Page 1

01_WV_DNW_20091030

28-10-2009

12:01

Pagina 1

Redactie: Tel. 02 506 82 43 E-mail: DNW@abvv.be Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 Verant. Uitg.: R. De Leeuw • Hoogstraat 42 • 1000 Brussel

Tweewekelijks magazine • 64ste jaargang • Nr. 18 30 oktober 2009 • Ed. West-Vlaanderen

1STE WERELDVROUWENCONFERENTIE VAN HET IVV

Waardig werk, waardig leven voor vrouwen Ze kwamen uit Benin, Palestina, België, Japan, Australië, … in jeans, mantelpakje, boubou en sari… 450 vrouwelijke syndicalisten uit meer dan 100 landen kwamen in Brussel bijeen ter gelegenheid van de eerste Wereldvrouwenconferentie van het Internationaal Vakverbond.

©IVV, Jacky Delorme

Gedurende drie dagen analyseerden en bespraken zij de gevolgen van de wereldwijde crisis voor vrouwen. Zij debatteerden er en brachten getuigenissen over (on)waardig werk, over de impact van de klimaatverandering en de voedselcrisis, over de informele economie en het thuiswerk, over de loonkloof en het belang van vakbonden voor vrouwen, …

Lees er meer over op pagina 8 & 9.

Steun de Hondurese werknemers en vakbonden

Duurzaam ondernemen Met oog voor mens en milieu

PC 100 weer onderuitgehaald

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5


02_AA_DNW_20091030

28-10-2009

11:25

2

Pagina 2

• N° 18 • 30 oktober 2009

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Over bruggen en tunnels De volksraadpleging in Antwerpen was en is duidelijk: geen Lange Wapper én een gele (of rode ?) kaart voor de BAM, de publieke beheersmaatschappij. Inmiddels heeft de Vlaamse regering aangekondigd zelf het dossier in handen te nemen om tot een duurzame mobiliteit in en rond Antwerpen te komen. Hiertoe worden allerhande werkgroepen opgericht om de verschillende aspecten ervan te ‘onderzoeken’. Het ABVV Mechelen+Kempen wenst zich uiteraard niet te bemoeien met Antwerpse dossiers an sich maar ook wij onderschrijven het belang van volksgezondheid, veiligheid en leefbaarheid voor iedereen, die op een of andere manier te maken krijgt met de mobiliteitsindigestie, waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. En die indigestie is natuurlijk geen Antwerps probleem op zich maar waaiert uit tot de ganse provincie, tot gans Vlaanderen, tot gans België. Uiteindelijk is België, en zeker Vlaanderen één grote straat met veel te druk verkeer (zowel doorgaand als plaatselijk verkeer) en te smalle fietsvoetpaden. De oplossing is dubbel: enerzijds de infrastructuur van de straat aanpassen en anderzijds zorgen dat er minder autoverkeer door die straat komt. Met andere woorden: meer RVV of Rationeel VerkeersVerbruik. De regio Mechelen+Kempen wil daarom ook de nodige aandacht voor zijn problemen op zijn deel van deze straat én tegelijkertijd ook concrete oplossingen. Een greep uit de problemen die dringend oplossingen vragen : 1. Korte termijn maatregelen voor een vlotte en veilige E313, die zoals jullie weten ook na Ranst verder doorloopt …

infosessie RVA CONTROLE BESCHIKBAARHEID

2. De verdere doortrekking van de NoordZuidverbinding in de Kempen tussen Nederland en Aarschot-Leuven richting Brussel 3. Een betere doorschakeling van de Mechelse regio zowel op het vlak van de autosnelwegen (E19 en A12) als openbaar vervoer (betere afstemming van het openbaar vervoer van de regio Mechelen met zowel Brussel als Antwerpen) 4. Een dringende verbetering van het openbaar vervoer in de Kempen: de brand in één seinhuis in Herentals mag niet voor gevolg hebben dat het treinverkeer in de regio gedurende weken bijna plat komt te liggen ! 5. Aandacht voor de meer regionale verbindingswegen zoals de as oostwest in de regio Mechelen (verbinding met Heist op den Berg en Lier, de N16 in Klein Brabant)

donderdag 19 november 2009 van 13u30 tot16u30

Dit is maar een greep uit de talrijke bekommernissen die in de ‘provincie’ Antwerpen, in de regio Mechelen+Kempen leven.

terugstuurstrook

Het ABVV Mechelen+Kempen verwacht van de Vlaamse regering dat zij de nodige bruggen bouwt om deze mobiliteitsdigestie in zijn totaliteit op te lossen zodat wij eindelijk een lichtpunt aan het einde van ‘onze’ tunnel zien.

Naam

Wie wordt door RVA uitgenodigd? Waarom controleert de RVA? Hoe verloopt een controlegesprek? En wie helpt je met opleiding of werk? Al deze informatie kom je te weten tijdens de infosessie controle beschikbaarheid. Een infosessie die interessant is voor werkzoekenden die zich willen voorbereiden op de controle door de RVA.

infosessie DEELTIJDS WERKEN donderdag 26 november 2009 van 13u30 tot16u30 Zou je graag deeltijds werken, maar zit je nog met vragen? Zou je graag voltijds werken, maar vind je enkel een deeltijdse job? Tijdens deze infosessie maken we je wegwijs in het deeltijds werken, het statuut behoud van rechten en de inkomensgarantie-uitkering. We bekijken wat het meest interessante is voor jou. Deze infosessies gaan door in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen. Heb je interesse? Vul dan onderstaande strook in en stuur ze terug naar: Vorming & Actie regio Antwerpen vzw Ommeganckstraat 35 2018 Antwerpen

Voornaam

DNW 30-10-09

_________________________________________________________ _____________________________________________________

Geboortedatum ___________________________________________________ Straat ____________________________________ Nr ________ Bus ______

Met syndicale groeten, Namens ABVV Mechelen +Kempen

Postnummer ____________ Woonplaats ____________________________

Geert Van Autenboer Uittredend algemeen secretaris ABVV Mechelen+Kempen

E-mail

Joeri Hens ‘Inkomend’ algemeen secretaris ABVV Mechelen+Kempen

Tel of GSM _____________________________________________________ ________________________________________________________

Ik wil deelnemen aan de info RVA controle op 19-11-09 Ik wil deelnemen aan de info deeltijds werken op 26-11-09 De ondergetekende geeft hiermede toestemming de door hem/haar verstrekte gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van ABVV-Regio Antwerpen, mits raadpleging en eventuele correctie door betrokkene steeds mogelijk is conform de wet van 8.12.1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze info’s worden georganiseerd door Vorming & Actie regio Antwerpen vzw i.s.m. ABVV Bijblijfwerking

woensdag 4 november 2009

tijdelijke werkloosheid infosessie

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

een diversiteitconsulent (m/v) Taak: De diversiteitconsulent van het ABVV ondersteunt en verhoogt via informatie, advies en acties de tewerkstellingsmogelijkheden van kansengroepen (zoals arbeidsgehandicapten, allochtonen, ouderen, enz.). Het werkingsgebied is Mechelen + Kempen, waarbij zowel vakbondsafgevaardigden als vakbondsmedewerkers op zijn/haar deskundige medewerking kunnen rekenen. Wij zoeken een nieuwe collega, • op niveau bachelor, richting maatschappelijk werk, of gelijkwaardig door ervaring, • met een open en kritische opstelling, • met inhoudelijke en organisatorische capaciteiten, • aangevuld met stressbestendigheid en communicatieve eigenschappen, • die informaticatoepassingen in de vingers heeft (MS-Office, …), • die mobiel is ingesteld, • die zelfstandig is en in teamverband kan werken, • en natuurlijk het ABVV een warm hart toedraagt Wij bieden deze nieuwe collega: • een degelijke verloning • in een voltijds dienstverband • extra legale voordelen zoals groep- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques

Interesse?

zoekt voor zijn Dienst Sociaal Recht Mechelen+Kempen

een dossierbeheerder (m/v) Taak: Als dossierbeheerder sta je - in samenwerking met je collega’s - in voor een correcte en kwaliteitsvolle behandeling van individuele juridische geschillen ten aanzien van werkgevers en rechtbank. Je werkingsgebied is Mechelen+Kempen met uitvalsbasis Turnhout. Wij zoeken een nieuwe collega, • met minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring • met een grondige kennis van het sociaal recht • die administratief en accuraat is ingesteld • die contactvaardig is aangelegd met de nodige dosis stressbestendigheid • die informaticatoepassingen in de vingers heeft (gebruik MS-Office, …) • met grondige kennis van het Nederlands, Frans en Engels • die mobiel is ingesteld • die zelfstandig is en in teamverband kan werken • en het ABVV een warm hart toedraagt Wij bieden deze nieuwe collega: • een voltijds contract (34-urenweek) • een degelijke verloning • extra legale voordelen zoals groep- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques

Stuur voor 15 november a.s. je gemotiveerde kandidatuurstelling met CV naar ABVV Mechelen+Kempen t.a.v. Joeri Hens algemeen secretaris, Grote Markt 48, 2300 Turnhout Joeri.hens@abvv.be

Ben je tijdelijk werkloos geworden? We geven je informatie over de formulieren die je moet invullen, de berekening van jouw uitkering, ziekte- en verlofdagen en de mogelijkheden tot bijscholing. Een medewerker van RVA staat je te woord. Deze info gaat door op woensdag 4 november 2009 van 19u tot 21u in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen.

Heb je interesse? Schrijf je telefonisch in: 03 220 66 13 of mail adviespunt.antwerpen@abvv.be Deze info wordt georganiseerd door Vorming & Actie regio Antwerpen vzw i.s.m. ABVV Bijblijfwerking

Sluiting kantoren ABVV MECHELEN+KEMPEN Alle onze kantoren zullen gesloten zijn op maandag 2 november 2009 en op woensdag 11 november 2009. ABVV-REGIO ANTWERPEN Al onze kantoren zullen gesloten zijn op woensdag 11 november 2009.


02_BT_DNW_20091030

28-10-2009

11:24

Pagina 2

2

• N° 18 • 30 oktober 2009

Regio Brussel

Gezondheid: recht of koopwaar? Op 14 oktober 2009 werd er op een druk bijgewoonde Vakbondsraad gediscussieerd over ons zorgsysteem en de toekomst hiervan in het licht van de plannen tot vermarkting van de gezondheidszorg die bepaalde rechtse kringen en ... werkgevers voorstaan. Hoe dit recht op gezondheid bepalen? Welke voorwaarden moeten vervuld worden om het recht op gezondheid voor allen te blijven waarborgen? Alle sprekers wezen erop dat het belangrijk en dringend was deze zaak te bespreken: de gezondheid is immers een belangrijke collectieve uitdaging, geen “privé-aangelegenheid”. Willen we een toekomst voor ons zorgsysteem, dan moeten we vandaag collectieve keuzen maken die afgestemd zijn op de noden van de bevolking. Aan het begin van de Vakbondsraad werd herinnerd aan het belang van een van de grote grondslagen van ons zorgsysteem: de verplichte en solidaire verzekering. Die wordt grotendeels gefinancierd met onze bijdragen. De sociale zekerheid blijft het doeltreffendste en rechtvaardigste systeem dat brede toegang tot gezondheidszorg mogelijk maakt. Hieraan herinneren is best nuttig, nu sommigen belastingen en sociale zekerheid geleidelijk aan willen afbreken. Die collectieve en solidaire financiering is belangrijk om de toegankelijkheid ervan te waarborgen, maar ze volstaat niet. Welke behoeften zijn er? Welke prioriteiten moeten we leggen op het vlak van zorg? Hoe vermijden we overconsumptie van medicijnen? Hoe verbeteren we de controle op het zorgaanbod opdat dit zou beantwoorden aan

de echte noden van de bevolking en geen “nutteloze” kosten met zich brengt voor de gemeenschap? Als we deze collectieve financiering veilig willen stellen en de toegang tot zorg willen verbeteren, mogen we deze vragen niet uit de weg gaan.

van medicijnen: talloze pistes werden voorgesteld. Het recht op gezondheid mag niet louter gezien worden als recht op toegang tot gezondheidszorg of als een recht op het “herstellen” van de gezondheid. Als we spreken over recht op gezondheid omvat dit ook dat we de leefomstandigheden onder de loep nemen, want die hebben een aanzienlijke weerslag op onze gezondheid. Een goede algemene gezondheidstoestand van de bevolking hangt niet enkel af van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg, maar ook van de

Nu de concurrentie tussen verzorgingsinstellingen toeneemt en bepaalde sectoren zwaar te lijden hebben onder ‘rendabiliteitseisen’, is een debat nodig over maatschappijkeuzen zodat we het openbare en collectieve karakter van het zorgsysteem kunnen vrijwaren. Recht op gezondheid en toegang tot gezondheidszorg hoeven niet noodzakelijk samen te gaan met een ongebreidelde groei van de gezondheidsuitgaven. Controle op het aanbod, responsabilisering van de spelers (in de eerste plaats de artsen), preventiebeleid, uitbreiding van primaire gezondheidszorg (1), daling van de prijs

Deze Vakbondsraad heeft talrijke vragen opgeworpen en voedt een debat dat ons allen, werknemers of gebruikers van onze zorgstelsel, aangaat! (1) Primaire gezondheidszorg vormt de “toegangspoort” tot het zorgsysteem (huisartsen, verenigingen ter bevordering van de gezondheid, preventieve gezondheidszorg, enz.).

Indien u dit over het hoofd ziet, is het ons onmogelijk om u de betaling van uw Syndicale Premie te garanderen! Het staat u vrij om deze tezelfdertijd met uw getrouwheidszegels binnen te brengen. Opgelet: Ingeval u deze premie echter niet ontvangen zou hebben, verzoeken wij u om zich te wenden tot onze Centrale, die het nodige zal doen teneinde een duplicaat op te vragen. Bedankt om hiermee rekening te houden! De Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant, Watteeustraat 2-6 te 1000 BRUSSEL

www.abvvlimburg.be

VACATURE BOEKHOUDER (M/V) Het ABVV Limburg is een werknemersorganisatie met ruim 90.000 leden, met als opdracht de belangenbehartiging van de werknemers en de sociaal uitkeringsgerechtigden.

LIMBURG Tel: 012/ 398 700 – Fax:012/ 230 785

SYNDICALE PREMIE 2009 METAAL In de eerste week van november 2009 betalen we via overschrijving de syndicale premie; deze is afhankelijk van het geïnde lidgeld: lidgeld als voltijds arbeider of arbeidster deeltijdse arbeider of arbeidster, werkloze, bruggepensioneerde invalide

In principe is een ononderbroken lidmaatschap van een syndicale organisatie vereist voor het ganse syndicale jaar, dat loopt van november 2008 t/m oktober 2009.

Uitzondering wordt gemaakt voor de volgende gebeurtenissen tijdens het syndicale jaar: • einde studies: in 2009 de school verlaten hebben en minstens bijdragen betaald hebben vanaf 08/09; • pensioen: bijdragen voldaan hebben tot de maand van oppensioenstelling; • overlijden: bijdragen voldaan hebben tot de maand voor het overlijden.

BIJDRAGEN Lidgeld per maand vanaf 1 november 2009

€ 14,50

Uiteraard heeft de kwaliteit van de zorg ook te maken met de arbeidsvoorwaarden in de zorgsector. De indijking van de kosten en het rendabiliteitsstreven van sommige verzorgingsinstellingen gaan vaak gepaard met een verslechtering van de zorgverlening:

ABVV-Brussel wil voornamelijk drie problemen aanpakken: de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in de zorgdiensten, het gebrek aan overheidsinvestering in de collectieve voorzieningen en diensten en de deregulering van de gezondheidszorg.

Gelieve erop te letten, dat wanneer u de Syndicale Premie Bouw vanwege het FBZ Bouwbedrijf ontvangt, deze dient binnengebracht te worden in één van de gewestelijke kantoren van De Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant.

ABVV INDUSTRIEBOND METAAL Jokerstraat 59, 3700 Tongeren

actief

Het huidige gezondheidssysteem is meer gebaseerd op consumptie van geneesmiddelen “a posteriori” dan op een beleid dat inwerkt op de factoren die de gezondheid aantasten. Het bewijs daarvan is dat er nog steeds sociale ongelijkheid op vlak van gezondheid bestaat, ondanks de verbeterde toegang tot zorg!

de kwaliteit van de zorg komt erdoor in gevaar en werknemers in de zorgsector dreigen zelf ziek te worden ... van hun werk.

BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE CENTRALE BRUSSEL-VLAAMS BRABANT SECTOR BOUW

Regio Limburg

premie € 100,00 € 74,50 € 55,00

leefkwaliteit, van de toegang tot onderwijs, tot werk, tot huisvesting, tot cultuur, enz.

actief deeltijds

werkloos

invalide na 1 jaar ziekte

brugpensioen

pensioen

na 3 maanden

huisvrouw/man

€ 11,50

€ 11,25

€ 7,35

€ 11,80

€ 2,80

€ 2,10

Wij zijn dringend op zoek naar een fulltime boekhouder. Samen met collega’s sta jij in voor de boekhouding van verschillende vzw’s en feitelijke verenigingen, je beheert mee de verzekeringportefeuille en doet de loonadministratie van onze medewerkers. Je komt terecht in een team van drie medewerkers en je assisteert de verantwoordelijke van de dienst boekhouding in de algemene werking van de dienst. De taakinhoud • Verwerking van verschillende boekhoudingen • Indicering en boeking van inkomende stukken • Voorbereiding en assistentie controles • Assisteren bij de loonadministratie • Beheer verzekeringsportefeuille Diploma • Bachelor accountancy – fiscaliteit Kennis • Grondige boekhoudkundige kennis • Kennis informaticatoepassingen van boekhoudingspakketten • Grondige kennis PCtoepassingen (Word, Excel en Outlook) • Basiskennis sociale wetgeving (i.f.v. loonadministratie) • Basiskennis aangifte personenbelasting • Basiskennis verzekeringsproducten Vaardigheden – attitudes • Accuraatheid • Zelfstandig kunnen werken • Zin voor verantwoordelijkheid en initiatief • Leerbereidheid • Teamspirit • Flexibel Wij bieden Een voltijdse (36u/w) overeenkomst van onbepaalde duur (proefperiode 6 maanden), een competitief loon en verschillende extralegale voordelen. Procedure Stuur voor 5 november 2009 een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar: ABVV Limburg - Bart Henckaerts – voorzitter Gouverneur Roppesingel 55 - 3500 Hasselt Bart.henckaerts@abvv.be Na een sollicitatiegesprek zullen een aantal kandidaten psychotechnische proeven moeten afleggen.


02_OO_DNW_20091030

28-10-2009

11:23

2

Pagina 2

• N° 18 • 30 oktober 2009

Regio Oost-Vlaanderen

Loopbaanbegeleiding presenteert een nieuwe collega Ik ben Sam Van Wesemael, de nieuwe ABVV-loopbaanbegeleider voor de regio’s Waas en Dender. Net als m’n collega’s Ilse en Hilde ga ik samen met mijn cliënten op zoek naar een passend antwoord op alle loopbaanvragen. Ben je finaal uitgekeken op je job? Neemt je baas je niet serieus? Wil je groeien in je bedrijf maar krijg je de kans daar niet toe? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die wij samen met jou trachten te beantwoorden. Bij loopbaanbegeleiding heb je even tijd voor jezelf - en alleen voor jezelf! Je kan mij bereiken via e-mail op sam.vanwesemael@abvv.be en per telefoon op 03 760 04 30 (Sint-Niklaas), 052 25 92 86 (Dendermonde) of 09 265 52 58 (Gent). Bel of mail mij voor meer info of een vrijblijvende afspraak. Tot binnenkort?

dienstverlening

ALGEMENE CENTRALE (bouw, hout & stoffering, schoonmaak, interim, enz.) Uitzonderlijk gaan de zitdagen op woensdagnamiddag van 07.10.09 tot en met 18.11.09 niet door wegens personeelsvorming.

De zitdagen worden verschoven naar vrijdagvoormiddag van 10 tot 12u.

JONGEREN OP ZOEK NAAR KWALITEITSVOL WERK - NIET SEXY MAAR SUPER BELANGRIJK is partner in dit project. Wij willen jongeren begeleiden naar kwaliteitsvol werk: ABVV is er voor jou! Wil jij gebruik maken van onze dienstverlening? Contacteer: Aalst Houtmarkt 1 053 72 78 24 abvvjongeren.aalst@abvv.be Dendermonde Dijkstraat 59 052 259 286 abvvjongeren.dendermonde@abvv.be Gent Vrijdagmarkt 9 09 265 52 67 – abvvjongeren.gent@abvv.be Ronse Stationsstraat 21 055 33 90 07 – abvvjongeren.ronse@abvv.be Sint-Niklaas Vermorgenstraat 9 09 760 04 33 – abvvjongeren.sintniklaas@abvv.be


02_WV_DNW_20091030

28-10-2009

11:31

Pagina 2

2

• N° 18 • 30 oktober 2009

Regio West-Vlaanderen

KORTRIJK

“WAT MET DE ECONOMISCHE CRISIS?”

OPEN INFORMATIEVERGADERING BBTK-KORTRIJK 26/11/2009 OM 19.30U - HET TEXTIELHUIS TE KORTRIJK Oorzaken, toekomstperspectieven, ... Inleider: L. Vandermeiren Gratis inkom

BETALING SYNDICALE PREMIE METAAL Vanaf 1 november 2009 betalen wij de Syndicale Premie Metaal 2009. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de bijdragehoogte: Minimum €13,50 lidgeld/maand: €100 Minimum €10,00 lidgeld/maand: €74,50 Minimum €6,82 lidgeld/maand: €55 De leden die in regel zijn met hun bijdrage, en waarvan er een rekeningnummer gekend is, krijgen automatisch de premie gestort op hun rekening. Leden die op 30 november 2009 nog geen syndicale premie ontvangen hebben, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijk CMB-secretariaat, zodat wij het nodige kunnen doen. ABVV Metaal West-Vlaanderen Conservatoriumplein 9/6 8500 Kortrijk Tel. 056 23 50 85 Fax. 056 21 45 46 E-mail:westvlaanderen@abvvmetaal.org

DOSSIERBEHEERDERS (M/V) + WERVINGSRESERVE Om ons uitgebreid kantorennetwerk in WestVlaanderen te versterken, zijn wij op zoek naar een aantal dynamische en klantgerichte dossierbeheerders voor onmiddellijke indiensttreding. Tevens leggen wij een wervingsreserve aan voor de toekomst. PROFIEL

VACATURE

In jouw job: • Ben je verantwoordelijk voor de volledige administratieve verwerking van de werkloosheidsdossiers van onze leden. • Sta je in voor het verstrekken van syndicale basisinformatie aan onze leden en voor de nodige doorverwijzingen naar onze andere diensten.

