Page 1

001_WVV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:28 Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 67STE JAARGANG / NR. 10 / 25 MEI 2012 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 83 57 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

DOSSIER WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN VERMINDEREN NOG SNELLER

ARMOEDE CREËREN IS GEEN BESPARINGSMAATREGEL!

pag.

Sociale verkiezingen de eerste resultaten

pag.

3

Dank aan allen die op lijst 3 gestemd hebben

89

Solidariteitsoproep uit Colombia

pag.

4

&


_blanco

21-10-2010

16:42

Pagina 2

Ter info De Nieuwe Werker is het tweewekelijks magazine voor ABVV-leden. Dit magazine heeft vier edities: • Brussel - Limburg - Vlaams-Brabant • Antwerpen - Mechelen + Kempen • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen De regionale pagina’s van deze edities vind je steeds op pagina 2 en 15 van De Nieuwe Werker. In dit digitaal overzicht geven we de vier regiopagina’s 2 en 15 na elkaar weer. We plaatsen hier ook de pagina’s die bij elkaar horen samen. Dit is het geval voor: • het dossier op pagina 8 & 9 • nieuws van de Algemene Centrale op pag. 10 & 11 • nieuws van BBTK op pag. 12 & 16 Vandaar de wat ‘speciale’ weergave.


002_AAV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:29 Pagina 2

2

N° 10

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

25 mei 2012

‘Opgeleid’ s staat netje

Wijziging gezins- of werksituatie - Volledig werklozen - Zieken - Sommige deeltijdse werknemers - Bruggepensioneerden - Gepensioneerden - Studenten betalen een verminderde bijdrage voor hun lidmaatschap van het ABVV-regio Antwerpen. Als je gezins- of werksituatie wijzigt, moet je ons hierover zo snel

mogelijk informeren. Dit kan je in het centrale kantoor of in je plaatselijke kantoor. Zie www.abvvregio-antwerpen.be voor de adressen en openingsuren. Je kan wijzigingen ook doorgeven aan onze dienst lidmaatschap op het nummer 03 220 66 30 of via e-mail: lidmaatschap.antwerpen@abvv.be Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van onze dien-

sten, worden slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar. Opgelet: werklozen dienen een adreswijziging of wijziging in gezinstoestand eerst persoonlijk te melden aan het plaatselijk VDAB-kantoor en dan aan het ABVV. Niet aangeven van deze wijziging kan de werkloosheidsvergoeding in gevaar brengen.

Infosessies voor werkzoekenden

Dinsdag 29 mei 2012 van 13u30 tot 16u30

Infosessie CONTROLE DOOR RVA Word je door RVA uitgenodigd op gesprek? Wij vertellen je hoe dit gesprek zal verlopen en hoe je je kan voorbereiden.

Data:

Woensdag 30 mei 2012 van 13u30 tot 16u30 Donderdag 14 juni 2012 van 13u30 tot 16u30

Infosessie WAT GEBEURT ER MET MIJN DOP? De nieuwe regering heeft heel wat veranderd in de werkloosheidsreglementering. Krijg je in de toekomst nog evenveel dopgeld? Tellen de jaren dat je werkloos bent nog mee voor de berekening van je pensioen? En wat verandert er nog allemaal? Op deze info kom je meer te weten over de nieuwe reglementering.

Donderdag 7 juni 2012 van 13u30 tot 16u30

Infosessie ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Vrijwilligers ABVV-Jongeren op Mano Mundo gigantisch succes! Boom, 14 mei 2012 - Mano Mundo mag voor ABVV-Jongeren Antwerpen en Linx+ Jongeren Mechelen+Kempen met een gerust gemoed de twintigste editie tegemoet kijken. De zonovergoten editie 2012 kon met optredens van Mory Kante, Babylon Circus en Terracotta weer op massaal veel succes rekenen. Hetzelfde succesverhaal gold voor het ABVV-standje op de wereldcultuurmarkt van het festival. Honderden jongeren, maar ook onze trouwe militanten en delegees, vonden hun weg naar de plezantste stand om een badge te laten drukken, zich te informeren over hun rechten als

Heb je last van een slechte rug? Of heb je een ander lichamelijk of mentaal probleem? En ondervind je hierdoor moeilijkheden bij het vinden van een gepaste job? Tijdens deze info kom je meer te weten over de verschillende statuten binnen arbeidsongeschiktheid. We vertellen welke organisaties jou kunnen helpen om terug aan het werk te geraken en geven je sollicitatietips mee.

Deze infosessies zullen doorgaan in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen.

jobstudent of schoolverlater of een rood ballonnetje op een stokje te halen voor hun kinderen. Maar ere wie ere toekomt, zonder onze vrijwilligers Evi, Kai, Delphine en Deborah waren we er nooit in geslaagd om dit succes te kunnen bolwerken. Daarom nogmaals een welgemeende merci voor jullie ongelofelijke inzet! Wil jij graag op de hoogte blijven van (en/of occasioneel een handje toesteken op) de activiteiten van ABVV-Jongeren Antwerpen en/of Linx+ Mechelen+Kempen? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar een van onze jongerenwerkers:

Heb je interesse? Vul onderstaande strook in en stuur ze terug naar: Vorming & Actie regio Antwerpen vzw, Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen Je kan je ook telefonisch inschrijven op het nummer 03 220 66 13 of mail naar adviespunt.antwerpen@abvv.be. Meer info op www.abvv-regio-antwerpen.be Linx+ Jongeren Mechelen+Kempen Johan Decubber | Grote Markt 48, 2300 Turnhout | tel. 014 40 03 18 | johan.decubber@abvv.be Wim Heylen | Zakstraat 16, 2800 Mechelen | tel. 015 29 90 45 | wim.heylen@abvv.be ABVV Jongeren Antwerpen Sigrid De Wilde | Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen | tel. 03 220 67 23 | sigrid.dewilde@abvv.be

TERUGSTUURSTROOK

Naam ____________________________________________________________________________ Voornaam ________________________________________________________________________ Straat __________________________________________________ Nr __________ Bus ________ Postnummer _______________ Woonplaats ___________________________________________ Tel of GSM _______________________________________________________________________ Ik wil deelnemen aan de infosessie CONTROLE DOOR RVA op 29-05-2012 Ik wil deelnemen aan de infosessie WAT GEBEURT ER MET MIJN DOP? op 30-05-2012 Ik wil deelnemen aan de infosessie WAT GEBEURT ER MET MIJN DOP? op 14-06-2012 Ik wil deelnemen aan de infosessie ARBEIDSONGESCHIKTHEID op 07-06-2012 De ondergetekende geeft hiermede toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van ABVV-regio Antwerpen, mits raadpleging en eventuele correctie door betrokkene steeds mogelijk is conform de wet van 8.12.1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze info’s worden georganiseerd door Vorming & Actie regio Antwerpen vzw i.s.m. ABVV Bijblijfwerking

Volg een beroepsopleiding

Interesse om een opleiding te volgen?

Wil je graag werken in een winkel? Heb je interesse in een job in de social profit? Of is een administratief beroep meer iets voor jou? Kopa biedt opleidingen in deze 3 sectoren. Voor meer info surf naar www.kopa.be of contacteer ons. Schrijf je nu in voor één van onze opleidingen die starten in dit najaar! Regio Antwerpen Kopa Antwerpen vzw Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen 03 220 67 19 kopa.antwerpen@abvv.be

Kempen Kopa Keerpunt vzw Grote Markt 48 2300 Turnhout 014 40 03 38 chris.bartels@abvv.be

Mechelen Kopa De Nieuwe Volmacht vzw Nieuwe Beggaardenstraat 41 2800 Mechelen 015 20 03 50 arlette.beunen@abvv.be

Vooropleiding Social Profit

Vooropleiding Social Profit

Vooropleiding Social Profit

Startdatum:24 september 2012 Einddatum:21 december 2012 Infodagen:

Startdatum: 19 september 2012 Einddatum: 20 december 2012 Infodagen: 6 en 13 september 2012 permanente info’s

Enkel in het voorjaar georganiseerd in deze regio

Contact: grietje.cant@abvv.be

Contact: chris.bartels@abvv.be

Administratief medewerker

Kennismaking met een kantoorjob

Basis computer voor beginners

Startdatum: 10 september 2012 Einddatum: 1 februari 2012 Infodagen: Permanente info’s en testing

Startdatum: 4 september 2012 Einddatum: 20 december 2012 Infodagen: permanente info’s

Elke maand start er een nieuwe lessenreeks van ongeveer 8 halve dagen.

Contact: kurt.vanmensel@abvv.be

Contact: chris.bartels@abvv.be

Contact: wim.geerinckx@abvv.be

Winkelpersoneel

Winkelpersoneel

Winkelpersoneel

Startdatum: 24 september 2012 Einddatum: 21 december 2012 & Startdatum: 13 november 2012 Einddatum: 15 februari 2013 Infodagen: Permanente info’s en testing

Wordt niet door Kopa georganiseerd in deze regio

Startdatum: 3 september 2012 Einddatum: 9 november 2012 & Startdatum: 12 november 2012 Einddatum: 15 februari 2013 Infodag op 28 juni om 9u30

Contact: ann.dierickx@abvv.be

DNW 25-05-2012

Contact: nathalie.vanroosmalen@abvv.be

Denk je al een tijd aan het volgen van een opleiding? Of wil je wel eens weten wat er allemaal mogelijk is? Dan interesseert deze informatie je wellicht. In mei en juni organiseren vele scholen een opendeurdag. Enkele interessante websites met meer informatie zijn: •www.voa.be: volwassenenonderwijs Antwerpen •www.wordwatjewil.be: hier vind je een overzicht van alle mogelijke cursussen en vormingen •www.antwerpen.be/studiewijzer: studiewijzer is een dienst van de stad Antwerpen die je kan helpen met al je vragen over een opleiding of een cursus

Is er ook iemand bij de vakbond die je kan helpen? De bijblijfconsulenten van de vakbond kunnen je verder helpen met je vragen over een opleiding. Wil je graag eens langskomen om je plannen om een opleiding te volgen te bespreken? Wil je weten waar je jouw droomopleiding kan volgen? Wil je weten wat het verschil tussen dag- en avondopleidingen is en wat je hier allemaal voor in orde moet brengen? Contacteer dan: De bijblijfconsulenten | ABVV-regio Antwerpen | tel. 03 220 66 44 | e-mail: bijblijf.antwerpen@abvv.be


002_BTV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:29 Pagina 2

2

N° 10

Regio Brussel - Limburg

25 mei 2012

De Belgian Gay Pride

UITNODIGING FORUM

Foto’s van de Belgian Gay Pride op 12 mei waaraan ABVVBrussel voor het eerst deelnam met de Partybus van de Working Class Heroes.

Syndicalisme en sociale stadsontwikkeling (7e editie) Maandag 18 juni 2012 | Achturenhuis (ACOD) Fontainasplein 9-11 | 1000 Brussel Georganiseerd door ABVV-Brussel

NIEUWE MAATREGELEN OM DE WERKLOZEN TE ACTIVEREN: Is in Brussel de jacht (weer) geopend?! De nieuwe maatregelen die de federale regering heeft genomen om werklozen te activeren, zullen belangrijke gevolgen hebben. Niet alleen voor de werklozen, maar ook voor iedereen die zich inzet om hen bij te staan in hun zoektocht naar werk. Voor veel mensen is dit hun kerntaak: bij Actiris, bij Bruxelles-Formation, in de Werkwinkels, in de verenigingen voor sociaal-professionele inschakeling, in de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen, in de OCMW’s, of ook nog in het deeltijds onderwijs… In 2006 al boog het Forum zich over deze problematiek, toen het Gewest deelnam aan het federale Plan voor begeleiding en activering van het zoekgedrag van werklozen (2003). De vraag luidde toen: “Brussel, een actieve welvaartsstad? De reactie van de Brusselse welzijnswerkers”. Sindsdien is het nieuwe beleid volop in werking: de BGDA is ACTIRIS geworden en heeft zijn diensten gedecentraliseerd, de (inmiddels niet contractgebonden) Constructie van het Beroepsproject

(CBP) wordt systematisch toegepast op alle werkzoekenden; er zijn meer korte werkgerichte opleidingen en de uitzendsector wordt meer ingezet; en tegelijkertijd regent het massaal RVA-sancties. Het ABVV heeft zich met alle kracht ingezet (onder meer in de beheerscomités van Actiris en Bruxelles-Formation) om te verhinderen dat er een ware jacht op werklozen zou komen. Daarom ook heeft het ABVV in 2008, na de financiële crisis die de voorbode was van de huidige strenge bezuinigingen, gevraagd om de procedure “voor activering van het zoekgedrag” op te schorten, zonder evenwel de programma’s voor hulp bij de zoektocht naar werk op te geven. Helaas lijkt compleet het tegenovergestelde te zullen gebeuren… Het Forum biedt vakbondsmilitanten en Brusselse sociale actoren de gelegenheid om hun kritische blik te werpen op de balans van het huidige beleid en de aangekondigde nieuwe maatregelen, maar ook om krachtlijnen te bepalen voor

eventuele gemeenschappelijke actie terzake.

(VOORLOPIG) PROGRAMMA 8.30 Onthaal 9.00 1e deel – algemene inleiding • Eric BUYSSENS, Directeur van de Studiedienst van ABVV-Brussel • Jean FANIEL, CRISP 11.00 2e deel - debat - Werknemers uit de tewerkstellings- en opleidingssector komen aan het woord - Deskundigenpanel • Yves BASTAERTS, Actiris • Pierre DE VLEESCHOUWER, Febisp (FR Brusselse Federatie van instellingen voor sociaalprofessionele inschakeling) • Anne HERSCOVICI, gewestparlementslid en Raadslid in het OCMW van Elsene • Marc THOMMES, Brufor - Debat met het publiek 13.00 Lunch (simultaanvertaling)

Invullen en berekenen belastingen voor ABVV-leden Op onderstaande plaatsen kan je uw belastingsbrief laten invullen en berekenen! BILZEN dinsdag 05 + 12 juni ‘12 van 18u tot 20u ABVV-kantoor Genutstraat 22, Bilzen GENK zaterdag 02 + 09 juni ‘12 van 09u tot 12u ABVV - kantoor Molenstraat 60 a 02, Genk HASSELT zaterdag 23 juni ‘12 (gelijkvloers) van 09u tot 11u dinsdag 05 + 12 + 19 + 26 juni ‘12 (op het 2de verdieping) van 09u tot 12u en 13u tot 19u ABVV - Kantoor Gouverneur Roppesingel 55, Hasselt HOUTHALEN - HELCHTEREN S en D zaterdag 09 juni ‘12 van 15u tot 16u Laak, Duivenlokaal zaterdag 16 juni ‘12 van 14u tot 16u Spaanse club “Hogar Espagnol” Koolmijnlaan, Houthalen vrijdag 22 juni ‘12 van 16u tot 18u Café Centrum, Tulpenstraat 15, Houthalen - Oost

zaterdag 23 juni ‘12 van 14u tot 16u Café Torenhof, Kazernelaan 6, Helchteren HET CABALJON donderdag 14 juni ‘12 Van 17u tot 19u zaterdag 16 + 23 juni ‘12 Van 09u tot 11.30u Vroegere Kleuterschool Bosduifstraat, Houthalen Ingang tussen nr. 19 en 21 LOMMEL donderdag 24 mei ‘12 om 19u Parochiezaal Klosterhof, Kattenbos donderdag 31 mei ‘12 om 19u Buurthuis De Hanekap, Lutlommel vrijdag 01 juni ‘12 om 19u Café Bergske, Stevensvennen maandag 04 juni ‘12 om 19u De Zonnebloempjes, Gelderhorsten donderdag 07 juni ’12 om 19u Het Heuvelhof, Heide - Heuvel zaterdag 09 juni ‘12 van 09u tot 12u Café Melchior, Centrum

dinsdag 12 juni ‘12 om 19u De Kievit, Balendijk woensdag 13 juni ’12 om 19u Buurthuis De Kom, Kolonie vrijdag 15 juni ‘12 om 19u Kleine Sint– Jan, Kerkhoven vrijdag 22 juni ’12 om 19u Het Heeske, Heeserbergen maandag 25 juni ‘12 om 19u Den Brugwachter, Barrier woensdag 20 + 27 juni ‘12 van 14u tot 16.30u ABVV - Kantoor, Lommel MAASMECHELEN donderdag 07 + 14 + 21 juni ‘12 van 08u tot 11.30u en van 13.30u tot 16u zaterdag 23 juni ‘12 van 09u tot 11u ABVV - Kantoor Kruindersweg 27, Maasmechelen NEERPELT donderdag 31 mei + 07 + 21 juni ‘12 van 18.15u tot 20.15u zaterdag 26 mei + 02 + 16 juni ‘12 van 10u tot 12u ABVV - Kantoor Groenstraat 2, Neerpelt

PEER zaterdag 02 + 09 + 16 juni ‘12 van 09u tot 12u Dinsdag 05 + 12 + 19 juni ‘12 van 19u tot 21u De Wissel Markt 17, Peer SINT - TRUIDEN woensdag 16 + 23 + 30 mei ‘12 van 13.30u tot 16u ABVV Kantoor Abdijstraat 18, Sint-Truiden TESSENDERLO Donderdag 07 + 21 juni ‘12 Van 17u tot 19u Zaterdag 16 juni ‘12 Van 9u tot 11.30u ABVV - kantoor Vismarkt 30, Tessenderlo TONGEREN woensdag 06 + 20 juni ‘12 van 16.30u tot 19u zaterdag 09 + 23 juni ‘12 van 10u tot 12u zaal ‘Volksontwikkeling’ Jekerstraat 59, Tongeren

ZONHOVEN donderdag 24 mei ‘12 van 18u tot 19.30u Gemeenschapscentrum Tentakel Termolen zaterdag 02 juni ‘12 van 09.30u tot 12u Voetbalkantine Halveweg, Schopveldweg zaterdag 09 juni ‘12 van 09.30u tot 12u Gemeenschapscentrum Tentakel Termolen donderdag 14 juni ‘12 van 18u tot 19.30u Voetbalkantine Halveweg, Schopveldweg

ENKEL VOOR FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN: BRENG NAAST ALLE NOODZAKELIJKE DOCUMENTEN OOK DE AANSLAG VAN VORIG JAAR MEE! VERGEET OOK NIET DE IDENTITEITSKAART EN PINCODE PER BELASTINGSBRIEF


002_OOV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:30 Pagina 2

2

N° 10

Regio Oost-Vlaanderen

25 mei 2012

Met nieuwe kandidaten en vorming komen we versterkt uit de sociale verkiezingen De combinatie ‘syndicale vorming’ en ‘sociale verkiezingen’ staat synoniem voor een drukke periode bij de vormingsdienst Oost-Vlaanderen. Dit jaar was geen uitzondering. De ervaren kandidaten kwamen hun kennis opfrissen, maar het was vooral uitkijken naar de grote opkomst nieuwe kandidaten in alle regio. Zo ook te Aalst. Guy de Bruycker, afgevaardigde bij Vanelor (HORVAL) begeleidde er 3 groepen. Met zijn jarenlange syndicale ervaring op het bedrijf bracht hij als animator een belangrijke bijdrage aan de vorming. Wij vroegen hem hoe hij deze vormingen heeft ervaren? DNW: Zat er veel talent tussen de nieuwe kandidaten? Guy: Wat mij opviel was het aantal jonge kandidaten die met enorm veel zelfvertrouwen naar

deze vorming zijn toe gestapt. Zoals het een goede syndicalist betaamt, zijn ze kritisch ingesteld. Wat we enkel kunnen toejuichen. Het niveau lag in alle groepen al enorm hoog. DNW: Ze moeten nog veel leren, of niet? Guy: Uiteraard is hun kennis over het ABVV en het syndicale werk in het bijzonder nog beperkt, maar de leergierigheid tijdens de vorming was opvallend. Ze willen hun collega’s op de werkvloer zo goed mogelijk verdedigen. DNW: Zullen we met deze lichting de verkiezingen winnen? Guy: De sociale verkiezingen winnen is steeds een beloning voor 4 jaar hard syndicaal werk. Als nieuwe kandidaat heb je deze ervaring niet. Het is daarom moeilijker om als nieuwe kandi-

daat onmiddellijk effectief verkozen te zijn. Toch zullen er bij deze mensen wel zijn, die hun eerste stappen nu gaan zetten. Zij hebben dan nood aan een goede begeleiding. DNW: En wat met de nieuwe kandidaten als ze niet verkozen zijn? Guy: Wij moeten hen blijvend betrekken bij ons syndicaal werk. De verkozenen hebben de belangrijke taak om hen te informeren over de gang van zaken. Bovendien is het belangrijk dat ze de tijd krijgen om als militant te groeien. Ze krijgen de kans om de volgende jaren basisvorming te volgen en zo hun kennis te verbreden. Op die manier zullen ze optimaal klaar zijn tegen 2016, met de volgende sociale verkiezingen. DNW: Ook voor jou, succes met de verkiezingen! Guy: De nieuwe kandidaten hebben mij alvast gemotiveerd om er nog eens keihard in te vliegen.

