Page 1

001_AAV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:03

Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 65STE JAARGANG / NR. 14 / 3 SEPTEMBER 2010 / ED. ANTWERPEN Redactie: Tel. 02 506 82 43 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

EUROPESE BETOGING OP 29 SEPTEMBER IN BRUSSEL

BLIND BEZUINIGEN:

NEE! Wij hebben al genoeg betaald! Bij de start van het nieuwe werkjaar schetste ABVV voorzitter Rudy De Leeuw de stand van zaken in de preformatie en de dramatische sociaaleconomische situatie in ons land en in Europa. Hij riep hierbij op om massaal deel te nemen aan de Europese betoging op 29 september in Brussel tegen een streng bezuinigingsbeleid. Lees er meer over op

pag.

Nationale betoging op 15 september in Brussel:

Wachtmee.be Help armoede de wereld uit tegen 2015

89

Start nieuw syndicaal vormingsjaar: Sterker door vorming

Voor een wettelijk minimumpensioen van 1.150 euro netto!

pag.

3

pag.

4

&

pag.

45 &


002_AAV1QU_20100903_DNWHP_00

2

01-09-2010

N° 14

12:06

Pagina 2

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

3 september 2010

We helpen je met het invullen van je aanvraag studietoelage ! ke e r p u n t

Werkzoekend? Tijd voor iets anders in je leven?

Heb je kinderen in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs? Dan heb je misschien wel recht op een studietoelage. Wij helpen je graag verder. Vanaf 1 september kan je bij ons terecht voor hulp bij het invullen van je studietoelage. Aanvragen worden bij ons ingevuld op papier, maar kunnen ook online gedaan worden.

Wij hebben drie avontuurlijke cursussen* voor jou. Helemaal gratis. Schrijf nu in!

Een verkenningstocht naar jouw mogelijkheden in een kantoorjob Vooropleiding kantoor Start 6 september 2010 Einde 23 december 2010 Elke dag van 08.30 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 uur

Een speurtocht naar de verschillende beroepen in de personenzorg Ingroei Social Profit Start 22 september 2010 Einde 23 december 2010 Elke dag van 08.30 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 uur Kopa Keerpunt vzw Grote Markt 48 2300 Turnhout 014 40 03 38 chris.bartels@abvv.be * Terugbetaling kinderopvang. Gratis lijnpas of tegemoetkoming vervoersonkosten. Gratis koffie of thee tijdens de pauzes – Geen inschrijvingsgeld of cursuskosten VDAB-beroepsopleidingcontract.

Senioren

Voor een waardig minimumpensioen Op woensdag 15 september 2010 organiseert het ABVV, in gemeenschappelijk vakbondsfront, een grote bijeenkomst rond het thema van de pensioenen; voor een waardig minimumpensioen, niet raken aan de (brug)pensioenleeftijd, welvaartsvastheid, …. Er wordt vanaf 10u30 verzameld bij het rondpunt Schuman in Brussel. Om 11u worden er toespraken gehouden door de vakbonden en door de FERPA. Vermoedelijke einduur is 12u. Busvervoer uit Antwerpen ABVV-regio Antwerpen organiseert het vervoer per bus vanuit Antwerpen. We verzamelen vanaf 8u30 aan het Atheneum van Antwerpen, Van Stralenstraat. Schrijf je in via je centrale of via ABVV-regio Antwerpen (Adviespunt, adviespunt.antwerpen@abvv.be, tel. 03 220 66 13). Treinvervoer vanuit Mechelen+Kempen ABVV Mechelen+Kempen organiseert het vervoer per trein. Info i.v.m. treinregeling en inschrijven doe je via de Seniorenwerking Mechelen+Kempen: leen.proost@abvv.be Tel. 014 40 03 60

Wat breng je mee? SIS-kaarten van alle gezinsleden, ook diegenen die niet naar school gaan. Voor de schoolgaande kinderen: de gegevens van de school (naam, adres, studierichting, leerjaar). Een aanvraag via de website? Breng dan zeker de identiteitskaart van één van de ouders mee mét de PIN-code. Is uw inkomen sinds 2008 drastisch gedaald? Kom dan zeker langs voor advies. Voor een berekening van je studietoelage breng je het aanslagbiljet van

Wijziging gezins- of werksituatie - Volledig werklozen - Zieken - Sommige deeltijdse werknemers - Bruggepensioneerden - Gepensioneerden - Studenten betalen een verminderde bijdrage voor hun lidmaatschap van het ABVV-regio Antwerpen. Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel

mogelijk informeren. Dit kan in het centrale kantoor of in je plaatselijke kantoor. Zie www.abvv-regio-antwerpen.be voor de adressen en openingsuren. Je kan wijzigingen ook doorgeven aan onze dienst lidmaatschap op het nummer 03 220 66 30 of via e-mail: lidmaatschap.antwerpen@abvv.be Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van onze diensten, wor-

je inkomsten van 2008 mee. Waar en wanneer kan je bij ons terecht? ABVV-regio Antwerpen – Adviespunt, Ommeganckstraat 35 ( 1ste verdiep), 2018 Antwerpen maandag van 8u30 tot 12u dinsdag van 8u30 tot 12u woensdag van 14u tot 17u donderdag van 8u30 tot 12u vrijdag van 8u30 tot 12u.

Regio Antwerpen

den slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar. Opgelet: werklozen dienen een adreswijziging of wijziging in gezinstoestand eerst persoonlijk te melden aan het plaatselijk VDAB-kantoor en dan aan het ABVV. Niet aangeven van deze wijziging kan de werkloosheidsvergoeding in gevaar brengen.


002_BTV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

2

N° 14

12:07

Pagina 2

Regio Brussel - Limburg

3 september 2010

Philippe Van Muylder en het sociale actiejaar 2010-2011 Philippe Van Muylder, hoe ziet ABVV-Brussel de huidige politieke toestand? Als een politicus zich inbeeldt dat 80% van de inwoners van het grootste gewest van het land achter zijn ideeën staat, gaat deze aan de onderhandelingstafel zitten zonder enige resultaatsverplichting. Iedereen weet dat de N-VA het praktisch volledig beheer van fiscale of sociale hefbomen wil bekomen voor Vlaanderen (bijv. de personenbelasting of de gezondheidszorg). We zien duidelijk dat tegenover deze eis, de Franstalige partijen en sp.a en Groen!, trachten vast te houden aan wat in hun ogen essentieel is. Terwijl ze ook beseffen dat verdere status-quo onmogelijk is. Twee dossiers houden wij nauwlettend in de gaten: het lot van Brussel en het sociaal-economisch beleid van de toekomstige regering. Loopt Brussel vandaag gevaar? Dat is zo klaar als een klontje. Sommigen sturen regelrecht aan op de teloorgang van ons Gewest via een dubbel mechanisme: door meer federale bevoegdheden over te hevelen naar de Gemeenschappen én met opzettelijke verarming van ons Gewest. Een onaanvaardbaar scenario voor het ABVV.

Het is geweten dat de Brusselaars erg gehecht zijn aan hun autonomie. Er wordt echter, vooral vanuit Vlaanderen, gewezen op het slecht functioneren van het gewest. Wat vindt u daarvan? Net als Jan Goossens, directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, vind ik dat Brussel zeggenschap moet hebben over zijn toekomst, maar ook blijk moet geven van zelfkritiek. Zo blijft de werkloosheidsgraad in het gewest onaanvaardbaar. Toch is het zo dat Brussel vandaag veel beter bestuurd wordt dan toen het Gewest nog niet bestond. Sommigen stellen nu opnieuw voor om van Brussel een soort Europees district te maken (het zogenaamde "Brussels DC"). Houdt dit scenario steek? Ik denk het niet. Een recente studie heeft aangetoond dat de Brusselaars er geen baat zouden bij hebben. Tenslotte is dit slechts een ideetje dat Louis TOBBACK (in 1996) en later Patrick DEWAEL, in 2000 (toen minister-president van de Vlaamse regering) ooit hebben opgeworpen. Dit kan niet ernstig overwogen worden.

Is het voor de werkgelegenheid een goed idee om ‘de gefedereerde entiteiten te responsabiliseren’? Voor Brussel is dit een gevaarlijk idee. In de eerste plaats is de ‘sleutel’ tot tewerkstelling niet in handen van de beleidsvoerders; bovendien kunnen de gewesten de strijd tegen de werkloosheid niet “met gelijke wapens” aangaan. Bij tewerkstelling laten het wettelijk arsenaal en de antidiscriminatie-regelgeving geen gewestelijke voorkeur toe! Tot slot is de Brusselse arbeidsmarkt zodanig ‘permeabel’ dat volkomen objectivering van het gevoerde gewestbeleid onmogelijk is.

Wat baart u zorgen op sociaal-economisch gebied?

Het nieuwe politieke jaar oogt dus vrij somber. Er rest de arbeidswereld enkel wanhoop?

Er zijn vandaag twee economische stromingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De Amerikaan Paul KRUGMAN vindt "besparen terwijl er economische stagnatie is” een gevaarlijk idee! Het zou een grove vergissing zijn geen relancebeleid te voeren, want de wereldeconomie is nog niet hersteld. Alain MINC vindt dan weer dat “bezuinigen geboden is”. Wij zijn het eens met Krugman. We moeten er voor zorgen dat de economie er weer bovenop komt en vooral verhinderen dat de sociale crisis nog verergert. Veel politieke partijen zijn het er blijkbaar over eens dat er tegen 2015 vijfentwintig miljard euro bespaard moet worden. Iedereen moet beseffen wat besparingen van deze omvang concreet betekenen! Uiteraard zal het ABVV dit dossier de komende weken en maanden nauwlettend volgen. Het is trouwens ook het thema van een grote Europese betoging die eind september in Brussel wordt georganiseerd …

Zeker niet! In de Aziatische landen zijn er enorme sociale conflicten aan de gang. In Bangladesh bijvoorbeeld kan zelfs het optrekken van het minimummaandloon met 80% de woede van de arbeiders niet temperen! Deze sociale bewegingen zouden wel eens het einde kunnen inluiden van de illusie dat Azië eeuwig een onuitputtelijk reservoir blijft van gewillige arbeidskrachten die naar believen uitgebuit kunnen worden door westerse bedrijven... De sociale conflicten - en de sterke loonstijgingen die er in Azië uit voortvloeien - zijn dan ook bijzonder goed nieuws. Enerzijds omdat enkele honderden miljoenen Aziaten zich de voorbije twintig jaar konden bevrijden uit extreme armoede en ellende. Anderzijds omdat de loonstijging in deze landen ook voordeel biedt voor de westerse economie: delokalisatie naar Aziatische landen zal minder aantrekkelijk worden naarmate de arbeidskost er zal stijgen. Door te strijden voor loonsverhoging verdedigen deze Aziatische arbeiders ook onze werkgelegenheid!

www.abvvlimburg.be C.C. ENIAC COMPUTERCLUB Elke maand is er een informatiebijeenkomst over een actueel thema. Voor onderwerpen en data, kijk op de website van Eniac. De info gaat steeds door in het Oud Atheneum (1ste verdiep), Zoutstraat 46, St. Truiden. Meer info: Geert Masuy, Velmerlaan 173, 3806 St. Truiden www.eniac.be – eniacvzw@pandora.be C.C. BITMAPPERS Zaterdag 4 en zondag 5 september: BEZOEK DE BITMAPPERS OP DE HASSELTSE CULTUURBEURS. OF BETER NOG, KOM EEN HANDJE TOESTEKEN Vrijdag 17 september: LOGISCHE ORGANISATIE VAN DATA OP DE HARDE SCHIJF om 20 u in VOC – lokaal, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt. Meer info: www.bitmappers.be of bij Jan Miermans, tel. 011 82 35 67 C.C. BERINGEN, SP.a & LINX+ Zaterdag 11 september: SP.A KOERSELBERINGEN & LINX+ WILLEN DE VINGER AAN DE POLS HOUDEN De bestuursleden van Koersel-Beringen willen niet wachten tot er weer gemeenteverkiezingen zijn alvorens “de boer op te gaan” en hun oor te luisteren te leggen. Zij willen weten wat er leeft onder de bevolking. Je kan ons vinden langs de Laan op Vurten aan de spoorwegovergang tegenover het Melkhuisje en dit van 11 tot 14 u. Heb je vragen? Kom ze stellen. Zie je ergens problemen? Kom ze melden... er zullen zeker een schepen aanwezig zijn, een paar gemeenteraadsleden en O.C.M.W. - raadsleden. Wie langs komt, bieden we een kopje koffie of een frisdrank aan en ontvangt een klei-

ne gadget. Voor meer info kan je terecht bij Maryscha Malina, 011 22 97 77 ’T VIRVELD CURSUS BLOEMSCHIKKEN Professionele opleiding door florist(te) met een jarenlange ervaring, een uitstekende productkennis en vernieuwende technieken. Het materiaal voor de lessen: bloemen, ijzerdraad, schaar, mesje, binddraad, lijmpistool… Prijs €50 voor 10 lessen. Eerste les is voorzien op vrijdag 17 september in het Cultureel Centrum van Dilsen om 19.30 u. Nadien iedere derde dinsdag van de maand. Inschrijven en betalen kan bij één van de bestuursleden: Jan Braun, 0479 65 66 44, Mathieu Schurgers, 089 75 44 74 of bij Louis Kaes, 089 75 40 34 LINX+ HASSELT i.s.m. MASEREELFONDS HASSELT Donderdag 23 september: EUROPA EN ONZE VOEDSELBEVOORRADING DOOR JEAN-PIERRE DE LEENER De Wereldhandelsorganisatie beschouwt voedsel als een koopwaar en wil zoveel mogelijk vrijhandel waar enkel multinationalplantages en transportondernemingen de vruchten van plukken. De WHO wil het landbouwbeleid kant zich tegen een zelfstandig landbouwbeleid in de ontwikkelingslanden. Om 20 u. in het VOC te Hasselt. LINX+ GENK Woensdag 29 september: LACHEN KOST MINDER DAN ELEKTRICITEIT EN GEEFT JE MINSTENS EVENVEEL ENERGIE! LACHEN- DAT WETEN WE ALLEMAAL WELIS GEZOND VOOR LICHAAM EN GEEST.

Bij lachyoga gaan we lachen zonder reden! We lachen omdat het leuk is om te lachen. Lachyoga is geen moppenclubje. Voor iedereen die zin heeft om op een vrolijk een lichte manier aan lichaamsbeweging en ontspanning te doen. Lachyoga wordt gegeven binnen allerlei culturen en voor allerlei doelgroepen en leeftijden. In het Café “Het Witte doek” (Stationstraat 29 te Genk) en dit vanaf 19.30 u. Deelnemers betalen €5. Meebrengen: draag makkelijke kledij en schoenen of pantoffels. Voor informatie en inschrijven (op voorhand) bij: Bernard Glowacki, Risstraat 32 bus 32, Genk, Rina Simons, Paardskuil 7, Genk, Victor Degrauwe, Slagmolenweg 98, Genk, Felix Bergers, Kerkhofstraat 18, As of bij Antoon Smolak, Neerzijstraat 62, Genk LINX+ PIJLER 3 MAASMECHELEN JONGER DAN JE DENKT! Maandag 20 september: DAGUITSTAP STAPHORST-ROUVEEN-GIETHOORN Samen met Rouveen vormt Staphorst een typisch voorbeeld van lintbebouwing aan de Oude Rijksweg/Gemeenteweg. De gemeenschap van Staphorst staat bekend als en van de meest kerkelijke binnen Nederland en is redelijk gesloten van karakter. Het karakteristieke dorp Giethoorn vindt zijn oorsprong in het afgraven van veen. Programma is als volgt, vertrek om 7 u (op de normale stopplaatsen), bezoek aan Staphorst en Rouveen, koffietafel in Giethoorn, bezoek aan Giethoorn op een traditionele manier, voor de maaltijd (warme maaltijd) stoppen we op de terugweg. Leden betalen €47/persoon, niet-leden betalen

€51/persoon (inbegrepen in de prijs: bus drinkgeld chauffeur, koffietafel en avondmaal, gids en boottocht). Op en afstapplaatsen: Casambaja, De Hutten, slager Claes, Rozenstraat en Zwartberg aan de kerk. Voor meer info: Fiena Willems, 089 24 38 93, Marie-Rose, 089 38 32 47 of Marleen Fierens 089 38 37 29 LINX+ TONGEREN Dinsdag 21 september: KAASAVOND Zaal ‘Volksontwikkeling’, Jekerstraat 59 te Tongeren. Aanvang om 18.30 u. Voor meer info kan je terecht bij Ivo Huybrechts, 0479 54 15 74 Vanaf september gaat ook onze CURSUS BLOEMSCHIKKEN opnieuw van start. Voor meer info: ivo.huybrechts@pandora.be of 0479 54 15 74 ABVV SENIOREN LIMBURG Woensdag 15 september: BETOOG MEE VOOR EEN BETER PENSIOEN, VOOR EEN WAARDIG MINIMUMPENSIOEN, VOOR WELVAARTSVASTHEID VAN HET PENSIOEN. Vanuit Limburg vertrek er een bus. Meer informatie en inschrijven bij: Maryscha Malina, ABVV Senioren 011 22 97 77 of maryscha.malina@abvv.be. ALLE ABVV-LEDEN Woensdag 29 september: EUROPESE BETOGING Neen aan het streng bezuinigingsbeleid! Voorrang aan werk en duurzame groei! Voorrang aan rechtvaardige fiscaliteit! Praktische afspraken en vervoer: beroepscentrale waar je lid bent.

Wacht mee 2015 en help de armoede de wereld uit tegen 2015. Zaterdag 11 september in Gent. Busvervoer vanuit 10 plaatsen in Limburg. Meer informatie en programma op de website van ABVV-Limburg of www.wachtmee.be

Samen sterk door Vorming! Vorming & Actie Limburg organiseert voor de ABVV-militanten talrijke vormingsinitiatieven. Voor meer informatie of om een programmaboekje aan te vragen kan je terecht bij: Vorming & Actie Limburg, Gouverneur Roppesingel 55, 3500 Hasselt - tel: 011 28 71 46 – fax: 011 28 71 49. Raadpleeg onze website www.abvvlimburg.be (klikken op vorming werkenden). Vorming & Actie Limburg vzw is een afdeling van de landelijke vzw Vorming & Actie.

