Page 1

001_WVV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:05 Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 66STE JAARGANG / NR. 17 / 14 OKTOBER 2011 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 43 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

Een uitzendkracht heeft ook rechten! VtV AöB Interim e i a n i rd Co sterk Samen

catie n publi

t ABVV

van he

11

BER 20

- OKTO

Ee

12/10

DAG

dag van het n e k r a v r a a p s lege

12 oktober

voor de

RECHTEN van UITZENDKRACHTEN

orrig rachten maakt ons kn dk en tz ui n va ht ac kr Lagere koop

werken met lijkheid aan van mensen die land worden. moet maanden vooraf gep cten. ntra kco wee of dag uitzendkracht. Onmogelijk voor een oer? verv ar nba ope het En kentje met Toen kwam er een var voordelige Niet mogelijk tegen de it… een lange snu abonnementsprijs. Zeker niet, En het verhaaltje was uit? en. gev te lden rbee voo bres om Zo zijn er tal van de op t ie het rode staa want het ABVV we er dieper aargeld. Maar In deze Interimzone gaan temaarpakken. aan id khe elij lleen ong e dez ekerheid zorgt kentje. op in, op bladzijde 3. Onz de wereld uit. Dagcontracten moeten an heid doet elijk ong En . heid elijk ong voor rechten en die ben heb hten krac Uitzend endkrachten wor den . de koopkracht van uitz erd ecte

dkracht Iemand die als uitzen gezien al ma nor jgt kri rkt we vaste een als n hetzelfde loo maar t… ech Ter er. em rkn we de dat jkt bli jk in de prakti zen duit van cht kra op ko wordt krachten toch hard t omdat kom Dat en. ret gev aan

Waarom kunnen uitzendkrachten alleen maar dromen van een gevuld spaarvarkentje?

? n e t e w MeIneterrimZone, hetkeaxtetrran. Lees idden baar m uitneem

Nieuwe campagne Teken je eigen klimaatakkoord

Het Generatiepact Stilstand of achteruitgang?

Nieuws uit de vakcentrales Metaal/BTB AC BBTK

pag.

5

pag.

6

Horval/TKD

7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag.


_blanco

21-10-2010

16:42

Pagina 2

Ter info De Nieuwe Werker is het tweewekelijks magazine voor ABVV-leden. Dit magazine heeft vier edities: • Brussel - Limburg - Vlaams-Brabant • Antwerpen - Mechelen + Kempen • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen De regionale pagina’s van deze edities vind je steeds op pagina 2 en 15 van De Nieuwe Werker. In dit digitaal overzicht geven we de vier regiopagina’s 2 en 15 na elkaar weer. We plaatsen hier ook de pagina’s die bij elkaar horen samen. Dit is het geval voor: • het dossier op pagina 8 & 9 • nieuws van de Algemene Centrale op pag. 10 & 11 • nieuws van BBTK op pag. 12 & 16 Vandaar de wat ‘speciale’ weergave.


002_AAV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:07 Pagina 2

2

N° 17

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

14 oktober 2011

Infosessies voor werkzoekenden

Info: vakantiegeld en stempelen

‘Opgeleid’ s staat netje

Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Je loopt het risico in december minder uitkering te krijgen.

Maandag 17 oktober 2011 van 13u30 tot 16u30

Infosessie WERKZOEKENDEN VANAF 50 JAAR Voor wie? Je werkte in 2010 als arbeider of als bediende. Je werd inmiddels ontslagen én je kreeg bij ontslag vakantiegeld uitbetaald voor niet opgenomen vakantiedagen of je ontving vakantiegeld via een vakantiekas. Bleef je sindsdien volledig werkloos, dan betaalt de RVA je in 2011 geen uitkering voor de dagen waarvoor je vakantiegeld kreeg. Neem je deze dagen niet op voor december 2011, dan brengt de RVA deze dagen automatisch in mindering van je uitkering van de maand december 2011.

Deze zal dan een heel stuk lager zijn.

Wat moet je doen? Je kan sowieso geen uitkering krijgen voor dagen gedekt door het vakantiegeld dat je ex-werkgever of de vakantiekas betaalde. Dat is bij wet geregeld. Maar je kan wel proberen deze dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2011 zodat de financiële gevolgen kleiner zijn.

Wil je spreiden?

dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Hoeveel verlofdagen? Wil je weten hoeveel verlofdagen je nog moet opnemen, dan kan je dit rustig thuis bekijken op het eloket Mijn ABVV via www.vlaamsabvv.be of www.abvv.be. Je kan natuurlijk ook steeds terecht op je ABVV-kantoor voor meer informatie.

Duid dan in de volgende maanden op je stempelkaart een aantal

Je krijgt informatie over tewerkstellingsmaatregelen, opleidingsmogelijkheden en de dienstverlening van ABVV en VDAB. Een aanrader voor elke 50-plusser die opnieuw aan het werk wil.

Woensdag 19 oktober 2011 van 9u00 tot 12u00

Workshop ANTI-STRESS Last van negatieve spanningen? Of heb je het gevoel handen en tijd tekort te hebben? Tijdens deze workshop leer je omgaan met stress en stress zoveel mogelijk te voorkomen.

Maandag 24 en dinsdag 25 oktober 2011 van 9u00 tot 12u00

Workshop COMMUNICEREN Wat vertellen gezichtsuitdrukkingen en gebaren ons? Hoe een gesprek aanknopen? Hoe best reageren in een bepaalde situatie? Je leert de vaardigheden van communiceren aan de hand van uiteenlopende situaties.

Maandag 7 november 2011 van 9u00 tot 12u00

Cursus SOLLICITATIETRAINING Ben je op zoek naar werk, maar vind je solliciteren niet gemakkelijk? In deze training leer je vacatures zoeken, een goede CV en motivatiebrief maken en je succesvol voorbereiden op een sollicitatiegesprek.

Maandag 14 november 2011 van 13u30 tot 16u30

Infosessie ARBEIDSONGESCHIKTHEID Heb je last van een slechte rug? Of heb je een ander lichamelijk of mentaal probleem? En ondervind je hierdoor moeilijkheden bij het vinden van een gepaste job? Tijdens deze info kom je meer te weten over de verschillende statuten binnen arbeidsongeschiktheid. We vertellen welke organisaties jou kunnen helpen om terug aan het werk te geraken en geven je sollicitatietips mee.

Regio Antwerpen

Dinsdag 22 november 2011 van 13u30 tot 16u30

Infosessie WERKLOOS, WAT NU? Ben je pas werkloos geworden? En heb je nog vragen over wat je allemaal moet doen? Tijdens deze infosessie maken we je wegwijs in de werkloosheidsreglementering. We informeren je over hoe ABVV, VDAB en RVA werken, de berekening van jouw uitkering, je rechten en plichten en de papieren die je moet invullen.

Deze infosessies zullen doorgaan in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen.

Heb je interesse? Vul dan onderstaande strook in en stuur ze terug naar: Vorming & Actie regio Antwerpen vzw, Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen Je kan je ook telefonisch inschrijven op het nummer 03 220 66 13 of mail naar adviespunt.antwerpen@abvv.be Je vindt al onze info’s, cursussen en workshops op www.abvv-regio-antwerpen.be zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

terugstuurstrookDNW 14-10-2011

Naam ____________________________________________________________________________ Voornaam ________________________________________________________________________ Straat __________________________________________________ Nr __________ Bus ________ Postnummer _______________ Woonplaats ___________________________________________ Tel of GSM _______________________________________________________________________ † † † † † †

Ik wil deelnemen aan de info WERKZOEKENDEN VANAF 50 JAAR op 17-10-11 Ik wil deelnemen aan de workshop ANTI-STRESS op 19-10-11 Ik wil deelnemen aan de workshop COMMUNICEREN op 24 en 25-10-11 Ik wil deelnemen aan de cursus SOLLICITATIETRAINING die start op 7-11-11 Ik wil deelnemen aan de infosessie ARBEIDSONGESCHIKTHEID op 14-11-11 Ik wil deelnemen aan de infosessie WERKLOOS, WAT NU? op 22-11-11

De ondergetekende geeft hiermede toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van ABVV-regio Antwerpen, mits raadpleging en eventuele correctie door betrokkene steeds mogelijk is conform de wet van 8.12.1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze info’s worden georganiseerd door Vorming & Actie regio Antwerpen vzw i.s.m. ABVV Bijblijfwerking

VACATURE ABVV-regio Antwerpen

www.abvv-regio-antwerpen.be •alle ABVV-kantoren en openingsuren in de regio Antwerpen •beveiligde toegang tot jouw persoonlijke lidmaatschapsgegevens en eventueel werkloosheidsdossier via ‘Mijn ABVV’ •online lid worden van ABVV-regio Antwerpen en lidmaatschapsgegevens wijzigen •gratis lidmaatschap voor jongeren •informatie over je rechten als werknemer, werkzoekende, jongere of senior •een duidelijk overzicht van ons volledige dienstenaanbod met telkens de precieze contactgegevens •de aankondigingen van onze culturele en ontspannende activiteiten •al onze cursussen, opleidingen, vormingen en info’s

•De Nieuwe Werker en ons 3-maandelijkse magazine Vakbond in Beweging online •downloads van publicaties, brochures, folders en flyers •standpunten en meningen van ABVV-regio Antwerpen •info over ondersteuning en dienstverlening aan militanten •oproepen voor syndicale en maatschappelijke acties •congresbesluiten, verslagen en foto’s •… en nog veel meer vind je op de nieuwe website van ABVV-regio Antwerpen: www.abvv-regio-antwerpen.be

ZOEKT VOOR ZIJN SENIORENWERKING EN SOCIAAL CULTURELE WERKING EEN

EDUCATIEVE MEDEWERKER (m/v) Voor uitgebreide informatie over deze vacatures consulteer je de fiches op: www.abvv-regio-antwerpen.be of neem je contact met Kizzy Vinckx tel 03 220 66 16 | vacature@abvv.be Solliciteren doe je vóór 30 oktober 2011 t.a.v.: Dirk Schoeters – algemeen secretaris

www.horvalantwerpen.be Bezoek de nieuwe website van ABVV Horval Antwerpen: www.horvalantwerpen.be groene sectoren | handel in voedingswaren | horeca | uitzendarbeid | voedingsnijverheid

Regio Antwerpen

ABVV-regio Antwerpen Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen Of per mail aan vacature@abvv.be


002_BTV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 11:52 Pagina 2

2

N° 17

Regio Brussel - Limburg

14 oktober 2011

Discriminatie… de strijd is nog niet gestreden ! Het ABVV put zijn kracht uit de werknemers die waarden als gelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel dragen; onze sterkte is de diversiteit van onze militanten.

10 jaar geleden barstte “de zaak Adecco” los: dit uitzendkantoor had een reserve aangelegd van “blancs-bleus-belges”-kandidaten (BBB) voor werkgevers die alleen “zuivere” Belgen wilden aanwerven. Er kwam een rechtszaak en veel media-aandacht en Adecco werd uiteindelijk strafrechtelijk veroordeeld.

vings- en personeelsbeleid dat schijnbaar neutraal is. Niet alles komt dus aan het licht.

EN VANDAAG?

En Brussel telt veel jongeren, anders dan in de rest van het land groeit en verjongt hier de bevolking. Dat betekent dat ook de actieve bevolking aangroeit. De jongeren, die het laatst op de arbeidsmarkt zijn gekomen, hebben het enorm moeilijk om een stabiele en kwaliteitsvolle baan te vinden. Voor velen onder hen is het zoeken naar een eerste baan een echte lijdensweg. Ze hebben af en toe een baan, worden dan weer werkloos. Ze slagen er niet in stabiel werk te pakken te krijgen en beproeven hun geluk in steeds onzekerder vormen van werk. In Brussel is meer dan een jongere

In ons multiculturele Brussel moeten we helaas vaststellen dat discriminatie op etnische gronden er nog steeds oorzaak van is dat veel Brusselaars werkloos zijn of zich in precaire arbeidssituaties bevinden. Zo worden veel jongeren van buitenlandse afkomst - na meerdere generaties, ondanks hun diploma’s en alhoewel ze de Belgische nationaliteit hebben - nog steeds slachtoffer van dubbele discriminatie: omwille van hun leeftijd en hun afkomst. Die discriminatie bewijzen is heel moeilijk, want ze gaat schuil achter aanwer-

In elk geval is het zo dat veel werknemers van migrantenafkomst, ondanks hun bekwaamheden, enkel werk vinden in sectoren waar de arbeidsvoorwaarden niet zo aantrekkelijk zijn.

op drie werkloos (31,7% in 2009). Jongeren zijn bovendien het slachtoffer van onzeker werk en ze worden bijzonder getroffen door de flexibilisering van de arbeidsbetrekkingen (variabele werkroosters, geen of nauwelijks bescherming tegen ontslag, enz.): terwijl de jongeren van 15 tot 24 jaar in Brussel 6,5% uitmaken van de loontrekkende bevolking (2006), presteren ze 25% van het uitzendwerk en 22% van het tijdelijk werk! Jonge vrouwen, die zowel gender als leeftijd tegen hebben, worden nog sterker getroffen door onzekere of atypische vormen van werk (contracten van bepaalde duur, deeltijds werk, enz.): bijna een derde van de Brusselse vrouwen onder de 25 werkt met een tijdelijk contract (terwijl het bij de mannen om een kwart gaat) ! Het ABVV komt op tegen deze onrechtvaardige en onaanvaardbare situatie waardoor veel werknemer s/werkneemster s geen gelijke rechten hebben op de arbeidsmarkt. Er werden in ons Gewest al lovenswaardige initiatieven genomen, zoals de diversiteitsplannen. Andere initiatieven bleven dode letter bij gebrek aan inzet van de werkgevers. Zo was er in 2008 een

actieplan om elk jaar (meer dan) 1.000 startbanen aan te bieden voor jonge Brusselaars. Drie jaar later zijn we zeer ver af van deze streefcijfers… ABVV-Brussel eist dat werkgevers en overheid zich erop toeleggen dat elke Brusselaar, ongeacht zijn/haar afkomst, perspectief krijgt op een plaats in de samenleving, deel kan uitmaken van de samenleving en er volwaardige erkenning krijgt.

IN DE PRAKTIJK Samen met SOS racisme (Frankrijk) en vzw Kifkif heeft het ABVV Adecco voor de rechter gesleept. De recente veroordeling van het uitzendbedrijf is dan ook een grote overwinning.

Maar daar houden we het niet bij. Jongeren aanwerven, dat moeten natuurlijk de werkgevers doen, maar de vakbond heeft de taak dat te controleren. ABVV-Brussel werkt aan sensibilisering en vorming van de militanten rond discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt. Op het terrein zien de vakcentrales en de afgevaardigden nauwlettend toe op de aanwervingsvoorwaarden en de correcte toepassing van de startbaanovereenkomsten. De vakcentrales kunnen ook met het Gewest en de werkgeversvertegenwoordigers sectorgebonden kaderovereenkomsten afsluiten. Ook de diversiteitsconsulenten van het ABVV waken erover dat de bedrijven die een diversiteitsplan opmaken, ook werk maken van het aanwerven van jonge, kortgeschoolde Brusselaars.

Discriminatie: BASTA! Op woensdag 19 oktober 2011 voert ABVV-Brussel actie voor de Brusselse zetel van Adecco. Honderden militanten zullen er duidelijk maken dat het ABVV opkomt tegen discriminatie bij aanwerving en ook in de bedrijven concreet actie voert voor meer diversiteit. Met deze actie beklemtonen wij dat gelijkheid van alle werknemers de kern van vakbondsactie vormt en benadrukken we hoe waardevol de dagelijkse inzet van de vakbondsafgevaardigden is.

www.abvvlimburg.be C.C. BITMAPPERS Vrijdag 18 november: XBMC SERVER Voor meer info en inschrijven kan via www.bitmappers.be of bij Jan Miermans tel. 011 82 35 67 LINX+ GENK Zondag 23 oktober: TONEEL “ALLES VOOR DE TUIN” Edwin Albee – toneelgroep EDJA. Regie René Swartenbroeckx. In CC Zutendaal om 20u. Inkom €5/persoon. Voor meer info kan je terecht bij Bernard Glowacki, 0498 50 34 81 Zondag 30 oktober: WORLD MUSIC PARTY Optreden “Pourkwappa” met DJ Mario in zaal AFI Winterslag. Deuren gaan open vanaf 20.30u. Inkom €5/persoon. Voor meer info kan je terecht bij Bernard Glowacki, 0498 50 34 81 Vrijdag 18 november: BEZOEK AAN HET BELANG VAN LIMBURG Hoofdredacteur Ivo Vandekerckhove maakt ons wegwijs. Inkom €5/persoon. Inschrijven voor 1 november. Samenkomst aan de parking Concentra Hasselt, Herckenrodesingel om 19u. Voor meer info kan je terecht bij Bernard Glowacki, 0498 50 34 81 LINX+ TESSENDERLO i.s.m. SVV + VIVA Zaterdag 15 oktober: DE PHILIPS BASTARDS GAAN 30 JAREN

NA DE SLUITING NOG EENS PROBEREN SAMEN TE KOMEN. In zaal Floreal, Geelsebaan 4 in Tessenderlo en dit vanaf 20u. Dranken aan democratische prijzen. Voor meer info kan je terecht bij Liliane Moonen, 013 66 80 41 Zaterdag 22 oktober: FONS, LILIANE & DE SP.A MANDATARISSEN NODIGEN U UIT OP HET ROOD BAL In CC Het Loo, Vismarkt te Tessenderlo. Vanaf 20 u. Met Coverband The MacOurs, DJ Swa Verwimp en Special Guests. Voor elke bezoeker een gratis drankje. Aangeboden door Burgemeester Fons Verwimp. Voorverkoop €3/persoon, kassa €4/persoon. Voor meer info kan je terecht bij Liliane Moonen, 013 66 80 41

gen een rondleiding in het bedrijf en nadien is er een gesprek voorzien met de militanten van het ABVV die op het bedrijf werken. Mis deze gelegenheid niet om kennis te maken met dit bedrijf. Deelnemers moeten min. 12 oud zijn en betalen €2,50/persoon op rekening van Linx+ Diepenbeek BE60 0015 9467 7370. Deelnemers zorgen dat ze op 18 oktober om 17.45u aan de ingang van het bedrijf zijn. Inschrijven voor 3 oktober bij Linda Poesmans, Biezenveld 19, Diepenbeek Linda_poesmans@hotmail.com, 0495 99 08 89 of bij Marco Di Seri, Kon. Boudewijnlaan 23, Genk marcodiseri@msn.com

LINX+ TONGEREN Dinsdag 18 oktober: OKTOBER FEEST Dinsdag 25 oktober: LINX+ DAG Voor meer info. en inschrijven bij Ivo Huybrechts, 012 26 29 11 of ivo.huybrechts@pandora.be

Zaterdag 22 oktober: KAAS EN WIJNAVOND Algemene vergadering in Lutselus, Pastorijstraat 7 te Diepenbeek. Aanvang om 19u. Keuze uit kaas of vleesschotel. €10/persoon. Inschrijven bij Linda Poesmans, Biezenveld 19, Diepenbeek Linda_poesmans@hotmail.com, 0495 99 08 89 of bij Marco Di Seri, Kon. Boudewijnlaan 23, Genk marcodiseri@msn.com

LINX+ DIEPENBEEK Dinsdag 18 oktober: BEDRIJFSBEZOEK RADIATOREN JAGA IN DIEPENBEEK Bij Jaga in Diepenbeek worden er radiatoren gemaakt uit heel verschillende materialen (staal, hout, aluminium, corian, natuursteen,..). We krij-

LINX+ HASSELT i.s.m. MASEREELFONDS HASSELT Donderdag 20 oktober: DIRK VERHOFSTADT IN GESPREK MET ETIENNE VERMEERSCH Dirk Verhofstadt zal Etienne Vermeersch interviewen over het ontstaan van het heelal, de eerste mens,

het bestaan van Jezus, de misogynie in de Bijbel en de Koran, abortus en euthanasie, het belang van milieu, de rechten van dieren, het belang van kunst en de dood. Aanvang 20u. In het VOC, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt. Inkom gratis! DAG VAN DE ARMOEDE LIMBURG Maandag 17 oktober in CC De Kimpel, Eikenlaan 25, Bilzen. Soep en broodmaaltijd en inhoudelijk programma (spelen rond kansarmoede) voor scholieren in Bilzen van 12 tot 15u. Optreden AVE koor – inhoudelijk programma voor senioren en mensen uit Bilzen van 15 tot 17u. Broodjes, soep en taart van 12 tot 18.30u. Aankomst bussen van 17 tot 17.30u. vanaf 18.30 u. welkomstwoord – toespraak Ingrid Lieten – Vlaams minister armoede, inleiding over het thema Kinderarmoede “geef alle kinderen een waardige kans”, sketch om 18.45u., beleidsaanbevelingen over het thema om 19u., toespraken om 19.10u. door Johan Sauwens – burgemeester Bilzen, provincie Limburg, vierde wereldlied zingen. Om 19.40u. oproep fakkeltocht/verzamelen. Om 20u. vertrek fakkeltocht aan CC De Kimpel, fakkeloverdracht aan het stadhuis op de grote markt. Aankomst fakkeltocht aan CC De Kimpel om 21u., vertrek bussen om 21.30u. Voor meer info kan je terecht op: www.17oktoberlimburg.be


002_OOV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:08 Pagina 2

2

N° 17

Regio Oost-Vlaanderen

14 oktober 2011

Het OCMW: Is het glas halfvol of halfleeg? INTERVIEW MET PIET LAMPAERT, SP.A-ONDERVOORZITTER OCMW GENT Kan u even kort schetsen wat het nieuwe handhavingsbeleid van OCMW concreet inhoudt? De titel ‘handhaving’ klinkt streng, maar eigenlijk willen we een procedure waarbij de rechten van de mensen beter tot uiting komen door te wijzen op hun plichten. De mosterd daarvoor komt uit Rotterdam. Het is niet de bedoeling om het mensen moeilijker te maken, maar om de middelen die schaars zijn correct toe te wijzen aan mensen die daar recht op hebben. De handhaving heeft tot doel een aantal zaken op voorhand te gaan onderzoeken. Is de bewering dat men op een bepaalde plaats woont wel correct? Is het feit dat men gescheiden is correct? Meer controle dus zodat diegenen die een aantal zaken willen omzeilen geen kans hebben. Met het project snel-werk bemiddeling viseren we de Midden- en OostEuropeanen. Interimkantoren worden ingeschakeld om die mensen vlug aan een job te helpen zodanig

dat ze uit het levensminimum OCMW steun geraken. Als ze een notie van het Nederlands hebben dan komen ze zo snel mogelijk in een traject terecht. Jobs zoals de straten vegen en de vuilbakken legen veronderstellen geen kennis van het Nederlands. Na 3 maanden in zo een traject moet het duidelijk zijn. Ofwel is de cliënt aan het werk, ofwel verliest de cliënt zijn leefloon omdat er onvoldoende werkbereidheid is, ofwel is er gebleken dat de cliënt onvoldoende competenties heeft en wordt de cliënt in een ander traject gestoken. Veel mensen vinden nu al de weg niet naar het OCMW, schrikt men met het nieuwe beleid niet meer mensen af? Het OCMW doet geweldige inspanningen om via allerlei kanalen de drempel zo laag mogelijk te houden. Wij hebben contacten met straathoekwerkers en bewegingen met een laag inkomen en kinderen. Wij hebben voldoende contacten in de hoop dat iedereen wordt toegeleid. Waarschijnlijk lukt dit niet voor

iedereen. Ook onze maatschappelijk werkers spannen zich in om de drempel te verlagen en staan achter het nieuwe handhavingsbeleid. De nadruk ligt sterk op werk. Hoe zit het met de andere problematieken die in een armoedesituatie aanwezig zijn? De benadering is werkbereidheid en de persoon wordt verder begeleid. Daarvoor dienen de diensten van het OCMW. Ik wil niet louter meestappen in een liberale benadering van activeren naar werk. Er zijn natuurlijk nog andere trajecten in het OCMW naar activeren. Er zijn mensen die nooit meer in staat zijn om aan het normale arbeidsproces deel te nemen. Bedoeling van activeren is dan om die mensen aan het sociaal leven te laten deelnemen. Activeren is veel breder dan enkel naar werk leiden. Is interimwerk een duurzame job voor sp.a? Natuurlijk niet! Interim is dikwijls, in bepaalde gevallen een toegangs-

poort tot een vaste job. Je kan die mensen niet onmiddellijk met het gebrek aan taalkennis in een reguliere job steken. Veel werkgevers zullen daar ook niet toe bereid zijn. Interim lijkt mij dan ook een goede ingangspoort. Interim heeft een plaats in deze maatschappij maar is niet dé toegangspoort tot de arbeidsmarkt. Er worden akkoorden gesloten tussen het OCMW en de interimsector om toe te zien op de rechten van die mensen. Zo is er een stuk controle vanuit het OCWM op die tewerkstelling en worden ze niet aan het interimkantoor overgeleverd.

Is dit een besparingsmaatregel? Het is zeker niet daardoor ingegeven. Een aantal noden kan je niet lenigen vandaag. Het aantal beschikbare middelen moeten we over steeds meer mensen spreiden. Dit holt onze sociale zekerheid uit. Onze sociale zekerheid is er niet op gebouwd om de internationale solidariteit te bewerkstelligen. De migratiegolf van de laatste jaren holt ons systeem uit. In Nederland, Duitsland, enz. is de migratiegolf niet zo groot omdat men een aantal remmen heeft ingebouwd. Onze federale regering heeft dit niet gedaan. Dit zal op termijn voor zware problemen zorgen.

