ABVV- De Nieuwe Werker nr. 20 van 2011

Page 1

001_WVV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:08 Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 66STE JAARGANG / NR. 20 / 25 NOVEMBER 2011 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 43 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

NATIONALE MANIFESTATIE ABVV-ACV-ACLVB TEGEN BLINDE BEZUINIGINGEN

Ons sociaal model is niet te koop!

Wij roepen alle partijen aan de onderhandelingstafel - en meer in het bijzonder deze die beweren een sociaal beleid te voeren - op om hun overtuiging niet te laten vallen en zich niet van doelwit te vergissen. Het is immers onrechtvaardig dat diegenen die de crisis veroorzaakt hebben, het vandaag voor het zeggen hebben. Wij zegden dit al op 15 november en zullen niet nalaten dit op de betoging op 2 december te herhalen. En als we niet gehoord worden, zullen we niet anders kunnen dan dit nog eens te herhalen. Harder dan. Op een andere manier. Zonder ophouden.

Allen naar Brussel op 2 december! Meer info vind je op pag. 6.000 militanten samen op de Heizel Wij zijn bezorgd, wij zijn verontwaardigd, wij zijn kwaad! pag.

3

Klimaatmanifestatie op 3 december Syndicale klimaatakkoorden ondertekend

pag.

4

89 &

Eindelijk een sectoraal minimumloon voor PC 100

pag.

5


_blanco

21-10-2010

16:42

Pagina 2

Ter info De Nieuwe Werker is het tweewekelijks magazine voor ABVV-leden. Dit magazine heeft vier edities: • Brussel - Limburg - Vlaams-Brabant • Antwerpen - Mechelen + Kempen • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen De regionale pagina’s van deze edities vind je steeds op pagina 2 en 15 van De Nieuwe Werker. In dit digitaal overzicht geven we de vier regiopagina’s 2 en 15 na elkaar weer. We plaatsen hier ook de pagina’s die bij elkaar horen samen. Dit is het geval voor: • het dossier op pagina 8 & 9 • nieuws van de Algemene Centrale op pag. 10 & 11 • nieuws van BBTK op pag. 12 & 16 Vandaar de wat ‘speciale’ weergave.


002_AAV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:09 Pagina 2

2

N° 20

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

25 november 2011

“Loopbaanbegeleiding? Niet twijfelen, gewoon doen!”

‘Opgeleid’ s staat netje

Info’s en cursussen voor werkzoekenden

Dinsdag 29 november 2011 van 13u30 tot 16u30

Infosessie DEELTIJDS WERKEN Een deeltijds contract ondertekenen? Of toch liever voltijds werken? We geven uitleg over de voor- en nadelen van deeltijds werken.

Annemie | 44 jaar | diploma Kunsthumaniora en bachelor in de Gezinswetenschappen:

Dinsdag 13 december 2011 van 13u30 tot 16u30

Infosessie MET PENSIOEN Ga je met pensioen, maar heb je nog vragen? Wil je weten hoe jouw pensioen wordt berekend? Samen met een medewerker van De VoorZorg zoeken we een antwoord op jouw vragen.

“Vijf maanden geleden kwam ik voor het eerst bij de loopbaanbegeleiders. Ik wilde mijn capaciteiten, mijn kluwen aan vragen ontknoopt zien. Ik ben een duizendpoot en heb al heel wat verschillende jobs in verschillende sectoren achter de rug. Hoe voel ik me na het beëindigen van de loopbaanbegeleiding? Opgelucht. Ik weet duidelijker wie ik ben en wat ik waard ben. Het heeft rust gebracht in mijn aanvankelijk gevoel van veelheid, stuurloosheid. De loopbaanbegeleiding heeft een positief effect gehad op mijn zelfbeeld door het inventariseren van en reflecteren over mijn belangrijkste kwaliteiten.

Maandag 19 december 2011 van 13u30 tot 16u30

Infosessie WERKZOEKENDEN VANAF 50 JAAR Je krijgt informatie over tewerkstellingsmaatregelen, opleidingsmogelijkheden en de dienstverlening van ABVV en VDAB. Een aanrader voor elke 50-plusser die opnieuw aan het werk wil.

Donderdag 12 januari 2012 van 13u30 tot 16u30

Infosessie WERKLOOS, WAT NU? Pas werkloos geworden en nog heel wat vragen? We maken je wegwijs in de werkloosheidsreglementering.

Lig jij wakker van je job?

Van 16 januari 2012 tot 16 februari 2012, telkens van 13u tot 16u15 of van 23 januari 2012 tot 16 februari 2012, telkens van 8u45 tot 12u

Cursus PC START (+) Ik vond ondertussen een job in de sociale sector met de nodige uitdaging. Op maat van wat ik kan en op maat van wat ik nog leren wil. Ja, loopbaanbegeleiding, voor diegenen die twijfelen, gewoon doen. Voor jezelf!” Elke werknemer heeft recht op loopbaanbegeleiding als hij of zij: • de voorbije zes jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd heeft. • minstens één jaar werkervaring heeft. • werknemer is. Werknemers die het werk onderbreken

omwille van technische werkloosheid, ziekte, tijdskrediet,… komen eveneens in aanmerking! Loopbaanbegeleiding is gratis voor ABVV-leden en toegankelijk voor niet-leden: Wil jij een kennismakingsgesprek? Neem contact op met de loopbaanbegeleiders: Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen | Tel. 03 220 66 41 | loopbaanbegeleiding.antwerpen@abvv.be | www.abvvregio-antwerpen.be

Je bent werkloos en je wil leren werken met Word, Excel, Internet en e-mail? De cursus PC Start is voor absolute beginners en de cursus PC Start + voor beginners met een beperkte basiskennis. Inschrijven kan tot 23 december 2011. Inschrijven betekent niet dat je automatisch kan deelnemen. We nemen nog contact met je op.

Deze infosessies en cursussen zullen doorgaan in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen.

Heb je interesse?

Vul onderstaande strook in en stuur ze terug naar: Vorming & Actie regio Antwerpen vzw, Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen Je kan je ook telefonisch inschrijven op het nummer 03 220 66 13 of mail naar adviespunt.antwerpen@abvv.be. Meer info op www.abvv-regio-antwerpen.be

TERUGSTUURSTROOK

DNW 25-11-2011

Naam ____________________________________________________________________________ Voornaam ________________________________________________________________________ Straat __________________________________________________ Nr __________ Bus ________

OPLEIDING VOOR WERKZOEKENDEN

Postnummer _______________ Woonplaats ___________________________________________ Tel of GSM _______________________________________________________________________

Opkomen voor jezelf: Assertiviteit | Turnhout

Ik wil deelnemen aan de infosessie DEELTIJDS WERKEN op 29-11-11 Ik wil deelnemen aan de infosessie MET PENSIOEN op 13-12-11 Ik wil deelnemen aan de infosessie WERKZOEKENDEN VANAF 50 JAAR op 19-12-11 Ik wil deelnemen aan de infosessie WERKLOOS, WAT NU op 12-01-12 Ik heb interesse in de cursus PC START (+) in januari 2012 De ondergetekende geeft hiermede toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van ABVV-regio Antwerpen, mits raadpleging en eventuele correctie door betrokkene steeds mogelijk is conform de wet van 8.12.1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze info’s worden georganiseerd door Vorming & Actie regio Antwerpen vzw i.s.m. ABVV Bijblijfwerking

Heb je moeite om neen te zeggen? Ervaar je regelmatig dat mensen geen rekening met je houden, maar durf je dat niet te zeggen? Opkomen voor jezelf is geen gemakkelijke opgave? Krijg je bij sollicitatiegesprekken vaak te horen dat je te bedeesd bent? Kan jij jezelf moeilijk ‘verkopen’? Kom naar onze assertiviteitscursus en leer op een fijne manier je mening uiten.

Betoging | 2 december 2011 Brussel Verzamelen vanaf 9u30 | Willebroekkaai (nabij het Noordstation) De 3 vakbonden organiseren op vrijdag 2 december 2011 een grote betoging in Brussel. Ter verdediging van: • De index • Het brugpensioen en pensioen • De wacht- en werkloosheidsuitkeringen

Duur opleiding: 3 weken | elke dag weekdag les van 8u30 tot 12u Plaats: Grote Markt 48 | 2300 Turnhout Twee sessies: • van 30 januari tot en met 17 februari 2012 • van 29 mei tot en met 20 juni 2012 Informatie en inschrijvingen: Kopa Keerpunt vzw | Grote Markt 48 | 2300 Turnhout | Tel. 014 40 03 38 | chris.bartels@abvv.be

En voor een sociaal economisch alternatief dat steunt op: duurzame economische groei | kwaliteitsvolle jobs | welvaartvaste uitkeringen | strijd tegen fiscale en bijdragefraude | de opheffing van het bankgeheim | een rechtvaardige fiscaliteit en belasting op kapitaal | een halt aan cadeaus voor bedrijven | belasting van financiële transacties | regulering van de banken | sterke openbare diensten en socio-profit.

Info: vakantiegeld en stempelen Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Je loopt het risico in december minder uitkering te krijgen. Voor wie? Je werkte in 2010 als arbeider of als bediende. Je werd inmiddels ontslagen én je kreeg bij ontslag vakantiegeld uitbetaald voor niet opgenomen vakantiedagen of je ontving vakantiegeld via een vakantiekas. Bleef je sindsdien volledig werkloos, dan betaalt de RVA je in 2011 geen uitkering voor de dagen waarvoor je vakantiegeld kreeg. Neem je deze dagen niet op voor december 2011, dan brengt de RVA deze dagen auto-

matisch in mindering van je uitkering van de maand december 2011. Deze zal dan een heel stuk lager zijn.

Wil je spreiden? Duid dan in de volgende maanden op je stempelkaart een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Wat moet je doen? Je kan sowieso geen uitkering krijgen voor dagen gedekt door het vakantiegeld dat je ex-werkgever of de vakantiekas betaalde. Dat is bij wet geregeld. Maar je kan wel proberen deze dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2011 zodat de financiële gevolgen kleiner zijn.

Hoeveel verlofdagen? Wil je weten hoeveel verlofdagen je nog moet opnemen, dan kan je dit rustig thuis bekijken op het eloket Mijn ABVV via www.abvvregio-antwerpen.be of www.abvvmechelenkempen.be. Je kan natuurlijk ook steeds terecht op je ABVV-kantoor voor meer informatie.

Vervoer vanuit de provincie Antwerpen: ABVV-regio Antwerpen: verzamelen in het Centraal Station om 8u | consulteer www.abvv-regio-antwerpen.be voor de recentste informatie ABVV Mechelen+Kempen: consulteer www.abvvmechelenkempen.be voor regionale vertrekuren


002_BTV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:10 Pagina 2

2

N° 20

Regio Brussel - Limburg

25 november 2011

Het label “ecodynamische onderneming” De derde editie van de Ronde Tafel van BRISE, het BRussels Intersyndicaal netwerk voor SEnsibilisering rond milieuzorg (www.brise-environnement.be), vond plaats op 27 oktober 2011. Meer dan 50 afgevaardigden bespraken er het Ecolabel voor ondernemingen. Doel was de Brusselse werkwijze voor “ecodynamische” labeling voor te stellen en na te gaan in hoeverre de vakbondsvertegenwoordigers hierbij betrokken worden. Er werd informatie uitgewisseld over goede en slechte praktijken in de reeds gelabelde bedrijven (Saint-Luc, Nationale Bank, Tractebel Engeneering, het gemeentebestuur van WatermaalBosvoorde,…). Na een technische en theoretische uiteenzetting (zie kader) over het verloop van het labelingsproces, werden ervaringen uitgewisseld. De dynamiek voor een milieubeleid in de ondernemingen wordt door zeer diverse actoren gedragen. Het was meestal wel moeilijk om milieugerelateerde kwesties op de agenda van het CPBW te krijgen en het waren vaak de financiële belangen die uiteindelijk de doorslag gaven, maar de aanzet tot milieu“actieplannen” kwam van zeer diverse spelers: de vakbondsvertegenwoordigers, de gewone bedienden of bedrijfsleiding. Het is belangrijk erop te wijzen dat milieuzorg zo zelden aan bod komt in de overlegstructuren, terwijl… de werkgevers er toch duidelijk belang bij hebben om marketingre-

denen. Een belangrijk en steeds terugkerend punt was dan ook dat noch de werknemers, noch hun afgevaardigden betrokken werden bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van die plannen. De overgrote meerderheid van deelnemers en sprekers erkenden dan ook dat het absoluut nodig was om de vakbonden meer te betrekken bij de sensibilisering rond milieuzorg in het bedrijf en ze uitten de wens dat dit een van de reglementaire vereisten zou zijn voor het bekomen van het ecodynamisch label. De milieuproblematiek hoort wel degelijk thuis in het overleg en de onderhandelingen. Het is niet alleen goed voor de planeet, het gaat wel degelijk om de arbeidsomstandigheden van de werknemers: hun veiligheid, gezondheid en comfort. Globaal genomen

zorgt milieuzorg voor banen en met duurzamere ondernemingen

is ook gediend.

de

werkgelegenheid

Ook de acties die worden ondernomen zijn zeer verschillend, maar allen hebben ze betrekking op het milieuvriendelijker en ecologisch verantwoord maken van de arbeidsinfrastructuur. Er zijn de klassieke oplossingen, de kleine ingrepen op het dagelijks gedrag, zoals uitgebreid recycleren, meer aandacht voor het verbruik van de kantoorapparatuur, aansporingen om het openbaar vervoer te gebruiken of te fietsen; maar ook algemeen een betere isolatie van de gebouwen. Er komen ook stil-

aan originelere initiatieven: bijenkorven op het dak, aankoop van biomanden, rollenspelen en themadagen, eco-coaches... We hebben vastgesteld dat er echt enthousiasme leeft voor deze labeling waarmee bedrijven aangespoord worden om “groener” te worden. In Brussel hebben nu al meer dan 175 ondernemingen het label gekregen. Als de vakbonden een belangrijker plaats zouden kunnen innemen in deze tendens en deskundigheid terzake ontwikkelen, zouden er dat wellicht nog meer zijn…

ECOLABELING Het label “Ecodynamische onderneming” is een label voor milieubeheer in het Brussels Gewest, een initiatief van Leefmilieu Brussel. Het label is gratis, kan in gradaties worden verkregen (1 tot 3 sterren), is om de drie jaar hernieuwbaar en wordt per bedrijfsvestiging toegekend. Door labeling aan te vragen, verbindt de structuur zich tot een geleidelijke en voortdurende verbetering in: • Energie • Mobiliteit • Afvalpreventie en -beheer • Aankoop van materiaal en diensten

Stappen: 1. Om te beginnen ondertekent de directie van de organisatie die kandidaat is, het charter en vult ze een inschrijvingsformulier in. 2. Nadat Leefmilieu de deelname heeft aanvaard, begint de kandidaat met een milieu-analyse en het opstellen van een actieprogramma voor de komende 3 jaar. 3. Twee jaar na ondertekening van het charter moet het kandidaatsdossier (met de milieuanalyse en het actieplan) worden ingediend. Uitgebreide informatie vind je op de website van Leefmilieu Brussel: www.leefmilieubrussel.be

www.abvvlimburg.be C.C. ENIAC COMPUTERCLUB Elke maand is er een informatiebijeenkomst over een actueel thema. Voor onderwerpen en data, kijk op de website van Eniac. De info gaat steeds door in het Oud Atheneum (1ste verdiep), Zoutstraat 46, St. Truiden. Meer info: Geert Masuy, Velmerlaan 173, 3806 St. Truiden, www.eniac.be – eniacvzw@pandora.be C.C. BITMAPPERS Vrijdag 16 december: DREAMWEAVER Voor meer info en inschrijven kan via www.bitmappers.be of bij Jan Miermans tel. 011 82 35 67 LINX+ HASSELT Donderdag 1 december: ONZE ENERGIE Lezing door Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke Energie Greenpeace België. Elementen voor een vrij en vrank energiedebat. Toegang gratis! Iedereen welkom! In het Vrijzinnig Centrum, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt. Aanvang om 20u. Voor meer info, 011 27 50 32 LINX+ TONGEREN Dinsdag 29 november: LINX+ DAG Zondag 4 december: KERSTMARKT Dinsdag 6 december: CROCQUE DAG Voor meer info en inschrijven bij

Ivo Huybrechts, 012 26 29 11 of ivo.huybrechts@pandora.be AIF Zondag 4 december: SINT BARBARA: ER WAS EENS EEN KOOLMIJN IN ZWARTBERG… Gezond ontbijt, bezoek mijnterrein van Zwartberg, optreden koor “Les voix du Leonardo” uit Seraing en een 5-gangenmenu in zaal Papà Cervi in AFI Winterslag vzw, Vennestraat 98, 3600 Genk. Einde voorzien om 18u. Deelname (ontbijt, 5-gangenmenu). Volwassenen: €20/per persoon, kinderen -12 jaar: €10/per persoon. Ontbijt en bezoek €6/volwassenen/kinderen. Je inschrijving wordt bevestigd door betaling voor 1 december via overschrijving op rekening IBAN: BE75001330117651 van vzw AIF, met vermelding van deelname aan Sint-Barbara, naam, aantal personen of cash via de deelnemende verenigingen. Meer info: vzw AIF, Laura Sturiale, 089 62 15 77, laura.aif@skynet.be CARPE DIEM Vrijdag 9 december: MARCIENNE & KERSTMARKT MONSCHAU Vertrek op de parking Ter Hooie om 9u. naar Marcienne en aansluitend naar de kerstmarkt in Monschau. Prijs per persoon €17 op rekeningnr. BE 69 0835 0506 7178 Carpe Diem, Hofstraat 22 F, 3530 Houthalen. Ook vrienden

zijn welkom! Voor meer info kan je terecht bij Anna en Wasil, 011 52 35 36 Vrijdag 16 december: ONTMOETINGSDAG Met trots mogen we melden dat we de kaap van 150 leden al ruim overschreden hebben. En dat verdient een feestje! Daarom willen we van de gelegenheid gebruik maken om al onze leden uit te nodigen op een drankje en een knabbeltje. We verwachten jullie om 17u. in ‘De Kring’, gelegen op de Onderwijslaan 2A te GenkWaterschei. Omwille van praktische redenen zouden we het op prijs stellen als je ons een seintje geeft voor bevestiging. Inschrijven kan via e-mail: wasil.tokarek@cdlim.be of telefonisch: 011 52 35 36 (liefst na 18u.) JONGER DAN JE DENKT Vrijdag 2 december: EINDEJAARSFEEST Ons jaarlijks eindejaarsfeest gaat door in zaal Lentedreef, Lentedreef te Houthalen vanaf 18u. (de deuren gaan open vanaf 17.30u.). Na het eten zorgt een DJ voor aangepaste muziek en kan er gedanst worden. Menu: garnalencocktail als voorgerecht, fijne groentesoep met balletjes, boeuf bourguignon (rundvlees in rode wijnsaus) en tiramisu taart als nagerecht. Deelnemers betalen €20/persoon (maaltijd en 1 consumptie: keuze uit water, fris-

drank of gewoon bier) via rekening BE46 0016 42019636 met vermelding “eindejaarsfeest”. Voor meer info kan je terecht bij Marika Nemeth, 089 77 71 08 of 0496 22 88 73 of marika_nemeth@hotmail.com ACOD GEPENSIONEERDEN Donderdag 8 december: KERSTSTALLENTOCHT DORTMUND Met meer dan 300 stalletjes is de Dortmundse kerstmarkt één van de grootste kerstmarkten in Duitsland. vertrek van Hasselt station om 9u. Vertrek naar Limburg om 18u. (thuiskomst is voorzien rond 21u.). Inschrijven kan door storting van €10/persoon op rekening van ACOD gepensioneerden: BE31 878-3022001-55 met ver-

melding “DORTMUND” of na contact bij Jean Theunis, 0486 126 320. Inschrijvingen moeten binnen zijn op 25 november 2011. HET CABALJON Vrijdag 9 december: HET CABALJON NODIGT ALLE SENIOREN (+70) UIT OM DE 90 JARIGEN VAN HOUTHALEN-OOST TE VIEREN. In het Ontmoetingscentrum ’t Park om 15u. ontvangst met taart en koffie. Muziek uit de oude doos, een gezellige sfeer en dansgelegenheid. Om 16u. viering van de 90 jarigen. Toegang gratis! Inschrijven kan bij Bellio Myriam 0477 61 24 25, Bulen Guido 0479 21 60 43 of Kemnitz Rita 089 38 59 97.

VAKANTIEDAGEN ! Ben je volledig werkloos en heb je nog vakantiedagen om op te nemen dit jaar? Neem er dan een aantal op in november.

