Page 1

01_DNW_20100226_WV

24-02-2010

12:22

Pagina 1

TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 65STE JAARGANG / NR. 4 / 26 FEBRUARI 2010 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 43 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

De vergrijzing: probleem of weldaad? Dankzij onze sociale zekerheid, en dan meer bepaald ons gezondheidsstelsel, en de nieuwe technologieën kunnen wij tegenwoordig langer (gezond) leven en kunnen wij langer van ons pensioen genieten. Maar meer en meer stelt men de vergrijzing voor als een ‘probleem’, eerder dan een ‘weldaad’. Dan heeft men het vooral over de kost van de vergrijzing. Want wie gaat onze pensioenen betalen?

Lees er meer over in ons dossier over de pensioenhervorming op pag.

Edito De Nationale Bank, Europa en wij

pag.

3

Wat doet het Vlaams ABVV voor ouderen?

8&9

6 maart Brussel Wereldvrouwenmars Wij stappen tot alle vrouwen vrij zijn!

pag.

4

pag.

5


02_DNW_20100226_AA

24-02-2010

09:31

2

Pagina 2

N° 4

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

26 februari 2010

YULMGDJPDDUWYDQXWRWX LQGH2PPHJDQFNVWUDDW$QWZHUSHQ]DDORSKHWJHOLMNYORHUV

*$$5.(8.(1

dĹ?ŊĚĞŜĆ?ĚĞĹ?ĆŒĹ˝ĆšÄžÄšÄžĆ‰ĆŒÄžĆ?Ć?Ĺ?ÄžǀĂŜĚĞĹŠÄ‚ĆŒÄžĹś͚ϯϏĹ?ĹśĚĞÇ€Ĺ˝ĆŒĹ?Ĺ?ÄžÄžÄžĆľÇ Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?ĞŜÄ?ĂŜŏĞŜžĂĆ?Ć?Ä‚Ä‚ĹŻĨĂĹ?ĹŻĹŻĹ?ĞƚĞŜĹ?ĆŒĹ˝ÄžĹ?ĚĞ ĚĞÇ ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝Ĺ˝Ć?ŚĞĹ?ÄšĹśÄ‚Ä‚ĆŒŽŜĹ?ĞŏĞŜĚĞŚŽŽĹ?ĆšÄžĹśÍ˜ÄžĹ?Ä‚Ä‚ĆŒĹŹÄžĆľĹŹÄžĹśĆ?Ć?Ä?ŚŽƚĞŜÄ‚ĹŻĆ?ƉĂĚĚĞŜĆ?ƚŽĞůĞŜĆľĹ?ĆšĚĞĹ?ĆŒĹ˝ĹśÄšÍ˜ sĞůĞĚĂŏͲĞŜÇ ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝ÇŒÄžĹśĹŹĆŒÄžĹ?ĞŜĹšĹ?ÄžĆŒŚƾŜĞŜĹ?Ĺ?ÄžžĂĂůĆ&#x;ĹŠÄšǀĂŜĚĞĚĂĹ?͘ ZÄžÄ?ĞŜƚŏĞŜĚĞŜÇ ÄžĞĞŜĹ?ĆŒĹ˝ĆšÄžÄ?ĂŜŏĞŜÄ?ĆŒĹ?Ć?Ĺ?Ć?ÄšĹ?ÄžĚĞÄžÄ?ŽŜŽžĹ?ÄžžĞĞĆ?ĹŻÄžĆľĆŒÄšÄžĹ?ĹśĞĞŜĹśÄžÄžĆŒÇ Ä‚Ä‚ĆŒĆšĆ?ÄžĆ?ƉĹ?ĆŒÄ‚Ä‚ĹŻÍ˜ KŽŏÄšĹ?ĆšĹŠÄ‚Ä‚ĆŒĹ?Ä‚Ä‚ĆšŚĞƚÇ€ÄžĆŒÄšÄžĆŒÍ—Ä?ÄžÄšĆŒĹ?ŊǀĞŜĆ?ĹŻĆľĹ?ƚĞŜŽĨĹšÄžĆŒĆ?ĆšĆŒĆľÄ?ĆšĆľĆŒÄžĆŒÄžĹśĞŜŚĞĞůÇ Ä‚ĆšžĞŜĆ?ĞŜŏŽžĞŜĹ?ĹśĚĞ Ç ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝Ĺ˝Ć?ŚĞĹ?ÄšĆšÄžĆŒÄžÄ?ĹšĆšÍ˜ sĹ˝Ĺ˝ĆŒŚĞƚĆšÇ ÄžÄžÄšÄžĹŠÄ‚Ä‚ĆŒŽƉĆŒĹ?ĹŠŚŽƾĚƚŚĞƚssÍ˛Ç ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝ÇŒÄžĹśÄ?ŽžĹ?ĆšÄ ĆŒÄžĹ?Ĺ?Ĺ˝ĹśĆšÇ ÄžĆŒĆ‰ÄžĹśĞĞŜĆ?LJžÄ?ŽůĹ?Ć?Ä?ŚĞ Ä‚Ä?Ć&#x;Ğ͗ŽƉÇ€ĆŒĹ?ŊĚĂĹ?Ď­ĎľĹľÄ‚Ä‚ĆŒĆšĹ˝ĆŒĹ?Ä‚ĹśĹ?Ć?ÄžĆŒÄžĹśÇ ÄžĞĞŜĹ?Ä‚Ä‚ĆŒĹŹÄžĆľĹŹÄžĹśÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒÇ ÄžĆŒĹŹÇŒĹ˝ÄžĹŹÄžĹśÄšÄžĹśÍ˜

ĞŜĹŠÄžÇ ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝Ĺ˝Ć?Í•Ç ÄžĆŒĹŹÇŒĹ˝ÄžĹŹÄžĹśÄšŽĨÇŒĹ?ƚŊĞĆ&#x;ŊĚĞůĹ?ĹŠĹŹƚƾĆ?Ć?ĞŜĆšÇ ÄžÄžĹŠĹ˝Ä?Ć?Í•ŏŽžĚĂŜÇŒÄžĹŹÄžĆŒĞĞŜĆ?ĞĞŜĹŹĹ?ĹŠĹŹĹŠÄž ŜĞžĞŜŽƉÇ€ĆŒĹ?ŊĚĂĹ?Ď­ĎľĹľÄ‚Ä‚ĆŒĆšĎŽĎŹĎ­ĎŹÍ˜ sĹ˝Ĺ˝ĆŒŚĞƚĆ?LJžÄ?ŽůĹ?Ć?Ä?ŚĞÄ?ÄžÄšĆŒÄ‚Ĺ?ǀĂŜĎ­ÄžĆľĆŒĹ˝Ä?Ĺ?ĞĚĞŜÇ ÄžĹŠÄžĞĞŜÍžÄ‚ĆŒĹľĹ˝ÄžÄšÄžÍ&#x;ͲžĂĂůĆ&#x;ŊĚĂĂŜĞŜÄ?ÄžÇŒĹ˝ĆŒĹ?ĞŜÇ ÄžĹŠÄžĞĞŜ Ä‚Ä‚ĹśĹ?ĞŜĂžĞŜĂžĹ?ĚĚĂĹ?͘:ÄžĹŹĆŒĹ?ĹŠĹ?ĆšĞĞŜÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĆ?ƚĞůůĹ?ĹśĹ?Ĺ˝Ç€ÄžĆŒŚĞƚssĞŜĚĞssͲĚĹ?ĞŜĆ?ƚĞŜÇ Ä‚Ä‚ĆŒĹŠÄžÄ‚ĹŻĆ? Ç ÄžĆŒĹŹÇŒĹ˝ÄžĹŹÄžĹśÄšÄžĆšÄžĆŒÄžÄ?ŚƚĹŹÄ‚ĹśÍ˜KŽŏĹ?ĞǀĞŜÇ ÄžĹŠÄžĹ?ĹśÄ¨Ĺ˝ĆŒĹľÄ‚Ć&#x;ÄžĹ˝Ç€ÄžĆŒĚĞĹ?ŜĨŽĆ?ÄžĆ?Ć?Ĺ?ÄžĆ?Í•ŽƉůĞĹ?ÄšĹ?ĹśĹ?ĞŜĞŜÄ?ĆľĆŒĆ?ĆľĆ?Ć?ĞŜÄšĹ?Äž ĹŠÄžÄ?Ĺ?ĹŠŽŜĆ?ĹŹÄ‚ĹśǀŽůĹ?ÄžĹśÍ˜ĹśĹśÄ‚ĆšĆľĆľĆŒĹŻĹ?ĹŠĹŹĹŹÄ‚ĹśĹŠÄžĆšÄžĆŒƉůĂĂƚĆ?ÄžŏĞŜŜĹ?Ć?žĂŏĞŜžĞƚĚĞůĞĚĞŜǀĂŜŽŜĆ?Ç ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝ÇŒÄžĹśÄ?ŽžĹ?ĆšÄ Í˜ Ĺ˝ĹŹĆŒĹ?ĹŠĹ?ĹŠÄžƚĞĹšĹ˝ĆŒÄžĹśÇ Ä‚ĆšÇ ÄžÄšÄ‚Ä‚ĆŒĹśÄ‚Ä‚Ć?ĆšŜŽĹ?ĂůůĞžĂĂůÄšĹ˝ÄžĹśÍ˜tÄžǀŽůĹ?ĞŜĚĞÄ‚Ä?ƚƾĂůĹ?ƚĞĹ?ĆšŽƉ ĚĞǀŽĞƚ͕ÄšĹ?Ć?Ä?ĆľĆ?Ć?Ĺ?ÄŁĆŒÄžĹśĞŜŜĞžĞŜĆ?ĂžĞŜĞĞŜĆ?ƚĂŜĚƉƾŜƚĹ?ĹśÍ˜ Ĺ?ĆšĆ?ƚĂŜĚƉƾŜƚÄ?ĆŒÄžĹśĹ?ĞŜÇ ÄžĹ˝Ç€ÄžĆŒÄ‚Ä‚ĹśĹ˝ĹśÇŒÄžůĂŜĚĞůĹ?ĹŠĹŹÄžÇ ÄžĆŒĹŹĹ?ĹśĹ?͘Ĺ?ĹŠÇŒĹ?ĹŠĹśĚĞĆ?ƚĞžǀĂŜ ĚĞÇ ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝ÇŒÄžĹśĹ?ĹśŚĞƚss͘Ĺ˝Ä?ĹŻĹ?ŊǀĞŜÇ ÄžĹ˝ĹśÄšÄžĆŒĹľÄžÄžĆŒĆ?ĆšĆŒĹ?ŊĚĞŜÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒÇ ÄžĹŻÇ€Ä‚Ä‚ĆŒĆšĆ?ǀĂĆ?ƚĞ ĆľĹ?ĆšĹŹÄžĆŒĹ?ĹśĹ?ĞŜ͕Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĹľÄžÄžĆŒÄ?ÄžĹ?ĞůĞĹ?ÄšĹ?ĹśĹ?ǀĂŜĞŜĹľÄžÄžĆŒŽƉůĞĹ?ÄšĹ?ĹśĹ?ĞŜÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒ Ç ÄžĆŒĹŹÇŒĹ˝ÄžĹŹÄžĹśÄšÄžĹśÍ˜ tÄžÇ€ÄžĆŒĹ?Ä‚ÄšÄžĆŒÄžĹśžĂĂŜĚĞůĹ?ĹŠĹŹĆ?ĞŜÄšÄ‚Ä‚ĆŒĹśÄ‚Ä‚Ć?ĆšŜĞžĞŜÇ ÄžĚĞĞůÄ‚Ä‚ĹśÄ‚ĹŻĹŻÄžĆŒĹŻÄžĹ?Ä‚Ä?Ć&#x;ÄžĆ?͘ tĹ?ĹŻĹŠÄžžĞĞĹ?ĹŠÇ€ÄžĆŒÄžĹśÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĞĞŜÄ?ÄžĆšÄžĆŒÇ ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝Ĺ˝Ć?ŚĞĹ?ÄšĆ?ͲĞŜÇ ÄžĆŒĹŹĹ?ĞůĞĹ?ĞŜŚĞĹ?ÄšĆ?Ͳ Ä?ĞůĞĹ?Ě͕ĚĂŜĹ?Ć?ĹŠÄžƉůĂĂƚĆ?Ĺ?ĹśŽŜĆ?Ä?ŽžĹ?ƚĠ͊ tĂŜƚŽŜƚŚŽƾĚ͕ Ç ÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝Ĺ˝Ć?Ĺ?Ć?ĹśĹ?ĞƚÇ ÄžÄžĆŒĹŻĹ˝Ĺ˝Ć?ÍŠ tĹ?ĹŻĹŠÄžÄ‚Ä‚ĹśÇ ÄžÇŒĹ?Ĺ?ÇŒĹ?ĹŠĹśŽƉĹ˝ĹśÇŒÄžĹ?Ä‚Ä‚ĆŒĹŹÄžĆľĹŹÄžĹśŽƉĎ­ĎľĹľÄ‚Ä‚ĆŒĆšĎŽĎŹĎ­ĎŹÍ• ǀƾůĚĂŜĹ˝ĹśÄšÄžĆŒĆ?ƚĂĂŜĚĞĆ?ĆšĆŒĹ˝Ĺ˝ĹŹĹ?ĹśĞŜĆ?ĆšĆľĆľĆŒnjĞĆšÄžĆŒĆľĹ?ĹśÄ‚Ä‚ĆŒÍ— sĹ˝ĆŒĹľĹ?ĹśĹ?ΘÄ?Ć&#x;ÄžÇ ÄžĆŒĹŹÇŒĹ˝ÄžĹŹÄžĹśÄšÄžĹś KžžĞĹ?Ä‚ĹśÄ?ĹŹĆ?ĆšĆŒÄ‚Ä‚ĆšĎŻĎą ĎŽĎŹĎ­Ď´ĹśĆšÇ ÄžĆŒĆ‰ÄžĹś

ĆŒ ƚĞ ĆŒĹ˝ Ć?Ćš ĆľĆŒ

Ćľ Ć?Ćš

ĆľĹ?

EĂĂžͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsĹ˝Ĺ˝ĆŒĹśÄ‚Ä‚Ĺľͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WĹ˝Ć?ĆšĹśĆľĹľĹľÄžĆŒͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺtŽŽŜƉůĂĂƚĆ?ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Žŏ^ĆšĆŒÄ‚Ä‚ĆšͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺEĆŒͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĆľĆ?ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ'^Dͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͲžĂĹ?ĹŻͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 'ÄžÄ?Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĆšÄžÄšÄ‚ĆšĆľĹľͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

K/ĹŹÇ Ĺ?ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;'Z<h<EĹ˝Ć&#x2030;ϭϾžÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ĎŽĎŹĎ­ĎŹ Ä&#x17E;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;žžĹ?ĹśĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ž͏Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;ĆľĹ?ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;ŜŏÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśssͲZÄ&#x17E;Ĺ?Ĺ?ŽŜĆ&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĹľĹ?Ć&#x161;Ć?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;ĆľÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x;Ä&#x17E;Ä&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;ŽŏŏÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć?žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹ?Ć?Ä?ŽŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜϴÍ&#x2DC;Ď­ĎŽÍ&#x2DC;ϭϾϾώÄ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ÄŤÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŽŜůĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć?ĨÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC;

Een opleiding bij Kopa Keerpunt: de juiste keuze! Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Je kan kiezen tussen zoveel verschillende opleidingen, maar wat is nu de beste?

KEERPUNT

Grote Markt 48 2300 Turnhout 014 40 03 38 chris.bartels@abvv.be www.kopa.be

ASSERTIVITEIT Ma-di-wo-do-vrij 08.30 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur

INGROEI SOCIAL PROFIT KANTOOR Ma-di-do-vrij 08.30 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur 12.30 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur Wo 08.30 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur

Schoolvakanties vrij Volledig gratis Vergoeding vervoer Vergoeding kinderopvang

Als je graag met mensen zou werken, kan je dat bij ons komen uitzoeken. We brengen bezoeken op de werkvloer, verkennen de welzijnsmarkt en zetten de eerste stappen in de vakken die je nodig hebt in een vervolgopleiding. Tegelijkertijd werken we aan je zelfvertrouwen en leer je op de goede manier communiceren. Opfrissen van je rekenen en Nederlands horen ook bij het lespakket. Start 10 maart â&#x20AC;&#x201C; einde 18 juni 2010 (12 weken). In het najaar van 20 september tot en met 23 december 2010. 1 en 4 maart om 9.30 uur zijn er infosessies. Als je de cursus wil volgen of naar de infosessie wil komen: gewoon even bellen of mailen.

vloer, aanscherpen van je basiskennis, computer- en kantoorvakken zijn maar enkele zaken die we aanhalen tijdens de opleiding. Werken aan je zelfvertrouwen hoort er natuurlijk ook bij. De cursus gaat door van 22 februari tot en met 25 juni 2010 (15 weken). In het najaar van 6 september tot en met 23 december 2010. Inschrijven kan nog altijd telefonisch of via mail. Assertiviteitstrainingen zijn kortere modules waar je leert voor jezelf op te komen. Je mening uiten op een fijne manier, zowel voor jezelf als voor de ander? Je krijgt heel wat tips om die zaken aan te pakken. Mooi meegenomen voor thuis, op het werk, bij het solliciteren, â&#x20AC;Ś

De kantooropleiding laat je kennismaken met de verschillende vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt om zoâ&#x20AC;&#x2122;n job goed te doen. Bezoeken op de werk-

Van 22 februari tot en met 8 maart 2010. Van 8 tot en met 24 juni 2010. Van 2 tot en met 17 september 2010.


02_DNW_20100226_BT

25-02-2010

11:05

2

Pagina 2

N° 4

Regio Brussel - Limburg

26 februari 2010

Hoe staat het met de regularisatiecampagne voor werknemers zonder papieren? In juli 2009, na twee jaar werkloos toezien, kondigde de federale regering (eindelijk) een regularisatiecampagne af. Om de mensen zonder papieren bij te staan, zetten ABVV-Brussel en de vzw Habiter Bruxelles, met steun van het gewest, onmiddellijk een dienst op waar elke werknemer zonder papieren die aan de voorwaarden voldeed voor regularisatie via werk, terecht kon. Onze dienst heeft in drie maanden tijd een honderdtal personen onthaald en heeft 44 dossiers ingediend. Waar staan we vandaag? De dienst van ABVV-Brussel Deze eerstelijnsdienst werd bemand door drie medewerkers die zowat honderd personen ontvingen en nagingen of ze in aanmerking kwamen voor regularisatie via werk: - aanwezig zijn op het grondgebied sinds 31 maart 2007 - in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst van minimum 12 maanden. De vragen van het publiek dat kwam aankloppen, waren van tweeërlei aard: * Informatie over de te volgen procedure; * Samenstellen/indienen van het regularisatiedossier. Zoals aanvankelijk was afgesproken, legde de dienst zich toe op de dossiers voor regularisatie via werk. Het merendeel van de personen die via

Actie 18 maart 2009 – “Solidariteit met de mensen zonder papieren!”

andere criteria in aanmerking konden komen, werd doorverwezen naar SESO (de vzw sociale dienst van de Socialistische Solidariteit). Uiteindelijk werden 44 dossiers ingediend waaronder 40 dossiers voor regularisatie via werk (of werk + lokale verankering) en 4 dossiers enkel gebaseerd op lokale verankering. Het grootste deel van de werknemers

www.abvvlimburg.be om 19.30u in het stedelijke feestzaal Cor in Koersel-Beringen. Iedereen is van harte welkom! Inkom is gratis en vragen stellen is mogelijk! Meer info: C.C. ENIAC COMPUTERCLUB Vrijdag 26 februari: THUIS EEN NET- Jean Vanpol, 011 42 16 56 WERK OPZETTEN Vrijdag 12 maart: VAN FTD TOT IN JE C.C. HET CABALJON ZETEL OM DE FILM TE KIJKEN Zaterdag 06 maart: GROOT EETFESElke maand is er een informatiebij- TIJN eenkomst over een actueel thema. Het jaarlijks eetfestijn gaat door in het Voor onderwerpen en data, kijk op de Cultureel Centrum te Houthalenwebsite van Eniac. De info gaat steeds Oost. Het menu is als volgt: mosselen door in het Oud Atheneum (1ste ver- €14, zalmschotel €13, halve haan diep), Zoutstraat 46, St. Truiden. €9, goulash €9, vegetarische schotel Meer info: Geert Masuy, Velmerlaan €9 kindermenu: 1/2 mosselen €8, 1/4 haan €5, 1/2 goulash €5, ham173, 3806 St. Truiden www.eniac.be – eniacvzw@pando- burger €3. Aanvang van 16u tot 21u. ra.be Kaarten verkrijgbaar bij Myriam Bellio, 0477 61 24 25, Halstraat 1 A, C.C. BERINGEN Houthalen of bij Guido Bulen, 089 38 Woensdag 03 maart: INFOAVOND: 46 61, Lentedreef 1, 3530 Houthalen. DE BLAUWE VUILZAK NU OOK IN BERINGEN C.C. TESSENDERLO Wat mag je in die blauwe zak (pmd) Zondag 14 maart: ZETTERSPRIJSstoppen en wat mag er niet in? Hoe KAMP De opbrengst van de zettersgaat men in de toekomst te werk prijskamp is voor het jaarlijks voor de thuisafhaling van huisvuil? kinderfeest van de Culturele Centra Sorteren van huisvuil is niet zo moei- Tessenderlo. Vanaf 14u, inschrijven lijk als je denkt! Wij leggen het je uit kan vanaf 13u. Gratis tombola voor van een duidelijk power presentatie iedereen. Er wordt gezorgd voor koren zorgen voor een spreker, Annie ven gezonde prijzen! Tijdens de Vanschooren (milieudienst stad pauze gratis wafels. In zaal ‘Floreal’, Beringen) die zeker op al je vragen Geelsebaan, Tessenderlo. Iedereen kan antwoorden. Sorteren is belang- welkom, ook niet kaarters! Voor meer rijk, daarom moeten we ons er alle- info: Liliane Moone, Molenstraat 57 te maal mee bezig houden. Aanvang Tessenderlo.

Rudy De Leeuw in Lommel Op dinsdag 2 maart komt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw naar Lommel om te spreken over de toekomst van de vakbond in onze samenleving van morgen. Rudy is de eerste in een reeks sprekers, in de komende weken komen ook nog aan de beurt: Marc Elchardus, Guy Peeters, Willy Claes en Norbert De Batselier. Een organisatie van "Lommel creatief". Zaal de Bourgondiër, Dorp 11 in Lommel, 19u30, inkom gratis. Meer info op www.abvvlimburg.be of bij Eddy Verpoorten, 011 63 52 39.

zonder papieren die zich op de dienst aanboden, waren afkomstig uit de Maghrebijnse en uit de ZuidAmerikaanse gemeenschap. De meerderheid waren mannen (hoewel er toch ook een flink aantal vrouwen kwamen). Hun leeftijd lag tussen 25 en 35 jaar en ze beschikten over voorstellen van arbeidsovereenkomst, voornamelijk in de bouwsector en in de schoonmaak (met dienstencheques).

agent, enz. Bovendien zou in bepaalde gemeenten (vergeleken bij het aantal ingediende aanvragen) een aanzienlijk aantal woonstcontroles uitlopen op een negatief advies. Een andere zorg: de min of meer snelle uitvoering van uitwijzingsmaatregelen na een negatieve beslissing in een regularisatiedossier (een persoon zou aangehouden zijn … door de agent die hem het negatieve antwoord van Vreemdelingenzaken bracht…!).

