Page 1

Åbne Døre

Tjener verdens forfulgte kristne

MISSION PÅ NORDKOREAS SLAGMARK Hellige ris til de fattige

En sønderbrudt nation side 3

Vi ville ikke eksistere uden jeres bøn side 7 og 10

Skriv til Frelsens Hær i Mombasa side 11

Målløs side 15

side 4-6

Nr. 4 • April 2014


Kim Il-Sung Square i Pyongyang

Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne.

2

Åbne Døres blad • Nr. 4 • April 2014

Udgiver

Åbne Døres Blad

Åbne Døre Danmark Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@od.org Reg. 1551 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622

Ansvh. redaktør: JBK Redaktør: SF AD: SH Oplag: 9.000 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Forsidefoto: Nordkoreansk soldat Næste blad udkommer ca. 1.5. 2014


leder

En sønderbrudt nation En amerikansk biskop, Warren Candler, som besøgte Korea under den japanske besættelse i 1900-tallet, skrev: «Har du nogensinde set en sønderbrudt nation? Hvis du svarer negativt, er jeg sikker på, at du ikke har set Korea. Jeg har set sønderknuste mennesker før, for hvem alt håb har været ude, men aldrig har jeg set en hel nation uden håb for fremtiden». Der er megen smerte i Koreas historie, også før landet blev delt efter Anden Verdenskrig. Korea er omgivet af mægtige nationer, politisk og militært, og oven i dette har vestlige, «kristne» nationer opført sig arrogant overfor Korea. Vesten og ikke mindst Japan har noget at bede om tilgivelse for. Måske er det her tilnærmingen til Nordkorea bør begynde. Den kristne kirkes historie i Korea er en blanding af vækkelse og trængsler. I slutningen af 1500-tallet besatte Japan Korea. Blandt soldatene var der mange kristne, og koreanere fik evangeliet at høre for første gang. Sidst i 1700-tallet begyndte den katolske mission for alvor, og kirken voksede. Men den konfucianske modstand var intens, og antallet af martyrer vok-

sede hurtigt gennem flere bølger af forfølgelse. I 1866 kom den første protestantiske missionær til Korea, den unge Robert J. Thomas. Han blev dræbt, endnu før han begyndte at forkynde, men alligevel bar hans vidnesbyrd frugt. Bibelen blev oversat til koreansk, missionærer begyndte at komme, og mange af Koreas intellektuelle kom til tro. I 1903 brød den første kristne vækkelse ud, og i 1907 kom en ny – i Pyongyang. Begge disse vækkelser skete i det, der i dag er Nordkorea. Dette var under den japanske besættelse, og japanske myndigheder så ikke med blide øjne på kirkens vækst. Forfølgelsen var til tider intens, og faktisk havde Japan planer klar om at henrette kristne ledere. Så kom en langt værre tid, en ubeskrivelig forfølgelse af kristne under Kim Il-Sung. Det er den trængsel, vi også ser i vor tid, og som du kan læse om i dette blad. ‘Selvfølgelig arbejder Gud i Nordkorea’, slår en kristen nordkoreaner fast. Midt i mørket gør Han sit navn kendt gennem trofaste kristne. ”Jeres bønner bør ikke blive afskrækket af at se nyheder om Nordkorea”, opmuntrer Jae-Hwa, en anden kristen, os. ”Vi ville ikke engang eksistere uden jeres bønner”.

JBK | Generalsekretær

www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk facebook.com/AabneDoere twitter.com/ADDanmark youtube.com/opendoorsdk

www.forfulgt.dk

3


fokus • Nordkorea

Mission på Nordkoreas slagmark

HELLIGE RIS TIL DE FATTIGE Præsten er en af de få i hans menighed, der véd, at deres kirke i al hemmelighed hjælper illegale nordkoreanere med penge, mad og undervisning, før deres farlige tilbagevenden til deres hjem og til forfølgelse. Fra få meters afstand ser den nordkoreanske flod, Tumen, stille og fredelig ud. På den anden side af vandet arbejder nogle mennesker på markerne ved deres landsbyer. Enorme, stejle bjerge 4

