Abaligeti Újság | XVI. Évf. 2007. június

Page 1

X V I . É V F . 2 0 0 7 . JÚ N I US

Abaligeti Újság A Tóvidék Eg yesül et fi nansz írozás ában az NKA Információs F ejlesztő Kollégium támogatás ával

Újra az önkormányzat kezében A Baranya Megyei Önkormányzat, a tulajdonában álló Abaliget belterületén elhelyezkedő ingatlanokat, (horgász-tó, közpark a szabadtéri színpad és területe, 240 hrsz. egykor köz wc kicsi építési telek) ingatlanhasználati szerződéssel az Orfű Pécsi-Tó Kht. használatába adta. A hasznosítás módjára a szerződés úgy rendelkezik, hogy az ingatlanok alapvetően idegenforgalmi célokat kell szolgáljanak, azokra a használó szerződést köthet, úgy hogy jelentősebb funkció váltás nem következhet be. Magam és remélhetőleg a közös akaratnak tettem eleget akkor, mikor megkerestem személyesen és levelemmel is a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét azzal a kéréssel, hogy az Abaligeti vagyonuk kezelésével bízzák meg Abaliget Község Önkormányzatát. Hargitay elnök úr javaslatot tett az Abaligeti érdekek kiszolgálására. Ennek alapján előkészítésre kerültek a tavak és azok környezetének az

Önkormányzat által történő hasznosításukról szóló szerződések. - A Kht. felelős vezetője jogosult és egyben köteles is a hasznosítás legkedvezőbb formájáról dönteni. - Mivel a tervezett haszonbérleti szerződés minden érintett fél számára előnyös, az aláírása 2007. május 08-án a Képviselő-testület ülésén megtörtént. Tehát ettől a naptól, (egyenlőre 2017-ig) Abaliget Község Önkormányzata immár közvetlen jogviszonyban áll a fenti területeket bérlő helyi vállalkozókkal. Az Abaligeti tulajdonú ingó és ingatlanok, mint az I.sz. tó (csónakázó tó), egykor információs iroda fa épülete, szennyvíztisztító mű, közparkok is visszakerültek a kezelőtől a tulajdonoshoz (az Önkormányzathoz) további használat, hasznosítás illetve üzemeltetés céljából. Nem állítom, hogy eztán kevesebb gonddal kell majd megküzdenünk, de szívesen vállaljuk. Igyekezni fogunk jó gazda módjára bánni a megszerzett javakkal. Kisfali János polgármester

A ROP beruházás nyomán új köntösben a tavak környéke


Ab a l i g et i Ú js ág

Tarai Zoltánné Gábor Mária Sajnos Hambuch Teri néni nem vállalta a kérdéseket, ezért Kovácsné Gergely Bogi Gábor Mária tanárnőt választotta.

1. Mióta élsz Abaligeten? Mesélj kicsit magadról! -1976. aug. 2l-én költöztem szüleimmel Hetvehelyről Abaligetre, abba a családi házba, ahol ma is élek és az otthonom. Szüleim halála óta egyedül élek. Ide költözésemmel egyidejűleg munkahelyet is változtattam és az Abaligeti Általános Iskola nevelője lettem. Két évig csapatvezetői, 17 éven keresztül igazgatóhelyettesi beosztásban dolgoztam. 1999-ben mentem nyugdíjba, nagyon hiányzott számomra a tanítás, a gyermekközösség, ezért próbáltam magam más módon hasznossá tenni. Kirándulást szerveztem Budapestre, Gödöllőre, Ó pusztaszerre. A Milleneum évében egy kegytárgy és egy helytörténeti kiállítás létrehozását szorgalmaztam, ezekhez a teljes anyagot begyűjtöttem. A javaslatomra megjelent milleneumi kiadvánmyhoz riportokat készítettem, kutató munkám során foglalkoztam a betelepítés történéseivel, és a faluban 1944. nov. 3o-én lezajlott eseményekkel. Nyugdíjba vonulásomkor kezdtem el a színházlátogatások szervezését, gyerekek és a felnőtt lakosság számára. Azóta is évente 3-4 előadást nézünk meg a Pécsi Nemzeti Színházban.