Je hebt een diploma NUHO (bachelor) (bij voorkeur richting sociale advisering) of gelijkwaardige beroepservaring.

Dit alles binnen een dynamisch, jong en geëngageerd team.

Je bent:

Wij bieden je:

• Sociaal en communicatief. • Flexibel en leergierig. • Tweetalig (Nl/Fr). • Teamgericht.

• Een voltijds contract van onbepaalde duur in de 32u/week met flexibele uurregeling. • De nodige opleidingen inzake de werkloosheidsreglementering en zijn informaticatoepassingen. • Een goed loon en meerdere extralegale voordelen. • Doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie.

Je hebt: • Verantwoordelijkheidszin en weet prioriteiten te leggen. • Zowel administratieve als communicatieve vaardigheden. • Een goede kennis van MS Office. • Een rijbewijs B en een wagen die je bereid bent te gebruiken voor het werk (werkterrein WestVlaanderen). Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je sociaal en syndicaal ten volle te engageren in onze organisatie.

Wil je aan de slag in een grote en maatschappijkritische organisatie, stuur dan je gemotiveerde sollicitatie met CV tegen uiterlijk 18/11/2009 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye Zilverstraat 43 8000 BRUGGE of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be De weerhouden kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.


03_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:32

Pagina 3

• N° 18 • 30 oktober 2009

> ACTUALITEIT

> EDITO

Zal Electrabel betalen?

Discriminatie

Op de vraag "Gaat u die 500 miljoen betalen?" antwoordde Gérard Mestrallet, de grote baas van GDF Suez (dat Electrabel controleert): «Neen. Geen eurocent!». Groot schandaal: de regering die in het kader van haar begroting aangekondigd had hoeveel de elektriciteitssector zou moeten bijdragen, kreeg het moeilijk. Moeilijk met haar cijfers. Moeilijk ook met de oppositie. Moeilijk vanwege de symboliek: een CEO van een multinational zegt "Foert" tegen een weliswaar klein, maar soeverein land. Bedreigingen, ultimatums, onderhandelingen. Enkele dagen later tekent GDF Suez dan toch een overeenkomst waarin het zich ertoe verbindt in 2010 meer dan 200 miljoen euro te betalen en de jaren daarop tot 2015 evenveel; 2015 is het oorspronkelijk voorziene jaar voor de eerste fase van de uitstap uit de kernenergie. Op die manier wordt de «nucleaire rente» belast en moet men dit geld niet bij de belastingbetaler gaan zoeken. Maar de verlenging van de levensduur van de kerncentrales met 10 jaar (wat neerkomt op het goedkoop produceren van elektriciteit), zal geen gevolgen hebben op de elektriciteitsprijs, die dus niet zal dalen! Dit akkoord geldt voor de toekomst, maar rept met geen woord over de heffing van 500 miljoen die in 2009 betaald moet worden. De 500 miljoen waarover Mestrallet het had. Volgens

goed ingelichte bronnen zouden die miljoenen uit de begroting geschrapt zijn om de eenvoudige reden dat GDF Suez beroep bij het Grondwettelijk Hof aangetekend heeft tegen de heffing van 250 miljoen op elektriciteit in 2008 en die van 500 miljoen in 2009. Reden: deze heffing zou een discriminatie zijn omdat ze enkel één welbepaalde sector treft. Als het bedrag van die heffing met potlood en niet met inkt in de begroting werd ingeschreven, dan is het wel omdat GDF Suez een grote kans maakt om de vis binnen te halen. De rechtspraak speelt in het voordeel van de energiegigant want in een gelijkaardige zaak had Distrigaz vroeger ook gelijk gekregen. Laatste element van dit dossier: ook het akkoord dat tussen Electrabel en de Belgische Staat getekend werd, zou op de helling kunnen komen te staan. Want nu komt de Europese Commissie op de proppen. Zij zou tegen het akkoord zijn omdat dit de concurrentiepositie van GDF Suez op de Belgische energiemarkt zou versterken, wat ingaat tegen het principe van de vrijmaking van de markt. In afwachting van de beslissing van het Grondwettelijk Hof en van de Europese Commissie kunnen we ons afvragen of Electrabel uiteindelijk wel zal betalen en indien niet, wie uiteindelijk de rekening gepresenteerd zal krijgen. Wordt vervolgd …

GDF Suez maakt veel kans om zijn proces voor het Grondwettelijk Hof tegen de Belgische Staat te winnen. Zo zou de energiereus de 500 miljoen euro die in de begroting 2009 ingeschreven staan, niet moeten betalen, hoewel de multinational nog niet zeker is dat hij ook de reeds voor 2008 betaalde 250 miljoen zal kunnen recupereren. Wat opvalt in deze zaak is de reden die aangevoerd wordt : die heffing zou «discriminerend» zijn. Het is ook om die reden dat het Parlement verhinderd werd een wet op de gouden parachutes te stemmen: speciale maatregelen tegen super hoge bezoldigingsniveaus en bonussen werden als een «discriminatie» beschouwd. Het is ook om die reden dat een einde gemaakt werd aan de fiscale voordelen voor de coördinatiecentra van de multinationals, want die waren ook «discriminerend»! Als oplossing voor die «onrechtvaardige» beslissing werd dan maar besloten hetzelfde voordeel aan alle ondernemingen toe te kennen. Dit voordeel was niets anders dan de «notionele intrestaftrek», die de begroting - op kruissnelheid - vijf- tot zesmaal meer kost dan oorspronkelijk aangekondigd. We kunnen dus alleen maar vaststellen dat, telkens wanneer de Staat een maatregel wil nemen in de zin van meer fiscale rechtvaardigheid en dus de hoogste inkomens en de meest schandalige winsten wil treffen, er ergens wel een rechtsmacht of een hogere instantie is om die ongeldig te verklaren in naam van de rechtsgelijkheid van alle burgers. Kortom, de rijken zwaarder belasten is een discriminatie geworden.

Indexgegevens Het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 2004)

Het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 2004)

cijfer van de maand

111,07

110,64

% evolutie, ten opzichte van: • vorige maand • laatste 3 maanden • laatste 6 maanden • laatste 12 maanden

0,05 0,09 -0,23 -0,97

OKTOBER 2009

4-maandelijks gemiddelde1

111,09

% evolutie, ten opzichte van: • vorige maand • laatste 3 maanden • laatste 6 maanden • laatste 12 maanden

1

2

3

Het is precies op hetzelfde principe dat de markt berust. Eender welke poging om de economie te reguleren is zogezegd een inbreuk op de vrije concurrentie, d.w.z. op de strikte gelijkheid van de ondernemingen op de markt, zelfs al weet men dat een KMO niet opkan tegen een multinational, dat de landbouwer in de greep van de grootdistributie zit en dat de kleine winkelier het moeilijk krijgt wanneer een warenhuis in zijn buurt opengaat. Maar in de liberale economie is iedereen gelijk en dat de beste dan maar wint… Het is nochtans de taak van de Staat, zowel van de federale als van de gewestregeringen en ook van Europa (70% van onze wetten worden immers op dat niveau beslist) ervoor te zorgen dat de kleintjes niet vertrappeld worden door de groten, dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. In het onderwijs past men het principe van de «positieve discriminatie» toe, om de ongelijkheden recht te trekken. Hoog tijd om dit ook in de fiscaliteit te doen.

Anne Demelenne Algemeen secretaris

Rudy De Leeuw Voorzitter

Steun de Hondurese werknemers en vakbonden, ook financieel! In de vorige De Nieuwe Werker publiceerden wij een interview met Erasto Reyes, woordvoerder van het Verzetsfront tegen de staatsgreep in Honduras en lid van de vakbondkoepel CUTH, en riepen wij op tot solidariteit met de bevolking van Honduras na de staatsgreep in juni 2009. Wij kloegen toen ook de vervolging van vakbondsleden aan. Vrijheid van vereniging of van meningsuiting zijn er sinds de staatsgreep onbestaande.

110,562

0,03 -0,20 -0,72 -0,52

Dit is het rekenkundig gemiddelde van de betreffende maand en de drie voorgaande maanden. De volgende spilindex die bereikt of overschreden moet worden om de lonen in de overheidssector en de sociale uitkeringen te indexeren, bedraagt 112,72. De spilindex die bereikt of overschreden moet worden om de lonen in de overheidssector en de sociale uitkeringen neerwaarts te indexeren, bedraagt 108,34.

Tijdskrediet Vanaf 1 januari 2010 gaat de premie voor tijdskrediet niet meer verhoogd zijn vanaf 50 maar pas vanaf 51 jaar. Word je 50 jaar vóór 2010 en je wilt 4/5 werken of halftijds tijdskrediet, en je hebt 12 maanden voltijds gewerkt, ga dan best vóór 2010.

Dit bleek nogmaals tijdens de eerste Wereldvrouwenconferentie te Brussel van 19 t/m 21 oktober, georganiseerd door het Internationaal Vakverbond, waar ook het ABVV deel van uitmaakt. Deisy Ibarra, adjunct algemeen secretaris voor de landbouwsector en verantwoordelijke vrouwenzaken binnen de Hondurese CGT (Central General de Trabajadores) en tevens afgevaardigde voor deze IVV-conferentie kreeg een aanhoudingsbevel net voor haar vertrek. Zij werd beschuldigd van ‘verraad en opruiing’.

Het ABVV roept op om de kameraden van het 'Verzetsfront tegen de staatsgreep' financieel te steunen op rekeningnummer 132-5019717-08 met vermelding ' Actie ABVV - Steun Honduras'."

Een verslag van deze eerste Wereldvrouwenconferentie kan je lezen op pagina 8 & 9.

ABVV website: www.abvv.be Vlaams ABVV website:

www.vlaamsabvv.be

PUBLICITEIT SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN


04_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:31

4

Pagina 4

• N° 18 • 30 oktober 2009

Linx+ Boekenservice: Sinterklaasspecial Nu met fikse korting in álle Colibro-boekhandels

Vraag een studietoelage aan op basis van je (vermoedelijk) inkomen 2009 Of je wel of niet recht hebt op een studietoelage is ondermeer afhankelijk van je gezinsinkomen. Dat is zelfs het belangrijkste criterium om te bepalen of je recht hebt op een school- of studietoelage en om welk bedrag het gaat. De berekening gebeurt op basis van het inkomen van twee jaar terug, van 2007 dus, aanslagjaar 2008. Maar wanneer het inkomen intussen om een of andere reden gedaald is, kan je aanvraag berekend worden op basis van het vermoedelijk inkomen van 2009. Gezien de recente crisis worden heel wat gezinnen geconfronteerd met technische of economische werkloosheid gedurende een bepaalde periode.

In dat geval raadt ABVV-Jongeren je aan om een (nieuwe) aanvraag of een herziening van je aanvraag voor een toelage te doen. Het kan heel goed zijn dat je vroeger geen recht had op een of andere toelage omdat je inkomen (2007) te hoog was. Wanneer gezinsinkomen intussen gedaald is, heb je er nu misschien wel recht op! De uiterste datum van aanvragen is 30 juni 2010. Hoe grondiger je de aanvraag invult, hoe vlugger je toelage wordt uitbetaald (indien je er recht op hebt). Omdat de voorwaarden en de berekeningen niet altijd makkelijk zijn, doe je best een beroep doen op de diensten van ABVV-Jongeren. Je kan er terecht met al je vragen en voor alle nodige aanvraagformulieren. We gaan na of je al of niet

DOLFJE WEERWOLFJE PAUL VAN LOON Zeven, denkt Dolfje. Eindelijk ben ik zeven jaar. Dan schrikt hij zich rot. Hij ziet opeens overal haar. Zijn handen en voeten zijn poten geworden. En hij heeft een staart. Misschien gaat het vanzelf wel over... Maar wat als het niet overgaat?

recht zou hebben op een of meerdere toelagen en berekenen de bedragen. ABVV-JONGEREN VIND JE OP DE VOLGENDE ADRESSEN: Aalst 053 72 78 23 Antwerpen 03 220 66 92 Brugge 050 44 10 40 Brussel 02 552 03 63 Dendermonde 052 25 92 88 Gent 09 265 52 67 Hasselt 011 28 71 41 Kortrijk 056 24 05 36 Leuven 016 27 18 94 Mechelen 015 29 90 63 Oostende 059 55 60 55 Roeselare 051 26 00 93 Ronse 055 33 90 07 Sint-Niklaas 03 760 04 32 Turnhout 014 40 03 13

Normale prijs: 14,95 euro. Linx+ prijs: 5,95 euro

PINKELTJE OMNIBUS DICK LAAN Velen kennen Pinkeltje, Pinkelotje, Snorrebaard en Wiebelstaartje, Wolkewietje en hun kameraden. Deze omnibus bevat 3 verhalen vol nostalgie met volgende titels: Pinkeltje en de parels, Pinkeltje en de auto-raket en Pinkeltje en de ijsheks. Normale prijs: 12,50 euro. Linx+ prijs: 2,95 euro.

www.magik.be

Win een duoticket voor Woord-Vuist-Lied De documentaire ‘Woord-Vuist-Lied’ is het vervolg op ‘Zolang er scheepsbouwers zingen’ uit 1999, de ijzersterke documentaire Jan Vromman over de sociale strijd tegen het verdwijnen van de Boelwerf in Temse. In deze nieuwe documentaire vertellen drie vertegenwoordigers van die strijd wat “woord” en “lied” voor hen betekenden en betekenen. Ze geloven dat het net als vroeger nog even noodzakelijk is een vuist te maken. Het is niet alleen een verhaal over de ooit zo grote scheepswerf in Temse, het is een verhaal over de betekenis en de nood-

Lever de bon in bij één van deze boekhandels en u krijgt de boeken met de vermelde korting. De bon is geldig tot en met 5 december 2009.

zaak van “verzet”.

colibro.be Onafhankelijke Boekhandels

Woensdag 2 december 2009 om 20u Boekhandels: Aalst - Woeste Willem, Antwerpen - De Groene Waterman, Antwerpen-Borgerhout - De Boekuil, Brugge - Brugse Boekhandel, Brugge - De Reyghere, Brugge-Sint-Kruis - De Reyghere, Brussel - Passaporta Bookshop, Geel - Book & Co, Genk - Malpertuis, Gent - Walry, Gent-Ledeberg - I*Boeks, Hasselt - De Markies van Carrabas, Kortrijk - Theoria, Leuven - Plato, Lier - Van In, Mechelen – Forum, Mechelen – Salvator, Mortsel - De Boekuil, Oudenaarde – Beatrijs, Roeselare – Hernieuwen, Sint-Niklaas ’t Oneindige Verhaal, Tienen – Plato, Turnhout - De Boekuil, Zedelgem – Jeukiboek.

De Centrale (Kelderzaal), Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Inkom: 3 euro. Graag vooraf reserveren via reservatie@victoriadeluxe.be of 09 324 80 26. Stuur een mailtje naar info@linxplus.be en win een gratis duoticket. De eerste tien hebben prijs.

Duurzaam ondernemen: met oog voor mens en milieu Vind je een eerlijk loon, gezonde werkomstandigheden, diversiteit op de werkvloer, zorg voor het milieu en een vlot woon-werkverkeer ook belangrijk? Dit zijn maar enkele van de vele thema’s die onder de noemer “duurzaam ondernemen” vallen. We kregen de voorbije jaren van onze militanten heel wat vragen over deze thema’s. Om hierop een antwoord te bieden werden twee nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. DE WEBSITE: BEKIJK DE VOETAFDRUK VAN JE ONDERNEMING Een website waarop je kan nagaan hoe duurzaam het bedrijf is waar je werkt, en wat je hieraan kan verbeteren. Hoe krijg je als werknemer of delegee een zicht op het duurzame karakter van je onderneming? Waarop moet je juist letten? Hoe ga je te werk om er iets aan te doen? Om jullie wegwijs te maken is de website “duurzame voetafdruk” ontwikkeld. Hier krijg je via een aantal vragenlijsten een duidelijk profiel van je bedrijf: Je kan kiezen uit vragenlijsten over zeven thema’s: klimaat en energie, milieu, duurzame mobiliteit, personeelsbeleid, welzijn op het werk, economisch beleid en

externe relaties, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je komt niet alleen op een boeiende manier veel over je bedrijf te weten, je leert ook heel wat over hoe je mee kan werken aan een duurzamere samenleving. Neem dus alvast een kijkje op onze website via www.vlaamsabvv.be/voetafdruk.

brochure

brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_materialenbeheer.htm

VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_personeelsbeleid.htm

Duurzaam

Duurzaam personeelsbeleid

materiaalbeheer

Met steun van de Vlaamse overheid.

DE BROCHURES “DUURZAAM VAN 9 TO 5” VAN ARBEID EN MILIEU Een verzameling praktische brochures, ontwikkeld door Arbeid en Milieu vzw (het samenwerkingsverband tussen vakbonden en de milieubeweging).

Duurzaam van 9 to 5

Een samenwerking van

met de steun van

ARBEID

Delegees kunnen het voortouw nemen als het op duurzaam ondernemen aankomt. Delegees hebben daarvoor heel wat praktische instrumenten in handen, ondermeer via het comité ter preventie en bescherming op het werk en ook via de ondernemingsraad. Hier kan de delegee zich informeren over de gang

©Daniël Rys

© flickr

Duurzaam van 9 to 5

van zaken over duurzaam ondernemen, maar ook zelf voorstellen doen en acties ondernemen om een aantal dingen bespreekbaar te maken. Om duurzaam ondernemen wat tastbaarder te maken, werden zeven brochures ontwikkeld:

-

& MILIEU

1

Een samenwerking van

Duurzaam aankopen Duurzaam energiebeheer Duurzaam personeelsbeleid Duurzaam woon-werkverkeer Duurzaam beleggen van persioenfondsen of groepsverzekeringen - Duurzaam materialenbeheer - Duurzaamheidsrapportering

met de steun van

ARBEID

& MILIEU

1

De brochures zijn gratis te verkrijgen via het milieuproject van Vlaams ABVV: milieu@vlaams.abvv.be of tel 02 506 83 73 (Katja Mertens). Ze zijn ook te downloaden op www.abvvmilieu.be.


05_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:20

Pagina 5

• N° 18 • 30 oktober 2009

5

> PC 100 WEER ONDERUITGEHAALD

Werkgevers weigeren fatsoenlijk loon voor duizenden arbeiders Het was te mooi om waar te zijn. Eindelijk, na jaren aandringen van de vakbonden, zou er werk gemaakt worden van fatsoenlijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor de duizenden arbeiders en arbeidsters van het paritair comité 100. Maar opnieuw steken de werkgevers stokken in de wielen. Een oud liedje, dat al 30 jaar duurt. Arbeiders en arbeidsters die niet thuishoren in een welbepaalde sector worden ondergebracht in een apart paritair comité. Het staat bekend als het PC 100. Het staat ook bekend omdat het al dertig jaar bestaat maar sinds die dertig jaar nog nooit echt heeft gefunctioneerd. Is dat erg? Jazeker, want dat wil zeggen dat die werknemers het moeten stellen met de loon- en arbeidsvoorwaarden die de wetten en de interprofessionele overeenkomsten opleggen. En dat zijn strikte minima. Het laagst mogelijke loon, geen eindejaarspremie, geen andere voordelen, geen aandacht voor betere werkomstandigheden. In geen enkele sector zijn werknemers er zo slecht aan toe. Nochtans, je zou ze niet willen geteld hebben, de mensen die onder het PC 100 vallen. Je vindt ze in 17.000 bedrijven die samen 170.000 werknemers tellen. Het kan dus zonder veel overdrijven over 100.000 mensen gaan, veel meer dan de 30.000 die genoemd worden door WSE, een organisatie die de arbeidsmarkt bestudeert. Duidelijkheid is er dus niet. Geen wonder, want de werkgevers hullen de hele zaak liefst in een dichte mist. WINSTGEVENDE BEZIGHEID Waarom ze dat doen? Het komt hen goed uit. Werkkrachten tegen een laag loon dat niet eens moet geïndexeerd worden, wat kunnen ze voor beters bedenken. Het is zo aantrekkelijk dat tal van bedrij-

ven een onderkomen zochten bij het PC 100 terwijl ze eigenlijk duidelijk tot een welbepaalde sector horen, waar wel collectieve arbeidsovereenkomsten gelden, met betere loon- en arbeidsvoorwaarden dan de minima. Het kind heeft trouwens een naam: PC-shopping. Een winstgevende bezigheid voor werkgevers, maar doffe ellende voor de arbeiders. Dertig jaar lang werkte het PC 100 niet omdat de werkgevers er geen vertegenwoordigers naar stuurden. Ze geraakten het onderling niet eens wie van hen rond de tafel mocht gaan zitten, zo klonk het heel erg slappe argument. Ondertussen kon er duchtig van de patstelling worden geprofiteerd. De vakbonden bleven op de gesloten deur beuken tot er vorig jaar eindelijk werd toegegeven. Er werden vertegenwoordigers aangesteld en er konden onderhandelingen beginnen. GENOEG GESOLD Er zou voor de eerste keer een cao voor de sector worden afgesloten voor de periode 2009-2010, met wat vertraging, maar tot daar aan toe. De vakbonden stelden in gemeenschappelijk front een eisenbundel samen met als belangrijkste punt, een automatische indexering van de lonen. Maar ook de koopkrachtmaatregelen die voor iedereen afgesproken werden in het interprofessionele akkoord werden op de agenda gezet. Begin juli stelden de vakbonden hun eisenbundel voor aan de werkgevers. Op 15 september zou-

den de eerste onderhandelingen van start gaan. Zouden, want er kwam niets van in huis. De werkgevers trokken weer de handrem aan. Ze hebben dan wel vertegenwoordigers, maar die hebben nu weer heel nieuwe voorwendsels verzonnen om vooral geen akkoord te moeten bespreken. Ze weten niet hoe ver ze mogen gaan in de onderhandelingen, ze vonden geen tijd om de betrokken ondernemers te consulteren. Er kan beter gewacht worden op het debat over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. En trouwens, het is crisis, er is geen geld om voor de werknemers van PC 100 iets te doen. Horen we het goed? Wachten? Na dertig jaar gewacht te hebben? En begrijpen we het goed? Geen centen om absolute minimumlonen een beetje op te trekken? Nadat de bedrijven lastenverminderingen kregen die het mogelijk moesten maken de koopkracht wat bij te spijkeren? Neen, niet weer een pad in de korf! Er is nu genoeg gesold met vele duizenden arbeiders. Het gemeenschappelijk vakbondsfront geeft de werkgevers tot 17 november de tijd om een antwoord te geven op de eisenbundel. Vanaf dan moet er ernstig onderhandeld worden over die eerste cao voor de werknemers van PC 100. Als de werkgevers daar geen oren naar hebben komen er vakbondsacties. Benieuwd wiens zijde de publieke opinie dan zal kiezen.