Åbne Døres blad • Nr. 4 • April 2014

danner baggrunden. Men hvis du ønsker at se på Nordkorea fra Kina, må du gøre det gennem et pigtrådshegn, der er kameraovervåget døgnet rundt. Der er mellem fem og femten minutter mellem , at en patrulje kører forbi. Og på tværs af floden, skjult mellem buske og knapt synlige, er hærens bunkere. Disse foranstaltninger er ikke kun iværksat for at forhindre folk i at komme ud af landet. De er der også for at forhindre evangeliet i at komme ind. ”Jeg kan huske, at mange nordkoreanere passerede gennem vores landsby i 1996, og at de tiggede om mad. De lignede zombier

i deres pjaltede tøj, de var udmattede og mere døde end levende. Sommetider gik hele familier gennem vores landsby”, fortæller Pastor Yun. Han leder én af de kirker, der stadig åbner dørene for nordkoreanske flygtninge på trods af barske straffe, hvis de bliver opdaget. Ikke mange af medlemmerne i hans menighed véd, at deres lille kirke (sammen med Åbne Døre) hemmeligt hjælper illegale nordkoreanere med økonomisk støtte og uddannelse. ”Der er spioner overalt, selv til vores søndagsgudstjenester”. Situationen har ændret sig. Siden 2000 har de kinesiske


myndigheder været mindre tolerante, og de seneste tre år har kilometervis af pigtråd og nogle steder elektriske hegn været sat op for at afskrække flygtninge, der søger hjælp fra kirker. Der er kun få ’åbne pletter’ tilbage, men her må folk dog krydse skjulte og vanskelige veje gennem bjerge, overleve flodens strømme og undgå soldaterpatruljer samt fælder på begge sider af grænsen. Alligevel møder Yun mere end tyve flygtninge om måneden. Nogle har købt et pas og visum af myndighederne. De betaler en høj pris. Det er nødvendigt, at de bringer penge tilbage, samt mad og andre gaver til embedsmændene. Hvis de ikke vender tilbage, straffes deres familier. Andre bestikker vagterne, krydser grænsen om natten og kravler over hegnet ved at kaste tæpper over dem; et risikofyldt vovestykke. Omkring halvdelen af alle illegale flygtninge bliver fanget et eller andet sted på deres rejse til Kina og hjem igen. Vender tilbage for undervisning Der er en anden stor forskel fra 90’erne. På det tidspunkt var alle flygtninge førstegangsbesøgende. Nu om dage er der mange tilbagevendende gæster. De har mødt evangeliet, og mange har taget imod den sandhed, at Kristus er Herre og Frelser. ”Jeg kender tre nordkoreanere, der har bekendt sig som kristne”, siger pastor Cho, en anden kinesisk præst, der arbejder med nordkoreanere. ”De følger hemmelige veje og kommer ud af landet en gang om året. De kommer efter mad, selvfølgelig. Så jeg giver dem alle tre ris, bønnepulver, majs, kartofler, madolie, nudler, salt og andre fødevarer; 200 kilo i alt”. Forestil dig disse tynde,

skrøbelige kristne klatre op ad stejle og glatte bjerge med rygsække der vejer op til 60 eller 70 kilo. Men de drager tilbage overordentlig opmuntrede, siger Cho. ”De har naturligvis brug for maden. Jeg husker, da jeg mødte lederen af gruppen, en ældre kvinde. Hun kom om vinteren og havde ikke et sted at søge ly. Hun opholdt sig i skoven i fem dage, og var nær død af kulde. Hun accepterede min hjælp. Men den vigtigste grund til, at hun og de andre kristne kommer her, er undervisningen. De tørster efter at modtage kristen undervisning”. Risikoen er stor for de kristne og for Cho. ”Vi har tillid til hinanden, men vi må stadigvæk være yderst forsigtige. Jeg kender for eksempel ikke noget til deres netværk. Faktisk så kender jeg ikke engang deres rigtige navne, og de kender ikke mit”. Sværere at slippe ud Nogle gange går tingene galt. ”Jeg har været i stand til at holde kontakt med en anden kristen bror i Nordkorea. Han har været ude flere gange, og vi har et godt venskab. Men jeg har ikke hørt fra ham i flere måneder. Jeg er dybt bekymret og frygter, at han er blevet anholdt. Jeg kan ikke tage dertil, eller sende nogen på mine vegne. Det nordkoreanske hemmelige politi venter måske allerede på, at nogen skal komme og besøge denne mand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre”. Det er et tegn på, at kampen om Nordkoreas sjæl intensiveres. Andre, der i hemmelighed hjælper kristne flygtninge, rapporterer det samme: Hvordan det med en enorm hastighed bliver sværere for nordkoreanere at flygte, hvordan de ofte mister forbindelsen med kristne, og hvordan

