH ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice, tel. 32 355 97 71 ZARZĄDZANIE

ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 33 829 72 12 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 40, 42-200 Częstochowa, tel. 34 368 30 53 ZARZĄDZANIE

ul Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 363 12 00 EUROPEISTYKA, ZARZĄDZANIE

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

57


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UCZELNIE PUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI im. PROF. J. CHECHLIŃSKIEGO w ŁODZI

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH

Wydział Zamiejscowy w Starachowicach ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice, tel. 41 275 51 65

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel. 41 349 72 27

EKONOMIA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. BOLESŁAWA MARKOWSKIEGO w KIELCACH ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce, tel. 41 331 74 10

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w KIELCACH

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel. 41 342 44 44 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 262 05 43 LOGISTYKA

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 60 81

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI

ZARZĄDZANIE

Wydział Zamiejscowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252 10 28

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI im. STANISŁAWA STASZICA w KIELCACH

ZARZĄDZANIE

ul. Wesoła 52, 25-353 Kielce, tel./fax 41 344 98 69 EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 260 40 40 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I PRAWA im. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce, tel. 41 345 13 13 EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce, tel. 41 345 85 88 EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

58

www.ekonomicznie.pl

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, tel. 89 524 50 80 STUDIA STACJONARNE – studia I i II stopnia EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE, STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w ELBLĄGU ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 88 50 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

UCZELNIE NIEPUBLICZNE ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 38 02 ZARZĄDZANIE

OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO ul. Artyleryjska 3c, 10-165 Olsztyn, tel. 89 534 32 03, 89 533 80 19, fax. 89 534 33 20 owsiiz@owsiiz.edu.pl, www.owsiiz.edu.pl, www.facebook.com/OWSIiZ.Olsztyn EKONOMIA – studia I stopnia – specjalności: ekonomia menedżerska, ekonomia sektora publicznego, ekonomika turystyki i rekreacji, rynki finansowe i bankowość, ekonomika i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem EUROPEISTYKA – studia I stopnia – specjalności: administracja europejska, kultura europejska, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, bezpieczeństwo europejskie, projekty i fundusze unijne, zarządzanie firmą europejską ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, controlling i budżetowanie, obsługa ruchu turystycznego, rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, nowoczesne technologie w zarządzaniu, International Business, audyt wewnętrzny, psychologia w zarządzaniu Zasady rekrutacji: Przyjęcie do Uczelni następuje na podstawie złożenia wymaganych

dokumentów oraz kolejności zgłoszeń. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego rozpoczyna się w miesiącu czerwcu i trwa do września zgodnie z terminami przyjęć. Wymagane dokumenty: • podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia • świadectwo dojrzałości (odpis dopuszczalny jest na czas rekrutacji) • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej • nostryfikowane świadectwo dojrzałości - w przypadku ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej za granicą • orzeczenie lekarskie, tylko w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka i mechatronika – wymagane badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) zgodnie ze skierowaniem z Uczelni • kserokopia dowodu osobistego • 2 aktualne fotografie • zdjęcie na płycie CD/DVD lub dyskietce • dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia • dowód wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej Zobacz również reklamę Uczelni

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 22 26 ZARZĄDZANIE

SZKOŁA WYŻSZA im. BOGDANA JAŃSKIEGO w WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Elblągu ul. Grunwaldzka 7, 82-300 Elbląg, tel. 55 230 40 50 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE

WSZECHNICA WARMIŃSKA ul. Mazurska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 04 35 GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn, tel. 89 527 55 45 INFORMATYKA I EKONOMETRIA, EKONOMIA

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

59


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE UCZELNIE PUBLICZNE UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, tel. 61 829 43 76 28 STUDIA STACJONARNE – studia I i II stopnia EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EUROPEISTYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO w LESZNIE ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, tel. 65 529 60 60 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO w KALISZU

STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w POZNANIU

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 95 00

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. 61 848 70 11

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, POLITYKA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. STANISŁAWA STASZICA w PILE ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, tel. 67 352 26 01