VACATURE Dossierbeheerderpleiter m/v Het ABVV Limburg is op zoek naar een dossierbeheerder-pleiter in geschillen arbeidsovereenkomst. Lees meer op onze website: www.abvvlimburg.be


002_OOV1QU_20100903_DNWHP_00

2

01-09-2010

N° 14

12:08

Pagina 2

Regio Oost-Vlaanderen

3 september 2010

6DPHQGHVWUDDWRSYRRU -RQJHUHQVHSWHPEHU

6HQLRUHQVHSWHPEHU 0,/,7$17(1%,-((1.2067 %58* (1*(3(16,21((5'(1 6(37(0%(5 ,QJHPHHQVFKDSSHOLMNYDNERQGVIURQW RUJDQLVHHUW KHW $%99HHQJURWH ELMHHQNRPVWURQGKHWWKHPD YDQGH SHQVLRHQHQ YRRU HHQZDDUGLJPLQLPXPSHQVLRHQ QLHWUDNHQ DDQ GH EUXJ SHQVLRHQOHHIWLMG ZHOYDDUWVYDVWKHLG « 'H]HELMHHQNRPVW ZRUGWJHRUJDQLVHHUGWXVVHQ HQXXU VDPHQNRPVWYDQDI XXU ELM KHWURQGSXQW 6FKXPDQQ .OHLQH:HWVWUDDW 0(7'( %86

67$' *(0((17( $DOVW 'HQGHUPRQGH *HQW /RNHUHQ 2XGHQDDUGH 5RQVH 6LQW1LNODDV :HWWHUHQ =RWWHJHP

SODDWV +RXWPDUNW 'H%UX\QNDDL 3DUN 5LGH*HQWEUXJJH ]ZHPEDG ]ZHPEDG &2& ]ZHPEDG ) %HHUQDHUWVSOHLQ 0DUNW

9(575(. X X X X X X X X X

,16&+5,-9,1*(1 2PKHWYHUYRHUQDDUGHPLOLWDQWHQELMHHQNRPVW LQJRHGHEDQHQWHNXQQHQOHLGHQLVRSYRRUKDQG LQVFKULMYHQYHUSOLFKW ,QVFKULMYHQYRRU95,-'$*RP X *HOLHYHQRPLQDWLHI LQWH VFKULMYHQRSppQYDQRQGHUVWDDQGHDGUHVVHQRIELMMHEHURHSVVHFUHWDULV 5HJLR$DOVW

JOHQGDYDQLPSH#DEYYEH

7 

5HJLR'HQGHUPRQGH

OXFWHXJHOV#DEYYEH

7 

5HJLR*HQW

XQVDONDUDPDQ#DEYYEH

7 

5HJLR5RQVH

LOVHGHYUHHVH#DEYYEH

7 

5HJLR:DDVODQG

GDQLHOOHEULRQ#DEYYEH

7 

0LOLWDQWHQGLHGHHOQHPHQDDQ GH]HELMHHQNRPVW RQWYDQJHQ HHQ PDDOWLMGYHUJRHGLQJYDQ¼

$/*(0(1(&(175$/(22679/$$1'(5(1 5867(1=,(.(1+8,=(1 3& 6<1',&$/(35(0,($5%(,'(56 9RRUZDDUGHWHZHUNVWHOOLQJLQGHVHFWRULQ ,QGLHQMHGHV\QGLFDOHSUHPLHRQWYLQJNULMJMHKHWDWWHVWYLDMRXZ $%99GHOHJHHRISHUSRVWRSJHVWXXUG :LHQLHXZLVQDYUDDJGLWDWWHVWDDQMRXZ$%99GHOHJHHRI FRQWDFWHHUGH$OJHPHQH&HQWUDOHLQMRXZUHJLR %HGUDJ¼YRRUHHQKDOIWLMGVHHQ¼YRRUHHQYROWLMGVHELMGUDJH %HWDOLQJYDQDI¶ ,QJHYXOGHHQRQGHUWHNHQGHDWWHVWHQDXEWHUXJEH]RUJHQYLDMRXZ $%99GHOHJHHRIUHJLRQDDO$%99NDQWRRU

*(17 6WHHQGDPWHO $$/67 +RXWPDUNWWHO '(1'(5021'( 'LMNVWUDDWWHO 5216( 6WDWLRQVWUDDWWHO


002_WVV1QU_20100903_DNWHP_00

2

01-09-2010

N° 14

12:08

Pagina 2

Regio West-Vlaanderen

3 september 2010

Met de tentoonstelling ‘125 jaar socialisme' bieden we een overzicht van de strijdpunten en verwezenlijkingen van de socialistische beweging. Wij socialisten staan sinds het prille begin voor de bescherming van gewone mensen. In de 19de eeuw, ten tijde van de Industriële Revolutie, waren uitgebreid liberalisme en uitbuiting schering en inslag. Maar ook vandaag blijven we ijveren voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

DEBAT De toekomst van het socialisme Een debat op 22 september in Oostende (Maritiem Instituut Mercator - 19.30 u), met o.m. Anke Gittenaer (voorzitter Animo), Mark Elchardus (professor sociologie VUB en VZ Socialistische Mutualiteit), John Crombez (Vlaams volksvertegenwoordiger) en Rudy De Leeuw (Voorzitter ABVV). Moderator: Prof. Carl Devos.

We kunnen terugblikken op meer dan een eeuw rechtvaardige strijd, die zijn vruchten heeft afgeworpen voor iedereen in onze samenleving. Daar mogen we trots op zijn. Daarom willen we, samen met u, terugkijken op onze geschiedenis. Fier op ons verleden en vol vertrouwen in de toekomst.

BOEK De droom van een betere wereld. 125 jaar socialistische partij Het boek dat gepubliceerd wordt door AMSAB-ISG, kan u bestellen bij Sandra Mortier (sandra.mortier@s-p-a.be of 02 552 02 00). De kostprijs bedraagt €15, de portkosten €3.

PROVINCIALE TENTOONSTELLINGEN IN WEST-VLAANDEREN:

STRIP Kortrijk van 3 september tot en met 11 september Textielhuis, Rijselsestraat 19, Kortrijk.

'Over rozen' De strip rond 125 socialisme is gratis te verkrijgen bij sp.a. Mail naar west-vlaanderen@s-p-a.be of bel naar 050 47 18 80.

Koekelare van 17 september tot en met 19 september CC De Brouwerij, Sint-Maartensplein, Koekelare

PIN

Roeselare van 24 september tot en met 26 september ACOD, Sint-Amandsstraat 112, Roeselare

125 jaar socialisme De pin van 125 jaar socialisme kan u gratis verkrijgen bij de sp.a-afdelingen of via west-vlaanderen@s-p-a.be of bel naar 050 47 18 80.

VACATURE

Regio West-Vlaanderen

1e LIJNSMEDEWERKER DIENST ARBEIDSRECHT m/v Om onze juridische dienst te versterken zijn wij op zoek naar een dynamische, gedreven, en sociaal geëngageerde medewerker voor onmiddellijke indiensttreding. PROFIEL Je hebt een bachelor diploma, richting sociaal adviseur of minstens 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Je bent: • sociaal en communicatief vaardig en hebt overtuigingskracht • empathisch en luisterbereid • probleemanalystisch en probleemoplossend • leergierig • in bezit van rijbewijs B en bereid je wagen te gebruiken voor het werk • flexibel

• bereid tot avondwerk Je kent: • het ABVV, zijn werking en de diverse diensten • grondig de sociale zekerheid en het individueel arbeidsrecht • grondig diverse bureautica- en informaticatoepassingen • grondig het Nederlands en Frans (schriftelijk/mondeling) Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je sociaal en syndicaal te engageren in onze organisatie. Taken: • Je geeft advies aan leden, centrales en andere diensten ABVV inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid en aanverwante

wetgevingen • Je behandelt de dossiers beschikbaarheid • Je bereidt leden voor, staat hen bij en verdedigt hen op het verhoor door de RVA. • Je volgt de beslissingen van de RVA i.v.m. het verhoor op • Je behandelt diverse aanvragen tot tegemoetkomingen in sociale zekerheid (beroepsziekten, kinderbijslag…) • Je doet de eerste tussenkomsten en poging tot minnelijke schikking in diverse geschillen met betrekking tot tegemoetkomingen van de sociale zekerheid • Je behandelt de bezwaarschriften belastingen en de geschillen met belastingen Wij bieden: • Een voltijds contract van onbepaalde duur in de 32u/week met flexibele uur-

regeling • Een goed loon, diverse extralegale voordelen • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen • Goede werksfeer in een dynamische organisatie • Plaats tewerkstelling: West-Vlaanderen Sollicitatieprocedure: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. tegen uiterlijk 17/09/2010 naar: ABVV West-Vlaanderen, t.a.v. Brenda Deleye, Conservatoriumplein 9, 8500 Kortrijk of per mail naar: vacature@abvvwvl.be De door ons geselecteerde kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.

Uitbetaling syndicale premie jaar 2010 AUTOMOBIELINSPECTIE De syndicale premie 'automobielinspectie' wordt uitbetaald op voorlegging van het werkgeversattest. Bedrag van de premie •€135 Voorwaarden •In dienst zijn op 31 december 2009

GEZONDHEIDSZORGENFEDERALE SECTOREN U vindt hieronder de modaliteiten voor de syndicale premies Revalidatiecentra en Thuisverzorging 2010 betaalbaar in 2010. Het attest (geel=revalidatiecentra & lichtgroen=thuisverzorging) wordt afgeleverd door de werkgever in de maand juni 2010. Bedrag van de premie •€62 voor fulltime bijdrage

vakbondslidgeld •€31 voor halftime bijdrage vakbondslidgeld Uitbetalingsperiode •Van 1 september tot 30 november 2010 Voorwaarden •In orde zijn met de bijdragen sinds 1 oktober 2009

BEDIENDEN KLEDING EN CONFECTIE (P.C. 215) De formulieren worden door

het Fonds naar de bedienden gestuurd. Bedrag van de premie •€135 Voor werklozen aanvraagfor mulier invullen Bedragen: •1ste jaar: €135 •2de en 3de jaar: €37,18 Voorwaarden •In dienst zijn op 31 maart 2010

CONTACTGEGEVENS BBTK: BBTK Oostende-Roeselare-Ieper Zuidstraat 22 bus 22 J. Peurquaetstraat 1 bus 12 8800 Roeselare 8400 Oostende Tel. 051/26 00 86 Tel. 059/70 27 29

Vorming & Actie

VERGETEN INSCHRIJVEN VOOR ONZE VORMINGEN? BEL ONS VLUG! 056 24 05 35

BBTK Brugge Zilverstraat 43 8000 Brugge Tel. 050/44 10 21

BBTK Kortrijk Conservatoriumplein 9 bus 2 8500 Kortrijk Tel. 056/26 82 43

OPGELET! NIEUW ADRES ABVV POPERINGE! VANAF 16 AUGUSTUS VERHUIST HET ABVV POPERINGE NAAR DE PAARDEMARKT 13 TE 8970 POPERINGE


003_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:09

Pagina 3

3

N° 14 3 september 2010

BRUSSEL - 15 SEPTEMBER 2010

Militantenbijeenkomst (brug)gepensioneerden

NEEN

heid Recht op waardig n! e d r e e n io s n e p e g r o o v Brussel - 15/09/2010 ''kÂ&#x161;Ab[_d[M[jijhWWjijWj_edIY^kcWd

CONCENTRATIE N E N E D R E E N O I S N E P E VAN G N E D R E E N O I S N E P BRUGGE > Voor een minimumpensioen van minstens 1.150 euro netto per maand of 1.387 euro bruto (= gewaarborgd nettominimumloon op 21 jaar).

> Voor de correcte toepassing van de wet op de welvaartsvastheid met betrekking tot uitkeringen en berekeningsplafonds. > Voor een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen. > Voor een berekeningsplafond voor loontrekkenden dat gelijk is aan het berekeningsplafond voor zelfstandigen. > Voor een minimumvervangingsratio in Europa ten bedrage van 75% van het gemiddelde loon. > Tegen de privatisering van de pensioenstelsels. > Tegen de verhoging van de pensioen- en brugpensioenleeftijd en tegen de verlenging van de loopbaan.

HET GAAT ONS ALLEN AAN

7FSBOUXPPSEFMJKLFVJUHFWFS"$7 %-FZPO )BBDIUTTFTUFFOXFH O #SVTTTFMMt"#77 3VE EZZ Z %F-FFV VX ) )PPHTUSBBU  # #SVTTFMtt"$-7 #S " # BO7FSDDBNTU 1PJODDBBSĂ?MMBBO # +  # #SVT S TTFMtt /JF / UP U PQ QEFPQF P FO F CB C SF XFH X HPPJFOBVC P

Streng bezuinigingsbeleid?

Indexgegevens: spilindex overschreden in augustus AUGUSTUS 2010

Het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 2004)

cijfer van de maand % evolutie, ten opzichte van: â&#x20AC;˘ vorige maand â&#x20AC;˘ laatste 3 maanden â&#x20AC;˘ laatste 6 maanden â&#x20AC;˘ laatste 12 maanden

113,89

4-maandelijks gemiddelde 1 % evolutie, ten opzichte van: â&#x20AC;˘ vorige maand â&#x20AC;˘ laatste 3 maanden â&#x20AC;˘ laatste 6 maanden â&#x20AC;˘ laatste 12 maanden

113,68

Gezondheidsindex (basis 2004)

In gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert het ABVV een grote bijeenkomst rond het thema van de pensioenen (voor een waardig minimumpensioen, niet raken aan de (brug)pensioenleeftijd, de welvaartsvastheid, â&#x20AC;Ś). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op 15 september tussen 11 en 12 uur (samenkomst vanaf 10.30 uur) bij het rond punt Schuman (Kleine Wetstraat).

Steun de slachtoffers van de overstromingsramp in Pakistan De overstromingen die eind juli Pakistan hebben getroffen zijn inmiddels uitgegroeid tot een ramp met een enorme omvang. Het aantal slachtoffers wordt geschat op meer dan 15 miljoen, onder wie 6 miljoen kinderen. En zoals steeds zijn het de armsten die het meest te lijden hebben. De getroffen bevolking heeft dringend behoefte aan onderdak, zuiver water, toiletten, medische zorg, kleding en voedsel. Maar ook op langere termijn zullen de overstromingen gevolgen hebben: veel landbouwgrond werd vernietigd en een groot deel van de veestapel is verdronken. Voedselschaarste zal waarschijnlijk nog tot een heel eind in 2011 duren. En dan is er nog het aspect van wederopbouw. Talrijke ziekenhuizen, waterleidingen, elektriciteitscentrales, communicatieleidingen, bruggen, wegen, â&#x20AC;Ś zijn verwoest.

FINANCIĂ&#x2039;LE STEUN De nood aan hulp is dus acuut. Vele miljoenen euroâ&#x20AC;&#x2122;s zullen nodig zijn om enkel al in de meest dringende behoeften van de bevolking te voorzien. Het is hoog tijd om solidair te zijn met de miljoenen slachtoffers. Hetgeen niet wegneemt dat we ons als syndicalisten vragen moeten blijven stellen bij de talrijke schendingen van vakbondsrechten, de strenge beperking van de vereniging- en stakingsmogelijkheden in Pakistan. Maar, syndicale overwegingen zijn ĂŠĂŠn zaak, de broodnodige solidariteit een andere. Ook al omdat de grootste Pakistaanse vakbondsfederatie, de Pakistan Workersâ&#x20AC;&#x2122; Federation (PWF), lid van het Internationaal Vakverbond (IVV), onmiddellijk zelf een hulpactie startte. Het IVV onderzoekt momenteel ook steunmogelijkheden. In afwachting hiervan, en omdat de tijd dringt, heeft het ABVV beslist om zijn financiĂŤle steunoproep te laten verlopen via het Belgisch Consortium â&#x20AC;&#x153;Pakistan 12-12â&#x20AC;?. Ook uw bijdrage is essentieel!

112,94 Uw giften zijn welkom op nummer 000-0000012-12 of online via www.1212.be.

0,06 0,10 1,22 2,32

Voor giften vanaf 30 euro ontvangt u begin 2011 een fiscaal attest.

112,822 0,13 0,49 1,42 1,96

De consumptieprijsindex en de gezondheidsindex zijn in augustus licht toegenomen tegenover juli. Volgende wijzigingen in de inflatie zijn pertinent: in positieve richting (telkens bijdrage in toe- of afname index): aardgas (+0,055), bloemen en planten (+0,030), kleding (+0,025) en vers fruit (+0,020); in daling: verse groenten (-0,060), vakantiedorpen (-0,035), elektriciteit (-0,030) en buitenlandse reizen (-0,030). De inflatie bedraagt nu 2,32% op jaarbasis. Dit is het rekenkundig gemiddelde van de betreffende maand en de drie voorgaande maanden De spilindex die bereikt of overschreden moest worden om de lonen in de overheidssector en de sociale uitkeringen te indexeren, bedraagt 112,72. Die is dus verleden maand overschreden. Uitkeringen worden in september aangepast, de lonen van de ambtenaren in oktober. Volgens het Planbureau zou de volgende spilindex (114,97) niet bereikt worden in 2011.

1

Waterloos en ecologisch gedrukt bij Eco Print Center

U kunt voortaan de gegevens van uw dossier werkloosheid (bijv. ben ik betaald en hoeveel, afdruk duplicaat fiscale fiche 2009, ...) raadplegen via onze website: www.abvv.be/werkloosheid.

2

Uitkeringen, pensioenen en lonen stijgen met 2% In augustus is de spilindex overschreden. Hierdoor zullen de uitkeringen en de pensioenen in september met 2% stijgen. In oktober stijgen dan de ambtenarenlonen. De indexering van de lonen in de privĂŠsector worden per bedrijfstak afgesproken.

Klik dan op ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be


004_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

4

N° 14

12:09

Pagina 4

3 september 2010

VORMING & ACTIE VZW IN STARTBLOKKEN VOOR HET NIEUWE VORMINGSJAAR

Sterker door vorming Leren is vooral doen. Maar evengoed regelmatig terugblikken. Bij Vorming & Actie vertrekken ze daarom van de ervaring van de deelnemers. Vanaf september schiet de interprofessionele vormingsinstelling van het Vlaams ABVV weer uit de startblokken, met een weloverwogen vormingsaanbod. De grote centrales zoals ACOD, AC, BBTK en ABVV Metaal beschikken elk over een vormingsdienst. Maar daarnaast heb je ook Vorming & Actie vzw, zeg maar de interprofessionele vormingsdienst van het Vlaams ABVV. Deze dienst werkt nauw samen met de centrales. Zoals hun collega’s, richt V&A zich met haar vorming tot militanten en delegees, en biedt het met zijn dertig vakkundige medewerkers algemene opleidingen, in alle regio’s. Dicht bij militant en delegee.

Leren van en mét de deelnemers Elke deelnemer – met zijn of haar ervaringen – vormt een rijke leerbron. Bij V&A-vormingen wordt daarom ruim gebruik gemaakt van de ervaringen van álle deelnemers. Maar die ervaringen worden wel aan een breder blikveld getoetst. Door groepsdiscussies, presentaties, simulaties en rollenspel… om maar enkele knepen van de vormingswerker te noemen. De vorming, het maakt je een stukje rij-

Vorming & Actie in jouw gewest In elk gewest vind je één, soms meer afdelingen van Vorming & Actie vzw. De voornaamste contactpunten per gewest : >V&A West-Vlaanderen Tel.: 056/24 05 35 kortrijk.vi1@vorming-wvl.be

>V&A Limburg Tel.: 011/28 71 46 maris.p@skynet.be

>V&A Oost-Vlaanderen Tel.: 09/265 52 52 ayten.karademir@abvv.be

>V&A Vlaams-Brabant Tel.:016/28 41 48 nele.colson@abvv.be

>V&A Antwerpen - militantenvorming Tel.: 03/220 67 25 vorming.antwerpen@abvv.be

Bijscholing ‘syndicaal werk’ Tel.: 02/506 83 73 vormingenactie@vlaams.abvv.be

>V&A Mechelen+Kempen •regio Mechelen Tel.: 015/29 92 42 of 45 nadia.market@abvv.be of ingrid.poortman@abvv.be •regio Turnhout Tel.: 014/40 03 39 of 015/29 92 45 sien.bellens@abvv.be of ingrid.poortman@abvv.be

Info over Betaald Educatief Verlof www.vlaamsabvv.be > ‘voor militanten’ > ‘publicaties’. (Vormingsprogramma’s zijn ook raadpleegbaar op de lokale sites. Zie: www.vlaamsabvv.be > ‘ABVV-gewesten’ in bodemnavigatie)

ker. Als militant zeker, als mens ongetwijfeld. Wat er nog typisch is voor de syndicale vorming? De animator. Naast de professionele vormingswerker begeleidt de animator de V&A-vorming die ze samen hebben voorbereid. Een animator is een militant die uit zijn of haar dagelijkse bedrijfservaring put om de ‘theorie’ bij te kleuren. Theorie en praktijk, in de vorming gaan ze steeds hand in hand.

Van basis- tot voortgezet niveau In de vormingsprogramma’s van het basisniveau krijgt de deelnemer onze syndicale kijk mee over onze samenleving en het syndicaal actief zijn. Nadien kan de delegee of militant kiezen uit een reeks modules. Dat gaat van brede maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld democratie en openbare diensten, tot onderwerpen over de werking in de onderneming: veiligheid, gezondheid, milieu, personeelsbeleid, economische en financiële aspecten, sociale zekerheid,

Vorming vertrekt van herkenbare situaties Steeds opnieuw leveren de vormingswerkers van Vorming & Actie inspanningen om de vorming te laten aansluiten met de realiteit van de werkvloer. De animators, zelf syndicaal actief, helpen daarbij.

Iedere situatie is anders. Toch werken we er voortdurend aan om de deelnemers met herkenbare situaties te confronteren, met problemen die zij in hun dagelijks syndicaal werk ook tegenkomen.

Vorming dient om écht bij te leren. Niet enkel door te luisteren naar ‘de wijsheid van een geleerde professor’, maar door te vertrekken van de verschillende ervaringen van de deelnemers. We leren vooral van elkaar.

In die realiteit moeten we sterker worden. Syndicale kennis en vaardigheden verwerven is belangrijk, maar niet voldoende: ze gebruiken in realistische situaties, daar komt het op aan. En dat leer je bij Vorming & Actie.

werkgelegenheid, de EU, diversiteit, mobiliteit… Een lijstje dat evolueert.

zen verlegd worden en het ABVV wat groter wordt voor de deelnemer. V&A-vormingen? Ze zijn interprofessioneel.

