Page 1

001_AAV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:06

Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 65STE JAARGANG / NR. 10 / 28 MEI 2010 / ED. ANTWERPEN Redactie: Tel. 02 506 82 43 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

Bezuinigingen, neen dank u! Fiscale fraude bestrijden? Ja! Is sanering van de overheidsfinanciën synoniem van bezuinigingen? Het ABVV antwoordt NEEN: uiteraard moet er geld gevonden worden om de overheidsschuld te delgen en de kosten van de vergrijzing te kunnen betalen. Maar dat betekent nog niet dat weer eens de kleine man de broekriem moet aanhalen. Alleen al door de fiscale fraude efficiënt aan te pakken, kan men jaarlijks tot 20 miljard euro recupereren.

8&9

Sombere vooruitzichten van het Planbureau

pag.

©istockphoto.com/williv

Lees er meer over in ons dossier op pag.

1306 VERKIEZINGEN 2010

Gebruik uw stem nuttig

3

pag.

5


2

26-05-2010

N° 10

12:39

Pagina 2

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

28 mei 2010

YRUPLQJVPHGHZHUNHU

PY

+nden PwCerk5zo0 eke

voor

cursus ‘PC 50+’ Basiscursus PC voor 50-plussers

start 28 juni 2010 - einde 8 juli 2010, 2 weken - telkens van maandag tot donderdag van 8u45 tot 12u of van 13u tot 16u15 Ben je 50-plusser, op zoek naar werk en heb je nog niet met de computer gewerkt? Dan is deze cursus iets voor jou! Je krijgt een inleiding in de wondere wereld van de computer. In deze cursus leer je de computer opstarten en het toetsenbord gebruiken. Ook Word, het Internet en e-mail komen aan bod. Deze PC-cursus gaat door in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen. Heb je interesse? Vul dan onderstaande strook in en stuur ze terug naar: Vorming & Actie regio Antwerpen vzw Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen Geef aan of je de cursus in de voor- of namiddag wil volgen. Je bent niet automatisch ingeschreven. We nemen eerst contact met je op.002_AAV2QU_20100528_DNWHP_00

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

terugstuurstrook

DNW 28-05-10

Naam __________________________________________________________ Voornaam ______________________________________________________ Geboortedatum _________________________________________________ Straat _____________________________________ Nr ________ Bus ______ Postnummer ____________ Woonplaats _____________________________ Tel of GSM ______________________________________________________ Ik heb interesse voor de cursus PC 50+ van 28 juni tot 8 juli 2010 † in de voormiddag van 8u45 tot 12u † in de namiddag van 13u tot 16u15 De ondergetekende geeft hiermede toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van ABVV-Regio Antwerpen, mits raadpleging en eventuele correctie door betrokkene steeds mogelijk is conform de wet van 8.12.1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Regio Antwerpen

Bezoek onze website www. abvv-regio-antwerpen .be

Seniore

Mechelen+Kempen

Bezoek onze website www. abvvmechelenkempen .be


002_BTV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

2

N° 10

12:10

Pagina 2

Regio Brussel - Limburg

28 mei 2010

Op woensdag 19 mei 2010 hield ABVV-Brussel zijn Statutair Congres 180 afgevaardigden van de vakcentrales keurden er het werkingsverslag goed, namen resoluties voor vakbondsperspectieven en schaarden zich achter enkele actualiteitsresoluties. Philippe Van Muylder krijgt opnieuw voor vier jaar mandaat als Algemeen Secretaris en Jean-Pierre Knaepenbergh zal tijdens dit mandaat de Intergewestelijke voorzitten. Het Congres heeft vijf prioritaire werkterreinen bepaald: • De strijd tegen de toenemende arbeidsonzekerheid in Brussel • Verdediging van de vakbondsvrijheid • De keuze voor overgang naar rechtvaardige en duurzame ontwikkeling • Het herstel van de welvaartsstaat met openbare dienstverlening • Oplossingen voor de onvolmaaktheden in het migratiebeleid Het Congres had ook aandacht voor de politieke en institutionele crisis die tot vervroegde federale verkiezingen op 13 juni heeft geleid. De oplaaiende communautaire spanningen dreigen de kiezers af te leiden van de echte economische en sociale inzet. De onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe federale regering zullen hoogstwaarschijnlijk moeilijk zijn en lang aanslepen, want men zal ook dan stuiten op het communautair geschil en ongetwijfeld ook op steeds krachtigere eisen om de werkgelegenheid en … de sociale zekerheid te splitsen.

ABVV-Brussel ziet drie gevaren die de werkwereld bedreigen: • Aantasting van de eenheid van de werkwereld en de solidariteit onder werknemers, terwijl die toch onontbeerlijk zijn om de best mogelijke krachtsverhouding te behouden tegenover het kapitaal en de financiële wereld; • Verlamde politieke besluitvorming die kan leiden tot “nonbestuur” door de overheid; • Afbraak van het Belgisch sociaaloverlegmodel (splitsing van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en collectieve arbeidsbetrekkingen). Het Congres heeft er aan herinnerd dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de rand van de afgrond staat! Om het hoofd boven water te houden heeft het Gewest dit jaar belangrijke investeringen uitgesteld en … gesnoeid in bepaalde diensten, o.a. openbaar vervoer. Onafhankelijke deskundigen schatten dat Brussel per jaar minstens 500 miljoen euro meer nodig heeft. Het ABVV wijst erop dat dit bedrag zes maal minder is dan wat de notionele intrestaftrek kost en 40 maal minder dan wat ons land misloopt door fiscale fraude! Dit vormt een echte tijdbom: het bankroet van het Brussels Gewest, waar op die manier voor gezorgd wordt, zou de ondergang van de welvaartsstaat in ons land kunnen betekenen.

De aantasting van ons sociaal model kan ernstige schade berokkenen: doordat het sociaal en politiek overleg in Brussel verstoord is, heeft de werkwereld geen greep op de veranderingen die in de stadseconomie plaatsgrijpen en zo wordt de weg vrij gemaakt voor ... liberalisering van de grootste arbeidsmarkt van het land. Nu we bij de verkiezingen voor keuzen staan die onze toekomst zullen bepalen, herinnert het ABVV eraan dat het van cruciaal belang is dat de Brusselse werknemers en werkneemsters voorrang geven aan: • De eenheid van de werknemers van Vlaanderen, Wallonië en Brussel; • Het behoud van de interpersoonlijke solidariteit via een sterke federale sociale zekerheid (een thema waarover een afzonderlijke resolutie werd aangenomen); • De bereidheid tot samenwerkingsfederalisme gebaseerd op wederzijds respect en samenwerking tussen de verschillende gezagsniveaus; • Een structureel betere financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn Gemeenschapscommissies; • Actief verdedigen van de openbare diensten. Het Congres schaarde zich ook nog achter twee extra resoluties: een in verband met de jonge werknemers en een andere over de situatie van de werknemers in Palestina.

www.abvvlimburg.be

Invullen & berekenen belastingen voor leden Enkel voor forfaitaire beroepsonkosten A.C.O.D. SPOOR GEPENSIONEERDEN donderdag 24 juni ’10 van 18u tot 20u maandag 28 juni ‘10 van 09u tot 12u en 13u tot 16u dinsdag 29 juni ‘10 van 09u tot 12u en 13u tot 16u • Bureel a.c.o.d. spoor (Jean Theunis) Kon. Astridlaan 45, Hasselt BERINGEN woensdag 09 + 16+ 23 juni ‘10 van 18u tot 20u • ABVV- kantoor Koerselsesteenweg 8 bus 6, Beringen BILZEN dinsdag 15 + 22 juni ‘10 van 18u tot 20u • ABVV-kantoor Genutstraat 22, Bilzen

HET CABALJON - HOUTHALEN zaterdag 12 + 19 + 26 juni ‘10 van 09u30 tot 12u • Vroegere Kleuterschool Bosduifstraat, Houthalen Ingang tussen nr. 19 en 21 SenD vrijdag 04 juni ‘10 van 16u tot 18u • Zaal café Centrum Tulpenstraat 15, H-O zaterdag 05 juni ‘10 van 14u tot 16u • Zaal café Centrum Tulpenstraat 15, H-O zaterdag 12 juni ‘10 van 14u tot 16u • Kantine voetbal Laakerheiweg 1 (aan voetbalveld Red Star) Laak zaterdag 19 juni ‘10 van 14u tot 16u • Café Torenhof St. - Trudoplein 6, Helchteren zaterdag 26 juni ‘10 van 14u tot 16u • Spaanse club “Hogar Espagnol” Koolmijnlaan 107, Houthalen

GENK zaterdag 05 + 12 + 19 juni ‘10 van 10u tot 12u • ABVV - kantoor Molenstraat 60 a 02, Genk HASSELT zaterdag 12 + 19 juni ‘10 (op het gelijkvloers) van 09u tot 12u dinsdag 08 + 15 + 22 + 29 juni ‘10 (op het 2de verdieping) Van 08u tot 12u en 13u30 tot 19u • ABVV - kantoor Gouv. Roppesingel 55, Hasselt LOMMEL vrijdag 28 mei • Kerkhoven (Basisschool St. Jan) om 19u maandag 31 mei • Balendijk (De Kievit) om 19u donderdag 03 juni • Heide-Heuvel (Het Heuvelhof) om 19u vrijdag 04 juni • Werkplaatsen-Stevensvennen ('t Bergske) om 19u

© Foto’s ABVV - Séverine Bailleux et Edouard Rose

woensdag 09 juni • Heeserbergen (‘t Heeske) om 19u donderdag 10 juni • Lutlommel (De Hanekap) om 19u vrijdag 11 juni • Kolonie (De Kom) om 19 u maandag 14 juni • Gelderhorsten (Lokaal Zonnebloempjes) om 19u woensdag 16 juni • Burelen ABVV (Kloosterstraat 25) van 14u tot 17u vrijdag 18 juni • Barrier (Ad Fundum) om 19u woensdag 23 juni • Burelen ABVV (Kloosterstraat 25) van 14u tot 17u zaterdag 26 juni • Burelen ABVV (Kloosterstraat 25) van 09u tot 12u PIJLER 3 - MAASMECHELEN donderdag 03 + 10 + 17 + 24 juni ‘10 van 09u tot 11u30 en 13u30 tot 16u • ABVV - MAASMECHELEN Kruindersweg 27, Maasmechelen PEER zaterdag 05 + 12 + 19 juni ‘10

van 09u tot 12u dinsdag 08 + 15 + 22 juni ‘10 van 19u tot 21u • De Voorzorg, Markt 17, Peer SINT-TRUIDEN – NIEUWERKERKEN GINGELOM - HEERS woensdag 09 + 16 + 23 juni ‘10 van 13u tot 16u • ABVV - KANTOOR Abdijstraat 18, Sint-Truiden TESSENDERLO vrijdag 11 + 18 + 25 juni ‘10 van 17u tot 20u zaterdag 19 juni ‘10 van 09u tot 12u • ABVV-kantoor Vismarkt 30, Tessenderlo TONGEREN zaterdag 05 + 12 + 19 + 26 juni ‘10 van 10u tot 12u • Zaal ‘Volksontwikkeling’ Jekerstraat 59, Tongeren ZONHOVEN donderdag 03 + 10 juni ‘10 van 18u30 tot 20u • Voetbalkantine SV Halveweg Schopdriesweg, Zonhoven zaterdag 05 + 12 juni ‘10 van 09u30 tot 12u • Gemeenschapscentrum “Tentakel” Termolen, Zonhoven


002_OOV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

2

N° 10

12:11

Pagina 2

Regio Oost-Vlaanderen

28 mei 2010

Algemene Centrale

van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u

Als de politiek het wil is er geen probleem met de pensioenen!

Deinze – Stationsstraat 4 Donderdag 10 juni van 14u tot 18u Woensdag 16 juni van 9u tot 12u Eeklo – Oostveldstraat 19 Donderdag 10 & 17 juni van 14u tot 18u

Donderdag ging er in de Centrale te Gent een eindeloopbaandebat door. Met dit debat boden de organisatoren en vakbonden weerwerk tegen de krachttaal van vele politieke partijen dat op het vlak van de pensioenen geen valse beloften mogen worden gemaakt. Er zou geen ruimte zijn voor een hoger pensioen. Integendeel langer werken is de boodschap.

Gavere - Onderstraat 13 Vrijdag 18 juni van 9u tot 11.30u Merelbeke - Hundelgemsesteenweg 363 Maandag 10 juni van 9u tot 11u Zelzate - Marktstraat 2 Donderdag 17 & 24 juni van 14u tot 18u Grensarbeid: aangiftes grensarbeid na telefonische afspraak 03 760 04 08 Regio RONSE Ronse – Stationsstraat 21 Maandag 21 & 28 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 17 & 24 juni van 9u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u

Een beetje cijferwerk en kennis over ons sociale zekerheidssysteem leert dat er heus wat ruimte is om de eindeloopbaan van werknemers te verbeteren, zowel op het vlak van uitkering als op het vlak van langer werken. De technische nota’s van de vakbonden bieden boter bij de vis. Onze voorstellen worden becijferd en voorzien van financiering. Voor het ABVV moeten we voorzien in een pensioen van minimum 75 % van het loon verdiend tijdens de carrière, is er een behoud van het brugpensioen en is er geen sprake van dat we pensioenleeftijd optrekken. Blijkbaar kan je met onze realistische voorstellen sloganmatig weinig doen en heb je politieke moed nodig om dit genuanceerde doch positieve verhaal uit te leggen aan de publieke opinie. Teneinde bij te dragen tot een eerlijk debat maakten wij een filmopname van twee pensioenspecialisten: Gilbert De Swert en Frank Vandenbroucke. Hoewel ze het niet altijd eens zijn over de wijze waarop de eindeloopbaan eruit moet zien, toch is de boodschap duidelijk: indien de politiek het wil is ons pensioen wel degelijk betaalbaar. WIL JIJ OOK WETEN HOE HET PRECIES ZIT MET ONZE PENSIOENEN? BEKIJK HET EINDELOOPBAANFILMPJE VIA www.abvv-oost-vlaanderen.be EN VERTEL HET VOORT……ONZE PENSIOENEN ZIJN WEL DEGELIJK BETAALBAAR…..MAAR BIJ DE MEESTE POLITIEKE PARTIJEN ZIJN ZE IN GEVAAR !!!!!!! Aan jou de keus op 13 juni !

Brakel – Marktplein 12 Donderdag 17 & 24 juni van 13.30 tot 18u Oudenaarde – Baarstraat 67/3 Dinsdag 15 & 22 juni van 13.30u tot 16.30u

Regio AALST Aalst – Houtmarkt 1 Maandag 21 & 28 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 17 & 24 juni van 9u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u Denderleeuw – Sportstraat 1 Maandag 14 juni van 13.30u tot 17u Dinsdag 22 juni van 9u tot 12u Geraardsbergen – Oude Bergstraat 6 Dinsdag 15 juni van 9u tot 12u Maandag 21 juni 13.30u tot 17u Ninove – Onderwijslaan 33A Maandag 14 juni van 9u tot 12u Dinsdag 22 juni van 13.30u tot 17u Zottegem – Arthur Scheirisstraat 16

Dinsdag 15 juni van 13.30u tot 17u Maandag 21 juni 9u tot 12u

Lebbeke - Dendermondsesteenweg 9 Maandag 14 juni van 13.30u tot 16.30u

Regio DENDERMONDE Dendermonde – Dijkstraat 59 Maandag 21 & 28 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 17 & 24 juni van 9u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u

Waasmunster - Kerkstraat 42 Dinsdag 15 juni van 14u tot 16.30u

Berlare - E. Hertecantlaan 20 Maandag 14 juni van 8.30u tot 11.30u Buggenhout - Stationsstraat 7 Dinsdag 15 juni van 14u tot 16.30u Hamme - Achterhof 90 Maandag 21 juni van 13.30u tot 16.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u

Wetteren - F. Beernaertsplein 65 Dinsdag 15 & 22 juni van 13.30u tot 16.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u Zele - Markt 6A Maandag 14 juni van 13.30u tot 16.30u Dinsdag 15 & 22 juni van 13.30u tot 16.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u Regio GENT Gent – Vrijdagmarkt 9 Maandag 21 & 28 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 17 & 24 juni van 9u tot 12u en

Regio SINT-NIKLAAS Sint-Niklaas – Vermorgenstraat 9 Maandag 21 & 28 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 17 & 24 juni van 9u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 26 juni van 9u tot 12u Beveren - Bosdamlaan 2 Woensdag 9 juni van 13.30u tot 17u Dinsdag 22 juni van 13.30u tot 17u Lokeren - Schoolstraat 22 Donderdag 10 juni van 13.30u tot 17u Woensdag 23 juni van 9u tot 12u Stekene - Dorpstraat 71 Dinsdag 8 & 15 juni van 13.30u tot 17u (ook grensarbeid) Temse - Markt 30 Maandag 7 juni van 13.30 tot 17.30u Maandag 14 juni van 13.30 tot 17u


002_WVV1QU_20100528_DNWHP_00

2

26-05-2010

N째 10

12:11

Pagina 2

28 mei 2010

Regio West-Vlaanderen


003_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:12

Pagina 3

3

N° 10 28 mei 2010

ACTUALITEIT

EDITO

Sombere vooruitzichten van het Planbureau

Boodschap voor de volgende regering

Het Planbureau heeft zopas zijn vooruitzichten 2010-2015 bekendgemaakt. Het minste wat we kunnen zeggen is dat die vooruitzichten alles behalve rooskleurig zijn en dan nog zegt het Planbureau dat het voorzichtig is: het houdt geen rekening met de turbulenties die de speculatie tegen de euro en de overheidstekorten zouden kunnen veroorzaken als Europa er niet in slaagt de nodige maatregelen te nemen om de markten tot rust te brengen. Eigenlijk staan alle indicatoren op rood.

Het Planbureau bezorgt ons niet alleen een kater, het maakt ook gebruik van de politieke leegte om enige goede raad te spuien, hoewel dit eigenlijk niet zijn taak is. Voor elk thema van zijn verslag stelt de Commissaris van het Plan opties voor die tot het domein van de politiek en … tot het eenheidsdenken behoren.

den noch met de niet werkzoekende oudere werklozen.

Lonen

Het Planbureau bevestigt dat er een aanzet tot herstel van de wereldeconomie is, maar niet echt in de eurozone die niet verder geraakt dan 1,4% in 2010 tot maximum 2% in 2015. Groeicijfers die veel te laag zijn om de werkloosheid in te dijken en de economische activiteit weer op gang te trekken.

De periode van deflatie zou achter ons liggen terwijl de inflatie laag zou blijven, namelijk minder dan 2% per jaar. Het Planbureau voorspelt daarentegen wel een verlies aan concurrentiekracht voor ons land; dit wil zeggen dat onze lonen sneller zouden stijgen dan die in de refertelanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk). Het zijn nochtans niet de Belgische lonen die ontsporen, maar wel de Duitse die verder wegglijden als gevolg van de extreme loonmatiging die er toegepast wordt. Wetende dat deze indicator (die door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bevestigd moet worden) als basis dient voor de interprofessionele onderhandelingen in het najaar, dan dienen die zich bijzonder moeilijk aan.

Werkgelegenheid

Begroting

In 2009 gingen 45.000 banen verloren als gevolg van de crisis. In 2010 zouden er daar nog eens 43.000 kunnen bijkomen en nog eens 34.000 in 2011. Het zou wachten zijn tot 2012 op een omkering van de trend, maar volgens de voorspellingen zouden er in 2015 nog altijd 698.000 werklozen zijn.

Het overheidstekort zou in 2010 oplopen tot 4,8% van het BBP, dit komt neer op 16,9 miljard, en zou in 2011 stijgen tot 5%. Hetgeen betekent dat er een inspanning van 42 tot 64 miljard geleverd zou moeten worden om in 2015 opnieuw tot een begroting in evenwicht te komen. Oorzaak daarvan zijn de stijgende intrestlasten op de overheidsschuld (die vanaf 2011 de 100% zou overschrijden met de gekende rentesneeuwbal) evenals het groeiende gewicht van de vergrijzing en de gezondheidszorg.