situationen i Kim Jong-Uns rige bliver stadig mere desperat. Men imens kalder Gud mange mennesker til sig. ”Da jeg begyndte min tjeneste blandt illegale nordkoreanske kvindelige flygtninge i Kina, vidste jeg, det ville være svært,” siger en Åbne Døre medarbejder. ”Og nogle gange er det. Jeg beder og faster før hvert møde med dem. Men frugten er utrolig. Når jeg bliver introduceret til nye kvinder, modtager de evangeliet enormt hurtigt. Det er som om... de er bare klar. De er blevet forberedt af Gud. For nylig fortalte jeg dem om Salomon og de to mødre, der kæmpede om en baby. Én af de nye flygtninge fortalte, at hun kendte historien, men hun kunne ikke huske hvorfra. Den uge besluttede hun at følge Jesus. Og det er ikke et enkeltstående tilfælde”. Hellige ris En kinesisk medarbejder, der har været involveret i mission blandt nordkoreanere, siger, at han er blevet udfordret af de nordkoreanske troende. ”Jeg arbejder primært med dem, der har en kristen arv. Hvis du beder mig om at vælge et ord til at beskrive dem, ville jeg vælge ’trofaste’. Det er ikke dem alle, der har Guds Ord, men takket være deres ledere, kender de i sandhed Guds Ord og gør Guds Ord”, forklarer han og giver et eksempel: ”Da hungersnøden var på sit højeste, følte en leder sig kaldet til at genintroducere begrebet ’helligris’, en praksis, hvor ris lægges til side til brug i Guds rige. Lige siden har disse kristne ikke brugt al den mad, de får fra os. De sætter noget til side for at kunne give det til folk, der har det endnu værre end dem. Det giver dem en mulighed for at opbygge tillid og www.forfulgt.dk

5


fokus • Nordkorea

Tumen floden er en af de store floder mellem Nordkorea og Kina

senere dele evangeliet med disse mennesker”. Og så vender vi tilbage til floden mellem Kina og Nordkorea, en naturlig grænse, men unaturligt tungt bevogtet. For nogle der passerer denne grænse, betyder det, at de finder fysisk og åndeligt liv. Andre bliver dræbt af

Nordkorea på For 12. år i træk ligger Nordkorea øverst på Verdensranglisten. I Nordkorea er der en altoverskyggende forfølgelsesdynamik: ’Kommunistisk undertrykkelse’. Styret under Kim Jong-Un og hans Arbejderparti er absolut og strengt. Ingen er tilladt eller i stand til at udfordre eller sætte spørgsmål ved styret. Landets ideologi er baseret på kommunistiske idéer og er uløseligt forbundet med en personkult, som er umulig at forestille sig. Landet ”eksisterer” for at tjene dets ledere. Den Gud-lignende 6

Åbne Døres blad • Nr. 4 • April 2014

flodens strømme om sommeren, frysende kulde om vinteren eller bliver skudt af vagter, der ønsker at blive forfremmet. På den kinesiske side står et kors rejst på en simpel kirkebygning og synes at våge over Tumen, et tavst råb om, at der er håb for alle, der tror. På den anden side

af vandet er der mange troende, der bærer samme kors og samme budskab i deres hjerter.

b

Alle navne i artiklen er ændret for at beskytte de medvirkende.

2014

Verdensranglisten tilbedelse af herskerne levner ikke plads til andre religioner. Enhver hengivenhed, der ikke er rettet mod Kim-dynastiet, anses for farlig og en trussel mod landet. Kristne møder det mest ufattelige pres. De tvinges under jorden og tør i de fleste tilfælde ikke engang at vise deres kristne tro til deres egne familier, særligt ikke til de yngre børn af frygt for, at de vil blive afsløret som kristne. Hvis det opdages, vil ikke kun den kristne selv blive straffet, men højst sandsynligt også deres familier.

Nordkoreansk politi jagter og forfølger også ivrigt de nordkoreanere, der konverterer til protestantisk kristendom under ophold i Kina, og dem, der forsøger at bringe kristen litteratur, særligt bibelvers, med sig tilbage til Nordkorea. Det anslås, at der i Nordkorea bor 200.000-400.000 hemmelige kristne. Mellem 50.000-70.000 af dem er i fængsel, arbejdslejr eller lever under arbejdslejr-lignende forhold.


bed for Nordkorea

Vi ville ikke eksistere uden jeres bøn ”Arbejder Gud overhovedet i Nordkorea? ” Selv efter flere års bøn for Nordkorea ser det ud til, at situationen i landet bliver værre dag for dag. Har Gud vendt sig bort fra Nordkorea? To nordkoreanske flygtninge svarer. Hana kom til tro i Nordkorea, efter nogen hemmeligt gav hende en bibel og forklarede hende alle bøgerne. Nærmest selvfølgeligt begyndte hun at evangelisere, selvom hendes mand advarede hende om farerne. Gud brugte Hana til at konvertere mange mennesker, indtil hun for nyligt blev afsløret og måtte flygte fra landet og familien. Hun bor nu i Sydkorea, men ønsker ikke sit fulde vidnesbyrd offentliggjort. Hun frygter, det vil bringe andre troende i problemer. Adspurgt om Gud arbejder i Nordkorea, sætter Hana sig tilbage og forbliver længe tavs. ”Sætter folk virkelig spørgsmålstegn ved, om Gud arbejder i