Stand van zaken van de regularisaties in Brussel Er zijn nog geen gegevens over het aantal dossiers "regularisatie via werk" dat behandeld wordt bij de Dienst Vreemdelingenzaken of in de gewestdiensten. De Commissie van Advies voor Vreemdelingen, die opnieuw wordt ingesteld, werd nog niet aangezocht. Er zijn evenwel redenen tot bezorgdheid. We denken dan voornamelijk aan de praktijken van bepaalde gemeenten (die belast zijn met de woonstcontrole): men zou een geschreven huurovereenkomst eisen, de aanvrager zou niet ingelicht worden van een negatief advies, geen waarschuwing of oproeping naar aanleiding van het bezoek van de wijk-

Al deze problemen werden gemeld aan CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers) die de staatssecretaris en de Dienst Vreemdelingenzaken

erover aansprak. Vreemdelingenzaken heeft al gereageerd in verband met de gemeente Anderlecht en gevraagd dat alle gevallen zouden worden doorgespeeld waarin de gemeenten de voorziene procedure voor het overhandigen van de negatieve beslissing niet naleeft. Wat de woonstcontroles betreft, is het absoluut nodig dat de mensen zonder papieren die geen nieuws hebben over het onderzoek, zelf het initiatief nemen om de gemeente te vragen “hoe het ermee staat”. Zeker is dat in dit dossier syndicale waakzaamheid broodnodig is …

Syndicale permanentie op afspraak: Montenegrostraat 59 1060 Sint-Gillis van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u. Werknemers zonder papieren worden verzocht een afspraak te maken bij Yaël GUILLAUME: yael.guillaume@fgtb.be tel. 0472 19 79 26 Marie-José CUESTA: marie-jose.cuesta@fgtb.be tel. 0497 49 58 65

VACATURE

Regio Limburg

Dossierbeheerder - pleiter m/v Sociaal zekerheidsrecht Het ABVV Limburg is een werknemersorganisatie met ruim 90.000 leden, met als opdracht de belangenbehartiging van de werknemers en de sociaal uitkeringsgerechtigden. Wij zijn op zoek naar een dossierbeheerder – pleiter in het sociaal zekerheidsrecht Je zal op een zelfstandige wijze dossiers m.b.t. het sociaal zekerheidsrecht (werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziekte,…) beheren en behandelen bij de arbeidsrechtbank en het arbeidshof. Je komt terecht op de dienst arbeidsrecht en werkt samen in een team van vijf medewerkers. Je hebt voeling met onze waarden als socialistische vakbond. De taakinhoud • Dossiers volledig samenstellen • Opstellen van besluiten en beantwoorden van schriftelijke standpunt van de tegenpartij • Dossiers inleiden bij de rechtbanken • Bespreken van vonnissen en arresten met de leden • Instellen van hoger beroep en advisering over de wenselijkheid en haalbaarheid van een voorziening in Cassatie • Pleiten voor de arbeidsrechtbank en/of het arbeidshof • Adviezen opstellen voor beroepscentrales en leden • Agendabeheer van de dossiers • Constant up to date blijven wat betreft de wetgeving en de rechtspraak Diploma • Bachelor rechtspraktijk • Bachelor maatschappelijk werk • Andere ervaringen en/of opleidingen m.b.t. sociaal zekerheidsrecht

Kennis • Sociaal zekerheidsrecht • Arbeidsrecht • Burgerlijke rechtspleging • Tekstverwerking (MS Office) • Goede beheersing van het Nederlands en elementaire kennis van het Frans Vaardigheden – attitudes • Vlot in communicatie (schriftelijk en mondeling) • Accuraatheid • Zelfstandig kunnen werken • Zin voor verantwoordelijkheid en initiatief • Leerbereidheid • Teamspirit • Flexibel • Loyaal Bijkomende vereisten • In het bezit van rijbewijs B en een eigen wagen • Syndicaal ingesteld Wij bieden Een voltijdse (36u/w) overeenkomst van onbepaalde duur (proefperiode 6 maanden), een competitief loon en verschillende extra-legale voordelen Procedure Stuur voor 12 maart 2010 een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar: ABVV Limburg Bart Henckaerts – voorzitter Gouverneur Roppesingel 55 3500 Hasselt Bart.henckaerts@abvv.be Na een sollicitatiegesprek zullen een aantal kandidaten psychotechnische proeven moeten afleggen.


02_DNW_20100226_OO

24-02-2010

12:18

2

Pagina 2

N° 4

Regio Oost-Vlaanderen

26 februari 2010

$%992RVW9ODDQGHUHQHQTXrWHHUGHLQWHULPPHUV 7RQ\1H\W6HFUHWDULV$OJHPHQH&HQWUDOH ³2Q]HFHQWUDOHVYHUGHGLJHQGDJLQGDJXLWRQ]H OHGHQ LQWHULPPHUV LQ JHYDO YDQ FRQÃ&#x20AC;LFWHQ PHW GHZHUNJHYHUVJHEUXLNHUV´

,OVH+H\OHQ/RRSEDDQEHJHOHLGHU ³$%99 LQYHVWHHUW LQ ORRSEDDQEHJHOHLGLQJ (Q ZLO GDW HON OLG EHJHOHLG NDQ ZRUGHQ QDDU HHQ GXXU]DPHMREPHWYROGRHQGHFHQWHQ´

'ULH YLHUGHQ NHQW ]LMQ UHFKWHQ (U ]LMQ HFKWHU YHHOPLVEUXLNHQHQRQUHJHOPDWLJKHGHQ'HYDN ERQGLVEURRGQRGLJ

'HKHOIWYDQGHRQGHUYUDDJGHQGHQNHQDDQHHQ DQGHUH MRE /RRSEDDQEHJHOHLGLQJ LV HHQ SDV VHQGDDQERGYDQGHYDNERQG 'HYDNERQGLV EURRGQRGLJ

-R'H0H\*HZHVWHOLMN6HFUHWDULV0HWDDO ³:LMKRXGHQGHZHUNJHYHULQGHJDWHQRSGDWKLM JHHQPLVEUXLNPDDNWYDQGDJFRQWUDFWHQ2Q]H GHOHJHHV]LMQRQ]HZDDNKRQGHQ´

:HYHUVWHUNHQRQ]HORRSEDDQGLHQVWYHU OHQLQJ &RQWDFWHHUGH³-REFRQVXOW´YDQMRXZUHJLR ]LH KLHURQGHU 

6DELQH9DQ+RRUHEHNH :HUNOR]HQZHUNLQJ ³'H YDNERQG SUREHHUW HHQ GDP WH ERX ZHQ WHJHQ WHYHHO Ã&#x20AC;H[LELOLWHLW ,Q JHYDO YDQ LQWHULP RS LQWHULP NRPHQ VRP PLJHQ LQ GH VSLUDDO YDQ DUPRHGH WHUHFKW :LM WUHNNHQ GH NDDUW YDQ GXXU]DDPKHLG HQ ZHUNEDDU ZHUN´ 0HHUGDQppQYLHUGHZRUGW³YHUSOLFKW´RPLQLQ WHULPWHZHUNHQ9HOHEHGULMYHQHQRRNGH9'$% ZHUNHQ VWUXFWXUHHO VDPHQ PHW GH XLW]HQG VHFWRU 6RPPLJH NDQWRUHQ YHUNOLNNHQ ZHUN OR]HQ DDQ GH 59$ RPGDW ]LM QLHW ZLOOHQ LQJDDQ RS HHQ XLW]HQGMRE'HYDNERQGLVEURRGQRGLJ $%99 ZLO GDW QLHPDQG JHGZRQJHQ ZRUGW RP LQ LQWHULP WH ZHUNHQ :LM VWLS SHOHQ PHW MRX HHQ SDUFRXUV XLW HQ GRRU EUHNHQ GH VSLUDDO YDQ LQWHULP IRU OLYH &RQWDFWHHU GH ³-REFRQVXOW´ YDQ MRXZ UHJLR ]LH KLHU RQGHU

 YDQ GH LQWHULPPHUV RQGHUWHNHQGHQ WRFK HHQ GDJFRQWUDFW YRRU HHQ MRE GLH ODQJHU GXXUGH GDQGDJ'LWLVYHUERGHQ'HYDNERQG LVEURRGQRGLJ ,QJULG5RGDHU&R|UGLQDWRU6RFLDDOUHFKW ³'HFHQWUDOHVLQIRUPHUHQGHPHQVHQGDW]LMKXQ LQWHULPFRQWUDFW PRHWHQ NULMJHQ WHQ ODDWVWH GH WZHHGHZHUNGDJ³ ,QJHYDOYDQSUREOHPHQNDQMHELMMRXZFHQWUDOHWHUHFKW ,QGLHQ QRGLJ VFKDNHOW GH]H GH GLHQVW 6RFLDDO 5HFKW LQ &RQWDFWHHUMRXZ FHQWUDOHRIGH´MREFRQVXOW´YDQMRXZUH JLR ]LHKLHURQGHU 

6YHQYDQ7UDSSHQ:HUNOR]HQZHUNLQJ ³'H YDNERQG LV WHJHQ QHSYDFDWXUHV +HW NDQ QLHW GDW ZHUNOR]HQ YHUSOLFKW ZRUGHQ RP RS QHSYDFDWXUHVLQWHJDDQ´

(HQ YLHUGH YDQ GH PHQVHQ VWHOOHQ RQUHJHO PDWLJKHGHQ YDVW ,Q GH HHUVWH ZHHN ZRUGW KHW FRQWUDFW PHHVWDO FRQIRUP GH ZHW GH WZHHGH ZHUNGDJ RYHUKDQGLJG 9RRU GH WZHHGH ZHHN ZHUN ZRUGW KHW FRQWDFW YDDN PDDU LQ GH ORRS YDQ GH GHUGHZHHNRSJHVWXXUG'HYDNERQGLVEURRGQRGLJ

 YDQGHLQWHULPPHUV ]LMQKLHUPHHJHFRQ IURQWHHUG'HYDNERQGLVEURRGQRGLJ

0HOG GLW RQPLGGHOOLMN DDQ MRXZ YDNERQG :LM ]XOOHQ V\VWHPDWLVFK GH]H JHEUXLNHQ DDQ GH NDDN VWHOOHQ :LM ]RUJHQ HUYRRU GDW MH QLHW LQ GH SUREOHPHQ NRPW GRRU GH]H PHOGLQJ &RQWDFWHHU GH ³-REFRQVXOW´ YDQ MRXZ UHJLR ]LH KLHU RQGHU *D QDDU ZZZDEYYRRVWYODDQGHUHQEH YRRU HHQWRWDDOEHHOGYDQGHHQTXrWH

'HFHQWUDOHVJDDQVDPHQGHVWULMGDDQWHJHQ PLVEUXLNHQ0HOGMRXZNODFKWDDQMRXZFHQW UDOHRIDDQGH³-REFRQVXOW´YDQMRXZUHJLR ]LH KLHURQGHU :LMNRPHQRSYRRUMRXZUHFKWHQWHJHQKHW XLW]HQGNDQWRRU 6WUXFWXUHOHSUREOHPHQ YHOHNODFKWHQWHVDPHQ ZRUGHQ LQ%UXVVHORYHUOHJG:HYUDJHQJDUDQWLHVDDQGH XLW]HQGVHFWRUGDWPLVEUXLNHQQLHWPHHUYRRUYDOOHQ 'HNODFKWHQYDQRQ]HOHGHQ]LMQQRGLJ RPDDQWHWRQHQ GDWRQ]HHLVHQJHUHFKWYDDUGLJG]LMQ

&RQWDFWJHJHYHQVFHQWUDOHV $&%%7. 0(7$$/ +259$/$&2' %7%7.'

,QIR3OXV:HUNORRVHQ9'$%

,QIR:HHUEDDU:HUNORRV

$$/67 +RXWPDUNW:RHQVGDJ¶±X±LQIRFRHQURRVHQVWHLQ#DEYYEHRI

$$/67+RXWPDUNW'RQGHUGDJ¶±XLQIRFRHQURRVHQVWHLQ#DEYYEHRI

'(1'(5021'('LMNVWUDDW'RQGHUGDJ¶±X±LQIRFRHQURRVHQVWHLQ#DEYYEHRI

'(1'(5021'('LMNVWUDDW'LQVGDJ¶±XLQIRWUXLGHYULH]H#DEYYEHRI

*(179ULMGDJPDUNW9ULMGDJ¶±XLQIRVR¿HGKRRJH#DEYYEHRI

((./2=XLGPRHUVWUDDW'H=XLGNDDL'LQVGDJ¶±XLQIRVDELQHYDQKRRUHEHNH#DEYYEHRI

5216(±6DWLRQVVWUDDW'LQVGDJ¶±XWRWX±LQIRGDSKQHGKRQGW#DEYYEHRI 6,171,./$$6±9HUPRUJHQVWUDDW0DDQGDJ¶±X±LQIRFRHQURRVHQVWHLQ#DEYYEHRI 2UJ%LMEOLMIFRQVXOHQWHQ$%992RVW9ODDQGHUHQ

RI GLYP

*(179ULMGDJPDUNW9ULMGDJ¶±XLQIRVYHQYDQWUDSSHQ#DEYYEHRI 9ULMGDJ¶±XLQIRVYHQYDQWUDSSHQ#DEYYEHRI 5216(6WDWLRQVVWUDDW'LQVGDJ¶±XWRWXLQIRMRVHWWDODKRXVVH#DEYYEHRI

,QIR$UEHLGHQ+DQGLFDS ((./2=XLGPRHUVWUDDW'H=XLGNDDL'LQVGDJ¶±XLQIRVDELQHYDQKRRUHEHNH#DEYYEHRI

'LQVGDJ¶±XWRWXLQIRLQIRGDSKQHGKRQGW#DEYYEHRI ,QIR&RQWU{OHGHODGLVSRQLELOLWpGHVFK{PHXUVGH]HLQIRLVIUDQVWDOLJ

6,171,./$$69HUPRUJHQVWUDDW:RHQVGDJ¶±X±LQIRD]HGLQHEHUD]L#DEYYEHRI

RI GLYP

*(179ULMGDJPDUNW'RQGHUGDJ¶±XLQIRVYHQYDQWUDSSHQ#DEYYEHRI 2UJ9RUPLQJ $FWLHY]ZYRUPLQJYRRUZHUN]RHNHQGHQ

2UJ9RUPLQJ $FWLHY]ZYRUPLQJYRRUZHUN]RHNHQGHQ


02_DNW_20100226_WV

24-02-2010

10:02

2

Pagina 2

N° 4

Regio West-Vlaanderen

26 februari 2010

Vorming & Actie West-Vlaanderen

Syndicale premies GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC 318 1. Toepassingsmodaliteiten Hebben geen recht op de syndicale premie: Hebben recht op de syndicale pre• Werknemers die zelf hun ontslag mie, de werknemers die op 31 hebben ingediend. december van het dienstjaar, ter• Werknemers die hun ontslag zelfder tijd en gedurende ten minhebben gekregen om dringende ste één jaar: redenen. Elke begonnen maand • Lid zijn van het ABVV. wordt als een volledige maand • Een contract hebben bij één van aanzien. de diensten voor gezins- en bejaardenhulp. 2. Dienstjaar 2009 Wie gedurende het dienstjaar minHet dienstjaar loopt van 1 januari der dan 12 maanden voldoet aan tot 31 december 2009. deze voorwaarden ontvangt een syndicale premie gelijk aan één twaalfde per gepresteerde of gelijk3. Bedrag van de syndicale premie gestelde maand van het jaarlijks Het bedrag van de syndicale premie bedrag. bedraagt €86,76 of €7,23 per twaalfde. Ontvangen eveneens de premie: • Werknemers die in de loop van 4. Attest van rechthebbende het jaar op pensioen gingen. Het attest van rechthebbende dient • Werknemers die in de loop van door de werkgever in dubbel exemhet jaar hun ontslag hebben ingeplaar overhandigd aan alle werknediend ingevolge medische redemers die in de loop van 2009 nen. werden tewerkgesteld. 5. Betaling De syndicale premie wordt uitbetaald vanaf 1 april 2010.

CONTACTGEGEVENS BBTK BBTK Oostende-Roeselare-Ieper J. Peurquaetstraat 1, 8400 Oostende 059/70 27 29 Zuidstraat 22, bus 22, 8800 Roeselare 051/26 00 86

BBTK Brugge Zilverstraat 43, 8000 Brugge, 050/44 10 21 BBTK Kortrijk Conservatoriumplein 9 bus 2, 8500 Kortrijk 056/26 82 43

infosessie

WERK voor mensen met een ARBEIDSHANDICAP

Arbeidshandicap Wat moet je doen als je veel rugklachten hebt en wordt opgeroepen voor een werkaanbieding van de VDAB? Of als je een ongeval hebt gehad en daardoor met een beperking zit? Wat zijn de gevolgen als je een arbeidsongeschiktheid hebt van 33% of meer? Als je benieuwd bent naar het antwoord op deze vragen, kom dan zeker naar onze infosessie 'Werk voor mensen met een arbeidshan-

dicap' op dinsdag 9 maart om 9.30 uur. Wist je dat er ook financiële voordelen bestaan voor de werkgever om iemand met een arbeidshandicap in dienst te nemen?

Deze infosessie vindt plaats in het ABVV Brugge (Zilverstraat 43) in de opleidingszaal (2e verdieping). Het einde is voorzien om 12u. Meer info:

Verder zijn er ook gespecialiseerde diensten die samen met jou uitzoeken welke jobs je nog aankan en die je de weg wijzen naar een gepaste job of opleiding. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Vorming & Actie: Tel. 050 44 10 43 E-mail: brugge.ww@abvv-wvl.be De Bijblijfconsulente: Tel. 0473 22 30 44 of E-mail: bijblijven2@abvv-wvl.be

Kennismakingsdag werklozen Op donderdag 4 maart is er een kennismakingsdag voor werklozen. Deze vindt plaats van 9.30 tot 16.30 uur in het ABVV Brugge (Zilverstraat 43) in de opleidingszaal (2e verdieping). Je maakt er vrijblijvend kennis met het werklozencomité en we stellen onze werking voor. In het werklozencomité worden thema’s behandeld die aansluiten bij de leefwereld van de werkloze. Zo

geven we een overzicht van je rechten en plichten als werkloze. We leggen ook uit wat het ABVV voor een werkzoekende kan doen. En weet je wat 'Sluitende controle' door de RVA betekent? In de namiddag vertonen we de film 'Grensland'. Dit is een film over armoede, werkloosheid en uitsluiting. Tijdens de nabespreking zullen we het ook hebben over rechtvaardige belastingen.

Deelnemen aan deze infodag is gratis. Over de middag wordt een warme maaltijd aangeboden. Gelieve in te schrijven vóór 3 maart. Inschrijvingen/meer info: Jeroen Eerdekens Tel. 050 44 10 43 of mailen naar brugge.ww@abvv-wvl.be

Vorming werkt solidariteit in de hand In de basisvorming kwam de dienst Commissie Internationale solidariteit uitvoerig aan bod. Vele militanten willen dan ook hun steentje bijdragen tot die solidariteit. Vandaar dat de vorming via hun deelnemers activiteiten van de Commissie ondersteunt. Dit gebeurt door te flyeren in de bedrijven of een handje toe te steken bij de talrijke organisaties van de Commissie.

`\kjmffiafl6

Bij deze doen we dan ook een warme oproep om deel te nemen aan de avonden van de Commissie. Jullie steunen niet alleen de vakbondsprojecten in Zuid-Amerika, maar jullie genieten ook van een sterk optreden. Op zaterdag 27 februari vindt de Franse avond plaats met een optreden van Douce Ambiance en dit in het

Textielhuis te Kortrijk om 19u30. Franse nostalgie ten top. Op 17 april is er een Algerijnse avond met Algerijnse blues, jawel het bestaat. Voor de prijs van ? 30, krijg je een verzorgde avond geserveerd, uitgebreid aperitief, voorschotel, hoofdgerecht en dessert. De bluesgroep Ed and the Hot Burritos zorgt voor de muzikale omlijsting. Niet te missen. Bestel tijdig jullie kaarten want er zijn maar 100 plaatsen beschikbaar. Kaarten kunnen bekomen worden bij Peirsegaele Stefaan 0498 74 53 86, Lily Galstyan 0477 80 32 46, Sofie De Vreese 0485 27 53 26 en Silvérine Staelen 0477 75 73 31. Voor het 1 Mei festival in Kortrijk, hebben we veel helpende handen nodig, dit voor het opzetten, de

dag zelf en het afbreken. Door de enorme opkomst verleden jaar zijn wij er ons van bewust dat wij ons nog beter moeten organiseren. Militant Benny Wullems heeft die taak op zich genomen en een gans takenscenario voor die dag uitgewerkt. Benny’s rekensommetje leert ons dat we 96 medewerkers nodig hebben. In de loop van de volgende weken zullen de militanten en de ABVV medewerkers aangesproken worden om een handje toe te steken op het festival. Voor het festival wordt nog een tapcursus gegeven in de brouwerij Bockor. Zie je het zitten om mee te helpen? Neem dan contact op met Benny 0497 50 34 83. We can do it!

N`ca\i`Z_k`e^^\m\eXXea\cffgYXXe6<m\ejk`cjkXXeY`anXka\bXe\e nXXia\^f\[`eY\ek6EX[\eb\efm\in\cb\afY&]leZk`\_\kY\jkY`aafl gXjk6;Xe`jcffgYXXeY\^\c\`[`e^nXXijZ_`aec`ab`\kjmffiafl @ei\^`fN\jk$McXXe[\i\ejkXXecffgYXXeY\^\c\`[\ijC`e[j\pM\i_X\^_\ \e <i`b MXe_fm\ mffi afl bcXXi% A\ bXe fej Y\i\`b\e fg _\k eldd\i ',()-''0-f]fgcffgYXXeY\^\c\`[`e^7XYmm$nmc%Y\%9\cf]dX`cfej mffid\\i`e]ff]\\emi`aYc`am\e[\X]jgiXXb%KfkY`ee\ebfik6

nnn%XYmmcffgYXXeY\^\c\`[`e^%Y\

Cursus EFI voor dummy’s of OR 2 Op 25 en 26 mei en 21, 22 & 23 juni 2010 organiseert Vorming & Actie een cursus Economische en financiële informatie voor dummy's. Deze cursus is voorbehouden voor mensen die reeds het ganse vormingstraject bij de Centrale of interprofessioneel hebben gevolgd. De

cursus vindt plaats in Kortrijk. In die cursus komt het volgende aan bod. Hoe zit de geldmarkten in elkaar? Het belang van EFI? Is mijn bedrijf gezond? Het belang van ratio's. De sociale balans (loonmassa, opleidingen, interim arbeid) als syndicaal wapen. Voor deze groep

zijn er nog een 12-tal plaatsen vrij. Deze cursus wordt gegeven met educatief verlof. Inschrijven kan door te telefoneren naar Vorming & Actie Tel. 056 24 05 35 (Marie-Paule)


03_DNW_20100226

24-02-2010

09:34

Pagina 3

N° 4

3

26 februari 2010

EDITO

De Nationale Bank, Europa en wij

Toch is er in het verslag ook plaatsgemaakt voor klemtonen die volgens ons belangrijk zijn, zoals: • Het belang van een efficiënt Europees beleid ter ondersteuning van de vraag. Zo’n beleid veronderstelt geloofwaardige “exitstrategiën” waarvoor in de Europese Unie een versterkte coördinatie nodig is. Voor ons betekent dit dat er werk moet worden gemaakt van een Europese relance, gefinancierd door een belasting op de financiële transacties.

bedrijven te versoepelen. Het ABVV kan niet instemmen met de houding van de banken die de daling van de intrestvoeten gebruiken om hun winstmarges te herstellen op de rug van hun klanten, eerder dan de economische heropleving te steunen, door goedkoop krediet te verschaffen aan bedrijven en gezinnen. • De loonhandicap met de buurlanden heeft zich in 2009 gestabiliseerd op 3,5% en niet op 11% zoals het VBO beweert. Dit betekent dus dat de NBB in navolging van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het juiste cijfer van de loonafwijking hanteert en - zoals de vakbonden - de juiste link legt met de fiscale loonsubsidies die deze afwijking nog kleiner maken.

• Een verhoging van de belastingontvangsten, door een intensieve strijd tegen de fiscale en sociale fraude en door een verruiming van de belastinggrondslag.

Volgens het ABVV heeft Europa meer nodig dan een monetaire autoriteit die enkel zweert bij monetaire stabiliteit en een restrictief budgettair beleid. Europa moet via samenwerking bijdragen tot economische relance en tewerkstelling.

Voor ons betekent dit dat er werk moet gemaakt worden van de afschaffing van het fiscaal bankgeheim dat van ons land een paradijs voor de grote vermogens maakt.

De Europese eenmaking zal pas de steun van de bevolking kunnen herwinnen als het kan aantonen dat het de solidariteit organiseert en bescherming biedt tegen de speculatie van de financiële markten.