INTERVIEW MET JONNY VAN DEN RIJSE

ABVV Oost-Vlaanderen blijft achter PWA-bestuurder staan en hernieuwt de kandidatuur van Jonny Van Den Rijse

De voorzitter van het PWA ErpeMere vond je een ‘ambetanterik’. Waarom? Ik wees de voorzitter, mondeling en schriftelijk, voortdurend op het feit dat hij geen rekening hield met het huishoudelijke reglement van de vzw noch met de statuten. Hij weigerde bovendien opmerkingen op het verslag voor te leggen aan de vergadering.

Enkele weken geleden ging het PWA-bestuur over tot de afzetting van Jonny Van Den Rijse als ABVVbestuurslid in het PWA Erpe-Mere. Wij hebben drie maanden tijd om dit mandaat terug in te vullen. Onze beslissing staat vast. ABVV Oost-Vlaanderen draagt terug Jonny Van Den Rijse voor, om de eenvoudige reden dat wij het niet nemen dat bestuurders die hun mandaat ernstig nemen en die eisen dat er een behoorlijk bestuur aan de dag wordt gelegd, opzij zouden worden gezet.

Kan je vele feiten terug vinden in verslagen? De voorzitter liet toe dat de secretaris geen nota’s nam waardoor hij de mogelijkheid had zelf de inhoud van het verslag te bepalen met als gevolg dat hij vermeldde wat hem goed uitkwam en niet vermeldde wat hem niet aanstond. Hadden jullie dan helemaal geen impact op de voorzitter? Neen, ik geef je een voorbeeld. De statuten voorzien dat wanneer twee bestuurders een schrijven richten aan de voorzitter om een Raad van Bestuur samen te roepen hij het nodige moet doen. Op 6 juli 2011 hebben ik en Marijke De Bruin (sp.a -

Groen!) een schrijven gericht aan de voorzitter om een Raad van Bestuur samen te roepen omdat er nog steeds geen nieuwe secretaris en penningmeester werd aangeduid. Hij heeft geweigerd daarop in te gaan. Hetzelfde wat betreft onze vele vragen met het ter beschikking stellen van de wettelijk voorziene informatie i.v.m. het aantal werklozen, de vormingen, enz.

kening om uitgaven te doen. Het toelaten dat de PWA bediende zonder controle zich verplaatsingsvergoedingen kon uitbetalen is een foute beslissing. Dit had de voorzitter moeten voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Een doorn in het oog is je vraag om terug te komen op de zitpenningen. Omdat het uitbetalen van de zitpenningen een gevolg is van een niet reglementaire beslissing heb ik meermaals schriftelijk en mondeling gevraagd dit punt opnieuw te bespreken. De voorzitter weigerde dit telkens te agenderen.

Ben je nu blij met het controleverslag van de RVA? Ja, een instantie die niet betrokken is bij de plaatselijke politiek en die met kennis van zaken kan oordelen, geeft me gelijk. Ik hoop nu ook dat de RVA verder gaat dan een aantal aanmaningen.

Waarover gaat het financiële wanbeleid eigenlijk? Het niet controleren of laten controleren van de inkomsten en uitgaven van de PWA en Dienstenonderneming heeft geleid tot een vermeende fraude van ongeveer 20.000 euro. Alleen de voorzitter had een handte-

Zie je het zitten om terug aangesteld te worden als de vertegenwoordiger van het ABVV in het PWA? Als ik terug aangesteld ben als bestuurder kunnen ze op mij rekenen om mee orde op zaken te stellen bij het PWA.

Jonny was reeds enkele jaren de luis in de pels van het PWA. Tal van onregelmatigheden en misbruiken werden door hem, volgens de geldende procedures, aan de kaak gesteld. De vraag om bijkomende uitleg over bedenkelijke financiële transacties en personele kwesties werden door de voorzitter van het PWA van tafel geveegd. Uit het zopas uitgebrachte controleverslag van de RVA over de boekhouding 2009-2010 wordt Jonny meer dan bij-

getreden. Het PWA Erpe-Mere schiet zwaar tekort op het vlak van het financiële management, om niet te spreken van een wanbeleid. Zo blijkt dat er bij gebrek aan een minimale controle, gelden zijn ontvreemd, dat er onkosten werden gemaakt zonder verantwoordingsstukken, dat tegenover verschillende uitgaven geen rekeninguittreksels bestaan enz. Jonny had overschot van gelijk om uitleg te vragen en werd als een lastpost ervaren door de voorzitter van het PWA en zijn entourage. Men zocht een stok om te slaan en vond deze in het feit dat Jonny de kwestie van de werkkledij bij het personeel aankaartte, een onkostenvergoeding waarop het personeel wellicht aanspraak kon maken. Onze ABVV vertegenwoordiger, Jonny Van Den Rijse heeft als een goed bestuurder geëist dat de procedures zouden worden verbeterd en toegepast. Samen met de RVA vraagt het ABVV aan het PWA om dringend orde op zaken te stellen. Onze bestuurder is en blijft Jonny.


002_WVV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:08 Pagina 2

2

N° 17

Regio West-Vlaanderen

14 oktober 2011

DAG VAN DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT – 29 OKTOBER 2011 – MUZIEKCENTRUM ’T FOLK DRANOUTER “In onze geglobaliseerde wereld is er nood aan wederzijds begrip, aan ontmoeting en aan mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en te zien als bondgenoten, niet als concurrenten.” Voorstellen hoeft wellicht niet meer, deze hoogdag van onze internationale samenwerking en solidariteit. De Dag van de Internationale Solidariteit van het ABVV West-Vlaanderen vindt plaats op zaterdag 29 oktober. Een namiddag en avond vol activiteiten, animatie, gezellig tafelen en kameraadschap. We trekken deze keer naar Dranouter, waar het muziekcentrum ‘t Folk de uitvalbasis is (Dikkebusstraat 234). Eenmaal iedereen opnieuw aangekomen is in het muziekcentrum, trakteren we je op een optreden van 2 stand-up comedians uit eigen rangen. Zij warmen de aanwezigen op voor het daaropvolgend debat met Marleen Temmerman. Afsluiten doen we met een avondmaal en een optreden van de bluesgroep Ed & The Gators. Doorlopend is er gratis kinderanimatie voorzien. Ook een aanrader is de fotoreportage van de voorbije Cubareis.

INTERNATIONALE

Wat het namiddagprogramma betreft, kan er nog enkel ingeschreven worden voor de muzikale wandeling. Je kan ook later aansluiten op de dag en zo het avondluik meepikken. Voor de maaltijd betaal je 15 euro. Daarbovenop krijg je stand-up comedy uit eigen rangen, een debat met Marleen Temmerman en Ann Vercoutere en een optreden van Ed & The Gators aangeboden. Kom je enkel genieten van Ed & The Gators, het debat of de stand-up comedy dan kom je er gratis in.

SOLIDARITEIT

Meer info en inschrijvingen op het Provinciaal secretariaat van ABVV West-Vlaanderen Tel. 056 26 82 79 - prov.sec@abvv-wvl.be.

WERKLOOSHEID WIST JE DAT...

HET RAPST ALS IK … PERSOONLIJK LANGS KOM VOOR MIJN DOSSIER! Als je dopgeld wilt, moet je daarvoor een dossier indienen via onze werkloosheidsdienst. Dat is zo als je je job kwijt raakt of als je als schoolverlater voor de eerste keer dopgeld aanvraagt. Dat is ook zo als je baas enkele dagen geen werk voor je heeft (weinig werk, slecht weer, …) en je tijdelijk werkloos gezet wordt. Maar ook als je opnieuw begint te werken en je recht hebt op één of andere premie of opleg die door ons betaald moet worden (zie ook voorgaande edities van De Nieuwe Werker). En als er iets verandert in je gezinstoestand of je persoonlijke situatie. Kom in zo’n gevallen altijd ZELF

langs bij onze werkloosheidsdienst. Een werkloosheidsdossier is ingewikkeld en altijd anders. Als je zelf langs komt, kunnen we je direct alles vragen wat we moeten weten én kunnen we ook jou alles vertellen wat je moet weten. En kun je direct alle formulieren ondertekenen die nodig zijn. Laat je iemand anders langs komen, dan bestaat het gevaar dat die niet alle formulieren mee heeft, of dat niet alle formulieren ondertekend zijn. Het kan ook dat die persoon geen antwoord kan geven op de vragen die wij (moeten) stellen. Of nog erger: dat die persoon ons iets niet vertelt dat we moeten weten, of iets

helemaal verkeerd vertelt. Of dat die jou iets niet doorvertelt dat wij wel hebben gezegd. Het gevolg kan zijn dat je dossier en dus ook de betaling van je dopgeld VERTRAGING oploopt, of dat je dingen waarop je recht had helemaal NIET krijgt. Of dat je doordat die persoon iets niet of verkeerd verteld heeft - je zelfs een SANCTIE krijgt van de RVA. Ook je formulieren in de brievenbus steken of ze opsturen met de post is een slecht idee. Ook dan kunnen onze medewerkers niet de nodige informatie verzamelen om een volledig dossier te maken. En dus kan ook dat dezelfde gevolgen hebben.

Kom ook altijd langs de EERSTE DAG dat je werkloos bent. Of de dag voordat je het werk begint (als je een premie of opleg moet aanvragen). Doe je dat niet, dan ben je misschien te laat en verlies je een deel van het geld waarop je recht hebt. Of kan je nadien niet meer komen omdat je weer aan het werk bent. De adressen en openingsuren van onze kantoren in West-Vlaanderen vind je heel gemakkelijk terug op onze website www.abvv-wvl.be. Je kunt die natuurlijk ook altijd navragen op het kantoor zelf. Je kunt langs komen in gelijk welk kantoor in de provincie,

maar hou er rekening mee dat je het best altijd naar hetzelfde kantoor gaat. Ook hier kan het indienen van de ene formulieren in één kantoor en de andere formulieren in een ander kantoor vertragingen tot gevolg hebben. Belangrijk: als je iedere maand tijdelijk werkloos bent en er verandert niets aan je situatie, en je bent het gewoon om je dopbrieven mee te geven met je delegee, of je bent het gewoon om je dopkaart in de brievenbus te steken, mag je dat natuurlijk verder doen. Enkel als er een dossier opgemaakt moet worden, is het noodzakelijk dat je persoonlijk langs komt.

VACATURE

EEN DIENSTHOOFD IPW (M/V) PROFIEL Je hebt een bachelor of master diploma sociale wetenschappen, of een gelijkwaardige beroepservaring. • Je hebt een goede kennis van het sociaal, economisch en cultureel weefsel. • Je hebt een goede kennis van de arbeidsmarkt. • Je kan een visie ontwikkelen en uitwerken. • Je kan projectmatig werken. • Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement. • Je hebt leidinggevende en coachende capaciteiten. • Je beschikt over sociale vaardigheden. • Je beschikt over organisatorische en agogische vaardigen. • Je hebt overtuigingskracht en bent diplomatisch.

Je kent grondig: • ABVV-structuur en de werkprocedures van de diverse diensten. • De courante informaticatoepassingen. • Nederlands en Frans, mondeling en schriftelijk. Je bent: • Flexibel. • Bereid tot avond- weekendwerk. • Je beschikt over een geldig rijbewijs B. Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je te engageren in onze organisatie.

Jouw taken: • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het leiden van de Interprofessionele Werkingen. • Je verzorgt mee de interne & externe communicatie.

Je staat in voor: • Het opzetten, leiden en ondersteunen van de diverse Interprofessionele Werkingen. • Het mee-ontwikkelen en concretiseren van de visie voor de IPW-werkingen. • De strategische planning van de syndicale werkingen. • Het uitwerken en bewaken van de beleidsplannen van de IPW-werkingen. • Het optimaliseren en opvolgen van de subsidiedossiers. • De ondersteuning van de Provinciaal Secretaris inzake arbeidsmarktbeleid. • De ondersteuning van initiatieven naar militanten toe. • Het begeleiden, evalueren en leidinggeven van/aan personeel onder jouw bevoegdheid. • Interne en externe vertegenwoordigende opdrachten.

Plaats tewerkstelling: West-Vlaanderen Ons aanbod: Voltijds contract onbepaalde duur Goed loon en extra-legale voordelen Goede werksfeer in een dynamische organisatie. Sollicitaties: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatie met CV vóór 29/10/2011 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye - Conservatoriumplein 9 - 8500 Kortrijk of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be De geselecteerde kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.


003_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 11:51 Pagina 3

N° 17

Waardig Werk voor huispersoneel

EDITO

We zullen opnieuw moeten afdokken Dexia is opnieuw een schip in wervelstorm, enkele maanden nadat zijn CEO, Pierre Mariani, 1,2 miljoen euro had gekregen, plus een bonus van 600.000 euro voor zijn “goed beheer” in 2010! Een goed voorbeeld voor syndicalisten, zo moet je dus je loon onderhandelen… “Hij heeft er alles aan gedaan om de groep recht te houden”, zei JeanLuc Dehaene toen aan de raad van bestuur van de aandeelhouders om die bedragen te rechtvaardigen. De waarheid is dat er vorig jaar 1.526 banen werden geschrapt en dat er nu bankroet dreigt.

GEZIEN, GEPROFITEERD, NIET BESTRAFT Bij Dexia beloont men naar verdienste. De ex-baas Axel Miller had de bank ook in een puinhoop achter gelaten maar vertrok met opgeheven hoofd én met een gouden parachute van 825.000 euro. Ook toen gaven de patroons – nochtans voorstanders van snel en goedkoop ontslag – het goede voorbeeld! Ter verdediging zei men toen: “het is niet hun schuld, ze konden de crisis van de subprimes niet voorzien”. Het waren toch de banken die die subprimes hebben uitgevonden dachten wij, evenals andere bizarre dingen zoals gestructureerde producten, short selling … Maar neen, ze konden de crisis niet voorzien! De Amerikaanse bank Goldman Sachs hielp Griekenland om zijn rekeningen op te smukken met medeweten van velen, ook van Europa… maar neen ze konden de crisis niet voorzien. De zaak wordt opnieuw geklasseerd in de rubrieken verliezen (voor ons) en winsten (voor hen). Men vraagt hen geen rekenschap. Men vraagt hen zelfs niet dat ze de mooie bedragen die ze onterecht toegekend kregen zouden terugbetalen. Nog een beetje en ze zouden zelfs gelukwensen ontvangen! Als we Didier Reynders, minister van Financiën moeten geloven, zou de Staat door Dexia te redden - zelfs winst maken met dividenden, intrest en verzekeringspremies, in ruil voor zijn waarborg. Dat is natuurlijk onjuist.

HET GAAT ONS KOSTEN De “redding” van Dexia zal de Staat 4 miljard kosten. En de Staat, dat zijn wij. De openbare schuld verhoogt met 1%. We riskeren in de beoordeling van ratingagentschappen, zoals Moody’s, naar beneden te gaan. En elke percent bijkomende intrest is 4 miljard waard. Maar alles gaat goed… De Dexia bank is gered. De spaarder werd gespaard. We moeten alleen hopen dat de Staat nooit de waarborg van 54 miljard zal moeten laten tussen beide komen; 54 miljard die ingebracht werd in de nieuwe “bad bank” die uit de splitsing van Dexia ontstond. Maar voor de rest gaat alles goed… Alleen de aandeelhouders verliezen hun pluimen. En die aandeelhou-

3

14 oktober 2011

ders dat zijn wij ook een beetje, via onze gemeenten en gewesten die aandeelhouders zijn in de Holding die virtueel failliet is. De daling van de koersaandelen van Dexia zal putten maken in de openbare budgetten, die aangesproken worden om mee te participeren in de bezuinigingsmaatregelen om de crisis te boven te komen. Wat de gemeenten verliezen aan dividenden en beleggingen zal zich uiten in jobverlies, in afbouw van diensten, in gebrekkige infrastructuur en waarschijnlijk in bijkomende belastingen. Erger nog, de Gewesten die bij de eerste redding van Dexia in 2008 waarborgen hadden gegeven lopen nu het risico deze te moeten activeren. Met dank aan de heren Mariani en Dehaene! Zij worden niet bestraft, maar wij burgers uit België, Griekenland, Ierland, Italië, Spanje, Portugal… moeten worden wel gestraft worden?

BEZUINIGINGEN TE KOOP Wij konden de crisis ook niet voorzien, maar men zegt ons wel dat het onze schuld is. We leven boven onze stand, onze lonen zijn te hoog, onze pensioenen te royaal, onze ambtenaren te goed betaald, onze werkloosheidsverzekering te laks, onze gezondheidsverzekering te duur. Kortom, we krijgen te veel! De hoofdeconomist van de Degroof bank stelt dat het moeilijk zal zijn aan de Belgen een bezuinigingsplan te “verkopen”. Te “verkopen” want ze willen ons enkele basisregels van de liberale economie uitleggen, namelijk dat de winsten van de banken voor hen zijn maar de schulden voor ons. En Staatsschuld om de banken te redden is ook op onze kosten! En de bijkomende intrestkosten die de banken eisen van de Staat, die leende om hen te redden, zijn ook voor ons! Men zegt “ wie zijn schulden betaalt, verrijkt zich”, maar dat geldt niet voor de banken. Men zegt “iets kopen met geld dat men niet heeft, is oplichting”, maar dat geldt niet voor de banken. Men zegt “iets verkopen wat niet je eigendom is, is diefstal”, maar dat geldt niet voor de banken. Men zegt “meer uitgeven dan je bezit, is onvoorzichtig”, maar dat geldt niet voor de banken. Men zegt “overdreven intrestvoeten toepassen, is woekerwinst ”, maar dat geldt niet voor de banken… Wij zijn het niet eens met dit economieconcept en het zal inderdaad moeilijk zijn ons een blind bezuinigingsbeleid te “verkopen”! Wij zijn daar geen koper voor, wij hebben al eens betaald. Dat moeten de hoogste politieke beleidsinstanties goed beseffen!

Vrijdag 7 oktober was het Werelddag voor Waardig Werk. Vakbonden over de hele wereld mobiliseerden om de eis van Waardig Werk voor alle werknemers in de kijker te zetten. De Belgische Coalitie Waardig werk, samengesteld uit ABVV, ACV en ACLVB en de twee koepelorganisaties van ngo’s 11.11.11 en CNCD, richtte deze keer de focus op de moeilijke werkomstandigheden en slechte arbeidsvoorwaarden van veel huispersoneel.

Waardig Werk voor huispersoneel door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dit jaar is een belangrijke stap voorwaarts. Dankzij de Conventie hebben meer dan 300 miljoen huishoudwerknemers voor het eerst uitzicht op de erkenning van hun essentiële arbeidsrechten.

De goedkeuring van de Conventie 189 en de Aanbeveling 201 over

Wij dringen nu aan op een spoedige bekrachtiging van deze Con-

Uiteraard richtten we ons ook tot de Belgische minister van Werk, Joëlle Milquet, met de vraag voor een spoedige bekrachtiging van de IAO-conventie door ons land. België was een sterke voorstander van de goedkeuring van de Conventie en dient nu consequent te handelen.

KIJK EENS OP ONZE WEBSITE AANBIEDING VOOR ABVV-LEDEN

Bestel je ABVV-kaartlezer en gebruik ‘Mijn ABVV’ In ‘Mijn ABVV’ kan je je persoonlijke gegevens controleren en de betaling van je lidmaatschap of de uitbetaling van je werkloosheidsuitkeringen opvolgen. Je krijgt ook toegang tot je fiscale fiche en andere attesten. Speciale prijs voor ABVV-leden: voor 7,5 euro krijg je de rode ABVV-kaartlezer thuis in de bus. Bestellen doe je op www.abvv.be/kaartlezer

VACATURE

VACATURE

HET FEDERAAL ABVV WERFT AAN:

HET FEDERAAL ABVV WERFT AAN:

EEN BOEKHOUDER (m/v)

EEN MEDEWERKER RECEPTIONIST (m/v)

Plaats in de organisatie Valt onder de verantwoordelijkheid en rapporteert aan de Directeur interne audit.

Contract bepaalde duur tot 30 juni 2012 (minimum) Context van de functie De functie maakt deel uit van de federale dienst interne audit. Doel van de functie Het bijhouden en dagelijks opvolgen van zowel de boekhouding van de Federale Werkloosheidskas als van de Syndicale entiteit van het ABVV. Verantwoordelijkheidsgebieden • Voeren van zowel de syndicale boekhouding als die van de werkloosheidskas • Opvolging debiteuren en crediteuren • Voorbereiden van trimestriële rapporten

Kernopdrachten • Bijdragen aan een optimale communicatie tussen de organisatie en de externe relaties door het op vriendelijke en snelle wijze onthalen en doorverwijzen van personen aan de balie en via telefoon, fax en e-mail. • Uitvoeren van administratieve taken zoals behandelen van de reservaties van de vergaderzalen van het gebouw, behandelen van elektronische aanvragen tot lidmaatschap en doorsturen van deze aanvragen naar de bevoegde gewesten, behandelen van bestellingen van bloemen, …

Specifieke vereisten Bedienen van een PC (Windows omgeving) Diploma in boekhouding (minimum hoger niet-universitair) Kennis van beide landstalen Teamspirit

Specifieke vereisten Perfecte kennis van beide landstalen (zowel schriftelijk als mondeling). Goede kennis van de structuren van het ABVV is een troef. Goede kennis van Outlook en Excel is een meerwaarde.

Wij bieden Contract onbepaalde duur Loon volgens ABVV-barema Extralegale voordelen Voltijdse tewerkstelling

Wij bieden Contract bepaalde duur tot 30 juni 2012 (minimum) Loon volgens ABVV-barema Extralegale voordelen Voltijdse tewerkstelling

Sollicitaties vóór 14 oktober 2011 richten aan: Federaal ABVV Christine BARTHOLOMI, Administratief Directeur Hoogstraat 42, 1000 BRUSSEL aanwervingen@abvv.be

Sollicitaties vóór 21 oktober 2011 richten aan: Federaal ABVV Christine BARTHOLOMI, Administratief Directeur Hoogstraat 42, 1000 BRUSSEL aanwervingen@abvv.be

Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan uw geslacht, leeftijd, handicap of origine.

Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan uw geslacht, leeftijd, handicap of origine.

®

Anne Demelenne Rudy De Leeuw Algemeen secretaris Voorzitter

ventie door de IAO-lidstaten. Niet alleen in België, maar overal ter wereld. Symbolisch klopten we daarom aan bij de Indische ambassade om deze vraag voor te leggen.

Waterloos en ecologisch gedrukt bij Eco Print Center

Via ‘Mijn ABVV’ heb je als ABVV-lid toegang tot je persoonlijk dossier. Je hebt hiervoor wel een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig. Werkzoekenden kunnen de gegevens van hun dossier werkloosheid inkijken, controleren of hun uitkering is betaald, fiscale fiches of attesten afdrukken, … Surf naar www.abvv.be/mijn-abvv ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be


004_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 11:50 Pagina 4

4

N° 17

14 oktober 2011

INTERVIEW: CAROLINE COPERS, ALGEMEEN SECRETARIS VLAAMS ABVV

“Armoede bestrijden moet echte prioriteit worden” Op zondag 16 oktober 2011 komen de armenverenigingen op straat. ‘Stop armoede bij kinderen en jongeren’ is het centrale thema. Ook het ABVV roept mee op tot actie. Want armoede is een schande, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Met haar hadden we een gesprek over de hamvraag: wie doet er wat aan? Welke kant gaat het eigenlijk op met de armoede? Stijgt die, of daalt die? Caroline: “Hoewel de armoede in Vlaanderen lager ligt dan het Belgisch gemiddelde, is er weinig reden om ons op de borst te kloppen. Want ook in het welvarende Vlaanderen zien we de armoede niet echt afnemen: het blijft al jaren schommelen rond de 12%.

Zeer verontrustend is dat de kinderarmoede zelfs toeneemt. Tien jaar geleden groeide 4% van onze kinderen op in een kansarm gezin, vandaag is dat 8,6%. Een verdubbeling dus 370.000 gezinnen in Vlaanderen leven in armoede. Dat is 1 gezin op 7. Dat blijven toch cijfers om van te duizelen.” Vlaanderen heeft een minister van Armoedebestrijding, doet die dan geen goed werk? Caroline: “Dat er zo’n minister is, is zeker een pluspunt. Maar die minister kan geen wonderen verrichten als ook de rest van de ploeg niet mee wil. En in dat bedje is de Vlaamse regering toch wel ziek. Als we naar het regeringsbeleid kijken, krijgen we niet meteen de indruk dat armoedebestrijding een prioriteit is voor deze Vlaamse regering.”

Ben je nu niet te mild? Moet jullie kritiek op de Vlaamse regering niet worden aangescherpt? Caroline: “Oh, maar we hebben vorige maand nog een zeer kritische evaluatie gemaakt van de Vlaamse regering Peeters II. Onze conclusie toen was: er moet dringend meer sociaal beleid komen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Telkens we de kans daartoe hebben, zullen we de regering daarop blijven wijzen. Vorige week nog hebben we het asociale karakter van de nieuwe belasting op de inverkeerstelling (BIV) aangeklaagd, waarbij kleine wagens meer zullen moeten betalen dan luxebakken – en dat is zeker niet in dovemansoren gevallen.” Vlaanderen geeft vanaf volgend jaar een kindpremie van circa 200

euro bovenop de kinderbijslag. Een voorbeeld van goed sociaal beleid? Caroline: “Een goede maatregel is een maatregel die beantwoordt aan de reële noden van de mensen en mee tot doel heeft de armoede te verkleinen. Daarom vind ik de maximumfactuur voor de thuiszorg en voor het rusthuis een goede maatregel. Maar de kindpremie is geen goede maatregel, want als je de armoedetoets erop toepast blijkt die kindpremie helemaal geen verschil te maken voor wie er de meeste nood aan heeft.” Zeg je nu dat de sociale bescherming enkel op maat van de armen moet zijn? Caroline: “Neen, sociale bescherming moet er voor iedereen zijn, dus ook voor wie niet arm is, want anders ondermijn je op den duur

de betaalbaarheid van je systeem. Een sociale zekerheid die er enkel voor de armen is, daar gaan de hogere inkomens niet aan willen blijven meebetalen, en dat wordt dus een arme sociale zekerheid.” Wat is dan het probleem met de kindpremie? Caroline: “Kijk, vandaag krijgt iedereen kinderbijslag, arm of rijk, en dat willen we zo houden. Maar sommige gezinnen hebben grotere noden dan andere. Hou daar ook rekening mee. Als je als Vlaamse regering bovenop de federale kinderbijslag een kindpremie wil geven, geef dan prioriteit aan de armste gezinnen in plaats van iedereen een klein symbolisch bedrag te geven. De armoedeverenigingen delen die kritiek trouwens met ons.”

Werelddag van verzet tegen armoede 17 oktober is Werelddag van verzet tegen armoede. gezonde voeding, een kwalitatieve woning, toeEen dag eerder blazen de armenverenigingen verzagang tot energie, gezondheidszorg, onderwijs, melen in Brussel voor een kleurrijke manifestatie. mobiliteit,…. Allemaal bouwstenen voor een waarAfspraak op zondag 16 oktober vanaf 13u aan het dig leven, maar voor velen geen vanzelfsprekendBrusselse Noordstation, van waar een optocht verheid. trekt naar het Sint-Katelijneplein. Daar vinden nog tot •Betere toegang tot de arbeidsmarkt: Werk is een 16.40u toespraken en optredens plaats. belangrijk middel om uit armoede te geraken indien het werk voldoet aan bepaalde voorwaarden. Het De armenverenigingen hebben 3 eisen: aanbod moet realistisch zijn en op maat, met vol•Verhoog de laagste inkomens: Ieder gezin moet doende ondersteuning in een veilige omgeving, een beschikken over een toereikend inkomen dat hen in duurzaam contract en een toereikend inkomen. staat stelt om waardig te leven. •Betere toegang tot kwaliteitsvolle diensten: Een Meer info: www.17oktober.be

ONZE DIENSTVERLENING VOOR WERKZOEKENDE 50+’ERS (DEEL 2)

Nooit te oud om te solliciteren? In ons vorige nummer maakten we kennis met Rik, 52 jaar, 20 jaar als arbeider gewerkt, in 2009 ontslagen na een herstructurering. Na zich bij de ABVV-werkloosheidsdienst aangemeld te hebben, werd Rik doorgestuurd naar de dienst Bijblijven. Amai, dat viel goed mee, vertelt Rik. Ik voelde me meteen op mijn gemak bij die bijblijfconsulent. Ik kon mijn verhaal kwijt en mocht al mijn vragen stellen. Want met werkloos zijn, daar heb ik nu eens totaal geen ervaring mee. Hoe dat bij de VDAB gaat, hoe ik werk moet zoeken, hoe solliciteren vandaag de dag gebeurt, eerlijk gezegd, ik kende daar geen snars van. Die mens van Bijblijven gelukkig wel. Die kent die materie duidelijk als zijn broekzak. Die wist mij veel te vertellen, en niet alleen over hoe ik moet solliciteren, maar ook over mijn rechten en mijn plichten, over wat ik van de VDAB mag verwachten en zo. Enfin, ik zeg tegen die mens: ik weet toch niet of ik nog wel in de transportsector wil blijven werken. Fysiek is dat uitputtend en altijd op de baan, dat weegt door na een tijd. Ik zou liever iets anders gaan doen.

Een job in de verkoop dat zegt mij wel wat. Maar hoe begin ik daaraan? Blijkt dat ze bij het ABVV ook een dienst hebben die opleidingen organiseert: vzw Kopa, dat is de afkorting van ‘kans op arbeid’. Die kans wil ik wel hebben, zeg ik. Die mannen hun leslokaal is niet ver van waar ik woon, dus da ’s ook al een pluspunt. Ik zeg: da ’s nog niet alles. Eigenlijk wil ik het wel wat kalmer aan doen, na 20 jaar volle gas gegeven te hebben. Een deeltijdse job, hoe zit dat juist in elkaar? Daar moet je toch wel mee opletten, is het antwoord. Maar weet je wat, een andere ABVVdienst, Vorming & Actie voor werkzoekenden, organiseert daarover een infosessie. Je kan daar gratis naartoe. Voor actie kan ik zelf wel zorgen, zeg ik, maar vorming kan ik zeker nog gebruiken. Ik daar dus naartoe. Ik dacht: dat gaan daar van die halve schoolmeesters zijn, en ik ga daar maar de helft van snappen, maar dat was niet waar. Ze brachten dat op een heel begrijpelijke manier. De voor- en nadelen van deeltijds werken, de gevolgen voor mijn pensioen, voor mijn belastingen, voor mijn werkloosheid, … Ik had daar

nog niet bij stilgestaan. Op het einde mochten we vragen stellen en kregen we een schone map met meer informatie mee naar huis. Niet alleen over deeltijdse arbeid, maar ook over interimwerk, over solliciteren, over assertiviteit of over gaan werken met een arbeidshandicap zijn er zo van die infosessies. Tof dus dat ik bij mijn vakbond een luisterend oor vind en alle hulp krijg om mijn loopbaan weer in handen te nemen. Daar heb ik nu eens echt iets aan. Volgende aflevering vertelt Rik over de opleiding die hij volgde bij Kopa. Meer info Die dienst Bijblijven, waar vind ik die? Kijk op www.vlaamsabvv.be/voorwerkzoekenden en maak meteen een afspraak met onze bijblijfconsulenten.

Heb jij recht op jeugdvakantie? Als werknemer heb je recht op een aantal vakantiedagen en op vakantiegeld. Die worden berekend op basis van je prestaties het jaar voordien. Werkte je in 2010 gans het jaar, dan zal je in 2011 het totale aantal vakantiedagen en het volledige vakantiegeld krijgen. Volgens dit systeem zouden schoolverlaters maar recht hebben op een beperkt aantal vakantiedagen en op minimaal vakantiegeld. Je studeerde immers tot juni 2010 en kon in het beste geval in juli aan de slag... Als schoolverlater kan je echter recht hebben op “Jeugdvakantie”: bijkomende jeugdvakantiedagen en een jeugdvakantie-uitkering. Wie? •Je was nog geen 25 jaar op 31 december 2010. •Je hebt je studies beëindigd of stopgezet in de loop van 2010. •Je hebt in 2010 minstens 1 maand (min. 70 arbeidsuren of gelijkgesteld) in de privésector gewerkt (studentenjobs met verminderde rsz-bijdra. . .Ommeganckstraat 35 . . . . . . . . . 03/ 220 66werk92 gen of werken als contractueel 8 nemer in de openbare sector komen niet in aanmerking). Wat? Naast het gewone vakantiegeld en de gewone vakantiedagen (op basis van je aantal gewerkte dagen in 2010), heb je recht op bijkomende jeugdvakantiedagen (zodat je een volledig verlof van 4 weken hebt) en op een jeugdvakantieuitkering betaald door de RVA (tot 65%

van je gemiddeld brutoloon, met een maximum van circa 50 euro bruto per vakantiedag). Wanneer? Wie vorig jaar afstudeerde, kan zijn jeugdvakantiedagen dit jaar opnemen, maar enkel als je al je gewone vakantiedagen hebt opgenomen. Daarnaast moet je werken in de privésector en mag je geen andere inkomsten hebben tijdens je jeugdvakantiedag. Hoe aanvragen? Je vindt het aanvraagformulier en meer info over de voorwaarden op www.abvvjongeren.be. Of je kan het verkrijgen bij de ABVVwerkloosheidsdienst. Je bezorgt het ingevulde formulier terug aan het ABVV dat voor de uitbetaling zorgt.

JEUGDVAKANTIE JE EERSTE JAAR OP DE ARBEIDS MARKT VERDIENT EEN VOLWAARDIGE VAKANTIE / 2011


005_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 11:36 Pagina 5

N° 17

5

14 oktober 2011

NIEUWE CAMPAGNE

Teken je eigen klimaatakkoord van het bedrijf of een duurzaam mobiliteitsplan.

Heel het najaar wordt de klimaatverandering een heet thema. Ook het Vlaams ABVV laat dit niet koud. Een nieuwe klimaatcampagne moet voor een levensnoodzakelijke ommekeer zorgen.Al die ingevulde klimaatakkoorden vormen niet zomaar een hoop papier: we geven ze mee met de ministers die ons vertegenwoordigen op de internationale klimaattop in Durban.

alles op alles zetten om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Dat is wat een goed klimaatakkoord voor het Vlaams ABVV moet inhouden.

Mens en milieu worden steeds meer het slachtoffer van de temperatuurstijging. Daarom moeten weDoe meeMaar dit is niet alleen een zaak van de politici. Vanaf nu kan iedereen zijn eigen ‘doe-hetzelf’-klimaatakkoord tekenen. De noord-zuidkoepel 11.be maakte op www.klimaatakkoord.be een model met haalbare engagementen die echt het verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld: kiezen voor producten van lokale landbouw, op groene stroom overschakelen, wat vaker de fiets of het openbaar vervoer nemen.

 

^^^RSPTHH[HRRVVYKIL

Het Vlaams ABVV zorgde zelf voor

• Surf naar www.vlaamsabvv.be. Daar kan je jouw syndicaal klimaatakkoord downloaden. • Een klimaatakkoord ondertekenen is uiteraard een plechtige gebeurtenis. Doe het bijvoorbeeld aan een ‘echte’ conferentietafel tijdens een etentje of een activiteit. Dat levert meteen een mooi fotomoment op. Stuur je foto nadien naar milieu@vlaams.abvv.be. •Plan de ondertekening op de klimaatactiedag op vrijdag 28 oktober 2011. 11.be wil dan in heelDe vorige klimaattoppen waren teleurstellend. Ze leverden geen bindende afspraken op over de verlaging van de CO2-uitstoot, terwijl dat net het probleem is. Gevolg: vorig jaar bereikte de CO2-uitstoot een nieuw record, terwijl de klimaatopwarming eigenlijk dringend moet worden teruggeschroefd.

Doe het zelf

een syndicale variant met 10 engagementen die we van de werkgevers vragen, zoals een energieaudit

Minder fraaie klimaatvooruitzichten dat elk jaar 150.000 mensen sterven aan de snellere verspreiding van ziektes.

Toekomstige generaties Als we de temperatuurstijging niet onder de 2°C houden zal de opwarming van de aarde versnellen. Als ijs smelt, blijft een donkere oppervlakte over dat meer warmte absorbeert dan een witte ijsoppervlakte. Een versnelde opwarming zal de negatieve gevolgen van de klimaatverandering nog verergeren.

Waarom het klimaat opwarmt De belangrijkste oorzaak van de klimaatopwarming blijft het gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas) voor de productie van warmte, elektriciteit, onze verplaatsingen, ons voedsel, …

Te veel water Door de opwarming van de aarde smelten ijskappen en stijgt de zeespiegel. Tegen 2080 zou de leefomgeving van 94 miljoen kustbewoners bedreigd zijn. Hevige periodes van intensieve regenval zorgen voor overstromingen. Nu al weigeren verzekeringsmaatschappijen mensen te verzekeren in overstromingsgebieden.

onmogelijk. Steeds meer conflicten tussen landen zullen over watervoorziening gaan.

Verwoestijning Ontbossing, verdroging en erosie zorgen voor een groot verlies aan vruchtbare grond. Samen met de groeiende bevolking zet dit één van de belangrijkste uitdagingen in de kijker: hoe blijven we de wereld voeden?

Te weinig water

Dode oceanen

Heel wat gebieden kampen met watertekort. Rivieren drogen op. Landbouw wordt

Koraalriffen – de regenwouden van de oceanen – zijn aangetast en verdwijnen langza-

 

In december 2011 schuiven de wereldleiders opnieuw aan tafel om over de klimaatproblemen te praten. Deze 17de klimaattop vindt plaats in Durban in Zuid-Afrika. Bedoeling: een oplossing vinden voor de klimaatopwarming. 

De aanleiding: de nieuwe klimaattop

merhand. Oceanen verzuren door de uitstoot van te veel CO2. Het plankton dat één van de grootste zuurstofleveranciers is en basisvoedsel voor veel zeeleven verdwijnt snel.

Dit energiesysteem stoot enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Daar stapelt dit broeikasgas zich op en houdt opstijgende warmte vast. Broeikasgassen in de atmosfeer werken net zoals een serre in de tuin. Zijn er echter te veel broeikasgassen, dan gaan ze ook te veel warmte vasthouden en de aarde opwarmen.Vlaanderen zoveel mogelijk klimaatakkoorden verzamelen. •Hang het ‘Weer een auto minder’-fietsplaatje aan je fiets om te laten zien dat je een klimaatakkoord hebt ondertekend. •Je hebt tot 18 november de tijd om je klimaatakkoord aan ons terug te bezorgen. Wij zorgen er dan voor dat het meereist naar de officiële klimaattop in Durban. •Hulp nodig bij je ‘doe-het-zelf’-klimaatakkoord? Contacteer de Dienst Ondersteuning Milieu van het Vlaams ABVV via milieu@vlaams.abvv.be.KLIMAATACTIEKALENDER • 28 oktober: actiedag ‘doe-het-zelf-klimaatakkoorden’ • 3 december: klimaatmanifestatie in Brussel • 5 - 9 december: klimaatweek Vlaams ABVV, met acties en activiteiten in de gewestenWat we eraan kunnen doen De belangrijkste remedie voor de klimaatopwarming is in de eerste plaats minder fossiele brandstoffen gebruiken. Via energiebesparende maatregelen en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen is dat mogelijk. Ingrijpen in dit energiesysteem is ingrijpen in alle aspecten van de samenleving. De wereld waarin we leven is immers volledig gebouwd op goedkoop beschikbare fossiele brandstof. De overvloed aan deze brandstoffen bepaalde decennialang de technieken, de richting van de industriële economie, onze levensstijlen en ons beleid.

NOOD AAN EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE Een sociaal-ecologisch rechtvaardige verandering naar een groene economie én tegelijkertijd de prangende armoede aanpakken, dat is waar wij van dromen. Hoe maken wat dat werkelijkheid? Vijf broodnodige stappen: 1. Nood aan een ambitieuze investeringspolitiek om werkgelegenheid te garanderen: Vandaag telt Europa 23 miljoen werklozen. 20 à 25% van de jongeren in Europa is werkloos. 2. Toegang tot vorming: De nood aan vorming en opleiding zal groeien voor werknemers die zich willen herscholen, zoals de arbeider van een boorplatform die naar de windtechnologie op zee wil overstappen, of bijscholen zoals de elektricien die leert hoe een slim energienetwerk functioneert. 3. Blijvend sociaal overleg moet de betrokkenheid van werknemers, overheden en andere stakeholders verzekeren. 4. Syndicale rechten moeten mee evolueren in nieuw opkomende bedrijfstakken en bestaande sectoren om te garanderen dat jobs kwalitatief blijven en syndicale rechten gegarandeerd worden.

Gezondheid Met de verbranding van fossiele brandstof komt veel fijn stof in de atmosfeer terecht. Dit kost ons gezonde levensjaren en belast de sociale zekerheid. Hogere temperaturen brengen ziektes zoals malaria terug naar Europa. De Wereldgezondheidsorganisatie schat

De ongelimiteerde uitstoot van broeikasgassen zorgt vandaag voor de snelle verandering van het klimaat. De snelle klimaatopwarming zet een grote druk op de ecosystemen die ons de basisgrondstoffen leveren voor onze welvaart.

5. Een sterke sociale bescherming moet negatieve gevolgen opvangen en de moeilijke overgang naar groene jobs begeleiden. •Wereldwijd schakelen vakbonden zich in de strijd voor een rechtvaardige transitie in. Check onze website www.vlaamsabvv.be/milieu voor syndicale voorbeelden uit Engeland, Canada en Amerika.


006_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:04 Pagina 6

6

N° 17

14 oktober 2011

HET GENERATIEPACT

Stilstand of achteruitgang? Het wordt lang wachten op het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) over de evaluatie van het Generatiepact. Dit pact werd ons in 2005 opgedrongen, ondanks hevig verzet van het ABVV. Het voorzag in een evaluatie in 2011. De inzet: moeten de toegangsvoorwaarden tot het brugpensioen al dan niet strenger worden? Maar er komt geen evaluatie, omdat er geen akkoord met de werkgevers gevonden kon worden. Dat belet het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) niet om het vuur al te openen en de afschaffing van het brugpensioen op 58 jaar te eisen. Maar wat de werkgevers ook mogen beweren, er bestaat geen enkele objectieve reden om de toegang tot het brugpensioen te verstrengen. Nog nooit waren er zoveel oudere werknemers aan de slag en deze trend zet zich verder door.

door ze op te trekken tot 40 jaar voor het brugpensioen op 58 jaar en willen ze ook de uitzonderingen geval per geval gaan bekijken, hoewel de zwaarte van het werk verder is blijven toenemen. Het Generatiepact had als enig criterium (dat in 2011 bereikt moest worden) gesteld dat de werkgelegenheidsgraad van de 55 plussers met minstens anderhalve keer t.o.v. het Europese gemiddelde (EU15) gestegen moest zijn.

Even terug in de tijd

Een onbestaande evaluatie

•De voorwaarde van 20 jaar werken voor het brugpensioen op 60 jaar wordt op 35 jaar gebracht.

2005: ondanks hevig sociaal verzet wordt het Generatiepact door de paarse regering (liberalen en socialisten) goedgekeurd met de bedoeling het brugpensioen in te perken. Daarom werden de loopbaanvoorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan, verstrengd: • De voorwaarde van 25 jaar arbeid voor het brugpensioen op 58 jaar wordt op 38 jaar gebracht.

De geleidelijke toepassing van deze maatregelen wordt gespreid over een periode die loopt van 2012 tot 2028, afhankelijk van het type brugpensioen (58 of 60 jaar) en vooral naargelang het om mannen of vrouwen gaat. Voor de vrouwen was bovendien de pensi-

oenleeftijd net opgetrokken van 60 naar 65 jaar. Het Pact voerde echter ook een aantal nieuwe uitzonderingen in voor zware beroepen, nachtarbeid, lange loopbanen en ook een aantal sectorale afwijkingen die uitdoven in 2014.

Er komt echter geen advies over deze evaluatie. Nochtans heeft de Nationale Arbeidsraad zich over het dossier gebogen. Er bestaan niet minder dan vier rapporten vol onbetwistbare cijfers, maar werkgevers en vakbonden interpreteren die niet op dezelfde manier.

Nu willen de werkgevers de toegangsvoorwaarde tot het brugpensioen nog verder verstrengen,

Het VBO heeft trouwens niet op de cijfers gewacht om een heus offensief tegen het brugpensioen

in te zetten, daarbij gesteund door de liberale partijen, die op termijn van het brugpensioen af willen. Daarom voerde het ABVV trouwens actie voor de zetel van de MR te Brussel (zie foto’s). De verslagen van de NAR zijn dan ook “non-papers”: de cijfers bestaan officieel niet, zelfs al werden ze voor een deel gebruikt in een evaluatie van de startbaanovereenkomst, die door de werkgevers mee goedgekeurd werd. Hoe dan ook, de rapporten van de NAR lekten uit in de pers. Hoewel die “non-papers” eigenlijk niet bestaan, verwijzen de persartikels er wel degelijk naar. Sommigen hadden het al in het lang en het breed over de patronale vaststelling dat, "ondanks het Pact", het aantal bruggepensioneerden met 10% gestegen was. Maar de realiteit is een stuk ingewikkelder…

De echte vaststellingen Verhoogde druk op de 50-plussers

Minder brugpensioenen

De bedoeling van het Generatiepact was 50-plussers langer te doen werken. Hierin is men ruimschoots geslaagd: • Het aandeel van de 50-plussers in de actieve tewerkgestelde bevolking is gestegen met 217.000 (d.i. 25%), terwijl er voor de leeftijdsgroep van 15-49 jaar een status-quo vastgesteld wordt. • De tewerkstellingsgraad van de werknemers tussen 50 en 64 jaar is gestegen van 45,7% in 2005 tot 50,9% in 2010; een stijging dus met 11,4%. • De tewerkstellingsgraad in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar is toegenomen van 31,8% tot 37,3%, nog vrij laag dus, maar toch al een stijging van 17,3%.

In 2000 vertegenwoordigde het aantal bruggepensioneerden 6,6% van het totaal aantal werknemers in de leeftijdsgroep van 50-64 jaar. Tien jaar later is hun aantal gezakt tot 5,7%. Er zijn dus minder bruggepensioneerden in vergelijking met de potentiële leeftijdsgroep, maar meer in absolute cijfers, nl. 10% meer dan in 2005. Als er al meer bruggepensioneerden zijn in absolute cijfers, dan zijn er procentueel minder in de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar.

In de twee laatste gevallen is de tewerkstellingsgraad meer dan anderhalve keer sneller gestegen dan het Europese gemiddelde, dat nochtans ook toegenomen is. Het verschil in interpretatie met de werkgevers schuilt hierin dat zij enkel rekening houden met de evolutie in "procentpunten", dit is het verschil tussen 2005 en 2010. Maar er is ook de andere kant van de medaille: de werknemers in de leeftijdsgroep van 50-64 jaar die in de invaliditeit terechtgekomen zijn, is met 10% gestegen bij de mannen en met 50% bij de vrouwen. Dit bewijst dat de zwaarte van het werk toeneemt en dat dit met de leeftijd tot zware arbeidsongeschiktheid leidt.

56.7

50.9

45.7

53.3

50

Daarentegen is het aantal bruggepensioneerden tussen 50 en 54 jaar met maar liefst 80% afgenomen, het aantal tussen 55 en 59 jaar met 22% !

Meer oudere werklozen

Zo is het aantal volledig werkloze werkzoekenden in de leeftijdsgroep tussen 50 en 65 jaar met 38% toegenomen, terwijl het aantal niet werkzoekenden (omdat ze daarvan vrijgesteld zijn) met 30% gedaald is.

31.8

30 20 10 0 België 50-64 jaar (+ 11,4%)

België 55-64 jaar (+ 17,3%)

EU 15 50-64 jaar (+ 6,4%)

EU15 55-64 jaar (+ 9,5%)

2005 2010

Tewerkstelling van jongeren: dramatisch! 5

5

5Ter verantwoording van het Generatiepact stelde men dat de ( ( seniorentewerkstelling de jongerentewerkstelling niet in het gedrang brengt, integendeel! We stellen echter vast dat de jongerentewerkstelling tussen 2005 en 2010 verder gedaald is. Vooral kortgeschoolden en jongeren van niet-Europese origine komen niet aan de bak.

TEWERKSTELLING 15-24 JAAR IN % 60

45.7

56.7

50.9

53.3

50

46.3 42.3

37.3

40

31.8

30

Deze evolutie is niet in tegenspraak met de toename van het aantal senioren in de actieve bevolking. Zij betekent gewoon dat de 50-plussers die een baan hebben, die ook behouden. Maar wie zijn job verliest, blijft in de werkloosheid gevangen zonder met (vervroegd) pensioen te kunnen gaan. Maar volgens de statistieken blijven ze wel werkzoekend.

• het recht op een tweejaarlijks loopbaangesprek voor werknemers binnen het bedrijf. Een aantal andere maatregelen hebben duidelijk niet het verhoopte succes omdat de werkgeversorganisaties weigeren een fatsoenlijke regeling uit te werken, bijvoorbeeld looncompensatie bij een overgang naar een lichter werk. Ook de vormingsinspanningen voor de 50-plussers gaan in dalende lijn. In tegenstelling tot de in het Generatiepact aangegane engagementen, kregen de werknemers ouder dan 50 minder toegang tot vorming.

De werkgevers kwamen hun deel van het contract niet na We kunnen dus besluiten dat de werknemers een pact aangesmeerd kregen dat ze niet wilden, maar dat de doelstellingen van dit contract wel degelijk gehaald werden. Dit in tegenstelling tot de werkgevers die dit contract wilden, maar hun deel ervan niet nagekomen zijn. Zo werden een aantal in het Generatiepact vooropgestelde maatregelen, bedoeld om de oudere werknemers langer aan de slag te houden, niet uitgevoerd.

