Portrætudstilling

Page 1

m - Akryl, blyant og mixed media på lærred ture 1

m - Akryl, blyant og mixed media på lærred

PORTRÆTUDSTILLING

JANUSZ TYRPAK · LINDA80HORN x 80 cm - Akryl, blyant og mixed m Human 1 INGERLISE VIKNE · ROBERT RØSSELL Kr. 6.500 MAJA VENDELBO · LINE HOLTEGAARD SØREN HAGEN · METTE TØNDER ANNE KOLDSØ · CHRISTINA MOSEGAARD 120 x 100 cm - Akryl, blyant og mixed media på lærred KNUD ODDE · JAN KLEIN Woman of nature 2 Kr. 15.000 THOMAS ANDERSSON 01 05 NINNI LODAHL GJESSINGSLAVE MUTTER Große: 60 x 42 cm, Große: 60 x 42 cm, PETER MARTENSEN Papier, Mischtechnik Papier, Mischtechnik 800 Euro 800·Euro MARIT BENTHE NORHEIM ARNT UHRE OXANA MAHNAC

23. JUNI - 25. AUGUST 2019

100 x 100 cm - Akryl, blyant og mixed media på lærred Woman 1 Kr. 10.200


Portrætudstilling Udstilling på Dronninglund Kunstcenter 23. juni - 25. august 2019 ARRANGØR: Fonden for Dronninglund Kunstcenter Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 66 00 www.dronninglund-kunstcenter.dk GRAFISK PRODUKTION: Basis-Tryk & Skilte ApS, Dronninglund 978-87-970032-6-8


FORORD Vi oplever i tiden en stor interesse for at se på portrætter. På Dronninglund Kunstcenter har vi i en del år haft planer om at lave denne store udstilling, som nu er en realitet. Planlægningsperioden er brugt til at søge kunstnere, der kunne vække vores interesse og opfylde det, vi gerne vil vise med udstillingen. Nemlig et bredt syn på emnet. Derfor spænder udstillingen vidt. 18 kunstnere viser deres arbejde, 18 kunstnere, der arbejder meget forskelligt. Dermed viser udstillingen både det klassiske, meget naturalistiske portræt, alle malet på forskellig vis. Men udstillingen rummer også portrætter, der er næsten abstrakte, hvor det væsentlige ikke har været at vise nogen genkendelighed med et bestemt menneske, men mere at sætte fokus på bestemte træk i et ansigt. Desuden har vi fundet også inviteret kunstnere, der arbejder med portrætter i rumlig, skulpturel form.

Vi har oplevet et meget positivt samarbejde med kunstnerne og siger dem her stor tak for deres medvirken. Seks af kunstnerne vil være tilstede i nogle week-ender i udstillingsperioden, hvor man kan se og høre om deres kunst. Se mere om dette på vores hjemmeside og i receptionen.