‘t Leven is een apenkot! Ooit al een 65-jarige zien springen op liedjes over solidariteit, gelijkheid en linkse idealen? Wij zagen hem, Vuile Mong, tijdens zijn afscheidsoptreden voor Linx+ op 6 mei op de landelijke trefdag van Linx+ in Aalst. Hij gaf er een lap op, Vuile Mong, de rebel, het linkse podiumbeest van OostVlaanderen, de componist van “‘t leven is een apenkot”. Gelukkig is niet alles een apenkot. Zo is Linx+ OostVlaanderen, de vrijetijdspoot van het ABVV een mooi gestructureerd geheel van 33 afdelingen, groepen of verenigingen. Hierachter zitten meer dan 230 vrijwilligers, die zich inzetten om zinvolle en kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten te organiseren voor iedereen die het rode gedachtegoed genegen is. Terecht kregen de drijvende krachten van deze rode cultuurgroepen een dankjewel-feest te Aalst. Waarom een trefdag in Aalst? Omdat er

geet niet dat je na een stuk Oilsjterse vlaai en een paar blonde Affligems zult begrijpen waarom Aalst de stad van de “Ajoinen” is en als je lang genoeg drinkt zal je overtuigd zijn dat je in februari moet terugkomen om Carnaval te vieren! zoveel te beleven is! Ook na deze trefdag is een bezoek aan Aalst meer dan de moeite waard. Bekijk cultuur op een andere manier en breng een bezoek aan het carnavalmuseum. Beleef romantiek en voel de tedere anarchist in jou in de Louis Paul Boonafdeling van het Stedelijk Museum. Of fiets langs de Dender en ontdek het fabrieksverleden van Aalst. Sympathie voor Priester Daens? Breng een bezoek aan de kapel waar hij op het einde van zijn leven in eenzaamheid verbleef. En ver-

Op zaterdag 9 juni keert Linx+ alvast terug naar Aalst. We organiseren dan een heuse Ecomarkt. Tussen 9 en 16 uur kan je in de buurt van de Grote Markt en in de Ridderzaal komen proeven van ecologie en snuisteren in vindingrijke groene ideeën. Bezoek de biowijnstand of onze recyclagestand! Meer zin in de waterbar? Of nieuwsgierig naar de stand van de voedselteams? Iedereen welkom op de Grote Markt en in de Ridderzaal (stadhuis).

SYNDICALE PREMIE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS PC 225 – REFERTEJAAR 2011 Vanaf mei 2012 wordt de syndicale premie VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS uitbetaald aan gesyndiceerden, tewerkgesteld in een onderneming, ressorterend onder het paritair comité 225. • Om er recht op te hebben, moet je ten laatste op 1 januari 2012 in dienst zijn. • De uitbetalingsperiode loopt vanaf mei 2012.

SYNDICALE PREMIE LOGISTIEK PC 226 – REFERTEJAAR 2012 Vanaf 1 maart tem 30 juni 2012 wordt de syndicale premie LOGISTIEK uitbetaald aan gesyndiceerden, tewerkgesteld in een onderneming, ressorterend onder het paritair comité 226. • Om er recht op te hebben, moet je tewerkgesteld zijn tijdens de uitbetalingsperiode (minstens 1 dag tussen 1 maart en 30 juni 2012) in een onderneming, ressorterend onder de bevoegdheid van het PC 226. Ook de bedienden die met brugpensioen gaan in de loop van het kalenderjaar 2012, hebben nog recht op de syndicale premie. • De uitbetalingsperiode loopt van 1 maart 2012 tem 30 juni 2012. • De premie bedraagt €125.

SYNDICALE PREMIE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN PC 315.02 – REFERTEJAAR 2011 Vanaf april 2012 tem 30 juni 2012 wordt de syndicale premie LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN uitbetaald aan gesyndiceerden, tewerkgesteld in een onderneming, ressorterend onder het paritair comité 315.02. • Om er recht op te hebben, moet je aangesloten zijn gedurende gans het refertejaar waarop de premie betrekking heeft, een voltijdse bijdrage betalen van minstens €130 voor het refertejaar, in dienst zijn in een onderneming die ressorteert onder het PC 315.02 en er tewerkgesteld geweest zijn gedurende het 3de trimester. • De uitbetalingsperiode loopt vanaf april 2012 tem 30 juni 2012. • De premie bedraagt €120.

SYNDICALE PREMIE METAAL PC 209 – REFERTEJAAR 2011 Vanaf 15 april tem 15 juli 2012 wordt de syndi-

cale premie METAAL uitbetaald aan gesyndiceerden, tewerkgesteld in een onderneming, ressorterend onder het paritair comité 209. • Om er recht op te hebben, moet je in regel zijn met de bijdragen op 1 januari 2012 en minstens 6 maanden gesyndiceerd zijn in 2011. Bruggepensioneerde hebben recht op een volledige premie bij 1 maand lidgeld gedurende het laatste jaar van hun tewerkstelling (2011). • De uitbetalingsperiode loopt van 15 april 2012 tem 15 juli 2012. • De premie bedraagt €95.

SYNDICALE VORMINGSTOELAGE TEXTIEL EN BREIWERK– REFERTEJAAR 2011 Vanaf 1 februari tem 15 juli 2012 wordt de syndicale vormingstoelage textiel en breiwerk 2011 uitbetaald aan gesyndiceerden, tewerkgesteld in een onderneming, ressorterend onder het paritair comité 214. • De bedienden moeten lid zijn op het ogenblik van de uitbetaling, sinds tenminste 1 november 2011 en in orde zijn met hun bijdrage op het moment van de uitbetaling van de premie. • Bedienden die in 2011 nog tewerkgesteld waren in de textielsector gedurende tenminste 1 maand en daarop aansluitend werkloos werden, in voltijds tijdskrediet, met brugpensioen of met pensioen gingen, behouden hun recht op deze vormingstoelage. • De uitbetalingsperiode loopt van 1 februari 2012 tem 15 juli 2012. • De premie bedraagt €123,90. Voor meer info kan je contact opnemen met je BBTK-secretariaat: Voor Aalst/Dendermonde/OudenaardeRonse tel 053 72 78 43 of 053 72 78 46 en vragen naar Annick Van Buynder, Ann Keskassi of mailen naar avbuynder@bbtk-abvv.be of akeskassi@bbtk-abvv.be Voor Gent 09 265 52 75 en vragen naar Stephanie Bracke of mailen naar sbracke@bbtk-abvv.be Voor Sint-Niklaas 03 776 36 76 en vragen naar Annelies Duellaert of mailen naar aduellaert@bbtk-abvv.be


002_WVV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:34 Pagina 2

2

N° 10

Regio West-Vlaanderen

25 mei 2012

INVULLEN BELASTINGEN 2012 BELANGRIJK! Voor wie: voor leden van het ABVV (in regel met hun bijdragen)

VOOR EEN SNELLERE VERWERKING WERKEN WIJ OOK VIA TAX-ON-WEB

Voorwaarden: •zich persoonlijk aanbieden op de aangekondigde plaatsen en data (niet vooraf afgeven) •zich niet aanbieden op andere dagen •geen aangiftes werkelijke beroepskosten •enkel aangiftes loontrekkenden, geen zelfstandige activiteiten (ook niet in bijberoep)

Wij kunnen uw aangifte elektronisch indienen bij de belastingen. Breng daarom - samen met alle andere documenten - ook de identiteitskaart mee van alle belastingplichtigen én de PIN-code van iedere kaart. (gehuwden = beide kaarten + beide codes)

Plaatsen en data (het invullen vindt steeds plaats in de kantoren van het ABVV, behalve indien anders vermeld.) REGIO BRUGGE

REGIO IEPER

Brugge Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag Woensdag

Ieper 06 juni 13 juni 20 juni 21 juni 27 juni

van 09.00 tot 12.00 uur van 09.00 tot 12.00 uur van 09.00 tot 12.00 uur van 14.00 tot 17.30 uur van 09.00 tot 12.00 uur

Blankenberge Maandag Maandag

REGIO KORTRIJK

18 juni 25 juni

van 14.00 tot 17.30 uur van 14.00 tot 17.30 uur

Dinsdag Dinsdag Dinsdag

Kortrijk (Het Textielhuis, Rijselsestraat 19) 12 juni 19 juni 26 juni

van 14.00 tot 17.00 uur van 14.00 tot 17.00 uur van 14.00 tot 17.00 uur

Wervik Maandag Maandag Maandag

06 juni 20 juni 27 juni

van 14.00 tot 17.00 uur van 14.00 tot 17.00 uur van 14.00 tot 17.00 uur

18 juni

van 09.00 tot 12.00 uur

21 juni

van 09.00 tot 12.00 uur

26 juni

van 14.00 tot 17.00 uur

14 juni

van 14.00 tot 17.00 uur

Avelgem 11 juni 18 juni 25 juni

van 14.00 tot 16.30 uur van 14.00 tot 16.30 uur van 14.00 tot 16.30 uur

Maandag Harelbeke Donderdag Menen

Torhout Donderdag

Woensdag Woensdag Woensdag

14 juni

Dinsdag

van 14.00 tot 17.30 uur

Waregem Donderdag REGIO OOSTENDE

REGIO ROESELARE

Oostende (Kantoor ABVV, Nieuwpoortsesteenweg 98, 4e verdieping)

Roeselare

Woensdag Woensdag Dinsdag Maandag Woensdag

30 mei 06 juni 12 juni 18 juni 27 juni

van 09.00 tot 12.00 uur van 09.00 tot 12.00 uur van 14.00 tot 17.00 uur van 18.00 tot 19.30 uur van 09.00 tot 12.00 uur

Maandag Maandag Maandag

05 juni 26 juni

van 14.00 tot 17.00 uur van 14.00 tot 17.00 uur

Ledegem

Diksmuide Dinsdag Dinsdag Veurne Donderdag Donderdag

04 juni 11 juni 25 juni

van 14.00 tot 17.30 uur van 14.00 tot 17.30 uur van 14.00 tot 17.30 uur

05 juni 26 juni

van 14.00 tot 17.30 uur van 14.00 tot 17.30 uur

13 juni

van 09.00 tot 11.30 uur

28 juni

van 14.00 tot 16.00 uur

14 juni 21 juni

van 14.00 tot 17.30 uur van 14.00 tot 17.30 uur

Izegem Dinsdag Dinsdag Woensdag Ingelmunster

14 juni 21 juni

van 09.00 tot 12.00 uur van 09.00 tot 12.00 uur

Donderdag Tielt Donderdag Donderdag

WERKLOOSHEID WIST JE DAT...

ALLEEN ALS IK ALS DEELTIJDSE WERKNEMER… MIJN PAPIEREN JUIST INVUL! Als je door je baas afgedankt wordt, ga je natuurlijk op zoek naar een nieuwe baan. Of als je uit school komt, ga je op zoek naar een eerste job. Als je geluk hebt vind je een voltijdse baan, maar dikwijls vind je (eerst) maar een parttime job. Een parttime job is iedere job waar je minder uren moet werken dan iemand die dezelfde baan voltijds doet. Als je parttime begint te werken, moet je dat eerst en vooral direct aangeven bij onze werkloosheidsdienst. Dat hadden we ook al vermeld in de vorige Nieuwe Werker van 11 mei.

2. Je moet ALTIJD een formulier ‘C3 deeltijds’ bij je hebben (zeker wanneer je aan het werken bent, maar ook als je niet aan het werken bent). Daarop moet je vooraf je naam, adres en de maand invullen.

Nogmaals: of je daarbij ook stempelgeld aanvraagt of niet, speelt geen rol: aangeven moet je altijd doen!

4. Als je moet werken bij je parttime werkgever, moet je vooraf op de achterkant de uren aankruisen waarop je zal werken. Krijg je controle van de RVA en zijn die niet (juist) aangekruist, dan kan je door hen geschorst worden en kan de RVA zelfs een heleboel dopgeld terugvragen. Als je meer dan één parttime job hebt (bij dezelfde of bij verschillende werkgevers), mag je alles invullen op hetzelfde formulier ‘C3 deeltijds’. Enkel het onderwijzend personeel moet dit niet invullen!

Afhankelijk van wat je verdient, het aantal uren dat je werkt en de uitkering die je ontving vóór je deeltijds begon te werken, kan je misschien recht hebben op een opleg. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, moet je eerst nog een aantal zaken doen om deze opleg ook te ontvangen. 1. Bij de start van je parttime werk, moet je je inschrijven bij de VDAB (de werkwinkel) voor een voltijdse job. De afstempeling van het formulier ‘C131A’ (dat ook je werkgever moet invullen bij het begin van je parttime job) is hiervan het bewijs.

3. Dat formulier ‘C3 deeltijds’ moet je op voorhand laten afstempelen door de gemeente waar je woont. Je kan meerdere formulieren per keer laten afstempelen. Slechts heel uitzonderlijk is iemand hiervan vrijgesteld.

5. Let bij het invullen ALTIJD goed op. Als je verkeerd invult (of je gebruikt tipex), dan moeten we bij de RVA een afwijking aanvragen om te mogen betalen. Dat betekent dat je je uitkering later zal ontvangen, maar het kan ook zijn dat de

RVA weigert om je te laten uitbetalen voor die maand! 6. Na het eind van de maand moet je je formulier ‘C3 deeltijds’ ondertekenen en indienen bij onze werkloosheidsdienst, samen met een formulier ‘C131B’ waarop je baas alles over je prestaties van die maand moet invullen (gewerkte uren, betaald loon, afwezigheden…). Bezorg die twee formulieren altijd samen, want anders kunnen we je opleg niet betalen. Heb je meer dan één werkgever waar je parttime werkt, dan moeten ze allemaal zo’n formulier ‘C131B’ invullen. Breng deze zeker allemaal samen binnen. Alleen als je baas werkt met elektronische formulieren ‘C131B’, mag je je ‘C3 deeltijds’ afzonderlijk bij ons indienen. 7. Als je nog occasioneel/bijkomend werkt bij iemand anders, of als je een bijberoep hebt, moet je dat invullen op de voorkant van het formulier ‘C3 deeltijds’. Hoe dat moet, vraag je best op voorhand bij onze werkloosheidsdienst. Wil je meer uitleg, heb je twijfels over iets of zit je in een specifieke situatie? Vraag dan zeker (vooraf) uitleg aan onze werkloosheidsdienst.


003_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:33 Pagina 3

N° 10

SOCIALE VERKIEZINGEN 2012

25 mei 2012

3

STEMMEN ALGEMEEN

Het ABVV handhaaft en verstevigt zelfs zijn vooruitgang van 2008 Het ABVV heeft kennis genomen van de meest recente uitslagen van de sociale verkiezingen (niet definitieve cijfers van 21 mei middernacht die betrekking hebben op 90% van de uitslagen). Wij wensen in de eerste plaats alle werknemers te bedanken die onze kandidaten hun vertrouwen geschonken hebben. Het ABVV blijft zich ertoe verbinden om al onze engagementen na te komen (lees ook het Handvest van het ABVV - DNW nr. 8 van 27 april 2012) en wij blijven ons inzetten voor de verdediging van de werkgelegenheid en de koopkracht van de werknemers.

MANDATEN ALGEMEEN

Wij herhalen dat onze afgevaardigden, anciens en nieuwelingen op ons kunnen blijven rekenen. Zij zullen in de komende jaren vaak in moeilijke economische en sociale omstandigheden moeten werken. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Anne Demelenne, stellen met tevredenheid vast dat: •daar waar we bij de vorige sociale verkiezingen (in 2008) er op vooruitgingen, we nu ook goed blijven scoren (OR, CPBW, zowel in stemmen als in mandaten). Het ABVV handhaaft dus zijn resultaat van 2008; •we opnieuw vooruitgaan in de social profit, wat de positie van het ABVV als vertegenwoordiger van alle werknemers versterkt;

MANDATEN PER SECTOR

•het aantal voor het ABVV verkozen vrouwen gestegen is; •we het vertrouwen van de werknemers hebben behouden (ondanks de moeilijke omstandigheden en de crisis); •het aantal leden blijft stijgen.

Dank aan allen die op lijst nr. 3 van het ABVV gestemd hebben. Felicitaties en dank aan alle militanten, kandidaten en delegees die zich ingezet hebben om deze verkiezingen tot een goed einde te leiden.

ACTIE EUROPEES VAKVERBOND

Groei door investeringen, niet door besparingen Naar aanleiding van de Europese Top van 23 mei 2012, organiseerde het EVV op dezelfde dag een actie te Brussel. Het Europees Vakverbond en zijn leden, waaronder het ABVV, juichen toe dat de Europese politieke verantwoordelijken op een informele top bijeenkwamen om te discussiëren over een groeistrategie. Maar de Europese vakbonden blijven herhalen dat duurzame groei enkel voortkomt uit een herstelbeleid met investeringen en een actief werkgelegenheidsbeleid, en niet uit een blind besparingsbeleid

van loonvermindering en deregulering. Een delegatie van het Europees Vakverbond had eerder die dag een ontmoeting met Europees president Herman Van Rompuy. Om 17u werd aan het Schumanplein een ‘Aperitief van de Groei’ gehouden, een symbolische actie, om hun standpunten te bekrachtigen. Het ABVV staat 100% achter de eisen van het EVV en was met een delegatie van militanten dan ook aanwezig.

IN MEMORIAM GEORGES DERIEUW Het ABVV meldt u hierbij het overlijden op 17 mei 2012 van zijn oud nationaal secretaris en de allereerste intergewestelijk secretaris van het Vlaams ABVV. Georges Derieuw werd op 24 oktober 1927 geboren in Wevelgem, als zoon van een textielarbeider. In 1952 ging hij in dienst van ABVV-Kortrijk om in 1960 nationaal verantwoordelijke te worden van de toenmalige ABVV-

®

kadetten (nu ABVV-Jongeren). Na 6 jaar verlaat Georges het nationaal ABVV voor de Algemene Centrale, eerst in Boom, nadien in Brugge. In 1972 wordt hij nationaal secretaris van het ABVV en in 1978 wordt hij verkozen als de eerste Vlaamse intergewestelijke ABVV-secretaris. Deze functie zal hij blijven uitoefenen tot zijn pensioen in 1989. Georges werd wel eens omschreven als de pionier van een Vlaams socialistisch

syndicalisme. Hij was een groot voorstander van een “dienstensyndicalisme” en van een grotere lokale verankering via plaatselijke ABVV afdelingen. Ook had hij bijzondere aandacht voor de plaats van jongeren binnen de vakbond. Hij was tevens medeoprichter van het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) en de Stichting Technologie Vlaanderen. Het ABVV betuigt zijn medeleven aan de familie van Georges Derieuw.

