ABVV - De Nieuwe Werker nr. 19 van 2015

Page 1

001_WVV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:23 Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 70STE JAARGANG / NR. 19 / 13 NOVEMBER 2015 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

Maak jouw rek ning

Volgens de regering zal dankzij de taxshift de koopkracht van iedereen stijgen: “100 euro netto meer per maand!”. Voortaan kan je echter zelf uittellen hoe hard de regering liegt op www.factuurregering.be, een gebruiksvriendelijke website van het ABVV waarmee je de impact van de Vlaamse en federale besparingen op je gezinsinkomen berekent.

Dossier pag.

89 &

www.factuurregering.be Klimaat en Sociale bescherming

pag.

3

Werkloosheid Waarop heb je recht?

pag.

5

Edito Goed en slecht nieuws

pag.

16


Va nda a rdewa t ‘ s pec i a l e ’ weer ga v e .


002_AAV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:50 Pagina 2

2

N째 19

13 november 2015

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen


002_BTV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:27 Pagina 2

2

N° 19

Regio Brussel - Limburg

13 november 2015

Voortaan hebben min 21-jarigen enkel nog recht op een inschakelingsuitkering indien ze een diploma behaalden… De regering-Michel heeft sinds 1 september 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen afgeschaft voor jongeren onder de 21 jaar die niet beschikken over een diploma secondair onderwijs of getuigschrift deeltijds leren. Voorheen moest het geviseerde publiek ook studies hebben gevolgd, maar niet noodzakelijk geslaagd zijn. Deze nieuwe maatregel treft alle jonge ongediplomeerde werkzoekenden tussen de 18 en 21 jaar: zelfs indien de RVA hun inspanningen om werk te zoeken positief evolueert gedurende hun instapstage, moeten ze wachten tot hun 21ste verjaardag om een inschakelingsuitkering te ontvangen. De federale regering verdedigt deze maatregel (die volgens ons een ware sociale achteruitgang betekent) door te beweren dat ze zo de jongeren aanspoort om hun studies verder te zetten en om een diploma te behalen. Het ABVV trekt dit argument ten zeerste in twijfel. De maatregel is er voor alles een van ideologische en budgettaire aard. Ideologisch, omdat veel van deze jongeren een

Brusselse regering dat voorziet in een stage, opleiding of baan voor alle jongeren zes maanden na hun inschrijving bij Actiris.

bleef. De gewestelijke instanties beschikten dan ook niet over de nodige tijd om de jongeren er correct over te informeren.

Maar er is meer. Indien het beoogde doel inderdaad de jongerentewerkstelling is, dan is deze federale maatregel totaal contraproductief. Het risico is immers groot dat de getroffen Brusselse jongeren zich niet meer inschrijven als werkzoekende bij Actiris. Zo worden ze «NEET-jongeren » (Not in Employment, Education or Training) en kunnen ze bijgevolg geen beroep meer doen op de begeleidingstrajecten en de opleidingen van gewestelijke arbeidsdiensten.

Merk ook de contradictie op: enerzijds zegt de federale regering dat de jongeren sterker gemotiveerd moeten worden om te studeren, maar anderzijds ontzegt de regering aan jongeren vanaf 25 jaar (vroeger 30) de mogelijkheid om nog een beroep te kunnen doen op de inschakelingsuitkering. Deze andere maatregel sluit jongeren die meer tijd nodig hebben om hun weg te zoeken of die lang gestudeerd hebben uit van hun recht op een inschakelingsuitkering. De boodschap van Charles Michel aan de jongeren is dus duidelijk: jongeren hebben geen recht op vergissingen ! Bovenop de andere besluiten van de federale regering bevestigt deze nieuwe maatregel dat we ons in een wedloop naar de afbouw van de sociale zekerheid bevinden. Een duidelijke maatschappelijke keuze…

Tot slot riskeert de koppeling van het recht op uitkeringen aan het behalen van een diploma het onderwijzend personeel in een vreemde positie te plaatsen: die van rechter die moet beslissen of een jongere al dan niet recht heeft op sociale voorzieningen. Het risico op waardevermindering van diploma's is reëel, met onderwijzers die een diploma uitreiken met als enige – overigens legitieme – doel sociale bescherming voor kwetsbare jongeren.

Dit is dus duidelijk in tegenspraak met het Jongerengarantieplan van de

Daar komt nog bij dat deze beslissing tot nu toe tamelijk onopgemerkt

onderwijstraject aflegden dat bezaaid is met mislukkingen, zodat ze ondanks hun inspanningen moeilijk een diploma kunnen halen. Beweren dat zo'n politieke beslissing hun kans op slagen en hun motivatie verhoogt, is de dagelijkse sociale realiteit van deze jongeren moedwillig ontkennen. Natuurlijk is er ook een budgettaire motivatie, want jaarlijks wordt er zo'n 35 miljoen euro bespaard. Resultaat: in Brussel worden er ongeveer 1.500 jongeren door deze maatregel getroffen.

Zorg voor Lillo Zaterdag 21 november: Sinterklaas komt naar Lillo Vanaf 12.30 tot 14.30u in de zaal van de Harmonie, Meester Surinxstraat 16, Lillo Inschrijven is verplicht, voor meer info en inschrijvingen kan je terecht bij Bert la Lau: 011 74 61 08, 0499 72 27 66 of via mail zvl2015@outlook.com.

Linx+ Tongeren Dinsdag 24 november: Herfstdag met bloedworst, appelschijven en spek Vanaf 18.30u in zaal Volksontwikkeling, Jekerstraat 59, Tongeren. Inschrijven bij Ivo Huybrechts, 0479 54 15 74 of via mail ivo.huybrechts@telenet.be.

Jonger dan je denkt Vrijdag 4 december: Eetfeest Deuren gaan open vanaf 16u in zaal de Lentedreef in Houthalen. Keuze uit driegangenmenu: Menu 1: kabeljauwhaasje met preisaus of menu 2: filetgebraad met champignonroomsaus. Deelnemers betalen €29/persoon, nietleden betalen €34/persoon. Gelieve de keuze van je menu door te geven en dit voor 25 november. Inschrijven en betalen kan via onze rekening BE 46 0016 4201 9636 of bij één van de bestuursleden. Wij maken van de gelegenheid gebruik om te vragen om het lidgeld van €7/persoon voor 2016 te betalen en dit voor eind januari 2016 (kan via zelfde rekeningnummer).

Voor meer info kan je terecht bij Marika Nemeth, 089 77 71 08, 0496 23 88 73 of marika_nemethotmail.com.

SenD Zaterdag 5 december: Quiz je mee? Start om 20u in OC ’t Park Houthalen-Oost. Dit is een algemene kennisquiz die open staat voor ploegen van 3 tot 5 personen. De quiz wordt zo opgemaakt dat hij boeiend, leerrijk maar vooral plezant is voor zowel de geoefende quizzer als voor de quizleken! Doe mee en schrijf je snel in, aantal ploegen is beperkt. Elke ploeg gaat met leuke prijzen naar huis! Verzamel snel toffe buren, vrienden of familie en schrijf je in. Inschrijven is noodzakelijk. Prijs: €18 per ploeg. Info en inschrijvingen: info@jawijzienjouzitten.be.

Carpe Diem++ Zondag 6 december: Sint-Barbara: Wokplaza De feestdag van de patrones van de mijnwerkers, Sint Barbara, was voor de mijnwerkers één van de belangrijkste dagen van het jaar. En waar kunnen we dit beter herdenken dan in het mijngebouw zelf? Stel je gerechten samen van soep, voorgerecht, hoofdgerecht tot dessert, drank inbegrepen en dit in het wok restaurant Wok Plaza. Prijs: €31/persoon. Minimum 20 personen. Inschrijven voor 29 november. Afspraak: 12u, C-mine 1, Genk, einde om 15u. Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht bij Wasil Torarek, 0498 54 29 91 of wasil.torarek@gmail.com.

Samenvattend kunnen we stellen dat deze maatregel de jongeren niet motiveert, maar hen integendeel ontmoedigt en hen structureel verwijdert van de structuren die instaan voor beroepsinschakeling. De gevolgen ervan zijn dramatisch, niet alleen voor de getroffen jongeren maar ook voor hele arbeidsmarkt. Zonder baan, zonder familiale steun

en zonder OCMW vallen heel wat jongeren eenvoudigweg zonder inkomsten tot hun 21ste ! In een arbeidsbestel waar precaire contracten de norm worden, zijn jongeren verplicht om eender welke job te aanvaarden, wat de voorwaarden er ook van zijn, wat uiteindelijk een negatieve impact heeft op de arbeidsvoorwaarden van iedereen in het hele Gewest…

Noteer alvast de datum: 30 november 2015! Op maandag 30 november organiseert het vakbondsfront een protestactie in Brussel tegen het beleid van de federale regering. Deze datum kan je dus alvast noteren. De vakcentrales geven binnenkort meer informatie.


002_OOV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:42 Pagina 2

2

N° 19

Regio Oost-Vlaanderen

13 november 2015

Werkgevers breken hun belofte in verband met de dagcontracten! Een paar jaar geleden hebben de werkgevers de belofte gedaan om het aantal dagcontracten te verminderen. Maar dit is absoluut niet het geval, integendeel. De dagcontracten bedragen vandaag 60% van het totaal aantal interimcontracten. Ten opzichte van vorig jaar is er een toename van niet minder dan 8%.

De tijd gaat snel: eindejaarspremie in zicht! Het einde van het jaar is alweer in zicht, kom voor de berekening en uitbetaling van jullie eindejaarspremie langs in je ABVV-kantoor. Er is ook een app voor je smartphone om je te helpen met de berekening. Je vindt de app op www.rechtenuitzendkracht.be.

Een interim contract zou enkel een opstap moeten zijn naar een vast contract. Dagcontracten moeten een uitzondering zijn! Dankzij onze delegees slagen we er in bepaalde bedrijven in om dagcontracten uit te sluiten. Onze strijd voor de interimmers is dus helemaal niet gedaan! Wil je onze eisen nog eens horen, herbeluister de avs-uitzending genomen op de dag van de interimmer. http://tinyurl.com/dagcontracten-weg

TTIP

Zonder ondersteuning en waardering geen activering naar een job

In onze reeks over TTIP lichten we deze keer een tipje op van wat het verdrag in petto heeft in verband met grondstoffen. We pikken er grondstoffen van twee belangrijke zaken uit, voeding en energie. In de landbouw worden boeren geconfronteerd met erg agressieve spelers als Monsanto. Via allerlei moderne technieken maken ze het onmogelijk voor boeren om verder te kweken met eigen zaden en dieren. Deze zijn dan verplicht om jaarlijks nieuwe zaden te kopen en dieren kunstmatig te laten bevruchten. Bedrijven hebben patenten op deze technieken en door het TTIP kunnen ze de patenten gemakkelijker verkrijgen en verlengen. De Indiase onderzoekster en activiste Vandana Shiva zegt het vol-

gende over de deze praktijken: “… deze technieken zijn er niet om de wereld te redden (tegen honger), maar om de wereld te controleren” Voor de energiesector is het niet zozeer de werking van patenten, maar de invloed van bedrijven op wetgeving die het onmogelijk maakt voor een land of regio om het mileu te beschermen. Als dit erdoor komt dan gaan we geen keuze meer hebben inzake ons energiebeleid. In de verenigde staten is men minder streng op het vergunnen van boringen naar gas

“Willen werken is niet ons probleem, maar wel werkbaar werk vinden “! Dit is een belangrijke conclusie van actieve burgers in de Gentse wijk Rabot op een vergadering georganiseerd door het opbouwwerk.

in leisteen bodem. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de omgeving. Hele natuurgebieden worden op dit moment zo om zeep geholpen in Canada. De Amerikaanse energie industrie heeft dit kunnen realiseren door met zo een handelsakkoord de Canadese regering te verplichten om toelating tot de boringen te geven. Het zal moeilijker worden om in te zetten op hernieuwbare en klimaatvriendelijke energiebronnen.

ABVV deskundige Sabine Van Hoorebeke erkent het probleem. Ook op ons werklozenberaad en in de projectgroep “GENOEG” komt steevast naar boven dat de VDAB verkeerd bezig is door mensen te snel te verplichten om aan het werk te gaan in precaire jobs. Korte interimtrajecten werken demotiverend als dit teveel gebeurt. Ik zie veel mensen met ernstige gezondheidsproblematieken, die zonder perspectief door de adviserend geneesheer terug naar de RVA/VDAB (werkloosheid) worden gestuurd. Elke mens is op zoek naar waardering. Vandaag houdt men vooral rekening met de vlugge ‘profits’ voor de werkgevers. VDAB zou de werkgevers moeten bewustmaken dat ze moeten investeren in het menselijke kapitaal: “werkzoekenden bij de aanvang van een job meer ‘leertijd’ geven, hun kwaliteiten detecteren en hiermee aan de slag gaan. De slaagkansen verhogen door jobcoaching en iedereen, ongeacht kleur en ras betrekken bij de tewerkstelling. Deze investering zou nogal eens renderen! Eigenlijk hebben de werkgevers een gids nodig! Misschien moet de overheid hier een prioriteit van maken .


002_WVV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:49 Pagina 2

2

Regio West-Vlaanderen

N° 19 13 november 2015

VLUCHTELINGEN NIET WELKOM? LATEN WE DE GERUCHTEN WEERLEGGEN! 1. WE HEBBEN GEEN PLAATS

23.000 structurele opvangplaatsen. Meer dan voldoende in vergelijking met het aantal aangekomen vluchtelingen. Bron: Fedasil.be http://fedasil.be/nl/inhoud/opvang-asielzoekers

3. HET ZIJN GEEN ECHTE VLUCHTELINGEN WANT ZE HEBBEN SMARTPHONES!

2. BELGEN IN BUITENLAND

o 1/20 van onze landgenoten, of 500.000 leeft in het buitenland! Bron: www.mo.be/artikel/belgen-het-buitenland

o

4. KUNNEN ZE NERGENS ANDERS NAARTOE? Turkije

Jordanië 700.000

2M

België 22.000

In België hebben we

op de vlucht voor vervolging, NIET voor armoede! Ze zijn

5. VLUCHTELINGEN = ISIS? 5

Die reizen zoals iedereen met het vliegtuig, o eventueel met valse papieren, of worden geronseld binnen Europa.

slechts 22.000 vluchtelingen. Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.40548?eid=1.2463936

6. WAAROM ZIJN ER ZOVEEL MANNEN?

ze nemen eerst zelf het risico en betalen later om hun gezin veilig te laten overkomen

oREDDINGSOPERATIES

7. REDDINGSOPERATIES ORGANISEREN VRAAGT OM REDDINGSOPERATIES NOG MEER VLUCHTELINGEN

8. “NIEMAND STEEKT ZIJN KINDEREN IN EEN BOOT TENZIJ HET WATER VEILIGER IS DAN HET LAND” (WARSAN SHIRE)

Ze moeten vluchten of we nu wel of niet helpen.

#refugeeswelcome

W Werknemers, werklozen of vluchtelingen In hetzelfde schuitje tegen het asociale regeringsbeleid

WERKLOOSHEID WIST JE DAT...

