Page 1

Aktivitet Medlemsblad for 4H Norge • #1/2010

Bursdag

4H fyller 75 år - har du forslag til feiring?

Landsleir

Seks sider om sommerens høydepunkt.

Sølvvinner

Gunn Jorunn Sørum er så aktiv som 4H-er at hun har fått Norges Vels sølvmedalje.

«Nytt» blad!

Aktiv vinter Opp i fjellet, ut i snøen - nå er det påskeferie! Vi har de beste tipsene til god påskemat.


Annonse:

BSU-Boligsparing BSU-Boligsparing for for ungdom ungdom Er du under 34 år og ønsker årlig skattefradrag på Er du under år og ønsker årlig skattefradrag inntil 400034kroner? Opprett BSU-konto i dag!på inntil 4000 kroner? Opprett BSU-konto i dag!

Hei, alle 4H-ere! Har du lagt merke til at 4H fornyer seg om dagen? 4H har nemlig fått nytt design! I arbeidet med det nye designet har vi spurt 4H-medlemmer, klubbrådgivere og ansatte i 4H hva de mener særpreger 4H. Ut fra dette har vi laget et design som skal speile meningene. Vi håper du er enige med oss i at det har blitt veldig fint! Bladet du nå sitter med i hånda ser annerledes ut enn tidligere, men innholdsmessig vil du kjenne igjen bladet. I Aktivitet skal du finne nyttig informasjon, lese om hva andre i 4H holder på med, og få tips til aktiviteter du selv kan være med på. Det nye designet preger også profileringsartiklene våre, brosjyremateriellet og de nye prosjektheftene som nå er klare. Ta en kikk i nettbutikken og se om det er noe du har lyst på! Den største nyheten er imidlertid at 4H har fått nye hjemmesider, noe vi har jobbet med i snart to år. Sidene er blitt veldig flotte! Der er det bildegalleri, nyhetsfeed og masse interessant stoff for deg som er aktiv i 4H. Blant annet er det blitt lettere for medlemmene å endre egne opplysninger, og melde seg på til kurs og leir. Hver enkelt 4H-klubb kan nå lage egen hjemmeside under 4H-siden. Hjemmesidene er 4Hs viktigste informasjonskanal, så følg med på www.4h.no!

Astrid Solberg astrid.solberg@4h.no

Les mer på www.landkredittbank.no Les mer på www.landkredittbank.no

4H NORGE Postboks 113, 2026 Skjetten Telefon: 64 83 21 00 Telefaks: 64 83 21 19 E-post: 4hnorge@4h.no www.4h.no

Generalsekretær: Astrid Solberg Redaktør: Beate Patay Kontakt redaksjonen på: redaksjonen@4h.no 2 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


26 r• -e

Innhold

Aktiv i friluft

Språkvask: Beate Johansen Design: Løwehjerte Trykk: Miljøtrykkeriet Ecoprint/ PoliNor AS, Drammen Opplag: 14 000 Bankgiro: 9365 11 70352

Landsleir

8

Seks sider med info om leiren «it´s global» 24. - 31. juli 2010.

28

Ytterøyane mest aktive i 2009. Bli med i årets konkurranse.

Redaksjonsgruppe: Astrid Solberg, Beate Patay, Sølvi Egner-Kaupang, Ann-Helen Bakkelund, Kristin Madsen

6

Byg ge r rid 4

Lag din egen slenghuske.

g• da rs

22 • l al h e

Aktivitet nummer 1/2010

75-å r s bu

Grotten

Ak tiv 4 H

Lan ds le ir

• 8 0 1 20

Utveksling

18

Bli kjent med Tristan og la det friste til å bli vertsfamilie.

Det skjer

25

Lag miljørevy og/eller bli revypilot.

Smånytt

20

Nyheter om stort og smått fra hele landet.

Forsidebilde: Snøhulegraving på 4H Oppland sin Vinter Kick Off på Fondsbu, Eidsbugarden ved Bygdin. Foto: Fimbul Jostedal

Denne trykksak er produsert etter miljøstandardene ISO 14001. Papiret (MultiOffset) er ECF godkjent. #1.2010 3


Grotten Illustrasjon: Kristine Nyborg

4 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Aktuelt Tekst: Beate Johansen Foto: Beate Patay Web: www.4h.no

Hurra for 4H som fyller 75 år! 4H Norge fyller 75 år neste år – i 2011. Planleggingen er allerede i gang. Nå ønsker jubileumskomiteen å vite hvordan DU har lyst til å markere dagen! I Norge så 4H dagens lys i 1936 i form av jordbruksklubber på landsbygda. I dag, nesten 75 år senere, er 4H så utrolig mye mer. Nå er det på tide å feire seg selv, og samtidig få et bedre innblikk i hva 4H er i dag.

Lokal feiring Leder i jubileumskomiteen og nestleder i landsstyret, Kari Camilla Bjørndal, kan fortelle at komiteen ikke ønsker å feire jubileet med et stort nasjonalt arrangement. Valget har derimot falt på å fokusere på mange markeringer på fylkesog klubbnivå over hele landet. På denne måten får flest mulig, både 4H-ere og andre i lokalsamfunnet, ta del i feiringen.

Lyst til å være med på bursdagsfering? Komiteleder Kari Camilla Bjørndal oppfordrer deg til å sende inn dine ideer og tanker til hvordan 4H sitt 75 års jubileum kan markeres i din klubb.

Livsgnist for fremtida En av jubileumskomiteens foreløpige planer er å utgi en utvidet utgave av medlemsbladet Aktivitet der det fortelles om 4Hs historie fra de siste 25 årene. Til tross for historiske tilbakeblikk, vil fokuset være på hva 4H er i dag. Kari Camilla Bjørndal oppfordrer alle til å sende inn bidrag med lokal 4H-historie, både av nyere og eldre tid. På denne måte får alle vite hva som skjer rundt om i landet, og et mer samlet begrep om hva 4H faktisk er i dag. - Vi ønsker å feire organisasjonen på en måte som gir livsgnist og inspirasjon for fremtida, sier Kari Camilla Bjørndal, og drømmer om en hel jubileumsuke proppet 6 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

med aktiviteter, glade 4H-ere og god mediedekning. Mediedekning er viktig for å vise verden hva 4H er, og for å få nye medlemmer. Kari Camilla Bjørndal oppfordrer derfor alle til å fortelle de lokale mediene om sine aktiviteter.

Bidra i planleggingen! Du lurer kanskje på hvordan feiringen skal forgå? Det er opp til deg. Jubileumskomiteen ønsker dine innspill. Hva vil du gjøre i din klubb og i ditt fylke? Du

kan sende dine forslag til 4H Norge, redaksjonen@4h.no. Begynn idémyldringen allerede nå!

4H Norge 75 år • 4H Norge fyller 75 år i 2011. • Jubileet skal hovedsakelig markeres på klubb- og fylkesplan. • Jubileumskomiteen ønsker forslag til hvordan en kan markere jubileet.


Nye nettsider på 4h.no

Aktuelt

• Følger 4Hs grafiske profil. • Inneholder blant annet arrangementkalender, bildeserier, aktuelt m.m. • Integrasjon med medlemsregisteret. • Hvert fylke og alle 4H-klubber får

Tekst: Beate Johansen Foto/design: Løwehjerte.no Web: www.4h.no

egen nettside. • Bredt sammensatt prosjektgruppe: Martin Strand, Gry Hovland, Kari Randen og Martine van der Eems. Simen Saxbøl har deltatt i arbeidet med integrasjonen med medlemsregisteret.

- Hurra, jubler en fornøyd informasjonsansvarlig Beate Patay i 4H Norge. 10. februar lanserte 4H splitter nye nettsider for hele organisasjonen.

Endelig nye nettsider! Friske, grønne og frodige spratt de nye nettsidene til 4H Norge ut på den store verdensveven. Nye nettsider har lenge vært etterlengtet fra store deler av organisasjonen. Prosessen har vært lang, og 4H-ernes egne ønsker sentrale.

Enhetlig I spissen for det omfattende prosjektet med å lage nye nettsider står prosjektgruppen som ble ledet av Beate Patay. - De nye nettsidene er i en helt ny form som følger den nye profilen, forteller hun, og håper at organisasjonen nå vil fremstå mer enhetlig utad. I 2009 utarbeidet nemlig 4H Norge en enhetlig grafisk profil til bruk for hele organisasjonen. Hensikten var å skape et felles uttrykk og kommunisere godt med omverden, samt oppnå en sterk identitet og bedre organisasjonens omdømme.

Grundig forarbeid Nye nettsider har vært svært etterlengtet, og et grundig forarbeid er langt ned.

- Det har vært viktig for oss å spørre 4H-erne selv hva de ønsker av nettsidene, sier den engasjerte prosjektlederen. 4H-erne ønsket seg arrangementkalender som viser hva som skjer når og hvor, samt bildeserier fra ulike arrangement. Med få tastetrykk finner du nå enkelt frem til nye, spennende arrangementer, samtidig som du kan mimre tilbake til gode opplevelser og glemte minner i bildearkivet.