Via ‘Mijn ABVV’ heb je als ABVV-lid toegang tot je persoonlijk dossier. Je hebt hiervoor wel een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig. Werkzoekenden kunnen de gegevens van hun dossier werkloosheid inkijken, controleren of hun uitkering is betaald, fiscale fiches of attesten afdrukken, … Surf naar www.abvv.be/mijn-abvv ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be

Waterloos en ecologisch gedrukt bij Eco Print Center


004_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:34 Pagina 4

4

N° 10

25 mei 2012

SOLIDARITEITSOPROEP UIT COLOMBIA

Syndicalisten met de dood bedreigd Leiders van een vakbond waarmee het ABVV in Colombia samenwerkt, zijn met de dood bedreigd. Zeker in Colombia zijn die doodsbedreigingen ernstig te nemen. Het ABVV roept de Colombiaanse overheid op syndicalisten beter te beschermen. Ook jij kan deze oproep mee ondersteunen. “Er resten jullie maar weinig dagen om de stad te verlaten, vuile smeerlappen.” Zo begint de dreigbrief die Fensuagro op 7 mei ontving. Fensuagro is de Colombiaanse vakbond van de agro-industrie en groepeert zo’n 80.000 landarbeiders en kleine boeren. Vlaams ABVV, AC Antwerpen-Waasland en de socialistische ngo fos hebben er een solidariteitsproject mee. Colombia is een belangrijke producent van olie, bloemen en bio-

brandstoffen. Menselijke doelwitten Afzender van deze dreigbrief: de zogenaamde “aguilas negras” of zwarte arenden, een paramilitaire groepering met een kwalijke reputatie. Een tiental andere sociale organisaties ontving een gelijkaardige dreigbrief. De taal in de brief is niet van de poes: “daarom verklaren we de leiding van deze organisaties militaire doelwitten...”.

JOBSTUDENTEN

Jongeren hebben onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Van zodra ze ouder zijn, gelden specifieke regels.

Jongeren die na hun 18 verder studeren, hebben recht op kinderbijslag tot hun 25ste verjaardag indien ze regelmatig lessen volgen en op enkele regeltjes letten. Jongeren die voltijds onderwijs volgen en werken, bijvoorbeeld als jobstudent, verliezen het recht op kinderbijslag als ze meer dan 240 uur per kwartaal werken in het eerste, tweede of vierde kwartaal. In het derde kwartaal (juli-augustusseptember) mogen studenten onbeperkt werken (onder voorwaarde dat ze verder studeren). In het deeltijds onderwijs (ook buitengewoon onderwijs) mogen de inkomsten uit werk niet hoger zijn dan 509,87 euro bruto per maand.

SCHOOLVERLATERS Voor een schoolverlater geldt die regel van 240 uur ook tijdens de laatste zomervakantie. Dus een jongere mag na het einde van zijn studies nog tot 240 uren werken in de maanden juli, augustus en eventueel september (samen het derde kwartaal). Een schoolverlater moet zich ook tijdig als werkzoekende in beroepsinschakelingstijd (vroeger: de wachttijd) inschrijven. Tijdens die beroepsinschakelingstijd kan de jongere maximaal 12 maanden recht hebben op kindergeld indien hij aan een aantal voorwaarden voldoet. De voornaamste zijn: •jonger zijn dan 25 jaar

Eberto Díaz, voorzitter van Fensuagro, met de dood bedreigd In Colombia blijft het niet zelden bij dreigementen. Het Zuid-Amerikaanse land heeft de trieste eer bovenaan de lijst te prijken van landen waar vakbondsactivisten voor hun leven moeten vrezen. De laatste 20 jaar zijn zo’n 3.000 syndicalisten vermoord, duizenden anderen met de dood bedreigd, ver-

Ook verschillende vakbondsleiders van Fensuagro werden zo al uit de weg geruimd. De daders, meestal paramilitairen of leden van de geheime dienst, worden zelden of nooit gestraft. Reageer mee! Onze kameraden in Colombia vrezen opnieuw voor hun leven. Dit mogen we niet laten gebeuren! Trek mee aan de alarmbel. Surf naar www.foslink.be/actioncolombia. Je vindt daar een protestmail van het ABVV en fos

gericht aan de Colombiaanse president. Laat de Colombiaanse overheid weten dat jij als Belgische syndicalist dergelijke doodsbedreigingen onaanvaardbaar vindt. Eis mee dat de Colombiaanse overheid deze dreiging au sérieux neemt, de leden van de bedreigde organisaties beschermt en een samenleving stimuleert die sociale actie respecteert en waardeert. Voer mee de druk op bij de Colombiaanse overheid om onze Colombiaanse kameraden te beschermen! www.foslink.be/actioncolombia

RIO+20: INTERVIEW WILLY DE BACKER (ETUI)

Hoelang hebben jongeren recht op kinderbijslag?

STUDENTEN

dwenen of moeten vluchten. Omdat ze pleiten voor sociale rechtvaardigheid en opkomen voor mensenrechten.

•de inkomsten van de jongere mogen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijden •de jongere moet de spelregels (alle richtlijnen en afspraken) van de RVA en de VDAB zeer nauwgezet volgen •de jongere mag geen passende job weigeren •de jongere moet constant inspanningen leveren om werk te vinden en dat ook kunnen bewijzen.

HULP NODIG? Opgelet: dit zijn de algemene regeltjes! Twijfel je of zijn er problemen? Vraag ons dan om informatie of hulp. Onze medewerkers vind je in je buurt: Aalst: 053 72 78 21 Antwerpen: 03 220 66 92 Brugge: 050 44 10 40 Brussel: 02 552 03 63 Dendermonde: 052 25 92 89 Gent: 09 265 52 51 Hasselt: 011 28 71 41 Kortrijk: 056 24 05 36 Leuven: 016 27 18 94 Mechelen: 015 29 90 45 Oostende: 059 55 60 55 Roeselare: 051 26 00 93 Ronse: 055 33 90 07 Sint-Niklaas: 03 760 04 32 Turnhout: 014 40 03 18

Duurzame oplossingen voor de crisis gezocht In juni vindt in Brazilië een internationale top plaats over duurzame ontwikkeling: Rio+20. Ook het ABVV zal er aanwezig zijn. De ecologische achteruitgang (klimaatverandering) en de schrijnende armoede (sociale ongelijkheid) zijn de twee hoofdthema’s. Hoe kunnen we die met elkaar verbinden? Een gesprek met expert Willy De Backer. Willy De Backer is hoofd communicatie bij het Europese vakbondsinstituut ETUI (European Trade Union Institute). Dat verricht onderzoek in opdracht van het Europees Vakverbond (EVV), waarbij ook het ABVV is aangesloten. De Backer draait al jaren mee op Europees klimaatvlak: eerst bij de groene partij Agalev, dan bij de nieuwssite EurActiv en vandaag via de blogs 3EIntelligence en The Great Transition. Zijn visies over duurzaamheid zijn kritisch en confronterend, maar net daardoor ook leerrijk. Verliest de vakbeweging de ecologische crisis uit het oog? De Backer: “Ik heb de indruk dat er binnen de Europese vakbonden wel degelijk aandacht is voor de ecologische crisis, maar dat het moeilijk blijft er een echt strijdpunt van te maken. Voor een deel is dat begrijpelijk, gezien de ernstige sociale strijd die vakbonden vandaag moeten voeren: bedrijven sluiten, de werkloosheid stijgt zorgwekkend... Maar we kijken vandaag naar de economische problemen met dezelfde bril als voor 2008. We blijven de analyse maken dat zolang de koek groeit, we een groter stuk kunnen blijven eisen. Terwijl die groeiende koek ook nadelige gevolgen heeft: verdere ecologische achteruitgang, meer armoede

en een grotere sociale kloof.” Welke bril moeten we dan opzetten? De Backer: “We zullen anders moeten leren kijken naar ongelijkheid. Niet alleen maar focussen op loonsverhoging en koopkracht. En bondgenoten zoeken bij de milieubeweging. Al is die er ook niet in geslaagd om het ecologische schuldenverhaal te linken aan het economische schuldenverhaal. De milieubeweging heeft de economische problematiek uit het oog verloren. Toen de crisis er was, hadden ze geen alternatieve recepten klaar.” Een alternatief voor de keuze tussen bezuinigen of investeren in groei? De Backer: “Meer en meer stemmen gaan op om opnieuw groei te realiseren, maar dat gaat niet zomaar. Economische groei hangt van zoveel factoren af dat je die niet allemaal in de hand hebt. Grondstoffen bijvoorbeeld worden schaarser en duurder. We zullen creatief moeten zijn met de oplossingen. Een optie is: inzetten op ecologische bezuinigingen, want we ver-

Berlijn Anders Bekeken

bruiken meer grondstoffen dan de aarde kan voortbrengen. En van daar uit kiezen voor duurzame investeringen in maatschappelijke noden. Willen we nog meer autowegen en vlieghavens? Waarschijnlijk leveren deze investeringen op korte termijn jobs op, maar duurzaam zijn ze allerminst.” Waar leggen we onze prioriteiten? De Backer: “We moeten de sociale rechten blijven beschermen en luisteren naar onze wortels én naar de nieuwe maatschappelijke bewegingen, zoals Occupy. Die nieuwe bewegingen hebben soms verkeerde ideeën over de vakbond, maar ze dagen ons uit. Het is aan ons om te bewijzen dat we relevant zijn, dat we het voor iedereen leefbaar willen houden en dat we de welvaart rechtvaardig willen verdelen. Kwaliteit van het werk is ook een vakbondsthema. Er moet werk zijn, maar de vraag is hoe dat georganiseerd wordt. We moeten het debat van het minimuminkomen claimen zodat het niet wordt gekaapt door mensen met slechte bedoelingen. En we moeten op zoek naar de goudstaafjes: initiatieven die aan de basis liggen van verandering moeten we samenbrengen.” Meer info •www.uncsd2012.org •3eintelligence.wordpress.com •www.scoop.it/t/the-great-transition •www.etui.org (je kan hier inschrijven op de Engelstalige nieuwsbrief ‘Just transition’)

VAN WOENSDAG 26 TOT ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012

WORD GRATIS LID Vanaf 15 jaar worden scholieren en studenten trouwens gratis lid van ABVV-jongeren onder de naam ‘Magik?’. Sluit je nu aan en krijg voortaan de beste informatie over de overgang tussen school en werk. Gratis lid worden kan via www.magik.be

Per autobus rijden we naar en doorkruisen we Berlijn. Een greep uit een eivol programma: de ‘Muur’ (een ‘kunstwerk’ vol graffiti), het Holocaustmonument, de Reichstag, het KätheKollwitzmuseum, het ‘Denkmal’ voor de Russische soldaten, de begraafplaats van Bertolt Brecht

en beroemde tijdgenoten, een moment van stilte op de plek waar Rosa Luxemburg in het water werd gedumpt, Unter den Linden en de Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie (voor het verMacDonaldiseerd werd), vrije tijd op het Museuminsel (Pergamon, Beuys en Kiefer in het Museum voor Hedendaagse Kunst). En als

uitsmijter het kasteel van Potsdam met de schitterende tuinen. •Prijs per persoon (kamer en ontbijt): €395 •Bekijk het volledige programma op www.linxplus.be •Reserveren kan via info@linxplus.be of tel. 02 289 01 81


005_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:35 Pagina 5

N° 10

Bestel tijdig onze ABVV-belastinggids 2012

'TAX JUSTICE DAY' OP DONDERDAG 31 MEI 2012

Meer rechtvaardige belastingen voor betere publieke diensten en sociale bescherming Net zoals vorig jaar organiseren het FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) een 'Tax Justice Day'. Het ABVV is lid van deze netwerken en voert dus mee actie. We vormen zo een tegenwicht voor de wel zeer liberale ‘Tax Freedom Day’, een concept dat in de media (al te) ruim aan bod komt. ‘Tax Freedom Day’ klaagt de zogezegde Belgische belastinghel aan: “De Tax Freedom Day is de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald, vanaf dan werkt hij voor eigen rekening". Als antwoord leggen we samen met het FAN en RJF de nadruk op het belang van belastingen voor de financiering van de openbare diensten, alsook op de ongelijke belastingdruk op privépersonen aan de ene kant en op grote bedrijven en vermogens aan de andere kant.

5

25 mei 2012

Eind mei presenteert het ABVV zijn nieuwe ABVV-belastinggids (aanslagjaar 2012 – inkomens 2011). De gids bevat ook dit jaar inhoudelijke informatie en praktische tips, zoals: •de nieuwigheden en de nieuwe rubrieken voor het aanslagjaar 2012 •bovendien worden ook maatregelen vermeld die een invloed zullen hebben op de inkomens van 2012 (aangifte 2013)

FAN presenteert

•tips voor het invullen van de belastingaangifte 2012 met bijv. een gebruiksvriendelijk belastingbarema, enz.

Tax Justice Day Donderdag 31 MEI

CENTRALE MEETING EN LUDIEKE ACTIE om 10u30

•het barema van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing sinds 1 januari 2012) op lonen, wedden, pensioenen en diverse andere sociale uitkeringen. Dit deel omvat ook de tarieven voor het vakantiegeld, de dertiende maand, de opzeggingsvergoedingen

ion voor Centraal Stat Brussel

iën Publieke financ zijn noodzakelijk voor een sterke ale soci en publieke dienstverlening

FAN deelt medailles uit in treinstations van Oos tende, Brugge, Gent, Sint-Niklaas, Ant Berchem, Aalst, Has werpen selt Turnhout, Herentals, , Genk, Mechelen en Leuven Geel, Mol, van 7u tot 9u

Belastinggids 2012

•de procedures en termijnen in geval van bezwaar tegen de gevestigde belasting (Hoe een bezwaarschrift indienen? Welke bezwaarmogelijkheden bestaan er? Binnen welke termijnen kan ik dit doen?) © april 2012

C

Laat het grote geld niet ontsnappen 31 MEI - DAG VAN DE RECHTVAARDIGE FISCALITEIT Meer rechtvaardige belastingen voor betere publieke diensten De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen Leden van FAN (Financieel Actie Netwerk): ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11. Info: eric.goeman@skynet.be (coördinatie FAN)

WAT VIND JE NOG IN DE BELASTINGGIDS:

www.hetgrotegeld.be

We gebruiken het thema van de Olympische spelen waar aan de winnaars medailles worden uitgereikt. Wij gaan dat ook doen, maar alleen aan de echte winnaars. Wij gaan medailles uitdelen aan de dagelijkse treinreizigers, de loon- en weddetrekkenden, de werknemers, de gewone mensen, die de meeste belastingen in dit land betalen. Want in de “fiscale Spelen" spelen de “ winnaars" – de vermogens, de kapitaalbezitters en de grote bedrijven “vals": ze ontwijken en ontlopen zoveel mogelijke de belastingen die al onrechtvaardig verdeeld zijn. Er bestaat nog steeds bankgeheim, er is geen

vermogenskadaster, laat staan een belasting op de vermogens. Net zoals het met vele dingen gaat, zijn er twee kanten aan een medaille. Aan de ene kant heb je de openbare diensten, aan de andere kant moeten die betaald worden door de belastingen. Alleen is vandaag de belastingdruk totaal onrechtvaardig verdeeld. Dus de publieke diensten en de sociale bescherming worden vooral gefinancierd door de werknemers. Ook de “fiscale Spelen" moeten “faire Spelen" worden zonder de doping van “creatieve belastingsplanning" en “fis-

Nieuw kenniscentrum kinderbijslag voor werknemers Sinds kort beschikt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) over een nieuwe website: www.famipedia.be. Deze site bevat alle reglementeringen en vormt dan ook hét kenniscentrum van de kinderbijslagsector voor werknemers. Het luik 'Reglementering' bevat alle bepalingen op het terrein van de kinderbijslag. Op het nationaal vlak zijn, naast de wetten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven, ook de praktische richtlijnen (dienstbrieven en informatienota's) opgenomen. Op het internationaal vlak, biedt het luik plaats aan de Europese regelgeving, de internationale overeenkomsten en de internationale richtlijnen. In het luik 'Thema’s’, kan je op een gebruiksvriendelijke manier de praktische toepassing van de geldende bepalingen raadplegen vol-

cale optimalisatie" waarvan het grote geld geholpen door fiscale experts gretig gebruik maakt. Acties van 7u tot 9u in diverse stations over het hele land: Oostende, Brugge, Gent, Aalst, SintNiklaas, Antwerpen, Hasselt, Genk, Mechelen, Leuven, Herentals, Mol, Turnhout, Geel, Luik, Charleroi en Brussel Noord.

•Hoe gebeurt de fiscale verrekening van het RIZIV-remgeld (fiscale franchise)? •Hoe komt de fiscus tussen bij de afrekening van de "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid”? •Inlichtingen die van belang zijn voor bijzondere categorieën (gepensioneerden, studenten), voor specifieke situaties (bijv. zelfstandig bijberoep) en voor het verkrijgen van bepaalde verminderingen van de onroerende voorheffing.

HOE BESTEL JE DE BELASTINGGIDS? Samenkomst rond 10u30 op het plein voor het Centraal Station te Brussel voor een nationale persmeeting en een ludieke actie met animatie. www.hetgrotegeld.be

Zoals elk jaar kan je de nieuwe belastinggids bestellen door 6 euro (incl. verzendingskosten) te storten op het rekeningnummer BE07 878 3985901 66 (BIC: BNAGBEBB), met als referentie ‘belastinggids 2012’. Vergeet niet je naam en volledig adres te vermelden. De belastinggids krijg je vanaf eind mei thuisbezorgd.

ABVV KOMT OP TEGEN KANKER

gens thema’s die gericht zijn op het leven van het kind, op de gezinssamenstelling en op de specifieke eigenschappen van de dossiers: kraamgeld, adoptiepremie, student, eenoudergezinnen, administratieve en gerechtelijke beroepen… Per thema kan je steeds de theorie en de referenties raadplegen. Ook de praktijk en relevante adviezen komen aan bod. Op FamiPedia vind je alle informatie op maat. Op basis van jouw profiel en/of jouw vragen, kan je kiezen voor een heldere samenvatting van een bepaald aspect van de kinderbijslagregeling of voor meer complexe en diepgaande informatie. Het ABVV maakt deel uit van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Het ABVV schaart zich volop achter de strijd tegen kanker. En daarom namen een ploeg van het Federaal ABVV, een ploeg van de bediendencentrale BBTK en twee ploegen van de centrale van de openbare diensten ACOD deel aan de 1000km tegen kan-

ker, de langste fietstocht in Vlaanderen.

tot 20 mei, telkens met vertrek en aankomst in Mechelen.

De 1000km is een benefiettocht waarbij elke ploeg een bedrag bij elkaar sprokkelt dat volledig naar de strijd tegen de ziekte gaat. De tocht werd gereden over vier dagen, van 17

Omdat kanker iedereen kan treffen. Omdat iedereen van ons wel iemand kent, die met deze ziekte te maken heeft. Omdat we ons geroepen voelen om ons steentje bij te dragen.


006_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:36 Pagina 6

6

N° 10

Belgische Transportarbeidersbond

25 mei 2012

Minister Crevits krijgt slecht rapport van BTB–ABVV! “Het vijfde BTB-zwartboek “Parkings” schetst een pessimistisch beeld van de snelwegparkings”, zo zegt Frank Moreels, Federaal Secretaris van BTB, “we geven Minister Crevits dan ook een slecht rapport. Geen “A” of “B” voor de minister. Wel drie keer “O”: Onvoldoende, Oncomfortabel en Onveilig. Dat is kort samengevat de conclusie uit het vijfde zwartboek van ABVV–BTB over de snelwegparkings.” van verkeersveiligheid!

Voor het vijfde jaar op rij gingen BTB-equipes de toestand langs de snelwegparkings inspecteren. We legden 156 bezoeken af. Voor de vijfde keer op rij moeten we vaststellen dat de situatie voor de truckers er niet beter op werd.

CIJFERS LIEGEN NIET! ER IS ONVOLDOENDE PARKEERPLAATS Er is ’s nachts een schrijnend te kort aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat chauffeurs “wild”

parkeren op de op- of afrit van de parking of erger nog op de pechstrook van de autoweg. Tussen 22 en 6 uur ’s zijn er 75% plaatsen te kort. Fout geparkeerde trucks zijn al een gevaar op zich, maar fout parkeren betekent ook een slechte nachtrust. Een vermoeide chauffeur is echter een gevaar op de weg: voor zichzelf en voor de andere weggebruikers. Het gebrek aan parkeerplaatsen voor truckers is dus ook een probleem

DE STOPPLAATSEN LANGS DE AUTOWEGEN ZIJN ONCOMFORTABEL Op bepaalde stopplaatsen heb je geen enkele sanitaire voorziening. Deze stops worden door chauffeurs uiteraard gemeden. Daar waar er wel sanitaire voorzieningen zijn, laten ze te wensen over. Vaak zijn de toiletten of urinoirs stuk of zijn er te weinig. Wat er absoluut ontbreekt zijn douches. Meestal is er één douche per parking, uitzonderlijk twee... De

douches zijn dan ook permanent vuil en vies, worden te weinig gereinigd, schimmels woekeren, … vaak ook in splinternieuwe installaties. De vrouwelijke chauffeurs hebben het extra moeilijk, vaak (bijna geen uitzondering) is de enige douche in het mannen sanitair gevestigd. Vrouwvriendelijk?