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. 61 856 91 91 STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, TECHNICZNE ZASTOSOWANIE INTERNETU, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE – studia I i II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE GNIEŹNIEŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKA „MILENIUM” ul. Pstrowskiego 3A, 62-200 Gniezno, tel. 61 425 75 70 ZARZĄDZANIE

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 A, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 735 63 70

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

ZARZĄDZANIE

Pl. M. Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań, tel. 61 665 35 48

Wydział Zamiejscowy w Kole ul. Blizna 37, 62-600 Koło, tel. 63 272 04 30

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – I i II stopnia ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w KONINIE

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA w ŚRODZIE WLKP.

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, tel. 63 249 72 37 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia ZARZĄDZANIE

60

www.ekonomicznie.pl

ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 222 45 56, fax 61 222 45 57 EKONOMIA

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I ZARZĄDZANIA w POZNANIU

Wydział Zamiejscowy w Obornikach ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki, tel. 61 297 02 73 dziekanatoborniki@wshir.pl Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

ul. Św. Marcin 40, 61-807 Poznań, tel. 61 851 69 71 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w POZNANIU al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, tel. 61 655 33 00 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań, tel. 61 670 33 11 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w PILE Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła, tel. 67 212 73 10 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 EUROPEISTYKA, ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE – studia I stopnia: specjalizacje w ramach Rachunkowości Przedsiębiorstw: rachunkowość, audyt i kontrola wewnętrzna, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, rachunkowość budżetowa, rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia. specjalizacje w ramach Obrotu Gospodarczego: zarządzanie małą i średnią firmą, zarządzanie jakością, handel międzynarodowy, zarządzanie informacją, handel elektroniczny, obrót towarowy, informatyka w biznesie, zarządzanie sportem. Zasady rekrutacji: Od kandydatów na studia w WSHiR wymagane są następujące dokumenty: • kwestionariusz (dostępny w Biurze Rekrutacji oraz na stronie www.wshir.pl) • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dot. osób zdających „nową maturę”) • 4 zdjęcia dowodowe • kserokopia dowodu osobistego • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (lub dokonanie takiej opłaty w Kasie – Poznań)

WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I USŁUG ul. Zwierzyniecka 15, 60-813 Poznań, tel. 61 843 47 96 wew. 21 INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH im. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO ul. Św. Marcin 59, 61-806 Poznań, tel. 61 663 62 64

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI im. PROF. J. CHECHLIŃSKIEGO w ŁODZI Wydział Ekonomii w Kaliszu ul. Widok 96a, 62-800 Kalisz, tel. 62 753 56 53 EKONOMIA

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 EUROPEISTYKA

WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH ul. Powstańców Wielkopolskich 16a, 62-510, Konin, tel. 63 249 15 15 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I RACHUNKOWOŚCI

ul. Różana 17a, 61-577 Poznań, tel. 61 834 59 10 EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, tel. 61 843 33 70 promocja@wshir.pl, www.wshir.pl

WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA w ŁODZI

Wydział Zamiejscowy we Wrześni ul. Koszarowa 12, 62-300 Września, tel. 61 437 62 30 dziekanatwrzesnia@wshir.pl

Wydział Zamiejscowy w Koninie ul. Benesza 1, 62-510 Konin, tel. 63 243 05 65 ZARZĄDZANIE

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

61


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 61 850 47 81 EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA w LESZNIE ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno, tel. 65 526 32 00 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań, tel. 61 886 28 00, fax 61 886 28 19 rekrutacja@wsus.poznan.pl; www.wsus.pl http://www.facebook.com/wsuspoznan ZARZĄDZANIE – studia I stopnia – specjalności: negocjacje w zarządzaniu; zarządzanie w kulturze; zarządzanie promocją i Public Relations; zarządzanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym Zasady rekrutacji: Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów i podpisanie umowy z Uczelnią. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w POZNANIU ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, tel. 61 835 15 11 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” we WROCŁAWIU Wydział Ekonomiczny w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno, tel. 62 782 99 60 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA „KADRY DLA EUROPY” w POZNANIU ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, tel. 61 658 24 25 EKONOMIA, EUROPEISTYKA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