For Dronninglund Kunstcenter Kunstnerisk leder Jette Abildgård

3


Dronninglund Kunstcenters sponsorer 2019 BDO - Frederikshavn

Meny, Dronninglund

Bent Brønden Pedersen A/S

Nordic Cleaning ApS

Dronninglund Apotek

Nordjyske Bank, Dronninglund

Dronninglund Slot

PN-EL Service

Dronninglund TV Center

Spar Nord Bank A/S

Hjallerup Tæppemarked

Super Brugsen, Dronninglund

Inzite

Vintherbørn ApS

Kjærgaard Nord A/S

Aalborg Lufthavn Amba

LE 34

Dronninglund Sparekasse

4

BRØNDERSLEV

KOM M U N E


Portrætudstilling Af Ole Bjørn Petersen

Velkommen til Dronninglund Kunstcenters store portrætudstilling. Nu kunne man være fristet til at tro, at vi ligger i slipstrømmen på DR’s populære ”Danmarks bedste portrætmaler”, men faktisk har vi gennem flere år gået med planerne om en portrætudstilling, så set i bakspejlet, har vi været på forkant med tidens trend. For der er gået mode i portrætmaleriet – eller rettere, portrætmaleriet er blevet demokratiseret. Prøv blot at google ”portrætmaler” og der popper masser af tilbud op fra professionelle malere og kunstnere om at male netop dit portræt. Og det kan gøres til en overkommelig pris. At portrætmaleriet er blevet demokratiseret og flere og flere såkaldte almindelige mennesker ønsker et portræt af sig selv hænger fint sammen med den selviscenesættelse, vi oplever på de sociale medier. Vi vil gerne se os selv. Måske fordi vi i vores senmoderne stærkt individualiserede samfund kun har os selv at støtte os til. Den tyske sociolog Zygmunt Bauman taler i den forbindelse om ”den flydende modernitet”, hvor traditionerne og strukturerne er opløst og erstattet af det flydende, det mobile og det fleksible, der af mange mennesker opleves som meningsløs og kaos. Så er det godt at kunne holde sig selv i hånden i det mindste. Eller se sig selv i øjnene! Det var lige nøjagtig det, den italienske maler Sandro Botticelli (1445-1510) gjorde, så sig selv og os, beskueren, i øjnene, da han i 1475 malede den stenrige Medici-familie fra Firenze, der som de hellige tre konger besøgte Jesus i en faldefærdig hytte. Med renæssancen var mennesket kommet i centrum og Jesus-barnet ud i periferien, så familiemedlemmerne er optaget af alt muligt andet – også kunstneren Botticelli, for han kigger med et overlegent blik ud på publikum: Her er jeg, siger han. Og siden har kunstneren forstået at iscenesætte sig selv – og male sig selv. Selvpromovering, selvbevarelse, selvudtryk? Under alle omstændigheder oplever kunstneren sig selv som et selvstændigt subjekt – og fra renæssancen og dermed udviklingen af individet i sin individualitet, bliver selvportrættet og portrættet en visuel analyse af individet i sin egenart. Men også en analyse af den kultur individet er en 5


del af. Vi er altid allerede indlejret i en kultur. Der eksisterer ikke et før-kulturelt blik, der spejler den portrætterede i sig selv. Som kunsthistorikerne Helle Crenzien formulerer det, så er selvportrættet både en udvendig selvbeskuen, som var kunstneren ”en anden” og samtidig præget af iscenesættelse, selvransagelse og maskerade, hvor man fortolker sig selv eller den anden i forhold til verden og andre. Den selvvalgte forskønnelse på de sociale medier er ikke ulig den udvikling vi ser i eksempelvis dansk portrætkunst. Gustav Pilos maleri fra 1750 af den enevældige kong Frederik V i kroningsdragt lader ingen i tvivl om, at her står Guds stedfortræder på jorden. Billedet emmer af magt og anseelse. Jo, selviscenesættelse er ikke af ny dato. Det samme gør sig gældende i Jens Juels maleri af den Rybergske familie fra 1796-97. Også her signalerer maleriet magt og anseelse, men det afgørende nye er familien. Det er ikke længere aristokratiet, konger og fyrster eller den religiøse elite, der står foran staffeliet, men det nye driftige borgerskab, der gennem flid og uddannelse er ved at positionere sig som samfundets bærende kræfter. Og med fotografiet fortsatte demokratiseringen af selvportrætter – men stadig under devisen: Sådan vil vi gerne se os selv og vise os selv for omverdenen. Når en arbejderfamilie med flere børn i en lille lejlighed i tredje baggård gik til fotografen (de havde sparet sammen), så blev ægteparret gengivet i herskabelige omgivelser med fine møbler og baldakiner. Men fra slutningen af 1870’erne sker der noget afgørende i portrætmaleriet i Danmark. Den franske naturalisme med P.S. Krøjer og Laurits Tuxen slår igennem: Nu er det en iscenesættelse på kunstnerens præmisser – og det er ikke nødvendigvis et kønt syn. Men det er fremragende portrætter. Allerede naturtalentet Christian Købke havde slidt sig fri af Eckersberg og klassicismen med fremragende portrætter, men med Skagensmalerne var penslerne blevet grovere, lyset stærkere og penselstrøgene fik frit løb. Naturalismen førte kunstnerne tæt på virkeligheden – ja, de fynske bondemalere kom helt ind i en kostald og malede en kokasse - og da de ikke kunne komme tættere på, blev den sociale og figu6


rative virkelighed afløst af impressionismens gengivelse af det flygtige øjeblik og med neo-impressionismen eller pointillismen, blev virkeligheden så endelig helt opløst i en uendelighed af ublandede og pletvise farvepunkter – og herfra var kunstneren kun et penselstrøg fra at komme om bag virkeligheden og skildre den portrætteredes tanker og følelser. Med symbolismen var det psykologiske portræt nu i centrum på bekostning af den ydre fysiske virkelighed. Det kommer også til udtryk i ekspressionismen, der lader det ydre været farvet af det indre så dæmonerne og det forvrængede kommer til udtryk. Og hvor står vi så i dag?