MIJN DOPGELD?! OOK ALS IK… OPNIEUW BEGIN TE WERKEN? Als je door je baas afgedankt wordt, of je komt uit school en je vindt niet direct werk, én je voldoet aan alle (soms ingewikkelde) voorwaarden, dan heb je recht op dopgeld. Dat dopgeld krijg je tot je (opnieuw) aan de slag kan in een (andere) job. MAAR als je (opnieuw) begint te werken, heb je GEEN RECHT meer op dopgeld! Je mag loon en dopgeld niet cumuleren. Probeer je dat toch, dan riskeer je zware sancties vanwege de RVA! ALHOEWEL: misschien heb je WEL recht op één of andere toeslag of premie als gevolg van het feit dat je (opnieuw) bent beginnen werken? Er zijn inderdaad een aantal premies mogelijk wanneer je (opnieuw) aan het werk gaat. Voor al die premies gelden verschillende (soms ingewikkelde) voorwaarden. We proberen die hieronder op een rijtje te zetten. Denk je dat je recht hebt op één of meerdere van die premies, kom dan zeker tijdig langs bij onze werkloosheidsdienst. 1. Inkomensgarantie-uitkering: Als je parttime begint te werken, kan je in bepaalde gevallen nog een deel dopgeld krijgen bovenop je loon. Of je daar recht op hebt of niet, hangt af van het aantal uren dat je werkt, het loon dat je verdient en het dopgeld dat je

kreeg toen je begon te werken. Maar zelfs als je geen dopgeld krijgt bovenop je loon, moet je toch ALTIJD het begin van je parttime komen aangeven. Anders riskeer je om een deel van het dopgeld waar je nadien misschien recht op hebt, te verliezen. Kom dus zeker tijdig langs bij onze werkloosheidsdienst. 2. Activa-uitkering: Soms moeten wij jou een deel van je loon uitbetalen in plaats van je werkgever. Dan is er sprake van een activa-tewerkstelling. Vraag dit zeker na bij je werkgever als je ergens begint. Is dat het geval, dan moet je dat direct komen aangeven bij onze werkloosheidsdienst. Doe je dat te laat, dan kan je een deel van je inkomen verliezen! 3. Werkhervattingstoeslag: Als je meer dan 55 jaar bent als je opnieuw begint te werken, heb je in sommig gevallen recht op een werkhervattingstoeslag. Soms maar voor enkele maanden, soms voor de ganse periode dat je werkt. De werkhervattingstoeslag kan oplopen tot 197,93 euro per maand. Ben je in bovenstaand geval, kom dan zeker zo snel mogelijk langs bij onze werkloosheidsdienst. Opgelet: je moet die aanvraag ieder jaar vernieuwen om verder recht te hebben op die toeslag. 4. Kinderopvangtoeslag: Als je als volledig werkloze ENKEL samenwoont met je kinderen waarvoor je recht hebt op kinderbijslag (dus zonder

inwonende partner of ouders enzovoort) én je begint opnieuw te werken (minstens halftijdse), heb je in sommige gevallen recht op een kinderopvangtoeslag. Je kunt die kinderopvangtoeslag krijgen gedurende maximum 12 maanden. Die bedraagt vandaag 81,19 euro per maand. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan zeker contact op met onze werkloosheidsdienst. 5. Mobiliteitstoeslag: Als je als volledig werkloze een betrekking aanneemt die een lange verplaatsingstijd vraagt, kan je in sommige gevallen recht hebben op een eenmalige mobiliteitstoeslag van 743,68 euro. De arbeidstijd en verplaatsingstijd samen moeten minstens 12 uur per dag bedragen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem ook dan zeker contact op met onze werkloosheidsdienst. Opgelet: hierboven staan alleen de voornaamste voorwaarden vermeld. Er zijn nog tal van andere voorwaarden die we moeten bekijken op het ogenblik dat je langs komt. Ook belangrijk: je moet die vergoedingen ZELF en TIJDIG aanvragen. Je krijgt die niet automatisch. Doe je die aanvraag niet of niet op tijd, dan kun je je rechten verliezen! Sommige vergoedingen hierboven kan je cumuleren, bij andere moet je kiezen voor het één of het ander. Ook hierbij kunnen onze werkloosheidsdiensten je helpen.


003_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:00 Pagina 3

N° 19

3

13 november 2015

Strijd voor sociale bescherming cruciaal bij aanpak klimaatcrisis Een klimaatbeleid zal alleen maar voldoende draagvlak vinden indien het sociaal rechtvaardig is. Een cruciaal aandachtspunt voor de belangrijke klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind deze maand in Parijs.

In een niet zo ver verleden leefde het hardnekkige idee dat de sociale strijd niet te verzoenen was met het ecologische verzet. Deze kloof kwam voort uit de opvatting dat de strijdpunten van de ecologische beweging tegenstrijdig waren met de sociale eisen van onder meer vakbonden. Simpelweg ging de redenering als volgt: het beperken van de CO2-uitstoot om een allesvernietigende klimaatopwarming te voorkomen, betekent het afremmen van economische vooruitgang, wat op zijn beurt impact zal hebben op jobs en inkomens.

Waardig werk Een bijzonder simplistische redenering die gelukkig voorbijgestreefd is. Het verhaal is immers heel wat genuanceerder dan dat, en dit beseffen de vakbonden ook. Meer zelfs, in België speelden de vakbonden een voorname rol bij het totstandkomen van een brede beweging die zich bekommert om de klimaatopwarming, maar tegelijkertijd het sociale aspect niet uit het oog verliest. Al op de Dag voor Waardig Werk in 2014, stelden vakbonden wereldwijd heel duidelijk dat verder aanmodderen met het klimaatbeleid nefaste gevolgen zal hebben voor waardig werk wereldwijd. Het Internationaal Vakverbond verwoord dit sloganesk met: ‘No jobs on a dead planet!’

Sociale bescherming Dit jaar voert een brede coalitie van vakbonden, mutualiteiten en ngo´s campagne voor het wereldwijde recht op sociale bescherming. De kernboodschap is eenvoudig: iedereen heeft recht op sociale bescherming, maar de harde realiteit is dat maar liefst vijf miljard mensen hier niet van kunnen genieten. Geen werkloosheidsuitkering bij jobverlies, geen ziekteuitkering, geen pensioen, geen toegang tot een degelijk gezondheidssysteem,... ga zo

maar door. In essentie gaat deze campagne dus over inkomenszekerheid en het recht op gezondheid, kortweg over ieders bestaanszekerheid.

Sociaal rechtvaardig klimaatbeleid Sociale bescherming garandeert op meerdere manieren bestaanszekerheid. Door een vervangingsinkomen te voorzien voor wie inkomensverlies lijdt, door een toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidssysteem uit te bouwen voor wie ziekt wordt, maar ook door een radicaal en realistisch klimaatbeleid mogelijk te maken. Een klimaatbeleid zal alleen maar voldoende draagvlak vinden als het sociaal rechtvaardig is. Daarom spreken vakbonden van een ‘rechtvaardige overgang. De overgang van de huidige economie, gestoeld op fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool), naar een duurzame en koolstofarme economie, zal sociale gevolgen hebben. Daarom eisen we dat de overgang rechtvaardig gebeurt. Bepaalde sectoren, denk aan de petroleum- of metaalsector, zullen meer dan andere sectoren grote veranderingen moeten doormaken, en tegelijkertijd zullen andere bedrijfstakken, denk aan bedrijven actief rond alternatieve energie, interessante pistes zien. Een overgang zal alleen mogelijk zijn als ze sociaal rechtvaardig is. Opdat mensen kunnen rekenen op een omscholing naar meer groene jobs, opdat mensen die hun baan verliezen een vervangingsinkomen zullen krijgen... En daarvoor is een kwaliteitsvol systeem van sociale bescherming nodig.

Ook in het Zuiden ABVV en FOS voeren niet alleen campagne voor sociale bescherming in België, ook in het Zuiden ondersteunen we partners voor hun toegang tot sociale bescherming. Zo staat de sociale vooruitgang van mensen in precai-

Via ‘Mijn ABVV’ heb je toegang tot je persoonlijk ABVV-dossier. Je krijgt er o.a. een overzicht van je betaald lidgeld en als je werkloos bent kan je ook je werkloosheidsdossier inkijken, controleren of je uitkering is betaald, fiscale fiches of attesten afdrukken, … Om je gegevens te beschermen, krijg je alleen toegang met je elektronische identiteitskaart (e-ID). Ben je volledig werkloos, dan krijg je gratis bij je ABVV-kantoor een kaartlezer om je e-ID te lezen.

Je kan ook je gsm-nummer en je e-mailadres ingeven of aanpassen. En je kan meteen aanduiden of je mails wil ontvangen van het ABVV.

Surf naar: www.abvv.be/mijn-abvv ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be

re omstandigheden – denk aan Boliviaanse huishoudwerksters die geen contract of sociale bescherming hebben – centraal in het werk van FOS. Maar tegelijkertijd beseffen we heel goed dat de wereldwijde strijd voor sociale bescherming een cruciale rol zal spelen bij de aanpak van de klimaatcrisis. Als de Boliviaanse koffieteler zijn opbrengst jaar na jaar ziet dalen omwille van het veranderende klimaat, kan hij of zij niet rekenen op een vervangingsinkomen. Als bepaalde infectieziekten in het Boliviaanse laagland aan een opmars bezig zijn omwille van de veranderende weersomstandigheden, dan kan de arme landarbeider niet rekenen op een kwaliteitsvol en toegankelijk ziekenhuis. Een stevig sociaal beschermingssysteem in Bolivia moet het land wapenen tegen de gevolgen die we vandaag reeds zien, en hen de mogelijkheid geven om de overgang te maken naar een groenere economie.

Bindend klimaatbeleid nodig Binnenkort is het weer de jaarlijkse hoogmis van de klimaatonderhandelaars, de nu al beruchte klimaattop in Parijs. Bindende klimaatmaatregelen zijn noodzakelijk om een wereldwijde catastrofe te voorkomen. Sharan Burrow, algemeen secretaris van het Internationaal Vakverbond, trok recent aan de alarmbel omdat regeringen er niet in slagen de urgentie te vertalen in verstrekkende voorstellen en plannen. Ze stelde heel duidelijk dat de regeringen de weg plaveien naar een onvoorzienbare crisis. En ze hamerde op de sociale rechtvaardigheid van iedere klimaatmaatregel, en bij het ontbreken van een sociale component zullen vakbonden wereldwijd niet stil blijven zitten. De tijd van ecologische en sociale tegenstellingen is voorbij, vakbonden pleiten voor een klimaatbeleid, ecolo-

Volg het ABVV op Facebook

vakbondABVV

Volg het ABVV op Twitter

@vakbondABVV

Abonneer je op onze nieuwsbrief

 Surf naar www.abvv.be en geef je e-mail door

DOE MEE OP SOCIALEBESCHERMING.BE Neem een foto en supporter mee voor sociale bescherming, steun 11.11.11 in de deur-aan-deur-verkoop of kies voor een andere actie. Surf naar www.socialebescherming.be gisten voor sociale vooruitgang. Het één kan niet zonder het ander, en vice versa! Daarom eisen het ABVV en FOS bindende en verregaande klimaatmaatregelen tijdens de top in Parijs, het is tijd voor écht staatsmanschap! Auteur David Verstockt is landenvertegenwoordiger voor FOS in Bolivia. FOS socialistische solidariteit is de NoordZuidorganisatie van de socialistische

beweging in Vlaanderen. Meer info over FOS op www.fos-socsol.be.

Het ABVV stuurt een delegatie naar de klimaattop in Parijs. De Nieuwe Werker besteedt daarom extra aandacht aan het klimaatthema. De volgende editie dopen we om in ‘De Groene Werker’.

Vier mee onze verschillen op het Festival van de Gelijkheid Van 9 tot en met 12 december vindt in de Gentse Vooruit het Festival van de Gelijkheid plaats. Kom naar het Festival van de Gelijkheid, waar iederéén welkom is en hokjes niet bestaan. Drie dagen lang palmen we de Vooruit en omstreken in met debatten, boeiende babbels, expo, literatuur, performance, docu, dans, muziek, boekenmarkt, boekenruil,... Drie dagen en nachten lang streven we naar gelijkheid, vrijheid en verbondenheid. Die rode draad vind je in alle vormen terug op ons Festival. Ook Miranda Ulens en Philippe Diepvents van het ABVV zijn van de partij. Zij zullen het respectievelijk hebben over het basisinkomen en over ‘arbeid 2.0 in de economie van 2030’. Alle praktische info vind je op www.festivalgelijkheid.be


004_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:44 Pagina 4

4

N° 19

13 november 2015

HEB JE EEN SCHERPE PEN? BEN JE JONGER DAN 28?

Schrijf en maak kans op de Emile Zola Prijs 2016

Heb jij ook het gevoel dat je méér in je syndicale mars hebt? Dan is deze bijscholing iets voor jou: Opleiding Syndicaal Werk - 2015-2016.

Samenleving en politiek (Sampol) organiseert om de twee jaar de Emile Zola Prijs voor het beste politieke essay.

Kom origineel uit de hoek, schuw de controverse niet en zorg ervoor dat je argumentatie stevig onderbouwd is.

Is er een politiek, sociaal, economisch of cultureel thema dat jou nauw aan het hart ligt? Gooi dan een beklijvend essay op papier. Geen droge, wetenschappelijke tekst, maar een vurig betoog, een messcherpe aanklacht, een verontwaardigde kijk op een boeiend thema.

Deelnemers mogen op 14 december 2015 de leeftijd van 28 jaar niet hebben bereikt. Iedere deelnemer mag één essay insturen. Alle info vind je op www.sampol.be (doorklikken naar ‘Emile Zola Prijs’).

LOOPBAANDIENSTVERLENING

Wordt je werk te zwaar? Heb je last van een kapotte rug of andere fysieke ongemakken waardoor je je job niet meer kan volhouden? Onze ABVV-loopbaanbegeleiders kunnen je helpen. Bouwvakker met rugklachten? “Die kan bij ons terecht”, vertelt een loopbaanbegeleider. “Wij kunnen uiteraard niets verhelpen aan die fysieke klachten, maar we kunnen wel samen grondig nadenken over minder belastende alternatieven. Daarbij houden we rekening met kwaliteiten, competenties, interesses, wat die persoon belangrijk vindt in een job, enzovoort.” Hoe gaat loopbaanbegeleiding te werk? Loopbaanbegeleiding is een combinatie van individuele gesprekken enerzijds en ‘huiswerk’ anderzijds. De cliënt krijgt dus oefeningen en tests mee naar huis die hem of haar toelaten uitgebreid stil te staan bij zijn of haar loopbaan. Als daar allerlei vragen over solliciteren, opleiding of tijdskrediet uit voort vloeien, dan zoeken wij daar graag een antwoord op. Eddy (45) kon zijn job als industrieel plaatbewerker fysiek niet meer aan: “Door de loopbaanbegeleiding ben ik veel zelfstandiger geworden omdat ik nu de juiste informatie weet te vinden. Bovendien leerde ik assertiever zijn en op te komen voor mezelf. Loopbaanbegeleiding was voor mij de aanzet om terug vooruit te geraken in mijn loopbaan."

Je kan nog steeds inschrijven voor volgende bijzonder boeiende modules die begin 2016 van start gaan:

− Communicatieve vaardigheden: start maandag 15 februari 2016 − Organisatieleer: start dinsdag 16 februari 2016 − Werkloosheidsreglementering: start woensdag 17 februari 2016 − Samenwerkingsvaardigheden: start maandag 11 april 2016 − Interprofessionele syndicale werking: start woensdag 13 april 2016 − Sociaal-economische vraagstukken: start donderdag 28 april 2016 Meer info op www.vlaamsabvv.be/voormilitanten

Heb je geen waardig werk?

Krijg je te weinig kansen op je werk?

Lig je wakker van je job?

Komt je werk je de oren uit?

Je verdient beter!

De loopbaanbegeleiders van het ABVV geven je terug zin in werk

! Wil jij ook weten wat je talenten zijn? Heb je nood aan verandering? Ja! Ik wil dat een ABVV-loopbaanbegeleider mij vrijblijvend contacteert. Ja! Ik wil zelf al aan de slag en ontvang het ABVV-loopbaanwerkboek gratis in mijn brievenbus. Dit zijn mijn gegevens: Mijn voornaam en naam: .……………………………….………..…………….…………………….................. Straat en nr: ……………….…………...…………………………….………….…………………………............... Postcode en gemeente: ………………..…………………………..…….………………………….................... Telefoon: ………………..………………....……………………………………………………………………............ E-mail: …………………………………………………………………………………………………………….............. Ik fax dit blad naar 02 289 01 89. Of ik stuur deze contactbon naar: Vlaams ABVV Loopbaanbegeleiders, Watteeustraat 10, 1000 Brussel. Of online via www.vlaamsabvv.be/loopbaanbegeleiding E-mail: loopbaanbegeleiding@vlaams.abvv.be

Of wil je nog sneller geholpen worden ? Heb jij een vraag? Aarzel niet en telefoneer ons. • ABVV Regio Antwerpen tel. 03 220 66 41 • ABVV Oost-Vlaanderen tel. 09 265 52 58 • ABVV West-Vlaanderen tel. 056 24 05 50 • ABVV Limburg tel. 011 22 97 77

Deze opleiding is op jouw maat, op jouw tempo en met docenten die gepokt en gemazeld zijn door de praktijk, één lesdag per week, vlakbij Brussel Zuid.

Kom naar de infovoormiddag op zaterdag 23 januari 2016, tussen 9 en 12 uur doorlopend, op de campus in Anderlecht (CVO COOVI, E. Gryzonlaan 1). Een ideale manier om met enkele lectoren kennis te maken, om cursusmateriaal in te kijken of met andere deelnemers te spreken.