2. Mióta tanítasz? - 1964. júniusában szereztem tanári diplomát biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon. Első munkahelyem a Bükkösdi Általános Iskola és Nevelőotthon volt, ahol 12 évig - Abaligatre költözésemig dolgoztam.

3. Hogy látod az oktatásban történt változásokat? - Az oktatásban történt változásokat elsősorban a második éve, ismét tanított földrajz tantárgyon keresztül tudom megítélni. Csökkentették a heti óraszámot, a tananyag ugyanakkor nagy, tömör,

2

a tanulók többségének nehezen érthető. Az előírt tananyagot nem lehet elvégezni, nincs idő a gyakorlásra és az ismeretek elmélyítésére. Ebből következik, hogy a tantervi követelmények teljesítése terén is gondok vannak. A megfelelő tudás megszerzésére, elsősorban az átlagosnál jobb képességű gyerekek képesek. 4. Nyugdíjasként még tanítasz, mi a véleményed a fiatal tanítógenerációról? - Az előző kérdés válaszából már kiderült, hogy nyugdíjasként földrajzot tanítok két osztályban, heti három órában. A fiatal tanártársaim kedvesek, segítőkészek, ötletgazdagok. Úgy ítélem meg, hogy tudásuk, pedagógiai hozzáértésük, fiatal lelkületük biztosíték arra, hogy színvonalasan oktathassanak, nevelőmunkájukkal erősítsék az iskola értékrendjét. 5. Nagyon példás volt tőled a II. világháborús emlékmű felállításánál végzett szervező munka. Mi az, ami motivál az ilyen fajta dolgok létrehozásában? - "Valakiknek, valamikor el kell számolniuk ezekkel a katonákkal, m unk aszo lgálato sokk al és polgári személyekkel. Ha a kortásak nem tették meg, a ma élőre és utódaikra vár a feladat, hogy a „...elviszem minden embert megillető magához hogy kegyelet jogát érvényre foglalkozzon ju ttassa." /Dun án tu li vele, mert Napló 2oo7.jun.2. A világmaga olyan jól háború áldozatainak nyotanított” mában/ Én magam is így gondolkodtam, amikor erre a


A b a l i g e t : j e l en v a n a j ö v ő ! nagy feladatra vállalkoztam. A motiváció belső késztetés volt, egy olyan nemes cselekedet véghezviteléhez, amit a többi településhez hasonlóan Abaligeten is már régen meg kellett volna tenni. Aki a II. világháború eseményeit tartalmazó könyveket ismeri, és tudja milyen szenvedések és megpróbáltatások részesei voltak a háborúban résztvevő katonák, az azt is tudja, hogy az a legkevesebb, hogy egy táblán emléket állítunk nekik. A motivációban szerepet játszott a helybeli hozzátartozók belém helyezett bizalma, maximális támogatása és rajtuk kívül mindazok, akik hittek bennem, akik anyagi hozzájárulásukkal, vagy más módon segítették a megvalósulást. 6. Miért szeretsz itt lakni Abaligeten, és mi az, amin változtatnál? - Egyszerű a válasz, gyerekorom óta olyan környezetben /Hetvehely, Sás-völgyi erdészház/ laktam, ahol együtt élhettem a természettel és erre itt is adottak a lehetőségeim. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, azért is, mert élvezhetem az itt lakó emberek tiszteletét, a munkám megbecsülését. Én egy tiszta, virágos, rendezett faluképpel rendelkező Abaligetet szeretnék!

7. Mi jelenti számodra a szórakozást? - Az olvasás, színházlátogatás, utazás jelentené, illetve jelenti az igazi szórakozást. Mivel az utazáshoz az anyagi lehetőségeim eléggé korlátozottak, marad a másik kettő és a kertészkedés.

A Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola 2007.-ben ballagó diákjai: Kósa Ferenc osztályfőnök Ancsin Péter Bogdán Zsolt Gábor Nikolett Fábián Tamás Kalányos Teréz Menyhárt Éva Pap László

3

8. Remek formában vagy. Mi az, ami téged fizikailag és lelkileg egyensúlyban tart? - Köszönöm, ha valóban így látod! Fizikai erőnlétem fenntartásában segít az a sok munka, amit egy ilyen nagy családi ház és kert esetében el kell végezni. Nem egy személyre szóló feladatnak teszek eleget! Lelki egyensúlyom megtartásában a lelki békém, az emberekbe és a jó győzelmébe vetett hitem játszik szerepet. Az embereket szolgálni tudó szeretet. 9. Mi volt a sok év alatt a legkedvesebb élményed a tanári pályafutásod alatt, amire a legszívesebben emlékszel? - A sok kedves élmény közül most az az eset jutott eszembe, amikor Orsós Lali tanítványom 18 évesen apa lett. Az iskola karácsonyi ünnepélyére elhozta a kisfiát és odajött hozzám, hogy lássam és elmondhassa milyen okos és milyen tanulékony az Ő kisfia: "Most még csak egy éves, de ha három lesz elviszem magához hogy foglalkozzon vele, mert maga olyan jól tanított." 1o. Ki az, akire kíváncsi vagy, és mit kérdeznél tőle ? - Galambos János bácsival, mint eddig is már sok esetben szívesen beszélgetnék. Érdekelne, hogy miért szeretett tanulni? Milyen témájú könyvek érdeklik? Fiatal korában, milyen szórakozási lehetőség volt itt Abaligeten? Mit kell adni a házastársnak, hogy életük végéig megmaradjon a szép szeretetteljes kapcsolat?


Ab a l i g et i Ú js ág

Ausztrál „vadló” a Mecsekben No ne gondolja senki, hogy egy egzotikus állatfaj meghonosításának problémáiról olvashat az alábbiakban. Ne m, erről szó sem lesz, bár az áthallások lehet, hogy nem véletlenek… Az ausztrál tulajdonú Wildhorse Energy Hungary Kft. uránérc kutatásra kapott engedélyt Abaliget, Orfű, Mánfa és Pécs közigazgatási területén. (Ezek mellett kutatásokat folytatnak Bátaszék és Dinnyeberki térségében is.) A fenti hír hallatán a helyi lakos arcizma se rezdül – uránbányászat területén nem lehet neki újat mondani. Hiszen a lakosság egy része hétpróbás uránbányász. Azért mégis érdemes alaposabban körbejárni a kérdést! HOL? Nem az egykori bányák helyén folyik a kutatás és majd az esetleges bányászati tevékenység, mert azokat a bányatelkeket, a jogutód a MECSEK-ÖKO Zrt. birtokolja. Jelen esetben a megye egyik legkedveltebb üdülő központjában Abaliget-Orfű térségében tervezik a mélyműveléses uránérc-bányászatot beindítani, amely az a térképen is jól látszik. Az üdülőterület népszerűségét nem csak mesterséges tavainak köszönheti, a természeti adottságai is páratlanok. Mindezek védelme érdekében folyamatban van a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet kialakítása. Ezt a területet az Abaliget-Orfűi karsztvidék néven ismertük eddig, amely rendkívüli módon érzékeny mindennemű szennyezésre. Hiszen a karsztosodott mészkő dolinákkal, víznyelőkkel, barlangokkal, búvópatakokkal szabdalt kőzetréteg. A korábbi bányászati tevékenység éppen Abaliget ivóvíz-forrásait szennyezte be! A leendő bányatelek lakott területek közvetlen közelében helyezkedne el és ugye - mint azt tudjuk – az uránérc egészségre ártalmas, radioaktív anyag. HOGYAN? A bányavállalkozó magyar nyelvű honlapján próbálja előre megnyugtatni a lakosságot, többek között az alkalmazandó technológiáról is ott ír: „ A Wildhorse előnyben részesíti az úgynevezett földalatti perkolációs eljárást … Nem zár-

4

hatjuk ki azonban, hogy a mecseki lelőhelyen ez az eljárás különféle geológiaiműszaki okok miatt nem lesz alkalmazható, ekkor megfontolás tárgyát fogja képezni a mélyműveléses bányászat is.” A mélyműveléses bányászat velejáróit nem kell sorolni az itt lakók számára: leszálló- és szállító-aknák, meddőhányók, ércdúsító, zagytavak, stb. . És mindezt itt, ahol élünk!? Ahol gyerekeink iskolába járnak!? Bányaipart itt, ebben a gyönyörű természeti környezetben!? Akiben valamiféle nosztalgia kezdene felderengeni az egykori bányász-élet iránt, hát ébresztő! A szocialista nagyvállalatként üzemelő egykori uránbánya pazarlása két dolgot eredményezett: a bányászok viszonylagos anyagi jólétét és a gazdaságtalan kitermelést, amelynek következtében kényszerült az állam bezárni a bányáit. Az állam azóta közel 20 milliárd (!) forintot költött a károk felszámolására, a környezet kármentesítésére. Mindezt el tudnánk képzelni egy, a piac kőkemény szabályai közt gazdálkodó ausztrál „vadló”-ról? MIKOR? A bányavállalkozó kutatási engedélye 4 évre szól, ezek alapján alacsony magasságban végzett légi méréseket végeznek a térségben, 2008-ban próbafúrást mélyítenek a Bika-réttel szemben, mindjárt az út mellett, valamint szeizmikus mérésekkel vizsgálják a kőzetek összetételét. És hogy mikor indul a kitermelés? A hatóság több (nyolc-tíz) éves előkészítő szakaszt emleget, míg a bányavállalkozó több helyen is úgy nyilatkozott, hogy a korábban elvégzett mérések adatainak feldolgozásával akár 2010-ben elindulhat a kitermelés a Mecsekben, itt Abaliget-Orfű térségében!!! Még a történet elején vagyunk, az ausztrál „vadló” csak istállószagot vesz minálunk és a cikk írója lehet, hogy vészharangokat kongat. Bár így lenne! Azonban megszívlelendő Pécs polgármesterének tavaly novemberi közgyűlésen tett kijelentése, mi szerint aggályosnak tartja ezeket az elképzeléseket, mondván a komoly bányászati múlt ellenére Pécsnek és környékének hosszú távú fejlesztési elképzelései nem a bányaipar, hanem a turizmusra koncentrálódnak. Az ausztrál „vadló”-val semmi baj, csak az urán maradjon, ott ahol van: ezer méter mély biztonságban. Horváth Péter Brúnó az írás magánvélemény


A b a l i g e t : j e l en v a n a j ö v ő !

Zsaru Hírek Tisztelt Olvasók! A nyár beköszöntével röviden arról szeretnénk tájékoztatni Önöket, milyen veszélyei vannak a szünidőnek. Legfontosabb ismételten az egymásra figyelés. Kérjük, hogy a gyermekekre különösen figyeljünk, hiszen az iskolai szünidőben megnő a balesetek veszélye. A kerékpárral közlekedő fiatalok községünkben az út szélén tapossanak, és sötétedés után legyen bekapcsolva a világítóeszköz a járművön. Ez olcsón beszerezhető, életet menthet, és kötelező is. Lakott területen kívül a sárga „láthatósági mellény” is szükséges. A fiatalokra egyéb veszélyek is leselkedhetnek. A strandolás során vigyázzunk értékeinkre, lehetőleg egyedül ne fürödjünk sehol. Leggyakoribb hiba, hogy az értékeket „jól letakarjuk”, majd bemegyünk a vízbe. A törülköző nem helyettesíti az értékmegőrzőt.

5

Az már a felnőtteknek is szól, hogy a nyár folyamán gyakoribb közlekedési ellenőrzések lesznek a Rendőrség részéről, ahol különösen az ittasságot ellenőrizzük, illetve az okmányok érvényességét, meglétét. Abaliget és Orfű területén több alkalommal megfelelően díjazni fogjuk a gyorshajtókat, akikről még fényképfelvételt is készítünk A házaló árusok még most is gyakran meglátogatják Abaligetet, ne habozzanak rendszámot feljegyezni, és értesíteni minket. Semmiképpen nem szabad idegent beengedni, még ha vásárolnak is valamit, azt a kapuban tegyék! Kapun belül semmiféle ürüggyel ne jöjjön be idegen, ebből már sok probléma volt. Minden abaligeti lakosnak kellemes nyarat / nyaralást/ kívánunk! Kérésünk, hogy továbbra is bátran hívjanak kérdéseikkel, észrevételeikkel az alábbi telefonszámokon: 06-30-4915-073 vagy a 06-72-498-236. Rajtmár István r. tzls. Balázs László r. tőrm.


