Aalto University Magazine 26

Page 47

AALTO-YLIOPISTON VÄITÖSKIRJAT VERKOSSA: aaltodoc.aalto.fi; shop.aalto.fi

Mustan piin matka laboratoriosta tuotantolinjastoille MUSTA PII kiinnostaa kovasti aurinko-

kennoteollisuutta. Materiaalin syvä nanorakenne parantaa kennojen tehokkuutta ja takaa niille erinomaiset sähköiset ja optiset ominaisuudet. Näin kertovat laboratoriossa tehdyt kokeet. Diplomi-insinööri Toni Pasanen osoitti väitöstyössään, että musta pii -nanorakenne selviää vahingoittumattomana myös teollisuuden tuotantolinjoilla, vaikka se on rakenteeltaan hauras. Mustasta piistä valmistetut paneelit nappaavat tehokkaasti myös matalalta tulevan talvisen auringonvalon, joten ne soveltuvat hyvin esimerkiksi Suomen olosuhteisiin. Pikimustat paneelit säilyttävät tehokkuutensa 60 asteen valon tulokulmaan asti, kun perinteisten sinisten paneelien tehokkuus alkaa heiketä

jo 30 asteen kallistuksella. Mustan piin avulla aurinkokennoissa voidaan käyttää epäpuhtaampaa ja siten edullisempaa piimateriaalia. Pasasen tutkimus osoitti myös sen, että mustat aurinkokennot säilyttävät tehokkuutensa perinteisiä kennoja paremmin ajan kuluessa. Tulokset ovat mannaa aurinkokennoteollisuudelle, joka etsii jatkuvasti uusia keinoja aurinkopaneelien tehokkuuden parantamiseen. Pasasen tutkiman teknologian käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja uusiin tehtaisiin, sillä musta pii -aurinkokennoja voidaan valmistaa nykyisillä teollisilla tuotantolinjastoilla. Toni Pasanen 15.11.2019: Defect engineering in black silicon.

Animaatiohahmojen ilmeet taipuvat ilosta järkytykseen VIRTUAALIHAHMOJEN KASVONILMEET

pyrkivät jäljittelemään oikean ihmisen tunteiden ilmaisua. Ne tuottavat par-

haimmillaan illuusion elävästä, ajattelevasta ja tuntevasta hahmosta. Perinteisesti animaatiohahmojen perusilmeitä

ovat ilo, suru, viha, pelko, yllätys ja inho. Diplomi-insinööri Meeri Mäkäräinen tutki tietotekniikan alan väitöstyössään sitä, kuinka animaatiohahmojen kasvonilmeitä yhdistämällä saadaan ilmaistua entistä laajempia ja monipuolisempia tunteita. Tutkimus osoittaa, että ihmiskasvojen lihaksiin perustuvalla menetelmällä voidaan tuottaa yhdistelmiä perusilmeistä. Yhdistelmäilmeet voivat ilmaista monitahoisempia tunnetiloja, kuten järkytystä, häpeää tai vahingoniloa. Animaatiohahmon tunteiden ilmaisua voidaan tehostaa liioittelun avulla. Voimakas liioittelu sopii piirrosmaisille hahmoille ja hienovaraisempi liioittelu realistisille hahmoille. Kun realistisessa animaatiohahmossa on jotakin epäluonnollista, kuten ilmeiden voimakasta liioittelua, hahmo näyttää helposti oudolta. Tämä outo laakso -ilmiö on aiemmin liitetty ensisijaisesti kielteisiin tunteisiin, kuten pelkoon ja vihaan. Mäkäräinen nosti ilmiöstä esiin uuden ja monipuolisemman puolen: oudon näköiset hahmot voivat aiheuttaa myös huvittuneisuuden tunteita. Meeri Mäkäräinen 26.11.2019: Blending and exaggeration of animated facial expressions of emotions. AALTO UNIVERSITY MAGAZINE 26 \ 47