Mons Anders Bekeken ! Sluit op zaterdag 26 december 2015 samen met Linx+ het culturele jaar in Mons af. Mons-kenner Paul Van Hoorick brengt je het verhaal over verlichting, vrijheid en verzet. Ontdek hoe de kleine man zich staande houdt tussen oorlogen, fabrieksbazen en de burgemeester. Wandel mee en wie weet bedenk jij wel een antwoord op het mysterie van een vergeten standbeeld. De wandeling start stipt om 10 uur aan het station van Mons en eindigt rond 13 uur. Prijs: 5 euro (drankpauze op eigen kosten). Meer info en reserveren via info@linxplus.be, www.linxplus.be of 02 289 01 80.

Winnaar fotowedstrijd #Protest! Vanessa Schottey won met deze foto getiteld ‘Bootvluchtelingen 3’ de fotowedstrijd van Linx+. Die had dit jaar als thema #Protest. Je kan alle winnende foto’s bekijken op www.bewogenfotografen.be.


005_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak­1­­10/11/15­­11:00­­Pagina­5

N° 19

13 november 2015

werkloosheid

Oudere werkzoekende – waarop heb je recht? Het afgelopen jaar is er heel wat veranderd voor oudere werkzoekenden. Hieronder zetten we op een rijtje waarop je in dat geval recht hebt. 1. OUDERE WERKLOZE ZONDER ANCIENNITEITSTOESLAG ALLEENSTAANDE

SAMENWONENDE MET GEZINSLAST

SAMENWONENDE

eerste 3 maanden

65% met loongrens van 2497,42 bruto voor uitkeringsaanvragen vanaf 1/9/2015 of max. 1623,44/mnd

65% met loongrens op 2497,42 bruto voor uitkeringsaanvragen vanaf 1/9/2015 of max. 1623,44/mnd

65% met loongrens van 2497,42 bruto voor uitkeringsaanvragen vanaf 1/1/2013 of max. 1623,44/mnd

3 daaropvolgende mndn

60% met loongrens van 2497,42 bruto of max. 1498,38/mnd

60% met loongrens van 2497,42 bruto of max. 1498,38/mnd

60% met loongrens van 2497,42 bruto of max. 1498,38/mnd

6 daaropvolgende mndn

60% met loongrens van 2327,64 bruto of max. 1396,46/mnd

60% met loongrens van 2327,64 bruto of max. 1396,46/mnd

60% met loongrens van 2327,79 bruto of max. 1396,46/mnd

+12 mndn werkloosheid

13de t.e.m. 14de mnd

­ 60% met loongrens van 2175,13 bruto of max. 1305,20/mnd

40% met loongrens van 55% met loongrens van 2127,79 2175,13 bruto bruto of max. 1170,26/mnd of max. 869,96/mnd

15 tot 24 mndn werkloosheid 60% met loongrens van 2175,13 in functie van loopbaan (2 mnd bijkomend per gewerkt bruto of max. 1305,20/mnd jaar)

55% met loongrens van 2127,79 bruto of max. 1170,26/mnd

40% met loongrens van 2175,13 bruto of max. 869,96/mnd

25 tot 30 mndn werkloosheid

max. 1130,74/mnd

max. 798,72/mnd

max. 1275,56/mnd

31 tot 36 mndn werkloosheid

max. 1246,18/mnd

max. 1051,44/mnd

max. 727,48/mnd min. 642,72/mnd Vanaf 31ste mnd kan bedrag verhoogd worden als partner ook werkloos is en max. 869,96 bruto per maand krijgt. In dat geval wordt bedrag verhoogd tot min. 674,70/mnd.

37 tot 42 mndn werkloosheid

max. 1216,54/mnd

max. 1051,44/mnd

max. 655,98/mnd

43 tot 48 mndn werkloosheid

max. 1187,16/mnd

max. 1011,66/mnd

max. 584,74/mnd

max. 1157,52/mnd Dit bedrag is ook het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden.

max. 972,14/mnd Dit bedrag is ook het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden.

+49 mnden werkloosheid

max. 513,50/mnd Dit bedrag is ook het min. dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal mndn, tenzij partner ook werkloos is en max. 869,96 bruto per maand krijgt. In dat geval wordt bedrag verhoogd tot min. 674,44/mnd. (bedragen in €)

2. OUDERE WERKLOZE MET ANCIENNITEITSTOESLAG Deze bedragen zijn geldig indien je na de eerste 12 maanden werkloosheid 20 jaar beroepsverleden hebt. Indien je dit later bereikt, heb je mogelijk recht op een lager bedrag. Dit lagere bedrag wordt verhoogd indien je partner ook werkloos is en niet meer dan 869,96 bruto per maand krijgt. De anciënniteitstoeslag werd op 1 januari 2015 afgeschaft. De toeslag geldt enkel nog indien: - je de toeslag genoot in de loop van 2014; - je uiterlijk op 30/6/2015 werd ontslagen in het kader van collectief ontslag aangekondigd tussen1/10/2012 en 30/11/2014 en op de datum van ontslag minstens 50 was. Je krijgt de toeslag vanaf je 55ste; - je werd ontslagen in het kader van collectief ontslag aangekondigd na 30/11/2014 en bij de eerste uitkeringsaanvraag na het collectief ontslag 54 was (vanaf 2016: 56). Je krijgt de toeslag vanaf je 55ste (vanaf 2016: 57); - je hebt gewerkt in een zwaarberoep, een lange loopbaan (35 jaar) bewijst of ongeschikt bent verklaard in de bouw en bij de eerste uitkeringsaanvraag na het ontslag 54 was (vanaf 2016: 56). Je krijgt de toeslag vanaf je 55ste (vanaf 2016: 57); - je hebt gewerkt in een zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid kan bewijzen over je hele loopbaan, ofwel 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaarin de laatste 15 jaar hebt gewerkt in nachtarbeid, ploegenarbeid of onderbroken diensten.

50-54 (voorwaarde: je kreeg de anciënniteitstoeslag al vóór 1/9/2012)

Vanaf 55

55-57

58-64

(bedragen in €)

Samenwonende met gezinslast

Alleenstaande

Samenwonende

min. 1213,16/ mnd; max. 1426,62/mnd

min. 1015,04/ mnd; max. 1213,68/maand

min. 824,46/ mnd; max. 978,90/mnd

min. 1213,16/ mnd; max. 1426,62/mnd

min. 1115,66/ mnd; max. 1305,20/mnd

min. 918,84/ mnd; max. 1087,58/mnd

min. 1010,10/ mnd; max. 1196,26/mnd

VRAGEN? MEER INFO, BEGELEIDING OF ADVIES NODIG? STAP BINNEN IN HET ABVV-KANTOOR IN JE BUURT. CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN VIND JE OP WWW.ABVV.BE/CONTACT

5


006_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:55 Pagina 6

6

N° 19

Belgische Transportbond

13 november 2015

Havenarbeiders eren Louis Major en brengen hulde aan de Buildrager op 1 november 2015 Voor de 30ste keer heeft de Vakgroep Haven van Antwerpen van de BTB hulde gebracht aan Louis Major, voormalig Voorzitter van de Havenarbeidersbond en grondlegger van de naar hem genoemde wet, die sinds 8 juni 1972 het statuut van de havenarbeiders en de omschrijving van het havengebied regelt. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront der Haven van Antwerpen organiseerde op zijn beurt een plechtigheid ter nagedachtenis van al de overleden havenarbeiders en vooral zij die het slachtoffer werden van een dodelijk arbeidsongeval. De opkomst van militanten en bestuursleden was talrijk. Europa en KTN-baas Huts: blijvende aanvallen op de Wet Major Voor de bescherming van het beroep van havenarbeider had Louis Major slechts één artikel nodig, namelijk “niemand mag in de havengebieden havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan erkende havenarbeiders.” Zoals bekend heeft de Europese Commissie met PPI en PPII al twee zware aanvallen gelanceerd om dit uitzonderlijk systeem van havenarbeidsorganisatie, die voor meer dan veertig jaar relatieve sociale vrede heeft gezorgd, af te breken. Deze aanvallen werden succesvol gecounterd door de acties van strijdbare vakbonden met hun havenarbeiders. In eigen land komen de juridische pesterijen voornamelijk van Fernand Huts, de baas van Katoennatie. In 2014 werd België reeds, onder meer door een persoonlijke klacht van

hem, door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor het niet in overeenstemming zijn van de WetMajor met de Europese regelgeving inzake vrijheid van vestiging. Hoewel de vakbonden meer dan twintig jaar geleden samen met de representatieve werkgeversorganisaties akkoorden hebben gesloten om logistieke arbeid binnen de haven mogelijk te maken, met een vergelijkbare loonkost met deze van buiten het havengebied, blijft Huts weigeren om zich hierin te schikken. In zijn strijd tegen de verworvenheden van de havenarbeiders wordt hij zeer duidelijk gesteund door enkele van zijn politieke vrienden vanuit Open Vld en N-VA. Daar waar de heer Huts steeds beweerde zijn strijd te voeren in het kader van zijn logistieke activiteiten binnen het Antwerpse havengebied, is gebleken dat hij dit gevecht verder heeft opengetrokken naar het

ganse havenarbeiderssysteem, met name de havenarbeid algemeen werk. Dit heeft de BTB kunnen vaststellen via een inmiddels uitgelekte brief van de KTN-baas Huts aan vele ministers van deze asociale rechtse regering. In deze brief stelt hij het volgende. • E-commerce en logistiek zijn geen havenarbeid. De Wet-Major, die leidt tot belangrijke inefficiënties in de arbeidsorganisatie en tot een gigantische meerkost voor de betrokken bedrijven wordt door de vakbonden misbruikt.

• Het onderstutten van de Wet Major met gemeenschapsgelden is een aanfluiting van de Europese wetgeving. Deze subsidiëring van de havenarbeid is onwettelijk en onrechtvaardig.

de havenarbeid geëvolueerd is naar een technisch hooggekwalificeerde functie, maar dat het nog altijd een gevaarlijke job is. Een goede opleiding en bijscholing en een ambitieus veiligheidsplan zijn dan ook belangrijk.

Overleg en veiligheid De voorbije maanden hebben de vakbonden getracht om samen met de werkgevers en hun organisaties, alsook met het kabinet van minister Peeters, oplossingen te zoeken voor de bezwaren die de Europese Commissie tegen de havenarbeidsorganisatie heeft.

• Havenarbeid is de meest gesubsidieerde tewerkstelling van het land en heeft een belangrijk ambtenarenapparaat ter beschikking.

Deze vergaderingen en goede bedoelingen worden voor een zoveelste maal gedwarsboomd door deze laffe aanval van de heer Huts naar alle havenarbeiders toe.

• Een aanpassing van de Wet-Major zal een zegen zijn voor de tewerkstelling en de economische groei en ze zal een grote besparing vormen voor de Belgische Staat.

Niettemin trachten de bonden, trouwens samen met bonafide werkgevers, het huidige systeem veilig te stellen via het gekende sociaal overleg. Deze werkgevers beseffen dat

Ondanks alle goede bedoelingen en voornemens, vielen er helaas andermaal slachtoffers: • VAN GUYSE Danny – 53 jaar • VAN RAEMDONCK Dirk – 51 jaar • KINDT Freddy – 52 jaar Er had bovendien een dodelijk wegwerkongeval plaats, waarbij havenarbeider-DAK Jan BOLS, 51 jaar, om het leven kwam. Betrokkenen worden met alle andere overleden havenarbeiders herdacht tijdens een bloemenneerlegging. Wat betreft de verdere aanvallen blijft de BTB bijzonder alert en gemobiliseerd om het nodige weerwerk te organiseren.

Fair Transport Europe: een eerlijke transportsector voor iedereen! In september werd ‘Fair Transport Europe’ gelanceerd, op initiatief van de European TransportWorkers’ Federation (ETF). Hiermee willen transportvakbonden de Europese Commissie dwingen de ongelijke loon- en arbeidsvoorwaarden in de verschillende landen in Europa een halt toe te roepen. Tegen sociale dumping, voor eerlijke concurrentie!

Zolang appelen niet kunnen gemaild worden, is transport nodig Fair Transport is belangrijk voor iedereen! Zolang appelen of schoenen niet met e-mail kunnen verstuurd worden, zullen er gekwalificeerde transportarbeiders nodig zijn. In alle landen van Europa. Elf miljoen mensen werken in de ruime transportsector in Europa, velen werken momenteel in slechte arbeidsomstandigheden of zijn het slachtoffer van sociale dumping. En door deze sociale dumping verliezen anderen hun job… Dit moet stoppen.

Verplicht de Europese Commissie om sociale

dumping tegen te gaan Met de ‘Fair Transport Europe’-campagne willen transportvakbonden, met BTB op kop, de Europese Commissie verplichten om te werken aan een eerlijke transportsector. Maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Als we één miljoen handtekeningen verzamelen, uit alle Europese landen, dan is de Commissie verplicht om een antwoord te geven aan ons Europees Burgerinitiatief. Jouw stem telt dus ook mee.

Concrete voorstellen Met ‘Fair Transport Europe’ doen we concrete voorstellen aan de Commissie om een eerlijke transportsec-

BTB ondersteunt Fair Transport Europe! Jij ook?

tor uit te bouwen. We vragen duidelijke en niet te omzeilen regels voor detachering van werknemers. We eisen een streng optreden tegen postbusfirma’s, aansprakelijkheid voor alle partijen in de logistieke keten, inclusief de opdrachtgever én de onderaannemers.

Werk jij ook mee aan eerlijke transportsector? Eén miljoen handtekeningen, in heel Europa, dat is niet niks. Dus hebben we ook jouw hulp nodig. Teken de petitie op www.fairtransporteurope.eu en like ‘Fair Transport Europe’ op Facebook, zo blijf je op de hoogte!

Sectorakkoord verhuis: onderhandelingsruimte maximaal ingevuld! Na moeizame onderhandelingen, waarbij BTB het been stijf hield, werd op dinsdag 27 oktober eindelijk een akkoord gesloten. Net zoals in alle sectoren, verliepen de onderhandelingen in een erg strikt kader, opgelegd door de federale regering.

Sectorale pensioenpijler – een klein appeltje bij voor de dorst Vanaf 2016 stijgt de bijdrage van 0,6 procent naar 0,85 procent. Dit komt neer op zowat 50 euro per jaar voor een voltijdse werknemer.

Hospitalisatieverzekering Loonsverhoging van 0,5 procent De maximaal toegestane marge voor loonsverhoging wordt volledig gebruikt! Dat betekent 0,5 procent loonsverhoging vanaf januari 2016

De sectorale hospitalisatieverzekering zal worden uitgebreid. Het kan niet langer dat wie langdurig ziek is (meer dan zes maanden) uit de boot valt! Ook langdurig zieken zullen nu genieten van alle rechten.


007_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:09 Pagina 7

Metaal

N° 19

STANDPUNT

Aanval op de vakbonden = aanval op sociale welvaartsstaat

13 november 2015

7

“Basisinkomen ter versterking, niet ten koste van sociale zekerheid”

Sinds de rechtse regeringen van Michel en Bourgeois in Vlaanderen en België de dienst uitmaken, hebben we het al dikwijls herhaald. Deze regeringen voeren niet alleen een rechts en asociaal beleid (wat al erg genoeg is). Op een systematische manier voeren ze ook een strijd met en tegen de vakbonden (en het middenveld in de brede betekenis van het woord). Een greep uit de demarches van de voorbije weken: - De aanval op de syndicale premie: de N-VA wil de fiscale aftrekbaarheid van de ledenbijdrage afschaffen en wil dat men belasting betaalt op het deel van de bijdrage dat de werkgever betaalt; - Voor N-VA en Open VLD moeten vakbonden rechtspersoonlijkheid krijgen en moet het stakingsrecht beperkt worden; - N-VA wil enkel nog betaald educatief voor de opleidingen die "de positie op de arbeidsmarkt versterken": vakbondsopleidingen horen daar niet bij; - Het akkoord in de Groep van Tien over de rendementsgarantie was nog maar amper afgesloten of N-VA en Open VLD lieten weten “niet de notaris te zijn van akkoorden tussen de sociale partners”; - De N-VA wil de subsidies voor vormingsinstellingen van vakbonden afschaffen. -… Belangrijk is niet dat al deze voorstellen de regeringstafel (nog) niet gehaald hebben (integendeel, het akkoord hebben ze als een notaris ‘braaf’ uitgevoerd). Maar wel dat het publiekelijk is gezegd en dat zo de kiem werd gelegd.