Groei

De minister van Werk betwist die cijfers omdat zij de balans van haar beleid verzwaren. Maar de werkloosheidscijfers van de RVA houden geen rekening met de bruggepensioneer-

Bloed, zweet en tranen Wat zegt hij meer bepaald? Dat er om de overheidsfinanciën te saneren, gesnoeid zal moeten worden in de gezinsinkomens en in de uitgaven. Hier viseert hij in het bijzonder de openbare diensten. Dat men om de concurrentiekracht te herstellen, de wet tot vrijwaring van de concurrentiekracht zal moeten toepassen, wat betekent dat onze lonen gematigd zullen moeten worden om de Duitse loondumping te volgen. Kortom, hij belooft ons bloed, zweet en tranen. Tegen 2015 zou iedere Belg 4 à 5.000 euro moeten inleveren om het evenwicht te herstellen en het land te behoeden voor speculanten die het vandaag op Griekenland gemunt hebben. Als men het hoofd wil bieden aan de kosten van de vergrijzing en de Staat de nodige speelruimte wil geven om een echt relancebeleid te voeren en zijn plichten tegenover zijn burgers op het gebied van veiligheid, mobiliteit, sociale bescherming, openbare dienstverlening, enz. te laten vervullen, dan zal de schuld effectief teruggedrongen moeten worden om het evenwicht op de openbare financiën te herstellen.

eens de werknemers, de ambtenaren, de gepensioneerden, kortom de kleintjes zijn die de factuur van de financiële, economische en monetaire crisis zullen moeten betalen. Crisis waarvoor de speculanten verantwoordelijk zijn door de hele wereld op te zadelen met rommelkredieten en vandaag fortuinen verdienen door te speculeren tegen en met euro's die ze niet eens bezitten. Dat is onze boodschap voor de toekomstige regering. Die moet zich heel snel ontdoen van de communautaire problemen zonder te raken aan de solidariteitsmechanismen die zo belangrijk zijn voor ons (sociale zekerheid, arbeidsrecht, openbare diensten), om dan volop de echte problemen aan te pakken, namelijk de socio-economische. De politieke moed zal er niet in bestaan de werknemers een soberheidskuur op te leggen, maar wel de hoge inkomens en de inkomens uit kapitaal aan te spreken, en de slechte werking van de financiële wereld aan te pakken. Daarom moet de weg gevolg worden van een verdieping van de Europese eenmaking, niet die van de politiek van ieder voor zich, want dat zou pas een echte ramp zijn!

Niet akkoord! Waar wij niet akkoord gaan, dat is dat de hele operatie met de botte bijl uitgevoerd moet worden op het gevaar af dat het economisch herstel op de helling gezet wordt; dat het weer

Anne Demelenne Algemeen secretaris

Rudy De Leeuw Voorzitter

Aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel wordt een Master na Master in Sociaal Recht ingericht.

Word instructeur bij de VDAB

Deze opleiding kan worden gevolgd in één academiejaar of worden gespreid over twee academiejaren. Alle verplichte en de meeste keuzeopleidingsonderdelen worden gedoceerd in avondonderwijs, zodat beroepsactieve studenten de lessen kunnen volgen.

Als instructeur bij de VDAB geef je opleiding aan cursisten. Je beschikt daarbij uiteraard over de nodige vakkennis, maar je hebt ook het talent om anderen iets aan te leren.

Meer informatie? VUB, Vakgroep Sociaal Recht, Pleinlaan 2, 1050 Brussel • Mevr. N. Vernimmen (tel. 02 629 25 64 - nvernimm@vub.ac.be) • Mevr. E. Alofs (tel. 02 629 13 84 - ealofs@vub.ac.be) • http://www.vub.ac.be/SORE

In West-Vlaanderen zoeken we voor ons opleidingscentrum in Oostende een instructeur torenkraanbestuurder en voor het opleidingscentrum in Wevelgem een instructeur ICT Infrastructuur (Cisco en netwerken). Surf naar www.vdab.be/vdab/jobs.shtml voor meer informatie en voorwaarden. Daar vind je ook alle andere vacatures bij de VDAB.

U kunt voortaan de gegevens van uw dossier werkloosheid (bijv. ben ik betaald en hoeveel, afdruk duplicaat fiscale fiche 2009, ...) raadplegen via onze website: www.abvv.be/werkloosheid. Klik dan op Waterloos en ecologisch gedrukt bij Eco Print Center

ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be


004_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

4

N° 10

12:15

Pagina 4

28 mei 2010

Solidariteit tegen

ongelijkheid Statutair Congres Federaal ABVV van 2 tot 4 juni 2010

Op 2-3 en 4 juni 2010 houdt het Federaal ABVV in Brussel zijn vierjaarlijks statutair congres. De werkzaamheden van de voorbije vier jaar zullen er grondig geëvalueerd worden. Onder het motto “Solidariteit tegen ongelijkheid” zullen een aantal thema’s bediscussieerd worden en worden er verschillende resoluties gestemd. Deze resoluties zullen het actiekader vormen voor het beleid en de richting die het ABVV zal innemen de komende vier jaar. Ook de ABVV-Top zal er moeten (her)verkozen worden. De drie grote thema’s van het federaal congres 2010 zijn: • Solidariteit als motor voor vooruitgang • Het Belgisch sociaal model verdedigen en veiligstellen voor de toekomst • Een internationaal groeimodel dat van solidariteit de motor voor vooruitgang maakt In de volgende De Nieuwe Werker krijgt u het verslag van dit federaal congres. Vanaf 2 juni kan u eveneens het verloop van het congres volgen op www.abvv.be.

Waarom een Federaal Congres? Top én basis hebben hun zeg Representativiteit, inspraak en actieve participatie zijn in het ABVV evident. Maar dagelijks bijna anderhalf miljoen leden raadplegen over syndicale thema’s is natuurlijk niet mogelijk. Vandaar de interne “vertegenwoordigersdemocratie”. In dat systeem van getrapte vertegenwoordiging heb je verschillende niveaus: afdelingen, gewestelijke besturen, comités, bureaus en congressen. Die werken elk met gemandateerde afgevaardigden. Militanten, delegees, secretarissen, voorzitters die gekozen worden op een vergadering van leden, militanten, … En dat alles staat netjes in statuten. Het hoogste beslissingsorgaan is het Federaal Congres, de grootste vergadering van gemandateerden binnen het ABVV.

• bepaalt de minimumbijdrage van de aangesloten vakcentrales; • bepaalt het vakbondsbeleid. Het Federaal Congres bestaat uit: • afgevaardigden van de 7 aangesloten vakcentrales naar rato van één afgevaardigde per 2.000 leden of per schijf van 2.000 leden (de vakcentrales groeperen de leden per bedrijfssector); • afgevaardigden van de 3 Intergewestelijken: het Vlaams, het Waals en het Brussels ABVV; hun aantal is gelijk aan de helft van het aantal afgevaardigden van de vakcentrales; • de leden van het Federaal Bureau. In totaal zullen dus begin juni meer dan 1.000 gemandateerde en stemgerechtigde ABVV’ers beslissen over de toekomst van het ABVV.

Het Federaal Comité Comité is het algemeen bestuur van het ABVV.

Het Federaal Congres Het Federaal Congres is het hoogste beslissingsorgaan van het ABVV, zeg maar de algemene vergadering. Het Federaal Congres komt om de 4 jaar bijeen en: • bespreekt het activiteitenverslag over de voorbije vier jaar; • past eventueel de statuten aan; • benoemt de leden van het Federaal Bureau (= de algemene leiding) en het Federaal Secretariaat (= het dagelijks bestuur); • verkiest de Voorzitter en de Algemeen Secretaris;

Het Federaal Comité is bevoegd voor iedere zaak die de hele vakbond aanbelangt en komt 8 maal per jaar samen. Het Federaal Comité bestaat uit: • de leden van het Federaal Bureau; • afgevaardigden van de vakcentrales (1 per 10.000 leden); • afgevaardigden van de Intergewestelijken (1 per 20.000 leden).

Het Federaal Bureau Het Federaal Bureau, de algemene leiding van het ABVV, vergadert om de 2 weken. Het Federaal Bureau staat in voor:

• de uitvoering van de beslissingen van het Federaal Congres en het Federaal Comité. • het fondsenbeheer in het ABVV; • de toepassing van de statuten; • de taakverdeling binnen het Federaal Secretariaat. Het Federaal Bureau is samengesteld uit 47 personen: • de leden van het Federaal Secretariaat; • vertegenwoordigers van de Intergewestelijken; • vertegenwoordigers van de vakcentrales.

Het Federaal Secretariaat Het Federaal Secretariaat, het dagelijks bestuur van het ABVV, komt elke week samen. Het Federaal Secretariaat leidt het ABVV en zijn diensten (studiediensten, pers, werkloosheid, gender, documentatie, boekhouding, audit, …). Het Federaal Secretariaat bestaat uit zeven personen, die allen moeten verkozen worden op het Federaal Congres: • Voorzitter: Rudy De Leeuw • Algemeen Secretaris: Anne Demelenne • Twee Federale Secretarissen van verschillende taalrol: Eddy Van Lancker (Nederlandstalig) Daniel Van Daele (Franstalig) • De drie Intergewestelijke Secretarissen: de topverantwoordelijken voor het Vlaams, Waals en Brussels ABVV. Zij werden op hun respectieve congressen al herbevestigd in hun functie: Caroline Copers Thierry Bodson Philippe Van Muylder

De structuur van het ABVV Er is één federaal ABVV en drie Intergewestelijken (overkoepelingen van gewestelijke afdelingen): het Vlaams ABVV (Vlaamse Intergewestelijke), het Waals ABVV (Interrégionale wallonne) en de Brusselse Intergeweste-lijke. Dat is de interprofessionele structuur. Maar het ABVV is ook een federatie van zeven beroepscentrales, de professionele structuur van onze vakbond. Die beroepscentrales zijn: de Algemene Centrale (AC), de centrale van de Textiel, Kleding en Diamant (TKD), de Centrale der Metaalindustrie van België (CMB), de Belgische Transportarbeidersbond (BTB), de centrale van de Voeding-Horeca-Diensten (Horval), de Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden van België (BBTK) en de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD). Het ABVV is trouwens overal. In bedrijven, diensten en instellingen, zowel in de privé als in de publieke sector. Daarnaast is er een netwerk van gewestelijke en lokale kantoren waar je terecht kan voor advies, bijstand en acties.

Vertegenwoordiging op elk niveau Het maatschappelijk leven is een web van raden, commissies, diensten, …waarin ook het ABVV officieel vertegenwoordigd is: het sociaal overleg. De impact hiervan is groot, dus logisch dat de vakbond representatief is als een van de belangrijkste spelers op het Belgische sociaal-economische veld. Méér dan 1,4 miljoen leden, dat betekent heel wat, en die verdien je zo maar niet. Je moet er elke dag voor knokken, maar in ruil krijg je een serieuze portie inspraak. Die gaat van federaal tot lokaal niveau, van o.m. de Nationale Arbeidsraad, Paritaire Comités, de RVA en het RIZIV tot de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen.

Militanten centraal Als je als vakbond iets wil bereiken heb je mensen nodig die hun nek durven uitsteken, mondig zijn, die zich met hart en ziel willen inzetten voor een collectief project. Leden die dat doen heten militanten, het kloppend hart van het ABVV. Zij komen op voor betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, verzorgen de eerstelijnsinformatie en communicatie met andere leden en werknemers binnen hun bedrijf, dienst of sector. Maar als militant kan je ook actief zijn in de werklozenwerking, de jongeren-, migranten-, senioren- of culturele werking.

Welke diensten biedt het ABVV? Een ABVV-lid is automatisch lid van een gewestelijke afdeling en van een beroepscentrale. De centrale verdedigt je belangen in de sector waar je werkt. Zowel de lokale kantoren als de provinciale/gewestelijke secretariaten zijn aanspreekpunten bij problemen. Je kan daar ook rekenen op algemene informatie, advies en dienstverlening op sociaal vlak. Elk ABVV-gewest heeft ook een dienst Sociaal Recht. Ieder lid kan er terecht voor gratis juridische bijstand. De dienst Sociaal Recht verdedigt ook de werknemers bij de Arbeidsrechtbank, leidt er de zaak in en zorgt voor de dagvaarding. Daarnaast is het ABVV, via zijn gewestelijke afdelingen, een uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen. Maar het blijft niet enkel bij centen. Trajectbegeleiding naar een nieuwe job, opleidingsprojecten voor werklozen (via vzw KOPA), enz. zijn minstens even belangrijk. Ook voor jongerenwerking, syndicaal vormingswerk, seniorenwerking (ook voor bruggepensioneerden), migrantenwerking (vzw Welkom), vrouwenwerking (bijvoorbeeld de Equal Pay Day-acties) en culturele werking (LINX+) ben je bij het ABVV aan het goede adres.


005_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:15

Pagina 5

5

N° 10 28 mei 2010

1306 VERKIEZINGEN 2010 Gebruik uw stem nuttig, stem links sociaal progressief op 13 juni Het ABVV heeft als eerste de graaicultuur en het casinokapitalisme aangeklaagd. We werden weggelachen. Maanden later bleek dat we gelijk hadden. De financiële en economische crisis barstte in volle hevigheid los. Maar ondertussen zijn er nog altijd geen strikte controlemechanismen op de financiële en de bankwereld uitgewerkt (laat staan toegepast) en velen doen alsof er niks gebeurd is. Ze stappen zonder enige scrupule opnieuw over naar “business as usual” (doen of er niks gebeurd is). De kreet van verontwaardiging, frustratie en angst voor de toekomst van duizenden werknemers werd niet gehoord. BHV was alles wat de klok sloeg voor de regering Leterme. Leterme die geen vijf minuten moed vond en De Croo junior die geen vijf minuten tijd

had om dat probleem van de baan te helpen vonden het communautair opbod blijkbaar belangrijker dat de rampzalige economische en financiële toestand. Nu er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd roepen een aantal artiesten en BV’s op niet te gaan stemmen. Onze stem gaan uitbrengen is een democratisch recht in ons land waar in de verleden mensen letterlijk voor gestorven zijn. Het is begrijpelijk dat er bij velen nu frustratie en kwaadheid bestaat over het reilen en zeilen (en over het complete “surplacen”) van een aantal politici. Maar niet gaan stemmen, een blanco stem uitbrengen of een “foert”stem op extreme partijen lost niks op, wel integendeel. Als we onze stem niet goed gebruiken riskeren we na 13 juni in een Vlaanderen van de rechtse

conservatieve Forza Flandria te wonen. Het ABVV vraagt zijn leden te kiezen in het belang van de werknemers en de werkzoekenden in dit land, niet in het belang van diegenen die ons in de huidige crisis stortten en die onverschillig blijven voor onze problemen. We vragen de kiezers dat ze hun stem niet kwijt spelen door voor extreemrechtse en rechtse partijen te stemmen die in hun verkiezingsfolders sloganeske analyses en oplossingen voorstellen die op het eerste gezicht misschien aanlokkelijk lijken, maar die niet meer zijn dan schone schijn. Diegenen die de ongelijkheden in onze samenleving niet willen wegwerken, verdienen niet ons te regeren. Rechtse en extreemrechtse partijen willen een samenleving

opbouwen die in zichzelf gekeerd is, die de eigen regio als hét centrum van de wereld beschouwt, die eigen belang vooropstelt. De liberale partijen die het normaal vinden dat rijken rijker worden en de anderen aan hun lot worden overlaten, verdienen ons vertrouwen niet. Wie blijft er over? Diegenen die een andere wereld willen, een wereld met meer democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid, diegenen die het collectieve belang boven het eigen belang stellen, diegenen die opkomen voor een grotere inkomensgelijkheid. Diegenen die solidariteit tegen ongelijkheid stellen. Het ABVV zal zoals altijd het programma van de komende federale regering toetsen aan zijn eigen memorandum (eisenbundel). Het ABVV wil dat de volgende regering de bouwstenen legt voor een goede en veilige toekomst voor de huidige en de komende generaties. Daarom wil het ABVV een beleid dat gericht is op volledige en kwaliteitsvolle werkgelegenheid, op gelijkheid tussen vrouwen en mannen, ook wat lonen en promotiekansen betreft. Het ABVV wil een goede bezoldiging voor de werknemers, welvaartsvaste sociale uitkeringen en een kwalitatieve betaalbare gezondheidszorg. Daarom willen we dat de lessen getrokken worden uit het failliet van het dominante neoliberale beleid dat grote delen van de wereld tijdens de jongste dertig jaar domineerde. Dat beleid zorgde voor een structurele toename van ongelijkheden onder verschillende vormen, maar in de eerste plaats tussen arbeid en kapitaal. Door een politiek van deregulering, privatisering en jacht op korte termijnwinsten kwamen we terecht in de diepste economische en werkgelegenheidscrisis sedert de tweede wereldoorlog. De eerste slachtoffers daarvan zijn de werknemers, de werkzoekenden, de zieken, de gepensioneerden…. Het kan anders, het moet anders.

Onze 10 prioriteiten: solidariteit tegen ongelijkheid! Het ABVV wil dat de volgende regering: 1. een politiek project verdedigt en concretiseert, dat uitgesproken sociaal is, met een rechtvaardige herverdeling van de rijkdom 2. ijvert voor het behoud van een sterke sociale zekerheid, een sociaal overleg en een sterk arbeidsrecht, op federaal niveau 3. een herstelplan en een nieuw eco-solidair groeimodel uitwerkt, waarbij kwaliteitsvolle banen worden gecreëerd in toekomstgerichte sectoren 4. een betere herverdeling van werk en inkomsten bevordert, ondermeer door het bevorderen van collectieve arbeidsduurverkorting met compenserende aanwervingen en loonbehoud 5. waardige wettelijke pensioenen waarborgt en elk initiatief voor een hogere pensioenleeftijd veroordeelt 6. ijvert voor sterke openbare diensten die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn 7. elke overheidssteun koppelt aan de voorwaarde van behoud en creatie van jobs en dat ze het systeem van de notionele intrestaftrek afschaft 8. strijdt tegen fiscale fraude, via het afschaffen van het fiscale bankgeheim en door de versterking van de administratie van financiën 9. de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk wegwerkt 10. jacht maakt op de werkloosheid, niet op de werklozen.

Artiesten geven een stem aan solidariteit in België Op 6 juni breekt om 13u op het Paleizenplein in Brussel het Belgavoxconcert los, een gratis muziekfeest dat wil bijdragen tot het versterken van solidariteit en dialoog, respect, samenhorigheidsgevoel en multiculturele diversiteit. Het ABVV is net als vorig jaar een actieve partner van dit evenement. Jullie massale aanwezigheid kan de solidariteit alleen maar ten goede komen: solidariteit tussen jong en oud, vrouwen en mannen, werkenden en werkzoekenden, studenten en gepensioneerden, witte en gekleurde mensen, Vlamingen, Brusselaars, Walen en alle anderen… Meer info: www.belgavoxconcert.be


006_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

6

N° 10

12:16

Pagina 6

Belgische Transportarbeidersbond

28 mei 2010

Moeten zelfstandige chauffeurs onder de richtlijn ‘arbeidstijd’ vallen? BTB - ABVV vraagt om échte argumenten in dit debat! De laatste dagen worden we geconfronteerd met een lobby-offensief van de werkgevers uit de transportsector om de zelfstandige chauffeurs buiten de Europese Richtlijn ‘arbeidstijd’ te houden. Vorige week stond de Nederlandse patroonsorganisatie TNL aan de klaagmuur, gisteren trok de grootste Belgische federatie FEBETRA alle registers open.

Waarover gaat het? Alles draait erom of de zelfstandige chauffeurs al dan niet onder de richtlijn arbeidstijd moeten vallen. Deze Europese richtlijn voorziet dat een beroepschauffeur maximaal 48 uur per week mag werken. Momenteel vallen enkel chauffeurs in loondienst onder die richtlijn. In het Europees Parlement loopt er een debat over het al of niet opnemen van “zelfrijders” binnen die richtlijn. Uiteraard proberen de voor- en tegenstanders de Europarlementsleden langs hun kant te krijgen. BTB-ABVV is voorstander van de opname in de richt-

lijn en vraagt om échte argumenten te gebruiken in dit debat.

De werkgevers voeren een ideologisch debat! Als we de werkgeversfederaties goed beluisteren, dan hebben ze één argument om de zelfstandigen buiten de richtlijn te houden: een zelfstandige moet vrij over zijn arbeidstijd kunnen beschikken en mag zoveel werken als hij of zij dat wil. Niemand mag zich volgens de patroonsfederaties daarmee bemoeien. Zeker de vakbonden of het Europarlement niet. Het gaat voor hen over de vrijheid van ondernemen die op de helling komt.

Iedereen gelijk voor de wet! BTB-ABVV wenst dat alle chauffeurs gelijk worden behandeld. Daarvoor zijn er verschillende argumenten. Frank Moreels, federaal secretaris, hamert op de verkeersveiligheid: “Als men toelaat dat de zelfstandige chauffeur na zijn job als chauffeur (die, gelukkig

maar, gereglementeerd is door de rij- en de rusttijden) nog extra werk doet, zoals bijvoorbeeld de truck wassen, de boekhouding doen, prospectie van klanten of zelfs bijklust als chauffeur van een vrachtwagen min 3,5 ton,… dan creëert men oververmoeide chauffeurs. En een oververmoeide chauffeur is een gevaar voor zichzelf én voor de andere weggebruikers”.