Lig jij wakker van je job?

t Je verdien beter! rs van De loopbaanbegeleide g zin in werk. het ABVV geven je teru Maak een afspraak:

www.abvvloopbaanbege

leiding.be v.u. Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, www.vlaamsabvv.be, 2009/04.

Lig jij wakker van je job? Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou! Via gesprekken en opdrachten zoeken we antwoorden op jouw vragen over je job en je loopbaan. De loopbaanbegeleiders van het ABVV begeleidden al meer dan 1000 werknemers. Je kan hier het verhaal lezen van één van hen. Danny is 30 jaar. Hij werkt vandaag als industrieel ingenieur in een KMO. Waarom zette je de stap naar loopbaanbegeleiding? Danny: De sfeer op mijn werk was echt niet goed en ik had niet het gevoel dat ik zinvol bezig was. Er waren verschillende carrièrewendingen die in mijn hoofd dwaalden, maar ik twijfelde. Daarom kon ik wel hulp gebruiken. En ik ben via kennissen die al loopbaanbegeleiding kenden in contact gekomen met deze dienstverlening van het ABVV. Wat is er je meest bijgebleven van je gesprekken en opdrachten tijdens de loopbaanbegeleiding? Danny: De gesprekken waren zeer aangenaam en ik heb veel geleerd over mezelf. Het heeft

me echt geholpen om knopen door te hakken. Wat is er voor jou veranderd tijdens of na de loopbaanbegeleiding? Danny: Ik heb ondertussen tijdskrediet aangevraagd en nu kan ik me volledig gaan toeleggen op mijn lerarenopleiding. Ik ga in de toekomst ook meer tijd hebben voor mijn hobby. Volgend jaar (na het volgen van deze lerarenopleiding) kan ik dan aan mijn nieuwe carrière beginnen in het onderwijs. Aan wie zou je loopbaanbegeleiding aanraden en waarom? Danny: Aan iedereen die ontevreden is over zijn job en twijfelt over welke alternatieven er zijn. Met de loopbaanbegeleiding leer je meer over jezelf en kan je met meer vertrouwen een keuze maken uit de verschillende richtingen die je kan inslaan. Maak een afspraak: ABVV regio Antwerpen: tel. 03 220 66 41 ABVV Oost-Vlaanderen: tel. 09 265 52 58 ABVV West-Vlaanderen: tel. 051 26 00 96 www.abvvloopbaanbegeleiding.be

> WERKAANBIEDINGEN

Het VLAAMS ABVV zoekt : een adviseur milieu en energie (m/v) Je bereidt ABVV-standpunten voor en vertegenwoordigt het Vlaams ABVV in adviesorganen. Als expert bied je ondersteuning aan de ABVV-afdelingen. PROFIEL • universitair (voorkeur exacte, toegepaste of biowetenschappen) • ervaring is een pluspunt • sterk in analyseren en synthetiseren van informatie • contactvaardig en argumenteren met overtuigingskracht • heldere, kernachtige teksten schrijven • Je kan je terugvinden in de ABVV-doelstellingen AANBOD • een voltijds contract van onbepaalde duur • loon volgens ABVV-barema • standplaats Brussel.

een medewerker ondersteuning ‘intersyndicaal milieu-initiatief’(m/v) Voor het uitbouwen van 2de lijnondersteuning over milieu, mobiliteit en energiethema’s voor ABVV-medewerkers en secretarissen. Je ontwikkelt instrumenten, campagnes en vormingsmateriaal. Je geeft nu en dan zelf vorming. PROFIEL • diploma HOBU (kennis milieu- en energieproblematiek is een pluspunt) • goed in analyseren en synthetiseren van informatie • ervaring hebben met vormingsmethodieken • contactvaardig zijn • heldere teksten schrijven • Je kan je terugvinden in de ABVV-doelstellingen AANBOD • voltijds vervangingscontract van 8 maand • loon volgens ABVV-barema • standplaats Brussel

Het takenpakket kan via e-mail opgevraagd worden bij de personeelsdienst. Interesse? Stuur vóór 7 november 2009 een brief met CV naar Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel of via e-mail (aanbevolen) naar de personeelsdienst: ncool@vlaams.abvv.be


06_GP_DNW_20091030

6

28-10-2009

11:20

Pagina 6

• N° 18 • 30 oktober 2009

EINDELIJK EEN PROTOCOLAKKOORD VOOR BUS EN CAR ! Op 13 oktober werd een algemeen protocol van akkoord bereikt voor het PC 140.01.02.03, sector bussen en cars, tussen werkgeversfederatie FBAA en de vakbonden. Na dit protocolakkoord en de eerder afgesloten deelakkoorden bij 01 ( De Lijn), 02 en 03 moet er nu enkel nog een deelakkoord voor PC 140.01 (TEC) afgesloten worden. De onderhandelingen daarvoor starten op 20 oktober e.k.

Belgische Transportarbeidersbond

Minister Crevits en ACV-Transcom: Wie wiegt wie in slaap? Volgens Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, geruggensteund door ACV-Transcom, is er in de nieuwe concessies voor de Parkings langs de snelwegen, voldoende rekening gehouden met de moderne eisen op het vlak van comfort en veiligheid. Zo zouden de parkings beter ingericht zijn, met meer parkingplaatsen voor vrachtwagens en voorzien van degelijk sanitair. De Minister, noch het ACV-Transcom lijken hier gehinderd door kennis van zaken over de situatie op het terrein. Met de publicatie van het derde “zwartboek parkings” moet BTB – ABVV helaas opnieuw vaststellen dat de situatie er op de parkings langs onze Vlaamse snelwegen in recordtempo op achteruit gaat. Onvoldoende, onveilig en oncomfortabel. Dat zijn de 3 kernwoorden die samenvatten waar het schoentje knelt.

EEN EERBAAR PROTOCOLAKKOORD VOOR DE SECTOR. Iedereen weet dat het economisch niet goed gaat. Ook in onze sectoren liggen de kaarten moeilijk. Nochtans kunnen we stellen dat het onderste uit de kan werd gehaald, en dat een aantal aanvallen van de werkgevers werden afgeslagen. Een overzicht. 1. Pensioenplan en hospitalisatieverzekering. Voor 2009 zullen de werkgevers € 100 extra storten in het pensioenfonds, bovenop de normale bijdrage. Vanaf 2010 wordt een hospitalisatieverzekering voor de sector ingevoerd, à rato van € 100 per jaar per persoon. De concrete modaliteiten moeten nog vastgelegd worden in een aparte CAO, maar de financiering is vastgelegd, en is vergelijkbaar met de hospitalisatieverzekering die momenteel in het goederenvervoer bestaat. 2. Permanente vorming Belangrijk twistpunt tijdens de onderhandelingen was de betaling van de permanente vorming. Chauffeurs moeten (conform de Europese Richtlijn) 5 dagen vorming volgen, op 5 jaar tijd, om het bewijs van beroepsbekwaamheid te behouden. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om de vormingstijd voor 100 % te laten betalen door de werkgevers, ongeacht of de vorming tijdens of buiten de werkuren gevolgd wordt. De werkgever zal 50 % daarvan kunnen recupereren via het sociaal fonds. Ook de organisatiekost van de vorming zal deels gefinancierd worden door het sociaal fonds/FCBO. De vormingsinspanningen zullen trouwens met 10 % verhoogd worden in 2009 en 2010. 3. Lastenverlagingen voor de werkgevers De werkgevers zullen vanuit het sociaal fonds een tussenkomst krijgen voor bepaalde kosten, zoals het behalen van rijbewijs D, de betaling van de eindejaarspremie, … 4. Extra bijdragen voor het sociaal fonds De werkgeversbijdragen aan het sociaal fonds wordt verhoogd vanaf 1 januari 2010 met 0,20 %. 5. Geen annualisering van de berekening van de arbeidstijd. De dwingende vraag van de werkgevers om voor de drie subsectoren over te stappen naar een jaarlijkse berekening van de arbeidstijd werd afgeslagen. Het wordt wel mogelijk om over te gaan naar een semesteriële berekening. Dit vereist echter een CAO op bedrijfsvlak, waarbij bepaalde voorwaarden moeten vervuld worden: - invoering van een prestatieblad naar voorbeeld van de autocarsector in het Waals geregeld vervoer; - voorafgaandelijke communicatie van het uurrooster, minstens één maand vooraf; - waarborg van een weekloon overeenstemmend met de wekelijkse arbeidstijd van toepassing in de subsector (om al te grote loonschommelingen te vermijden). De BTB zal de komende weken de achterban consulteren over dit akkoord, en maakt zich op om de uitvoering ervan op het terrein stipt te bewaken.

De parking in Wetteren (E40) is volgens de Minister en het ACV de eerste parking die aan de strengere concessievoorwaarden voldoet. We citeren uit het blad van ACV Transcom: “Minister Crevits beloofde om bij de toekenning van de nieuwe concessie voor de parking van Wetteren te

zorgen voor meer parkingplaatsen, een betere inrichting van de parking, degelijke sanitaire voorzieningen en gezonde voeding. Vandaag is de concessie in Wetteren een feit en is inderdaad met Crevits haar vereisten rekening gehouden. De Minister wil dezelfde operatie voorvoeren voor andere parkings zodra dit kan (concessies zijn steeds voor een bepaalde duur afgesloten). … Wij zijn vandaag alvast positief over de open communicatie die er met de Minister mogelijk is ” BTB ging echter ter plaatse kijken. In Wetteren zijn er slechts 40 plaatsen voor trucks voorzien, terwijl er maar liefst 136 auto’s kunnen parkeren. En dan spreken we nog niet over het beperkt sanitair, dat zowel kwalitatief als kwantitatief ruim onvoldoende is. Toen het BTB inspectieteam er op 10 september 2009 langs ging, bleek dat de enige beschikbare douche reeds weken “buiten dienst” was. Filmbeelden diezelfde avond uitgezonden door TV – Oost bevestigden onze vaststellingen van ons Zwartboek.

Als dit het nieuwe beleid is waar ACV Transcom zo tevreden over is, dan laten ze zich door de Minister wel heel makkelijk in slaap wiegen. BTB-ABVV nodigt ACV transcom uit om het wierrookvat ter eer en meerdere glorie van de minister op te bergen, en samen actie te voeren voor meer, betere, comfortabele en veilige parkings. Interesse in het BTB zwartboek Parkings? Surf naar www.btb-abvv.be of contacteer veronique.de.roeck@btb-abvv.be

Over sanitair gesproken: was het diezelfde Minister Crevits niet die een mobile sanitaire installatie op de parking in Peutie zou voorzien? Een jaar na haar belofte dient de chauffeur op deze parking nog steeds zijn behoefte in de vrije natuur te doen.

Wegvervoer en logistiek: federale militantenvormingen gaan van start! Met het nieuwe schooljaar ging voor onze vakgroep begin oktober ook het nieuwe vormingsjaar van start. Een nieuw vormingsjaar, een nieuwe formule. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië worden er nu op vaste data én op vaste plaatsen vormingen georganiseerd die openstaan voor alle militanten uit de gewestelijke afdelingen. In Vlaanderen wordt er samen gewerkt met ABVV Textiel, Kleding en Diamant. In de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant, zowel als in Oosten WestVlaanderen en aan de Westside van Wallonië had de “kick-off” al plaats. Met succes als we mogen voortgaan op het aantal ingeschrevenen: 300 militanten volgen dit jaar de federale vorming.

Ook onze eigen ervaren militanten worden mee ingeschakeld bij de vormingen.

Pascale Wirken en Filip Misplon vergasten onze militanten op een presentatie over interimarbeid en CAO 90.

Een goede vorming is belangrijk voor onze delegees. Het maakt hen beter geïnformeerd, alerter, weerbaarder, …, want zoals onze militanten ondertussen al weten: Kennis is macht ! In alle gewesten zijn onze militanten even aandachtig.


07_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:22

Pagina 7

Metaal

• N° 18 • 30 oktober 2009

7

Industrie met beide voeten nog altijd in de crisis

EDUCAM viert 20-jarig bestaan met “Relatiedag”

Vorige week hadden we slechts één simpele boodschap in ons edito: Jobs, jobs, jobs. Dat was naar aanleiding van het persbericht van Agoria, de patroonsfederatie in de metaal en technologiesector. Agoria voorspelde dat er in 2009 25.000 jobs zouden verdwijnen in onze sector. Op dat moment hadden we net het slechte nieuws bij Samsonite vernomen. Daarom schreven we dat het zeker niet het laatste slechte nieuws zou zijn. De Nieuwe Werker lag nog niet bij iedereen in de bus en toen was het al zover. Een klein overzicht van oktober 2009, een maand waarin de beurzen weer aantrekken en de banken opnieuw superbonussen uitkeren.

verplaatsen en gewoon van op het werk of van thuis uit de cursus kan doorlopen. Men is er zich uitermate van bewust dat dit niet alleen voordelen, maar ook vele nadelen kan hebben voor de arbeiders die er gebruik van dienen te maken. Wie zegt immers dat een werkgever de arbeider niet gaat verplichten om bepaalde opleiding via internet gewoon na de uren en van thuis uit te volgen. Waar is de controle op de gevolgde opleidingen enz…Tot slot werden er een aantal voorbeelden van deze E-learning sessies gedemonstreerd.

• 6 oktober: Samsonite kondigt een collectief ontslag aan dat mogelijk 211 van de ruim 700 werknemers treft (161 arbeiders en 50 bedienden). • 6 oktober: Bij Cogebi, producent van isolatiematerialen, staan 65 van de 180 banen op de tocht. Volgens de directie zijn de maatregelen noodzakelijk om de activiteiten en de toekomst van de site op lange termijn te kunnen vrijwaren. • 12 oktober: Bij de producent van textielmachines Van De Wiele in Kortrijk staan 27 jobs (16 arbeiders en 11 bedienden) op de helling. • 13 oktober: Het elektronicabedrijf C-Mac Electromag in Ronse wil 12 arbeiders en 3 bedienden ontslaan. C-Mac is vooral toeleverancier voor de automobielindustrie. • 20 oktober: LAG Trailers, fabrikant van tankwagens, opleggers voor vrachtwagens en industriële voertuigen, gaat over tot collectief ontslag. 100 arbeiders dreigen hun baan te verliezen. Eind 2008 werden al de contracten van 80 uitzendkrachten stopgezet en begin 2009 werden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. • 22 oktober: Bij Limeparts (LMP) verdwijnen tegen het eind van dit jaar 30 banen (20 arbeiders en 10 bedienden). • 22 oktober: Bij Nexans Euromold in Erembodegem sneuvelen 90 van de 318 jobs (75 arbeiders en 15 bedienden). Nexans voerde al eerder voor 40 procent van de werknemers tijdelijke werkloosheid in. Bedrijven over heel Vlaanderen (alleen Antwerpen wordt (voorlopig?) ontzien) worden getroffen. Als je een groot gevecht aan het voeren bent (zoals bij Opel Antwerpen), loop je het risico de kleinere veldslagen uit het oog te verliezen. Dat beseffen we maar al te goed. Je zal niet vlug een minister tegenkomen die zijn verontwaardiging uit over LMP, LAG of Nexans. Maar al die kleine rampen leiden ook tot een grote catastrofe. En ze dragen bij tot de verdere aantasting van ons industrieel weefsel. Waar het ons het hardst pijn doet, net daar worden we dag na dag getroffen. Daardoor staat iedereen die misschien betoverd was geraakt door hoopgevende berichten in de media weer met beide voeten op de grond. Een verminderde productiviteit en/of tijdelijke werkloosheid biedt een tijdje soelaas, maar we weten ook allemaal dat daar ooit een eind aan moet komen. Een toekomstgericht industrieel beleid is nodig. En de regering moet er grondig en dringend werk van maken. Dergelijke plannen nemen echter niet weg dat onze industrie - hier en nu snakt naar de nodige ademruimte. Want aan de toekomst begin je altijd vandaag te bouwen. Herwig Jorissen Voorzitter

Vele vingers maken vele vuisten Steun de fotopetitie voor meer investeringen in de industrie. Industrie zorgt voor tewerkstelling en welvaart. Vraag samen met ons aandacht voor de industrie. Samen maken we een sterke vuist om de toekomst van de Vlaamse industrie veilig te stellen. Je kunt je foto uploaden op www.velevingers.be of doormailen naar mijnfoto@velevingers.be. Op die manier geef je een duidelijk signaal en maak je een vuist voor welvaart in 2020.

EDUCAM het sectoraal opleidingsfonds van de autosector en metaalaanverwante sectoren, bestaat 20 jaar en om dit te vieren hielden zij op donderdag 22 oktober een relatiedag. Zo een 360-tal genodigden (iedereen uit de EDUCAM-sectoren, arbeiders, werkgevers, opleidingsverstrekkers, leerkrachten, enz… die wilde komen, was welkom) namen deel aan het evenement. Plaats voor het evenement was “Woluwibis” te SintLambrechts-Woluwe. In de voormiddag werden vooral de verschillende diensten die Educam aanbiedt, in de kijker gezet. In de Experience zone kon men informatie- en demonstratiestanden ontdekken en vervolgens persoonlijk kennismaken met het EDUCAM-team en hun expertise. Algemeen Directeur Luc de Moor legde uit wat EDUCAM in de toekomst voor zowel arbeiders als werkgevers wilt betekenen. Het mag duidelijk zijn dat EDUCAM vooral innoverend wil zijn en ook toekomstgericht een antwoord op de verschillende opleidingsnoden willen kunnen bieden. Daarom zal zij tegen 2012 een nieuw opleidingscentrum openen te Lokeren waar zowel de bestaande basisopleidingen als opleidingen op maar voor de klant zullen gegeven worden. Omdat 30% van het totaal aantal arbeiders binnen de EDUCAMsectoren in Oost-Vlaanderen woont was de keuze voor Lokeren dan ook voor de hand liggend In de namiddag werd er gewerkt in verschillende workshops die allen te maken hadden met de

hedendaagse en toekomstgerichte evoluties. De verschillende onderwerpen waren: Hybride voertuigen, E-learning, de hedendaagse werknemer en de gevolgen van de crisis op de werkgelegenheid in de metaalhandel. Tijdens de workshop van de Hybride voertuigen bewees EDUCAM dat zij klaar zijn om de arbeiders op te leiden die deze wagens zullen moeten onderhouden. We hoeven je immers niet uit te leggen dat er een groot verschil tussen een op benzine of diesel aangedreven motor, of een elektrisch aangedreven motor. De kennis van de arbeiders zal zich veeleer op elektrisch gebied situeren dan op het huidig mechanische niveau, zowel op gebied van de nodige technische bagage als op gebied van veiligheid ed. Dat EDUCAM paritair beheerd wordt en daardoor oog heeft voor de gevoeligheden van werkgevers en arbeiders bewezen ze tijdens de workshop met als onderwerp “E-learning”. Tijdens de workshop werd er ingegaan op de voor en nadelen van E-learning en hoe we deze nadelen kunnen beperken. E-learning wil zeggen dat men cursussen en opleidingen gaat geven met behulp van het internet. Dit wil zeggen dat de werknemer zich niet meer dient te

In een andere workshop werd gediscussieerd over het verschil tussen de jonge werknemers en de oudere werknemers wat betreft de manier van denken en handelen. Terwijl de grote en ervaren generatie van de babyboomers de komende jaren massaal zal stoppen met werken, zet

een veel kleinere, nieuwe generatie haar eerste stappen op de arbeidsmarkt. Deze generatie van jongeren onder de 25 jaar verschilt op belangrijke punten van die van dertigers, die inmiddels hun weg op de arbeidsmarkt hebben gevonden. In deze sessie kregen we concrete tips om succesvol met jonge mensen samen te werken. In de laatste workshop “is er nog toekomst na de crisis voor de metaalsector” bewees EDUCAM vooral dat ze toekomstgericht werken en continue de evoluties in zowel technieken, technologieën als in het arbeidsmarktgebeuren op de voet volgen. Als afsluiter werd er een glaasje aangeboden door Educam ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan.

De Leerrekening in de sector van de metaal recuperatie (PC142.1) In tijden van crisis en economische werkloosheid moeten we er net van profiteren om zoveel mogelijk arbeiders, al dan niet getroffen door de crisis, opleidingen en bijscholingen te laten volgen. Vandaar dat de verschillende sectorale opleidingsfondsen extra subsidie (Impulsplan genaamd) krijgen van de Vlaamse overheid om net in deze moeilijke periode een grotere inspanning te leveren om meer arbeiders opleidingen te laten volgen.

Binnen de sector van de metaalrecuperatie zijn we erin geslaagd om voor de duur van het Impulsplan (dit loopt tot 31 juli 2010) een leerrekening voor de arbeiders te openen waardoor zij op eigen initiatief opleiding kunnen volgen EN tot € 500 van deze opleidingskost kunnen recupereren. Om te weten te komen welke kosten je kan recupereren (inschrijvingsgeld, vervoer, kinderopvang…), welke opleidingen in aanmerking komen of aan welke voorwaarden deze leerrekening gekoppeld is, neem je best contact op met je plaatselijke vakbondssecretaris.


8

> Dossier

• N° 18 • 30 oktober 2009

> Dossier

• N° 18 • 30 oktober 2009

BRUSSEL, 19-21 OKTOBER 2009: 1STE WERELDVROUWENCONFERENTIE VAN HET IVV

Waardig werk, waardig leven voor vrouwen Ze kwamen uit Benin, Palestina, België, Japan, Australië, … in jeans, mantelpakje, boubou en sari… 450 vrouwelijke syndicalisten uit meer dan 100 landen kwamen in Brussel bijeen ter gelegenheid van de eerste Wereldvrouwenconferentie van het IVV (Internationaal Vakverbond). Gedurende drie dagen (van 19 tot 21 oktober) analyseerden en bespraken zij de gevolgen van de wereldwijde crisis voor vrouwen. Zij debatteerden er en brachten getuigenissen over (on)waardig werk, over de impact van de klimaatverandering en de voedselcrisis, over de

informele economie en het thuiswerk, over de loonkloof en het belang van vakbonden voor vrouwen, …

Een overzicht van deze “première”.

