Page 1

FNG-Nytt 2011

God jul og godt nyttår ønskes dere alle Informasjon fra Forum for Norske 4H-gårder Nr. 4 – desember 2011


Innhold:

FNG-styret 2011-2012 Astrid Lindstad, tlf 911 92 316 e-post: post@hauger-gard.no

-

Oppdatert styreoversikt

-

Nye 4H-gårder og regodkjenning

Linda Kristin Oppedal, tlf: 415 00 823 e-post: loppedal@frisurf.no

-

Årsmøte 2012 i Oslo 20-22 april:

Steinar Sletsjø, tlf 473 48 248 e-post:steinslet@tele2.no

Årsmøtet i Forum for Norske 4H-gårder blir i Oslo 20-22 april. Rom er forhåndsbestilt på Soria Moria konferansesenter. Vi møtes fredag ettermiddag, lørdag og søndag formiddag er det årsmøteseminar og lørdag kveld er det årsmøte og sosialt samvær. Tema for årsmøteseminaret er skolehage, andelslandbruk, kløvermedlemsskap og andre aktuelle tema i organisasjonen. Sett av datoene allerede nå. Program, pris, økonomisk støtte m.m. kommer i neste FNG-nytt. -

Smånytt om skolehageseminar, utekjøkken, praktisk ungdomsskole, KSL-kurs for Innpåtunetaktører og EFCF-nyheter

Asbjørn Barlaup, tlf 996 99 299, e-post: asbjorn@vollgard.no Anne Irene Myhr, tlf 74 16 54 28 e-post: anne-irene.myhr@kdu.no (Oppnevnt fra 4H Norges landsstyre)

1. vara: Heidi Tønnesen, tlf 481 69 751 heidi.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no Fagansvarlig 4H sentralt: Sølvi Egner Kaupang, tlf 64 83 21 02 e-post Solvi-Egner.Kaupang@4h.no Sekretær for FNG: Ingeborg Tangeraas, tlf 75547847 /95974242 e-post: ita@fmno.no Nasjonalt 4H-gårdsteam Lena Leira, e-post: lene@4hnt.no

Leif Sølvberg, e-post: Leiv.Solvberg@fmsf.no Ingeborg Tangeraas, som over

-


Nye 4H-gårder FNG ønsker våre nye 4H-gårder hjertelig velkommen til nettverket. Følgende gårder ble godkjent etter 4H sin godkjenningsordning i desember 2011:

Gårdens navn i eiendomsregisteret: Flatheim Gårds-/ og bruksnummer: gnr. 17, brn. 12 Fylke: Sogn og Fjordane Adresse: Hoffslåttene, 6978 Viksdalen Gårdens eier: Gunnar Vallerstad Juridisk ansvarlig for 4H-gårdsdrifta: Heidi Vallerstad og Sigurd Årshaug Gårdens navn i eiendomsregisteret: Rud Gard Gårds-/ og bruksnummer: gnr. 436, brn. 2 Fylke: Hedmark Adresse: Turistvegen 1825, 2372 Brøttum Gårdens eier: Hilde Rud Juridisk ansvarlig for 4H-gårdsdrifta: Hilde Rud og Jarle Krogsrud Gårdens navn i eiendomsregisteret: Rud Seter Gårds-/ og bruksnummer: gnr. 436, brn. 2 Fylke: Hedmark Adresse: Turistvegen 1825, 2372 Brøttum Gårdens eier: Hilde Rud Juridisk ansvarlig for 4H-gårdsdrifta: Hilde Rud og Jarle Krogsrud Gårdens navn i eiendomsregisteret: Hovstad samdrift Gårds-/ og bruksnummer: gnr. 127, brn. 2, festenr. 1 Fylke: Nord-Trøndelag Adresse: Mona Vestre, 7500 Stjørdal Gårdens eier: Hovstad samdrift Juridisk ansvarlig for 4H-gårdsdrifta: Frithjof Prigge og Mona Vestre Gårdens navn i eiendomsregisteret: Snerting ranch Gårds-/ og bruksnummer: gnr. 63, brn. 1 Fylke: Nord-Trøndelag Adresse: Letnesveien 304, 7670 Inderøy Gårdens eier: Lene og Jon Leira Juridisk ansvarlig for 4H-gårdsdrifta: Jon Leira Gårdens navn i eiendomsregisteret: Ervika besøksgård Gårds-/ og bruksnummer: gnr. 83, brn. 10 Fylke: Nordland Adresse: Mindland, 8860 Tjøtta Gårdens eier: Anette Jåstad Juridisk ansvarlig for 4H-gårdsdrifta: Anette Jåstad


Regodkjente gårder høsten 2011 - Regodkjenningen varer i fem år Hauger 4H-gård i Asker Sneskavla 4H-gård i Båtsfjord Bodin 4H-gård i Bodø Voll 4H-gård i Trondheim Bergen 4H-gård Kampen Økologiske barnebondegård i Oslo Kvia 4H-gård på Nærbø Solvoll 4H-gård og ridesenter i Sandnessjøen

Sneskavla 4H-gård i Båtsfjord med den nye ridehallen

Ansatte i 4H Oslo og Akershus på regodkjenning på Hauger gård


Smånytt Nytt medlemsblad: På European federation of city farms si hjemmeside kan du laste ned siste medlemsblad og blant annet lese om EFCFs årsmøte i mars og årskonferansen i Lübeck september 2012 http://cityfarms.org/newsletters/view/75

Nytt utekjøkken på Bodin 4H-gård

Bodin 4H-gård sitt utekjøkken er under tak og de første brødene ble bakt i den vedfyrte bakerovnen i desember. Huset er 24 kvadrat og ovnen er murt av Viggo Ballo. Utekjøkkenet er tenkt å være et tilbud til skoleklasser, barnehager, 4H-klubber og andre grupper som vil bake egne brød, rundstykker, pizza m.m.