Geen sociale dumping …

heid in de hand werken.

Als men bovendien met twee maten en twee gewichten de arbeidstijd van chauffeurs gaat meten, dan zorgt men voor georganiseerde sociale dumping. Opdrachtgevers zullen dan geneigd zijn om te kiezen voor de “goedkopere” zelfstandige, eerder dan voor de “dure” loontrekkende. Dit zal bovendien ook de schijnzelfstandig-

BTB - ABVV roept de werkgeversfederaties op om de ideologische stellingen te verlaten en echte argumenten in het debat te brengen. Frank Moreels: “Hopelijk blijven de Europarlementsleden het hoofd koel houden onder de werkgeverslobby en kiezen ze voor argumenten zoals verkeersveiligheid en sociale rechtvaardigheid.”

Brugpensioen na zwaar beroep in transportsectoren Door het Generatiepact werd, met ingang van 1 januari 2010, het aantal jaren dat een werknemer moet gewerkt hebben om op 58 jaar met brugpensioen te kunnen gaan, verhoogd. Voor mannen is de loopbaanvereiste nu 37 jaar (in plaats van 35) en voor vrouwen 33 jaar (in plaats van 30). Voor brugpensioen op 60 jaar blijft de vereiste 30 jaar voor mannen en 26 jaar voor vrouwen. Twee nieuwe vormen van brugpensioen sedert 2010 - Het brugpensioen na een zwaar beroep Een werknemer kan ook op brugpensioen gaan vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar (in plaats van 37) indien volgende voorwaarden vervuld zijn: • ofwel gedurende de laatste 10 jaar 5 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep • ofwel gedurende de laatste 15 jaar 7 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep Ondanks de vele inspanningen

van de BTB en het ABVV om een sectorale definitie te geven aan zware beroepen en sectoren in hun geheel als dusdanig te erkennen kan dit tot op heden slechts op basis van individuele dossiers waarvoor de volgende criteria werden bepaald om te voldoen aan ‘een zwaar beroep’: • het werken in wisselende ploegen; • het werken in onderbroken diensten; • het werken in een stelsel van nachtarbeid. Niettemin moet ook deze vorm van brugpensioen voorzien zijn in een sectorale cao of in een bedrijfscao!

In de vervoerssectoren werd een sectorale cao in die zin afgesloten voor de ondernemingen van het goederenvervoer en de goederenbehandeling voor rekening van derden, voor de ondernemingen van brandstoffenhandel en voor de ondernemingen van verhuis, meubelbewaring en aanverwante activiteiten.

- Het brugpensioen voor mindervaliden of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (cao nr. 91 NAR)

De procedure tot erkenning moet worden ingediend bij het Fonds voor Arbeidsongevallen of respectievelijk het Fonds voor Beroepsziekten. Let wel: een werknemer kan enkel gelijkgesteld worden met werknemers met ernstige lichamelijke problemen indien hij rechtstreeks blootgesteld werd aan asbest voor 01.01.1993 en dit gedurende minimum 2 jaar. Bovendien wordt deze vorm van brugpensioen op zich beperkt tot 1.200 personen op jaarbasis.

Kan aangevraagd worden vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar (in plaats van 37) indien de werknemer aan volgende voorwaarden voldoet:

Brugpensioen vanaf 56 jaar

• hij moet erkend zijn als invalide werknemer; • of een attest hebben ontvangen van het Fonds voor Arbeidsongevallen dat aantoont dat hij erkend is als werknemer met ernstige lichamelijke problemen; • of een attest hebben ontvangen van het Fonds voor Beroepsziekten dat aantoont dat hij kan beschouwd worden als werknemer gelijkgesteld aan werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

• enerzijds de werknemers minstens 33 jaar in loondienst hebben gewerkt, waarvan 20 jaar nachtarbeid (in de zin van de cao van de Nationale Arbeidsraad nr. 46) • anderzijds de werknemers een beroepsverleden kunnen bewijzen van 40 jaar waarvan 78 arbeidsdagen gepresteerd zijn voor zijn/haar 17de verjaardag, en dit hetzij als leerling, hetzij met volledige RSZ-bijdragen (cao nr. 92 van de NAR)

Brugpensioen vanaf 56 jaar is mogelijk indien:

Kijk ook op onze website: www.btb-abvv.be

De vergoeding die men ontvangt ingeval van brugpensioen bestaat uit een werkloosheidsuitkering verhoogd met een aanvullende vergoeding te betalen door de werkgever. Om met brugpensioen te kunnen gaan moet je werkgever wel bereid zijn je te ontslaan nadat je duidelijk hebt laten weten met brugpensioen te willen gaan. Het is aan de werkgever om na te gaan in welke gevallen de vervangingsplicht door een uitkeringsgerechtigde werkzoekende al dan niet van toepassing is. In de sectoren verhuis, handel in brandstoffen, goederenvervoer en goederenbehandeling kan de werkgever de aanvullende vergoeding die bovenop de we r k l o o s h e i d s u i t ke r i n g wordt betaald recupereren bij het sociaal fonds.


007_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:16

Pagina 7

Metaal STANDPUNT

SAMEN Socialist Stemmen op 13 juni Op 13 juni stemmen we voor het federale parlement. Zeggen dat dit zeer belangrijke verkiezingen worden, is een understatement van jewelste. We hebben een van de ergste economische crisissen ooit meegemaakt en het laatste is nog niet gezegd. Integendeel. De arbeiders in dit land hebben de eerste rekening van de crisis betaald: te beginnen met massale tijdelijke werkloosheid, gevolgd door herstructureringen, afdankingen en verlies van jobs. En die factuur tikt nog steeds aan. In het weekend van 1 mei zei de nummer één van de VDAB, Fons Leroy, dat hij vreesde voor 60.000 extra werklozen in 2010.

N° 10

Samen weer vooruit Meryame Kitir en Rudi Kennes, twee ABVV-Metaal-afgevaardigden, twee socialisten, twee metallo’s in hart en nieren, twee koppigaards die zich niet aan de kant laten zetten. Op 13 juni staan ze allebei op de sp.a-lijst voor de Kamer: Meryame als eerste opvolger in Limburg en Rudi als vierde effectieve in Antwerpen. Midden in de campagne hadden we een kort gesprek met hen. Meryame en Rudi kennen elkaar van de Automobielcommissie van ABVV-Metaal. Meryame begon bij Ford te werken in 1999 en een jaar later was ze al actief als afgevaardigde van ABVV-Metaal. In 2007 werd ze voor het eerst verkozen als volksvertegenwoordiger. Rudi ging in 1978 aan het werk bij Opel. Hij werd er voor het eerst verkozen als jongerenafgevaardigde in 1983.

Na 13 juni moeten we een regering krijgen die een sociale politiek zal voeren. Dat is een politiek die de financiële sector durft te reguleren, die borg staat voor de pensioenen en de sociale zekerheid, voor een kwaliteitsvol, democratisch en zo goedkoop mogelijk onderwijs. Dat is ook een politiek die eindelijk werk maakt van één statuut voor arbeiders en bedienden en die vooral vecht voor elke job. Want werk is het belangrijkste, het tweede belangrijkste en het derde belangrijkste. Werk, werk en nog eens werk. We hebben een regering nodig die na 13 juni de communautaire impasse doorbreekt. De communautaire discussie gaat veel verder dan B-H-V. Het gaat over de toekomst van België en bijgevolg over de financiering van de staat zelf. Maak zelf de optelsom: dat is een discussie over de sociale zekerheid, over de (sociale) taak van de overheid, ... Daarom is de communautaire discussie een bij uitstek linkse discussie. Wie de organisatie van de staat overlaat aan rechts, moet niet verbaasd zijn als hij vervolgens in een asociaal land ontwaakt. Het land heeft een sociale staatshervorming nodig die het voor elke overheid mogelijk maakt om een sociaal beleid te voeren dat de inwoners van dit land, Noord, Zuid en Centrum, maximaal ten goede komt. Dat is een staatshervorming die ervoor zorgt dat ook elke overheid financieel sterk genoeg is om zo’n beleid uit te voeren. Voor ons is het duidelijk dat enkel de socialistische partij op al deze terreinen voldoende garanties biedt. Er is geen tijd meer om spelletjes te spelen. Nu moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. We zijn blij dat opnieuw ABVVMetaal-militanten op een prominente (verkiesbare) plaats op de sp.a-Kamerlijst staan: Meryame Kitir (als eerste opvolger in Limburg), Rudi Kennes (als vierde effectieve in Antwerpen) en Sara De Potter, sociaal-syndicaal medewerker ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen op de 18de plaats op de Senaatslijst. Samen sp.a op 13 juni

Herwig Jorissen Voorzitter

ze kennen onze realiteit niet. Ze weten niet wat het is om aan de band te staan, wat het is om een afgemeten middagpauze te hebben, wat één overuur meer of minder betekent, ...’ Rudi: ‘Het is simpel. Een parlement dat geen afspiegeling is van de samenleving is niet democratisch. Daarom moeten er meer gewone werknemers zetelen in Kamer en Senaat. Wij zijn het volk.’

‘IK LAAT OPEL NIET IN DE STEEK, ZOALS MERYAME FORD NIET IN DE STEEK LAAT.’

Terwijl die eerste factuur nog niet betaald is, kunnen we een tweede en misschien nog veel zwaardere rekening verwachten. Het oplopend begrotingstekort maakt dat de komende jaren elke regering - van welke kleur ook - zal moeten besparen. De vraag waar er bespaard wordt en wie de zwaarste last moet dragen, wordt zowat de belangrijkste inzet van de komende verkiezingen. Alsof de economisch-financiële crisis nog niet erg genoeg is, komt daar ook nog eens een politiekinstitutionele crisis bovenop. De afgelopen drie jaar is op federaal vlak zo goed als elk politiek initiatief vastgelopen op de onmogelijkheid om nog samen te regeren. Het gevolg is dat geen enkel dossier werd aangepakt: of het nu ging over justitie en het asielbeleid, of over de vergrijzing en het pensioendossier.

28 mei 2010

‘ZE MAKEN WETTEN OVER ONS, MAAR ZE KENNEN ONZE REALITEIT NIET.’ Meryame: ‘De eerste periode als volksvertegenwoordiger verliep zeker niet gemakkelijk. Als afgevaardigde bij Ford kon ik, als ik geconfronteerd werd met problemen op de werkvloer, onmiddellijk ingrijpen. Ik heb dan ook moeten leren dat het er in het parlement heel anders aan toegaat. Het duurt allemaal veel langer en dan heb ik het nog niet over de spelletjes die er gespeeld worden, of over het getouwtrek, het gekonkel,... Uiteindelijk heb ik gelukkig toch mijn weg gevonden en ben ik er ook in geslaagd om op een concrete manier te werken rond een aantal thema’s die voor de werknemers in dit land belangrijk zijn: het statuut van de uitzendarbeiders, de antwoordplicht bij sollicitaties, de bedrijfsvoorheffing bij werkloosheid, ...’ Rudi: ‘Ik kan me indenken dat het er in het parlement helemaal anders aan toegaat. Anderzijds ben ik nu ook de spreekbuis van een grote fractie. Op dat gebied, denk ik, kan ik mijn syndicale ervaring – als afgevaardigde, als verkozen lid van de ondernemingsraad, als hoofdafgevaardigde – nu naar een ander niveau tillen. Bovendien was er in het Opel-dossier ook sprake van een strijd van David tegen Goliath. Wilden we iets bereiken, dan was er maar één mogelijkheid: zoeken naar medestanders, hefbomen die het dossier konden doen kantelen, gebruik maken van je netwerk, een strategie bepalen en je eraan houden. Maar vooral de solidariteit uitbouwen. In de politiek, in het parlement zullen we hetzelfde moeten doen en zullen we ook effectief hetzelfde doen.’ Meryame: ‘De overgang van fabriek naar politiek was soms ook confronterend. Op de vloer waren de mensen bezig met de angst om hun job te verliezen en dan kom je in het huis van het volk en daar blijken die vertegenwoordigers van dat volk soms met totaal andere dingen bezig te zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat er arbeiders in het parlement zitten. Ze maken daar wetten die rechtstreeks ingrijpen op ons leven, maar

Meryame: ‘Toen ik me in 2007 kandidaat stelde, was ik op lokaal niveau al politiek actief. Toch heb ik even getwijfeld toen Johan Vande Lanotte me vroeg om op de lijst voor de Kamer te staan. Ik heb die knop pas omgedraaid, toen ik bedacht dat er op de 150 volksvertegenwoordigers geen enkele arbeider was. Op aanraden van mijn secretaris heb ik dan ook ineens besloten om één dag per week bij Ford te blijven werken: de ene week bij de morgenploeg, de week erop in de middagpost. Om meerdere redenen heeft me dat goed gedaan. Ten eerste blijf je contact houden met de werknemers en zij appreciëren dat ook zeer sterk. Dat bleek ook tijdens de sociale verkiezingen in 2008 bij Ford, waar ik een zeer goede uitslag behaalde. Ten tweede is de situatie ideaal om voorstellen te toetsen aan de werkelijkheid en verwachtingen van de mensen. En ook belangrijk, op momenten dat ik het moeilijk had in de Kamer, vond ik het echte opkikker om op vrijdag terug te kunnen keren naar de fabriek.’ Rudi: ‘Ik ben ook beslist van plan om die band aan te houden. Daarover zullen er waarschijnlijk wel heel wat verhaaltjes de ronde doen. Maar ik zeg klaar en duidelijk: ik ben en ik blijf een Opel-man. Het is niet zo dat Rudi nu eens eventjes een postje voor zichzelf zoekt. Ik laat de werknemers van Opel niet in de steek. Samen met de fractie en mijn vakbond zal ik bekijken op welke manier ik het best actief blijf. Als ik verkozen word, dan krijgen ze er in het parlement een grote mond bij, maar bij Opel zijn in ieder geval niet af van diezelfde grote mond.’

‘WE MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT HET NIET DE ARBEIDERS ZIJN DIE HET FEESTJE MOETEN BETALEN.’

7

Meryame: ‘De belangrijkste thema’s voor het komende jaar zijn nogal duidelijk. In eerste instantie - Werk Werk Werk. We zullen alles op alles moeten zetten om de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk in te perken. We hebben in de industrie zware klappen gekregen. Nu komt het erop aan de switch te maken naar een duurzame en toekomstgerichte industrie. De gelegenheid is er, maar we moeten ze wel benutten. Ik denk dat onze minister van Innovatie, Ingrid Lieten, op dat vlak heel veel goed werk levert. Verder moeten we ook onze werknemers voorbereiden op die nieuwe jobs door voldoende opleidingskansen te voorzien, zodat ze morgen niet uit de boot zullen vallen.’ Rudi: ‘De vraag voor morgen zal zijn “wie zal dat betalen?”. We zitten nog niet in de nasleep, maar aan het begin van de crisis. Gaan we voor de oplossing van de liberalen waarbij altijd dezelfden de dupe zijn - de kleine man en vrouw? Of kiezen we voor een solidaire oplossing waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen? Het land heeft dan ook wel dringend een rechtvaardiger belastingstelsel nodig.’ Meryame: ‘Een ander belangrijk thema, dat zijn de pensioenen. De vergrijzing is geen probleem, maar een zegen. Het is een overwinning van de arbeidersbeweging en van niemand anders. De mensen zouden natuurlijk wel zonder angst hun ‘oude’ dag tegemoet moeten kunnen gaan. En daar komt de sp.a in beeld. Gelukkig hebben we een uitgebalanceerd en haalbaar pensioenplan.’ Rudi: ‘Ook het brugpensioen mogen we niet vergeten. Want het is gemakkelijk roepen langs de kant. Maar kan er iemand in dit land zich het Opel-dossier indenken zonder brugpensioenregeling? Ik spreek nu over Opel, maar dat geldt voor elk herstructureringsdossier van de laatste jaren. Het zou van elk sociaal drama een sociaal bloedbad hebben gemaakt. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien. En, Meryame, laat ons niet vergeten dat er aan alle discriminaties een einde moet komen: tussen jong en oud, man en vrouw, allochtoon en autochtoon, maar ook tussen arbeiders en bedienden.’

‘ZORG DAT KAMER EN SENAAT ÉCHT ROOD WORDEN’ Meryame: ‘Dit zijn geen tijden om langs de kant te blijven staan. We moeten alle linkse en progressieve krachten bundelen. Het is hoog tijd om het verleden, toen het soms moeilijk ging tussen vakbond en partij, achter ons te laten. Caroline Gennez doet er echt alles aan om niet alleen de band te herstellen, maar ze zorgt er ook voor dat er weer geluisterd wordt naar de vakbond en naar de werkende mensen. Ik voel dat de partij weer dichter bij de werknemers staat.’ Rudi: ‘Daarom hoop ik ook dat alle werknemers op sp.a stemmen. Ten eerste voor zichzelf. Ze hebben recht op een partij die hun leefwereld kent en hun belangen verdedigt. Ten tweede voor hun familie. Ze hebben recht op een partij die werkt aan hun eigen toekomst én aan de toekomst van hun kinderen en die niet toegeeft aan de angst en het wantrouwen. Ten derde om ervoor te zorgen dat de Kamer en Senaat écht rood worden. Ze hebben recht op een partij die voorkomt dat de gewone man en vrouw voor de crisis moeten opdraaien.’


008_GPV1QU_20100518_DNWHP_00

26-05-2010

8

N° 10

12:17

Pagina 8

Dossier

28 mei 2010

Bezuinigingen? Neen, dank u! Fiscale Europa op dieet?

Ofwel vrezen ze dat de slechte leerlingen er niet zullen in slagen hun overheidsfinanciën te saneren, ofwel vrezen ze dat ze er te goed zullen in slagen, met als gevolg een ineenstorting van de binnenlandse consumptie en een recessie die blijft aanhouden. Hoe dan ook, Duitsland, de economische locomotief in Europa, heeft zijn voorwaarden gesteld vooraleer de geldbeugel te openen: de landen met de grootste schulden moeten financieel orde op zaken stellen. Voor de goede orde: het stabiliteitspact (dat de voorwaarden voor de toetreding tot de Europese eenheidsmunt regelt) voorziet dat elke lidstaat zijn lopend tekort tot 3% van het bruto binnenlands product en zijn schuld tot 60% van datzelfde BBP moet beperken.

OLIEVLEK

mandatarissen met 5%, verhoging van de taks van 2,5% op bedrijfswinsten van meer dan 2 miljoen euro. Frankrijk kondigt op zijn beurt aan dat de begroting voor 2011, 2012 en 2013 bevroren wordt op het niveau van 2010, wat neerkomt op een besparing van 10 % op drie jaar.

WIE VOLGT ? Wie is de volgende? Voor een duidelijker beeld moeten we even de overheidsschuld en het lopend tekort in de verschillende landen bekijken. Ziehier de hitparade van de landen met de hoogste schuld: Eurozone Overheidsschuld Lopend tekort Griekenland 125% 9% Italië 118% 5% België 99% 5% Frankrijk 83% 8% Duitsland 78% 5% Ierland 77% 12% Oostenrijk 70% 4,7% Nederland 66% 6% Spanje 64% 12% Het Planbureau heeft zopas zijn vooruitzichten voor de periode 2010-2015 bekendgemaakt (zie p. 3). Er zou 42 à 64 miljard gevonden moeten worden om in 2012 weer binnen het kader van het Stabiliteitspact (tekort van 3%) te komen en in 2015 een begroting in evenwicht te hebben. “Vanaf 2011 zullen er echter nieuwe restrictieve maatregelen, van een nog grotere omvang, nodig zijn om de doelstelling te halen, omdat, bij ongewijzigd beleid, het tekort niet verdwijnt en zelfs groter wordt,” aldus het Planbureau. Dit betekent 4 à 5 miljard besparingen per jaar tot in 2015, wat neerkomt op 5% van het BBP. En dan nog als de intrestvoeten laag blijven. De overheidsschuld zou in 2011 opnieuw de grens van 100% bereiken.