PERCENTAGE VAN 25-64 JARIGEN DAT DEELNAM AAN VORMING

10 0 België 50-64 jaar (+ 11,4%)

België 55-64 jaar (+ 17,3%)

EU 15 50-64 jaar (+ 6,4%)

EU15 55-64 jaar (+ 9,5%)

2005 20105 (

5

Dit is het geval voor: • de solidarisering van de brugpensioenkost bij aanwerving van oudere werknemers; • het recht op loopbaanbegeleiding buiten het bedrijf;

Totaal 50-64 jaar

9 8 7 6 5 T

4

20

5

Betoging voor de zetel van de MR te Brussel

46.3 42.3

37.3

40

Als er 10% meer bruggepensioneerden zijn, dan komt dat ook omdat de bevolking veroudert. Het is de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar die groter geworden is, omdat de jongere bruggepensioneerden opgeschoven zijn naar de hogere leeftijdsgroep. Het gaat vooral om vrouwen, ook al omdat de pensioengerechtigde leeftijd voor de vrouwen opgetrokken werd tot 65 jaar. In plaats van met pensioen te gaan, blijven de vrouwen in hun brugpensioenregeling.

Doordat de toegangsvoorwaarden tot het brugpensioen strenger werden en voordien ook al de voorwaarden om vrijgesteld te worden van het zoeken naar werk verscherpt werden, is het aantal oudere werklozen fors toegenomen.

TEWERKSTELLING 50-64 JAAR IN % 60

Meer oudere, minder jongere bruggepensioneerden

3 2 1 0 2005

2010


VV AB nterim I e i t a n i d r Coö erk Samen st

11

KTOBER 20

t ABVV ­ O

atie van he Een public

12/10

dag van het lege spaarvarken

12 oktober

DAG voor de

RECHTEN van UITZENDKRACHTE N

Lagere koopkracht van uitzendkrachten maakt ons knorrig Iemand die als uitzendkracht werkt krijgt normaal gezien hetzelfde loon als een vaste werknemer. Terecht… maar in de praktijk blijkt dat de koopkracht van uitzendkrachten toch hard wordt aangevreten. Dat komt omdat zij veel meer kosten en ongemakken hebben om te gaan werken. Het zijn de onwelriekende gevolgen van hun onzekere situatie. Eigenlijk is het discriminatie en dat maakt de socialistische vakbond ABVV knorrig.

moet maanden vooraf gepland worden.

lijkheid aan van mensen die werken met

Onmogelijk voor een uitzendkracht.

dag­ of weekcontracten.

En het openbaar vervoer? Niet mogelijk tegen de voordelige

Toen kwam er een varkentje met

abonnementsprijs.

een lange snuit…

Zo zijn er tal van voorbeelden te geven.

En het verhaaltje was uit? Zeker niet,

In deze Interimzone gaan we er dieper

want het ABVV staat op de bres om

op in, op bladzijde 3. Onzekerheid zorgt

deze ongelijkheid aan te pakken.

voor ongelijkheid. En ongelijkheid doet

Dagcontracten moeten de wereld uit.

de koopkracht van uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben rechten en die

dalen… En dat doet onze tenen (en onze

moeten gerespecteerd worden.

staart) krullen!

Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid en moet tijdelijk blijven. Uitzendkrachten

"Er is een belangrijk verschil, in het nadeel van de uitzendkracht."

Ons spaarvarken protesteert

moeten uitzicht krijgen op vast en

Het spaarvarken werd het symbool van

waardig werk. Pas dan zal het verhaaltje

de Zevende Dag voor de Rechten van

helemaal uit zijn.

de Uitzendkrachten. Wie het rode

Zevende Dag voor de Rechten van

Onzekerheid kost geld

Uitzendkrachten

De ongelijkheid in koopkracht tussen

Dus komen we op straat, met ludieke

vaste werknemers en uitzendkrachten

acties, al sinds het begin van de zomer.

is grotendeels onzichtbaar. Toch kunnen

Op 12 oktober organiseert het ABVV

we aan de hand van een aantal voor­

de Zevende Dag voor de Rechten van

beelden snel duidelijk maken dat er een

de Uitzendkrachten. We stellen opnieuw

belangrijk verschil is, in het nadeel van

aan de kaak dat mensen nog altijd met

de uitzendkrachten.

negentiende­eeuwse dagcontracten

Als uitzendkracht een woonlening

worden tewerkgesteld. En we trekken

bekomen? Vergeet het. Een autolening

van leer tegen de onzekerheid, want die

lukt misschien nog net, maar dan wel

leidt ertoe dat het spaarvarken van

tegen een hoge prijs. Of wat dacht je

aandacht voor. We kaar­

uitzendkrachten leeg blijft.

van kinderopvang? Die is schaars en

ten de onzichtbare onge­

varkentje ziet denkt aan spaargeld. Maar uitzendkrachten kunnen alleen maar dromen van een spaarvarkentje. Een gevuld exemplaar dan toch. Voor hen is het uiter­ mate moeilijk wat opzij te zetten. En dat komt niet altijd aan de oppervlakte. Op de actiedag van 12 okto­ ber vragen we daar

Voor en tegen op Facebook Wat vind je van dagcontracten en uitzendwerk?

DAGBOEK

van een uitzendk

racht

Onzekerheid van de

uitzendkracht

blz 3

blz 5

blz 8

e k Wogrrd l e g a a

V.U.: Coördinatie Interim ABVV, Paul Lootens ­ Hoogstraat 26­28, 1000 Brussel | Een publicatie van het ABVV ­ Oktober 2011 | © 2011

jij t? p m u d e dag g

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 1

STANDkee!r een contract voor ONE-DAYke

23/09/11 17:29


2 ABVV

Coördinatie Interim Samen sterk

Wat voor soort

UITZENDKRACHT ij? ben j

Ben je vertrouwd met uitzendwerk? Dan weet je hoe het werkt. Of misschien toch niet. Ken je echt alle knepen van het vak, en hoe ga er ermee om? Toegeeflijk, bedachtzaam, recht voor de raap? Het heeft veel met je karakter te maken. Met de volgende test kun je het even nagaan. Stip bij elk van de vijf onderstaande situaties jouw reactie aan en tel vervolgens je punten op.

Het is maandagochtend en het uitzendkantoor ‘Superjob’ telefoneert je om je een contract voor te stellen bij Explwat-Eight. Angelina, de consulente van het kantoor zegt er wel bij dat er een onbetaalde proefperiode van drie dagen bij hoort, kwestie van je competenties te evalueren. Je zult dus pas vanaf donderdag betaald worden. Jouw reactie hierop is…

1 2

Dit is normaal, er wordt verwacht dat ik verantwoordelijkheid opneem en dus moeten ze weten of ik daartoe in staat ben. Trouwens, begin volgende week heb ik toch niets

1

Ze hebben het hier ook zo druk. Zodra het wat kalmer is vraag ik ernaar. Of wacht eens,

2

Ik werk hier zonder arbeidsovereenkomst. Straks betalen ze me niet eens. Het uitzend­

moet ik niet naar het uitzendkantoor voor dat contract?

kantoor zal wel het nodige doen. Misschien is het al op de post en komt het morgen toe.

anders om handen. Drie dagen op proef, dat is wel het maximum, en dat moeten wel betaalde werkdagen zijn. Maar ja, als ik bezwaren maak, pak ik naast die job. Ik twijfel, want eigenlijk zou ik

3

Ik moet een contract krijgen van het uitzendkantoor. Binnen de twee dagen. Daar zijn ze voor betaald. Een telefoontje, meteen, en eens flink op mijn poot spelen. Als ik dit over mij laat gaan vegen ze nog de hele vloer met mij aan.

dat werk wel willen. Ik laat verstaan dat er een haar in de boter zit. Drie dagen onbetaald werken, dat is

3

Je begint een uitzendopdracht bij Geefma-Gaz. Maar na twee dagen heb je nog altijd geen arbeidscontract.

gewoonweg onwettelijk. Als men mijn kennis en vaardigheden wil kennen kan er een test afgenomen worden, maar dan wel iets van korte duur, één uur bijvoorbeeld, en dat mag niet betekenen dat ik echt aan het werk wordt gezet. Eens horen bij de vakbond wat ze van zulke praktijken denken.

Je wordt ‘s ochtends wakker met flinke koorts, gaan werken wordt een moeilijke zaak.

Bij Devrient en co is het prettig werken. Iedereen wordt op voet van gelijkheid behandeld. ’s Middags trekken de collega’s samen naar de snack op de hoek. Als er moet afgerekend worden haalt iedereen maaltijdcheques boven. Behalve jij.

1 2

Kon ik hier maar vast aangeworven worden, dan kreeg ik ook maaltijdcheques. Het vervelende aan uitzendwerk is dat je altijd alles zelf moet uitpluizen. Als ik nu zelf mijn stoute schoenen niet aantrek en maaltijdcheques vraag, mag ik er naar fluiten. Ik ga ze hier eens van de wijs brengen. Ik vraag hier een factuurtje op naam van het

1 2

Ik ga toch werken. Als ik het niet uithoud kan ik nog altijd naar huis terugkeren. Maar dan heb ik tenminste laten zien dat ik een doorzetter ben. Dat kan helpen om aan een

bedrijf en ik zeg aan de personeelschef dat er een rekening open staat in de snack, maar dat ik dat wel wil gaan regelen met de maaltijdcheques die ik nog moet krijgen.

vast contract te geraken. Geen paniek, ziek is ziek, dat overkomt ook een uitzendkracht. Ik breng gewoon mijn uitzendkantoor op de hoogte en ik kruip weer onder de wol. Als je koorts hebt blijf je thuis, punt uit. Ik meld aan mijn uitzendkantoor dat ik ziek ben.

3

3

Tel je punten samen en bekijk

welk soort uitzendkracht je bent.

En veiligheidshalve volg ik de goede raad van de vakbond en ik breng ook het bedrijf waar ik werk op de hoogte. Het is niet verplicht, maar je weet maar nooit.

Tussen 5 en 7 punten Je bent van nature een optimist, je geeft alles een positieve draai. Dat is een mooie karakter­ trek, maar pas toch maar goed op je zaak. Een uitzendkantoor heeft niet noodzakelijk altijd

Je hebt een opdracht te pakken gekregen bij Flexi-Fluxi. Je moet wel eerst nog eens langsgaan bij het uitzendkantoor om beschermende werkkledij op te pikken. En omdat men je ondertussen al goed kent moet je maar 100 euro waarborg betalen. Na de opdracht krijg je die ook terug.

het beste met je voor. Lees zeker eens de zakbrochure over de rechten van uitzendkrachten (zie blz. 8), kwestie van toch goed op de hoogte te zijn van je rechten.

Tussen 8 en 11 punten Je beseft dat je niet met jezelf moet laten sollen. Maar je bent een voorzichtig type. Je weet

1

Dat doen we dan maar meteen. Het doet wel plezier te horen dat het uitzendkantoor

maar al te best dat er in de uitzendarbeid regels en rechten zijn. Maar je wilt geen heibel,

zich ook bekommert over aangepaste kledij. Goed voor de veiligheid.

je hoopt meer te bereiken door nu en dan eens de ogen te sluiten. Een goede raad: wacht

2

Eigenlijk kan dat niet. Als er iets met die kledij misloopt ben ik 100 euro waarborg kwijt.

bijzonder lang kunnen duren. Stap liever een kantoor van het ABVV binnen, word vakbondslid,

Maar ze zullen het in het uitzendkantoor wel niet zo hard spelen, zeker.

vraag onze brochures, en laat je bijstaan als er iets niet pluis is. Daarvoor kun je best eens

niet tot je van een uitzendkantoor te horen krijgt waar je recht op hebt. Het zou wel eens

3

contact nemen met de vakbondsafgevaardigden van het ABVV die je in tal van bedrijven vindt. Wacht eens even ! Ik betaal geen waarborg. Werkkledij moet gratis ter beschikking gesteld worden. En of het nu van het uitzendkantoor komt of van het bedrijf, het moet

Tussen 12 en 15 punten

in ieder geval dezelfde kledij zijn die de vaste werknemers krijgen.

Je komt op voor jezelf. Je weet wat mag en wat niet mag en daar ga je voor. Je kent je rechten en je doet er alles aan om daar ook respect voor te krijgen. Als uitzendkracht steek je je nek uit en dat ziet men niet altijd even graag. Onthoud vooral dit: je staat er niet alleen voor, je kunt altijd op het ABVV rekenen om je te helpen en te verdedigen.

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 2

23/09/11 17:30


3 ABVV

Coördinatie Interim Samen sterk

Onzekerheid tast in de portemonnee

uitzendkracht Word e k l e g a jij gra aangaan. Een eigen huis verwerven is

Elke dag een treinticket

een onhaalbare kaart. Alle gulle belas­

Ook verplaatsingen kunnen voor aardig

tingvoordelen die aan een hypothecaire

wat moeilijkheden zorgen. Een uitzend­

lening gekoppeld zijn gaan aan zijn neus

kracht heeft recht op dezelfde verplaat­

voorbij. Voor een autolening kan hij

singsvergoedingen als vaste krachten.

misschien nog een bankier over de brug

Meer zelfs, als hij ergens terechtkomt

halen, maar hij zal er wel een gepeperde

waar geen enkele tegemoetkoming is

rentevoet voor moeten betalen. En hoe­

voor verplaatsingen met de auto, krijgt

veel uitzendkrachten hebben een auto

hij er wel een. Maar als hij gaat werken

niet broodnodig om te kunnen

met het openbaar vervoer betaalt hij

werken?

daar doorgaans een hele hap meer voor

? t p m u d dag ge

– 1000 Brussel

Hebben uitzendkrachten belang bij de automatische loonindexering? Natuurlijk wel, net zoals alle werknemers. De indexering zorgt ervoor dat het inkomen mee omhoog gaat met de prijsstijgingen. Voor uitzendkrachten is dat zelfs dubbel zo belangrijk. Want onzekerheid en tal van ongemakken knabbelen grote gaten in hun portemonnee.

V.U.: Paul Lootens – Hoogstraat 26-28

van de

ND ! contract voor E-DAY-SdagTA GEEN OéénNdag , elke keer een IS K na Dag ER . VV vecht W IM TER acten is een contract voor en respecteren de regels niet. Het ABpt! OOK INuit zendcontr e dag gedum t zijn. Bedrijv

nie graag elk Eén op drie als werknemer Niemand wordt baarder kan je erheid bieden. één dag. Kwets s die meer zek werk en eist job r cai pre en teg afdeling en we sterker. Je plaatselijke Samen staan op het ABVV. t kan rekenen ach dkr zen uit Elke r je klaar. igden staan voo im onze afgevaard w.abvv.be/inter ze website ww Bezoek ook on

dan een vaste werkkracht. Waarom?

Te weinig belastingen

Omdat de vergoeding voor woon­werk­

Automatische loonindexeringen spelen

Als het over belastingen gaat komen

verkeer meestal uitgaat van treinabon­

ook mee voor uitzendkrachten. Alleen

uitzendkrachten heel vaak voor onaan­

nementen. Zo krijgen de bedienden van

gaat het voor hen anders in zijn werk.

gename verrassingen te staan. Zij zitten

het ANPCB, het paritair comité van

Zij hebben geen eigen indexeringssys­

namelijk in de knoop met de bedrijfs­

zonet, 60% terugbetaald van een

arbeidscontract toch nog recht te hebben

teem. Zij krijgen het loon en dus ook

voorheffing, dat is de belasting die

maandabonnement. Een enkele rit bij­

op een of meer betaalde feestdagen. Als

de indexeringen van de sector waar zij

direct van je loon wordt afgehouden.

voorbeeld van 19 km tussen Brussel en

hij in een bedrijf terecht komt waar het

terechtkomen. In alle beroepsgroepen

Voor uitzendkrachten bedraagt die

Halle kost de werknemer dan uiteinde­

loon stijgt met de anciënniteit, profiteert

worden afspraken gemaakt over de

afhouding momenteel 11,11%, en voor

lijk nog 0,71 euro. Maar je koopt geen

hij daar ook van. Maar… zodra hij

manier waarop lonen geïndexeerd wor­

heel wat mensen is dat te weinig. Met

maandabonnement als je werkt met

7 dagen zonder werk wordt gezet, valt

den. Dat gebeurt in de welbekende

als resultaat dat je een jaar nadien van

uitzendopdrachten van één dag of één

hij terug op nul. Weg de anciënniteit,

paritaire comités. Voor de arbeiders in

de belastingdiensten te horen krijgt dat

week. Als een uitzendkracht dezelfde

weg de voordelen. Zo brengt de col­

de glasindustrie bijvoorbeeld worden

er een flinke opleg moet betaald wor-

verplaatsing met dagticketten doet

lectieve vakantie in een bedrijf voor een

de lonen om de zes maanden geïn­

den. Als uitzendkrachten vertellen dat

betaalt hij na aftrek van de werkgevers­

uitzendkracht onvermijdelijk mee dat

dexeerd. Bij de 400.000 bedienden van

ze meer verdienen dan vaste werk­

bijdrage geen 0,71 euro, maar 2,14 euro

zijn opdracht stopgezet wordt, en dat

het grootste paritaire comité in ons land,

nemers komt dat omdat ze dat stekelige

per rit. Zijn woon­werkverkeer kost

zijn anciënniteit wegsmelt onder de

het ANPCB, is dat één keer per jaar, op

angeltje nog niet kennen. Trouwens,

hem na een maand werken 57 euro meer,

zomerzon.

1 januari. En zo werkt het dus ook voor

het is aan te raden om op voorhand te

omdat hij geen enkele zekerheid heeft

de uitzendkrachten. Het indexerings­

vragen of je wel genoeg bedrijfs­

over de duur van zijn uitzendcontract.

systeem heeft zo mogelijk nog meer

voorheffing betaalt. Dan kun je altijd

belang voor de uitzendkrachten omdat

een hogere afhouding vragen, of andere

het ook van toepassing is op de sociale

voorzorgen nemen.

uitkeringen. Dus ook op de werkloos­

Hetzelfde is niet altijd hetzelfde

kan voor een uitzendkracht onaange­

Niet alle bijkomende premies en voor­

hij wel degelijk vakantiegeld. Als

na een opdracht geregeld op terug, tot

Voor een uitzendkracht met een kleine

zendkracht. De regel zegt wel dat hij

als arbeider wordt het één keer per jaar

ze weer iets nieuws vinden.

uk in huis is kinderopvang in ieder geval

hetzelfde loon en ook dezelfde voorde­

uitbetaald door de Rijksdienst voor

een problematische zaak. Plaatsen voor

len moet krijgen als zijn vast aangewor­

Jaarlijkse Vakantie (RJV). Maar als hij

Vind maar een bankier

kinderopvang zijn schaars, je moet lang

ven evenknie, maar in werkelijkheid is

vakantie neemt riskeert hij wel zijn job

Gelukkig maar dat die automatische

op voorhand reserveren. Je kunt deel­

dat maar gedeeltelijk het geval.

te verliezen. Anderen kunnen zijn plaats

indexering er is. De koopkracht van

tijdse opvang voor een langere periode

Maaltijdcheques moet hij bijvoorbeeld

innemen. Want hij moet zijn uitzend­

uitzendkrachten wordt zo al genoeg

georganiseerd krijgen, enkele dagen per

krijgen, en als hij ergens werkt waar

contract stopzetten. Hij krijgt zelfs een

aangetast. Dat is een gevolg van hun

week, of enkele uren per dag. Maar van

een sectorale pensioenpijler bestaat

C4 van zijn interimkantoor en hij wordt

onzekere positie. Ze hebben dan wel

vandaag op morgen snelsnel kinderop­

krijgt hij ook een premie. Maar hij kan

een werkzoekende die weliswaar met

recht op hetzelfde loon als vast aange­

vang starten of stoppen omdat je een

nooit gebruik maken van de hospitali­

vakantie is. Geef toe, een rustgevende

worven collega’s, toch zijn er heel wat

uitzendopdracht krijgt of verliest, het

satieverzekering die aangeboden wordt

manier om er eens even tussenuit te zijn

ongemakken die hen een bom geld

kan in geen enkel kinderdagverblijf, bij

door het bedrijf waar hij terechtkomt.

kun je dit niet noemen.

kosten.

geen enkele onthaalmoeder. In het

En hij kan ook nooit aanspraak maken

slechtste geval moet je een interimjob

op de bijkomende vergoeding bij vol­

De conclusie?

Over leningen zullen we niet meer uit­

aan je neus laten voorbijgaan. Met alle

ledige werkloosheid die in vele sectoren

Op tal van terreinen in interimland slaat

weiden. Iedereen weet onderhand wel

financiële gevolgen van dien.

bestaat. Zijn onzekere situatie leidt

de onzekerheid hard toe. Dat gaat ten

ertoe dat hij op de koop toe minder

koste van de koopkracht. Zoals reeds

eten?

8! w ie blz. Z . r e r e u Meg de zakbroch Vraa

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 3

ABVV

Interim Coördinatie k er st en Sam

Coord est plus fort Ensemble, on

name gevolgen hebben. Natuurlijk krijgt bediende zit het verrekend in zijn loon,

ereenkomst Je moet een schriftelijke arbeidsov de zijn per krijgen. Er mag maar één proefperio en. job en die mag maar drie dagen dur

16:19

Prettige vakantie

delen zijn gegarandeerd voor een uit­

t krach d n e z ! it Een u ok rechten o heeft

6/05/11

En inderdaad, ook de vakantieregeling

Raak je kind maar kwijt

woningkrediet kan

1

FGinTatB ion intérim

heidsvergoedingen. En daar vallen zij

dat een uitzendkracht onmogelijk een

f

CO INTERIM.pd

bescherming geniet.

gezegd, gelukkig blijft de automatische indexering van lonen en sociale uit­

Anciënniteit verdraagt geen zon

keringen nog overeind. Vakbonden

Met de anciënniteit is het zo moge-

voor uitzendkrachten, maar het toren­

lijk nog erger gesteld. Jawel, een

hoge probleem blijft dat deze mensen

uitzendkracht kan ook voordelen

aan het lijntje worden gehouden met

halen uit zijn anciënniteit. Na 30

kleine dag­ of weekcontracten. Al te

dagen werk heeft hij recht op het

vaak om vast werk te doen. Flexibiliteit,

gewaarborgd loon bij ziekte.

ten gunste van de werkgever, en ten

Niet onbelangrijk. Anciënniteit

koste van de werknemer. Daar moet een

speelt ook mee om na een

eind aan komen!

zorgden voor een reeks basisrechten

Uitzendkrachten moeten meer zekerheid krijgen. Dagcontracten moeten weg. Zoveel is duidelijk. De hele zomer lang werd op evenementen en festivals door actievoerders de vraag gesteld: word jij graag elke dag gedumpt? Zoals het liefje voor één dag. Of zoals het uitzendcontract voor één dag. Het liefje, tot daar aan toe. Maar dag in dag uit moeten werken zonder te weten of je de dag erna nog aan de slag kunt, dat is toch wel van het goede te veel. Er werden duizenden tattoos uitgedeeld. Normaal zet je een tattoo voor altijd. Deze tattoos waren maar tijdelijk, je kon ze meteen wegwassen. Net zoals de dagcontracten.

23/09/11 17:30


4 ABVV

Coördinatie Interim Samen sterk

Waaraan herken je een

sociaal verantwoordelijk

uitzendkantoor?

Hierna vind je een lijst van punten waar je moet op letten en waaraan je uitzendkantoren kan herkennen die sociaal verantwoordelijk tewerkgaan.

Wanneer het uitzendkantoor je een job aanbiedt

Wanneer je opdracht begint:

en vóór je begint te werken:

• Je ontvangt je contract vóór je opdracht begint of

• De consulente vraagt je naar het kantoor te komen om je alle praktische informatie te geven over je opdracht en het bedrijf waar je gaat werken.

Bij je inschrijving:

• Ze regelt de laatste administratieve formaliteiten

• Het kantoor vraagt je niet om inschrijvingskosten te betalen.

(nazicht van je gegevens). • Ze laat je je fiche 'werkpost' ondertekenen (met daarin

• Je hebt een kort gesprek met een consulente over je cv, je motivatie en je zoektocht naar een baan.

uiterlijk binnen de twee dagen na het begin van je opdracht. • De consulente belt je even op om te checken of je opdracht goed verloopt. • Je reële arbeidsduur en werkrooster zijn vermeld in je arbeidsovereenkomst.

een beschrijving van de risico’s verbonden aan je

• Je hebt recht op hetzelfde loon als de vaste werk-

werkpost). Je moet dit document absoluut onder­

nemer die een gelijkaardige job uitoefent. Dit geldt

• Als je vaardigheidstests (talen, logisch denken,

tekenen vóór het begin van de opdracht, anders kan

ook voor de andere voordelen die door het bedrijf

persoonlijkheidsanalyse, enz.) of een test op de

je problemen krijgen bij een eventueel arbeids­

van tewerkstelling worden toegekend (maaltijd­

werkvloer moet afleggen, zijn deze beperkt in de tijd

ongeval.

cheques, ecocheques, verplaatsingskosten, ploegen­

en duren ze niet langer dan 2 uur. • Er is geen sprake van enige discriminatie wanneer

• Ze legt je de procedure uit die je moet naleven bij een arbeidsongeval.

premies, enz.). • Je contract wordt niet ‘onderbroken’ wanneer een

je je komt aanbieden in het kantoor. Men stelt je

• Het kantoor verschaft je gratis de werkkledij en de

bijvoorbeeld geen gênante persoonlijke vragen (over

individuele beschermingsuitrusting (oordopjes,

je afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur,

beschermende bril, veiligheidsschoenen, enz.) die

gezinssituatie, uiterlijk, enz.).

je nodig hebt om je functie te kunnen uitoefenen.

besturen, lasten moet tillen of fysieke arbeid moet

• De consulente biedt je de baan aan maar zet je niet

verrichten, heb je een medisch onderzoek ondergaan

onder ‘druk’ om de voorgestelde baan en de daar­

dat door het kantoor zelf werd gepland bij een erkend

aanverbonden voorwaarden te aanvaarden.

centrum voor arbeidsgeneeskunde. Je werd eveneens

• Men legt je het principe uit van de bedrijfsvoorheffing bij uitzendarbeid, die standaard beperkt is tot

acht r k d n e z Een uit rechten! ok heeft o

feestdag tijdens je werkweek valt en je deze feestdag uitbetaald krijgt. • Als je aan een beeldscherm werkt, machines moet

betaald voor de tijd die je aan het medisch onderzoek hebt besteed.