62

www.ekonomicznie.pl

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE UCZELNIE PUBLICZNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Wydział Zamiejscowy w Szczecinku ul. Kościuszki 47/49, 78-400 Szczecinek, tel. 74 72 20 360

al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, tel.: 48 91 444 11 60

ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

Wydział Zamiejscowy w Goleniowie ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów, tel. 91 852 42 06 ZARZĄDZANIE Wydział Zamiejscowy w Koszalinie ul. Powstańców Wielkopolskich 6a, 75-103 Koszalin, tel. 94 34 70 100 ZARZĄDZANIE

STUDIA NIESTACJONARNE – studia I i II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE

STARGARDZKA SZKOŁA WYŻSZA STARGARDINUM ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 577 83 60

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 91 449 43 07 Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE EKONOMIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, TOWAROZNAWSTWO STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

ul. Mieszka I 61c, 71-011 Szczecin, tel. 91 483 81 60

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, tel. 94 34 78 339 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia II stopnia EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ*, ZARZĄDZANIE * rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w WAŁCZU

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 EKONOMIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w POZNANIU Wydział Ekonomiczny w Szczecinie al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin, tel. 91 422 58 58 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz, tel. 67 250 01 87 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – studia I stopnia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-TURYSTYCZNA w SZCZECINIE ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin, tel. 91 489 12 05

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu ul. Kasprowicza 3, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 352 00 72

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

63


WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ w SZCZECINIE

Zamiejscowy Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie Szczecińskim ul. Gdyńska 8, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 578 22 12 EKONOMIA

ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin, tel. 91 423 14 10 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA w ŁODZI Wydział Zamiejscowy w Szczecinku ul. Koszalińska 89, 78-400 Szczecinek, tel. 94 372 23 81 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA w SZCZECINIE ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin, tel. 91 424 08 75 EUROPEISTYKA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w SZCZECINIE ul. Dworcowa 20a, 70-900 Szczecin, tel./fax 91 812 80 18 ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA „OECONOMICUS” PTE Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. 91 455 34 55 EKONOMIA

ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU w SZCZECINIE ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, tel. 91 814 94 50 EKONOMIA, EUROPEISTYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA Wydział Doradztwa Finansowego i Zarządzania w Berlinie THE WESTPOMERANIAN BUSINESS SCHOOL University of Applied Sciences Dudenstr. 10, 10965 Berlin, tel. 661 317 131 EKONOMIA Zamiejscowy Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, tel. 91 387 70 98 EKONOMIA Zamiejscowy Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu ul. Jedności Narodowej 86, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 351 97 85 EKONOMIA Zamiejscowy Wydział Przedsiębiorczości w Świnoujściu ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, tel. 91 321 77 77 EKONOMIA

64

www.ekonomicznie.pl

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


studia podyplomowe i MBA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZKOŁA BIZNESU

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa tel. 22 234 70 89, 22 234 70 85, fax: 22 234 70 16 www.biznes.edu.pl, mba@biznes.edu.pl

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, tel. 22 836 26 26 lub 22 3486-544, fax 22 3486-545 rekrutacja@wit.edu.pl, www.wit.edu.pl http://www.facebook.com/wsisiz