ONVEILIGHEID TROEF… De Belgische snelwegparkings worden eigenlijk niet bewaakt. Bij onze inspecties kwamen we geen enkele politiepatrouille tegen.

Camerabewaking is gericht op de shop en het benzinestation. Bijna nooit op de parking. Wie wil, rijdt zomaar op en af de parking. Goede of slechte bedoelingen… Opensnijden van dekzeilen, diefstal van lading en persoonlijke bezittingen van de chauffeur… het is en blijft een pest. BTB eist al langer extra en betere parkeerfaciliteiten. Een betere planning op lange termijn en noodmaatregelen o.a. op parkings die nog niet in concessie zijn, zijn op korte termijn dringend noodzakelijk. Wie zei ook weer dat België de logistieke draaischijf van Europa moet worden? Volledig zwartboek op: www.btb-abvv.be/images/stories/pdf/Persberichten_wegvervoer/btb_parkings_2012ne_v2.p df Kijk ook eens op: www.youtube.com/watch?v=OK I1zQAY_sc www.youtube.com/watch?v=sg H-7AM59UM

Lonen van toepassing in de pakhuizen vanaf 1 april 2012 toepassing AFGEVLAKTE INDEX: 1,6042 % (118,44 vs 116,57)

40-UREN WEEK categorie ongeschoolden geoefenden geschoolden

1,00 21 jaar 10,83 11,12 11,48

95% 20 jaar 10,27 10,54 10,92

90% 19 jaar 9,72 9,98 10,36

85% 18 jaar 9,19 9,43 9,74

1,00 21 jaar 11,11 11,36 11,76

95% 20 jaar 10,53 10,84 11,19

90% 19 jaar 9,97 10,25 10,62

85% 18 jaar 9,42 9,67 10,00

1,00 21 jaar 11,35 11,67 12,07

95% 20 jaar 10,83 11,11 11,48

90% 19 jaar 10,25 10,51 10,88

85% 18 jaar 9,63 9,93 10,29

39-UREN WEEK categorie ongeschoolden geoefenden geschoolden

38-UREN WEEK categorie ongeschoolden geoefenden geschoolden

Afscheid Sam GROENEWEG De BTB-HAVENS nam op 7 mei op gepaste wijze afscheid van bestendig afgevaardigde Sam GROENEWEG. Hij koos ervoor om met ingang van 1 juni op 61-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Federaal Secretaris Marc LORIDAN schetste zijn goedgevulde beroepsloopbaan. Sam trad op 21-jarige leeftijd in dienst als havenarbeider algemeen werk op 6 september 1971 en werd in 1989 dokchauffeur. Als gedreven militant bestuurslid koos hij ervoor om op 28 juni 1999 zijn beroepsloopbaan aan de haven te schorsen en in dienst te treden bij BTB als vakbondsafgevaardigde voor de haven van Antwerpen; een functie die hij steeds met veel overtuiging en kennis van zaken uitoefende.

Kijk ook op www.btb-abvv.be

Sam Groeneweg en echtgenote Lieve tijdens het afscheid van de leden BTB-federaal comité havens

Namens alle medewerkers van de BTB wensen wij Sam en zijn echtgenote Lieve nog een welverdiende rust toe in opperbeste gezondheid! Wij zijn er van overtuigd dat hij zich als vader van 4 zonen en 6 kleinkinderen zeker niet zal vervelen! Sam was een trouwe medewerker en een echte kameraad wij zullen hem missen!


007_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:36 Pagina 7

Metaal

N° 10

STANDPUNT

IndustriAll is de nieuwe Europese Industriebond

OOK NA DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012: DOOR EN DOOR ROOD Op het moment dat we dit standpunt schrijven, hebben we de uitslagen binnen van twee derde van TBE’s (technische bedrijfseenheden) waar er verkiezingen zijn doorgegaan. Het is een oud en wijs gezegde dat stelt dat je het vel van de beer niet moet verkopen voor hij geschoten is. Maar uit deze “eerste” uitslagen kunnen we voorzichtig concluderen dat we opnieuw een vooruitgang boeken. Voor alle paritaire comités waar ABVV-Metaal verantwoordelijk voor is, geeft dat het volgend beeld (voorlopig): ACV

ABVV Totaal – aantal %

Ondernemingsraad

2012

2008

2012 2008

1415

1322

2122

1818

Comité

242

37,44% 38,63% 56,15% 53,13% 6,40% +1,19% 622

616

-3,03% 910

798

108

793

706

-3,9% 1212

37,07% 37,65% 56,66% +0,58%

1020

282 8,24%

134

Op dinsdag 15 mei werd de Europese Metaalbond ontbonden en een dag later was er in Brussel het stichtingscongres van de nieuwe Europese Industriebond: een fusie van de Europese Metaalbond (EMB), De Europese Chemiebond (Emcef) en de Europese Textielbond (Etuf). De naam van de nieuwe Europese Industriebond wordt “IndustriAll European Trade Union”. Op het stichtingscongres waren 550 gedelegeerde aanwezig. De nieuwe Europese Industriebond vertegenwoordigt 7 miljoen werknemers en 197 lid-organisaties. Als secretaris-generaal werd Ulrich Eckelmann verkozen (voormalig secretarisgeneraal EMB) en als voorzitter Michael Vassiliades (voormalig secretaris-generaal Emcef). Een van de drie verkozen tot adjunct secretaris-generaal, was het voormalig hoofd van de studiedienst van ABVV-Metaal, Bart Samyn.

1338 8,6% +2,01%

54,4% 6,26% -2,26%

2012

+1,84%

37,31% 39,82% 55,49% 51,58% 6,59% +1,89%

veiligheid

ACLVB

2008

verschil

7

25 mei 2012

149

In zijn verkiezingsspeech benadrukte Ulrich Eckelmann dat “Een antisociale repressieve besparingspolitiek heeft

Europa in een existentiële crisis gebracht. IndustriAll zal alles in het werk stellen om te vechten voor een nieuwe Europese strategie. Een strategie gebaseerd op een duurzame groei, groei van tewerkstelling, betere participatie en

arbeidsomstandigheden in Europa. De enige manier om met Europa uit de crisis te geraken is het herstel van het vertrouwen van de burgers en de werknemers in het Europees project.”

7,95% +1,68%

Natuurlijk zijn sociale verkiezingen in eerste instantie verkiezingen op het bedrijf. Ook de resultaten zijn in eerste instantie lokale resultaten d.w.z. bepaald door het werk van de militanten of door gebeurtenissen op het bedrijf. Het zijn ook de krachtsverhoudingen op het bedrijf die voor de komende vier jaar worden vastgelegd. Als we naar de sectoren afzonderlijk kijken, dan constateren we dat we in de meeste paritaire comités (licht) vooruitgaan. In een aantal comités doen we het zeer goed: de recuperatie, de elektriciens, koetswerk, metaalhandel en monteerders. Bij de jongeren waren er deze keer veel minder zetels te verdelen, wat ook betekent dat winst of verlies soms van een paar stemmen kan afhangen. In 2008 hadden we een uitzonderlijke goede uitslag gehaald. Tenminste daar gingen we een klein beetje vanuit. Als we de uitslagen bekijken, dan lijkt het alsof we, in moeilijke omstandigheden, de goede uitslag van 2008 hebben kunnen consolideren. Een ander positief element is dat in de TBE’s waar er voor het eerst verkiezingen werden georganiseerd en waar we lijsten hebben ingediend, we zelfs een betere uitslag haalden dan de gemiddelde uitslag voor alle TBE’s. Dit geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Eenmaal de verkiezingen voorbij zijn en we alle resultaten hebben, kan iedereen op de website de resultaten bekijken van zijn bedrijf, van het bedrijf van zijn kameraden, van de verkozenen… Ook de algemene resultaten zullen we daar presenteren. Een ding is alvast duidelijk. Onze militanten hebben hard en goed werk geleverd. Ze hebben gezorgd voor één van de meest creatieve campagnes ooit. En vanaf vandaag gaan we verder voor DOOR EN DOOR ROOD.

Herwig Jorissen Voorzitter

Nieuwe opzeggingstermijnen van kracht vanaf 10 mei 2012 in PC 111 Bij gebrek aan interprofessioneel akkoord 2011-2012 voorzag de regering-Leterme een lichte verhoging van de minimumopzeggingstermijnen. In de metaalsectoren hebben we deze verhoging ook toegepast bij de bestaande opzeggingstermijnen. Het was evenwel lang wachten op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Voor alle duidelijkheid: de onderstaande termijnen zijn van toepassing bij ontslag en bij alle arbeidsovereenkomsten, ook de overeenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2012.

OPZEGGINGSTERMIJNEN SECTOR METAALVERWERKING (PC 111.1&2) Anciënniteit

Algemeen regime

Brugpensioen

Herstructurering (1)

(in dagen)

(in dagen)

(in dagen)

Ontslag Ontslag gaat uit gaat uit van de van de werkgever werknemer

OPZEGGINGSTERMIJNEN SECTOR MONTEERDERS (PC 111.3)

Anciënniteit

Ontslag Ontslag gaat uit gaat uit van de van de werkgever werknemer

Minder dan

Algemeen regime

Brugpensioen

(in dagen)

(in dagen)

Ontslag Ontslag gaat uit gaat uit van de van de werkgever werknemer

Herstructurering (1) (in dagen) Ontslag Ontslag gaat uit gaat uit van de van de werkgever werknemer

Minder dan

5 jaar

42

14

35

35

14

6 maanden

28

14

35

35

14

5 – 10 jaar

49

14

35

35

14

6 maand - 5 jaar

42

14

35

35

14

10 – 15 jaar

84

28

35

70

21

5 – 10 jaar

49

14

35

35

14

15 – 20 jaar

112

28

35

70

21

10 – 15 jaar

84

28

35

70

21

20 – 25 jaar

154

42

70

133

28

15 – 20 jaar

112

28

35

70

21

25 jaar en meer

196

42

70

133

28

20 – 25 jaar

154

42

70

133

28

25 jaar en meer

196

42

70

133

28

(1) Het gaat om meervoudig ontslag naar aanleiding van een herstructurering. Deze afwijkende opzeggingstermijnen gelden maar op voorwaarde dat ze worden bevestigd in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau. De achterliggende filosofie is dat de opzeggingstermijnen kunnen worden verkort in ruil voor een aantal tewerkstellingsbehoudende maatregelen.

(1) Het gaat om meervoudig ontslag naar aanleiding van een herstructurering. Deze afwijkende opzeggingstermijnen gelden maar op voorwaarde dat ze worden bevestigd in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak. De achterliggende filosofie is dat de opzeggingstermijnen kunnen worden verkort in ruil voor een aantal tewerkstellingsbehoudende maatregelen.

ABVV-Metaal steunt de FNV-kandidaten voor het Pensioenfonds van Philips Nederland Tot 15 juni kiezen de pensioenontvangers van het Nederlandse Philips Pensioenfonds, waaronder tientallen Belgische grensarbeiders, via verkiezingen de kandidaten die zullen zetelen in het College van Beheer van het Pensioenfonds. Het Philips Pensioenfonds wordt bestuurd door het College van Beheer, dat bestaat uit vertegenwoordigers van

de werkgevers, werknemers en gepensioneerden. In het College van Beheer zetelen twaalf leden: vier leden van werkgeverszijde, benoemd door Koninklijke Philips Electronics N.V., vier leden van werknemerszijde en vier leden uit de kring van de gepensioneerden. Tot 15 juni 2012 kan je je stem uitbrengen op een van de drie organisaties die

deelnemen aan de verkiezingen. ABVVMetaal steunt de lijst van FNV Bondgenoten. Wil je meer weten, neem dan gerust contact met collega Willem Banning, FNV Bestuurder via e-mail w.banning@bg.fnv.nl of telefonisch 0031 651 256 135.


009_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 10:30 Pagina 8

8

N° 10

Dossier

25 mei 2012

Werkloosheidsuitkeringen verminderen nog sneller in de tijd Besparingsmaatregelen zijn nooit leuk. Maar wij vragen ons af of besparen door werkloosheidsuitkeringen te verminderen wel leidt tot echte besparingen? Want, door mensen een deel van hun inkomen af te nemen, raak je direct aan hun koopkracht. Met een lager inkomen kan je nu eenmaal minder kopen en dus ook minder bijdragen aan de economie. Deze redenering is niet simplistisch, maar juist voor veel werklozen een harde realiteit. Om dit in de praktijk te toetsen, trokken we naar Antwerpen om er te praten met enkele werklozen. Hun realiteit illustreerde de hardheid van deze maatregelen. De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zou op 1 juli 2012 in werking treden. Het wordt uiteindelijk 1 november 2012. Wat betekent dit? Eenvoudig gezegd komt het er op neer, dat hoe langer iemand werkloos is, hoe lager zijn uitkering zal zijn. Maar eenvoudig is het allerminst voor de werklozen die hun inkomen zien dalen tot zelfs onder de armoedegrens. Het kan toch niet dat besparingsmaatregelen leiden tot meer armoede? Door de uitkeringen te verminderen in de tijd, glijden nog meer mensen af naar armoede. Na verloop van tijd zullen gezinshoofden 31% en alleenstaanden 12% onder de Europese armoedenorm vallen. De officiële mededeling luidt dat de uitkeringen niet zullen verminderen. Wat alleen maar klopt voor de samenwonenden die echter wel sneller het minimum zullen krijgen. Terwijl het forfait voor alleenstaanden en gezinshoofden lager zal zijn dan de huidige minimumuitkering. Kort samengevat komen de verwachte maatregelen hierop neer: • de werkloosheidsuitkering zal sneller dalen dan nu het geval is • niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen • voor gezinshoofden zal de uitkering in fases met 12% dalen. Voor alleenstaanden is dat 17,5% en voor samenwonenden maar liefst 40% • oudere werklozen krijgen de anciënniteitstoeslag vanaf 55 jaar in plaats van vanaf 50 jaar • werklozen zullen langer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt Wij stellen vast dat er voorlopig alleen gewerkt wordt aan de stopzetting of de inperking van de uitkeringen en aan de versterking van de controle op werklozen. Terwijl het toch de bedoeling was om dit te koppelen aan een versterking van de begeleiding, opleiding en werkervaring. De verschillende overheden moeten de investeringen in begeleiding, opleiding en werkervaring grondig opdrijven. Die investeringen zijn essentieel, want uit een recente studie van de RVA blijkt dat sanctioneren vooral zorgt voor een toestroom naar de OCMW’s. Van de bedrijven moet men meer inspanningen durven vragen. Door bijvoorbeeld hun aanwervingseisen en sollicitatieprocedures (testen e.d.) aan te passen aan het beschikbare potentieel, in het bijzonder bij kortgeschoolden, ouderen, allochtonen en werklozen met een verminderde arbeidsgeschiktheid. Deze harde en asociale ingrepen zijn door het sociaal overleg ietwat verzacht: mensen die al 20 jaar gewerkt hebben, 55plussers en personen die minstens 33% arbeidsongeschikt zijn vallen niet onder de regeling. Het ABVV weigert zich hierbij neer te leggen en zal de evolutie nauwgezet opvolgen en overgaan tot acties indien niet aan onze redelijke eisen wordt tegemoet gekomen. Wij geven ons verzet tegen blinde besparingsmaatregelen niet op.

Nieuw stelsel: in de eerste 3 maanden zal er een hogere uitkering (van max. €1.541) worden toegekend, gevolgd door 3 maanden aan €1.422. De volgende 6 maanden wordt dit €1.326. Omdat Piet 15 jaar gewerkt heeft, zal hij na 44 maanden werkloos te zijn, in de 3e periode terecht komen met een minimum van €1.090. Hoe wordt deze berekening gemaakt? 1e periode A, B en C telt 12 maanden 2e periode A vast = 2 maanden + 2e periode B naar rato van 2 maanden/jaar dat er gewerkt is = 10 maanden (5 jaar x 2) + 2e periode C naar rato van 2 maanden/jaar voor de resterende 10 jaar beroepsverleden = 20 maanden 12 + 2 + 10 + 20 = 44 maanden Belangrijk: al tijdens de 2e periode, zal de uitkering om de 6 maanden stelselmatig verminderen tot het minimumbedrag van 1.090 euro.

ABVV-Antwerpen en het werklozencomité van ABVV-Antwerpen voerden op 1 mei actie tegen de nieuwe maatregelen.

Wat we nodig hebben is een eerlijk en doordacht groeibeleid. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd moet worden in een duurzame economie. Deze middelen kunnen ook gehaald worden via het (extra) laten bijdragen van de meer vermogenden in ons land in plaats van bij hen die het al zo moeilijk hebben. Want alleen met een voldoende koopkracht, kan onze economie blijven draaien en telt iedereen mee.

DEGRESSIVITEIT: DE VERSCHILLENDE ‘PERIODES’ Het degressiviteitsstelsel is heel complex. In de werkloosheidsreglementering bestaan er zomaar eventjes 60 barema’s, voor elk van de drie statuten volgens gezinssamenstelling, de diverse referteplafonds, de leeftijdstoeslagen… Op de volgende pagina geven de tabellen de huidige en nieuwe situatie weer per categorie (de vermelde bedragen zijn netto).

De situatie vandaag In de werkloosheidsuitkeringen bestaat vandaag al het principe van degressiviteit. Momenteel zijn er voor de alleenstaande en het gezinshoofd, twee periodes en voor de samenwonende drie. Dit levert telkens een andere uitkering op, in functie van de duur van de werkloosheid en van het statuut. • De 1e periode stemt overeen met het 1e jaar werkloosheid en wordt verdeeld in 2 periodes van telkens 6 maanden. De uitkering bedraagt 60% van het loon dat de eerste 6 maanden begrensd is op €2.370 bruto (dus netto max. €1.422/maand) en bedraagt de volgende 6 maanden 60% van het loon dat op €2.209 bruto begrensd is (netto max. €1.326/maand). Deze regel is op iedereen van toepassing, zowel op gezinshoofden (ook genoemd samenwonenden met gezinslast) als op alleenstaanden en samenwonenden. • De 2e periode begint na afloop van

de 12e maand werkloosheid en bestaat uit een vaste periode van 3 maanden en een variabele periode. Hoelang deze variabele periode duurt, is afhankelijk van hoelang je reeds gewerkt hebt (nl. 3 maanden per gewerkt jaar). Die 2e periode kan dus minimum 6 maanden duren, als de beroepsloopbaan maar 1 jaar bedraagt (1 jaar is noodzakelijk om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen) tot enkele jaren wanneer je een lange beroepsloopbaan hebt gehad. Voor een gezinshoofd bedraagt de uitkering 60% van het loon begrensd op €2.065 bruto (netto max. €1.239/maand). Voor een alleenstaande bedraagt die 55% van het loon begrensd op €2.020 bruto (netto max. €1.111/maand). Voor een samenwonende bedraagt de uitkering nog slechts 40% van het loon begrensd op €2.065 bruto (netto max. €826/maand). • Alleen voor samenwonenden is er een 3e periode. Voor gezinshoofden en samenwonenden, is er vandaag dus geen 3e periode met een lagere uitkering. Samenwonenden vallen terug op een forfait van netto €484/maand of €635 (voor ‘bevoorrechte’ samenwonenden, d.w.z. met een werkloze partner van wie de uitkeringen niet hoger zijn dan €31,77 per dag).