11,11%, en men vraagt je of je dit percentage wenst

• Je krijgt je loon op tijd.

te verhogen zodat je later,wanneer je je jaarafrekening

• Het kantoor vult de administratieve documenten in

ontvangt, niet te veel belastingen moet bijbetalen.

die het moet invullen in zijn hoedanigheid van werk­ gever (bijvoorbeeld voor de RVA, enz.) en doet het nodige binnen een redelijke termijn. • Het kantoor geeft je alle nodige informatie over je

Je krijgt hetzelfde loon als de vaste werknemers die dezelfde job hebben.

ten.?Zie blz. 8! e w r e re Me kbrochu a

z Vraag de

rechten en je plichten.

02

Opgepast voor ongevallen In 2010 werden bij uitzendkrachten 8.630 arbeidsongeval­

­ Zorg dat je een onthaal krijgt voor je aan de slag gaat.

705 van deze ongevallen leidden tot een blijvend letsel.

­ Vraag naar alle informatie en instructies om je taak

Nochtans, de laatste jaren is er duidelijk een positieve

zo veilig mogelijk uit te voeren. ­ Zorg dat je dezelfde werkkledij en beschermings­

evolutie. Er worden inspanningen gedaan om het werk

middelen krijgt als de vaste

veiliger te maken voor de tijdelijke werkkrachten in onder­

werknemers.

nemingen. Toch blijft de balans nog altijd zwaar. Uitzendkantoren en inlenende ondernemingen zijn ver­ plicht om voorzorgen te nemen. Zij moeten ervoor zorgen

­ Werk alleen met de toestellen en het gereedschap die het bedrijf ter beschikking stelt.

dat er zo veilig mogelijk kan gewerkt worden. Maar ook

­ Twijfel je aan de veiligheid van

de uitzendkracht kan over zijn veiligheid waken. Hier

bepaalde machines, meld het aan

volgt een lijstje met nuttige tips.

Laat wonden en andere letsels onmiddellijk verzorgen en verwittig je uitzendkantoor.

­ Voer alleen de taken uit die je toegewezen kreeg.

len met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid genoteerd. 4 uitzendkrachten verloren zelfs hun leven op het werk.

Heb je toch een ongeval?

een verantwoordelijke. ­ Zorg dat je weet waar de nooduitgan­ gen en de sociale voorzieningen zijn. ­ Vraag wie instaat voor EHBO.

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 4

23/09/11 17:31


5 ABVV

Coördinatie Interim Samen sterk

Voor en tegen op Facebook

Vraag het op Facebook !

Wat denk je over dagcontracten? Wat denk je over uitzendwerk? We gooiden de vragen op facebook en kregen een lange rij reacties. Vooral van jonge mensen. We maakten er een keuze uit, met radicale tegenstanders, maar ook met genuanceerde meningen en met voorstanders. Alle schrijvers blijven anoniem, hun namen werden veranderd.

facebook ABVVtorganisatie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest Non-profi

ABinVatiVe Interim Coörd Samen sterk

Prikbord ABVV atie Interim Coördin Samen sterk

jij over ABVV ten? Wat denk er dagcontrac Wat denk jij ov

uitzendwerk?

eren ­ De le n ik le uk ­ Re ag ge le de n ­ Vi nd en ur 4 er ve on ge den dit leuk

18 personen vin

nk e d t Wa jij?

meerd ontract aanges eg ik een dagc

Jan

Info

vrienden Activiteiten van

k

Steven

t wel doen tot

hebt kunt ge da

leden ­ Vind ik

10 minuten ge

Over officiële pagina Welkom op de d on kb van je va

mense

leuk

rtje voor Als tussendoo

een student is

leden ­ Vind ik

15 minuten ge

daar niets mis

mee.

leuk

Bruno

waren hier Favorieten

d ! een contract voor vecht y-stan elke keer Het ABVV One-da niet. na dag, de regels dag gedumpt! dag. Dag is geen voor één respecteren graag elke werk contract wordt Bedrijven is een Niemand niet zijn. interim acten werknemer bieden. OOkdrie als uitzendcontr zekerheid r kan je 1

6/05/11

16:19

CO INTERIM.pdf

– 1000 Brussel

Arnaud

n per dentencontracte ct deeltijdse stu el. Je kunt perfe nd ha die en Afschaff nonsens. zijn juridische Dagcontracten rsonen

4

Hoogstraat 26-28

vindt.

nt werkloze s je geld. Je ku krijgt wekelijk k nadelen zijn: oo snel stoppen. Je n, en rte nn ku sta n el sn Jan aar voordele liteit, je kunt g opbouwen.M rkgevers. elen: de flexibi achten, ervarin enlijk twee we Er zijn ook voord isselende opdr ur. Je hebt eig du afw t rte me ko n n lle va ak va n zij n periodes opvu hte ac it, opdr zoekt flexibilite niet iedereen leden ­ Vind ik

969n vinden dit leuk

ge iets anders

leuk

12 minuten ge

ji gedu dag die meer Eén op Kwetsbaarde en eist jobs één dag. afdeling werk en precair Je plaatselijke tegen ABVV. op het we sterker. staan klaar. t kan rekenen Samen voor je /interim staan Elke uitzendkrach en www.abvv.be website onze afgevaardigd ook onze Bezoek

ABVV

Interim natie Coördi sterk Samen

FGTB

in Oost­

en ­ Vind ik leu

6 minuten geled

Als ge geen job

Foto's

rd elke Wjogr aag mpt?

te gaan werken

en kre gon met werk Toen ik pas be n uitgelachen. he b He . ren Vlaande 2 personen

Prikbord

Paul Lootens –

om vier uurtjes

Word jij graag elke dag gedumpt?

intérim fort plus nation Coordi ble, on est Ensem

leden ­ Vind ik

20 minuten ge

Misiou

week geven.

3 pe

leuk

n mee gehad.

. Nooit probleme

Ik doe het vaak 24 minuten

ik leuk geleden ­ Vind

en om

dig hebb maandloon no die een voltijds . Voor mensen ‘ontslagen’. n eft ge rde t wo da en je Arnaud e nn aan wi dag te ku tuurlijk van af te leven iedere Het hangt er na t de gedachte t een hel om me he is n, me ko rond te leden ­ Vind ik

28 minuten ge

Misiou

Ja, ik doe dat

leuk

telkens voor 10

leden ­ Vind ik

35 minuten ge

u per nacht als

hé tussendoortje

leuk

n van 3 uur werke is een minimum n dagcontract ee en a) rec cten (ho Dorothee g met dagcontra zaak regelmati Ik werk in mijn . el. ve ns imme per dag en kost leden ­ Vind ik

38 minuten ge

leuk

t­ r na de in diens t kan tot 48 uu maken. f opgemaakt. Da te ra n hte va ac s em pa ntoor een syste Tia or het interimka n lijkt er vooral gcontracten do loon. l gaan maar me Vaak worden da akt. Ziek = geen emaal snelsne ma all ge rs op n me im rde t he t wo et ac mo ntr co ms en So . ge neming et dan gewoon wie ziek valt, mo Immers: voor leden ­ Vind ik

41 minuten ge

racht k d n e z Een uit rechten! ok heeft o Je moet dezelfde vergoedingen en voordelen krijgen als de vaste werknemers.

ten.?Zie blz. 8! e w r e Me de zakbrochure Vraag

leuk

over rstanden hoor heel wat misve meestal or. Er zijn toch en nto n ka be im er er nd int een hte voorsta Evelyne lf werkzaam in j moeten elf ook geen ec elyne en ben ze maken dat ikz tratie. Maar wi Hallo, Ik ben Ev t meer adminis l even duidelijk wa we el ik l he wi ak rst va n. Ee voor ons is dit de dagcontracte een niet want n wil werken. or in het algem t dagcontracte me zelfs het kanto die nt kla n de va ag vra de antwoorden op leden ­ Vind ik

44 minuten ge

leuk

had.

te klagen ge hier nooit over bureau en heb men met een Alex sa us nic ch centen.. elance soundte de job heb je je Ik werk als fre kele dagen na t ingeven en en ne er int op es All leden ­ Vind ik

47 minuten ge

Chris

leuk

rry dat ik het zo

Ik noem dat, so

ze

kost.

k en ­ Vind ik leu

1 uur geled

n veel uren want er worde ld, en per uur, is. r project betaa morgen werk Pe er l. of aa oit ide l no we et . Je we hnicus is dat absolute farce n ee Als geluidstec dit is zo en rieksarbeiders Maar voor fab

geklopt.

Rufin

1 uur geleden

Kristof

­ Vind ik leuk

roducten we wegwerpp ’t Is gelijk dat af. bol het

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 5

t, saluut en de

m, morgen nie

aag nodig, welko

vernij. Vand g, moderne sla

rci, we hebben

zijn, ee

rken en me n dag komen we

dig,

je niet meer no

23/09/11 17:31


6 ABVV

Coördinatie Interim Samen sterk

20 jaar lang uitzendwerk

Vergeet het maar!

Een uitzendkracht vertelt. Zij wil anoniem blijven en dat respecteren we ook. Al twintig jaar lang loopt ze van het kastje naar de muur. Eerst met opdrachten van maximaal 6 maanden. De laatste acht jaar werkte ze voor een en dezelfde werkgever, altijd met weekcontracten. Ze hoopte er een behoorlijk vast contract vast te krijgen als receptioniste. Maar het heeft niet mogen zijn.

Spreekrecht ?

Voor of tegen ?

Ik bedoel, als je bij een consulente in

”Eigenlijk had ik mijn lippen op elkaar

Ondanks alle tegenslag blijft Caroline

de smaak valt krijg je wel iets te pakken.

moeten houden,” beklaagt Caroline zich

vandaag nog altijd actief als uitzend­

Maar als je gezicht niet bevalt mag je

nu. “Dan had ik hoogstwaarschijnlijk

kracht. Ze wil trouwens niet zeggen of

het vergeten. Je kunt dus maar beter

een nieuw weekcontract gekregen,

ze er nu voor of tegen is. “Ik kan niet

gewillig en gehoorzaam zijn.

voor de zoveelste keer.

stellen dat interimwerk echt helemaal

Bescherming of gelijke kansen? Vergeet

Ik heb zo het gevoel dat je het etiket

verkeerd is. Tijdens mijn loopbaan heb

het maar! Daarvoor moet er nog veel

van uitzendkracht nooit kwijtraakt,

ik heel veel jobs aangeboden gekregen

veranderen.”

je mag nog zoveel moeite doen voor je

van uitzendkantoren, het is mijn brood­

baas als je wilt.

winning geworden. Wat er wel fout aan

Uitzendkantoren beweren wel dat zij

Na acht jaar bij dezelfde werkgever mag

zit is dat we nooit als volwaardige werk­

werkzoekenden aan een vaste job

ik nochtans zeggen dat ik bij het

nemers worden aangezien, niet door het

helpen, mensen als Caroline blijven

meubilair hoorde. Maar op een dag,

kantoor en ook niet door het bedrijf waar

toch maar vele jaren lang verstrikt in

We noemen haar Caroline. Ze werkte

tegen het eind van het werk, passeerde

we terecht komen.

heel onzekere contracten. Het laatste

in de beste verstandhouding met haar

een diensthoofd die mij naar het hoofd

Ik heb het meegemaakt dat ik een uit­

wat we van haar hoorden was dat ze net

collega’s, zo vertelt ze, maar een

slingerde dat ik de kopjes en bordjes

zendkantoor binnenstapte en dat de

een opdracht van een maand achter de

kleine botsing met een diensthoofd

van de laatste vergadering moest afwas­

consulente niet eens de moeite deed om

rug had. Ze wachtte op een seintje van

gooide roet in het eten. Enkele da­

sen. Ik ben zo dom geweest om te

na te gaan of ze iets aan te bieden had.

een uitzendconsulente om te weten of

gen later kwam het slechte nieuws:

antwoorden op een bitsige toon, en

Het was zelfs niet nodig dat ik even ging

ze binnenkort weer aan de slag kon.

“het uitzendkantoor contacteerde mij

toegegeven, waarschijnlijk te bitsig voor

zitten. Het ruikt allemaal een beetje naar

om te zeggen dat ik na het week­

gevoelige oren.

vriendjespolitiek.

end niet meer naar mijn werk moest

In ieder geval, het volstond om twee

terugkeren.” Een dergelijke toestand

dagen later aan de deur gezet te worden.

wijst er nog maar eens op dat er een

Je moet wel gaan geloven dat het

probleem is met de bescherming van

spreekrecht voor uitzendkrachten is

uitzendkrachten.

vervangen door zwijgplicht.”

kracht d n e z t i Een u hten! c e r k o heeft o Arbeidskledij moet je gratis krijgen.

Het kan ook zonder dagcontracten

eterne.?Zie blz. 8! w r e e u M zakbroch

Van uitzendopdracht naar vast werk Uitzendwerk is de laatste jaren helemaal uit zijn voegen gebarsten. De sector draait een jaarlijkse omzet van om en bij 3,7 miljard. Maar niet alleen de omzet explodeerde, het misbruik van uitzendwerk deed dat ook. Vakbonden deden er alles aan om dat tegen te gaan. Met succes. Een illustratie daarvan vinden we in de metaalsectoren.

tot enkele jaren geleden zo’n 15 procent

bak komen, soms zelfs in verschillende

van ons personeel met een uitzendcon­

ploegen. Het ABVV stelt die onmense­

tract, op de momenten dat het goed ging.

lijke en asociale werkwijze al jaren aan

Sommige uitzendarbeiders modderden

de kaak. En in de metaalsectoren werd

zo al twee jaren aan zonder perspectief

onlangs een doorbraak gerealiseerd. In

op een vast contract. Op die tijd moet

de sectorakkoorden van de metaal voor

een werkgever toch al weten welk vlees

2011­2012 wordt het gebruik van dag­

hij in de kuip heeft. Dat vonden wij er

contracten drastisch beperkt.

toch van, en wij wilden verandering.

Dagcontracten zijn nog mogelijk, maar

Vakbonden en directie sloten een

enkel in welbepaalde en expliciete

bedrijfsovereenkomst over het intern

omstandigheden: ten eerste, alleen voor

uitzendbeleid. Als uitzendkracht bij VDL

opdrachten waarvan voor de aanvang

word je na zes maanden geëvalueerd.

duidelijk is dat ze minder dan vijf werk­

In 2007 werd afgesproken dat uitzend­

Valt dat positief uit, dan krijg je een con­

dagen in beslag zullen nemen en ten

arbeiders hun opgebouwde anciënniteit

tract van bepaalde duur van zes maanden.

tweede, en dat is afhankelijk van de

mogen meenemen wanneer ze een vast

Na een volgende evaluatie wordt dat

sector, alleen bij de aanvang of in

contract krijgen. Bij de omzetting van

tijdelijk contract verlengd of omgezet

de eerste week van de opdracht.

een uitzendcontract naar een vast contract

naar een vast contract.‘Bovendien’, aldus

Bij VLD Jockheere was die nieuwe

mag de werkgever ook geen proefperiode

Vantomme, ’verlopen die evaluaties cor­

afspraak niet eens nodig. Het bedrijf

meer inlassen voor de werknemer. Dat

rect en altijd in aanwezigheid van de

werkt namelijk nooit met dagcontracten.

was een hele stap voorwaarts.

vakbonden.’

‘Een uitzendarbeider krijgt bij ons alleen

Bij VDL Jonckheere in Roeselare werden

Een groot pijnpunt in de uitzendwereld

maar weekcontracten. En zelfs dan nog

deze regelingen dankbaar onthaald, maar

is het misbruik van dagcontracten.

staan wij erop dat de uitzendkrachten ten

gaan ze op bedrijfsniveau nog wat verder.

Werkgevers bekijken van dag tot dag of

laatste op donderdag na de shift te horen

Rudi Vantomme, hoofdafgevaardigde

ze hun uitzendkrachten de dag nadien

krijgen of ze maandag mogen terug­

van het ABVV bij de producent van bus­

zullen kunnen gebruiken. Werknemers

komen. Het moet toch ook menselijk

sen en autocars, legt uit: ‘Bij VDL werkte

weten pas vandaag of ze morgen aan de

blijven, nietwaar?’

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 6

Vraag de

Interim @ internet •

Aandacht voor uitzendkrachten is geen zaak van een enkele dag. De hele zomer lang was het ABVV aanwezig op evenementen en festivals. De dagcontracten werden aan de schandpaal genageld. Er werden duizenden tattoos verdeeld. Je leest er alles over op www.abvv.be. Je kunt er nog een tattoo bestellen en meedoen aan een wedstrijd.

In Luik werd een filmwedstrijd over uitzendwerk georganiseerd. Je kunt de filmpjes bekijken op www.interimarre.be.

In West­Vlaanderen werd een grote enquête gehouden bij de uitzendkrachten. Wil je daar meer over weten, ga dan naar www.abvv­wvl.be.

www.abvv.be

23/09/11 17:31


7 ABVV

Coördinatie Interim Samen sterk

Europa zonder grenzen De Europese grenzen gaan open. En dat is nog maar goed ook. Be­ halve wanneer daardoor mensen worden uitgebuit. Jos Hendrix, een vakbondssecretaris van het Nederlandse FNV Bondgenoten, kan er over meespreken.

Nederlandse bedrijven zouden steeds meer een beroep doen op Oost-Europese uitzendkrachten. Kun je dat bevestigen? Jos: Ja, inderdaad, er is in Nederland een trend merkbaar waarbij

steeds

meer

een

beroep gedaan wordt op onder andere Poolse arbeiders. We zien dat voornamelijk in de vlees­ verwerkende nijverheid en in de tuinbouw. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Jos: Ik geef je het concrete voorbeeld van het pluimvee­

De goede schoenmaat ?

verwerkende bedrijf Storteboom met verschillende vestigingen in Nederland. Na een faillis­ sement kregen slechts enkele oorspronkelijke

werknemers

in de vestiging van Putten op­ nieuw een arbeidsovereenkomst. De andere arbeidsplaatsen wer­ den toegekend aan Poolse uit­ zendkrachten. De vakbekwame Nederlandse medewerkers kwa­ men niet meer aan de bak en de ploegleiders werden eveneens

De Europese richtlijn

vervangen door Polen. Zo waren er immers geen communicatie­ problemen meer, want iedereen in de fabriek spreekt Pools.

Eind 2008 keurde het Europese

Zij moeten dezelfde voorwaarden

Of knelt het ?

richtlijn helemaal anders. Zij maken

parlement een richtlijn over het

krijgen als het gaat over het loon,

Maar de Europese richtlijn zegt nog

ervan dat alle beperkingen en

Wat zijn de arbeidsvoorwaar­den

uitzendwerk goed. De lidstaten

de arbeidsduur, de overuren, de

andere dingen. Zo moeten de

verbodsbepalingen zonder meer

voor deze Poolse werknemers?

kregen drie jaar de tijd om zich

pauzes en de rusttijden, het

lidstaten de beperkingen en de

moeten

worden.

Jos: Ze worden uitgebuit. Poolse

daarnaar te schikken. Nu de

nachtwerk, de vakantie, de

verbodsbepalingen in de uitzend­

Uiteraard verzet het ABVV zich

uitzendkantoren rekruteren deze

overgangsperiode naar zijn eind

feestdagen en de bescherming bij

sector opnieuw onderzoeken,

daartegen.

werknemers en brengen ze met

loopt is het tijd voor een balans. De

zwangerschap.

in overleg met vakbonden en

richtlijn mag beschouwd worden

afgeschaft

volle bussen naar ons land. Ze

werkgevers. Voor het ABVV gaan die

In hetzelfde verband kan het ABVV

zijn goedkoop en bereid om vele

als een stap voorwaarts, ook al

Bovendien stelt de richtlijn dat

bepalingen over de bescherming van

ook niet akkoord gaan met de

uren te werken. Poolse werk­

blijven er nog grijze vlekken.

collectieve voorzieningen voor de

uitzendkrachten, niet over het

organisatie van uitzendwerk onder

nemers zijn dus zeer aantrekkelijk­

werknemers in een bedrijf ook ter

verbod

Zo

de vorm van contracten van

voor de Nederlandse werk­gevers.

Werkgevers en regeringen zijn op

beschikking moeten staan van

bijvoorbeeld zijn er risicovolle taken

onbepaalde duur. Uiteraard is de

Ze worden zelfs vaak onder het

zoek naar meer flexibiliteit. Geen

uitzendkrachten. Denk daarbij aan

die door vaste werkkrachten moeten

vakbond een fervent voorstander van

minimumloon betaald.

goede zaak voor de werknemers,

kantines, of kinderdagverblijven, of

uitgevoerd worden omdat zij te

vaste arbeidscontracten, maar dat

De werkgever regelt ook de

want flexibiliteit gaat ten nadele van

ook nog transportmogelijkheden.

gevaarlijk zijn voor onervaren

zijn dan wel contracten tussen

huisvesting. In Putten zie je

veiligheid en tast wettelijke rechten

Positief is ook dat een bedrijf waar

uitzendkrachten. Zo bijvoorbeeld

werknemer en werkgever, niet met

geregeld een lange stoet Poolse

aan. De vraag is of de Europese

vacante betrekkingen zijn, verplicht

bestaan er ook beperkingen op de

een uitzendkantoor daar tussenin.

uitzendkrachten de straat over­

richtlijn over uitzendwerk die

is zijn uitzendkrachten daar duidelijk

duur van uitzendopdrachten en

flexibiliteit in de hand werkt?

over te informeren. Al is het

moeten werkgevers na verloop van

Samengevat, de Europese richtlijn

vakantiekamp rechtover. Veel

natuurlijk jammer dat het niet

tijd een vast arbeidscontract

over uitzendwerk zit goed. Maar er

privacy en comfort moet je je

Zit het schoentje goed ?

verder gaat dan die informatieplicht.

aanbieden. Dat soort maatregelen

moet wel op gelet worden dat de

daar niet bij voorstellen. Word

De Europese richtlijn stelt als

Uitzendkrachten krijgen geen

moet verantwoord worden, Europa

bescherming die de werknemers in

maar eens ziek. Trouwens,

principe voorop dat uitzendkrachten

enkele voorrang of garantie.

wil weten waarom die beperkingen

België genieten er niet door

deze werknemers kunnen zich

op dezelfde manier moeten worden

Belangrijk ten slotte is ook dat de

bestaan. Maar het Verbond van

verminderd wordt. Want dan zou het

gewoon niet permitteren een dag

behandeld als andere werknemers

richtlijn ervoor zorgt dat uitzend­

Belgische Ondernemingen, VBO, en

schoentje aardig beginnen te

afwezig te blijven. En dat alle­

die hetzelfde werk doen. Aan die

krachten makkelijker toegang

de federatie van uitzendkantoren

knellen.

maal voor een miserabel loon.

kant zit het schoentje alvast goed.

krijgen tot beroepsopleiding.

Federgon, interpreteren de Europese

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 7

op

uitzendwerk.

steken om te gaan slapen in het

Dit is moderne slavernij.

23/09/11 17:31


8 ABVV

r u e g n e z o r d j i t niet al . . . n j i h c s e n a m n e

DAGBOEracKht van een uitzendk

te stappen. Hij is jong, niet beslist Kris om meteen in het beroepsleven Nadat hij de middelbare school had afgerond, uitzendjob binnengehaald n en zéér gemotiveerd. Hij heeft zopas een bang om zijn handen uit de mouwen te steke maakt op een vast contract iddelenbedrijf. Het kantoor zegt dat hij kans als magazijnbediende in een groot voedingsm elende uurroosters. Dit is genoegen nemen met dagcontracten en wiss als hij hard werkt. In afwachting moet hij lezen in enkele uittreksels uit zijn dagboek. geen makkelijke situatie, zoals we kunnen

Kris

eerste dag MAANDAG 4 JULI

Coördinatie Interim Samen sterk

ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Woehoe!

WOENSDAG 3 AUGUSTUS

Eerste dag en overal spierpijn, maar dat vind ik helemaal niet erg! Ik ben er volledig voor gegaan. Het is ongelofelijk als je in een grote loods terechtkomt met zoveel werknemers die hetzelfde werk doen als ik. Het krioelt er als in een mierennest en mensen lopen alle kanten op. Ik heb me geen seconde verveeld. Ik heb mijn eerste contract per brief ontvangen: een grote primeur. Ik zou het wel willen inlijsten, zó blij ben ik.

