3D print magazine

Page 18

Rob Idink (HP): digitale transformatie biedt kansen mits Nederlandse maakindustrie meer ambities toont

3D printen als aanjager van duurzaamheid 3D printen biedt veel kansen als het om digitalisering van de samenleving en duurzaamheid gaat: minder verbruik van grondstoffen; lichtere producten; lagere CO2emissie doordat de logistieke keten korter wordt omdat we dichterbij de eindgebruiker produceren. “In combinatie met digitalisering en de verandering van de supply chains door het verleggen van het ontkoppelpunt, biedt 3D printen een enorme kans op duurzame groei in Nederland”, zegt Rob Idink, Managing Director HP Inc. Nederland. Drie jaar geleden is HP voor het eerst op de markt gekomen met Multi-Jet Fusion printtechnologie. Een technologie die qua snelheid, betrouwbaarheid en prijs moet zorgen voor een snellere acceptatie van 3D printen door de industrie. Qua verkoopaantallen zaagt het Amerikaanse concern aan de stoelpoten van de bedrijven die jarenlang de additive manufacturing markt hebben gedomineerd. Binnenkort komt er ook nog eens de 3D metaalprinter Metal Fab bij. Stephen Nigro, momenteel nog president 3D printing bij HP,

Een voorbeeld van MJF-geprinte onderdelen uit de machinebouw. Bowman International print de kooi voor deze wentellagers met de MJF-technologie van HP. Als materiaal wordt PA11 gebruikt, het nieuwe materiaal voor de 4200 series. Vergeleken met SLS-geprinte onderdelen is het draagvermogen 70 procent hoger en de levensduur een factor 5 langer.

18

spreekt altijd over de 12 trillion dollar markt die de globale maakindustrie groot is. En die gaat HP op z’n kop zetten. Voor HP Inc., de afgesplitste tak waarin sinds drie jaar de computing- en printing activiteiten zijn ondergebracht, is 3D printen een van de groeimarkten.

R&D dollars gerichter investeren

De splitsing van het concern heeft te maken met de kansen die HP in deze markt ziet. “In ons nieuwe model hebben we een plattere organisatie om de slagkracht te vergroten. Het nieuwe bedrijf kan gericht innoveren in computing en printing. Het verschil is duidelijk merkbaar”, zegt Rob Idink. “Innovatie versnelt doordat we de R&D dollars gerichter kunnen inzetten.” De nieuwe full color 3D printers zijn een voorbeeld, net als de Metal Fab, de eerste 3D metaalprinter die HP aan enkele bètaklanten beschikbaar stelt en vanaf 2020 verder uitrolt. De echte groei moet nog op gang komen. Rob Idink: “Tot nog toe hebben we het ecosysteem uitgebouwd.” Precies zoals HP dat altijd heeft gedaan in andere markten waarin het groot is geworden. Voor de Benelux werkt HP samen met de resellers Landré, FormID en Trideus, servicebedrijven als Shapeways en fabrikanten die materialen voor de 3D printers van HP ontwikkelen; dat zijn de partners in het ecosysteem van HP. Er zit nog een partij bij: Deloitte. HP Inc. heeft wereldwijd met Deloitte afspraken gemaakt. Het consultancybedrijf ondersteunt de bedrijven in de transitie naar Industrie 4.0, in de digitalisering van de maakindustrie. Want, zo zegt Idink, 3D printen en digitalisering van de industrie kun je niet los van elkaar zien. “3D printen is onderdeel van de digitale reis die de BV Nederland komende

print magazine december 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.