Nordkorea? Hvordan kan de stille sådan et spørgsmål?” Så sukker hun. ”Måske forstår jeg... Hvordan kan man fatte Hans arbejde i mit land, hvis man aldrig har oplevet Ham i Nordkorea?” Da Hana læner sig frem igen, bliver hendes øjne pludseligt levende, og hun breder armene. ”Selvfølgelig arbejder Gud! Selvfølgelig hjælper bøn! Jeg er en ringe person. Jeg havde stort set ikke kendskab til Bibelen, men Gud brugte mig til at forklare evangeliet for andre”, siger hun. ”Nogle gange sendte Gud mig ud at gå. Jeg gav min seks måneder gamle baby tøj på, fastgjorde ham på ryggen og gik så kilometer efter kilometer efter kilometer, indtil jeg så nogle fremmede og vidste, at det var den person, jeg skulle tale med. På grund af ham eller hende havde Gud sendt mig af sted. Jeg sagde, hvad jeg skulle sige, og gik hjem”. ”Tror du, det ville være muligt uden Gud? Vær venlig at fortælle dine venner, at de skal fortsætte

med at bede. Gud besvarer deres bønner”. Den bedste læge Hana tager os tilbage i tiden. ”Du ved... Efter Kim Il-Sung døde i 1994, har så mange ting i vores land ændret sig. Indtil dette tidspunkt troede de fleste mennesker, at han virkelig var en gud. Efter hans død indså vi, at lederne var mennesker som os”. Så kom hungersnøden, og undertrykkelsen blev værre. ”Folk blev desperate. Siden Kim Il-Sungs død har der været en enorm åndelig tørst blandt nordkoreanerne. Mange går til troldmænd eller folk besat af onde ånder. Selv på hospitaler, hvor lægerne ikke længere kan helbrede en patient, henviser de dem til en af disse troldmænd”, forklarer Hana ”Disse ’medicinmænd’ skal betales med penge, ris eller andre varer. Mange bukker under for deres falske religion. Den gode nyhed er, at andre finder Gud i stedet. forts s. 10 www.forfulgt.dk

7


Bed for Nordkorea

Tre bibelske bønner, du kan bede for de forfulgte nordkoreanere

1.

2.

3.

1. Kim Jong-Uns far Kim Jong-Il og farfar Kim Il-Sung var ligesom Kim Jong-Un republikkens suveræne leder. 2. Der er omkring 1.2 mio i Nordkoreas aktive militære beredskab, med mulighed for at mobilisere yderligere 5 mio. (kilde: U.S. Department of Defense) 3. Billede fra en gudstjeneste i en ”Show-Church” i Pyonyang (Kun for ’turister’, alt er i scenesat)

1. Identificer dig med Gud, når du beder

Jo, forfatteren af Hebræerbrevet siger: ”Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger”. Ikke desto mindre, når du for eksempel læser Paulus’ bønner, vil du se, at han ikke beder Gud om at befri sine brødre og søstre i fængsel. Og når han selv sidder fængslet, anmoder han ikke kristne om at bede for hans løsladelse. Faktisk fortæller Paulus i sit andet brev til thessalonikerne, at han beder om, at Gud vil gøre dem værdige til deres kald gennem deres trængsler. Blandt de mange ting, som Paulus kunne bede, bad han om, at hans brødre og søstre måtte vokse sig stærkere i deres relation til Gud. Paulus – og andre bibelske personer – er tilbøjelige til ikke at identificere sig med dem, de beder for. I stedet beder de fra Guds perspektiv.

8

Åbne Døres blad • Nr. 4 • April 2014

2. Bed for dem, der forfølger jer

”Bøn hjælper os til at overvinde ondt med godt. Det er derfor, vi beder om, at Kim Jong-Un vil blive en kristen. Og mere end det: At han vil bekæmpe det onde i vores samfund” (En nordkoreansk præst). ‘Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.’ Vi overser let betydningen af Jesu befaling. Han beordrer os til at bede for forfølgerne og velsigne fjender af evangeliet. Broder Andreas bad for Osama bin Laden. Og Andrew White, ’Bagdads sognepræst’, der leder sin menighed gennem en tid med alvorlig terrorisme, siger: ”Hvis du ønsker at stoppe terrorisme, giver det ingen mening at tale med de gode mennesker. Du er nødt til at tale med de onde mennesker” At bede for vores fjender er den mest strategiske ting, vi kan gøre.


4.