Kvalitetssikringskurs over hele landet Landbrukets HMS-tjeneste arrangerer kurs i praktisk HMS og Kvalitetssikringskurs for Inn på tunettilbydere over hele landet i høst. Viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset ”Praktisk HMS-arbeid” er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom og er grunnleggende kurs som må gjennomføres før man kan ta kvalitetssikringskurset Les om kurstilbudet og få andre gode tips på www.innpåtunet.no

Mer praktisk ungdomsskole Les Stortingsmelding 22 om motivasjon-mestring og muligheter på ungdomsgrinnet i grunnskolen. Her har 4H-gårdene muligheter for å stille opp: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2011/ungdomstrinnet.html ?id=641545

Mattilsynet Følg med på aktuelle spørsmål innen dyrevelferd, regelverk, endringer, sjukdom m.m. på www.mattilsynet.no

Skolehageseminar Det blir skolehageseminar i Oslo 27.januar og i Bodø 10.februar. Her finner du informasjon om osloseminaret www.skolehage.no Program for seminaret i Bodø sendes 4H-gårdene over nyttår på www.4h.no, www.fylkesmannen.no og faglagenes hjemmesider


FNG-Nytt 2011

Hus i skogen gleder små og store som får komme Inn på tunet. Tips: Alle 4H-gårder kan søke organisasjonens midler til Naturmøteplass, gjerne i samarbeid med andre brukergrupper, 4H-klubb m.m.

Informasjon fra Forum for Norske 4H-gårder Nr. 3 – august 2011


Innhold: -

-

Oppdatert styreoversikt Invitasjon til årets Inn på tunetkonferanse. Påmelding 20.august! Her finner du program, påmelding og praktisk informasjon:

FNG-styret 2011-2012 Astrid Lindstad, tlf 911 92 316 e-post: post@hauger-gard.no Linda Kristin Oppedal, tlf: 415 00 823 e-post: loppedal@frisurf.no Steinar Sletsjø, tlf 473 48 248 e-post:steinslet@tele2.no

http://www.innpåtunet.no/ Asbjørn Barlaup, tlf 996 99 299, e-post: asbjorn@vollgard.no

Nasjonal Inn på tunet-konferanse Sett av 21. og 22. september i år til landskonferansen for Inn på tunet i 2011. Årets konferanse vil bli på Hamar. FNG har satt av en stor sum til denne konferansen, som erstatter egen studietur. Deltakerne kan regne med solid finasiering av reise og opphold. Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland står bak programmet. Konferansen i år vil ha som fokus: "Inn på tunet - en del av et offentlig kvalitetstilbud!" Foredrag og innlegg vil dreie seg om bl.a: Kvalitetssikra skoleretta tilbud - i samsvar med Opplæringslova og læreplanverket Pågående arbeid med ny nasjonal strategi for Inn på tunet Det nyeste fra forskningen på Inn på tunet Økonomien i Inn på tunet tiltak for kommunene Parallelle sesjoner med kompetansepåfyll for både kjøper- og tilbydersiden. Onsdag kveld 21/9 etter IPT-programmet samles alle IPT-aktører med tilknytning til 4H

Anne Irene Myhr, tlf 74 16 54 28 e-post: anne-irene.myhr@kdu.no (Oppnevnt fra 4H Norges landsstyre) Fagansvarlig 4H sentralt: Sølvi Egner Kaupang, tlf 64 83 21 02 e-post Solvi-Egner.Kaupang@4h.no Sekretær for FNG: Ingeborg Tangeraas, tlf 75547847 /95974242 e-post: ita@fmno.no Nasjonalt 4H-gårdsteam Lena Leira, e-post: lene@4hnt.no

Leif Sølvberg, e-post: Leiv.Solvberg@fmsf.no Ingeborg Tangeraas, som over


FNG-Nytt 2011

Kamp om byareal. Geiter i sentrum av Zoetermeer i Holland

Informasjon fra Forum for Norske 4H-gürder Nr. 2 – Mai 2011


FNG-styret 2011-2012

Innhold: -

Helsing frå generalsekretæren Årsmøtereferat FNG 1-3 april Årsmøtereferat frå EFCF 8-10 april Smånytt og tips Statistikk. Send tilbakemelding

Astrid Lindstad, tlf 911 92 316 e-post: post@hauger-gard.no Heidi Tønnesen, tlf 481 69 751, e-post: heidi.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no Linda Kristin Oppedal, tlf: 415 00 823 e-post: loppedal@frisurf.no Reidun Lassegård, tlf 99540 984 e-post: reidunlassegaard@hotmail.com Oppnevnt fra 4H Norges landsstyre: Anne Irene Myhr, tlf 74 16 54 28 e-post: anne-irene.myhr@kdu.no

Hand of Hope! 4H feirer 75-årsjubilem heile året! Alle 4H-gardar bør ha eit eller fleire Hand of Hope arrangement i år. Samarbeid med 4H i fylket eller ein eller fleire 4H-klubbar. Aktuelle aktivitetar: Kafe, bålmat, open gard, natursti, kviss, vannballong, vannbæring, sal av vatn på flaske eller glas, pengebrønn, traktorsertifikat for trøtraktorar, halmhopping eller ein av dei andre aktivitetane du finn på www.4h.no under Hand of Hope sin logo.

Vara: Steinar Sletsjø, tlf 473 48 248 e-post:steinslet@tele2.no Asbjørn Barlaup, tlf 996 99 299, e-post: asbjorn@vollgard.no Fagansvarlig 4H sentralt: Sølvi Egner Kaupang, tlf 64 83 21 02 e-post Solvi-Egner.Kaupang@4h.no Sekretær for FNG: Ingeborg Tangeraas, tlf 75547847 /95974242 e-post: ita@fmno.no Nasjonalt 4H-gårdsteam Lena Leira, e-post: lene@4hnt.no

Leif Sølvberg, e-post: Leiv.Solvberg@fmsf.no Ingeborg Tangeraas, som over


Hilsen fra Trond Enger, ny generalsekretær i 4H

Etter tre måneder som generalsekretær i 4H Norge vil jeg gjerne sende en særskilt hilsen til 4H-gårdene. Jeg er imponert over mangfoldet i tilbud som dere representerer, og vil arbeide for at organisasjonen skal fordoble antall gårder i løpet av de nærmeste årene. Slik kan vi oppfølge målet i 4H sin handlingsplan der 4H-gårdene har fått en sterk rolle. For å nå dette målet må vi bruke kompetansen til alle gode medarbeidere og nettverk både i inn- og utland. I første omgang ansetter vi en sentral person som spesielt skal arbeide med den nye medlemskategorien Kløvermedlemskap som landsstyret vedtok 4.april. Her kommer 4H-gårdene til å være den viktigste målgruppa. Prosjektarbeideren får blant annet i oppgave å utarbeide pedagogisk materiell etter innspill fra gårdene, og arbeide for at organisasjonen skal utarbeide gode tilbud til barn som er under ordinær medlemsalder. Sogn og Fjordane 4H har tatt initiativ til en inspirasjonssamling for aktuelle nye 4H-gårder i juni. Dette tilbudet vil vi gå videre med flere steder i landet til høsten. I løpet av de neste månedene skal også gårdene som står for tur regodkjennes etter de oppdaterte retningslinjene. Nordisk samarbeid er en av mine hjertesaker og 17.mai var møtedag med kollegaer i Skandinavia. Her kommer 4H-gårdsarbeidet til å spille en viktig rolle framover. Slik jeg ser det gir nettverket gjennom 4H i Norden og EFCF styrke og en dypere mening til arbeidet, og jeg er glad for at Norge er forespurt om å være vertskap for den årlige EFCF-konferansen i 2013. Jeg ønsker et nært samarbeid med FNG-styret. Gårdene som arena for Matskole, Naturmøteplass, skolehager, åpne arrangement m.m. er uvurderlig for organisasjonen. I tillegg er 4H-gårdene vertsgårder for klubber, leirer og kurs der 4H sine grunnverdier blir synliggjort. Jeg ønsker dere lykke til med arbeidet og tar svært gjerne mot innspill.


Årsmøtet i FNG Bergen 1-3 april 2011 Hordaland 4H og Bergen undervisningsgard hadde samarbeida om ei flott og innhaldsrik årsmøtehelg i Bergen. 27 representantar frå 4H-gardar og tilsette i 4H, i tillegg til 3 barn, stod på deltakarlista. Fredag kveld var Linda Jolly invitert for å snakke om etablering og drift av skulehagar, eit tema som absolutt er interessant på 4H-gardane. Linda viste bilde og snakka entusiastisk om hagestell som grunnlaget for berekraftig utvikling og om kurs i skulehageetablering via UMB som ho invitererte FNG-deltakarane til å ta del i. Lørdagen vart me bussa til Bergen undervisningsgard på Garnes, der Einar Tvedt tok varmt imot kollegaer frå heile landet. Me fekk ein god omvisning både inne og ute i kulturlandskapet, og innføring i garden si historie og drifta i dag. Formiddagsmat ble servert iden trivelege gamma på garden. Øvre Eide Gard var andre gardsbesøk denne dagen. Her fekk me også god innføring i garden si drift og vart imponert over god byggeskikk i bratt vestlandsterreng. Etter ein utruleg velsmakande lunsj, var det tid for fysisk aktivitet på ”molbuski” før årsmøtet tok til. Sølvi Egner-Kaupang, fagansvarleg frå 4H Norge, starta årsmøtet med helsing frå landsstyret og den nye generalsekretæren. Ho informerte om Kløvermedlemskap, det nye medlemstilboden som skal utviklast i løpet av året, og som vil bety mykje for gardane ettersom det gjeld barn mellom 4 og 10 år. Astrid Lindstad var møteleiar for FNG-leiar Asbjørn Barlaup som måtte melde avbod til årsmøtet. Årsmøtet aksepterte at det ikkje var forslag til leiar for FNG, og vel å arbeide vidare med flat struktur i styret. I tillegg til det nye styret vart desse valt: Årsmøteordførar Finn Arne Almås med varaordførar Sidsel Røhnebæk. Ny valkomité er Simen Åse, Bjørg Sandve og Finn Arne Almås. Inger Synnøve Vaaden har vore styremedlem i mange år, og vi takkar varmt for innsatsen! Årsmøtet ønskte velkommen forslaget om å vere vertskap for EFCF-konferansen i 2012. Delegatane tok også opp ønske om studietur til hausten, større sekretariatsfunksjon og sentral gjennomgang av vedtektene. Siste del av årsmøtet blei flytta til Bergen undervisningsgård. Der avslutta vi kvelden med sosial samling, enda meir nydeleg mat, musikk og song til seine nattetimar før bussen tok oss tilbake til Hotel Terminus i Bergen sentrum Søndagen var sett av til kulturhistorie. Me tok turen til Osterøy og hadde ein fantastisk inspirerande dag på Havråtunet kulturminnegard. Tema var inntekter innan kulturlandskap, bygningsvern og tradisjonar i formidlingsopplegg. Alle var imponert over alt arbeidet som var lagt ned på garden i mange generasjonar, og som blir godt ivareteke gjennom organisering som kulturminnedag. Takk til Hordaland 4H og tilsette på Bergens undervisningsgard som laga ei fin årsmøtehelg for nye og gamle FNG-medlemmer!


FNG-årsmøte 2011

Linda Jolly brenn for skolehagar

Årsmøtedeltakarar frå Tromsø på Garnes

Øvre Eide gård var ramme for årsmøtet

Lørdagsaktivitet på Bergen undervisningsgård

Avdelingsleiar Marit ga særdeles god informasjon om Havråtunet på Osterøy. Eit eineståande minnesmerke over vestlandsk busetnad og jordbruk, slik det var for 100 - 150 år sidan.


