__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

TEXT: MALIN LETSER FOTO: GETTY IMAGES

Aktuellt

FORSKNING

Förlegad syn på äldre anställda Arbetsgivare behöver bli bättre på att hantera attityder gentemot äldre medarbetare. Det är en av slutsatserna i en ny studie om hantering av arbetskraft i olika åldrar. – Attityden till äldre arbetstagare går i otakt med behovet av arbetskraft i framtiden, säger Mikael Widell Blomé, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, som är en av de ansvariga för studien. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer och fokusgrupper med tjänstemän, hr-personal och chefer, både inom privat och offentlig sektor. Resultatet visar att inställningen till äldre medarbetare har blivit bättre de senaste 14

AKADEMIKERN

åren, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. – Vissa har svarat att personer över 50 år är ”over hill”, alltså passé. Andra menar att 50 är den optimala åldern eftersom man då är erfaren, självgående och ofta har lämnat småbarnsåren bakom sig. Så jag skulle säga att synen på äldre främst är en inställningsfråga och något som går att jobba på, säger han. För att ändra attityden till äldre arbetstagare menar Mikael Widell att arbetsgivare måste etablera strategier för åldershantering, något som oftast saknas. Han lyfter också kompetensöverföring och ett aktivt ledarskap som en viktig väg framåt.

Profile for A4 Text & form

Akademikern 2 - 2019  

Akademikern 2 - 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded