Page 1

Aktivitet Medlemsblad for 4H Norge • #2/2012

Galleri Stort galleri fra "Under åpen himmel". Side 6

Sommermat

Lag deilig smoothie. Side 22

Rokonkurranse Ro, ro din båt. Side 27

Handyman Sindre Bygstad fra Ihle 4H mekker motor. I sommer kan du også mekke på landsleiren Busketroll 2012. Og er ikke det nok så kan du på side 12 til 13 lære å lage olabil. God 4H-sommer med møkk under neglene.


Annonse

Innhold

Aktivitet nummer 2/2012

HVORDAN KAN DU BEST SIKRE FREMTIDEN TIL EN SOM SKAL LEVE RESTEN AV SITT LIV I DEN?

Årsmøte - 4Hs viktigste organ AKTIViTET sin lille årsmøteskole. Side 4 Under åpen himmel Stor bildereportasje. Side 6 Miljøløftet 1,1 millioner til Sogn og Fjordane. Side 10

Tut og kjør Lær og lage olabil. Side 12 Busketroll 2012 Dagsprogram til å nappe ut og ta med på leir. Side 15

Aktivitet

Utgitt av 4H Norge 4H NORGE Postboks 113, 2026 Skjetten Telefon: 64 83 21 00 Telefaks: 64 83 21 19

Som foreldre har vi ansvaret for at ungene våre er sikret hvis noe skulle skje – med dem eller oss selv. Med forsikring har du økonomisk ryggdekning til å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

E-post: 4hnorge@4h.no www.4h.no Generalsekretær: Trond Enger Redaktør: Beate Patay Kontakt redaksjonen: redaksjonen@4h.no Redaksjonsgruppe: Beate Patay og Sølvi Egner-Kaupang Design: Løwehjerte design AS Trykk: polinor.no / ecoprint.ee

Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller kom innom vårt kontor.

Opplag: 13 300 Bankgiro: 9365 11 70352

Sindre Bygstad fra Ihle 4H mekker. Aktivitet er produsert etter miljøstandardene ISO 14001. Papiret (MultiOffset) er ECF godkjent.


Hva skjer? i 4H Norge

Lag deilig sommermat. Side 22

Samvirkeåret 2012 Bli kjent med Kristian Skallerud. Side 18

Nytt familiemedlem i sommer? Ta imot IFYER. Side 20

Ro, ro din båt Bli med på Fri i fjæras rokonkurranse. Side 27

15. juni 15. juni 21. juni 22. juni 22. juni 22. juni 22. juni 24. juni 26. juni 27. juni

Aspirantleir Regionleir Fylkesleir Aspirantleir Fylkesleir Fylkesleir Fylkesleir Nordkalottleir Fylkesleir Fylkesleir

28. juni 28. juni 28. juni 5. juli 19. juli

Fylkesleir Fylkesleir Fylkesleir Prosjektkurs: Hest Landsstyremøte 4H Norge Årsmøte Landsleir Storkurs Aktivitet nr. 3 sendes ut Seterkurs

19.-21. juli 21. juli 7. september 24. september Uke 26-29 + 32-35

Uke 27, 29, 32, 33 Seterkurs

Akershus og Oslo Nordland Sogn og Fjordane Østfold Akershus og Oslo Rogaland Møre og Romsdal Troms Nord-Trøndelag Telemark, Buskerud og Vestfold Hedmark Oppland Sør-Trøndelag Østfold Kongsberg i Buskerud Kongsberg i Buskerud Buskerud Sogn og Fjordane Lille Reevangen i Hedmark Nordgardsetra i Vestfold

Foto: Øystein Julien

Sommer i 4H

Trond Enger, generalsekretær 4H Norge Selv om vi gjør 4H-aktiviteter hele året er sommeren 4H-ernes høytid - fordi da er det nemlig leir. I hele Norge skal 4H-ere på fylkesleir og aspirantleir og nærmere 1100 stykker meldt seg på landsleiren Busketroll 2012 på Idrettsskolen i Rollag 21.-28. juli. Landsleirkomiteen har som mål å doble innbyggerantallet i kommunen, og i følge Wikipedia bor det 1 383 innbyggere i Rollag kommune. I skrivende stund mangler vi altså noen for å være flere på 4H-landsleiren enn det bor i kommunen, men jeg håper så mange som har meldt seg på og at målet er nådd innen leiren starter. Sammen skal vi ha det kjempegøy på leir.

organisasjonen de neste to årene. Vi har allerede fått inn mange forslag til satsningsområder og det kan bli vanskelig å bare velge to. Et av forslagene heter ”Død eller dødelig?!?” og handler om både truede dyrearter og farlige dyr. Et annet av forslagene heter ”Fra jord til bord” og handler om hvor maten vi spiser kommer fra. Det tredje forslaget jeg vil nevne er friluftssatsningen ”Ingen grenser, ingen terskel”. Alle som kommer på årsmøtet vil få være med å bestemme hva satsningsområdene skal inneholde og vedta hvilke to som skal gå av med seieren og bli satsningsområde for hele 4H Norge.

Sommeren er også tiden for 4H Norge sitt årsmøte. Annet hvert år arrangerer 4H et årsmøte med delegater fra alle fylkene i hele Norge. På årsmøtet i år skal vi bestemme oss for to satsningsområder som skal gjennomføres i hele

Sommeren er også tid for ferie og fri. Vi ønsker deg en kjempeflott sommer med sol, strandliv og turer i skog og mark. Kanskje kan turen gå innom en av 4H-gårdene i Norge. Veldig mange av 4H-gårdene er åpne for publikum hele

Trond Enger gleder seg til sommeren med sol, leir, årsmøte og åpne 4H-gårder. sommeren og er fine stopp i sommerNorge. På 4H sine nettsider har vi en oversikt over 4H-gårder i hele landet. God sommer!

Trond Enger Generalsekretær 4H trond.enger@4hnorge.no #2.2012

3


Årsmøte Tekst: Beate Johansen Foto: Illustrasjonsfoto Web: http://www.4h.no/Om-4H/Organisasjon/Arsmote/

4H er en demokratisk organisasjon hvor alle store beslutninger tas på årsmøtet, enten det er på klubbnivå, i fylket eller på nasjonalt nivå. Snart er det duket for årets aller viktigste møte, nemlig årsmøte i 4H Norge.

er ved 4H Færingen 4H stemm a fr ra To og a gn Ra Øystein, geborg Tangeraas) sitt årsmøte. (Foto In

Nordland

Årsmøte – 4Hs viktigste organ Stedet for 4H Norges årsmøte er Kongsberg i Buskerud og datoene er 19. - 21. juli. 4H-erne har forlengst valgt sine representanter.

organisasjonen å følge dette. Det kan gi konkrete utslag helt ned på klubbnivå. Årsmøtet har praktisk talt all makt.

Mye makt og alvorlig ansvar - Årsmøtet legger føringene for arbeidet landsstyret skal gjøre frem mot neste årsmøte, forklarer Simen Saxebøl, som er assisterende generalsekretær i 4H Norge. Han forklarer videre at årsmøtets oppgave er å føre kontroll med arbeidet som er gjort siden sist, og å planlegge hva organisasjonen skal gjøre fremover.

Formell tone I årsmøtesalen sitter ordfører, generalsekretær og landsstyrets leder ved et eget bord vendt mot årsmøtedelegatene og observatørene. Møtets ordfører ble valgt av siste årsmøte, og det er denne personen som leder årsmøteforhandlingene. De som ønsker å benytte taleretten må gi signal til ordfører om dette. Man blir så ført opp på en talerliste, og gitt ordet. Den som har ordet går til talerstolen, og starter sitt innlegg

Når årsmøtet i 4H Norge har bestemt noe, plikter hele 4

Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

med ”kjære ordfører, kjære årsmøte..”. - Under hele årsmøtet holdes en formell tone, presiserer Saxebøl, og forklarer at dette er for å minne om at man skal ha respekt for organisasjonens høyeste organ. Saksgangen Etter åpningen starter årsmøtet med en del formaliteter, slik som godkjenning av innkalling, saksliste og foretningsorden, samt valg av referenter og noen til å signere årsmøteprotokollen. Deretter fortsetter man med saker som handler om det gamle, altså årsmelding og regnskap, før man går over til tilsvarende planarbeid


AKTIViTET sin lille årsmøteskole Ord so m br ukes på et årsmøte: Innlegg

= å komme med sitt syn på saken

Fremme forslag

= landsstyret innstiller et forslag til vedtak i alle saker, om man ønsker andre vedtak må skriftlig forslag leveres til ordfører

Delegat

= de som har stemmerett i årsmøtet

for neste periode. Videre skal delegatene behandle landsstyrets forslag til strategisk plan, før eventuelle økonomirelaterte saker tas opp. Deretter blir neste periodes budsjett behandlet. Det er dessuten lang tradisjon for at 4Hs årsmøte kommer med uttalelser om aktuelle saker. Eksempelvis kom 4H i 2010 med uttalelser om å slippe ungdommen til i landbruket og om stemmerett for 16-åringer.

