Page 1

BEURSKRANT 55 Plus Expo oktober 2009

2 Behandeling van staar: zichtbaar beter 3 Online afspraken maken 5 Twijfels aan uw gehoor? Laat u testen! 6 Het Robot Expertisecentrum

2

6

Knie- of heupslijtage

W

ordt u in uw dagelijks leven beperkt door een pijnlijke, versleten knie of heup? Is boodschappen doen, op vakantie

gaan, op pad met uw kleindochter een probleem? Het Maas­stad Ziekenhuis kan u helpen, u kunt al binnen één week terecht op de polikliniek. Als u last heeft van knie- of heup­slijtage is lopen en lang staan erg pijnlijk. In eerste instantie kunnen de klachten veelal worden behandeld met medicijnen en het gebruik van hulp­middelen. Maar er kan een moment komen waarop alleen nog het vervangen van het knie- of heup­gewricht door een pro­these voldoende verlichting geeft van de klachten. Operatie Een dergelijke operatie is geen kleinigheid, goede voorbereiding en voorlichting is dan ook belangrijk. Het Maasstad Ziekenhuis wil in deze behoefte voorzien en heeft daarvoor de 7 zekerheden ontwikkeld. Dankzij deze 7 zeker­heden zijn

Voorlichtingsavonden

patiënten verzekerd van optimale zorg en herstel.

Het Maasstad Ziekenhuis organiseert regelmatig voorlichtingsavonden. Onze ortho­

1 Deskundige specialisten

pe­disch chirurgen geven samen met de

2 Binnen één week terecht

verpleegkundige en de fysiotherapeut gratis

3 Binnen vijf weken geopereerd

voorlichting over knie- en heupslijtage. Kijk

4 Uitgebreide voorlichting

voor meer informatie over de voorlichtings-

5 Goede nazorg

avonden, oorzaken, klachten, de operatie, etc.

6 Joint Care®

op www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

7 Aanbevolen door Zilveren Kruis Achmea


2

Behandeling van staar: zichtbaar beter

D

e ogen zijn een van de belangrijkste zintuigen, daarmee zien we de wereld om ons heen. Naarmate we ouder worden,

kan ons zicht verminderen. Soms zo erg dat we dagelijkse dingen niet meer kunnen doen. Verminderd zicht zou ouderdomsstaar kunnen zijn, zie kader. Deze vorm van staar komt vaak voor en kan zeer goed behandeld worden. In het Maasstad Ziekenhuis bent u hiervoor op het juiste adres. Herkent u zich in de kenmerken van staar zoals hierboven beschreven? Raadpleeg dan uw huisarts of opticien. Zij kunnen beoordelen of er sprake van staar kan zijn. In dat geval kunt u een afspraak maken op de afdeling oogheelkunde via telefoonnummer 010 - 291 22 40. Ook kunt u online afspraken maken, via de site www.maasstadziekenhuis.nl. Binnen zes weken ziet u weer duidelijk en scherp. Vriendelijkheid staat bij ons voorop. Kenmerken van staar: -- Minder zien, waziger beeld -- Kleurverandering (grauwer, minder kleurrijk) -- Last van verblinding en schitteringen -- Veranderende brilsterkte door de jaren -- Slechter zien in het donker

Online afspraken 

P

atiënten van het Maasstad Ziekenhuis kunnen sinds juni dit jaar via internet zelf een poliklinische afspraak maken,

maar die ook verzetten of afzeggen. Deze

Wist u dat bij het Maasstad Ziekenhuis…

nieuwe online afsprakenservice is beveiligd

-- u binnen twee weken terecht kunt op de

en 24 uur per dag, zeven dagen per week

afdeling oogheelkunde? -- alle onderzoeken tijdens één afspraak plaatsvinden?

beschikbaar. Patiënten hoeven zich slechts eenmalig in te schrijven op www.maasstadziekenhuis.nl om gebruik te kunnen maken

-- een ziekenhuisovernachting niet nodig is?

van de service. Wie al een patiëntenpas van

-- de staaroperatie een van de meest uitge-

het Maasstad Ziekenhuis heeft, dus al onder

voerde en succesvolle operaties is?

behandeling is (geweest), kan meteen zijn of


3

Zorg na ziekenhuisopname óók onze zorg Het Maasstad Ziekenhuis besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zorg. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat iedere patiënt tijdens zijn verblijf in ons ziekenhuis de zorg krijgt die hij op dat moment nodig heeft. Dezelfde zorgkwaliteit willen we bieden wanneer u na uw medische behandeling en ziekenhuisopname extra zorg behoeft.

I

n het Maasstad Ziekenhuis werken transfer-

gingszorg geregeld op onze speciaal daartoe

verpleegkundigen, die dergelijke zorg vanuit

ingerichte verpleegafdeling.

ons bureau nazorg regelen en coördineren.

