Page 1

Directori d’entitats de persones immigrades a Espanya

DIRECTORI D’ENTITATS DE PERSONES IMMIGRADES A ESPANYA edició

2006 / 2007


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Página 1

DIRECTORI D’ENTITATS DE PERSONES IMMIGRADES A ESPANYA


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

Edita

19:50

Página 2

Fundació ”la Caixa”

Agraïments

Òrgans de Govern de l’Obra Social ”la Caixa”

COMISSIÓ D’OBRES SOCIALS President

Ricard Fornesa Ribó

Vicepresidents

Salvador Gabarró Serra Jordi Mercader Miró Manuel Raventós Negra

Vocals

Marta Domènech Sardà; Javier Godó Muntañola; Immaculada Juan Franch; Justo B. Novella Martínez; Magí Pallarès Morgades

Secretari

Alejandro García-Bragado Dalmau

Director general de ”la Caixa”

Isidre Fainé Casas

Director executiu Obra Social

Josep F. de Conrado i Villalonga

La Fundació “la Caixa” vol expressar el seu agraïment a les següents persones i entitats que han col·laborat en aquest projecte, dedicant-hi temps i fent-nos arribar la seva opinió i informació:

PAT R O N AT D E L A F U N D A C I Ó ” L A C A I X A” President

Josep Vilarasau Salat

Vicepresidents

Salvador Gabarró Serra Jordi Mercader Miró Isidre Fainé Casas

Patrons

Ramon Balagueró Gañet; M. Amparo Camarasa Carrasco; Josep F. de Conrado i Villalonga; Marta Domènech Sardà; Ricard Fornesa Ribó; Manuel García Biel; Javier Godó Muntañola; Immaculada Juan Franch; Juan José López Burniol; Montserrat López Ferreres; Amparo Moraleda Martínez; Miquel Noguer Planas; Justo B. Novella Martínez; Vicenç Oller Compañ; Magí Pallarès Morgades; Alejandro Plasencia García; Manuel Raventós Negra; Leopoldo Rodés Castañé; Luis Rojas Marcos; Lluc Tomás Munar; Francesc Tutzó Bennasar; Nuria Esther Villalba Fernández; Josep Francesc Zaragozà Alba

Secretari (no patró)

Alejandro García-Bragado Dalmau

Director General de la Fundació ”la Caixa”

Josep F. de Conrado i Villalonga

À R E A D ’ I N T E G R A C I Ó S O C I A L D E L A F U N D A C I Ó “ L A C A I X A” Director

Albert López Martínez

Programa d’Immigració: Sotsdirectora Coordinació de la publicació

Sílvia Maldonado Melià Lourdes Peracaula Guasch

Autors

Observatori del Tercer Sector. Equip tècnic: Pau Vidal, Núria Valls, Carmen Fernández, Marina Albinyana, Anna Torrent, Núria Carod, Noelia Mohedano, Patricia Blanco, Sofia El Fakir i Sandra Forcadell

Correcció dels textos Disseny gràfic Fotografia de portada Il·lustracions Fotomecànica i impressió

Manners Cèl·lula Starp estudi Cèl·lula NovoPrint

La responsabilitat de les opinions expressades en aquesta publicació correspon únicament als autors. La Fundació “la Caixa” no s’identifica necessàriament amb l’opinió dels autors.

© dels textos, els autors © de les il·lustracions, els autors © de l’edició, Fundació ”la Caixa”, 2006 Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona DL: B-????-2006

Joaquín Aguilar (CEAR Madrid – Madrid) Antoni Anglada (Consell Insular de Menorca – Maó) Rosa Aparicio (Universidad Pontificia de Comillas – Madrid) Xavier Aragall (Institut Europeu de la Mediterrània - IEMed – Barcelona) Eulàlia Burgos (Registre d’entitats sense ànim de lucre a Menorca – Maó) Juan Carlos (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Málaga - MPDL – Màlaga) Lucía Cerda (Bilbo Etxezabal) Pere Climent (CAI - Ajuntament de València – València) Rafael Crespo (Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals i Treballadors Estrangers - GRAMC – Girona) Eva del Pino (Málaga Acoge – Màlaga) Fernando Falomir (Fundación CeiM – València) Andrea Farah (El Patio de las Culturas – Las Palmas de Gran Canària) Jorge Fariña (Observatorio de la Inmigración en Tenerife - Obit – Santa Cruz de Tenerife) Teresa Fernández (Oficina Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid – Madrid) Jaume Font (Fundació Pagesos Solidaris – Barcelona) Carmen Gallego (Consejería de Asuntos Sociales. Ayuntamiento de Zaragoza – Saragossa) Dani Garcia (Fundació Pagesos Solidaris – Lleida) Isabel Gómez Reyes (Alicante Acoge – Alacant) Charo Gorostegui (Granada Acoge – Granada) Juan Guirado (Oficina Regional de Atención a la Inmigración en Murcia – Múrcia) Fina Hernández (Murcia Acoge – Múrcia) Gregorio Hernández (Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias – Santa Cruz de Tenerife) Félix Herrero Durán (Asociación Islámica Al-Andalus – Màlaga) Mercè Janer (Consell Municipal d’Immigració de Barcelona – Barcelona)

Rigoberto Jara (Harresiak Apurtuz – Bilbao) Natacha Jiménez (Observatori Permanent de la Immigració de la Universitat Jaume I - OPI-UJI – Castelló de la Plana) Jesús López (La Mitad del Cielo – Màlaga) David López (Zutalur – Bilbao) Sergi Martí (Consell Comarcal de l’Alt Empordà – Figueres) Juana Martín (Càritas Diocesana de Barcelona – Barcelona) Javier Martínez (Direcció General de Serveis Socials. Conselleria General d’Immigració de les Illes Balears – Palma) Carmen Martínez Cañete (Asociación de Ayuda al Inmigrante ASAIN Valladolid – Valladolid) Andrés Montoya (Ajuntament de Terrassa – Terrassa) Mònica Nadal (Fundació Jaume Bofill – Barcelona) Carme Noguera (Ajuntament de Figueres – Figueres) Miguel Pajares (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals - Ceres – Barcelona) Carmen Pérez Araujo (Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes en Andalucía – Sevilla) Jacinto Pernia (Ajuntament de Lleida – Lleida) Gemma Pinyol (Fundació Cidob – Barcelona) Estela Plaza García (Opañel – Madrid) Quim Pons (Fundació Migrastudium – Barcelona) Cati Pons Mesquida (Càritas Diocesana de Menorca – Maó) Carmen Pulliu (Asociación para la Cooperación con el Sur-Acsur Las Segovias – Múrcia) Yolanda Rodríguez (CCOO Valladolid – Valladolid) Mireia Rosés i Noguer (Consell Comarcal d’Osona – Vic) Mónica Ruffa Such (Asociación de Mediadores Sin Fronteras – Almeria) i Blanca Ruiz (Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes - Acoge – Madrid)

3


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Página 4

Índex p. = número de pàgina

Presentació p. 7 La importància creixent del paper de les entitats de persones immigrades p. 8 Característiques de les entitats de persones immigrades i distribució de la població immigrada al territori p. 10

DIRECTORI

ÍNDEXS I ANNEXOS

Andalusia p. 23

Índex per comunitats autònomes

Aragó p. 46

i províncies p. 300

Canàries p. 59 Cantàbria p. 73 Castella-la Manxa p. 93

Com actualitzar les dades

Catalunya p. 96

del Directori p. 328

Comunitat de Madrid p. 156 Comunitat Valenciana p. 184

El procés d’elaboració del Directori p. 16 Mapa d’Espanya p. 18 Com utilitzar el Directori p. 19

Índex per entitats p. 314

Castella i Lleó p. 75

Extremadura p. 216 Galícia p. 220 Illes Balears p. 235 La Rioja p. 253 Navarra p. 256 País Basc p. 267 Principat d’Astúries p. 280 Regió de Múrcia p. 283


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Página 6

Presentació

L’Obra Social “la Caixa” és una entitat amb més de cent anys d’existència, oberta a la nova realitat social. Els seus programes sorgeixen de la constatació que la ràpida transformació del món d’avui es troba a l’origen de moltes mancances i que cal un esforç col·lectiu per tal d’aconseguir plataformes d’integració i més oportunitats per a tothom. Des d’aquesta perspectiva, col·labora amb especialistes i agents socials que treballen al costat de les persones més desafavorides. La participació de persones de diferents procedències i extraccions socials que troben en la relació d’ajuda una manera de viure en comunitat ha permès crear xarxes de solidaritat que han contribuït a pal·liar molts dèficits existents i que al llarg dels anys han acumulat una gran experiència. L’Obra Social “la Caixa” ofereix els seus recursos i fa una feina de mediació entre els experts, els treballadors socials, els voluntaris i totes aquelles persones susceptibles de beneficiar-se de les accions que es duen a terme en el camp de la informació, la formació, la integració i la millora de la qualitat de vida. Aquest Directori d’entitats de persones immigrades a Espanya és una de les primeres publicacions que l’Obra Social “la Caixa” edita en el marc del nou Programa d’Immigració. En els darrers anys aquest sector ha esdevingut molt actiu, han sorgit entitats que, a partir d’unes necessitats bàsiques, han anat ampliant les seves activitats i diversificant els seus interessos. Un dels problemes més freqüents per a les persones que arriben a un país nou és trobar assessorament en temes quotidians, laborals, legals i de lleure. L’experiència d’altres persones que han seguit abans que ells els mateixos passos té un gran valor. Les entitats d’immigrants ofereixen assessorament, informació i contactes que permeten trobar la manera de tirar endavant i triar les millor opcions.

6

La novetat d’aquesta publicació és que per primera vegada recull la informació sobre les associacions d’immigrants de tot l’Estat. Els responsables de la recollida de dades i el treball de camp han estat un equip d’especialistes amb experiència en temes d’immigració que han pogut disposar de la col·laboració de persones i entitats a les diferents comunitats autònomes. El resultat és una guia que reflecteix l’extraordinària vitalitat de les associacions d’immigrants i que obre un immens ventall de possibilitats de comunicació i servei.Al mateix temps, fa visible el teixit associatiu i reconeix les associacions com a interlocutor vàlid davant de les institucions públiques. Al costat del directori d’entitats s’ha editat una altra publicació que du per títol ¿Cómo es este país?: Información útil para las personas inmigradas y nuevos residentes, que ofereix informació bàsica sobre el marc legal, la vida quotidiana, el treball, l’habitatge, la salut, l’educació, l’oci i la cultura, i la religió a Espanya. Són les dues primeres eines a partir de les quals l’Obra Social “la Caixa” vol posar les bases d’una relació de confiança, sòlida i duradora. L’Obra Social “la Caixa” vol agrair la col·laboració de les associacions, els agents socials i l’Administració, que han acollit aquest projecte amb simpatia, i remarcar l’exhaustivitat i el rigor de les persones que han treballat per fer-lo possible.

Josep F. de Conrado i Villalonga Director Executiu de l’Obra Social “la Caixa”

7


10/10/06

19:50

Página 8

La importància creixent del paper de les entitats de persones immigrades El fenomen migratori és un dels grans temes del nostre temps: la importància del paper de la població immigrada en l’estructura demogràfica d’Espanya és indubtable. L’arribada d’aquesta nova població té un impacte en molts àmbits de la nostra societat, com el teixit associatiu. En aquest context de canvi demogràfic i de sorgiment de noves necessitats i oportunitats apareixen les organitzacions d’immigrants, que han crescut notablement en els darrers anys, en paral·lel amb l’augment de la immigració. Els factors que intervenen en la formació i el desenvolupament d’aquestes organitzacions són variats, i en general es fonamenten en les característiques personals dels col·lectius que componen les entitats, en la cultura organitzativa dels països d’origen i en el marc dins del qual la societat d’acollida permet als individus desenvoluparse d’una manera associativa. La majoria de les actuacions d’aquestes associacions s’adrecen als seus col·lectius de referència. Malgrat tot, cada cop pren més importància la societat d’acollida com a camp d’actuació, tant des del punt de vista de la sensibilització com del de la interlocució davant l’Administració. És a dir, inicialment les activitats tenen com a objectiu cobrir les necessitats de compartir i relacionar-se amb els seus de les persones immigrades. Però la tendència és a evolucionar cap a actuacions amb una visió més global que tenen més en consideració la societat d’acollida, encara que sense perdre de vista les necessitats del col·lectiu.

LES PRINCIPALS ACTIVITATS REALITZADES PER LES ORGANITZACIONS PODEN INCLOURE ELS ÀMBITS SEGÜENTS: Cultural: En algunes entitats aquest tipus d’actuació té tanta importància que en defineix el nom mateix. Es tracta d’accions ludicofestives i manifestacions artístiques centrades en la promoció de les tradicions del país. En alguns casos, aquestes activitats es poden dur a terme en col·laboració amb entitats «autòctones» en el marc de jornades de celebració de la diversitat cultural. Esportiu: Es tracta de la realització d’activitats esportives, com campionats de futbol, voleibol, etc. En algunes ocasions es tracta d’esports no arrelats en la societat d’acollida i que, per tant, no poden practicar-se fàcilment, com per exemple el beisbol. Les activitats esportives acostumen a tenir una elevada participació. Acolliment i orientació: En aquest cas,es tracta d’actuacions de caràcter assistencial fonamentades en la informació, l’orientació i l’assessorament en relació amb tràmits vinculats amb el procés d’acollida i assentament de la població immigrada (assessoria jurídica en estrangeria, salut, habitatge, treball, educació). Ajuda mútua: Acostumen a sorgir arran de la posada en comú de problemàtiques compartides. Se centren en grups d’autoajuda, en ajut emocional, etc. Assistència social: atenció a situacions de desarrelament i soledat, etc. Són actuacions que fonamentalment es diferencien de les anteriors en què atenen situacions més extremes d’exclusió més

8

enllà del component migratori i relacionades amb la pobresa urbana (tot i que s’acostumen a adreçar a membres del col·lectiu d’origen). Formació: classes de idiomes, inserció laboral, informàtica, etc. Totes aquestes actuacions se centren en la capacitació dels immigrants amb vista a la inserció laboral en concret i social en general. En aquest tipus d’activitat cal distingir entre aquelles classes d’idioma que tenen com a objectiu ensenyar les llengües oficials del país d’acollida i aquelles activitats adreçades als fills i filles de persones immigrades amb la finalitat de donar-los accés a la cultura d’origen i més especialment a la llengua. Cooperació al desenvolupament: accions de solidaritat amb les comunitats d’origen i, en casos concrets, accions específiques de codesenvolupament. És una activitat en clar creixement que normalment es realitza en col·laboració amb una ONG del país d’acollida que ja fa activitats de cooperació al desenvolupament amb el país de referència. Accions d’interlocució i intermediació amb les administracions públiques i altres entitats: Aquest tipus d’actuacions poden ser molt diverses, però, per posar exemples concrets, poden consistir en l’assistència mitjançant traducció i acompanyament o en la participació en consells de migració. Es tracta de fer el paper de pont entre la societat d’acollida (l’Administració pública majoritàriament) i el col·lectiu de persones immigrades.

Inici de l’associació

Evolució de l’organització

01_intro_cat2.qxd

Accions ludicofestives Espai de retrobament i intercanvi Suport i acollida de les persones nouvingudes Tràmits burocràtics Prestació de serveis Intermediació Formació Accions d’incidència política Accions de cooperació al desenvolupament Professionalització i especialització Participació en xarxes

ASSOCIACIÓ CONSOLIDADA

Les entitats de persones immigrades han esdevingut agents clau entre les administracions i el col·lectiu de persones immigrades,fonamentalment pel seu potencial en aspectes com la interculturalitat, la inserció sociolaboral, la mediació intercultural, la tramitació burocràtica, etc., i també pel seu paper en la sensibilització de la societat en general. Tot i el gradual reconeixement del paper clau d’aquestes associacions per part de tots els actors implicats en la gestió del procés d’integració en una nova societat, cada cop es fa més manifesta la necessitat de conèixer-les més en profunditat. En la realització d’aquest directori s’ha volgut recollir la pluralitat d’entitats d’immigrants que hi ha al nostre entorn.

Les activitats que realitzen les entitats de persones immigrades són també diferents segons el grau de consolidació de les organitzacions. A l’inici, el més habitual és que les activitats se centrin en accions més culturals i lúdiques i de retrobament entre les persones del col·lectiu d’origen. Posteriorment, quan l’entitat es va consolidant, es poden realitzar activitats més centrades en temes de representació i de treball amb altres. Això no vol dir que les associacions més consolidades no organitzin activitats culturals. Normalment en segueixen fent, però el seu grau de consolidació i implantació fa que també puguin plantejar-se altres tipus d’activitats.

9


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Página 10

Característiques de les entitats de persones immigrades i distribució de la població immigrada al territori A partir de la recerca per elaborar el Directori d’entitats de persones immigrades a Espanya hem pogut comprovar i analitzar una sèrie de dades en relació amb les entitats i, també, en relació amb la distribució dels immigrants per comunitats autònomes. CARACTERÍSTIQUES DE LES ENTITATS DE PERSONES IMMIGRADES INCLOSES EN EL DIRECTORI No és una tasca fàcil determinar què s’entén per entitat de persones immigrades, ja que el fenomen migratori és actualment un dels temes que es tracten amb més freqüència des del tercer sector.Així doncs, a més de les mateixes associacions d’immigrants, hi ha nombroses entitats pro immigrants o d’atenció social que treballen especialment amb i per a la immigració. A l’efecte d’aquesta publicació, s’han considerat organitzacions d’immigrants aquelles constituïdes i gestionades majoritàriament per persones immigrades,que realitzen activitats associatives dirigides al propi col·lectiu o a la societat d’acollida. Durant la realització del treball de camp, s’ha estat en contacte continuat amb el teixit associatiu espanyol a fi de poder recollir les dades que segueixen a continuació.

Àmbit territorial d’actuació de les entitats de persones immigrades En relació amb l’àmbit territorial d’actuació, s’han trobat associacions que actuen simultàniament a diferents nivells. No obstant això, destaca especialment l’àmbit d’actuació de la comunitat autònoma (39%), seguit del provincial (31%) i de l’estatal (26%). La majoria d’entitats treballen en més d’un àmbit territorial.

4%

Autodefinició de les entitats de persones immigrades Pel que fa a la forma en què les associacions es defineixen a elles mateixes, destaca el 47% de les que ho fan com a entitats culturals. Tot seguit, el 38% es defineixen com a associacions de persones immigrades, mentre que el 37% es consideren entitats dedicades principalment a l’ajuda social del col·lectiu. Algunes de les organitzacions es defineixen tenint en compte més d’una categoria.

Barri 16%

Municipi 31% 39% 26%

47%

Província

38%

Persones immigrades

Comunitat autònoma

37%

D’ajuda social

Estat

10%

Països de procedència

8%

Internacional

23% 17% 14%

Mediació intercultural Cooperació al desenvolupament Educativa

11%

Pro drets humans

11%

Temps lliure Dones

7% 18%

10

Cultural

Altres

11


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Página 12

Característiques de les entitats de persones immigrades i distribució de la població immigrada al territori

Motivacions de les entitats de persones immigrades Quant a les motivacions que mouen als membres de les organitzacions de persones immigrades a associar-se, veiem com la majoria (67%) ho fan per integrar-se i participar en la societat d’acollida, mentre que el 42% volen retrobar-se amb altres persones del seu país de procedència i el 39% promocionar la seva cultura d’origen.

67% 42% 39% 29%

Integració i participació en la societat d’acollida Trobar-se amb iguals

Preocupacions de les entitats de persones immigrades D’altra banda, es poden apuntar quines són les principals preocupacions de les associacions d’immigrants. D’aquesta manera, destaca la menció, per part del 85% de les entitats entrevistades, de la manca de recursos econòmics i materials com a obstacle per al seu desenvolupament. Tot seguit, ens trobem que el 41% consideren la manca de suport per part de les administracions públiques com el principal problema. Finalment, i amb una proporció del 33%, la Llei d’estrangeria i les seves restriccions legals són percebudes com els principals inconvenients per a la seva supervivència.

Activitats habituals de les entitats de persones immigrades Un altre tema analitzat són les activitats que les entitats duen a terme de forma permanent. Destaca la promoció cultural amb el 51%, l’orientació personal amb el 50% i l’assessorament jurídic i legal amb el 47%. La majoria d’organitzacions realitzen més d’un tipus d’activitat.

Ajuda humanitària

14% 47% 18%

Cooperació

17%

Denúncia Esports

23%

Formació

33%

Infància i joventut

24% 34%

Inserció laboral

35%

Intermediació

Promoció de la cultura d’origen Vulneració dels drets

85%

Manca de recursos 27%

21%

Assessoria jurídica i tramitació legal

41%

Oci i temps lliure

Manifestacions artístiques

Falta de suport de lÕAdministra ció Medi ambient

2% 5%

Religió

19%

Altres

Llei d’estrangeria

33%

Mitjans de comunicació

13% 29%

Poca implicació dels membres

25%

Manca de suport i coordinació amb altres entitats Mobilitat laboral i territorial dels membres

22%

Orientació 50% general i suport emocional Pobresa urbana

7% 51%

34%

Altres

Promoció de la dona

23%

Recerca

5% 2%

Salut / drogodependències / VIH 43%

12

Promoció cultural

Sensibilització

13


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Característiques de les entitats de persones immigrades i distribució de la població immigrada al territori

Página 14

POBLACIÓ IMMIGRADA A LES COMUNITATS AUTÒNOMES Un tema rellevant que ha estat present en la realització del Directori són les diferències entre les comunitats autònomes en relació amb la població immigrada que acullen. S’ha considerat com a població immigrada les persones que provenen de països extracomunitaris i amb una baixa renda econòmica. És a dir, no s’ha inclòs les persones que provenen de països europeus com Alemanya, França, Anglaterra, etc., ni tampoc de països com Estats Units i Austràlia, entre altres. Això és degut al fet que tant les motivacions per emigrar com la situació d’integració de les persones que provenen d’aquests països són diferents.

Població immigrada per comunitats autònomes en relació amb el total de població immigrada a Espanya Una dada que cal tenir en compte és el total de persones immigrades a Espanya (2.954.089), que representen el 6,7% de la població total del país. La distribució dels immigrants indica que les comunitats amb un major nombre de persones d’aquest col·lectiu són la Comunitat de Madrid (24,3%) i Catalunya (23,2%),seguides per la Comunitat Valenciana,amb el 12,9% del total de la població immigrada. 9,3%

Població immigrada en relació amb el total de població de la comunitat autònoma Una altra dada important és la proporció de persones immigrades que hi ha a cada comunitat autònoma en relació amb la població total que hi viu. Segons aquest criteri, la major concentració d’immigrants es troba a la Comunitat de Madrid (12%), la Regió de Múrcia (10,9%) i Catalunya (9,8%). 3,5%

Andalusia

Andalusia

7,1%

Aragó

3,1%

Aragó

6,4%

Canàries

4,3%

Canàries

3,2%

Cantàbria

Cantàbria

3,1%

Castella i Lleó

0,6% 2,7%

Castella i Lleó

3,7%

Castella-la Manxa 23,2%

5,8%

Castella-la Manxa 9,8%

Catalunya

Catalunya

3,8%

Ciutat Autènoma de Ceuta

0,1%

Ciutat Autònoma de Ceuta

3,9%

Ciutat Autònoma de Melilla

0,1%

Ciutat Autònoma de Melilla 24,3%

12,9%

Comunitat Valenciana Extremadura

1,7%

Galícia

2%

Extremadura Galícia Illes Balears

9,3%

La Rioja

7,5% 2,8%

País Basc

2%

Regió de Múrcia

Comunitat Valenciana

9,5%

Navarra

Principat d’Astúries

Comunitat de Madrid

1,8%

La Rioja

1,5%

4,9%

2%

Illes Balears

0,9%

0,7%

8,9%

Comunitat de Madrid

0,7%

3,2%

12%

Navarra País Basc Principat d’Astúries

10,9%

Regió de Múrcia

Font: INE, Padró municipal 2005. Elaboració pròpia

Font: INE, Padró municipal 2005. Elaboració pròpia

14

15


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Página 16

El procés d’elaboració del Directori

Saber quantes organitzacions de persones immigrades hi ha, com són, quines actuacions fan, etc., no ha estat una tasca senzilla. L’actual manca d’informació pel que fa a aquest tema feia impossible tenir una fotografia de l’estat de la qüestió sobre el moviment associatiu d’origen immigrat si no se’n feia abans una recerca.Així doncs, la publicació d’aquest directori té una gran importància per l’impacte que significa en relació amb tots els agents implicats en la integració de les persones immigrades.

La principal dificultat ha estat la manca d’un registre centralitzat d’actualització periòdica. La poca fiabilitat de la informació existent es deu en bona mesura a diversos factors: d’una banda, a trets del tercer sector en general (especialment trets específics de les entitats més joves) i, de l’altra, a les característiques específiques de les mateixes entitats de persones immigrades.

Aquest directori ha estat el resultat d’una recerca rigorosa i contrastada, i vol esdevenir una eina útil per als mateixos nouvinguts, les seves associacions, les administracions i altres agents del tercer sector, que identifiqui les entitats, visibilitzi les seves activitats i normalitzi el teixit associatiu.

El procés de creació: Sovint algunes entitats no es registren en el moment en què es creen sinó quan ja porten un temps funcionant.

El treball de camp per les diferents comunitats autònomes a fi d’elaborar aquest directori ha estat llarg i laboriós a causa de la mateixa tipologia de les associacions d’immigrants. En aquesta tasca d’apropament i coneixement de les diferents realitats locals, s’ha disposat de la col·laboració de persones i organitzacions que treballen sobre la immigració (organitzacions pro immigrants, administracions públiques, universitats...) i que han contribuït a la identificació de les organitzacions de persones immigrades existents i actives a cada territori. Han estat molts els contactes i les entrevistes que ens han permès compartir des de la complicitat les motivacions i les dificultats que comporta aquest esforç d’identificació i visualització del conjunt de la immigració a Espanya.

16

Aquest directori ha estat realitzat en el període comprés entre desembre del 2005 i juny del 2006 per un equip de nou persones que han viatjat per Espanya per entrevistar entitats i prescriptors, que han trucat per telèfon per validar dades, que han fet nombrosos contactes, que han preparat llistats... Tota la informació que hi figura ha estat confirmada i validada per les mateixes entitats de persones immigrades.

A CONTINUACIÓ, ENUMEREM ALGUNES D’AQUESTES CARACTERÍSTIQUES:

L’alt índex de natalitat: La formació d’associacions s’ha donat en paral·lel als processos d’assentament de la població nouvinguda; per això, durant el període en què la immigració s’incrementava exponencialment així ho feien també les seves organitzacions. L’elevada taxa de mortalitat de les organitzacions: El procés migratori suposa moments de forta inestabilitat personal causats per la centralitat del treball remunerat en la vida de les persones immigrades. Això s’acostuma a traduir en llargues jornades laborals que no deixen temps lliure per a la vida associativa dels individus i, tot sovint, en mobilitat territorial a la recerca de feina quan aquesta s’acaba. La dificultat de contacte per la inexistència de seu o telèfon:Així mateix, es fa palesa una clara dificultat per identificar i localitzar les entitats formades per persones immigrades a causa de la seva realitat: poca consolidació, falta de recursos materials, etc.

17


01_intro_cat2.qxd

10/10/06

19:50

Página 18

Mapa d’Espanya

Principat d’Astúries

Com utilitzar el Directori

Cantàbria

País Basc

Galícia

Indicador de província Indicador de comunitat autònoma

Navarra La Rioja Catalunya

Castella i Lleó Aragó

Nom de l’entitat Adreça

Comunitat de Madrid

Castella-la Manxa

Extremadura

Comunitat Valenciana

Informació complementària Illes Balears

Regió de Múrcia Andalusia

Número de pàgina

Canàries

Ciutat Autònoma de Ceuta Ciutat Autònoma de Melilla

18

El Directori d’entitats de persones immigrades a Espanya s’ha dissenyat pensant en la seva utilitat i facilitat de consulta. Per aconseguir-ho, s’ha optat per un format de fitxa que permeti la localització ràpida de les entitats, que presenten una quantitat d’informació homogènia en tots els casos. Les fitxes de les entitats de persones immigrades s’han ordenat d’acord amb els criteris següents: per comunitats autònomes, per províncies, per municipis i pel nom mateix de les entitats, i en tots els casos seguint un ordre alfabètic.

S’ha seguit aquest tipus d’ordenació per garantir que les organitzacions d’un mateix territori apareguin juntes en el Directori. Així mateix, s’han inclòs dos índexs al final del Directori. El primer mostra les associacions ordenades alfabèticament per comunitats autònomes i províncies, mentre que el segon les ordena alfabèticament segons el seu nom.

19


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Pรกgina 20

Directori

21


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 22

Andalusia Còrdova

Jaén

Huelva Sevilla Granada

Almeria

Màlaga Cadis

Dades d’interès Total de població 7.849.799 Total de població immigrada 275.091 Percentatge de població immigrada 3,5% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 9,3%

Font: INE, Padró municipal 2005

23


10/10/06

19:59

Página 24

Andalusia

Almeria

Almeria

Almeria

Almeria

Asociación de Cooperación e Investigación de Mujeres y Niños Inmigrantes en Almería

Asociación de Inmigrantes Neva Federación Rusa

Asociación de Mujeres Inmigrantes Nos-Otras ASOMIN

Asociación Sociocultural Bereber Ayemmun N’Imazighen

General Luque, 7, 1.º 5.ª 04002 Almería Tel. 669 329 209 ejbari@mixmail.com

Largo Caballero, 52 04007 Almería Tel. 607 520 599 Fax 950 245 090

Celia, 12, bajos 04008 Almería Tel. 670 830 965 / 950 853 076 Fax 950 853 076 asoc_nosotras@yahoo.com

Antonio Gala, 4, bajos 04006 Almería Tel. 950 260 688 / 950 011 064 / 605 452 816 amazighalmeria@gmail.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1999

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Rússia

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Algèria

Missió / Objectius Afavorir la integració de les dones marroquines a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Promoure la cultura del seu país. Dur a terme mediació intercultural.

Missió / Objectius Promoure la llengua i la cultura amazic (berber).

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Missió / Objectius Defensar els drets dels immigrants en tots els àmbits de la societat. Promoure el paper de la dona immigrant i lluitar pels seus drets a la societat espanyola.

24

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Pobresa urbana Promoció de la dona

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Activitats Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural

25


10/10/06

19:59

Andalusia

Almeria

Página 26

Almeria

Almeria

Almeria

Asociación Voces para la Integración

Latinoamérica Viva

Asociación de Inmigrantes Hijos de Tame

Asociación de Inmigrantes por la Paz

Coronel Luque, 7, 1.º 5.ª 04002 Almería Tel. 669 329 209 / 950 255 475 ejabri@mixmail.com / lanuevavoz@telefonica.net

Lope de Vega, 37 04003 Almería Tel. 950 269 320 latinoamericaviva@yahoo.es

Travesía del Cuco, 5 04745 La Mojonera Tel. 950 331 581

Adelfas, 2 04745 La Mojonera Tel. 646 234 855

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1991

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Equador i Colòmbia

Àmbit d’actuació: estatal, internacional i país de procedència

Missió / Objectius Fomentar la integració dels immigrants a la societat d’acolliment. Potenciar la participació en la societat espanyola de tots els immigrants. Propiciar l’intercanvi cultural.

Missió / Objectius Facilitar el procés d’adaptació a la societat d’acolliment de la família, i especialment dels nens i els joves. Preservar la identitat cultural dels immigrants llatinoamericans dels diferents països. Afavorir l’intercanvi cultural entre immigrants llatinoamericans i població autòctona, més concretament l’andalusa. Promoure la cultura d’origen i les seves tradicions. Propiciar situacions de convivència, arrelament, benestar social, desenvolupament cultural i acadèmic, aprofitament i gaudi del temps lliure. Fomentar la integració dels immigrants a la societat d’acolliment.

Activitats Denúncia Promoció cultural Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Guinea Bissau Missió / Objectius Proporcionar ajuda social als més desfavorits. Dur a terme projectes de codesenvolupament en els àmbits de l’educació i la salut. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Infància i joventut Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Salut / drogodependències / VIH

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Algèria i Marroc Missió / Objectius Promoure les seves cultures i les seves tradicions. Conservar les seves arrels tant culturals com religioses. Desenvolupar i promoure activitats esportives. Activitats Esports Formació Infància i joventut Promoció cultural

Activitats Formació Infància i joventut Orientació general i suport emocional Promoció cultural

26

27


10/10/06

19:59

Andalusia

Almeria

Página 28

Almeria

Almeria

Almeria

Asociación Casa Argentina de Roquetas de Mar

Asociación Cultural de Inmigrantes de Guinea-Bissau

Asociación de Emigrantes Mauritanos en Andalucía AEMA

Asociación de Inmigrantes y Amigos de Guinea Conakry en Almería ARAG

Mayor, 32, 1.º dcha. 04740 Roquetas de Mar Tel. 685 888 958 / 950 552 421 argentinosenalmeria@yahoo.es

Duque de Ahumada, 5, 1.º 2.ª 04740 Roquetas de Mar Tel. 666 962 522 calilofofana@hotmail.com

Rafael Alberti, 14 04740 Roquetas de Mar Tel. 627 234 652 / 950 322 524 Fax 950 263 232

General Prim, 20, bajos 04740 Roquetas de Mar Tel. 666 926 208 / 950 319 306 Fax 950 319 306

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Guinea Bissau

Origen de la majoria dels membres: Mauritània

Origen de la majoria dels membres: Guinea Conakry

Missió / Objectius Assessorar tots els immigrants en temes d’estrangeria. Preparar esdeveniments culturals.

Missió / Objectius Orientar els immigrants en els diferents àmbits en els quals s’han de desenvolupar a Espanya.

Missió / Objectius Fomentar la integració del col·lectiu immigrant a la societat d’acolliment. Treballar per cobrir les necessitats bàsiques dels immigrants.

Missió / Objectius Potenciar l’intercanvi cultural entre el col·lectiu immigrant i la societat d’acolliment. Promoure l’ajuda mútua entre immigrants. Fer classes als fills d’immigrants nouvinguts.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Formació Infància i joventut Intermediació

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

28

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció de la dona

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

29


10/10/06

19:59

Página 30

Andalusia

Almeria

Almeria

Almeria

Almeria

Asociación de Mujeres Inmigrantes de la Región de Andalucía AMIRA

Asociación de Rumanos Dunarea

Asociación Emigrantes Mauritanos de Hassi-Chaggar en España

Asociación Federal de Nigerianos en Almería-España

Apartado de Correos 150 04740 Roquetas de Mar Tel. 600 031 151 / 950 522 444 amira_de_andalucia@hotmail.com

Juan Carlos I, 9, Edificio Príncipe, 2.º 1.ª 04740 Roquetas de Mar

Lucero, 2 04740 Roquetas de Mar Tel. 678 047 267 / 616 045 328

Amapola, 3 04740 Roquetas de Mar Tel. 678 964 428 / 950 329 322 nigeriafederalassociation@yahoo.com / mmagrace@yahoo.es

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Europa de l’Est, Amèrica Llatina i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Romania

Origen de la majoria dels membres: Mauritània

Origen de la majoria dels membres: Nigèria

Missió / Objectius Afavorir la integració dels romanesos.

Missió / Objectius Fomentar la integració i la participació dels immigrants en la societat espanyola. Promoure la cultura i les tradicions de Mauritània.

Missió / Objectius Promoure i difondre la cultura nigeriana. Promoure la pau, l’amor i l’amistat entre el col·lectiu nigerià. Fomentar la integració dels nigerians a la societat espanyola.

Missió / Objectius Fomentar la integració dels immigrants a la societat espanyola. Promoure l’intercanvi cultural entre els immigrants i la societat d’acolliment. Potenciar el paper de les dones immigrants a Espanya. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

30

Activitats Orientació general i suport emocional

Activitats Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona

31


10/10/06

19:59

Andalusia

Almeria

Página 32

Almeria

Còrdova

Granada

Asociación Promoción y Ayuda Fulbe

Ghana Royal Citizen Association

Asociación de Mujeres Africanas ASOMA

Asociación de Estudiantes Marroquíes de Granada AEMG

28 de Febrero, 3 04740 Roquetas de Mar Tel. 609 416 266 / 950 325 330 Fax 950 325 330 borafalo_57@hotmail.com

Sorolla, 14, local 1 04740 Roquetas de Mar Tel. 646 889 120 / 950 320 519 Fax 950 320 519

Av. Gran Vía Parque, 37, 3.º 3.ª izq. 14005 Córdoba Tel. 678 380 118

Calderería Nueva, 14, 2.º 18010 Granada Tel. 617 841 851 houdaqalem@gmail.com

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana

Origen de la majoria dels membres: Ghana

Origen de la majoria dels membres: Guinea Equatorial

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Missió / Objectius Promoure i difondre la cultura comuna dels països subsaharians.

Missió / Objectius Promoure les tradicions de Ghana.

Missió / Objectius Ajudar el col·lectiu de dones immigrants en general, informant-les sobre els recursos existents a Còrdova i orientant-les en els seus primers passos. Representar els interessos de les dones immigrants. Promoure el seu paper a la societat espanyola. Difondre la seva cultura i les seves tradicions.

Missió / Objectius Assessorar els estudiants marroquins. Obrar com a plataforma entre mitjans acadèmics marroquins i espanyols per fomentar acords de col·laboració. Facilitar la integració dels estudiants marroquins a la societat espanyola en general i en l’àmbit educatiu en particular.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

32

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Promoció cultural Sensibilització

Activitats Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Recerca Sensibilització

33

Andalusia

02_directori_cat2.qxd


10/10/06

19:59

Página 34

Andalusia

Granada

Granada

Granada

Granada

Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos Eugenio de Santa Cruz Espejo

Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España Futuro AIMEF

Asociación de Mujeres Marroquíes Árabes ASMMAR

Asociación Senegalo-Española para el Desarrollo y la Integración ASEDI

Palencia, 5, 6.º B 18007 Granada Tel. 658 564 060

Calderería Nueva, 5, 4.º A 18010 Granada Tel. 651 128 081 ventana_1964@hotmail.com

Portería de Santo Domingo, 5, 3.º C 18005 Granada Tel. 616 622 849 ilham291@hotmail.com

Julio Moreno Dávila, 6, 4.º C 18011 Granada Tel. 616 837 652 CHEIKHSYLLA@wanadoo.es

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Missió / Objectius Emmarcar i canalitzar contractes de treball per oferir un servei d’inserció laboral. Acudir a entitats públiques per explicar la problemàtica dels equatorians. Promoure la participació dels equatorians en la societat espanyola.

Missió / Objectius Difondre i promoure la cultura marroquina. Fomentar la integració dels immigrants en tots els àmbits de la societat espanyola.

Missió / Objectius Informar les dones i fer acompanyament en temes de tramitació legal.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

34

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Infància i joventut Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Senegal Missió / Objectius Defensar els interessos morals i materials dels immigrants. Aportar ajudes al país d’origen. Promoure el desenvolupament del Senegal. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona

35


10/10/06

19:59

Página 36

Andalusia

Granada

Huelva

Huelva

Màlaga

Asociación Yumma África

Asociación de Emprendedores de Acciones y Ayudas Humanitarias AEAH

Asociación Sociocultural Africanía

Asociación Cultural Malagueña de Inmigrantes Senegaleses

Carnero, 4, 2.º B 18010 Granada Tel. 655 366 129 ome339@yahoo.es

Av. Alemania, 38, bajos 21002 Huelva Tel. 959 281 355 husol@arrakis.es www.aeah.org

Berdigón, 3, 1.º 21001 Huelva Tel. 677 723 052 esono99@hotmail.com

Muelle de Heredia, 26, 5.º 29001 Málaga Tel. 619 912 637 maguibass2006@hotmail.com

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 1994

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: provincial i internacional

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Àmbit d’actuació: autonòmic i països de procedència

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana Missió / Objectius Assessorar i informar dones immigrants africanes, especialment subsaharianes, i prestarlos ajuda. Dur a terme projectes de desenvolupament a l’Àfrica. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina, Magrib, el Sahel, Àfrica negra, Romania, Bulgària, Ucraïna i països de l’antiga URSS Missió / Objectius Dur a terme les activitats educatives i conscienciadores necessàries per informar de les necessitats i les circumstàncies dels refugiats i els emigrants. Divulgar informació sobre els refugiats i els emigrants, i fomentar solucions duradores per als seus problemes a través d’AEAH o d’una altra entitat similar. Sol·licitar i rebre fons econòmics o materials per dur a terme els objectius anteriors en els camps de la formació, la cultura, l’àmbit social i l’àmbit laboral. Realitzar qualsevol activitat relacionada directament o indirectament amb actuacions socials en el camp dels refugiats i les migracions.

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana Missió / Objectius Assessorar i orientar els immigrants de l’Àfrica subsahariana. Fer d’enllaç entre els immigrants subsaharians i l’Administració. Dur a terme projectes de codesenvolupament.

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Senegal Missió / Objectius Promoure la cultura senegalesa. Activitats Promoció cultural

Activitats Cooperació Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària / Cooperació Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia / Sensibilització Esports Formació / Inserció laboral / Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural / Manifestacions artístiques

36

37


10/10/06

19:59

Página 38

Andalusia

Màlaga

Màlaga

Màlaga

Màlaga

Asociación de Estudiantes Marroquíes de Málaga AEM

Asociación de Paraguayos en Málaga

Asociación Frontera

Asociación Marfilense de Málaga

Universidad de Málaga, Campus Teatinos, Escuela Técnica de Ingeniería Informática (Aula B4.10) Boulevard Louis Pasteur, 35 29071 Málaga Tel. 652 222 615 / 687 320 003 aem_malaga@yahoo.es

Pl. de la Aurora, 1 29009 Málaga Tel. 952 309 712 / 630 518 017 asociacionparaguayosmalaga@hotmail.com www.paraguayosmalaga.org

Pizarro, 13, 1.º A 31001 Málaga Tel. 952 399 399 / 653 458 846

Pajaritos, 14 29009 Málaga Tel. 679 707 244 jbolou@wanadoo.es

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Paraguai i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Costa d’Ivori

Missió / Objectius Ajudar les persones immigrades en l’àmbit de la inserció social i laboral, especialment entre els paraguaians. Difondre la cultura paraguaiana a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Donar a conèixer la cultura d’origen dels membres de l’associació. Construir ponts amb la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Integrar socialment els ivorians a la societat d’acolliment. Fer conèixer la cultura i les tradicions de Costa d’Ivori. Constituir un punt de trobada per als ivorians residents a Màlaga.

Origen de la majoria dels membres: Marroc Missió / Objectius Informar i assessorar els marroquins sobre els seus drets. Difondre la cultura marroquina. Canviar la imatge dels marroquins a Espanya i sensibilitzar sobre la seva situació a la societat d’acolliment. Establir llaços entre Espanya i el Marroc. Organitzar la comunitat marroquina. Col·laborar amb projectes del Marroc. Activitats Formació Infància i joventut Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

38

Activitats Formació Inserció laboral Promoció cultural Promoció de la dona

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

39


10/10/06

19:59

Página 40

Andalusia

Màlaga

Màlaga

Màlaga

Màlaga

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Ciudadanos Ghaneses de Málaga

Fundación Taller Liderar ONGD

Casa Argentina

Grupo Amigos

Abudilla, 3, 3.º dcha. 29007 Málaga Tel. 951 090 226 / 686 099 828 papisaziz2000@hotmail.com

Alameda de Colón, 17, 6.º izq., oficina 2 29001 Málaga Tel. 656 866 356 liderar@wanadoo.es / jmorjl@hotmail.com

Diputación, 2. Centro Giner de los Ríos, 2.º 29780 Nerja Tel. 639 510 139 casaargentina@latinmail.com

Mendoza, 4, 10.º 2.ª 29002 Torrijos Tel. 685 595 290 / 952 318 765 eremitorio@hotmail.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: internacional i país d’origen

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Missió / Objectius Vetllar pels interessos dels associats. Propiciar la integració dels immigrants a la societat d’acolliment proporcionant-los ajuda inicial en els àmbits jurídic, laboral, sanitari i d’habitatge. Promoure la conservació i la difusió de la cultura i les tradicions dels països d’origen. Gestionar ajudes per a l’Argentina.

Missió / Objectius Intentar unir els bolivians amb la finalitat d’orientar-los i ajudar-los en la integració a la societat espanyola que els acull. Mantenir i desenvolupar els valors humans, culturals, religiosos i de costums que porten del seu país. Potenciar la solidaritat. Despertar consciència que un món millor és possible. Representar un punt de trobada entre associacions i plataformes que cerquin aquests objectius o uns de semblants.

Origen de la majoria dels membres: Ghana Missió / Objectius Constituir un punt de trobada per als ghanesos residents a Màlaga. Proporcionar ajuda i assessorament en el marc de la inserció laboral. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia Missió / Objectius Gestionar projectes de cooperació internacional per al desenvolupament sostenible i la recerca a Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica i Europa de l’Est. Dur a terme cooperació internacional en els processos de pau, la convivència social i les trobades ciutadanes a Colòmbia. Desenvolupar pedagogia constitucional i participació ciutadana als països iberoamericans. Oferir assessorament en la creació d’associacions i fundacions en països en vies de desenvolupament. Fomentar el lideratge en valors i creixement personal. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Promoció cultural Recerca Sensibilització

40

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Esports Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

41


10/10/06

19:59

Página 42

Andalusia

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Amal Andaluza

Asociación Colegio de Cultura China de Sevilla

Asociación Cultural de Inmigrantes de Guinea-Bissau Lusoafricanos

Casa América

Afán de Ribera, 194, B 41006 Sevilla Tel. 954 630 044 Fax 954 630 044 amal-andaluza@telefonica.net / amal-andaluza@terra.es

Av. Ramón y Cajal, s/n 41005 Sevilla Tel. 620 056 767 liuahe@yahoo.com.cn

Aniceto Sáenz, 1, local 41003 Sevilla Tel. 954 902 113 Fax 954 902 113 aibissau@gmail.com

Virgen de Escardiel, 1, 7.º C 41009 Sevilla Tel. 954 634 799 / 606 178 020 lilan_161@hotmail.com

Any de constitució: 1995

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 1976

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: província de Zhejiang (Xina)

Origen de la majoria dels membres: Guinea Bissau i Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Perú, Equador i Europa de l’Est

Missió / Objectius Promoure el paper de la dona immigrant a la societat espanyola i fomentar la seva inserció. Donar suport i assessorament al col·lectiu de dones immigrants.

Missió / Objectius Fer conèixer la cultura xinesa a la societat d’acolliment i mantenir la transmissió de la cultura als fills de xinesos a Espanya.

Missió / Objectius Assessorar d’una manera integral tot el col·lectiu immigrant en l’àmbit de la Comunitat Autònoma d’Andalusia. Promoure projectes de codesenvolupament a Guinea Bissau.

Missió / Objectius Ajudar tots els immigrants en les seves necessitats bàsiques, fonamentalment les sanitàries. Prestar serveis enfocats a la inserció laboral. Fomentar la integració dels immigrants a la societat d’acolliment.

Activitats Cooperació Formació Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

42

Activitats Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Activitats Esports Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Salut / drogodependències / VIH

43


10/10/06

19:59

Página 44

Andalusia

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Casa del Uruguay en Sevilla

Cooperación y Desarrollo con el Norte de África CODENAF

Federación Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes de Andalucía

Eduardo Dato, 39 41018 Sevilla Tel. 954 532 468 jllopezvaz@telefonica.net

Granate, 1, local Z 41009 Sevilla Tel. 954 903 541 Fax 954 903 541 info@codenaf.org / codenaf@codenaf.org www.codenaf.org

Aniceto Saenz, 1, local 41003 Sevilla Tel. 954 909 160 / 954 902 113 Fax 954 902 113 plataformadeasociacionesdeinmigrantesdeandalucia@hotmail.com www.plataformadeinmigrantes.org

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 1997

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: internacional

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Espanya

Origen de la majoria dels membres: diverses nacionalitats

Missió / Objectius Constituir un punt de trobada dels uruguaians a Sevilla. Ajudar i assessorar els seus socis en els diferents àmbits social, laboral i jurídic. Fer activitats esportives i de lleure. Conservar i difondre la cultura i les tradicions d’Uruguai. Establir lligams de cooperació amb el país de procedència.

Missió / Objectius Facilitar la integració i l’organització dels immigrants. Facilitar educació intercultural i sensibilitzar sobre aquest punt. Dur a terme accions internacionals i de cooperació per al desenvolupament. Fomentar el codesenvolupament.

Missió / Objectius Fomentar la col·laboració i la cooperació entre les diferents associacions d’immigrants, i dur a terme accions comunes en benefici del col·lectiu d’immigrants. Coordinar esforços per lluitar contra tot tipus de discriminació, promovent la difusió de les diferents cultures. Elaborar projectes de cooperació. Dur a terme accions de sensibilització encaminades a la millora de la convivència intercultural. Dur a terme qualsevol actuació que comporti la promoció i la integració social dels immigrants, com també el desenvolupament dels països més pobres.

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

44

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Intermediació Orientació general Sensibilització

Andalusia

02_directori_cat2.qxd

Activitats Cooperació Formació Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Sensibilització

45


10/10/06

19:59

Página 46

Saragossa

Aragó Osca

Saragossa

Terol

Dades d’interès Total de població 1.269.027 Total de població immigrada 90.495 Percentatge de població immigrada 7,1% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 3,1%

Saragossa

Asociación Cultural Polaco-Aragonesa

Asociación Ama Salam

Torrelapaja, 11, Urb. El Sisallete 50420 Cadrete Tel. 976 452 530 Fax 976 125 097 arcorcueraf@worldonline.es / arcorcue@tiscali.es

Juan de Aragón, 2, 3.º 50001 Zaragoza Tel. 618 771 314 ama_salam@yahoo.es

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Polònia

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Algèria i Palestina

Missió / Objectius Difondre la cultura polonesa. Afavorir la integració dels immigrants polonesos a Aragó. Donar suport emocional i orientació al col·lectiu polonès d’Aragó.

Missió / Objectius Divulgar la cultura de les dones de l’associació. Afavorir la participació i la integració de les dones a la societat d’acolliment.

Activitats Assessorament jurídic Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Aragó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Esports Formació Infància i joventut Intermediació Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Font: INE, Padró municipal 2005

46

47


10/10/06

19:59

Página 48

Aragó

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Asociación Camerunesa de Aragón ACA

Asociación Cultural Aragonesa Raíces Andinas

Asociación Cultural de Cubanos en Aragón Clave y Bongo

Asociación de Angoleños en Aragón Kwanza

Escritor Félix Burriel, 2-4, 5.º C 50008 Zaragoza Tel. 696 216 282 franky2003_8@hotmail.com

Cereros, 30, local H 50003 Zaragoza Tel. 976 295 208 rivas@supervia.com

Sobrarbe, 3-5, 4.º dcha. 50015 Zaragoza Tel. 976 731 221 / 617 847 521 Fax 976 731 221 invito_2004@yahoo.es

Fray Juan Regla, 9, 4.º C 50017 Zaragoza Tel. 976 516 210 eduardo_paca@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 1994

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Camerun

Origen de la majoria dels membres: Bolívia i Aragó

Origen de la majoria dels membres: Cuba

Origen de la majoria dels membres: Angola

Missió / Objectius Donar suport per a l’acolliment dels nouvinguts. Facilitar la integració dels immigrants a la societat d’acolliment. Divulgar la cultura camerunesa.

Missió / Objectius Divulgar la cultura boliviana. Col·laborar amb els residents bolivians a Saragossa.

Missió / Objectius Divulgar la cultura de Cuba a Espanya. Fer activitats socials.

Missió / Objectius Divulgar la cultura angolesa.

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

48

Activitats Ajuda humanitària Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Esports Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural Salut / drogodependències / VIH

Aragó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

49


10/10/06

19:59

Página 50

Aragó

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Asociación de Ecuatorianos Residentes en Aragón Nuevo Ecuador

Asociación de Inmigrantes de la República Democrática del Congo Residentes en Aragón

Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón AISA

Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón AISA

Av. Santa Isabel, 18, 6.º 2.ª 50016 Zaragoza Tel. 659 722 965 / 619 429 665 Fax 976 573 189 asociacionecuatorianos@yahoo.es

Zoel García Galdeano, 8, ppal. izq. 50004 Zaragoza Tel. 675 349 437 / 976 532 206

Consejo de Ciento, 11, 1.º dcha. 50007 Zaragoza Tel. 677 249 570 douweihi@yahoo.es

Mayoral, 25-31 50003 Zaragoza Tel. 659 663 376 / 615 597 456 asociacion_aifa266@yahoo.es

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1993

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: el Congo

Origen de la majoria dels membres: Sàhara

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Informar, orientar i facilitar la tramitació legal. Afavorir la integració dels immigrants a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Contribuir a la integració dels congolesos a Espanya.

Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants nouvinguts a la societat d’acolliment. Divulgar i conservar les tradicions entre els fills dels membres nascuts a Espanya.

Missió / Objectius Enfortir la unió dels senegalesos d’Aragó. Afavorir la participació i la integració dels senegalesos a la societat aragonesa.

Activitats Ajuda humanitària Esports Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural Sensibilització

50

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Esports Promoció cultural

Aragó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

51


10/10/06

19:59

Página 52

Aragó

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Asociación de la Comunidad de Nigerianos en Aragón ANCA

Asociación de Marroquíes Residentes en Aragón Al Bughaz

Asociación de Mujeres Gambianas Yagaru

Asociación de Solidaridad de Inmigrantes Gambianos

Inglaterra, 31 50010 Zaragoza Tel. 976 342 928 Fax 976 251 336 albgodson@yahoo.es

Reconquista, 6, ppal. 50002 Zaragoza Tel. 654 412 674 amrabughaz@yahoo.es

Don Juan de Aragón, 2 50002 Zaragoza Tel. 649 597 745

Italia, 1-3 50010 Zaragoza Tel. 669 461 239

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1997

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Nigèria

Origen de la majoria dels membres: Marroc i països subsaharians

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia

Missió / Objectius Afavorir la integració a la societat espanyola. Reunir-se i donar-se suport mutu.

Missió / Objectius Divulgar la cultura dels membres de l’associació. Defensar els drets humans.

Missió / Objectius Informar i orientar les dones sobre els recursos socials, educatius, sanitaris i legals disponibles.

Missió / Objectius Afavorir la seva participació i integració a la societat aragonesa.

Activitats Formació Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Orientació general i suport emocional Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Orientació general i suport emocional Promoció cultural

52

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Sensibilització

53

Aragó

02_directori_cat2.qxd


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Asociación Fulbe de Aragón AFA

Asociación Latinoamericana

Asociación Nigeriana de Aragón ASNIGON

Asociación para la Promoción Sociocultural Kaolak

Miguel Artigas, 52, 1.º C 50011 Zaragoza Tel. 627 678 168 / 649 563 781 fulbaragon@yahoo.es

Miguel Servet, 61 50013 Zaragoza Tel. 620 732 457 Fax 976 598 504 asoclatinaragon@yahoo.es

Ramón Pignatelli, 60, local 50004 Zaragoza Tel. 652 966 631 Fax 976 404 909 ASNIGON@yahoo.ie

Río Cinca, 40, 5.º 2.ª 50003 Zaragoza Tel. 609 478 479 zarakao1@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: ètnia fulbe i Àfrica

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Nigèria i països propers

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Facilitar la integració de la comunitat fulbe. Participar en projectes de cooperació al desenvolupament.

Missió / Objectius Donar suport a l’immigrant i defensar-lo.

Missió / Objectius Oferir orientació, assessorament i acompanyament a persones immigrades de l’Àfrica. Prestar atenció a la dona africana.

Missió / Objectius Dur a terme intercanvi cultural entre la població de Kaolack i la població de Saragossa. Promoure l’agermanament entre les dues ciutats. Treballar per al desenvolupament del Senegal en els àmbits cultural, sanitari i educatiu.

Activitats Cooperació Formació Promoció cultural Sensibilització

54

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Infància i joventut Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Aragó

Aragó

Saragossa

Página 54

Activitats Cooperació Infància i joventut Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural Sensibilització

55


10/10/06

19:59

Página 56

Aragó

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Saragossa

Asociación Sociocultural Afro-hispana de Aragón

Asociación SOS Mundial para la Integración Social

Colombia Unida ACULCO Zaragoza

Comité Leonidas Proaño de Aragón

Av. Cataluña, 227, 4.º 2.ª 50014 Zaragoza Tel. 652 608 990 komarc@terra.es

Juan Bautista del Mazo, 26, 3.º dcha. 50003 Zaragoza Tel. 976 438 580 / 664 136 064 sasharus@hotmail.com

Juana de Ibarbouruo, 8, local 50013 Zaragoza Tel. 679 508 222 / 976 481 685 luzma_p62@hotmail.com / colombia_unida55@hotmail.com

Emilio Castelar, 54, 1.º 1.ª 50013 Zaragoza Tel. 976 486 609 / 976 134 251 comité_proao@yahoo.es

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Àfrica, Amèrica Llatina i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Rússia

Origen de la majoria dels membres: Hispanoamèrica

Origen de la majoria dels membres: Equador i països llatinoamericans

Missió / Objectius Ser un punt de referència en temes de sensibilització i convivència.

Missió / Objectius Informar i orientar el col·lectiu rus per normalitzar la seva situació a Espanya.

Missió / Objectius Promoure la integració laboral, social i cultural dels colombians a Espanya.

Activitats Orientació general i suport emocional

Activitats Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona

Missió / Objectius Dur a terme activitats de sensibilització, especialment en temes relacionats amb el dol migratori, la família i la dona.

56

Aragó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Denúncia Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

57


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 58

Aragó

Saragossa

Fundación Africana Subsahariana en España

Gertrudis Gómez de Avellaneda, 67, 5.º A 50018 Zaragoza Tel. 630 117 229 / 976 522 288 Fax 976 522 288 fasub_f@hotmail.com www.fasub.org

Canàries Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas

Lanzarote La Palma

Tenerife

Fuerteventura

La Gomera

Any de constitució: 1999

Gran Canària

El Hierro

Àmbit d’actuació: estatal Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana Missió / Objectius Contribuir a la formació professional dels immigrants orientada al retorn als seus països d’origen. Activitats Formació Intermediació Promoció cultural

Dades d’interès Total de població 1.968.280 Total de població immigrada 126.888 Percentatge de població immigrada 6,4% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 4,3%

Font: INE, Padró municipal 2005

58

59


10/10/06

19:59

Las Palmas

Página 60

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Amigos de Venezuela en Canarias AMIVENCAN

Asociación de Sierra Leoneses de Canarias SLACAN

Asociación FolklóricoCultural Colombiana de Gran Canaria MACONDO

Fernando Guamartene, 56 35101 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tel. 625 229 854 Fax 922 260 942 kwassa@yahoo.es

Av. Primero de Mayo, 14, bajos 35002 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tel. 928 380 762 / 659 138 484 Fax 928 380 762 padronhector@yahoo.es

Ctra. del Norte, 14, portal 15 35014 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tel. 655 432 392 slacan@terra.es

Pedro Díaz, 2, 2.º C 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tel. 656 817 393 / 673 595 361 asociacionmacondo@hotmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Ghana

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela

Origen de la majoria dels membres: Sierra Leone

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Missió / Objectius Promoure la cultura del país de procedència. Donar-se suport mutu.

Missió / Objectius Unir la comunitat veneçolana resident a les illes Canàries. Fomentar la relació amb la societat d’acolliment. Donar a conèixer la cultura veneçolana. Donar-se suport mutu.

Missió / Objectius Ajudar la gent de Sierra Leone que arriba a les illes Canàries. Col·laborar amb les persones sense recursos de Sierra Leone.

Missió / Objectius Conèixer el folklore colombià. Promoure la cultura colombiana en totes les seves expressions. Gaudir de la música i la dansa, i transmetre-les a les noves generacions.

Canàries

Adeshyeman

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

60

Activitats Ajuda humanitària Inserció laboral Orientació general i suport emocional Pobresa urbana

Canàries

02_directori_cat2.qxd

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

61


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 62

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Forum

Asociación Canaria de Costa de Marfil ACAMARFIL

Núñez de Balboa, 7, 4.º B 35012 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tel. 661 052 623 bastheo@hotmail.com

Av. Escaleritas, 50, 1.º D 35011 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tel. 678 020 361 Fax 928 447 505 ascsereres-gc@hotmail.com / lucandre@canarias.ccoo.es

Av. Mesa y López, 43, 3.º A 7 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tel. 928 451 721 / 928 223 051 Fax 928 451 701

Alfredo Calderón, Ed. Calderón, 1.º A 35110 Vecindario, Gran Canaria Tel. 678 909 133 / 928 125 464 acamarfil@yahoo.es / marceuler_109@hotmail.com

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Àfrica i Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Origen de la majoria dels membres: Europa de l’Est i Rússia

Origen de la majoria dels membres: Costa d’Ivori

Missió / Objectius Defensar els drets dels immigrants.

Missió / Objectius Divulgar tot el que estigui relacionat amb l’ètnia serer. Participar en accions relacionades amb la integració dels socis a través de reunions, assemblees i altres. Crear xarxes de suport entre immigrants. Desenvolupar projectes de cooperació al desenvolupament al Senegal.

Missió / Objectius Ajudar les persones. Promoure la cultura de Rússia i els països de l’Est.

Missió / Objectius Promoure la integració dels immigrants ivorians a Espanya i l’intercanvi cultural amb els espanyols.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

62

Canàries

Asociación Social y Cultural de Senegaleses SERERES

Canàries

Asociación Inmigrantes del Mundo

63


10/10/06

19:59

Página 64

Canàries

Las Palmas

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Asociación de Uruguayos en Gran Canaria

Asociación de Venezolanos y Canarios ASOVENCA

Asociación Gambiana Joko

Asociación Sierra Leona Unión de Tenerife ASUTE

Gomera, 57, 2.º B 35110 Vecindario, Gran Canaria Tel. 678 006 656 uruguayosengrancanaria@hotmail.com

35110 Vecindario, Gran Canaria Tel. 685 113 418 / 657 099 527 / 650 360 950 asovenca2004@yahoo.es www.asovenca.com

Añaza, parcela I-20, 15, bajos 38109 Añaza, Tenerife Tel. 645 683 100 / 666 391 355

Cruz de San Antonio, 5, 1.º izq. 38640 Arona, Tenerife Tel. 922 725 196 / 695 585 428

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela i Canàries

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Sierra Leone

Missió / Objectius Informar tots els uruguaians sobre on es poden assessorar en temes d’interès per a les persones immigrades i promoure la interculturalitat.

Missió / Objectius Promoure i difondre el folklore i la cultura veneçolana a Las Palmas.

Missió / Objectius Establir i mantenir el contacte entre els immigrants de Gàmbia a l’illa de Tenerife. Ser un punt de suport i ajuda mútua entre els immigrants gambians, tant des del punt de vista econòmic com emocional.

Missió / Objectius Crear un punt de suport entre els immigrants de Sierra Leone que arriben a Tenerife. Mantenir el contacte amb Sierra Leone. Proporcionar ajuda humanitària a Sierra Leone en moments de crisi.

Activitats Ajuda humanitària Orientació general i suport emocional

Activitats Ajuda humanitària Promoció cultural Sensibilització

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

64

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

65

Canàries

02_directori_cat2.qxd


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 66

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Asociación Uruguayos en Tenerife CUT

Casa de América en Canarias

Asociación de Saharauis en Canarias Nasr

Asociación de Inmigrantes Africanos

Las Dunas, 7, Lagos de Miramar II, p.13,A-4

Brisas de Chimisay, 12 38509 El Socorro, Güimar, Tenerife Tel. 922 503 313 / 677 086 794 casa-america-canarias@hotmail.com

Ctra. General del Sur a las Galletas, 114, puerta 6 38632 Guargacho, San Miguel, Tenerife Tel. 626 678 720 / 666 245 974 Fax 922 393 609 asonasr@yahoo.es

Tamarco, 28, bajos A 38627 Guaza Arona, Tenerife Tel. 922 786 660 / 677 703 926 Fax 922 786 660 asociacioninmigrantesafricanos@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1987

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: continent americà i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Sàhara

Origen de la majoria dels membres: Àfrica

Missió / Objectius Promoure la solidaritat. Documentar els uruguaians per poder garantir la seva integració sociocultural.

Missió / Objectius Promoure l’apropament entre el continent americà i les illes Canàries. Col·laborar amb associacions llatinoamericanes en l’ajuda a l’immigrant.

Missió / Objectius Estrènyer els lligams culturals i d’amistat entre el Sàhara i Santa Cruz de Tenerife. Divulgar la causa sahrauí. Ajudar els sahrauins nouvinguts a integrar-se a les illes Canàries.

Missió / Objectius Crear un punt de suport i ajuda entre els immigrants africans a les illes Canàries. Facilitar la inserció social dels immigrants a les illes Canàries.

38612 El Médano, Granadilla de Abona, Tenerife Tel. 922 177 465 / 600 874 949 camullina@hotmail.com / anahir.lg@hotmail.com www.uruguaytenerife.com

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

66

Canàries

Canàries

Santa Cruz de Tenerife

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Promoció cultural

67


10/10/06

19:59

Página 68

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Casa Argentina en Tenerife

Asociación Atahualpa de Ecuatorianos Residentes en Canarias

Asociación de Inmigrantes Marroquíes

Ctra. San Francisco de Paula, 107 38291 Los Baldíos, Tenerife Tel. 922 262 614 potosimantha@hotmail.com

Lluvina, 8, bajos 38660 Playa de las Américas, Arona, Tenerife Tel. 661 352 161 / 686 457 720 Fax 922 792 286 info@casaargentinaentenerife.org www.casaargentinaentenerife.org

Pedro Bernardo Forstal, 2, 4.º dcha. 38008 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 922 226 600 / 617 711 955 asoatahualpaec@hotmail.com

Benavides, 37, 7.º dcha. 38004 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 699 980 420 azizdraissi@hotmail.com

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: insular

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per no perdre les arrels.

Missió / Objectius Atendre l’immigrant, sobretot pel que fa a la documentació oficial. Participar com a associació a les festes culturals de l’illa.

Missió / Objectius Facilitar la inserció social i laboral dels immigrants a les illes Canàries. Promoure l’autosuficiència dels immigrants a Espanya. Crear un punt d’unió amb el país d’origen.

Missió / Objectius Promoure la integració dels immigrants marroquins a l’illa de Tenerife. Orientar i derivar els immigrants a altres associacions on es puguin informar de la seva situació legal.

Activitats Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural

Activitats Esports Formació Mitjans de comunicació Promoció cultural

Canàries

La Casa de Bolivia de Santa Cruz de Tenerife

Activitats Esports Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

68

Activitats Ajuda humanitària Esports Formació Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona

Canàries

02_directori_cat2.qxd

69


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 70

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Asociación de Residentes Bolivianos en Santa Cruz de Tenerife

Asociación de Unión de Indígenas Nigerianos en Tenerife

Asociación Sociocultural de Ecuatoguineanos en Tenerife

Casa de Colombia en Canarias

Acentejo, 12, 2.º 38008 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 922 206 697 / 667 839 531 reynaldoaguilar@hotmail.com / arboltenerife@hotmail.com

Méndez Núñez, 84, 12.º 38001 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 618 118 263 / 606 247 321 niguniontenerife2004@yahoo.com

Garcilaso de la Vega, 17 A, 3.º 6.ª 38005 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 922 203 951 Fax 922 203 951 igapesi@yahoo.es

18 de Julio, 26 A, 2.º B 38004 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 609 460 543 masteralonso@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1987

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Nigèria

Origen de la majoria dels membres: Guinea Equatorial

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Missió / Objectius Promoure les tradicions artístiques de Bolívia. Promoure la cultura boliviana en els àmbits social i esportiu. Ajudar a la integració sociocultural dels residents bolivians a la província de Santa Cruz de Tenerife.

Missió / Objectius Promoure i facilitar la integració dels immigrants a la societat d’acolliment pel que fa a idiomes, informació, cultura, lleis, documentació, etc.

Missió / Objectius Fomentar la unitat i l’ajuda als immigrants equatoguineans. Mantenir els costums de la societat d’origen integrant-los a la cultura europea.

Missió / Objectius Promoure, gestionar i dur a terme activitats i projectes socials, culturals, esportius i d’empresa i sensibilització que promoguin l’associacionisme dels colombians residents a Canàries i la seva integració a la població de Canàries, Espanya i Europa. Millorar les condicions de vida i treball i l’adaptació als costums i els valors locals dels colombians residents a Canàries. Dur a terme activitats de cooperació al desenvolupament de comunitats i regions colombianes, canàries i espanyoles. Fer gestions i tràmits davant de les autoritats colombianes.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Mitjans de comunicació Promoció cultural

Activitats Esports Formació Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Ajuda humanitària Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Canàries

Canàries

Santa Cruz de Tenerife

Activitats Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

70

71


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 72

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Centro para el Desarrollo y la Integración Iberoamericana

Robin, 13, 1.º C (El Sobradillo) 38107 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 667 378 217 / 625 083 963 paulablondet@yahoo.es

18 de Julio, 26 A, 2.º B 38004 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Tel. 822 026 995 / 619 904 140 elenlace@el-enlace.com / enlace123@hotmail.com www.el-enlace.com

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Missió / Objectius Contribuir a la integració del col·lectiu dominicà a les illes Canàries.

Missió / Objectius Facilitar la integració dels immigrants i reduir la seva vulnerabilitat difonent informació mitjançant la publicació El Enlace, sobre legislació en matèria d’immigració i activitats d’immigrants i per a immigrants a l’illa.

Canàries

Casa Dominicana en Canarias

Activitats Cooperació Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Denúncia Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Cantàbria Cantàbria

Dades d’interès Total de població 562.309 Total de població immigrada 18.024 Percentatge de població immigrada 3,2% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 0,6%

Font: INE, Padró municipal 2005

72

73


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 74

Cantàbria

Cantàbria

Asociación del Paraguay

Castella i Lleó

Guevara, 18, bajos izq. 39001 Santander Tel. 665 479 427 chachovera1@yahoo.es Lleó

Any de constitució: 2003

Palència

Burgos

Àmbit d’actuació: autonòmic Origen de la majoria dels membres: Paraguai Missió / Objectius Treballar per millorar les condicions de vida dels residents paraguaians a Cantàbria.

Zamora Sòria

Valladolid Segòvia Salamanca Àvila

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Manifestacions artístiques Promoció cultural Dades d’interès Total de població 2.510.849 Total de població immigrada 78.734 Percentatge de població immigrada 3,1% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 2,7%

Font: INE, Padró municipal 2005

74

75


10/10/06

19:59

Página 76

Castella i Lleó

Àvila

Àvila

Àvila

Àvila

Asociación Multicultural por la Integración

Asociación Sociocultural Abulense Baraka

Asociación Sociocultural Abulense Limoncillo

Asociación Hispano Latinoamericana Chira Alberche

Av. de la Inmaculada, 15, 2.º B 05005 Ávila Tel. 695 542 949 amiavila@hotmail.com

Castilla, 18 05005 Ávila Tel. 651 108 934

Covachuela, 17 05002 Ávila Tel. 619 822 701

Castilla y León, 34, 1.º 05115 Navarrevisca Tel. 635 476 454

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Equador i Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: nord d’Àfrica i Espanya

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana i Cuba

Origen de la majoria dels membres: Perú

Missió / Objectius Informar tota persona en general i en especial els immigrants sobre diversos temes d’interès, com ara la realització de cursos i activitats benèfiques, entre altres.

Missió / Objectius Facilitar l’enteniment hispanoàrab. Promoure la formació integral de la població immigrant. Fomentar una educació en valors preservant la igualtat i el respecte a la diferència.

Missió / Objectius Proporcionar ajuda puntual a persones necessitades a Àvila. Crear un comitè d’atenció als immigrants a la ciutat. Organitzar activitats culturals. Crear lligams de col·laboració, destinats a l’enviament d’articles de primera necessitat al país carib.

Missió / Objectius Defensar els interessos dels immigrants llatinoamericans i les seves famílies. Afavorir la convivència mútua i la integració dels immigrants en la societat d’acolliment. Donar a conèixer la realitat, la situació i les cultures dels seus països i sensibilitzar la població espanyola.

Activitats Esports Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

76

Activitats Formació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Castella i Lleó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Esports Orientació general i suport emocional

77


10/10/06

19:59

Página 78

Castella i Lleó

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Asociación Corazones Unidos por Senegal y España ACUSE

Asociación de Latinoamericanos en Burgos

Asociación Hispanobúlgara Jashove

Asociación Senegalesa en Burgos And Boolo

Pedro Alfaro, 11, 2.º B 09007 Burgos Tel. 947 043 924 / 627 984 689 tif1966es2002@hotmail.com

Severo Ochoa, 51, 11.º D 09007 Burgos Tel. 686 037 838 / 947 218 258 jwili_@hotmail.com

Conde Lozano, 3, 1.º izq. 09007 Burgos Tel. 647 271 027 / 637 770 992 frandeburg@yahoo.es

Av. Castilla y León, 34, bajos 09006 Burgos Tel. 629 256 340 / 627 086 141

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1999

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal i provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Senegal i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Equador, Bolívia, Veneçuela, Colòmbia, Costa Rica i Mèxic

Origen de la majoria dels membres: Bulgària

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Acollir immigrants provinents de Bulgària. Celebrar les festivitats búlgares a Burgos. Donar a conèixer als immigrants la societat espanyola i la seva cultura. Ajudar i donar una orientació general sobre els problemes de la immigració.

Missió / Objectius Fomentar la participació i la integració dels immigrants senegalesos a Burgos. Ser un punt de trobada dels immigrants senegalesos a Burgos.

Missió / Objectius Afavorir la integració dels senegalesos a Espanya, fomentar l’intercanvi cultural i fer formació a tots els nivells. Col·laborar en projectes per a finalitats socials de marginats al Senegal. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

78

Missió / Objectius Desenvolupar una associació cultural, social i esportiva que treballi amb claredat, senzillesa i honestedat. Establir col·laboracions entre la gent que es vol associar i posar en comú el treball per millorar les coses. Activitats Esports Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Formació Inserció laboral Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Castella i Lleó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Esports Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

79


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 80

Lleó

Lleó

Lleó

Centro Argentino Burgalés

Asociación de Caboverdianos Amical Cabral

Asociación Todo Hermano Unido

Asociación Dominicana de Castilla y León

Pl. Antonio José, 55, 2.º 09006 Burgos Tel. 669 409 190 / 639 631 958 argentinosburgos@hotmail.com www.centroargentinoburgales.org

Apartado de Correos 73 24300 Bembibre Tel. 987 513 656 Fax 987 513 656 pinto_2_609@msn.com

Los Irones, 1, bajos 24300 Bembibre Tel. 987 511 916 / 637 033 965

Virgen de Velilla, 42, bajos 24006 León Tel. 629 954 446 / 987 206 223 Fax 987 846 376

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1986

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Cap Verd

Origen de la majoria dels membres: Pakistan

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Missió / Objectius Dur a terme un treball de caràcter social i cultural. Practicar esports, fer menjars, exposicions, etc., amb compatriotes.

Missió / Objectius Crear un lloc de trobada per als capverdians. Vetllar pels drets dels immigrants capverdians a Espanya. Recuperar la pròpia cultura, mantenir-la i fer-la conèixer a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als immigrants, sobretot pakistanesos. Generar un sentit de grup a través de convivències, àpats, etc., en el qual es donin suport els uns als altres.

Activitats Esports Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Formació Orientació general i suport emocional

Missió / Objectius Agrupar els immigrants dominicans de Castella i Lleó. Col·laborar amb altres institucions afins. Assessorar els socis de l’associació. Donar a conèixer la cultura autòctona. Fomentar la solidaritat entre els immigrants i oferir el suport necessari per aconseguir la integració.

Activitats Esports Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural

80

Castella i Lleó

Castella i Lleó

Burgos

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

81


10/10/06

19:59

Página 82

Castella i Lleó

Lleó

Lleó

Salamanca

Salamanca

Colonia Cubano Leonesa

Asociación Intercultural Bierzo

Asociación Casa de Argentinos en Salamanca

Asociación de Inmigrantes Bolivianos en Salamanca

P.º Salamanca, 19, 1.º, oficina 2 24009 León Tel. 987 238 164 Fax 987 238 164

Real, 63, bajos 24400 Ponferrada Tel. 987 410 324 / 987 427 500 Fax 987 087 103 ponfecaritas@empresas.retecal.es

Castroverde, 14-20, 3.º D, esc. 3 37008 Salamanca Tel. 923 191 645 / 609 278 005 info@argentinosensalamanca.org

Alhelíes, 2, 3.º B 37004 Salamanca Tel. 669 571 388

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2006

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Cuba

Origen de la majoria dels membres: Argentina, Colòmbia i Equador

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Missió / Objectius Afavorir la interrelació i la solidaritat entre els pobles de Cuba i Lleó. Conservar les arrels cubanes, com també transmetre i divulgar el coneixement, la cultura i els costums cubans. Fomentar la convivència intercultural.

Missió / Objectius Donar acolliment als nous immigrants de la comarca del Bierzo buscant en tot cas la integració. Donar a conèixer la seva cultura a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Acollir immigrants, sobretot argentins, de tot Castella i Lleó. Exercir de punt de referència, basant les seves activitats en l’orientació general als nouvinguts al país. Fer de nexe entre el col·lectiu immigrat i la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Conèixer la situació que es viu a Bolívia. Orientar i assessorar els actuals i els futurs immigrants.

Activitats Ajuda humanitària Esports Formació Promoció cultural

82

Activitats Denúncia Esports Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Castella i Lleó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Orientació general i suport emocional

Activitats Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

83


10/10/06

19:59

Página 84

Castella i Lleó

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Asociación de Inmigrantes Hispanoamericanos AIHISPAN

Asociación de Inmigrantes Uniendo Fronteras

Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Salamanca

Asociación de Senegaleses de Salamanca y Provincia

Juan Manso, 21-23, bajos 37003 Salamanca Tel. 615 422 693 / 609 854 913

Almendralejo, s/n 37008 Salamanca Tel. 629 076 494 / 615 553 472 / 923 192 428

Águeda, 20, 2.º F (Urb. El Encinar) 37882 Terradillos Tel. 645 998 549 / 620 291 089

Av. Castilla y León, 15, bajos D 37190 Terradillos Tel. 659 391 319 / 687 608 022 asociacion@asociacionsenegaleses.com www.asociacionsenegaleses.com

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: diverses nacionalitats

Origen de la majoria dels membres: Bolívia, Colòmbia, Equador i Romania

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Crear un punt de trobada per al col·lectiu d’immigrants llatinoamericans i per a aquells espanyols que vulguin interactuar amb ells. Vetllar per la integració social, cultural i laboral de les persones immigrades a Espanya.

Missió / Objectius Convertir-se en un espai per a l’exercici dels drets ciutadans. Fomentar la formació del col·lectiu immigrant. Participar en xarxes per a la sensibilització i l’anàlisi de la migració.

Missió / Objectius Donar a conèixer la cultura senegalesa. Lluitar pels drets dels senegalesos. Intentar dur a terme un projecte de codesenvolupament al Senegal.

Activitats Esports Orientació general i suport emocional

Activitats Formació Sensibilització

Missió / Objectius Oferir ajuda a l’immigrant marroquí. Solucionar problemes com a col·lectiu. Fomentar les relacions amb la societat d’acolliment. Celebrar festes típiques que intentin conservar les arrels.

84

Activitats Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Castella i Lleó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Cooperació Esports Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

85


10/10/06

19:59

Página 86

Castella i Lleó

Segòvia

Segòvia

Sòria

Sòria

Asociación Cultural Búlgara Gabriela

Asociación Cultural Salam

Asociación Brasuca

Asociación de Inmigrantes Residentes en Soria AIRSO

Escuderos, 26, 2.º izq. 40003 Segovia Tel. 653 987 111 www.lacajasolidaria.com/gabri

Severo Ochoa, 2 40002 Segovia Tel. 921 420 151 / 616 124 697 Fax 921 422 484 asosalam@terra.es www.lacajasolidaria.com/sala

Clemente Sáenz, 3, 1.º D 42002 Soria Tel. 616 711 555 brasuca_so@hotmail.com

Mártires de la Independencia, 1, 2.º D 42001 Soria Tel. 630 477 523 viky2121@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Bulgària

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Colòmbia, Equador i Romania

Origen de la majoria dels membres: Brasil i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als immigrants búlgars a Segòvia, que els permeti conservar les seves arrels i dur a terme activitats en comú. Promoure la cultura búlgara. Proporcionar assessorament integral a tots els búlgars residents a la província de Segòvia.

Missió / Objectius Fer de pont entre el col·lectiu d’immigrants i les administracions local, autonòmica i estatal. Donar a conèixer les diferents cultures d’origen per apropar-se a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als immigrants brasilers a Sòria. Promoure la cultura brasilera. Facilitar la integració dels brasilers a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Facilitar la integració dels immigrants en la societat d’acolliment. Oferir el suport necessari durant els primers passos de la migració.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

86

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Esports Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

Castella i Lleó

02_directori_cat2.qxd

Activitats Esports Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

87


10/10/06

19:59

Página 88

Castella i Lleó

Sòria

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Asociación Kairaba

Asociación de Ayuda al Inmigrante ASAIN Valladolid

Asociación de Baranoeros en el Extranjero BAUNEX

Asociación de Estudiantes Africanos de Castilla y León

Navas de Tolosa, 32, bajos 42001 Soria Tel. 975 224 641 Fax 975 224 641 locutmamudou@yahoo.com

Bailarín Vicente Escudero, 5, local 1 47005 Valladolid Tel. 983 291 314 / 667 569 777 Fax 983 291 314 asain_va@hotmail.com www.asain_va.com

Adolfo Miaja de la Muela, 10-12 D 47014 Valladolid Tel. 983 157 538 / 680 176 778

Apartado de Correos 335 47080 Valladolid Tel. 647 506 714

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1993

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia, Senegal i Mauritània

Origen de la majoria dels membres: Equador, Colòmbia i Veneçuela

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Guinea Equatorial

Missió / Objectius Donar a conèixer a la societat d’acolliment la cultura del seu país d’origen. Promoure projectes de cooperació amb els més necessitats al seu país d’origen.

Missió / Objectius Facilitar la inserció sociocultural als immigrants de Castella i Lleó. Facilitar la inserció laboral a través d’una borsa de treball.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona

Missió / Objectius Dur a terme activitats en pro de la comunitat del municipi de Baranoa. Destinar els beneficis d’aquestes activitats als camps de l’educació, la salut i la religió. Promoure la cultura i els costums autòctons de Baranoa a Espanya. Fomentar el desenvolupament en els terrenys educatiu, cultural i sanitari de Colòmbia.

Missió / Objectius Facilitar la integració dels estudiants africans a les universitats de Castella i Lleó. Difondre la cultura africana en l’àmbit universitari i en la societat en general. Fomentar la interculturalitat entre els membres de l’associació i la societat de Castella i Lleó. Relacionar-se amb altres associacions de Valladolid i Castella i Lleó.

Activitats Cooperació Promoció cultural

Activitats Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

88

Castella i Lleó

02_directori_cat2.qxd

89


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 90

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Asociación de Inmigrantes Colombianos en Valladolid ASCOLVA

Asociación de Trabajadores Inmigrantes Mundo Solidario

Asociación Sociocultural Avicena de Valladolid ASCULAVA

Asociación Sociocultural de Ecuatorianos Yaguar Cocha

Portillo de Balboa, 16, bajos 47010 Valladolid Tel. 983 131 750 / 645 962 975 Fax 983 131 750 amalfihl@yahoo.es

Conde Ribadeo, 7, 6.º F, esc. izq. 47003 Valladolid Tel. 651 194 100

La Luna, 1, 4.º D 47007 Valladolid Tel. 626 777 331 assalam@ono.com

Cardenal Torquemada, 20, bajos 47010 Valladolid Tel. 983 301 727 nine7731@hotmail.com

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Bulgària i Marroc

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Algèria

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Mantenir els seus trets i les seves arrels com a llatinoamericans, la seva cultura, el folklore, etc. Fer partícip la societat d’acolliment de la realitat de Colòmbia.

Missió / Objectius Promoure la cultura del país d’origen. Defensar els interessos dels immigrants.

Missió / Objectius Gestionar afers socials i culturals d’immigrants àrabs. Fer classes de llengua espanyola per a àrabs i de llengua àrab per a espanyols i àrabs..

Missió / Objectius Cercar l’acceptació de la societat espanyola per aconseguir els mateixos drets. Assessorar els equatorians que arriben respecte a qualsevol necessitat. Donar a conèixer la cultura d’origen. Promoure la participació a Valladolid.

Activitats Esports Infància i joventut Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

90

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Castella i Lleó

Castella i Lleó

Valladolid

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

91


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Castella i Lleó

Valladolid

Página 92

Valladolid

Asociación Sociocultural de Personas Búlgaras Residentes en Valladolid

Asociación Vallisoletana de Atención y Ayuda al Inmigrante AVORAYIN

Av. Segovia, 19, 6.º C 47013 Valladolid Tel. 983 182 388 v.ivanova@terra.es / asc.bg@terra.es

Arado, 1-3 47014 Valladolid Tel. 678 937 210 / 983 359 825 avorayin@hotmail.com

Castellala Manxa Guadalajara

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: internacional

Origen de la majoria dels membres: Bulgària

Origen de la majoria dels membres: diverses nacionalitats

Missió / Objectius Organitzar classes de llengua búlgara per a nens i nenes. Difondre una bona imatge dels búlgars i de Bulgària. Donar a conèixer la cultura i els costums de Bulgària.

Missió / Objectius Donar atenció als immigrants en aquells aspectes en els quals no reben assessorament o atenció per part d’altres organitzacions. Fomentar que l’atenció a l’immigrant provingui d’un altre immigrant, una persona més sensibilitzada amb la seva situació.

Activitats Formació Infància i joventut

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Intermediació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana

Conca Toledo

Ciudad Real

Albacete

Dades d’interès Total de població 1.894.667 Total de població immigrada 110.254 Percentatge de població immigrada 5,8% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 3,7%

Font: INE, Padró municipal 2005

92

93


10/10/06

19:59

Página 94

Castella-la Manxa

Albacete

Albacete

Ciudad Real

Conca

Asociación Cultural Boliviana Flor de Patuju

Asociación de Inmigrantes del Mundo de Albacete AIMA

Asociación de Residentes Latinos Simón Bolívar

Asociación de Inmigrantes Ernesto Guevara Serna de Castilla-La Mancha AEM

Cruz Norte, 2 02001 Albacete Tel. 967 191 412

Puerta de Murcia, 3, bajos izq. 02002 Albacete Tel. 628 096 724 albajose32@hotmail.com / aimaintercultural@hotmail.com

Pje. Ramón Ujena, 30, 4.º A 13700 Tomelloso Tel. 628 812 041 directiva.jorgetorrico2000@yahoo.com.ar

Hermano Becerril, 27, bloque A-1, 1.º C 16004 Cuenca Tel. 969 235 473 / 676 740 071 eleuterio6666@yahoo.es

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Romania, Senegal, Mali, Bulgària, Paraguai, Bolívia i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Àmbit d’actuació: autonòmic i país de procedència

Missió / Objectius Fer conèixer la cultura de Bolívia a Albacete. Fomentar la integració dels immigrants bolivians en la societat d’acolliment. Fomentar el lleure i l’esport entre els residents bolivians. Activitats Esports Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

94

Missió / Objectius Defensar els drets socials i laborals dels immigrants. Defensar un habitatge digne. Reivindicar la participació en els àmbits polítics i socials dels immigrants. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional

Missió / Objectius Tractar els temes relatius a les necessitats bàsiques dels immigrants. Promoure activitats culturals, esportives i de lleure. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Castella-la Manxa

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina Missió / Objectius Informar i assessorar el col·lectiu immigrant en general respecte als seus drets i deures. Denunciar abusos, racisme, etc. Difondre la cultura i les tradicions dels seus països d’origen. Activitats Denúncia Esports Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

95


10/10/06

19:59

Página 96

Barcelona

Catalunya Girona Lleida Barcelona

Tarragona

Dades d’interès Total de població 6.995.206 Total de població immigrada 686.427 Percentatge de població immigrada 9,8% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 23,2%

Barcelona

Casal Argentino de Badalona

Agrupación de Camerunesas y de Cameruneses Residentes en Barcelona RACAMERS

Francesc Macià, 104 08912 Badalona Tel. 658 282 189 / 630 711 130 Fax 934 602 190 hildagon@gmail.com / betularg@gmail.com

Rambla Catalunya, 11, 2n 2a B 08007 Barcelona Tel. 934 121 918

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1986

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Camerun

Missió / Objectius Ser un punt de referència, l’associació dels argentins de la comarca del Barcelonès Nord, per a les persones originàries d’aquest país o amb forts lligams amb l’Argentina. Difondre la seva cultura i les seves tradicions populars, estar al dia en les informacions politicosocials i, d’aquesta manera, poder ser portaveus i estar en condicions per reunir el màxim de voluntats possibles per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament.

Missió / Objectius Desenvolupar una dinàmica de solidaritat, comprensió mútua i fraternitat, tenint en compte els valors ancestrals dels pobles africans.

Activitats Cooperació Denúncia Formació Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Esports Formació Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Font: INE, Padró municipal 2005

96

97


10/10/06

19:59

Página 98

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Albedrío Asociación Cultural

Amazan Promoció Sociocultural i Desenvolupament

Amazonia que Llama AMAQUELLA

Amical de los Inmigrantes Marroquíes en Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 1152, 7è 3a 08020 Barcelona Tel. 690 769 700 / 933 051 400 lalu0777@yahoo.es

Begur, 41, 2t 4a 08028 Barcelona Tel. 658 577 264 ixuhamu@yahoo.es

Pg. Valldaura, 138, 4t 5a 08042 Barcelona Tel. 934 274 398 / 675 534 864 Fax 934 274 398 bcasique@icab.es

Jerusalem, 32, 1r 2a 08001 Barcelona Tel. 932 701 376

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1979

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Algèria i Espanya

Missió / Objectius Difondre la seva cultura i les seves tradicions populars.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones del col·lectiu amazic. Difondre la seva cultura a Catalunya i la cultura catalana entre els seus membres. Fomentar el desenvolupament i la capacitació de les persones a Catalunya i al Marroc.

Missió / Objectius Promoure projectes de cooperació a l’Amazònia peruana, donant suport als col·lectius més necessitats. Sensibilitzar sobre la situació de la selva amazònica i del seu poble. Difondre la cultura peruana. Facilitar informació per promoure la seva participació i integració a la societat espanyola.

Missió / Objectius Oferir ajuda i assistència a la població immigrant. Atendre en els tràmits burocràtics i legals relacionats amb els immigrants. Donar formació a les noves generacions.

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Cooperació Denúncia Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

98

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Infància i joventut Medi ambient Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Infància i joventut Intermediació Promoció cultural Promoció de la dona

99


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 100

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación Bissau Guineanos de Catalunya ABGC

Asociación Cultural Alma Peruana

Asociación Cultural Peña Alianza Lima-Barcelona

Asociación Cultural RhombeComunidad Ndowe

Puigcerdà, 296, local 1 08020 Barcelona Tel. 933 133 926 / 937 988 537 / 626 576 818 abgc93@hotmail.com

Olzinelles, 30, baixos 08014 Barcelona Tel. 934 497 363 / 637 742 022 alma_peruana@hotmail.com

Rosselló, 402, 3r 3a 08025 Barcelona Tel. 646 219 985 renzo75@hotmail.com

Comte d’Urgell, 251, 6è 1a 08036 Barcelona Tel. 934 307 579 natyoma@yahoo.es

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 1995

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 1983

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Guinea Bissau

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Guinea Equatorial

Missió / Objectius Defensar els drets de les minories. Promoure la participació i la integració social. Treballar l’intercanvi cultural.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves danses i tradicions populars.

Missió / Objectius Promoure projectes de cooperació al Perú i donar suport als col·lectius més necessitats.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions populars. Fomentar la seva integració i la seva participació a la societat espanyola.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Manifestacions artístiques Promoció cultural

100

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Esports Promoció cultural Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Activitats Denúncia Formació Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

101


10/10/06

19:59

Catalunya

Barcelona

Página 102

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y Amigos en Cataluña

Asociación de Alumnos y Exalumnos Peruanos del Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra

Asociación de Cooperación e Integración Iberoamericana

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya

Ronda Sant Pere, 25 08003 Barcelona Tel. 934 432 793 ceiba46@hotmail.com

Balmes, 132 08008 Barcelona Tel. 637 252 083 maxcarrasco69@yahoo.es

Ronda Guinardó, 23, 4t 3a 08024 Barcelona Tel. 934 462 659 / 687 901 119 Fax 934 462 659 ingjatm42@yahoo.es

Antonio Machado, 24 08042 Barcelona Tel. 627 600 228 / 666 876 838 aso_ecu_cata_bcn@hotmail.com

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1993

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Hondures

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Fer conèixer la cultura hondurenya.

Missió / Objectius Afavorir la integració dels estudiants peruans. Donar suport a l’associacionisme peruà a Barcelona. Col·laborar en projectes de codesenvolupament al Perú.

Missió / Objectius Oferir orientació i assessorament als immigrants del Perú. Dur a terme projectes de cooperació al Perú.

Missió / Objectius Oferir ajuda, orientació i educació als equatorians.

Activitats Promoció cultural Sensibilització

Activitats Cooperació Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

102

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Orientació general i suport emocional Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

103


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 104

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación de Jóvenes Inmigrantes Filipinos AJIF

Asociación de Médicos Peruanos en Barcelona AMEPEBA

Asociación de Profesionales Dominicanos en Cataluña APRODOCAT

Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en Catalunya ATIMCA

Riera Baixa, 4-6, 1r 08001 Barcelona Tel. 933 290 702 / 618 588 662 Fax 933 290 702 mfya@yahoogrup.com

Pg. de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Tel. 933 305 990 www.amepeba.org

Puigcerdà, 199, 11è 2a 08020 Barcelona Tel. 618 876 953 / 933 054 237 aprovocat2005@hotmail.com

Blasco de Garay, 26, local 08004 Barcelona Tel. 933 249 522 Fax 933 249 522 atimecat@atime.es

Any de constitució: 1987

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1993

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal i país d’origen

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Filipines

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i la seva religió.

Missió / Objectius Promoure l’ajuda sanitària al Perú.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als professionals dominicans a Catalunya. Representar i defensar els interessos dels membres de l’associació. Difondre la cultura i els valors de la comunitat dominicana. Establir lligams entre la comunitat dominicana i la catalana.

Missió / Objectius Assessorar jurídicament els immigrants marroquins. Participar en activitats d’oci i temps lliure. Difondre la seva cultura.

Activitats Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Medi ambient Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural

104

Activitats Cooperació Recerca Salut / drogodependències / VIH

Activitats Cooperació Mitjans de comunicació Promoció cultural Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

105


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 106

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación de Uruguayos en Catalunya AUC

Asociación Deportivocultural Amazonas

Asociación Ecuatoriana-Catalana de Emprendedores

Asociación Intercambio Cultural China-España

Olzinelles, 30, baixos 08014 Barcelona Tel. 677 160 680 / 678 697 971 Fax 934 684 819 auc@uruguayosencatalunya.com www.uruguayosencatalunya.com

Av. Rio de Janeiro, 69, 2n 1a 08016 Barcelona Tel. 932 761 749 / 619 333 299 tomy131265@hotmail.com www.amazonasonline.es

Septimània, 31, baixos 08006 Barcelona Tel. 606 676 840 mga56@hotmail.com / lasgemelasesp@yahoo.com

Indústria, 133, 6è 3a 08025 Barcelona Tel. 934 356 807 Fax 934 365 586 sangwang8888@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 1996

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic i país d’origen

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Perú, Equador i Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Equador i Catalunya

Origen de la majoria dels membres: Xina

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions populars. Fomentar la seva integració i participació a la societat espanyola. Lluitar contra la vulneració dels seus drets.

Missió / Objectius Difondre la cultura típica del país. Afavorir la integració i la convivència.

Missió / Objectius Dur a terme projectes en grup, de línia emprenedora, adreçats al codesenvolupament a l’Equador.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Inserció laboral Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

106

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Cooperació Denúncia Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Recerca Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Activitats Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural

107


10/10/06

19:59

Página 108

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación Latinoamericana Noqanchec

Asociación Mujeres E’Waiso Ipola

Asociación Peruano-Catalana con Paiján

Associació Catalana de Residents Senegalesos

Ronda Sant Pau, 21-23, 1r 1a 08015 Barcelona Tel. 934 431 484 / 620 839 815 Fax 934 494 801 c.solis.fuentes@hotmail.com

Casp, 38, pral. 08010 Barcelona Tel. 934 127 161 / 626 413 034 Fax 934 123 996 remeisipi@terra.es / remeisipi@iespana.es

Conca, 44, 4t 3a 08041 Barcelona Tel. 934 504 884 / 658 056 884 asociacion_con_paijan@hotmail.com / asociacion_con_paijan@yahoo.com

Comerç, 42 08003 Barcelona Tel. 669 231 472 / 616 204 463 associacionsenegal@yahoo.es

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1989

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1988

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal i país d’origen

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Bolívia, Xile, Perú i Equador

Origen de la majoria dels membres: Guinea Equatorial

Origen de la majoria dels membres: Perú i Catalunya

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i tradicions populars.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Donar-se suport i oferir formació i informació de l’entorn.

Missió / Objectius Promoure l’intercanvi cultural entre Catalunya i Perú, principalment a la zona de Paiján.

Missió / Objectius Assessorar jurídicament els immigrants senegalesos. Difondre la seva cultura. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament al Senegal.

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

108

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Cooperació al desenvolupament Esports Formació Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

109


10/10/06

19:59

Página 110

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Associació Cultural Itondi-Kribi

Associació de Dones Immigrades Yemanjà

Associació de Suport a les Organitzacions Populars Xilenes ASOPXI

Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya

Galileu, 286, 5è 1a 08028 Barcelona Tel. 934 905 890 / 686 971 618 inigoma@terra.es / itondieondi_kribi@yahoo.es

Groc, 3, baixos 08002 Barcelona Tel. 932 684 889 / 686 561 131 Fax 932 684 889 arayamariel@yahoo.es / remeisipi@terra.es

Ptge. Madoz, 6, 2n 1a 08002 Barcelona Tel. 933 106 977 Fax 933 106 977 asopxi@pangea.org www.asopxi.org

Robador, 11, baixos 08001 Barcelona Tel. 654 121 302 atp20042@hotmail.com

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 1990

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Àfrica negra i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina i Àfrica

Origen de la majoria dels membres: Xile

Origen de la majoria dels membres: Pakistan

Missió / Objectius Iniciar els fills del col·lectiu de l’associació en el teatre i donar a conèixer la cultura dels seus països.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les dones immigrades

Missió / Objectius Ser un punt de trobada de les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions.

Missió / Objectius Facilitar la inserció laboral. Fomentar la seva integració i la seva participació a la societat espanyola.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Orientació general i suport emocional

Activitats Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

110

Activitats Cooperació Denúncia Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

111


10/10/06

19:59

Página 112

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Associació Ecuador Llactacaru

Associació Romanesa de Catalunya ASOCROM

Associació Sociocultural Ibn Batuta ASCIB

Casa de Bolivia en Catalunya

Vistalegre, 15, baixos 08001 Barcelona Tel. 934 434 392 / 619 128 116 Fax 934 434 392 llactacaru@llacta.org www.llacta.org/organiz/llactacaru

Villarroel, 10 08011 Barcelona Tel. 647 982 075 mtatu2001@yahoo.es www.asocrom.com

Sant Pau, 82, baixos 08001 Barcelona Tel. 933 293 054 Fax 934 433 388 info@ascib.net / gerencia@ascib.net www.ascib.net

Travau, 44, 3r 3a 08031 Barcelona Tel. 933 588 355 / 600 601 148 asociacion@casadebolivia.es www.casadebolivia.es

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 1994

Any de constitució: 1976

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Romania

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Missió / Objectius Lluitar contra la vulneració dels seus drets. Fomentar la seva integració i participació a la societat espanyola.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als romanesos a Catalunya. Fer conèixer la cultura i les tradicions de la seva nacionalitat d’origen.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

112

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Espanya Missió / Objectius Donar suport als immigrants residents a Espanya, amb una atenció especial al col·lectiu marroquí. Fomentar l’intercanvi cultural per facilitar un clima de respecte, convivència i diàleg entre immigrants i no immigrants. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Bolívia Missió / Objectius Lluitar contra la vulneració dels seus drets. Difondre la seva cultura i les seves tradicions. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Recerca

113


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 114

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Casal Argentí de Barcelona

Centro Filipino Tuluyan San Benito

Centro Islámico Camino de la Paz

Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya

Ausiàs March, 161, baixos esq. 08013 Barcelona Tel. 932 462 045 / 665 464 286 info@casalargentino.org www.casalargentino.org

Riera Baixa, 4-6, 1r 08001 Barcelona Tel. 933 290 702 Fax 933 290 702 paulitamar3@yahoo.com

Arc del Teatre, 19, baixos 08001 Barcelona Tel. 933 177 123 / 669 090 031 Fax 933 177 123 cicp_michauhdry786@hotmail.com / naveedbcn@hotmail.com www.minajspain.org

Comerç, 42, baixos 08002 Barcelona Tel. 686 060 662 abocarsam@yahoo.es

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: autonòmic i internacional

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Filipines

Origen de la majoria dels membres: Pakistan

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen.

Missió / Objectius Difondre la cultura filipina. Promoure activitats d’informació i educació per als immigrants filipins. Crear i proveir diversos programes i projectes, com també donar-hi suport, per elevar la condició dels immigrants filipins, en concret, els relacionats amb la promoció dels drets humans. Emprendre una xarxa de comunicació i bones relacions entre locals o altres grups internacionals per fomentar l’entesa, la col·laboració i la solidaritat. Fomentar la seva integració i participació en la societat espanyola.

Missió / Objectius Fomentar la integració i la participació a la societat espanyola. Difondre la seva cultura i la seva religió.

Missió / Objectius Lluitar contra la vulneració dels seus drets. Facilitar l’acolliment, la integració, la cooperació i el desenvolupament.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

114

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Esports Infància i joventut Inserció laboral / Formació Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural / Manifestacions artístiques Promoció de la dona Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Barcelona

115


10/10/06

19:59

Página 116

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Federación de Asociaciones y Casas de Uruguayos de España FAYCUE

Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña FEDELATINA

Fundación Juan Pablo II

Fundación Morín

Olzinelles, 30 08014 Barcelona Tel. 678 697 971 / 661 239 304 faycues@gmail.com

Nou de Sant Francesc, 15 08002 Barcelona Tel. 931 924 114 secretaria@fedelatina.org www.fedelatina.org

Sant Iscle, 35-43, esc. D, baixos 08031 Barcelona Tel. 934 072 657 / 628 639 181 Fax 934 072 657 fundacionjuanpablosegundo@hotmail.com

Via Augusta, 281-285, baixos 08017 Barcelona Tel. 934 188 848 / 932 430 890 Fax 934 185 955 fundacion@fundacionmorin.org / psicologia@fundacionmorin.org www.fundacionmorin.org

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Equador, Perú, Veneçuela i Colòmbia

Missió / Objectius Unir les diferents associacions d’uruguaians residents a l’Estat espanyol. Promoure més organització i participació a la societat espanyola. Coordinar accions solidàries per a l’Uruguai, en el marc de la defensa dels interessos dels seus representats. Divulgar la cultura uruguaiana i la solidaritat.

Missió / Objectius Donar suport i formació al teixit associatiu d’entitats relacionades amb persones immigrants. Brindar espais per a les entitats.

Missió / Objectius Promoure obres socials a Amèrica Llatina i col·laborar-hi. Fomentar obres socials i culturals i l’esport entre els pobles llatins a Catalunya.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada i atenció als diferents col·lectius que convergeixen a Catalunya, a favor de la integració i la convivència.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Cooperació Esports Infància i joventut

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Intermediació Promoció cultural Sensibilització

116

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

117


10/10/06

19:59

Página 118

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Grupo Barcelona para el Desarrollo del Perú

Kalipi Consejo de los Líderes Filipinos en Barcelona

Perú Ritmos y Costumbres

Sayariy-Urus

Padilla, 373, local 1 08025 Barcelona Tel. 934 573 860 servihol@servihol.com

Riera Baixa, 4-6, 1r 08001 Barcelona Tel. 933 290 702 Fax 933 290 702

Martí, 116, entl. 3a 08024 Barcelona Tel. 932 101 588 / 659 770 071 peruritmosycostumbres@hotmail.com / wally_peru@hotmail.com www.peruritmosycostumbres.com

Alcalde de Zalamea, 18, 1r 08032 Barcelona Tel. 934 071 345 / 617 337 350 sayariy_urus@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: municipal i país d’origen

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Filipines

Origen de la majoria dels membres: Perú

Àmbit d’actuació: municipal, estatal i internacional

Missió / Objectius Promoure la tasca social per aconseguir el desenvolupament del Perú i participar-hi.

Missió / Objectius Mantenir la unitat i la solidaritat entre els immigrants filipins a Barcelona, Espanya i Europa. Promoure la cultura filipina. Enfortir la relació i la cooperació entre altres organitzacions, institucions i grups governamentals i no governamentals. Oferir coneixements per analitzar la situació del país d’origen i del país d’acolliment amb relació a la història, la cultura, la globalització, el terrorisme, la pau i els drets humans, els drets de les dones i els drets dels immigrants. Facilitar entrevistes, conferències i estudis amb els membres de la comunitat en els àmbits local, nacional i internacional per beneficiar-se’n de les experiències, els coneixements i les habilitats.