EXECUTIVE MBA – to program utworzony w 1996 roku - dwuletnie (752 godz.) studia podyplomowe w języku angielskim realizowane są w trybie weekendowym. Program studiów został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Program posiada europejską akredytację EPAS, klasę mistrzowską SEM Forum oraz uplasował się na 2 miejscu w rankingu Eduniversal Masters Ranking In Executive MBA (Eastern Europe) oraz na 15 pozycji w Europie w rankingu TOP MBA 2011. INTERNATIONAL MBA – program istniejący od 1992 roku – bardzo intensywne (1000 godzin) roczne podyplomowe studia dzienne prowadzone w języku angielskim. Studia te przeznaczone są dla osób pragnących poznać wyzwania gospodarki europejskiej i jej wymogi w zakresie skutecznego zarządzania. Program posiada europejską akredytację EPAS, klasę mistrzowską SEM Forum, a także uplasował się na 15 pozycji w europejskim rankingu TOPMBA 2011. STUDIUM FARMAKOEKONOMIKI – studia typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną. Zajęcia (jeden semestr - 133 godz.) realizowane są w języku polskim w trybie weekendowym. Wykłady, warsztaty i seminaria dyplomowe prowadzą wybitni eksperci oraz doświadczeni praktycy, zatrudnieni w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, Państwowym Zakładzie Higieny, kancelariach prawnych wyspecjalizowanych w doradztwie dla sektora farmaceutycznego, polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych, przedsiębiorstwach informatycznych i uczelniach wyższych. Osobom pracującym w sektorze farmaceutycznym, czy instytucjach organizujących lub finansujących opiekę zdrowotną, udział w studium daje możliwość przedyskutowania z wiodącymi ekspertami praktycznych skutków zmian, wynikających z dostosowania polskiego prawa farmaceutycznego do wymogów UE. Program nauczania zgodny jest z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz zaleceniami Grupy Edukacyjnej Międzynarodowego Towarzystwa Badań Farmkoekonomicznych i Wyników Leczenia (ISPOR). Do tej pory zrealizowano już 18 edycji studium. AKADEMIA PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA – jednosemestralne studium prowadzone w języku polskim w zakresie psychologii przywództwa i relacji w biznesie. Słuchacze studium otrzymają unikatowy program uwzględniający praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Cechą wyróżniającą studium jest kompleksowe ujęcie, integrujące akademicki porządek z głęboko praktycznym podejściem - wynikającym z realnych wyzwań i problemów. Program studiów zawiera najnowsze teorie, koncepcje i badania z zakresu psychologii biznesu. Studium powstało dzięki współpracy Szkoły Biznesu PW z Instytutem Psychologii Biznesu Values i psychologa Jacka Santorskiego.

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

66

www.ekonomicznie.pl

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012 WSISiZ prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów: ZARZĄDZANIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI - studia mają charakter interdyscyplinarny informatyczno-menedżerski. Celem studiów jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania systemów informatycznych, a także zdobycie praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych metodyk projektowania systemów informatycznych (PRINCE II, PMBOK, etc.) i narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie (Rational). ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SAMORZĄDOWYMI - studia mają charakter interdyscyplinarny. Celem studiów jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu zarządzania projektami realizowanymi w JST, a także zdobycie praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi i metodyk wspomagających zarządzanie projektami (MS Project, PRINCE II, PMBOK, etc.) na przykładach z zakresu funkcjonowania sektora JST. Szczegółowe zasady rekrutacji są podane na www.wit.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA POLISH OPEN UNIVERSITY ODDZIAŁ MAZOWIECKI ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa tel. 22 853 70 06, fax 0 22 853 38 45 info@pou.pl; www.pou.pl Studia Podyplomowe: ZARZĄDZANIE – specjalności: zarządzanie kapitałem ludzkim; marketing międzynarodowy; finanse w zarządzaniu firmą; strategie zarządzania organizacją; zarządzanie nowoczesną firmą; IT w zarządzaniu organizacją; strategiczne zarządzanie finansowe; zarządzanie marketingowe; strategia w reklamie; strategia komunikacji w marketingu; procesy zarządzania personelem Studia Executive MBA: Na studia Executive MBA mogą dostać się absolwenci studiów wyższych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem menadżerskim (od momentu ukończenia studiów). Aby zakwalifikować się na studia należy przejść proces rekrutacyjny składający się z: testu z języka angielskiego, testu psychometrycznego, testu predyspozycji menedżerskich oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


studia podyplomowe i MBA Absolwenci studiów Executive MBA w POU otrzymują dwa dyplomy - polski wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania/ Polish Open University i brytyjski wydawany przez Oxford Brookes University.

