Page 1

VI ROR ”Barn og unge bærer kystkulturen videre” april 2012

4/2012

4H Norge


LÆRE Å RO (kajakk, kano, seilbåt eller robåt) Lære å ro uten å vingle på kursen

Lære å hamle (ro bakover - i ansiktsretningen)

Lære å ta ”me” (Siktelinje gjennom to siktelinjer punkter i for å bestemme en kurs)

Lære å fortøye båten Lære hvordan stige inn og ut av båten

Utgangspunktet for dette er heftet ”Hvordan lærer vi barn å ro?” utgitt av Polarsirkelen friluftsråd i 2009. I tidligere tider i det tradisjonelle kystsamfunnet var det å ro en naturlig del av hverdagslivet. Sjøen ble brukt både som spiskammers og ferdselsåre. Da motoren ble vanlig, forsvant årebruken nesten helt, og i dag er det ikke lenger en selvfølge at barn lærer å ro. Det er viktig at de unge lærer å håndtere båtene slik at de kan ferdes trygt. Å ro krever øvelse, øvelse og atter øvelse. Det er nesten som å lære seg å sykle, når man endelig har knekt koden gir det god mestringsfølelse og stolthet. Foto: Monica Eriksen Lundbakk

Trenger dere hjelp til å lære ungene å ro kan dere kontakte Forbundet KYSTEN www.kysten.no og å høre om de kan arrangere ”Ro-knappen” for dere. Ro-knappen er en ferdighetsprøve i roing som består av seks øvelser. Når prøven er bestått får man pin og diplom. Se vedlagte brosjyre.

side2

Fri i Fjæra 4/2012


Ikke ta unødige sjanser - Ta på flytevest/redningsvest før man går om bord i båten - Sjekk at det er øsekar og ekstra åre i båten - Sørg for at båten er mest mulig stabilisert før man går om bord midt i båten. (mot kai, stein, eller ved at en holder)  Man går alltid om bord i båten en av gangen  Den som sitter bakerst går om bord først - Alle har et selvstendig ansvar for å gjøre sitt beste slik at man ikke skaper fare eller sjenanse for andre. - Lær dere litt om Sjøveisreglene se: http://www.redningsselskapet.no  Hva skal du gjøre når du møter en annen båt  Hva skal du gjøre når du krysser kurs med en annen båt

Fortøy båten Øv på å knyte halvstikk og pålestikk. HALVSTIKK Dette stikket er mye brukt i lystbåtflåten. Sikkert fordi den er rask å slå samtidig som den er pålitelig. Kan imidlertid være vanskelig å få opp. 1) Slå enden av tauet rundt en stolpe eller lignende. 2) Stikk den korte enden av tauet under og over den lange enden og stikk enden ned i løkken. 3) Gjenta en gang til 4) Stram til. PÅLESTIKK Dette stikket er populært og er på god vei til å bli det mest brukte, og ikke uten grunn. Et greit stikk når man fortøyer rundt påler etc. Den hverken kiler seg eller glir opp når den er slått skikkelig. 1) 2) 3)

Lag en overhåndsløkke (den korte enden/tampen plassert på toppen) Stikker den korte enden opp gjennom løkken. Den korte enden føres under den lange og ned i løkken igjen. Stram til.

Å lære å knyte knuter kan også gjøres med lakrissnører

Fri i Fjæra 3/2012

side3


RO AKTIVITETER

KAPPROING Ro oppmerket løype – for eksempel rundt en utlagt blåse. Øvelsen kan varieres med å ro ut og hamle tilbake. PRESISJONSROING Her gjelder det å treffe utlagte markører. Ro fra land mot oppgitt mål, skift kurs – ta ”me*” – ro videre mot neste markør. ÅTTETALLSROING Sett ut 2 blåser med ca 10 m mellom. Ro i 8-tall rundt blåsene. RO- ORIENTERING Alle deltagerne får utdelt et kart over ro-området. På forhånd er poster lagt ut og tegnet inn på kartet. Postene kan med fordel inneholde oppgaver om sjøvett/sjøveisregler, fakta om robåten, knuter, redningsutstyr og lignende. HENTE BALLER Noen baller kastes ut, og deltagerne skal ro og hente flest mulig.