Missió / Objectius Fer conèixer la cultura i la tradició d’origen. Promoure la seva participació i integració a la societat espanyola. Difondre i promoure tota la varietat de danses folklòriques amb tallers per a nens i altres activitats.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Orientació general i suport emocional Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Esports Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

118

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Formació Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Bolívia Missió / Objectius Difondre la seva cultura i les seves tradicions. Activitats Ajuda humanitària Cooperació Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural

119


10/10/06

19:59

Catalunya

Barcelona

Página 120

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Sentimiento Andino Internacional Humano Artístico SAIHUA

Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura TEAC

Unión de Mujeres Marroquís UMMI

Asociación Cultural Social Deportiva Inca-Perú

Jaén, 12, 2n 1a 08012 Barcelona Tel. 680 396 754 jbenitezlopez@hotmail.com / tapiarey@hotmail.com www.gratisweb.com/saihua

Finestrelles, 10, àtic 1a 08033 Barcelona Tel. 679 248 151 Fax 934 816 776 teac_taller_ecu@hotmail.com

Casp, 38, pral. 08010 Barcelona Tel. 646 510 011 / 934 127 161 nadiaidrissi31@msn.com

Flor de Nit, 5-7, local 8 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933 753 755 manoel92@hotmail.com

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: internacional

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Perú

Missió / Objectius Divulgar la cultura equatoriana.

Missió / Objectius Difondre la cultura equatoriana per mitjà de la música, la dansa i altres manifestacions artístiques.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada i d’atenció per a les dones marroquines.

Missió / Objectius Afavorir la integració del col·lectiu llatinoamericà. Fer conèixer els problemes socials viscuts pel col·lectiu llatinoamericà.

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

120

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Denúncia Esports Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

121


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Associació Cultural Asilah-La Garriga

Asociación Cultural Ibne Sinaa

Asociación Cultura Árabe

Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya ACDC

Banys, 156, 1r 1a 08530 La Garriga Tel. 669 158 752 Fax 938 717 476 pim@arrakis.es

Ponent, 6, soterrani 4 08521 Les Franqueses del Vallès Tel. 636 104 646 / 676 219 747

Cultura, 9, baixos 08902 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 934 327 202 asociacionarabe2001@hotmail.com

Ptge. Bonvehí, 8, local 2 08903 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 934 481 281 / 607 220 361 Fax 932 892 277 manuelcolon@hotmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1996

Àmbit d’actuació: país de procedencia

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Missió / Objectius Facilitar la integració dels immigrants a Catalunya. Participar en projectes de cooperació. Fer intercanvi cultural.

Missió / Objectius Fer conèixer la cultura d’origen tant a la societat espanyola com a la segona generació del col·lectiu de l’associació.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Fomentar la seva integració i participació a la societat espanyola. Difondre la seva cultura i les seves tradicions populars. Participar en activitats d’oci i temps lliure.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Fomentar la seva integració i la participació a la societat espanyola. Difondre la seva cultura i les seves tradicions populars.

Activitats Cooperació Promoció cultural Sensibilització

122

Activitats Esports Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Página 122

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

123


10/10/06

19:59

Página 124

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación Social y Cultural Al Hudá

Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

Associació per a la Solidaritat i el Desenvolupament dels Emigrants Manlleu-Osona

Amics del Senegal a Manresa

Av. del Bosc, 41, baixos 08906 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 620 869 550 elghaidouni@yahoo.es

Castelao, 87, àtic 1a 08902 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 933 329 450 espiritudesantacruz@yahoo.es www.espiritudesantacruz.galeon.com

Apartat de Correus 41 08560 Manlleu Tel. 650 605 171

Saleses, 10 08241 Manresa Tel. 695 821 498 asendelbages@yahoo.es

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la cultura, les tradicions i la religió del país d’origen.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Fomentar la integració i la participació a la societat espanyola. Difondre la seva cultura i les seves tradicions populars. Participar en activitats d’oci i temps lliure.

Missió / Objectius Afavorir la participació i la integració dels membres de l’associació a la societat espanyola. Fer conèixer la cultura i les tradicions del col·lectiu.

Missió / Objectius Afavorir la integració dels residents senegalesos. Dur a terme projectes de cooperació.

Activitats Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural

124

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Esports Formació Infància i joventut Promoció cultural

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Inserció laboral Manifestacions artístiques Promoció cultural

125


10/10/06

19:59

Página 126

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación Amigos por Colombia

Associació Sociocultural Horitzons Mediterranis

Asociación Cultural Musulmana Al Ouada

Asociación de Mujeres Africanas Musu Kafo

Via Sant Ignasi, 45, 1r 2a 08241 Manresa Tel. 669 195 435 amigosporcolombia2@yahoo.es www.amigosporcolombia.org

Font dels Capellans, 9, 4t 3a 08240 Manresa Tel. 680 163 156 ben280802@yahoo.es

Energia, 11, soterrani 08304 Mataró Tel. 686 316 986

Josep Monserrat Cuadrada, 31 08302 Mataró Tel. 619 493 791

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 1985

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Catalunya

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Àfrica subsahariana

Missió / Objectius Donar suport a la inserció dels colombians a la societat espanyola.

Missió / Objectius Treballar la interculturalitat en els àmbits d’escola, lleure, intercanvis culturals, seminaris, etc. Oferir assistència i assessorament jurídic al col·lectiu d’immigrants.

Missió / Objectius Fomentar la integració i la convivència entre immigrants i la societat d’acolliment. Dur a terme activitats conjuntament amb altres associacions d’immigrants.

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia, Senegal, Guinea Bissau, Nigèria i Guinea Conakry

Activitats Cooperació Formació Infància i joventut Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

126

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Formació Infància i joventut Intermediació Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

Activitats Esports Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Missió / Objectius Participar en activitats de lleure i temps lliure. Informar sobre els drets dels nens. Activitats Ajuda humanitària Cooperació Denúncia Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

127


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 128

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Associació Club Jama Kafo

Associació Cultural Islàmica Annour

Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandaga

Instituto de los Andes

Josep Monserrat Cuadrada, 31 08303 Mataró Tel. 617 423 345 jamakafo@yahoo.es

Carrasco i Formiguera, 64, local 08303 Mataró Tel. 937 589 239 annour-musulman@hotmail.com

Mare de Déu de la Cisa, 28, baixos 1a 08303 Mataró Tel. 937 988 810 / 606 773 811 Fax 937 988 810

Vall d’Aran, 119 08640 Olesa de Montserrat Tel. 679 213 884 pedroibe@hotmail.com

Any de constitució: 1983

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1994

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia, Mali i Guinea Bissau

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Senegal i Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Perú

Missió / Objectius Vetllar pels drets dels immigrants. Assessorar i informar els immigrants i fomentar la seva integració. Dur a terme projectes de codesenvolupament.

Missió / Objectius Difondre la cultura d’origen dels membres de l’associació. Afavorir la participació i la integració a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Ajudar el col·lectiu immigrant en general, facilitant la seva participació i integració a la societat espanyola, com també orientar-lo en les seves necessitats.

Missió / Objectius Dur a terme recerques sobre la cultura andina i difondre-la a Espanya.

Activitats Cooperació Formació Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Promoció cultural

Activitats Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

128

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Activitats Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Promoció cultural Recerca

129


10/10/06

19:59

Página 130

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya

Sanunding i Premià Village Development Community SANPREM

Asociación Uruguayo Catalana Los Botijas

Asociación Catalano-Venezolana ASOCAVEN

Joan XXIII, 41, baixos 08330 Premià de Mar Tel. 935 408 522 / 937 517 628 Fax 937 517 628

Gran de Lluís Companys, 184, 3r 4a 08330 Premià de Mar Tel. 627 353 843 vicentcg@jet.es

Xile, 1 08191 Rubí Tel. 935 875 140 / 630 230 772 losbotijas@rubidigital.net www.rubidigital.net/uruguayo

Sol i Padrís, 95, 6è 2a 08203 Sabadell Tel. 937 116 903 Fax 937 116 903 webmaster@venezolanosencatalunya.com www.venezolanosencatalunya.com

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1991

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal i país d’origen

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Xina

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia

Àmbit d’actuació: autonòmic i país de procedència

Missió / Objectius Ajudar i assessorar els immigrants. Col·laborar amb l’Administració local. Facilitar la seva participació i la seva integració a la societat espanyola.

Missió / Objectius Proporcionar ajuda mútua als immigrants. Dur a terme projectes de codesenvolupament.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

130

Activitats Cooperació Formació Manifestacions artístiques Pobresa urbana Promoció cultural Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Uruguai i Argentina Missió / Objectius Dur a terme projectes de codesenvolupament contra la pobresa infantil a l’Uruguai. Difondre la seva cultura d’origen. Desenvolupar projectes d’integració i convivència entre els immigrants i la societat espanyola. Activitats Cooperació Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions. Activitats Denúncia Esports Inserció laboral Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

131

Catalunya

02_directori_cat2.qxd


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 132

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación de Ciudadanos de Guinea Conakry Residentes en Sabadell

Associació Ciutadans de Costa d’Ivori a Catalunya ACCIC

Associació de Malienses Residents a Sabadell i al Vallès

México y Latinoamérica Unidos en Sabadell

París, 37, baixos 3a 08204 Sabadell Tel. 937 123 010 souaibou55@hotmail.com

Archidona, 10, 1r 3a 08208 Sabadell Tel. 647 907 349 accic05@yahoo.es

Travessia Flamicell, 2, 4t 4a, esc. A 08202 Sabadell Tel. 937 279 496

Via Massaguer, 26, 3r 1a 08202 Sabadell Tel. 937 271 559 jmmorangriera@hotmail.com

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Guinea Conakry

Origen de la majoria dels membres: Costa d’Ivori

Origen de la majoria dels membres: Mali

Origen de la majoria dels membres: Mèxic

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions. Facilitar la repatriació de les persones mortes.

Missió / Objectius Ser el punt de trobada i unió de tots els immigrants de Costa d’Ivori. Difondre la cultura i les tradicions del seu país d’origen.

Missió / Objectius Fomentar la seva integració i participació en la societat espanyola.

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Denúncia Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Fomentar la integració i la participació a la societat espanyola. Facilitar la repatriació de persones difuntes i malalts terminals.

132

Activitats Orientació general i suport emocional Pobresa urbana

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

133


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Entitat Anouar Cultural Marroquí

Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya FASAMCAT

Asociación de Colaboración con Nicaragua Sacuanjoche

Asociación de Emigrantes Mauritanos Originales de Bouanze de España

Av. Montserrat, 33, 4t 1a 08250 Sant Joan de Vilatorrada Tel. 938 767 068 / 655 817 688

Josep Trueta, 12, local 08970 Sant Joan Despí Tel. 934 808 589 / 618 302 324 / 618 302 325 Fax 933 730 357 fasamcat@fasamcat.com www.fasamcat.com

Irlanda, 39, baixos Santa Coloma de Gramenet Tel. 934 665 078 acnsacuanjoche@hotmail.com

Puig i Cadafalch, 55 B, baixos 1 08130 Santa Perpètua de Mogoda Tel. 630 608 847 / 619 162 108 akci75@hotmail.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 1996

Àmbit d’actuació: municipal i estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Nicaragua i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Mauritània

Missió / Objectius Promoure l’intercanvi cultural i artístic.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a persones d’una mateixa nacionalitat d’origen. Fer d’intermediaris entre la població immigrada i l’Administració.

Missió / Objectius Dur a terme projectes de cooperació a Nicaragua. Donar a conèixer la realitat de Nicaragua a Santa Coloma.

Missió / Objectius Orientar i ajudar a promoure la participació i la integració dels immigrants de Bouanze. Dur a terme projectes de codesenvolupament.

Activitats Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural Sensibilització

Activitats Cooperació Formació Sensibilització

Activitats Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

134

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Página 134

Activitats Cooperació Orientació general i suport emocional

135


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 136

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Asociación Comunidad Iberoamericana Catalunya ACIC

Asociación Marroquina Catalana para la Interculturalidad y la Convivencia AMCIC

Asociación sin Fronteras. Asociación de Inmigrantes en Cataluña para la Solidaridad y la Cooperación

Associació Catalana de Residents Senegalesos Vallès Occidental

Apartat de Correus 187 08870 Sitges Tel. 626 171 092 Fax 938 942 753

Av. Àngel Sallent, 55 08224 Terrassa Tel. 636 098 598 / 937 844 859

Av. Barcelona, 188 08222 Terrassa Tel. 937 844 425 manel2710@yahoo.es

Av. de Barcelona, 180 08222 Terrassa Tel. 937 835 521 / 617 051 590 baba@terrassa.lamalla.net

Any de constitució: 1985

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1991

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Equador y Espanya

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Difondre la cultura i les tradicions llatinoamericanes.

Missió / Objectius Afavorir la participació i la integració a Terrassa. Promoure l’intercanvi cultural entre el país d’origen dels immigrants i el país d’acolliment.

Missió / Objectius Dur a terme projectes d’acció social per a les persones marginades. Promoure activitats i programes per informar i sensibilitzar sobre la situació migratòria. Conscienciar sobre la defensa dels drets i els deures dels immigrants.

Missió / Objectius Difondre la cultura i les tradicions del seu país d’origen. Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Fomentar la seva integració i la seva participació a la societat espanyola. Dur a terme activitats d’ajuda humanitària i projectes de codesenvolupament.

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

136

Activitats Esports Infància i joventut Promoció cultural

Activitats Denúncia Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

137


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 138

Barcelona

Barcelona

Girona

Associació Marroquina de Terrassa ASMAR

Asociación Peruana de la Virgen de la Puerta de Vilafranca del Penedès

La Llum del Nord

Associació Cultural Islàmica Arrachad

Can Palet, 1 08225 Terrassa Tel. 617 259 243 samatrac@hotmail.com

Orient, 44, local 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 922 476 / 690 107 617 / 659 643 737 perulatin1@hotmail.com

Escorxador, s/n 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 679 800 633 llumdelnord@yahoo.es

Barcelona, 90, 1r 2a, esc. 3 17820 Banyoles Tel. 616 690 420

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 1999

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: comarcal

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Missió / Objectius Lluitar contra la vulneració dels seus drets. Difondre la seva cultura i les seves tradicions.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als immigrants. Fer conèixer la cultura, la tradició i la religió del seu país d’origen.

Missió / Objectius Cercar punts de trobada entre les comunitats marroquina i catalana. Establir diàleg entre les dues comunitats de l’associació.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Proporcionar suport als immigrants marroquins. Fomentar la seva integració i participació en la societat espanyola.

Activitats Denúncia Esports Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

138

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Manifestacions artístiques Pobresa urbana Promoció cultural

Activitats Promoció de la dona Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Barcelona

Activitats Denúncia Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

139


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 140

Girona

Girona

Girona

Associació d’Immigrants i Amics de Banyoles i Comarca Meragemu

Associació d’Immigrants de Breda

Magrebins sense Fronteres

Almaghreb Al Arabi

Barcelona, 74 17820 Banyoles Tel. 972 575 245

Av. Mossèn Pere Ribot, 55 17400 Breda Tel. 620 191 786

Pou Vilà, 20 17460 Celrà Tel. 972 492 554 / 666 839 655 magrebsf@hotmail.com / mchiryaa@hotmail.com

Ibèria, 3, B 17005 Girona Tel. 972 912 167 / 676 203 995

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Mali, Gàmbia i Mauritània

Origen de la majoria dels membres: Senegal i Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Algèria

Missió / Objectius Fomentar la seva integració i la seva participació a la societat espanyola. Difondre la seva cultura i les seves tradicions.

Missió / Objectius Fomentar la seva integració i participació en la societat espanyola.

Missió / Objectius Donar a conèixer la cultura i la tradició d’origen. Facilitar la seva participació i integració a la societat espanyola.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions.

Activitats Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural

Activitats Denúncia Formació Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

140

Activitats Formació Inserció laboral Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Girona

141


10/10/06

19:59

Página 142

Catalunya

Girona

Girona

Girona

Girona

Casa Argentina de Girona

Desenvolupament i Migracions D&M

Asociación de Mauritanos de España

Asociación de Hondureños de la Provincia de Girona

Vern, 20, 1 F 17004 Girona Tel. 972 217 864 / 600 730 342

Santa Eugènia, 124 17006 Girona Tel. 666 727 495

Pala, 1, 3r 1a 17800 Olot Tel. 680 210 737 bakarygassama67@hotmail.com

Francesc Macià, 16, 2n 2a 17190 Salt Tel. 647 205 600 / 972 400 030

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: països de procedència

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: municipal i provincial

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Senegal i Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Mauritània

Origen de la majoria dels membres: Hondures

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als argentins i les argentines. Donar a conèixer la cultura i les tradicions argentines a través de manifestacions artístiques. Dur a terme activitats de sensibilització sobre el fenomen migratori, per mitjà de conferències i tallers.

Missió / Objectius Dur a terme projectes de codesenvolupament.

Missió / Objectius Promoure la cultura mauritana i la seva llengua oficial. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària a Mauritània.

Missió / Objectius Facilitar la seva regularització, com també la seva integració i participació a la societat espanyola. Difondre la seva cultura.

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

142

Activitats Cooperació

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Activitats Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural

143


10/10/06

19:59

Página 144

Catalunya

Girona

Girona

Girona

Lleida

Associació de Ciutadans del Congo Democràtic a Catalunya ACCOD Catalunya

Edo State Union Nigeria

Grup Intercultural Jamia Kafo

Associació d’Àrabs d’Agramunt

Torras i Bages, 16, 4t 2a 17190 Salt Tel. 972 232 457

Àngel Guimerà, 72, àtic 1a 17190 Salt Tel. 654 126 992 edouniongirona@yahoo.co.uk

Apartat de Correus 096 17411 Vidreres Tel. 972 850 690 Fax 972 850 690 jamiakafo@hotmail.com

Pl. Pou, 6 25310 Agramunt Tel. 616 862 744 samir_bouchatab@hotmail.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2006

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Congo Democràtic

Origen de la majoria dels membres: Nigèria

Àmbit d’actuació: municipal i internacional

Missió / Objectius Donar suport a les persones immigrades que es troben en dificultats. Assessorar i col·laborar en els processos de regularització.

Missió / Objectius Donar suport als immigrants provinents de Nigèria.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Orientació general i suport emocional

Activitats Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Origen de la majoria dels membres: Senegal, Mali, Gàmbia, Xile, Colòmbia, Marroc i altres Missió / Objectius Fomentar la relació humana i social entre els col·lectius d’immigrants. Potenciar i donar a conèixer els valors que comporta la interculturalitat en una societat plural i democràtica. Col·laborar en activitats d’àmbit municipal. Treballar per la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, i lluitar contra les injustícies.

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Marroc Missió / Objectius Fomentar la integració de la població marroquina a Agramunt. Difondre la cultura d’origen. Activitats Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

144

145


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 146

Lleida

Lleida

Lleida

Dental Africen

Associació The Gambian River Union

Associació de Dones Africanes del Segrià ADAS

Unión de la Comunidad Senegalesa de Segarra y Urgell

Av. Marià Jolonch, 50, 1r 1a 25310 Agramunt Tel. 660 924 963

Balaguer, 10, 2a travessia 25135 Albesa Tel. 618 129 878 / 973 186 644 bjammeh@hotmail.com

Segrià, 14, 3r 1a 25180 Alcarràs Tel. 973 791 382 / 973 795 196 absetou33@yahoo.es

Ponent, 18 25210 Guissona Tel. 636 607 651 ucsensu@hotmail.com

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1999

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: internacional

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Àfrica

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als africans. Fomentar la seva participació i integració a la societat. Promoure la seva cultura d’origen.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada de les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions. Fomentar la seva integració i participació en la societat espanyola. Facilitar la repatriació de persones difuntes al país d’origen.

Origen de la majoria dels membres: Guinea Conakry, Senegal, Mali, Gàmbia i Sierra Leone

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

146

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Missió / Objectius Facilitar la integració del col·lectiu de dones africanes. Promoure l’intercanvi cultural. Sensibilitzar la societat d’acolliment sobre el fenomen migratori. Crear una xarxa per a l’intercanvi de coneixements i experiències. Fomentar la inserció social i laboral del col·lectiu de dones africanes. Activitats Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Lleida

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als immigrants del Senegal. Promoure la seva participació i integració dins de la societat espanyola. Promoure la cultura i les tradicions del país d’origen. Activitats Ajuda humanitària Esports Formació Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

147


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

19:59

Página 148

Lleida

Lleida

Lleida

Asociación Inmigrantes Malienses de Lleida y Provincia Binkadi AIMB

Asociación de Inmigrantes de Linyola

Associació de Fraternitat Africana

Associació d’Immigrants Burkina Faso Zims-Taaba

Balmes, 11 25332 La Fuliola Tel. 973 713 001 / 659 303 361 mdembele@wanadoo.es

Pons i Arola, 89 25240 Linyola Tel. 617 648 274

Cavallers, 62 25002 Lleida Tel. 620 636 246

Pl. Gramàtic, 6, baixos 25002 Lleida Tel. 973 268 344 / 616 855 170 Fax 973 283 890

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Mali

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Àfrica subsahariana

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana

Origen de la majoria dels membres: Burkina Faso

Missió / Objectius Promoure l’intercanvi cultural entre Espanya, Catalunya i Mali.

Missió / Objectius Facilitar la seva integració i participació en la societat espanyola. Assessorar i orientar els immigrants nouvinguts.

Missió / Objectius Facilitar la seva participació i integració a la societat espanyola. Promoure la cultura africana.

Missió / Objectius Difondre la seva cultura i les seves tradicions.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Intermediació Orientació general i suport emocional Sensibilització

Activitats Cooperació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Promoció cultural Sensibilització

148

Catalunya

Catalunya

Lleida

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

149


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Lleida

Lleida

Lleida

Associació de Marfilenys de Lleida i Província

Associació Islàmica de Lleida i Província

Associació Nigeriana de Lleida

Associació Sociocultural d’Immigrants Magrebeida

La Garrotxa, 7, 3r 1a 25005 Lleida Tel. 973 845 049 / 666 905 436

Pl. Paeria, 5, 4t 25007 Lleida Tel. 696 595 100

Cotxera, 36, 3r 25002 Lleida Tel. 659 232 894

Sant Pere Claver, 1 25005 Lleida Tel. 651 898 914

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1989

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Costa d’Ivori

Origen de la majoria dels membres: Magrib i Àfrica subsahariana

Origen de la majoria dels membres: Nigèria

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Algèria i Tunísia

Missió / Objectius Permetre la trobada dels ivorians. Fer conèixer la cultura ivoriana. Ajudar els socis en cas de malaltia.

Missió / Objectius Promoure la cultura popular i la religió.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada de les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions. Participar en activitats de lleure i temps lliure.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per a les persones de la seva nacionalitat d’origen. Fomentar la seva integració i participació a la societat espanyola. Difondre la seva cultura i les seves tradicions.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

150

Activitats Formació Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Lleida

Página 150

Activitats Esports Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

151


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 152

Lleida

Tarragona

Tarragona

Associació Ucraïnesos de Catalunya

Asociación Senegalesa de Mollerussa ASM

Asociación Boliviana para la Integración, el Desarrollo y la Cultura

Associació pel Desenvolupament i la Integració Biladi ADIB

Bages, 18, 2n 25005 Lleida Tel. 676 933 709 Fax 973 225 996 natalimendela@yahoo.co.uk

Domènech Cardenal, 243, 3r 1a 25230 Mollerussa Tel. 676 098 816 / 973 600 329 / 630 351 643 / 973 600 842

Pl. Antoni Pedrol Rius, local 3 43202 Reus Tel. 977 342 455 / 654 010 857 Fax 977 327 428 info@abidc.org

Antoni Aulesti Pijoan, 5, baixos 43205 Reus Tel. 977 333 866 / 696 788 068 Fax 977 333 866 adibreus@yahoo.es

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Ucraïna i Bulgària

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Origen de la majoria dels membres: Bolívia i altres països d’Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Missió / Objectius Ser un punt de trobada de les persones de la seva nacionalitat d’origen. Difondre la seva cultura i les seves tradicions. Defensar els drets de les minories.

Missió / Objectius Oferir ajuda als immigrants en tots els àmbits. Organitzar esdeveniments esportius i culturals. Facilitar la integració a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada de les persones de la seva nacionalitat d’origen. Fomentar la integració i la participació a la societat espanyola i donar-hi suport.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada de les persones de la seva nacionalitat d’origen. Donar suport a la integració i la participació a la societat espanyola i fomentar-les. Fer cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

152

Activitats Esports Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Formació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Sensibilització

Catalunya

Catalunya

Lleida

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

153


10/10/06

20:00

Página 154

Catalunya

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Casal Argentí de Tarragona

Centro Latinoamericano de Reus

Asociación de Latinoamericanos Alt Camp

Riera de l’Escorial, s/n 43206 Reus Tel. 977 010 032 / 657 892 469 carta2003@gmail.com www.casalargentino.org

Apartat de Correus 433 43203 Reus Tel. 977 332 713 Fax 977 332 713 serpal@wanadoo.es www.serpal.info

Ctra. del Pla, 37, A 43800 Valls Tel. 977 612 010 / 977 602 364 alacvalls@hotmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1986

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: comarcal i països de procedència

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Argentina Missió / Objectius Ser un punt de trobada de les persones de la seva nacionalitat d’origen. Dur a terme cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació

154

Origen de la majoria dels membres: Amèrica del Sud Missió / Objectius Agrupar la gent d’origen llatinoamericà. Difondre la cultura i la realitat dels pobles del col·lectiu de l’associació. Potenciar la solidaritat amb els països d’origen. Defensar els drets humans. Activitats Cooperació Denúncia Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Recerca Sensibilització

Catalunya

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana, Colòmbia, Uruguai i Paraguai Missió / Objectius Trobar-se amb altres immigrants. Promoure tant com es pugui la seva cultura i la seva tradició. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

155


10/10/06

20:00

Página 156

Madrid

Comunitat de Madrid Madrid

Dades d’interès Total de població 5.964.143 Total de població immigrada 717.668 Percentatge de població immigrada 12% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 24,3%

Madrid

Asociación de Padres de Niños de Habla Polaca

Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia COMADEHCO

Dulcinea, 7, 4.º A 28805 Alcalá de Henares Tel. 661 202 047 jzawadzki33@hotmail.com

Vía Complutense, 71, 10.º 3.ª 28805 Alcalá de Henares Tel. 665 867 000 codehco@yahoo.es www.nodo50.org/comadehco

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Polònia

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia i Espanya

Missió / Objectius Transmetre la llengua, la història i la cultura poloneses als fills de polonesos nascuts a Espanya.

Missió / Objectius Promoure la defensa dels drets humans i del DIH a Colòmbia. Gestionar projectes de cooperació al desenvolupament orientats a ajudar les víctimes. Fomentar la solidaritat. Eradicar tota forma de racisme i xenofòbia.

Activitats Formació Infància i joventut

Comunitat de Madrid

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Denúncia Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Recerca Sensibilització

Font: INE, Padró municipal 2005

156

157


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación Mauritano Española de Intercambio Cultural AMEIC

Asociación Imagen Perú

Asociación Centro Cultural Peruano Español César Vallejo

Asociación Cultural Kubrat

Cáceres, 18, 4.º 28100 Alcobendas Tel. 687 533 411 / 670 493 712 slamtorro@hotmail.com

Santiago Massarnau, 12, bajos izq. 28017 Ciudad Lineal Tel. 635 442 058 / 608 819 778 imagenperu@terra.es www.imagenperu.org.es

Gertrudis Gómez de Avellaneda, 7, 1.º A 28400 Collado Villalba Tel. 666 493 770 juvenalu@accpe-cesarvallejo / jurte_cv@yahoo.es www.accpe-cesarvallejo.org/ACCPE

Titulcia, 15, 1.º H 28903 Getafe Tel. 606 961 347 asociacionkubrat@hotmail.com

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: comarcal

Origen de la majoria dels membres: Mauritània

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Bulgària

Missió / Objectius Donar a conèixer Mauritània i Espanya als països respectius i a altres zones. Afavorir la integració dels immigrants en general i particularment els mauritans i de la comunitat espanyola a Mauritània. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament a Mauritània.

Missió / Objectius Promoure el Perú mitjançant la divulgació dels seus aspectes històrics, culturals, socials, turístics i esportius. Oferir assistència i suport especialitzat als peruans. Desenvolupar programes de capacitació laboral. Organitzar esdeveniments d’integració o de caràcter social.

Missió / Objectius Promoure la integració social dels immigrants. Difondre el bagatge cultural dels pobles iberoamericans.

Missió / Objectius Promoure l’intercanvi cultural entre la població immigrant i la societat d’acolliment. Fomentar la integració social dels immigrants al seu lloc de residència.

Activitats Cooperació Formació Intermediació Promoció cultural

158

Activitats Ajuda humanitària Esports Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Madrid

Página 158

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

159


10/10/06

20:00

Página 160

Comunitat de Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación Cultural Rumano-ArgentinoFrancés-ItalianoBúlgaro-Español ¿Por qué no?

Asociación Sociocultural de Getafe Al Falah

Asociación Cultural Hispano-Polaca Forum

África Activa

Quevedo, 13, 1.º A 28902 Getafe Tel. 666 662 655 / 912 879 502 vali_potrivitu@yahoo.com / teatroporqueno@home.ro

Álvaro de Bazán, 12, despacho 19 28903 Getafe Tel. 630 145 441 / 655 242 214 abanour@hotmail.com / alfalahgetafe@hotmail.com

Cicerón, 5 28230 Las Rozas de Madrid Tel. 696 568 744 / 916 317 554 forum.asociacion@terra.es / bomamikr@eresmas.com

Manuel de Falla, 3, 1.º izq. 28063 Madrid Tel. 659 914 007 simapromar@yahoo.fr

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 1994

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Romania, Bulgària, Argentina, Moldàvia, França i Itàlia

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Polònia

Àmbit d’actuació: autonòmic i països de procedència

Missió / Objectius Fomentar l’intercanvi cultural entre la població immigrant i la societat d’acolliment. Ajudar i orientar la població immigrant.

Missió / Objectius Mantenir i enfortir els nexes de les persones d’origen polonès amb la llengua, la cultura i les tradicions poloneses, especialment de les generacions més joves. Promoure i difondre la cultura polonesa a Espanya. Ajudar els polonesos residents a Espanya a integrar-se des del punt de vista cultural, educatiu i social. Contribuir a l’apropament entre la cultura polonesa i l’espanyola.

Missió / Objectius Promoure i defensar els drets col·lectius dels immigrants. Promoure la cultura dels països d’origen. Transmetre i difondre missatges referents a immigració, protecció social i integració a través del teatre, el cinema i la publicitat. Organitzar activitats d’oci i lleure. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

160

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona

Activitats Esports Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

Comunitat de Madrid

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Moçambic, Camerun, Guinea Equatorial i Angola Missió / Objectius Informar sobre la realitat de l’emigració als països d’origen. Dotar amb infraestructures els països d’origen per frenar l’emigració. Donar suport en els processos d’acolliment als immigrants que arriben a Espanya. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Intermediació Orientació general i suport emocional

161


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 162

Madrid

Madrid

Madrid

América España Solidaridad y Cooperación AESCO

Asociación Atlas-Amna

Asociación Compatriotas en España

Asociación Cultural de Guinea-Bissau en Madrid

Concordia, 6 28053 Madrid Tel. 914 775 831 / 914 771 854 Fax 914 787 470 aesco@aescoong.com www.ongaesco.com

Genil, 2 28002 Madrid Tel. 915 638 392 / 651 624 170 Fax 915 638 392 khalid.atlas@hispavista.com

Mayor, 4, 4.º, oficina 9 28013 Madrid Tel. 915 238 801 / 660 076 873 Fax 915 238 801 compatriotas2001@hotmail.com

Escosura, 17, bajos E 28015 Madrid Tel. 626 340 124 / 630 133 364

Any de constitució: 1991

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic i país de procedència

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: països de l’antiga URSS

Origen de la majoria dels membres: Guinea Bissau i Cap Verd

Missió / Objectius Assessorar jurídicament immigrants de països de l’antiga Unió Soviètica. Oferir un servei de traducció. Prestar un servei de cerca de feina a Espanya. Donar suport i assessorar en compra d’habitatges, finançament i crèdits, com també en qüestions relacionades amb compensació d’assegurances. Ajudar empreses formades per compatriotes de l’antiga URSS. Dur a terme activitats turístiques. Organitzar activitats formatives.

Missió / Objectius Oferir ajuda i assessorament a immigrants originaris de l’Àfrica subsahariana. Organitzar activitats esportives i culturals tant al país d’acolliment com al país d’origen. Promoure la cultura i les tradicions dels països d’origen dels immigrants.

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia i Equador Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants. Oferir-los assistència durant la seva tornada als països d’origen. Dur a terme projectes de codesenvolupament. Oferir ajuda a dones maltractades. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Marroc Missió / Objectius Establir llaços de col·laboració amb centres de menors al Marroc. Activitats Ajuda humanitària Cooperació Denúncia Promoció cultural

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Salut / drogodependències / VIH

162

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Madrid

Activitats Ajuda humanitària Esports Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Recerca

163


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 164

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación Cultural Deportiva Vida Sana Hispano-Peruana

Asociación Cultural RunaTaki

Asociación Cultural Servinacuy

Asociación de Estudiantes Extracomunitarios de la Universidad de Alcalá AEX

Corredera Baja, 13, 5.º interior 28004 Madrid Tel. 617 934 034 Fax 915 226 102 waltertop@mixmail.com www.ongvidasana.tk

Lago Constanza, 63, 1.º E 28010 Madrid Tel. 607 280 569 sikuris@RunaTaki.com www.RunaTaki.com

Ajalvir, 6 28040 Madrid Tel. 913 431 144 Fax 916 668 086 asociados@servinacuy.com / asociados@servinacuy.org www.servinacuy.org / www.servinacuy.com

Pl. San Diego, s/n 28001 Madrid Tel. 918 854 088 aex.avisos@gmail.com / aex@uah.es www.usuarios.lycos.es/aexuah

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic i país de procedència

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Àmbit d’actuació: estatal i països de procedència

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Perú Missió / Objectius Unir el col·lectiu d’immigrants bolivians i donarli suport. Fomentar la superació personal i la integració en aquesta societat. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

164

Origen de la majoria dels membres: Perú Missió / Objectius Investigar, estudiar i difondre la cultura aimara i quítxua. Organitzar actes per donar a conèixer la dansa i la música típiques del Perú. Sensibilitzar la societat d’acolliment sobre la situació dels pobles iberoamericans. Fomentar la interculturalitat entre immigrants i espanyols. Activitats Ajuda humanitària / Cooperació Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia / Sensibilització Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina Missió / Objectius Treballar per a la integració entre les cultures, principalment les hispanoamericanes. Defensar els drets humans i de la infància. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Promoció cultural

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Madrid

Origen de la majoria dels membres: Àsia, Àfrica, Europa, països d’Amèrica Llatina i Oceania Missió / Objectius Promoure, com a òrgan de representació davant de les instàncies de la Universitat d’Alcalá, accions a favor de l’accés i la integració dels estudiants extracomunitaris de la Universitat d’Alcalá, per mitjà de diverses activitats de caràcter informatiu, cultural i recreatiu, fomentant amb això la recerca de la interculturalitat, la tolerància, la cooperació i la solidaritat. Activitats Formació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

165


10/10/06

20:00

Página 166

Comunitat de Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación de Gambianos en España Kairaba GAMKA

Asociación de Inmigrantes Búlgaros en España BALCAN AIBE-BALCAN

Asociación de Matronas Latinoamericanas AMALA

Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos ARI-PERÚ

Portalegre, 66, bajos D 28019 Madrid Tel. 650 628 724 / 915 693 397 msagnia2001@yahoo.es / pamandu@hotmail.com

Valmojado, 117, local posterior 28047 Madrid Tel. 917 198 886 Fax 917 198 911 info@aibebalcan.com www.aibebalcan.com

Tembleque, 88, 3.º C 28024 Madrid Tel. 912 555 915 / 677 245 414 matronaslat@hotmail.com www.amala.iespana.es

Méjico, 11 28028 Madrid Tel. 917 242 666 / 617 462 062 asociacion@ari-peru-org / madridari@gmail.com www.ariasociacion.org / www.ari-peru.org

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 1993

Àmbit d’actuació: estatal i països de procedència

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Origen de la majoria dels membres: Bulgària

Origen de la majoria dels membres: Perú i Equador

Origen de la majoria dels membres: Perú, Romania i Amèrica Llatina

Missió / Objectius Facilitar la participació de la població búlgara en la societat espanyola, en una convivència harmònica amb la població espanyola i amb la resta d’immigrants que componen aquesta societat.

