Plan C, Orla Klausen og Leif Mosevang

Page 1

PLAN C

HELGA BØNSVIG MARIANE LYNGSØ PIA MÖLLER-LIGHT SØREN ROMBY LUISE FAURHOLT

1. SAL

LEIF MOSEVANG KÆLDERGALLERIET

ORLA KLAUSEN 13. OKT. - 10. NOV. 2019

29930 - katalog PLAN C.indd 1

04/10/2019 13.39


Plan C Leif Mosevang Orla Klausen Udstilling pĂĽ Dronninglund Kunstcenter 13. oktober - 10. november 2019 ARRANGĂ˜R: Fonden for Dronninglund Kunstcenter Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 66 00 www.dronninglund-kunstcenter.dk GRAFISK PRODUKTION: Basis-Tryk & Skilte ApS, Dronninglund 978-87-970032-6-8

29930 - katalog PLAN C.indd 2

04/10/2019 13.39


FORORD 3 FORSKELLIGE UDSTILLINGER I denne periode vil vi få tre meget forskellige udstillinger at se. På første sal: viser billedkunstner Leif Mosevang sine meget koloristiske malerier. Hans malerier er figurative fortællinger med tydeligt genkendelige relationer til vores fysiske omverden. I Grundetagen viser gruppen med navnet Plan C en udstilling, som er opbygget i et nært samarbejde gruppemedlemmerne imellem. De er hele tiden i dialog med begreber, deres forskellighed og deres eksperimentelle udtryk. Medlemmerne er: Helga Bønsvig: Maleri Luise Faurholt: Store akvareller, tusch og gouache Søren Romby: Maleri og tegning Mariane Lyngsø: Maleri på papir Pia Möller-Light: Grafik og skulptur På udstillingen ser vi tydeligt deres forskellighed i motivverden. I Kælderetagen viser tegner Orla Klausen sine originaltegninger til de meget kendte tegneserier, han har fået udgivet gennem en årrække. Mest kendt er måske ”Gøngehøvdingen”. For Dronninglund Kunstcenter Kunstnerisk leder Jette Abildgård

3

29930 - katalog PLAN C.indd 3

04/10/2019 13.39


Dronninglund Kunstcenters sponsorer 2019 BDO - Frederikshavn

Meny, Dronninglund

Bent Brønden Pedersen A/S

Nordic Cleaning ApS

Dronninglund Apotek

Nordjyske Bank, Dronninglund

Dronninglund TV Center

PN-EL Service

Hjallerup Tæppemarked

Spar Nord Bank A/S

Inzite

Super Brugsen, Dronninglund

JPH Forsikringsskader A/S

Vintherbørn ApS

Kjærgaard Nord A/S

Aalborg Lufthavn Amba

LE 34

Dronninglund Sparekasse

4

29930 - katalog PLAN C.indd 4

BRØNDERSLEV

KOM M U N E

04/10/2019 13.39


Kunstnergruppen Plan C Vi er fem kunstnere fra det midtjyske, Helga Bønsvig, Pia Möller-Light, Søren Romby, Luise Faurholt og Mariane Lyngsø, som udgør kunstnergruppen PLAN C. Vi er med vores individuelle udtryk gået sammen i et kollektivt udstillingsfællesskab. I disse år hvor værdierne både lokalt og globalt diskuteres og ændres, ser vi det derfor som en værdi at søge hen imod et fælles manifest. PLAN Cs manifest: Vores væren i verden er en kompliceret sag. Uanset hvor, hvornår og under hvor snævre rammer man er født, kan man sætte sig et mål, og uanset hvor begrænset man er af materielle og historiske betingelser, har man en handlemulighed. Man handler, når man har et mål. Man flytter sig, og man nærmer sig det filosoffen Jean-Paul Sartre kalder mulighedsfeltet. Det er her PLAN C arbejder. I mulighedsfeltet giver det mening, at foretage æstetiske operationer på trods af kunstens tilsyneladende nyttesløse formål. Vi er hele tiden i dialog med begreberne, om vores forskellighed og vores eksperimentelle udtryk, både i analysen og i fortolkningen, og i dialog om, hvordan vi kan sprænge vores individuelle ”felter”. Denne dialog, sammensætninger og modsætninger, er en værdi for os. Vi afprøver ideer, teknikker og eksperimenterer i en lang proces, der aldrig hører op. Hvor begrebet eksistentiel er omdrejningspunktet. info@planc-kunst.dk www.planc-kunst.dk