De voorspelling van de IAO (het internationaal arbeidsbureau) dat er wereldwijd 50 miljoen werklozen zouden zijn, was nog te optimistisch. Men schat nu dat het er 200 miljoen zijn, waarvan vooral diegenen die niet op een behoorlijk sociaal zekerheidssysteem kunnen terugvallen, in de diepste armoede terechtkomen. Samen met de “arme werkenden”, d.w.z. mensen die een

job hebben die per dag minder dan 2 dollar verdient, zijn er wereldwijd zo’n 1,4 miljard mensen die in de diepste armoede leven. 60% onder hen zijn vrouwen! Velen verloren door de crisis niet alleen hun job, maar ook hun woonst. Dat is ook in ons land zo, waar vorig jaar 6.328 daklozen aanklopten bij het centrum Algemeen Welzijnswerk op zoek naar een betaalbare woonst. De wilde liberalisering en deregulering van de markt leidde tot meer precaire statuten, meer werk in de zgn. informele economie en hogere werkloosheid, en dus ook tot meer kwetsbare groepen in de samenleving, waarvan vrouwen de grootste groep vormen. Vrouwen zijn vaak verplicht verschillende kleine jobs te combineren gewoon om te overleven. In veel landen worden de

lonen van – vaak laag geschoolde vrouwen – bovendien te laat of niet uitbetaald, bestaan er geen opzegtermijnen en ontslagvergoedingen...

Soms krijg je de indruk dat de loonkloof daalt door de internationale concurrentie. Maar door de globalisering stijgt het loon van de werkneemsters niet, en er wordt neerwaartse druk uitgeoefend op het loon van hun mannelijke collega’s.

De crisis is dus niet “gender”neutraal. Ook de mindere toegankelijkheid (lees betaalbaarheid) van de openbare diensten is de oorzaak van het feit dat vrouwen wereldwijd - nog meer dan vroeger - de zorg op zich moeten nemen van zieke en hulpbehoevende familieleden en dat ze vaak hun (jonge) dochter van school weghouden. De daling van de staatsuitgaven in de gezondheidszorgen, het openbaar vervoer en het onderwijs leidden in veel landen tot dramatische toestanden waarvan vrouwen de grootste slachtoffers zijn.

Linnea Alho, vertegenwoordigster van een Finse vakbond, ver-

Tijdens de duur van de driedaagse Conferentie spraken heel wat vrouwelijke syndicalisten hun bezorgdheid uit over de werkneemsters uit de informele sector. Een vertegenwoordigster uit Guinee Conakry klaagt volgende toestand aan: « In Afrika komen vrouwen die hun baan kwijtraken, in de informele economie terecht, zij hebben een gezin te onderhouden, ze hebben gewoon geen andere keuze. Zij worden ‘onzichtbaar’ en moeten schrijnende werkomstandigheden aanvaarden. »

ciering voor de landen in ontwikkeling, die zich zouden moeten beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, niet snel gevonden worden. Solidair druk uitoefenen op overheden en werkgevers om de overgang naar een duurzame economie en samenleving met een lage CO2 uitstoot te maken, is dus zeker nodig. Vrouwen kunnen hierbij zeker een belangrijke rol spelen.

Door het wegvallen van natuurlijke grondstoffen, de aantasting van het leefmilieu door ontbossing en bodemverarming, wordt de werklast van deze vrouwen nog verhoogd. Zij moeten steeds grotere afstanden afleggen op zoek naar hout, brandstof en water.

Dat zijn zeker problemen die aangekaart zullen worden op de Klimaatconferentie in Kopenhagen in december. Het ABVV zal daar met een 60 koppige delegatie aanwezig zijn. De slogan van de betoging die daar plaatsvindt op 12 december luidt: “Planet First - People First” (eerst onze planeet – eerst de mensen).

Helaas doen de overheden te weinig voor de bescherming van ons klimaat. De uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing, stijgt nog steeds. Door de huidige economische crisis zal de nodige finan-

Op 5 december vindt in Brussel al een betoging plaats, georganiseerd door de Klimaatcoalitie: om 14u. wordt het startsein gegeven op het Luxemburgplein. Meer info volgt nog in de volgende nummers van De Nieuwe Werker, maar hou alvast deze datum vrij.

Immers, in de ontwikkelingslanden zitten hele segmenten van de economie ‘in de schaduw verborgen’: informele economie, klusjes, baantjes zonder arbeidsovereenkomst, zonder de minste bescherming.

sociale bescherming, zonder beschermkledij….. Van waardig werk en syndicale vrijheden is in de meeste gevallen geen sprake. Daarom is het meer dan dringend en noodzakelijk programma’s op te zetten om deze groep te behoeden als permanente slachtoffers van de crisis. Willen we ‘voedsel voor iedereen’ realiseren, dan moeten zowel het IMF (internationaal muntfonds) als de Wereldbank en de WHO (wereld handelsorganisatie) hun politiek van liberalisering wijzigen. Daarnaast moeten de

multinationals het principe van voedselzekerheid voor iedereen leren respecteren. Slechte voeding en ondervoeding maken immers vooral vrouwelijke slachtoffers: ze voeden eerst hun kinderen en familieleden en troosten zich met het weinige dat overblijft. (Vrouwelijke) syndicalisten kunnen sensibiliseren rond de impact van de voedselcrisis op nationaal en internationaal niveau. Een wereldwijde sensibilisering is noodzakelijk, in de eigen vakbond, op het werk en in de eigen gemeenschap.

klaart dat de loonkloof niet afneemt, maar integendeel aanhoudt, omwille van de crisis. «Bij ons in Finland hebben veel vrouwen 80% van het loon van hun mannelijke collega’s, en deze loonkloof houdt aan, vandaag zien we geen verbetering meer. »

Overal ter wereld spelen vakbonden een belangrijke rol bij vorming en opleiding en bij informatie en sensibilisering over de loonkloof, ondanks de soms sterke tegenkanting van bepaalde werkgevers of regeringen. Tot nu werd de volledige loongelijkheid m/v in geen enkel land bereikt. In sommige landen uit het noordelijk halfrond bedraagt de loonkloof 12 %, terwijl ze in andere landen zelfs 50% bedraagt.

Jarenlang al behoort de strijd

Aanbevelingen en actieplannen • Alle vakbonden moeten er op toezien dat zoveel mogelijk vrouwen betrokken en opgenomen worden in een vakbond. • Alle vakbonden moeten streven naar een gelijke verdeling m/v van onderhandelaars, om samen de dialoog m.b.t. gendergelijkheid te bekomen op het vlak van werkzekerheid, waardig werk, minimumlonen, combinatie werk-privéleven, koopkracht, pensioenen, opleiding, promotie, veiligheid en gezondheid, syndicale vrijheden, enz. • Alle vakbonden moeten streven naar gendergelijkheid en een rechtvaardige economie; ze moeten het klimaat beschermen en de voedselvoorziening verzekeren.

Kyoung-Ja Kim, Korea: “Wij zijn hier tegenwoordig op de IVV Vrouwenconferentie om te leren van de voorbeelden van andere vrouwelijke syndicalisten. Wij willen ook meer participatie van vrouwen in onze vakbond. Daarenboven is deze conferentie de plaats bij uitstek om aan networking te doen.”

Het is dus aan de vakbonden om op te treden, om te handelen. De werkneemsters uit de informele economie moeten de gelegenheid krijgen om zich te organiseren, om zichtbaar te worden. Net zoals de werkneemsters uit het reguliere circuit hebben ze recht op een behoorlijk loon, op menswaardige arbeidsvoorwaarden, op veiligheid en gezondheid op het werk. Maar ook op sociale bescherming en op moederschapsbescherming. Bij de conclusies doet de Eerste Wereldvrouwenconferentie een oproep tot een daadwerkelijk actieplan voor het syndiceren van de werkneemsters uit de informele economie, maar ook van de werkneemsters uit de vrijhandelszones voor productie en uitvoer én van het vrouwelijke huispersoneel.

Gnama Bary Zerbo Ouatara, Burkina Faso: “De werkgelegenheid van de Afrikaanse vrouw moet worden bevorderd, gevrijwaard ook. De informele sector moet zichtbaarheid krijgen, de werkneemsters moeten een statuut krijgen.”

Mariatou C. Guiehoa en Suzanne Vlei Dazaon, Ivoorkust: « De situatie van de vakbondsvrouwen binnen onze vakbond is alvast verbeterd dankzij de v/m quota die opgelegd worden door het IVV.”

Vrijhandelszones: “no man’s land” voor de werkneemsters

“Voedsel voor iedereen” is het doel Vrouwen kunnen ook een cruciale rol spelen in het bestrijden van de voedselcrisis. Vrouwen staan in voor het telen, produceren en verwerken van meer dan de helft van de wereldvoedselbevoorrading: 80% in Afrika, 60% in Azië en 30 à 40% in Latijns Amerika en de Westerse landen. Deze ‘agrarische’ vrouwen zijn met 1,6 miljard en vormen 1/4 van de totale wereldbevolking. En juist deze vrouwen worden zwaar gediscrimineerd. Zij werken aan zeer lage lonen, in moeilijke arbeidsomstandigheden, zonder

tegen de loonkloof tot de vakbondsprioriteiten. En het gaat de goede richting uit. Dankzij collectieve onderhandelingen hebben zowel mannen als vrouwen betere lonen, is er (een meer) gelijke behandeling.

• Vrouwen maken steeds meer deel uit van de arbeidsmarkt en van vakbonden. Toch worden ze vaak nog benadeeld t.o.v. mannen. Zeker in tijden van economische crisis zijn vrouwen de eerste slachtoffers van de werkloosheid. • De economische en financiële crisis mag geen excuus zijn om de ongelijkheid m/v te vergroten of om de verworven rechten voor vrouwen af te zwakken. • Ondanks de goede vooruitgang blijven miljoenen vrouwen in de informele economie ‘werken’: thuiswerk of a-typisch of onbeschermd werk. Syndicalisatie van deze vrouwen en van diegenen die in vrijhandelszones werken én de garantie op waardig werk en waardig leven voor alle vrouwen, moet een prioriteit zijn voor alle vakbonden in hun strijd voor economische en sociale rechtvaardigheid. • De vakbonden moeten er blijven op toezien dat de internationale conventies m.b.t. gelijkheid op het werk geratificeerd en gecontroleerd worden. • Gelijk loon voor gelijkwaardig werk blijft een belangrijk domein in de syndicale actie. De loonkloof v/m is de laatste 3 jaar nog vergroot. • Vakbondsvrouwen moeten degelijk geïnformeerd en betrokken worden bij overgang naar duurzaam werk.

Informele werkneemsters uit de schaduw halen, een statuut verlenen

Klimaatverandering: solidariteit is de sleutel om deze uitdaging aan te gaan De klimaatverandering is overal voelbaar: periodes van grote droogtes, overstromingen, koude- of hittegolven volgen elkaar steeds sneller op. Gevolg: erosie, verzanding, onomkeerbare veranderingen in de ecosystemen en verlies van biodiversiteit. De voedsel- en waterbevoorrading komt in het gedrang en zal overal ter wereld een impact hebben op de manier waarop wij produceren en consumeren én ook op de tewerkstelling. Maar de eersten die getroffen worden zijn de minst bedeelden en de kwetsbaren in het Zuiden, waaronder vooral vrouwen.

De loonkloof … nog altijd

De anti-discriminatiewetgeving bestaat al decennia lang. Toch stellen veel vrouwen - van New York tot Shangaï - vandaag nog altijd vast dat het bedrag op hun loonbriefje minder hoog is dan dat op het loonbriefje van hun mannelijke collega’s. Een IVV-studie (2009) schat de loonkloof wereldwijd op 22%.

De financiële en economische crisis treft vooral de vrouwen: 60% van alle armen zijn vrouwen De financiële crisis betekende en betekent nog altijd een belangrijke bedreiging voor de internationale groei en ontwikkeling en dit vooral in de tewerkstelling. De impact van de crisis is enorm. Miljoenen banen gingen en gaan nog verloren. De sluiting van ondernemingen en de stijging van de werkloosheid treffen in de eerste plaats vrouwen en jongeren.

Besluiten van de eerste IVV Vrouwenconferentie

Loonongelijkheid is één van de belangrijkste discriminaties ten aanzien van werkneemsters, waar ook ter wereld.

Voor vrouwen is solidariteit dé sleutel voor verbetering in leven en werk. “Deze Conferentie heeft ervoor gezorgd dat de (vrouwelijke) syndicalisten hun plaats ingenomen hebben op de syndicale agenda en in het sociale leven. Dit evenement staat symbool voor eenheid en kracht,” aldus Clara Elena Gomez Velasquez uit Colombië.

9

Duizenden mensen werken in vrijhandelszones, vooral vrouwen. Deze zones die vooral in Azië en Afrika liggen, hebben een speciaal economisch statuut, bedoeld om buitenlandse investeerders aan te trekken en industriële productie gericht op export. Het is dus een soort “no man’s land”, niemands land, gecreëerd door het kapitalisme en de globalisering. In deze zones waar de werknemers en werkneemsters zo goed als geen rechten hebben bestaat waardig werk niet. Onmenselijke werkomstandigheden, verplichte overuren, niet respecteren Foto’s: IVV, Jacky Delorme en ABVV

van de minimumlonen, pesten en sexuele intimidaties zijn er schering en inslag. Vakbonden zijn er ongewenst, zelfs verboden. Goedkope arbeidskrachten Naast fiscale en andere geschenken zoeken de ondernemingen in die zones vooral goedkope werkkrachten. De lonen zijn er superlaag en collectieve onderhandelingen bestaan er gewoonweg niet. Wie durft te protesteren wordt meteen aan de deur gezet. Zwangere werkneemsters zijn er niet beschermd, arbeidscontracten als ze al bestaan zijn een waardeloos papiertje….

Barbara Byers, Canada: “Het is absoluut noodzakelijk dergelijke vrouwenconferenties te organiseren. Wij maken de vrouwen bewust dat zij dezelfde posities als de mannen kunnen innemen.”

Voor meer informatie over deze 1ste Wereldvrouwenconferentie kijk op www.ituc-csi.org.


8

> Dossier

• N° 18 • 30 oktober 2009

> Dossier

• N° 18 • 30 oktober 2009

BRUSSEL, 19-21 OKTOBER 2009: 1STE WERELDVROUWENCONFERENTIE VAN HET IVV

Waardig werk, waardig leven voor vrouwen Ze kwamen uit Benin, Palestina, België, Japan, Australië, … in jeans, mantelpakje, boubou en sari… 450 vrouwelijke syndicalisten uit meer dan 100 landen kwamen in Brussel bijeen ter gelegenheid van de eerste Wereldvrouwenconferentie van het IVV (Internationaal Vakverbond). Gedurende drie dagen (van 19 tot 21 oktober) analyseerden en bespraken zij de gevolgen van de wereldwijde crisis voor vrouwen. Zij debatteerden er en brachten getuigenissen over (on)waardig werk, over de impact van de klimaatverandering en de voedselcrisis, over de

informele economie en het thuiswerk, over de loonkloof en het belang van vakbonden voor vrouwen, …

Een overzicht van deze “première”.

De voorspelling van de IAO (het internationaal arbeidsbureau) dat er wereldwijd 50 miljoen werklozen zouden zijn, was nog te optimistisch. Men schat nu dat het er 200 miljoen zijn, waarvan vooral diegenen die niet op een behoorlijk sociaal zekerheidssysteem kunnen terugvallen, in de diepste armoede terechtkomen. Samen met de “arme werkenden”, d.w.z. mensen die een

job hebben die per dag minder dan 2 dollar verdient, zijn er wereldwijd zo’n 1,4 miljard mensen die in de diepste armoede leven. 60% onder hen zijn vrouwen! Velen verloren door de crisis niet alleen hun job, maar ook hun woonst. Dat is ook in ons land zo, waar vorig jaar 6.328 daklozen aanklopten bij het centrum Algemeen Welzijnswerk op zoek naar een betaalbare woonst. De wilde liberalisering en deregulering van de markt leidde tot meer precaire statuten, meer werk in de zgn. informele economie en hogere werkloosheid, en dus ook tot meer kwetsbare groepen in de samenleving, waarvan vrouwen de grootste groep vormen. Vrouwen zijn vaak verplicht verschillende kleine jobs te combineren gewoon om te overleven. In veel landen worden de

lonen van – vaak laag geschoolde vrouwen – bovendien te laat of niet uitbetaald, bestaan er geen opzegtermijnen en ontslagvergoedingen...

Soms krijg je de indruk dat de loonkloof daalt door de internationale concurrentie. Maar door de globalisering stijgt het loon van de werkneemsters niet, en er wordt neerwaartse druk uitgeoefend op het loon van hun mannelijke collega’s.

De crisis is dus niet “gender”neutraal. Ook de mindere toegankelijkheid (lees betaalbaarheid) van de openbare diensten is de oorzaak van het feit dat vrouwen wereldwijd - nog meer dan vroeger - de zorg op zich moeten nemen van zieke en hulpbehoevende familieleden en dat ze vaak hun (jonge) dochter van school weghouden. De daling van de staatsuitgaven in de gezondheidszorgen, het openbaar vervoer en het onderwijs leidden in veel landen tot dramatische toestanden waarvan vrouwen de grootste slachtoffers zijn.

Linnea Alho, vertegenwoordigster van een Finse vakbond, ver-

Tijdens de duur van de driedaagse Conferentie spraken heel wat vrouwelijke syndicalisten hun bezorgdheid uit over de werkneemsters uit de informele sector. Een vertegenwoordigster uit Guinee Conakry klaagt volgende toestand aan: « In Afrika komen vrouwen die hun baan kwijtraken, in de informele economie terecht, zij hebben een gezin te onderhouden, ze hebben gewoon geen andere keuze. Zij worden ‘onzichtbaar’ en moeten schrijnende werkomstandigheden aanvaarden. »

ciering voor de landen in ontwikkeling, die zich zouden moeten beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, niet snel gevonden worden. Solidair druk uitoefenen op overheden en werkgevers om de overgang naar een duurzame economie en samenleving met een lage CO2 uitstoot te maken, is dus zeker nodig. Vrouwen kunnen hierbij zeker een belangrijke rol spelen.

Door het wegvallen van natuurlijke grondstoffen, de aantasting van het leefmilieu door ontbossing en bodemverarming, wordt de werklast van deze vrouwen nog verhoogd. Zij moeten steeds grotere afstanden afleggen op zoek naar hout, brandstof en water.

Dat zijn zeker problemen die aangekaart zullen worden op de Klimaatconferentie in Kopenhagen in december. Het ABVV zal daar met een 60 koppige delegatie aanwezig zijn. De slogan van de betoging die daar plaatsvindt op 12 december luidt: “Planet First - People First” (eerst onze planeet – eerst de mensen).

Helaas doen de overheden te weinig voor de bescherming van ons klimaat. De uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing, stijgt nog steeds. Door de huidige economische crisis zal de nodige finan-

Op 5 december vindt in Brussel al een betoging plaats, georganiseerd door de Klimaatcoalitie: om 14u. wordt het startsein gegeven op het Luxemburgplein. Meer info volgt nog in de volgende nummers van De Nieuwe Werker, maar hou alvast deze datum vrij.

Immers, in de ontwikkelingslanden zitten hele segmenten van de economie ‘in de schaduw verborgen’: informele economie, klusjes, baantjes zonder arbeidsovereenkomst, zonder de minste bescherming.

sociale bescherming, zonder beschermkledij….. Van waardig werk en syndicale vrijheden is in de meeste gevallen geen sprake. Daarom is het meer dan dringend en noodzakelijk programma’s op te zetten om deze groep te behoeden als permanente slachtoffers van de crisis. Willen we ‘voedsel voor iedereen’ realiseren, dan moeten zowel het IMF (internationaal muntfonds) als de Wereldbank en de WHO (wereld handelsorganisatie) hun politiek van liberalisering wijzigen. Daarnaast moeten de

multinationals het principe van voedselzekerheid voor iedereen leren respecteren. Slechte voeding en ondervoeding maken immers vooral vrouwelijke slachtoffers: ze voeden eerst hun kinderen en familieleden en troosten zich met het weinige dat overblijft. (Vrouwelijke) syndicalisten kunnen sensibiliseren rond de impact van de voedselcrisis op nationaal en internationaal niveau. Een wereldwijde sensibilisering is noodzakelijk, in de eigen vakbond, op het werk en in de eigen gemeenschap.

klaart dat de loonkloof niet afneemt, maar integendeel aanhoudt, omwille van de crisis. «Bij ons in Finland hebben veel vrouwen 80% van het loon van hun mannelijke collega’s, en deze loonkloof houdt aan, vandaag zien we geen verbetering meer. »

Overal ter wereld spelen vakbonden een belangrijke rol bij vorming en opleiding en bij informatie en sensibilisering over de loonkloof, ondanks de soms sterke tegenkanting van bepaalde werkgevers of regeringen. Tot nu werd de volledige loongelijkheid m/v in geen enkel land bereikt. In sommige landen uit het noordelijk halfrond bedraagt de loonkloof 12 %, terwijl ze in andere landen zelfs 50% bedraagt.

Jarenlang al behoort de strijd

Aanbevelingen en actieplannen • Alle vakbonden moeten er op toezien dat zoveel mogelijk vrouwen betrokken en opgenomen worden in een vakbond. • Alle vakbonden moeten streven naar een gelijke verdeling m/v van onderhandelaars, om samen de dialoog m.b.t. gendergelijkheid te bekomen op het vlak van werkzekerheid, waardig werk, minimumlonen, combinatie werk-privéleven, koopkracht, pensioenen, opleiding, promotie, veiligheid en gezondheid, syndicale vrijheden, enz. • Alle vakbonden moeten streven naar gendergelijkheid en een rechtvaardige economie; ze moeten het klimaat beschermen en de voedselvoorziening verzekeren.

Kyoung-Ja Kim, Korea: “Wij zijn hier tegenwoordig op de IVV Vrouwenconferentie om te leren van de voorbeelden van andere vrouwelijke syndicalisten. Wij willen ook meer participatie van vrouwen in onze vakbond. Daarenboven is deze conferentie de plaats bij uitstek om aan networking te doen.”

Het is dus aan de vakbonden om op te treden, om te handelen. De werkneemsters uit de informele economie moeten de gelegenheid krijgen om zich te organiseren, om zichtbaar te worden. Net zoals de werkneemsters uit het reguliere circuit hebben ze recht op een behoorlijk loon, op menswaardige arbeidsvoorwaarden, op veiligheid en gezondheid op het werk. Maar ook op sociale bescherming en op moederschapsbescherming. Bij de conclusies doet de Eerste Wereldvrouwenconferentie een oproep tot een daadwerkelijk actieplan voor het syndiceren van de werkneemsters uit de informele economie, maar ook van de werkneemsters uit de vrijhandelszones voor productie en uitvoer én van het vrouwelijke huispersoneel.

