Page 1

Racing

LEVE LEVERS


STREET RACING MARCA BRAND APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BETA BETA BETA

278

CODICE OEM OEM CODE 497041 564681 851366 852328 856048 856054 856144 890308 893926 8113342 8113716 8113757 8113758 8118416 8118432 8118460 8118461 8118461 8118473 8118542 8118641 8118659 8118727 8118730 8133664 8133667 8133809 8133811 8213239 8213279 8213284 8213398 8213402 8213422 8213601 8213602 8218074 8218076 8218153 8218156 8218172 8218176 8218189 8218218 8218273 8218274 8218279 8218280 8218311 8218326 8218329 8218462 8218478 8218479 8218480 8218495 8218549 8218570 8590035 00H00904291 00H00907201 AP9100787 AP9100939 R180163104000 R180265002000 R300063104000 R300065002000 R301564046000 R301565002000 2102099000 2125520000 2125531000

LEVE LEVERS CODICE CODE AGD120 AGS41 AGD175 AGS91 AGD13 AGS16 AGD301 AGD226 AGS01 AGD45 AGD210 AGD210 AGS201 AGD181 AGS91 AGD102 AGS65 AGS184 AGD183 AGS183 AGS184 AGS201 AGS217 AGD226 AGD208 AGS199 AGS220 AGS220 AGS186 AGD83 AGS34 AGS93 AGD103 AGD97 AGS218 AGS218 AGD189 AGS81 AGS44 AGD40 AGD191 AGS64 AGD184 AGD187 AGD39 AGS43 AGD192 AGS30 AGD190 AGS02 AGS63 AGS87 AGS34 AGD175 AGDS187 AGS05 AGD42 AGS63 AGD228 AGS45 AGD215 AGD93 AGS87 AGD210 AGS91 AGD118 AGS91 AGD208 AGS199 AGD74 AGS64 AGS66

MARCA BRAND BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BUELL BUELL BUELL BUELL CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DERBI DERBI DERBI DERBI

CODICE OEM OEM CODE 2127058000 2127060000 2127081000 2127085000 2127090000 2127090000 2127101000 2127104000 2127105000 21281509000 26270609000 21522335806 32722332896 32727655208 32727688439 32727691636 32727691637 32727691942 32727691943 32727692368 32727705606 32727707963 32727707982 32727710795 32727716600 32727717295 32727717295 32727721294 32727729268 32728524958 32728524959 32728525820 32728527858 71607654753 71607654754 N110202A8 N11021AJ N120202A8 N12021AJ 800052662 800077940 800095726 00F00910291 00H00901201 80A069050 8AA067163 40002-BMBT-001 40002-BMBT-003 45022-BMBT-002 45022-BMBT-003 D06-62253-10-00 D06-62260-10 QOF-62253-00 QOF-62253-10 53175-BA6-0100 53175-SE5-5100 53175-SZ1-0000 53175BA40000M1 53175SC10000M4 53178-BA5-9000 53178-BA7-9500 53178-SA1-0110 53178-SA3-RB00 53178-SE5-5100 53178-SZ1-0100 53175-KEZ-9000 53175BA59000M1 53175CB40000M1 497042 564683 646803 646833

CODICE CODE AGD38 AGD36 AGS171 AGS170 AGD40 AGD42 AGD174 AGD93 AGD283 AGS31 AGD161 AGS12 AGD07 AGD200 AGS204 AGD305 AGS299 AGD306 AGS298 AGS299 AGS299 AGD199 AGS91 AGS293 AGS261 AGD10 AGD219 AGD08 AGD08 AGD11 AGS248 AGD305 AGS293 AGS13 AGD06 AGS45 AGS46 AGD01 AGD56 AGD182 AGS233 AGD101 AGS56 AGD75 AGD181 AGS02 AGS222 AGS221 AGD230 AGD229 AGS231 AGD241 AGS222 AGS221 AGD217 AGD238 AGD237 AGD52 AGS267 AGS209 AGS266 AGS61 AGD203 AGS61 AGS226 AGD217 AGD217 AGD238 AGD95 AGS71 AGD114 AGD95

MARCA BRAND DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GENERIC GENERIC GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA

CODICE OEM OEM CODE 864339 8213602 8590035 00D00940291 00F00902291 00F00902292 00F00910201 00F00910291 00F00910291 00G00900291 00H00901201 00H00902201 00H00903201 00H00903291 00H00904291 00H00905291 00H00906203 00H00907201 00H00908201 00F00910201 00G00903201 00H00901201 62610021A 62610031D 62610061A 62640271A 62640351A 62640551A 62640581A 62640701A 62640711A 63140171A 63140331A 63140341A 62640071A 62640071C 62640271A 2127093 BC25002045 BE45000023011 BS25722040 BT27922040 BT27922045 BT280222040 E200701 R390002PL BC250022045 BC250022045R BS25722045 40002BMBT000 45022BMBT001 271449 271450 329404 344917 497031 497042 497172 564678 600475 646803 646829 646832 646833 649165 649166 665645 665646 812526 812887 951633 00H00904291

Racing

CODICE CODE AGS21 AGS218 AGS219 AGS31 AGD23 AGD22 AGD100 AGS56 AGS92 AGS205 AGS60 AGD75 AGD38 AGS55 AGS45 AGS91 AGD37 AGD215 AGD288 AGD22 AGS21 AGD72 AGS225 AGS224 AGD210 AGD208 AGS201 AGS289 AGD302 AGD289 AGS282 AGS199 AGD209 AGS200 AGD210 AGS224 AGD208 AGD206 AGD93 AGS17 AGS22 AGS170 AGD173 AGS192 AGS168 AGD37 AGD93 AGD93 AGS22 AGS228 AGD242 AGD148 AGS72 AGS31 AGD46 AGS186 AGDS84 AGS129 AGDS85 AGDS264 AGD114 AGDS186 AGD115 AGD95 AGD289 AGS288 AGS16 AGDS16 AGS31 AGD161 AGS81 AGS45


LEVE LEVERS MARCA BRAND GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HM HM HM HM HM HM HM HM HM HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

CODICE OEM OEM CODE 00H00907201 497172 813764 00F00902291 00F00910291 45016-82T 45017-82T 45017-93 46945-07A 46946-06A 45075-96 53170-MEB-003 53175-KCE-670 53178-MAC-740 53178-MEN-670 K01300120 K01306120 K01309077 K02095775 SM27108 46092-1024 53170-KV0-006 53170-MAN-911 53170-MAT-006 53170-MAT-E01 53170-MBR-J11 53170-MBW-006 53170-MCF-006 53170-MCJ-750 53170-MCS-G01 53170-MEB-003 53170-MEB-003 53170-MEE-006 53170-MEJ-006 53170-MEL-006 53170-MN9-000 53170-MW0-006 53170-MY9-861 53171-MEN-J01 53171-MEN-J01 53175-GAV-700 53175-GBM-751 53175-GCS-006 53175-GE2-741 53175-GN2-930 53175-GR2-000 53175-GR2-010 53175-GW2-013 53175-HEO-000 53175-HP6-A01 53175-KAB-000 53175-KAE-730 53175-KBW-900 53175-KCE-670 53175-KCE-670 53175-KET-921 53175-KJ1-730 53175-KK4-010 53175-KM9-006 53175-KPK-901 53175-KR1-760 53175-KRP-980 53175-KS6-671 53175-KT0-840 53175-KWN-900 53175-MA6-006 53175-MAB-621 53175-MAK-003 53175-MG3-640 53175-MJ6-006 53175-MK7-671 53175-ML5-006 53175-MM9-006

CODICE CODE AGD215 AGS129 AGD161 AGD23 AGS56 AGD251 AGS237 AGS236 AGS186 AGD15 AGS236 AGD93 AGD93 AGS74 AGS11 AGD22 AGD288 AGD304 AGS30 AGD93 AGS149 AGD80 AGD119 AGD123 AGD123 AGD130 AGD04 AGD18 AGD18 AGD285 AGD93 AGD93 AGD205 AGD207 AGD05 AGD99 AGD80 AGD04 AGD278 AGD279 AGD160 AGD70 AGD134 AGD160 AGD128 AGD127 AGS116 AGD203 AGD211 AGD291 AGD105 AGD68 AGD144 AGD93 AGD93 AGD277 AGD69 AGD144 AGD51 AGD280 AGD144 AGD27 AGD132 AGD281 AGD276 AGD179 AGD282 AGD176 AGD147 AGD52 AGD52 AGD150 AGD85

MARCA BRAND HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

CODICE OEM OEM CODE 53175-MN1-650 53175-MN9-670 53175-MR1-671 53175HP6A0 53175ML3790 53178-166-000 53178-422-020 53178-425-003 53178-969-680 53178-GBY-910 53178-GCG-930 53178-GCM-900 53178-GCS-000 53178-GN1-A00 53178-GN2-930 53178-GR2-000 53178-GS7-670 53178-GW2-000 53178-GW2-900 53178-HN8-010 53178-HP1-000 53178-KA3-840 53178-KAE-730 53178-KCH-900 53178-KCZ-000 53178-KE1-000 53178-KE8-006 53178-KF0-000 53178-KFG-006 53178-KG1-920 53178-KM9-00 53178-KPB-006 53178-KPK-900 53178-KPS-900 53178-KRJ-901 53178-KRP-980 53178-KSC-000 53178-KV0-000 53178-KV0-670 53178-KV3-000 53178-KWN-930 53178-KY4-880 53178-MAC-740 53178-MAC-740 53178-MAH-000 53178-MAN-600 53178-MBT-610 53178-MBT-D20 53178-MCG-000 53178-MCT-006 53178-MEN-670 53178-MEN-670 53178-MEN-A01 53178-MEN-A01 53178-MF5-000 53178-MF8-000 53178-MFG-D01 53178-MG7-003 53178-MM5-006 53178HN8010 53178KZZ900 53180-MCF-006 53180-MCF-791 53180-ML7-691 53180-MZ1-792 53182-MCJ-750 53182-MEE-000 53185-KV0-006 53190-443-610 53190-HP1-006 53190-HP1-601 53190HP1601 5BN-83912-00

CODICE CODE AGD104 AGD117 AGD150 AGD291 AGD94 AGS29 AGS178 AGS176 AGS70 AGS61 AGS86 AGS77 AGS197 AGS94 AGS120 AGS119 AGS121 AGS172 AGS173 AGS284 AGS94 AGS96 AGS74 AGS268 AGS96 AGS68 AGS144 AGS94 AGS95 AGS141 AGS05 AGS112 AGS269 AGS196 AGS112 AGS173 AGS11 AGS05 AGS38 AGS124 AGS292 AGS123 AGS74 AGS74 AGS143 AGS78 AGS196 AGS196 AGS196 AGS111 AGS11 AGS11 AGS271 AGS272 AGS177 AGS122 AGS07 AGS78 AGS143 AGS284 AGS300 AGS146 AGS146 AGS62 AGS146 AGS07 AGS07 AGD131 AGS270 AGD212 AGD212 AGD212 AGS103

Racing

MARCA BRAND HONDA HONDA HONDA HONDA HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI

STREET

RACING CODICE OEM OEM CODE 5CH-H3922-00 K01300120 K01306120 K02095775 50302031300 50313002100 50313002100 54802031000 54802031000 54813002100 54813002100 54813002200 54813002200 59002031000 83013002000 140010-01 170026-01 59002031000 140085-01 7705606 8539272 8539433 800077737 800079096 800089813 800096830 8000A0911 8000A0911 8000A2837 8000A4564 8000A7146 8000H4663 80A052662 8A0079067 8000A2837 5730029C10 57300HN9102 5742103A11 57421HN3202 57620HJ8250 57620HJ8250 57620HN9100 13236-0024 13236-0083 13236-0103 13236-0104 13236-0139 13236-0140 13236-0166 13236-0167 13236-0169 13236-1185 13236-1185 13236-1186 13236-1221 13236-1237 13236-1282 13236-1286 13236-1287 13236-1315 13236-1316 13236-1326 13236-1337 13236-1346 46076-S014 46092-0002 46092-0006 46092-0016 46092-0031 46092-1026 46092-1050 46092-1103 46092-1110

CODICE CODE AGD118 AGD22 AGD288 AGS30 AGS17 AGD91 AGD02 AGS14 AGS211 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGS202 AGD14 AGD24 AGS23 AGS09 AGD24 AGS299 AGD200 AGS204 AGS23 AGD24 AGS02 AGD02 AGS202 AGS09 AGS202 AGD02 AGD210 AGD309 AGD181 AGD76 AGS09 AGD58 AGD240 AGS175 AGD50 AGD49 AGS206 AGS207 AGD269 AGD270 AGD271 AGS258 AGD12 AGD01 AGD314 AGS304 AGD299 AGD20 AGD87 AGS117 AGD19 AGS259 AGS116 AGD272 AGD101 AGD126 AGS118 AGD03 AGD11 AGD112 AGS113 AGS15 AGS260 AGS261 AGS04 AGD140 AGS54 AGS138 AGS262

279


STREET RACING MARCA BRAND KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO

280

CODICE OEM OEM CODE 46092-1111 46092-1112 46092-1113 46092-1114 46092-1117 46092-1135 46092-1140 46092-1148 46092-1159 46092-1161 46092-1161 46092-1162 46092-1164 46092-1165 46092-1170 46092-1171 46092-1172 46092-1175 46092-1177 46092-1181 46092-1186 46092-1191 46092-1203 46092-1204 46092-1206 46092-1209 46092-1130 46092-0003 13236-1226 13236-0064 40002BM0T000 40084J00P000 40084J4AT000 40084K2GP001 45022J3AT000 45022K2GP001 46213002000 50213020000 50302031300 50313002100 50313002100 54602031000 54602031000 54602055200 54802031000 54802031000 54813002100 54813002100 54813002200 54813002200 59002031000 59002031000 61002031000 61013002044 62513002044 70013002000 83013002000 90113002000 59002031000 59002031000 53175-2E1IT 53175-GKAK-901 53175-GN2-90N1 53175-KAK-900NJA 53175-KB90 53175-KBN-91 53175-KBX-E1 53175-KCT-91 53175-KFA5-E100 53175-KFA6-9000 53175-KKA8-900 53175-KKD6-E0

LEVE LEVERS CODICE CODE AGS58 AGD141 AGS139 AGD180 AGD141 AGD152 AGD217 AGD98 AGS57 AGS104 AGS140 AGS04 AGS137 AGS89 AGS53 AGD64 AGD139 AGD63 AGD94 AGS265 AGD275 AGD108 AGD276 AGS133 AGS265 AGS105 AGS139 AGS15 AGD19 AGD269 AGS228 AGS229 AGS230 AGS236 AGD242 AGD249 AGD310 AGD24 AGD14 AGD91 AGD02 AGS10 AGS203 AGS23 AGS14 AGS211 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGS202 AGS09 AGS285 AGD208 AGD292 AGS301 AGD14 AGD315 AGS202 AGS09 AGD196 AGS191 AGD128 AGD122 AGD197 AGD197 AGD196 AGD197 AGD194 AGD196 AGD243 AGD197

MARCA BRAND KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO MORINI MOTO MORINI MOTO MORINI MOTOR HISPANIA MOTOR HISPANIA MOTOR HISPANIA MOTOR HISPANIA MOTOR HISPANIA PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT

CODICE OEM OEM CODE 53175-KNBN-901 53175-KTCT-9000 53175-KXBX-E10 53175-LBA2-E0M3 53175-LBA7-90 53175-LBA8-C0 53175-LDB5-90 53175-LDC8-E10 53175-LEC8-E00 53175-LLB1-80 53175KKE5E00M3A 53175KTCT900M2A 53175LBD4900M2A 53175LEA5E00 53178-GAK-90 53178-GN2-90N2 53178-KBE-90 53178-KCX-E0M3 53178-KEC-2E000 53178-KEC-2E000 53178-KED-190N1 53178-KFA6-9000 53178-KFC8-E10 53178-KFC8-E100 53178-KGBG-E0 53178-KKA8-90 53178-KNBN-901NE 53178-KXCX-E00 53178-LBA2-E0M3 53178-LCD1-E1 53178-LEC8-E00 53178-LFC2-E10 53178-LFC2-E10 53178-LLB1-90 53178KKBKE00M3A 53178KKE5E00M3A 53178KNBN901M2A 53178LBD4900M2A 53178LEA5E00 12113203 12113303 12114203 12114303 856048 981046 981050 AP8118659 AP8133510 AP8133664 AP8133667 B064265 GU03605645 R2131041 R2140031 M13200008400 1934052000003 1940052000002 1946052000001 2133071000009 2134071000008 750636 752054 752070 752389 752698 752864 752869 753687 754273 754274 754603 758624

CODICE CODE AGD197 AGD194 AGD196 AGD244 AGD246 AGD247 AGD246 AGD196 AGD295 AGD248 AGD296 AGD197 AGD245 AGD195 AGS191 AGS120 AGS189 AGS190 AGS110 AGS190 AGS191 AGS190 AGS189 AGS188 AGS190 AGS232 AGS189 AGS190 AGS234 AGS190 AGS290 AGS188 AGS189 AGS235 AGS188 AGS291 AGS188 AGS235 AGS189 AGD53 AGS39 AGD53 AGS145 AGD13 AGS201 AGD221 AGS201 AGD221 AGD208 AGS199 AGS16 AGD199 AGS199 AGD208 AGS201 AGS55 AGS56 AGS91 AGD23 AGD288 AGS28 AGD113 AGD113 AGS28 AGD40 AGD48 AGS60 AGS115 AGD260 AGS247 AGS21 AGS227

MARCA BRAND PEUGEOT PGO PGO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI

CODICE OEM OEM CODE 802223 14001113 14001251 70578 70578 244336 244337 269070 269071 271449 271450 494473 494804 494951 497031 497040 497041 497042 497170 497172 564682 564683 564689 646803 647552 648115 649196 665870 668417 2425314 494948 497039 564678 600475 647552 648083 648378 646805 646833 5005090008 5006170029 0/000.830.0510 0/000.830.1000 0/000.830.1001 0/000.830.1002 0/000.830.1004 0/000.830.3003 0/000.830.7100 0/000.830.7101 0/000.830.7102 0/000.830.8301 615 621 1186 H221 H221 R031 R055 R338 R338 1188 57300-06G00 57300-29G00 57300-32C10 57300-33E01 57300-36E10 57300-41F00 57300-44G00 57300-45G00 57300-48G00 57310-37F00 57420-01D00

Racing

CODICE CODE AGS305 AGD284 AGS274 AGS164 AGD169 AGD300 AGS159 AGS42 AGD54 AGD148 AGS72 AGD47 AGD261 AGD67 AGS186 AGS85 AGD120 AGD95 AGS264 AGS129 AGS72 AGS71 AGS41 AGD114 AGS129 AGS128 AGS185 AGS263 AGS302 AGS154 AGD47 AGD47 AGS85 AGS264 AGS85 AGD95 AGD95 AGD261 AGD95 AGS246 AGD259 AGS31 AGD75 AGD288 AGS55 AGD304 AGD53 AGD129 AGD23 AGD53 AGS91 AGS170 AGD294 AGS56 AGS02 AGS81 AGS169 AGD38 AGD22 AGD261 AGD288 AGD11 AGD08 AGD101 AGD03 AGD94 AGD11 AGD262 AGD263 AGD264 AGD112 AGD265


LEVE LEVERS MARCA BRAND SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SYM SYM SYM SYM SYM

CODICE OEM OEM CODE 57420-0AE00 57420-32C00 57420-48B00 57420-48B00 57420-49101 57421-02420 57421-02E00 57421-03E10 57421-09E00 57421-13A10 57421-14F00 57421-29C00 57421-36E10 57421-39D10 57421-39D20 57421-44E00 57500-07E00 57500-10G00 57500-14F00 57500-23H00 57500-24F00 57500-24F10 57500-24F20 5750024F21000 57620-01D00 57620-02J00 57620-03E00 57620-10F00 57620-14300 57620-19C01 57620-20A02 57620-21821 57620-24B00 57620-24B01 57620-27A31 57620-38A00 57620-38C00 57620-49101 5762045C00000 57621-02410 57621-07G00 57621-09E00 57621-0AE00 57621-13E00 57621-13E00 57621-28C00 57621-28C20 57621-33E00 57621-33E01 57621-35G10 57621-38A02 57621-38G00 57621-40F00 57621-41G00 57621-48B00 57621-48G00 57300-10G00 57300-10G10 57300-41F10 57300-44G10 57300-44G11 5730010G31000 57420-33E01 57421-02E10 57421-03A11 57421-07E00 57421-13A10 53175-A8B-000 53175-AAA-000 53175-H09-020 53175-H5K-000 53175-H9D-000

CODICE CODE AGD139 AGD86 AGD20 AGD87 AGD61 AGD58 AGD92 AGD72 AGD177 AGD154 AGD49 AGD57 AGD94 AGD266 AGD268 AGD267 AGS150 AGS248 AGS150 AGS278 AGS113 AGS113 AGS113 AGS113 AGS135 AGS249 AGS31 AGS116 AGS249 AGS57 AGS251 AGS257 AGS137 AGS137 AGS250 AGS50 AGS135 AGS134 AGS45 AGS174 AGS210 AGS175 AGS252 AGS253 AGS277 AGS75 AGS76 AGS45 AGS45 AGS89 AGS50 AGS254 AGS45 AGS255 AGS52 AGS256 AGD11 AGD11 AGD11 AGD262 AGD262 AGD11 AGD03 AGD92 AGD58 AGD49 AGD154 AGD253 AGD297 AGD258 AGD254 AGD256

MARCA BRAND SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM TGB TGB TGB TGB TGB YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

CODICE OEM OEM CODE 53175-HHW-000 53175-HMA-000 53175-KBN-800 53175-LEA-000 53175-T6V-000 53175AAA000M1 53178-A7A-000 53178-GAK-900 53178-H01-800 53178-H5K-000 53178-H9D-000 53178-HHW-000 53178-HMA-000 53178-LEA-000 53178-M92-010 53178-T5C-000 53178-T6V-000 53178ARB000 5317A-GAK-V000 401020 402181 413224 414040 414041 10W-83912-00 11C-83912-00 11D-H3912-00 13D-F6165-00 17D839120000 17D839120000 1AE-83912-00 1B9-H3912-00 1B9-H3922-00 1C3-83922-50 1D4-F6165-00 1D4-H3912-10 1D7-83912-10 1D7-83922-10 1DN-H3922-00 1DX839220000 1FK-83922-00 1PHH39120000 1S4-H3912-00 21L-H3912-00 21L-H3922-00 2GV-83912-00 2HT-83912-00 2J2-83922-00 2T4-83912-01 2T4-83912-02 2T4-83922-01 2W1-83922-00 31A-83912-00 31A-83912-01 31A-83922-00 36Y-83912-00 36Y-83922-00 3C6-H3912-00 3D9-H3912-00 3D9-H3922-00 3D9-H3922-01 3FV-83922-00 3FY-83912-01 3FY-83912-01 3FY-83922-00 3GF-H3922-00 3GM-83912-00 3GM-83922-00 3GM-83922-00 3HE-83912-00 3LN-83912-00 3RN-83922-00

CODICE CODE AGD257 AGD255 AGD252 AGD256 AGD298 AGD297 AGS239 AGS238 AGS240 AGS241 AGS242 AGS244 AGS243 AGS242 AGS245 AGS238 AGS190 AGS305 AGS190 AGS275 AGD197 AGS191 AGS283 AGD290 AGS49 AGS213 AGS279 AGD234 AGS294 AGS295 AGS132 AGS216 AGD222 AGD112 AGD143 AGS92 AGS215 AGD220 AGD116 AGD308 AGD137 AGS303 AGS223 AGS49 AGD158 AGS48 AGS223 AGD60 AGS127 AGS127 AGD133 AGD59 AGS27 AGS27 AGD35 AGS182 AGD138 AGS287 AGS208 AGD218 AGD218 AGD125 AGS109 AGS179 AGD44 AGD89 AGS47 AGD34 AGD125 AGS131 AGS131 AGD43

Racing

MARCA BRAND YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

STREET

RACING CODICE OEM OEM CODE 3RN-83922-00 3RY-83922-01 3TJ-83922-00 3TJ-83922-01 3UH-H3912-00 3YR-83922-00 3YX-83912-00 3YX-83922-00 4B5-83912-00 4B5-83922-00 4FM-83912-01 4GY-83912-00 4KM-83912-00 4L0-83922-00 4PC-H3912-00 4SB-H3912-10 4SB-H3922-10 4SS-83922-00 4SS-83922-01 4SV-83922-00 4TR-83912-00 4VP-H39121-00 4WM-83912-00 4XV-83912-10 4XV-83912-11 4XV-83922-00 4XV-83922-01 4XY-83912-00 55Y-83922-00 5AD-H3912-01 5AD-H3912-02 5AD-H3922-00 5AD-H3922-01 5BN-83912-00 5BN-83922-00 5CG-83912-11 5CG-83922-01 5D7-H3912-00 5D7-H3922-00 5EA-83912-00 5EB-83912-00 5EB-83912-03 5EU-H3912-00 5EU-H3922-00 5EY-83922-00 5GJ-83912-00 5GJ-83922-00 5HD-83912-00 5JN-H3912-00 5KM-83922-00 5ME-H3912-00 5MLH39120000 5MLH39121000 5MLH39220000 5MLH39221000 5MV-83922-00 5NT-H3922-00 5RW-H3922-00 5TG-83922-00 5TJ-83912-00 5TJ-83912-80 5VK-83922-00 5VS-83922-00 5VY-83922-00 5WX-H3912-00 5WX-H3922-00 5XC-83922-G0 5XC-83922-G0 5Y1-83912-00 5YK-H3912-00 5YU-83912-11

CODICE CODE AGS108 AGD202 AGD125 AGD125 AGS80 AGD155 AGS06 AGD136 AGS280 AGD287 AGS116 AGS75 AGS182 AGD60 AGS114 AGS158 AGD163 AGD82 AGD82 AGD125 AGS137 AGS102 AGS213 AGS01 AGS01 AGD01 AGD01 AGS103 AGD201 AGS67 AGS67 AGD78 AGD78 AGS137 AGD124 AGS148 AGD204 AGS276 AGD76 AGS118 AGS03 AGS03 AGS214 AGD223 AGD124 AGS193 AGD198 AGS97 AGS136 AGD235 AGS115 AGS80 AGS79 AGD88 AGD307 AGD112 AGD233 AGD121 AGD213 AGS130 AGS212 AGD214 AGD221 AGD09 AGS136 AGD142 AGD224 AGD225 AGS179 AGS136 AGS118