Replikk

= et svar eller en kommentar til innlegg

Vedtak

= det årsmøtet bestemmer i den aktuelle saken

Ordfører = den som er valgt av årsmøtet til å lede årsmøtet

Delta aktivt! Før den offisielle åpningen av årsmøtet vil Simen Saxebøl fra sekretariatet og Marius Aardal fra landsstyret holde et kort forberedende kurs der formaliteter og hovedproblemstillinger blir tatt opp. Underveis i årsmøtet blir det også oppbrudd der det blir seksjoner med gruppearbeid for å diskutere strategiske valg for kommende periode og 4Hs uttalelser før disse vedtas.

Kvalifisert flertall = to tredjedels flertall (et krav for å vedta lovendringer i 4H Norge)

Absolutt flertall = mer enn halvparten (et krav for å vedta en sak i 4H Norge)

Observatør

= deltakere på årsmøtet som ikke har stemmerett

Simen Saxebøl har selv deltatt på hvert eneste av 4H Norges årsmøter siden 1996. Han har en klar forventing om at delegatene møter forberedt. Ønsker man å drøfte sakene med noen på forhånd, kan man gjøre dette med fylkesstyret. - Jeg håper alle setter seg som mål å skulle på talerstolen, avslutter Saxebøl, og påpeker at nettopp det at mange er med i debatten skaper et godt demokrati. #2.2012

5


Under åpen himmel Tekst: Anne Bjerke, Beate Patay Redigering: Beate Patay

Under åpen himmel!

1092 4H-ere fra hele landet sov ute under åpen himmel på 4H-dagen, som er årets foreløpige 4H-høydepunkt. Her kan du se glimt fra 4H-natta! Hege H. Kvande, prosjektleder i Enkelt friluftsliv, er strålende fornøyd med innsatsen til 4H-erne, og synes dette ga mersmak. - Dette viser at 4H-erne setter pris på friluftsliv. Over 200 klubber deltok. 4H-erme har deltatt på ulike aktiviteter, vært ute i frisk luft og hatt en flott markering av 4H-dagen gjennom Under åpen himmel, sier en fornøyd prosjektleder.

Under åpen himmel var et lavterskeltilbud, der klubbene selv bestemte hva de ville gjøre i forbindelse med 4H-natta.

- Det er moro å se hvordan klubbene har løst dette, og jeg er glad for at så mange tok tak i dette initiativet. Det ble ingen norgesrekord, men kan vi kanskje greie neste år? avslutter Hege H. Kvande spørrende, og gleder seg allerede til neste Under åpen himmel. Lerka 4H fra Hedmark ble trukket ut som den heldige vinneren av friluftsutstyr til en verdi av kr 5000. 4H Norge gratulerer!

Fotograf: Vebjørn Håvardsrud

Fotograf: Geir Skuterud

6

Fylke: Akershus Liljen 4H delte himmelen som tak sammen med mange andre 4H-ere 4. mai. De tok turen til Årstadvangen. De hadde bål og grilla pølser og banan. Lørdag våknet de til snø, og det var veldig greit å kunne spise frokosten inne.

Fylke: Buskerud Dagali 4H samlet seg ved gapahuken for å tilbringe 4H-natta der. Totalt var de 16 personer som sov ute. Etter kveldsmat gikk de fleste til ro og våknet opp til ti cm nysnø! Til frokost spiste de egg, bacon og pølse stekt på panne over bålet.


Fotograf: Kari Anne G. Årset

Fotograf: Hanne Kyrrø

Fotograf: Ragnhild Engum

Fylke: Finnmark Pasvik 4H, den østligste klubben i Norge, hadde arrangement på Skogfoss skole i Pasvik. De hadde strålende vær, med kaldt klart vær gjennom natta. Minus tre-fire grader, men mange sov ute. De hadde luftgeværskyting, matlaging, snekring av fuglekasser og sport og spill.

Fylke: Troms Kulingen 4H tilbrakte mai-natta på kystlaget Arctandria sin plass Stakken på Kvaløysletta. Med fullmåne og klarvær var det en strålende kveld å være ute i. De studerte livet i fjæra og tente bål. Men det var kaldt, og da var det godt å ro for å holde varmen. Da natta kom kunne 4H-erne legge seg inne i rorbua for å sove.

Fylke: Møre og Romsdal Blide aspirantar frå Blåklokka 4H og Eikås 4H hadde det kjekt inne i teltet.

Fotograf: Lina Seljebakken

Fotograf: Kjersti Svartdal

Fotograf: Ingeborg Tangeraas

Fylke: Telemark

Fylke: Troms

Fylke: Østfold

Medlemmene i Skorve 4H tok med seg nokre foreldre og venner og reiste på fjelltur til Bindingsnuten. Til saman var de 19 ungar/ ungdommar og seks vaksne. De feira 4H-dagen med bålkos, konkurransar, leikar og 4H-flaggheising i ei furu.

Sandhornet 4H i Gildeskål kommune overnattet på Sandviksanden. Små og store deltok på aktiviteter på stranda, koste seg med leirbål og sov i lavvo. Lørdag var det strandryddedag. Sandviksanden har heldigvis lite søppel, men klubben samlet drivved og ryddet den søpla som var der.

Medlemane i Vennskapsporten 4H gjekk dei 17 svingane ned Kossdalen, Osterøy, til Kossdalsvatnet der dei oppretta leir. Klubben hadde fleire aktivitetar; volleyball, leikar, fugletitting, filming av båtvrak under vatn, samt skyting med pil og boge. I tillegg laga dei god mat på grill.

Fylke: Sogn og Fjordane Blåklokka 4H inviterte med seg Eikås 4H på overnatting. De laga mat på bål, hadde natursti og brende kjempebål. Strålande morgon å vakne opp til og før heimreise vart det tid til å spele litt kubb.

Fotograf: Turi Elise Kaus

Fotograf: Merete Støfring

Fotograf: Rune Solberg

Fylke: Hordaland

Tre av fem medlemmer fra Homlungen 4H var med og sov under åpen himmel! De måtte etter hvert krype inn i teltet fordi det både regnet og haglet, men de tre 4H-erne var likevel strålende fornøyde.

Fylke: Oppland Martin Berget og Jonas Sæternes i Lynet 4H i Ringebu, satte opp lavvo som skulle gi ly for natten. Det ble friskt og kaldt i løpet av natta, men 4H-erne koste seg likevel med Under åpen himmel-arrangementet. #2.2012

7


Foto: Therese Kornum

Fotograf: Leif Erik Ditløv

Fotograf: Anna Setran

Fylke: Nord-Trøndelag

Salsbruket 4H samlet seg på Setran 4Hgård for å overnatte. Siden været ikke viste seg fra sin beste side ble det satt opp lavvoer. De fikk også vær e med på lamming på 4H-gården. Det var stor stas og være med i sauefjøset. Siden det var så kald t ute, så de en film og koste seg inne før kvelden kom.

Fylke: Oppland Toso 4H fra Ti medlemmer og én klubbrådgiver fra l barnehage. Jevnaker sov ute på verandaen til en loka på lerret. vist På kvelden laget de lasagne og film ble ned i soveposen Rett etter midnatt krøp aspirantene de på på verandaen. De fikk store øyne da morgenkvisten våknet til ti cm nysnø!

Fylke: Nord-Trøndelag

Lirypa 4H koste seg i snøen. Mai-måned kan by på varierende vær og føreforhold i vårt langstrakte land, og 4H-erne i Nord-Trøndelag måtte ikle seg vinterklær i anledning 4H-dagen.

