Page 1

D I Z A I N S

|

I N T E R J E R S

|

M Ē B E L E S

9,(6,6 7$% $6

*8ś$0,6 7$% $6

* $/', 81.5Í6/,

NRSƗDU5XQDERDW ,QRYƗFLMDVXQQHYDLQRMDPDNYDOLWƗWHLU)UpGpULTXH&RQVWDQWNRPSƗQLMDVJDOYHQƗVLH]ƯPHV3ƗUƼHPWLHDUQHSƗUVSƝMDPRNDLVOL SƝFSUHFL]LWƗWHVXQPHLVWDUƯEDVPnjVXSXONVWHƼPHLVWDULL]JDWDYRPnjVGLHQƯJDNODVLVNDGL]DLQDXQHNVNOX]ƯYDVYƝUWƯEDVSXONVWHƼXVäHQƝYƗ 9DLUƗNLQIRUPƗFLMDVZZZIUHGHULTXHFRQVWDQWFRP

$3'$5(6 0$7(5,¿/,

A K S E S U Ā R I

0Õ.6 7¿6  0Í%(/(6

9,5 789(6

']ƯYRDUNDLVOL

|

%Í518 0Í%(/(6

* $,60$6 ř(50(ŝ,

(NVNOX]ƯYVURNDVSXONVWHƼX)UHGHULTXH&RQVWDQWSƗUVWƗYLV/DWYLMƗ±-XYHOLHUXXQSXONVWHƼXVDORQL³/$,.6³

1,99 Ls


&KRFRODWH'RXEOH+HDUW%HDW )UHGHULTXH&RQVWDQWXQ1LFROH)DULDDWEDOVWD6WDUSWDXWLVNR%ƝUQX6LUGV)RQGX 1RNDWUDSƗUGRWD)UHGHULTXH&RQVWDQW'RXEOH+HDUW%HDWSXONVWHƼDPƝV]LHGRMƗPG]ƯYHVJODEƗMRãDVVLUGVL]PHNOƝãDQDVYƝUWƯEX 9DLUƗNLQIRUPƗFLMDVZZZIUHGHULTXHFRQVWDQWFRP (NVNOX]ƯYVURNDVSXONVWHƼX)UHGHULTXH&RQVWDQWSƗUVWƗYLV/DWYLMƗ௅-XYHOLHUXXQSXONVWHƼXVDORQL³/$,.6³


͉͏ͪͭÍ&#x;͍ͧͽÀ2NOGHRSHB@SDCÎĽ+HUHMF À͎ͭͤͣ͊Í&#x;͢Í&#x;ͤͰÀ Í&#x;Í ÍŻÍŹÍŠÍźÍ°ÍŤÍŹĂ€ÍŤÍŹÍĄÍšÍ¤Ă€Í§Ă€ÍťÍ¨ÍŻÍ¨ÍŠÍźÍŚÍ§ÍĄÍŤÍšÍ¤Ă€Í Í§ÍŹÍ¨Í&#x;͍͚ͪͧÀ ͏ͰÀ͍ͤͪͤʹͨ͏͢͏À͎ͭ͏ͧ͌ͥ͏ͣͧͰͤ͊ͽÀ KEQ@ÎĽ%DTDQÀͤ͌͠À͚ͣͪÍ&#x; ͧÀ͚ͣͪ͏ͳ͏ͣÍ&#x;ÀͯÀ͍Í&#x;ͯͰ͏ͽͧͪ͡Àͼ͚ͧͥͪÀ͏͍ͤͪ͢Ă€ Í Í§ÍŹÍ¨Í&#x;͍͚ͪͧÀ͏ͰÀ KEQ@ÎĽ%DTDQÀͽͥ͊ͽ͟ͰͯͽÀ ͎͍ͥͯͤͪͧ͏ΧÀ͍͏͍ͥͧͨ͏Χ ÍŒÍŹÍĄÍśÍ¤ÍŻÍ°ÍĄÍŹĂ€ÍŚÍ&#x;ͨ͊͟;Í&#x;ͤͰͯͽÀͥÀͨÍ&#x;͎ͪͤͤÀ͢͏͎͍ͤͧͽÀͧÀ ͧͯͭ͏͊ͺ͌͏ͥÍ&#x;͍ͧͧÀͨ͝͏͊͏ͧ͢;ͤͯͨͧÀ;ͧͯͰ͏͢͏ÀͧÀ ͤ͌͠͏ͭÍ&#x;͍ͯ͏͢͏Àͧ͠͏Ͱ͏ͭ͊ͧͥÍ&#x; Í Í§ÍŹÍ¨Í&#x;͍͚ͪͧÀ͎ͭ͏ͯͰ͚ÀͥÀ͏ͯ͊͠͹ͼͧͥÍ&#x;͍ͧͧ Àͪ͏ͧ͊͠ͺ ͍͚ÀͧÀÍ&#x;ͯ͠͏͊͟Ͱ͍͏Àͤ͌͠͏ͭÍ&#x;ÍŻÍŤÍšÀ͋͏͢͹ͰÀ͚͠ͰͺÀͧ͌͢͏ Ͱ͏͍͚ͥ͊ͤÀͧ͌À͎͢Í&#x;͍ͧͰÍ&#x; À͎ͪÍ&#x;ÍŞÍŹÍŽÍ&#x; À͍͎ͤͼÍ&#x;ͥͤͤ͟͡ΧÀ ÍŻÍ°Í&#x;͊ͧ Àͥͤ͜ΧʹÍ&#x;͎ͯͨ͏͢͏À͠͹ͨÍ&#x;ÀͧÀ-$& ͎͎ͧ͏͎ͤ͠ͰÍ&#x;ͽÀͨÍ&#x;͍ͪͧÀ͏ͰÀ KEQ@ÎĽ%DTDQ À͚͂ÀͯͰÍ&#x;ÍŤÍŹ ͥͧͰͤͯͺÀ͏͊͠Í&#x;ÍŁÍ&#x;Ͱͤ͊ͤͪÀͯͰͧ͊ͺ͍͏͢͏ÀͧÀͨͯͨ͊͌ͧͥ͟͝ ͍͏͢͏À͹͎ͨÍ&#x;͍ͤͧ͜ͽÀͣ͊ͽÀ͢͏ͯͰ͍ͧ͏ΧÀͧ͊ͧÀͯͭÍ&#x;͊ͺ͍ͧ Ă€ Í&#x;ÀͰÍ&#x;ͨͼͤÀͭ͏͊͹;Í&#x;ͤͰͤÀ͹͟ͰÀͧÀͰͤͭ͊͹͟ÀÍ&#x;Ͱͪ͏ͯͲ͎ͤ͹À ͥÀͣ͏ͪͤÀͥÀ͊͟͠͏ͤÀ͎ͥͤͪͽÀ͢͏ͣÍ&#x; A.Deglava 50, RÄŤga TÄ lr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Homeâ€? Jaunmoku 13, RÄŤga TÄ lr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

ÍŒÍŹÍĄÍ§ÍŤÍ¨Í&#x;

ÍœÍ¨ÍŻÍ¨ÍŠÍźÍŚÍ§ÍĄÍŤÍšÍ¤Ă€Í Í§ÍŹÍ¨Í&#x;͍͚ͪͧÀ͏ͰÀ ͍ͤͪͤʹͨ͏͢͏À͎ͭ͏ͧ͌ͥ͏ͣͧͰͤ͊ͽÀ!LFRAĂ€&EUERĂ€ ͤ͌͠À͚ͣͪÍ&#x;ÀͧÀ͚ͣͪ͏ͳ͏ͣÍ&#x;


PuraVida® DISCOVER PURIT Y

Iepazīsti PuraVida® – www.hansgrohe.lv Mēs augstu vērtējam ūdeni: Hansgrohe EcoSmart tehnoloģija ietaupa līdz pat 50%, samazinot enerģijas patēriņu, kā arī CO2 emisiju.


!ORJJCI

%CKBG

(MCă"?S?IIG

Мебель от лучших европейских производителей


SCK?KQGă

1@HS@ÉŞDMF@Q@F@É@ É1ŔF@ É3ĪKQ ÉÉ +DW©(MSDQHNQÉ*Q@RS@É É1ŔF@ É3ĪKQ É


ŹƀƎ͙Ʒƭ͙ƁƼƫ͙Ƃƭƴ©Ƽ©ƼƬƹƼƷƼƹƅſDŽƴƬ͙Ƃƭƴ© ƍſƺƹ͙Ƹ͙©ƎƁƀƹƫƀƭſ

Вещи эпохи хорошего вкуса


Натуральная древесина ценных пород, обилие ручной работы с включением металлических и каменных инсталляций, чистые линии, элегантность форм, выгодно отличают работы студии, создавая неповторимость Вашего и только Вашего интерьера.


У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ Krasta 68 b, Rīga Tālr.: 67504379 e-pasts: arttek@arttek.lv www.arttek.lv


Īpaši darba apstākļi arhitektiem un dizaineriem. Специальные условия работы для архитекторов и дизайнеров. Krasta iela 68b, Rīga, Tālr.: 67201655, e-pasts: info@arttek.lv www.arttek.lv


Сантехника, мебель для ванной комнаты, ванны, душевые поддоны, продукты для здоровья и аксессуары: Duravit – все, чтобы сделать жизнь в ванной немного более прекрасной. Представительство Duravit в Латвии, ул. Марупес 10-30, Рига, LV-1002; GSM +371 22305950; эл. почта: duravit@baltic-assistant.lv | Sanitārā keramika, vannas istabas mēbeles, vannas, dušas paliktņi, labsajūtas un relaksācijas produkti un aksesuāri: Duravit sortimentā ir viss, lai padarītu Jūsu atrašanos vannas istabā patīkamāku. Duravit pārstāvniecība Latvijā, Mārupes iela 10-30, Rīga, LV-1002; GSM +371 22305950; e-pasts: duravit@baltic-assistant.lv, www.duravit.com


feat Dizaina un apgaismojuma salons MEGALUKS Br朝v朝bas 137, R朝ga 27873647 salon@megaluks.lv www.megaluks.lv www.santmarco.lv


В соавторстве с природой

WØǯǪ ØǠȴǯǬǰǞØ^ØØǯǪ

ǂǦǞǪǣǰǮØ^ØØǯǪ ØǠȴǯǬǰǞØ^ØØǯǪØ

ăġĨĻ¿ĩĨ¿Īġįġ¿ įġīĩıġĭĥİġ

āĪĶĩĿ

Ø,R Ø

Ö+Q

Ø,R Ø

Ö+Q

ǍǬǯǪǬǰǮǣǰȵØǠǞǥȴØǪǬǤǫǬØǠØǯǞǩǬǫǣØ2AISAØǭǬØǞǢǮǣǯDZØDZǩØLjǣǫǡǞǮǞǡǞØAØǐǣǩØ


ďďďďďďďďďďď%FEKTƾVAďUNďEKONOMISKAďALTERNATƾVAďď ďďďďďďďďďďďIERASTAJAIďVIDESďREKLƜMAI