Alle sectoren Wie deelneemt aan een vorming van V&A zit misschien naast een collega van het bedrijf of een kameraad uit de eigen sector, maar ontmoet er ongetwijfeld militanten uit alle sectoren. Ze zitten er zij aan zij, wisselen ervaringen uit, leren samen en van elkaar, maken plezier, vormen een netwerk. Of hoe bij een vorming van V&A gren-

Betaald leren Een werknemer uit de privésector die vorming volgt bij Vorming & Actie kan rekenen op een financieel steuntje: betaald educatief verlof. Mooi meegenomen is dat voor voltijdse werknemers en ook voor sommige deeltijds werkenden. Vorming? Je kan er syndicale munt uit slaan.

SURF NAAR

WACHTMEE.BE

EN HELP ARMOEDE DE WERELD UIT TEGEN 2015

Minicruise naar York of de Engelse kust Van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 november 2010 maken we een overtocht naar Engeland waar je York kan bezoeken of een bustour kan maken langs de mooie Engelse kust in Yorkshire. Super-minicruise naar het industriële Engeland Vanuit Zeebrugge vertrekken we op woensdag 3 november 2010 naar de Noord-Engelse havenstad Hull om op 7 november vol nieuwe indrukken terug te komen. In deze supermini-cruise formule overnacht u 2 keer op de P&O-ferry en 2 keer in een hotel. We bezoeken onder andere de historische stad Conventry, het industrieel museum Het Zwarte Land en Coalbrookdale, waar de wieg stond van de industriële revolutie.

KOM OOK OP 11 SEPTEMBER 2010 NAAR DE WACHTNACHT OP HET SINT-PIETERSPLEIN IN GENT.

Prijzen: vanaf 135 euro p.p. voor de minicruise vanaf 325 euro p.p. voor de super-minicruise. Let op: inschrijven voor 27 september. 2 015 DE TIJD LOOP T i s een i n itiatief van 11.11.11 - Koepel va n d e V l a a m se N o o rd - Zu i d b ewe g i n g sa m e n m et:

Meer info: www.linxplus.be, tel. 02 289 01 81 en reizen@linxplus.be

Bevrijde Wereld, Broederlijk Delen, Caritas International, Djapo, Fos Socialistische Solidariteit, Globelink, ICRH, Intal, KBA, Memisa, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, PHOS, Plan België, Protos, Sensoa, SOS Kinderdorpen, Studio Globo, Trias, UCOS, Vlaams Guatemala Comité, Volens, Vredeseilanden, Wereldmediatheek en Wereldsolidariteit.

Deze publicatie valt enkel onder de verantwoordelijkheid van 2015 De Tijd Loopt en 11.11.11. V.U. Bogdan Vanden Berghe Vlasfabriekstraat 11 1060 Brussel. Vrij van zegel, art. 198, Codex 7.

Ga in de herfstvakantie met Linx+ mee op reis


005_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:10

Pagina 5

N° 14 3 september 2010

Opleiding ‘syndicaal werk’: de hogeschool voor wie syndicaal actief is Als delegee kan je meer uit je ervaring halen door vorming. Bijvoorbeeld door interprofessionele vorming te volgen in je ABVV-gewest – bij Vorming & Actie vzw – of bij een centrale die vorming aanbiedt. Het maakt je als delegee alleszins een stuk sterker in het overleg en in de actie. Maar naast de vorming in het ABVV kan je ook flink wat opsteken dankzij een bijkomende opleiding. Speciaal op maat van ABVV-vakbonders gemaakt: de opleiding ‘syndicaal werk’. Voor wie syndicaal actief is Deze bijzondere opleiding is het gezamenlijk werk van het ABVV en Erasmushogeschool (Brussel) en is afgestemd op iedereen die syndicaal actief is of dat wil worden: ABVV-militanten, syndicale medewerkers, vakbondssecretarissen… Kandidaten hebben een diploma hoger secundair onderwijs op zak of slagen in een toelatingsproef.

De betere uitrusting De opleiding biedt toepasbare kennis en praktische vaardigheden uit de wereld van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, werkloosheidsreglementering. Maar even goed verwerf je onderhandelingstechnieken, krijg je een betere greep op communicatie en ict, leer je omgaan met media, … worden grote thema’s aangesneden. Kortom, de gereedschapskist van de actieve militant wordt beter benut én uitgebreid. A la carte Wie syndicaal actief is heeft een volle, soms overvolle agenda. Laat staan dat werk, vakbondswerk én huiswerk al moeilijk met elkaar te combineren zijn. Kan daar nog een opleiding bij? De opleiding ‘syndicaal werk’ geeft de deelnemer nu net de kans om precies die onderwerpen te volgen die hij of zij echt nodig heeft. Een enkele of meerdere modules volgen, het kan. En wie de volledige opleiding wil aanpakken doet dat aan een tempo van

een dag per week, vijf jaar lang. Met als kroon op het studiewerk, een diploma sociaal hoger onderwijs. Met opleidingscheques De kostprijs per gevolgde leereenheid is €100. Opleidingscheques worden aanvaard, maar moet je minstens 1 maand voor de aanvang van het academiejaar aanvragen ! Inschrijven en info Voor je inschrijft neem je best contact op met je beroeps- of gewestsecretaris. De opleiding start in het najaar 2010. Inschrijven kan van 1 september tot en met 30 september, tussen 14u en 20u. Bel 02 528 09 56 en vraag naar Tina Wouters (tina.wouters@cvobrussel.be). Het volledige programma kan je raadplegen op www.vlaamsabvv.be (Vorming, Training en Opleiding > opleiding ‘syndicaal werk’) en ligt vanaf nu ter beschikking bij de vormingswerkers van je gewest.

Milieuvergunningen op de syndicale agenda In 2011 vervallen duizenden oude milieuvergunningen, zoals lozingsvergunningen of exploitatievergunningen voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen (de ARAB-vergunningen). Start binnen de syndicale werking tijdig met de eigen voorbereiding.

Ondernemingen krijgen de zekerheid de werkzaamheden voort te kunnen zetten tot een definitieve uitspraak over de hervergunningsaanvraag. Uiteraard moeten ondernemingen intussen wel blijven voldoen aan de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden in VLAREM II, ook als die zijn gewijzigd.

Al die vergunningen moeten dus gelijktijdig weer vernieuwd worden. De Vlaamse overheid vreesde dat ze deze piek niet binnen de voorgeschreven termijnen kon afhandelen. Vele ondernemingen zouden dan in rechtsonzekerheid terechtkomen wegens het ontbreken van een nieuwe vergunning.

Omwonenden, milieuverenigingen, lokale besturen en adviesverlenende overheidsorganen kunnen bij probleemsituaties steeds vragen de vergunning opnieuw te bekijken. Dat kan leiden tot het aanpassen van de bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning.

Bovendien zou er te weinig tijd zijn voor een kwaliteitsvol advies. Een oppervlakkige behandeling houdt immers het risico in onvoldoende de gevaren verbonden aan de exploitatie bloot te leggen en niet de juiste voorwaarden op te leggen om het leefmilieu te beschermen.

De vergunningstermijn van de oorspronkelijke vergunningen wordt opnieuw hersteld (die was eerder ingekort). • De vergunningen verleend tussen 1981-1986 lopen opnieuw voor 30 jaar: vergunningen uit 1981 blijven gelden tot 2011, vergunningen uit 1982 tot 2012, uit 1983 tot 2013, enz. • Vergunningen verleend tussen 19861991 en na 1 september 1991 onder het oude ARAB moeten uiterlijk op 1 september 2016 zijn vernieuwd. • Voor alle andere milieuvergunningen

Daarom heeft de Vlaamse regering de behandelingstermijnen nu aangepast. De overheid wil de herziening van de oude vergunningen van klasse 1 en klasse 2 bedrijven in Vlaanderen spreiden over vijf jaar tot uiterlijk 2016.

geldt deze maatregel niet en gelden de termijnen in het vergunningsbesluit: 1 september 2011. Een hernieuwing moet ten laatste een jaar voor afloop aangevraagd worden. De aanvraag kan echter op elk tijdstip vervroegd worden ingediend.

Start binnen de syndicale werking tijdig met de eigen voorbereiding. De aanvraag van een nieuwe vergunning is immers vaak verbonden met nieuwe belangrijke ontwikkelingen in het bedrijf. Het gaat soms over nieuwe investeringen, een wijzigende bedrijfsstructuur of om de zekerheid tot investeren op de korte of lange termijn. Meer informatie: www.vlaamsabvv.be/ voormilitanten. Voor al je vragen over de syndicale aanpak van de milieuvergunningsaanvraag: milieu@vlaams.abvv.be of tel. 02 506 82 35 (Timo Wyffels).

Project Groene Jobs

Brochure ‘Wegwijs in de eerste job’

Maak kennis met de praktijk van groene jobs tijdens vier bedrijfsbezoeken. Debatteer nadien mee aan onze rondetafel over onze rol als vakbond.

De brochure ‘Wegwijs in de eerste job’ belicht de verschillende stappen die nodig zijn bij het beëindigen van je studies (je inschrijving als werkzoekende, bij een ziekenfonds) en de voornaamste voorschriften die het werken in loondienst in de privéen de publieke sector regelen. Je leest er ook de mogelijkheden tot tewerkstelling, zelfstandige arbeid, werken in het buitenland en je krijgt praktische wenken bij het zoeken naar een job (het opstellen van een CV, de testen, het sollicitatiegesprek, enz.). De brochure bevat ook een groot aantal nuttige adressen zodat je over een maximum aan kansen beschikt om een job te vinden. Je kan deze brochure lezen op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be, klik rechts op publicaties.

Start op dinsdag 7 september 2010 over duurzaam materialenbeheer met een bezoek aan Desso NV in Dendermonde. Desso NV produceert tapijten en kunstgras. Tijdens het WK in Zuid-Afrika speelden de lan-

denteams op kunstgras uit de fabriek van Desso. Desso produceert zoveel mogelijk Cradle to Cradle. Wat betekent dat het productieontwerp volledig afvalvrij is. Alle producten zijn ofwel biologisch afbreekbaar of dienen als grondstof van producten. Info en inschrijvingen: www.vlaamsabvv.be/voormilitanten

WERKBAAR WERK OOK VOOR 50-PLUSSERS

Nieuwe brochure voor ABVVdelegees is een succes Geactualiseerde versie, met nu ook cijfers over de werkbaarheid van het werk in Vlaanderen. In nauwelijks een half jaar tijd hebben 2000 delegees de handleiding besteld. De herdruk is nu opnieuw in voorraad. De vergrijzing en de ontgroening staan bovenaan de politieke, syndicale en economische agenda. Terecht, want steeds meer werknemers vragen zich af of ze langer zullen moeten werken of niet? En zo ja, tot wanneer en in welke omstandigheden? Welke drempels moet een werkzoekende 50-plussers nemen? Hoe kan het werk van een 50-plusser meer werkbaar worden? Wat als een oudere collega vertrekt? Op deze - en nog veel meer vragen - biedt de handleiding voor ABVV-delegees een antwoord. Alle info is praktijkgericht. Wat moet je weten? Wat kan je doen? En wie kan je daarbij helpen? Met telkens syndicale aandachtspunten, websites en contactgegevens.BESTELBON Naam en voornaam: .................................... .................................................................... Straat & nr.: ................................................. .................................................................... Postcode & Gemeente : ................................ .................................................................... E-mail:..........................................................

Bestelt aantal exemplaren: .… ex. Werkbaar werk, ook voor 50-plussers .… ex. Checklist diversiteit .… ex. De non-discriminatieclausule in je bedrijf? .… ex. Een collega met een arbeidshandicap …. ex. Meer diversiteit in jouw bedrijf? …. ex. Nederlands op de werkvloer? …. ex. affiche …. ex. button .… ex. zelfklever

TERUGSTUREN NAAR Vlaams ABVV diversiteitswerking Watteeustraat 10 1000 Brussel Tel. 02 289 01 60 Fax 02 289 01 89 diversiteit@vlaams.abvv.be www.vlaamsabvv.be/diversiteit

5


006_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

6

N° 14

12:12

Pagina 6

Belgische Transportarbeidersbond

3 september 2010

42ste ITF-Congres in het teken van sterke vakbonden en groener transport Van 5 tot en met 12 augustus 2010 had in Mexico City het 42ste Congres van de ITF (International Transport Workers' Federation) plaats. Voor het eerst ging de vergadering van het hoogste orgaan door in een LatijnsAmerikaans land. Zowat 1.376 syndicalisten van 368 vakbonden uit 112 landen namen er aan deel.

Voor BTB waren afgevaardigd: Ivan VICTOR, Voorzitter en Federaal Secretaris Maritieme Sectoren, Frank MOREELS, Federaal Secretaris Wegvervoer & Logistiek, Marc LORIDAN, Federaal Secretaris Havens, Roger OPDELOCHT, Secretaris Koopvaardij en Binnenvaart en Monique VERBEECK, worldwide women's representative van de van de ITF Dockers' Section. Voordat het eigenlijke Congres van start ging, hadden achtereenvolgens een vergadering van het Uitvoerend Bestuur van de ITF plaats, een Conferentie van jonge transportarbeiders en een Conferentie over klimaatverandering.

Uitvoerend Bestuur Volgens de statuten neemt het Uitvoerend Bestuur (waarin BTBVoorzitter Ivan VICTOR zetelt), als hoogste bestuursinstantie tussen twee congressen, stellingen in over de ingediende resoluties en adviseert het de plenaire vergadering.

Conferentie van jonge transportarbeiders De transportjongeren spoorden het Congres van de ITF aan om hen officieel te erkennen als een wezenlijk onderdeel van de ITF-structuren, zodat de -35-jarigen een

statuut verwerven gelijkwaardig aan dat van het Vrouwencomité. Deze oproep bleek succesvol, want enige dagen later besliste het congres om de jongeren zelfs een adviserend mandaat in het Uitvoerend Bestuur toe te kennen.

Conferentie over klimaatverandering De transportsector moest de kwestie van de klimaatverandering ter harte nemen. Dat besloten de deelnemers aan de eerste ITF-conferentie over klimaatverandering. Verschillende sprekers drongen er op aan om duurzame methodes te ontwikkelen om emissiereducties van de transportindustrie te verwezenlijken. Toch mag de overgang naar een koolstofarme wereld niet ten koste gaan van werkgelegenheid, lonen en fatsoenlijke werkomstandigheden. De ITF zal op dit vlak geen devaluatie aanvaarden. Een juiste overgang moet gebeuren via jobcreatie, degelijk werk en kwaliteitsjobs, een radicale herverdeling van de rijkdom en programma's van sociale zekerheid die de bestaansmiddelen en sociale rechten van de transportarbeiders beschermen.

Congres plenaire zittingen Statutaire beslissingen Uittredend voorzitter Randall Howard wordt opgevolgd door Paddy Crumlin die tevens voorzitter van de “dockerssection” wordt. De congressisten beslisten over de ITF-politiek voor de komende vier jaren. Zij verkozen eveneens een voorzitter, vice-voorzitters, een algemeen secretaris, een uitvoerend bestuur en de vertegenwoordigers van de sectiecomités. Het mandaat van David Cockroft als secretaris generaal werd voor vier jaar verlengd. Voorzitter Ivan VICTOR handhaafde zijn mandaat zowel in de “Executive Board” als in het “Fair Practices Committee” (F.P.C.). Federaal Secretaris Marc Loridan vertegenwoordigt in het F.P.C. de “dockers section” terwijl Monique Verbeeck het mandaat behield van women’s representative in het F.P.C., waardoor zij automatisch een mandaat heeft in het F.P.C. Binnen de ITF Secties Binnenvaart, koopvaardij en havens krijgen Roger Opdelocht, Ivan Victor en Marc Loridan een mandaat. Multi-media Het 42ste Congres onderscheidde zich van alle vorige op twee vlakken: het was zonder twijfel het grootste Congres ooit en het was vernieuwend voor wat betreft het gebruik van moderne communicatiemiddelen (internetsite, You Tube, blog, enz.). Strijd tegen schending syndicale rechten In zijn openingstoespraak verklaarde Randall HOWARD, uittredend voorzitter van de ITF: "De ITF zal geen flagrante schendingen van de syndicale en mensenrechten tolereren. In sommige landen is het vermoorden van syndicalisten dagelijkse praktijk. Elders ontneemt de regering de arbeiders hun syndicale rechten.” Hij bekritiseerde o.m. de anti-syndicale houding van Mexico.

Paddy Crumlin, de nieuwe ITF voorzitter.

De solidariteit met de Mexicaanse collega's profileerde zich trouwens als één van de belangrijke discussiepunten op het Congres. Verder onderstreepte Randall HOWARD de noodzaak aan een promotie van het openbaar vervoer in functie van de milieuproblematiek, aan maatregelen die de armoede terugdringen en het belang van campagnes met andere internationale vakbondsfederaties. Er staat immers heel wat op het spel: de aanvallen op de fundamentele syndicale rechten, de juridische en sociale onzekerheden, de externalisering, de dereglementering, de privatiseringen, de liberalisering en de klimaatverandering. Sterke vakbonden voor meer sociale rechtvaardigheid Op zijn beurt benadrukte Algemeen Secretaris David COCKROFT de noodzaak om een grotere sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen en de ITF in te schakelen om de rechten van werknemers te verbeteren. Het patronaat en de multinationals vragen maar één ding: de verzwakking van de syndicale organisaties, zodat ze de lonen kunnen blokkeren en de flexibiliteit verhogen en zodat ze gemakkelijker kunnen afdanken zonder een ontslagvergoeding te moeten betalen. Om deze aanvallen te counteren, is een netwerk van sterke, krachtige en georganiseerde vakbonden met veel leden noodzakelijk. Specifieke debatten Tijdens de intensieve congresdebatten kwamen o.m. volgende onderwerpen aan bod: het engagement van de ITF t.o.v. het Jaar van de Zeevarende 2010 en de strijd tegen de piraterij, de veiligheidscampagnes wegvervoer en spoorwegen, de publicatie van een bundel betreffende HIV/AIDS, de nieuwe oriëntatie van de ITF-campagne tegen de valse vlagschepen, het project Internetwebsite voor cabinepersoneel en het systeem Dockers' Port Intelligence als nieuw hulpmiddel in de campagne tegen de valse vlagschepen.

De BTB delegatie op het ITF-congres.

Kijk ook op onze website: www.btb-abvv.be

Vrouwen Ook de specifieke problematiek van de transportarbeidsters werd besproken. De ITF stelt zich o.m. tot doel de gevolgen van de economische crisis op de vrouwen wereldwijd te counteren. Vaak is de tewerkstelling van vrouwen immers precair. Het congres veroordeelde ook het gebruik van geweld tegen vrouwen, dat o.a. in Mexico een groot probleem vormt. Nog wil het de positie van de vrouw versterken zowel binnen de syndicale organisatie als op het werkterrein. Resoluties De veelvuldige discussies leidden tot de goedkeuring van ongeveer 50 resoluties, waarvan een aanzienlijk deel handelde over de congresthema's "sterke vakbonden" en "klimaatverandering". Bovendien werd een aantal resoluties goedgekeurd die specifiek handelden over de ITF-secties (Wegvervoer, Havens, Zeevaart, Binnenvaart, Zeevisserij, Spoorwegen, Luchtvaart, Toerisme, Stadsvervoer). Andere betreffen de algemene politiek van de ITF en haar opdracht om een netwerk van sterke vakbonden te realiseren en de precaire toestand van de transportwerknemers in bepaalde landen te verbeteren.

De BTB gehonoreerd De Iraanse syndicalist Osanloo MANSOUR moet in zeer slechte en ongezonde omstandigheden een gevangenisstraf uitzitten in Teheran. De enige "misdaad" die hij heeft begaan is een vakbond voor buschauffeurs oprichten. Het Congres feliciteerde Federaal Secretaris Frank Moreels met de beslissing om Osanloo Mansour permanent ere-lid te maken van de BTB Vakgroep Wegvervoer & Logistiek. In een volgende editie zullen we verslag uitbrengen over de congresactiviteiten van de diverse secties.


