Book of Lists 2015-2016

Page 1

WE SELL A PROPERT Y EVERY HOUR.* GUIDE TO HUNGARIAN BUSINESSES

BUDAPEST’S MARKET LEADING REAL ESTATE AGENCY, PROVIDING UP-TO-DATE PROPERTY INVESTMENT ADVICE. V. VÖRÖSMARTY SQUARE REALfő ESTATE AGENCY dunakeszi, út 89. PHONE: +36 1 782 0474

www.oc.hu *On every workday of the year.

BOOK OF LISTS - LISTÁK KÖNYVE 2015/2016

2120

LISTÁK KÖNYVE MAGYARORSZÁG ÜZLETI KALAUZA

FINANCIAL IAL SERVICES ENERGY GY ANALYSIS

HEALTHCARE

FMCG/RETAIL LOGISTICS REAL ESTATE BUSINESS SERVICES LEIS EISURE/TOURISM

IT/TELECOM HR

MANUFACTURING

1051 Bp. p Harmincad st. 4. x 1051 Bp. p Hercegprímás gp st. 2. x 1066 Bp. p Ó st. 24-26. 1051 Budapest Harmincad st. 4. 1056 Bp. Papnövelde st. 3. x 1061 Bp. Liszt Ferenc sq. 10. x www.oc.hu BOL_cimlap.indd 1

2015.11.03. 10:54


A VILĂ GOT JOBBĂ?TĂ“ DOLGOK LÉTREJĂ–TTÉT SEGĂ?TJĂœK MINDEN BANKI ESZKĂ–ZZEL KĂ–ZĂ–SSÉGI BETÉTEK ÉS HITELEK

Ă TLĂ THATĂ“SĂ G

BECSĂœLETďšş KASSZĂ S SZĂ MLAVEZEďšş TÉSI DĂ?J

TĂ RSADALMI ĂœGYEK TĂ MOGATĂ SA

FELELĹ?S BANKI HITELEZÉS

MeghatĂĄrozhatom, hogy a betĂŠtben elhelyezett pĂŠnzem a bank milyen hitelcĂŠlra hasznĂĄlja fel.

A bankom kiszĂĄmĂ­tja ĂŠs megosztja velem, hogy mekkora Ăśsszeggel jĂĄrultam hozzĂĄ az ĂŠves nyeresĂŠgĂŠhez.

Havi szĂĄmlavezetĂŠsi dĂ­jam meghatĂĄrozĂĄsĂĄval tĂĄrsadalmi Ăźgyeket ĂŠs a kĂśzĂśssĂŠgi bank fejlesztĂŠsĂŠt tĂĄmogathatom.

Én dÜnthetem el, hogy a banki nyeresÊg 10%-åból mely civil szervezeteket tåmogassa a bank.

Bankot mår felelős hitelezÊsi Ês befektetÊsi szabålyok (pozitív Ês negatív szŹrők) mentÊn is vålaszthatok.

"HSX9DM .EkBDR !D GDQD !D LNQD 7KH q$r &DWHJRU\ %5(($0 &HUWLĺHG &LW\=HQ 2IĺFH %XLOGLQJ RIIHUV VTXDUH PHWHUV RI RIĺFH HQYLURQPHQW RQ ĝRRUV DQG XQGHUJURXQG SDUNLQJ OHYHOV 7KH RIĺFH EXLOGLQJ RQ WKH 9žFL &RUULGRU LV HDVLO\ DFFHVVLEOH E\ FDU RU SXEOLF WUDQVSRUW 0 EXV 7KH IXOO\ FXVWRPLVDEOH LQWHUQDO}VSDFHV WKH JUHDW ORFDWLRQ DQG WKH SUHPLXP TXDOLW\ VHUYLFHV PDNH &LW\=HQ RQH RI WKH EHVW RIĺFH EXLOGLQJV LQ %XGDSHVW

!TC@ODRS 5Ä“BH Ĺ•S | | HMEN BHSXYDMHQNC@G@Y GT | VVV BHSXYDMHQNC@G@Y GT

PÊnzßgyekről måskÊpp gondolkodóknak. BOL_cimlap.indd 2

w w w.magne tbank .hu 2015.11.03. 10:54


Lippai-Nagy Írisz Ügyvezető igazgató: CEO Amerikai Kereskedelmi Kamara American Chamber of Commerce in Hungary

KEDVES OLVASÓ!

Dear reaDer!

Pályám elején az egyik mentorom ezekkel a szavakkal engedett utamra: „A kemény munka nem elegendő. Soha ne feledd, hogy a kommunikáció és a nyilvánosság elengedhetetlenül fontos, hiszen mindenki azt tartja valóságnak, amit érez és lát”. Ezt a tanácsot jól megszívleltem, és most már tudom, hogy ez az állítás nem csak személyek, hanem cégek, szektorok, országok és még talán földrajzi térségek vonatkozásában is helytálló. Más szóval azt is mondhatnánk, hogy a siker záloga a nyilvánosság. Az elmúlt évek során az AmCham és testvérszervezetei hatékony lobbitevékenységgel igyekeztek támogatni az üzleti szféra képviselőit, köztük különös hangsúlyt fektetve a multinacionális cégekre, annak érdekében, hogy rájuk az ország és a kormány fontos partnereiként tekintsenek. A terület szakértőivel szorosan együttműködve mutattunk rá az FDI hatásaira, és sikerrel hívtuk fel fontosságára a figyelmet. A 2011-es év folyamán rávilágítottunk, hogy a külföldi érdekeltségű cégek az ország GDP-jének 20–25%-át állítják elő, foglalkoztatási szempontból tekintve a részesedésük 15%, míg az exportból 65–70%-ban veszik ki a részüket. Azonban nem minden szektor kapja meg a méltán megérdemelt nyilvánosságot. Manapság már szinte mindenki tudja, hogy a bruttó nemzeti össztermék előállítása szempontjából kiemelkedően fontos szerepet játszik az autógyártás, azonban 3-4 évvel ezelőtt még ez sem volt mindenki számára ismert. A helyzet maga már akkor is ez volt, azonban a nyilvánosság számára még nem volt nyilvánvaló. Most az a cél vezérel bennünket, hogy a versenyelőnnyel rendelkező valamennyi megfelelő fejlettségű ágazat elismerésben részesüljön, így többek között a gyógyszeripar, az elektronikai ipar és a gépipar, továbbá a szolgáltatóközpontok (SSC), az infokommunikációs szektor, illetve a pénzügyi és szakmai szolgáltatásokat nyújtó szektorok. Az ezekben az iparágakban működő cégek több ezer munkahellyel gyarapítják az országot, sőt, több milliós euróbefektetéseket vonzanak hazánkba. Kiemelném például az SSC szektort, amely önmagában majdnem 37 000 embernek ad munkát. Ez mindenképpen elismerésre méltó, és megfelelő nyilvánosságot kíván annak érdekében, hogy a befektetési légkör valamennyi fontos szereplő számára kedvezőnek bizonyuljon. A olyan szakmai kiadványok, mint a BBJ Listák könyve jelentős mértékben hozzájárulnak az elismertség és a nyilvánosság fokozásához.

When I started my career, my mentor advised me that working hard is not enough; I should always focus on visibility and communications, as “perception is reality”. This advice stayed with me ever since as it is valid and true for companies, sectors or countries and even regions. In other words, to succeed, you need to be seen. In the past couple of years, organizations like AmCham have advocated for the business community at large, and more specifically multinationals, to be seen as partners of the country and the government. We worked with think-tanks to show the impact of FDI, and have since succeeded to direct due attention to its significance. In 2011 we showed that companies with foreign interest generate 20-25% of the GDP, provide 15% of total employment and 65-70% of all exports. However, not all sectors were praised. It is today widespread knowledge that the automotive sector is an exceptionally strong contributor to national GDP, but this wasn’t the case three-four years ago. The reality was there, but the perception had to be changed. Our goal today is to recognize all well–developed sectors with competitive advantages, such as, but not limited to, the pharmaceutical, electronics manufacturing and mechanical engineering industries, the shared service (SSC), ICT, financial and professional services sectors. Companies in these sectors bring thousands of jobs – SSCs alone employ close to 37,000 people – and millions of investment in euros to the country. This needs to be recognized and appreciated, so that the investment climate in Hungary benefits all key players. With publications such as the BBJ Book of Lists, this visibility and recognition is guaranteed, helping reality become perception!

1-8_eloszavak_tartalmak_OK2.indd 1

2015.10.30. 20:39


tArtALoM

FMCG / KisKeresKeDeleM: FMCG / Retail 4 6 8 280

01

02

03

Listamutató / List index Módszertan / Methodology Impresszum, hirdetőink / Publication data, our advertisers Cégmutató / Company index

ElEmzés : AnAlysis Cikkek : Articles 10 A gazdaság számokban / the economy in numbers 12 Pogátsa zoltán, egyetemi docens A narancssárga elefánt: republikánus orbán-párt? / orange elephant: Grand orbán party? 13 Findrik mária, PhD. Egyszer fent, máskor lent - de mégis mi a trend? / Sometimes up, sometimes down – but what is the trend? 24 Javorniczky Áron / Invitel A felhő nem cél, hanem eszköz / the cloud is not the end in itself, only a means to an end Listák : Lists 14 A legnagyobb közép- és kelet-európai cégek / top Eastern and Central European companies 25 A 200 legnagyobb árbevételű társaság / top 200 companies according to net revenue 42 Legnagyobb munkáltatók / Largest employers 44 Nem-pénzügyi jelentést kiadó legnagyobb cégek / Largest companies issuing non-financial reports

Listák : Lists 69 70 73 75 77 79 81 84 85 86 91 95 98 99 101 109 110 111 113

04

Pénzügyi szolgÁltAtÁsok : FinAnciAl sErvicEs Cikkek : Articles 48 A nehézségeket maguk mögött hagyva a bankok ismét talpra állnak / Bad news behind them, banks bounce back 50 Elszálló bizalom / Scandals rock faith in brokers Listák : Lists 51 Befektetésialap-kezelők / Fund management companies 53 Befektetési társaságok / Investment companies 54 Biztosítási alkuszok / lnsurance brokers 56 Biztosítótársaságok / Insurance companies 57 Egészségpénztárak / Health Funds 58 Kereskedelmi bankok / Commercial banks 60 tőzsdei brókercégek / Stockbrokers 61 Venture capital cégek / Venture capital firms üzlEti szolgÁltAtÁsok : BusinEss sErvicEs Cikkek : Articles 64 A legjobbak legjobbjai / the best of the best 65 Dr. turi Anna, Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda Hajnali rajtaütés: egy kellemetlen meglepetés, amit felkészülten is várhatunk / Dawn raids: An unpleasant surprise we can prepare for 66 Jogászoknak kedveznek a módosuló törvények / Changing laws benefit lawyers

08

Hr : Hr Cikkek : Articles 116

118 119

Adósságkezelő cégek / Debt management companies Adótanácsadó cégek / tax consultants Autókölcsönző cégek / Car rental companies Call centerek / Call centers Dokumentumkezelő cégek / Document management companies Flottakezelő cégek / Car fleet management companies Fordítóirodák / translation agencies Hr outsourcing / Bérszámfejtő cégek/ Hr outsourcing / Payroll accounting firms Inkubátorházak / Business incubators Fokozódó állami szerepváll lás az energiaszektorban Irodabútor-forgalmazók / office furniture suppliers Könyvelőirodák / Accounting firms Könyvvizsgáló cégek / Audit firms Legnagyobb futárszolgálatok / Largest courier services Nemzetközi költöztető cégek / International moving companies Nemzetközi kapcsolattal rendelkező ügyvédi irodák / Law firms with international affilliations Pályázati tanácsadó cégek / tender consultants Pénzügyi tanácsadó cégek / Corporate finance consultants Piackutató cégek / Market research companies Shared service centert működtető cégek / Shared service center operating companies

radó Péter, oktatási szakértő Magyar oktatási reformok: súlyosbodó helyzet / Education in Hungary: Deeper into decline Fellendülő gazdaság, virágzó munkaerő-toborzás / Booming business boosts recruiters Dr. molontay Patrik, Humanfield tanácsadó Iroda Felértékelődés és átrendeződés az executive serch piacán/ rearrangement and restructing in executive search market

Listák : Lists 120 123 131 138 143 147 152

05

Iskolaszövetkezetek / Student cooperatives Munkaerő-kölcsönző cégek / temp agencies Munkaerő-közvetítő cégek / recruitment agencies Vállalatitréning-cégek / training companies Vezetési tanácsadó cégek / Management consulting firms Vezetőkiválasztó cégek / Executive search firms Vezetőkiválasztó és munkaerő-közvetítő cégek / Executive search firms and recruitment agencies

EnErgiA : EnErgy Cikkek : Articles 154 Fokozódó állami szerepvállalás az energiaszektorban / the state gets into energy 156 staár Beatrix, MEt Group Európai léptékben / on a European scale

2 1-8_eloszavak_tartalmak_OK2.indd 2

2015.10.30. 20:39


CONTENTS 12

13

PoGátsa Zoltán

187

enerGia: eneRGy

04

65

05

119

Javier GonZáleZ PareJa

156

FinDriK Mária

Dr. Molontay PatriK

212

116

24

JavorniCZKy áron

167

Dr. HorvátH Katalin

254

Hr: HR Dr. turi anna

staár Beatrix

Listák : Lists 157 158 159 160 162

06

07

08

Áramkereskedelmi cégek / Electricity traders Egyetemes áramszolgáltatók / Universal electricity providers Egyetemes gázszolgáltatók / Universal gas providers Gázkereskedők / Gas retailers Üzemanyag-forgalmazó cégek / Fuel retail companies

tÁvközlés/it : tElEcom/it Cikkek : Articles 164 Új irány: belsős képzések / Developing their own developers 166 Előtérben a digitális érték / Adding digital value 167 Dr. Horváth katalin, Sár és társai Ügyvédi Iroda Mikor jelenthet akár 20 millió forintos bírságot az e-hírlevél küldése? / When sending e-newsletters can mean a fine of up to HUF 20 million Listák : Lists 168 Internetszolgáltatók / Internet service providers 169 Irodatechnikai márkaképviseletek / office equipement manufacturers’ branch offices 171 rendszerintegrátorok / Systems integrators 173 Számítógépgyártó cégek / Computer manufacturers 176 Szoftverfejlesztő cégek / Software developers 180 távközlési berendezéseket gyártó cégek / telecommunications equipment manufacturers 182 távközlési szolgáltatók / telecom service providers 183 Vállalatirányításirendszer-cégek / ErP companies gyÁrtÁs : mAnuFActuring Cikkek : Articles 187 Javier gonzález Pareja, Bosch in Hungary Bosch Magyarországon / Bosch and the Hungarian auto industry 188 Magyarország húzóágazata: az autógyártás / Cars carry production Listák : Lists 189 Autóipari beszállítók / tier 1 suppliers 191 Elektronikai gyártók / Electronics manufacturers 193 Gumiabroncsgyártók / tire manufactures 194 oEM cégek / oEM companies Fmcg / kiskErEskEDElEm : Fmcg / rEtAil Cikkek : Articles 196 Növekvő eladások az ellenszél dacára / Sales grow despite headwinds Listák : Lists 198 Élelmiszer-kereskedelmi láncok / Food retail chains 199 Gépjárműimportőrök / Car importers 202 Legnagyobb bevásárlóközpontok Budapesten / Largest shopping centers in Budapest

09

10

raDó Péter

12

Dr. KováCs iMre

ingAtlAn : rEAl EstAtE Cikkek : Articles 206 Jövőbeli lehetőségek az irodapiacon / A tight office market 208 Zöldülő irodák / Green is the new black 210 Ingatlan számokban / real estate in numbers 211 Az “5 zéró alapelv” / the “5 zero principles” 212 nagy viktor, IMMoFINANZ „Abban hiszünk, hogy csak a folyamatosan magas színvonal kifizetődő hosszú távon” / We believe that only providing premium quality on a permanent basis pays off in the long run Listák : Lists 213 A kategóriás irodaházak Budapesten és környékén / Category “A” office buildings in greater Budapest 230 Belsőépítészeti stúdiók / Interior design firms 231 Építőipari fővállalkozók/ General contractors 232 Ingatlanalap-kezelő cégek/ real estate fund management companies 233 Ingatlanfejlesztők / real estate developers 236 Ingatlanügynökségek/ real estate agencies 239 Ingatlanvagyon-gazdálkodási cégek / Asset management companies 241 Létesítménygazdálkodási cégek / Facility management companies 244 Zöld irodaházak / Green office buildings logisztikA : logistics Cikkek : Articles 252 Kihasználatlanul maradt logisztikai lehetőségek / Logistics possibilities left unrealized 254 Dr. kovács imre, rail Cargo Hungaria Enyhe élénkülés a vasúti árufuvarozás piacán / Slight recovery in the rail freight market Listák : Lists 255 258

11

naGy viKtor

Logisztikai parkok / Logistics parks Logisztikai szolgáltatók / Logistics service providers

Egészségügy : HEAltHcArE Cikkek : Articles 264 A magyar egészségügy beteget jelent / Hungarian health care is ill Listák : Lists 266 Gyógyszergyártó cégek / Pharmaceutical manufacturers 269 Magánkórházak és -klinikák / Private hospitals and clinics iDEgEnForgAlom : lEisurE, tourism Cikkek : Articles 272 Új úti cél: Magyarország / tourists pack Hungary Listák : Lists 273 Konferencia-központok Budapesten / Conference centers in Budapest 274 Négy- és ötcsillagos vidéki szállodák / Four-/five-star hotels outside Budapest 278 Ötcsillagos budapesti szállodák / Five-star hotels in Budapest

3 1-8_eloszavak_tartalmak_OK2.indd 3

2015.10.30. 20:40


book

12

of

Lists 2015/2016

SECTOR: Elemzés / Analysis

A NArANcSSÁrGA ELEfÁNT: rEpUblikánUs orbán-párt? PoGáTsa zoLTán EGyETEMI DOCENS NyuGAT-mAGyArOrSzáGI EGyETEM PrOFeSSOr, u. OF WeSTerN HuNGAry

ORAngE ELEPHAnT: gRAnd ORBán PARTy?

