Page 1

Maandblad van Sint Antonius van Padua

De

Liefdadigheid Oktober 2012 Nr10. 118de jaar

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans


Inhoud pagina 4 O ! Patroon van de ecologie ! Thérèse Rovelli

pagina 8

De Liefdadigheid Oktober 2012 Nr10

© Ab Editions, A. Delzennestraat nr9, 7800 Aat. België. Ver. uit.: M. Valentin

De Psalmen en het leven van Christus... 6. Verrijzenis et Hemelvaart Françoise Vandenneucker

http://www.DeLiefdadigheid.be Omslag: Abonnementen (Ab Editions bvba): België: 1 jaar, 12 nummers: 22 €, andere landen: 30,00 €, te storten naar: BIC : CPHBBE75 IBAN : BE 06 1262 0212 3822 (126-2021238-22)

pagina 14 50 jaar ! Cathobel

pagina 18 Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans Pastoor Paul De Cock

pagina 21 Sint Petrus Claver — De Slaaf van de zwarte slaven © Sanctuaires de Lourdes / VINCENT

Geneviève de Grave

« De Liefdadigheid » est aussi disponible en français sous le titre « La Charité ».

pagina 30 Werk der Broden van Sint Antonius


Sint Antonius van Padua - Sint Antonius van Padua - Sint Antonius van Padua - Sint Antonius van Padua

Almanak 2013

Zoals ieder jaar rond deze tijd stellen wij u de « Almanak van Sint Antonius van Padua » voor volgend jaar voor.

De geschenken voor dit jaar :  2 radio-cassettespelers + CD.  2 GSM-toestellen.  2 draadloze telefoontoestellen.  2 DVD-afspelers voor uw favoriete films. Hoe die geschenken bekomen ? Heel eenvoudig : Om te kunnen deelnemen aan de loting moet uw betaling ons bereiken voor 30 november 2012. De winnaars zullen dadelijk per brief gecontacteerd worden.  Uw deelname biedt u ook de kans om het Werk der broden te helpen bij zijn inzet voor oor de arme kinderen in India. (St-Antoniusschool). sschool). Dit jaar zit dee almanak niet gevoegd bij het tijdschrift, maar wordt afzonderlijk verzonden. U moet hem in n oktober onder plastieken verpakking erpakking per post ontvangen. angen.

Stel uw betaling ng niet uit. Misschien is een van de geschenken nken weldra het uwee !


Giotto di Bondone e (1267-1337), Basiliek van Assisi, Legende van Sint Franciscus, Bevestiging van de Regel door paus Innocentius III.


O ! Patroon van de ecologie ! Thérèse Rovelli

Opwarming van de Aarde en kruistocht voor de Ecologie... Onze grote patroon Sint-Franciscus van Assisie is een heilige « naar de mode », we zeggen dit zonder de minste spotternij (oneerbiedigheid). Laten we ons verheugen dat de geestdrift voor de ecologie en het initiatief genomen door JohannesPaulus II in 1979, Sint-Franciscus patroon van de ecologic tebenoemen, toelaat aan allen die strijden voor het vrijwaren van de zuivere lucht en water, voor het overleven van de fruitbomen en deze van de wouden, voor de bescherming van de dierensoorten die op punt staan

te verdwijnen — dat allen zich eens interesseren over het Ieven van hun heilige Patroon, en een wonderlijke kennis opdoen over de zachte Poverello die in het huwelijk getreden was met « Mevrouw de Armoede»... Om bij te dragen aan de hulde van onze Heilige Patroon, ziehier wat ik teruggevonden heb in een tekst van Edmond Rostand... Hij is genomen uit « Chantecler », een drama uitsluitend vertolkt door dieren en die daardoor, nooit meer opgevoerd werd sinds zijn schepping in 1910 — en waarvan het boek sinds langen tijd onvindbaar is.

Het gebed van de vogels God van de kleine vogels ! Die om ons lichter te maken, onze beenderen met lucht vulde En, die om ons schoner te maken, iets van de hemel in onze pluimen legde Dank voor deze mooie dag, de bron waar we ons laafden, Dank voor de graanaren (graankorrels) die onze bekken zorgvuldig hebbenleeggepikt. Dank om ons uitstekende oogjes te hebben gegeven Die ons de door de mensen onzichtbare vijanden doen ontdekken; Dank om ons voorzien te hebben, hoveniers als we zijn, Van kleine hoornen werktuigen, blond of zwart, Die dienen als snoeimes en rupsenschaar.