Detaljer fra Sandro Botticelli: Kongernes tilbedelse, ca. 1475.

Ja, kunsterne på udstillingen står på skuldrene af kunsthistorien – og i ”den flydende modernitet” er der ikke længere andre grænser end dem, kunstneren trækker – og der bliver trukket godt i alle mulige retninger. Den franske filosof Jean-Francois Lyotard taler om at de store fortællinger, kristendommen, nationalismen og marxismen, er brudt sammen og dermed den kollektive historiske forståelsesramme, der kunne give individet et holdepunkt og en identitet. I stedet er det nu op til individet ud fra vragstumperne at sammenstykke sin egen livshistorie eller livshistorier – den senmoderne identitet er hele tiden til forhandling som en følge af den konstante selvrefleksivitet. Tænk blot på det opbrud, der i dag er i køn, seksualitet, familie, arbejde, social position, politisk holdning og så videre. Også det afspejler sig i denne udstilling. Men det er måske netop gennem udstillingens mange forskellige billeder, at vi kan blive lidt klogere på vores egen tid. Og kigger vi godt efter kan vi måske også genkende lidt af os selv i de mange portrætter og selvportrætter – og så om ikke andet blive lidt klogere på os selv. 7


Genuavej 8 · 2300 København S janusz@tyrpak.dk www.tyrpak.dk

JANUSZ TYRPAK Janusz Tyrpak er født i 1963 i Polen. Uddannet

udstillinger, har modtaget priser her og der og

på det Nationale Kunstgymnasium i Zakopane

i udlandet, ligesom han er repræsenteret i

1978- 83 og derefter på Kunstakademiet i

museumssamlinger - ligeledes over den ganske

Krakow i årene 1984-90.

verden.

Som 30-årig debuterede han i Danmark, og

8

allerede i 1994 kommer han med på sin første

I 2014 Dronninglund Kunstcenter har arrange-

Forårsudstilling på Charlottenborg. Tyrpak har

ret stor solo udstilling med Tyrpark´s værker-

deltaget i et utal af nationale og internationale

40 portrætter og 40 parafrase malerier.

Kim Bodnia X. 100x100 cm

Thomas Bo Larsen Y. 100x100 cm.


Bodil Jørgensen. 120x80 cm.

Baard Owe X. 80x120 cm.

9


Tlf. 61 77 44 67 info@lindahorn.dk www.lindahorn.dk

LINDA HORN Temaet i mit billedarbejde omhandler forskel-

Jeg oplever en parallel mellem ansigtet og na-

lige studier af portrættet kombineret og i

turen, hvor begge kan opleves som metaforer

samklang med abstrakte og organiske former

for forandring og transformation i livet.

- inspireret af naturens strukturer, flader, farver og bevægelse.

Her findes hele spektret fra mørke til lys, fra det nedbrydende til det livgivende, fra det jordiske til det transcendente.

I mine billeder arbejder jeg med forholdet mellem det figurative og det abstrakte, forholdet mellem maleri og tegning og vekselvirkningen mellem det gennemarbejdede og det mere frie og umiddelbare udtryk.

Især tegnigen er et essentielt aspekt i mine billeder, hvor jeg, med inspiration fra bl. a. kalligrafiens formsprog, arbejder med stregens sanselighed, bevægelse og rytme som en integreret del af udtrykket.

Shaman, 120x90 cm 10


Nomade, 120x90 cm

She, 120x90 cm

11


ingerlise@vikne.com www.galleriv58.dk · www.vikne.com www.instagram.com/ingerlisevikne Tlf. 21 75 50 21

INGERLISE VIKNE Ingerlise Viknes kunst har en implosiv karakter.

lige elementer i Ingerlise Viknes liv, og hun

Den nærmest kræver en tilstedeværelse, hvor

udtaler sig således om sine motiver:

man indadskuende sanser sig selv – værende i

’Mine figurer på lerredet har valgt, de er bare

en tilstand, hvor man oplever sig selv med ek-

et annet sted hvor våre sanser nøytraliseres og

sistentiel ro.

ikke stimuleres -et sted hvor ikke det er forventninger-forpliktelser- et sted hvor du vender

Ingerlise Vikne formidler det indre univers.

deg innad, og opplever......stille glæde...’