Ab a l i g et i Ú js ág

Csillogó gyermekszemek ölelésében Béres Istvánnéval, az abaligeti óvónénivel nyugdíjba vonulása alkalmával beszélgettem… - Látod, mindig körül vagyok véve gyerekekkel-, ezzel a mondattal fogad Cica-Mica néni - ahogy fiam nevezte, amikor benyitok hozzá és épp a strandról csuromvizesen megérkező unokái zsongják körül élményeiket ecsetelgetve. Hogy érzed magad, megváltozott-e a életed, amióta nyugdíjba mentél? - Sokan kérdezték már és kérdezik is tőlem ismerőseim, barátaim, régi óvódásaim. Azt hiszem, még igazi változás nem történt az életemben. Vége a tanévnek, évzáró, nyári szünet, mint máskor. Ez az idő korábbi években is a feltöltődésről, a pihenésről szólt. Épp tegnap érkeztem haza Győrből a Játékkal Mesével Nevelők Egyesületének XV. Országos Találkozójáról. Ezek szerint még dolgozol? ……….. - Tizenöt éve, a rendszerváltás után hoztuk létre ezt az egyesületet, melynek ma már Ukrajna, Szlovénia, sőt Erdély területéről érkező óvodapedagógusok is tagjai. A találkozót minden évben máshol rendezzük meg és rendkívül színes, tartalmas programmal töltjük együtt ezt a pár napot. Sajnáltam volna egyet is kihagyni. A mindennapjaid? - A lábam bizony gyakran magától elkanyarodik az óvoda felé. Elmegyek a boltba és hazafelé azon veszem észre magam, hogy az óvoda kapujában állok. Hisz itt van a szomszédban. Az életem az óvoda volt: 35 éve, februárban léptem be először az óvoda kapuján… Nagy idő, tartalmas, de hogy kezdődött? - Férjemmel eleinte Pécsett laktunk albérletben. Aztán fiam betegsége miatt ide költöztünk. Egy napon váratlanul az iskolaigazgató eljött hozzánk és megkérdezte, szeretnék-e az abaligeti óvodában dolgozni. Akkor még csak két éves volt a lányom, de elvállaltam. A munka mellett elvégeztem a főiskolát is. Első óvodásaid? - Bogdán Marci, Zságer Ili, Pethő Pityu, Maksi Jancsi, hogy csak néhányat említsek közülük.

6

Mindre nagyon jól emlékszem. Közben Ica néni a szobából előhoz egy vastag kék dossziét, belelapozunk. Képek, névsorok, sok ragyogó gyerekarc…. - Itt az életem. Összegyűjtöttem mind. A gyerekeket is, munkatársaimat is. Mintegy négyszáz gyerekkel volt munkám során kapcsolatom. Csodálatos világ ez. Idejönnek az apró, megszeppent szemű, szipogó csöppségek, és néhány nap alatt igazi kis közösséggé válunk. Együtt sírunk, nevetünk, alkotunk, élményeket gyűjtünk, tapasztalunk. Elkísérjük őket az iskoláig. Nagyon jó érzés, amikor a kis elsősök, vagy gyakran a nagyobbak visszajönnek, elújságolják a sikereiket, megmutatják az ellenőrzőt, a félévi értékelést. Ha most végigmegyek Abaliget utcáin, szinte nem is akad olyan ház, ahonnan ne járt volna hozzám gyerek. Nagyon szívmelengető érzés ez… Persze elkerülhetetlenek a konfliktusok is – no nem elsősorban a gyerekekkel, de az idő bizonyít. Min dig is fontosnak tartottam, hogy a gyermekek nevelését a szülőkkel együtt, közösen kell megoldanunk. És bár fontos a megengedés, a szabadságvágy kielégítése, de háttérben, következetes határokat szabva mindig jelen kell lennünk. Azt hiszem, munkám során mindig törekedtem arra, hogy a gyerekek kinyilváníthassák saját véleményüket, kívánságaikat is. El sem tudom képzelni, hogy ennyi év alatt hány mesét, mondókát, éneket és verset tanultál és tanítottál… - Bizony ez így van, elkezdtem csokorba kötni őket, nagyon vastag lett a dosszié. Tudomásom szerint a szakamát ne m csak az abaligeti óvodában művelted… - Két óvodai foglalkoztató könyv és két társasjáték kiadása kötődik a nevemhez, ezenkívül közreműködtem egy pécsi kétnyelvű óvoda beindításában, pedagógiai koncepciójának kidolgozásában. További terveid? - Egyenlőre élvezem a nyarat, unokázom, aztán majd meglátjuk... Mit kívánsz az utódodnak? Azt, hogy olyan boldog gyermekszemek csillogjanak őrá is, amilyeneket én is láthattam munkám során. Horváthné Buchert Eszter