Griekenland startte als eerste land: loonsverlagingen in de openbare sector, afschaffing van de 13e en 14e pensioenmaand en vervanging door een forfaitair bedrag voor de laagste inkomens, verhoging van de effectieve pensioenleeftijd tot 65 jaar, belastingverhogingen, grootscheepse privatisering van overheidsbedrijven en snoeiwerk in de gezondheidsdiensten en andere overheidsdiensten en lokale besturen. Mede door het straatprotest besloot de Griekse regering ook de fiscale fraude en de corruptie aan te pakken. COÖRDINATIE Spanje volgde: verlaging van de ambtenarenlonen met gemiddeld 5% en bevriezing van hun loon in 2011. Bezuinigingen voor een bedrag van 15 miljard euro waaronder bevriezing van de automatische aanpassing van bepaalde pensioenen, inkrimping van de overheidsinvesteringen. Verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en bevriezing van de pensioenen. Ook Portugal volgt: veralgemeende verhoging van de inkomensbelasting met 1 of 1,5% afhankelijk van de belastingschijf, optrekking van de BTW van 20 naar 21%. Verlaging van de hoge lonen in het openbaar ambt en van de politieke

Nu de regering alleen nog de lopende zaken afhandelt en de politici in volle verkiezingsperiode zitten, is spreken over bezuinigingen en soberheid ‘not done’. Het lijdt echter geen twijfel dat de volgende regering besparingen op de agenda zal zetten, want ook bij ons is de schuld een probleem, zij het in mindere mate dan in Griekenland. De ministers van Financiën van de eurozone zijn het eens geworden om het toezicht op de nationale begrotingen te verstrengen. Die opdracht zou toevertrouwd worden aan de Commissie. Het is duidelijk dat het probleem van de euro samenhangt met het gebrek aan coördinatie onder de landen van de

eurozone. Maar als men van coördinatie spreekt, dan mag men toch iets anders verwachten dan de loutere eerbiediging van het Stabiliteitspact en een bezuinigingsbeleid dat verder uitbreidt als een olievlek. De meningen zijn namelijk verdeeld tussen economisten die voorstander zijn van bezuinigingen en de noodzakelijke sanering van de overheidsfinanciën, en diegenen die steeds talrijker het idee verdedigen van een versoepeling van het Stabiliteitspact en vooral van een Europese coördinatie die betrekking heeft op een economische regering en niet enkel op de stabiliteit van de munt. Zij vrezen namelijk dat een soberheidsbeleid de economische crisis nog zal verergeren en toch geen oplossing zal bieden voor de zwakke eenheidsmunt.

©istockphoto.com/ARTSILENSEcom

De landen van de eurozone hebben een Stabiliteitsfonds van 750 miljard euro opgericht om in de eerste plaats Griekenland, maar later ook eventueel andere lidstaten in moeilijkheden te hulp te komen, de val van de euro en de beurskoersen tegen de gaan en de speculatie tegen een aantal landen met zware begrotingsproblemen in te dammen. Toch heeft die maatregel de financiële markten niet volledig kunnen overtuigen …

BEZUINIGINGSBELEID EN EFFICIËNTIE Zo wijst de Franse economist Patrick Artus(1) in een interview in Le Soir van 15 mei 2010 op de beperkingen van bezuinigingsmaatregelen: “Ik vrees een zeer negatieve impact op de groei. Het ware intelligenter geweest de verlaging van de overheidstekorten in de tijd te spreiden en aan de markten duidelijk te maken dat niemand belang heeft bij een ineenstorting van de groei. Men heeft echter voor de harde lijn gekozen, op vraag van Duitsland, van de Commissie en van de Europese Centrale Bank. Met als zeer waarschijnlijk gevolg dat de engagementen niet nagekomen zullen worden”. Volgens Patrick Artus “moet gedacht worden aan een intelligent relancebeleid. […] In alle Europese landen moeten de lasten op de lonen naar omlaag, vooral in landen waar ze zeer hoog zijn: Frankrijk, Italië, België … En dit moet gefinancierd worden door middel van een harmonisering van de belasting op de inkomens uit kapitaal en de belasting op de inkomens uit arbeid. Om het Franse voorbeeld te nemen: er is geen enkele reden waarom de marginale aanslagvoet op het kapitaal 18% bedraagt tegen 50% op arbeid. De echte onrechtvaardigheid vandaag bestaat niet tussen de werknemers, maar tussen de inkomens uit kapitaal en de inkomens uit arbeid”. Patrick Artus stelt een grote belastinghervorming voor: “Het zou volstaan om alle inkomens – intresten, dividenden, inkomens van bedrijfsleiders, lonen – samen te tellen en er eenzelfde aanslag op toe te passen. Dergelijke hervorming zou zeer herverdelend werken, aangezien 90% van de inkomens uit kapitaal in handen is van de 10% mensen met de hoogste inkomens. […] Het gaat om aanzienlijke bedragen waarmee zowel het probleem van de over-

heidstekorten opgelost als de economie aangezwengeld kan worden en dus nieuwe banen geschapen kunnen worden”.

Patrick Artus: Directeur research van de Franse bank Natixis, professor aan de École polytechnique en aan de universiteit Paris-I-PanthéonSorbonne.

(1)

GETUIGENIS

De Griekse regering moet de fraude en de corruptie aanpakken Georges Dassis, Griekse syndicalist, woordvoerder van het Algemeen Grieks Vakverbond en voorzitter van de werknemersgroep in het Europees Economisch en Sociaal Comité, was een opgemerkte gast op het congres van het Waals ABVV op 11 mei ll. Hij protesteerde tegen het kwetsende beeld dat in de media van de Griekse bevolking opgehangen wordt: “De Grieken werken meer dan het Europese gemiddelde en verdienen minder”. “Ze moeten opdraaien voor misdaden die ze niet begaan hebben” verklaarde hij op het congres en riep daarbij op tot een coördinatie van de Europese vakbeweging om weerstand te bieden tegen de onrechtvaardige bezuinigingsmaatregelen. De inspanningen die aan de werknemers, de ambtenaren en de gepensioneerden gevraagd worden, tarten alle verbeelding en zijn buiten verhouding, zegt G. Dassis. Dat doet niets af van de verantwoordelijkheid van de opeenvolgende regeringen van na de val van de kolonels: zij hebben het tekort laten oplopen en hebben het nog verdoezeld ook. Maar, zo voegt hij eraan toe, Europa sloot de ogen en schoot tekort in zijn controlerende opdracht. Volgens G. Dassis, die ook zal spreken op het federaal ABVV congres, zou de Griekse (socialistische) regering, eerder dan alle inspanningen op de rug van de werknemers te leggen, er beter aan doen haar beloftes na te komen, namelijk de corruptie bestrijden, de fiscale fraude en de fraude met sociale bijdragen aanpakken. In zijn ogen is het Stabilisatiefonds een goede zaak, maar het komt te laat en zal niet volstaan. Er moet een vaste Europese financiële instelling opgericht worden naar het voorbeeld van de Europese investeringsbank om geld te lenen aan de lidstaten tegen een normale rentevoet in plaats van de woekerintresten die de financiële markten aanrekenen. Daarnaast moet er in Europa een echte economische regering komen. “Ik begrijp niet, zo zei hij, dat een grootmacht van een half miljard inwoners niet de middelen vindt om de aanvallen van een handvol speculanten te pareren”. Hij herinnerde er nog aan dat het geld van het ter hulp geroepen IMF voor 30% bestaat uit middelen van de eurozone en voor 52% van de Europese Unie.


009_GPV1QU_20100518_DNWHP_00

26-05-2010

12:18

Pagina 9

Dossier

N° 10

9

28 mei 2010

e fraude bestrijden. Ja, graag! STUDIE VAN DULBEA

Fiscale fraude: 16 tot 20 miljard euro per jaar

Er is geen Staatsbegroting of je vindt er wel aan de inkomenstenzijde een passage over de strijd tegen de belastingontduiking. De ingeschreven bedragen zijn doorgaans bescheiden en worden "pro memorie" in de begroting opgenomen, want buiten de rechtzettingen na belastingcontroles is er van strijd tegen de belastingfraude niet echt sprake: door een gebrek aan politieke wil en door het gebrek aan middelen voor de belastingadministratie.

van de ULB gebruikte daarvoor twee verschillende methodes om “de ondergrondse” economie in kaart te brengen. De resultaten ervan werden gekruist en vergeleken met andere bestaande schattingen.

Maar hoeveel bedraagt de fiscale fraude nu eigenlijk in ons land? Aangezien het om niet aangegeven inkomens, zwartwerk of ondergrondse economie gaat, lopen de ramingen nogal uiteen. Zo stelde de uittredende Staatssecretaris voor Financiën het minimalistisch bedrag van 6,6 miljard euro per jaar tegenover het cijfer van 30 miljard dat wij en ook de Parlementaire onderzoekscommissie naar de fiscale fraude naar voor schoven…

Na correctie wordt het bedrag van de misgelopen inkomsten als gevolg van het verschil tussen de in de gezinsbudgetenquête aangegeven inkomens en de effectief belaste inkomens op zowat 20 miljard euro geraamd, dit is 6% van het BBP.

Om vaart in het debat te krijgen, bestelde het ABVV bij DULBEA, het Departement Toegepaste Economie van de ULB, een nieuwe studie over de fiscale fraude in België. Voor het ABVV is het belang van dit thema niet alleen wetenschappelijk van aard. De inzet is uiteraard veel ruimer: de overheidsfinanciën zitten in slechte papieren, de schuld bereikt zijn hoogste peil sinds jaren, de euro wordt geteisterd door een heuse storm en al deze factoren geven voedsel aan het pleidooi voor een nieuwe bezuinigingsronde. Maar waar het geld vinden om het tekort (dat veroorzaakt werd door de financiële crisis en door de steun aan de banken) weg te werken? Met welke middelen zal men een beleid voeren om de werkgelegenheid op te krikken? Hoe de sociale zekerheid en meer bepaald de gezondheidszorg en de pensioenen, twee sectoren die de druk van de vergrijzing steeds zwaarder voelen, correct financieren? Wie zal opdraaien voor een nieuwe bezuinigingskuur die men in het vooruitzicht stelt om de financiële markten gerust te stellen en de speculatie tegen bepaalde landen van de eurozone en tegen de euro zelf in te dammen? Voor men de hakbijl bovenhaalt, moet er eerst een stand van zaken opgemaakt worden. En dat heeft DULBEA gedaan. Het Departement Toegepaste Economie

©istockphoto.com/williv

Is sanering van de overheidsfinanciën noodzakelijkerwijze synoniem van bezuinigingen? Het ABVV antwoordt NEEN: uiteraard moet geld gevonden worden om de overheidsschuld te delgen en de kosten van de vergrijzing te kunnen betalen. Maar dat betekent nog niet dat weer eens de kleine man de broekriem moet aanhalen. Alleen al door de fiscale fraude efficiënt aan te pakken, kan men jaarlijks tot 20 miljard euro recupereren. Dat blijkt uit een studie die de ULB in opdracht van het ABVV uitgevoerd heeft: in ons land lopen de fraude en de ondergrondse economie op tot 45 à 48 miljard euro per jaar. Als dit bedrag niet aan de belastingen onttrokken zou worden, dan zou er geen begrotingstekort meer zijn, zou er niet bespaard moeten worden, zou er geen vergrijzingsprobleem meer zijn …

De eerste methode bestaat in een vergelijking van de gezinsinkomens (die resulteren uit het onderzoek naar de gezinsbudgetten) met de inkomens die natuurlijke personen hebben aangegeven in hun belastingaangifte.

De tweede methode meet de omvang van de ondergrondse economie en dus van de inkomsten die de Staat als gevolg daarvan misloopt. Daarbij vergelijkt DULBEA de theoretische en de effectieve BTW-voet voor een welbepaald jaar, waarbij het resultaat omgezet wordt in verloren BTW-inkomsten. Met deze methode komt men tot een niet aangegeven bedrag van 48 miljard per jaar, wat tegen de gemiddelde aanslagvoet neerkomt op om en bij de 24 miljard misgelopen inkomsten (met een verdeelsleutel van 2/3 gederfde belastingsinkomsten en 1/3 ontweken sociale bijdragen). Ongeacht de gebruikte methode komen we dus tot een schatting van 45 à 48 miljard inkomsten die niet aangegeven worden, wat neerkomt op een misgelopen bedrag aan belastingen van 16 tot 20 miljard, d.i. 5 à 6% van het BBP. Dat bedrag stemt overeen met studies die andere methodes gebruiken. Per inwoner betekent dat 150 euro per maand of 600 euro per maand voor een gezin met twee kinderen. Met dit geld zou men alle pensioenen met 25% kunnen verhogen en bovendien ook nog de kosten van de vergrijzing op langere termijn kunnen financieren. Dan zou de pensioenconferentie en ook een dreigende beperkende hervorming van de pensioenen overbodig worden. Maar dan moet men wel de vaste wil hebben om de fiscale fraude krachtdadig aan te pakken in plaats van een zogenaamd eenmalige, maar weerkerende fiscale amnestie toe te kennen.

Strijd tegen de fiscale fraude … maar dan wel halfzacht ! Op de 108 aanbevelingen van de parlementaire commissie blijven er 85 ergens in een schuif liggen. “Strijd tegen de fiscale fraude” … klinkt als een makkelijke verkiezingsslogan van wie vaak “we zullen … “ in de mond neemt. Dat was wel zonder de waard gerekend. In 2009 boog een parlementaire onderzoekscommissie, gelast met de ‘grote fiscale fraude dossiers’ zich over deze kwestie. Een lijvig rapport – dat alle politieke partijen goedgekeurd hebben – bevat 108 aanbevelingen. Maar op die 108 aanbevelingen (bedoeld als richtlijnen voor de regering in de strijd tegen de fiscale fraude) werden er slechts 8 volledig en 15 gedeeltelijk uitgevoerd, de 85 overige bleven ‘goede voornemens’. Meerder maatregelen die uitgevoerd werden, zijn gericht op de strijd tegen de belastingparadijzen of op de uitwisseling van info met andere landen. Zo zijn bedrijven bijvoorbeeld verplicht hun financiële transacties met een belastingparadijs kenbaar te maken. De maatregelen die gedeeltelijk uitgevoerd werden, hebben eerder betrekking op de organisatie van de belastingadministratie, en beogen meer bepaald: • het aanwerven van belastingassistenten die rechtstreeks als deskundigen kunnen worden toegevoegd aan het parket of aan een onderzoeksrechter, teneinde hen een vast statuut te verlenen. • het opvoeren van sectorale of themagerichte controles ; • de gelijktijdige strijd tegen de sociale en de fiscale fraude ; • nieuwe vormen van internationale uitwisseling ; • samenwerkingsakkoorden en overeenkomsten inzake uitwisseling van gegevens ; • akkoorden inzake administratieve samenwerking ; • het digitaliseren van de admini-

stratieve dossiers; • een koppeling tussen de databanken van de diverse overheidsadministraties; • het moderniseren van de gegevensuitwisseling tussen de diverse administratieve diensten. Maar de echt grote hervormingen – zoals de opheffing van het fiscaal

bankgeheim, zwaardere straffen bij fraude, samenwerking met de parketten, responsabiliseren van belastingconsulenten, strijd tegen fiscale spitstechnologie en tegen frauduleuze constructies, toekennen van politiebevoegdheid aan belastingcontroleurs, blijven in de steigers staan.

De voorstellen van het ABVV De DULBEA-studie toont aan dat de minderinkomsten voor de Staat, te wijten aan de fiscale fraude, op 16 à 20 miljard euro neerkomen. Hierbij moet ook nog de sociale fraude gevoegd worden (ook die moet worden aangepakt !), namelijk zo’n 8 à 10 miljard euro. Het ABVV is dan ook van mening dat, in de huidige context van economische en financiële crisis, de strijd tegen de belastingfraude en tegen de ontsporingen van ons huidig financieel stelsel, absoluut prioritair moet worden – zowel op internationaal, Europees als op Belgisch niveau. In ons land bewijzen de hoge cijfers duidelijk dat er een ruime actiemarge is die uit volgende stappen kan bestaan: • het concreet uitvoeren van alle aanbevelingen van de parlementaire commissie over fiscale fraude; • en, meer bepaald, het afschaffen van het bankgeheim. In een eerste etappe zou dit minstens neerkomen op de goedkeuring van het politiek voorstel terzake (dat trouwens reeds de kaap passeerde van de Raad van State en van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Om het werk van de belastingadministratie werkelijk efficiënter te maken, zou ons land op termijn over een stelsel moeten beschikken gelijkaardig aan wat in Frankrijk bestaat : elk jaar moeten de banken de Franse belastingadministratie een elektronisch bestand overmaken met alle gegevens over de rekeningen en de uitgekeerde rente.


010_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

10

26-05-2010

N° 10

12:19

28 mei 2010

STANDPUNT

PERSPECTIEVEN VOOR DE VAKBOND VAN MORGEN

Een stem voor solidariteit, een stem tegen sociale afbraak Werknemers moeten weigeren een zoveelste keer te betalen voor de crisis. Daarover moeten de verkiezingen gaan. Maar het dossier staatshervorming blijft de sociale problemen overschaduwen. In Vlaanderen maakt de N-VA er zelfs een dreigement van: zonder staatshervorming zullen de Vlamingen de rekening van de crisis betalen. Het is zand in de ogen strooien. Want het is toch maar zeer merkwaardig dat die N-VA op een paar komma’s na hetzelfde vertelt over besparingen als de Franstalige liberalen van de MR. Dan klinkt het eenstemmig dat de sociale bescherming van de werknemers onder het mes moet. Het maakt meteen duidelijk waar het echt over gaat: niet de Vlamingen, maar de werknemers, alle werknemers!, worden in het vizier genomen om de rekening van de crisis te betalen. En dus moeten alle werknemers zich solidair verzetten tegen sociale afbraak. Waar het echt over gaat, werd nog eens duidelijk gesteld op het congres van de Brusselse Intergewestelijke van het ABVV: het communautaire getouwtrek houdt het gevaar in dat ons arbeidsrecht, onze sociale zekerheid en onze collectieve arbeidsovereenkomsten in stukken worden geknipt. Het is een versnippering die voor goed uitkomt voor rechts. Zij willen niet liever dan dat het hele sociale model uiteenvalt zodat de vrije markt ongecontroleerd zijn gangen kan gaan, zodat collectieve rechten verdwijnen en de werknemers er alleen voor staan. En of het nu Brusselaars, Walen of Vlamingen zijn, daar worden ze allemaal slechter van. Daarom moeten ze de solidaire eenheid in stand houden, met een sterke sociale zekerheid. Trouwens, de crisis is niet Belgisch, zij is internationaal. Overal moet de bodemloze put die achterbleef om banken te redden gedempt worden met drastische inleveringen. Griekenland is er het extreme voorbeeld van. Een gigantische lening moet er nu dienen om het financiële systeem en de banken overeind te houden, niet om de Griekse bevolking te helpen. Want zij moet de torenhoge leninglast terugbetalen met draconische besparingen. Ondertussen pikken de kapitaalbeurzen als aasgieren toe. Onder de leugenachtige dekmantel dat de geldmarkt het vertrouwen kwijt is, halen speculanten grof geld uit de fragiele situatie, met vernuftige technieken die verlies op de beurs omtoveren tot winst. Worden wij ook Grieken? De volgende regering zal hoe dan ook geld moeten vinden, veel geld. 10 miljard tot 2012, 20 miljard tot 2015, wordt nu becijferd. Werknemers moeten bij de verkiezingen duidelijk maken waar dat vandaan moet komen. Laten we toe dat die miljarden gehaald worden bij de sociale zekerheid, bij de openbare diensten, of door loonmatigingen bij de volgende sociale akkoorden? Of zeggen we in het stemhokje hetzelfde als het ABVV? De volgende regering moet de fiscale fraude die 20 miljard euro groot is, aanpakken. Speculatie op de beurs moet belast worden. Fiscale gunsten aan ondernemingen moeten de tewerkstelling ten goede komen, niet de bedrijfswinsten. Er moet een eco-solidair relanceplan opgestart worden dat voor duurzaam werk en voor een duurzame economie zorgt. De werknemers moeten weigeren de rekening te betalen. Dat zal het ABVV duidelijk te verstaan geven op de concentratie van 4 juni op de Heizel in Brussel. Op 4 juni zullen we samen laten horen wat onze prioriteiten zullen zijn wanneer we in het stemhokje staan. (20 mei 2010)

Jacques Michiels Algemeen secretaris

Pagina 10

Alain Clauwaert Voorzitter

Hoe zwaar weegt de vakbond in de politiek? bond maatschappelijke invloed heeft, dat hij politiek gewicht in de schaal gooit. Er moet dus meer interprofessioneel gedacht en gewerkt worden. Want als belangenverdediging in bedrijven en sectoren de aandacht wegkaapt wordt de vakbond een soort consumentenvereniging, zonder politieke boodschap.