Klubbsider og medlemsregister 4H Norges nye nettsider inneholder en integrasjon med medlemsregisteret. Med andre ord henter nettsiden kontaktinformasjon og opplysninger om hva som skjer når og hvor fra

Informasjonsansvarlig Beate Patay håper du kommer til å bruke de ny nettsidene ofte.

medlemsregisteret. På denne måten blir nettsiden mer brukervennlig for 4H-erne. Det blir lettere å finne, samt å melde seg på de arrangement en ønsker delta på. En fantastisk nyhet er dessuten at alle fylker og ikke minst alle klubber får hver sin nettside. Hva klubbsidene angår er det 4H i fylket som er ansvarlig for både opplæring og support. - Jeg håper medlemmer og tillitsvalgte tar godt i mot de nye nettsidene, sier Beate Patay, som ønsker velkommen til 4H.no, og lykke til med egne klubbsider! #1.2010 7


Leir Tekst: Helge Stikbakke Redigering: Beate Johansen Web: www.4h.no

8 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Landsleiren på Moelv i Hedmark blir sommerens høydepunkt. Påmeldi ngen er allerede i gang. På de neste seks sidene kan du lese om alt det spennende som skjer på leiren. Du kan være med på akti viteter, turer, talentiade, volleyballturnering og selvsagt treffer du gamle og nye venner! Meld deg på du også, så sees vi på landsleir! Mo Gard ligger et steinkast fra både Mjøsa og Moelv sentrum. Gården ble valg t til Ringsaker kommunes tusenårssted , og den har gitt navn til Moelv som neste år får bystatus sammen med Brumundd al. Dette er stedet hvor Landsleiren skal være 24. – 31. juli 2010.

Sommerparadis

Moelv er et tettsted som ligger i Ring saker kommune, Hedmark. Ringsaker er landets største jordbrukskommune, og det er også mye industri her. Med Mjøsa som nærmeste nabo er det et flott sted om sommeren. Man kan kose seg med både bading, fisking og båtliv. Det er et rikt idretts- og kulturliv i kommunen.

Fasiliteter som fotballbane, volleybal lbane, idrettspark og treningshaller er i gangavstand fra leirplassen. Litt leng er unna finner man landets største hytt eby med et av de beste skianleggene i Europa og gode muligheter for jakt og frilu ftsliv. Moelv ligger sentralt på Østlande t – midt mellom Hamar, Gjøv ik og Lilleham mer. Ruta til DS Skibladner, landets eldst e dampskip i drift, knytter byene sam men om sommeren.

Norsk og internasjonal

Logoen for leiren bety r ikke at land sleiren er en internasjonal leir, men at organiseringen av leiren og en del aktiv iteter vil få et internasjonalt preg. Det

som skjer i andre verdensdeler påvi rker oss og motsatt. 4H er en internasjonal barneog ungdomsorganisasjon som finn es i mer enn 80 land. Kanskje vil det kåre s hvilken klubb som er den mest internasjonal e 4H-k lubben på landsleiren? Hovedkomiteen vil spille på det glob ale temaet på flere måter under leiren: • internasjonal dag • teltplassering i verdensdeler • utenlandsk mat. • på leiren i Moelv vil vi også ha et mottak for asylsøkere som nærmeste nabo .

Komiteen har mange ideer - så følg med på 4Hs nettsider.

#1.2010 9


Aktiviteter Fagaktiviteter Kun heldagsakt iviteter

Skyting

Du kan bli med på å skyte med 22 kaliber rifle på bane. Aktiv iteten passer for både nybeg ynnere og litt erfarne.

Kanopadling og fisking i Åstaelva

Det blir kanopadling nedover Åstaelva i 2-3 timer. Dette er en elv som passer for alle selv om man er ny i kano eller mer dreven. Åstaelva er ei idyllisk elv med lette stryk og stille partier. Egenandel kr 350,-.

Ledertreningskurs

Dette blir en dag der man skal lære seg å bli gode ledere. Dere får blant annet en innføring i metoder som kan brukes når man skal lede møter og holde taler og

Bli med og hils på dyrene på Jønsberg landbruksskole og 4H-gården i Stange. Storfefjøs, grisehus, sports- og familiedyrhus. Ha på gode klær og sko som tåler kontakt med dyrene.

Fantasi, undring og galskap

Hinderløype på Terningmoen militærleir

Ta utfordringen og bli med på en tøff, men artig dag på Terningmoen militærleir. Hinderløype og luftgeværskyting er noe av det du får være med på denne dagen. Ta på treningsklær og gjør deg klar for en liten

Taekwondo

Taekwondo er opprinnelig en koransk selvforsvarsgren og konkurranseidrett, som i dag er en global internasjonal idrett. Dere vil trene sammen med noen av Norges beste utøvere innen idretten.

individuell stil.

4H-gårdsbesøk

venter.

innlegg.

Linedance er morsomt, sosialt og god trim, og i tillegg lett å lære. Til linedance blir det brukt varier t musikk og det er rom for

Når du melder deg på kan du kan velge én aktivitet 26. juli og én aktivitet 27. juli, samt en dagstur. Talentiaden må meldes på for seg selv.

Velkommen til Landet for undring og fantasi, på Medlien gård i Lucky Næroset. Bli med gjennom Tankegangen og ut i Verdensrommet. Fantasioppgaver, forundringssaker og annet merkelig

Egenandel kr 100,-.

Linedance

Tips til påmelding

utfordring!

En dag på Mesna Islandshestsenter Dette blir en dag full av aktivitet som riding, langbuesky ting, bading, hundekjøring og hinderløype. Egenandel kr 350,-.

Volleyball

Ha 4H’s «nasjonalidrett» som en fagaktivitet under leiren. Kanskje du kan snappe opp noen nye triks. Ta med treningstøy.

Dommerkurs i volleyball

Dette er kurset man trenger for å bli dommer i volleyball. Her vil dere gå igjennom regler og tegn, samt kanskje prøve det ut i praksis. Passer også for dem som vil lære reglene innen volleyball bedre. Ta med treningstøy. Egenandel kr 30,-.

Ku- og kalvestyling

Vil du være med å pynte en ku eller en kalv? Dette er aktiviteten for de som vil prøve noe nytt. Når kyr og kalver er ferdig stylet skal det lages en visning, en cow-catwalk.

10 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

Swing-kurs

Vil du lære ordentlig bygdeswing og bli kongen på dansegulvet? Ta med gode glatte dansesko.

Motorsagkurs

Er du interessert i ting som durer og bråker, da kan et kurs i motorsag være noe for deg. Få grunnleggende innføring i bruk av motorsag og det som ellers hører med. Aldersgrense 16 år.

Fotball

Dette er aktiviteten for deg som har lyst til å lære å spille litt fotball. Ta gjerne med fotballsko, men joggesko går også fint.


Trivselsagentsamling

Dette er et av Norges største og mes t populære og opplevelsesrike mus eer. Her kan du boltre deg i et mangfold av aktiv iteter og severdigheter. Se også www. maihaugen.no. Egenandel på kr 60 ,- .

WEB-design

Vi vil konsentrere oss om html-kod ing. Html er det som ligger bak de flest e nettsteder man er inne på. Hvordan bygger man opp disse sidene og hvordan kan man lage sine egne?

«Klar deg på tur»

Lær deg å tenne bål uten fyrstikke r, spikk ditt eget bestikk og lag mat med selvl agd utsty r. Vi drar på tur og lærer å over leve på naturens premisser. Ta med: kopp , spikkekniv, sitteunderlag, klær til å være ute, liten øks (hvis du har) og sammenleggbar sag (hvis du har) .

Jorekstad Badeland

Badeland med flere basseng inne og ute, blant annet dampbadstue og tørrb adstue. Her kan du hoppe, plaske, trimme, dykke, trene, ta badstue - rett og slett boltr er deg i basseng og vannsklie. Se mer på www . jorekstad.no/.

med fin utsikt over Mjø sa. Dette er en flott idrett for mange unge, og du får prøve sving- og slagtrening. Det blir også grilling. Ta med klær til å være utendørs. Egenandel kr 40,-.

Maihaugen

Er du kreativ, livat, lattermild, improviserende, lekende, gal, vanl ig, impulsiv, tullete eller oppmuntrende ? På trivselsagentsamling får du være sammen med andre, leke, lære og være et trive lig innslag i leiren.

Salsa

Salsa bety r egentlig saus, og dans en er opprinnelig en blanding av mange danseformer. Salsa er en dans som gir glede, så bli med og få sving på hoft ene! Ta med gode dansesko.

Prøysenhuset – et besøk i Alf Prøy sens barndomshjem

Du husker vel Musevisa, Teskjekjæ rringa og Snekker Andersen? Alf Prøysen var en av Norges fremste kulturarbeidere, visesangere og forfattere. Hans arbe id er høyt anerkjent og populært over store deler av verden. Bli med til Alf Prøysens barndomshjem. Se også www. proysenhuset.no. Egenandel kr 40,-.

Golf Her får du mulighet til å stifte bekj entskap med den populære spor ten golf. Vi besøker Mjøsen golfk lubb, som ligger idyll isk til

Blomsterdekorering

Dette er en fin og kreativ aktivitet, hvor du får prøvd din estetiske sans. Vi bruker sesongens blomster, og lærer noen triks for å få fine buketter og dek orasjoner. Fint å kunne pynte opp hjemm e eller gi bor t i gave! Aktiviteten vil for egå på Vea – statens fagskole for gar tnere og blomsterdekoratører. Se ww w.ves-fs.no.

Verdens største 4H-kor

Vil du være med på ver dens største og eneste 4H-landsleirkor? Da har du muligheten til en hel dag med sang og moro. Kan det bli bedre?