Hendes farvetoner er mættede og afdæmpede, og det er som om disse skalaer er es-

Med stor insisteren søger Ingerlise Vikne at

sentielle for at kunne udtrykke den omsorg og

inddrage os i værkernes indre landskaber. Hun

kærlighed, hun nærer for sine Characters. Det

tilbyder os et spejl og minder os om værdien af

er dem, hun maler. De bygger alle på forskel-

at glide ind i et rum i sindets kosmos.

Character 1, 50x40 cm. 12

Character 2, 55x50 cm.

Character 3, 55x50 cm.


Soul there Heart here

Matured childhood, 90x100 cm.

13


Robert Røssell Abel Cathrines Gade 26, 2th · 1654 København V Lundebjergvej 52 · 3220 Tisvilde · Tlf. 21 63 70 30 mail@robertrossell.dk · www.robertrossell.dk

ROBERT RØSSELL Omdrejningspunktet i Robert Røssells malerier

Værkerne er udarbejdet som mixed media på

er oftest naturelementerne, stoflighedskontra-

iPad og efterfølgende bearbejdet med forskel-

ster og rytmen i form, linje og streg.

lige virkemidler som blyant, tusch og collage.

Derudover arbejder han med portrætter på

Robert Røssell, født 1965, har taget undervis-

baggrund af imaginære modeller, der beskriver

ning hos billedkunstneren Egon Bjerg Nielsen.

menneskets forskellige sindsstemninger. Han er uddannet på Skolen for Brugskunst (i Materialerne er oftest akryl, blyant og collage

dag Danmarks Designskole). Robert Røssell har

på lærred som fusioneres i en sammensmelt-

frem til 2006 undervist i farvelære, croquis,

ning mellem de forskellige materialevalg samt

design m.m. på Bec Design Hellerup.

blyantstegninger.

14

100 x 100 100 cmx -100 Akryl, cmblyant - Akryl, ogblyant mixedog media mixed påmedia lærredpå lærred Man 1 Man 1 Kr. 14.000 Kr. 14.000

100 x 100 cm - Akryl, blyant og mixed media på lærred Man 1 Kr. 14.000

80 x 80 cm 80 x- Akryl, 80 cmblyant - Akryl, ogblyant mixedog media mixed påmedia lærredpå lærred Human 1Human 1 Kr. 8.000Kr. 8.000 100 x 100 100 cmx -100 Akryl, cmblyant - Akryl, ogblyant mixedog media mixed påmedia lærredpå lærred 80 x 80 cm - Akryl, blyant og mixed media på lærred Woman 1Woman 1 Human 1 Kr. 14.000 Kr. 14.000

100 x 100 cm - Akryl, blyant og mixed media på lærred Woman 1 Kr. 14.000

Kr. 8.000


15


majamvendelbo@gmail.com www.maja-vendelbo.com

MAJA VENDELBO

16


17


www.lineholtegaard.dk Instagram: @drawingthelines

LINE HOLTEGAARD Line Holtegaard er født og opvokset i det nord-

hun i tv-programmet ”Danmarks bedste por-

jyske og bringer med sig en stor kærlighed for

trætmaler” på DR og udstillede b.la. i London

dyr og planter, hvilket tydeligt ses i hendes

og Barcelona. Hun har desuden designet print

motiver. I dag bor hun i København, hvor hun

til modebranchen, illustreret til magasiner og

dels er layoutchef på magasinet Samvirke og

laver personlige portrætter på bestilling.

dels er kunstner/illustrator. I 2013 blev Line Holtegaard udnævnt som ”Årets Kunstner”

Du kan følge med i hendes verden på

ved ”Nordjyske Censureret”. I 2018 deltog

Instagram: @drawingthelines

Søvnløs, 80x100 cm

Lukker ude, 80x100 cm

18


Arvemasse, 1. 94x124 cm

Det gule, 50x60 cm

19


Pilegårdsvej 76 · DK-2860 Søborg Tlf: 26 24 88 12 www.sorenhagen.dk sorenhagen@gmail.com