Een nieuw politiek project

Welke invloed heeft de vakbeweging op de politieke besluitvorming? Hoe is de relatie tussen vakbond en politieke partijen? Moet het niet anders en beter? In deze verkiezingstijd is het van pas bij die vragen stil te staan. Het onderwerp is ook belangrijk als het gaat over de toekomst van de vakbond. Over die toekomst wil de Algemene Centrale meningen en suggesties verzamelen. Deze reeks artikels zorgt voor gespreksstof. Iedereen die zich in het debat wil mengen kan terecht op het discussieforum van onze website www.accg.be. Luc Vanneste leverde een lezenswaardige bijdrage voor het boek ‘Perspectieven voor de vakbond van morgen’ waarin het doen en laten van de vakbeweging onder de loep wordt genomen. Luc Vanneste was lange jaren vakbondssecretaris van het ABVV en was ook kabinetschef van de socialistische minister van werk, Peter Van Velthoven. In zijn tekst gaat hij dieper in op de verhouding tussen vakbond en politiek.

van 1945 zijn vakbonden en werkgevers gelijkwaardige partners. Er wordt dagelijks onderhandeld over grote en kleine problemen. Er wordt gezocht naar oplossingen die alle partijen bevallen. Conflicten worden zoveel als mogelijk uit de weg gegaan. Statistieken leren dat er slechts uitzonderlijk naar het stakingswapen wordt gegrepen. Zakelijke afspraken houden de relaties tussen werknemers en werkgevers in de hand.

Vanneste komt tot vier bevindingen. De vakbond moet duidelijker zijn over zijn ideologie en zeggen hoe de maatschappij moet veranderen, zo stelt hij. Daarvoor is het noodzakelijk dat de interprofessionele werking van de vakbond meer gewicht krijgt. Er moet ook gewerkt worden aan sterkere internationale interprofessionele organisaties. En er moet gezocht worden naar nieuwe vormen van samenwerking met politieke partijen.

Daar komt bij dat mensen zich steeds minder verbonden voelen met een ideologische familie. Zij zijn niet meer van vader op zoon en levenslang trouw aan de grote socialistische of christelijke zuil. Ze kiezen niet voor de ideeën van de ene of de andere zuil. Ze kiezen voor de vakbond die snel en efficiënt werkt, die een goede dienstverlening aanbiedt. De individuele belangenbehartiging heeft de bovenhand op de collectieve belangen. En dan doet ideologie er maar weinig meer toe.

Interprofessioneel denken en werken Hoe komt de auteur tot die bevindingen? Hij kijkt naar het sociaal overleg in ons land en ziet opvallende verschuivingen die de rol van vakbonden en ook van de andere sociale partners in het politieke leven beïnvloeden. Sinds het historisch Sociaal Pact

De visie op een andere maatschappij en een andere toekomst zit op de achtergrond, vindt Luc Vanneste. Vakbonden zijn in de eerste plaats bezig met het verdedigen van werknemers in hun bedrijf, met hun belangen in hun sector. De interprofessionele aanpak verliest daardoor aan belang. Maar het is juist daar dat een vak-

Als je vandaag ziet hoe de vrije markt volledig ontspoort, wordt duidelijk hoe belangrijk het is daar een andere ideologie, een ander maatschappijbeeld tegenover te stellen, zegt Luc Vanneste. Er is een nieuw sociaal contract nodig dat mensen aan de onderkant van de sociale ladder omhoog helpt, dat ook oog heeft voor de middengroepen in onze samenleving en dat de problemen van de multiculturele samenleving aanpakt. Het is een politiek project waar de vakbonden een cruciale rol in spelen. Want politiek is meer dan partijpolitiek. De vakbond is niet meer als vanzelfsprekend verbonden met één politieke partij. De leden van het ABVV stemmen niet meer automatisch voor de socialistische partij zoals dat ooit het geval was. Dan moet er ook niet meer gesproken worden over historische familiebanden. Zoek andere samenwerkingsverbanden, sla de handen in elkaar om concrete gemeenschappelijke maatschappijvisies te realiseren, zegt de auteur. Dan spreek je heldere taal voor de mensen. Als de vakbond die politieke rol wil opnemen moet hij wel meer interprofessioneel denken, werken en naar buiten komen. En dat is zeker bij het ABVV een groot probleem, besluit Luc Vanneste. Een probleem, en een hele opdracht om eruit te geraken. Deel je de mening van Luc Vanneste? Of denk je er anders over? Laat je stem horen via ons discussieforum op de website www.accg.be. Het boek ‘Solidariteit in beweging – perspectieven voor de vakbond van morgen’ waarin je de tekst van Luc Vanneste vindt, is te verkrijgen bij de gewestelijke afdelingen van de Algemene Centrale van het ABVV.

Deense vakbond op bezoek Begin mei verbleef een delegatie van 28 mannen en vrouwen van de Deense vakbond 3F Silkeborg in België. Op het programma: een bezoek aan de Europese instellingen, maar eveneens een ontmoeting met onze vakbond en een rondleiding op een werf van de schoonmaaksector. Dankzij de samenwerking met onze afdeling Brussel en de AC-afgevaardigde Mustapha Yaakoubi kreeg de Deense delegatie de kans om een ISS-werf te bezoeken waar treinstellen worden schoongemaakt. Voorwaar een ongewone manier om treinen te zien! Maar het belangrijkste is de constructieve uitwisseling tussen de Deense en Belgische syndicalisten. Met Europa en de Europese ondernemingsraden in het achterhoofd, komen zulke ontmoetingen van pas om de werknemers te verenigen. Men kan niet enkel ervaringen en adressen uitwisselen maar eveneens contacten leggen. Contacten die broodnodig zijn om netwerken op poten te zetten, erkenning te bekomen en om de aanzet te geven tot een internationaal syndicalisme.


011_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:19

Pagina 11

N° 10

11

28 mei 2010

STRIJD TEGEN ANALFABETISME

Lezen en schrijven, een recht voor iedereen Beeld je eens in: je bent op het werk, je chef is in vergadering en er Verschillende initiatieven arriveert een vrachtwagen om materiaal op te laden. De chauffeur geeft je de bewijsdocumenten, maar je kunt niet lezen. Hoe los je dat op? Dit voorbeeld heeft veel weg van een karikatuur? Nochtans maken analfabeten dit dagelijks mee. Zelfs in een land als België waar het onderwijs verplicht is sinds 1914, schat men dat ongeveer 10 % van de bevolking analfabeet is en niet heeft leren lezen of schrijven, ofwel ongeletterd is, wat betekent dat lezen en schrijven onvoldoende beheerst worden. Een echte handicap die heel wat problemen veroorzaakt zowel op het werk als in het privéleven.

Alfabetisering, ook een zaak van de vakbond Als vakbond belangt de alfabetiseringskwestie ons rechtsreeks aan. Werknemers die met het probleem kampen nemen hun vakbondsafgevaardigde heel vaak in vertrouwen. Ze brengen hem op de hoogte van hun moeilijkheden, vragen hem om documenten voor te lezen. Het ergste is evenwel dat deze men-

sen extreem kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het probleem stelt zich des te scherper door de huidige crisis. Hoger geschoolde werknemers nemen jobs aan die onder hun kwalificaties liggen waardoor lager geschoolden eruit vliegen. Bovendien krijgen werknemers door hun ongeletterdheid zelden de kans om een bedrijfsopleiding te volgen. Een alfabetiseringscursus is bijgevolg onontbeerlijk wil men andere vormingen aanvatten. Wij moeten deze mensen helpen de elementaire beginselen van het schrijven en lezen onder de knie te krijgen zodat ze in het dagelijkse leven hun plan kunnen trekken tijdens concrete opleidingen, zoals het begrijpen van een productfiche. Maar analfabetisme heeft ook buiten de werkvloer heel kwalijke gevolgen. Het is een kwestie die de hele samenleving aangaat. Iedereen moet zich inzetten om het probleem op te lossen.

Instellingen zoals de VDAB hebben ook een taak daarin. En in een aantal sectoren zijn er vormingsfondsen die zich met alfabetisering bezig houden. Dat is bijvoorbeeld het geval in de schoonmaaksector. Zo is er ook ‘Lire et Ecrire’ een vereniging die aan alfabetisering doet op de werkvloer, met de steun van het Waalse Gewest. Sinds 2004 voert ze acties in de schoonmaaksector, o.a. in samenwerking met het ABVV. Aan dit project nemen werknemers deel van de schoonmaakbedrijven Laurenty, ISS en Clean Express Poty. Tot nog toe hebben 135 werknemers uit de sector een opleiding gevolgd bij Lire et Ecrire. Dit is niet slecht, maar toch te weinig in verhouding tot de vraag. Op dit ogenblik is de vereniging echter financieel niet in staat om aan alle aanvragen gevolg te geven. De Europese Unie verplicht de bedrijven om 1,9% van de loonmassa aan te wenden voor opleiding. Dit was trouwens overeengekomen in het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Toch stellen we vast dat België nog veel inspanningen moet leveren, terwijl de alfabetise-

PROTEST TEGEN KREDIETEN AAN JOODSE NEDERZETTINGEN

ringsopleiding perfect past in deze context. Het is dus nodig de alfabetisering meer aandacht te geven in onze eisenbundels.

Opleidingen voor iedereen Het Betaald Educatief Verlof (BEV) is een regeling die de werknemer

De onderhandelingen in de non-profitsector zitten in het slop, zowel in Vlaanderen, Wallonië en Brussel als op het federale niveau. Vier maanden geleden werden de verschillende eisenbundels neergelegd, maar van de kant van de overheden is er weinig of geen reactie. Blijkbaar vinden ze dat de werknemers van de non-profit geen aandacht waard zijn. Nochtans, de eisen zijn meer dan gerechtvaardigd. Het betreft betere voorwaarden voor arbeiders en bedienden, zoals een verhoging van de eindejaarspremie, bijkomende vakantiedagen, meer tewerkstelling, meer en betere opleiding.

De affiche die hierbij afgedrukt staat zegt waar het over gaat. De Algemene Centrale doet mee aan het actieplatform ‘Israël koloniseert – Dexia financiert’. Maar ook 34 gemeenten hebben zich aangesloten.

Door het verlenen van kredieten aan Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever financiert Dexia de verdere kolonisering van Palestijns gebied. Een kolonisering die wereldwijd wordt veroordeeld.

Op 8 september wordt de internationale dag van de alfabetisering georganiseerd, de gelegenheid bij uitstek om de nadruk te leggen op het belang van de alfabetisering. We staan immers voor een maatschappelijke uitdaging van formaat. Ook op syndicaal vlak is het belangrijk dat de betrokken sectoren hierop dieper ingaan, en meer in het bijzonder nadenken over de vormingsfondsen. Alle betrokkenen moeten beseffen dat een dergelijk scholingsproject enkel maar positieve gevolgen kan hebben op alle niveaus.

Genoeg gewacht, tijd voor actie

75 organisaties hebben de krachten samengegooid om te protesteren tegen de kredieten die de bankreus Dexia verleent aan Joodse nederzettingen in Palestijns gebied. Zij voeren campagne en maakten gebruik van de algemene aandeelhoudersvergadering van Dexia om de praktijken van de bank aan te klagen. Want het is nog altijd niet gedaan met die kredieten.

Maar er zijn bewijzen opgedoken dat er wel degelijk nieuwe kredieten werden toegekend, na de belofte van de directie om daarmee te stoppen.

Eric Neuprez, federaal secretaris belast met de schoonmaaksector en actief in de strijd tegen analfabetisme: “We mogen geen oogkleppen opzetten en het probleem van de alfabetisering negeren. We voeren strijd voor de emancipatie van onze werknemers, en kunnen lezen en schrijven is nu net de hoeksteen van elke vorm van emancipatie”.

ZORGSECTOREN

Israël koloniseert, Dexia financiert

Tijdens de grote aandeelhoudersvergadering van Dexia op 12 mei voelde een vertegenwoordiger van De Algemene Centrale de directie van Dexia aan de tand over de financiering van Israëlische kolonies. Voorzitter Jean-Luc Dehaene zat er duidelijk verveeld bij. Volgens hem investeert Dexia niet meer in de kolonies.

in staat stelt een opleiding te volgen tijdens zijn werkuren, zonder enig loonverlies. Ideaal, zo lijkt het, zij het niet dat enkel de werknemers met meer dan een halftijdse betrekking hiervan kunnen genieten, en daar wringt nu net het schoentje: in heel wat sectoren, waaronder de schoonmaak, zijn er onnoemelijk veel verplichte deeltijdse banen. Eens te meer een onrechtvaardigheid. Het is dan ook noodzakelijk dat het BEV zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers geldt. Bovendien is het belangrijk dat deze opleidingen vooral overdag worden gegeven.

©

Israël bezet Palestina

Israël occupe la Palestine Les Nations-Unies condamnent

De oorverdovende stilte is onaanvaardbaar De 100.000 werknemers van de non-profitsector krijgen geen gehoor. Het blijft onaanvaardbaar stil bij de overheden. Lang genoeg gewacht, het is tijd om opnieuw onze stem te laten horen.

Nationale actie Dexia steunt de bezetting en onderdrukking van de Palestijnse werknemers. Waardig werk is onmogelijk in deze omstandigheden. Er is torenhoge werkloosheid. Wie in Israël een job vindt heeft weinig of geen rechten. Dexia geeft het winstbejag voorrang op de levenskwaliteit van honderdduizenden mensen.

Israël treedt het internationaal recht met de voeten. Het bezet Palestijnse gebieden, het vestigt er kolonies en het houdt een schandelijke scheidingsmuur in stand. Het is ongehoord dat een gereputeerde bankinstelling daar kredieten voor verleent. Meer info: www.intal.be

Op 2 februari stonden de werknemers al een eerste keer in Brussel om hun eisen kracht bij te zetten. Er is nog altijd geen antwoord en dus wordt er op 8 juni opnieuw actie gevoerd.

Op dinsdag 8 juni wordt een nationale actie georganiseerd, aan de Noordstation van Brussel. Het is voor de werknemers van de sector een stakingsdag, met een stakingsvergoeding voor alle vakbondsleden die meedoen aan de

actie. De werkgevers werden ervan op de hoogte gebracht. We hebben heel terechte eisen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Laten we er samen voor opkomen. Zorg dat ook jij erbij bent.


012_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12

N° 10

12:20

Pagina 12

Bedienden - Technici - Kaderleden

28 mei 2010

De werknemers van Janssen Pharma verdienen meer respect Het personeel van Janssen stemde voor de tweede keer over een sociaal plan na de door de directie aangekondigde herstructurering. Opnieuw stemde de meerderheid tegen, namelijk 63%. Dat is echter niet voldoende om een sociaal plan te verwerpen. Het voorstel zal dan ook worden doorgevoerd. De toekomst blijft onzeker. Deze herstructurering is het verhaal van een bedrijf dat kiest voor onmiddellijk rendement in plaats van een duurzame toekomst. Een quote van het management van Janssen Pharma maakt duidelijk hoe zij de toekomst van het bedrijf zien: “De structurele crisis binnen de farmaceutische indus-

trie in combinatie met de gevolgen van de wereldwijde economische crisis dwingen ons ertoe om onze manier van werken volledig te herzien. Het oude model van grote geïntegreerde, centraal gestuurde ondernemingen die de volledige cyclus van research, ontwikkeling, productie en vermarkten volledig binnenshuis organiseren, is economisch niet langer houdbaar. We moeten ons bestaande model dan ook grondig aanpassen.” Hoe valt dit te rijmen met een omzet van meer dan 44 miljard euro en een winst van 9.2 miljard euro? Hoe te verklaren dat ongeveer 10% van de uitgaven ontwikkeling

en onderzoek (R&D) betreffen en 30% gaat naar marketing, verkoop en administratie? Voor ons is het duidelijk: Janssen Pharma verandert van een productiegedreven organisatie (medicijnen uitvinden, maken en verkopen) naar een organisatie die distribueert (bijv. kopen van een medicijn en op de markt brengen). In de praktijk betekent dit dat Janssen Pharma alles wat niet direct maximale winst oplevert zal afstoten, in welke dienst dan ook. Zo installeert zich permanente onzekerheid voor de werknemers. Het management van Janssen Pharma baseert zijn intentie om

intussen 417 werknemers (initiële aankondiging van 558 werknemers) te ontslaan op competitiviteit (concurrentiepositie) die ze willen behouden. Ze hebben ons echter nooit duidelijke cijfers gegeven.

tijk betekent dit géén voldoende meerderheid om tot actie over te gaan en zal het voorstel worden doorgevoerd.

De directie besliste dan ook éénzijdig om de eerste fase van de wet Renault af te sluiten. Een aantal cruciale vragen en voorstellen van de vakbonden werden zonder meer als niet relevant van tafel geveegd.

De gedwongen ontslagen én de onzekerheid over de toekomst (outsourcing?) blijven de voornaamste knelpunten. Het personeel is verre van gerustgesteld. De directie leeft ondertussen nog steeds in een parallelle realiteit. Voor hen betekent de uitslag een “klare uitslag” en kan men nu overgaan tot de orde van de dag.

Na een lange en moeizame onderhandelingsperiode is het voorstel tot sociaal plan door het personeel met 63% verworpen. Dat is heel wat, maar in de prak-

Dit typeert de wereldvreemheid en de ‘ivoren toren’-mentaliteit van deze directie ten volle. De werknemers van Janssen verdienen beter.

Schlecker: het doek is (bijna) gevallen Begin maart kondigde de groep Schlecker aan het merendeel van zijn winkels te zullen sluiten, meer bepaald alle drogisterijen in België met uitzondering van de vier filialen in de regio Eupen. Het sociaal plan, dat betrekking heeft op meer dan 90 werknemers, werd eind april tussen werkgevers- en vakbondsverantwoordelijken overeengekomen. Langs vakbondszijde werd alles in het werk gesteld opdat de gevolgen van deze sociale crisis voor de werknemers maximaal zouden worden afgezwakt. Schlecker is zowat de Lidl van de drogisterij. De hard-discounter van de cosmetica, die regelmatig onder vuur ligt omwille van zijn meedogenloze (en zelfs gewetenloze) personeelsbeheer, heeft besloten om zich grotendeels uit de Belgische markt terug te trekken. De directie sluit het logistiek centrum van Nederland dat alle Nederlandse en bijna alle Belgische winkels bediende. Bijgevolg kunnen de betrokken winkels (meer dan honderd in Nederland en 32 in België) niet meer beleverd worden. Volgens de bedrijfsleiders rechtvaardigt dit dat de laatste rendabele winkels niet langer worden opengehouden. Enkel de ver-

kooppunten gelegen in de Duitstalige Gemeenschap, die beleverd worden door het logistiek centrum in Duitsland, zullen verder bevoorraad worden en kunnen dus na 2011 blijven bestaan. Onmiddellijk na de aankondiging van de sluiting werd de Renault-procedure opgestart. De onderhandelingen zijn uitgemond in een sociaal plan dat onder meer voorziet in de uitbetaling aan de werknemers van een verbrekingsvergoeding (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie) van 3, 6 of meer maanden ingeval van vrijwillige ver-

Dexia: gedaan met de slechte gewoonten Sinds het uitbreken van de financiële crisis beleefde de groep Dexia al heel wat woelige en onzekere tijden. Die turbulente periode is jammer genoeg nog steeds niet voorbij. Er werden immers al 1.526 werkplaatsen geschrapt en ook vandaag wil de directie nog altijd besparen op de rug van de werknemers. Zo stelt ze bijvoorbeeld de loonsevolutie (index, barema’s, promoties, enz.) ter discussie. Zo bevestigt diezelfde directie het spreekwoord dat zegt dat “men wel de splinter in andermans oog ziet, maar niet de balk in zijn eigen”, zij die zichzelf maar al te graag vette bonussen toekent. Bovendien bezondigt ze zich ook weer aan de slechte gewoonten uit het verleden door opnieuw te gaan speculeren op de evolutie van de koers van het Dexia-aandeel. Zo slaat ze de lessen die ze uit de crisis heeft getrokken in de wind – nochtans is die crisis net ontstaan omwille van dergelijke onverantwoordelijke daden. Het personeel is alle vertrouwen in die bestuurders kwijt want hun enige strate-

gie is persoonlijke verrijking op korte termijn en dat ten koste van een duurzame tewerkstelling. De BBTK kant zich stellig tegen het onfatsoenlijk wanvertoon van een bedrijf dat aan twee snelheden evolueert. Het gemeenschappelijk vakbondsfront BBTK/LBC-CNE/ACLVB heeft dat trouwens duidelijk te kennen gegeven tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Dexia op 12 mei jl. Tijdens die vergadering stonden verschillende punten op de agenda: goedkeuring van de rekeningen, verdeling van dividenden voor de aandeelhouders (in de vorm van aandelen) en verdeling van bonussen aan het topmanagement. Onze afgevaardigden gaven een duidelijke boodschap mee aan de aandeelhouders van de groep. Luigi Franco, BBTK-afgevaardigde bij Dexia: “Er is geen enkele visie na 2010. We hebben gevraagd naar een strategisch plan en er komt niets uit de bus, ze kunnen ons niet de minste langetermijngarantie geven. We zien onze vrees stilaan bewaarheid worden en dat wilden we laten weten. We trekken aan de

alarmbel omdat er buitensporig veel consultants worden ingezet en de beruchte bonussen weer opduiken. Topmanager Pierre Mariani laat zich voortdurend omringen door consultants die rijkelijk vergoed moeten worden. Door die huizenhoge kosten moeten wij onze eigen algemene kosten drukken. We vinden dat niet normaal. We hebben voldoende vakbekwaamheid in huis die kan aangeboord worden. Ter info: alleen voor de CEO al zal voor haast 800.000 euro aan bonussen worden toegekend en voor het ganse directiecomité komen we in totaal aan zo’n 2 miljoen euro. En die bonussen worden dan ook nog eens geïndexeerd op de aandelenkoers.” De slechte gewoonten uit het verleden zijn dus wel degelijk terug! Laat ons hopen dat de aandeelhouders beseffen wat er op het spel staat en niet in hun oude fouten vervallen door hun kop in het zand te steken. De BBTK zal onaanvaardbare praktijken blijvend aan de kaak stellen en de werknemers blijven steunen. Zodat er snel antwoorden op onze vragen en garanties voor de toekomst komen.

trek. Voor de andere werknemers zal een sluitingspremie van €150 per jaar anciënniteit worden toegekend met aanvullingen voor de 45-plussers. De werknemers in tijdskrediet zullen hun vergoedingen ontvangen op basis van hun oorspronkelijk uurrooster. Zoals voor alle bedrijven met meer dan 20 werknemers die tot collectief ontslag overgaan, voorziet het sociaal plan de oprichting van een “tewerkstellingscel” die tot doel heeft om de ontslagen werknemers 3 tot 6 maanden lang te begeleiden en hen een beroepsherinschakeling (outplacement) voor te stellen. Die gaan nog deze maand van start. Ingeval van een vervroegde sluiting voorziet het plan dat de werknemers betaald en vrijgesteld van prestaties worden. Gelukkig, want de eerste winkels werden in de twee voorbije maanden al daadwerkelijk gesloten. De sluitingen zullen gespreid blijven doorgaan tot eind 2010.

Euler Hermes: Zwijgen in de media over lot personeel Bij de retailtak van Euler Hermes loopt de procedure Renault verder. Ondertussen deelt de CEO van het bedrijf zijn financiële analyses via de pers met de wereld. Maar daarbij zwijgt hij over het lot van de 45 getroffen werknemers. De groep Euler Hermes, internationale marktleider op het gebied van beheer en financiële analyse van kredietrisico’s en inning van schuldvorderingen, levert al jarenlang grote winsten op met zijn retailtak (voor consumentenkredieten). Desondanks heeft de directie op 15 april jl. zijn voornemen aangekondigd om die retailactiviteit af te stoten en de Renault-procedure op te starten. Dit droeve nieuws kreeg in de pers maar weinig media-aandacht, in tegenstelling tot de talenten van CEO W. Verstraete als economisch analist. Sinds de aankondiging, heeft hij in de media immers tal van verklaringen afgelegd. Vreemd genoeg schetst hij een beeld van de sector van de kredietverzekering in het algemeen zonder te spreken over de teloorgang van de retailactiviteit binnen zijn eigen onderneming. Louter een vergetelheid of een bewuste keuze om die beslissing te verzwijgen? De BBTK vindt het alleszins een totaal misplaatste houding. Momenteel loopt de procedure Renault tussen de vakbondsvertegenwoordigers en de directie van de groep nog steeds. Ze hebben elkaar al meerdere malen ontmoet. De BBTK zal in elk geval de rechten en de tewerkstelling van de “vergeten” werknemers met hand en tand verdedigen!


016_GP_V1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

16

N° 10

12:23

Pagina 16

Bedienden - Technici - Kaderleden

28 mei 2010

STANDPUNT

Stem links! Op 13 juni trekt u opnieuw naar de stembus. Dat is een mooie gebeurtenis. Het stemrecht is een van de belangrijkste democratische mijlpalen die de socialistische beweging heeft verwezenlijkt. Door te stemmen, geeft u mee vorm aan onze samenleving. De keuze die u maakt, is dus niet zonder belang, ook al is uw stem er maar eentje uit vele miljoenen. Daarom is het erg jammer dat sommigen twijfelen aan het belang of het nut van het uitbrengen van een stem. Ook al is er een oorzaak voor dat ‘foert’-gevoel. De BBTK erkent dat Leterme er weinig van gebakken heeft. De voorbije drie jaar ging bijna alle politieke energie uit de wetstraat verloren aan een dossier waarvan enkel nog een aantal grondwetspecialisten begrijpen waarover het gaat: de fameuze kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat dit gehakketak onder politici zich afspeelde tegen de achtergrond van de ergste financiële (en reële)

crisis van de afgelopen decennia maakt het enkel erger. Deze crisis had ondubbelzinnig de prioriteit van de regering moeten zijn, maar is die eigenlijk nooit geweest.

Opnieuw naar de stembus Het vervolg kent u. De regering is gevallen en u moet opnieuw een keuze maken. Het is duidelijk dat wij als socialistische bediendevakbond oproepen om links te stemmen. Een keuze tussen links en rechts speelt wel degelijk nog een rol, want er zijn verschillen. In de jaren die volgen komen er een aantal erg belangrijke uitdagingen op ons af: de vergrijzing, de begrotingstekorten, de financiële sector reguleren… Enkel partijen die dicht staat bij de socialistische vakbond kunnen garanderen dat dit niet ten koste gaat van de gewone man. Bovendien zijn linkse partijen ook minder geneigd om zich te verliezen in oeverloze communautaire twisten. Een sterk

links blok in het parlement betekent volgens ons een garantie voor een betere sociale bescherming en een duurzame economische ontwikkeling. Het kan ook een dam vormen tegen een blinde besparingsdrift.

Ook uw statuut speelt mee Voor de BBTK is er nog een thema dat in deze verkiezingen meespeelt: uw rechten als bediende. U hoort er politici zelden over praten, maar de verschillende partijen en hun voorzitters hebben wel degelijk een mening over de toekomst van het bediendestatuut. Hun visies voor het opheffen van de verschillen die bestaan tussen arbeiders en bedienden gaan vaak dezelfde richting uit: een eenheidsstatuut, waarbij u als bediende moet inleveren. Concreet betekent dit dat sommige politici menen dat u best wel kan leven met een kortere opzegvergoeding als u wordt ontslagen.

Een politieke oplossing waarbij het eenheidsstatuut wordt opgelegd zal namelijk automatisch leiden tot het afbouwen van de rechten van de bedienden. De bedienden die - en dat vergeten de dames en heren uit de Wetstraat wel eens de helft van de actieve bevolking uitmaken. En ondertussen krijgt de Belgische arbeider nog steeds niet waar die recht op heeft, namelijk globaal dezelfde bescherming als de bediende vandaag. De voorstellen van heel wat politici komen eigenlijk gewoon neer op een op grote schaal georganiseerde sociale achteruitgang, vermomd als een ‘modernisering’. Laat u echter niet vangen.

De BBTK informeert u Daarom plant de BBTK u in de directe aanloop van de stembusgang nog uitgebreid te informeren over de posities die de verschillende democratische partijen in het debat arbeiders/

bedienden innemen. Daarvoor pluizen we de verschillende partijprogramma’s uit en nemen we rechtstreeks contact op met de partijhoofdkwartieren, door drie concrete vragen te stellen. In een brief vragen we naar hun positie in het debat (zijn ze voor het wegwerken van de verschillen tussen de statuten zonder aan de rechten van bedienden te raken?), het dragen van de kosten (door de werkgevers of de collectiviteit?) en de rol van de sociale onderhandelaars in het debat. Voor de verkiezingen krijgt u hun antwoord nog mee. Dat gebeurt niet enkel via onze nieuwsbrief en bbtk.org, maar ook in de bedrijven worden er pamfletten verspreid. Zo wordt uw keuze op 13 juni een grondig geïnformeerde keuze. U vindt de brief terug op www.bbtk.org.

Myriam Delmée Erwin De Deyn Ondervoorzitter Voorzitter

rzekering e v g in n o w e Een goed ee. . leeft met u m op kan gaan seur weet Uw P&V advi

dat het leven

alle kanten

rzekering e woningve m o H l ea Id P&V ig verzekerd oorbeeld uw schatjes stev Zo kan hij bijv uw n va n zorgt hij voor dat de fratse met u mee en g uitbreiden zo aa gr j hi kt e manier den zijn. Op dez uw familie. n va t op maa uurt, oplossingen seur in uw b de P&V advi et m ak ra sp e. Voor een af ar www.pv.b 91 of surf na 90 15 8/ 07 bel

Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058.

Een weekendje naar papa? Wees gerust, ook dan zijn de fratsen van uw schatjes verzekerd.


013_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:20

Pagina 13

Textiel - Kleding - Diamant

N° 10

13

28 mei 2010

Textiel: uitbetaling Recticel: eerst de winst, dan de werknemers wettelijk vakantiegeld 2010 Vacantex spreidt alle textielbedrijven voor de uitbetaling van het wettelijk vakantiegeld over 3 betalingsmomenten, afhankelijk van de data van het jaarlijks collectief verlof in het bedrijf. Het vakantiegeld van de bedrijven die eerst sluiten wegens jaarlijkse vakantie, wordt eerst betaald. Voor de bedrijven die later sluiten, wordt het wettelijk vakantiegeld 2010 met de 2de of de 3de betaling uitgekeerd. Tegen half mei krijgen alle werknemers uit de sector een strookje toegestuurd met de gegevens i.v.m. de berekening en de uitbetaling van het wettelijk vakantiegeld.

De groep Recticel heeft de voorbije jaren mooie winstcijfers behaald en in 2009 is de winst zelfs 80% hoger dan het jaar voordien. De aandeelhouders kunnen opgetogen zijn: hun dividend stijgt met bijna 50%. Bij de werknemers zien we echter verbijstering, ontgoocheling en ongeloof. In 2009 werd er zwaar geherstructureerd – meer dan 600 jobs gingen verloren – en er moest fors worden ingeleverd: een 4/5de tewerkstellingsregeling en een oplopende tijdelijke werkloosheid. Ook in 2010 gaan de herstructure-

ringen en het jobverlies verder: de werknemers betalen de winsten van de aandeelhouders cash! Daarnaast laat het management na om de noodzakelijke investeringen te doen in de verschillende vestigingen om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.

Dit alles staat in schril contrast met de riante vergoedingen op bestuursniveau en het in de watten leggen van de aandeelhouders. Om hiertegen te protesteren heb-

ben de werknemers van de Belgische vestigingen op 11 mei actie gevoerd op de aandeelhoudersvergadering van Recticel in Evere. Ook de delegees van Recticel Bedding Hulshout, dat onder de textielsector valt, waren hierbij aanwezig. Samen met hun collega’s van de andere vestigingen hebben ze er gepleit voor een visie op lange termijn en vooral dat investeringen gekoppeld aan engagementen op het vlak van tewerkstelling voorrang moeten krijgen op een dividendverhoging.

Dit zijn de betalingsdata:

CIRCULAIRE CHEQUES 1ste betaling 2de betaling 3de betaling

Woensdag 20 mei 2010 Maandag 14 juni 2010 Woensdag 23 juni 2010

OVERSCHRIJVINGEN 1ste betaling 2de betaling 3de betaling

Dinsdag 25 mei 2010 Donderdag 10 juni 2010 Maandag 21 juni 2010

BUITENLANDSE OVERSCHRIJVINGEN 1ste betaling 2de betaling 3de betaling

Dinsdag 25 mei 2010 Donderdag 10 juni 2010 Maandag 21 juni 2010

Raadpleeg je afdelingssecretaris om te weten te komen onder welke groep jouw bedrijf valt. De contactgegevens vind je op onze website www.abvvtkd.be.

Recht op Europese steun voor ontslagen textielwerknemers Vorig jaar nam het ABVV - Textiel, Kleding & Diamant het voortouw om twee dossiers (Oost - en West - Vlaanderen / Limburg) in te dienen bij het Europees Fonds voor de Aanpassing aan de Globalisering. Dit Fonds ondersteunt actieve arbeidsmarktgerichte maatregelen voor sectoren die in een bepaalde regio getroffen werden door massaal jobverlies. Op 9 september 2009 keurde de Europese Commissie de beide steunaanvragen goed. Vanaf november 2009 wordt COBOT, het sectoraal opleidingscentrum voor de textiel, actief ingeschakeld voor de uitvoering van de maatregelen ter ondersteuning van de ontslagen werknemers uit de beide regio's. Deze steunmaatregelen kunnen worden toegepast tot mei 2011. Daarom komen we in dit artikel nog eens terug op de doelgroep, de maatregelen en de financiële vergoedingen waar de ontslagen werknemers uit de door de Commissie goedgekeurde dossiers recht op hebben.

Wie komt in aanmerking? Alle werknemers, ongeacht de woonplaats, die werden ontslagen in een textielbedrijf in de provincies Oost- en WestVlaanderen tussen 31 mei 2008 en 28 februari 2009. Voor de provincie Limburg gaat het om de werknemers die in onze sector werden ontslagen tussen 1 augustus 2008 en 31 maart 2009.

Welke ondersteunende maatregelen staan ter beschikking? • Competentiescreening: zoek uit welke job het best bij je past. Samen met een medewerker van COBOT ga je na wat je talenten en vaardigheden zijn. Er wordt gepeild naar je toekomstverwachtingen, je interesses. Er wordt samen met jou een actieplan opgesteld. Wellicht heb je ook bijkomende opleiding nodig om aan de slag te gaan in de job die jou ligt. Een vergoeding van €15 wordt toegekend als je aan deze actie deelneemt die niet langer duurt dan enkele uren.

• Leer succesvol solliciteren. De kans op een nieuwe job staat of valt vaak met een goede sollicitatie. Gedurende maximum 3 dagen word je intensief getraind om jezelf verkopen bij je toekomstige werkgever. Wie 3 dagen training volgt, ontvangt een vergoeding tot €75. • Behaal een ervaringsbewijs. Wanneer je bijvoorbeeld het beroep hebt gedaan van platwever of dubbelstuk tapijtwever, kun je dit officieel laten attesteren met het ervaringsbewijs. Met dit bewijs op zak kun je gemakkelijker aan de slag bij een nieuwe werkgever. Wie het ervaringsbewijs behaalt, ontvangt een vergoeding van €100. • Ontvang vacatures die bij je passen. COBOT speurt in jouw plaats naar de vacatures die passen bij je opleiding, ervaring en interesses. Deze dienst wordt gratis aangeboden. • Volg een opleidingstraject op maat. Je hebt de keuze gemaakt voor

een nieuwe job, maar je mist de juiste vaardigheden en opleiding. Samen met COBOT en de VDAB wordt een opleidingtraject uitgestippeld dat je op het lijf geschreven is. Tijdens dit traject ontvang je een vergoeding van €25 per dag voor maximum 20 dagen. • Volg een algemene opleiding om je kansen op een job te verhogen. Er zijn heel wat opleidingen die voor jou makkelijker de poort openen naar nieuw werk, zoals mechanica, elektronica, werken met computer, ... Tijdens deze opleiding ontvang je een vergoeding van €25 voor maximum 10 dagen. • Laat je bijstaan door een jobcoach. Wil je graag opnieuw aan de slag, maar je weet niet hoe je het alleen moet aanpakken? Op jouw verzoek zal een jobcoach je met raad en daad bijstaan bij iedere stap die je onderneemt in je zoektocht naar een nieuwe job. Wie intekent op dit initiatief ontvangt een vergoeding van €75.

Je maakt ook aanspraak op 2 premies Als je deelneemt aan één of meer van de bovenvermelde acties, ontvang je een instappremie van €150. En als je na het volgen van een actie uit het pakket van steunmaatregelen werk vindt, dan krijg je een tewerkstellingspremie van €250. Je moet dan wel minstens 3 maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn bij je nieuwe werkgever of 65 dagen als uitzendkracht over een periode van 26 weken.

Waar kan ik terecht voor bijkomende informatie? • COBOT, Poortakker 92, 9051 Sint-Denijs-Westrem. Saar Vandenbroucke Telefoon: 09 222 26 14 E-mail: saar.vandenbroucke@cobot.be Website: www.efgcobot.be • Bij de afdelingssecretariaten van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant. De coördinaten vind je op de website: www.abvvtkd.be/reg.html.


014_GPV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

14

N° 10

12:21

Pagina 14

Voeding - Horeca - Diensten

28 mei 2010

HORVAL strijdt voor de kwaliteit van de tewerkstelling van de dienstencheques werknemers De sector dienstencheques bevindt zich in volle groei. Hij telt vandaag meer dan 100.000 werknemers. Werd de initiële doelstelling bereikt? Ja, als men enkel oordeelt naar de criteria van het aantal maar, in werkelijkheid, maken de perverse effecten van het systeem zeer snel hun opwachting en de werknemers zijn verre van de winnaars, ze zouden zelfs het gelach kunnen betalen: een loon onder de armoedegrens, onzekere arbeidsvoorwaarden, onzekerheid… De dienstencheques werknemers verkeren in dezelfde moeilijkheden ! De sector is veelzijdig, de werknemers zijn tewerkgesteld in meerdere paritaire comités en dit in functie van de onderneming die hen tewerkstelt, wat verschillen in lonen en toegekende voordelen met zich meebrengt. Deze diversiteit zorgt ervoor dat men moet rekening houden met de bestaande eigenaardigheden in de verschillende sectoren. ABVV-HORVAL is bevoegd voor de werkne-

mers die vallen onder PC 322.01 en onder PC 318.01 PC 322.01 is veruit het belangrijkste in aantal, maar het is ook degene die de meest verscheiden samenstelling heeft: men treft er ondernemingen aan met enkele werknemers, maar ook ondernemingen met duizenden werknemers; men vindt er ondernemingen van de sociale economie, maar ook ondernemingen verbon-

den aan de uitzendkantoren. PC 318.01 dekt de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse gemeenschap die ook werken met dienstencheques werknemers. Er zijn dus ondernemingen waar er veel verloop is van werknemers en dus weinig stabiliteit hebben, maar ook werknemers tewerkgesteld in ondernemingen van de NONPROFIT sector, die meestal met een contract van onbepaalde duur werken en die dus een belangrijke anciënniteit hebben verworven.

Een dienstencheques werknemer zijn in de NON-PROFIT sector Sterk door hun ervaring in de thuishulp, hebben diensten gezinshulp hebben zich geïntegreerd in de dienstencheques om aan de thuishulp dienstencheques een zekere kwaliteit van werk te garanderen om oneerlijke concurrentie te vermijden ten opzichte van de gezinshulpen. Deze omkaderde huishoudshulpen bieden aan de begunstigden een kwaliteitsvolle dienst terwijl een sociale begeleiding altijd mogelijk blijft met het oog op een kader van vertrouwen een overgang naar andere diensten te garanderen (gezinshulp, oppas…) in functie van de noden van de begunstigde. Kwaliteitsvolle banen konden gecreëerd worden : contracten van onbepaalde duur, valorisatie van de anciënniteit, vormingen, omkadering van de werknemers, collectieve arbeidsovereenkomsten van PC 318.01…

Het antwoord van de politiek laat op zich wachten… ABVV-HORVAL wil samen met de andere sociale partners van het PC 318.01 dat de financiering van de dienstencheques rekening houdt met de kwaliteit van de aan de werknemers aangeboden contracten, de omkadering waarvan ze kunnen genieten, de opleidingen, … enz.

Een ontmoeting was overigens voorzien met het kabinet Milquet om de toekomst van de sector, haar voortbestaan en haar financiering (herfinanciering, gedifferentieerde financiering),…

Het is belangrijk om de bestaande banen te ondersteunen.

Door de politieke crisis is ondertussen IMMOBILISME.

Vanuit deze invalshoek werd contact opgenomen met het kabinet van de minister van Tewerkstelling.

