Page 1

Åbne Døre Bedekalender

FEB-APR

2019


WWL 2019 | Februar

01

FEB.

Derfor kan vi frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig? (Hebræerbrevet 13, 6)

Nordkorea - Det er et mirakel fra Gud, at kirken i Nordkorea stadig eksisterer efter at være blevet forfulgt i over hundrede år. Først af japanerne i begyndelsen af det 20. århundrede, indtil afslutningen af 2. verdenskrig, og derefter af kommunisterne og Kim Il-Sung regimet. Før koreakrigen i 1950-53 var der et par hundrede tusinde kristne i Nordkorea, men blot et par år efter krigen var alle synlige spor af kristne og kirken udslettet fra landet. Mange kristne blevet taget til fange, men en lille del af de troende var i stand til at holde deres tro skjult. På trods af farerne og udfordringerne var de i stand til at overføre deres tro til den næste generation. Helligånden arbejder også blandt de fængslede og i safe-houses i Kina og Sydkorea, hvor mange nordkoreanere flygter til. Her arbejder Open Doors med alle de flygtendes behov, fysiske såvel som åndelige, dog sendes mange tilbage over grænsen af den kinesiske regering. • • •

2

Tak Gud for den store trofasthed, som hans folk i Nordkorea viser år ud og ud ind. Bed Gud sætte dette folk fri og give dem frihed igen til at leve og tro. Bed for Open Doors’ arbejde i Nordkorea, der forsøger at møde de nordkoreanske fysiske såvel som åndelige behov. Bed om beskyttelse af alle vores samarbejdspartnere.

Open Doors Danmark


02

FEB. Nordkorea - Tak Gud for den enorme styrke og gejst som den nordkoreanske kirke har vist i 2018. På trods af at landet stadig ligger nr. 1 på World Watch List 18. år i streg, så blomstrer kirken. Tak Gud for det store vidnesbyrd og den inspiration, som disse kristne er for alle jordens kristne.

03

FEB. Afghanistan - Bed for Afghanistan, der ikke engang officielt anerkender de kristnes tilstedeværelse i landet. Bed for alle kristne, der på trods af de ekstreme farer, der er forbundet med det, alligevel mødes til hemmelige gudstjenester og bedemøder.

04

FEB. Afghanistan - Bed for de få, men modige, afghanere, der på trods af farerne fortæller deres landsmænd om Gud og frelsen i Jesus. Bed for de afghanere, der i 2018 måtte lade livet netop pga. deres tro.

05

FEB. Somalia - Bed for det dybt islamiserede Somalia. Bed for de kristne, som ingen frihed har til at leve deres tro ud. Bed om, at Gud må styrke dem, som har valgt at følge Ham på trods af de risici, det indebærer. Bed om beskyttelse og nye innovative måder at kunne mødes på.

06

FEB. Somalia - Bed om, at kristne somaliere må blive beskyttet fra angreb fra militante muslimske grupper. Bed særligt om Guds nærvær og styrke til de kristne og deres familier, som blev angrebet eller slået ihjel i 2018.

07

FEB. Libyen - Bed for unge kristne kvinder, der tvinges til at gifte sig med muslimske mænd. Bed om, at Gud vil give dem visdom og overblik til at kunne vælge den rette mand, da det kan have stor betydning for deres tro og deres frihed til at praktisere fremadrettet.

08

FEB. Libyen - Bed for fred i 2019, da Libyen har været plaget af borgerkrig, landet er delt i to og anarki råder mange steder. Bed for regeringen, der ikke synes at have meget indflydelse og mulighed for at ændre landets situation. Bed for beskyttelse af de små kristne fællesskaber og den enkelte troende. www.opendoors.dk

3


WWL 2019 | Februar

09

FEB. Pakistan - Bed om stabilitet for de kristne kirker og fællesskaber efter løsladelsen og frifindelsen af Asia Bibi i slutningen af 2018. Tak Gud for dette under og bed om, at hun og hendes familie må finde et sikkert sted at bo.

10

FEB. Pakistan - Bed for de mange kristne, der lever i dyb fattigdom, og som ofte bliver ofre for slaveri. Bed om beskyttelse, mad på bordet og om, at Gud må vise dem, at de i Ham allerede er frie, og at de har et evigt liv uden frygt og sult i vente.

11

Sudan - Bed for kirken i Sudan, som fortsat er under stort pres FEB. fra den islamiske regering og det omkringliggende samfund. Bed om, at kirken må blive opmuntret og styrket af Guds nåde, og at Han vil beskytte dem mod alt ondt.

12

Sudan - Bed for et lille kristent fællesskab i Dafur, der møder FEB. stor forfølgelse pga. deres tro på Jesus. Bed særligt for dem, der i oktober måned blev anholdt af regeringsstyrker under et kristent møde. Bed for den kristne leder, der fortsat er anholdt og anklaget for blasfemi og frafald fra den ”rigtige” tro.

4

Open Doors Danmark


13

FEB. Eritrea - Bed for de kristne, der bliver fængslet af regeringen under elendige forhold - nogle endda i skibscontainere under brændende temperaturer. I 2018 har sikkerhedsstyrker fortsat udført adskillige angreb på kristne og deres huskirker. De har arresteret hundredvis af kristne. Læg dem frem for Gud, og bed Ham bære dem gennem dette.

14

FEB. Eritrea - Bed for dem, som sidder i fængsel, og hvis’ kroppe og sind er udmattede efter års slavelignende arbejde og tortur. Bed bl.a. for Kiflu Gebremeskel, præst og grundlægger af kirken Southwest Full Gospel Church (anholdt i 2004), og for Million Gebreselasie, læge og præst i Massawa Rhema Church (anholdt i 2004).

15

FEB. Yemen - Bed for den ekstreme fattigdom og hungersnød, der hersker i Yemen efter mange års borgerkrig og ustabilitet. Bed om, at Gud må sende sit lys ind over dette trøstesløse sted. Tak Gud, fordi der i 2018 for alvor blev sat fokus på Yemens krise og hungersnød.

16

FEB. Yemen - Bed for de kristne fællesskaber, der er særligt udsat for vold og overgreb, så snart de mødes. Tak Gud for, at kirken vokser midt i krig og sult, og bed om, at Guds kærlighed og nåde må trøste dette udsatte folk.

17

FEB. Iran - Bed for de 45 kristne, hvor flere er konvertitter, der i 2018 er blevet fængslet og venter på deres retssag. Bed om, at Gud mirakuløst må gribe ind og sætte dem fri. Tak Gud for deres offer og villighed til at tjene Ham, selv når det koster.

18

FEB. Iran - Bed for de kristne, der har søgt om asyl rundt om i Europa, men som har fået afslag og derfor må rejse hjem til Iran. De er i overhængende fare for fængsel og dødsstraf. Bed om styrke og mod midt i denne svære tid. Bed om, at Danmarks regering må se nådigt på disse kristne flygtninge og give dem asyl.

19

FEB. Indien - Bed for det kommende valg i Indien, hvor bl.a. premierministeren udpeges, da han efterfølgende vælges af de nyvalgte folkerepræsentanter. Bed om, at Indien må få en leder, der vil beskytte landets kristne og give dem frihed til at leve som Guds folk. www.opendoors.dk

5


WWL 2019 | Februar

20

FEB. Indien - Bed for beskyttelse af Indiens mange kristne organisationer, som hjælper de fattigste og mest sårbare borgere, fordi disse organisationer er under et stort pres fra regeringen. Bed for de 26 kristne børnehjem, der i 2018 er blevet lukket ned pga. falske anklager, og hvis’ børn nu lever en kummerlig tilværelse.

21

FEB. Syrien - Bed for et nyt Syrien i 2019. Bed for mirakler til dette borgerkrigshærgede land. Tak for de kristne syrere, der hver dag risikerer deres egne liv for at hjælpe deres landsmænd. Bed om, at kirken må leve blandt disse mennesker og være deres anker.