Missió / Objectius Aconseguir la integració, l’enfortiment i el reconeixement professional de les llevadores llatinoamericanes a Espanya.

Missió / Objectius Facilitar la integració social dels estrangers a Espanya en el marc del ple exercici dels seus drets i llibertats.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Formació Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia Missió / Objectius Donar suport en els processos d’acolliment als gambians que arriben a Espanya. Contribuir al desenvolupament de Gàmbia. Activitats Cooperació Formació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

166

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

167

Comunitat de Madrid

02_directori_cat2.qxd


10/10/06

20:00

Página 168

Comunitat de Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España

Asociación Nema-Kafo Juntarse por la Paz

Asociación RumanoMoldava-Hispano Trajano

Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana

Montera, 13, 1.º B 28013 Madrid Tel. 678 634 671 / 666 382 665

Bernadina García, 15 28047 Madrid Tel. 687 533 411 / 620 202 898 tgb_a@yahoo.fr

Isla Cristina, 9 28035 Madrid Tel. 636 464 780 / 915 483 163 ligia@cepaim.org

Embajadores, 216, 3.º A 28045 Madrid Tel.915 301 535/628 008 495 / 679 697 781 Fax 915 287 592 prensa@ruminahui.org.es / ruminahui@ruminahui.org.es www.ruminahui.org.es

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1997

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Origen de la majoria dels membres: Equador i Marroc

Origen de la majoria dels membres: Mauritània, Mali, Gàmbia, Senegal i Guinea Bissau

Origen de la majoria dels membres: Romania, Moldàvia i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Promoure la convivència intercultural. Dur a terme projectes de desenvolupament i codesenvolupament entre Espanya, la Unió Europea, Romania i Moldàvia.

Missió / Objectius Defensar el respecte als drets dels immigrants i les seves famílies. Promoure la integració dels immigrants als països de residència. Treballar en projectes de desenvolupament i codesenvolupament al país d’origen.

Missió / Objectius Defensar els drets dels treballadors immigrants. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Promoció cultural

Missió / Objectius Promoure el diàleg, la tolerància i l’harmonia entre els veïns. Ser referència per a tots els immigrants que provenen d’aquests països. Afavorir la integració dels immigrants a la societat espanyola. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament als països d’origen. Activitats Cooperació Formació Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Sensibilització

168

Activitats Cooperació Esports Infància i joventut Inserció laboral Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

169

Comunitat de Madrid

02_directori_cat2.qxd


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 170

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación Sociocultural Ibn Batuta

Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica ACULCO

Asociación Solidaria para la Integración Sociolaboral del Inmigrante ASISI

Asociación T.A.N.G.R.A. (Tonalidad, Arte Natural y Guía para Realizar Actividades)

Ventorrillo, 11 28005 Madrid Tel. 914 682 859 Fax 914 682 859 ascib_madrid@ascib.net www.ascib.net

Gran Vía, 80, oficina 611 28013 Madrid Tel. 915 477 386 Fax 915 427 079 aculco@telefonica.net / madrid@aculco.org www.aculco.org

Navas del Rey, 38 28011 Madrid Tel. 914 648 484 / 630 154 314 asisi1@yahoo.es / hassanarabi67@yahoo.es www.asisi.info

Elizondo, 22, 3.º D 28041 Madrid Tel. 630 333 651 / 917 922 430 asociaciontangra@hotmail.com / deana_ivanova@abv.bg

Any de constitució: 1994

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal i internacional, inclosos països de procedència

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: diverses nacionalitats

Origen de la majoria dels membres: Bulgària, Rússia, Moldàvia, Ucraïna i Armènia

Missió / Objectius Promoure la integració social i laboral de l’immigrant a la societat espanyola.

Missió / Objectius Preservar talents i arrels i dur a terme activitats artístiques. Promoure la integració i l’enriquiment de la societat espanyola a través de les actuacions artístiques.

Origen de la majoria dels membres: Marroc Missió / Objectius Oferir ajuda humana, social i cultural als immigrants, especialment als del col·lectiu magribí. Lluitar contra la discriminació i el racisme, donant a conèixer els aspectes més rellevants de la cultura marroquina i facilitant la comprensió de la cultura del país d’acolliment per crear un clima de convivència i respecte. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació / Inserció laboral Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

170

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia Missió / Objectius Difondre la cultura iberoamericana. Treballar per la integració social i laboral dels immigrants. Dur a terme de cooperació i codesenvolupament. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Cooperació Esports Formació Inserció laboral Intermediació Sensibilització

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Madrid

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

171


10/10/06

20:00

Página 172

Comunitat de Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación Venezolana Madrileña ASOVEMA

Asociación Vida y Salud al Inmigrante AVISA

Asociación Voluntariado Madres Dominicanas VOMADE

Casa del Ecuador en España

Valmojado, 267, 4.º C 28047 Madrid Tel. 620 581 721 / 660 557 710 asovema@gmail.com / naloar@gmail.com www.asovema.org

Camarena, 226, 1.º A 28047 Madrid Tel. 666 830 257 pedro_ribera@hotmail.com

Palmera, 15 28029 Madrid Tel. 913 233 923 Fax 913 233 416 vomade@telefonica.net www.vomade.net

Delicias, 5, entlo. 4.ª dcha. 28045 Madrid Tel. 915 064 029 / 915 060 037 acees@inicia.es www.casadelecuadorespana.org

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 1995

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela

Origen de la majoria dels membres: Bolívia i Espanya

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Missió / Objectius Fomentar i enfortir els vincles entre Espanya i Veneçuela per mitjà de l’organització d’activitats que contribueixin a l’intercanvi cultural entre ambdues comunitats i per mitjà de la participació en aquestes activitats. Difondre els valors i els costums de Veneçuela. Cooperar amb la comunitat hispanoveneçolana.

Missió / Objectius Proporcionar suport a la població immigrant en els processos d’acolliment.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural

172

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Inserció laboral Intermediació Promoció de la dona Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Espanya i República Dominicana Missió / Objectius Ser un espai de primer acolliment i de reunió per solucionar problemes. Oferir assessorament jurídic i prestació de serveis. Promoure la integració dels immigrants i lluitar pels seus drets com a ciutadans. Promoure projectes de cooperació al país d’origen dels membres de l’associació. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció de la dona

Comunitat de Madrid

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Equador Missió / Objectius Difondre la cultura i donar veu als equatorians a través dels mitjans de comunicació. Oferir formació per a la integració cultural i la inserció laboral. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Inserció laboral Mitjans de comunicació Promoció cultural Sensibilització

173


10/10/06

20:00

Página 174

Comunitat de Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Casa Uruguay en Madrid - José Gervasio Artigas

Club Argentino en Madrid

Comité para la Educación e Integración de los Inmigrantes Chinos en España CEIICHES

Conductores y Trabajadores Latinoamericanos en España

Av. Padre Piquer, 45, semisótano 28024 Madrid Tel. 915 182 766 / 917 111 251 casauruguay@montevideo.com.uy www.casauruguaymadrid.com

Alberto Alcocer, 7, 8.º dcha. 28032 Madrid Tel. 913 507 262 Fax 913 507 306 clubargentinomadrid@yahoo.es

Carretas, 14, 2.º H 28012 Madrid Tel. 915 229 469 ceiiches@yahoo.es / inchma@yahoo.es

Gran Vía, 80, oficina 908, 9.º 28013 Madrid Tel. 915 476 955 Fax 915 476 955 rlopezpe@yahoo.es

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 1983

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal i país d’origen

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Argentina i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Xina

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Missió / Objectius Treballar en la integració dels residents uruguaians. Fomentar l’intercanvi cultural.

Missió / Objectius Difondre la cultura argentina. Promoure la seva participació i la seva integració en la societat d’acolliment. Dur a terme projectes de desenvolupament i codesenvolupament.

Missió / Objectius Facilitar la integració dels immigrants xinesos mitjançant l’ensenyament de l’idioma i la formació professional.

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

174

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Denúncia Esports Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Recerca Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional

Comunitat de Madrid

02_directori_cat2.qxd

Missió / Objectius Donar un servei d’atenció integral a treballadors immigrants en temes d’estrangeria i dret penal i civil. Assessorar i orientar els conductors llatinoamericans en tot el que fa referència a la normativa laboral. Tramitar canvis de permís de conduir. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral

175


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 176

Madrid

Madrid

Madrid

Confederación de Asociaciones Iberoamericanas

Despertar Colombia

Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos FEDROM

Federación de Asociaciones Dominicanas en España FADE

Gran Vía, 80, oficina 610 28013 Madrid Tel. 915 477 386 coniberoamerica@hotmail.com

León, 7, 1.º B 28014 Madrid Tel. 639 514 837 isijai@hotmail.com

Jazmín, 18 28033 Madrid Tel. 699 004 849 Fax 914 673 703 mfonda@telefonica.net

Ave María, 44, 4.º B 28012 Madrid Tel. 918 809 219 / 615 606 076 fade@fade.org.es / federaciondedominicanos@yahoo.es www.fade.org.es

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia i Equador

Origen de la majoria dels membres: Romania

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Missió / Objectius Afavorir les relacions entre les diferents associacions d’immigrants llatinoamericans. Realitzar formació per a formadors llatinoamericans. Promoure la solidaritat entre Amèrica Llatina i Espanya.

Missió / Objectius Ajudar les persones immigrades a ubicar-se en la societat d’acolliment. Orientar i derivar a serveis de cobertura de les necessitats de les persones immigrades en els àmbits sanitari, jurídic i psicològic, i fer-ne el seguiment. Fomentar l’ajuda humanitària en moments de catàstrofes.

Missió / Objectius Dur a terme accions destinades a millorar la imatge dels romanesos a Espanya. Donar ajudes a les associacions per a la creació i el desenvolupament d’aquestes associacions. Defensar els romanesos a Espanya.

Missió / Objectius Unificar el treball de totes les associacions de dominicans a Espanya. Ser portaveu d’aquestes associacions a Espanya i a la República Dominicana.

Activitats Promoció cultural Sensibilització

176

Activitats Formació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Sensibilització

Activitats Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Madrid

Activitats Esports Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

177


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 178

Madrid

Madrid

Federación Española de Inmigrantes FEIN

Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España FERINE

Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España FENADEE

Manuel de Falla, 3, 1.º izq. 28036 Madrid Tel. 629 590 469

General Margalló, 33, 1.º E 28020 Madrid Tel. 665 867 000 federacion-ferine@gmail.com www.fferine.org

Herreros de Tejada, 24, bajos 28016 Madrid Tel. 914 576 033 Fax 914 576 008 fenadee@fenadee.es www.fenadee.es

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Any de constitució: 2005 Àmbit d’actuació: estatal Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina, Europa de l’Est, Àfrica i Àsia Missió / Objectius Potenciar, enfortir i promoure l’associacionisme d’immigrants a Espanya i la Unió Europea. Promoure i difondre els valors de la democràcia en el col·lectiu d’immigrants. Promoure i difondre els drets, les obligacions i les llibertats dels estrangers. Elaborar, executar i promoure projectes de cooperació al desenvolupament i el codesenvolupament de les entitats membres de la federació, com també donar-hi suport. Dur a terme activitats i programes per a la integració social dels immigrants i les seves famílies en el camp dels serveis socials i a les àrees culturals, econòmiques i d’ocupació, esportives, educatives, d’habitatge i de salut, com també a altres àrees dels estaments públics i privats que puguin actuar en la comunitat immigrant. Procurar el benestar dels immigrants a la societat d’acolliment. Iniciar i coordinar campanyes nacionals i internacionals per establir un marc legal que sigui un instrument actiu en la lluita contra el racisme, la discriminació, la xenofòbia i altres formes connexes d’intolerància.

178

Desenvolupar campanyes de sensibilització. Generar iniciatives per al ple reconeixement dels drets i les obligacions de participació ciutadana dels immigrants. Generar propostes de formació de líders entre els immigrants. Proposar —i treballar-hi— programes d’ajuda humanitària, d’integració social, d’assistència i cooperació amb marginats, refugiats, asilats, desplaçats, mares caps de família, gent gran, joves i nens. Activitats Ajuda humanitària Cooperació Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: diverses nacionalitats Missió / Objectius Reagrupar les associacions d’immigrants i refugiats per potenciar la participació en els espais on es dissenyen i es decideixen les polítiques sobre immigració i refugi. Promoure el treball en xarxa i l’associacionisme d’immigrants i refugiats. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Madrid

Origen de la majoria dels membres: Equador Missió / Objectius Fer efectiu el treball de solidaritat i intercanvi cultural entre les organitzacions d’immigrants equatorians a Espanya. Donar suport a les iniciatives orientades cap a la lluita per la defensa dels drets dels equatorians en aquest país. Defensar i difondre la riquesa cultural del poble equatorià. Promoure l’intercanvi de totes les expressions culturals entre el poble equatorià i l’espanyol amb el propòsit de contribuir a la formació multicultural d’aquesta societat. Ser el contacte oficial i de representació política de les associacions filials, amb els organismes governamentals i no governamentals d’Espanya, Equador i a escala internacional. Activitats Formació / Inserció laboral Infància i joventut Manifestacions artístiques / Promoció cultural Medi ambient / Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

179


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Madrid

Madrid

Madrid

La Casa de Bolivia

La Casa del Perú de Madrid

Organización para Rumanos de España Transilvania

Unión del Pueblo de Costa de Marfil UPC

Gutierre de Cetina, 10 28017 Madrid Tel. 678 687 399 / 913 774 702 lacasadebolivia@bolivia.com

Oca, 3, 4.º C 28025 Madrid Tel. 914 617 381 / 628 869 082 casaperumadrid@mixmail.com

Hermanos García Noblejas, 41 bis 28037 Madrid Tel. 606 750 991 avramchristian@hotmail.com www.organizatia-romanilor-levante.iespana.es

Membézar, 27, 3.º A 28053 Madrid Tel. 625 212 276 upcespagne@yahoo.fr

Any de constitució: 1984

Any de constitució: 1970

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Romania

Origen de la majoria dels membres: Costa d’Ivori

Missió / Objectius Unir els bolivians entorn de la realització d’activitats culturals i esportives. Difondre la cultura boliviana. Promoure la democràcia a Bolívia mitjançant actes de sensibilització.

Missió / Objectius Promoure i difondre la cultura peruana.

Missió / Objectius Proporcionar suport per a la integració del col·lectiu romanès en la societat espanyola.

Missió / Objectius Facilitar el contacte entre immigrants i espanyols. Proporcionar suport a la població immigrant en els processos d’acolliment.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Intermediació

180

Activitats Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral Intermediació Promoció cultural Sensibilització

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Madrid

Página 180

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció de la dona Sensibilització

181


10/10/06

20:00

Página 182

Comunitat de Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos AICODE

Amigos en Acción AEA

Asociación Latinoamericana Tricantina ALTRICANTINA

Real Alta, 12 28220 Majadahonda Tel. 916 397 234 Fax 916 347 184 aicode@aicode.org www.aicode.org

Sevilla, 17 28850 Torrejón de Ardoz Tel. 916 782 402 / 629 590 469 amigosenaccion@terra.es www.amigosenaccion.org.es

Oficios, 37, 1.º dcha. 28760 Tres Cantos Tel. 607 232 773 ozelaya@mi.madritel.es www.trescantos.pv/alt

Any de constitució: 1996

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1996

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia, Equador, Perú, Bolívia i països de l’Est

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Missió / Objectius Afavorir la integració a través de la mediació davant de les administracions públiques i la sensibilització. Fer d’intermediaris davant de les administracions i els organismes públics o privats. Donar suport a l’Oficina no Governamental del Veedor i Defensor dels Immigrants. Incidir en la creació d’un fons d’ajuda en casos de necessitat.

Missió / Objectius Contribuir a la integració de la dona llatinoamericana immigrant. Oferir formació professional adreçada a la reinserció laboral.

Missió / Objectius Dur a terme projectes de cooperació internacional i codesenvolupament. Proporcionar suport en els processos de retorn voluntari i adreçat als països d’origen, juntament amb l’ajuda al reagrupament familiar. Defensar els drets humans. Afavorir el desenvolupament intercultural. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Formació Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

182

Comunitat de Madrid

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció de la dona

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

183


10/10/06

20:00

Página 184

Alacant

Comunitat Valenciana

Alacant

Asociación de Ghaneses en Alicante

Asociación de Inmigrantes de Europa del Este en Alicante

Los Pueblos, 3, 1r C 03011 Alacant Tel. 679 604 356 ghanenali@excite.com

Rafael Asín, 12 (Hotel d’Associacions) 03010 Alacant Tel. 610 995 602 lanamyt@yahoo.es

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Ghana

Origen de la majoria dels membres: Rússia i Ucraïna

Missió / Objectius Facilitar la trobada entre els ghanesos. Defensar els seus drets. Contribuir a la seva regularització i la seva integració social i laboral.

Missió / Objectius Proporcionar assessorament en matèria sociolaboral.

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd

Castelló

València

Alacant

Activitats Esports Orientació general i suport emocional

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional

Dades d’interès Total de població 4.692.449 Total de població immigrada 380.272 Percentatge de població immigrada 8,1% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 12,9%

Font: INE, Padró municipal 2005

184

185


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 186

Alacant

Alacant

Alacant

Asociación Humanitaria Americana de Alicante AHA

Asociación Rosa Búlgara

Asociación Senegalesa de Alicante

Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica ACULCO Alicante

Enriqueta Elizaicín, 13 D, local 03007 Alacant Tel. 965 104 208 / 636 395 819 asohma2002@yahoo.es

La Unión, 11 03005 Alacant Tel. 966 146 483 / 666824969 alma_bul@yahoo.es

Av. Jijona, 30 03012 Alacant Tel. 680 650 668 / 636 968 145 missalmi@yahoo.es

Pintor Velázquez, 9, entl. esq. 03004 Alacant Tel. 965 200 656 Fax 965 225 019 alicante@aculco.org / aculcocultura@hotmail.com www.aculco.org

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1991

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Bulgària

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Missió / Objectius Garantir els drets bàsics dels immigrants llatinoamericans. Proporcionar-los suport humanitari. Facilitar la seva participació activa en la societat. Mantenir les seves arrels.

Missió / Objectius Ser punt de trobada per als búlgars. Mantenir la seva cultura. Proporcionar suport i orientació als búlgars de la comunitat.

Missió / Objectius Oferir assessorament als immigrants senegalesos. Fomentar entre ells la inversió al Senegal. Servir de guia per als joves.

Activitats Esports Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Orientació general i suport emocional

Missió / Objectius Ser un pont entre la societat alacantina i els colombians que viuen a Alacant. Donar suport des d’un punt de vista social, jurídic i psicològic als immigrants colombians i d’altres països llatinoamericans que sol·licitin ajuda. Dur a terme projectes de codesenvolupament.

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

186

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

Alacant

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

187


10/10/06

20:00

Comunitat Valenciana

Alacant

Página 188

Alacant

Alacant

Alacant

Casa Uruguay en Alicante

Asociación Luz de América

Asociación Argentinos de Elx AADELX

Asociación de Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui de Elche

Médico Manero Mollá, 8, 4t B 03001 Alacant Tel. 600 250 545 casadeuruguayenalicante@yahoo.es

Alicante, 28, baixos 03510 Callosa d’en Sarrià Tel. 965 882 484 / 660 042 136

San Vicente, 25, 3r 03202 Elx Tel. 600 743 766 aadelx@hotmail.com

José Navarro Orts, 60, baixos 03205 Elx Tel. 657 571 506 asorumi@hotmail.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Afavorir la convivència amb la cultura espanyola.

Missió / Objectius Actuar com a mediadors per afavorir la convivència entre els equatorians i la societat d’acolliment. Unir-se en cas d’accidents per ajudar els damnificats. Oferir assessorament als immigrants.

Missió / Objectius Difondre la cultura argentina i conservar les tradicions.

Missió / Objectius Defensar els drets dels immigrants. Potenciar la seva cultura. Ser punt de trobada entre immigrants de la mateixa nacionalitat.

Activitats Promoció cultural

Activitats Ajuda humanitària Esports Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

188

Activitats Esports Promoció cultural Sensibilització

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd

Activitats Esports Promoció cultural Sensibilització

189


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 190

Alacant

Alacant

Castelló

Asociación de Inmigrantes Camerunenses en Elche

Comunidad Islámica Al Tau Fik

Asociación Cultural Equinoccio

Asociación de Inmigrantes de los Países del Este AIPE Castellón

Espronceda, 81, 5è 2a 03201 Elx Tel. 661 025 191 camerounelx@yahoo.fr

Mercado San José, 1r 03201 Elx Tel. 630 720 218 / 965 420 876 jaimarts@yahoo.es

Juramento Santa Cadea, 2, 4t 2a 03440 Ibi Tel. 686 499 853 asoequi@hotmail.com

Pare Vela, 2, baixos 12004 Castelló de la Plana Tel. 964 247 077 aipe_cs@yahoo.es www.aipe_castellon.com

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Camerun

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Algèria

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Romania

Missió / Objectius Difondre la cultura camerunesa. Promoure la integració dels camerunesos a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Fer conèixer l’islam i la cultura musulmana per fer desaparèixer tabús a la societat d’acolliment. Afavorir la integració a la societat d’acolliment per mitjà de la participació en activitats fetes conjuntament.

Missió / Objectius Difondre la cultura i l’art.

Missió / Objectius Protegir i defensar els interessos dels nacionals que provenen dels anomenats «països de l’Est» per mitjà de la integració en tots els àmbits de la societat. Fomentar la tasca cultural, laboral i social entre els membres de l’associació, els seus països d’origen i la societat espanyola mitjançant informació.

Activitats Esports Formació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

190

Activitats Esports Formació Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

Alacant

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Sensibilització

191


10/10/06

20:00

Página 192

Comunitat Valenciana

Castelló

Castelló

Castelló

Castelló

Asociación Iberoamericana Simón Bolívar AISB

Asociación Latinoamericana de Castellón

Asociación N’Dimbal para la Orientación e Integración de los Senegaleses

Asociación Rumana de Castellón, Valencia y Alicante ARCVA

Apartat de Correus 73 12080 Castelló de la Plana Tel. 607 383 554 simonbolivar@ono.com www.ono.com/simonbolivar

Trinitat, 5, 4t 7a 12002 Castelló de la Plana Tel. 667 834 821 aslamec@terra.com

Ptge. La Paz, 4, 2n 12100 Castelló de la Plana Tel. 670 586 686 / 964 067 121 Fax 964 231 813

Av. del Mar, 1, local B 12003 Castelló de la Plana Tel. 964 035 521 Fax 964 039 521 asociacionrumanacastellonense@yahoo.es

Any de constitució: 1990

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1996

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia, Rússia i Ucraïna

Origen de la majoria dels membres: Perú, Colòmbia, Argentina i Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Origen de la majoria dels membres: Romania

Missió / Objectius Difondre les cultures iberoamericanes i dels països de l’antiga URSS, principalment Ucraïna i Rússia, amb l’objectiu de canviar la imatge d’aquests col·lectius a Castelló de la Plana.

Missió / Objectius Buscar la integració dels ciutadans sudamericans en el poble valencià.

Missió / Objectius Oferir-se ajuda mútua entre els senegalesos de l’associació.

Missió / Objectius Difondre la cultura romanesa. Oferir atenció a l’immigrant.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Orientació general i suport emocional

Activitats Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

192

193

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Castelló

Castelló

Castelló

Centro Rumano de Castellón

Colombia Nos Une

Ghana Unión

Asociación Cultural para el Desarrollo de Inmigrantes Magrebíes en Castellón

Mestre Falla, 19, 2n 6a 12005 Castelló de la Plana Tel. 605 822 089 / 606 270 988

Segorbe, 1, 4t 7a 12004 Castelló de la Plana Tel. 619 349 642 germanfernandez_48@hotmail.com

Ros de Ursinos, 56, 2n 1a 12004 Castelló de la Plana Tel. 610 964 877

Tossal de Mollet, 10 12130 Sant Joan de Moró Tel. 686 438 067 twareg77777@yahoo.com

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Romania

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Ghana

Origen de la majoria dels membres: països del Magrib

Missió / Objectius Afavorir la integració i la participació dels immigrants romanesos en la societat de Castelló.

Missió / Objectius Orientar i afavorir el col·lectiu colombià.

Missió / Objectius Proporcionar suport en els processos d’acolliment dels nouvinguts.

Missió / Objectius Oferir ajuda en les tramitacions legals als immigrants i col·laborar amb les autoritats espanyoles en aquest tema.

Activitats Orientació general i suport emocional Sensibilització

194

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Orientació general i suport emocional

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

Castelló

Página 194

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Orientació general i suport emocional

195


10/10/06

20:00

Comunitat Valenciana

València

Página 196

València

València

València

Asociación de la Comunidad Palestina

Asociación de Ecuatorianos Residentes en la Comarca La Safor AERCSA

Asociación Inmigrantes de África del Oeste AIAO

Asociación Amar Multiétnica Artesanal

Av. Mare Nostrum, 7, local 9 46120 Alboraya Tel. 666 501 082 / 963 562 523 Fax 963 562 523

Abat Solà, 12, 3r 5a 46702 Gandia Tel. 962 966 479 / 606 759 699 aercsa@latinmail.com

Abat Solà, 58, 2n 2a 46700 Gandia Tel. 610 676 286

Centre El Prat 46160 Llíria Tel. 617 791 060 koryinka@hotmail.com

Any de constitució: 1987

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Palestina

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Àfrica de l’Oest

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Fomentar la relació entre els palestins i els espanyols. Conservar la cultura i les arrels palestines. Difondre els costums del país d’origen i sensibilitzar sobre la seva situació.

Missió / Objectius Vetllar per la defensa dels drets dels immigrants. Donar suport en els processos de regularització. Promoure projectes de cooperació amb l’Equador.

Missió / Objectius Ajudar, informar i fomentar la comunicació per facilitar la integració.

Missió / Objectius Lluitar pels drets dels venedors ambulants. Difondre la cultura equatoriana.

Activitats Ajuda humanitària Denúncia Formació Promoció cultural Sensibilització

Activitats Cooperació Esports Orientació general i suport emocional

Activitats Cooperació Denúncia Formació Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

196

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd

197


10/10/06

20:00

Página 198

Comunitat Valenciana

València

València

València

València

Asociación de Indígenas Ecuatorianos Residentes en la Comunidad Valenciana Inti-Ñan

Asociación de Inmigrantes Marroquíes Tendrara ASIMT

Asociación Marhaban en la Comunidad Valenciana

Organización para Rumanos de EspañaTransilvania-Overall

Pintor Ribera, 2-5, baixos esq. 46130 Massamagrell Tel. 626 441 542 asointie@yahoo.es

Manuel Taverner Gandía, 5, 13è 46870 Ontinyent Tel. 687 110 559 asimt2004@hotmail.com

Els Furs, 11, baixos 46870 Ontinyent Tel. 676 505 384 tendrarakarim@hotmail.com

Mayans, 48 46870 Ontinyent Tel. 962 916 070 / 699 999 157 organizatia-romanilor-levante@iespana.es www.organizatia-romanilor-levante.iespana.es

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Romania

Missió / Objectius Promoure el procés d’integració dels immigrants, basant-se en la identitat del poble indígena de l’Equador. Enfortir el procés organitzatiu dels immigrants.

Missió / Objectius Participar en projectes de codesenvolupament.

Missió / Objectius Difondre els drets dels immigrants al territori valencià. Promoure la seva cultura alhora que conserven les seves arrels.

Missió / Objectius Mantenir les arrels culturals i espirituals de tots els romanesos que viuen a Espanya. Estimular el diàleg entre les diferents comunitats que conviuen a Espanya. Afavorir la integració social i professional a la societat d’acolliment.

Activitats Cooperació Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

198

Activitats Cooperació Promoció cultural

Activitats Formació Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural

199

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 200

València

València

València

Asociación de Rumanos Vatra

Asociación de Bolivianos en España ASBOLES Valencia

Asociación de Colombianos en Valencia ACOLVAL

Asociación de Ecuatorianos Rumiñahui Valencia

Pl. Cronista Chabret, 13, 2n 46500 Sagunt Tel. 962 672 706 / 617122106 vatrarom@terra.es

Pie de la Cruz, 17, 2n 46001 València Tel. 963 155 108 asbolesvalencia@hotmail.com

Av. Barón de Cárcer, 48, 9è E 46001 València Tel. 963 293 097 Fax 963 293 097 acolval_2@hotmail.com

Molina, 29, baixos 46006 València Tel. 963 739 071 asielru@latinmai.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Romania

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Facilitar la integració dels romanesos. Difondre la cultura i les tradicions romaneses.

Missió / Objectius Obtenir representació consular a València. Suplir la mancança de consolat que pateixen els bolivians residents a Espanya.

Missió / Objectius Promoure la convivència, la llibertat i els drets dels seus associats. Promoure la integració social i cultural dels associats en la societat espanyola i europea en general. Promoure la millora de la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats fonamentals de les poblacions desfavorides als països en vies de desenvolupament.

Missió / Objectius Promoure l’accés dels immigrants als drets bàsics i la seva participació política. Promoure la solidaritat entre els equatorians. Dur a terme projectes de codesenvolupament a l’Equador.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Promoció cultural

Activitats Esports Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

200

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

València

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona

201


10/10/06

20:00

Página 202

Comunitat Valenciana

València

València

València

València

Asociación de Estudiantes Latinoamericanos ASEL

Asociación de Inmigrantes Argentinos en Valencia

Asociación de Inmigrantes Marroquíes AL AMAL Comunidad Valenciana

Asociación de Integración de los Negros Africanos en Valencia ASINAV

Campus dels Tarongers, s/n 46022 València Tel. 660 486 855 / 658 619 015 aselvalencia@yahoo.es

Reverendo Rafael Tramoyeres, 39, baixos 46020 València Tel. 963 275 456 contacto@argentinosenvalencia.org www.argentinosenvalencia.org

Av. Barón de Cárcel, 48, 9è E 46003 València Tel. 677 294 094 alamalvalencia@hotmail.com / mimiboughaleb@hotmail.com

Av. Pérez Galdós, 40, baixos 46007 València Tel. 963 832 827 / 617 036 795 orgasin@hotmail.com / wobphil@hotmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana

Missió / Objectius Propiciar el desenvolupament integral dels estudiants llatinoamericans que es troben en processos de formació a la Universitat de València, la qual cosa permetrà una millor assimilació de coneixements i mètodes innovadors que contribuiran al desenvolupament de la seva regió.

Missió / Objectius Proporcionar suport als immigrants residents a València. Compartir la cultura argentina i col·laborar en el procés d’integració entre els immigrants i la societat espanyola.

Missió / Objectius Oferir orientació i assessorament als immigrants marroquins. Fer de mediadors per afavorir la convivència i la integració del col·lectiu en la societat espanyola.

Missió / Objectius Lluitar contra la pobresa. Facilitar la inserció laboral i l’accés a l’habitatge. Proporcionar informació i formació. Promoure la solidaritat entre els africans.

Activitats Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

202

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Esports Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Intermediació Sensibilització

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Sensibilització

203


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 204

València

València

València

Asociación de los Inmigrantes Argelinos en España AIAE

Asociación de Mexicanos en Valencia Cuauhtemoc

Asociación de Mujeres Inmigrantes de Valencia

Asociación de Refugiados, Asilados e Inmigrantes de la Comunidad Valenciana ARACOVA

Islas Canarias, 201, 2n 46023 València Tel. 653 585 222 / 626 529 198 aliboussaid69@yahoo.es / aiae_argelinos@yahoo.es

Eduardo Boscá, 18, 5è 46023 València Tel. 963 282 637 mexicanosenvalencia@hotmail.com / info@mexicanosenvalencia.com www.mexicanosenvalencia.com

Pie de la Cruz, 10, 2n 46003 València Tel. 680 605 951 mujeresinmigrantes@yahoo.es

Mario Aristoy, 6, baixos 46018 València Tel. 963 925 444 aracova@ono.com www.aracova.org

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 1993

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Algèria

Origen de la majoria dels membres: Mèxic

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina, Europa de l’Est i Àfrica

Missió / Objectius Donar suport integral a tots els socis. Transmetre la cultura algeriana als més joves i a les segones generacions. Difondre la cultura algeriana entre la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Ser punt de trobada dels mexicans a València. Transmetre la cultura mexicana a la societat valenciana.

Missió / Objectius Propiciar un major protagonisme de les dones des de totes les esferes de la vida social a favor de la visibilització de la diversitat de la dona immigrant. Potenciar el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida de les dones. Informar les dones sobre diferents àmbits que afecten la seva vida. Crear un espai de trobada, reflexió i intercanvi d’experiències i coneixement. Incorporar l’enfocament de gènere en l’anàlisi del fenomen migratori.

Missió / Objectius Millorar la qualitat de vida dels socis creant un espai de pau i convivència. Facilitar la integració dels nouvinguts en la societat d’acolliment.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

204

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

València

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Inserció laboral Orientació general i suport emocional Pobresa urbana

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

205


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 206

València

València

Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos ARI-PERÚ Asociación

Asociación de Residentes y Amigos de Dominicanos en Valencia ARAD

Asociación de Senegaleses de Valencia

Vidal de Canelles, 48, 13è 46011 València Tel. 661 239 640 / 917 242 666 Fax 913 550 896 arivalencia@gmail.com www.ariasociacion.org

San Vicente Mártir, 102, 4t 7a 46007 València Tel. 660 486 855 dominicanosenvalencia@yahoo.es

Sevilla, 5 46006 València Tel. 963 056 881 sarr9256@hotmail.com

Any de constitució: 1991

Any de constitució: 1992

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Afavorir la integració dels dominicans residents a la Comunitat Valenciana. Fomentar els costums i els valors dominicans a la Comunitat Valenciana.

Missió / Objectius Facilitar la integració i millorar les condicions de vida dels immigrants. Proporcionar informació i actuar com a mitjancers entre les administracions públiques i la població senegalesa i immigrant.