De wijzigingen vanaf november 2012 Ook voor gezinshoofden en samenwonenden, zal er een 3e periode zijn met een lagere uitkering. Tijdens de eerste 3 maanden van de werkloosheidsperiode zal de uitkering iets hoger liggen dan vandaag, maar daarna zal ze sneller dalen, al naargelang het aantal jaren de werkloze gewerkt heeft. 1e periode: 1 jaar • 1e periode A: 3 maanden aan 65% van een loon begrensd op €2.370 bruto (vanaf 1 januari 2013); • 1e periode B: 3 maanden aan 60%

van een loon begrensd op €2.370 bruto; • 1e periode C: 6 maanden aan 60% van een loon begrensd op €2.210 bruto. 2e periode: van 2 tot 36 maanden • 2e periode A, vast: 2 maanden aan 60% (gezinshoofd), aan 55% (alleenstaande) of aan 40% (samenwonende) van een loon begrensd op €2.210 bruto (netto max. €1326/maand); • 2e periode B, variabel: dit wil zeggen dat er voor elk jaar dat men gewerkt heeft er telkens 2 maanden een uitkering wordt toegekend aan hetzelfde percentage, maar dit kan maar voor een maximum van 10 maanden; • 2e periode C, variabel en trapsgewijs degressief per 6 maanden en dit gedurende maximum 24 maanden. Daarna volgt er een forfaitbedrag in de 3e periode. Alleen diegenen die een voldoende beroepsloopbaan hebben - namelijk meer dan 5 jaar bereiken deze 2e periode C, de andere werklozen komen onmiddellijk terecht in de 3e periode met forfait. Wat betekent dat een werkloze met onvoldoende jaren beroepsloopbaan, veel sneller een lagere uitkering zal ontvangen. 3e periode: forfait voor iedereen Na de 2e periode, is er een forfaitbedrag voor iedereen, met verschillen volgens statuut: • gezinshoofd: €1.090 • alleenstaande: €916 • samenwonende: €484 of €635 (‘bevoorrechte‘) Voorbeeld 1: Piet, gezinshoofd, wordt werkloos na 15 jaar werk. Oud stelsel: Piet zal in de eerste 6 maanden een uitkering ontvangen van max. €1.422 per maand. De volgende 6 maanden wordt dit €1.326. Na 12 maanden komt hij terecht in de 2e periode met een maximum uitkering van €1.239 per maand en dit onbegrensd in de tijd.

Voorbeeld 2: Ann is alleenstaand en wordt na amper 2 jaar beroepsverleden ontslagen. Oud stelsel: Ann valt in 2e periode na 15 maanden, namelijk 12 maanden (1e periode A en B) + 3 maanden (2e periode A) en blijft daar. Haar uitkeringen blijven gelijk, zonder beperking in de tijd, namelijk maximum €1.111 per maand. Nieuw stelsel: Ann komt terecht in de 3e periode na 18 maanden, namelijk 12 maanden (1e periode A, B en C) + 2 maanden (2e periode A, vast) + 4 maanden (2e periode B want er wordt 2 maanden bijgeteld per jaar per jaar beroepsverleden = 2 x 2). Zij valt na 18 maanden werkloos te zijn onmiddellijk op een forfait van €916.

Wie valt hier niet onder? 1°) werklozen met een beroepsverleden van 20 jaar en meer. Opgelet! Het beroepsverleden van 20 jaar wordt 21 jaar op 1 november 2013 en stijgt elk jaar op 1 november tot 25 jaar in 2017. 2°) oudere werklozen van 55 jaar of ouder. 3°) werklozen met blijvende arbeidsongeschiktheid van 33%. 4°) tijdelijk werklozen. 5°) deeltijdse werknemers/werklozen met een IGU (inkomensgarantie-uitkering).

EN DE ANCIËNNITEITSTOESLAG? Als oudere werkloze krijg je, mits bepaalde voorwaarden, nu een toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering vanaf 50 jaar als je 20 jaar gewerkt hebt. Deze voorwaarden zijn: • minstens 50 jaar oud zijn; • 20 jaar werk in loondienst kunnen bewijzen; • sinds minstens 1 jaar volledig werkloos zijn; • en niet onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) vallen. Vanaf november 2012 ontvang je de toeslag maar vanaf 55 jaar. Bovendien moet je vanaf 2013 21 jaar gewerkt hebben, vanaf 2014 22 jaar, enz… om in 2017 op 25 jaar uit te komen.


009_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 10:33 Pagina 9

Dossier VERSTERKTE CONTROLE OP DE BESCHIKBAARHEID De controle op de beschikbaarheid wordt uitgebreid en verstrengd: • vanaf 2013 worden werklozen van 58 tot 60 jaar verplicht om het even welk werkaanbod te aanvaarden; • momenteel volgt de RVA de inspanningen op tot 50 jaar; deze leeftijd wordt stelselmatig opgetrokken naar 55 jaar in 2013 en 58 jaar in 2016. De Gewesten kunnen deze leeftijd nog optrekken; • bovendien zal een werkloze veel sneller opgeroepen worden door de RVA en zal men sneller gesanctioneerd worden; • werklozen met 33% arbeidsongeschiktheid zullen strenger gecontroleerd worden.

Verstrengde notie ‘passende dienstbetrekking’ • na 3 maanden werkloosheid moet het werkaanbod niet meer overeenstemmen met het diploma of beroep; • de afstand om een werkaanbod als aanvaardbaar te beschouwen wordt opgetrokken tot 60 km (i.p.v. 25 km), ongeacht de duur van de verplaatsing.

GETUIGENISSEN H. is een alleenstaande man. “Ik werkte vroeger in een garage als pistoolschilder, maar omdat ik onvoldoende kan lezen en schrijven, werd ik ontslagen… om veiligheidsredenen. Ik volg nu opleidingen, ga altijd naar de VDAB en spring vaak binnen in een uitzendkantoor, maar ik heb tot nu toe nog geen nieuw werk gevonden. Rondkomen met een bedrag dat rond de €1.000 ligt, is bijna onmogelijk. Ik moet en wil echt werken, maar ik word nergens aangenomen. Lezen is voor mij een probleem. Ze waren op mijn vorig werk wel tevreden over mij en ik heb 16 jaar ervaring. Het is toch niet omdat ik niet altijd alle etiketten en zo kan lezen, dat ik niet goed kan werken?” R. is gehuwd en heeft 5 kinderen. “Ik heb vroeger een zwaar verkeersongeluk gehad waardoor ik nu niet meer met de auto durf rijden. Maar een auto heb je vandaag de dag bijna altijd nodig: om te gaan solliciteren of om naar het werk te gaan als er geen openbaar vervoer is. Ik ben nu 1 jaar werkloos en vind geen nieuw werk. Omdat de kinderen nog klein zijn, blijft mijn vrouw thuis om voor hen te zorgen. Maar met een inkomen dat zelfs kan zakken tot €1.090 kan ik hen toch niet geven wat ze nodig hebben?” B. is samenwonend en heeft een diploma in de rechten. “Als ik ga solliciteren, krijg ik vaak te horen dat ik ofwel te weinig ervaring heb, ofwel teveel ervaring heb, ofwel te hoog geschoold ben… Ik ben nu 2,5 maanden werkloos. Ik werkte in een bedrijf, maar ik nam ontslag omdat ik elders kon beginnen. Men had mij een vast contract beloofd, maar moest eerst met een interimcontract beginnen. Uiteindelijk heb ik geen vast contract gekregen omdat de werkgever met een project teveel risico’s had genomen. De crisis zal daar natuurlijk ook voor iets tussenzitten. Ik woon samen met mijn partner en bij ons betaalt ieder gewoon de helft. Dat is ons systeem en dat is het eerlijkste en duurt ook het langst. Maar met die minimumuitkering die je als samenwonende zou ontvangen, kan ik niet eens mijn helft betalen… Ik vind dat de overheid te weinig rekening houdt met wat wij willen. Moet ik dan echt een job gaan doen, die ik niet

N° 10

9

25 mei 2012

Gezinshoofden op 01/11/2012 1ste periode = 12 maanden A 3 m.

B 3 m.

2de periode van 2 tot 36 maanden: A = 2 m. + B = max. 10m + C = max. 24 m. 2 maanden / jaar beroepsverleden

C 6 m.

A: vast 2 m.

B: variabel max. 10 m.

C: variabel + degressiviteit max. 24 maanden 6 m. 6 m. 6 m. 6 m.

3de periode forfait

onbepaalde duur

1.541 €* 1.422 € 1.326 € 1.239 € 1.209 € 1.179 € 1.149 € 1.120 € 1.090 € * vanaf 2013

Gezinshoofden vandaag 1ste periode = 12 maanden 6 m. 6 m.

3 m.

2de periode 3 maanden / jaar beroepsverleden (vb. 24 jaar = 72 maanden = 6 jaar)

1.422 € 1.326 € 1.239 €

Alleenstaanden op 01/11/2012 1ste periode = 12 maanden A 3 m. 1.541 €*

B 3 m.

C 6m.

2de periode van 2 tot 36 maanden: A = 2 m. + B = max. 10m + C = max. 24 m. 2 maanden /jaar beroepsverleden A: vast 2 m.

B: variabel max. 10 m.

C: variabel + degressiviteit max. 24 maanden 6 m. 6 m. 6 m. 6 m.

3de periode forfait

onbepaalde duur

1.422 € 1.326 € 1.111 € 1.072 € 1.033 € 994 € 955 € 916 € * vanaf 2013

Alleenstaanden vandaag 1ste periode = 12 maanden 6 m. 6 m.

2de periode 3 maanden / jaar beroepsverleden (vb. 24 jaar = 72 maanden = 6 jaar)

3 m.

1.422 € 1.326 € 1.111 €

Samenwonenden op 01/11/2012 1ste periode = 12 maanden A 3 m.

B 3 m.

C 6 m.

2de periode van 2 tot 36 maanden: A = 2 m. + B = max. 10m + C = max. 24 m. 2 maanden / jaar beroepsverleden A: vast 2 m.

B: variabel max. 10 m.

C: variabel + degressiviteit max. 24 maanden 6 m. 6 m. 6 m. 6 m.

3de periode forfait

onbepaalde duur

1.541 €* 1.422 € 1.326 € 826 € 757 € 689 € 620 € 552 € 484 €/ 635 €* * vanaf 2013

Samenwonenden vandaag 1ste periode = 12 maanden 6 m.

6 m.

2de periode 3 m.

3de periode

3 maanden / jaar beroepsverleden (vb. 24 jaar = 72 maanden = 6 jaar)

onbepaalde duur

1.422 € 1.326 € 826 € 484 €/635 €* * bevoorrecht samenwonende = de werkloze + partner ontvangen uitsluitend uitkeringen en het dagbedrag van de uitkering van de partner overschrijdt 31,77 euro niet graag doe en elke dag ongelukkig naar mijn werk gaan? De kleine man moet altijd de rekening betalen.” D. is gehuwd en heeft 1 kind. “Ik heb 7 jaar gewerkt als heftruckchauffeur en enkele maanden geleden ben ik werkloos geworden. In mijn bedrijf zijn

er toen veel mensen ontslagen. Elke dag ga ik op zoek naar werk, via de VDAB of ik solliciteer op eigen initiatief. Weet je dat ik nog geen enkele reactie heb gekregen van die werkgevers? Ik kan momenteel nog moeilijk mijn facturen betalen. We zijn nog maar in het midden van de maand, maar nu al kan

ik mijn benzine niet betalen. Hoe moet dat dan wanneer ik een nog lagere uit-

kering zal krijgen en ik tegen dan geen werk heb gevonden?”

Voor vragen over jouw werkloosheidsdossier, kan je terecht bij de plaatselijke werkloosheidsdiensten van het ABVV. Onze medewerkers van de bijblijfwerking en werklozenwerking hebben een uitgebreide dienstverlening met informatiesessies, individuele dienstverlening, infobrochures… Alle contactgegevens kan je terugvinden op www.vlaamsabvv.be


010_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:37 Pagina 10

10

N° 10

25 mei 2012

FLESSENFABRIKANT VIDRALA

STANDPUNT ALAIN CLAUWAERT EN PAUL LOOTENS OVER HET ANDERE EUROPA

Er is wel degelijk een sociaal alternatief Er is rijkdom genoeg om voor jobs en goede sociale bescherming te zorgen. Alleen heb je daar een sociaal Europa voor nodig. Vakbonden en sociale organisaties moeten hun krachten bundelen om verandering op gang te brengen. Alain Clauwaert en Paul Lootens, voorzitter en algemeen-secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV, geven uitleg over de nood aan een Europees sociaal alternatief. Paul Lootens: Elk jaar wordt er in de lente een Europese sociale top gehouden en elke keer weer komen we dan op straat met de vakbeweging en met tal van basisbewegingen omdat we een geloofwaardig sociaal beleid willen. De top van de Europese Commissie draait telkens weer op niets uit, het is het sociale uithangbordje van de Europese leiders, maar daarmee veranderen ze niets aan de harde soberheidspolitiek. We kunnen het maar beter niet aan hen overlaten om de groeiende armoede en werkloosheid aan te pakken. De vakbonden moeten met de sociale bewegingen zelf verandering op gang brengen. En dus houden we onze eigen sociale top en roepen we op om sociale alternatieven uit te werken.

BUITEN SPEL GEZET Alain Clauwaert: Wat stellen we vast? Het neoliberale economische model zorgt nu al meer dan 30 jaar voor een ongelijke verdeling van de rijkdom. De huidige crisis heeft die toestand op zijn scherpst gesteld. Het is een crisis van het financiële systeem waar de bevolking, de werknemers, nu moeten voor opdraaien. Paul Lootens: De financiële wereld zwaait de plak. De Europese Centrale Bank bepaalt de koers. De Europese Commissie trekt steeds meer macht naar zich toe. Haar streng besparingsbeleid wordt in nationale wetten gegoten zonder waarachtige democratische inspraak. Nationale parlementen moeten gedwee volgen, de vakbonden en het hele sociale middenveld worden buiten spel gezet. Alain Clauwaert: Het sociale overlegmodel wordt op de helling gezet. De vakbonden hebben de rol en het recht om de lonen te verdedigen. Maar op het Europese speelveld worden ze systematisch teruggefloten. In conflicten over loon- en arbeidsvoorwaarden die met de voeten getreden worden omdat Europese richtlijnen over het vrije verkeer dat mogelijk maken, deed het Europese Hof van Justitie een aantal belangrijke uitspraken die dat soort sociale dumping gewoon toestaan. Op die manier worden de vakbonden vleugellam gemaakt.

RIJKDOM GENOEG Paul Lootens: En daar moeten we een tegenmacht tegen opbouwen, maar dat veronderstelt ook dat je een alternatief voorstelt. Dat is er wel degelijk. Europa moet op het spoor van de relance gezet worden. Een zuiver budgettaire aanpak van het schuldenprobleem dat de banken achterlieten, voert ons regelrecht naar de afgrond. Er moet een geharmoniseerde fiscale politiek gevoerd worden die het onmogelijk maakt dat kapitalen altijd een vluchtweg over de grens vinden. Grote bedrijven en grote vermogens moeten eindelijk eens wèl bijdragen tot de uitgaven van de samenleving. De banken moeten onder strikte controle worden gebracht. Idem voor de ratingbureaus die nu almachtig kunnen beslissen over de kredietwaardigheid van een gans land. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. De Europese Centrale Bank moet met goedkope staatsleningen voor de dag komen. Want er zijn duurzame investeringen nodig, ook al omdat we het milieu hoogdringend met respect moeten behandelen. Alain Clauwaert: Rond die thema’s willen we samen actie voeren. In maart hadden we een alternatieve sociale top. Met de vakbonden en sociale organisaties die daaraan deelnamen zullen we het sociale protest steunen en promoten. Vorige week nog was er de grote betoging en de blokkade van de ECB-gebouwen in Frankfurt. Wij van onze kant zullen onze delegees in Europese ondernemingsraden sensibiliseren en mobiliseren. En we zetten ook onze schouders onder de organisatie van een grote conferentie over het Europese minimumloon. Paul Lootens: Er is rijkdom genoeg om voor goede jobs te zorgen en om een goede sociale bescherming uit te bouwen in heel Europa. Het is een kwestie van keuze. Ofwel gebruik je die rijkdom om de honger naar winst te stillen, ofwel stil je er de honger naar sociale gelijkheid en rechtvaardigheid mee. Die laatste honger, dat is de onze. meer info op www.altersummit.eu

Paul Lootens (links) en Alain Clauwaert. Het sociale Europa laat je maar best niet over aan de Europese Commissie. We moeten het heft zelf in handen pakken.

Na moeilijke jaren, nu plaats voor nieuwe jobs De hemel klaart dan toch ook nog eens uit boven onze glasnijverheid. Na heel moeilijke jaren worden bij flessenfabrikant Vidrala 51 nieuwe jobs gecreëerd. De vakbondsploeg van de Algemene Centrale van het ABVV heeft er hard voor gevochten. Maar nu is het resultaat er. Roberto Salemi vertelt ons meer over het syndicale werk in het bedrijf in de Borinage. Er kwam maar geen einde aan de overnames en herstructureringen van het oude Verlipack dat in 1999 failliet ging. Uiteindelijk, in 2007, arriveert de Spaanse groep Vidrala. Het bedrijf verkeert in heel slechte gezondheid, maar toch heeft het twee belangrijke troeven: een uitstekende ligging, in Ghlin nabij Mons, en dat is belangrijk voor de Franse markt. Maar daarnaast is er ook de hoge beroepskennis van de werknemers.

HET SPAANSE VOORBEELD

voorstel met een grote meerderheid van 92%. Roberto en zijn syndicale ploeg rollen dan de mouwen op en gaan op zoek naar een systeem dat voor iedereen aanvaardbaar is. Na maanden werk en discussie gaat een flinke meerderheid akkoord met een week verplichte wintervakantie en met vrije keuze in de zomer. Zodra dat erdoor is, gaan er plots vele deuren open. De mentaliteit verandert, er wordt een functieclassificatie ingesteld, heel wat werknemers krijgen loonsverhoging, te beginnen bij de kleinste verdieners. Kortom, alle plooien worden gladgestreken, de werknemers voelen zich weer gemotiveerd, iedereen zet zijn beste beentje voor.