Dit vermijdt een lagere werkloosheidsvergoeding in december. Meer informatie op www.abvvlimburg.be

HALLO, MET HET ABVV Binnenkort verandert het telefoonsysteem van het ABVV Limburg. Je kan ons dan bereiken via het algemeen nummer 011 22 97 77. Onze onthaalmedewerkers beantwoorden je vraag, verbinden je met de juiste collega of verwijzen je door. In De Nieuwe Werker en op onze website (www.abvvlimburg.be) vind je de startdatum van het nieuwe telefoonsysteem.


002_OOV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:14 Pagina 2

2

N° 20

Regio Oost-Vlaanderen

25 november 2011

VAKBONDSWERK GAAT OOK OVER MILIEU EN KLIMAAT !

LEES EEN AANTAL GOOD PRACTICES IN OOST-VLAANDEREN …. EN ACT LOCAL ! een serieuze beperking van onze CO2-uitstoot. Dirk Stautemas (ACOD/De Lijn): onze collega’s bij De Lijn zijn zeer trots op hun job, de noodzakelijkheid van het openbaar vervoer voor de strijd tegen de opwarming van de aarde, maakt hen nog trotser.

In december start in Durban, Zuid-Afrika een volgende klimaattop. Op alle fronten zullen doortastende maatregelen nodig zijn. Bedrijven zijn hierbij belangrijk. Er zijn heel veel goede voorbeelden. Met de (hybride) Klimaatbus bezochten we op 10 november enkele bedrijven waar het goede voorbeeld gegeven wordt. Eerste halte: De Lijn. De Lijn zorgt ervoor dat de ecologische voetafdruk van het wagenverbruik in Vlaanderen met 368.398 hectaren daalt! Daarbovenop doen ze zware inspanningen om de nog extra energie te besparen, onder andere door de inzet van Hybride bussen en door te werken aan efficiëntere verwarming op de trams. De verwarming van trams vergt immers meer energie dan de verplaatsing! Een prachtig voorbeeld van hoe een groot industrieel bedrijf toch milieuvriendelijk kan zijn, geeft Volvo Group (Trucks, Parts en Logistics). Volvo Group realiseert 0,00 CO2 uitstoot! 0,00! De klimaatproblematiek is een rode lijn door heel het Volvo beleid, met de steun van de werknemers. Als er 1 voorbeeld is voor Obama, Poetin, Barroso en Hu Jintao van wat er kan, dan is het dit bedrijf. Investe-

ATELJEE

ren in duurzaamheid loont en kan. Bij sociale werkplaats Ateljee focusten we op het verhaal van recyclage. Onze grondstoffen langer en beter gebruiken is cruciaal om CO2uitstoot te beperken en zeker ook te leren omgaan met een komende schaarste aan grondstoffen. De recyclageideeën verder verspreiden is dan ook belangrijke keuze voor de toekomst. Tot slot reden naar Honda Europe. We kregen uitleg over de vele inspanningen die het bedrijf levert. Zo is het dak wit geverfd om energie te besparen, gaan de PC’s elke avond automatisch uit enzovoort.

Honda heeft ook maar liefst 4 hybride modellen. Tevens werden we er getrakteerd op een vegetarische lunch. Minder vlees eten is immers cruciaal voor een beter klimaat, want de vleesproductie vergt enorm veel C02-uitstoot. We dreigen veel te verliezen wanneer we de klimaatproblematiek

niet aanpakken. En na de financiële crisis te hebben betaald, willen we niet opdraaien voor de rekening van de ecologische ramp. We wachten niet langer! We engageren ons om mee werk te maken van een klimaatactieplan in de syndicale werking en moedigen onze collega’s aan hierin betrokken te worden. We blijven druk uit oefenen voor waardig werk en een leefbare wereld. Op 3 december vindt er een grote klimaatbetoging plaats in Brussel. Je wordt warm opgeroepen hieraan deel te nemen

KLIMAATBUS

“WELKE BANK MOET MORGEN GERED WORDEN MET ONS BELASTINGSGELD? ZO IS HET NIET MOEILIJK OM ALS STAAT FAILLIET TE GAAN. STOP DUS DEZE BODEMLOZE PUT!”

“EUROPA DWINGT ONS TOT ZWARE BEZUINIGINGEN. OMDAT DE MENSEN DAT PAS OP TERMIJN VOELEN, IS HET MOEILIJK OM HEN NU OP STRAAT TE KRIJGEN. EN TOCH MOETEN WE NU “NEEN” ZEGGEN !

KLIMAATAKKOORD Bij zoveel mogelijk bedrijven proberen we een klimaatakkoord te laten ondertekenen. Hierbij engageren de werknemers zich om hun steen bij te dragen voor het klimaat. Zo ook bij Honda. Mark De Visscher (ABVV Metaal/ Honda): uiteraard tekenen wij dit akkoord. We doen al veel bij Honda en als delegee willen we dit blijvend ondersteunen. Lees een impressie van deze dag na op onze website www.abvv-oostvlaanderen.be (tekst Steve Strumane – Linx+)

Het openbaar vervoer zorgt voor

‘ ‘

Ateljee speelt een zeer voorname rol als kringwinkel en sociale werkplaats. Wat velen als afval beschouwen, krijgt hier een tweede leven. Zo verkleint de afvalberg en besparen we grondstoffen. Ateljee heeft ook fietsherstelplaatsen en een project voor elektrische motorfietsen.

“DOOR ONS SOCIAAL ZEKERHEIDSSYSTEEM HOUDEN WE HET HOOFD BOVEN WATER. EUROPA WIL DAT WE DIT AFBOUWEN. NEEN, WIJ PLEGEN GEEN HARAKIRI.”


002_WVV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:15 Pagina 2

2

N° 20

Regio West-Vlaanderen

25 november 2011

Teken je eigen klimaatakkoord! Het ABVV schrijft zich in in de campagne van 11.11.11 om dit jaar de aandacht te vragen voor het afsluiten van een rechtvaardig klimaatakkoord. De manier waarop wij in het algemeen met energie omspringen zorgt ervoor dat vooral de armere landen in ‘het zuiden’ de rekening te betalen: steeds meer heeft de natuur en dus de mens in derde wereldlanden te lijden onder de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hongersnood, natuurrampen, minder kansen om te overleven… Het ABVV wil dat er een internationaal klimaatakkoord afgesloten wordt eind dit jaar en organiseert daarom een petitieactie. Ook jij kan dit ondersteunen door de petitie in te vullen en aan het ABVV West-Vlaanderen te bezorgen. Ga naar www.vlaamsabvv.be en teken jouw eigen klimaatakkoord en doe zelf ook iets in het voordeel van het klimaat en de derde wereld! Vakbondsmilitanten kunnen op diezelfde website een eigen syndicaal klimaatakkoord ondertekenen. Tijdens de voorbije Dag van de Internationale Solidariteit op 29 oktober werd zo’n persoonlijk klimaatakkoord ondertekend door (zie foto, v.l.n.r.) Erik Van Deursen (provinciaal secretaris ABVV West-Vlaanderen), Xavier Verboven (o.a. gewezen co-Voorzitter Federaal ABVV), Caroline Copers (Algemeen Secretaris Vlaams ABVV), Anneke Vercoutere (vzw Aniké, werkzaam in o.a. Guinée-Afrika), Eddy Van Lancker (Federaal Secretaris ABVV) en Chris Vanden Bossche (provinciaal secretaris socialistische mutualiteit West-Vlaanderen).

WERKLOOSHEID WIST JE DAT...

MIJN DOPGELD?!? ALLEEN ALS IK ... NIET ZELF MIJN WERK LAAT STAAN Om dopgeld te krijgen moet je aan tal van (soms ingewikkelde) regels voldoen. Eén basisregel is simpel: om recht te hebben op dopgeld mag je niet zelf je werk laten staan. En mag je ook niet met je baas meewerken aan je ontslag. Als je een contract hebt voor een bepaalde periode (waar de einddatum in staat) of voor een bepaald werk (waarin heel precies staat voor welk werk je precies in dienst genomen bent), en dat contract is gedaan, is er geen probleem (mits je voldoet aan de andere voorwaarden natuurlijk). In alle andere gevallen moet je baas je ontslaan. Ofwel moet hij je een opzeg uitbetalen (zonder dat je die moet werken), ofwel moet hij je je opzeg laten werken. In dat tweede geval is je baas verplicht je een aangetekende

brief te schrijven om je af te danken. Let op: teken NOOIT dat je akkoord bent om te stoppen met werken, ook niet ‘in onderling akkoord’. Dat is hetzelfde als zelf je werk laten staan. Zelf je werk laten staan betekent concreet dat je van de RVA gedurende een korte of langere periode geen dopgeld krijgt. Dat kan gaan van vier weken tot een volledig jaar ! Je vakbond is er om je ook in dergelijke situaties bij te staan. Kom dus zeker langs als je ontslagen wordt en je twijfelt of alles juist verlopen is. Of als je twijfelt over de duur van je opzeg. Doe dat zo snel mogelijk. Wacht niet tot je moet

TREED UIT DE ANONIMITEIT. GEBRUIK JE RECHT OP INSPRAAK! Stel je kandidaat bij de Sociale Verkiezingen 2012 om samen met het ABVV West-Vlaanderen jouw collega’s in jouw bedrijf te vertegenwoordigen in het CPBW en/of de Ondernemingsraad!

Bel of mail voor alle bijkomende informatie. De dienst Sociale Verkiezingen van het ABVV kan je bereiken via: Tel. 056 26 82 79 E-mail: sv2012@abvv-wvl.be Alles wat je wilt weten over het ABVV: www.abvv.be Het ABVV in West-Vlaanderen: www.abvv-wvl.be

beginnen doppen. Hoe rapper je reageert, hoe minder lang je wellicht op je dopgeld zult moeten wachten. En wil je om één of andere terechte reden toch zelf weg bij je baas, kom dan langs voordat je je werk laat staan. Misschien zijn er redenen waardoor je je recht op dopgeld niet verliest. Ook als je je ontslag wilt geven omdat je van je dokter niet meer mag werken (of het werk dat je doet niet meer mag doen) kom je best vooraf langs. En tot slot: als je afgedankt wordt, let altijd goed op wat je ondertekent. Soms kan je baas je proberen zaken te laten ondertekenen die jou geld kosten (dopgeld, loon, premies allerhande …). Pak desnoods die documenten mee en kom ermee langs voor je ze tekent.


003_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:17 Pagina 3

N° 20

25 november 2011

3

6.000 MILITANTEN TEGEN BLINDE BESPARINGEN, VÓÓR ALTERNATIEVEN

“Wij zijn bezorgd, wij zijn verontwaardigd, wij zijn kwaad!” 6.000 militanten van de drie vakbonden verzamelden op 15 november in Brussel om 'neen' te zeggen tegen de blinde besparingswoede van de toekomstige regering. ABVV, ACV en ACLVB stelden er hun alternatieven voor. Drie panels met getuigenissen van delegees kleurden de bijeenkomst rood, groen en blauw.

ZIJN DE LONEN DE VIJAND VAN DE WERKGELEGENHEID?

Delegees van KBC, Arcelor, Carsid, Euroclear en Kraft Foods getuigden over de jobonzekerheid en dreigende delokalisering, over de bonussen voor de top en de druk op de lonen van de 'gewone' werknemers, ondanks de rendabiliteit van de ondernemingen en de fiscale gunstmaatregelen voor de bedrijven zoals de notionele intrestaftrek. We kunnen enkel constateren dat deze maatregelen geen enkel effect hadden op de tewerkstelling en investeringen. “Voor de werknemers van KBC is de financiële crisis ook geen aangename tijd om te werken. In de media worden de banken afgedaan als de grote boosdoeners, maar de werknemers zijn er ook het slachtoffer van. De tijds- en werkdruk verhoogt steeds meer, het aantal jobs vermindert, de lonen staan eveneens onder druk. Bij ons zijn er evenwel geen echte afvloeiingen, maar er is evenmin jobzekerheid. De werknemers moeten overal de gaatjes opvullen.” Philippe Selen (ACLVB)

OPENBARE DIENSTEN, TE DURE SOLIDARITEIT?

Delegees van de fiscale administratie en publiek transport (spoorwegen) namen het woord over de onderbezetting, het in stand houden van achterpoortjes en de laksheid ten opzichte van fraude, de

manipulatie van de publieke opinie rond openbare dienstverlening, het binnenhalen van consultants, het mismanagement, het afbrokkelen van de overlegcultuur. Over zijn ervaring binnen de NMBS vertelt Jos Digneffe (ACOD): “ Sinds het binnenhalen van een privémanagement en vreemde consultants werkt er niets meer zoals het zou moeten bij de spoorwegen. De publieke opinie wordt door hen gemanipuleerd. Zo bijvoorbeeld zegt men dat men 600 treinen gaat afschaffen. Daarna worden het er ‘maar’ 300 en ten slotte blijken het er ‘slechts’ 170 te zijn. Valt wel mee, toch ? Maar tegelijkertijd staan er wel 1.000 jobs van spoorwegmannen op de tocht!” En over statuut ambtenaren vs contractuelen: “Door het beschermd statuut van ambtenaar zijn er geen afdankingen mogelijk. Maar in de leeftijdspiramide binnen de NMBS ziet men een groep van 8 à 9.000 mensen die allen in de jaren ’70 gestart zijn en dus binnenkort met pensioen gaan. Hiervan zal maar 1 op de 3 vervangen worden. Onze baas Marc De Scheemaecker zegt het zelf: de statutairen zullen verdwijnen en het statuut van contractuele zal de regel worden. Maar de spoorwegen zijn echter geen duiventil. Het gaat hier om de veiligheid van de mensen! Voor mij moeten alle contractuelen statutair worden!”

ACTIVEREN, DE OPLOSSING? Getuigenissen van gepensioneerden, oudere werkzoekenden, dienstencheques-werknemers over de lage pensioenen, de 'valse' vacatures, de discriminatie op basis van leeftijd, de wildgroei aan dienstenchequebedrijfjes. “De sector van de dienstencheques wordt voor 80% gesubsidiëerd door de overheid, maar sommige bedrijven zoals Randstad maken 5 miljoen euro winst per jaar. Dat kan toch niet! En dit terwijl de werknemer zelf 10 euro per uur als startloon krijgt en een paar centen voor het vervoer, die absoluut de kosten niet dekken. Er moet een fatsoenlijke wetgeving komen voor deze sector. Iedereen kan nu zomaar een dienstenchequebedrijf oprichten. Je vindt er op elke hoek van de straat. Er zijn er nu al zo’n 140.000 van die bedrijfjes die werknemers kunnen aanwerven met zeer slechte loon- en arbeidsvoorwaarden.” Sandra Galle, deeltijdse werknemer in de dienstencheques (AC)

De 3 vakbonden vinden dat het Belgisch overheidstekort geleidelijk moet weggewerkt worden in het licht van de groeivooruitzichten, zodat de factuur niet naar de toekomstige generaties wordt doorgeschoven. De vakbonden weigeren de ontsporingen van het neoliberalisme nogmaals te laten betalen door de werknemers en de sociaal gerechtigden. Zij zijn immers het slachtoffer van een crisis die veroorzaakt werd door onverantwoord winstbejag. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw sprak ook de militanten toe: "Wij zijn bezorgd, wij zijn verontwaardigd, wij zijn kwaad! Uit de eerste crisis heeft de financiële wereld niks geleerd, geen enkele les getrokken. Integendeel, overbetaalde en onbekwame ceo’s en hebzuchtige aandeelhouders doen nog altijd of er geen vuiltje aan de lucht is. Ze gaan onverstoorbaar door zoals vroeger. Maar het casinokapitalisme heeft zijn failliet bewezen! En toch is een casino nog beter gecontroleerd dan de banken vandaag. Het neoliberaal model is geen oplossing! Wij willen het anders, wij willen het rechtvaardiger." Wij zeggen “neen" aan blinde bezuinigingen voor de werknemers en de sociaal gerechtigden. Blind bezuinigen is een deel van het probleem, niet de oplossing ervan! Ons sociaal model, dat is onze realisatie. Dat is het bouwwerk dat wij hebben opgebouwd, dat laten wij niet slopen! We hebben alternatieven. Wij willen dat de politici naar ons luisteren. Wij geven vandaag samen een boodschap aan de

VACATURE

regeringsonderhandelaars, en vooral aan de rechterzijde en de werkgeversorganisaties: de werknemers en de uitkeringsgerechtigden zijn niet de schuld van de financiële en economische crisis. Het is niet aan ons om die schuld te dragen en af te lossen. De rechterzijde en veel krantencommentaren hameren er nu al maanden op dat iedereen moet bezuinigen want “dat het nu eenmaal crisis is en iedereen zijn steentje moet bijdragen”. Ik, wij, antwoorden hen voor de zoveelste keer: wij willen niet boeten voor de fouten van de bankiers, de aandeelhouders en de speculanten! Ik zal dit blijven herhalen… Het is hun schuld, het is hun graaicultuur, niet de onze. Trouwens hun winsten hebben ze ook nooit gedeeld met ons, waarom zouden wij dan nu hun schulden moeten delen? En waar blijven de al zo lang beloofde regulering en controle op de banken? De banken, de speculanten, de ratingbureaus hebben de crisis veroorzaakt. De crisis is hun schuld. Dat wij de buikriem opnieuw zouden moeten aanhalen, is onaanvaardbaar. Wij zeggen: Neen aan blinde bezuinigingen. Wij zeggen: Ja, aan werk, aan kwaliteitsvol werk voor iedereen. We zeggen: saneren kan zonder te verarmen. We zeggen: haal het geld waar het zit. Wij zijn bezorgd, wij zijn verontwaardigd, wij willen het veranderen. Vooral omdat wij alternatieven hebben. We hebben voorstellen om het geld te halen waar het zit! Wij willen geen blanco cheque meer geven aan de banken. Wij allemaal, alle gewone belastingbetalers hebben de banken gered, maar zij gebruiken dat geld om verder mee te speculeren. De vakbonden zijn de enige tegenmacht die van verontwaardiging verandering kan maken. Wij willen dat de politici naar ons luisteren. Vandaag zijn we met meer dan 6.000 militanten. Onze stem zal verveelvoudigd worden op onze nationale betoging op 2 december in Brussel. Wij zijn vastberaden. Wij zullen niet plooien. Samen zijn wij sterk!” Kijk op pagina 8 & 9 voor praktische info over de nationale betoging op vrijdag 2 december in Brussel. Ook op onze website krijg je meer info: www.abvv.be

KIJK EENS OP ONZE WEBSITE

Het VLAAMS ABVV zoekt een (m/v)

Secretariaatsmedewerker Personeel & Organisatie Voor administratieve en organisatorische ondersteuning van de directeur, de dienst en projecten ism de ABVV-regio’s. Je bent de administratieve draaischijf voor werving en selectie, personeelsopleidingen, documentbeheer en kennismanagement.

PROFIEL: • diploma directiesecretariaat/management assistent of 3 jaar gelijkwaardige ervaring • je kan je terugvinden in de ABVV doelstellingen • je werkt discreet en betrouwbaar • je denkt pro actief en neemt initiatief • je kan goed plannen en organiseren

AANBOD: • een voltijds contract van onbepaalde duur • loon volgens ABVV-barema • standplaats Brussel

Administratief medewerker voor de studiedienst

Bestel je ABVV-kaartlezer en gebruik ‘Mijn ABVV’ Speciale prijs voor ABVV-leden: €7,5. www.abvv.be/kaartlezer

(1/2 FTE)

(WERKZOEKENDEN MOEDIGEN WE AAN ZEKER TE SOLLICITEREN) ®

Voor algemene administratieve ondersteuning van de dienst en specifieke ondersteuning van een aantal adviseurs. PROFIEL • Bij voorkeur diploma hoger

onderwijs secretariaat of gelijkwaardige ervaring • Je kan je terugvinden in de doelstellingen van het ABVV • Je werkt betrouwbaar • Je ziet de noden en neemt initiatief • Je werkt zeer zorgvuldig • Je

plant en organiseert graag. AANBOD • een halftijds contract van onbepaalde duur • loon volgens ABVV barema • standplaats Brussel

Het takenpakket kan via e-mail opgevraagd worden bij de personeelsdienst (zie verder). Interesse? Stuur vóór 7 december 2011 een brief met CV naar Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel of via e-mail (aanbevolen) naar de personeelsdienst: ncool@vlaams.abvv.be

Waterloos en ecologisch gedrukt bij Eco Print Center

Via ‘Mijn ABVV’ heb je als ABVV-lid toegang tot je persoonlijk dossier. Je hebt hiervoor wel een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig. Werkzoekenden kunnen de gegevens van hun dossier werkloosheid inkijken, controleren of hun uitkering is betaald, fiscale fiches of attesten afdrukken, … Surf naar www.abvv.be/mijn-abvv ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be


004_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:19 Pagina 4

4

N° 20

25 november 2011

KLIMAATCAMPAGNE

“ De klimaat - en energieproblematiek treft onze ’ worleden. De gezondheidsgevolgen van ‘ niets doen ” den steeds zichtbaarder.