281


STREET RACING

282

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

AF1 Futura (90-92) AF1 Project 108 (88) Amico (DT) (-96) Amico (DT) (97-98) Amico (TT) (-96) Amico (TT) (97-98) Amico GL/LX/Sport (92-95) Amico GLE/Cat. (92-93) Area 51 (98-00) Classic (92-95) Classic (96-99) Compay Custom 2T (04-05) Gulliver AC (95) Gulliver AC (96-98) Gulliver LC (96-98) Habana Custom 2T (04-05) Habana Custom 2T (99-03) Habana Retro 2T (99-03) Mojito Custom 2T (04-05) Mojito Custom 2T (99-03) Mojito Retro 2T (99-03) MX Motard (95-97) Pegaso (92-94) Rally AC (95-03) Rally AC (95-03) Rally LC (96-99) Red Rose (89-92) RS (06-09) RS (93-95) RS (96-98) RS (99-05) RS Tuono (03-04) RS4 2T (11-) RX (95-96) RX (97-02) RX 3 Marce (91-94) RX 5 Marce (91-94) RX Enduro (95-97) Scarabeo 2T (05-09) Scarabeo 2T (11-) Scarabeo 2T (DD) (93-05) Scarabeo 2T (DT) (93-05) Scarabeo 2T (DT) (93-97) Scarabeo 2T (DT) (93-97) Scarabeo 2T (TT) (93-96) Scarabeo 2T (TT) (97) Scarabeo 2T Piaggio (05-06) Scarabeo 4T (02-09) Scarabeo 4T RST (06-) Scarabeo Di-Tech (00-04) Scarabeo Di-Tech (01-04) Scarabeo Quattro (09-) Scarabeo Street (05-) Scarabeo Street RST (06-) Sonic (98-13) Sonic (98-13) Sonic GP (98-13) Sonic GP (98-13) Sport City One 2T (08-) Sport City One 4T (08-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER

AGS44 AGS43 AGS44 AGS43 AGS44 AGS44 AGS93 AGS81 AGS02 AGS05 AGS44 AGS43 AGS43 AGS05 AGS05 AGS43 AGS05 AGS05 AGS43

AGS43 AGS44 AGS73 AGS81 AGS45 AGS30 AGS87 AGS91 AGS45 AGS30

AGS63 AGS63 AGS65 AGS63 AGS63 AGS64 AGS64 AGS63 AGS63 AGS63 AGS63 AGS65 AGS34 AGS63 AGS63 AGS63 AGS43 AGS43 AGS43 AGS43 AGS41 AGS41

AGD189 AGD189 AGD40 AGD39 AGD184 AGD183 AGD40 AGD40 AGD103 AGD189 AGD192 AGD175 AGDS186 AGD187 AGD41 AGD175 AGD175 AGD41 AGD175 AGD175 AGD41 AGD189 AGD189 AGD39 AGD40 AGD83 AGD189 AGD215 AGD189 AGD45 AGD97 AGD97 AGD22 AGD189 AGD45 AGD189 AGD189 AGD189 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39 AGD40 AGD191 AGD190 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39 AGD41 AGD301 AGD41 AGD301 AGD120 AGD120

NOTE

NOTES

Serie Special Minarelli Minarelli

USA Europa

Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

SR (93-96) SR 50R Factory (04-08) SR 50R Factory (04-08) SR 50R Replica SBK (10-) SR 50R Replica SBK (10-) SR AC (00-01) SR AC (93-96) SR AC (97-99) SR Carb/Ditech (05-08) SR Carb/Ditech (05-08) SR LC (93-96) SR LC (DD) (97-01) SR LC (DT) (97-01) SR LC Carb. (97-01) SR LC DiTech (97-01) SR Motard (12-) SR R Factory Carb. (10-) SR R Factory IE (10-) SR Street (Grimeca) (03-08) SR www (00-02) SR www (97-99) Tuareg Rally (90-92) Tuono (03-04) Sport City One 2T (08) Sport City One 4T (08) SR Motard (12) Scarabeo 2T (00-) Scarabeo 4T (01-06) Scarabeo 4T Net (10-) Scarabeo 4T RST (06-) Sport City One (08) SR Motard (12) Arrecife (03-08) Atlantic (03-08) Atlantic (03-08) ETX Habana Custom (03-08) Habana Custom (99-01) Habana Retro (03-07) Habana Retro (99-01) Leonardo (96-98) Leonardo (99-05) Leonardo ST (99-05) Mojito Custom (03-08) Mojito Retro (03-08) Mojito Retro (99-01) MX Super Motard (04-06) Pegaso (89-94) RS (06-09) RS (96-05) RS Alitalia Replica (10-) RS4 4T-4V (11-) RX (08-) (Grimeca) RX (08-) (Hengtong) RX (94-98) RX Enduro/MX Motard (97-) Scarabeo (Piaggio) (03-06) Scarabeo (Piaggio) (03-08) Scarabeo (Rotax) (03-06) Scarabeo (Rotax) (04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS44 AGS219 AGS218 AGS219 AGS218 AGS44 AGS43 AGS43 AGS219 AGS218 AGS43 AGS34 AGS43 AGS35 AGS35 AGS41 AGDS264 AGDS264 AGS35 AGS43 AGS44 AGS91 AGS337 AGS338 AGS339 AGS63 AGS63 AGS63 AGS63

AGS184 AGS184 AGS220 AGS91 AGS05 AGS05 AGS43 AGS43 AGS65 AGS34 AGS34 AGS05 AGS43 AGS43 AGS91 AGS217 AGS91 AGS217 AGS45 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS184 AGS220 AGS184 AGS184

AGD40 AGD228 AGD227 AGD228 AGD227 AGD42 AGD39 AGD41 AGD228 AGD227 AGD39 AGD41 AGD41 AGD42 AGD42 AGD115

NOTE

STREET

RACING NOTES

Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

AGD42 AGD41 AGD42 AGD189 AGD346 AGD347 AGD348 AGD39 AGD39 AGD39 AGD39

AGD186 AGD186 AGD231 AGD181 AGD175 AGD175 AGD41 AGD41 AGD39 AGD41 AGD41 AGD175 AGD41 AGD41 AGD181 AGD189 AGD226 AGD102 AGD226 AGD22

Grimeca Grimeca Hengtong

AGD226 AGD181 AGD186 AGD231 AGD186 AGD186

Racing

Hengtong

Hengtong

USA

USA

283


STREET RACING

284

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Scarabeo (Rotax) (99-02) Scarabeo (Rotax) (99-02) Scarabeo 125ie (10-) Scarabeo 125ie (10-) Scarabeo GT (Rotax) (02) Scarabeo Light (07-) Sport City (04-) Sport City Cube (08-) Sport City One (08-) SR (-99) SR (99-01) SR Max (11-) SR Motard (12-) SX (08-) (Grimeca) SX (08-) (Hengtong) Tuono (01-02) Tuono (03-04) Habana Custom (03-08) Habana Retro (03-08) Leonardo (96-98) Leonardo (99-05) Leonardo ST (99-05) Mojito Custom (03-08) Mojito Retro (03-08) Scarabeo (Rotax) (02) Scarabeo (Rotax) (03) Scarabeo (Rotax) (04) Scarabeo (Rotax) (99-01) SR (-99) SR (99-01) Arrecife (03-08) Atlantic (03-08) Atlantic (03-08) Scarabeo (Piaggio) (03-08) Scarabeo (Piaggio) (04-08) Scarabeo (Rotax) (02) Scarabeo (Rotax) (03) Scarabeo (Rotax) (04) Scarabeo (Rotax) (99-02) Scarabeo Class (10-) Scarabeo Class (10-) Scarabeo GT (Rotax) (02) Scarabeo Light (07-) Sport City (04-08) Sport City (04-08) Sport City Cube (08-) Arrecife (03-08) Atlantic (03-08) Atlantic (03-08) Leonardo (02-04) Leonardo (99-01) Leonardo ST (01) RS (95-97) RS (98-03) Scarabeo (Piaggio) (04-08) Scarabeo (Piaggio) (04-08) Scarabeo Light (06-08) Scarabeo Light (07-) Sport City (07) Sport City (07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS183 AGS184 AGS220 AGS184 AGS184 AGS220 AGS218 AGS220 AGS41 AGS43 AGS44 AGDS264 AGS41 AGS91 AGS91 AGS87 AGS91 AGS05 AGS43 AGS65 AGS34 AGS34 AGS05 AGS43 AGS184 AGS184 AGS184 AGS183 AGS43 AGS44 AGS184 AGS184 AGS220 AGS184 AGS220 AGS184 AGS184 AGS184 AGS183 AGS184 AGS220 AGS184 AGS220 AGS219 AGS218 AGS220 AGS184 AGS184 AGS220 AGDS187 AGDS187 AGDS187 AGS91 AGS91 AGS184 AGS220 AGS184 AGS220 AGS219 AGS218

AGD185 AGD186 AGD231 AGD186 AGD186 AGD231 AGD228 AGD231 AGD120 AGD41 AGD42

NOTE

NOTES

Europa No Italia Solo Italia Hengtong Grimeca

Europe No Italy Only italy Hengtong Grimeca

Italia

Italy

USA

USA

Grimeca Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong Italia

Grimeca Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong Italy

USA Europa No Italia Grimeca Hengtong

USA Europe No Italy Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Grimeca Hengtong Minarelli Yamaha Yamaha

Grimeca Grimeca Hengtong Minarelli Yamaha Yamaha

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

AGD115 AGD226 AGD97 AGD102 AGD175 AGD41 AGD39 AGD41 AGD41 AGD175 AGD41 AGD186 AGD186 AGD186 AGD185 AGD41 AGD42 AGD186 AGD186 AGD231 AGD186 AGD231 AGD186 AGD186 AGD186 AGD185 AGD186 AGD231 AGD186 AGD231 AGD228 AGD227 AGD231 AGD186 AGD186 AGD231 AGD193 AGD193 AGD210 AGD186 AGD231 AGD186 AGD231 AGD228 AGD227

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA

250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 550 550 550 550 650 650 650 650 650 660 660 660 660 750 750 750 750 850 850 850 850 850 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Sport City Cube (08-) Atlantic S (10-) Atlantic S (10-) Leonardo (02-04) Scarabeo Class (10-) Scarabeo Class (10-) Scarabeo Light (09-) Scarabeo Light (09-) Scarabeo Special (10-) Scarabeo Special (10-) Sport City Cube (09-) Sport City Cube (10-) SR Max (11-) Atlantic Sprint (05-08) Scarabeo Light (06-08) MXV (09-) RXV 4.5 (06-) RXV 4.5 Replica (08) SXV 4.5 (06-) SXV 4.5 Replica (08) Arrecife (01-04) Atlantic (01-04) Atlantic Sprint (04-08) Atlantic Sprint (05-08) Scarabeo (03-06) Scarabeo Class (10-) Scarabeo Class (10-) Scarabeo Light (06-08) RXV 5.5 (06-) RXV 5.5 Replica (08) SXV 5.5 (06-) SXV 5.5 Replica (08) Motรณ 6.5 (95-99) Pegaso (92-96) Pegaso (97-00) Pegaso 3 (97-00) Pegaso I.E. (01-04) Pegaso Factory (05-) Pegaso Fun (05-) Pegaso Strada (05-) Pegaso Trail (05-) Dorsoduro (08-) Dorsoduro Factory (10-) Shiver (07-) Shiver GT (09-) Manรก (08-) Manรก GT (09-) Manรก GT ABS (10-) SRV (12-) SRV ABS ATC (12-) ETV Capo Nord (01-03) ETV Capo Nord (04-07) ETV Rally (01-03) RST Futura (01-03) RSV (98-03) RSV Mille (01-) RSV R (04-08) RSV R Dream (04-08) RSV R Factory (04-08) RSV SP (99)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS220 AGS184 AGS220 AGDS187 AGS184 AGS220 AGS220 AGS184 AGS184 AGS220 AGS220 AGS220 AGDS264 AGS220 AGS220 AGS87 AGS87 AGS87 AGS87 AGS87 AGS183 AGS183 AGS184 AGS220 AGS183 AGS184 AGS220 AGS220 AGS87 AGS87 AGS87 AGS87 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS16 AGS16 AGS16 AGS16

AGS16 AGS16 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS199 AGS199 AGS199 AGS201

AGD231 AGD186 AGD231 AGD193 AGD186 AGD231 AGD231 AGD186 AGD186 AGD231 AGD231 AGD231 AGD231 AGD231 AGD93 AGD175 AGD175 AGD175 AGD175 AGD185 AGD185 AGD186 AGD231 AGD185 AGD186 AGD231 AGD231 AGD175 AGD175 AGD175 AGD175

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Grimeca Hengtong Minarelli Grimeca Hengtong Hengtong Grimeca Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong Minarelli Grimeca Hengtong Hengtong Grimeca Grimeca Hengtong

Black Line

Black Line

Hengtong Hengtong Dcha. Forjada

Hengtong Hengtong Right. Forged

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong Hengtong

Grimeca Hengtong Hengtong

AGD181 AGD181 AGD181 AGD181 AGD175 AGD175 AGD175 AGD175 AGDS16 AGDS16 AGDS16 AGDS16 AGDS16 AGDS16 AGDS16 AGDS16 AGDS16

AGD210 AGD210 AGD208 AGD208 AGD208 AGD210

Racing

285


STREET RACING

286

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA APRILIA BAOTIAN BAOTIAN BAOTIAN BAOTIAN BAOTIAN BAOTIAN BAOTIAN BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BENELLI BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 50 50 50 50 50 50 50 125 150 899 899 899 899 899 900 900 900 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

RSV4 (09-) RSV4 Factory (09-) RSV4 Factory (10-) RSV4R (10-) SL FALCO (00-03) Tuono (02-05) Tuono R/Factory (06-) Tuono V4R (11-) Dorsoduro (11-) BT49QT-12 (06-07) BT49QT-7 (06-07) BT49QT-9 (06-07) BT49QT-9B (06) BT49QT-9M (06-07) BT49QT-9N (06-07) BT49QT-9R (06-07) Macis (10-) Macis (10-) Café Racer (10-) TNT (08-09) TNT S (09-) TRE-K (09-) TRE-K Amazonas (10-) Tornado LE (02-03) Tornado RS (04-05) Tornado TRE (03) TNT (04-06) TNT Café Racer (06-07) TNT Café Racer (10-) TNT R160 (10-) TNT Sport (04-06) TNT Sport EVO (07) TNT Titanium (05-07) Tornado TNT R160 (10-) Tornado TRE (07) TRE-K (08-) TRE-K Amazonas (07-) TRE-K Bianco-Rosso (08) ARK AC (96-09) ARK LC (04-) ARK LC (96-03) ARK LC Serie K (04-) Eikon (99-03) Mini Cross Pro-Race (03) MiniTrial (09-) Prorace (Bomba AJP) Prorace (Bomba Brembo) Quadra Chrono 502 (-96) Quadra Chrono 502 (96-99) Rev (02-08) RK6 (93-96) RK6 (Bomba Brembo) RR (99-02) RR AM6 (02-04) RR AM6 (05-08) RR Enduro (98-99) RR Motard AM6 (03-04) RR Motard AM6 (05-08) RR Motard Track (08-) RR Racing (01-02)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS199 AGS01 AGS01 AGS01 AGS201 AGS201 AGS201 AGS01 AGS201 AGS246 AGS246 AGS246 AGS246 AGS246 AGS246 AGS246 AGS35 AGS35 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS199 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS64 AGS66 AGS64 AGS66 AGS66 AGS31 AGS31 AGS31 AGS56 AGS64 AGS171 AGS31 AGS31 AGS31 AGS31 AGS02 AGS30 AGS31 AGS02 AGS02 AGS31

AGD208 AGD208 AGD208 AGD208 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD277 AGD277 AGD277 AGD277 AGD277 AGD277 AGD277 AGD42 AGD42 AGD210 AGD118 AGD118 AGD118 AGD118 AGD210 AGD210 AGD210 AGD118 AGD210 AGD210 AGD208 AGD118 AGD118 AGD118 AGD09 AGD210 AGD118 AGD118 AGD118 AGD40 AGD40 AGD40 AGD40 AGD40 AGD161 AGD173 AGD36 AGD161 AGD74 AGD40 AGD38 AGD36 AGD161 AGD36 AGD36 AGD283 AGD22 AGD36 AGD283 AGD283 AGD36

NOTE

NOTES

APRC SE

APRC SE

Brembo

Brembo

Sinistra lunga.Destra corta

Left long. Right short

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BMW BMW BMW

50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 260 270 290 300 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 450 450 450 450 520 520 525 525 525 450 450 600

RR Racing (Bomba Brembo) RR Standard AM6 (03-04) RR Standard AM6 (05-08) RR Supermotard (98-99) RR Supermotard AM6 (02) RR6 I/II Series (97-98) Tempo (96-99) EVO Junior (09-) EVO Senior (10-) Rev 80 (03-07) Alp 4T (03-08) Eikon (00-02) EVO 2T (09-) RE 4T (11-) Rev 3 (03-05) RR 4T (05-06) RR Enduro 4T LC (08-) RR Motard 4T LC (08-) Urban (08-) Urban Special (08-) Eikon (00-02) Alp 200 Alp 4T (03-08) EVO 2T (09-) Rev 3 (03-05) Urban (08-) Urban Special (08-) EVO 2T (09-) EVO 4T (09-) Rev 3 (00-04) RR 4T (05-07) Techno (94-95) Alp (95) Rev 3 (03-04) EVO 2T (09-) EVO 4T (09-) Alp 4.0 (-04) Alp 4.0 (04-) Alp Motard M4 (04-08) Motard 4.0 Motard 4.0 (05-06) Motard M4 (08-) RR Enduro 4T (10-) RR 4T (05-07) RR 4T (10-) RR Enduro 4T (08-09) RR Enduro 4T (10-) RR Motard 4T (08-09) RR 4T (05-07) RR 4T (10-) RR Enduro 4T (08-09) RR Motard 4T (08-09) RR 4T (10-) RR Enduro 4T (10-) RR 4T (05-07) RR Enduro 4T (08-09) RR Motard 4T (08-09) G 450X (07-) G 450X (07-) C 600 Sport (K18) (11-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS31 AGS31 AGS02 AGS31 AGS31 AGS31 AGS56 AGS171 AGS170 AGS171 AGS02 AGS66 AGS170 AGS02 AGS171 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS66 AGS02 AGS02 AGS170 AGS171 AGS02 AGS02 AGS170 AGS170 AGS171 AGS170 AGS31 AGS31 AGS171 AGS170 AGS170 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS170 AGS261 AGS261 AGS248

AGD161 AGD36 AGD283 AGD23 AGD36 AGD36 AGD74 AGD38 AGD173 AGD38 AGD283 AGD40 AGD173 AGD283 AGD174 AGD283 AGD283 AGD283 AGD283 AGD283 AGD40 AGD206 AGD283 AGD173 AGD174 AGD283 AGD283 AGD173 AGD173 AGD174 AGD93 AGD36 AGD36 AGD174 AGD173 AGD173 AGD206 AGD283 AGD283 AGD206 AGD41 AGD283 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD219 AGD10 AGD11

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra lunga.Destra Corta Sinistra + Destra. Lunga Destra. Corta

Left long. Right short Left + Right. Long Right. Short

Sinistra+Destra. Lunga

Left + Right. Long

Sinistra+Destra. Lunga

Left + Right. Long

Sinistra+Destra. Lunga Sinistra+Destra. Lunga

Left + Right. Long Left + Right. Long

Sinistra+Destra. Lunga Sinistra+Destra. Lunga Destra. Lunga Sinistra. Lunga. Destra. Corta

Left + Right. Long Left + Right. Long Right. Long Left. Long. Right. Short

Sinistra+Destra. Lunga Sinistra+Destra. Lunga Sinistra+Destra. Lunga

Left + Right. Long Left + Right. Long Left + Right. Long

Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta S+D Forgiata Sinistra. Forgiata

Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short L+R Forged Left. Forged

287


STREET RACING

288

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BUELL BUELL BUELL BUELL

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 700 800 800 800 800 800 850 850 900 1000 1000 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1000 1000 1000 1000

C 650 GT (K18) (11-) F 650 (93-03) F 650CS (93-03) F 650GS (04-) F 650GS (93-03) F 650GS (K72) (07-13) F 650GS Dakar (04-) F 650GS Dakar (93-03) G 650 Xchallenge (07-) G 650 Xchallenge (07-) G 650 Xcountry (07-) G 650 Xcountry (07-) G 650 Xmoto (07-) G 650 Xmoto (07-) G 650GS (09-13) G 650GS Sertao (11-13) F 700GS (K70) (12-) F 800GS (K72) (07-13) F 800GT (K71) (12-) F 800R (K73) (06-13) F 800S (K71) (05-10) F 800ST (K71) (05-13) R 850C R 850C R 900RT (K26) (09-12) HP4 (12-) S 1000RR (09-) R 1150GS (01-) R 1150R (01-) R 1150R (01-) R 1150RT (01-) R 1150RT (01-) R 1150S (01-) HP2 Enduro (04-06) HP2 Megamoto (06-08) K 1200LT (01-) K 1200LT (01-) K 1200RS (01-) R 1200C (99-) R 1200C (99-) R 1200C Avantgarde (99-) R 1200C Avantgarde (99-) R 1200CL (99-) R 1200CL (99-) R 1200GS (03-13) R 1200GS Adventure (06-13) R 1200I R 1200I R 1200R (K27) (06-09) R 1200RT (-04) R 1200RT (K26) (08-12) R 1200S (K29) (05-06) R 1200ST (K28) (03-07) K 1300GT (K44) (08-10) K 1300R (K43) (08-13) K 1300S (K40) (08-13) Firebolt XB9R Lightning XB9 CityX Lightning XB9S (04-07) Lightning XB9SX

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS248 AGS81 AGS81 AGS204 AGS81 AGS299 AGS204 AGS81 AGS91 AGS92 AGS91 AGS92 AGS91 AGS92 AGS204 AGS204 AGS299 AGS299 AGS299 AGS299 AGS299 AGS299 AGS13 AGS12 AGS297 AGS293 AGS293 AGS12 AGS13 AGS12 AGS13 AGS12 AGS12 AGS298 AGS298 AGS13 AGS12 AGS12 AGS13 AGS12 AGS13 AGS12 AGS13 AGS12 AGS299 AGS299 AGS13 AGS12 AGS299 AGS12 AGS299 AGS299 AGS299 AGS299 AGS299 AGS299 AGS46 AGS46 AGS45 AGS46

AGD11 AGD200 AGD200 AGD200 AGD200 AGD306 AGD200 AGD200 AGD199 AGD200 AGD199 AGD200 AGD199 AGD200 AGD200 AGD200 AGD305 AGD306 AGD305 AGD306 AGD305 AGD305 AGD06 AGD07 AGD305 AGD08 AGD08 AGD07 AGD06 AGD07 AGD06 AGD07 AGD07 AGD306 AGD306 AGD06 AGD07 AGD07 AGD06 AGD07 AGD06 AGD07 AGD06 AGD07 AGD305 AGD305 AGD06 AGD07 AGD305 AGD07 AGD305 AGD305 AGD305 AGD305 AGD305 AGD305 AGD56 AGD56 AGD01 AGD56

NOTE

NOTES

R131 R134

R131 R134

K42 K46

K42 K46

K25H K25H

K25H K25H

K25 K255

K25 K255

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND BUELL BUELL BUELL BUELL BUELL BUELL BUELL BUELL BULTACO BULTACO BULTACO BULTACO BULTACO BULTACO CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CAGIVA CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI CPI DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM

CC 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 50 50 50 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 500 650 650 650 1000 1000 1000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 125 125 125 50 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125

MODELLO MODEL Firebolt XB12R Firebolt XB9S (04-07) Lightning XB12S (04-07) Lightning XB12Scg (09-) Lightning XB12Ss (09-) Lightning XB12SX (09-) Ulysses XB12X (09-) Ulysses XB12XT (09-) Astro (99) Astro Réplica (00) Aventura Campera Lobito (98-01) Varios Modelos Mito (98-99) Progress AC (97-00) Progress LC (98-01) Mito Euro2/Euro3 (04-07) Mito EV (94-03) Mito EV 6 Marce (99-00) Mito SP525 (08-) Planet (98-03) Raptor (03-07) Raptor Euro2 (06) Raptor Euro3 (07-) Supercity (96-99) W16 (94-98) Raptor (01-05) Raptor 650ie (06-07) V-Raptor (01-05) Raptor (00-06) V-Raptor (00-06) Xtra-Raptor (00-06) Aragon GP Aragon S GTR GTR RR Oliver City Oliver Sport SM SMX Supercross Supermoto Aragon GP Aragon S Oliver City GZ50G Tapo (07-) Message (97-02) SE Cordi (04-) SJ50 S-Five (06-) SJ50A E-Five (06-) SJ50R A-Four (06-) NS125 DLX (97-99) S1 (07-09) S2 (06-08) S3 (10-) SG125L Otello (00-07) SL125 History (01-08) SQ (06-08) VJ Roadwin (03-08)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS46 AGS45 AGS45 AGS46 AGS46 AGS46 AGS46 AGS46 AGS31 AGS31 AGS22 AGS31 AGS31 AGS281 AGS56 AGS56 AGS56 AGS233 AGS233 AGS233 AGS233 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS81 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS221 AGS222 AGS222 AGS222 AGS222 AGS221 AGS231 AGS231 AGS231 AGS231 AGS221 AGS222 AGS222 AGS61 AGS61 AGS61 AGS61 AGS61 AGS61 AGS267 AGS226 AGS226 AGS226 AGS267 AGS267 AGS226 AGS266

NOTE

STREET

RACING NOTES

AGD56 AGD01 AGD01 AGD56 AGD56 AGD56 AGD56 AGD56 AGD38 AGD38 AGD23 AGD161 AGD38 AGD286 AGD75 AGD75 AGD75 AGD182 AGD182 AGD182 AGD182 AGD181 AGD181 AGD181 AGD181 AGD181 AGD182 AGD101 AGD101 AGD101 AGD101 AGD101 AGD101

AGD232 AGD232 AGD230 AGD229 AGD241 AGD241 AGD241 AGD241

AGD230 AGD238 AGD238 AGD238 AGD238 AGD238 AGD238 AGD203 AGD237 AGD237 AGD237 AGD203 AGD203 AGD237 AGD52

Racing

289


STREET RACING

290

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DAELIM DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI

125 125 125 125 125 125 125 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

VJ125FI Euro3 (07-) VJF Roadwin (07-) VL125 Daystar (99-09) VL125FI Daystar (07-) VL125L Daystar (07-) VS Custom (06-08) VS Evolution (07-08) S2 (06-09) S3 (12-) SQ (06-09) Antorcha 3 Vel. (73-) Antorcha 3 Vel. (73-) Atlantis (99-01) Atlantis 2T (07-) Atlantis 4T (04-) Atlantis H2O (99-01) Atlantis O2 (02) Atlantis O2 Bullet (03-06) Atlantis O2 City (03-06) Atlantis O2 Red Bullet (03) Atlantis O2 Two Chic (05) Boulevard 2T (09-) Boulevard 4T (09-) Boulevard 4T (09-) FDS (Negra/Black) (86-) FDS (Plata/Silver) (86-) FDS Savannah (86-) Fenix Furax GP1 (01-03) GP1 (05-) GP1 Open (05-) GP1 Race (05-) GPR 2T (10-) GPR Nude (04-08) GPR Nude Sport (06) GPR Nude Tuning (06-08) GPR R (-03) GPR R (04-09) GPR R Repli. Racing (99-03) GPR R Replica (05-) Hunter (96-97) Paddock (98-99) Predator H2O (98-01) Predator O2 (98-01) RD 50 (Negra/Black) RD 50 (Plata/Silver) Senda (Agua) (94-96) Senda DRD Senda Hyp DRD Evo (08-10) Senda Hyp DRD Evo (11-) Senda Hyp DRD Evo Ltd. Ed. (08) Senda Hyp DRD Evo Ltd. Ed. (08) Senda L (Agua) (94-96) Senda R (94-01) Senda R (94-01) (AJP) Senda R DRD (02-03) Senda R DRD Pro (05-10) Senda R DRD Pro (05-10) Senda R DRD Pro (11-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS266 AGS266 AGS209 AGS209 AGS209 AGS209 AGS209 AGS226 AGS226 AGS226 AGS160 AGS161 AGS205 AGS22 AGS22 AGS205 AGS205 AGS22 AGS22 AGS22 AGS22 AGS71 AGS71 AGS71 AGS153 AGS152 AGS31 AGS56 AGS22 AGS21 AGS21 AGS21 AGS21 AGS45 AGS45 AGS45 AGS45 AGS56 AGS45 AGS56 AGS45 AGS56 AGS56 AGS22 AGS56 AGS25 AGS306 AGS31 AGS56 AGS55 AGS55 AGS91 AGS91 AGS31 AGS31 AGS31 AGS92 AGS91 AGS91 AGS91