Zoals de traditie voorschrijft zijn de senioren uit de metaalsector ook dit najaar weer samengekomen in Bremberg om te debatteren over actuele onderwerpen. Dit jaar was het thema ‘basisinkomen’. Jef Maes (federaal secretaris ABVV), Jan Cornillie (directeur studiedienst sp.a) en Christophe Callewaert (journalist De Wereld Morgen) gaven een beter inzicht en aparte invalshoek over deze materie. Het waren boeiende uiteenzettingen die aanleiding gaven tot zeer interessante discussies. Het onderwerp ‘basisinkomen’ steekt steeds vaker in de media de kop op. Neoliberale aanhangers zien dit als een zoveelste opportuniteit om zich te ontdoen van kritische vakbonden en mutualiteiten en om tegelijk loonsubsidies te voorzien voor de werkgevers. Getuige hiervan onder andere de uitspraak van Roland Duchâtelet die weer te horen is: “Het basisinkomen is zo een geniaal systeem dat vakbonden niet meer nodig

Want N-VA en Open VLD hebben een langetermijndoel: om ideologische redenen willen ze de macht van de vakbonden breken.

Herwig Jorissen Voorzitter

met bloed, zweet en tranen gevochten om tot het huidige model te komen. Het zou een onverantwoord avontuur zijn om dit in gevaar te brengen.

“Het bestaan van een minimumloon, sterke vakbonden en strenge pro-werknemerswetgeving zijn essentieel om te verhinderen dat het basisloon uitdraait op een loonsubsidiepolitiek”, aldus de bekende economen Kavanagh en Clark.

In ieder geval moet er iets gedaan worden aan de versterking van de minimumlonen, een echte vermogensbelasting (met vermogenswinstbelasting), vereenvoudiging van de regelgeving en beter toegankelijk openbaar vervoer.

Gedurende twee dagen hebben de senioren van ABVV-Metaal over het topic gedebatteerd. Samen met de sprekers Jef Maes, Jan Cornillie en Christophe Callewaert werden verschillende invalshoeken bekeken en besproken.

Ortwin Magnus, algemeen secretaris van ABVV-Metaal: “Ingebed in de structuur en het beheer van onze sociale zekerheid zou een basisinkomen een positief effect kunnen hebben op het werkbaarder maken van loopbanen en armoedebestrijding. Maar het uitgangspunt moet dan ‘investeren in mensen’ zijn en niet blind besparen zoals gangbaar binnen de huidige regeringen. Strategisch zou het beter zijn dat we als linkse denkers deze discussie naar ons toe trekken om te vermijden dat de idee van een basisinkomen misbruikt wordt in een rechts project.”

De conclusie werd getrokken dat het basisinkomen een aanvullend instrument kan zijn om de sociale zekerheid te ondersteunen en te versterken maar het mag zeker geen middel zijn om het systeem te ondergraven of af te bouwen. 150 jaar lang hebben werknemers en vakbonden

Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen

Een studie van het Internationaal Monetair Fonds toonde nogmaals aan dat sterke vakbonden een dam zijn tegen de ongelijkheid. Enerzijds omdat sterke vakbonden ervoor zorgen dat meer werknemers gedekt zijn door cao’s en omdat ze zorgen voor betere lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Anderzijds omdat sterke vakbonden (via de publieke opinie) politieke partijen dwingen om een politiek van sociale herverdeling uit te voeren. Daarom pakt men de vakbonden aan. Omdat men de politiek-sociale sokkel van onze welvaartsstaat onderuit wil halen. Daarom dat onze strijd er eentje van zeer lange adem zal zijn. Daarom ook moet onze strategie voor de komende jaren zeer afgewogen zijn. Syndicale stoerdoenerij zal niet helpen en een wegblokkade zorgt niet alleen voor een file op de weg. Het verzuurt de publieke opinie en blokkeert vooral de inhoudelijke steun die we hebben bij de bevolking. Als daarentegen om het x-aantal seconden een burger naar www.factuurregering.be surft en berekent hoeveel deze regeringen hem/haar kosten, dan is dat een kiem die wij leggen in de harten en geesten van de publieke opinie. Ons verzet zal dus zeker niet minder moeten zijn, maar wel doordachter, diverser en gerichter. Want meer dan ooit zijn wij de laatste dam tegen de afbraak van de sociale welvaart.

zijn.” Die uitspraken worden gedaan ondanks studies van het IMF en de Universiteit van Cambridge die aangeven dat sterke vakbonden zeer zeker nodig zijn.

De Wet op de Aanvullende Pensioenen van 2003 was baanbrekend, omdat zij de deur openzette voor een sectoraal aanvullend pensioenstelsel. Voor de sociale partners in de metaalsectoren was dit het signaal om te garanderen dat iedere arbeider op basis van uitgesteld loon een aanvullend pensioen kon opbouwen. Vanaf 1 januari 2016 veranderen, onder

druk van patroons en regering, een aantal zaken, waaronder de rendementsgarantie die aanvankelijk was vastgelegd op 3,25 procent. Wat betekenen deze wijzigingen precies voor jouw aanvullend pensioen? Lees er alles over in ons nieuwe ebook over rendementsgaranties. Surf naar bit.ly/rendementsgarantie

DRINGEND GEZOCHT!

Sterke vrouwen en mannen die het verschil willen maken bij de sociale verkiezingen ABVV-Metaal wil vooruit, met positieve en daadkrachtige acties om een sociaal rechtvaardige toekomst te verzekeren.

Stel je nu kandidaat en sluit je aan bij ons team! Want wij hebben jou nodig.

Vind jij dat er op je werk ruimte is voor verbetering? Wil jij opkomen voor je collega’s? Dan zijn de sociale verkiezingen de ideale gelegenheid om van je te laten horen. • Ben je tussen 18 en 65 jaar én • werk je al minstens 6 maanden in je bedrijf • met een arbeids- of stagecontract?

Mail naar kandidaat@abvvmetaal.be, spreek je afgevaardigde of secretaris aan of begeef je naar je lokale afdeling. Surf naar www.abvvmetaal.be/ sociale-verkiezingen voor al het campagnemateriaal.


008_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:19 Pagina 8

8

N° 19

13 novemberr 2015

De regering liegt: uw koopkracht stijgt niet Volgens de regering zal de koopkracht van iedereen stijgen - “100 euro netto meer per maand!” - dankzij de taxshift. Voortaan kan iedereen zelf uittellen hoe hard de regering liegt. ABVV start campagne ‘factuurregering’ De ABVV-campagne voor een sociaal en rechtvaardig beleid gaat verder. Deze week lanceerde het Vlaams ABVV de website www.factuurregering.be, een gebruiksvriendelijke tool waarmee iedereen de impact van de besparingen op zijn gezinsinkomen kan berekenen. De tool berekent de impact van meer dan 20 verschillende maatregelen van zowel de Vlaamse regering Bourgeois als de federale regering Michel, van de indexsprong over de Turteltaks tot duurder onderwijs. Maar ook de hogere werkbonus voor lage lonen en de hogere forfaitaire beroepskosten, waarvan de regering beweert dat werknemers erop vooruitgaan, worden meegeteld. “Onze tool maakt duidelijk dat de zogenaamde koopkrachtversterkende maatregelen onmiskenbaar in het niet vallen bij alle Vlaamse en federale

besparingen samen,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “Het is overduidelijk: de factuurregeringen Bourgeois en Michel sparen geen enkele werknemer of uitkeringstrekker terwijl de vermogenden steevast buiten schot blijven. Het is die onrechtvaardigheid die de motor is van ons verzet.” Een gezin met 2 kleine kinderen en een gezamenlijk netto-maandloon van 3.500 euro moet op jaarbasis meer dan 500 euro aan hogere facturen ophoesten. De verhoging van de forfaitaire beroepskosten weegt daar geenszins tegen op, zo blijkt uit de tool. Een alleenstaande werkloze moeder met twee studerende kinderen gaat nog dieper in het rood: zij gaat er meer dan 1.500 euro op achteruit. Van die beloofde “100 euro netto meer per maand” blijft in praktijk voor velen dus amper of niets over.

Makkelijk invulbaar Caroline Copers: “We hebben bewust gekozen voor een tool die heel makkelijk invulbaar is zonder dat je eerst loonfiches en dergelijke meer moet doorploegen, die transparant is in zijn berekening, die uitlegt waarom een besparing onrechtvaardig is, en die eenieder de mogelijkheid biedt mee het protest uit te dragen via de eigen sociale mediakanalen. En of de regering er nu oren naar heeft of niet, we zullen het met steeds meer stemmen blijven herhalen: dit onrechtvaardige en asociale beleid moet stoppen, want er zijn alternatieven.”

3 troeven van factuurregering.be 3 Makkelijk invulbaar Je moet niks opzoeken in paperassen allerhande die je ergens diep in een schuif hebt weggestopt. 3 Transparant Je krijgt een berekening op jouw maat, aangepast aan jouw levenssituatie, met telkens heldere uitleg over wat een besparing juist inhoudt en waarom die onrechtvaardig is. 3 Mobiliserend Via sociale media kan je snel en eenvoudig je resultaat delen en zo mee het sociaal protest tegen de factuurregeringen een stem geven.

5 Asociale besparingen die alle gezinnen met kinderen treffen 1. Kinderbijslag De Vlaamse regering bespaart op de kinderbijslag van elk gezin via een dubbele indexsprong. Zowel in 2015 als in 2016 wordt de kinderbijslag niet verhoogd met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Deze indexsprong leidt tot een inkomensverlies voor alle gezinnen van 175 miljoen euro. Gemiddeld verliest elk gezin per kind zo’n 106 euro op jaarbasis. 2. Onderwijs Onderwijs wordt duurder. De maximumfactuur verhoogt, waardoor de school meer kosten mag doorrekenen, tot 20 euro extra per kind. Ook in het volwassenenonderwijs betaal je meer: 42 euro extra voor een taalcursus (180 euro inschrijvingsgeld), 98 euro extra voor deeltijds kunstonderwijs (300 euro inschrijvingsgeld). Het inschrij-

vingsgeld in het hoger onderwijs stijgt nog forser: van 619,90 euro naar 890 euro, of liefst 44% meer. 3. Openbaar vervoer Terwijl we met zijn allen steeds langer in de file staan, maakt de Vlaamse regering ook nog eens het openbaar vervoer duurder. Een besparing van 61 miljoen euro op kap van de reizigers. Alle tickets worden duurder, heel wat lijnen worden afgeschaft, het gratis openbaar vervoer verdwijnt voor 65-plussers, maar ook voor kinderen. 4. Wonen De Vlaamse regering besliste de woonbonus voor alle lopende hypothecaire leningen niet langer te indexeren. Dat kost je jaarlijks 44 euro. Gezinnen die in 2015 hun eerste woning aanschaffen zien hun woonbonus zelfs gehalveerd:

van 3.040 euro naar 2.280 euro voor de eerste tien jaar van hun lening, en vervolgens naar 1.520 euro. Op een lening met een looptijd van 20 jaar maakt dat een verschil van makkelijk 20.000 euro. 5. Water en elektriciteit De federale regering verhoogde de btw op elektriciteit van 6% naar 21%. Een meerkost van 100 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Bovendien schaft de Vlaamse regering het gratis water en gratis elektriciteit af: 15 m³ gratis drinkwater en 100 kWh gratis elektriciteit per gezinslid. De Vlaamse regering bespaart ook nog eens 90 miljoen euro op waterzuivering en rioleringen en rekent dat door in de factuur: elk gezin betaalt dit jaar 53,19 euro extra voor waterzuivering. En ook met de Turteltaks betaalt elk gezin 100 euro meer.


008_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:19 Pagina 9

DOSSIER

N° 19

9

13 november 2015

100 euro extra per maand? Dit is wat de factuurregering werkelijk kost Maak kennis met Yasmine en Marc. Yasmine verdient 1.800 euro netto, zowat het gemiddelde maandloon. Marc is een jaar werkloos, hij heeft een uitkering van 869 euro. Hun gezin telt 3 kinderen: Lotte zit in de lagere school, Jasper gaat naar het middelbaar en Amber is dit jaar begonnen aan de hogeschool.

1. Indexsprong: € -375,26 De federale regering legt alle werknemers en uitkeringstrekkers een indexsprong van 2% op. Een verlies dat blijft doortellen tot op het einde van je loopbaan. Onze lonen, pensioenen en uitkeringen worden sinds januari 2015 bevroren terwijl de prijzen wel zullen stijgen. Pas nadat de gezondheidsindex met 2% is gestegen, wordt je loon of uitkering opnieuw geïndexeerd, maar ondertussen ben je dus wel 2% van je koopkracht kwijt.

De factuurregering kost hen dit jaar minstens: € 1.388,99 Die indexsprong van 2% voel je niet eenmalig: door deze ene indexsprong zal je in de toekomst een pak minder verdienen omdat het basisbedrag waarop je later geïndexeerd zal worden, heel wat lager zal liggen. En dan is er ook nog het onrechtstreeks effect op je pensioen. Want je toekomstig loon, dat dus lager zal liggen, speelt mee in de berekening van je pensioen.

2. Kinderbijslag: € -299,76 De kinderbijslag wordt niet geïndexeerd in 2015 en 2016. De Vlaamse regering wil daarnaast de rang- en leeftijdstoeslagen afschaffen, zodat elk kind hetzelfde bedrag krijgt, ongeacht de leeftijd. Hoeveel is momenteel nog niet bekend en werd dus niet meegeteld in onze tool, maar voor veel gezinnen zal dit hoe dan ook minder kinderbijslag betekenen. Het ABVV vindt de afschaffing van de leeftijdstoeslagen geen goed idee, omdat de reële kosten van kinderen stijgen met de leeftijd. Kinderbijslag speelt een belangrijke rol in de vermindering van armoede bij gezinnen met drie of meer kinderen, bij alleenstaande ouders en bij werkarme gezinnen.

3. Onderwijs: € -452,00 De maximumfactuur in het kleuteren lager onderwijs werd verhoogd. Meerkost voor Lotte: €15. Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs werd verhoogd. Meerkost voor Amber: €270 Het inschrijvingsgeld voor het volwassenenonderwijs werd verhoogd naar €180. Meerkost voor Yasmine die een taalcursus volgt: €42. De Vlaamse regering schafte het recht op opleidingscheques af voor hooggeschoolden. Yasmine loopt daardoor €125 mis.

4. Openbaar vervoer: € -161,00 Alle tickets van De Lijn worden duurder. Kinderen reizen niet meer gratis.

5. Woonbonus: € -44,00 De Vlaamse regering geeft je minder belastingkorting voor de woonbonus. Die wordt niet langer geïndexeerd. Zowat iedereen is het erover eens dat de huidige woonbonus onhoudbaar was geworden.

MAAK JOUW REKENING Surf naar www.factuurregering.be, vul enkele gegevens in over je gezinssamenstelling en inkomen, en in minder dan 3 seconden weet jij wat de factuurregering jou jaarlijks kost. Deel je resultaat op Facebook, Twitter of LinkedIn, en voedt zo mee het sociaal verzet tegen de rechtse regeringen!

Maar de Vlaamse regering grijpt deze hervorming enkel aan om te besparen (280 miljoen euro in totaal), niet om de woonbonus socialer te maken. Socialer zou zijn om de woonbonus groter te maken voor gezinnen met een bescheiden inkomen of voor jonge starters en een belastingkrediet te voorzien voor gezinnen met de laagste inkomens.

6. Waterzuivering: € -53,18 De Vlaamse regering laat je meer betalen voor waterzuivering.

7. Elektriciteit: € -324,44 De federale regering verhoogde de BTW op elektriciteit van 6 naar 21%. Samen met de duurdere nettarieven, de afschaffing van de gratis elektriciteit en de Turteltaks kost je dat dit jaar: • Stijging nettarieven: €105,88 • Stijging BTW van 6 naar 21%: €86,10 • Afschaffing gratis elektriciteit: €32,46 • Turteltaks: €100,00

8. Taksen en btw-verhogingen: € -306,02 De federale regering heft allerlei extra taksen en btw-verhogingen. Dat kost elk gezin gemiddeld: • Suikertaks op frisdranken: €54,38 • Accijnzen (alcohol, diesel, tabak): €208,14 • BTW (renovatie, e-commerce, plastische chirurgie) €43,50 De btw (belasting op de toegevoegde waarde) is een belasting op

consumptie en is voor iedereen gelijk. Een btw-verhoging is onrechtvaardig omdat die de lagere inkomensgroepen harder treft. Zij geven immers een groter stuk van hun maandelijks inkomen uit aan levensnoodzakelijke en dus onmisbare goederen, zoals voeding, elektriciteit of verwarming. Een bedrag van 21 in plaats van 6 euro aan btw op elke 100 euro snijdt er bij de doorsnee werknemer harder in dan bij een topmanager met een maandloon van 20.000 euro...