Sok a közös vonás a Fidesz politikája és az amerikai Republikánus Párt irányvonala között.

t

apasztalt ellenzéki liberális politikusok keze alól került ki az a könyv, amelyben a „maffiaállam” jelzővel illetik az Orbán-rezsimet. Számukra, akik gazdasági szempontból még az előző rendszer utolsó évtizedében szocializálódtak, az állam befolyásának bármilyen erősítése a baloldali gazdasági eszmék előtörésének hírnöke, „kommunista” ármány. Az állam erősödő szerepe miatt Orbán Viktort pedig gyakran vádolják azzal, hogy ezt a korábbi gyakorlatot igyekszik visszahozni. A maffiaállam jelzővel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a Transparency International korrupcióérzékelési indexe nem igazolja a könyv szerzőinek állításait. A megkérdezettek semmiféle különbséget nem látnak a korrupció mértékében ahhoz az időszakhoz képest, amikor ugyanezek a liberálisok voltak hatalmon. Ami azt illeti, az adatok inkább a helyzet csekély mértékű javulását mutatják. Akik pedig a kommunizmus szelének felerősödésétől tartanak, egyáltalán nincsenek tisztában a modern kapitalizmus jellegzetességeivel. Az ilyen állításokat hangoztatók aligha vannak tisztában például az amerikai kormány és a nagyvállalatok közötti szégyenteljes összefonódásokkal, kezdve, példának okáért, a tisztázatlan körülmények között finanszírozott kampányokkal, a bankok és neves autóipari cégek kimentésével, a politikai pártokat támogató cégekre szabott jogszabályi keretekkel (amelyeket gyakran maguk az érintettek öntenek formába), a honvédelmi ügyekben előnyösnél előnyösebb közbeszerzési eljárásokkal, valamint az amerikai cégeknek nyújtott, határokon átívelő kormányzati segítségnyújtással sem. Ha mindenképpen egy olyan politikai erőt szeretnénk keresni, amely a lehető legközelebb áll az orbáni fideszhez, akkor az valószínűleg az amerikai republikánus Párt lesz. A fidesz és a republikánusok egyaránt azon a véleményen vannak, hogy az alacsonyabb adók serkentik a gazdaságot, különösen akkor, ha az adókedvezmények a társadalom felső rétegeinek kedveznek. Mindkét párt a keblén hordja a gazdagokat, Lázár János kancelláriaminiszter hírhedtté vált „mindenki annyit ér, amennyije van” jelmondata pedig bármelyik amerikai republikánusnak a becsületére vált volna. A jóléti államot mindkét párt a múlt kövületének tekinti, fittyet hányva arra, hogy a jóléti berendezkedésükről híres észak-európai államok jóformán az összes nemzetközi összehasonlításban vezető helyet foglalnak el az életszínvonalat, a majdnem teljes foglalkoztatottságot, a versenyképességet, az alacsony adósságszintet, az oktatást, az alacsony korrupciót, a magas fenntarthatóságot, stb. illetően. Ehelyett mindkét párt a munkaalapú társadalom híve; a munkanélküli juttatások megnyirbálása és megvonása azoktól, akiket az állam túlzottan lustának és az ellátórendszertől túlzottan függőnek titulál. Szinte hallani a fent említett liberálisok tiltakozását, akik amiatt kritizálják Orbánt, hogy különadókkal terheli a multinacionális cégeket, ezzel pedig egyértelműen üzletellenes politikát folytat. Míg ez az állítás mindent kétséget kizáróan helytálló, a miniszterelnök ugyanezekkel a cégekkel a hazai szavazók és adófizetők számára rejtett előnyökkel járó stratégiai megállapodásokat is kötött. A különadókkal és a nagy hazai cégeknek kedvező szabályozással teljesen világosan körvonalazódik Orbán célja: egy olyan erős és hazai tulajdonban lévő üzleti szektor kialakítása, amely a magyar jobboldali szereplőkkel legalább olyan szoros kapcsolatokat ápol, mint amilyet az Egyesült Államokban a republikánusok a fent említett amerikai nagyvállalatokkal. Orbán meggyőződése, hogy ezt az erős hazai bázist a lehető legdrasztikusabb eszközökkel kell kialakítani, mert annak idején a kommunizmusból a liberális demokráciába való átmenet során lezajló privatizáció, amely közvetlenül a külföldi befektetőknek kedvezett, nem volt alkalmas ennek a vállalkozói osztálynak a kialakítására. A gondos megfigyelő még a fidesz és a republikánus Párt kulturális irányultságában is talál közös vonásokat. Mindkét politikai erő nagy hangsúlyt helyez a nemzeti identitásra, továbbá mindkét pártban vannak a keresztény értékrendet előtérbe helyező hangok. Az utóbbi időben a fidesz-mozgalom politikai eszköztárában még a bevándorlásellenesség és az iszlámellenes gondolkodásmód is felütötte a fejét. Mindezek alapján mára szinte már semmi nem különbözteti meg egymástól a magyar fideszt és az amerikai republikánus Pártot.

9-46_elemzes_analysis.indd 12

Fidesz’s approach has a lot in common with the United States’ Republican party.

S

easoned liberal opposition personalities in Hungary have written a collective book calling the Orbán regime a “Mafia State”. Having undergone their economic socialization in the dyeing decade of the Soviet era, any explicit use of the state is Left Wing economics for them, and stinks of “communism”, which they therefore often accuse Orbán of bringing back. As for the corrupt mafia claims, the Hungarian respondents of Transparency International’s Corruption Perception Index do not seem to agree with the authors of the books. Those asked do not see any major change in the level of corruption in the country from the time when these same liberals themselves had been in power. If anything, they sense a slight but insignificant improvement, according to the data. As for allegations of reintroducing communism, we can put this down to simple ignorance about the true nature of contemporary capitalism. Those who make this claim are unaware of the incestuous relationship between for instance, the U.S. government and big business, which begins with opaque campaign financing and Super PACs, and leads to the bailout of banks and automobile firms, regulation fitted to sponsoring corporations (often written by them in the first place), generous public procurement tenders for the military-industrial complex, as well as diplomatic arms twisting of governments worldwide on behalf of U.S. firms. In fact, if we are to identify a political force that is ideologically closest to Orbán’s Fidesz, it is the U.S. Republicans. They both believe in low taxes boosting the economy, especially if it benefits the top layers of society. They both openly praise the rich and assert that “everyone is worth as much as they have managed to make”, an infamous direct quote from Cabinet Minister Lázár, which could have come from any U.S. Republican. Both parties reject the welfare state as a relic of the past, never mind that the Scandinavian welfare states top every major international list from high standard of living through almost full employment, competitiveness, low levels of debt, education, low corruption, high sustainability, and so on and so on. Both parties believe in “workfare” instead: eliminating unemployment benefits in order to encourage onto the labor market people who are perceived to be welfare dependent and too lazy to work. We can almost hear the above mentioned liberals object: Orbán has imposed extraordinary taxes on transnational corporations, surely this makes him anti-business? While this is doubtless true, he has also signed generous agreements with the same companies, giving them benefits that remain hidden from domestic voters and taxpayers. The ambition of Orbán with these extraordinary taxes and with the regulations favoring large domestic firms is clear: To create a strong domestically owned corporate sector that his right wing political force could be as intimate with as U.S. Republicans are with the above mentioned American firms. Orbán feels he has to create this domestic sector thorugh very drastic means, due to the liberal transition from communism that was based on privatization to foreign direct investors and failed to create such a class. Even the cultural politics of Orbán are similar to the U.S. Republicans. Both political communities find cohesion in strong national identity. Both have vocal cohorts whose political point of reference is Christian values. Lately, even anti-migrant rhetoric and concerns about political Islam have entered the political toolkit of the Fidesz movement. There is now almost nothing to differentiate it from the U.S. Republicans.

2015.10.30. 20:29


Business Journal Budapest

13

www.bbJ.hu

SECTOR: Elemzés / Analysis

EGySZEr fENT, máskor lEnt dE mégis mi a trEnd? Phd. Findrik mária A KözéP - euróPAi EGyETEM BUSINESS SCHOOljáNAK TANárA

a

SOMETIMES UP, SOMETIMES dOWn BUT WHAT IS THE TREnd?

magyar gazdaság teljesítményét - a kiegyensúlyozott, kiszámítható fejlődés helyett - évtizedek óta a ciklikusság jellemzi. Ma örülhetünk az EU átlagánál magasabb növekedési ütemnek, a kontroll alatt tartott költségvetési hiánynak, a pozitív külkereskedelmi mérlegnek – de fenntartható–e, és elegendő-e a makromutatók (ilyetén) javulása a kiegyensúlyozott fejlődéshez? Sajnos az elmúlt évek bíztató, 3% körüli növekedési rátája nem volt elegendő arra, hogy hazai kibocsátásunk meghaladja a válság előtti éveket. A trendek – különösképpen az elmúlt 10 év – azt mutatják, hogy elmaradt a várakozásoktól Magyarország felzárkózása a fejlett országokhoz - miközben több kelet-közép-európai ország a mienknél lényegesen nagyobb eredményekkel büszkélkedhet a konvergencia tekintetében. Az okok többsége ismert, hiszen nem új keletű. A napokban a tekintélyes World Economic forum által publikált Global competitiveness report (www.weforum.gcr.org) szerint Magyarország - a fenti részeredményeket elismerve - tovább rontott nemzetközi versenyképességén, a 60. helyről a 63.ra csúsztunk (érdekességként 2001-ben még a 28. helyen álltunk). Tudjuk, hogy a XXI. századi versenyképességet, a termelékenység alakulását számos tényező alakítja. Nem új az a tény, hogy a hagyományos erőforrásokban szűkölködő országok számára a fejlődés útja ma az innováción és a megbízható, stabil minőségi intézményrendszeren keresztül vezet. Előbbiekhez a magas hozzáadott értéket létrehozó humán tőkére, innovációra, az ezeket támogató, generáló oktatásra, kutatásra, kultúrára, utóbbiakhoz kiszámítható és szakszerűséget képviselő intézményekre, szabályozásra és vezetésre van szükség. (ráadásul e szoftabb tényezők költséghatékonysága jobb az átlagosnál). Ám pont ezek azok a tényezők, amelyekben Magyarország lényegesen leszakadt a modern világtól és környezetétől: intézményeink milyensége alapján például a 97. helyen állunk, ezen belül is a világ utolsó harmadába (!) tartozunk a megbízhatóságot, a politikusokba vetett bizalmat, a kormányzás átláthatóságát tekintve. Az elmúlt években a legnagyobbat az Üzleti kifinomultság kategóriájában rontottunk helyzetükön, a néhány évvel ezelőtti 30. helyről idén a 90. helyre csúsztunk vissza. E címszó alatt mérik az értékláncok szélességét, azaz a gazdaság integráltságát, a gazdasági szereplők együttműködését, a klaszterfejlesztést, a releváns stratégiák meglétét, a KKV szektor életképességét, a modern vezetői képességek meglétét (például a delegálásra való hajlandóságot). Mindannyiunk számára intő jel kell legyen, hogy az alapfokú oktatásban a 86. helyen állunk. A számok mutatják, hogy innovációs infrastruktúránk, kapacitásunk, az erre fordított pénzösszeg messze elmarad a szükségestől, pedig a kutatások eredményessége (a tudományos termék) kifejezetten jó. Pedig van rá példa, hogy hozzánk hasonló adottságú országok (relatíve kis méret, tőkeszegénység, erős függés a külső környezettől) megtalálták azokat a húzóerőket – így a fent említett innovációt és az azt generáló oktatást, kutatást, sokszínű vállalati szervezetrendszert -, amelyek alapján dinamikus, stabil fejlődésre képesek. A szerző véleménye szerint nem elég, illetve nem is lehetséges a hazai versenyképességi tényezők rendszerszerű definiálása, amíg maga a növekedési modell nem felel meg a fenntartható fejlődés követelményeinek. A magyar gazdaság fejlődési modelljében nem következett be a kívánt modernizáció: az továbbra is a rövidtávú, fogyasztásra és nagyarányú újraelosztásra, állami szerepvállalásra épül. A hosszú távú szempontokat, stratégiai váltást lehetővé tevő beruházási rátánk évtizedek óta folyamatosan elmarad a kívánatostól, s egyike a legalacsonyabbnak a kelet-közép-európai régióban! Márpedig a hosszú távú trendeket figyelembe vevő növekedési modell, releváns stratégia, a versenyképesség javulása és magas hozzáadott értéket produkáló termelés nélkül nem leszünk képesek a ciklikusságtól és annak következményeitől megszabadulni.

9-46_elemzes_analysis.indd 13

I

nstead of being balanced and predictable, economic performance in Hungary has been rather cyclical for decades. We can feel glad nowadays that the growth rate is higher than the EU average, the budget deficit is kept under control, and that the foreign trade balance is in surplus – but is this improvement in macroeconomic indicators sustainable and sufficient for balanced growth? Unfortunately, in spite of a solid growth rate of about 3% in the past years, domestic output could not exceed the levels of the years prior to the crisis. Trends – especially in the last 10 years – show that Hungary catching up with developed countries hasn’t happened, while a number of other Central and Eastern European countries have achieved significantly better results than Hungary in terms of convergence. The causes are mostly known, as they are not new. According to the global Competitiveness Report (www.weforum.gcr.org), which was recently published by the World Economic Forum, Hungary’s global competitiveness – after acknowledging the above partial results – further declined, from 60th to 63rd (an interesting fact is that the country was 28th in 2001). As is known, competitiveness and productivity in the 21st century are influenced by several factors. It is not a new fact that the route to growth for countries with few conventional resources is through innovation and solid, stable, quality institutions. The former requires human capital and innovation resulting in high added-value and, in support of these, education, research, and culture; the latter requires predictable and professional institutions, regulation and management. (Moreover, these soft factors have a higher than average cost-effectiveness.) However, these are exactly the factors where Hungary significantly lags behind the modern world and its environment: For example, in terms of the quality of institutions, Hungary is ranked 97th, more specifically in the last third(!) of the world as regards reliability, trust in politicians, and transparency of government. In recent years, Hungary fell behind in the category of business sophistication – while the country was ranked 30th a few years ago, it dropped to 90th this year. This category measures the scope of value chains – including the integrity of the economy, cooperation between organizations, cluster development, the presence of relevant strategies, the viability of the SME sector, and the presence of modern management skills (such as a willingness to delegate). It should be a warning to all of us that, in terms of primary education, Hungary ranks 86th. Figures show that Hungary’s innovation infrastructure, capacity, and the amount spent on these are far below what is required, although at the same time, research projects are particularly successful (scientific products). There are examples, though, of countries with similar features (relatively small size, lack of capital, strong dependency on the external environment) finding their driving forces – such as the above mentioned innovation and the supporting education and research, and a varied company organization system – based on which they are able to achieve stable and dynamic growth. In the authorʼs opinion, it is not enough or even possible to systematically define the domestic competitiveness factors until the growth model is in line with the requirements for sustainable development. In Hungary, the desired modernization in the economic development model has not taken place: it is still built on short-term consumption, large-scale redistribution, and state intervention. Hungary’s investment rate, which could facilitate long-term perspectives and a strategic change, has been far from adequate for several decades, and is one of the lowest in the CEE region. However, without a growth model that considers long-term trends, a relevant strategy, an improvement in competitiveness, and production resulting in high added-value, Hungary will not be able to overcome cyclicality and its consequences.