DINSDAG 19 JULI

Vandaag ging het opstaan niet zo vlot en duurde de dag lang. Verandering van uurrooster: ik deed de vroege shift en moest al om 6 u. op post zijn. Het zonnetje schijnt, mensen maken zich klaar om te barbecueën en kopen enorm veel door het aangekondigde mooie weekend. Er is dus veel werk en er werd ons gevraagd om overuren te doen. Uiteraard heb ik niet durven

Vanmorgen werd ik naar het kantoor van een verantwoordelijke geroepen: mijn productiviteit moet omhoog. Ze vinden dat ik een goede kracht ben (dat klopt: ik werk onophoudelijk) maar ik kan nog meer rendement halen. Volgens hen is de tijd gekomen om onder de nieuwe werknemers het kaf van het koren te scheiden. Als ik me niet harder inzet, mag ik misschien niet blijven. We worden hard onder druk gezet, maar ik zal niet opgeven: deze job laat ik niet meer los.

weigeren.

Ik ben hier nu al één maand. Het is niet alle dagen gemakkelijk maar ik werk graag in dit bedrijf. Veerle moppert een beetje omdat ik bijna elke zaterdag werk, maar ik veronderstel dat mijn uuroosters over een tijdje wel zullen verbeteren. Ik heb het gevraagd aan het kantoor. Ze hebben me gezegd dat ze me van in het begin hadden gewaarschuwd: je moet 6 dagen op 7 beschikbaar zijn. Volgens hen is het onmogelijk om op voorhand te weten wanneer er werk zal zijn en wanneer ik mijn verlofdag zal kunnen nemen. In die omstandigheden is het moeilijk om iets te plannen. Je moet gewoon geduld hebben …

est! Groot fe

ZATERDAG 24 SEPTEMBER MAANDAG 12 SEPTEMBER

Vandaag is het normaal gezien mijn rustdag. Om 11.30 u. belde het kantoor me op en vroegen ze me of ik uiteindelijk toch kon gaan werken om 13 u.: er is een productiepiek. Ik heb al mijn plannen moeten laten varen en de picknick met Veerle onder ons tweetjes moeten afzeggen. De plicht roept! Ze kon er écht niet mee lachen…

Een grote dag met een bittere nasmaak. Het was vandaag de huwe­ lijksverjaardag van mijn grootouders: een moment dat ik voor niets ter wereld wilde missen. 50 jaar samen, dat moet toch gevierd worden! Ik had het kantoor lang op voorhand over de grote gebeurtenis verwittigd. Toch hebben ze aangedrongen dat ik zou komen werken. Ik heb gezegd dat dit onmogelijk was en de consul­ tante antwoordde me: “Ik hoop dat je er geen spijt van krijgt …"

DINSDAG 4 OKTOBER

Ik lig nu al een week stil. Blijkbaar niet genoeg werk … Dat is toch vreemd, het lijkt wel of ik op non­actief ben gezet omwille van mijn weigering van vorige zaterdag. Walgelijk gewoon!

oen… Niks (aan) te d

Bestelbon Wil je meer weten over de rechten van uitzendkrachten? Wil je meer weten over het ABVV? Wil je lid worden van het ABVV? Ga snel naar onze website www.abvv.be. Wil je graag de handige zakagenda voor uitzendkrachten? Heb je belangstelling voor de zakbrochure met alle info over de arbeidsvoorwaarden in de uitzendsector? Zend dan een mailtje naar interim@abvv.be of stuur ons de bijgaande strook ingevuld terug naar ABVV, Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel. voornaam

postcode

nr gemeente

O stuur mij de zakagenda voor uitzendkrachten O stuur mij de zakbrochure over de arbeidsvoorwaarden in de uitzendsector

C100450_ABVV_krantje_NL_11.indd 8

Eindelijk een telefoontje: een dringende nood aan personeel. Ik moet binnen een uur op het werk zijn. Ik zal maar gaan … ook al heb ik het gevoel dat ik niet anders kán. Ik voel me een manusje­van­alles. Ik heb de indruk dat, tenzij ik bereid ben om mijn eigen leven steeds weer “on hold” te blijven zetten, ik alsmaar verder verwijderd raak van mijn doel om op een dag een vast contract te krijgen.

Ik wacht nog steeds op mijn vast contract… Kris

acht r k d n e z Een uit rechten! ok heeft o Je hebt recht op betaalde feestdagen, soms zelfs na je contract.

Je hebt ook recht op vakantiegeld.

naam

straat

VRIJDAG 7 OKTOBER

bus

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een eindejaarspremie.

eterne.? w r e e u M zakbroch Vraag de

23/09/11 17:31


007_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 11:49 Pagina 7

Metaal

N° 17

STANDPUNT

ABVV-Metaal sluit zich aan bij strijd- en actiedag tegen misbruik in uitzendsector 12 oktober is de dag van de uitzendkracht, vandaar de speciale uitgave van De Nieuwe Werker met als bijlage Interimzone. Wereldwijd voeren de vakbonden in oktober actie voor waardig werk en tegen onzeker werk in al zijn vormen. Ook in onze sectoren werken er heel wat uitzendkrachten. ABVV-Metaal heeft de voorbije jaren dan ook in de sectoronderhandelingen veel en op een consequente wijze aandacht besteed aan het wegwerken van misbruiken. We hebben geprobeerd om de vaststellingen die we deden op het terrein via overleg om te zetten in verbeteringen voor de werknemers. ABVV-Metaal ondersteunt de uitzendkrachten, maar verzet zich wel tegen de misbruiken die werkgevers maken van uitzendarbeid. Het is onze zorg om aan uitzendwerknemers dezelfde rechten te geven als aan vaste werknemers. We begrijpen de noodzaak die er kan zijn om gebruik te maken van

uitzendarbeid. Toch mag uitzendarbeid niet dé norm worden, vandaar dat we ons keren tegen een overmatig gebruik van uitzendarbeid. Bij de meest recente sectoronderhandelingen hebben we ons vooral geconcentreerd op de dagcontracten. De duurtijd van uitzendcontracten moet in overeenstemming zijn met de opdracht. Dat wilt zeggen dat ongeoorloofd gebruik van dagcontracten, en maanden- en soms jarenlang gebruik van uitzendcontracten niet acceptabel zijn. We zijn erin geslaagd om in het merendeel van onze sectoren clausules op te nemen die het gebruik van dagcontracten aan banden leggen. Nu er eindelijk een sectorakkoord is voor 2011-2012 in de sector uitzendarbeid wordt het ook tijd dat de andere onderhandelingen in de NAR na jaren eindelijk leiden tot een verbetering van de rechten van uitzendkrachten. We doelen hierbij op een verbod op het oneigenlijk

gebruik van dagcontracten in alle sectoren en op de omkadering en de reglementering van het motief ‘instroom’. Op de werkvloer is dat motief immers al jaren de belangrijkste reden waarom uitzendarbeiders in dienst worden genomen, maar officieel en juridisch gezien bestaat het niet. Ook de verbetering van de syndicale controlemogelijkheden op het gebruik van uitzendarbeid is dringend noodzakelijk. 12 oktober zou eigenlijk de feestdag van de uitzendkrachten moeten zijn, maar zover zijn we nog niet. En dus blijft het vooralsnog een strijden actiedag.

Herwig Jorissen Voorzitter

In september 2007 sloten de Internationale Metaalbond, de Internationale Chemiebond en Umicore een Internationale Kaderovereenkomst. De Internationale Kaderovereenkomst heeft betrekking op mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Umicore erkent daardoor onder andere de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, waaronder gelijke kansen, de vrijheid van vereniging, het recht op sociaal overleg en het verbod op kinderarbeid. De naleving van de Internationale Kaderovereenkomst wordt jaarlijks opgevolgd door vertegenwoordigers van de Internationale Metaalbond, de Internationale Chemiebond en de voorzitter van de Europese Ondernemingsraad van Umicore, Peter Kamm. Zo bezochten zij de Umicoreplants in China in 2008, in Brazilië in 2009 en Zuid-Afrika in 2010. De controle verloopt in

Het Europa van de transport: wat wij willen ...

Na toelichting door Christina Tilling (politiek secretaris road transport van ETF), Saïd El Khadraoui (sp.a europarlementair) en Jan De Jong (FNV Bondgenoten) en Frank Moreels (federaal secretaris BTB) werd een motie aangenomen waarbij volgende klemtonen gelegd werden. Eerst en vooral is BTB voorstander van een duurzame transportsector, met groene klemtonen, zonder dat daarbij de sociale aspecten en de rechten van het personeel dat in de sector werkt verwaarloosd worden. BTB wil ook een halt toeroepen aan de wilde liberalisering van de transportsector. Niet enkel in de sector van het wegvervoer zien we steeds meer buitenlandse chauffeurs actief. Ook in de verhuissector dagen de Oost-Europese arbeiders op. En ook op de luchthavens, in de handling, hebben we geleerd hoe liberalisering gelijk kan staan aan een sociaal bloedbad, dat zal in België

alvast niet zonder slag of stoot gebeuren. Nergens in het witboek is er plaats voorzien om concrete maatregelen uit te werken voor méér en beter uitgeruste parkings langs de snelwegen, in logistieke centra, havens... Vijf BTB zwartboeken op rij tonen echter aan dat er 's nachts 30 percent plaats te kort is. En wat de Vlaamse (minister Crevits) of Waalse (tot voor kort minister Lutgen) beleidsverantwoordelijken ook als peptalk beweren, er zijn amper extra plaatsen gekomen de laatste vijf jaar. Men kan dan wel prestigeprojecten zoals de parking in Wetteren naar voor schuiven, het verandert weinig of niets op het terrein: too little, too slow... Zonder dwingende maatregelen van Europa, en daar is een witboek de uitgelezen gelegenheid, zal men verder aanmodderen zoals tot nu toe gebeurde. Wie de volledige motie wenst, kan die per email aanvragen bij dinneke.fleerackers@btbabvv.be

Kijk ook op onze website: www.btb-abvv.be

7

IMB en Umicore herbevestigen Internationale Kaderovereenkomst van september 2007

Belgische Transportarbeidersbond

... en wat we niet willen. Dat was het thema voor de zesde Federale Militantenraad transport en logistiek, waarbij 150 BTB militanten samen kwamen op 1 oktober 2011 te Kortrijk. We maakten een evaluatie van de situatie in de transportsector, en de kansen en bedreigingen die het Europese witboek met zich meebrengt.

14 oktober 2011

samenwerking met de lokale vakbondsmensen. Indien nodig helpen zij problemen op te lossen, zoals in Zuid-Afrika. Door de verlenging van het akkoord herbevestigen de JyrkiRaina, de Algemene Secretaris van de Internationale Metaalbond, Kemal Özkan, directeur Industrie en Algemene Zaken van de Internationale Chemiebond, en Marc Grynberg, CEO van Umicore, het belang van de Internationale Kaderovereenkomst. Bij de ondertekening waren ook de Belgische vakbonden aanwezig. Georges De Batselier, ondervoorzitter van ABVV-Metaal, ondertekende eveneens de Internationale Kaderovereenkomst. Je vindt de Internationale Kaderovereenkomst op de site van de Internationale Metaalbond: http://www.imfmetal.org/files/ 11091310282082/UmicoreIFA.pdf


008_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 11:33 Pagina 8

8

N° 17

14 oktober 2011

De onderhandelingen in onze sectoren We zetten onze serie over de sectorale onderhandelingen voort met nog enkele nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Het einde is in zicht, de laatste akkoorden zullen binnenkort worden afgesloten. Wil je meer weten over de cao in jouw sector, ga dan naar onze website www.accg.be

UITZENDWERK Het waren zware onderhandelingen in de sector van het uitzendwerk. Zij hebben tot een aantal veranderingen geleid. Zo zal de eindejaarspremie die in december 2012 wordt betaald 8,27% bedragen van het loon, in plaats van 8,22%. Nog in 2012 gaat de syndicale premie van 90 naar 95 euro. De bedrijfsvoorheffing wordt op 18% gebracht, dit om te verhinderen dat je later een hoge belastingbrief in de bus krijgt. Bij de ondertekening van een arbeidscontract zal de uitzendkracht kunnen bepalen of hij akkoord gaat met een elektronische loonbrief. Voorts zal hij geen papieren meer moeten invullen om een tijdelijke werkloosheidsvergoeding te ontvangen. Hij zal ze automatisch krijgen van het sociaal fonds. Maar het grote debat over de vraag naar meer zekerheid voor uitzendkrachten wordt gehouden in de NAR, de Nationale Arbeidsraad. En daar verlopen de gesprekken zeer moeilijk. Het ABVV blijft er op aandringen dat het misbruik van dagcontracten wordt stopgezet. Voor het ABVV kan het niet dat werkgevers uitzendarbeid aanwenden om flexibiliteit te organiseren zonder aandacht te hebben voor het recht op werkzekerheid. Dat is ook de boodschap die werd meegegeven op de Dag voor de Rechten van de Uitzendkrachten op 12 oktober. Je leest er meer over in InterimZone, de bijlage bij dit nummer, en ook op de website www.abvv.be

BIOSCOPEN Voor de arbeiders in bioscopen gaan de lonen vanaf 1 januari 2012 omhoog met 0,3%. Vanaf dan gaat ook de sectorale premie van 16,65 naar 20 euro, en komt er een fietsvergoeding van 0,21 euro per km.

Nog op 1 januari 2012 worden de jongerenbarema’s afgeschaft. Belangrijk is ook dat de opzegtermijnen vanaf 2012 worden verlengd, in functie van de anciënniteit. De syndicale premie van 2011 wordt verhoogd van 108 naar 115 euro. Je ontvangt die in 2012. Ook bruggepensioneerden krijgen de premie. Voortaan zal de werkgever informatie geven aan de vertegenwoordigers van de werknemers over het aantal tewerkgestelde uitzendkrachten en jobstudenten. Alle cao’s over brugpensioenen worden verlengd. Het systeem van 1/5e tijdskrediet wordt gelijkgesteld voor de vergoeding voltijds brugpensioen.

BEGRAFENISONDERNEMINGEN De arbeiders bij begrafenisondernemingen hebben voortaan recht op dezelfde opzegtermijnen als de bedienden, dat wil zeggen 3 maanden opzeg per schijf van 5 jaar anciënniteit. Zij krijgen een brutoloonsverhoging van 20 euro op maandbasis en er komt een vijfde anciënniteitdag bij. Ook de wachtpremies, de vergoeding voor woon-werkverkeer en de syndicale premie gaan omhoog.

BEWAKING: CAO TREEDT IN WERKING In het nieuwe sociale akkoord van de bewaking werden twee verbeteringen afgesproken die vanaf 1 oktober van toepassing zijn. De aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid verhoogt tot 11,25 euro per dag, voor maximum 60 dagen, altijd te tellen in de periode tussen 1 oktober en 30 september. Eveneens vanaf 1 oktober 2011 worden de maaltijdcheques van de waardevervoerders (klasse TF-TR) verhoogd tot 6,9 euro per dag.

Er wordt campagne gevoerd om het schoonmaakwerk overdag te bevorderen. Het is de bedoeling de publieke opinie wakker te maken voor de dagelijkse realiteit van schoonmakers en schoonmaaksters die hun werk ofwel heel vroeg in de ochtend ofwel ’s avonds moeten doen. Eric Neuprez, de federale secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV die de sector ter harte neemt, heeft al herhaaldelijk gezegd dat er een mentaliteitsverandering nodig is. Met deze campagne wil men doen doordringen dat schoonmaken geen vies werk is dat buiten de normale werktijden moet gebeuren. Dus, als je deze affiche ziet, of als je op je werk een klein foldertje over het onderwerp toegestopt krijgt, denk dan even aan de werknemers van de schoonmaak en vertel aan je collega’s dat poetsen ook gewoon overdag kan.

Een nieuwe brochure over kapsalons, fitness en schoonheidszorgen Eerstdaags krijgen de arbeiders en arbeidster van de sector kapsalons, fitness en schoonheidszorgen een nieuwe brochure in de bus over hun loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2011-2012. Je vindt de brochure ook op de website www.accg.be. Wat kun je er zoal in lezen? Sinds 1 juli is verplaatsingsvergoeding verhoogd van 80% naar 100% van de weektreinkaart van de NMBS. Op 1 januari 2012 zullen de reële en de minimumlonen met 0,30% verhogen. De carenzdag is afgeschaft vanaf 6 maanden anciënniteit. Alle cao’s over brugpensioenen werden verlengd. En ten laatste op 30 april 2012 komt er een verhoging van de koopkracht. Dan moet er ook een overeenkomst klaar zijn over de functieclassificatie en over de flexibiliteit.

DENKTANK TRIPALIUM WIL OPLOSSINGEN VOOR BELASTEND WERK

Brugpensioenen moeten blijven bestaan Arbeid brengt nog altijd sociale ongelijkheid teweeg. Er moet iets worden gedaan aan de vele vormen van belastend werk. En brugpensioenen afschaffen is zeker niet het goede antwoord, integendeel. Zo kun je het standpunt samenvatten van de denkgroep Tripalium die eind september werd opgericht. Het initiatief gaat uit van de Algemene Centrale van het ABVV. Zij bracht wetenschappers, geneesheren, politici en vakbondsmensen bijeen in de denktank Tripalium. Het is het Latijnse woord voor werk, maar het verwijst ook naar een oud foltertuig. De groep wil de problematiek van het belastend werk in de belangstelling brengen. daar is niet genoeg aandacht voor, er wordt niet genoeg gedaan om het welzijn op het werk te verbeteren. En dat wordt alleen maar erger wanneer zomaar blindelings beslist wordt dat iedereen langer moet werken.

Sociale ongelijkheid Belastend werk gaat over veel meer dan zware arbeid. Het gaat over alle moderne kwalen van werknemers die met moeilijke arbeidsomstandigheden te maken hebben. Hoge werkdruk leidt tot stress, één werknemer op twee in België heeft er last van. Spier- en peesaandoeningen zijn een ander onrustwekkend verschijnsel. Vaak blijven kwalen lang verborgen. Een onderzoek van de beweging Geneeskunde voor het Volk dat nu wordt afgerond wijst uit dat 3 werknemers op 4 in de leeftijdsgroep tussen 50 en 55 jaar minstens één chronische aandoening hebben. Belastend werk is heel vaak ook

oorzaak van sociale ongelijkheid. De kans voor laaggeschoolde mannen in België om in goede gezondheid te blijven leven ligt 18 jaar lager dan voor een man met een hogere opleiding. Bij vrouwen loopt dat verschil zelfs op tot 25 jaar. Nog een ander cijfer stemt tot nadenken. Elk jaar sterven in ons land 2.200 mensen aan een kanker die verband houdt met arbeidsomstandigheden. Dat zijn er 20 keer meer dan het aantal dodelijke verkeersongevallen. Als men kijkt naar de grote inspanningen die gedaan worden om het verkeer veiliger te maken, moeten er dan niet ook

veel grotere inspanningen worden gedaan om de gezondheid op het werk veilig te stellen?

Gezondheid gaat voor Niemand wil zijn leven verliezen om zijn brood te verdienen, zo stelt de denkgroep Tripalium in een open brief die onlangs in de media verscheen. De arbeidsvoorwaarden moeten grondig verbeterd worden en daarvoor moet de veiligheid op het werk verbeterd worden. Maar dat volstaat niet, er moet ook gezorgd worden voor menselijke werkritmes. En er is meer werkzekerheid nodig. Want hoge flexibiliteit en tijdelijke contracten brengen evenzeer schadelijke gevolgen voor de gezondheid teweeg. Maar nu het debat over langer werken weer in de schijnwerpers staat pleit de denkgroep Tripalium er vooral voor dat de huidige brugpensioenstelsels in stand worden gehouden. Meer zelfs, ze moeten

worden opengesteld voor alle werknemers die het slachtoffer zijn van belastend werk. Het brugpensioen moet een recht blijven voor de werknemers die niet langer voldoende gezond zijn om te blijven werken. De groep verwerpt uitdrukkelijk iedere blinde, lineaire verlenging van de beroepsloopbanen. Er moet rekening worden gehouden met de gezondheid van de werknemers, en ook met de ongelijke levensverwachtingen. Een grondige en volledige studie over de invloed van het werk op de gezondheid bestaat er niet in België. Tripalium stelt terecht dat die er eerst moet komen vooraleer er beslist wordt over de verlenging van de loopbanen. De Brusselse universiteit ULB en het Hoger Instituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de Leuvense universiteit zullen nu alvast beginnen met de problematiek van het belastend werk volledig in kaart te brengen.


009_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 11:31 Pagina 9

Bedienden - Technici - Kaderleden

N° 17

9

14 oktober 2011

STANDPUNT

Sense of urgency nodig in banksector Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Nochtans, wie de actualiteit rond Dexia heeft gevolgd, kan zich niet van de indruk ontdoen dat we de bankencrisis van 2008 herbeleven. Opnieuw moet de gemeenschap opdraaien voor de kosten. Toch hoeft het zo niet te zijn. We zijn niet blind voor het grotere verhaal. De gevolgen voor de belastingbetaler zullen er zijn. We leggen nu allemaal samen 4 miljard euro op tafel om een bank te kopen, maar we staan ook borg voor het duizelingwekkende bedrag van 54 miljard euro. Voor de tweede keer in 3 jaar tijd springt de burger van dit land bij om een bank recht te houden. Het dwingt ons tot de vraag: Welke lessen zijn er getrokken uit het financieel fiasco van 3 jaar terug? Het antwoord is ontluiste-

rend. Er zijn amper wetgevende maatregelen getroffen om de sector transparant te maken en te regulerenen om het gedrag van de bestuurders van de banken bij te sturen. Het meest in het oog springende voorbeeld zijn de toplonen. Dexiatopman Mariani streek in 2010 in totaal een loonpakket op van 2 miljoen euro. De bank verdedigde zich door te stellen dat dit ‘volledig in overeenstemming’ was met de wetgeving. Dat klopt. Fatsoenlijk was het echter niet. Het was een echt schandaal. Dergelijke vergoedingen, die totaal los lijken te staan van de kwaliteit van de prestaties, moeten wettelijk worden gereguleerd. De bedrijven zijn zelf niet in staat dit een halt toe te roepen. Dat heeft niets te maken met afgunst, maar met respect voor de inwo-

ners van dit land die in de komende jaren met besparingen zullen geconfronteerd worden. Ook op andere vlakken zijn de wetgevende initiatieven dun gezaaid. Over een financiële transactietaks (Tobintaks, of ook wel eens Robin Hood-belasting genoemd) wordt veel gesproken, maar het is wachten op resultaat. Nochtans zou een dergelijke belasting niet alleen zorgen voor een vorm van inkomsten voor de staat, het moet ook speculatieve excessen tegengaan, die voor instabiliteit zorgen in de reële economie. Dat is die economie waarin wij ’s ochtends opstaan. Banken dienen ook voldoende – dus meer dan vandaag – eigen kapitaal te hebben. En we kunnen zo nog wel even door gaan. Het verplicht scheiden van spaar- en investeringsbanken bijvoorbeeld. De essentie van het

Dexia: de geschiedenis herhaalt zich … Bewustwording van politici is noodzakelijk Na de financiële crisis van 2008, zit de financiële sector opnieuw in het oog van de storm en blijkbaar in erg slechte papieren. De recente aankondiging van de ontmanteling van Dexia sloeg in als een bom. We hebben een déjà-vugevoel, alsof de geschiedenis zich herhaalt zonder dat er lessen uit het verleden werden getrokken, de indruk dat het per slot van rekening altijd de belastingbetalers en de werknemers zijn die opdraaien voor de fouten van de toplui... Bij het ter perse gaan van dit artikel is de nationalisering van de groep bevestigd. Er werden een aantal garanties gegeven en we weten dus iets méér over de toekomst van de werknemers. Toch blijven heel wat vragen nog onbeantwoord. We maken een stand van zaken op met JeanMichel Cappoen en Pia Desmet, Federaal Secretarissen verantwoordelijk voor de sector financiën. De nationalisering van de Dexia-groep werd bevestigd en wordt naar voor geschoven als dé oplossing voor de crisis die wij momenteel meemaken. Zijn jullie gerustgesteld? J-M Cappoen: “ Wij herhalen het al sinds het begin: Voor ons is het behoud van de tewerk-

stelling van het grootste belang. En de voorgestelde oplossing voorziet de redding van de tewerkstelling bij Dexia Bank, de verzekeringen en de zelfstandige netwerken. Het gaat hier toch wel over 8.000 werknemers. Dit is dus een opluchting… Maar voor een aantal werknemers hebben we nog geen zekerheid “. P. Desmet: “ Wat geruststellend is, is dat deze oplossing de belangen van de huidige klanten van Dexia veilig stelt. De bescherming van de spaarder was ook één van onze belangrijkste eisen. ” De tewerkstelling van sommige werknemers is dus nog altijd in gevaar… P.D.: “ Inderdaad. Belangrijke vragen blijven nog onbeantwoord voor de duizenden werknemers die tewerkgesteld zijn in de activiteitentakken gekoppeld aan de Dexiagroep. Dit is het geval voor de werknemers van de Holding en van Dexia Technology Services. Sommigen zouden overgenomen kunnen worden in het kader van de voortzetting van de activiteiten van de bank. Maar voor heel wat onder hen is dit erg onzeker… J-M.C.: “ Nog meer onrustwekkend is dat de tak Asset Management niet betrokken is bij het voorgestelde akkoord en als ‘te koop’ wordt beschouwd. Momenteel weten we nog altijd niet wat er zal gebeuren met de 270 bedienden die er werken. Één ding staat vast: wij zullen de tewerk-

stelling kost wat kost blijven verdedigen en zullen alles doen zodat een aanvaardbare oplossing voor alle werknemers kan worden gevonden. ” Hoe zien jullie de toekomst? P.D.: “Wij zullen de werking van het ‘nieuwe’ management bijzonder nauw opvolgen en ervoor zorgen dat tewerkstelling en de klanten een centrale plaats innemen. ” J-M.C.: “ Het is duidelijk dat de situatie die wij nu meemaken op termijn op één of andere manier zal doorwegen op de staatsbegroting. Wij zullen alles doen om te voorkomen dat er gevolgen zouden komen voor de gezinnen … ” Welke lessen kunnen we trekken uit de situatie die we momenteel meemaken ? P.D.: “ We hebben de indruk dat het scenario zich nogmaals herhaalt … De BBTK heeft de laatste maanden nochtans verscheidene signalen uitgestuurd om een aantal wantoestanden aan te klagen (de rijkelijke bonussen van de toplui, de bovenmatige inschakeling van externe consultants, enz.). De crisis bij Dexia is een schoolvoorbeeld van de uitwassen van het banksysteem en van de gevolgen hiervan. Het is hoog tijd dat de Staat zich hiervan bewust wordt en strenge maatregelen neemt. ” J-M.C.: “ Gezien de ervaringen uit het verleden is het noodzakelijk om goede beslissingen te nemen op managementniveau en voortaan personen te benoemen die in staat zijn om de belangen van de Belgische werknemers en burgers te verdedigen en die dit ook werkelijk willen.”

verhaal is dat het in de financiële sector de afgelopen drie jaar al heel erg snel opnieuw business as usual was. Nochtans is het moge-

lijk om dat gedrag via sterke wetten te sturen. Het is tijd dat de overheid de macht gebruikt die ze heeft.

