Page 1

001_AAV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

12:47

Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 66STE JAARGANG / NR. 5 / 11 MAART 2011 / ED. ANTWERPEN Redactie: Tel. 02 506 82 43 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

25 MAART - EQUAL PAY DAY® IN BELGIË

Minder verdienen is langer werken. Je loon bepaalt ook je pensioen!

De loonkloof m/v in België bedraagt vandaag gemiddeld 23% (bruto, op maandbasis, deeltijds werk inbegrepen). Dit betekent dat vrouwen dit jaar tot 25 maart moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen vorig jaar hebben verdiend. Deze aanhoudende loonkloof tussen m/v, en in het bijzonder de overwegend lagere vrouwenlonen zijn doorgaans niet het gevolg van vrije en bewuste keuzes en blijven niet zonder gevolgen voor het latere pensioen. Lees meer over de Equal Pay Day campagne 2011, over de loonkloof m/v en hoe we die samen kunnen dichten.

pag. Edito: Onze boterham, hun poen

pag.

3

Nuttige sollicitatietips voor jobstudenten

pag.

4

89 &

Wij zijn niet tegen Europa, maar Europa is tegen ons!

pag.

5


_blanco

21-10-2010

16:42

Pagina 2

Ter info De Nieuwe Werker is het tweewekelijks magazine voor ABVV-leden. Dit magazine heeft vier edities: • Brussel - Limburg - Vlaams-Brabant • Antwerpen - Mechelen + Kempen • Oost-Vlaanderen • West-Vlaanderen De regionale pagina’s van deze edities vind je steeds op pagina 2 en 15 van De Nieuwe Werker. In dit digitaal overzicht geven we de vier regiopagina’s 2 en 15 na elkaar weer. We plaatsen hier ook de pagina’s die bij elkaar horen samen. Dit is het geval voor: • het dossier op pagina 8 & 9 • nieuws van de Algemene Centrale op pag. 10 & 11 • nieuws van BBTK op pag. 12 & 16 Vandaar de wat ‘speciale’ weergave.


002_AAV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

2

N° 5

12:52

Pagina 2

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

11 maart 2011

Vrijdag 25 maart 2011 is het opnieuw EQUAL PAY DAY ABVV-regio Antwerpen en ABVV Mechelen-Kempen voeren actie voor gelijke verloning !

worden in een groot aantal bedrijven informatiecampagnes opgezet.

M e e r i n f o r m a t i e o v e r Eq u a l P a y Day op www.equalpayday.be en via onze diversiteitsconsulenten:

Op 25 maart organiseren ABVV en ZIJ-KANT de 7de editie van Equal Pay Day, de actiedag die de loonkloof tussen vrouwen en mannen aanklaagt. Dit jaar wil de campagne de aandacht vestigen op de gevolgen van de loonkloof en de overwegend lagere lonen van vrouwen voor hun latere pensioen.

Hoewel de campagne in eerste instantie focust op de minder voordelige arbeidsmarktpositie en de lagere lonen van vrouwen, is het niet de bedoeling om vrouwen tegenover mannen te plaatsen. De kernboodschap (lage lonen vertalen zich in lage pensioenen) is immers ook van toepassing op mannelijke werknemers.

ABVV-regio Antwerpen: 03 220 67 90 ABVV Mechelen+Kempen: 014 40 03 60

De slogan is overduidelijk: minder verdienen is langer werken! Met de slogans “Geef vrouwen hun verdiende loon” en “Je loon bepaalt je pensioen” willen we deze kernboodschap kracht bij zetten. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is nog lang niet gedicht: ze bedraagt momenteel 23%. Actie blijft dus nodig, ook in de bedrijven. Net zoals vorig jaar

’ ‘Opgeleid s e tj e n t a sta

Infosessies voor werkzoekenden

Ben je werkloos? En heb je nog heel wat vragen over hoe jouw uitkering wordt berekend, hoe je je dopkaart moet invullen, hoe ABVV, VDAB en RVA werken en wat je allemaal nog meer moet doen? Of denk je er aan om een deeltijds contract te ondertekenen, maar wil je liever voltijds werken? Het ABVV-regio Antwerpen vindt het belangrijk om jou zo goed mogelijk te informeren. Daarom nodigen we je uit voor volgende infosessies:

en nu? Deeltijds werk Werkloos... En Informatie over het statuut behoud van Informatie over de rechten, over de inkomensgarantiewerkloosheidsreglementering uitkering, over je rechten en plichten en over alle papieren die je moet invullen. Data en plaats: Data en plaats:

Steun onze publieksacties! Onze militanten zullen ook nu weer op ludieke wijze het publiek informeren over de onaanvaardbare loonkloof tussen mannen en vrouwen. In Antwerpen gebeurt dit aan het Centraal Station van 7u tot 9u. Mechelen tekent present op de Botermarkt van 11u tot 15u.

Dinsdag 22 maart 2011

Dinsdag 5 april 2011

van 13u30 tot 16u30 Kapelstraat 17, 2660 Hoboken Zaal Het Volkshuis

van 13u30 tot 16u30 Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen, zaal op het gelijkvloers

Dinsdag 29 maart 2011

Dinsdag 12 april 2011

van 13u30 tot 16u30 Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen zaal op het gelijkvloers

van 13u30 tot 16u30 Deurnsebaan 1b, 2170 Merksem lokaal De VoorZorg Merksem

Donderdag 31 maart 2011 Mechelen+Kempen

van 13u30 tot 16u30 Suzanne Spanhovenstraat 2, in het park, 2100 Deurne lokaal de Rode Valken Deurne

Presenteren in het kader van Tentoonstelling

Heb je interesse? Vul dan onderstaande strook in en stuur ze terug naar: Vorming & Actie regio Antwerpen vzw, Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen

STRAFFE MADAMMEN met straffe madammen: Kristien Hemmerechts & Caroline Gennez “over vrouwen in onze maatschappij”

terugstuurstrook

DNW 11-03-2011

Naam ____________________________________________________________________________

De tentoonstelling is een afwisseling van foto’s en beelden van het dagelijks leven van vrouwen uit de jaren ’40, ’50 en ’60 en hedendaagse portretfoto’s (van fotograaf Eric de Mildt) met citaten van de bekende gefotografeerde zonen met hun moeder. Citaten uit het boek “Straffe Madammen” waarin een hele reeks bekende en minder bekende zonen een (emotioneel) boekje open doen over hun straffe madam, hun moeder, die in 1948 of iets later voor het eerst ging stemmen.

Voornaam ________________________________________________________________________ Straat __________________________________________________ Nr __________ Bus ________ Postnummer _______________ Woonplaats ___________________________________________ Tel of GSM _______________________________________________________________________

ABVV Zakstraat 16 - 2800 MECHELEN - Vrijdag 25 MAART 2011 - 19u30 ‘De expo Straffe Madammen is een initiatief en productie van Linx+ Bewogen-Fotografen in samenwerking met fotograaf Eric de Mildt. Meer informatie via www.linxplus.be en www.bewogenfotografen.be’

Ik wil deelnemen aan de info DEELTIJDS WERKEN op 22-03-2011 (in Hoboken) Ik wil deelnemen aan de info DEELTIJDS WERKEN op 29-03-2011 (in Antwerpen) Ik wil deelnemen aan de info DEELTIJDS WERKEN op 31-03-2011 (in Deurne) Ik wil deelnemen aan de info WERKLOOS... EN NU? op 05-04-2011 (in Antwerpen) Ik wil deelnemen aan de info WERKLOOS... EN NU? op 07-04-2011 (in Merksem) De ondergetekende geeft hiermede toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van ABVV-Regio Antwerpen, mits raadpleging en eventuele correctie door betrokkene steeds mogelijk is conform de wet van 8.12.1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

10 valkuilen voor jobstudenten De zomer komt langzaam in het vooruitzicht. Voor veel studenten is de periode aangebroken om een centje te gaan bijverdienen. De beste manier hiervoor is werken als ‘jobstudent’. Toch zitten er hier en daar enkele aandachtspunten en valkuilen. We zetten ze hieronder voor jou op een rijtje zodat je goed voorbereid aan de slag kan!

Waar moet je zeker op letten? 1) Teken altijd een schriftelijk contract, lees dit contract ook zeer goed na en vraag steeds een kopie. Bij twijfel: vraag info aan je vakbond VOOR je je contract tekent. 2) Controleer de begin- en einddatum van het contract. Als je een maandcontract tekent, kijk dan ook na of het een volledige maand is. 3) Controleer je loon op je contract. Dit is een verplichte vermelding in een contract. Loon dat ze beloven is niet altijd gelijk aan het loon in je contract! 4) Zorg dat je een kopie ontvangt van het arbeidsreglement en lees dit goed na. 5) Zorg dat je altijd een loonfiche ontvangt voor de gewerkte dagen. Kijk loonfiches goed na

en bewaar deze goed. 6) Als er bijzondere veiligheidsvoorschriften zijn, leef deze dan na, maar kijk er ook op toe dat het mogelijk is deze na te leven. Moet je bijvoorbeeld veiligheidsschoenen dragen dan moet je deze krijgen, zelfs al kom je maar twee weken werken. 7) Feestdagen die vallen in de periode dat je werkt, moeten betaald worden. Als je langer dan 15 kalenderdagen tewerkgesteld bent, dan worden feestdagen tot 14 dagen na het contract betaald. 8) Als je in 2011 bent gestart met werken als werkstudent (je werkte al meer dan 23 dagen en/of je betaalt 13.07% RSZ) dan is het niet meer mogelijk om in de zomer te werken als jobstudent. 9) Bij ontslag moet je een schriftelijk document ontvangen. Je tekent dit enkel voor ONTVANGST, niet voor akkoord. Mondeling ontslag is niet voldoende! Na je ontslag heb je nog recht op enkele dagen opzeg. 10) Gewerkte prestaties moeten betaald worden. Zelfs al ben je in opleiding of op proef, iemand

die werkt moet betaald worden. Ga dus niet gratis proefdraaien met de belofte dat je wordt aangenomen. Dit zijn 10 belangrijke regels voor jobstudenten. Hou daarnaast ook de algemene reglementering in het oog. Dit wil zeggen dat je in de maanden juli, augustus en september samen als jobstudent maximum 23 dagen mag werken aan 2,5% solidariteitsbijdragen. De andere maanden in het jaar heb je nog eens 23 dagen aan 4,5% RSZ. Als jobstudent mag je maximum 6 maanden bij dezelfde werkgever werken. Meer informatie: www.abvvjongeren.be of: •Antwerpen: Kim Van Weert, abvvjongeren.antwerpen@abvv.be, 03 220 67 23, Ommeganckstraat 35 te Antwerpen •Mechelen+Kempen: Johan Decubber, Johan.decubber@abvv.be, 014 40 03 39, Grote Markt 48 te Turnhout

Deze info’s worden georganiseerd door Vorming & Actie regio Antwerpen vzw i.s.m. ABVV Bijblijfwerking

COLLOQUIUM | 25 MAART 2011

Hendrik De Man, de crisis van de jaren dertig en de huidige financieel-economische crisis In de periode 1930 tot 1935 schreef Hendrik De Man 18 artikels voor het “Bulletin d’Information et de Documentation” van de Nationale Bank van België. Deze bijdragen houden bijna allemaal verband met de toen heersende crisissituatie en mogelijke antwoorden erop of alternatieven. Ideeën die ook vandaag nog een bepaalde actualiteitswaarde bezitten. Programma: •Voorwoord: Lode Hancké •Inleiding: Bob Cools •Debat met: • Piet Clément | Bank voor Internationale Betalingen | Basel – Zwitserland • Ludo Cuyvers | professor internationale economie • John Crombez | sp.a-fractieleider | Vlaams Parlement •Reacties uit het publiek •Slotwoord: Luc Vanneste Praktisch: Datum: vrijdag 25 maart 2011 om 14u00 Plaats: zaal 404 (4de verdieping) | ABVV Bondsgebouw | Ommeganckstraat 47 | 2018 Antwerpen Organisatie: Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man Meer informatie: http://hendrikdeman.skynetblogs.be/ Deelnameprijs: €12 | betaling op bankrekening IBAN nr BE21 9730 0745 6203 van de Vereniging Hendrik de Man, Wouwstraat 3, 2640 Mortsel Inschrijving via: jeannine.vanpuyvelde@skynet.be


002_BTV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

2

N° 5

12:55

Pagina 2

Regio Brussel - Limburg

11 maart 2011

IPA-bis: nog steeds in het slop ! Nadat de onderhandelingen over een IPA 2011-2012 waren mislukt, heeft de federale regering een bemiddelingstekst voorgesteld. Daarin komt ze weliswaar tegemoet aan sommige van onze eisen (zoals het behoud van de automatische indexkoppeling van de lonen of het optrekken van de sociale uitkeringen), maar het geheel blijft ruim onvoldoende. Daarom voerde het ABVV op vrijdag 4 maart in het hele land acties in de sectoren en de bedrijven. Hier en daar werd zelfs gestaakt. In Brussel verzamelden de militanten vóór de Nationale Bank van België. Algemeen Secretaris van ABVV-Brussel, Philippe Van Muylder, feliciteerde de militanten en wees nogmaals op de gevaren van de Europese sociaal-economische strategie: “Tien jaar geleden kwamen de Europese leiders voor de dag met een grootscheeps plan om het concurrentievermogen van de Europese economie aan te zwengelen. Vandaag geven ze zelf toe dat ze gefaald hebben, maar ze beloven hun doelstellingen te halen… in de komende tien jaar! Moeten we dat echt geloven? En vooral: wie zal dit Europees beleid betalen? Sinds 2000 vertelt men ons dat de werkgelegenheid in Europa toeneemt. Zeer wel! Maar opgepast: men telt ook de mensen mee die niet meer dan… 1 uur per week werken. Europa moedigt deeltijds werk aan en krikt zo de werkgelegenheidscijfers op ! Het bewijst in elk geval dat de Lissabonstrategie niet bedoeld was om iedereen waardig werk te bieden, of om de werkloosheid in te dijken. Eigenlijk was het vooral de bedoeling om de arbeidsvoorwaarden en voornamelijk de lonen, onder druk te zetten. In haar Strategie 2020 heeft Europa handig drie nieuwe criteria ingelast met sociale of milieu-inslag:

• de uitstoot van broeikasgassen verminderen • het voortijdig schoolverlaten terugdringen • de armoede indijken. Maar laat ons het nog eens duidelijk stellen: • hoe kunnen we de armoede indijken, als de sociale uitkeringen afgeschaft worden? • hoe pakken we schoolmislukking aan, als het aantal leerkrachten ingeperkt wordt? • hoe financieren we sociale en ecologische projecten, als we snoeien in de begrotingsuitgaven?

C.C. BITMAPPERS Vrijdag 18 maart: DOMOTICA Om 20 u in VOC – lokaal, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt. Meer info: www.bitmappers.be of bij Jan Miermans tel. 011 82 35 67 LINX+ DIEPENBEEK i.s.m. WERKGROEP NOORD-ZUID Donderdag 24 maart: IN DE RUGZAK VAN BART HENCKAERTS – ABVV VOORZITTER BEZOCHT VAKBONDEN IN COLOMBIA Aanvang 20 tot 22.30 u. in het Fonteintje-seniorenhuis, Stationstraat te Diepenbeek. Inkom gratis! Meer info: kristof.lantin@diepenbeek.be LINX+ GENK Vrijdag 11 maart en vrijdag 22 april: LACHYOGA LACHEN KOST MINDER DAN ELEKTRICITEIT EN GEEFT MINSTENS EVENVEEL ENERGIE!

Illégal Gratis

17 03 2011 - 20:00 (FR/NL)

Ciné Club

VACATURE

DE MARKTEN

Wij zoeken een

Zaal : Witte Zolder / Oude Graanmarkt 5

DOSSIERBEHEERDER m/v

Na de film volgt een ontmoeting met enkele sanspapiers, in café Monk, Sint-Katelijnestraat 42, om 22u.

VOOR DE JURIDISCHE DIENST VAN BBTK-SETCA, AFDELING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Functie • je ontvangt de leden van de bediendecentrale (BBTK-SETCa), luistert naar hun problemen in verband met sociaal recht en adviseert hen • je staat in voor de behandeling van individuele juridische dossiers van de leden • je neemt, in functie van het dossier, contact op met de verschillende instanties (werkgevers, curatoren, betalingsorganismen, verzekeringsmaatschappijen, …) • je rapporteert aan de verantwoordelijke van de juridische dienst Profiel • je behaalde een Masterdiploma in de rechten; een Master na Master sociaal recht of een relevante werkervaring is een extra troef • je bent zeer goed tweetalig Nederlands/Frans, zowel mondeling als schriftelijk • binnen het team heb je zin voor initiatief en kan je zeer autonoom en nauwgezet werken en neem je verantwoordelijkheid op. • je bent analytisch sterk en je hebt een proactieve ingesteldheid • je flexibiliteit en je stressbestendigheid staan je toe je doelen te bereiken • je hebt een open en directe communicatiestijl • je behandelt de dossiers met de noodzakelijke vertrouwelijkheid • je beschikt over de nodige sociale vaardigheden, alsook over het nodige militantisme zodat je je vlot kan integreren in een syndicaal

www.abvvlimburg.be C.C. ENIAC COMPUTERCLUB Vrijdag 11 maart: SCHERMCALIBRATIE LAATSTE KAN Vrijdag 18 maart: NIEUWIGHEDEN VOOR FOTOAFDRUK De info gaat steeds door in het Oud Atheneum (1ste verdiep), Zoutstraat 46, St. Truiden. Meer info: Geert Masuy, Velmerlaan 173, 3806 St. Truiden, www.eniac.be eniacvzw@pandora.be

Wij laten ons in geen geval het Duitse model opleggen! Want dat betekent loonstop, daling van de sociale bijdragen, veel minder openbare dienstverlening, en hogere BTW. Het past allemaal in een niet te rechtvaardigen beleidskeuze die in het kort hierop neerkomt: de loontrekkenden armer maken om concurrerend te zijn op de wereldmarkt. Hier stappen wij niet in mee! Hier en nu laten we werkgevers en regering weten: wij willen dit model niet. Onder geen enkele voorwaarde. Niet tijdens de lopende zaken en ook niet met een volwaardige regering!”

Lachyoga bestaat uit lichaams-, ademhalings- en stemoefeningen om op een ludieke manier de lach te stimuleren, en via uitbundig lachen het kind in onszelf te herontdekken. Het geeft een enorme stimulans, fysiek, mentaal en spiritueel. Het is een techniek om de illusies van het dagelijks leven te doorbreken. Draag gemakkelijke kledij en schoeisel. Prijs €5/persoon. Aanvang om 19.30 u. in het Stadhuis Genk, zaal 11. Meer info: Bernard Glowacki, 0498 50 34 81 of bernard.glowacki@hotmail.com of Rina Simons, 0497 82 88 19 of rina.simons@scarlet.be Donderdag 31 maart: BEZOEK AAN VRT Met geleide wandeling door het omroepgebouw, bijwonen van Reyers Laat (talkshow met Lieven Van Gils), maaltijd in de mess. Prijs €12,50 (verplaatsing per auto inbegrepen), dit bedrag moet voor 25 maart overgemaakt worden op rekeningnr.: BE87 9730 0514 7094. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Afspraak voor vertrek: grote parking aan C-mine (rechts), Genk om 16.30 u. Inschrijven kan bij Rina Simons 0497 82 88 19 of rina.simons@scarlet.be of Bernard Glowacki, 0498 50 34 81 of bernard.glowacki@hotmail.com LINX+ HASSELT i.s.m. MASEREELFONDS HASSELT Dinsdag 15 maart: DE WELVAARTSKLOOF IN EEN DUALE SAMENLEVING

Met spreker Tine Van Rompuy. In het Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, Hasselt. Inkom €5 (€3 voor studenten, werklozen en gepensioneerden). Aanvang om 19.30 u. Meer info: Felix Bergers, 089 35 64 20 of felixbergers@hotmail.com Donderdag 24 maart en 28 april: EEN HUMANISME VOOR DE TOEKOMENDE TIJD 2 avonden over humanistische waarden voor een betere wereld met Badra Djait, Anne Provoost en Ludo Abicht. In het Vrijzinnig Centrum, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt. telkens om 20 u. Toegang gratis. Meer info: Dimitri Bielen, 011 22 51 88 of bij MF, 011 27 50 32 LINX+ LOMMEL i.s.m. CURIEUS Woensdag 30 maart: VACCINEREN: WANNEER EN WAAROM? Uitleg door professor Pierre Van Damme in het Raadhuis van Lommel telkens om 20 u. Inkom gratis! Meer info: Rita Phlippo: 011 34 61 62 of rita.phlippo@lommel.be LINX+ TESSENDERLO Zondag 13 maart: ZETTERSPRIJSKAMP In zaal ‘Floreal’, Geelsebaan, Tessenderlo. Vanaf 14 u. (inschrijven vanaf 13 u.). Wij zorgen voor korven gezonde prijzen! Tijdens de pauze gratis wafels! Gratis tombola voor iedereen! De opbrengst van de zettersprijskamp is voor het jaarlijks kinderfeest van de Linx+ Tessenderlo. Iedereen welkom, ook niet-kaarters! Meer info: Liliane Moonen, 013 66 80 41 LINX+ TONGEREN Dinsdag 15 maart: Linx+ dag

Gratuit/Gratis

Georganiseerd door de Jongeren van ABVV Brussel Met de medewerking van Centrale Culturelle Bruxelloise asbl.

team • je kunt vlot werken met MS Office (Word, Powerpoint, Excel, Outlook, …)

Ons aanbod Een afwisselende job in een werkomgeving waar persoonlijke ontwikkeling en groei gestimuleerd worden. Wij bieden jou een aantrekkelijk en competitief salaris, aangevuld met verschillende extralegale voordelen Interesse? Aarzel niet en bezorg vóór 10 april 2011 je motivatiebrief en je curriculum vitae aan Mevrouw Isabelle BAEKE, Verantwoordelijke Juridische Dienst van de BBTK BrusselHalle-Vilvoorde, Rouppeplein 3 te 1000 Brussel of via email aan: IBaeke@setca-fgtb.be Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Mevrouw Isabelle BAEKE op het telefoonnummer 02.519.72.11.

Elke dinsdagavond vanaf 18 u tot 22 u. in de kleine feestzaal (Jekerstraat, Tongeren) en daarna iedere dinsdag…Een balletje op de pingpongtafel slaan, een krant lezen, een kaartje lezen, samen een gezelschapspel doen, een praatje maken en iets komen drinken… Het kan allemaal, je komt er zeker vrienden tegen en maakt natuurlijk kennis met nieuwe toffe mensen. Meer info: Ivo Huybrechts, 012 26 29 11 of 0479 54 15 74 of ivo.huybrechts@pandora.be Dinsdag 22 maart: MOSSELFESTIJN Je kan kiezen uit volgende gerechten: mosselen met frieten €15/persoon of frieten met vidé €10/persoon. Vanaf 18.30 u. in zaal ‘Volksontwikkeling, Jekerstraat 59 te Tongeren. Inschrijven voor 15 maart bij Ivo Huybrechts, 0479 54 15 74 of ivo.huybrechts@pandora.be

’T VIRVELD Zaterdag 19 maart: QUIZ In zaal ‘Nieuwenborgh’ Stokkem. Aanvang om 20 u. Meer info: Jan Braun, Rijksweg 92, Lanklaar, 0479 65 66 44 S en D HOUTHALEN SenD i.s.m. C.C Casino presenteren: Zaterdag 26 maart 2011: “BRIEF AAN MIJN RECHTER” door NT Gent/ Frank Focketyn. Tickets €6, €8, €10 en groepstickets €6. Donderdag 14 april 2011: HOE MOET HET NU VERDER? door Philippe Geubels. Tickets €15, €17, €19 en groepstickets €15. De voorstellingen beginnen telkens om 20.15 u. Meer info: Jaak Vliegen, 0473 88 53 93 of jrvliegen@hotmail.com

Nieuwe brochures van ABVV Jongeren Heb je vragen over je studentenjob? Wil je meer weten over deeltijds leren en werken? Weet je niet wat je allemaal in orde moet brengen als je schoolverlater wordt? Of raak je niet meer wijs uit de regeling rond jeugdvakantie? Geen paniek! Je vindt een antwoord op al je vragen in de nieuwe brochures van ABVV Jongeren! Er zijn brochures over jobstudenten, deeltijds leren en werken/stage en schoolverlaters, daarnaast is er ook een folder over jeugdvakantie. Bestel ze snel via onze jongerenmedewerkster Katrien Billen via katrien.billen@abvv.be of 011 28 71 41.


002_OOV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

2

N° 5

12:54

Pagina 2

Regio Oost-Vlaanderen

11 maart 2011

Gezocht: ervaren syndicalisten, die het aandurven om onze vormingen tot een succes te maken Als bedrijfsanimatoren en vormingswerkers samen aan het stuur staan gaan onze kandidaten sterker de sociale verkiezingen in ! Reeds dertig jaar werkt de vormingsdienst van het ABVV met vrijwilligers. Deze militanten komen uit de syndicale praktijk. Door de jaren heen zijn verschillende formules getest en geëvalueerd. We streven er steeds naar om goede dingen beter te doen. We hebben in Oost Vlaanderen nu een ploeg van 12 actieve bedrijfsanimatoren en moeten daar verder blijven aan werken. Met onze vakbondsvorming willen we onze militanten sterker maken en hen leren doelgericht syndicaal te reageren. De bedrijfsanimator speelt hier een belangrijke rol. We leren van elkaar, we delen de ABVV aanpak en onze kennis. De bedrijfsanimator is een evenwaardige partner om in de vormingen het evenwicht tussen inhoud en het groepsgebeuren te bewaken. Jan en Guy, twee bedrijfsanimatoren vertellen waarom ze het doen. Heel zwart-wit gesteld zou je kunnen zeggen dat de vormingswerker de theoreticus is en wij die van de praktijk. Dit wil echter niet zeggen dat we elkaar tegenspreken, integendeel. Als bedrijfsanimator maken we de theorie vlotter inzetbaar in de realiteit. We ondervinden dat de deel-

nemers door onze inbreng worden gestimuleerd om deel te nemen aan de vakbondsvorming en meer geneigd gaan zijn om er iets mee te doen op de werkvloer.

Het is de bedoeling dat de preventiediensten jaarlijks een samenvatting geven van hun activiteiten. Dit jaarverslag van 2010 moet vóór 1 april 2011 overgemaakt worden aan de inspectiedienst van toezicht op het Welzijn op het Werk. Bovendien moet dit document, in bedrijven waar een CPBW actief is, eerst op dit overleg besproken worden. Zo krijgen we in het CPBW een zicht op alles wat er gebeurd is op het vlak van welzijn op het werk.

Onze deelnemers zijn heel gedreven, ze willen erin vliegen. Af en toe moeten we dit wat afremmen. We leren de militanten om geduld te hebben en behoedzaam te werk te gaan. Duurzaam syndicaal resultaat behaal je niet op één dag.

Inhoud De inhoud van dit verslag wordt door de wet bepaald (Bijlage III KB interne dienst). De inspectiediensten hebben daarvoor formulieren opgemaakt: Deze documenten en de verklarende nota zijn te vinden op www.werk.belgie.be De preventieadviseur van de IDPBW moet dit jaarverslag opstellen. De dienst kan bijkomende informatie over haar werking vrij ter beschikking stellen van de werkgever en het comité. Dit moet dan afgesproken worden in het huishoudelijk reglement van het comité.

Door onze inzet op de vorming blijven we zelf scherp op ons eigen bedrijf en bouwen we zelf aan onze contacten binnen de vakbond. Alles lijkt soms zo evident, maar niets is minder waar. De verhalen die wij op de vorming horen grenzen soms aan het ongelofelijke. De syndicale weg naar een betere syndicale bedrijfswereld ligt nog steeds bezaaid met hindernissen en wordt bewaakt door patroons met als enig doel grote winst. Wij helpen onze delegees om die hindernissen met de juiste aanpak te nemen. Soms ontbreekt bij de deelnemers het geloof dat zij kunnen groeien in hun syndicaal werk. Wij zijn echter het levend bewijs dat het wel degelijk kan. Ten slotte is het ook leuk om onze opgedane kennis te delen en door te geven aan anderen. Dit alles motiveert ons om het te blijven doen.

ZIT JIJ IN HET CPBW ? Maart is ons moment om de werking van de preventie adviseur te controleren !

Gevolgen voor de werkgever

OPROEP AAN GEÏNTERESSEERDEN OM ONZE PLOEG TE VERSTERKEN!

contact met ons op te nemen.

We zoeken gemotiveerde delegees die hun syndicaal netwerk willen uitbreiden en delen met nieuwe delegees en militanten. Heb jij genoeg ervaring met syndicaal werk en zie je jezelf een groep bewegen om syndicaal bij te leren. Dan nodigen wij jou uit om hierover na te denken en

Samen staan we sterk Coordinator VORMING DIENST ONDERNEMINGEN & DIVERSITEIT KRIS MICHIELS Vrijdagmarkt 9, 900 Gent tel 09 265 52 55 | kris.michiels@abvv.be

Alle werkgevers zijn verplicht om dit document in te dienen. Er staan strafrechtelijke sancties op het niet naleven van deze bepalingen. Volgens artikel 8 van het KB over de interne dienst moet de werkgever de adviezen van het comité over de werking van deze dienst ter beschikking houden van de inspectie. Alle reden dus om er deze maand op de vergadering naar te vragen.

Meer informatie Wil je via deze weg meer greep krijgen op het welzijnsbeleid in de onderneming, aarzel dan niet en neem contact op met onze Dienst Ondernemingen, tel. 03 760 04 04 of 03 760 04 14 en vraag naar Astrid Paalman.


002_WVV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

2

N° 5

12:52

Pagina 2

Regio West-Vlaanderen

11 maart 2011

Jongeren

INFO- EN DEBATAVOND ‘PESTEN OP HET WERK’

West-Vlaanderen

GRATIS LIDMAATSCHAP VOOR SCHOOLGAANDE JONGEREN VANAF 12 JAAR Als jongere lid worden van Magik? (ABVV Jongeren) biedt je tal van voordelen. Je kan er niet alleen gratis brochures bekomen over thema’s als jobstudenten, schoolverlaters, deeltijds leren en werken, jeugdvakantie, etc. Maar je kan er ook terecht met al je vragen rond deze thema’s op volgende nummers: 050 44 10 40 – 051 26 00 93 – 059 55 60 55 – 056 24 05 36 Je kan lid je lid maken door onderstaande strook ingevuld terug te sturen naar J. Peurquaetstraat 27 – 8400 Oostende. Of stuur een mailtje met vermelding van onderstaande gegevens naar: oostende.jong@abvv-wvl.be Er zijn problemen waar vaak te weinig aan gedaan wordt en die maar af en toe in de belangstelling staan. Die problemen komen pas bovendrijven als weer één of andere shockerend geval bekend wordt. ‘Pesten op het werk’ is zo’n probleem. Eind vorig jaar was gans België opnieuw geschokt door gevallen van pesterijen bij Mactac (Soignies) en Arcelor Mittal (Gent). In de nasleep daarvan richtte het ABVV West-Vlaanderen een druk bijgewoonde info- en debatavond voor delegees en medewerkers in rond dit onderwerp. Gastspreekster was Myriam Vanlerberghe, sp.a-volksvertegenwoordigster en auteur van de huidige antipestwet. Heel wat praktijkgevallen, het ene al dramatischer dan het andere werden besproken en beoordeeld op hoe we er syndicaal het best op reageren. Delegees in bedrijven en medewerkers binnen de vakbond kunnen een belangrijke rol spelen om

een gepeste werknemer te verdedigen of verder te helpen. Het debat leerde dat theorie en praktijk vaak ver uiteenliggen en er slechts in een minderheid van pestgevallen uiteindelijk een goede oplossing komt die ten volle rekening houdt met de rechten van de gepeste werknemer. De huidige wetgeving is een belangrijk instrument in de aanpak van pesterijen, maar beschermt nog te weinig de gepeste werknemer zelf of iemand die zijn/haar verdediging opneemt. Er bestaan echter ook goede voorbeelden van hoe delegees of de vakbond zelf, vaak met het ultieme wapen van de syndicale dreiging erin slagen pesterijen definitief op te lossen of stop te zetten. Allerhande opmerkingen uit deze info- en debatavond werden door Myriam Vanlerberghe ‘meegenomen’ om de bestaande wetgeving verder in positieve zin aan te passen. Met vriendelijke groeten, Erik Van Deursen

Ja, ik wens gratis lid te worden van Magik? (gelieve in te vullen in drukletters): Naam: Voornaam: Straat en nr: Postcode en gemeente: Tel. en/of GSM nr.: Rijksregisternr.: (zie SIS-kaart, getal dat met je geboortejaar begint)

School: Nationaliteit: E-mail: Datum en handtekening:

Geslacht: M / V

WERKLOOSHEID WIST JE DAT...

Mijn dopgeld?!? MAAR MISSCHIEN OOK … EEN CRISISPREMIE! Als je door je baas afgedankt wordt én je voldoet aan alle (soms ingewikkelde) voorwaarden, dan heb je recht op dopgeld. Dat dopgeld krijg je tot je opnieuw aan de slag kan in een andere job. MAAR: … misschien heb je ook wel recht op een CRISISPREMIE! Zoals altijd zijn de regels ook hier redelijk ingewikkeld. Kort samengevat kan je recht hebben op een crisispremie als je • gewerkt hebt als arbeider (behalve in de openbare

sector en aanverwante sectoren) • én ontslagen werd door je werkgever • behalve als je ontslagen werd om dringende reden, brugpensioen, pensioen, herstructurering met inschrijving in een tewerkstellingscel (collectief ontslag), onderling akkoord, overmacht, medische redenen of tijdens je proefperiode of op het einde van een contract bepaalde duur/ bepaald werk. Als je denkt dat je recht hebt op die crisispremie, als je

twijfelt of je al dan niet recht hebt: kom dan zeker langs bij onze werkloosheidsdienst. Je moet die crisispremie immers zelf aanvragen. Je krijgt die niet automatisch! Tegelijk kijken wij dan na of je inderdaad voldoet aan alle voorwaarden. Die crisispremie bedraagt vandaag €1.666 als je voltijds gewerkt hebt. Als je parttime gewerkt hebt wordt die aangepast aan het aantal uren tewerkstelling. Door wie wordt de crisispre-

mie betaald? Ook dat is niet zo simpel. Soms moet je vroegere baas een deel van de crisispremie betalen en wordt het tweede deel door de RVA betaald. Soms wordt de crisispremie volledig door de RVA betaald. Voor het deel dat door de RVA betaald moet worden, moet je bij ons een aanvraag doen. Je hebt daarvoor 6 maanden de tijd na je laatste werkdag bij je (vorige) baas. De aanvraag moet gebeuren met een formulier ‘bijlage C4 crisispremie’. Heb je dat formulier al gekregen van je

baas, breng dat dan zeker mee! Is alles in orde, dan zorgen wij natuurlijk ook voor de betaling. BELANGRIJK: ook als je geen dopgeld moet aanvragen (omdat je bijvoorbeeld direct ander werk hebt, of in het buitenland woont, of …), kun je onder dezelfde voorwaarden als hierboven recht hebben op de crisispremie. Kom ook in dat geval zeker langs bij onze werkloosheidsdienst.

ABVV OOSTENDE VANAF NU OP EEN NIEUW ADRES!

Sinds 14 februari 2011 zijn alle ABVV-diensten en beroepscentrales uit dit ABVV gebouw ondergebracht in de Nieuwpoortsesteenweg 98 (2de, 3de en 4de verdieping). Al onze telefoonnummers blijven behouden. De ACOD en de BBTK-Oostende verhuizen niet mee. Alle info is te verkrijgen aan het onthaal (059/55 60 50 - oostende.ont@abvv-wvl.be)

Vorming & Actie West-Vlaanderen

MIGRANTENWERKING BRUGGE

WERKLOZENCOMITÉ BRUGGE

Vorming & Actie West-Vlaanderen richt zich ook specifiek naar werkloze migranten. Geregeld worden er info’s georganiseerd rond diverse thema’s, zoals op woensdag 16 maart om 9.30 uur in het ABVV Brugge (opleidingszaal - 2e verdieping) in de Zilverstraat 43.

Wil je met ons ijveren voor een beter werkloosheids- en werkgelegenheidsbeleid van de overheid? Laat je stem dan horen in ons werklozencomité. Maandelijks komen we samen om actuele thema’s te bespreken die werklozen bezig houden.

Deze keer bespreken we waarom een goed interprofessioneel akkoord zo belangrijk is.

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 22 maart om 14 uur in het ABVV Brugge (opleidingszaal - 2e verdieping) in de Zilverstraat 43. Het einde is voorzien om 16.30 uur.

En we overlopen wat de verschillen zijn tussen een arbeidersen bediendestatuut. Het einde is voorzien om 12.30 uur.

Deze keer bespreken we waarom een goed interprofessioneel akkoord zo belangrijk is. En we overlopen wat de verschillen zijn tussen een arbeiders- en bediendestatuut. Meer info: Jeroen Eerdekens - Tel. 050 44 10 43 brugge.ww@abvv-wvl.be


003_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

12:58

Pagina 3

N° 5

3

11 maart 2011

EDITO

Onze boterham, hun poen Onze nationale actiedag van 4 maart werd in het hele land goed opgevolgd. Wij feliciteren onze militanten voor deze geslaagde mobilisatie. Zij is het bewijs van de vastberadenheid van de werknemers die hun stem hebben laten horen, zelfs al werd deze actiedag ontsierd door enkele betreurenswaardige incidenten, die hoofdzakelijk te wijten waren aan het feit dat het grote publiek niet goed weet wat ons beroert. Bepaalde kranten maakten er grote koppen van in de trant van "Heeft staken nog wel zin?" Andere hadden het dan weer over de hoge kostprijs van de acties voor het bedrijfsleven...

WAAROM ACTIE VOEREN? Winston Churchill parafraserend, zouden we kunnen stellen dat actie voeren en staken misschien wel niet de beste oplossing, maar wel het minst slechte systeem is. Actie voeren en staken maken deel uit van de democratische middelen waarover de werknemers beschikken om hun mening te uiten. Actie is het beste compromis tussen "Hou je mond!" en "Praat maar… 't brengt toch niets op”.

"Protesteer zoveel als je wil, wij beslissen toch!"

WAAROM DEZE ACTIE? We zouden alle goede redenen kunnen opnoemen waarom wij actie gevoerd hebben. Eerst tegen de werkgevers en de regering: de feitelijke loonstop, de neerwaartse harmonisatie van de arbeiders- en bediendestatuten. Vervolgens ten aanzien van Europa en de Top van de Eurozone van 11 maart en de Europese Top van 24 en 25 maart te Brussel. Daar staat op de agenda: “economic governance” en een 'competitiviteitpact' die getuigen van een blinde besparingsdrift, die openbare diensten wil afslanken, die een dreigende afbouw van onze sociale zekerheid inhouden, alsook verdere loonmatiging, verhoging van de pensioenleeftijd, afschaffing van het brugpensioen, vergrendelen van collectieve onderhandelingen op Europees niveau enz. Maar het kan ook eenvoudiger gezegd, zoals een dame het in een tv-interview perfect verwoordde: "Zij hebben gelijk dat ze hun boterham verdedigen!". Want hoe ingewikkeld de economische en sociale problemen ook

winsten. Of de belangen van de enen en de anderen gewettigd zijn, hangt af van het kamp waarin men zich bevindt. Maar één zaak staat vast: de actievoerende werknemers staan wel degelijk in het kamp van diegenen die verkeersproblemen gehad hebben of hun weekendinkopen wat hebben moeten uitstellen.

EEN SOCIAAL PROBLEEM We mogen niet vergeten dat deze actie, die gekoppeld was aan de verwerping van het ontwerp van

een belachelijk lage en bovendien dwingende loonnorm, dat is aan ons dagelijks brood knabbelen om hun winsten te verhogen. De auto-

energieleveranciers de pan uitswingen, dat is pakken van de kleintjes om aan de groten te geven, in plaats van de energieprijzen onder controle te brengen. De indirecte belastingen verhogen in plaats van de belastingcadeaus voor de ondernemingen af te schaffen of de fiscale fraude aan te pakken, dat is afpakken van diegenen die het nodig hebben om het te geven aan diegenen die het niet nodig hebben. Voor alle duidelijkheid: dat is niet het sociaal model dat wij willen. En we zullen dit in alle duidelijkheid blijven zeggen. Anne Demelenne Algemeen secretaris

De werkgevers blijven doof zolang ze niet in hun portefeuille geraakt worden. En als de regering beslist een voorstel door te drukken dat een meerderheid van de werknemers verwerpen, dan wil dit evenveel zeggen als

mogen zijn, in feite komt het hierop neer: de werknemers verdedigen hun boterham, de werkgevers hun geld, d.w.z. de poen van de aandeelhouders. Iedereen verdedigt zijn belangen. Wij verdedigen onze lonen, zij hun

interprofessioneel akkoord, ook een ruimer doel nastreefde. Namelijk de politieke wereld erop wijzen dat er naast de economische problemen, naast het competitiviteitprobleem, ook een sociaal probleem bestaat, een probleem van rechtvaardigheid. Aan de ene kant: een blijvend hoge werkloosheid, voortschrijdende armoede, te lage lonen ten opzichte van de levensduurte, groeiende bestaansonzekerheid, steeds moeilijker toegang tot een eigen woonst. Aan de andere kant: buitensporige winsten, rijken die steeds rijker worden, een groeiende kloof tussen inkomens uit arbeid en inkomens uit kapitaal… Een loonmatiging opleggen via

Het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 2004)

Gezondheidsindex (basis 2004)

matische indexering op de helling zetten terwijl de winsten van de

Rudy De Leeuw Voorzitter

Indexgegevens FEBRUARI 2011 cijfer van de maand

116,33

% evolutie, ten opzichte van: • vorige maand • laatste 3 maanden • laatste 6 maanden • laatste 12 maanden 4-maandelijks gemiddelde % evolutie, ten opzichte van: • vorige maand • laatste 3 maanden • laatste 6 maanden • laatste 12 maanden 1

115,05

®

0,58 1,55 2,14 3,39 114,91

114,212

2

0,35 0,79 1,23 2,67

De consumptieprijsindex en de gezondheidsindex zijn in februari toegenomen tegenover januari 2010. De deelindices die het sterkst bijdroegen tot deze evolutie waren: elektriciteit (+0,13pt), snijbloemen (+0,12pt), vloeibare brandstoffen (+0,07pt), buitenlandse reizen (+0,05pt, ook gelieerd met evolutie prijzen kerosine), vers fruit (+0,05pt), aardgas (+0,04pt) en motorbrandstoffen (+0,04pt). En in daling: verse groenten (-0,04pt) en GSM-gesprekken (-0,03pt). De inflatie versnelt deze maand tot 3,39% op jaarbasis. 1 2

Waterloos en ecologisch gedrukt

Dit is het rekenkundig gemiddelde van de betreffende maand en de drie voorgaande maanden. De spilindex die bereikt of overschreden moest worden om de lonen in de overheidssector en de sociale uitkeringen te indexeren, bedraagt 114,97. Het Planbureau verwacht een volgende overschrijding van de spilindex niet voor juni 2011.

bij Eco Print Center

Via ‘Mijn ABVV’ heb je als ABVV-lid toegang tot je persoonlijk dossier. Je hebt hiervoor wel een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig. Werkzoekenden kunnen de gegevens van hun dossier werkloosheid inkijken, controleren of hun uitkering is betaald, fiscale fiches of attesten afdrukken, … Surf naar www.abvv.be/mijn-abvv. ABVV website: www.abvv.be • Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be


004_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

4

09-03-2011

N° 5

12:59

Pagina 4

11 maart 2011

INLEEFREIS VLAAMS ABVV

Vakbondssteun aan Colombia, heeft dat wel zin? Kan een vakbond uit een klein land als België enig verschil maken in een land dat 37 maal zo groot is en 4 maal zoveel inwoners telt? Tijdens de inleefreis van het Vlaams ABVV naar Colombia bleek alleszins van wel.

Vakbond met bodyguards

Sterke vakbonden broodnodig

In Colombia moeten vakbondsleiders zich beschermen met bodyguards. Dat is letterlijk levensnoodzakelijk. Het Zuid-Amerikaanse land sleept een kwalijke reputatie met zich mee inzake schendingen van mensenrechten.

Net daarom startte het Vlaams ABVV er in 2008 een solidariteitsproject in de bloemensector. Daar werken zo’n 100.000 arbeiders, maar slechts weinigen durven lid te worden van een vakbond. Met ons solidariteitsproject willen we de Colombiaanse bloemenarbeiders helpen een sterke vakbond uit te bouwen.