007_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:12

Pagina 7

Metaal

N° 14 3 september 2010

7

Vorming voor metallo’s: Tijd voor ‘responsabilisering’ Syndicale Academie Metaal STANDPUNT

De zomervakantie loopt op haar laatste voetjes en de winnaars en verliezers van juni onderhandelen nog steeds over een mogelijke regering. Al heerst er op het moment dat we dit standpunt schrijven opnieuw een crisissfeer in en om de Wetstraat. De laatste rechte lijn naar een communautair akkoord blijkt opnieuw de moeilijkste te zijn. Maar niemand moet zich enige illusie maken op het einde van de rit zal België gemetamorfoseerd zijn en het zwaartepunt komt alsmaar meer bij de deelstaten te liggen. Want over minder dan wat nu op tafel ligt, vindt men nog een akkoord. Integendeel. Het is zelfs irrelevant geworden of we dit als vakbond toejuichen of afkeuren. Het zal de realiteit zijn waar we – ook – als vakbond moeten mee leven. De drie terreinen waarvan het ABVV (Statutair Congres van 2002) eiste dat ze federaal bleven, blijven nog buiten schot. Te weten de wet van 1968 met betrekking tot de paritaire comité’s en de collectieve arbeidsovereenkomsten; het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Vooral voor de sociale zekerheid zullen we waakzaam moeten zijn. We denken daarbij aan de onderhandelingen over het regeerakkoord en over het onwaarschijnlijke bedrag van 25 miljoen euro dat moet worden bespaard. Zolang er hierover nog geen uitsluitsel bestaat, is ons sociaal stelsel niet buiten schot. Joseph Stiglitz, winnaar van de Nobelprijs voor Economie in 2001, vreest zelfs dat de Europese aanpak van begrotingstekorten een nieuwe recessie kan teweegbrengen. ‘Besparen op overheidsuitgaven in de herstelperiode, enkel en alleen om de magische (en artificiële) 3%-grens te bereiken is echt krankzinnig’, aldus Stiglitz. Sterker nog, het Europese beleid zal de prille economische groei in de kiem smoren. Belastingen op inkomsten zullen daardoor

kelderen met nog grotere tekorten als gevolg. Stiglitz waarschuwt dan ook voor Japanse situaties in Europa: aanhoudende periodes van zwakke economische groei en een werkloosheidscijfer van 10% waarvan niemand meer opkijkt. Intussen zien we dat ondernemingen steeds optimistischer durven zijn. Voor het eerst sinds lang denken bedrijven niet aan herstructureren, maar aan aanwerven. Dat is zo bij Volvo Trucks, DAF, Bosch, Duracell, … Goed nieuws natuurlijk, maar laten we geen voorbarige conclusies trekken, want voorlopig bieden de bedrijven vooral tijdelijke contracten aan. Niemand zal durven ontkennen dat we zware maanden tegemoet gaan. België wordt hertekend en zal daar een nieuwe – hopelijk krachtige – regering aan overhouden. Ondertussen trekt onze economie lichtjes en voorzichtig aan na een nietsontziende crisis en wordt het Europese discours overheerst door nulakkoorden en besparingen. Jawel, tegen deze achtergrond zullen wij de interprofessionele en sectorale onderhandelingen aanvatten. We zullen dan ook alles uit de kast (moeten) halen om onze industriële toekomst uit te bouwen en onze welvaart te garanderen. Kortom, de vakantie is voorbij en de plicht roept. ABVV-Metaal is vastberaden om zijn verantwoordelijkheid voor alle Belgische werknemers op te nemen. Nu ‘responsabilisering’ toch het nieuwe politieke toverwoord is, hopen we een regering te krijgen die daad bij woord voegt.

Herwig Jorissen Voorzitter

EOR Crampton Greaves (vroeger Pauwels Trafo)

komt samen in Mechelen De Europese Ondernemingsraad van de transformatorengroep Crampton Greaves is vorige week samengekomen in Mechelen en mocht dit jaar ook Hongaarse afgevaardigden verwelkomen. Op 24 augustus brachten de leden van de EOR een bezoek aan de Antwerpse plant en werden enkele lokale kwesties besproken. Op woensdag 25 augustus deed de financieel directeur enkele financiële resultaten uit de doeken. Daaruit bleek dat CG dit jaar een omzetstijging van twee procent heeft geboekt. Verder steeg de winst van de groep ondanks de crisis van 85 miljoen tot 122 miljoen euro op een jaar tijd. Er werd verder bekendgemaakt dat de EOR van CG zal worden uitgebreid met een Britse werknemersvertegenwoordiger door de overname van het Britse bedrijf Power Technology Solutions. Na verdere uitleg over de verscheidene business units binnen CG werd de dag afgesloten met een presentatie van CG in Hongarije door de Hongaarse countrymanager. Daaruit onthouden we dat CG in Hongarije over drie sites beschikt. In Boedapest wordt de administratie verzorgd. De plant van Tapioszele bestaat uit de afdelingen trans-

formatorenproductie, tractiemotoren en diensten. Dit is de grootste vestiging van CG in Hongarije en telt 400 werknemers. In Szolnok worden de kuipen voor de transformatoren geproduceerd en daar zijn 150 mensen tewerkgesteld. De Hongaarse werknemersvertegenwoordigers die hebben deelgenomen aan deze EOR, zijn lid van VASAS, de metaalcentrale van de overkoepelende vakbond MSZOSZ. De MSZOSZ maakt deel uit van de EMB en telt ongeveer 500.000 leden. CG is een transformatorengroep met plants in Mechelen (tot 2005 Pauwels Trafo), Charleroi, Ierland (voorheen Pauwels Trafo), Hongarije (na de overname van Ganz Transelektro in 2006), het Verenigd Koninkrijk (na de overname van Microsol en Power Technology Solutions), de Verenigde Staten, Canada, Indonesië en Frankrijk (voorheen Sonomatra). Bij CG werken wereldwijd 8.647 werknemers, waarvan één vierde in Europa. De groep is in handen van de Avantha-groep. Deze Indische multinational is actief in onder andere transformatoren, chemische nijverheid, papierverwerking, de voedingsindustrie en stelt 20.000 mensen tewerk in 20 landen.

Onlangs hadden we een babbel met een delegee die een loodzware onderhandeling over een sociaal plan achter de rug had. Een uitputtingsslag, fysiek en emotioneel, zo sprak hij over die tijd. Toch vertrouwde hij ons ook toe dat hij heel fier en gelukkig was, omdat hij in de loop van de onderhandelingen alle vaardigheden had kunnen toepassen die hij tijdens zijn vorming bij ABVV-Metaal meekreeg. Om de belangen van de arbeiders te verdedigen hebben we delegees en militanten nodig die kritisch denken, durven spreken en doelgericht handelen. Een degelijke en grondige vorming is daarbij essentieel.Daarom heeft onze centrale een lange vormingstraditie en wil ze die traditie voortzetten. Dat betekent zeker niet dat we alles bij het oude moet laten. Want de tijd staat niet stil! Integendeel en we proberen dan ook ons vormingsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de veranderende behoeften van onze militanten. Samen de kennis, de houdingen en de vaardigheden onder de knie krijgen om de syndicale slagkracht te verhogen: daar is het ons om te doen. Alles bij het oude laten, dat leidt tot verstarring; alle verworvenheden van onze traditie overboord gooien, dat leidt dan weer tot verwarring. Want zonder kompas krijg je nooit land in zicht. Meer dan ooit moeten we oog hebben voor de ideologische ondersteuning van ons vormingsaanbod. Een creatieve en dialectische redeneermethode met oog voor tegenstellingen en verbanden in de complexe wereld; inzicht in het verleden, het heden en de toekomst van de klassenstrijd; de standpunten van ABVV Metaal als wegwijzers voor de syndicale actie: het blijven onvervangbare strijdmiddelen voor de moderne syndicalist. Onze vorming biedt je antwoorden op problemen waarmee je als syndicalist wordt geconfronteerd. En toch is onze vorming ook meer! De vorming geeft je als militant de gelegenheid om (nieuwe) kameraden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. We vinden het net zo belangrijk om de groepsdynamiek te bevorderen en een sfeer van kameraadschap te creëren, als de kennis en het trainen van vaardigheden aan te scherpen. In de metaalvorming doen wij een beroep op groepsbegeleiders. Dit zijn militanten uit de bedrijven die net als elke deelnemer de metaalvorming hebben doorlopen. Ze zijn het ‘hart’ van onze vorming. Hun de ervaring van de werkvloer brengt de vorming zeer dicht bij de dagelijkse realiteit en problemen op de bedrijven.

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 MOD 5

ONS AANBOD De SAM-vorming is cyclisch opgebouwd. Een totale cyclus bestaat uit zeven vormingsweken en strekt zich uit over een periode tussen twee sociale verkiezingen. Verder is ze georganiseerd op drie niveaus: • Opstapvorming Ben je pas actief als militant? Volgde je nooit eerder vorming? Dan zijn de opstapweken iets voor jou! De drie opstapweken omvatten samen honderd twintig vormingsuren. Per schooljaar kan je aan twee volledige vormingsweken deelnemen. • Oriëntatievorming Na de opstapweken of de basisvormingen van het interprofessioneel ABVV, kan je je inschrijven voor de oriëntatievorming. Die wordt georganiseerd in internaatsverband. Voor deze internaatsvorming kan je de keuze maken uit drie richtingen: ‘ondernemingsraad’, ‘comité voor preventie en bescherming op het werk’ en ‘syndicale afvaardiging’. Een keuzerichting duurt in totaal vier weken van elk veertig uur. Onze internaatsvormingen vinden allemaal plaats in het Bremberg-centrum te Haasrode. • Modulevorming Wil je meer informatie over specifieke technische materie? Heb je bovendien de opstapweken en internaatsweken (of een vormingscyclus bij het interprofessioneel ABVV) achter de rug? Dan kan je terecht in de modulevormingen. Per schooljaar voorzien we vijf modulevormingen van tweeëndertig uur. Ook deze vormingen vinden plaats in het Bremberg-centrum te Haasrode. Tijdens het schooljaar 2010-2011 bieden we volgende modules aan:

1A

Welzijn op het werk?

13-14 sep 2010

1B

Woon-werkverkeer: ook voor syndicalisten

24-25 jan 2011

2A

Moet er nog uitzendarbeid zijn?

27-28 sep 2010

2B

Welke grenzen aan de flexibiliteit?

14-15 feb 2011

3A

Arbeidsrecht

3B

Onze visie op sociale zekerheid

4A

Be the Media!

4B

Hoe overtuig je mensen lid te worden van ABVV-metaal? 21-22 maa 2011

5A

Herstructureringen aanpakken

5B

Syndicale actie

8-9 nov 2010 14-15 maa 2011 25-26 okt 2010

28-29 okt 2010 28-29 maa 2011

Wil je meer weten over ons vormingsaanbod? Surf dan naar www.abvvmetaal.be (rubriek vorming). Wil je deelnemen? Neem dan contact op met je secretaris. Hij/zij brengt de vormingsdienst dan van je interesse op de hoogte.


008_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

8

N° 14

12:12

Pagina 8

Dossier

3 september 2010

INTERVIEW MET ABVV VOORZITTER RUDY DE LEEUW BIJ DE START VAN HET NIEUWE WERKJAAR

“95% van de Belgen is tevreden over de huidige gezondheidszorg ” tie in elk van de Europese landen is dramatisch en de problemen stoppen niet aan de taalgrenzen. Wat niet wil zeggen dat er geen oplossing moet komen voor de communautaire problemen, maar men heeft nu een eerbaar compromis, waar sp.a en Groen! positief op reageerden. Nu moeten alle andere Vlaamse partijen ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Het staatshoofd gaf de preformateur de opdracht de sociale partners te contacteren, wat heel uitzonderlijk is. De Nieuwe Werker interviewde ABVV voorzitter Rudy De Leeuw hierover. Het ABVV en de andere sociale partners worden volgens sommigen bij de preformatie bij geroepen om de situatie die helemaal vast zit, mee te helpen loswrikken, volgens anderen om ‘tijd te kopen’? Rudy De Leeuw (RDL): Wij hebben als sociale gesprekspartners al veel tijd gegeven en veel discretie aan de dag gelegd, maar onze mensen worden nu echt ongerust. Gelukkig is de sociaal-economische situatie lichtjes aan het verbeteren, maar we zijn nog lang niet terug op het tewerkstellingsniveau van voor de crisis en ons land staat voor grote uitdagingen, en niet alleen ons land. Men heeft tot nog toe de communautaire problemen willen aanpakken, dat was nodig, maar nu komen we op een punt waar iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De sociaal-economische situatie is zo ernstig dat de formatie moet beginnen, die ook nog moeilijk zal zijn. Op dit ogenblik zitten we in de preformatie en moet er onderhandeld worden zodat er in de formatie zelf alles gefinaliseerd kan worden. Het perspectief moet zijn dat we tegen de opening van het parlementaire jaar een regering hebben en dan kunnen wij ook het werk verder zetten van de problematiek van de sociale uitkeringen, van de statuten arbeiders-bedienden, van het interprofessioneel akkoord, ... en zonder regering gaat dat niet. De uitdaging is zo groot dat het ABVV vindt dat elke partij nu zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. In een syndicale organisatie moeten wij dat ook doen. Ik weet dat een compromis verdedigen niet eenvoudig is. Maar ik stel vast dat vijf van de zeven partijen aan tafel willen voortgaan in het kader van de preformatieopdracht en dat sp.a en Groen! daar duidelijk hun verantwoordelijkheid genomen hebben. De sociaal-economische toestand van het land is zeer ernstig, alle politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Dat is de boodschap van het ABVV! En die is duidelijk en scherp. Er zal toch iets moeten gebeuren om N-VA en CD&V over de streep te krijgen? RDL: We moeten nu de echte problemen van de man in de straat gaan aanpakken. De regio’s zullen voldoende hefbomen hebben in de toekomst. Een aantal zaken moeten nog verder uitgeklaard worden maar de principes liggen vast om de formatie te starten en nu moet elkeen zijn verantwoor-

delijkheid opnemen t.a.v. zijn kiezers, zijn besturen, … Dat is niet eenvoudig, maar twee Vlaamse partijen en drie Franstalige hebben het gedaan. De communautarisering is geen syndicale agenda? Maar wat vindt u van het pakket dat tot nu toe op tafel ligt? RDL: Wij respecteren de uitslag van de verkiezingen. Wie zouden wij zijn om die niet te respecteren? Het gaat hier over democratische partijen. Wij hebben tijdens deze fase nooit enige oekaze losgelaten op de onderhandelingen. Integendeel. Het was gekenmerkt door discretie… Alhoewel men aan dossiers van ons raakt: het arbeidsmarktbeleid, de kinderbijslag en delen van de gezondheidszorg (die toch vormen zijn van uitgesteld loon en die wij ooit onderhandeld hebben, worden nu in het gedrang gebracht). Zijn we zeker dat elk kind nog evenveel rechten zal hebben in de toekomst of dat elke patiënt in om het even welke omstandigheid in gelijk welke kliniek in de beste omstandigheden zal verzorgd worden? Wij weten dat niet. Terwijl 95% van onze bevolking tevreden is over ons ziekteverzekeringssysteem. Wij hebben daar niet op gereageerd. Het is aan de politiek om die knopen door te hakken. Zeker nu er een evenwichtig compromis op tafel ligt dat nu gefinaliseerd moet worden en waar voorwaarden gesteld zijn dat het niet op de lange baan geschoven wordt. Elkeen moet het beoordelen voor wat het is, maar men kan niet langer talmen om de grote uitdagingen aan te pakken. Daar zijn onze mensen mee bezig: onze pensioenen blijven te laag, er is geen economisch relanceplan die naam waardig. Wat gaan we daaraan doen hier in België, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en in Europa? Hoe gaan we het tekort van 25 miljard dichtrijden en hoe gaan we op een eerlijke manier die lasten daarvan verdelen? Daarover hebben we duidelijke voorstellen, maar die komen niet aan bod. (nvdr. Zie ook de affiche en info over de syndicale Euromanifestatie van 29 september 2010.) In de groep van tien zijn werkgevers en werknemersvertegenwoordigers het ook lang niet altijd eens. RDL: Het is onze plicht om een constructieve bijdrage te brengen, wat niet wegneemt dat er tegenstellingen zijn die moeten overbrugd worden. In het verleden

RUDY DE LEEUW: 95% VAN DE BELGEN IS TEVREDEN OVER DE HUIDIGE GEZONDHEIDSZORG, DIE DIJKEN LATEN WIJ NIET AFBREKEN, WANT ER KOMEN NOG SOCIALE OVERSTROMINGEN hebben we al eens - in afwezigheid van een regering - een akkoord over een syndicale vertegenwoordiging in KMO’s onderhandeld . Wij hebben opeenvolgende interprofessionele akkoorden tot stand gebracht, ook in crisistijd. Wij hebben aan niemand lessen te geven. Wij kennen ook onze moeilijkheden, maar als het staatshoofd vraagt dat de preformateur ons ontmoet, dan zullen wij de bezorgdheden uitdrukken vanwege de leden van het ABVV, want die verdedigen wij, en positief bijdragen tot sereniteit. Het VBO zegt dat we 80% moeten besparen en 20% extra belasten. RDL: Dat debat is nog niet gevoerd, maar het moet wel gebeuren. Maar hiervoor moet er een stabiele regering zijn die de problemen in de formatie aanpakt. Naast wat het VBO voorstelt betreffende het aanpakken van

roerende en onroerende inkomsten, wat een uitgestoken hand is, moet er meer gebeuren (nvdr. Een voorzichtige uitgestoken hand van Rudy Thomaes van het VBO voor een vermogensbelasting). De fiscale fraude in dit land moet worden aangepakt en kan 10 miljard opbrengen, al is de fraude zelf 20 miljard. We leggen de lat realistisch halverwege en zeggen dat de overheidsschuld aan de bedrijven moet omgezet worden in kwaliteitsvolle jobs, bijkomende werkgelegenheid, innovatie en vorming. Dat is pas echte responsabilisering. Het afschaffen van een fiscaal geschenk zoals een notionele intrestaftrek (dat geen enkel engagement van ondernemingen vroeg) zou ook een goede maatregel zijn. Dat debat zullen wij voeren en daar moet de formatie over gaan. Op dit ogenblik en ongeacht of er nu communautaire problemen zijn of niet, de economische situa-

Is het wel zo erg dat er niet onmiddellijk een regering is? Wij zitten al zo lang zonder, het land draait zo toch ook? RDL: Gelukkig hebben wij een zeer stabiel regime met een sociale zekerheid die de crisis heeft opgevangen en dat is blijven functioneren. Dat systeem heeft gewerkt. Maar nu is de vraag: als het zonder regering kan, waarom dan ook niet zonder staatshervorming? Dit is een democratie niet waardig. Wij hebben verkiezingen gehad. Er moest een staatshervorming komen. Wij zitten op millimeters van een oplossing. Nu moet er verantwoordelijkheid genomen worden en is er een regering nodig, want anders kunnen we de resultaten van het sociaal overleg niet omzetten in een nieuwe wetgeving, een nieuw beleid. En gelukkig zijn er stabilisatoren… Ik citeer graag Tony Judd: “Waarom zouden wij onze dijken tegen overstromingen verzwakken, wetende dat er nog vele sociale overstromingscrisissen zitten aan te komen?” Is de communautaire kloof tussen de grootste partijen niet de voorbode van een nog grotere kloof op het vlak van het sociaaleconomische? RDL: Het N-VA programma zou eigenlijk verplichte literatuur moeten zijn voor elke syndicalist. Dan weten we wat ons nog te wachten staat op sociaal-economisch vlak. De kloof is al enorm diep. En het sociaal-economische luik staat ons nog te wachten, … maar dit thema zou prioritair moeten zijn. Het is van belang voor alle mensen in dit land, in de eerste plaats de werknemers. Wat we echt nodig hebben is een economische relancepolitiek i.p.v. een besparingspolitiek. Met lineaire besparingen komen we in een ‘double dip’ terecht, of erger nog, in een recessie. Men heeft blijkbaar niets geleerd uit de economische politiek van de jaren 1930, want daarmee moeten we de huidige situatie vergelijken. Elke andere vergelijking loopt mank. Bent u optimistisch voor wat er gaat gebeuren? RDL: Wij moeten het geduld van een Sioux blijven houden. Alleszins heb ik vertrouwen in enerzijds de voorzitter van de sp.a en in de mensen van Groen! En anderzijds bewonder ik het engelengeduld van de preformateur.