De transferverpleegkundigen regelen ook de zorg

Denkt u bijvoorbeeld aan thuiszorg of hulp

voor thuis en in samenwerking met de medisch

in de huishouding als u weer thuis bent. Maar

maatschappelijk werker doen zij eveneens de

uw situatie kan ook dusdanig zijn dat u vanuit

(complexe) aanvragen voor een plek in een

ons ziekenhuis (tijdelijk) zal doorstromen naar

verzorgingshuis of verpleeghuis. Want hoe dan

een verzorgingshuis of verpleeghuis. Als blijkt

ook, wij willen u de juiste zorg op de juiste plaats

dat er nog geen plek is in het verzorgingshuis of

bieden. Immers, ook dát is onze zorg.

verpleeghuis van uw voorkeur, wordt er overbrug-

  maken: Snel, makkelijk en veilig haar patiëntnummer invullen. Patiënten die nooit eerder in het ziekenhuis zijn behandeld, vullen het inschrijfformulier voor nieuwe patiënten in. Via een activatiecode die per e-mail binnenkomt, kunnen patiënten hun beveiligde account activeren. De account geeft direct toegang tot een actueel overzicht van de beschikbare afsprakentijden van de poliklinieken waar online boeken mogelijk is. Online een poliklinische afspraak plannen, verzetten of afzeggen? Het kan op: www.maasstadziekenhuis.nl


4

Controleer regelmatig uw huid op vreemde plekjes Wij bieden u snel zekerheid

N

iet alleen vakantiegangers en zonaanbidders, maar ook mensen die regelmatig buiten zijn of buiten werken maken

Heeft u: wondjes die niet of slechts tijdelijk lijken te

een moedervlek die spontaan bloed

een moedervlek die snel groeit

een moedervlek die op latere leeftijd ontstaat

genezen glanzende rode bultjes of vlekjes eczeemachtige plekken die niet reageren op

veel “zonuren”. De huid is dan erg kwetsbaar.

eczeembehandeling

Extra voorzichtig moet u zijn met een blanke,

een moedervlek die een vreemde vorm heeft,

lichte huid, maar ook als u blond of roodharig of

(niet ovaal of rond)

50-plusser bent. Door de zon kunnen vreemde

een moedervlek die blauwe of zwarte kleur heeft

plekjes of bultjes op uw huid ontstaan. Wees hier alert op en controleer regelmatig uw huid op vreemde plekjes. Zo merkt u eerder veranderingen op.

Ja Nee

een moedervlek die meer dan enkele dagen jeukt of pijn doet

een moedervlek die omgeven is door een witte

Hoe krijg ik snel zekerheid?

huidkleur

De dermatologen van het Maasstad Ziekenhuis zijn ervaren in het vaststellen en behandelen van

Wat kan ik zelf doen?

huidkanker. Zij kunnen u snel meer vertellen over

Controleer regelmatig uw huid op vreemde

een vreemd plekje of bultje. Via uw huisarts kunt

plekjes. Doe hierboven de zelftest. Heeft u één

u binnen drie weken voor onderzoek terecht

of meerdere vragen met ja beantwoord, ga dan

op de polikliniek dermatologie. Een week later

bij uw huisarts langs.

weet u of een plekje behandeld moet worden. Daarna wordt in overleg met u een behandelplan

Kijk voor meer informatie op

gemaakt.

www.maasstadziekenhuis.nl/huidkanker


5

Twijfels aan uw gehoor? Naar schatting heeft één op de tien mensen in Nederland in meer of mindere mate last van slechthorendheid. Maar een nog veel hoger percentage is niet op de hoogte van zijn of haar eigen gehoorprobleem. Met een simpele gehoortest kan al veel duidelijkheid worden geschept. Sinds kort kunt u, naast de KNO polikliniek in het Maasstad Ziekenhuis, ook eens per maand terecht in de poli bij IntoEars Audioclinic voor een nauwkeurige gehoormeting.

S

lechthorendheid is meer dan het niet

Wanneer ben ik slechthorend?

meer hard genoeg horen van geluiden.

U bent slechthorend als u aan uw beste oor

Bij gehoorverlies kunnen de geluiden

een gehoorverlies hebt van 20 tot 90 decibel.

vervormd, soms doffer en soms juist erg scherp

Dove mensen hebben een gehoorverlies van

worden gehoord. Vaak is het oor minder gevoelig

minstens 90 decibel. Om u een idee te geven:

voor zachte geluiden, maar extra gevoelig

een normaal gesprek is ongeveer zo hard als

voor harde geluiden, waardoor deze sneller als

60 decibel.

pijnlijk worden ervaren. Wanneer men niet weet waar geluiden vandaan komen, kan ook het vermogen om richting te bepalen verminderen.

maand terecht bij één van de KNO-artsen van

Slechthorenden hebben vaak meer last van

het Maasstad Ziekenhuis voor een nauwkeurige

omgevingslawaai dan mensen die normaal horen.

gehoormeting. IntoEars is een audiokliniek waarin

Dit treedt al op bij geringe gehoorverlies.

diverse hoorprofessionals samenwerken zoals bijvoorbeeld KNO-artsen of audiciens.