Gnama Bary Zerbo Ouatara, Burkina Faso: “De werkgelegenheid van de Afrikaanse vrouw moet worden bevorderd, gevrijwaard ook. De informele sector moet zichtbaarheid krijgen, de werkneemsters moeten een statuut krijgen.”

Mariatou C. Guiehoa en Suzanne Vlei Dazaon, Ivoorkust: « De situatie van de vakbondsvrouwen binnen onze vakbond is alvast verbeterd dankzij de v/m quota die opgelegd worden door het IVV.”

Vrijhandelszones: “no man’s land” voor de werkneemsters

“Voedsel voor iedereen” is het doel Vrouwen kunnen ook een cruciale rol spelen in het bestrijden van de voedselcrisis. Vrouwen staan in voor het telen, produceren en verwerken van meer dan de helft van de wereldvoedselbevoorrading: 80% in Afrika, 60% in Azië en 30 à 40% in Latijns Amerika en de Westerse landen. Deze ‘agrarische’ vrouwen zijn met 1,6 miljard en vormen 1/4 van de totale wereldbevolking. En juist deze vrouwen worden zwaar gediscrimineerd. Zij werken aan zeer lage lonen, in moeilijke arbeidsomstandigheden, zonder

tegen de loonkloof tot de vakbondsprioriteiten. En het gaat de goede richting uit. Dankzij collectieve onderhandelingen hebben zowel mannen als vrouwen betere lonen, is er (een meer) gelijke behandeling.

• Vrouwen maken steeds meer deel uit van de arbeidsmarkt en van vakbonden. Toch worden ze vaak nog benadeeld t.o.v. mannen. Zeker in tijden van economische crisis zijn vrouwen de eerste slachtoffers van de werkloosheid. • De economische en financiële crisis mag geen excuus zijn om de ongelijkheid m/v te vergroten of om de verworven rechten voor vrouwen af te zwakken. • Ondanks de goede vooruitgang blijven miljoenen vrouwen in de informele economie ‘werken’: thuiswerk of a-typisch of onbeschermd werk. Syndicalisatie van deze vrouwen en van diegenen die in vrijhandelszones werken én de garantie op waardig werk en waardig leven voor alle vrouwen, moet een prioriteit zijn voor alle vakbonden in hun strijd voor economische en sociale rechtvaardigheid. • De vakbonden moeten er blijven op toezien dat de internationale conventies m.b.t. gelijkheid op het werk geratificeerd en gecontroleerd worden. • Gelijk loon voor gelijkwaardig werk blijft een belangrijk domein in de syndicale actie. De loonkloof v/m is de laatste 3 jaar nog vergroot. • Vakbondsvrouwen moeten degelijk geïnformeerd en betrokken worden bij overgang naar duurzaam werk.

Informele werkneemsters uit de schaduw halen, een statuut verlenen

Klimaatverandering: solidariteit is de sleutel om deze uitdaging aan te gaan De klimaatverandering is overal voelbaar: periodes van grote droogtes, overstromingen, koude- of hittegolven volgen elkaar steeds sneller op. Gevolg: erosie, verzanding, onomkeerbare veranderingen in de ecosystemen en verlies van biodiversiteit. De voedsel- en waterbevoorrading komt in het gedrang en zal overal ter wereld een impact hebben op de manier waarop wij produceren en consumeren én ook op de tewerkstelling. Maar de eersten die getroffen worden zijn de minst bedeelden en de kwetsbaren in het Zuiden, waaronder vooral vrouwen.

De loonkloof … nog altijd

De anti-discriminatiewetgeving bestaat al decennia lang. Toch stellen veel vrouwen - van New York tot Shangaï - vandaag nog altijd vast dat het bedrag op hun loonbriefje minder hoog is dan dat op het loonbriefje van hun mannelijke collega’s. Een IVV-studie (2009) schat de loonkloof wereldwijd op 22%.

De financiële en economische crisis treft vooral de vrouwen: 60% van alle armen zijn vrouwen De financiële crisis betekende en betekent nog altijd een belangrijke bedreiging voor de internationale groei en ontwikkeling en dit vooral in de tewerkstelling. De impact van de crisis is enorm. Miljoenen banen gingen en gaan nog verloren. De sluiting van ondernemingen en de stijging van de werkloosheid treffen in de eerste plaats vrouwen en jongeren.

Besluiten van de eerste IVV Vrouwenconferentie

Loonongelijkheid is één van de belangrijkste discriminaties ten aanzien van werkneemsters, waar ook ter wereld.

Voor vrouwen is solidariteit dé sleutel voor verbetering in leven en werk. “Deze Conferentie heeft ervoor gezorgd dat de (vrouwelijke) syndicalisten hun plaats ingenomen hebben op de syndicale agenda en in het sociale leven. Dit evenement staat symbool voor eenheid en kracht,” aldus Clara Elena Gomez Velasquez uit Colombië.

9

Duizenden mensen werken in vrijhandelszones, vooral vrouwen. Deze zones die vooral in Azië en Afrika liggen, hebben een speciaal economisch statuut, bedoeld om buitenlandse investeerders aan te trekken en industriële productie gericht op export. Het is dus een soort “no man’s land”, niemands land, gecreëerd door het kapitalisme en de globalisering. In deze zones waar de werknemers en werkneemsters zo goed als geen rechten hebben bestaat waardig werk niet. Onmenselijke werkomstandigheden, verplichte overuren, niet respecteren Foto’s: IVV, Jacky Delorme en ABVV

van de minimumlonen, pesten en sexuele intimidaties zijn er schering en inslag. Vakbonden zijn er ongewenst, zelfs verboden. Goedkope arbeidskrachten Naast fiscale en andere geschenken zoeken de ondernemingen in die zones vooral goedkope werkkrachten. De lonen zijn er superlaag en collectieve onderhandelingen bestaan er gewoonweg niet. Wie durft te protesteren wordt meteen aan de deur gezet. Zwangere werkneemsters zijn er niet beschermd, arbeidscontracten als ze al bestaan zijn een waardeloos papiertje….

Barbara Byers, Canada: “Het is absoluut noodzakelijk dergelijke vrouwenconferenties te organiseren. Wij maken de vrouwen bewust dat zij dezelfde posities als de mannen kunnen innemen.”

Voor meer informatie over deze 1ste Wereldvrouwenconferentie kijk op www.ituc-csi.org.


10_GP_DNW_20091030

28-10-2009

10

11:19

Pagina 10

• N° 18 • 30 oktober 2009

> STANDPUNT

> EUROPESE ONDERNEMINGSRADEN

Schort de controle van werklozen op

Eén vergadering per jaar, wat hebben werknemers eraan?

Honderd banen op de tocht in de beschutte werkplaats ACG in Deurne. Honderd jobs weg bij het chemiebedrijf Borealis in Beringen. Nog in de chemie, 80 werkplaatsen voor de bijl bij Monsanto in Brussel en Antwerpen. En 130 mensen op straat bij BASF in Feluy dat volledig dichtgaat. Tegelijk wordt bekend dat er in de bouwindustrie de laatste maanden 4.500 banen verloren gingen. Dit zijn berichten die op enkele dagen tijd binnenkwamen, alleen voor sectoren van de Algemene Centrale. Er was in diezelfde korte tijdspanne heel wat meer slecht nieuws over de werkgelegenheid. Werkloos zijn of worden is in deze crisistijd een echt drama omdat de kans uitermate klein is snel een nieuwe job te vinden. Het wordt steeds moeilijker om uit de werkloosheid te geraken, zeker voor lagergeschoolde mensen, zeker ook voor mensen die al lang geen geschikte job meer vinden.

Waarvoor dienen Europese ondernemingsraden? En hebben werknemers van grote ondernemingen er baat bij? Paul Lootens, federaal secretaris van de Algemene Centrale, vertelt er ons meer over. Recent werd een tweedaagse ontmoeting georganiseerd voor militanten die actief zijn in Europese ondernemingsraden. Het is een jaarlijkse gewoonte. Maar dan wel een noodzakelijke gewoonte.

Paul Lootens: Europese ondernemingsraden worden opgericht in bedrijven die in verscheidene Europese landen gevestigd zijn en die minstens 1000 werknemers tellen. Vakbondsvertegenwoordigers uit de verschillende vestigingen krijgen er informatie van de Europese hoofddirectie over de toekomstplannen van het bedrijf, over de investeringen, over de werkgelegenheid. Dat is natuurlijk belangrijk, want het is op de hoofdzetel van multinationale bedrijven dat er beslist wordt

Werklozen worden geholpen om weer werk te vinden. Zo hoort het ook. Het is een uitstekende zaak dat ze scholing en begeleiding aangeboden krijgen. Maar je kunt maar werk geven als er werk is. Overheid en werkgevers moeten zorgen voor de creatie van jobs. Daar slagen ze vandaag niet in. Maar er is niet alleen hulp, er is ook een scherpe controle, vooral op langdurig werklozen. Er is niets tegen controle, maar het systeem dat nu bestaat is onaanvaardbaar. Het heeft zogezegd de bedoeling het zoekgedrag van werklozen te ‘activeren’, maar het heeft als effect dat juist diegenen die het moeilijkst een job vinden uiteindelijk gestraft worden en hun uitkering verliezen. Juist diegenen die het meeste hulp nodig hebben worden volledig uitgesloten. De werkloosheid wordt bestreden door jacht te maken op werklozen. Dat is geen oplossing. De werkloosheid moet bestreden worden door jacht te maken op werk. Vandaag is de situatie des te erger. Hoe kun je in volle crisis sancties verantwoorden voor werklozen die geen uitzicht hebben op werk? Hoe kun je van hen bewijzen eisen dat ze sollicitatiegesprekken voeren, nu geen enkele werkgever hen wil? Hoe kun je verwachten dat ze alle uitzendkantoren afschuimen, nu de interimsector niets heeft aan te bieden? Er zou tenminste moeten beslist worden om de controle van werklozen tijdelijk op te schorten. Tot de economie weer aantrekt. Dat beetje menselijk begrip zouden werkzoekenden toch moeten krijgen. Het gaat niet op slachtoffers van een kaduke arbeidsmarkt te behandelen als schuldigen van de werkloosheid. In normale tijden is het hele controlesysteem al verwerpelijk. In de huidige situatie is het dat zeker.

Paul Lootens: Internationale persconferenties of betogingen voor bedrijfszetels, Europese directies zijn daar uiterst gevoelig voor.

over het lot van de werknemers. Zo’n raad komt één keer per jaar samen. Zijn Europese ondernemingen verplicht een raad op te richten? Paul Lootens: In principe wel. Maar de raad wordt maar in het leven geroepen als minstens twee vakbonden uit twee verschillende landen ernaar vragen. Er komen wel steeds meer Europese ondernemingsraden bij. En we slagen erin steeds meer delegees van de Algemene Centrale in die raden af te vaardigen omdat we ze een stevige opleiding meegeven. Een taalopleiding Engels bijvoorbeeld. Daardoor hebben onze delegees een voetje voor om in een raad te kunnen meedraaien. Want dat is niet simpel, je moet de taalbarrières kunnen overwinnen, je moet ook een goede kijk hebben op de grote verschillen tussen de sociale wetgeving en het sociaal overleg in de Europese landen, maar ook tussen de vakbonden zelf. Want uiteindelijk is het de bedoeling om met andere vakbonden nauw samen te werken. Zo nauw kan dat toch niet zijn, met slechts één vergadering per jaar? Paul Lootens: Oh! Toch wel. Het

gaat natuurlijk niet alleen over die ene vergadering. Europese ondernemingsraden geven syndicalisten de kans om netwerken uit te bouwen. Je moet de krachten bundelen, zorgen dat je samen je stem laat horen. Als je uit één mond spreekt vorm je met werknemers uit verschillende landen een krachtig tegenwicht tegen een Europese directie. Naar één enkele plaatselijke vakbond moet die niet luisteren, naar alle vakbonden samen wel. Met de vele herstructureringen die we nu meemaken is dat uitermate belangrijk. En lukt dat ook? Paul Lootens: Jazeker. Internationale persconferenties, pamfletten die overal op hetzelfde moment verdeeld worden, of gemeenschappelijke betogingen voor de hoofdkwartieren van bedrijven, Europese directies zijn daar uiterst gevoelig voor. Het gebeurde recent bij Lhoist, de internationale uitbater van steengroeven, bij het chemisch bedrijf Cytec, bij glasfabrikant Saint-Gobain, en bij de bouwfirma Effage. Er wordt dus wel degelijk iets gedaan met die Europese ondernemingsraden. Kan het beter? Ongetwijfeld. Maar daar werken we dan ook aan.

> FAILLISSEMENT VAN PREISS DAIMLER

500 actievoeders klagen het misprijzen van de directie aan

25 oktober 2009

Jacques Michiels Algemeen secretaris

Alain Clauwaert Voorzitter

Op 16 oktober betoogden 500 werknemers voor de poorten van Preiss Daimler, het keramiekbedrijf nabij Bergen dat eind september failliet werd verklaard. De actievoerders veroordeelden scherp de houding van de directie die als een dief in de nacht verdween, zonder zelfs de lonen van september te betalen, laat staan de ontslagvergoedingen. De slogans lieten er geen misverstand over bestaan: “Preiss Daimler = misdadige bazen” en “Preiss Daimler = 173 arbeiders op straat”.

En toch koesteren de werknemers nog hoop. Ze willen niet geloven dat de kennis en ervaring van een bedrijf dat bestaat sinds 1938 en dat een internationale reputatie geniet, zomaar verloren gaat. Ze weigeren twee keer, of beter, drie keer te moeten betalen voor de crisis. De betoging was bedoeld om de economische en politieke beleidvoerders ertoe aan te zetten de werkgelegenheid te redden. Zij moeten inspanningen doen om een overnemer te vinden.


11_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:17

Pagina 11

• N° 18 • 30 oktober 2009

> GLASBEDRIJF AGC ROUX

11

> SCHOONMAAKSECTOR

Ook uitzendkrachten De lange weg naar waardig werk verdienen respect Sedert jaren komt het ABVV op voor de rechten van de uitzendkrachten. Wanneer men het over rechten heeft, denkt men in de eerste plaats aan die rechten die betrekking hebben op de loonen arbeidsvoorwaarden. Maar dat is niet alles. Er is ook het recht op respect, en dat is zeker even belangrijk. Dit was de boodschap die de arbeiders van AGC Roux begin oktober aan hun directie brachten. Michel Geraci is AC-hoofdafgevaardigde bij AGC Roux. Dit glasbedrijf uit Charleroi stelt 118 werknemers tewerk, waaronder 67 uitzendkrachten. Michel stipt aan: « Er zijn heel wat uitzendkrachten in ons bedrijf, de enen al meer getalenteerd dan de anderen ; maar dat is ons probleem niet. Waar wij naar streven, is dat alle werknemers hetzelfde respect genieten, ongeacht of het vaste of tijdelijke werknemers zijn, of mensen met een interimcontract».

Op 7 oktober organiseerde het IVV, het Internationaal Vakverbond, voor de tweede keer de wereldactiedag voor waardig werk. In ons land werd in Brussel een grote bijeenkomst georganiseerd op de site van Tour en Taxis. Een gelegenheid voor vakbondsafgevaardigden van ABVV en ACV om aandacht te geven aan de situatie bij ons en over onze grenzen. Eén sector steekt er echter boven uit, omdat waardig werk daar een strijdpunt van elke dag is. Het gaat over de schoonmaak, waar de werkneemsters en werknemers het echt heel erg moeilijk hebben. Waardig werk, wat wil dat eigenlijk zeggen ? Het gaat erover dat werknemers een job moet hebben die correct betaald wordt, waarbij ze rechten hebben, waarbij ze hun belangen vrij kunnen verdedigen en waarbij ze erkenning genieten. Het gaat er ook over dat men zijn beroep en zijn privéleven met elkaar kan verzoenen. Vanzelfsprekend is dat niet, zelfs niet in een land als het onze.

EEN VERGISSING Alles begint met een vergissing van een uitzendkracht. Michel zelf geeft grif toe dat om het even welke werknemer de vergissing in kwestie had kunnen begaan. « Wanneer je dan nog weet dat de uitzendkrachten bij ons komen opdagen zonder de minste specifieke opleiding voor de glassector en dat men van hen verwacht dat ze onmiddellijk renderen, dan hoeft men zich er ook niet over te verbazen dat iemand van tijd tot tijd een steek laat vallen ». Nochtans, toen de ingenieur die toezicht houdt op het werk de vergissing vaststelde, kreeg de uitzendkracht een hoop vernederingen naar het hoofd geslingerd. ‘Pak je boeltje maar bijeen’ zo klonk het aan het uiteindelijk. En de uitzendkracht kon vertrekken, op staande voet. EEN BEETJE RESPECT AUB ! Een impulsieve reactie die strijdig is met alle procedures bij AGC Roux. Deze uitzendkracht had een contract voor één week. Het minste wat men had kunnen doen, was hem zijn week laten uitdoen. De werknemers bleven niet bij de pakken zitten en riepen een personeelsvergadering bijeen. Zij vonden een dergelijke houding onaanvaardbaar en legden het werk neer. Het enige wat de werknemers vroegen, was dat de ingenieur in kwestie zijn excuses zou aanbieden. Maar meteen na de feiten verdwijnt die man met ziekteverlof. Geen probleem voor de werknemers en hun delegees: zij wachten rustig af maar blijven bij hun standpunt. Uiteindelijk, na meer dan twee weken, wordt hun geduld beloond. De man komt terug en moet zijn excuses aanbieden. Eén ding staat vast : bij AGC Roux, net als in de andere vestigingen van AGC trouwens, hebben de afgevaardigden en de werknemers begrepen waar het om gaat : ongeacht het statuut blijft een werknemer een mens en verdient dan ook als zodanig gerespecteerd te worden.

Eric Neuprez, de federale secretaris die de schoonmaaksector op de voet volgt, zegt er het volgende over: “De sector moet de erkenning krijgen die ze verdient. Schoonmakers en schoonmaaksters zorgen voor comfort in het dagelijkse leven. Cliënten vergeten dat al te gemakkelijk, of ze willen liever hun ogen gesloten houden. Als ze jaar na jaar hun eisen steeds hoger stellen, lopen ze met hun hoofd tegen de muur. Men mag niet vergeten dat er achter de kostprijs mannen en vrouwen schuil gaan die respect verdienen en die recht hebben op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De situatie moet veranderen, en dat lukt als we er samen onze schouders onder zetten.”

DE SCHOONMAAK, HET LELIJKE EENDJE In België kun je zonder moeite stellen dat de schoonmaaksector het lelijke eendje is als het over waardig werk gaat. Voorbeelden zijn er bij de vleet. Geregeld komen klachten binnen van werknemers die het niet meer zien zitten. Bovenaan het lijstje staat de werklast die hand over hand toeneemt. Wat gisteren ondraaglijk was verbleekt bij de druk die vandaag wordt opgelegd. Hoe zwaarder de crisis toeslaat, hoe meer de bedrijven hun schoonmaakfactuur naar beneden willen halen en hoe onhoudbaarder de situatie wordt voor de werknemers. Een andere kwaal in de sector zijn de onderbroken werktijden. Er moet voor of na de kantooruren worden gepoetst, alsof het zo vies is dat niemand het mag zien. Nochtans, als werkplaatsen netjes zijn komt dat omdat iemand ze netjes maakt. Als gevolg van de onderbroken werktijden is het haast onmogelijk het privéleven fatsoenlijk te organiseren. En men denkt er misschien niet meteen aan, maar daardoor kun je ook haast nooit een voltijdse job uitvoeren. Vooral voor de vele alleenstaande moeders in de sector is dat een gigantisch probleem. FRANÇOISE, MONIQUE EN ALLE ANDEREN Neem bijvoorbeeld Françoise en Monique. Zij vertelden ons over hun moeilijkheden en vooral hun onmacht tegenover een almachtige werkgever die onmogelijke prestaties eist. Zo kreeg Françoise de opdracht om helemaal alleen een school te poetsen: 12 klassen, een refter, een turnzaal, een leraarskamer, trappen, gangen, toiletten en vuilnisemmers. Alles samen drie verdiepingen en daarvoor kreeg ze 14 uur per week. In dergelijke situatie kan een schoonmaakster alleen verkeerde keuzes maken. Want ofwel wordt ze vrijwilligster en presteert ze onbe-

taalde werkuren, ofwel werkt ze tegen een onhoudbaar tempo. Onvermijdelijk eindigt dat met gezondheidsproblemen, maar dat is de minste zorg voor de werkgever, die moet alleen maar een vervanging zoeken. Het is wat Monique meemaakte. Toen ze na een ziekte terug aan de slag wilde werd ze gewoon afgedankt. Voor Françoise en Monique is de rekening vlug gemaakt: vandaag moet krijg je 15 uur om alleen te doen wat men vroeger op 20 uur met twee deed. Tegen dat soort werktempo zou het zelfs onmogelijk zijn om een voltijdse job te aanvaarden, als men die al zou voorstellen. Het zou fysiek niet haalbaar zijn. HET KAN OOK ANDERS Nog een probleem in de schoonmaaksector is het organiseren van de werknemers in vakbonden. Zij werken vaak geïsoleerd op een of andere werf. Vakbondsafgevaardigden hebben de grootste moeite om werfbezoeken te organiseren. Het is een echte kwaal, want de werknemers staan alleen tegenover een baas of een cliënt die kan eisen wat hij maar wil. Nochtans, het kan ook anders. Zo bijvoorbeeld is er nu een internationaal akkoord tussen de schoonmaakfirma ISS en UNI, de internationale dienstenvakbond. In dat akkoord krijgen de werknemers de garantie dat hun rechten op het gebied van syndicale vertegenwoordiging gerespecteerd worden. Het is een uitstekend initiatief waar andere bedrijven een voorbeeld zouden moeten aan nemen. Een andere interessant initiatief kwam van de Franstalige socialistische senatoren Olga Zrihen en Philippe Mahou. Ter gelegenheid van de wereldactiedag voor waardig werk dienden zij een voorstel van resolutie in waarin staat dat België in zijn internationale politiek een prioriteit moet maken van de strijd voor waardig werk.

> CHEMISCHE NIJVERHEID

BASF – Feluy : weer een sociaal drama Het gaat van kwaad naar erger. Nu is het de chemiereus BASF die zijn vestiging in Feluy bij La Louvière sluit en daarmee 133 werknemers op straat zet. De reden? Een wereldwijde overproductie van maleïnezuuranhydride, een chemische component die gebruikt wordt in de auto-industrie en in de bouwnijverheid, twee sectoren die zwaar getroffen worden door de economische crisis.

Michel Geraci, de hoofddelegee bij AGC Roux: “De excuses die wij vroegen waren zuiver symbolisch bedoeld, zoveel is duidelijk. Maar we moesten de puntjes op de i zetten: welk statuut een werknemer ook heeft, iedereen heeft evenveel recht op respect.”

Het belet niet dat de aankondiging van de sluiting insloeg als een bom bij de werknemers. Jean-Luc Quebella, vakbondssecretaris van de Algemene Centrale in de regio van La Louvière zegt daarover: “We vreesden voor de sluiting

van Néochim, de productie-eenheid voor Biodiesel. Daar werken een dertigtal mensen onder contract bij BASF en de situatie is er zeer moeilijk. Maar we hadden niet het minste vermoeden dat alle werknemers voor de bijl gingen gaan.” Voor de werknemers is de rekening vlug gemaakt : sinds BASF hun bedrijf in handen kreeg werd er op de site van Feluy geen rooie duit meer geïnvesteerd. De werknemers voelen zich dubbel en dik bedrogen. Zij willen nu het onderste uit de kan. Met andere woorden, BASF zal geld op tafel moeten leggen. De mensen zijn vastbesloten te eisen wat hen toekomt.


12_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:33

12

Pagina 12

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N° 18 • 30 oktober 2009

De crisis als kans om ‘zieltjes’ te winnen? Op vrijdag 16 oktober kwamen de secretarissen van BBTK uit het hele land samen voor hun jaarlijks “College van bestendigen” (een informele bijeenkomst waar van gedachten wordt gewisseld). Naast een geanimeerde discussie over het koppelen van een mogelijke verlenging van de crisismaatregelen aan een betekenisvolle vooruitgang in het dossier arbeiders/bediendestatuut, was het grootste deel van de bijeenkomst gewijd aan de oorzaken en gevolgen van de actuele economische crisis. Voorzitter Erwin De Deyn trad op als moderator van een paneldebat tussen drie gerenommeerde deelnemers: Ivan Van de Cloot, chief economist van de denktank Itinera Institute, Eric De Keuleneer, handelsingenieur en hoogleraar aan de Solvay Business School van de ULB, en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Ivan Van de Cloot beschreef hoe de financiële crisis in 2008 uitbrak als een gevolg van het feit dat banken zich wereldwijd hadden toegespitst op risicovolle kapitaaltransacties en veel minder op rechtstreekse (lange-termijn)relaties met hun cliënteel (zoals bijvoorbeeld een lening bij je huisbankier). Ze baseerden die gevaarlijke keuze op een absurd geloof in statistische modellen die snel rendement in het vooruitzicht stelden. Er werd roekeloos gehandeld in half fictieve waardepakketten: “Er lopen in de Belgische banken nog steeds toplui rond die gewoonweg niet begrijpen wat ze jarenlang hebben verkocht. Tot op de dag van vandaag weten ze het gewoon niet”. Een opmerkelijke getuigenis: de spreker was tot enkele jaren terug zelf op hoog niveau actief binnen ING… Dit feestje kon doorgaan tot de zeepbellen uiteen spatten. Het gevolg is bekend: de totale instorting van

de kapitaalmarkten. De regeringen konden dankzij het inzetten van enorme hoeveelheden geld de brand net op tijd blussen. Volgens Van de Cloot kan er alleen een uitweg gevonden worden als de economie afstapt van de gevaarlijke neiging om alleen de winsten te privatiseren en de verliezen naar de overheid (de belastingbetaler) door te schuiven: “Een terugkeer naar het zogenaamde ‘relatiebankieren’ is nodig: opnieuw een rechtstreekse band creëren tussen de bankier, de consument en het product. Op die manier is de bank tenminste rechtstreeks verantwoordelijk voor de producten die worden verkocht.” Eric De Keuleneer erkende dat het kapitalisme, hoewel het zou moeten staan voor ‘efficiëntie, vernieuwing en creativiteit’ ontegensprekelijk ook nadelige effecten heeft, die in de praktijk zelfs zwaarder doorwegen: het kapitalisme is onstabiel, zelfvernietigend, onrechtvaardig (want het vergroot de ongelijkheden) en schadelijk voor het milieu. Die effecten worden nog versterkt door de globalisering. Bij het zoeken naar oplossingen stelde deze spreker voor om veel meer nadruk te leggen op regulering – nationaal

Handel: tekst in de rekken Geduld loont! Zelfs voor een voorakkoord in de zelfstandige kleinhandel en in de middelgrote voedingsbedrijven (paritaire comités 201 en 202.01). In deze “kleine” winkels waarin syndicale afvaardigingen niet wettelijk verplicht zijn, is dit een verademing voor de werknemers. Hierna vindt u de grote lijnen van het toekomstige akkoord dat de BBTK heeft binnengehaald. Ervaringsbarema’s. Gedaan met de loonroosters op basis van leeftijd. De Europese Unie heeft ze afgeschaft. In de toekomst wordt een nieuw model gebruikt. Dit zal gebaseerd zijn op de gelijkstellingen die in de verzekeringssector worden toegepast en is bijzonder anti-discriminerend: het stelt heel wat situaties (ziekte, studies, verlof, enz.) gelijk met jaren ervaring. Toegeving: de degressieve barema’s voor jongeren blijven bestaan. Op die manier zal de omzetting van de leeftijdsbarema’s in ervaringsbarema’s pijnloos verlopen voor de werknemers. Verlenging. Alle CAO’s worden verlengd: eindejaarspremie, tijdskrediet, brugpensioenen… €125 en €250. Het interprofessioneel akkoord voorzag €125 in 2009 en €250 in 2010. De werkgevers van de sector wilden volledige vrijheid in de modaliteiten om deze bedragen te betalen. Het risico was groot dat sommige winkels hun bedienden zouden betalen met cadeaus van de werkgever zoals “een ham- of vleespakket of allerhande groenten... “De werkgevers zullen dus de enveloppe moeten omzetten, hetzij in ecocheques, hetzij in een brutopremie. De syndicale controle is dus gewaarborgd. Het bedrag voor 2009 (€125 voor een voltijdse werknemer) zal tegen 1 december worden uitbetaald (naar rato voor de deeltijdsen). Idem voor 2010, de €250 wordt gestort op 01/12/2010. Harmonisering van de paritaire comités. De verschillen in lonen en arbeidsvoorwaarden tussen de vijf PC’s in de handel zijn groot. Sommige werkgevers hebben de voorbije jaren dan ook bij de buren gekeken en getracht om je voordelen in neerwaartse zin aan te passen. Zoals bleek uit de vakbondsacties rond de Carrefour van Brugge vorig najaar heeft de BBTK zich altijd ingezet voor een harmonisering... in opwaartse zin. In dit sectoraal akkoord, net als in dat van de andere PC’s van de handel, zijn de werkgevers het engagement aangegaan om deel te nemen aan een werkgroep om dit te bewerkstelligen, onder toezicht van de vertegenwoordigers van de Minister van Sociaal Overleg. Zodra het akkoord ondertekend is, vind je alle details op www.bbtk.org, in onze nieuwsbrief (gratis inschrijving) en in een speciale Expresso.

Ivan Van de Cloot en supranationaal – en een sterkere rol voor vakorganisaties. Zo pleitte hij bijvoorbeeld voor bindende gedragscodes voor bestuurders en voor controlemacht van ondernemingsraden bij de samenstelling van de raad van bestuur van ondernemingen: “Waarom de raden van bestuur zelfs niet laten controleren door de ondernemingsraad? Dat lijkt me toch geen onredelijke vraag!” Ook heffing op speculatiewinsten en het reguleren van lobbying leken hem nuttige technieken. Rudy De Leeuw verzorgde de syndicale invalshoek… door te beginnen met de vaststelling dat de sprekers opvallend kritisch bleken voor het kapitalistisch systeem. Jarenlang werd de consensus rond het zuivere kapitalisme amper doorbroken. De Leeuw: “Er was blijkbaar een financiële crisis nodig – waarvan het einde helaas nog lang net in zicht is – om economen te vinden die de balans willen opmaken van de ravage die het systeem heeft aangericht.” Economen die nu samen met ons vaststellen dat de crisis geen toevallig verschijnsel is, maar een gevolg is van de neoliberale economie.

Eric De Keuleneer De ABVV-voorzitter stoorde zich nog het meest aan het feit dat het blijkbaar opnieuw “business as usual is”. Er wordt momenteel zelfs gespeculeerd met voedselvoorraden, het bankgeheim blijft in België overeind, de bonussen zijn terug van (nooit ver) weg geweest en de banken weigeren mee te werken om risicogedrag te vermijden. Helaas durft ook de regering niet optreden: de 500 miljoen euro die nu van de banken wordt gevraagd (terwijl er 22 miljard

Rudy De Leeuw euro overheidsgeld is gespendeerd om de banken te redden, zonder enige tegenprestatie) komen uitsluitend ten laste van spaardeposito’s terwijl de risicobeleggingen buiten schot blijven. Ook De Leeuw pleitte voor het invoeren van speculatie- en transactietaksen, uiteraard niet alleen in België. Pas als we een dergelijke politiek op Europees vlak tot stand kunnen brengen zullen we deze maatregel ook aan andere landen verkocht kunnen krijgen.

EEN VERRASSENDE CONCLUSIE Tijdens de discussie die hierop volgde werd vooral de nadruk gelegd op het feit dat het kapitalistisch systeem niet alleen voor de financiële economie destructief gebleken is, maar dat ook de “reële”, industriële economie zwaar te lijden heeft onder de crisis. Het gaat daar vaak om fenomenen zoals overproductie, maar ze zijn het gevolg van hetzelfde systeem… De opmerkelijkste vaststelling van het debat was eigenlijk dat er ons zaken verteld werden die we zelf al lang aanvoelden: de markt is niet de beste en enige logische oplossing voor alle problemen die zich stellen, wel in tegendeel. De financiële crisis heeft alvast een aantal ogen geopend. Vragen (en zelfs oplossingen) die een aantal jaren terug enkel door ons werden gesteld, vinden we nu terug in de commentaren van kranten en tijdschriften. Ideologisch gezien hebben we de wind mee en dat zijn we niet gewoon. De uitdaging voor de BBTK, van militanten tot secretarissen, moet nu zijn om deze wind ook te gebruiken om onze boodschap van solidariteit verder te doen dragen. Onze argumenten zijn sterker dan ooit.

Need more hands? Ook op zondag? Onze jaarlijkse actie in de Callcenters ligt achter de rug. Dit jaar was de slogan “Need more hands?” (vertaling: Meer handen nodig?). De boodschap was duidelijk: de werknemers uit de Callcenters zouden soms beter beschikken over vier paar handen in plaats van eentje… Want de eisen die door de werkgever worden gesteld zijn niet min. Flexibiliteit, moeilijke uren, werken op zondag… Over het hele land voerde de BBTK actie om het personeel te tonen dat ze op ons kunnen rekenen: in Brussel, Luik, Charleroi, Oostende, Antwerpen, Gent, Hasselt, Mechelen, Bergen… In Antwerpen, bij SNT (lees ook de getuigenis van een SNT-afgevaardigde na op www.bbtk.org), viel de actiemaand samen met een sociaal conflict. Het is een typisch voorbeeld van hoe er met het personeel wordt omgegaan in de sector. Patricia Van Goel, gewestelijk BBTK-secretaris uit Antwerpen, legt uit: “De arbeidsomstandigheden bij SNT zijn sowieso al erg genoeg. De helft van de werknemers zijn uitzendkrachten en heel wat bedienden zijn echt afhankelijk van de job om het hoofd financieel boven water te kunnen houden. Daardoor is de directie erin geslaagd om een kleine minderheid van het personeel aan zich

te binden. Zij aanvaarden alles: zondagwerk zonder enige toeslag, werkdagen van tien uur, werkweken van twaalf dagen…” Dat gaat dan over korte dagen, vermoed ik? “Vergeet het! Dat zijn dagen van minstens 8 uur!”

werkgever was dit zogenaamd cruciaal ‘voor de toekomst van het bedrijf’. Plots bleek de werkgever ook de zesdagenweek te willen invoeren. Ook cruciaal waarschijnlijk. Laat het duidelijk zijn: als syndicalisten zullen wij onder een dergelijk akkoord geen handtekening zetten.” Wat nu?

Er zijn nu sociale problemen bij SNT. Wat was precies de aanleiding? “Een harde kern werknemers werkt meer dan 15 zondagen per jaar, wat in het bedrijf het maximum is. We hebben als vakbond een voorstel gedaan om dit aantal uit te breiden, maar alleen als er een gepaste vergoeding tegenover staat. Volgens de

“We blijven ervoor gaan. De werkomstandigheden zoals die in sommige callcenters bestaan bewijzen dat de vakbondstrijd nooit gestreden is. In elk geval, in het kader van de voorbije actiemaand, mijn hoedje af voor de BBTK-militanten. Het vergt moed om in zo’n bedrijven op te komen voor de rechten van je collega’s.”

Van links naar rechts: Jacqueline Vanderveken, Michael Van Coillie, Crist’l Chovau, Ria Obijn en Jan Schotel


16_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:29

16

Pagina 16

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N° 18 • 30 oktober 2009

> STANDPUNT

Verlenging van de crisismaatregelen: de puntjes op de i Zelfs zwart op wit is een tekst steeds voor interpretatie vatbaar: elk tracht er altijd in te lezen wat hij zelf wil. Zoals de regeringsverklaring die vorige dinsdag in de Kamer werd voorgelezen. Eerste Minister Herman Van Rompuy had er een korte alinea over de crisismaatregelen in opgenomen. Een passage vol nuances waarvan de werkgevers snel de subtiliteit ontkenden. De crisismaatregelen… Weet je nog? Arbeidsduurverminderingen of tijdelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomsten in bedrijven die zwaar getroffen zijn door de economische recessie. Maatregelen die sinds 1 juli van kracht zijn om ontslagen te vermijden… Maar totnogtoe niet echt een groot succes: er zijn alsmaar meer herstructureringsplannen en faillissementen die tienduizenden werknemers werkloos maken. En de bedrijven maken maar weinig gebruik van die maatregelen, die

voor hen vooral een extra instrument voor flexibiliteit zijn. Een bewijs dat ze liever ontslaan en zo het aantal banen voor lange tijd verminderen. Wat zegt de beleidsverklaring van Herman Van Rompuy? Letterlijk: “Inzake werkgelegenheid zullen de bestaande crisismaatregelen, onder meer inzake vormen van tijdelijke werkloosheid bij bedienden, na overleg met de sociale partners kunnen verlengd worden.” Met andere woorden, de federale regering heeft nog niet definitief beslist om de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, evenmin als de andere crisismaatregelen, te verlengen, zelfs indien reeds 85 miljoen euro werd voorzien in de begroting 2010. Voor de BBTK moet met elk woord van deze verklaring rekening worden gehouden. Ten eerste blijkt dat de verlenging geen automatisme is (maar een mogelijkheid). Ten tweede blijkt dat dit moet worden voorgelegd aan de sociale partners

in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Alvorens de maatregelen eventueel verlengd worden, moet er dus eerst onderhandeld worden! En wij leggen strikte voorwaarden op tafel. Ten eerste de deblokkering van de discussie over de opwaartse harmonisering van het arbeidersstatuut naar dat van de bedienden, zeker wat de opzeggingstermijnen betreft. Die voorwaarde is trouwens uitdrukkelijk opgenomen in de wet van 19 juni 2009: er moet significante vooruitgang geboekt worden vooraleer er tot verlenging kan worden overgegaan. Ten tweede: geen versoepelingen zoals de werkgevers wensen. Integendeel, wij blijven aandringen op een aantal verbeteringen en aanpassingen. Allereerst moet voorrang worden gegeven aan sectorale kaderakkoorden zoals die van de metaal-

sector. Met zo’n akkoorden kan worden vermeden dat de financiële compensaties voor de werknemers belachelijk laag blijven of dat de bedrijven vanuit sociaal oogpunt alsmaar lager gaan bieden. Op sectoraal vlak is de kans op écht sociaal overleg groter: zelfs bedrijven zonder syndicale afvaardiging mogen geen gesoldeerde bedrijfsplannen toepassen. Algemeen gesproken moeten de bedrijfsplannen maximaal het sociaal overleg respecteren. Als één van de maatregelen wordt toegepast, moet daar werkzekerheid aan gekoppeld zijn. Alvorens een bestaand bedrijfsplan verlengd kan worden, moet tevens de economische situatie van het bedrijf op een controleerbare wijze extern geëvalueerd worden.

van €1 per dag, en zelfs minder, geven aan bedienden die onder de maatregelen vallen! Dit is schandalig en kan niet verder! Tot slot verzwaren deze maatregelen de uitgaven van de sociale zekerheid. Daar moet dus een alternatieve financiering tegenover staan. De BBTK zal niet nalaten de leden van de regering aan de inhoud van hun eigen verklaring te herinneren. Myriam Delmée Ondervoorzitter

Erwin De Deyn Voorzitter

Nieuw: het reilen en zeilen van je vakbond in je mailbox. Schrijf je eenvoudig in op www.bbtk.org

We hebben al bedrijven gezien die verwaarloosbare bedragen

Aanbod geldig tot 31/12/2008 - Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058.

Jonger dan 28 en op eigen benen? Proficiat, we verzekeren je woonst het eerste jaar aan halve prijs.

Een goede w leeft met je moningverzekering ee. Je

P&V adviseur weet hoe bel angrijk het vo kunnen staa or jou is om n. Daarom kr op je eigen b ijg je de P&V Idea eerste jaar aa enen te l Home won n halve prijs ingverzeker al s je ademruimte jonger bent in g het om je geld te dan 28 jaar. Zo heb je m besteden aa ee n r za financiële ken die jij éc Voor een afsp ht belangrijk raak met de vi nd P & t. V adviseur in bel 078/15 90 je buurt, 91 of surf na ar www.pv.b e.

P&V. Het be

wijs dat verz

ekeren ook

anders kan.


13_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:28

Pagina 13

Textiel - Kleding - Diamant

• N° 18 • 30 oktober 2009

13

Europese steun voor de ontslagen textielwerknemers Het Europees Fonds voor de Aanpassing aan de Globalisering werd opgericht in 2007. Dit Fonds stelt jaarlijks een budget van 500 miljoen euro ter beschikking om actieve arbeidsmarktgerichte maatregelen te ondersteunen voor sectoren die in een bepaalde regio getroffen worden door massaal jobverlies. De afgelopen maanden sneuvelden meer dan 2.000 jobs in de sector textiel in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Limburg. Het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant heeft dan ook samen met de andere sociale partners het voortouw genomen om een steunaanvraag in te dienen bij het Globaliseringsfonds. En met succes. Op 9 september keurde de Europese Commissie onze ingediende dossiers goed voor een totaalbudget van 14 miljoen euro, waarvan 9,2 miljoen uit het Globaliseringsfonds. COBOT, het sectoraal opleidingscentrum voor de textiel is van bij het begin nauw betrokken geweest bij de opstelling van de concrete maatregelen die in aanmerking komen voor Europese steun en staat in belangrijke mate in voor de praktische uitvoering ervan. Nu de Europese steun een feit is, kunnen we aan de slag om de getroffen werknemers zo vlug mogelijk te leiden naar een nieuwe job. Dit gebeurt concreet door een ruim aanbod aan maatregelen.

Er zijn ook vergoedingen en premies voorzien voor wie zich inschrijft voor één of meer maatregelen. We zetten hieronder even de praktische voorwaarden en maatregelen op een rij: WIE KOMT IN AANMERKING? Alle werknemers die werden ontslagen in een textielbedrijf in de provincies Oost- en WestVlaanderen tussen 31 mei 2008 en 28 februari 2009. Voor de provincie Limburg gaat het om de werknemers die in onze sector werden ontslagen tussen 1 augustus 2008 en 31 maart 2009. WELKE ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN STAAN TER BESCHIKKING? • Competentiescreening : zoek uit welke job het best bij je past. Samen met een medewerker van COBOT ga je na wat je talenten en vaardigheden zijn. Er wordt gepeild naar je toekomstverwachtingen, je interesses. Er wordt samen met jou een actieplan opgesteld. Wellicht heb je ook bijkomende opleiding nodig

om aan de slag te gaan in de job die jou ligt. Een vergoeding van €15,00 wordt toegekend als je aan deze actie deelneemt die niet langer duurt dan enkele uren. • Leer succesvol solliciteren. De kans op een nieuwe job staat of valt vaak met een goede sollicitatie. Gedurende maximum 3 dagen word je intensief getraind om jezelf verkopen bij je toekomstige werkgever. Wie 3 dagen training volgt, ontvangt een vergoeding tot €75,00. • Behaal een ervaringsbewijs. Wanneer je bijvoorbeeld het beroep hebt gedaan van platwever of dubbelstuk tapijtwever, kun je dit officieel laten attesteren met het ervaringsbewijs. Met dit bewijs op zak kun je gemakkelijker aan de slag bij een nieuwe werkgever. Wie het ervaringsbewijs behaalt, ontvangt een vergoeding van €100,00. • Ontvang vacatures die bij je passen. COBOT speurt in jouw plaats naar de vacatures die passen bij

je opleiding, ervaring en interesses. Deze dienst wordt gratis aangeboden. • Volg een opleidingstraject op maat. Je hebt de keuze gemaakt voor een nieuwe job, maar je mist de juiste vaardigheden en opleiding. Samen met COBOT en de VDAB wordt een opleidingtraject uitgestippeld dat je op het lijf geschreven is. Tijdens dit traject ontvang je een vergoeding van €25,00 per dag voor maximum 20 dagen. • Volg een algemene opleiding om je kansen op een job te verhogen. Er zijn heel wat opleidingen die voor jou makkelijker de poort openen naar nieuw werk, zoals mechanica, elektronica, werken met computer, .... Tijdens deze opleiding ontvang je een vergoeding van €25,00 voor maximum 10 dagen. • Laat je bijstaan door een jobcoach. Wil je graag opnieuw aan de slag, maar je weet niet hoe je het alleen moet aanpakken? Op jouw verzoek zal een jobcoach je met raad en daad bijstaan bij iedere stap die je onderneemt in je zoektocht naar een nieuwe job. Wie intekent op dit initiatief

ontvangt een vergoeding van €75,00 JE MAAKT OOK AANSPRAAK OP 2 PREMIES Als je – geheel vrijblijvend – deelneemt aan één of meer van de bovenvermelde acties ontvang je een instappremie van €150,00. En als je na het volgen van een actie uit het pakket van steunmaatregelen werk vindt, dan krijg je een tewerkstellingspremie van €250,00. Je moet dan wel minstens 3 maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn bij je nieuwe werkgever of 65 dagen als uitzendkracht over een periode van 26 weken. Alle bovenvermelde vergoedingen en de instappremie zijn cumuleerbaar met je werkloosheidsuitkering. Waar kan ik terecht voor bijkomende informatie? • COBOT, Poortakker 92, 9051 SintDenijs-Westrem. Telefoon: 09/222.26.14 E-mail: saar.vandenbroucke@cobot.be Website: www.efgcobot.be • Bij de afdelingssecretariaten van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant. De coördinaten vind je op de website: www.abvvtkd.be/reg.html

Jute: invoering van maaltijdcheques vanaf 1 november 2009 Vanaf 1 november 2009 worden maaltijdcheques toegekend aan de arbeid(st)ers van de sector jute (PC 120.03). De CAO voorziet maaltijdcheques voor zowel voltijds als deeltijds tewerkgestelde arbeid(st)ers. GELDIGHEID

• één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag

DE “ALTERNATIEVE” TELLING BEPAALT ALLEEN HET AANTAL MAALTIJDCHEQUES Deze alternatieve telling kan maar toegepast worden als er in de onderneming een overeenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en de vakbonden of (in kleinere bedrijven) via het arbeidsreglement.

