Scenen #2 2019

Page 32

”Hej!” Publik och skådespelare interagerar från första stund.

32

SCENEN 2 2019