9. Zorgverzekering: € -52,00 De verplichte Vlaamse zorgverzekering wordt duurder. De Vlaamse regering verdubbelt de premie die elke Vlaming ouder dan 25 moet betalen naar 50 euro per jaar in plaats van 25 euro. Het verlaagd tarief stijgt van 10 naar 25 euro. Maar de dienstverlening verdubbelt niet: het bedrag waarop rusthuisbewoners en zorgbehoevenden dankzij de zorgpremie recht hebben blijft bevroren op 130 euro per jaar. Bovendien wordt de premie elk jaar geïndexeerd, en dus wat duurder. Kostprijs voor de gezinnen: minstens 370 miljoen euro.

werkbonus en de afbouw van de 30%-schijf in de personenbelasting. De afschaffing van de 30%-schijf in de personenbelasting levert Yasmine en Marc elk 104,50 euro op. Yasmine verdient teveel om aanspraak te kunnen maken op een werkbonus en als uitkeringstrekker maakt Marc door sowieso geen kans op. Met 3 kinderen ten laste mag Yasmine wel meer forfaitaire beroepskosten inbrengen voor een bedrag van 494,06. Als werkloze mag Marc dat niet. Dit zijn de enige maatregelen die loontrekkenden iets opleveren. Maar dat weegt niet op tegen alle andere maatregelen waarmee de factuurregering in je zakken zit. Bovendien zorgt de federale regering met haar taxshift ook voor grote tekorten in de begrotingen van de federale en Vlaamse overheid en in de sociale zekerheid. De factuurregeringen zullen niet aarzelen om deze tekorten opnieuw op de schouders van de werkende bevolking af te wentelen.

10. Verminderde personenbelasting: € +678,68 De federale regering heeft in haar taxshift vier maatregelen opgenomen die de koopkracht verhogen in 2016. Het gaat over het verhogen van de forfaitaire beroepskosten (enkel voor werknemers die hun kosten niet bewijzen), het verhogen van de fiscale en sociale

TOTAAl De factuurregering kost dit gezin dit jaar minstens:

€1.388,99


010_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:01 Pagina 10

10

N° 19

13 november 2015

NACHT- EN PLOEGENARBEID WORDT NOG GOEDKOPER

STANDPUNT

Werk op maat van de mens, en niet omgekeerd

Is een werknemer een mens of een machine? In voorbije nummers publiceerden we een driedelige reeks over nacht- en ploegenarbeid. Ook al is het algemeen geweten dat dit werk de gezondheid schaadt, toch wordt het aangemoedigd door de regering. Zij deelt kwistig lastenverlagingen uit aan bedrijven die het systeem gebruiken. We legden nu ook ons oor te luisteren bij werknemers die er de kwalijke gevolgen van ondergaan. Ze vertellen over de schade aan hun gezondheid. Ze vertellen ook hoe moeilijk het is nacht- en ploegenarbeid te combineren met het privéleven. Hun verhalen tonen hoe diep het probleem wel zit.

Nacht- en ploegenarbeid is geen gezond werk, iedereen weet dat. Bijgevolg kun je het alleen toestaan als het echt nodig is. Omdat hulpverlening moet verzekerd worden bijvoorbeeld, of omdat bepaalde productieprocessen niet onderbroken kunnen worden. In ieder geval moet je bij nacht- en ploegenwerk altijd voor de nodige omkadering zorgen. Aandacht voor rust, zorg voor het privéleven, mogelijkheden om tijdig uit dit soort werk te stappen.

Nacht- en ploegenarbeid krijgt bijzonder veel aandacht bij de Algemene CentraleABVV omdat zij in tal van sectoren actief is die ermee te maken krijgen. Niet alleen in de industrie zoals men op het eerste gezicht zou denken, maar ook in dienstensectoren zoals de schoonmaak en de bewaking, om maar die voorbeelden te noemen.

Maar vandaag gaat het volledig de verkeerde kant op. Nacht- en ploegenarbeid wordt aangemoedigd met kwistige lastenverlagingen. Steeds meer ondernemingen stappen over op nachtwerk, niet omdat daar nood aan is, maar gewoon omdat er geld mee te rapen valt. En dat is onaanvaardbaar.

DRIE REKENINGEN Wij willen werk op maat van de mens, en niet omgekeerd. En dus moet nacht- en ploegenarbeid in toom worden gehouden en zo menselijk als mogelijk worden gemaakt. Daarvoor voeren wij actie.

Voor de werknemers is het in ieder geval een kwalijke zaak. Hun sociaal leven en gezondheid boeten erbij in. En door de lastenverminderingen schiet ook hun sociale zekerheid erbij in. Ze betalen dus drie keer de rekening. Ondertussen wordt het voor de werkgevers alsmaar aantrekkelijker om nacht- en ploegenwerk te organiseren. De korting op de werkgeversbijdrage in de sociale zeker-

(4 november 2015) Robert Vertenueil algemeen secretaris

Werner Van Heetvelde voorzitter

Edwin

heid ging op enkele jaren tijd van 1 naar 17 procent en zal weldra 20 procent bedragen. Reken daar nog bij dat de werkgever met ploegenwerk zijn machinepark maximaal kan doen renderen, zonder te moeten investeren in nieuwe installaties, en je weet meteen hoe interessant de formule voor hem is. Dat het hier uiteindelijk over mensen gaat is blijkbaar niet van tel, zij worden beschouwd als werktuigen die je naar believen kunt inzetten, waar en wanneer je maar wilt.

REGERING VOLHARDT IN DE BOOSHEID Federaal secretaris Herman Baele toont met behulp van een rekenprogramma dat de loonkosten voor nachtwerk in bepaalde gevallen nu al lager liggen dan voor werk overdag. “Het is een kwalijke

Rosetta

“Ik ben 45 en doe al 25 jaar nachtwerk. Ikzelf heb nog niet te klagen over de gezondheid, maar heel wat van mijn collega’s zitten met problemen. Bij sommigen is het zo erg dat medicatie zelfs niet meer helpt en dan wordt het echt een hel. Alcoholmisbruik, soms ook zelfdoding. Ikzelf heb vooral mijn sociaal leven zien stuklopen. Ik was 16 jaar lang getrouwd, maar uiteindelijk werd het leven ondraaglijk voor mijn partner. Nooit eens ergens kunnen aan meedoen omdat de werkuren in de weg staan… Na verloop van tijd nodigen je vrienden je zelfs niet meer uit.”

“Ik werk in een volcontinu ploegenstelsel, in de houtbewerking. ’s Nachts werken heeft zo zijn gevolgen voor het gezinsleven. Mijn vrouw moet haar werktijden aanpassen aan de mijne. Als het ons lukt samen te zijn is dat voor hooguit twee of drie uur. Als ik de nacht doe, doet mijn vrouw een vroege ochtenddienst. Wanneer ik thuiskom doe ik dan eerst de kinderen naar school en daarna probeer ik wat te slapen. Maar daarmee kom je nooit aan de nodige rust. Ik heb het gevoel dat ik de laatste tien jaar altijd moe ben. En hoe ouder ik word, hoe moeilijker het wordt.”

Werk jij ook in ploegen? Doe jij ook nachtarbeid? Geef ons je mening en doe mee aan de enquête op onze website www.accg.be. De resultaten daarvan zullen ons in staat stellen de dagelijkse realiteit goed in beeld te brengen en alternatieven naar voor te schuiven.

Linda

“Ik werk in de bewaking. Het gebeurt maar zelden dat ik of mijn collega’s twee dagen na elkaar op hetzelfde uur kunnen beginnen. Het is niet uitzonderlijk dat ik op maandag om 22 uur begin en tot dinsdag 6 uur werk, om dan een schijnbare rustdag te hebben. Ik zeg schijnbaar omdat ik op woensdag om 3.45 uur al weer aan de slag moet. Fysiek krijg je zo de kans niet om te recupereren. Je raakt het noorden kwijt. Je wordt wakker, maar welke dag is het ook weer, hoe laat is het, werkdag of rustdag vandaag? Natuurlijk zorgt dat voor veel complicaties in het gezin. Meedoen aan activiteiten is haast onmogelijk. We zijn zodanig gebonden aan werkplanning dat we nooit eens van op voorhand tijd kunnen maken voor onszelf.”

Alexandre

zaak dat nachtarbeid op die manier wordt aangemoedigd. Maar de regering volhardt in de boosheid. Alle nadelen zijn voor de werknemers. Daarom treden wij in actie met onze vakbond, wij moeten de mensen informeren over de foute gang van zaken en we moeten een koersverandering eisen.”

“Ik werk ‘s nachts in de schoonmaak. Van 9 uur ‘s avonds tot 5 uur in de ochtend, er zijn geen andere mogelijkheden. Voor ik vertrek stop ik de kinderen in bed, en als ik van het werk terugkom, maak ik ze klaar voor school. Ik breng ze weg en dan kan ik proberen wat te slapen. Er is ook die grote tijdsdruk. Als ik om 5 uur stop, is het elke dag weer hopen dat er niets onverwachts gebeurt, want anders zit ik in de rats met de kinderen. Het is echt een zware last, en voor de vrouwen in de schoonmaak telt die last dubbel: ’s nachts het werk, overdag het huishouden.”

Twee experten aan het woord DOKTER MARC DUJARDIN “Het leven wordt in sterke mate bepaald door ons biologisch ritme. Vanuit dat oogpunt is ploegenwerk eigenlijk nog schadelijker dan nachtwerk omdat het dat ritme voortdurend overhoop haalt. Het is bijzonder moeilijk om de klok weer juist te zetten als de regelmaat gebroken werd. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt het klaar en duidelijk: de mens is gemaakt om overdag te werken. Bij nachtwerk rijzen er problemen met de stofwisseling en met het immuunsysteem. Studies wijzen nu ook uit dat nacht- en ploegenwerk oorzaak kunnen zijn van kankers. Eén ploegenarbeider op twee loopt kans op zwaarlijvigheid. En ten slotte nog dit: ’s nachts is de mens duidelijk minder oplettend.”

DOKTER JILALI LAAOUEJ “Als arts kennen we de risico’s maar al te goed, en daarom steunen we de Algemene CentraleABVV in haar campagne om nacht- en ploegenwerk menselijker te maken. Wij kijken vooral uit naar de resultaten van de enquête over nacht- en ploegenarbeid die nu georganiseerd wordt.” De enquête vind je op onze website www.accg.be.


011_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:14 Pagina 11

N° 19

13 november 2015

11

Nieuwe cao voor terugwinning allerlei producten In de sector van de terugwinning van allerlei producten werken zowat duizend mensen. Voor hen is er nu een nieuwe sectorale arbeidsovereenkomst. Zij is van kracht tot eind 2016. We overlopen de krachtlijnen. Vanaf 2016 worden de maaltijdcheques met één euro verhoogd. De bestaande regelingen voor het SWT, het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag of vroegere brugpensioen, blijven van kracht voor de duur van deze nieuwe cao. Daarnaast geldt een eindeloopbaanregeling voor de lange loopbanen en de zware beroepen vanaf 55 jaar en na 35

dienstjaren. Wil je over al die stelsels meer precieze informatie, ga dan naar onze website www.accg.be, in de rubriek ‘mijn sector’. Er is ook nog een afspraak in verband met het pensioenfonds voor de sector. Er wordt nu eerst gewacht op de definitieve beslissing om dat pensioenfonds daadwerkelijk op te richten. Als die er is krijgen de werknemers in dat pensioenspaarpotje jaarlijks een bedrag gelijk aan 0,15% van hun loon. Mocht er toch geen pensioenfonds komen, dan zullen werkgevers en vakbonden samen bekijken waar die 0,15% dan wel voor gebruikt zal worden.

Ook akkoord bij groothandel geneesmiddelen Ook voor de werknemers van de groothandelaar en verdelers van geneesmiddelen is er een sociaal akkoord tot stand gekomen voor 2015 en 2016. Het slaat zowel op de arbeiders als op de bedienden. Samen zijn dat 4.300 werknemers. Er wordt een jaarlijkse bruto premie ingesteld van 250 euro. Die premie kan door de bedrijven op een andere manier worden toegekend. Daarvoor is dan een bedrijfsovereenkomst nodig. In bedrijven die nog geen maaltijdcheques hebben kunnen die worden ingesteld met een werkgeversbijdrage van 1,45 euro, vanaf 2016. In bedrijven waar de maaltijdcheque minder dan 5,46 euro bedraagt, kan de

werkgever zijn bijdrage verhogen met 1,45 euro, eveneens vanaf 2016. Als er al maaltijdcheques bestaan die meer bedragen dan 5,46 euro, kan de werkgever zijn bijdrage daarin verhogen met één euro. Daar bovenop geeft hij dan een jaarlijkse bruto premie van 74 euro, of een gelijkwaardig voordeel. Ook de syndicale premie gaat omhoog. Er wordt aangeraden de laatste verdeelronde op de vooravond van Kerstmis en Nieuwjaar af te schaffen. Alle regelingen voor SWT of brugpensioen worden verlengd. En de mogelijkheden om tijdskrediet te nemen worden verbeterd. Meer details vind je op www.accg.be.

Vraag je minibrochure Voor alle sectoren van de Algemene Centrale-ABVV die al een nieuw sociaal akkoord hebben worden minibrochures gemaakt met de krachtlijnen van de cao. Je vindt die publicaties op onze website, in de rubriek ‘jouw sector’. Maar je kunt ook een exemplaartje vragen bij de plaatselijke vakbondsafdeling.

GEWELD ESCALEERT

Israël en Palestina hebben duurzame vrede nodig Sinds oktober escaleert het geweld weer in Israël en de Palestijnse gebieden. Samen met ontwikkelingsorganisaties en 11.11.11 ijvert de Algemene Centrale-ABVV voor duurzame vrede. We roepen onze regering op om daar ook toe bij te dragen.

De dagelijkse schending van de basisrechten van vier miljoen Palestijnen vormt een voedingsbodem voor geweld. Palestijnse gebieden worden door de Israëlische staat in een wurggreep gehouden. Land en water worden geroofd, de muur beknot de bewegingsvrijheid van de Palestijnen, het Israëlische leger schuwt het geweld niet.

De Belgische regering veroordeelt het geweld en zegt dat er opnieuw ernstige vredesgesprekken moeten komen. Wij dringen erop aan dat België meer doet. Zo moet ons land de invoer van producten uit de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden verbieden. Er moet op aangedrongen worden dat Palestijnen een eer-

lijke rechtspleging krijgen. Alle militaire samenwerking met Israël moet stopgezet worden. En het associatieverdrag met Israël moet opgeschort worden zolang dat land het internationaal recht schendt. De volledige tekst van onze oproep vind je op www.accg.be, in de rubriek ‘internationaal’, onder de titel ‘actualiteit’.


012_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:56 Pagina 12

12

N° 19

Bedienden - Technici - Kaderleden

13 november 2015

STANDPUNT

Werk aan de winkel! Acties in de provincies: doe mee! De vakbondsacties in de provincies worden nu volop voorbereid. Alle informatie vindt u op de website van het ABVV. Deze acties zijn en blijven nodig zolang het antisociale beleid van deze regering standhoudt. En dus, indien nodig, tot de volgende verkiezingen. Het komt erop aan de bevolking duidelijk te maken hoe nefast het beleid van deze regering is, terwijl er alternatieven mogelijk zijn. Hierbij zullen wij de komende maanden en jaren alle creativiteit aan de dag leggen om een coherente actie- en communicatiestrategie te hanteren die de werknemers, en bij uitbreiding de ganse bevolking, hiervan overtuigen. Want deze regering strooit zand in de ogen: zij spiegelen de bevolking voor dat iedereen 100 euro netto meer zal verdienen. Ondertussen spreken ze niet over de oplopende rekeningen die de gezinnen moeten betalen omwille van stijgende indirecte belastingen en andere facturen. Ondertussen knabbelt de indexsprong elke dag wat meer aan het inkomen van de werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden. Daarvoor hebben wij maar één omschrijving: liegen en bedriegen!

