Kelionė 2021 Nr. II (18)

Page 1

Kelionė

2021 m. Nr. II (18)

Nenutylėtas mokinystės džiaugsmas Kaip pasirinkti dvasios tėvą? Skausmo pamokos Liga vardu „daugiau“ Paskutinieji pokalbiai su t. Žeraru


Prisidėkite prie žurnalo kūrimo!

Kviečiame prenumeruoti „Kelionę“

Nuoširdžiai kviečiame Jus tapti tikrais žurnalo bendrakeleiviais:

Tai graži ir prasminga dovana Jūsų artimiesiems

• dalintis savo idėjomis,

Lietuvoje:

• siūlyti tekstus ir temas, • platinti „Kelionę“ savo mieste ar parapijoje, • paremti žurnalo leidimą. VšĮ „Aštuntoji diena“ Įm. kodas 303390409 Sąsk. Nr. LT067044060007984351

• „Lietuvos pašto“ skyriuose, internetu www.prenumeruok.lt arba paskambinę Lietuvos pašto informacijos tel. 8~700 55 400 • el.paštu 8diena@gmail.com • internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 15 €

Užsienyje: • el.paštu 8diena@gmail.com • internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 23 € (siuntimo kaina įskaičiuota)

Daugiau informacijos zurnalas.8diena.lt zurnalaskelione@gmail.com 8~655 04359 /zurnalaskelione


Kelionė Redakcijos palydėjimas Dar viena Kelionė. Kur ji veda? Apie ką ji kalba? Į kokį kelią kviečia? Šį kartą vos paėmę į rankas žurnalą, žvelgdami į viršelio paveikslą, suprantame esantys pakviesti į mokinio kelionę. Mus pasitinka Emauso mokiniai, patys lydimi, tiesiog apkabinti vakarėjančios saulės spindulių, kurie mums byloja apie Dievo Tėvo artumą, Jo žvilgsnį, tylų palaiminimą, teikiamą tiems, kurie randa drąsos išeiti. Drąsos klausti ir išgirsti atsakymus. Drąsos susitikti ir leistis į santykį. Drąsos priimti save ir Kitą, kitus. Šiame žurnalo Kelionė numeryje jau pirmieji tekstai kviečia mus stabtelėti ir pabuvoti, klausiant savęs: ką man reiškia būti mokiniu? Kokiame kelionės etape esu? Kur keliauju? Kas yra padovanoti man bendrakeleiviai ir palydovai, kurie parodo tiesesnį kelią namo? Mokymosi, mokinystės, o drauge – palydėjimo ir tėvystės temos šioje Kelionėje susipina tarytum kelias Emausan ir saulės spinduliai viršelio paveiksle. Kita svarbi tema – tai skausmo pamokos. Skausmas – dar vienas palydovas, taip dažnai kviečiantis mus paėjėti drauge. Tad ir kalbamės – ar šis bendrakeleivis, kuriuo taip labai norisi nusikratyti, gali mus ko nors išmokyti? Apdovanoti? Kaip su juo gyventi ir kur nuo jo bėgti? Apie tai šįkart „Nutylimoje temoje“. Taip pat džiugu, kad galime kiek daugiau atliepti Jūsų poreikius ir pristatyti dvi naujas rubrikas. Pirmoji – „Šventumo kvapsnis“, kurioje stengsimės išsamiau papasakoti, apie kurį nors iš mūsų žemiškosios kelionės pagalbininkų, užtarėjų, vyresniųjų brolių ar sesių, kurių gyvenimai gali įkvėpti drąsos kreipti savąjį kelią Dangaus link. Šį kartą mus palydi šv. Rita Kašietė, šventoji, skubanti į pagalbą tiems, kurie savo takuos susipainioja ir jau manosi atsidūrę akligatvy. Dar viena nauja rubrika – „Tarnystė“, kurioje pasakosime apie tuos, kurie dosniai dovanoja save, savo laiką ir jėgas, kad patarnautų kitiems, kad atsilieptų į Viešpaties kvietimą misijai. Negana to, norisi pasidžiaugti, kad pamažu ir, rodos, visai nepastebimai noksta mūsų bendrakeleivystės vaisiai: Jūsų padrąsinti ryžtamės dar vienai nuostabiai kelionei – teologo Valdo Mackelos komentarus, skirtus Giesmių giesmei ir publikuotus rubrikoje „Į gilumą“, išleisti knygos pavidalu. Ir... su džiaugsmu primename: kiekvienas Jūsų padrąsinimas, pasiūlymas, pastebėjimas ar pataisymas Kelionei yra didelė dovana. Keliaukim.