Toen Vidrala in Ghlin neerstreek werden meteen twee voorwaarden gesteld. De arbeidsregeling moest veranderen en de lonen moesten drie jaar lang geblokkeerd blijven. Het grote knelpunt werd meteen de arbeidsregeling. Want de nieuwe eigenaar wilde het Spaanse systeem invoeren. Dat bete- WATER IN DE WIJN kende dat het vijfploegenstelsel door elkaar Dat resultaat is er dankzij de syndicale ploeg die op geschud werd door een regeling waarbij elke ploeg de steun kon rekenen van de afdeling Mons en ook verplicht werd vakantie te nemen in een opgelegde van de federale diensten van de Algemene Centrale periode tussen mei en september. Robert Salemi, de van het ABVV. Maar ook de plaatselijke directie van coördinator van de syndicale ploeg legt uit wat daar het bedrijf speelde een heel constructieve rol. Iederverkeerd aan was: “Als een werkte mee aan een ploegenarbeiders vinden reeks verbeteringen die wij het essentieel vrij over nodig waren om ook de onze vakantiedagen te Spaanse directie tevreden te kunnen beschikken, stellen. Roberto vindt dat anders heb je helemaal alle arbeiders op de bres geen familieleven meer. hebben gestaan voor hun Als men de vakantieperiojob, met als gevolg dat de de oplegt heb je naast het Spaanse directie akkoord is werk geen leven meer. Als gegaan met het nieuwe clasje je vakantie niet meer sificatiesysteem. Er werd kunt afstemmen op je langs weerskanten water in familieleven, wat blijft er de wijn gedaan, met als uitRoberto Salemi, 2de van links, samen met de hele dan nog over?”. eindelijk resultaat dat 51 syndicale ploeg. De sociale verkiezingen werden een groot succes. De Algemene Centrale haalde alle mensen worden aangeworVoor de nieuwe eigenaar ven die na 6 maanden een zetels binnen, zowel in de ondernemingsraad als in het CPBW. De werknemers gaven hun vertrouwen is het voordeel van dergevast contract krijgen. “Dat is aan een ploeg die voortreffelijk werk doet. lijk systeem dat er geen niet niks, in een zwaar vervangers moeten ingegetroffen regio als de onze.” schakeld worden om vakanties op te vangen. Geen bijkomende kosten GESLAAGD OVERLEG dus. Bovendien werkt Vidrala niet graag met uit- Ook vakbondssecretaris Eric Devriese vindt Vidrala zendkrachten, in tegenstelling tot andere bedrijven. een voorbeeld: “Het sociaal overleg heeft hier volleDan is de verplichte vakantie natuurlijk de gedroom- dig gewerkt zoals het hoort. In de twee richtingen, met een directie die de werknemers volgt en met de oplossing, voor de werkgever dan toch. werknemers die het project van Vidrala bijtreden. Er zit daar nog een pittige anekdote aan vast, zo ver- De vakbond doet meer dan alleen maar staken, telt Roberto ons. “Er kwam een ploeg Spaanse arbei- alleen is dat niet altijd zichtbaar. Trouwens, bij Vidraders bij ons werken. De directie hoopte blijkbaar dat la wisten we dat staken niets zou oplossen, daarvoor zij ons ervan zouden overtuigen om hun systeem te was het plaatje te zwart. Beter een goede discussie accepteren. Maar het draaide helemaal anders uit, dan een slechte staking.” En natuurlijk is er het een aantal onder hen wilde zelfs niet meer terug lovenswaardige werk van de delegees. “Een voorbeeldige syndicale strijd.” Roberto voegt er nog aan naar Spanje.” toe: “we hebben gewoon gevochten voor rechten, we konden toch niet zomaar alles afstaan.” PLOOIEN GLADSTRIJKEN Twee jaar lang werd er gewerkt met een tussenoplossing. Maar dan sloeg in 2009 de crisis toe. De GOEDE VOORUITZICHTEN markt was verzadigd, de verkoop stuikte ineen. Er De vooruitzichten zijn goed. Er is weer vraag op de wordt een oven stilgelegd en 70 mensen verliezen markt. Vidrala en het Waalse gewest investeren in hun job. De Spaanse directie ziet het gat schoon om moderne installaties. De tweede oven zal opnieuw haar vakantiesysteem op te leggen. In september opgestart worden en dat is heel belangrijk want 2009 ligt er een oplossing op de onderhandelingsta- daarmee worden productiviteit en rendabiliteit fel met 15 verplichte vakantiedagen in de winter en opgedreven. Dat is het doel: een stabiele rendabili15 in de zomer. Maar de arbeiders verwerpen het teit en producten van topkwaliteit.


010_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:37 Pagina 11

N° 10

11

25 mei 2012

GROTE ENQUÊTE DIENSTENCHEQUES

Werkneemsters dweilen drie keer voor de prijs van twee Werkneemsters in de sector van de dienstencheques moeten verschrikkelijk veel kilometers afleggen om hun werk te kunnen doen. De vergoedingen die ze daarvoor krijgen zijn niet kostendekkend. Dat blijkt uit een grote enquête bij onze leden. Het zit twee keer fout met de dienstencheques. Eén, het is bedoeld als werk dichtbij huis, en dat valt voor de meeste mensen dik tegen. En twee, de lonen in de sector zijn nog lager dan men doorgaans denkt, want een belangrijk deel van de verplaatsingskosten moet uit eigen zak betaald worden. 5.600 werkneemsters uit de sector namen deel aan onze enquête. Dat is een zeer hoge respons, meteen ook het bewijs dat het probleem van de verplaatsingskosten echt wel hoog zit. De enquête toont nog eens aan dat de meesten in de sector deeltijds werken. 67% werkt tussen 20 en 37 uur per week, slechts 10% heeft een voltijdse job. 55% heeft wekelijks meer dan vijf klanten. Daarmee komen we meteen tot de kern van de zaak: er moet nogal wat over en weer gelopen, en vooral gereden, worden. En daar loopt het fout. Want wat blijkt? Dat over en weer lopen, van en naar klanten, gaat over verschrikkelijk veel kilometers. Die moeten in 80% van de gevallen met eigen vervoermiddelen gebeuren. En de vergoedingen daarvoor zijn echt ondermaats.

300 MILJOEN KILOMETER Enkele kerncijfers tonen aan hoe groot het probleem wel is. Bij de deelneemsters aan de enquête moet dik de helft meer dan 50 km per week rondrijden, en dat gaat tot 200 km en meer. Dat wil meteen zeggen dat de dienstencheques helemaal geen ‘buurt- en nabijheidsdiensten’ leveren zoals oorspronkelijk bedoeld was. Slechts 10% werkt voor klanten

dicht bij huis, op een afstand tussen 5 en 10 km. Als we even doorrekenen voor de hele sector, komt het erop neer dat er jaarlijks een slordige 300 miljoen kilometers worden afgelegd door alle werkneemsters samen. Dat staat gelijk aan elk jaar 7.500 keer rond de aarde rijden, of 85.000 keer de Tour de France.

WELK VERVOERMIDDEL GEBRUIK JE HET MEEST OM JE VERPLAATSINGEN NAAR JE KLANTEN TE DOEN? Auto Bromfiets/motorfiets

Tram/bus/metro Te voet

2%

uren, noch verplaatsingskosten voor betaald. Maar goed 10% van de deelneemsters aan de enquête krijgt een vergoeding. 90% dus niet, en dat gaat over meer dan 100.000 werkneemsters!

Debby Roels is delegee in een dienstenchequebedrijf in het Antwerpse en vertelt ons waar het op staat. “Met het openbaar vervoer naar mijn klanten? Nee, dat is onmogelijk, daarvoor zijn er geen goede verbindingen en het moet veel te snel gaan. Met de auto? Nee, ook niet, ik heb geen rijbewijs. Ik doe mijn afstanden met de fiets of met de bromfiets. Wat ik daarvoor krijg? De fietsvergoeding is het wettelijke tarief van 0,20 euro per kilometer. Voor de bromfiets krijg ik hetzelfde als voor autoverplaatsingen: 0,10 euro per kilometer. Natuurlijk is dat niet genoeg, zeker voor de collega’s die hun auto moeten gebruiken, dat weet toch iedereen. En of ik iets krijg voor het binnenbrengen van dienstencheques? Niks. Noppes. We hebben dat met alle vakbonden samen gevraagd en de werkgever heeft ons vierkant uitgelachen. Ikzelf moet twee keer per maand de cheques binnenbrengen. Als het goed zit, kost mij dat anderhalf uur, als het slecht zit twee en een half uur. De rekening is rap gemaakt, hé. Maar mijn baas betaalt ze niet.”

Fiets Trein

1%

5% 9%

GEDAAN MET GRATIS DWEILEN Samengevat, wie werkt in de sector van de dienstencheques moet drie keer dweilen om aan de kost te komen. Een keertje nat dweilen tegen betaling, een keertje droog dweilen, ook tegen betaling, en een keertje ronddweilen van hot naar her, maar dan wel op eigen kosten, of het scheelt niet veel.

De meeste verplaatsingen gebeuren met de auto. Bij de deelneemsters aan de enquête gaat het over 64%. En daar zit de kat pas echt gebonden. Want de vergoedingen voor verplaatsingen met de eigen wagen zijn ondermaats. Er zijn verschillende soorten terugbetalingen, al naargelang het gaat over de afstand van thuis naar een klant of de afstand tussen twee klanten, maar het komt erop neer dat ze niet half zo hoog liggen als de normale, gangbare vergoedingen voor verplaatsingen met de eigen wagen. Dat is een onduldbare toestand, zeker als men weet dat het gemiddeld netto maandloon bij de dienstencheques maar rond 900 euro ligt.

werkuren maar voor de afgelegde kilometers. Voor een afstand van 10 km bijvoorbeeld, krijgen ze net geen euro. Maar er zijn ook werkuren en verplaatsingen die helemaal niet betaald worden. De werkneemsters moeten namelijk regelmatig de dienstencheques die ze ontvangen binnenbrengen bij hun werkgever. Twee derden van de ondervraagden doet dat één of twee keer per maand. Dat hoort bij de job. Maar er worden noch werk-

En dat kan zo niet langer blijven duren. Er moet dringend gewerkt worden aan twee oplossingen. Langs de ene kant moet het werk efficiënter georganiseerd worden, zodat er minder kilometers moeten afgelegd worden, zodat de dienstencheques voor de werkneemsters daadwerkelijk een job in de nabije buurt worden. En langs de andere kant moet er gezorgd worden voor een correcte betaling van de verplaatsingen en ook van de verplaatsingstijd tijdens de werkuren. Mensen met een laag inkomen op eigen kosten laten ronddweilen voor het werk, in hun eigen wagen, het is een hemeltergende schande. Het ABVV wil in overleg met andere vakbonden acties op touw te zetten voor een deftige oplossing.

BEDANKT! SOCIALE VERKIEZINGEN

19%

64%

64% van de deelnemers aan de enquête hebben hun eigen auto nodig om hun werk te doen. De vergoeding daarvoor is ondermaats.

Onduldbaar, maar het is zelfs nog erger dan dat. De werkneemsters bezoeken heel vaak verscheidene klanten op eenzelfde dag. In de enquête zegt 74% minstens één keer per week twee klanten per dag aan te doen. De verplaatsingen tussen die twee klanten gebeuren in opdracht van de werkgever, het is dus arbeidstijd die moet betaald worden. Maar zo werkt het niet bij de dienstencheques. De werkneemsters moeten tevreden zijn met een aalmoes, niet voor de

VU: Alain Clauwaert, De Algemene Centrale-ABVV, Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel - April 2012

HET KAN NOG ERGER

WWW.ACCG.BE/SV2012

De sociale verkiezingen zijn achter de rug. Bedankt voor je deelname, want dat is zeer belangrijk voor de sociale democratie. Bedankt ook voor het vertrouwen dat je stelt in de afgevaardigden van het ABVV. We wensen hen allen proficiat, en veel succes met hun nieuw mandaat.


012_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:42 Pagina 12

12

N° 10

Bedienden - Technici - Kaderleden

25 mei 2012

De syndicale premie, wat is dat? Sommigen onder jullie hebben ze al gekregen of zullen ze misschien binnenkort ontvangen: de syndicale premie is een bedrag dat in bepaalde sectoren wordt betaald aan de werknemers die aangesloten zijn bij een vakorganisatie.

onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing en aan sociale bijdragen, wordt de syndicale premie vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot €135.

van je PC onder meer op je loonfiche, je arbeidsovereenkomst of het belastingattest dat je werkgever je ieder jaar bezorgt.

Er zijn twee voorwaarden om dit sociale voordeel te ontvangen: je moet lid zijn van de BBTK en je moet je bijdragen correct betaald hebben. Je sector of bedrijf moet dit ook voorzien hebben in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Hoeveel je precies ontvangt, hangt af van wat in jouw sector is voorzien. Ter aanvulling op de “sectorale” syndicale premie, voorzien sommige bedrijven ook een aanvullende premie. Als er in jouw sector geen syndicale premie bestaat, kan het zijn dat er in je bedrijf wél een premie wordt toegekend op basis van een bedrijfs-cao.

De lijst met de sectorale syndicale premies kan je bekijken op de website van de BBTK: www.bbtk.org/nieuws/Pages/Sy ndicalepremie.aspx. In een overzichtstabel lees je per paritair comité welke maximumbedragen gelden. In veel PC’s wordt de premie in de komende weken betaald. Dat is zo voor de PC’s 209, 215, 217, 223, 226, 303.03, 323, 327.02 en 330.03.

In tegenstelling tot de eindejaarspremie (de beruchte “13de maand”) die als loon wordt beschouwd en daarom ook

Om te weten of je recht hebt op een syndicale premie moet je weten onder welk paritair comité (PC) je valt. Je vindt het nummer

Voor meer info en om precies te weten wat er voor jou van toepassing is, kan je steeds terecht bij je gewestelijke BBTK-afdeling.

Je hebt je stem laten horen… Nu is het onze beurt om jouw stem te laten horen! De sociale verkiezingen zijn nu voorbij. Je hebt onlangs gekozen welke collega’s jou de komende vier jaar zullen vertegenwoordigen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk. Wij danken je voor je stem! Door te kiezen voor de BBTK-ABVV heb je geopteerd voor een sterk en solidair team dat dicht bij je staat. De verdediging van je job en van je rechten en belangen is en blijft onze prioriteit. Je mag erop vertrouwen dat wij al het mogelijke zullen doen om je rechten als bediende te beschermen, zowel in je activiteitensector als in je bedrijf.

Bedankt voor je vertrouwen: samen sterk.

De gids van de afgevaardigde, een nuttig instrument voor een goede start Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, zullen de syndicale ploegen geïnstalleerd worden en zal het veldwerk écht kunnen beginnen. Onder de pas verkozen personeelsvertegenwoordigers in de OR’s en CPBW’s van de bedrijven en instellingen over het ganse land, zullen heel wat nieuwe afgevaardigden voor het eerst aan het werk moeten gaan. In het begin hebben zij het soms moeilijk om hun weg te vinden, om te weten wat ze wanneer moeten doen. Hoe zet je je eerste stappen in de vakbondswereld, wat zijn de do’sand-don’ts, waar vind je hulp, hoe reageer je op de andere werknemers: dat zijn allemaal vragen die nieuwe afgevaardigden zich kunnen stellen. Om hen te helpen door het bos de bomen nog te zien, zal de BBTK heel binnenkort een brochure uitgeven die speciaal aan dit thema is gewijd. In die praktische gids vind je de 10 gouden regels terug die iedere goeie afgevaardigde moet kennen, een schat aan handige tips en nuttige informatie die je zullen helpen om de sprong te wagen. Die brochure zal binnenkort op papier bij je gewestelijke afdeling en in elektronisch formaat op My BBTK beschikbaar zijn.

Basisvorming voor de nieuwe afgevaardigden De basisvorming van de BBTK biedt een onmisbare bagage voor afgevaardigden die hun eerste mandaat hebben binnengehaald. Ze wordt in de verschillende gewesten van het land gegeven door de vormingswerkers van de BBTK. Hier wordt de basis gelegd voor alles wat je moet weten over het syndicaal werk en worden de nieuwe verkozenen klaargestoomd om rechtstreeks tussen te komen in de overlegorganen van het bedrijf. Er wordt gewerkt volgens een specifieke methode: men analyseert er immers de structurele problemen die de werknemers op het terrein ondervinden en precies die ervaringen vullen de vorming inhoudelijk aan. Aan de hand van rollenspelen en situatieschetsen wisselen de afge-

vaardigden hun ervaringen uit en versterken zo elkaars kennis. De sessies zijn gespreid over 4 jaar en behandelen diverse thema’s: werking en rol van de overlegorganen, contract, loon, arbeidsorganisatie en arbeidsduur, syndicale communicatie, enz. Deze basisvorming is dus een must tijdens je leerproces als ‘nieuwe afgevaardigde’. Van bij de eerste sessie krijg je handige instrumenten en methodes aangereikt om op de werkvloer tussen te komen en eventuele problemen op te lossen. Tijdens die sessies ontmoet je ook andere afgevaardigden met uiteenlopende achtergronden waar je je ervaringen, ideeën en moeilijkheden aan kan toetsen. Neem dus zeker contact op met je gewestelijke BBTK-afdeling.


016_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:30 Pagina 16

16

N° 10

Bedienden - Technici - Kaderleden

25 mei 2012

STANDPUNT

HET WERK GAAT VOORT! De sociale verkiezingen zijn achter de rug. We bedanken onze kiezers voor hun vertrouwen én onze militanten voor hun inzet. Ondertussen draait de wereld verder: inzetten op groei is voor de BBTK daarbij het uitgangspunt.

SOCIALE VERKIEZINGEN De resultaten van de sociale verkiezingen zijn gekend. Wij bedanken eerst en vooral alle bedienden en kaderleden die voor de BBTK hebben gestemd. Ook de inzet van alle kandidaten en de omkadering ervan door onze secretarissen en medewerkers mogen hier in de kijker worden geplaatst. Ook aan hen: dank voor deze inzet. De sociale verkiezingen is een belangrijk vierjaarlijks evenement maar het syndicale werk is er een van elke dag. De resultaten leveren voor BBTK geen al te grote verschuivingen tav. 2008 op. Wij stellen vast dat de BBTK vooruit gaat, zij het lichtjes. Deze vooruitgang is meer uitgesproken in aantal zetels dan in het aantal stemmen. Op onze website vindt men een overzicht van de resultaten voor de BBTK. Verder zien wij dat ACV een belangrijk verlies lijdt, waarvan ACLVB het meest kan profiteren. Een meer grondige analyse van de resultaten, in al zijn aspecten, volgt nog. Het is belangrijk om naast onze sterke kanten ook de zwakkere te onderkennen, om zo onze werking nog te verbeteren.

AANDACHT VOOR DE ACTUALITEIT Maar ondertussen moeten en zullen wij waakzaam zijn voor de vele sociale dossiers die de komende maanden op ons afkomen. Op alle niveaus heeft men het over besparingen, maar men moet het meer over groei hebben. Zowel het afgelopen weekend op de G8-top, op de informele Europese top van woensdag 23 mei, als in het door de Belgische regering aangekondigde competitiviteits- en relancedebat (dat deze regering wil afronden voor 21 juli) staat het op de agenda. Wij herhalen hier nogmaals: de werknemers zijn niet de oorzaak van de crisis, zij ondergaan er alleen de gevolgen van. De werknemers moeten er dus niet extra voor betalen. Het besparingsdogma van Europa moet verder in vraag gesteld worden. Er gaan ondertussen meer en meer gezaghebbende politieke- en academische stemmen op die in dezelfde richting gaan als ons. Wij citeren er een, namelijk van Nobelprijswinnaar economie Stiglitz:” Er bestaat geen enkel voorbeeld van een grote economie – en Europa is de grootste economie ter wereld – die herstelde dankzij besparingen”.

het (extra) laten bijdragen van de vermogenden in ons land. Op Europees vlak kunnen ook inkomsten worden gezocht. Er moet Europees eindelijk werk worden gemaakt van de financiële transactietaks (ook bekend als Tobin-taks of Robin Hood-belasting), die meerdere tientallen miljarden euro kan opleveren. Ook de uitgifte van Euro-obligaties kan zowel de nodige middelen genereren voor investeringen als soelaas brengen voor de landen die door de financiële markten worden geviseerd. Het beleid van de Europese centrale bank en van de Europese investeringsbank moet fundamenteel herzien worden: ze moeten motoren kunnen zijn in een Europees relancebeleid. Koopkracht is de brandstof van de economische motor. Wij verwelkomen daarom de door de metaalarbeiders in Duitsland afgedwongen loonsverhoging, na deze die de

overheidsvakbond Ver.di al wist te bemachtigen voor de ambtenaren een paar weken geleden. Hogere lonen in Duitsland komen in de eerste plaats de Duitse werknemers ten goede. Maar ze bieden ook aan de andere Europese economieën de mogelijkheid om hun handelsbalans tegenover Duitsland te verbeteren met een verstevigde interne economische groei. Het behoud en de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling is de sleutel tot een echte relance. Koopkracht is niet de vijand van de economie, maar is één van de motoren van de groei. Daarom blijft de BBTK in ons eigen land een fervent verdediger van ons automatisch indexsysteem voor lonen en sociale uitkeringen. De sociale verkiezingen zijn net voorbij, maar het werk gaat voort en waakzaamheid blijft geboden.

Wij geven ons verzet tegen de blinde besparingsdrang van Europa niet op, die vooral de zwaksten raakt. Wat Europa, en dus ook België, nodig heeft is een groeibeleid. Dat betekent met overheidsmiddelen investeren in een duurzame economie (met aandacht voor energiebesparende investeringen). Deze middelen kunnen gehaald worden via

Myriam Delmée Ondervoorzitter Erwin De Deyn Voorzitter

Doe volle bak voordeel.

VOORDEEL L

Exclusief voor leden van het ABVV en alle personen die met hen samenwonen. De verzekeringen van ACTELaffinity zijn goedkoper en garanderen u toch een maximale veiligheid en bescherming.