In november gaan opnieuw indexeringen verloren Sinds mei worden de lonen niet langer aangepast aan de stijgende levensduurte. De koopkracht van de werknemers daalt. Dat is een gevolg van de indexsprong opgelegd door de regering-Michel. In gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV, ACV en ACLVB) hebben de vakbonden hiertegen beroep aangetekend bij het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van de indexsprong te vragen. De indexsprong is immers een inbreuk op de vrijheid van onderhandelingen gezien de indexmechanismen deel uitmaken van de collectieve arbeidsovereenkomsten. De regering raakt aan het gelijkheidsbeginsel, vervat in de grondwet: immers, alleen de loontrekkenden en sociale uitkeringen worden geraakt door de indexsprong en niet andere inkomensgroepen. De BBTK steunt uiteraard dit initiatief. Al sinds het begin ver-

werpen we deze maatregel. Hier alvast een overzicht van de impact ervan op het loon van november. Wat is dat, de index? De prijzen van goederen die we dagelijks kopen gaan op en soms – uitzonderlijk – ook neer. Je loon volgt normaal gezien die beweging. Dat gebeurt automatisch, door ‘de index’. 'Cadeau’ van de regering-Michel: de indexsprong De regering-Michel besloot om dat systeem op te schorten tot je twee procent koopkracht hebt ingeleverd. Dat verlies sleep je je hele loopbaan mee. Geen indexering op 1 november Zonder de indexsprong waartoe de regering besloten heeft, hadden de lonen van een aantal paritaire comités geïndexeerd moeten worden. Indexering op 1/11 als er geen indexsprong was geweest

PC 227 | PC audiovisuele sector

2,00%

PC 308 | PC maatschappijen hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

0,40%

PC 309 | PC beursvennootschappen

0,4045%

PC 310 | PC voor de banken

0,40%

PC 313 | PC voor de apotheken en tarificatiediensten

2,00%

PC 315.02 | PC voor de burgerluchtvaart

2,00%

Hoe ‘werkbaar’ werken? De komende dagen starten de debatten over het zogenaamde ‘werkbaar werk’. De minister van werk organiseert een grote ronde tafel op 17 november. Over de agenda heeft hij de laatste dagen al wat ballonnetjes opgelaten: werkzaamheidsgraad oudere werknemers, stress en burn-out, precaire contracten, glijdende werktijden, vereenvoudiging deeltijdse arbeid, loopbaanrekening en loopbaansparen. Op het eerste gezicht lijkt dit allemaal voor de hand liggend, maar oplettendheid is geboden. Het spreekt voor zich dat wij aan deze gesprekken zullen deelnemen met onze insteek: het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de werknemers, met voldoende zekerheid. We schuiven dus waakzaam mee aan de onderhandelingstafel aan. Wat is ‘belastend’ werk? Ondertussen gaan ook de debatten verder over het zogenaamde ‘belastend’ werk. Een uiterst belangrijk debat! Want de criteria die hier uitgewerkt worden zouden in de toekomst bepalen wie er nog met vervroegd pensioen kan. De BBTK zal erover waken dat ook bediendefuncties niet uit het oog verloren worden in de onderhandelingen over belastend werk.

Door deze blokkering zal dit nu niet het geval zijn. Er is geen indexering voorzien voor deze paritaire comités. Vertraagd effect In sommige sectoren kan je nu toch nog een gedeeltelijke indexering krijgen, ondanks de indexsprong. Dat is

zo voor sectoren met een indexering op vaste data. Zij hebben nog recht op een indexering gebaseerd op de evolutie van de gezondheidsindex tot en met maart. Vanaf april wordt de gezondheidsindex geblokkeerd op die van de maand maart. Je krijgt dus niet waar je recht op hebt, maar slechts een stuk ervan. Kortom: ceci n’est pas un index.

Effectieve indexering als gevolg van de blokkering

Datum

PC 217 | PC voor de casinobedienden

0,469%

1/2016

Vrije onderhandelingen!

PC 200 | aanvullend PC voor bedienden

0,43%

1/2016

Samen met de andere vakbonden heeft het ABVV beroep ingeleid bij het Grondwettelijk Hof tegen de indexsprong. Deze betekent immers een inbreuk op het overleg in de sectoren en is in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De indexsprong behandelt namelijk niet alle inkomensgroepen op dezelfde manier. Het raakt alleen loontrekkenden en uitkeringsgerechtigden.

PC 220 | PC voor de bedienden van de voedingsnijverheid

0,47%

1/2016

PC 302 | PC voor het hotelbedrijf

0,469%

1/2016

PC 306 | PC voor de verzekeringsbedrijven

0,398%

1/2016

PC 323 | PC voor het beheer van gebouwen

0,43%

1/2016

PC 333 | PC voor de toeristische attracties

0,43%

1/2016

Als ABVV vechten wij daarnaast alleen de wet op de loonnorm aan bij het Grondwettelijk hof. Hiermee legde de regering een maximale onderhandelingsnorm op wat de lonen betreft. Ook hier stellen wij dat deze loonnorm in strijd is met het grondrecht op collectief onderhandelen en dus discriminerend, ongeoorloofd en onnodig is. Deze verzoeken tot vernietiging van wettelijke bepalingen hebben des te meer belang omdat de komende maanden ook onderhandeld wordt over de herziening van de wet op het concurrentievermogen van 1996 (de zogenaamde loonnormwet). Ook hier zal vrijheid van onderhandelingen, dus ook van de lonen, voor ons voorop staan.

Myriam Delmée Ondervoorzitter BBTK

Erwin De Deyn Voorzitter BBTK

Dit is uiteraard minder dan indien de regering niet de beslissing had genomen van een indexsprong en de blokkering van de gezondheidsindex vanaf de maand april. Een asociale maatregel De indexsprong geldt tot wanneer de werknemers twee

procent koopkracht hebben verloren. De BBTK vindt dit een onrechtvaardige maatregel, waarvan de werknemers en de sociale uitkeringsgerechtigden de eerste slachtoffers zijn. De impact ervan draag je mee tot aan je pensioen. Bovendien is deze koopkrachtdaling contraproductief en komt ze de economie niet ten goede.


012_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:39 Pagina 13

Bedienden - Technici - Kaderleden

N° 19

13 november 2015

13

EINDE VAN DE LONGTAIN-SOAP

Is een bedrijf in moeilijkheden buitenkans voor vastgoedsector? Longtain is een staalverwerkend bedrijf uit de regio La Louvière die de laatste maanden in het oog van een fel gemediatiseerde gerechtelijke storm terechtkwam. De werknemers kregen het zwaar te verduren en werden heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Wat zij meemaakten illustreert een maar al te reële tendens bij bepaalde ondernemers met weinig scrupules: een bedrijf in moeilijkheden overnemen, niet om de industriële activiteit opnieuw aan te zwengelen, maar louter om in vastgoed te investeren.

schuldigde premies. Als tegenprestatie is het personeel akkoord gegaan om 20 procent minder loon te ontvangen. Er werd een productiedoelstelling voor binnen twee jaar vastgelegd: 35.000 tot 40.000 ton. Als deze doelstelling wordt gehaald, zouden 40 werknemers worden aangeworven.

Het verhaal is er één van dertien in een dozijn. In maart 2015 bevindt de Spaanse groep Condesa, die tot dan de walserijen van Longtain in handen had, zich in een kritieke financiële situatie en besluit om het bedrijf te koop te zetten. Dit is een harde noot om te kraken voor het personeel… Stéphan Jourdain, een Brusselse zakenman, biedt zich aan als overnemer. Er wordt een akkoord bereikt dat voorziet in de overname van 36 werknemers.

De vakbondsverantwoordelijken willen erin geloven. “Dit akkoord laat een betere toekomst voor Longtain vermoeden. De nieuwe overnemer Joseph Fascella lijkt een echte industriële visie te hebben. Wij hebben het gevoel dat we in een meer constructieve optiek zitten, waar het sociaal overleg en de werknemers eindelijk worden gerespecteerd.” De activiteiten van het bedrijf zouden vanaf november moeten hervatten.

Zodra de overname een feit is, gaat het sociale klimaat snel achteruit. De overnemer legt een diepgaande minachting aan de dag, niet enkel voor de vakbondsvertegenwoordigers maar ook voor de werknemers. Het sociaal overleg verloopt moeilijk, Jourdain wil er geen woord over horen. Vanaf juli betaalt de werkgever de werknemers niet meer wat hij zou moeten (ze krijgen geen vakantiegeld of loon meer en evenmin de verschuldigde premies) en hij leidt een procedure tot gerechtelijke

reorganisatie in. Dan begint een lang en moeilijk proces, een echte lijdensweg waarvan de grootste slachtoffers opnieuw de werknemers zijn. Dit proces is net afgelopen. Philippe Bertleff, gewestelijk secretaris van de BBTK Centre legt ons uit: “Wij hadden snel een vermoeden dat het niet uit sociale of industriële beweegredenen was dat de walserijen door Stéphan Jourdain waren overgenomen, maar eerder met de bedoeling om er onmiddellijk winst uit te halen via investeringen in vastgoed. Uiteindelijk zijn het de werknemers die het gelag betalen. Zij zijn gedegouteerd door wat ze hebben meegemaakt en door de manier waarop ze werden behandeld. Dergelijke praktijken zijn onaanvaardbaar.” Sindsdien heeft een nieuwe kandidaat-overnemer (Joseph Fascella) zich aangeboden en kon een akkoord worden gesloten met de vakorganisaties. Dit voorziet in de overname van 19 werknemers, met behoud van anciënniteit en alle ver-

De walserijen van Longtain zijn een sprekend voorbeeld dat sommigen niet aarzelen om van de situatie en van een bedrijf in moeilijkheden gebruik te maken om in de eerste plaats ‘zaakjes’ te doen. Wij moeten waakzaam blijven als we met dergelijke praktijken worden geconfronteerd. Het is sociaal onaanvaardbaar dat iemand overnemer wordt met de bedoeling om goedkoop de hand te kunnen leggen op het vastgoed van een bedrijf, zonder zich om de voortzetting van de industriële activiteit op zich en om de werknemers te bekommeren.

Pia Desmet van BBTK mee aan roer wereldvakbond Financiën Vakbondssamenwerking over de grenzen heen: dat is in een internationale sector als die van de Financiën van groot belang. Het onderstreept het belang van de rol die Pia Desmet, federaal BBTK-secretaris, al een tijdje speelt in UNI Finances. En ze doet dat goed: een internationaal vakbondscongres verkoos haar eind oktober voor twee nieuwe bestuursmandaten.

niet dat men tégen verbeterde technologie moest zijn. Maar wel dat men de technologie op zo’n manier moet inzetten om het werk van werknemers te verbeteren. Dat houdt een proactieve houding van de vakbonden in. Daarmee sloot het congres verbazend goed aan op het BBTK-congres eerder dit jaar: vakbonden die ‘mee de toekomst tekenen!’

De bedienden zijn op vakbondsvlak wereldwijd actief binnen UNI. Dat is de koepel die alle bedienden wereldwijd groepeert. UNI is ook per sector én per continent georganiseerd. Eind oktober vond in Turkije – te midden van zeer turbulente politieke omstandigheden – het Europese vakbondscongres voor de financiën plaats.

Pia Desmet, federaal BBTK-secretaris voor de financiën, werd op het congres verkozen voor twee bestuursmandaten. Ze is ondervoorzitter van UNI-financiën Europa, en komt in het bestuurscomité van UNI financiën wereldwijd. Als socialistische vakbond hecht de BBTK een bijzondere aandacht aan internationaal syndicaal werk. De strijd van werknemers is namelijk een strijd die wereldwijd moet gevoerd worden. Samen sterk, ook over de landsgrenzen heen!

Inhoudelijk bleken de uitdagingen voor de financiële vakbonden gelijklopend. In alle landen staat de tewerkstelling binnen de sector onder druk. Die tendens, die startte met het uitbarsten van de financiële crisis, wordt ook gedreven door technologie. De digitalisering heeft een impact op de tewerkstelling in de sector. Voor het congres betekende dit

Sociale vooruitgang krijgt binnen het sociaal overleg en de sociale strijd vorm door het afsluiten van collectieve akkoorden. Dat bestaat ook op internationaal niveau, als kaderakkoord. Daar heet het een International Framework Agreement. Een belangrijk én concreet

PC 130.01

Protocolakkoord voor grafische industrie Vóór de zomervakantie hadden de vakorganisaties en de vertegenwoordigers van de werkgevers in de grafische industrie (Febelgra) al een akkoord bereikt over alle maatregelen inzake tijdskrediet, eindeloopbaan en risicogroepen. Bleef dus nog het delicate probleem van de onderhandeling over de koopkracht (maximale marge van 0,8% voor 2016 – 0,5% bruto + 0,3% netto). Tijdens de vorige onderhandelingsrondes was het sociaal overleg op dit punt afgesprongen: de werkgevers bleven bij hun standpunt en eisten zoveel mogelijk besparingen ten koste van de werknemers. Een nieuwe ontmoeting vond plaats op 28 oktober. Uiteindelijk kon een protocolakkoord worden bereikt, ook over die aspecten. Dit akkoord voorziet een verhoging van de koopkracht voor de werknemers via een netto verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques met 1,25 euro per gewerkte dag en dit vanaf 1 januari 2016. Indien de maximale waarde van de maaltijdcheques – 8 euro – bereikt is, zal een nog te bepalen gelijkwaardig voordeel worden toegekend. Het protocolakkoord bepaalt eveneens een bijdrage gelijk aan 0,07% van de brutoloonmassa van de sector om de financiering van de aanvullend-pensioenkas te ondersteunen. De tekst zal nu worden voorgelegd aan de militanten van de sector. Op 26 november is een vergadering in PC 130 voorzien waar iedereen zich kan uitspreken over de inhoud van het akkoord.

DE NIEUWE SQUARED DOORGELICHT

Representativiteit kaderleden moet beter Stress, maximale druk, burn-out, het gewicht van de verantwoordelijkheden, flexibiliteit, enzovoort. Iedereen weet dat kaderleden met heel wat moeilijkheden te kampen hebben. In de praktijk worden ze vaak niet op gelijke voet met de andere werknemers behandeld. De wetgeving rond het begrip ‘kaderlid’ is dan ook zo vaag dat dit tot wantoestanden leidt. Vandaag worden alsmaar meer bedienden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die benaming om abnormale en soms zelfs illegale arbeidsvoorwaarden op te leggen. Bedienden die het etiket ‘kaderlid’ opgekleefd krijgen, werken meestal (te) veel uren, worden niet evenredig verloond en worden overigens maar zelden syndicaal vertegenwoordigd. Sommige werkgevers maken maar al te graag hiervan gebruik om deze personeelscategorie uit te sluiten van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten. Wij protesteren al vele jaren tegen deze onrechtvaardige situatie waarbij ons sociaal-overlegmodel gewoonweg ontmanteld wordt. Voor de BBTK is de verdediging van de kaderleden van cruciaal belang. Wij strijden trouwens al lang voor een betere vertegenwoordiging van deze specifieke groep. Ook zij moeten worden gehoord en moeten dezelfde rechten genieten als andere werknemers.

werkpunt voor het internationaal vakbondswerk. Binnen de financiën zijn er al een aantal goede voorbeelden, zoals bij ABN AMRO, dat op het congres besproken werd. Dat zorgt voor reële verbetering en bescherming voor werknemers wereldwijd. Pia onderstreepte op het congres alvast het feit dat bij die wereldwijde strijd ook vrouwen sterker betrokken moeten worden. Alle aanwezige vakbonden beloofden alvast om het aantal vrouwelijke werknemersafgevaardigden te verhogen. Bij de BBTK kunnen we dat alvast volgend jaar doen, bij de sociale verkiezingen!

In het licht van de sociale verkiezingen die volgend jaar in mei plaatsvinden, willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. De stembusgang is immers een sleutelmoment om de situatie te keren: ieders stem telt en kan de zaken doen veranderen in de bedrijven! Meer dan ooit is het de solidariteit tussen alle bedienden – en daaronder ook alle kaderleden – die de huidige wetgeving kan doen veranderen. In het meest recente nummer van Squared bekijken wij deze problematiek van naderbij en overlopen we de regels die momenteel gelden op het vlak van representativiteit van de kaderleden in de bedrijven. We behandelen tal van aspecten, zoals de onduidelijkheid die heerst rond het statuut van kaderleden, de vertegenwoordigingsorganen en de overlegniveaus waarin ze kunnen zetelen en hun stem laten horen, de specifieke situatie in de verschillende sectoren en op Europese schaal. Je kan er heel binnenkort alles over lezen op papier in je gewestelijke afdeling of op onze website www.bbtk.org.