009_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:13

Pagina 9

Dossier

N° 14

3 september 2010

9

EUROPESE BETOGING OP 29 SEPTEMBER IN BRUSSEL

BLIND BEZUINIGEN: NEE! We hebben al genoeg betaald! « Bezuinigen », het nieuwe modewoord van Europa. •De financiële crisis, veroorzaakt door het onverantwoord risicogedrag van de zakenbanken en de speculanten, sloeg een gat in de begroting en verlamde de economie. Men moest diep in de geldbeugel tasten om de banken te redden. De factuur daarvan werd aan ons, burgers en belastingbetalers, doorgeschoven via de openbare schuld. •De daarop volgende economische crisis joeg de werkloosheid spectaculair de hoogte in. De inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen vielen fors terug. En opnieuw betalen wij, werknemers, de rekening. •De banken maken intussen opnieuw winst, maar afgezien van een symbolische taks - die niet eens de Staatswaarborg dekt - wil men de sanering van de overheidsfinanciën door ons laten betalen, door de werknemers uit de privé en de openbare diensten, de uitkeringstrekkers, de werklozen, de zieken en de gepensioneerden. Onze pensioenrechten worden op de helling gezet. De koppeling van de sociale uitkeringen aan de welvaart wordt in vraag gesteld. De werkgelegenheid in de openbare diensten wordt bedreigd. Dat is allemaal onaanvaardbaar.

Wij hebben al genoeg betaald. We hebben het al moeilijk genoeg.

Zoek het geld elders … Nooit was onze maatschappij zo rijk, nooit waren de ongelijkheden zo groot. •Maar sinds 30 jaar daalde het aandeel van de werknemers in de geproduceerde rijkdom constant terwijl ze de enige echte producenten van rijkdom zijn. •Terwijl het aandeel van het kapitaal daarentegen, van de inkomens uit eigendom, voortdurend steeg. Dat geld, dat in handen is van een kleine minderheid rijken, werd niet in de economie geïnvesteerd, maar gebruikt om te speculeren en jobs te vernietigen. Wij eisen dan ook een eerlijke “return” en een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom. Het moet gedaan zijn het geld te zoeken bij diegenen die er geen meer hebben. Dus niet bij de werknemers en de uitkeringstrekkers. Het binnenlands verbruik mag niet bedreigd worden door de lonen aan te tasten. De speculanten moeten nu betalen: de winsten moeten opnieuw in de economie geïnvesteerd worden.

Daarom eisen wij een taks op de financiële transacties om een Europees herstelplan te financieren voor duurzame, kwaliteitsvolle banen door innovatie, ontwikkeling van groene filières en zachte energie. Door de fiscale concurrentie tussen de lidstaten verliest de overheid tal van middelen. In plaats van te bezuinigen zou men beter de belastingen op Europees vlak harmoniseren.

Rechtvaardige belastingen!

Om de overheidsfinanciën te saneren en de overheid in staat te stellen zijn opdrachten als openbare dienstverlener uit te voeren, om de sociale zekerheid en de pensioenen te kunnen betalen, moeten diegenen die de breedste schouders hebben de zwaarste lasten torsen.

Hoe iedereen zijn deel doen betalen? 1. Door een efficiënte strijd tegen belastingontduiking en –ontwijking. Van de 45 miljard euro die ontsnapt aan de belastingen, kan gemakkelijk 30 tot 50% van de niet ontvangen inkomsten gerecupereerd worden, dus zo’n 10 miljard, en dit zonder de belastingen te moeten verhogen. 2. Door alle belastingcadeaus aan particulieren en ondernemingen door de molen te halen. Het zijn immers diege-

nen die er het minste nood aan hebben, die er het meest van profiteren. 3. Door de belastingdruk te herschikken, in het voordeel van de inkomens uit arbeid. Inkomens uit eigendom en kapitaal worden te weinig belast. Die inkomens opsporen en ze doen bijdragen aan de collectieve behoeften is mogelijk dankzij de opheffing van het bankgeheim.


010_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

10

12:14

N° 14

Pagina 10

3 september 2010

ZORGSECTOREN

STANDPUNT

Tijd voor mobilisatie De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering sukkelen voort van de ene impasse naar de andere. Hoe moeilijk de politieke kaarten ook liggen, er moet nu snel een compromis komen over de staatshervorming. Want ondertussen worden de sociaal-economische problemen als een stuurloos schip achtergelaten, op een woelige zee. Die problemen zijn gigantisch en schreeuwen om ernstige oplossingen. Werkloosheid, onzekerheid en sociale achteruitgang, dàt zijn de nijpende zorgen die de bevolking bezighouden. Onze overheid kijkt aan tegen een budgettair tekort van 25 miljard euro dat tegen 2015 moet worden weggewerkt. Dat zal verstrekkende maatregelen vergen en de vraag is maar welke keuzes de komende regering daarvoor zal maken. In ieder geval, de werknemers hebben hun deel al gekregen. De werkloosheid staat schrikbarend hoog. 600.000 mensen zoeken een job, dat zijn er 28% meer dan twee jaar geleden. Enkele cijfers wijzen dan wel voorzichtig op beterschap, zonder een kordate relancepolitiek blijven tienduizenden mensen zonder recht op werk en op een waardig inkomen.

recht te trekken, besparen op hun sociale zekerheid, het is voor onze vakbond onverantwoord en onaanvaardbaar. Met het ABVV willen we dat de middelen om het land uit het moeras te trekken gehaald worden waar ze te vinden zijn: een taks op financiële speculatie, een progressieve belasting op de inkomsten uit kapitaal, de afschaffing van de notionele intrestaftrek, een effectieve strijd tegen belastingontduiking. Dat laatste alleen al slaat op 20 miljard euro. Raak niet aan de sociale zekerheid en zorg voor jobs en koopkracht. Dat is onze boodschap voor de komende regering en voor het patronaat. Dat zijn de eisen die we zullen meedragen op de Euro-betoging van 29 september in Brussel. Maar vergeten we ook de betoging van gepensioneerden en bruggepensioneerden op 15 september niet. Zij eisen een verhoging van de sociale uitkeringen en vooral van het minimumpensioen. Werkgevers schuiven de nodige onderhandelingen daarover op de lange baan. Ook dat is onverantwoord en onaanvaardbaar.

De loonmatiging tast de koopkracht gevoelig aan. Het brengt vooral de mensen met een klein loontje zwaar in de problemen. Maar het zorgt er ook voor dat iedereen bespaart op zijn uitgaven. En dat is slecht voor de economie, en bijgevolg ook voor de creatie van nieuwe jobs. Jacques Michiels Algemeen secretaris

Alain Clauwaert Voorzitter

Hoeveel krijg je? Wanneer je meer dan 30 kalenderdagen werkonbekwaam bent krijg je vanaf de 31ste dag de bijkomende vergoeding. Je hebt er gedurende maximum 120 dagen per jaar recht op.

Hoe werkt het? Om een aanvullende vergoeding te

Terzelfder tijd is er grote bezorgdheid gerezen over de weigering van de grootste werkgeversfederaties van de sector om de regelingen voor brugpensioenen te vernieuwen. Op die manier worden alle eindeloopbaanregelingen op de helling gezet. Het is duidelijk dat zonder sectoraal akkoord daarover, de sociale vrede in gevaar wordt gebracht.

Elk jaar laat het ministerie van Werk een rapport opstellen over de werking van de dienstencheques. Enkele weken geleden werd het rapport over 2009 bekendgemaakt. Niemand betwist dat het systeem nuttig is en behouden moet blijven. Maar het rapport toont wel duidelijk aan dat de toekomst ervan in de gevarenzone komt als er niet bijgestuurd wordt.

Werk je in de sector van de kappers, de fitness of de schoonheidszorgen? En heb je de pech langer dan 30 opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt te zijn? In dat geval heb je recht op een aanvullende vergoeding van 5 euro per dag. Die regeling is al geldig sinds 1 januari 2009.

Voor de raadpleging van een dermatoloog bedraagt de tegemoetkoming 20 euro. Je hebt er altijd recht op, zowel wanneer de arbeidsgeneesheer je doorverwijst als wanneer je op eigen initiatief gaat.

Er moeten dus inspanningen gedaan worden om nieuw, bijkomend personeel aan te trekken. BBTK en Algemene Centrale wijzen erop dat dat niet vanzelf zal gaan. Het is dringend nodig de werknemers in de sector beter te betalen voor hun kostbaar werk. Hun lonen liggen vele lengtes achter op de lonen in de privésector. Zo bijvoorbeeld hebben ze nog altijd geen recht op een volwaardige eindejaarspremie. En dat gaat niet op voor werk dat zowel psychisch als fysisch erg belastend is en dat gepaard gaat met zeer onregelmatige werktijden.

Het systeem moet bijgestuurd worden

Een aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Je krijgt 5 euro per dag. Er wordt aangenomen dat er per week zes werkdagen zijn. Je krijgt dus 30 euro per week.

Laten we wel eerst even preciseren dat het cijfer van 120.000 open komende betrekkingen sterk overdreven is, een juistere schatting komt eerder op de helft daarvan uit. Maar in ieder geval, er zal in de toekomst nood aan veel nieuwe krachten zijn en dat heeft te maken met de veroudering van de bevolking en de toenemende vraag naar zorg. Het heeft ook te maken met een forse uitstroom van een zeer talrijke generatie oudere werknemers.

DIENSTENCHEQUES

KAPPERS, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN

Alleen blijken heel wat werknemers niet op de hoogte te zijn van die vergoeding. Het is dus goed er even aan te herinneren. Met arbeidsongeschiktheid bedoelen we een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een gewone ziekte, een ongeval op weg naar het werk, een ongeval in het privéleven of een zwangerschapsverlof. De aanvullende vergoeding komt bovenop de vergoedingen van het ziekenfonds of van een verzekeringsmaatschappij. Er is ook nog een andere vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Die helpt de kosten dekken voor de raadpleging van een dermatoloog. Door de aard van het werk komen huidaandoeningen vaak voor in de sector. Controles of behandelingen door een dermatoloog zijn dan ook courant.

De krant De Standaard pakte deze zomer uit met opmerkelijk nieuws. De komende vier, vijf jaar zouden er 120.000 werknemers moeten gevonden worden om de jobs in de gezondheidszorg opgevuld te krijgen. Samen met de bediendevakbond BBTK, reageerde de Algemene Centrale op het bericht. Die jobs zullen niet vanzelf opgevuld raken, daarvoor zal er eerst werk moeten worden gemaakt van betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden eisen hogere lonen, een betere omkadering van de flexibiliteit en meer middelen voor opleiding. De sector moet ook vrij blijven van commerciële bemoeienissen. Er zullen echt inspanningen moeten gedaan worden om mensen aan te trekken die in de toekomst voor onze zorg willen instaan. Op 8 juni trok nog een grote betoging door de straten van Brussel om de politieke wereld wakker te schudden. Er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Loon- en arbeidsvoorwaarden moeten beter, met een imagocampagne alleen zal het niet lukken om de nodige krachten te vinden.

(30 augustus 2010)

De crisis leidde ook tot een forse loonmatiging. De cijfers bewijzen dat onomstotelijk. De cijfers bewijzen ook dat de bedrijven dit jaar 9 miljard euro lastenverlagingen toegestopt krijgen.

Dit soort soberheidspolitiek helpt ons niet vooruit. De werknemers weer doen inleveren om het budget

Jobs zullen niet vanzelf opgevuld raken

krijgen vul je een speciaal formulier in. Je vindt het op onze website www.accg.be, in de rubriek ‘sectoren’. Je kunt het document ook krijgen bij je gewestelijke vakbondsafdeling. Een deel van het document moet ingevuld worden door je ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij. Als het over de raadpleging van een dermatoloog gaat moet het document ingevuld worden door die dermatoloog. Je kunt altijd terecht bij je delegee of je gewestelijke vakbondsafdeling voor hulp of meer informatie.

Sinds verscheidene jaren al wijst het ABVV erop dat er een probleem is met de financiering van de dienstencheques. Het rapport stelt nu dat het systeem zonder veranderingen de overheid netto 1 miljard euro zal kosten in 2014. Daarnaast lezen we in het rapport dat het aantal ondernemingen in de sector blijft groeien. In 2009 kwamen er 400 nieuwe ondernemingen bij. En ook al wordt dat aantal buitensporig, toch kregen dit jaar al een honderdtal nieuwe bedrijven een erkenning om met dienstencheques te werken. In 2009 nam het aantal klanten van de dienstencheques toe met 108.000. Eén Belg op 12 van meer dan 20 jaar doet een beroep op dienstencheques. Daarnaast wijst het rapport uit dat 25% van die cliënten ouder zijn dan 65 jaar. Dat is opmerkelijk omdat dienstencheques eigenlijk bedoeld zijn voor mensen die werken, om hun familieleven makkelijker

te kunnen organiseren. Een belangrijke vaststelling is ook dat werknemers met dienstencheques bijzonder weinig verdienen. Het gemiddelde bruto uurloon ligt op 9,6 euro, terwijl het werk toch zwaar is. Reken daar nog bij dat deze werknemers gemiddeld maar 19 uur werk per week te pakken krijgen. Eénoudergezinnen die het daar moeten mee doen, zitten gewoon in de armoede. Samen met de andere vakbonden vindt het ABVV dat de overheid keuzes moet maken om het systeem van dienstencheques leefbaar te houden. Daarvoor is overleg met de sociale partners nodig. In ieder geval vinden de vakbonden dat er ruimte moet worden gemaakt voor betere loonen arbeidsvoorwaarden voor de 100.000 werknemers in de sector. Zij zullen daarover een memorandum opstellen voor de volgende regering.


011_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:14

Pagina 11

3 september 2010

11

werden zelfs parallelle, regeringsgezinde werknemersorganisaties opgericht om de vakbeweging te verzwakken. Criminele bendes vonden er hun plaats en maakten er gebruik van om werkzoekenden te doen betalen voor een job, wat uiteindelijk leidde tot een golf van geweld. Zelfs werkgevers die oorspronkelijk best gelukkig waren met die antisyndicale groepen, werden er zelf het slachtoffer van. Tal van bouwondernemers die leden van de bouwvakbond in dienst namen, werden geterroriseerd. Maar de vakbeweging biedt dapper

weerstand, ook de bouwvakbond van Mario Huaman. “Wij blijven overeind en wij blijven strijd voeren voor de rechten van de werknemers en voor waardig werk. Door ons werk rond veiligheid en gezondheid wordt het trouwens veel moeilijker om onze vakbond in diskrediet te brengen. De overheid kan niet anders dan naar ons te luisteren, ze moet iets doen om de wet te verbeteren, want er is ook internationale druk. De steun van de Algemene Centrale van het ABVV is daarbij zeer kostbaar. We hebben de internationale solidariteit echt nodig.”

N° 14

SOLIDARITEIT MET PERU

Bouwvakarbeiders voeren strijd voor veiligheid De laagste lonen van het Zuid-Amerikaanse continent. Een neoliberale regering die niets doet tegen de armoede. Lastercampagnes tegen vakbonden. Dat is Peru vandaag. Maar dat belet niet dat de bouwvakkers er massaal actie voeren voor waardig en veilig werk. Het was onverwacht en ongezien in Peru. 100.000 bouwvakarbeiders legden op 14 juli het werk neer en trokken massaal door de straten om een betere bescherming tegen arbeidsongevallen te eisen. Er moet een sluitende wet komen over veiligheid en gezondheid op het werk. De Peruaanse bouwvakbond FTCCP voert daar al lang campagne voor.

Nood aan een goede wet Mario Huaman vertelt er ons meer over. Hij is algemeen secretaris van de bouwvakbond, maar ook van de vakbondsfederatie CGTP: “Mijn land kent het hoogste aantal dodelijke bouwongevallen van heel Zuid-Amerika. In de eerste helft van dit jaar telden we 33 doden. Dat is verschrikkelijk. Al in 2008 stelden we een wetsontwerp voor om hier iets aan te doen. We willen onder meer dat er strengere straffen komen voor werkgevers die een loopje nemen met de veiligheid. Zelfs gevangenisstraffen als het over dodelijke ongevallen gaat. Want nu worden er alleen boetes opgelegd. Het ministerie van Arbeid wordt daar beter van, maar niet de werknemers. Wij eisen een wet die echte veiligheidmaatregelen op bouwwerven vastlegt.

Langs onze kant zitten we ook niet stil: met de vakbond organiseren we campagnes en opleidingen bij de bouwvakarbeiders. We willen een echte veiligheidscultuur tot stand brengen.”

“Onze acties slaan niet alleen op de bouwsector, een goede veiligheidspolitiek zal voor alle werknemers beterschap brengen. Want vandaag is er echt niets om hen te beschermen.” verduidelijk Mario Huaman nog.

Vakbond weerstaat repressie

Peru wordt bestuurd door een neoliberale regering, onder leiding van president Alan Garcia. Er is economische groei, maar de rijkdom wordt op geen De acties van de Peruaanse bouwvak- enkele manier herverdeeld. De kloof bond worden mogelijk gemaakt met tussen arm en rijk wordt almaar groter. de steun van de Algemene Centrale. Zo leeft 60% van de werknemers van Er loopt al enkele jaren een solidari- de informele economie, zonder teitsproject dat precies handelt over arbeidscontract, zonder ziekteverzekeveiligheid en gezondheid. ring of pensioen. De lonen zijn de allerlaagste van heel Zuid-Amerika. In Peru is er vandaag inderdaad geen Arbeiders werken 10 tot 12 uur per dag goede wetgeving die de internatio- om te kunnen overleven. Overuren die nale regels over veiligheid toepast. Er daar bovenop komen worden doodgewordt ook geen veiligheidspolitiek woon niet betaald. Er wordt ook niet gevoerd. De bouwvakbond wil een geïnvesteerd in opleiding. De bouwindustrie groeit fors en MARIO HUAMAN: trekt zeer veel jonge arbeiders aan, maar die ONZE ACTIES zijn allemaal ongeSLAAN NIET ALLEEN OP schoold. Reden waarDE BOUWSECTOR, EEN GOEDE VEILIGHEIDSPOLITIEK om veiligheidscampagnes zo belangrijk zijn. ZAL VOOR ALLE WERKNEMERS

BETERSCHAP BRENGEN. ernstige wetgeving, met normen en verplichtingen, met strengere straffen voor overtredingen, en ook met aandacht voor sensibilisering en opleiding van de werknemers.

Er heerst ook een klimaat van geweld en repressie tegen vakbonden. Collectieve onderhandelingen worden tegengewerkt en syndicale acties worden onderdrukt. Vakbonden worden zwartgemaakt. Er

Lonen vanaf juli en augustus 2010 Hieronder staan alle sectoren van de Algemene Centrale – ABVV die op 1 juli en 1 augustus een aanpassing van de lonen kenden. Alleen de sectoren waar zich wijzigingen voordeden worden vermeld. Meer gedetailleerde informatie vind je op onze website: www.accg.be.