22

FEB. Nigeria - Bed for de mange kristne, der i 2018 er blevet angrebet af den militante islamiske bevægelse Fulani Herdsmen. Bed om helbredelse og beskyttelse af disse udsatte, særligt for de mange kristne kvinder, der er i fare for voldtægt og kidnapning.

23

FEB. Irak - Bed for de mange kristne, som vender hjem til deres byer efter krigens afslutning. Bed for genopbygningen og særligt for de projekter, vi, takket være støtte fra bl.a. Danmark, har kunnet opstarte. Tak Gud for, at disse initiativer er med til at sætte brød på bordet hos kristne i hele Irak. 6

Open Doors Danmark


24

FEB. Maldiverne - Bed for den nye regering, der blev indsat i 2018. Bed om, at Gud må arbejde med politikernes hjerter, så de tillader mere frihed til at praktisere en anden tro end islam. Bed om, at 2019 må være året, hvor kristne i Maldiverne kan få lov til åbent at være hans folk.

25

FEB. Saudi-Arabien - Bed for de mange saudiere, der desperat leder efter nogen, der kan fortælle dem mere om Gud. Bed om, at Gud må sende mennesker, der kan oplære og støtte dem i deres søgen efter Ham. Bed om beskyttelse særligt af de unge kristne saudiere.

26

FEB. Egypten - Bed for de kristne, der i 2018 er blevet angrebet eller overfaldet pga. deres kristne tro. Tak fordi så mange af dem og deres efterladte har valgt at tilgive i stedet for at hade. Bed Gud om at beskytte og udruste kirken i Egypten i 2019.

27

FEB. Usbekistan - Bed for de kristne i Usbekistan, der udsættes for stort pres fra politiet og regeringen, der forsøger at presse dem til at opgive deres tro. Bed for de mange kirker, som stormes af politiet, og hvor de troende anholdes og får udstedt enorme bøder. Bed om styrke og mod midt i forfølgelsen.

28

FEB. Myanmar (Burma) - Tak Gud for de kurser, som hjælper præster og almindelige kristne med at møde og forstå forfølgelsen i Myanmar. Tak Gud, fordi disse kurser forbinder de kristne med historien om Guds kirke, der helt fra Ny Testamentes tid har rejst sig i kærlighed og magt på trods af forfølgelse.

www.opendoors.dk

7


WWL 2019 | Marts

01

Billede © Francisco Anzola

MAR.

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. (Salme 23, 4)

Laos - Kirken i Laos har store problemer med svagt lederskab og modtagelighed over

for falsk lære. Der er derfor et stort behov for undervisning af kirkens præster og ledere, så de kan blive i stand til at undervise og oplære menighederne i sand og bibelsk lære. Open Doors underviser allerede præster og ledere på bibelkurser i Laos, og alle deltagere forpligter sig efterfølgende til at undervise deres menigheder i samme lære, så de kan blive sande ambassadører for Kristus. En af deltagerne på et af disse kurser sagde efter kursets afslutning: ”Denne undervisning har lært mig at ære Gud ved at tjene min kirke. Det glæder jeg mig nu til at gøre. Jeg forstår nu, hvordan evangeliet er nået os, og hvordan vi er forbundet til historien om Guds folk i Israel og i hele verden.” •

8

Bed Gud om at beskytte kirken i Laos mod falsk lære, og om at de må stå fast i troen på Jesus. Tak Gud for, at det er lykkedes at afholde disse bibelkurser. Bed for alle deltagerne, at de vil bruge deres nye viden til at ære Ham. Bed for Open Doors’ partnere I Laos, der giver kristne små erhvervsuddannelser, så de kan få jobs eller starte deres egne små virksomheder og klare sig selv økonomisk.

Open Doors Danmark


02

MAR. Vietnam - Tak for det motorcykelprojekt, der blev startet i bjergene i Vietnam i 2018. Her bliver evangelister og præster udstyret med en motorcykel, så de kan nå de aller fjerneste landsbyer, hvortil der ellers er ufremkommeligt med bil. Tak for den velsignelse, det allerede har bragt, og bed for fortsat støtte og succes.

03

MAR. Central Afrikanske Republik - Bed om fred i denne uroplagede del af Afrika. Bed om styrke til kirken og om, at den fortsat må stå fast i arbejdet med at behandle kristne for deres traumer og sprede tilgivelse og kærlighed midt i smerten og hadet.

04

MAR. Algeriet - Bed for kirken i Algeriet, der igennem 2018 kun har oplevet et stigende pres med bl.a. lukning af kirker. Bed om, at kirkerne må få lov at genåbne, og at endnu flere nye kristne må komme til.

05

MAR. Turkmenistan - Bed for den kristne kvinde Amina* fra Turkmenistan, der endnu en gang har måttet møde op på politistationen til forhør angående de kristne aktiviteter i hendes hjem. Bed om psykisk og fysisk styrke til denne ældre dame, da disse forhør er særdeles hårde og truende.

06

MAR. Mali - Bed for de kristne, der er blevet fordrevet fra deres hjem i det nordlige Mali. Tak Gud for dem, der i 2018 fik lov til at vende hjem, og som nu lever under politibeskyttelse. Bed om fortsat og yderligere forbedring af sikkerheden, og bed om at endnu flere må kunne vende hjem.

07

MAR. Mauretanien - Bed om, at landets ledere må blive vendt i deres syn på blasfemiloven, sådan at de ikke bruger den til at forfølge landets kristne. Bed om, at kirken må blive styrket og få mod til at leve med det stigende pres.

08

MAR. Tyrkiet - Bed for de kristne i Tyrkiet, særligt de som Gud har kaldet til at evangelisere. Bed om, at landets stigende islamiske nationalisme ikke må sprede sig og skabe fare for fængsling og falske anklager af de kristne. Tak Gud, fordi den fængslede amerikanske pastor Brunson blev frifundet i 2018. www.opendoors.dk

9


WWL 2019 | Marts

09

MAR. Kina - Bed for den stigende forfølgelse, bl.a. via digital overvågning, som 2018 har bragt Kinas mange millioner af kristne. Tak for det store mod, som kirken, præster og biskopper udviser. Bed om, at det kommunistiske system må blive væltet, så endnu flere kinesere kan få lov at høre om Gud og blive forvandlet.

10

MAR. Etiopien - Bed for stabilitet I Etiopien, særligt blandt stammefolkene, hvor konflikter ofte fører til, at kristne bliver nemme ofre. Bed for Guds fortsatte beskyttelse over Hans kirke og for visdom til ledere, der kan være med til at skabe stabilitet.

11

MAR. Tadsjikistan - Bed om, at den restriktive tadsjikistanske lovgivning, der gør, at lokale autoriteter og politiet udfører razzia mod kirkemøder, fængsler kristne og konfiskerer religiøst materiale, må blive lempet.

12

MAR. Indonesien - Bed for præsidentvalget den 17. april. Bed om, at de politiske kandidater må opføre sig ordentligt og demokratisk uden at bruge religion som en måde at opnå deres kandidatur eller ødelægge deres modkandidater på. Bed om, at Gud må udvælge en leder, der tror på tros- og religionsfrihed.

10

Open Doors Danmark


13

MAR. Jordan - Bed særligt for de kristne i Jordan, som har en muslimsk baggrund. Bed om, at Gud må hjælpe dem til at stå fast, når familie presser dem fysisk og psykisk til at opgive deres tro. Tak Gud for deres vidnesbyrd og trofasthed.

14

MAR. Nepal - Bed om at stigningen af forfølgelsen mod Nepals kristne, som sås i 2018, må stoppe. Bed om beskyttelse for den del af lovgivningen, som sikrer religionsfrihed for alle nepalesere. Bed Gud om at stoppe den nye lov, der kriminaliserer konvertering fra hinduismen til bl.a. kristendommen.