De afgelopen 25 jaar werden 2.858 syndicalisten vermoord. Nog eens 8.457 syndicalisten werden slachtoffer van bedreigingen of andere antisyndicale gewelddaden. Vorig jaar werden 49 syndicalisten vermoord. Voor 2011 staat de teller al op 4. Colombia heeft daarmee de trieste eer bovenaan de lijst te prijken van landen waar vakbondsactivisten voor hun leven moeten vrezen. Geen wonder dus dat amper 3% van de werknemers in Colombia lid is van een vakbond - in België dik 60%. Met zo’n lage syndicalisatiegraad is het onmogelijk een sociale tegenmacht te vormen tegenover de werkgevers en de overheid - beiden doorgaans van ultrarechtse snit.

Die solidariteit is broodnodig, zo kon onze ABVV-delegatie ontdekken die in februari het land bezocht. We zagen er onder andere hoe dankzij onze steun het Huis van de Bloemenarbeiders in Facatativa de spil werd van een dynamische syndicale werking, hoe tientallen arbeiders er terecht kunnen voor rechtshulp, computeropleidingen, syndicale vorming, discussie en ontmoeting. Het lijken kleine dingen, maar samen maken ze een groot verschil voor honderden Colombiaanse arbeiders. Dat drukten ze ons ook op het hart wanneer we, samen met 250 Colombianen, op 19 februari het ‘Feest van de

bloemenarbeiders’ meevierden. “Zonder internationale solidariteit is sociale vooruitgang hier onmogelijk.” Van andere Colombianen horen we dat ook. Jorge Gamboa is voormalig voorzitter van de petroleumvakbond USO (Unión Sindical Obrera). In 2003 startten ze een solidariteitsproject met de Algemene Centrale van het ABVV. Sindsdien werden nog maar twee USO-leiders vermoord. Voordien waren dat er gemiddeld tien per jaar… Zoveel is duidelijk: hoe meer kritische ogen op Colombia gericht staan, hoe veiliger het er zal worden voor syndicalisten. En dat is waarom internationale solidariteit meer is dan een druppel op een hete plaat, en wel degelijk een wereld van verschil maakt.

Meer weten? •Lees het verslag van de inleefreis: www.dewereldmorgen.be/blogs /vlaamsabvv •Bekijk de beste foto’s: www.vlaamsabvv.be

DE MILIEUKALENDER VOOR DE DELEGEE

Zet het ‘Jaarverslag van de Milieucoördinator’ op de agenda van het CPBW Elk jaar schrijft de milieucoördinator een jaarverslag over zijn activiteiten, de milieu-issues binnen het bedrijf, over zijn adviezen en welk gehoor deze kregen bij de bedrijfsleiding. De milieucoördinator is een sleutelfiguur bij de bedrijfsinterne milieuzorg en het overleg over het milieubeleid binnen het bedrijf.

People, Planet, Profit De milieuproblematiek is wereldwijd één van de meest dringende problemen. Milieucoördinatoren spelen een belangrijke rol in de aanpak hiervan en de integratie van duurzaam ondernemen in de bedrijven. Binnen de drie P’s (People, Planet and Profit) valt de verantwoordelijkheid van het luik Planet doorgaans onder de vleugels van de milieucoördinator. Het jaarverslag van de milieucoördinator is daarom een uitgelezen moment om de duurzaamheidbarometer en de milieuinspanning van de onderneming door te lichten.

Syndicaal advies over het Jaarverslag De milieucoördinator bezorgt het jaarverslag voor 1 april aan het comité voor preventie en bescherming op het werk, de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging. Het CPBW moet een advies uitbrengen over dit document.

Boven de ingang van het Huis van de bloemenarbeiders in Facatativa prijkt dit bord met ABVV-logo: “Voor het recht op organisatie en respect voor ons werk.”

Vraag daarom naar een volledig en begrijpbaar verslag. Nodig de milieucoördinator uit zijn verslag toe te lichten. Het advies maak je immers op basis van informatie verkregen uit eerste bron, de milieucoördinator zelf. Niet alle bedrijven zijn verplicht om een beroep te doen op een milieucoördinator. Is deze persoon er niet, dan heb je een reden extra om milieu zelf te agenderen.

Hulp nodig? •Meer info in onze brochure ‘Het Jaarverslag van de milieucoördinator’. Download gratis op www.vlaamsabvv.be/ voormilitanten. •Heb je vragen, wil je advies, ondersteuning bij het nalezen van het jaarverslag of hulp bij de voorbereiding van de vergadering? Mail milieu@vlaams.abvv.be of bel 02 506 82 35 (Timo). •Wil je weten of je onderneming reeds duurzaam onderneemt? Maak een korte doorlichting via onze webtool www.voetafdrukduurzaamondernemen.be. •Heb je goede of slechte ervaringen met duurzaam ondernemen op jouw bedrijf? Schrijf dan je verhaal naar milieu@vlaams.abvv.be. Het kan andere militanten helpen bij hun syndicale milieuwerking.

Ambiance op het Feest van de bloemenarbeiders.

Nuttige sollicitatietips voor jobstudenten Ben jij op zoek naar een leuke vakantiejob? Lees dan zeker deze sollicitatietips.

Een vakantiejob zoeken Er zijn verschillende manieren om een vakantiejob te vinden. Zeer bruikbaar is het internet. Zo heb je op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB (www.vdab.be) twee mogelijkheden om een gepaste job te vinden. Je kan zoeken in de jobdatabank of kan je zelf je cv publiceren in de cv-databank. Vergeet zeker niet aan te duiden dat het over een vakantiejob gaat! Laat vooral ook je familie en vrienden weten dat je op zoek bent. Veel studenten vinden immers een job via mensen in hun omgeving.

de onderneming zelf. Een veel gestelde vraag is immers ‘wat weet je van ons bedrijf?’. •Draag gepaste kleding. Kleed je netjes aan met iets waar je je goed in voelt. •Kom zeker niet te laat op je sollicitatiegesprek. Beter een kwartiertje te vroeg dan te laat. •Bij het binnenkomen: geef een stevige handdruk. •Tijdens het gesprek: blijf vooral jezelf. Spreek over je sterke kanten, blijf positief over je zwakke kanten. Wees ontspannen. Probeer oogcontact te houden met je gesprekspartner(s). Beantwoord de vragen met korte, bondige zinnen.

Is het gelukt? Een CV en sollicitatiebrief: jouw visitekaartje naar de buitenwereld Jouw CV en sollicitatiebrief zijn van groot belang. Er is immers veel concurrentie op de arbeidsmarkt, dus zorg er voor dat je CV en de begeleidende brief volledig in orde zijn. Wees origineel, vermijd schrijffouten, gebruik korte zinnen, kom in de brief snel tot de kern van de zaak en probeer kort te beschrijven waarom deze job je juist aanspreekt.

Sollicitatiegesprek zonder vrees Je hebt een paar leuke aanbiedingen gevonden, je cv en sollicitatiebrief verstuurd en nu mag je op sollicitatiegesprek. Dat is goed nieuws, want zo krijg je de gelegenheid om je persoonlijk voor te stellen. Gebruik deze kans goed!

Enkele tips •Bereid je goed voor op het gesprek. Zoek zoveel mogelijk informatie over

Word je aangenomen? Dat is dan goed nieuws. Maar voor je begint te werken neem je best contact op met ABVV-jongeren. Zo kunnen we jouw contract nakijken en je inlichten over je rechten en plichten op de werkvloer. Adressen en telefoonnummers op www.abvvjongeren.be. Je kan er ook gratis onze brochure ‘Jouw studentenjob’ downloaden of bestellen.


005_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:00

Pagina 5

N° 5

5

11 maart 2011

Wij zijn niet tegen Europa, maar Europa is tegen ons! De Top van de Europese landen die tot de Eurozone behoren kwam bijeen op 11 maart, met op de dagorde de Europese “economic governance” (economisch beleid). Maar wat daar op tafel ligt is niet wat we al decennia lang verwachten van een sociaal Europa. Het beleid dat voorgesteld wordt door de Commissie en de Raad (beiden gedomineerd door rechtse partijen) wil een superstreng bezuinigingsbeleid en sociale achteruitgang: loonmatiging, verhoging van de indirecte fiscaliteit, meer flexibiliteit, verhoging van de pensioenleeftijd … Sedert de economische en financiële crisis en hun invloed op de schuldproblemen van een aantal lidstaten, beginnen ze te begrijpen dat er een economisch beleid gevoerd moet worden, naast een zuiver monetair beleid. De eenheidsmunt is goed in kalme perioden maar de Europese Centrale Bank ECB heeft als voornaamste functie de inflatie te beperken en eventueel krediet toe te staan. Dat volstond om de banken te redden, maar niet om de landen die schulden opstapelden en afhankelijk waren van die banken uit de brand te redden. Een fonds werd dan in der haast opgericht om in de eerste plaats Griekenland te redden. Maar Duitsland wil geen bankier spelen voor de andere lidstaten in nood. Het wil dat wel doen op voorwaarde dat die landen het Duits economisch model overnemen, d.w.z. strikte loonbeheersing en een streng bezuinigingsbeleid. Het Duits model berust op een neoliberaal credo waarin ook Frankrijk mee instapt. Begin februari lanceerden Merkel en Sarkozy de idee om de

automatische loonindexering af te schaffen (dus in ons land, in Luxemburg, Malta en Cyprus). Een oriënteringsnota van Herman Van Rompuy (Voorzitter van de EU) en Manuel Barroso (Voorzitter van de Europese Commissie) die de Top van de eurozone van 11 maart voorbereiden zwakt dat voorstel een beetje af. Zij stellen een economisch coördinatiepact versie “light” voor dat echter toch een beleid van bezuiniging en sociale achteruitgang inhoudt. Het idee is dat de lidstaten zich op één lijn moeten zetten met de beste leerling van de klas in termen van competitiviteit en strikt budgettair beleid. Men heeft het nu over “verbetering” van de indexmechanismen, decentralisatie van de collectieve onderhandelingen, loonbeheersing in de openbare sector,… Om de productiviteit te doen stijgen, zit er flexibiliteit en sociale dumping aan te komen. Bovendien zou een deel van de fiscaliteit verschuiven van fiscaliteit op arbeid

VACATURE Het VLAAMS ABVV zoekt VOOR ZIJN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGING LINX+ VZW EEN

naar indirecte fiscaliteit op het verbruik. De nota Van Rompuy-Barroso spoort de lidstaten ook aan hun openbare financiën te “saneren” door hun sociale uitgaven - in het bijzonder voor de pensioenen – “beter te beheersen”. Dit zou moeten gebeuren door de brugpensioenen af te schaffen en de pensioenleeftijd te linken aan de levensver-

wachting. Dus: pensioen op 67 jaar en een generatiepact-bis!

Welk economisch beleid willen wij in Europa? • Het economisch en het monetair beleid moeten groei en werkgelegenheid stimuleren. • De economic governance moet een harmonisatie van de fiscaliteit tot doel hebben, de financië-

Motorreis Normandië Van 27 augustus tot 2 september 2011 kan je met Linx+ naar Normandië met de moto. Zin om dit eens mee te maken? Reserveer dan nu! Normandië is zeker de moeite waard en niet alleen om de landingsstranden uit de Tweede Wereld-oorlog en de vele musea die daaraan herinneren. Het is ook een absolute aanrader voor de motorrijder. Prachtige natuur, stranden en steile kusten en veel bezienswaardigheden die verbonden worden door slingerende wegen in een glooiend landschap.

Educatief medewerker (m/v)

Prijs: €770 pp (eenpersoonskamer: €963).

Taak: Het kwalitatief versterken van Linx+, werkend met afdelingen in alle Vlaamse provincies. Je verzorgt de promotie, publiciteit en de informatiekanalen. Je maakt educatieve pakketten, geeft vorm aan het vrijwilligersbeleid en bouwt de personeelsvorming verder uit.

Meer info: www.linxplus.be, reizen@linxplus.be, tel. 02 289 01 81 (Dorien).

Profiel: • diploma hoger onderwijs (sociale richting) • interesse in maatschappelijke thema’s • ervaring met vorming- of sociaal cultureel verenigingswerk is een pluspunt • Je kan je terugvinden in de ABVV doelstellingen Aanbod: • een voltijds contract van onbepaalde duur • loon volgens ABVV-barema • standplaats Brussel Belangstelling? Stuur vóór 16 maart 2011 je sollicitatiebrief met CV naar: Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel of via e-mail (aanbevolen) naar de personeelsdienst: ncool@vlaams.abvv.be Het volledig takenpakket kan via e-mail opgevraagd worden bij de personeelsdienst.

le transacties belasten, de belastingen van bedrijven harmoniseren, de spaarrichtlijn versterken, een einde stellen aan het fiscaal bankgeheim,… • Ze moet de budgettaire capaciteit van Europa versterken, o.m. door de economie te stimuleren (beleid van industriële innovatie) via de uitgave van Europese obligaties (de zgn. Eurobonds).

KIJK EENS OP ONZE WEBSITE

Honderd jaar geleden kwamen voor het eerst vrouwen in verschillende landen op straat om hun solidariteit te betuigen met de andere vrouwen over de hele wereld. Op 8 maart, internationale vrouwendag, hebben onze ‘Ladies in red’ in Brus sel letterlijk de brug geslagen met alle vrouwen in oorlogsgebieden. > www.abvv.be


006_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

6

N° 5

13:01

Pagina 6

Belgische Transportarbeidersbond

11 maart 2011

BINNENVAART

Is grote loonhandicap België/Nederland in binnenvaart een fabel? Zoals in de meeste sectoren wordt ook in de binnenvaart in bepaalde cenakels al te vaak naar de te hoge lonen verwezen, voor de crisis waarin de sector verkeert. Sommige kringen beweerden uit de losse pols dat de verschillen in loonkost tot 20% oplopen en wijzen de sociale partners met de vinger voor deze zogenaamde loonontsporingen. Hoewel af en toe in meerdere gezaghebbende economische publicaties reeds werd aangehaald dat de lonen in de binnenvaart tot de matige steigers van de laatste decennia behoren, bleef men de overheid bestoken met deze niet gefundeerde beweringen. Na lang aandringen door BTB raakten de sociale partners het eens over een neutrale studie inzake de kostenverschillen in de binnenvaart tussen België en Nederland. Onder leiding van de in maritieme kringen gezaghebbende transporteconoom prof. Dr. Willy Winkelmans werd de opdracht toevertrouwd aan Pricewaterhouse Coopers (PwC). De recent in Antwerpen voorgestelde resultaten ervan zijn ontluisterend.

Het was Ivan VICTOR die, als voorzitter van het Fonds voor Rijn- en Binnenvaart (FRB), het talrijk opgekomen publiek mocht verwelkomen in het Schipperswelzijn. “Om beleidsmakers te kunnen beïnvloeden is objectief wetenschappelijk onderbouwd onderzoek nodig”, aldus de voorzitter van het FRB, alluderend op de vele gefantaseerde berichten die vaak door sommige niet representatieve belangenorganisaties doelbewust de wereld worden ingestuurd. Deze studie beperkt zich niet tot een vergelijkende loonstudie maar is een algemene kostenvergelijking tussen beide toonaangevende binnenvaartnaties.

Opdracht voor PwC duidelijk afgelijnd!

de verschillende deelmarkten in de Belgische binnenvaartsector? •Wat zijn de oorzaken van de kostenverschillen tussen België en Nederland in de binnenvaartsector? •Wat is de impact op de kosten indien het Nederlands systeem wordt toegepast op de Belgische binnenvaartsector (what – if analyse)? “Als Belgische binnenvaartondernemers zich benadeeld voelen ten opzichte van hun Nederlandse collega’s moet dit onderzocht worden”, zei prof. Dr. Willy Winkelmans bij de aanvang van zijn presentatie. “De binnenvaart heeft zowel in België als in Nederland enorme troeven die we niet mogen verwaarlozen. België en Nederland hebben bovendien een shared achterland. Binnenvaart moet er marktconform, kosteneffectief en zonder de minste schijn van concurrentieverstoring geschieden”.

Het Fonds voor de Rijn- en binnenvaart vroeg PricewaterhouseCoopers (PwC) een antwoord te zoeken op volgende vragen:

Methodiek

•Welke zijn de karakteristieken van de Belgische versus de Nederlandse binnenvaartsector? •Wat is de kostenstructuur van

De onderzoekers beperkten zich niet tot desk research maar zijn ook het veld ingetrokken. Ze hebben tientallen binnenvaartondernemers en accountants

bevraagd en diverse Nederlandse en Belgische binnenvaartorganisaties geïnterviewd. Om de loonkosten te vergelijken, zijn in België en Nederland de totale werkgeverslasten voor eenzelfde maandelijks nettoloon in kaart gebracht. Erkende loonadministratiekantoren werkten hieraan mee. “We hebben gekeken naar de bedrijfseconomische werkelijkheid”, zei PWC-vorser Cedric Liekens in een toelichting op de methodiek. “We werken bijvoorbeeld met kasstromen in plaats van boekhoudkundige winsten. Op basis van wat een schipper in zijn onderneming stopt en wat hij eruit haalt, hebben we een rendementsindex berekend.”

Verschillende belastingskost Een opmerkelijk fiscaal verschil tussen Nederland en België is dat in Nederland alle binnenvaartondernemingen een volledige boekhouding moeten voeren. In België kan men onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een forfaitaire aanslag. Een groot deel van de vloot voldoet aan deze voorwaarden wat niet betekent dat dit voor iedereen die dit gemakkelijkheidhalve toepast, fiscaal het meest interessant is . In sommige gevallen zou het voeren van een volledige boekhouding meer voordelen kunnen bieden.

Rendementsindex De onderzoekers zetten in drie deelmarkten de kasstromen af tegen de kapitaalinvestering. Ze werkten met een evaluatiehorizon van twintig jaar. De restwaarde van het schip werd buiten beschouwing gelaten. Dat leverde de volgende rendementsindexen (RI) op: 1) Voor een drogeladingschip van profiel 1 ) minder dan 1000 ton (p waarop alleen man en vrouw varen en dat via de forfaitaire aanslag afrekent met de fiscus, bedraagt de RI in België 4,8. Voor elke euro die men erin stopt, verdient men dus 4,8 euro terug over twintig jaar gerekend. 2) Voor een drogelading/containerschip groter dan 1000 ton profiel 2) waarop, naast man en (p vrouw ook een matroos in loondienst vaart en dat via de forfaitaire aanslag afrekent met de fiscus, bedraagt de RI in België 1,99. 3) Voor een tanker van meer dan profiel 3) waarvan alle 1000 ton (p bemanningsleden in loondienst zijn, is de RI in België 1,09.

Kijk ook op onze website: www.btb-abvv.be

DE GROOTSTE IMPACT OP DE RENDEMENTSINDEX HEBBEN NAAST LOONKOSTEN EN BRANDSTOFKOSTEN HET FISCALE REGIME, DE FINANCIERING EN STEUNMAATREGELEN. Dezelfde scheepstypes, maar dan uitgaande van Nederlandse kostenparameters, laten een andere RI zien. Voor profiel 1 kan het verschil oplopen tot 30 procent in het voordeel van Nederland, namelijk als het toepassen van het forfait nadelig uitvalt. Valt de forfaitregeling positief uit, dan behaalt de Belgische schipper een voordeel van maximaal 1 procent. Voor profiel 2 kan de Belgische schipper een voordeel van 20 procent behalen als de forfaitaire aanslag winstgevend is. In het omgekeerde geval kan het voordeel van de Nederlandse schipper oplopen tot 12 procent. Bij profiel 3 bestaan er praktisch geen verschillen in RI.

De forfaitaire aanslag kent winners en losers”, concludeerde professor Winkelmans. “Maar het toepassen ervan is een vrije keuze. Je zou denken: “Wie ervoor kiest, weet wat hij doet.” Al blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval te zijn.

Fiscale druk Uit de kostenvergelijking blijkt dat vooral de belastingvoet een grote impact heeft, in het nadeel van de Belgische schipper. Afschrijven is in België gunstiger dan in Nederland, maar de fiscale druk is veel hoger. Dit wordt in de meeste gevallen niet echt opgeheven door toepassen van de forfaitaire aanslag. “Ons fiscaal regime is aan verbetering toe”, aldus professor Winkelmans. “Daar heeft echter niet alleen de binnenvaart last van.”

Loonkosten wegen niet zo zwaar! Qua loonkosten zijn er verschillen tussen België en Nederland, maar die wegen volgens de onderzoekers lang niet zo zwaar door de belastingvoet. Het procentuele verschil in totale werkgeverskos-

ten varieert – afhankelijk van het profiel – van 0,5 tot maximum 5 procent ten gunste van Nederland. Zo moeten zelfstandigen in Nederland minder premie afdragen voor de sociale zekerheid. Anderzijds is ook duidelijk geworden dat lang niet alle binnenvaartondernemers voldoende op de hoogte zijn van de sociale en fiscale gunstmaatregelen die de regering in België de laatste jaren kwistig heeft ter beschikking gesteld van de werkgevers. Ook steunmaatregelen hebben een grote impact op de rendementsindex. Nederland en België kennen echter gelijkaardige steunprogramma’s. Wel wordt in Nederland meer gebruik gemaakt van die programma’s. Nauwelijks van invloed is volgens de onderzoekers de financiering van het schip. In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de overheidsborgstelling. Dit verklaart weliswaar de nieuwbouwgolf, maar heeft geen impact op de financieringskosten.