Bovendien moet ook de notionele intrestaftrek aangepakt worden. Deze kost nu al 4 miljard euro, zonder effect op investeringen en werkgelegenheid. Bovendien is het een fiscale uitgave die een sneeuwbaleffect dreigt te ontketenen.

Het ABVV blijft, samen met en in de schoot van het Europees Vakverbond, aandringen op een Europese regering, die een relanceplan in de steigers zet en de strijd aanbindt tegen fiscale en sociale dumping.

• De banken worden opgeroepen om de kredietverlening aan gezinnen en

Anne Demelenne Algemeen secretaris

“ ‘t Is behelpen zolang je vrouw 23% te weinig verdient” zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en ABVV organiseren op vrijdag 26 maart de zesde editie van Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon v/m. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om – op jaarbasis – evenveel te verdienen als wat mannen verdienen in één jaar tijd. Ondanks een kleine positieve evolutie is de loonkloof dit jaar nog lang niet gedicht: ze ging van 23,58% naar 23,46%. Daarom zullen honderden vrijwilligers en militanten op diverse openbare plaatsen en in bedrijven actie voeren op 26 maart. Niet omdat één dag per jaar zou volstaan om de kloof te dichten, maar om Equal Pay Day elk jaar opnieuw een beetje te kunnen doen opschuiven. Daarvoor is actie nodig in de sectoren, in de bedrijven en thuis. Beleidsondersteunende maatregelen zijn hierbij onontbeerlijk. Is de economische crisis een grote spelbreker? Integendeel, voor ons moet ze dé gelegenheid zijn om te investeren in gelijkheid v/m. Niet door de mannenlonen te doen dalen maar door de samenleving en het werkgelegenheidsbeleid meer genderbewust te reorganiseren.

Eerst werden vooral de typisch mannelijke sectoren getroffen (industrie en bouw) maar ondertussen stijgt de werkloosheid bij vrouwen even sterk. De besparingen in de overheidssectoren treffen immers vooral vrouwen doordat zij vooral in precaire statuten werken en door hun grotere afhankelijkheid van mobiliteit en opvangstructuren. Genderanalyses tonen ook aan dat de werkgelegenheid van mannen zich meestal sneller herstelt dan die van vrouwen. En vrouwen hebben een hoger armoederisico (vnl. oudere vrouwen en eenoudergezinnen). De campagne richt zich dit jaar ook expliciet naar mannen. Ze zijn immers mee verantwoordelijk voor het verkleinen van de loonkloof én iedereen heeft er baat bij als de loonkloof vermindert. Tijdens de persconferentie hebben de eerste Equal Pay Day ambassadeurs, minister Pascal Smet, gedelegeerd bestuurder van de VDAB Fons Leroy en TV -programmamaker Tom Waes toegelicht waarom zij EPDAmbassadeurs worden. Meer info over de Equal Pay Day campagne 2010 lees je in de volgende De Nieuwe Werker.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen anders en later getroffen worden door de crisis. Equalpayday® is een gedeponeerde merknaam/©zij-kant/v.u. Vera Claes, Grasmarkt 105 bus 43, 1000 Brussel

De Nationale Bank heeft haar jaarverslag gepubliceerd. Zoals gebruikelijk liggen de analyse en de commentaar op de sociaaleconomische ontwikkelingen in de lijn van de bekommernissen van de Europese Centrale Bank (ECB), nl. prijsstabiliteit en snelle wegwerking van overheidstekorten.

EQUAL PAY DAY, DE DAG VOOR GELIJK LOON V/M

Rudy De Leeuw Voorzitter

ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be

26 maart 2010 Geef vrouwen hun verdiende loon.


04_DNW_20100226

24-02-2010

12:15

4

Pagina 4

N° 4

26 februari 2010

Wat doet het Vlaams ABVV voor senioren? Een sterke vakbond is broodnodig. Onder die noemer organiseert het Vlaams ABVV op 7 en 8 mei 2010 zijn vierjaarlijks statutair congres. Waarmee houdt het Vlaams ABVV zich eigenlijk allemaal bezig? In deze reeks bieden we u een antwoord op deze vraag. Aflevering 3: onze werking met senioren.

ABVV-SENIOREN

Oud is niet out

Waarover? Over alles wat senioren aanbelangt. pensioenen, gezondheidszorg, mobiliteit, eenzaamheid, ethische problemen, veiligheid, ... Ook aan de andere generaties wordt gedacht: zo is werkbaar werk ook een eis van de senioren, net omdat ze bekommerd zijn over het leven van hun kinderen en kleinkinderen.

Levert dat iets op? Onze militanten spreken met kennis van zaken, dus wordt er ook naar hen geluisterd. Hun invloed is duidelijk te merken. En gaat het niet snel genoeg, dan zijn de ABVVSenioren niet te beroerd om actie te voeren. Actie? De ABVV-Senioren hoef je niet uit te leggen dat actie voeren soms noodzakelijk is om je eisen kracht bij te zetten. Staken kunnen ze niet (meer), maar er zijn alternatieven. Zo bezochten ze in elke provincie de gemeente met het grootste aan-

Met een dikke trui aan naar het werk Op vrijdag 12 februari was het weer zover: DikkeTruiendag. Ook in het hoofdkantoor van het ABVV ging de temperatuur een graadje lager. Goed voor een besparing van zeven procent op de energiefactuur van die dag en een even grote daling van onze uitstoot van broeikasgassen. Gastspreker JeanPierre De Leener (Nationale Vereniging van Hoeveproducenten) kwam ons meer vertellen over hoe we ook via onze voeding op een duurzame en rechtvaardige manier kunnen omgaan met wat de aarde ons biedt.

1. Maak energiebewuste keuzes: gedragsverandering voelt enkel in het begin wat akelig aan, maar na verloop van tijd is het een gewoonte. Kiezen voor groene stroom is in veel gevallen niet steeds de grote meerkost die je vreesde. 2. Varieer in je voeding. Kies voor lekker, seizoensgebonden en lokaal geteeld. 3. Rij eens met een collega naar het werk. Samen verplaatsen kost je een hele duit minder. 4. Gebruik materiaal met een lage energievraag en beheer je afval verstandig. 5. Voor wie er nog niet helemaal uit is: je dak isoleren loont echt de moeite. Let goed op de uitvoering: met een slechte plaatsing blijft warmte door daken, muren en vloeren verdwijnen. Meer info: www.abvvmilieu.be.

Ga mee naar Lyon Donderdag 13 mei - zondag 16 mei 2010 Laat je vier dagen lang rondleiden door een Vlaming die al jaren in de stad woont. Je bezoekt het MusĂŠe Gadgane, wordt ondergedompeld in de geschiedenis van de zijdewevers, botst op de vele plaketten die de weerstand tegen de nazibezetter herdenken en bekijkt de modernistische architectuur van Les Gratte-Ciel. Ook je smaakpapillen worden verwend: je zit op een boogscheut van vele goeie wijnstreken. Kortom: een citytrip om de stevige stapschoenen voor aan te trekken. Prijs: 375 euro p.p. op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonkamer: 65 euro. Prijs onder voorbehoud. Meer info: www.linxplus.be, reizen@linxplus.be of tel. 02 289 01 81.

De ervaring van ... Monique (63): Ik herinner me nog de tijd toen mij pa op pensioen ging. Hij kreeg een mooie brief van de vakbond met de mededeling â&#x20AC;&#x153;Dank voor uw jarenlange trouw. We wensen u nog een lang en gelukkig leven.â&#x20AC;? Toen ik zelf op pensioen ging, kreeg ik een heel andere brief: â&#x20AC;&#x153;Welkom bij de senioren. We hopen dat u nog langer lid blijft, want we vechten ook voor uw rechten als gepensioneerde. En om onze stem heel krachtig te maken, doen we dat liefst namens zoveel mogelijk gepensioneerden.â&#x20AC;? Ik kan alleen maar vaststellen dat het werkelijk zo is. Als gepensioneerde valt het me veel meer dan vroeger op dat de vakbond in ons land eigenlijk de stevigste voorvechter is van leefbare pensioenen die daarenboven ook welvaartsvast zijn. Ik weet het zeker: als de vakbond niet mee aan de kar duwt,

(&+6 23 /(()6,-' ,5,( (142'(8 23*4,-;( 342%/(0(1

 

Hoe? Het netwerk van ABVV-Senioren telt tientallen plaatselijke groepen, verspreid over alle ABVV-afdelingen. Via vorming, discussie- en studiedagen worden standpunten en adviezen voorbereid. Die worden samengebracht in de seniorencommissie van het Vlaams ABVV.

Gebeurt er iets met die standpunten? Jawel, die worden op de agenda gezet van alle adviesorganen waarin onze senioren vertegenwoordigd zijn, van de Vlaamse Ouderenraad over het federaal raadgevend comitĂŠ voor de pensioenen tot de Ferpa en de Europese Ouderenraad Age. En natuurlijk ook binnen de ABVV-structuren.

In cijfers: â&#x20AC;˘ In 1984 namen de eerste gepensioneerden in het ABVV zĂŠlf het initiatief om lid te blijven van de vakbond. â&#x20AC;˘ In 2009 werd de kaap genomen van 70.000 gepensioneerde ABVV-leden in Vlaanderen. â&#x20AC;˘ In heel Vlaanderen bestaat er professionele ondersteuning van de seniorenwerking.

dan wordt langer leven straks voor nog meer mensen herleid tot "overleven".

 

Wat? Ook vakbondsmilitanten gaan met pensioen. Maar bij velen doet het engagement dat niet. Zij verenigen zich als ABVV-Senioren. De belangen van de ouderen verdedigen is hun nieuwe strijdtoneel.

tal sociale woningen, om er de burgemeester in de bloemetjes te zetten. En alle partijvoorzitters kregen persoonlijk de ABVV-Senioren op bezoek met de eis de onderhoudsplicht af te schaffen. Nieuwe acties staan trouwens nog op stapel.

Waar vind je de Seniorenwerking? In alle ABVV-gewesten in Vlaanderen: â&#x20AC;˘ Aalst: tel. 053 72 78 21 â&#x20AC;˘ Antwerpen: tel. 03 220 66 13 â&#x20AC;˘ Brugge: tel. 050 44 10 41 â&#x20AC;˘ Dendermonde: tel. 052 25 92 82 â&#x20AC;˘ Gent: tel. 09 265 52 66 â&#x20AC;˘ Hasselt: tel. 011 22 97 77 â&#x20AC;˘ Kortrijk: tel. 056 24 05 37 â&#x20AC;˘ Leuven: tel. 016 27 18 89 â&#x20AC;˘ Mechelen: tel. 015 29 90 66 â&#x20AC;˘ Sint-Niklaas: tel. 03 760 04 33 â&#x20AC;˘ Turnhout: tel. 014 40 03 60 En via www.abvv-senioren.be.

(627'(4(10$1,)(568$1

(1,24(1

Bestelbon Voornaam en naam: Straat & nr.: Gemeente & postcode: e-mail: Bestelt gratis O het manifest van ABVV-Senioren O Radeis, het tijdschrift van ABVV-Senioren Terugsturen naar ABVV-Senioren, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, fax 02 289 01 89, senioren@vlaams.abvv.be.

In de volgende aflevering: Wat doet het Vlaams ABVV voor jongeren? Meer info over het congres â&#x20AC;&#x2DC;Een sterke vakbond is broodnodigâ&#x20AC;&#x2122;: www.vlaamsabvv.be.

Studiedag over sterke overheidsdiensten De tijdgeest leert ons dat een sterke overheid noodzakelijk is. We zien dit in de bankencrisis, maar ook in onze strijd voor transparantere energiefacturen, een betaalbare kinderopvang of de kwaliteit van de begeleiding van werkzoekenden. Dat was de conclusie van een studiedag die Vlaams ABVV, ACOD, socialistische mutualiteit en eurofractie samen organiseerden.

en ecologische correcties opleggen.

Een sterke overheid is nodig om de banken te kunnen controleren, voor een degelijke gezondheidszorg, voor kwaliteitsvolle en betaalbare diensten voor iedereen, benadrukte Chris Reniers (ACOD) in haar welkomstwoord.

Tot besluit stelde Dirk Van der Maelen (sp.a) dat een sterke overheid een politieke keuze is: een progressieve beleidskeuze waar socialisten borg voor moeten staan. Een sterke overheid is de beste garantie voor betaalbare, toegankelijke diensten, voor sociale cohesie en tegen armoede. Dat zal op Europees vlak zeker een aandachtspunt zijn tijdens het Belgisch voorzitterschap dit najaar.

Een sterke overheid blijft ook nodig als waakhond van de energiesector, beklemtoonde Dirk Van Evercooren (VREG). De liberalisering heeft niet geleid tot de verhoopte prijsdalingen. De tarieven blijven ondoorzichtig en complex. De overheid moet de markt sociale

Ook syndicale actie tegen liberalisering kan zijn vruchten afwerpen, toonde Rita Baeten (OSE) aan. De acties tegen de zogenaamde Bolkensteinrichtlijn of de strijd tegen de commercialisering van de diensten van kinderopvang gelden als succesvolle voorbeelden.

Het volledige verslag vind je op www.vlaamsabvv.be.


05_DNW_20100226

24-02-2010

12:41

Pagina 5

N° 4

5

26 februari 2010

DERDE WERELDVROUWENMARS OP ZATERDAG 6 MAART 2010 IN BRUSSEL

Wij stappen tot alle vrouwen vrij zijn! Het ABVV slaat, net zoals vijf jaar geleden, de handen in elkaar met andere rode (vrouwen)organisaties. Viva-svv, zijkant, FPS, FOS en Solsoc en ABVV zullen, onder de benaming “Ladies in red” samen marcheren.

Wereldvrouwenmars België

ONZE EISEN

DOE MEE !

Stop het geweld, stop de sƟlte! • Prioriteit aan de strijd tegen het geweld op vrouwen in het Belgisch beleid • Tegen de commercialisering van het vrouwelijk lichaam! • Seksuele en reproductieve rechten voor alle vrouwen! • Stop het intrafamiliaal geweld!

• De rode (vrouwen)organisaties verzamelen vanaf 11.30u op het Fontainasplein (voor het ACOD gebouw). • Omstreeks 12u trekken we samen richting Beurs. • De mars vertrekt om 13u via de Anspachlaan richting Zuidstation (langs het St.Jansplein en het Kapelleplein) om rond 17u te eindigen aan het Justitiepaleis. • Meer info: in uw gewestelijke afdeling

Wij doen een warme oproep (aan vrouwen en mannen) om aan deze mars deel te nemen.

• Neen tegen seksueel geweld als oorlogswapen!

Baas in eigen beurs!

Het leven van de vrouwen veranderen om de wereld te veranderen! De wereld veranderen om het leven van de vrouwen te veranderen!

De Wereldvrouwenmars : feminisme, solidariteit, acƟe In 2010 worden er in België en overal in de wereld acƟes georganiseerd voor de derde ediƟe van de Wereldvrouwenmars (WVM). Duizenden vrouwen die dezelfde waarden van gelijkheid, vrijheid, solidariteit, rechtvaardigheid en vrede delen zullen samen stappen en over alle grenzen heen hun stem laten horen tussen 8 maart, InternaƟonale Vrouwendag, en 17 oktober, InternaƟonale dag voor het uitbannen van de armoede. De vrouwenbeweging wil zo wereldwijd een krachƟg signaal geven van internaƟonale solidariteit en feminisƟsche acƟe.

• Duurzaam en volwaardig werk voor iedereen! • Gelijk loon! • Een rechtvaardige en solidaire sociale zekerheid en fiscaliteit! • Evenwicht tussen de verschillende levensfasen voor iedereen! • Internationale solidariteit voor economische autonomie van alle vrouwen!

Openbare diensten zijn niet te koop! • Onderwijs, gezondheid, water… openbare diensten voor iedereen! • Voedselsoevereiniteit door en voor de vrouwen!

Vrouwenkracht=vredesmacht • Voor een concrete uitvoering van VN-resolutie 1325! • Pak de economische oorzaken van gewapende conflicten aan! • Voor vrede en demilitarisering! • Stop het geweld op vrouwen en de straffeloosheid!

VACATURE J2EE/JAVA analyst/ developer (m/v)

Je staat in voor design, ontwikkeling en implementatie van softwarecomponenten in een Java/J2EE omgeving. In deze projecten zal je niet alleen software ontwikkelen met hoge toegevoegde waarde voor onze personeelsleden en leden. Je zal tevens worden ingezet om IT-medewerkers om te scholen naar Java/J2EE.

Profiel • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in ontwikkeling van software • Je beschikt over een analytische geest • Je bent flexibel, communicatief vaardig, sociaal en beschikt over een flinke dosis teamspirit Specifieke vereisten • Je hebt een diploma hoger onderwijs informatica of gelijkwaardig door praktijkervaring. • Je beschikt over een degelijke ervaring m.b.t. het ontwikkelen van multi-tier applicaties in een Java/J2EE omgeving Sollicitaties vóór 5 maart 2010 richten aan: Federaal ABVV, Christine BARTHOLOMI, Administratief Directeur Hoogstraat 42, 1000 BRUSSEL christine.bartholomi@fgtb.be

wij komen de straat op met onze eisen! Afspraak om 12u30 aan de Beurs voor een mars door Brussel tot aan het JusƟƟepaleis. We lopen langs vier plaatsen die symbool staan voor de thema’s van de WVM. Bij deze gelegenheid vieren we ook de 100ste InternaƟonale Vrouwendag.

Van 7 tot 18 maart in heel België regionale en lokale acƟes Voor meer info: www.wereldvrouwenmars.be

Zondag 10 oktober 2010 in Tervuren feestelijk einde van het acƟejaar in België Feest en acƟviteiten in het Koninklijk Museum voor Centraal Afrika in Tervuren (workshops, animaƟe, stands, debaƩen, concert,…) om het acƟejaar 2010 in België af te sluiten en de internaƟonale delegaƟe uit te wuiven die naar Kivu vertrekt voor de slotdagen van de derde internaƟonale Wereldvrouwenmars. Hierbij ligt de focus op de thema’s ‘Geweld tegen vrouwen’ en ‘Vrede en demilitarisering’.

InternaƟonaal project De stapsters (The walkers) Door de creaƟe van aangeklede vrouwenfiguren of poppen wil WVM getuigen van onze solidariteit met vrouwen in de hele wereld. De kleren van die ‘stapsters’ illustreren de diversiteit van vrouwen, hun leefsituaƟe, hun ervaringen, hun eisen, hun dromen... De ‘stapsters’ gaan mee in de mars op 6 maart en zijn er ook bij op de slotdag op 10 oktober in Tervuren en in Kivu. Meer info . WVM België: www.wereldvrouwenmars.be . WVM internaƟonaal: www.marchemondiale.org . wereldvrouwenmars@amazone.be, t 02-229 38 48

LOOS ALARM IN DE MEDIA

HET FEDERAAL ABVV WERFT AAN : Doel van de functie De functie maakt deel uit van de Federale Informaticadienst van het ABVV.

Zaterdag 6 maart 2010 in Brussel

• Je hebt in een SOA-architectuur (Service Oriented Architecture) gewerkt of dergelijke architectuur geïmplementeerd • Je hebt een brede kennis over Web Services (WS-*), in een framework web, Ajax, XML, JMS • Je hebt kennis van HTML/CSS2 • Je hebt een uitgebreide kennis van SQL, DB2 • Noties RPG, ILE, CL zijn een plus op een iSeries platform (AS/400) • Praktische kennis over de administratie van het platform IBM Websphere Application Server 6.1 of 7. Praktische kennis van het platform IBM Websphere Entreprise Service Bus 6.2 en IBM Websphere MQ is een plus. Kennis van beide landstalen (Nederlands & Frans) en Engels (passief). Wij bieden • Loon volgens ABVV-barema • Extralegale voordelen • Contract onbepaalde duur • Je werkt op 5 minuten wandelen van het Brussels Centraal Station

Technische informatie over de functie: Dirk Gillebert, Directeur Informatica 02 506 83 13 - dirk.gillebert@abvv.be

De crisisuitkering van 1.666 euro voor ontslagen arbeiders wordt wél nu al toegekend In De Nieuwe Werker nr. 2 van 29 januari 2010 berichtten wij al dat ontslagen arbeiders (in veel gevallen) recht hebben op een “crisisuitkering” van 1.666 euro. Nadien verscheen in de algemene pers dat deze maatregel niet kon toegepast worden en dat er zeker maanden op zou moeten gewacht worden. Dit is niet het geval. De crisisuitkering wordt wel degelijk nu al uitgekeerd. Voorwaarden om de crisispremie te krijgen: • De werkgever valt onder de wet van 5 december 1968 (privésector). • Het gaat om individueel ontslag of ontslag na een faillissement.

• Het ontslag moet gegeven worden in de periode tussen 1.1.2010 en 30.6.2010. De crisispremie geldt niet: • bij collectief ontslag • bij ontslag om dringende redenen • bij pensioen of brugpensioen • bij ontslag tijdens de proefperiode • voor de openbare en de semiopenbare sector. Voor meer info, contacteer je gewestelijke ABVV werkloosheidsdienst. Deze premie wordt immers door ons betaald (of in bepaalde gevallen door uw exwerkgever).


06_DNW_20100226

24-02-2010

10:18

6

Pagina 6

N° 4

26 februari 2010

Belgische Transportarbeidersbond

Overladen valiezen zorgen voor rugklachten bij het bagagepersoneel én passagiervriendelijke acties op de Europese luchthavens Op 12 februari 2010 voerde ABVV-BTB samen met de andere vakbonden op de Belgische luchthavens Zaventem en Brussels South Airport (Charleroi) actie tegen overladen valiezen. BTB-ABVV gaf daarmee gevolg aan de oproep van de Europese Transport Federatie (ETF) om in alle Europese luchthavens deel te nemen aan deze actiedag.

WEES ZUINIG MET WAT JE IN JE KOFFERS STOPT De bedoeling van deze actie was de reizigers te sensibiliseren om het gewicht van hun koffers te beperken tot 23 kg per stuk. Op deze manier wordt het werk van het bagagepersoneel, de mannen en vrouwen die in veel gevallen manueel de bagage moeten laden en lossen, een stuk makkelijker en kunnen voor deze werknemers ook veel lichamelijke klachten worden vermeden.

WEEG AF OF JE ‘ZWARE’ STUKKEN NIET BETER THUIS LAAT Het zwaartepunt van deze actie lag op de Londense luchthaven Heathrow, waar een Belgische ABVV-BTB-delegatie naar toe reisde in het gezelschap van sp.aParlementslid Hans Bonte. Ook vakbondsdelegaties uit andere landen waren aanwezig, samen met verschillende Engelse politici waaronder Parlementslid Alan Keen. Net als op de andere luchthavens werden in Heathrow valiezen gewogen en in geval van overgewicht gelabeld en werden aan de reizigers pamfletten uitgedeeld.

STEEK NIET MEER DAN 23 KG IN ÉÉN KOFFER

Actie "Stop Overload" - Van links naar rechts : François Ballestero - Political Secretary Civil Aviation ETF, Sandra Langenus - Gewestelijk Secretaris BTB Hans Bonte - Volksvertegenwoordiger sp.a, Frank Moreels - Federaal Secretaris BTB Wegvervoer & Logistiek

Na afloop van de Europese actie vroegen wij Parlementslid Hans Bonte om een reactie. “Deze actie is één van de voorbeelden die aantonen hoe dringend er werk moet worden gemaakt van een sociaal Europa, waarbij de arbeidsomstandigheden van de werknemers moeten worden beschermd tegen overdreven liberalisering.”

VERDEEL INDIEN NODIG JE BAGAGE OVER MEERDERE KOFFERS Ook in onze eigen luchthavens Zaventem en Brussels South Airport (Charleroi) werden de passagiers geïnformeerd en werden de volgeladen koffers ter plaatse gewogen door onze eigen BTBmilitanten van het bagagepersoneel.

Roger Collin, BTB-militant bij Flightcare, verwoordt het kort en bondig : “De zware koffers zijn inderdaad fysiek zeer belastend voor de werknemers die de bagage in de vliegtuigen laden en lossen. Daarom vragen wij de passagiers om hun bagage te verdelen over meerdere koffers. Bovendien, als de reizigers minder bagage meenemen is dit ook beter voor het milieu, omdat op die manier ook de COÇ-uitstoot wordt beperkt.” Onze militanten konden alleszins op veel begrip rekenen van de passagiers die spontaan beloofden bij hun volgende reisje rekening te houden met de wensen van de bagage-afhandelaars.