AGD52 AGD52 AGD217 AGD217 AGD217 AGD217 AGD217 AGD237 AGD237 AGD237 AGD165 AGD166 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD114 AGD114 AGDS84 AGD31 AGD30 AGD161 AGD100 AGD23 AGD22 AGD22 AGD22 AGD22 AGD22 AGD215 AGD215 AGD215 AGD75 AGD215 AGD75 AGD215 AGD36 AGD36 AGD23 AGD23 AGD29 AGD28 AGD72 AGD38 AGD288 AGD304 AGD288 AGD22 AGD72 AGD72 AGD23 AGD23 AGD288 AGD22 AGD304

NOTE

NOTES

Grimeca Grimeca Hengtong

Grimeca Grimeca Hengtong

AJP J.Juan Sinistra.Destra Sinistra.Destra

AJP J.Juan Left. Right Left. Right

Destra.Corta Destra.Corta J.Juan

Right. Short Right. Short J.Juan

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DERBI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 250 250 250 300 400 400 400 400 600 600

Senda R DRD Racing (04-08) Senda R Edition (00) Senda R Edition (00) (AJP) Senda R Race (03) Senda R X-Race (04-09) Senda R X-Trem (03-08) Senda SM (00-01) Senda SM DRD (02-03) Senda SM DRD Pro (05-10) Senda SM DRD Pro (05-10) Senda SM DRD Pro (11-) Senda SM DRD Racing (04-08) Senda SM X-Race (04-09) Senda SM X-Trem (02-08) Sonar 2T (10-) Urban Variant Variant (Modelos antiguos) Variant (Modelos antiguos) Variant Box (98) Variant Sport Variant Sport 2T (12-) Variant Sport R (96-98) Variant Start Variant World Champion Atlantis (00-01) Atlantis 4T (04-06) Boulevard 4T (10-) Boulevard 4T (10-) Boulevard 4T (08-) Boulevard 4T (08-) GP1 (06-) GP1 Low Seat (07-) GPR 125 Nude (04-09) GPR 125R (04-08) GPR 125R 4T-4V (09-) GPR Nude Sport (04-) Rambla (08-) Rambla (08-) Senda R (04) Senda R 4T (04-07) Senda R 4T Baja (06-08) Senda SM (04) Senda SM 4T (04-07) Senda SM 4T Baja (06-08) Sonar 4T (10-) Terra 4T (07-) Terra 4T Adventure (07-) Variant Sport 4T (12-) GP1 (06-07) GP1 Low Seat (07-) Rambla (08-) Rambla (08-) Rambla i.e. (10-) Monster (00-04) Monster (95-97) Monster Dark i.e. (05) Monster i.e. (05-07) Monster (93-01) Monster City (99)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS91 AGS31 AGS31 AGS56 AGS56 AGS56 AGS56 AGS92 AGS91 AGS91 AGS91 AGS91 AGS56 AGS31 AGDS84 AGS56 AGS163 AGS160 AGS161 AGS163 AGS56 AGDS84 AGS56 AGS24 AGS24 AGS205 AGS22 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS21 AGS21 AGS45 AGS45 AGS45 AGS45 AGS219 AGS218 AGS55 AGS91 AGS91 AGS55 AGS91 AGS91 AGDS84 AGS91 AGS91 AGDS84 AGS21 AGS21 AGS219 AGS218 AGS220 AGS225 AGS225 AGS224 AGS224 AGS225 AGS225

AGD37 AGD72 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD288 AGD22 AGD304 AGD37 AGD23 AGD23 AGD66 AGD168 AGD165 AGD166 AGD168 AGD66 AGD120 AGD100 AGD25 AGD25 AGD23 AGD23 AGD114 AGDS84 AGD114 AGDS84 AGD22 AGD22 AGD215 AGD215 AGD22 AGD215 AGD228 AGD227 AGD37 AGD37 AGD37 AGD37 AGD37 AGD37 AGD22 AGD288 AGD120 AGD22 AGD22 AGD228 AGD227 AGD231 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Destra.Corta Destra.Corta J.Juan

Right. Short Right. Short J.Juan

Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

AJP

AJP

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

291


STREET RACING

292

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI

600 600 600 600 620 620 620 620 620 695 696 696 696 696 696 748 748 748 748 749 749 749 749 750 750 750 750 750 750 750 750 750 796 796 796 800 800 800 848 848 848 848 851 888 888 900 900 900 900 900 900 900 916 916 916 944 996 996 996 996

Monster City Dark (99) Monster Dark (98-99) SS Doble disco (91-97) SS Monodisco (91-97) Monster Dark (05-06) Monster Dark Monodisc (05) Monster i.e. (02-03) Monster i.e. (04-06) Multistrada (06) Monster (07) Monster (08-09) Monster (10-) Monster (13) Monster + (08-09) Monster + (10-) Biposto (99-01) R (99-02) S (00-02) Testabassa (99-02) 749 (03-06) Dark (04-06) R (04-06) S (03-06) Monster City (99) Monster City Dark (99) Monster Doble disco (96-01) Monster ie (02) Monster Monodisco (96-01) SS Doble disco (91-97) Supersport (91-97) Supersport (99) Supersport ie (00-02) Hypermotard (09-) Monster (10-) Monster (13) Monster (03-04) Monster S2R (05-07) Monster S2R Dark (05-06) 848 (08-) EVO (10-) EVO Corse SE (12-) Streetfighter (12-) SBK Biposto (91-92) SBK Strada (94-95) SP5 (93) Monster (93-97) Monster ie (00-01) Sport (02) Superlight (91-97) Supersport (91-97) Supersport (98-99) Supersport ie (00-02) Monster S4 (01-02) Monster S4 Foggy (02) ST4 (99-03) ST2 (97-03) 996 (99-01) R (01) S (01) Special USA (99)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS225 AGS225 AGS225 AGS225 AGS224 AGS224 AGS225 AGS224 AGS224 AGS224 AGS224 AGS282 AGS282 AGS224 AGS282 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS199 AGS199 AGS199 AGS199 AGS225 AGS225 AGS225 AGS225 AGS225 AGS225 AGS225 AGS201 AGS201 AGS282 AGS282 AGS282 AGS224 AGS224 AGS224 AGS199 AGS200 AGS199 AGS200 AGS225 AGS225 AGS225 AGS225 AGS201 AGS201 AGS225 AGS225 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS225 AGS225 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201

AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD289 AGD289 AGD236 AGD289 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD208 AGD208 AGD208 AGD208 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD210 AGD210 AGD289 AGD289 AGD289 AGD236 AGD236 AGD236 AGD208 AGD209 AGD208 AGD209 AGD236 AGD236 AGD236 AGD236 AGD210 AGD210 AGD236 AGD236 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD236 AGD236 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210

NOTE

NOTES

20th Anniversary

20th Anniversary

20th Anniversary

20th Anniversary

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI DUCATI

996 996 998 998 998 998 999 999 999 999 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1200 1200 1200 1200 1200 1200

SPS (99-00) ST4S (01-05) 998 (02) Matrix (04) R (02) S Bayliss (02) 999 (03-06) R (03-06) S (03-06) S Final Edition (04) GT (06-10) GT Touring (09-) Monster (03-05) Monster S (05) Monster S2R (06-07) Monster S4R (05-06) Monster S4R (07-) Monster S4RS (06-) Multistrada (03-06) Multistrada DS / DS S (05) Multistrada S (06) Paul Smart L.E. (06) Sport (07-09) Sport S (07-09) ST3 (05-07) ST3S (06-07) Supersport (03) 1098 (07-) R (08-) R Ltd. Edition Bayliss (09) S (07-) S Tricolore (07-08) Streetfighter (10-) Streetfighter S (10-) Hypermotard (08-) Hypermotard EVO (10-) Hypermotard EVO SP (10-) Hypermotard S (08-) Monster (09-) Monster Diesel (13-) Monster EVO (11-) Monster EVO (13) Monster S (09-) 1198 (09-) Diavel (11-) Diavel AMG (13-) Diavel Carbon (11-) Diavel Cromo (13-) Diavel Strada (13-) Diavel White Stripe (13-) R Corse (10-) S (09-) S Corse (10-) SP (11-) Multistrada (10-) Multistrada ABS (10-) Multistrada S (13-) Multistrada S ABS (10-) Multistrada S Sport (11-) Multistrada Touring (10-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS201 AGS225 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS199 AGS199 AGS199 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS199 AGS199 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS289 AGS289 AGS289 AGS289 AGS199 AGS199 AGS199 AGS199 AGS199 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200 AGS200

AGD210 AGD236 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD208 AGD208 AGD208 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD208 AGD208 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD210 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD302 AGD302 AGD302 AGD302 AGD208 AGD208 AGD208 AGD208 AGD208 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209 AGD209

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Brembo 20th Anniversary

Brembo 20th Anniversary

Brembo

Brembo

Brembo

Brembo

Brembo

Brembo

Pikes Peak Edition

Pikes Peak Edition

293


STREET RACING

294

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 300 300

EC Rookie (01-02) EC 2T (02-09) EC 2T (02-09) Halley EH 2T (09-) Halley EH 2T (09-) Halley SM 2T (09-) Halley SM 2T (09-) MC 2T (02-09) MC 2T (02-09) MX 2T (02-09) MX 2T (02-09) Pampera (02-05) SM 2T (02-07) SM 2T (02-07) TXT (00-01) TXT (00-01) TXT PRO TXT PRO EC 2T (01) EC 2T (01) EC 2T (02-09) EC 2T (02-09) MC 2T (02-09) MC 2T (02-09) MX 2T (02-07) MX 2T (02-07) SM 2T (02-07) SM 2T (02-07) TXT (00-01) TXT (00-01) TXT Pro TXT Pro EC 2T (01) EC 2T (01) EC 2T (02-09) EC 2T (02-09) EC 2T (12-13) EC 2T Racing (12-13) EC 2T Repl. Cervantes Nambotin (11) EC E 2T (12-13) EC Replica Giullaume (12) MC 2T (02-09) MC 2T (02-09) MX 2T (02-07) MX 2T (02-07) Pampera (02-05) SM 2T (02-07) SM 2T (02-07) TXT (00-01) TXT (00-01) TXT Pro TXT Pro Pampera (02-05) TXT (00-01) TXT (00-01) TXT Pro (-02) TXT Pro (-02) TXT Pro (03-) EC 2T (01) EC 2T (01)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS22 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS22 AGS170 AGS168 AGS168 AGS170 AGS192 AGS192 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS168 AGS170 AGS192 AGS192 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS17 AGS17 AGS17 AGS17 AGS17 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS22 AGS170 AGS168 AGS168 AGS170 AGS192 AGS192 AGS22 AGS168 AGS170 AGS192 AGS192 AGS273 AGS170 AGS168

AGD23 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD23 AGD93 AGD93 AGD173 AGD37 AGD37 AGD173 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD173 AGD37 AGD37 AGD173 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD23 AGD93 AGD93 AGD173 AGD37 AGD37 AGD173 AGD23 AGD173 AGD37 AGD37 AGD173 AGD173 AGD93 AGD93

NOTE

NOTES

Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Forgiata. Destra. Corta Sinistra. Forgiata. Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Corta. Destra.Lunga Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Forgiata. Destra. Corta Sinistra. Forgiata. Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra.Forgiata. Destra. Corta Sinistra.Forgiata. Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short

Sinistra. Corta. Destra.Lunga Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra. Forgiata. Destra. Corta Sinistra. Forgiata. Destra. Lunga

Left. Short. Right. Long Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Short. Right. Long

Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GENERIC GILERA GILERA GILERA GILERA

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 320 320 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 515 515 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 125 125 125 50 50 50 50

EC 2T (02-09) EC 2T (02-09) EC 2T (12-13) EC 2T Racing (12-13) EC 2T Repl. Cervantes Nambotin (11) EC 4T (13-) EC E 2T (12-13) EC Replica Giullaume (12) MC 2T (02-09) MC 2T (02-09) MX 2T (02-09) MX 2T (02-09) SM 2T (02-09) SM 2T (02-09) TXT Pro (-02) TXT Pro (02) TXT Pro (02) TXT (00-01) TXT (00-01) FSE (03-09) FSE (03-09) EC 4T (09-) EC 4T (09-) EC 4T Repl. Cervantes (13) FSE (03-07) FSE (03-07) FSR EC (08-) FSR EC (08-) FSR SM (08-) FSR SM (08-) Pampera (07-08) Pampera (07-08) Wild HP (04-06) Wild HP (04-06) EC 4T (09-) EC 4T (09-) Magura Hydraulic Clutch (11-) Trial / Campo Trial / Campo Trial / Campo Trial / Campo Trial / Campo Cracker Ideo Race Trigger SM (07-) Trigger SM Competition Trigger X (07-) Trigger X Competition Xor Xor Competition Xor Stroke Xor Williams F1 Xor Xor Stroke Xor Williams F1 DNA (00-07) DNA (00-07) DNA (00-07) DNA GP Experience (03-04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS170 AGS168 AGS17 AGS17 AGS17 AGS17 AGS17 AGS17 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS273 AGS192 AGS192 AGS168 AGS170 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS17 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS17 AGS168 AGS169 AGS170 AGS171 AGS192 AGS228 AGS228 AGS228 AGS26 AGS26 AGS26 AGS26 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGDS264

AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD173 AGD37 AGD173 AGD173 AGD37 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD37 AGD38 AGD173 AGD174 AGD164 AGD242 AGD242 AGD242 AGD46 AGD46 AGD46 AGD46 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Sinistra. Forgiata. Destra. Lunga Sinistra. Corta. Destra.Lunga Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Forged. Right. Long Left. Short. Right. Long Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Sinistra.Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Forgiata Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Mediana

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Forged Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Median

Grimeca Grimeca/Brembo Hengtong Grimeca/Brembo

Grimeca Grimeca/Brembo Hengtong Grimeca/Brembo

295


STREET RACING

296

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

DNA GP Experience (03-04) Eaglet Automatico (96-97) Easy Moving GSM (99-01) H@k Ice (01-05) RCR (03-07) RCR (11-) RK Cannibal (96-98) Runner (97-00) Runner (DT) Runner Poggiali (02) Runner Purejet (02-04) Runner Purejet (02-04) Runner Purejet (05-06) Runner Purejet (07-) Runner Purejet ST (08-) Runner SP (02-04) Runner SP (05-06) Runner SP (07) Runner SP 50ST (08-) Runner SP Simoncelli (08-) Runner SP Special Ed. (07) SMT (03-07) SMT Racing (11-) Stalker (05-06) Stalker (07-08) Stalker (09-) Stalker (DD) (97-04) Stalker (DT) (97-04) Stalker Naked (08-) Stalker Special Ed. (07-08) Storm Euro2 (07-) TT Surfer Twin Typhoon (94-97) Typhoon X (98-99) Typhoon XR (00) Easy Moving ( ? ) Typhoon (94-97) Typhoon X (98-99 Typhoon XR (00) Zulu (01) DNA (01) Nexus ie Euro3 (07) Nexus ie Euro3 (08) Nexus ie Euro3 (09-) Runner FX (97-02) Runner FX (97-02) Runner VX (00-01) Runner VX (00-01) Runner VX (02-04) Runner VX (02-04) Runner VX (05-06) Runner VX Euro3 (07-) Runner VX Race (06) Runner VX SC (06-07) Runner VX ST (08-) SC (06-) Typhoon (95-98)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGDS264 AGS81 AGS41 AGS31 AGS31 AGS129 AGS56 AGS55 AGS31 AGDS85 AGS72 AGDS85 AGDS84 AGDS85 AGS100 AGDS84 AGS100 AGDS85 AGDS84 AGDS84 AGS100 AGS100 AGDS84 AGS56 AGS55 AGS72 AGS72 AGS72 AGDS85 AGS72 AGS129 AGS72 AGDS84 AGS31 AGS31 AGS41 AGS41 AGS41 AGS307 AGS308 AGS309 AGS310 AGS31 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS84 AGDS85 AGDS84 AGDS85 AGDS84 AGDS85 AGDS84 AGS100 AGDS84 AGDS84 AGS100 AGS45 AGS72

NOTE

NOTES

Hengtong

Hengtong

Hengtong

Hengtong

Hengtong

Hengtong

AGD114

Grimeca

Grimeca

AGD114 AGD215 AGD148

Grimeca

Grimeca

AGD46 AGD67 AGD161 AGD161 AGDS186 AGD23 AGD161 AGD115

AGD114 AGD114

AGD114 AGD114 AGD23 AGDS85 AGDS85 AGD115 AGDS85 AGDS264 AGD115 AGD161 AGD33 AGD109 AGD109 AGD109 AGD316 AGD317 AGD318 AGD319 AGD161

AGD96

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA GILERA HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM

CC

MODELLO MODEL

125 Typhoon X (99-00) 125 Typhoon XR (99-00) 180 DNA (01) 180 Runner FXR (97-02) 180 Runner FXR (97-02) 180 Runner VXR (00-01) 180 Runner VXR (00-01) 200 Runner VXR (02-04) 200 Runner VXR (02-04) 200 Runner VXR (05-06) 200 Runner VXR (07) 200 Runner VXR (08-) 200 Runner VXR Race (06) 200 Runner VXR ST (08-09) 250 Nexus Euro3 (06-07) 250 Nexus SP (06-07) 300 Nexus Euro3 (08-) 500 Fuoco (07-) 500 Nexus (03-05) 500 Nexus Euro3/SP (06-) 600 RC (89-90) 600 RC Cobra (91-93) 800 GP (08-09) 800 GP (10-) 800 GP Centenario (09) 883 Sporster® XL 883L SuperLow 883 Sporster® XL 883N Iron 883 Sporster® XL 883R 1200 Sporster® XL N 1200 Sporster® XL Nighster 1200 Sporster® XL X Forty-Eight 1200 Sporster® XR 1200 Sporster® XR X 1584 Dyna® FXDB Street Bob 1584 Dyna® FXDC Super Glide Custom 1584 Dyna® FXDF Fat Bob 1584 Dyna® FXDWG Wide Glide 1584 Softail® FLSTF Fat Boy 1584 Softail® FLSTFB Fat Boy Special 1584 Softail® FLSTN Deluxe 1584 Softail® FLSTSB Cross Bones 1584 Softail® FXCWC Rocker C Modelos 82-92 Modelos 92-96 Modelos 9650 CRE Baja (07-10) 50 CRE Baja (11-) 50 CRE Baja (95-00) 50 CRE Baja RR (07-10) 50 CRE Baja RR (11-) 50 CRE Derapage (07-10) 50 CRE Derapage (11-) 50 CRE Derapage (95-00) 50 CRE Derapage RR (07-10) 50 CRE Derapage RR (11-) 50 CRE Six (01-05) 50 CRE Six (01-05) 50 CRE Six (07-10) 50 CRE Six (11-) 50 CRE Six (95-00)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS72 AGS72 AGDS186 AGDS84 AGDS85 AGDS84 AGDS85 AGDS84 AGDS85 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGS100 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS186 AGDS186 AGS31 AGS31 AGS288 AGS16 AGS16 AGS18 AGS18 AGS18 AGS18 AGS18 AGS18 AGS18 AGS18 AGS236

AGS236 AGS236 AGS236 AGS237 AGS236 AGS236 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Hengtong

Hengtong

Grimeca

Grimeca

AGD289 AGDS16 AGDS16 AGD15 AGD15 AGD15 AGD15 AGD15 AGD15 AGD15 AGD15 AGD239 AGD239 AGD239 AGD239 AGD239 AGD239 AGD239 AGD239 AGD239 AGD251 AGD250 AGD239 AGD288 AGD304

AJP J.Juan

AJP J.Juan

AGD288 AGD304 AGD288 AGD304

AJP J.Juan AJP J.Juan

AJP J.Juan AJP J.Juan

AGD288 AGD304 AGD288 AGD22 AGD288 AGD304

AJP J.Juan Destra.Corta Destra.Corta AJP J.Juan

AJP J.Juan Right. Short Right. Short AJP J.Juan

AGD148 AGD148

AGD114

AGDS186

Racing

297


STREET RACING MARCA BRAND HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM

298

CC

LEVE LEVERS MODELLO MODEL

50 CRE Six Baja (01-05) 50 CRE Six Baja (01-05) 50 CRE Six Baja (06) 50 CRE Six Derapage (01-05) 50 CRE Six Derapage (01-05) 50 CRE Six Derapage (06) 50 CRE Six Derapage Competition (07-10) 50 CRE Six Derapage Competition (11-) 50 CRM Derapage Competititon (11-) 125 City (11-) 125 CRE (02-04) 125 CRE (04) 125 CRE Baja 4T (12-) 125 CRE F125X (08-10) 125 CRE F125X (11-) 125 CRE Motard (02-04) 125 CRE Motard 125 (04) 125 CRE R (05-08) 125 CRM Derapage 4T (12-) 125 CRM Derapage RR 4T (12-) 125 CRM F125X (08-10) 125 CRM F125X (11-) 125 CRM R (05-08) 125 Locusta (12-) 200 City (11-) 200 Locusta (12-) 230 Enduro F (04-07) 230 Motard F (04-07) 230 Trail F (04-07) 230 Trail F ID (04-07) 250 CRE 2T (02-04) 250 CRE 2T (04) 250 CRE 4T (04) 250 CRE F250R (05-07) 250 CRE F250R (05-07) 250 CRE F250X (04-) 250 CRE ie (07-08) 250 CRE Motard 2T (02-04) 250 CRE Motard 2T (04) 250 CRE Motard 4T (04) 250 CRE R (05-08) 250 CRM ie (07-08) 250 CRM R (05-08) 290 CRE ie (07-08) 290 CRM ie (07-08) 300 CRE F300X (04-) 450 CRE (02-04) 450 CRE (04) 450 CRE F450ie R (09-) 450 CRE F450ie R (09-) 450 CRE F450R (05-08) 450 CRE Motard (02-04) 450 CRE Motard (04) 450 CRE X ie (07-08) 450 CRF X (05-) 450 CRM F450ie R (09-) 450 CRM F450ie R (09-) 450 CRM F450R (05-08) 450 CRM X 450ie (07-08) 490 CRE X 490ie (07-08)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS17 AGS30 AGS74 AGS11 AGS30 AGS30 AGS30 AGS74 AGS11 AGS11 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS11 AGS30 AGS30 AGS30 AGS196 AGS196 AGS196 AGS196 AGS74 AGS11 AGS11 AGS271 AGS272 AGS11 AGS11 AGS74 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS74 AGS11 AGS271 AGS272 AGS11 AGS74 AGS11 AGS11 AGS11 AGS271 AGS272 AGS11 AGS11 AGS11

AGD288 AGD22 AGD288 AGD288 AGD22 AGD288 AGD288 AGD304 AGD14 AGD304 AGD93 AGD93 AGD304 AGD288 AGD304 AGD93 AGD93 AGD93 AGD304 AGD304 AGD288 AGD304 AGD93 AGD304 AGD304 AGD304 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93

NOTE

NOTES

Destra.Corta Destra.Corta AJP Destra.Corta Destra.Corta AJP AJP J.Juan

Right. Short Right. Short AJP Right. Short Right. Short AJP AJP J.Juan

J.Juan S+D Forgiata S+D Forgiata J.Juan AJP J.Juan S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata J.Juan J.Juan AJP J.Juan S+D Forgiata J.Juan J.Juan J.Juan S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra.Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

J.Juan L+R Forged L+R Forged J.Juan AJP J.Juan L+R Forged L+R Forged L+R Forged J.Juan J.Juan AJP J.Juan L+R Forged J.Juan J.Juan J.Juan L+R Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged Right. Forged L+R Forged L+R Forged Right. Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged Right. Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged Right. Forged L+R Forged Right. Forged L+R Forged L+R Forged Right. Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged Right. Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged L+R Forged

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HM HM HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

490 CRM X 490ie (07-08) 500 CRF X (05-) 50 CRE Baja (07-10) 50 CRE Baja (11-) 50 CRE Baja (95-00) 50 CRE Baja RR (07-10) 50 CRE Derapage (07-10) 50 CRE Derapage (11-) 50 CRE Derapage (95-00) 50 CRE Derapage RR (07-10) 50 CRE Derapage RR (11-) 50 CRE Six (01-05) 50 CRE Six (01-05) 50 CRE Six (07-10) 50 CRE Six (11-) 50 CRE Six (95-00) 50 CRE Six Baja (01-05) 50 CRE Six Baja (01-05) 50 CRE Six Baja (06) 50 CRE Six Derapage (01-05) 50 CRE Six Derapage (01-05) 50 CRE Six Derapage (06) 50 CRE Six Derapage Competition (07-10) 50 CRE Six Derapage Competition (11-) 50 CRF (04-07) 50 CRM R (92-94, 96) 50 Dio GP DT (90-) 50 Dio SP DT (91-) 50 Dio SP TT (90-) 50 Dio ZX (94-) 50 NPS Zoomer (04-) 50 NSR F (93-95) 50 NSR R (97-00) 50 NSR S (89-95) 50 PK L Wallaroo 50 SA Vision (88-94) 50 SC 01/SR 50 SFX (95-) 50 SFX S (97-) 50 SGX Sky (97-) 50 SH H (84-95) 50 SH Scoopy (96-) 50 SJ Bali (93-98) 50 SRX (98-99) 50 SXR (97-99) 50 Vision (NE) (90-94) 50 X8R-S (SZX 50S) (98-01) 50 X8R-X (SZX 50X) (98-01) 75 CRM R (89-94) 75 NS1 (99-00) 75 NSR (92-94) 75 SA Vision (91, 93, 98) 75 SH Scoopy (87-95) 75 SH Scoopy (87-95) 75 SH Scoopy D (93-95) 75 SH Scoopy D (93-95) 75 Vision Meet-In 80 MBX 80 MTX 80 (87) 85 CR R (03-07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS11 AGS11 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS30 AGS116 AGS68 AGS120 AGS173 AGS173 AGS173 AGS119 AGS29 AGS122 AGS29 AGS120 AGS121 AGS173 AGS120 AGS120 AGS86 AGS172 AGS61 AGS173 AGS70 AGS119 AGS77 AGS77 AGS68 AGS29 AGS122 AGS121 AGS197 AGS198 AGS197 AGS198 AGS120 AGS29 AGS68 AGS11