2021 m. Nr. II (18) ISSN 2538-6948

Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“ Redaktorė

Faustina Elena Andrulytė, SF Redaktorės pavaduotojas

Kun. Kęstutis Dvareckas Korektorė

Loreta Andrulienė Žurnalo maketas ir dizainas

Povilas Zaleskis

Viršelio paveikslas:

Daniel Bonnell „The Road to Emmaus III“ BonnellArt.com Numerio tekstus rengė:

Paulius Aleksandravičius, Laura Sintija Černiauskaitė, Henrikas Gudavičius, Kšištofas Kšivecas, Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė, Dalia Mackelienė, Jūratė Micevičiūtė, Lina Mikalauskienė, Kun. Kazimieras Milaševičius, OSB, Dominyka Navickaitė, Andrius Navickas, Kun. Martynas Povylaitis, SC, Giedrė Steikūnaitė, Vysk. Darius Trijonis, Kun. Sigitas Žilys Nuotraukų autoriai:

Eugenijus Barzdžius, broliai Černiauskai, Kamila Kansy, Evgenia Levin ir kt. Rėmėjas

2021 m. SRTRF parama – 15 000 € Parėmė rubrikas: Asmenybė, Civitas, Nutylima tema, Pokalbiai apie kultūrą, Sielogyda, Šeima Spausdino

UAB „BALTO print“

Tiražas 2000 egz. Formatas 210x280


10 4

34

96

Nutylima tema.

Skausmo pamokos

Turinys Prisikėlimo kelionė 4

Nenutylėtas mokinystės džiaugsmas Kun. Sigitas Žilys

6

Iš vėžių išmušanti Pradžia: Dvasia, plazdenanti erelio sparnais Kun. Kazimieras Milaševičius, OSB

8

Kaip pristatyti krikščionybę netikintiems? Timothy Keller

Asmenybė 10

Tekanti maldos upė

Pokalbis su benediktinu t. Grigaliumi

Sielogyda 18

Liga vardu „daugiau“ Mark Manson

22

„Skausmas kviečia leistis į kelionę“

28

Vienišas migrenos rūkas

Pokalbis su psichologe Justina Kymantiene Dominyka Navickaitė

Šventumo kvapsnis 30

Palaiminimas kančia. Šv. Rita Kašietė Kun. Martynas Povylaitis, SC

Civitas 34

Driežo smegenys: mūsų silpnoji vieta ar apsaugantis stabdis? Jūratė Micevičiūtė

42

Išgaravusieji

Giedrė Steikūnaitė

Šeima 46

Išgyventi karantiną. Svarstymai vienos šeimos paraštėse Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė

49

Meilės formulė

Dvasininko Igorio Fomino patarimas


81

60

104

30 Sveikas, Gyvenime Tarnystė 52

Pokalbis su Elze Simonkevičūte-Di Meglio

68

Paskutinieji pokalbiai su t. Žeraru

Gamta 72

Nesiliaujantis žolynų ir akmenų eismas Henrikas Gudavičius

Pokalbiai apie kultūrą 81

Į gilumą 96

Kaip pasirinkti dvasios tėvą?

Vysk. Darius Trijonis

„Kūryba – autentiškiausia mano raiškos forma“

Pokalbis su prof. Vaclovu Augustinu

Kelias į Gyvenimą. Dešimtas žingsnis

Kun. Kęstutis Dvareckas

Liudyti Lietuvą

Tikėjimo vartai 60

94

Gražiausioji Saliamono giesmė: akys balandės Valdas Mackela

Nuo Tridento iki Vatikano 104

Pirmasis Vatikano susirinkimas. Popiežiaus vaidmuo Bažnyčioje Andrius Navickas

Aštuntoji diena 110

Kad ant mūsų niekas nenukristų

Laura Sintija Černiauskaitė

Maranata 112

Atsidūsėjimai

Kun. Kęstutis Dvareckas


Prisikėlimo kelionė

Nenutylėtas mokinystės džiaugsmas Kun. Sigitas Žilys

4

Kelionė

2021 m.