We hopen dat er zeer snel een regering gevormd zal worden. We hebben nood aan gesprekpartners die

Maar OPGELET, kwaliteit heeft een prijs! aandacht hebben voor de problemen waarmee de werknemers van de sector geconfronteerd worden et dat deze de wil hebben om er positieve antwoorden op te formuleren. ABVV-HORVAL zal zich blijven inzetten voor de verdediging van de belangen van de Dienstencheques werknemers van onze sectoren! Tangui CORNU Federaal Secretaris

EFFAT - Wanneer werken in de vleessector samengaat met onzekerheid Korte voorgeschiedenis In oktober 2009 hield de Europese Federatie van vakbonden voor voeding, landbouw en toerisme (EFFAT) haar congres met als thema de strijd tegen precair werk. EFFAT vestigde toen de aandacht op de groeiende onzekerheid van de werknemers, of ze nu migranten, uitzendkrachten of seizoensarbeiders waren. Men stelde vast dat in de huidige crisissituatie, steeds meer werknemers niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en zo de groeiende rangen van arme werknemers vervoegen. EFFAT heeft haar slogan « Precair werk bestrijden » gelanceerd. In dit kader besliste ABVV HORVAL om meer ontmoetingen tussen de verschillende vakorganisaties te organiseren en ook meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling en de opvolging van de Europese Ondernemingsraden.

EFFAT Conferentie VLEES Op 3 en 4 mei 2010 organiseerde EFFAT in Boedapest, Hongarije, een conferentie over het thema ‘precair werk in de vleessector’. Talrijke syndicalisten uit Europese landen waren aanwezig: België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Italië, Noorwegen, maar ook Polen, Hongarije als gastland, Bulgarije, Kroatië, Albanië, Oostenrijk, Montenegro, Servië, Slovenië en Turkije. We betreurden daarentegen de afwezigheid van landen als Zweden, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, toch geen onbelangrijke spelers in de vleessector. ABVV HORVAL was vertegenwoordigd door Freddy QUACKELBEEN

vangen door Turkse arbeiders.

TROP is teveel! De conclusies van de EFFAT vergadering kunnen in enkele woorden worden samengevat : «STOP de deregulering van de sector, STOP alle maffiapraktijken die beogen werknemers uit te buiten en te verarmen, JA aan een sociaal Europa dat de rechten van de werknemers garandeert.

(secretaris van West-Vlaanderen, rechts op de foto) en Tangui CORNU

(Federaal Secretaris, links op de foto).

De vaststellingen Sinds 2004, datum van de uitbreiding van de Europese Unie, stellen we met verbijstering vast dat de sociale betrekkingen gekenmerkt werden door een neerwaartse spiraal en dit in heel Europa. In tijden van toenemende globalisering heeft de economische crisis de toestand nog doen verslechteren. De vleessector is een goed voorbeeld van de slogan van het ABVV “Kapitalisme schaadt de gezondheid”: overal in Europa oefenen de ondernemingen druk uit om loonkosten, die ze altijd te hoog vinden, voortdurend te doen dalen. De onderneming Danish Crown, die vroeger bekend stond als een voorbeeld van kwaliteit van de sociale betrekkingen, wordt vandaag niet meer gespaard. De Duitse vakbond haalde voorbeelden aan van systemen van individuele arbeids-

betrekkingen, aanzienlijke loonsdalingen, toename van de arbeidsduur. Ze vertelden dat de Duitse werknemers de sector ontvluchten en dat ze door OostEuropese werknemers, die bereid zijn aan «dumpinglonen» te werken, vervangen worden. Men spreekt hier over bedragen van 5 euro per uur of zelfs minder … Op het vlak van de productie stelden we eveneens verschuivingen van de productie van Denemarken naar Duitsland vast; evenals naar het Verenigd Koninkrijk, een land dat bekend staat voor het ontbreken van collectief recht. In Denemarken stelde men vast dat 25% van de arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Werkgevers willen de sociale verworvenheden van werknemers in heel Europa aanvallen en dit is nog maar een begin! Deze neerwaartse spiraal van sociale dumping treft eveneens de OostEuropese landen. Zelfs Bulgarije, waar de lonen reeds bijzonder laag liggen, worden de “te dure” Bulgaarse arbeiders ver-

Samen hebben we in de schoot van de EFFAT conferentie actiestrategieën uitgewerkt. Deze gaan van een snellere interne communicatie, tot informatie-uitwisseling over de praktijken tussen transnationale ondernemingen in verschillende landen en lobbywerk om de aandacht te vestigen op deze praktijken en de commissie ertoe te brengen regels op te stellen om deze maffiapraktijken te verhinderen.

Welke conclusies kan men trekken? De vleessector is een voorbeeld, maar zeker geen geïsoleerd geval van de schade die veroorzaakt wordt door het ontbreken van geharmoniseerde sociale wetgeving. Wil dit zeggen dat we geen Europa willen, of dat we ons op onszelf willen terugtrekken? Welnee, integendeel ! We willen een Europa van werknemers, een Europa dat de rechten en arbeidsomstandigheden van de Europese werknemers naar omhoog trekt, geen Europa van handelaars en financiers die de werknemers in concurrentie met elkaar brengen, wat leidt tot meer onzekerheid en meer armoede! We zullen aan onze instanties voorstellen om een bilateraal beleid te voeren met

een aantal Oost-Europese landen om onze relaties te versterken en zo samenwerkingsverbanden voor syndicaal werk te ontwikkelen. Enkel op Europees vlak kunnen er oplossingen komen. In België gaan we ook door met actie voeren om de sector te saneren, om wantoestanden een halt toe te roepen (zwartwerk, schijnzelfstandigen, fraude, enz.) alsook de uitbuiting van migranten aan te pakken. Laten we duidelijk zijn: we willen de sector saneren, de malafide vertegenwoordigers eruit weren, door enkel te werken met ondernemingen die streven naar goede sociale betrekkingen en goede arbeidsvoorwaarden. We willen een voorbeeld nemen aan het werk dat onze collega’s van de bouw opgezet hebben om te strijden tegen dezelfde wantoestanden die men ook in de vleessector aantreft. We weten dat we zowel nood hebben aan de goodwill van de vertegenwoordigers van werkgevers, als de steun van de ministers van werkgelegenheid, gezondheid en sociale zekerheid evenals hun inspectiediensten, maar er is vooral nood aan sterke syndicale delegaties. In de komende maanden zal het vlees een dossier zijn waar ABVV HORVAL zich in zal vastbijten. In de volgende maanden zullen we over de vooruitgang in de sector berichten. ABVV HORVAL heeft het geluk om voor dit dossier te kunnen rekenen op mensen van het terrein en deskundigen ter zake, waaronder kameraad Freddy QUACKELBEEN. Tangui CORNU Federaal Secretaris


015_AAV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:25

Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 10

15

28 mei 2010

De werknemers van Janssen Pharma verdienen meer respect

‘

De structurele crisis binnen de farmaceutische industrie in combinatie met de gevolgen van de wereldwijde economische crisis dwingen ons ertoe om onze manier van werken volledig te herzien. Het oude model van grote geĂŻntegreerde, centraal gestuurde ondernemingen die de volledige cyclus van research, ontwikkeling, productie en vermarkten volledig binnenshuis organiseren, is economisch niet langer houdbaar. We moeten ons bestaande model dan ook grondig aanpassen. Aldus een verklaring van het management van Janssen Pharma.

Hoe dit te rijmen met een omzet van meer dan 44 miljard euro en een winst van 9.2 miljard euro? Hoe te verklaren dat ongeveer 10% van de uitgaven R&D betreffen en 30% gaan naar marketing, sales en administratie?

van 558 werknemers) te ontslaan enerzijds baseert op competitiviteit (concurrentiepositie), willen ze anderzijds geen cijfers geven waarop ze zich dan wel baseren.

Uiteraard hebben wij genoteerd dat Janssen Pharma verandert van een productiegedreven organisatie (medicijnen uitvinden, maken en verkopen) naar een organisatie die distribueert (bijv. kopen van een medicijn en op de markt brengen). In de praktijk betekent dit dat Janssen Pharma alles wat niet direct maximale winst oplevert zal afstoten, in welke dienst dan ook, en zo de permanente onzekerheid installeert voor de werknemers.

De directie besliste ĂŠĂŠnzijdig om de eerste fase van de wet Renault af te sluiten. Een aantal cruciale vragen en voorstellen van de vakbonden werden zondermeer als niet relevant van tafel geveegd. Na een lange en moeizame onderhandelingsperiode is het voorstel tot sociaal plan door het personeel met 63% verworpen. In de praktijk betekent dit gĂŠĂŠn voldoende meerderheid om tot actie over te gaan en zal het voorstel worden doorgevoerd.

Terwijl het management van Janssen Pharma zijn intentie om intussen 417 werknemers (initiĂŤle aankondiging

Het voornaamste knelpunt was en blijft gedwongen ontslagen ĂŠn de onzekerheid over de toekomst (outsourcing?)

De reactie van de directie op het resultaat van de stemming: “Eindelijk een klare uitslag, nu kunnen we verder met de business as usual.�

EEN FOTOWEDSTRIJD OVER WERKBAAR WERK

NEE SCHAT, VANAVOND NIET

Amerikalei) Groenplaats: tram 8 richting Bolivarplaats (halte Museum)

GRATIS en toegankelijk voor slechts 30 personen Het MvSK gaat vanaf de zomer twee jaar dicht voor een grondige opknapbeurt. Tijdens deze rondleiding kan je uitgebreid kennismaken met de werken van de oude meesters zoals Rubens, Jordaens en van Dijck. Aansluitend kan je nog genieten van een korte gegidste wandeling op het Zuid en een vrijblijvend bezoek aan cafĂŠ “De Vismijnâ€? in de oude vismijnbuurt.

De werknemers van Janssen verdienen een betere directie.

Dit typeert de wereldvreemdheid

Geleid bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen woensdag 30 juni 2010 om 10u00

en de ivoren toren mentaliteit van deze directie ten volle.

Ooit al gehoord van ‘werkbaar’ werk? Neen? Is jouw leven een renbaan, een spurt tussen crèche en computer en terug? Of lijkt het meer op hink-stap-springen met een pijnlijke rug tussen machines of ziekenhuisbedden? Neem ook jij pillen om het spitsuur van het leven vol te houden? Kan je je niet herinneren wanneer je nog eens een kleine of een grote merci kreeg? Of is je standaardantwoord ‘neen schat, vanavond niet’‌?

Einde voorzien rond 13u00. Info en inschrijvingen: Adviespunt Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen Tel.: 03 220 67 21 E-mail: adviespunt.antwerpen@abvv.be

Afspraak om 10u00 aan de hoofdingang van het MvSK, Leopold de Waelplaats 2 te 2000 Antwerpen.

Breng werkbaar werk in beeld en win een mooie prijs

Bereikbaarheid met tram of bus: Station Antwerpen-Centraal: tram 12 richting Schoonselhof of 24 richting Zuidstation, bus 1 richting UIA of 23 richting Zuid vanop Frankrijklei (halte Verbondstraat) Station Antwerpen-Berchem: tram 8 richting Bolivarplaats (halte Museum) Station Antwerpen-Zuid: tram 4 richting Sint-Pietersvliet (halte De Vrièrestraat) of tram 24 richting Silsburg (halte

Stuur je foto’s op tot 15 juli 2010 naar Linx+, Watteeustraat 10, 1000 Brussel of mail ze naar info@linxplus.be. En maak kans op een mooie prijs en publicatie van jouw foto in de maandkalender 2011 van Linx+. Het wedstrijdreglement vind je op www.linxplus.be bij Bewogen Fotografen.

FOTOGRAFIECIRCUIT VLAANDEREN

Senioren 50 +

>Ĺ?Ŝdž Đ˝

Vergadering

Mechelen+Kempen

1RGLJHQMRXHQMHSDUWQHU YDQKDUWHXLWRSRQV

&DIp6RVMDO ‡

RS]DWHUGDJMXQL RPX

9RRUVWHOOLQJYRUPLQJVSURJUDPPD ‡ RS]DWHUGDJMXQL RPX 1LHXZHSURJUDPPDERHNMHVWHUEHVFKLNNLQJ LQ)ORUpDO .HPSHQ +HUHQWDOVHVWZJ /LFKWDDUW 'LSORPDXLWUHLNLQJ *H]HOOLJQDSUDWHQELMHHQGUDQNMH LQKHW$%99JHERXZ =DNVWUDDW 0HFKHOHQ

SURJUDPPD]R]Æ 9RRUVWHOOLQJYRUPLQJVSURJUDPPD 1LHXZHSURJUDPPDERHNMHVWHUEHVFKLNNLQJ JUDDJYRRUDIHYHQODWHQZHWHQRIMHNRPW RILQJULGSRRUWPDQ#DEYYEH

'LSORPDXLWUHLNLQJ *H]HOOLJQDSUDWHQELMHHQGUDQNMH JUDDJYRRUDIHYHQODWHQZHWHQRIMHNRPW RILQJULGSRRUWPDQ#DEYYEH

>Ĺ?Ŝdž Đ˝

Dinsdag 1 juni 2010 om 9u30 Zaal Volkshuis – Nieuwstraat 64 te Geel Deelnemers uit regio Mechelen verzamelen om 7u50 aan het treinstation te Mechelen. Let op: overstappen in Herentals op de trein naar Neerpelt (spoor 2 en vijf minuten wachttijd) Bus 490 Turnhout-Geel Vertrek aan station: 8u19 - Grote Markt 8u24 9u23 – Grote Markt 9u26 Vertrek Geel – De Werft : 12u08 en 13u08 Agenda : •Woordje van de voorzitter •Gastspreker: Caroline Gennez – voorzitter sp.a Alle geïnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden. Meer info: Carlo Verreyt – voorzitter – tel. 014 31 63 57 Edwin Gebruers en Leen Proost – medewerkers – tel. 014 40 03 60


015_BTV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:22

Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N° 10 28 mei 2010

15

Senioren Vlaams-Brabant

M-museum achter de schermen 15 juni M-museum achter de schermen in combinatie met brouwerij Haacht 22 juni

Op zoek naar werk of een opleiding? Bij het ABVV als vakbond zit je goed voor de correcte opvolging van je dossier en voor al je vragen over werkloosheid. Maar het ABVV wil meer voor je doen. Een passende job vinden is niet eenvoudig. Daarom kan je voor al je vragen met betrekking tot opleiding of werk terecht op jouw ABVV kantoor. Je kunt er informatie verkrijgen over bijvoorbeeld beroepsopleidingen, tewerkstellingsmaatregelen of hoe efficiënt solliciteren. Of wil je meer weten over mogelijke voordelen bij het volgen van een opleiding zoals kinderopvang, vervoer, enz.? Het ABVV organiseert ook regelmatig informatiebijeenkomsten voor werkzoekenden bijvoorbeeld over je rechten en plichten als werkzoekende. Ook werkzoekenden die 50 jaar of ouder zijn kunnen met hun vragen bij ons terecht. Een afspraak maken met Urma (regio Vilvoorde) of met Sandra (regio Leuven) om jouw specifieke situatie door te spreken? Niet aarzelen, doen!” ABVV-bijblijfconsulente regio Vilvoorde: Urma Kats Mechelsestraat 6 1800 Vilvoorde 02 751 90 81 urma.kats@abvv.be

ABVV-bijblijfconsulente regio Leuven: Sandra Dondeyne Maria-Theresiastraat 119 3000 Leuven 016 28 41 47 sandra.dondeyne@abvv.be

Bericht met betrekking tot het invullen van de belastingsaangiftes 2010 – Algemene Centrale Opgelet! De personen die in 2009 hun belastingsaangifte ingediend hebben via Tax-on-Web krijgen dit jaar GEEN bruine enveloppe met de papieren versie van de aangifte toegestuurd. Wel werd er door de Federale Overheidsdienst Financiën een brief verstuurd met vermelding van het repertoriumnummer. Voor het invullen van de belastingsaangifte 2010 dienen onze diensten in het bezit gesteld te worden van dit repertoriumnummer, alsmede van alle belastingsfiches die u mocht ontvangen (werkgever, van de vakantiekas, mutualiteit, werkloosheid, woningleningen, enz. ). Een aangifte via Tax-on-Web gebeurt NIET automatisch! Onze diensten moeten hiervoor telkens de opdracht krijgen.

M-museum blijkt in zijn eerste jaar al een schot in de roos te zijn. Wil je echter meer zien dan wanneer je een gewoon bezoek brengt geven wij je hier de kans om de niet-publieke ruimtes te bekijken. Hoe werkt de klimaatregeling, waar worden de niet-tentoongestelde stukken gestockeerd. Op dit alles trachten wij op 15 juni in de voormiddag een antwoord te geven. Indien gewenst kan je ook van de lunch genieten in het M-café. Op 22 juni wordt dit herhaald maar die dag is er de lunch inbegrepen en gaan we in de namiddag een streekbrouwerij

bezoeken namelijk Primus Haacht, de pilsbrouwerij genoemd naar Hertog Jan Primus. Gemeenschappelijk Programma: 10u: Onthaal met koffie in het M-café 10u30: Toelichting bij de werking en bij het gebouw van toparchitect Stéphane Beel in het auditorium 10u50: Rondleiding in het depot van M op de -3 Bezoek aan de niet-publieke ruimtes van M (loge, seminarielokaal) 12u: Lunch in het M-café

Prijs 15 juni: €15 voor enkel bezoek €32 bezoek en lunch (soep,museumsuggestie, 1 consumptie, koffie en taart) Prijs 22 juni: €37 (onthaalkoffie, bezoeken en lunch inbegrepen)

Inschrijvingsformulier: M-Museum (halve dag) 15 juni

Inschrijvingsformulier: M-Museum + Brouwerij Haacht 22 juni

Gelieve het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te sturen!

Gelieve het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te sturen!

Deelnemer 1: Naam: .............................................................................. Adres:............................................................................... Tel: ...................................Geboortedatum: ..................... Geboorteplaats:……………………………………………………… Deelnemer 2: Naam: .............................................................................. Adres:............................................................................... Tel: ...................................Geboortedatum: ..................... Geboorteplaats: ............................................................... Wij schrijven in voor: bezoek M (15 euro) bezoek M + lunch (32 euro) Je dient met eigen vervoer naar Leuven te gaan. Terug te sturen voor 09 juni 2010 naar : ABVV Senioren Vlaams-Brabant, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven T.a.v. Winnie Van Nerum Of via e-mail met al de gevraagde gegevens: winnie.vannerum@abvv.be

Deelnemer 1: Naam:............................................................................... Adres: ............................................................................... Tel: ...................................Geboortedatum:...................... Geboorteplaats:……………………………………………………… Deelnemer 2: Naam:............................................................................... Adres: ............................................................................... Tel: ...................................Geboortedatum: ..................... Geboorteplaats:................................................................ Er wordt een bus voorzien vanuit: Zal opstappen te: 8u45: Opstap Franklin Rooseveltlaan Vilvoorde 9u30: Opstap Parking Bodart 9u45: Opstap Leuven zijkant station (Diestsevest)

Inschrijving pas geldig na ontvangst inschrijvingsbewijs, betalingsmodaliteiten volgen via de bevestigingsbrief.

Senioren Vlaams-Brabant

RIMPELROCK - Zaterdag 14 augustus 2010 Voor onze muziekliefhebbers!

Op zaterdag 14 augustus 2010 vindt Rimpelrock opnieuw plaats in het Hasseltse Kiewit, op dezelfde plaats waar een week later het bekende festival voor jongeren Pukkelpop plaatsheeft. In 2009 waren er maar liefst 30.000 bezoekers, een succes dus. Het bewijs dat ook oudere mensen kunnen rocken! Vertrek: Opstapplaats Vilvoorde: 8u00 Opstapplaats Parking Bodart: 8u45 Opstapplaats Zijkant Leuven station: 9u00 Opstapplaats Assent/Bekkevoort Carpool: 9u20 Programma van de dag: Deuren openen om 10u30. Optredens van: Engelbert Humperdinck, Robin Gibb, Arrival From Sweden, Frans Bauer, Christoff en Lindsay, Laura Lynn en Will Tura

Terugreis voorzien rond 23u30. WAT IS VERBODEN OP HET TERREIN? Verboden zijn : flessen, blikjes, scherpe voorwerpen, wapens, alcohol, honden, bandopnemers, film-, video- en fotocamera's, vuurtjes. VERGEET ALVAST JE CAMPINGSTOELTJE NIET! Prijs: 27 euro (= inkomkaart + bus)

Betaling op rekeningnummer: 001-4589472-90 ABVV Senioren met als mededeling Rimpelrock + aantal personen Hopelijk tot dan! De Seniorencommissie Vlaams-Brabant Winnie Van Nerum Maria-Theresiastraat 119 3000 Leuven 016/27.18.89.