STREET

RACING

NOTE

NOTES

AGD93 AGD93 AGD288 AGD304

S+D Forgiata S+D Forgiata AJP J.Juan

L+R Forged L+R Forged AJP J.Juan

AGD288 AGD288 AGD304

AJP AJP J.Juan

AJP AJP J.Juan

AGD288 AGD304 AGD288 AGD22 AGD288 AGD304

AJP J.Juan Destra. Corta Destra. Corta AJP J.Juan

AJP J.Juan Right. Short Right. Short AJP J.Juan

AGD288 AGD22 AGD288 AGD288 AGD22 AGD288 AGD288 AGD304

Destra. Corta Destra. Corta AJP Destra. Corta Destra. Corta AJP AJP J.Juan

Right. Short Right. Short Right. Short Right. Short AJP AJP J.Juan

AGD69 AGD70 AGD128 AGD70 AGD127 AGD160 AGD160 AGD160 AGD128 AGD128 AGD70 AGD70 AGD70 AGD84 AGD26 AGD70 AGD160 AGD150 AGD68 AGD127 AGD84 AGD84 AGD69 AGD160 AGD160 AGD128 AGD26 AGD27 AGD26 AGD27 AGD128 AGD160 AGD69 AGD93

Racing

299


STREET RACING

300

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

90 90 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150

NH Yupi (91-94) SRX 90 (98-99) CRF 100 (04-07) EX Bali (96-97) SCV Lead (00-) SH Scoopy (96-98-01) SJ Bali (96-98) ANF Innova (03-07) CA Rebel (95-00) CBF (09-) CBR R (04-08) CG (04-07) CR (03-07) CR 125R (87-91) CR 125R (92-95) CR 125R (96-02) CRE 125 (02-04) CRE 125 (04) CRE 125 Motard (02-04) CRE 125R (04-08) CRE F125X (08-) CRE F125X (11-) CRE Motard 125 (04) CRE Super Motard (02-03) CRE Super Motard (04) CRM 125R (05-08) CRM F125X (08-) CRM F125X (11-) FES Pantheon (00-02) FES Pantheon (03-07) NES @ (01-07) NES @ (01-07) NSR 125F (90-92) NSR 125R (89-92) PCX (10-) PES Passion (06-07) PES Passion (06-07) S-Wing (07-08) SES Dylan (02-07) SES Dylan (02-07) SH Scoopy (01-04) SH Scoopy (01-04) SH Scoopy i (05-08) SH Scoopy i (05-08) SH Scoopy i (09-) SH Scoopy i Sport (10-) SH Scoopy i TopBox (10-) VT Shadow (99-07) XL 125 XL 125S (87-90) XLV Varadero (01-03) XLV Varadero (04-08) FES Pantheon (00-02) FES Pantheon (03-07) NES @ (01-07) NES @ (01-07) PES Passion (06-07) PES Passion (06-07) S-Wing (07-08) SES Dylan (02-07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS172

AGS173 AGS173 AGS61 AGS173 AGS05 AGS270 AGS269 AGS268 AGS11 AGS96 AGS74 AGS74 AGS11 AGS74 AGS11 AGS30 AGS30 AGS11 AGS74 AGS11 AGS11 AGS30 AGS30 AGS95 AGS112 AGS197 AGS198 AGS123 AGS123 AGS292 AGS197 AGS198 AGS112 AGS197 AGS198 AGS197 AGS198 AGS197 AGS198 AGS111 AGS111 AGS111 AGS05 AGS142 AGS44 AGS96 AGS78 AGS95 AGS112 AGS197 AGS198 AGS197 AGS198 AGS112 AGS197

NOTE

NOTES

S+D Forgiata Forgiata Destra.Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata AJP J.Juan

L + R Forged Forged Right. Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged AJP J.Juan

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata AJP J.Juan

L + R Forged L + R Forged L + R Forged AJP J.Juan

AGD203 AGD150 AGD281 AGD160 AGD27 AGD70 AGD160 AGD277 AGD144 AGD280 AGD144 AGD93 AGD132 AGD94 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD288 AGD304 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD288 AGD304 AGD105 AGD52 AGD134 AGD135 AGD144 AGD144 AGD276 AGD134 AGD135 AGD52 AGD134 AGD135 AGD134 AGD135 AGD134 AGD135 AGD150 AGD150 AGD150 AGD150 AGD145 AGD144 AGD144 AGD105 AGD52 AGD134 AGD135 AGD134 AGD135 AGD52 AGD134

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

150 150 150 200 230 230 230 230 230 230 230 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

SES Dylan (02-07) SH Scoopy (03-07) SH Scoopy (03-07) XL 200R (-84) 230F Enduro (04-07) 230F Motard (04-07) 230F Trail (04-07) 230F Trail ID (04-07) CRF Enduro (04-07) CRF Super Motard (04-07) CRF Trail (04-07) CB 250 (04-06) CB 250 (92) CB 250 (93-) CBF 250 (04-07) CR 250 (89) CR 250 R (87-91) CR 250 R (87-95) CR 250 R (96-03) CRE 250ie (07-08) CRE 250R (04) CRE 250R (05) CRE 250R (05) CRE 250R (06-07) CRE 250R (07-) CRE 250R (07-) CRE 250R 2T (02-03) CRE 250R 2T (04) CRE 2T (02-04) CRE 2T (04) CRE 4T (04) CRE F250R (05-07) CRE F250R (05-07) CRE F250X (04-) CRE Motard 2T 250 (02-04) CRE Motard 2T 250 (04) CRE Motard 4T 250 (04) CRE Supermotard (04) CRE Supermotard 2T (02-03) CRE Supermotard 2T (04) CRF L (13-) CRF R (04-06) CRF R (07) CRF R (07) CRF X (04-07) CRM ie (07-08) CRM R (05-08) CRM R Enduro (05-07) CRM R Super Motard (05-06) CRM R Super Motard (05-06) FES Foresight (97-06) FES Pantheon (98-02) Forza EX (05-08) Forza X (05-08) NSS Jazz (01-04) NSS Jazz (05-07) NX Dominator (88-93) XR 250 R (96-03) XR R (87-92) XR R (93-95)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS198 AGS197 AGS198 AGS141 AGS196 AGS196 AGS196 AGS196 AGS196 AGS196 AGS196 AGS122 AGS38 AGS270 AGS98 AGS96 AGS74 AGS11 AGS11 AGS271 AGS272 AGS11 AGS272 AGS271 AGS74 AGS11 AGS74 AGS11 AGS11 AGS271 AGS272 AGS11 AGS74 AGS11 AGS11 AGS11 AGS74 AGS11 AGS300 AGS11 AGS272 AGS271 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS272 AGS271 AGS95 AGS95 AGS111 AGS111 AGS112 AGS111 AGS05 AGS74 AGS94 AGS94

AGD135 AGD134 AGD135 AGD145 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD52 AGD52 AGD52 AGD144 AGD94 AGD132 AGD94 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD278 AGD279 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD278 AGD279 AGD93 AGD93 AGD93 AGD278 AGD279 AGD105 AGD105 AGD150 AGD150 AGD52 AGD150 AGD51 AGD68 AGD147 AGD104

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged

Destra.Forgiata Forgiata Destra.Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra.Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

Right. Forged Forged

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra.Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged L + R Forged Forged L + R Forged

L + R Forged L + R Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged

301


STREET RACING

302

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

290 290 300 300 300 350 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 490 490 490 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 600

CRE 290ie (07-08) CRM 290ie (07-08) CRE F300X (04-) SH (07-) SH ABS (07-) XL 350 R (85-87) CB 400 N CB 400 NA FJS Silver Wing (06-) FL 400 (89-90) NV 400 (95-97) TRX FA Rancher (04-07) XR 400 R (96-03) CB 450S CRE 450 (02-04) CRE 450 (04) CRE 450R (05-06) CRE 450R (07) CRE 450R (07) CRE 450X (07) CRE Enduro (02-03) CRE Enduro (04) CRE F450ie R (09-) CRE F450ie R (09-) CRE F450R (05-08) CRE Motard 450 (02-04) CRE Motard 450 (04) CRE Super Motard (02-03) CRE Super Motard (04) CRE X 450ie (07-08) CRF 450X (05-07) CRF X 450 (05-) CRM 450R (05-06) CRM 450R (07) CRM 450R (07) CRM 450X (07) CRM F450ie R (09-) CRM F450ie R (09-) CRM F450R (05-08) CRM X 450ie (07-08) TRX 450 (04-05) TRX ER Sportrax (09-) TRX R (05-) CRE 490ie (07) CRE X 490ie (07-08) CRM X 490ie (07-08) CB 500 (94-96) CBF 500 (04-07) CBF 500 ABS (04-07) CRF X 500 (05-) CX 500 (82) GL 500 (82) NX 500 (88-89) NX 500 (90-94) TRX FA Fourtrax F. Rubicon (08-) VT 500 XL 500R (82) CB 600 F2 (00-02) CB 600F ABS (07-) CB 600F Hornet (07-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS11 AGS11 AGS11 AGS111 AGS111 AGS68

AGS111

AGS284 AGS74 AGS122 AGS74 AGS11 AGS11 AGS272 AGS271 AGS11 AGS74 AGS11 AGS271 AGS272 AGS11 AGS74 AGS11 AGS74 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS11 AGS272 AGS271 AGS11 AGS271 AGS272 AGS11 AGS11

AGS11 AGS11 AGS11 AGS05 AGS05 AGS05 AGS11 AGS176 AGS176 AGS78 AGS78 AGS284 AGS177 AGS142 AGS05 AGS07 AGS07

AGD93 AGD93 AGD93 AGD150 AGD150 AGD147 AGD178 AGD178 AGD150 AGD211 AGD150 AGD68 AGD52 AGD93 AGD93 AGD93 AGD278 AGD279 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD278 AGD279 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD212 AGD212 AGD212 AGD93 AGD93 AGD93 AGD51 AGD130 AGD130 AGD93

NOTE

NOTES

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

AGD99 AGD117 AGD179 AGD145 AGD04 AGD130 AGD130

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 680 700 700 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

CB 600F Hornet (98-06) CBF 600N (04-) CBF 600S (04-) CBR 600 (-90) CBR 600 (01-02) CBR 600 F2 (91-94) CBR 600 F2 (91-94) CBR 600 F3 (95-98) CBR 600 F3 (95-98) CBR 600 F4 (99-02) CBR 600 FS (01-02) CBR 600F (03-06) CBR 600F (89-92) CBR 600F (89-92) CBR 600F (93-98) CBR 600F (99-02) CBR 600RR (03-06) CBR 600RR (07-08) CBR 600RR (09-) CBR 600RR ABS (09-) FJS Silver Wing (01-09) NV 600 (93-94) NX 600 (88) XL 600 V Transalp (87-93) XL 600 V Transalp (94-96) XR 600 R (88-98) CB 650 (79-81) CB 650 (80-81) CB 650 (82) CX 650 (83) FMX 650 (05-07) GL 650 (83) NTV (95-97) NTV Hawk GT (88-91) NTV Révéré (88-91) NTV Révéré (92-93) NX (88-89) NX (88-89) NX 650 Dominator (97-99) SLR 650 (97-98) TRX FA Fourtrax Rincon (05-) XL 650 V Transalp (02) XL 650 V Transalp (03-06) XL 650 V Transalp (97-01) XR 650 R (00-03) XRV 650 (88-89) TRX FA Fourtrax Rincon (06-) NTV Deauville (06-) TRX XX (08-) XL V Transalp (08-) CB 750 (79-81) CB 750 F (80-82) CB 750 F2 (94-02) CB 750 Seven Fifty (91-96) CB 750F2 (82-82) CBX 750 (87-01) CBX 750 (87) NV 750C (99-01) VF C (93-01) VF C V45 Magna (82-83)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS05 AGS05 AGS05 AGS125 AGS124 AGS124 AGS124 AGS124 AGS124 AGS124 AGS124 AGS05 AGS124 AGS124 AGS124 AGS05 AGS07 AGS07 AGS03 AGS03 AGS111 AGS78 AGS78 AGS78 AGS94 AGS176 AGS176 AGS176 AGS176 AGS78 AGS176 AGS05 AGS05 AGS05 AGS05 AGS78 AGS78 AGS78 AGS78 AGS284 AGS78 AGS78 AGS78 AGS74 AGS78 AGS284 AGS05 AGS78 AGS176 AGS176 AGS05 AGS05 AGS176 AGS144 AGS144 AGS143 AGS05 AGS144

AGD04 AGD130 AGD130 AGD69 AGD04 AGD131 AGD80 AGD131 AGD80 AGD04 AGD04 AGD04 AGD131 AGD80 AGD80 AGD04 AGD205 AGD05 AGD05 AGD05 AGD150 AGD150 AGD99 AGD85 AGD99 AGD104

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

AGD99 AGD51 AGD51 AGD51 AGD150 AGD149 AGD99 AGD119 AGD176 AGD85 AGD99 AGD282 AGD68 AGD99 AGD130 AGD291 AGD282

AGD150 AGD51 AGD52 AGD52 AGD150 AGD150

Racing

303


STREET RACING

304

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 954 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200

VF F Interceptor (83-85) VFR (90-96) VFR (90-96) VFR F (-87) VFR F (-87) VFR F (87-97) VFR F (87-97) VFR R (88-90) VFR R (88-90) VT 750C Shadow (83) VT 750C Shadow (97-09) XRV 750 (90-95) XRV Africa Twin (90-95) XRV Africa Twin (90-95) XRV Africa Twin (96-01) XRV Africa Twin (96-01) Pacific Coast (89-98) VFR 800 (02) VFR 800 A (02) VFR 800 FI (02) VFR 800 FI (98-01) CB 900 F Hornet (02-03) CB 900 FB (81-82) CB 900F Hornet (04-08) CBR RR Fire Blade (00-01) CBR RR Fire Blade (02) CBR RR Fire Blade (92-94) CBR RR Fire Blade (93) CBR RR Fire Blade (95-96) CBR RR Fire Blade (98-99) CBR RR (02-06) CB 1000R (08-) CBF 1000 (06-09) CBF 1000 ABS (06-09) CBR 1000F (87-92) CBR 1000F (93-99) CBR 1000RR (04-07) CBR 1000RR (08-) CBR 1000RR ABS (09-) VTR F Fire Storm (97-02) VTR SP (00) VTR SP1 (01) VTR SP2 (02-) XLV Varadero (03-07) CB 1100 (00-01) CB 1100 R (81-83) CBR XX Super Black Bird (97-02) CBR XX Super Blackbird (03-06) GL (82) ST (90-02) ST ABS/TCS/CBS (96-98) ST P (93-00) ST Pan European A/ABS (90-00) VF C V65 Magna (83-84) VF S V65 Sabre (84) VT C (94-) VT C Shadow (87-88, 92-93) VT C Shadow (94-96) VT C Shadow (97-05) GL Gold Wing (84-87)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS144 AGS62 AGS126 AGS90 AGS147 AGS62 AGS126 AGS62 AGS126 AGS144 AGS143 AGS78 AGS78 AGS78 AGS78 AGS78 AGS144 AGS146 AGS146 AGS146 AGS146 AGS05 AGS178 AGS05 AGS124 AGS07 AGS124 AGS124 AGS124 AGS124 AGS07 AGS08 AGS146 AGS146 AGS143 AGS143 AGS08 AGS07 AGS07 AGS146 AGS146 AGS146 AGS146 AGS196 AGS143 AGS176 AGS146 AGS146 AGS176 AGS144 AGS144 AGS144 AGS144 AGS144 AGS144 AGS143 AGS143 AGS143 AGS143

AGD52 AGD80 AGD131 AGD106 AGD151 AGD80 AGD131 AGD80 AGD131 AGD52 AGD150 AGD99 AGD149 AGD99 AGD149 AGD99 AGD52 AGD04 AGD04 AGD04 AGD123 AGD130

NOTE

NOTES

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

AGD130 AGD18 AGD18 AGD18 AGD80 AGD80 AGD04 AGD18 AGD05 AGD130 AGD130 AGD80 AGD80 AGD05 AGD05 AGD05 AGD04 AGD18 AGD18 AGD18 AGD123

AGD123 AGD123

AGD52 AGD52 AGD150 AGD51 AGD150 AGD150 AGD179

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSABERG HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA

1200 1200 1300 1300 1300 1500 1800 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 310 310 310 310 310 310 310 310 360 360 360 400 410 450

VFR 1200F (10-) VFR 1200FD (10-) CB F/F1 (03-) ST Pan European (07-) VTX (03-07) GL Valkyrie F6C (96-03) VTX (02-03) All models (06-08) All models (06-08) All models (06-08) All models (06-08) All models (89-97) All models (98-05) All models (98-05) All models (98-05) All models (98-05) Brembo (Hydraulic) (09-) Brembo (Hydraulic) (09-) Magura (Hydraulic) (09-) CR (11-) SM (11-) CR (03-09) CR (03-09) CR (99-02) SM (98-99) SM S (00-07) SM S (07-) WR (03-09) WR (03-09) WR (98-02) WRE (00-07) WRE (07-) WRE (98-99) CR (02-04) CR (02-04) CR (98-01) SMR (06-) SMR (06-) TC (03-10) TC (03-10) TE (03-10) TE (03-10) TXC (08-) WR (02-) WR (02-) WR (98-01) SMR (08-09) SMR (08-09) SMR (09-) SMR (09-) TE (08-) TE (08-) TXC (08-) TXC (08-) WR (02-) WR (02-) WR (99-01) TE (01) TE E (99-00) SM RR (06)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS08 AGS08 AGS143 AGS143 AGS143 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS23 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS14 AGS211 AGS17

AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS02 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS02 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS02 AGS23 AGS23 AGS23 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS02 AGS202

AGD205 AGD205 AGD207 AGD285 AGD150 AGD150 AGD150 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD24 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD14 AGD309 AGD309 AGD91 AGD02 AGD24 AGD24 AGD76

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata Destra. Forgiata Destra. Forgiata

Left. Short Left. Short. L + R Forged Left. Long Left. Short. L + R Forged L + R Forged Left. Short Left. Short. L + R Forged Left. Long Left. Short. L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged L + R Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

Forgiata

Forged

Forgiata

Forged

Destra. Forgiata Destra. Forgiata

Right. Forged Right. Forged

Forgiata

Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

Forgiata

Forged

Forgiata

Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

AGD91 AGD02 AGD24 AGD76 AGD24 AGD91 AGD02 AGD24 AGD210 AGD210 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD91 AGD02 AGD24 AGD91 AGD02 AGD210 AGD210 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD24 AGD24 AGD76 AGD210

Racing

305


STREET RACING

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 630 630 650 650 900 900 900 50 50 50 50 50 50 50 50

SM RR (06) SMR (03-06) SMR (03-06) SMR (06-) SMR (06-) TC (03-) TC (03-) TE (03-) TE (03-) TXC (08-) SMR (-06) SMR (-06) SMR (06-) SMR (06-) TC (05-) TC (05-) TE (05-) TE (05-) TE Centennial (04) TE Centennial (04) TE R Motard (04) TE R Motard (04) TXC (08-) SMR (01-02) SMR (03-04) SMR (03-04) TC (02) TC (02) TE (02) TE (02) TE (03-04) TE (03-04) TE SM (01) SM 610ie (08-) SM S (00-04) SM S (06) SM S (06) SM S 610ie (07-08) TE 610 (08) TE Dual Purpose (00) TE E Dual Purpose (03-07) TE E Dual Purpose (03-07) TE E Dual Purpose (06-08) TE LT (00-01) SMS (10-) SMS (10-) TR650 Strada (13-) TR650 Terra (13-) Nuda (12-13) Nuda R (12-13) Nuda R ABS (13-) All models (95-00) CAB 50 SB50M (07-08) SD 50 (05-07) SD50 Sense (00-01) SD50 Sense Euro2 (05-) SF 50 B Racing (05-07) SF 50 R Rally (05-07) SF50 Euro2 (06-07)

306

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS02 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS202 AGS09 AGS02 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS23 AGS02 AGS02 AGS23 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS23 AGS02 AGS02 AGS02 AGS02 AGS202 AGS09 AGS204 AGS204 AGS299 AGS299 AGS299 AGS23 AGS175 AGS207

AGS207 AGS207 AGS175

AGD210 AGD91 AGD02 AGD210 AGD210 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD91 AGD02 AGD210 AGD210 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD181 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD24 AGD76 AGD76 AGD91 AGD02 AGD91 AGD76 AGD76 AGD91 AGD02 AGD91 AGD76 AGD210 AGD210 AGD200 AGD200

NOTE

NOTES

Forgiata

Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

Forgiata

Forged

Forgiata

Forged

Destra. Forgiata Forgiata

Right. Forged Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

Forgiata

Forged

Forgiata

Forged

Forgiata

Forged

Forgiata

Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Destra. Forgiata

Right. Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

AGD24 AGD58 AGD50 AGD58 AGD58 AGD50 AGD50

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG HYOSUNG ITALJET ITALJET ITALJET ITALJET KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI

100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 250 250 250 250 250 250 250 250 450 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 50 50 50 50 65 80 80 85 125 125 125 125 125 125 125 125 250 250 250 250 250 250 250 250

EZ100M (07-08) SF 100 R Rally (05-07) Zephyr 100 Aquila GV 125 (05-09) Aquila GV 125C (05-) Comet GT R (06-07) Cruise GA F (05-06) GF 125 (05-09) GT 125 Comet (05-09) GT 125 Comet R (05-09) GT 125R (08-) Karion RT 125D (05-07) RX 125 D (05-07) RX 125 SM (05-07) Aquila GV 250 (04-07) Comet GT250R (07-08) Comet GT250R (07-08) Comet GT250R FI (07-) Comet GT250R FI (07-) GT 250 Comet (05-09) GT 250 Comet R (05-09) GT 250 S (05-09) GV 250 (08-) TE Rapier 450 (07-) Aquila GV 650 (05-07) Comet GT650 (04-06) Comet GT650FI (07-) Comet GT650N (08-) Comet GT650R (05-06) Comet GT650R (05-06) Comet GT650R TTC (07-08) Comet GT650S (05-06) Comet GT650S (05-06) GT 650 Comet (05-07) GT 650 R (05-07) GT 650 S (05-07) Dragster 50 Formula 50 Formula 50 (Bomba AJP) Pista 50 KX 65 (00-10) KX 80 (96-97) KX 80 (98-00) KX 85 (01-10) BN Eliminator (00-07) KLX CAF (10-) KLX D-Tracker DAF (10-) KX (00-05) KX (06-07) KX (90-93) KX (94-96) KX (97-99) EL (96-04) KLX (93-95) KLX 250 SAF (09-) KX (00-04) KX (05-07) KX (94-96) KX (97-99) KX F (-04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS175 AGS207 AGS206 AGS206 AGS207 AGS206 AGS207 AGS207 AGS207 AGS207 AGS207 AGS207 AGS207 AGS206 AGS206 AGS207 AGS206 AGS207 AGS207 AGS207 AGS207 AGS206 AGS206 AGS207 AGS206 AGS206 AGS206 AGS207 AGS206 AGS206 AGS207 AGS207 AGS207 AGS207 AGS21 AGS32 AGS22 AGS32 AGS89 AGS212 AGS89 AGS89 AGS265 AGS265 AGS265 AGS89 AGS97 AGS89 AGS89 AGS89 AGS138 AGS57 AGS265 AGS89 AGS97 AGS89 AGS89 AGS89

AGD58 AGD50 AGD58 AGD49 AGD49 AGD50 AGD49 AGD216 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD49 AGD240 AGD50 AGD240 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD49 AGD240 AGD240 AGD50 AGD240 AGD240 AGD240 AGD50 AGD240 AGD240 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD22 AGD36 AGD23 AGD36 AGD112 AGD275 AGD108 AGD112 AGD276 AGD217 AGD217 AGD112 AGD112 AGD98 AGD275 AGD108 AGD141 AGD63 AGD217 AGD112 AGD112 AGD275 AGD108 AGD112

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Destra. Regolabile

Right. Adjustable

Destra. Regolabile

Right. Adjustable

Destra. Regolabile

Right. Adjustable

Destra. Regolabile

Right. Adjustable

S+D Forgiata

L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

307


STREET RACING

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI

250 250 250 300 400 400 400 400 400 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 550 550 550 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 636 636 636 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

KX F (05-) KX R 250 (05-08) ZZR (96-04) KLX (97-03) Z 400 II (91) ZX 400 (85) ZXR (90) ZXR (91-99) ZXR (con tensor) (90) KLX R (08-) KX F (06-) KX F 450Fi (10-) EN 500 Custom (90) EN 500 Vulcan (92-03) EN Vulcan (92-03) ER-5 (04-05) ER-5 (97-04) ER-5 (97-04) GPZ 500 S (87-91) GPZ 500 S (92-03) GPZ 500 S (92-03) KLE (91-07) KLE 500 (91-07) KX (92-96) KX (97-03) GPZ (84-85) GT 550 (83) GT 550 (84-87) Zephyr 550 (91-95) GPX 600 R (88-90) GPZ R (87-88) KL 600 (85-86) KLR (91-94) Ninja ZX-6R (07-) Ninja ZX-6R (95-97) Ninja ZX-6R (95-97) Ninja ZX-6R (97-02) Ninja ZX-6RR (03-05) ZL Eliminator (95-97) ZX-6R (95-97) ZX-6R (97-99) ZZR (04-06) ZZR (06) ZZR 600 (87) ZZR 600 (90-03) ZZR 600 (90-03) Ninja ZX-6R (05-06) Ninja ZX-6R (13-) Ninja ZX-6R ABS (13-) EJ (99-06) ER-6F (06-08) ER-6F (09-) ER-6F ABS (06-08) ER-6F ABS (09-) ER-6N (06-08) ER-6N (09-) ER-6N ABS (06-08) ER-6N ABS (09-) KL 650 (87-89, 01-02) KL 650 Tengai (89-94)

308

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS97 AGS87 AGS04 AGS262 AGS138 AGS138 AGS140 AGS04 AGS46 AGS89 AGS261 AGS87 AGS137 AGS137 AGS137 AGS04 AGS04 AGS04 AGS138 AGS104 AGS140 AGS104 AGS140 AGS89 AGS89 AGS138 AGS149 AGS138 AGS04 AGS54 AGS54 AGS58 AGS58 AGS260 AGS104 AGS140 AGS105 AGS260 AGS137 AGS104 AGS04 AGS260 AGS04 AGS54 AGS104 AGS140 AGS260 AGS260 AGS260 AGS105 AGS04 AGS04 AGS04 AGS04 AGS04 AGS04 AGS04 AGS04 AGS58 AGS58

AGD112 AGD112 AGD19 AGD275 AGD140 AGD140 AGD87 AGD19 AGD20 AGD112 AGD112 AGD112 AGD139 AGD139 AGD139 AGD11 AGD19 AGD64 AGD141 AGD87 AGD20 AGD87 AGD20 AGD275 AGD108 AGD140 AGD140 AGD140 AGD19 AGD141 AGD141 AGD180 AGD152 AGD271 AGD87 AGD20 AGD03 AGD269 AGD139 AGD87 AGD03 AGD269 AGD11 AGD141 AGD87 AGD20 AGD270 AGD271 AGD271 AGD139 AGD11 AGD299 AGD11 AGD299 AGD11 AGD299 AGD11 AGD299 AGD152 AGD152