Overheid moet beter communiceren Op basis van het onderzoek adviseert PwC de Belgische beleidsmakers beter te communiceren over steunmaatregelen en te werken aan een beter fiscaal klimaat, met behoud van het forfaitaire systeem als flankerende maatregel. Wil de binnenvaart een betere toekomst tegemoet gaan dan zullen in ieder geval de representatieve werkgevers- en andere zogenaamde binnenvaartorganisaties een inspanning moeten leveren om de rangen te sluiten en op een eendrachtige, intellectueel correcte manier de bevoegde instanties te benaderen voor de behartiging van hun gerechtvaardigde belangen. Het maken van de juiste boekhoudkundige keuzes en aanwenden van de bestaande steun- en fiscale gunstmaatregelen ten gunste van de werkgevers zal allicht voor meerdere binnenvaartondernemers reeds op korte termijn enig soelaas kunnen bieden. Een aanbod inzake een goede managementtraining voor de sector binnenvaart zou ongetwijfeld een grote steun betekenen. Voor meer info over de studie Roger.opdelocht@btb-abvv.be en www.btb-abvv.be


007_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:01

Pagina 7

Metaal STANDPUNT

ABVV-Metaal zet de toon voor sectoronderhandelingen Vrijdag 4 maart heeft ABVV-Metaal gehoor gegeven aan de oproep van het ABVV op actie te voeren tegen het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tegen het bemiddelingsvoorstel van Leterme. ABVV-Metaal kan terugkijken op een geslaagde actiedag. Elke provincie bepaalde zelf de vorm van de te voeren actie. In West-Vlaanderen lag een groot aantal metaalbedrijven gedeeltelijk of volledig plat, waaronder Vandewiele, Bombardier, Sedac-Mecobel, Bekaert Zwevegem, CNH Zedelgem, Wema, Dana, Daikin, Betafence. In de belangrijkste metaalbedrijven werd actie gevoerd: AGC, Aluvan, Assa Abloy, Clamatel, Clemaco, Donaldson, Eads, IVC, Jaegerson, Packo, Picanol, Punch Graficx, Structo, Superia radiatoren, Watteeuw BMT,… Ook werden verschillende industrieterreinen afgezet en werd een optocht gehouden van het Kennedypark tot aan de gebouwen van Elektrabel. In Limburg is er een militantenconcentratie georganiseerd aan de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Van daaruit trok zo'n duizendtal militanten naar het Agoria-gebouw op de Kunstlaan waar een miniversie van de eisenbundel voor de sectorale onderhandelingen werd overhandigd. Ford en de suppliers lagen volledig stil (omdat de directie ‘uit voorzorg’ de geplande stempeldag van vandaag 7 maart verplaatst had naar 4 maart). Verder waren er productieonderbrekingen bij onder meer Hanssen Transmissions Lommel, Tenneco (Monroe), VCST Sint-Truiden. Uit vele andere bedrijven stapte de voltallige militantengroep mee in de manifestatie: Rettig (Radson), ALZ, Sikel, JLG, Punch Powertrain, Brabantia, Vasco, Syncreon, Lear, SML,... In Vlaams-Brabant had ABVV-Metaal opgeroepen om deel te nemen aan de militantenconcentratie in Leuven. Uit heel wat metaalbedrijven waren delegaties aanwezig: Baoch, Duracel, Sabena Technics,… De militanten van Otis hadden donderdag reeds een succesvolle actie gevoerd aan het hoofdgebouw van Agoria naar aanleiding van het ontslag van onze hoofdafgevaardigde. De Oost-Vlaamse federatie had opgeroepen tot een 24-urenstaking. Een aantal bedrijven lag volledig plat (Samsonite, Volvo Trucks, Harsco Belgium, Tower Automotive, ON Semiconductors, Mercedes,…). In andere was er een verminderde productie en/of werd actie gevoerd (Volvo Cars slechts één ploeg, Volvo Parts, Honda, ArcelorMittal, GE Power, Vyncolit, VDl, Esselte, Nexan, Bekaert, Faurecia, Brose, Spritomatic, Philips,…. Daarna hebben de metallo’s deelgenomen aan de betoging in Gent die liep van het SintPietersplein tot op de Kouter. In de provincie Antwerpen is de productie in heel wat ondernemingen (deels) stilgevallen: DAF, Aleris, Henrad, Van Hool, Pentair… De Noorderlaan kleurde al van ’s morgens heel vroeg helemaal rood. Iedereen zal begrijpen dat de opsomming die we hier geven slechts een beperkte opsomming is van alle bedrijven en alle militanten die vrijdag actie gevoerd hebben. Ondanks de vuile pamflettenoorlog van ACVMetea is de actiedag duidelijk geslaagd. En dat zeggen niet wij, dat zegt Agoria die het in een persmededeling heeft over 35.000 verloren mandagen en een inkomensverlies van 20 miljoen voor de industrie. Wij danken dan ook al onze militanten en leden voor hun inzet. Deze actiedag moet een signaal zijn voor de regering en voor de werkgeversorganisaties, zodat ze weten waaraan zich te verwachten bij de sectoronderhandelingen. Agoria zou in deze ietwat geloofwaardiger zijn, als ze ook zou eisen dat er stop zou komen op de bonussen, de feitelijke belastingvrijstellingen, de winsten die enkel ten goede komen aan de aandeelhouders,… en dan zwijgen we over de banken en de financiële crisis. Mochten de christenen nu hebben meegedaan met deze actiedag, dan hadden ze ongetwijfeld iets gezegd in de stijl van ‘de splinter in andermans oog zien en niet de balk in het eigen oog’. Maar goed, ze deden niet mee, dus zeggen wij het maar.

Herwig Jorissen Voorzitter

7

N° 5 11 maart 2011

Opleidingsplannen: een maat voor niks? Om een kijk te krijgen op wat er allemaal wordt georganiseerd rond opleidingen binnen een sector, werden de opleidingsplannen voor bedrijven in het leven geroepen. Deze toepassing vinden we ook terug in de sector voor de garages. Bedrijven met meer dan vijftien werknemers zijn bij CAO verplicht zo een opleidingsplan in te dienen. Daarnaast is er een stimulans ingebouwd om alle (dus ook de kleine) bedrijven ertoe aan te sporen om deze opleidingsplannen in te dienen. In de CAO's van de sectoren Garages, Koetswerk en Metaalhandel staat het principe van het vormingskrediet ingeschreven. Per onderneming wordt een collectief recht op vorming en opleiding opgebouwd à rato van vier uur per kwartaal per arbeider. Opleidingscentrum van de sector EDUCAM betaalt een premie van vijf euro per vormingsuur, of veertig euro per dag op enkele voorwaarden: • De onderneming heeft een opleidingsplan ingediend bij

EDUCAM voor haar arbeiders voor 15 februari van het jaar waarop het plan betrekking heeft. • Het plan is goedgekeurd door EDUCAM. • Het toegekende vormingskrediet maakt dit mogelijk (met andere woorden: het maximumbedrag dat wordt toegekend aan een bepaalde onderneming wordt niet overschreden). Ondernemingen hebben dus recht op een premie, wanneer zij hun arbeiders op vorming sturen op voorwaarde dat zij een opleidingsplan indienen. Laten zij dat na, dan verliezen zij simpelweg hun recht op die premie, wat neerkomt op veertig euro per dag per gevolgde opleiding en per persoon. Je zou denken werkgevers gemotiveerd zouden zijn om deze plannen tijdig en correct in te dienen. Niets is echter minder waar! Het voorbije jaar bezorgden slechts 66 procent van de bedrijven die onder deze verplichting een opleidingsplan aan EDUCAM. Voor de kleinere bedrijven die niet onder de verplichting vallen, is de situatie nog frappanter. Amper 11 procent van deze bedrijven dien-

den een opleidingsplan in! Dat brengt het totaal voor de garagesector op een luttele 18 procent of één op vijf werkgevers. Vanwaar die onwil, horen we jullie denken? De redenen die het vaakst worden opgegeven zijn ‘de administratieve rompslomp’ en ‘we wisten het niet’. Om deze cijfers op te krikken heeft EDUCAM zich volop toegelegd op het ontwerp van ‘kwalitatieve opleidingsplannen’. Meer nog dan een basic formuliertje om in te vullen, zou dit nieuwe opleidingsplan ook een handige tool kunnen zijn voor de onderneming die haar opleidingsbeleid wil afstemmen op haar toekomstvisie. Wij duimen toch al dat EDUCAM slaagt in dit opzet. De opleidingsplannen vormen voor ons dan ook vaak het enige instrument om meer informatie te krijgen over het opleidingsbeleid binnen de talrijke kleine ondernemingen die de garagesector rijk is - en onrechtstreeks over het gelijkekansenbeleid naar de doorgroei binnen een bedrijf.

ArcelorMittal Stainless Steel wordt APERAM Eind 2010 besloot ArcelorMittal om zijn inoxdivisie te verzelfstandigen. De oude vennootschap ArcelorMittal Stainless & Speciality Steels SA werd omgedoopt tot APERAM SA. Die naam is een versmelting van ‘aperture’ (letterlijk: opening) en de AM van ArcelorMittal. APERAM SA is een vennootschap naar Luxemburgs recht. Ze is beursgenoteerd op Euronext Amsterdam.

legeringen en speciale staalproducties. Met 27.000 ton is APERAM de derde grootste producent van staal-nikkellegeringen in de wereld. APERMA is actief in meer dan dertig landen wereldwijd. De productieplants zijn gevestigd in België (Genk en Châtelet), Frankrijk en Brazilië. In totaal werken 9.800 werknemers voor APERAM, waarvan 6.066 in Europa.

APERAM behoort tot de grootste producenten van roestvrij staal wereldwijd. De totale productiecapaciteit bedraagt 2,5 miljoen ton. Iets kleiner zijn de

De voornaamste Europese concurrenten van APERAM zijn het Duitse ThyssenKrupp, het Spaanse Acerinox en het Finse Outokumpu.

APERAM start onderhandelingen voor een nieuwe Europese Ondernemingsraad Begin februari 2011 nodigde het APERAM-management de leden van de Europese Ondernemingsraad van het voormalige ArcelorMittal Stainless Steel uit om de onderhandelingen aan te vatten voor een nieuwe Europese Ondernemingsraad bij APERAM. Voor het ABVV tekende Eric Bonjean present. Eric Bonjean is hoofdafgevaardigde in de APERAM-site van Châtelet voor de staalarbeiders van MWB/FGTB. Niet uitgenodigd waren de Europese Metaalbond, ABVV-Metaal en de Duitse, Italiaanse en Tsjechische collega’s. Op initiatief van ABVV-Metaal werd kort daarop een gemeenschappelijke Interzetel van ABVV en BBTK georganiseerd in Namen. De deelnemers bespraken de inzet van een nieuwe Europese Ondernemingsraad en de situatie in de verschillende plants.

mers. Het is dan ook evident dat zij de expert leveren voor de onderhandelingsgroep. Als grootste Belgische centrale stelt ook het ABVV een kandidaat voor. Ook werd beslist dat de Europese Ondernemingsraad en de onderhandelingsgroep van APERAM elementen zou moeten bevatten van de nieuwe richtlijn rond Europese Ondernemingsraden. Die treedt in werking vanaf juni 2011 en is gunstiger dan de vorige richtlijn.

Geen onderhandelingen zonder een expert van de Europese Metaalbond

ABVV-Metaal heeft met de andere vakbonden een akkoord gesloten over de verdeling van de mandaten in de Europese Ondernemingsraad. ABVV-Metaal zal het akkoord respecteren, als er rekening wordt gehouden met tewerkstelling en de uitslagen van de sociale verkiezingen.

Tijdens de bijeenkomst werd overeengekomen dat het ABVV niet onderhandelt zonder een expert. Frankrijk telt vandaag het grootst aantal werkne-

APERAM is vandaag aanwezig in verschillende landen met tientallen werknemers. De deelnemers aan de Interzetel waren het erover eens dat die landen recht hebben op een vertegenwoordiging in de Europese Ondernemingsraad.


008_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

8

N° 5

13:10

Pagina 8

Dossier

11 maart 2011

BELGIË, 25 MAART 2011 - EQUAL PAY DAY

Laten we samen de loonkloof m/v d • en bovendien niet zonder gevolgen blijft voor het latere pensioen.

Er bestaat in ons land nog altijd geen loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Daarom organiseren de progressieve vrouwen zij-kant en het ABVV jaarlijks Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen langer moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar al verdienden.

Met de slogan “Minder verdienen is langer werken” en de baselines “Geef vrouwen hun verdiende loon” en “Je loon bepaalt je pensioen” willen we deze kernboodschap kracht bij zetten. Deze campagne heeft niet tot doel om vrouwen tegen mannen op te zetten. De kernboodschap (lage lonen vertalen zich in lage pensioenen) is - zij het in mindere mate - ook van toepassing op mannelijke werknemers. Het aanpakken van de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen, en de te lage pensioenen die overwegend vrouwen maar ook mannen parten spelen, is een zaak van iedereen. Ook mannen dragen mee verantwoordelijkheid en hebben hier op termijn baat bij.

De loonkloof bedraagt vandaag gemiddeld 23% (bruto, op maandbasis, deeltijds werk inbegrepen). Dit betekent dat vrouwen dit jaar tot 25 maart moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen vorig jaar hebben verdiend. Daarom organiseren we Equal Pay Day in 2011 op 25 maart. De campagne EPD 2011 wil de aandacht vestigen op het feit dat de aanhoudende loonkloof tussen m/v, en het bijzonder de overwegend lagere vrouwenlonen: • doorgaans niet het gevolg van vrije en bewuste keuzes;

WAT IS EQUAL PAY DAY, EPD® Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen gemiddeld moeten werken om op jaarbasis evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar tijd verdienen. Tijdens deze jaarlijkse actiedag wordt het loonverschil tussen vrouwen en mannen aangekaart met een grootscheepse bewustmakingscampagne. Equal Pay Day vindt plaats eind maart. Dit tijdstip is niet toevallig. Het staat symbool voor de grootte van de loonkloof. Als de loonkloof tussen vrouwen en mannen verkleint dan verschuift Equal Pay Day naar een vroeger tijdstip dat jaar. Het omgekeerde geldt ook wanneer de loonkloof vergroot.

door de maandlonen, en dus niet de uurlonen, van vrouwen en mannen te vergelijken. Op die manier houden we rekening met de invloed van de factor arbeidsduur. Het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken en - ook als ze voltijds werken - gemiddeld minder uren werken dan mannen is vaak geen vrije keuze maar een maatschappelijk probleem. Via een eenvoudig rekensommetje valt Equal Pay Day dit jaar op 25 maart 2011. vrouwen verdienen gemiddeld 23 % minder per jaar dan mannen om te verdienen wat een man verdient in 1 jaar tijd moeten vrouwen dus langer werken

De jaarlijkse berekening van Equal Pay Day gebeurt op basis van officiële en betrouwbare statistieken, die ook de basis vormen van het jaarlijkse Belgische loonkloofrapport. Het tijdstip van Equal Pay Day wordt berekend

Minder verdienen is langer werken Equal Pay Day 2011 legt het verband tussen loon en pensioen. Omdat vrouwen doorgaans een lager loon hebben, krijgen ze ook een lager individueel pensioen. Vrouwen zouden in theorie dus veel langer moeten werken om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. In theorie, want werken tot je 70ste, 75ste of 80ste, dat kan nooit de bedoeling zijn. Equal Pay Day 2011 wil mensen bewust maken dat loopbaan en loon bepalend zijn voor het latere pensioen.

HOE WORDT JE PENSIOEN BEREKEND? • De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Enkel de jaren vanaf de leeftijd van 20 jaar komen in aanmerking. Je moet bovendien 45 jaar te werken om een volledige loopbaan te hebben Het wettelijk pensioen bedraagt 60% van je brutoloon van elk jaar van je loopbaan, gedeeld door 45. Bijv.: Vorig jaar heb je 2.200 euro bruto per maand verdiend en je krijgt een 13de maand, dus 28.600 euro. 28.600 x 60% = 17.160 17.160/45 = 381,33 euro Als je loon niet meer zou veranderen, levert elk bijkomend gewerkt jaar 381,33 euro op. Dus krijg je na een volledige loopbaan 381,33 x 45 = 17.160 euro bruto per jaar of 1.430 euro bruto per maand. Door de inflatie is je loon van het begin van de loopbaan echter minder waard: 2.000 euro vandaag komt overeen met ongeveer 500 euro in 1970. Daarom wordt een zogenaamde herwaarderingscoëfficiënt toegepast (bijv. 4,34 voor het loon van 1970). Verhoogt je loon, dan verhoogt je pensioen ook, behalve als je het berekeningsplafond van maximum 47.960,29 euro per jaar of 3.689 euro per maand, 13de maand inbegrepen, overschrijdt. • Als een van de partners nooit gewerkt heeft, heb je als koppel recht op een gezinspensioen berekend op 75% van het gemiddelde loon van de werkende partner. Als het bedrag van de 2 individuele pensioenen samen, minder

23 % van 365 dagen = 84 bijkomende dagen vrouwen werken dus ongeveer 3 maanden gratis, tot 25 maart in 2011

De loonkloof m/v (23%) vermindert veel te traag Voor de eerste Equal Pay Day in 2005 waren er weinig studies voorhanden over de loonkloof. Vandaag bestaan er dankzij onze Equal Pay Day campagnes officiële en betrouwbare loonkloofgegevens. De laatste officiële en betrouwbare statistieken dateren van 2008. We noteren op basis van onze EPD-indicator ten opzichte van 2007 een zeer geringe vooruitgang. Afgelopen 10 jaar, sinds 1999, blijkt de loonkloof met 0.05% gedaald. De Equal Pay Day-Indicator – evolutie van het gemiddeld bruto maandloon van vrouwen t.o.v. dat van mannen – voor voltijdse en deeltijdse werknemers in de privésector (in euro) 1999 Vrouwen 1.639 Mannen 2.283 Loonkloof (M-V)/M 28,21% afronding 28%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.719 2.338

1.806 2.440

1.834 2.462

1.932 2.592

2.003 2.677

2.049 2.720

2.106 2.756

2.130 2.783

25,51% 26%

25,46% 25%

25,18% 25%

24,67% 25%

26,48% 25,98% 26% 26%

NEW ! 2008 2.242 2.909

23,58% 23,46% 22,93% 24% 23% 23%1

Bron: enquête over de structuur en verdeling van de lonen, FOD Economie-ADSEI (1) Merk op dat de gegevens voor 2008 de impact van de crisis (begonnen in november 2008) nauwelijks weergeven.

bedraagt dan het gezinspensioen, dan mag je als koppel het meest voordelige bedrag kiezen. Deze berekeningswijze is enkel van toepassing op werknemers uit de privésector en op contractuelen in de overheidssector. Het pensioen van statutair benoemde ambtenaren wordt berekend op hun loon van de vijf laatste jaren. Het gemiddeld maandelijks pensioenbedrag van een werknemer, op basis van eigen prestaties, bedraagt momenteel €827 voor een man en €595 voor een vrouw. De vaststelling dat de huidige gemiddelde pensioenbedragen van mannen en vrouwen lager zijn dan de bedragen die je terugvindt in de tabel is te wijten aan het feit dat de lonen 45 jaar geleden lager waren. Voor deeltijdse werknemers wordt enkel rekening gehouden met het loon van hun deeltijdse tewerkstelling. Behalve - als je het statuut “deeltijds met behoud van rechten” (DBR) aangevraagd

hebt: dan wordt de gedeeltelijke werkloosheidsperiode gedurende maximum 5 jaar gelijkgesteld voor de pensioenberekening (op basis van een minimumloon). - krijg je bovendien een inkomensgarantie-uitkering (IGU) van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), dan wordt je gedeeltelijke werkloosheidsperiode gedurende onbepaalde tijd gelijkgesteld voor de pensioenberekening.

BRUTO EN NETTO? - Voor de laagste pensioenen worden geen bijdragen afgehouden en geldt: bruto pensioen = netto pensioen - Voor de hogere pensioenen worden wel bijdragen afgehouden. Een bruto pensioen van €1.500 komt overeen met een netto pensioen van €1.250. Een bruto pensioen van €2.213 is ongeveer €1.500 netto.


009_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:10

Pagina 9

Dossier

N° 5

11 maart 2011

9

v dichten. Want je loon bepaalt ook je pensioen!

CHRISTIANE, 57 JAAR, GESCHEIDEN, BEDIENDE SOCIO-CULTURELE SECTOR, “IK WERKTE VAN 1972 TOT 1979, BLEEF VANAF DE GEBOORTE VAN MIJN EERSTE KIND THUIS TOT IN 1994. WERK NU TERUG VOLTIJDS ALS BEDIENDE, BEN GESCHEIDEN IN 1998, DOE AAN PENSIOENSPAREN VANAF DAT JAAR. HEB GEEN EIGEN WONING. PENSIOENRAMING: ONGEVEER 1.000 EURO BRUTO ALS IK WERK TOT 65 JAAR. ALS DAAR HUISHUUR, ELEKTRICITEIT, VERWARMING ENZ., PLUS VOOR 100 EURO PER MAAND OPLEG AAN MEDICATIE (HARTPATIËNT, DIABETICUS, …), AF MOET… NIET BEPAALD LEUKE VOORUITZICHTEN...”

5 factoren die nu je loon en later je pensioen bepalen JE STUDIE • Je studiekeuze bepaalt je loopbaan, maar is ook mee verantwoordelijk voor de loonkloof. • Meisjes en jongens kiezen nog altijd voor typische meisjes- en jongensstudies. Jongens kiezen vaker voor technische en ‘harde’ wetenschappelijke richtingen die beter in de markt liggen, met hogere lonen, meer promotiekansen en loopbaanmogelijkheden. Hoe pakken we dit aan? Meer aandacht in het onderwijs voor roldoorbrekende studiekeuzes. Een bewuste studiekeuze is belangrijk voor je studieloopbaan en voor je latere kansen op de arbeidsmarkt.

JE JOB • Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de zorg, de sociale sector en de social-profit: sectoren waar de lonen lager liggen. De beter betaalde sectoren zoals de chemische en de farmaceutische industrie en de IT blijven uitgesproken mannensectoren. • Vrouwen hebben vaker minder goed betaalde jobs en ze zien leidinggevende functies veelal aan hun neus voorbijgaan.

liteitsvolle en betaalbare opvang voor kinderen en voor andere zorgafhankelijke personen, een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie (ook voor mannen) en betere lonen voor vrouwen.

JE DEELTIJDS WERK • Deeltijds werk is niet altijd een vrije keuze. Slechts 11,2% van de deeltijds werkende vrouwen en 9,6% van de deeltijds werkende mannen wil geen voltijdse job. • Vooral vrouwen werken deeltijds en dragen de gevolgen daarvan. Dat bewijzen de cijfers: één op vier van alle werknemers werkt deeltijds. Van alle loontrekkende vrouwen werkt bijna de helft, 44%, deeltijds. Bij de mannen is dit slechts 9%. Een deeltijdse job betekent een deeltijds loon, deeltijdse sociale zekerheidsrechten en (tenzij je het statuut ‘deeltijds met behoud van rechten’ aangevraagd hebt) helaas ook een ‘deeltijds’ pensioen. Wat willen wij? Deeltijdse werknemers beter informeren, hun rechten verbeteren voor toegang tot betaald educatief verlof, inkomensgarantie-uitkering en minimumpensioen.