014_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:41 Pagina 14

14

N° 19

Voeding Horeca Diensten

13 november 2015

Onder het motto “Veiligheid komt niet per ongeluk” sluit Preventagri Vlaanderen een convenant af die het werken in de land- en tuinbouwsector nog veiliger moet maken! samenbrengt met het oog op de realisatie van concrete initiatieven. De focus ligt op het voorkomen van arbeidsongevallen. De sociale gesprekspartners blijven er bij alle ‘stakeholders’ op aandringen om samen en blijvend werk te maken van de strijd tegen arbeidsongevallen. Omdat de arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector zeker voor verbetering vatbaar is, ging een brede schare aan ‘stakeholders’ akkoord om concrete afspraken te maken en de situatie te verbeteren.

Een tijd geleden berichtten we reeds over de opstart van Preventagri Vlaanderen. Dit orgaan werd destijds opgericht op initiatief van de sociale gesprekspartners. De doelstelling is tweeledig: de sector land- en tuinbouw veiliger maken en het welzijn van de werknemers verbeteren. Op 23 oktober werd een convenant (overeenkomst) ondertekend. Volgende actoren zetten hun schouders onder deze overeenkomst:

federaal minister van Werk Kris Peeters; de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; de werkgeversvertegenwoordigers (Boerenbond, AVBS, BFG en FWH-FWA); de werknemersvertegenwoordigers (ABVV HORVAL, ACV CCVD en ACLVB); Preventagri Wallonië en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Deze conventie omvat een preventieplan en biedt een structuur die alle actoren – werkgevers, werknemers, overheid en experten –

Vorig jaar vielen er in de Vlaamse land- en tuinbouw 6 dodelijke slachtoffers, terwijl dat er in 2011 nog 22 waren. Ook de nationale cijfers tonen qua dodelijke slachtoffers een dalende trend. En dat is alvast goed nieuws. Maar de dodelijke slachtoffers zijn slechts het topje van de ijsberg! Werken in deze sector, betekent immers ook vaak werken met zware en gevaarlijke machines. Een veelvoud aan werknemers raakt hierdoor nog steeds zwaar- of lichtgewond. Een schatting leert ons dat er jaarlijks 180 ongevallen met

ernstig en blijvend letsel zijn, en niet minder dan 1.800 met letsel. Met de ondertekening van deze convenant moet het arbeidsveiligheidsvraagstuk nu op een structurelere manier aangepakt worden. Naar de toekomst toe zal er een begeleidingscomité opgericht worden dat alle organisaties die actief zijn rond arbeidsveiligheid, samenbrengt en fungeert als klankbordgroep voor nieuwe initiatieven. In de schoot van dit comité moeten al die initiatieven op elkaar worden afgestemd, waardoor een gecoördineerde aanpak ontstaat. Het comité zal ook jaarlijks het actieplan evalueren dat de land- en tuinbouwsector uitwerkt. Iedereen die de convenant ondertekend heeft krijgt automatisch een zitje in het comité. Om de aanpak te stroomlijnen zijn er vier actiedomeinen naar voren geschoven. Een eerste actiedomein betreft het opstellen van een actieplan over meerdere jaren en het ter beschikking stellen van modellen en type-fiches voor bijvoorbeeld vaak gebruikte machines.

Een tweede actiedomein betreft de ontwikkeling van een screeningsmethode om de veiligheids- en welzijnsrisico’s te monitoren. Daarnaast moet er ook ingezet op opleidingen, vormingen, demo’s, en moet er een sensibiliseringsplan uitgewerkt worden om de veiligheid en gezondheid op het werk onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, brochures, beurzen, studiedagen, enz.. De komende weken zal de werkplanning voor 2016 worden opgemaakt, waarbij in een eerste fase de belangrijkste risico’s in kaart zullen worden gebracht. Actieve bedrijfsbezoeken staan hier alvast op de agenda. Wij zullen als ABVV intensief meewerken aan de verdere uitbouw van en regelmatig berichten over de initiatieven van Preventagri Vlaanderen. Omdat ieder arbeidsongeval er één te veel is!

Alain Detemmerman Co-Voorzitter

Vakbonden uit de chocolade-industrie bundelen syndicale krachten tegen multinationals via een petitie, ervaringsuitwisseling en productiemapping Op 29 oktober kwamen onze Belgische Horval- en de Nederlandse FNV-militanten uit de chocoladeindustrie samen om syndicale ervaringen uit te wisselen over hun bedrijven. Met deze vergadering willen we onze delegees uit België en Nederland de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en arbeids- en loonsvoorwaarden in de sector (in eigen land maar ook elders in de wereld) te bespreken. Een eerste stap om een overleg op te starten tussen ‘noord’ en ‘zuid’. Op Europees niveau is dit enkel mogelijk met militanten uit eenzelfde bedrijf en dit binnen het kader van de Europese Ondernemingsraad. De uitwisseling van ervaringen en het bundelen van krachten gebeurt hier via onze vakbondssecretarissen die deelnemen aan de vergaderingen van de cacaostuurgroep van de Europese voedingsvakbond EFFAT en VOICE (vereniging van vakbonden en ngo’s die werken rond duurzame cacao). Op internationaal niveau is er niet eens een gestructureerd overleg voorzien. Dit terwijl ‘de wereld van de chocolade’ toch wel in handen is van een 10-tal multinationals! We zijn allemaal wel vertrouwd met de chocoladeproducten van Mondelez (Côte D’Or), Barry Callebaut, Ferrero (kinderchocolade), Cargill,enz.. die de rekken vullen in de supermarkt. Maar wat gaat er schuil ach-

ter deze miljoenenindustrie? Waar halen zij hun cacao? Hoeveel betalen zij voor hun cacao en hoe gaat het eraan toe in hun fabrieken in het zuiden? Om hier beter zicht op te krijgen organiseerden we de vergadering op 29 oktober. De Nederlandse vakbond FNV heeft immers al jaren een samenwerking met de landbouwvakbond uit Ghana, GAWU. Ghana is het 2de grootste cacao producerende land ter wereld. Op nummer 1 staat hun buurland, Ivoorkust. Wij van onze kant, ABVV HORVAL hebben sinds 2012 een partnerschapsovereenkomst met SYNA-CNRA, de agrovakbond uit Ivoorkust. Door een goede samenwerking tussen alle vakbonden (SYNA-CNRA, GAWU, FNV en Horval) proberen we in eerste instantie de kinderarbeid en kindslavernij op de cacaoplantages een halt toe te roepen. Daarnaast willen we ook de chocoladeketen onder de loep nemen. Want één ding is zeker. We dienen de publiciteit van de multinationals niet te slikken als zoete koek. We moeten ons systematisch de vraag stellen wat er werkelijk van waar is. Zo pronken ze met grootse projecten: The Cargill Cocoa Promise, Cocoa Horizons van Barry Callebaut, Cocoa Life van Mondelez, en noem maar op! Daarnaast gaan sommigen er prat op dat ze scholen bouwen in het zuiden. Maar is

dat wel echt de taak van bedrijven? In hun projecten geven multinationals ook aan hoeveel procent van hun cacao traceerbaar en duurzaam is en welke labels er op hun producten gekleefd worden. Maar in hoeverre is dit allemaal betrouwbare informatie? Dit alles kwam o.a. ter sprake in de workshop / vergadering op 29 oktober. Het doel is om een plan (mapping) te maken per bedrijf met: het aantal werknemers, mannen en vrouwen; militantengroepen; informele arbeid; pauzes; vrije dagen; vakantiedagen; afwezigheden; werkdagen; leveranciers; stimulans en motivatie van werknemers; werkomstandigheden; salarissen; hoeveel er geproduceerd wordt en met welk materiaal; enz.. Dit moet onze militanten krachtiger maken om

in te gaan tegen de veranderingen die het bedrijf probeert te door te drukken, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Er kan een syndicale vergelijking gemaakt worden tussen ‘noord’ en ‘zuid’, en uiteindelijk tussen verschillende ondernemingen uit de chocoladeindustrie. Naast het organiseren van dit soort vergaderingen, trachten we ook op andere manieren de krachten te bundelen. Zo lanceerden we met verschillende Europese organisaties eind vorig jaar de petitie “Make Chocolate Fair”. Op 2 december om 9 uur worden de meer dan 110.000 verzamelde handtekeningen overhandigd aan Europese werkgeversfederatie Caobisco, Sint Michielslaan 47, 1040 te Brussel.

Wees erbij! Neem contact op met je gewestelijke afdeling om af te spreken. Onze eisen zijn hier glashelder: 1. Een rechtvaardige verloning voor de cacaoboeren en hun arbeiders. 2. Respecteren van mensen- en arbeidsrechten, zich verzetten tegen kinderarbeid, en dit voor de hele productieketen van ontginning tot eindproduct 3. Het versterken van cacaoboeren in het opbouwen van duurzame en gediversifieerde landbouw. 4. Het invoeren van een onafhankelijk certificeringsen monitoringsysteem. Samen sterk!


015_AAV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:24 Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 19

Vakantiegeld en stempelen Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Je loopt het risico in december minder uitkering te krijgen. Voor wie? Je werkte in 2014 als arbeider of als bediende. Je werd inmiddels ontslagen én je kreeg bij ontslag vakantiegeld uitbetaald voor niet opgenomen vakantiedagen of je ontving vakantiegeld via een vakantiekas. Bleef je sindsdien volledig werkloos, dan betaalt de RVA je in 2015 geen uitkering voor de dagen waarvoor je vakantiegeld kreeg. Neem je deze dagen niet op voor december 2015, dan brengt de

RVA deze dagen automatisch in mindering van je uitkering voor de maand december 2015. Deze zal dan een heel stuk lager zijn. Wat moet je doen? Je kan sowieso geen uitkering krijgen voor dagen gedekt door het vakantiegeld dat je ex-werkgever of de vakantiekas betaalde. Dat is bij wet geregeld. Maar je kan wel proberen deze dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2015 zodat de finan-

ciële gevolgen kleiner zijn. Wil je spreiden? Duid dan in de resterende maanden op je stempelkaart een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen. Hoeveel verlofdagen? Wil je weten hoeveel verlofdagen je nog moet opnemen, dan kun je dit rustig thuis bekijken op het e-loket Mijn ABVV via www.abvv-regio-antwerpen.be of via www.abvvmechelenkempen.be Je kan ook steeds terecht op je ABVV-kantoor voor meer informatie.

Kantoren gesloten

Regio Antwerpen

De kantoren van ABVV-regio Antwerpen zijn gesloten op dinsdag 24 november en op vrijdag 27 november ’15. Op www.abvv-regio-antwerpen.be vind je het overzicht van de ABVV-kantoren in de regio. Op dinsdag 24 november zijn de kantoren gesloten omwille van een opleiding voor de medewerkers van onze werkloosheidsdienst. Op vrijdag 27 november zijn de kantoren gesloten omwille van onze betoging ‘Verzet A!’ tegen de asociale regeringsmaatregelen (zie aankondiging op pagina 2).

Mechelen+Kempen

De kantoren van ABVV Mechelen+Kempen zijn gesloten op vrijdag 27 november omwille van de betoging ‘Verzet A!’. Zie www.abvvmechelenkempen.be voor het overzicht van de betrokken kantoren.

Kinderfeest 2015 - film: The Good Dinosaur Voor de aangesloten leden BTB Vakgroep Haven van Antwerpen, Wegvervoer & Logistiek, Binnenvaart & Koopvaardij, die kinderen hebben geboren tussen 01.01.2002 en 31.12.2014, organiseert de BTB-Afdeling Antwerpen het jaarlijkse Kinderfeest: Wanneer? zaterdag 28 november 2015 Film? The Good Dinosaur | Walt Disney Pictures Locatie? Ciné KINEPOLIS-Antwerpen | Noorderlaan/Luchtbal Aanvangsuren? 9.30u en 11.45u

Afhalen gratis toegangskaarten Vanaf 16 november tot en met vrijdag 27 november 2015 dienen de genummerde plaatsbewijzen en snoepkaart(en) tijdens de openingsuren afgehaald te worden op de respectievelijke secretariaten: BTB | Paardenmarkt 66 | Antwerpen. Openingsuren: • maandag t.e.m. donderdag: van 8.30u tot12u en van 13u tot 17u • vrijdag: van 8.30u tot 12u

Democratische Luxe Gegidste rondleiding M HKA | 26 november Wat? Kennismaking met hedendaagse kunst in het M HKA Gegidste rondleiding doorheen de overzichtstentoonstelling “Democratische Luxe” Wanneer? donderdag 26 november 2015 van 11u tot 12.30u Waar? Bijeenkomst een kwartier voor aanvang aan de ingang van het M HKA | Leuvenstraat 32 | 2000 Antwerpen Prijs: 9 euro per persoon

Info en inschrijvingen: Adviespunt | Ommeganckstraat 35 | 1ste verdieping | 2018 Antwerpen | tel. 03 220 66 13 | adviespunt.antwerpen@abvv.be Betalen kan enkel met Bancontact of via overschrijving op het rekeningnummer BE20 1325-2019-3156

VACATURE ABVV-regio Antwerpen zoekt voor zijn werkloosheidsdienst:

een dienstverlener (m/v) Solliciteren voor 17 november 2015. Meer informatie over deze vacature vind je op: www.abvv-regio-antwerpen.be

Solliciteren doe je t.a.v.: Dirk Schoeters I procuratiehouder ABVV-regio Antwerpen Ommeganckstraat 35 I 2018 Antwerpen Of per mail: vacature@abvv.be

13 november 2015

15

Themadag: de “kwalificerende grensarbeider” Studiedag voor grensarbeiders die in België wonen en in Nederland werken. Nicole Janssen neemt u mee in de wijzigingen van de Nederlandse belastingwetgeving. Een goed geïnformeerde grensarbeider is er twee waard. Je bent van harte welkom. Meer info: Wanneer? Zaterdag 28 november 2015 | 9u tot 12.30u Waar? Van der Valk Hotel/Restaurant Dennenhof | Bredabaan 940 | 2930 Brasschaat Kostprijs? Gratis | inschrijving vereist via www.werkenoverdegrens.eu of telefonisch op het nummer 03 222 71 44 Lunch? gratis broodjeslunch Organisatie? Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen


015_BTV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:22 Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N째 19

SAMENSTERKER: GOEDKOPER EN DUURZAMER

Pellets najaar 2015 - voorjaar 2016

13 november 2015

ALS VOLLEDIG WERKLOOS ABVV-LID KRIJG JE NU EEN GRATIS KAARTLEZER!

Tot en met maart 2016 kan je via SamenSterker opnieuw houtpellets bestellen. Deze worden per pallet geleverd van 65 zakken van telkens 15 kilo. Het succesvolle pelletkar-systeem blijft behouden, dit wil zeggen dat je bij een grotere bestelling een mooie bijkomende korting krijgt! Hierdoor kan je vrienden, familie, buren en kennissen laten meegenieten van een extra prijsdaling. Onze leverancier draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. De houtpellets zijn hoogkwalitatief, 100 procent natuurlijk en ENplus A1 genormeerd (BE 007). Ze worden uitsluitend van dennenhout gemaakt, en er wordt samengewerkt met vzw Natuurpunt. Bestelling plaatsen? www.samensterker.be/ vlaams-brabant of via 016 24 14 20.

ABVV Jongeren informeren studenten over nieuwe regels studentenarbeid Op 30 oktober organiseerden de ABVV Jongeren een ludieke Halloweenactie in Leuven. Heel wat studenten klussen bij in de vakantie en tijdens het schooljaar. Met de herfstvakantie die voor de deur stond, was dit dan ook het ideale ogenblik om hen te informeren over het jobstudentenstatuut. Heel wat vragen werden beantwoord, en de infobrochures werden vlot verspreid. Daarnaast konden de jongeren ook genieten van een heerlijk kopje chocolademelk en Halloween snoepjes. Wil jij graag meer weten over studentenarbeid? Neem dan een kijkje op www.jouwstudentenjob.be en download de infobrochure. Vragen? Neem contact op met Farid El Afi, jongerenmedewerker ABVV Vlaams Brabant, farid.elafi@abvv.be of 016 27 18 94.

Like ons op Facebook

Werk je op de luchthaven van Zaventem, ben je delegee of heb je interesse in de luchtvaartsector? Wij informeren je op: WWW.FACEBOOK.COM/ABVVFGTBAVIATION

15


015_OOV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 10:47 Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

N° 19

13 november 2015

ABVV SENIOREN DENDERMONDE – WETTEREN VRIJDAG 18 december 2015

Uitstap naar Antwerpen We bezoeken het museum van de Red Star Line en de stokerij van Elixir d’Anvers (met degustatie). Door de huidige vluchtelingencrisis in Europa komt het thema ‘migratie’ sterk in de actualiteit, want migratie is iets van alle tijden. Vertrek:

Wetteren: 07.45u Dendermonde: 8.15u

Vertrek uit Antwerpen rond 17 u Prijs: €40 per persoon Inbegrepen in de prijs: bus, koffie en koek, rondleiding met gids in het Red Star Line museum, middagmaal (soep, vol au vent) en de rondleiding met gids bij Elixir d’Anvers.