EFCF årsmøte 2011 Zoetermeer ved Den Haag 8-10 april Holland var vertskap for årets årsmøte. De ønsket velkommen til ei helg i varmt vårvær og et variert program. I tillegg til årsmøtet fikk vi tid til å besøke og bli kjent med tilbudet på hele hele fire city farms. Vi fikk bekreftet inntrykket fra fjorårets EFCF-konferanse om at miljø – og klimaspørsmål er høyt oppe på prioriteringslista. I tillegg var naturlære, skole- og parsellhager og bakerovner en viktig del av tilbudene på både de etablerte og nye gårdene. Europas år for frivillighet På årets EFCF- årsmøtet ble det lagt stor vekt på å synliggjøre alt det frivillige arbeidet som finner sted på gårdene. Alle organisasjoner ble bedt om å registrere antall timer ei uke innen 1. juni og ei uke innen 1.november. Dere kan sende registrerte dugnadstimer til ita@fmno.no, slik at vi også kan bruke dette i 4H-sammenheng. Internasjonal interesse EFCF mottar stadig henvendelser fra nye land som er interessert i city farm-tankegangen. India og Tyrkia er i dialog, i tillegg til at EFCF gjerne ser utviding til flere østeuropeiske land og land som ikke er med i nettverket i dag. Senter for bærekraft EFCF-gårdene vil være i forkant når det gjelder klima og miljøspørsmål. Forslag til klima og miljøgjennomgang på gårdene er lagt på på EFCF sin hjemmeside. SWAB=jord, vann, luft og biologisk mangfold. Her er mange gode ideer å hente for 4H-gårdene. Nytt EFCF-styre Pauline Wolters fra Nederland og Marc de Staercke fra Belgia var ikke på valg. De Staercke sier fra seg gjenvalg fra 2012. Mike Primarolo og John Weldon fra UK forsetter i styret en ny 2-årsperiode. Melanie Roth fra Tyskland, bosatt i Irland, ble valgt som nytt styremedlem. Til informasjon er alle styremedlemmene frivillige, og estimert årlig arbeidsinnsats ligger mellom 200 og 400 timer. Prioriterte arbeidsoppgaver 2011 EFCF sin web-side skal bli mer interaktiv, tilrettelegges for synshemmede, utvides med flere språk og gi muligheter for å støtte EFCF økonomisk. Det er ønskelig med aktivitetsark fra norske 4H-gårder til EFCF sin webside. Dere kan sende bilder og tekst til ita@fmno.no EFCF sitt nyhetsbrev prioriteres også. Det kommer ut om lag 4 ganger i året og vil gjerne ha stoff fra våre 4H-gårder. Finansiering er et anna prioritert område. EFCF vil ikke øke kontigenten, men arbeide for mer ekstern finansiering. Styremøtene foregår oftere på Skype og reisekostnadene går ned. EFCF vil arbeide for mer samarbeid med allianser for ei bærekraftig framtid. Alle nettverk som arbeider med sunn, lokalprodusert mat og bærekraftig landbruk prioriteres. I 2011 sender EFCF utsendinger til den første europeiske konferansen for matsuverenitet. Organisasjonen er også aktiv i www.save-foundation.net (bevaring av gamle dyrerase og plantesorter) www.eeb.org (europas største miljønettverk som gir tilgang til godt forskingsmateriale) www.springalliance.eu (nettverk for sosial, økonomisk og økologisk bærekraft) og nettverket Child in the city, www.childinthecity.com Konferanser 2012 og 2013 Konferansen neste år finner sted i Tyskland. 4H Norge er bedt om å være vertskap for konferansen i 2013. Forrige konferanse i Norge var Oslo i 2004.


Denne gården i Zoetermeer åpnet i 2010 og er klimanøytral. Jordtak, oppsamling av regnvann, vindmølle og solcellepanel er noen av tiltakene.

Glade barn lager glad naturkunst

Melanie Roth fra Irland er nytt styremedlem i FCF. Hun skal særlig arbeide med finansiering

Skolehager vokser i antall og omfang

City farms og 4H-gårder er viktige vertsgårder

Gårdene er trygge møteplasser i nærområdet og flotte møtesteder for integrering

for gamle og lokale husdyrraser


Smånytt

Har du nytt og/eller tips frå din gard til neste FNG-nytt? Send info til ita@fmno.no Regodkjenning Fleire av gardane skal regodkjennast i vår og sommar. 4H-kontoret tar kontakt, gjerne i samarbeid med representanter i FNG-teamet. Naturmøteplass Alle 4H-gardar bør søke støtte til etablering av Naturmøteplass. Ta kontakt med 4H-kontoret i ditt fylke eller FNG-sekretæren. Samarbeid gjerne med ein eller fleire 4H-klubbar. Utekjøkken Bodin 4H-gard er i gang med bygging av 25 m2 utekjøkken. Bygget skal innehalde vedfyrt bakarovn, benkar og sitteplassar der grupper kan baka brød, pizza, kanelsnurrar m.m. Midlar mot fattigdom Kampen økologiske barnebondegård er tildelt 250 000 kroner frå Oslo kommune i samband med regjeringa sin kamp mot fattigdom. Vedlegg. FNG-styremøte Det nye FNG-styret har møte på Uvdal aktivitetsgård 7. og 8. juni. Kom gjerne med innspel. Nye 4H-gardar 4H arbeider med retteleiing og informasjon til fleire aktuelle gardar som har meldt si interesse for 4H-godkjenning. Kjenner du fleire? Gjerne ein IPT-gard som har lyst til å knytte seg til 4H, verdens ein barne- og ungdomsorganisasjon. Open gard heile døgnet? Alle 4H-gardar set pris på gjester, men av og til blir det for mykje av det gode. Garden er open dei tidene som eigarane bestemmer. Her eit venleg tips om skilting frå Havråtunet:


FNG-Nytt 2011

4H-gardene kan godt lage spennande installasjonar i tillegg til dyr og planter. Her frå Danmark.

Informasjon fra Forum for Norske 4H-gårder Nr. 1 – Februar 2011 NB! Nå finn du revidert godkjenningsordning og retningslinjer på 4H-gardssida under www.4h.no


FNG-styret

Innhold: -

Årsmøteinnkalling 2 april. Årsmøteseminar 1-3 april Aktuelle kurs Aktuelle tips-bilder fra Skovly DK EFCF-nyhetsbrev Husk at 4. mai er 4H-dagen. 4H 75 år!