“Veel bedrijven klagen over hun kosten, vooral over hun loonkosten, het wordt tijd dat ze meer gaan investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Ook hun energiefactuur gaat er wel bij varen.”

“Voor mensen met een laag inkomen is veel meer ondersteuning absoluut noodzakelijk. Zij hebben geen geld om te investeren in energiemaatregelen, zij leven in de meest ongezonde woningen, zij wonen in de slechtst geïsoleerde woningen, zij betalen relatief hoge energiefacturen.” “De vorige generaties gun ik nog het recht van de twijfel (ze wisten blijkbaar niet beter), maar mijn generatie kan en mag zich aan die verantwoordelijkheid niet onttrekken en heeft dat excuus niet.”

“Ik heb liever dat werkgevers besparen op hun energie-uitgave n dan op de lonen van de werknemers.”

“Als vakbond hebben we een maatschappelijk rol te spelen rond het klimaat op onze aarde. Onze leden en militanten, maar ook de bevolking moeten we sensibiliseren voor dit thema. Passief toekijken op milieuvervuiling is eigenlijk de toekomst en gezondheid van de eigen kinderen hypothekeren.” De welvaart van de enen mag niet ten koste van de gezondheid van velen.”

ongelukkig, maakt “Arm zijn maakt mensen t deze mensen mensen ziek, zorgt ervoor da Ik vind het een minder kansen krijgen, … bond om daar tegen belangrijke taak van de vak te vechten.”

“ Als vakbond hebben we de verantwoordelijkheid om het recht van de burgers nu en in de toekomst op een gezond en duurzaam leefmilieu veilig te stellen door te ijveren voor een transmissie van onze economie naar een ecologisch verantwoorde duurzame economie.”

JONGEREN

Heel wat jongeren kiezen voor deeltijds onderwijs. Op die manier leren ze de professionele vaardigheden afwisselend op school en op de werkvloer.

Klimaatmanifestatie Vertrek Noordstation Brussel 14u

Welke engagementen gaan de ABVV-delegees zelf aan? Een plan maken om de werkplek te vergroenen, een duurzaam mobiliteitsplan opstellen, of de sociale impact en de milieuimpact van de gebruikte grondstoffen onderzoeken, ....

Live vanuit Durban Op de internationale klimaattop in Durban is ook een ABVV-delegatie aanwezig. We zullen daar niet alleen ijveren voor een sociaal en ecologisch rechtvaardig klimaatplan, maar voeren er ook klimaatdialogen met andere vakbonden. Volg die klimaatdialogen mee op onze klimaatblog vanaf 5 december op www.vlaamsabvv.be.

Ben jij 50+ en werkzoekend? Dan willen wij jouw mening weten! Het ABVV bevraagt werkzoekende 50+’ers over hun ervaringen bij het zoeken naar werk. Ook jij kan aan deze enquête deelnemen. Zo help je ons mistoestanden aan te klagen. De enquête invullen duurt slechts 5 minuten. Bovendien maak je kans op een mooie vakantiecheque. Je vindt de enquête op www.vlaamsabvv.be.

Gratis maandkalender 2012

Er bestaan verschillende vormen van deeltijdse opleidingen: deeltijds werken en leren, de Syntra-opleidingen (de middenstandsleercontracten van vroeger), de werknemersleercontracten, de individuele beroepsopleiding. Zowel -18 jarigen als +18 jarigen kunnen deze opleidingen volgen.

Veel informatie over deeltijds leren en werken krijg je bij de school zelf of bij het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Denk er ook aan dat er zowel voor de leerling als de werkgever heel wat voorwaarden zijn. Daarom is het belangrijk dat je je goed en vooraf informeert. Dat kan bij een van de medewerkers van

Registreer jouw kilometers op www.klimaatcoalitie.be

en Stunt mee op 3 december

OPROEP

Kies je voor deeltijds onderwijs?

De benaming "deeltijds onderwijs" mag niet verkeerd begrepen worden. De jongeren moeten immers naast de opleiding die ze op school volgen, ook een op maat gesneden traject volgen: het is dus met andere woorden "leren op de werkplek".

maat i l k t e h r o o Verantwoordelijke uitgever : Michel Genet, 159 Haachtsesteenweg, 1030 Brussel - Niet op de openbare weg gooien.

Een greep uit de antwoorden:

0 0 0 . km 0 1 v

Waarom militanten zich engageerden?

DU RB AN

Onze oproep voor een syndicaal klimaatactieplan werd door vele militanten opgevolgd. Alle ingezamelde akkoorden reizen nu mee met onze delegatie naar de internationale klimaatconferentie in Durban, Zuid-Afrika.

>

Syndicale klimaatakkoorden ondertekend

L SSE U BR

Haal hem nu in huis: de nieuwe kalender van Linx+ met de winnende foto’s van de fotowedstrijd ‘Mijn onbekende buur’. Gratis verkrijgbaar in de ABVV-kantoren. Zie www.linxplus.be voor de adressen. Bestellen kan ook met de bon hieronder. Je krijgt dan één kalender gratis thuisgestuurd.

ABVV-jongeren in je buurt. Bij ABVV-jongeren kan je terecht voor allerlei informatie over de mogelijkheden, voorwaarden, en ook over de rechten en plichten bij deeltijds onderwijs. Een juiste keuze maak je immers op basis van zoveel mogelijk informatie. Bovendien verhoogt een goede keuze je kansen op een job! Lees ook zeker onze brochure over deeltijds leren en werken die je gratis kan verkrijgen in onze ABVV-kantoren. Deze brochure kan je ook gratis bestellen via www.abvvjongeren.be.

Terugstuurbon voor 1 kalender Voornaam en naam:.................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Straat en nr.: ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Gemeente: ................................................................................................................................ .................................................................................................................................................. Terugsturen naar Linx+, Watteeustraat 10, 1000 Brussel, fax 02 289 01 89.


005_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:18 Pagina 5

N° 20

5

25 november 2011

SOCIAAL AKKOORD VOOR HET AANVULLEND PARITAIR COMITÉ VOOR DE ARBEIDERS

Eindelijk een sectoraal minimumloon voor PC 100 Arbeiders die niet tot een welbepaalde sector behoren, de houthandel bijvoorbeeld, of de bouw, komen terecht in het paritair comitĂŠ 100, het PC100. Voor deze groep werknemers zijn er nauwelijks afspraken over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Vaak gelden enkel de nationale minimumregels. Nu werd er een sociaal akkoord bereikt voor de periode 20112012, net zoals in andere sectoren. Eindelijk konden belangrijke stappen worden gezet om de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders van PC 100 te verbeteren.

sectorale minimumuurlonen. Deze minimumuurlonen zullen ook geĂŻndexeerd worden. Zij zullen de stijging van de consumptieprijzen volgen, telkens met sprongen van 2 % (spilindex). Voor lonen die hoger zijn dan het minimumuurloon, een verhoging van de koopkracht:

4 % verrekend worden. Daarnaast wordt het brugpensioenstelsel op 56 jaar met 33 jaar loopbaan en 20 jaar nachtarbeid verlengd. Ook werd een Fonds voor Bestaanszekerheid opgericht om opleiding en vorming voor de werknemers te organiseren.

Koopkracht Wat zijn de krachtlijnen van het akkoord? Vanaf 1 januari 2012 wordt er een minimumuurloon vastgelegd voor de sector. Tot vandaag was het gemiddeld minimum maandinkomen, het GMMI van toepassing. In dit uurloon zitten premies voor specifieke arbeidsomstandigheden

niet meer verrekend. Dat betekent dat premies zoals voor ploegenwerk, weekendwerk, vuil of zwaar werk of polyvalentie, bovenop dit uurloon betaald moeten worden.

Ook indexering Vanaf 1 januari 2013 worden ook premies die betrekking hebben op een periode van meer dan ĂŠĂŠn

maand niet meer in dit minimumuurloon verrekend. Het gaat bijvoorbeeld over de eindejaarspremie. Er bestaan nu 4 looncategorieĂŤn. Vanaf 1 januari 2012 wordt daar een 5de looncategorie bijgevoegd, voor arbeiders van minimum 22 jaar met 36 maanden anciĂŤnniteit. We beschikken dan over 5 eigen

Voor arbeiders die meer verdienen dan de sectorale minimumlonen en die geen loonindexeringsysteem volgen, komt er een verbetering van de koopkracht. Op 1 december 2012 stijgt hun uurloon met 4 %. Wel is het zo dat effectieve loonsverhogingen of nieuwe of verhoogde voordelen die op ondernemingsvlak voor de periode 20112012 toegekend worden, in deze

Ten slotte wordt het aantal overuren waarvoor de arbeider geen inhaalrust moet nemen op 130 uur per jaar gebracht, voor zover er in de onderneming geen andere afspraken zijn. Meer informatie kun je terugvinden op de website van de Algemene Centrale van het ABVV: www.accg.be.

25 NOVEMBER 2011

Internationale dag tegen geweld op vrouwen Dit jaar gaat er opmerkelijk veel aandacht naar partnergeweld, ook in BelgiĂŤ. In het Europa van de 27 zouden er jaarlijks niet minder dan 2.500 overlijdens zijn als gevolg van partnergeweld, ongeveer 9 per dag (waarvan 7 vrouwen), met een kost van 5,7 miljard euro. Voor het geheel van het Europa van de 25 werd het globale kostenplaatje (orde en veiligheid, sociale bescherming, economische kost) van het partnergeweld in 2006 reeds rond de 16 miljard euro (zijnde 33 euro per persoon per dag) geschat!

OOK HET ABVV STRIJDT TEGEN PARTNERGEWELD OP VROUWEN ÉN MANNEN Om die reden organiseerden we ook een ‘Ladies-inred’ stand op de 40ste Belgische vrouwendag “Krachtdadig tegen geweldâ€? op 11/11/11 te Leuven. We pakten daar uit met onze tentoonstelling “Zware lastenâ€? en onze ABVV brochure “Het ABVV en de vakbonden van het Zuiden samen tegen geweld.â€? Meer info: www.abvv.be (Klik rechts op de themapagina gelijkheid vrouw-man.)

VACATURE HET FEDERAAL ABVV WERFT AAN:

1 medewerker ‘Transnationale tewerkstelling & Grensarbeid’ (m/v) van de Nederlandse taalrol Kernopdrachten • CoĂśrdineren van de dienst grensarbeid Nederlandstalige grens en de transnationale en federale dossiers. • Verstrekken van gespecialiseerd juridisch advies en syndicale bijstand op arbeidsrechtelijk, sociaal zekerheidstechnisch en fiscaal vlak bij grensoverschrijdende tewerkstelling ter ondersteuning van (potentiĂŤle) ABVV leden maar ook ten behoeve van instanties. • Opbouwen en doorgeven van expertise – m.b.t. de aangehaalde problematiek – en het ABVV vertegenwoordigen op allerhande publieke fora. • Bijdragen tot de administratieve en financiĂŤle opvolging/verzekering van de dienst. Vereiste competenties • Zeer goede kennis van de sociale wetgeving, arbeidsrecht en de syndicale wereld op zowel Belgisch als Europees

niveau. • Zeer goede kennis van het ABVV en haar structuren. • Zeer goede talenkennis: Nederlands, Frans, Engels • Kunnen werken met het Office-pakket Bijkomende vereisten • Bereid zijn zich militant te engageren in het ABVV • Zin voor initiatief hebben (zelfstandig kunnen werken en in teamverband) • Interesse in sociale en economische thema’s • In het bezit zijn van een rijbewijs B Wij bieden • Contract onbepaalde duur • Loon volgens ABVV barema • Extralegale voordelen Sollicitaties voor 6 december 2011 richten aan aanwervingen@abvv.be

/DDJ LQNRPHQ" %HWDDO PDDU HXUR ELM GH GRNWHU StĂŠphane Hessel ontvangt Burgerschapsprijs 2011 De Stichting P&V reikt elk jaar haar Burgerschapsprijs uit aan personen, initiatieven of organisaties in BelgiĂŤ of het buitenland die zich op voorbeeldige manier inzetten voor meer openheid, democratie en tolerantie in onze samenleving.

De laureaat 2011: StĂŠphane Hessel - ‘Indignezvous! StĂŠphane Hessel werd geboren in 1917 en was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. In 1948 schreef hij mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tot op vandaag zet hij zijn strijd voort. Zo hekelt hij de dictatuur van de financiĂŤle markten, de groeiende kloof tussen rijk en arm, de manier waarop immigranten worden behandeld, het gebrek aan respect voor onze planeet, enz. StĂŠphane Hessel nodigt ons uit

tot reactie en engagement, want samen kunnen we bouwen aan een toekomst met meer rechtvaardigheid en menselijkheid.

Strijd tegen de onverschilligheid In dit kader vervult StĂŠphane Hessel een voorbeeldfunctie. Zijn pamflet ‘Neem het niet!’ brengt massa’s mensen (vooral jongeren) op de been. De publicatie van dit werk viel als bij toeval samen met de Arabische lente. De revolutie vond navolging in Spanje, van waaruit de beweging van de indignados – geĂŻnspireerd door de originele titel van zijn boek (‘Indignez-vous!’) – zich verspreidt over de hele wereld. Meer info: www.stichtingpv.be

+HW $%99 ]RUJGH HU YRRU GDW PHQVHQ PHW ODJH LQNRPHQV HHQ KRJHUH WHUXJEHWDOLQJ NULMJHQ YRRU KXQ JH]RQGKHLGVXLWJDYHQ 'DQN]LM PLQLVWHU 2QNHOLQ[ EHWDOHQ ]LM YDQDI GHFHPEHU PDDU HXUR ELM GH GRNWHU 'H JHQHHVKHHU ]DO q LQ UXLO YRRU MH NOHHIEULHIMH YDQ KHW ]LHNHQIRQGV q GH UHVW YDQ GH NRVWHQ UHFKWVWUHHNV NULMJHQ YDQ GH PXWXDOLWHLW 9UDDJ ZHO HHQ CJOREDDO PHGLVFK GRVVLHU *0' DDQ ELM MH KXLVDUWV =RQGHU *0' EHWDDO MH HXUR +HW JDDW RP PHQVHQ PHW HHQ ODDJ LQNRPHQ HQ HHQ YHUKRRJGH WHJHPRHWNRPLQJ $OV MH GH YHUKRRJGH WHJHPRHWNRPLQJ QRJ QLHW NULMJW HQ MH EUXWR JH]LQVLQNRPHQ EHGUDDJW PLQGHU GDQ HXUR HXUR YRRU HONH SHUVRRQ WHQ ODVWH YUDDJ GLW GDQ RQPLGGHOOLMN DDQ ELM MH ]LHNHQIRQGV 1HHP MH ODDWVWH EHODVWLQJDIUHNHQLQJ HQ EHZLM]HQ YDQ MH KXLGLJ LQNRPHQ PHH

$%99

6DPHQ VWHUN


006_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:19 Pagina 6

6

N° 20

25 november 2011

Belgische Transportarbeidersbond

Hulde aan de Buildrager Naar jaarlijkse traditie werd door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront der Haven van Antwerpen op 1 november ter nagedachtenis van al de overleden havenarbeiders en vooral zij die het slachtoffer werden van een dodelijk arbeidsongeval een plechtigheid georganiseerd. Deze traditie bestaat sedert 1986 en vindt plaats aan de voor ons symbolische “Buildrager”. De jaarlijkse plechtigheid is intussen uitgegroeid tot een belangrijke gebeurtenis, gezien de steeds talrijkere opkomst van onze syndicaal bewuste militanten/bestuursleden. Marc Loridan, federaal secretaris havens, verwelkomde ook burgemeester Patrick JANSSENS en bedankte hem omdat dat hij de Antwerpse havenarbeiders nog altijd een warm hart toedraagt en in tegenstelling tot enkele andere politici in deze stad die enkel oor hebben naar de werkgevers/goederenbehandelaars of andere belangrijke figuren vanuit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Zoals onlangs in zijn toespraak, ter nagedachtenis van de in 1985 overleden gewezen BTB-voorzitter Louis Major en grondlegger van de naar hem genoemde “Wet Major” werd gezegd, herinnerde Marc Loridan de aanwezigen dat de Belgische havenarbeiders nog steeds een uniek en beschermd statuut kennen via deze kaderwet van 1972. Het is in havenarbeiderskringen alom bekend dat vanuit de Europese Commissie reeds 2 zware pogingen werden gedaan om dit uitzonderlijk systeem af te breken, maar dat deze 2 pogingen tot het liberaliseren van de havendiensten werden weggestemd door het Europees Parlement, dankzij een unieke samenwerking tussen de verschillende Europese havenvakbonden en havenarbeiders. Havenarbeiders beseffen dat de Europese Commissie deze – voor hen – pijnlijke nederlagen noodgedwongen heeft doorgeslikt, maar zeker niet vergeten! Zo worden we sinds 28 maart

2011 opnieuw geconfronteerd met een door Europese ambtenaren opgesteld “Witboek” en wenst men vanuit de Europese Commissie dat de havenvakbonden een sociale dialoog opstarten met de Europese vertegenwoordigers van de goederenbehandelaars en havenbesturen om in een eerste fase te discussiëren over opleiding, en veiligheid & gezondheid binnen de Europese havens. Iedereen weet dat het werk van havenarbeider een gevaarlijk beroep blijft, waarbij nog steeds zware arbeidsongevallen plaatsvinden in onze haven, niettegenstaande vele taken verder evolueren naar meer en meer technisch hooggekwalificeerde functies. “We staan niet afkerig tegen een Europese sociale dialoog over opleiding, veiligheid en gezondheid, maar we zullen ook niet toelaten dat er Europese certificaten of kwalificaties worden verstrekt aan andere arbeiders die – na dan wel een behoorlijke opleiding gekregen te hebben – met een Europees certificaat, maar zonder de Nederlandse taal machtig te zijn, bepaalde werkzaamheden in onze haven zouden komen overnemen, met alle gevolgen van dien qua veiligheid”, verwittigde Marc Loridan zijn toehoorders.

toelichten van éénzijdig genomen beslissingen vanwege werkgeverskant. Hierbij wordt gedacht aan het zogenaamd versterken van de Gemeenschappelijke Dienst Preventie & Bescherming met nieuwe medewerkers, door de pensionering van Preventieadviseurs Niveau 2, waarbij hij deze wenst te vervangen door veiligheidscoaches. Wij hebben steeds als gemeenschappelijk vakbondsfront sceptisch gestaan tegenover dit begeleidingsproject en eigenlijk nooit onze volledige goedkeuring gegeven; wij hadden gehoopt aan dit project een grotere en andere taakinhoud te geven, hetgeen ons inziens nog meer zou leiden tot een efficiënter veiligheidsbeleid binnen onze haven van Antwerpen. En blijkbaar terecht. De heer Valkeniers schrijft in zijn meest recente nieuwsbrief, CEPAmail genaamd, gericht aan de Antwerpse havenarbeiders, dat hij meer aandacht wenst te besteden aan extra opleidingen en bijscholingen van de havenarbeiders. Hij vergeet hier echter te berichten dat pas tot zulk een akkoord kan worden gekomen nadat de vakbonden gedreigd hadden de

CAO rond de vormingsinspanningen, met name 0,10 % van de brutolonen, niet meer te ondertekenen, indien er toekomstgericht geen specifieke bijscholingen voor de reeds bestaande havenarbeiders zouden bijkomen, i.p.v. deze aanzienlijke som geld zomaar in de dagelijkse werking van ons Opleidingscentrum te steken. Dit paritair samengestelde Opleidingscentrum werd sedert de crisis van 2008/2009 door de Heer Valkeniers – in zijn drang tot sanering – reeds behoorlijk afgeslankt en wenst hij dit in de nabije toekomst zelfs grotendeels over te dragen naar VDAB, wat volgens ons ten koste zal gaan van de kwaliteit van opleiding en zeker naar de flexibiliteit qua programmering van de diverse opleidingen voor onze havenarbeiders. Het is dus zondermeer duidelijk dat daar waar hij reeds in zijn Nieuwsbrief aan onze havenarbeiders schrijft en reacties vraagt over een elektronische aanwerving, hij hierover zelfs nog geen ernstig debat heeft gevoerd met zijn sociale partners. Marc Loridan vestigde er tot slot de aandacht op dat in de nabije

toekomst de sociale dialoog binnen de Antwerpse haven, alsook deze binnen Europa, de nodige aandacht zal krijgen vanuit de havenvakbonden om de werkzaamheden van de havenarbeiders nog veiliger te maken en hun statuut te beschermen. Ondanks alle goede voornemens, voor het afgelopen jaar werd de havengemeenschap opnieuw geconfronteerd met vier dodelijke arbeidsongevallen op de werkvloer, namelijk deze van: •Bram VAN CAMPFORT, verongelukt op 13 januari •Walter RIJMENANTS, verongelukt op 16 januari •Luc VAN LINDEN, verongelukt op 19 februari •Urbain VANDERSTYLEN, verongelukt op 27 april, en 1 dodelijk arbeidsongeval op weg van de werkplaats naar huis, nl. dit van: •Michel VAN CAETHOVEN, op 3 mei 2011. Deze vijf collega’s, alsook alle andere havenarbeiders die in het voorbije jaar buiten de werkplaats overleden, werden tijdens de bloemenneerlegging op waardige wijze herdacht.