ďďď-ǮSDIENƜSďPATƪRƪTƜJUďPRASƾBASďSTRAUJIďPIEAUGď%SAMďPƜRLIECINƜJUťIES ďKAďTRADICIONƜLUď REKLƜMUďPATƪRƪTƜJIďUZTVERďMINIMƜLIďVAIďPATďNEMAZďNEPAMANAď4ASďNOZƾMƪ ďKAďIZMANTOJOTď TRADICIONƜLUďREKLƜMU ďVAIRSďNAVďTIKďVIEGLIďPIEVƪRSTďUZMANƾBUďUNďIEINTERESƪTďMƪRLjAUDITORIJU ďďďď,AIďREKLƜMAďKǍǮTUďNEďTIKAIďEFEKTƾVƜKAďUNďIEDARBƾGƜKA ďBETďARƾďIEVƪROJAMIďIETAUPƾTUďLƾ DZEKǍUS ďNOZARESďSPECIƜLISTI ďATTƾSTOTIESďREKLƜMASďINDUSTRIJAI ďIRďATKLƜJUťIďJAUNUSďVEIDUS ďKƜď UZRUNƜTďAUDITORIJUď4ASďNOZƾMƪ ďKAďPƪDƪJOďGADUďLAIKƜďVIDESďREKLƜMASďINDUSTRIJƜďIRďNOTIKU ťASďIEVƪROJAMASďIZMAIǕASď!Rƾď,ATVIJASďVIDESďREKLƜMƜďIRďVƪROJAMIďJAUNIďSTANDARTIď ďAIZVIENď BIEŦƜKďTIEKďIZMANTOTAďNETRADICIONƜLAďREKLƜMA ďKASďǍAUJďSASNIEGTďAUGSTUďREKLƜMASďEFEKTI VITƜTIďPARďǍOTIďPIEǕEMAMƜMďCENƜMďďď ďďď-ƪSďNEBAIDƜMIESďATťLjIRTIESďNOďPƜRƪJIEM ďTƜPƪCďNEPƜRTRAUKTIďMEKLƪJAMďALTERNATƾVUďTIKď ǍOTIďďIERASTAJAIďVIDESďREKLƜMAI ďKOďESAMďPIERADUťIďREDZƪTďLƾDZďťIMď-ƪSďSTRƜDƜJAMďPIEďTƜ ď LAIď,ATVIJASďVIDESďREKLƜMƜďTIKTUďIZMANTOTSďKAUTďKASďPƜRSTEIDZOťS ďJAUNSďUNďNEBIJISďŤISďCEǍťď NAVďVIEGLSďUNďVIENKƜRťSď%SAMďPƜRVARƪJUťIďDAUDZUS ďTAJƜďSKAITƜďARƾďBIROKRƜTISKUSďťLjƪRťǍUSď 4AGADďVARAMďTEIKT ďKAďIZMAIǕASďIRďNOTIKUťAS ďUNďUZLABOJUMIďIRďJǮTAMIď4ƜPƪCďIRďPAMATOTASď CERƾBAS ďKAďJAUďDRƾZUMƜďMUMSďIZDOSIESďIEVIESTďJAUNINƜJUMUď,ATVIJASďVIDESďREKLƜMƜ ďUNďBǮSď JǮTAMIďPIRMIEďAUGǍI ďKASďPATƪRƪTƜJIEMďVAIRƜKďASOCIƪSIESďARďKAUTďKOďESTƪTISKU ďBETďMAZƜKď ď ARďTRADICIONƜLUďREKLƜMUď4ƜPATďLAIďMODERNIZƪTUď,ATVIJASďVIDESďREKLƜMASďTIRGU ďESAMďKǍUVU ťIďPARď2'"ď4ECHNOLOGYďPƜRSTƜVJIEM ďKASďRAŦOď,%$ďPRODUKCIJUď0ASAULƪď,%$ďVAIRSďNAVďNEKASď JAUNSďUNďUNIKƜLS ďSAVUKƜRTď,ATVIJASďTIRGǮďťƾďPRODUKCIJAďVƪLďNAVďTIKďIZPLATƾTAďUNďPAZƾSTAMAď 5NďTAMďIRďARƾďSAVSďIZSKAIDROJUMSď€ďKADď,%$ďPRODUKCIJUďSƜKAď,ATVIJƜďPIEDƜVƜT ďPIRMKƜRT ďTƜSď CENAďBIJAďNEADEKVƜTIďAUGSTA ďOTRKƜRT ďďBIJAďVƪROJAMAďPIESARDZƾGAďATTIEKSMEď4AGADďPIERE DZEďIRďUZKRƜTA ďUNď,%$ďPRODUKCIJUďJAUďPAZƾSTďďVISƜďPASAULƪď0ƪTƾJUMIďLIECINA ďKAď,%$ďPRO DUKCIJAďǍOTIďEFEKTƾVIďPIESAISTAďUZMANƾBUď€ďUNďTIKďAKTƾVAIďďREKLƜMAIďNEVARďPAIETďGARƜM ďTOď KƜRTƾGIďNEAPLǮKOJOTď4ƜďIRďGANďEFEKTƾVA ďGANďIEDARBƾGAď6ARďPROGNOZƪT ďKAďJAUďTUVƜKAJƜďLAIKƜď ,%$ďPRODUKCIJASďPATƪRIǕťďNOTEIKTIďPALIELINƜSIESď6IENSďNOďťOďďPROCESUďVEICINOťAJIEMďFAKTO RIEMď€ďTAGADď,%$ďEKRƜNIďUNď{SKREJOťƜS|ďRINDASďIRďPIEEJAMIďPARďƾPAťIďPIEǕEMAMƜMďCENƜM


SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

22

33

VIRTUVES / КУХНИ

39

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

55

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

63

VIESISTABAS / ГОСТИНЫЕ

68

GALDI UN KRĒSLI / СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

70

BIROJA MĒBELES / ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

73

BĒRNU MĒBELES / ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

74

76

MĒBELES AUDIO-VIDEO TEHNIKAI / МЕБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКИ

PULKSTEŅI / ЧАСЫ


ШКАФЫ И РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

78

KĀPNES / ЛЕСТНИЦЫ

79

APDARES MATERIĀLI / ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

80

KAMĪNI / КАМИНЫ

84

GAISMAS ĶERMEŅI / СВЕТИЛЬНИКИ

86

AIZKARI / ЗАНАВЕСИ

89

VITRĀŽA / ВИТРАЖИ

90

DIZAINERI / ДИЗАЙНЕРЫ

91

K ATA LO G S R U D E N S 2 0 0 9

DIBINĀTĀJS UN IZDEVĒJS: SIA „Media Park Baltija”. Reģ. Nr. 000702927. Tālr.: 67311333, Mob.: 22321155, e-pasts: mpb@mpb.lv

INTERJERA DIZAINERI KATALOGU VAR SAŅEMT

BEZ MAKSAS

MĒBELES INTERJERS un

K ATALOGS IZNĀK 2 REIZES GADĀ

SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

23

SKAPJI UN BĪDĀMĀS SISTĒMAS /


Nosaukums KATALOGS / КАТАЛОГ

Nosaukums

VIRTUVES MĒBELES

24 AB virtuves www.abvirtuves.lv

Abis www.abis.lv

Accenta www.accenta.lv

AD mēbeles www.admebeles.lv

Akmentiņš

Adrese Cēsu 31, Rīga, 67372290

Kurzemes prospekts 3, Rīga, 67403449

Forsets Sortiments ab virtuves (Latvija)

Abis (Latvija)

Accenta (Latvija)

Akvars

Tallinas 54, Rīga, 67292241

Akvars (Latvija)

Allmilmo

Brīvības 139, Rīga, 67379320

Allmilmo (Vācija)

Alan Deko www.alandeko.lv

A modula www.amodula.lv

Ambergs www.ambergs.lv

Art MANE www.artmane.lv

Arc Linea AV Mēbeles www.avplus.lv

AVS mēbeļu serviss www.avsmebeles.lv

Vecā Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67454017

Polija, Lietuva

Gauja

Prūšu 1, Rīga, 67134589

Polija, Lietuva

Granitops GS Centrs

Inspira Akmentiņš (Latvija)

www.archinteri.lv

Gatve

Hanspert

Lačplēša 145, Rīga, 67204423 Bauskas 13, Rīga, 67625915

www.akmentins.lv

Forsets (Latvija)

www.gscentrs.lv

T/c ''Kate'', Nīcgales 18a, Rīga; Stabu 42, Rīga, 22087790, 27787856

www.inspira.lv

IXO Centrs

Kate www.kate.lv

Dalia Dāvana Luks www.davanaluks.lv

Elkor Plaza www.elkorplaza.lv

Europa Möbel EX Animo www.noltevirtuves.lv

Feidi www.feidi.lv

Formus www.formus.lv

Anniņmuižas 17, Rīga, 67140437

Brīvības gatve 195-16, Rīga, 67550740 Brīvības gatve 356, Rīga, 67550740

Leicht (Vācija), Poggenpohl (Vācija)

Gogoļa 13, Rīga, 67221590

Antares, Aster, Aran, Bravo, Scavolini (Itālija)

Augusta Deglava 47, Rīga, 29110325 Lāčplēša 101, Rīga, 67505040 Cēsu 31/3, Rīga, 67134962

Nīcgales 18a, Rīga, 67546727

La Forme

Cēsu 31/2, Rīga, 67371410

La Forme (Latvija)

Cēsu 31/k.3, Rīga, 67364763, 27733115

Larme (Latvija)

Dārzciema 39, Rīga, 67176730

Leader Cucine, Florida Cucine (Itālija)

Krasta 89, Rīga, 67356408

Dada, Varenna, Del Tongo, Jumbo Collection (Itālija), Clive Christain (Anglija)

Kungu 25, Rīga, 67214578

Arca, Snaidero (Itālija)

Līvas 13, Rīga, 22334345

Mebtex (Latvija)

Larme www.larme.lv

www.larus.lv Itālija AV Mēbeles (Latvija) www.lexinterior.lv

Tvaika 4, Rīga, 67355797 Jūrmalas gatve 85, Rīga, 67403121

AVS mēbeļu serviss (Latvija)

Polija, ASV

Luxurious designs

Mēbeles24.lv www.mebeles24.lv

Cēsu 20, Rīga, 67373925 “Mēbeļu Nams”, Dzelzavas 72, Rīga, 67574577 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893693

Big un Ko (Latvija)

Maskavas 222, Rīga, 27088837

Polija

Ganību dambis 24d, Rīga, 67382220

Dalios baldai (Lietuva)

Nolte Kuchen (Vācija)

Matīsa 20, Rīga, 67291910 Mārupes 10, Rīga, 67610437

Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67424951

Dzelzavas 72, Rīga, 67573754 www.mn.lv

Mēbeļu outlets Gigant

Mellužu 1, Rīga, 67418810

www.gigantmebeles.lv Līzuma 5e, Rīga, 67373840

Dāvana Luks (Latvija)

MD concept

K.Valdemāra 38, Rīga, 67272097

Koryna (Čehija)

Mobilizona www.mobilizona.lv

Brīvības gatve 214m,Rīga, 29909210

Hacker (Vācija)

Brīvības 155/3, Rīga, 67339141

Brīvības 201, Rīga, 67070701

Nest Studija

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67382255

Arrital, Euromobil, Aster Cucine (Itālija)

Newform

“Ixo Centrs”, Anniņmuižas 17, Rīga, 67372028

Aran, Diemme, Vama, Vismap, Pedini (Itālija)

Puustelli

Cēsu 31, 3.korp., Rīga, 67199030

www.neststudio.lv Brīvības gatve 244, Rīga, 67800688

Cēsu 31, korp. 4, Rīga, 67373112

Nolte Kuchen (Vācija) www.puustelli.lv

Farens virtuves

Bulthaup (Vācija)

Klipe

www.haecker-kitchen.lv

Doris

K.Ulmaņa gatve 114/2, Rīga, 67500400

www.kas.lv

Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67131320 Tvaikoņu 5, Rīga, 67343435

Brīvības gatve 403, Rīga, 67522577

www.brw.lv

GS Centrs (Latvija)

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 66100031

Kitchen Art Studio Hospitāļu 23, Rīga, 67160087

www.baltanams.lv

BRW.LV

Slokas 64, Rīga, 67465566, 29250637

www.mosans.lv

Mebtex

Big un Ko

Ūnijas12, Rīga, 26598008, 67887790

Slokas 52, k.13, Rīga, 29224830 t/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67457141 t/c „Domina“, Ieriķu 3, Rīga, 67631190 t/c „Alfa“, Brīvības 372, Rīga, 67076466 mc2, Krasta 68a, Rīga, 67076466 t/c „OLYMPIA“, Āzenes 5, Rīga, 67500010 t/c „Sky&More“, Duntes 19a, Rīga, 67853431

www.mebtex.lv

www.bigunko.lv

Sortiments

Matīsa 92, Rīga, 67310716

www.forsets.lv

www.granitops.lv t/c „Rīga Plaza“, Mūkusalas 71, Rīga, 65499799 t/c “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, 20221169

Adrese

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798182

Arens (Igaunija)

Pante www.pante.lv

Gāles 2, Rīga, 26535038

Pante (Latvija)

Ūnijas 16b, Rīga, 67077713, 29125297

Pentamino (Latvija)

A. Čaka40, Rīga, 67281941

Prima mēbeles (Latvija)

Nīcgales 18a, Rīga, 26565554

Pentamino Brīvības 112, Rīga, 67273091 Brīvības gatve 416/418, Rīga, 67522416

Berloni, Aster cucine, Tomassi cucine, Record cucine, Cesar (Itālija)

www.pentamino.lv

Prima Mēbeles


Adrese

Sortiments

Nosaukums

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Scavolini, Ernestomeda, Rossana, Bravo, Frame (Itālija)

www.bakerfurniture.com

Bultu 2a, Rīga, 67703777

Rams (Latvija)

www.raita.lv

BRW.lv www.brw.lv

Rams www.rams.lv

Čiekurs www.ciekurs.lv

Reliņš

Pakalniešu 18, Rīga, 67552290

www.relins.lv

Cleo Bērzaunes 9, Rīga, 67295108

www.rqmebeles.lv

K.Ulmaņa gatve 2, Rīga, 67854967

Scavolini (Itālija)

Sedes „Virtuves“

Brīvības 172, Rīga, 67378299

Vācija

Sedes „Mobalpa“

Brīvības 138, Rīga, 67375290

Vācija

www.virtuvesnams.lv

Dalia Dammers de Sede SEDES interjeru studija

www.divanoitaliano.lv Valdeķu 50/4, Rīga, 67670985, 29222580

Dīvāni un Dīvāni

Silena www.silena.lv

Silmežs www.silmezs.lv

Skābardis SV mēbeles

www.divaniundivani.lv Ķengaraga 2a, Rīga, 67259210

Lietuva, Polija

T/c “Iki”, Nīcgales 34a, Rīga, 26114846

Silena (Latvija)

Krustabaznīcas 9a, Rīga, 67556688

Silmežs (Latvija)

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67319342

Vācija

Zvaigžņu 1/3, Rīga, 67813494

Skābardis (Latvija)

MD Concept

Brīvības gatve 214m, Rīga, 22328362

Hacker (Vācija)

Krasta 68a, Rīga, 67114184

Sie Matic (Vācija)

Voke-III

Brīvības 170, Rīga, 67370444

Voke-III (Lietuva)