Energikampen

Deltakerne deler seg inn i grupper. I løpet av dagen skal hver gru ppe besøke 5 poster som inneholder ulike ene rgiutfordringer. Oppgavene løses paralle lt. Alle oppgavene har en praktisk vinklin g og vil gi 4H medlemmene kunnskap som kan brukes på de nye Miljømøtepla ssene som er i ferd med å etableres over hel e landet. Ta med godt skotøy og godt me d klær.

Andre aktiviteter 4H-talentiaden 2010

Nytt i år er at du kan prøve deg i en spennende talentiade på landsleir. Tidligere har det vært fylkeslagene som har stått for underholdningen på kveldene, men i år skal det prøves noe nytt. Det blir altså en talentiade, og alle interesserte kan melde seg på med sitt talent. Ta utfordringen og bli med. Alle sjangere er velkomne; sang, dans, teater, musikk, miming, jodling, tralling, lesing eller hva du måtte ønske å bidra med. Du melder deg på via internett samtidig som du melder deg på leiren.

Volleyballturnering

Landkreditt Bank-cup er selve norgesmesterskapet i 4H-volleyball. På onsdag blir det innledende runder og hvert

fylke kan stille med så mange lag de ønsker. På fredag blir det finaler. Lag kan meldes på ved å sende en e-post til maj@fmhe.no innen 1. juli 2010. Merk påmeldingen med volleyballturnering. Husk å få med navn på deltakere, fylke og kontaktinformasjon.

Sandvolleyballturnering

Lagene i denne turneringen består av to personer per lag. Det vil bli innledende runder på kveldstid tirsdag, onsdag og torsdag. Finalene vil finne sted på fredag. Lag kan meldes på ved å sende en e-post til maj@fmhe.no innen 1. juli 2010. Merk påmeldingen med volleyballturnering. Husk å få med navn på deltakere, fylke og kontaktinformasjon.


Moelv 2010 LANDSLEIR

Internasjonal dag - «It’s global» Søndag 25.07.10 inviteres alle leirdeltakerne ut på en «reise» jorda rundt. Du får smake på opplevelsen av å møte andre kulturer, språk, mat, musikk og det å være på tur. Hvordan kan du nå verden gjennom 4H? Er du klar til å bli leirens globetrotter?

Skaff deg nye venner - globaliser hverandre. Du vil gå jorda rundt på 12 poster, og oppleve at verden kommer til ditt eget tun. Fra morgen til kveld står hele verden i fokus denne dagen.

Miljøtorg Miljøtorgkomiteen, bestående av den lokale alumnklubben HOMLA og Norske 4H-alumner (N4HA), har ansvar for at miljøtorget 2010 blir et livlig og veldig bra sted å være. Naturlig vis er de avhengige av deg for å skape maksimal liv og røre gjennom hele uka! Miljøtorget vil ha åpent hver kveld mellom 21.00 og 03.00. Miljøtorget blir i år inne i en stor idrettshall, og det loves god plass til alle. I kiosken vil det være mulighet for å kjøpe varm og kald drikke, mat og diverse snacks. Gjennom hele uka det være en scene med lydanlegg og mikrofoner stående i miljøtorget – så her skjer det

Turer

Hunderfossen Familiepark

Dette er en av Norges største turistattraksjoner. Hunderfossen familiepark har over 50 ulike attraksjoner og severdigheter. Klarer du, som Askeladden, å lure deg forbi trollet og redde prinsessen i tårnet i eventyrslottet? Dette blir en dag fylt med ulike aktiviteter og temaer. Du kan blant annet bli bedre kjent med Asbjørnsen og Moes kjente eventyr. Egenandel kr 150,-.

12 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

garanter t mye artig. Selv om mye allerede er planlagt tas det gjerne imot ideer og innspill. Send ditt bidrag på e-post til: ellensorum@hotmail.com

Temafester i Miljøtorget

Miljøtorgkomiteen har tenkt å arrangere et par temafester i Miljøtorget i løpet av uka. Det blir to kvelder, der det den ene kvelden blir «flower power party», og den andre kvelden «grilldressparty». Grav frem den styggeste grilldressen du har, og bli med med på moroa. Følg med på 4Hs nettsider for mer informasjon.

Birkebeineren

Nå har du muligheten til å gå i birkebeinernes fotspor. Bli med og gå Birkebeinerstien fra Sjusjøen til Åkersætra. Det er merket tursti hele veien og den flotte naturen kan nytes i fred og ro. Dere vil få utdelt kart og noen oppgaver dere skal løse underveis. Ta på gode sko som tåler litt vann, egnet turtøy og gjerne et skift. Regnklær kan også være en god ide. I tursekken legger du nistepakke og drikke. Det vil også bli muligheter for bading i Åstaelva ved ankomst til Åkersætra, så husk badetøy! Har du et kompass kan du ta med det. Turen passer for alle, og den storslåtte naturen i Hedmarken gleder seg til å vise seg frem.


Rammeprogram 07.30 – 08.00 Vekking ing 08.00 Frokost m/ tunsaml 09.00 Morgensamling ter 09.30 Dagens program star ikke er fagaktiviteter) det ene dag 12.00 – 12.30 Lunsj (på de 17.00 – 18.00

Middag

ling 18.00 – 18.40 Tunsjefsam g mlin 18.00 – 19.00 Ledersa 19.15 – 19.45 Tunsamling ntiade 20.00 Underholding/ Tale 21.00 Miljøtorget ball turnering 21.00 – 24.00 Sandvolley 24.00 Ro i leiren 03.00

Miljøtorget stenger

Leirbål hver kveld

Praktisk informasjon Alder:

Alle som er født i 1996 (14 år) og eldre. Fylkene skal stille med minst en voksen person pr. 15 deltaker, så dere blir tatt godt vare på.

Påmelding:

Åpnet 1. mars på 4H.no. Meld deg på før 1. mai, etterpå vil prisen øke. Første til mølla på aktiviteter og turer.

Pris:

1750 kr. Etter 1.mai 2000 kr. Du får giro tilsendt etter 1. mai med betalingsfrist, den er bindene for deltakelse.

Penger:

Det vil være bankterminaler to steder på leirområdet.

Butikk:

Det vil være en leirbutikk og en kiosk der

du kan kjøpe mat, grønt knask, drikke m.m. Det vil du også få anledning til i Miljøtorget på kvelden.

Ladestasjon for mobil:

Det vil bli et system for dette i forbindelse med leirkontoret. Merk mobil og lader med navn, adresse og telefonnummer.

Tilrettelegging for personer med spesielle behov:

4H er en organisasjon for alle. Leiren er tilgjengelig selv om du har spesielle behov for tilrettelegging. Gi beskjed om de spesielle behovene direkte til oss ved påmelding, så skal vi tilrettelegge for det. Husk også å si fra til fylket ditt, da det er de som ordner med reise til og fra leiren.

Påmelding:

Påmelding skjer via medlemsregisteret. Gå inn på www.4h.no, og finn en grønn boks med påskriften «påmelding/registrering». Denne finner du ved å trykke på «aktiviteter», «leir», og «landsleir 2010». For å melde deg på må du ha medlemsnummeret og passordet ditt tilgjengelig. Har du ikke passord, kan du bestille et nytt samme sted. Du vil straks få tilsendt en e-post med det nye passordet. Har du ikke registrert pårørende før, må du gjøre det for å komme videre. Husk å registrere aktivitet, melde deg på tur og talentiade. Legg også til eventuell informasjon om matallergi og spesielle behov. Volleyball melder du deg på via fylkeskontoret ditt.

Lurer du på noe:

Ytterligere informasjon, samt kontaktinformasjon finner du på 4Hs nettsider.

#1.2010 13


Mitt 4H-prosjekt Navn: Anders Lærum Espeseth (14 år) Klubb: Gøy 4H, Sande i Vestfold 4H-prosjekt: Arbeid i klubbstyret Tekst: Anders Lærum Espeseth Redigering: Beate Johansen Foto: Grete Heir Statle

Styrearbeid som 4H-prosjekt Det siste året har Anders Lærum Espeseth vært sekretær i Gøy 4H. Han ønsket å lære mer om det å sitte i et styre. Valgte falt derfor på 4H-prosjektet Arbeid i klubbstyret. Anders Lærum Espeseth med rådmann Tron Bamrud til venstre, og ordfører Karl Einar Haslestad til høyre.

Anders Lærum Espeseth er langt yngre enn de som sitter i kommunestyret i Sande kommune i Vestfold. Fjortenåringen har likevel fått oppleve hvordan det er å være på kommunestyremøte.

Lærerik utfordring Ved å velge Arbeid i klubbstyret som prosjekt har Anders Lærum Espeseth tilegnet seg mye nyttig kunnskap. Blant annet har han lært at 4H er en demokratisk organisasjon, og at demokratisk betyr folkestyrt. I sitt prosjekt skulle han finne ut hvordan demokratiet, eller folkestyret, er bygd opp i kommunen han bor i. Videre skulle han sammenligne funnene med driften av 4H-klubben han er medlem av. Den initiativrike 4H-eren tok turen til ordføreren og resten av kommunestyret i bygda.

Store likheter I sin iherdige jakt på likheter og forskjeller mellom klubbstyret og kommunestyret fant Anders Lærum Espeseth at det begge steder velges hvem som skal få plass i styret. Mens det i 4H velges nytt styre hvert år, foregår det valg i kommunen kun hvert fjerde år. Alle over 18 år har rett til å stemme ved kommunevalget, mens det ved valg av klubbstyre er 4H-erne mellom 10 og 18 år som bestemmer. Begge steder er valget hemmelig.