Kurstilbud! Fysisk aktivitet og økologiske skolehager og bærekraftig undervisning. Frist 1.mars ”I arbeid med en økologisk hage blir bærekraftige prinsipper konkrete og håndterlige. UMB ønsker velkommen til et kurs som kombinerer teori og praktisk arbeid og legger et grunnlag for økologiske hager i barnehager, Bilde fra i Bodø. skoler og Årsmøte gårder som driver sosialt/pedagogisk arbeid.” Les mer: http://www.umb.no/sevu/artikkel/fysis k-aktivitet-og-mat-okologiskeskolehager-og-berekraftigundervisning-15-stp Interesserte kan søke støtte fra FNG og 4H i fylket

Nå velger 4H-medlemmene nye årsprosjekt. Takk til dere på gårdene som stiller opp for de unge som velger prosjekt knyttet til landbruk 

Leder: Asbjørn Barlaup, 996 99 299 asbjorn@vollgard.no Medlemmer: Astrid Lindstad, tlf 911 92 316 post@hauger-gard.no Inger Synnøve Vaaden, tlf 480 98 291 inger.s@bluezone.no Trude-Silje Rygg, tlf: Mob. 907 93 554 Trude-Silje.Rygg@steinkjer.kommune.no Vara: 1. vara: Heidi Tønnesen, tlf 481 69 751 heidi.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no 2. vara: Linda Kristin Oppedal, Mob: 415 00 823 loppedal@frisurf.no 3. vara: Beate Knudsen, Tlf: 92449204 beatedolvik@hotmail.com Sekretær: Ingeborg Tangeraas, tlf 75547847 /95974242 ita@fmno.no Oppnevnt fra 4H Norges landsstyre: Anne Irene Myhr anne-irene.myhr@kdu.no


Informative skilt til inspirasjon

Kva med ein 4H-vær”hane”?

Ei smie gir stor glede til ungdommane

Ideelt hus for 4H-klubben og klassebesøk

4H-klubben sitt hus har flatsenger på heile loftet

Skovlys leirskulehytter med plass til 8 barn

Sjå meir av 4H Danmarks flotte 4H-gard og leirskulestad på http://www.skovly.nu/


HMS - kurs for Inn på Tunet – bønder Astrid Lindstad. Hauger 4H-gård I henhold til §5 i IK-forskriften er hver enkelt bonde/gårdsanlegg lovpålagt arbeid i henhold til Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på egen gård. Dette kan kort oppsummeres rundt ansvar for organisering av bedriften, mål for arbeidsmiljø, mål om brannsikring, mål for elektrisk anlegg, organisering av ytre miljø: forurensning, gjødselplan o.l. I høst har det blitt avholdt pilotkurs flere steder i landet med hovedfokus på kvalitetsstandarden som nå skal gjelde for alle Inn på tunet-tilbydere. Kurset er kjørt i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. Erfaringer fra disse kursene vil bli brukt til å utvikle et endelig kursopplegg i kvalitetsarbeid for Inn på tunet-virksomhet. Når vi driver Inn på Tunet – virksomhet må vi ha god kjennskap til alle delene i kvalitetssystemet for denne virksomheten. Vi må ha god forståelse for nødvendigheten av HMS og arbeid med kvalitet. Vi må kunne vurdere vår egen rolle i tilbudet. Vi må ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud. Vi må kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjon- og forbedringsverktøy i virksomheten (KSL/IPT-standard). Vi må kunne gjennomføre egenrevisjon, avdekke avvik, risikovurdere og utarbeide tiltaksplaner på bakgrunn av IPT-krav fra KSL. Det foreligger nå KSL-standard for Inn på tunet-virksomhet: www.kslmatmerk.no/seksjoner/ksl. Standardavtaler, sjekklister og veiledere samt lovdata.

HMS er særleg viktig for alle Inn på tunet-aktørar. Her frå gardsbesøk i Belgia.


European federation of City farms (EFCF) Inger Synnøve Vaaden EFCF-Newsletter er et nyhetsbrev som blir gitt ut til alle medlemmer av EFCF ca 4 ganger pr år. Her kan man lese om alt som skjer på city-farmer rundt i Europa, artikler om utveksling, konferanser, smarte ideer, og såkalte "Good Practise", en database hvor det samles og beskrives gode prosjekter som man vil at andre medlemmer skal få kjennskap til. Det kan være smart å ta en titt på EFCFs hjemmeside, hvis man leter etter prosjekter som kan brukes og søkes støtte til. I siste Newsletter, som kom ut rett før nyttår, kan man bl a lese om utveksling mellom Sverige og Wales, hvor 6 svenske jenter fra en 4H-Gård utenfor Stockholm forteller om sine opplevelser under et syv dagers besøk til Wales i oktober. Snøbrøyting med hest er et annet tema, og er man interessert i bevaring av sjeldne dyreraser, kan det være lurt å lese om ELBARN, et nettverk i vekst. Alt dette, og enda mer, kan man lese om i den siste utgaven av Newsletter. Til slutt, har du en god ide selv, eller et prosjekt du vil at andre skal tipses om, ta kontakt med oss i styret, så kan vi vidreformidle til andre medlemmer og kanskje legge det ut på EFCFs database. Ta en titt på www.cityfarms.org og bli inspirert.

Ø.v. Kompost-det svarte gull. Ø.h. Ingen skikkelig city farm utan vedfyrt bakaromn Nederst. Den norske delegasjonen på EFCF-konferansen i Belgia september 2010


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Forum for norske 4H-gårder Til

4H-gårder 4H-setre Støttemedlemmer Styret Bodø,18.februarr 2011

Du blir med dette innkalla til årsmøte i Forum for Norske 4H-gårder (FNG) lørdag 2. april klokka 14.30-17.30 på Øvre Eide gard. Sakliste til årsmøtet: Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av sakliste Sak 3 Godkjenning av delegater og observatører Sak 4 Godkjenning av forretningsorden Sak 5 Val av referenter Sak 6 Val av 2 personer til å skrive under protokollen Sak 7 Val av tellekorps Sak 8 Årsmelding 2010 Sak 9 Regnskap 2010 Sak 10 Vedtektsendring. Sak 11 Arbeidsprogram 2011 Sak 12 Budsjett 2011 Sak 13 Val (komiteen sitt forslag blir ettersendt)

For å ha stemmerett i årsmøtet må kontingenten være betalt pr. 31.12.2010 Vel møtt til årsmøtet. Helsing styret Asbjørn Barlaup, leiar Ingeborg Tangeraas, sekr


Program FNG årsmøte Bergen 1.-3. april 2011 Fredag 1. april: 1800-2000

Velkommen, bli kjent. Årsmøteseminar med aktuelle innlegg, erfaringsutveksling.