TE ZWARE KOFFERS ZIJN ZEER BELASTEND VOOR DE RUG VAN HET BAGAGEPERSONEEL

Nog even de cijfers op een rijtje: - Eén bagagist versleept minstens 10 TON per dag. - Eén ploeg bestaat uit 3 personen, waar er eigenlijk 5 nodig zijn. - Die ploeg beschikt slechts over 40 minuten om een vliegtuig te behandelen. - In de laadruimte van een vliegtuig is het werk manueel, reken maar op minstens 150 koffers per vlucht. Zwaar werk, zeer belastend voor de rug van het personeel.

MINDER BAGAGE MEENEMEN BEPERKT DE CO2 UITSTOOT EN IS DUS BETER VOOR HET MILIEU

Daarom voerde ABVV-BTB actie. We vroegen de medewerking van de reiziger, en begrip van het publiek: wees zuinig met wat je in de koffers stopt, overlaad de koffers niet, neem niet te veel mee op reis, weeg af of je speciaal “zware” stukken niet beter thuis laat, verdeel indien nodig je bagage over meerdere koffers…

TRUCK- EN BUS-

CHAUFFEURS Je krijgt bezoek van Als chauffeur klop je LANGE DAGEN, op onmogelijke tijdstippen. Een bezoek aan de vakbond zit er niet altijd in. Daarom komt ABVV – BTB naar je toe. In ons mobiel kantoor kan je terecht met VRAGEN OVER RIJ- EN RUSTTIJDEN, OVERUREN, LOON, … of gewoon voor een babbel bij een tas koffie. Waar je ons vindt de komende weken? Telkens van 11 uur tot 18 uur. dinsdag

2/03/2010

Shell tankstation Wetteren: richting Gent bel : 0476/86 99 97 of 0474/32 00 46

Gent

maandag

8/03/2010

Brucargo

Brussel

dinsdag

9/03/2010

Busparking Luchthaven

Brussel

woensdag 10/03/2010

Kaai 702 : AM Buurt veiling : PM

Antwerpen St-Katelijne Waver

maandag 15/03/2010

LAR - Rekkem

Kortrijk/Ieper/ Roeselare

MEER INFO OVER ONZE BTB ROADSHOW: BEL BTB WEGVERVOER & LOGISTIEK OP HET NUMMER 03/224 34 34 OF MAIL MET VERONIQUE.DE.ROECK@BTB.ABVV.BE Actie "Stop Overload" op de luchthaven van London Heathrow


07_DNW_20100226

24-02-2010

12:02

Pagina 7

Metaal

DE EUROPESE METAALFEDERATIE (EMF) LANCEERT HAAR TWEEDE GEMEENSCHAPPELIJKE EIS:

STANDPUNT

Een (Duits) akkoord dat ook bij ons zal nazinderen Vorige week raakten IG-Metall en de Duitse metaalwerkgevers het eens over een loonakkoord voor de komende twee jaar (van 1 mei 2010 tot 31 maart 2012). Dat nieuws heeft niet veel kranten bereikt en is in de media ook niet echt aan bod gekomen. Misschien omdat het allemaal niet spectaculair oogde? Al bij al werd immers vrij vlug een overeenkomst bereikt. Zonder veel geroep, zonder grote eisencahiers, zonder stakingsaanzegging,stakingsdreiging, stakingen… Het is een akkoord dat geldt voor de 700.000 metaalarbeiders van NoordRijnland-Westfalen, maar er is een aanbeveling om het uit te breiden naar alle 3,4 miljoen werknemers van de Duitse metaalsector. De CAO bestaat uit twee elementen: een bescheiden loonsverhoging en de voortzetting van de systemen van tijdelijke werkloosheid en arbeidsduurvermindering. De werknemers in de metaal in Duitsland krijgen dit jaar in twee keer een brutopremie van 320 euro. In april 2011 komt daar 2,7 procent loonsverhoging bij (in functie van de economische toestand kan deze verhoging twee maanden vervroegd of uitgesteld worden). Rekening houdend met de inflatie stijgt de koopkracht van de metallo's voor de hele CAOperiode met 0,6 procent. Werktijdverkorting is het tweede onderdeel van het akkoord. Bedrijven die al twaalf maanden het systeem van tijdelijke werkloosheid (Kurz-arbeit) toepassen, kunnen dat met nog eens minstens zes maanden verlengen. Na minstens 18 maanden tijdelijke werkloosheid kan worden overgeschakeld op een systeem van arbeidsduurverkorting, waarbij de arbeidstijd van 35 tot 28 en soms zelfs tot 26 uur per week kan dalen. Bij een arbeidstijd van 28 uur dient de werkgever 29,5 uur loon te betalen. Er is daarenboven een nieuwe berekeningsmethode van het vakantiegeld en de eindejaarspremie Die zullen worden uitbetaald in twaalfden om het loonverlies in periodes van tijdelijke werkloosheid te beperken voor de arbeiders. Ondernemingen die een beroep doen op deze syste-

men, moeten beloven gedurende twaalf maanden niemand te ontslaan. De Voorzitter van IG-Metall Berthold Huber zei nadat het akkoord was bereikt: ‘Wat is innovatiever dan om midden in de grootste economische crisis sinds 80 jaar, de tewerkstelling veilig te stellen en tegelijk toch de reële lonen op peil te houden?’ Oliver Burkhard,de IG-Metall-vakbondsman die verantwoordelijk is voor de regio van Noord-RijnlandWestfalen verklaarde: ’We wilden een banenpakket en we hebben het gekregen. We wilden meer geld en we hebben het gekregen. We wilden werkzekerheid en we hebben het gekregen. Ons nieuw model is duidelijk: in deze crisis moet niemand ontslagen worden.’ Ook bij ons beginnen in het najaar de interprofessionele en daarna de sectorale onderhandelingen. We moeten ons weinig illusies maken. Dit is een akkoord dat zal nazinderen tot ver in onze eigen onderhandelingen. Want als de machtigste industrievakbond in de grootste industriële sector in Europa (de Duitse metaal staat voor 3,4 miljoen werknemers) van werkgelegenheid de eerste prioriteit maakt, dan wil dat iets zeggen. Ook wij zullen in onze akkoorden moeten zorgen voor het behoud van de koopkracht, voor het behoud van de tewerkstelling en voor de industriële ontwikkeling in ons land. Dit zal creativiteit en realisme vergen van patroons én vakbonden. Maar er is geen andere weg. Want de vraag van de voorzitter van IG-Metall stellen – ‘wat is er eigenlijk innovatiever dan om midden in de grootste economische crisis de tewerkstelling veilig te stellen en de reële lonen op peil te houden?’ – is ze beantwoorden.

Herwig Jorissen Voorzitter

“Voor een job met meer zekerheid, tegen precaire arbeid” We zijn nog niet aan een Europees metaalakkoord toe, maar toch zetten we kleine stappen in die richting. Eén van de paden die de Europese Metaalbond daartoe bewandeld is het lanceren van een gemeenschappelijke eis. Het is de bedoeling, dat ongeveer gelijktijdig door de vakbonden eenzelfde eis op de agenda van de onderhandelingen in de lidstaten wordt geplaatst. Na het recht op opleiding wordt de tweede gemeenschappelijke eis die aldus gelanceerd wordt. De vorige gemeenschappelijke eis ging over het recht op opleiding. Ditmaal wenst men in de gemeenschappelijk eis aandacht besteden aan de precaire arbeid en de zekerheid binnen een job. Wat is precaire arbeid? Het is moeilijk te definiëren omdat

cheques eind vorig jaar of ten laatste begin dit jaar te worden verdeeld. Heb je echter nog steeds niet ontvangen waar je recht op hebt, informeer dan bij je werkgever. Indien je problemen ondervindt, aarzel niet om contact op te nemen met je ABVV Metaal-kantoor. Weet ook dat er voor 2010 een maximumbedrag van €250 aan ecocheques gereserveerd is! Hou je betaling eind 2010 of begin 2011 dus in het oog.

het vaak ook te maken heeft met een persoonlijk aanvoelen. In ieder geval zijn er een aantal basiskenmerken die maken dat de arbeid als precair dient te worden beschouwd, het zijn jobs, • Met weinig of geen werkzekerheid; • Met lage lonen; • Waar het ontslag heel gemakkelijk kan betekend worden; • Die geen toegang hebben tot (beroeps)opleiding; • Zonder loopbaanperspectief; • Met een beperkte contractuele bescherming; • Waar vakbonden van weggehouden worden. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken en bovendien zijn alle vormen van precaire arbeid niet volledig op te lossen met onderhandelingen en collec-

Het opleidings-CV bij de garages en in de metaalhandel Conform het sectoraal akkoord in de sectoren van de garages (PC 112) en de Metaalhandel (PSC 149.04) zal vanaf 1 april 2010 elk bedrijf uit deze sectoren een opleidings-CV invullen en bijhouden voor elke arbeider in het bedrijf. Dit Opleidings-CV is voor de arbeiders en/of werkzoekenden een extra troef in hun zoektocht naar een goede job of in hun strijd voor een correcte en eerlijke verloning. Men heeft nu het bewijs op papier dat men bepaalde opleidingen gevolgd heeft en/of dat men over de nodige kennis beschikt om een bepaalde job te kunnen uitoefenen. Het opleidings-CV is een persoonlijk document. Alleen de werkgever en de arbeider mogen het raadplegen. De arbeider kan het natuurlijk steeds zelf aan derden bezorgen. Wat is zo een opleidings-CV? Het opleidings-CV is een inventaris van de uitgeoefende functies en gevolgde opleidingen tijdens de tewerkstelling in het bedrijf in kwestie. Het geeft aan voor welke trainingen een officieel certificaat of erkenning is behaald, dat een afgelegde eindproef attesteert of toestemming verleent om bepaalde activiteiten uit te oefenen Hoe ziet zo een opleidings-CV er uit? Het Opleidings-CV bestaat uit 2

Hebt u uw ecocheques al ontvangen? De voorbije onderhandelingen werd de afspraak in de meeste van onze metaalsectoren gemaakt dat elke arbeider (alsook uitzendkrachten) recht heeft op ecocheques voor een bedrag van maximaal €125 voor wat betreft 2009. Andere afspraken op ondernemingsvlak waren in een aantal sectoren mogelijk. Niettemin zijn er naar onze informatie heel wat arbeiders die op de dag van vandaag nog steeds hun ecocheques niet ontvingen. Normaal dienden de

7

N° 4 26 februari 2010

delen: • Opleidings-CV “bedrijf” - deel 1 = het eerste deel dat voorbestemd is voor het bedrijf en dat door de werkgever verplicht wordt ingevuld en bijgehouden voor elke arbeider (van onbepaalde of bepaalde duur). Dit deel kan ook worden bijgehouden voor uitzendkrachten, leerlingen en studenten. • Opleidings-CV "werknemer" - deel 2 = een tweede deel dat door de arbeider zelf kan worden ingevuld en bijgehouden Wat staat er op zo een opleidings-CV? Naast je identiteitsgegevens en de identiteitsgegevens van het bedrijf staan er op zo een opleidings-CV 3 belangrijke rubrieken: • een opsomming van alle uitgeoefende functies (inclusief een bondige omschrijving ervan indien nodig) sinds 1/04/2010 • een opsomming van alle beroepsopleidingen sinds 1/04/2010 • een opsomming van alle behaalde certificaten of erkenningen sinds 01/04/2010 Voor opleidings-CV "bedrijf" - deel 1 gaat het om alle trainingen die een arbeider heeft gevolgd, zowel op eigen initiatief als op dat van zijn werkgever, zowel buiten de normale arbeidsuren als tijdens deze uren, zowel formele trainingen als oplei-

tieve arbeidsovereenkomsten. De EMF somt zo een aantal mogelijke domeinen op waar er sprake kan zijn van precaire arbeid, gekoppeld aan een aantal mogelijke actiepunten. Voor de Belgische situatie vinden wij het de moeite waard om te werken rond uitzendarbeid, contracten van bepaalde duur, parttime werk, onderaanneming en outsourcing. Rond uitzendarbeid en contracten van bepaalde duur hebben in de vorige sectorakkoorden al één en ander bereikt. Zo kan een uitzendkracht of een arbeider met een contract van bepaalde duur, zijn anciënniteit meenemen op het moment dat hij vast aangeworven wordt. Het is de bedoeling dat wij voor de komende onderhandelingen 20112012, in het kader van deze gemeenschappelijke eis, een aantal actiepunten in onze eisenbundels opnemen. Wordt vervolgd. dingen "on the job”. Het moet weliswaar om beroepsopleiding gaan. Van trainingen die op initiatief van de arbeider gevolgd worden, kan de werkgever een bewijsstuk vragen. Op deel 2 (het exemplaar van de werknemer) kunnen ook alle uitgeoefende functies en gevolgde opleidingen van voor 1/04/2010 worden genoteerd. Wie moet dit opleidings-CV bijhouden? Deel 1 zal door het bedrijf zelf worden ingevuld en bewaard. Dit kan elektronisch of op papier zijn en moet permanent bijgewerkt worden, telkens als dat nodig is. Er bestaat maar één document per arbeider en tijdens de hele periode waarin hij ergens tewerkgesteld wordt. Een arbeider zal dus evenveel opleidings-CV's hebben als hij werkgevers in de sector heeft gehad. Jaarlijks moet de arbeider automatisch een kopie van zijn opleidingsCV "bedrijf" - deel 1 ontvangen. Daarbij krijgt hij/zij de gelegenheid om binnen de drie maanden correcties in verband met de voorbije periode te laten aanbrengen. Als de arbeider het bedrijf verlaat, moet hij, ongeacht de reden van zijn vertrek, ook een kopie krijgen. Het persoonlijke deel wordt blanco aan de arbeider overhandigd voor zijn eigen gebruik en zal door de arbeider zelf worden ingevuld en bijgehouden.

ABVV Metaal UURLONEN (in Euro) SECTOR METAALHANDEL Index 1 januari 2009 Index 1 januari 2010

111,27 110,93

spanning A.1. Hulpwerkman A.2. Hulpwerkman (10 jaar anc. ondern.) B. Geoefende C. Geschoolde D. Hoog Geschoolde E. Buiten categorie

100 105 112,5 125 132 140

Volgende indexaanpassing: 01/02/2011 Volgende loonsverhoging: / Vorige wijziging minimalonen: 01/02/2009 (index)

37,5u 38u basis >10 basis <10 €11,10 €11,66 €12,49 €13,88 €14,65 €15,54

€10,99 €11,54 €12,36 €13,74 €14,51 €15,39

P.S.C. 149.4

39u

40u

(*)

(*)

€10,75 €11,29 €12,09 €13,44 €14,19 €15,05

€10,51 €11,04 €11,82 €13,14 €13,87 €14,71

01/02 2010

-0,31% index

(*) = slechts mogelijk mits compensatiedagen ( CAO 07/3/85 )


8-9_DNW_20100226

24-02-2010

8

10:19

Pagina 8

N° 4

Dossier

26 februari 2010

PENSIOENHERVORMING

De vergrijzing: probleem of weldaad? Dankzij onze sociale zekerheid, en dan meer bepaald ons gezondheidsstelsel en de nieuwe technologieën, kunnen wij tegenwoordig langer (gezond) leven en kunnen we langer van ons pensioen genieten. Maar meer en meer stelt men de vergrijzing voor als een ‘probleem’ eerder dan een ‘weldaad’. Dan heeft men het vooral over de kost van de vergrijzing. Want wie gaat onze pensioenen betalen?

Van “babyboom” naar “bompaboom” Het groot aantal kinderen geboren na WOII (= babyboom) komt stilaan in de pensioenleeftijd. De babyboomers van weleer worden bompaboomers. Dit houdt in dat er meer pensioenen zullen moeten betaald worden vanaf 2015. Dit is echter een tijdelijk fenomeen, want vanaf 2025 zal dit weer verminderen. De leeftijdspiramide is nu omgekeerd, dwz. dat er zijn steeds meer oudere mensen en minder jongeren zijn. Het geboortecijfer is te laag om de bevolking te “vernieuwen” en daarbij verhoogt de sterftedatum steeds meer. Mannen werden in 2007 gemiddeld 77,3 jaar oud, maar in 2050 zal dat 84 jaar zijn. Vrouwen leven nog langer: in 2007 gemiddeld 83,3 jaar oud, en in 2050 zal dat 89,7 jaar zijn. Dit houdt in dat wij tegenwoordig tegenwoordig gemiddeld nog 20 à 25 jaar kunnen genieten van ons (brug)pensioen vooraleer we definitief afscheid nemen. Toen het huidige pensioenstelsel na de oorlog werd opgesteld, was er slechts gemiddeld een levensverwachting van 65 jaar. Anders gesteld, onze pensioenen zullen steeds zwaarder doorwegen op het budget van de sociale zekerheid. En ouder worden betekent ook meer gezondheidsproblemen. Het budget voor gezondheidszorgen zal dus ook zwaarder wegen. Volgens de voorspellingen van de Vergrijzingscommissie zal de veroudering van de bevolking een verhoging van de sociale uitgaven met 8,2% van het BBP voor de periode 2008-2060 meebrengen. Wetende dat het BBP zo’n 300 miljard bedraagt, wil dit zeggen dat er jaarlijks 25 miljard euro extra zal moeten gevonden worden om de pensioenen en de gezondheidszorgen van onze senioren te betalen.

Roep om een generatiepact bis? Welke pensioenstelsels bestaan er? Het repartitiesysteem (de zgn. eerste pijler) Steeds meer mensen leven langer en al deze mensen hebben hun hele leven lang bijgedragen aan hun pensioen. Wat is dan het probleem? Het probleem ligt er in dat zij die nu werken niet hun eigen pensioen aan het betalen zijn, maar dat van de huidige gepensioneerden. Dit noemt men het “repartitiesysteem” (of de “eerste pijler” of het “wettelijk” pensioen): zij die werken betalen de bijdragen voor zij die met pensioen zijn. En wanneer deze werknemers ook met pensioen gaan, zullen het de jongere werknemers zijn die hun pensioen betalen. En hier knelt het schoentje. Er zijn niet meer voldoende werknemers die bijdragen betalen in verhouding tot het aantal gepensioneerden. Momenteel betalen 10 werknemers het pensioen van 4 gepensioneerden. In 2060 zullen er 10 werknemers zijn voor 7 gepensioneerden.

Het systeem van kapitalisatie (de zgn. tweede en derde pijler) Het repartitiesysteem is gebaseerd op het principe van solidariteit en herverdeling: het bedrag van het pensioen is gelinkt aan het aantal jaren dienst en het ontvangen loon. Diegene die het meest verdient, betaalt ook het meest. Hij/zij zal een hoger pensioen krijgen, maar dit is begrensd: het salaris dat als basis gebruikt wordt om het pensioen te berekenen (dit is 60% van het van het loon van ieder gewerkt jaar) is begrensd tot 47.171 euro/jaar. Verdient men meer dan dit plafond, dan zal men toch nooit meer dan 60% hiervan ontvangen.

Dit verklaart de zwakte van de vervangingsratio (= de verhouding pensioen t.o.v. het vroegere loon). Hoe hoger het loon, hoe lager in feite het percentage pensioen t.o.v. dit loon. Hierop werd een correctiemechanisme ingevoerd, nl. het systeem van “kapitalisatie”, de zgn. de tweede en derde pensioenpijler. Werknemers met een goed salaris kunnen voor hun eigen pensioen afdragen aan een groepsverzekering, dit is een aanvullend pensioen waar ook de werkgever toe bijdraagt (= tweede pijler). Daarnaast kunnen zij ook aan individueel pensioensparen doen (= derde pijler), waarbij ze een fiscaal voordeel genieten. Op het einde van je carrière vormen deze tweede en eventueel derde pijler dan een bijkomend inkomen, bovenop het wettelijk pensioen, en dit in de vorm van een eenmalige kapitaalsuitkering of een rente. Deze systemen door kapitalisatie richten zich voornamelijk op de hogere inkomens die op zich al de hoogste wettelijke pensioenen krijgen. Professor Berghmans van de KULeuven noemt dit het Mattheüs-effect: “wie heeft zal nog meer krijgen”. Daarenboven gaat hier ook om zeer risicovolle beleggingen. Deze pensioenen worden immers beheerd door privéverzekeringsmaatschappijen en –banken, die de gelden beleggen op de financiële markten en dus onderhevig zijn aan beurscrashes. Zo is door de financiële crisis van eind 2008 de waarde van de tweede pijler pensioenengelden gedaald met 20 à 25%! Kortom: er komen steeds meer gepensioneerden bij die langer zullen leven en er zijn steeds minder actieven die bijdragen. Waar halen we dus het geld voor de pensioenen?

Om een zekere arbeidsreserve te behouden waardoor de lonen en de arbeidssituatie onder druk kunnen blijven gezet worden, pleiten veel werkgevers en rechtse politici voor een generatiepact bis, “want België zou achter lopen in het nemen van maatregelen voor de verlenging van de loopbaan”. We moeten toch even het geheugen van sommigen opfrissen: België liep niet achter maar vóór in het hervormen van de pensioenen - Al in 1997 voerde de rooms-rode regering een zeer belangrijke verstrenging: voortaan moesten vrouwen ook 45 i.p.v. 40 jaren loopbaan hebben om recht te hebben op een volledig pensioen. In de andere Europese landen is gemiddeld maar een loopbaan van 40 jaar vereist. Deze verlenging werd geleidelijk ingevoerd en kwam pas vanaf 2009 op kruissnelheid. - Vervroegd pensioen vóór 65 jaar kan alleen nog met minstens 35 loopbaanjaren. - Doordat de pensioenen ook gedurende 20 jaar niet meer aangepast werden aan de evolutie van de reële lonen (de welvaartsaanpassingen), hebben we vandaag bijna de laagste werknemerspensioenen in Europa: gemiddeld amper 1.000 euro bruto per maand, of 33% van het gemiddeld bruto maandloon. Enig lichtpunt was dat er na talloze vakbondsmanifestaties sedert 2007 eindelijk een systeem van

welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen ingevoerd werd. Maar sommigen stellen dit ook al in vraag. Ook de brugpensioenleeftijd werd sterk opgetrokken In 1974 voerden de werkgevers mee het brugpensioen in door het tekenen van CAO 17. In het begin kon men altijd vanaf 50 jaar op brugpensioen gaan mits een CAO. In de jaren’90 werd de brugpensioenleeftijd geleidelijk maar toch sterk verhoogd. Het aantal bruggepensioneerden daalde daardoor van 137.000 in 1992 naar amper 100.000 eind jaren ’90. Niet dat daardoor minder oudere werknemers afgedankt werden: het aantal werklozen 50 plussers verdriedubbelde van 65.000 in 1992 naar meer dan 200.000 vandaag. Het generatiepact trok de brugpensioenleeftijd verder op tot 60 jaar. Alleen voor mensen met een loopbaan van 38 voltijdse loopbaanjaren bleef brugpensioen nog mogelijk. Uit RVA-simulaties bleek dat het aantal mannen op brugpensioen op 58 jaar daalde met 55%. Voor vrouwen – in feite voor al diegenen die deeltijds werkten – daalde hun aantal met liefst 78%! Daarom heeft het ABVV zich ook altijd verzet tegen het generatiepact, en vroegen en verkregen we in het Interprofessioneel Akkoord 2008-2009 een aantal jaren gelijkstelling voor deeltijds werk.


8-9_DNW_20100226

24-02-2010

10:19

Pagina 9

Dossier

N° 4

9

26 februari 2010

De pistes van het “groenboek” van de pensioenconferentie Op 10 februari lanceerde minister van Pensioenen, Michel Daerden, zijn groenboek: “Een toekomst voor onze pensioenen”. Dit document geeft de tussenkomsten weer die gedaan werden tijdens de drie werkgroepen van de pensioenconferentie: • het wettelijk pensioen en de modernisering ervan • het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen • de plaats van de ouderen in de samenleving. Dit groenboek stelt veel vragen zonder erop te antwoorden en de uiteindelijke beslissingen moeten ergens anders worden genomen. Hieronder geven wij een overzicht van de mogelijke pistes en tendensen die erin aan bod komen.