SØREN HAGEN Jeg har siden 2014 malet en række skildringer,

Maleriets baggrund, det kaotiske landskab

hvor menneskeskikkelsen indgår. I disse skil-

med de overrevne træer, er inspireret af bille-

dringer arbejder jeg med mange store danske

der fra det mystificerede meteornedslag over

kulturpersonligheder, som har et fremtræ-

Sibirien i år 1908. Begivenheden, hvilken jeg

dende virke i dansk kunst- og kulturliv.

altid har fundet meget fascinerende, kan på en

Værkerne har forskelligt indhold og udtryk,

og samme tid ses som værende både yderst

men kredser alle om skildringen af livets for-

fascinerende, smuk og sanselig, men på den

gængelighed overfor livets sanselighed.

anden side også forfærdelig og et tegn på naturens pludselige og brutale forgængelig-

20

Som et eksempel på et maleri der kan anskue-

hed. Naturens kræfter og forgængelighed kan

liggøre mit metodiske valg, vil jeg fremhæve

tolkes som et symbol på, hvordan sygdommen

maleriet af Ghita Nørby som Athenefigur, med

og lidelsen fratager os livets sanselighed og

et glimt i øjet, ophøjet i et kaotisk landskab.

bliver et naturligt pludseligt fænomen, der på

Athenefiguren er karakteriseret ved den drape-

samme måde er med til at forgængeliggøre

rede kjole, stående på bare tæer, ophøjet over

livet. Ghita Nørby står i maleriet som en del af

landskabet på en piedestal, i dette tilfælde en

naturen, idét hun står på en stub, og naturens

træstub. Athene er i den græske mytologi en

forgængelighed går således i ét med livets

samlende figur for den græske gudeforsam-

forgængelighed. Ghita/Athene er kunstens

ling. Ligeledes kan en kunstner fremstå som

gud og står således som symbol for kunstens

værende samlende for et folk.

udødelighed.


Athene - kunstnerportrær af Githa Nørby. 205x205 cm Tilhører Det Kongelige Teater.

21


Marselisvej 18, 8000 Aarhus C · Tlf. 20 76 90 92 Instagram: mettetoender www.mettetoender.dk mette.toender@hotmail.com

METTE TØNDER Portrættet har tilbagevendende optaget mig meget… det skæve portræt, et udtryksfuldt blik, en stor næse, røde ører, et blåt øje, et særligt udtryk, et levet liv, en historie.

En sommerdag-portræt med rødt hår 100x80cm 22

En sommerdag-portræt med perlekæde 100x80cm


Stribet hat 40x40 cm

Portræt 40x40cm

Portræt af Johannes og venner 100x130cm

Blåt øje 80x100cm

23


Uddannet kunstmaler på The Florence Academy of Art Atelieradresse: Aldersrogade 6F · 2100 København Ø Tlf. 23 47 25 52 atelierkoldso@gmail.com · www.annekoldso.com

ANNE KOLDSØ Anne Koldsø er uddannet klassisk kunstmaler

Den maleriske kvalitet og fornemmelsen af

fra Italien og arbejder i Danmark med et sam-

stoflighed, rum og liv er aspekter Anne Koldsø

tidigt nordeuropæisk udtryk. Hun maler reali-

konstant søger i sit arbejde. Anne arbejder

stisk, impressionistisk og figurativt med ud-

med sine større portrætmalerier i flere dage,

gangspunkt i en fortolkning af det sete. Anne

nogle gange flere uger, hvor hun går akade-

arbejder efter virkeligheden, med objekterne

misk til værks og skaber meget vellignende

til et stillebenmaleri opstillet ved siden af lær-

portrætmalerier. Samtidig er det vigtigt for

redet eller personerne til et portrætmaleri sid-

Anne, at indfange essensen af den portrætte-

dende i sit atelier – eller, hun tager sit staffeli

rede og hun vægter i lige så høj grad stem-

med ud i landskaberne, som hun også kan ses

ning, personlighed og sindelag i sine portræt-

gengive i små studier.

teringer.