2015.10.30. 20:29


Book

100

of

Lists 2015/2016

Elemzés Analysis

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

HR HR

To keep leading, make sure you have the best behind you.

Energia Energy

Távközlés és informatika ITC

Gyártás Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem

CMS’s 3,000 law and tax experts in 59 offices help your organisation thrive in changing times. Through technical rigour, strategic expertise and focus on building long-term partnerships, we are committed to our clients and their business success.

FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

Your World First cmslegal.com

63-114_uzletiszol_businesservices_oK.indd 100 CMS_Ads_PerDriv_Clockwork_A4_Portrait.indd 1

2015.10.30. 20:36 16.09.14 17:01


Business Journal Budapest

101

www.BBj.hu

A magyarországi irodában működő magyar vagy külföldi szakvizsgával rendelkező ügyvédek száma alapján rangsorolva Ranked by no. of attorneys (with license to practice) in Hungary

12345678

1

1

47

20

10

              

Réczicza dentons europe llp 2

-

www.dentons.com

42

10

11

oppenheim ügyvédi iroda

legal speCialiTy aReas

liFe sCienCes

publiC pRoCuRemenT

inTelleCTual pRopeRTy

dispuTe ResoluTion

CoRpoRaTe/m&a

enviRonmenT pRoTeCTion

TmC

employmenT

eu

CompeTiTion

eneRgy

Tax

banking and FinanCe

Real esTaTe

15

no. oF paRTneRs oF HungaRian oFFiCe on sepT. 1, 2015

8

no. oF TRainees in HungaRy on sepT. 1, 2015

Rank

Company WebsiTe

no. oF aTToRneys (WiTH liCense To pRaCTiCe) in HungaRy on sepT. 1, 2015

41

2

pRevious Rank

3

CommeRCial

www.oppenheimlegal.com

a TáRsulT külFöldi paRTneRiroDa vagy együttműköDési HálózaT neve székHelye alapíTás éve

iRodák száma világszeRTe a magyaR iRoda alapíTási éve

www.cms-cmck.com

no. oF oFFiCes WoRldWide yeaR esTablisHed HungaRian oFFiCe

Cms Cameron mckenna llp hungarian office

name oF assoCiaTe nonHungaRian laW FiRm oR CoopeRaTion neTWoRk WoRld HQ esTablisHed

éleTTudományok

közbeszeRzés

szellemi Tulajdon joga

válaszToTTbíRáskodás, peRes ügyek

TáRsasági jog/m&a

köRnyezeTvédelem

TeCHnika, média, kommunikáCió

28 2007

ulrike Rein 1053 Budapest, Károlyi utca 12. (1) 486-2200 (1) 486-2201 office@oppenheimlegal.com

munkajog

  –            

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP London 1743

eu

Réczicza istván 1061 Budapest, Andrássy út 11. (1) 488-5200 (1) 488-5299 budapest@dentons.com

veRsenyjog

Több mint 75 2015(1)

eneRgiajog

              

Dentons Europe LLP London 2013

bank és pénzügy

59 1989

adójog

CMS Cameron McKenna LLP London 1779

ormai gabriella 1053 Budapest, Károlyi utca 12. (1) 483-4800 (1) 483-4801 budapest@cms-cmck.com

ingaTlanjog

Cégvezető Cím TeleFon Fax e-mail

keReskedelmi jog

a magyaRoRszági iRoda paRTneReinek száma 2015. szepT. 1-jén

jogi szakTeRüleTek ügyvédjelölTek száma 2015. szepT. 1-jén

Cég neve Honlap

a magyaRoRszági iRodában tevékenykeDő magyar vagy külfölDi szakvizsgával renDelkező ügyvédek száma 2015. szepT. 1-jén

RangsoR

Tavalyi RangsoR

Nemzetközi kapcsolattal rendelkező ügyvédi irodák | Law firms with international affiliations Elemzés Analysis

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

HR HR

Energia Energy

Távközlés és informatika ITC

Gyártás Manu­ facturing

Top loCal exeCuTive addRess pHone Fax email

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

Minds Open

As well as providing legal expertise and traditional lawyering skills, law

C H AL LE NG ING CON S ERVATIVE Oppenheim-TheLawyer-AD-204x145mm-2015-09-24.indd 1

17:01

63-114_uzletiszol_businesservices_oK.indd 101

firms need continuously to adapt and explore new ways to help their clients achieve their business objective and deliver results. Oppenheim is one of Central and Eastern Europe’s most experienced and innovative law firms.

www.oppenheimlegal.com

9/24/15 1:18 PM 2015.10.30. 20:36


Book

102

of

Lists 2015/2016

12345678

iRodák száma világszeRTe a magyaR iRoda alapíTási éve

éleTTudományok

közbeszeRzés

szellemi Tulajdon joga

válaszToTTbíRáskodás, peRes ügyek

TáRsasági jog/m&a

köRnyezeTvédelem

TeCHnika, média, kommunikáCió

munkajog

eu

       

CHSH – Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati – Partnerschaft von Rechtsanwälten OG Bécs 1921

veRsenyjog

              

PricewaterhouseCoopers Legal LLP London 1999

eneRgiajog

posztl andrás 1124 Budapest, Csörsz utca 49–51. (1) 510-1100 (1) 510-1101 budapest@dlapiper.com

bank és pénzügy

79 1988

adójog

              

DLA Piper UK LLP London 2006

ingaTlanjog

a TáRsulT külFöldi paRTneRiroDa vagy együttműköDési HálózaT neve székHelye alapíTás éve

Business services

Cégvezető Cím TeleFon Fax e-mail

keReskedelmi jog

Üzleti szolgál­ tatások

a magyaRoRszági iRoda paRTneReinek száma 2015. szepT. 1-jén

Financial services

Cég neve Honlap

jogi szakTeRüleTek ügyvédjelölTek száma 2015. szepT. 1-jén

Pénzügyi szolgál­ tatások

RangsoR

Analysis

Tavalyi RangsoR

Elemzés

a magyaRoRszági iRodában tevékenykeDő magyar vagy külfölDi szakvizsgával renDelkező ügyvédek száma 2015. szepT. 1-jén

Nemzetközi kapcsolattal rendelkező ügyvédi irodák | Law firms with international affiliations

Horváth & partners dla piper

www.dlapiper.com/hu/hungary HR HR

4

3

38

7

7

Energia Energy

7

12

8

www.retianantallpartners.hu

ITC

Chsh Dezső és társai ügyvédi iroda

Gyártás Manu­ facturing

27

6

6

www.chsh.com/en/offices/ budapest.html

26

5

10

     

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail

szecskay ügyvédi iroda www.szecskay.com

Építôipar és ingatlan Construction and real estate

6

26

5

3

16

        

    

Logisztika és szállítás Logistics and transport

siegler ügyvédi iroda / Weil, gotshal & manges llp www.weil.com

Egészségügy

7

25

8

8

2

              

Healthcare

63-114_uzletiszol_businesservices_oK.indd 102

liFe sCienCes

publiC pRoCuRemenT

inTelleCTual pRopeRTy

CoRpoRaTe/m&a

legal speCialiTy aReas

dispuTe ResoluTion

enviRonmenT pRoTeCTion

TmC

employmenT

eu

CompeTiTion

eneRgy

              

banking and FinanCe

11

Tax

15

Real esTaTe

Company WebsiTe

24

CommeRCial

pRevious Rank

www.bakermckenzie.com/ hungary

no. oF paRTneRs oF HungaRian oFFiCe on sepT. 1, 2015

7

no. oF TRainees in HungaRy on sepT. 1, 2015

8

Rank

Leisure and tourism

no. oF aTToRneys (WiTH liCense To pRaCTiCe) in HungaRy on sepT. 1, 2015

kajtár Takács Hegymegi-barakonyi baker & mckenzie ügyvédi iroda

Idegen­ forgalom

EuroJuris, Legalink, Legus, TerraLex, World Service Group, Dorda Brugger Jordis-Best Friends, Biolegis – –

100 (kb.) 2000

8 2004

Dezső attila, polauf Tamás 1011 Budapest, Fő utca 14–18. (1) 457-8040 (1) 457-8041 office@chsh.hu

Ÿ

1992

szecskay andrás 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16–17. (1) 472-3000 (1) 472-3001 info@szecskay.com

20 1991

david dederick 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (1) 301-8900 (1) 301-8901 david.dederick@weil.com

Baker & McKenzie LLP Chicago 1949

77 1987

Hegymegi-barakonyi zoltán 1051 Budapest, Dorottya utca 6. (1) 302-3330 (1) 302-3331 budapestinfo@ bakermckenzie.com

no. oF oFFiCes WoRldWide yeaR esTablisHed HungaRian oFFiCe

5

Réti lászló 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. (1) 461-9888 (1) 461-9898 rap.central@ hu.pwclegal.com

name oF assoCiaTe nonHungaRian laW FiRm oR CoopeRaTion neTWoRk WoRld HQ esTablisHed

Távközlés és informatika

Réti, antall és Társai ügyvédi iroda pricewaterhouseCoopers legal

Top loCal exeCuTive addRess pHone Fax email

Weil, Gotshal & Manges LLP New York 1931

2015.10.30. 20:36


Business Journal Budapest

103

www.BBj.hu

12345678

iRodák száma világszeRTe a magyaR iRoda alapíTási éve

a TáRsulT külFöldi paRTneRiroDa vagy együttműköDési HálózaT neve székHelye alapíTás éve

éleTTudományok

közbeszeRzés

szellemi Tulajdon joga

válaszToTTbíRáskodás, peRes ügyek

TáRsasági jog/m&a

köRnyezeTvédelem

TeCHnika, média, kommunikáCió

munkajog

eu

veRsenyjog

eneRgiajog

bank és pénzügy

adójog

ingaTlanjog

keReskedelmi jog

a magyaRoRszági iRoda paRTneReinek száma 2015. szepT. 1-jén

jogi szakTeRüleTek ügyvédjelölTek száma 2015. szepT. 1-jén

Cég neve Honlap

a magyaRoRszági iRodában tevékenykeDő magyar vagy külfölDi szakvizsgával renDelkező ügyvédek száma 2015. szepT. 1-jén

RangsoR

Tavalyi RangsoR

Nemzetközi kapcsolattal rendelkező ügyvédi irodák | Law firms with international affiliations Elemzés Analysis Cégvezető Cím TeleFon Fax e-mail

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

9

7

andrékó kinstellar ügyvédi iroda www.kinstellar.com

22

6

3

              

Kinstellar

Ÿ

2008

8 2000

andrékó Csilla 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. (1) 428-4400 (1) 428-4444 marketing@kinstellar.com

HR HR

Energia Energy

szabó, kelemen és Társai ügyvédi iroda 9

9

www.sz-k-t.hu

22

6

4

             

International Alliance of Law Firms London 1990

62 1996

szabó Tamás 1132 Budapest, Váci út 20. (1) 288-8200 (1) 288-8299 tamas.szabo@sz-k-t.hu

Távközlés és informatika ITC

Gyártás Manu­ facturing

Faludi Wolf Theiss ügyvédi iroda 10

12

www.wolftheiss.com

20

7

3

       

     

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH Bécs 1957

13 2007

Faludi zoltán 1085 Budapest, Kálvin tér 12–13. (1) 484-8800 (1) 484-8825 budapest@wolftheiss.com

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate

lakatos, köves és Társai ügyvédi iroda www.lakatoskoves.hu 10

20

10

10

5

              

Clifford Chance London 1987

36 1991

lakatos péter 1075 Budapest, Madách Imre út 14. (1) 429-1300 (1) 429-1390 mail@lakatoskoves.hu

Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Lex Mundi Houston, USA 1989

600 1991

berethalmi péter 1126 Budapest, Ugocsa utca 4/B (1) 487-8700 (1) 487-8701 budapest_office@nt.hu

no. oF oFFiCes WoRldWide yeaR esTablisHed HungaRian oFFiCe

liFe sCienCes

publiC pRoCuRemenT

inTelleCTual pRopeRTy

dispuTe ResoluTion

CoRpoRaTe/m&a

enviRonmenT pRoTeCTion

legal speCialiTy aReas

visit our website: www.nt.hu

63-114_uzletiszol_businesservices_oK.indd 103

TmC

employmenT

eu

CompeTiTion

eneRgy

Tax

banking and FinanCe

              

Real esTaTe

10

CommeRCial

5

no. oF paRTneRs oF HungaRian oFFiCe on sepT. 1, 2015

Rank

pRevious Rank

Company WebsiTe

19

no. oF TRainees in HungaRy on sepT. 1, 2015

11

no. oF aTToRneys (WiTH liCense To pRaCTiCe) in HungaRy on sepT. 1, 2015

11

www.nt.hu

name oF assoCiaTe nonHungaRian laW FiRm oR CoopeRaTion neTWoRk WoRld HQ esTablisHed

Idegen­ forgalom

nagy és Trócsányi ügyvédi iroda

Top loCal exeCuTive addRess pHone Fax email

Leisure and tourism

the premier independent law firm in Hungary

2015.10.30. 20:36


Book

104

of

Lists 2015/2016

12345678

HR

éleTTudományok

közbeszeRzés

szellemi Tulajdon joga

válaszToTTbíRáskodás, peRes ügyek

    –          

Conference Bleue Alliance Brüsszel 2006

TáRsasági jog/m&a

erős ákos 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7–8. (1) 428-7111 (1) 428-7100 budapest@squirepb.com

köRnyezeTvédelem

44 1991

TeCHnika, média, kommunikáCió

  –            

Squire Patton Boggs (US) LLP Washington 1890

munkajog

arne gobert 1061 Budapest, Andrássy út 2. (1) 270-9900 (1) 270-9990 office@gfplegal.com

eu

6 2002

veRsenyjog

              

BWSP, Globalaw Berlin 1994/2012

eneRgiajog

szent-ivány ágnes 1026 Budapest, Pasaréti út 59. (1) 394-3121 (1) 392-4949 office@eversheds.hu

bank és pénzügy

55 1987/1999

adójog

  –            

Eversheds LLP London 1988

ingaTlanjog

iRodák száma világszeRTe a magyaR iRoda alapíTási éve

HR

a TáRsulT külFöldi paRTneRiroDa vagy együttműköDési HálózaT neve székHelye alapíTás éve

Business services

Cégvezető Cím TeleFon Fax e-mail

keReskedelmi jog

Üzleti szolgál­ tatások

a magyaRoRszági iRoda paRTneReinek száma 2015. szepT. 1-jén

Financial services

Cég neve Honlap

jogi szakTeRüleTek ügyvédjelölTek száma 2015. szepT. 1-jén

Pénzügyi szolgál­ tatások

RangsoR

Analysis

Tavalyi RangsoR

Elemzés

a magyaRoRszági iRodában tevékenykeDő magyar vagy külfölDi szakvizsgával renDelkező ügyvédek száma 2015. szepT. 1-jén

Nemzetközi kapcsolattal rendelkező ügyvédi irodák | Law firms with international affiliations

sándor szegedi szent-ivány komáromi eversheds ügyvédi iroda 12

13

www.eversheds.hu

16

3

9

Energia Energy

bWsp gobert és Társai ügyvédi iroda www.gobertpartners.com

Távközlés és informatika

13

14

15

7

3

ITC

Gyártás Manu­ facturing

erős ügyvédi iroda/ squire patton boggs (us) llp www.squirepattonboggs.com

FMCG és kiskeres­ kedelem

13

15

12

2

4

FMCG and retail

15

6

3

liFe sCienCes

publiC pRoCuRemenT

inTelleCTual pRopeRTy

CoRpoRaTe/m&a

TmC

employmenT

eu

CompeTiTion

Tax

eneRgy

legal speCialiTy aReas

dispuTe ResoluTion

Leisure and tourism

enviRonmenT pRoTeCTion

Idegen­ forgalom

Company WebsiTe

banking and FinanCe

Healthcare

Real esTaTe

Egészségügy

CommeRCial

Logistics and transport

Ÿ

2007

no. oF oFFiCes WoRldWide yeaR esTablisHed HungaRian oFFiCe

pRevious Rank

www.knplaw.com

no. oF paRTneRs oF HungaRian oFFiCe on sepT. 1, 2015

13

no. oF TRainees in HungaRy on sepT. 1, 2015

13

Rank

Logisztika és szállítás

no. oF aTToRneys (WiTH liCense To pRaCTiCe) in HungaRy on sepT. 1, 2015

knp laW nagy koppany varga and partners

Construction and real estate

name oF assoCiaTe nonHungaRian laW FiRm oR CoopeRaTion neTWoRk WoRld HQ esTablisHed

Építôipar és ingatlan

nagy-koppány kornélia, varga istván 1051 Budapest, Vigadó utca 2. (1) 302-9050 (1) 302-9060 knplaw@knplaw.com

Top loCal exeCuTive addRess pHone Fax email

Committed locally, connected globally We tailor our services to suit the needs of each Client, combining our understanding of law with a broader commercial awareness to achieve Clients' objectives whilst safeguarding their interests. Our law firm and attorneys are ranked and recommended in Legal 500 and in Chambers Europe in different fields of business law, like commercial and corporate law, competition law, M&A, energy law, employment law, dispute resolution, banking and finance, real estate, IT and TMT.

Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Attorneys at Law T:+36 1 394 3121 office@eversheds.hu www.eversheds.hu H-1026 Budapest, Pasaréti út 59.

63-114_uzletiszol_businesservices_oK.indd 104

2015.10.30. 20:36


Business Journal Budapest

105

www.BBj.hu

12345678

iRodák száma világszeRTe a magyaR iRoda alapíTási éve

a TáRsulT külFöldi paRTneRiroDa vagy együttműköDési HálózaT neve székHelye alapíTás éve

éleTTudományok

közbeszeRzés

szellemi Tulajdon joga

válaszToTTbíRáskodás, peRes ügyek

TáRsasági jog/m&a

köRnyezeTvédelem

TeCHnika, média, kommunikáCió

munkajog

eu

veRsenyjog

eneRgiajog

bank és pénzügy

adójog

ingaTlanjog

keReskedelmi jog

a magyaRoRszági iRoda paRTneReinek száma 2015. szepT. 1-jén

jogi szakTeRüleTek ügyvédjelölTek száma 2015. szepT. 1-jén

Cég neve Honlap

a magyaRoRszági iRodában tevékenykeDő magyar vagy külfölDi szakvizsgával renDelkező ügyvédek száma 2015. szepT. 1-jén

RangsoR

Tavalyi RangsoR

Nemzetközi kapcsolattal rendelkező ügyvédi irodák | Law firms with international affiliations

Cégvezető Cím TeleFon Fax e-mail

16 1990

nádasdy zoltán, jörg k. menzer 1011 Budapest, Fő utca 14–18. (1) 224-0900 (1) 224-0495 recepcio@noerr.com

noerr & Társai iroda www.noerr.com 13

12

15

gárdos, Füredi, mosonyi, 14 13 Tomori ügyvédi iroda www.gfmt.hu

partos & noblet in co-operation with 15 16 Hogan lovells international llp

14

13

3

2

5

3

8

3

  –            

  –     

  –

  –            

www.hoganlovells.com

allen & overy 16

14

www.allenovery.com

Cathay associates 16 21 várnai és Társa ügyvédi iroda

12

12

6

2

3

              

              

www.cathayassociates.com

16

15 martonyi ügyvédi iroda www.boltonmay.com

12

1

3

       

  –

15

www.schoenherr.eu

ADVOC, ELA –

Ÿ

Hogan Lovells International LLP London, Washington 1899/1904

Allen & Overy London 1930

Cathay Associates Ke Jie Peking 2009

Bolton May

Ÿ Ÿ

Ÿ

1992

47 2006

45 1993

20 2015

Ÿ

2008

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

HR HR

Energia

gárdos istván 1056 Budapest, Váci utca 81. (1) 327-7560 (1) 327-7561 postmaster@gfmt.hu

Energy

Távközlés és informatika

partos lászló 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7–8. (1) 505-4480 (1) 505-4485 office@hoganlovellls.co.hu lengyel zoltán 1075 Budapest, Madách Imre út 13–14. (1) 483-2200 (1) 268-1515 marketing_budapest@ allenovery.com várnai Rupert 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. (1) 920-2040 (1) 247-2120 hungary@ cathayassociates.com martonyi zoltán 1051 Budapest, Október 6. utca 4. (1) 999-0140 (1) 267-6390 info@boltonmay.com

ITC

Gyártás Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy

schönherr Hetényi ügyvédi iroda / attorneys at law 16

Noerr LLP München 1950

Elemzés Analysis

12

5

2

              

Schönherr Rechtsanwälte GmbH Bécs 1950

13 2008

Hetényi kinga 1133 Budapest, Váci út 76. Capital Square Irodaház (1) 345-8778 (1) 345-8777 office.hungary@ schoenherr.eu

Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

bnt ügyvédi iroda

63-114_uzletiszol_businesservices_oK.indd 105

     

liFe sCienCes

publiC pRoCuRemenT

inTelleCTual pRopeRTy

dispuTe ResoluTion

CoRpoRaTe/m&a

enviRonmenT pRoTeCTion

TmC

employmenT

eu

CompeTiTion

eneRgy

legal speCialiTy aReas

10 2003

varga norbert 1143 Budapest, Stefánia út 101–103. (1) 413-3400 (1) 413-3413 info@bnt.eu

bpv LEGAL – 2006

7 2000

jádi németh andrea 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4. (1) 429-4000 (1) 429-4001 budapest@bpv-jadi.com

no. oF oFFiCes WoRldWide yeaR esTablisHed HungaRian oFFiCe

              

Tax

5

banking and FinanCe

4

Real esTaTe

Company WebsiTe

11

  –     

CommeRCial

Rank

pRevious Rank

www.bpv-jadi.com

5

no. oF paRTneRs oF HungaRian oFFiCe on sepT. 1, 2015

bpv jádi némeTH 17 20 ügyvédi iroda

3

no. oF TRainees in HungaRy on sepT. 1, 2015

11

14

no. oF aTToRneys (WiTH liCense To pRaCTiCe) in HungaRy on sepT. 1, 2015

17

bnt attorneys-at-law – –

name oF assoCiaTe nonHungaRian laW FiRm oR CoopeRaTion neTWoRk WoRld HQ esTablisHed

www.bnt.eu

Top loCal exeCuTive addRess pHone Fax email

2015.10.30. 20:36


book

116

of

Lists 2015/2016

SECTOR: HR / HR

Radó péteR oktatási szakértő

Education ExpErt

MAgyAr OktAtási refOrMOk: súlyOsBOdó helyzet Education in HungaRy: dEEpER into dEclinE

A 2010-es választások után a kétharmados többség által támogatott másoWhen the second Orbán government, backed by a supermajority in dik Orbán-kormány egyből hozzákezdett az oktatási rendszer átalakításáparliament, took power in 2010, it immediately engaged in a complete hoz. 2011-ben új közoktatási törvény lépett életbe, amelyet az elmúlt négy education system reshuffle. A new Act on Public Education was év folyamán mindenhol be is vezettek. A főbb rendszerszintű változások enacted in 2011 and it was fully implemented during the last four years. The list of major systemic changes that were carried into bevezetése rohamléptékben történt: az állam valamennyi iskolát átvette az execution in a very short period of time is crushing: All schools were önkormányzatoktól, és egyetlen, gigantikus méretű szervezeti egység alá expropriated from the self-governments, they were merged into a vonta őket össze. Az egyes iskolák szakmai, intézményi és pénzügyi önállósingle huge school maintaining authority. The professional, institutional sága teljesen megszűnt, az órákon előadott anyagot egy központilag előirányand financial autonomy of the schools was completely terminated, zott kerettanterv szerint kell összeállítani, megszűnt a többféle tankönyv the content of teaching became fully regulated by a alkalmazási lehetősége, a tankönyvkiadás és az egyéb szaksingle centrally issued syllabus, the choice among mai tevékenységek piacát felszámolták, a korábban átlátalternative textbooks was abolished, the markets of A REfORMOK ható keretek között működő, normatív alapú finanszírozási textbook publishing and professional services was KövETKEzMényE, rendszert pedig felváltotta az iskolák „történelmi alapon” terminated, and the former transparent and normative HOgy Az ISKOláK való pénzügyi támogatása. A kormány csak a 2013-as év financing system was replaced by a simple input KéPTElEnEK Az folyamán több mint ötven, az oktatást alapjaiban érintő válfinancing of schools on a “historical basis”. In 2013 InTézMényEKbEn toztatást vezetett be, amelyek tovább fokozzák a végletekbe alone, the government implemented more than 50 felmerülő menő bürokratikus centralizáció, valamint az intézmények major changes in school education that add up to PRObléMáK közvetlen, emiatt elkerülhetetlenül működésképtelen „kézi extreme bureaucratic centralization and the direct, MEgOldáSáRA, vezérlése” által okozott nehézségeket. A reformok következinevitably highly dysfunctional micro-management of így, Például A ménye, hogy az iskolák teljesen képtelenek az intézményekmunkaerőpiac schools. As a consequence, schools completely lost ben napi szinten felmerülő problémák megoldására, így álTAl dIKTálT their ability to solve emerging problems and to adjust többek között a kívülről érkező igények, például a munválTOzTATáSOK to external expectations, such as those of the labor kaerőpiac által diktált változtatások elvégzésére is. A rendElvégzéSéRE. market. The complete system reshuffle necessarily szer gyökeres átalakítása természetesen a minőségi mutatók causes an already well-documented decline in már most jól dokumentált romlásával jár együtt, növekszik quality: The dropout rate and early school leaving is az iskolaelhagyók száma, és általánosságban nézve csökken increasing, and the quality of learning outcomes is a tanítás minősége. declining. Jóllehet sokkal mérsékeltebb ütemben, de ugyanez a tenAS A COnSEquEnCE, Though at a much slower pace, the direction of SCHOOlS COMPlETEly dencia figyelhető meg a felsőoktatás területén is. A korchange is very similar in higher education: Expanding lOST THEIR AbIlITy mány egyre nagyobb beleszólást követel az intézmények irádirect government control over the operation of TO SOlvE EMERgIng nyításába, sárba tiporva ezzel az egyetemek önállóságát. A institutions and the elimination of the autonomy PROblEMS And TO folyamat az elmúlt öt év folyamán érte el jelenlegi állapoof universities. The means of this process were AdjuST TO ExTERnAl tát. 2011 óta az emberi erőforrások minisztere nevezheti ki introduced gradually over the last five years. Since ExPECTATIOnS, SuCH az egyetemek rektorait, figyelmen kívül hagyva, hogy az 2011, the Minister for Human Resources can – AS THOSE Of THE intézményen belüli szenátusi szavazás milyen eredménnyel and does – appoint the rectors of the universities lAbOR MARKET. zárult. A miniszter természetesen él is törvény adta jogáregardless of the results of voting in the senate of val, a kinevezésekről tehát ő dönt. A korábban függetlethe institutions. The previously independent higher nül működő felsőoktatási akkreditációs testületet, a Magyar education accreditation committee (Hungarian Akkreditációs Bizottságot az állam bekebelezte. (A testület Accreditation Committee) was “nationalized”. (The termination of its függetlenségének megszüntetése felveti a kérdést, hogy vajon folytatódik-e independence raises the question of whether higher education programs a jövőben a felsőoktatási programok minőség-ellenőrzése.) 2013-ban a korare still quality assured in Hungary.) In 2013 the government appointed mány kancellárokat nevezett ki az állami egyetemek élére, akik teljes körű “chancellors” to state owned universities who are fully in charge of joggal bírnak az intézmények pénzügyeinek intézése felett, így ez a terület all financial management decisions, removing this responsibility from már nem a rektorok feladatkörébe tartozik. A kormány idén speciális végthe authority of the rectors. In this year, the government established rehajtó testületeket, ún. konzisztóriumokat hozott létre az állami felsőokta“executing boards” (“Konzisztórium”) in state-owned higher education tási intézményekben. A testület valamennyi tagját a kormány jelöli ki. Nyilinstitutions in which all members are government appointees. Obviously, vánvaló, hogy a végkifejlet ugyanaz lesz: a felsőoktatási intézmények egyre the result will be the same: The weakening capacity of higher education kevésbé lesznek képesek a munkaerőpiac szabta változtatások végrehajtására. institutions to adjust to the needs of the labor market. Az oktatási rendszer átalakításával kapcsolatban a kormány unalomig The perpetually emphasized reference for educational policies of the ismételt mantrája „a munkaerőpiaci igényekre való válaszadás.” A tények government is “responding to the needs of the labor market”. However, azonban mást mutatnak, mert a kormány által ezirányban tett intézkedések in this respect all government initiatives are counter-productive. The mindezidáig kontraproduktívnak bizonyultak. A felsőbb szintű középfokú narrow vocationalization of upper-secondary and higher education és a felsőfokú oktatás korlátozott mértékű szakirányúsítása teljes egészében goes against the development of those basic competencies that ellenkezik a foglalkoztathatósághoz szükséges alapkompetenciák fejlesztési are essential for employability. The policies already reduce access igényeivel. A bevezetett változtatások már most csökkentik a felsőfokú képto higher education, and that will lead to a declining proportion of zésre való bejutás lehetőségét. A folyamat vége az lesz, hogy kevesebben sze-

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 116

2015.10.30. 19:26


Business Journal Budapest

117

www.bbj.hu

SECTOR: HR / HR

Felsőoktatásban továbbtanulni vagy szakmai képzésen részt venni? ELTE kampusz fent. Szakmai képzés Magyarországon melyet az Audi és a Mercedes közreműködésével tartanak. Higher education or job training? Elte Campus, above. vocational training provided in Hungary in cooperation with Audi and Mercedes in Hungary.

reznek majd diplomát felsőfokú intézményekben, ezáltal már középtávon csökken a nagyobb hozzáadott értéket termelő ágazatok számára elérhető, képzett munkaerő mennyisége. A „párhuzamos” képzések számának csökkentése miatt a felsőoktatási intézmények között megszűnő verseny, illetve az intézmények „átszervezése”, amely az egyetemek és főiskolák finanszírozásának drasztikus csökkentésének fenntarthatóságát hivatott biztosítani, tovább mélyíti a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti szakadékot. A jelenlegi helyzet fényében elmondhatjuk, hogy bárki is kerül a vezetői székbe, a magyar oktatási politika szempontjából az elkövetkezendő évtized egyik fő feladata a jelenlegi kormány által okozott problémák orvoslása lesz.

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 117

graduates with higher education diplomas and reduce qualified labor supply in all higher value-added segments of the economy, even in the medium-term. Turning off competition among higher education institutions through the reduction of “redundant” programs and the “reorganization” of institutions – in order to maintain the sustainability of the drastic cutbacks in funding higher education – also leads to a declining labor market relevance of higher education. Overall, whoever will be in charge, the next decade of educational policies in Hungary will be devoted to dealing with the problems that the recent government has created.

2015.10.30. 19:26


book

122

of

Lists 2015/2016

Elemzés

A különbség az Ön munkatársaiban rejlik!

Analysis

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások

Business services

HR HR

Nehézséget jelent a megfelelõ jelöltek megtalálása? Gyakori idõszaki megrendelései vannak?

Energia Energy

Távközlés és informatika

Gondot okoz a munkaügyi adminisztráció és a törvényi változások követése?

ITC

Gyártás Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom

• Hatékony toborzási

megoldások

• Ügyfeleinknél több mint

500 elhelyezés évente

• Professzionális

munkaügyi tanácsadás

• Több mint 4 000-es

kölcsönzött állomány

• Nemzetközi pénzügyi és

jogi háttér

Leisure and tourism

Dolgozzon Ön is a világ vezetõ HR-szolgáltatójával! 1134 Budapest, Váci út 45. G/7., tel.: (1) 323-3500, e-mail: adecco@adecco.hu

w w w.a d e cco.h u

ade_1431_235x330_150916.indd 1 115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 122

2015.09.28. 22:29:22 2015.10.30. 19:26


Budapest

1234567

Trenkwalder személyzeti szolgáltató kft. 1

1

www.trenkwalder.hu

6 575 170

20 934 9 869

7 729 21 437 12 538 555 10 202

90

10

65

35 15 4

8

1

2 65 –

5

alapíTás éve iRodák száMa MagyaRoRszágon világszeRTe

egyéb

jogi

ipaRi

éRTékesíTés és MaRkeTing

inFoRMaTikai

műszAki

pénzügyi

kiHelyezések Megoszlása Tevékenység szeRinT 2014-ben (%)

iRodai

szelleMi

Munkák jellegének Megoszlása 2014-ben (%) Fizikai

állandó

ideiglenes

elHelyezeTtek időtArTaMának Megoszlása 2014-ben (%)

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

teljes kölCsönzött munkAvállAlói álloMány léTszáMa 2014-ben száMlázoTT óRák száMa 2014-ben

munkAerő-kölCsönzésből szármAzó Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Cég neve Honlap

áTlagos sTaTiszTikai léTszáM 2014-ben Főállású AlkAlmAzottAk számA 2015. július 1-jén

Tavalyi RangsoR

Munkaerő-kölcsönző cégek | Temp agencies

?