15

MAR. Bhutan - Tak Gud for det store sammenhold, de kristne i Bhutan har oplevet i 2018. Tak for Open Doors-konferencen, der samlede mange bhutanere til 3 dages lovsang og bøn. Tak for den opmuntring, deltagerne oplevede, og for den indbyrdes kærlighed, der var der.

16

MAR. Kasakhstan - Bed for de mange kristne kasakhstanere, der får store bøder for at have kristen litteratur i deres hjem. Tak for den støtte vi bl.a. har fået fra Danmark, der kan være med til at betale bøder som disse.

17

MAR. Marokko - Bed for de mange troende i Marokko, som lider under fattigdom. Bed for en løsning på deres problemer og mangler, og bed om at de fortsat må stole på, at Jesus vil give dem alt, hvad de trænger til.

18

MAR. Brunei - Bed for de unge kristne i Brunei, som er forhindret i at udtrykke deres tro åbent, og som presses til at konvertere til islam. Bed om, at Gud må styrke dem i deres tro, og bed om, at de må møde modne kristne og præster, der kan oplære dem i deres tro.

19

MAR. Tunesien - Bed for de to unge kristne Amani* og Yara*, der fornyligt begyndte at mødes for at bede og læse i Bibelen. Bed om, at de må blive ved at mødes og ikke blive forhindret. Bed Gud velsigne deres fællesskab, så det kan vokse og blive til flere. www.opendoors.dk

11


WWL 2019 | Marts

20

MAR. Qatar - Bed om, at VM i 2022 må være en kilde til forandring både af arbejdsforholdene for migrantarbejdere men også for de kristne i landet. Bed om, at det internationale samfund ikke må vende det blinde øje til men kræve forandring.

21

MAR. Mexico - Bed om beskyttelse af landets præster, og bed om, at de fortsat må have mod til at tale mod den okkulte kriminalitetskultur, der hersker i landet. Bed særligt for familierne til de 3 præster, der blev dræbt i april 2018, at Gud må møde dem i deres sorg og savn.

22

MAR. Kenya - Bed for de kristne, der lever i konstant frygt for overfald fra Al-Shabaab. Tak Gud, fordi han aldrig lader nogen i stikken, og bed om, at Han vil beskytte sine børn i Kenya.

23

MAR. Rusland - Bed for kristne konvertitter med muslimsk baggrund i bl.a. det nordlige Kaukasus. Bed om, at de må opleve at blive sat fri fra frygt, og at de må kunne modstå presset fra deres muslimske familier.

24

MAR. Malaysia - Bed om, at den religiøse spænding mellem muslimer og ikke-muslimer må bliver opløst i landet. Bed særligt for dem, der p.t. sidder fængslet, fordi de har uddelt kristen litteratur og bibler.

12

Open Doors Danmark


25

MAR. Kuwait - Bed om, at Gud må værne om de kristne elever rundt om på skolerne, som er tvunget til at modtage religiøs islamisk undervisning, og som ikke kan få undervisning i kristendommen på lovlig vis.

26

MAR. Oman - Bed om, at kirkerne i højere grad kan få adgang til at leje eller købe bygninger, så menighederne har et sted at mødes. Bed om, at regeringen må se med mildere øjne på landets kristne, så det bliver lettere at opnå tilladelse til at ”drive” kirken i Oman.

27

MAR. Forenede Arabiske Emirater - Tak Gud for den relative frihed som kirken oplever, og fordi det betyder, at kirken vokser. Bed om, at denne tolerance også må vokse, så den omfatter kristne med muslimsk baggrund.

28

MAR. Sri Lanka - Bed for pastor Arjuna *, der i 2018 blev overfaldet og truet af en vred skare af ekstreme buddhister under en gudstjeneste. Tak Gud for politiets beskyttelse til både Arjuna og hans familie, og bed om, at Helligånden må skabe fred i Arjunas buddhistiske nabolag.