NOTE

NOTES

S+D Forgiata

L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

Freno Regolabile

Adjustable Brake

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Sensore

Without Tensor

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI

650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100

KLE Versys (07-09) KLE Versys ABS (07-09) KLE Versys ABS DAF (10-) KLE Versys CAF (10-) KLR (95-04) KLR 650 (95-04) KLX 650 (93-95) KLX R (96-01) GPX 750R (87-89) GPZ 750 (82-) GPZ 750 Turbo (83-89) GPZ 750 Unitrak (83-89) GPZ 750R (83-89) VN 750 Twin (94) Z750 (04-06) Z750 (07-) Z750 ABS (07-) Z750 S (05-06) Z750R (11-) ZR Zephyr (91-95) ZR-7 (99-03) ZR-7S (99-03) ZX-7R (96-02) ZX-7RR (96-98) ZX-7RR (con tensor) (96-98) ZXR (89-95) ZXR (89-95) (Sin tensor) ZXR R (91-94) ZXR R (con tensor) (91-94) VN 800 Classic (96-06) VN 800 Drifter (99-01) VN 800 Vulcan (95-98) W800 (11-) Z800 ABS DDS (13-) Z800 ADS (13-) Z800 E ABS DDS (13-) Z800 E CDS (13-) GPZ 900R (84-85) GPZ 900R (90) GPZ 900R (90) VN Classic (06-09) VN Custom (07-) ZX-9R (94-98) ZX-9R (94-98) ZX-9R (99-03) GPZ 1000 RX (86-88) GPZ RX (86-88) GTR (96-03) GTR (96-03) KLV (04-05) Ninja ZX-10R (04-05) Ninja ZX-10R (06-) Z1000 (03-06) Z1000 (07-) Z1000 ABS (07-) Z1000SX (11-) ZX 10 (88-90) ZX 10 (88-90) GPZ (95-97) GPZ (95)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS04 AGS04 AGS04 AGS04 AGS58 AGS58 AGS57 AGS262 AGS139 AGS54 AGS54 AGS54 AGS54 AGS53 AGS04 AGS15 AGS15 AGS04 AGS15 AGS04 AGS04 AGS04 AGS117 AGS117 AGS117 AGS117 AGS117 AGS117 AGS117 AGS137 AGS133 AGS137 AGS15 AGS15 AGS15 AGS15 AGS139 AGS139 AGS117 AGS133 AGS133 AGS117 AGS117 AGS105 AGS139 AGS139 AGS117 AGS117 AGS113 AGS260 AGS260 AGS15 AGS15 AGS15 AGS260 AGS117 AGS117 AGS117 AGS117

AGD11 AGD299 AGD299 AGD299 AGD152 AGD152 AGD63 AGD275 AGD141 AGD65 AGD65 AGD65 AGD65 AGD64 AGD11 AGD01 AGD01 AGD11 AGD12 AGD19 AGD19 AGD19 AGD272 AGD87 AGD20 AGD20 AGD87 AGD87 AGD20 AGD139 AGD126 AGD139 AGD86 AGD01 AGD01 AGD01 AGD01 AGD141 AGD87 AGD20 AGD126 AGD126 AGD87 AGD20 AGD03 AGD141 AGD141 AGD20 AGD87 AGD03 AGD269 AGD271 AGD11 AGD12 AGD12 AGD271 AGD20 AGD87 AGD20 AGD87

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Nissin

Nissin

Senza Tensore

Without Tensor

Senza Tensore

Without Tensor

Con Tensore

With Tensor

Nissin Con Tensore

Nissin With Tensor

309


STREET RACING

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KAWASAKI KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY KEEWAY

1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 2000 2000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150

ZR Zephyr 1100 (92-95) ZRX (97-99) ZRX (con tensor) (97-99) ZZR 1100 (90-99) ZZR 1100 (90-99) ZRX (01-03) ZRX (04) ZRX R (01-03) ZRX R (04-06) ZRX S (01-03) ZRX S (04) ZX-12R Ninja (00-06) ZZR (02-03) ZZR (con tensor) (02-03) GTR 1400 (08-) ZZR (06-) ZZR ABS (06-) VN (94-95) VN Classic (96-99) VN Classic FI (00-02) VN Classic Tourer (98-01) VN Classic Tourer FI (01-03) VN Drifter (99-00) VN Mean Streak (02-03) VN Classic (03-06) VN Classic Tourer (05-06) VN Mean Streak (06-07) VN Classic (09) VN Classic ABS (10-13) VN Classic Tourer ABS (10-13) VN Voyager ABS (09-13) VN Voyager Custom ABS (11-13) VN (04-06) VN Classic (08-) F-Act (06-08) Flash (06-08) Focus (06-08) Hurricane (06-08) Matrix (06-08) Matrix Racing Sport (10-) RY6 Racing (10-) RY8 (06-08) RY8 (08-) RY8 Sport Evo (10-) ARN (06-08) F-Act (07-) Focus (06-08) Matrix (06-08) Matrix Racing Sport (10-) Speed (06-08) Superlight (06-08) Superlight Double Balance (07-) ARN (06-08) F-Act (07-) Focus (06-08) Matrix (06-08) Matrix Racing Sport (10-) Speed (06-08) Superlight Superlight Double Balance (07-)

310

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS259 AGS117 AGS117 AGS117 AGS117 AGS259 AGS259 AGS259 AGS259 AGS259 AGS259 AGS105 AGS117 AGS117 AGS258 AGS258 AGS258 AGS47 AGS116 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS304 AGS304 AGS304 AGS304 AGS304 AGS133 AGS133 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS230 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS229 AGS236 AGS236 AGS230 AGS228 AGS228 AGS228 AGS228 AGS229 AGS236 AGS236

AGD19 AGD87 AGD20 AGD87 AGD20 AGD19 AGD11 AGD19 AGD11 AGD19 AGD11 AGD11 AGD87 AGD20 AGD271 AGD271 AGD271 AGD139 AGD101 AGD126 AGD126 AGD126 AGD126 AGD126 AGD126 AGD126 AGD126 AGD314 AGD314 AGD314 AGD314 AGD314 AGD126 AGD126 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD84 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD50 AGD249 AGD249 AGD84 AGD242 AGD242 AGD242 AGD242 AGD50 AGD249 AGD249

NOTE

NOTES

Senza Tensore

Without Tensor

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KEEWAY KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

250 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 85 85 85 85 85 105 105 105 105 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 144 144

Landcruiser MX SX (01-03) SX (01-03) SX (01-03) SX (01-03) SX (04-11) SX (04-11) SX (04-11) SX (04-11) SX (12-) SX (03-12) SX (03-12) SX (03-12) SX (03-12) SX (13-) SX (03-06) SX (03-06) SX (03-06) SX (03-06) Duke (11-) EXC (01-05) EXC (01-05) EXC (01-05) EXC (01-05) EXC (06-08) EXC (06-08) EXC (06-08) EXC (06-08) EXC 2T (09-) EXC Champions Edition 2T (09-) EXC Six Days (01-05) EXC Six Days (01-05) EXC Six Days (01-05) EXC Six Days (01-05) EXC Six Days (06-08) EXC Six Days (06-08) EXC Six Days 2T (09-) SX (01-05) SX (01-05) SX (01-05) SX (01-05) SX (06-08) SX (06-08) SX (06-08) SX (06-08) SX Tyla Rattray (05) SX Tyla Rattray (05) SX Tyla Rattray (05) SX Tyla Rattray (05) SXS (01-05) SXS (01-05) SXS (01-05) SXS (01-05) SXS (06-08) SXS (06-08) SXS (06-08) SXS (06-08) SX (06-07) SX (06-07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS236 AGS20 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS203 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS301 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS17 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203

AGD249 AGD21 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91

AGD310

AGD311 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD315 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD14 AGD14 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD14 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Corta Corta. Forgiata Lunga Lunga. Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Corta Corta. Forgiata Lunga Lunga. Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Short Short. Forged Long Long. Forged Left. Short. L + R Forged Short Short. Forged Long Long. Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga. S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged

Racing

311


STREET RACING

312

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

144 144 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

SX (06-07) SX (06-07) Duke (11-) EXC - GS (01-02) EXC - GS (01-02) EXC - GS (01-02) EXC - GS (01-02) EXC (01-04) EXC (01-04) EXC (01-04) EXC (01-04) EXC (05-08) EXC (05-08) EXC (05-08) EXC (05-08) EXC (97-00) EXC (97-00) EXC (97-00) EXC (97-00) EXC 2T (09-) EXC SGP (01-02) EXC SGP (01-02) EXC SGP (01-02) EXC SGP (01-02) MXC (02-03) MXC (02-03) MXC (02-03) MXC (02-03) SX (03-04) SX (03-04) SX (03-04) SX (03-04) XC (06-07) XC (06-07) XC (06-07) XC (06-07) XC-W (06-07) XC-W (06-07) XC-W (06-07) XC-W (06-07) EXC (03-04) EXC (03-04) EXC (03-04) EXC (03-04) EXC (05) EXC (05) EXC (05) EXC (05) EXC (06-11) EXC (06-11) EXC 2T (09-) EXC Racing (01-04) EXC Racing (01-04) EXC Racing (01-04) EXC Racing (01-04) EXC Racing (05-06) EXC Racing (05-06) EXC Racing (05-06) EXC Racing (05-06) EXC Racing Six Days (03-04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10

AGD02 AGD91 AGD315 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD24 AGD24 AGD24 AGD24 AGD14 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD14 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02

NOTE

NOTES

Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata

Left. Long Left.Short. L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra.Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra.Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left. Long Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta

L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

EXC Racing Six Days (03-04) EXC Racing Six Days (03-04) EXC Racing Six Days (03-04) EXC Six Days (01-04) EXC Six Days (01-04) EXC Six Days (01-04) EXC Six Days (01-04) EXC Six Days (05) EXC Six Days (05) EXC Six Days (05) EXC Six Days (05) EXC Six Days (06-11) EXC Six Days (06-11) EXC Six Days 2T (09-) EXC-F (06-07) EXC-F (06-07) EXC-F Six Days (06-07) EXC-F Six Days (06-07) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) MXC (01) MXC (01) MXC (01) MXC (01) SX (01-04) SX (01-04) SX (01-04) SX (01-04) SX (05) SX (05) SX (05) SX (05) SX (06-07) SX (06-07) SX-F (05-06) SX-F (05-06) SX-F (05-06) SX-F (05-06) SX-F (07) SX-F (07) SXS (01-04) SXS (01-04) SXS (01-04) SXS (01-04) SXS (05) SXS (05) SXS (05) SXS (05) SXS (06-07) SXS (06-07) SXS-F (06-07) SXS-F (06-07) XC (06-07) XC (06-07) XC-F (06-07) XC-F (06-07) XC-W (06-07) XC-W (06-07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS17 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14

AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD14 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

Racing

313


STREET RACING

314

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

XCF-W (06-07) XCF-W (06-07) EXC (01-04) EXC (01-04) EXC (01-04) EXC (01-04) EXC (05) EXC (05) EXC (05) EXC (05) EXC (06-11) EXC (06-11) EXC 2T (09-) EXC Six Days (01-03) EXC Six Days (01-03) EXC Six Days (01-03) EXC Six Days (01-03) EXC Six Days (04-05) EXC Six Days (04-05) EXC Six Days (04-05) EXC Six Days (04-05) EXC Six Days (06-11) EXC Six Days (06-11) EXC Six Days 2T (09-) MXC (05) MXC (05) MXC (05) MXC (05) MXC (01-04) MXC (01-04) MXC (01-04) MXC (01-04) XC (06-07) XC (06-07) XC-W (06-07) XC-W (06-07) Freeride (12-) EXC (01-02) EXC (01-02) EXC (01-02) EXC (01-02) MXC (01-02) MXC (01-02) MXC (01-02) MXC (01-02) SX (01-02) SX (01-02) SX (01-02) SX (01-02) EXC Factory (05) EXC Factory (05) EXC Factory (05) EXC Factory (05) EXC Factory Racing (07) EXC Factory Racing (07) EXC Factory Racing (07) EXC Factory Racing (07) EXC Racing (01-04) EXC Racing (01-04) EXC Racing (01-04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS211 AGS14 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS301 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09

AGD219 AGD10 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD14 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD14 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD311 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02

NOTE

NOTES

S+D Forgiata

L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga

L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

EXC Racing (01-04) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing Six Days (01-03) EXC Racing Six Days (01-03) EXC Racing Six Days (01-03) EXC Racing Six Days (01-03) EXC-G Racing (02-04) EXC-G Racing (02-04) EXC-G Racing (02-04) EXC-G Racing (02-04) EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06) MXC Racing (01-02) MXC Racing (01-02) MXC Racing (01-02) MXC Racing (01-02) SX Racing (01-02) SX Racing (01-02) SX Racing (01-02) SX Racing (01-02) XC-W (07) XC-W (07) XC-W (07) XC-W (07) EXC (06-11) EXC (06-11) EXC Factory (05) EXC Factory (05) EXC Factory (05) EXC Factory (05) EXC Factory Racing (07) EXC Factory Racing (07) EXC Factory Racing (07) EXC Factory Racing (07) EXC Racing (03-04) EXC Racing (03-04) EXC Racing (03-04) EXC Racing (03-04) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing Six Days (04-07) EXC Racing Six Days (04-07) EXC Racing Six Days (04-07) EXC Racing Six Days (04-07) EXC Six Days (06-11) EXC Six Days (06-11) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09

AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD219 AGD10 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga

Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long

Racing

315


STREET RACING

316

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

EXC-G Racing (05-06) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (05-) MXC-G Racing (05-) MXC-G Racing (05-) MXC-G Racing (05-) SMR (04-07) SMR (04-07) SMR (04-07) SMR (04-07) SMS (04-07) SMS (04-07) SMS (04-07) SMS (04-07) SX (06-08) SX (06-08) SX (06-08) SX (06-08) SX Racing (03-04) SX Racing (03-04) SX Racing (03-04) SX Racing (03-04) SX Racing (05) SX Racing (05) SX Racing (05) SX Racing (05) SX Steve Ramon (05) SX Steve Ramon (05) SX Steve Ramon (05) SX Steve Ramon (05) SX-F (07-08) SX-F (07-08) SX-F (07-08) SX-F (07-08) SX-F (09-) SXS (05-06) SXS (05-06) SXS (05-06) SXS (05-06) SXS Racing (03-04) SXS Racing (03-04) SXS Racing (03-04) SXS Racing (03-04) SXS Racing (05-06) SXS Racing (05-06) SXS Racing (05-06) SXS Racing (05-06) SXS-F (07) SXS-F (07) SXS-F (07) SXS-F (07) XC (07) XC (07) XC (07) XC (07) XC Cross Country (04) XC Cross Country (04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203

AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD14 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

450 450 450 450 450 450 505 505 505 505 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

XC Cross Country (04) XC Cross Country (04) XC-W (07) XC-W (07) XC-W (07) XC-W (07) SX-F (07) SX-F (07) SX-F (07) SX-F (07) EXC Racing (01-02) EXC Racing (01-02) EXC Racing (01-02) EXC Racing (01-02) EXC Racing Six Days (01-02) EXC Racing Six Days (01-02) EXC Racing Six Days (01-02) EXC Racing Six Days (01-02) EXC-G Racing (01-02) EXC-G Racing (01-02) EXC-G Racing (01-02) EXC-G Racing (01-02) MXC Racing (01-02) MXC Racing (01-02) MXC Racing (01-02) MXC Racing (01-02) SX Racing (01-02) SX Racing (01-02) SX Racing (01-02) SX Racing (01-02) EXC (07-) EXC (07-) EXC Factory (05-07) EXC Factory (05-07) EXC Factory (05-07) EXC Factory (05-07) EXC Factory Racing (05-07) EXC Factory Racing (05-07) EXC Factory Racing (05-07) EXC Factory Racing (05-07) EXC Racing (03-04) EXC Racing (03-04) EXC Racing (03-04) EXC Racing (03-04) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing (05-07) EXC Racing Six Days (03-04) EXC Racing Six Days (03-04) EXC Racing Six Days (03-04) EXC Racing Six Days (03-04) EXC Racing Six Days (05-07) EXC Racing Six Days (05-07) EXC Racing Six Days (05-07) EXC Racing Six Days (05-07) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04) EXC-G Racing (03-04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS211 AGS14 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202

AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD219 AGD10 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata

Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left. Long Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged

Racing

317


STREET RACING

318

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 540 540 540

EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06) EXC-G Racing (05-06) MXC Desert Racing (03-04) MXC Desert Racing (03-04) MXC Desert Racing (03-04) MXC Desert Racing (03-04) MXC Desert Racing (05-) MXC Desert Racing (05-) MXC Desert Racing (05-) MXC Desert Racing (05-) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (03-04) MXC-G Racing (05-) MXC-G Racing (05-) MXC-G Racing (05-) MXC-G Racing (05-) SMR (04-05) SMR (04-05) SMR (04-05) SMR (04-05) SX (06-) SX (06-) SX (06-) SX (06-) SX Racing (03-04) SX Racing (03-04) SX Racing (03-04) SX Racing (03-04) SX Racing (05-) SX Racing (05-) SX Racing (05-) SX Racing (05-) SX Supermoto (04) SX Supermoto (04) SX Supermoto (04) SX Supermoto (04) SX Supermoto (05-) SX Supermoto (05-) SX Supermoto (05-) SX Supermoto (05-) XC ATV (08-) XC Desert Racing (06-07) XC Desert Racing (06-07) XC Desert Racing (06-07) XC Desert Racing (06-07) XC-G Racing (06) XC-G Racing (06) XC-G Racing (06) XC-G Racing (06) XC-W (07) XC-W (07) XC-W (07) XC-W (07) SXS (06) SXS (06) SXS (06)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS17 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09

AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD14 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

540 540 540 540 540 540 540 540 540 560 560 560 560 620 620 620 620 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

SXS (06) SXS Racing (01-04) SXS Racing (01-04) SXS Racing (01-04) SXS Racing (01-04) SXS Racing (05-) SXS Racing (05-) SXS Racing (05-) SXS Racing (05-) SMR (06-07) SMR (06-07) SMR (06-07) SMR (06-07) Adventure (97-) Adventure (97-) Adventure (97-) Adventure (97-) SC (02) SC (02) SC (02) SC (02) SC Supermoto (02) SC Supermoto (02) SC Supermoto (02) SC Supermoto (02) SMC (04-06) SMC (04-06) SMC (04-06) SMC (04-06) SXC (03-07) SXC (03-07) SXC (03-07) SXC (03-07) Adventure (02) Adventure (02) Adventure (02) Adventure (02) Adventure (04-07) Adventure (04-07) Adventure (04-07) Adventure (04-07) Adventure (97-01) Adventure (97-01) Adventure (97-01) Adventure (97-01) Duke II (03) Duke II (03) Duke II (03) Duke II (03) LC4 Adventure (03) LC4 Adventure (03) LC4 Adventure (03) LC4 Adventure (03) LC4 Enduro (04) LC4 Enduro (04) LC4 Enduro (04) LC4 Enduro (04) LC4 Enduro 12L (03-04) LC4 Enduro 12L (03-04) LC4 Enduro 12L (03-04)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS202 AGS09 AGS10 AGS203 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS202 AGS09 AGS10 AGS203 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09

AGD219 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD10 AGD219 AGD24 AGD24 AGD24 AGD24 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD24 AGD24 AGD24 AGD24 AGD24 AGD24 AGD24 AGD24 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long

Racing

319


STREET RACING

320

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM

640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 950 950 950 950 950 950

LC4 Enduro 12L (03-04) LC4 Enduro 18L (02) LC4 Enduro 18L (02) LC4 Enduro 18L (02) LC4 Enduro 18L (02) LC4 Six Days (02) LC4 Six Days (02) LC4 Six Days (02) LC4 Six Days (02) LC4 Supermoto (02) LC4 Supermoto (02) LC4 Supermoto (02) LC4 Supermoto (02) Adventure Factory Repli. (03-07) Adventure Factory Repli. (03-07) Adventure Factory Repli. (03-07) Adventure Factory Repli. (03-07) Adventure Rallye (01) Adventure Rallye (01) Adventure Rallye (01) Adventure Rallye (01) Rallye (02) Rallye (02) Rallye (02) Rallye (02) Rallye Factory Replica (03-07) Rallye Factory Replica (03-07) Rallye Factory Replica (03-07) Rallye Factory Replica (03-07) SMC (03-06) SMC (03-06) SMC (03-06) SMC (03-06) SMS (04) SMS (04) SMS (04) SMS (04) Supermoto Factory Replica (03) Supermoto Factory Replica (03) Supermoto Factory Replica (03) Supermoto Factory Replica (03) Duke (08-10) Duke (11-) Duke ABS (11-) Duke R (10-) Enduro (08-) Enduro (08-) Rallye Factory Replica RFR (07-) Rallye Factory Replica RFR (07-) Rallye Factory Replica RFR (07-) Rallye Factory Replica RFR (07-) SMC R (10-) Supermoto Prestige (07) Supermoto R (08-) Adventure (03-05) Adventure (03-05) Adventure (03-05) Adventure (03-05) Superenduro (06-) Superenduro (06-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS285 AGS09 AGS09 AGS285 AGS203 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS09 AGS285 AGS285 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS203 AGS202

AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD292 AGD289 AGD289 AGD292 AGD24 AGD24 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD289 AGD292 AGD292 AGD02 AGD91 AGD02 AGD91 AGD24 AGD24

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Lunga Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left.Short. L + R Forged Left. Short Left. Long Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged

Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KTM KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO

950 950 950 950 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 1190 1190 1190 1190 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90

Superenduro R (07-) Superenduro R (07-) Supermoto (05-) Supermoto (05-) Adventure (06-) Adventure (06-) Adventure S (06-) Adventure S (06-) SMT (10-) SMT (10-) SMT (10-) SMT (10-) Super Duke (05-) Super Duke R (07-) RC8 (08-) RC8R (09-) RC8R Akrapovic (09-) RC8R Red Bull (09-) Domino (Handlebar) (-00) Magura (Hydraulic) (03-08) Magura (Hydraulic) (03-08) Magura (Hydraulic) (03-08) Magura (Hydraulic) (03-08) Magura (Hydraulic) (09-) Agility (05-07) Agility 4T (07-08) Agility R16 4T (08-) Agility R16 4T (08-) Agility RS (09-) Agility RS Naked (10-) Bet & Win (02-07) CX Super Dink 4T (07) Dink 50 (98-05) Dink Classic (03) Dink LC (98-03) DJ 50R (03-07) Fever ZX (99-04) Filly (98-00) K12 KXR (04-05) Like 2T (09-) Like 4T (09-) Maxxer (04-06) MXER (04-05) MXU (05-07) MXU Reverse (06-07) People (00-04) People S (05-08) People S 4T (06-) Scout 50 (98-02) Sento (08-) Super 8 (07-) Super 8 2T (09-) Super 8 4T (09-) Super 9 Sport (03-04) Top Boy (97-00) Vitality (04-07) Yup (02-04) KXR (04-07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS203 AGS202 AGS203 AGS202 AGS203 AGS202 AGS203 AGS202 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202 AGS285 AGS285 AGS285 AGS285 AGS285 AGS285 AGS23 AGS10 AGS203 AGS09 AGS202

AGD24 AGD24 AGD292 AGD292 AGD219 AGD219 AGD219 AGD219 AGD292 AGD292 AGD292 AGD292 AGD208 AGD208 AGD208 AGD208 AGD208 AGD208

AGS190 AGS190 AGS188 AGS189 AGS190 AGS190 AGS188 AGS191 AGS189 AGS191 AGS188 AGS188 AGS120 AGS190 AGS190 AGS191 AGS235 AGS190 AGS190 AGS235 AGS189 AGS189 AGS189 AGS190 AGS190 AGS190 AGS190 AGS190 AGS190 AGS190 AGS190 AGS190 AGS191 AGS190 AGS191 AGS189

AGD196 AGD196 AGD194 AGD197 AGD196 AGD196 AGD194 AGD197 AGD195 AGD197 AGD194 AGD194 AGD128 AGD196 AGD196 AGD197 AGD245 AGD196 AGD196 AGD245 AGD248 AGD248 AGD248 AGD196 AGD196 AGD196 AGD196 AGD196 AGD196 AGD196 AGD196 AGD196 AGD197 AGD196 AGD197 AGD245

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Corta. S+D Forgiata Sinistra. Lunga Sinistra. Corta. S+D Forgiata

Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left.Short. L + R Forged Left. Short Left.Short. L + R Forged Left. Long Left.Short. L + R Forged

Corta Corta. Forgiata Lunga Lunga. Forgiata S+D Forgiata

Short Short. Forged Long Long. Forged L + R Forged

Racing

321


STREET RACING

322

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250

Active (04-07) Agility (05-08) Agility 4T (06-) Agility R16 (09-) Agility R16 (09-) Agility RS (09-) Bet & Win (02-05) Dink (06-07) Dink (98-03) Dink Classic (02-06) Dink LX (98-06) Downtown 125i (09-) G-Dink (12-) Grand Dink (06-07) Grand Dink 125 (01-04) Like (09-) Like LX (12-) Movie (00-07) Movie XL (02-07) MXER (03-07) Nikita 125i (09-) People (99-04) People GTI (10-) People S (05-08) People S DD Euro3 (07-) Quannon (08-) Super 8 (08-) Super 8 (08-) SuperDink 125i (09-) Vivio Zing II 125 (03-07) Agility R16 (09-) Agility R16 (09-) Bet & Win (00-05) Dink (98-06) Dink Classic (02-06) Dink LX (98-06) Grand Dink (01-04) Grand Dink (06-07) Movie (00-07) Movie XL (02-07) MXER (03-07) MXU (05-07) People 150 (99-08) Vivio Agility R16 (12-) Dink (06-07) Dink Classic (04-07) Downtown (10-) Like 200i (09-) Like 200i (09-) Like LX (12-) Nikita (10-) People GTI (10-) People S (05-07) People S 200i (07-) SuperDink (10-) Bet&Win 250 (02-07) Dink Classic 250i (07-08) Grand Dink 250 (02-07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS190 AGS190 AGS188 AGS189 AGS190 AGS188 AGS189 AGS189 AGS188 AGS188 AGS291 AGS189 AGS188 AGS188 AGS188 AGS188 AGS190 AGS190 AGS235 AGS291 AGS190 AGS188 AGS190 AGS188 AGS290 AGS190 AGS190 AGS291 AGS190 AGS110 AGS188 AGS189 AGS188 AGS189 AGS188 AGS188 AGS189 AGS188 AGS190 AGS190 AGS235 AGS235 AGS190 AGS190 AGS188 AGS189 AGS188 AGS291 AGS188 AGS189 AGS188 AGS291 AGS188 AGS190 AGS188 AGS291 AGS188 AGS188 AGS188

NOTE

NOTES

AGD247 AGD196 AGD196 AGD194 AGD197 AGD196 AGD194 AGD195 AGD197 AGD194 AGD194 AGD296 AGD195 AGD194 AGD196 AGD196 AGD196 AGD196 AGD248 AGD296 AGD196 AGD194 AGD196 AGD196 AGD295 AGD196 AGD196 AGD296 AGD196 AGD122 AGD194 AGD197 AGD194 AGD197 AGD194 AGD194 AGD197 AGD194 AGD196 AGD196 AGD248 AGD248 AGD196 AGD196 AGD195 AGD194 AGD296 AGD196 AGD197 AGD196 AGD296 AGD194 AGD196 AGD196 AGD296 AGD194 AGD194 AGD194