Laurdag 2. april: Frokost 0800 0915 Buss til 4H-garden 1000-1200 Omvisning på Bergen 4H-undervisningsgard. Einar Tvedt fortel: Litt historikk og oppbygging av besøksgarden, tilbodet på garden i dag. Pølser, lompe og frukt kl 10.30. 1200 Avreise til ØvreEide gard: Lunsj kl 12.30 og informasjon om tilbodet. http://www.ovre-eide.no/ Hesteskokasting og molboski. 1430-1730 Årsmøte i FNG 1730 Avreise med buss til Bergen 4H-garden. 1800 Festmiddag i gamma på 4H-garden med koldtbord 2200 Avreise med buss til hotell Terminus Søndag 3. april: 0800 0900 1000

Frokost Avreise til Osterøy med buss Omvisning på Havråtunet kulturminnegard og servering av lunsj kl 11.00. http://kulturnett.ivest.no/tema/havraa/havraa.htm Tema inntektsmuligheter innan kulturlandskap og formidlingsmåtar, praktisk lærdom, bygningsvern, tradisjonar i formidlingsopplegg.

1200

Avreise med buss til Bergen

1300

Middag på hotell Terminus

1400

Avreise

Pris: Ein gratis deltaker pr gard Kroner 2700 for andre deltakere frå 4H-gård, tilsette, fylkesstyrerepresentantar eller andre Reisa blir dekt av den enkelte. Søk evt. støtte frå 4H i fylka Påmeldingfrist: Påmelding til Ingeborg Tangeraas på e-post ita@fmno.no innan 7.mars


ÅRSMELDING 2010 Forum for Norske 4H-gårder (Til vedtak på årsmøtet 2.4.11)

Styret.

Etter årsmøtet har desse utgjort styret: Leiar: Asbjørn Barlaup Nestleiar: Astrid Lindstad Styremedlem: Inger Synnøve Vaaden Styremedlem: Trude Silje Rygg Styremedlem: Frode Sjølander (ut august) Landsstyret N4H sin repr.: Anne-Irene Myhr Varamedlemmer: Heidi Tønnesen, Linda Kristin Oppedal og Beate Knudsen Sekretariatsfunksjonen ved 4H Norge ved Lene Leira ut august, og Ingeborg Tangeraas, frå september 2010. Rekneskapen vert ført av 4H sentralt sin rekneskapsførar Ingebjørg Nystuen Det har vorte gjennomført 9 styremøte; eit ved sekretariatet på Hellerud, eit i samband med EFCF-konferansen og resten som telefonstyremøte. Av viktige saker kan nemnast: årsmøtesaker, vedtektsendring, EFCF-konferanse, internt samarbeid i organisasjonen, revidert retningslinjer og godkjenningsordninga, kontakten med medlemmene og FNG-nytt. Utdeling av 4H-gårdsbrosjyrer frå sekretariatet etter brosjyra var ferdig vinteren 2009…. Leiar Asbjørn Barlaup har hatt strategimøte med generalsekretær Astrid Solberg, Anne-Irene Myhr og fagkoordinator Sølvi Egner-Kaupang og Lene Leira. Sidsel Røhnebæk representerte FNG på 4H sitt landsårsmøte på Moelv i Hedmark i juli. Inger Synnøve Vaaden og Astrid Lindstad representerte på EFCF-årsmøtet i UK. Asbjørn Barlaup representerte FNG på den årlige nasjonale Inn på tunet konferansen. FNG la også til rette for at alle FNG.medlemmer kunne vere med på Sveriges 4H-gardar sitt årsmøte i Vaxsjø i mars. Astrid Lindstad tok del i HMS-kurs for Inn på tunet-aktørar.

Årsmøte - seminar

Årsmøtet vart halde 6.mars på Mære vgs i Nord-Trøndelag. 15 deltakarar møtte, derav 9 med stemmerett. I tillegg til årsmøtet var det årsmøteseminar. Valberg slektsgård på Frosta og Rygg 4H-gard var vertskap i godt samarbeid med 4H NordTrøndelag. Vi fekk flott orientering om aktivitetar og planar. I tillegg hadde Kari Frøseth frå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag orientering om IPT-løftet og me fekk omvisning og orientering på Mære vgs.

FNG-medlemmer:

Nye medlemmer: Tuftegarden og Fosseheimen Naturpark. Begge i Gaular kommune,


Sogn- og Fjordane. Lille Reevangen i Hedmark. Desse 4H-gardane har gått ut av FNG: Unnelsrød og Jegstad Pr. 31.12.10 hadde FNG 28 medlemmer.

Medlemsinfo

Det vart sendt ut to FNG-nytt i 2010. I tillegg vart det sendt fire EFCF-news letter. Styremedlemmene har også dette året fordelt 4H-gardane mellom seg og hatt telefonkontakt med dei fleste.

EFCF-konferansen

Den årlege EFCF-konferansen vart i år gjennomført i Kortrijk i Belgia 15. – 19. september. Nettverket feira 20 årsjubileum, og leiar Marc De Staercke la vekt på gardane i nettverket si viktige rolle i å gi born, unge og vaksne kjennskap og kunnskap om mat, landbruk, dyrevelferd, natur og biologisk mangfald. EFCF har ingen tilsette, men ei rekkje personar gjer ein stor frivillig innsats. Frå FNG tok desse del, Rachel Sandberg og Finn Arne Almås frå Bodin 4H-gard i Bodø, Beate Knudsen frå Bergen 4H-gård, Geir Vaaden og Inger Synnøve Vaaden, støttemedlemmer Vestfold, Astrid Lindstad, Hauger 4H-gård i Asker, Heidi Tønnesen frå Kampen Økologiske Barnebondegård i Oslo og Ingeborg Tangeraas frå 4H Nordland.

Sneskavla 4H-gård kåret til årets 4H-gård Med uunnværlige ildsjeler, eksepsjonelt dugnadsarbeid og et enormt aktivitetstilbud var Sneskavla 4H-gård i Båtsfjord i Finnmark en høyst verdig vinner av prisen Årets 4H-gård. Forum for norske 4H-gårder delte ut prisen under 4H Norges årsmøte i Hedmark. Prisen er en gaveskjekk pålydende 20 000 kroner, i tillegg får 4H i fylket tildelt kr 25 000. Juryens begrunnelse Sneskavla 4H-gård er et godt eksempel på hva dugnadsarbeid og fellesskap kan føre til. Gården har en god forankring i lokalsamfunnet, og de gir et stort og omfattende tilbud til mange barn og unge. Gården bidrar godt til det lokale fellesskapet ved å tilby handikapridning, være vertskap for barneskoler og barnehager og ved å dyrke fram blomster som de har ansvar for å plante i kommunens blomsterbed. Juryen ønsker med prisen å fremheve den store dugnadsinnsatsen som blir lagt ned i driften av gården. Kriterier for å bli kåret til årets 4H-gård: · Gården må ha vært 4H-gård eller 4H-seter i minst 3 år. · Gården må ha en viss aktivitet sammen med 4H. · Gården må være synlig i media minst én gang per år. · Gården skal være villig til å formidle egne erfaringer med andre gårder.