Fotograf: Jeanett Buar Dahl

Fotograf: Amanda Strandos

Fotograf: Marit Stokke

Fylke: Sør-Trøndelag Tro det eller ei, men fire medlemmer i Selburosa 4H tok et bad på 4H-dagen! Fire av de tøffeste sløyfet likegodt oppvarmet lavvo og telt, og valgte å ligge under presenning i det fri.

Fylke: Sogn og Fjordane I Lauvsprett 4H låg sju medlemmar og ein klubbrådgjevar ute i lavvo på Øvre Lavikdal. Saman med dei var Dalane 4H. Dei hadde ein flott tur med grilling i grillhytta og ballspel til langt på kveld.

8

Aktivitet

Fotograf: Wenche Moi

Selnes 4H tuslet opp i skogen etter 4Hmøtet 4. mai. Med friskt mot og varme klær sov de ute hele natten. Enkelte hadde mer kummer lige forhold en andre, men gøy var det likevel.

Strevsom 4H inviterte 4H-klubbene i Vestfold til å komme til Merkedammen for å feire 4H-dagen/ Under åpen himmel. I alt ti klubber deltok og nærmere 40 4H-ere overnattet.

Fotograf: Hans André Tandberg

Fotograf: Einar Frengen

Fylke: Sør-Trøndelag

Fylke: Vestfold

Fylke: Buskerud Fire gutar frå Simoa 4H gjorde ein ekstra innsats. Dei bygde ein flott gapahuk kor dei kunne søkje ly. Dei overnatta ved lavvoen på Vestre Spone.

Fylke: Vest-Agder Dølen 4H og Freidig 4H deltok på felles overnatting på en fantastisk plass på Finsland. I løpet av kvelden ble det mye moro. Medlemmene badet, var ute i kano, fisket og koste seg i et herlig 4H-felleskap.


Annonse fra Norsk Landbrukssamvirke

Foto: Tine Mediebank

4H feirer at 2012 er FNs internasjonale samvirkeår!

2012 er utpekt til FNs internasjonale samvirkeår. Samvirkebedrifter bidrar til sosial og økonomisk utvikling over hele verden. Les mer om samvirke på www.landbruk.no


Miljøløftet

→ Trollstein i Fortun i Luster, der 4H-klubben har laga åtte ruter for fjellklatring av ulik vanskegrad.

Tekst: Åge Avedal Foto: Hilde Sværen og Åge Avedal Web: http://www.4h.no/aktuelt/satsingsomrader/Miljoloftet/

1,1 millionar kronar til Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane er vinnaren når det gjeld støtte frå Miljøløftet. Hele 1,1 millionar kronar har fylket fått til å lage naturmøteplassar i nærmiljøet. 4H-klubbane og 4H-gardane i Sogn og Fjordane har vore dei desidert flittigaste søkjarane til Miljøløftet. Dei har fått midlar til å byggje heile 26 naturmøteplassar i nærmiljøet, og også fått støtte til ulike natur- og miljøarrangement i 4H sin regi. Opne, tilgjengelege møtestadar - Det er heilt utruleg å sjå alt det flotte 4H-arane i lag med samarbeidsorganisasjonar, foreldre og andre støttespelarar har klart å få til! Hundrevis av born og unge har lært både byggjeskikk og om natur og miljø. Prosjekta har utløyst svært mange dugnadstimar og mange bygder i fylket har fått ein ny, flott samlingsstad, seier Åge Avedal, 4H-konsulent i Sogn og Fjordane. Naturmøteplassane er opne, tilgjengelege og familievenlege møtestadar for miljøaktivitetar. Mange av 4H-klubbane og 4H-gardane har valt å byggje gapahuk, gamme, grindbygg eller grillhytte som sin naturmøteplass. Dei har òg tilrettelagt området rundt med turstiar og aktivitetsløyper eller har investert i friluftsutstyr som kanoar, båt, bålutstyr eller lavvo. Ein av dei mest spektakulære naturmøteplassane i fylket er «Trollstein» i Fortun i

miljøløftet: • I 2008 vann 4H Norge «Årets gave» på 10 millionar frå Sparebankstiftelsen DnB NOR. • Midlane fordelast gjennom prosjektet Miljøløftet – unge krefter for ei miljøvennlig framtid. • Målet er å byggje 150 naturmøteplassar over heile landet, og å løfte miljøengasjementet hos barn og unge. • Framleis mogleg å søkje midlar. • Kvar naturmøteplass kan få inntil 35 000 kroner i støtte. 10 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

Luster, der 4H-klubben har laga åtte ruter for fjellklatring av ulik vanskegrad. Utviklar bygda - Gjennom arbeidet med naturmøteplassar og natur- og miljøarrangement har 4H-klubbane vore med å utvikle bygda si og skapt nye sosiale møtestadar i friluft, seier 4H-konsulenten. Mange av naturmøteplassane er allereie mykje i bruk, medan andre er under bygging. Det er framleis midlar igjen i Miljøløftet. Kvar naturmøteplass kan få inntil 35 000 kroner i støtte. Mange av naturmøteplassane har òg fått støtte via andre ordningar, som Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, LA21-midlar gjennom fylkeskommunen, nærmiljømidlar eller frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. - Eg håpar fleire 4H-klubbar, både i Sogn og Fjordane og resten av landet, startar planlegginga av naturmøteplassar eller skapar natur- og miljøarrangement. Det er ein veldig fin måte å utvikle både 4H-klubben og bygda, avsluttar Åge Avedal.


26 naturmøteplassar i Sogn og Fjordane: • Atløy 4H (Askvoll): Rydde sti og byggje gapahuk • Krunhjorten 4H (Ålfoten, Bremanger): Lavvo og friluftsutstyr • Vårliv 4H (Marifjøra, Luster): Rydding og merking av sti til toppen av Molden • Regndalen 4H (Nordalsfjorden, Flora): Ruste opp rasteplass på stølsvegen • Von 4H (Instedalen, Naustdal): Bålhus i tilknyting til skileikanlegg • Freidig 4H og Tuftegarden 4H-gard (Viksdalen, Gaular): Gamme med bålplass • Kløveren 4H (Rygg, Gloppen): Setje i stand ei sjøbu • Fortun 4H (Luster: Trollstein): Klatrefelt, gapahuk og bålplass • Loen/Rake 4H (Stryn): Gapahuk, badeplass og sandvolleybaner • Sjøstjerna 4H (Kvammen, Askvoll): Gapahuk i tilknyting til badeplass • Fjellrosa 4H (Hopland, Stryn): Grillstove i friluftsområde • Framsyn 4H, Flink 4H og Freidig 4H (Viksdalen, Gaular): Lafta tømmerhytte / varmestove ved skianlegg • Framsyn 4H og Fosseheimen Naturpark 4H-gard (Viksdalen, Gaular): Gapahuk og Tarzan-løype • Varden 4H (Fjelli, Stryn): Grindbygg til overnatting og aktivitetar • Bukta 4H (Sandane, Gloppen): Gapahuk • Lauvsprett 4H (Åfjorddalen, Hyllestad): Naturmøteplass og kanoar • Fresvik 4H (Vik): Grillhytte • Havgula 4H (Bålen, Gulen): Gapahuk • Fjærland 4H (Sogndal): Uteområde med bord, benkar mm. • Dalane 4H (Lavikdal, Høyanger): Grillhytte • Flatheim 4H- og friluftsgard (Viksdalen, Gaular): Fuglesti / «Fuglar i Fosseheimen» • Fjordljos 4H (Vetlefjorden, Balestrand): Gamme • Fjellklang 4H (Sunde, Førde): Gapahuk • Blåklokka 4H (Vassenden, Jølster): Gapahuk • Firkløveren 4H (Oppedal, Gulen): Bålhus • Kjernen 4H (Sogndal): Naturmøteplassen Notsete

#2.2012

11


Hobby Byggebeskrivelse: www.olabil.no Ide: Egil Gundersen

Tut og kjør!

Olabil er en morsom sommeraktivitet. Bygg din egen kule olabil - alene eller sammen med andre!

1

Trygve og Simen fra Dragehode 4H har bygget olabil og er klar for å måle krefter med de andre bilene.