Rådmann og klubbrådgiver Den kunnskapsrike gutten forteller videre at det er kommunestyret som velger ordfører og varaordfører. Disse to kan sammenlignes med 4H-klubbers leder og nestleder. Sistnevnte velges på det årlige årsmøtet. Også den økonomiske styringen 14 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


S « M i t p a l te n t 4H - pro er d f o r te i n m u l i g s j e k t » h et t l l e 4 land H-e il å pros et om D re over jek t . he IT T s Sen p e nn l e du f d in e hvor or teller h n dit t bi nde dr ag dan va d du uh de har l æ r t o har g j o r t ar g j o r t , r d et , g ik k har o h e mi va d ppl n netto evd gjen st hva d u u nom pp d et p å ha d u h r o s j e k t et ar !

Det skjer Tekst: Astrid Solberg Web: www.4h.no

ble grundig gransket av den ivrige 4H-eren. Han fant ut at det i klubben er kassereren som fører regnskap, og tar økonomiske avgjørelser sammen med styret. I kommunen derimot, er det rådmannen som setter opp budsjett, sørger for at pengene blir riktig brukt, og at regnskapsavdelingen fører regnskap. – Jeg fant også ut at kommunens rådmann har ganske lik funksjon som klubbrådgiverne i 4H, forteller han videre. Han forklarer at de begge fungerer som viktige rådgivere, mens ingen av dem har stemmerett. I kommunestyret finnes en sekretær som er ansatt for å føre protokoll. Selv er Anders er valgt til sekretær av de andre medlemmene i klubben. – Jeg skriver referat fra alt klubben gjør, og noterer hva vi har bestemt, sier han.

Verv nye medlemmer

– vinn gratis leir! Å være med i 4H er gøy – og morsommere jo flere vi er. Verver klubben din nye medlemmer, kan alle medlemmene få gratis leir!

Spennende 4H-prosjekt Til tross for en liste på hele 14 saker som skulle tas opp, syns Anders Lærum Espeseth det var både spennende og interessant å delta på møte hos kommunestyret. – Så mange saker har vi aldri i Gøy 4H, sier han, og drømmer om at klubbens styremøter skal være like stille som kommunestyremøtene. – Klubben min arbeider mot et mål om å skape ungdommer med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse, avslutter Anders, før han trekker paralleller til kommunens mål om å lage et godt samfunn for alle som bor i Sande. Hvem vet – kanskje er det den engasjerte 4H-eren selv som sitter i ordførerstolen om noen år.

Arbeid i klubbstyret Arbeid i klubbstyret er et prosjekt der du lærer viktigheten av samarbeid, demokrati og aktivitet. Du lærer hva som skal til for å være en god tillitsvalgt i klubben din, og du får råd og tips om hvordan klubben kan drives.

Konkurransen pågår fra 15. februar til 31. desember 2010. Det er nettovekst som fører til premiering, altså gjelder det å beholde de medlemmene man allerede har OG få nye medlemmer for å nå opp i konkurransen.

Premier: 1. I fylket: Den klubben i fylket som verver flest nye medlemmer får

gratis leiropphold på fylkesleir/ aspirantleir, eller på storkurs/ DAF-kurs. 2. Nasjonalt: Den klubben i landet som får flest nye medlemmer får kr. 20.000, samt dekket leiravgift og reise for alle klubbens medlemmer på nordisk 4H-leir i Danmark i 2011. Stå på så vi blir flere i 4H!

Annonse:

Vil du annonsere her? Aktivitet, medlemsbladet til 4H Norge, utkommer fire ganger i året og sendes direkte til 17 000 medlemmer. Ønsker du å nå samfunnsengasjerte, naturinteresserte og kloke hoder er Aktivitet det rette sted å annonsere. Kontaktperson: Beate Patay E-post: redaksjonen@4h.no Telefon: 64 83 21 00 #1.2010 15


Påsketips Redigering: Beate Johansen

Påske er egg, sjokolade, appelsin og drømmen om solrike dager. Her er Aktivitet sine tips til kos og hygge. Dekorering av egg Å la eggeskallet trekke farge i et fargebad er den eldste måten å dekorere egg på. Ved å koke ut fargen fra et plantestoff i vann trekker egget farge til seg. Vanlig løkskall gir en fin, varm farge, men her kan du prøve mye forskjellig, som f.eks. rødløk, finhakket bark, tørkede blader, rødbeter, bjørk, nøtteskall, blåbær, kaffe eller te. Du kan også få flotte farger og avtrykk av kreppapir, silkepapir og av ekte, mønstrede ull og silkestof fer. Jo lenger du koker eggene, desto mørkere blir fargen. Vær oppmerksom på at du ikke skal spise disse eggene, kun bruke dem til dekorering/pynting. Derfor kan du også koke eggene lenge, slik at du får den fargen du ønsker.

Blomsterdekorerte egg

1

2

1. Ved å legge f.eks. en blomst eller et blad på egget før du pakker det inn i et tynt tøystykke eller en nylonstrømpe, kan du få et flott avtrykk. Legg blomsten med «ansiktet» ned. Det er enklere å spre ut blomsten hvis egget er

3

fuktet med vann. 2. Trekk nylonstrømpen rundt egget og blomsten. Stram godt til med en knute. Surr en tøystrimmel rundt egget og nylonstrømpen. 3. Tøystrimmelen fester du med en strikk. På denne måten sikrer du at fargen trekker jevnt inn i eggeskallet. Vær oppmerksom på at fargene trekker inn rundt omrisset av planten, mens egget forblir hvitt der du festet planten. 4. Kok eggene til de får farge. Skal du oppbevare eggene, må innholdet kokes i minst to timer. Hvis du ikke ønsker å koke eggene så lenge, må de tømmes før du begynner.

4

Du kan også kjøpe fargestof fer på apoteket. Med et sterkt fargebad holder det å koke eggene i 5-10 minutter. Idé: Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt • Foto: Alf Børjesson

16 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Sjokoladesnurr

Tilbringer du påska på hytta er det kanskje begrenset hva du kan finne av ingredienser i kjøkkenskapet. Alt du trenger for 18 fantastiske sjoko ladeboller er en kilo bollemiks og en plate koke sjokolade! Om det ikke følger gjær med bollemiksen trenger du det i tilleg g. Følg oppskriften på bollemiksen, og hakk opp kokesjokoladen. • Del deigen i tre, og kjevle hver del til et rektangel på ca. 30 x 45 cm. Ikke kna eller kjevle mer enn strengt nødvendi g. • Smør romtemperer t smør på den ene halvdelen av rektangelet. Strø hakket kokesjokolade, og eventuelt sukker, over den smurte delen. • Brett den smurte delen over. Kjev l lett slik at det fester seg sammen . • Del deigen i seks remser på lang s. Ta tak i enden og snurr et par gang er begge veier. Legg remsen i en ring på bake papirkledd stekeplate og klem ende ne sammen under ringen. • Etterheves i ca 30 min. under et klede. Før steking kan sjokoladebolle ne pensles med sammenvispet egg. Stek es ved 225 grader i ca 10-12 minutter.

Foto og oppskrift: Trine Sandberg,

www.trineblogg.blogspot.com

Appelsinkake uten mel Denne saftige og smakfulle appelsinkaken lages med finmalte mandler istedenfor hvetemel. Kaken er dermed glutenfri og kan serveres til cøliakere. • 2 stk. appelsin, gjerne blodappelsin • 250 gr. malte mandler • 250 gr. rørsukker • 3 ts. natron • 6 stk. egg

Bondeomelett • 4 stk. kokt potet • 2 stk. kjøttpølse eller andre kjøttrester • 6 stk. egg • 4 ss. vann

• ca. 1ts. salt • ¼ stk. purre eller godt med gressløk • 2 stk. tomat

Skjær poteter og pølser i biter. Stek dem lett i pannen. Pisk deretter egg, vann og salt, og hell det i pannen. Legg på finskåret purre og tomatskiver. La det hele stivne under lokk ved svak varme. Server gjerne brød til. Oppskriften egner seg til tre personer, men er dere flere er det bare å øke oppskriften. Oppskrift: Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt • Foto: Håkon Messel

Vask appelsinene godt, og kok dem i vann i en time eller til de er så myke at en strikkepinne glir lett igjennom den. La dem avkjøles litt. Del appelsinene i biter og fjern den hvite strengen i midten. Kjør til mos i hurtigmikser. Tilsett malte mandler, sukker, vaniljesukker og natron. Tilsett eggene og bland det hele godt. Legg bakepapir i bunnen av en springform (24 cm) og hell røren i formen. Stek kaken ved 180 grader i ca. én time. Sjekk at kaken er gjennomstekt ved å stikke en pinne eller kniv i den. Avkjøl kaken i formen. Oppskrift: Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt Foto: Synøve Dreyer

#1.2010 17


Utveksling Tekst: Fam. Thujord Redigering: Beate Johansen Foto: Fam. Thujord Sted: Fåvang, Gudbrandsdalen, Oppland Klubb: Pila 4H Web: www.4h.no/Oppland/Pila-4H

Fremmede kulturer ved kjøkkenbordet Hvert år kommer ungdommer fra ulike land til Norge for å lære om en ny kultur. Familien Thujord har tre ganger beriket sommeren med besøk fra fremmede kulturer. På en gård i Fåvang bor far Knut og mor Arnhild Thujord, Thea (16), Anna (14), Kristine (10), Leon (6), 18 melkekuer, noen hester, en flokk sauer og en gjeng høner. I sommer bodde det også to barnevernsbarn hos familien. Da IFYE-en Tristan kom til gårds ble det enda mer liv og røre med ni personer rundt kjøkkenbordet.