DE GELIJKGESTELDE PERIODEN

ARLETTE, 60 JAAR, GESCHEIDEN, WERKT ALS VERZORGENDE MET EEN ARBEIDERSSTATUUT “IK BEGON ALS 17 JARIGE TE WERKEN IN DE CONFECTIE, MAAR BLEEF THUIS TOEN IK 4 KINDEREN OP 3 JAAR TIJD KREEG. GING TERUG WERKEN NA MIJN SCHEIDING. VOLGDE HERSCHOLING OP MIJN 44STE. COLLEGA’S VRAGEN WAAROM IK NOG NIET MET PENSIOEN GA? DE BITTERE WAARHEID IS DAT, ALS IK MET 65 JAAR OP PENSIOEN GA, IK EEN SCHAMEL PENSIOEN VAN 830 EURO ZAL ONTVANGEN.”

Voer mee actie! Equal Pay Day is meer dan een symbolische actiedag! Maak van de loonkloof een ernstig en permanent aandachtspunt in de sociale dialoog op sectoraal en op bedrijfsvlak. Ook in mannensectoren, en bedrijven of afdelingen waar uitsluitend mannen werken. Meer informatie over de loonkloof m/v, de folder, de affiche en de campagne Equal Pay Day 2011 vind je op www.abvv.be en op www.equalpayday.be. Je kan er ook nog steeds de volgende brochures op nalezen: • Een kleine gids voor grotere loongelijkheid Een brochure met een praktische toolkit

om de loonkloof zichtbaar te maken en te bestrijden in bedrijven en organisaties. • SOS griet. 5 recepten om meer te verdienen Tips voor sollicitatie, promotie en loononderhandelingen. • Wegwijzer deeltijdwerk Feiten, gevolgen, tips en eisen m.b.t. deeltijdwerk. • 5 jaar Equal Pay Day Kleurrijk en toegankelijk overzicht van de eerste 5 EPD campagnes. • De loonkloof tussen V/M in België – rapport 2010 Op deze websites krijg je tevens een overzicht van de lokale Equal Pay Day acties op 25 maart.

Wat stellen wij voor? Betere lonen voor zogenaamde ‘vrouwensectoren’ en ‘vrouwenberoepen’, meer roldoorbrekende bedrijfs- en sectorprojecten. Zeker als je weet dat een evenwichtigere v/m tewerkstelling een sector en bedrijf economisch winst oplevert.

JE LOOPBAANONDERBREKINGEN • Tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen blijven, zeker in het begin van de loopbaan, vooral een vrouwenzaak. Ook ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof - nochtans rechten voor vrouwen én mannen – worden vooral door vrouwen opgenomen. Gebrekkige zorgstructuren, traditionele rolpatronen en lagere vrouwenlonen stimuleren deze gezinsbeslissingen. • Als je je loopbaan (deeltijds) onderbreekt, leidt dit niet alleen tot een lager inkomen, maar ook tot minder kans op promotie of loonsverhoging. En dus tot een lager pensioen. Niet alle vormen van tijdskrediet tellen immers mee voor je pensioen. Wat kunnen we daaraan doen? Voldoende, kwa-

• Bepaalde perioden van inactiviteit (arbeidsongevallen, beroepsziekten, jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, militaire dienst, werkloosheid, ziekte, …) worden beschouwd als gewerkte perioden, áls er uitkeringen werden betaald. Deze zogenaamde gelijkgestelde perioden tellen dus ook mee voor je pensioen. • Werknemers die bepaalde vormen van tijdskrediet opnemen of werkzoekenden die een deeltijdse job aanvaarden zonder het ‘statuut met behoud van rechten’ aan te vragen, hebben echter geen recht op deze gelijkstellingen voor hun pensioenberekening. • In een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij studies) kan je gelijkstelling voor je pensioenberekening krijgen, op voorwaarde dat je dit tijdig aanvraagt en hier financieel voor bijdraagt. Je studiejaren tellen dan mee voor je pensioen. Waar pleiten wij voor? Het behoud van de huidige gelijkgestelde periodes en een informatieplicht van werkgevers: ze moeten werknemers informeren over de gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes (o.m. tijdskrediet en deeltijds werken) op korte, en op lange termijn.

JANINE, 65 JAAR, GESCHEIDEN, MET PENSIOEN “IK SCHROK TOEN MIJN PENSIOEN GERAAMD WERD OP 855 EURO, NA EEN FULL TIME LOOPBAAN ALS BEDIENDE, AFGEWISSELD MET PERIODES VAN WERKLOOSHEID, ZELFSTANDIGE EN ZIEKTEUITKERINGEN. ALLEENSTAANDEN HEBBEN EVENVEEL UITGAVEN AAN HUUR EN ENERGIE. ZONDER STEUN KUN JE NIET AAN JE LEVENSBEHOEFTEN VOLDOEN MET EEN DERGELIJK PENSIOEN.”


010_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

10

09-03-2011

N° 5

13:02

Pagina 10

11 maart 2011

ARBEIDSONGEVALLEN

STANDPUNT

Verder actie voeren voor goede lonen en goede jobs Laten we eerst een paar rekensommetjes maken. Als je in 2007 voor 100 euro voedingswaren kocht, betaal je daar vandaag 118 euro voor. Als je in 2007 voor 100 euro energie verbruikte, kost je dat vandaag 126 euro. Van alle prijsstijgingen zijn dat de opvallendste, maar ze slaan dan ook op twee van de noodzakelijkste uitgaven van elk gezin. Hiermee zie je zwart op wit waarom onze vakbond de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen met hand en tand blijft verdedigen. Die zorgt ervoor dat onze koopkracht op peil blijft, gedeeltelijk dan toch. Zonder die automatische indexering zou 100 euro loon uit 2007 vandaag nog maar 91 euro waard zijn. Het is natuurlijk ingewikkelder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Indexering is loonbescherming, het is geen loonverhoging. De werkgevers willen geen van beide. Ze willen af van de indexering. En ze willen geen loonsverhogingen. Want maximum 0,3% opslag, in 2012, is geen opslag. Zeker als je weet dat het weer beter gaat, dat er weer groei is, dat er weer winsten zijn. 0,3%, dat zijn drie broden per maand. Op voorwaarde dat je 2.000 euro netto per maand verdient! Op de actiedag van 4 maart hebben we een krachtige waarschuwing gestuurd naar het patronaat. Er waren, en er zijn wel degelijk zeer gegronde redenen om de werknemers te mobiliseren en om van ons af te bijten. De regering heeft het interprofessioneel akkoord, het IPA, een beetje bijgestuurd. Met een verhoging van de minimumlonen. Alleen, die wordt niet betaald door de werkgevers, maar door ons. En de schandalige loonmarge van 0,3% in 2012 blijft een verplicht maximum, in alle sectoren. Geen vrijheid om te onderhandelen in de sectoren of bedrijven die het goed doen. Maar er is meer dan het verzet tegen het IPA. Twee tenoren op het Europese toneel, de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy, willen dat de automatische loonindexering wordt afgeschaft en dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 67 jaar. Lonen moeten gematigd worden, zo luidt het bij de Europese Bank en bij de rechtse politieke krachten. Daarover plegen de Europese leiders deze maand topoverleg.

Duidelijkheid over onschuldige ongevallen Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft de aangifte van kleine, onschuldige ongevallen vereenvoudigd. Het ABVV en de Algemene Centrale van het ABVV werkten mee aan die aanpassing. We vroegen meer uitleg aan Philippe Vigneron van onze studiedienst. Zijn er dan problemen met die onschuldige ongevallen? Philippe Vigneron: Uit een onderzoek in 2009 was gebleken dat veel onschuldige ongevallen nooit werden aangegeven. Aangezien de verzekering daarvoor niet tussenbeide komt, doen de werkgevers gewoon de moeite niet. Maar dat bracht wel twee problemen mee: het was onmogelijk een juist algemeen beeld te krijgen van de kleine ongevallen en, een aantal werkgevers profiteerde van de onduidelijke omschrijving van het fenomeen om ook ongevallen te verzwijgen die wel degelijk moeten gemeld worden.

Een vereenvoudigde aangifte, wil dat zeggen dat kleine ongevallen niet meer moeten worden gemeld? Philippe Vigneron: Niet meer zoals vroeger, maar voor onze vakbond is het essentieel dat onschuldige ongevallen geregistreerd worden, met voldoende informatie. Als er dan later toch problemen optreden kan de werknemer zijn rechten doen gelden als slachtoffer van een arbeidsongeval. Een klein ongeval kan bijvoorbeeld achteraf een infectie teweegbrengen. Aanvankelijk wilden de werkgevers en de verzekeraars dat zo’n register in het bedrijf bleef, maar als je dat toestaat is

er geen toezicht van buitenaf en staat de deur open voor fraude. Een bedrijf dat 500 kleine ongevallen optekent verdient evenveel aandacht als een bedrijf dat één enkel groot ongeval moet melden. Er moet kunnen opgetreden worden wanneer de situatie in een bedrijf abnormaal is. Maar om dat mogelijk te maken moest er ook een duidelijke omschrijving komen van wat men bedoelt met onschuldige ongevallen.

En hoe luidt die definitie nu? Philippe Vigneron: We spreken vanaf nu van een onschuldig ongeval wanneer er geen loonverlies mee gepaard gaat, wanneer het slachtoffer niet werkonbekwaam is en alleen verzorging heeft gekregen op de werkplaats waar hij zijn arbeidscontract uitvoert. Dat moet ook gebeurd zijn zonder de bijstand van een geneesheer. Die definitie is heel belangrijk, zij maakt het mogelijk ook te spreken over ongevallen onderweg naar het werk of over ongevallen op alle mogelijke plaatsen waar men werkt. Op werven bijvoorbeeld.

De slachtoffers worden op die

Twee delegees worden eredeken van de arbeid

We moeten dus in het verweer blijven. In de sectoren en bedrijven gaan nu de sociale onderhandelingen van start. We zullen bikkelhard vechten voor betere lonen en betere jobs. Daar waar er ruimte is voor verbeteringen moeten de werknemers hun deel krijgen. We blijven ook vechten voor het behoud van de automatische loonindexering. En dus verzetten we ons tegen een Europese soberheidspolitiek. Het neoliberale Europa van Merkel en Sarkozy is ons Europa niet. Het Europa van de looninlevering is ons Europa niet. Op 24 maart zullen we dat duidelijk laten horen tijdens de Europese lentetop in Brussel.

Bedankt om op te komen voor goede lonen en goede jobs.

(7 maart 2011)

Alain Clauwaert Voorzitter

Philippe Vigneron: Inderdaad, wij wilden de garantie dat het register als wettelijke basis kan gebruikt worden wanneer een klein ongeval later toch zware gevolgen heeft en het nodig is een beroep te doen op de verzekeringsmaatschappij. Sinds begin dit jaar besteedt de Algemene Centrale van het ABVV heel speciaal aandacht aan de arbeidsongevallen. In februari werd een studiedag voor delegees georganiseerd over aangepast werk na een ongeval. Het is een thema dat vele gemoederen beroert, de belangstelling was trouwens bijzonder groot. Ook de federale volksvertegenwoordiger van de Parti Socialiste, Franco Seminara, vond het onderwerp belangrijk. Hij stelde recent twee vragen aan de minister van Werk, Joëlle Milquet, over de mogelijke misbruiken met aangepast werk, en ook over de cao 90. Die overeenkomst maakt het mogelijk premies te geven aan werknemers voor het realiseren van bepaalde resultaten. Zo’n resultaat kan ook het terugdringen behelzen van het aantal arbeidsongevallen. En dat kan werknemers onder druk zetten om ongevallen te verzwijgen. Hun gezondheid in ruil voor een bonus. Franco Seminara gaf weerklank aan onze grote bezorgdheid over de perverse effecten van dit systeem.

BEWAKING

Nieuw: de zaterdagpremie In de bewakingssector is de flexibiliteit een ware kwaal geworden. Sinds verscheidene jaren wordt er onderhandeld met de werkgevers over een betere controle en vergoeding van die flexibiliteit want er bestaan zeer veel misbruiken. Het ministerie van Werk erkent zelf dat de overeenkomsten over de arbeidsduur in de sector de wetgeving niet respecteren. In afwachting van een officieel antwoord van de overheid over een correcte regelgeving in verband met flexibiliteit, stand-by en overloon, hebben we nu een zaterdagpremie van 15% bekomen en een nieuwe berekeningsbasis voor de overlonen.

Bedankt aan al onze leden en militanten om mee actie te voeren, en om dat te blijven doen.

Paul Lootens Algemeen secretaris

manier dus gedekt voor de verzekering?

Twee delegees van de Algemene Centrale van het ABVV die actief zijn in bouwsector werden op zondag 13 februari op de Heizel in Brussel heel speciaal in de bloemetjes gezet. Zij ontvingen het felbegeerde halssnoer van Eredeken van de Arbeid. De titel wordt toegekend aan werknemers uit de sector die zich onderscheiden door hun passie voor hun beroep en die een bijdrage leveren aan de sociale en economische toekomst van ons land. Op de foto staan ze in het gezelschap van federaal secretaris Rik Desmet. Links Gerrit Wuestenberg, sinds 1977 actief als metser. Vandaag is hij syndicaal afgevaardigde bij het bouwbedrijf Cosimco. Zijn hele loopbaan lang legde hij een groot sociaal engagement aan de dag, altijd met respect voor het sociale overleg. Rechts staat Marcel Aelbrecht die ketelmaker-brander is bij het baggerbedrijf Dredging International. Hij is sinds 1988 delegee en zetelt vandaag ook in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De premie wordt betaald vanaf zaterdag 5 maart 2011. Ze komt niet zomaar uit de lucht gevallen want ze komt in de plaats van het overloon voor weekends van vroeger. Alleen werd dat maar na het 33ste weekend met prestaties betaald. Je behoudt het recht op 20 vrije weekends per jaar, naast de jaarlijkse vakantie, en je mag ook nog altijd prestaties weigeren na 28 gewerkte weekends. De werkgevers zijn hier niet blij mee, of wat dacht je? Dus, als er iets misloopt, waarschuw dan meteen je delegee of je gewestelijke afdeling.


011_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:03

Pagina 11

N° 5

LIMBURGERS EN LUIKENAARS LEREN CUBA KENNEN

11

11 maart 2011

ZWANGERE VROUWEN EN SOLVENTEN

Veel vragen bij economische Waarom zijn er meer jobs nodig? hervormingen Vakbondsmensen van de Algemene Centrale uit Limburg en uit Luik zijn in Cuba geweest, die van Limburg in november vorig jaar, die van Luik eind januari. Ze gingen er kijken hoe het solidariteitsproject met de Cubaanse bouwvakbond in zijn werk gaat. En hoe het de Cubanen vandaag vergaat. Dat project geeft steun aan een programma voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op bouwwerven. Tegelijk wordt ook opleiding gegeven om vakbondsafgevaardigden voor te bereiden op de nieuwe loonsystemen die de regering op de sporen heeft gezet. De twee groepen hielden nagenoeg

dezelfde indrukken over aan hun reis. Er wordt veel gebouwd, maar er is nog ontzettend veel werk. Er is een torenhoge nood aan nieuwbouw en aan renovatie. Hele stadswijken worden onder handen genomen. Beroepsmensen vormen ‘microbrigades’ die het werk leiden maar die de hulp krijgen van de buurtbewoners zelf.

Er zijn in Cuba ingrijpende economische hervormingen aan de gang. De productiviteit moet omhoog. Er moet efficiënter gewerkt worden. Daarom worden er 500.000 jobs in openbare diensten geschrapt. Mensen worden aangespoord om zelfstandig te gaan werken. Maar heel wat werknemers zullen ook opgeleid worden om in de bouwsector aan de slag te gaan. De Luikse en Limburgse Cuba-reizigers hadden daar heel wat vragen bij. Hoe staan de Cubaanse syndicalisten waarmee we samenwerken tegenover die verregaande maatregelen? Zij noemen het plan een noodzaak. De boycot van het eiland door de Verenigde Staten weegt heel zwaar op de economie. En nu heeft de wereldwijde crisis de toestand nog veel erger gemaakt. Er moet dus meer en beter geproduceerd worden. Het kan niet langer zijn, zo vertellen bijvoorbeeld de Limburgers, dat je in een naaiatelier drie keer meer mensen ziet rondlopen dan er nodig zijn, of dat een een bewaker voltijds toezicht houdt op een leegstaand gebouw. De mentaliteit zal grondig moeten veranderen, want de overheid kan niet langer voor iedereen werk garanderen. Mensen moeten zelf hun weg zoeken. Maar de Cubaanse gastheren legden aan de Luikenaars ook uit dat de hervormingen sociaal goed omkaderd worden. Zij die voor eigen rekening gaan werken krijgen steun om van start te gaan. Zij genieten ook dezelfde sociale bescherming als werknemers in openbare dienst. En zij kunnen aansluiten bij vakbonden.

Een Frans onderzoek dat in Bretagne werd verricht bij meer dan 3.400 zwangere werkneemsters, heeft aangetoond dat 30% onder hen aan tenminste één solvent wordt blootgesteld op het werk. Een onrustwekkend cijfer wanneer men weet dat dit gevaren meebrengt voor de ontwikkeling van de foetus. De beroepen waar de risico’s het grootst zijn zitten vooral bij de verpleegsters en hulpverzorgsters, in de schoonmaaksector, in de laboratoria en in de sector van de kappers en de cosmetica. De resultaten tonen aan dat er een verband bestaat tussen de blootstelling aan solventen bij het begin van de zwangerschap en het optreden van belangrijke afwijkingen. Door de band zijn afwijkingen bij de geboorte zeldzaam. Ze treffen 2 à 3% van de pasgeborenen. Maar volgens het onderzoek blijkt dat risico 2,5 keer hoger te liggen bij zwangere vrouwen die regelmatig met solventen in contact komen. Zodra een werkneemster haar werkgever heeft ingelicht over haar zwangerschap, moet die overgaan tot een risicoanalyse van haar werkplek. Er moet gekeken worden of er geen gevaar is voor de veiligheid en de gezondheid van moeder en kind. De werkgever moet proberen de zwangere werkneemster op haar arbeidspost te houden, door het werk aan te passen aan de situatie. Als dat niet kan moet hij voor haar een andere, beter aangepaste arbeidspost zoeken. En als ook dat niet mogelijk is kan de arbeidsgeneesheer beslissen om de werkneemster tijdelijk naar huis te sturen. Het probleem verdient de grootste aandacht. Het gaat tenslotte over nieuw leven. Aarzel dus niet om hierover informatie te vragen bij je delegee.

FILM, EXPO EN DEBATTEN

Een oog voor Palestina Deze maand gaat er in ons land extra aandacht naar het Palestijnse volk. Er zijn films, dansvoorstellingen en tentoonstellingen. En er zijn debatten waar de Algemene Centrale van het ABVV aan meewerkt.

Die vakbonden zullen het in ieder geval ook over een andere boeg moeten gooien. Het nieuwe economische model kan zeker zorgen voor meer groei, maar het kan ook leiden tot meer ongelijkheid. Het zal aan de vakbonden zijn om erop toe te zien dat het economische herstel alle Cubanen ten goede komt.

Cuba heeft een groot tekort aan bouwvakkers. Heel wat mensen worden nu opgeleid om in de sector aan de slag te gaan.

PETROLEUMSECTOR

Een tweede pensioenpijler voor de arbeiders De sociale partners van de petroleumsector hebben na veel maanden onderhandelen een akkoord bereikt over een aanvullend pensioen. Alle arbeiders die in dienst traden na maart 2010 krijgen er recht op. Elk jaar zal de werkgever een bedrag van 230 euro storten. Dat is een netto bedrag. Alle kosten, taksen en sociale bijdragen worden nog eens apart betaald door de werkgever. Wie overlijdt voor hij het aanvullend pensioen ontvangt laat aan de begunstig-

de die hij heeft aangewezen een bedrag van ten minste 6.500 euro. Of hij ontvangt het pensioenspaargeld wanneer dat meer bedraagt. Het systeem is ook van toepassing voor werknemers met een tijdelijk contract. Voor de uitzendkrachten moet nog een overeenkomst uitgewerkt worden. Voor de werknemers die voor 31 maart 2010 werden aangeworven blijft het oude ‘petroleumpensioen’ voortbestaan.

De Algemene Centrale heeft nauwe banden met de Palestijnse vakbond PGFTU en is heel actief in de solidariteitsbeweging met het Palestijnse volk. Komende weken staan een reeks activiteiten op de agenda die aandacht verdienen. Van 16 tot 30 maart loopt een festival in Brussel, Antwerpen en Gent, onder de titel ‘Eye on Palestine’. De ogen op Palestina gericht dus. Het is de tweede keer dat dit wordt georganiseerd. Deze keer staan de bezetting, het culturele verzet en de mensenrechten centraal. Extra aandacht gaat naar de situatie in de Gazastrook. Er worden films en documentaires getoond. Er

zijn dansvoorstellingen en debatten. Te veel om hier op te sommen. Je vindt alle informatie op de website www.eyeonpalestine.be en er is een infobrochure die je op tal van plaatsen te pakken kunt krijgen. Interessant wordt het in ieder geval op dinsdag 22 maart. In de Pianofabriek, in de Fortstraat 35 in Sint-Gillis Brussel wordt de film ‘9 Star Hotel’ vertoond, een veelgeprezen documentaire over Palestijnse bouwvakkers die in de illegaliteit moeten werken. Na de film volgt een debat met onze federale secretaris Werner Van Heetvelde en Veerle Verleyen van de christelijke bediendevakbond LBC.


012_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

12

N° 5

13:04

Pagina 12

Bedienden - Technici - Kaderleden

11 maart 2011

FEDERALE SECTOREN VAN DE GEZONDHEIDSZORG:

Het sociale mini-akkoord is eindelijk ondertekend! Na lang wachten hebben de onwillige werkgeversfederaties er uiteindelijk mee ingestemd om het sociale mini-akkoord voor de federale sectoren van de gezondheidszorgte ondertekenen. Er wordt een enveloppe van 50 miljoen euro toegekend voor de verbetering van de tewerkstelling en de arbeidsvoorwaarden van diegenen die zich dag na dag om uw gezondheid bekommeren!

