__MAIN_TEXT__

Page 18

Teema

Tekoäly taiteen äärellä Ilman taidetta tekoälyn tarinasta jää jotain löytymättä. Näin uskoo tohtoriopiskelija Kasperi Mäki-Reinikka, joka haluaa törmäyttää taiteen ja tekniikan – ja hyödyntää niiden välistä jännitettä. Teksti: Marjukka Puolakka Kuva: Veera Konsti ALAKOULUSSA SYNTYNYT kaveripo-

rukka piti tiiviisti yhtä, jakoi ajatuksia ja pelasi roolipelejä vanhempien kellarissa. Tapaamiset harvenivat, kun yksi porukasta siirtyi Kallion ilmaisutaidelukion kautta kuvataideopintoihin Taideteolliseen korkeakouluun. Toisten tiet johtivat kognitiotieteiden ja sähkötekniikan pariin. ”Tavatessamme meille tuli aina kärhämää taiteen ja tieteen eroista. Onko oikein etsiä objektiivisia totuuksia vai subjektiivisia kokemuksia? Ikinä emme päässeet yksimielisyyteen. Niinpä heitin yhtenä iltana: hei, aletaan tehdä yhdessä taidetta”, kertoo kuvataidekasvattaja, taiteilija ja tohtoriopiskelija Kasperi Mäki-Reinikka.

18 / AALTO UNIVERSITY MAGAZINE 23

Brains on Art -taidekollektiivi oli syntynyt. Yhdessä päätettiin katsoa, mihin päästään, jos väittelyihin jumiutumisen sijaan aletaan tehdä taidetta niillä taidoilla ja välineillä, joita taide-, kognitioja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilla on. Ensimmäinen näyttelytyö valmistui 2013. Samaan aikaan Mäki-Reinikka hahmotti maisterityössään kollektiivissa syntynyttä neuvottelevaa ja vastakohtiin menevää työtapaa. Tuulta purjeisiin antoi Aalto-yliopistoksi muuttuneen opinahjon Art and Technology -sivuainekokonaisuus. ”Koko taiteellinen toimintamme perustuu kitkaan eri alojen välillä. Jännitteestä huolimatta tai juuri sen avulla

syntyy teoksia, jotka ovat sekä taiteellisesti kiinnostavia että tieteellisesti ja teknologisesti haastavia.” Teoksissaan Brains on Art on muun muassa tuottanut runoja katsojan aivosähkökäyrän perusteella sekä saanut performanssitaiteilijan horjumaan puolelta toiselle Helsingin pörssikurssien tahtiin.

Kurkotusta alojen yli

Parhaillaan Mäki-Reinikka suorittaa jatko-opintoja Aalto-yliopiston taiteen laitoksella. Väitöstutkimus etsii uusia taiteen ja tieteen välisiä työskentelymenetelmiä. ”Kärjistäen tutkin, miten samaan huoneeseen laitetut teekkari ja taideopiskelija voivat onnistua parhaiten, kun heille

Profile for Aalto University

Aalto University Magazine 23  

Tämä lehti tarkastelee tekoälyä.

Aalto University Magazine 23  

Tämä lehti tarkastelee tekoälyä.