• de “alternatieve” berekeningsmethode (gebaseerd op uren i.p.v. dagen).

Hoe maak je nu de berekening indien je bedrijf kiest voor de “alternatieve” telling?

OP HOEVEEL MAALTIJDCHEQUES HEB JE RECHT? Het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt, is afhankelijk van de manier waarop ze worden berekend. Er zijn twee manieren:

In de sectorale overeenkomst is voorzien dat de alternatieve telling kan worden toegepast indien er in het bedrijf afwijkende arbeidsregelingen zijn (bijvoorbeeld deeltijdse arbeid, 1/5e tijdskrediet, halftijds tijdskrediet, …). Deze alternatieve telling moet worden ingevoerd op basis van een bedrijfsovereenkomst. Algemeen principe: één cheque per effectief gewerkte dag. Je ontvangt één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag. Jouw arbeidsduur op die dag speelt hierbij dus geen enkele rol. Alternatieve telling: uren i.p.v. dagen! Bij de alternatieve telling wordt een andere manier van tellen toegepast. Bij de “alternatieve” telling baseert men zich op de gepresteerde uren i.p.v. dagen.

Totaal aantal effectief gepresteerde uren van de werknemers tijdens het kwartaal Normaal aantal arbeidsuren per dag in onderneming

Het resultaat is dan het aantal maaltijdcheques waarop je als arbeider recht hebt. Door deze “alternatieve” telling toe te passen, kun je dus meer maaltijdcheques ontvangen dan indien de berekening gebeurt a rato van één cheque per effectief gewerkte dag. Voor verdere info omtrent de concrete toepassing van deze

“alternatieve” telling in je bedrijf kan je terecht bij je delegee en/of afdelingssecretaris van het ABVV-TKD.

Je maaltijdcheques blijven drie maanden geldig. De geldigheidsduur (in maanden) staat vermeld op je maaltijdcheques. Na drie maanden kan het restaurant of de winkel je maaltijdcheques weigeren. Je kan ze ook niet vervangen.

HOEVEEL IS JOUW MAALTIJDCHEQUE WAARD?

MAALTIJDCHEQUES ZIJN OP NAAM

Of het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt nu bepaald wordt volgens het principe 1 maaltijdcheque per effectief gewerkte dag, of volgens de “alternatieve telling”: de waarde van de maaltijdcheque blijft dezelfde. Alleen het aantal cheques waarop je recht hebt kan verschillen. Zowel de werkgever als de werknemer betalen elk een stukje van de maaltijdcheque. Het persoonlijk aandeel van de werknemer moet minstens €1,09 bedragen, voor de werkgever gaat het over een maximale bijdrage van €5,91. In de jutesector is je persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheque vastgesteld op €1,09. Dit persoonlijk aandeel is een vestzak-broekzakoperatie. Dit aandeel krijg je volledig terug via de waarde van je maaltijdcheque. De werkgeversbijdrage bedraagt €1,01.

Vanaf

Patronaal aandeel

Persoonlijk aandeel

Totale waarde

1 november 2009

€1,01

€1,09

€2,10

De maaltijdcheques moeten afgeleverd worden op naam van de werknemer. Iedere maand zal je dus een enveloppe (met vermelding van je naam) ontvangen met het juiste aantal maaltijdcheques voor de betrokken maand. Indien het aantal maaltijdcheques niet klopt met je effectief gewerkte dagen, moet je dit melden aan je werkgever. Hij heeft dan de mogelijkheid om dit te regulariseren binnen een bepaalde wettelijke termijn. Ook op je loonbriefje vind je gegevens terug omtrent je maaltijdcheques (het aantal toegekende cheques, je eigen bijdrage).

MAALTIJDCHEQUES EN INTERIM-ARBEIDERS Ook een interim-arbeider heeft recht op maaltijdcheques, onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers.

Website ABVV-TKD Het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant heeft een website waarop alle informatie kan teruggevonden worden over de sectoren waarvoor onze centrale verantwoordelijk is. Loonbarema’s, pamfletten en affiches, syndicale links, …, je vindt het allemaal op www.abvvtkd.be.


14_GP_DNW_20091030

28-10-2009

11:28

14

Pagina 14

Voeding - Horeca - Diensten

• N° 18 • 30 oktober 2009

Syndicale premie in de Voedingsnijverheid (met uitzondering van de sector Bakkerijen) recht op de premie “bruggepensioneerde”.

VOORWAARDEN De arbeiders uit de voedingsnijverheid (ALLE deelsectoren) hebben recht op een syndicale premie indien ze aan de twee volgende voorwaarden voldoen: Sedert 1.4.2008 in regel zijn met hun bijdragen tewerkgesteld in de voedingsnijverheid (of gelijkgestelde dagen) tussen 1.4.2008 en 31.3.2009 BEDRAG Wordt vastgesteld i.f.v. de aangifte van de werkgever aan de RSZ (gepresteerde en gelijkgestelde dagen)

Langdurige zieken en voltijds tijdskrediet De eerste 12 maanden worden gelijkgesteld met effectieve prestaties. Daarna heeft men recht op de premie “volledig werklozen” gedurende drie referteperiodes.

Worden o.a. gelijkgesteld met “tewerkstelling” de jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, uitoefening syndicaal mandaat,… Volledig werklozen Maximumpremie € 81. Kortere periodes van volledige werkloosheid geven pro rata recht op de premie. Deze premie geldt slechts voor de werkloosheid die onmiddellijk volgt op een tewerkstelling in de Voedingsnijverheid en blijft behouden gedurende vier referteperiodes volgend op de referteperiode waarin men volledig werkloos werd. Bruggepensioneerden Maximumpremie € 89. Wanneer men in de loop van de referteperiode met brugpensioen gaat heeft men recht op de premie “actieven”. Daarna en tot aan het pensioen heeft men

De automatische betaling van de syndicale premie gebeurt op 2 november 2009. (*) met uitzondering van de afdelingen Namen/Luxemburg en Doornik.

NIET-AUTOMATISCHE BETALING

PROCEDURE Werkende leden: Indien u voldoet aan de 3 voorwaarden” automatische betaling” ontvangt u automatisch uw premie op uw bankrekening, zoniet ontvangt u een attest van het Sociaal Fonds.

Werkende leden. Maximumpremie € 135. Kortere periodes van tewerkstelling geven pro rata recht op de premie.

dingsnijverheid.

Dit formulier moet u overhandigen aan uw syndicaal afgevaardigde of aan uw plaatselijke afdeling van ABVV HORVAL (bankrekeningnummer vermelden!!) Inactieve leden: Om van de premie “inactieven” (volledig werklozen, langdurige ziekte >1 jaar, tijdskrediet>1jaar of bruggepensioneerde) te kunnen genieten, moet de arbeider een attest aanvragen bij de gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL. De syndicale premie voor inactieve leden wordt pas na controle door het Sociaal Fonds, uitbetaald. AUTOMATISCHE BETALING Het ABVV betaalt volledig automatisch (*) de syndicale premie rechtstreeks op de bankrekening van zijn leden indien volgende voorwaarden vervuld zijn • vorig jaar een premie voedingsnijverheid of suiker ontvangen hebben; • in regel zijn met hun bijdragen sinds de referteperiode (1.4.2008 – 31.3.2009) en tot het ogenblik van de betaling • tussen 1 april 2008 en 31 maart 2009 tewerkgesteld in de voe-

De arbeiders die in de voedingsnijverheid hebben gewerkt tussen 1 april 2008 en 31 maart 2009 en die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zullen net zoals vroeger een formulier ontvangen. De formulieren worden vanaf 23 oktober 2009 verzonden en de uitbetaling gebeurt vanaf 2 november 2009.

Een beroep kan je leren op school, maar ook gewoon door het uit te oefenen. Door jarenlang te functioneren in een bedrijf word je goed in je job zonder dat je daar misschien ooit een diploma voor gehaald hebt of voor gestudeerd hebt. Die ervaring kan je nu omzetten in een ervaringsbewijs, een officieel bewijs van bekwaamheid. Handig als je een job zoekt maar ook nuttig als je bijvoorbeeld wil doorgroeien in het bedrijf waar je werkt. Zo verruim je sterk je kansen op de arbeidsmarkt. Op donderdag 8 oktober ontvingen 9 mensen hun ervaringsbewijs van uitsnijder-uitbener in het KTA Diksmuide. Allen hebben ze in een test bewezen dat ze de job van uitsnijderuitbener onder de knie hebben en tijdens een officiële uitreiking ontvingen ze daarvoor elk hun ervaringsbewijs. Terecht mogen ze fier zijn want ze hebben nu een document in handen dat duidelijk zegt welke job ze kunnen. Een simpele procedure, vonden de gediplomeerden zelf: een gesprek en een praktische proef. Een aanrader dus voor wie de vaardigheden bezit maar daarvan geen officieel bewijs heeft want het ervaringsbewijs kan nu reeds voor zo’n 40 beroepen!

Kijk alle gegevens op het voorgedrukte formulier goed na en deel eventuele vergissingen mede aan uw syndicaal afgevaardigde of plaatselijke afdeling. Zo vermeldt u best expliciet wanneer u van het tijdskrediet (1/5, 1/2 of voltijds) geniet of met brugpensioen bent gegaan in de loop van de referteperiode en voeg hierbij het bewijs. Voor een vlotte en snelle betaling verzoeken wij u uw bankrekeningnummer te vermelden op het formulier dat u van het sociaal fonds ontvangt.

INACTIEVE LEDEN (volledig werklozen, langdurige ziekte >1 jaar, tijdskrediet >1jaar of bruggepensioneerden) Het attest moet worden aangevraagd en de syndicale premie voor inactieven wordt pas na controle door het Sociaal Fonds uitbetaald (zie procedure).

Agenda 2010 De agenda 2010 is vanaf midden november gratis beschikbaar in al onze gewestelijke afdelingen. Naast een zeer praktische agenda waarin je je afspraken of uurrooster kan noteren, vind je een boel praktische informatie zoals adressen, telefoonnummers, enz. … van onze gewestelijke afdelingen en algemene informatie over de arbeidsovereenkomst, loon, vervoerkosten, ziekte en carensdag, tijdelijke werkloosheid, bestaanszekerheid, klein verlet, jaarlijks verlof en syndicale premie.

Agenda 2010

De eerste 9 mensen hebben hun ervaringsbewijs uitsnijder-uitbener op zak!

In het Koninklijk Technisch Atheneum van Diksmuide is het testcentrum voor uitsnijder-uitbener gevestigd dat kandidaten begeleidt en test. Met ondersteuning van het IPV (de opleidingsinstantie voor de voedingsnijverheid) werd dit initiatief gerealiseerd. Meer weten? 0470/998 964. Zie ook www.ervaringsbewijs.be

Afdeling Antwerpen neemt afscheid van een groot syndicalist Jan Dockx Zondag 18 oktober is Jan Dockx onverwacht overleden. Jan was jarenlang syndicaal actief binnen Sodexho. Jan was ook een actief militant binnen onze organisatie. Jarenlang was hij ondervoorzitter van onze Afdeling Antwerpen. Jan was een militant met een groot hart, steeds bekommert om zijn collega’s. Jan werkte ook mee aan verschillende verwezenlijkingen binnen de sector Horeca. We verliezen hiermee een groot man. Onze afdeling treurt om zijn verlies en wenst zijn familie alle sterkte toe. Yvan De Jonge Gewestelijk secretaris


15_AA_DNW_20091030

28-10-2009

11:33

Pagina 1

• N° 18 • 30 oktober 2009

15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Na het sociaal akkoord in de sector Logistiek Bij de laatste onderhandelingen in de sector Logistiek zijn we er grotendeels in geslaagd de ongewenste ecocheques buiten te houden. Het was vrij snel duidelijk dat onze mensen deze vorm van koopkrachtverhoging helemaal niet lusten. Niet dat ze niet ecologisch bewust zijn, wel bepalen ze graag zelf wat ze met hun toch al beperkte - loonsverhoging kunnen doen. Voor de hele sector geldt voor het nietrijdend personeel dat de koopkrachtverhoging, die netto moet zijn, ingevuld wordt via aanvulling of invoering van maaltijdcheques. In een heel aantal bedrijven beschikten de werknemers reeds over maal-

tijdcheques. Maar veel andere arbeiders bleven jarenlang in de kou staan.

ders en bedienden hetzelfde voordeel moeten krijgen.

Nu is dus sectoraal de eerste stap gezet! Het is een positief punt in een akkoord dat voor het overige als eerder matig wordt gekwoteerd.

Dit is alweer een stap in de goede richting.

Nu kan men in de bedrijven aan het werk.

Toenadering tussen de statuten arbeiders en bedienden: made by … onze delegees!

In een aantal bedrijven is er onderhandeld over een vroegere invoering dan sectoraal voorzien. Met succes!

Net zoals tijdens onze laatste federale militantenraad, roepen wij al onze afgevaardigden op om nauw toe te zien op de uitvoering van het sectoraal akkoord. Creatief zijn is de boodschap!

In een aantal andere bedrijven wordt er gepraat over hogere bedragen dan wat sectoraal bepaald is. Vaak gaat men daarbij in de richting dat arbei-

Lieve Pattyn Secretaris BTB Wegvervoer en Logistiek

Infonamiddag over euthanasie Op 1 december 2009 om 14u00 organiseren de ABVV senioren regio Antwerpen een infonamiddag over euthanasie. Deze zal doorgaan in de Ommeganckstraat 53, 2018 Antwerpen, zaal op het gelijkvloers. Deze infomiddag komt tot stand dankzij de samenwerking en de aanwezigheid van mevr. Jacinta De Roeck van het

Centrum voor Morele Dienstverlening. De toegang is vrij en iedereen is welkom! Verdere informatie kan je krijgen bij Peter Dekort, tel. 03 220 67 11 of mailen naar seniorenwerking.antwerpen@abvv.be

> BELGISCHE TRANSPORTARBEIDERSBOND

KINDERFEEST 2009 Voor de aangesloten leden BTB Vakgroep Haven van Antwerpen, het Wegvervoer, de Binnenvaart en de Vakgroep Koopvaardij, die kinderen hebben geboren tussen 01.01.1996 en 31.12.2008, organiseert de BTB-Afdeling Antwerpen het jaarlijkse Kinderfeest: op zaterdag 28 november 2009. Aanvangsuren 9u30 en 11u45. Vertoning van Astroboy en Plop en de Kabouterbaby. De voorstellingen gaan door in ciné Metropolis (Noorderlaan Antwerpen/Luchtbal). Gelieve er rekening mee te houden dat we voor deze films toegangskaarten kunnen geven zolang de voorraad strekt. Vanaf 16 november tot uiterlijk 26 november 2009 dienen de genummerde plaatsbewijzen en snoepkaart(en) tijdens de openingsuren afgehaald te worden op de respectievelijke secretariaten, Paardenmarkt 66, Antwerpen. Openingsuren: maandag t/m donderdag: 8u30-12u en van 13-17u / vrijdag 8u30-12u.

DONDERDAG 17 DECEMBER 2009 OM 20u00

COMEDY AVOND T H O M A S

D E N I S

N O W É

S M I T H

Locatie: CD Rix - De Gryspeerstraat 86 - 2100 Deurne Kaarten: 12 euro Info en reservatie: Adviespunt 03 220 66 13 Ommeganckstraat 35 (1ste verdiep) 2018 Antwerpen

Wijziging gezins- of werksituatie - Volledig werklozen - Zieken - Sommige deeltijdse werknemers - Bruggepensioneerden - Gepensioneerden - Studenten betalen een verminderde bijdrage voor hun lidmaatschap van het ABVV-regio Antwerpen. Als je gezins- of

werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan in je in het centrale kantoor of in je plaatselijke kantoor. Zie www.abvv-regioantwerpen.be voor de adressen en openingsuren. Je kan wijzigingen ook doorgeven aan onze dienst lidmaatschap op het nummer 03 220 66 30 of via e-mail: lidmaatschap.antwerpen@abvv.be Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten

van onze diensten, worden slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar. Opgelet: werklozen dienen een adreswijziging of wijziging in gezinstoestand eerst persoonlijk te melden aan het plaatselijk VDAB-kantoor en dan aan het ABVV. Niet aangeven van deze wijziging kan de werkloosheidsvergoeding in gevaar brengen.


15_BT_DNW_20091030

28-10-2009

11:29

Pagina 11

• N° 18 • 30 oktober 2009

15

Regio Vlaams-Brabant > GEPENSIONEERDEN- EN BRUGGEPENSIONEERDENWERKING ALGEMENE CENTRALE BRUSSEL-VLAAMS BRABANT

Seniorenverblijf voorjaar 2010 FLOREAL CLUB BLANKENBERGE De gewestelijke bruggepensioneerden- en gepensioneerdenwerking van de Algemene Centrale afdeling Brussel-Vlaams Brabant organiseert een ontspanningsweek voor haar leden-senioren van maandag 26/04/2010 16.00 uur tot vrijdag 30/04/2010 12.00 uur in ons vakantiecentrum Floreal Club te Blankenberge. De prijs voor een verblijf in “seniorenformule” bedraagt: • voor de leden van Algemene Centrale: € 184 per persoon • voor de niet-leden van de Algemene Centrale: € 210 per persoon Indien een single-logement vereist wordt, zal een supplement van € 12,50 per persoon en per overnachting aangerekend worden.

De formule omvat: Bedopmaak en onderhoud van de kamers wordt NIET door het personeel gedaan. Lakens, badhanddoeken en kuismateriaal zijn in de logementen ter uwer beschikking. Keukenhanddoeken en kuisproducten dienen door u voorzien te worden. -maaltijden: Ontbijt: uitgebreid ontbijtbuffet. Middagmaal: 3-gangenmenu + water en bier op tafel. Avondmaal: afwisselend broodmaaltijd met broodbeleg of een warme schotel. -logement:

Er wordt u gratis een zeer verzorgde animatie aangeboden! Het gebruik van de sportaccommodatie (petanque, mini-golf,…), uitgezonderd fietsenverhuur, is in de prijs begrepen. De accommodatie van onze Floreal is bijzonder verzorgd. Alle appartementen en studio’s beschikken over een TV-toestel. Nergens zijn er trappen. Het vakantiecentrum is vlakbij en tegenover de zee en de duinen gelegen, in een rustige omgeving. Maar ook het centrum van Blankenberge, met zijn vele winkeltjes en zonnige zeedijk, bereikt u makkelijk op slechts een kwartiertje stappen. Opgelet! Het aantal plaatsen is beperkt en … vol is vol. Wacht dus niet te lang om in te schrijven. INSCHRIJVING SENIORENWEEK A.C. BRUSSEL-VLAAMS BRABANT Naam:………………………………………………………………………… Adres:………………………………………………………………………… Lidnummer bij de Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant:…………… Schrijft in voor de seniorenweek van 26/04 tot 30/04/2010 met …… personen en stort de som van € ……. op rekeningnummer 877-4606601-84 van de Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant en dit vóór 31.01.2010 Terugsturen naar: Maria-Theresiastraat 113, 3000 Leuven of Watteeustraat 2, 1000 Brussel.

> SECTOR BOUW

Bericht aan de leden van de Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant Gelieve erop te letten, dat wanneer u Syndicale de Premie Bouw vanwege het FBZ Bouwbedrijf ontvangt, deze dient binnengebracht worden bij De Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant. Indien u dit over het hoofd ziet, is het ons onmogelijk om u de betaling van het bedrag van uw Syndicale Premie te garanderen ! Het staat u vrij om deze tezelfdertijd met uw getrouwheidszegels binnen te brengen. Opgelet : Ingeval u deze premie echter niet ontvangen zou hebben, verzoeken wij u om zich te wenden tot onze Centrale, die het nodige zal doen teneinde een duplicaat op te vragen. Bedankt om hiermee rekening te houden ! De Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant Maria Theresiastraat 113 3000 LEUVEN

Viering leden met 25 en 35 jaar aansluiting Federatie Vlaams-Brabant Bij beslissing van het Uitvoerend Bestuur van de Federatie der Metaalindustrie Vlaams-Brabant, zullen de leden met meer dan 25 en 35 jaar aansluiting bij het ABVV METAAL in de loop van het jaar 2010 gevierd worden. Ter gelegenheid van deze plechtigheid zullen wij het zilveren kenteken Metaal aanbieden aan de leden met meer dan 25 jaar ononderbroken aansluiting en het gouden kenteken Metaal voor diegenen met meer dan 35 jaar lidmaatschap. Teneinde ons toe te laten de nodige schikkingen te treffen in verband met de kentekens en de viering, verzoeken wij de leden die aan de hieronder vermelde voorwaarden beantwoorden, hun kandidatuur te stellen op de burelen van ons secretariaat of via onze afgevaardigden. Bij deze gelegenheid dient het bewijs van lidmaatschap geleverd te worden. Op 31 december 2009 zullen wij de inschrijvingen definitief afsluiten.

VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN ÉÉN DER KENTEKENS +25 jaar aansluiting - Zilveren kenteken 1. Einde 2009 meer dan 25 jaar ononderbroken aansluiting tellen bij het ABVV, waarvan de laatste 10 jaren bij de Federatie der Metaalindustrie Vlaams-Brabant 2. De aansluiting van 25 jaar en 10 jaar dient bereikt te worden voor de pensioenleeftijd 3. Lid zijn bij de Federatie Vlaams-Brabant 4.Geen gelijkaardig kenteken ontvangen hebben +35 jaar aansluiting - Gouden kenteken 1. Einde 2009 meer dan 35 jaar ononderbroken aansluiting tellen bij het ABVV, waarvan de laatste 15 jaren bij de Federatie der Metaalindustrie Vlaams-Brabant 2. De aansluiting van 35 jaar en 15 jaar dient bereikt te worden voor de pensioenleeftijd 3. Lid zijn bij de Federatie Vlaams-Brabant 4.Geen gelijkaardig kenteken ontvangen hebben

Inschrijvingsformulier Viering 2010 ZILVEREN KENTEKEN GOUDEN KENTEKEN NAAM (DRUKLETTERS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. GEBOORTEDATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RIJKSREGISTERNR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LID ABVV METAAL (VLAAMS-BRABANT) SINDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. LID ABVV (ANDERE CENTRALES ABVV OF ANDERE CMB AFDELINGEN) SINDS .............................................................................. Mechelsestraat 6 1800 Vilvoorde Tel. 02/251.60.20

Maria Theresiastraat 119 3000 Leuven Tel. 016/20.29.12

Terug te zenden voor 31 december 2009: •ABVV METAAL Mechelsestraat 6, 1800 Vilvoorde •ABVV METAAL Maria Theresiastraat 119, 3000 Leuven •ABVV METAAL Edingensesteenweg 16, 1500 Halle

Edingensesteenweg 16 1500 Halle Tel. 02/356.66.56


15_OO_DNW_20091030

28-10-2009

11:34

Pagina 15

• N° 18 • 30 oktober 2009

Regio Oost-Vlaanderen

ACTIVITEITEN SENIOREN DENDERMONDE - WETTEREN Busuitstap Heuvelland 17.11.09 Senioren DendermondeWetteren Onze seniorenuitstap gaat naar het Landbouwmuseum van de Heuvellandstreek die in de wijde omgeving van het beter bekende Dranouter ligt. Dit museum herbergt een verzameling landbouwmachines uit vervlogen tijden, met als rode draad de graanoogst door de eeuwen heen. Dan een lekker dagsoepje, Heuvellands gebraad, dessert en koffie of thee. In de namiddag bezoeken we de kristalfabriek Arques. Info luc.teugels@abvv.be of 052 259 284. Ophaaldienst 1: Hamme 6.30u / Broekkant 6.40u / Buggenhout station 6.50u / Keur 6.55u / Lebbeke Lindenlaan 7.05u / Sint-Gillis 7.10u / Dendermonde Bond Moyson 7.15u / Wetteren Ophaaldienst 2: Zele Café de ronde café, rondpunt 7u / Schoonaarde 7.20u / Wichelen 7.30u / Schellebelle 7.40u / Wetteren 8u (overstap)

Org.: Seniorenwerking Oost-Vlaanderen

ABVV

KAART- EN TEERLINGTORNOOI WETTEREN Maandag 9.11.’09 – 14u Wetteren, F. Beernaertplein 15, Café ‘Den Dries’ Voor inschrijving en info kan je terecht bij Luc Teugels, tel. 052 25 92 84 of via luc.teugels@abvv.be Org.: Seniorenwerking ABVV Oost-Vlaanderen

LINX+ , KUNST en CULTUUR KUNSTTENTOONSTELLING: “DENDERENDE KUNST” Kunsttentoonstelling met lokale kunstenaars. Vrijdag 13.11.2009 openingsreceptie vanaf 19.30u Zaterdag 14.11.2009 van 12u tot 18u Zondag 15.11.2009 van 12u tot 18u Aalst, Keizersplein 23, onthaalcomplex Keizershallen Info: Kris Martin, tel. 053 727 821 of via kris.martin@abvv.be , Glenda Van Impe, tel. 053 727 824 of via

& UITSTAPPEN

linxplus.glenda@edpnet.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Linx+ TENTOONSTELLING “KUNST UIT EIGEN STREEK” Vrijdag 13.11.09 om 19.30u vernissage Zaterdag 14.11.09 van 14u tot 20u Zondag 15.11.09 van 10u tot 20u Maandag 16.11.09 van 9u tot 16u Ronse, Zaal C.O.C., De Malanderplein 75 kunstenaars stellen tentoon. Info: bij Leen De Troyer, tel.055 33 90 06 of leen.detroyer@abvv.be Org. Culturele Centrale ABVV Oost-Vlaanderen regio Vlaamse Ardennen RODE WANDELING Donderdag 19.11.09 – 14u Verzamelen aan het ABVVgebouw, Vrijdagsmarkt. Begeleide wandeling in centrum Gent. Onze ervaren gids, Jacques Fonteijne, leert ons Gent kennen vanuit een ander perspectief. Mis deze unieke kans niet. Deelname is gratis. Inschrijven bij Ünsal, tel. 09 265 52 66. Org.: Linx+ Oost-Vlaanderen

INFO KUNSTENAARSSTATUUT Dinsdag 24.11.09 – 19.30u Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9, Volkshuis Spreekster: Laurette Muylaert, secretaris ACOD Cultuur. In hoever mag ik een artistieke activiteit uitoefenen als werkloze, invalide…? Mag dit op zelfstandige basis? Welke voordelen biedt het statuut? Zit je met deze of andere vragen kom dan gerust langs. Deelname gratis. Meer info tel. 03 760 04 33 of via fina.verheyen@abvv.be. Org.: Linx+ Oost-Vlaanderen

WERKZOEKENDEN INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB AALST - Houtmarkt 1 Dinsdag 3.11.09 - 9u – info coen.roosenstein@abvv.be of 053 727 813 DEINZE Stationstraat 4 Dinsdag 17.11.09 – 9.30u info sofie.dhooge@abvv.be of 09 265 52 13 DENDERMONDE - Dijkstraat 59 Maandag 2.11.09 – 9.30u – info daphné.dhondt@abvv.be of 052 259 288 GENT Vrijdagmarkt 9 Vrijdag 20.11.09 – 10u info sofie.dhooge@abvv.be of 09 265 52 13 RONSE Stationsstraat 21 Vrijdag 13.11.09 - 9u – info loesje.leysen@abvv.be of 055 33 90 15 SINT-NIKLAAS – Vermorgenstraat 9 Donderdag 5.11.09 – 9u – info coen.roosenstein@abvv.be of 03 760 04 30 Org. Bijblijfconsulenten ABVV Oost-Vlaanderen

15

NATUUR HERFSTWANDELING Woensdag 4.11.09 – 13.45u Zin in een herfstwandeling? Schrijf je dan vlug in. We komen samen aan D’Hoppe 95 en vertrekken vandaar uit naar Zegelsem. In de namiddag in de Bosterij genieten we van koffie en een leuke verrassing. Info: 055 33 90 06 bij CC medewerker Leen De Troyer of bij de bestuurleden Etienne Vandenhove, tel. 055 20 62 28 of Daniel Moerman, tel. 055 21 87 56 Org. Culturele Centrale De Kadee’s

INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN AALST Houtmarkt 1 Dinsdag 24.11.09 – 9u info coen.roosenstein@abvv.be of 053 727 813 DENDERMONDE Dijkstraat 59 Dinsdag 24.11.’09 – 13.30u info trui.devrieze@abvv.be of 052 25 92 82 EEKLO Zuidmoerstraat 136 De Zuidkaai Dinsdag 24.11.’09 – 13.30u - info sabine.vanhoorebeke@abvv.be of 09 265 52 69 of 09 373 92 43 (di vm) GENT Vrijdagmarkt 9 Vrijdag 13.11.’09 en 27.11.09 – 9u info sven.vantrappen@abvv.be of 09 265 52 24 RONSE Stationsstraat 21 Woensdag 17.11.’09 – van 9u – info josetta.lahouse@abvv.be of 055 33 90 06 SINT NIKLAAS Vermorgenstraat 9 Woensdag 25.11.’09 – 14u – info azedine.berazzi@abvv.be of 03 760 04 35 of via Org.: Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden


15_WV_DNW_20091030

28-10-2009

11:27

Pagina 15

• N° 18 • 30 oktober 2009

15

Regio West-Vlaanderen

Zelf beslissen over je levenseinde is op vandaag nog vaak een taboe. Toch is het heel belangrijk dat mensen voldoende informatie hebben over palliatieve zorg en het levenseinde. Op die manier zorgt men er voor dat mensen er beter van worden en meer betrokken zijn bij het einde van het eigen leven.

Linx+ is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel – syndicale tak van het ABVV bestaat nu in meer dan 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je trouwens de activiteiten voor de komende maand(en) van een aantal West–Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen Linx+ afdeling en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met enkele mensen uit jouw gemeente een Linx+ afdeling uit de grond te stampen, neem dan contact op met het Linx+ secretariaat in West–Vlaanderen. Je zal alvast kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning.

Linx+ Gaucho Pittem

Week van de smaak: Turks ontbijt en receptie

Seniorenwerking De Brug Kortrijk

Je vindt ons op volgende adressen:

In november is het weer zover, dan vindt de week van de smaak plaats. Ondertussen is dit culinair evenement uitgegroeid tot een vaste waarde op de culturele kalender. CC Lauwe draagt zijn steentje bij en organiseert twee activiteiten rond Turkije, het gastland dit jaar. Turkije is enorm populair bij Belgische toeristen. Maar naast zon, zee, strand en een rijke cultuur, beschikt dit land over een heel specifieke keuken. Samen met Curieus, organiseert CC Lauwe een Turks ontbijt en receptie.

Wijnproefnamiddag

Bert Herrewyn kortrijk@linxplus-wvl.be Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 37 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 - Op afspraak.

Marc Bonte brugge@linxplus-wvl.be Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag, woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag. J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58 Dinsdag en donderdag.

Linx+ Reiscafé Antipode Reisbeurs: Antipode goes Asia Op zondag 8 november 2009 organiseert Reiscafé Antipode in het VC Mozaïek 'Antipode goes Asia': een reisbeurs met als thema Azië. Deze Linx+ afdeling werkt hiervoor samen met Wegwijzer Brugge en het Vrijzinnig Centrum Mozaïek te Kortrijk. De beurs opent om 14u, voor de prijs van €3 kan je er terecht voor volgend aanbod: Reisinformatie: - Volgens het Wegwijzer-concept delen reizigers hun verhaal en reiservaringen. Workshops: - Koreaanse kalligrafie. - Aziatische rugmassage. - Aziatisch koken. Film- en fotoreportages: - Doorlopende reportages over Aziatische landen. - Korte panelgesprekken over reizen in Azië. Mozaïekcafé: - Oosterse decoratie, wierook, muziekjes, hapjes en drankjes,… Een organisatie van Reiscafé Antipode, in samenwerking met Wegwijzer Brugge, VC Mozaïek en Linx+. Meer informatie op www.reiscafeantipode.be

Brugge B Quizavond Op 4 december is het alweer de zevende editie van de jaarlijkse quizavond. De formule wordt niet gewijzigd. Opnieuw 8 rondes met vragen over algemene kennis aangevuld met 8 reeksen van negen fotovragen. Plaats van het gebeuren is opnieuw zaal Trammelant te Brugge. Je kan nu reeds inschrijven met een groep die minimum uit twee en maximum uit vier personen bestaat. Gelieve je deelname telefonisch door te geven aan het BBTK-secretariaat - Tel. 050 44 10 21.

Filmvoorstelling: Road to Guantanamo Linx+ Gaucho Pittem biedt iedereen de kans om gratis de film ‘Road to Guantanamo‘ te bekijken. Deze voorstelling vindt plaats op vrijdag 13 november in zaal Plaatsmolen, Schuiferskapellestraat 58 te Pittem. Deze film is deels fictie, deels een documentaire over the 'Tipton Three', drie Britse moslims die door Amerikanen in Afghanistan werden gearresteerd. Ze werden twee jaar in Guantanamo Bay vastgehouden, alvorens ze, zonder dat er een formele aanklacht tegen ze was ingediend, werden vrijgelaten. De projectie start om 20u30. Meer info kan je bekomen via gaucho.pittem@gmail.com

CC Lauwe

Op zondag 15 november kan je vanaf 9u30 aanschuiven voor een traditioneel Turks ontbijt. Dit in zaal Astoria, Hospitaalstraat 67 te Lauwe. De week nadien bieden ze je een receptie aan met onder andere mezze en raki. Hiervoor kan je terecht in ’t Badhuis, Sluizenkaai 78 te Menen. Wie wenst deel te nemen, dient zich verplicht vooraf in te schrijven. Voor het ontbijtbuffet betaal je €10 en voor de Turkse receptie €12. Wie nog geen 12 jaar is, komt er zelfs gratis in. Houd wel rekening met de deadlines voor inschrijvingen: tegen 9 november voor het ontbijt en tegen 15 november voor de receptie. Bezorg je naam, adres, aantal personen en voor welke activiteit aan Jacky Behaegels (jacky.behaegels@telenet.be – Kerselarenlaan 19 te 8930 Lauwe). Daarnaast schrijf je het correcte bedrag over op rekeningnummer 7380032197-15. Meer info is eveneens bij Jacky Behaegels te bekomen.

CC Ardooie 2de hands multimedia-, muziek- en filmbeurs Op zondag 15 november vindt opnieuw een multimedia-, muziek- en filmbeurs plaats. CC Ardooie staat in voor de organisatie. Je kan er terecht voor singles, LP’s, magneetbanden, filmrollen, cd’s, cassettes, apparaten en toebehoren, dvd’s, pc-spelletjes, consoles, affiches,… Kortom, elke liefhebber zal er zijn gading vinden. De inkom is gratis en je kan vanaf 9u tot 18u terecht in zaal ’t Zonneke, Ardooisestraat te Koolskamp. Wie zelf een stand wenst op de beurs, kan dit aanvragen. De kostprijs is €10 voor een standgrootte van 3x2m. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je in voor 7 november via 0474/252 495 of culcent@telenet.be . De reservatie is pas van kracht na bevestiging van betaling.

Seniorenwerking De Brug Roeselare Gespreksnamiddag over euthanasie Op woensdag 18 november kan je vanaf 14u30 terecht in de grote zaal van ABVV Roeselare (Zuidstraat 22) voor een gespreksnamiddag over euthanasie. Om het nuttige aan het aangename te koppelen, worden ook koffie en klaaskoeken voorzien. Dit alles wordt gratis aangeboden door het bestuur van De Brug Roeselare.

Wie wenst deel te nemen, schrijft zich in bij onderstaande bestuursleden. De gespreksnamiddag wordt gratis aangeboden, met inbegrip van de koffie en klaaskoeken. Wegens het beperkt aantal plaatsen, is het VERPLICHT om vooraf in te schrijven en dit voor 16 november. Voorzitter: Vandenbossche Rene Tel. 051 225 027 - vdbrene@skynet.be Secretaris: D’haveloose Rik Tel. 051 251 432 - brugroes@advalvas.be

Op donderdag 19 november organiseert De Brug Kortrijk in het Textielhuis haar eerste wijnproefnamiddag. De heer Antoon Depaepe zal tijdens de wijndegustatie deskundige uitleg geven over de teelt van verschillende wijndruiven. Deze persoon is specialist in biologische wijnen en zal dan ook toelichten op welke manier wijnen biologisch geteeld kunnen worden. Naast een uitleg hoort natuurlijk het proeven. Er zal een degustatie zijn van drie heerlijke rode en drie witte wijnen. Achteraf zal er mogelijkheid zijn om wijnen aan te kopen. Na de degustatie wordt nog een hapje en een drankje aangeboden onder de vorm van brood, kaas en een glaasje wijn. De inschrijving voor deze namiddag kan gebeuren tot 12 november 2009. De deelnameprijs bedraagt €10 per persoon en wordt ter plaatse betaald. Meer info en inschrijvingen bij Eddy Sinnaeve Tel. 0486 23 31 97 – sinnaeve.eddy@gmail.com

Seniorenwerking De Brug Harelbeke 6de Kaas- en wijnavond Op vrijdag 20 november organiseert De Brug Harelbeke de zesde editie van hun kaas- en wijnavond. Dit in de cafetaria van het gemeenschapsonderwijs, Arendsstraat, te Harelbeke. Vanaf 19u wordt je een parelend aperitief aangeboden. Daarna volgen kaas, wijn en fruit, vergezeld van fijne muziek en twee gratis consumpties. Zoals voorgaande jaren wordt de kaas- en wijnavond vanaf 20u30 gevolgd door een gezellig samenzijn. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Willy Verbeke, die je graag uitnodigt tot de dans. Ambiance verzekerd. Dit alles wordt je door het bestuur van De Brug Harelbeke aangeboden voor de prijs van €18. De inschrijving voor deze avond kan gebeuren bij de onderstaande bestuursleden en dit tot maandag 16 november 2009. Meer info en inschrijvingen: Maurice Top, Papestuk 1 - Tel. 056 71 16 30 Carlos Bossuyt, Ver. Natiënlaan 76 Tel 056 71 06 00

In de film krijgt Stasi-officier Gerd Wiesler opdracht het appartement van de succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman van afluisterapparatuur te voorzien. Hij vestigt zich op de kale zolder van het wooncomplex, waar hij via zijn koptelefoon wordt ingevoerd in het behaaglijke leven van Dreyman. De eenzame Wiesler wordt heimelijk verliefd op de vriendin van Dreyman. Het brengt hem in een lastig parket. Debuterend regisseur Henckel von Donnersmarck maakte een meeslepende thriller én een verhaal over individuele vrijheid en ethiek binnen een repressief systeem. Das Leben der Anderen kreeg een wagonlading prijzen, waaronder een Oscar voor beste buitenlandse film in 2007. Meer info is te verkrijgen bij Dany Kerkhof - Tel. 056 51 65 52

CC Rekkem Bezoek Kerstmarkt Dusseldorf Op zaterdag 19 december trekt Culturele Centrale Rekkem naar de kerstmarkt van Dusseldorf. Voor €30 kan je mee met de bus en krijg je een heerlijk ontbijt aangeboden. Het vertrek is om 8u gepland, dit aan café Louis (Schelpenstraat 108 te Rekkem). Wens je mee te gaan, dan dien je in te schrijven voor 27 november. Meer info en inschrijvingen in café Louis of bij Carine Herman – Tel. 056 41 67 84 of 0496 32 37 17

’t Verzetje Torhout Halloween(smul&griezel)tocht Deze 8ste Halloween(smul)tocht biedt de mogelijkheid om op een leuke manier en ongedwongen kennis te maken met Torhout (in het donker). Lekkernijen proeven in familiaal verband. Op zaterdag 31 oktober 2009 zal het in Torhout opnieuw griezelen zijn! Startplaats: Loods Vansteelandt, Ruddervoordestraat te Torhout. Het is de bedoeling om het bewegwijzerde parcours te volgen. Op de verschillende posten laten wij u proeven van verschillende 'halloween-hapjes en -brouwsels', Halloween cocktail of Kikkerfruitsap, Heksensoep, Vleesworstjes, Borrelende glühwein, warme bomenchocolademelk of ingevroren maagdenijs; bij aankomst in het basiskamp. Onderweg kunnen zich enkele 'griezelmomenten' voordoen, wees dus voorbereid! Het traject is ± 6 km lang. Gouden tip: vergeet je zaklamp niet en zorg voor aangepast schoeisel! Er kan individueel of in groep gestart worden tussen 19u30 en 21u. Deelname aan deze activiteit: €5 indien jonger dan 10 jaar en €9 voor de anderen. Leuke ver(r)assing voor de kleintjes (-10 jaar). Voorverkooppunten zijn 't Gazetje, Rijselstraat te Torhout en Zonneweelde, Revinzestraat te Torhout. Ook bij de bestuursleden zijn er kaarten te verkrijgen. De laatste drie edities waren telkens zeer snel uitverkocht (500 personen), dus wees er als de kippen bij! Telefonisch: 0497 12 37 36

ABVV SENIOREN

ACOD Veurne ACOD Brugge Herfstwandeltocht Men kan op zondag 22 november starten vanaf 8u tot 15 u aan Cafe Central, Zuidburgweg 124 8630 Veurne. De afstanden zijn 5-11-14-20-24-30 km. Vanuit Veurne naar deelgemeenten Steenkerke, Zoutenaaine, Eggewaartskapelle en Booitshoeke. Te bereiken met auto afrit 1A Veurne. Met trein lijn Brussel-GentLichtervelde-Veurne. Aankomst te bereiken voor 18 uur. Inschrijvinggeld: €1,50 ledenkorting €1,10. Info: Hullaert Joel Tel. 058 31 26 40 of jp.hullaert@skynet.be

CC Geluwe-Wervik Myriam Vanlerberghe, sp.a-senatrice, komt deskundige uitleg verschaffen over dit onderwerp. Daarnaast staat ze open voor vragen uit het publiek. Met deze gespreksnamiddag wordt iedereen de kans gegeven om meer te weten te komen over dit toch wel gevoelige onderwerp.

Anderen’ gaan zien. Dit in De Gaper te Geluwe (Sint Denijsplaats 11). Iedereen is welkom, je komt er met andere woorden gratis in vanaf 19u30.

Filmavond: Das Leben der anderen Culturele Centrale Geluwe-Wervik zet haar jaarlijks gewoonte verder en programmeert opnieuw een boeiende film. Op vrijdag 27 november kan je de film ‘Das Leben der

Infomoment Donderdag 12 November beginnende om 14u en rond 16u zal Marleen Creton gewestelijke secretaris intersectoraal spreken over de syndicale werking voor senioren. Dit gaat door in café Samario, Moerkerksesteenweg 8 te Brugge. Info bij Jan Samson - Tel. 050 67 59 20 gsm 0473 86 17 22 of Samson.jan@pandora.be

Seniorenwerking Oostende Filmnamiddag Op dinsdag 3 november kan je vanaf 14u terecht in het huis van vertrouwen, de theaterzaal in de Noordstar te Oostende voor de film 'Motorcycle Dairies'. Een film over de reis die Ernesto 'Che' Quevara maakt op zijn motor door Latijns Amerika. Leden betalen €1. Niet leden €2. Info: Tel. 059 55 60 58.

De Nieuwe Werker nr. 19 van 2009  

Ledenblad van het ABVV: De aarde, onze verantwoordelijkheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you