29

MAR. Colombia - Bed for kirken i Bogota, der i maj 2018 blev overfaldet af en gruppe ateister. Bed om, at kirken må rejse sig og igen tjene lokalsamfundet og bringe Guds kærlighed til denne fattige og kriminaliserede egn.

30

MAR. Bangladesh - Bed Gud om at styrke Open Doors’ partnerskab med kirker og lokale kristne, så samarbejdet kan blive frugtbart, tjene Gud og støtte forfulgte kristne. Bed særligt for de mange kristne, der bor i flygtningelejre på grænsen til Myanmar.

31

MAR. De Palæstinensiske områder - Bed for fred og sammenhold på tværs af kirkerne. Bed for håb specielt blandt de unge kristne. Tak Gud for hans trofasthed i dette område og for de mange omsorgsfulde og gudfrygtige kristne, der bor og tjener der. www.opendoors.dk

13


WWL 2019 | April

01

APR.

Men Moses sagde til folket: I skal ikke være bange! Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. (2. Mos. 14, 13)

Aserbajdsjan - Alle kristne i Aserbajdsjan oplever en form for forfølgelse. De russisk-ortodokse kirker har de mindste problemer, da de normalt ikke forsøger at komme i kontakt med den aserbajdsjanske del af befolkningen. Det er de indfødte kristne med muslimsk baggrund, der oplever den værste forfølgelse både fra statens, familiens, venners og samfundets side. Aserbajdsjans regering overvåger nøje de religiøse gruppers aktiviteter. Officielt er landet sekulært, og religion tolereres. Overvågningsniveauet er dog så højt, at kristne i Aserbajdsjan ikke ved, hvem de efterhånden kan stole på. Der kommer kun lidt information ud af landet. Aserbajdsjanske kristne finder det lettere at evangelisere i andre lande, som Georgien og Iran, end i deres eget land. • •

14

Tak Gud for de modige kristne, der på trods af risikoen for store bøder og konsekvenser for deres familie alligevel vælger at uddele og levere kristen litteratur. Bed for Pastor Mehmet, som er blevet idømt en bøde på 5000 kr. for at afholde ulovlige religiøse møder. Efter at han havde betalt pengene, blev de stjålet af det korrupte politi, og nu er bøden blevet opkrævet igen og hævet til det dobbelte. Bed for Mehmets kone, som har fået konstateret hjerteproblemer pga. det voldsomme forløb, stress og presset fra myndighedernes side.

Open Doors Danmark


02

APR. Comorerne - Bed om, at Gud vil beskytte Comorerne mod Saudi Arabien, der forsøger at påvirke landets regering med store pengebeløb. Med pengene følger et krav om indførelsen af saudernes radikale form for islam, Wahabisme, der ikke tolerer andre former for tro eller religioner.

03

APR. Kirgisistan - Bed for de mange, der midt i sorgen over at have mistet et familiemedlem, samtidig må kæmpe med myndighederne og de lokale muslimske ledere for at få lov til at begrave deres døde. Bed særligt om, at dette pres ikke må splitte familierne ad.

04

APR. Djibouti - Bed for de somaliske kristne, der er flygtet til Djibouti. Bed om, at de må få lov at leve i fred, vokse i troen og fællesskabet med andre kristne. Bed om, at den radikale islamisering, der ses andre steder i landene omkring Djibouti, ikke må nå ind over grænsen.

05

APR. DR Congo - Bed særligt for de kristne, der bor i det nordlige Congo, og som presses af den islamistiske bevægelse ADF-NALU, der samarbejder med regeringen om at holde magten i landet. Bed om visdom til landets præster, om at de må sige fra overfor magtmisbrug og overtrædelser af loven.

06

APR. Bahrain - Tak Gud for den nye kirke, der er blevet bygget lidt udenfor hovedstaden Manama. Tak for kong Hamad bin Isa Al Khalifas velvilje mod kristne og anerkendelse af alles ret til religionsfrihed. Bed Gud møde denne konge og velsigne ham for hans godhed mod landets kristne.