Autoverzekering U zoekt een autoverzekering die goedkoper is en veel voordelen biedt? Vraag een prijsofferte zonder verdere verplichtingen! Geniet aanzienlijke voordelen: zoals gratis bijstand bij pech of ongeval (CAR RELAX), een vrijstelling van € 0 en betalingsgemak. Kies de graad van bescherming die u wenst, vervolledig uw verzekering met uiterst interessante opties zoals rechtsbijstand, bestuurdersverzekering of reisbijstand (TRAVEL RELAX). B.A. BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MINI OMNIUM MAXI OMNIUM

r r r

CAR RELAX

Glasbreuk

Brand

Natuurkrachten en aanrijding met dieren

Diefstal

Materiële schade & vandalisme

r r

r r

r r

r r

r

GRATIS GRATIS GRATIS

Motorverzekering Verzeker uw motor tegen de laagste prijs en geniet onder andere van gratis bijstand bij een ongeval. Vraag ons hoe u 45% korting krijgt op de premie voor uw motor.

Woonverzekering Huurder of eigenaar? Een overgelopen bad, een overstroming, brand, … dat overkomt niet alleen de anderen. Kies voor Homeprotect en uw woning en de inboedel worden efficiënt verzekerd. Dankzij ons evaluatierooster bent u er zeker van dat u nooit onderverzekerd bent.

Bekwaam en professioneel, het Contact Center van ACTELaffinity staat altijd klaar om te luisteren en u snelle en efficiënte oplossingen aan te bieden bij een schadegeval.

Bel gratis 0800/49 494 of surf naar www.actelaffinity.be/abvv ACTEL NV - de Lignestraat 13 - 1000 Brussel - RPR 0440 903 008 Brussel- IBAN BE93 8791 5001 0467 - BIC BNAGBEBB - Verzekeringsonderneming erkend code FSMA 2279 (Beslissing dd. 22.12.2003; B.S. dd. 04.02.2004) voor de takken 1, 3 en 10a. - Verzekeringsbemiddelaar erkend code FSMA 62239 A - Lid van de Groep P&V - Tel. 02/282.36.13 - Fax 02/282.36.00 - www.actelaffinity.be/abvv Al onze voorwaarden zijn beschikbaar op onze website.


013_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:42 Pagina 13

Textiel - Kleding - Diamant

N° 10

25 mei 2012

13

SOCIALE VERKIEZINGEN 2012

Bedankt aan onze kiezer en kandidaten Veel succes aan onze verkozenen om de komende 4 jaar te strijden voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden De sociale verkiezingen 2012 zijn voorbij. De stemmen zijn geteld. De mandaten verdeeld. De krachtsverhoudingen tussen de vakbonden op ondernemings- en sectoraal vlak liggen opnieuw vast voor een periode van 4 jaar. Aan kracht heeft het ABVV- Textiel, Kleding en Diamant in elk geval niet ingeboet. Als we het resultaat van al onze sectoren samen op basis van de toegekende mandaten vergelijken met dat van 4 jaar geleden, dan komen we aan een identiek percentage: 40%. Dit is zeker niet slecht, maar een vooruitgang zou beter geweest zijn.

Onze militanten en kandidaten hebben de afgelopen maanden en jaren hard hun best gedaan om zich in te zetten voor hun collega’s op de werkvloer. Vaak in zeer moeilijke omstandigheden. Laten we niet vergeten dat de afgelopen 4 jaren zeer scherp werden getekend door de financieel-economische crisis die in onze sectoren heeft geleid tot een groot tewerkstellingsverlies. Eén cijfer valt zeer sterk op bij deze sociale verkiezingen. In 2008 (alle vakbonden samen) werden in onze sectoren 38.000 stemmen uitgebracht voor ondernemingsraad én comité voor preventie en bescherming op het werk.

In 2012 waren dat er nog 27.000. Dit laat ons toe om een frappante conclusie te trekken: de grootste verliezer de afgelopen 4 jaar was de tewerkstelling in onze sectoren: een daling met bijna 30%. De komende 4 jaar moeten we er alles aan doen om te vermijden dat de tewerkstelling verder vermindert. De werkgevers moeten opnieuw investeren. Duurzame en ecologisch verantwoorde producten en productieprocessen, samen met het aanboren van nieuwe groeimarkten, zijn de uitdagingen van vandaag en morgen. Ook de militanten, delegees en verkozenen

van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant zullen in jullie bedrijven volop hun verantwoordelijkheid opnemen. Ze staan paraat om je de komende 4 jaar in het bedrijf met raad en daad bij te staan. Om te strijden voor eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden. Je te informeren en je te helpen. Je zult niet tevergeefs een beroep op hen doen.

Dominique Meyfroot Voorzitter ABVV-TKD John Colpaert Algemeen secretaris ABVV-TKD

16 MEI 2012

Oprichting van de nieuwe, grote Europese industriebond IndustriAll European Trade Union 16 mei 2012 is een historische dag voor de Europese Vakbeweging. Op het fusiecongres dat op die datum plaatsvond in Brussel, hebben drie autonome Europese syndicale federaties beslist om te fusioneren tot een nieuwe grote Europese industriebond die luistert naar de naam “ IndustriAll European Trade Union”.

De dagelijkse leiding van IndustriAll European Trade Union wordt verzekerd door een algemeen secretaris (Ulrich Eckelmann) en drie adjunct-algemeen secretarissen (Bart Samyn, Luc Triangle en Sylvian Lefebvre), bijgestaan door een competente ploeg van medewerkers. De hoofdzetel is gevestigd in Brussel.

De drie Europese syndicale federaties die hun krachten bundelen zijn: •de Federatie van de Europese Metaalbewerkers (FEM) •de Europese Federatie van de Mijn-, Chemie- en Energiewerknemers (EMCEF) •de Europese Syndicale Federatie voor Textiel, Kleding en Leder (ESF: TKL)

Op het fusiecongres van 16 mei in Brussel, werd een ambitieus programma en een lijvige politieke resolutie besproken en goedgekeurd. De uitdagingen voor IndustriAll European Trade Union zijn immens: de globalisering, de financieel-economische crisis, het neoliberale soberheids- en besparingsbeleid in de Europese lidstaten, deloyale concurrentie en sociale dumping, de toenemende armoede (ook bij de werkende bevolking) en het groeiend aantal precaire statuten zoals interimarbeid, contracten van bepaalde duur en mini-jobs. De doelstellingen van IndustriAll European Trade Union zijn dan ook ambitieus.

Onze Centrale, het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant, is stichtend lid van de Europese Syndicale Federatie Textiel, Kleding en Leder en wordt nu dus ook lid van het nieuw opgerichte IndustriAll European Trade Union. IndustriAll European Trade Union wordt de grootste Europese vakvereniging met 8 miljoen leden die tewerkgesteld zijn in de belangrijkste sectoren van de industriële en verwerkende nijverheid. Meer dan 200 nationale vakbonden uit de Europese Unie worden lid van IndustriAll European Trade Union. Het wordt een sterke en machtige tegenspeler tegenover de Europese werkgeversfederaties, de sociale en industriële beleidsorganen van de Europese Commissie en de in Europa gevestigde multinationals. Op het fusiecongres van 16 mei 2012 werden de nieuwe statuten en de samenstelling van de beleidsorganen goedgekeurd. Het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant zal vertegenwoordigd zijn in het Uitvoerend Bestuur en de diverse politieke comités die werden opgericht. Daarenboven hebben we ook een mandaat als interne controleur van de rekeningen van de nieuwe Europese vakbond.

Ook de internationale vakbondskoepels van Metaal, Textiel /Kleding en Chemie/Energie/Mijnbouw zullen volgende maand (op 19 en 20 juni in Kopenhagen) fusioneren in een nieuwe grote internationale vakvereniging. Wij zullen daar in één van de volgende edities van De Nieuwe Werker verslag over uitbrengen.

STRIJD VOOR EEN DEMOCRATISCH EN SOCIAAL EUROPA MET WAARDIG WERK EN DUURZAME, ECOLOGISCH VERANTWOORDE GROEI Dit is samengevat het leidmotief van de politieke resolutie die op het fusiecongres werd goedgekeurd. De industriële sectoren waren en moeten opnieuw de pijler worden van de economische groei. Dit vergt een andere aanpak van de Europese Commissie: geen soberheidsbeleid met opgelegde besparingen. Er moet, integendeel, met publieke middelen geïnvesteerd worden in de over-

gang van onze economie naar een duurzaam ecologisch groeimodel. IndustriAll European Trade Union zal door middel van de sociale dialoog vooral inzetten op het onderhandelen en het sluiten van collectieve (Europese) akkoorden en een fundamentele bijsturing nastreven van het Europees economisch en sociaal beleid. Er moeten overal in Europa minimumlonen komen in onze sectoren en de interimarbeid moet beperkt worden. Dit vereist een betere looncoördinatie op Europees vlak tussen de nationale vakbonden en het bepalen van gemeenschappelijke eisenbundels. Ook een aantal actualiteitsmoties werden op het Congres van 16 mei 2012 goedgekeurd. Een motie van het Waals ABVV Metaal, die door onze Centrale, de Algemene Centrale en talrijke vakbonden uit Europa werd goedgekeurd, pleit voor de organisatie van een Europese actiedag in de industrie. De doelstellingen van deze actiedag zijn:

•het openen van een debat over de toekomst van de industrie, over de ontwikkeling van de industriële tewerkstelling, met een hoog sociaal gehalte; •de werkgevers van de industrie verplichten om een loonniveau te onderhandelen dat toelaat om een fatsoenlijk leven te leiden. Er moet vooral vermeden worden dat de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden in de Europese landen voortdurend in een neerwaartse spiraal terecht komen omwille van de aanvallen van het patronaat en de door de Europese regeringen opgelegde besparingsmaatregelen onder impuls van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. De industrie blijft de fundering van de Europese economie en van het genereren van rijkdom. Er is daarom dringend behoefte aan grote innoverende Europese projecten die investeren in onderzoek en ontwikkeling, vorming en opleiding.


014_GPV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:43 Pagina 1

14

N° 10

25 mei 2012

COLRUYT: onbetwiste overwinning van ABVV HORVAL Iedereen kent Colruyt! Onbetwiste marktleider van de Handel in Voedingswaren, kampioen van de rode prijzen! Vandaag heeft het personeel van Colruyt met een verpletterende meerderheid beslist dat Colruyt niet enkel rood is door haar prijzen, maar dat het bedrijf ook voor haar sociale betrekkingen minstens voor de volgende 4 jaar rood zal kleuren. ABVV HORVAL zal de toon zetten! ABVV HORVAL behaalde 5 mandaten in de ondernemingsraad, 5 mandaten in het CPBW. De jongeren hebben één mandaat behaald in de ondernemingsraad en één mandaat in het CPBW. Complimenten voor de delegees en de militanten die de afgelopen 4 jaar ABVV HORVAL met trots binnen hun onderneming hebben vertegenwoordigd. Hun toewijding en dagelijkse inzet voor hun collega’s hebben geloond. ABVV HORVAL is niet enkel een centrale van dienstverlening, zelfs al is dit

aspect zeer belangrijk; het is ook een strijdvaardige centrale. De uitdagingen zullen talrijk zijn, zowel binnen de onderneming als op sectorniveau. Het compromisbeleid van het ACV met de directie van Colruyt werd massaal afgestraft door het personeel. De vakbonden moeten werken in het belang van de werknemers en niet om de werkgevers een plezier te doen… We zeggen klaar en duidelijk dat de werknemers niet langer zullen aanvaarden dat de werkgevers met de steun van een vakorganisatie verdeling zaaien onder de werknemers. Laten we hieronder een streep trekken, dat is het verleden. We zullen in de toekomst met aanzienlijk uitdagingen geconfronteerd worden. Eerst en vooral op ondernemingsniveau: door ervoor te zorgen dat er een gevoelige vooruitgang kan worden geboekt

inzake zowel koopkracht arbeidsomstandigheden.

als

Deze overwinning zal ook een belangrijke weerslag hebben op sectorniveau. Colruyt is immers een hoofdspeler, om niet te zeggen de grootste speler. Natuurlijk is er Delhaize, Aldi, Mestdagh, Renmans en… Unizo. Maar voor Comeos, de werkgeversfederatie van de Handel in Voedingswaren, gebeurt er niets zonder de goedkeuring van Colruyt … Ter herinnering: tijdens de zeer moeizame onderhandelingen 2011-2012 was één van de hoofdelementen de vrees van de grote ondernemingen voor het zogenaamde boomerangeffect (de vrees om opnieuw te moeten betalen op ondernemingsvlak van wat men zegt al betaald te hebben op sectorniveau). Ondanks deze situatie werd er vooruitgang geboekt, zoals de verhoging van de opzegtermijnen, de stijging van de reële

lonen en van de sectorale minimumlonen, de verhoging van de werkgeversbijdrage in de vervoersonkosten voor privévervoer en de progressieve uitdoving van de jongerenbarema’s. Nochtans blijft er nog werk aan de winkel voor de komende sectorale onderhandelingen en om hierin te slagen, zullen wij de syndicale slagkracht bij Colruyt zeker nodig hebben. Die syndicale slagkracht zullen wij tevens nodig hebben voor de uitvoering van de volgende drie punten van het sectoraal akkoord: 1° Het organiseren van sectorale vorming voor de werknemers. De constante blokkades van de werkgevers dreigen stokken in de wielen te steken in het realiseren van deze vorming voor alle werknemers van de sector en in het bijzonder voor degenen die werkzaam zijn in de kleine ondernemingen. De actiepunten voor deze sectorale vormingen zijn belangrijk en

hebben invloed op zeer gevoelige materies: eindeloopbaan, ziekte en arbeidsongeval, arbeidsinstroom… 2° Een oplossing zoeken voor de praktische problemen die zich stellen met betrekking tot de toepassing van de koudepremie. 3° De oprichting van een werkgroep die de haalbaarheid moet onderzoeken van een op te richten sectoraal pensioenstelsel (2de pijler). ABVV HORVAL wil kunnen voortbouwen op de syndicale slagkracht bij grote ondernemingen zoals Colruyt, Delhaize, Aldi, Mestdagh… om vooruitgang te boeken in deze netelige dossiers en ons op een positieve manier voor te bereiden op de komende sectorale onderhandelingen. Proficiat aan de hele syndicale ploeg bij Colruyt!

De Commissie Gepensioneerden & Bruggepensioneerden is een actieve commissie De Commissie Bruggepensioneerden & Gepensioneerden van ABVV-HORVAL is een bijzonder actieve commissie. Ze komt één keer per kwartaal samen en pakt de problematiek van het brugpensioen en het pensioen aan. Ze wil een element van bewustwording zijn binnen onze centrale van de precaire situatie van de senioren. Een spreekwoord zegt “een arme werknemer wordt geen rijke gepensioneerde”. De geschetste situatie geeft de realiteit goed weer. Eens dat ze de pensioensleeftijd bereikt hebben, leven steeds meer van onze gepensioneerden in steeds moeilijkere omstandigheden, met een gemiddeld pensioen van rond

de 1.100 euro, wordt de eindjes aan elkaar knopen steeds moeilijker. De besprekingen plaatsen de voorstellen van het ABVV om de 1ste pijler (het wettelijk pensioen) te versterken, centraal in het debat; maar ook daar waar mogelijk de 2de pijler uit te bouwen of

te versterken opdat het echt een aanvullend pensioen wordt. We hadden van onze commissie P&BP graag een vulgariserend instrument van bewustmaking gemaakt binnen elk Gewestelijk Uitvoerend Bestuur. Ze zal meer en meer een element van

beraadslaging en syndicale actie worden. We moeten blijven hameren op het beIang van het pensioen om niet weg te zinken in de precariteit. De commissie, die werd opgericht tijdens ons laatste congres, heeft de relevantie aangetoond om de rol van de senioren binnen onze centrale te versterken; de problematiek van de leef-

tijd belangt iedereen aan met alle aspecten die daaraan verbonden zijn. Tijdens ons volgend congres in november zal er zeer waarschijnlijk een plaats verzekerd zijn voor onze senioren. Tangui CORNU Co-voorzitter

Belastingsaangifte 2012! Nieuw nu via TAX on Web! Ook dit jaar staan wij met veel plezier klaar om jouw belastingsaangifte in te vullen. Dit kan vanaf 21 mei tot 29 juni in ons kantoor, Ommeganckstraat 51, 2018 Antwerpen. Je hoeft geen afspraak te maken. Onze openingsuren zijn: Ma – Do 8.30u – 12u / 13u – 15.30u. Vergeet vooral jouw identiteitskaart en die van je partner niet zodat we de aangifte meteen online via “tax on web” kunnen invullen. Je moet dan achteraf geen brief meer op de post te doen en je krijgt ook voorrang op uitbetaling ten opzichte van een papieren aangifte. Let op! Een pincode is verbonden aan je identiteitskaart. Indien je deze pincode niet meer kent dan kan je dit aanvragen via: http://www.ibz.rrn.fgov.be Nog een interessante website is… www.horvalantwerpen.be

horval.be


015_AAV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:45 Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 10

15

25 mei 2012

REPORTAGE: EERLIJKE FISCALITEIT DOOR DIRK VAN DER MAELEN BIJ LINX+ MECHELEN+KEMPEN

'De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen' De huidige afbraakpolitiek op Vlaams, Belgisch en Europees niveau, snijdt diep in de portemonnee van onze leden en ook in de portemonnee van onze huidige en toekomstige gepensioneerden. Als ABVV hebben we een duidelijk alternatief, voor duurzame investeringen in een eco-solidaire samenleving, in duurzame jobs. Onder meer door in te zetten op een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit. Maar wat is dat nu, een eerlijke fiscaliteit? Het is belangrijk dat we duidelijke taal spreken om onze militanten te vormen en onze boodschap uit te dragen. Om een antwoord op deze vragen te krijgen, nodigden onze Linx+ werking Dirk Van der Maelen uit, federaal parlementslid en autoriteit op vlak van fiscaliteit, om uitleg te geven over belastingen, notionele intrestaftrek, vermogensbelasting en de strijd tegen fiscale fraude.

40 militanten legden Dirk het vuur aan de schenen in een geanimeerde debatvoormiddag

VORMINGSAANBOD

Vind werk in de binnenvaart Van werkzoekende … tot matroos Ben je op zoek naar werk, hou je van aanpakken en wil je vaart in je leven? Dan is een job in de binnenvaart een uitstekend toekomstperspectief. Een diploma heb je niet nodig. Je opleiding tot matroos binnenvaart duurt +/-16 weken, inclusief een stage op een binnenschip. Jouw taak is assisteren bij laden en lossen, kleine werkzaamheden aan motoren, aan- en afmeren, schilderen en onderhoud van het schip…

•je bent niet kleurenblind •je bent bereid om langere tijd van huis te zijn •je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB •je schrijft je in voor de infosessie van 5 juni 2012

De opleiding •start eind augustus 2012 •vindt plaats in KTA Zwijndrecht Cenflumarin (bereikbaar met openbaar vervoer). Voor wie van ver komt, kan voor een overnachtingsplaats gezorgd worden.

Na de opleiding kan je deelnemen aan het examen waardoor je matroos wordt en ook internationaal kan varen op de binnenwateren.

Interesse in de opleiding? Inschrijven voor de infosessie? (inschrijven verplicht!)

Wie kan deelnemen? •je hebt goede kennis van het Nederlands

Schrijf je in via de site van VDAB: www.vdab.be of stuur een e-mail aan jelle.beersmans@vdab.be

Vragen over het beroep van matroos? Bel: Dhr. Roger Opdelocht | Sectorconsulent Binnenvaart | tel. 0475 44 00 88 of Dhr. Jelle Beersmans | klantenconsulent VDAB | tel. 03.202.14 15 Op dinsdag 5 juni 2012 gaat een infosessie door en start de selectie (start om 09.30u STIPT) Locatie: Schipperswelzijn | Straatsburgdok Noordkaai 2 | 2030 Antwerpen.