A b a l i g e t : j e l en v a n a j ö v ő !

Itt a Fornetti ! Pálinkás Lajosné Szilvi kibérelte, rendbehozatta a kultúrház udvarában lévő pici épületet, és most ezen a pár négyzetméteren süti nekünk a ropogós fornetti termékeket. Szilvi honnan jött az ötlet, és ütközött-e nehézségekbe a megvalósítás ? - Sok helyen megfordultunk és láttuk, a fornetti népszerűségét. Gondoltuk Abaligeten is jó lenne, ha lenne. Csináltunk is közvélemény kutatást és az embereknek tetszett az ötlet, hát megvalósítottuk. Az ötlet kivitelezése kicsit hosszadalmas volt. A felújítási munkálatok a házon gyorsan elkészültek, ám a különböző szakhatóságok által előírt engedélyek a bürokrácia útvesztői miatt elég nehézkesen jöttek össze. Június 2-án nyitottatok, tudom ez rövidke idő mégis megkérdezem, van a fornettire igény itt Abaligeten? - Nagyon nagy igény van rá. Az, hogy bő a választék, minden reggel friss termékkel tudok szolgálni, ezt szeretik az emberek, és az árak is elfogadhatóak. Általában 1o dkg pogácsa, illetve egyéb ilyen jellegű apró sütemény 129,-Ft, van pizzánk 199,-Ft/db, 99,- Ft/db a kakaós csiga, sajtkrémes rúd, barackos, túrós, meggyespudingos, cso-kó- süteményeink. Diétázó vásárlóinknak is tudunk szolgálni Norbi Update magvas sós-rúddal, amiből 1o dkg 168,-Ft. A kenyér 1 kg 18o,-Ft a zsemle és kifli darabja 19,-Ft-ba kerül, ez jóval olcsóbb mint a boltban. Meddig tudjátok megtartani itt az alacsony árakat ? A jövőre nézve állandóak lesznek ezek az árak, én így tudtam kialakítani őket. Nem az a célom, hogy 1 hónap alatt meggazdagodjam. Nincs túl korán a nyitás? Mikor keltek? Hogy osztod be az idődet, hisz ott a 3 gyermeked és a háztartás is? - Reggel 3 óra 5o perckor kelek, 4 óra 15 perckor már az üzletben vagyok el kell kezdeni a sütést, mivel 5 óra 3o perckor nyitok. Nagyon fárasztó,