5

29930 - katalog PLAN C.indd 5

04/10/2019 13.39


www.sites.google.com/site/helgabilledkunstner

HELGA BØNSVIG Koloristisk og abstrakt Helga Bønsvig undersøger effekten af farveinteraktioner, farvens sanselige styrke og forbindelsen mellem farve og form. I de udprægede abstrakte kompositioner er intentionen at skabe åbne værker, som sætter beskuerens sanseapparat og perception i spil. Balancering, modsatrettede bevægelser og tvivl bliver væsentlige begreber i kunsten og i livet.

6 "Rød assosiation" Olie på lærred. 120 x 75

29930 - katalog PLAN C.indd 6

"På hovedet" Olie på lærred. 120 x 100

04/10/2019 13.39


7 "Dominobrikker" pĂĽ gulv. Olie pĂĽ masonit, udsnit. 12 x 26 - 26 stk.

29930 - katalog PLAN C.indd 7

04/10/2019 13.39


www.lyngsgraf.dk

MARIANE LYNGSØ Interdisciplinær, formel Mariane Lyngsø inspireres af dagliglivet og samfundet omkring sig – arbejder interdisciplinært og skifter retning, medie og udtryk, når det giver mening for hende. På udstillingen vises malerier på papir, hvor det især har været skala af såvel pensel som papir, som har optaget hende. Med penslen som sin forlængede arm registrerer og fastholder hun øjeblikket, så der opstår en stram tidslig koreografi.

8 Uden titel. Blæk og tusch på papir. 76 x 56

29930 - katalog PLAN C.indd 8

Uden titel. Blæk og tusch på papir. 48 x 36

04/10/2019 13.39


9 Uden titel. Blæk og tusch på papir. 48 x 36

29930 - katalog PLAN C.indd 9

04/10/2019 13.39


www.moller-light

Pia Möller-Light Sociale og politiske problemstillinger i grafik og skulptur Med udgangspunkt i byen, mennesket og verdensamfundet, arbejder Pia Möller-Light ud fra devisen "It´s a sad and a beautiful world”. På udstillingen vises grafiske værker, samt skulptur.

"Nabo". Foto. 60 x 80

10

29930 - katalog PLAN C.indd 10

04/10/2019 13.39


"They named him Villy" Lino-cut. 31 x 44

"Sweets vol. 2". Skulptur. 5 x 30

11

29930 - katalog PLAN C.indd 11

04/10/2019 13.39


www.sromby.dk

SØREN ROMBY Transformationer af natur i tegning og maleri I sit kunstneriske virke arbejder Søren Romby ud fra konkrete synsindtryk og objekter fra sit nærmiljø og omsætter disse til motiver, der på èn gang virker både fremmede og genkendelige. På udstillingen vises en række tegninger og malerier, hvor naturen skaber motivkredsen. Du møder et landskab, hvor nogen har været.

"Landskab". Charcoal. 100 x 140

12

29930 - katalog PLAN C.indd 12

04/10/2019 13.39


"Landskab" - charcoal. Oil stick og oil pastel pĂĽ finer. 62 x 62

"Landskab" - charcoal. Farveblyant. 100 x 140

13

29930 - katalog PLAN C.indd 13

04/10/2019 13.39


www.luisefaurholt.dk

LUISE FAURHOLT Værker om hverdag, intimitet, fravær og køn. Luise Faurholt viser en række store akvareller, der tager udgangspunkt i hjemmet og hverdagen, hvor den samme situation gentages med små variationer. I en sparsom farvepalet er en køkkenscene malet op rundt om menneskefigurerne, der er efterladt som åbne konturer. Handlingen i motivet er udeladt og står blot tilbage som et aftryk.