Anderzijds stelde hij met genoegen vast dat de heer Valkeniers namens de Antwerpse havenwerkgevers – na een stilzwijgen van meer dan 4 jaar – de gekende Contactcommissie (d.w.z. het normale sociaal overleg tussen Antwerpse havenvakbonden en werkgevers) nieuw leven wenst in te blazen, door deze vergaderingen vanaf 9 november opnieuw op te starten. Van de gelegenheid zal gebruik gemaakt worden de heer Valkeniers erop te wijzen dat sociaal overleg niet enkel bestaat uit het

BTB met ETF in actie tegen liberalisering ground handling Maandag 14 november 2011 organiseerde de ETF, de Europese Transportvakbond, op verschillende luchthavens in Europa, een actie tegen de verder gaande liberalisering van de ground handling. Dat de BTB aanwezig was op de actie in Brussel lag voor de hand. Frank Moreels, federaal secretaris BTB, was tevreden over deze actie: "BTB stond van bij het begin op de barricades in de strijd tegen de komst van een derde afhandelaar op Zaventem. Duidelijk, ondubbelzinnig en standvastig, wat niet van elke vakbond kan gezegd worden. De eerste veldslag tegen de derde afhandelaar hebben we alvast gewonnen. Maar Europa blijft aandringen op verdergaande liberalisering, dus steunen we ETF in haar verzet." Niet enkel op Zaventem was er actie, maar ook de Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse, ... vakbonden waren in actie. De eerste stap in een Europese campagne is hiermee gezet. BTB zal opnieuw present zijn in de volgende fases van deze campagne!

Kijk ook op onze website: www.btb-abvv.be


007_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:20 Pagina 7

Metaal

N° 20

STANDPUNT

Jobs is het antwoord niet de vraag Op het moment dat we dit standpunt schrijven hebben we nog altijd geen begroting laat staan een regering. Ook het weekend werd weer vooral gebruikt voor nog maar eens een partijtje armworstelen tussen de PS en Open VLD. Gezien de grote ideologische verschillen tussen beide partijen is dat natuurlijk begrijpelijk. Bovendien maakt de uitkomst van deze gevechten ook een groot verschil uit voor de burgers van dit land. Maar na meer dan 530 dagen onderhandelen, met de roep om technocraten zoals elders in Europa en een eurozone die in de gevarenzone terecht komt, wordt het dringend tijd dat verantwoorde politici met oplossingen op de proppen komen. Want elk dag uitstel betalen we uiteindelijk toch cash. Op 2 december verzamelen duizenden vakbondsmilitanten om de partijen duidelijk te maken dat de werknemers van dit land kiezen voor een solidaire samenleving. Het is een eerste waarschuwing. Natuurlijk realiseren we ons maar al te goed van de noodzakelijke hervormingen die moeten gebeuren omdat anders onze welvaartstaat in gevaar komt. Maar de echte discussie gaat dan niet over de verhouding tussen besparingen en nieuwe inkomsten (belastingen). Want in beide gevallen dreigen de burgers en de werknemers van dit land de klos te worden. De discussie moet zijn dat zij die de crisis veroorzaak hebben, er ook voor moeten opdraaien. Terwijl net zij nu nog extra beloond worden. Natuurlijk zijn ingrepen nodig op de arbeidsmarkt en verdient onze economie de nodige steun. Want zonder dat is er geen welvaart. Maar de lopende discussie en het armworstelen gaat niet over hoe we onze economie competitief kunnen maken en hoe we, met investeringen in innovatie en opleiding, er voor kunnen zorgen dat onze economie ook morgen nog competitief is. De discussie gaat niet over hoe we meer mensen aan het werk kunnen krijgen. Neen de discussie en het armworstelen gaat over wat we van de mensen die niet werken nog kunnen afpakken (van wachttot werkloosheidsuitkering), over hoe we mensen die keihard gewerkt hebben nog iets langer kunnen laten werken. En de enige zuurstof die onze economie blijkbaar nodig heeft, is het afschaffen – hervormen (of minstens een sprong overslaan) van de index. Dat ze daar in Griekenland nog niet aan gedacht hebben. Zoals altijd is “noodregering”, waar N-VA en aanhang voor pleit, enkel een ander woord voor een harde rechtse regering. Sommige verkiezen nu eenmaal de koopkracht van de bankiers boven deze van de burgers. Let maar eens op zij die pleiten voor het afschaffen van de index, zelden pleiten voor het aan banden leggen van de bonussen. België is van alle geïndustrialiseerde landen als één der beste door de crisis van 2008-2009 gekomen. Om daar nu weer in te slagen is het nodig dat de mensen hun koopkracht behouden, dat de economie een groei kent en dat ons sociaal stelsel in standgehouden wordt. En dat de beste manier om dat laatste te realiseren is zorgen dat mensen werken. En dus zijn er jobs nodig. Jobs, jobs, en nog eens jobs. Want jobs is het antwoord niet de vraag.

Herwig Jorissen Voorzitter

25 november 2011

7

Een delegatie van ABVV Metaal bezoekt Bekaert Aalter Op 7 november 2011 vond een ABVV interzetel Bekaert plaats. Naast de loononderhandelingen, kwamen ook de lokale problemen ter sprake. In Ingelmunster werd een investeringstop aangekondigd en moedigt de directie de werknemers aan om besparingsvoorstellen te doen. In Zwevegem verschilt de economische situatie van afdeling tot afdeling. De ene business unit draait goed, terwijl de andere dopt. Er zijn problemen met de controlearts en die hebben al gezorgd voor spanningen op de werkvloer. Bekaert Aalter wordt een spookplant… Reden voor de lokale ABVV delegatie van Bekaert Aalter om de nationale verantwoordelijken uit te nodigen voor een bezoek. Zowel een gesprek met de directie als een rondleiding in de plant stonden op de agenda. Op 18 november zakten Georges De Batselier, ondervoorzitter van ABVV Metaal, Patrick Mertens, provinciaal secretaris van ABVV Metaal Oost-Vlaanderen, Marc Lenders, politiek secretaris ABVV Metaal, af naar Aalter. Ze werden ontvangen door Kenneth Blomme, woordvoerder van ABVV Metaal Bekaert Aalter, Carlos Bonamie, syndicale delegee en Marc Staelens, gewestelijk secretaris Gent-Eeklo.

ductieprocédés ontwikkelen. Bekaert Aalter zou een plant worden van producten die komen en gaan. Men stapt af van een massaproductie. Vandaag zijn er in de fabriek 4 mini plants met ongeveer 100 man personeel. De eerste plant is “zaagdraad”. Zaagdraad wordt gebruikt voor het versnijden van zonnecellen. In de tweede plant, Advanced Cord, worden de producten vervaardigd uit het voormalig Bekaert Waregem. Hieldraad – de derde plant – maakt een versterkingsdraad voor de banden. De laatste plant ontwikkelt een nieuw product. “

door de overcapaciteit en het wegvallen van de overheidssubsidies. Niettemin gelooft Bekaert in de toekomst van Zaagdraad en zonne-energie. “

Wat zijn jullie bekommernissen?

Wat verwachten jullie van ABVV Metaal en van de directie?

Carlos Bonamie: “Onze voornaamste bekommernis zijn de lege fabriekshallen. Aalter zag verschillende producten en machines verdwijnen ten voordele van andere plants. De collega’s in Aalter worden ongerust over hun toekomst. Een ander probleem is dat de ene plant overuren klopt, terwijl de andere werkloos is. Als delegatie laten we dat natuurlijk niet toe. De ene werknemer verliest koopkracht terwijl de andere flexibel werkt. Tenslotte, verliezen wij vandaag goede werkkrachten door het niet verlengen van tijdelijke contracten.” Wat is de economische situatie vandaag ?

Wat doet Bekaert precies in Aalter? Kenneth Blomme: “Bekaert Aalter werd recentelijk geherpositioneerd. Bekaert Aalter wou af van de autobanden. Machines voor de tirecordproductie werden uitgebroken en verstuurd naar het buitenland. De klaarderij werd nagenoeg stilgelegd, … De site Aalter moest een productie- en ontwikkelingsplant worden. Samen met het onderzoek- en ontwikkelingscentrum van Bekaert, BTC en Bekaert Ingelmunster zou Aalter nieuwe producten krijgen en de nieuwe pro-

Kenneth Blomme: “ De directie heeft vorige maand een infosessie georganiseerd voor het personeel. Advanced Cord draait goed en wordt sterk beïnvloed door de vraag vanuit Duitsland. Hieldraad heeft een stabiele productie ook al is er momenteel een lagere vraag naar hieldraad. Bekaert denkt dat dit slechts tijdelijk is. Zaagdraad is een ongelooflijk en onwaarschijnlijk verhaal. Aalter draaide op volle capaciteit en op een paar weken tijd is de hele vraag weggevallen. Verschillende klanten zitten in de problemen

Carlos Bonamie: “De directie heeft daarop een spaarprogramma aangekondigd om de kosten te drukken. Men voorziet werkloosheidsdagen voor de arbeiders en de bedienden. De meeste tijdelijke contracten worden niet verlengd, de voorraden worden afgebouwd en een aantal investeringen worden on-hold gezet, …”

Marc Staelens: “Wij vragen dat Georges De Batselier dit zou aankaarten bij de nationale Bekaertdirectie. Wij willen weten wat de Bekaert-top van plan is met Aalter en zijn werknemers. ABVV Metaal vraagt verdere investeringen (onderzoek en ontwikkeling) voor de site, met oog op de toekomst en voor behoud van de tewerkstelling. De directie kan er niet aan doen dat de wereldmarkt ingestort is, maar wij moeten deze moeilijke periode op een verstandige manier overbruggen. Economische werkloosheid, vorming en opleiding enz… Zorg dragen voor het menselijk kapitaal, de werknemers!” De delegatie van ABVV-Metaal werd ontvangen door Koen Gregoir, directeur Bekaert Aalter en Rudy Moreels, HR verantwoordelijke Bekaert Aalter. Het was een open gesprek waarin beide partijen hun bezorgdheden uitten. Het was duidelijk dat de verdere ontwikkeling van nieuwe producten en de industriële implementering van cruciaal belang is voor de plant in Aalter maar ook voor de hele Bekaert-groep.

Robert Geldof: afscheid van een militant Kameraad Robert Geldof, gewezen Federaal Secretaris van de Federatie der Metaalbewerkers Noord-Brabant ABVV, geboren te Elsene op 7 april 1930 is op 81-jarige leeftijd op 12 november 2011 overleden te St-Lambrechts-Woluwe. Na een paar kleine tewerkstellingsperiodes in metaalbedrijven begon Robert op jonge leeftijd te werken bij Sabena. Bij de sociale verkiezingen van 1958 stond Robert op de vijfde plaats voor de arbeiders. Het was een begin van een lange syndicale carrière. Op 1 juli 1959, hij was 29, werd Robert aangeworven als secretaris bij de Provinciale der Metaalbewerkers van Brabant, die toen onder leiding stond van kameraad Antoine Cooreman. Het was het begin van een woelige periode. Niet alleen sociaal met de grote staking van 60/61. Maar ook syndicaal: op het Congres van de PMB Brabant in 1960 verlieten de afgevaardigden van Leuven en Vilvoorde het congres omdat Antoine Cooreman aangevallen werd door congressisten uit Brussel. Hij werd afgezet en vervangen door de secretaris van de afdeling Brussel. Een paar maand later beslisten de afgevaardigden van Leuven en Vilvoorde om onder leiding van Kameraad Maurice Faes, de Federatie

der Metaalbewerkers Noord-Brabant op te richten. Robert koos de zijde van Cooreman en wilde bewijzen dat de oprichting van de Federatie der Metaalbewerkers Noord-Brabant de juiste keuze was. Hij poogde op allerlei manieren het Nationaal Secretariaat van de Centrale te overtuigen om de Federatie Noord-Brabant te erkennen. In 1970 werd Robert Federaal Secretaris van de Federatie Noord-Brabant. Hij was zeer trots dat hij in 1978 het Uitvoerend Bestuur van de Federatie kon melden dat na 17 jaar onze Federatie erkend is. Erkenning was niet genoeg, hij werkte verder aan de uitbouw van de Federatie. Hij wou waardige burelen om de leden te ontvangen. Hij realiseerde “Het Huis der Metaalbewerkers” te Vilvoorde. Dit langdurige intern gevecht belette niet dat Robert altijd een trouwe verdediger was van het nationaal secretariaat van de Centrale. Robert is heel zijn leven actief geweest in de structuren van de CMB en het ABVV. Hij was een geducht onderhandelaar in het verzoeningsbureau van de Metaalbouw Brabant, gekend om zijn lange tussenkomsten op de vergaderingen van het Uitvoerend Bestuur

en van de Syndicale Raden. Maar bovenal een syndicalist die meeleefde met de vele, te vele gebeurtenissen in de ondernemingen van de metaal in Vlaams-Brabant. Momenten van blijdschap (als er nieuwe metaalbedrijven werden opgestart in Leuven, de invoering van het eenheidsstatuut bij Sabena,…) maar ook van verdriet (de vele sluitingen in zijn periode als federaal secretaris: van Ideal Standard tot Philips). Robert bleef Federaal Secretaris tot hij in 1990 zelf koos om vervroegd op pensioen te gaan. Robert zwaar teleurgesteld toen de CMB in 2006 werd opgedeeld tussen MWB en ABVV Metaal. Hij volgde de discussie intens en ontwaarde opnieuw, net zoals in 1960, een Luiks syndicalisme dat waarden verdedigde waar hij niet kon achterstaan. Op de afscheidsplechtigheid zei Karel Gacoms, provinciaal secretaris Vlaams Brabant “Robert, het personeel van de Federatie, de militanten van de Federatie, ABVV-Metaal, het ABVV, de ganse socialistische beweging, je familieleden, Marie-Thérèse, allen verliezen we een goede vriend. Troost u, we behouden een prachtige herinnering.” De herinnering aan een uitzonderlijk militant.


008_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:21 Pagina 8

8

N° 20

Dossier

25 november 2011

EDITO

NATIONALE BETOGING ABVV-ACV-ACLVB, TEGEN BLINDE BEZUINIGINGEN, OP 2

Ons sociaal model is niet te koop! Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot zijn 60 jaar (65 jaar in regio’s met weinig werkloosheid), vervroegd pensioen op 62 jaar (in plaats van op 60 nu) na 40 jaar loopbaan (35 nu); wachtuitkeringen voor jongeren na 12 maanden (in plaats van na 9 maanden nu) en pas na drie positieve evaluaties voor zoeken naar werk; snellere daling (degressiviteit) van de werkloosheidsuitkeringen, ontmanteling van de brugpensioenen, … dat zijn de maatregelen die men aan het uitbroeden is voor de werknemers en de sociaal gerechtigden.

ken niet goed uitkomt, want zij zien nu hun kans schoon om beslag te leggen op de laatste zuurstof waarover de werknemers en de sociaal gerechtigden nog beschikken, zodat zij de verdedigers en aandeelhouders van de markten nog meer kunnen plezieren. Immers, is het niet de rechterzijde – die nochtans verantwoordelijk is voor de crisis – die de touwtjes in handen neemt in door vroeger links geregeerde Europese landen, die nu bloeden onder het dictaat van de banken, de markten en de ratingagentschappen?

En wat houdt men in petto voor diegenen die de crisis veroorzaakt hebben? De oorspronkelijke voorziene belasting op kapitaal wordt verlaagd, aan de notionele intrestaftrek zou nog slechts lichtjes gesleuteld worden, de hoogste lonen en de topmanagers zouden niet langer meer moeten bijdragen via een belasting op hun vliegtuigticketten in eerste of in business class, de belasting op de zwaarste bedrijfswagens zou van 500 miljoen euro teruggeschroefd worden tot 200 miljoen euro,…

Nochtans kan men geen welvaart scheppen door de openbare diensten (waaronder de federale administratie), die een onmisbaar instrument zijn voor de herverdeling van de rijkdom, aan te vallen; noch door de index (waardoor we het hoofd boven water konden houden) aan te pakken of de eindeloopbanen (waaronder de brugpensioenen) aan te vallen, dat we de basis zullen leggen voor een welvarende samenleving.

Het ABVV vindt dat het het hoog tijd wordt dat de onderhandelaars zich herpakken en hun gezond verstand gebruiken. Het is inderdaad onaanvaardbaar dat de meeste liberalen – de enen hebben de verkiezingen verloren, de anderen hebben de regering doen vallen – opgejut door bepaalde werkgeversfederaties en verantwoordelijken voor de crisis (grote aandeelhouders, bankiers, grote verbruikers van de notionele intrestaftrek, ….), hun misdadig beleid van "winst vóór alles" opdringen. Het ABVV kan en zal niet dulden dat een handvol onverantwoordelijken de macht in handen nemen, en de democratie en onze sociale zekerheid ondergraven. Want laten we duidelijk zijn: het is alleen om electorale redenen en om naar de stemmen van de financiële rechterzijde en separatisten te dingen, dat de liberalen een kruistocht ingezet hebben voor blinde besparingen. En dit alles ten koste van de lage en de middelhoge lonen. Ze moeten echter weten dat de vakbonden de legitieme, de echte vertegenwoordigers zijn van ca. drie miljoen werknemers met of zonder werk, waavan velen deel uitmaken van de “middenklasse”. Zij hebben zich nooit beschermd gevoeld hebben door het destructieve, individualistisch beleid van een liberalisme, dat zonder enige schaamte de tewerkstelling slachtoffert op het altaar van de “haute finance”. Overigens zijn de maatregelen die de Open VLD en de MR verdedigen puur ideologisch en zullen ze geenszins bijdragen tot het wegwerken van het Staatstekort. Men zou zich beginnen afvragen of deze crisis het liberale eenheidsden-

Het is ook niet door onze federale sociale zekerheid (waaronder de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen), die een solidair verzekeringssysteem voor ons allen is, af te kalven tot een bijstandsregeling voor de grootste kansarmen, dat we uit de crisis zullen geraken. Het is niet door zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten (vorming werknemers, investeren in onderzoek en ontwikkeling, innoveren om nieuwe markten te veroveren in toekomstgerichte sectoren) en door de verliezen op de gemeenschap af te wentelen (en de winsten uiteraard voor zich te houden) dat het liberale maatschappijmodel enige legitimiteit zal verwerven en zal kunnen beweren dat het opkomt voor de "middenklasse". Wij roepen dan ook alle partijen aan de onderhandelingstafel - en meer in het bijzonder deze die beweren een sociaal beleid te voeren - op om hun overtuiging niet te laten vallen en zich niet van doelwit te vergissen. Het is immers onrechtvaardig dat diegenen die de crisis veroorzaakt hebben, het vandaag voor het zeggen hebben. Wij zullen niet nalaten dit op de manifestaties op 2 en 7 december e.k. te herhalen. En als we niet gehoord worden, zullen we niet anders kunnen dan dit nog eens te herhalen. Harder dan. Op een andere manier. Zonder ophouden. Rudy De Leeuw, Anne Demelenne, Caroline Copers, Thierry Bodson, Philippe Van Muylder, Eddy Van Lancker, Daniel Van Daele, Erwin De Deyn, Myriam Delmée, Alain Clauwaert, Paul Lootens, Karel Stessens, Alain Lambert, Herwig Jorissen, Nico Cué, Dominique Meyfroot, John Colpaert, Ivan Victor, Alain Detemmerman,Tangui Cornu.