Myriam Delmée Ondervoorzitter

Erwin De Deyn Voorzitter

Callcenters: andere spelregels graag! De BBTK in actie ter verdediging van kwaliteitsvolle jobs In samenwerking met UNI (de internationale organisatie die alle vakbonden voor bedienden wereldwijd groepeert) organiseert de BBTK, zoals ieder jaar in oktober, een actie- en sensibiliseringsweek over “werken in een callcenter”. Onze doelstelling blijft dezelfde: de zaken in de bedrijven in beweging zetten en de arbeidsvoorwaarden verbeteren. Dit jaar focussen we onze actie op twee belangrijke thema’s als het gaat om kwaliteitsvolle tewerkstelling: onzekere contracten en buitensporige monitoring. Een onzeker contract is niét de norm In heel wat callcenters wordt te pas en te onpas met onzekere contracten geschermd: uitzendcontracten, vervangingscontracten, contracten van bepaalde duur, enz. Niet zelden is dat zo voor de meerderheid van de werknemers. Dat is ontoelaatbaar en vaak in strijd met de sociale wetgeving. De BBTK vindt dat het gebruik van onzekere contracten slechts in een beperkt aantal situaties mogelijk is, voor een korte duur. Na die termijn moet de werknemer van het callcenter automatisch een contract van onbepaalde duur krijgen.

Stress door monitoring Aan de hand van monitoring oefenen de bedrijven voortdurend druk uit op de werknemers. Iedere dag worden ze gecontroleerd: duur van de oproep, tijd tussen twee oproepen, inhoud van de gesprekken, beleefdheid ten aanzien van klanten… Soms weten de werknemers zelfs niet dat iemand hen controleert. Die praktijken moeten in elk bedrijf strikt gereglementeerd worden in overleg met de vakbonden binnen het bedrijf. Nood aan een internationale aanpak Overal ter wereld neemt het aantal werknemers van callcenters gestaag toe. En ook al zijn de arbeidsvoorwaarden in ons land doorgaans beter dan elders (Marokko, Tunesië, India, Filippijnen, enz.), toch zijn ze verre van ideaal. En ze lijken er zelfs op achteruit te gaan. Sommige gewetenloze werkgevers profiteren zelfs van het ontbreken van regels in die landen om de werknemers onderling te laten concurreren, zowel qua lonen als qua arbeidsvoorwaarden. De BBTK en UNI vinden het belangrijk om hun solidariteit te betuigen met de “collega’s” aan de andere kant van de wereld om erover te kunnen waken dat de normen en de grondrechten op alle werknemers van de callcenters van toepassing zijn.

Tussen 17 en 21 oktober staan in tal van callcenters over het ganse land diverse acties op het programma om de werknemers van die problematieken bewust te maken: bijeenkomsten aan de deuren van bedrijven, verdeling van pamfletten en promotiemateriaal... De BBTK treedt de betrokken werknemers tegemoet om te luisteren naar hun verhalen over de praktijken waarmee ze dagelijks te maken hebben. De BBTK maakt er een erezaak van om de werknemers te sensibiliseren omtrent de noodzaak om kwaliteitsvolle jobs in de sector te verdedigen!


010_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:06 Pagina 10

10

N° 17

Voeding - Horeca - Diensten

14 oktober 2011

Norbert Dentressangle herstruktureert in Vorst

Syndicale premie in de voedingsnijverheid (met uitzondering van de sector bakkerijen)

UNILEVER deed in september 2004 de diepvriescel van IGLO OLA in Vorst van de hand en verkocht deze door aan Christian Salvesen.

Indien je een nieuw rekeningnummer hebt, geef dit zeker door aan je plaatselijke ABVV HORVAL afdeling!

Dit was op zich al een hele verandering aangezien de arbeiders op dat moment ressorteerden onder het PC 118 (voedingsnijverheid) plotseling werden overgeheveld naar het PC 119 (voedingshandel). Na wekenlange onderhandelingen werd er ten slotte een cao 32 bis opgesteld zodat de werknemers de voorwaarden van het interessantere PC 118 konden behouden. De nieuwe werknemers werden aangeworven onder de voorwaarden van het PC 119. Christian Salvesen werd op zijn beurt later opgekocht door het Franse Norbert Dentressangle. De diepvriescellen op de site in Vorst zijn respectievelijk 40 en 30 jaar oud en begonnen links en rechts al enkele mankementen te krijgen zodat er in de toekomst diende uitgekeken te worden om deze te vervangen. Norbert Dentressangle besloot om een nieuwe diepvriesstapelplaats te bouwen naast de reeds bestaande in Zellik.

Aangezien Norbert Dentressangle ook enkele belangrijke klanten verloor, zoals Spar, Unilever en op de site te Baasrode ook nog eens Nestlé en de nieuwe stapelplaats technisch beter zal uitgerust zijn, kan men al raden dat er te veel werknemers zijn en niet iedereen mee mag naar Zellik. De hoofdactiviteiten werden stopgezet op 1 oktober 2011 maar er zijn nog enkele arbeiders die langer zullen blijven tot op de dag dat Norbert Dentressangle zijn deuren definitief sluit in Vorst nl. 25 maart 2012. Het gaat om 86 werknemers waarvan er 51 arbeider zijn.

Er werd aan de werknemers de keuze gelaten om mee te verhuizen maar aangezien er in ploegen moet worden gewerkt en het onmogelijk is om 6 uur op het werk te geraken met het openbaar vervoer, zijn er maar 4 arbeiders die mee verhuizen naar Zellik. Deze zullen moeten werken aan de voorwaarden die momenteel gelden in Zellik maar er wordt wel een vergoeding voorzien om dit verlies te compenseren. Voor de overigen werd er een CAO onderhandeld die brugpensioen voorziet op 52 jaar en werden er ook bijkomende voordelen onderhandeld voor de werknemers die afvloeien.

Referteperiode van betaling: 1 april 2010 – 31 maart 2011 Maximumpremie voor actieve leden: 135 euro Kortere periodes van tewerkstelling geven pro rata recht op de premie. Maximumpremie voor inactieve leden Volledige werklozen: 81 euro Kortere periodes van volledige werkloosheid geven pro rata recht op de premie. Bruggepensioneerden: 89 euro Wanneer men in de loop van de referteperiode op brugpensioen ging, heeft men recht op de premie “actieve leden”. Ieder daaropvolgend jaar en tot aan het pensioen, heeft men recht op de premie “bruggepensioneerden”. Langdurige zieken en voltijds tijdskrediet Gedurende het eerste jaar heeft men recht op de premie zoals bepaald voor actieve leden. Daarna heeft men recht op de premie zoals bepaald voor volledige werklozen gedurende drie referteperiodes. De werknemer moet een

attest aanvragen bij de gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL en tegelijkertijd een bewijs van inactiviteit voorleggen. Geautomatiseerde betaling Werkende leden Het ABVV stort de syndicale premie op je bankrekening indien je voldoet aan de volgende drie voorwaarden: 1. Je hebt vorig jaar een premie voedingsnijverheid ontvangen. 2. Je bent in regel met je bijdragen tijdens de referteperiode (1 april 2010 – 31 maart 2011) en tot het ogenblik van de betaling. 3. Je was tussen 1 april 2010 en 31 maart 2011 tewerkgesteld in de voedingsnijverheid. Indien hier niet aan voldaan, ontvang je een attest van het Sociaal Fonds. Met dit attest ga je naar je syndicaal afgevaardigde of naar je plaatselijke afdeling van ABVV HORVAL. Voor een vlotte en snelle betaling verzoeken wij jou je (eventueel nieuw) rekeningnummer te vermelden op het formulier dat je van het Sociaal Fonds ontvangt.

De geautomatiseerde betaling van de syndicale premie gebeurt op 2 november 2011.

Textiel - Kleding - Diamant

ITMA 2011 - Barcelona Indexaanpassing ITMA is een vierjaarlijkse mondiale beurs van de textielmachineconstructeurs. ITMA 2011 vond plaats in de Spaanse stad Barcelona van 22 tot 29 september 2011. Deze beurs kan op heel wat belangstelling rekenen van alle actoren uit de sector textiel, confectie en textielverzorging. Meer dan 100.000 bezoekers bezochten deze happening. Ook een delegatie van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant bracht een tweedaags bezoek aan ITMA 2011. Deze beurs is vooral interessant om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van technologische innovatie in onze sectoren. Wij hadden goede contacten met de Belgische machinebouwers op deze beurs, zoals Van De Wiele, Picanol en Gilbos. Een algemene vaststelling is dat deze bedrijven zeer zwaar investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit leidt tot nieuwe technieken en machines die aandacht hebben voor ergonomie, ecologie en zuiniger omspringen met energie en grondstoffen. Innovatie leidt echter ook tot een verder doorgedreven automatisering van het productieproces. Een voorbeeld hiervan is het “smart creel”-proces

van de constructeur Van De Wiele uit Marke, waarbij onder andere de functies van bobijnen en bobijnopzetten grotendeels worden vervangen door machines. De introductie van deze nieuwe technologie zal zijn impact hebben op de tewerkstelling in deze functies in de tapijt- en tuftbedrijven. Een minder aangename vaststelling is dat de machineconstructeurs vooral op belangstelling kunnen rekenen van de buitenlandse textielbedrijven. Grote investeringsprojecten vanuit de Belgische sector zijn eerder zeldzaam. Op termijn kan dit in onze sector leiden tot een technologische achterstand en bijgevolg ook tot een concurrentieel nadeel. Al te vaak wordt door de werkgeversorganisatie Fedustria gewezen op onze loonkost als concurrentieel nadeel. Voor het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant zijn de lonen in onze sectoren niet te hoog, integendeel. Diverse studies wijzen uit dat de loon- en arbeidsvoorwaarden in de textielsector onder het niveau liggen van de andere industriële sectoren. Om concurrentieel te blijven, moeten in onze sector niet de lonen aangepakt worden, maar moet er meer geïnvesteerd worden in de vernieuwing van het machinepark, meer ingezet worden op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en de opleiding van de werknemers.

Vlasbereiding (PSC 120.02) Door een indexaanpassing stijgen de lonen in de vlassector vanaf 3 oktober 2011 met 0,0372 euro. De nieuwe barema's zijn de volgende: Loongroep Loongroep

Functie Functie

Loongroep 1

Basisloon Zwingelen korte vezel/klodden Zwingelen strovlas Bedienen vernaaldingsmachine/ligne feutre Bedienen balenpers

Loongroep 2

Basisloon +2%

Loongroep 3

Loongroep 4

Loongroep 5

Loongroep 6

Basisloon +3%

Basisloon +10%

Basisloon +15%

Basisloon +20%

Loon Loon

Dubbele pl. Nachtploeg + 8,41% + 31,60%

11,6477

12,6273

15,3284

Bedienen hekelmachine/operator Bedienen kaarden/breker kaarder Bedienen uitrekbank/uitrekbanken kleurmengeling Bedienen bobijnmolens half automatisch Bedienen kammachine Aanvoeren balen aan de hekelmachine Bedienen spilbanken Bedienen bobijnmolens manueel

11,8807

12,8799

15,6350

Bedienen menginstallaties Bedienen effilocheuse Bedienen bobijnmolens automatisch Besturen heftruck Drogen aanvoerbobijnen Bedienen open-end Bedienen vernaaldingsmachine(procesverantw.)

11,9971

13,0061

15,7882

Magazijnier Droogspin Natspin

12,8125

13,8900

16,8613

Regelen machines/mechanicien Algemeen elektrisch onderhoud Algemeen mechanisch onderhoud

13,3949

14,5214

17,6277

Meestergast (leidinggevend)

13,9772

15,1527

18,3940

Haarsnijderijen (PSC 148.01) De lonen in de sector van de haarsnijderijen stijgen met een coëfficiënt van 1,0077 vanaf 1 oktober 2011 door een indexaanpassing.


011_AAV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:01 Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 17

11

14 oktober 2011

BERGING VAN HOOGRADIOACTIEF AFVAL IN DE KEMPEN

Een beslissing in onzekerheid tot in de eeuwigheid? Pas honderd jaar geleden ontdekte men radioactieve straling. Het goedje is immers reukloos, smaakloos en bovendien onzichtbaar. Het duurde ook nog enige tijd voor men erachter kwam dat er schadelijke gevolgen zijn aan blootstelling. Omdat er jaarlijks nucleair afval geproduceerd wordt waarvan de levensduur van sommige elementen meer dan honderdduizend jaar bedraagt, en dus nog enkele 100.000 jaren giftig blijft, moet er een oplossing gezocht worden hoe dit afval te behandelen. De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen dient deze materie te bestuderen en heeft een plan opgesteld dat nu in de actualiteit komt. In het plan van NIRAS zou het hoogradioactief afval definitief worden opgeslagen in ondergrondse stalen containers in de Boomse kleilagen, in de Noorderkempen. Niras wil blijkbaar dat de regering nu een beslissing neemt over het hoogradioactief afval.

zelfs niet als er iets misloopt. Dergelijk kernafval blijft honderdduizenden jaren gevaarlijk. Het vereist dus een permanente opvolging en mag niet onomkeerbaar geborgen worden.

Daguitstap naar GENT, 27 oktober 2011 S

Het concept van een permanente berging maakt het kernafval oncontroleerbaar en is daarom niet redelijk aanvaardbaar. Hoe meer fazen van het bergingsproces, voorgesteld door Niras, gerealiseerd zijn, hoe moeilijker het zal zijn voor een toekomstige generatie om het afval terug te halen. Een permanente stockage** (waarbij buitenlandse mogelijkheden ook bekeken dienen te worden) is de enige redelijk aanvaardbare oplossing die kan gekozen worden in onzekerheid over de toekomst. (stabiliteit ondergrond, maatschappelijke evoluties en andere onzekerheden) Het kan niet dat de Kempen omwille van enkele zilverlingen zijn toekomst zwaar hypothekeert en zich de Niras optie door de strot laat duwen.

Waarom nu beslissen? Containers in kleilagen? Definitief? Beste Oplossing?

* berging = definitief en onomkeerbaar ** stockage = controleerbaar en omkeerbaar (dus toegankelijk)

Een definitieve berging* maakt dat er geen inspectie, controle en eventueel ingrijpen mogelijk is,

Stan Hens Secretaris BBTK Kempen

IN MEMORIAM EDDY FLORENS Op 26 september omstreeks 12u is Eddy Florens overleden in een auto-ongeluk. Eddy was jarenlang een gekend en graag geziene persoon binnen DAF en daarbuiten. Eddy zijn solidariteit was enorm groot: er zijn weinig betogingen of stakingen geweest waar hij niet aan deel nam. De laatste jaren zette Eddy zich ook in voor het daklozencentrum in Antwerpen. Op Eddy kon je steeds rekenen. Niets was hem te veel!

Senioren regio Antwerpen

Gent heeft als “rode” stad eigenlijk té veel te bieden. We hebben daarom een compact programma uitgedokterd dat zoveel mogelijk informatie verschaft op een zo aangenaam mogelijke manier. In de voormiddag gaan we op de koffie bij de kameraden van het ABVV OostVlaanderen. Daarna bezoeken we het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT). Dit museum bewaart de industriële cultuur van ons land en geeft op meer dan 1800 m² een historisch overzicht van de industriële samenleving. We duiken hier 250 jaar terug in de tijd. ’s Middags eten we Gentse waterzooi in hartje Gent en aansluitend is er een korte stadswandeling voorzien. Omstreeks 16u kan je op eigen houtje de stad verder verkennen. Praktisch: 7.30u: vertrek aan de Van Straelenstraat | zijde Atheneum | Antwerpen. 18u: terugreis

Bedankt voor alles.

Prijs: €35 per persoon

Info en inschrijvingen: Adviespunt Ommeganckstraat 35 | 1e verdieping 2018 Antwerpen Tel.: 03 220 66 13 adviespunt.antwerpen@abvv.be

NAMENS ALLE MILITANTEN VAN ABVV DAF OEVEL

Wanneer? donderdag 27 oktober 2011

contact of via overschrijving op het rekening-

Eddy, kameraad,

Betalen kan bij het Adviespunt enkel met Bannummer BE20 132-5201931-56

Senioren 50 + Senioren regio Antwerpen

Infomiddag ‘Armoede en senioren’ In 2011-2012 is ‘Armoede’ een centraal thema voor de ABVV senioren. Wat is armoede? Welke misverstanden bestaan er over? We lichten het thema toe tijdens een infonamiddag ‘Armoede en senioren’ op donderdag 17 november om 14u. S Bijzondere aandacht zal gaan naar armoede bij senioren. Dit soort armoede wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de lage pensioenen die niet aangepast zijn aan de welvaart. Senioren die arm worden omdat ze met pensioen gaan is een andere problematiek dan armen die senior worden. Er is ook een verschil tussen iemand die nog kan terugvallen op wat reserves en iemand die heel zijn leven al in armoede geleefd heeft. Er is een verschil tussen moeilijk rondkomen en helemaal niet rondkomen. De lezing wordt verzorgd door: •Stefaan Leyn | opgeleide ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting | OCMW Gent •Caroline Cocquyt | educatief medewerker | seniorenwerking van het Vlaams ABVV. Toegang is gratis maar inschrijving vereist.

Mechelen+Kempen

Woensdag 19 oktober 2011 om 9.30u

Donderdag 27 oktober 2011 om 9.30u

ABVV – 2e verdieping Zakstraat 16 te Mechelen

Zaal Volkshuis – Nieuwstraat 64 te Geel Deelnemers uit regio Mechelen verzamelen om 7.50u aan het treinstation te Mechelen. Openbaar vervoer Turnhout-Geel: • vertrek Turnhout station 8.19u en 9.23u • vertrek Markt 8.24u en 9.26u

M

Agenda: •Woordje van de voorzitter •Gastspreker: Greet Van Gool (adjunct directeur kabinet voor Sociale Zaken, belast met personen met een handicap) •Thema: pensioenen Alle geïnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden en wordt de ochtend afgerond met een natje en een droogje voor iedereen.

Wanneer? Donderdag 17 november 2011 om 14u. Waar? Polyvalente zaal | gelijkvloers | Ommeganckstraat 53 | 2018 Antwerpen Zie ook: www.abvv-regio-antwerpen.be | www.vlaamsabvv.be Info en inschrijving? ABVV-regio Antwerpen | Adviespunt | Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen | tel. 03 220 66 13 | adviespunt.antwerpen@abvv.be

Vergaderingen

Meer info: Willi Van Doninck – voorzitter gsm 0477 40 71 20

Agenda: •Woordje van de voorzitter •Gastspreker: Mark Bosman (coördinator dienstencentra ABVV Mechelen+Kempen) •Thema: toelichting i.v.m. het privérustpensioen Alle geïnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden. Meer info: Carlo Verreyt – voorzitter – tel. 014 31 53 57 Edwin Gebruers en Leen Proost – medewerkers tel. 014 40 03 60


011_BTV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:02 Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N° 17

14 oktober 2011

11

WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE: 16 OKTOBER 2011

STOP ARMOEDE BIJ KINDEREN EN JONGEREN! MEER DAN 1 OP 6 KINDEREN EN JONGEREN IN BELGIË LEEFT IN ARMOEDE! 16% van de kinderen en jongeren maakt dagelijks mee dat er binnen het gezin onrechtvaardige keuzes gemaakt moeten worden: “Koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf?” Dit is onaanvaardbaar, want België is een rijk land! De welvaart en het welzijn van kinderen en jongeren, hun vermogen om de wereld aan te kunnen, is in grote mate afhankelijk van de gezinscontext waarin deze kinderen en jongeren opgroeien. Daarom dat onze aanbevelingen voor het bestrijden van armoede bij kinderen en jongeren vertrekken vanuit de positie van hun families in de maatschappij. We pleiten voor een maatschappij die instaat voor een rechtvaardige verdeling en democratische toegang tot de materiële, immateriële en natuurlijke rijkdommen. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat armoede niet in stand wordt gehouden. Het is de enige manier om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

EIS 1 : LAAGSTE INKOMENS OMHOOG ! Door een gebrek aan inkomen worden gezinnen verplicht een

groot deel van hun tijd en energie te besteden aan overleven, aan het zoeken naar oplossingen voor de moeilijke situatie waarin ze zich dagelijks bevinden. Deze situatie beperkt aanzienlijk hun toekomstperspectieven (‘zorgen voor morgen’). Ieder gezin moet daarom beschikken over een toereikend inkomen dat hen in staat stelt om waardig te leven.

EIS 2 : TOEGANG TOT KWALITEITSVOLLE DIENSTEN ! Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen in armoede, worden uitgesloten van diensten die noodzakelijk zijn voor hun verdere ontwikkeling en welzijn. Een gezonde voeding, een kwalitatieve woning, toegang tot energie, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit,…. Allen bouwstenen voor een waardig leven, maar voor velen geen vanzelfsprekendheid. Naast de financiële moeilijkheden die kinderen en jongeren ondervinden, krijgen ze ook te maken met discriminatie. Steeds vaker worden gezinnen in armoede onderworpen aan toenemende controle en groeiende administratieve lasten. Deze stigmatisering van kinderen, jongeren

en gezinnen in armoede tast hun zelfvertrouwen aan en zorgt voor nog grotere drempels op weg naar noodzakelijke diensten.

EIS 3 : TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT ! Werk is een belangrijk middel om uit armoede te geraken indien het werk voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet het aanbod realistisch zijn en op maat. Er moet voldoende ondersteuning geboden worden in een veilige omgeving. Het contract moet duurzaam zijn en het inkomen toereikend. Jongeren zijn vandaag extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt: ze hebben bijna 3 keer meer kans dan andere werkzoekenden om werkloos te zijn. In maart 2011, is 20,7% van de jongeren in België werkloos. Jongeren zijn dus een groot slachtoffer van de wetten die regeren over de huidige arbeidsmarkt. Hiertegen moeten we ons verzetten!

VOER MEE ACTIE IN BRUSSEL OP 16 OKTOBER 2011 Het programma vind je terug op: www.17oktober.be

Gepensioneerden- en bruggepensioneerdenwerking Algemene Centrale Brussel -Vlaams Brabant

Seniorenverblijf voorjaar 2012 FLOREAL CLUB BLANKENBERGE De gewestelijke bruggepensioneerden- en gepensioneerdenwerking van de Algemene Centrale afdeling Brussel-Vlaams Brabant organiseert een ontspanningsweek voor haar leden-senioren van maandag 30/04/2012 16.00 uur tot vrijdag 04/05/2012 12.00 uur in ons vakantiecentrum Floreal Club te Blankenberge.

€ 196 per persoon voor leden van de Algemene Centrale € 222 per persoon voor niet-leden Supplement eenpersoonskamer: € 12,50 per persoon/nacht Inbegrepen: • VERBLIJF: Lakens, badhanddoeken en kuismateriaal. • MAALTIJDEN Ontbijt: uitgebreid ontbijtbuffet, met dagelijks een variatie aan ontbijtkoeken Middagmaal: 3-gangenmenu + flessenwater en tafelbier op de tafels. Avondmaal: afwisselend een verzorgde broodmaaltijd met assortiment van broodbeleg (kaasschotel, charcuterie,…) en een dessert + koffie en thee OF een warme maaltijd (hoofdschotel en dessert) +

flessen water en tafelbier op de tafels. • FACILITEITEN Er wordt gratis een zeer verzorgde animatie aangeboden! Het gebruik van de sportaccommodatie (petanque, minigolf,…), uitgezonderd fietsenverhuur, is inbegrepen. De accommodatie van onze Floreal is bijzonder verzorgd. Alle appartementen en studio’s beschikken over een TVtoestel, telefoon, afzonderlijke badkamer met douche en indien gewenst ook een kluis. Nergens zijn er trappen. Het vakantiecentrum is vlakbij en tegenover de zee en de duinen gelegen, in een rustige

omgeving. Maar ook het centrum van Blankenberge, met zijn vele winkeltjes en zonnige zeedijk, bereik je makkelijk op slechts een kwartiertje stappen.