BTB Vakgroep Binnenvaart | Ivan Victor | Federaal Secretaris

Wandeling Cadixwijk Aan de Oude Dokken werd al heel wat gerealiseerd: een wandelpromenade, meer groen en nieuw straatmeubilair. De Cadixwijk moet nu verder uitgroeien tot een duurzame en betaalbare woonwijk aan het water. Dankzij het Museum Red Star Line, het nieuwe Limaplein, de gerenoveerde Kattendijksluis, evenementenhal De Shop en de renovatie van de Montevideopakhuizen krijgt deze wijk een duidelijke culturele stempel. Wat? Geleide wandeling door een gids van Antwerpen Averechts Wanneer? dinsdag 29 mei 2012 van 14.30

tot 17u Prijs: 3 euro per persoon Trefpunt voor aanvang wandelingen wordt meegedeeld bij inschrijving. Info en inschrijvingen: Adviespunt Ommeganckstraat 35 (1e verdieping) M 2018 Antwerpen Tel. 03 220 66 13 adviespunt.antwerpen@abvv.be Betalen kan enkel met Bancontact of via overschrijving op rekeningnummer BE20 1325-2019-3156

Mechelen+Kempen

Senioren 50 +

Voor senioren blijkt een hospitalisatieverzekering soms peperduur. In onze samenleving zou een goede en betaalbare hospitalisatieverzekering voor alle ouderen toegankelijk moeten zijn. De VoorZorg geeft toelichting rond het hospitalisatiepakket dat zij bieden. Er zal gelegenheid zijn om je vragen te stellen. Spreker: Chris Maris | adjunct diensthoofd |aanvullende verzekeringen van De VoorZorg

Bezoek opvangcentrum te Arendonk ANTWERPEN

Op zaterdag 23 juni 2012 organiseert Linx+ een rondleiding en kennismaking met de werking van het opvangcentrum voor asielzoekers “Totem” te Arendonk. In 2001 werd deze vroegere Duitse basis omgebouwd tot een open opvangcentrum. “Totem” is één van de 19 asielcentra in België. Er is plaats voor +/-300 asielzoekers en er worden ook 28 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen opgevangen. Katrien Theunissen, coördinator externe contacten zal die namiddag onze gids zijn en vertelt over het leven, de dagelijkse basisbehoeften, de sociale

en andere bijstand, de activiteiten en de opleidingen van de bewoners. Ook de integratie van het centrum in de gemeente krijgt de aandacht.

Hospitalisatieverzekering voor ouderen Wanneer? dinsdag 5 juni 2012 om 14u Waar? Polyvalente zaal | gelijkvloers Ommeganckstraat 53 | Antwerpen Toegang: is gratis maar inschrijving vereist Zie ook: www.abvv-regio-antwerpen.be Info en inschrijving? ABVV-regio Antwerpen | Adviespunt | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen | tel. 03 220 66 13 | adviespunt.antwerpen@abvv.be

Bedrijfsbezoek Koffiebranderij Verheyen

We maken kennis met het koffiegebeuren binnen een artisanale en familiale koffiebranderij.

Bijeenkomst op de parking voor het opvangcentrum, Grens 77, 2370 Arendonk om 13.45u.

Wanneer: Dinsdag 19 juni 2012 om 10u Waar: Koffie Verheyen | August Duur van het bezoek van 14 tot 16u. van de Wielelei 15 | 2100 Deurne Deelname aan dit initiatief is gratis en Prijs: 8 euro per persoon inschrijven kan tot en met woensdag 20 juni 2012 Vervoer: De koffiebranderij ligt op vijftig meter van de terminus van Telefonisch 014 40 03 60. tram 10. Via mail edwin.gebruers@abvv.be / Parking voor auto’s is beschikbaar leen.proost@abvv.be in de onmiddellijke omgeving.

Info en inschrijvingen: Adviespunt Ommeganckstraat 35 (1ste verdieping) 2018 Antwerpen | Tel. 03 220 66 13 adviespunt.antwerpen@abvv.be Betalen kan bij Adviespunt enkel met Bancontact of via overschrijving op rekeningnummer BE20 1325-2019-3156

Senioren 50 +

Mechelen+Kempen

Vergadering VRIJDAG 1 JUNI 2012 OM 9.30U Zaal M Volkshuis – Nieuwstraat 64 te Geel Deelnemers uit regio Mechelen verzamelen om 7.50u aan het treinstation te Mechelen. Openbaar vervoer Turnhout-Geel: vertrek Turnhout station 8.19u en 9.23u vertrek Markt 8.24u en 9.26u vertrek Geel De Werft 12.08u en 13.08u Agenda: - Woordje van de voorzitter - Thema: voorstelling “slow boek” (een inspiratiegids voor toerisme en recreatie in de Provincie Antwerpen) - Spreker: Inga Verhaert gedeputeerde (sp-a) Provincie Antwerpen dienst toerisme en mobiliteit Alle geïnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Met een bijzondere warme oproep aan alle oud-leden en oud-delegees. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden. Meer info: Carlo Verreyt – voorzitter – tel. 014 31 53 57 Edwin Gebruers en Leen Proost – medewerkers – tel. 014 40 03 60

WOENSDAG 20 JUNI 2012 ABVV – 2e verdieping – Zakstraat 16 te Mechelen om 9.30u Agenda: - Woordje van de voorzitter - Gastspreker: Griet Snackaert (coördinator Palliatief Netwerk Mechelen) - Thema: Palliatieve zorg, euthanasie en wilsverklaring Alle geïnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden en wordt de ochtend afgerond met een natje en een droogje voor iedereen. Meer info: Willi Van Doninck – voorzitter – Tel.: 0477 40 71 20


015_BTV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:44 Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N° 10

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE LEDEN VAN DE ALGEMENE CENTRALE EN DE TKD

Invullen van de belastingsaangifte – inkomsten 2011 Zoals ieder jaar staan ook ditmaal onze medewerkers ter beschikking voor het invullen van jouw belastingsaangifte. Om alles vlot te laten verlopen, zal het invullen van deze aangiftes gebeuren vanaf juni 2012 (zodoende zijn we zeker dat Tax-on-web alle kinderkwaaltjes heeft uitgeziekt!). Wij verzoeken je om bij voorkeur onze kantoren te bezoeken in de namiddag. Gelieve steeds de berekening van het vorig jaar mee te brengen! Opgelet! Indien je vorig jaar een aangifte gedaan hebt via Tax-on-web (het informaticasysteem van de belastingen), zal je dit jaar geen papieren versie meer toegezonden krijgen!

Wat moet je meebrengen? De belastingsfiches van alle inkomsten van het jaar 2011, de attesten van een eventueel hypothecaire lening, de attesten bestemd voor een eventuele belastingsvermindering. Als je voor de eerste maal beroep wenst te doen op onze diensten om je aangifte in te vullen, dan vragen wij je vriendelijk om je identiteitskaart mee te brengen én -belangrijk- je pincode! In geval van huwelijk of samenleving, dien je eveneens de identiteitskaart van je partner én diens pincode bij je te hebben.

RIMPELROCK Voor onze muziek liefhebbers! Zet je campingstoel alvast klaar! Prijs: 40 euro (dit is inclusief inkomkaart €30 en busvervoer €10) Programma: Op zaterdag 11augustus 2012 vindt Rimpelrock opnieuw plaats in het Hasseltse Kiewit. De deuren openen om 10.30u. Wij voorzien de terugreis om 23.30u.

Wat is verboden op het terrein? Flessen, blikjes, scherpe voorwerpen, wapens, alcohol, honden, bandopnemers, film-, video- en fotocamera's, vuurtjes.

SCHRIJF IN VÓÓR 15 JUNI 2012! Artiesten: Marco Borsato, Tom Jones, Will Tura, Christoff en vrienden (Dana Winner, Jo Valley, The Sunsets en Lindsay)

Betaling op rekeningnummer IBAN: BE34 001-4589472-90 ABVV Senioren met als mededeling “Rimpelrock + aantal personen” Tot dan!

Rij mee met de bus: Opstapplaats Vilvoorde: 8u Opstapplaats Parking Bodart: 8.45u Opstapplaats Zijkant Leuven station: 9u Opstapplaats Assent/Bekkevoort Carpool: 9.20u

De Seniorencommissie Vlaams-Brabant Winnie Van Nerum Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven 016 27 18 89

25 mei 2012

15

ABVV Vlaams-Brabant dankt de leden, militanten en delegees voor hun grote inzet en betrokkenheid tijdens de sociale verkiezingen 2012! Ook wensen wij alle delegees alvast veel succes toe voor de volgende jaren!

Boek: Kleine verhalen over Solidariteit Door Lieven Vanhoutte Vanuit de ontwapenende beschrijving van persoonlijke contacten en belevenissen geeft Lieven Vanhoutte een unieke inkijk op een brede waaier van internationale samenlevingsproblemen. Lieven Vanhoutte bouwt zijn visie op vanuit de mens, eerder dan vanuit grenzen of structuren. Internationale solidariteit krijgt daardoor een gezicht. Ook letterlijk, door de L I E V E N VA N H O U T T E it arite samenwerking met fotograaf René solid over alen verh Kleine Van Cauwenberge. De concrete RG E FOTO’S R E N É VA N C A U W E N B E verhalen schetsen het onrecht waar vakbonden wereldwijd tegen vechten. Waardig werk en een waardig leven zijn niet enkel een holle slogan. Het is ook het verhaal van Ekki, Bongi en Atef. Het is het verhaal van hun strijd.

€15

€12,

25

Bestel nu met korting!

Gratis thuiszending Linx+ VlaamsBrabant: Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven Tel. 016 28 41 46 / Mail: linx.vlbr@abvv.be


015_OOV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:40 Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

ACTIVITEITEN VRIJE TIJD, ONTSPANNING & CULTUUR DE DOOD IN KINDERSCHOENEN OPENING TENTOONSTELLING Zaterdag 26 mei 2012 om 16u Sint-Niklaas | Waasmunstersesteenweg 13 | Crematorium Heimolen, Ontvangstruimte Tijdens de ‘Europese week van de begraafplaatsen’ willen we inzoomen op de rouwcultuur in de loop der tijden en verlies bespreekbaar maken. 16.15u: muziek en poëtische bloemlezing door Kitty van Holder, Marcella Piessens en Wendy Serraris. 16.45u: officiële opening door

burgemeester Christel Geerts. 17u: receptie Kostprijs: Gratis Info & inschrijven bij Gerrit op gerrit.van.puyvelde@telenet.be Org: CC Boontje ism De Mens Nu LANGSTE DAG EN DE KORTSTE NACHT Chansons Zaterdag 16 juni 2012 om 19u Sint-Niklaas | Lamstraat 23 | De Wilg We krijgen een groep ‘zangers’ op bezoek die momenteel nog een opleiding genieten aan de folkafdeling van onze eigen academie voor Muziek, Woord en Dans. Zij brengen ons met veel overgave gekende en minder gekende chansons. Overheerlijk genieten wordt het van de mooie stemmen van: Piet Van

N° 10 25 mei 2012

Bouchaute, Eva Moens, Caroline Sorgeloos en Johan Vermeersch. Pianobegeleiding door Karel Schoofs. Dit doen we niet zonder aan de innerlijke mens te denken. Kostprijs: € 12 voor leden, € 15 voor niet-leden. Info & inschrijven tot 7 juni bij Gerrit op gerrit.van.puyvelde@telenet.be of 0476 54 16 26 Org: CC Boontje

SENIOREN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: HOE GELDIG STEMMEN? Donderdag 31 mei om 14u Gent | Vrijdagmarkt 9 | Ons Huis, Juan Fernandezzaal Het programma van de sp.a wordt ons toegelicht door Pascal Verbeke. Kostprijs: Gratis

Info & inschrijven bij Sabrina Meijs op sabrina.meijs@abvv.be of 09 265 52 67 Org: CC De Brug FLOREAL BLANKENBERGE Blankenberge Blankenberge | Koning Albertlaan 59 De week start met het avondmaal op de dag van aankomst en met het middagmaal op de dag van vertrek. Verzorgde animatie. Kostprijs: €345 p.p. voor leden ABVV en voor niet-leden €385. Toeslag single €87,50. Info & inschrijven bij Leen op 055 33 90 06 of leen.detroyer@abvv.be Org: Linx+

15


015_WVV1QU_20120525_DNWHP_00_Opmaak 1 23-05-12 09:35 Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

Voor de ondersteuning van afdelingen kan je beroep doen op twee regionale medewerkers. Je vindt ons op volgende adressen: Bert Herrewyn - kortrijk@linxplus-wvl.be Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 Op afspraak Marc Bonte - brugge@linxplus-wvl.be Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag en vrijdag

N° 10

CC LAUWE Wandeltocht De Rode Loper Zondag 27 mei is het opnieuw wandelen geblazen op de wandeltocht in Lauwe. Met afstanden van 6, 12, 18, 24 en 30 km. Inschrijven kan van 7u tot 15u in café Astoria, Hospitaalstraat te Lauwe. Deelname bedraagt €1,50. Meer info bij jackybehaeghels@telenet.be – tel. 056 41 75 88.

LOS AMIGOS BRUGGE Karnavalfuif Zaterdag 2 juni BBQ met swingpaleis. BBQ vanaf 19u. €25 per persoon. Kinderen tem 12 betalen €15. Meer info bij Benny Desmet tel. 0473 69 19 27. Iedereen welkom!

SENIORENWERKING DE BRUG HARELBEKE Bedrijfsbezoek: dakpanfabrikant Koramic Donderdag 14 juni trekt De Brug Harelbeke op bedrijfsbezoek. Inschrijven kan enkel bij Maurice Top, tel. 056 71 16 30, deelnameprijs bedraagt €1. Wegens de grote wandelafstand is dit bezoek niet geschikt voor minder mobiele personen.

Daguitstap Passendale – Diksmuide – Handzame Op donderdag 14 juni kan je mee met de

Aantal deelnemers beperkt. Info/inschrijven bij samson.jan@telenet.be of via tel. 0473 86 17 22.

SENIORENWERKING DE BRUG ROESELARE Fietstocht Passendale Woensdag 20 juni organiseert De Brug Roeselare een fietstocht doorheen de streek van Passendale. Deelnameprijs is €17 per persoon. Secretaris: D’haveloose Rik – tel. 051 25 14 32 – brugroes@advalvas.be

RIMPELROCK 2012 Noteer zaterdag 11 augustus ’12 in je agenda en ga mee met de bus naar Rimpelrock! Deelname is €50 voor leden. Inschrijven bij Marc Bonte (tel. 050 44 10 41 of 059 55 60 68) of via brugge@linxplus-wvl.be

ACOD SENIORENWERKING BRUGGE

SENIORENWERKING DE BRUG KORTRIJK

Nieuwpoortsesteenweg 98, 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58

bus voor volgend programma: Kaasmakerij Passendale, IJzerfrontroute Diksmuide, Bedrijfsbezoek Handsaeme. Deelnameprijs bedraagt €42 voor leden en €44 voor niet-leden, alles inbegrepen. Inschrijven bij Eddy Sinnaeve – tel. 0486 23 31 97 – sinnaeve.eddy@gmail.com

Bezoek aan Antwerpen Woensdag 20 juni brengen we een bezoek aan Antwerpen. Deelname is slechts €7.

VACATURE

VACATURE

Lesgever (M/V) KOPA West-Vlaanderen OTP

Educatief Medewerker Jongeren

PROFIEL Je hebt een bachelor diploma onderwijzer, regent of sociale agogiek. Je bent: Communicatief en sociaal vaardig Dynamisch en gedreven Creatief en vernieuwend Klantvriendelijk Je kent grondig: De pedagogische methodieken en didactische principes Het sociaal weefsel in de regio De diverse tewerkstellingsmaatregelen Het Officepakket Je hebt: Agogische en groepsdynamische vaardigheden Didactische vaardigheden Voldoende empathie en luisterbereidheid Administratieve vaardigheden Goede kennis Frans/Engels Rijbewijs B en bent in bezit van een wagen en bereid deze voor het werk te gebruiken Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je te engageren in onze organisatie. Jouw taken: Je helpt mee aan het opstellen van de opleidingspakketten aangepast aan de noden van de cursisten. Je geeft de opleidingen en begeleidt de cursisten naar een gepaste job.

Je staat in voor: Het opstellen van de cursussen De intakegesprekken en screening van de cursisten Het lesgeven en begeleiden van de cursisten Het evalueren van de opleidingen en de cursisten Het begeleiden van de cursisten naar een gepaste job en de nazorg De administratie verbonden aan de cursus Ons aanbod: Vervangingscontract gesco-contract (minstens 1 dag werkloos) Deeltijds 21 uren per week Goed loon en extra-legale voordelen Goede werksfeer in een dynamische organisatie Werkplaats: West-Vlaanderen Voorziene indiensttreding: 1 september 2012 Sollicitaties: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatie met CV vóór 15 juni 2012 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye Conservatoriumplein 9 8500 Kortrijk of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be De geselecteerde kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.

15

25 mei 2012

PROFIEL Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, Algemene vorming. Je bent creatief en hebt zin voor initiatief naar de doelgroep toe. Je kan je inleven in de jongerencultuur en weet wat de jongeren aantrekt. Je bent flexibel. Je kent: De ABVV-structuur en ABVV Standpunten De jongerencultuur en Jongerennetwerk De courante informaticatoepassingen Basis sociale wetgeving Methodieken vormingswerk en groepsdynamica Vergadertechnieken De Nederlandse en Franse taal (schriftelijke en mondeling) Je hebt: Organisatorische en agogische vaardigheiden Administratieve en communicatieve vaardigheden Rijbewijs B en beschikt over een wagen en bent bereid deze te gebruiken voor het werk. Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je te engageren in onze organisatie. Het ABVV West-Vlaanderen streeft naar een multicultureel en divers personeelsbestand dat kansen biedt aan allochtone kandidaten en kandidaten met een arbeidshandicap. Om het team van onze Jongerenwerking te versterken zoeken wij een dynamische medewerk(st)er die vertrouwd is met de leefwereld en de jongerencultuur en bereid is om onze Jongerenwerking in de regio te promoten en de dienstverlening naar jongeren toe uit te breiden.

(M/V)

Je staat in voor: Het opzetten en coördineren van de werking naar de doelgroep. Het verzorgen van een kwalitatieve dienstverlening naar jongeren toe. Acties, informatieve, vormende, en sensibiliserende activiteiten organiseren rond thema’s die behoren tot de leefwereld van de jongeren. Het uitbouwen van een netwerk van jongeren en jonge militantenkernen. Het opvolgen en uitvoeren van de praktische en de administratieve omkadering van de dienst. Vertegenwoordigend werk. Ons aanbod: Voltijds gesco-contract onbepaalde duur (voorwaarden: diploma HSO en 12 maanden uitkeringsgerechtigde werkloze of reeds in gesco-statuut) Goed loon en extra-legale voordelen Goede werksfeer in een dynamische organisatie Werkplaats: West-Vlaanderen Sollicitaties: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatie met CV vóór 15 juni 2012 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye Conservatoriumplein 9 8500 Kortrijk of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be De geselecteerde kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.

INFODAG VOOR WERKLOZEN

WORKSHOP: KOM OP VOOR JEZELF!

GRATIS FILMVOORSTELLING: ‘DIE WELLE’

Aan de hand van een kortfilm en het spel ‘Het land van Bart’ tonen we aan wat het belang is van de Sociale Zekerheid. Deze infodag vindt plaats in de gebouwen van ABVV Brugge (Zilverstraat 43 – zaal 3, 1e verdieping) op donderdag 31 mei van 9.30 tot 16.30u. Deelnemen aan deze infodag is gratis.

Misschien heb je te weinig zelfvertrouwen en ben je niet “assertief” genoeg? Volg dan onze assertiviteitscursus. Na deze vorming sta je sterker in je schoenen. Wanneer? 5/12/19 juni telkens van 9.30 tot 16.30u. Waar? ABVV Brugge (Van Ackerzaal – 1e verdieping), Zilverstraat 43. Vooraf inschrijven noodzakelijk.

donderdag 7 juni in het ABVV Brugge (Zilverstraat 43 – vormingszaal, 2e verdieping) maandag 11 juni in het ABVV Oostende (Nieuwpoortsesteenweg 98 – 3e verdieping) telkens van 14 tot 17u Alle info en inschrijvingen: Tel. 050 44 10 43 of brugge.ww@abvv-wvl.be

ABVV - De Nieuwe Werker nr.10 van 2012  

Ledenblad van het ABVV : Werkloosheidsuitkeringen verminderen nog sneller | Armoede creëren is geen besparingsmaatregel | Sociale verkiezing...