De eerste ‘nota Di Rupo’ liet ons een bittere nasmaak na. Het was een basisnota, vatbaar voor wijzigingen. En de liberale partijen geneerden zich niet. Ondertussen heeft formateur Di Rupo al flink wat stappen gezet om ze tegemoet te komen. Maar niet genoeg voor Open VLD en MR. Met het verdedigen van de belangen van de middenklasse als voorwendsel, eisen de liberalen (die daar trouwens het monopolie van opeisen) steeds meer besparingen op de overheidsuitgaven, op de openbare diensten, evenals hardere maatregelen in de werkloosheid, de pensioenen en brugpensioenen. Bovendien wil Open VLD dat er aan de automatische loonindexering geraakt

wordt en blijft hierop hameren. Bij het ter perse gaan van deze editie, moesten de onderhandelingen normaal afgelopen zijn, moest de begroting 2012 rond zijn. Niks daarvan, de liberalen voeren een “forcing” om de balans nog wat meer naar rechts te doen overhellen. Formateur Di Rupo heeft (voorlopig) de handdoek in de ring gegooid. Indien de onderhandelingen hervat worden, is een eventueel akkoord waarschijnlijk alleen maar mogelijk als er nieuwe toegevingen aan de liberalen gedaan worden, die eigenlijk al veel verkregen. Waar staan we ondertussen ?

Najaarscatalogus met sociale afbraakmaatregelen WERKZOEKENDEN • Versnelde degressiviteit vanaf juli 2012: • een hogere uitkering (65 % i.p.v. 60 %) de eerste 3 maanden van de eerste werkloosheidsperiode; • de eerste werkloosheidsperiode wordt teruggebracht op 2 x 3 maanden (i.p.v. 2 x 6 maanden), daling van de uitkering bij overstap van periode. • de 2e periode wordt met een derde ingekort en beperkt tot 3 jaar (uitgezonderd bij loopbaan van 20 jaar en oudere werklozen vanaf 55 jaar); • In de 3e periode: forfaitaire uitkering voor iedereen, met bedrag volgens gezinssamenstelling (van 475 tot 623 euro). • Afstandscriterium bij passende betrekking: wordt 60 km (i.p.v. 25 km). • Pensioenberekening: de jaren in de werkloosheid zouden het pensioenbedrag omlaag halen.

WERKZOEKENDE JONGEREN • 1 jaar zonder de minste eurocent, pas daarna wachtuitke-

ringen (nu na 9 maanden) en indien positieve evaluatie van het zoekgedrag. • Controle beschikbaarheid om de 4 maanden. • Afschaffing na 3 jaar zonder werk en/of ouder dan 33 jaar.

OUDERE WERKLOZEN • Controle op de beschikbaarheid: uitgebreid tot de categorie 55 jaar in 2013, tot 58 jaar in 2016 daarna tot 60 en zelfs tot 65 jaar. • Leeftijdstoeslag vanaf 55 jaar (i.p.v. 50 jaar).

DEELTIJDSE WERKNEMERS • Vermindering van de “werkloosheidstoeslag” (IGU of inkomensgarantie uitkering).

PENSIOENEN • Vandaag kan een werknemer vanaf 60 jaar vervroegd met pensioen gaan; die leeftijd wordt met 6 maanden opgetrokken in 2013, daarna elk jaar met 3 maanden zodat de leeftijdsvoorwaarde in 2019 op 62 jaar gebracht wordt.

• Vanaf 2020 zou de minimum loopbaanvoorwaarde (die vandaag 35 jaar op 60 jarige leeftijd bedraagt) om vervroegd op pensioen te kunnen, als volgt gewijzigd worden: • 42 jaar om op 60 jaar op vervroegd pensioen te kunnen; • 41 jaar om op 61 jaar op vervroegd pensioen te kunnen; • 40 jaar om op 62 jaar op vervroegd pensioen te kunnen.

BRUGPENSIOENEN • Strengere loopbaanvoorwaarde, namelijk 40 jaar (i.p.v. 35 of 38 jaar) vanaf 2015. • Strengere leeftijdsvoorwaarde: 60 jaar i.p.v. 58 jaar. • Bij herstructurering wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken tot 55 jaar (i.p.v. 51 jaar) en van 50 tot 52 jaar voor ondernemingen in moeilijkheden.

ALLE SOCIALE UITKERINGEN • Beperking van de welvaartsenveloppe (bestemd voor de verhoging van de sociale uitkeringen bovenop de index) tot 60%.


008_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:22 Pagina 9

Dossier

N° 20

9

25 november 2011

OP 2 DECEMBER 2011 IN BRUSSEL

Onevenwichtige begroting

Wij weten waar we 11,5 miljard kunnen vinden!

Met het oog op een evenwicht qua inspanningen, voorzag de oorspronkelijke nota Di Rupo in 1/3 begrotingsbesparingen, 1/3 nieuwe belastinginkomsten die de bevolking zouden treffen, 1/3 buitengewone inkomsten die bepaalde sectoren zouden treffen (nucleaire rente, strijd tegen fraude, banktaks). Deze verdeling was al niet echt sociaal rechtvaardig, toch vonden de liberale partijen dat die nog gewijzigd moest worden, waardoor het onevenwicht nog groter werd.

Blind besparen is geen fataliteit. Wij hebben alternatieven om het gat in de overheidsfinanciën in 2012 dicht te rijden. We blijven het herhalen: de factuur van de crisis mag niet worden doorgeschoven naar de zwakste schouders, noch naar de toekomstige generaties. Door blinde besparingsmaatregelen zinken we alleen maar verder weg! We moeten inzetten op een duurzame economische relance met werk voor iedereen en we moeten het geld halen waar het zit. Kom op 2 december deze boodschap mee verkondigen tijdens de nationale betoging in Brussel!

De eerste nota van de formateur voorzag in 4,7 miljard belastinginkomsten en 2,3 miljard besparingen. Onder druk van de liberalen, werd de verhouding tussen nieuwe inkomsten en besparingen zo goed als omgekeerd. Het jongste “begrotingsontwerp” voorziet dan ook in 2,8 miljard nieuwe inkomsten en in 4,3 miljard begrotingsbesparingen. En toch zijn de liberalen nog van mening dat de besparingsmaatregelen onvoldoende zijn. Maar wie heeft hier baat bij en wie mag voor de rekening opdraaien?

KWALITEITSVOL WERK VOOR IEDEREEN

WIE HEEFT HIER BAAT BIJ ? 1. De aandeelhouders: de belasting op de meerwaarden (tot nu toe van belasting vrijgesteld) werd teruggebracht tot 21%, in plaats van 50% op meerwaarden binnen het jaar en op 25% na 8 jaar. Dit betekent dus dat er afgestapt wordt van het idee om de interesten op spaargeld (boven het vrijgesteld minimum) beter te belasten. 2. De hoge inkomens en de kapitaalinkomens: de cumul van inkomens uit arbeid en uit kapitaal en de belasting hierop was voorzien voor hoge inkomens vanaf 100.000 euro. Deze drempel werd verhoogd tot 120.000 euro. Het belastingvrije minimum optrekken komt de lage en middeninkomens ten goede, maar ook de hoge inkomens, die dit niet nodig hebben. Er wordt afgestapt van de idee om BTW te heffen op de honoraria van advocaten, deurwaarders en notarissen … de “middenstand” die Open VLD en MR verdedigen. 3. De bedrijven: de eerste nota van de formateur voorzag in een vermindering van de belastingvoordelen voor bedrijfswagens voor een bedrag van 500 miljoen euro; dit bedrag werd tot 200 miljoen euro teruggebracht. De notionele intrestaftrek (waardoor een bedrijf als

MANIFESTATIE 2 DECEMBER

Praktische info

BLINDE BESPARINGEN: NEEN!

Arcelor op een winst van 1,4 miljard euro geen belastingen betaalde) wordt een beetje verlaagd (van 3,4% naar 3%) en het stelsel blijft behouden.

WIE MAG VOOR DE REKENING OPDRAAIEN ? Die toegevingen aan de liberalen moesten natuurlijk gecompenseerd worden. Op de rug van … ? 1. De openbare diensten: de NMBS, die in de eerste nota Di Rupo buiten schot bleef, moet voor 253 miljoen euro besparen. 2. De sociale zekerheid: de besparingen op het budget voor de sociale zekerheid worden opgetrokken tot 2,3 miljard (i.p.v. 1,2 miljard). 3. De sociale uitkeringstrekkers: in de nota van de formateur was geen enkele besparing te bespeuren in het hoofdstuk “hervorming” van de arbeidsmarkt en de pensioenen (d.w.z. maatregelen in de werkloosheid, de brugpensioenen en de pensioenen) terwijl er op 20 november sprake is van 337 miljoen besparingen.

• Verzamelen vanaf 9u30 bij het Noordstation. • Toespraken van onze syndicale top om 10u, op het podium in de Simon Bolivarlaan. • Vertrek betoging om 10u30. • Aankomst aan het Zuidstation rond 13u.

De werklozen verarmen, van bruggepensioneerden oudere werklozen maken, van ambtenaren werkzoekenden maken en nadien een jacht op de werklozen organiseren, dat zijn geen oplossingen! Om uit de crisis te geraken, • moeten er meer banen komen, moeten degelijke lonen worden betaald, en moet er werk zijn voor iedereen; • moeten de oudere werknemers aan het werk gehouden worden in plaats van ze aan de deur te zetten. Verlicht hun werk zodat ze meekunnen; • moeten werknemers opgeleid worden in plaats van ze te ontslaan. Stel hen in staat hun loopbaan te organiseren via tijdskrediet; • moet men stoppen met de precarisering van jongerenbanen. Biedt hen degelijke jobs. • moeten de openbare diensten en de social profit versterkt worden. Zij werken immers ook herverdelend.

HET GELD HALEN WAAR HET ZIT De overheidsfinanciën saneren is een noodzaak. Maar men moet het geld halen waar het zit, bij wie meest verdient, bij wie meest bezit, bij wie het verstopt, bij wie de Staatskas leegzuigt. Daarom willen wij: • een echte strijd tegen fiscale fraude en tegen de loon- en bijdragefraude; • de inkomens uit vermogen en vermogensaanwas even zwaar belasten als inkomens uit arbeid; • een heffing op de financiële transacties en speculaties die de economie verstoren; • woekerwinsten belasten en nodeloze cadeaus aan de bedrijven afschaffen (zoals die via de notionele intrestaftrek); • een rem op de ontwijking van belastingen en bijdragen via vennootschappen en schijnzelfstandigheid.

11,5 MILJARD, ONMIDDELLIJK! Een begroting in evenwicht brengen veronderstelt nieuwe inkomsten op de hoogste inkomens en de inkomens uit kapitaal. Dat veronderstelt een grondige hervorming van de fiscaliteit, nl. • bestrijding fiscale fraude: • hervorming belastingheffing op financiële inkomsten: • afschaffing verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting: • belasting reële huuropbrengsten: • afschaffing managementvennootschappen en herinvoering van de schijven van 52,5 en 55%: • schrappen van fiscale uitgaven (notionele intrestaftrek, verlaagde BTW Horeca, pensioensparen, …):

Totaal:

4 miljard 3 miljard 120 miljoen 200 miljoen

200 miljoen

4 miljard

11,5 miljard


010_011GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:23 Pagina 10

10

N° 20

25 november 2011

LOOPBANEN EN PENSIOENSTELSELS ONDER VUUR

STANDPUNT

Laat je verontwaardiging horen De politieke partijen die een nieuwe regering op de been willen brengen, zijn dus vastbesloten onze sociale welvaartstaat onderuit te halen. Zelfs zonder de punten en komma’s van hun plannen te kennen is dat overduidelijk. De wind komt met volle kracht uit het neoliberale gat en de socialistische partijen zetten zich niet krap tegen de aankomende storm. Er is maar één antwoord mogelijk. De werknemers moeten pal achter hun vakbond staan en andere maatregelen tegen de crisis eisen. Dat gaan we massaal doen op 2 december in Brussel, en op 7 december in Luik. En als het nodig is ook daarna. Iedereen moet inspanningen doen, zo wordt ons tot in den treure gezegd. Wacht eens even! Moeten we dat discours zo maar aanvaarden? Krijgen de werknemers hun deel van de inspanningen al niet sinds lang door de strot gejaagd? Met het generatiepact, met sluitingen en herstructureringen, met hamburgerjobs en werkende armen, met duizelingwekkend hoge energieprijzen. Banken en geldbeurzen hebben de economie naar de verdommenis gegokt. Ze kregen miljarden van ons om uit het slop te geraken. Zij moeten nu geresponsabiliseerd worden, niet de werkzoekenden, niet de werkenden en ook niet de gepensioneerden. Maar precies het omgekeerde staat te gebeuren. Neem het einde van onze loopbanen en onze pensioenstelsels, het dossier dat voor de Algemene Centrale van het ABVV van bijzonder groot belang is. Daar wordt bijzonder hard in gehakt en gesnoeid. Het wordt veel moeilijker om de bescherming van het brugpensioen te gebruiken bij sluitingen of herstructureringen. Ook voor het gewone brugpensioen zullen werknemers ouder moeten zijn en langer moeten werken. Het vervroegde pensioen zal pas op latere leeftijd mogelijk worden. En zelfs de gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening komen onder schot te staan, vooral dan de periode van het brugpensioen. Het wil zeggen dat werknemers die nog durven met brugpensioen te gaan uiteindelijk veel minder pensioengeld zullen krijgen. Het wil ook zeggen dat oudere werknemers die hun job verliezen zonder enige bescherming op werklozensteun zullen worden gezet. En het wil zeggen dat mensen die vroeger willen of moeten stoppen omdat het werk te zwaar wordt, het integendeel veel langer zullen moeten uithouden. Alsof belastend werk niet bestaat, alsof gezondheidsproblemen na een lange loopbaan een verzinsel zijn. Dit soort neoliberaal besparingsbeleid op de rug van de werknemers is totaal onaanvaardbaar voor de Algemene Centrale en voor het hele ABVV. We moeten er krachtig tegen in het verweer gaan. Haal al je verontwaardiging naar boven. Je verontwaardiging over het casinokapitalisme van de financiële markten dat ons miljarden kost. Je verontwaardiging over de hold-up op ons inkomen en op onze sociale zekerheid. Je verontwaardiging over de geldhonger van aandeelhouders en speculanten. Laat je verontwaardiging horen en zeg met ons dat we een fatsoenlijk inkomen eisen, eerlijke belastingen, en werk, meer werk en beter werk. Daarvoor betogen we in Brussel, op 2 december, en in Luik op 7 december. (21 november 2011)

Brugpensioen is een noodzaak en moet blijven De brugpensioenen en pensioenen worden zwaar onder vuur genomen. De werkgevers willen de brugpensioenen stapsgewijs afbouwen en het bedrag van de pensioenen verlagen. Bij de politieke partijen die over een regering onderhandelen klinkt het niet anders, met als argument dat er 11 miljard euro moet worden gevonden. Met andere woorden, men wil de factuur van de crisis weer op de rug schuiven van de werknemers, en ook op de rug van de huidige en toekomstige gepensioneerden. Voor ons is dat totaal onaanvaardbaar. De brugpensioenen zijn noodzakelijk omdat ze werknemers die hun krachten hebben opgebruikt de mogelijkheid geven om aan een welverdiende rust te beginnen. Overigens zijn het meestal de bazen zelf die bij sluitingen en herstructureringen de mensen in het brugpensioen duwen. Met de pensioenen is er nog een ander probleem: ze zijn veel te laag. Het zou misdadig zijn de gepensioneerden van vandaag en morgen nog armer te maken. Genoeg redenen dus om tot syndicale actie over te gaan. We vroegen aan Patrick Bulthuis en Johnny Depont wat zij ervan dachten. Patrick is een jonge vijftiger uit Luik, een delegee in de bouwsector. Johnny is al de zestig voorbij, hij was in Antwerpen delegee bij de chemiereus Bayer en is nu al enkele jaren met brugpensioen.

Een cadeau? Zijn brugpensioenen een cadeau? Een luxe die we ons in deze tijden niet voort kunnen permitteren? Je zou het haast gaan geloven als je journalisten, specialisten en politici van alle slag op televisie bezig hoort. "Een cadeau? Wat een grove leugen!" reageert Patrick verontwaardigd. "Brugpensioenen laten altijd een financiële kater van formaat. Bij ons valt men gemiddeld terug op een 1.200 euro per maand. Ik ken veel collega's die de stap niet durven zetten omdat ze vrezen niet te zullen rondkomen. En dat zal er niet beter op worden, steeds meer arbeiders die de job niet meer aankunnen doen toch voort." Johnny denkt er ook zo over. "Ik heb verschillende herstructureringen meegemaakt. De laatste keer moesten een kleine 400 mensen weg. In een sterke sector als de chemie kun je dan heel stevige voorwaarden afdwingen voor het brugpensioen. Maar de meeste werknemers gaan

Patrick Bulthuis: ""Het brugpensioen moet er zijn voor de werknemers die het moeilijk hebben."

met het minimum naar huis en daar loop je niet ver mee. Trouwens, zelfs bij ons weet ik zeker dat 80% van de werkmakkers die op brugpensioen werden gezet liever wilden blijven werken. Ikzelf trouwens ook, ik wilde tot 60 blijven, maar dat is net niet gelukt."

En het generatiepact? De regeringsplannen willen de brugpensioenen veel moeilijker toegankelijk maken. Bij sluitingen of herstructureringen zou men 55 jaar moeten zijn. Het gewone brugpensioen zou op 60 worden gebracht, met 40 jaar loopbaan. Opvallend is dat er niet meer gewacht wordt op de resultaten van het generatiepact. De afspraak was dat het pact geëvalueerd moest worden en dat de maatregelen alleen strenger zouden worden als het resultaat niet voldeed. Wel, het resultaat is positief, er gebeurde een evaluatie die zwart op wit zegt dat er veel meer werknemers na hun vijfenvijftigste blijven werken. Maar de werkgevers willen van dat rapport niet weten, en de regeringsonderhandelaars doen nu ook alsof het niet bestaat.

Wat met belastend werk? Johnny ziet het zo: "Ik begrijp eigenlijk niet dat de werkgevers de brugpensioenen onder vuur nemen, want bij herstructureringen zijn zij de eersten om er gebruik van te

Johnny Depont: "De meest mensen moeten gaan met een minimaal brugpensioen, en daar loop je echt niet ver mee."

maken. Vergeet niet dat het voor hen een goedkope manier is om oudere werknemers kwijt te geraken." Maar de werknemers hebben toch ook belang bij het brugpensioen? "Natuurlijk, omdat het de mensen een wettelijke bescherming geeft, anders jaag je ze de werkloosheid in, of zouden ze moeten gaan werken voor een veel lager loon. Dat doe je toch niet met werknemers die al een lange loopbaan achter de rug hebben." Patrick wijst erop dat er blijkbaar helemaal niet gedacht wordt aan het zware en belastende werk: "In de bouw is het brugpensioen een absolute noodzaak voor het welzijn van de arbeiders. Zij zijn echt opgebruikt na zoveel jaar werken in weer en wind. Vergeet niet dat de meesten begonnen zijn toen ze 17 of 18 waren. Trouwens, alle werknemers krijgen te maken met hoge werkdruk en met stress. Alles moet steeds sneller gaan. Nee, het brugpensioen moet er zijn voor de groepen werknemers die het moeilijk hebben." Het is een schande, dat zeggen zowel Patrick als Johnny over de plannen voor de brugpensioenen. "En zelfs het vervroegd pensioen willen ze op 62", besluit Johnny nog. "Ze zeggen dat we langer moeten werken omdat men in de andere Europese landen langer werkt. Maar dat onze pensioenen veel lager zijn dan in de andere landen, daar doen ze niets aan."

BEWAKINGSSECTOR

Syndicale premie en buitengewone vakantietoelage

Paul Lootens Algemeen secretaris

Alain Clauwaert Voorzitter

Begin december worden in de bewakingssector de syndicale premies en de buitengewone vakantietoelage betaald. Tussen 25 en 28 november verstuurt het fonds voor bestaanszekerheid een attest van tewerkstelling naar alle arbeiders. Dit attest moet

bezorgd worden aan de gewestelijke afdeling voor de uitbetaling. De buitengewone vakantietoelage bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je verdiende in de referentieperiode, van 1 oktober 2010 tot 30 september 2011. Een toelage van minder dan

12,39 euro wordt niet uitbetaald. De syndicale premie bedraagt 135 euro. Opgepast, als je langer dan 30 dagen ziek was moet je contact nemen met je vakbond om de gelijkschakeling van deze periode te vragen.


010_011GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:24 Pagina 11

N° 20

25 november 2011

11

De onderhandelingen in onze sectoren Er is nu ook een sociaal akkoord voor de dienstencheques. Met belangrijk nieuws over de verplaatsingen en over een nieuw sanctiesysteem. Maar onthoud vooral ook het kadertje op het eind van dit artikel.