Xcelsior

Kalnciema 37, Rīga, 67805233

Boffi (Itālija)

MĪKSTĀS MĒBELES Sortiments

Stirnu 16, Rīga, 20252575; 67570243 T/c ''Ditton'', 3 st., Ķengaraga 2a, Rīga

Latvija

Kurzemes prospekts 3, Rīga, 67403449

Abis (Latvija)

T/c ''Kate'', Nīcgales 18a, Rīga; Stabu 42, Rīga, 22087790, 27787856

Polija

Brīvības 155 k.5, Rīga, 67519767

Latvija

www.apluss.lv

Abis AD mēbeles www.admebeles.lv

ArtFurniture www.artfurniture.lv

Ambergs www.ambergs.lv

Feidi www.feidi.lv

Formus Latvija, Polija, Lietuva

Adrese

www.elkorplaza.lv

Fascino

www.vlasta.lv

Nosaukums

www.eliza-k.lv

www.fascino.lv

Prūšu 22a, Rīga, 67852202 Maskavas 297, Rīga, 67852206 T/c “Sahāra”, Lubānas 117a, Rīga, 67852208

www.xcelsior.lv

Eleja Balt

Elkor Plaza T/c ''Tehnoland'', Dārzciema 70, 311.kab., Rīga, 67576720, 29788212

Vlasta

Europa Möbel www.europamobel.lv

www.sv-mebeles.lv

Virtuves pasaule

www.formus.lv

Gaismas Stils www.gaismasstils.lv

Skolas 12-10, Rīga, 67243158, 29133289 Brīvības 49/53, Rīga, 67281442

Valenti, Provasi, Lenox, Bretz, Duresta

Ganību dambis 24d, Rīga, 67382220 Zemitāna 6, Rīga, 28338972

Brīvības 174a, Rīga, 67383978

Vācija

J.Alunāna 6, Rīga, 26545407

Leolux (Holande)

Antenas 3, Rīga, 67627216

Itālija, Beļģija

Ganību dambis 24d, Rīga, 67800688 Centtrāltirgus 5, Rīga, 25543087

Baltkrievija

A.Deglava 50, Rīga, 67802343 T/c “Dole”, Maskavas 357, Rīga, 67106612 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67319342

Elīza-K (Latvija)

Brīvības 201, Rīga, 67070701

Daugavgrīvas 74/76, Rīga, 27838377

Nīcgales 18a, Rīga, 29120522

Casa Design, Presotto, Biebi, Casanova (Itālija)

Brīvības 112, Rīga, 67273091 Brīvības gatve 416/418, Rīga, 67522416

Alberta salotti, Swan, Pianca, Valmori, A.Capelini, Turri (Itālija)

Maskavas 12, Rīga, 67276767

Prūšu 1, Rīga, 67134589

Polija, Lietuva

Geko mēbeles

A.Saharova 13a, Rīga, 67136127 Tvaika 4b, Rīga, 67393955

Grīvas mēbeles

Daugavgrīvas 31, 3. k., Rīga, 67468383

Home 4you Latvia www.ambergs.lv

Isku-mēbeles

Innovation Brīvības gatve 193, Rīga, 67550740

Kroņu 23b, Rīga, 67560622

Gauja

www.innovationliving.lv

Italsofa www.italsofariga.lv

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67457203

Itālija

Brīvības gatve 356, Rīga, 67545315

Rolf Benz (Vācija)

T/c ''Spice Home'', jaunmoku 13, Rīga, 67606157

Somija

Anniņmuižas17, Rīga, 67402080 Vienīgais specializētais Innovation dīvānu salons Baltijā T/c „Spice home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798155, 27889925

Innovation (Dānija)

„Spice Home, Jaunmoku 13, Rīga, 67798191 Vienīgais specializētais Italsofa dīvānu salons Baltijā „Mēbeļu un interjera centrs Spice“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798157, 27889923

Italsofa (Itālija)

Ganību dambis 24d, Rīga, 1.st. 67381228, 2.st. 67381325, 20039149

Beļģija, Itālija

B-12 (Latvija)

Jūsu mēbeles www.jusumebeles.lv

www.baltanams.lv

Daiļrade koks (Latvija)

Polija, Lietuva

IXO Centrs

Brīvības gatve 403, Rīga, 67522577

Čiekurkalna 1, 11. līnija, Rīga, 67501777 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798184

Vecā Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67454017

Hülsta &Rolf Benz

Liepājas 3, Rīga, 67450360

Polija

Gatve

Interio

B-12

Maskavas 222, Rīga, 27088837

Senator Baltija (Latvija)

www.senator.lv

Sett

Baker (ASV), Modenature (Francija)

www.sedes.lv

Divano Italiano 6(1$725

Ausekļa 5, Rīga, 67323068

rQ (Latvija)

D.E.B.C.

Scavolini virtuves nams

Sortiments

Reliņš (Latvija) www.cleo.lv

rQ

www.mobalpa.com

Baker

Adrese

Polija, ASV

25 KATALOGS / КАТАЛОГ

Nosaukums


Nosaukums

KATALOGS / КАТАЛОГ

26 Jysk www.jysk.lv

Kate www.kate.lv

Kler www.kler.pl

Adrese T/c “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga, 67076409 T/c “Hyper Maxima”, A. Saharova 20, Rīga, 67147861 T/c “Spice”, Lielirbes 29, Rīga, 67601597 T/c “Hyper Maxima”, Slokas 115, Rīga, 67410756 T/c “Hyper Maxima”, Vienības gatve 111/113, Rīga, 67892180 T/c “Rimi”, Stirnu 26, Rīga, 67582271

Sortiments

Dānija, Ķīna

RMS Savanna Comfort Kler (Polija)

SEDES Bergs Studija

Sortiments

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Zanaboni, Jumbo Collection, Angelo Cappeliini (Itālija), Carol Nicksbolton, Ralf Lauren by Henredon (ASV)

Ģertrūdes 32, Rīga, 67275329

RMS (Latvija)

A.Saharova 21, Rīga, 67173573 Ganību dambis 24d, Rīga, 67381093

Optimata, Lauksva (Lietuva)

Marijas iela 13, Rīga, 67217468

Vācija

Ķengaraga 2a, Rīga, 67259210 Slokas 52, Rīga, 67815315

Lietuva, Polija

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67112051

Igaunija

www.sedes.lv

Katlakalna 13-6.rampa, Rīga, 26674962 Maskavas 1, Rīga, 200444498 Remtes 21, Rīga, 26113150 Daugavgrīvas 63/65, Rīga, 26670442

Baltkrievija

Dārzciema 39, Rīga, 67176730

Neiser, Relax (Somija)

Krasta 89, Rīga, 67356408

Minotti, Flexform, Fendi casa, Matteograssi (Itālija), Barbara Barry (ASV)

Lāčplēša 101, Rīga, 67505040

Ligne Roset (Francija)

www.siamn.lv

Brīvības 244, Rīga, 67554601 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67338737

Rumānija

Šmidts

MB mēbeles

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67802346

Minijos Baldai (Lietuva)

www.taps.lv

Knam

Adrese

www.raita.lv

www.rigasmebeluserviss.lv www.rigasmebeluserviss

Nīcgales 18a, Rīga, 67546727

T/c “Ditton”, Ķengaraga 2a, Rīga, 67316765

Nosaukums

Sett Skano www.skano.lv

www.larus.lv

Skābardis

www.lexinterior.lv

Ligne Roset Mājīgais nams

www.minijosbaldai.lt

Spice Home www.spicehome.lv

SV mēbeles www.sv-mebeles.lv

Taps

Mēbeles24.lv www.mebeles24.lv

Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67424951

www.mn.lv

Mēbeļu outlets Gigant

ASV

Vanesa

Vagonu 23, Rīga, 67842523

Lietuva, Polija, Krievija

Vilgots

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67542015

Furninova (Zviedrija), Justluka (Lietuva)

Vīza

T/c ''Spice Home'', Rīga, 67312720

Itālija, Spānija

Vox

Dzelzavas 70, Rīga, 67575499

Vox (Polija)

www.zunda.lv

Daugavgrīvas 72, Rīga, 67467734 K. Valdemāra 149, Rīga, 67377363

ES

Xcelsior

Kalnciema 37, Rīga, 67805233

Giorgetti, Ceccotti, Cassina, Driade (Itālija)

www.vox.pl Mellužu 1, Rīga, 67418810

Zunda

www.gigantmebeles.lv

Modern Home Moduls www.salonsmoduls.lv

Mööbel.Zip Natuzzi Neoklasika Nest Studija www.neststudio.lv

Nordteks www.nordteks.lv

Optimata www.optimata.lv

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67457452

www.xcelsior.lv Brīvības 73, Rīga, 67813661

Ipe Cavalli (Itālija)

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893687

Mööbel.Zip (Igaunija)

K. Ulmaņa gatve 114/4, Rīga, 67500107

Natuzzi (Itālija)

Nosaukums Abis

Adrese

Sortiments

Kurzemes prospekts 3, Rīga, 67403449

Abis (Latvija)

Puškina 13, Rīga, 25542155 Gogoļa 8/10, Rīga, 25542155

Aljante (Latvija)

Brīvības 139, Rīga, 67371586 T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67382255

Doimo Sofas, Desiree9, Vibieffe (Itālija)

Aljante A modula www.amodula.lv

Tērbatas 59/61, Rīga, 67541202

Asko Brīvības 132, Rīga, 67294488 Brīvības gatve 204b, Rīga, 67555571

Podium

Brīvības gatve 201,Rīga, 67070700

Optimata (Lietuva)

Poli mēbeles

G. Astras 7a, Rīga, 67701153

Indonēzija, Vācija, Kipra

Profil

Tallinas 38, Rīga, 67314103

Nolte (Vācija)

www.asko.lv

Ģertrūdes 32, Rīga, 67275329

Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67131320 Tvaikoņu 5, Rīga, 67343435 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893655

Somija

Antenas 3, Rīga, 67627216

Itālija, Beļģija

Brīvības gatve 403, Rīga, 67522577

Polija, ASV

Maskavas 222, Rīga, 67142080

Polija

Čiekurkalna 1, 11. līnija, Rīga, 67501777 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798184

Daiļrade koks (Latvija)

www.baltanams.lv

BRW.lv

Rīgas mēbeļu serviss www.rigasmebeluservi www.rigasmebeluserviss www.rigasmebeluserviss

GUĻAMISTABAS www.abis.lv

Optimus www.podium.lv

Spānija

Kurzemes prospekts3, Rīga, 29525027

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67427754

www.vilgots.lv Dzelzavas 72, Rīga, 67573754

T/c ''Tehnoland'', Dārzciema 70, 311.kab., Rīga, 67576720, 29788212

Taps (Latvija)

www.pier.lv

Krasta 68a, Rīga, 67006868

Jaunmoku 13, Rīga, 67798177

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798154

The Pier mc2

Zvaigžņu 1/3, Rīga, 67813494

www.brw.lv

Čiekurs www.ciekurs.lv


Cleo www.cleo.lv

Compact www.compact.lv

D.E.B.C. Dalia Dāvana Luks www.davanaluks.lv

www.eliza-k.lv

Eko Lignum www.ekolignum.lv

Adrese

Sortiments

Nosaukums Mebtex

Skolas 12-10, Rīga, 67243158

www.mebtex.lv

Mēbeles24.lv Krustabaznīcas 11, Rīga, 67817747

Clei (Itālija)

www.mebeles24.lv

www.europamobel.lv

Feidi www.feidi.lv

Formus www.formus.lv

Geko mēbeles Hülsta &Rolf Benz www.ambergs.lv

Isku-mēbeles

Jūsu mēbeles www.jusumebeles.lv

Jysk www.jysk.lv

Līzuma 5e, Rīga, 67373840

A.Deglava 50, Rīga, 67802343 T/c “Dole”, Maskavas 357, Rīga, 67106612 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67319342

Dāvana Luks (Latvija)

Mēbeļu outlets Gigant Elīza-K (Latvija)

Mobilizona Zingberga 16, Aizpute, Aizputes nov., 63448508

Spānija

Brīvības 73, Rīga, 67813661

Ipe Cavalli (Itālija)

Mööbel.Zip

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893687

Mööbel.Zip (Igaunija)

Naksts mēbeles

“Berga Bazārs”, Elīzabetes 85/1a, Rīga, 67285460 „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798164

Nakts mēbeles (Latvija)

Brīvības 139, Rīga, 67371586

Morelato (Itālija)

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67382255

ALF, Presotto, Jesse (Itālija)

www.salonsmoduls.lv Nīcgales 18a, Rīga, 29120522

Casa Design, Presotto, Biebi, Casanova (Itālija)

Brīvības 112, Rīga, 67273091 Brīvības gatve 416/418, Rīga, 67522416

Volpi, Signorini &Coco, Pianca, Frauflex, Dallagnese (Itālija)

www.naktsmebeles.lv

Neoklasika Nest Studija

A.Saharova 13a, Rīga, 67136127 Tvaika 4b, Rīga, 67393955 Zolitūdes 46/1, Rīga, 67441248

www.neststudio.lv

Nordteks www.nordteks.lv

Brīvības gatve 356, Rīga, 67545315

Somija

Anniņmuižas 17, Rīga, 67402080 Ganību dambis 24d, Rīga, 1.st. 67381228, 2.st. 67381325, 20039149 T/c “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga, 67076409 T/c “Hyper Maxima”, A. Saharova 20, Rīga, 67147861 T/c “Spice”, Lielirbes 29, Rīga, 67601597 T/c “Hyper Maxima”, Slokas 115, Rīga, 67410756 T/c “Hyper Maxima”, Vienības gatve 111/113, Rīga, 67892180 T/c “Rimi”, Stirnu 26, Rīga, 67582271