5


Thérèse Rovelli Morgen zullen we distels en ziektezaaiers bestrijden. Schenk ons deze avond vergiffenis, voor onze dagelijkse zonden En dat we twee of drie aalbessenstruik hebben geplunderd. Opdat we goed zouden slapen, moet ge over onze ogen hebben geblazen, die met drie oogscheden worden gesloten. Heer, als de mens onrechtvaardig is door naar ons met stenen te gooien En ons zo betalen omdat we hem hebben omringd met gezang. En voor ons brood hebben getwist met de snuitkevers. Indien, onze familie zou gevangen worden in een of ander net Breng dan de H. Franciscus van Assisië in herinnering En dat we aans de mens zijn netten moeten vergeven Omdat een man heeft gezegd : « Mijn broeders de vogeltjes » ! En gij, Franciscus, grote heilige, beschermer van onze vleugels Bid voor ons... Predikant van de zwaluwen, Biechtvader van de vinken, bid voor ons... Dromer, die in onze ziel geloofde met zoveel vurigheid onze ziel sindsdien vormt en aflijnt. Bid voor ons... Bekom voor ons, Franciscus van Assisië. De gerstekorrel... het tarwegraantje, het gierstegraantje. Het zij zo ! (Amen !) Het zij zo ! (Amen !) Het zij zo ! (Amen !)

Wat een pracht, wat een Geloof, wat een nederigheid in die tekst... Wat een eenvoud ook nog, wat een zachtheid in de Vergiffenis geschonken aan de wrede, ondankbare en domme mensen... Een andere, de domheid van de mens die het genot en pracht van de Schepping schendt, is misschien,

6

zoals men zegt in gerechtstermen, de meeste verzachtende omstandigheid... Amen ! Franciscus van Assisië, doe in ons harten de evangelische eenvoud heropleven, alsook de liefde voor al de schepselen Gods.


O, Patroon van de ecologie !

Edmond Rostand d op de leeftijd van 29 jaar. Chanteclerr is een toneelstuk in vier akten dat hij in 1908 heeft geschreven en dat voor het eerst werd opgevoerd op 7 februari 1910. Het publiek was ontgoocheld. Het stuk ging over het dagelijks leven van neerhofdieren, waaronder een haan (Chantecler) r die een vreselijk geheim met zich meedraagt : hij kan, door te zingen, de zon doen opgaan. Edmond Rostand werd bekend omwille van Cyrano de Bergerac, waarmee hij wel succes oogstte. Dat stuk kwam juist op tijd om Frankrijk op te beuren, een land dat getraumatiseerd was door het verlies van Elzas-Lotharingen ten gevolge van de Frans-Pruisische oorlog in 1870 en zich sindsdien vernederd voelde en op wraak belust was.

7


De Psalmen en het leven van Christus...

Verrijzenis et Hemelvaart Françoise Vandenneucker

Wat is de Verrijzenis ? Er valt veel te zeggen over dit onderwerp, dat misschien al afgezaagd lijkt : de Verrijzenis. Ze zou al aangekondigd zijn geweest in het Oude Testament. Met name door de profeet Jonas, die voor dood werd achtergelaten in de buik van een walvis, die toen vaak voor een vis werd aangezien en soms voor een Leviathan. Jonas zou vanaf dan in verband gebracht worden met de christelijke Ichtus. Ichtus is een acroniem samengesteld uit de initialen van: « Iesus Christ Theou (God) Uios (Zoon), Soter (Verlosser) », of met andere woorden « Jezus Christus Zoon van God de Verlosser ». Dit is een goede samenvatting van wat, in theorie, de Verrezen Christus is: Hij is de Zoon van God, die ons redt van de eeuwigdurende dood. Als ons geloof verband houdt met het Jodendom omwille van de Bijbelse geschiedenis, waarin onderscheiden ze zich dan? Voor het Jodendom is God Eén. Wat betekent dat hij onveranderlijk is. Het is Jezus die God zal voorstellen als « onderhevig aan voortgang », aan verandering, door een Zoon die te

provocerend was, door de voelbare nabijheid van de Heilige Geest. De Verrijzenis wordt al sinds 2000 jaar bestudeerd door de grote theologen. Van Sint-Paulus tot Henri de Lubac – niemand heeft het onderwerp veronachtzaamd.

Verrijzenis en Psalmen: de verlichting van Guerric d’Igny De «Derde Prediking over de Verrijzenis » van Guerric d’Igny (1070-1157) is een interessante benadering van het thema dat wij hier willen behandelen. In de preek van deze Cisterciënzermonnik uit Doornik neemt de verrijzenis een belangrijke plaats in: de mens moet zijn gedachten verheffen voor een spirituele visie op God in Zijn licht. Guerric schetst ook het beeld van de Kerk als moeder van de gelovigen, naar het beeld van Maria. In de derde prediking haalt hij verschillende verzen van de Psalmist aan die hem relevant lijken om de Verrijzenis te verklaren: God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hun-

9


voor meer...


schrijf u in !

"De Liefdadigheid" Oktober 2012 - 118de jaar  

Maandblad van Sint Antonius van Padua... Schrijf u in !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you