3d print magazine maart 2018

Page 36

XJet onderscheidt zich door de extreem fijne nanopoeders

M&M’s versus basketballen Het Israëlische XJet trok twee jaar geleden al de aandacht met de presentatie van hun Nano Particle Jetting technologie om zowel keramische als metalen producten te 3D printen. Vloeibaar materiaal wordt in een tempo van 18.000 nanodruppels per seconde heel precies gepositioneerd via de jetting technologie. Deze fijne deeltjes geven de techniek een beslissend voordeel, vindt het management. Eind 2017 zijn de eerste machines uitgeleverd, onder andere aan Oerlikons AM bedrijf Citim.

XJet maakt een stormachtige groei door. Het Israëlische bedrijf zag het aantal medewerkers afgelopen jaar met de helft groeien tot 85. Hanan Gothait, oprichter en CEO, verwacht voor 2018 opnieuw 50% groei van het aantal medewerkers. Want dit jaar gaat XJet de productie van het Carmelsysteem opschalen. De eerste twee machines zijn uitgeleverd. “En we hebben momenteel 10 Carmel printers die dag en nacht printen in onze eigen vestiging”, aldus de AM pionier.

2D technologie voor 3D wereld

De technologie van XJet onderscheidt zich van de rest in de AM markt, zeker waar het om metaal gaat. Eigenlijk is het een inkjet technologie zoals die bekend is uit de 2D printwereld, maar dan voor 3D deeltjes. Nanodeeltjes van twee verschillende materialen worden in elke laag met jetting heel precies gepositioneerd. Om te illustreren hoe klein de nanodeeltjes zijn, vergelijkt Dror Danai, Chief Business Officer, de omvang van een basketbal met die van een M&M snoepje. “De basketbal is 33 keer groter dan een M&M snoepje. Dat is ook het verschil tussen de kleinste poeders die in de AM industrie worden gebruikt en onze nanodeeltjes. Dat verklaart het kwaliteitsverschil.” De nauwkeurigheid waarmee het Carmel 1400 systeem van XJet print, is zeer hoog. Dat komt doordat de laagdikte tot wel 7 keer dunner is dan bij andere AM systemen, dankzij het feit dat er met vloeibaar materiaal wordt geprint. Gemiddeld bedraagt

Hanan Gothait (CEO).

deze bij de Israëlische machine 5 tot 6 µm. Extreem dunne wanddiktes zijn haalbaar. “Zelfs als het product nog niet in de oven is geweest, voel je al het gladde oppervlak”, aldus Danai. XJet print met een vloeibare dispersie. De nanodeeltjes zijn echter niet sferisch, zoals bij de poeders voor lasersmelten. Ze hebben grillige vormen maar sluiten daardoor wel beter op elkaar aan. Na het sinteren haalt XJet een dichtheid van 99,9%. “Isotropisch is er geen verschil in X-, Y- en Z-richting.”

XJet is derde start-up van Hanan Gothait Het ontwikkelteam achter de Israëlische 3D printtechnologie van XJet is niet zomaar het eerste de beste. Oprichter en CEO van XJet Hanan Gothait komt oorspronkelijk uit de groot formaat 2D printindustrie. Dat bedrijf heeft hij verkocht aan HP. Met een klein team is hij daarna aan de slag gegaan met 3D printen, wat tot Objet heeft geleid. Na de fusie van Objet met Stratasys heeft hij de beste mensen, zoals Hanan het zelf zegt, meegenomen om aan zijn 3D bedrijf te gaan werken: XJet. Was zijn tweede droom een 3D printer voor prototypes,

36

zijn nieuwe droom is een printtechnologie voor keramiek en metaal. “Maar dan wel echt voor de productie”, voegt de ondernemer eraan toe. Hanan Gothai heeft een team van ervaren AM experts om zich heen verzameld. Haim Levi, vice president manufacturing & defense, komt bijvoorbeeld van Cubital en daarna Stratasys af. Avi Cohen, vice president healtcare & education, heeft 16 jaar ervaring bij Objet. En Igal Zeitun, CTO, heeft jarenlang voor HP en daarna Stratasys gewerkt.

print magazine maart 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.