Tips til leker og aktiviteter for dem som er igjen på land finner dere i idehefte 1/2011 ”Fjæretur” og 2/2011 ”Sommer ved kysten” www.4H.no

side4

Fri i Fjæra 4/2012


FISKE KONKURRANSE Når man er ute i båt for å ro har man en flott mulighet til å fiske. Bruk et pilkesnøre (6 – 10 gummimakk) som lokker fisken til pilken. Slipp snøret helt ned til bunnen og dra det opp ca 1 meter før du starter pilkinga med lange bevegelser. Varier rytmen og hold snøret i ro av og til før du brått starter bevegelsene igjen.

Kategorier - Den som får første fisken - Den som får den største fisken - Den som får flest fisker - Den som får mest fisk i kg

Tips til hvordan dere kan lage eget fiskeutstyr finner dere i idehefte 2/2012 ”Ut å fiske tørrfisk” på www.4H.no

”Rettest ror gir kortest fjord” Fri i Fjæra 3/2012

side5


4Hs RO-KONKURRANSE 2012 I perioden 1. mai – 31. oktober 2012 arrangerer 4H en egen ro-konkurranse

DET VIL BLI DELT UT PRIS TIL: - den 4H-eren som har rodd flest turer i løpet av sesongen - den 4H-eren som har rodd lengst (flest antall nautiske mil) i løpet av sesongen - den 4H-klubben som har rodd flest* turer i løpet av sesongen - den 4H-klubben som har rodd lengst* (flest antall nautiske mil) i løpet av sesongen - det fylket som har rodd flest* turer i løpet av sesongen - det fylket som har rodd lengst* (flest antall nautiske mil) i løpet av sesongen - Til det fylket som har fått flest* til bestå ”Ro-knappen”

* justert i forhold til antall 4H-medlemmer i klubben/fylket Resultater sendes inn individuelt Hver deltager kan registrere sine roturer på vedlagte skjema og sender det på e-post til: fmnomel@fylkesmannen.no innen 11. november 2012. I tillegg til 4Hs ro-konkurranse kan dere også delta på Forbundet KYSTENS ro-konkurranse”Den gyldne åre” Se www.kysten.no

Nautisk mil (nm) er ifølge Wikipedia en måleenhet for lengde som brukes til sjøs, i luften og i meteorologi. En internasjonal nautisk mil er nøyaktig 1852 meter. Hvis man seiler eller ror i en time med en knops fart har man seilt en nautisk mil.

side6

Fri i Fjæra 4/2012


UNDER ÅPEN HIMMEL Blir du med på å sove ute 4H-dagen 4. mai? Få med klubben din, ta med en venn! Det er bare fantasien som setter grensen for hvordan det kan gjennomføres. Sov sammen med hele klubben på et jorde, i et telt i hagen eller alene på terrassen - du bestemmer! Klarer vi å sette ”uoffisiell ” norgesrekord i å sove ute samme natta? Alle som er påmeldt via medlemsregisteret blir med i trekningen av flotte premier. Tips finner du i idéheftet ”Under åpen himmel” Kontakt Hege Kvande, e-post hege@4h.no eller tlf 452 55 583, hvis du har spørsmål.

Ta i et tak for kysten vår! Strandryddedagen er et pilotprosjekt i regi av Hold Norge rent. Vedlagt finner dere fakta ark om strandryddedagen 5. mai 2012. Se også http://ryddenstrand.no Målet er å rydde kysten for søppel, samt å bidra til økt dokumentasjon av marint søppel. Strandryddedagen trenger så mange ryddere og koordinatorer som mulig! Denne datoen passer veldig godt sammen med 4H dagen og ”Under åpen himmel” 4. mai. Når dere våkner kan dere gå på stranda og rydde.

Lykke til Fri i Fjæra 3/2012

side7


Ta kontakt dersom du har ideer til aktiviteter som du tror andre 4H-klubber kan ha glede av Med vennlig hilsen Monica Eriksen Lundbakk E-post: mel@fmno.no

side8

4H Norge

Fri i FjĂŚra 4/2012

Fri i fjaera_idehefte 4 2012  

Idehefte Fri i fjæra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you