Du trenger: • 1 forskalingsslem (uten belegg) 750 x 1500 mm

• 1 bremsebolt 8 mm x 120 mm med mutter og skive

• 1liter emaljelakk, f.eks. Quick emaljelakk

• 1 bjelke 4.3 meter 36 mm x 72 mm

• 50 senkeskruer 4 mm x 50 mm + 4 stk 5 x 70 mm

• 4 hjul med fester

• 2 hengsler til ryggstø (inkl. skruer)

• klistermerker til dekorasjon.

• 1 bord 1 meter 22 mm x 123 mm bord • 1 styrebolt 16 mm x 75 mm med mutter og 2 store skiver

12 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

• 2,5 m tau 8 mm (mykt)

• reflekser foran og bak


2

Foto: Nicolay Bérard-Ander sen

Foto: Veronica Høyheim

Foto: Veronica Høyheim

Konrad og Vetle fra Dragehode 4H er spente før løpet starter.

Slik gjør du: 1. Tegn alle deler (se tegning). 2. Skjær ut alle deler og slip alle kanter. 3. Sag bjelken i følgende lengder: • 2 aksler á 75 cm

3

dan olabilen Det er kun fantasien som setter grenser for hvor speielle olabil! din skal se ut. Bruk fantasien og lag din helt

Montering: Bruk skruer 4 mm x 50 mm dersom ikke annet er oppgitt. Alle skruehull forbores med 2.5 mm bor. 1. Monter bakaksel til bunnplate som vist på tegning, 5 skruer 2. Monter støtfanger bak til bakaksel, 4 skruer 5 mm x 70 mm

• 2 støtfangere á 45 cm

3. Bor hull i festekloss og bremsestang til bremsebolt

• 1 forsterkn. bjelke á 85 cm

4. Monter festekloss for bremse til bunnplate, 4 skruer

• 1 feste for brems á 25 cm

5. Monter bremsen

• 1 frontbjelke á 25 cm

6. Monter en dekkbit på enden av bremsestangen for å oppnå tilfredsstillende bremseeffekt. Denne må byttes regelmessig.

• 1 bremsestang á 50 cm. 4. Del bordet i to lengder á 50 cm. Den ene lengden er spoiler, den andre deles igjen på langs (= to like deler til å feste spoileren på). Skråskjæres noe, slik at spoileren får riktig vinkel (se tegning). 5. Tilpass lengde og skrå på frontbjelken til midtstykket (vinkel 20 grader). 6. Høvle skrå på støtfanger foran (vinkel 20 grader) slik at den passer til midtstykket. 7. Feste for brems skrå skjæres som vist på tegning. 8. Bremsestang kuttes på langs slik at den blir kvadratisk, for så å avrundes på selve håndtaket slik at det passer i hånden. Stangen bør også tilpasses veien for å bedre bremseeffekten.

7. Monter bakplate til sideplater som vist på tegning. NB! sideplate må tilpasses som vist på kutteanvisning og detalj sideplate. 3 skruer på hver side. 8. Monter ryggstø med hengsler slik at ryggstøet kan tippes frem for å gi adgang til bagasjerom. 9. Monter støtfanger foran til bunnplate, 4 skruer. 10. Bore hull i foraksel for styrebolt. 11. Bore hull i bunnplate for styrebolt. NB! avstanden mellom ryggstø og foraksel tilpasses til fører, barnet må rekke frem med benene til forakselen. 12. Monter foraksel med stor skive mellom bunnplate og aksel 13. Skjær hakk i midtplaten slik at den passer over styrebolten 14. Monter midtplaten til bunnplate, 4 skruer 15. Monter frontbjelke til bunnplate, 2 skruer 16. Monter forsterkningsbjelke under bunnplate, 6 skruer 17. Monter frontplate, 7 skruer (3 i støtfanger, 2 i frontbjelke og 2 i midtplate) 18. Monter sidebord til spoiler (skråkuttes i riktig vinkel), og deretter spoileren på toppen. Denne er meget fin å ha når noen skal dytte olabilen. 19. Bor hull i foraksel som vist på tegning (for montering av tau). Bilen må nå pusses, og er deretter klar for lakkering. Bilen må lakkes med minst to strøk emaljelakk. Det er viktig å pusse mellom hvert strøk for å oppnå en glatt overflate. Når bilen er ferdig lakkert monterer du hjul, styretau og reflekser. Deretter dekorerer du bilen med nummer og klistermerker.

Nå er du klar til å kjøre! Husk hjelm! #2.2012

13


Landsleir Tekst: Kari H.Ingebrigtsen og Karianne G. Waal Foto: Plan B, Hilde-Kristin Øynebråten, Halvor Garås og Tone R. Rolfstad, arkivfoto Web: http://www.4hlandsleir.no/2012

Rock’n Roll i Rollag i 2012?

Over 1100 forventningsfulle 4H-ere inntar Rollag når landsleiren braker løs i juli. Håvard Lilleheie og Ess i Ermet skal sørge for topp stemning. Kommer du? Busketroll, 4H-venner, spenstige fagaktiviteter, spennende utflukter, prestige i Landkreditt Bank volleyball cup, Håvard Lilleheie, Ess i Ermet og kanskje leirromantikk, er noe av det som venter leirdeltakerne når de ankommer Idrettsskolen i Rollag i Buskerud.

14 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge Foto: Plan B


← Riv ut siden, brett langs stiplet linje, og ta med på leir

Lørdag 21. juli:

Åpning Ankomst, bygging av tun/valg av tunsjef. Inntog, offisiell åpning og bryllupsfeiring. Miljøtorget åpnes.

Mandag 23. juli:

Fagaktiviteter Fagaktiviteter. På kvelden blir det talentiade, tautrekking og konsert; Anders Skaug med band. Kvelden avsluttes med sandvolleyballturnering.

Hver kveld: • Åpent Miljøtorg • Leirbål • Talentiade

Leir-

Søndag 22. juli:

Bli kjent-dag Treff gamle kjente og stift nye 4H-bekjentskap! Fotografering av fylkene. Morsomme bli kjent-aktiviteter. Konsert på kvelden. Se landsleirens hjemmeside for info om hvem som skal underholde.

Tirsdag 24. juli:

Fagaktiviteter Fagaktiviteter med samme varighet som på mandag. I kveld er det også underholdning fra scenen i form av talentiade, tautrekking og konsert. Kvelden avsluttes med sandvolleyballturnering.

program Torsdag 26. juli:

Onsdag 25. juli:

Volleyballturnering Landkreditt Bank volleyball-cup starter, og kampen om å bli årets beste fylke er i gang. På kvelden kommer leirens høydepunkt; stand up show med Håvard Lilleheie! I tillegg er det både talentiade og sandvolleyball.

Utflukter, talentiade og tautrekking Utflukt til forhåndsvalgt sted; Sølvgruvene, bytur, topptur eller Bjørneparken/Jakt- og Fiskesenteret. På kvelden er det konsert med Ess i Ermet. Rapperne fra Drammen lager mye liv og har spilt på to 4H-fylkesleire tidligere. For øvrig blir det talentiade og tautrekking.

Fredag 27. juli:

Åpen dag og finaler Leiren åpnes for besøkende. Ulike organisasjoner og andre viser hva de driver med. Morsomme aktiviteter for leirdeltakere og besøkende. Følg med på nettsida for å se hva som skjer! Kåring av vinnere i Landkreditt Bank Cup i volleyball og sandvolleyball. Finaler i talentiade og tautrekking fra scenen med tilhørende premieutdelinger. Avslutning fra scenen like før midnatt.

Lørdag 28. juli:

Hjemreise Riving av tun, avskjed med 4H-venner og hjemreise.