Nu ook een akkoord voor de dienstencheques Vanaf 1 januari 2012 gaat het minimumloon met 2 eurocent omhoog. Ook als je meer dan het minimumloon verdient, moet je die verhoging krijgen. Voor de verplaatsingstijd is er een vergoeding wanneer de tijd tussen 2 klanten minder dan 2 uur bedraagt en de afstand tussen beide klanten meer dan 1km bedraagt. De verplaatsingstijd tussen de 2 klanten wordt vergoed. Het is een bedrag per kilometer. Die vergoeding wordt verhoogd vanaf 1 januari 2012 tot 0,09 euro per km, met een minimum van 0,52 euro per verplaatsing. Indien je zelf instaat voor het onderhoud van werkkledij moet je werkgever een vergoeding betalen. Vanaf 1 januari 2012 bedraagt deze vergoeding 0,25 euro per begonnen of gewerkte dag. Helemaal nieuw is het sanctiesysteem voor werkgevers die geen werkkledij geven aan hun werknemers. Er is nu een vergoeding van 1,40 euro voor elke werkdag waarvoor je geen werkkledij krijgt. De

regeling is van kracht vanaf 9 november 2011. Vanaf 1 januari 2013 zullen de werkgevers verplicht zijn minstens voor alle nieuwe werknemers vorming te organiseren. Maar ook de werknemers die al in de sector werken moeten meer vorming kunnen volgen. De bestaande regeling voor het brugpensioen op 58 jaar wordt verlengd.

En wat met de verplaatsingskosten? Over een verhoging van de vergoe-

dingen van het woon- werkverkeer en de verplaatsingen tussen twee klanten konden we geen akkoord bereiken met de werkgevers. Het ABVV heeft van bij de start van de onderhandelingen geëist dat alle werknemers correct vergoed zouden worden voor de verplaatsingen naar de klanten. Geen overbodige vraag als je weet dat heel veel werknemers een auto moeten gebruiken om bij de klanten te geraken. Maar de werkgevers wilden van geen toegeven weten. De komende maanden zullen we een campagne starten om deze zaak recht te trekken.

80 EURO SYNDICALE PREMIE VOOR 2011 De syndicale premie wordt dezer dagen betaald. Je kreeg er een attest voor. Heb je niets ontvangen en denk je toch recht te hebben op de vergoeding, neem dan zeker contact met je vakbondsafdeling. En opgepast: we vragen je om op het attest je telefoonnummer en e-mail te vermelden. Doe dat zeker, dan kunnen we je makkelijk informatie bezorgen over de sector. Je gegevens worden zeker niet doorgegeven aan derden.

HUISVUILCONTAINERS MET CHIP

RUSSELTRIBUNAAL

Het werk van de vuilnisman verandert grondig Misschien is het in jouw omgeving ook al zo ver, de ophaling van huisvuil is grondig aan het veranderen. De gezinnen worden ertoe aangezet minder huisvuil voort te brengen, heel terecht trouwens, en daartoe voeren steeds meer gemeenten huisvuilcontainers met een chip in. Het huisvuil wordt bij de ophaling gewogen en aangerekend. Voor het milieu en ook voor het ophaalwerk is dat een uitstekende zaak. Maar dan wel op één voorwaarde: de dames en heren van de gemeenten en intercommunales die de contracten voor huisvuilophaling onderhandelen moeten er rekening mee houden dat het werk hiermee ook grondig verandert. De invoering van huisvuilcontainers met een chip is wel degelijk een hele verbetering, zeker als men weet dat de vuilnismannen zoals ze sinds jaar en dag worden genoemd, elke dag 12 ton vuilnis versleuren. Maar de vrees bestaat wel dat de werkgevers en de gemeenten of intercommunales nu gaan verwachten dat deze arbeiders hetzelfde werk zullen verzetten binnen dezelfde tijd.

Beter systeem vraagt meer tijd Het is absoluut nodig dat men er terdege rekening mee houdt dat het

nieuwe systeem grote veranderingen meebrengt. Het werk zal niet meer op dezelfde manier gedaan kunnen worden. De ophalers kunnen met het containersysteem niet langer twee of drie vuilniszakken tegelijk bijeengraaien en tussen het verkeer doorlopen om ze in de vuilniswagen te gooien. Elke container moet apart naar de vrachtwagen worden gerold, tussen geparkeerde auto's door, hij moet in een hefsysteem geklemd worden, opgelicht, gewogen en leeggegoten. En dan moet de container ook nog weer teruggerold worden tot bij het juiste huisnummer. Het is meteen duidelijk dat de huisvuilwagen tegen een veel trager ritme zal moeten rijden. Ophalingen zullen onmogelijk binnen dezelfde tijd als vroeger kunnen worden gedaan. Het zal zelfs bijzonder moeilijk worden de nodige tijd voor een ophaling juist te meten. Weersomstandigheden en verkeer- of parkeertoestanden zullen nog meer dan vroeger van belang zijn.

Nu nieuwe afspraken maken Een ingrijpende verandering dus voor het ophaalwerk. Voor 10 uur werk vroeger is met het containersysteem 14 uur en zelfs meer nodig. De

Eric Neuprez is federaal vakbondssecretaris en houdt zich bezig met de huisvuilophaling: "Wij zijn zeker geen tegenstander van het nieuwe systeem. Het is trouwens een hele verlichting van de werklast en een goede zaak voor het milieu. Maar de gemeenten en de ophaalbedrijven moeten er wel rekening mee houden dat de manier van werken hierdoor helemaal verandert.”

ophaalrondes moeten dus gereorganiseerd worden, de tarieven moeten daaraan aangepast worden en natuurlijk is dat van groot belang bij de aanbesteding van opdrachten. Maar ook de arbeiders zelf moeten er rekening mee houden dat hun werk er niet alleen op verbetert, maar dat het ook helemaal anders uitgevoerd zal moeten worden. Lopen zoals ze nu gewoon zijn zal er niet meer bij zijn, er komt een heel ander werkritme. Hoe positief de hele zaak ook is, er zijn dus wel enkele punten waar vraagtekens bij staan. Er moet niet gewacht worden tot het systeem ingeburgerd is om oplossingen te vinden. Het is belangrijk dat vakbondsafgevaardigden en werknemers in gesprek gaan met hun bedrijfsdirecties en tijdig onderhandelingen voeren over nieuwe werkafspraken.

Israel schuldig bevonden aan apartheid Het Russeltribunaal hield begin november in Kaapstad zijn derde zitting over de Palestijnse kwestie. Het burgerinitiatief dat de naam draagt van de bekende Britse filosoof Bertrand Russel, beschuldigt de Israëlische staat ervan een apartheidspolitiek te voeren. De uitspraak is geen echte verrassing als men naar het internationaal recht kijkt. Er is sprake van apartheid wanneer in een land twee ‘rassengroepen’ van elkaar worden gescheiden. Ras slaat hier niet op een biologische groep mensen, maar op een sociologische groep. In een apartheidsregime is er een onmenselijke onderdrukking van de gedomineerde groep. En die onderdrukking gebeurt in een geïnstitutionaliseerd systeem. Deze elementen zijn ongetwijfeld aanwezig in de Israëlische bezettingspolitiek. De onmenselijke onderdrukking gebeurt inderdaad systematisch, zo stelt Jacques Michiels, de gewezen algemeen secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV. Hij neemt actief deel aan de werkzaamheden van het Russeltribunaal. Hij verwijst naar de

militaire operaties tegen burgers, het slopen van huizen en scholen, het vernietigen van gewassen, of de vele onwettelijke vormen van vrijheidsberoving. De discriminatie gaat tot het uiterste, zegt hij nog. In de bezette gebieden gelden voor de kolonisten burgerwetten, maar voor de Palestijnen militaire wetten. Voor Jacques Michiels is het meer dan hoog tijd dat staten en internationale organisaties hun verantwoordelijkheden opnemen: “Ook wij, burgers en vakbondsmilitanten moeten dit doen. We moeten de apartheid in Israël bestrijden zoals wij het hebben gedaan met de apartheid in Zuid-Afrika. Voor het ABVV begint dit met de toepassing van onze resoluties. De Israëlische vakbond Histadrut moet de apartheid veroordelen, zoniet moet hij worden geboycot. De strategie van de boycot moet onverkort worden toegepast. Een eerste maatregel zou de uitsluiting van Israëlische sportclubs uit de Europese competities kunnen zijn. In de lente van 2012 wil de Zuid-Afrikaanse vakbondsfederatie Cosatu een grote internationale conferentie houden over apartheid. Ik hoop dat het ABVV er mee zijn schouders onder zet”.


012_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:25 Pagina 12

12

N° 20

25 november 2011

Bedienden - Technici - Kaderleden

1.500 MILITANTEN LATEN STEM HOREN

Yves Horemans, delegee bij FEDEX

Aftrap sociale verkiezingen! Op 14 november verzamelden 1.500 militanten van BBTK zich in Brussel voor de officiële aftrap van de sociale verkiezingen 2012. Een campagne rond de slogan: ‘Laat je stem horen’. Een belangrijk moment dat zich onvermijdelijk afspeelde in de context van de strijd tegen de Europese besparingsdrift en op het ogenblik dat belangrijke politieke beslissingen op de agenda stonden. De sociale verkiezingen, die elke vier jaar worden georganiseerd, gaan volgend jaar door van 7 tot 20 mei 2012. In 2008 ging het om niet minder dan 6.593 bedrijven waar er verkiezingen door zijn gegaan. Duizenden BBTK-kandidaten vulden dus de verkiezingslijsten. Deze keer zijn het er vast en zeker nog meer. Op 14 november konden de militanten uitgebreid de campagne ontdekken, zodat ze de komende maanden aan de slag kunnen. Maanden die zowel op politiek als syndicaal niveau druk beloven te worden. De bijeenkomst trapte af met de getuigenis van 6 afgevaardigden, aan de slag in verschillende sectoren, om hun ervaringen en verwachtingen met het publiek te delen. Meteen nadien volgde een gedetailleerde voorstelling van de campagne, waarbij het propagandamateriaal waarover de militanten zullen beschikken uit de doeken werd gedaan. Op de agenda stonden onvermijdelijk ook de gevolgen van het toekomstige regeringspro-

gramma, de impact van de staatshervorming en de begrotingsvorming voor de werknemers en sociale gerechtigden. Dat waren dan ook de thema’s van de politieke tussenkomsten van Erwin De Deyn, voorzitter van de BBTK en Myriam Delmée, ondervoorzitter. Ze herinnerden aan de inzet van de sociale verkiezingen in de huidige context van de Europese crisis en de regeringsonderhandelingen. Aan de BBTK-militanten werd een actieplan voorgelegd dat op 15 november al van start ging met de militantenconcentratie op de Heizel. Op 2 december volgt een grote betoging in Brussel. Een algemene staking kan niet uitgesloten worden als de regeringsonderhandelaars geen rekening houden met onze eisen.

Je gepersonaliseerde BBTK-website is nu online!

Als je naar www.bbtk.org surft, zie je voortaan de tab ‘MyBBTK’ verschijnen. Het is via deze tab dat je toegang kan krijgen op onze gesloten website. Je kan er ook rechtstreeks naartoe, via my.bbtk.org. De eerste onvermijdelijke stap is je registreren als gebruiker op onze website. Je geeft je gegevens door en registreert je op basis van een e-mailadres en wachtwoord die je zelf kan kiezen. Enkele muisklikken later heb je toegang tot MyBBTK, de gepersonaliseerde BBTK website. Als militant krijg je toegang tot een waaier

YH: “Het is inderdaad een bedrijf waar je als vakbond dreigt in slaap gesust te worden. Je moet als delegee dus wakker zijn. Het komt erop aan om de juiste vragen te stellen. Want eens je voorbij het goede nieuws kijkt, stoot je uiteindelijk altijd op hekele thema’s. Dankzij vormingen en opleidingen van de BBTK léér je ook de vinger op de juiste wonde te leggen. Vaak komt het neer op de afwezigheid van duidelijke afspraken. Er bestaat een soort ‘grijze zone’ en daarin dreig je vooral als werknemer verloren te lopen.” Het draait om transparantie? “Precies. Dat komt eigenlijk voort uit mijn rechtvaardigheidsgevoel: er moet eerlijkheid zijn, geen potje mag gedekt blijven. Als iemand iets wegstopt of onbesproken wil laten, is daar meestal een reden toe. Dat veroorzaakt wederzijds wantrouwen. Ik zoek dus bewust thema’s op waarover men duidelijk niet wil spreken of die men vaag wil laten. Ik stel vast dat dit trouwens succes heeft, want zo kom je ook andere zaken te weten.”

MY BBTK

Het werd al enkele maanden aangekondigd, maar nu is het zover. De gepersonaliseerde BBTK-website, toegankelijk via een aanmelding, staat sinds 14 november online. MyBBTK, dat betekent toegang krijgen tot informatie en specifieke hulpmiddelen, afhangende van je profiel.

Yves Horemans is al vier jaar afgevaardigde bij de Amerikaanse pakjesleverancier FEDEX. Het Europees hoofdkwartier van dat bedrijf is in Melsbroek (officieel in Brussel, operaties in Melsbroek) gevestigd. Het doorstond de crisis van de afgelopen jaren relatief goed. Bovendien wint FEDEX Belgium regelmatig onderscheidingen als ”Great place to Work”. En toch… is Yves overtuigd van de meerwaarde van BBTK voor de werknemers.

Is het daarom dat je de stap naar de

BBTK hebt gezet? “Niet rechtstreeks… Ik ben vier jaar geleden gevraagd en zag het toen vooral als een goede uitlaatklep voor sociaal engagement dat ik toch wel wou tonen. Om eerlijk te zijn: ik besefte amper waar ik instapte. Ik koos natuurlijk wel bewust voor een ‘rode’ vakbond, maar verder had ik echt geen idee hoe ons sociaal overleg in elkaar zat.” Heb je het zelf allemaal moeten leren? Of ben je daarbij geholpen? “Dankzij de vorming van de BBTK heb ik toch wel wat opgestoken. De vorming die trouwens niet enkel interessant is voor de inhoud, maar ook voor de contacten die je legt met andere afgevaardigden. Daar neem je toch altijd ideeën van mee naar je eigen bedrijf.” “Ik heb al gauw een stap extra gezet door me via het ABVV ook in te schrijven voor de opleiding ‘syndicaal werk’ aan de Erasmushogeschool. De BBTK biedt dus wel degelijk kansen om je op te leiden… maar je moet ze wel grijpen. Initiatief en interesse tonen als afgevaardigde loont de moeite.” De sociale verkiezingen komen eraan… hoe pak je ze aan? “Op dit moment zitten we nog volop in de fase van het vinden van een extra kandidaat. Daarbij denk ik aan een bepaalde dienst(en) of en vestiging(en) – het bedrijf is in België verspreid over maar liefst 8 locaties… en aan de jongeren natuurlijk. Dat ziet er goed uit. We hebben natuurlijk nog een paar maanden daarvoor. De BBTK scoort bij ons al jarenlang goed, en in 2012 mag dat niet anders zijn.”

van informatie en praktische tools: brochures, affiches, grafische sjablonen om je eigen propagandacampagne op te bouwen… Het werk wordt je ook gemakkelijk gemaakt door een generator die automatisch je bedrijfslogo en je bedrijfsaffiche maakt. De toegang voor militanten is ontworpen met gebruiksgemak in het achterhoofd… We stellen jullie ook alle materiaal ter beschikking dat je als kandidaat zou kunnen gebruiken voor de sociale verkiezingen of in je dagelijks syndicale werk. Als BBTK-lid zal je ook toegang krijgen tot specifieke informatie rond je rechten als werknemer of voor je sector. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe sectorale Je Rechtenbrochures die er in de komende maanden aankomen. Om meer te weten: surf snel naar MyBBTK en maak je gebruikersaccount aan!

Bij Kraft Foods gaat de strijd door. Het behoud van de productielijnen van de typisch Belgische producten, zoals de Chokotoff, blijft de inzet. Op de ABVV-actie van 15 november brachten Alain Lebrun, Jean-Paul Hanon, Doris Vandervale en Franco Cammarata het conflict nogmaals onder de aandacht met een opvallende pamfletactie.


016_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:33 Pagina 16

N° 20

25 november 2011

Bedienden - Technici - Kaderleden

Met een toffe bende op vakantie? Geen probleem, uw vakantiehuis is mee verzekerd.

zekering r e v g in n o w Een goede ee. eloos leeft met u m t is om zorg

angrijk he ome weet hoe bel ur se vi ad V P&V Ideal H & t Uw P iedt hij u de b o isje verzeker Z . hu en ie et nt ni n het vaka ee te kunnen ge et n m va ie al d e za ekering aan r nog, zelfs d woningverz huurt. En mee a t. op ek ur d E ge in k eren zijn dat u waar oo t van uw kind ruststellend. ko t ge he ht ec en s st a’ d ee , ef kt ili en m d fa uw et u mee and die zo m Geef toe. Iem in uw buurt, P&V adviseur e d et m ak ra Voor een afsp w.pv.be. surf naar ww of 91 90 15 bel 078/

Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058.

16


013_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:26 Pagina 13

Textiel - Kleding - Diamant

N° 20

13

25 november 2011

Nieuwe opzegtermijnen Kleding: betaling syndicale premie vanaf 1 december 2011

In de collectieve arbeidsovereenkomsten 2011-2012 werden voor de sectoren confectie, vlasbereiding, jute en meesterkleermakers, - kleermaaksters en naaisters nieuwe opzegtermijnen afgesproken.

In diverse sectoren waar we als centrale bevoegd voor zijn, worden rond de eindejaarsperiode de syndicale premies en eindejaarspremies uitbetaald. Hierna vind je een overzicht van de voorwaarden en betalingswijzen voor de syndicale premie in de sector kleding. In de volgende De Nieuwe Werker komen de sectoren textiel, textielverzorging, vlas, lompen en jute aan de beurt.

KLEDING: SYNDICALE PREMIE RECHT Verbonden door een arbeidsovereenkomst: • Op 31 maart 2011 ingeschreven zijn in het personeelsregister van een kleding- of confectie-bedrijf of er tewerkgesteld zijn via een interimkantoor. • Lid zijn van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant en in regel met de bijdragen. • Zolang je gesyndiceerd blijft, ontvang je jaarlijks een syndicale premie. Werkloos of (brug)gepensioneerd: • Volledig werkloos zijn geworden na 31 maart 2010 en nog steeds werkloos zijn op 31 maart 2011. • Tussen 31 maart 2010 en 31 maart 2011 op (brug)pensioen gegaan zijn. • Lid zijn van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant en in regel met de bijdragen.

DUUR Je bent bruggepensioneerd tussen 31/03/2010 en 31/03/2011: • Je behoudt je recht gedurende 2 bijkomende jaren Je bent gepensioneerd tussen 31/03/2010 en 31/03/2011: • Je hebt nog éénmaal recht op de syndicale premie van 135 euro Je bent werkloos: • Je behoudt je recht gedurende 2 bijkomende jaren.

BEDRAG EN BETALING De syndicale premie bedraagt 135 euro. Voor de 2 bijkomende jaren (werklozen en bruggepensioneerden) is het bedrag 37,18 euro. De premie wordt vanaf 1 december 2011 uitbetaald door het Sociaal Waarborgfonds van de Kleding- en Confectienijverheid (via rekeningnummer of circulaire cheque). Als je je formulier nog niet aan het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant hebt overgemaakt, moet je dit zo snel mogelijk doen om je premie te ontvangen. Samen met de syndicale premie wordt ook de opleg bij tijdelijke werkloosheid betaald. Die bedraagt 80 euro indien je minstens 10 dagen tijdelijk werkloos was tussen 31/03/2010 en 31/03/2011.

Vrouwencommissie Op uitnodiging van de vrouwencommissie van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant, was Dr. Marleen Temmerman aanwezig op de bijeenkomst van 16 november. Zij is niet alleen bijzonder hoogleraar Verloskunde-Gynaecologie aan de Universiteit Gent, maar ook afdelingshoofd Verloskunde aan het UZ-Gent, daarboven op is zij ook docent aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde en directeur van het ICRH (International Centre for Reproductive Health). Zij is ook senator voor de sp.a en auteur van verschillende boeken. Aan de hand van haar boek "Mama Daktari" en van foto's en persoonlijke ervaringen nam zij de meer dan 60 aanwezige leden van de vrouwencommissie mee naar Afrika. Het verhaal brengt ons naar Kenia waar zij in 1991 onderzoek verrichte naar aids bij zwangere vrouwen. Maar de nood aan zorg was zo groot dat zij in het ziekenhuis in Mombasa (Kenia) gedurende 5 jaar in uiterst moeilijke omstandigheden werkte als gynaecologe. Intussen is het ziekenhuis via allerlei subsidies en donaties uitgegroeid tot een openbaar ziekenhuis. Marleen Temmerman stond mee aan de wieg van het International Centre for Reproductive Health (ICRH), dat in diverse ontwikkelingslanden actief is in de strijd tegen aids en vecht voor een betere gezondheidszorg.