Larme www.larme.lv

La Forme www.laforme.lv

www.optimata.lv

Pante www.pante.lv

Pentamino www.pentamino.lv

Podium Dānija, Ķīna

Nīcgales 18a, Rīga, 67546727

www.podium.lv

Vienības gatve 33, Rīga, 67612785

Larme (Latvija)

Cēsu 31/2, Rīga, 67371410

La Forme (Latvija)

Dārzciema 39, Rīga, 67176730

Deypu, Rafael Pons, Aleksandra (Spānija), Rigiano, Bimax (Itālija)

Krasta 89, Rīga, 67356408

Molteni, Minotti, Smania, Poliform, Fendi casa (Itālija)

Ligne Roset (Francija)

www.siamn.lv

Brīvības 244, Rīga, 67554601 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67338737

Rumānija

MB mēbeles

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67802346

Minijos Baldai (Lietuva)

mc2

Ūnijas 16b, Rīga, 67077713, 29125297

Pentamino (Latvija)

Brīvības gatve 201,Rīga, 67070700

Profil

Tallinas 38, Rīga, 67314103

Nolte (Vācija)

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Angelo Cappeliini, Jumbo Collection, Volpi, Savio Firmino (Itālija), Vincent Zaragoza (Spānija)

Pakalniešu 18, Rīga, 67552290

Reliņš (Latvija)

A.Saharova 21, Rīga, 67173573 Ganību dambis 24d, Rīga, 67381093

Optimata, Lauksva (Lietuva)

Ķengaraga 2a, Rīga, 67259210 Slokas 52, Rīga, 67815315

Lietuva, Polija

Krustabaznīcas 9a, Rīga, 67556688

Silmežs (Latvija)

Savanna Comfort Sett Silmežs www.silmezs.lv

Skano www.skano.lv

Spice Home www.spicehome.lv

Larme (Latvija)

www.minijosbaldai.lt

Pante (Latvija)

Indonēzija, Vācija, Kipra

Skābardis

Brīvības 155, lit.3, Rīga, 67364763

Mājīgais nams

Gāles 2, Rīga, 26535038

G. Astras 7a, Rīga, 67701153

Reliņš

www.lexinterior.lv

www.larme.lv

Brīvības gatve 204b, Rīga, 67555571

Poli mēbeles

www.relins.lv

Lāčplēša 101, Rīga, 67505040

Krasta 68a, Rīga, 67006868

Optimata (Lietuva)

Beļģija, Itālija, Malaizija

Sira

Luna

Brīvības 132, Rīga, 67294488

www.raita.lv

www.larus.lv

Ligne Roset

Tērbatas 59/61, Rīga, 67541202

Hülsta (Vācija)

Optimata „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67606157

Brīvības 155/3, Rīga, 67339141 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67457452

Moduls

Ganību dambis 24d, Rīga, 67800688

Mellužu 1, Rīga, 27880094

www.gigantmebeles.lv

www.mobilizona.lv

www.mosans.lv

Kate

Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67424951

www.mn.lv

Slokas 52, k.13, Rīga, 29224830

www.kate.lv

Mebtex (Latvija)

Dzelzavas 72, Rīga, 67573754

Ganību dambis 24d, Rīga, 67382220

Optimus IXO Centrs

Līvas 13, Rīga, 22334345, 29284946

Sortiments

Brīvības 49/53, Rīga, 67281442

Modern Home Europa Möbel

Adrese

SV mēbeles

Ganību dambis 24d, Rīga, 29137408 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67112051

Igaunija

Zvaigžņu 1/3, Rīga, 67813494

Jaunmoku 13, Rīga, 67798177

www.sv-mebeles.lv

T/c ''Tehnoland“, Dārzciema 70, 311.kab., Rīga, 67576720, 29788212

Unikulma

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798172

27 KATALOGS / КАТАЛОГ

Nosaukums

Vanesa

Vagonu 23, Rīga, 67842523

Lietuva, Polija, Krievija

Vejmars

Kurzemes prospekts 160a, Rīga, 67442544

Vejmars (Latvija)


Nosaukums 28

Vilgots

KATALOGS / КАТАЛОГ

www.vilgots.lv

Vīza Vlasta www.vlasta.lv

Vox www.vox.pl

Zunda

Adrese

Sortiments

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67542015

Furninova (Zviedrija), Justluka (Lietuva)

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67312720

Itālija

Prūšu 22a, Rīga, 67852202 Maskavas 297, Rīga, 67852206 T/c “Sahāra”, Lubānas 117a, Rīga, 67852208

Latvija, Polija, Lietuva

Dzelzavas 70, Rīga, 67575499

Geko mēbeles

A.Saharova 13a, Rīga, 67136127 Tvaika 4b, Rīga, 67393955 Zolitūdes 46/1, Rīga, 67441248

Grīvas mēbeles

Daugavgrīvas 31, 3.k., Rīga, 67468383

Hülsta &Rolf Benz

Brīvības gatve 356, Rīga, 67545315

www.ambergs.lv

Vox (Polija)

Ir Ideja Daugavgrīvas 72, Rīga, 67467734 K. Valdemāra 149, Rīga, 67377363

Zunda (Latvija), ES

Xcelsior

Kalnciema 37, Rīga, 67805233

Giorgetti, Ceccotti, Cassina, Driade (Itālija)

Isku-mēbeles IXO Centrs Jūsu mēbeles

VIESISTABAS Nosaukums Abis www.abis.lv

A modula www.amodula.lv

Adrese Kurzemes prospekts 3, Rīga, 67403449

Adrese

INRE Scandinavian Brīvības 31, Rīga, 67610555 Design

www.zunda.lv

www.xcelsior.lv

Nosaukums

www.jusumebeles.lv

Sortiments Abis (Latvija)

Jysk www.jysk.lv

Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67131320 Tvaikoņu 5, Rīga, 67343435

Sortiments

Hülsta (Vācija)

Skandināvija

Maskavas 264, Rīga, 29329900 Brīvības gatve 386/2, Rīga, 67515300 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67606157

Somija

Anniņmuižas 17, Rīga, 67140437

Tomasella (Itālija), Polija, Ķīna

Ganību dambis 24d, Rīga, 1.st. 67381228, 2.st. 67381325, 20039149

Beļģija, Itālija

T/c “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga, 67076409 T/c “Hyper Maxima”, A. Saharova 20, Rīga, 67147861 T/c “Spice”, Lielirbes 29, Rīga, 67601597 T/c “Hyper Maxima”, Slokas 115, Rīga, 67410756 T/c “Hyper Maxima”, Vienības gatve 111/113, Rīga, 67892180 T/c “Rimi”, Stirnu 26, Rīga, 67582271

Dānija, Ķīna

Slokas 52, k.13., Rīga, 29224830 Antenas 3, Rīga, 67627216

Itālija, Beļģija

www.mosans.lv

Kate AV Mēbeles www.avplus.lv

Cēsu 31/3, Rīga, 67134962

AV Mēbeles (Latvija)

www.kate.lv

Kler www.kler.pl Brīvības gatve 403, Rīga, 67522577

Polija, ASV

La Forme

Nīcgales 18a, Rīga, 67546727

Ķengaraga 2a, Rīga, 67316765

Kler (Polija)

Cēsu 31/2, Rīga, 67371410

La Forme (Latvija)

Vienības gatve 33, Rīga, 67612785

Larme (Latvija)

Dārzciema 39, Rīga, 67176730

Zenit, Interi (Spānija), Somija

www.baltanams.lv

Larme Big un Ko www.bigunko.lv

BRW.lv www.brw.lv

Cleo www.cleo.lv

Čiekurs www.ciekurs.lv

D.E.B.C.

Cēsu 20, Rīga, 67373925 “Mēbeļu Nams”, Dzelzavas 72, Rīga, 67574577 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893693 Maskavas 222, Rīga, 27088837

www.larme.lv Big un Ko (Latvija)

Polija

www.larus.lv

Skolas 12-10, Rīga, 67243158 Čiekurkalna 1, 11. līnija, Rīga, 67501777 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798184

Krasta 89, Rīga, 67356408 Daiļrade koks (Latvija)

www.lexinterior.lv

Mājīgais nams www.siamn.lv

Brīvības 49/53, Rīga, 67281442

MB mēbeles Dalia

www.minijosbaldai.lt

Ganību dambis 24d, Rīga, 67382220

mc2

www.eliza-k.lv

Elkor Plaza www.elkorplaza.lv

Europa Möbel www.europamobel.lv

Feidi www.feidi.lv

A.Deglava 50, Rīga, 67802343 T/c “Dole”, Maskavas 357, Rīga, 67106612 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67319342

Dānija, Beļģija

Brīvības 201, Rīga, 67070701

Tema (ASV)

www.mebeles24.lv

Casa Design, Presotto (Itālija)

Brīvības 112, Rīga, 67273091 Brīvības gatve 416/418, Rīga, 67522416

Gimo Export, Medea, A.Capelini, Pianca, Map, Berloni (Itālija)

Matīsa 92, Rīga, 67310716

Forsets (Latvija)

Gatve

Vecā Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67454017

Polija, Lietuva

Gauja

Prūšu 1, Rīga, 67134589

Formus www.formus.lv

Forsets www.forsets.lv

Rumānija

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67802346

Minijos Baldai (Lietuva)

Krasta 68a, Rīga, 67006868 Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67424951

Dzelzavas 72, Rīga, 67573754 www.mn.lv

Ganību dambis 24d, Rīga, 67800688

Nīcgales 18a, Rīga, 26565554

Mēbeles24.lv

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67338737

Mēbeļu outlets Gigant Mobilizona www.mobilizona.lv

Modern Home

Brīvības 155/3, Rīga, 67339141

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67457452

Spānija

Brīvības 73, Rīga, 67813661

Ipe Cavalli (Itālija)

Mööbel.Zip

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893687

Mööbel.Zip (Igaunija)

Neoklasika

Brīvības 139, Rīga, 67371586

Morelato (Itālija)

Moduls www.salonsmoduls.lv

Polija, Lietuva

Mellužu 1, Rīga, 67418810

www.gigantmebeles.lv


Nest Studija www.neststudio.lv

Nordteks www.nordteks.lv

Optimata www.optimata.lv

Optimus Pante www.pante.lv

Podium www.podium.lv

Adrese T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67382255

Sortiments ALF, Presotto, Jesse (Itālija)

Tērbatas 59/61, Rīga, 67541202

Bolderāja serviss Brīvības 132, Rīga, 67294488

Optimata (Lietuva)

Gāles 2, Rīga, 26535038

www.coppa.lv Pante (Latvija)

Brīvības gatve 201,Rīga, 67070700

Elke mēbeles

Profil

Tallinas 38, Rīga, 67314103

Nolte (Vācija)

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Angelo Cappellini, Francesco Molon (Itālija), Canella, Gimenez, Soher (Spānija)

www.raita.lv Pakalniešu 18, Rīga, 67552290

Reliņš (Latvija)

Savanna Comfort

A.Saharova 21, Rīga, 67173573 Ganību dambis 24d, Rīga, 67381093

Optimata, Lauksva (Lietuva)

Sello

Ganību dambis 23a, Rīga, 67381770

Sett

Ķengaraga 2a, Rīga, 67259210 Slokas 52, Rīga, 67815315

Lietuva, Polija

Krustabaznīcas 9a, Rīga, 67556688

Silmežs (Latvija)

Simra

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798178

Simra (Latvija)

Skano

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67112051

Igaunija

Silmežs

www.skano.lv

Skābardis Spice Home www.spicehome.lv

SV mēbeles www.sv-mebeles.lv

Dāvana Luks www.davanaluks.lv

Indonēzija, Vācija, Kipra

www.silmezs.lv

www.mebeles.lv

Coppa

Brīvības gatve 204b, Rīga, 67555571

G. Astras 7a, Rīga, 67701153

www.relins.lv

Big un Ko www.bigunko.lv

Poli mēbeles

Reliņš

Nosaukums

Ergo Lain Europa Möbel www.europamobel.lv

Formus

Vagonu 23, Rīga, 67842523

Lietuva, Polija, Krievija

Vejmars

Kurzemes prospekts 160a, Rīga, 67442544

Vejmars (Latvija)

Vilgots Vīza

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67542015

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku, Rīga, 67312720

Latvija

Brīvības 177, Rīga, 67374950

Līzuma 5e, Rīga, 67373840

Cēsu 31, Rīga, 67378770

Dārzciema 64a, Rīga, 67146424

Ganību dambis 24d, Rīga, 67800688

Polija, Lietuva

Gauja

Prūšu 1, Rīga, 67134589

Polija, Lietuva

I-Klubs Isku-mēbeles Juve

www.kate.lv

Larme

Daugavgrīvas 31, 3. k., Rīga, 67468383 Baznīcas 14, Rīga, 67289596 T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67606157