Regnskap og budsjett 2009/2011 for FNG Inntekter: Regnskap Konto Tekst 2009 3110 Kontingenter 24900 3120 Bidrag 80000 3141 Seminar/årsmøte 3000 3160 EFCF, årsmøte 14530 3195 andre inntekter 8010 Renteinntekter 1779 Driftsunderskudd Bruk Av egenkapital Sum 124209 Utgifter: 4100 4110 4111 4112 4200 4201 4300 4301 4302 4405 4406 4407 7790 8020 8610

Budsjett 2010 28000 80000 4500

RegnskapBudsjett 2010 2011 28750 31000 80000 80000 3000 27000

2000

614

38700 153200

5850 112364 144450

Kontorrekvisita 190 250 Andre utgifter 0,00 Telefon/møtegodtgjørelse 12300 20000 Abonnementer/kontingenter4663,50 4700 Reiser styremøter 0,00 Andre reiser/deltageravgift. 0,00 10000 Styremøter/telefonmøter 2852,25 13000 EFCF årsmøte 25087,75 9500 Årsmøte FNG 35112 45000 EFCFkonf/studietur 17871 25000 Infomateriell 0,00 Revisjon 500 500 Øreavrunding 0,00 Gebyrer 210 250 Avgitte bidrag og gaver/ 0,00 25000 4H-gårds pris Driftsoverskudd 24422,84 /underskudd

499

Sum

12364

Balanse: Egenkapital 01.01.2010 Underskudd 2010 Egenkapital 31.12.2010 Gjeld pr 31.12.2010 Sum gjeld og egenkapital

123209,84 153200

150046,37 -14092,76 135953,61 12858,00 148811,61

600

500

13800 15000 4521,73 4700 6750,34 10000 7976,50 10000 10220,33 9500 27524,54 54000 26731,32 40000 2464 500 500 250 25469 14092,76 144450


FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR FNG - FORUM FOR NORSKE 4HGÅRDER 2011 1. Styret skal arbeide for å fremme 4H-gårdenes interesser innad i 4H-organisasjonen og utad i forhold til samfunnet som vi er en del av. FNG skal være et nettverk for 4Hgårdene som kan gi faglig utbytte, inspirasjon, idèutveksling, støtte og hjelp. Det er et prioritert mål i 2011 at FNG skal samarbeide aktivt med 4H sentralt om både å styrke gårdenes rolle i 4H, og å gjøre 4H mer attraktiv og relevant for gårdene. 2. FNG skal representere 4H-gårdene på 4H sine nasjonale konferanser/kurs og møter. Det oppfordres til fellesarrangement mellom alle ledd i 4H-organisasjonen og 4Hgårdene. 3. FNG skal bistå 4H sentralt i å styrke fylkesleddenes kompetanse i 4H-gårdsarbeidet. Det skal legges til rette for at 4H-gårder kan opprettes i alle fylker, og at organisasjon kan takle økt interesse for å starte 4H-gårder. FNG skal i samarbeid med 4H Norge ha fokus på kvalitetssikring i arbeid med godkjenning og regodkjenning av 4H-gårdene. 4. Medlemskontakt. Styret skal følge opp gårdene og aktivt ta kontakt minst en gang i året. FNG skal lage minimum to infoskriv i løpet av året. Det skal samles årlig statistikk over besøksvolum. 5. Det skal utarbeide egen medieplan som sikrer god presentasjon av 4H-gårdene gjennom 4H´s medlemsblad Aktivitet og kontinuerlig oppdatering på 4H´s hjemmeside. Det skal være minimum et nasjonalt presseoppslag med fokus på 4H Norge/FNG i løpet av året. Pressemeldinger og medlemsliste vil bli sendt ut til nasjonale og lokale medieinstitusjoner. 6. FNG skal arrangere temasamling i forbindelse med årsmøtet 2012 og oppfordre gårdene til deltagelse på regionale kurs og samlinger. FNG vil arrangere studietur høsten 2011 og gjøre årsmøtet mer attraktivt med å dekke utgifter til deltakelse for nye gårder. 7. FNG vil at 4H fortsetter medlemsskapet i EFCF. FNG vil utveksle informasjon mellom norske 4H-gårder og det europeiske nettverket og arbeide for at EFCFkonferansen i 2012 eller 2013 arrangeres i Norge. 8. FNG vil fortsette å samle, utvikle og bearbeide pedagogisk materiale i samarbeid med andre innen skole/landbruk. 9. FNG vil styrke samarbeidet med andre institusjoner innen landbruk og samfunnsliv.


VEDTEKTER FOR FORUM FOR NORSKE 4H-GÅRDER Vedtatt på stiftelsesmøtet for Forum for Norske 4H-gårder på Voll 4H-gård i Trondheim 10. januar 1995 med endring i årsmøtet 8. februar 1997, årsmøtet 5. februar 2000, årsmøtet 6. mars 2005 og årsmøtet 10. mars 2007. Forslag til vedtektsendringar i eige vedlegg.