:29:22

123

www.bbj.hu

Átlagos statisztikai létszám alapján rangsorolva Ranked by average statistical headcount

RangsoR

Elemzés Analysis

Tulajdonosok (%) MagyaR külFöldi

Cégvezető pénzügyi vezető MaRkeTingigazgaTó

CíM TeleFon Fax e-Mail

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

1995 25 300

Szabó Tamás (10) Trenkwalder International AG (90)

Fehér Tamás Győry Attila Medve Nóra

1132 Budapest, Váci út 22–24. (1) 354-0933 (1) 302-7589 infohungary@ trenkwalder.com

HR HR

Energia Energy

prohumán 2004 kft. www.prohuman.hu 2

2

5 551 182

17 760 11 055

14 012 18 178 10 679 246 11 344

90

10

75

25

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

2004 14 93

ignácz béla, Profólió Projekt juhász Tanácsadó Kft. Csongor, (25) Wojciech Mora Work Service Koncz Péter S.A. (75) –

1144 Budapest, Hungária körút 140–144. (1) 432-1280 (1) 432-1281 prohuman@ prohuman.hu

Távközlés és informatika ITC

Gyártás Manu­ facturing

adecco kft.

www.adecco.hu

bReakdoWn oF TeMps supplied by seCToR in 2014 (%)

1991 11 5 100

– Adecco SA (100)

vég ottó Matej Fabjan Szabó Renáta

1134 Budapest, Váci út 45. (1) 323-3500 (1) 323-3529 adecco@adecco.hu

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate

yeaR esTablisHed no. oF oFFiCes in HungaRy WoRldWide

oTHeR

legal

indusTRial

sales and MaRkeTing

iT

TeCHniCal

FinanCe

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

CleRiCal WoRk

25

WHiTe-CollaR

blue-CollaR

75

bReakdoWn oF Type oF WoRk in 2014 (%)

10

peRManenT

TeMpoRaRy

90

bReakdoWn oF plaCeMenTs duRaTion in 2014 (%)

ToTal neT Revenue in 2014 (HuF Mln) ToTal neT Revenue in H1, 2015 (HuF Mln)

10 047 12 120 5 683 276 6 988

ToTal nuMbeR oF TeMpoRaRy WoRkFoRCe in 2014 no. oF billed HouRs in 2014

CoMpany WebsiTe

11 900 6 837

ToTal neT Revenue FRoM TeMpoRaRy plaCeMenT in 2014 (HuF Mln) in H1, 2015

3 570 80

3

pRevious Rank

Rank

3

aveRage sTaTisTiCal HeadCounT in 2014 no. oF Full-TiMe eMployees on july 1, 2015

!

Business Journal

Logisztika és szállítás

oWneRsHip (%) HungaRian nonHungaRian

Top loCal exeCuTive CFo MaRkeTing diReCToR

addRess pHone Fax eMail

Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

Moszkva

Berlin Isztambul

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 123

2015.10.30. 19:26


book

124

of

Lists 2015/2016

1234567

HR

4 gamax kft. www.gamax.hu

3 100

Ÿ

8 830 3 462

5 596 14 310 5 483 595 4 843

100

15

egyéb

jogi

ipaRi

éRTékesíTés és MaRkeTing

inFoRMaTikai

műszAki

pénzügyi

iRodai

szelleMi

Munkák jellegének Megoszlása 2014-ben (%) Fizikai

85

kiHelyezések Megoszlása Tevékenység szeRinT 2014-ben (%)

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tulajdonosok (%) MagyaR külFöldi

Cégvezető pénzügyi vezető MaRkeTingigazgaTó

CíM TeleFon Fax e-Mail

1990 1 1

Grosvenor Kft. (46,50), Gáll Márton (17,50), Surján Péter (13), Horváth Gábor (11,50), Sándor Csaba (11,50) –

Homonnay géza Címer Balázs –

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D (1) 372-0692 (1) 372-0693 recepcio@gamax.hu

2004 8 8

Csákvári Csákvári Róbert Róbert, (100) sellyey Tamás – – –

Work Force személyzeti Tanácsadó és szolgáltató kft.

Energia Energy

www.work-force.hu Távközlés és informatika

alapíTás éve iRodák száMa MagyaRoRszágon világszeRTe

HR

4

állandó

elHelyezeTtek időtArTaMának Megoszlása 2014-ben (%)

Business services

ideiglenes

Üzleti szolgál­ tatások

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Cég neve Honlap

teljes kölCsönzött munkAvállAlói álloMány léTszáMa 2014-ben száMlázoTT óRák száMa 2014-ben

Financial services

RangsoR

Pénzügyi szolgál­ tatások

Tavalyi RangsoR

Analysis

munkAerő-kölCsönzésből szármAzó Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Elemzés

áTlagos sTaTiszTikai léTszáM 2014-ben Főállású AlkAlmAzottAk számA 2015. július 1-jén

Munkaerő-kölcsönző cégek | Temp agencies

5

2 115 59

5

5 895 2 698

5 829 4 156 447

5 979 2 727

Ÿ

Ÿ

80

20 25 8

2

– 65 –

ITC

1134 Budapest, Váci út 49. (1) 354-3434 (1) 354-3436 titkarsag@ work-force.hu

6 631 3 878

4 915 4 017 032

6 973 4 104

39

61

63

37

3

2

1 485 38

5 214 3 288

3 211 3 100 680

5 360 3 383

40

60

85

15

3

1 13 –

peRManenT

blue-CollaR

WHiTe-CollaR

CleRiCal WoRk

– 11 5 59 – 20

1993 7 7

Videoton Holding Zrt. (100) –

Touré Fatime, Molnár attila Bánhidi Anikó Hajdu Édua

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72–100. (22) 554-190 (22) 554-191 info@ pannonjob.hu

1990 5 6

Tóth Zoltán (60), Berta Péter (30), Göltl Viktor (10) –

berta péter – –

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2. (92) 550-050 (92) 550-060 whc@whc.hu

yeaR esTablisHed no. oF oFFiCes in HungaRy WoRldWide

1 921 115

TeMpoRaRy

6 www.pannonjob.hu

ToTal neT Revenue in 2014 (HuF Mln) ToTal neT Revenue in H1, 2015 (HuF Mln)

6

ToTal nuMbeR oF TeMpoRaRy WoRkFoRCe in 2014 no. oF billed HouRs in 2014

FMCG és kiskeres­ kedelem

pannonjob Humán szolgáltató és Tanácsadó kft.

ToTal neT Revenue FRoM TeMpoRaRy plaCeMenT in 2014 (HuF Mln) in H1, 2015

Manu­ facturing

aveRage sTaTisTiCal HeadCounT in 2014 no. oF Full-TiMe eMployees on july 1, 2015

Gyártás

oWneRsHip (%) HungaRian nonHungaRian

Top loCal exeCuTive CFo MaRkeTing diReCToR

addRess pHone Fax eMail

FMCG and retail Építôipar és ingatlan

WHC kft. 10

Rank

www.whc.hu 7

pRevious Rank

Construction and real estate

3 75 –

5

Healthcare

Idegen­ forgalom

CoMpany WebsiTe

Leisure and tourism

oTHeR

legal

indusTRial

iT

TeCHniCal

FinanCe

sales and MaRkeTing

Egészségügy

bReakdoWn oF Type oF WoRk in 2014 (%)

Logistics and transport

bReakdoWn oF plaCeMenTs duRaTion in 2014 (%)

Logisztika és szállítás

bReakdoWn oF TeMps supplied by seCToR in 2014 (%)

A Work Force 10 éves tapasztalatával hatékony, és sokrétű megoldást kínál munkaerő-problémáira. Nem számít, kit keres, mi segítünk megtalálni!

A MEGFELELŐ EMBERT A MEGFELELŐ HELYRE! MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS | MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS | CALL CENTER OUTSOURCING | DIÁKMUNKA WWW.WORKFORCE.HU - TELEFON: +36 1 354 3434 - FAX: +36 1 354 3436

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 124

2015.10.30. 19:26


Business Journal Budapest

125

www.bbj.hu

1234567

alapíTás éve iRodák száMa MagyaRoRszágon világszeRTe

egyéb

jogi

ipaRi

éRTékesíTés és MaRkeTing

inFoRMaTikai

műszAki

pénzügyi

kiHelyezések Megoszlása Tevékenység szeRinT 2014-ben (%)

iRodai

szelleMi

Munkák jellegének Megoszlása 2014-ben (%) Fizikai

állandó

elHelyezeTtek időtArTaMának Megoszlása 2014-ben (%) ideiglenes

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

teljes kölCsönzött munkAvállAlói álloMány léTszáMa 2014-ben száMlázoTT óRák száMa 2014-ben

munkAerő-kölCsönzésből szármAzó Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Cég neve Honlap

áTlagos sTaTiszTikai léTszáM 2014-ben Főállású AlkAlmAzottAk számA 2015. július 1-jén

Tavalyi RangsoR

RangsoR

Munkaerő-kölcsönző cégek | Temp agencies Elemzés Analysis

Tulajdonosok (%) MagyaR külFöldi

Cégvezető pénzügyi vezető MaRkeTingigazgaTó

1 377 62

3 312 1 319

2 777 2 530 000

3 312 1 375

20

80

88

12

4

1

4

1

4 58 – 28

Financial services

Business services

www.workwayclub.hu 7

Pénzügyi szolgál­ tatások

Üzleti szolgál­ tatások

Work Way Club kft.

8

CíM TeleFon Fax e-Mail

2009 2 2

NetworX System sólyom józsef Kft. (100) Őry Zsolt – –

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82–84. (1) 888-9200 (1) 888-9206 ceginfo@ workwayclub.hu

HR HR

Energia

Man at Work kft.

Energy

www.manatwork.hu

9

1 280

8

Ÿ

4 214

Ÿ

3 350 2 976 800

4 249

Ÿ

75

25

85

15 13 1

1

– 85 –

1998 7 7

Volano Kft. (100) –

ottó Csaba Módné Horvai Orsolya Gazsi Attila

8272 Óbudavár, Fő utca 31. (88) 400-453 (88) 400-453 veszprem@ manatwork.hu

Távközlés és informatika ITC

Gyártás

Trenkwalder Humánerőforrás kft. 10

www.trenkwalder.hu

1 071 27

3 551 1 852

1 606 2 076 399

3 558 1 854

100

65

35 15 4

8

1

2 65 –

5

1995 25 300

Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. (100) –

Fehér Tamás Győry Attila Medve Nóra

Manu­ facturing

1132 Budapest, Váci út 22–24. (1) 354-0933 (1) 302-7589 infohungary@ trenkwalder.com

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail

Pannon-Work Zrt.

www.pannonwork.hu

08/10/14

10:29

bReakdoWn oF TeMps supplied by seCToR in 2014 (%)

2004 15 16

yeaR esTablisHed no. oF oFFiCes in HungaRy WoRldWide

oTHeR

legal

indusTRial

sales and MaRkeTing

iT

TeCHniCal

FinanCe

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

CleRiCal WoRk

16

WHiTe-CollaR

84

blue-CollaR

peRManenT

100

TeMpoRaRy

bReakdoWn oF Type oF WoRk in 2014 (%)

1

2 647 1 948

bReakdoWn oF plaCeMenTs duRaTion in 2014 (%)

Pw_hirdetes_204x77_angol.eps

3 091 1 646 898

ToTal neT Revenue in 2014 (HuF Mln) ToTal neT Revenue in H1, 2015 (HuF Mln)

2 520 1 908

ToTal nuMbeR oF TeMpoRaRy WoRkFoRCe in 2014 no. oF billed HouRs in 2014

CoMpany WebsiTe

aveRage sTaTisTiCal HeadCounT in 2014 no. oF Full-TiMe eMployees on july 1, 2015

pRevious Rank

Rank

Ÿ

ToTal neT Revenue FRoM TeMpoRaRy plaCeMenT in 2014 (HuF Mln) in H1, 2015

923

11 14

Grosvenor Kft. (100) –

Homonnay géza, bozi arnold, várdai lászló – Várdai László

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D (1) 372-0692 (1) 372-0693 pannonwork@ pannonwork.hu

Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

oWneRsHip (%) HungaRian nonHungaRian

Top loCal exeCuTive CFo MaRkeTing diReCToR

addRess pHone Fax eMail

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

Staffing Recruitment service Employment for Students Contact: H- 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. • Tel.: +36 1 279 0624 Nationwide branch network: Budapest, Debrecen, Esztergom, Győr, Kaposvár, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Pécs, Sopron, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg, Dunaszerdahely - Szlovákia

www.pannonwork.hu

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 125

2015.10.30. 19:26


book

126

of

Lists 2015/2016

1234567

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

2010 1 1

Horváth Imre (100) –

bojó istván – –

1214 Budapest, Mag utca 3. (1) 789-6538 (1) 799-0926 info@ profieldkolcsonzo.hu

1.8 –

2004 9 9

Küzmös László (100) –

küzmös lászló, jáhny ákos Molnár Gabriella –

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31. (1) 766-5626 (1) 766-5618 getwork@getwork.hu

egyéb

1075 Budapest, Holló utca 2. (1) 877-0900 (1) 877-0910 info@ humancentrum.hu

jogi

urbán Tibor – –

ipaRi

(100) –

éRTékesíTés és MaRkeTing

1993 16 16

inFoRMaTikai

CíM TeleFon Fax e-Mail

műszAki

Cégvezető pénzügyi vezető MaRkeTingigazgaTó

pénzügyi

Tulajdonosok (%) MagyaR külFöldi

iRodai

szelleMi

Munkák jellegének Megoszlása 2014-ben (%)

2 593 1 782

Fizikai

2 425 1 750 000

állandó

2 509 1 746

elHelyezeTtek időtArTaMának Megoszlása 2014-ben (%)

855 68

kiHelyezések Megoszlása Tevékenység szeRinT 2014-ben (%)

alapíTás éve iRodák száMa MagyaRoRszágon világszeRTe

Business services

ideiglenes

Üzleti szolgál­ tatások

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Cég neve Honlap

teljes kölCsönzött munkAvállAlói álloMány léTszáMa 2014-ben száMlázoTT óRák száMa 2014-ben

Financial services

RangsoR

Pénzügyi szolgál­ tatások

Tavalyi RangsoR

Analysis

munkAerő-kölCsönzésből szármAzó Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Elemzés

áTlagos sTaTiszTikai léTszáM 2014-ben Főállású AlkAlmAzottAk számA 2015. július 1-jén

Munkaerő-kölcsönző cégek | Temp agencies

Humán Centrum kft. www.humancentrum.hu

HR HR

12 14

75

25

65

35 15 5 12 3

6 58 –

1

Energia Energy

Távközlés és informatika

13

profield – munkaerő-kölcsönző kft.

www.profieldkolcsonzo.hu

851 21

2 674 1 491

Ÿ Ÿ

2 707 1 495

40

60

62

38

ITC

get Work Trend kft.

807 28

1 410 1 190

2 034

Ÿ

1 939 1 251

708 35

1 678 1 057

4 303 1 214 777

1 775 1 100

ToTal nuMbeR oF TeMpoRaRy WoRkFoRCe in 2014 no. oF billed HouRs in 2014

ToTal neT Revenue in 2014 (HuF Mln) ToTal neT Revenue in H1, 2015 (HuF Mln)

14 12

ToTal neT Revenue FRoM TeMpoRaRy plaCeMenT in 2014 (HuF Mln) in H1, 2015

Manu­ facturing

aveRage sTaTisTiCal HeadCounT in 2014 no. oF Full-TiMe eMployees on july 1, 2015

www.getwork.hu

Gyártás

Ÿ

Ÿ

98

2

– 98.2

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail

Hsa kft.

Építôipar és ingatlan

85

15 15 –

iT

50

TeCHniCal

50

blue-CollaR

15 13

peRManenT

www.hsakft.hu

TeMpoRaRy

Construction and real estate

– 73 – 12

2000 10

Ÿ

4024 Debrecen, Mátyás László Mátyás lászló, Batthyány utca 12/1. (80), Papp Imre papp imre (52) 316-242 (10), Dékány Dékány Erika (52) 530-965 Erika (10) – job@hsakft.hu –

Leisure and tourism

Korrekt. Munka. Erő.