Når Anne Koldsø arbejder med virkeligheden

Anne Koldsø maler også mindre portrætstu-

som forlæg, bruger hun ikke fotografier til at

dier, alla prima malerier malet på én dag. Disse

arbejde efter. Anne træner ved hvert maleri sin

studier er mere impressionistiske i deres udtryk

evne til at fortolke og genskabe det sete, og

og både større portrætmalerier og mindre alla

således, med ikke andet end øjne og hånd,

prima studier bliver vist på udstillingen.

stræber hun efter at skabe meget vellignende og stemningsmættede fortolkninger af den virkelighed hun ser.

24


Portrait of My Mother, 61x55 cm.

Between Memories and Expectations, 85x90 cm.

25


Atelier: Syndikatet, Kigkurren 8G, 3. sal, 2300 København S Tlf. 28 18 52 10 chr.mose@gmail.com www.christinamosegaard.dk

CHRISTINA MOSEGAARD Født 1958 på Fyn.

Har siden udstillet på gallerier, kunstmesser og

Uddannet delvis på American Academy of Art,

museer i Danmark og udlandet, deriblandt

Chicago, USA, delvis på Den Grafiske Højskole

Royal Academy of Art i London, Allan Stone

i København. Grafisk designer og art director

Gallery i New York samt Art Basel Miami

gennem mange år. Debuterede som maler i

Beach. Bor og arbejder i København.

1998.

Ikon41, 30x25 cm. 26

Joanna, 46x38 cm.


Fritjof, 35x35 cm. 27


www.knudodde.dk

KNUD ODDE

Juan de la Cruz, h: 30 cm b: 45 cm

28

Elev, 30 x 40 cm


Bjarner 165 x 205 cm

29


Art by Klein v/ Jan Klein Drechselsgade 4 B ST.TV.-5101 (opgang 5) · 2300 København Tlf. 23 26 86 27 · instagram: artbyklein jan@kleinkunst.dk · www.kleinkunst.dk

JAN KLEIN

The faceless, 130x170 cm

30

70 minus 2 = 68, 130x170 cm


Who I am no 8 , 100x120 cm

31


Mesingvej 4 · 8660 Skanderborg t.andersson@mail.tele.dk

THOMAS ANDERSSON

Teknokraten – bronze h 26 cm

32

Selv som hund – bronze. h 42 cm


33

Portræt – bronze. h 43 cm


Næsbydalevej 11 · 9681 Ranum Tlf. 22 96 49 16 www.ninnilodahlgjessing.dk

NINNI LODAHL GJESSING

34

Mit maleri er et møde mellem det figurative og

ment, der indrammer farve og penselstrøg

det abstrakte i et ekspressionistisk udtryk.

som den franske maler Rouaults inspiration fra

Det vil sige, at især de store portrætter skal

de gotiske blyindfattede glasmosaikker.

opleves både på afstand, hvor det er figurativt

Teknisk set males først et slags poetisk udtryk

og helt tæt på, hvor det fremtræder som ren

af korte penselstrøg som giver liv, vind og nu-

abstraktion.

ance, hvorefter selve portrættet bygges op i et

Den sorte kraftige kontur er et bærende ele-

samspil med lærredets abstrakte elementer.

Pige med orange sløjfer, 50x40 cm.

Medusa Jensen, 50x40 cm.


Danser, 160x120 cm.

Kvinde i blĂĽt, 160x120 cm. 35


p-m@tdcadsl.dk www.petermartensen.dk

PETER MARTENSEN Født 1953, bor og arbejder i Odsherred.

Portræt af Lone Hørslev, 175x110 cm 36

Portræt af Jesper Rasmussen, 175x110 cm


PortrĂŚt af Stina Ekblad 175x110 cm

37


maritbenthe@norheim.dk

MARIT BENTHE NORHEIM 19 portrætter, forarbejder til gallionsfigurerne

De tre skulpturskibe sejler i udstillingsperioden

på ryggen af Mit skib er ladet med Minder.

langs østkysten af Nordjylland, fra Aalborg, via Hals, Asaa, Sæby til Strandby.