IntoEars Vaak stellen slechthorenden de eerste stap om

Direct een gehoortest?

iets aan hun probleem te doen lange tijd uit.

Twijfelt u aan uw gehoor? Kom dan langs de stand

Dit terwijl het onbehandeld laten van slechtho-

van het Maasstad Ziekenhuis voor een gehoortest.

rendheid negatieve consequenties kan hebben

Deze duurt slechts tien minuten en is geheel

voor de kwaliteit van leven. Bij het Maasstad

vrijblijvend.

Ziekenhuis kunt u uw gehoor laten testen op

Wilt u een afspraak maken met één van de

de KNO polikliniek. Tevens kunt u sinds kort

KNO-artsen? Kijkt u dan voor meer informatie op

bij IntoEars Audioclinic in Rhoon, eens per

www.maasstadziekenhuis.nl.


6

Het Robot Expertisecentrum Maasstad Ziekenhuis is het eerste

Voordelen robotchirurgie

ziekenhuis in Zuid-Holland en

-- Snelste toegangstijd van Nederland. Binnen

Zeeland dat gebruik maakt van de da Vinci robot. Dankzij deze robot heeft het Maasstad Ziekenhuis het Robot Expertisecentrum kunnen oprichten. Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis

1 week na verwijzing door uw huisarts kunt u op de polikliniek terecht en binnen 4 weken wordt u al geopereerd. -- Dankzij de robot en zijn minuscule instrumenten en beweeglijkheid heeft u een kleinere wond. Het grote voordeel hiervan is minder pijn en kleinere littekens. -- Kortere ziekenhuisopname. U heeft een

is bedoeld voor patiënten met

kleinere wond en minder schade aan het

prostaatkanker, vernauwing van het

omringende weefsel, waardoor u sneller

nierbekken, nierkanker en verzakkingen van de baarmoeder en vagina.

naar huis kunt. Voor de behandeling van prostaatkanker met de da Vinci robot is de ziekenhuisopname bijvoorbeeld verkort van 11 dagen naar slechts 4 dagen.

Veilig, betrouwbaar en deskundig Onze chirurgen zijn speciaal opgeleid om de robot optimaal te kunnen bedienen. De patiënt

zijn verbonden. Hierdoor kan de chirurg uiterst

wordt op een veilige en vakkundige manier

secuur te werk gaan.

geopereerd. In plaats van een open buikoperatie kan de chirurg met behulp van de robot

Kijk voor meer informatie op

complexere operaties via een kijkoperatie

www.maasstadziekenhuis.nl/robot of bel

verrichten. De chirurg neemt plaats achter de

naar polikliniek urologie telefoonnummer

robot en stuurt de robotarmen aan doordat zijn

010 – 291 22 65 of polikliniek gynaecologie

vingers via een computer met het instrumentarium

telefoonnummer 010 – 291 22 80.


7

Bloedafname aan huis voor oncologische patiënten Medewerkers van de afdeling bloedafname komen de dag voordat een oncologiepatiënt een chemokuur moet ondergaan, thuis op bezoek om bloed af te nemen. Deze buisjes bloed worden vervolgens in het lab nagekeken op verschillende bloedwaarden. Aan de hand daarvan bepaalt de arts of de patiënt sterk genoeg is om de volgende dag zijn chemokuur te ondergaan.

V

oordat het Maasstad Ziekenhuis deze

thuisprikservice worden uitgebreid voor patiënten

service bood, was het noodzakelijk

met reuma en diabetes.

dat patiënten een uur eerder naar het ziekenhuis kwamen om hun bloed

na te laten kijken. Ze moesten dan drie kwartier wachten voordat de uitslagen bekend waren. Het kwam vervolgens geregeld voor dat de bloedwaarden te laag waren, waardoor ze die dag

voor mensen die zo ziek zijn. Vijf ochtenden per

Avondspreekuur, extra service

week en zelfs op feestdagen kunnen patiënten

Het Maasstad Ziekenhuis streeft voor zijn

tegenwoordig een beroep doen op deze service.

patiënten naar kwaliteit van zorg en een

Twee medewerksters van bloedafname reizen

goede dienstverlening. Patiënten voor wie het

elke ochtend in speciale auto’s naar patiënten in

avondspreekuur een uitkomst is vanwege werk,

de hele regio. Ze bezoeken tussen de zestig en

school of omdat een begeleider wenselijk is,

honderd mensen per week.