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA w GDAŃSKU ul. Łagiewniki 3, 80-847 Gdańsk tel. 58 301-31-79 wew. 30 ckzip@wsse.edu.pl, www.wsse.edu.pl EDUKACJA EKONOMICZNA – PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – studia przeznaczone są dla osób mających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, które zamierzają zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu przedsiębiorczość w szkole. POLITYKA OŚWIATOWA - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – obszar tematyczny studiów obejmuje sprawne i skuteczne zarządzanie placówkami oświatowymi i kultury w zreformowanym systemie oświaty, zgodnie ze standardami UE. Skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną pełnić funkcje kierownicze w szeroko rozumianych instytucjach oświatowych i kultury. Mają one na celu przygotowanie kadr kierowniczych instytucji oświatowych i kulturalnych, zdobycie wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska dyrektora. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub zamierzających uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące przepisy z zakresu BHP dotyczą wszystkich działów gospodarki, w tym również placówek oświatowych. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ BEZPIECZEŃSTWA I STANÓW KRYZYSOWYCH – studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej, kadry oficerskiej WP, pracowników służb sanitarnych, jednostek opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego i pomocy społecznej, w których istotną rolę odgrywa kierowanie procesami logistycznymi, podejmowanymi zwłaszcza w zakresie zarządzania kryzysem i sytuacjami zagrożenia bezpieczeństwa. ZARZĄDZANIE W ROLNICTWIE (NOWOŚĆ) – studia przeznaczone są dla posiadających wyższe wykształcenie pracowników służb rolniczych, pracowników firm obsługujących sektor rolniczy oraz dla osób zainteresowanych uzyskaniem podniesienia kwalifikacji zawodowych w tym zakresie. Zarządzanie w rolnictwie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról kierowniczych różnego szczebla w organizacjach rolniczych poprzez przekazywanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania i organizacji pracy. Słuchacz zapozna się z procesami i prawidłowościami funkcjonowania rolnictwa oraz agrobiznesu. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na kierunkach: - Diagnostyka i Terapia Psychopedagogiczna - Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną - Edukacja dla Bezpieczeństwa - Edukacja Informatyczna w Szkole - Edukacja Techniczna w Szkole - Integracja Sensoryczna w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi - Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno – Zawodowego - Oligofrenopedagogika z Dydaktyką Integracyjną - Opieka Nad Małym Dzieckiem z Wychowaniem Przedszkolnym - Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej - Przygotowania Pedagogicznego - Pedagogika Terapii Zajęciowej z Rewalidacją Indywidualną - Pedagogika Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Socjoterapia - Terapii Pedagogicznej - Wychowanie Przedszkolne z Edukacją Wczesnoszkolną

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań, tel. 61 886 28 42 podyplomowe@wsus.poznan.pl; www.wsus.pl http://www.facebook.com/wsuspoznan ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKAMI – celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesną biblioteką. Proponowane zajęcia pozwolą absolwentowi na ekonomiczne zarządzanie procesami pozyskiwania informacji oraz na doskonalenie istniejącej struktury organizacyjnej. Kierowane są do kadry kierowniczej lub osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ – studia kierowane są do osób planujących karierę zawodową w strukturach jakości przedsiębiorstwa lub pragnących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu. Zdobyte podczas zajęć umiejętności pozwolą na samodzielne zaprojektowanie systemu zarządzania jakością - jego wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie. Oprócz dyplomu ukończenia studiów absolwenci uzyskają rozpoznawalny przez zagraniczne podmioty certyfikat auditora wewnętrznego. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – celem studiów jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do zarządzania nieruchomościami. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną do zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach zagrożeń, kreatywnego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych, instytucjonalnego współdziałania podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz wypracowywania i podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

www.ekonomicznie.pl

67


studia podyplomowe i MBA NOTATKI ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

68

www.ekonomicznie.pl

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

INFORMATOR STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE


Studia Ekonomiczne w Polsce 2012/2013  

studia ekonomiczne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you