T/c “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga, 67076409 T/c “Hyper Maxima”, A. Saharova 20, Rīga, 67147861 T/c “Spice”, Lielirbes 29, Rīga, 67601597 T/c “Hyper Maxima”, Slokas 115, Rīga, 67410756 T/c “Hyper Maxima”, Vienības gatve 111/113, Rīga, 67892180 T/c “Rimi”, Stirnu 26, Rīga, 67582271

Vienības gatve 33, Rīga, 67612785

Larme (Latvija)

Krasta 89, Rīga, 67356408

Smania, Galimberty Nino, Ora acciaio, Ultom, Pininfarina by Uffix (Itālija)

www.siamn.lv

Brīvības 244, Rīga, 67554601 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67338737

Rumānija

MB mēbeles

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67802346

Minijos Baldai (Lietuva)

Itālija

Vox www.vox.pl

Zunda

Latvija, Polija, Lietuva

Dzelzavas 70, Rīga, 67575499

Vox (Polija)

www.zunda.lv

Xcelsior

Kalnciema 37, Rīga, 67805233

www.xcelsior.lv

Mājīgais nams

www.minijosbaldai,lt

Mēbeles24.lv Daugavgrīvas 72, Rīga, 67467734 K. Valdemāra 149, Rīga, 67377363

Zunda (Latvija), ES

www.mebeles24.lv

www.mn.lv

Mobilizona Abis www.abis.lv

Adrese Kurzemes prospekts 3, Rīga, 67403449

Sortiments Abis (Latvija)

www.mobilizona.lv

Itālija, Beļģija

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893687

Mööbel.Zip (Igaunija)

Nest Studija

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67382255

Office & Ko., Uffix, O.Kitaila (Itālija)

Nordteks www.nordteks.lv

Pante AV Mēbeles www.avplus.lv

Cēsu 31/3, Rīga, 67134962

AV Mēbeles (Latvija)

Brīvības 155/3, Rīga, 67339141

Mööbel.Zip www.neststudio.lv

Antenas 3, Rīga, 67627216

Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“ Jaunmoku 13, Rīga, 67424951

Dzelzavas 72, Rīga, 67573754

BIROJA MĒBELES Nosaukums

Dānija, Ķīna

Nīcgales 18a, Rīga, 67546727

www.lexinterior.lv

Vlasta

Somija

Avotu 32, Rīga, 67289840

Furninova (Zviedrija), Justluka (Lietuva)

Prūšu 22a, Rīga, 67852202 Maskavas 297, Rīga, 67852206 T/c “Sahāra”, Lubānas 117a, Rīga, 67852208

Fritz Hansen, Interstuhl, Piiroinen, Caimi, Kastel

Vecā Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67454017

www.larme.lv www.vilgots.lv

Granīta 7, Rīga, 29273147, 67148116

Gatve

Kate

Vanesa

Big un Ko (Latvija)

Estel, Della Rovere, LAS, Frezza, Torre (Itālija)

Jysk

T/c ''Tehnoland'', Dārzciema 70, 311.kab., Rīga, 67576720, 29788212

29

Brīvības gatve 416/418, Rīga, 67522416 Brīvības 112, Rīga, 67273091

www.jysk.lv

Jaunmoku 13, Rīga, 67798177

Sortiments

www.formus.lv

Grīvas mēbeles

Zvaigžņu 1/3, Rīga, 67813494

Adrese Cēsu 20, Rīga, 67373925 “Mēbeļu Nams”, Dzelzavas 72, Rīga, 67574577 T/c „Spice Home“ Jaunmoku 13, Rīga, 67893693

www.pante.lv

Tērbatas 59/61, Rīga, 67541202 Gāles 2, Rīga, 26535038

Pante (Latvija)

KATALOGS / КАТАЛОГ

Nosaukums


Nosaukums 30

Pentamino

Sortiments

Nosaukums

Ūnijas 16b, Rīga, 67077713, 29125297

Pentamino (Latvija)

G. Astras 7a, Rīga, 67701153

Indonēzija, Vācija, Kipra

Nosaukums

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Canella, Pico, Gimenez (Spānija), Mascheroni, Francesco Molon (Itālija)

www.abis.lv

Bultu 2a, Rīga, 67703777

Rams (Latvija)

Pakalniešu 18, Rīga, 67552290

Reliņš (Latvija)

Sett

Ķengaraga 2a, Rīga, 67259210 Slokas 52, Rīga, 67815315

Lietuva, Polija

Simra

T/c „Spice Home“ Jaunmoku 13, Rīga, 67798178

Simra (Latvija)

www.pentamino.lv

KATALOGS / КАТАЛОГ

Adrese

Poli mēbeles

Rams www.rams.lv

Reliņš www.relins.lv

Adrese

Sortiments

GALDI, KRĒSLI Abis Ambergs www.ambergs.lv

Adrese

Sortiments

Kurzemes prospekts 3, Rīga, 67403449

Abis (Latvija)

Brīvības gatve 193, Rīga, 67550740

Brunner (Vācija)

Antenas 3, Rīga, 67627216

Itālija, Beļģija

Brīvības gatve 403, Rīga, 67522577

Polija, ASV

www.baltanams.lv

Skābardis Spice Home www.spicehome.lv

Standard Latvija www.standard.lv

A.Čaka 82/84, Rīga, 67312832 Zvaigžņu 1/3, Rīga, 67813494

Latvija

Jaunmoku 13, Rīga, 67798177

Casa Nostra

Brīvības 46, Rīga, 67286729

Chair Baltic

Marijas 13/2, Rīga, 67289298

Chair Baltic (Latvija)

Čiekurkalna 1, 11. līnija, Rīga, 67501777 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798184

Daiļrade koks (Latvija)

www.chairbaltic.lv K.Barona 130/7, Rīga, 67506683

Standard (Igaunija)

Čiekurs www.ciekurs.lv

Steelcase www.steelcase.lv

Strēlnieku 1-2, Rīga, 67336022

Somija

Cleo www.cleo.lv

Vīza

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67312720

Itālija

Vox

Dzelzavas 70, Rīga, 67575499

Vox (Polija)

www.vox.pl

Zand Zunda

Dāvana Luks (Latvija)

Cēsu 31, Rīga, 67378773

Beval Funnell, Wade, Welbeck

Nīcgales 18a, Rīga, 26565554

Airnova, Biebi, Unicom (Itālija), Dan-Form (Dānija), Tonster (Čehija)

Brīvības 112, Rīga, 67273091 Brīvības gatve 416/418, Rīga, 67522416

IMS, Tonon, Matias, Morello Gianpaolo, Bakoko (Itālija)

Maskavas 12, Rīga, 67276767

Kartell (Itālija)

Gatve

Vecā Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67454017

Polija, Lietuva

Gauja

Prūšu 1, Rīga, 67134589

Polija, Lietuva

Elke mēbeles A.Čaka 128, Rīga, 67272137

Zand (Latvija)

Feidi

www.zunda.lv

Xcelsior

Kalnciema 37, Rīga, 67805233

Zunda (Latvija)

Adrese

www.feidi.lv

Formus www.formus.lv

Gaismas Stils

KABINETI Nosaukums

Līzuma 5e, Rīga, 67373840

www.davanaluks.lv

K. Valdemāra 149, Rīga, 67377363 Daugavgrīvas 72, Rīga, 67467734

www.xcelsior.lv

Dāvana Luks

Skolas 12-10, Rīga, 67243158

www.gaismasstils.lv

Sortiments

Krasta 89, Rīga, 67356408

Grīvas mēbeles

Daugavgrīvas 31, 3.k., Rīga, 67468383

www.lexinterior.lv

mc2

Krasta 68, Rīga, 67006868

Mājīgais nams

Grange (Francija)

Rumānija

www.siamn.lv

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67338737

Mööbel.Zip

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893687

Mööbel.Zip (Igaunija)

Neoklasika

Brīvības 139, Rīga, 67371586

Morelato, Promemoria (Itālija)

I-Klubs Isku-mēbeles IXO Centrs Juve

Jysk Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

www.jysk.lv

www.raita.lv

Silmežs www.silmezs.lv

Skano www.skano.lv

Spice Home www.spicehome.lv

Krustabaznīcas 9a, Rīga, 67556688

Kate

Jaunmoku 13, Rīga, 67798177

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67606157

Somija

Anniņmuižas 17, Rīga, 67140437

Mirandola (Itālija)

Ģertrūdes 81, Rīga, 67289840

Wermo, Thulema, Tharmeko

T/c “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga, 67076409 T/c “Hyper Maxima”, A. Saharova 20, Rīga, 67147861 T/c “Spice”, Lielirbes 29, Rīga, 67601597 T/c “Hyper Maxima”, Slokas 115, Rīga, 67410756 T/c “Hyper Maxima”, Vienības gatve 111/113, Rīga, 67892180 T/c “Rimi”, Stirnu 26, Rīga, 67582271

Dānija, Ķīna

Silmežs (Latvija) www.kate.lv

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67112051

Baznīcas 14, Rīga, 67289596

Nīcgales 18a, Rīga, 67546727

Igaunija Dārzciema 39, Rīga, 67176730

Rugiano (Itālija), Spānija, Dānija

Krasta 89, Rīga, 67356408

Molteni, Poliform, Tonom, Smania, Fiam (Itālija)

www.larus.lv

Slokas 52, k.13, Rīga, 29224830 www.mosans.lv www.lexinterior.lv

mc2

Krasta 68a, Rīga, 67006868


Mājīgais nams www.siamn.lv

Mēbeles24.lv www.mebeles24.lv

Adrese T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67338737

Sortiments Rumānija

Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67424951

Nosaukums

Vagonu 23, Rīga, 67842523

Lietuva, Polija, Krievija

Vejmars

Kurzemes prospekts 160a, Rīga, 67442544

Vejmars (Latvija)

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67312720

Itālija

Prūšu 22a, Rīga, 67852202 Maskavas 297, Rīga, 67852206 T/c “Sahāra”, Lubānas 117a, Rīga, 67852208

Latvija, Polija, Lietuva

Dzelzavas 70, Rīga, 67575499

Vox (Polija)

A.Čaka 128, Rīga, 67272137

Zand (Latvija)

www.zunda.lv

Daugavgrīvas 72, Rīga, 67467734 K. Valdemāra 149, Rīga, 67377363

Zunda (Latvija)

Xcelsior

Kalnciema 37, Rīga, 67805233

Vlasta www.vlasta.lv

www.mn.lv

Vox

Mēbeļu outlets Gigant

www.vox.pl Mellužu 1, Rīga, 67418810

Zand

www.gigantmebeles.lv

Mobilizona www.mobilizona.lv

Modern Home Moduls www.salonsmoduls.lv

Zunda

Brīvības 155/3, Rīga, 67339141

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67457452

Spānija

www.xcelsior.lv Brīvības 73, Rīga, 67813661

Itālija

Mööbel.Zip

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893687

Mööbel.Zip (Igaunija)

Neoklasika

Brīvības 139, Rīga, 67371586

Morelato, Promemoria (Itālija)

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67382255

Calligaris, Sedit italia, ALF (Itālija)

Nest Studija www.neststudio.lv

Nordteks www.nordteks.lv

Pante www.pante.lv

Pentamino www.pentamino.lv

Gāles 2, Rīga, 26535038

Wenden mēbeles www.wenden.lv

Akmentiņš www.akmentins.lv

www.amodula.lv Pante (Latvija) Pentamino (Latvija)

Poli mēbeles

Indonēzija, Vācija, Kipra

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Angelo Cappellini, Francesco Molon, Jumbo Collection (Itālija), Henredon (ASV), Soher (Spānija)

Rams www.rams.lv

Reliņš www.relins.lv

Rīgas krēslu fabrika

Savanna Comfort Sett Silmežs www.silmezs.lv

Skano www.skano.lv

Polija

www.ciekurs.lv

Čiekurkalna 1, 11. līnija, Rīga, 67501777 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67798184

Daiļrade koks (Latvija)

Compact

Krustabaznīcas 11, Rīga, 67817747

Clei (Itālija)

Brīvības 201, Rīga, 67070701

Forte (Polija)

www.compact.lv

Elkor Plaza

Bultu 2a, Rīga, 67703777

Rams (Latvija)

www.elkorplaza.lv

Pakalniešu 18, Rīga, 67552290

Reliņš (Latvija)

www.formus.lv

Brīvības 112, Rīga, 67273091 Brīvības gatve 416/418, Rīga, 67522416

Berloni, Julia, ZG Mobili, Clever (Itālija)

Brīvības 177, Rīga, 67374950

Rīgas krēslu fabrika (Latvija)

Gatve

Vecā Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67454017

Polija, Lietuva

Gauja

Prūšu 1, Rīga, 67134589

Polija, Lietuva

A.Saharova 21, Rīga, 67173573 Ganību dambis 24d, Rīga, 67381093

Optimata, Lauksva (Lietuva)

Ķengaraga 2a, Rīga, 67259210 Slokas 52, Rīga, 67815315

Lietuva, Polija

Krustabaznīcas 9a, Rīga, 67556688

Silmežs (Latvija)