Ung gårdbruker I 2009 forlot IFYE-en Tristan på 19 år familiens melkegård i det sørvestlige England. Han skulle tilbringe sommeren på en melkegård på Fåvang for å oppleve Norge fra innsiden. Bondesønnen Tristan

Etter mye strev kunne Tristan servere vertsfamilien ett engelsk måltid.

18 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

var svært interessert i norsk landbruk, og det ble mange sene kvelder med ordbok og landbruksfaglig utveksling hos familien Thujord.

Mat og kultur – En god grunn til å ha en utenlandsk gjest boende, er at vi også tar oss tid til å se på forskjellige ting i nærmiljøet, forteller Knut Thujord. I sommer fikk familien oppleve både Maihaugen, Ringebus høyeste fjell, Ringebu Stavkirke og en rekke fjellturer sammen med IFYE-en. Ved tidligere besøk fra Finland og Sveits har de benyttet anledningen til å oppleve

fjell og fjorder på vestlandet. I år ble denne turen erstattet med nordisk leir i Breim for Tristan og de to eldste jentene, Anna og Thea. Med en utenlandsk gjest ved middagsbordet blir mat kjapt et samtaletema. Norske fiskeretter ble etter hvert likt. Rømmegrøten Tristan smakte etter en lang dag med ljåslått og hesjing ble derimot ikke noen ny favoritt. For at vertsfamilien også skulle få innblikk i Tristans kultur, forsøkte han lage et par engelske retter til dem. Med en hånd på grytene, og en hånd på telefonen hjem til mor i

Familien Thujord og IFYE-er Tristan har mange gode turminner sammen.


Utveksling Tekst: Kristin Madsen Redigering: Beate Johansen Web: www.4h.no/Om-4H/Internasjonalt/

4H trenger vertsfamilier i sommer Ønsker du å bli kjent med ungdom fra andre land og lære om deres kultur? Vil du være med å bidra til felles forståelse på tvers av landegrenser? Sommeren 2010 tar 4H Norge i mot en rekke ungdommer gjennom både IFYEutveksling og USA-utveksling. Ta utfordringen – meld deg som vertsfamilie!

IFYE-utveksling

England, ble det til slutt et utsøkt måltid.

Anbefales Familien fra Fåvang forteller at det er mange gode opplevelser og minner knyttet til noen uker med en utenlandsk IFYE boende på gården. De mener det ikke er grunn til å være skeptiske til å åpne hjemmet. IFYE-ene skal være vanlige familiemedlemmer som deltar i daglige gjøremål. – Det er alltid interessant å bli kjent med nye folk, spesielt fra andre land og kulturer, sier Knut Thujord. Kona Arnhild legger til at det dessuten er en flott mulighet til språktrening. Den gjestfrie familien har knyttet bånd på tvers av landegrenser, og til og med besøkt Tristan hjemme i England. I årets vinterferie tok Tristan med seg to søstre tilbake til Fåvang for å gå på ski. – Vi tar gjerne imot en IFYE igjen et annet år, sier den fornøyde familien, som anbefaler andre 4H-familier å gjøre det samme!

Mellom seks og åtte forventningsfulle ungdommer kommer i år til Norge gjennom International 4H-Youth Exchange, også kalt IFYE-utveksling. Disse ungdommene skal være i Norge fra seks uker til seks måneder i perioden juni til desember, men kun bo tre uker hos hver familie. IFYE-ene skal bli kjent med vertsfamilien, og de skal ta del i hverdagsliv, arbeid og fritidsaktiviteter på lik linje med de øvrige familiemedlemmene. De skal få anledning til å se nærområdet, besøke lokale severdigheter, møte nordmenn, samt lære om 4H og Norge. Denne type utveksling mellom ungdom i bygdeorganisasjoner fra 60 forskjellige land, ble til virkelighet etter andre verdenskrig. I dag har IFYEutveksling pågått i over 55 år. Målet er å lære å forstå hverandre på tvers av landegrenser, slik at det skal bli mulig å

leve i en verden uten krig.

USA-utveksling 4H Norge har dessuten en egen utvekslingsavtale med USA. Det betyr at det ene året besøker norske ungdommer USA, og det neste besøker amerikansk ungdom Norge. Denne sommeren er det amerikanske ungdommers tur til å oppleve Norge. Mellom 10 og 15 unge amerikanere venter spent på årets Norges-opphold. De trenger alle et sted å bo tre uker i juli, så benytt anledningen og meld deg/dere som vertsfamilie.

– Visiting Norway really was a nice experience in my life, 4H clubs is just like a big family. Tusen takk!, sier Robert Lan som var IFYE-utveksling fra Taiwan til Norge i 2009.

Utveksling i 4H • 4H Norge trenger vertsfamilier sommeren 2010. • 10-15 ungdommer kommer via USA-utveksling. • 6-8 ungdommer kommer via IFYE-utveksling. • IFYE-utveksling har foregått i over 55

år, og omfatter 60 land. • Målsettingen er oppnå fred og forståelse ved å lære om hverandre. • Kontakt Kristin Madsen i 4H Norge, kristin.madsen@4h.no, eller 4H i ditt fylke for mer informasjon. #1.2010 19


Tusen takk-tipset

Smånytt

Har du lyst til å lese om deg selv eller vennene dine i Aktivitet? Tips oss på: redaksjonen@4H.no. Du får ikke tusenvis av kroner, men en stor takk!

Tekst: Beate Johansen Web: www.4h.no

Matskole i Vadsø Da det var klart for matskole i Vadsø i Finmark dukket det opp hele 18 forventningsfulle jenter og gutter i alderen 9 til 12 år. Helgen startet med informasjon og utdeling av eget forkle til alle de matglade deltakerne. Barna startet med å lage urtepannekaker og yoghurtis, noe som raskt falt i smak. Lørdag var det omvisning på fiskemottaket på Kamøyvær, der de fikk et innblikk i hvordan mat blir produsert. De heldige deltakerne fikk med seg både torsk og hyse tilbake til kjøkkenet, som de laget deilige fiskekaker av. Det ble også laget og spist arme riddere og is, før kanonball og film tok fokuset vekk fra maten. Søndag rakk de unge å lage

Ski- og akedag i Homstvedt 4H

både italienske speilegg til frokost og fiskefarse til lunsj, før matskolen ble avsluttet med kaffe og kaker til foreldrene.

Salsbruket 4H driver egen fritidsklubb

Foto: Sturla Nordbø

Salsbruket 4H fra Nærøy i NordTrøndelag startet opp for kun ett år siden. Klubben er godt i gang, og driver til og med en hel fritidsklubb. Helt fra man er seks år gammel kan man komme på den vellykkede klubben. Det finnes to avdelinger – en for de minste barna, og en for de større. Alltid er det voksne vakter tilstede, men det er 4H-medlemmene selv som driver fritidsklubben. De setter opp innkjøpsliste, står i kiosken, teller opp kassa, vasker og rydder.

40 4H-ere trosset kulden og koste seg stort i snøen da Homstvedt 4H fra Hærland i Østfold arrangerte ski- og akedag. Dagen gikk med til skihopp og tevlingsløype, samt lek og moro rundt bålet.

Samfunnsengasjerte i Vad 4H Et mål i 4H er å bli en samfunnsengasjert ungdom. Vad 4H utviste samfunnsengasjement og omtanke for medmennesker da de bidro med 500 kroner til jordskjelvrammede på Haiti tidligere i år.

Kulturvernpris gikk til ildsjel fra 4H Leidulf Olsrud har gjennom mange år vært en viktig støttespiller i 4H. Han har sittet i fylkesstyret i Troms i årevis, skrevet og illustrert 4H-prosjekter og holdt en rekke kurs. Den kunnskapsrike mannen har nå blitt tildelt Tromsø kommunes kulturvernpris for sin innsats for å bringe praktisk kunnskap om nordnorsk kystkultur videre til 4H-ungdom.

IFYE-ere forlovet seg For to somre siden var Yu-Hui fra Taiwan i Norge som IFYE-utveksling. Da hun og landet hennes var vertskap for en 4H-konferanse litt senere, møtte hun Arne fra Mo i Rana. De to er nå lykkelig forlovet. 20 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Prosjekthefte

Prosjekthefte

Nye prosjekthefter Du kan nå bestille de nye prosjektheftene i vår nettbutikk. Du kan lese mer om de nye prosjektheftene - Revy, Hund, Friluftsliv, 4H-fotografen, 4H-klubbens historie - på våre nettsider. www.4h.no/Aktiviteter/Prosjekter

Høstfest i gapahuk

Nyttårsball i Falken 4H Hele 60 festkledde 4H-ere møtte til nyttårsball da Falken 4H fra Dalatun i Hordaland inviterte til nyttårsball.