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 126

oTHeR

legal

indusTRial

sales and MaRkeTing

FinanCe

WHiTe-CollaR

CleRiCal WoRk

bReakdoWn oF TeMps supplied by seCToR in 2014 (%)

yeaR esTablisHed no. oF oFFiCes in HungaRy WoRldWide

Idegen­ forgalom

CoMpany WebsiTe

bReakdoWn oF Type oF WoRk in 2014 (%)

Healthcare

Rank

Egészségügy

pRevious Rank

Logistics and transport

bReakdoWn oF plaCeMenTs duRaTion in 2014 (%)

Logisztika és szállítás

oWneRsHip (%) HungaRian nonHungaRian

Top loCal exeCuTive CFo MaRkeTing diReCToR

addRess pHone Fax eMail

munkaerő-kölcsönzés munkaerő-közvetítés

2015.10.30. 19:26


Business Journal Budapest

127

www.bbj.hu

1234567

kelly services Hungary kft. 16 11

17

www.kellyservices.hu

9 Manpower kft. www.manpower.hu

Humánia HRs 18 18 group zrt.

www.humaniahrsgroup.hu

19 20 eu-jobs kft. www.eujobs.hu

640 45

1 898 694

2 061 1 140 028

2 336 861

540 47

2 670 1 042

2 028 940 800

2 800 1 127

515 566

383

Ÿ

Ÿ Ÿ

1 053

Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

3 692 1 693

1 691

Ÿ

80

50

Ÿ

Ÿ

20

50

Ÿ

Ÿ

20 17

Elemzés Analysis

Tulajdonosok (%) MagyaR külFöldi

Cégvezető pénzügyi vezető MaRkeTingigazgaTó

CíM TeleFon Fax e-Mail

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

1085 Budapest, Kálvin tér 12. (1) 301-7800 (1) 301-7880 info@ kellyservices.hu

2004 1 3 000 (kb.)

– Kelly Services Inc. (96,70), Kelly Properties LLC (3,30)

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

1990 5 3 100

– dalányi lászló Manpower Vidovics Ákos France Holding Szekeres Katalin SAS (100)

1133 Budapest, Váci út 76. (1) 411-1590 (1) 266-0536 manpower@ manpower.hu

MagánMárkus zoltán személyek (100) – – Baksy Marianna

1118 Budapest, Előpatak utca 78. (1) 248-2010 (1) 248-2016 info@ humaniahrsgroup.hu

Távközlés és informatika

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

2001 19 19

1137 Budapest, Katona József utca 15. (1) 225-7313 (1) 700-2554 eucsoport@ eucsoport.hu

Gyártás

80

70

20 22 12 5

30

1 15 –

– 45

Ÿ Ÿ 46 12 12 – 12 16 1 1

sTaRjobs Magyarország Humánszolgáltató kft. www.starjobs.hu

alapíTás éve iRodák száMa MagyaRoRszágon világszeRTe

egyéb

jogi

ipaRi

éRTékesíTés és MaRkeTing

inFoRMaTikai

műszAki

pénzügyi

kiHelyezések Megoszlása Tevékenység szeRinT 2014-ben (%)

iRodai

szelleMi

Munkák jellegének Megoszlása 2014-ben (%) Fizikai

állandó

elHelyezeTtek időtArTaMának Megoszlása 2014-ben (%) ideiglenes

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

teljes kölCsönzött munkAvállAlói álloMány léTszáMa 2014-ben száMlázoTT óRák száMa 2014-ben

munkAerő-kölCsönzésből szármAzó Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Cég neve Honlap

áTlagos sTaTiszTikai léTszáM 2014-ben Főállású AlkAlmAzottAk számA 2015. július 1-jén

Tavalyi RangsoR

RangsoR

Munkaerő-kölcsönző cégek | Temp agencies

2005 1 1

(100) –

pataki géza Szabó Zsolt Varga Szilvia

pataki zoltán – Gyovai Melinda

HR HR

Energia Energy

ITC

Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail

380 224

508 277

498 301 186

521 288

60

40

52

48 45 5 10 5 20 5

5

5

2001 5 15

Magánszemélyek (84,93) Starjobs Ltd. (10), Enersense (5,07)

Megyeri péter Serfőző Gyula Kott Zoltán

1093 Budapest, Czuczor utca 10. (1) 456-0700 (1) 217-8606 info@starjobs.hu

Építôipar és ingatlan Construction and real estate

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 127

bReakdoWn oF TeMps supplied by seCToR in 2014 (%)

yeaR esTablisHed no. oF oFFiCes in HungaRy WoRldWide

oTHeR

legal

indusTRial

sales and MaRkeTing

iT

TeCHniCal

FinanCe

CleRiCal WoRk

WHiTe-CollaR

blue-CollaR

bReakdoWn oF Type oF WoRk in 2014 (%)

peRManenT

TeMpoRaRy

bReakdoWn oF plaCeMenTs duRaTion in 2014 (%)

ToTal neT Revenue in 2014 (HuF Mln) ToTal neT Revenue in H1, 2015 (HuF Mln)

ToTal nuMbeR oF TeMpoRaRy WoRkFoRCe in 2014 no. oF billed HouRs in 2014

ToTal neT Revenue FRoM TeMpoRaRy plaCeMenT in 2014 (HuF Mln) in H1, 2015

CoMpany WebsiTe

aveRage sTaTisTiCal HeadCounT in 2014 no. oF Full-TiMe eMployees on july 1, 2015

pRevious Rank

Rank

Logisztika és szállítás Logistics and transport

oWneRsHip (%) HungaRian nonHungaRian

Top loCal exeCuTive CFo MaRkeTing diReCToR

addRess pHone Fax eMail

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

2015.10.30. 19:26


book

128

of

Lists 2015/2016

1234567

alapíTás éve iRodák száMa MagyaRoRszágon világszeRTe

egyéb

jogi

8

ipaRi

9

éRTékesíTés és MaRkeTing

675

35 10 1

inFoRMaTikai

750 486 217

Ÿ

65

műszAki

630

Ÿ

75

pénzügyi

310

Ÿ

25

iRodai

1 264

szelleMi

812 395 088

Munkák jellegének Megoszlása 2014-ben (%)

1 211

Fizikai

HR

HRCv személyzeti

21 21 szolgáltató kft. www.hrcgroup.hu

állandó

HR

elHelyezeTtek időtArTaMának Megoszlása 2014-ben (%)

337

Business services

kiHelyezések Megoszlása Tevékenység szeRinT 2014-ben (%)

ideiglenes

Üzleti szolgál­ tatások

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Cég neve Honlap

teljes kölCsönzött munkAvállAlói álloMány léTszáMa 2014-ben száMlázoTT óRák száMa 2014-ben

Financial services

RangsoR

Pénzügyi szolgál­ tatások

Tavalyi RangsoR

Analysis

munkAerő-kölCsönzésből szármAzó Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Elemzés

áTlagos sTaTiszTikai léTszáM 2014-ben Főállású AlkAlmAzottAk számA 2015. július 1-jén

Munkaerő-kölcsönző cégek | Temp agencies

Cégvezető pénzügyi vezető MaRkeTingigazgaTó

CíM TeleFon Fax e-Mail

vidó Csilla Vidó Csilla (100) Ury Annamária – –

2500 Esztergom, Jókai Mór utca 8. (1) 878-0145 (1) 878-0160 info@hrcv.hu

– DEKRA Arbeit GmbH (100)

Majtényi Marianna – Behina Gábor

1051 Budapest, József nádor tér 9. (1) 461-9080 (1) 461-9089 budapest@ dekra-arbeit.hu

2005 21 21

Floridita Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (50), Milagroso Gerifalte Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (50) –

Tóth Tibor Vida Péter Fatuska Dániel

2724 Újlengyel, Ady Endre utca 11. (29) 385-085 (82) 423-104 info@munka-ero.hu

Vida Péter (14,30), Egerszegi Zoltán (32), Pintér Erika (32), Via Pannónia Kft. (17,70), Csizmadia Gábor (4) –

vida péter, Csizmadia gábor Pintér László Husi Bence

7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 42. (82) 512-112 (82) 312-570 info@dologido.hu

3

2010 8 8

– 21

2005 3 180

3 65 1

Tulajdonosok (%) MagyaR külFöldi

Energia Energy

22

dekRa arbeit – Magyarország kft. www.dekra-arbeit.hu

Távközlés és informatika

Ÿ

Ÿ

Ÿ

85

15

50

50 65 5

2

2

5

ITC

munka-erő kölcsönző és közvetítő kft.

Gyártás Manu­ facturing

23 24

www.munka-ero.hu

FMCG és kiskeres­ kedelem

247 27

478 222

1 087 425 255

490 221

78

22

93

7

8

– 59 –

– 33 –

FMCG and retail Építôipar és ingatlan

dologidő kft.

Construction and real estate

619 437

23

77

91

9

2

– 95

2001 12 12

215 562

551 803

421 187 021

1 854 1 660

55

45

15

85 12 8

2

5 23 13 – 37

2004 3 4 416

– Randstad Holding N.V. (100)

baja sándor Tóth Lívia Szokody Ágnes

1024 Budapest, Lövőház utca 39. (1) 411-2090 (1) 411-2091 info@randstad.hu

209 185

1 130 599

357 270 112

1 214 629

18

82

1992 2 2

Hadi László (Ÿ), Csordás Botond (Ÿ), Dobár Attila (Ÿ) –

dobár attila Thury György –

1094 Budapest, Angyal utca 24. (1) 239-9922 (1) 239-9926 info@job.hu

ToTal neT Revenue in 2014 (HuF Mln) ToTal neT Revenue in H1, 2015 (HuF Mln)

TeMpoRaRy

peRManenT

blue-CollaR

yeaR esTablisHed no. oF oFFiCes in HungaRy WoRldWide

k ö l csö n ző

2 354 458 064

ToTal nuMbeR oF TeMpoRaRy WoRkFoRCe in 2014 no. oF billed HouRs in 2014

mun k aerő k öz vet ítő

573 396

ToTal neT Revenue FRoM TeMpoRaRy plaCeMenT in 2014 (HuF Mln) in H1, 2015

24 16

228 19

aveRage sTaTisTiCal HeadCounT in 2014 no. oF Full-TiMe eMployees on july 1, 2015

Logisztika és szállítás

www.dologido.hu

oWneRsHip (%) HungaRian nonHungaRian

Top loCal exeCuTive CFo MaRkeTing diReCToR

addRess pHone Fax eMail

3

Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Randstad Hungary kft. Idegen­ forgalom

25 23

www.randstad.hu

Leisure and tourism

job személyzeti Tanácsadó kft.

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 128

1

indusTRial

legal

oTHeR

iT

TeCHniCal

FinanCe

WHiTe-CollaR

CleRiCal WoRk

sales and MaRkeTing

CoMpany WebsiTe

100 11 20 3 61 4

bReakdoWn oF Type oF WoRk in 2014 (%)

Rank

pRevious Rank

26 25

bReakdoWn oF plaCeMenTs duRaTion in 2014 (%)

www.jobgroup.hu

bReakdoWn oF TeMps supplied by seCToR in 2014 (%)

2015.10.30. 19:26


Business Journal Budapest

129

www.bbj.hu

1234567

személyzet 27 22 kölcsönző és közvetítő kft. –

165

Ÿ

543

Ÿ

459 310 360

543

Ÿ

70

95

5

5

– 95 –

alapíTás éve iRodák száMa MagyaRoRszágon világszeRTe

egyéb

jogi

ipaRi

éRTékesíTés és MaRkeTing

inFoRMaTikai

műszAki

pénzügyi

kiHelyezések Megoszlása Tevékenység szeRinT 2014-ben (%)

iRodai

szelleMi

Munkák jellegének Megoszlása 2014-ben (%)

30

Fizikai

állandó

elHelyezeTtek időtArTaMának Megoszlása 2014-ben (%) ideiglenes

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

teljes kölCsönzött munkAvállAlói álloMány léTszáMa 2014-ben száMlázoTT óRák száMa 2014-ben

munkAerő-kölCsönzésből szármAzó Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (M FT) 2015 első Félévében

Cég neve Honlap

áTlagos sTaTiszTikai léTszáM 2014-ben Főállású AlkAlmAzottAk számA 2015. július 1-jén

Tavalyi RangsoR

RangsoR

Munkaerő-kölcsönző cégek | Temp agencies Elemzés Analysis

Tulajdonosok (%) MagyaR külFöldi

Cégvezető pénzügyi vezető MaRkeTingigazgaTó

CíM TeleFon Fax e-Mail

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

2012 4 4

Varga Roland (60)Tőkés Péter (40) –

tőkés péter – –

8272 Óbudavár, Fő utca 31. (87) 655-284 (87) 655-284 info@szemelyzet.hu

HR HR

Energia Energy

Tesk Tanácsadó kft. www.tesk.hu

92 18

28 26

270 128

Ÿ

175 765

400 200

10

90

87

13

6

4

7

5

2002 1 1

2 65 – 11

Tokár péter Tokár Péter (97), Horváth Renáta Tokár Tamás (3) Keresztúri – Ferenc

1132 Budapest, Váci út 18. (1) 279-0707 (1) 466-0549 recepcio@tesk.hu

Távközlés és informatika ITC

Gyártás

29

– Focus Consulting kft. www.focusconsulting.hu

esense Human NR NR Resources szolgáltató zrt. www.esense.hu

16 8

Ÿ Ÿ

25

Ÿ

Ÿ Ÿ

13 7 166

Ÿ Ÿ

149 77

1 896

Ÿ

55

Ÿ

45

Ÿ

100 70 15 – 15 –

1997 1 1

2007 7 7

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Magánszemélyek (100) –

bíró Tímea – –

Osztroluczky osztroluczky Dénes (50), dénes, Jakab Szabolcs jakab szabolcs (50) – – –

1138 Budapest, Váci út 135–139. C épület (1) 336-2910 (1) 336-2911 info@ focusconsulting.hu

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69–71. (1) 555-1585 (1) 555-1586 esense@esense.hu

THE RIGHT TALENT AT THE RIGHT TIME FOR A PROJECT – FOR SHORT TERM COVER – FOR FIXED TERM Contact us via hays-response.hu or +36 1 501 2407

2015. 10. 02. 11:12

Hays Hungary kft.

Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

bReakdoWn oF TeMps supplied by seCToR in 2014 (%)

2007 1 239

1994

Ÿ Ÿ

yeaR esTablisHed no. oF oFFiCes in HungaRy WoRldWide

Ÿ

oTHeR

ToTal neT Revenue in 2014 (HuF Mln) ToTal neT Revenue in H1, 2015 (HuF Mln)

– 10

legal

ToTal nuMbeR oF TeMpoRaRy WoRkFoRCe in 2014 no. oF billed HouRs in 2014

indusTRial

ToTal neT Revenue FRoM TeMpoRaRy plaCeMenT in 2014 (HuF Mln) in H1, 2015

CoMpany WebsiTe

Ÿ

sales and MaRkeTing

aveRage sTaTisTiCal HeadCounT in 2014 no. oF Full-TiMe eMployees on july 1, 2015

pRevious Rank

Rank

www.select.hu

iT

74

100 15 40 10 20 5

TeCHniCal

Ÿ Ÿ

FinanCe

Ÿ Ÿ

95

CleRiCal WoRk

Ÿ Ÿ

5

WHiTe-CollaR

select NR NR Humánerőforrás kft.

Ÿ

blue-CollaR

769[1]

bReakdoWn oF Type oF WoRk in 2014 (%)

Ÿ Ÿ

peRManenT

Ÿ Ÿ

TeMpoRaRy

Ÿ Ÿ

bReakdoWn oF plaCeMenTs duRaTion in 2014 (%)

NR NR

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

BBJ 204x30.indd 1

www.hays.hu

Manu­ facturing

Tammy nagy-stellini Jerkovich Péter Krizbai-Orbán Zsuzsa

1054 Budapest, Szabadság tér 7. (1) 501-2400 (1) 501-2402 hungary@hays.hu

Simple Deal Kft. zsoldisné (30), J-Tools Kft. Csaposs noémi (55) Németh Norval Kennedy Zsuzsanna Sinclair (15) –

1113 Budapest, Bocskai út 77–79. (1) 453-2000 (1) 453-2004 office@select.hu

– Hays Plc. (100)

oWneRsHip (%) HungaRian nonHungaRian

Top loCal exeCuTive CFo MaRkeTing diReCToR

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

addRess pHone Fax eMail

jegyzeTek: (1) A 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti üzleti év auditált eredménye. noTes: (1) Audited annual data for business year July 1, 2014-June 30, 2015.