07

APR. Cameron - Bed om beskyttelse fra Boko Harams hærgen i landet, der stiller de kristne i konstant fare. Bed om, at Gud må kalde landets ledere og politiet til at beskytte de kristne fra denne voldelige gruppe. Bed særligt om beskyttelse for piger og kvinder, der særligt er udsatte for bortførelser.

08

APR. Tanzania - Tak Gud, fordi angreb og pres mod kristne på øen Zanzibar er faldet mærkbart i 2018. Tak for den nye og spirende frihed og sikkerhed, som øens kristne oplever. Bed Gud om fortsat at beskytte denne gode udvikling.

www.opendoors.dk

15


WWL 2019 | April

09

APR. Niger - Bed for løsladelsen af den kristne nødhjælpsarbejder Jeff Woodke, der for 2 år siden blev kidnappet af en militant gruppe. Bed om, at den store støtteaktion, afholdt i november for at få præsidenten ind i sagen, må være succesfuld. Bed for Jeff om opmuntring og styrke i fangenskabet.

10

APR. Cuba - Bed for de kristne børnefamilier på Cuba, der er særligt udsatte for forfølgelse. Bed om beskyttelse af børnene mod indoktrinering fra statens side, og bed Gud værne om de kristnes forældremyndighed, der kan tages fra dem, hvis de gør sig for meget bemærket.

11

APR. Chad - Bed for bevarelsen af den kristne del af Chad. Bed om at indsættelsen af en muslimsk sultan som den øverste leder i den kristne del af landet ikke må betyde en islamisering, og at kirken må stå sammen i kærlighed i denne svære tid.

12

APR. Bukina Faso - Bed for de evangelikanske kristne, der taler imod heksekunsten, der er udbredt i landet. Tak Gud for deres tjeneste og bed om beskyttelse mod vrede folkemængder. Tak Gud, fordi antallet af kristne i landet er stødt voksende.

16

Open Doors Danmark


13

APR. Uganda - Bed for Uganda, og om at den stigende uvilje mod landets kristne må stoppe. Bed for den kristne kvinde Regina, som blev overfaldet af sin mand og i angrebet mistede sine tvillinger. Bed om helbredelse for hende både fysisk og psykisk.

14

APR. Mozambique - Bed om stabilitet i denne stat. Bed om, at de politiske uenigheder

ikke må åbne gamle sår og stridigheder og skabe frugtbar grund for forfølgelse af det kristne mindretal.

15

APR. Påske i den forfulgte kirke - Bed for Egyptens kristne, der er særligt udsatte for angreb under påsken. Bed for alle, der deltager i gudstjenester rundt om i landets kirker. Bed for alle dem, der mindes dem, der er døde under tidligere års angreb.

16

APR. Påske i den forfulgte kirke - Bed for Pakistans kristne, der denne påske er særligt udsat for bombninger og angreb pga. Asia Bibis løsladelse og frifindelse for blasfemi. Bed for alle dem, der modigt dukker op til dette års påskegudstjenester.

17

APR. Påske i den forfulgte kirke - Tak Gud fordi de irakiske kristne i 2018 kunne afholde deres traditionelle palmeoptog for første gang siden krigens start. Bed om, at de igen i år må kunne få den glæde.

18

APR. Påske i den forfulgte kirke - Tak fordi vi i dag over hele jorden kan mødes til påskemåltid, lige som Jesus gjorde med sine disciple på den første skærtorsdag. Bed Gud hjælpe os til at tjene både i Danmark og i resten af verden.

19

APR. Påske i den forfulgte kirke - Tak Jesus, fordi Han led og døde for vores skyld, og fordi Hans død og lidelse forbinder og trøster alle kristne på hele jorden.

www.opendoors.dk

17


WWL 2019 | April

20

APR. Påske i den forfulgte kirke - Bed for alle de kristne rundt om i verden, som længes efter at kunne fejre påsken og dens budskab om frelse og frihed. Bed om, at Gud må skabe en påskefejring i deres hjerter.