Ekstremsport for pyser

4H Norge Natur

Kultur

4H Norge

Hjelmen 4H ble beste utstiller Foto: Karianne Laugland

Kveldssol 4H fra Rauma i Møre og Romsdal ble første klubb i sitt fylke til å opprette naturmøteplass med midler fra Miljøløftet. Så mange som 10 av de 11 medlemmene i klubben hadde som 4H-prosjekt å bygge gapahuk, så høstfesten ble like godt arrangert ute i friluft. Været var ikke det beste, men med bål og varm sodd ble det likevel en minnerik høstfest med offisiell åpning av den nye gapahuken.

Revy

Hund

Norsk Frukt- og Laksefest er en årlig festdag for hele familien på Hjelmeland i Rogaland. Matglede og kultur står i sentrum, og rommer alt fra presentasjon av fruktdyrking og havbruk, til kunst og lokale artister. I år var Hjelmen 4H med, og de vant prisen for beste utendørs utstiller. Klubben hadde ordnet i stand en fantastisk stand med både lavvo, bål og snekkerverksted. Mat og aktiviteter stod i fokus, og blant annet kunne både barn og

voksne kjøpe pølser og pinnebrød, som de selv stekte på bål. I tillegg ble det solgt sett med planker, slik at alle som ville kunne ta plass ved høvelbenken, og snekre seg en fuglekasse. Mange små fine båter ble også laget i løpet dagen. 4H-erne hadde kledd seg i like antrekk, hengt opp bannere og plakater, og selvsagt blafret 4H-flagget i vinden. Det hele ble en suksess, og Hjelmen 4H gleder seg til ny festdag om et år.

4H-er vant fotokonkurranse Østfoldinger på skitur

Marianne Meek Bjørkedal vant Volda kommunes fotokonkurranse med bilde av turglade 4H-ere fra Freidig 4H. Bildet er tatt

etter en strabasiøs tur i snø og storm for å plassere en registreringsboks på turmålet Sandviksdalen i Møre og Romsdal.

Foto: Marianne Meek Bjørkedal

Heen 4H fra Østfold inviterte med seg Rødnes 4H og Homstvedt 4H på skitur til Hafjell Skisenter. Solen strålte om kapp med de forventningsfulle 4H-erne, og gradestokken krøp bare så vidt ned på minussiden.

#1.2010 21


Aktuelt Tekst: Beate Johansen Foto: Fagbladet v/Inge Wahl, Sneskavla 4H Sted: Båtsfjord i Finnmark Klubb: Sneskavla 4H Web: www.4h.no/Finnmark/Sneskavla-4H

22 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

Marita Tiberg og klubbrådgiver Jorid Jakobsen koser med fjordingen Møy.


Sneskavla 4H: • har bygd opp egen 4H-gård • har tre egne hester og en rekke andre dyr • bygger ridehall som skal stå ferdig til høsten • har ukentlig ridning for personer med nedsatt funksjonsevne • tilrettelegger ridehallen for personer med nedsatt funksjonsevne

4H-klubb med stall og ridehall Bakken er dekket av snø og is, kulda biter seg fast i marg og bein, og vinden pisker i ansiktet. Sneskavla 4H har trosset været i 12 år. Om kort tid får de egen ridehall på 4H-gården. Sneskavla 4H ble startet i 1997. Fram til i dag har klubben vokst til å bli en uvanlig aktiv klubb. De har selv bygd en 4H-gård, som yrer av både menneske- og dyreliv. Gården har blitt et samlingspunkt og en magnet, spesielt for bygdas unge jenter.

Hest er best Helt, helt nord i Norge er naturen rå og 4H-erne likeså. Sneskavla 4H holder til i havgapet i Båtsfjord i Finnmark. På den selvbygde 4H-gården treffes 4H-erne to dager i uka. I tillegg er det mange av dem som tar turen dit daglig.Ungdommene i Båtsfjord syns at hest er best, og fikk derfor egen stall på 4H-gården. Klubben er nå lykkelig eier av en fjordhest og to shetlandsponnier. Foruten Sneskavla 4Hs egne hester er det oppstallet åtte privateide hester på stallen. Også disse hestene får 4H-erne anledning til å stelle og ri.

Tilrettelagt for funksjonshemmede På 4H-gården er det ukentlig ridetrening for funksjonshemmede. Å være i nærheten av dyr og å ri på hest er en økende terapiform for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dessverre hender det at

været setter en stopper for disse treningene. Det har rett og slett vært for kaldt, eller for ulent underlag på ridebanen grunnet snø og is. Nå er de glade for å skulle få en egen ridehall. Klubben har selv klart å spare så mye som 500.000 kroner. Dette er veldig mange penger, men likevel ikke nok til en ridehall. Med hjelp fra både Gjensidige, Sparebank1 og Båtsfjord kommune er drømmen om egen ridehall nå snart oppfylt. Klubbrådgiver og ildsjel Jorid Jakobsen håper på byggestart i mai, og en ferdig ridehall til høsten. Fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering har klubben fått 200.000 kroner for å tilpasse ridehallen til bruk for funksjonshemmede. Hallen skal gjøres trygg og lett tilgjengelig for alle.

Livet på gården Dyrene på gården trenger mat, vann, stell, mosjon og kos hver eneste dag. To dager i uka er det 4H-erne som overtar dette ansvaret for dyra. Det er bestandig nok å gjøre for alle. Klubben har nemlig én stor hest, to små ponnier, åtte duer, en sau, tre haner og fire høner, i tillegg til katter og kaniner. Når gårdsarbeidet er slutt for dagen

venter nystekte vafler på de 50 medlemmene.

Ildsjel Jorid Jakobsen er en ildsjel uten like, og gården hadde ikke sett dagens lys uten henne. Selv er hun utrolig takknemlig for den positive støtten fra 4H Finmark, 4H Norge, lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Men det er mye jobb å drive en hel gård på frivillig basis, og Jorid Jakobsen som selv har vært klubbrådgiver i 12 år, innrømmer at de nok har slitt ut noen voksne hjelpere underveis.

Perfekt for barn og ungdom Gården tar også i mot barnehager, skoleklasser og andre besøkende. Jorid Jacobsen mener det ikke finnes noe bedre barn og ungdom kan bruke fritiden sin på. På gården lærer de å ta ansvar, de er i fysisk aktivitet, de er sosiale og de får en rekke utfordringer. Klubben har dessuten en fiskebåt, tre kanoer og en egen friluftsgruppe. Planen er at den nye ridehallen også skal kunne brukes til aktiviteter som innebandy, bueskyting og hundedressur. Som om ikke det var nok, planlegger de i tillegg å bygge en klatrevegg på en av ridehallens vegger. #1.2010 23


Aktuelt Tekst: Beate Johansen Web: www.4h.no/aktuelt/satsingsomrader/Miljoloftet/

Mulighetenes mi Med et løfte om å løfte miljøet vant 4H 10 millioner kroner til naturmøteplasser og arrangementer ute i naturen. Prosjektleder Esben Eyde venter spent på din søknad. Tanken og drømmen har kanskje surret i bakhodet lenge? Drømmen om et sted der 4H-klubben kan samles. Et sted ute i naturen, fritt for gammelt husstøv og dårlig luft. Drømmen om noe klubben kan skape sammen. Et felles prosjekt. Noe å samles om. Noe som engasjerer. Flere 4H-klubber har fulgt drømmen, og mulighetene er fremdeles mange!

Naturmøteplasser og arrangementer i friluft 4H er som kjent svært opptatt av natur og miljø. Og etter å ha vunnet Årets gave på hele 10 millioner kroner, ble prosjekt Miljøløftet startet i 2009. Gjennom dette prosjektet oppfordres alle 4H-klubber

Bildet er manipulert

24 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

til å skape naturmøteplasser og holde natur- og miljøarrangementer. 10 millioner er satt av til prosjektet, og selv om mange drømmer allerede har blitt realisert, er det fremdeles midler igjen. – Dette er en unik mulighet til å gjøre det 4H-ere allerede gjør, bare enda bedre, sier en engasjert prosjektleder for Miljøløftet, Esben Eyde. Han oppfordrer klubber fra hele landet til å søke om midler.

og Romsdal har Vårbrus 4H satt en gammel og ubrukelig sti tilbake til sin opprinnelige stand.

Hva er gjort til nå?

Alle muligheter

Halvveis i prosjektperioden er det til nå innvilget støtte til 53 naturmøteplasser. Dette er åpne, tilgjengelige og familievennlige møteplasser ute i naturen, laget av 4H-ere. Eyde trekker spesielt frem fem klubber som har skapt noe spesielt ved å ta lokale hensyn, og ikke minst tilpasse prosjektene til naturens særegenhet på stedet. Klubbene Kos 4H i Finnmark og Lauren 4H i Hordaland har begge benyttet seg av tradisjonell byggeskikk for å opprette naturmøteplasser på gammel kulturgrunn. I Aust-Agder har Freidig 4H skapt en flott møteplass i et allerede godt etablert turområde, mens Regndalen 4H i Sogn og Fjordane har opprustet en gjengrodd raste- og hvileplass på en gammel stølsvei over fjellet. I Møre

Det er ikke bare fysiske møteplasser Miljøløftet støtter, men også utearrangementer som har med natur og miljø å gjøre. Ønsker dere å leie inn fagkompetanse på natur og miljø, gå til innkjøp av nødvendig friluftslivsutstyr eller for eksempel sette opp en revy ute i naturen, kan dere søke Miljøløftet om støtte. Prosjektet hjelper også klubber som ønsker å gjøre arrangementene sine så miljøvennlige som mulig, eksempelvis ved å bruke økologisk og kortreist mat. Prosjektleder Eyde håper på flere søknader og flere kreative prosjekter, spesielt arrangementer. – Dette er en enestående mulighet for sammensveising i klubben, og for økt forståelse for det å jobbe sammen om større prosjekter. I tillegg er dette en unik mulighet til å synliggjøre 4H i nærmiljøet og til å skape interesse og til å rekruttere flere medlemmer, sier Esben Eyde. Med andre ord – alle muligheter for et skikkelig løft for både klubb, natur og miljø!