Eindelijk een sociaal miniakkoord! In deze magere jaren had de regering er, onder druk van de vakorganisaties, mee ingestemd om een bedrag van 50 miljoen euro (waarvan 34 miljoen voor de privésector) vrij te maken om in 2011 een “sociaal mini-akkoord” te sluiten voor de federale sectoren van de gezondheidszorg.

Er werden eindelijk middelen vrijgemaakt voor een onontbeerlijke sector in onze samenleving waar de arbeidsvoorwaarden extreem zwaar zijn. Tijdens de onderhandelingen tussen regering, vakbonden en werkgevers was de besteding van deze enveloppe zeer duidelijk vastgelegd. Toch staken enkele werkgeversfederaties nog stokken in de wielen en weigerden ze koppig om het akkoord te onderteke-

nen om vrij vage redenen die geen verband hielden met het dossier. Er bestond dus een reëel risico dat de 50 miljoen in het kader van de opmaak van de begroting 2011 door de regering zou worden gerecupereerd. Na lang wachten en veel getalm hebben die werkgeversfederaties het mini-akkoord eindelijk goedgekeurd. Dit heeft betrekking op het jaar 2011 en zal dus eerstdaags worden omgezet in een CAO. De vakorganisaties beschouwen dit als een eerste fase in het vooruitzicht van een samenhangend meerjarenakkoord, in het bijzonder voor wat jobcreatie en koopkrachtverhoging betreft.

Vlaamse Social Profit Op 29 maart betogen duizenden werknemers uit de Vlaamse Social Profit. Werknemers uit de beschutte en sociale werkplaatsen, opvoedingsinstellingen, diensten voor gezinszorg en de socio-culturele sector zullen er hun ongenoegen laten blijken over het voorstel van de Vlaamse regering voor een nieuw meerjarenakkoord. Meer kwaliteit, meer jobsen meer koopkracht, daar draait het om. In de vorige Nieuwe Werker kon je al lezen dat er dringend extra jobs moeten bij komen in de sector. Nieuwe werknemers kan je echter alleen vinden als je meer kwaliteit biedt aan de mensen die de functies moeten invullen.

den, soms zelfs duizenden werknemers. Die instellingen moeten goed geleid worden. Het klinkt misschien ongewoon uit de mond van de vakbond maar wij hebben belang bij bekwame, goed opgeleide en ondersteunde verantwoordelijken en directies. Ook dat kost geld.

Nog heel wat werk aan de winkel… Voor gelijk(w)aardig werk worden mensen vaakverschillend betaald. Dat is onrechtvaardig. We hebben dus nood aan een duidelijke loonstructuur (een functieclassificatie). Zo worden mensen betaald volgens wat van hen verlangd wordt. Eerlijk, toch? Vanaf 35 jaar hebben de meeste werknemers (maar lang niet allemaal) extra verlof of krijgen ze een vermindering van het aantal uren dat moet worden gewerkt. Jongeren vallen meestal terug op 20 dagen… per jaar. En dat in een sector met vaak moeilijke uren. Een dubbele oplossing is nodig: extra verlof én bijkomende maatregelen voor jongeren om ook hen toe te laten een gezond evenwicht te vinden tussen werk en privé. Er zijn heel wat werknemers die een eigen wagen moeten hebben om hun werk te kunnen doen, zoals thuisverzorgers. Dan zou je toch verwachten dat ze hiervoor een fatsoenlijke vergoeding krijgen? Dat is nu niet het geval! In veel Social Profit instellingen werken honder-

Nood aan opleiding Het is geen geheim: sommige jobs binnen de Social Profit raken maar moeilijk ingevuld. En bovendien vertrekken de komende jaren heel wat werknemers op welverdiend (brug)pensioen. En die moeten vervangen worden. De juiste opleiding zou werkzoekenden de kans geven een nieuwe start te nemen in de socialprofit. Twee vliegen in klap: een zetje voor werkzoekenden en een oplossing voor jobs die niet ingevuld geraken. Het dagelijkse werk in de sector wordt bovendien altijd maar complexer en moeilijker. Of het nu gaat over nieuwe zorgvragen, problemen bij cliënten, of gewoon technische evoluties: werknemers moeten ‘mee’zijn. Maar dan moet je ook wel zorgen dat er voldoende opleiding wordt voorzien. De Vlaamse regering stelt wel extra kwaliteit in het vooruitzicht… maar onvoldoende!

BASTA! Tijd voor actie op 29 maart!

Afscheid van Gilbert Clajot Het is met droefheid dat BBTK afscheid heeft genomen van kd. Gilbert Clajot. Clajot startte zijn loopbaan bij BBTK in 1964, om in 1994 als Algemeen Secretaris, verantwoordelijk voor de sector financiën, van wat toen nog BBTK-nationaal heette, op pensioen te gaan. Kd. Clajot zal niet alleen bij velen bekend blijven staan om zijn openheid van geest, maar ook om zijn oprecht internationaal vakbondsengagement. Zo zette hij vol overtuiging zijn schouders onder het ondersteunen van de prille vakbonden in de ZuidEuropese landen, toen die nog maar net het juk van de verschillende dictators van zich hadden afgeschud. Gilbert overleed op 26 februari 2011 op 81-jarige leeftijd, trouw aan zijn idealen. Wij wensen zijn vrouw Josiane en de familie sterkte op dit moeilijk moment.

Wat voorziet het sociaal miniakkoord 2011 precies? Het akkoord voorziet jobcreatie in de sector (minstens 400 voltijdse equivalenten). Deze extra banen zullen zodanig moeten worden toegewezen en georganiseerd dat ze de stabiliteit van de uurroosters en de vervanging van afwezig personeel bevorderen. De doelstelling is hier om voorrang te geven aan de sectoren die, proportioneel gezien, in het kader van het sociaal akkoord 2005-2010 minder bijkomende banen toegekend hebben gekregen. De algemene invoering van de loontoeslag vanaf 19 u. voor al het personeel in de gezondheidszorg

alsook de aanvullende financiering van de bestaande 2de pensioenpijlerstaan eveneens op de agenda. Een ander cruciaal punt heeft betrekking op het evenwicht tussen het privé- en het beroepsleven. Rekening houdend met de sector en met de talrijke weekendprestaties is op dit vlak een aanvullende maatregel voorzien die gericht is op de toekenning van een verlofperiode die 3 opeenvolgende weekends omvat. Er is eveneens voorzien om de werklast te bestuderen van de diensten die niet over een personeelsnorm beschikken (keuken, schoonmaak, administratie, enz.) via de oprichting van een werkgroep.

Carrefour, één jaar later... Eén jaar geleden waaide de sociale storm Carrefour over de handelssector, met heel wat banenverlies en een grote weerslag op het leven van de werknemers tot gevolg. Sindsdien is er wat tijd verstreken… Sommige winkels sloten de deuren, sommige werknemers werden overgeplaatst naar Mestdagh, anderen bleven onder bepaalde voorwaarden werken onder het enseigne Carrefour en moesten hiervoor een aantal offers brengen. Een jaar na de feiten geven wij een stand van zaken. Gesprek met Myriam Delmée en Jan De Weghe, de twee federale secretarissen bevoegd voor het dossier.

Wat is de huidige situatie bij Carrefour ? Myriam Delmée: “De werknemers die bij Carrefour zijn gebleven, beginnen nu pas de gevolgen van het herstructureringsplan aan den lijve te ondervinden. Ze hebben een moeilijk jaar achter de rug en niet iedereen kan goed om met de huidige situatie. Wat een paar maanden geleden enkel nog beslissingen op papier waren, is nu concreet geworden in het leven van de werknemers. Dit heeft een impact op hun dagelijks werk. Ik denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van het betaalde kwartiertje en van sommige verlofdagen”. Jan De Weghe: “We komen in de tweede fase van het herstructureringsplan. De directie werkt aan een nieuwe arbeidsorganisatie. De hypermarkten van Flémalle, Berchem en Kuringen bevinden zich momenteel in een testfase. Er vonden eveneens gelijkaardige tests plaats in enkele supermarkten. Bedoeling is om te besparen door de werking van de winkels te verbeteren via een zo goed mogelijke aanpassing van de werkuren en ook door bepaalde functies te doen evolueren naar meer polyvalentie.” M.D.: « Dit systeem zou op termijn, nadat de testwinkels de kinderziekten hebben weggewerkt, het voordeel moeten hebben dat men beter kan inspelen op de vraag van de klanten en dat er meer stabiele uurroosters komen die de werknemers vrij kunnen kiezen. Op piekmomenten is voldoende personeel aanwezig op het terrein via de invoering van de polyvalente teams. Dit heeft positieve gevolgen op de tewerkstelling: contracten van lange duur worden gestabiliseerd omdat men vermijdt gebruik te maken van contracten van bepaalde duur en van uitzendkrachten om “de gaten op te vullen”. J.DW.: “Het is positief dat men testwinkels invoert, want dit vergt veel tijd. Dit toont aan dat men streeft naar verandering, naar verbetering, dat men aandacht heeft voor de mensen op het terrein, voor diegenen die met de klanten wor-

den geconfronteerd: de werknemers van de winkels dus! »

De relaties met de directie worden dus beter … M.D.: ”We kunnen het niet ontkennen: er is iets veranderd in de houding van de directie. Ook al hebben we nog een lange weg af te leggen, we kunnen zeggen dat er vandaag eindelijk een echte dialoog tussen directie en vakbonden tot stand lijkt te zijn gekomen… Niet eenvoudig, maar we voeren een dialoog!” J.DW.: “De delegees doen voorstellen, maken opmerkingen en we hebben de indruk dat hiermee rekening wordt gehouden. Vroeger stootten we vaak op een muur en op een onbekwaam management. Ook al zijn we het vandaag over heel wat punten oneens, toch kunnen we in een constructieve context van gedachten wisselen.

Hoe ziet u de toekomst voor al deze werknemers? J.DW.: “We hopen uiteraard dat we een verhoging van de omzet bereiken, en dat de werkzekerheid en de toekomst van het bedrijf veilig worden gesteld”. M.D.: “Ook wat de commerciële strategie betreft was er vooruitgang. Gérard Lavinay weet wat hij wil en wat hij wil bereiken. Het heeft lang geduurd voor er een plan op tafel lag, maar vandaag blijkt dit plan te bestaan en wil de directie er haar schouders onder zetten! ” J.DW.: … “Op voorwaarde dat we over een stabiel topmanagement beschikken. Het recente vertrek van Olivier Langlet, die directeur exploitatie van de Hypermarkten was en waarmee wij al vele maanden samenwerkten, bewijst jammer genoeg dat er bij de directie nog steeds een malaise heerst”. M.D.: “We mogen niet opnieuw in dezelfde fouten als vroeger vervallen, toen we te maken hadden met een rist onderling inwisselbare en stuurloze bestuurders zonder langetermijnvisie… “ Kortom, opklaringen in een nog overwegend donkere hemel… hopelijk komt de lente haar beloftes na!


016_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

16

N° 5

13:10

Pagina 16

Bedienden - Technici - Kaderleden

11 maart 2011

STANDPUNT

Regerings-IPA onaanvaardbaar: moet nu bijgestuurd worden in parlement! Wie weet zitten we binnenkort een jaar zonder regering die beschikt over volle bevoegdheden. Na maanden van complete stilstand merken we dat het nieuwe parlement stilaan een deel van het werk overneemt. De BBTK roept het parlement dan ook op om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen bij de bespreking van het regeringsIPA.

EIGENAARDIGE SPREIDSTAND Onder normale omstandigheden is het niet aan regering in lopende zaken om belangrijke politieke beslissingen te nemen. De regering gebruikt dit argument om bepaalde minder belangrijke beslissingen uit te stellen. Het is dan ook eigenaardig dat de regering wél de knoop zou doorhakken bij het goedkeuren van het interprofessioneel akkoord, zonder dat het parlement zijn werk kan doen. Het ‘aangepast’ IPA zoals de regering het aan het parlement zal voorleggen verdient een grondig debat. De BBTK wenst dan ook de partijen te sensibiliseren rond het onderwerp, naar aanleiding van een eventuele stemming van de wet in het parlement. Want er schort nog heel wat aan het voorstel.

JULLIE LOON Parlementsleden die het akkoord zouden goedkeuren zouden akkoord gaan met nul euro opslag voor de werknemers in 2011. En volgend jaar, in 2012, kan er 0,3% af. Da ’s €6 per maand voor een bruto maandloon van €2.000. Zelfs mét onze index komt dit neer op een verarming van de werknemers. Het indexstelsel zorgt er inderdaad voor dat onze lonen de prijzen volgen… maar sinds 1996 houdt deze geen rekening meer met de benzine- en dieselprijzen. En wie wel eens aan de pomp staat weet dat je met €6 niet ver meer geraakt. De BBTK pleit ervoor dat er een niet-dwingende loonnorm komt. Zodat er in de sectoren en bedrijven die het goed doen vrij over meer kan onderhandeld worden.

JULLIE INDEX In het IPA zwijgt men nu over de index en de regering beweert het te willen behouden, maar ondertussen zwelt vanuit verschillende kanten de kritiek op het stelsel aan. Europa, de Nationale Bank van België… iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van ‘loonkosten’, die ‘te hoog’ zijn. Een index die te veel zou geven, te snel! De

index zou moeten worden ‘vertraagd, veranderd’… Het indexeffect vertragen, zodat het volledig ontdaan wordt van de inhoud. In mensentaal: de werknemers verdienen te veel, de index moet eraan geloven. Dat steeds meer mensen het financieel moeilijk krijgen, zelfs al hebben ze werk, is voor hen blijkbaar niet zo belangrijk. Voor de BBTK ligt het probleem niet bij jullie loon, maar bij de prijzen. Die stijgen in ons land veel sneller dan in de buurlanden. Dalen doen ze bijna nooit. De BBTK roept het parlement dan ook op zich niet te laten meeslepen in het ‘Duits’verhaal. Jullie index is niet het probleem. Het verdient dan ook beschermd te worden door het parlement, dat het volk vertegenwoordigt. Een betere prijscontrole van voedsel- en energieprijzen, dat zou de oplossing zijn eerder dan schieten op de index.

JULLIE STATUUT Het IPA-bis wordt door de ontslagnemende regering voorgesteld als ‘de eerste stap’ naar de gelijkschakeling van de statuten. Als dat zo is, dan ziet het er niet goed uit. Voor de arbeiders is dit akkoord maar een kleine stap vooruit. Zelfs de ‘carenzdag’, een

schandalig systeem waarbij de arbeiders de eerste dag ziekte geen loon ontvangen, wordt niet afgeschaft. Wij vragen het parlement dat ten laatste in 2014 af te schaffen en vragen daarnaast ook dat het parlement alle mogelijke amendementen ondersteunt die het arbeidersstatuut verbeteren. Het doel moet een minimum van 3 maanden per 5 jaar anciënniteit zijn, zonder de kosten af te schuiven op de gemeenschap. Ook voor de bedienden ziet het er niet goed uit. De inlevering op jullie opzegtermijnen lijkt beperkt, maar de verdere richting is duidelijk: bedienden zullen inleveren. BBTK blijft voorstander van nieuwe onderhandelingen op basis van nieuwe pistes in het kader van ons doel: gelijke behandeling van arbeiders en bedienden, zonder te raken aan het statuut van de bedienden en zonder de rekening door de schuiven naar de gemeenschap. Een ontslag dat veel kost aan de werkgever, dat is de sterkste vorm van ontslagbescherming. Het parlement keurt dan ook het beste deze voorstellen af.

DEUR OPEN VOOR MISBRUIK In het voorliggende bemiddelingsvoorstel

zal ook de tijdelijke werkloosheid voor bedienden definitief worden ingevoerd. Los van het feit dat het hier alweer de werknemer is die er bekaaid van af komt, zijn de criteria die worden voorzien onvoorstelbaar laks. Het zal voor bedrijven heel eenvoudig worden om je als bediende op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Vakbondscontrole is er amper. Het is hier echt noodzakelijk om de economische criteria te verstrengen en de nodige omkadering te voorzien die per paritair comité afgesproken moet worden (bijv. werkzekerheid tijdens de periode voor dewelke tijdelijke werkloosheid wordt gebruikt). Zo kan rekening gehouden met de typische kenmerken van elk paritair comité. Dat is ook in het belang van de schatkist: tijdelijke werkloosheid kost ook de overheid geld. We blijven zeggen dat tijdelijke werkloosheid maar kan worden ingevoerd in een globale oplossing in het dossier arbeiders-bedienden, op basis van gelijkheid. Waarbij er geen verliezers zijn.

Myriam Delmée Ondervoorzitter

Erwin De Deyn Voorzitter

ACTIE VE RLE TOT 30 A NGD PRIL

ONDERSCHRIJF EEN CONTRACT MET DE MAXI OMNIUM WAARBORG BIJ ACTEL EN ONTVANG EEN GPS*. Als u kiest voor ACTEL geniet u van een exclusief voorkeursregime. U betaalt immers geen enkele vrijstelling indien u de schade aan uw voertuig na een ongeval laat herstellen bij een door onze maatschappij erkende garage (behalve voor jonge bestuurders). En als we daarbij ook nog eens vertellen dat u bovenop dit exclusief voordeel ook nog eens een tarief betaalt dat de concurrentie het nakijken geeft, dan heeft u begrepen dat u alles te winnen hebt bij ACTEL! Vraag ons ook meer info over de voordelige voorwaarden van onze motor- en brandverzekeringen, speciaal voor ABVV leden en hun naasten.

B e re k e n z e l f u w p re m i e o p w w w. a c t e l a ff i n i t y. b e / a b v v o f b e l h e t g r a t i s n u m m e r 0 8 0 0 / 4 9 . 4 9 4 *Actie enkel geldig voor elke door de maatschappij ontvangen en aanvaarde offerte tussen 01/03/2011 en 30/04/2011, voor een nieuw autocontract met de waarborg MAXI OMNIUM. ACTEL n.v. - de Lignestraat 13 - 1000 Brussel- RPR 0440 903 008 Brussel- IBAN BE93 8791 5001 0467 - BIC BNAGBEBB - Verzekeringsonderneming code CBFA 2279 (Beslissing dd. 22.12.2003; B.S. dd. 04.02.2004) voor de takken 1,3 en 10a. - Verzekeringsbemiddelaar code CBFA 62239 A - Lid van de Groep P&V - Tel. 02/282.36.13 - Fax 02/282.36.00 - www.actelaffinity.be/abvv


013_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:05

Pagina 13

Textiel - Kleding - Diamant

Textiel: aanpassing van de vergoeding werkkledij De CAO van 28 september 2007 betreffende het verschaffen en het onderhoud van de werkkledij in de textielsector voorziet de betaling van een forfaitair bedrag voor de werknemers die zelf moeten instaan voor het onderhoud (wassen) van de werkkledij. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer voor de post “kuisen van een kostuum”. Eenmaal per jaar, in januari, worden deze bedragen aangepast per indexschijf van 10%. In oktober 2010 werd deze schijf van 10% overschreden zodat er vanaf 1 januari 2011 een verhoging is van deze bedragen. De nieuwe bedragen worden vanaf 1 januari 2011: • 0,41euro per effectief gepresteerde dag voor een schort of een kiel • 0,81euro per effectief gepresteerde dag voor een overall of broek en vest. Deze aangepaste bedragen zullen voor het eerst betaald worden begin april 2011 voor de effectief gepresteerde dagen in het eerste kwartaal 2011.

Indexaanpassing De nieuwe loonbarema’s voor de verschillende sectoren zijn te vinden op www.abvvtkd.be. Klik op “lonen/maaltijdcheques” voor een overzicht.

Confectie De lonen in de confectiesector stijgen met 1,23% vanaf 1 april 2011 door een indexaanpassing. Dit zijn de nieuwe barema’s:

Aanvangsloon Loongroep 1 Loongroep 1 bis Loongroep 2 Loongroep 3 Loongroep 4 Loongroep 5 Loongroep 6 Loongroep 7 Loongroep 8 Loongroep 9 Loongroep 10 Loongroep 11

€ 10,0784 € 10,1051 € 10,1187 € 10,2188 € 10,4266 € 10,7464 € 11,1878 € 11,3898 € 11,8935 € 12,1495 € 12,4112 € 13,1095 € 13,9142

Toelevering Ook in de sector toelevering stijgen de lonen door een indexaanpassing met 1,23% vanaf 1 april 2011.

Vlasbereiding De lonen in de sector vlasbereiding stijgen met 0,0372 euro vanaf 7 maart 2011.

N° 5

13

11 maart 2011

Werknemers IVC-Avelgem ontvangen voor de eerste keer bonus! De IVC-groep met vestigingen in Avelgem en Wiltz Luxemburg is een producent van vinylvloerbekleding. Het bedrijf stelt 272 werknemers te werk in Avelgem. Deze arbeiders ontvingen 148 euro extra op de loonfiche van januari 2011. Dit was de uitbetaling van de extra bonus die voorzien is in de bedrijfs-CAO. Reeds jaren werd gevraagd om bij IVC iets extra te voorzien voor de werknemers. Het bedrijf maakt immers heel serieuze winsten en slaagt erin om zijn positie op de markt verder te versterken. Uiteindelijk werd dit begin 2010 toegezegd, maar het duurde nog tot oktober 2010 vooraleer de werkgever zijn fiat gaf en een bedrijfsakkoord tekende voor de toekenning van een bonus. Het bedrijf wou maximum 150 euro uitkeren aan de arbeiders bij het behalen van 2 doelen: stijging van de omzet en stijging van het percentage eerste keuze. Het maximumbedrag werd dus bijna behaald. Toch is dit slechts een klein bedrag als het vergeleken wordt met de bonus van de kaderleden. Het ABVV zal in elk geval in de toekomst blijven aandringen en onderhandelen voor een nog hogere bonus. Voor 2011 hopen de arbeiders alvast opnieuw op een toename van de omzet om zo de volle premie te kunnen halen, maar het bedrijf start ook een vinyllijn in Amerika, wat negatief kan werken op het omzetcijfer in België. Vandaar dat er wat ongerustheid is over het kunnen halen van de vooropgestelde doelen. Anderzijds zal de site Avelgem normaal ook groeien in de toekomst, want ook hier is de bouw

van een nieuwe vestiging voorzien. Het gaat om een fabriek die goed is voor 110 extra tewerkstellingsplaatsen. IVC wil zijn productie focussen op duurzaamheid en beoogt een kleinere ecologische footprint (voetafdruk). IVC koppelde de bouw van de nieuwe fabriek aan de aanvraag tot het plaatsen van windmolens. Deze zouden dienen voor het opwekken van de nodige elektriciteit van het bedrijf. Het project voor de site Avelgem werd een eerste keer toegelicht op de ondernemingsraad van 15 oktober 2009 en de aanvragen voor de bouw van de fabriek en de windmolens werden ingediend in het voorjaar 2010. Heel vlug werd een lokaal actiecomité opgericht tegen de bouw van de windmolens, hoewel deze op meer dan 250 meter van de nabije bewoning zouden staan en alle wettelijke normen qua slagschaduw en geluidsoverlast gerespecteerd zullen worden. Maar het anti-comité beroept zich ook op ‘een landschappelijk waardevol gebied’. Daarna volgde een

pingpongspel tussen de gemeente en de provincie omtrent wie bevoegd is voor de vergunningen. Uiteindelijk werd de bouwvergunning niet afgeleverd voor de windturbines en het bedrijf tekende beroep aan tegen de beslissing van de provincie. Alles is nu opnieuw op de lange baan geschoven. Alle militanten betreuren dit negatief nieuws. Een mooie kans om extra tewerkstelling te creëren wordt daardoor gehypothekeerd. Het is ergerlijk dat men ijvert voor groene energie en dan anderzijds initiatieven voor de bouw van windturbines afkeurt. Voor het bedrijf is zonneenergie niet onmiddellijk een optie. Het is niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de huidige fabriek en er is geen ruimte genoeg naast het gebouw om daar een batterij zonnepanelen te plaatsen. Bovendien kan men met zonnepanelen nooit zoveel energie opwekken als met de voorziene windturbines. De militanten hopen alvast dat er alsnog groen licht zal komen voor de windturbines.

CAO-onderhandelingen in de sectoren Ondanks de moeilijke situatie op het interprofessioneel niveau m.b.t. het ontwerp van interprofessioneel akkoord, werden in de verschillende sectoren van onze centrale de onderhandelingen voorbereid voor een CAO 2011-2012. Zo stelde onze centrale (al dan niet in gemeenschappelijk vakbondsfront) reeds een eisenbundel op voor de sectoren textiel, confectie, textielverzorging en textielrecuperatie. Deze eisenbundels werden ook aan de respectievelijke werkgeversorganisaties overgemaakt en toegelicht. De belangrijkste eis die in elke sector wordt gesteld, is de verhoging van de koopkracht. Dit gebeurt bij voorkeur door een verhoging van de lonen in eurocenten en bijkomend door de optrekking van het werkgeversaandeel

in de maaltijdcheque. Voor alle sectoren vragen wij ook de verlenging van alle bestaande brugpensioenstelsels, waar mogelijk tot 30 juni 2013. De systemen van syndicale premie en van opleg bij tijdelijke werkloosheid moeten, waar dat kan, verbeterd en uitgebreid worden. De regeling anciënniteitsverlof moet ook aangepast en verbeterd worden in onze sectoren. Bovendien moeten er stappen gezet worden in het wegwerken van de discriminaties tussen het arbeiders- en bediendenstatuut door het afschaffen van de carenzdag en het verhogen van de opzegtermijnen. In de textielsector willen wij bovendien een gewaarborgde financiering voor de sociale fondsen zodat zij hun verplichtingen op het vlak van de sociale voordelen kunnen uitvoeren. De functieclas-

sificatie moet worden geactualiseerd, met respect voor de gelijke verloning man/vrouw. De eisenbundel in de textielsector werd op 11 februari 2011 door het gemeenschappelijk vakbondsfront neergelegd en toegelicht in het Paritair Comité. De werkgeversorganisatie Fedustria heeft alleen akte genomen van onze eisen. De werkgevers hebben nog geen eisenbundel overgemaakt en weigeren voorlopig om de sectorale onderhandelingen op te starten omwille van de acties van het ABVV op 4 maart. In de sector kleding werd de eisenbundel op 15 februari 2011 in gemeenschappelijk vakbondsfront ingediend. In deze sector schoof de werkgeversorganisatie Creamoda een aantal aandachtspunten voor de komende sectorale onderhandelingen naar voren en nam akte van onze eisen. Wij

vragen een aanvullende koopkrachtverhoging in de subsectoren toelevering en tenten. Wij willen dat de opleg van 80 euro na 10 dagen tijdelijke werkloosheid wordt omgevormd in een opleg per dag tijdelijke werkloosheid. Bovendien vragen wij dat de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe functielonen tijdens deze CAO-periode worden toegepast, met inbegrip van een verloning voor polyvalentie. Op 16 februari 2011 diende onze centrale de eisenbundel voor de sector t e x t i e l r e c u p e r a t i e in. Daarin vragen wij de gelijkstelling van de ziektedagen voor de berekening van de eindejaarspremie alsook de afschaffing van de carenzperiode van drie maanden. Wij willen ook maatregelen om de negatieve gevolgen van repetitieve handelingen te voorkomen.

Tenslotte werd de eisenbundel voor de sector textielverzorging op 23 februari 2011 in gemeenschappelijk vakbondsfront ingediend. Wij eisen een volwaardige eindejaarspremie en een opleg bij economische werkloosheid. De uitzendarbeid moet beperkt worden en het statuut van de syndicale afvaardiging moet verbeterd worden. Wij vragen bovendien een premie voor de werknemers die flexibel worden ingeschakeld en voor de arbeiders die in de vuile zone werken. Wij houden je op de hoogte over het verloop van de sectorale onderhandelingen voor een CAO 2011-2012 in de volgende edities van De Nieuwe Werker. Vergeet ook niet regelmatig onze website, www.abvvtkd.be, te raadplegen voor het meest recente nieuws over deze sectorale onderhandelingen.


014_GPV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

14

N° 5

13:06

Pagina 14

Voeding - Horeca - Diensten

11 maart 2011

Op naar de sectorale onderhandelingen Op woensdag 1 maart kwamen de afgevaardigden van de voedingsnijverheid bijeen om de krijtlijnen voor de komende sectorale onderhandelingen uit te tekenen. De discussie verliep in een verhitte, roodwarme sfeer. In de lijn van de afwijzing van het ontwerp van interprofessioneel akkoord heeft ABVV-HORVAL de krijtlijnen van zijn eisencahier vastgelegd.

In de eerste plaats eist HORVAL het sluiten van een sectoraal akkoord, een solidariteitsakkoord dus voor ALLE ondernemingen uit de voedingsnijverheid (de sector telt om en bij de 5.000 ondernemingen, zowel grote als kleine en zeer kleine). Dit is het enige middel om de koopkracht van de werknemers in die zeer kleine bedrijfjes te verhogen.

Vervolgens heeft HORVAL het ontwerp van interprofessioneel akkoord verworpen omdat de maximumnorm van 0,3% onaanvaardbaar is in het licht van de voortdurende stijging van de levensduurte. De werknemers krijgen het financieel steeds moeilijker, terwijl de grote ondernemingen waar zij werken de winsten opstapelen, en er bovendien nog in slagen nagenoeg geen belastingen te betalen dankzij een aantal ingenieuze belastingmaatregelen (de notionele intrestaftrek en andere vormen van overheidssteun). AB-INBEV is daar een goed voorbeeld van, omdat deze onderneming geen cent belastingen betaalt. En een beursgenoteerde onderneming als TER BEKE keert een hoger dividend aan haar aandeelhouders uit na een stijging van haar nettowinst met maar liefst 26,7%. Terwijl de koopkracht van de werknemers het hard te verduren krijgt: de prijs van stookolie +37,8%, van aardappelen +37%, van

Sectorcommissie Horeca stelt eisenbundel samen voor komende sectoronderhandelingen De sectorcommissie horeca van 28 februari heeft op een constructieve wijze en met een grote realiteitszin de eisenbundel samengesteld voor de volgende sectorale onderhandelingen. Gelet op de ontwikkelingen en het afspringen van de onderhandelingen m.b.t. het IPA en dit gekoppeld aan de beslissing van de regering om het bemiddelingsvoorstel onverkort uit te voeren ligt er een grote druk op de komende onderhandelingen. Het was meer dan duidelijk van bij de aanvang van de vergadering dat de klemtoon gelegd dient worden op kwalitatieve verbeteringen voor de werknemers. De vorming van de werknemers werd dan ook in deze context naar voor geschoven. De werkgevers dienen te investeren in de vorming van de werknemers en dit kan niet beperkt blijven tot opleidingen die enkel de werkgevers aanbelangen. Uiteraard is de koopkracht van de werknemers belangrijk, maar met de beperkte marges, werd vooral geopteerd op het behouden en mogelijks verbeteren van de HUIDIGE koopkracht voor de werknemers uit de horeca sector. De piste van een 2e pensioenpijler is vandaag geen valabel alternatief voor werknemers die een netto loon van 1.200 euro per maand krijgen. Zij hebben gelet op de stijgende prijzen geen overschot en kunnen soms amper hun huishuur en verwarming betalen en iedere euro die ze bij kunnen krijgen is welgekomen. Het ABVV klaagt trouwens deze situatie

reeds lang aan via de campagne “Aan het werk en toch arm”. Aangezien vakbondsvertegenwoordigers in de bedrijven enorm belangrijk zijn, dienen we in komende onderhandelingen tevens het statuut verbeteren en zal getracht worden om de drempel te verlagen.

aardgas + 18,8%, maar ook + 13,4% voor wortelen, +11,7% voor koffie,… ! De afgevaardigden en de werknemers beginnen te morren, het wordt steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Voor HORVAL blijft de koopkracht dus een prioritaire eis. Tot slot moet voor HORVAL de vrijheid van onderhandelen in de bedrijven gevrijwaard worden. De afgevaardigden kennen de onderneming waar ze werken, weten of ze winst maakt of niet, en hoeveel.

Zij eisen dan ook open en verantwoordelijke onderhandelingen. De lijnen zijn uitgezet, ABVV-HORVAL ziet de onderhandelingen vastberaden en vastbesloten tegemoet, met de bedoeling de koopkracht van de werknemers uit de voedingsnijverheid te verdedigen. Onze afgevaardigden staan klaar, waakzaam en vastberaden.

Tangui Cornu Federaal secretaris

Nieuwe Classificatie voor de sector Toeristische attracties krijgt vorm Zoals eerder reeds te lezen in De Nieuwe Werker is de beslissing genomen om een functieclassificatie op te starten op niveau van deze nieuwe sector. Hiervoor werd gebruik gemaakt van Berenschot om dit op en “wetenschappelijke” wijze te doen. De eerste fase die bestaat uit een inventaris van de refertefuncties werd reeds afgerond evenals de weging van de functies en de indeling in klassen. De opstart van de volgende fase werd ondertussen ook aangevat. Deze fase bestaat erin om nu voor de ganse sector een minimumloonbarema samen te stellen. Hoe is de situatie nu ? Arbeiders Voor de oprichting van het nieuwe paritair comité 333 waren de werknemers ingedeeld in het aanvullend paritair comité voor de arbeiders (PC 100). Het GMMI was van toepassing en werd overgenomen bij de oprichting van het PC. Het uurloon per 1/1/2011 (38-uren) bedraagt 8,6307 euro (+21 jaar aan 100 %). Dit bedrag ligt door de vorige CAO een beetje hoger dan het GMMI.

Een aantal traditionele verbeteringen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers werden ook mee opgenomen. In een volgende fase zal nu met de andere vakbonden gekeken worden of een gemeenschappelijk eisenbundel mogelijk is en zal een timing dienen te worden afgesproken met de werkgevers om de onderhandelingen effectief aan te vatten. Wij zullen jullie op geregelde tijdstippen over het verdere verloop informeren.

De vrijdagacties tegen het IPA

Bedienden Voor de bedienden zijn meerdere paritaire comités van toepassing. Het overgrote deel van de “uitvoerende bedienden” zitten momenteel in PC 201, een ander deel (meestal hoger gekwalificeerde functies) in PC 218. En nu…. In de onderhandelingen die nu plaats vinden dient een vergelijk te worden gevonden waarin zowel de arbeiders als bedienden zich in terugvinden. Vanuit de vakbonden is tevens de piste van een anciënniteitsregeling gevraagd. Tevens dient een oplossing te worden gevonden voor de vele seizoenswerknemers in deze sector. Van zodra er concrete resultaten zijn, komen we hierop terug.


015_AAV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:07

Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 5

15

11 maart 2011

Actiedag 4 maart in de regio Antwerpen Vrijdag 4 maart organiseerde het ABVV in het hele land acties tegen een ontwerp van interprofessioneel akkoord. In de regio Antwerpen kregen de acties aan de Scheldelaan en op De Meir veel weerklank. Maar ook in de metaal, de voeding en horeca, De Lijn, openbare diensten, bewaking en schoonmaak en bouw werd actie gevoerd. Tussen 5 en 10 uur werden de werknemers van de sectoren chemie, petrochemie en petroleum ingelicht over het verzet van het ABVV

Senioren regio Antwerpen

Een halve dag uitstap naar LIER Iedereen komt op eigen kracht naar het Zimmerplein in Lier. Daar start een geleide wandeling. Je zal met een bootje varen op de Binnennete en ‘s middags lekker eten. De uitstap wordt afgerond na het middagmaal omstreeks 14u00. Lier is gemakkelijk te bereiken vanuit Antwerpen met het openbaar vervoer. Buslijn 297 vertrekt aan de Rooseveltplaats en stopt aan het Zimmerplein in Lier.

Wanneer? vrijdag 15 april 2011 om 10u00

tegen het ontwerp IPA. Aan vier filterblokkades deelden militanten pamfletten uit. Door de actie waren Evonek, Solvay, Agfa, Total en Borealis gesloten. Andere bedrijven waren gedeeltelijk gesloten of draaiden op minimumbezetting. Op De Meir sloten een duizendtal actievoerders tussen 10 en 13u de toegang tot de grote winkelketens en zelfstandige kleinhandel af. Onder het mom van wegenwerken werd er aan de koopkracht van werknemers gewerkt.

Regio Antwerpen

Wijziging gezinsof werksituatie

- Volledig werklozen - Zieken - Sommige deeltijdse werknemers - Bruggepensioneerden - Gepensioneerden - Studenten betalen een verminderde bijdrage voor hun lidmaatschap van het ABVV-regio Antwerpen. Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan je in het centrale kantoor of in je plaatselijke kantoor. Zie www.abvv-regio-antwerpen.be voor de adressen en openingsuren. Je kan wijzigingen ook doorgeven aan onze dienst lidmaatSenioren 50 +

Mechelen+Kempen

Waar? Afspraak aan het Zimmerplein. De gids wacht u op in de buurt van de bushalte. Prijs: â‚Ź20/pp exclusief dranken/ prijs voor kinderen â‚Ź12/pp exclusief dranken Info en inschrijvingen: Adviespunt Ommeganckstraat 35 (1e verdieping) - 2018 Antwerpen Tel.: 03 220 66 13 adviespunt.antwerpen@abvv.be

schap op het nummer 03 220 66 30 of via e-mail: lidmaatschap.antwerpen@abvv.be Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van onze diensten, worden slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar. Opgelet: Werklozen dienen een adreswijziging of wijziging in gezinstoestand eerst persoonlijk te melden aan het plaatselijk VDABkantoor en dan aan het ABVV. Niet aangeven van deze wijziging kan de werkloosheidsvergoeding in gevaar brengen.

Vergadering

Woensdag 16 maart 2011 ABVV - 2e verdieping- – Zakstraat 16 te Mechelen om 9u30 Agenda: • Woordje van de voorzitter • Gastspreker: Dr. R. Matthijs (gewezen on-coloog aan ZNA Middelheim Antwerpen) • Thema: Euthanasie en zorgverstrekking

VZW Instituut Eduard Meys Apotheken De Voorzorg

12e Rood Seniorenfeest dinsdag 5 april 2011 Met volgende artiesten: Salim Seghers • Lisa del Bo & The Golden Bis Band Ingriani & Jacques Raymond • John Terra • Luc Steeno Sporthal Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker (Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen) Deuren open: 12u30 - showprogramma: 13u00 Inkom: ₏8 8,00 Kaarten te verkrijgen bij: A.C.O.D. secretariaat: Stationsstraat 50, 2800 Mechelen, 015/412844 S-Plus Mechelen: Muntstraat 3, 2800 Mechelen, 015/280345 S-Plus Kempen: de Merodelei 19, 2300 Turnhout, 014/409281

S-PLUS en ABVV seniorenwerking

vrijdag 6 mei 2011

lentefeest “Sing Sing�

Alle geĂŻnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden en wordt de ochtend afgerond met een natje en een droogje voor iedereen.

The Clement Brothers

Meer info: Willi Van Doninck – voorzitter – gsm 0477 40 71 20

Linx+ Mechelen+Kempen i.s.m. ABVV Mechelen + Kempen organiseert Colloquium Armoede en pensioenen Welk beleid hebben we en waar willen we naartoe? Gastsprekers: Caroline Copers (Algemeen secretaris Vlaams ABVV) Jan Vranken (Prof. Emeritus Universiteit Antwerpen) Samira Castermans en Swa Schyvens (Vlaams Netwerk Armoede) Kathleen Van Brempt (Europees parlementslid sp.a) Ingrid Lieten (Vlaams minister armoedebestrijding sp.a) Debat: David Geerts (federaal parlementslid sp.a) Jef Maes (directeur sociale studiedienst ABVV) Rik Thys (Stafmedewerker studiedienst socialistische mutualiteit) Moderator: Chris De Nijs

Praktische informatie: Wanneer: Donderdag 31 maart 2011

“Rock ‘n Roll doowop�

Hoe laat: Onthaal: 9u30 Einde voorzien: 16u

Mister P and the Cadillacs

Waar: CC ’t Schaliken - Grote Markt 35 2200 Herentals Gelieve in te schrijven voor 21 maart bij leen.proost@abvv.be of op het nummer 014 40 03 60

Zaal Kielpark, St. Bernardsesteenweg 113, 2020 Antwerpen Kiel Deuren: 13u30v$DQYDQJ14u00 .DDUWHQ99.HQOHGHQĂśv.DVVDHQQLHWOHGHQĂśvprijs inclusief drankje en koffiekoek

Info en reservaties: ABVV Adviespuntv2PPHJDQFNVWUDDW$QWZHUSHQ7DGYLHVSXQWDQWZHUSHQ#DEYYEH %HWDOLQJHQNHOYLD%DQFRQWDFWRIYLDRYHUVFKULMYLQJRSUHN%(

S-PlusvSint Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen Kiel, T. 03 285 43 20 of 21 'H0HURGHOHL7XUQKRXW7v0XQWVWUDDW0HFKHOHQ7


015_BTV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:09

Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N° 5

2.000 actievoerders in Leuven! Op 4 maart werd in het ganse land actie gevoerd voor een beter interprofessioneel akkoord (IPA). Het ontwerp IPA werd door een grote meerderheid van de ABVV- achterban verworpen. Op de vooravond van deze nationale actiedag gaf het ABVV Vlaams Brabant reeds een eerste schot voor de boeg, met de projectie van slogans op de gevel van het KBC gebouw te Leuven. De slogans riepen op tot deelname aan de actie, maar verwijzend naar de bankencrisis was er ook de slogan “uw crisis – wij betalen” te lezen. Onze leden rekenen op ons om hun gezinsinkomen op peil te houden en te verbeteren. Het gaat dan over lonen, maar ook over pensioenen, sociale uitkeringen en minimumlonen, de index… Gelet op de financiële crisis die ons de voorbije jaren trof, was dit niet evident. We waren als vakbond dan ook niet blind voor de crisis. Daarom ook zijn we 2 jaar geleden akkoord gegaan met een uitzonderlijk minimalistisch IPA. Niettegenstaande het niet de werknemers waren die de crisis hebben

het ABVV.

veroorzaakt. Het ABVV Vlaams-Brabant organiseert in het kader van het Afrika Film Festival in Leuven 2 filmavonden ingeleid met een lezing. Het festival bestaat reeds 15 jaar en is het grootste filmfestival voor Afrikaanse film in de Benelux. Het ABVV zal in de zaal van de Algemene Centrale (MariaTheresiastraat 113 te Leuven) op 29 maart en 5 april een film vertonen. De toegang is gratis.

Het ontwerp IPA bevatte een aantal positieve punten, maar ons nu vastpinnen op een loonsverhoging van maximaal 0,3% voor 2 jaar is niet aanvaardbaar. De werknemers hebben de crisis betaald, terwijl een aantal grote bedrijven die wel nog grote winsten maakten er dankzij de notionele intrestaftrek in slaagden om 0 euro belastingen te betalen. Het is toch niet uit te leggen aan onze leden dat ze de komende jaren gaan moeten tevreden zijn met 0,3% opslag, terwijl zowat iedereen meer belastingen heeft betaald dan een multinational die miljarden winst maakte?

groei vooropgesteld van 4%. Uiteraard zijn er verschillen tussen sectoren, en net daarom willen wij de vrijheid om te onderhandelen in plaats van een opgelegde loonnorm. Waarom zouden we vrede moeten nemen met 0,3 % in bedrijven waar er binnenkort opnieuw met bonussen en dividenden zal gegooid worden?

Op dinsdag 29 maart om 20u wordt ‘A Blooming Business’ opgevoerd over de uitbuiting en het daaraan gekoppelde seksueel misbruik van de werknemers in de Keniaanse bloemenindustrie. Het gebruik van chemicaliën in deze industrie schaadt niet enkel het milieu maar ook de gezondheid van de werknemers ernstig… Deze film zal ingeleid worden door deskundigen ter zake van

Steven Marchand

De werknemers hebben de crisis betaald, en wanneer de economie nu weer opleeft verdienen zij dus ook te delen in de winsten. Er wordt een economische

ABVV Vlaams-Brabant stelt campagne ‘Samenstroom’ voor 18/02/2011 – In samenwerking met sp.a Vlaams-Brabant, curieus en de socialistische mutualiteit van Brabant organiseert het ABVV Vlaams-Brabant een groepsaankoop van groene energie. Tijdens de persvoorstelling, georganiseerd in Museum M in Leuven, stelden de partners deze campagne voor. Steven Marchand, provinciaal Secretaris ABVV Vlaams-Brabant, Bruno Tobback, voorzitter sp.a Vlaams-Brabant en Vlaams volksvertegenwoordiger Els De Wachter gaven tekst en uitleg.