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO KYMCO LML LML LML LML LML LML LML LML LML LML LML LML LML LML LML LML MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI

250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500 500 700 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

KXR (04-07) MXU (04-07) People LC (03-04) People S (06-08) Venox (04-07) Xciting (05-08) Xciting 250i (06-) Yup Euro2 (03-07) Downtown 300i (09-) G-Dink (12-) Maxxer (05-07) MXU (05-07) Nikita 300i (09-) People GTI (10-) People GTI ABS (12-) People S 300i (08-) SuperDink 300i (09-) Xciting 300i (08-) Xciting 300i R (08-) MXU (06-07) MXU 500IRS 4x4 (10-) Xciting (06-09) Xciting 500i (06-) Xciting 500i R (07-) Xciting 500R (09-) MyRoad 700i (08-) Star 2T Bicolor Ltd. Ed. (09-) Star 2T Classic (09-) Star 2T Prestige (09-) Star 2T Vintage (09-) Star 4T Classic (09-) Star 4T Matt Series (10-) Star 4T Prestige (09-) Star 4T Vintage (09-) Star 2T Bicolor Ltd. Ed. (09-) Star 2T Classic (09-) Star 2T Prestige (09-) Star 2T Vintage (09-) Star 4T Classic (09-) Star 4T Prestige (09-) Star 4T Vintage (09-) Star 200i (10-) Centro SL (94-98) Centro SL Kat (99-00) Ciak (99-00) Ciak Master (04) Ciak Master 4T (05-06) Ciak Master Euro2 (06) Ciak Mono 2.3 Euro2 (03) Ciak Mono Euro2 (03) Ciak TD (00-01) Crosser CR1 (95-98) F10 AC (08-) F10 AC Eco (09-) F10 Jet Line (92-98) F10 Kat (99-00) F10 Restyling (01-06) F12 AC Restyling (06) F12 Phantom AC (94-00) F12 Phantom LC (94-98)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS189 AGS189 AGS188 AGS188 AGS232 AGS234 AGS234 AGS188 AGS291 AGS189 AGS189 AGS189 AGS291 AGS188 AGS188 AGS188 AGS291 AGS291 AGS291 AGS189 AGS189 AGS234 AGS234 AGS234 AGS234 AGS291 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS40 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39

NOTE

STREET

RACING NOTES

AGD246 AGD246 AGD194 AGD194 AGD243 AGD244 AGD244 AGD194 AGD296 AGD195 AGD246 AGD246 AGD296 AGD194 AGD194 AGD194 AGD296 AGD296 AGD296 AGD246 AGD246 AGD244 AGD244 AGD244 AGD244 AGD296 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53

Racing

323


STREET RACING MARCA BRAND MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MALAGUTI MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK

324

CC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 180 200 200 200 250 250 250 250 250 400 400 500 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100

LEVE LEVERS MODELLO MODEL F12 Phantom LC (99-04) F12 Phantom LC Twin Disks (98) F12 Phantom Restyling (01-04) F12R Phantom AC (07-) F12R Phantom LC (07-) F15 Fire Fox (02-03) F15 Fire Fox (96-98) F15 Fire Fox AC (05-06) F15 Fire Fox LC RST (01-05) F15 Fire Fox Restyling (03-04) F15 Fire Fox Special (98-99) F15 Fire Fox TDS RST (01) F15 Fire Fox Twin Disks (98-99) F15 Fire Fox Twin Disks Digit Kat (98-00) Yesterday (97-00) Ciak (99-00) F12 Phantom (99-00) Ciak (00-01) Ciak Master (04-05) Ciak Master Euro3 (06-) Ciak Restyling (03) F18 Warrior (00-02) Madison (99-01) Madison 3 (06-) Madison R Restyling (02-04) Phantom Max (03) Ciak (00-02) Ciak Master (04) Ciak Restyling Euro2 (03) F18 Warrior (00-02) Madison T (99-01) Madison R (01-02) Ciak Master Euro2 (06) Madison S Restyling (02-03) Phantom Max (03) Madison 3 (06-) Madison RS Restyling (04) Madison S (99-01) Password (05-08) Phantom Max (04) Madison K (02-04) Madison K (02) Spidermax GT (04-06) Spidermax RS (08-) Ciak Elettrico (00-01) CS Mach G (02-07) CW Booster (04) CW Booster (95-98) CW Booster Naked (03) CW Booster Spirit (96-98) CW Booster Spirit (99-00) CW RS Booster NG (01-05) CW RS Booster NG (99-00) EW Stunt (00-04) X-Limit Enduro (04-09) X-Limit SM (04-09) YN R Ovetto (97-03) YQ Nitro (01-08) YQ Nitro (09-) YN Ovetto (00-02)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS40 AGS40 AGS39 AGS40 AGS40 AGS40 AGS39 AGS39 AGS40 AGS40 AGS40 AGS40 AGS40 AGS40 AGS39 AGS40 AGS40 AGS39 AGS39 AGS39 AGS39 AGS40 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS39 AGS39 AGS39 AGS40 AGS145 AGS145 AGS39 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS145 AGS39 AGS64 AGS64 AGS157 AGS64 AGS64 AGS158 AGS64 AGS158 AGS64 AGS92 AGS92 AGS67 AGS69 AGS287 AGS67

NOTE

NOTES

AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD53 AGD53 AGD53 AGD53 AGD146 AGD146 AGD53 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD146 AGD53 AGD121 AGD163 AGD162 AGD233 AGD233 AGD163 AGD163 AGD163 AGD163 AGD143 AGD143 AGD78 AGD81 AGD293 AGD78

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MBK MONTESA MONTESA MONTESA MONTESA MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO GUZZI MOTO MORINI MOTO MORINI

CC

MODELLO MODEL

100 YQ Nitro (00-02) 100 YW Booster (99-01) 125 NXC Flame X (04-09) 125 NXC Flame X (10-13) 125 X-Over (10-) 125 XC Flame K (96-99) 125 XC Flame R (00-03) 125 XN Doodo (00-01) 125 XQ Thunder (01-03) 125 YP R Skycruiser (06-) 125 YP Skyliner (98-07) 150 XQ Thunder (01-03) 150 YP Skyliner (01-03) 250 YP R Skycruiser (06-) 300 XC Kilibre (03-) 250 Cota 315R 250 Cota 315R (Grimeca) 250 Enduro (Tipo Amal) 250 Impala (con bola) 750 Breva (03-07) 750 Nevada 750S (10-) 750 Nevada Aquila Nera (09-) 750 Nevada Classic (04-07) 750 Nevada Classic (09-) 750 V7 Café Classic (09-) 750 V7 Classic (08-) 750 V7 Racer (12-) 750 V7 Special (12-) 750 V7 Stone (12-) 850 Breva (06-07) 850 Griso (06-07) 850 Norge (07-) 940 Aquila Nera (07-) 940 Bellagio (07-) 1100 Breva (05-07) 1100 California Aluminium/Titanium (04-05) 1100 California Aquila Nera (10-) 1100 California Classic (06-) 1100 California EV/EV Touring (03-05) 1100 California EV/Sport/Stone (01-02) 1100 California Special Sport/Alu. (02-03) 1100 California Stone (04-05) 1100 California Stone/Metal (02-03) 1100 California Touring (06-) 1100 California Vintage (06-) 1100 Griso (05-08) 1200 Breva (08-) 1200 Griso 8V (07-) 1200 Griso 8V Special Ed. (07-) 1200 Norge (06-09) 1200 Norge GT8V (10-) 1200 Sport (06-08) 1200 Sport 4V ABS (09-) 1200 Stelvio (08) 1200 Stelvio NTX ABS (09-) 1225 MGS-01 Corsa (04-) 1225 MGS-01 Corsa (04-) 1400 California Touring ABS (13-) 1200 9 1/2 (07-) 1200 Corsaro (05-06)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS102 AGS79 AGS79 AGS102 AGS80 AGS80 AGDS186 AGDS186 AGS216 AGDS186 AGDS186 AGDS186 AGS216 AGDS186 AGS20 AGS20 AGS166 AGS162

AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201

AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS201 AGS199 AGS200 AGS16 AGS201 AGS201

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo

Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo

Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo

Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo Brembo

AGD79 AGD116 AGD88 AGD307 AGD116 AGD89 AGD89

AGD222

AGD222 AGD33 AGD21 AGD171 AGD167 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD199 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD208 AGD209 AGD13 AGD221 AGD221

Racing

325


STREET RACING

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

MOTO MORINI MOTO MORINI MOTO MORINI MOTO MORINI MOTO MORINI MOTO MORINI MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MOTORHISPANIA MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR MTR PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT

1200 1200 1200 1200 1200 1200 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Corsaro (07-) Corsaro Carbon (07-) Corsaro Sport (08-) Corsaro Veloce (07-) Granpasso (08-) Scrambler (09-) Furia Furia Max RX R RYZ Pro Racing RYZ Standard Duna Dual Plus Trail Duna Hard Road Eco Duna Hard Road Enduro Duna Revolution (10-) Duna Sport City SM KN1 AC KN1 LC MH7 Naked AC MH7 Naked LC RX R Canarias Fire Go! On Aspe Bolero i Brooklyn Gomera Houston (07-) Mallorca Mallorca Race Mallorca Surf Naked M1 Tenerife DT (06) Thunder Thunder Volcano Brooklyn Houston (07-) 103 MTV E 103 ZT E 206 WRC Blaster Furious 2T (10-) Buxy Buxy (Brembo) Buxy R Elyseo Elyseo (AJP) FOX Furious Jet C-Tech 2T (08-) Jet Force Jet Force H2i (09-) Kisbee 4T (10-) Kisbee RS 4T (10-) Looxor (AJP) Looxor (Hengtong) Ludix 10 Blaster Ludix 10 One

326

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS199 AGS201 AGS201 AGS199 AGS199 AGS201 AGS33 AGS56 AGS55 AGS55 AGS56 AGS56 AGS56 AGS56 AGS55 AGS55 AGS55 AGS91 AGS55 AGS91 AGS91 AGS246 AGS246 AGS246 AGS246 AGS246 AGS05 AGS246 AGS05

AGS232 AGS172 AGS197 AGS198 AGS122 AGS05 AGS05 AGS28 AGS28 AGS59 AGS60 AGS44 AGS44 AGS44 AGS106 AGS60 AGS28 AGS43 AGS60 AGS60 AGS60 AGS286 AGS286 AGS44 AGS44 AGS44 AGS247

AGD208 AGD208 AGD221 AGD208 AGD208 AGD221 AGD161 AGD23 AGD288 AGD288 AGD23 AGD23 AGD23 AGD23 AGD288 AGD288 AGD288 AGD288 AGD288 AGD288 AGD288 AGD242

NOTE

NOTES

AJP AJP

AJP AJP

AJP AJP AJP AJP AJP AJP AJP

AJP AJP AJP AJP AJP AJP AJP

AJP

AJP

Puño CLB - Hengtong

Puño CLB - Hengtong

AJP

AJP

AJP

AJP

Plástico

Plástico

AGD261 AGD51 AGD276 AGD51 AGD51 AGD51 AGD276 AGD134 AGD135 AGD52 AGD51 AGD276 AGD32 AGD32 AGD71 AGD72 AGD40 AGD77 AGD40 AGD48 AGD72 AGD32 AGD72 AGD72 AGD72

AGD72 AGD48 AGD72 AGD260

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 80 100 100 100 100 100 125

Ludix 10 Snake Ludix 10 Trend Ludix 14 Classic Ludix 14 Elegance Metal-X 50 Rapido 50 Speedake 50 Speedake 50 (Brembo) Speedfight 3 AC (09-) Speedfight 3 LC (09-) Speedfight 3 LC Darkside (10-) Speedfight 3 LC Le Mans (10-) Speedfight 3 RS (09-) Speedfight I (DD) (AJP) Speedfight I (DT) (AJP) Speedfight I (Grimeca) Speedfight II 307 WRC Speedfight II 50N (DD) Speedfight II 50N (DT) Speedfight II X-Race LC Squab (AJP) Squab (Hengtong) ST STL STL2 STL3 SV (Domino) SVJ SVL (AJP) TKR 206 WRC TKR Furious (10-) Trekker (AJP) Trekker (Hengtong) Tweet (09-) Vivacity (AJP) (-08) Vivacity (Grimeca) (-08) Vivacity 2T (09-) Vivacity 2T (10-) Vivacity 4T (10-) Vivacity Sixties (10-) VOG S2 X-Fight AC (Hengtong) X-Fight LC (AJP) XPS T Enduro XPS T Supermotard XRS E Racing Zenith L Zenith L (Brembo) Zenith LM Zenith LM (AJP) Zenith M Zenith M (AJP) SVJ SV Elyseo (AJP) Speedfight (AJP) Speedfight (DD) (AJP) Trekker (AJP) Vivacity (AJP) Elyseo

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS44 AGS44 AGS247 AGS44 AGS43 AGS28 AGS44 AGS44 AGS286 AGS60 AGS60 AGS60 AGS60 AGS60 AGS44 AGS44 AGS59 AGS60 AGS44 AGS59 AGS44 AGS44 AGS28 AGS28 AGS28 AGS28 AGS44 AGS44 AGS44 AGS43 AGS59 AGS44 AGS44 AGS190 AGS44 AGS44 AGS286 AGS286 AGS286 AGS286 AGS28 AGS60 AGS64 AGS64 AGS64 AGS44 AGS44 AGS44 AGS44 AGS44 AGS44 AGS44 AGS44 AGS60 AGS44 AGS60 AGS44 AGS44 AGS21

AGD72 AGD72 AGD260 AGD72 AGD32 AGD40 AGD77 AGD72 AGD72 AGD72 AGD72 AGD72 AGD72 AGD72 AGD48 AGD71 AGD72 AGD72 AGD71 AGD72 AGD48 AGD32 AGD32 AGD32 AGD32 AGD55 AGD113 AGD72 AGD71 AGD72 AGD48 AGD297 AGD72 AGD48 AGD72 AGD72 AGD72 AGD72 AGD32 AGD50 AGD72 AGD23 AGD23 AGD129 AGD40 AGD77 AGD113 AGD72 AGD113 AGD72 AGD113 AGD113 AGD72 AGD72 AGD72 AGD72 AGD72 AGD22

Racing

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Plรกstico

Plรกstico

AJP AJP

AJP AJP

Hengtong AJP AJP AJP

Hengtong AJP AJP AJP

Sportline

Sportline

327


STREET RACING

328

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PGO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 250 250 250 250 250 400 400 400 400 500 500 500 125 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Elyseo (AJP) GEO RS GEO RS (10-) Geopolis Jet Force Satelis (10-) Satelis 4T-4V Satelis Compressor (06-) Satelis GT Sport (10-) Satelis K Black Sat (08-) Satelis RS (06-) Satelis WhiteSat (10-) SV SV L (AJP) Tweet (09-) Elyseo Elyseo (AJP) GEO RS Geopolis Satelis Satelis RS Satelis RS (10-) GEO RS Geopolis Satelis Satelis RS GEO Satelis Satelis RS E-Vivacity (10-) Big Max (08-) Easy Moving 50 Fly 2T (05-07) Fly 4T (Grimeca) (05-08) Fly 4T (Hengtong) (05-08) Free Free FL (95-02) Hexagon 4T LX4 Hexagon 4T LX4 Hexagon LX Liberty (Grimeca) (97-05) Liberty (Hengtong) (97-05) Liberty 2T (Grimeca) (06-08) Liberty 2T (Hengtong) (06-08) Liberty 2T RST (04) Liberty 2T Sport (06-08) Liberty 4T (Grimeca) (00-02) Liberty 4T Delivery TNT (09-) Liberty 4T RST (04) Liberty 4T RST (05-06) Liberty 4T RST (05-06) Liberty 4T Sport (06-08) Liberty 4T Sport (06-08) Liberty MOC 2T (09-) Liberty MOC 4T (09-) NRG (94-96) Easy Moving ( ? ) Free FL 50 (95-02) NRG 50 (94-96) NRG (Disco-Tambor)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS60 AGS150 AGS227 AGS150 AGS21 AGS150 AGS227 AGS227 AGS150 AGS227 AGS227 AGS227 AGS44 AGS44 AGS305 AGS21 AGS60 AGS150 AGS150 AGS227 AGS227 AGS150 AGS150 AGS150 AGS227 AGS227 AGS150 AGS227 AGS227 AGS286 AGS274 AGS41 AGS71 AGS71 AGS71 AGS42 AGS41 AGS71 AGS72 AGS72 AGS37 AGS37 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS37 AGDS84 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGDS84 AGDS84 AGS41 AGS312 AGS313 AGS314 AGS315

AGD72 AGD49 AGD242 AGD49 AGD22 AGD49 AGD242 AGD242 AGD49 AGD242 AGD242 AGD242 AGD113 AGD72 AGD297 AGD22 AGD72 AGD49 AGD49 AGD242 AGD242 AGD49 AGD49 AGD49 AGD242 AGD242 AGD49 AGD242 AGD242 AGD72 AGD284 AGD67 AGD114 AGD114 AGDS84 AGD54 AGD109 AGD114 AGD115 AGD115 AGD47 AGD47 AGD114 AGDS84 AGDS84 AGD114 AGD47 AGD114 AGD114 AGDS84 AGD114 AGDS84

NOTE

NOTES

AJP

AJP

Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong Hengtong Hengtong

Grimeca Hengtong Grimeca Hengtong Hengtong Hengtong

AGD109 AGD320 AGD321 AGD322 AGD323

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

NTT ( ? ) Quartz 50 (92-96 Typhoon 50 (01-04), Typhoon RST Typhoon X Typhoon XR Zip Fast Rider (93-94) Zip Fast Rider RST (95-97) Zip RST (freno disco) (96-99) Zip SP (96-00) NRG 50 (Disco-Disco) NRG 50 (Disco-Tambor) NRG Extreme (99-00) NRG Extreme (DD) NRG mc³ (Disco-Tambor) NRG mc³ (Grimeca) (01-04) NRG mc³ (Hengtong) (01-04) NRG Power DD (05-09) NRG Power DT (05-08) NRG Power DT (05-08) NRG Power DT (05) NRG Power Purejet (02-05) NRG Power Purejet (06) NRG Purejet (02-04) NRG RST mc² (96-98) NTT Quartz (92-96) Typhoon (01-04) Typhoon (05-09) Typhoon (09-) Typhoon 50 Typhoon 50 RST Typhoon 50 X Typhoon 50 XR Typhoon mc² Velofax Vespa (67-82) Vespa ET2 (97-05) Vespa ET2 Iniezione (97-00) Vespa ET4 (Grimeca) (00-06) Vespa ET4 (Hengtong) (00-06) Vespa FL (90) Vespa FL2 (90-91) Vespa FL2 HP (91-97) Vespa LX 2T (05-09) Vespa LX 2T FL (09-) Vespa LX 4T (05-09) Vespa LX 4T-4V (09-) Vespa LXV 2T (06-) Vespa LXV 2T Navy (08-) Vespa PK (82-84) Vespa PK (84-89) Vespa PK XL (85-88) Vespa PK XL (85-90) Vespa S 2T (07-) Vespa S 4T-4V (08-) Vespa S 4T-4V College (10-) Vespa Vintage (67-82) Vespino (Manillar de chapa) Vespino AL

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS316 AGS317 AGS318 AGS319 AGS320 AGS321 AGS322 AGS323 AGS324 AGS325 AGDS85 AGS41 AGS72 AGDS85 AGS72 AGDS85 AGS106 AGDS84 AGS71 AGS71 AGS72 AGS106 AGDS84 AGDS85 AGDS85 AGS41 AGS41 AGS41 AGS71 AGS71 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGDS85 AGS42 AGS164 AGS37 AGS37 AGS37 AGS37 AGS296 AGS296 AGS296 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS128 AGS128 AGS159 AGS159 AGS159 AGS159 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGS164 AGS164 AGS159

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Hengtong

Hengtong

Grimeca

Grimeca

Automatica

Automatic

Automatica

Automatic

Plurimatic

Plurimatic

AGD324 AGD325 AGD326 AGD327 AGD328 AGD329 AGD330 AGD331 AGD332 AGD333 AGDS85 AGDS85 AGDS85 AGD120 AGD114 AGDS84 AGDS85 AGD120

AGDS85 AGD67 AGD109 AGDS84 AGDS84 AGD109 AGD109 AGD109 AGD109 AGD54 AGD169 AGD47 AGD47 AGD47 AGD47 AGD303 AGD303 AGD303 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGD300 AGD300 AGD300 AGD300

AGD169 AGD169 AGD300

Racing

329


STREET RACING

330

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Vespino ALX Vespino GL Vespino SC Vespino XE Zip (00-04) Zip (92-94) Zip & Zip Zip 4T (00-05) Zip 4T (Grimeca) (06) Zip 4T (Hengtong) (06) Zip 50 (92-94) Zip Fast Rider (93-94) Zip Fast Rider RST (95-97) Zip RST Zip RST (freno disco) (96-99) Zip SP (96-00) Zip SP (Grimeca) (01-04) Zip SP (Hengtong) (01-04) Zip SP Euro2 (05-) (Hengtong) Quartz 80 Typhoon 80 Fly 4T (Grimeca) (06-08) Fly 4T (Hengtong) (06-08) Free (02-03) Zip 4T (Grimeca) (06) Zip 4T (Hengtong) (06) Free (02-03) Beverly (Brembo) (07-) Beverly (Grimeca) (01-03) Beverly (Hengtong) (01-03) Beverly (Hengtong) (07) Beverly 125ie (10-) Beverly 125ie (10-) Beverly RST (04-05) Beverly RST (Grimeca) (06) Beverly RST (Hengtong) (06) Beverly Sport (Brembo) (07) Beverly Sport (Hengtong) (07) Beverly Tourer (08-) Carnaby (07-09) Carnaby (Brembo) (07) Carnaby (Hengtong) (07) Fly (Grimeca) (05-08) Fly (Hengtong) (05-08) Hexagon 125 (94-97) Hexagon GTX (00) Hexagon LX (98-99) Hexagon LX4 (98-99) Hexagon LXT (98-99) Liberty (98-00) Liberty (Grimeca) (00-02) Liberty 4T (Grimeca) (06-09) Liberty 4T (Hengtong) (06-09) Liberty 4T Sport (06-09) Liberty 4T Sport (06-09) Liberty Delivery 125 4T (08-) Liberty RST (04-05) Liberty RST PTT (05-06) Liberty RST PTT (05-06) MP3 (07-09)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS159 AGS164 AGS167 AGS159 AGS72 AGS42 AGS42 AGS72 AGS72 AGS72 AGS42 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGS72 AGS72 AGS72 AGS41 AGS41 AGS71 AGS71 AGS41 AGS72 AGS72 AGS326 AGDS186 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGS263 AGDS264 AGDS264 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS186 AGDS186 AGS71 AGS71 AGS72 AGDS85 AGS71 AGS71 AGS71 AGS37 AGS37 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS84 AGS71 AGDS84 AGS71 AGDS264

NOTE

NOTES

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

Grimeca Hengtong

AGD300 AGD169 AGD172 AGD300 AGDS85 AGD54 AGD54 AGDS85 AGDS85 AGD120 AGD54 AGD67 AGD67 AGDS85 AGD67 AGD67 AGDS85 AGD120 AGD120 AGD67 AGDS85 AGD114 AGDS84 AGD109 AGDS85 AGD120 AGD334

AGD273

AGDS186 AGDS186

AGD114 AGDS84 AGD115 AGD115 AGD114 AGD114 AGD114 AGD47 AGD47 AGD114 AGDS84 AGD114 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGD114 AGDS84 AGDS186

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150

MP3 125i.e. (08-) MP3 Hybrid (10-) MP3 MIC (08-) Skipper (94-97) Skipper 4T (Grimeca) (00-02) Skipper 4T (Hengtong) (00-02) Skipper LX (98-99) Skipper ST 4T (00) Super Hexagon GTX (Grimeca) (01-02) Typhoon 125 Typhoon 125 X Typhoon 125 XR Vespa (55-65) Vespa (67-82) Vespa ET4 (96-99) Vespa ET4 (Grimeca) (99-06) Vespa FL (89-90) Vespa Granturismo (03-07) Vespa GTS (07-) Vespa GTV (07-) Vespa GTV 4T Navy (08-) Vespa LX (05-09) Vespa LX (Grimeca) (05-09) Vespa LX (Hengtong) (05-09) Vespa LX 125ie (09-) Vespa LX 125ie Touring (09-) Vespa LX 4T FL (09-) Vespa LXV 4T (06-) Vespa LXV 4T Navy (08-) Vespa PK XL (86-89) Vespa Primavera Vespa PX (01-07) Vespa PX (11-) Vespa PX (98-01) Vespa PX 30th Anniversary (11) Vespa PXE Arcobaleno (81-97) Vespa S 4T (07-) Vespa S 4T (07-) Vespa Vintage (55-82) X-Evo (07) X10 4T-4V IE (12-) X7 (08-09) X8 (04-07) X8 Premium (06-07) X8 Street (06-07) X9 125 X9 Evolution (01-04) X9 Evolution (05-07) Skipper (94-97) Skipper 4T (Grimeca) (00-02) Skipper 4T (Hengtong) (00-02) Skipper LX (98-99) Skipper ST 4T (00) Skipper (94-97) Hexagon 150 (94-97) Liberty (Hengtong) (00-02) Liberty 4T (08-) Liberty 4T (08-) Liberty 4T Sport (08-) Liberty 4T Sport (08-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGDS85 AGS72 AGS72 AGS72 AGS164 AGS164 AGS37 AGS37 AGS296 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS128 AGS128 AGS159 AGS167 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS154 AGS71 AGS84 AGS164 AGDS264 AGS302 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGS129 AGDS186 AGDS186 AGDS264 AGD326 AGD327 AGD328 AGD329 AGD330 AGD331 AGS72 AGS37 AGS71 AGS84 AGS71 AGS84

NOTE

STREET

RACING NOTES

AGDS186 AGDS186 AGDS186 AGD115 AGD115 AGD115 AGD115 AGD115 AGD115 AGD148 AGD148 AGD148 AGD169 AGD169 AGD47 AGD47 AGD303

AGDS84 AGD114 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGD300 AGD172 AGD261 AGD261 AGD261 AGD261 AGD156 AGDS84 AGDS84 AGD169 AGD312

AGDS264

AGD335 AGD336 AGD337 AGD338 AGD339 AGD340 AGD115 AGD47 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84