Verlaging van de pensioenen Meer gepensioneerden met lagere uitkeringen is één van de pistes in het groenboek. Maar onze pensioenen behoren al tot de laagste in Europa en 23% van de gepensioneerden leven nu al onder de armoedegrens! We willen de pensioenen optrekken, niet verminderen. Maar als we niet willen raken aan de pensioenleeftijd of aan de reeds lage uitkeringen, dan opent het groenboek de piste om de zgn. “gelijkgestelde perioden” niet meer mee te laten tellen. Dit betekent dat de jaren van inactiviteit die vroeger wel meetelden in de berekening van een loopbaan nu niet meer zouden meetellen. Geviseerd zijn dan het tijdskrediet, de brugpensioenen, de perioden werkloosheid,… Concreet zou dit als gevolg hebben dat het bedrag van het pensioen zal verminderen. Als enig alternatief rest dan je loopbaan te verlengen of zich tegen dit inkomensverlies wapenen door zelf af te dragen aan de tweede en derde pensioenpijler.

Vermindering van de overheidsschuld?

lonen wegen en dus op de concurrentie. Uitgesloten dus…

Moesten we nu niet met een overheidsschuld van 102% van het BBP opgescheept zitten dan zouden we nu over zo’n 300 miljard euro kunnen beschikken. Maar laat ons vooral realistisch blijven. Het huidige overheidstekort dat we tegen 2015 moeten oplossen bedraagt 20 miljard. Het is dus onmogelijk dit tekort te verminderen samen met de overheidsschuld, zonder drastische en sociaal onaanvaardbare besparingsmaatregelen te nemen die daarenboven de economie nog meer zouden kelderen: het binnenlands verbruik zou nog meer dalen en ons nog dieper in de crisis duwen.

De bijdragen van de overheid verhogen? Vadertje Staat heeft geen geld meer. Uitgesloten…

In 2001 werd een Zilverfonds opgericht met als doel reserves op te bouwen voor de toekomstige pensioenen. Dit fonds moest in feite elk jaar gespijsd worden, maar sinds 2006 is dit niet meer gebeurd. In 2007, 2008 en 2009 werd er geen euro meer gestort. Momenteel is er 17 miljard in de pot, maar dat is slechts goed voor 6 maanden pensioenuitbetalingen. Sinds verleden jaar bestaat er ook een Toekomstfonds in de sector van de gezondheidszorgen. Dit fonds heeft dezelfde functie als het Zilverfonds: toekomstige uitgaven voorzien voor zorgen gelinkt aan de ouderdom. Dit Toekomstfonds werd wel aangevuld, want de groeinorm van 4,5% voor gezondheidszorg werd behouden én er werd minder uitgegeven.

De belastingen verhogen? Het groenboek zegt niet ‘nee’ maar merkt op dat dit wel eens een politiek probleem kan worden en ook een risico op koopkrachtverlies inhoudt. Dat is logisch.

Het groenboek opent mogelijke pistes. Moet niet iedereen naar vermogen bijdragen aan de kosten van de vergrijzing: • via een algemene sociale bijdrage op alle inkomsten? • via een herziening van het belastingkrediet voor gepensioneerden? (Hier zijn het enkel de gepensioneerden die zullen moeten bijdragen). • of via een verhoging van de solidariteitsbijdrage in functie van de hoogte van het pensioen?

Verhogen van de activiteitsgraad van de ouderen? De pensioenleeftijd optrekken? Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië hebben de pensioenleeftijd opgetrokken boven de 65 jaar omdat ze vonden dat wie langer leeft ook langer moet blijven werken. Niet bij ons… Ten eerste zou dit niet aanvaard worden door de publieke opinie. Ten tweede zou deze maatregel niets oplossen, tenzij dit de feitelijke pensioenen zou verminderen van hen die niet aan die leeftijd geraken. De pensioenleeftijd optrekken betekent dat er een loopbaan van meer dan 45 jaar moet zijn om van een volledig pensioen te kunnen genieten. De jongeren die momenteel studeren zullen nooit aan die 45 jaar komen. In feite zal niemand dan nog een volledige loopbaan van meer dan 45 jaar halen. Met als gevolg dat de pensioenen zullen verminderen, want ze zullen berekend zijn op onvolledige loopbanen. En tenslotte hebben we al eens zo’n verhoging doorgevoerd voor de helft van de gepensioneerden: door tussen 1997 en 2009 de pensioenleeftijd van de vrouwen van 60 naar 65 jaar te brengen. Over het eventueel positief stimuleren om langer te werken wordt weinig of niets gezegd!. Mensen snakken nu vaak om op rust te kunnen gaan omdat ze in zware beroepen zitten of nachtwerk doen of… Een aanpassing van hun werkplek en – omstandigheden, werkbaar werk dus, zou een oplossing kunnen bieden, evenals betere combinatiemogelijkheden arbeid/privéleven, een leeftijdsbewust personeelsbeleid met lichter werk op het einde van de loopbaan….

Een Inkomensgarantie in plaats van een pensioen? Een piste die op Europees vlak overwogen wordt is die van een (miniem) basispensioen volgens het repartitiesysteem (eerste pijler), aangevuld met een systeem door kapitalisatie (tweede pijler) en/of een individueel pensioensparen (derde pijler). Maar om dan een behoorlijk inkomen te verkrijgen, moet men wel zeer vooruitziend zijn… Vertrekkende van het idee dat het belangrijkste niet de link is tussen pensioen en loon (verzekeringssysteem) denkt men eraan de toegelaten arbeid door gepensioneerden op te trekken of zelfs hun eigendom mee in rekening te brengen. Diegenen die een eigen huis bezitten sparen huurgeld uit. Sommigen noemen dit de vierde pijler. Het groenboek herinnert eraan dat het wettelijk pensioen niet beschouwd mag worden als een ‘rest’pensioen en dat de tweede pijler aanvullend moet blijven. Evengoed als het repartitiesysteem lijdt onder de veranderende demografische evolutie, heeft de crisis aangetoond dat ook het systeem door kapitalisatie aan risico’s onderhevig is.

Aanmoedigen om tot 65 jaar te werken Het groenboek suggereert deze twee fondsen samen te smelten (m.a.w. geld wegnemen van de gezondheidszorgen en overbrengen naar de pensioenen). Maar dit lost natuurlijk niets ten gronde op.

Verhogen van de bijdragen of van de belastingen? Om de pensioenen te financieren zou men ook de bijdragen kunnen verhogen? Maar dit zou op de

Wie nu blijft werken na zijn 62ste krijgt een premie van 2 euro per gewerkte dag, bovenop het jaarlijks pensioen. Dit is de zgn. pensioenbonus. We moeten echter eerlijk zeggen dat deze maatregel geen groot succes is. Het is niet echt een stimulus. Voor hen die het wel doen is dit een buitenkansje, wie deze bonus ontvangt zou so wie so beslist hebben langer te werken. Die bonus verandert daar niets aan. Vandaar de vragen uit het groenboek: is zo’n bonus wel nuttig? Zouden we deze bonus niet beter aanpassen aan de lengte van de loopbaan of aan het bedrag van het pensioen? En zouden we niet beter vroegtijdige pensioenen ontmoedigen door een strengere ‘malus’?

Het groenboek opent ook een reeks vragen over de mogelijkheden om de aanvullingen op het wettelijk pensioen te versterken, desnoods door de beleggingen op lange termijn van de tweede en derde pijlers te ‘verzekeren’. En tenslotte opent dit document vooral de piste - zoals die in Zweden bestaat - van een regime door kapitalisatie, binnen het wettelijk pensioen, een soort ‘eerste pijler bis’ dus.

PENSIOENHERVORMING

Het ABVV heeft een realistisch voorstel Voor een kwart van de gepensioneerden dreigt armoede, en het werknemerspensioen staat niet in verhouding tot het vroeger loon en de betaalde sociale bijdragen. Daarom willen wij het wettelijk pensioenstelsel verder uitbouwen. Dat is het enige stelsel dat het verzekeringsprincipe en solidariteit waarborgt t.o.v. werknemers die afgedankt worden of het ongeluk hebben langdurig ziek te vallen. Van de tweede pensioenpijler kunnen nog lang niet alle werknemers genieten en de fiscale voordelen van de derde pijler zijn ongelijk verdeeld. • Het ABVV stelt voor om de pensioenen met een kwart te verhogen, door het progressief optrekken van het berekeningspercentage van 60 naar 75% van het vroegere loon, voor alle werknemers uit de privésector. Dit zal 2,4 miljard euro kosten. Het ABVV is bereid om hiervoor de werknemersbijdrage te verhogen, op voorwaarde dat ook de werkgevers en de

overheid eenzelfde inspanning leveren. Voor de overheid kan deze meeruitgave gecompenseerd worden door de belastingvoordelen voor het individueel pensioensparen tegelijkertijd af te bouwen. • Geen generatiepact bis Voor het ABVV moet de pensioenconferentie leiden tot verbeteringen, niet tot achteruitgang. De jongste pensioenhervorming werd pas vorig jaar voleindigd. En het generatiepact is nog niet eens op kruissnelheid gekomen: pas in 2014 zullen de vrouwen 38 loopbaanjaren moeten hebben om nog op brugpensioen te kunnen gaan. Bovendien is de gemiddelde uittredingsleeftijd in de periode 2001-2007 bij de arbeiders van 56,7 jaar naar 57,8 jaar gestegen; bij de bedienden is er een evolutie van 57,8 jaar

naar 59 jaar (bron: Steunpunt tewerkstelling). Dus lang niet iedereen gaat op 55 met pensioen! Bovendien waren nooit tevoren zoveel mensen actief in ons land. Het percentage actieven steeg van 56,8% in 1997 tot 62,4% in 2008. Hierbij moet nog rekening gehouden worden met het feit dat de leerplicht ervoor zorgt dat er in België geen tewerkstelling is voor de 15 tot 18-jarigen. Voor de werknemers tussen 55 en 64 jaar steeg het percentage in diezelfde periode van 22,1% naar 34,5%. Het ABVV heeft altijd gesteld dat langer werken voor oudere werknemers kan, maar dat dit mogelijk gemaakt moet worden doordat de werkgevers daar de voorwaarden voor scheppen (recht op minder zwaar werk, overgang van nacht naar dagploeg, aanpassing arbeidsvoorwaarden…). Die voorwaarden zijn nog lang niet vervuld. Dit dossier wordt zeker vervolgd!


10_11_DNW_20100226

24-02-2010

09:45

10

Pagina 10

N° 4

26 februari 2010

DIENSTENCHEQUES IN DE GEZINSZORG

STANDPUNT

Neen zeggen volstaat niet We mogen nu vooral niet loslaten. Dat schreven we veertien dagen geleden al op deze bladzijde. De werknemers in dit land willen niet gedwee toekijken hoe hun jobs de komende maanden met tienduizenden verloren gaan. Ze beseffen dat het huidige beleid geen sikkepit verandert aan de desastreuze situatie op de arbeidsmarkt. Ze willen dat de crisis anders wordt aangepakt en laten geen gelegenheid voorbijgaan om die eis kracht bij te zetten. De massale steun aan alle mogelijke syndicale acties van de laatste maanden is er het sprekende bewijs van. Verandering is maar mogelijk als de brede mobilisatie tegen de afbraak van de tewerkstelling ook in beweging blijft. Daarvoor moet er nu eerst aandacht gaan naar informatie en sensibilisering. Het volstaat niet neen te zeggen. Het volstaat niet te eisen dat het anders moet. Het is nodig dat werknemers ook weten hóe het anders moet. Zij moeten weten welke oplossingen er zijn om uit de crisis te geraken en zich daar achter scharen. Het ABVV heeft een duidelijke visie over een ander sociaal-economisch beleid. Onze vakbeweging stelt vandaag drie prioriteiten voorop. Er moet een eco-solidair relanceplan op de sporen worden gezet, een Europees plan dat investeert in duurzame ontwikkeling en dat zorgt voor een herverdeling van de beschikbare arbeid. Dat kan gefinancierd worden met een belasting op speculatieve markttransacties. Tegelijk moet in ons land de overheidssteun aan het bedrijfsleven volledig voorbestemd worden voor de instandhouding en de creatie van tewerkstelling. En ten slotte moeten werkzoekenden beter en sneller begeleid worden naar een job. Zolang die hulp mank loopt moet er gestopt worden met het opjagen en sanctioneren van werkzoekenden. Informeren en sensibiliseren, dat is wat het ABVV de komende weken gaat doen rond deze drie voorrangspunten. De Algemene Centrale zal daar haar volle medewerking aan geven. Wij roepen al onze delegees en militanten op om mee te werken aan die campagne. Neem deel aan de syndicale meetings, informeer de werkmakkers, ga met hen in debat. Alle leden van onze vakbond, alle werknemers moeten de voorstellen van het ABVV voor een ander beleid mee verdedigen. Alleen op die manier kunnen we de strijd voortzetten voor een duurzame economie die onze planeet eerbiedigt, de strijd voor een menselijke economie die zorgt voor sociale welvaart en voor gelijkheid. (22 februari 2010)

Jacques Michiels Algemeen secretaris

Alain Clauwaert Voorzitter

Interesse voor een job als logistiek helpster? Ben je een dienstencheque-werkneemster in de gezinszorg (PC 318)? Dan is er goed nieuws voor jou. In de sector gezinszorg in Vlaanderen werken er een paar duizend werkneemsters met een dienstenchequecontract. Daarnaast werken er ook logistieke helpsters , die (bijna) dezelfde job uitoefenen. Op zich geen probleem, waren de loon- en arbeidvoorwaarden niet verschillend. Dit heeft te maken met de subsidies. de dienstencheque-werkneemsters worden door de federale regering gesubsidieerd ( België dus ), de logistiek

helpsters door Vlaanderen. België geeft minder subsidies dan Vlaanderen, en de rest kun je zo raden. We proberen de loon- en arbeidsvoorwaarden zo gelijk mogelijk te krijgen, maar dat is ons nog niet helemaal gelukt. We staan wel niet stil. We hebben nu met de werkgevers van de sector gezinszorg afgesproken dat dienstencheque-werkneemsters voorrang krijgen bij de aanwerving van logistieke helpsters. Vanaf nu kun je aan je werkgever laten weten dat je interesse hebt om als logistiek helpster te werken. Je moet wel al een contract van

onbepaalde duur hebben. Je moet ook bereid zijn te werken in de regio die voorgesteld wordt. Je moet het aantal voorgesteld uren kunnen presteren. En je moet meedoen aan een proef. Voldoe je aan de voorwaarden dan heb jij voorrang, ook op iemand die van buitenaf zou aangetrokken worden. Bij gelijke kandidaten telt de dienstanciënniteit. Wil je meer informatie? Wil je een typebrief waarmee je aan je werkgever kan laten weten dat je logistiek helpster wil worden? Kijk op onze website www.accg.be of spring binnen in een van onze kantoren.

UITZENDWERK

Werkgeversfederatie zaait verwarring Er wordt weer onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers over de uitzendsector. Dat gebeurt in de NAR, de Nationale Arbeidsraad. Maar Federgon, de werkgeversfederatie, zorgt wel voor de nodige verwarring. Eigenaardig in ieder geval dat Federgon nu weer rond de tafel wil zitten. In juli van vorig jaar had de patroonsfederatie de gesprekken eenzijdig stopgezet omdat zij zich gezien de crisis nergens toe wilde verbinden. Nu de crisis nog veel harder toeslaat op de arbeidsmarkt, is zij wel bereid te onder-

handelen. Knoop daar een touw aan vast.

woord op. In de plaats daarvan wordt een nieuw wondermiddel uit de hoed getoverd: de ‘flexicurity’, de aloude wensdroom van het patronaat. Een uitzendkracht die minder dan 65 dagen bij dezelfde gebruiker werkt krijgt geen rechten. Niets. Wie langer dan 65 dagen aan de slag is komt in aanmerking voor een kleine vooropzeg of vergoeding.

Federgon neemt nu een standpunt in dat tot grote verwarring leidt. De vakbonden vroegen de afschaffing van de dagcontracten om de onzekerheid in de sector in te perken, maar daar komt geen ant-

Voor het ABVV is dat geen ernstige basis voor onderhandelingen. Er moet werk gemaakt worden van meer bescherming en zekerheid voor uitzendkrachten. Federgon geeft daar geen antwoord op.

PROTESTACTIE OP 2 MAART

Delegees bij Procter&Gamble pikken het niet langer De maat is vol bij Procter & Gamble in Mechelen, een vestiging van de chemiereus met 1000 werknemers. Vakbondsafgevaardigden worden verhinderd om hun syndicaal werk fatsoenlijk te doen, een situatie die al jaren duurt. Maar nu gaat het van kwaad naar erger. Delegees kregen een schriftelijke waarschuwingen waarin gedreigd wordt met ontslag. De opgegeven redenen steunen nergens op. Maar de bedoelingen zijn duidelijk: vakbondsmensen moeten de mond gesnoerd worden, er is geen plaats voor syndicale rechten en vrijheden bij Procter&Gamble. De vakbondsmensen pikken dit niet langer en roepen op tot een

actie. De volgende stap na een aangetekende waarschuwing is het ontslag van delegees en nu al wil men duidelijk te verstaan geven dat zoiets in geen geval zal aanvaard worden. De actie vindt plaats op dinsdag 2 maart van 13 tot 15 uur, voor de poorten van Procter&Gamble aan de Hombeeksesteenweg in Mechelen. Dat is op 15 minuten stappen van het station. De vakbondsmilitanten van Procter&Gamble vragen solidaire steun voor deze actie. Daar moeten we gevolg aan geven. Laten we talrijk aanwezig zijn, het gaat om het elementaire recht op syndicale vertegenwoordiging.

SOCIALE WERKPLAATSEN

Vier keer verbetering Voor de werknemers van de sociale werkplaatsen komen er vier verbeteringen. Daarover werd met de werkgevers een akkoord bereikt. De syndicale premie wordt verhoogd. Dit jaar zal die 51 euro bedragen en vanaf volgend jaar wordt zij op 63 euro gebracht. Vanaf 1 maart wordt deze premie trouwens uitbetaald. Ook rond mobiliteit zijn er verbeteringen. Er wordt nu een vergoeding betaald van 0,20 euro per kilometer wanneer men de eigen fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. Indien de werkgever zelf een fiets ter beschikking stelt, onderhoudt, vervangt en verzekert, dan wordt deze vergoeding niet betaald. Je kan zelf kiezen of je je eigen fiets gebruikt of de fiets

die de werkgever ter beschikking stelt. Wie het openbaar vervoer neemt, krijgt 80% van de kosten terugbetaald door de werkgever. Ten laatste op 1 april 2010 zullen de werkgevers ook een akkoord sluiten met de NMBS over een derdebetalersregeling. Dit betekent dat het treinvervoer dan gratis wordt voor jou omdat de overheid dan de resterende 20% van het abonnement betaalt. Daarnaast is afgesproken dat er, net zoals in de beschutte werkplaatsen, een supplement zal betaald worden bij economische werkloosheid. De praktische regeling daarvan moet nog verder afgesproken worden. De werkgevers zullen ook een bijdrage betalen in het pensioenfonds van de Vlaamse social profit.

Een vraag over de arbeidsvoorwaarden in jouw sector? Rendez-vous op onze website www.accg.be


10_11_DNW_20100226

24-02-2010

12:17

Pagina 11

N° 4

11

26 februari 2010

EUROPA LAAT DE DEUR OPEN VOOR FRAUDE

Buitenlandse werknemers worden uitgebuit Buitenlandse werknemers worden in ons land tewerkgesteld tegen miserabele lonen, zonder enig respect voor hun sociale rechten. Het is pure uitbuiting. Tijdens een studiedag van ABVV-Bouw over internationale detachering werd de hele problematiek onder het licht gehouden. Twee zaken zijn in ieder geval duidelijk. Eén, het Europese systeem van detachering laat de deur open voor grove misbruiken. En twee, naast de detachering zijn er veel andere sluipwegen om buitenlandse werkkrachten te misbruiken. De misbruiken zijn bekend. In januari nog brachten we in De Nieuwe Werker de praktijken aan het licht van een Belgische tussenpersoon die Poolse bouwvakkers aanprees bij bouwondernemingen, voor een spotprijsje en zonder kosten voor een ongevallenverzekering, zonder vooropzeg of “premies voor ditjes en datjes”. Vorige week nog meldde de pers een gelijksoortig geval waarbij een duister uitzendbureautje Poolse werklui aanbood tegen één derde van de normale prijs. Het gaat niet over een marginaal verschijnsel. Een studie uit 2007 berekende dat er 50 tot 60.000 reguliere arbeidsplaatsen in de bouwindustrie verloren gaan aan illegale tewerkstelling. Een aanzienlijk aantal daarvan gebeurt met buitenlandse bouwvakkers. Zij zijn het eerste slachtoffer van die wanpraktijken. Ze krijgen het loon niet waar ze recht op hebben, er is niet de minste aandacht voor hun veiligheid of hun sociale zekerheid, dikwijls worden ze hier in onmenselijke omstandigheden gehuisvest. Het tweede slachtoffer is ons hele economische en sociale systeem. Bedrijven die de regels en wetten respecteren verliezen opdrachten omdat ze niet opkunnen tegen goedkope, illegale tewerkstelling. De sociale zekerheid loopt inkomsten mis. De rechten en voordelen van bouwvakkers worden ondergraven. Op de studiedag van ABVV-Bouw kwamen verscheidene sprekers aan het woord. Werner Buelen, secretaris van het EFBWW, de Europese vakbondsfederatie voor de bouw en de houtindustrie, vertelde hoe vakbonden in andere landen de

internationale detachering aanpakken. Wim Bontinck van de federale gerechtelijke politie legde uit hoe de mensenhandel door de politiediensten wordt bestreden. En Nathalie Romain en Pol Neuville stelden voor hoe de sociale inspectiediensten tewerk gaan om misbruiken met detachering op te sporen.

Illegale constructies Internationale detachering is een Europees stelsel dat ervoor zorgt dat bedrijven hun werknemers kunnen uitsturen naar het buitenland om er werk in onderaanneming uit te voeren. De werknemers blijven onderhevig aan de sociale zekerheid in hun eigen land. Sociale bijdragen worden dus daar betaald of zouden daar betaald moeten worden. Maar voor de lonen en de arbeidsvoorwaarden moeten deze werknemers de voorwaarden krijgen van het land waar ze aan de slag gaan. Of beter, ze zouden die moeten krijgen. Want het hele systeem laat de deur open voor grootschalige fraude omdat er onvoldoende controlemiddelen ter beschikking staan. Er worden illegale constructies opgezet met fictieve bedrijven die bij het minste onraad verdwijnen en vervangen worden door nieuwe vennootschappen. Op die manier worden sociale bijdragen en belastingen ontdoken. Buitenlandse werknemers die niet weten waarop ze hier recht hebben krijgen veel te lage lonen. Nog voor dat aan het licht komt worden ze versast naar een ander statuut. Men maakt er bijvoorbeeld zelfstandigen van, wat

van hen in feite schijnzelfstandigen maakt. En zo blijft een hele carroussel op gang waar geen vat op te krijgen is. Het probleem gaat dus veel verder dan de detachering. Er zijn ook de illegale constructies met uitzendkantoren die opereren zonder enige erkenning. En er is ook het hele circuit van de mensenhandel waarbij zelfs de schijn niet wordt opgehouden dat sociale en fiscale verplichtingen in orde zijn. Vluchtelingen, mensen zonder papieren, worden rechtuit rechtaan als slaven behandeld.

kracht. Als je daarover vragen hebt, neem dan contact met je plaatselijke vakbondskantoor. Ook in andere sectoren hebben uitzendkrachten recht op een pensioenpremie, ter vervanging van het voordeel dat de vaste werknemers krijgen. Je vindt daar een volledige lijst van op de website www.abvv.be/interim. Ook de bedragen waar uitzend-

Overal in Europa voeren vakbonden actie tegen deze vormen van uitbuiting. In al onze buurlanden worden inspanningen gedaan om buitenlandse werknemers te informeren over hun rechten en om ze te organiseren. Misbruiken worden in de media bekendgemaakt. Makkelijk is de opdracht niet. Er is de taalbarrière. Of in sommige landen, zoals Duitsland of GrootBrittannië, zijn collectieve arbeidsovereenkomsten niet algemeen bindend waardoor het moeilijk is wettelijke minimumlonen te eisen voor buitenlandse werknemers. Ook in ons land zit de vakbond niet stil. In Charleroi bijvoorbeeld stuurt ABVV-Bouw geregeld delegees uit op werfbezoek om illegale praktijken op te sporen en daarbij wordt nauw samengewerkt met de diensten van de RVA en van de sociale inspectie. En in Antwerpen werkt

ABVV-bouw mee aan een netwerk van vrijwilligers die banden leggen met de buitenlandse gemeenschappen in de regio. Want het is daar dat je uitgebuite werknemers vindt en kunt bijstaan. Er wordt misbruik gemaakt van buitenlandse werknemers en dat moet met alle mogelijke middelen bestreden worden. Daarvoor moet er in eerste instantie voor gezorgd worden dat de sociale inspectiediensten van alle Europese landen nauw gaan samenwerken. Er moet vooral een vlotte uitwisseling van informatie tot stand komen. Vakbonden van hun kant moeten over de grenzen heen de handen in elkaar slaan om buitenlandse werknemers te organiseren en te verdedigen. Maar ook het bedrijfsleven moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De hoofdelijke aansprakelijkheid moet bedrijven ervan weerhouden illegale tewerkstelling op hun werven toe te staan.