Deze afspraken kaderen in de toenadering tussen het arbeiders- en bediendestatuut. Ook de wet van 12 april 2011 op de uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de regering heeft de sociale partners uitgenodigd om nu al concrete stappen te zetten naar langere opzegtermijnen voor de arbeiders. Voor de sectoren confectie, vlasbereiding en jute gelden de nieuwe opzegtermijnen voor de ontslagen betekend na 1 januari 2012. Voor de sector meesterkleermakers, - maaksters en naaisters gaat de nieuwe ontslagregeling in vanaf 1 april 2012. Hierna geven wij voor deze 4 sectoren de nieuwe opzegtermijnen:

KLEDING Anciënniteit

Opzegtermijn te respecteren door

de werkgever

de werknemer

Minder dan 6 maand (*)

7 kalenderdagen

3 kalenderdagen

Minder dan 20 jaar

32 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Na 20 jaar

64 kalenderdagen

28 kalenderdagen

VLASBEREIDING Anciënniteit

Opzegtermijn te respecteren door

de werkgever

de werknemer

Minder dan 6 maand

28 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 6 maand tot 5 jaar

40 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 5 jaar tot 10 jaar

48 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 10 jaar tot 15 jaar

64 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 15 jaar tot 20 jaar

97 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Meer dan 20 jaar

128 kalenderdagen

28 kalenderdagen

JUTE Anciënniteit

Opzegtermijn te respecteren door

de werkgever Yrida Decroubele, voorzitster van de vrouwencommissie, Marleen Temmerman en John Colpaert, algemeen secretaris

Haar verdere actieplan is blijven sensibiliseren en het probleem van de moedersterfte op de politieke agenda houden en zorgen voor hogere en duurzame budgetten. Hierbij rekent ze op de steun van iedereen.

de werknemer

Minder dan 6 maand

28 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 6 maand tot 5 jaar

40 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 5 jaar tot 10 jaar

48 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 10 jaar tot 15 jaar

64 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 15 jaar tot 20 jaar

97 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Meer dan 20 jaar

128 kalenderdagen

28 kalenderdagen

MEESTERKLEERMAKERS, -KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS Het boek "Mama Daktari", waarin Marleen Temmerman vertelt over haar ervaringen in haar kliniek in Afrika, is nog steeds beschikbaar. De richtprijs is 17,50 euro. Een aanrader! Naast de boeiende uiteenzetting van Marleen Temmerman werd er tijdens deze studiedag dieper ingegaan op de economisch-sociale en politieke actualiteit. Centraal stond de vorming van de regering en de besparingsplannen. Het ABVV verwerpt de afbraakplannen voor de sociale zekerheid en onze vrouwencommissie steunt de geplande acties van het ABVV.

Anciënniteit

Vanaf 6 maand tot 5 jaar

Opzegtermijn te respecteren door

de werkgever

de werknemer

37 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 5 jaar tot 10 jaar

45 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 10 jaar tot 15 jaar

60 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Vanaf 15 jaar tot 20 jaar

90 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Meer dan 20 jaar

120 kalenderdagen

28 kalenderdagen

(*) een verkorte opzeg is mogelijk indien dit vermeld wordt in je individuele arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement.

Sociale verkiezingen 2012 – kandidaten gezocht! De sociale verkiezingen vinden volgend jaar plaats in mei. Nu de crisis zo hard toeslaat en onze sociale verworvenheden (index, brugpensioen en sociale zekerheid) onder druk staan, is het winnen van de sociale verkiezingen 2012 voor het ABVV een absolute noodzaak. Daarvoor hebben we nieuwe kandidaten nodig in de bedrijven waar volgend jaar sociale verkiezingen doorgaan.

gen (mei 2012). Maar natuurlijk moet je er ook voluit voor willen gaan. Je moet bereid zijn om je collega’s te vertegenwoordigen en te verdedigen. Je krijgt daar alle nodige hulp voor. Vakbondssecretarissen die je sector en je bedrijf goed kennen, ondersteunen je. Je plaatselijke vakbondsafdeling staat je bij met raad en daad. Alle kandidaten krijgen vorming om zich voor te bereiden op hun opdracht.

Wat verwachten we van een goede ABVV-kandidaat? Eerst en vooral is dat iemand die goed kan luisteren naar alle werknemers. Mannen en vrouwen, jong en oud, vaste en tijdelijke krachten, collega’s uit de eigen dienst of uit andere diensten. Want elke werknemer heeft recht op vertegenwoordiging, verdediging en ondersteuning. En het ABVV is er om dat te doen respecteren.

Hoe kun je je kandidaat stellen? Neem hiervoor contact op met je vakbondssecretaris. Je vindt zijn telefoonnummer op www.abvvtkd.be. Maar pas op: de bescherming van kandidaten tegen afdanking begint pas in de loop van de maand januari. Dat wil zeggen, dat je tot februari van volgend jaar niet met je kandidatuur moet te koop lopen in het bedrijf. Vanaf februari 2012 kan dit wel en dan zal het ABVV je ondersteunen en opleiden in de verkiezingscampagne.

Wie kan zich kandidaat stellen? Je moet minstens 6 maanden in je bedrijf werken op de dag van de verkiezin-

De nieuwe agenda 2012 De nieuwe agenda 2012 is vanaf nu beschikbaar. Hij bevat opnieuw nuttige informatie over de sociale voordelen die worden betaald in de sector waar je werkt en over de belangrijkste collectieve arbeidsovereenkomsten die er van toepassing zijn. Voor de sectoren textiel, textielverzorging, kleding en diamant is er een aparte agenda. Een aanvulling is voorzien voor de sectoren textielrecuperatie, vlasbereiding en jute. De agenda 2012 kan je bekomen bij de ABVVdelegees in je bedrijf of bij het afdelingssecretariaat in je buurt. De adressen van onze secretariaten kan je terugvinden op de website: www.abvvtkd.be

Textiel

2012


014_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:27 Pagina 1

14

N° 20

25 november 2011

Voedingsindustrie lanceert online instrument voor beter onthaalbeleid De voedingsindustrie lanceert een website die bedrijven ondersteunt om een onthaalbeleid uit te werken. Een goed onthaalbeleid is essentieel. Voor werknemers om zich goed te voelen in een nieuwe werkomgeving en de kans te krijgen om zich vlot in te werken. Voor werkgevers om snelle uitstroom van nieuwkomers te vermijden en tevreden, productieve werknemers te hebben.

www.beteronthaal.be De sociale partners van de voedingsindustrie lanceren www.beteronthaal.be, een gratis online instrument dat bedrijven op 3 vlakken ondersteunt in hun onthaalbeleid: • Wetgeving: wat zijn verplichtingen van werkgever bij het onthaal van nieuwe werknemers en uitzendkrachten. • Uitgebreide omkadering en praktische ondersteuning bij het uitwerken van een onthaalbeleid: in de vorm van checklists, voorbeelden, praktische

tools, getuigenissen van voedingsbedrijven, … • Hoe laat je je onthaalbeleid aansluiten bij de rest van je personeelsbeleid?

Breed draagvlak voor onthaalbeleid in voedingsindustrie Met de website benadrukken de sociale partners hoe belangrijk ze een goed onthaalbeleid bij de Belgische voedingsbedrijven vinden. Om die reden gaven ze IPV hiervoor extra opdrachten in de nieuwe CAO’s 20112012 voor de voedingsindustrie.

www.beteronthaal.be is daar een eerste resultaat van. De praktische aanpak van de website moet ervoor zorgen dat bedrijven onmiddellijk aan de slag kunnen met het aangeboden materiaal. Lukt het KMO’s uit de sector toch niet meteen dan kunnen ze een beroep doen op IPV en zijn partners voor gratis ondersteuning en begeleiding. IPV organiseert tot slot extra opleidingen voor peters en meters die nieuwkomers begeleiden op de werkvloer. Met deze opleidingen kan het peterschap in voedingsbedrijven verder geprofessionaliseerd worden. Deze opleidingen zullen gratis zijn voor kleine bedrijven met minder dan 100 werknemers.

Goed onthaal: voordelen voor werknemer en werkgever

Een goed onthaalbeleid vermindert te snelle uitstroom van pas aangeworven personeel. Het zorgt ervoor dat de rekruteringsinspanningen, die steeds meer tijd en geld kosten, niet verloren gaan.

Een goed onthaal is zo essentieel dat het in de wetgeving opgenomen is. Maar een goed onthaal is meer dan een verplichting. Het is een win-win situatie voor het bedrijf, de nieuwkomer en de huidige medewerkers.

IPV IPV is het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Het wordt beheerd door de sociale partners van de sector (werkgevers en vakbonden). Het ondersteunt via vorming en begeleiding de groei van de voedingsindustrie. Voedingsbedrijven, werkzoekenden en het onderwijs kunnen voor volgende dienstverlening terecht bij IPV voor opleiding, advies en ondersteuning. www.ipv.be

Een goed onthaal zorgt er voor dat mensen zich snel thuis gaan voelen in het bedrijf en productiever zijn. Wanneer een nieuwe medewerker zich niet op zijn gemak voelt, zal stress verhinderen dat hij technische en andere competenties verwerft. Een duidelijke procedure verlicht ook de werkdruk die het opleiden van een nieuwkomer voor de collega’s meebrengt.

Voor verdere vragen, mail naar: Charlotte.hautekeur@horval.be

Corman, een werkgever, KO... Corman heeft een robuuste en gestructureerde syndicale arbeidersafvaardiging, aanwezig in alle afdelingen van de onderneming. Ze ontwikkelt een duidelijke strategie van tegenmacht. Nogmaals een bewijs dat een efficiënte ABVV vakbondswerking en het buiten spel zetten van het ACV niet onverenigbaar is met een bijdrage voor de ontwikkeling en de groei van de onderneming. Corman, van oorsprong een familieonderneming die groeit. Ze telt ongeveer 250 arbeiders (en ongeveer 150 bedienden). Ze willen een onderhandeling over een bedrijfsakkoord voor 2011-2012. De besprekingen zijn bitter maar het ABVV en de werkgever komen nochtans tot een akkoord waarvan een handgeschreven protocol getekend wordt door de partijen op 30 september. Het voorziet in de tijd gespreide loonsverhogingen van 2,5%, twee premiemechanismen, de verlenging van de cao’s die aflopen en, raar genoeg, het engagement van de delegatie om deze cao niet extern bekend te maken.

Een eerste slag... Begin november, beslist de Franse directeur van de vestiging in Goé, die niet heeft deelgenomen aan de onderhandeling, om de ondertekening door zijn ondergeschikten in vraag te stellen. Hij kondigt aan dat hij de cao niet zal uitvoeren en zich zal houden aan een loonsverhoging van 0,3% in 2012. Motief: de ABVV afvaardiging zou zich geëngageerd hebben te discussiëren over het schrappen van 12 arbeidsplaatsen, wat betwist wordt. In zijn ogen voorziet het akkoord niets en zou dit engagement plots onwettig worden. De druk op de ketel wordt opgevoerd. De werknemers beslissen hem van antwoord te dienen. Een prikactie, met een klein aantal arbeiders, slaagt erin om de productie af te remmen. De werkgever roept twee deurwaarders op om vast te stellen dat er bederfelij-

ke grondstoffen op de machines achtergebleven waren. De arbeiders hadden de producten gestockeerd. Tweede slag. Beledigd, beslist de directie om het hele personeel op economische werkloosheid te zetten met de motivering dat een prikactie een geval van overmacht vormt. Het beheerscomité van de RVA zal hierover oordelen. Het gaat in werkelijkheid om een pervers manoeuvre dat de collectiviteit wil doen opdraaien voor de kost van het uitoefenen van stakingsrecht.

Vervolgens een tweede, een derde... Het gaat er duidelijk om de syndicale afvaardiging van het ABVV in diskrediet te brengen. De directie nodigt het geheel van het personeel uit dat hij op werkloosheid gezet heeft om te beslissen over de hervatting van het werk. Het ACV dat afwezig is in de onderneming, komt gelijktijdig aanzetten met een brief in de brievenbussen van al het personeel. Waar heeft het de adressen van het personeel verkregen? De directie overweegt niet om klacht in te dienen... Het ABVV antwoordt door de organisatie van een vertrouwensstemming in de afvaardiging. Meer dan 95% van de 206 deelnemers aan de stemming bevestigen het mandaat en het vertrouwen in de afgevaardigden van ABVV. Tweede slag voor de werkgever. Serieuze tegenslag voor het ACV. De druk blijft toenemen. Vooral omdat, ongetwijfeld onder druk van de klanten, de directie probeert een vrachtwagen met lege

botervlootjes te laten uitrijden en ze te laten vullen in ... Ierland. Tegenover de onmacht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de douane en de politie om de flagrante inbreuk op de Europese wetgeving, die de consument beschermt, en het oorsprongscertificaat van het product te verhinderen, blokkeren de werknemers de uitgang van de fabriek. Derde slag. Is de oneerlijke werkgever nu verslagen? Nog niet...

keer, staakt de hele fabriek. Vijfde slag. Een akkoord wordt gesloten tijdens een ontmoeting van het Belgisch personeel met de lokale directie. Zesde slag. Het voorziet het integraal naleven van de ondertekende cao in september en het engagement om te discussiëren over de interne reorganisaties van de productie, met inbegrip van constructieve voorstellen van de syndicale afvaardiging. Zevende slag. Dit engagement zal maandag bevestigd worden in

Parijs, door de nummer twee van de groep. Afkeuring van de lokale directie is de achtste slag: KO! Universele les: de opeenhoping van slagen deed de directie wankelen. Door te weigeren ze op tijd te meten, ruïneert de werkgever het nut van het sociaal overleg, wat onvermijdelijk leidt tot een verharding van de conflicten. Is het dat wat hij wil ? Christian Jacquemin

En er volgen er nog … Hij beslist tussen te komen bij de minister van Arbeid en Tewerkstelling, in de hoop te horen dat het getekend akkoord illegaal is. Het paritair comité herinnert aan het belang in het sociaal overleg van het gegeven woord en... de ondertekende engagementen. Vierde slag. De werkgever verzet zich, de verzoening leidt tot een procesverbaal van onvermogen. De besprekingen worden teruggestuurd naar de werkvloer van de onderneming. De directie blijft koppig volharden. Voor de eerste

AFDELING ANTWERPEN NEEMT AFSCHEID Jan Boeckxstaens was werkzaam bij Cargill en jarenlang een trouwe delegee van HORVAL Antwerpen. Hij is overleden op 7 november. Wij betreuren enorm dit heengaan en wensen zijn familie veel sterkte toe.


015_AAV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:28 Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 20

15

25 november 2011

REPORTAGE

Ook op onze manier raken we uit de crisis Precies een week voor dit nummer van De Nieuwe Werker in de bus ligt, zijn de politieke onderhandelingen over begroting en sociaal-economische hervormingen nog verre van afgerond. Hetgeen aan mogelijke maatregelen in voorbereidende nota’s stond én het nieuws dat uit de onderhandelingen doorsijpelt is er niet naar om de gewone werknemers en sociaalgerechtigden gerust te stellen. Nog veel meer onrustwekkend zijn de al weken durende aanvallen op onze sociale verworvenheden door rechtse en liberale partijen, werkgeversorganisaties en hun ondertussen Bekende Handlangers (BH’s) uit ‘onafhankelijke’ maar obscure denktanks. Verzameld rechts ruikt haar kans en hoopt dankzij de financiële en economische crisis, die ze nota bene zelf veroorzaakt heeft, zonder tegenstand haar egoïstische recepten te kunnen doorvoeren. Hoewel niet blind voor de realiteit en de ernst van de situatie bouwen de drie vakbonden het verzet tegen zo veel onrechtvaardigheid op. Ook in de provincie Antwerpen. De financiële markten zijn op hol geslagen en drijven landen naar het bankroet. Diegene die de afgelopen jaren door het nemen van onverantwoorde risico’s, fabelachtige dividenden en bonussen opstreken, willen de rekening voor de put die ze in de over-

heidsfinanciën hebben geslagen nu laten betalen door de gewone mannen en vrouwen. Door in te hakken op de index, op de pensioenen en de brugpensioenen, op de wacht- en werkloosheidsuitkeringen… Op 8 en 9 november kwamen in totaal een 350tal militanten uit de provincie Antwerpen opdagen voor twee meetings met respectievelijk Rudy De Leeuw en Caroline Copers en Eddy Van Lancker. De federale ABVV-verantwoordelijken bewezen dat de rechtse recepten geen onvermijdelijke fataliteit hoeven te zijn. We geraken er ook op een andere manier, op onze manier uit. Door enerzijds de aanstokers van de crisis aan te pakken en anderzijds in te zetten op een duurzame economie, kwaliteitsvolle jobs, welvaartvaste sociale uitkeringen en sterke openbare diensten en socio-profit sector. Rudy De Leeuw, Caroline Copers en Eddy Van Lancker riepen

de militanten op om te strijden tegen wat zo langzamerhand een rechts eenheidsdenken wordt en de syndicale achterban te overtuigen van onze positieve alternatieven. Op 14 november spraken ABVV en ACV in Mechelen met mandatarissen van de onderhandelende partijen CD&V en sp.a aan. In dit gesprek vroegen de verschillende vakbondsafdelingen aan de politici uit de provincie Antwerpen om hun bekommernissen en alternatieven mee te nemen naar de onderhandelaars. De politici luisterden met aandacht en deelden op een constructieve manier de syndicale bezorgdheid dat er niet op een blinde manier mag ingegrepen worden op de sociale verworvenheden. De aanwezigen van beide partijen benadrukten de rol die het sociale overleg moet kunnen spelen om aangepaste oplossingen te zoeken

Filmvoorstelling: Our daily bread Op donderdag 8 december 2011 organiseert Linx+ Mechelen+Kempen een filmprojectie in het kader van de klimaatcampagne. We kiezen voor de documentairefilm “Our daily bread” van regisseur Nikolaus Geyrhalter (2007). Deze commentaarloze film met natuurlijke geluidsband nodigt de toeschouwer uit plaats te nemen aan de feestdis van de industriële voedselproductie. De documentaire schetst immers een beeld van hoe in Europa wordt omgesprongen met wat later op ons bord komt te liggen. Van het kweken van pluimvee en het telen van bijzondere gewassen tot de mechanisering van de landbouw. Bij momenten laat deze film ons ten onrechte vermoeden dat we naar een sciencefiction film aan het kijken zijn, en wijst ons tegelijkertijd op een algemene, objectieve ontmenselijking. Waarom deze film Omdat het een film is zonder commentaar, kunnen de

kijkers een eigen mening vormen. Hoewel de film in eerste instantie op voedselveiligheid en -kwaliteit gericht lijkt te zijn, is de link naar het gebruik van pesticiden, de uitstoot van methaan door de veeteelt (één van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde naast de industrie en het toerisme) en de arbeidsomstandighedenvan werknemers in deze hoogtechnologische agro-industrie snel gelegd. Na de film is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een panel van milieudeskundigen.

voor thema’s die tot het terrein van de sociale partners behoren. De politici waren ook onder de indruk van de voorbeelden die de vakbonden aanhaalden over de in het publiek debat te vaak onzichtbare mensen achter de cijfers van sommige rechtse voorstellen. Een dag later, op 15 november, trokken een 400-tal ABVV-militanten uit de provincie Antwerpen naar een enthousiaste militantenconcentratie op de Heizel in Brussel. Daar gaven in totaal 6000 aanwezigen militanten van ABVV, ACV en ACLVB een eerste schot voor de boeg van de onderhandelaars. En er werd voor vrijdag 2 december een grote nationale betoging in Brussel aangekondigd.

FOS ANTWERPEN PRESENTEERT:

DE FOS KWIS Vrijdag 2 december 2011 om 19u30 Waar? Centrum De Wijk Lange scholiersstraat 94 2060 Antwerpen Kom met ons kennismaken en onze sociale strijd, wereldwijd! Inschrijvingsgeld: 12 euro per

Wanneer: donderdag 8 december 2011 om 19u30 Waar: Zaal Metteko | Zakstraat 1 | 2800 Mechelen Inkom is 2 euro Geïnteresseerd? Neem contact op met Linx+ Mechelen+Kempen | 014 40 03 60 | leen.proost@abvv.be of Edwin.gebruers@abvv.be

CANZONISSIMA met Andrea Croonenberghs,

ploeg (3 tot 5 personen) Inschrijven kan via nicobelmans@hotmail.com of op www.facebook.com/FOSAntwerpen fos-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. Meer info vind je op: www.fos-socsol.be.

vrijdag vrijdag 27 27 januari januari 2012 2012

nieuwjaarsfeest n ieuwjaarsfeest

Marc Dex en Jan Mües in DE ROMA Canzonissima is een begrip in de geschiedenis van de Vlaamse muziek. Deze wedstrijd werd voor het eerst in 1963 georganiseerd en deed dienst als songfestivalvoorronde. Vele deelnemers, al dan niet finalisten, zijn later vaste waarden geworden in de Belgische muziekscène: Johan Stolz, Louis Neefs, Lize Marke… De sfeer, de verhalen, de intriges en de liedjes van weleer komen terug tot leven in een selectie van de mooiste Canzonissima-momenten. Met beelden uit de tijd van toen en een hedendaagse terugblik van de deelnemers van toen.