INSCHRIJVING SENIORENWEEK A.C. BRUSSEL-VLAAMS BRABANT Naam: ………………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………………

Niet inbegrepen:

Lidnummer bij de Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant: ……………

Bedopmaak en onderhoud van de kamers wordt niet door het personeel gedaan. Keukenhanddoeken en kuisproducten dienen zelf voorzien te worden.

Schrijft in voor de seniorenweek van 30/04 tot 04/05/2012 met …… perso-

Opgelet! Het aantal plaatsen is beperkt en … vol is vol. Wacht dus niet te lang om in te schrijven.

nen en stort de som van ……. euro op rekeningnummer 877-4606601-84 van de Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant en dit vóór 31.01.2012. Terugsturen naar: Maria-Theresiastraat 113, 3000 Leuven of Sint-Jansstraat 4, 1000 Brussel.


011_OOV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 13:01 Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

11

N° 17 14 oktober 2011

ACTIVITEITEN VRIJE TIJD, ONTSPANNING & CULTUUR KUNST IN PACHT Vrijdag 28 oktober 19u30 Vernissage Zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober van 14u tot 18u. Kluisbergen, Kwaremontplein, GOC Zaal Kunstenaars stellen hun werken tentoon Kostprijs: Gratis Info en inschrijvingen bij: Jenny Gevaert, 05 538 86 56 - Lucette Dalez, 05 538 92 66 - Linx+ secretariaat Ilse De Vreese, 05 533 90 06 Org: CC Kluisbergen POËZIEPROGRAMMA Maria Vasalis Zondag 16 oktober om 10u30. Sint-Niklaas, H. Heymanplein, Stedelijke Openbare Bibliotheek Kostprijs: gratis Info en inschrijvingen bij: gerrit.vanpuyvelde@telenet.be Org: Linx+ Boontje ism Curieus ZUID-AFRIKAANSE BRUNCH TEN VOORDELE VAN MC GREGOR WALDORF SCHOOL Zondag 23 oktober om 10u. Gent, Vrijdagmarkt 9, Ons Huis, Fernandezzaal Voor een zeer democratische prijs bieden wij je een uitstekende Zuid-Afrikaanse brunch aan. Ook aan vegetariërs wordt gedacht. Tijdens de brunch met leuke aangepaste muziek geven wij je een korte voorstelling van de McGregor Waldorf school. Deze Steinerschool is bedoeld om een Rainbow school te zijn. Een plaats waar kinderen van alle taal-, culturele, sociaal-economische en raciale achtergrond samen naar school kunnen gaan. Alle inkomsten gaan integraal naar het project. Kostprijs: € 6 voor volwassenen, € 4 voor kinderen. Info en inschrijvingen bij: Sabrina Meijs, sabrina.meijs@abvv.be of 09 265 52 67 en Lydia Bruggeman, Lydia.bruggeman@abvv.be of 03 760 04 31. Org: Linx+ Oost-Vlaanderen EXPO: AAN TAFEL! VAN DE AKKER TOT OP HET BORD De grote tentoonstelling van het jaar van de gastronomie! Van vrijdag 11 november 2011 lopend tot en met zondag 3 juni 2012. Gastronomie staat meer dan ooit in de kijker. Daarom houdt Aan Tafel! je in Tour & Taxis (Brussel) een gigantische spiegel voor.

Ken je de voedingswaarde van jouw lievelingsgerecht? Welke chemische stoffen erin zitten? Waar de ingrediënten vandaan komen? Hoe zit het met de duurzaamheid, gezondheid en smaken,…? En zal je het nog wel kunnen eten als we straks met 9 miljard mensen zijn? Het antwoord: nu eens ludiek en prikkelend, dan weer wetenschappelijk onderbouwd en confronterend. Het artistieke luik wordt niet vergeten door de inbreng van een parcours met hedendaagse artiesten die hun kijk op het thema weergeven. De tentoonstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met topchefs o.m. Frank Fol, Pierre Wynants en anderen die ons hun gastronomische geheimen onthullen alsook hun visie geven op de voeding van vandaag en morgen. Kostprijs: gratis Info: www.expo-aan-tafel.be 11e GROOT MOSSELSOUPER Zaterdag 22 oktober 2011, vanaf 17 uur. Sinaai, Wijnveld 308, zaal café “De Zwaluw” Linx+ en sp.a Sinaai organiseren hun elfde groot mosselsouper. Smullers, jong en oud, groot en klein: iedereen is welkom. Mosselen zijn er à volonté en worden geserveerd met lekkere frietjes. Ook de niet-mosselliefhebbers komen aan hun trekken: voor hen staat een koude schotel met vlees of vis klaar. Kostprijs: € 15 volw, € 9 kinderen, € 14 koude schotel volw, € 8 koude schotel kinderen Info: Inschrijven bij Mike Nachtegael op mike.nachtegael@skynet.be of 0479 90 21 84. Org: Linx+ Sinaai

SENIOREN VUILE MONG & ZIJNE GROEP Optreden en sketches Donderdag 20 oktober om 14u. Gent, Vrijdagmarkt 9, Ons Huis, Fernandezzaal Toffe namiddag met deze bekende Gentse humorist en dwarsligger. Je wordt ook getrakteerd op koffie en taart. Kostprijs: € 7 Info & inschrijvingen: Sabrina Meijs – sabrina.meijs@abvv.be – 09 265 52 67 Org: ABVV Senioren De Brug Gent

getrakteerd op een echte shownamiddag waar o.a. Rolando, Norma Hendy, Kurt Keller, Dany en natuurlijk ook Jo Vally op het programma staan. Kostprijs: Leden van ABVV VLAAMSE ARDENNEN betalen slechts € 27, alle anderen betalen €29,5 voor het dagprogramma (inclusief middagmaal). Info en inschrijven bij Glenda op 053 727 824. Inschrijven voor 20 oktober. Org: ABVV Senioren INFONAMIDDAG ERFENISRECHTEN Donderdag 20 oktober om 14u. Dendermonde, Dijkstraat 59, ABVV gebouw, Kleine zaal Moet je een erfenis aanvaarden? Kan je zelf je erfgenamen kiezen? Hoe maak je een testament op? Wat is een schenking? Het ant-

woord op deze en veel meer vragen rond erfenis- en successierechten wordt tijdens deze infonamiddag toegelicht door Notaris de Wulf. Kostprijs: gratis Inschrijven bij natasja.meersman@abvv.be of 052 259 284 ACHTER DE MUUR IN PALESTINA Maandag 17 oktober om 14u. St-Niklaas, Vermorgenstraat 9, ABVV gebouw Gastspreker Mark Pauwels brengt ons, aan de hand van foto’s, een verslag van zijn reis door de bezette gebieden in Palestina. Kostprijs: gratis Info en inschrijvingen: Inschrijven verplicht bij Daniëlle op 03 760 04 29

DE RONDE TAFEL VAN SOCIALISTEN organiseert

or ag vo RITEIT! d k n LIDA n de oe- e IJD en SO d n e p TR Een o LISME, S A I SOC

G A D 2 e

C O S

HERFSTSHOW MET JO VALLY EEN LEKKERE MAALTIJD EN EEN SPETTERENDE SHOW Donderdag 20 oktober om 11u30 Brakel, Steenweg 18A, Europacomplex Na een lekker middagmaal worden we

zat

er

T E H VA N

E M S I L IA

k 29 o g da

er tob

201

1

u - 23 13u

www.rondetafelvansocialisten.be v.u.

NT

IT, GE

U VOOR


011_WVV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:01 Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

N° 17

SENIORENWERKING DE BRUG HARELBEKE Voor de ondersteuning van afdelingen kan je beroep doen op twee regionale medewerkers. Je vindt ons op volgend(e) adres(sen): Bert Herrewyn - kortrijk@linxplus-wvl.be Rijselstraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 Op afspraak. Marc Bonte - brugge@linxplus-wvl.be Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag en vrijdag. Nieuwpoortsesteenweg 98, 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58 Dinsdag en donderdag.

CC MARKE Voordracht Paul D’Hoore Culturele Centrale Marke organiseert op woensdag 19 oktober een voordracht met Paul D’Hoore. Deze beursspecialist komt spreken over de economische crisis. Waarom wordt ons leven duurder? Wist je dat het pensioen van de meeste werknemers niet veel hoger is dan € 1.000 per maand? Hoe werkt ‘die beurs’ nu eigenlijk? En wat zijn de economische trends in België en de rest van de wereld? Paul D’Hoore brengt raad over hoe kinderen, jongeren en ouderen zouden moeten omgaan met geld. De voordracht start om 20u in het OC van Marke en is een samenwerking met het verenigingsleven in Marke. Kaarten kosten € 3 in voorverkoop en € 4 aan de deur. Tickets en info: OC Marke, Tel. 056 24 08 20, oc.marke@kortrijk.be, www.marke.be

Vorming & Actie West-Vlaanderen

Infonamiddag: Veilige woning en valpreventie Op donderdag 20 oktober gaat een infonamiddag over valpreventie bij ouderen en tips voor een comfortabele en veilige woning door. Toelichting door Dirk Delaruweere van S-plus. Iedereen welkom vanaf 14u in CC Het Spoor, Eilandstraat te Harelbeke. Deelname kost € 1, met inbegrip van koffie met gebakje. Info bij Maurice Top, Tel. 056 71 16 30 of Carlos Bossuyt Tel. 056 71 06 00.

CC LAUWE Week van de Smaak: Amazing Thailand Op zaterdag 22 oktober kan je vanaf 18u terecht in feestzaal Astoria te Lauwe voor ‘Amazing Thailand’. Culturele Centrale Lauwe organiseert een Thais buffet en ambiance-avond in het kader van de Week van de Smaak. Deelname bedraagt € 20. Inschrijven voor 18 oktober in Astoria, Tel. 056 41 67 57 of Olivier Deboel, 0476 89 19 09.

CC ZWEVEGEM Een sprankelende avond Culturele Centrale Zwevegem bestaat 35 jaar en organiseert haar 20ste wijnproefavond. Deze feestelijke editie gaat door op zaterdag 22 oktober vanaf 19u30. Dit in zaal De Windroos, Kouterstraat te Zwevegem. Zoals bij de vorige feestedities worden vijf uitzonderlijke wijnen geproefd. Afsluiten doen we met een bord roze zalm, broodjes en witte wijn. Deelname bedraagt € 18 voor leden, € 20 voor niet-leden. Inschrijven bij Luc Lescrauwaet, Meiweg 25 te Zwevegem of Tel. 056 75 60 25.

SENIORENWERKING DE BRUG KORTRIJK Bierdegustatie met kaas De Brug Kortrijk organiseert een bierdegustatie op donderdag 3 november. Er worden zes bieren (blond, bruin en amber) onder begeleiding van brouwerij Het Alternatief geproefd. Deze worden vergezeld van een kaasbordje met fruit en brood. Ingang vanaf 16u in het Textielhuis, Rijselsestraat 19 te Kortrijk. Deelnameprijs bedraagt € 10, inschrijven

14 oktober 2011

voor 24 oktober bij Eddy Sinnaeve: 0486 23 31 97 – sinnaeve.eddy@gmail.com.

CC GELUWE-WERVIK Filmavond: Slumdog Millionaire Vrijdag 25 november is iedereen welkom voor de filmavond van Culturele Centrale Geluwe-Wervik. Vanaf 19u30 kan je gratis genieten van Slumdog Millionaire, een bekroonde film over een jonge man uit de sloppenwijken van Bombay die deelneemt aan de quiz Who Wants to Be a Millionaire? en tegen alle verwachtingen in de hoofdprijs wint. Locatie: De Gaper, St.-Denijsplaats 11 te Geluwe. Meer info bij Dany Kerkhof – Tel. 056 51 65 52.

heid. Want de vergrijzing zal tegen 2050 zo’n 6% van onze welvaart opslokken. Dit betekent dat een groter deel van onze rijkdom naar de bejaarden zal vloeien. Maar tegelijkertijd berekent het Planbureau dat ook onze welvaart tegen 2050 met de helft zal toenemen. Kortom, we zullen dan nog altijd rijker zijn dan nu… dit boek leert de sociale zekerheid beter begrijpen en formuleert vanuit een sociale invalshoek voorstellen voor besparingen en verbeteringen. Op maandag 24 oktober stelt Jef Maes zijn boek persoonlijk voor met als titel ‘Uw sociale zekerheid in gevaar’. Deze avond start om 19u in de Van Ackerzaal van het ABVV gebouw, gelegen langs de Zilverstraat 43 te Brugge. Info: Fabienne Brichaux Tel. 0486 07 36 82

SENIORENWERKING OOSTENDE Woonzorg in de 21ste eeuw Op dinsdag 18 oktober komen we samen in de ‘Boarebreker’ gelegen langs de Kairostraat 82 te Oostende. Vanaf 14u worden we ontvangen in de animatiezaal. We krijgen er om 14u15 een voorstelling betreffende ‘Woonzorg in de 21ste eeuw’. Meer gedetailleerd wat het aanbod is in het Sociaal huis te Oostende. Rond 15u krijgen we een rondleiding met uitleg in de Boarebreker. We besluiten deze info namiddag om 16u15 met een kopje koffie ter plaatse. Leden nemen gratis deel, niet leden betalen € 1. Let wel op, want het aantal deelnemers is beperkt tot 25! Vlug inschrijven zal de boodschap zijn… Dit kan door je gegevens te bezorgen bij Henri Osaer, Esdoornlaan 32 bus 3 te Oostende. Info: 059 55 60 68

ABVV WEST-VLAANDEREN I.S.M. ZIJ-KANT BREDENE

11

BRUGGE B 23ste zoektocht Ook dit jaar organiseert CCBB opnieuw een zoektocht, de 23ste editie reeds. Deze zoektocht loopt t.e.m. 2 november. De deelnameprijs is € 8 (consumptiebon voor ‘De Hollandse Vismijn’ t.w.v. € 2 inbegrepen). De deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar bij: Burelen BBTK, Zilverstraat 43 Brugge/Georges Vanbeveren, Van Steenestraat 8 Assebroek/Café ‘De Hollandse Vismijn’, Vismarkt Brugge/Café “Tramhuis”, Gaston Roelandtsplein 2 Assebroek/’Wissel’ Rozenhoedkaai 2, ‘Fintro’ Vlamingstraat 11 Brugge. Gelieve de ingevulde formulieren in te dienen op 28 oktober bij Georges Vanbeveren, Van Steenestraat 8, 8310 Assebroek. Ieder origineel deelnemingsformulier, heeft recht op een prijs. Prijsuitreiking op 3 december om 19.30u in café ‘Tramhuis’, Gaston Roelandtsplein 2 te Assebroek. Info: Tel. 050 44 10 21.

Boekvoorstelling ‘Uw sociale zekerheid in gevaar’ De volgende regering zal een enorm gat van 20 miljoen euro moeten dichten. De kans is groot dat het mes wordt gezet in de sociale zekerheid, net zoals in de jaren tachtig. Die besparingen toen waren misdadig. Werklozen en langdurige zieken vielen vanaf de eerste dag terug op een aalmoes… Die schade is nog altijd niet volledig goedgemaakt! In zijn boek stelt Jef Maes voor om mensen meer te doen betalen voor sociale zeker-

ISLAM OP DE WERKVLOER

WERKLOZENCOMITÉ BRUGGE Wil je met ons ijveren voor een beter werkloosheids- en werkgelegenheidsbeleid van de overheid? Laat je stem dan horen in ons werklozencomité. Maandelijks komen we samen om actuele thema’s te bespreken die werklozen bezig houden. Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 27 oktober om 14u in het ABVV Brugge (zaal 3 - 1e verdieping) in de Zilverstraat 43. Het einde is voorzien om 16.30u. Het ABVV heeft nog eens benadrukt dat het niet wil dat de eindeloopbanen in Oost-Vlaanderen gevaar komen. En hiervoor zijn grondige redenen. We zetten alles eens op een rijtje.

MIGRANTENWERKING BRUGGE Vorming & Actie West-Vlaanderen richt zich ook specifiek naar werkloze migranten. Geregeld worden er info’s georganiseerd rond diverse thema’s, zoals op donderdag 20 oktober om 9.30u in het ABVV Brugge (vormingszaal - 2e verdieping) in de Zilverstraat 43. Deze keer hebben we het over de politieke situatie in België. Er is pas een akkoord gesloten over B-H-V. Maar er moet nog verder gepraat worden over de staatshervorming. Wat betekent dit allemaal en wat zijn de gevolgen? We leggen dit alles uit in mensentaal. Het einde is voorzien om 12.30 uur. Meer info: Tel. 050 44 10 43 brugge.ww@abvv-wvl.be

Moeten we in onze refter halalvoedsel aanbieden? Wat als werknemers vragen om tijdens de ramadan de middagpauze over te slaan en vroeger te stoppen met werken? Wat met bidden op de werkvloer? Moeten we iedereen gelijk behandelen of net rekening houden met verschillen? Consequent omgaan met diversiteit op de werkvloer blijft een moeilijke opdracht. Dat wordt er niet gemakkelijker op als de factor ‘islam’ in het spel is.

Spreker: Houssein Boukhriss van consultancybureau Tracé bespreekt een aantal inspirerende cases uit de praktijk. Datum: woensdag 26 oktober 2011 (19.30u) AZ Groeninge - Reepkaai 4 - Kortrijk Prijs: € 5 Inschrijven via info@vormingplusmzw.be of diversiteit.westvlaanderen@abvv.be

Organisatie: o.a. ABVV West-Vlaanderen en www.vormingplusmzw.be Later ook nog: Jonge moslims op zoek naar een eigen plek (16/11). Meer info in de volgende De Nieuwe Werker.


012_GPV1QU_20111014_DNWHP_00_Opmaak 1 12-10-11 12:03 Pagina 16

12

N° 17

14 oktober 2011

GEWELD IN DE MAATSCHAPPIJ, OP HET WERK, TEGEN VROUWEN

“Zware lasten”, van Congo over Senegal naar België

DE VAKBONDEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE ROL Sociale ongelijkheid en onrechtvaardige verdeling van rijkdom liggen aan de basis van conflicten en geweld. Geweld dat zich niet uitsluitend maar toch vaker en onder andere vormen richt op vrouwen. De vakbonden hebben als kerntaak gelijkheid – in het algemeen, maar ook tussen vrouwen en mannen – te realiseren, en zijn dus onontbeerlijke partners bij het voorkomen van conflicten en het bewaren van de vrede.

Samen met onze partners in het Zuiden voeren we tal van positieve solidariteitsacties om het geweld in de samenleving en vooral het geweld tegen vrouwen te bestrijden.

houdelijke taken en 2 uur meer aan de zorg voor de kinderen. •20% van de vaders maakt geen gebruik van het vaderschapsverlof waar ze recht op hebben. Op het werk: •80% van al het deeltijds werk wordt door vrouwen uitgevoerd •Met een gemiddelde score van 7% vrouwen in de beheersraden van grote bedrijven scoort België slecht op Europees vlak. Slechts 44% van de grotere Belgische bedrijven heb-

De tentoons t e l l i n g “Zware lasten” is van 28 oktober tot 26 november te Zware lasten, sterke, fiere, solidaire vrouwen bezichtigen in Dranouter, Hoei, Verviers, Luik, van partnergeweld Leuven (tijdens de Vrouwendag op 11 In 2010 waren in ons land 14% van de november) en Brussel. Op elke locatie vrouwen en 10% van de mannen tuszal Espérance Mawanzo, voorzitster sen 18 en 34 jaar slachtoffer van partvan het gelijkheidsobservatorium in nergeweld. In de groep van 18 tot 24 de DR Congo en drijvende kracht ach- jaar liep dit cijfer voor vrouwen zelfs ter dit initiatief, mee debatteren over op tot 22%. het geweld tegen en de discriminatie van vrouwen. Nochtans is er ook in België, ondanks Meer over dit thema lees je binnen- de jarenlange vakbondsstrijd voor kort in een nieuwe ABVV brochure meer gelijkheid v/m op het thuisfront (beschikbaar vanaf begin november). en op de arbeidsmarkt, nog werk aan de winkel.

OOK BIJ ONS BLIJVEN ONGELIJKHEID EN GEWELD REALITEIT

Voor het ABVV is de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen hier en elders, op de arbeidsmarkt maar ook op het thuisfront, een prioriteit.

1 op 5 jonge Belgische vrouwen is slachtoffer

Thuis: •Vrouwen (tussen 19 en 64 jaar) besteden gemiddeld op weekbasis 10 uur meer dan mannen aan huis-

ben vrouwen in hun beheersraden. •Vrouwen verdienen maandelijks gemiddeld bruto nog 23% minder dan mannen (Equal Pay Day indicator). De strijd voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en op het thuisfront moet onverminderd verder gezet worden, zowel bij ons als bij onze partners in het Zuiden. Want uiteindelijk heeft iedereen baat bij meer welvaart en minder geweld.

· De

meest welvarende en minst gewelddadige maatschappijen zijn die waar vrouwen én mannen werk en zorg thuis en op de arbeidsmarkt evenwichtig verdelen.

Leuven, 11 november: 40ste Vrouwendag

V.U. Els Flour, middaglijnstraat 10, 1210 Brussel, tel. 02 229 38 73, fax 02 229 38 06

Tijdens de Wereldvrouwenmars in Bukavu (oktober 2010) maakten we kennis met de tentoonstelling “Zware Lasten”. De foto’s van de vrouwelijke dragers van Zuid-Kivu, in de Democratische Republiek Congo (DRC) illustreren de zware lasten die op de schouders van vrouwen rusten. Het ABVV nam deel aan deze mars om zijn solidariteit te betuigen met de Congolese vrouwen en nam deze tentoonstelling mee naar het Wereld Sociaal Forum in Dakar (februari 2011) om een debat te provoceren over het feit dat vrouwen wereldwijd vaak “zware lasten” torsen, van ongelijke taakverdeling tot nodeloos geweld.

‘Krachtdadig tegen geweld’ is het thema van de 40ste Vrouwendag. Geweld is voor veel vrouwen, in België en elders in de wereld, nog steeds een harde realiteit, gaande van partnergeweld tot verkrachting als oorlogswapen. Tijdens deze Vrouwendag tonen zij hun kracht door naar buiten te komen met hun verhalen, door op te komen voor hun rechten, door zich te verzetten tegen onrecht en te ijveren voor verandering. Bezoek onze ‘Ladies in Red’ stand op 11 november in Leuven. De vrouwen en mannen van ABVV, zij-kant, Viva-SVV en fos vertellen je graag meer over hun strijd tegen geweld hier en wereldwijd. Meer info vind je op www.abvv.be en op www.vrouwendag.be

Doe volle bak voordeel.

VOORDEEL L

Exclusief voor leden van het ABVV en alle personen die met hen samenwonen. De verzekeringen van ACTELaffinity zijn goedkoper en garanderen u toch een maximale veiligheid en bescherming.

Autoverzekering U zoekt een autoverzekering die goedkoper is en veel voordelen biedt? Vraag een prijsofferte zonder verdere verplichtingen! Geniet aanzienlijke voordelen: zoals gratis bijstand bij pech of ongeval (CAR RELAX), een vrijstelling van € 0 en betalingsgemak. Kies de graad van bescherming die u wenst, vervolledig uw verzekering met uiterst interessante opties zoals rechtsbijstand, bestuurdersverzekering of reisbijstand (TRAVEL RELAX). B.A.

CAR RELAX

BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

GRATIS

MINI OMNIUM

GRATIS

MAXI OMNIUM

GRATIS

Glasbreuk

Brand

Natuurkrachten en aanrijding met dieren

Diefstal

Materiële schade & vandalisme

Motorverzekering Verzeker uw motor tegen de laagste prijs en geniet onder andere van gratis bijstand bij een ongeval. Vraag ons hoe u 45% korting krijgt op de premie voor uw motor.

Woonverzekering Huurder of eigenaar? Een overgelopen bad, een overstroming, brand, … dat overkomt niet alleen de anderen. Kies voor Homeprotect en uw woning en de inboedel worden efficiënt verzekerd. Dankzij ons evaluatierooster bent u er zeker van dat u nooit onderverzekerd bent.

Bekwaam en professioneel, het Contact Center van ACTELaffinity staat altijd klaar om te luisteren en u snelle en efficiënte oplossingen aan te bieden bij een schadegeval.

Bel gratis 0800/49 494 of surf naar www.actelaffinity.be/abvv ACTEL NV - de Lignestraat 13 - 1000 Brussel - RPR 0440 903 008 Brussel- IBAN BE93 8791 5001 0467 - BIC BNAGBEBB - Verzekeringsonderneming erkend code FSMA 2279 (Beslissing dd. 22.12.2003; B.S. dd. 04.02.2004) voor de takken 1, 3 en 10a. - Verzekeringsbemiddelaar erkend code FSMA 62239 A - Lid van de Groep P&V - Tel. 02/282.36.13 - Fax 02/282.36.00 - www.actelaffinity.be/abvv Al onze voorwaarden zijn beschikbaar op onze website.

ABVV - De Nieuwe Werker nr. 17 van 2011  

Ledenblad van het ABVV : Een uitzendkracht heeft ook rechten! | Nieuwe campagne : Teken je eigen klimaatakkoord | Het Generatiepact : Stilst...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you