Tegelijkertijd wegen de energierekeningen zwaar door in het gezinsbudget; Voor iedereen, maar in het bijzonder voor de gezinnen die reeds moeite hadden om het hoofd boven water te houden. Mensen lezen dan in de kranten over de megawinsten van Electrabel… Electrabel maakt niet alleen MEGAWATTS maar ook MEGAWINSTEN… Mensen hebben het moeilijk om in de zogenaamd vrijgemaakte energiemarkt hun voordeel te vinden. Daar gaan we hen nu bij helpen via een collectieve aankoop. Socialisme in de praktijk. We willen onze leden een unieke ervaring

Op dinsdag 4 april om 20u wordt ‘Meurtre a Kinshasa. Qui a tué Laurent-Désiré Kabila’ De Congolese president is tien jaar geleden vermoord. Volgens de officiële versie is hij vermoord door zijn lijfwacht. Niet minder dan 51 gearresteerden verkommeren vandaag nog in de Makala gevangenis te Kinshasa. Zij werden veroordeeld na een voortvarend proces ondanks het feit dat veel belangrijke personen openlijk hen onschuldig verklaarden. De makers van deze documentaire hernemen het onderzoek en volgen verschillende mogelijke pistes. Deze documentaire zal ingeleid worden door gewezen VRT radiojournalist en Congo-kenner Guy Poppe.

Wat: Twee films van het Afrika Filmfestival Wie: ABVV Vlaams-Brabant Wanneer: 29/3 om 20u ‘A Blooming Business’ en 5/4 om 20u ‘Qui a tué Laurent-Désiré Kabila’ Waar: zaal AC Maria-Theresiastraat, 113 Leuven (vlak aan het station)

Senioren Vlaams-Brabant

Dinsdag 5 april 2011

Mechelen Spoorwegmuseum 12 Rood Seniorenfeest “De nekker” e

8u30: Opstap Leuven ABVV Kantoor 8u45: Opstap Franklin Rooseveltplaats Vilvoorde (Virga Jesse College)

Gelieve het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te sturen! Inschrijven voor 20 maart 2010!

Programma: 9u30: Spoorwegmuseum Mechelen 11u30-12u45: Middagmaal 13u00: Rood Seniorenfeest met optredens van Salim Seghers, Lisa Del Bo, Ingriani en Jacques Raymond, John Terra en Golden bis band, Luc Steeno 17u30: Terugreis

Het ABVV Vlaams-Brabant wil zijn leden de kans geven om in te tekenen op de groepsxaankoop van groene gas en elektriciteit. In verschillende Vlaamse provincies is deze groepsaankoop erg succesvol gebleken. Daarbij stapten al 20.000 mensen over naar een nieuwe energieleverancier. Enkele quotes van Steven Marchand uit persconferentie : “In het moeilijke economische klimaat van de voorbije jaren hebben we ons met weinig tevreden moeten stellen op het vlak van verbetering van de koopkracht.

15

11 maart 2011

Betaling op rekeningnummer: 0014589472-90 ABVV Senioren met als mede deling Mechelen + aantal personen Hopelijk tot dan! De Seniorencommissie Vlaams-Brabant Winnie Van Nerum, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven, 016 27 18 89

Prijs: 30 euro

Senioren Vlaams-Brabant

Inschrijvingsformulier:

Dinsdag 5 april 2011, Mechelen 12e Rood Seniorenfeest Gelieve het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te sturen! bieden: ervaren hoe het voelt om in de zakken van Electrabel te zitten, in plaats van andersom.”

HOE INSCHRIJVEN? Tot 31 mei kan je vrijblijvend inschrijven op www.samenstroom.be en ontvang je begin juni 2011, eveneens vrijblijvend, een persoonlijke offerte. Als het voorstel voor jou voldoende voordelig is, dan verander je best van energieleverancier. De nieuwe leverancier staat in voor de verdere afhandeling met de huidige leverancier.

MEER INFO? Kom naar onze infoavonden! Een volledig overzicht met data kan je vinden op www.abvv-vlaamsbrabant.be of www.samenstroom.be

Deelnemer 1: Naam: ..................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................... Tel: .................................................................. Geboortedatum: ………………………. Deelnemer 2: Naam: ..................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................... Tel: .................................................................. Geboortedatum: ………………………. Zal opstappen te: 0 8u30: Opstap ABVV kantoor 0 8u45: Opstap Franklin Rooseveltplaats Vilvoorde (Virga Jesse College) Terug te sturen voor 20 maart 2011 naar: ABVV Senioren Vlaams-Brabant, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven T.a.v. Winnie Van Nerum. Of via e-mail met al de gevraagde gegevens: winnie.vannerum@abvv.be. Inschrijving pas geldig na ontvangst inschrijvingsbewijs en betaling. Betaling op rekeningnummer: 001-4589472-90 ABVV Senioren met als mededeling Mechelen + aantal personen. Een organisatie van ABVV-senioren Vlaams-Brabant.


015_OOV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:09

Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

ACTIVITEITEN VRIJE TIJD, ONTSPANNING & CULTUUR DE RONDE VAN VLAANDEREN Geleide daguitstap doorheen de Vlaamse Ardennen Donderdag 17.03.2011 - vertrek 7.50 u. Door de wondermooie Vlaamse Ardennen en in het spoor van de echte "Flandriens" rijden wij met niemand minder dan Tom Steels aan de micro. Ervaren ronderenner, winnaar van meerdere klassiekers, 4 X Belgisch kampioen, sportbestuurder, gerespecteerd radio en tv-commentator, SP.a gemeenteraadslid. Deelnameprijs €35 inbegrepen: bus, koffie 's morgens, middagmaal, toegang museum, fooi chauffeur, begeleider. Info en inschrijving: 03 777 55 40 bij Gerrit en Ingrid na 18 u. Org.: Linx+ Boontje KAARTING Zaterdag 19.03.2011 - 10 u. Ronse – Stationsstraat 21 - ABVV Kaarting voor paté. Inleg €1 per persoon. Willy Villyn 055 21 38 98 - Dorota Michalska 055 21 04 36 - Katrien De Schrijver 0473 80 14 51 of het Linx+ secretariaat bij Ilse 055 33 90 07 Org.: CC Tiffany RONSE WERELDSTAD Bezoek maar liefst 4 tentoonstellingen! Donderdag 24.03.2011 - 13.45 u. Ronse, Grote Markt Ronse is een stad met rijke en diverse culturen. Heel de maand maart zijn allerhande activiteiten geprogrammeerd die een link hebben met diversiteit. Wij kozen er voor jullie een namiddag (met koffie) uit om samen maar liefst 4 tentoonstellingen gratis te bezoeken: "Mixed", "Vrouw In Beeld", "Koffieklik" en "Hoe Gelijk Is Het Andere". Info en inschrijven: ilse.devreese@abvv.be – tel. 055 33 90 07 of leen.detroyer@abvv.be – tel. 055 33 90 06. FOTOTENTOONSTELLING Vrijdag 25.03.2011 - vanaf 19 u. Zaterdag 26.03.2011 - 14 u. tot 18 u.

N° 5 11 maart 2011

Zondag 27.03.2011 - 14 u. tot 18 u. Kluisbergen / Kwaremont – Kwaremontplein - G.O.C. Gastspreker Paul Van Hoorick opent deze eerste fototentoonstelling. Info: Jenny Gevaert - 055 38 86 56 jenny.gevaert@skynet.be of ilse.devreese@abvv.be - tel. 055 33 90 07. Org. CC Kluisbergen LENTEWANDELING IN BOURGOYEN MET GIDS Zaterdag 26.03.2011 - van 10 u. tot ongeveer 12.30 u. Gent, Driepikkelstraat 32, Bezoekerscentrum Het groen ontluikt, er is langer licht en de vogels zijn beginnen zingen. Wandel en geniet mee. Daarna kan je in de kantine nagenieten met een lekker drankje. Inschrijven is niet verplicht. Info: luc.teugels@abvv.be of 052 259 284 Org. Linx+ NATUURWANDELING HOGEDONK (AALST) Zondag 3 april 2011 – 10 u. Vertrek: Aalst bovenop de Wiezebrug, Roland Monteynestraat, grens Gijzegen en Herdersem. Trek je wandelschoenen aan en ontdek de mooiste Aalsterse groene plekjes. Info en inlichtingen: glenda.vanimpe@abvv.be – tel. 053 727 824 Org.: Linx+ Aalst

BEDRIJFSBEZOEK: SAMSONITE ACHTER DE SCHERMEN Dinsdag 05.04.2011 - 13.45 u. Oudendaarde - Westerring 17 - Samsonite afspraak ter plaatse om 13.45 u. Ontdek zelf hoe oerdegelijke koffers worden gemaakt! Deelnameprijs €2,5 inschrijven verplicht bij ilse.devreese@abvv.be - 055 33 90 07 of leen.detroyer@abvv.be of 055 33 90 06. Org.: Linx+ en ABVV Metaal DAGJE LONDEN ‘The man who is tired of London, is tired of life...’ Zaterdag 23.04.2011 - vertrek 4.30 u. Wie zin heeft in een dagje shoppen of een

prachtig museum bezoeken, een kijkje nemen bij het stulpje van de Queen, de sfeer opsnuiven van een echte pub of met het pinkje omhoog "afternoon tea" drinken. Je hebt minimum 9 uur vrij om Londen te (her)ontdekken. Prijs: €45,00 voor de busreis en Eurotunnel. Vertrek Sint-Niklaas. Info en inschrijvingen: luc.noppe2@telenet.be - tel. 03 777 99 63 ORg. 't Pleintje - Linx+ DAGJE BRUSSEL: OPNAME ZEVENDE DAG EN WANDELING DOOR BRUSSEL Zondag 5.06.2011 Een politiek verantwoorde zondag, met een portie Brussel bovenop. De Zevende Dag zorgt elke zondag voor politiek, debat, sport, cultuur en natuurlijk ook muziek. Want elke week tref je er de beste artiesten die live aan de slag gaan. Info en inlichtingen: gustaaf.meirte@skynet.be tel. 03 774 12 00 Org.: De Rode Roos - Linx+

SENIOREN LENTESHOW MET BART KAËLL Donderdag 17.03.2011 - 11.30 u.

Brakel - Steenweg 18A - Europacomplex Na een lekkere warme maaltijd worden we getrakteerd op een echte shownamiddag waar o.a. Elisa Ramirez, Kurt Keller, AmbiDance en Bart Kaëll op het programma staan. Leden van ABVV VLAAMSE ARDENNEN betalen slechts €27 alle anderen betalen €29,5 voor het dagprogramma (inclusief middagmaal, mattentaart en boterhammen). Inschrijven bij het Linx+ secretariaat Leen

15 055 33 90 06 of Ilse 055 33 90 07 Org. Senioren ABVV Oost-Vlaanderen Foto bart kaëll toevoegen FILMNAMIDDAG TURQUAZE Dinsdag 22.03.2011 - 14 u. Ronse, Stationsstraat 21, ABVV Turquaze is een Belgisch-Turkse film die het hedendaagse leven van 3 Turkse broers in Gent in beeld brengt, 3 broers maar toch zo verschillend. Deelname is gratis. Inschrijven bij Ilse 055 33 90 07 - ilse.devreese@abvv.be of Leen 055 33 90 06 - leen.detroyer@abvv.be Org.: Senioren ABVV Oost-Vlaanderen – regio Ronse

FLOREAL BLANKENBERGE Vrijdag 1.04.2011 tot vrijdag 8.04.2011 Prijs ABVV leden €325, niet leden €375. Verzorgde maaltijden en animatie Info en inschrijven: leen.detroyer@abvv.be of tel. 055 33 90 06. Org.: CC Senioren


015_WVV1QU_20110311_DNWHP_00

09-03-2011

13:10

Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

Voor de ondersteuning van afdelingen kan je beroep doen op 2 regionale medewerkers. Je vindt ons op volgend(e) adres(sen): Bert Herrewyn - kortrijk@linxplus-wvl.be Rijselstraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 Op afspraak. Marc Bonte - brugge@linxplus-wvl.be Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag en vrijdag J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58 Dinsdag en donderdag.

BRUGGE B Uitstap naar Gent Op zaterdag 19 maart organiseren we onze eerste busuitstap. We vertrekken stipt om 9u20 aan de Magdalenaparking. Tijdens de voormiddag bezoeken we het recent geleden opgericht Stadsmuseum Gent (STAM). ’s Middags kan men vrijblijvend mee gaan eten in een Grieks restaurant in het Gentse stadscentrum. Tijdens de namiddag zal Johan ons gidsen door een gedeelte van het oude stadscentrum. Onderweg wordt er een pauze ingelast. We zijn terug in Brugge omstreeks 19u. Prijs van deze activiteit bedraagt €20 (zonder eten), €32 (met mezze) of €36 (mixed grill). Inschrijven kan via tel. 050 44 10 21.

LOS AMIGOS Afdeling van start Linx+ heeft er sinds kort een nieuwe afdeling bij met de welklinkende naam LOS AMIGOS. Onder impuls van voorzitter Desmet Benito is de gedachte omgezet in daden. Ze hebben een running team opgericht. Mensen kunnen 3 maal per week meelopen. Iedere maandag, woensdag

N° 5

en vrijdag verzamelen ze in het Bos Ryckevelde. Plezier maken en ondertussen gezond worden (en blijven) is de boodschap… Het tempo is aan iedereen aangepast en er is geen enkele druk. Informatie kan je krijgen door contact op te nemen met Benito Desmet op het nummer 0473 69 19 27.

SAVAGE NATION TORHOUT Back2roet festival editie 2011 Na het organiseren van een leuk festival in 2010, met headliners Red Zebra en Belgian Asociality, verlengt Savage Nation hun traditie in 2011. Dit jaar werd de lat nog hoger gelegd. Door het kiezen voor een festivalformule met 5 groepen op basis van muziek voor iedere leeftijd, ideologie, geaardheid, afkomst… hopen wij de muziekliefhebbers van alle tijden een aangename avond te bezorgen. Over de bezetting van de affiche zal je binnenkort meer vernemen. De prijs is betaalbaar gebleven en ook de datum is weer ideaal: 30 april 2011, waarna de meesten op 1 mei sowieso thuis/vrij zijn. We willen Torhout meehelpen terug muzikaal op de kaart te plaatsen. Meer info kan je vinden op www.back2roet.be en www.savage-nation.be. Voor dit festival zoeken wij nog enkele medewerkers, neem daarom contact met back2roet@yahoo.co.uk.

SENIORENWERKING BRUGGE Info namiddag i.v.m. digitale TV Donderdag 17 maart zullen wij je informeren over digitale TV. Velen onder jullie stelden zichzelf waarschijnlijk al eens volgende vragen…Wat kan ik allemaal met dat bakske doen? Wat kost mij dat allemaal? Wat krijg ik voor m’n geld? Hoe werkt dat systeem? Heb ik een speciale TV nodig daarvoor? Wel op al die vragen zal iemand van Belgacom proberen de passende antwoorden te formuleren. Met Belgacom…een leukere TV? Dat zullen we weten na deze infonamiddag. We spreken af om 13u45 aan de ingang van het Belgacom gebouw, gelegen aan de achterkant van het station te Brugge. Vooraf inschrijven is verplicht! Info bij Willy de Spriet op Tel. 050 35 08 48. Deze namiddag wordt u gratis aangeboden!

11 maart 2011

15

bij Eddy Sinnaeve tot 20 maart: Tel. 0486 23 31 94.

CC ZWEVEGEM Infoavond over Palestina Op vrijdag 11 maart richt Culturele Centrale Zwevegem een informatieavond over Palestina in. Iedereen is welkom vanaf 20u in jeugdcentrum De Brug, Otegemstraat 236 te Zwevegem. Ingang is gratis. In juli 2010 maakte Tine Soens met het Vlaams Palestina Komitee, nu Palestina Solidariteit, een inleefreis naar Israël en de Palestijnse Gebieden. Met een groep van een 16-tal personen trok zij door de Westelijke Jordaanoever om de gevolgen van de Israëlische bezettingspolitiek met eigen ogen te aanschouwen. Ze sprak er met verschillende Palestijnse en Israëlische organisaties over de impact van de kolonisatie op het dagelijkse leven van de gewone Palestijnen. Deze voordracht is een verslag van die indrukwekkende tiendaagse.

CC LAUWE Uitstap Zoo Antwerpen Culturele Centrale Lauwe trekt erop uit en bezoekt de Zoo van Antwerpen. Dit op zaterdag 19 maart. Er is een exclusief bezoek achter de schermen voorzien, met plaatsen die voor de gewone bezoeker niet toegankelijk zijn, zoals de dierenkeuken, operatiekamer, aquarium, het nieuwe dienstengebouw,…. De deelnameprijs bedraagt €30 (inclusief trein, ingang zoo en backstage). Kinderen 12 jaar betalen €15, wie -3 jaar is komt er gratis in (kinderen kunnen helaas niet mee achter de schermen). Het middagmaal is vrij (mee) te nemen. Vertrek is voorzien aan station Kortrijk om 8u30, terug in Kortrijk om 18u21. Inschrijven in café Astoria Lauwe, Bond Moyson Lauwe of Olivier Deboel. Tel. 0476 89 19 09.

SENIORENWERKING DE BRUG KORTRIJK Bezoek brouwerij Alvinne Op donderdag 24 maart kan je mee op bezoek naar een brouwerij. In Heule bezoeken we brouwerij Alvinne, die prijzen gewonnen heeft met hun bier. Het bezoek start met een goed glas bier en daarna leidt een gids jullie rond doorheen de brouwerij zelf. Deelname kost €5, gids en degustatie inbegrepen. Afspraak om 15u aan de ingang van de brouwerij, Mellestraat 138 te Heule. Inschrijven is verplicht en kan

CC GELUWE-WERVIK Bowlingavond Op zaterdag 2 april is het bowlingtijd in Wervik. Die avond kan je samen met leden en bestuur van Culturele Centrale Geluwe-Wervik deelnemen aan hun bowlingavond. Er wordt om 18u afgesproken aan Paradisio Bowling, Komenstraat 36 te Wervik. Je betaalt €10 voor drie spelletjes en een consumptie. Meer info en inschrijvingen: Dany Kerkhof – Tel. 056 51 65 52 en Rudy Nuytten – Tel. 0475 22 54 05.

LINX+ FOTOCLUB STUDIO STIJN STREUVELS Stijntje Quized Op zaterdag 2 april kan je deelnemen aan de quiz van Fotoclub Studio Stijn Streuvels uit Avelgem. Stijntje Quized is een quiz over algemene kennis en vindt plaats in OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589 te Kerkhove. De aanvang is om 19u voorzien. Wie wenst deel te nemen, betaalt €10 per ploeg (max 4 deelnemers/ ploeg). Hierin is 1 drankje inbegrepen. Meer info en inschrijven: info@fotostudiostreuvels.be en www.fotostudiostreuvels.be

CC LAUWE Keuzekaarting Op zaterdag 9 en zondag 10 april organiseert CC Lauwe haar keuzekaarting. Ten voordele van de kaartersclub en spaarkas. Er is ook een teerlingbak voor de niet-kaarters en een troostprijs voor verliezers. Inleg €1 en drie voor €2,50, vrij van drank. De kaarting vindt plaats in café Astoria te Lauwe. Tentoonstelling: Kunst uit eigen streek Tombolaprijzen: 685, 538, 590, 972, 796, 758, 650, 703, 851, 731, 14, 719, 837, 910, 953, 617, 735, 574, 901, 788, 912, 632, 612, 537, 880, 6, 657, 800, 30, 610, 803. Prijzen afhalen na telefonische afspraak en dit tot en met 15 april 2011. Tel. 056 41 93 87

GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC 318 1. Voorwaarden

2. Dienstjaar 2010

Hebben recht op de syndicale premie 2010, de werknemers die op 31 december van het dienstjaar, terzelfder tijd en gedurende ten minste één jaar:

Het dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december 2010.

a. lid zijn van het ABVV

Het bedrag van de syndicale premie bedraagt €86,76 of €7,23 per twaalfde.

WIE ZINGT ER MET ONS MEE?

3. Bedrag van de syndicale premie Je zingt graag en je bent vrij op woensdag 27 april 2011? Dan moet je als de bliksem contact met ons opnemen. Wij willen nl. een zo groot mogelijk gelegenheidskoor op de been brengen voor een éénmalig optreden in het kader ‘ALTIJD VOORUIT – AAN ’t EIND NAAR LINKS’, een muziek- en theaterspektakel. En nee, we zijn absoluut niet op zoek naar geschoolde zangers of zangeressen (dit mag natuurlijk). Het gaat er enkel om dat we in een paar repetities een drietal leuke liedjes aanleren.

b. een contract hebben bij één van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.

4. Attest van rechthebbende

Wie gedurende het dienstjaar minder dan 12 maanden voldoet aan deze voorwaarden, ontvangt een syndicale premie gelijk aan één twaalfde per gepresteerde of gelijkgestelde maand van het jaarlijks bedrag.

Het attest van rechthebbende dient door de werkgever in dubbel exemplaar overhandigd aan alle werknemers die in de loop van 2010 werden tewerkgesteld.

Ontvangen eveneens de premie: • werknemers die in de loop van het jaar op pensioen gingen; • werknemers die in de loop van het jaar hun ontslag hebben ingediend ingevolge medische redenen. • werknemers die zelf hun ontslag hebben ingediend; • werknemers die hun ontslag hebben gekregen om dringende redenen. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aanzien.

5. Betaling

Schrijf je tegen uiterlijk 1 maart 2011 in en wij laten je zo snel mogelijk weten waar en wanneer de repetities zullen plaats vinden. Voor inschrijvingen en meer informatie kun je terecht bij:

De syndicale premie wordt uitbetaald vanaf 1 april 2011.

Sp.a-Curieus: Luc Maddelein - luc.maddelein@curieus.be Tel. 0477 47 58 73 Bond Moyson:

BBTK OOSTENDE-ROESELARE- IEPER J. Peurquaetstraat 1, 8400 Oostende Tel. 059 70 27 29

BBTK Brugge Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 21

Zuidstraat 22, bus 22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 86

BBTK Kortrijk Conservatoriumplein 9 bus 2, 8500 Kortrijk Tel. 056 26 82 43

Mario Willemsens - mario.willemsens@socmut.be Tel. 056 23 02 85 ABVV- Linx +: Bert Herrewyn - kortrijk@linxplus-wvl.be Tel. 0496 25 81 54

ABVV - De Nieuwe Werker nr. 5 van 2011  

2010_dnw12 Ledenblad van het ABVV: Minder verdienen is langer werken. Je loon bepaalt ook je pensioen! Equal Pay Day 2011 | Edito: Onze bote...