Any de constitució: 1993 Àmbit d’actuació: autonòmic i estatal Origen de la majoria dels membres: Perú, Amèrica Llatina i Europa de l’Est Missió / Objectius Dur a terme activitats de sensibilització i denúncia sobre la realitat de la immigració. Promoure la cooperació de tots els seus associats amb vista al bé comú. Defensar els interessos generals i el ple desenvolupament dels drets bàsics constitucionals dels ciutadans estrangers al país de residència. Desenvolupar o convenir amb altres organitzacions programes d’informació, orientació i assessorament en matèria d’estrangeria. Cercar solucions laborals per als seus socis, membres col·laboradors i usuaris en general. Enfortir els lligams de cooperació, solidaritat i associacionisme dels ciutadans estrangers. Desenvolupar programes d’economia social i enfortir la societat civil i els processos democràtics als països emissors d’emigració.

206

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

Activitats Esports Formació Infància i joventut Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

València

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Intermediació Promoció cultural

207


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

València

València

València

Asociación de Venezolanos en Valencia VENENVAL

Asociación Intercultural para la Integración ASOINTER

Asociación Internacional Sudamericana AISA

Asociación Rumana Valencia AROVA

Pie de la Cruz, 17, 1r 46001 València Tel. 963 913 191 / 675 632 045 venenval3@yahoo.es www.venezolanosenvalencia.org

General Almirante, 27, baixos 46006 València Tel. 963 354 488 / 669 804 025 asointercultural@yahoo.es www.asointer.org

Pl. Doctor Berrenguer Ferrer, 14, 6è 46014 València Tel. 963 512 427 / 666 384 285 aisa00@hotmail.com

Rosales, 7, baixos 46025 València Tel. 963 155 405 / 661 018 343 arova2005@yahoo.es

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Equador, Bolívia i Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Romania

Missió / Objectius Congregar els veneçolans. Proporcionar suport en els processos d’acolliment per mitjà de la informació i l’assessorament als nouvinguts.

Missió / Objectius Integrar les diferents cultures llatinoamericanes a Espanya.

Missió / Objectius Ser portaveu de les necessitats dels immigrants.

Missió / Objectius Promoure la integració social, cultural i laboral dels romanesos en la societat d’acolliment. Difondre la cultura romanesa. Dur a terme projectes de cooperació i desenvolupament i impulsar la solidaritat internacional.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional

208

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

València

Página 208

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

209


10/10/06

20:00

Página 210

Comunitat Valenciana

València

València

València

Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana

Asociación Sociocultural Ibn Batuta Valencia

Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica ACULCO Valencia

San José de Calasanz, 2, 1r 46008 València Tel. 963 821 531 ruminahui@ruminahui.org.es www.ruminahui.org.es

San José de Calasanz, 2, porta 1 46008 València Tel. 963 382 400 ascib_valencia@ascib.net

Pie de la Cruz, 17 46001 València Tel. 963 380 520 / 636 821 354 valencia@aculco.org / wirsan77@hotmail.com www.aculco.org

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: estatal i internacional

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: països d’Amèrica Llatina i Marroc

Àmbit d’actuació: autonòmic i internacional, incloent-hi el país de procedència

Missió / Objectius Defensar el respecte als drets dels immigrants i les seves famílies. Promoure la integració dels immigrants als països de residència. Treballar en projectes de desenvolupament i codesenvolupament al país d’origen.

Missió / Objectius Donar suport a la població immigrant. Defensar els valors solidaris i de la interculturalitat.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

210

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Iberoamèrica, Colòmbia i Espanya Missió / Objectius Promoure la integració sociocultural de la població d’origen iberoamericà a Espanya i Anglaterra. Promoure la participació política a les comunitats d’altres països a Espanya i Anglaterra, i fomentar la participació dels residents en la política dels seus propis països. Fer un treball mancomunat de persones i entitats basat en els principis i els valors d’igualtat, fraternitat i llibertat, elements que tendeixin al desenvolupament integral dels pobles i la difusió d’una cultura respectuosa i tolerant. Reivindicar el dret a la pròpia identitat i l’orgull de ser iberoamericà, llatinoamericà o hispanoamericà. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament des de la perspectiva del codesenvolupament.

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

211


10/10/06

20:00

Comunitat Valenciana

València

Página 212

València

València

València

Asociación Valenciana de Ayuda a Países del Este AVAPE

Asociación Valenciana de Ecuatorianos por el Progreso Iberoamericano AVALE

Casa de Chile en Valencia

Casa de Uruguay en Valencia

Av. Barón de Cárcer, 19, 9è 46001 València Tel. 963 531 136 Fax 963 531 137 avape@avape.com www.avape.com

Av. Fernando el Católico, 78 46008 València Tel. 679 642 914 / 619 392 211 Fax 963 914 353 bachipc@yahoo.es

Pie de la Cruz, 17, baixos 46001 València Tel. 963 329 081 casachileval14@terra.es

Pl. Patraix, 12, 1r 46018 València Tel. 963 360 573 casauruguayenvalencia@hotmail.com www.uruguayosenvalencia.org

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 1991

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic i altres comunitats autònomes

Origen de la majoria dels membres: Lituània i Polònia Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants en la societat espanyola. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Promoció cultural

Origen de la majoria dels membres: Equador Missió / Objectius Augmentar el grau de sensibilització entre els espanyols envers el col·lectiu equatorià. Afavorir la integració dels equatorians en feines qualificades. Fomentar l’autoocupació a través de microcrèdits. Donar suport a la població equatoriana en els seus estudis. Dur a terme projectes de codesenvolupament a l’Equador.

Origen de la majoria dels membres: Xile Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants, majoritàriament xilens, en la societat valenciana. Activitats Ajuda humanitària Cooperació Inserció laboral Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Promoció cultural Sensibilització

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: Uruguai Missió / Objectius Proporcionar ajuda i ser centre de referència per a tots els uruguaians residents al Llevant. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

212

213


10/10/06

20:00

Página 214

Comunitat Valenciana

València

València

València

València

Centro Cultural Islámico de Valencia

Comunidad Islámica de Valencia

Dominicanos en Europa por la Democracia DESDE

Profesionales Dominicanos por el Desarrollo PRODDE

Arquitecto Rodríguez, 17-19-21 46019 València Tel. 963 603 330 Fax 963 620 691 info@webcciv.org www.webcciv.org

Méndez Núñez, 47-49, baixos 46024 València Tel. 963 309 303 / 661 942 700 covamuba@hotmail.com

Turia, 48, 5è 10a 46008 València Tel. 661 669 808 / 661 669 809 dominicanosdesde@hotmail.com

Alcáñiz, 5, baixos 46019 València Tel. 669 907 679

Any de constitució: 1994

Any de constitució: 1989

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: països islàmics

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Missió / Objectius Fomentar la integració de la població musulmana. Fomentar l’intercanvi cultural i el respecte mutu entre les cultures. Posar a la disposició dels musulmans els mitjans necessaris per a un desenvolupament espiritual òptim. Fomentar, difondre i ensenyar la cultura islàmica. Actuar com a mediador davant de conflictes que puguin sorgir entre la població musulmana i el seu entorn social. Representar la comunitat musulmana. Fomentar i mantenir relacions amb altres associacions afins.

Missió / Objectius Fomentar la convivència, la integració i el respecte mutu. Activitats Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana Missió / Objectius Impulsar la participació política dels immigrants. Activitats Sensibilització

Comunitat Valenciana

02_directori_cat2.qxd

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana Missió / Objectius Agrupar professionals dominicans residents a la Comunitat Valenciana i al territori espanyol. Dur a terme activitats de capacitació i formació adreçades a aquests professionals per facilitarne la inserció laboral. Contribuir a la integració i el creixement socioeconòmic dels dominicans residents a Espanya i al desenvolupament sostenible del país d’origen. Activitats Cooperació Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació / Esports Formació / Infància i joventut Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural / Manifestacions artístiques Promoció de la dona Sensibilització

214

215


10/10/06

20:00

Página 216

Badajoz

Extremadura Càceres

Badajoz

Asociación Argentinos en Extremadura

Asociación Amigos del Mundo AMEBENTO

Av. del Perú, 17, 3.º C 06011 Badajoz Tel. 625 334 087 hectornorberto@hotmail.com

Teresa Jornet, s/n 06400 Don Benito Tel. 924 805 598 / 636 967 039 amebento@yahoo.es

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic i país de procedència

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Argentina i Espanya Dades d’interès Total de població 1.083.879 Total de població immigrada 21.439 Percentatge de població immigrada 2% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 0,7%

Badajoz

Missió / Objectius Acollir, orientar i ajudar els argentins que arriben a Extremadura. Difondre la cultura argentina a Extremadura. Col·laborar en projectes escolars i d’altra mena a Argentina. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Origen de la majoria dels membres: Amèrica del Sud i Europa de l’Est Missió / Objectius Ser un punt de trobada per fomentar la integració social de tots els estrangers. Proporcionar un procés d’acolliment des de la realitat del col·lectiu d’immigrants. Donar suport a la població immigrant i acompanyar-la en els processos d’incorporació laboral fomentant una millor inserció laboral i adaptabilitat en un context normalitzat. Donar suport a l’associacionisme entre col·lectius d’immigrants. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Font: INE, Padró municipal 2005

216

217

Extremadura

02_directori_cat2.qxd


10/10/06

20:00

Página 218

Extremadura

Càceres

Càceres

Càceres

Asociación Asterix

Asociación de Acogida e Integración del Inmigrante de Coria y Comarca Abre tu Puerta AAIICC

Amigos del Magreb Asociación AMA

Pozo de la Esmeralda, 126 10195 Cáceres Tel. 669 250 894 jamesfaustin@yahoo.es

Pl. Solidaridad, s/n 10800 Coria Tel. 927 500 632

Quintana, 3, 2.º A 10300 Navalmoral de la Mata Tel. 927 534 544 / 630 659 303 / 616 517 412 aama@wanadoo.es

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Europa de l’Est, Amèrica del Sud i Àfrica

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina, Magrib i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Algèria i Espanya

Missió / Objectius Proporcionar suport als immigrants que arriben a Extremadura. Fomentar l’intercanvi cultural.

Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants en la societat d’acolliment i la promoció de la interculturalitat. Establir una relació positiva i de comunicació entre totes les cultures que coexisteixen, tant per part de la població immigrada com per part de la població espanyola.

Missió / Objectius Afavorir la integració entre les cultures magribina i espanyola.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

218

Extremadura

02_directori_cat2.qxd

Activitats Formació Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

219


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 220

La Corunya

Galícia La Corunya Lugo

La Corunya

Asociación Abrente de la Comunidad de Inmigrantes del Puente Pasaje

Asociación Argentinos Residentes en A Coruña

Santa Gema, 40 15009 A Coruña Tel. 981 130 068 / 687 281 914

Paramo, 19, bajos 15011 A Coruña Tel. 881 923 704 / 658 940 768 arg_0054@yahoo.com.ar

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Origen de la majoria dels membres: Argentina i Espanya

Missió / Objectius Mantenir el contacte entre els dominicans. Afavorir la integració en la societat gallega.

Missió / Objectius Afavorir la integració social dels immigrants.

Ourense

Dades d’interès Total de població 2.762.198 Total de població immigrada 49.415 Percentatge de població immigrada 1,8% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 1,7%

Activitats Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Galícia

Pontevedra

Activitats Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Font: INE, Padró municipal 2005

220

221


10/10/06

20:00

Página 222

Galícia

La Corunya

La Corunya

La Corunya

La Corunya

Asociación Casa Argentina de La Coruña

Asociación Cultural Deportiva VenezolanoCoruñesa Turpial

Asociación de Uruguayos 25 de Agosto en La Coruña

MediomundoUruguayos en Coruña

Asturias, 16, bajos 15007 A Coruña Tel. 645 087 522 losadajr@hotmail.com

Perú, 17, bajos 15011 A Coruña Tel. 981 922 542 venencor@venencor.org www.venencor.org

Pl. Comercio, 2 15010 A Coruña Tel. 981 905 602 / 665 939 348 rodelu25deagosto@yahoo.es

General Sanjurjo, 126, 1.º dcha. 15006 A Coruña Tel. 653 846 861 / 610 399 998 mediomundo@gmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Argentina, Espanya, Uruguai, Brasil i Bulgària

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Uruguai, Argentina, Marroc i Algèria

Missió / Objectius Afavorir la integració social dels immigrants.

Missió / Objectius Afavorir la integració social dels veneçolans en la societat gallega.

Missió / Objectius Enfortir-se com a associació. Afavorir la integració social dels uruguaians.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Formació Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

222

Galícia

02_directori_cat2.qxd

Missió / Objectius Contribuir a la integració sociocultural dels immigrants a Galícia. Activitats Ajuda humanitària Cooperació Esports Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

223


10/10/06

20:00

Galícia

La Corunya

Página 224

La Corunya

La Corunya

La Corunya

Asociación Casa de Inmigrantes Oya de Arteixo

Comunidad Mezquita Abou-Baker

Asociación de Uruguayos por el Mundo de Carballo

Asociación Cultural Encuentros Progresistas Uruguay-Galicia

Travesía Xesteira, 101 15142 Arteixo Tel. 981 139 880 www.asociacionoyagaliciaaberta.org

Castros, 2, bajos 15142 Arteixo Tel. 981 633 315 / 653 497 520 comunidad_aboubaker@hotmail.com

Amapolas, 14, bajos 15100 Carballo Tel. 670 376 288 uruguayosporelmundocarballo@hotmail.com www.usuarios.lycos.es/upmcarballo

Río Jubia, 33 15403 El Ferrol Tel. 660 020 865 serramar2003@yahoo.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Romania, Amèrica Llatina i Marroc

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Algèria i Síria

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants a Espanya.

Missió / Objectius Proporcionar suport als immigrants per a la seva integració. Fomentar l’intercanvi cultural amb altres comunitats.

Missió / Objectius Afavorir la integració. Difondre la cultura uruguaiana.

Missió / Objectius Facilitar la integració i proporcionar ajuda social als uruguaians i els espanyols que han tornat de l’Uruguai. Promoure l’intercanvi cultural amb Galícia.

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Orientació general i suport emocional Pobresa urbana

224

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

225

Galícia

02_directori_cat2.qxd


10/10/06

20:00

Página 226

Galícia

La Corunya

La Corunya

La Corunya

La Corunya

Asociación Migratoria Residentes en Ferrolterra ASMIREFE

Asociación Casa Latinoamericana en Galicia

Asociación de Uruguayos de Santiago de Compostela

Asociación para la Promoción Social y Cultural Gondwana

Alcalde Usero, 17, bajos 15403 El Ferrol Tel. 981 931 370 / 669 540 386 asociacionmigratoriaferrolterra@yahoo.es www.asmirefe.galeon.com

Rúa San Lorenzo, 46, bajos 15705 Santiago de Compostela Tel. 981 591 437 clamgalicia@hotmail.com / clamgaliza@hotmail.com

Romero Donaio, 23 15706 Santiago de Compostela Tel. 696 681 735 / 660 739 596 / 981 599 859 asociacionbandaoriental@hotmail.com

Romero Donallo, 23, bajos 15706 Santiago de Compostela Tel. 660 739 596 / 981 599 859 mamatiti@hotmail.com

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Uruguai, Xile i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Missió / Objectius Proporcionar suport als immigrants i als espanyols que han tornat. Crear una biblioteca uruguaiana i facilitar l’accés a Internet.

Missió / Objectius Afavorir la integració social i cultural dels immigrants i els emigrants retornats i donar-hi suport. Assessorar els immigrants en els àmbits jurídic, educatiu i laboral. Fomentar i difondre la cultura i la recerca llatinoamericanes a Galícia. Promoure la igualtat cultural i de gènere.

Missió / Objectius Difondre la cultura d’origen. Proporcionar ajuda social als immigrants.

Origen de la majoria dels membres: Uruguai, Argentina, Veneçuela i República Dominicana

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Sensibilització

226

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Galícia

02_directori_cat2.qxd

Missió / Objectius Oferir assessorament i acompanyament a l’immigrant nouvingut. Activitats Inserció laboral Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Recerca Sensibilització

227


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Ourense

Ourense

Pontevedra

Asociación para la Promoción Social e Intercultural de Latinoamericanos

Asociación Fonte

Asociación Galicia Terra de Acollida

Asociación Comarcal Hermandad Venezolana de A Estrada

La Balorca, 2 32300 O Barco de Valdeorras Tel. 988 320 933

Progreso, 95, 1.º B 32003 Ourense Tel. 988 211 805 asociacionfonte@galiciaaberta.com

Camiño Caneiro, 11 32004 Ourense Tel. 988 603 549 galiciaterradeacollida@yahoo.es

Rúa Castelao, 5, 4.º 2.ª 36680 A Estrada Tel. 617 295 290 hve1@mixmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: comarcal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia, Veneçuela, Equador i Senegal

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia, Marroc i Equador

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela, Perú i Espanya

Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants.

Missió / Objectius Proporcionar ajuda social per facilitar una plena integració.

Missió / Objectius Desenvolupar activitats que redundin en un benestar més gran del col·lectiu d’immigrants i emigrants retornats.

Missió / Objectius Afavorir la integració del col·lectiu de Veneçuela.

Activitats Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

228

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona Recerca Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Orientació general i suport emocional Sensibilització

Galícia

Galícia

Ourense

Página 228

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

229


10/10/06

20:00

Página 230

Galícia

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Love and Unity Union

Asociación de Inmigrantes Colombianos en Galicia

Asociación de Inmigrantes Paraguayos en Galicia

Asociación de Integración Galego-Brasileira ABRIGA

Av. La Cañuta, 6-8, bajos 36900 Marín Tel. 649 834 312 loveandunity2001@yahoo.co.uk

Travesía de Vigo, 166, 3.º A 36206 Vigo Tel. 986 135 808 / 649 477 743 pipe@hotmail.com / pipe@yahoo.es

Doctor Carlos Sido, 36, bajos 36205 Vigo Tel. 886 113 122 asociacionparaguayaen_Galicia@hotmail.com

Santa Marta, 1, local 1 36206 Vigo Tel. 986 122 155 / 627 516 692 galegobrasileira@hotmail.com / abriga@abriga.org www.abriga.org

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Ghana

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Paraguai

Origen de la majoria dels membres: Brasil

Missió / Objectius Proporcionar suport als immigrants ghanesos.

Missió / Objectius Difondre la cultura colombiana. Proporcionar ajuda social als colombians residents a Galícia.

Missió / Objectius Vetllar pels drets socials dels paraguaians. Difondre la cultura i l’idioma propi dels paraguaians.

Missió / Objectius Assessorar els immigrants brasilers. Reunir els immigrants brasilers per facilitar-ne la integració en la societat gallega.

Activitats Esports Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Esports Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Orientació general i suport emocional Promoció cultural

230

231

Galícia

02_directori_cat2.qxd


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 232

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Asociación de Peruanos en Galicia

Asociación para la Integración y el Desarrollo del Africano AIDA

Asociación Uruguayos por el Mundo Vigo

Centro Cultural Cubano en Galicia

Urzáiz, 110, 4.º A 36204 Vigo Tel. 986 413 371 / 620 133 173 joel_je10@hotmail.com

Cuba, 32, 4.º 36204 Vigo Tel. 986 413 116 ibra@wanadoo.es

Extremadura, 43 36206 Vigo Tel. 886 115 678 uruguayospolomundo@yahoo.es www.uruguayospolomundogaliciaaberta.com

Cervantes, 1, 1.º 36201 Vigo Tel. 646 566 297 centrocubano@yahoo.es www.centroculturalcubanodevigo.blogspot.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1997

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Senegal, Espanya, Ghana i Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Cuba

Missió / Objectius Contribuir a la legalització de tots els peruans i a la seva formació professional.

Missió / Objectius Oferir suport social i legal. Facilitar els serveis socials i educatius.

Missió / Objectius Proporcionar suport als uruguaians en els processos d’acolliment.

Activitats Esports Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Missió / Objectius Afavorir la integració del col·lectiu cubà a Galícia. Promoure la seva cultura d’origen.

232

Galícia

Galícia

Pontevedra

Activitats Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

233


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 234

Pontevedra

Pontevedra

Federación de Asociaciones Uruguayas en Galicia

Hermandad Venezolana das Rías Baixas

Extremadura, 43 36206 Vigo Tel. 886 115 678 / 669 979 801

Edelmiro Trillo, 4 36600 Vilagarcía de Arousa Tel. 986 504 275 osoriolozano@gmail.com

Illes Balears Menorca

Mallorca

Galícia

Eivissa

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela

Missió / Objectius Representar les diferents associacions d’uruguaians a Galícia. Donar suport a les associacions de Galícia en la seva formació i la seva consolidació. Promoure els intercanvis d’accions eficaces en suport al col·lectiu.

Missió / Objectius Donar suport social per aconseguir la integració del col·lectiu veneçolà. Promoure l’autoocupació. Col·laborar en projectes de cooperació a Veneçuela.

Activitats Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Cooperació Denúncia Formació Inserció laboral Intermediació Medi ambient Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Recerca Salut / drogodependències / VIH

Formentera

Dades d’interès Total de població 983.131 Total de població immigrada 93.773 Percentatge de població immigrada 9,5% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 3,2%

Font: INE, Padró municipal 2005

234

235


10/10/06

20:00

Página 236

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Associació Intercultural de Veus de sa Terra

Asociación Colombia Unida en Baleares

Agrupación de Argentinos de Ibiza y Formentera

Asociación Cultural China de Ibiza

Av. Negrete, 1 07760 Ciutadella, Menorca Tel. 971 383 687 / 686 470 126 veusdesaterra@yahoo.es

Miguel de Cervantes, 14, 1r H 07181 Costa d’en Blanes, Mallorca Tel. 696 709 141 / 971 679 319 asocolombia2005@hotmail.com

Madrid, 52 07800 Eivissa, Eivissa Tel. 971 192 421 / 639 053 963 Fax 971 192 421 argentinosenibiza@hotmail.com

Av. Bartolomé Rosselló, 13 07800 Eivissa, Eivissa

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: insular

Origen de la majoria dels membres: Espanya, Equador, Colòmbia, Argentina, Perú, Senegal i Xile

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Xina

Missió / Objectius Promoure la integració i la participació de les persones immigrades en la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per compartir els costums i la cultura del país d’origen. Divulgar la cultura argentina a Eivissa. Fer intercanvi cultural.

Missió / Objectius Divulgar la cultura xinesa a Eivissa.

Missió / Objectius Ser un espai de trobada multicultural i intercultural que contribueixi a l’enriquiment entre les persones de la comunitat. Fomentar la llibertat, la pau, la solidaritat, el respecte als drets humans, la cooperació, la justícia i el concepte de comunitat com a vies de desenvolupament. Ser una font fiable d’informació i assessorament tècnic, jurídic, psicològic, etc., amb l’objectiu de facilitar la trobada amb l’altri. Crear un canal de comunicació i participació actives amb les diverses administracions i amb la societat menorquina.

Activitats Ajuda humanitària Esports Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Illes Balears

02_directori_cat2.qxd

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Sensibilització

236

237


10/10/06

20:00

Página 238

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Asociación Cultural de Colombianos de Ibiza y Formentera ACOIF

Asociación Cultural de Residentes Uruguayos en Eivissa y Formentera ACRUEF

Asociación de Latinoamericanos de Eivissa y Formentera

Asociación de Marroquíes en las Pitiüsas AMP

Isidor Macabich, 54, 4t 1a 07800 Eivissa, Eivissa Tel. 971 317 850 / 618 619 774 asocolombia@telefonica.net

Madrid, 52, baixos 07800 Eivissa, Eivissa Tel. 971 192 421 / 669 974 207 acruef@hotmail.com

Madrid, 52, baixos 07800 Eivissa, Eivissa Tel. 971 192 421 / 627 578 760

Madrid, 52, baixos 07800 Eivissa, Eivissa Tel. 627 847 496 / 971 192 421 Fax 971 192 421

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: insular

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Argentina, Colòmbia, Equador i Brasil

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Missió / Objectius Fomentar la integració dels colombians a la societat d’acolliment. Assessorar en temes d’estrangeria, laborals i qualsevol qüestió que calgui. Difondre la cultura i les tradicions de Colòmbia. Fomentar l’intercanvi cultural entre immigrants i autòctons.

Missió / Objectius Assessorar els immigrants uruguaians. Afavorir la seva participació i integració en la societat d’Eivissa.

Missió / Objectius Tenir veu per participar en la societat d’acolliment. Difondre la cultura dels membres de l’associació.

Missió / Objectius Canalitzar les necessitats dels immigrants. Fer intercanvi cultural entre la societat balear i el col·lectiu d’immigrants de l’associació.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural

238

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Promoció cultural

Activitats Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

239

Illes Balears

02_directori_cat2.qxd


10/10/06

20:00

Illes Balears

Illes Balears

Página 240

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Asociación Unión Filipina de Ibiza y Formentera

Asociación de Ecuatorianos Residentes en las Islas Baleares Perla del Pacífico

Asociación de Ecuatorianos Atahualpa Residentes en Menorca

Asociación de Mauritanos de España

Madrid, 52, baixos 07800 Eivissa, Eivissa Tel. 626 905 223 / 971 390 144 Fax 971 390 144 ritamers22@yahoo.es

Artà, 83, 1r dta. 07500 Manacor, Mallorca Tel. 600 842 341

Alba, 1 07703 Maó, Menorca Tel. 658 323 728 / 669 956 445

Pintor Calbo, 38, 4 C 07703 Maó, Menorca Tel. 658 243 936

Any de constitució: 1990

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Filipines

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Mauritània

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per al col·lectiu filipí. Dur a terme activitats amb les poblacions filipina i espanyola.

Missió / Objectius Reunir els equatorians i unir els vincles.

Missió / Objectius Oferir assessorament i orientació al col·lectiu equatorià. Divulgar la cultura d’origen dels membres de l’associació.

Missió / Objectius Oferir assessorament jurídic i orientació emocional als mauritans d’Espanya. Divulgar la cultura d’origen dels membres de l’associació.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Promoció cultural

Activitats Ajuda humanitària Esports Infància i joventut Orientació general i suport emocional Promoció cultural

240

Activitats Esports Promoció cultural Promoció de la dona

Illes Balears

02_directori_cat2.qxd

241


10/10/06

20:00

Página 242

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Amigos de Venezuela y Balears AVEB

Asociación Benéfica de Filipinas en Mallorca

Asociación China en Baleares

Asociación de Argelinos Inmigrantes en las Islas Baleares

Guillén Forteza, 4, 4t 07010 Palma, Mallorca Tel. 971 713 728 / 639 673 530 aveb2004@yahoo.es

Cabo Martorell Roca, 16 07015 Palma, Mallorca Tel. 971 701 947 / 650 710 037 fundacion_filasma@hotmail.com

Ruiz de Alda, 5 07011 Palma, Mallorca Tel. 971 450 705 toniyoh@terra.es

Plataner, 3, 2n 2a, esc. A 07008 Palma, Mallorca Tel. 630 420 361 noreuropa@hotmail.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1999

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela

Origen de la majoria dels membres: Filipines

Origen de la majoria dels membres: Xina

Origen de la majoria dels membres: Algèria

Missió / Objectius Afavorir la integració de la comunitat veneçolana a les Illes Balears. Unir la comunitat veneçolana a les Illes Balears. Representar la comunitat veneçolana davant de les administracions balears. Difondre la cultura veneçolana a les Illes Balears.

Missió / Objectius Cercar la unitat dels filipins residents a Mallorca.

Missió / Objectius Reagrupar les famílies de les Illes Balears. Ser mitjancers entre la població xinesa i la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Apropar la cultura algeriana a la balear. Defensar els drets dels algerians que resideixen a les Illes Balears.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Salut / drogodependències / VIH

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Esports Formació Mitjans de comunicació Promoció cultural Sensibilització

Activitats Esports Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural

242

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Promoció cultural Promoció de la dona

243

Illes Balears

02_directori_cat2.qxd


10/10/06

20:00

Illes Balears

Illes Balears

Página 244

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Asociación de Bolivianos en Palma de Mallorca Aso.Bol.Pal.Ma

Asociación de Chilenos Residentes en Baleares

Asociación de Chinos en las Islas Baleares ACHIB

Asociación de Colombianos en Baleares

Vinyassa, 1, 3r 1a 07005 Palma, Mallorca Tel. 680 335 097 / 680 242 479 asobolpalma_6@hotmail.com

Beatriz de Pinós, 68, 5è 2a 07005 Palma, Mallorca Tel. 971 460 802 / 655 085 807 asociacionchilena@hotmail.com

Joan Bauzà, 51, A 07007 Palma, Mallorca Tel. 971 248 910 Fax 971 248 902 aircib@ono.com

Lluís Martí, 4 A, entl. D 07006 Palma, Mallorca Tel. 971 464 744 / 639 453 361 Fax 971 465 758 asocolbalear2003@yahoo.es

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2001

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Xile

Origen de la majoria dels membres: Xina

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Missió / Objectius Oferir solidaritat amb la població d’origen bolivià i la població en general. Divulgar la cultura boliviana a Palma.

Missió / Objectius Unir els xilens i no perdre les arrels. Donar a conèixer la cultura xilena i conèixer la cultura balear.

Missió / Objectius Afavorir la integració de les famílies colombianes en la societat d’acolliment sense perdre les arrels.

Activitats Esports Promoció cultural

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

Missió / Objectius Afavorir la integració del col·lectiu xinès a les Illes Balears. Aconseguir l’acceptació del poble xinès a Espanya. Preservar la seva cultura.

244

Activitats Formació Infància i joventut Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Illes Balears

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Infància i joventut Intermediació Promoció cultural

245


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 246

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Asociación de Ecuatorianos Residentes en Baleares

Asociación de Inmigrantes de Guinea Conakry

Asociación de Inmigrantes Marroquíes de las Islas Baleares Al Maghreb AIMIB

Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (Baleares) Yapo

Reina Maria Cristina, 7 07004 Palma, Mallorca Tel. 669 234 644 aderb_05@hotmail.com

Bisbe Cabanillas, 4 07005 Palma, Mallorca Tel. 971 249 932 / 619 201 730 aigcib@hotmail.com yougada@hotmail.com

Pere d’Alcàntara Penya, 13, despatx 7 07005 Palma, Mallorca Tel. 971 777 430 / 617 269 346 aimibalmaghreb@gmail.com

Cuba, 12, local 2, baixos 07006 Palma, Mallorca Tel. 971 249 314 Fax 971 249 314 aiseyapo@hotmail.com

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1995

Any de constitució: 1993

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Guinea Conakry

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Missió / Objectius Donar suport a tota la gent que desconeix la cultura del país d’acolliment. Promoure la cultura d’origen.

Missió / Objectius Donar-se suport mutu entre els immigrants en general. Divulgar la cultura de Guinea a les Illes Balears.

Missió / Objectius Fer respectar els drets dels immigrants. Vincular els immigrants amb el desenvolupament del seu país d’origen.

Missió / Objectius Afavorir la participació i la integració dels immigrants per mitjà de la promoció cultural. Oferir assessorament general i informació.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Cooperació Inserció laboral Promoció cultural

Activitats Cooperació Denúncia Esports Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Ajuda humanitària Intermediació Orientació general i suport emocional Sensibilització

246

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

247


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 248

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Asociación Inmigrantes Residentes en la Comunidad de las Illes Balears AIRCIB

Asociación Peruana en Baleares Tarpuy

Asociación Senegalesa Fede Disal Fulbe Dannyankoobe

Asociación Solidaria Ecuatoriana Velasco Ibarra

Joan Bauzà, 51, A 07007 Palma, Mallorca Tel. 971 248 910 Fax 971 248 902 aircib@ono.com

Pl. Major, 10, 1r 8a 07002 Palma, Mallorca Tel. 629 712 828 / 971 495 106 Fax 971 495 110 aso_peruana_tarpuy@hotmail.com

Tomás Rollán, 66, 4t 19a 07008 Palma, Mallorca Tel. 649 112 715 / 696 738 399

Ocells, 29 B, 4t P 07011 Palma, Mallorca Tel. 971 916 055 / 653 494 270 asociaciondeecuatorianos@hotmail.com

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: insular

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Senegal, Colòmbia i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Senegal i Mauritània

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Afavorir la integració social dels immigrants en tots els àmbits.

Missió / Objectius Dur a terme activitats d’intercanvi cultural entre la població peruana i la mallorquina.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Intermediació Orientació general i suport emocional

Activitats Esports Promoció cultural

Missió / Objectius Vetllar pels drets dels immigrants. Divulgar la cultura d’origen dels membres de l’associació.

Missió / Objectius Divulgar la cultura equatoriana a les Illes Balears. Promoure el desenvolupament del turisme sostingut a l’Equador. Vetllar pels drets dels immigrants. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament.

Activitats Promoció cultural Sensibilització

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Activitats Cooperació Esports Intermediació Promoció cultural Sensibilització

248

249


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Asociación Uruguaya de Baleares AUB

Asociación Uruguayos Solidarios de Baleares

Associació de Bolivians a Balears - Espanya ASOBOL-BAL

Centro Cultural Argentino Martín Fierro en Baleares

Ramon Berenguer III, 20 07003 Palma, Mallorca Tel. 971 498 636 / 652 458 603 a_uruguayadebaleares@hotmail.com

Joan Alcover, 18, 3r 07006 Palma, Mallorca Tel. 971 770 830 Fax 971 770 830 uruguayossolidarios@hotmail.com

General Riera, 110, 3r A 07010 Palma, Mallorca Tel. 616 679 208 / 686 631 539 asobol_bal1@hotmail.com

Bartomeu Torres, 30, 1r 07007 Palma, Mallorca Tel. 647 076 927 infolatino@hotmail.com

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 1998

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Uruguai i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Argentina, Equador i Uruguai

Missió / Objectius Informar i assessorar els uruguaians en els àmbits legal i social. Tenir vinculació amb el consolat.

Missió / Objectius Participar en els projectes de codesenvolupament i fomentar-los. Oferir ajuda als uruguaians a les Illes Balears.

Missió / Objectius Divulgar la cultura argentina i integrar-la a la balear.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Infància i joventut Orientació general i suport emocional

Missió / Objectius Potenciar l’intercanvi cultural entre la cultura boliviana i la mallorquina. Sensibilitzar sobre la integració dels bolivians en la cultura mallorquina i afavorir-la. Cooperar en la societat boliviana.

