Page 22

Chuck Mathews (CTO DP Technology) ziet AM op termijn behoorlijk marktaandeel winnen

Waardepropositie near net shape geeft hybride AM technologie vleugels DP Technology, het bedrijf achter de Esprit CAM-software, verwacht dat over enkele jaren zo’n 10 procent van de CNC-machines een hybridemachine zal zijn. Subtractief en additief bewerken in één opspanning. “Near net shape technologieën bevatten een duidelijke waardepropositie”, zegt Chuck Mathews, chief technology officer bij DP Technology. Chuck Mathews is overtuigd dat additieve technologieën terrein gaan winnen. “Near net shape technieken betekenen voor bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie minder materiaalverlies, minder frezen, minder reiniging. Dat levert in de totale keten een enorme meerwaarde.” Zeker als de juiste toepassingen gevonden worden, zodat je ook nog eens de voordelen qua vormvrijheid in de onderdelen gebruikt. Op de EMO in Hannover gaf Esprit een voorproefje van de Esprit Additive Suite, het nieuwe CAM-pakket dat waarschijnlijk in het najaar van 2018 beschikbaar komt. Hiermee wordt zowel het additieve proces als de verspanende nabewerking geprogrammeerd. Esprit maakt hierbij onderscheid tussen de hybride processen - 3D metaalprinten en verspanen in één machine - en de pure 3D metaalprinters, de poederbedmachines.

kennissystemen die Esprit al 10 tot 15 jaar lang ontwikkelt voor de verspanende bewerkingen. Deze kennis zit in een database. “Door deze kennis telkens opnieuw te gebruiken, blijf je consistent in de manier waarop je producten maakt”, legt hij uit. Deze aanpak herhaalt men momenteel bij de ontwikkeling van de specifieke software voor de additieve processen. Hierbij onderscheidt de software-ontwikkelaar de hybride AM-machines nadrukkelijk van de poederbed en direct metal deposition systemen. Chuck Mathews: “Dedicated AM processen zoals de poederbedmachines vragen andere kennis. En ik denk ook dat het een ander type medewerker is. De werkvoorbereider van een 3D metaalprinter is geen CNC-operator, terwijl degenen die een hybride proces voorbereiden waarschijnlijk wel CNC-mensen zullen zijn.”

Aarzeling in de markt

Thermisch gedrag

Ondanks zijn positieve verwachtingen, bemerkt de CTO van DP Technology momenteel een aarzeling in de markt als het om additive manufacturing van metalen componenten gaat. Hij ziet daar twee redenen voor. Allereerst ontbreekt de juiste software. Ten tweede vormt gebrek aan proceskennis een belemmering. Operators beschikken over te weinig kennis voor de brede toepassing van additive manufacturing. “Wij willen de motor voor deze kennis ontwikkelen”, zegt Chuck Mathews. Hij ziet Esprit Additive Suite als een kennis databank. Zijn ontwikkelaars grijpen hiervoor terug op de

Zo ziet de workflow bij Esprit uit.

22

De nieuwe software bevat straks kennisregels over het thermisch gedrag van de werkstukken tijdens het 3D printen. Simulatie van het proces is absoluut noodzakelijk. Mathews ziet in het thermisch deel de grote uitdaging voor de software ontwikkelaars. “Het motiondeel is niet het probleem. Waar het om gaat, is dat we iedere keer de juiste materiaaleigenschappen krijgen die je wilt. Die kennis integreren we in onze software om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken.” Dedicated AM is daarbij het meest spannende deel. “Ik hoop dat we daarmee uiteindelijk toe gaan naar een situatie waarin je nog enkel op de knop hoeft te drukken.” Esprit deelt het proces op in twee delen: het universele deel en een specifiek deel, afgestemd op de machine. De kennisdatabase, de motor zoals Mathews het omschrijft, vormt het grootste deel; dat zijn de algemeen geldende regels. Deze data worden vervolgens gekoppeld aan de specifieke data, bijvoorbeeld van de machine waarop een onderdeel wordt gemaakt. Vergelijk dit met de post-processor voor een CNC machine. Zeker voor de dedicated AM machines gaat deze post-processor het verschil maken. Chuck Mathews: “In de subtractieve markt lijken vele CADCAM software producten op elkaar. Het verschil zit in de post processing en de kwaliteit van het team achter de software. Daarom laten wij de machinebouwers onze software valideren.” Voor elke

print magazine november 2017

3D print magazine november  
3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie