Page 1

Makramè, flo og fjære ”Barn og unge bærer kystkulturen videre” mai 2012 5/2012

4H Norge


MAKRAMÈARMBÅND

Tusen takk til Guri Moe som har bidratt med bilder og god hjelp til veiledningen til Markramèarmbåndet.

Makraméknute: Knutene på bilde A og B knyttes annenhver gang.

A

B

Dersom du bare bruker en av knutene vil armbåndet bli vridd som vist på bilde C.

C

C

VIKTIG!

Les igjennom hele veiledningen før du begynner

side2

Fri i Fjæra 5/2012


1 Tre alle de tre runde perlene på den korte tråden (50cm) og legg endene ca 25 cm om hverandre. Fest med en klemme el. lignende

2 Den lange tråden (2m) knytes fast med en makraméknute midt på de doble trådene. Pass på at alle endene er like lange

3 Knyt makraméknuter ca 1 cm, legg den løse enden av de midterste trådene til siden og fortsett å knyte knuter ca 5 cm over enkel midt tråd

4 Flytt den første perlen opp til knutene, legg trådene langs sidene av perlen og knyt makraméknuter ca 1 cm. Flytt opp neste perle og gjør det på samme måte med den.

Fri i Fjæra 3/2012

side3


5 Flytt opp den siste perlen og knyt makraméknuter ca 5 cm. Løsne armbåndet fra klemmen. Prøv armbåndet og dra i den trådenden som ble lagt tilside (se punkt 3) inn til ønsket størrelse. Mål hvor langt du skal knyte for å få den ønskede størrelsen.

6 Ta av armbåndet og dra det sammen til ønsket størrelse igjen. Heng armbåndet over klemmen eller et dørhåndtak som støtte når du knyter de siste knutene. Legg opp den andre midttråden og fortsett å knyte over dobbel tråd helt fram til den første knuten

7 Dra til den siste knuten, klipp av trådene og sikre endene med smykke- eller hobbylim

8 Klipp av de to gjenværende trådene til ca10 cm, tre på det to minste perlene og knyt en knute ytterst på hver tråd

side4

Fri i Fjæra 4/2012


MILJØLØFTET Det er fremdeles mulig å søke om inntil 35.000 kr pr 4H-klubb til naturmøteplass og til inntil 10.000 pr natur- og miljøarrangement.

Miljøløftet skal bidra til gode opplevelser, læring og sosialt fellesskap i lokalsamfunnet. Derfor støtter Miljøløftet 4H-klubber som trenger friluftsutstyr til å gjennomføre frilufts- aktiviteter med fokus på natur og miljø. Støtten kan også brukes til å få en ”grønnere” profil på arrangementet.

Det er også mulig for 4H klubbene å søke støtte til enkelt friluftsutstyr til aktiviteter, som naturarrangementer skal fremme læring, hygge og trivsel for alle. (fiskestenger, fiskeutstyr, vannklikkerter med mer).

Det gis primært støtte til aktivitet, slik at dere må søke om utstyr i forbindelse med denne aktiviteten. Det gis ikke støtte kun for å kjøpe utstyr til klubbene.

Søk støtte til en Ro-båt som naturmøteplass. Det er flere klubber som har fått finansiert kanoer som ”mobil naturmøteplass” Vedlagt finner dere brosjyren ”Rutiner for Miljøløftet”.

Fri i Fjæra 3/2012

side5


FLO OG FJÆRE Forskjellen på flo og fjære (høy og lavvann) varierer mye lang norskekysten. På Sørlandet er det nesten ingen forskjell, mens det lengst nord kan være fire meter forskjell. Svar på hvorfor det blir flo å fjære finner dere blant annet på: http://nysgjerrigper.no/Artikler/hvorfor-blir-det-flo-og-fjaere

Husk å ta hensyn til flo og fjære når båten skal fortøyes!

side6

Fri i Fjæra 4/2012


Hvor stor er forskjellen på flo og fjære der du bor? Dra på tur ved fjære sjø for å finne ut hvor stor forskjellen er på flo og fjære der du bor.

DERE TRENGER: - fjære sjø/lav vann - to personer (person A og person B) - en lang stang - en pinne med et ”flagg” - en tommestokk.

1)

Person A tar med seg den lange pinnen og flaggpinnen.

2)

Person A plasserer den lange stangen ved sagtangen nederst i fjæra. (Sagtangen markerer grensa for vanlig fjære).

3)

Person B legger seg ned ved den øverste fjæreruren og sikter mot horisonten. (Fjæreruren danner den øverste grensen for vanlig flo).

4)

Person B kommanderer person A til å løfte/senke flaggpinnen på stanga til flagget er akkurat i horisonten.

5)

Forskjellen på flo og fjære kan nå måles langs den lange pinnen ved hjelp av en tommestokk. Mål fra sagtangen og opp til flagget.

SAGTANG

Fri i Fjæra 3/2012

FJÆRERUR

side7


4Hs Ro-konkurranse 1. mai – 31. oktober 2012 Det blir delt ut pris til: - den 4H-eren som har rodd flest turer i løpet av sesongen - den 4H-eren som har rodd lengst (flest antall nautiske mil) i løpet av sesongen - den 4H-klubben som har rodd flest* turer i løpet av sesongen - den 4H-klubben som har rodd lengst* (flest antall nautiske mil) i løpet av sesongen - det fylket som har rodd flest* turer i løpet av sesongen - det fylket som har rodd lengst* (flest antall nautiske mil) i løpet av sesongen - Til det fylket som har fått flest* til bestå ”Ro-knappen”

* justert i forhold til antall 4H-medlemmer i klubben/fylket

”Rettest ror gir kortest fjord”

Ta kontakt dersom du har ideer til aktiviteter som du tror andre 4H-klubber kan ha glede av Med vennlig hilsen Monica Eriksen Lundbakk E-post: monica.eriksen.lundbakk@4h.no

side8

4H Norge

Fri i Fjæra 4/2012

Fri i fjaera_idehefte nr 5_Makrame  

Idehefte for prosjekt Fri i faera. Makrame

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you