250

Illes Balears

Illes Balears

Illes Balears

Página 250

Activitats Esports Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

251


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 252

Illes Balears

Centro Cultural de Gambia en Baleares Fandemakafo

Padre Molina, 6, 1r 1a 07003 Palma, Mallorca Tel. 627 612 974 / 636 717 902

La Rioja La Rioja

Any de constitució: 2000 Àmbit d’actuació: insular

Illes Balears

Origen de la majoria dels membres: Gàmbia Missió / Objectius Oferir informació i assessorament jurídic al col·lectiu gambià. Ser un punt de trobada per als gambians. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Orientació general i suport emocional

Dades d’interès Total de població 301.084 Total de població immigrada 27.916 Percentatge de població immigrada 9,3% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 0,9%

Font: INE, Padró municipal 2005

252

253


10/10/06

20:00

La Rioja

La Rioja

La Rioja

La Rioja

Asociación de Inmigrantes La Paz

Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en La Rioja ATIM - RIOJA

Asociación Mundo Inmigrante AMIN

Asociación Paquistaní en La Rioja

Vélez de Gueva, 15, 4.º izq. 26005 Logroño Tel. 659 983 232 asoc.lapaz@terra.es

Av. de España, 11 26003 Logroño Tel. 941 239 285 Fax 941 239 285 atimrioja@yahoo.es

Torremuña, 3-5, bajos 26003 Logroño Tel. 941 286 690 Fax 941 286 690

Hospital Viejo, 9, 3.º izq. 26001 Logroño Tel. 669 725 429

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 1994

Any de constitució: 1997

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Marroc i Romania

Origen de la majoria dels membres: Magrib, Àfrica subsahariana, Europa de l’Est, Amèrica Llatina, Àsia i països comunitaris

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana, Pakistan, Bolívia, Romania, Equador, Colòmbia, Marroc, Xile, Algèria i Argentina

Origen de la majoria dels membres: Pakistan

Missió / Objectius Facilitar la participació i la integració dels immigrants. La_Rioja

Página 254

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Promoció cultural

Missió / Objectius Reivindicar els drets i els deures dels ciutadans immigrants. Assessorar, formar i informar els ciutadans immigrants i no immigrants. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona

254

Missió / Objectius Assessorar els immigrants. Promoure la inserció activa en la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Fomentar la integració dels residents i la difusió de la cultura del Pakistan. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Promoció cultural

La Rioja

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Inserció laboral Promoció de la dona

255


10/10/06

20:00

Página 256

Navarra

Navarra Navarra

Dades d’interès Total de població 593.472 Total de població immigrada 44.679 Percentatge de població immigrada 7,5% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 1,5%

Navarra

Asociación de Cameruneses de Navarra y Amigos ACNA

Asociación Eslava Slavyanskaya

Landazabal, 5 bis 31600 Burlada Tel. 675 436 279 / 646 340 779 cameroonvision2001@yahoo.es

Pío Loperena, 16, bajos 31600 Burlada Tel. 628 704 822 slavyanskaya@terra.es / liudmila.mariel@terra.es / luskom@hotmail.com

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Camerun

Origen de la majoria dels membres: Rússia, Ucraïna i altres països eslaus

Missió / Objectius Divulgar la cultura d’origen dels membres de l’associació.

Missió / Objectius Permetre la reunió dels russos a Navarra. Afavorir la integració dels russos en la societat de Navarra. Mantenir i fomentar el coneixement de l’idioma i la cultura de Rússia.

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Navarra

02_directori_cat2.qxd

Font: INE, Padró municipal 2005

256

257


10/10/06

20:00

Página 258

Navarra

Navarra

Navarra

Navarra

Navarra

Asociación de Africanos Unidos Haldy Fotty

Asociación Contigo Perú

Asociación Cultural Dominico Española ACUDE

Asociación Cultural Perú Arte

Real, 36, 4.º izq. 31110 Noáin (Valle de Elorz)Noain (Elortzibar) Tel. 619 133 383 diallobuba@hotmail.com

Av. Navarra, 3, 8.º B 31012 Pamplona-Iruña Tel. 636 539 654 / 948 174 778 acontigoperu@yahoo.es

Buenaventura Iñiguez, 20, 1.º I 31006 Pamplona-Iruña Tel. 948 240 340 / 679 002 921 rennymontes@yahoo.es

Los Enamorados, 37. Rochapea 31014 Pamplona-Iruña Tel. 607 853 769 / 948 131 200 rocionavarro28@hotmail.com

Any de constitució: 1999

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Guinea, Sierra Leone i Gàmbia

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: República Dominicana

Missió / Objectius Oferir assistència social al col·lectiu de l’associació per facilitar-ne una millor integració en la societat d’acolliment. Divulgar la cultura dels països d’origen.

Missió / Objectius Promoure el coneixement de la cultura peruana a la societat d’acolliment. Dur a terme activitats de caràcter artisticomusical, formatives, gastronòmiques, esportives, etc. Fomentar la multiculturalitat. Oferir orientació i assessorament jurídic sociolaboral als immigrants peruans. Oferir suport a institucions i poblacions desfavorides del país d’origen. Desenvolupar accions de solidaritat i ajuda al poble peruà víctima d’alguna catàstrofe.

Missió / Objectius Promoure la cultura dominicana a Espanya. Ser intermediaris entre els immigrants dominicans i la societat d’acolliment.

Origen de la majoria dels membres: Perú, República Dominicana, Nicaragua i Espanya

Activitats Denúncia Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Manifestacions artístiques Promoció cultural

Missió / Objectius Difondre i preservar la música i les danses peruanes. Activitats Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Navarra

02_directori_cat2.qxd

Activitats Ajuda humanitària Cooperació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

258

259


10/10/06

20:00

Navarra

Navarra

Página 260

Navarra

Navarra

Navarra

Asociación de Búlgaros Rodina

Asociación de Colombianos Residentes en Navarra ASOCOLON

Asociación de Estudiantes Latinoamericanos AELA

Asociación Navarro Ecuatoriana APROE

Monasterio de la Oliva, 58, 7.º B 31011 Pamplona-Iruña Tel. 687 518 821 krasieh@msn.com

Bergamín, 31, 5.º I 31003 Pamplona-Iruña Tel. 690 390 681 asocolon@terra.es / nohelia96@hotmail.com

Alto Ibañeta, 1, 1.º dcha. 31006 Pamplona-Iruña Tel. 678 812 608 alex_juris0711@hotmail.com

Av. Zaragoza, 23 31005 Pamplona-Iruña Tel. 659 619 093 / 659 050 291 aproena@yahoo.es

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 1996

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Bulgària

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia

Origen de la majoria dels membres: Perú, Equador, Colòmbia i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Equador i Espanya

Missió / Objectius Treballar per afavorir la integració de la comunitat búlgara.

Missió / Objectius Assessorar els colombians per facilitar-ne una millor integració a Navarra. Donar a conèixer la cultura colombiana als navarresos.

Missió / Objectius Facilitar la integració dels estudiants immigrants en la societat de Navarra.

Missió / Objectius Ser un referent a Navarra. Millorar la situació social dels equatorians a Navarra. Col·laborar en la millora de la situació de l’Equador.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral Promoció cultural

260

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Infància i joventut Inserció laboral Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

Activitats Orientació general i suport emocional

Activitats Cooperació Esports Formació Infància i joventut Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona

Navarra

02_directori_cat2.qxd

261


10/10/06

20:00

Página 262

Navarra

Navarra

Navarra

Navarra

Navarra

Asociación Navarro-Venezolana ASONAVEN

Centro Argentino Navarro

Centro Ecuatoriano Residentes en Navarra para la Solidaridad y la Cooperación ECUANAVARRA

Comunidad Árabe Bereber CABE

San Gregorio, 28 31001 Pamplona-Iruña Tel. 679 292 367 / 948 182 790 asona_ve@yahoo.es

Urroz, 24, bajos 31005 Pamplona-Iruña Tel. 948 363 231 Fax 948 363 231 marcelo.s@teleline.es / albertobarberia@yahoo.es

Av. Marcelo Celayeta, 44, bajos 31014 Pamplona-Iruña Tel. 659 261 512 / 948 383 575 Fax 948 145 697 ecuanavarra@hotmail.com / mguamang@hotmail.com

Aralar, 30, 2.º izq. 31004 Pamplona-Iruña Tel. 658 375 831 cabenavarra@yahoo.es

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Veneçuela

Origen de la majoria dels membres: Argentina i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Equador, Espanya i altres països

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Algèria, Tunísia i Síria

Missió / Objectius Facilitar la integració dels veneçolans a la comunitat de Navarra. Promoure la participació i la formació educativa, laboral i cultural en la societat.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per fer activitats d’oci i cultura. Oferir assessorament jurídic al col·lectiu immigrant de l’associació.

Missió / Objectius Donar a conèixer la cultura àrab i del nord d’Àfrica.

Activitats Formació Intermediació Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Missió / Objectius Promoure, potenciar i coordinar accions culturals, socials i esportives. Estimular la pròpia formació. Incentivar la participació en la societat navarresa i, simultàniament, intentar integrars’hi. Reforçar llaços d’amistat entre totes les nacionalitats d’immigrants i la comunitat de Navarra. Elaborar projectes de cooperació i de solidaritat en benefici de l’Equador. Informar els equatorians sobre les diferents activitats, programes i ajudes que els governs de Navarra, Espanya i l’Equador duguin a terme.

Activitats Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona

Navarra

02_directori_cat2.qxd

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Orientació general i suport emocional

262

263


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 264

Navarra

Navarra

Comunidad Islámica de Pamplona

Federación de Asociaciones de Extranjeros en Navarra Casa de las Culturas

Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra FAIN

Alto Ibañeta, 7, bajos 31005 Pamplona-Iruña Tel. 948 125 790 / 636 413 446 asoculturalpamplona@yahoo.es

Av. Marcelo Celayeta, 44, bajos 31014 Pamplona-Iruña Tel. 659 261 512 / 948 383 575 Fax 948 145 697 mguamang@hotmail.com / casadelasculturas@hotmail.com spaces.msn.com/casadelasculturas

San Gregorio, 28, bajos 31001 Pamplona-Iruña Tel. 649 812 550 / 679 292 367 fain_navarra@yahoo.es www.fain-web.org

Any de constitució: 1993

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte i països subsaharians

Origen de la majoria dels membres: diverses nacionalitats

Activitats Infància i joventut Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona

264

Missió / Objectius Reforçar llaços d’amistat entre totes les nacionalitats d’estrangers i la comunitat de Navarra. Donar suport als esforços que emprenguin les organitzacions de base per a la seva integració i coordinar-los. Coordinar activitats i campanyes amb la finalitat de fomentar les tasques d’informació, conscienciació, sensibilització i apropament de la societat de Navarra a la realitat de l’immigrant. Afavorir la participació dels estrangers i els navarresos en les activitats de les diferents associacions que componen la federació. Dur a terme activitats puntuals, de caràcter global, sobre temes relacionats amb la immigració. Ser un interlocutor vàlid, tot i que no exclusiu, de les associacions d’immigrants davant de l’Administració en temes de la seva competència. Participar d’una manera coordinada amb altres federacions similars. Informar periòdicament les associacions, els col·laboradors i les institucions públiques o

privades sobre el desenvolupament dels diferents projectes, ajudes, subvencions, activitats, etc., per mitjà de reunions, comunicats, publicacions, vídeos i altres mitjans que es considerin adequats. Establir un marc de col·laboració amb associacions d’iniciativa social, sindicats, institucions públiques i privades per brindar assessorament laboral, social i jurídic integral i generalitzat als estrangers que resideixen a Navarra. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Esports Infància i joventut Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Any de constitució: 2004 Àmbit d’actuació: autonòmic Origen de la majoria dels membres: diverses nacionalitats Missió / Objectius Treballar per resoldre conjuntament els problemes relacionats amb la immigració que uneixen les diferents associacions de la federació. Coordinar les activitats de les organitzacions. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona

Navarra

Missió / Objectius Afavorir una millor integració dels immigrants en la societat navarresa. Difondre la cultura d’origen dels membres de l’associació. Navarra

Navarra

265


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 266

Navarra

Navarra

Navarra

Asociación Ecuatoriana Amazonas

Asociación de Ecuatorianos Nuevo Horizonte

Progreso, 3, 3.º D 31350 Peralta Tel. 647 082 262 soamazonas@hotmail.com http://aeamazonas.tripod.com

Mayor, 8, 5.º A 31610 Villava-Atarrabia Tel. 619 846 725 carmenmiz@tenaria.es Biscaia

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Elevar l’autoestima i el nivell econòmic i social dels equatorians residents a Peralta. Difondre la cultura de l’Equador a Navarra.

Missió / Objectius Afavorir la integració dels equatorians a Navarra.

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

País Basc

Activitats Promoció cultural

Guipúscoa Àlaba

Dades d’interès Total de població 2.124.846 Total de població immigrada 59.758 Percentatge de població immigrada 2,8% Població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 2%

Font: INE, Padró municipal 2005

266

267


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 268

Àlaba

Àlaba

Àlaba

Asociación de Ecuatorianos Residentes en Vitoria ASERVI

Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos Abya-Yala

Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava Prestaturik

Asociación para la Integración Total de los Inmigrantes Africanos AITIA

Pl. Cataluña, 17, 3.º D 01010 Vitoria-Gasteiz Tel. 945 244 500 elver123@hotmail.com

Panamá, s/n 01012 Vitoria-Gasteiz Tel. 652 734 925 / 629 542 497 / 945 130 857 Fax 945 138 094 misiovit@arrakis.es

Panamá, s/n 01012 Vitoria-Gasteiz Tel. 945 203 754 prestaturik@latinmail.com

Río Barrundia, 4, 5.º B 01010 Vitoria-Gasteiz Tel. 649 961 859 asociacionaitia@yahoo.es

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia, Brasil i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana

Missió / Objectius Fomentar la integració dels immigrants equatorians en la societat basca. Propiciar l’intercanvi cultural entre el col·lectiu immigrant i la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Afavorir la participació i la integració dels immigrants. Difondre la cultura d’origen.

Missió / Objectius Buscar el suport de les capacitats individuals que permeti a la comunitat d’immigrants capitalitzar el seu potencial com a agents civils de la societat.

Missió / Objectius Lluitar contra l’exclusió social dels immigrants africans. Facilitar la informació i la participació dels africans per aconseguir-ne la integració plena en la societat espanyola.

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

268

Activitats Denúncia Esports Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Formació Infància i joventut Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Inserció laboral Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

País Basc

País Basc

Àlaba

269


10/10/06

20:00

Página 270

Biscaia

Biscaia

Asociación de Ayuda a Inmigrantes Perú Herria

Asociación Argentina en el País Vasco ARVAS

Asociación de Colombianos y Colombianas en el País Vasco ASOCOLVAS

Zubiaur Tar Kepa, 32, 5.º dcha. 48370 Bermeo Tel. 946 186 307 peru_herria@hotmail.com

Vía Vieja de Lezama, 78, 2.º dcha. 48007 Bilbao Tel. 944 043 224 info@argentinaeuskadi.com www.argentinaeuskadi.com

Zabalbide, 19 48004 Bilbao Tel. 946 553 220 Fax 946 553 237 asocolvas@hotmail.com http://comunidades.kzgunea.net/ asocolvas/ES/default

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: estatal i país de procedència

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Perú

País Basc

Biscaia

Missió / Objectius Fomentar la integració de les persones immigrants a les comunitats autònomes d’acolliment. Enfortir un vincle amb el país d’origen dels immigrants difonent la cultura i les tradicions de cada país. Oferir assessorament jurídic gratuït en matèria d’immigració i altres temes. Atendre psicològicament els immigrants. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

270

Origen de la majoria dels membres: Argentina Missió / Objectius Promoure la trobada de tots els ciutadans argentins residents al País Basc. Enfortir els llaços existents entre el poble basc i el poble argentí. Acostar la realitat i la cultura argentines a la societat basca. Pal·liar les mancances de recursos personals i/o econòmics dels immigrants argentins, i de qualsevol altra nacionalitat, perquè puguin desenvolupar una vida plena i independent. Promoure la inserció i la integració sociolaboral d’aquelles persones en situació o en risc d’exclusió social. Sensibilitzar la població del nord sobre la importància d’entendre la immigració com un fenomen positiu. Treballar per assolir una veritable interculturalitat. Educar en el desenvolupament i per al desenvolupament. Sensibilitzar sobre la problemàtica dels països empobrits. Impulsar projectes de cooperació i desenvolupament. Promoure el voluntariat internacional.

Establir contacte i llaços d’unió amb altres col·lectius, per tal de coordinar esforços, intercanviar experiències i desenvolupar activitats conjuntes. Vincular-se amb entitats locals, nacionals i/o internacionals, públiques o privades, per promoure l’intercanvi cultural, social i de qualsevol altra índole. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Inserció laboral Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Recerca

Any de constitució: 2000 Àmbit d’actuació: autonòmic Origen de la majoria dels membres: Colòmbia Missió / Objectius Afavorir la seva participació i integració en la societat espanyola. Oferir orientació i assessorament als colombians. Divulgar la cultura colombiana al País Basc. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona

País Basc

02_directori_cat2.qxd

271


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 272

Biscaia

Biscaia

Biscaia

Biscaia

Asociación de Emigrantes de Filipinas en el País VascoPagkakaisa

Asociación de Emigrantes de Ghana en el País Vasco Asumdwe Ne Nkabom

Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Euskadi Al Khaima

Asociación de los Emigrantes y las Emigrantes de Guinea-Bissau No Pintcha

García Salazar, 16, 1.º izq. 48003 Bilbao Tel. 609 064 307 pagkakaisa_paisvasco@yahoo.com

García Salazar, 16, 1.º izq. 48003 Bilbao Tel. 616 166 465 ghanaasoc@yahoo.es

Pl. Corazón de María, s/n 48003 Bilbao Tel. 657 704 626 alkhaimavasca@yahoo.es

Pl. Corazón de María, s/n 48003 Bilbao Tel. 676 195 818 nankofe@hotmail.com

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Filipines

Origen de la majoria dels membres: Ghana

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Guinea Bissau

Missió / Objectius Representar els immigrants al país d’acolliment. Fomentar la integració a la societat espanyola.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als ghanesos residents a Bilbao. Lluitar per l’autogestió de l’associació. Dur a terme activitats lúdiques. Gestionar tot tipus de tràmits relacionats amb estrangeria. Promoure la integració dels immigrants i potenciar l’intercanvi cultural amb la societat basca.

Missió / Objectius Sensibilitzar la població d’acolliment sobre el tema migratori. Promoure la integració del col·lectiu marroquí al País Basc.

Missió / Objectius Orientar els immigrants per fer tràmits i obtenir ajudes socials. Derivar els immigrants a les diferents associacions que els puguin oferir una ajuda més concreta i apropiada en cada cas. Promoure l’intercanvi cultural per mitjà d’activitats diverses.

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Intermediació Promoció cultural

272

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Pobresa urbana Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

País Basc

País Basc

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

273


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 274

Biscaia

Biscaia

Biscaia

Asociación de Malíes de Bizkaia Benkadi

Asociación de Residentes Bolivianos en Bizkaia ARBOL-BI

Asociación Hispanolatinoamericana AHISLAMA

Casa Uruguay de Euskadi CUE

Pl. San Martín, 2, 8.º B 48004 Bilbao Tel. 944 123 735 / 605 730 012 sfasokobo@hotmail.com

Av. Indalecio Prieto, 12, 5.º C 48004 Bilbao Tel. 944 271 834 / 944 750 348 arbol-bi@bolivia.com / jai_nunez@hotmail.com

Lozoño, 29, 1.º dcha. 48004 Bilbao Tel. 677 974 959 ahislama@wanadoo.es

Buen Pastor, 2, 1.º C 48007 Bilbao Tel. 944 459 602 Fax 944 466 247 casa@uruguayeuskadi.com.uy www.uruguayeuskadi.com.uy

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: autonòmic i país de procedència

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Uruguai

Missió / Objectius Proporcionar ajuda i assessorament als immigrants bolivians que arriben a la província. Tramitar documentació referent a estrangeria. Oferir un servei d’inserció laboral. Oferir microcrèdits en col·laboració amb la banca local.

Missió / Objectius Establir un punt de trobada entre immigrants i espanyols. Afavorir la inserció sociolaboral.

Missió / Objectius Atendre les necessitats dels immigrants uruguaians al País Basc. Fomentar l’intercanvi cultural entre el col·lectiu d’uruguaians, la resta de col·lectius d’immigrants i la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Oferir suport i assessorament davant de problemes que sorgeixin entre els immigrants de Mali. Dur a terme projectes de cooperació al país d’acolliment. Activitats Cooperació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

274

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció cultural Promoció de la dona

Activitats Cooperació Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

País Basc

Origen de la majoria dels membres: Mali

País Basc

Biscaia

275


10/10/06

20:00

Página 276

País Basc

Biscaia

Biscaia

Biscaia

Biscaia

Centro Cultural de Chile Pablo Neruda, Bizkaia

Comunidad Sociocultural Marroquí en Euskadi Almanar

Nigerian Progressive Union - Asociación de Emigrantes y Refugiados

Asociación Cultural de Angoleños en Euskadi

Felipe Cerrate, 3, 1.º A 48013 Bilbao Tel. 944 478 861 / 944 416 071 cccpabloneruda@hotmail.com

San Francisco, 34, bajos 48003 Bilbao Tel. 656 795 773 / 944 159 745 Fax 944 159 052 moulay@euskalnet.net

Fika, 63, 1.º B 48006 Bilbao Tel. 619 666 538 / 944 050 744 skylina30@hotmail.com

Udiarraga, 77, 2.º E 48490 Ugao-Miraballes Tel. 946 481 179

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2004

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Xile

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Nigèria

Origen de la majoria dels membres: Angola i Espanya

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als xilens de la província. Actuar com a representant social, polític i cultural de Xile.

Missió / Objectius Actuar com a mediadors en cas de conflicte. Facilitar els tràmits o gestions a immigrants proporcionant serveis d’interpretació. Orientar i assessorar els immigrants.

Missió / Objectius Oferir suport als nigerians residents a la província. Donar un servei d’assessorament i orientació als immigrants nigerians de la zona.

Activitats Ajuda humanitària Esports Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als angolesos residents al País Basc. Promoure la cultura i els costums del país d’origen. Dur a terme projectes de desenvolupament a Angola.

276

Activitats Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

País Basc

02_directori_cat2.qxd

277


10/10/06

20:00

Página 278

Guipúscoa

Guipúscoa

Guipúscoa

Asociación Cultural Asistencial Humanitaria Amigos de África de Guinea Ecuatorial O.N.G. Bata

Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos Esperanza Latina

Malen Etxea Asociación de Mujeres Inmigrantes

Pl. de Guinea Ecuatorial, 145, bajos 20015 Donostia-San Sebastián Tel. 943 290 202 / 620 310 190

Aitzgorri, 20, bajos 20018 Donostia-San Sebastián Tel. 943 427 754 asoesperanzalatina@yahoo.es

Alai Auzategi, 8, 5.º C 20750 Zumaia Tel. 943 865 177 Fax 943 576 095 malen_etxea@yahoo.com.ar

Any de constitució: 1991

Any de constitució: 2002

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Guinea Equatorial

Origen de la majoria dels membres: Equador, Colòmbia i Nicaragua

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Missió / Objectius Acollir pacients que no poden ser tractats al seu país d’origen.

Missió / Objectius Acollir els immigrants llatinoamericans de la província. Dur a terme activitats d’oci i lleure. Organitzar activitats formatives.

Missió / Objectius Promoure el paper de la dona immigrant en la societat d’acolliment. Donar assistència jurídica a la dona en temes d’estrangeria i microcrèdits. Realitzar estudis a través de l’observació del procés migratori.

País Basc

Activitats Ajuda humanitària Formació Orientació general i suport emocional Salut / drogodependències / VIH

278

Activitats Formació Inserció laboral Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Promoció de la dona Recerca Sensibilització

País Basc

02_directori_cat2.qxd

279


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 280

Astúries

Principat d’Astúries

Astúries

Centro Argentino de Asturias

Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias AIRA

Eulalia Álvarez, 23, bajos 33210 Gijón Tel. 985 150 250 centarg@telecable.es

Av. Pando, 13, bajos 33011 Oviedo Tel. 985 201 360 airastur@yahoo.es / andrescuixart@hotmail.com

Any de constitució: 1985

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Missió / Objectius Divulgar la cultura argentina a Astúries. Ser un punt de trobada i de reunió per als argentins residents a Astúries.

Missió / Objectius Realitzar activitats per a la inserció jurídica i cultural a Astúries. Donar a conèixer la cultura d’origen.

Activitats Esports Formació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Manifestacions artístiques Promoció cultural

Dades d’interès Total de població 1.076.635 Total de població immigrada 21.746 Percentatge de població immigrada 2% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 0,7%

Principat d’Astúries

Astúries

Font: INE, Padró municipal 2005

280

281


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 282

Principat d’Astúries

Astúries

Astúries

Asociación de Residentes Peruanos en Asturias

Comunidad Africana Residente en España CARE

Pérez de la Sala, 20, 4.º C, esc. B 33007 Oviedo Tel. 985 251 146 / 600 411 766 joseluis@fpa.es

General Elorza, 72, 1 A 33002 Oviedo Tel. 627 424 258 careasociet.org@terra.es

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: estatal

Origen de la majoria dels membres: Perú

Origen de la majoria dels membres: Àfrica subsahariana

Missió / Objectius Permetre la reunió dels peruans. Donar a conèixer la cultura del Perú a Astúries.

Missió / Objectius Cobrir les necessitats bàsiques dels immigrants dins d’una casa d’acolliment. Donar suport per a la legalització jurídica.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Manifestacions artístiques Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Formació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Regió de Múrcia Múrcia

Dades d’interès Total de població 1.335.792 Total de població immigrada 146.093 Percentatge de població immigrada 10,9% Percentatge de població immigrada respecte al total de la població immigrada a Espanya 4,9%

Font: INE, Padró municipal 2005

282

283


10/10/06

20:00

Página 284

Regió de Múrcia

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Asociación de Hermandad HispanoColombiana en Águilas

Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos de Águilas

Asociación Latinoamericana de Intercambio Cultural

Asociación de Vecinos Ecuatorianos Residentes en Bullas AVEREB

Donante de Sangre, 6, 3.º E 30880 Águilas Tel. 629 204 020 Fax 968 446 026 asochispanocolombiana@ya.com www.hispanocolombiana.org / www.hispanocolombiana.es

Santana, 15, 2.º B 30880 Águilas Tel. 696 172 578 cesarse22@hotmail.com

Mayor, 55, 2.º dcha. 30820 Alcantarilla Tel. 679 045 835 asim_latina@hotmail.com

Pino de la Murta, 4, bajos 30180 Bullas Tel. 699 145 334 Fax 968 654 185 asereb_ecu@hotmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2006

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Colòmbia i Espanya

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Àmbit d’actuació: autonòmic i país de procedència

Missió / Objectius Facilitar la integració dels immigrants al país d’acolliment. Afavorir els intercanvis entre les cultures espanyola i colombiana.

Missió / Objectius Representar els immigrants al país d’acolliment.

Missió / Objectius Fomentar l’ajuda a les persones en situació de risc i la seva integració.

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

284

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Manifestacions artístiques Promoció cultural Sensibilització

Activitats Intermediació Orientació general i suport emcional Sensibilització

Origen de la majoria dels membres: Equador Missió / Objectius Afavorir la integració dels immigrants. Mantenir els valors dels equatorians. Participar activament en el desenvolupament sociocultural de la societat espanyola. Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Esports Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Regió de Múrcia

02_directori_cat2.qxd

285


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 286

Múrcia

Múrcia

Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes de España ATIME Cartagena

Asociación de Ecuatorianos Residentes en Jumilla AERJU

Asociación Intiraymi de Voluntarios Ecuatorianos por la Cultura y la Solidaridad AIVECS

San Valentín, 6, bajos 30310 Cartagena Tel. 968 516 978 Fax 968 530 233 atimecartagena@atime.es www.atime.es

Jaime de Grañana, 15, 2.º izq. 30520 Jumilla Tel. 649 598 605 aerju@hotmail.com

Juan Francisco Potous, 26 30800 Lorca Tel. 616 054 799 / 616 079 000 asim_intiraymi@hotmail.com

Any de constitució: 2001

Any de constitució: 2002

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Equador, Bolívia, Marroc i Àfrica subsahariana

Missió / Objectius Fomentar la informació als immigrants. Promoure la seva integració en la societat espanyola.

Missió / Objectius Ajudar els immigrants d’Amèrica Llatina i d’Àfrica. Potenciar la integració en la societat d’acolliment. Augmentar la consciència social de la societat d’acolliment respecte als immigrants i potenciar la solidaritat humana.

Àmbit d’actuació: autonòmic Origen de la majoria dels membres: Marroc Missió / Objectius Defensar i promoure el reconeixement i la realització efectiva dels drets dels treballadors i els immigrants marroquins, com també els de totes les persones amb residència a Espanya. Fomentar la integració participativa dins d’un estat democràtic i de dret com és l’espanyol. Contribuir a una política integral i no conformista d’inserció dels immigrants en la societat espanyola i intentar superar qualsevol tipus de barrera. Sensibilitzar la societat per acollir els immigrants i sensibilitzar la població immigrant sobre la nova societat a la qual es pretén integrar. Superar les actuals condicions de vida dels immigrants a Espanya. Informar, orientar i assessorar sobre recursos socials i drets. Promoure l’ocupació en condicions dignes. Fomentar la participació i el sentiment de col·lectiu amb les seves peculiaritats pròpies, per aconseguir una implicació més gran en la resolució dels seus problemes. Oferir tractament de problemes i necessitats des d’un punt de vista individual, grupal i

286

comunitari com a forma d’assolir més eficàcia en les actuacions. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Denúncia Esports Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Manifestacions artístiques Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

Regió de Múrcia

Any de constitució: 1999

Regió de Múrcia

Múrcia

287


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Múrcia

Página 288

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Cofradía Virgen del Cisne

Asociación de Descendientes de Oduduwa

Argentinos en el Exterior. Delegación Murcia

Asociación Cultural de Danza Folklórica Latinoamericana Esperanzas Andinas

Los Cisnes, 27 30870 Mazarrón Tel. 686 781 337

Av. de Madrid, 12, 2.º K 30500 Molina de Segura Tel. 616 295 795

Platería, 44, 10 B 30001 Murcia Tel. 968 218 035 / 650 623 593 cachosoler@hotmail.com

Mateos, 32, 4 B 30002 Murcia Tel. 680 512 726 / 659 379 207

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2003

Any de constitució: 2005

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Nigèria

Origen de la majoria dels membres: Argentina

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Difondre la cultura equatoriana a la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Ser un punt de trobada per als nigerians per no perdre el contacte amb el seu país i conservar les seves arrels.

Missió / Objectius Ajudar els argentins en tot el que es pugui.

Missió / Objectius Mantenir i difondre la cultura llatinoamericana a Espanya.

Activitats Esports Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Inserció laboral Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional

Activitats Infància i joventut Manifestacions artístiques Promoció cultural

Regió de Múrcia

Regió de Múrcia

Activitats Esports Promoció cultural

288

289


10/10/06

20:00

Página 290

Regió de Múrcia

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Asociación de Ecuatorianos Residentes en España Horizontes Andinos

Asociación de Mujeres Inmigrantes para la Integración en la Región de Murcia AMICITIA

Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia

Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España ATIME Murcia

Av. Alameda de Colón, 10, 1.º, oficina 3 30003 Murcia Tel. 686 917 745 / 968 603 655 asohorizontesandinos@hotmail.com

Álvarez Quintero, 12 30002 Murcia Tel. 607 497 171

Serrano, 3, bajos 30005 Murcia Tel. 968 299 225 Fax 968 299 225 cisseba17@yahoo.es

Publicista José Alegría, 1, bajos 30011 Murcia Tel. 968 352 921 Fax 968 264 406 atimemurcia@atime.es www.atime.es

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 1998

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 1991

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Origen de la majoria dels membres: Equador

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina, Àfrica i Europa de l’Est

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Missió / Objectius Donar informació, orientar i fomentar la participació personal i comunitària del col·lectiu immigrant. Fomentar la integració en la societat d’acolliment alhora que conserven les seves arrels i promouen la seva cultura.

Missió / Objectius Ajudar la dona immigrant. Ajudar en casos de documentació, dones maltractades, escoles, etc.

Missió / Objectius Defensar la condició d’immigrant. Ajudar en la integració i en tot allò que pugui limitar aquesta integració. Fer intermediació social i laboral i lluitar contra el racisme.

Missió / Objectius Defensar i promoure el reconeixement i la realització efectiva dels drets dels treballadors i els immigrants marroquins, com també els de totes les persones amb residència a Espanya. Fomentar la integració participativa dins d’un estat democràtic i de dret com és l’espanyol. Contribuir a una política integral i no conformista d’inserció dels immigrants en la societat espanyola i intentar superar qualsevol tipus de barrera. Sensibilitzar la societat per acollir els immigrants i sensibilitzar la població immigrant sobre la nova societat a la qual es pretén integrar. Superar les actuals condicions de vida dels immigrants a Espanya. Informar, orientar i assessorar sobre recursos socials i drets.

Activitats Esports Manifestacions artístiques Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilitzación

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Infància i joventut Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH

Activitats Ajuda humanitària Denúncia Intermediació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Sensibilització

continua a la pàgina següent

290

291

Regió de Múrcia

02_directori_cat2.qxd


10/10/06

20:00

Página 292

Múrcia

continua de la pàgina anterior

Regió de Múrcia

Promoure l’ocupació en condicions dignes. Fomentar la participació i el sentiment de col·lectiu amb les seves peculiaritats pròpies, per aconseguir una implicació més gran en la resolució dels seus problemes. Oferir tractament de problemes i necessitats des d’un punt de vista individual, grupal i comunitari com a forma d’assolir més eficàcia en les actuacions. Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

292

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia

Asociación Iemanyá. Espacio Integral Desarrollo Personal

Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana

Palmeras, 61, 1.º B 30012 Murcia Tel. 667 646 051 / 677 308 120 Fax 968 346 412 asociaucramur@yahoo.es

Camino de Isidro, 23 30009 Murcia Tel. 968 293 242 / 648 054 777 Fax 968 293 242 asim_iemanya@hotmail.com

Jara Carrillo, 11, 4.º B 30004 Murcia ruminahui@ruminahui.org.es www.ruminahui.org.es

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: internacional

Origen de la majoria dels membres: Ucraïna

Origen de la majoria dels membres: Espanya, Equador, Brasil, Algèria i Marroc

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Promoure la integració social, laboral i cultural en la societat espanyola. Promoure el coneixement i l’estructura de la societat d’acolliment. Promoure la interculturalitat com a element de convivència social.

Missió / Objectius Fomentar el desenvolupament personal. Promoure la integració tant dels immigrants com dels espanyols.

Missió / Objectius Defensar el respecte als drets dels immigrants i les seves famílies. Promoure la integració dels immigrants en els països de residència. Treballar en projectes de desenvolupament i codesenvolupament al país d’origen.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Formació Infància i joventut Intermediació Manifestacions artístiques Orientació general i suport emocional Promoció cultural Sensibilització

Activitats Formació Infància i joventut Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH Sensibilització

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Denúncia Formació Infància i joventut Inserció laboral Intermediació Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció de la dona Sensibilització

Regió de Múrcia

02_directori_cat2.qxd

293


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Página 294

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Federación de Asociaciones de Inmigrantes de la Región de Murcia

Federación de Asociaciones de Inmigrantes de la Región de Murcia FASIMUR

Dahiratoul Matlaboulfawsayni en Murcia

Club Deportivo Cultural Arco Iris de San Javier

Pl. San Julián, 5, 3.º C 30004 Murcia Tel. 968 601 577 / 677 484 005 Fax 968 601 577 fairmur@hotmail.com

Av. Alameda de Colón, 10, 1.º, oficina 3 30003 Murcia Tel. 686 917 745 / 968 603 655 fasimur@hotmail.com fasimur.iespana.es

Pina, 20 30006 Puente Tocinos Tel. 616 608 186

Alcalde Alonso Sánchez Egea,7,1.º B,esc.A 30730 San Javier Tel. 630 147 601 pacolozano11@hotmail.com

Any de constitució: 2006

Any de constitució: 2005

Any de constitució: 1992

Any de constitució: 2006

Àmbit d’actuació: autonòmic

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: provincial

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Equador, Marroc, Algèria, Bolívia i Mèxic

Origen de la majoria dels membres: Amèrica Llatina

Origen de la majoria dels membres: Senegal

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Representar les associacions d’immigrants davant de les institucions públiques i privades de Múrcia. Facilitar informació, assessorament i formació a les diferents associacions.