#2.2012

← Riv ut siden, brett langs stiplet linje, og ta med på leir

15


Riv ut siden, brett langs stiplet linje, og ta med på leir →

Søndag 22. juli:

Lørdag 21. juli:

Bli kjent-dag

Åpning

Tirsdag 24. juli:

Mandag 23. juli:

Fagaktiviteter

Fagaktiviteter

Leirprogram Torsdag 26. juli:

Onsdag 25. juli:

Utflukter, talentiade og tautrekking

Volleyballturnering

Lørdag 28. juli:

Fredag 27. juli:

Hjemreise

Åpen dag og finaler

Riv ut siden, brett langs stiplet linje, og ta med på leir →


Motorsagkurs To tidligere Norges- og europamestere i Skogbruk, Lars Harald Frågodt (19) og Sigurd Backe (19) holder kurs i motorsaging

Lars Harald Frågodt (19) skal lære dere alt som er nyttig å vite om motorsaging. - Dette er en fagaktivitet der deltakerne får opplæring i sikkerhet med motorsag. I tillegg får de prøve seg på tevlingsgrenen «Kjedebytte», sier Lars,som har gått på landbrukslinja på Saggrenda skogskole. Han gleder seg til å videreføre noe av den kunnskapen han har tilegnet seg der. Lars Harald Frågodt skal holde kurset sammen med Sigurd Backe (19). I likhet med Lars Harald, er også Sigurd tidligere 4H-er. - Lars Harald og jeg gikk i samme klasse med på Saggrenda. Vi er begge aktive i motorsagtevlingsmiljøet. På landsleiren satser vi på å levere et knallbra kurs som deltagerne vil huske lenge. I tilegg stiller de ledende produsentene av motorsager og utstyr med det nyeste og råeste som finnes på markedet! Det gleder vi oss til, sier Sigurd Backe.

Praktisk informasjon Alder: 4H-ere født i 1998 er tidligere kan delta på landsleir. (Alle som er/fyller 14 år i 2012, eller eldre).

Penger: Både miljøtorget og kiosken har banketerminal. Leirkomiteen oppfordrer likevel til å ta med kontanter.

Husk: ta med deg stol, egen tallerken og bestikk. Av hygieniske årsaker, oppfordrer vi til å bruke engangstallerkener og -bestikk.

Påmelding: Påmeldingsfristen gikk ut 1. mai, men ble forlenget til 15. juni. Det er ikke mulig å melde seg på etter 15.juni.

Kiosk/butikk: Det er mulighet for å kjøpe mat, snacks, drikke o.l.i tillegg til leireffekter/souvernier.

Det kan også være lurt å ta med partytelt som dere kan ha over bordene i tunene, slik at dere har mulighet til skygge om vi skulle være så heldig å få stekende sol hele uken.

Avmelding: Melder du deg av leiren må du likevel betale leiravgiften. Kun gyldig legeattest kan gi deg pengene tilbake.

Strøm: Det opprettes en ladestasjon for mobiltelefoner i tilknytning til leirkontoret. Det er viktig å merke telefon og lader. Lading koster kr 20 per gang.

Pris: Kr 1900 før 1. mai, meldte du deg på etter 1.mai var prisen kr 2200.

Ledere: Fylket stiller med minst én voksen pr 15 leirdeltakere.

Talentiaden: Har du et skjult talent? Har du lyst til å vise deg frem? Kan du noe som vil imponere andre? Alle sjangere er velkomne. Benytt sjansen og bli med på talentiaden på årets landsleir i Buskerud! Har du ikke meldt deg på enda vil det bli mulighet for det under leiren også.

Se www.4hlandsleir.no for kontinuerlig oppdatert informasjon om landsleiren. #2.2012

17


Samvirkeåret Tekst: Beate Johansen Sted: Gjerdrum i Akershus Klubb: Liljen 4H

FNs internasjonale samvirkeår: • 2012 er utpekt til FNs internasjonale samvirkeår. • FN begrunner valget med at samvirke som foretaksform er avgjørende for sosial og økonomisk utvikling over hele verden, og knytter det til FNs Tusenårsmål for avskaffelse av sult og fattigdom. • Skal markeres med en rekke aktiviteter nasjonalt og internasjonalt. • Det finnes over 750 000 samvirkeforetak i verden.

- Jeg er min egen sjef! Kristian Skallerud (23) har alltid visst han ville bli bonde. Allerede som 19-åring kjøpte han egen gård. Fire år senere angrer han ikke et sekund. Han stortrives. Klokken viser 00:00 når Kristian Skallerud endelig er ferdig for dagen. Han setter fra seg den enorme maskinen, hiver i seg en matbit, stiller inn vekkeklokken og stuper i seng hjemme på gården Gjerdrum Østre i Akershus. En ny dag er rett rundt hjørnet. Allerede klokken 07 venter den store maskinen ivrig på å fortsette arbeidet. Det haster med å få noen etterlengtede timer dyp søvn. Kristian selv er like ivrig. Han er maskinfører ved siden av å drive gård, og vil få unna mest mulig før våronna setter i gang for fult. Den gule og grønne traktoren har allerede begynt å trippe utålmodig inne på låven. Født bonde - Jeg har alltid vært klar over at jeg skulle bli bonde, sier Kristian Skullerud, som mottok plaketten i Lilja 4H i 2007. Han vokste opp på Smestad Gård hvor foreldrene hans fortsatt driver gårdsdrift. Så lenge han kan huske har han hjulpet til på gården, og interessen har kommet på den måten. Familien hans forpaktet i tillegg en gård et steinkast unna. Da eieren av gården takket for seg på jorda 18 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

var Kristian kun 19 år, men uten tvil. Han ville kjøpe gården og drive selv. Selvfølge med samvirke FN har utpekt 2012 til internasjonalt samvirkeår, noe som betyr at alle verdens samvirkeforetak skal feires. Det finnes samvirkeforetak innen alt fra landbruk, til fiskeri, bolig, energi, bank, turisme, helse og flere andre sektorer. På verdensbasis finnes det over 750 000 samvirkeforetak som gir arbeid til 100 millioner mennesker. Kristian Skullerud er en av dem. Tre fulle sesonger har den arbeidsomme agronomen gjennomført, og det har alltid vært en selvfølge for ham å levere til Norsk Landbrukssamvirke, ofte omtalt som ”samvirke”. Men han har likevel et bevist forhold til det valget. - Samvirke jobber for bonden og skal blant annet bidra til å skaffe driftsmidler, forteller han. - De er alltid der for oss, og er pliktet til å ta imot. Om så melka blir til smør før Tinebilen kommer frem får vi levert uansett.

Det er tydelig at han setter stor pris på ordningen, at det er en trygghet. Som bonde er man selvstendig næringsdrivende, og det er selvsagt en viss risiko. Den unge Gjerdrum-bonden har ikke møtt på noen ulemper med å være en del av et samvirke. Tvert i mot syns han det er utelukkende positivt at så mange jobber mot et felles mål. Arbeidssom agronom Egen jord og jord han forpakter utgjør ca. 600 mål dyrka mark. Foruten korn, driver han med melk og kjøtt. Som om ikke det var nok driver den tidligere 4H-eren også med snørydding, møkkjøring og å presse rundballer i tillegg til å drive gård og jobbe tilnærmet fulltid som maskinfører. Men det er nettopp mye praktisk arbeid han trives med. Kontorarbeidet derimot, anser han som minuset ved å drive gård. Han er heller ikke i tvil om hva som er det beste. - Å bo for seg selv uten naboer tett innpå gården, all plassen og friheten. Jeg er min egen sjef. Jeg kan suse rundt som jeg vil, og gjett om jeg trvies med det!


• Det finnes ca. 400 samvirkeforetak i Norge. • Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for de bondeeide samvirkebedriftene i landbruket, og har 16 medlemsorganisasjoner (bl.a. Tine, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet Agri, Honningsentralen, Hoff og Norges Skogeierforbund). • Les mer på: www.landbruk.no, www.samvirke.org og http://social.un.org/coopsyear/.

Kristian Skallerud er en ung, arbeidsom bonde med stor tro på samvirke som foretaksform. #2.2012

19


Internasjonalt Tekst: Marte Eliassen Web: http://www.4h.no/Om-4H/Internasjonalt/IFYE/

Nytt familiemedlem i sommer? Gjennom IFYEutvekslingen og USAutvekslingen får 4H Norge hver sommer besøk av ungdommer fra ulike kanter av verden. I år kommer 13 sommergjester! Alle fylker med unntak av Buskerud får besøk. Vi trenger derfor vertsfamilier i de øvrige fylkene i perioden 1. juli til 14. september. Det er ingen fast lengde på oppholdet, det kan vare fra noen dager til flere uker etter vertsfamiliens eget ønske.

I sommer får 4H Norge 13 sommergjester. Blant annet f.v. Glen, Alyssa, Callan og Ellen fra USA.

Hvorfor bli vertsfamilie?

Ni gode grunner!