Juli 2010 PARITAIR COMITÉ

SECTOR

SOORT AANPASSING

LOONSVERHOGING

106.01

Cementfabrieken

Indexering minimumlonen

Vorige lonen x 1,00187

113.04

Pannenbakkerijen

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,0087

117

Petroleum

Indexering minimumlonen

Vorige lonen x 1,00187

121

Schoonmaak

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,0154

124

Bouw

Indexering minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon

Vorige lonen x 1,0069616

en het minimumloon blijft behouden 125.01

Bosontginning

Indexering minimumlonen

Vorige lonen x 1,0069

125.02

Zagerijen

Indexering minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon

Vorige lonen x 1,0069

en het minimumloon blijft behouden. 125.03

Houthandel

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,0069

126

Stoffering en houtbewerking

Indexering minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon

Vorige lonen x 1,0088

en het minimumloon blijft behouden. 128

Leder

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,0079

129

Papierproductie

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,0111

130

Grafische nijverheid

Indexering minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon

Vorige lonen x 1,02

en het minimumloon blijft behouden. 133

Tabak

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,0079

136

Papier- en kartonbewerking

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,0117

314

Kappers, schoonheidszorgen, fitness

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,02

322.01

Dienstencheques

Verhoging kledijvergoeding

Augustus 2010 PARITAIR COMITÉ

SECTOR

SOORT AANPASSING

LOONSVERHOGING

106.01

Cementfabrieken

Indexering minimumlonen

Vorige lonen x 1,001689

115

Glas

Indexering reële en minimumlonen

Vorige lonen x 1,02

117

Petroleum

Indexering minimumlonen

Vorige lonen x 1,0001689

303

Bioscoopzaken

Toekenning van de jaarlijkse anciënniteitspremie


012_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12

N° 14

12:15

Pagina 12

Bedienden - Technici - Kaderleden

3 september 2010

Kaderleden: de BBTK start zijn campagne op Alsmaar meer bedienden krijgen vandaag het etiket van “kaderlid” opgekleefd. Vaak kloppen die werknemers heel wat uren en moeten ze erg flexibel zijn. Nochtans worden ze maar zelden betaald conform hun gewerkte uren. Er zijn dus méér kaderleden dan vroeger, maar desalniettemin bestaat hun statuut – vanuit puur wettelijk oogpunt – eigenlijk niet. De arbeidsregelgeving ter zake is verre van duidelijk opgesteld. Heel wat werkgevers profiteren van die zwakke plek in het systeem om bressen te slaan en zo abnormale en soms zelfs illegale arbeidsvoorwaarden aan die werknemers op te leggen. Door de huidige wetgeving naar hun hand te zetten slagen ze erin om grote groepen van

bedienden (de kaderleden) uit bepaalde wetten en CAO’s uit te sluiten, hoewel die voorschriften voor de andere bedienden van hun bedrijf wél van toepassing zijn. De BBTK vindt dat de spelregels nu moeten worden vastgelegd en dat de huidige wetgeving moet worden aangepast. Het statuut van kaderlid mag niet gelijkstaan met sociale afbraak en buitensporige flexibiliteit. Om je meer inzicht in dit alles te verschaffen, geven we binnenkort een speciale Expresso “kaderleden” uit. Hierin zal je nuttige info terugvinden over het statuut van de kaderleden en de wettelijke definitie ervan. We maken ook een stand van zaken op over de problematiek van de overuren en stellen onze suggesties hierom-

trent voor. Tot slot krijg je ook een overzicht van de situatie van de kaderleden in de verschillende sectoren. Wend je binnen enkele dagen dus tot je gewestelijke afdeling om de Expresso “kaderleden” te ontvangen of surf naar www.bbtk.org om een exemplaar te downloaden. Blijf alert en spits de oren. In de komende maanden zal de BBTK alles in het werk stellen om je rechten te verdedigen via een ruim actieprogramma. Onze 3 doelstellingen: méér syndicale vertegenwoordiging, een wettelijke en conventionele arbeidsduur en specifieke sector-CAO’s voor de kaderleden. Het is tijd om eindelijk de spelregels vast te leggen!

UPS anti-vakbond in Turkije 1 september: ITF (International Transport Federation) organiseert internationale actiedag bij UPS Bij UPS Turkije is al maanden een openlijk conflict aan de gang tussen de vakbond (Tümtis) en het lokaal management. De aanwezigheid van de vakbond in het bedrijf is de directie een doorn in het oog. Al meer dan 120 werknemers zijn hun werk kwijt, wegens banden met Tümtis. Grote internationale bedrijven hebben al te vaak twee gezichten. Op papier aanhangers van vakbondsrechten, maar in de praktijk treden ze die al te vaak met de voeten in heel wat landen. Ook zo voor UPS: hun officiële richtlijn is dat al het UPS-management goede relaties moet onderhouden met de vakbonden, waar ook ter wereld. De realiteit is anders. UPS haalt in Turkije alle ‘klassieke’ middelen uit de kast om te verhinderen dat Tümtis voet aan de grond krijgt. Naast het ontslaan van in totaal 120 werknemers wordt er ook beroep gedaan

op onderaannemers om stakende werknemers te vervangen. Een aantal werknemers raakte gewond toen de Turkse politie de stakerspost doorbrak. Er is zelfs sprake van een schietincident… Onbegrijpelijk voor een bedrijf als UPS, in een land als Turkije. De Belgische UPS-delegatie wachtte de internationale oproep niet af om actie te ondernemen. BBTK-afgevaardigde Olivier Van Der Veken ging al met een petitie rond in het bedrijf: “Op één dag tijd verzamelden we 240 handtekeningen. De werknemers reageerden echt verbaasd dat zoiets mogelijk is.” De handtekeningen werden doorgestuurd naar Turkije en de delegatie overweegt nog andere solidariteitsacties op 1/9. Afwachten of de internationale directie, of de Turkse overheid, eindelijk zal ingrijpen. Indien niet het geval zal de ITF oproepen tot meer actie.

Dexia: afspraak op 15 september We kondigden het in ons vorig nummer al aan: het najaar wordt allesbepalend voor de werknemers van de groep Dexia. Vóór de vakantie liet de directie immers weten dat ze haar jacht op de kosten wou voortzetten via de invoering van een nieuw besparingsplan (voor zowat 250 miljoen euro). Die gratuite aankondiging zonder het minste concrete element heeft de werknemers in een toenemende onzekerheid gedompeld. De door de directie vastgelegde afspraak nadert nu met rasse schreden. Op 15 september a.s. wordt de inhoud van het plan eindelijk openbaar gemaakt en zullen de werknemers weten wat hen te wachten staat. Wat in deze zaak opvalt, is de onsamenhangende houding en het dubbelzinnige discours van het topmanagement. Enerzijds zegt de directie dat ze de recurrente kosten wil drukken en stelt ze dat feit voor als onontbeerlijk voor het voortbe-

staan van het bedrijf. Anderzijds bedient diezelfde directie zich rijkelijk van bonussen en recurrente loonsverhogingen en verspilt ze om onbegrijpelijke redenen stapels geld. Die paradoxale ingesteldheid wordt perfect geïllustreerd door het vastgoedbeleid van Dexia: bepaalde gebouwen worden met verlies doorverkocht, leegstaande gebouwen met huurprijzen die nochtans de pan uitswingen raken in verval, er worden administratieve fouten gemaakt en huurcontracten die kunnen worden stopgezet worden toch verlengd, enz. We hebben het al herhaaldelijk gezegd: voor de BBTK is er geen sprake van dat de aangekondigde besparingen op de rug van de werknemers worden doorgevoerd. Op de ondernemingsraad van 15 september zullen we onze stemmen laten horen om eindelijk échte maatschappelijk verantwoorde alternatieven te verkrijgen.

1500 syndicalisten uit hele wereld verzamelen in Mexico City 1 SEPTEMBER: INTERNATIONALE ACTIEDAG BIJ UPS De aanleiding was het 42ste congres van de International Transport Federation (ITF) in Mexico City, tussen 5 en 12 augustus. De voorzitter van de BBTK, Erwin De Deyn, was hierop aanwezig. De BBTK is aangesloten bij ITF voor de sectoren logistiek en transport en de luchtvaart. ITF is één van de grootste vakbondsfederaties op wereldvlak en groepeert vakbonden actief in de maritieme sectoren, luchtvaart en transport. Het was geen toeval dat ITF zijn congres in Latijns-Amerika hield. In dat continent worden de vakbondsrechten met de regelmaat van de klok met de voeten getreden. Dat is ook zo in Mexico. Tijdens het congres gingen er dan ook twee betogingen door, georganiseerd door de Mexicaanse vakbonden, om op te komen voor de syndicale rechten in het land.

www.itf.org). Sommigen specifiek sectorgericht, anderen over de problemen waar vakbonden wereldwijd mee geconfronteerd worden, zoals de klimaatverandering. Dit laatste item is des te belangrijker in de transportsectoren. Vermindering van CO2-uitstoot en kwantiteit en kwaliteit van jobs moeten namelijk hand in hand gaan. Zoals in andere vakbondsfederaties werd ook op het ITF-congres veel aandacht besteed aan hoe vakbonden kunnen en moeten groeien. Interessant is de uitwisseling van ideeën over hoe vakbonden, elk in hun eigen omgeving, werken om meer leden te maken en zich beter te organiseren. Het thema van het congres was daarom goed gekozen: sterke vakbonden, duurzaam transport.

1 SEPTEMBER: ACTIEDAG MILIEU EN VAKBOND Heel wat moties passeerden de revue (terug te vinden op

Het congres heeft ondertussen al impact gehad op ons vakbondswerk in België. Er werd besloten de Turkse

vakbond TUMTIS, bij UPS geconfronteerd met een anti-syndicale directie, met concrete actie te ondersteunen. Vakbondsleden worden er systematisch ontslagen en de Turkse kameraden voeren er al weken actie. De BBTK heeft al financiële steun verleend en de BBTK-delegatie bij UPS heeft al een petitie georganiseerd. Ook overal elders ter wereld voeren vakbonden actie bij UPS. Dit is allemaal onvoldoende gebleken. Daarom riep het ITF-congres 1 september uit tot wereldactiedag. Op 1 september zullen echte acties in de filialen van UPS worden gevoerd tot en met werkonderbrekingen en blokkades. Ook BBTK zal zich hier ten volle engageren. Er is afgesproken dat de acties verder zullen worden gezet tot UPS plooit en de vakbondsrechten in Turkije erkent. Ten slotte bood het ITF-congres ook de mogelijkheid, raar maar waar, om de contacten met de andere bij het ITF aangesloten ABVV-bonden (BTB en ACOD) aan te halen.


016_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

16

N° 14

12:16

Pagina 16

Bedienden - Technici - Kaderleden

3 september 2010

STANDPUNT

De grote uitdagingen van het najaar Op het ogenblik dat wij dit standpunt schrijven (maandag 30/8) is de politieke situatie niet zo duidelijk. Wij gaan ons dan ook niet wagen aan commentaar ter zake. Toch moet het ons van het hart dat ons land snel nood heeft aan een regering die de sociaal-economische problemen aanpakt. En daarmee willen wij niet zeggen dat er op het vlak van de staatshervorming niets moet gebeuren. Wij weten ook wel dat de resultaten van de politieke verkiezingen van 13 juni dit noodzakelijk maken. Het land mag echter geen maanden lam gelegd worden, want dit zal zich uiteindelijk tegen de bevolking, en meer in het bijzonder de werknemers, keren. Belangrijke sociaal-economische dossiers dreigen op de lange baan te worden geschoven. Wat betreft de staatshervorming zelf kunnen wij alleen maar blijven herhalen dat wij waakzaam zijn en eender welk resultaat

zullen beoordelen in functie van de waarden die wij blijven verdedigen: het federaal karakter van de sociale zekerheid, het individuele- en collectieve arbeidsrecht en de fiscaliteit. Welvaartsvastheid: het is nu al duidelijk dat het voorziene advies van vakbonden en werkgevers over de verhoging van de pensioenen en andere sociale uitkeringen niet tegen 15 september zal kunnen worden uitgebracht. De op 15 september geplande concentratie zal moeten worden gebruikt om de politiek én de werkgevers onder druk te zetten. De werkgevers zullen immers weer alles doen om dit dossier te koppelen aan de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord. De onderhandelingen zullen zo al moeilijk genoeg worden. De werkgevers zijn al maanden bezig om te pleiten voor matiging en meer flexibiliteit. Zij

zeggen openlijk dat er geen enkele ruimte is voor eender welke loonsverhoging. Integendeel, zij pleiten voor wat genoemd wordt een interne devaluatie via opschorting van indexeringen. Langer werken (per week en over de loopbaan) staat ook op hun verlanglijstje. De onderhandelingen zullen dus moeilijk worden omdat de werknemers wel degelijk, naast het beveiligen van kwalitatieve jobs, een verbetering van hun koopkracht willen. Of deze keer de overheid weer over de brug zal komen met financiële middelen om een akkoord tussen werkgevers en vakbonden mogelijk te maken, valt nog af te wachten. De budgettaire situatie is verre van rooskleurig, om niet te zeggen catastrofaal. Tegen 2014 zou 25 miljard op recurrente basis moeten gevonden worden. Dit betekent €2.500 per Belg! (groot of klein, werkend of niet). Het VBO heeft hier het voorbije weekend haar

aloude recepten naar voor gebracht: slechts een klein deel hiervan (één vijfde) moet gezocht worden in bijkomende inkomens voor de staat en vier vijfden via besparingen. Dat de overheidsdiensten hier geviseerd worden is niet onverwacht en dat het geheel van de werkende bevolking hiervoor zal moeten opdraaien eveneens. Ook de door het VBO voorgestelde nieuwe inkomsten moeten veeleer gezien worden als zand in onze ogen. Her en der sprak men immers van een opening van de werkgevers om over vermogensbelasting te praten. Laat ons niet lachen: verhoging van de roerende voorheffing en van het kadastraal inkomen is niet echt wat wij verstaan onder vermogensbelasting. Met de voorstellen van het VBO zullen veeleer weer de middeninkomens geraakt worden, niet echt de rijke vermogens in dit land. Want hun vermogen is niet gebaseerd op

inkomsten uit spaarrekeningen of een eigen modaal woonhuis. Voor ons moet de aanpak van het begrotingsdeficit (hoe groot en over welke termijn moet nog ingevuld worden en noodzaakt eveneens een politieke keuze) in eerste instantie gaan om het zoeken van nieuwe inkomsten bij hen die de mogelijkheid hebben om nieuwe lasten te dragen, niet bij de modale werknemer. Wij zullen ons verzetten tegen een soberheids- en besparingsbeleid. Daarom ook roepen wij onze leden op om massaal deel te nemen aan de Europese betoging in Brussel op 29 september. In alle Europese landen worden werknemers en vakbonden immers geconfronteerd met inleveringen en besparingen. Wij zullen duidelijk maken dat dit niet kan. Myriam Delmée Ondervoorzitter

Erwin De Deyn Voorzitter

Jonger dan 28 en op eigen benen? Proficiat, we verzekeren je woonst het eerste jaar aan halve prijs.

Een goede w leeft met je moningverzekering ee. Je

P&V adviseur weet hoe bel angrijk het vo kunnen staa or jou is om n. Daarom kr op je eigen b ijg je de P&V eerste jaar aa enen te Ideal Home n halve prijs w o n in als je jonger gverzekerin ademruimte bent dan 28 g het om je geld te jaar. Zo heb besteden aa je meer finan n zaken die Voor een afsp ciële jij écht belan raak met de grijk vindt. P & V ad bel 078/15 90 viseur in je b uurt, 91 of surf na ar www.pv.b e.

P&V. Het be

wijs dat verz

ekeren ook

anders kan.


013_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:15

Pagina 13

Textiel - Kleding - Diamant

N° 14

13

3 september 2010

Textielsector: betaling van de supplementaire vakantiedagen De supplementaire vakantiedagen in de textielsector worden uitbetaald in de eerste week van de maand september, hetzij op jouw bankrekening (uitvoerdatum 2 september), hetzij via een circulaire cheque (uitvoerdatum 6 september). Je hebt recht op maximaal 4 supplementaire vakantiedagen in 2010, als je tijdens het vorige jaar (het vakantiedienstjaar 2009) een totaal van 228 arbeidsdagen of meer hebt gewerkt. In de hierbij gevoegde tabel vind

arbeidsdagen in het voorgaande jaar (vijfdagenstelsel)

supplementaire vakantiedagen in het lopende jaar

228 of meer

4

van 163 tot 227

3

van 98 tot 162

2

van 33 tot 97

1

minder dan 33

-

je het aantal supplementaire vakantiedagen terug waarop je recht hebt, als je vorig jaar minder dan 228 arbeidsdagen hebt gewerkt.

Kleding en confectie: aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld Wie op 30 juni 2010 in dienst was van een kleding- of confectiebedrijf, heeft recht op de aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld. Wie tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010 zelf ontslag heeft genomen of wie tijdens deze periode ontslagen werd (met uitzondering van ontslag wegens dringende reden), heeft eveneens recht. De werknemer moet wel minimum drie maanden in dienst zijn geweest. Voor de berekening neem je je loon voor de gewerkte dagen tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010. Tel daarbij je loon van 3,33 dagen per begonnen maand dienst. Als je een volledig jaar gewerkt hebt (tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010), komt dit neer op 40 dagen loon. Bereken van je uitkomst 6,5% en je hebt het brutobedrag van de aanvullende vergoeding.

Op een gedeelte van de vergoeding (23%) wordt RSZ afgehouden. Het volledige bedrag is wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (belastingen). De werkgever moet de vergoeding ten laatste met de eerste loonsuitkering na 15 augustus 2010 betalen. Als je ontslagen wordt of zelf ontslag hebt genomen tijdens de periode tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010, moet je de aanvullende vergoeding samen met je laatste loonafrekening krijgen. Als je twijfelt aan de correctheid van de berekening van je aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld, neem dan contact op met het afdelingssecretariaat ABVV -Textiel, Kleding en Diamant uit je buurt. De contactadressen vind je terug op onze website: www.abvvtkd.be.

aantal supplementaire vakantiedagen te bepalen waarop je recht hebt in 2010. De supplementaire vakantiedagen worden in de regel individueel genomen. Maar het komt vaak voor dat deze in het bedrijf collectief worden vastgelegd.

Enkel de wettelijke én de supplementaire verlofdagen waarop je recht had in 2009 worden gelijkgesteld met arbeidsdagen om het

Wie in de overbruggingsploegen is tewerkgesteld, heeft alleen recht op de uitbetaling van deze supplementaire vakantiedagen. De werknemers in de overbruggingsploegen kunnen deze dagen niet opnemen.

Bedrag Het brutobedrag van de supplementaire vakantiedagen 2010 is gelijk aan 2% van de brutolonen die je hebt verdiend tijdens het vorige kalenderjaar (2009). Er wordt een bedrijfsvoorheffing van 17,16 % ingehouden. Heb je tegen 15 september 2010 het supplementair vakantiegeld nog niet ontvangen, hoewel je meent hier toch recht op te hebben, neem dan contact op met het afdelingssecretariaat van het ABVV - Textiel, Kleding en Diamant uit je buurt. De contactadressen vind je terug op onze website: www.abvvtkd.be.

Indexaanpassing Jute De lonen in de sector van het vervaardigen van en de handel in jutezakken worden vanaf 1 juli 2010 met 1,0081 vermenigvuldigd. Dit zijn de nieuwe barema’s:

1

Naaien, snijden, dubbelen van zakken, thermo-snijden, stempelen, openleggen, insteken en uithalen van zakken, kortom al het stempelwerk

€ 10,7141

2

Opbinden, persen, intern transport

€ 11,1567

3

Onderhoud, chauffeur, laden en lossen

€ 11,2979

4

Meestergast, geschoolde mechanieker

€ 11,8394

Textielrecuperatie (lompen) In de sector textielrecuperatie stijgen de lonen met 2% vanaf 2 augustus 2010. De nieuwe barema’s zijn:

Loongroep 1

€ 12,1498

Loongroep 2

€ 11,5958

Loongroep 3

€ 11,2874

Loongroep 4

€ 11,2209

Loongroep 5

€ 10,5231

Loongroep 6

€ 10,3574

Vlasbereiding

Textiel: betaling buitenwettelijke vakantietoelagen 2010 Wie in de textielsector met (brug)pensioen gaat, heeft gedurende 3 jaar recht op een buitenwettelijke vakantietoelage. De voorwaarde is dat je vanaf 1 januari tot op de begindatum van je (brug)pensioen ononderbroken ingeschreven bent geweest bij een textielwerkgever zodat je recht kreeg op het wettelijk vakantiegeld. Zoals elk jaar worden de buitenwettelijke vakantietoelagen begin september betaald door Vacantex. Het gaat om: •Een eerste buitenwettelijke vakantietoelage 2010/2009 aan de werknemers die in 2009 op (brug)pensioen werden gesteld en aan de erfgenamen van de textielarbeiders die in 2009 overleden. Vacantex betaalt op 6 september.

•Een tweede buitenwettelijke vakantietoelage 2010/2008 aan de werknemers die in 2008 op (brug)pensioen werden gesteld en die in 2009 een eerste buitenwettelijke vakantietoelage 2009/2008 hebben ontvangen. Vacantex betaalt op 13 september. •Een derde buitenwettelijke vakantietoelage 2010/2007 aan de werknemers die in 2007 op (brug)pensioen werden gesteld en die in 2008 een eerste buitenwettelijke vakantietoelage 2008/2007 en in 2009 een tweede buitenwettelijke vakantietoelage 2009/2007 hebben ontvangen. Vacantex betaalt op 20 september. Het brutobedrag is vastgesteld op €371,84 (met een bedrijfsvoorheffing van 17,16%). Netto stemt dit overeen met een bedrag van €308,03.