Inschrijven voor 5 juni 2010! (wegens aankoop tickets)

INSCHRIJVEN VOOR 5 juni 2010

Rimpelrock: 14 augustus 2010

Deelnemers: Naam:....................................................Voornaam: ............................................ Adres: .................................................................................................................. Postcode:...............................................Gemeente: ............................................ Tel.:........................................................E-mail: ................................................... Aantal tickets: ………

Om onnodige en lange wachttijden te vermijden, raden wij aan om onze kantoren liefst in de namiddag te bezoeken (rekening houdend met de openingsuren).

Namiddagprogramma: (22 juni) 14u30: Bezoek brouwerij Haacht 16u: Degustatie in het Brouwershof 17u: Einde

Zal gebruiken maken van het busvervoer: Zal opstappen te: 8u00 ...........Opstap Vilvoorde Franklin Roosevelt plaats 8u45 ...........Opstap parking Bodart 9u00 ...........Opstap Leuven Diestsevest (zijkant station) 9u20 ...........Opstap Assent/Bekkevoort carpool

Terug te sturen voor 5 juni 2010 naar : ABVV Senioren Vlaams-Brabant, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven T.a.v. Winnie Van Nerum Via e-mail: winnie.vannerum@abvv.be Inschrijving pas geldig na ontvangst inschrijvingsbewijs en betaling Betaling op rekeningnummer: 0014589472-90 ABVV Senioren met als mededeling Rimpelrock + aantal personen


015_OOV1QU_20100528_DNWHP_00

26-05-2010

12:22

Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

15

N° 10 28 mei 2010

Activiteiten DEBATTEN DISCUSSIE-AVOND : EEN ZEKER PENSIOEN Donderdag 10 juni - 20 u. Eeklo - Stationsstraat 99 - Zaal Den Astrid Discussie met sp.a (Peter Hertog) en ABVV Info: Christiaan De Wulf, christdewulf@gmail.com of 0473 624 385 Org. : Linx+ i.s.m. sp.a

NOORD-ZUID VIERING 10 JAAR VRIENDEN VAN CUBA Zaterdag 5 juni 2010 om 15.30 u. Aalst - Nieuwbeekstraat 35 Wereldhuis 15.30 u. 10 jaar werking Aalst Voorstelling van het project in Holguin - Werking nationale vereniging door Alexandra Dirckx - 17 u. De relatie Cuba – Europese Unie door gastspreker Elio Rodriguez, Ambassadeur van Cuba in België 18 u. Bedanking aan de vrijwilligers 19 u. Trekking ticket steunkaarten 20 u. Salsa fuif met dj Pacha Org. : Vrienden van Cuba regio AalstDender i.s.m. Linx+ Aalst

SENIOREN GEZOCHT: Gemotiveerde senioren om onze afdeling in Wetteren te versterken! In groep beslissen we over te plannen daguitstappen en info-namiddagen. Uiteraard praten we over de vakbond en behartigen wij de belangen van de senioren. Interesse? Neem contact op met: Luc Teugels, Dijkstraat 59, 9200 Dendermonde, 052 259 284 luc.teugels@abvv.be

DAG UITSTAP IN BRUSSEL Donderdag 17 juni 2010 – vertrek 8.45 u. Brussel verkennen onder leiding van onze gids. We spreken af aan de loketten van het Dampoort station om 8.45 u. en nemen de trein van 9.06 u. naar het Sint - Pietersstation. Waar we overstappen de trein van 9.24 u. naar Brussel. Iedereen koopt zijn eigen ticket. Info en inschrijvingen: unsal.karaman@abvv.be of tel. 09 265 52 66 Org.: ABVV – Senioren De Brug DAGUITSTAP: BERGUES - BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS Zaterdag 26 juni 2010 – vertrek 8 u. Vertrek op de parking Grote Herreweg 99 te Kluisbergen-Ruien Prijs €45 inbegrepen bus, uitstap + middagmaal. Info en inschrijvingen: Jenny Gevaert 0496 35 91 09 of bij Lucette Dalez 055 38 92 66. Inschrijven voor 15 juni, de plaatsen zijn beperkt. Org.: CC Kluisbergen WEEK FLOREAL BLANKENBERGE Vrijdag 3 tot vrijdag 10 september 2010 De week start met het avondmaal op de dag van aankomst en eindigt met het middagmaal op de dag van vertrek. Verzorgde animatie. Prijs: €325 p.p. voor leden ABVV en voor niet-leden €375. Toeslag single €87,50. Info & inschrijvingen: 055 33 90 06 of leen.detroyer@abvv.be Org. ABVV Senioren regio Ronse

VRIJETIJD, ONTSPANNING & CULTUUR BOWLING EN STONE GRILL Zaterdag 5 juni 2010 - 19 u. Oudenaarde - Gobelinstraat 1 2 bowlinggames, heerlijke stone grill, halve fles wijn, dessert. Prijs:

volwassenen €36 - kinderen €24. Info en inschrijven: Willy Villyn 055 21 38 98, Katrien De Schrijver 0473 80 14 51 of bij het CC secretariaat 055 33 90 06. Org.: Linx+ / CC Tiffany IN GESPREK MET KURT DE LOOR OVER DE PRIVATISERING VAN DE OCMW’S Zaterdag 12 juni 2010 - 15.45 u. Zottegem, Markt 8, Volkshuis Het ABVV zegt neen tegen een privatisering van de OCMW’s en van de openbare diensten in het algemeen. Sommigen politieke partijen willen privatisering. Waarom? En hoe kunne we dit tegengaan? Wij spreken erover met De Loor, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter OCMW Zottegem. Wij sluiten af met een koude schotel. Prijs: €10. Info en inschrijvingen: Werner Hertecant 09 360 51 92 Herman Van Herzeele 09 360 18 36 Albecq Baele 09 360 29 10 Coppens Anne-Marie 09 361 10 Michel Hendrickx 09 360 41 02 Martine Van den Broeck 09 360 45 86. Org.: Linx+ & CC De Brug Zottegem TRADITIONELE FIETSTOCHT met "KOUDE SCHOTEL MET PEKELHARING" Zaterdag 12.06.2010 Fietstocht tussen 20 à 25 km. Vertrek aan het Heymanplein te Sint-Niklaas om 13.30 u. Aankomst rond 16u aan zaal De Wilg. Leden die niet kunnen fietsen maar wel willen deelnemen aan het etentje zijn van harte welkom in zaal De Wilg. Inschrijven is verplicht. Prijs: €4 per persoon voor leden en €6 per persoon voor niet leden. Info en inschrijvingen: René Heyninck 03 776 68 94 Org.: CC Rust Roest i.s.m. Linx+

EEN FOTOWEDSTRIJD OVER WERKBAAR WERK

NEE SCHAT, VANAVOND NIET Ooit al gehoord van ‘werkbaar’ werk? Neen? Is jouw leven een renbaan, een spurt tussen crèche en computer en terug? Of lijkt het meer op hink-stap-springen met een pijnlijke rug tussen machines of ziekenhuisbedden? Neem ook jij pillen om het spitsuur van het leven vol te houden? Kan je je niet herinneren wanneer je nog eens een kleine of een grote merci kreeg? Of is je standaardantwoord ‘neen schat, vanavond niet’…?

Breng werkbaar werk in beeld en win een mooie prijs Stuur je foto’s op tot 15 juli 2010 naar Linx+, Watteeustraat 10, 1000 Brussel of mail ze naar info@linxplus.be. En maak kans op een mooie prijs en publicatie van jouw foto in de maandkalender 2011 van Linx+. Het wedstrijdreglement vind je op www.linxplus.be bij Bewogen Fotografen.

FOTOGRAFIECIRCUIT VLAANDEREN


26-05-2010

12:23

Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

Linx+ is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel - syndicale tak van het ABVV bestaat nu in meer dan 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je de activiteiten voor de komende maand(en) van een aantal West–Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen Linx+ afdeling en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met enkele mensen uit jouw gemeente een Linx+ afdeling uit de grond te stampen? Neem dan contact op met het Linx+ secretariaat in West–Vlaanderen. Voor de ondersteuning van afdelingen kan je beroep doen op twee regionale medewerkers. Je vindt ons op volgend(e) adres(sen): Bert Herrewyn kortrijk@linxplus-wvl.be • Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056/24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. • Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051/26 00 70 Op afspraak. Marc Bonte brugge@linxplus-wvl.be • Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050/44 10 41 Maandag en vrijdag • J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Tel. 059/55 60 58 Dinsdag en donderdag.

REISCAFÉ ANTIPODE REISVOORSTELLING: PERU ANDERS Een reis naar Peru betekent zowel natuur- en cultuurhoogtepunten, meerdaagse trekkings in schitterende natuur, ontdekken van archeologische sites, ontmoeting met de lokale indígena-bevolking. Deze reisvoorstelling laat je kennismaken met de troeven van Peru door de ogen van een Jokerbegeleidster én een echte Peruaanse! In het eerste deel vertelt Sarah Mouton over de Jokerreis naar het zuiden van Peru en over haar vrijwilligerswerk in het noorden. Na een pauze (met een Peruaans hapje en drankje) neemt de Peruaanse Tanja je mee naar haar thuisland. Tanja werkte als toeristische gids samen met Joker in Peru maar woont sinds enkele jaren in België. Deze reisvoorstelling is warm aanbevolen! Een unieke ontmoeting tussen België en Peru! Reiscafé Antipode organiseert deze activiteit in VC Mozaïek, Overleiestraat 15a te Kortrijk. Start op vrijdag 4 juni om 20u en inkom €3.

DIVERSE AFDELINGEN Verschillende afdelingen organiseren een infomoment belastingen. Als je jouw aangifte wilt laten invullen en de aanslag wilt berekenen, vragen we je om het volgende mee te brengen: Zie Belastingen Info 2010 op pag. 2.

CC LAUWE BELASTINGSINFO – INVULLEN EN BEREKENING BELASTINGEN Zaterdag 5, 19 en 26 juni van 9u30 tot 12u Zaal Astoria, Hospitaalstraat 61, Lauwe. Zaterdag 12 juni van 9u30 tot 12u

Café De nieuwe wandeling, Leiestraat, Lauwe Maandag 7 juni van 18u tot 20u Café Oud Reckem, Rekkem Dinsdag 22 juni van 18u tot 20u Café Louis, Schelpenstraat, Rekkem

CULTURELE CENTRALE LINX+ MARKE Donderdag 10 juni vanaf 18u30 vindt in O.C. Marke een belastingsavond plaats. Er is tevens mogelijkheid tot het invullen van de aangifte en het berekenen van de te verwachten aanslag. Aandacht: wegens de verkiezingen is de cafetaria niet vrij en vindt de avond plaats in de schuur van het O.C. (kant van de bibliotheek).

CULTURELE CENTRALE ARDOOIE INFORMATIEAVOND BELASTINGEN Op zaterdag 19 juni organiseert CC Ardooie een infomoment over belastingen. Je bent welkom vanaf 9u tot 11u30 in de Albertzaal (naast de brandweerkazerne), Koning Albertstraat te Ardooie.

SENIORENWERKING DE BRUG KORTRIJK STADSWANDELING TE DOORNIK Op donderdag 17 juni trekt de seniorenwerking De Brug Kortrijk naar Doornik. Ter plaatse wordt er een stadswandeling onder begeleiding van een gids aangeboden. Doornik is grotendeels vernieuwd en bevat tal van bezienswaardigheden zoals de OnzeLieve-Vrouw kathedraal die opnieuw toegankelijk is voor publiek. In de

kathedraal wordt ook de schatkamer bezocht. Ook het oudste Belfort van België, de lakenhalle en nog enkele mooie plaatsen komen aan bod. In Doornik staat ook het enige museum dat de beroemde architect Victor Horta ontworpen heeft: het museum voor Schone Kunsten. Tijdens de wandeling is uiteraard een tussenstop voorzien met een drankje. Je kan deelnemen voor de prijs van €9. Hierin is inbegrepen: gids, bezoek museum, schatkamer en kathedraal, drankje. Inschrijven is verplicht (voor 11 juni) en kan bij Eddy Sinnaeve (gegevens hieronder). Afspraak is om 14u in Doornik. Dit op de parking ‘Esplanade de Conseil de l’Europe’. Deze is gelegen aan de Boulevard de Frères Rimbaut, deze straat kan je als bestemming op je gps ingeven. Vanaf de parking is het 6 minuten te voet naar het vertrekpunt, de dienst Toerisme van Doornik. Wie geen wagen heeft om tot in Doornik te geraken, kan dit laten weten aan onderstaande. Via carpooling wordt een plaats voor jou in de auto van iemand anders voorzien. Meer info, wegbeschrijving en inschrijven: Eddy Sinnaeve – 0486 23 31 97 – eddy.sinnaeve@gmail.com. Na inschrijven storten op rekeningnummer 877-6245201-63 met vermelding ‘Doornik’

LINX+ WANDELTEAM VEURNE WANDELTOCHT ACOD Veurne richt op donderdag 17 juni de 5de Coberhger wandeltocht in. Vanaf 8u tot 15u zijn er afstanden van 6-12-16-20-25-28 km voorzien. Tijdens deze wandeltocht ontdek je een mooi stukje Veurne-Ambacht, via het centrumnaar het landelijke Bulskamp en

HORVAL West-Vlaanderen EEN STUDIEBEURS STUDIEBEURS AANVRAGEN EEN AANVRAGENVOOR VOORDIT DIT SCHOOLJAAR (2009-2010) KAN NOG STEEDS!

Tot 30 juni 2010 kan men een aanvraag indienen. Bij ABVV Jongeren in jouw regio kan je terecht om een aanvraag te helpen invullen en te berekenen (op afspraak). Oostende Tel. 059 55 60 55 oostende.jong@abvv-wvl.be Brugge Tel. 050 44 10 40 brugge.jong@abvv-wvl.be Roeselare Tel. 051 26 00 93 roeselare.jong@abvv-wvl.be Kortrijk Tel. 056 24 05 36 kortrijk.jong@abvv-wvl.be

15

N° 10 28 mei 2010

• Bewijs van alimentatiegeld in 2007 (kopie van rekeninguittreksels) • Attest van een handicap van 66% of meer (1 van de ouders of kinderen) • Geboortedata, rijksregisternummer van gezinsleden (SIS kaarten van ALLE gezinsleden) • Kopie huurcontract kot 2009-2010 (Hoger Onderwijs) • Kopie onroerend goed buiten België: aanslagbiljet roerende voorheffing 2007 van het eigendom. • Indien gezinstoestand gewijzigd in 2009: inkomsten 2009 door middel van attesten werkgever (vermoedelijk inkomen 2009) of werkloosheidsdienst.

WAT BRENG JE MEE?

MEETING WORKING CLASS HEROES, VOOR JONGE DELEGEES EN MILITANTEN Op 31 mei 2010 om 18u30 in de J. Peurquaetstraat 27 te Oostende zijn jonge delegees en militanten tot 30 jaar zijn welkom op de Working Class Heroes meeting. Wat komt er aan bod: gratis lidmaatschap, 1 mei, … Meer info en inschrijving bij ABVV Jongeren: 059 55 60 55 – 056 24 05 36 • oostende.jong@abvv-wvl.be kortrijk.jong@abvv-wvl.be • www.workingclassheroes.be

De Moeren. Voor €1,50 ben je ingeschreven. De start is gelegen aan Café Central, Zuidburgweg 124 te Veurne. De startplaats is als volgt te bereiken: - met auto E40 afrit 1A - met trein / bus lijn Landen-BrusselGent-Lichtervelde-De Panne. Station Veurne en halte De Lijn op 100m van start en aankomst. Meer inlichtingen bekom je bij Joël Hullaert - tel 058/31 26 40 - jp.hullaert@skynet.be

CC DE MARIANNE DE MARIANNE QUIZ Een quiz voor slimme neuzen, steenezels, tactische meesters en … het goede doel! Deze vindt plaats op zaterdag 19 juni, dit van 19u30 tot 22u30. Locatie is Het Textielhuis (Rijselsestraat 19, Kortrijk) Wens je in te schrijven? Houd dan €12 opzij per team (max 4 personen) en mail naar linxplusmarianne@gmail.com of bel: 0472 39 98 57

CC GELUWE-WERVIK HUIFKARRENTOCHT Op zaterdag 19 juni trekt afdeling Geluwe-Wervik er op uit met de huifkar. Een ganse dag lang verplaatsen ze zich met de huifkar doorheen de omgeving van Zonnebeke. Er wordt om 8u45 afgesproken aan restaurant-taverne Nonnebossen – Nonnebossen Oost 80 – 8980 Zonnebeke. De verplaatsing naar Zonnebeke gebeurt met eigen vervoer. Deelname kost €50 voor volwassenen en €32,50 voor kinderen (-12 jaar). Hierin is inbegrepen: Ontbijtbuffet, Museumbezoek (drankje naar keuze), Aperitief, Kip aan het spit (1 drankje), bezoek aan ambachtelijke bakkerij (1 drankje), streekbier, breugheltafel

(drankje), huifkar. Inschrijven kan bij de bestuursleden of bij Rudy Nuytten via gsm 0475 22 54 05 én storting op rekeningnummer 610-9651841-44 met vermelding van 'Huifkar' + aantal volwassenen en/of kinderen.

LINX+ BERLIJN Berlijn anders bekeken woensdag 8 september tot en met zondag 12 september. Per autobus rijden we naar en doorkruisen we Berlijn. Een greep uit het eivol programma: de Muur (een 'kunstwerk' vol graffiti), het Holocaustmonument, de Reichstag, het Käthe-Kollwitzmuseum, het 'Denkmal' voor de Russische soldaten, de begraafplaats van Bertolt Brecht en beroemde tijdgenoten, een moment van stilte op de plek waar Rosa Luxemburg in de rivier werd gedumpt, Unter Den Linden en Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie (en hoe het verMacDonaldiseerd werd), vrije tijd in het Museum Insel met onder andere het Pergamon (facultatief) en het Museum voor Hedendaagse Kunst met Beuys, Warhol en Kiefer (facultatief). Als uitsmijter een bezoek aan het kasteel van Potsdam met de schitterende tuinen. Deelnameprijs: €360 p.p. op basis van 2-persoonskamer. 1-persoonkamer mogelijk, mits toeslag van €100. Inbegrepen: autobustransport volgens het vermeld traject, kamer en ontbijt, Nederlandstalige reisbegeleiding, een annulerings- en bagageverzekering. Niet inbegrepen: andere maaltijden, dranken en de toegangstickets musea. Verdere informatie: info@linxplus.be of 02 289 01 70 . Organisatie: Linx+ en Azura cvba (vergunning A1374)

EDUCATIEVE UITSTAP NAAR

SAINT OMER (FR)

Christiaan Van Huyneghem (delegee Sunparks De Haan)

DELEGEES ABVV VOEDING-HORECA-TUINBOUW SLOTEN 104 LEDEN AAN! Elk jaar op 1 mei maakt de Voedingscentrale WestVlaanderen de telling van het aantal nieuwe leden. Niet minder dan 104 nieuwe leden werden aangebracht door de delegees. Sommigen brachten 1 nieuw lid aan, anderen meerdere. Christiaan Van Huyneghem (delegee Sunparks) en Philippe Nemri (delegee Clarebout nv) sloten de meeste nieuwe leden aan. Christiaan: “Bij ons in Sunparks De Haan maken we er werk van om iedereen zoveel mogelijk bij te staan. Luisteren naar hun problemen, zaken effectief aankaarten op de overlegvergaderingen, arbeiders helpen bij het invullen van formulieren of sociale documenten in een eenvoudige taal uitleggen. Het zijn allemaal zaken die mensen nodig hebben en appreciëren. Ze sluiten zich graag aan bij onze sterke vakbond. Vorig jaar kon ik 14 leden aanbrengen, dit jaar 18." “Elk nieuw lid dat we als delegee aansluiten bezorgen we een rugzakje met wat sectorale info,” vult Philippe aan. “Goed geïnformeerd zijn is enorm belangrijk en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.”

ZATERDAG 5 JUNI 2010 GRATIS VOOR WERKLOZEN

MARKE

€ 15 VOOR WERKENDEN

DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT, GELIEVE ZO SNEL MOGELIJK IN TE SCHRIJVEN BIJ RIK 056/24 05 51 OF KORTRIJK.WW@ABVV-WVL.BE

V.U. ABVV ABVV WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN // // ZILVERSTRAAT ZILVERSTRAAT 43 43 // // 8000 8000 BRUGGE BRUGGE V.U.

015_WVV1QU_20100528_DNWHP_00

ABVV - De Nieuwe Werker nr. 10 van 2010  

ABVV - De Nieuwe Werker nr. 12 van 2010 Ledenblad van het ABVV: Bezuinigingen, neen dank u! Fiscale fraude bestrijden? Ja!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you