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67112051

Igaunija

Formus

Grīvas mēbeles

Daugavgrīvas 31, k.3., Rīga, 67468383

Hülsta &Rolf Benz

Brīvības gatve 356, Rīga, 67545315

Hülsta (Vācija)

T/c „ Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67606157

Somija

T/c “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga, 67076409 T/c “Hyper Maxima”, A. Saharova 20, Rīga, 67147861 T/c “Spice”, Lielirbes 29, Rīga, 67601597 T/c “Hyper Maxima”, Slokas 115, Rīga, 67410756 T/c “Hyper Maxima”, Vienības gatve 111/113, Rīga, 67892180 T/c “Rimi”, Stirnu 26, Rīga, 67582271

Dānija, Ķīna

Vienības gatve 33, Rīga, 67612785

Larme (Latvija)

Krasta 89, Rīga, 67356408

Forni Mobili, De Liddo&Perego, Tumidea, Julia, Tisettanta (Itālija)

www.ambergs.lv

Isku-mēbeles

Jysk Spice Home www.spicehome.lv

Standard Latvija www.standard.lv

www.jysk.lv

Jaunmoku 13, Rīga, 67798177

K.Barona 130/7, Rīga, 67506683

Standard (Igaunija)

Larme www.larme.lv

Steelcase www.steelcase.lv

The Pier www.pier.lv

SV mēbeles www.sv-mebeles.lv

Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67131320 Tvaikoņu 5, Rīga, 67343435

Maskavas 222, Rīga, 27088837

BRW.lv Čiekurs

www.raita.lv

Akmentiņš (Latvija)

Big un Ko (Latvija)

www.brw.lv G. Astras 7a, Rīga, 67701153

Lāčplēša 145, Rīga, 67204423 Bauskas 13, Rīga, 67625915

Cēsu 20, Rīga, 67373925 “Mēbeļu Nams”, Dzelzavas 72, Rīga, 67574577 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893693

Big un Ko www.bigunko.lv

Ūnijas 16b, Rīga, 67077713, 29125297

T/c ''Spice Home''', 1.st., Jaunmoku 13, Rīga, 67470936

BĒRNU MĒBELES

A modula

Tērbatas 59/61, Rīga, 67541202

Sortiments

Vanesa

Vīza

Dzelzavas 72, Rīga, 67573754

Adrese

Strēlnieku 1-2, Rīga, 67336022

T/c„Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67427754

ASV www.lexinterior.lv

T/c ''Tehnoland'', Dārzciema 70, 311.kab., Rīga, 67576720, 29788212

Mājīgais nams www.siamn.lv

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67338737

Rumānija

31 KATALOGS / КАТАЛОГ

Nosaukums


Nosaukums 32

Mēbeles24.lv

KATALOGS / КАТАЛОГ

www.mebeles24.lv

Adrese

Sortiments

Nosaukums GS Centrs

Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67424951

www.gscentrs.lv

Kate T/c ''Kate“, Nīcgales 18a, Rīga; Stabu 42, Rīga, 22087790, 27787856

www.kate.lv

Larme www.larme.lv

La Forme

Mellužu 1, Rīga, 67418810

www.laforme.lv

www.gigantmebeles.lv

Legartis Mööbel.Zip

T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893687

Mööbel.Zip (Igaunija)

Nest Studija

T/c ''Spice Home'', Jaunmoku 13, Rīga, 67382255

Batistella, Marka, Dielle (Itālija)

www.neststudio.lv

Optimata www.optimata.lv

Brīvības 132, Rīga, 67294488

Optimata (Lietuva)

www.legartis.lv

Pante www.pante.lv

www.raita.lv

www.rams.lv

Pante (Latvija)

Piter www.piter.lv

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Rams

www.mebeles24.lv

Brīvības gatve 204b, Rīga, 67555571 Gāles 2, Rīga, 26535038

Bultu 2a, Rīga, 67703777

Jumbo Collection, Citterio f-lli, Creazione, Asnaghe Interiors (Itālija), Deypu (Spānija)

www.relins.lv

Pakalniešu 18, Rīga, 67552290

Rams (Latvija)

Ripo International

Spice Home www.spicehome.lv

Vejmars Vīza

Zvaigžņu 1/3, Rīga, 67813494 A.Čaka 82/84, Rīga, 67312832

Vox

SV mēbeles

Jaunmoku 13, Rīga, 67798177

Kurzemes prospekts 160a, Rīga, 67442544

Vejmars (Latvija)

T/c ''Spice Home'',Jaunmoku 13, Rīga, 67312720

Itālija

Dzelzavas 70, Rīga, 67575499

Zunda

Daugavgrīvas 72, Rīga, 67467734 K. Valdemāra 149, Rīga, 67377363

Vox (Polija) Zunda (Latvija), Igaunija, ES

IEBŪVĒJAMIE SKAPJI UN BĪDĀMĀS SISTĒMAS A modula www.amodula.lv

An Deko www.andeko.lv

AV Mēbeles www.avplus.lv

Big un Ko www.bigunko.lv

Bilam

Jūrmalas gatve 1, Rīga, 67131320 Tvaikoņu 5, Rīga, 67343435 K. Barona 136, Rīga, 67567390

An Deko (Latvija)

Cēsu 31/3, Rīga, 67134962

AV Mēbeles (Latvija)

Cēsu 20, Rīga, 67373925 “Mēbeļu Nams”, Dzelzavas 72, Rīga, 67574577 T/c „Spice Home“, Jaunmoku 13, Rīga, 67893693

Big un Ko (Latvija)

Slokas 55, Rīga, 29269559

Bīdāmās sistēmas

Brīvības 149, Rīga, 67787277 Brīvības 193d, Rīga, 67543026

Davanti

Cēsu 31, Rīga, 67717517

www.davanti.lv

Feidi www.feidi.lv

Nīcgales 18a, Rīga, 29120522

Cēsu 31/2, Rīga, 67371410

La Forme (Latvija)

Vidus 3, Rīga, 67323715

Garafoli (Itālija), Rimadesio, Master, Valli&Valli

Krasta 89, Rīga, 67356408

Giorgio Piotto, Molteni, Mercantini (Itālija)

Dzelzavas 70, 2.st., Rīga, 67370174 T/c „Spice Home“ Jaunmoku 13, Rīga, 67424951 Brīvības 172, Rīga, 67379797

Piter (Latvija)

Ķengaraga 1a, Rīga, 67258484

Arca (Itālija)

Lāčplēša 16, Rīga, 67509780 Ventspils 53, Rīga, 67611488 Katlakalna 11, Rīga, 67810580 T/c ''Spice home”, Jaunmoku 13, Rīga, 67457272

Valdeķu 50/4, Rīga, 67670985, 29222580

Senator Baltija (Latvija)

www.sv-mebeles.lv

T/c ''Tehnoland'', Dārzciema 70, 311.kab., Rīga, 67576720, 29788212

Tank Studio

Cēsu 31, Rīga, 67501570

Igaunija

K. Valdemāra 149, Rīga, 67377363

Zunda (Latvija)

Stabu 33a, Rīga, 67315146

Elfa (Zviedrija)

www.tankstudio.lv

Zunda Zviedru Nams www.znams.lv

www.zunda.lv

Larme (Latvija)

www.senator.lv

www.zunda.lv www.vox.pl

Vienības gatve 33, Rīga, 67612785

Reliņš (Latvija) 6(1$725

Skābardis

Nīcgales 18a, Rīga, 67546727

www.raita.lv

www.ripo.lv

Reliņš

GS Centrs (Latvija)

www.lexinterior.lv

Mēbeles24.lv Optimus

Slokas 64, Rīga, 67465566, 29250637

Sortiments

Polija

www.meblik.lv

Mēbeļu outlets Gigant

Adrese

Sanley (Lielbritānija), Rival (Norvēģija), Egger (Vācija)

Casa Design, Presotto (Itālija)


VIR TU VE S


34

Ķengaraga 1a, Rīga Tālr.: 67258484 www.raita.lv

VIRTUVES / КУХНИ

RAŽOTĀJS Scavolini Itālija

RAŽOTĀJS Musitalia Itālija

RAŽOTĀJS Scavolini Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Krasta iela 89, Rīga Tālr.67356422 www.lexinterior.lv

VIRTUVES / КУХНИ

RAŽOTĀJS Aster Itālija

RAŽOTĀJS Varena Itālija

RAŽOTĀJS Brummel Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

35


36

Gogoļa 13, Rīga Tālr. 67221590 Tālr. mob.: 29224882 E-pasts: jf@antares.lv www.antares.lv

VIRTUVES / КУХНИ

MODELIS

MODELIS

Panama

Opera

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS Itālija

Diemme Itālija

MODELIS

MODELIS

Panama

Panama

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS Diemme Itālija

Diemme Itālija

MODELIS

MODELIS Ginevra

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

DM Cucine Itālija

DM Cucine Itālija

MODELIS

MODELIS Domina

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

DM Cucine Itālija

Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Dārzciema 39, Rīga Tālr. 67171010 e-pasts: larus@larus.lv www.larus.lv

VIRTUVES / КУХНИ

MODELIS Re Teodorico

RAŽOTĀJS Ginluca Itālija Donati Itālija

MODELIS Montecarlo

RAŽOTĀJS

Itālija Florida Family Itālija

MODELIS Linear

RAŽOTĀJS

Itālija Florida Family Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

37


38

Salons “FARENS virtuves” t.c. SPICE HOME 2. st., Rīga, Jaunmoku 13, tālr.: 67785101 farens@farens.lv www.farens.lv

VIRTUVES / КУХНИ

RAŽOTĀJS Arens Igaunija

3D frēzējumi uz fasādēm

RAŽOTĀJS Arens Igaunija

Ar lakotu MDF un krāsotu stiklu

RAŽOTĀJS Arens Igaunija

Ar beicētām masīvkoka rāmja fasādēm

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


MĪKS TĀ S MĒ BE LE S

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv


40

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Ķengaraga 1a, Rīga Tālr.: 67258484 www.raita.lv

RAŽOTĀJS Barone Itālija

RAŽOTĀJS Jumbo Collection Itālija

RAŽOTĀJS Carlo Asnagi Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Krasta iela 89, Rīga Tālr.67356422 www.lexinterior.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

RAŽOTĀJS Minotti Itālija

RAŽOTĀJS Ipe Cavalli Visionare Itālija

RAŽOTĀJS Poliform Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

41


42

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Salons “Sophisticated Living” T/C “Spice Home” Jaunmoku 13, Rīga Tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

MODELIS Drop-in

RAŽOTĀJS Sophisticated Living Vācija

MODELIS Peahi

RAŽOTĀJS Sophisticated Living Vācija

MODELIS Floater

RAŽOTĀJS Sophisticated Living Vācija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

Salons “Eliza” A.Deglava 50, Rīga Tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv


Salons “Eliza” A.Deglava 50, Rīga Tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv

Salons “Sophisticated Living” T/C “Spice Home” Jaunmoku 13, Rīga Tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS The Duke

RAŽOTĀJS Sophisticated Living Vācija

MODELIS

MODELIS

Marta

Roberto

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Sophisticated Living Vācija

Sophisticated Living Vācija

MODELIS Marta

MODELIS Roberto

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Sophisticated Living Vācija

Sophisticated Living Vācija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

43


44

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

T/C “Spice Home” Jaunmoku 13, Rīga Tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

MODELIS Sonata

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS Sunset

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS Thruster

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

A.Deglava 50, Rīga Tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv


T/C “Spice Home” Jaunmoku 13, Rīga Tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

A.Deglava 50, Rīga Tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Nova

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS One Eighty

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS Marta

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS Rookie

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

45


46

Dārzciema 39, Rīga Tālr. 67171010 e-pasts: larus@larus.lv www.larus.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS

MODELIS Gordon

Gandi

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Itālija

MODELIS

MODELIS New Oxford

Marriot

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Itālija

MODELIS

MODELIS

Manhattan

Simpson Country

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Spānija

MODELIS

MODELIS

Salvatore

Sorolla

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Somija

Spānija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


T/C “Ditton”, 3.stāvs Ķengaraga 2a, Rīga

Veikals-salons Stirnu 16, Rīga Tālr.: 20252575, 67570243 www.apluss.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Kopmlekts Alex RAŽOTĀJS Aleksandra Pluss Latvija

MODELIS Alex

MODELIS Style-Lux

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Aleksandra Pluss Latvija

Aleksandra Pluss Latvija

MODELIS Juta

MODELIS Vegas

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Aleksandra Pluss Latvija

Aleksandra Pluss Latvija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

47


48

Veikals-salons Stirnu 16, Rīga Tālr.: 20252575, 67570243 www.apluss.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Twins

RAŽOTĀJS Aleksandra Pluss Latvija

MODELIS

MODELIS

Matis

Alex

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Aleksandra Pluss Latvija

Aleksandra Pluss Latvija

MODELIS Praga

RAŽOTĀJS Aleksandra Pluss Latvija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

T/C “Ditton”, 3.stāvs Ķengaraga 2a, Rīga


T/C “Ditton”, 3.stāvs Ķengaraga 2a, Rīga

Veikals-salons Stirnu 16, Rīga Tālr.: 20252575, 67570243 www.apluss.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Vegas

RAŽOTĀJS Aleksandra Pluss Latvija

MODELIS Rio

MODELIS Tomas

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Aleksandra Pluss Latvija

Aleksandra Pluss Latvija

MODELIS Style

RAŽOTĀJS Aleksandra Pluss Latvija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