“Vi beder, at vi må gøre Guds vilje i enhver situation. Gennem forfølgelsen ser vi, at Han helliggør kirken. Og hvis vi dør, så dør vi”. 5.

- En nordkoreansk kristen.

6.

4. I Nordkorea er alle under observation, og der er en meget udbredt stikker kultur - De kristne må altid være meget forsigtige. 5. Den mest udsatte gruppe i Nordkorea er forældreløse børn 6. Både gamle, unge og børn påvirkes af den periodiske store mangel på mad. Mange sulter fortsat, og mange dør af sult hvert eneste år.

3. Bed Gud skynde sig

Gud ønsker, at vi skal bede Ham om at skynde sig. Her er blot et par eksempler fra Salmernes bog: ”Men du, Herre, hold dig ikke borte, du, min styrke, skynd dig til hjælp!” (Sl 22,19), ”Skynd dig til hjælp, Herre, min frelser!” (Sl 35,23), ”Vær nådig, Herre, og red mig, skynd dig til hjælp, Herre!” (Sl 40,14), ”Du er min hjælper og befrier, tøv ikke, min Gud!” (Sl 40,18b), ”Vær nådig, Gud, og red mig, skynd dig til hjælp, Herre!” (Sl 70,1).… Når nordkoreanske kristne fremsætter deres ønsker foran Guds trone, beder de Gud komme dem til hjælp snart. De beder Gud velsigne deres leder med evangeliet om den opstandne Kristus. De beder om, at Guds navn vil blive herliggjort gennem undergrundskirken. Vil du bede den bøn sammen med dem?

Himmelske far,

Du har al magt i himlen og på jorden. Du alene giver liv. Du er den ene, sande Gud. Kun Du kan høre vores bønner, uanset om de er udråbt fra hustagene eller hvisket i mørket. Du har forklaret os, hvordan vi skal bede for hinanden. Jeg beder dig vejlede mine bønner. Hjælp mig til at kunne identificere mig med Dig i enhver situation. Vis mig, hvad Du gør for dem, jeg beder for. Far, kom til undsætning og red vores brødre og søstre. Du er vores befrier. Tøv ikke, Herre. Skynd dig! Hjælp undergrundskirken. Far, gør dine børn værdige til deres kald. Giv dem styrke, visdom og mod til at herliggøre Dit navn i alle forhold. Herre, velsign Kim Jong-Un. Han ved ikke, at han forfølger dig. Tilgiv hans synder og åbn hans hjerte for evangeliet. Ændr også menneskerne omkring ham. Bring dem fra mørkets rige over i lysets rige. I Jesu navn alene, amen. www.forfulgt.dk

9


forts fra s. 7 Ved du hvorfor? Fordi vores Gud helbreder syge mennesker, uden at spørge om noget til gengæld”. ”Du ville forundres” ”Jeg ønsker at påpege én ting mere”, siger Hana. ”Nordkoreanerne kommer ikke til tro, fordi vi overbeviser dem med vores ord. Selvfølgelig er vi nødt til mundtligt at forklare evangeliet, men

endnu vigtigere er det at vise evangeliet. Guds Ånd har virkelig forandret mig. Jeg smilede hele dagen, selvom jeg boede under frygtelige forhold. Jeg delte min mad, selvom jeg havde meget lidt. Folk så Guds Ånd arbejde i mig”. Jae-Hwa understreger Hanas ord. ”Jeres bønner bør ikke blive afskrækket af at se nyheder om Nordkorea. Gud arbejder overalt. Jeg kom til tro i et sikkerhedshus

i Kina, efter jeg slap ud af Nordkorea. Du vil blive overrasket over at se, hvordan Ånden arbejder i disse sikkerhedshuse. Det er kun muligt takket være jer. Vi ville ikke engang eksistere uden jeres bønner.” Navnene i artiklen er ændret af sikkerhedsmæssige årsager.

Sådan hjælper Åbne Døre i

NORD KOREA

Åbne Døres mål har altid været at ”styrke resten, som er døden nær” (Åb 3,2). Dette vers gælder særligt for den nordkoreanske kirke. Gud har sat os i kontakt med mange kristne. Vi kan ikke afsløre, hvordan vi arbejder, men vi kan fortælle, hvad vi blandt andet gør i Nordkorea for at hjælpe vores brødre og søstre til at overleve, fysisk og åndeligt.

10

Distribution:

Træning:

Socioøkonomisk hjælp:

Bibler, kristne bøger, radioer og træningsmaterialer.

Bibelstudier til nordkoreanske flygtninge; pastoral omsorg til nordkoreanske kvinder, der skjuler sig i Kina; og teologisk undervisning gennem radioudsendelser.