Tickets, info en reservatie: Tickets aan voordeelprijs: €9 ipv €16 Adviespunt Ommeganckstraat 35 | 1e verdieping 2018 Antwerpen Tel.: 03 220 66 13 adviespunt.antwerpen@abvv.be

Wanneer? zondag 18 december 2011 om 15u Waar? DE ROMA | Turnhoutsebaan 286 | 2140 Borgerhout Zie ook? www.deroma.be

Betalen kan bij het Adviespunt enkel met Bancontact of via overschrijving op het rekeningnummer BE20 132-5201931-56 met duidelijke vermelding van naam, aantal tickets en activiteit.

s f e e N e i Conn Symons en Hugo Onder begeleiding van The Rico Zoroh Band & Nicole

Info: Algemene Centrale ABVV Mechelen+Kempen | afdeling Mechelen

Zaal Kielpark Kielpark K aarten: Zaal Kaarten: St. Bernardsesteenweg Bernardsesteenweg 113 020 An twerpen 8 eur ov oor leden en v oorverkoop (+ dr ankje) St. 113,, 2 2020 Antwerpen euro voor voorverkoop drankje) Deuren 13u30 v $DQYDQJ 14u00 13u30 v $DQYDQJ 14u00 10 eur o nie t-leden en aan de kassa kassa (+ drankje) drankje) Deuren euro niet-leden K Kaarten aarten v verkrijgbaar erkrijgbaar v vanaf anaf 1 november november 2 2011 011 op he hett AB ABVV-Adviespunt, VV-Adviespunt, Ommeganck Ommeganckstraat straat 35, 35,

Vanaf 1 januari 2012 zullen de burelen van de Algemene Centrale in de Zakstraat 16 te Mechelen op vrijdagnamiddag nog enkel telefonisch bereikbaar zijn (tot15u) via het telefoonnummer: 015 29 90 20

2 2018 018 An Antwerpen twerpen ((eerste verdieping) erdieping) T Tel el 0 03 220 13,, advie adviespunt.antwerpen@abvv.be eerste v 32 20 66 13 spunt.antwerpen@abvv.be Betaling kan hett A Adviespunt enkel mett B Bancontact B etaling k an bij he dviespunt enk el me ancontact off via o overschrijving BE20 1325-2019-3156 o verschrijving op rrekeningnummer ekeningnummer BE2 0 13 25-2019-3156


015_BTV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:30 Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N° 20

25 november 2011

15

Strijd tegen geweld 11/11/11: SUCCESVOLLE 40ste EDITIE VAN DE VROUWENDAG IN LEUVEN Geweld blijft voor veel vrouwen, hier en elders in de wereld, een harde realiteit. Deze Vrouwendag toonde de kracht van vrouwen om telkens opnieuw tegen dat geweld in het verzet te gaan. Dit was de rode draad van deze 40ste Vrouwendag, met als titel "Krachtdadig tegen geweld".

van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes waarvan meer dan 2/3 in een situatie van seksuele uitbuiting belanden. Geweld op vrouwen komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Het is een universeel probleem dat samenhangt met de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.

Naar goede gewoonte kon je vrijuit kiezen uit een rijk gevuld programma. Meer dan 1.200 vrouwen namen deel, maar ook mannen vonden dit jaar hun weg naar de vrouwendag.

De vrouwendag is afgelopen maar de strijd tegen geweld eindigt niet, ook niet in België. 25 november is het de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Steun de campagne van Viva-SVV ‘geweld, geen gezicht’ op facebook (www.facebook.com/geweldgeengezicht).

Het ABVV was sterk vertegenwoordigd. Onze Ladies in Red Stand werd druk bezocht, flyers en folders vlogen de deur uit. Op de binnenplaats van de bibliotheek Twee-bronnen, kon je de fototentoonstelling ‘zware lasten’ bekijken. Deze tentoonstelling symboliseert de enorme lasten die vrouwen dragen in Kivu (Zuidoost Congo). 1 op 6 vrouwen in België heeft af te rekenen met partnergeweld. Hoewel ook mannen hiermee te maken krijgen, zijn vrouwen de grootste slachtoffers van het ern-

Het volledige eisenpakket van de vrouwendag kun je terugvinden op www.vrouwendag.be

stige fysieke geweld. De bestraffingsgraad van verkrachtingen is ontstellend laag in België: nauwelijks 14%. Bijna de helft van de ver-

krachtingszaken wordt geseponeerd. Wereldwijd zijn er meer vrouwen tussen 15 en 44 die sterven of blij-

vende letsels oplopen door geweld dan als gevolg van kanker, malaria, verkeersongelukken en oorlog samen. 80% van de slachtoffers

Voor meer informatie kan je terecht op onze dienst ‘diversiteit’ Maria-Theresiastraat 121, 3000 Leuven Diversiteit.vlbr@abvv.be Tel.: 016 27 04 92

Stop de klimaatopwarming TEKEN NU JE EIGEN KLIMAATAKKOORD Op 3 december 2011 gaat de internationale klimaattop van start. Het Europees Parlement stelt dat de Europese Unie een voortrekkersol moet opnemen. De laatste tien jaar hebben we steeds vaker te maken met extreem weer en natuurrampen. Het klimaat is stilaan de kluts aan het kwijtraken. En het staat vast dat dit komt door de uitstoot van broeikasgassen in de rijke industrielanden. Het Zuiden is hiervan het eerste slachtoffer. De aanpak van de klimaatverandering is dan ook één van de grootste mondiale uitdagingen waar we momenteel voor staan. We moeten alles op alles zetten om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Dat is wat een goed klimaatakkoord voor het ABVV moet inhouden. Oefen mee druk uit op de politici en teken vandaag nog je eigen klimaatakkoord op www.klimaatakkoord.be

De ingevulde klimaatakkoorden vormen niet zomaar een hoop papier: ze gaan mee met de ministers die ons vertegenwoordigen op de internationale klimaattop in Durban.

Stuur een mailtje naar Linx.vlbr@abvv.be en maak kans op één van de 10 gratis duotickets!


015_OOV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:31 Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

15

N° 20 25 november 2011

ACTIVITEITEN VRIJE TIJD, ONTSPANNING & CULTUUR TENTOONSTELLING KINDEREN ZONDER PAPIEREN EN ARMOEDE Van 28 november tot 8 december elke dag te bezichtigen tijdens de openingsuren van de werkloosheidsdienst. Gent, Vrijdagmarkt 9, Ons Huis, Werkloosheidsdienst De beweging voor kinderen zonder papieren heeft de tentoonstelling kinderen zonder papieren in armoede ontwikkeld. In ons land verblijven heel wat gezinnen zonder papieren. Juiste cijfers hierover zijn niet bekend want “illegaliteit” betekent “buiten de samenleving” en dus per definitie “niet geregistreerd en telbaar”. Van alle kinderen die in armoede leven worden kinderen zonder papieren bijzonder belast. Fotograaf Paul De Malsche zorgde

voor foto’s die onder meer opvoeding, onderwijs, vrije tijd, huisvesting, gezondheidszorg,…in beeld brengen. Elke foto is voorzien van een korte tekst met uitleg over het beeld in kwestie. Info & inschrijven: steve.strumane@abvv.be – 09 265 52 57 Org: Linx+

SENIOREN IETS KORTER ALSTUBLIEFT! SLUIZEKEN-TOLHUIS-HAM IN BEELD Donderdag 15 december 2011 om 14u.

Gent, Vrijdagmarkt 9, Ons Huis, Juan Fernandezzaal Documentaire over het reilen en zeilen in de 19de eeuwse wijk Sluizeken-TolhuisHam. Ingeleid en met vragen beantwoord door Dominique Willaert van Victoria

Deluxe. Kostprijs: gratis Info & inschrijven: Sabrina Meijs – sabrina.meijs@abvv.be of 09 265 52 67 Org: CC De Brug

KERSTCONCERT Zondag 18 december 2011 om 16u. DE KUNSTVRIENDEN BRENGEN XMAS XL Sint-Niklaas, Don Boscokerk Koor en orkest met 120 uitvoerders. Kostprijs: € 13 VVK, € 16 ADK Info & inschrijven: Bij Gerrit en Ingrid tot 25 november 03 777 55 40 gerrit.van.puyvelde@telenet.be, nadien www.dekunstvrienden.be Org: Linx+ Boontje

DEZE KANTOREN ZIJN UITZONDERLIJK GESLOTEN Op 13/12/2011 Regio Gent: Vrijdagmarkt, Ledeberg, Sint-Amandsberg, Brugse Poort en Nieuw Gent

Op 10/01/2012 Regio Gent Rand: Deinze, Eeklo, Zelzate en zitdagen Gavere, Evergem en Maldegem

Voor dringende gevallen kan je bellen naar 09 265 52 11, Vrijdagmarkt 9, Gent

Jobdag voor poetstalenten Ontdek de voordelen van werken als poetshulp Gratis ontbijt. Collega’s getuigen over de job. Onmiddellijke aanwerving mogelijk. Vast contract. Opleiding op de werkvloer. Vlotte afstemming werk/gezin.

Kom naar onze jobdag in: Gent I Bond Moyson, Vrijdagmarkt 10 Vrijdag 25 november 2011 van 9u tot 11u30.

Meer info: vzw Thuishulp, Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde. Tel. 09 333 55 00 of e-mail jobs.bmovl@socmut.be www.socmut.be


015_WVV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1 23-11-11 11:32 Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

Voor de ondersteuning van afdelingen kan je een beroep doen op twee regionale medewerkers. Je vindt ons op volgend(e) adres(sen):

N° 20

kaarting. Op zaterdag 26 november vanaf 14u in de Sportstraat 13 te Brugge. Inzet € 2. Indien je niet kaart, geen probleem, spring gewoon eens binnen voor een frisse pint of een aangename babbel. Iedereen welkom. Info: 0473 69 19 27.

SENIORENWERKING OOSTENDE

Bert Herrewyn - kortrijk@linxplus-wvl.be Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 Op afspraak. Marc Bonte - brugge@linxplus-wvl.be Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag en vrijdag. Nieuwpoortsesteenweg 98, 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58 Dinsdag en donderdag.

BRUGGE B 23ste zoektocht - prijsuitreiking Ook dit jaar organiseerde CCBB opnieuw een zoektocht, de 23ste editie reeds. Deze zoektocht liep t.e.m. 2 november. Iedereen die een origineel deelnemingsformulier bezorgde, heeft recht op een prijs. De prijsuitreiking gaat door op 3 december om 19.30u in café “Tramhuis”, Gaston Roelandtsplein 2 te Assebroek. Heel wat waardevolle prijzen worden op die prijsuitreiking verloot onder de deelnemers die persoonlijk aanwezig zijn. Meer info: Tel. 050 44 10 21 of bij Johan (johan.van.de.casteele@telenet.be).

LOS AMIGOS

Filmnamiddag ‘La Grande Vadrouille’ Een knotsgekke oorlogskomedie uit 1966 van Gérard Owny, met de Franse acteur Louis De Funès. Louis begon zijn filmcarrière in 1945 en zou daarna in meer dan 100 films spelen. In de jaren ’50 en ’60 was hij in eigen land veruit de meest populaire komiek. Hij speelde er aan de zijde van de grootste Franse acteurs uit die periode, waaronder Jean Marais, Jean Gabin, Fernandel, Bourvil, Coluche en Yves Montand. In deze komedie film bundelen de legendarische komieken Bourvil en De Funès opnieuw hun krachten. 1942. Boven Parijs wordt een vliegtuig van de Royal Air Force neergehaald. De drie Britse piloten slagen erin uit het vliegtuig te springen en komen bij twee leden van het Franse verzet terecht, De Funès en Bourvil. Opgezadeld met dit bizarre duo beginnen de piloten aan een hilarische zwerftocht om voorbij de Duitse linies te geraken. Tot in het bezette Frankrijk. Een absolute aanrader! Deze filmnamiddag gaat door in Cinema Rialto te Oostende. Leden betalen € 2,50 (met ingevuld strookje). Niet leden € 4,50. De betaling kan de dag zelf aan de ingang, voorzie gepast geld a.u.b. Info: Tel. 059 55 60 68

Filmavond: Slumdog Millionaire Vrijdag 25 november is iedereen welkom voor de filmavond van Culturele Centrale Geluwe-Wervik. Vanaf 19u30 kan je gratis genieten van Slumdog Millionaire, een bekroonde film over een jonge man uit de sloppenwijken van Bombay die deelneemt aan de quiz Who Wants to Be a Millionaire? en tegen alle verwachtingen in de hoofdprijs wint. Locatie: De Gaper, St.-Denijsplaats 11 te Geluwe. Meer info bij Dany Kerkhof - Tel. 056 51 65 52.

CC MARKE

SYNDICALE PREMIE 2010 BEDIENDEN VOEDINGSNIJVERHEID

PC 219 - DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING SYNDICALE PREMIE 2010 BETAALBAAR IN 2011

Premie volledig werkloze of brugpensioen: Bedrag: € 77 Recht: gedurende twee referteperioden volgend op de periode waarin men werkloos werd. De bruggepensioneerde behoudt het recht op de syndicale premie tot het einde van zijn brugpensioen. Uitbetalingsperiode: vanaf 7/11/2011

SENIORENWERKING DE BRUG KORTRIJK

15

te bezoeken. Het wordt een bezoek aan deze grensstad, met de Vauban-vestigingen en verhalen over de bloei van textiel, grensarbeiders en smokkel. Vertrek met de lijnbus aan het station van Kortrijk om 13u20. Afspraak om 14u aan Schippershof, Rijselsestraat 77 te Menen. Eerst wordt het Schippershof bezocht alsook de Kazematten. Daarna wandeling met gids door de Barakken en Halluin. Deelname: € 5 met bus heen en terug uit Kortrijk. Met eigen vervoer: € 3. Gids telkens inbegrepen. Inschrijven vooraf via 0486 67 44 54 of achturencultuur@hotmail.com. Info op www.bloggen.be/achturencultuur .

CC ZWEVEGEM

Jaarlijks feest 2011 Het einde van het jaar betekent voor de seniorenwerking van De Brug Kortrijk opnieuw verzamelen geblazen voor hun jaarlijks feest. Iedereen is welkom op donderdagnamiddag 8 december in het Textielhuis te Kortrijk. Vanaf 14u wordt er koffie en gebak aangeboden. Er is ook een muzikaal optreden voorzien dat verzorgd wordt door Two Blue Notes. Wie wenst deel te nemen aan dit gezellig feest, kan dit voor de prijs van € 3. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of telefonisch op Tel. 056 24 05 37. Meer info bij Eddy Sinnaeve – 0486 23 31 97 – sinnaeve.eddy@gmail.com

Reisbeelden over Indonesië Culturele Centrale Zwevegem brengt een avond vol reisbeelden over Indonesië. Op zaterdag 17 december brengen Bernard Dejaerme en Patrick Malfait beelden over Sumatra, Java en Bali. Je bent welkom vanaf 19u in zaal de Windroos, Hendrik Consciencestraat 1. Na een aperitief wordt de filmvoorstelling gebracht. De avond wordt afgesloten met een kaas- of vleesschotel met stokbrood en passende drank. Dit alles kan je mee beleven voor de prijs van € 12 (leden) of € 13 (niet-leden). Inschrijven kan bij Luc Lescrauwaet Tel. 056 75 60 25 of bestuursleden en moet gebeuren voor 10 december. Gelieve na inschrijven het bedrag te storten op BE 49 9792 5104 2671 met vermelding van ‘naam – aantal personen – reisavond’.

LINX+ IEPER

Voordracht olijfolie en pesto Culturele Centrale Marke organiseert op dinsdag 6

Bedrag: € 128

december een voordracht met Ann Vansteenkiste. Deze dame bouwde in de loop van de jaren een expertise op, op vlak van olijfolie. Op deze avond maak je kennis met de geschiedenis van olijfolie. Leer hoe je kwaliteit kan onderscheiden van doordeweeks producten. Bovendien kan je zelf een aantal topoliën proeven. Oordeel zelf! De voordracht start om 20u in het OC van Marke en is een samenwerking met het verenigingsleven in Marke. Kaarten kosten €3 in voorverkoop en €4 aan de deur. Tickets en info: OC Marke, 056 24 08 20, oc.marke@kortrijk.be, www.marke.be

CC GELUWE-WERVIK

Koffiekaarting Naar jaarlijkse traditie, organiseren wij een koffie-

Referteperiode: 01/04/2010 tot 31/03/2011

25 november 2011

Voorwaarden voor de toekenning: 1. Tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor bedienden in een onderneming ressorterend onder het PC 219 van de Erkende Controleorganismen 2. Aangesloten zijn bij de syndicale organisatie sinds half juli 2011 3. Werklozen, bedienden in voltijds tijdskrediet en (brug)gepensioneerden hebben eveneens recht indien ze in 2010 minstens 1 maand in de sector waren tewerkgesteld.

CC ZWEVEGEM Initiatie bloemschikken Maak een prachtig kerststuk onder deskundige begeleiding. Op vrijdag 9 december ben je vanaf 19u30 welkom in zaal De Potyze, Zonnebeekseweg te Ieper. Deelname bedraagt € 10, inschrijven is noodzakelijk en kan bij Danny Doolaeghe (0478 43 82 61) of Pascal Meersseman (0473 89 57 69). Opgelet: beperkt aantal plaatsen, wacht niet te lang met inschrijven. Deelnemers brengen zelf mee: kleine snoeischaar, kerstballen, kaarsen en/of andere versiering.

LINX+ ACHTURENCULTUUR Stadsbezoek Menen Op zondag 11 december krijg je de kans om Menen

Bloemschikken Maak een origineel bloemstuk dat een fijne uitstraling aan uw tafel geeft. Culturele Centrale Zwevegem helpt je hierbij op maandag 19 december, vanaf 19u in zaal De Windroos. Deelname bedraagt € 17 voor leden en € 19 voor nietleden (alle materialen inbegrepen). Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 10 december bij Luc Lescrauwaet Tel. 056 75 60 25 of de bestuursleden. Opgelet: beperkt aantal plaatsen, wacht niet te lang met inschrijven. Gelieve na het inschrijven het bedrag te storten op BE49 9792 5104 2671 met vermelding ‘uw naam – bloemschikken’. Deelnemers brengen zelf mee: kleine snoeischaar, vod, keukenmes.

INFODAG: ‘ONZE SOCIALE ZEKERHEID’

WERKLOZENCOMITÉ BRUGGE

Het is voor iedereen belangrijk dat we een goede Sociale Zekerheid hebben, want vroeg of laat krijg je er mee te maken. Maar er zijn gevaren verbonden aan de plannen die men nu heeft met onze Sociale Zekerheid. We geven tekst en uitleg.

Wil je met ons ijveren voor een beter werkloosheids- en werkgelegenheidsbeleid van de overheid? Laat je stem dan horen in ons werklozencomité.

En aan de hand van het spel ‘Het land van Bart’ tonen we aan wat het belang is van de Sociale Zekerheid. Deze infodag vindt plaats in het ABVV Brugge (Zilverstraat 43 - vormingszaal, 2e verdieping) op donderdag 1 december van 9.30 tot 16.30u.

Maandelijks komen we samen om actuele thema’s te bespreken die werklozen bezig houden. Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 8 december om 14u in het: ABVV Brugge (Van Ackerzaal - 1e verdieping) Zilverstraat 43

Deelnemen aan deze infodag is gratis. Het einde is voorzien om 16.30u.

Bedrag: € 110 Uitbetalingsperiode: van 16/11/2011 tot en met 31/12/2011

BBTK Oostende-Roeselare- Ieper J. Peurquaetstraat 1, 8400 Oostende Tel. 059 70 27 29

BBTK Brugge Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 21

Zuidstraat 22, bus 22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 86

BBTK Kortrijk Conservatoriumplein 6 bus 2, 8500 Kortrijk Tel. 056 26 82 43

Over de middag wordt een warme maaltijd aangeboden. Gelieve wel op voorhand in te schrijven!

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: Tel. 050 44 10 43 of brugge.ww@abvv-wvl.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.