Prosjektleder for Miljøløftet Esben Eyde oppfordrer alle 4H-klubber til å søke om støtte til arrangementer i friluft.


Det skjer Tekst: Beate Johansen Web: www.4h.no

Revypiloter til miljørevy

ljøløft

Som en del av Miljøløftet skal 4H i samarbeid med Norsk Revyfaglig Senter lage en miljørevy! To nasjonale konkurranser er utlyst – én der det konkurreres om å skrive det beste manuset, og én der det konkurreres om å få fremføre miljørevyen.

Eksempler på tiltak:

Det er til nå opprettet 53 flotte naturmøteplasser. Målet er 150 – så grip sjansen og bygg naturmøteplass med klubben din.

Miljøløftet støtter også aktiviteter i friluft. Hva med å prøve kiting, dra på kanotur eller lære mer om å ferdes i snødekt terreng?

Miljøløftet: • 4H Norge vant Årets gave på 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB NOR i 2008. • Prosjektperioden strekker seg fra 2009 til 2012. • Til nå er 53 naturmøteplasser og 12 arrangementer støttet. • 4H har en målsetting om 150 naturmøteplasser.

• Utearrangementer støttes med inntil 10.000 kroner. • Naturmøteplasser støttes med inntil 35.000 kroner. • Søknadsskjema finnes på 4h.no.

Til å fremføre revyen ønskes en klubb som har stor spredning i alder, som har medlemmer av begge kjønn, og som tidligere har jobbet noe med revy. Klubben som stikker av med seieren og blir revypiloter, vil motta støtte og opplæring fra dyktige fagpersoner i Norsk Revyfaglig Senter. Vinnerklubben vil få det ærefulle oppdraget å fremføre revyen foran 4H-ere fra hele landet under sommerens landsleir på Moelv. Etter urpremieren vil det være mulig for alle klubber å få manuset. Oppfordringen er å sette opp miljørevyen på årets høstfest eller ute i naturen, eksempelvis ved de nye naturmøteplassene.

Har du en entertainer i magen, skuespillerblod i årene, et hjerte som banker for gjøgleri og et brennende ønske om å stå på scenen? Få med deg klubben din, og kontakt med Esben Eyde i 4H Norge. Grip sjansen - kanskje blir du og din klubb den heldige revypiloten!

Miljørevy • Send inn manusforslag til miljørevy. • Jakten på en 4H-klubb som kan fremføre revyen på landsleiren i 2010. • Klubben som skal fremføre revyen vil få opplæring av Norsk Revyfaglig Senter. #1.2010 25


Aktuelt Tekst: Beate Johansen Foto: Per Olav Tøraasen Sted: Brumunddal i Hedmark Klubb: Firkløveren 4H Web: www.4h.no/Hedmark/Firkloveren-4H

Med et hjerte som banker

26 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Gunn jorunn Sørum

Norges Vels sølvmedalje:

• 19 år . • Studerer statsvitenskap på NTNU. • Mottok plaketten i 2009 . • Tildelt Norges Vels sølvmedalje i 2009. • Medlem av fylkesstyret i Hedmark siden 2006. • Fylkesstyreleder i Hedemark 4H fra 2009.

Er en anerkjennelses- og oppmuntringspremie som tildeles en person som har utmerket seg ved å ha gjort en fremtidsrettet og nyskapende innsats for lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Få er like stolte av å være 4H-er som Gunn Jorunn Sørum. Hun har gjort maksimalt ut av sin tid som 4H-er, og er nå fylkesstyreleder for Hedmark 4H i en alder av 19 år. Da Gunn Jorunn Sørum var aspirant i Firkløveren 4H visste hun lite om at hun senere skulle bli et forbilde og en ildsjel i klubben sin. Etter ett år som sekretær i Firkløveren 4H bar det rett inn i Hedmark 4Hs fylkesstyre, og det allerede som 14-åring. Etter å ha vært klubbrepresentant, gikk hun raskt inn i rollen som nestleder, og sitter nå som leder av hele fylkesstyret. – Gunn Jorunn har gjort en kjempejobb siden hun var ganske ung, sier 4H-konsulent i Hedmark, Margit Jære. Videre beskriver hun jenta som en ryddig fylkesleder som alltid har oversikt. Dessuten er hun innehaver av en spesiell evne til å engasjere yngre medlemmer til å bli med på alt som skjer.

Takknemlig arbeid Gunn Jorun har gjennom årene i 4H lagt ned mye tid og arbeid både på klubb- og fylkesplan, men angrer ikke. – Når du ser resultatet er det verdt det, smiler den positive jenta, som har bidratt

til oppstart av nye 4H-klubber i både Hedmark og Oppland. Hun minnes den gode følelsen det er å se igjen de unge og forventningsfulle ansiktene til de som møtte på en ny klubbs første møte, som hardbarka 4H-ere på leir noen år senere.

Utmerket seg Det er mange som har fått øynene opp for Gunn Jorunns engasjement. Høsten 2009 ble hun tildelt Norges Vels sølvmedalje. Dette er en anerkjennelsesog oppmuntringspremie som tildeles en person som har utmerket seg ved å ha gjort en fremtidsrettet og nyskapende innsats for lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Organisasjonstalentet ble selv svært overraket over tildelingen, men er meget takknemlig. Hun opplevde den høythengende medaljen som en stor inspirasjon til videre engasjement.

Ta for deg av mulighetene! – Uten 4H hadde jeg ikke vært den samme, sier hedmarkingen, og legger til at etter hvert

som man blir eldre forstår man hvor verdifullt 4H er. Gjennom 4H har hun fått gode venner for livet, lært enormt mye og tilegnet seg sunne verdier. Også i skolesammenheng har hun dratt positiv nytte av sin tid som 4H-er. Muntlig fremlegg er manges store skrekk, men ikke for Gunn Jorun. Firkløveren 4H i Brumunddal er en stor klubb, og allerede som aspirant stod hun på scenen foran mer enn 300 publikummere på de årlige høstfestene.

Varierte prosjekter Margit Jære trekker frem Gunn Jorunns 4H-prosjekter som svært forseggjorte. I 2006 hadde hun band som prosjekt. Sammen med gode venner holdt hun konsert med ekte dansbandmusikk for 500-600 4H-ere på fylkesleiren. Friluftsliv er også et prosjekt Gunn Jorunn husker godt. Hun og en venninne dro alene til Rondane på en tre dager lang kanotur. Sterkt i minne sitter dessuten en like lang skitur i løssnø. Gradestokken viste 20 minusgrader, men jentene stod på sitt og sov i lavvo. – Vi hadde bra med sjokolade, så det gikk fint, mimrer hun.

Grip mulighetene

Gunn Jorunn Sørum (t.v.) koser a seg på fjelltur med vennene Ann tad. Folls Tøraasen og Ole Erik

Det har blitt mange turer med 4H for Gunn Jorunn Sørum (t.h.). Her på minnerik kanotur med venninnen Anna Tøraasen.

Gunn Jorunn håper alle 4H-ere engasjerer seg og tar for seg av de mange mulighetene i 4H. Ofte er man redd for å ta på seg et verv i styret. Selv Gunn Jorunn var usikker på om en plass i styret var noe for henne. Men som hun selv sier så lærer man etter hvert, og ikke minst får man igjen enormt mye, både i form av kunnskap og opplevelser. Den engasjerte jenta har en klar oppfordring til alle 4H-ere: – Jo mer du er med på, jo morsommere blir det! #1.2010 27


Ytterøyane mest aktive i 2009

Klubbtur

• Ytterøyane 4H vann konkurransen Aktiv i friluft i 2009. • Hadde 21 turar og aktivitetar i friluft i 2009. • Vann kano og 5.000,kroner til friluftsutstyr.

Tekst: Anita Øygard og Mari Ekeland Redigering: Beate Johansen Foto: Ytterøyane 4H Sted: Flora i Sogn og Fjordane Klubb: Ytterøyane 4H Web: www.ytteroyane.no

Ytterøyane 4H mest aktive i 2009 Vinneren av friluftskonkurransen Aktiv i friluft for 2009 er kåret. Klubben som stakk av med seieren var Ytterøyane 4H fra Reksta i Sogn og Fjordane. Ut på tur, aldri sur

Ytterøyane 4H sine 10 medlemmar med rådgjevarar og foreldre har trossa vind og vêr gjennom heile året. Dei har arrangert 21 turar og aktivitetar ute i friluft frå januar til desember. Innsatsen blei premiert med ein kano og kr 5 000,- til friluftsutstyr! 1

2

4

1. 2. 3. 4. 5.

Ytterøyane 4H har mellom anna vore på ein herleg kanotur. Klubben vart med Flora Turlag på tur til Kråkehagen. Det er ikkje berre Emil frå Lønneberget som kan spikke. Medlemmane kosar seg med vassause-stafett. 4H-arane syns det var spennande med hjorteslakting.