Mad, medicin og tøj til kristne i Nordkorea, og hjælp til nordkoreanske flygtninge, der lever (midlertidigt) i Kina, samt til deres familier.

Åbne Døres blad • Nr. 4 • April 2014


brevtjenesten

Skriv en hilsen! Kenya

Frelsens Hær i Mombasa I oktober 2013 opstod optøjer, da muslimer protesterede mod mordet på en fremtrædende muslimsk sheik. En hob af radikale muslimer rettede deres vrede mod Majengo Frelsens Hær-kirken i Mombasa, som de raserede og brændte ned. Fire blev dræbt og otte blev såret. Hændelsen fandt sted cirka et år efter, at kirken oplevede et lignende angreb. Da drejede det sig også om en prominent muslimsk leder, der blev myrdet under lignende omstændigheder. Åbne Døre besøgte kirkens præst, major Robert Nzioka, som udtrykte, at menigheden ville sætte pris på opmuntring fra det øvrige Kristi legeme, kirken rundt om i verden. Imens fortsætter kirken i Mombasa med at vise kærlighed til sine muslimske naboer trods skaden. ”Menigheden har ikke forbandet dem, slet ikke”, fortæller Robert Nzioka. ”Vi bad for dem, og vi fortsætter med at bede om, at Herren må fjerne det had, som har fyldt deres hjerter og forblændet

deres sind; vi beder om, at Gud vil fjerne dem fra ødelæggelsens sti, som de går på”. På vegne af kirken spørger præsten: ”Vil I ikke nok bede sammen med os og for os? For vi er fast besluttet på at fortsætte Herrens arbejde her på stedet. Vi vil ikke give op!” Du kan hjælpe Robert Nzokia og kirken til at finde styrke ved at bede for dem - eller ved at sende dem en opmuntrende hilsen. Skrivekampagnen udløber d. 1. december 2014.

Vær med til at bede 1.

2.

Tak Herren for Frelsens Hærs kirkes vidnesbyrd om tilgivelse, kærlighed og modstandskraft. Bed om, at Han vil gøre det muligt for dem at fortsætte deres indsats.

Major Robert Nzioka

budskab om Kristi kærlighed, og at der må blive sejr gennem deres vidnesbyrd. 3.

Tak Herren for støtten fra moskéens leder og bed om, at kirkens svar på sine udfordringer vil føre til en endnu dybere respekt og tillid.

Find flere skrivekampagner på forfulgt.dk

Bed også om, at mange muslimer må møde det frelsende

Brevskrivningsvejledning • • • •

Bed før du begynder Inddrag gerne et eller to bibelvers Nævn ikke Åbne Døre Brug gerne farverige postkort

• Skriv en kort og opmuntrende hilsen på engelsk • Regn med at det postkort, du skriver, bliver censureret

• Skriv gerne dit navn, hvilket land du bor i, men ikke hele adressen • Send kortet i en lukket kuvert til Åbne Døres kontor.

SENDES TIL: c/o Åbne Døre, Postboks 1062, 7500 Holstebro Du kan få vores skrivekampagne: ”Du kan sende en hilsen” via kontoret: Tlf.: 9740 7781 - E-mail: denmark@od.org

www.forfulgt.dk

11


WORLDWATCH

NYHEDER INDONESIEN: Kirker beder for det kommende valg Fra oktober 2014 vil en ny præsident overtage ledelsen og forme skæbnen for kristne i Indonesien. Processen starter dog allerede i april, hvor folket skal vælge medlemmer til parlamentet. Indonesien, landet med ve r d e n s s t ø r s t e m u s l i m s ke befolkning, ledes af en sekulær regering. Den tvinger ingen til at blive muslim. Alligevel er der flere og flere grupper, der stræber efter at indføre islamisk lovgivning. De ser kristne som fjender og hindringer for at nå deres mål og vil gøre hvad som helst for at fremme deres dagsorden. Under ledelse af den nuværende præsident, Susilo Bambang Yudhoyono, der blev valgt i 2004, er landets økonomi blevet stærk, kampen mod korruption og terror er taget til, og nationens internationale renommé er stærkt forbedret.

Desværre for landets kristne er den religiøse frihed styrtd yk ke t . I s l a m i s ke g r u p p e r tyranniserer kristne studerende på skolerne; de tvinger kirker til at lukke; de skræmmer kirkearbejdere og evangelister; og misbruger politisk magt til at indføre sharia-inspirerede lokallove i regionerne. En kristen politisk forsker har talt mindst 2.442 kirker, der blev angrebet eller lukket i perioden 2004-2010, mens myndighederne kun gjorde lidt for at beskytte dem.

i stand til at gå velinformerede til valg. Bed også om, at de ikke må blive lokket af vildledende kandidater, der tilbyder penge. Bed for en sikker valgproces i hele landet. Religiøse mindretal udsættes ofte for chikane før og under valget.