Info en inschrijvingen: Ines Couwels (stagiair2.bewegingswerk@abvv.be) of sophie.dreze@abvv.be of 052259284

Gezondheids- en vrijetijdsbeurs TRIPS JOUW INSPIRATIE VOOR EEN JAAR VOL FIJNE EN GEZONDE ACTIVITEITEN Op TRIPS ontdek je hoe je goedkoop en gemakkelijk gifvrij poetst, hoe zoet het leven kan zijn zonder suiker, hoe en waarom we voelschorten maken,... Je krijgt er ook tips om altijd de juiste stijlkeuzes te maken. Liever wat actiever? Check dan onze initiaties krolf, rolstoelbasketbal, boccia en zelfverdediging. Of test je fiets- en voetbalvaardigheid of je fitheid. Voor de sfeer en de gezelligheid alleen mag je ook komen. Want daarvoor zorgen John Woolley & Friends en enkele special acts. En de (klein-)kinderen? Die kunnen zich uitleven in het kinderdorp,

op de talloze springkastelen en in diverse workshops. Uiteraard onder begeleiding van ervaren JOETZ-monitoren.

met al je ziekenfonds- en thuiszorgvragen terecht kan. Ook bij alin vzw, de budgethoudersvereniging, kan je terecht voor advies.

Vroegboekacties en ziekenfondsvragen

Bereikbaar? Vanuit enkele OostVlaamse steden is er busvervoer voorzien aan 10 euro per persoon. Hiervoor moet je vooraf inschrijven. Surf naar www.bondmoyson.be/trips Inschrijven? TRIPS is vrij toegankelijk. Wie vóór 20 november inschrijft, krijgt gratis koffie met taart. Meer weten? Inschrijven? www.bondmoyson.be/trips

Een verre reis of eerder dichtbij? Een actieve kindervakantie of een gezinsreis? We hebben voor iedereen de perfecte vakantie. Reserveer je reis op de beurs en geniet van onze vroegboekacties! We voorzien ook snelloketten waar je

ABVV gaat naar de klimaattop in Parijs: nog maar 10 plaatsen vrij op de bus!!! ABVV Oost-Vlaanderen gaat naar de klimaatbetoging van 29 november in Parijs. Deze top is enorm belangrijk. Niet alleen omdat wij inzitten met de toekomst van onze planeet, maar ook omdat de opwarming van de aarde jobs bedreigt en samenlevingen ontwricht. ABVV Oost-Vlaanderen legt een bus in voor leden die mee willen naar de betoging. Wil jij ook mee? Schrijf je in via truus.vandewoude@abvv.be of via de link die je op onze facebook vindt: https://www.facebook.com/ABVVOVL

15


015_WVV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:22 Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

Voor de ondersteuning van afdelingen kan je beroep doen op twee regionale medewerkers. Je vindt ons op volgende adressen: Edelbert Masschelein kortrijk@linxplus-wvl.be Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 Op afspraak Marc Bonte brugge@linxplus-wvl.be Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag en vrijdag. Jules Puerquaetstraat 27 8400 Oostende Tel. 059 55 60 68 Dinsdag en donderdag

EGELANTIER 1ste Quiz Op zondag 15 november organiseert Egelantier zijn eerste Quiz. Deze nieuwe activiteit stond al enige jaren op het verlanglijstje van vele leden. De Quiz start stipt om 14.30u in zaal Molenhoek. Info bij Eric (050/606 921), Hélène (050 60 29 87) of Daniel (0474 34 03 31).

SENIOREN METAAL BRUGGE Wafelmiddag Kom op vrijdag 20 november om 14u naar Buurthuis De Wissel (Duivenslagstraat 19, Brugge), voor wafels à volonté. Dit wordt vergezeld door muziek van DJ Ronny. Leden betalen €6, niet-leden €9.

N° 19

Inschrijving pas officieel na overschrijving op rekening BE89 9791 4693 3985, met vermelding ‘Wafels + aantal personen’. Meer info via Ronny De Vuyst op 059 39 61 10. Uitstap Kerst Revueshow ABVV Metaal Senioren nodigen jullie, samen met S-Plus Zedelgem uit voor de Kerst Revueshow in de kaasboerin, op dinsdag 10 december. Op het programma staan Lindsay, Wim Soetaer, Maartje Van Neygen en Marc Dex, ondersteund door Showballet Showcase. We gaan met de bus, verdere info volgt. Inschrijven hiervoor kan al voor €47 voor leden, €57 voor niet-leden. Hierin is busvervoer, driegangenmiddagmaal, show en avondmaal inbegrepen. Meer info via Ronny De Vuyst op 059 39 61 10, inschrijving pas definitief na overschrijving op BE81 9730 7125 5224, vóór 15 november.

CC ZWEVEGEM Zevende Countryavond Zin in een avond plezier maken op countrymuziek? Kom dan op 21 november naar Zaal St. Paulus (Italiëlaan, Zwevegem) en ga mee uit de bol op muziek van Silver. Inkom €5, deuren om 19.30u. Meer info via Geert Vanneste, geert.vanneste2@telenet.be of 056 32 01 72. Standup Comedy met Bert Gabriëls Kom op 28 november kijken naar de nieuwe zaalshow van komiek Bert Gabriëls, bekend van Comedy Casino, Scheire en de Schepping en Zonde van de Zendtijd. “Van mij mag het” is de vierde zaalshow van Bert Gabriëls. Hierin

speelt hij met de grenzen van wat we sociaal aanvaardbaar noemen. Een wervelende zaalshow, op zoek naar waar de grens eigenlijk ligt. Afspraak om 20u in Theaterzaal Otegemstraat. VVK €12, ADD 15. Meer info via Luc Lescrauwaet (luclaire1@telenet.be – 056 75 60 25). Reisbeelden & kaasavond Ook dit jaar kun je bij ons terecht voor een avond vol schitterende reisbeelden, -verhalen en aansluitend een kaas- of vleesschotel. Dit jaar op het programma: reisverslagen van Egypte, de Canarische eilanden, Verenigde Arabische Emiraten en Rome. Inschrijven kan voor €15 voor leden, €18 voor nietleden (aperitief, maaltijd en reisverslagen inbegrepen), via Luc Lescrauwaet (luclaire1@telenet.be – 056 75 60 25) of bij de bestuursleden. Inschrijven vóór 5 december.

SENIOREN OOSTENDE Filmnamiddag… Bon Dieu! Dinsdag 24 november verzamelen we terug in De Noordstar. Vanaf 14u vertonen we de film “Bon Dieu”, geregisseerd door Philippe de Chauveron. Claude en Marie Verneuil zijn afkomstig van katholieke ouders uit de grote provinciale bourgeoisie en nogal conservatief. Maar ze zijn altijd ruimdenkend geweest. Het was echter even slikken toen hun eerste dochter trouwde met een moslim, hun tweede met een Jood en de derde met een Chinees. Hun hoop dat hun laatste dochter toch voor de kerk trouwt wordt aangewakkerd wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke jongen heeft ontmoet. Leden betalen €4 en niet-leden €5. Er is een koffie met een koekje inbegrepen in de toegangsprijs. Betaling dag zelf aan ingang, voorzie gepast geld aub. Info: rogerdeschacht@hotmail.com of 0475 95 48 79

13 november 2015

BRUGGE B 13de Quiz Brugge B zit zeker niet stil! De resem activiteiten getuigen dit. Op vrijdag 27 november organiseren ze voor de 13de keer een Quiz. Jaar na jaar is het drummen om een plaatsje te bemachtigen tot deelname. M.a.w. snel inschrijven is hier zeker op zijn plaats! De Quiz start stipt om 20u in zaal Trammelant, gelegen op het Gaston Roelandtsplein 2 te Assebroek-Brugge. Groepen van 2, 3 of 4 personen kunnen meedoen. De deelnameprijs per ploeg is €16. Er zijn prijzen voor iedereen. Inschrijven kan via 050 44 10 21 (tijdens de kantooruren) of via mail bij johan.van.de.casteele@telenet.be.

LINX+ GELUWE-WERVIK Filmavond: Sacco et Vanzetti In 1921 werden twee Italiaanse immigranten beschuldigd van moord op twee geldkoeriers uit Boston. Het feit dat ze anarchisten zijn, doet hun zaak in het politieke klimaat van die tijd geen goed. Ondanks getuigenverklaringen over hun onschuld en de pressie vanuit de publieke opinie worden ze tot de elektrische stoel veroordeeld. Afspraak op 27 november, 19.30u in De Gaper (St. Denijsplaats 11, Geluwe). Meer info via Danny Kerkhof, 056 51 65 52. Inkom gratis. Bezoek Kerstmarkt Oberhausen Naar jaarlijkse gewoonte gaat Geluwe-Wervik ook dit jaar met de bus naar Oberhausen. Voor €20 kun je met hen mee, om er de echte kerstsfeer te gaan opzoeken. Inbegrepen is de busreis en terug, en uren plezier in Oberhausen. We vertrekken op 5 december om 7.30u op Geluwe Plaats, en om 7.45u aan bushalte Hof Ter Linden in Menen.

15

Inschrijven kan via Rudy Nuytten (0475 22 54 05). Inschrijving pas definitief na betaling op rekeningnummer BE55 6109 6518 4144 (BIC: DEUTBEBE) met vermelding van opstapplaats en aantal personen.

DE BRUG KORTRIJK Jaarlijks feest De Brug Kortrijk maakt zich klaar voor de laatste activiteit van het jaar, maar niet de minste. Koffie, gebak, muziek verzorgd door de Two Blue Notes en veel volk zorgen voor een aangenaam feest. Afspraak op donderdag 10 december om 14u in het Textielhuis. Inschrijven voor €5, reserveren kan via sinnaeve.eddy@gmail.com of 0486 23 31 97.

BIZ’ART TORHOUT Biz’art Blues Rally ‘16 Ook dit in 2016 gaan we terug de uitdaging aan, BLUES 100% versus ARMOEDE! Dit jaar vier keer op dezelfde locatie, namelijk Club de B in Torhout. Dit op volgende vrijdagen: 22 januari, 19 februari, 25 maart en 22 april 2016. De inkom is slechts €3. Maar iedereen kan ook een solidariteitsticket kopen aan €4 als steun voor het project. De optredens starten steeds om 20u. Het publiek kan op iedere locatie stemmen in het kader van het project “BLUES 100% versus ARMOEDE” wie naar de finale doorstoot. De finale gaat uiteindelijk door op zaterdag 18 juni 2016 in de 4AD te Diksmuide. Wie deze finale wint, ontvangt een cheque t.w.v. €500. Speel je in een bandje of solo, schrijf je dan in voor deze unieke Blues Rally. Bezorg ons je CD – demo en een biografie. Meer info: www.bizart-torhout.be.

Doe mee aan onze grote ABVV Jongerenenquête op www.abvv-wvl.be

Jongeren West-Vlaanderen

DE JEUGD IS DE TOEKOMST, OOK VAN DE VAKBOND! Vandaar dat ABVV West-Vlaanderen graag van jou hoort wat je bezig houdt en wat jou interesseert. Maar ook wat jij verwacht van een vakbond… wat kunnen wij voor jou doen?

Alvast bedankt voor jouw tijd! Erik Van Deursen Provinciaal Secretaris ABVV West-Vlaanderen

© Shutterstock

Het invullen van deze enquête is een kleine moeite en zo geef jij mee vorm aan de vakbond van de toekomst!


016_GPV1QU_20151113_DNWHP_00_Opmaak 1 10/11/15 11:11 Pagina 16

16

N° 19

13 november 2015

EDITO

Goed en slecht nieuws Er is goed nieuws en slecht nieuws. We beginnen met het goede nieuws zodat het slechte wat minder hard aankomt: het armoederisico bij de ouderen is betekenisvol gedaald. Dat blijkt uit de laatste EU-SILC enquête (‘European Union - Statistics on Income and Living Conditions’), een officieel onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de EU. Elk jaar worden om en bij de 6.000 gezinnen ondervraagd over hun inkomen en hun levensomstandigheden, en aan de hand daarvan worden armoede en sociale uitsluiting zowel op Belgisch als Europees vlak in kaart gebracht. De verbetering is grotendeels het gevolg van de koppeling van de sociale uitkeringen aan de welvaart, die wij in 2006 afgedwongen hebben en waardoor de laagste uitkeringen, en zeker de laagste pensioenen, de evolutie van de lonen beter volgen. Sinds enkele jaren daalt het armoederisico bij de ouderen op een betekenisvolle manier: sinds 2006 van 23 naar 16 procent. Voor die mensen ligt het armoederisico nagenoeg op hetzelfde niveau als bij de hele bevolking, namelijk 15 procent. Wat meteen ook betekent dat het algemeen armoederisico hetzelfde gebleven is. Op zich is dat zeker geen goed nieuws, maar er is meer…

Slecht nieuws Het venijn zit niet alleen in de details, maar ook in de gemiddelden: de ogenschijnlijke stabiliteit van het armoederisico verbergt uiteenlopende ontwikkelingen. Uit de enquête blijkt namelijk dat net zoals tien jaar geleden het inkomen van de 20 procent rijksten nog steeds vier keer groter is dan het inkomen van de 20 procent armsten. De rijken zijn ten opzichte van de armen niet rijker geworden. Bij de armen zijn er een aantal die hun situatie konden verbeteren, maar er zijn armen die erop achteruitgegaan zijn … en dat is het slechte nieuws! De nieuwe cijfers geven duidelijk aan dat op sociaaleconomisch vlak de kloof tussen laaggeschoolden en de anderen steeds breder wordt. Het toenemend armoederisico bij de actieve bevolking treft uitsluitend de reeds kwetsbare groepen in de samenleving. Zo is het armoederisico bij laaggeschoolden gestegen van 18,7 procent in 2005 tot 28,5 procent in 2014. Blijkbaar blijft het armoederisico vooral stijgen bij de gezinnen die grotendeels van een sociale uitkering afhankelijk zijn. Voorts stellen we vast dat de tewerkstellingsgraad enkel bij laaggeschoolden daalt. Een

daling die zich trouwens doorzet in 2015 en zich voordoet in alle regio’s van ons land.

Slechte regering Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, verklaart dat die cijfers nogmaals het belang onderstrepen van werk hebben als middel bij uitstek tegen armoede. Dat is uiteraard zo. Maar die cijfers bevestigen ook onze vaststellingen: - de blokkering van de indexering van de sociale uitkeringen is een slechte maatregel; - een deel van de jongeren uitsluiten van het recht op inschakelingsuitkeringen (door de diplomavereiste en de beperking in de tijd) is een slechte maatregel die een kwetsbaar publiek nog kwetsbaarder maakt; - de beslissing om de inkomensgarantie-uitkering voor deeltijdse werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) te halveren is een slechte maatregel die het armoederisico bij die mensen alleen maar zal vergroten; - de afschaffing van de leeftijdstoeslag voor oudere werklozen is een slechte maatregel; - de fameuze taxshift is een slechte taxshift want • die voorziet in geen enkel voordeel voor de mensen aangewezen op een uitkering, terwijl de index geblokkeerd is en

U rijdt veilig? Proficiat! r een sterke u dit voorjaa t d en. ie b r u se e voorwaard lig e rd Uw P&V advi o vo l e he lping in ering tegen , pechverhe g in kk e d e autoverzek ig erk. lled alle papierw een uiterst vo n r o va g vo t lin e rg d n zo Hij ellijke afha n de onmidd P&V u biedt. heel België e zekerheid die e d n va t ie n En u? U ge adviseur! r bij uw P&V Vraag er naa www.pv.be

de prijzen, de indirecte belastingen en de huren blijven stijgen; • de regering neemt wat ze geeft met de ene hand, terug met de andere hand, nl. via de blokkering van de index, de loonstop en de verhoging van de indirecte belastingen; • het inkomen van de echte rijken wordt ongemoeid gelaten terwijl het inkomen van de minder rijken er niet beter van wordt. De onweerlegbare conclusie van deze enquête naar het gezinsinkomen luidt dan ook dat deze regering met al haar slechte ideeën een slechte regering is. Maar dat wisten we ook al voordat 6000 gezinnen ondervraagd werden.

Marc Goblet Algemeen secretaris

Rudy De Leeuw Voorzitter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.