§ 1. Navn Navnet er Forum for Norske 4H-gårder, forkortet til FNG. § 2. Organisasjonsmessig plassering FNG er en del av 4H Norge og underlagt vedtak i landsårsmøtet og landsstyret. FNG er representert med stemmerett i landsårsmøtet. § 3. Formål FNG skal være et landsomfattende nettverk for 4H-gårder og 4H-setre godkjent av 4H Norge. Forumet skal arbeide for å oppnå gode rammebetingelser for etablering og drift av 4H-gårder, og for å fremme høy kvalitet på anlegg, organisering og aktivitetstilbud. § 4. Arbeidsmåter FNGs arbeidsmåter er bla. å: • Spre informasjon om 4H-gårdsvirksomheten både internt til egne medlemmer, til andre medlemmer, organisasjonsledd i 4H og utad. • Arrangere og delta på samlinger, årsmøter, kurs, konferanser og studieturer. • Delta i The European Federation of City Farms (EFCF). • Delta i arbeidet med å godkjenne og regodkjenne 4H-gårder og 4H-setre. • Drive faglig utviklingsarbeid og formidle arbeidsmåter, tips og ideer. • Fremme medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter, politiske miljøer, landbrukets organisasjoner og de ulike brukergruppene. • Gi råd til landsstyret, andre organisasjonsledd og 4H-ansatte i saker som angår 4Hgårdsvirksomheten. § 5. Medlemmer Alle godkjente 4H-gårdsanlegg skal være medlem i forumet. Medlemskapet gjelder gården, institusjonen eller prosjektet som juridisk enhet, uavhengig av de enkeltpersoner som er knyttet til anlegget til enhver tid. § 6. Medlemskategorier Forumet har to medlemskategorier: 1. 4H-gårder og 4H-setre 4H-gårdene og 4H-setrene skal ha gyldig godkjenning gitt av 4H Norge 2. Støttemedlemmer Støttemedlemmene kan f.eks, være enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner eller gårder som ønsker å delta i eller støtte Forum for Norske 4H-gårder.


§ 7. Organisasjonsstruktur Forumet skal ha en demokratisk struktur, organisert på landsplan med årsmøte og styre. Der forholdene ligger til rette for det, kan FNG også organisere fylkesnivå med egne årsmøter og styrer. § 8. Årsmøtet Årsmøtet er forumets høyeste organ. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling og saksliste skal sendes ut minst 6 uker før møtet. Saksdokumentene skal sendes ut minst 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet i FNG arrangeres ordinært som et åpent møte. Dette innebærer at også andre enn de stemmeberettigede kan være tilstede som observatører. Årsmøtet kan beslutte å lukke deler av møtet. Følgende representanter har stemmerett i årsmøtet: - 1 stemme per medlem i kategori 1 - 1 stemme per fylke som i kategori 2 er representert i årsmøtet *) - styremedlemmene i FNG *) Herunder også godkjente besøksgårder med 4H-godkjenning. Summen av antall stemmeberettigede støttemedlemmer og besøksgårder kan i årsmøtet ikke være høyere enn summen av antallet stemmeberettigede 4H-gårder/4H-setre som er representert i årsmøtet. I tilfeller der antallet stemmeberettigede støttemedlemmer og besøksgårder er høyere, avgjøres stemmeretten for disse ved loddtrekning. Medlemmer med representasjon i årsmøtet må ha betalt kontingent per 31.desember året før. Nye gårder som er innmeldt og som har betalt kontingent etter 31.12 året før, har også stemmerett i årsmøtet. Styret i FNG har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. Vedtak i årsmøtet fattes med absolutt flertall når ikke annet er nevnt i vedtektene. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Ordinært årsmøte skal behandle: Åpning - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av saksliste Konstituering - Opprop og avklaring av stemmerett i årsmøtet - Godkjenning av forretningsorden - Valg av to referenter - Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med ordføreren Årsmøtesaker - Årsmelding fra styret - Revidert regnskap. FNG anvender revisor oppnevnt av 4H-Norge. - Innkomne forslag reist av landsstyret i 4H Norge, medlemmene eller styret i FNG. Slike saker skal være kommet til styret seinest 2 måneder før årsmøtet, likevel ikke seinere enn 1. januar det året årsmøtet holdes. - Arbeidsprogram - Budsjett (Kontingent fastsettes av årsmøtet i 4H Norge.)


Årsmøtet gjør følgende valg: - ordfører med vararepresentant for neste årsmøte velges for ett år - styreleder velges for 1 år - 2 styremedlemmer velges for 2 år - 3 varamedlemmer i rekkefølge velges for 1 år - 2 representanter og personlige vararepresentanter velges til årsmøte/ekstraordinært årsmøte i 4H Norge - 2 representanter med personlige vararepresentanter velges til årsmøtet i European Federation of City Farms (EFCF) - valgkomite bestående av en leder og to medlemmer Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når et flertall i styret, eller minst 1/3 av medlemmene i kategori 1 krever det. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen kan behandles. Innkalling og tidsfrister er som for ordinært årsmøte. § 9. Styret Styret skal lede FNG mellom årsmøtene. Styret skal arbeide ut fra FNGs vedtekter, 4H Norges lover samt vedtak fattet på FNGs årsmøte, i 4H Norges landsårsmøtet og i landsstyret i 4H Norge. Styret består av seks medlemmer, fem medlemmer valgt blant medlemmene på forumets årsmøte, og en representant oppnevnt av landsstyret i 4H Norge. Styret konstituerer seg selv. Styret skal bestå av medlemmer fra begge kategoriene i FNG. Representanter fra fortsatt godkjente besøksgårder kan også være medlemmer i styret. Støttemedlemmene og besøksgårdene kan likevel ikke ha flere enn 2 representanter til sammen i styret. Begge kjønn bør være representert i styret. For gyldig vedtak kreves det at minst 3 styremedlemmer har stemt for forslaget. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets leder, eventuelt et annet styremedlem oppnevnt av styret, deltar på rådsmøter i 4H Norge. Fra alle styremøter skal det føres protokoll. § 10. Sekretariat Sekretariatet i 4H Norge forestår sekretariatsfunksjonene for FNG. Omfanget av disse tjenestene fastsettes av landsstyret i 4H Norge i samråd med FNG. § 11. Vedtektsendringer Forslag til endring av disse vedtektene må være styret i hende senest 6 måneder før årsmøtet. Forslag til nye vedtekter skal være utsendt til årsmøtets representanter med stemmerett, senest 2 måneder før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i FNGs årsmøte og godkjenning i 4H Norges landsstyre. § 12. Oppløsning av FNG Dersom Forum for norske 4H-gårder (FNG) slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte eiendeler og midler. Disse skal oppbevares i 5 år. Dersom det innen den tid ikke er kommet i gang organisert 4H-gårdsarbeid på landsplan igjen, skal midlene brukes slik landsstyret i 4H Norge finner det hensiktsmessig.


FNG-Nytt 2011_alle  

Informasjonsblad, Forum for Norske 4H-gaarder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you