49


50

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS

T/c „KATE”, Nīcgales 18a, Rīga Stabu 42, Rīga Tālr.: 22087790; 27787856 e-pasts: info@admebeles.lv www.admebeles.lv

MODELIS Colima

Monaco

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS IMC Grup Polija

Benix Polija

MODELIS

MODELIS

Lorenzo

Mello

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS Gala Collezione Polija

Benix Polija

MODELIS

MODELIS Impresione

Megan

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Gala Collezione Polija

Ims Group Polija

MODELIS

MODELIS

Canto

Camino

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Gala Collezione Polija

Gala Collezione Polija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


T/c „KATE”, Nīcgales 18a, Rīga Stabu 42, Rīga Tālr.: 22087790; 27787856 e-pasts: info@admebeles.lv www.admebeles.lv

MODELIS

MODELIS

Elements

Yves

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Newlook Vācija

MODELIS Play

Newlook Vācija

MODELIS Arrat

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Gala Collezione Polija

Gala Collezione Polija

MODELIS

MODELIS

Bronx

Manam

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Newlook Vācija

MODELIS Fogo

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Gala Collezione Polija

MODELIS Relax

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Gala Collezione Polija

Gala Collezione Polija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

51


52

Brīvības 155 k.5, Rīga Tālr.: 67519767 e-pasts: info@artfurniture.lv www.artfurniture.lv

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS

MODELIS Liels mīkstais krēsls

Dīvāns

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Artfurniture.lv

Artfurniture.lv

Latvija

Latvija

MODELIS

MODELIS

Liels mīkstais krēsls

Liels mīkstais krēsls RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Artfurniture.lv

Artfurniture.lv

Latvija

Latvija

MODELIS

MODELIS

Liels mīkstais krēsls

Mīkstais krēsls

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Artfurniture.lv

Artfurniture.lv

Latvija

Latvija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Brīvības 155 k.5, Rīga Tālr.: 67519767 e-pasts: info@artfurniture.lv www.artfurniture.lv

MODELIS Mīkstais krēsls

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Mīkstais soliņš

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Artfurniture.lv

Artfurniture.lv

Latvija

Latvija

MODELIS Mīkstais soliņš

MODELIS Mīkstais soliņš

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Artfurniture.lv

Artfurniture.lv

Latvija

Latvija

MODELIS

MODELIS

Mīkstais soliņš

Senlaicīgs krēsls

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Artfurniture.lv

Artfurniture.lv

Latvija

Latvija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

53


54

Antenas 3, Rīga (ieeja no Mūkusalas ielas) Tālr. 67627216, 7629218 Fakss 67629138

MĪKSTĀS MĒBELES / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Barret

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS

MODELIS

Oxford curvo

Antilope

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

Itālija

MODELIS

MODELIS

Prestige

Try

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

Itālija

MODELIS

MODELIS

Genyo

Fenice

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


G UĻAMISTABAS

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv


56

Ķengaraga 1a, Rīga Tālr.: 67258484 www.raita.lv

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

RAŽOTĀJS Volpi Itālija

RAŽOTĀJS Avenanti Itālija

RAŽOTĀJS Mariner Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Krasta iela 89, Rīga Tālr.67356422 www.lexinterior.lv

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

RAŽOTĀJS Angelo Cappellini Itālija

RAŽOTĀJS Poliform Itālija

RAŽOTĀJS Minotti Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

57


58

Dārzciema 39, Rīga Tālr. 67171010 e-pasts: larus@larus.lv www.larus.lv

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

MODELIS Alexia

RAŽOTĀJS Spānija

MODELIS

MODELIS

Style B

Avedon

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Taizeme

Itālija

MODELIS

MODELIS

Mar

Cover

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


A.Deglava 50, Rīga Tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv

T/C “Spice Home” Jaunmoku 13, Rīga Tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

MODELIS Shorebreak

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS Pointbreak

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS Beachbreak

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

MODELIS Reefbreak

RAŽOTĀJS Eliza Latvija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

59


60

Brīvības gatve 403, Rīga Tālr.: 67522577 www.baltanams.lv

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

MODELIS

MODELIS

Eastern king steigh bed - 759 Ls Nightstand w/sliding top - 159Ls Dresser - 419 Ls Tri-view mirror - 179 Ls Man’s chest - 529 Ls

Eastern king bed - 1419 Ls Nightstand w/marble top - 449 Ls Mirror - 259 Ls Dresser w/ marble top - 929 Ls Chest - 769 Ls

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS ASV

ASV

MODELIS

MODELIS

Eastern king steigh bed - 1399 Ls Nightstand w/marble top - 439 Ls Mirror - 249 Ls Dresser w/ marble top 879 Ls Chest - 619 Ls TV armoire - 1279 Ls

Eastern king bed - 499 Ls Nightstand - 189 Ls Mirror - 139 Ls Dresser - 499 Ls Chest - 429 Ls TV armoire - 789 Ls Bench - 129 Ls RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS ASV ASV

MODELIS

MODELIS

Eastern king bed - 319 Ls Nightstand - 99 Ls Mirror - 79 Ls Dresser - 329 Ls Cedar blanket chest - 179 Ls Chest - 259 Ls

Tuskany King size bed, 2 nightstands, mirror, dresser, chest - 4500 Ls RAŽOTĀJS ASV

RAŽOTĀJS ASV

MODELIS

MODELIS

Torino King size bed, 2 nightstands, mirror, dresser, chest - 3900 Ls

Nova King size bed, 2 nightstands, mirror, dresser, chest - 3500 Ls

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS ASV

ASV

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Antenas 3, Rīga (ieeja no Mūkusalas ielas) Tālr. 67627216, 7629218 Fakss 67629138

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

MODELIS

MODELIS

Santa Lucia

Santa Lucia

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Maxim

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Romina

RAŽOTĀJS Beļģija

RAŽOTĀJS Itālija

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Santa Lucia

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Orlando

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Lara

RAŽOTĀJS Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

61


62

Zingberga 16, Aizpute, Aizputes novads, Latvija Tālr.: 63448508 e-pasts: ekolignum@inbox.lv www.ekolignum.lv

GUĻAMISTABAS / СПАЛЬНИ

MODELIS Mona

RAŽOTĀJS Eko Lignum Latvija

MODELIS Sāra

RAŽOTĀJS Eko Lignum Latvija

MODELIS

MODELIS

Santa

Luiza

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Eko Lignum Latvija

Eko Lignum Latvija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


VIE S IS TA BA S

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv


64

Ķengaraga 1a, Rīga Tālr.: 67258484 www.raita.lv

VIESISTABAS / ГОСТИНЫЕ

RAŽOTĀJS Vicente Zaragoza Itālija

MODELIS Jumbo Collection Itālija

RAŽOTĀJS Volpi Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Krasta iela 89, Rīga Tālr.67356422 www.lexinterior.lv

VIESISTABAS / ГОСТИНЫЕ

RAŽOTĀJS Mobilidea Itālija

MODELIS Volpi Itālija

RAŽOTĀJS Poliform Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

65


66

Dārzciema 39, Rīga Tālr. 67171010 e-pasts: larus@larus.lv www.larus.lv

VIESISTABAS / ГОСТИНЫЕ

MODELIS

MODELIS Suspirarte 47

Cotton Club RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Spānija

MODELIS

MODELIS

Quba

Ribu

RAŽOTĀJS Beļģija

MODELIS

MODELIS

Obi Home

Penelope

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

Spānija

MODELIS

MODELIS

Suspirarte 48

Suspirarte 41

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Spānija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Antenas 3, Rīga (ieeja no Mūkusalas ielas) Tālr. 67627216, 7629218 Fakss 67629138

VIESISTABAS / ГОСТИНЫЕ

MODELIS Impero

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS

MODELIS

Niki

Donatello

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

MODELIS Stilo

RAŽOTĀJS Itālija

Itālija

MODELIS Chic

RAŽOTĀJS Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

67


68

Dārzciema 39, Rīga Tālr. 67171010 e-pasts: larus@larus.lv www.larus.lv

GALDI UN KRĒSLI/СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

MODELIS

MODELIS

Aranjuez

33

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Spānija

MODELIS

MODELIS

Retto Wood

Shell

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Spānija

Spānija

MODELIS

MODELIS

Newton galds Helias krēsli

Cirer

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

Itālija

MODELIS

MODELIS

Arian

Complements’ 05

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Antenas 3, Rīga (ieeja no Mūkusalas ielas) Tālr. 67627216, 7629218 Fakss 67629138 MODELIS Vegas

RAŽOTĀJS Vācija

MODELIS Avantgarde

RAŽOTĀJS Vācija

MODELIS Clow

RAŽOTĀJS Vācija

MODELIS Vegas

RAŽOTĀJS Vācija

GALDI UN KRĒSLI / СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

MODELIS Combi

RAŽOTĀJS Vācija

MODELIS Variant

RAŽOTĀJS Vācija

MODELIS Java

RAŽOTĀJS Vācija

MODELIS Avantgarde

RAŽOTĀJS Vācija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

69


70

Antenas 3, Rīga (ieeja no Mūkusalas ielas) Tālr. 67627216, 7629218 Fakss 67629138

BIROJA MĒBELES / ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Malibu 618E

MODELIS Palm Springs 2 652E

MODELIS Nefil Latka

MODELIS MODELIS Carmel 617E

MODELIS MODELIS Monterey 623E

MODELIS MODELIS Lei

MODELIS

MODELIS MODELIS

1540 Asyn

1080 Asyn

MODELIS Ergosit

MODELIS MODELIS Gala / S

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

MODELIS Tenace 688E

MODELIS MODELIS San Diego 606C

MODELIS MODELIS Exact

MODELIS MODELIS Stilo T

MODELIS MODELIS 2010 N Wendy

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

MODELIS MODELIS Eurika 620E

MODELIS MODELIS Carson 645E

MODELIS Oklahoma PDH

MODELIS Flute

MODELIS Shell


Antenas 3, Rīga (ieeja no Mūkusalas ielas) Tālr. 67627216, 7629218 Fakss 67629138

BIROJA MĒBELES / ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS

MODELIS Office Light

Aniegre

MODELIS Prezydent

MODELIS Max

MODELIS Concept

MODELIS Vega

MODELIS

MODELIS VRC

Teo

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

71


72

Granīta 7, Rīga Tālr.: 29273147, 67148166 e-pasts: mebeles@mebeles.lv www.mebeles.lv

BIROJA MĒBELES / ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS 1080

RAŽOTĀJS Latvija

MODELIS

MODELIS

1081

Plaukts

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Latvija

Latvija

MODELIS

MODELIS

Osvalds

2044

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Latvija

Latvija

MODELIS

MODELIS

Osvalds + Apollo

2803

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Latvija

MODELIS Apollo

RAŽOTĀJS Latvija

Latvija

MODELIS Aina

RAŽOTĀJS Latvija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


T/c „KATE”, Nīcgales 18a, Rīga Stabu 42, Rīga Tālr.: 22087790; 27787856 e-pasts: info@meblik.lv www.meblik.lv

BĒRNU MĒBELES / ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

MODELIS Orhideja

RAŽOTĀJS Meblik Polija

MODELIS Futbols

RAŽOTĀJS Meblik Polija

MODELIS Princese

RAŽOTĀJS Meblik Polija

MODELIS Bianco Fiore RAŽOTĀJS Meblik Polija

MODELIS Okeans

RAŽOTĀJS Meblik Polija

MODELIS Formula

RAŽOTĀJS Meblik Polija

MODELIS Magic Garden RAŽOTĀJS Meblik Polija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

73


Grēdu 4a, Rīga Tālr.: 67214560, fakss: 67214550 e-pasts: info@hi-end.lv www.hi-end.lv

MĒBELES AUDIO-VIDEO TEHNIKAI 74

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКИ

MODELIS MODELIS CATENA CT130SNG-A1

RAŽOTĀJS SPECTRAL Vācija

MODELIS MODELIS

MODELIS MODELIS

HIGH-END HE684

Curve QX-1010-BG

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

SPECTRAL Vācija

SPECTRAL Vācija

MODELIS MODELIS

MODELIS MODELIS

Illuninar CDL165-WS

Panel PL152SNG-AL

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

SPECTRAL Vācija

SPECTRAL Vācija

MODELIS MODELIS

MODELIS MODELIS

Brick BR-2000

Catena

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

SPECTRAL Vācija

SPECTRAL Vācija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


P U LKS TE Ņ I

S K A PJ I U N B Ī D Ā M Ā S S I S T Ē M A S

KĀPNES

A P DA R E S MATE R IĀL I

K AM ĪN I

G A IS MA S ĶE R ME Ņ I

A IZK A R I

VITRĀŽA

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv


76

“LAIKS” Vaļņu 35, Rīga Tālr.: 67222320

PULKSTEŅI / ЧАСЫ

MODELIS

MODELIS

MODELIS

01079-030451

01222-030451

60960-040451

RAŽOTĀJS Hermle Vācija CENA 3000 Ls 1989 Ls

MODELIS 22836-072987

RAŽOTĀJS Hermle Vācija CENA 1699 Ls

MODELIS W162

RAŽOTĀJS Rapport Anglija CENA 709 Ls

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Hermle Vācija

Hermle Vācija

CENA

CENA

2900 Ls 1797 Ls

899 Ls

MODELIS

MODELIS

Chigwell

70876-150341

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Hermle Vācija

Hermle Vācija

CENA

CENA 399 Ls 159 Ls

2165 Ls

MODELIS

MODELIS

W284

W292

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Rapport Anglija

Rapport Anglija

CENA

CENA

3750 Ls

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

2550 Ls

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

“LAIKS” T/P “Galleria Rīga” Dzirnavu 67, Rīga Talr.: 67282585


“LAIKS” “LAIKS” T/P “Mols” T/P “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga Krasta 46, Rīga Tālr.: 67076460, 67217425 Tālr.: 67030312