115-152_oktatasHR_educationHR_ok.indd 129

2015.10.30. 19:26


2500

book

210

of

Lists 2015/2016

2000 SECTOR: Ingatlan / Real Estate

1500

ingatlan száMokban / ReAl estAte IN NumBeRs 2500 Investment in cee markets in € millions (percentages below each country show y-o-y change)

1000 2500

500

2000

(A százalékos értékek az országok alatt az éves változást mutatják)

1000 Bulgaria

Croatia

Czech Rep.

1000

500

500

0 Bulgaria

0

Bulgária Bulgaria -29%Bulgaria

Horvátország Croatia -60%Croatia

A Budapesti iroda piac bérlőinek megoszlása 2015 III. negyedévében / Budapest office demand in Q3 2015

31% 54%

Q1-Q3 2015

1500

0

1500

befektetések a közép-kelet-európai régióban millió euróban

Q1-Q3 2014

2000

Csehország Czech Rep. Czech Rep. +130%

Balti országok Baltics +43%

Baltic States

Baltic States

Croatia

Hungary

Czech Rep.

Magyarország Lengyelország Románia Hungary Poland Romania Hungary Poland Romania +11% -15% -63%

Poland

Baltic States

Oroszország Russia Russia -13%

Romania

Hungary

Russia

Poland

Slovakia

Romania

Szlovákia Slovakia -83%

Slovakia

A Budapesti logisztikai piac bérlőinek megoszlása 2015 III. negyedévében / Budapest industrial leasing in Q3 2015

54% Új bérlő / New Renewal

39% Renewal Új bérlő / New

Expansion / Expansion 15% Bővülés

15% Expansion Bővülés / Expansion

New 31% Hosszabbítás / Renewal

New

46% Hosszabbítás / Renewal

15%

Iroda piac áttekintése / Main office indicators

Logisztikai piac áttekintése / main industrial indicators

(Budapest Q3)

(Budapest Q3)

Új átadások (m²) / Completions (sq m)

27,800

Bérirodaállomány (m²) / Speculative Stock (sq m)

2,615,634

Saját használatú iroda (m²) / OO Stock (sq m)

662,315

Teljes irodaállomány (m²) / Total Stock (sq m)

Logisztikai park Városi logisztika Összesen Logistics park City Logistics Total Ipari állomány (m2)/ Completions (sq m)

-

-

-

3,277,949

Ipari állomány (m2)/ modern stock (sq m)

1,655,895

186,415

1,842,310

Kihasználatlanság (m²) / Vacancy (sq m)

441,065

26,545

227 205

Kihasználatlansági mutató (%) / Vacancy Rate (%)

13.5%

Kihasználatlanság (m2)/ 200,660 Vacant space (sq m)

Előbérleti szerződés (m²) / pre-lease (sq m)

622

Új bérleti szerződés (m²) / New Lease (sq m)

30,618

Bővülés (m²) / Lease expansion (sq m) Szerződéshosszabbítás (m²) / Lease Renewal (sq m)

Kihasználatlanság (%)/ Vacancy Rate (%)

12.1%

14.3%

12.3%

Új szerződés (m2)/ New (sq m)

22,420

6,135

28,555

14,583

Hosszabbítás (m2)/ Renewal (sq m)

23,990

0

23,990

53,801

Bővülés (m2)/ Expansion (sq m)

3,625

5,665

9,290

Saját tulajdonba vétel ( m²) / Owner occupation (sq m) 0 Teljes kereslet (m²) / Total demand (sq m)

99,624

Elő-bérlet/BTS (m2)/ pre-lease/BTS (sq m)

0

0

0

Nettó abszorpció (m2) / Net absorption (sq m)

47,592

Teljes kereslet (m2)/ Leasing Activity (sq m)

50,035

11,800

61,835

SOuRCE: Budapest Research Forum (BRF)

205-250_real_estate.indd 210

SOuRCE: Budapest Research Forum (BRF)

2015.10.30. 20:37

Russia


Business Journal Budapest

213

www.BBj.hu www.bbJ.hu

Nettó irodaterület alapján rangsorolva Ranked by net office space

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Elemzés Analysis

Tulajdonosok (%) magyaR külföldi

önálló eneRgiafoRRás

keRékpáRTáRoló

szelektív hulladékgyűjtés

ingaTlanügynök neve, webCíme bankfiók/aTm

Házon belüli faCiliTy managemenT

akadálymenTesíTés

paRkosíToTT köRnyezeT

24 óRás ReCepCió és bizTonsági szolgálaT

wellness- és spoRTközponT

jelenlegi főbb bérlők

terMészetes világítás és szellőzés

köRnyezeTkíMélő technológiák

szolgálTaTások

éTTeRem, kávézó

áTlagos Havi béRleTi díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2) áTlagos Havi szolgálTaTási díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2)

lifTek száma paRkolóHelyek száma

szinTek száma

MiniMálisan bérelhető területek nagysága (m2) MiniMális bérleti idő (év)

Cég neve Honlap

neTTó iRodaTeRüleT (m2) épüleT összTeRüleTe (m2)

RangsoR

Tavalyi RangsoR

A kategóriás irodaházak Budapesten és környékén | Category "A" office buildings in greater Budapest

Pénzügyi szolgál­ tatások

Cím Telefon fax e-mail

Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

gateway Office Park

HR

www.gatewaybc.hu, www.cpigroup.hu 1

HR

36 050 9 50 800

1

320 3

4+3+3 422

12–14 3

Magyar Posta, SAMSUNG, Mortoff, AON, Tesco

      

C&W, ESTON www. cushmanwakefield. hu.com

   – CPI Property Group (100)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6. (1) 225-6600 (1) 225-6601 hungary@cpipg.com

Energia Energy

capital square

www.capitalsquare.hu 2

32 000 9 38 000

3

200 3

19 609

12,50– 13,00 1 100 HUF

Albemarle, KCI, Ferrero, Regus

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Cushman & Wakefield Kft.

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

– (100)

1133 Budapest, Váci út 76. (1) 501-2800 (1) 501-2801 office@caimmo.hu

– Immofinanz AG (100)

1134 Budapest, Váci út 45. (1) 451-8040 (1) 236-0436 offices_hu@ immofinanz.com

4

31 200 38 400

Fsz.+8

3

ITC

Gyártás

átrium Park

www.immofinanz.com

Távközlés és informatika

300 5

25 733

12,50– 13,50 950 HUF

Ÿ

JLL, www.jll.hu,

 –      Robertson Hungary,  –  – www.robertson.hu

Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem

bank center

FMCG and retail

www.bankcenter.hu 4

5

30 041 10 52 184

5

duna tower

6 irodaház www.dunatower.hu

29 717 15 32 410

200 3

100 3

17 480

10 395

16 HUF 1 281

14 3,60

BÉT, BorsodChem, Citibank, Regus, Weil

IBM, Huawei, Metlife, iGate, UNHCR

      

Avestus Real Estate, www. avestusrealestate. com

   

CE Land Holding

 –      Ingatlanhasznosító    – Kft., www.celand.hu

– Allianz (50) Generali (50)

1054 Budapest, Szabadság tér 7. (1) 302-9010 (1) 302-9020 anett.eles@ bankcenter.hu

Ÿ Ÿ

1138 Budapest, Népfürdő utca 22. (1) 785-4985 (1) 799-8879 info@celand.hu

Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy

Roosevelt 7/8

Healthcare

www.roosevelt-budapest. com

C

seRviCes

Ÿ Ÿ

owneRsHip (%) HungaRian non-HungaRian

byCiCle paRking

independenT poweR supply

leasing agenT, name, websiTe

   –

wasTe ReCyCling

naTuRal ligHT and aiR venTilaTion

bank bRanCH/aTm

in-House faCiliTy managemenT

suiTable foR disabled people

gReen enviRonmenT

24-HouR ReCepTion and seCuRiTy seRviCes

CuRRenT majoR TenanTs

 –  –   

ResTauRanT, Café

Ÿ

wellness and spoRT seRviCes

Ÿ Ÿ

aveRage monTHly RenT on apRil 1, 2015 (euRo/sqm) aveRage monTHly seRviCe CHaRge on apRil 1, 2015 (euRo/sqm)

Ÿ Ÿ

no. of elevaToRs no. of paRking spaCes

130 3

minimum leasable offiCe size (sqm) minimum lease TeRms (yeaRs)

Company websiTe

Ÿ

no. of levels

Ÿ

neT offiCe spaCe (sqm) ToTal gRoss size of building (sqm)

Rank

7

pRevious Rank

6

29 000

1051 Budapest, Széchenyi István tér 7–8 (1) 473-1209 – info@ roosevelt-budapest.com

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

addRess pHone fax email

gReen TeCHnologies

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

205-250_real_estate.indd 213

2015.10.30. 20:37


Book

214

of

Lists 2015/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A kategóriás irodaházak Budapesten és környékén | Category "A" office buildings in greater Budapest

Ÿ

10 – science Park www.sciencepark.hu

27 278 7 29 450

180 5

10 388

12,50 1 250 HUF

Ericsson, GEA EGI, Swietelsky, TATA

neTTó iRodaTeRüleT (m2) épüleT összTeRüleTe (m2)

szinTek száma

Fsz.+7

Tulajdonosok (%) magyaR külföldi

12,5014,0 3,10

1096 Budapest, Soroksári út 32–34. (1) 451-8040 (1) 236-0436 offices_hu@ immofinanz.com

   –

Ÿ Ÿ

1132 Budapest, Váci út 20–26. (1) 799-3120 (1) 799-3121 –

   –

Ÿ Ÿ

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60. (1) 877-1000 (1) 877-1001 info@eston.hu

önálló eneRgiafoRRás

8 520

   –

– Immofinanz AG (100)

keRékpáRTáRoló

787 3

Cím Telefon fax e-mail

szelektív hulladékgyűjtés

www.eston.hu

27 600 9 31 200

terMészetes világítás és szellőzés

Diageo, EY, Tower International, IT Cinema, Euromedic

ingaTlanügynök neve, webCíme bankfiók/aTm

Ÿ Ÿ

Házon belüli faCiliTy managemenT

12 399

akadálymenTesíTés

215 5

paRkosíToTT köRnyezeT

28 045 7 43 000

24 óRás ReCepCió és bizTonsági szolgálaT

Ÿ

28 520 34 300

wellness- és spoRTközponT

12–12,50 890 HUF

Business services

jelenlegi főbb bérlők

éTTeRem, kávézó

áTlagos Havi béRleTi díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2) áTlagos Havi szolgálTaTási díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2)

15 618

Üzleti szolgál­ tatások

Cég neve Honlap

MiniMálisan bérelhető területek nagysága (m2) MiniMális bérleti idő (év)

300 5

RangsoR

Financial services

Tavalyi RangsoR

Pénzügyi szolgál­ tatások

köRnyezeTkíMélő technológiák

szolgálTaTások

lifTek száma paRkolóHelyek száma

Elemzés Analysis

haller gardens

HR

www.immofinanz.com

HR

7

2

8

West end business 8 center

9

– Parkway

 –     

JLL, Cushman & Wakefield Kft.

 –     

JLL, www.jll.hu; Cushman & Wakefield, www. cushmanwakefield. hu.com

 –     

ESTON International Zrt., www.eston.hu

 –     

White Star Real Estate Kft., www.whitestarrealestate.hu

Viacom, LeasePlan, AstraZeneca, Reckitt Benckiser

 –     

Cushman & Wakefield Kft., www. cushmanwakefield. hu.com, CBRE Kft., www.cbre.hu

Energia Energy

www. westendbusinesscenter.hu

Távközlés és informatika ITC

Gyártás Manu­ facturing

FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate

11 9 dorottya udvar www.dorottya.net

Logisztika és szállítás Logistics and transport

27 050 4 28 846

150 3

2++ 538

26 500 8 30 100

60 3

15 385

11,75– 12,50 990 HUF

Evosoft, British Telecom, Dalkia

 –     

Ÿ 250 3

Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ

 –     

Ÿ

3,80

 

   

Ÿ Ÿ

1113 Budapest, Bocskai út 134–146. (1) 888-0395 (1) 888-0399 vera.zoltan@eu.jll.com

CA IMMO

   –

– (100)

1117 Budapest, Budafoki út 91–93. (1) 501-2800 (1) 501-2801 office@caimmo.hu

   –

Ÿ Ÿ

1138 Budapest, Váci út 135–139. (1) 350-4010 (1) 350-4011 info@bsr.hu

– (100)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. (1) 473-1209 (1) 473-1210 i.kerekes@ horizondevelopment.hu

addRess pHone fax email

ip west

www.ipwest.iroda.hu 12 10

1117 Budapest, Irinyi József utca 4–20. (1) 382-5100 (1) 382-5101 info@ whitestar-realestate.hu

owneRsHip (%) HungaRian non-HungaRian

FMCG és kiskeres­ kedelem

– – Heitman (100)

Egészségügy Healthcare

bsr center irodaház www.bsr.hu Idegen­ forgalom Leisure and tourism

26 000

13 11

Ÿ

népliget center

205-250_real_estate.indd 214

seRviCes

byCiCle paRking

independenT poweR supply

leasing agenT, name, websiTe

   –

wasTe ReCyCling

naTuRal ligHT and aiR venTilaTion

bank bRanCH/aTm

in-House faCiliTy managemenT

suiTable foR disabled people

gReen enviRonmenT

CuRRenT majoR TenanTs

 –     

24-HouR ReCepTion and seCuRiTy seRviCes

Ÿ

ResTauRanT, Café

Ÿ Ÿ

wellness and spoRT seRviCes

Ÿ Ÿ

aveRage monTHly RenT on apRil 1, 2015 (euRo/sqm) aveRage monTHly seRviCe CHaRge on apRil 1, 2015 (euRo/sqm)

Ÿ 200 3

no. of levels

Company websiTe

neT offiCe spaCe (sqm) ToTal gRoss size of building (sqm)

Rank

pRevious Rank

Ÿ

minimum leasable offiCe size (sqm) minimum lease TeRms (yeaRs)

26 000

13 11

no. of elevaToRs no. of paRking spaCes

www.nepliget-center.com

gReen TeCHnologies

2015.10.30. 20:37


Business Journal Budapest

www.BBj.hu

215

Elemzés Analysis

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

HR HR

Energia Energy

Távközlés és informatika ITC

Gyártás Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

205-250_real_estate.indd 215

2015.10.30. 20:37


Book

216

of

Lists 2015/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A kategóriás irodaházak Budapesten és környékén | Category "A" office buildings in greater Budapest

Tulajdonosok (%) magyaR külföldi

önálló eneRgiafoRRás

keRékpáRTáRoló

szelektív hulladékgyűjtés

terMészetes világítás és szellőzés

ingaTlanügynök neve, webCíme bankfiók/aTm

Házon belüli faCiliTy managemenT

Ÿ Ÿ

akadálymenTesíTés

Ÿ Ÿ

paRkosíToTT köRnyezeT

Ÿ

150 3

24 óRás ReCepCió és bizTonsági szolgálaT

áTlagos Havi béRleTi díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2) áTlagos Havi szolgálTaTási díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2)

Business services

jelenlegi főbb bérlők

wellness- és spoRTközponT

lifTek száma paRkolóHelyek száma

Üzleti szolgál­ tatások

Cég neve Honlap

neTTó iRodaTeRüleT (m2) épüleT összTeRüleTe (m2)

RangsoR

Financial services

Tavalyi RangsoR

Pénzügyi szolgál­ tatások

köRnyezeTkíMélő technológiák

szolgálTaTások

éTTeRem, kávézó

szinTek száma

MiniMálisan bérelhető területek nagysága (m2) MiniMális bérleti idő (év)

Elemzés Analysis

Cím Telefon fax e-mail

Park átrium

HR

www.park-atrium.com

HR

26 000

13 13

Ÿ

Ÿ

 –    – 

   –

Ÿ Ÿ

Energia

1068 Budapest, Dózsa György út 84/B

Ÿ Ÿ Ÿ

Energy

   

Ÿ Ÿ

   

Ÿ Ÿ

1138 Budapest, Váci út út 117–119. (1) 785-5208 (1) 785-5209 info@atenor.hu

   –

– CPI Property Group (100)

1087 Budapest, Hungária körút 40–44. (1) 225-6600 (1) 225-6601 hungary@cpipg.com

   –

Ÿ Ÿ

1088 Budapest, Rákóczi út 1–3. (1) 235-7770 (1) 235-7767 –

   

– Skanska Central Europe Holding B.V. (100)

1133 Budapest, Váci út 96–98. (1) 382-9100 (1) 382-9129 leasing@skanska.hu

   –

– (100)