Bedrijven die de regels en wetten respecteren verliezen opdrachten omdat ze niet opkunnen tegen goedkope, illegale tewerkstelling.

Een pensioenpremie voor uitzendkrachten betekent loonsupplement In de sector hout en stoffering is er nu ook een sectoraal aanvullend pensioen. Voor de uitzendkrachten die er werken wil dat zeggen dat zij nu recht hebben op een pensioenpremie. Dat is een loonsupplement. De premie komt in de plaats van het aanvullend pensioen waar de vaste werknemers recht op hebben. De premie moet terug te vinden zijn op de loonfiche van de uitzend-

Strijd tegen uitbuiting

krachten recht op hebben kun je daar terugvinden. De collectieve arbeidsovereenkomsten over die premies blijven van kracht tot 30 juni. Het ABVV zal alles in het werk stellen om die afspraken te verlengen omdat dit het enige systeem is dat voor iedereen gemakkelijk kan toegepast en gecontroleerd worden.

Cartomills : geen verlies en toch sluiting De werknemers van de kartonfabriek Smurfit Kappa Cartomills in het Waalse Mettet zijn woedend. Half januari werden ze nog gefeliciteerd door de directie voor het werk en kregen ze ook een productiebonus. Veertien dagen laten kregen ze te horen dat hun bedrijf dicht gaat. “Eind januari werd er op de Europese ondernemingsraad met geen woord over de sluiting gerept” vertelt Alain Robat, de vakbondsafgevaardigde van de Algemene Centrale (foto). “Het bedrijf lijdt geen verlies. Jaarlijks kreeg het ook voor 660.000 euro vermindering van sociale lasten. En toch wordt het gesloten. We zijn met 69 werknemers. We zetten alles op alles om zoveel mogelijk mensen elders te plaatsen en voor de anderen willen we de best mogelijke vertrekvoorwaarden uit de brand slepen. In ieder geval, bedankt aan alle werknemers van andere ondernemingen die hun solidariteit hebben betuigd in deze moeilijke dagen.”


12_DNW_20100226

24-02-2010

12:21

12

Pagina 12

N° 4

Bedienden - Technici - Kaderleden

26 februari 2010

EEN ÉCHT STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS

Een aankondiging in dichte mist… België telt 10.000 onthaalouders die zich dagelijks ontfermen over heel wat kindjes. Deze onthaalouders stelden heel wat hoop in het ministerieel ontwerpakkoord dat onlangs werd voorgesteld. Totnogtoe beschikten ze immers over niet meer dan een minimaal sociaal statuut (geen betaald verlof, geen pensioen, geen recht op werkloosheid…). Het voorstel, dat in januari 2011 van kracht zou worden, geeft deze werknemers eindelijk uitzicht op een volwaardig statuut, zoals de sector al zo lang eist. Maar er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Zo bestaat er de grootste onduidelijkheid in verband met de financiering van dit statuut. De budgetten van de gemeenschappen zijn namelijk te beperkt om dit volledig te dragen, terwijl een engagement van de federale overheid uitblijft… Maar het opeisen van een volwaardig statuut is niet enkel een geldkwestie. Het gaat vooral over een basisrecht voor duizenden mannen en vrouwen, nl. volwaardige erkenning krijgen voor de uitoefening van een beroep en alle individuele sociale rechten kunnen genieten die hiermee verbonden zijn.

Werknemers, vakorganisaties en sectorale werkgeversverbonden vragen aan de federale regering al jaren naar een echt arbeidsstatuut voor onthaalouders en naar de nodige middelen om dit waar te maken. Maar het princiepsakkoord dat de Minister van Werk op het beperkt ministerieel comité van 12 februari sloot zorgt eerder voor onzekerheid dan voor oplossingen. Zal wel kunnen worden voldaan aan wat voor 1 januari 2011 werd aangekondigd als eerste stap naar een volwaardig statuut? De verwijzing naar het statuut van huisarbeider: uit de oude doos! De sociale partners zijn er zich terdege van bewust dat onthaalouders in een bijzondere situatie verkeren: ze vangen thuis kinderen op. Er zijn dus specifieke overeenkomsten nodig, onder meer rond arbeidsduur. Om dit probleem op te lossen, stelt Minister Milquet voor om terug te grijpen naar de bepalingen van het contract voor huisarbeid. Onaanvaardbaar! Onthaalouders zijn geen arbeiders die huishoudelijke taken verrichten: ze dragen gelijktijdig de verantwoordelijkheid voor 4 of 5 kinderen en hebben

een belangrijke maatschappelijke en opvoedende rol. Eenzelfde sociaal statuut met dezelfde verplichtingen voor alle werknemers in alle structuren voor kinderopvang Laten we het einddoel van het volwaardig statuut niet uit het oog verliezen: het gaat erom de sociale situatie van de onthaalouders gelijk te schakelen met die van het personeel in collectieve opvangstructuren. De functie van kinderverzorg(st)er geldt daarbij als referentie voor loon en kwalificatie.

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK

Unicome, Indische vakbond voor de handel, officieel van start Solidair zijn met werknemers die op duizenden kilometers afstand werken is op onze aardbol meer dan ooit nodig. De BBTK brengt dat in de praktijk. In de vorige Nieuwe Werker kon je al lezen over onze acties in het kader van de Schone Klerencampagne bij Aldi en Lidl. Maar ook in het buitenland zelf zijn we actief, zoals in India. Daar hielp de BBTK bij de ‘bevalling’ van een nieuwe handelsvakbond: Unicome. Een Belgische delegatie verbleef in de krokusweek in New Delhi, India, ter gelegenheid van het officiële oprichtingscongres van UNICOME, de vakbond voor de handelswerknemers in India. Sinds een tweetal jaren steunt BBTK, met ISVI-ABVV, een project om vakbondswerk mogelijk te maken in de Indische handelssector. Deze is in India in volle ontwikkeling met de eerste internationale groepen die zich er vestigen en de ontwikkeling van commerciële centra. De Duitse groep Metro heeft er al vestigingen, Carrefour staat op het punt er te openen en ook het Amerikaanse Wal-Mart is dit van plan. Het door BBTK-ABVV financieel gesteunde project heeft er voor gezorgd dat in Delhi, Bangalore, Hyderabad en Calcutta “organisers” nu ruim een jaar bedrijfsbezoeken brengen en contacten leggen met de werknemers. Onder deze werknemers werden “activists” gerecutreerd. Dit zijn propagandisten die verder het vakbondswerk kunnen uitdragen. Gaurav Arora is de motor achter dit alles. Althans bij Metro is UNICOME er al in geslaagd – niet zonder slag of stoot - om erkend te worden en

We kunnen maar moeilijk begrijpen dat de vereiste kwalificatiecriteria voor de opvang van kinderen verschillen naargelang van het soort opvangstructuur. Er moet dus worden voorzien in opleidingstrajecten en systemen voor validering van competenties om die waarborgen te bieden. De federale overheid wentelt de kost van het volwaardig statuut af op de gemeenschappen De Minister van Werk minimaliseert de kost van het volwaardig statuut. De initiële toekenning van een vast loon

dat minstens gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) laat de federale overheid zelfs toe om besparingen te realiseren ten opzichte van de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen voor inkomensverlies en om nieuwe inkomsten te halen uit de inning van de bedrijfsvoorheffing. Tegelijk zullen de gemeenschappen een deel van die lonen moeten subsidiëren (vakantiegeld, eindejaarspremie, …). Er is een overgangsperiode voorzien waarbinnen nieuw aangeworven onthaalouders automatisch een arbeidsovereenkomst toegekend zouden krijgen terwijl de huidige onthaalouders over een periode van vijf tot zeven jaar zouden beschikken om naar het nieuwe systeem over te stappen. Het weze duidelijk dat, eens de meerderheid van onthaalouders een contract heeft, de financiële last veel groter zal zijn dan wat Minister Milquet geraamd heeft. Vergeten we ook niet dat de verwijzing naar het GGMMI slechts een eerste stap vormt. De doelstelling is wel degelijk om op termijn tot eenzelfde loonniveau te komen als dat van een kinderverzorg(st)er in een collectieve structuur.

Oproep tot getuigen: gelijkheid vrouwen – mannen In het kader van Vrouwendag en de Equal Pay Day 2010 zijn wij voor een volgend artikel op zoek naar getuigenissen van bedienden (m/v) die geconfronteerd worden met situaties van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zowel inzake lonen, opleiding, combinatie werk/privéleven, deeltijds werk, toegang tot hogere functies… zijn al je ervaringen welkom ! Ook als je bedrijf of je afgevaardigden schikkingen hebben getroffen opdat vrouwen niet geconfronteerd zouden worden met situaties van discriminatie, zijn wij geïnteresseerd in je standpunt. 3 manieren om te reageren: • www.bbtk.org/vrouwen • vrouwen@bbtk-abvv.be • BBTK – Communicatiedienst, Hoogstraat 42, 1000 Brussel

Erwin De Deyn, voorzitter BBTK met de nieuw verkozen voorzitter UNICOME, Ramen Pandey

Gaurav Arora, drijvende kracht achter Unicome India

Kruip snel in je pen!

Het nieuw verkozen bestuur van UNICOME samen met de BBTK delegatie en UNI-adjunct algemeen secretaris Philippe Bowyer

dus onderhandelingen te kunnen voeren. De Belgische BBTK-delegatie, aangevoerd door voorzitter Erwin De Deyn, ondervoorzitster Myriam Delmée en algemeen secretaris Jean Michel Cappoen, had een uitgebreide informatieuitwisseling met de “organisers” en nam deel aan het officiële stichtingscongres van UNICOME op 16 februari in New Delhi. Dit congres bracht een 30-tal “activistis” samen met de organisers en verantwoordelijken van UNI (onze internationale vakbondsfederatie) en UNIDOC, de door UNI in diverse steden opgerichte centra

om de bij UNI aangesloten vakbonden te ondersteunen. Een charter van de handelswerknemers werd besproken en goedgekeurd alsook de statuten voor de nieuw geboren vakbond. Een bestuur, bestaande uit de basismilitanten, met algemeen secretaris en voorzitter werd verkozen. Het voorbereidend werk is gebeurd, de basis is nu gelegd voor de uitbouw van een echte vakbond in de handelssector in India. BBTK is fier hieraan te kunnen meewerken. Een uitgebreid verslag kan u vinden op onze website www.bbtk.org.

© Fotolia

UCB: Bedankt voor uw steun aan de syndicale ploeg! Enkele weken geleden berichtten we over de bedreiging van de tewerkstelling van 174 bedienden en kaderleden van UCB Pharma in Eigenbrakel. Na de raadplegings- en onderhandelingsfase, heeft het syndicale team een akkoord verkregen dat door 71 % van het personeel werd goedgekeurd en dat de modaliteiten vastlegt in geval van ontslag (zoals bepaalde aanvullingen op de werkloosheidsuitkeringen) en van outplacement, interne herklassering, brugpensioen en vrijwillig vertrek. >> het volledige akkoord vind je op www.bbtk.org


16_DNW_20100226

24-02-2010

10:03

16

Pagina 16

N° 4

Bedienden - Technici - Kaderleden

26 februari 2010

STANDPUNT

Duidelijkheid! De betoging van 29 januari was een immens succes. Op een paar dagen tijd hebben de vakbonden 35.000 deelnemers op de straat gekregen. Onder impuls van het ABVV en dat was ook duidelijk vertaald in het kleurenpallet in de straten van Brussel. De regering heeft vakbonden en werkgevers meteen nadien gevraagd om een kalender op te stellen over de onder hen te onderhandelen thema’s. Langs de ene kant is dit positief omdat onze thema’s op deze manier weer op de onderhandelingstafel liggen. Langs de andere kant zet de regering zich op deze manier natuurlijk buiten schot. Nochtans waren de ordewoorden van de betoging ook gericht naar de regering: overheidshulp aan bedrijven moet in dienst staan van tewerkstelling en de controle op de beschikbaarheid van de werklozen moet opgeschort worden in afwachting van een fundamentele herziening van het systeem.

Wij zijn nu een maand verder. Op 5 maart is een volgende samenkomst tussen regering, vakbonden en werkgevers voorzien. Tegen dan moet duidelijk zijn wat werkgevers en vakbonden zelf de komende maanden zullen bespreken. Het moet echter ook stilaan duidelijk worden wat de regering zelf zal doen met de vakbondseisen die naar haar gericht waren. Buiten wat mistige verklaringen van sommige regeringsleden en aangekondigde parlementaire initiatieven van anderen is er immers nog niets concreet gebeurd of beslist. De komende weken worden dus cruciaal om het resultaat die de betoging van 29 januari moet hebben te kunnen meten. Want ondertussen blijft de tewerkstelling onder druk staan. Naast de reeds gekende bedrijfsdossiers, die nog altijd wachten op een oplossing die jobs maximaal vrijwaart, heeft Carrefour haar

zoveelste herstructurering aangekondigd (zie kadertje hiernaast). De fundamenten van onze economie moeten daarom dringend worden aangepakt en herzien. De financiële middelen die er zijn en extra moeten vrijgemaakt worden (via fiscale aanpak van de vermogenden) moeten geïnvesteerd worden in duurzame economische projecten. De overheid moet hier haar rechtmatige rol spelen. Dat de harmonisering van het arbeidersstatuut naar dat van de bedienden ook op de onderhandelingstafel zal en moet liggen, is ook duidelijk. Een globaal akkoord om op termijn alle verschillen tussen beide statuten aan te pakken moet mogelijk zijn. Dat dit gepaard moet gaan met een stapsgewijze uitvoering is logisch. BBTK blijft de aanpak van de ABVV-onderhandelaars terzake ondersteunen, zeker en ook wat betreft de opzegtermijnen: programmatie van het

optrekken van de opzegtermijnen van de arbeiders naar minimaal 3 maanden per schijf van 5 jaar anciënniteit met globaal behoud van de opzegtermijnen van de bedienden.

BBTK zal op de afspraak zijn, ook als het weer nodig zou zijn te mobiliseren en actie te voeren. Myriam Delmée Ondervoorzitter

Erwin De Deyn Voorzitter

Carrefour: personeel betaalt wanbeheer Carrefour maakte op woensdag 23 februari bekend hoe zij de toekomst van het bedrijf in België zien: 21 winkels dicht, 1.672 mensen op straat en het verzelfstandigen van 7 supermarkten. 20 winkels worden verkocht aan het bedrijf dat de Champion-supermarkten runt, tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Dat is net voor onze deadline bekend gemaakt: volgende week leest u dus een groter artikel. Dat nieuws komt hard aan. Carrefour is een winkel met trouwe werknemers, maar een wankele directie. Om de haverklap veranderde de directie van ‘strategie’. Het personeel betaalt nu. De BBTK zal zich inzetten voor de betrokken werknemers. Meer daarover in de volgende De Nieuwe Werker en op www.bbtk.org.

rzekering e v g in n o w e Een goed ee. . leeft met u m op kan gaan seur weet Uw P&V advi

dat het leven

alle kanten

rzekering e woningve m o H l ea Id P&V ig verzekerd oorbeeld uw schatjes stev Zo kan hij bijv uw n va n se zorgt hij voor dat de frat met u mee en g uitbreiden zo aa gr j hi kt e manier den zijn. Op dez uw familie. n va t aa op m buurt, oplossingen adviseur in uw V & P e d et raak m e. Voor een afsp ar www.pv.b 91 of surf na 90 15 8/ 07 el b

Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058.

Een weekendje naar papa? Wees gerust, ook dan zijn de fratsen van uw schatjes verzekerd.


13_DNW_20100226

24-02-2010

12:20

Pagina 13

Textiel - Kleding - Diamant

N° 4

Algemene Centrale Limburg op bezoek bij het ABVV – TKD Op dinsdag 16 februari 2010 bezocht een uitgebreide personeelsdelegatie van de Algemene Centrale - Limburg onder leiding van provinciaal secretaris Rob Urbain de nationale diensten van onze centrale gevestigd in het “Forum” te Brugge. Dominique Meyfroot wees in zijn welkomsttoespraak op de historische band tussen ons vormingscentrum “Forum” en de Algemene Centrale. In november 1990 kocht onze centrale het toenmalige “Home Achiel Van Acker” van de Algemene Centrale. Het “Forum” wordt sindsdien gebruikt als nationaal vormingscentrum voor de militanten van het ABVV – Textiel, Kleding en Diamant. In 2004 werd een nieuw kantoorcomplex opgetrokken op de site van het “Forum” en werden de nationale diensten overgebracht van Gent naar Brugge. Met de Algemene Centrale Limburg hebben we eveneens een speciale band. Na de brugpensionering van onze afdelingssecretaris Roger Dessers vorig jaar werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de ACLimburg. Voortaan wordt de syndicale werking van onze centrale in Limburg en de ondersteuning en service naar militanten en leden ver-

Textielsector: loonbarema’s De loonbarema’s van de textielsector zijn reeds van toepassing sinds 1 oktober 2008. We frissen ze graag even voor jou op. Indien je niet weet tot welke loongroep je behoort, aarzel dan niet om jouw afdelingssecretariaat te contacteren. Je vindt de adressen en telefoonnummers op onze website www.abvvtkd.be. De lonen die je hieronder vindt, zijn de baremieke minimumlonen die van toepassing zijn voor de werknemers uit de dagploeg. Indien je in een ploegensysteem bent tewerkgesteld, moeten de correcte ploegcoëfficiënten op deze minimumlonen worden toegepast. Je vindt ze eveneens in een aparte tabel.

De textielverzorging in Europa wordt gedomineerd door enkele grote internationale groepen. Enkele voorbeelden: Initial, Elis, Mewa, CleanLeaseFortex, Vanguard-Sterima. Dit zijn grote namen die ook in België actief zijn. Van al deze groepen zijn er slechts heel weinig die ook een Europese ondernemingsraad hebben. Initial is één van de zeldzame uitzonderingen.

zekerd door AC-secretaris Bart Stalmans, samen met onze administratieve medewerker Jean-Marie Cox en de andere personeelsleden uit de ploeg van Rob Urbain. Dominique Meyfroot gaf verder nog een korte toelichting over de economische toestand in onze sectoren en gaf een summier overzicht van onze nationale diensten en de opdrachten van de nationale medewerkers. Rob Urbain onderschreef het belang van een goede samenwerking tussen beide centrales. Zijn prioriteit ligt bij een goede ondersteuning en opvang van de militanten en leden. Er wordt met de textielmilitanten uit Limburg ook samengewerkt rond interprofessionele thema's zoals de voorbereiding van het VLIGen Federaal Congres. In de namiddag werd samen met het team medewerkers van de AC-Limburg de “rode wandeling” gedaan doorheen het historisch stadscentrum van Brugge.

Baremieke loonschalen textiel LOONGROEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

GROEP CODE

FUNCTIE (+ SUBSECTOR)

01

II.1.24

02

I.1.15.

Leiding kartonkapperij (weverij) Leiden bij openleg machines (spinnerij) Meestergast: in opleiding (spinnerij) Meestergast/Regelaar: in opleiding (weverij) Meestergast: in opleiding (tuft) Meestergast/Technicus: in opleiding: (breierij) Meestergast: in opleiding (non-woven) Meestergast: in opleiding (ververij/veredeling) Meestergast onderhoud: in opleiding (onderhoud en algemene diensten)

II.1.44. III.2.18. IV.1.5. V.1.13. VI.1.15. VII.1.16.

13

Europese ondernemingsraden in de textielverzorging

Sinds vorig jaar neemt de Europese Syndicale Federatie Textiel, Kleding en Leder initiatieven om ook binnen de textielverzorging onderhandelingen op te starten met het oog op de oprichting van een Europese ondernemingsraad. Omwille van hun omvang en van het feit dat hun activiteiten verspreid zijn over verschillende Europese landen, zijn deze bedrijven daar trouwens toe verplicht. In het verlengde hiervan werd op 22 januari een vormingsdag georganiseerd door het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant voor de groepen die in België meerdere wasserijen hebben, namelijk Initial, Vanguard-Sterima en CleanLeaseFortex. Op deze vormingsdag kwam Patrick Itschert van de Europese textielvakbond uitleg geven over de stappen die gezet worden met het oog op de oprichting van een Europese ondernemingsraad. Op deze vormingsdag werd vooral aandacht besteed aan de invloed van de crisis op deze bedrijven. Hoewel de textielverzorging maar in beperkte mate getroffen wordt door de crisis,

Baremieke loonschalen breigoed

BAREMIEKE LOONSCHALEN OP 01.10.2008 (in EUR)

LOONGROEP

9,9612 10,0474 10,1335 10,2185 10,3035 10,3897 10,4589 10,5276 10,5967 10,6687 10,7377 10,8513 10,9663 11,0800 11,1936 11,3072 11,4223 11,5358 11,6493 11,7629 11,8778

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BAREMIEKE LOONSCHALEN OP 01.10.2008 (in EUR)

zijn er toch heel wat veranderingen gebeurd binnen de verschillende groepen. Bij Initial werden drie bedrijven gesloten en verschoof de productie hierdoor naar andere vestigingen zoals Lokeren. In Lokeren werd overgestapt naar een tweeploegenstelsel, waarbij speciale overgangsmaatregelen werden onderhandeld. Bij Vanguard-Sterima liet de overname door Vanguard zich voelen, verschoven er activiteiten tussen de verschillende vennootschappen van de groep en werden er een reeks ontslagen doorgevoerd bij bedienden en mechaniekers. Bij CleanLeaseFortex werd in Oedelem een nieuwe uurregeling afgedwongen, waardoor ook structureel zaterdagwerk mogelijk werd. Elders werd deze uurregeling door de vakbonden geweigerd. Mede als gevolg hiervan werden activiteiten tussen de verschillende vestigingen van de groep verschoven. Voor wat betreft het onderwerp “Europese ondernemingsraden” werd afgesproken om via de Europese textielvakbond een studiedag te organiseren, waarop ook de buitenlandse vakbondsafgevaardigden worden uitgenodigd. Onze Europese Syndicale Federatie zal ook samen met de buitenlandse vakbonden verdere stappen zetten om de onderhandelingen op te starten in deze groepen waar er nog geen Europese ondernemingsraad werd opgericht.

Baremieke loonschalen onderhoud en algemene diensten LOONGROEP

9,5671 9,5944 9,6218 9,6477 9,6749 9,7022 9,7814 9,9583 10,1468 10,2963 10,4456 10,5925 10,7392 10,8887 11,0353 11,1822 11,3286 11,4768 11,6233 11,7701 11,9182

BAREMIEKE LOONSCHALEN OP 01.10.2008 (in EUR) Textiel Breigoed 9,9612 9,5671 10,0474 9,5671 10,1335 9,6218 10,2185 9,6477 10,3035 9,6749 10,3897 9,7022 Textiel en breigoed 10,7564 10,8887 11,0194 11,1518 11,2842 11,4148 11,5472 11,6795 11,8120 11,9442 12,0750 12,2101 12,3410 12,4734 12,6057

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Baremieke loonschalen leidinggevend personeel

I.1.21.