Nr. II (18)


Kun. Sigitas Žilys / Nenutylėtas mokinystės džiaugsmas

Nėra jokių atliktų studijų bei pateiktų įrodymų, teigian- savo Dievą“, atsakyčiau: „Parodyk man savo žmogų, ir čių, kad krikščionys yra geresni žmonės negu visi kiti. aš tau parodysiu savo Dievą.“ Parodyk, kad tavo sielos Net pats Jėzus sakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, akys regi ir širdies ausys girdi.“ Kitaip tariant, parodyk, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“ ar esi nuoširdžiai atviras, kad pažintum Jėzų. (Mk 2, 17). Beje, Jis ir dabar tęsia savo darbą, todėl BažNeretai galime išgirsti klausimą: o nuo ko gi tunyčia yra namai, skirti visiems, o ypač tiems, „kuriems rėčiau pradėti, norėdamas susipažinti su Dievu? Tai labiausiai reikalingas Jo gailestingumas“. Nenuostabu, vyksta panašiai kaip ir pažįstant žmogų: žiūrime į jį, kad pirmasis patekęs į Dangaus karalystę buvo kartu klausomės jo žodžių apie save ir kitus, stebime veiksmus su Jėzumi nukryžiuotas plėšikas. Simonas Tugwellas ir galiausiai sprendžiame, ar jis man patinka, ar tai tas atpasakoja ankstyvosios krikščioniškos Sirijos poemą, žmogus, šalia kurio jaučiuosi saugiai. Todėl norintiems kurioje už dangaus vartus atsakingas angelas nenori pradėti pažinti Dievą svarbu perskaityti bent vieną iš rojun leisti plėšiko, nes jis mat ne tokio tipo žmogus, trijų sinoptinių (panašių) evangelijų pagal Matą, Morkų kuriam čia būtų vieta. Tačiau plėšikas turėjo argumentą ar Luką, nes būtent taip atveriame duris Šventosios par excellence – Kristaus žodžius, užantspauduotus Mei- Dvasios „skersvėjui“, pakeliančiam sielos dulkes ir pažalės auka. Taip ir krikščionys, pasauliui pasakojantys apie dinančiam troškimą: „Išminties pradžia yra nuoširdus Prisikėlusįjį, savo gyvenimais turi liudyti prisikėlimo noras mokytis“ (Išm 6, 17). realybę. Kitaip liudijimas neveikia. Prisilietę prie Dievo slėpinio bei pajutę gilesnio paUžaugau krikščioniškoje šeimoje, tačiau niekada žinimo troškimą, tampame mokiniais, kaip ir pirmieji ypatingai nesidomėjau savo tikėjimu, kol, sąžinės balso Jėzaus sekėjai, kurių mokinystės pradžia Evangelijoje atakuojamas, pradėjau klausti savęs, tiesa tai ar ne. Jei pagal Joną aprašoma taip: Jėzus „paklausė: ‚Ko ieškote?‘ tiesa, tada tikėjimas turi tapti aktyvia mano gyveni- Jie atsakė: ‚Rabi (tai reiškia „Mokytojau“), kur gyveni?‘ mo dalimi, o jei ne, tuomet turėčiau jį pašvęsti kitiems Jis tarė: ‚Ateikite ir pamatysite‘. Tada jie nuėjo, pamatė, dalykams. kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį“ (Jn 1, 38–39). Jei krikščionybė yra tiesa, ji rodys tokį Dievą, kuris Vėliau Andriejus „pirmiausia susiieškojo savo brolį yra mūsų gyvenimų ir visa ko tikslas. Juk religijos esmė Simoną [Petrą] ir jam pranešė: ‚Radome Mesiją!‘ (išbūtent tokia – parodyti atskiro žmogaus ir visos žmoni- vertus tai reiškia: ,Dievo Pateptąjį – Kristų‘). Ir nusivedė jos egzistavimo tikslą. Na, o kitokia religija, kuri „rekla- jį pas Jėzų“ (Jn 1, 41–42). Šioje evangelinėje ištraukomuojasi“ kaip galinti patenkinti asmens poreikius, įsiti- je vaizduojamas ypač jaudinantis, kvapą gniaužiantis kinimus, pašalinti stresą, padaryti sėkmingą, turtingą ir žmogaus susitikimas su Dievu Jėzumi. Jie rado Kristų. pan. – visu tuo pati save ir nužudo. Neįmanoma rimtai Šios žinios skelbimas – Andriejus apie Mesiją praneša kalbėti apie religiją, kuri teisinasi, bando prisitaikyti savo broliui Simonui Petrui – yra pavyzdys, kaip tikras arba tarnauja kitokiam tikslui negu Dievas. Būtų graudu, susitikimo su Dievu džiaugsmas paskelbiamas kitiems. jeigu kviestume tapti krikščionimis, žadėdami nerūpes- Tikra meilė Dievui negali būti nutylėta. Patyręs susitingą gyvenimą, priteklių, savų „tiesų“ skelbimo plat- tikimo džiaugsmą tikintysis gerąją meilės žinią ima formą, o visai nesirūpintume supažindinti su Viešpačiu, skelbti kitiems, ypač – šalia esantiems. palydėti į susitikimą su Dievu. Krikščioniško mokymo Taigi, kaip galiu iš tiesų būti krikščionimi? priėmimas veikia tikinčiojo gyvenimą ir reiškiasi jame Pirmiausia – priimti ir tikėti, kad Jėzus yra Dievo sūnus ženklais, kurių visumą sudaro asmeniško santykio su ir Tėvo apreiškimas. Tada pridėti delną prie ausies (taip Dievu troškimas, ieškojimas ir užmezgimas. kartais vaizduojamos dorybės) ir klausytis Žodžio, nes Kad užmegztum santykį, būtina ne tik kalbėti, bet „jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa“ ypač – mokėti klausytis. Juk mūsų religija nėra kažkokių (Jn 1, 4). Aktyviai, taip pat ir darbais, mylėti Dievą bei taisyklių ar normų rinkinys, o ir jų laikymasis nepada- savo artimą, tėvams – savo vaikus, vedant juos į susirytų mūsų laimingų. Tikėjimo džiaugsmas, laisvė, viltis pažinimą su Tėvu, Sūnumi Jėzumi ir Šventąja Dvasia, kyla iš susitikimo su asmeniu, trokštančiu bendravimo, kad ir jie taptų mokiniais. O svarbiausia likti tvirtiems bendradarbiavimo ir draugystės. tikėjime, viltyje ir meilėje, nes Viešpats mums sako: Ar tikrai suvokiu tiesą, kad Jėzus, tikriausias „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. asmuo, atėjo dėl manęs ir kalba būtent man? Šv. vysk. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: Teofilis Antiochietis sako: „Jei tartum: „Parodyk man aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33).