1. Dere blir kjent med en annen kultur på en helt unik måte. 2. Dere lærer om 4H og tilsvarende organisasjoner i andre land. 3. Dere får en ny venn! Mange holder kontakten etter oppholdet. 4. Dere lærer mer om dere selv og får et nytt perspektiv på egen kultur. 5. Dere får øvd dere i engelsk og kanskje lærer dere noen ord på et annet språk. 6. Dere er med på å skape livslange minner for en ungdom. Og for dere selv. 7. Dere bidrar til å oppfylle utvekslingenes målsetting om større tverrkulturell toleranse og åpenhet. 8. Det er gøy! 9. Bare prøv. Dere kommer ikke til å angre. 20 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

Dette hørtes spennende ut, hvordan blir vi vertsfamilie? Ta kontakt med 4H i fylket ditt i dag.


IFYE:

• IFYE: International 4H Youth Exchange • Utvekslingsprogram for ungdom tilknyttet 4H eller tilsvarende bygdeungdomsorganisasjoner. • Utveksling mellom 60 land over hele verden. • Alder: 18 - 30 år (Europa) og 20 - 30 år (Costa Rica, Taiwan, Australia og USA).

Vær nysgjerrig og spør! Det er rådet fra familien Larssen Helde fra Møre og Romsdal som i fjor var vertsfamilier for IFYE-en Ying-Jen Chen fra Taiwan. Hvorfor takket dere ja til å være vertsfamilie? Vi takket ja fordi det hørtes spennende ut. Det var ekstra spennende med en person fra et så forskjellig land med så forskjellig kultur enn vår egen. Hva er det beste med å være vertsfamilie? Det beste er å få innblikk i andres levesett når det er så forskjellig fra vårt eget.

IFYE-er Ying-Jen (Jenna) fikk sitt første møte med snø sammen med sønn i huset Arve.

Flink til å kommunisere!

Har du et spesielt minne fra oppholdet? Vi har gode minner fra da vi kjørte opp i fjellet for å finne snø så vi kunne ake og leke i snøen. Det var kjekt. Ying-Jen hadde aldri sett snø før. Vil du anbefale andre å gjøre det? Hvorfor? Det er lærerikt å være vertsfamilie, og er man nysgjerrig nok sitter man klokere tilbake når IFYE-en har reist. Har du tips til andre vertsfamilier? Vær nysgjerrig og spør! Mange syns det er artig å fortelle om sitt eget land.

Anette Jåstad var i 2010 vertsfamilie for Rachel fra USA. Hvorfor ble du vertsfamilie? Jeg fikk en forespørsel pr e-post om å være vertsfamilie. Jeg syntes det hørtes morsomt ut, så jeg meldte meg frivillig. Hva er det beste med å være vertsfamilie? Det var morsomt å treffe en person fra et annet land som snakker et annet språk. Jeg fikk vise henne rundt og hvordan vi har det her. Har du et spesielt minne fra oppholdet? Vi dro på tur til Torghatten utenfor Brønnøysund, det var en fin tur. Hun besøkte Bodin 4H-gård i Bodø, vi var på hyttetur og red på hest. Rachel syntes det var spesielt å komme til et lite sted hvor man må reise med ferge og det ikke er butikk. Vil du anbefale andre å gjøre det samme? Hvorfor? Ja, det vil jeg gjerne. Fordi det er kjempelærerikt og man blir kjent med andre kulturer. Vi har fortsatt kontakt. Har du tips til andre vertsfamilier? Som regel går det veldig greit. Man må være flink til å kommunisere. Det er lett å legge om til norsk når man får andre på besøk, så man må legge litt til rette og passe på å inkludere de besøkende i samtalene.

Anette Jåastad som også driver besøksgård på Mindland i Nordland, var vertsfamilie for Rachel fra USA. #2.2012

21


4H-mat Oppskrift og foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no.

Forfriskende og sunt Nyt en frisk og kald smoothie på varme sommerdager. Da smaker disse sunne drikkene ekstra godt! othie Kiwi- og mangosmo mango. smoothie med kiwi og En herlig for friskende sorte re denne for lenge. De Pass bare på å ikke kjø som de r bli knust, og da smake små kiwisteinene kan pepper. 4 porsjoner Ingredienser 2 stk kiwi 1 stk moden mango 3 dl ananasjuice 1 dl melonyoghurt 4 stk isbiter Fremgangsmåte skjær i biter. Ha alle Skrell mango og kiwi og n og kjør til du får en jev er ingredienser i en blend rips. er /ell med en kiwiskive og smoothie. Pynt gjerne ss. Server straks i fine gla

Smoothie à la Piña Colada En blanding av ananas og kokosmelk. Ananasen tilfører smoothien en frisk fin smak og kokosmelken arom a og fylde. 4 porsjoner Ingredienser: ½ stk frisk ananas - skåret i biter og fryst 6 dl ananasjuice 2 dl kokosmelk Fremgangsmåte: Ha alle ingrediensene i en blender og kjør til du får en skummende og jevn smoothie. Hell over i glass og pynt med sugerør og gjerne paraply - for skikkelig sommerstemning.

22 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Internasjonalt Tekst: Kristin Madsen Foto: Arkivfoto Web: http://www.4h.no/Om-4H/Internasjonalt/4H-Gambia/

Bli med 4H til Gambia!

Vil du oppleve 4H i et annet land, i en litt annen verden? Bli på studietur til Gambia i 2013! 4H Norge arrangerer studietur til Gambia i januar 2013. Reisen finner sted de to første ukene i januar. Deltakerne vil blant annet stifte bekjentskap med 4H Gambia og lære mye om hvordan klubbene arbeider der. Det er plass til 14 4H-ere over 16 år. Alumner, klubbrådgivere, ansatte og

andre ressurspersoner for 4H er velkommen til å søke. >> Søknadsfristen er 1.september. >> Mer informasjon og søknadsskjema til studieturen finner du på vår nettside: www.4h.no/internasjonalt/4H-Gambia.

4H Gambia I Gambia finnes det over 60 4H-klubber. Prosjektene blir drevet av hele klubben, og ikke av enkeltmedlemmer slik som i Norge. Klubbene har ulike 4H-prosjekt som f.eks. sauehold, peanøtt- og grønnsakdyrking, landsbybutikk og batikk (stoffarging). Klubbene driver i tillegg organisasjonsarbeid og dugnadsarbeid i landsbyen. I utviklingsland er det et stort problem at ungdommene flytter fra bygda til byene for å finne jobb og nye muligheter. 4H viser at det er mulig å tjene penger også på bygda, og man henter inn fagpersonell som utvikler de praktiske kunnskapene og gjør inntjeningen så god som mulig. Klubben velger også et styre med leder, sekretær og kasserer, og man får verdifull organisasjonserfaring. Samarbeidet mellom 4H Gambia og 4H Norge har vart helt siden oppstarten av 4H Gambia i 1987. Det har vært ulike former for utveksling mellom de to 4H-organisasjonene. I år markeres 25-års jubileet for Gambia-samarbeidet.

Sang og dans er viktig for 4Herne i Gambia.

#2.2012

23


Smånytt Redigering: Anne Bjerke

Nattvolleyball

Baller til lek og læring Fotograf: Kari Bjørnø Vangen

Fotograf: Jonas Nikolaisen

4H-ere fra Selja 4H, Svanen 4H, Marihønene 4H, Brønnerud 4H og alumnklubben GVAA-SDH? ble instruert i Aball1, som er et spill som kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsing ved bruk av baller med tall og bokstaver.

Berby Action Camp

Dyrekurs Søve vgs Fotograf: Arthur Olsen

Fotograf: Joachim Gullesen

Kryllingen 4H, Rose 4H, Andersnatten 4H og Vad 4H ønsket flere hundre 4H-ere velkommen til nattvolleyball, i Krøderen ved Norefjell. Lågen 4H vant juniorklassen og Andersnatten 4H vant seniorklassen.

Aspirantene som deltok på dyrekurs på Søve videregående skole lærte hvordan de skal oppføre seg i fjøset. De fikk også med seg lamming, mating av kopplam og fôring av sauene. De stelte også med kalvene som bare var noen uker gamle.

For sjuende gang ble Berby Action Camp vel gjennomført ved naturperlen Berby utenfor Halden. 80 ungdommer fra 4H Østfold og NJFF Østfold var samlet for å begi seg ut på eventyr. Leiren bød på spennende aktiviteter som bl.a. skattejakt med GPS, skyting, fiske, jegerprøveoppfølging og måloppnåelse.

Spesialbygd båt Fotograf: Anders Tøsse

Ny 4H-klubb Fotograf: Wenche Moi

Lyngdal 4H er Vest-Agder sin nyeste klubb. De er en gjeng gutter og jenter som liker å være ute i frisk luft. 24 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

Grimstadhøgda 4H har fått spesialbygd en rullestolvennlig katamaranbåt av aluminium og en brygge som er tilrettelagt for rullestolbrukere. De bruker den ofte selv, men leier den også ut til grupper som ikke kommer seg så lett på tur.


”Best på landbruk”

Nattvolleyball i Vestfold Fotograf: Audun Movinkel Juul

Fotograf: Anna Maria Oanes

Solsikken 4H og Lerka 4H bidro som medhjelpere til nattvolleyballturneringen som 4H Vestfold arrangerte. 4H-erne spilte kamper gjennom hele natta, og premieutdeling ble det først søndag morgen kl. 05.30. Vinnerne i juniorklassen: Ivrig 4H/Djerv 4H. I seniorklassen trakk Kjeldås 4H det lengste strået.

På fylkesårsmøtet i Rogaland ble Soldogg 4H tildelt prisen ”Best på landbruk”. Premien var omvisning hos Nortura på Forus. De ble guidet gjennom hele foredlingsprosessen og fikk, i følge dem selv, verdens beste pølser!

Storkurs på Viggja

Fotograf: Martha Mollestad

Fotograf: Åslaug Klingen

Ut på tur aldri sur

Tveitås 4H arrangerte overnattingstur og dugnad på naturmøteplassen sin ved Svartetjønn, på bygdemusèets eiendom Grasham, hvor de har bygd ei årestue/rastebu med bålplass og mulighet for overnatting. De har også en flatpram. På dugnaden grusa de plassen rundt bua, hugde to furuer som ble kappet til ved, sorterte materialer og bygde et lite vedskjul.

Gaupa 4H var arrangør for storkurset på Viggja i Skaun kommune. 110 deltakere var fordelt på 15 ulike kurs; swing, foto, teatersport, rockeverksted, kortlaging, klatring, elektro, konfekt, glassfusing, fjøsstell, hundekjøring, toving, volleyball, skyting, gjærbakst og kunstmaling.

Storkurs med over 300 4H-ere Fotograf: Vidar Myksvold

Storkurs Oppland Fotograf: 4H Oppland

Storkurset i Oppland ble som vanlig holdt på Valle Videregående skole, fylkets eneste naturbruksskole. I smia og verkstedet var det mekkekurs. Dyrekurset holdes i fjøset og i år fikk 4H-erne også være med på lamming. Årets tema var jungel.

Over 300 4H-ere deltok på storkurs på Sveio. Lid 4H var arrangører for storkurset, og la ned en enorm innsats og mange dugnadstimer i det som viste seg å bli et kjempebra storkurs. Deltakerne kunne velge mellom mange ulike aktiviteter, bl.a. gitarspilling. #2.2012

25


Norske 4H-alumner Tekst: Thor Christian Grosås Redigering: Beate Patay Foto: Thor Christian Grosås Web: http://www.n4ha.no/ og http://4hlandsleir.no

Det blir tid til kos og moro...

..., selv om alumnene også har ansvaret for miljøtorg og ofte er leder på leir.

Alumn på leir, går aldri lei

Sommerens leirer er årets 4H-høydepunkt. Spesielt for alumnene, som vet godt hva det vil si å dra på leir! En alumn har ofte vært på minst fem landsleire og nordiske leire, og er ofte erfarne leirdeltakere. Men å være alumn på leir, er mer enn å treffe gamle kjente og få nye venner. Årsmøtet i Norske 4H-alumner (N4HA), der alle alumner er invitert og alumnstyret velges, avholdes under landsleir/nordisk leir. Det arrangeres også en alumnfest, hvor alumnene leker og har det morsomt. Det er likevel på to andre områder de 26 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

fleste 4H-ere legger merke til alumner på leir; som ledere for deltagerne fra sitt fylke og som de hyggelige folka som selger toast, potetbåter og annet godt i Miljøtorget. Miljøtorget er dugnad Miljøtorget på landsleir er det største alumnarrangementet i 4H, og er en kjempedugnad. Over 150 miljøtorgvakter skal fylles opp. I tillegg legger

arrangøralumnklubben ned utallige timer i dugnadsinnsats, både før og under leiren. Som alumn kan man virkelig føle det fellesskap man er en del av, og bli kjent med andre alumner og 4H-ere. Rutinerte alumner melder seg på miljøtorgvakter før leiren, slik at de kan jobbe akkurat når de vil. Du kan bli en av de smarte ved å melde deg på miljøtorgvakt på landsleirens nettside. Forbilder på leir Mange alumner er også ledere på leir. Det er et stort ansvar å være leirleder, og man må være sitt ansvar bevisst. Alle alumner på leir er forbilder for de yngre deltagerne, men spesielt ledere, har en viktig rolle i å skape den gode leirfølelsen og trekke den hårfine skillelinjen mellom hva som er lov og ikke lov. Mye kan sies om hvordan ting skal være, men ingenting er så sterkt som eksempelets makt. Styret i Norske 4H-alumner, leirledelsen og alumnene på leir snakker sammen og jobber for at alle skal ha det gøy på leir.


Nasjonale prosjekt

Følgende premieres i "Vi ror": • • • • • • •

Tekst: Monica Lundbakk Eriksen Redigering: Beate Patay Foto: Ingeborg Tangeraas Web: http://www.4h.no/aktuelt/satsingsomrader/fri-i-fjera/

4H-er med flest turer i løpet av sesongen 4H-er som har rodd lengst (flest antall nautiske mil) 4H-klubb som har rodd flest* turer 4H-klubb som har rodd lengst* (flest antall nautiske mil) 4H-fylket som har rodd flest* turer 4H-fylket som har rodd lengst* (flest antall nautiske mil) Fylket som har fått flest* til bestå Roknappen

* justert i forhold til antall 4H-medlemmer i klubben/fylket

Ro, ro din båt… Har du lyst til å være med på med i 4Hs rokonkurranse? Bli med og ta din åre fatt! Prosjekt Fri i Fjæra skal bidra til at barn og unge får økt kunnskap og ferdigheter knyttet til kyst og kystkultur. 4H-ere inviteres derfor til å delta i 4Hs rokonkurranse, Vi ror. I tidligere tider ble sjøen brukt både som spiskammers og ferdselsåre. Å ro var en naturlig del av hverdagslivet, men da motorbåten ble vanlig forsvant delvis bruken av årer. I dag er det ingen selvfølge å kunne ro.

samtidig som man får en unik mulighet til å oppleve naturen på nært hold. Trenger dere hjelp til å lære å ro kan dere kontakte Forbundet KYSTEN og spørre om de kan arrangere Roknappen (en ferdighetsprøve i roing) for dere. Tips Tips til ulike roaktiviteter og registreringsskjema finner dere på Fri i fjæra sin nettside.

Resultater sendes inn individuelt Hver enkelt deltager registrerer sine roturer (dato, hvor gikk turen, antall nautiske mil). Registreringsskjema sendes til fmnomel@fylkesmannen.no innen 11/11-12. I tillegg til informasjon om roturen må e-posten inneholde: • • • •

Navn Medlemsnummer Klubbtilhørighet Fylke

Konkurranseperiode: 1. mai – 31. oktober 2012. Frist: 11. november 2012.

Roing er viktig for å kunne ferdes trygt på havet. I tillegg er roing en flott kilde til rekreasjon. Man får brukt hele kroppen,

En rotur i flotte omgivelser er rekreasjon for store og små.

#2.2012

27


Mitt 4H-prosjekt Tekst: Hallvard Christian Oppedal Foto: Kim-André Oppedal Namn: Hallvard Christian Oppedal Alder: 11 år Stad: Indre Oppedal Klubb: Firkløveren 4H 4H-prosjekt: Sjøfiske

Sjøfiske

Sjøfiske Er du glad i sjøen og i å fiske? Dette prosjektet tek for seg fiske i sjøen med vanlege fiskereiskap. Bestill heftet her: http://tiny.cc/sjofiske

Sjøfiske er utroleg morosamt! Eg har lært mykje om fiske, knutar, fiskesortar, skaldyr og planter i sjøen, seier Hallvard Chr. Oppedal.

1

Kvifor valde du dette prosjektet? Fisking er hobbyen min, så då kunne eg slå to fluger i ein smekk. Eg vil lære om knutar og eg vil sette teine. I tillegg vil eg tene pengar til nytt fiskeutstyr.

2

Kva går prosjektet ut på? Å dra på fisketur og fiske så mykje som mogleg. I tillegg skal eg sløye fisken og lage middag av den. I prosjektet lærer eg òg om dei ulike fiskesortane.

3

Kva er målet med prosjektet og kva krev det? Som junior skal eg dra på minst seks fiske- og fangstturar. I tillegg skal eg fiske etter skaldyr som krabbe og skjel. Eg skal stelle fangsten etter kvar fisketur og lage minst ein fiske- eller skaldyrrett i løpet av prosjektet. For kvar tur skal eg føre fiskelogg og arbeidsbok.

4

Samarbeida du med nokon? Nei, i dette prosjektet samarbeider eg ikkje med nokon andre.

5

Kva har du gjort i arbeidet med dette prosjektet? Eg har skrive plan, avtale og arbeid med arbeidssidene. Eg har vore på kaia og fiska mykje, og eg har vore på ein båttur. Til sommaren kjem eg til å sette ut krabbeteiner og elles fiske så mykje som muleg. Det er jo kjempekjekt!

6

Kva har du opplevd i arbeidet med dette prosjektet? Eg fekk torsk, lyr og makrell på kroken då eg fiska på kaia. Dei fleste fiskane som bit på kroken min, får eg opp. Eg har ein hov som er god å ha til hjelp med store, tunge fiskar.

7

Kva har du lært i arbeidet med dette prosjektet? Eg har lært å lage nye knutar t.d. halvstikk, pålestikk og flaggstikk. Eg har lært å sløye fisk og eg har lært å lage fiskeretter t.d. steikt makrell, fiskegrateng og seifilet i karrisaus.

8

Kva var det beste og verste med prosjektet? Det beste med prosjektet er å få fisk. Det verste er når ein får napp, og nesten har fått fisken opp, så dett den av. Det mest morosame er når eg får fisk og når eg drar på fisketur i båt. Det mest overraskande var då eg fekk ein krabbe på kroken, men den datt diverre av.

9

Vil du anbefale dette prosjektet til andre? Eg vil anbefale dette prosjektet til andre som likar å fiske. Då er det utruleg gøy. Du lærer mykje om å fiske, knyte knutar, ulike fiskesortar, om skaldyr og om planter i sjøen.

Spalten «Mitt 4H-prosjekt» er din mulighet til å fortelle 4H-ere over hele landet om DITT 4H-prosjekt. Send inn ditt bidrag der du forteller hvorfor du valgte akkurat dét prosjektet, hva du har gjort i arbeidet med prosjektet, hvordan du gjorde det, hva du har lært og ikke minst hvordan du opplevde å ha nettopp dét prosjektet. Tekst og bilder (min. 1 MB) sendes til redaksjonen@4h.no. Husk å oppgi navn på personene på bildet, samt fotograf.

28 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Annonse

4H-TILBUD PÅ LAVVO OG TELT

15% rabatt

på Pamir 19 og 40

15% rabatt

15% rabatt

på Tinde og Tundra enstangslavvo

på Pamir 20 forlegningstelt

Tilbudene gjelder så langt lageret rekker!

15% rabatt

på alt av brennere og kjelesett fra Kovea

Bison Telt salg@bisontelt.no • www.bisontelt.no • Tlf. 62 92 55 00

Annonse

Ungdomskort Med ungdomskortet for deg mellom 13 og 18 år kan du ta ut penger og betale med kort. Du kan også få nettbank og mobilbank tilknyttet kortet, slik at du til en hver tid har oversikt over egne penger.

Kr 0,–

For varekjøp i både Norge og utlandet

Kr 0,–

For minibankuttak i både Norge og utlandet

Kr 0,–

Ved overføringer og betalinger i nettbanken

Les mer på Landkredittbank.no eller ring 23 00 08 00 Snakk med oss på Facebook: Facebook.com/landkredittbank #2.2012

29


Aspiranten Illustrasjoner: Stein Lianos

Premieoppgaver

Løs kryssordet og/eller svar på spørsmålene, send inn siden og vær med i trekningen av flotte premier.

Kryssord 2

1

3

6

5 9

8

Sudoku

4

10

5

7

11

16

17

19

1. Norsk by 2. Rovfugl 3. Vidar Ranoli 4. Stjele 7. Styre 9. Er Hitra 10. Svimmel 14. Jentenavn 16. To like 17. Pronomen 18. Mesterskap

6 1

6 4 2

18

Loddrett:

3

6 2

14 15

4

1

12 13

6

Vannrett: 1. Tyv 5. Belegg på jern 6. Mål 8. Fast nedbør 11. Nils Arvid 12. Regnet 13. Re 15. Engelsk fotballag 18. Ryke 19. Å .... Avisa

Vinnere! Tre heldige vinnere ble plukket ut som vinnere av konkurransen i forrige AKTIViTET. De får tilsendt hver sin 4H-matboks og sitteunderlaga. >> Maud Dybvad, Skogtroll 4H, Nord-Trøndelag >> Tuva Sofie Hauge Stordal, Maur’n 4H, Vestfold >> Sigri Lunde Zachariassen, Linken 4H, Troms

Historiske spørsmål . 1. Hva heter sommerensrokonkurranse? ...................................................... . 2. Hvilket fylke har fått mest støtte fra Miljøløftet? ......................................... ..... 3. Hvem er høydepunktet på Busketroll 2012? ......................................... ...... 4. Når er 4H Norges årsmøte? ................................................................. ...... 5. Hva er IFYE forkortelse for? .................................................................

Navn og adresse ...... Navn: ........................................................................................................ Adresse: ......................................................................................................... Postnummer: ...................... Sted: .................................................................

Løs kryssordet og/eller svar på spørsmålene, klipp ut denne siden og send den til 4H Norge Postboks 113, 2026 Skjetten, og vær med i trekningen av flotte premier! Svarfrist: 5. august 2012. 30 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

.. Telefon: ......................................................................................................... .. E-post: .......................................................................................................... ... Klubb: ..........................................................................................................


Sirkelengel

Sommeren er her med friske fine farger. Lag fargerike engler som pynter opp! Du trenger: >> Papir eller folie som ikke er for tynt >> Gjennomsiktig papir >> Blyant >> Saks Slik gjør du: >> Engelen kan stå eller henge. >> Du trenger papir eller folie som ikke er for tynt. >> Tegn av mønsteret på et gjennomsiktig papir, men klipp det ikke ut. >> Legg mønsteret over det papiret (folien) du vil bruke til engel og tegn over strekene igjen med en spiss blyant. Er underlaget mykt, vil du få tydelige merker i papiret. Klipp. De to innerste rundingene må skjæres ut. >> Vær forsiktig, det er ikke fint med en hakkete glorie! >> Engelen settes sammen (og tas fra hverandre) i de to hakkene i kjoledelen. >> Både hodet og glorien brettes litt framover for å få mer liv i engelen.

Fra boka ”Engler for alle” av Anne Halsne, Norges husflidslag.

Foto: Beate Patay

#2.2012

31


Årets kuleste t-skjorte og joggebukse! Bestill i vår nettbutikk på www.4h.no Framside Framside

Unisex joggebukse

Herre t-skjorte

Dame t-skjorte

Bakside

T-skjorte, herre Farge: grønn Størrelse: S, M, L, XL Pris: kr 129

www.4h.no

Bakside

Joggebukse, unisex Farge: gråmelert Størrelse: S, M, L, XL Pris: kr 229

T-skjorte, figursydd, dame Farge: hvit Størrelse: S, M, L, XL Pris: kr 129

Kjøp kule, tøffe og nyttige 4H profilartikler!

AKTIVITET nr 2 2012  

Medlemsblad for 4H Norge