28 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

vere ute, og setje pris på den naturen vi har rundt oss, seier Anita Øygard, klubbrådgjevar i Ytterøyane 4H. – Dessutan er det aldri nokre sure miner når denne gjengen er ute på tur, seier ein stolt klubbrådgjevar.

Med blant anna måneskinnstur, skøyter og ski, fisking, kajakkpadling, lommelyktturar og mat på bål på planen har det gått slag i slag siste året. – Det viktigaste er kanskje at ungane og ungdommane lærer seg å setje pris på å 3

5


Det skjer Tekst: Mari Ekeland Redigering: Beate Johansen

Friluftskonkurransen Aktiv i friluft Ta med deg klubben din på tur, arranger akedag, overnatt under åpen himmel eller ha klubbmøtet utendørs. Også i år kan du være med å konkurrere om å være mest aktiv i friluft! Friluftskonkurransen er tilknyttet prosjekt Aktiv i friluft. Dette er et treårig nasjonalt prosjekt, som tilbyr ulike friluftskurs og friluftsaktiviteter for både 4H-ere, alumner, klubbrådgivere og ansatte. I hvert fylke skal det kåres en vinnerklubb, som mottar kroner 5.000,-. I tillegg kåres en landsvinner som får en kano til odel og eie.

Konkurranseregler For å konkurrere om å bli den 4H-klubben om er mest aktiv i friluft i 2010 er det fire regler du må følge: 1. Aktiviteten må gjennomføres ute. En rekke ulike aktiviteter kan godkjennes. Turer, utendørs klubbmøter, skogdager og andre aktiviteter ute i den

frie natur er eksempler på slike aktiviteter. Det finnes ingen begrensninger for hva som kan arrangeres utendørs – bruk fantasien! 2. Alle i klubben må få tilbud om å være med. Det er greit at ikke alle gjennomfører samme aktivitet, men det er viktig at alle kan være med om de vil. Aktiviteter kun for aspiranter, juniorer eller seniorer godkjennes også, så lenge alle innen den aktuelle aldersgruppa får tilbud om å være med. 3. Aktiviteten må være tilrettelagt slik at alle kan delta hvis de vil. Tilrettelegging kan for eksempel skje gjennom ulike aktivitetstilbud, tilpasset

mat for allergikere eller leker hvor alle kan delta uansett fysisk form og funksjonsevne. Har ingen behov for tilrettelegging, trenger en heller ikke å gjennomføre slike tiltak. 4. En klubbrådgiver må bekrefte at friluftsaktiviteten er gjennomført.

Registrering av aktivitetene For å være med i konkurransen må klubbens aktiviteter i friluft registreres på et eget skjema som finnes på www.4h.no. Der kan du også følge med på hvordan din klubb ligger an i konkurransen. Husk å registrere aktivitetene innen 1.desember. God tur!

gjensidige.no

FORSIKRING ER EN DEL AV OMSORGEN! Vi vil hjelpe deg med å velge rett forsikring tilpasset deg og dine dyr.

A20069 T4M 06.06

Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller kom innom vårt kontor.


Ny 4H-hytte i Vestfold

Galleri

• 4H Vestfold, Strevsom 4H, Villig 4H og Rask 4H har bygd 4H-hytte. • 4H-hytta ligger i Stokke i Vestfold, og er åpen for alle. • Første spadetak ble tatt 12.juni 2009, og hytta stod klar til NM på ski i februar 2010.

Tekst: Kristian Flåtnes Redigering: Beate Johansen Foto: Kristian Flåtnes Sted: Stokke i Vestfold Klubb: Strevsom 4H, Villig 4H og Rask 4H Web: www.4h.no/Vestfold

Ny 4H-hytte i Vestfold Det norske flagg viftes iherdig og kubjellenes klirring skaper en pulserende energi. De flerstemte heiaropene høres over hele området idet skiheltene Marit Bjørgen og Petter Northug sneier hjørnet på den nye 4H-hytta i Stokke i Vestfold. Det yrer av liv, og selv kongen har møtt opp. Det var med et stort smil om munnen 4H-erne i Vestfold nylig tok i bruk sin splitter nye 4H-hytte. Da det første spadetaket ble tatt 12. juni i fjor, var målet at hytta skulle stå ferdig til NM på ski 2010. Da norgesmesterskapet gikk av stabelen i slutten av januar var målet nådd. Alt takket være iherdig dugnadsarbeid både dag og natt i et halvt år.

Klare hoder og flinke hender Det er 4H Vestfold, i samarbeid med de tre

4H-klubbene i Stokke kommune, Strevsom 4H, Villig 4H og Rask 4H, som har bygd hytta som ligger ved skiarenaen på Storås i Vestfold. Hytta er allerede blitt svært populær, og vestfoldingene har også planer om opprettelse av en naturmøteplass. Når naturmøteplassen står klar engang utpå sommeren, kan de arbeidsomme 4H-erne se tilbake på et svært produktivt år preget av godt samarbeid mellom klare hoder og flinke hender.

Varme hjerter og god helse Under NM på ski viste 4H-erne fra Stokke også frem sine varme hjerter og gode helse da de bidro til folkefesten. Det yret av liv rundt 4H-hytta under alle de fire dagene skirennet pågikk. 4H-erne heiet som besatte, bidro til å aktivisere de 8000 fremmøtte barna, og serverte mat og varm drikke. Vestfold 4H håper 4H-hytta vil være til glede for alle som ferdes i området – sommer som vinter. Både 4H-ere og andre interesserte er hjertelig velkommen.

Ulrik med 4H flagget gjorde mange anstrengelser for å komme på TV.

4H-erne Inger-Martha, Elise og Ingrid heiet på løperne under herrestafetten. Stor aktivitet ved den nybygde 4H-hytta under NM på Ski 2010.

30 Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge


Aktuelt Tekst: Anne Guri Weihe Redigert: Beate Johansen Web: www.n4ha.no

I 2009 fylte Norske 4H-alumner (N4HA) 25 år. Men hvordan startet det hele? Det lurte i hvert fall alumnene selv på. De tok saken i egne hender, og blåste vekk gammelt støv og spindelvev fra arkiverte papirer og glemte bilder. Her er tredje, og siste del i deres historiske føljetong.

Foto: Gaute E. Gjein

Alumner gjennom 25 år – del 3: I de to første delene av denne føljetongen har det gått frem at N4HA er en stor og livlig gjeng alumner med hjerter som brenner for 4H. Som de selv sier: en gang 4H-er – alltid 4H-er!

De tidlige årene

Nyere N4HA-histore Alumnene ble raskt aktive på både landsleir og nordisk leir. Ikke alle kunne reise langt av gårde på leir, men høstfestene annethvert år ble en populær møteplass. For å samle hele N4HA ble det opprettet en avis, som ble sendt til klubbene. I dag heter avisen Alumnnytt, og er en dekkende medlemsavis som sendes til alumner i alle kriker og kroker av dette langstrakte landet vårt. Mot slutten av 1990-tallet ble det også opprettet en styrekonferanse. I begynnelsen ble denne avholdt annethvert år, men i dag samles årlig engasjerte alumner med meninger til heftig debatt, nyttig innputt og sosiale samvær.

Elin M. Stabbetorp, Ragnhild Forbord, Geir Sandvik Hjelen, Marius Stener Hansen og Åshild Irene Lie på styrekonferansen for alumner 2004.

Foto: Marte Hilden,

Som vi fikk vite i tidligere nummer av Aktivitet var det allerede på 1960-tallet et par plakettmottakere som lekte med tanken om å starte egne foreninger for «gamle 4H-ere». Likevel var det først i 1984 den landsdekkende foreningen for 4H-alumner, N4HA, ble stiftet. Etter stiftelsen markerte de seg raskt ved å kle seg i like kjeledresser, lage miljøtorg og arrangere kurs, i tillegg til å lage verdens største salat.

N4HA i dag I dag karakteriseres alumnene som fargerike ildsjeler som bidrar til at det å være med i 4H skal bli en så positiv opplevelse som mulig. Hva ville vel landsleir vært uten miljøtorg? Miljøtorget er nemlig en av de mange tingene alumnene driver. I tillegg møter du de ofte i form av klubbrådgivere, kursinstruktører, leirledere og lekekamerater. Møter du på en sprudlende gjeng i fargerike dresser som lager liv og røre – ja, da er 4H-alumnene i N4HA du har støtt på!

Gustav Gunnerud, Ole Magnus Bukholm, BjørnJarle Sandnes og Olaf Storemoen har det gøy på høstkurs for alumner i Trondheim i 2009. Blide alumner feirer Norske 4H-alumners 25-årsdag på nordisk leir på Breim i 2009.

Norske 4H-alumner (N4HA) • Er en organisasjon for 4H-ere som er har mottatt plaketten. • Fylte 25 år i 2009. • Lager blant annet miljøtorg på 4H-leirer.

Foto: Ane-Victoria Idland.

#1.2010 31


Returadresse: 4H Norge, Postboks 213, 2026 Skjetten

Button KR 9,-

Flaskeholder KR 26,-

Yatz y og kortstokk KR 50,-

Hals KR 50,Krus KR 49,-

Lypsyl KR 22,Pledd KR 200,-

Ryggsekk KR 232,-

Vis frem at du er stolt 4H-er! Kjøp 4H-artiklene i vår nettbutikk på www.4h.no.

T-skjorte KR 120,-

Dame og herremodell (brun eller oransje)

AKTIViTET # 1/2010  
AKTIViTET # 1/2010  

Medlemsblad for 4H Norge