7

mert nagyon sokáig nem dolgoztam ezért a reggeli ébredésem normális időben történt, de már kezdem megszokni. A háztartásról ne beszéljünk lassacskán azért ott is igyekszem magam utolérni, igénybe veszem a családom segítségét. A nyár folyamán a lányomat diákmunkásként fogom alkalmazni, így az otthoni munkára is több időm lesz. A nyitvatartási idő alkalmazkodik azokhoz, akik a reggeli 6 órakor, ill. 6 óra 45 perckor induló busszal mennek Pécsre, hogy legyen idejük egy kis reggelit vásárolni, vagy akár egy "ébresztő" kávét inni. Mettől- meddig vagytok nyitva, és milyen plusz szolgáltatást adtok? - Hétfőtől - szombatig reggel 5 óra 3o perctől 1o óra 3o percig, 16 órától 19 óráig, vasárnap csak reggel 5 óra 3o perctől 1o óra 3o percig. Plusz szolgáltatás: előrendelést felveszek bármilyen rendezvény kiszolgálására. Én kívánom, hogy legyen minél több vásárlód, megrendelőd, mindenkinek ajánlom a friss, ropogós FORNETTIT, ha még nem kóstolta, hát kóstolja meg!! Tarai Zoltánné


Következő lapzárta: Október 15.

www.abaliget.hu

Kérjük küldje el hozzánk írásait, híreit hogy kiadványunk minél színesebben jeleníthesse meg Abaliget közéletét!

SZÉP ESTE VOLT Találkozás Berecz Andrással

Mint a levegőre, olyan nagy szükségünk van a pihenésre, a sodrásban való megállásra s arra, hogy a színeket, a különleges, varázslatos perceket is észrevegyük a mindennapokban.

barkolcsa@vipmail.hu

Kihívás Napja Köszönet mindazoknak a gyerekeknek, fiataloknak, idősebbeknek, akik május 23-án 15 perces mozgással hozzájárultak ahhoz, hogy Abaliget 32 település közül a 7. helyet érje el és ezzel 2o ezer forint értékű sportfelszerelést nyerjen. Külön köszönet Gyebrovszky Ádám testnevelőtanárnak, aki az iskolában megszervezte és lebonyolította az eseményeket, sőt délután visszajött Pécsről, hogy a falu lakóit is megmozgassa, sajnos azonban közbeszólt az eső és elmosta a meghirdetett falufutást és utcabált. Tarai Zoltánné

Kórustalálkozó

Július 28-án a szabadtéri színpadon

Felfrissít egy szép dallam, egy jó könyv, egy meghitt beszélgetés. Hát ha még ez a „beszélgetés” egy olyan ember társaságát adja, mint Berecz András, aki elhozza nekünk gyönyörű magyar nyelvünk általunk már alig használt ízes fordulatait, népdalaink százéves bölcsességeit. Mesél, és mi hallgatjuk felnőttek, gyerekek fogyhatatlan érdeklődéssel, kíváncsisággal furmányos észjárású székelyek történetét, a rólunk szóló hétköznapi csodákat. Elfelejtjük lassan, hogy fáradtan érkeztünk, a lábunk is fáj, millió a tennivaló… Itt most minden törlődik egy-két órára. Együtt a falu apraja-nagyja, áramlik felénk a tiszta forrásból merített érték és mi megmerítkezünk őseink ránk hagyott kincseiben. Megszületik a csoda. Köszönjük Berecz Andrásnak – aki világjáró hagyományőrző, gyűjtő és előadó -, hogy újból felemelt minket a magyar népdal és mese magasságába, s bízom abban, hogy a legközelebbi találkozás nem lesz távol. Azt kívánjuk ennek a kivételes előadónak, hogy ne fáradjon bele a sok nélkülözést, fáradtságot követelő gyűjtőmunkába, és ha jól feltarisznyázta magát Erdélyországban, jöjjön el újra, és öleljen át minket dalaival, meséivel!

Kórus Spontánusz—Sopr on Harmónia Énekegyütt es—Csurgó Gyöngyös Bokréta —Decs Szent Anna Kórus—Abaliget

Cs. Cs. M (az írás még a zimankóban született, az csak a szerkesztés szeszélye folytán került a nyár közepi lapszámunkba ☺ )

A bal Abaligeti i ge ti Új Újság sá g Megjelenik:

200 példányban

Szerkesztő:

Horváth Péter Brúnó

Kiadja:

Tóvidék Egyesület, Abaliget

E-mail:

barkolcsa@vipmail.hu

Felelős kiado:

Szőnyiné Kovács Adrien

Web:

www.abaliget.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.