Page 1

РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2011/2012. И ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ БР. ПОЕНА НА ЗАВРШНО М ИСПИТУ

0-5 5,5 - 10 10,5 - 15 15,5 - 20

СРПСКИ

2011/12. 4,4% 20% 37,8% 37,8%

2012/13. 6,3% 47,5% 38,8% 7,5%

МАТЕМАТИКА

2011/12. 32,2% 31,1% 18,9% 17,8%

2012/13. 26,3% 40% 25% 8,8%


Резултати са завршног испита школске 2011  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you