Mit skib er ladet med Minder er en af tre sejlende skulpturer der udgør projektet Life-

”Gallionsfigurernes fortællinger repræsenterer

boats. De 19 gallionsfigurer er symbolske por-

et kollektivt budskab om mangfoldighed, dia-

trætter af nulevende kvinder over 70 år, som

log og en modstand mod fundamentalisme og

har det til fælles at de kommer fra forskellige

snæversyn.

kulturer og har forholdt sig til andre kulturer

Vi har set, hvordan disse værdier kan udtrykkes

end sine egne.

på mange forskellige måder knyttet til forskelle i lokaliteter, kulturer og livsfaser. På tværs af

38

Life-boats er en sejlende skulpturel installation

forskellighederne indeholder stemmerne dog

i beton, og et tredelt portræt af kvinden i for-

et samlet budskab om betydningen af at huske

skellige almengyldige stadier og tilstande. De

fortiden og bruge erfaringerne herfra til at ar-

funktionelle eldrevne fartøjer (12m lange) rej-

bejde for mere åbenhed og tolerance”

ser i en kunstnerisk udveksling, med skippere

(citat Ann-Dorte Christensen, side 109 i bogen

og besætning, i Danmark og på de Europæiske

Skibet er ladet med Minder. Fortællinger om

kanaler.

kvindeliv på tværs af grænser.)


39


Født 1953 Tlf. 86 13 71 23

ARNT UHRE Arnt Uhres billeder er kraftfulde og farve-

vandbilleder og et vidt spektrum af kunstneri-

stærke, præget af stor energi og appel.

ske teknikker. Han har arbejdet med magt-,

Undervejs har han dog gjort et mærkbart kar-

forvandlings- og erotiske motiver fra græsk og

riereskifte. Han begyndte som naturalistisk por-

nordisk mytologi. Han har i længere perioder

træt- og landskabsmaler, men blev fra 1977 i

arbejdet i Paris. Han er i øvrigt repræsenteret på

forbindelse med sin uddannelse på Aarhus

Aarhus Kunstmuseum.

Kunstakademi optaget af kombinerede olie- og

Ole Bjørn – str. 50 x 40 40

Ole Bjørn – str. 60 x 50


Efraim Espino – kunstner og kunsthistoriker – str. 80 x 60

Lars Morell – str. 80 x 60

41


Tel. +49 175 1181120 oxana@mahnac.de www.mahnac.de

OXANA MAHNAC 01 MUTTER Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik 800 Euro

Oxana Mahnacs billeder trænger sig på lige

Det er stærke, vovede farver, som synes nær-

som det første møde med en karismatisk per-

05mest magnetiske for beskuerens blik. Er det SLAVE Große: 60 x 42 cm,udtryksfulde øjne, de sensuelle personernes Papier, Mischtechnik 800 Euro eller de dristige linier, der gør det næmunde,

son. Det føles som deres personer kommer ind i rummet og tiltrækker sig al opmærksomhed.

MIXED MEDIA, PAPER

sten umuligt at undgå udstrålingen fra disse billeder.

42

Mutter, 60x42 cm 03 EVA Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik

01 MUTTER Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik 800 Euro

Vögelein, 60x42 cm 04 VÖGELEIN Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik

05 SLAVE Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik 800 Euro


ACRyLIC, CANVAS CANVAS ACRyLIC,

Seite3 3 Seite

01 MUTTER Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik 800 Euro

MEDIA, PAPER Neues kleid, 80x60 cm 05 05 NEUES KLEId, 2015 NEUES KLEId, 2015 80 x 60 cm, 80 x 60 cm, Acryl auf Leinwand Acryl auf Leinwand 1.600 Euro 1.600 Euro

05 SLAVE Große: 60 x 42 cm Papier, Mischtech 800 Euro

Seite 2 For Henry Miller, 80x60 cm 06 06 FoR HENRy MILLER, 2016 FoR HENRy MILLER, 2016 80 x 60 cm, 80 x 60 cm, Acryl auf Leinwand Acryl auf Leinwand 1.600 Euro 1.600 Euro

43

Slave, 60x42 cm

Eva, 60x42 cm

05 SLAVE Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik 800 Euro

03 EVA Große: 60 x 42 cm, Papier, Mischtechnik 800 Euro

04 VÖGELEIN Große: 60 x 42 cm Papier, Mischtech 800 Euro


Dronninglund Kunstcenter Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 66 00 www.dronninglund-kunstcenter.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.