Vanaf 2 augustus 2010 stijgen de lonen in de sector vlasbereiding met 0,0372 euro. De nieuwe barema’s zijn als volgt:

Loongroep

Loon

Dubbele ploeg + 8,41%

Nachtploeg + 31,60%

Zwingelen korte vezel/klodden Zwingelen strovlas Bedienen vernaaldingsmachine/ligne feutre Bedienen balenpers

€11,2013

€12,1433

€14,7409

Basisloon +2%

Bedienen hekelmachine/operator Bedienen kaarden/breker kaarder Bedienen uitrekbank/uitrekbanken kleurmengeling Bedienen bobijnmolens half automatisch Bedienen kammachine Aanvoeren balen aan de hekelmachine Bedienen spilbanken Bedienen bobijnmolens manueel

€11,4253

€12,3862

€15,0357

Loongroep 3

Basisloon +3%

Bedienen menginstallaties Bedienen effilocheuse Bedienen bobijnmolens automatisch Besturen heftruck Drogen aanvoerbobijnen Bedienen open-end Bedienen vernaaldingsmachine (procesverantw.)

€11,5373

€12,5076

€15,1831

Loongroep 4

Basisloon +10%

Magazijnier Droogspin Natspin

€12,3214

€13,3576

€16,2150

Loongroep 5

Basisloon +15%

Regelen machines/mechanicien Algemeen elektrisch onderhoud Algemeen mechanisch onderhoud

€12,8815

€13,9648

€16,9521

Loongroep 6

Basisloon +20%

Meestergast (leidinggevend)

€13,4416

€14,5720

€17,6891

Loongroep 1

Loongroep 2

Functie

Basisloon


014_GPV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

14

N° 14

12:15

Pagina 14

Voeding - Horeca - Diensten

3 september 2010

Gedaan met jarenlang wachten op een eindejaarspremie in de Horeca! ABVV HORVAL heeft altijd het idee verdedigd dat elke werknemer zijn eindejaarspremie tijdig zou moeten krijgen. Dit is trouwens de reden waarom het Sociaal Fonds belast is met de uitbetaling van de eindejaarspremie. Vroeger, toen de werkgever de premie rechtstreeks uitbetaalde aan de werknemer kregen ongeveer 40% van de werknemers helemaal geen eindejaarspremie. De uitbetaling via het Fonds was een eerste stap in de goede richting, maar het probleem, dat sommige werknemers heel lang moesten wachten (in sommige gevallen meerdere jaren) alvorens ze hun eindejaarspremie ontvingen, bleef bestaan. Volgens de werkgeversvertegenwoordigers was het Sociaal Fonds slechts een tussenpersoon, een soort “postbus”. Vooraleer een werknemer zijn premie betaald kreeg, moest zijn werkgever eerst alle verschuldigde bedragen aan het Sociaal Fonds hebben gestort. ABVV HORVAL was altijd al van mening dat het Sociaal Fonds de werknemer onmiddellijk moest uitbetalen en nadien de verschuldigde bedragen recupereren bij de werkgever (men noemt dit de voorfinanciering). De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons trouwens gelijk gegeven. Hierdoor werd de solidarisering opgenomen in het eisenbundel en werd onder sociale partners tijdens de laatste sectoronderhandelingen 20092010 de wil om tot de solidarisering te komen van de ein-

dejaarspremie ingeschreven. Een noodzakelijke voorwaarde was wel dat deze solidarisering geen extra kosten voor de sector zouden betekenen (kostenneutraal op sectorvlak).

heeft gedaan, maar je kan je recht op eindejaarspremie bewijzen aan de hand van bewijsstukken (C4, loonfiche, …), dan zal het Fonds overgaan tot voorfinanciering, en dit ten vroegste vanaf 1 februari.

De consensus die was ingeschreven in het sectorakkoord omzetten in de praktijk was evenwel geen sinecure. Na lange onderhandelingen werd er dankzij ABVV HORVAL een akkoord gesloten van "voorfinanciering" dat in voege zal treden vanaf de betaling van de eindejaarspremie 2011.

Heeft je werkgever wel een aangifte gedaan maar geen betalingen gestort, zal het dossier via de arbeidsrechtbank verlopen.

Voorfinanciering door het Sociaal Fonds vanaf 2011 Het Sociaal Fonds zal eindelijk de betaling van de eindejaarspremie ‘voorfinancieren’ als de werkgever niet tijdig betaalt, door gebruik te maken van de bestaande reserves binnen het Fonds. Concreet gezien betekent dit dat vanaf de eindejaarspremie 2011 iedere werknemer zijn eindejaarspremie binnen een normale termijn zal ontvangen. Van zodra het recht op en het bedrag van de eindejaarspremie van een individuele werknemer op een onbetwistbare manier vastgelegd is, betaalt het Fonds de verschuldigde individuele premie uit aan de werknemer.

En in de praktijk? Wanneer de werkgever geen aangifte voor de eindejaarspremie

Voor ontslagen werknemers tijdens het kalenderjaar, dient de werkgever in principe uiterlijk op het einde van de maand volgend op het ontslag het bedrag van de eindejaarspremie waarop de betrokken werknemers recht hebben aan te geven, met behulp van minstens 2 maanden ononderbroeen formulier dat door het Fonds ken door een arbeidsovereengeleverd wordt. komst verbonden te zijn binnen Aan de ontslagen werknemers die een zelfde onderneming. het bedrag van hun eindejaarspre- •De tijdelijke werknemers, ook mie kunnen bewijzen, en die de "extra’s" genoemd, die in een aangifte doen bij het Fonds, wordt ononderbroken periode bij dezelfde premie betaald op de eerste dag de werkgever ten minste 44 werkvan de tweede maand die volgt op dagen zijn tewerkgesteld gehet ontslag door de werkgever. durende het kalenderjaar en dit ongeacht van de duur van de dagABVV HORVAL staat uiteraard ter prestaties. beschikking om je te helpen bij de eventueel te volgen procedu- Opgelet: de werknemer die vrijwilres. lig de onderneming verlaat, verliest zijn recht op de eindejaarspremie Toekenningsmodaliteiten (behalve onder bepaalde voorwaarden). De voorwaarden tot het verkrijgen van de eindejaarspremie en het Het maximumbedrag komt overbedrag blijven grotendeels onver- een met één maand loon. anderd, behoudens 2 verbeterin- Het maximumbedrag wordt toegegen die werden toegevoegd. kend in geval van volledige effectieve prestaties tijdens de referTer herinnering: teperiode. Bij afwezigheden wordt •De voltijdse werknemers dienen een prorata berekend in functie van in de loop van het kalenderjaar de effectieve prestaties.

Er bestaat een lange reeks ‘gelijkgestelde dagen’ voor de dagen van aanwezigheid. Goed nieuws: de dagen die vallen in een ononderbroken ziekteperiode van maximum een week (zeven kalenderdagen) in de loop van het jaar, gerechtvaardigd door een medisch certificaat, worden nu dus ook gelijkgesteld. Opgelet: deze gelijkstelling duurt voor zover de gecumuleerde ziekteperiodes tijdens het kalenderjaar geen week overschrijden (7 kalenderdagen). Nog een verbetering: de werknemer die de onderneming vrijwillig verlaat om zijn pensioen op te nemen, behoudt zijn recht op de eindejaarspremie. Heb je nog vragen, neem dan contact op met je plaatselijke afdeling (adressen en info vind je op www.horval.be)

“Europees Sociaal Forum 2010 Istanbul, een reflectie”

Van 1 tot 4 juli 2010 vond in Istanbul het Europees Sociaal Forum plaats. De vele workshops en seminaries oplijsten is niet evident, een tendens kenbaar maken is dat wel! Onze ervaring: Algemeen zie je dat vele overheden de crisis misbruiken om hervormingen met acceleratie door te voeren. De crisis als excuus met vele gevolgen voor de gewone werkmens en de zwaksten onder ons. Het neo-liberalisme, op termijn een ‘survival of the fittest’? Bijvoorbeeld Italië: een grote autobouwer wou 5000 werknemers ontslaan OF onder absurde arbeidsomstandigheden doen arbeiden. Een hallucinant voorstel en eigenlijk een onmogelijke keuze. Onder meer een hogere werkdruk door langere werktijden en minder vakantie kenmerkten de laatste optie. Een referendum werd georganiseerd

én gewonnen door het bedrijf. Of hoe mensen in tijden van crisis ook wel bereid zijn stappen terug te zetten. Hun huis, het welzijn van hun gezin,… komt in gevaar! En als het vangnet, wanneer men zonder job zit, te zwak is dan verenigt men zich blijkbaar moeilijker en geeft men sneller individueel toe. En de vakbond dan? Die is in Italië semi-illegaal! Dat betekent dat ze enkel mogen bestaan als vrijwilligers die zich verenigen en waarbij onderhandelen met overheid onmogelijk is. Is dit negatieve voorbeeldmodel en deze achteruitgang gekenmerkt door sociale toegevingen,… het toekomstmodel voor Europa? Deze tendens is ook merkbaar in Frankrijk, Turkije, Duitsland, Spanje,… Het werd mij alleszins duidelijk dat ons sociaal model, zoals wij dat in België kennen, een voorbeeldfunctie heeft. Dit is een reden te meer om aan kennisoverdracht te werken én vooral om bedreigingen op ons systeem tijdig te detecteren en hierop efficiënt te reageren. Dit zal misschien wel dé belangrijkste uitdaging voor onze vakbond worden, indien dit al niet het geval zou zijn natuurlijk! Want of het nu om een bedrijf in de voedingsnij-

verheid, in de bouw of elders gaat, het gevaar is dat deze negatieve spiraal zich in vele landen genadeloos kan doorzetten, temeer doordat ook de mogelijkheid tot het mobiliseren van mensen steeds lastiger wordt. Dit ten gevolge van de vele precaire contracten, een stijgende werkloosheidsgraad, de publieke opinie die bij momenten afgevlakt geraakt door de toenemende individualisering en de rol van de media met de negatieve beeldvorming van de vakbonden als resultaat.

Dat syndicalisme binnen Europa onder druk staat zorgt ervoor dat we des te meer weerstand over de grenzen heen moeten bieden. Solidariteit, één van de basispijlers van het ABVV, bewijst dat het niet zomaar een woord is! De crisis als excuus ziet men ook terug in de toenemende privatiseringsgraad van het onderwijs in een land zoals Spanje. Scholen krijgen er een rangschikking, publieke scholen en scholen met kansengroepen moeten het stellen met minder middelen. Een deregularisatie van de arbeidsvoorwaarden voor de leer-

VACATURE

krachten werd er doorgevoerd. Was dit ook geen thema tijdens onze recente verkiezing? Of tot slot, hoe ‘gelijkheid’ en ‘eerlijkheid’ ook hier kernbegrippen zijn die meer dan ooit een actuele inhoud krijgen. Privatisering trekt zich binnen Europa ook door in hospitalisatie en pensioen. Dus wie de pech heeft in het verkeerde nest te zijn geboren, kan dankzij de crisis beginnen aan diens survival! Wij zullen alleszins niet opgeven! Filip Feusels, Adjunct-Secretaris

Regio Turnhout/Hasselt

De ABVV Centrale HORVAL van het gewest Turnhout/Hasselt zoekt

EEN PROPAGANDIST m/v VOOR DE AFDELING KEMPEN MET BURELEN GELEGEN IN TURNHOUT.

Voor deze vacature dien je te beschikken over: • een minimum opleiding bachelor of A1 niveau in een sociaal / economische richting hetzij gelijkwaardig door ervaring • een groot syndicaal engagement en lidmaatschap van het ABVV • bereid tot avond- en weekend-

vergaderingen • kennis van Frans en Engels • kennis van het Office pakket • rijbewijs voor personenwagen Wij bieden: • een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden • de kans om door te groeien

Je kan je kandidatuur tot uiterlijk 15 september 2010 sturen naar ABVV Centrale Horval, Nicole Houbrechts, gewestelijk secretaris, Kuringersteenweg 292, 3500 Hasselt. Gelieve met je kandidatuurstelling je curriculum vitae en een kopie van je hoogste diploma mee te zenden.


015_AAV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:16

Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 14

15

3 september 2010

Provincie Antwerpen helpt je te besparen op je energiefactuur!

Provincie Antwerpen lanceert de actie ‘Samen op weg naar goedkopere groene energie’. Alle inwoners van de provincie kunnen deelnemen aan een groepsaankoop 100% groene stroom. Hoe meer mensen er deelnemen, hoe groter de korting op de energiefactuur. Bovendien kan je rekenen op duidelijke informatie en ondersteuning. De overstap van energieleverancier wordt daarmee eenvoudig. Je kan online inschrijven of via je gemeentebestuur. Doe mee, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij tot een beter milieu! Groene stroom heeft vaak een duur imago, nochtans verklaarde de VREG onlangs dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, ‘grijze’ stroom. Om bewoners makkelijker de overstap te laten maken naar milieuvriendelijke energie, organiseert het Antwerpse provinciebestuur een groepsaankoop 100% groene stroom. Van 6 juli tot 1 oktober kunnen particuliere inwoners van de provincie Antwerpen zich gratis en zonder aankoopverplichting inschrijven voor de gezamenlijke aankoop.

Hoe werkt het? Bij een groepsaankoop gaan zo veel mogelijk gebruikers zich verenigen om een goedkopere prijs te bedingen. De provincie Antwerpen heeft de firma iChoosr aangesteld om een groepsaankoop 100% groene stroom te organiseren. Van 6 juli tot en met 1 oktober 2010 kun je je inschrijven via de website www.samengaanwegroener.be of via je gemeente. Deze inschrijving is gratis en volledig vrijblijvend. Indien je dit wil, kan je vragen om je meteen ook voor de levering van goedkoper gas in te

schrijven. Op 4 oktober is er een online veiling. Energieleveranciers kunnen dan bieden op de inschrijvingen. Binnen de 10 dagen ontvang je een e-mail met het resultaat van de veiling. Via een persoonlijk voorstel krijg je een zicht op hoeveel je kan besparen. Tot 14 november heb je de tijd om te beslissen of je wil ingaan op het aanbod van de leverancier. IChoosr informeert je ook of je huidige energieleverancier je een boete oplegt bij het verbreken van je huidige contract. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Je bent niet verplicht om in te gaan op dit aangeboden contract, dus als de resultaten niet aan je verwachtingen voldoen, kun je hier stoppen. Als je beslist hebt om over te schakelen dan zal de nieuwe energieleverancier de overstap regelen. De overschakeling kan gebeuren tussen 1 januari 2011 en 31 juli 2011. De exacte datum hangt af van je huidige contract.

Wat zijn de voordelen? Deze groepsaankoop heeft tal van voordelen. Als eerste garandeert de provincie jou dat het om 100% groene stroom gaat zoals vastge-

Vrijdag 17 september 2010

LEDENDAG VOOR DE SENIOREN VAN HET ABVV

legd door de VREG, de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt. Zo draag jij je steentje bij tot het milieu en de toekomst van onze planeet. Daarnaast staat deze groepsaankoop open voor alle inwoners van de provincie Antwerpen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de korting die kan bedongen worden. Bij vorige acties van de firma iChoosr was voor 95% van de deelnemers het winnende bod goedko-

per dan hun huidige contract. De besparingen gingen van 60 tot 1.050 euro op jaarbasis. Je kunt dus mogelijk flink wat geld besparen! Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de administratie of addertjes onder het gras. De firma iChoosr werd door de provincie aangeduid om deze groepsaankoop te begeleiden. Naast duidelijke afspraken met de energieleveranciers en het organiseren van de veiling, begeleiden ze ook jou stap voor stap. Op hun website kan je zeer eenvoudig inschrijven en vind je een antwoord op al je vragen. Op weekdagen kan je van 13 tot 16 uur ook terecht op de gratis infolijn 0800 23 031. Een laatste belangrijk voordeel is dat je gratis en zonder enige aankoopverplichting kan inschrijven. Het is pas na de veiling, wanneer je een gepersonaliseerd voorstel krijgt, dat je een beslissing moet nemen. Valt het resultaat voor jou persoonlijk tegen, dan blijf je bij je huidige energieleverancier.

Inschrijven Inschrijven kan je eenvoudig via de website www.samengaanwegroener.be. Indien je niet over een internetverbinding beschikt, kan je je wenden tot je gemeente. De mees-

te gemeenten voorzien een extra loketwerking zodat iedereen kan deelnemen aan deze actie. Breng je laatste jaarafrekening of maandfactuur van elektriciteit mee. Hier staat ondermeer op of je huidige contract van onbepaalde of bepaalde duur is. Na de veiling, begin oktober, krijg je via de post je gepersonaliseerd voorstel. Als je hierop wil ingaan, kan je dit opnieuw doorgeven in het gemeentehuis.

Groene ambassadeurs winnen een fiets Wie online inschrijft en daarna ook nog familie, vrienden of collega's overtuigt om dit te doen, maakt kans op een bijzondere fiets. Het gaat om een fiets volledig uit aluminium met LED verlichting op zonne-energie. In totaal kunnen er vier fietsen gewonnen worden, één per maand (juli, augustus en september) en één over de gehele periode.

Meer info: www.samengaanwegroener.be Groene Stroom infolijn: 0800 23 031, gratis elke werkdag van 13 tot 16 uur. groenestroom@ichoosr.com

Senioren 50 +

Vergadering

Mechelen+Kempen Dinsdag 7 september 2010 BBTK – Hendrik Consciencestraat 33 te Mechelen om 9.30u

• Agenda: Woordje van de voorzitter • Thema: Het OCMW: ouderenzorg, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten • Gastspreker: Marijke De Smet, maatschappelijk assistente Woonzorgcentrum Alle geïnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden. Na de vergadering wordt een natje en een droogje aangeboden. Meer info: Willi Van Doninck – voorzitter – gsm 0477 40 71 20

Op vrijdag 17 september 2010 organisee de stad Antwerpen een seniorendag in d ZOO aan een voordelig toegangstarief. Het ABVV maakt van deze gelegenheid gebruik om onze gepensioneerde leden de bloemetjes te zetten. Tickets zijn te koop aan €3 ipv €5 én we nodigen ook onze leden uit om gratis ee drankje te komen nuttigen aan onze sta op de verenigingenmarkt. Let wel, dit aanbod geldt enkel voor onz gepensioneerde leden. Niet-leden kunnen ook bij ons terecht voor een toegangsticket aan €5. Info en reservaties bij het ADVIESPUNT Ommeganckstraat 35 (1e verdieping) 2010 Antwerpen Tel 03 220 66 13 adviespunt.antwerpen@abvv.be Kaarten zijn ter beschikking vanaf 1 september 2010. Betalingen bij Adviespunt zijn enkel mogelijk via Bancontact of via overschrijving op rekeningnummer 132-5201931-56

.DQWRRU6FKRWHQ

7LMGHOLMNHVOXLWLQJYRRU RSNQDSEHXUW Het ABVV-kantoor Schoten, Churchilllaan 53, 2900 Schoten krijgt een opknapbe Hierdoor sluit het kantoor van maandag 20 september 2010 tot vrijdag 24 september 2010. Vanaf maandag 27 september 2010 kan je er opnieuw terecht. Tijdens de sluiting van kantoor Schoten ga je bij voorkeur naar: Kantoor Merksem • Maandag 08 30 12 30

Bredabaan 523

Dinsdag 08 30 12 30

• 2170 Merksem Woensdag 08 30 12 30

Donderdag 08 30 12 30

Vrijdag 08 30 12 00


015_BTV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:20

Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N° 14 3 september 2010

ABVV Jongeren voeren actie rond arbeidsongevallen bij jobstudenten

Senioren Vlaams-Brabant

Militantenbijeenkomst Brug- en gepensioneerden

Elk jaar opnieuw wordt het ABVV VlaamsBrabant geconfronteerd met arbeidsongevallen bij jobstudenten. Dit kan gaan van simpele branden snijwonden tot ernstige verminkingen. In de maand juli hebben wij een sensibiliseringscampagne opgezet omtrent dit wederkerend fenomeen. Zo zijn we bezoekjes gaan brengen bij zowel werkgevers als jobstudenten. Ter ondersteuning van deze campagne maakten wij ook een kort filmpje waarbij we de aandacht wilden vestigen op de gevaren van het gebruik van mp3 spelers op de werkvloer. Je kan op onze site dit filmpje bekijken: www.abvv-vlaamsbrabant.be: doorklikken naar ‘jongeren’ ofwel op youtube www.youtube.com/abvvjongeren.

In gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert het ABVV een grote bijeenkomst rond het thema pensioenen (Voor een waardig minimumpensioen. Niet raken aan de (brug)pensioenleeftijd. Welvaartsvastheid van de pensioenen) Deze bijeenkomst gaat door op 15 september 2010 tussen 11 en 12 uur. We verzamelen vanaf 10u30 bij het rondpunt Schuman (kleine Wetstraat). Het mobiel kantoor van ABVV Vlaams-Brabant zal goed zichtbaar opgesteld worden zodat we ons makkelijk ter plaatse kunnen groeperen. Militanten die deelnemen aan deze bijeenkomst ontvangen een maaltijdvergoeding van 10 euro. Het ABVV Vlaams-Brabant voorziet bussen om in groep aan deze militantenbijeenkomst deel te nemen. Om het vervoer in goede banen te kunnen leiden is op voorhand inschrijven verplicht! Vergeet alvast jullie rode jasjes niet!!

15

VU: Steven Marchand Provinciaal Secretaris ABVV VlaamsBrabant, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven

Opstapplaatsen: Leuven: 9u15: Zijkant Station (Diestsevest) 9u30: Parking Bodart Vilvoorde: 10u00: Voorkant Station

INSCHRIJVEN VOOR WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2010. Inschrijven kan via onze website: www.abvv-vlaamsbrabant.be onder de rubriek SENIOREN Inschrijven kan via e-mail: linx.vlbr@abvv.be of telefonisch op het nummer: 016/27.18.89.

INSCHRIJVEN KAN SCHRIFTELIJK VIA ONDERSTAANDE INSCHRIJVINGSSTROOK: Wenst deel te nemen aan de Militantenbijeenkomst van 15 september 2010. Beroepscentrale: ............................................................................................................................... Naam:...................................................................Voornaam:............................................................ Straat: .............................................................................................................Nummer: ................... Postcode: .............................................................Gemeente:............................................................ Telefoon:............................................................................................................................................ Zal opstappen: O 9u15: Leuven Zijkant station (Diestsevest) O 9u30: Parking Bodart O 10u00: Vilvoorde Voorkant Station Terugsturen naar: ABVV Senioren Vlaams-Brabant, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven. T.a.v. Winnie Van Nerum

LUIK - 21 September 2010 ABVV Seniorendag Solidariteit Vlaanderen-Wallonië: Sociale zekerheid Ja! Armoede Neen!

Senioren Vlaams-Brabant

Vertrek: Opstapplaats Vilvoorde: Opstapplaats Parking Bodart: Opstapplaats Zijkant Leuven station:

7u00 7u45 8u00

Programma van de dag: •9u00-10u15: Onthaal met koffie en koek •Informele kennismaking van Vlaamse en Luikse senioren. In de sfeervolle theaterzaal “Trianon in de wijk Outre-Meuse in het centrum van Luik. •10u15-10u30: Welkomstwoord door Dhr Willy Demeyer, Burgemeester van Luik •10u30-11u45: Solidariteitshow Ankerman Eddy Van Lancker, voorzitter Linx+, interviewt o.a. Rudy Demotte, Gaston en Laurette Onkelinx, Rudy De Leeuw en Paul-Emile Mottard. Afwisselend met beeldmateriaal uit het rijke gemeenschappelijk en verschillend Vlaams en Waals verleden.

•11u45-12u00: Conclusies en oproep tot solidariteit door Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV •12u00-12u30: Korte Solidariteitsmanifestatie in de Luikse straten •12u45-14u00: Broodjeslunch in zaal Trianon •14u30: Geleid bezoek aan De Meesters van het Vuur •17u00: Terugreis Prijs: 20 euro

INSCHRIJVEN VOOR 8 SEPTEMBER 2010! Betaling op rekeningnummer: 001-4589472-90 ABVV Senioren met als mededeling Luik + aantal personen Hopelijk tot dan! De Seniorencommissie Vlaams-Brabant, Winnie Van Nerum Maria-Theresiastraat 119 3000 Leuven - 016/27.18.89.

Senioren Vlaams-Brabant

21 SEPTEMBER SENIORENDAG LUIK

Deelnemer Naam en voornaam: ....................................................................................................... Straat en nr.:................................................................................................................... Postcode en gemeente:.................................................................................................. Tel.: ..................................E-mail: ................................................................................... Deelnemer Naam en voornaam: ....................................................................................................... Straat en nr.:................................................................................................................... Postcode en gemeente:.................................................................................................. Tel.: ..................................E-mail: ................................................................................... Zal gebruiken maken van het busvervoer: Zal opstappen te: O 07u00 Opstap Vilvoorde Franklin Roosevelt plaats O 07u45 Opstap parking Bodart O 08u00 Opstap Leuven Diestsevest (zijkant station) Terug te sturen voor 8 september 2010 naar : ABVV Senioren Vlaams-Brabant, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven T.a.v. Winnie Van Nerum Via e-mail: winnie.vannerum@abvv.be Inschrijving pas geldig na ontvangst inschrijvingsbewijs en betaling Betaling op rekeningnummer: 001-4589472-90 ABVV Senioren met als mededeling Luik + aantal personen


015_OOV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

12:17

Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

N° 14 3 september 2010

Activiteiten ZIN OM ALS MILITANT SYNDICAAL BIJ TE BENEN? BEKIJK SNEL ONS VORMINGSAANBOD ! De inschrijvingen zijn al volop binnen aan het komen. Wens je ook deel te nemen, neem dan vlug contact op met de vormingsmedewerker in jouw regio. Starten doe je met BASISVORMING Basisvorming 1 (10 dagen in weekverband of gesplitst). Voor beginnende militanten, die vorig jaar niet konden opstappen. Basisvorming 2 (10 dagen in weekverband of gesplitst) Vervolg van basisvorming 1 vorig jaar. Basisvorming 3 (10 dagen in weekverband of gesplitst) Waar is het ABVV mee bezig in jouw sector, het land en de wereld THEMAWEKEN Voor wie de basisvormingen reeds achter de rug heeft. 1. Armoede op de werkvloer, een veelkoppig monster (alle regio’s) 2.Terug naar vaste jobs (niet in Ronse) 3.Syndicale Actualiteit (enkel in Ronse voor Nederlands- en Franstaligen) HOU JE VAN ACTUALITEIT? KOM NAAR DE ACHTERKANT VAN HET GELIJK (Gent & Sint-Niklaas) Dit is een actualiteitscursus waar we het maatschappelijk debat willen mee stimuleren. Deze vindt plaats op dinsdag- en donderdagavonden en dit van september 2010 tot juni 2011 een 8-tal keren. Je kan de hele cyclus volgen met BEV. Steeds welkom, ook al volg je niet de hele reeks. Let op deze pagina’s want we kondigen alle debatten aan in De Nieuwe Werker en in op www.abvv-oost-vlaanderen.be. Interesse? Contacteer de vormingswerkers in jouw regio. GENT - Vrijdagmarkt 9 - tel. 09 265 52 55 (60) ayten.karademir@abvv.be DENDERMONDE - Dijkstraat 59 - tel. 052 25 92 85 tom.willems@abvv.be SINT-NIKLAAS - Vermorgenstraat 9 - tel. 03 760 04 31 lydia.bruggeman@abvv.be RONSE - Stationsstraat 21 - tel. 055 33 90 16 - ulrich.debundel@abvv.be AALST - Houtmarkt 1 - tel. 055 33 90 16 - resley.verbinnen@abvv.be

VRIJE TIJD, ONTSPANNING & CULTUUR PETANQUE-NAMIDDAG Woensdag 15 september 2010 - 14 u. Plaats : Louise-Marie - La Salettestraat - Petanque-plein (aan de kerk) Indien je geen metalen petanque-ballen hebt gelieve dit te melden. Er is een onderlinge competitie met naturaprijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats. Inschrijvingsgeld €2 (ter plaatse te betalen). Info en inschrijvingen: inschrijven is verplicht bij de bestuursleden Daniël 055 21 87 56 of Etienne 055 20 62 28 op via het secretariaat 055 33 90 06 Org. Linx+ - Culturele Centrale De Kadee's BEZOEK AAN WATERZUIVERINGSSTATION OUDENAARDE AQUAFIN Woensdag 15 september 2010 - 13.45 u. Oudenaarde - Leebeekstraat 20 - Aquafin - Afspraak ter plaatse Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 10.09.2010 bij Bea tel. 055 31 04 26 Ingrid & Gerard 055 21 98 33 of op het secretariaat 055 33 90 06. Org.: Linx+ - Culturele Centrale Oudenaarde DAGUITSTAP BRUSSEL "HET IS AL MUNT WAT DE KLOK SLAAT" Dinsdag 7 september 2010 – vertrek 8 u. Geleid bezoek aan de Nationale Bank van België en bezoek achter de schermen van de Muntschouwburg. In deze historische gebouwen ondernemen we een reis naar het hart van de fascinerende wereld van het geld. We houden middagpauze in het hart van Brussel waar iedereen op vrije basis het middagmaal gebruikt. Namiddagprogramma: vertrek Grote Markt om 13.30 u. richting Muntschouwburg, bezoek achter de schermen van dit operapaleis uit de 17de eeuw. Einde voorzien rond 16.30 u. Deelname in de kosten €20,00. Info en inschrijvingen: Gerrit en Ingrid 03 777 55 40 Org.: Linx+ Boontje

15


015_WVV1QU_201000903_DNWHP_00

01-09-2010

12:17

Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

Linx+ is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel - syndicale tak van het ABVV bestaat nu in meer dan 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je de activiteiten voor de komende maand(en) van een aantal West-Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen Linx+ afdeling en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met enkele mensen uit jouw gemeente een Linx+ afdeling uit de grond te stampen? Neem dan contact op met het Linx+ secretariaat in West-Vlaanderen. Voor de ondersteuning van afdelingen kan je beroep doen op twee regionale medewerkers. Je vindt ons op volgend(e) adres(sen): Bert Herrewyn kortrijk@linxplus-wvl.be • Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056/24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. • Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051/26 00 70 Op afspraak. Marc Bonte brugge@linxplus-wvl.be • Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050/44 10 41 Maandag en vrijdag • J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Tel. 059/55 60 58 Dinsdag en donderdag.

CC GELUWE-WERVIK Gezinsfietstocht met bezoek Musée de la Rubanerie in Comines Met CC Geluwe-Wervik kan je op zondag 5 september mee op hun gezinsfietstocht.

N° 14

Extra aantrekkelijk is de combinatie met het Musée de la Rubanerie in Comines-Komen. Ooit was Komen het wereldcentrum van de lintweverij. Het museum in de Kunstenstraat vertelt de bewogen geschiedenis en beschikt over een indrukwekkend aantal nog werkende weefgetouwen. Afspraak op zondag 5 september om 14u aan De Gaper, Sint-Denijsplaats 11 te Geluwe. Voor €5 kan je deelnemen, gegidst museumbezoek en 2 consumpties inbegrepen. Meer info en inschrijven bij: Dany Kerkhof, Klytemolenstraat 69 te 8940 Geluwe, (tel. 056 51 65 52) en Rudy Nuytten, Koekuitstraat 16 te 8930 Menen (tel. 0475 22 54 05).

SENIORENWERKING OOSTENDE 1/2 daguitstap naar Mostaardmuseum Torhout Op dinsdag 7 september organiseren wij een namiddaguitstap naar Torhout. We bezoeken er het Mostaardmuseum Wostyn. Afspraak om 12u stipt op perron 9. Om 12u18 vertrekken we met de bus van De Lijn (op eigen kosten) richting Torhout. Het bezoek aan het museum start om 13u45. De bedrijfsleider gidst ons rond en geeft deskundige uitleg. Daarna volgt een degustatie van een mosterdbiertje of mosterdjeneverke, mosterdkoekjes en mosterdpralines. We verlaten het museum omstreeks 15u15. Het bestuur biedt nog een drankje aan in Taverne De Flandria waarna we terug reizen richting Oostende (op eigen kosten) om 16u47. We arriveren in Oostende omstreeks 17u43. Prijs: leden €10 en niet leden €14. Vooraf inschrijven is verplicht, plaatsen zijn beperkt!

WACHTNACHT Millenniumdoelstellingen Deze activiteit vindt plaats op 11 september te Gent. Vanaf 16u zal een opname gebeuren van een videoboodschap, samen met 10.000 anderen. Dit om een krachtig signaal te geven aan de wereldleiders. ABVV en Linx+ steunen deze actie. Meer info op www.wachtnacht.be

ACHTURENCULTUUR Fête de l'humanité Op zaterdag 11 september is er terug Fête de l'Humanité. Een rood festival met optredens van o.a. Jacques Dutronc, Caravan Palace, Rassasonic, Madness, Dee Nasty en vele andere. Ook dit jaar wordt er een bus ingelegd. Voor de prijs van €20 kan je heen en terug. Vertrek om 9u15 aan parking Appel (Magdalenastraat-Kortrijk). Terug op zondagmorgen. De inkom van €21 dien je apart te betalen aan de kassa. Voor het volledige programma surf naar www.humanite.fr/fete. Voor info en inschrijvingen bel je de HUMA-lijn 0486 67 44 54 of mail je naar achturencultuur@hotmail.com.

SENIORENWERKING DE BRUG KORTRIJK Daguitstap met bus: Paardenmelkerij, Hertenhoeve en Aviflora Op donderdag 16 september 2010 trekt De Brug Kortrijk er op uit met de bus. Op het programma staan: Paardenmelkerij Leiezicht te Sint-Baafs-Vijve, Middagmaal in omgeving Sint-Martens-Latem, Latemse Hertenhoeve te Sint-Martens-Latem en als afsluiter Aviflora te Ingelmunster. Vertrek om 9.30u op de parking van Bond Moyson aan Kennedypark Kortrijk. Iedereen is terug omstreeks 18.30u. Prijs: €35 leden - €37 niet-leden. Hierin is inbegrepen: busvervoer, bezoek met gids aan paardenmelkerij en hertenhoeve, degustatie en proeverijen, middagmaal, consumptie, bezoek Aviflora. Inschrijven is verplicht (voor 9 september) bij Eddy Sinnaeve (tel. 0486 23 31 97) - sinnaeve.eddy@gmail.com. Na de inschrijving wordt het juiste bedrag overgeschreven op rekeningnummer 877-6245201-63 met vermelding ‘bezoek paardenmelkerij’.

ABVV SENIORENWERKING BRUGGE Busuitstap naar Wallonië Op donderdag 16 september maken we onze jaarlijkse gesubsidieerde busuitstap naar Wallonië, meerbepaald Waals-Brabant en Henegouwen. ‘s Morgens bezoeken we het ‘kasteel van Seneffe’ met Nederlandstalige gidsen. Daar leren we de leefwijze kennen van de adel uit de 18e eeuw. ’s Middags genieten we van een

15

3 september 2010

lunch in de schaduw van het Hellend vlak van Ronquières en in de namiddag bezoeken ze de scheepsliften op het canal du Centre in Strépy-Thieu. Als afsluiter wippen we nog even binnen in de artisanale brouwerij van ‘St Feuillien’ in Le Roeulx. Voor elk wat wils dus. Vertrek om 7.30u aan de Magdalenaparking te St-Andries. Inschrijven bij Willy De Spriet uiterlijk tot 3 september op tel. 050 35 08 48. Prijs voor ABVV-leden: €35, niet ABVV-leden: €40. Bedrag te storten op rekeningnr. 0012385723-84 van FV ‘De Brug’ met vermelding van de namen van de deelnemers.

LINX+ LEDEGEM Van pukkels en rimpels Linx+ Ledegem nodigt jou uit op vrijdag 17 september om 20.30u in de Samenkomst, Sint-Elooi-Winkelstraat te Ledegem voor de monoloog van Mong Rosseel 'Van Pukkels en Rimpels’. Mong, beter gekend als Vuile Mong en zijn Vieze Gasten, brengt een 90 minuten durende monoloog. Mong neemt ons mee naar zijn eigen jeugd, maar ook naar de wereld van zijn ouders en grootouders. Mong, zelf een zestiger, brengt ons terug in die sfeer en maakt een vergelijking met de jeugd van nu. Kortom, een vrolijke en zelfrelativerende confrontatie, zowel met het jonge als met het oude volkje. Onder het motto: "de ouderen moeten de jongeren een verleden geven en de jongeren moeten de ouderen de toekomst inleiden", schetst Mong een beeld van het ouder worden vandaag. Kaarten kosten €5 in voorverkoop en €7 de avond zelf en kan je bestellen bij Patrick Van Gheluwe (tel. 0497 05 18 02), Stefaan Peirsegaele (tel. 0498 74 53 86), Ine Schoutteten (tel. 0486 76 96 14) of Danny Claeys (tel. 0486 92 13 77).

CC REKKEM Mosselsouper Op zaterdag 18 september organiseert de Culturele Centrale Rekkem opnieuw haar mosselsouper. Vanaf 19u kan je aan tafel schuiven in Café Louis, Schelpenstraat 108 te Rekkem. De heerlijke mossels à volonté zijn te verkrijgen voor de prijs van €16. Kinderen betalen €8. Wie een koude schotel wenst, kan dit voor €16 verkrijgen. Kaarten bij Lucien Vervaecke (tel. 056 41 77 54), Sylviane Duthois (tel. 056 32 51 48) en Carine Herman (tel. 056 41 67 84).

SENIORENWERKING DE BRUG ROESELARE Daguitstap: Boottocht langs de IJzer De Brug Roeselare nodigt je op woensdag 22 september uit om mee te varen langsheen de oevers van de IJzer voor een uiterst boeiende IJzertocht. Vandaag heeft de IJzer zich tot een grensoverschrijdende toeristische recreatieve as ontplooid, met schitterende natuurgebieden en tal van bezienswaardigheden. Vanuit Nieuwpoort tot Diksmuide en terug biedt deze vaarroute jou een ongeëvenaard beeld van de IJzervlakten waar tussen 1914-1918 de kogels en granaten rond de oren floten en dat nu vrede en rust uitstraalt. De belangrijkste blikvangers van deze IJzertocht zijn de oorlogsmonumenten ter ere van de gesneuvelde soldaten tijdens WO I, de Dodengang en de IJzertoren. Scheep in op de Yzerstar en zet met de gids een stap terug in een woelige geschiedenis, omringd door de magie van de fauna en flora, die de Westhoek te bieden heeft. Afspraak aan Brugsesteenweg 5 te Nieuwpoort op woensdag 22 september om 9.45u. We zijn terug omstreeks 17u. De prijs voor deze uitstap bedraagt €42,50 per persoon. Hier is inbegrepen: boottocht met gids, geleid bezoek Dodengang, bezoek IJzertoren met gids, dagschotel en consumpties. De betaling moet vooraf gebeuren door storting op onze rekening 647-0123941-65, na melding bij onderstaande bestuursleden. Deelname wordt enkel definitief aanvaard als het volledige inschrijvingsbedrag ten laatste op 15 september op onze rekening staat. Houd dus rekening met de tijd die banken nodig hebben voor het overmaken. Meer info en inschrijven bij Vandenbossche Rene (tel. 051 22 50 27 - vdbrene@skynet).be en D’haveloose Rik (tel. 051 25 14 32 - brugroes@advalvas.be).

LINX+ VEURNE Veurnse slaperstocht Op zaterdag 2 oktober organiseert Linx+ Veurne opnieuw de slaperstocht. Start tussen 8 en 15u aan Café Central, Zuidburgweg 124 in Veurne. Afstanden van 5, 12, 15, 20, 24 en 30km kunnen afgelegd worden. Vanuit Veurne worden de deelgemeenten Avekapelle, Eggewaarskapelle, Zoutenaaie en Steenkerke aangedaan. Bereikbaar met de wagen: E40 - afrit 1A Veurne. Met de trein: Spoorlijn Brusel-Gent-LichterveldeDe Panne. Afstappen aan station Veurne. De Lijn heeft een bushalte op 100 meter van de start. Inschrijvingsgeld is €1,50 (verzekering inbegrepen). Meer info bij Joël Hullaert (tel. 050 31 26 40 - jp.hullaert@skynet.be).

ABVV - De Nieuwe Werker nr. 14 van 2010  

Ledenblad van het ABVV: Blind bezuinigen: NEE ! Wij hebben al genoeg betaald! - Europese betoging op 29 september 2010 in Brussel

ABVV - De Nieuwe Werker nr. 14 van 2010  

Ledenblad van het ABVV: Blind bezuinigen: NEE ! Wij hebben al genoeg betaald! - Europese betoging op 29 september 2010 in Brussel