1092 Budapest, Köztelek utca 6. (1) 501-2800 (1) 501-2801 office@caimmo.hu

addRess pHone fax email

www.promenadegardens.hu 25 000

16 14

Ÿ

Fsz.+7

ITC

1134 Budapest, Váci út 82–84. (1) 473-1209 (1) 473-1210 i.kerekes@ horizondevelopment.hu

owneRsHip (%) HungaRian non-HungaRian

Promenade gardens

Távközlés és informatika

Ÿ 5

14 349

Ÿ Ÿ

Ÿ

General Electric (GE), GE Healthcare, Sykes Interntional, Enterprise Communications, Atenor

Vodafone, Citibank, Bank of China, Cognizant, Avon

 –     

      

Cushman & Wakefield Kft. www. cushmanwakefield. hu.com

 –  –   

Cushman & Wakefield Kft. www. cushmanwakefield. hu.com

 –  –   

Colliers International, www.colliers.hu

Gyártás Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem

250 5

6–9

Ÿ

12,50– 13,85 2,66

24 200 8 47 000

100 3

12 370

10-12 3,90

east-west business 23 000 19 16 center 9 www.east-west.irodahaz. 33 000

89

3+2 200

11–14

24 500 17 – váci greens b épület Ÿ 6 www.vacigreens.hu

FMCG and retail

arena corner

www.arena-corner.hu, www.cpigroup.hu

Építôipar és ingatlan Construction and real estate

18 15

Logisztika és szállítás Logistics and transport

info

Idegen­ forgalom

nordic light 19 20

www.skanska.hu

Ÿ

Ÿ

23 000 7 44 000

400 5

12 404

12,95– 13,5 3,30

22 800 8 25 000

157 3

10 407

12–13 1 200 HUF

NSN, IBM

aveRage monTHly RenT on apRil 1, 2015 (euRo/sqm) aveRage monTHly seRviCe CHaRge on apRil 1, 2015 (euRo/sqm)

Leisure and tourism

Ÿ

no. of elevaToRs no. of paRking spaCes

Healthcare

minimum leasable offiCe size (sqm) minimum lease TeRms (yeaRs)

Egészségügy

CuRRenT majoR TenanTs

Ÿ

 –     

CBRE, www.cbre.hu

205-250_real_estate.indd 216

seRviCes

independenT poweR supply

leasing agenT, name, websiTe

byCiCle paRking

CA IMMO

wasTe ReCyCling

bank bRanCH/aTm

in-House faCiliTy managemenT

suiTable foR disabled people

gReen enviRonmenT

24-HouR ReCepTion and seCuRiTy seRviCes

ResTauRanT, Café

 –     

wellness and spoRT seRviCes

Company websiTe

no. of levels

Rank

pRevious Rank

21 17

neT offiCe spaCe (sqm) ToTal gRoss size of building (sqm)

www.citygate.iroda.hu

naTuRal ligHT and aiR venTilaTion

City gate

gReen TeCHnologies

2015.10.30. 20:37


Business Journal Budapest

217

www.BBj.hu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22 18 corvin towers www.futureal.hu

659 5

2/ 13,75 torony 4,19–4.27 440

Ÿ

      

Ÿ

   –

Elemzés Analysis

Tulajdonosok (%) magyaR külföldi

önálló eneRgiafoRRás

keRékpáRTáRoló

szelektív hulladékgyűjtés

ingaTlanügynök neve, webCíme bankfiók/aTm

Házon belüli faCiliTy managemenT

akadálymenTesíTés

paRkosíToTT köRnyezeT

24 óRás ReCepCió és bizTonsági szolgálaT

wellness- és spoRTközponT

jelenlegi főbb bérlők

terMészetes világítás és szellőzés

köRnyezeTkíMélő technológiák

szolgálTaTások

éTTeRem, kávézó

áTlagos Havi béRleTi díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2) áTlagos Havi szolgálTaTási díj 2015. ápRilis 1-jén (euRó/m2)

lifTek száma paRkolóHelyek száma

szinTek száma

22 000 7 25 000

MiniMálisan bérelhető területek nagysága (m2) MiniMális bérleti idő (év)

Cég neve Honlap

neTTó iRodaTeRüleT (m2) épüleT összTeRüleTe (m2)

RangsoR

Tavalyi RangsoR

A kategóriás irodaházak Budapesten és környékén | Category "A" office buildings in greater Budapest

Pénzügyi szolgál­ tatások

Cím Telefon fax e-mail

Financial services Üzleti szolgál­ tatások Business services

(100) –

HR

1082 Budapest, Futó utca 35-41. (1) 266-2181 (1) 688-5498 office@futureal.hu

HR

Energia

terrapark c+d www.terrapark.hu

21 282

23 22

Ÿ

24 19 alkotás Point www.alkotaspoint.hu

5

20 500 6 25 100

15 1

470 5

13 344

9 395

7–10 2,50–3

S&T, Ricoh, Flaga,Partner in Petfood, Új Világ Kft, Trane, Bioderma, Progast, Goodmills, Dexon Systems, Edco,Patona és tsa, Bellinda, Duropack, GDF Suez, Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Fehér Rendszerház, Kaiser Food, Bonar Geosynthetics, Accretech, Wieland és Wieland, Ven-IT Consulting, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Thermo Control FM

14 1 380 HUF

Bayer, Concorde, Euronet, Medicover, Signal, Veeva

Energy

Terrapark Kft.,        www.terrapark.hu    –

– Terrafinanz GmbH (100)

Távközlés és informatika

2040 Budaörs, Liget utca 3/2. (23) 423-323 (23) 423-324 info@terrapark.hu

ITC

Gyártás Manu­ facturing

 –     

White Star Real Estate Kft., info@whitestarrealestate.hu

 

– – Heitman (100)

FMCG és kiskeres­ kedelem

1123 Budapest, Alkotás utca 48–50. (1) 382-5100 (1) 382-5101 info@whitestarrealestate.hu

FMCG and retail Építôipar és ingatlan

river estates

www.simmoag.hu 20 245 10 21 340

25 23

Millennium tower iii 20 000 8 26 21 www. 35 000 millenniumcitycenter.hu

400 3

Ÿ 5

11 352

8 300

11–13.50 1 100 HUF

Ÿ Ÿ

Citibank, DIGI, Gilda Max, HostLogic

Morgan Stanley, Lexmark, Granit Bank, MSD Pharma

Robertson,        www.robertson.hu    

      

Cushman & Wakefield, www. cushmanwakefield. com, CBRE, www.cbre.hu

   –

– (100)

TriGranit (26) Heitman Hepp IV (74)

Ÿ Ÿ

1123 Budapest, Alkotás utca 53. (1) 799-3120 (1) 799-3121 –

owneRsHip (%) HungaRian non-HungaRian

aveRage monTHly RenT on apRil 1, 2015 (euRo/sqm) aveRage monTHly seRviCe CHaRge on apRil 1, 2015 (euRo/sqm)

Rank

pRevious Rank

   

addRess pHone fax email

seRviCes

leasing agenT, name, websiTe

independenT poweR supply

no. of elevaToRs no. of paRking spaCes

CuRRenT majoR TenanTs

      

JLL, www.jll.hu; Cushman & Wakefield, www. cushmanwakefield. hu.com

byCiCle paRking

Pfizer, Young & Rubicam, Tower International, GroupM, Bonitás, Tesa Tape, Thales, Nitrogénművek

wasTe ReCyCling

Ÿ Ÿ

1074 Budapest, Rákóczi út 70–72. (1) 501-2800 (1) 501-2801 office@caimmo.hu

naTuRal ligHT and aiR venTilaTion

12 468

– (100)

bank bRanCH/aTm

170 5

   –

in-House faCiliTy managemenT

18 638 5 48 000

Cushman & Wakefield, DTZ

suiTable foR disabled people

28 25 MOM Park irodák

205-250_real_estate.indd 217

Logistics and transport

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. (1) 374-5696 (1) 374-5668 scsikos@trigranit.com

      –

gReen enviRonmenT

Keler, Develor

24-HouR ReCepTion and seCuRiTy seRviCes

10,90– 11,9 1 100 HUF

ResTauRanT, Café

9 450

wellness and spoRT seRviCes

200 3

no. of levels

18 700 10 19 000

neT offiCe spaCe (sqm) ToTal gRoss size of building (sqm)

27 24

minimum leasable offiCe size (sqm) minimum lease TeRms (yeaRs)

www.r70.iroda.hu

Company websiTe

Logisztika és szállítás

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom

r70 Office complex

www.momparkoffice.hu

Construction and real estate

1134 Budapest, Váci út 35. (1) 429-5050 (1) 429-5055 office@simmoag.hu

Leisure and tourism

gReen TeCHnologies

2015.10.30. 20:37


Book

236

of

Lists 2015/2016 Teljes nettó árbevétel alapján rangsorolva Ranked by total net revenue

123

fejleszTési Telek adásvéTele

kiskeReskedelmi béRbeadás

iRoda béRbeadása

logiszTika

ingaTlanTípusok

ipaRi ingaTlan

tőkePiaci tanácsadás

munkaHelykialakíTási sTRaTégia

RelokáCió

kölTözTeTés

bérlőkéPviselet

piaCkuTaTás, elemzés

megvalósíTHaTósági Tanulmányok

épüleTüzemelTeTés

Üzleti szolgál­ tatások

éRTékbeCslés

Financial services

Cég neve Honlap

eladoTT ingaTlanok összTeRüleTe 2014-ben (m2)

RangsoR

Pénzügyi szolgál­ tatások

Tavalyi RangsoR

Elemzés Analysis

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (m fT)

szolgálTaTások

főállású alkalMazOttak száMa 2015. július 1-jén

Ingatlanügynökségek | Real estate agencies

Tulajdonosok (%) magyaR külföldi

cégvezető pénzügyi vezető maRkeTingigazgaTó

Cím Telefon fax e-mail

– (100)

Pados gergely Kiss Zsuzsanna Németh Orsolya

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 15. (1) 268-1288 (1) 268-1289 info.budapest@eur. cushwake.com

owneRsHip (%) HungaRian non-HungaRian

Top loCal exeCuTive Cfo maRkeTing diReCToR

addRess pHone fax email

Business services

1

www.cushmanwakefield.com

1 685

Ÿ

ToTal aRea of Real esTaTe sold in 2014 (sqm)

1

pRevious Rank

HR

Rank

HR

ToTal neT Revenue in 2014 (Huf mln)

cushman & Wakefield nemzetközi ingatlan tanácsadó kft.

    

-

 

-

52

    

Energia

developmenT siTe puRCHase and sale

ReTail RenTal

offiCe RenTal

logisTiCs

indusTRial

CapiTal maRkeT ConsulTaTion

woRk plaCe CReaTion sTRaTegy

ReloCaTion

moving

seRviCes

no. of full-Time employees on july 1, 2015

FMCG és kiskeres­ kedelem

TenanT RepResenTaTion

Manu­ facturing

maRkeT ReseaRCH, analysis

Gyártás

Company websiTe

feasibiliTy sTudies

ITC

valuaTion

Távközlés és informatika

faCiliTy managemenT

Energy

Real esTaTe Types

FMCG and retail Építôipar és ingatlan Construction and real estate

At CBRE, we transform real estate into real

Logisztika és szállítás Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

We believe every built environment has the potential to create real business advantage. Finding that advantage takes the vision to see what’s next and the know-how to turn ideas into action. www.cbre.hu

205-250_real_estate.indd 236

2015.10.30. 20:38


Business Journal Budapest

237

www.BBj.hu

123

fejleszTési Telek adásvéTele

kiskeReskedelmi béRbeadás

iRoda béRbeadása

logiszTika

ingaTlanTípusok

ipaRi ingaTlan

tőkePiaci tanácsadás

munkaHelykialakíTási sTRaTégia

RelokáCió

kölTözTeTés

bérlőkéPviselet

piaCkuTaTás, elemzés

megvalósíTHaTósági Tanulmányok

épüleTüzemelTeTés

éRTékbeCslés

eladoTT ingaTlanok összTeRüleTe 2014-ben (m2)

Cég neve Honlap

Teljes neTTó áRbevéTel 2014-ben (m fT)

RangsoR

Tavalyi RangsoR

szolgálTaTások

főállású alkalMazOttak száMa 2015. július 1-jén

Ingatlanügynökségek | Real estate agencies Elemzés Analysis Tulajdonosok (%) magyaR külföldi

cégvezető pénzügyi vezető maRkeTingigazgaTó

2

2

1 566

Ÿ

    

-

  

57

    

Pénzügyi szolgál­ tatások Financial services Üzleti szolgál­ tatások

jones lang lasalle kft. www.jll.hu

Cím Telefon fax e-mail

– Jones Lang LaSalle European Holdings Ltd. (100)

Business services

furulyás ferenc Király Kornélia Marian Andrea

1054 Budapest, Szabadság tér 14. (1) 489-0202 (1) 489-0203 reception-hungary@ eu.jll.com

kibédi varga lóránt Hordós Norbert Simon Orsolya

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. (1) 374-3040 (1) 919-0107 office.hungary@ cbre.com

HR HR

Energia

CbRe kft.

www.cbre.hu 3

1 156

5

Ÿ

    

-

-

 

68

    

– Relam Amsterdam Holdings B.V. (100)

Energy

Távközlés és informatika ITC

colliers Magyarország kft.

Gyártás

www.colliers.hu 4

841

6

390 418

    

-

  

Ÿ

  

-

– (100)

tim hulzebos Pusztai Zsolt Horváth Boldizsár

1124 Budapest, Csörsz utca 41. (1) 336-4200 (1) 336-4201 budapest@colliers.com

Manu­ facturing

FMCG és kiskeres­ kedelem FMCG and retail

5

duna House 4 franchise kft. www.dh.hu

796

Ÿ

-

-

-

-

-

Ÿ Ÿ

21

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Duna House Holding Kft. (100) –

guy dymschiz – –

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. (1) 555-2222 (1) 555-2220 info@dh.hu

Építôipar és ingatlan Construction and real estate Logisztika és szállítás

real Management csoport

seRviCes

-

-

  

ReTail RenTal

woRk plaCe CReaTion sTRaTegy

Ÿ

developmenT siTe puRCHase and sale

-

  

offiCe RenTal

-

-

logisTiCs

-

indusTRial

-

Ÿ

no. of full-Time employees on july 1, 2015

-

CapiTal maRkeT ConsulTaTion

-

ReloCaTion

 

moving

Company websiTe

-

TenanT RepResenTaTion

Rank

pRevious Rank

www.oc.hu

   

feasibiliTy sTudies

2 207 684

maRkeT ReseaRCH, analysis

550

    

valuaTion

Otthon centrum franchising tanácsadó kft.

Ÿ

faCiliTy managemenT

7

725

ToTal aRea of Real esTaTe sold in 2014 (sqm)

7

3

ToTal neT Revenue in 2014 (Huf mln)

6

www.rm.hu

Csillagh András (100) –

csillagh andrás Török Kinga Takács Dorottya

1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A/5 (1) 439-2330 (1) 439-2334 office@rm.hu

(100) –

kühne kata – –

1023 Budapest, Lajos utca 28–32. (1) 487-3300 (1) 487-3333 info@oc.hu

owneRsHip (%) HungaRian non-HungaRian

Top loCal exeCuTive Cfo maRkeTing diReCToR

addRess pHone fax email

Logistics and transport

Egészségügy Healthcare

Idegen­ forgalom Leisure and tourism

Real esTaTe Types

Commercial real estate specialist Market leader in Capital Markets, Tenant Representation and Valuation Advisory

205-250_real_estate.indd 237

www.jll.hu

2015.10.30. 20:38


WE SELL A PROPERT Y EVERY HOUR.* GUIDE TO HUNGARIAN BUSINESSES

BUDAPEST’S MARKET LEADING REAL ESTATE AGENCY, PROVIDING UP-TO-DATE PROPERTY INVESTMENT ADVICE. V. VÖRÖSMARTY SQUARE REALfő ESTATE AGENCY dunakeszi, út 89. PHONE: +36 1 782 0474

www.oc.hu *On every workday of the year.

BOOK OF LISTS - LISTÁK KÖNYVE 2015/2016

2120

LISTÁK KÖNYVE MAGYARORSZÁG ÜZLETI KALAUZA

FINANCIAL IAL SERVICES ENERGY GY ANALYSIS

HEALTHCARE

FMCG/RETAIL LOGISTICS REAL ESTATE BUSINESS SERVICES LEIS EISURE/TOURISM

IT/TELECOM HR

MANUFACTURING

1051 Bp. p Harmincad st. 4. x 1051 Bp. p Hercegprímás gp st. 2. x 1066 Bp. p Ó st. 24-26. 1051 Budapest Harmincad st. 4. 1056 Bp. Papnövelde st. 3. x 1061 Bp. Liszt Ferenc sq. 10. x www.oc.hu BOL_cimlap.indd 1

2015.11.03. 10:54