BED •

Indonesere siger typisk, at de må vælge ”den bedste blandt de værste”. Bed Gud rejse kompetente ledere med integritet, der vil opretholde trosfrihed i landet. Bed om, at kristne må være

KENYA: Biskopper mod ny lov om “forkynder-betaling” Tre hundrede biskopper i det centrale Kenya konfronterede i februar amtsguvernøren for at protestere mod et nyt lovforslag, der kan betyde, at præster skal betale for at prædike udenfor kirkerne. Lovforslaget fastsætter, at præster skal betale 10.000 kenyanske shilling (KES) (omkring 640 kr.) per dag for at prædike på et stadion, 8.000 KES (510 kr.) udenfor et stadion og 5.000 KES (315 kr.) i landområder. 12

Åbne Døres blad • Nr. 4 • April 2014

I Kenya er det almindeligt for kirker at holde evangeliske møder på stadions, som kan vare fra tre eller fire dage og op til en uge. Charles Muchiri, præst for St. Peters Katolske Kirke i Ruiru nær Nairobi, og talsmand for de 300 biskopper, sagde, at kirker ikke skal kommercialiseres og behandles som forretninger, og at lovforslaget ville efterlade præstegerningen afhængig af penge for at nå udover deres kirker. “De tjenester, som kirken

yder til folk, er gratis, og indførelse af sådan en høj skat vil få stor betydning for udbredelsen af evangeliet”, sagde han. K r i s t n e i Ke nya e r d e l t omkring spørgsmålet. Mens nogle mener, det er forkert at kræve betaling fra prædikanterne, mener andre, at præster bør betale gebyret – et synspunkt, der understøttes af beretninger om præster, der har udnyttet deres position til at tjene penge.


world watch nyheder

”At arbejde for en kristen er nogle gange nok til at miste livet.” IRAK: Blodigste år i fem år – og udsigt til forværring Mere end 8000 civile døde i Irak i 2013 - og med tusind drab i januar alene forventes 2014 at blive et endnu blodigere år. Den stigende grad af vold, der er koncentreret om flere byer, gør de tilbageværende kristne meget sårbare. Mosul har i flere år været et af de steder, hvor sekteriske uroligheder har fundet sted. De få kristne, der er tilbage i denne by, bliver ofte truet og påtvunget at leve under stadig flere muslimske regler. At arbejde for en kristen er nogle gange nok til at miste livet. Sidst i 2013 blev tre ikke-kristne buschauffører dræbt, fordi de transporterede kristne studerende til universitetet i Mosul. I de landlige områder ud for Nineveh har konflikten givet

de kristne et andet problem. Strømmen af shia-muslimske flygtninge, der flygter fra byerne på grund af den stigende vold, gør, at de historiske kristne landsbyer må kæmpe for at bevare deres kristne identitet. “Efter hver eksplosion, forlader Shi’ite og Shabaks deres områder for at flytte til kristne landsbyer”, siger en troende fra den kristne landsby Bartella. I årtier har kristne og muslimer levet fredeligt med hinanden i disse samfund, men tilstrømningen har medført en voksende undertrykkelse af de kristne. På nogle kirker er der skrevet muslimske slogans, og kristne landsbyer i området omkring Nineveh bliver regelmæssigt angrebet af muslimske grupper.

TYRKIET: Anklager mod præst droppet Præsten Orhan Picaklar er blevet renset for anklager om involvering i prostitution, sexchikane og menneskehandel. Anklagerens advokat fortæller, at beskyldningerne mod præsten manglede solide, “troværdige” beviser. Alle påstandene fra anklageren - en 19-årig kvinde fra Iran, der blev udvist fra Samsun allerede før Picaklars anholdelse - var ”abstrakte og utrolige”, konkluderede advokaten. ”Jeg blev virkelig gjort til skamme”, siger præsten. ”Jeg havde ikke gjort noget, men dette var en stor og grim bagvaskelse,

som de fleste, der læste nyhederne, troede på”. Trods omstændighederne kom der fortsat nye mennesker til kirkens gudstjenester, fortæller præsten. Fire mennesker blev døbt i månederne efter hans anholdelse. Truslerne og chikanen mod menigheden og præsten fortsætter imidlertid. I januar blev en kvindelig afrikansk medicin studerende, som har kommet i kirken i tre år, antastet af en ung mand, som hun ikke kendte, da hun forlod en gudstjeneste.