Kelionė

2021 m.

Nr. II (18)

5


Maranata Tu – mano Kelias iš visų akligatvių. Tu – mano Tiesa, neperprantama, nuginluojanti. Tu – mano Gyvenimas, kupinas netikėtumų, vedančių į amžinybę. Tu – mano Vartai, pro kuriuos išeinama iš vienišumo pragarų. Tu – mano Ganytojas, akių nenuleidžiantis, vilkų neįbauginamas. Tu – mano Viešpats. O aš… Keleivis, pašauktas vardu. Paklydusi avis, tapusi Gailestingumo taikiniu. Žmogus, stokojantis Tavęs. Išmokyk mylėti Tave, Jėzau, sekti Tave, Jėzau, gyventi Tave, Jėzau.

=

Dieve, kurio atvaizdu būti nebeįstengiu, pasigailėk… Nuvalyki visą iliuzijų ir išsisukinėjimų grimą, nuplauki susireikšminimo ir tariamos visažinybės purvą. It kruopštus restauratorius atidenki mane sluoksnis po sluoksnio. Kad turėdamas akis – matyčiau, kad turėdamas ausis – girdėčiau, kad turėdamas širdį – mylėčiau, Tave, Gyvenime, Nugalėjęs mirtį.

=

Kai noriu mokyti, aiškinti, o ne mokytis, kai daugiau kalbu nei klausaus, pasigailėk manęs, Dieve. Sugriauki netikrą žinojimą, kai į jį kabinuosi, gindamasis nuo Tavęs. Išvilioki iš visų egocentrizmo urvelių, kai užuot gyvenęs, savęs gailestyje, tarytum pakelės karčiamose, įstrigęs, atstumiu Tave – Kelią, vedantį į Tėvo glėbį.

=

Savo nerimo genamas klaupiuos prieš Tave, Dieve, ramybės šaltini. Tarp daugybės nelengvų pasirinkimų padėki atpažint Tavo valią. Kad ją vykdant gytų manasis žvilgsnis. Kad ją vykdant rimtų mintys ir širdis. Išminties soste, patrauk mane prie Jėzaus, kad sugebėčiau Juo sekti taip, kaip Tu. Marija, nusidėjėlių gynėja, apvalyk mano gyvenimą nuo visų egoizmo apraiškų, išravėki, supurenki mane Žodžiui, nešančiam vaisių.

112

Kelionė

2021 m.

Nr. II (18)


Atsidūsėjimai Kun. Kęstutis DvareckasIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.