Missió / Objectius Reunir les diverses organitzacions d’immigrants de la Regió de Múrcia. Fomentar la formació i l’assoliment de projectes de codesenvolupament en comú. Potenciar l’intercanvi sociocultural entre els immigrants i entre aquests i la societat d’acolliment. Promoure la formació ocupacional i contínua, especialment de les dones i els joves. Promoure l’associacionisme de les persones immigrants. Promoure i difondre la cultura d’origen.

Missió / Objectius Proporcionar ajuda i assessorament als immigrants nouvinguts.

Missió / Objectius Fer de l’esport part de l’educació. Treballar la identitat de la seva ètnia a Espanya. Aconseguir ajuda econòmica per a formació a l’Equador.

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Intermediació Manifestacions artístiques Medi ambient Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Salut / drogodependències / VIH

294

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Intermediació Orientació general i suport emocional Promoció cultural

Activitats Esports Infància i joventut Promoció cultural Regió de Múrcia

Regió de Múrcia

Múrcia

Activitats Formació Inserció laboral Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

295


10/10/06

20:00

Página 296

Regió de Múrcia

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Múrcia

Asociación Social y Cultural Salam de Santomera

Asociación de Inmigrantes Ennibras para la Integración y la Interculturalidad

Asociación Latinoamericana de Inmigrantes Unidos de Totana

Asociación EcuadorAmazónico de Yecla ECUAY

Camino de la Mina, 7 30140 Santomera Tel. 620 366 167

Las Niñas, 7 30700 Torre Pacheco Tel. 606 889 427 roubibrahim@yahoo.es

Balsero, 10, bajos 30850 Totana Tel. 699 326 784

Cruz de Piedra, 28, 1.º 30510 Yecla Tel. 680 887 821 asim_ecuay@hotmail.com

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2000

Any de constitució: 2004

Any de constitució: 2000

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: estatal

Àmbit d’actuació: municipal

Àmbit d’actuació: municipal

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Marroc

Origen de la majoria dels membres: Equador i Bolívia

Origen de la majoria dels membres: Equador

Missió / Objectius Donar suport al col·lectiu immigrant d’origen magribí (principalment marroquins) i assessorar-lo.

Missió / Objectius Promoure la millora en la qualitat de vida dels immigrants establerts a Espanya, fonamentalment en matèria d’habitatge, treball, educació, salut, serveis socials i participació ciutadana. Facilitar l’accés dels seus socis als recursos socials existents. Col·laborar en el disseny i l’execució d’actuacions a escala nacional, regional i municipal que afectin la població immigrant. Potenciar la realització d’activitats d’índole cultural i social, que permetin avançar en el camí de la integració i la interculturalitat.

Missió / Objectius Proporcionar assessorament als membres de l’associació. Propiciar la integració dels immigrants en la societat d’acolliment.

Missió / Objectius Conservar les seves cultures d’origen. Fer que es respectin els seus drets.

Activitats Ajuda humanitària Assessorament jurídic i tramitació legal Cooperació Medi ambient Mitjans de comunicació Orientació general i suport emocional Pobresa urbana Promoció de la dona Recerca Salut / drogodependències / VIH

296

Activitats Assessorament jurídic i tramitació legal Esports Formació Promoció de la dona

Activitats Esports Manifestacions artístiques Promoció cultural

Regió de Múrcia

02_directori_cat2.qxd

Activitats Formació Infància i joventut Promoció cultural Promoció de la dona Sensibilització

297


02_directori_cat2.qxd

10/10/06

20:00

Pรกgina 298

รndexs i annexos

298

299


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 314

Índex per entitats

Índex per entitats

P = número de pàgina

A

Adeshyeman p. 60

Asociación Abrente de la Comunidad de Inmigrantes del Puente Pasaje p. 221

Asociación Camerunesa de Aragón ACA p. 48

África Activa p. 161

Asociación Ama Salam p. 47

Asociación Canaria de Costa de Marfil ACAMARFIL p. 63

Agrupación de Argentinos de Ibiza y Formentera p. 237

Asociación Amar Multiétnica Artesanal p. 197

Agrupación de Camerunesas y de Cameruneses Residentes en Barcelona RACAMERS p. 97

Asociación Amigos del Mundo AMEBENTO p. 217

Albedrío Asociación Cultural p. 98 Almaghreb Al Arabi p. 141 Amal Andaluza p. 42 Amazan Promoció Sociocultural i Desenvolupament p. 98 Amazonia que Llama AMAQUELLA p. 99 América España Solidaridad y Cooperación AESCO p. 162 Amical de los Inmigrantes Marroquíes en Catalunya p. 99 Amics del Senegal a Manresa p. 125 Amigos de Venezuela en Canarias AMIVENCAN p. 60 Amigos de Venezuela y Balears AVEB p. 242 Amigos del Magreb Asociación AMA p. 219 Amigos en Acción AEA p. 182 Argentinos en el Exterior. Delegación Murcia p. 289

314

Asociación Amigos por Colombia p. 126 Asociación Argentina en el País Vasco ARVAS p. 270 Asociación Argentinos de Elx AADELX p. 189 Asociación Argentinos en Extremadura p. 217 Asociación Argentinos Residentes en A Coruña p. 221

Asociación Corazones Unidos por Senegal y España ACUSE p. 78 Asociación Cultura Árabe p. 123

Asociación Casa Argentina de La Coruña p. 222

Asociación Cultural Alma Peruana p. 100

Asociación Casa Argentina de Roquetas de Mar p. 28

Asociación Cultural Aragonesa Raíces Andinas p. 48

Asociación Casa de Argentinos en Salamanca p. 83

Asociación Cultural Asistencial Humanitaria Amigos de África de Guinea Ecuatorial O.N.G. Bata p. 278

Asociación Casa de Inmigrantes Oya de Arteixo p. 224 Asociación Casa Latinoamericana en Galicia p. 226 Asociación Catalano-Venezolana ASOCAVEN p. 131 Asociación Centro Cultural Peruano Español César Vallejo p. 159

Asociación Cultural Boliviana Flor de Patuju p. 94 Asociación Cultural Búlgara Gabriela p. 86 Asociación Cultural China de Ibiza p. 237 Asociación Cultural de Angoleños en Euskadi p. 277

Asociación China en Baleares p. 243

Asociación Cultural de Colombianos de Ibiza y Formentera ACOIF p. 238

Asociación Colegio de Cultura China de Sevilla p. 42

Asociación Cultural de Cubanos en Aragón Clave y Bongo p. 49

Asociación Colombia Unida en Baleares p. 236

Asociación Cultural de Danza Folklórica Latinoamericana Esperanzas Andinas p. 289

Asociación Comarcal Hermandad Venezolana de A Estrada p. 229

Asociación Cultural de Guinea-Bissau en Madrid p. 163

Asociación Compatriotas en España p. 163

Asociación Cultural de Inmigrantes de Guinea-Bissau p. 28

Asociación Comunidad Iberoamericana Catalunya ACIC p. 136

Asociación Cultural de Inmigrantes de Guinea-Bissau Lusoafricanos p. 43

Asociación Asterix p. 218 Asociación Atahualpa de Ecuatorianos Residentes en Canarias p. 69

Asociación Contigo Perú p. 258

Asociación Atlas-Amna p. 162 Asociación Benéfica de Filipinas en Mallorca p. 242 Asociación Bissau Guineanos de Catalunya ABGC p. 100 Asociación Boliviana para la Integración, el Desarrollo y la Cultura p. 153 Asociación Brasuca p. 87

315


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 316

Índex per entitats

Asociación Cultural de Residentes Uruguayos en Eivissa y Formentera ACRUEF p. 238 Asociación Cultural Deportiva VenezolanoCoruñesa Turpial p. 222

Índex per entitats

Asociación Cultural Social Deportiva IncaPerú p. 121 Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y Amigos en Cataluña p. 102

Asociación de Ciudadanos de Guinea Conakry Residentes en Sabadell p. 132 Asociación de Colaboración con Nicaragua Sacuanjoche p. 135

Asociación de Ecuatorianos Residentes en las Islas Baleares Perla del Pacífico p. 240 Asociación de Ecuatorianos Residentes en Vitoria ASERVI p. 268 Asociación de Ecuatorianos Rumiñahui Valencia p. 201

Asociación Cultural Deportiva Vida Sana Hispano-Peruana p. 164

Asociación de Acogida e Integración del Inmigrante de Coria y Comarca Abre tu Puerta AAIICC p. 218

Asociación de Colombianos en Baleares p. 245

Asociación Cultural Dominico Española ACUDE p. 259

Asociación de Africanos Unidos Haldy Fotty p. 258

Asociación de Colombianos en Valencia ACOLVAL p. 201

Asociación de Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui de Elche p. 189

Asociación de Colombianos Residentes en Navarra ASOCOLON p. 260

Asociación de Emigrantes de Filipinas en el País Vasco-Pagkakaisa p. 272

Asociación de Colombianos y Colombianas en el País Vasco ASOCOLVAS p. 271

Asociación de Emigrantes de Ghana en el País Vasco Asumdwe Ne Nkabom p. 272

Asociación Cultural Encuentros Progresistas Asociación de Alumnos y Exalumnos Peruanos del Instituto de Educación Uruguay-Galicia p. 225 Continua de la Universidad Pompeu Fabra p. 102 Asociación Cultural Equinoccio p. 191 Asociación Cultural Hispano-Polaca Forum p. 161

Asociación de Angoleños en Aragón Kwanza p. 49

Asociación Cultural Ibne Sinaa p. 122

Asociación de Argelinos Inmigrantes en las Islas Baleares p. 243

Asociación Cultural Kubrat p. 159 Asociación Cultural Malagueña de Inmigrantes Senegaleses p. 37 Asociación Cultural Musulmana Al Ouada p. 127 Asociación Cultural para el Desarrollo de Inmigrantes Magrebíes en Castellón p. 195 Asociación Cultural Peña Alianza LimaBarcelona p. 101 Asociación Cultural Perú Arte p. 259 Asociación Cultural Polaco-Aragonesa p. 47 Asociación Cultural Rhombe - Comunidad Ndowe p. 101 Asociación Cultural Rumano-ArgentinoFrancés-Italiano-Búlgaro-Español ¿Por qué no? p. 160 Asociación Cultural RunaTaki p. 164

Asociación de Ayuda a Inmigrantes Perú Herria p. 270 Asociación de Ayuda al Inmigrante ASAIN Valladolid p. 88 Asociación de Baranoeros en el Extranjero BAUNEX p. 89 Asociación de Bolivianos en España ASBOLES Valencia p. 200 Asociación de Bolivianos en Palma de Mallorca Aso.Bol.Pal.Ma p. 244 Asociación de Búlgaros Rodina p. 260 Asociación de Caboverdianos Amical Cabral p. 80 Asociación de Cameruneses de Navarra y Amigos ACNA p. 257 Asociación de Chilenos Residentes en Baleares p. 244

Asociación Cultural Salam p. 86 Asociación Cultural Servinacuy p. 165

316

Asociación de Chinos en las Islas Baleares ACHIB p. 245

Asociación de Cooperación e Integración Iberoamericana p. 103

Asociación de Emigrantes Mauritanos en Andalucía AEMA p. 29

Asociación de Cooperación e Investigación de Mujeres y Niños Inmigrantes en Almería p. 24

Asociación de Emigrantes Mauritanos Originales de Bouanze de España p. 135

Asociación de Descendientes de Oduduwa p. 288

Asociación de Emprendedores de Acciones y Ayudas Humanitarias AEAH p. 36

Asociación de Ecuatorianos Atahualpa Residentes en Menorca p. 241

Asociación de Estudiantes Africanos de Castilla y León p. 89

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya p. 103

Asociación de Estudiantes Extracomunitarios de la Universidad de Alcalá AEX p. 165

Asociación de Ecuatorianos Nuevo Horizonte p. 266 Asociación de Ecuatorianos Residentes en Aragón Nuevo Ecuador p. 50 Asociación de Ecuatorianos Residentes en Baleares p. 246 Asociación de Ecuatorianos Residentes en España Horizontes Andinos p. 290 Asociación de Ecuatorianos Residentes en Jumilla AERJU p. 287 Asociación de Ecuatorianos Residentes en la Comarca La Safor AERCSA p. 196

Asociación de Estudiantes Latinoamericanos AELA p. 261 Asociación de Estudiantes Latinoamericanos ASEL p. 202 Asociación de Estudiantes Marroquíes de Granada AEMG p. 33 Asociación de Estudiantes Marroquíes de Málaga AEM p. 38 Asociación de Gambianos en España Kairaba GAMKA p. 166 Asociación de Ghaneses en Alicante p. 185

317


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 318

Índex per entitats

Índex per entitats

Asociación de Hermandad HispanoColombiana en Águilas p. 284

Asociación de Inmigrantes Ennibras para la Integración y la Interculturalidad p. 296

Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón AISA p. 51

Asociación de Marroquíes en las Pitiüsas AMP p. 239

Asociación de Hondureños de la Provincia de Girona p. 143

Asociación de Inmigrantes Ernesto Guevara Serna de Castilla-La Mancha AEM p. 95

Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón AISA p. 51

Asociación de Marroquíes Residentes en Aragón Al Bughaz p. 52

Asociación de Indígenas Ecuatorianos Residentes en la Comunidad Valenciana Inti-Ñan p. 198

Asociación de Inmigrantes Hijos de Tame p. 27

Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (Baleares) Yapo p. 247

Asociación de Matronas Latinoamericanas AMALA p. 167

Asociación de Inmigrantes Hispanoamericanos AIHISPAN p. 84

Asociación de Inmigrantes Uniendo Fronteras p. 84

Asociación de Mauritanos de España p. 143, p. 241

Asociación de Inmigrantes La Paz p. 254

Asociación de Inmigrantes y Amigos de Guinea Conakry en Almería ARAG p. 29

Asociación de Médicos Peruanos en Barcelona AMEPEBA p. 104

Asociación de Inmigrantes Africanos p. 67 Asociación de Inmigrantes Argentinos en Valencia p. 202 Asociación de Inmigrantes Bolivianos en Salamanca p. 83 Asociación de Inmigrantes Búlgaros en España BALCAN AIBE-BALCAN p. 166

Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos Abya-Yala p. 268 Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos Esperanza Latina p. 278 Asociación de Inmigrantes Marroquíes p. 69

Asociación de Integración de los Negros Africanos en Valencia ASINAV p. 203

Asociación de Mexicanos en Valencia Cuauhtemoc p. 204 Asociación de Mujeres Africanas ASOMA p. 33

Asociación de Inmigrantes del Mundo de Albacete AIMA p. 94

Asociación de Inmigrantes por la Paz p. 27

Asociación de Integración Galego-Brasileira Asociación de Mujeres Africanas Musu Kafo ABRIGA p. 231 p. 127 Asociación de Jóvenes Inmigrantes Asociación de Mujeres Gambianas Yagaru Filipinos AJIF p. 104 p. 53 Asociación de la Comunidad de Nigerianos Asociación de Mujeres Inmigrantes de la en Aragón ANCA p. 52 Región de Andalucía AMIRA p. 30 Asociación de la Comunidad Dominicana Asociación de Mujeres Inmigrantes de en Catalunya ACDC p. 123 Valencia p. 205 Asociación de la Comunidad Palestina Asociación de Mujeres Inmigrantes p. 196 Nos-Otras ASOMIN p. 25 Asociación de Latinoamericanos Alt Camp Asociación de Mujeres Inmigrantes para la p. 155 Integración en la Región de Murcia Asociación de Latinoamericanos de Eivissa AMICITIA p. 290 y Formentera p. 239 Asociación de Mujeres Marroquíes Árabes Asociación de Latinoamericanos en Burgos ASMMAR p. 35 p. 79 Asociación de Padres de Niños de Habla Polaca p. 157 Asociación de los Emigrantes y las Emigrantes de Guinea-Bissau No Pintcha Asociación de Paraguayos en Málaga p. 38 p. 273

Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos de Águilas p. 284

Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias AIRA p. 281

Asociación de los Inmigrantes Argelinos en España AIAE p. 204

Asociación de Peruanos en Galicia p. 232

Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos Eugenio de Santa Cruz Espejo p. 34

Asociación de Inmigrantes Residentes en Soria AIRSO p. 87

Asociación de Malíes de Bizkaia Benkadi p. 274

Asociación de Profesionales Dominicanos en Cataluña APRODOCAT p. 105

Asociación de Inmigrantes Camerunenses en Elche p. 190 Asociación de Inmigrantes Colombianos en Galicia p. 230 Asociación de Inmigrantes Colombianos en Valladolid ASCOLVA p. 90 Asociación de Inmigrantes de Europa del Este en Alicante p. 185 Asociación de Inmigrantes de Guinea Conakry p. 246 Asociación de Inmigrantes de la República Democrática del Congo Residentes en Aragón p. 50 Asociación de Inmigrantes de Linyola p. 148 Asociación de Inmigrantes de los Países del Este AIPE Castellón p. 191

318

Asociación de Inmigrantes Marroquíes AL AMAL Comunidad Valenciana p. 203 Asociación de Inmigrantes Marroquíes de las Islas Baleares Al Maghreb AIMIB p. 247 Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España Futuro AIMEF p. 34 Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Euskadi Al Khaima p. 273 Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Salamanca p. 85 Asociación de Inmigrantes Marroquíes Tendrara ASIMT p. 198 Asociación de Inmigrantes Neva Federación Rusa p. 24 Asociación de Inmigrantes Paraguayos en Galicia p. 231

319


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 320

Índex per entitats

Índex per entitats

Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava Prestaturik p. 269

Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en Catalunya ATIMCA p. 105

Asociación Ecuador-Amazónico de Yecla ECUAY p. 297

Asociación Inmigrantes de África del Oeste AIAO p. 197

Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos ARI-PERÚ p. 167

Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España ATIME Murcia p. 291

Asociación Ecuatoriana Amazonas p. 266

Asociación Inmigrantes del Mundo p. 62

Asociación Ecuatoriana-Catalana de Emprendedores p. 107

Asociación Inmigrantes Malienses de Lleida y Provincia Binkadi AIMB p. 148

Asociación Emigrantes Mauritanos de Hassi-Chaggar en España p. 31

Asociación Inmigrantes Residentes en la Comunidad de las Illes Balears AIRCIB p. 248

Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos ARI-PERÚ Asociación p. 206

Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España p. 168

Asociación de Refugiados, Asilados e Inmigrantes de la Comunidad Valenciana ARACOVA p. 205

Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en La Rioja ATIM - RIOJA p. 254

Asociación de Residentes Bolivianos en Bizkaia ARBOL-BI p. 274

Asociación de Trabajadores Inmigrantes Mundo Solidario p. 90

Asociación de Residentes Bolivianos en Santa Cruz de Tenerife p. 70

Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia p. 292

Asociación de Residentes Latinos Simón Bolívar p. 95

Asociación de Unión de Indígenas Nigerianos en Tenerife p. 70

Asociación de Residentes Peruanos en Asturias p. 282

Asociación de Uruguayos 25 de Agosto en La Coruña p. 223

Asociación de Residentes y Amigos de Dominicanos en Valencia ARAD p. 207

Asociación de Uruguayos de Santiago de Compostela p. 227

Asociación de Rumanos Dunarea p. 30

Asociación de Uruguayos en Catalunya AUC p. 106

Asociación Gambiana Joko p. 65

Asociación de Uruguayos en Gran Canaria p. 64

Asociación Hispano Latinoamericana Chira Alberche p. 77

Asociación de Uruguayos por el Mundo de Carballo p. 225

Asociación Hispanobúlgara Jashove p. 82

Asociación Eslava Slavyanskaya p. 257 Asociación Federal de Nigerianos en Almería – España p. 31

Asociación Intercultural Bierzo p. 82 Asociación Folklórico-Cultural Colombiana de Gran Canaria MACONDO p. 61

Asociación Frontera p. 39

Asociación Galicia Terra de Acollida p. 229

Asociación de Senegaleses de Salamanca y Provincia p. 85 Asociación de Senegaleses de Valencia p. 207 Asociación de Sierra Leoneses de Canarias SLACAN p. 61

Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes de España ATIME Cartagena p. 286

320

Asociación Intiraymi de Voluntarios Ecuatorianos por la Cultura y la Solidaridad AIVECS p. 287

Asociación Latinoamericana p. 54

Asociación de Vecinos Ecuatorianos Residentes en Bullas AVEREB p. 285 Asociación de Venezolanos en Valencia VENENVAL p. 208 Asociación de Venezolanos y Canarios ASOVENCA p. 64 Asociación del Paraguay p. 74

Asociación de Solidaridad de Inmigrantes Gambianos p. 53

Asociación Internacional Sudamericana AISA p. 209

Asociación Kairaba p. 88

Asociación de Rumanos Vatra p. 200

Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia p. 291

Asociación Intercultural para la Integración ASOINTER p. 208

Asociación Fonte p. 228

Asociación Fulbe de Aragón AFA p. 54

Asociación de Saharauis en Canarias Nasr p. 67

Asociación Intercambio Cultural ChinaEspaña p. 107

Asociación Deportivocultural Amazonas p. 106 Asociación Dominicana de Castilla y León p. 81

Asociación Hispanolatinoamericana AHISLAMA p. 275 Asociación Humanitaria Americana de Alicante AHA p. 186 Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos AICODE p. 182 Asociación Iberoamericana Simón Bolívar AISB p. 192 Asociación Iemanyá. Espacio Integral Desarrollo Personal p. 293 Asociación Imagen Perú p. 158

Asociación Latinoamericana de Castellón p. 192 Asociación Latinoamericana de Inmigrantes Unidos de Totana p. 297 Asociación Latinoamericana de Intercambio Cultural p. 285 Asociación Latinoamericana Noqanchec p. 108 Asociación Latinoamericana Tricantina ALTRICANTINA p. 183 Asociación Luz de América p. 188 Asociación Marfilense de Málaga p. 39 Asociación Marhaban en la Comunidad Valenciana p. 199

321


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 322

Índex per entitats

Asociación Marroquina Catalana para la Interculturalidad y la Convivencia AMCIC p. 136 Asociación Mauritano Española de Intercambio Cultural AMEIC p. 158 Asociación Migratoria Residentes en Ferrolterra ASMIREFE p. 226

Índex per entitats

Asociación Peruanade la Virgen de la Puerta de Vilafranca del Penedès p. 138

Asociación Sociocultural Abulense Limoncillo p. 77

Asociación Peruano-Catalana con Paiján p. 109

Asociación Sociocultural Africanía p. 37

Asociación Promoción y Ayuda Fulbe p. 32

Asociación T.A.N.G.R.A. (Tonalidad, Arte Natural y Guía para Realizar Actividades) p. 171 Asociación Todo Hermano Unido p. 81

Asociación Sociocultural Afro-hispana de Aragón p. 56

Asociación Unión Filipina de Ibiza y Formentera p. 240

Asociación Rosa Búlgara p. 186

Asociación Sociocultural Avicena de Valladolid ASCULAVA p. 91

Asociación Rumana de Castellón, Valencia y Alicante ARCVA p. 193

Asociación Sociocultural Bereber Ayemmun N’Imazighen p. 25

Asociación Multicultural por la Integración p. 76

Asociación Rumana Valencia AROVA p. 209

Asociación Sociocultural de Ecuatoguineanos en Tenerife p. 71

Asociación Uruguayos en Tenerife CUT p. 66

Asociación Mundo Inmigrante AMIN p. 255

Asociación Rumano-Moldava-Hispano Trajano p. 169

Asociación Sociocultural de Ecuatorianos Yaguar Cocha p. 91

Asociación Uruguayos por el Mundo Vigo p. 233

Asociación N’Dimbal para la Orientación e Integración de los Senegaleses p. 193

Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana p. 169, p. 210, p. 293

Asociación Sociocultural de Getafe Al Falah p. 160

Asociación Uruguayos Solidarios de Baleares p. 250

Asociación Navarro Ecuatoriana APROE p. 261

Asociación Senegalesa de Alicante p. 187 Asociación Sociocultural de Personas Búlgaras Residentes en Valladolid p. 92

Asociación Valenciana de Ayuda a Países del Este AVAPE p. 212

Asociación Sociocultural Ibn Batuta p. 170

Asociación Valenciana de Ecuatorianos por el Progreso Iberoamericano AVALE p. 212

Asociación Sociocultural Ibn Batuta Valencia p. 210

Asociación Vallisoletana de Atención y Ayuda al Inmigrante AVORAYIN p. 92

Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica ACULCO p. 170

Asociación Venezolana Madrileña ASOVEMA p. 172

Asociación Mujeres E’Waiso Ipola p. 108

Asociación Navarro-Venezolana ASONAVEN p. 262 Asociación Nema-Kafo Juntarse por la Paz p. 168 Asociación Nigeriana de Aragón ASNIGON p. 55

Asociación Senegalesa de Mollerussa ASM p. 152 Asociación Senegalesa en Burgos And Boolo p. 79 Asociación Senegalesa Fede Disal Fulbe Dannyankoobe p. 249

Asociación Paquistaní en La Rioja p. 255

Asociación Senegalo-Española para el Desarrollo y la Integración ASEDI p. 35

Asociación para la Integración Total de los Inmigrantes Africanos AITIA p. 269

Asociación Sierra Leona Unión de Tenerife ASUTE p. 65

Asociación para la Integración y el Desarrollo del Africano AIDA p. 232

Asociación sin Fronteras. Asociación de Inmigrantes en Cataluña para la Solidaridad y la Cooperación p. 137

Asociación para la Promoción Social e Intercultural de Latinoamericanos p. 228

Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica ACULCO Alicante p. 187 Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica ACULCO Valencia p. 211

Asociación Uruguaya de Baleares AUB p. 250 Asociación Uruguayo Catalana Los Botijas p. 131

Asociación Vida y Salud al Inmigrante AVISA p. 172 Asociación Voces para la Integración p. 26 Asociación Voluntariado Madres Dominicanas VOMADE p. 173 Asociación Yumma África p. 36

Asociación Social y Cultural Al Hudá p. 124 Asociación Solidaria Ecuatoriana Velasco Ibarra p. 249

Associació Catalana de Residents Senegalesos p. 109

Asociación para la Promoción Social y Cultural Gondwana p. 227

Asociación Social y Cultural de Senegaleses SERERES p. 62

Asociación para la Promoción Sociocultural Kaolak p. 55

Asociación Social y Cultural Salam de Santomera p. 296

Asociación Solidaria para la Integración Sociolaboral del Inmigrante ASISI p. 171

Asociación Peruana en Baleares Tarpuy p. 248

Asociación Sociocultural Abulense Baraka p. 76

Asociación SOS Mundial para la Integración Associació Ciutadans de Costa d’Ivori a Catalunya ACCIC p. 132 Social p. 56

322

Associació Catalana de Residents Senegalesos Vallès Occidental p. 137

323


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 324

Índex per entitats

Índex per entitats

Associació Club Jama Kafo p. 128

Associació Educador Llactacaru p. 112

Casa de Uruguay en Valencia p. 213

Centro Rumano de Castellón p. 194

Associació Cultural Asilah - La Garriga p. 122

Associació Intercultural de Veus de sa Terra p. 236

Casa del Ecuador en España p. 173

Ciudadanos Ghaneses de Málaga p. 40

Casa del Uruguay en Sevilla p. 44

Club Argentino en Madrid p. 174

Associació Cultural Islàmica Annour p. 128

Associació Islàmica de Lleida i Província p. 150

Casa Dominicana en Canarias p. 72

Club Deportivo Cultural Arco Iris de San Javier p. 295

Associació Cultural Islàmica Arrachad p. 139 Associació Cultural Itondi-Kribi p. 110

Associació Marroquina de Terrassa ASMAR p. 138

Casa Uruguay de Euskadi CUE p. 275 Cofradía Virgen del Cisne p. 288 Casa Uruguay en Alicante p. 188

Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandaga p. 129 Associació d’Àrabs d’Agramunt p. 145 Associació d’Immigrants Burkina Fasso Zims-Taaba p. 149

Associació pel Desenvolupament i la Integració Biladi ADIB p. 153 Associació per a la Solidaritat i el Desenvolupament dels Emigrants ManlleuOsona p. 125

Associació d’Immigrants de Breda p. 140 Associació d’Immigrants i Amics de Banyoles i Comarca Meragemu p. 140 Associació de Bolivians a Balears - Espanya ASOBOL-BAL p. 251 Associació de Ciutadans del Congo Democràtic a Catalunya ACCOD Catalunya p. 144 Associació de Dones Africanes del Segrià ADAS p. 147 Associació de Dones Immigrades Yemanjà p. 110 Associació de Fraternitat Africana p. 149

Colombia Nos Une p. 194

Associació Nigeriana de Lleida p. 151

Associació Romanesa de Catalunya ASOCROM p. 112 Associació Sociocultural d’Immigrants Magrebeida p. 151

Casa Uruguay en Madrid - José Gervasio Artigas p. 174

Colombia Unida ACULCO Zaragoza p. 57

Casal Argentí de Barcelona p. 114

Colonia Cubano Leonesa p. 82

Casal Argentí de Tarragona p. 154

Comité Leonidas Proaño de Aragón p. 57

Casal Argentino de Badalona p. 97

Comité para la Educación e Integración de los Inmigrantes Chinos en España CEIICHES p. 175

Centro Argentino Burgalés p. 80 Centro Argentino de Asturias p. 281

Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia COMADEHCO p. 157

Centro Argentino Navarro p. 262 Associació Sociocultural Horitzons Mediterranis p. 126 Associació Sociocultural Ibn Batuta ASCIB p. 113

Centro Cultural Argentino Martín Fierro en Baleares p. 251

Comunidad Africana Residente en España CARE p. 282 Comunidad Árabe Bereber CABE p. 263

Centro Cultural Cubano en Galicia p. 233

Comunidad Islámica Al Tau Fik p. 190

Associació The Gambian River Union p. 146 Associació Ucraïnesos de Catalunya p. 152

Centro Cultural de Chile Pablo Neruda, Bizkaia p. 276

C

Centro Cultural de Gambia en Baleares Fandemakafo p. 252

Comunidad Islámica de Pamplona p. 264 Comunidad Islámica de Valencia p. 214 Comunidad Mezquita Abou-Baker p. 224

Casa América p. 43 Associació de Malienses Residents a Sabadell i al Vallès p. 133 Associació de Marfilenys de Lleida i Província p. 150

Centro Cultural Islámico de Valencia p. 214 Casa Argentina p. 41 Casa Argentina de Girona p. 142

Centro Ecuatoriano Residentes en Navarra para la Solidaridad y la Cooperación ECUANAVARRA p. 263

Comunidad Sociocultural Marroquí en Euskadi Almanar p. 276 Conductores y Trabajadores Latinoamericanos en España p. 175

Casa Argentina en Tenerife p. 68 Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya p. 130

Centro Filipino Tuluyan San Benito p. 114 Casa de América en Canarias p. 66

Confederación de Asociaciones Iberoamericanas p. 176

Centro Islámico Camino de la Paz p. 115 Associació de Suport a les Organitzacions Populars Xilenes ASOPXI p. 111

Centro Latinoamericano de Reus p. 154

Cooperación y Desarrollo con el Norte de África CODENAF p. 44

Centro para el Desarrollo y la Integración Iberoamericana p. 72

Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya p. 115

Casa de Bolivia en Catalunya p. 113 Casa de Chile en Valencia p. 213

Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya p. 111

324

Casa de Colombia en Canarias p. 71

325


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 326

Índex per entitats

D Dahiratoul Matlaboulfawsayni en Murcia p. 295 Dental Africen p. 146 Desenvolupament i Migracions D&M p. 142

Índex per entitats

Federación Española de Inmigrantes FEIN p. 178 Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España FERINE p. 179

L

Sayariy-Urus p. 119

La Casa de Bolivia p. 180

Sentimiento Andino Internacional Humano Artístico SAIHUA p. 120

La Casa de Bolivia de Santa Cruz de Tenerife p. 68

T

La Casa del Perú de Madrid p. 180

Despertar Colombia p. 176

Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España FENADEE p. 179

Dominicanos en Europa por la Democracia DESDE p. 215

Federación Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes de Andalucía p. 45

Latinoamérica Viva p. 26

U

Love and Unity Union p. 230

Unión de la Comunidad Senegalesa de Segarra y Urgell p. 147

M

Unión de Mujeres Marroquís UMMI p. 121

Magrebins sense Fronteres p. 141

Unión del Pueblo de Costa de Marfil UPC p. 181

E

Forum p. 63

Edo State Union Nigeria p. 144

Fundación Africana Subsahariana en España p. 58

Entitat Anouar Cultural Marroquí p. 134 Espíritu de Santa Cruz de la Sierra p. 124

F

Fundación Juan Pablo II p. 117

Federación de Asociaciones de Extranjeros en Navarra Casa de las Culturas p. 264

Mediomundo- Uruguayos en Coruña p. 223

G

N

Ghana Unión p. 195

Nigerian Progressive Union - Asociación de Emigrantes y Refugiados p. 277

Grup Intercultural Jamia Kafo p. 145 Grupo Amigos p. 41

Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra FAIN p. 265

Grupo Barcelona para el Desarrollo del Perú p. 118

Federación de Asociaciones Dominicanas en España FADE p. 177 Federación de Asociaciones Uruguayas en Galicia p. 234 Federación de Asociaciones y Casas de Uruguayos de España FAYCUE p. 116 Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña FEDELATINA p. 116

326

México y Latinoamérica Unidos en Sabadell p. 133

Ghana Royal Citizen Association p. 32

Federación de Asociaciones de Inmigrantes de la Región de Murcia p. 294

Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos FEDROM p. 177

Malen Etxea Asociación de Mujeres Inmigrantes p. 279

Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura TEAC p. 120

Fundación Morín p. 117

Federación de Asociaciones de Inmigrantes Fundación Taller Liderar ONGD p. 40 de la Región de Murcia FASIMUR p. 294 Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya FASAMCAT p. 134

La Llum del Nord p. 139

H Hermandad Venezolana das Rías Baixas p. 234

O Organización para Rumanos de España Transilvania p. 181 Organización para Rumanos de EspañaTransilvania-Overall p. 199

P Perú Ritmos y Costumbres p. 119

I Instituto de los Andes p. 129

Profesionales Dominicanos por el Desarrollo PRODDE p. 215

K

S

Kalipi Consejo de los Líderes Filipinos en Barcelona p. 118

Sanunding i Premià Village Development Community SANPREM p. 130

327


03_b_INDEXalfabetic_cat2.qxd

10/10/06

19:58

Página 328

Com actualitzar les dades del Directori

Els directoris són sempre una foto de la realitat en un moment determinat, però la realitat és vital i canviant. Per això hem cregut necessari oferir la possibilitat que les mateixes entitats de persones immigrades puguin actualitzar les dades que apareixen en el Directori. La informació que ens facilitin es tindrà en compte per a edicions futures després de fer-ne el procés de validació necessari. L’actualització de dades haurà de fer-se a través de la pàgina web de l’Obra Social Fundació “la Caixa” (www.laCaixa.es/ObraSocial) emplenant la «Fitxa per actualitzar les dades del Directori d’entitats de persones immigrades a Espanya» que es trobarà al canal d’Immigració.

328

Directori d'entitats de persones immigrades a espanya  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you