En uge før Picaklar blev arresteret, modtog han et truende opkald fra en ung mand, som tidligere var kommet i kirken. En politiundersøgelse viste, at manden havde planlagt at skaffe sig et våben og angribe kirken. Han blev taget i varetægt, men løsladt, da der ikke blev fundet noget våben. Den samme mand fortsætter truslerne gennem e-mails og på telefonen, fortæller Picaklar, der fortsat er under politibeskyttelse sammen med to andre protestantiske ledere i Tyrkiet, som også udsættes for vedvarende trusler og chikane. www.forfulgt.dk

13


hjemmefronten

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Murerfirmaet aps

Kjærgaard Murermester Jens Kjærgaard kjaergaardaps@dlgmail.dk

Tlf. 97 36 26 40 / 20 29 40 93

14

Envicon

Mariehøjvej 13 8600 Silkeborg info@envicon.dk Tlf. 41 41 51 60

www.envicon.dk - udvikler web- og SMS-løsninger

Dette kunne være din annonce!

Dette kunne være din annonce!

Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad.

Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad.

Pris pr. gang 1.600,- + moms

Pris pr. gang 1.600,- + moms

Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 eller denmark@od.org

Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 eller denmark@od.org

Åbne Døres blad • Nr. 4 • April 2014


Åbne Døre • Rejser

Målløs af Helle B, deltager på ungdomsrejse til Nigeria I september 2013 rejste vi, otte europæere, til Nigeria. Sammen med en lille gruppe unge nigerianere skulle vi lave et program for at opmuntre cirka 400 unge i to forskellige byer. Jeg fandt hurtig ud af, hvor alvorligt det er i Nigeria. I min første bibelgruppe fortalte en ung mand, at der var blevet skudt efter ham og hans kammaret på åben gade. Kammeraten blev ramt i ryggen, selv nåede han at flygte. En aften blev der også skudt ind af hans soveværelsesvindue. ”Du kan ikke forestille dig, hvordan det er at leve her, og du rejser igen om tre dage!” sagde han på et tidspunkt. Jeg blev dybt chokeret og rystet over flere af hans vidnesbyrd. Han lever virkelig med forfølgelse. Hver dag er han bange for at blive myrdet. Hvis de vil flygte,

kan de ikke tage hovedvejen, der kan muslimerne stå. Mens vi var dernede, blev 10 kristne hevet ud af deres bil og halshugget, og 50 unge studerende blev myrdet, mens de lå og sov på skolen. Jeg var taget derned for at opmuntre nigerianere som ham, og det eneste, jeg kunne sige, var: ”Nej, jeg ved ikke, hvordan det er…” En ung kvinde fortalte mig, at hun efter et besøg fra sin kæreste havde følt, at det var vigtigt at bede for ham og skrive til ham. Hun skrev: ” Hey! Du vælger enten livet eller døden, godt eller ondt, og himlen eller helvede. Valget er dit, tænk over det! Jesus kommer ikke blot snart, men lige med det samme! 1 Thess. 4: 13-18. Godnat”. Han ringede da tilbage og bad hende om at bede for ham. Næste morgen var han blevet myrdet.

Hun havde sagt til ham, at det var MEGET vigtigt, at han tog en beslutning om hans tro. Hun spurgte ham direkte: ”Tror du?” Han svarede, at han ikke vidste det. En time efter blev han myrdet. Jeg lagde mærke til en dreng, der så sørgmodig ud. I hans øjne var der ikke liv og glæde, som der burde være i en dreng på hans alder. Det gjorde mig ondt. Men hvor det glædede mig at se ham smile i aktiviteterne. En mand fortalte mig, at vi virkelig viste kærlighed gennem vores aktiviteter. Hvor gjorde det mig glad. Det var utrolig stærkt og opmuntrende at se, høre og opleve så mange kristne brødre og søstre, der har valgt at tro på Guds ord og følge Ham.

www.forfulgt.dk

15


NO BORDERS, NO PRISON WALLS NO DOORS ARE CLOSED TO US WHEN WE PRAY [BROTHER ANDREW] AARHUS

HILLERØD

25 . AP R I L 2 0 1 4

26. APRIL 2 0 1 4

ODENSE

HOLSTEBRO

LM’S LOKALER VESTERBRO 9B KL 19:30

NØRRELANDSKIRKEN DØESVEJ 1 KL 16:00

EBEN EZER BRAMMERSGADE 4 KL 19:30

26 . AP R I L 2 0 1 4

LMH ANSGARVEJ 2 KL 19:30

25. MAJ 2 0 1 4

Tusindvis af unge samles i bøn for verdens forfulgte kristne. Shockwave er BØN, lovsang, film, vidnesbyrd og café

Find os her: www.åbnedøresunge.dk åbne døres unge #aabnedoeresunge

April 2014  

Mission på Nordkoreas slagmark - Hellige ris til de fattige

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you