21

APR. Påske i den forfulgte kirke - Tak for frelsen i Kristus. Tak fordi den er for alle. Bed om mod til at dele dette fantastiske budskab til alle både i Danmark og i resten af verden.

22

APR. Påske i den forfulgte kirke - Tak for opstandelse, fordi der er et håb for alle kristne. Bed om, at Gud må minde de kristne, der lider, om at vi en dag skal bo på den nye jord, og at al lidelse og nød der vil være forbi.

23

Gambia

- Bed om beskyttelse af Gambia mod den stigende indflydelse fra Saudi Arabien og deres radikale form for islam, Wahabisme. Tak Gud, fordi den nye regering målrettet forsøger at bekæmpe islamiseringen af samfundet. Bed om at dette må lykkes.

18

APR.

Open Doors Danmark


24

APR. Elfenbenskysten - Bed for dette land og for splittelsen mellem muslimer og kristne. Bed om fred og tilgivelse. Bed om, at kirken må gå forrest og lede vejen til tilgivelse.

25

APR. Burundi - Bed om beskyttelse af kirken i Burundi, der presses af regeringen til at støtte regeringen. Bed for de præster, der får mundkurv på i forhold til al form for kritik. Bed om, at kirken må holde sig ren og fri fra korruption og politiske agendaer.

26

APR. Angola - Bed om, at regeringen må blive mere velvillig i forhold til at godkende kirker. Bed for overlevelsen af de cirka 1000 kirker, der venter på en officiel godkendelse og ikke har hørt fra deres sag i årevis.

27

APR. Togo - Bed om beskyttelse af landets kristne, særligt mod voodoobevægelsen, som er meget vred over den stigende konvertering fra deres tro til evangelikansk kristendom. Bed for nye kristne fra voodoobevægelsen, der ofte har svært ved at skille de to religioner ad.

28

APR. Venezuela - Bed om bedre velstand og levevilkår for befolkningen i Venezuela. Bed om, at folkeoprøret for bedre vilkår må føre gode tider med sig. Bed om beskyttelse for de modige præster, der, på trods af faren, taler de fattiges sag.

29

APR. Nicaragua - Bed om at landets regering må begynde at overholde menneskerettighederne. Bed om, at FN-kommissionens repræsentanter må blive inviteret tilbage efter at være blevet smidt ud i september sidste år. Bed for kirken, at den må have styrke til at stå i mod og til at udføre dens hjælpearbejde blandt landets fattigste.

30

APR. Rwanda - Bed om beskyttelse af landets kirker mod præsident Paul Kagames indflydelse. Bed særligt om, at Gud må forvandle lederne i kirken, som præsidenten har indsat mod kirkens vilje. Bed om, at disse ledere må blive rørt af budskabet om Jesus og selv blive omvendt. www.opendoors.dk

19


World Watch List 2019 1. Nordkorea 2. Afghanistan 3. Somalia 4. Libyen 5. Pakistan 6. Sudan 7. Eritrea 8. Yemen 9. Iran 10. Indien 11. Syrien 12. Nigeria 13. Irak

14. Maldiverne 15. Saudi-Arabien 16. Egypten 17. Usbekistan 18. Myanmar (Burma) 19. Laos 20. Vietnam 21. CAR. 22. Algeriet 23. Turkmenistan 24. Mali 25. Mauretanien 26. Tyrkiet

27. Kina 28. Etiopien 29. Tadsjikistan 30. Indonesien 31. Jordan 32. Nepal 33. Bhutan 34. Kasakhstan 35. Marokko 36. Brunei 37. Tunesien 38. Qatar 39. Mexico

40. Kenya 41. Rusland 42. Malaysia 43. Kuwait 44. Oman 45. FAE 46. Sri Lanka 47. Colombia 48. Bangladesh 49. Palæstinensiske omr. 50. Aserbajdsjan

+

Ekstrem forfølgelse Meget alvorlig forfølgelse Alvorlig forfølgelse

WORLD WATCH

LIST 2019 -27th Edition-

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad feb-apr  

Bedeblad feb-apr  

Profile for aabnedore