MODELIS WMR200

PULKSTEŅI / ЧАСЫ

MODELIS

MODELIS

BAR332ES

RRM320P ar projekciju

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Oregon Scientific PRC

Oregon Scientific PRC

Oregon Scientific PRC

CENA 359 Ls

CENA

CENA

79 Ls 49.90 Ls

MODELIS

MODELIS

RMR391 ar projekciju

BAR339DP ar projekciju

59.90 Ls

MODELIS RM901

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Oregon Scientific PRC

Oregon Scientific PRC

Oregon Scientific PRC

CENA

CENA

CENA

55 Ls

95 Ls

57 Ls

MODELIS

MODELIS

BAR800

JW102

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Oregon Scientific PRC

Oregon Scientific PRC

CENA

CENA

67 Ls

99 Ls

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

77


SKAPJI UN BĪDĀMĀS SISTĒMAS /

Valdeķu 50/4, Rīga Tālr.: 67670985 Mob.: 29222580 www.senator.lv

6(1$725

78 ШКАФЫ И РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

MODELIS

MODELIS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Senator Baltic Latvija

Senator Baltic Latvija

MODELIS

MODELIS

MODELIS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

Individuālais projekts

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Senator Baltic Latvija

RAŽOTĀJS

Senator Baltic Latvija

Senator Baltic Latvija

MODELIS

MODELIS

MODELIS

MODELIS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

Individuālais projekts

Individuālais projekts

RAŽOTĀJS Senator Baltic Latvija

RAŽOTĀJS Senator Baltic Latvija

RAŽOTĀJS Senator Baltic Latvija

MODELIS

MODELIS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Senator Baltic Latvija

Senator Baltic Latvija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

RAŽOTĀJS Senator Baltic Latvija


Jūrmalas gatve 123b, Rīga Tālr.: +371 26877942, +370-67157717 e-pasts: nasickismeister@gmail.com www.mebeleslt.lv www.polialex.lv RAŽOTĀJS POLIALEX Lietuva

RAŽOTĀJS POLIALEX Lietuva

RAŽOTĀJS POLIALEX Lietuva

KĀPNES / ЛЕСТНИЦЫ

RAŽOTĀJS POLIALEX Lietuva

RAŽOTĀJS POLIALEX Lietuva

RAŽOTĀJS POLIALEX Lietuva

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

79


Krasta iela 68b, Rīga Tālr.: 67201655 e-pasts: arttek@arttek.lv www.arttek.lv

APDARES MATERIĀLI 80 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MODELIS

MODELIS

Malei

Mykonos

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Cicogres Spānija

Latina Spānija

MODELIS

MODELIS

Ascot

Museum

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Novogres Spānija

Peronda Spānija

MODELIS

MODELIS House of Mila

Pizarra

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Safont Spānija

Mainzu Spānija

MODELIS

MODELIS Coctail

Textures

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Undefa Spānija

Revigres Potugālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Krasta iela 68b, Rīga Tālr.: 67201655 e-pasts: arttek@arttek.lv www.arttek.lv KOLEKCIJA

Formats

RAŽOTĀJS Natucer Spānija

KOLEKCIJA

Sevilla

RAŽOTĀJS Mijares Spānija

KOLEKCIJA

Waves

RAŽOTĀJS Ibero Ceramica Spānija

KOLEKCIJA

Space

RAŽOTĀJS Novogres Spānija

APDARES MATERIĀLI 81 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

KOLEKCIJA

Aurea

RAŽOTĀJS Latina Spānija

KOLEKCIJA

Magnum

RAŽOTĀJS Novogres Spānija

KOLEKCIJA

Onice

RAŽOTĀJS Ibero Ceramica Spānija

KOLEKCIJA

Dolcevita

RAŽOTĀJS Novogres Spānija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv


Krasta iela 68b, Rīga Tālr.: 67201655 e-pasts: arttek@arttek.lv www.arttek.lv

APDARES MATERIĀLI 82 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MODELIS

MODELIS

Ceramica de autor

Vivacity

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Cobsa Spānija

Peronda Spānija

MODELIS

MODELIS

Gardenia

H2O

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Gaya Fores Spānija

Revigres Portugālija

MODELIS

MODELIS

Serie 9001

Barselona La Rambla

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Porcelanite Dos Spānija

MODELIS Barselona SantMarti

RAŽOTĀJS Tubadzin Polija

Tubadzin Polija

MODELIS Versailles

RAŽOTĀJS Arcana Spānija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Kalnciema 117/119, Rīga Tālr. 29536820 e-pasts: info@latgrand.lv www.latgrand.lv

MODELIS Cadoro velvet

APDARES MATERIĀLI 83 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MODELIS Oro

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

San Marco Itālija

San Marco Itālija

MODELIS Rame

MODELIS Cadoro

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

San Marco Itālija

San Marco Itālija

MODELIS Marco polo

RAŽOTĀJS San Marco Itālija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv


84

Pulkveža Brieža 43, Rīga Tālr.: 67381149, mob.: 26781055 e-pasts: info@tulikivi.lv www.tulikivi.lv

KAMĪNI / КАМИНЫ

MODELIS TLU2637/11 100 m2

RAŽOTĀJS Tulikivi Somija

MODELIS

MODELIS Valkia - 80 m2

TU 1450/1 70 m2

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Tulikivi Somija

Tulikivi Somija

MODELIS

MODELIS

TU1237/51 80 m2

TLU2000/91 90 m2

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Tulikivi Somija

Tulikivi Somija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Pulkveža Brieža 43, Rīga Tālr.: 67381149, mob.: 26781055 e-pasts: info@tulikivi.lv www.tulikivi.lv

KAMĪNI / КАМИНЫ

MODELIS Nammi - 80 m2

RAŽOTĀJS Tulikivi Somija

MODELIS Louhi - 60 m2

RAŽOTĀJS Tulikivi Somija

MODELIS KTU2253 90 m2

RAŽOTĀJS Tulikivi Somija

MODELIS LLU1250 70 m2

RAŽOTĀJS Tulikivi Somija

MODELIS Nammi 80 m2

RAŽOTĀJS Tulikivi Somija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

85


86

Brīvības 137, Rīga Mob.: 27873647 e-pasts: salons@megaluks.lv www.megaluks.lv

GAISMAS ĶERMEŅI / СВЕТИЛЬНИКИ

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Swarowski Austrija

Swarowski Austrija

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Swarowski Austrija

Swarowski Austrija

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Swarowski Austrija

Swarowski Austrija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Brīvības 137, Rīga Mob.: 27873647 e-pasts: salons@megaluks.lv www.megaluks.lv

GAISMAS ĶERMEŅI / СВЕТИЛЬНИКИ

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Swarowski Austrija

Swarowski Austrija

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Swarowski Austrija

RAŽOTĀJS Swarowski Austrija

Swarowski Austrija

RAŽOTĀJS Swarowski Austrija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

87


88

Brīvības 99, Rīga tālr.: 66047077, 27709909 e-pasts: info@gaismasmagija.lv www.gaismasmagija.lv

GAISMAS ĶERMEŅI / СВЕТИЛЬНИКИ

MODELIS Anton Angeli

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Evi Style

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Possoni

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS Vistosi

RAŽOTĀJS Itālija

MODELIS

MODELIS DeMajo

DeMajo

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS Itālija

Itālija

MODELIS Kolarz

MODELIS Kolarz

RAŽOTĀJS Austrija

RAŽOTĀJS Austrija

MODELIS

MODELIS

Vistosi

Possoni

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Itālija

Itālija

MODELIS

MODELIS

Zeroombra

Zeroombra

RAŽOTĀJS Itālija

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

RAŽOTĀJS Itālija

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

T/c Spice Home Jaunmoku 13, Rīga tālr.: 66100047, 27477774


T/c „IXO”, Anniņmuižas 17, Rīga Tālr.: 29515861 T/c „Rimi Lielupe”, Viestura 22, Jūrmala Tālr.: 29263096 www.studiomonaco.lv KOLEKCIJA Kobe

RAŽOTĀJS Nīderlande

KOLEKCIJA Monaco

RAŽOTĀJS Itālija

AIZKARI / ЗАНАВЕСИ

KOLEKCIJA Franču

RAŽOTĀJS Francija

KOLEKCIJA Monaco

RAŽOTĀJS Turcija

KOLEKCIJA

KOLEKCIJA

Klasiska

Ambrosia

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Polija

KOLEKCIJA Asia

RAŽOTĀJS Turcija

Itālija

KOLEKCIJA Ontano

RAŽOTĀJS Turcija

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

89


90

Kalnciema 117/119, Rīga Tālr. 29536820 e-pasts: info@latgrand.lv www.latgrand.lv

VITRĀŽA / ВИТРАЖИ

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Lat Grand

Lat Grand

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Lat Grand

RAŽOTĀJS Lat Grand

Lat Grand

RAŽOTĀJS

RAŽOTĀJS

Lat Grand

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Lat Grand

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


DIZA IN E R I

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv


92

Sergejs Serpuhovs Erges Headquarters

DIZAINERI / ДИЗАЙНЕРЫ

PROJEKTS

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.

Sporta 2a, Rīga Mob.: 26425575 e-pasts: serpuhov@erges.lv www.erges.com


Sporta 2a, Rīga Mob.: 26425575 e-pasts: serpuhov@erges.lv www.erges.com

Sergejs Serpuhovs Erges Headquarters

DIZAINERI / ДИЗАЙНЕРЫ

PROJEKTS

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

Individuālais projekts

PROJEKTS

Individuālais projekts

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

93


94

Porto-Fino interjera salons Ģertrūdes 5/5a (ieeja no Skolas), Rīga tālr.: 29492265 e-pasts: design@portofino.lv www.portofino.lv

DIZAINERI / ДИЗАЙНЕРЫ

PROJEKTS

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


Elīna Ludbārža Studija Dekors

Matīsa 31/3, Rīga Tālr.: 67293701 Mob.: 29124808 e-pasts: info@dekors.lv www.dekors.lv

DIZAINERI / ДИЗАЙНЕРЫ

PROJEKTS

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

Новинка Эксклюзивные биокамины от немецкого производителя Alfra Feuer без дыма и дымохода.

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

95


96

Daiļkrāsotājs Arvīds Plokšta Mob. tālr.: 29233376 e-pasts: arvidsploksta@yahoo.com www.arvidecopainting.com

DIZAINERI / ДИЗАЙНЕРЫ

PROJEKTS

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

PROJEKTS

PROJEKTS

PROJEKTS

Individuālais projekts

Individuālais projekts

Individuālais projekts

A.Deglava 50, Rīga, tālr.: 67802343 e-pasts: teika@eliza-k.lv www.eliza-k.lv T/C “Spice Home”, Jaunmoku 13, Rīga, tālr.: 67319342 e-pasts: spice@eliza-k.lv

Jaunums Vācijas uzņēmuma Alfra Feuer ražojums – ekskluzīvi biokamīni bez dūmiem un dūmvada.


D I Z A I N S

|

I N T E R J E R S

|

M Ē B E L E S

9,(6,6 7$% $6

*8ś$0,6 7$% $6

* $/', 81.5Í6/,

NRSƗDU5XQDERDW ,QRYƗFLMDVXQQHYDLQRMDPDNYDOLWƗWHLU)UpGpULTXH&RQVWDQWNRPSƗQLMDVJDOYHQƗVLH]ƯPHV3ƗUƼHPWLHDUQHSƗUVSƝMDPRNDLVOL SƝFSUHFL]LWƗWHVXQPHLVWDUƯEDVPnjVXSXONVWHƼPHLVWDULL]JDWDYRPnjVGLHQƯJDNODVLVNDGL]DLQDXQHNVNOX]ƯYDVYƝUWƯEDVSXONVWHƼXVäHQƝYƗ 9DLUƗNLQIRUPƗFLMDVZZZIUHGHULTXHFRQVWDQWFRP

$3'$5(6 0$7(5,¿/,

A K S E S U Ā R I

0Õ.6 7¿6  0Í%(/(6

9,5 789(6

']ƯYRDUNDLVOL

|

%Í518 0Í%(/(6

* $,60$6 ř(50(ŝ,

(NVNOX]ƯYVURNDVSXONVWHƼX)UHGHULTXH&RQVWDQWSƗUVWƗYLV/DWYLMƗ±-XYHOLHUXXQSXONVWHƼXVDORQL³/$,.6³

1,99 Ls

Interior Magazine Latvia 2012  
Interior Magazine Latvia 2012  

Interior magazine and store catalogue

Advertisement