Racing

331


STREET RACING

332

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO

150 Skipper (94-97) 150 Skipper 150 150 Skipper 4T (Grimeca) (00-02) 150 Skipper 4T (Hengtong) (00-02) 150 Skipper LX (98-99) 150 Skipper LX 2T (98-99) 150 Skipper ST 4T (00) 150 Vespa 150 (con bola) 150 Vespa ET4 (Hengtong) (99-06) 150 Vespa LX (Grimeca) (06-07) 150 Vespa LX (Hengtong) (06-) 150 Vespa LX 150ie (09-) 150 Vespa LX 150ie Touring (09-) 150 Vespa LX 4T FL (09-) 150 Vespa PX (11-) 150 Vespa PX (98-01) 150 Vespa PXE Arcobaleno (81-97) 150 Vespa S 150 4T (08-) 150 Vespa S 4T (08-) 150 X8 Street (06-07) 150 Skipper 4T (Grimeca) (00-02) 150 Skipper LX (98-99) 150 Skipper LX 2T (98-99) 150 Skipper ST 4T (00) 150 Skipper 4T (Hengtong) (00-02) 180 Hexagon GTX (00) 180 Hexagon LX (98-99) 180 Hexagon LXT (98-99) 180 Super Hexagon GTX (Hengtong) (01-02) 180 X9 180 180 X9 Amalfi (00-03) 200 Beverly (Grimeca) (01-03) 200 Beverly (Hengtong) (01-03) 200 Carnaby (07-08) 200 Carnaby (Brembo) (07) 200 Carnaby (Hengtong) (07) 200 Liberty (06) 200 Liberty 4T (Hengtong) (06) 200 Liberty 4T Sport (06-07) 200 Liberty 4T Sport (Grimeca) (06) 200 Liberty RST (04) 200 Liberty Sport (04-06) 200 Vespa 200 200 Vespa Granturismo (03-07) 200 Vespa PX (98-01) 200 Vespa PXE Arcobaleno (81-97) 200 X8 (05-07) 200 X9 Evolution 250 Beverly (Brembo) (06-07) 250 Beverly (Hengtong) (06-07) 250 Beverly Cruiser (07-) 250 Beverly RST (Brembo) (04-05) 250 Beverly RST (Hengtong) (04-05) 250 Beverly Sport (06-07) 250 Beverly Sport (06) 250 Beverly Tourer (08-) 250 Carnaby (08) 250 MP3 (06-07) 250 MP3 LT (09-) 250 MP3 MIC (08-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGS41 AGS165 AGS37 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS154 AGS154 AGS154 AGDS84 AGS71 AGS129 AGS332 AGS333 AGS334 AGS335 AGS336 AGDS85 AGS71 AGS71 AGDS85 AGDS186 AGDS186 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGDS186 AGDS186 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS71 AGS155 AGDS84 AGS154 AGS154 AGDS264 AGDS186 AGDS186 AGDS264 AGS185 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264

NOTE

NOTES

Hengtong

Hengtong

Hengtong Brembo

Hengtong Brembo

AGD115 AGD67 AGD115 AGD115 AGD115 AGD115 AGD115 AGD170 AGD47 AGD114 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGD261 AGD261 AGD156 AGDS84 AGDS264 AGD341 AGD342 AGD343 AGD344 AGD345 AGD115 AGDS84 AGDS84

AGDS84 AGD114 AGDS84 AGD114 AGDS84 AGDS84 AGD157 AGD261 AGD156

AGD187

AGD188 AGDS186 AGDS186 AGDS186

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PUCH PUCH RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU

250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 400 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Vespa GT 60 (06-07) Vespa GTS (05-) Vespa GTS ABS (05-) Vespa GTV (06-) Vespa GTV 4T Navy (08-) X-Evo (07) X8 (05-07) X9 250 X9 Evolution (04-07) Beverly 300ie (10-) Beverly 300ie (10-) Beverly Tourer 300i.e. (09-) Carnaby Cruiser (09-) Carnaby Cruiser (09-) Vespa GTS (10-) Vespa GTS Super (08-) Vespa GTV (10-) X7 Evo IE (09-) X10 4T-4V IE (12-) Beverly (Brembo) (06-07) Beverly (Hengtong) (06-07) Beverly Tourer (08-) MP3 (07-09) MP3 LT (09-) X-Evo (07-) X8 (06-07) Beverly (02-04) Beverly (Brembo) (05-07) Beverly (Hengtong) (05-07) Beverly Cruiser (07-) MP3 (10-) MP3 Sport (10-) X10 4T-4V IE (12-) X9 500 X9 Evolution (03-07) Puch 50 Puch 50 Drac 50 (Bomba Brembo) First MRT (09-10) MRT (11-) MRT Pro (09-10) MRT Pro (11-) MRT Pro Competizione (10) MRT Pro Competizione (11-) MRT SM (09-10) MRT SM (11-) MRT SM Pro (09-10) MRT SM Pro (11-) MRX (00-04) MRX (05-07) MRX Pro (02-04) MRX Pro (05-07) RR AM6 (Bomba AJP) RR AM6 (Bomba Brembo) RR Sport (05-07) RRX (05-07) RRX Spike (05-07) RS1 Evolution RS2 Matrix

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGDS84 AGDS84 AGS100 AGDS84 AGDS84 AGDS264 AGDS264 AGDS186 AGDS264 AGS263 AGDS264 AGDS264 AGS263 AGDS264 AGDS84 AGDS84 AGDS84 AGDS264 AGS302 AGDS186 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS264 AGDS186 AGDS186 AGDS264 AGS185 AGDS264 AGDS264 AGS302 AGDS186 AGDS186 AGS306 AGS25 AGS33 AGS39 AGS55 AGS55 AGS55 AGS55 AGS55 AGS55 AGS55 AGS55 AGS55 AGS55 AGS31 AGS56 AGS31 AGS56 AGS31 AGS33 AGS56 AGS56 AGS56 AGS56 AGS56

STREET

RACING

NOTE

NOTES

SuperSport

SuperSport

AJP J.Juan AJP J.Juan AJP J.Juan AJP J.Juan AJP J.Juan

AJP J.Juan AJP J.Juan AJP J.Juan AJP J.Juan AJP J.Juan

AGD114

AGD273 AGDS186 AGD273

AGD312 AGDS186 AGDS186 AGDS186 AGDS186

AGD188 AGDS186 AGD187 AGDS186 AGDS186 AGD312

AGD28 AGD29 AGD161 AGD53 AGD288 AGD304 AGD288 AGD304 AGD288 AGD304 AGD288 AGD304 AGD288 AGD304 AGD75 AGD75 AGD75 AGD75 AGD23 AGD161 AGD75 AGD75 AGD75 AGD75 AGD129

Racing

333


STREET RACING

334

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU RIEJU SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 250 450 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 250 250

RS2 Nkd RS2 Pro RV 50 RV 50 SMX (00-04) SMX (05-07) SMX Pro (05-07) Spike (05-07) Spike (98-04) Tango Tango Motard TangoO! Toreo (0-09) RST 80 Marathon AC (11-) Marathon SM Pro (09-10) Marathon SM Pro (11-) MRX (00-04) MRX (05-07) RS2 RS2 Nkd 125 RS2 Pro SMX (00-04) SMX (05-07) Tango (07-) Tango Pro (07-) Marathon Pro Comp. (10-11) Tango (09-) Marathon Pro Comp. (10-11) Freno Brembo SE (04-06) SE (04-06) SE (04-06) SE (07-10) SE (07-10) SE (07-10) SE (11-) SM (04-06) SM (04-06) SM (04-06) SM (07-10) SM (07-10) SM (07-10) SM (11-) Trial 2T (02-04) Trial 2T (05-) SE (04) SE (04) SE (04) SM (04) SM (04) SM (04) Trial 2T (02-04) Trial 2T (02-04) Trial 2T (05-) Trial 2T (02-04) Trial 2T (02-04) Trial 2T (05-) SE 250i (11-) SE 250i (11-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS56 AGS56 AGS306 AGS25 AGS31 AGS56 AGS56 AGS56 AGS66 AGS55 AGS55 AGS55 AGS246 AGS26 AGS55 AGS55 AGS55 AGS31 AGS56 AGS56 AGS56 AGS56 AGS31 AGS56 AGS55 AGS55 AGS55 AGS91 AGS55 AGS156 AGS02 AGS02 AGS81 AGS55 AGS55 AGS56 AGS56 AGS02 AGS02 AGS81 AGS55 AGS55 AGS56 AGS56 AGS169 AGS192 AGS02 AGS02 AGS81 AGS02 AGS02 AGS81 AGS168 AGS169 AGS192 AGS168 AGS169 AGS192 AGS211 AGS14

AGD129 AGD129 AGD28 AGD29 AGD75 AGD75 AGD75 AGD75 AGD23 AGD288 AGD288 AGD288 AGD259 AGD304 AGD288 AGD304 AGD75 AGD75 AGD129 AGD129 AGD129 AGD75 AGD75 AGD288 AGD288 AGD288 AGD288 AGD288 AGD159 AGD288 AGD22 AGD23 AGD288 AGD22 AGD23 AGD304 AGD288 AGD22 AGD23 AGD288 AGD22 AGD23 AGD304 AGD38 AGD164 AGD288 AGD22 AGD23 AGD288 AGD22 AGD23 AGD37 AGD38 AGD164 AGD37 AGD38 AGD164 AGD219 AGD10

NOTE

NOTES

AJP AJP AJP

AJP AJP AJP

J.Juan AJP J.Juan

J.Juan AJP J.Juan

AJP AJP AJP AJP AJP

AJP AJP AJP AJP AJP

Destra. Corta. Forgiata Destra. Lunga Destra. Lunga Destra. Corta. Forgiata Destra. Lunga Destra. Lunga

Right. Short. Forged Right. Long Right. Long Right. Short. Forged Right. Long Right. Long

Destra. Corta. Forgiata Destra. Lunga Destra. Lunga Destra. Corta. Forgiata Destra. Lunga Destra. Lunga J.Juan Sinistra+Destra. Corta

Right. Short. Forged Right. Long Right. Long Right. Short. Forged Right. Long Right. Long J.Juan Left + Right. Short

Destra. Corta. Forgiata Destra. Lunga Destra. Lunga Destra. Corta. Forgiata Destra. Lunga Destra. Lunga Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Right. Short. Forged Right. Long Right. Long Right. Short. Forged Right. Long Right. Long Left + Right. Short Left + Right. Short

Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left + Right. Short Left + Right. Short

Forgiata

Forged

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SHERCO SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI

250 250 250 290 290 290 290 300 300 320 450 450 450 450 510 510 510 510 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 85 85 100 110 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150

Trial 2T (02-04) Trial 2T (02-04) Trial 2T (05-) Trial 2T (02-04) Trial 2T (02-04) Trial 2T (05-) X-Ride (11-) SE 300i R (11-) SE 300i R (11-) Trial 4T (05-) Enduro (04-) Enduro (04-) Supermotard (05-) Supermotard (05-) Enduro (07-) Enduro (07-) Supermotard (07-) Supermotard (07-) Address R (95-02) AH 50N Address (94-96) AH 50R Address DX (94-96) AJ ZZ Sepia S (95-97) AY Katana (97-04) AY Katana W (99-06) DR Big (Brembo) RMX (98-01) SMX Y (00-01) Suzzy (96-02) UF Estilete (98-00) UX Zillion (99-00) UX Zillion LC (98) RM (86-95) RM (02-06) RM (07-) Address (93-95) UG Hokuto (00-01) AN Burgman (07-13) AN Burgman (95-00) DR SE (94-95) DR SM (09-) DR-Z (08-) GN (82-96) GZ Marauder (03-06) GZ Marauder (98-02) RGV 2T (89-96) RGV 2T (89-96) (con tensor) RM (01-08) RM (92-95) RM (96-06) RM (96-06) RM (96-06) RV Van Van (03-) TS 125R (89-94) TU 125X (97-02) UC Epicuro (99-02) UH Burgman (02-06) UX Sixteen (08-13) VL Intruder (00-07) AN Burgman (95-02) UC X Epicuro (97-02)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS168 AGS169 AGS192 AGS168 AGS169 AGS192 AGS211 AGS14 AGS192 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS168 AGS175 AGS175 AGS175 AGS174 AGS175 AGS107 AGS195 AGS31 AGS31 AGS175 AGS175 AGS175 AGS107 AGS249 AGS249 AGS75 AGS175 AGS174 AGS150 AGS174 AGS249 AGS253 AGS249 AGS252 AGS45 AGS135 AGS135 AGS75 AGS75 AGS75 AGS76 AGS76 AGS45 AGS249 AGS45 AGS174 AGS150 AGS150 AGS45 AGS174 AGS174

AGD37 AGD38 AGD164 AGD37 AGD38 AGD164 AGD304 AGD219 AGD10 AGD164 AGD294 AGD294 AGD294 AGD294 AGD294 AGD294 AGD294 AGD294 AGD58 AGD177 AGD58 AGD57 AGD92 AGD92 AGD161 AGD72 AGD72 AGD177 AGD92 AGD92 AGD92 AGD73 AGD73 AGD112 AGD58 AGD57 AGD49 AGD57

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left + Right. Short Left + Right. Short

Sinistra+Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left + Right. Short Left + Right. Short

J.Juan Forjadas

J.Juan Forjadas

Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta Sinistra. Lunga. Destra. Corta Sinistra+Destra. Corta

Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short Left. Long. Right. Short Left + Right. Short

Destra. Forgiata Sinistra. Forgiata

Right. Forged Left. Forged

Destra. Forgiata Destra. Forgiata Destra. Forgiata

Right. Forged Right. Forged Right. Forged

AGD73 AGD50 AGD139 AGD101 AGD86 AGD101 AGD112 AGD73 AGD93 AGD94 AGD94 AGD49 AGD101 AGD57 AGD49 AGD49 AGD139 AGD57 AGD57

Racing

335


STREET RACING

336

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI

150 150 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600

UH Burgman (02-06) UX Sixteen (08-13) UH Burgman (07-13) AN Burgman (03-06) AN Burgman (98-02) GN (85-95) GN (96-98) GN E GZ Marauder (02) GZ Marauder (03-07) GZ Marauder (99-01) LT-Z Quadsport (09-) RGV (89-96) RM (01-08) RM (93-95) RM (96-00) RM (96-00) RM-Z (04-07) RM-Z (07-09) RM-Z (10-) RMX 250 R (92-95) TU X (97-02) TU XV (97-02) VL Intruder (00-07) DR S (90-94) DR SE (94-98) AN Burgman (03-06) AN Burgman (07-13) AN Burgman (99-02) DR-Z (00-) DR-Z (00-) DR-Z (00-07) DR-Z E (00-03) DR-Z E (00-03) DR-Z S (00-) DR-Z S (00-) DR-Z SM (05-) DR-Z SM (05-) GS GSF Bandit (-91) GSF Bandit (91-93) LT-Z Quadsport (04-07) LT-Z Quadsport (09-) LT-A Kingquad (07-09) LT-R Quadracer (06-10) RM-Z (05-) RMX (10-) GS (01-03) GS (04-07) GS (99-00) (Sin tensor) LT-A F Vinson (04) LT-A F Vinson (05-07) DR R (86-89) DR S (85-88) GSF Bandit (00-04) GSF Bandit (95-99) GSF Bandit (95-99) GSR (06-) GSR A (10-) GSX F (88-95)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS150 AGS150 AGS150 AGS150 AGS150 AGS134 AGS134 AGS134 AGS45 AGS252 AGS45 AGS257 AGS250 AGS75 AGS75 AGS75 AGS76 AGS97 AGS89 AGS89 AGS75 AGS45 AGS45 AGS45 AGS249 AGS249 AGS150 AGS150 AGS150 AGS249 AGS277 AGS76 AGS249 AGS277 AGS277 AGS253 AGS277 AGS253 AGS151 AGS57 AGS250 AGS210 AGS210 AGS257 AGS210 AGS89 AGS249 AGS135 AGS135 AGS135

AGS134 AGS134 AGS135 AGS135 AGS135 AGS45 AGS45 AGS57

NOTE

NOTES

Destra. Corta. Forgiata Destra. Corta. Forgiata

Right. Short. Forged Right. Short. Forged

AGD49 AGD49 AGD49 AGD93

Destra. Corta. Forgiata

Right. Short. Forged

AGD94 AGD93

Destra. Corta. Forgiata Destra. Corta. Forgiata

Right. Short. Forged Right. Short. Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

Senza Tensore

Without Tensor

AGD49 AGD49 AGD49 AGD49 AGD49 AGD61 AGD265 AGD61 AGD139 AGD139 AGD101 AGD268 AGD86 AGD112 AGD73 AGD93 AGD94 AGD112 AGD112 AGD112 AGD73 AGD101 AGD101 AGD101

AGD267 AGD267 AGD153 AGD101 AGD86 AGD268 AGD263 AGD268 AGD263 AGD112 AGD112 AGD03 AGD139 AGD86 AGD266 AGD268 AGD154 AGD154 AGD03 AGD86 AGD101 AGD262 AGD262 AGD86

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI

600 600 600 600 600 600 600 600 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800 800 800 800 800 800 800

GSX F (98-06) GSX-R (01-03) GSX-R (04-05) GSX-R (06-) GSX-R (97-00) RF (93-97) RF R (93-96) VS GL Intruder (95-99) AN Burgman (03-05) AN Burgman (06-) DL V-Strom (04-10) DL V-Strom (11) DL V-Strom (12-13) DR R (90-93) DR R (91-94) DR RE (94-95) DR RS (85-88) DR RS (90-91) DR RSE (91-93) DR S (86-89) DR SE (96-97) GSF A Bandit (10-) GSF Bandit (05-06) GSF Bandit (07-10) GSF Bandit (11-13) GSF SA Bandit (10-) GSX F (08-10) GSX F (11-) GSX-F Bandit (08-) GSX-F F/FU (08-) GSX-F FA/FUA (08-) LS Savage (86-02) SFV Gladius (09-) SV (03-10) SV (99-02) XF Freewind (97-02) LT-A Kingquad (06-07) DR (88-89) DR 750 (88-89) GSR (10-) GSX (98-02) GSX (98-02) GSX E (85-86) GSX F (89-97) GSX F (98-06) GSX-R (01-05) GSX-R (06-) GSX-R (85-87) GSX-R (88-95) GSX-R (96-97) GSX-R (98-00) VS Intruder (85-92) DR Big S (91-94) M800 VZ Intruder (10-) VL Intruder C800 (06-) VL Intruder C800 (06-10) VL Intruder Volusia (01-05) VS GL Intruder (92-96) VX (90-94) (con tensor) VZ (97-02) (Sin tensor)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS250 AGS45 AGS45 AGS255 AGS45 AGS57 AGS57 AGS50 AGS248 AGS248 AGS250 AGS45 AGS45 AGS181 AGS181 AGS251 AGS181 AGS181 AGS181 AGS181 AGS251 AGS113 AGS254 AGS57 AGS113 AGS113 AGS57 AGS113 AGS113 AGS113 AGS113 AGS137 AGS45 AGS250 AGS250 AGS251 AGS257 AGS181 AGS181 AGS45 AGS135 AGS135 AGS134 AGS57 AGS250 AGS45 AGS255 AGS51 AGS250 AGS45 AGS45 AGS50 AGS181 AGS256 AGS256 AGS137 AGS137 AGS50 AGS57 AGS137

AGD86 AGD03 AGD08 AGD08 AGD86 AGD101 AGD86 AGD62 AGD03 AGD11 AGD262 AGD11 AGD262 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD50 AGD154 AGD50 AGD262 AGD03 AGD262 AGD11 AGD262 AGD262 AGD11 AGD262 AGD262 AGD11 AGD62 AGD262 AGD03 AGD03 AGD268 AGD50 AGD50 AGD262 AGD86 AGD101

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Hydraulic Hydraulic Hydraulic

Hydraulic Hydraulic Hydraulic

Senza Tensore

Without Tensor

AGD86 AGD101 AGD08 AGD08 AGD86 AGD86 AGD03 AGD62 AGD50 AGD264 AGD264 AGD11 AGD11 AGD62 AGD86 AGD86

Racing

337


STREET RACING

338

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM

800 800 800 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1500 1600 1800 1800 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

VZ Intruder M800 (05-09) VZ Marauder 800 (97-02) VZ Marauder M800 (05-06) RF (94-96) RF (94-96) (Sin tensor) DL V-Strom (02-07) GSX-R (01-04) GSX-R (05-06) GSX-R (07-08) GSX-R (09-) GSX-R (10) SV (03-07) TL 1000R (98-00) TL 1000S (97-01) GSX-F 1100 (86-88) GSX-F 1100 (88-93) GSX-R (86-88) GSX-R (89-96) GSX-R (96-06) GSF Bandit (01-05) GSF Bandit (06) GSF Bandit (96-00) GSF Bandit (96-00) GSX (99-01) GSF Bandit (07-09) GSF Bandit (10) GSF Bandit (11-) GSF Bandit S (10) GSF Bandit S (11-) GSX FA (11-) GSX B-King (08-) GSX-R Hayabusa (10-13) GSX-R Hayabusa (99-09) GSX (02-04) GSX (05-07) VL Intruder (-98) VL Intruder (98-08) VL Intruder LC (07-) M1600 VZ Intruder (04-05) C1800R VLR Intruder (08-) M1800R VZR Intruder (06-) Cinderella (99-02) DD (03-08) Fiddle II (08-) Jet (98-02) Jet 4 (09-) Jet Basix Jet EuroX (03-08) Jet EuroX Euro2 (03-08) Jet Sport X R (06-08) Jet Sport X S (06-08) Jet Sport X SR (06-08) Jungle (98-02) Mask (00-06) Mio (05-09) Orbit (07-) Red Devil (99) Super Fancy (98-00) Symphony (09-) Symply (11-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS256 AGS137 AGS137 AGS50 AGS50 AGS113 AGS45 AGS255 AGS113 AGS255 AGS113 AGS113 AGS113 AGS45 AGS51 AGS52 AGS50 AGS50 AGS50 AGS113 AGS113 AGS50 AGS50 AGS50 AGS113 AGS113 AGS113 AGS113 AGS113 AGS113 AGS278 AGS113 AGS113 AGS113 AGS113 AGS116 AGS116 AGS259 AGS118 AGS256 AGS238 AGS61 AGS190 AGS238 AGS190 AGS238 AGS238 AGS190 AGS243 AGS243 AGS243 AGS238 AGS238 AGS239 AGS190 AGS238 AGS238 AGS190 AGS190

AGD264 AGD101 AGD11 AGD101 AGD86 AGD11 AGD03 AGD08 AGD08 AGD08 AGD08 AGD03 AGD03 AGD101

NOTE

NOTES

25th Anniversary

25th Anniversary

Senza Tensore

Without Tensor

AGD20 AGD86 AGD101 AGD03 AGD262 AGD86 AGD101 AGD03 AGD03 AGD262 AGD11 AGD262 AGD11 AGD11 AGD08 AGD11 AGD03 AGD03 AGD11 AGD86 AGD101 AGD264 AGD126 AGD264 AGD264 AGD252 AGD70 AGD297 AGD252 AGD298 AGD252 AGD252 AGD298 AGD255 AGD255 AGD255 AGD252 AGD252 AGD253 AGD297 AGD252 AGD252 AGD297 AGD297

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM SYM TGB TGB TGB TGB TGB TGB

50 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 180 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300 400 50 50 50 125 125 125

Symply II (09-10) Cinderella (00-01) Cinderella (99) Jet (99-00) Jet EuroX (03-07) Mio (05-09) Attila (00-01) Citycom (09-) Euro MX (00-02) Euro MX (03-06) Fiddle II (08-) GTS (09-11) GTS EVO (10) GTS EVO EFI (10-) GTS Joymax (06-08) HD (01-06) HD (07-) HD Evo GTS (07-) HD2 i (11-) Jet 4 (10-) Joymax (06-07) Joymax (12-) Joymax EFI (12-) Joyride (00-07) New Duke (00-01) Orbit (07-) Symphony (10-) Symphony S (12-) Symphony SR (10-) Symply II (10-) VS (06-) Attila Euro MX (00-02) Euro MX (03-06) Joyride (00-03) Shark (00-02) VS (06-07) Joyride (05-08) HD (03-06) HD 200EFI Euro3 (08-) HD Euro3 (07-) HD2 EFI (11-) Joyride (01-03) Joyride (03-08) Joyride 200i Euro3 (08-) GTS (06-) HD Evo GTS (07-) Joymax (06) Joymax Euro3 (07-) Joymax GTS (06-07) Citycom (09-) GTS (09-) Joymax I (12-) Maxsym 400i (10-) Express 50 (09-) Express 50 (09-) R50X (09-) Express 125 (09-) Express 125 (09-) X-Motion 125 (09-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS190 AGS238 AGS61 AGS238 AGS238 AGS239 AGS245 AGS244 AGS245 AGS241 AGS190 AGS242 AGS242 AGS242 AGS243 AGS240 AGS242 AGS242 AGS242 AGS190 AGS243 AGS242 AGS242 AGS244 AGS238 AGS190 AGS305 AGS305 AGS305 AGS190 AGS241 AGS245 AGS245 AGS241 AGS244 AGS245 AGS241 AGS244 AGS240 AGS242 AGS242 AGS242 AGS244 AGS244 AGS244 AGS243 AGS242 AGS243 AGS243 AGS243 AGS244 AGS242 AGS242 AGS242 AGS190 AGS191 AGS275 AGS190 AGS191 AGS283

NOTE

STREET

RACING NOTES

AGD297 AGD252 AGD252 AGD252 AGD252 AGD253 AGD271 AGD257 AGD258 AGD254 AGD297 AGD256 AGD256 AGD256 AGD255 AGD196 AGD256 AGD256 AGD256 AGD298 AGD255 AGD256 AGD256 AGD257 AGD252 AGD297 AGD298 AGD297 AGD298 AGD297 AGD196 AGD271 AGD258 AGD254 AGD257 AGD258 AGD196 AGD257 AGD196 AGD256 AGD256 AGD256 AGD257 AGD257 AGD257 AGD255 AGD256 AGD255 AGD255 AGD255 AGD257 AGD256 AGD256 AGD256 AGD196 AGD197 AGD284 AGD196 AGD197 AGD290

Racing

339


STREET RACING

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

TGB TGB TGB TGB TGB TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TM RACING TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH

125 250 250 300 325 85 85 85 85 125 125 125 125 125 125 125 125 144 144 144 144 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 450 450 450 450 450 450 530 530 530 530 600 600 675 675 675 675 675 675 750 750 750 800 800 865 865 865 865

X-Motion 125R (09-) X-Motion 250EFI (09-) X-Motion 250R (09-) X-Motion 300EFI (09-) Target (09-) MX 85J MX 85J SMX 85J SMX 85J EN EN MX MX SMM Black Dream SMM Black Dream SMR SMR EN EN MX MX EN EN EN Fi e.s. EN Fi e.s. MX MX MX Fi MX Fi EN EN MX MX EN Fi e.s. EN Fi e.s. MX Fi MX Fi SMX Fi Competition SMX Fi Competition SMM F Black Dream e.s. SMM F Black Dream e.s. SMM F e.s. SMM F e.s. Daytona (03-04) TT (00-03) Daytona (06-13) Daytona R (11-13) Street Triple (07-11) Street Triple (07-11) Street Triple (12-) Street Triple R (09-13) Daytona (91-92) Trident (92-98) Trident (92-98) Tiger (11-) Tiger XC (11-) America Bonneville (06-10) Bonneville SE (06-10) Bonneville T100 (06-10)

340

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS283 AGS283 AGS283 AGS283 AGS283 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS14 AGS211 AGS168 AGS170 AGS168 AGS170 AGS03

AGS47 AGS116 AGS19 AGS117 AGS47 AGS116 AGS19 AGS19

AGD290 AGD290 AGD290 AGD290 AGD290 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD292 AGD292 AGD292 AGD292 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD93 AGD292 AGD292 AGD292 AGD292 AGD03 AGD03 AGD08 AGD208 AGD125 AGD125 AGD125 AGD17 AGD20 AGD125 AGD125 AGD16 AGD16 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125

NOTE

NOTES

Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata

Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged

Sinistra. Forgiata

Left. Forged

Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Destra. Forgiata S+D Forgiata Sinistra. Corta Sinistra. Lunga Sinistra. Corta Sinistra. Lunga

Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Right. Forged L + R Forged Left. Short Left. Long Left. Short Left. Long

Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile

Right. Adjustable Left + Right. Adjustable

Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Racing Racing

Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Racing Racing

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH VECTRIX VECTRIX VECTRIX VECTRIX YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1200 1200 1200 2265 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Daytona/Super III (93-96) Scrambler (06-10) Speed Triple (94-96) Speed Triple (94-96) Speed Triple (94-96) Speed Triple T509 (97-98) Speed Triple T509 (97-98) Speedmaster Sprint (93-98) Thruxton (04-10) Trident (93-98) Trident (93-98) Trophy (91-95) Trophy (91-95) Daytona (02-06) Daytona (02-06) Daytona T595 (97-01) Daytona T595 (97-01) Speed Triple (99-04) Speed Triple (99-04) Sprint RS (00-04) Sprint RS (00-04) Sprint ST (99-04) Sprint ST (99-04) Speed Triple (05-07) Speed Triple (05-07) Speed Triple (08-09) Speed Triple (10-) Speed Triple R (12-) Sprint GT (10-) Tiger (07-08) Tiger (07-08) Daytona (93-97) Trophy (91-03) Trophy (91-03) Rocket III (04-07) VX-1 (08-) VX-1 (08-) VX-1 Li+ (10-) VX-1 Li+ (10-) Axis R (96) BW´s (08-) BW's (04-07) BW's Bump (97-98) BW's Naked (03) BW's Naked (04) BW's NG (01-06) BW's NG (97-99) BW's NG Cat. (99-00) BW's Original (01-02) BW's Original Euro2 (02-03) BW's Original Sport (99-00) BW's R (01) BW's RS 50 Spy (95-98) BW's SP Original (02) CL L BW's (03) CS Jog (90-91) CS Jog R (02-) CS Jog R (96-01) CS Jog RR (02-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS117 AGS47 AGS116 AGS117 AGS47 AGS116 AGS117 AGS47 AGS116 AGS47 AGS116 AGS47 AGS116 AGS47 AGS116 AGS47 AGS116 AGS47 AGS116 AGS47 AGS116 AGS47 AGS116

AGS47 AGS116 AGS117 AGS47 AGS116 AGS116 AGS185 AGDS186 AGS185 AGDS186 AGS114 AGS64 AGS64 AGS157 AGS64 AGS64 AGS64 AGS157 AGS158 AGS64 AGS64 AGS158 AGS64 AGS157 AGS64 AGS64 AGS127 AGS64 AGS127 AGS64

AGD20 AGD125 AGD125 AGD125 AGD20 AGD125 AGD125 AGD125 AGD20 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD125 AGD08 AGD208 AGD208 AGD125 AGD125 AGD125 AGD20 AGD125 AGD125 AGD125 AGD187

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile

Right. Adjustable Left + Right. Adjustable

Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile

Right. Adjustable Left + Right. Adjustable

Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile

Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Right. Adjustable Left + Right. Adjustable Right. Adjustable Left + Right. Adjustable

Destra. Regolabile Sinistra+Destra. Regolabile

Right. Adjustable Left + Right. Adjustable

AGD187 AGD89 AGD163 AGD163 AGD233 AGD163 AGD163 AGD163 AGD233 AGD233 AGD163 AGD233 AGD233 AGD233 AGD133 AGD121 AGD202 AGD121

Racing

341


STREET RACING

342

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 80 80 80 80 80 80 80 80 85 90 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

CW L BW's (04) DT DT R (03) DT R (04-09) DT R (91-95) DT R (96) DT R (97) DT Super Motard (03) DT Super Motard (04-09) DT X (06-09) EW Slider (00-02) NS Aerox (13-) NS Aerox Naked (13-) PW (82-99, 04-07) TZR (03-08) TZR Thunderkid (96-00) Yami YH Why (98-06) YN F Neo´s 4T (09-) YN Neo´s 2T (07-) YN Neo's 2T (02-06) YN Neo's R (97-02) YQ Aerox (09-12) YQ Aerox (97-08) RD LC (91) DT DT LC (86-88) TZR TZR (87) TZR RR (92) YZ LC-LW (94) YZ LC-LW (95-97) YZ N-LW (01) YZ (02-09) Jog R (91) Bw's (99-01) YN Neo's (99-02) YQ Aerox (00-02) DT (87-89) DT (95) DT E (89-90) DT E (91-96) DT LC (86-87) DT LCF (86) DT LCL (86) DT R (89-92) DT R (91-00) DT RE (05-06) DT RE (97-98) DT X (05-06) NXC Cygnus X (04-09) NXC Cygnus X (10-13) RD LC (86) SR (87) SR (92-00) SR SP (88) TDR (89-93) TDR R (91-96) TW (99-03) TZR (87-90)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS64 AGS31 AGS88 AGS92 AGS179 AGS108 AGS182 AGS88 AGS92 AGS92 AGS64 AGS303 AGS303 AGS127 AGS136 AGS131 AGS24 AGS214 AGS64 AGS64 AGS67 AGS67 AGS287 AGS69 AGS49 AGS99 AGS179 AGS182 AGS27 AGS131 AGS75 AGS75 AGS75 AGS127 AGS102 AGS67 AGS115 AGS179 AGS108 AGS179 AGS108 AGS179 AGS179 AGS179 AGS179 AGS108 AGS75 AGS108 AGS75 AGS79 AGS79 AGS27 AGS49 AGS82 AGS49 AGS179 AGS109 AGS75 AGS27

NOTE

NOTES

AGD163 AGD107 AGD143 AGD234 AGD44 AGD43 AGD138 AGD143 AGD143 AGD234 AGD163 AGD313 AGD313 AGD133 AGD142 AGD34 AGD25 AGD223 AGD79 AGD79 AGD78 AGD78 AGD293 AGD81 AGD60 AGD110 AGD44 AGD35 AGD35 AGD34 AGD201 AGD82 AGD112 AGD112 AGD202 AGD116 AGD78 AGD79 AGD44 AGD43 AGD44 AGD43 AGD44 AGD44 AGD44 AGD44 AGD43 AGD201 AGD43 AGD201 AGD88 AGD307 AGD35 AGD158 AGD59 AGD158

AGD201 AGD35

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150 180 200 240 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

TZR L (87-89) TZR L (90) TZR R (91-93) TZR RR (94-95) VP X-City (08-) WR R (08-) WR X (08-) XC Cygnus XC Cygnus (96-99) XC Cygnus K (97) XC Cygnus R (99-03) XC Cygnus T (95-98) XQ Maxster (01-02) XT (88-91) XT 125R (05-) XT 125R (06-) XT 125R (07-) XT 125X (05-) XT 125X (06-) XT 125X (07-) XV Virago (97-00) XVS Drag Star (00-04) YBR (04-10) YFA 1S Breeze (04) YFA Breeze (02) YP Majesty (98-07) YP R X-Max (06-) YP R X-Max ABS (10-) YP R X-Max ABS Business (10-) YW Bw's B-Generation (10-) YZ (00-01) YZ (02-) YZ LC (00-01) YZ LC (94-96) YZ LC (97-99) YZF-R (08-) Cygnus (92) (freno disco) Cygnus E (92) (freno disco) Cygnus I (97) (freno disco) Maxter (01-02) Teo's (01-02) XC Fly One (90-95) XC Fly One R (97-98) YP Majesty 150 (00-02) YP E Majesty 180 (03-06) DT 200 R (88-89) TDR (88-99) SR 250 (91-96) SR 250 Classic (96) TDR 250 (88-90) TY 250S (88) TZ (93-95) TZR 250 (87-89) VP X-City 250 (07-) WR 250 (95-98) WR 250R (08-) WR 250X (08-) WR F 250 (01-04) WR F 250 (05-07) XG Tricker (05)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS27 AGS131 AGS131 AGS131 AGS216 AGS194 AGS194 AGS80 AGS80 AGS80 AGS80 AGS80 AGDS186 AGS179 AGS88 AGS81 AGS81 AGS92 AGS81 AGS81 AGS48 AGS48 AGS208 AGS223 AGS223 AGS44 AGS216 AGS216 AGS216 AGS102 AGS97 AGS130 AGS97 AGS75 AGS75 AGS276 AGS80 AGS80 AGS80 AGDS186 AGS44 AGS80 AGS80 AGS44 AGDS186 AGS179 AGS179 AGS49 AGS49 AGS179 AGS179 AGS27 AGS216 AGS75

AGS130 AGS212

AGD35 AGD34 AGD34 AGD34 AGD222 AGD76 AGD76 AGD90 AGD89 AGD89 AGD89 AGD90

STREET

RACING

NOTE

NOTES

Tambor Disco Disco

Tambor Disco Disco

AGD143 AGD143 AGD234 AGD143 AGD143 AGD234 AGD59 AGD59 AGD218

AGDS186 AGD222 AGD222 AGD222 AGD116 AGD82 AGD112 AGD82 AGD201 AGD82 AGD76 AGD89 AGD89 AGD89 AGDS186 AGD90 AGD89 AGDS186 AGD44 AGD44 AGD60 AGD60 AGD44 AGD44 AGD125 AGD35 AGD222 AGD82 AGD201 AGD201 AGD112 AGD112 AGD201

Racing

343


STREET RACING

344

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 426 426 426 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500

XV S Virago (95) XV S Virago (97-99) XV Virago (91-92, 96) XV Virago (95) XVS Drag Star (01-04) YBR (07-) YFM BW Big Bear (07) YFM XS Bear Tracker (04) YP 250 Majesty (00-03) YP 250 Majesty (96-98) YP Majesty 250 ABS (03) YP Majesty DX 250 (98-00) YP R X-Max (05-) YP R X-Max Black Max (09-) YP R X-Max Sport (10-) YZ 250 (02-) YZ F 250 (01-06) YZ F 250 (07-08) YZ F 250 (07-08) YZ F 250 (09-) YZ F 250 (09-) YZ LC 250 (00-01) YZ LC 250 (94-99) XC Versity RC 350 LC (86-88, 91) RD 350 LC (88-91) RD 350 LCF (87-88) RD 350LC (82) RD LCF (86) TT (85-89) TT A (90-95) XT 350 (86-91) XT 350 (92) YFM AS Bruin 2WD (04) YFM FAS Bruin 4WD (04) YFM FGW Grizzly 4WD (07) YFM GW Grizzly 2WD (07) YFM S Warrior 350 (04) YFM XW Wolverine (07-09) FZR RR (90-92) WR F (01-02) WR F (01-02) WR F (99-00) XS 400 YFM FAS Kodiak 400 (04) YFM FPS Big Bear Pro. (04) YFM FW Kodiak 400 (02) YP Majesty (04-08) YP Majesty (09-) YP Majesty ABS (07-08) YP Majesty ABS (09-) YZ F 400 (98-99) WR F 426 (01-02) YZ F 426 (00) YZ F 426 (01) WR F (12-) WR F 450 (03-04) WR F 450 (05-07) YFM FGW Grizzly 4WD (07-09) YFM FXW Wolverine (07-09) YFZ 450 S (03-04) YZ F 450 (03-) XP T-Max (01-07) XP T-Max (08-11) XP T-Max ABS (05-07)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS48 AGS48 AGS82 AGS48 AGS223 AGS223 AGS223 AGS148 AGS108 AGS148 AGS148 AGS216 AGS216 AGS216 AGS130 AGS130 AGS130 AGS130 AGS295 AGS294 AGS97 AGS75 AGDS186 AGS182 AGS27 AGS182 AGS180 AGS180

AGS179 AGS36 AGS223 AGS223 AGS223 AGS223 AGS223 AGS223 AGS131 AGS130 AGS130 AGS97 AGS83 AGS223 AGS223 AGS223 AGS193 AGS280 AGS193 AGS280 AGS75 AGS130 AGS97 AGS130 AGS130 AGS212 AGS223 AGS223 AGS130 AGS130 AGS193 AGS280 AGS193

NOTE

NOTES

Destra. Forgiata

Right. Forged

S+D Forgiata

L + R Forged

AGD59 AGD59 AGD59 AGD59 AGD59 AGD235 AGD235 AGD204 AGD43 AGD204 AGD204 AGD222 AGD222 AGD222 AGD112 AGD112 AGD225 AGD224 AGD225 AGD224 AGD82 AGD82 AGD138 AGD138 AGD138 AGD201 AGD201 AGD44 AGD44 AGD235 AGD235 AGD235 AGD235 AGD235 AGD125 AGD112 AGD112 AGD82 AGD60 AGD235 AGD235 AGD198 AGD287 AGD198 AGD287 AGD82 AGD112 AGD82 AGD112 AGD308 AGD112 AGD112 AGD235 AGD235 AGD213 AGD112 AGD198 AGD287 AGD198

Racing


LEVE LEVERS MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

500 500 500 500 500 500 530 530 535 535 535 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 650 650 650 660 660 660 660 660 660 660 700 750 750 750 750 750 750

XP T-Max ABS (08-11) XP T-Max Black Max (05-07) XP T-Max Night Max (05-07) XP T-Max SV (11) XP T-Max SV ABS (11) XP T-Max White Max (10-11) XP T-Max (12-) XP T-Max ABS (12-) XV 535 Virago (89-98) XV 535 Virago DX (99-01) XV 535 Virago SE (88) XT 550 (82-83) FDS 600 (89-01) FDS 600 SP (00) FDS 600S (01) FZ 600 (86-88) FZ6 (04-) FZ6 Fazer (03) FZ6 Fazer (04-) FZ6 Fazer (98-03) FZ6 Fazer ABS (06-) FZ6 Fazer S2 (08-) FZ6 N (05-06) FZ6 S (05-06) FZ6 S2 (08-) FZR 600 (89-93) FZR 600 R (94-95) SRX 600 (86-87) TT 600R (98-02) TT N (85-88) TT RE (04) TT W (89-92) XJ 600 (86-91) XJ 600 N (92-96) XJ 600 N (97-02) XJ 600S Diversion (92-96) XJ 600S Diversion (97-02) XJ6 (09-) XJ6 Diversion (09-) XT 600 (83-92) XT 600E (90-03) XT 600K (91-93) XT Z Teneré (83-90) YZF R Thunder Cat (96-02) YZF-R46 (05) YZF-R6 (05-) YZF-R6 (99-04) YZF-R6 Ltd Edition (07) XVS A Drag Star Classic (98-06) XVS Drag Star (97-02) XVS V MT-03 (05-) SZR 660 (95-97) XT 660R (04-) XT 660X (04-) XT Z 660 Teneré (91-96) XT660Z Teneré (08-) YFM FS Grizzly 660 (04) YFM RW 700 (07-09) FZ 750 (86-91) FZR 750 (93) FZX 750 (87-91) FZX 750 (87-91) FZX 750 R (88) XJ

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS280 AGS193 AGS193 AGS280 AGS280 AGS280 AGS280 AGS280 AGS48 AGS48 AGS48 AGS109 AGS06 AGS06 AGS06 AGS27 AGS03 AGS06 AGS03 AGS06 AGS03 AGS03 AGS03 AGS03 AGS03 AGS131 AGS131 AGS27 AGS91 AGS223 AGS27 AGS06 AGS182 AGS06 AGS182 AGS01 AGS01 AGS179 AGS179 AGS109 AGS179 AGS131 AGS03 AGS03 AGS03 AGS03 AGS137 AGS137 AGS136 AGS131 AGS179 AGS179 AGS109 AGS279 AGS223 AGS132 AGS132 AGS132 AGS182 AGS132 AGS101

NOTE

STREET

RACING NOTES

AGD287 AGD198 AGD198 AGD287 AGD287 AGD287 AGD287 AGD287 AGD59 AGD59 AGD59 AGD136 AGD136 AGD136 AGD138 AGD221 AGD03 AGD221 AGD125 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD137 AGD125 AGD138 AGD118 AGD201 AGD118 AGD201 AGD138 AGD136 AGD138 AGD136 AGD138 AGD221 AGD221 AGD44 AGD155 AGD155 AGD44 AGD125 AGD09 AGD09 AGD03 AGD09 AGD124 AGD137 AGD62 AGD221 AGD214 AGD214 AGD44 AGD221 AGD235 AGD138 AGD138 AGD138 AGD138 AGD138 AGD111

Racing

345


STREET RACING

346

LEVE LEVERS

MARCA BRAND

CC

MODELLO MODEL

YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA

750 750 750 750 750 800 800 850 850 900 900 900 900 900 900 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1600 1700 1700 1700 1700 1900

XT Z Super Teneré (89-95) XV Virago (95-96) YZF SP ((93-95) YZF-R (93-96) YZF-R7 (OW02) (99-00) FZ8 (10-) FZ8 Fazer (10-) TDM 850 (91-01) TRX 850 (96-98) TDM 900 (02-) TDM 900 ABS (05-) XJ 900 (86-90) XJ 900 F (87-92) XJ 900S (95-96) XJ 900S (97-01) XVS A Midnight Star (07-) FZ1 (06-09) FZ1 Fazer (06-09) FZ1 Fazer ABS (07-08) FZ1 Fazer S2 (08-) FZ1 S2 (08-) FZR Exup (89-90) FZR Exup (91-95) FZR Genesis (87-88) FZS Fazer (01-05) FZX (87) GTS (93-) GTS (93-) GTS A ABS (93-) GTS A ABS (93-) YZF-R Thunderace (96-00) YZF-R1 (04-09) YZF-R1 (09-) YZF-R1 (98-03) YZF-R1SP (06) BT Bulldog (02-06) BT Bulldog (06-) XV (95-98) XVS (99) XVS A Drag Star Classic (00-06) XVS Drag Star (99-02) FJ (86-91) FJ (92) FJ A (ABS) (91-92) V-Max (86-01) XT Z Super Ténéré (10-) FJR (01-02) FJR (03-04) FJR A (03-07) FJR A ABS (06-) XJR (02-03) XJR (04-) XJR (99-01) XJR SP (99-01) XVS A Midnight Star (07-) XVZ Royal Star (99-00) XVZ TF Royal Star Venture (00) XV A Wild Star (99-02) MT-01 (05-) MT-01S (09-) V-Max (09-) XV Warrior (03-04) XV A Midnight Star (06-)

LEVA FRIZIONE LEVA FRENO CLUTCH LEVER BRAKE LEVER AGS179 AGS48 AGS116 AGS116 AGS116 AGS01 AGS01 AGS06 AGS131 AGS06 AGS06 AGS27 AGS27 AGS06 AGS182 AGS213 AGS01 AGS01 AGS01 AGS03 AGS03 AGS47 AGS47 AGS132 AGS01 AGS132 AGS116 AGS47 AGS116 AGS47 AGS47 AGS01 AGS03 AGS01 AGS01 AGS136 AGS03 AGS48 AGS137 AGS137 AGS137 AGS132 AGS132 AGS132 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS118 AGS116 AGS116 AGS213 AGS103 AGS103 AGS213 AGS118 AGS118 AGS118 AGS213 AGS215

AGD44 AGD59 AGD125 AGD125 AGD03 AGD221 AGD221 AGD136 AGD125 AGD221 AGD221 AGD138 AGD138 AGD136 AGD138 AGD124 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD221 AGD34 AGD125 AGD138 AGD03 AGD138 AGD125 AGD136 AGD125 AGD136 AGD125 AGD09

NOTE

NOTES

Regolabile Regolabile

Adjustable Adjustable

AGD01 AGD09 AGD125 AGD221 AGD59 AGD137 AGD124 AGD137 AGD138 AGD138 AGD138 AGD137 AGD221 AGD03 AGD221 AGD221 AGD221 AGD03 AGD221 AGD125 AGD125 AGD124 AGD124 AGD124 AGD124 AGD09 AGD09 AGD124 AGD220

Racing


STREET

LEVE LEVERS

RACING

AGS23

AGS27

AGD25

AGD30

AGS24

AGD31

AGD18

AGD26

AGS28

AGD19

AGD27

AGD33

AGD20

AGS01

AGS29

AGS20

AGD28

AGS30

AGD21

AGD29

AGS31

AGD22

AGS306

AGD34

AGD23

AGS25

AGD35

AGD24

AGS26

AGD36

AGS33

AGS37

AGS42

AGD37

AGD47

AGD54

AGD38

AGD48

AGS43

AGD39

AGD49

AGS44

AGD40

AGD50

AGD55

AGD41

AGS38

AGD01

AGD51

AGD56

AGD42

AGD43

AGS266

AGS45

AGS41

AGD57

Racing

347


STREET RACING

LEVE LEVERS

AGD58

AGD63

AGD70

AGS48

AGS53

AGS57

AGS48

AGS53

AGS57

AGS49

AGS56

AGS58

AGD59

AGD64

AGS59

AGD60

AGD65

AGS60

AGD61

AGS55

AGS61

AGS50

AGS56

AGS62

AGD62

AGD67

AGD74

AGD68

AGS63

AGS52

AGD69

AGS64

AGS65

AGS70

AGD85

AGS66

AGD82

AGD86

AGD75

AGS71

AGD87

AGD76

AGS72

AGD88

AGD77

AGS73

AGD89

AGS67

AGS74

AGS79

AGD78

AGS75

AGS80

AGD79

AGS76

AGD90

348

Racing


STREET

LEVE LEVERS

RACING

AGS68

AGS77

AGS02

AGD78

AGD84

AGS81

AGS69

AGS78

AGD91

AGD92

AGS89

AGS94

AGD94

AGD98

AGD104

AGD94

AGD99

AGS95

AGS82

AGD100

AGD105

AGS82

AGS83

AGS90

AGS96

AGD95

AGS91

AGD106

AGS85

AGS92

AGS97

AGS86

AGD101

AGS03

AGS87

AGD102

AGD107

AGS88

AGS93

AGD108

AGD97

AGD103

AGS109

AGS98

AGD116

AGS108

AGD110

AGD117

AGS109

AGS99

AGD118

AGD121

AGD111

AGD119

AGS110

AGD112

Racing

349


STREET RACING

LEVE LEVERS

AGS103

AGD122

AGD02

AGS04

AGS111

AGD113

AGS104

AGS112

AGD114

AGD03

AGS113

AGD115

AGS105

AGS114

AGS101

AGS120

AGD123

AGS102

AGS107

AGS115

AGS116

AGD04

AGS127

AGS117

AGS05

AGS128

AGD124

AGS129

AGD125

AGD129

AGS130

AGS118

AGD130

AGD202

AGD126

AGS123

AGD134

AGD127

AGD131

AGD132

AGD128

AGS124

AGD136

AGS119

AGS125

AGS06

AGS120

AGS126

AGD137

AGS121

AGD133

AGD138

AGS131

AGD142

AGD147

AGS132

350

Racing


STREET

LEVE LEVERS

RACING

AGD143

AGS133

AGS139

AGD149

AGS134

AGS140

AGS146

AGS135

AGS141

AGD150

AGS136

AGD144

AGD151

AGD139

AGS142

AGS147

AGS137

AGD145

AGS148

AGD140

AGS144

AGS149

AGS138

AGS144

AGS150

AGD141

AGS145

AGD152

AGS151

AGD203

AGD165

AGD153

AGD160

AGD166

AGD154

AGD161

AGS162

AGD155

AGD162

AGD167

AGS152

AGD163

AGS163

AGS153

AGS157

AGS164

AGS154

AGS158

AGD169

AGS155

AGD164

AGS165

AGD158

AGS159

AGD170

AGS156

Racing

351


STREET RACING

LEVE LEVERS

AGS160

AGS166

COD NON TROVATO

AGS161

AGD171

AGS167

AGD176

AGD180

AGD172

AGD177

AGD181

AGS168

AGS174

AGS233

AGS169

AGS175

AGD183

AGD173

AGS176

AGD184

AGD174

AGD179

AGS183

AGS170

AGS177

AGS184

AGS171

AGS178

AGS185

AGS172

AGS179

AGS186

AGS181

AGS181

AGS07

AGD175

AGS182

AGD189

AGD190

AGS191

AGS197

AGD191

AGS192

AGS198

AGD192

AGS193

AGD206

AGS187

AGD198

AGD207

AGD194

AGD199

AGS08

AGD195

AGD200

AGS199

352

Racing


STREET

LEVE LEVERS

RACING

AGS188

AGD201

AGS200

AGS189

AGD204

AGD208

AGD196

AGD205

AGD209

AGD197

AGS195

AGS201

AGS190

AGS196

AGD210

AGS202

AGD05

AGD217

AGS09

AGD07

AGD218

AGS10

AGS12

AGS209

AGS203

AGS13

AGS210

AGD05

AGD08

AGD10

AGS11

AGD09

AGD219

AGS204

AGD215

AGS14

AGD211

AGS205

AGS211

AGD212

AGS206

AGS212

AGD213

AGS207

AGS213

AGD214

AGS208

AGS214

AGS215

AGS219

AGS225

AGD220

AGD229

AGS226

AGD221

AGD230

Racing

353


STREET RACING

LEVE LEVERS

AGD237

AGD222

AGS220

AGD238

AGS216

AGS221

AGD239

AGD223

AGS222

AGD240

AGD224

AGD233

AGD241

AGD225

AGD234

AGS227

AGS217

AGS223

AGS228

AGD226

AGD235

AGS229

AGS218

AGS224

AGD242

AGS230

AGD248

AGS241

AGS231

AGS236

AGD254

AGS232

AGD249

AGD255

AGD243

AGD250

AGS242

AGS233

AGS237

AGD256

AGS234

AGD251

AGS243

AGD244

AGD252

AGD257

AGD245

AGS238

AGS244

AGS235

AGD253

AGS245

AGD246

AGS239

AGD258

AGD247

354

Racing


STREET

LEVE LEVERS

RACING

AGS240

AGS246

AGD259

AGS256

AGS259

AGS247

AGD261

AGS15

AGD260

AGD262

AGS260

AGS248

AGD263

AGS261

AGS249

AGD264

AGS262

AGS250

AGD265

AGD11

AGS251

AGD266

AGD269

AGS252

AGD267

AGD270

AGS253

AGS257

AGD12

AGS254

AGD268

AGD271

AGS255

AGS258

AGD272

AGS263

AGD281

AGD13

AGS264

AGD282

AGS276

AGD275

AGS268

AGS277

AGD276

AGS269

AGS278

AGS265

AGS270

AGS17

AGD277

AGS271

AGD14

AGS266

AGS272

AGS279

Racing

355


STREET RACING

LEVE LEVERS

AGS267

AGS273

AGD285

AGD278

AGS274

AGS280

AGD279

AGD284

AGS281

AGD280

AGS16

AGD286

AGD287

AGS287

AGS292

AGD288

AGS288

AGS293

AGS282

AGS289

AGS18

AGD289

AGD294

AGD15

AGS283

AGD295

AGD300

AGD290

AGS290

AGD301

AGD291

AGD296

AGD302

AGS284

AGS291

AGS294

AGS285

AGD297

AGS295

AGD292

AGD298

AGS296

AGS286

AGD299

AGD303

AGD304

AGS301

AGS297

AGS302

AGD305

AGS303

AGS298

AGS304

AGD306

AGD314

AGS299

356

Racing


STREET

LEVE LEVERS AGD315

AGD307

AGS305

AGD309

AGD310

AGS300

Racing

RACING AGD308

357

Accossato leve 2014  

Accossato leve 2014