kunnen hierdoor ’s avonds in alle rust terecht

Het ziekenhuis belt patiënten de dag van tevoren

bij de specialist en voor de daarbij behorende

af als de bloedwaardes niet op peil zijn. De

onderzoeken.

patiënt krijgt dus tijdig te horen of hij of zij de

U kunt ’s avonds tussen 17.00 en 20.30 uur

volgende dag wordt verwacht voor de chemo.

terecht bij de volgende poliklinieken op locatie

Patiënten zijn enthousiast. ‘Het is fijn dat het

Clara: chirurgie, interne geneeskunde, cardio-

prikken thuis kan, nu houd ik energie over voor

logie, neurologie, neurochirurgie, oogheel-

leuke dingen.’

kunde, gynaecologie, orthopedie, radiologie en

Een andere patiënt: ‘Ik hoef niet meer anderhalf

bloedafname.

uur met de bus voor een prikje. Dat scheelt me

Kijkt u voor de frequentie en exacte openings-

veel tijd en energie.’ In de nabije toekomst zal de

tijden op: www.maasstadziekenhuis.nl

nog geen chemokuur mochten krijgen. Dan was het noodzakelijk dat de patiënt een paar dagen later terug kwam. Dat is ontzettend belastend


8

Zorg op Zuid, zorg met een gezicht

Begin 2011 zal het nieuwe Maasstad Ziekenhuis zijn deuren openen. De gebouwen van “de

H

et kan best gezegd worden dat het

Maar in de loop der jaren is de zorg veranderd en

St. Clara­ziekenhuis en het Zuiderziekenhuis

meegegaan met de eisen van de tijd. Hightech

twee van vele karakteristieke Rotterdamse

technieken en medische apparatuur, nieuwe weten-

stadsgezichten op Zuid zijn. “Iconen Clara en

schappelijke inzichten en daaraan gerelateerde

Zuider” herbergen een schat aan historische

behandelmogelijkheden; we weten inmiddels niet

gebeurtenissen en wetenswaardigheden. Immers,

beter. Maasstad Ziekenhuis hecht met al deze

talloze mensenlevens hebben elkaar gekruisd. Van

vernieuwingen nog steeds grote waarde aan hoge

onschatbare waarde zijn dan ook de herinneringen

kwaliteit van zorg, menselijke warmte, betrok-

en persoonlijke verhalen van eenieder die op wat

kenheid, begrip, een luisterend oor, inlevings-

voor manier dan ook met deze “groote instel-

vermogen. Zorg met een gezicht dus en van ons

lingen op Zuid” in aanraking is geweest.

allemaal. Het vervult onze vele medewerkers met

De verhalen van (oud-)patiënten die week

trots om in de nabije toekomst te mogen werken in

aan week verpleegd zijn door de nonnen in

het nieuwe Maasstad Ziekenhuis. Het is waar: “de

het St. Claraziekenhuis? Of de terugblik van

Clara“ en “het Zuider” krijgen dan na respectie-

vele vrouwen die in een van de ziekenhuizen

velijk 60 en 70 jaar een andere bestemming. Maar

bevielen van hun kindje? En hoe herkenbaar is

daarmee komt er geen einde aan 130 jaar zorg

niet de herinnering aan de warme glimlach en

met een gezicht. Integendeel. De medewerkers die

de persoonlijke aandacht van de zusters voor

in het nieuwe ziekenhuis op Lombardijen werken,

iedere patiënt? Zorg met een gezicht, is wel van

vinden het belangrijk dat de zorg in dit opzicht

toepassing op die goede oude tijd.

hetzelfde blijft.

Colofon Uitgave Maasstad Ziekenhuis Fotografie: o.a. Jan-Maarten Hupkes, Maarten Laupman, Sanne Donders Vormgeving: A10plus Druk: Van Dongen Offset

Locatie Clara Olympiaweg 350 3078 HT Rotterdam Telefoon 010 – 291 19 11

Maasstad Ziekenhuis. Van ons allemaal.

Locatie Zuider Groene Hilledijk 315 3075 EA Rotterdam Telefoon 010 – 291 19 11

Opmerkingen, suggesties of meer informatie? Bel met de afdeling Marketing, Communicatie en Sales: 010 – 291 28 70

www.maasstadziekenhuis.nl

1772

Clara“ en “het Zuider” krijgen dan na respectievelijk 60 en 70 jaar een andere bestemming.

Maasstad Ziekenhuis - Beurskrant 55 plus Expo  

Informatieve krant over de mogelijkheden voor 55 plussers bij het Maasstad Ziekenhuis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you