26 februari 2010

Ploegcoëfficiënten

BAREMASCHAAL GROEP CODE OP 1.10.2008 (IN EUR) 12,4331

03

II.1.45.

04

III.2.19. I.1.22.

12,5020

VI.1.16. 05

III.2.20. IV.1.6. VII.1.17.

06

V.1.14.

07 08

II.1.46. I.1.23.

FUNCTIE (+ SUBSECTOR) Meestergast/Regelaar: in functie (weverij) Meestergast: in functie (tuft) Meestergast: in functie (spinnerij) Meestergast: in functie (ververij/veredeling) Chef-meestergast (tuft) Meestergast/Technicus: in functie (breierij) Meestergast onderhoud: in functie (onderhoud en algemene diensten) Meestergast: in functie (non-woven) Chef-meestergast (weverij) Chef-meestergast (spinnerij)

BAREMASCHAAL OP 1.10.2008 (IN EUR) 12,7364

12,9119

13,1234

13,2269 13,4382 13,5547

EP + 6% = DP

gans het land behalve West-Vlaanderen EP + 7% = DP West-Vlaanderen DP + 8,273% = NP 36u30' West-Vlaanderen, Gent, Eeklo, Ronse, Brabant DP + 8,793% = NP 36u30' Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst DP + 11,396% = NP 37 u Gent, Ronse, Brabant DP + 11,917% = NP 37 u Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst DP + 12,437% = NP 37u30' Brabant, West-Vlaanderen DP + 12,958% = NP 37u30' Gent, Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst DP + 13,478% = NP 37u30' Ronse DP = 13,478% = NP 37u45' West-Vlaanderen DP + 13,478% = NP 38 u Brabant DP + 13,999% = NP 38 u St-Niklaas, Dendermonde, Aalst DP + 14,519% = NP 38 u Gent, Ronse DP + 26,000% = NP 40 u (38 u) Moeskroen EP = enkele ploeg DP = dubbele ploeg NP = nachtploeg


14_DNW_20100226

24-02-2010

12:18

14

Pagina 14

N° 4

Voeding - Horeca - Diensten

26 februari 2010

VOEDINGSNIJVERHEID

Verhoging diverse premies en vergoedingen op 1.1.2010 1. Ploegen-en nachtpremies De minimumpremies worden vanaf 1.1.2010 verhoogd en bedragen:

ALGEMENE REGELING Ochtendploeg Namiddagploeg Minimum Nachtpremie

1.1.2009 €0,41 €0,46 €1,62

1.1.2010 €0,43 €0,49 €1,71

In de bakkerijsector (PC 118.03) zijn er geen sectorale ploegenpremies. De gunstiger voorwaarden in sommige deelsectoren en ondernemingen blijven behouden. Ook de ploegen- en nachtpremies uitgedrukt in percentages van het uurloon blijven verworven.

2. Bestaanszekerheid 2.1. Tijdelijke werkloosheid De arbeiders, ontvangen bij tijdelijke werkloosheid een bijkomende vergoeding van hun werkgever :

1.1.2009 eerste 5 werkloosheidsdagen €66,30/dag vanaf 6de werkloosheidsdag €88,90

1.1.2010 €66,60/dag eerste 5 werkloosheidsdagen €99,40 vanaf 6de werkloosheidsdag

Horecasector toont ware gelaat…. In tegenstelling tot wat eerder in de pers werd aangekondigd is ook in de horecasector de negatieve indexering toegepast op 1.1.2010. De werkgevers hadden in hun argumentatie om een BTW-verlaging te verkrijgen nog laten verstaan de negatieve index niet toe te passen…. De minister werd dus goed op een verkeerd been gezet! In 2007 werd een inhaaloperatie afgesloten die de lonen van de werknemers eindelijk op een aanvaardbaar niveau zou brengen… evenwel gespreid tot in 2014. De werkgevers gaven hun woord dat indien er een BTW-verlaging zou volgen deze haalbeweging vervroegd zou worden toegepast. Ze plegen woordbreuk ! Nu de BTWverlaging voor een groot deel binnen is, hebben de werkgevers een acute vorm van geheugenverlies, met als resultaat dat van de beloofde verhoging van de lonen er vandaag geen sprake meer is. Een aantal werknemers zal op hun

loonsverhoging moeten wachten tot 2014. Als ABVV zijn wij verheugd dat de BTW-verlaging gekoppeld is aan strikte voorwaarden waaronder het elektronisch kassasysteem en de tijdsregistratie van werknemers. Als ABVV eisen wij dat het aantal controles in de sector wordt opgedreven zodat de sociale en fiscale fraude tot een minimum wordt teruggebracht.

In de voedingsnijverheid algemeen wordt deze vergoeding betaald door de werkgever voor elke dag economische werkloosheid in de periode 20092010 (tijdelijke opheffing plafond 60 dagen).

LOONAANPASSINGEN OP 1.1.2010 PC 118

Voedingsnijverheid en grote bakkerijen

In de bakkerijsector is de vergoeding ten laste van het sociaal fonds en wordt toegekend gedurende 45 dagen per kalenderjaar, zowel bij economische als technische werkloosheid.

PC 118.03

Kleine bakkerijen

PC 119 PC 144 PC 145 PC 302 PC 333

Handel in Voedingswaren Landbouw Tuinbouw Horeca Toeristische attracties

2.2.Bestaanszekerheid langdurige ziekte De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van 6,30 per dag bedragen vanaf de eerhet Waarborg- en Sociaal Fonds zal €6 ste betaling na 1.1.2010 (voorheen €6). 2.3.Inkomensgarantie bij individueel ontslag igv overmacht • Regeling Voedingsnijverheid algemeen Arbeiders van wie het contract een einde neemt wegens overmacht, hebben ten laste van hun werkgever recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van €5,30 (voorheen €5) per werkloosheidsdag en dit gedurende 1 week per volledig jaar dienst in de onderneming. • Regeling Bakkerijen Arbeiders van wie het contract een einde neemt wegens overmacht, hebben recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van €5,30 (voorheen €5) per werkloosheidsdag. In de “grote” bakkerijen wordt deze vergoeding betaald door de werkgever en dit gedurende 1 week per volledig jaar dienst in de onderneming. In de “kleine” bakkerijen is deze vergoeding ten laste van het Sociaal Fonds:

ANCIËNNITEIT

AANTAL WEKEN VERGOEDING

Minder dan 10 jaar 10 jaar tot minder dan 15 jaar 15 jaar tot minder dan 20 jaar 20 jaar en meer

0 weken 3 weken 6 weken 8 weken

Wij hebben al kunnen vaststellen hoe weinig het woord van de sector waard is!

Negatieve indexering met – 0,42% Verhoging minimum en werkelijke lonen met €0,08 behoudens ondernemingsCAO Indexering met -0,42% Verhoging minimum en werkelijke lonen met €0,16 (omzetting jaarlijkse premie inbegrepen) behoudens ondernemingsCAO Negatieve indexering met -0,43% Negatieve indexering met -0,44% Negatieve indexering met -0,44% Negatieve indexering met -0,423% Algemeen: Negatieve indexering met -0,43% Indien in 2009 de indexering CAO43 werd toegepast op ondernemingsvlak: Negatieve indexering met -0,06%

Sectorale Functieclassificatie “koffie” In het kader van het sectoroverleg hebben de sociale partners in het verlengde van de functieclassificatie “aardappelen” en “groenten” beslist om een sectorale analytische functieclassificatie uit te werken voor de sector “koffiebranderijen” en hiervoor beroep te doen op Optimor en de Orba-methode. Een eerste taak bestond erin om alle referentiefunc-

Als ABVV zijn wij ervan overtuigd dat de BTW-verlaging volledig zal verdwijnen in de zakken van de werkgever en dat de beloofde extra jobs zullen uitblijven. De regering mag zich geen tweede keer laten vangen aan de zo gezegde goede voornemens van de sector!

ties te inventariseren. Dit gebeurde op basis van bestaand materiaal en onderzoek op het terrein en bedrijven. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden, werkgevers, KVBK (verbond van koffiebranders - patronale federatie), Fevia en Optimor hebben dan ook het voorbije jaar diverse bedrijfsbezoeken afgelegd.

De referentiefuncties werden goedgekeurd en ondertussen ook gewogen volgens de Orba- methode. De werkgroep zal een rangorde voorstellen die de loononderhandelaars in de mogelijkheid moet stellen om de functieclassificatie te koppelen aan een sectoraal loonbarema. In de komende weken zal de werkgroep haar werkzaamheden voorleggen aan het Paritair Comité.

VACATURE ABVV HORVAL is een standvastige waarde binnen het interprofessioneel ABVV. In 2008 vierde de centrale haar 100-jarig bestaan. Vandaag tellen ze meer dan 110.000 aangesloten werknemers wiens belangen ze verdedigen in meerdere sectoren zoals de voedingsnijverheid, horeca, handel in voedingswaren, groene sectoren, dienstencheques,…. WIJ ZOEKEN EEN

Zowel in de voedingsnijverheid als de bakkerijen kan deze vergoeding niet worden gecumuleerd met de vergoeding in het kader van brugpensioen, bestaanszekerheid in geval van collectief ontslag of sluiting van onderneming. De vergoeding is evenmin verschuldigd bij ontslag om dringende reden of in het kader van het pensioen van de arbeider.

3. Jaarlijkse premie kleine bakkerijen In de kleine bakkerijen wordt de jaarlijkse premie volledig geïntegreerd in het uurloon vanaf 1.1.2010: • de sectorale minimumlonen worden met €0,08 verhoogd • voor de ondernemingen die in 2008 een premie van €167 hebben betaald worden de reële lonen verhoogd met €0,08.

4. Arbeidskledij De werkgevers dienen de werkkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden. De kost voor de onderneming kan vanaf 1.1.2010, per week, geschat worden op: 3,30 voor het ter beschikking stellen van de werkkledij • €3 (voorheen €3,15) 3,90 voor het onderhoud (voorheen €3,68). • €3

medewerker ter ondersteuning van het federaal secretariaat m/v Functie: • Medewerker van het federaal secretariaat • Opvolging en ondersteuning van de syndicale werking in een aantal sectoren • Opvolging van de politiek-syndicale dossiers op Vlaams niveau • Instaan voor de communicatie met de gewestelijke afdelingen Profiel: • U heeft een diploma hoger onderwijs sociaalpolitieke oriëntatie of oriëntatie recht • U heeft een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans • U bent vertrouwd met Windows/Office • U herkent zich in de beginselen en doelstellingen van de socialistische vakbeweging

• U kan zelfstandig werken, maar kan ook teamgeest aan de dag leggen

Wij bieden: Een contract van onbepaalde duur met een proefperiode van 6 maanden, een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen Geïnteresseerd? Stuur ons uw curriculum vitae en motivatiebrief per mail voor 3 maart 2010, aan Alain.detemmerman@horval.be of per brief naar ABVV Horval, T.a.v. Alain Detemmerman, Cellebroersstraat 18 – 1000 Brussel Vermeld bij uw sollicitatie uw e-mailadres en telefoonnummer.


15_DNW_20100226_AA

24-02-2010

09:13

Pagina 15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

N° 4

15

26 februari 2010

Het drama van ontslag Dinsdag 9 februari 2010: Thales Alenea Space in Hoboken kondigt de intentie tot sluiting aan. Na Hayes Lemmerz, Metaalgieterij Giesen, Bekaert in Hemiksem en Henchel Engeneering in Wilrijk is dit het zoveelste bedrijf in dezelfde regio dat de deuren sluit. Slechts een paar weken voordien zijn de patroons respect gaan opeisen bij Leterme. Kristien Merckx, secretaris van BBTK Antwerpen, vindt het ongehoord cynisch.

vrienden. Met de sluiting van het bedrijf valt ook heel dat netwerk in elkaar. Dat is ook een drama.

K. Merckx: Je leest het in de krant en je denkt, â&#x20AC;&#x153;alweer zoveel mensen die hun job verliezen, een dramaâ&#x20AC;?. Maar achter het drama van elk ontslag zitten nog andere dramaâ&#x20AC;&#x2122;s. Achter de mens die een job verliest staat ook dikwijls een gezin, kinderen die studeren, die in hun wachttijd zitten. Misschien zit ook de partner zonder volwaardig inkomen. Moet hij deeltijdse werken of is ook werkloos.

En het gevoel van vernedering dat speelt. Met een job ben je van tel. Zonder job word je gestraft. Wie vertelt zonder probleem aan anderen dat hij of zij werkloos is? Het is alsof het je eigen schuld is! Niets is minder waar maar toch kennen veel ontslagen mensen dit schaamtegevoel. Een dramaâ&#x20AC;Ś

Een job geeft ook structuur aan je leven. Je moet op een bepaald uur beginnen en je weet wanneer je terug naar huis kunt. Eens je job kwijt moet je een nieuwe reden vinden om deze structuur te handhaven. Nog een drama, zeker als je niet snel een nieuwe job vindt!

DNW: en ondertussen eisen de werkgevers respect.

DNW: het maakt je boos hĂŠ? K. Merckx: Wij houden het ondernemerschap van Agoria, de werkgeversfederatie van de metaalsector, toch niet tegen? Maar het zijn wel hun leden die de bedrijven zonder schroom sluiten en de werknemers op straat zetten. Dat zijn dan die kleine berichtjes over collectieve ontslagen of sluitingen die we dagelijks in de krant kunnen lezen. Elke keer weer zie ik het verdriet, de kwaadheid en de onzekerheid die zulke aankondigen teweeg brengen bij de betrokken werknemers. En daar word ik kwaad van! Zij vragen respect maar staan niet stil bij de dramaâ&#x20AC;&#x2122;s die de ontslagen en sluitingen veroorzaken. Wij zien wel wat het gevolg is voor die werknemers. Daarom eisen we waardig werk en respect in plaats van sluitingen en ontslagen!

K. Merckx: Natuurlijk. Van de ene dag op de ander valt door zoâ&#x20AC;&#x2122;n ontslag een heel gezin in de onzekerheid. De hoogste werkloosheidsuitkering die je als gezinshoofd kan ontvangen is 50,92 euro per dag of 1.323 euro per maand. Een drama dus! Je hebt zeeĂŤn van tijd maar geen geld om iets te doen. Want met die ? 1.300 moet je al de vaste kosten en het levensonderhoud van jezelf en je gezin betalen. DNW: je job verliezen is meer dan je inkomen verliezen? K. Merckx: Een job is ook sociaal contact. Je kent je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, je neemt deel aan activiteiten van de personeelsclub van het bedrijf, soms zijn het zelfs

675$))( madammen Âľ men dam

ma affe ´str

Infosessie nden e k e o z k r e w voor

9ULMGDJPDDUWMDDUOLMNVHDFWLHGDJ(TXDO3D\'D\ 0HHULQIRUPDWLHZZZHTXDOSD\GD\EHZZZDEYYDQWZHUSHQEH erpen

20

Antw

20 5 te

0

1 traat

ijfs Sch

d

DQ Q YY SH DEHU ZZ X .) ZZ W DQ I H pp WWS Y ÂłKEY QD 0 DWL 0â&#x201A;Ź .D Z /,1 YD u0LPatSie( 1 (5Z <3Z M W19DQnim +R QI H a S LQLIR P mHeXt UR 0 O h 20Q1FK c 3/UX br un DJ 4/0 E 30 u QG ag =Ronderd naf 9

=RQGDJPDDUWEUXQFKPHWDQLPDWLHHQJHWXLJHQLVVHQYDQ 6WUDIIH0DGDPPHQ3UHVHQWDWLH3KDUDGH$JXLUUH 3ULMVEUXQFKÂźSS 6SUHNHUV ,QJD9HUKDHUW GHSXWpSURYLQFLH$QWZHUSHQQDWLRQDDOYRRU]LWVWHU=LMNDQW

8UVXOD-DUDPLOOR &R|UGLQDWULFH,9&$

6XVDQQD9DQGHQ.LHERRP YLVXHHOJHKDQGLFDSWHPDQWHO]RUJVWHU

/DWLID&KHEDD$PLPRX GHOHJXpHVFKRRQPDDN

0X]LNDOHRPOLMVWLQJ0LWWD9DQGHU0DDW

infosessie WERKEN ALS INTERIMKRACHT dinsdag 9 maart 2010 van 13u30 tot16u30

va

Werk je als interim? Of ben je van plan via een interimkantoor te gaan werken? Wil je meer te weten komen over je rechten en plichten als interimkracht? Tijdens deze infosessie krijg je informatie over je arbeidsovereenkomst, de proefperiode, afwezigheden, ziekte en vakantiegeld.

´ EH HQ HUS H WZ E

,QIRHQLQVFKULMYLQJHQEUXQFK$%99UHJLR$QWZHUSHQ $GYLHVSXQWÂą2PPHJDQFNVWUDDW HYHUGLHSLQJ WH$QWZHUSHQ 7HORIDGYLHVSXQWDQWZHUSHQ#DEYYEH %HWDOLQJHQELM$GYLHVSXQWHQNHOPRJHOLMNYLDEDQFRQWDFWRIYLD RYHUVFKULMYLQJRSUHNQU

Deze infosessie gaat door in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen. Heb je interesse? Vul dan onderstaande strook in en stuur ze terug naar: Vorming & Actie regio Antwerpen vzw Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen

3ODFHWREHYRRUWHQWRRQVWHOOLQJHQEUXQFK 2QWPRHWLQJVFHQWUXP129$VFKLMIVWUDDWWH$QWZHUSHQ 7HO ZZZQRYDNLHOEH 9$ 12 XP QWU FH JV WLQ RH WP

( 1',1* ( / 3 /267(/ 5 2 1 '2722 RS VW 1 H ( 7 IH JVGDJ Q L HQ =DRJQ X 2SQGHUGRP GR

'RQGHUGDJPDDUWRPX RSHQLQJYDQGRRUORSHQGHWHQWRRQVWHOOLQJ6WUDIIH0DGDPPHQXLWJHEUHLG PHWZHUNYDQGH.XQVWDFDGHPLHYDQ+RERNHQHQHHQRYHU]LFKWYDQ MDDU(TXDO3D\'D\6SUHNHUV0RQLFD'H&RQLQFN&DUROLQH&RSHUV $DQVOXLWHQGJHJLGVWHURQGOHLGLQJHQLQWHUFXOWXUHHOFDIp 9DQPDDUWWRWPDDUW VHQVLELOLVHULQJQDDUDDQORRSYDQ(TXDO3D\'D\GHGDJYRRUJHOLMN ORRQWXVVHQYURXZHQHQPDQQHQ 7HQWRRQVWHOOLQJGRRUORSHQGWHEH]RHNHQ

2Q

 '( \ 3(1 'D /2 D\ 225 3 O ' XD (T Y D\ 1DD\' 3 O XD (T Y 1D

9DQPDDUWWRWPDDUW 6WUDIIH0DGDPPHQHQ(TXDO3D\'D\

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

terugstuurstrook

DNW 26-02-10

Naam __________________________________________________________ Voornaam ______________________________________________________ Komt jouw werk je de oren uit?

Lig jij wakker van je job?

Heb jij geen waardig werk?

Krijg jij te weinig kansen op je werk?

Geboortedatum _________________________________________________ Straat _____________________________________ Nr ________ Bus ______

t Je verdien beter!

t Je verdien beter!

van De loopbaanbegeleiders zin in werk. het ABVV geven je terug

van De loopbaanbegeleiders zin in werk. het ABVV geven je terug

van De loopbaanbegeleiders zin in werk. het ABVV geven je terug

van De loopbaanbegeleiders zin in werk. het ABVV geven je terug

Maak een afspraak: 1k\c%'*))'--+( Â&#x203A;89MMi\^`f8ekn\ig\e 1k\c%',()-''0Â&#x203A;89MMN\jk$McXXe[\i\e 1k\c%'0)-,,),/ Â&#x203A;89MMFfjk$McXXe[\i\e

Maak een afspraak: 1k\c%'*))'--+( Â&#x203A;89MMi\^`f8ekn\ig\e 1k\c%',()-''0Â&#x203A;89MMN\jk$McXXe[\i\e 1k\c%'0)-,,),/ Â&#x203A;89MMFfjk$McXXe[\i\e

Maak een afspraak: 1k\c%'*))'--+( Â&#x203A;89MMi\^`f8ekn\ig\e 1k\c%',()-''0Â&#x203A;89MMN\jk$McXXe[\i\e 1k\c%'0)-,,),/ Â&#x203A;89MMFfjk$McXXe[\i\e

Maak een afspraak: 1k\c%'*))'--+( Â&#x203A;89MMi\^`f8ekn\ig\e 1k\c%',()-''0Â&#x203A;89MMN\jk$McXXe[\i\e 1k\c%'0)-,,),/ Â&#x203A;89MMFfjk$McXXe[\i\e

www.abvvloopbaanbegeleiding

.be

www.abvvloopbaanbegeleiding

v.u. Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, www.vlaamsabvv.be, 2009/04.

/RRSEDDQBDIIB$

t Je verdien beter!

t Je verdien beter!.be

www.abvvloopbaanbegeleidingwww.abvvloopbaanbegeleiding

/RRSEDDQBDIIB$Postnummer ____________ Woonplaats _____________________________

.be

v.u. Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, www.vlaamsabvv.be, 2009/04.

v.u. Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, www.vlaamsabvv.be, 2009/04.

/RRSEDDQBDIIB$

.be

v.u. Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, www.vlaamsabvv.be, 2009/04.

/RRSEDDQBDIIB$Nood aan een nieuwe uitdaging dit jaar? De loopbaanbegeleiders van het ABVV geven je terug zin in werk Maak een afspraak: ABVV-regio Antwerpen tel 03 220 66 41 - www.abvvloopbaanbegeleiding.be

Tel of GSM ______________________________________________________ E-mail _________________________________________________________ Â&#x2020; Ik wil deelnemen aan de infosessie Interim op 09-03-2010 De ondergetekende geeft hiermede toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van ABVV-Regio Antwerpen, mits raadpleging en eventuele correctie door betrokkene steeds mogelijk is conform de wet van 8.12.1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze info wordt georganiseerd door Vorming & Actie regio Antwerpen vzw i.s.m. ABVV Bijblijfwerking


15_DNW_20100226_BT

24-02-2010

10:10

Pagina 15

Regio Vlaams-Brabant

N° 4

15

26 februari 2010

Havells Sylvania: Kan de overheid iets doen? Op de bijzondere Ondernemingsraad van 14 september 2009 maakte de directie van Havells Sylvania het voornemen bekend om over te gaan tot een herstructurering en een mogelijk collectief ontslag van 57 bedienden en 125 arbeiders. Als redenen voor de intentie tot collectief ontslag worden o.a. de huidige wereldwijde economische

27/01/2010

crisis en de drastische daling van het volume van de productie van lampen aangehaald. De overheid zou hier ook een belangrijke rol kunnen vervullen en een aantal jobs kunnen redden. Dit wordt duidelijk wanneer je de brief van Peter Derwael, werknemer van Havells Sylvania, leest:

To milquet@milquet.belgium.be

Schone Kleren Campagne stelt vragen bij aankoop- en arbeidspraktijken van Aldi en Lidl Iedereen koopt bij Aldi en Lidl. Maar waar kopen Aldi en Lidl zelf in en in welke omstandigheden gebeurt de productie? De Schone Kleren Campagne stelt vragen bij de aankoop- en arbeidspraktijken van Aldi en Lidl.

ACTIE BIJ ALDI- EN LIDL-WINKELS

ië Subject: Verlichtingsbusiness in Belg Mevrouw de minister, ia N.V. gevestigd in Tienen. Ik ben werknemer van Havells-Sylvan ucenten in Belgie en we zijn prod licht Wij zijn één van de weinige een bedrijf in moeilijkheden. gekregen dat de helft van de We hebben in september te horen . ezen werknemers hun job zal verli uikt in de openbare sector in Nu hoor ik dat van alle lampen gebr mag leveren. Belgie Havells-Sylvania slechts 0.5% een beetje meer chauvinisme Is het niet mogelijk dat de Belgen tonen. r 100% lampen van Belgische Ik vraag niet dat de openbare secto weinig. heel makelij gebruikt, maar 0.5% is wel kent voor een deel van de bete kt mar die Een aandeel van 10% in wat toch ook een WIN-WIN werknemers hun behoud van hun job, operatie zou zijn. Derwael Peter

Als vakbond kunnen wij deze oproep aan de politieke overheden in dit land alleen maar ondersteunen.

OP 11 februari heeft ABVV VlaamsBrabant en BBTK samen met de andere organisaties actie gevoerd bij Aldi en Lidl om meer inspanning en transparantie te vragen m.b.t. hun aankoop- en arbeidspraktijken.

volle aankooppraktijken hanteren en meer informatie verstrekken.

LAGE PRIJZEN We begrijpen dat het niet eenvoudig is om de maand rond te komen met een laag inkomen. Maar mensen elders uitbuiten, is geen oplossing voor het probleem van

mensen met een laag inkomen hier. Bovendien, Aldi en Lidl zijn zéér winstgevend. Er kan gerust wat meer van de winst gaan naar de lonen van de werknemers die de producten van Aldi en Lidl maken. Vorig jaar stond in allerlei nieuwsberichten dat Karl, eigenaar van Aldi Süd de rijkste is van de twee Aldi-broers. Hij heeft een geschat vermogen van 16,8 miljard euro, terwijl Theo, de eigenaar van het in Nederland opererende Aldi-Nord, 14,75 miljard euro bezit.

Zowel Aldi als Lidl hebben een gedragscode ondertekend waarin ze zich engageren voor goede arbeidsomstandigheden bij het maken van hun producten. Over de concrete inspanningen die ze hiervoor doen, is zeer weinig bekend. Bovendien is uit onderzoek in China, Bangladesh en Indonesië gebleken dat de arbeidsomstandigheden bij de productie van hun kleding veel te wensen overlaat. De Schone Kleren Campagne vraagt dat Aldi en Lidl, net als modeketens en sportmerken, het recht op organisatie respecteren, een leefbaar loon betalen, respect-

De Brug Leuven stelt voor: Vlamigrant Het verhaal van de Vlaamse emigrant Aan de hand van 9 mondelinge verhalen krijgt u een inzicht in de emigratie van de Vlaming in het verleden. Van de Vlaming die op de vlucht moest slaan voor religieus fanatisme en vervolging in de 16de eeuw, over een mislukte Belgische kolonie in Guatemala waar

armoezaaiers halfweg de 19de eeuw naar toe werden gelokt, over de Vlaming als mijnwerker in de Waalse koolmijnen of bietenman in Noord-Frankrijk op zoek naar een dikkere “pree” , tot de Vlaamse landverhuizers naar “het beloofde land” Amerika.

Dit alles met het nodige beeldmateriaal. Praktisch: ABVV Vlaams-Brabant, Vormingszaal 1ste verdiep, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven 11 maart, start voorstelling om 14 uur, toegankelijk voor iedereen

Het ganse jaar door...

Spreker Paul Van Hoorick Info: Wim Lahou: 016/27.18.87

TICKETS MET KORTING

Word nu GRATIS Magik? lid van ABVV- Jongeren

volwassenen (12+) €16,60 (i.p.v. €19,50) kinderen (3-11)mindervaliden €12,30 (i.p.v. € 14,50) 60 plussers : €13,20 (ipv €15,50)

IK LAAT MIJ NIETS MEER WIJSMAKEN,... IK WORD LID VAN ABVV JONGEREN De beste informatie over jobstudenten, schoolverlaters, stages, studiebeurzen, deeltijds leren en werken. Als lid krijg je niet alleen alle informatie over je rechten en plichten, maar desnoods helpen we je je rechten af te dwingen (o.a. ook met rechtsbijstand). Je ontvangt dan ook ons driemaandelijks ledenblad Magik? waarin we je op de hoogte houden van alle activiteiten. ABVV-Jongeren Vlaams-Brabant - Farid El Afi - farid.elafi@abvv.be - 016/27.18.94

BESTELLEN KAN VIA HET NUMMER:

016/28.41.46

LINX.VLBR@ABVV.BE LINX+ VLAAMS-BRABANT, MARIA-THERESIASTRAAT 119, 3000 LEUVEN


15_DNW_20100226_OO

24-02-2010

12:43

Pagina 15

Regio Oost-Vlaanderen

N° 4

15

26 februari 2010

Activiteiten en uitstappen SENIOREN OLDIES FUIF MET DJ GUIDO Donderdag 4.03.2010 – 14 u Gent, Vrijdagmarkt 9, Fernandezzaal Muziek uit de jaren 60, 70, en 80. Rock ’n Roll, disco, dance classics, rock, … Gratis toegang. Iedereen welkom. Info en inschrijvingen: unsal.karaman@abvv.be of T 09 265 52 66 Org. Senioren ABVV OostVlaanderen, regio Gent i.s.m. Linx+

KAART- EN TEERLINGTORNOOI WETTEREN Maandag 8.03.2010 - 14 u Ronse, Feestpaleis, Stationsstraat 21. 1ste verdieping Info: josetta.lahouse@abvv.be, tel. 055 33 90 15 Org: ABVV Oost-Vlaanderen, Doelgroepenwerking

COMPUTERINITIATIE VOOR SENIOREN Maandag 8.03.2010 en dinsdag 9.03.’10 - 14 u Ronse, Feestpaleis, Stationsstraat 21. Inschrijven noodzakelijk: ilse.devreese@abvv.be of tel. 055 33 90 07 Org: Seniorenwerking ABVV Oost-Vlaanderen regio Vlaamse Ardennen KOFFIETAFEL MET VOORDRACHT Dinsdag 25.03.2010 - 14 u Dendermonde, Dijkstraat 59, ABVV Gastspreekster: Martine D’hollander, Thuiszorgcoördinator Bond Moyson. Hulpbehoevende personen kunnen vaak beroep doen op een mantelzorger. Waar kan je als mantelzorger terecht met vragen en wat zijn je rechten. Inschrijven bij Luc Teugels, tel. 052 25 92 84 Org.: Seniorenwerking ABVV Oost-Vlaanderen

WEEK FLOREAL BLANKENBERGE Vrijdag 26.03.2010 tot vrijdag 2.04.2010 8-dagen (7 nachten) verblijf in volpension met verzorgde animatie. Prijs: leden ABVV: €325, nietleden: €375, toeslag single: €87,50. Info en inschrijvingen: leen.detroyer@abvv.be, tel. 055 33 90 06. Org.: Seniorenwerking ABVV Oost-Vlaanderen regio Vlaamse Ardennen

VRIJETIJD, ONTSPANNING & CULTUUR BEDRIJFSBEZOEK SAMSONITE ACHTER DE SCHERMEN Dinsdag 9.03.2010 – 14 u. Oudenaarde, Westerring 17. Prijs, €2,5 Inschrijven noodzakelijk: leen.detroyer@abvv.be of tel. 055 33 90 06 Org.: Linx+ ABVV Oost-Vlaanderen regio Vlaamse Ardennen DIAVOORSTELLING “MIJN LEVEN BIJ DE BEREN” Vrijdag 26.03.2010 - 19.30 u Oud gemeentehuis te Ruien, Grote Herreweg 118. Prijs: €4,99 Info en inschrijvingen bij Jenny Gevaert tel. 055 38 86 56; Lucette Dalez tel. 055 38 92 66 Org.: CC Kluisbergen ABVV OostVlaanderen regio Vlaamse Ardennen DAGUITSTAP ANTWERPSE HAVEN Maandag 29.03.2010 Voel je dokwerker voor één dag. De bus vertrekt om 8u. aan het Daensplein. Onthaal BTB om 9u. Bezoek terminals, opleidingscentrum, het ‘Kot’… Middagmaal in de kantine van de havenarbeiders. Deelname €17 (bus, fooi, gids,middagmaal) graag een seintje voor 2.03.2010 bij Gerrit en Ingrid, tel. 03 777 55 40. Org.: Linx+ Boontje ZIEKENHUIS OF GEZONDHEIDSFABRIEK? Donderdag 22.04.2010 – 22 u. Ronse, Zaal CC De Brouwerij De Keyzer, Priestersstraat 13. Kunstenaars stellen tentoon. Info: bij José Raevens, St. Ambrosiusstraat 30B - 9600 Ronse, tel. 055 21 42 87 of leen.detroyer@abvv.be, tel. 055 33 90 06 of Org. CC De Beukenootje ABVV Oost-Vlaanderen regio Vlaamse Ardennen DAGUITSTAP LONDEN Zaterdag 24.04.2010 Wie zin heeft in een dagje shoppen of een museumbezoek, een kijkje wil nemen bij het stulpje van de Queen, de sfeer opsnuiven in een echte pub of ‘afternoon tea’ drinken… kan hiervoor inschrijven bij Luc Noppe, tel. 03 777 99 63 of via luc.noppe2@telenet.be. We vertrekken om 4.30u. aan de hoek Breedstraat/Antwerpse Steenweg te Sint-Niklaas. Terug omstreeks 2u. Prijs: €45 (busreis en Eurotunnel). Plaatsen beperkt.


15_DNW_20100226_WV

24-02-2010

09:48

Pagina 15

Regio West-Vlaanderen

Linx+ is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel – syndicale tak van het ABVV bestaat nu in meer dan 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je de activiteiten voor de komende maand(en) van een aantal West–Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen Linx+ afdeling en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met enkele mensen uit jouw gemeente een Linx+ afdeling uit de grond te stampen? Neem dan contact op met het Linx+ secretariaat in West–Vlaanderen. Voor de ondersteuning van afdelingen kan je beroep doen op twee regionale medewerkers. Je vindt ons op volgend(e) adres(sen): Bert Herrewyn kortrijk@linxplus-wvl.be • Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056/24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. • Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051/26 00 70 Op afspraak. Marc Bonte brugge@linxplus-wvl.be • Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050/44 10 41 Maandag, woensdag- en vrijdag voormiddag. • J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Tel. 059/55 60 58 Dinsdag en donderdag.

EGLANTIER KNOKKE HEIST FILMAVOND MANNEN DIE VROUWEN HATEN. Op vrijdag 26 februari vertonen wij om 20u in zaal Nieuw Westkapelle (Dorpsstraat) de razend spannende misdaadfilm: Mannen die vrouwen haten. Deze film is de eerste uit de Millennium Trilogie volgens de boeken van de veelbesproken Zweedse auteur Stieg Larsson. Afwisseling, markante hoofdpersonages, meerdere verhaallijnen en een boeiende filmstijl maken van ‘Mannen die vrouwen haten’ een opmerkelijke, uiterst spannende en ingenieus geconstrueerde misdaadfilm. Een film die je niet snel vergeet, die je doet uitkijken naar de tweede film uit de Millennium Trilogie, De Vrouw die met Vuur Speelde, en die we zeker ook zullen vertonen in onze reeks vrijdagavondfilms. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

N° 4

CC LAUWE TENTOONSTELLING KUNST UIT EIGEN STREEK 29 jaar geleden organiseerde Culturele Centrale Lauwe voor het eerst deze kunsttentoonstelling. Dit met de bedoeling amateurkunstenaars uit de regio een kans te geven met hun werk naar buiten te komen. Tevens werd hen de mogelijkheid geboden om andere collega kunstenaars te ontmoeten. Opnieuw slagen zij erin een zeer gevulde en gevarieerde tentoonstelling te presenteren. Dit dankzij de vele kunstenaars die zich opnieuw inschreven om deel te nemen. Zij zullen de zaal van café Astoria opnieuw om toveren tot een ware kunstgalerij. De gebruikte technieken zijn sterk verschillend. Zo komen o.a. aquarellen, olieverfschilderijen, potlood- en krijttekeningen, houtsnijwerk, airbrush en keramiek aan bod. Voor elk wat wils dus. Kunst uit eigen streek is gratis te bezoeken tijdens het weekend van 27 en 28 februari. Dit telkens van 9u30 tot 12u en van 14u tot 18u. Locatie is de zaal van café Astoria, Hospitaalstraat 67 te Lauwe.

LINX+ REISCAFÉ ANTIPODE DIAVOORSTELLING INDONESIË Tijdens het verlof van 2009 was Frank Mulleman, samen met zijn vriendin Hilde Lamon in Indonesie. Van Jakarta naar Borobudur, Bali, Lombok en het minder bezochte Flores. Op vrijdag 5 maart wordt over deze reis een diavoorstelling/reisverslag gegeven over natuur, cultuur, Komodo-varanen, vulkanen en zwaveldragers. Een tekenende anekdote: Deze mensen verdienen €0,6 (ja, 60 eurocent) om 100 kilo zwavel enkele uren te dragen! Deze avond is een initiatief van Reiscafé Antipode in samenwerking met Achturencultuur. De avond vindt plaats op vrijdag 5 maart, vanaf 20u15 in VC Mozaïek, Overleiestraat 15A te Kortrijk.

LINX + KORDIAL IEPER CURSUS DIGITALE FOTOGRAFIE Linx+-afdeling Kordial Ieper organiseert een cursus digitale fotografie. Deze gaat door op vrijdag 5 maart ‘10. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19u30 in zaal 'die Beeldscone' OCMW gebouw, Burchtstraat 1A te Ieper. Deelname is gratis. Meer info en inschrijvingen kan je bekomen bij Etienne Vandenweghe wvfd@telenet.be

LOS AMIGOS AFDELING VAN START Linx+ heeft er terug een nieuwe afdeling bij met de welklinkende naam LOS AMIGOS. Desmet Benito is voorzitter en Demeyer Kevin treedt op als secretaris van de afdeling. Hun centen laten ze in de goede handen van Janssens Martine, hun penningmeester. De eerste activiteit is ook al reeds gepland. Mensen die zich willen aansluiten of informatie willen kunnen contact opnemen met Benito Desmet op het nummer 0473 69 19 27.

BOWLING Op zaterdag 6 maart organiseert deze nieuwe afdeling een bowling met Stone grill (o.a. 7 vleessoorten, vegetarisch ook mogelijk, 1 fles wijn of water en dessert). Eten plus 2 bowlinggames: €35 per persoon. Aanvang is 19 uur en locatie is The bowling stones, Koning leopold III-laan, Brugge St.-Andries. Vooraf inschrijven is verplicht door storting van het bedrag op rekeningnr. 035-5701471-46 en dit ten laatste op 1 maart met vermelding van het aantal personen.

CC MARKE VOORDRACHT MARLEEN TEMMERMAN OVER VROUWEN IN AFRIKA Wie een realistische kijk wilt krijgen op de situatie van vrouwen in het Afrikaans continent, moet op 9 maart zeker afzakken naar het ontmoetingscentrum te Marke. Die avond komt namelijk Marleen Temmerman spreken. Deze dame werd onlangs verkozen tot meest verdienstelijke gynaecologe ter wereld. Marleen, senatrice en gynaecologe (UZ Gent), komt vertellen over haar Afrikaanse kliniek. Schrijnende verhalen uit de realiteit, maar ook bemoedigende verhalen. “We maken ons soms wijs dat Afrika en al zijn problemen ver van ons bed liggen. Maar niks is minder waar. De wereld is een dorp. Het is goed daar af en toe eens bij stil te staan." aldus Marleen. Deze unieke avond is een samenwerking van Culturele Centrale Marke met verschillende Markse verenigingen. De inkomprijs is €5, waarmee je een bijdragen levert aan 11.11.11. Iedereen is welkom op dinsdag 9 maart, vanaf 20u in het OC van Marke, Hellestraat 6 te Marke. Kaarten zijn op voorhand te verkrijgen bij de leden van CC Marke alsook in het Ontmoetingscentrum. Meer info: Joël Vandenbogaerde – joel.vandenbogaerde@skynet.be – Tel. 056 21 12 63 – www.marke.be

15

26 februari 2010

SENIORENWERKING OOSTENDE FILM - THE WHOLE SHEBANG Seniorenwerking Oostende organiseert een filmvoorstelling, deze keer werd gekozen voor ‘The whole shebang’ met Stanley Tucci en Bridget Fonda in de hoofdrollen. De voorstelling vindt plaats op dinsdag 9 maart in Theaterzaal ABVV om 14u, Noordster, Oostende. Prijs: Leden: €1 Nietleden: €2. Meer info: Tel. 059 55 60 58 en J. Peurquatstraat 27 te Oostende.

SENIORENWERKING DE BRUG ROESELARE GESPREKSNAMIDDAG PENSIOENEN Op woensdag 10 maart organiseert de seniorenwerking De Brug Roeselare opnieuw een gespreksnamiddag. Deze keer wordt het onderwerp pensioenen aangekaart. Frank Mulleman, ambtenaar bij de Rijksdienst Pensioenen, komt meer uitleg geven over het pensioenstelsel in België. Ook de verschillende praktische modaliteiten bij o.a. opname in het rustoord, overlijden van een gepensioneerde of gezinslid en andere gebeurtenissen komen aan bod. Deze gespreksnamiddag start om 14u30 in de grote zaal van ABVV Roeselare, Zuidpand te Zuidstraat 22. Je komt er gratis in en krijgt ook een tas koffie aangeboden. Er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven en dit tegen vrijdag 5 maart 2010. Meer info en inschrijven: Vandenbossche Rene 051 22 50 27 – vdbrene@skynet.be D’Haveloose Rik 051 25 14 32 – brugroes@advalvas.be

SENIORENWERKING DE BRUG HARELBEKE INFONAMIDDAG OP PENSIOEN, WAT VOLGT ER NOG Het bestuur van de seniorenafdeling Harelbeke nodigt zijn leden uit voor een heel interessante infonamiddag over Pensioen: de berekening, inhoudingen, te nemen maatregelen bij gebeurtenissen,… Deze vindt plaats op donderdag 11 maart 2010 vanaf 14 u in VC De Geus, Koning Leopold III - plein 71 Harelbeke. Op het programma: -Korte verwelkoming - Koffie met gebakje - Toelichting door de heer Frank Mulleman, ambtenaar bij de Rijksdienst voor Pensioenen te Kortrijk, die zal handelen over de werknemerspensioenen en de verschillende praktische modaliteiten bij o.a. opname in het rustoord, overlijden van een gepensioneerde of gezinslid en andere gebeurtenissen. Deelnemen kost €1, hiermee voorzien wij elke aanwezige van een koffie met gebakje. Meer info en inschrijven: Bossuyt Carlos - Ver. Natiënlaan 76 - Harelbeke Tel. 056 71 06 00 Top Maurice - Papestuk 1 - Harelbeke Tel. 056 71 16 3

SENIORENWERKING DE BRUG KORTRIJK RODE WANDELING Op donderdag 18 maart leidt Olaf Algoed ons te voet rond doorheen de rode geschiedenis van Kortrijk. Langsheen historische werkplaatsen, gebouwen en beluiken ontdek je de socialistische en syndicale geschiedenis van Kortrijk. De Rode wandeling start aan het Textielhuis, Rijselsestraat 19 te Kortrijk. Er wordt op donderdag 18 maart om 14u30 afgesproken. Wie mee wandelt, betaalt €2. In deze prijs is een drankje inbegrepen. Inschrijven is nodig en kan bij Eddy Sinnaeve – Tel. 0486 23 31 97 – sinnaeve.eddy@gmail.com

SENIORENWERKING ACOD BRUGGE BEZOEK FORT VAN BREENDONK De seniorenafdeling ACOD Brugge bezoekt op donderdag 18 maart 2010 het Fort van Breendonk. De gruwel van het nazisme heeft ook België niet gespaard. Het Fort van Breendonk is hiervan een sprekend bewijs. Zij vertrekken in het station Brugge om 10.19u naar Willebroek. Middagmaal in ’t Poussecafé, toegang fort, gegidst bezoek en deelname in de onkosten: €20, treinbiljet voor eigen rekening. Inschrijving en inlichtingen: Jan Samson Tel. 050 67 59 20 – 0473 86 17 22 samson.jan@telenet.be) of Marc Caenen (Tel. 050 36 04 55 – 0479 86 23 88 marc.caenen@telenet.be) Iedereen welkom!

CC ZWEVEGEM 27STE QUIZAVOND De Culturele Centrale Zwevegem organiseert haar 27ste quizavond op zaterdag 27 maart 2010. Deze quiz heeft terug plaats om 19u in de zaal van de Gemeenschapsschool 'De Windroos', Kouterstraat te Zwevegem. Ook dit jaar wordt de verloop van de quiz grotendeels behouden. Elke deelnemende ploeg kan ten hoogste uit vier personen bestaan. Ben je toch alleen, dan helpen wij u wel zodat je kan deelnemen met een andere ploeg. Zoals in het verleden houden we een quiz over het voorbije jaar, namelijk de gebeurtenissen van 2009. Meer info over de aanpak en inhoud van de quiz kan je via onderstaande gegevens bekomen. De deelname is gratis en voor elke deelnemer is terug een prijs voorzien. Supporters zijn uiteraard van harte welkom. Wie enthousiast is om deel te nemen, wordt gevraagd om zich in te schrijven tegen 20 maart 2010. Opgelet: slechts 22 deelnemende ploegen worden toegelaten. Meer info bij Frank Van Hessche Hinnestraat 17D Zwevegem – Tel. 056 75 90 02 – vanhessche@msn.com

Bezoek het beroepenhuis met je zoon of dochter! Schuif als mecanicien onder een vrachtwagen! Zet een haarnetje op als kwaliteitsverantwoordelijke in de voedingsindustrie en ontwerp een fiets als industrieel tekenaar! In Het Beroepenhuis kan je op een speelse manier kennismaken met een 40-tal beroepen uit de technische sfeer. Als 11 tot 14-jarige kiezen voor een opleiding of een beroep is niet eenvoudig. Het Beroepenhuis wil jongeren aansporen om een bewuste en positieve keuze te maken voor een opleiding in het beroeps- of technisch secundair onderwijs. Die dynamische opleidingen bieden kansen op volwaardige beroepen en bieden mogelijkheden om door

te stromen naar hogere opleidingen. Via een werkbundel word je gegidst doorheen alle beroepen en doe je alle interactieve opdrachten uit de tentoonstelling. De beroepen zijn verdeeld in ontdekhoeken van verschillende bedrijfssectoren: Transport en logistiek, Metaal en technologie, Metaal en technologie: bedienden, Chemie en kunststoffen, Bouw, Horeca, Voedingsindustrie, Social profit en Grafische industrie. We geven je ook enkele tips mee om thuis je zoektocht verder te zetten. Op de volgende zondagen is Het Beroepenhuis doorlopend open van 9u30 tot 16u30 voor ouders en hun 11 tot 14-jarigen:

• 14 en 28 maart 2010 • 25 april 2010 • 9 mei 2010 • 6 juni 2010 Inkom bedraagt €3. Jongere of oudere kinderen kunnen eveneens meekomen. Reserveren is niet nodig. Een bezoek duurt ongeveer 2 uur. Meer info? Het Beroepenhuis vzw Doornzelestraat 86-92 - 9000 Gent info@beroepenhuis.be www.beroepenhuis.be 09/330 85 50

BTB-Road show – LAR Rekkem Veel leden van de Belgische Transportarbeiders Bond van het ABVV kunnen tijdens de gewone bureeluren geen bezoek brengen aan het BTB kantoor. Nochtans weten wij dat er een pak problemen zijn in de transportsector. Om de BTB leden dan toch de mogelijkheid te bieden om iemand van de vakbond te ontmoeten, gaat de BTB zelf de baan op. Sinds een zestal maand rijdt de rode BTB bus het land rond en komt op gezette tijdstippen ook in onze provincie. Iedere derde maandag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) komt de BTB Road Show naar Zuid West-Vlaanderen.

Op maandag 15 maart 2010 staat het mobiel kantoor van de BTB - ABVV, sector Wegvervoer en Logistiek, terug aan het Total station op de LAR te Rekkem. Ieder BTB-lid kan daar terecht met alle vragen en problemen inzake loon- en arbeidsvoorwaarden op het werk, het uitlezen van zijn digikaart of gewoon even binnen wippen voor een losse babbel, een kop koffie of een frisdrank. U bent steeds van harte welkom. René Degryse, gewestelijk secretaris BTB. Annita Vandenbussche, propagandist – dossierbeheerder BTB. Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare, Tel. 051 26 00 84 of btb.roeselare@skynet.be

De Nieuwe Werker nr. 4 van 2010  

Ledenblad van het ABVV: De vergrijzing: probleem of weldaad ?