"Køkken". Akvarel og tusch på papir. 37 x 56

14

29930 - katalog PLAN C.indd 14

04/10/2019 13.39


"Køkken". Akvarel, tusch og gouache på papir. 100 x 70

"Køkken". Akvarel, tusch og gouache på papir. 100 x 70

15

29930 - katalog PLAN C.indd 15

04/10/2019 13.39


1. SAL LEIF MOSEVANG www.leifmosevang.dk

Verden er i farver, når Leif Mosevang maler. Mosevang er en sanselig kolorist, som med tæt stoflighed i penslen og sikker fornemmelse for farvers klang og komposition maler billeder af kvinder, køer, cirkusliv og Moder Jords vidunderlige natur. Natur der ofte er set og oplevet i nærheden af malerens hjem i Sondrup ved Odder. Nogle vil måske umiddelbart synes, at det er ren idyl, Mosevang har for sit indre blik – og gemmer på lærredet. Men tag ikke fejl af manden, der er blottet for at følge tidens kunstneriske modeluner, men hele tiden har været trofast mod sin indre fornemmelse for at male præcis det, der passer ham. Det, han har lyst til. Leif Mosevang søger ikke at vise idyllen, men selve livets ur-kraft. Urkraften i Moder Jords fantastiske skaberværk, hvad enten det nu er naturen eller den mediterende kvinde ved siden af den majestætiske løvernes konge. Leif Mosevang forstår at lytte indad i sit sind og opfange små og store signaler. Og så maler han. Maler, så farven står rent, skarpt tæt på lærredet. Lysende himmelblåt, saftigt græsgrønt, berusende gult som solskin på en sommerdag. Lyset er der alle vegne. Det kommer – indefra. Hele livet har maleren Leif Mosevang fulgt sit eget. Lyttet til sin indre eksistens, og trofast arbejdet på den fine intuitive følelse af, hvad der var rigtigt og vigtigt for ham at male i nuet. 16

29930 - katalog PLAN C.indd 16

Det der gror ud fra den indre nødvendighed.

04/10/2019 13.39


"The under guldregn". 70 x 120

17

29930 - katalog PLAN C.indd 17

04/10/2019 13.39


"Frugt pĂĽ fad". 90 x 120

18

29930 - katalog PLAN C.indd 18

04/10/2019 13.39


"Guldregn". 80 x 106

19

29930 - katalog PLAN C.indd 19

04/10/2019 13.39


KÆLDER GALLERIET ORLA KLAUSEN Født 1946 i Nørre Snede.

I 1980 kom min første udgivelse, Jens Langkniv,

Har holdt af at tegne og læse tegneserier så

på forlaget Interpresse. Med den fulgte en

langt, jeg husker tilbage.

række bestillingsarbejder, mest illustrationer til

Tog lærereksamen i 1969 på Jelling Seminarium.

børnebøger. Sagde op som lærer i 1986, og

Begyndte i 70-erne at eksperimentere med selv

har siden levet af tegneriet.

at lave tegneserie.

Fra Ole Lund Kirkegård: ”Anton og Arnold kommer til byen”, 1988

20

29930 - katalog PLAN C.indd 20

04/10/2019 13.39


21

29930 - katalog PLAN C.indd 21

04/10/2019 13.39


Fra ”Gidsel”, 1994

22

29930 - katalog PLAN C.indd 22

Fra ”Jens Langkniv”, 1982

Fra "Da Hans blev bange”, 1987

04/10/2019 13.39


23

29930 - katalog PLAN C.indd 23

04/10/2019 13.39


Dronninglund Kunstcenter Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 66 00 www.dronninglund-kunstcenter.dk

29930 - katalog PLAN C.indd 24

04/10/2019 13.39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.